HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM


  GBW

  GGR
  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoeken

Life Courses in Context (LCC)

Het programma van het Life Courses in Context-project (LCC), beoogt de ontwikkeling van een database met ongeveer 40.000 levenslopen van personen geboren in de periode 1863-1922. Deze database wordt aangevuld met kerngegevens op het niveau van de gemeenten. Dit laatste gebeurt door middel van de digitalisering van de resultaten van de tienjaarlijkse volkstellingen uit de periode 1859-1947.

De door de HSN verzamelde individuele levenslopen moeten worden geanalyseerd binnen een snel veranderende context van een industrialiserende en moderniserende Nederlandse maatschappij. De volkstellingen verschaffen de daarvoor benodigde gegevens op het niveau van de gemeenten. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens betreffende de bevolkingsomvang, de tellingen geven ook cijfers betreffende de verdeling naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, religieuze achtergrond, beroep, nationaliteit en de samenstelling van de huishoudens. De digitalisering van de census wordt uitgevoerd door DANS en zal plaats vinden in de periode 2003-2005. De gegevens zullen ook worden gelinkt met de Historische Database Nederlandse Gemeenten.

Het project Life Courses in Context wordt gefinancierd uit het NWO-programma voor grote investeringen (dossiernummer 175-107.105.01) met een ondersteunende subsidiëring van de KNAW. Sinds juni 2004 heeft het Life Courses in Context-project een eigen website www.lifecoursesincontext.nl.

Top

 
HSN / PROJECTEN / LCC 

IISH Home