Amsterdamse pamflettenkatalogus
- -97?/17 Je gaat zo direkt deelnemen aan een aktie\demo\ontruiming ...
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Arrestantengroep Amsterdam)
(2) A4, fotokopie
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 013/002.3.02
Je gaat zo direkt deelnemen aan een aktie waar waarschijnlijk politie op af zal komen. Let op en let op elkaar. Volgt informatie over de mogelijkheden tot vrijheidsbeneming na arrestatie. Volgt lijst van beschikbare advokaten.
- -97?/18 ZOEK JIJ EEN WONING?
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door de Amsterdamse kraakspreekuren)
(2) dubbelz., A5, off-set
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 013/002.3.01
(5) Zie - -94/27
Vrijwel zelfde tekst als - -94/27.
- -97?/20 En de casco-praktijk?
(1) De Graansilo
Het Vrieshuis Amerika
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-C-rest Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA / SA 020/001.4.01
De bodem waaruit de theorie van het casco-bouwen gegroeid is -hergebruik van industriële panden- vertoont zorgwekkende ontwikkelingen. Het is hergebruiken waarbij niet geprobeerd wordt een vooropgezette eindsituatie te bereiken. Het gebouw blijft open, meerduidig, multifunctioneel. De wisselwerking tussen gebouw, gebruikers en de stedelijke omgeving stelt voortdurend nieuwe vragen. Aan de IJ-oevers heeft deze praktijk een rijke traditie. In de optiek van de gemeente worden de IJ-oevers waar deze initiatieven plaatsvinden beschouwd als braakliggend. Deze plekken worden bedreigd door 'projectontwikkeling'. Alle ruimte wordt met bestemmingsplannen dichtgeplamuurd. Een vitale wijze van wonen, werken en ontwikkelen dreigt om zeep geholpen te worden. De essentiële ruimte voor experiment op cultureel en maatschappelijk gebied verdwijnt. Meer dan 100 kunstenaars komen met hun werk op straat te staan. Daarover zijn wij verontwaardigd. Wij vinden dat de ruimte blijft bestaan voor onafhankelijk (ongesubsidieerd!) cultureel en maatschappelijk experiment. We hebben besloten actie te ondernemen.
- -97?/22 HOTEL FOX ... BLIJFT CHAGERIJNIG !!
(1) (Hotel Fox)
(2) A4, fotokopie, foto, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.03
Geen ontruiming voor leegstand.
- -97/23 ONTRUIMEN IS MISDADIG!
(1) anoniem
(2) A4, rose papier, fotokopie, fotomontage, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.12
Wonen is een recht! Foto's van spekulant Snippe (met adres en telefoonnummer) en ontruimingsrechter Branbergen. Vuur en vlammen voor elke staat. Demonstreer, protesteer, saboteer.
- -97/25 Beste buurtbewoners, Vandaag hebben wij op Blankenstraat 179 en 181 verschillende etages gekraakt ...
(1) de nieuwe bewoners (uitgegeven door bewoners Blankenstraat 179-181 en Kraakspreekuur Oostelijke Eilanden, fp)
(2) 21x14,8cm, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 039/001.3.03
Vandaag hebben wij op Blankenstraat 179 en 181 etages gekraakt die al geruime tijd leegstonden. Eigenaar is Wallet sr. Deze krottenkoning staat erom bekend dat hij zijn woningen slecht onderhoudt. Wij vinden het onaanvaardbaar dat er woningen leegstaan in een stad met -volgens de gemeente- 100.000 woningzoekenden. De etages staan op de nominatie om gesloopt te worden voor 'middeldure' koopwoningen. Betaalbare huurwoningen verdwijnen en moeten plaats maken voor woningen die alleen mensen met een hoger inkomen zich kunnen veroorloven.
- -97/28 AKTIECOMITÉ VAN BOETZELAERSTRAAT e.o. ... Beste Blokbewoners, ...
(1) Aktiecomité Van Boetzelaerstraat e.o.
