HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM


  GBW

  GGR
  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoeken

Leefstrategieën geboren Rotterdammers (RAM)

In oktober 2005 nam drs. Jan Bruggeman het onderzoek 'LeefstrategieŽn van autochtone Rotterdammers arbeiders' (RAM-project) over van drs. M. van der Woude. Het onderzoek omvat twee generaties Rotterdammers uit de periode 1850-1980. Het betreft een door de Winstverdelingscommissie SNS Reaal gefinancierd promotie-project. De data worden deels gefinancierd door NWO (dossiernummer 370-52-004). De promotor is prof dr A. F. Heerma van Voss.

Doel van het onderzoek is een overzicht te verkrijgen van de strategieŽn die Nederlandse arbeiders gebruikt hebben om zich in het leven staande te houden, of zelfs vooruit te komen. In de geschiedschrijving van de arbeidersklasse is onevenredig veel aandacht uitgegaan naar ťťn mogelijke strategie, aansluiting bij de arbeidersbeweging. In werkelijkheid kenden gezinnen uit de arbeidersklasse een veelheid van strategieŽn: scholing, een goed huwelijk, het starten van een eigen bedrijf, het promotie maken als werknemer, het hebben van nevenbronnen van inkomen, het kopen van een eigen huis.

Het onderzoek sluit aan bij het PIONIER-project van dr L. Lucassen waarbij de levenslopen van niet-autochtone Rotterdammers worden geanalyseerd. In 2001 werd het onderzoek opgezet en concentreerde het werk zich op de invoer van de eerste generatie. Deze valt in de praktijk samen met het HSN-basiscohort 1843-1862. Gedurende 2002 werd een begin gemaakt met de invoer van de 2e generatie. Tevens werd besloten in plaats van het eerder beoogde onderzoek naar de 3e generatie, niet ťťn maar twee personen uit de 2e generatie in het onderzoek op te nemen. In juli 2004 was de eerste generatie volledig en de tweede generatie nagenoeg volledig voltooid, de data werden uitgeleverd als RAM release 02.


Top

 
HSN / PROJECTEN / RAM 

IISH Home