HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM


  GBW

  GGR
  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapTaal

Religieuze verschillen in zuigelingen- en kindersterfte, Den Haag, 1860-1920 (RCM)

Het onderzoek 'Religion and child mortality in the Netherlands 1860-1920' (RCM) is een project van dr F.W.A. van Poppel (NIDI, Den Haag) en dr J. Schellekens (Hebrew University, Jerusalem) en is o.a. gefinancierd door de Wellcome Trust te Londen.

Het project richt zich in eerste instantie op de opsporing van de oorzaken van de relatief lage sterfte van Joodse kinderen in de negentiende en vroeg twintigste eeuw en de relatief hoge sterfte van kinderen van katholieke ouders in dezelfde periode. Er wordt nagegaan of sociaal-economische en demografische kenmerken (leeftijd moeder bij de geboorte, rangnummer geboorte, sociale klasse, inkomen etc.) de verschillen in sterftes tussen de religies zowel in de periode voor het proces van sterftedaling als tijdens deze 'Transitie-periode' kunnen verklaren.

In het project is voorzien in de opbouw van een databestand met daarin ca. 3600 Haagse gezinnen uit de periode 1860-1920. Van deze gezinnen worden de huwelijksakten, de bevolkingsregisters en de overlijdensakten ingevoerd. De participatie van de HSN bestaat hierin dat een deel van het HSN-basisbestand in de database is opgenomen en dat alle gegevens standaard worden ingevoerd met de HSN-software. Eerste resultaten werden gepresenteerd op de 25th Social Science History Conference in Pittsburgh (26-29 oktober 2000) en de Quatorzièmes Entretiens du Centre Jacques Cartier te Lyon (2-5 dec. 2001). In 2002 verscheen een eerste publicatie 'Religious Differentials in Infant and Child Mortality in Holland', Population Studies 56 (2002) 3, 277-290. In 2003 volgde een tweede publicatie getiteld 'Religion and social mobility in nineteenth-century The Hague' in Sociology of religion 64 (2003) 2, 247-272. Ook werd in 2003 op basis van RCM-gegevens een paper gepresenteerd op de 28th Social Science History Conference te Baltimore door Jona Schellekens en Frans van Poppel met de titel 'Religious differentials in marital fertility in Holland, 1860-1910'.

Top

 
HSN / PROJECTEN / RAM 

IISH Home