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
Blokbewoners, er wordt in een sneltreinvaart gewerkt aan de renovatieplannen van ons blok Van Boetzelaer-Groen v.Prinsterer-Van Beuningenstraat. Na tientallen jaren van verwaarlozing heeft het Stadsdeel enorme haast en de bewoners worden de dupe. U werd een enquete voorgeschoteld waarin de feiten en uitkomsten door het Stadsdeel behoorlijk werden verdraaid. Dat de enquete bedoeld was om u te manipuleren werd duidelijk uit de beschrijving van de verbouwingsmogelijkheden. De samenvoeging is waar het het Stadsdeel om te doen is. Ze willen 20% van de woningen in ons blok samenvoegen. De enquete was bedoeld om die woningen in kaart te brengen waar ze een gewillig oor voor samenvoeging konden vinden. Om vervolgens de weigeraars te kunnen bewerken. Het Stadsdeel is bereid hiervoor bewoners te laten ontruimen! Wij zijn voor een grondige opknapbeurt. Wij eisen: dat de bewoners opnieuw geinformeerd worden over hun rechten door onafhankelijke deskundigen, de toezegging dat er geen gedwongen verhuizingen zullen plaatsvinden, stappen tegen eigenaren die te hoge huren vragen, juridische bijstand voor de bewoners en het stopzetten van enquetes die bedoeld zijn ten behoeve van het Stadsdeel tegen de bewoners. Als onze eisen niet ingewilligd worden zal het comité zijn medewerking aan het overleg met het Stadsdeel opschorten.
-1-97/1 WEER VERHUIZEN.... "De Eurotop komt eraan, ...
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-Oost Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 013/002.3.01
(5) Ook verspreid als bijlage bij Ravage 226 (10-1-97)
De Eurotop komt eraan. Het ontruimingsspook waart weer eens door Amsterdam. Omval 45, Sarphatistraat 77 en Hobbemakade 66 kunnen ontruimd worden. O.a.Westermarkt 7, P.C.Hooftstraat 163, Herengracht 565 en Daniël Stalpertstraat 28-34 dreigt hetzelfde lot. Hiermee verdwijnen woonruimte voor 70 personen en sociale functies. En sociale woningbouw wordt veranderd in kantoorruimtes en, jawel, luxe appartementen! Laat zien dat je het hier niet mee eens bent! Demonstreer mee! Tegen ontruiming van de bedreigde panden! Zaterdag 18 januari, Westermarkt. Neem lawaai & spandoeken mee!
-1-97/7 STADSALARM! 'EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK' Huiseigenaren, politie en gemeente hebben er zin in;
(1) Stadsalarm!
(2) Wrs. dubbelz., A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facsimilé in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 423 (13-1-97) p.8-9. Facs.(gewijzigd) in De Onderkrant 10 (1-97)
Huiseigenaren, politie en gemeente hebben er zin in; de pleuris dreigt uit te breken rondom kraakpanden. Niet minder dan 7 panden worden met ontruiming bedreigd.
Villa Omval: over het unieke karakter van het pand Omval 45 is heengewalst. De belangenverstrengeling tussen deelraad en projectontwikkelaar Delta Lloyd heeft redding van de villa onmogelijk gemaakt. Het gebouw moet wijken voor kantoorruimte. Als sluitstuk de ontruimingstermijn van acht dagen na 5 jaar bewoning.
Sarphatistraat 77: één van de succesvollere kraken van de afgelopen jaren. De nieuwe eigenaar wist met de aankoop een bijna voltooide legalisatieprocedure door het Woningbedrijf te dwarsbomen. Na ontruiming zal wederom kantoorruimte in het pand gerealiseerd worden. De ontruiming laat al langere tijd op zich wachten.
Herengracht 565: van ontruiming gevrijwaard ondanks een door de rechtbank bekrachtigde strafrechtelijke ontruimingsgrond. Een eerste ontruimingspoging door de politie werd afgeweerd, een tweede verijdeld omdat eigenaar Van Zijl zijn aanvraag bouwvergunning niet gehonoreerd zag. Een nieuwe aanvraag behelst de realisatie van luxe appartementen.
Daniël Stalpertstraat 28-34: huisjesmelker Poolman had achterhaald dat het huisvesten van asielzoekers nog lucratievere business was dan huurders een poot uit te draaien en vervolgens weg te treiteren. Tegen het ontruimingsvonnis is hoger beroep ingesteld.
Westermarkt 7: recentelijk diende zich een nieuwe eigenaar aan. Bewoners, de volkskeuken, Kraakspreekuur Centrum en de Soupkitchen zullen het veld moeten ruimen, 16 januari uitspraak.
Hobbemakade 66: eigenaar Kess NV kreeg van de rechter een ontruimingsvonnis cadeau, ontruiming na 16 januari.
