HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM


  GBW

  GGR
  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoeken

Early-life conditions, social mobility and longevity (ESM)

Het project 'Early-life conditions, social mobility and longevity' (ESM-project) betreft een internationaal project onder leiding van Prof. George Alter (Indiana University, Bloomington), dat grotendeels wordt gefinancierd door het National Institute of Ageing (Onderdeel van het National Institute of Health, Washington DC). Het Nederlandse deel wordt uitgevoerd door het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) onder verantwoordelijkheid van dr F.W.A. van Poppel. De samenwerking met de HSN bestaat uit de bouw van het databestand 'Inequality and longevity from a life-course perspective: the Netherlands 1850-2000'.

Op basis van deze database zullen de lange-termijn effecten van de sociaal-economische en de familiale situatie in de kinderjaren en van de migratiegeschiedenis van het kind op de levenskansen na leeftijd 55 worden onderzocht. Aan de hand van bevolkingsregisters, persoonskaarten en burgerlijke standsgegevens wordt de levensgeschiedenis en de gezinssamenstelling gereconstrueerd van circa 7000 kinderen uit de provincies Utrecht, Zeeland en Friesland, geboren in de periode 1850-1922. Tevens wordt rekening gehouden met de context waarin het kind opgroeide door gebiedskenmerken als regionale inkomensniveaus, watervoorziening en sterfteniveau in de analyse mee te nemen. Hieronder bevinden zich naar schatting ongeveer 5.000 personen die ouder zijn geworden dan vijftien jaar.

In 2003 werd er in alle drie de provincies op relatief grote schaal gewerkt aan het verzamelen en kopiëren van de inschrijvingen van de bevolkingsregisters. Voor de provincies Zeeland en Utrecht werd ook ingevoerd. In april 2003 werd een eerste dataset opgeleverd met de gegevens van Tholen en Zeeuws-Vlaanderen. In een eerste publicatie binnen het kader van dit project deden Frans van Poppel en Kees Mandemakers een vergelijkend onderzoek naar de kindersterfte (Bevolking en Gezin, 'Sociaal-economische verschillen in zuigelingen- en kindersterfte in Nederland, 1812-1912'). In 2003 hielden Frans van Poppel en Aart Liefbroer een lezing 'Family structure and socio-economic position: survival effects in later life. First results of the Historical Sample of the Netherlands' tijdens het congres Early life conditions and longevity: reconstructing lives from cradle to grave op de Universiteit van Genève (12-14 juni 2003).

In april 2004 waren ze met dezelfde lezing present op het congres van de Population Association of America in Boston, in december 2004 op de herfstbijeenkomst van de historische kring van de Deutsche Gesellschaft für Demographie. Een vergelijkend paper met uitkomsten van de Belgische en Zweedse dataset werd gepresenteerd op de Social Science History Conference in Chicago.

In 2005 verscheen een tweetal artikelen gebaseerd op ESM-data. In het Economic History Review verscheen het artikel 'Differential infant and child mortality in three Dutch provinces, 1812-1909' van Frans van Poppel, Marianne Jonker en Kees Mandemakers. In het tijdschrift Historical Social Research werd het artikel 'Living conditions during childhood and survival in later life - Study design and first results' gepubliceerd. Onderzoeksresultaten werden verder op een zestal congressen gepresenteerd door Frans van Poppel en Ruben van Gaalen, ondermeer op het IUSSP and University of Utah Conference 'Kinship and Demographic Behaviour' en op het 30th Social Science History Conference.

Top

 
HSN / PROJECTEN / ESM 

IISH Home