HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM


  GBW

  GGR
  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoeken

Migratie provincie Utrecht (MUT/ASG)

Diligence naar Gorinchem, 1883
Diligence naar Gorinchem, Utrecht, 1883. (Coll: IISG, Amsterdam)
Het N.W. Posthumus Instituut stelde vanaf 1 september 1993 dr J. Kok in staat in een deel van zijn tijd onderzoek te verrichten op basis van het Utrechtse deel van het HSN-basisbestand. Het onderzoek beoogt het migratiegedrag van de Utrechtse bevolking (MUT) in de 19e en 20e eeuw in kaart te brengen. Oorspronkelijk liep het project tot 1 november 1996; vanwege het hierna te behandelen ASG-project kon dit contract verder worden uitgebreid tot 1 mei 1998. Aansluitend werd dr J. Kok aangesteld bij de onderzoeksafdeling van het IISG (tot 1 mei 1999) alwaar hij ook verder kon werken aan het Utrecht-onderzoek.

Het migratiegedrag werd in verband gebracht met aan de ene kant de patronen in de individuele levensloop en aan de andere kant de arbeidsmarkt en de veranderingen daarin. Gepoogd werd om alle veranderingen van woongemeente (vanaf 1850) van alle tussen 1812 en 1912 geboren steekproefpersonen te traceren. Deze migraties konden onderscheiden worden naar frequentie per individu, naar afstand en richting, naar type (bijvoorbeeld van dorp naar stad) en naar de mate waarin retourmigratie plaatsvond.

Bekeken werd in hoeverre de patronen verschilden naar sekse, geboortecohort, geboorteregio, periode, beroep vader van de onderzoekspersoon, beroep van de onderzoekspersoon zelf, migratieverleden van de ouders en van de onderzoekspersoon zelf.

Door middel van een door NWO ondersteund samenwerkingsproject met drie andere onderzoekers (dr A. Knotter, dr R. Paping en dr E. Vanhautte, NWO dossiernummer N14-96) werd het onderzoek naar het migratiegedrag gerelateerd aan de 'arbeidsstrategieën van gezinnen' (ASG-project). Het ging hier om een vergelijkend onderzoek waarbij vier grote bestanden (waarvan het HSN-bestand voor de provincie Utrecht er een is) werden gebruikt (ASG-project). Dit onderzoek werd uitgevoerd in de periode tot 1 mei 1998.

In 1997 zijn de werkzaamheden voor het benodigde ASG-databestand afgerond. De opgenomen informatie betreft vooral gegevens over kinderen van de onderzoekspersonen (geboortedatum, vertrekgegevens en/of het eventuele overlijden). In totaal zijn nu 800 van deze gezinsreconstructies uitgevoerd voor de periode 1823-1892.
Resultaten van het onderzoek verschenen in de vorm van artikelen, o.a de bundel Mandemakers en Boonstra (red.), De levensloop van de Utrechtse bevolking en de tijdschriften History of the Family. An International Quarterly, Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, Historical Methods, Histoire & Mesure. De uiteindelijke resultaten verschenen in 1999 als 'Migratie als gezinsstrategie, Midden-Nederland 1850-1940', in J. Kok, A. Knotter, R. Paping en E. Vanhaute, Levensloop en levenslot. Arbeidsstrategieën van gezinnen in de negentiende en twintigste eeuw. In 2002 werden de Utrechtse data opnieuw gebruikt in twee vergelijkende artikelen van Jan Kok et al. in Annales de Démographie Historique. Op de 28th Social Science History Conference te Baltimore in 2003 presenteerden Jan van Bavel en Jan Kok op basis van dit materiaal het paper met de titel 'The role of religion in the Dutch marital fertility transition. Starting, spacing and stopping in the heart of the Netherlands, 1845-1945'.

Top

 
HSN / PROJECTEN / MUTASG 

IISH Home