P.C.Hooftstraat 163: de Kroonenbunker, drie ontruimingen en zes jaar later. 9 Januari doet de rechtbank uitspraak. De rechter heeft Kroonenberg Groep in het gelijk gesteld.
Na ontruiming blijft een pand vaak 'gewoon' weer leeg staan of er volgt een vorm van schijngebruik of -verbouwing. Kraken is nog steeds een probaat middel om een einde te maken aan de praktijken van malafide huiseigenaren. Demonstratie 18 januari vanaf de Westermarkt langs de panden. Iedere dinsdag de onafhankelijke radiozender De Vrije Keyser. Adressen van de kraakspreekuren West, Centrum, Oost, Pijp & Rivierenbuurt en Schinkelbuurt.
-1-97/11 Vrienden & Vriendinnen Van VILLA OMVAL ... MANIFESTATIE VOOR VILLA OMVAL
(1) Vrienden & Vriendinnen van Villa Omval
(2) A5, geel papier, fotokopie, foto met Villa Omval
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
Vindt u ook dat de gemeente en Delta Lloyd eigenbelang boven maatschappelijk belang stellen? En stadsdeel Watergraafsmeer zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling en onbehoorlijk bestuur? Maandag voor de villa aan de bocht van de Amstel een spectakel. Het onrecht en de woede zullen in het licht van fakkels worden blootgelegd. Villa Omval is uw steun meer dan waard! Dit protest is aan de vooravond gepland van een zitting bij de rechtbank, 28 januari. Wij vragen de President om Villa Omval rijksbescherming monument te geven. 27 Januari, 20-21 uur, aan de voet van de Rembrandt-tower. Geen sloop door gemeente en Delta Lloyd.
-1-97/12 GEEN ONTRUIMING VAN WESTERMARKT 7
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Westermarkt 7)
(2) A4, fotokopie, logo/tek., tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.3.06
Komt allen naar het kort geding op 6 januari in de Penoseweg. Overdruk van publikatie in dagblad van de dagvaarding.
6-1-97/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 24 ... DOODVONNIS VOOR VILLA OMVAL
(1) (Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 1v 4p., A4, logo's/tek., foto's
(3) Ams-Oost Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 062/001.2.01
(5) Facsimilé in Grachtenkrant 423 (13-1-97) p.12-14 en 23. Bijdrage van Grachtenpot fl. 30 (GrKr 427 p.3)
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 24
De bewoners van Villa Omval krijgen van rechter Orobio de Castro acht dagen de tijd om het pand te verlaten.
De bewoners van Sarphatistraat 77 vierden hun tweejarig bestaan ondanks een ontruimingsbevel. Er zal kantoorruimte gerealiseerd worden. Herengracht 565 heeft een eerste ontruimingspoging afgeweerd, een tweede poging werd verijdeld dankzij een afgewezen aanvraag bouwvergunning door eigenaar Van Zijl. Een nieuwe aanvraag behelst de realisatie van luxe appartementen. In de Daniël Stalpertstraat voorkwam een kraakactie de schaamteloze exploitatie door huisvesting van asielzoekers. Tegen het ontruimingsvonnis is hoger beroep ingesteld. Aan de Westermarkt 7 konden bewoners en gebruikers jarenlang hun gang gaan. Tot zich een nieuwe eigenaar aandiende. Mocht het tot een ontruiming komen, dan zullen bewoners en ideële clubs als de volkskeuken, kraakspreekuur Centrum en de Soupkitchen het veld moeten ruimen. Hobbemakade 66 werd in november 1991 gekraakt en werd daarna geen rustig moment gegund. De Hobjesvla zal na 16 januari ontruimd worden. P.C.Hooft 163, De Kroonenbunker, krijgt na drie ontruimingen op 19 januari uitspraak in de jongste procedure.
Begin juli werd Amstel 182 gekraakt, vooral om praktijken van Bertus Lüske aan de kaak te stellen. Hij heeft bijna dit hele bouwblok in bezit. De hypotheken worden verstrekt door de Friesland Groningen Hypotheekbank. Het wijkcentrum en de buurtraad spraken hun bezorgdheid uit over de plannen van Lüske. Lüske zou Amstel 182 een week voor de kraak verhuurd hebben aan Leloux, bekend van de exploitatie van raamprostitutie. Een ontruiming werd door de rechter afgewezen. Voor Wagenstraat 12 beweert Lüske een huurcontract te hebben. Opnieuw een ongeloofwaardig verhaal.
