HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM


  GBW

  GGR
  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoeken

Verminderde fecundabiliteit ten gevolge van maternale high-risk concepties (OVF)

Dissertatie Smits
Dissertatie Smits
Het Onderzoek Verminderde Fecundabiliteit (OVF) is een samenwerkingsproject met de vakgroep Medische Informatiekunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen (prof. dr G. A. Zielhuis, dr P.H. Jongbloet en dr L. Smits). Het project is gestart op 1 september 1993 en werd gefinancierd door NWO-Medische Wetenschappen (NWO registratienummer: 900-561-064).

Het onderzoek toetst aanwijzingen dat personen die geconcipieerd zijn in situaties van hormonale disbalans een grotere kans lopen op pathologie. Bij vrouwen kan zich dit uiten in een verlaagde kans op zwangerschap. Een hormonale disbalans wordt verondersteld op te treden in de eerste jaren na de menarche, in de laatste jaren voor de menopauze, in de eerste periode na een vorige zwangerschap en na een lange periode van infertiliteit. Daarnaast kan dit verschijnsel zich voordoen in bepaalde seizoenen.

De hypothese dat de vruchtbaarheid van de vrouw is verminderd, wanneer zijzelf in één van genoemde overgangssituaties is geconcipieerd, kan epidemiologisch worden benaderd door gebruik te maken van historisch-demografische gegevens uit de vorige eeuw. Op dit punt ontstaat de aansluiting op de HSN-database. Uit de vrouwelijke bevolking van Rotterdam, geboren in de periode 1873-1902, is een steekproef samengesteld van vier risico- en vier controlegroepen. Via gezinsreconstructie wordt nagegaan of de risicogroepen in vergelijking met de controlegroepen verminderde vruchtbaarheid vertonen of niet. Dit laatste wordt onderzocht aan de hand van gegevens over het aantal levend- en doodgeborenen, aantal meerlingen, geslachtsratio, geboorte-intervallen en seizoensgebondenheid van geboorten.

Het grootste deel van de risicogroepen is samengesteld door middel van een rechtstreekse steekproef uit de gezinskaarten. De personen voor de controlegroepen komen uit de HSN-basissteekproef en een oversampling daarvan voor de periode 1873-1902 (n totaal = 2100). November 1996 kwam de dataverzameling gereed en kon de OVF-database worden verstuurd naar Nijmegen. In deze database bevonden zich uiteindelijk 2591 onderzoekspersonen met bijbehorende gezinsreconstructies. Van ongeveer 1500 hiervan konden de gegevens te Rotterdam worden ingevoerd, voor 1000 moest de informatie uit een groot aantal andere -over heel Nederland verspreide- gemeenten worden betrokken. Het onderzoek werd d.d. 17 november 1998 afgesloten met de promotie van Luc Smits (L.J.M. Smits, Preconceptional determinants of the fecundity of female offspring (dissertatie KU Nijmegen 1998) 205 p.). Daarnaast zijn er op basis van het OVF-materiaal verschillende artikelen gepubliceerd, o.a. in Human Reproduction, Social Biology en Chronobiology International. In 2002 verscheen het laatste voor dit onderzoek beoogde artikel in International Journal of Epidemiology.

Top

 
HSN / PROJECTEN / OVF 

IISH Home