HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM


  GBW

  GGR
  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoeken

Algemene Klapper Overlijdensakten Nederland (AKON)

Zeeland
Provincie Zeeland in 1866
In Zeeland wordt er gewerkt aan een index op alle overlijdensakten uit de periode 1811-1939. Naast de voor de index benodigde gegevens (naam en leeftijd van de overledene en namen van de ouders en de evt. echtgenote) worden in Zeeland ook beroepsgegevens ingevoerd. Hiervoor werd door de HSN een speciaal AKON-invoerprogramma ontwikkeld op basis van de bestaande HSN-invoermodule voor overlijdensakten.

Er wordt ingevoerd met het in september 1997 in gebruik genomen invoerprogramma (AKON versie 3.101). Nieuw aan deze versie zijn de opname van automatische zoeklijsten voor beroepstitels en gemeentenamen. Op Schouwen-Duiveland is er gewerkt met een speciale variant van het programma (AKONS) waarmee de gehele akte en niet alleen de kerngegevens wordt ingevoerd.

Per 31 december 2003 waren er ongeveer 500.000 overlijdensakten verwerkt, dat is bijna negentig procent van de door te nemen 550.000 akten. Gedurende het verslagjaar werden er meer dan 100.000 akten verwerkt. De capaciteit hiervoor kwam vrij na de afronding van de index op de huwelijksakten binnen het kader van het GENLIAS-project. Aan de indexering wordt door ongeveer vijfentwintig vrijwilligers gewerkt. Dit werk staat onder leiding van dhr. L.M. Hollestelle (Zeeuws Archief). Naar verwachting zal in de loop van 2004 de invoer van de index op de overlijdensakten worden afgerond. De overlijdensakten zijn op de website van het Zeeuws Archief te raadplegen door middel van de ISIS-database.

Top

 
HSN / PROJECTEN / AKON 

IISH Home