HSN
HSN_kop
Ga naar
HSN Home

Over HSN

Data

Projecten

  AKON

  CEDAR

  DUM

  DVI

  EHPS

  ESM

  GBW

  HLZ

  HVL

  JDJ

  LCC

  LHL

  LINKS

  LMP

  MFZ

  MNI

  MOSAIC

  MUT/ASG

  OVF

  RAM

  RCM

  RDN

  TTA

  VBA

Producten

Links

Taal
Nederlands
English


Email
HSN:
hsn@iisg.nl


IISG
Onderhouden door het:
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

SitemapZoeken

Geographical and Social Mobility of Female Domestic Servants in Zeeland, 1860-1920 (MFZ)

Dienstbodes
'Servants, the worst plague of life'. (coll: IISG, Amsterdam)
Het project 'Geographical and Social Mobility of Female Domestic Servants in the Netherlands, Zeeland 1860-1920' (MFZ) is een samenwerkingsproject met het Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS). Het betrof de opbouw van een databestand ten behoeve van het promotie-onderzoek van dr H. Bras. Het onderzoek werd begeleid door prof. dr H.B.G. Ganzeboom en prof. dr J.M.W.G. Lucassen.

Het MFZ-project omvat de reconstructie van de levenslopen van vrouwen geboren tussen 1845 en 1915 op de Zeeuwse eilanden Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland. De HSN-steekproef bevat 600 van dergelijke vrouwen, waarvan circa 450 de vijftien jaar hebben gehaald. Deze 450 vrouwen worden -voor zover mogelijk - aangevuld met één van de zusters, zodat het totaal aantal onderzoekspersonen op ca. 700 uitkomt. De genoemde eilanden omvatten ongeveer 40 procent van alle steekproefpersonen (de rest is geboren op Walcheren of in Zeeuws-Vlaanderen). Hierbij concentreert het onderzoek zich in het bijzonder op de levenslopen van dienstmeisjes in verhouding tot die van andere vrouwelijke beroepsbeoefenaren. Onderzocht wordt hoe deze levenslopen afhangen van ouderlijk milieu, migratie en status van de werkgever.

De dataverzameling betreft de migratietrajecten, de (eventuele) huwelijksakten van deze vrouwen, de situatie van het ouderlijke gezin op moment van geboorte en begin van de beroepsloopbaan en inkomenspositie van vaders, werkgevers en echtgenoten uit de kohieren van de hoofdelijke omslag en eventueel de registers van het kadaster. Een voorlopige release van de dataset vond plaats in oktober 1998 (de definitieve release in maart 1999).

Evenals bij de bouw van het HSN-basisbestand vindt dit project plaats in samenwerking met de Stichting Regionale Geschiedbeoefening Zeeland (SRGZ) en het Rijksarchief Zeeland (RAZ). Ten behoeve van dit project stond er door middel van de SRGZ tot april een tweede banenpoolplaats ter beschikking.

Eerste resultaten van dit project werden door Hilde Bras gepresenteerd op verschillende congressen, o.a. op die van de Social Science History Conferences te Chicago in 1999 en Fort Worth en in het artikel 'Domestic service, migration and the social status of woman at marriage. The case of a Dutch sea province, Zeeland 1820-1935', Historical Social Research 23 (1998). Het onderzoek werd op 10 juni 2002 afgerond met de promotie aan de Universiteit Utrecht van de onderzoeker (Hilde Bras, Zeeuwse meiden. Dienen in de levensloop van vrouwen, ca. 1850-1950. Aksant Amsterdam). In 2003 verscheen een tweetal publicaties van Hilde Bras op basis van MFZ-data in het tijdschrift The history of the family en, samen met Jan Kok in de bundel F. van Poppel et al (ed.), The road to independence. Leaving home in western and eastern societies, 16th-20th centuries. Population, family and society (Bern 2003). Daarnaast gaf Hilde Bras een viertal lezingen over Zeeuwse dienstboden op verschillende bijeenkomsten: voor Reunion (onderdeel van de Nederlandse Vereniging voor Genealogie), voor het N.W. Posthumus Instituut, op de 28th Social Science History Conference te Baltimore en de Seizièmes Entretiens du Centre Jacques Cartier te Lyon.

Top

 
HSN / PROJECTEN / MFZ 

IISH Home