HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM


  GBW

  GGR
  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoeken

Europese Migratie naar Nederlands-Indië (MNI)

Onder de titel 'Europese migratie van en naar Nederlands-IndiŽ' worden de HSN-onderzoekspersonen gevolgd tot in Nederlands-IndiŽ. Het gaat hier om een postdoc-onderzoek dat o.a. wordt gefinancierd door NWO (dossiernummer 355-53-004). Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr U.T. Bosma en begeleid door prof dr J.M.W.G. Lucassen.

Doel van dit project is de kwantitatieve en kwalitatieve reconstructie van de ontwikkeling van het migratie-circuit tussen kolonie en metropool. Het onderzoek richt zich op het Nederlandse circuit van migranten, alsmede hun ouders en nakomelingen, en in het bijzonder op het karakter en de samenstelling van dit circuit. Aan de hand van secundaire literatuur wordt deze reconstructie in het bredere kader van koloniale en migratiegeschiedenis gezet, waarmee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de theorievorming over migratiegeschiedenis.

Het data-design is gebaseerd op de bestaande HSN-steekproef omvattende ca. 78.000 personen geboren in de periode 1812-1922. Van het gehele steekproefbestand wordt getracht na te gaan of en zo ja, hoe lang, waar en in welke lokaliteiten ze in Nederlands-IndiŽ/IndonesiŽ zijn geweest. Hiertoe worden diverse bronnen zoals de registers op alle uitgezonden militairen, stamboeken van ambtenaren, scheepslijsten etc, onderzocht op HSN-steekproefpersonen. Naar verwachting zullen er ongeveer 800 personen op deze wijze kunnen worden geselecteerd. Van deze personen zal voor zover mogelijk de levensloop worden gereconstrueerd. Het bestaande HSN-databestand dient als controle-groep. In 2002 werden de PK's van HSN-onderzoekspersonen gescreend op 'Indische adressen'. Het archiefonderzoek voor dit project is overigens pas begonnen in 2003. Dit bestond uit de bouw van een database met in de periode 1815-1880 tot IndiŽ toegelaten burgers. Dit werk werd in 2004 afgesloten. In totaal werden er ongeveer 10.000 personen gevonden en ingevoerd in een database. Begin 2005 werd begonnen met het digitaliseren van de stamboeken van Indische officieren en ambtenaren.

In 2005 verscheen het artikel 'Het cultuurstelsel en zijn buitenlandse ondernemers. Java tussen oud en nieuw kolonialisme' van Ulbe Bosma in het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. Op het congres Zeeuwen in beweging in mei 2005 gaf hij de lezing getiteld 'De migratie van Zeeuwen naar Oost-IndiŽ'.


Top

 
HSN / PROJECTEN / MNI 

IISH Home