Daags nadat kraakgroep west op 1 december de kelder van Admiraal de Ruyterweg 56 aan het woningbestand had toegevoegd, kwam een knokploegje de bewoners vertellen dat ze op moesten rotten. De bewoners besloten te vertrekken. Op 5 december werd het pand herkraakt. De Kroonenberg Groep, de eigenaar, legde de schuld van het knokploegoptreden bij zijn huurder Freddy Goedhart. Binnen werden opengebroken gokkasten aangetroffen.
Volgt uitgebreide geschiedenis van P.C.Hooftstraat 163.
10-1-97/1 Stadsalarm! 'EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK'
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, logo's/tek., kop: rode inkt
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 013/002.3.03
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 423 (13-1-97) p.8-9. Facs.(gewijzigd) in De Onderkrant 10 (1-97)
(6) Stadsalarm!
Niet minder dan 7 gekraakte panden worden met ontruiming op korte termijn bedreigd.
Villa Omval: ondanks rapporten en uitspraken over het unieke karakter van het pand Omval 45 heeft de belangenverstrengeling tussen deelraad Watergraafsmeer en projectontwikkelaar Delta Lloyd redding van de villa onmogelijk gemaakt. Het bijzondere gebouw moet wijken voor nog meer kantoorruimte.
Sarphatistraat 77: de bewoners konden onlangs hun tweejarig bestaan vieren. De nieuwe eigenaar wist met de aankoop een bijna voltooide legalisatieprocedure door het Woningbedrijf te dwarsbomen. Wederom zal kantoorruimte gerealiseerd worden.
Herengracht 565: van ontruiming gevrijwaard gebleven ondanks een bekrachtigde strafrechtelijke ontruimingsgrond art.429sexies. Een eerste ontruimingspoging werd afgeweerd. Een nieuwe bouwaanvraag van eigenaar Van Zijl behelst luxe appartementen.
Daniël Stalpertstraat 28-34: een kraakactie voorkwam de schaamteloze exploitatie van mensen in nood door huisjesmelker Poolman. Poolman heeft een ontruimingsbevel los weten te peuteren: hij zal het pand eigenhandig verbouwen. Tegen het vonnis, uitgesproken door een wel zeer partijdige rechter, is hoger beroep ingesteld.
Westermarkt 7: recentelijk diende zich een nieuwe eigenaar aan. Mocht het tot een ontruiming komen dan zullen bewoners en groepen als de volkskeuken (VOKU), Kraakspreekuur Centrum en de Soupkitchen het veld moeten ruimen. 16 Januari vonnis.
Hobbemakade 66: gekraakt in 1990 en daarna geen rustig moment gegund. Kess BV kreeg van de rechter een ontruimingsvonnis cadeau.
P.C.Hooftstraat 163: drie ontruimingen en zes jaar later deed de rechtbank uitspraak: de rechter heeft Kroonenberg in het gelijk gesteld. Het pand kan met ingang van 1 februari ontruimd worden.
Het is duidelijk dat binnenkort weer een overmacht op de panden zal worden afgestuurd. De bewoners willen zich niet zonder meer uit hun huizen laten zetten. Voorgaande ontruimingen hebben geleerd dat een pand vaak weer leeg blijft staan of er een vorm van schijngebruik- of verbouwing volgt. Kraken is nog steeds een probaat middel om een einde te maken aan de praktijken van malafide huiseigenaren. Demonstratie langs de gekraakte panden 18 januari, verzamelen Westermarkt. Iedere dinsdag kun je je radio afstemmen op De Vrije Keyser. Volgen adressen van kraakspreekuren.
18-1-97/1 BESTE MENSEN, Vandaag zijn we weer genoodzaakt om te demonstreren tegen de ontruimingen die binnenkort zullen plaatsvinden.
(1) anoniem (uitgegeven door de Amsterdamse kraakspreekuren)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Ons protest is tegen de gemeente en haar beleid gericht. De 'cityplanning' komt vooral de rijkeren ten goede. Landelijk gezien wordt er weinig aan betaalbare woonruimte gedaan. Dan hebben we het nog niet eens over woonvormen zoals woongroepen, die genegeerd worden. Zolang als er woningnood heerst zal er gekraakt en aktie gevoerd worden. Kraken gaat door!
