HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM


  GBW

  GGR
  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoeken

Verhuisgedrag van bedeelden te Amsterdam (VBA)

Willemstraat
De 'Jordaan' in Amsterdam aan het eind van de 19e eeuw
Het onderzoek 'Verhuisgedrag van bedeelden te Amsterdam (VBA) wordt uitgevoerd door J. Kok, K. Mandemakers en H. Wals (IISG). Het VBA-bestand bestaat uit een samenvoeging en uitbreiding van drie reeds bestaande data-bestanden. Het eerste omvat de ouderlijke gezinnen van HSN-onderzoekspersonen geboren tussen 1903 en 1922. Het tweede is een bestand met Amsterdamse losse- en havenarbeiders, beschikbaar gesteld door A. Knotter en het derde is een bestand met bedeelde bouwvakkers afkomstig uit het dissertatieonderzoek van H. Wals.

Na invoer van de Gezinskaarten is het mogelijk voor een groot aantal gezinnen (n=ca. 1100) de verhuisbewegingen binnen Amsterdam te koppelen aan factoren als het beroep en de leeftijd van het hoofd, de stadswijk, de periode, de gezinssamenstelling. Uiteindelijk doel is na te gaan in hoeverre binnenstedelijke verhuizingen het resultaat zijn van de realisatie van woonwensen, d.w.z. men realiseert een eigen woning, een grotere woning, een betere buurt etcetera, of dat met name de zeer frequente verhuizingen van arbeidersgezinnen een vorm van budgetbeheersing waren. In hoeverre was het verhuisgedrag een constante aanpassing aan werkgelegenheid, prijsniveau, aanbiedingen van verhuurders etcetera, waarbij getracht werd de goedkoopste woning te vinden?

Het materiaal maakt het mogelijk deze hypothese te toetsen voor Amsterdam in de periode 1890-1940. Aan het begin van 2002 kwam de data-verzameling gereed voor analyse. Presentaties van de resultaten vonden plaats op de vierde European Social Science History Conference te Den Haag en de 27th Social Science History Conference in St. Louis. In het verslagjaar verscheen het artikel van J. Kok, K. Mandemakers & H. Wals, '"Toen scharrelde ze met haar hele zoodje naar een derde-achterkamer". Verhuizen als bestaansstrategie, Amsterdam 1890-1940' in het Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 29, 333-360.

Top

 
HSN / PROJECTEN / VBA 

IISH Home