HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM


  GBW

  GGR
  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoeken

Determinanten van het vestigingsproces van immigranten en hun nakomelingen in Nederland in de periode 1853-1960 (DVI)

Italian migrants
Italian migrants
Het onderzoek 'Determinanten van het vestigingsproces van immigranten en hun nakomelingen in Nederland in de periode 1853-1960' (DVI) is een PIONIER-project onder leiding van dr L.A.J.C. Lucassen. Het project wordt gefinancierd door NWO, de Universiteit van Amsterdam en het CGM (Centrum voor de Geschiedenis van Migranten).

Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken. In het ene onderzoek worden groepen migranten onderzocht op de wijze waarop deze zijn geïntegreerd binnen hun nieuwe samenleving. In het andere onderzoek staat de ontvangende samenleving centraal. Hierbij wordt onderzocht hoe deze immigranten door de samenleving werden opgevangen. Dit gebeurt op drie terreinen: de arbeidsmarkt, de opvang en sociale zorg en het immigratiebeleid.

Voor de HSN gaat het om het eerste deel van het onderzoek. Hierin wordt de levensloop geanalyseerd van vier groepen (im)migranten en hun nakomelingen tot in de derde generatie. Het gaat hier om vier cohorten die te Rotterdam aankwamen in de periode 1870-1880 of 1920-1930 (Italianen, Duitsers en personen afkomstig uit de Nederlandse provincies Brabant en Zeeland); voor de Italianen vindt aanvullende invoer plaats te Amsterdam. In dit onderzoek zullen op basis van deze cohorten voor drie generaties gezinsreconstructies worden uitgevoerd en huwelijksakten ingevoerd. Het is de bedoeling dat deze onderzoeken uitmonden in twee dissertaties (drs M. Chotkowski voor de Italianen, en drs G. van der Harst voor de Brabanders en Zeeuwen).

Uniek aan dit onderzoek is dat de steekproef niet plaats vindt in de geboorteakten maar in de vreemdelingen- of bevolkingsregisters. Het aantal te onderzoeken families bedraagt per onderzoekscohort ongeveer 535 (eerste en tweede generatie elk 200, de derde generatie 133). Voor de analyse van het moment van aankomst (eerste generatie) wordt een grotere steekproef getrokken (n=400).

In het voorjaar van 2002 werden de diverse releases aan de onderzoekers ter beschikking gesteld, steeds per cohort, onderzoeksgroep en generatie.

In diverse lezingen en publicaties werden door Leo Lucassen uiteenzettingen gegeven over de opzet en voortgang van het project. Op de Tagung: Fremde in Hamburg - fremd sein in europäischen Großstädten te Hamburg 20-22 februari werden papers gepresenteerd door zowel Henk Delger als Leo Lucassen. Eind 2002 verscheen een eerste publicatie gebaseerd op de hier verzamelde data in Annales de Demographie Historique (C. Lesger, L. Lucassen & M. Schrover 'Is there life outside the migrant network? German immigrants in 19th century Netherlands and the need for a more balanced migration typology'). In 2003 volgde een bijdrage van Henk Delger in de bundel van A. Eder (ed.). '"Wir sind auch da!". Über das Leben von und mit Migranten in europäischen Großstädten (Hamburg 2003). Eind 2003 verscheen ook het eindrapport van Leo Lucassen getiteld Eindverslag van het NWO-pioniersproject 'De determinanten van het vestigingsproces van immigranten in Nederland, 1860-1960' (UVA Amsterdam dec. 2003). Verder werd een tweetal lezingen gehouden. De eerste, 'Colleagues, friends and partners? The composition of the personal relationships of the Italian migrants in the Netherlands, 1860-1936' door Margaret Chotkovsky op het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) te Wassenaar, de tweede door Gerard van der Harst op 6 september 2003 (Genealogische Dag Zeeland) onder de titel 'De vestiging van Zeeuwse migranten in Rotterdam e.o. aan het einde van de negentiende eeuw'.

Top

 
HSN / PROJECTEN / DVI 

IISH Home