18-1-97/2 DEZE PANDEN WILLEN ZE ONTRUIMEN ... DAT GAAT ZOMAAR NIET!
(1) De Amsterdamse kraakspreekuren
(2) dubbelz., A4, lichtgeel, donkergeel, oranje, groen of paars papier, el.stencil, voorkant: foto's; achterkant: tekening
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 013/002.3.01
De komende tijd zullen waarschijnlijk een zevental kraakpanden ontruimd worden. 70 Mensen dreigen uit hun huis gezet te worden. Niet om plaats te maken voor betaalbare woonruimte. Er is geprobeerd de panden aan te laten kopen door woningcorporaties. Dit is niet gelukt. Speculanten en projectontwikkelaars kunnen doen wat ze willen. De gemeente ontruimt en biedt geen alternatief voor de bewoners en andere mensen met weinig inkomen. Bij Villa Omval was plek voor een aantal woonwagens. Als woonwagenbewoner word je steeds vaker in kampen gestopt. De enige manier om daar onderuit te komen is kraken. Niet alleen woonruimte gaat verloren. In de panden zijn ook kafe's, restaurantjes, een concertzaal en een gaarkeuken. Ingericht zoals wij dat willen, zonder bemoeienis van overheid en commercie. De gemeente en Den Haag kiezen de kant van de hoge inkomens. Onder het mom van differentiatie worden goedkope huurwoningen gesloopt, samengevoegd, luxe gerenoveerd en van huur in koop omgezet door het gemeentebeleid. Het wordt dus tijd ons te verzetten.
20-1-97/2 Amsterdam 20- 01-1997 Betreft: nieuw plan tot behoud van de Martinusschool.
(1) de vereniging bewoners van de Martinusschool.
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: kaartje
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB SA / SA 031/004.5.01
1: De bewonersvereniging treedt augustus 1996 met een alternatief plan naar buiten om de school te behouden. De renovatiekosten worden begroot op 1,2 miljoen voor 14 woon/werkeenheden en 350m bedrijfsruimte. Het dagelijks bestuur van Deelraad de Pijp is van mening dat renovatie onvoldoende uitstraling naar het plein oplevert. Om school en plein tot een eenheid te smeden zou je terug moeten grijpen op de oorspronkelijke funktie van het gebouw. Met Stichting Welzijn de Pijp is het plan ontwikkeld om een beschermde opvang- en speelruimte met buurtfunctie te realiseren. De resterende ruimte biedt de mogelijkheid voor een peuterspeelzaal en een restaurant. Door geld niet te besteden aan sloop maar aan verbetering, wordt een impuls gegeven aan gebouw en plein.
2: Begin februari neemt de deelraad een beslissing over sloop of behoud van de Martinusschool aan de Ceintuurbaan. De bewoners hebben een alternatief plan ontwikkeld om het uit 1907 daterende pand te redden. Op 17 december heeft men de beslissing over sloop uitgesteld. Het zal er de komende weken om spannen. Voor behoud van woongelegenheid! Wij nodigen buurtbewoners uit op 25 januari onze plannen met de oude school te bekijken. De tentoonstelling bevat historisch fotomateriaal. Komt allen naar Krakensteyn!
25-1-97/1 Beste mensen, Vanmiddag 25 januari hebben wij de leegstaande eerste etage van het pand Valeriusstraat 96 gekraakt.
(1) De krakers (v/m) (uitgegeven door bewoners Valeriusstraat 96-I, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.3.06
(5) Facs.in Grachtenkrant 424 (27-1-97) p.6
 
Reden voor de kraak is de dreigende ontruiming van het kraakpand Westermarkt 7. De nieuwe eigenaren, vader en zoon Wijnne, wonen op Valeriusstraat 96/2. Zij beweren op Westermarkt 7 te gaan wonen en er een fotostudio te beginnen. Hiermee gaan het kraakspreekuur Centrum, de Voku, de woonruimte van 3 mensen en de 'soupkitchen' verloren. In de soupkitchen wordt iedere zondag gekookt voor dak- en inkomenslozen. Wijnne kocht juist Westermarkt 7 omdat gekraakte panden een lagere prijs hebben. Wij vinden het asociaal. Zondag zal de soupkitchen dan ook op Valeriusstraat 96 plaatsvinden. Onze eis is dat de heren Wijnne hun activiteiten op een andere plek gaan uitoefenen.
