HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM

  GBW

  GGR

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoeken

Gezinsvorming en Bestaansstrategieën in West-Nederland (GBW)

Akersloot
Akersloot
Het onderzoek naar 'Gezinsvorming en Bestaansstrategieën in West-Nederland' (GBW) wordt uitgevoerd door dr J. Kok. Dit post-doc onderzoek wordt gefinancierd door het NWO-fonds voor internationale samenwerkingsprojecten (dossiernummer 245-53-001). Het maakt deel uit van het project Population and Society in Taiwan and the Netherlands, dat in juli 1998 van start is gegaan. Dit project wordt gedragen door de Academia Sinica (Taiwan), Stanford University (USA), de Katholieke Universiteit Nijmegen en het IISG.

Centraal in het project staat de toetsing van de hypothesen van Hajnal over differentiële huwelijkspatronen in de wereld. Volgens Hajnal, die voortbouwde op Malthus, onderscheidde de bevolking van West-Europa zich in mondiaal opzicht doordat zij haar omvang in relatie tot de bestaansmiddelen wist te reguleren door middel van de toegang tot het huwelijk. In het project wordt gepoogd Hajnal's hypothesen op een nieuwe manier te onderzoeken en waar mogelijk te preciseren. Het onderzoek wordt op analoge wijze uitgevoerd in Nederland en op Taiwan. Het vergelijkend onderzoek richt zich in het bijzonder op de voorwaarden voor de huwelijkssluiting. Daarbij gaat het om de materiële basis voor de vorming van gezinnen, waarbij de intergenerationele bezitsoverdracht centraal staat.

De HSN bouwt voor dit onderzoek aan een database gebaseerd op 300 huwelijken gesloten te Akersloot in de periode 1830-1890. Alle 300 personen worden inclusief alle naar schatting 1200 nazaten gevolgd in de bevolkingsregisters, ongeacht de plaats waar men zich vestigde (binnen Nederland). Naast het bevolkingsregister worden ook alle huwelijksakten ingevoerd. Daarnaast gebruikt Kok de reeds aanwezige HSN bestanden om meer algemene vragen te kunnen beantwoorden en de representativiteit van de Akerslootse en andere hem ter beschikking staande gegevens te toetsen. Op 1 augustus 2000 is begonnen met het invoeren van de gegevens van de eerste generatie. Eind 2003 was deze invoer, evenals van de tweede generatie, nagenoeg voltooid. Resultaten van dit onderzoek werden gepresenteerd op de workshop Positive or Preventive? Reproduction in Taiwan and The Netherlands die plaatsvond op 15-17 december 2003 op de Academia Sinica Taipei in Taiwan. Daar gaf Jan Kok twee lezingen: 'Burden or opportunity? Illegitimate births in The Netherlands and Taiwan' (met Hill Gates en Sping Wang) en 'Marital fertility and birth control in rural Netherlands and Taiwan, 19th and early 20th centuries' (met Wen-shan Yang en Ying-hui Hsieh).

Top

 
HSN / PROJECTEN / GBW 

IISH Home