HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM


  GBW

  GGR
  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoeken

Twentse Textiel Arbeiders (TTA)

Textielarbeiders 1924
Textielarbeiders voor het hek van 'Kremersmaten', Enschede, mei 1924. (Coll: IISG, Amsterdam)
Het project 'Twentse Textiel Arbeiders' is een proefonderzoek om te bezien of de HSN data licht kunnen werpen op de vraagstellingen die gehanteerd worden in het onderzoek naar 'living strategies' van het IISG. In dit onderzoek wordt nagegaan welke strategieën gezinnen uit de arbeidersklasse hanteren om zich staande te houden. Doel is om een aantal verschillende 'coping repertoires' van samenhangende strategieën te onderscheiden en om de plaats van organisatie in de arbeidersbeweging binnen deze repertoires te bepalen.

Het proefonderzoek werd in september-december 1996 uitgevoerd door Floris Vermeulen, die vanuit zijn studie Economische en Sociale Geschiedenis (UvA) stage liep bij HSN/IISG. Het onderzoek richtte zich op de bestaansstrategieën van Twentse Textielarbeiders rond 1920. Daartoe werden kaderleden van textielarbeidersbonden vergeleken met een controlegroep van Twentse textielarbeiders. Voor beide groepen werden gegevens uit de burgerlijke stand, kadaster en belastingkohieren ingevoerd. Bij de analyse van deze gegevens bleken interessante verschillen te bestaan tussen de kaderleden en de controlegroep. Op de 3rd European Social Science History Conference (2000) presenteerden Lex Heerma van Voss en Floris Vermeulen hun paper 'Back to the country. Living Strategies of Twente Textile Workers ca. 1920'.

Top

 
HSN / PROJECTEN / TTA 

IISH Home