26-1-97/1 KLOVENIERSBURGWAL 35 GEKRAAKT !
(1) De bewoners/sters van Kloveniersburgwal 35
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 424 (27-1-97) p.5
Vandaag hebben wij Kloveniersburgwal 35 gekraakt. Dit Rijksmonument is eigendom van de gemeente Amsterdam en staat geruime tijd leeg. Een aantal jaren geleden werd het pand al eens gekraakt. Het zou gerestaureerd worden. Zover is het niet gekomen. Het plan bleek niet rendabel. Wij zijn van plan het pand te gebruiken voor woonruimte met mogelijk een collectieve funktie voor de begane grond.
-2-97/2 IJburg kort en klein De gemeente Amsterdam wil IJburg aanleggen; ...
(1) Referendumcomité IJmeer Open
(2) dubbelz., 19,8x42cm, off-set, voorkant: rose en zwarte inkt, foto, kaartje; achterkant: zwarte en rode inkt, tekening
(3) Ams-Oost Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Achterkant ook te gebruiken als affiche
De gemeente wil IJburg aanleggen; 18.000 woningen in het IJmeer. Waarom zou één van de belangrijkste zoetwatergebieden moeten wijken voor beton en stenen? Terwijl er prima alternatieven zijn!
Het IJmeer is een uniek natuurgebied. In de stad is er voldoende ruimte voor woningen. IJburg zuigt geld en mensen uit de stad, het wordt voor de happy few. Het grootste deel van IJburg wordt volgebouwd met dure koopwoningen. Slechts een klein deel is gereserveerd voor sociale woningbouw. Iedereen moet meebetalen aan de aanleg. De bevolking loopt steeds verder terug. Wij willen de mensen in de stad houden. Daarom moet er in de bestaande wijken gebouwd worden. IJburg is slecht voor het milieu, ruimtegebruik en mobiliteit nemen toe. De natuur loopt blijvende schade op. Er wordt op 19 maart het Referendum over IJburg gehouden. Wij hopen dat u tegen IJburg zult stemmen. Er zijn minstens 157.000 stemmen tegen IJburg nodig om het IJmeer open te houden.
-2-97/6 eigenaar of huurder, ook úw woning kan worden gesloopt Buurtbewoners,laat u niet belazeren!
(1) "Stop de huurverhoging Westerpark"; "Fannius Scholten Comité"; Belangengroep Bewoners AB01".
(2) 29,7x21cm, el.stencil, tekening van grijper sloopmachine met boze ogen
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 426 (24-2-97) p.37. Literatuur: Staatskrant 2-97 p.9. Tekst opgenomen in: 4-3-97/2
Er zullen door sloop en renovatie 1870 woningen in de Fannius Scholtenbuurt met een betaalbare huur (maandhuur tot fl. 400) moeten wijken voor duurdere huur- of koopwoningen. Mensen met een laag inkomen moeten weer eens wijken voor de rijken. Na uitvoering zullen er 430 woningen minder zijn dan nu. Dat is 11% van het huidige woningbestand in de Fannius Scholtenbuurt. Minder draagkrachtigen worden naar de rand van de stad verdreven. Laat uw stem horen voordat het te laat is! De buurtbewoners zijn alleen gebaat bij het opknappen van de bestaande woningen. Inspraak in dit stadsdeel is vaak een wassen neus. Daarom is actie nodig. Oproep om naar de info-actieavond te komen, 4 maart in De Koperen Knoop. Met live muziek.
-2-97/7 De Open IJmeer krant ... eerste editie
(1) Referendumcomité IJmeer Open
(2) 1v 4p, A3, off-set, zwarte, grijze en rode inkt, foto's van Fred Nordheim, Martijn de Jonge, Nelleke Woortman, Joop Blom, Paul Huf en Mayanne Konst
(3) Ams-Oost Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Oplage 10.000 ex. Druk: Randstad
(6) Open IJmeer-krant
Op 4 september 1996 heeft de gemeenteraad besloten tot de aanleg van IJburg. Tussen nu en 2005 wil Amsterdam 36.000 woningen bouwen. Het IJmeer is een deel van het IJsselmeer en vormt de monding van het IJ. Het is een belangrijk natuurgebied. Omdat 70% van alle woningen op IJburg dure koopwoningen worden, zullen nog meer welgestelden uit de stad verhuizen. De scheiding tussen arm en rijk zal zichtbaarder worden. Door de dreigende achterstelling van de stadsvernieuwing zullen de woon- en leefomstandigheden in deze wijken verslechteren. Om de volkshuisvestingsproblemen op te lossen moeten we meer investeren in betere woningen, stadsvernieuwing, openbaar vervoer en het beheer van de wijk. De gemeente kan het geld beter investeren in de bestaande stad. Er zijn voldoende mogelijkheden. We moeten de politici daar op wijzen door op 19 maart massaal tegen IJburg te stemmen.
