HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM


  GBW

  GGR
  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoeken

Status Attainment during Industrialisation: Life courses in local context (SAIL)

Ten behoeve van het onderzoek 'Status Attainment during Industrialisation: life courses in local context' (SAIL) werd door de HSN een bestand gebouwd met huwelijksakten van leerlingen die in de jaren 1880/1881 en 1920 instroomden in het Voortgezet Hoger en Middelbaar Onderwijs (VHMO). Het onderzoek wordt uitgevoerd door drs R.L. Zijdeman. Het gaat hier om een dissertatieonderzoek aan het Interuniversitair Centrum voor Theorievorming en Methodenontwikkeling (ICS), Universiteit Utrecht. Het project is gefinancierd door het NWO (MAGW-open, 400-05-054) en wordt begeleid door dr. I. Maas, prof. dr. M.H.D. van Leeuwen en prof. dr. H. Flap.

Het doel van het SAIL project is tweeledig. In de eerste plaats wil ze de regionale verschillen en veranderingen in de tijd van het proces van statusverwerving beschrijven. In de tweede plaats worden deze verschillen verklaard met behulp van gegevens op zowel individueel als contextueel niveau. Dit project profiteert van belangrijke recente ontwikkelingen binnen het sociaal-historisch onderzoek. Grootschalige digitalisering van registers en akten verschaffen nieuwe en bevolkingsrepresentatieve data, waaronder beroepstitels. Het Historical International Standard Classification of Occupations (HISCO) maakt het mogelijk om beroepstitels uit verschillende regio's en tijdvakken met elkaar te vergelijken en te coderen. De recente opkomst van historische beroepenclassificatiesystemen (HISCLASS, SOCPO) en historische beroepsprestige classificatiesystemen (HIS-CAM) maken het mogelijk beroepen in te delen op grond van aanzien. Door individuele gegevens (bijvoorbeeld leeftijd, beroep en burgerlijke staat) te combineren met gegevens op gemeentelijk niveau (bijvoorbeeld bevolkingsomvang, aantal stoommachines en beschikbaarheid van massatransport) biedt dit project een directere toets van elkaar contrasterende hypothesen op het gebied van statusverwerving welke zijn afgeleid van modernisatie en reproductie theorieŽn.

Het databestand 'Huwelijksakten VHMO Leerlingen (HVL)' bouwt voort op het reeds bestaande bestand met VHMO-leerlingen behorende bij het promotie-onderzoek van dr. C.A. Mandemakers, 'HBS en Gymnasium: ontwikkeling, structuur, sociale achtergrond en schoolprestaties, Nederland, ca. 1800-1968'. Het bestand betreft uitsluitend in Nederland gesloten eerste huwelijken uit de huwelijksperiode 1890-1950. Van de naar verwachting ongeveer 1300 mogelijke huwelijken werden er 961 huwelijken gevonden en ingevoerd. De dataverzameling is gefinancierd door het ICS. Het databestand werd in augustus 2006 afgerond.


Top

 
HSN / PROJECTEN / DVI 

IISH Home