HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Database

Projecten

  AKON

  CEDAR

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  EHPS

  ESM

  GBW

  GGR

  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoek

Projecten

Huwelijksaankondiging
Huwelijksaankondiging 1892 uit de provincie Friesland
De HSN streeft ernaar om bij haar projecten zoveel mogelijk samen te werken met derden. Samenwerking heeft voor de HSN verschillende voordelen. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om op een grotere schaal te werken (software-ontwikkeling), de basissteekproef wordt van extra gegevens voorzien en het is een van de vormen waarin de HSN-data de onderzoeksgemeenschap ten goede kunnen komen. In totaal zijn er tot op heden veertien overeenkomsten tot samenwerking afgesloten door de HSN.

De subpagina's geven per project een overzicht van de doelstellingen, de stand van zaken en de personen en instanties die bij deze samenwerking betrokken zijn. Het gaat hierbij niet alleen om lopende projecten, maar ook om in het verleden afgeronde projecten.

Bij onderstaande projecten was er sprake van een uitbreiding van de HSN-basissteekproef:Top

 
HSN / PROJECTEN 

IISH Home