Referendum-agenda: 6 februari Koningszaal Artis symposium Van ruimtegebrek naar ruimtegebruik, van 8 februari tot 19 maart reizende tentoonstelling, 20 februari Vredeskafé discussieavond over IJburg, 26 februari Koningszaal Artis symposium Amsterdam en haar natuur, 1 maart Spui manifestatie IJmeer Open, vanaf 8 maart rondvaarten vanuit Durgerdam over het IJmeer, zondag 16 maart dag van het IJmeer in Durgerdam. Artikelen over de natuur in IJburg en bouwmogelijkheden en woningbehoefte in Amsterdam.
-2-97/8 EN NU HET JUISTE NIEUWS VOR DE BEWONERS V. BLOK AB01 nummer 1 - februari 1997
(1) 'Stop de huurverhoging Westerpark', 'Fannius Scholten Comité' en de 'Belangengroep Bewoners AB01')
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG SA /
Tot blok AB01 behoren Haarlemmerweg 177-215, Van Hallstraat 3-23, J.M.Kemperstraat 120-148 en Gr.van Prinstererstraat 2-12. Wij hebben de nieuwsbrief van Stadsdeel Westerpark onder ogen gekregen. Er staan onjuistheden in. In de buurt is geprotesteerd tegen het plan om woningen te slopen. De casco's van de meeste woningen kunnen nog 25 jaar mee. Er is geprotesteerd tegen het slopen van goede woningen (Stadsdeel schreef: sloop t.b.v.parkeergarage). Het Stadsdeel beroept zich op onderzoek. In een evaluatie van het Woonwensenonderzoek bleek dat antwoorden op sommige vragen zijn weggelaten, het onderzoek slordigheden bevat en er in het onderzoek opmerkingen zijn geplaatst die nuancering behoeven. De aangekondigde enquête in maart zal weinig verandering brengen in de oorspronkelijke plannen. Het doel van het haalbaarheidsonderzoek werd al in oktober 1996 vastgesteld door Stadsdeel Westerpark: meer dan 50% grotere woningen. Meer dan de helft van de bestaande woningen wordt dus samengevoegd. De overige 50% van de bewoners zal gedwongen worden hun huidige woning te verlaten. Komt allen naar de info/actie-avond op 4 maart in de Koperen Knoop. U kunt ook naar de volgende vergadering komen van onze buurtorganisaties op donderdag 13 maart in het wijkcentrum.
-2-97/10 VOKU-BENEFIET monday march 3 1997
(1) (VOKU)
(2) foto
(3) Bui-Am-N Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Engelse tekst. Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 426 (24-2-97) p.40
VOKU-benefiet 3 maart Nieuwendijk 134. Eten, video en spreker, informatieavond. Na een brandje weigerde de stad New York krakers terug het pand in te laten, zij mochten zelfs hun spullen niet ophalen. Een dag later werd het pand illegaal afgebroken. 25 Krakers werden dakloos. Zij hebben een rechtszaak aangespannen voor schadevergoeding. Zij hebben geld nodig voor de kosten van rechtsbijstand. Toon je solidariteit en kom de video en foto's bekijken.
-2-97/12 GROENLINKS: Op IJburg gaan groen en rood prima samen
(1) GroenLinks Amsterdam en de Amsterdamse gemeenteraadsfractie GroenLinks
(2) 1v 4p, A4, off-set, tekeningen, foto, kaartje, p.1 en 4: zwarte, grijze en rode inkt
(3) Ams-Oost Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Druk: Bevrijding
GroenLinks is overtuigd voorstander van het aanleggen van de stadsuitbreiding IJburg. Om iets aan de woningnood te doen is bouwen in het IJmeer, ook vanuit milieuoogpunt, de beste optie.
Tienduizenden mensen beschikken niet over zelfstandige woonruimte. Dit woningtekort leidt tot prijsopdrijving. Het beleid van de gemeente is er op gericht de afstand tussen wonen en werken zo klein mogelijk te laten zijn. Veel mensen hebben behoefte aan een ruimere woning. Voorkomen moet worden dat ze die in de regio vinden en dan elke dag naar Amsterdam forensen. De komende tien jaar moeten in de regio (inclusief Almere) honderdduizend woningen worden gebouwd. Het compacte stadsmodel heeft de voorkeur. Het idee over de ringweg te bouwen stuit op technische en financiële problemen. GroenLinks ziet niets in een verder doorgroeien van IJburg in oostwaartse richting. Bij andere nieuwbouwlokaties, behalve Almere, worden landschappelijke of natuurwaarden aangetast. Het IJmeer in z'n geheel is geen natuurgebied, maar heeft wel bijzondere natuurwaarden. IJburg zal slechts 6% van het IJmeer beslaan. Op IJburg wordt dertig procent van de woningen in de sociale sector gebouwd. Met huursubsidie zijn deze woningen bereikbaar voor mensen met een inkomen onder modaal. De koopwoningen worden toegewezen aan mensen die in de stad een goedkope huurwoning achterlaten. Daardoor komen er vijftienduizend betaalbare huurwoningen beschikbaar. Bij de bouw van de woningen zullen milieuvriendelijke en duurzame materialen worden gebruikt. Het voorstel van GroenLinks om een deel van de buurten in IJburg autovrij op te zetten, is door de gemeenteraad aangenomen. In het verkiezingsprogramma 1990 stond: Nieuw-Oost zal het volgende grote nieuwbouwgebied zijn. Deze nieuwe wijk mag niet te ver het IJsselmeer in gaan. In het programma 1994 worden voorwaarden gesteld: gedifferentieerd woningbouwprogramma, voldoende wijkvoorzieningen, goed bereikbaar met openbaar vervoer en ecologische inpassing in het IJmeer. Aan deze voorwaarden is voldaan, daarom oordeelt GroenLinks positief over het huidige plan voor IJburg.
-2-97/15 Beiroet 27 februari 1997 Het opper Kommando van de Kraak Beweging
(1) De Amsterdamse Kraakbeweging.
(2) dubbelz., A6, fotokopie, voorkant: foto
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.04
2e Officiele communique. Op negen maart sensationele ontruimingsrepetitie van het laatste kraakbolwerk. Wij beloven u bloed, zweet en tranen, emotie en sensatie! Geeft u zich nog deze week achter de bar op als kraker, ME-er of anderszins! U dient voor uw eigen uniform of straat-vecht-kraakpak te zorgen. Nanda moet vrij! Geen woning geen kroning! Dood aan de patriarchaal-neoliberalistische bloedhonden van het internationale fascistoide speculantendom! Kraken gaat door!
-2-97/21 OPROEP in de eerste week van maart, vindt: "de generale repetitie van de kraakbeweging" plaats ...
(1) anoniem
(2) A6, kringlooppapier, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.07
In maart De generale repetitie van de kraakbeweging. Een levensecht, nagespeelde ontruiming. Wil je ook een rol, geef je dan op achter de bar van je plaatselijke kraakkroeg. Meer info volgt.
-2-97/23 ZATERDAG 1 MAART: BREZNEV ... De Strijd Gaat Door!
(1) (Bankroet)
(2) A6, geel papier, fotokopie, logo/tek., foto
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
De Strijd Gaat Door! Benefiet voor proceskosten Villa Omval, 1 maart Bankroet. Breznev, andere band + video's.
5-2-97/1 Amsterdam, 5 februari 1997 TOEGANG TOT REMBRANDT-TOREN GEBLOKKEERD
(1) De Amsterdamse kraakbeweging en sympatisanten
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 425 (10-2-97) p.22
Uit protest tegen de ongebreidelde groei van de kantoormarkt en speculatie blokkeren wij de Rembrandt-toren. Vandaag worden een aantal gekraakte panden ontruimd. Huisvesting voor zeventig mensen en tal van initiatieven moeten plaats maken voor kantoren en luxe appartementen. De leegstand van kantoren, zoals de helft van deze toren, kost de gemeenschap handenvol geld. Voor minima is de sociale woningmarkt steeds ontoegankelijker. Wij pikken deze ontwikkeling niet. Villa Omval, op 100 meter van de Rembrandttoren, moet gesloopt voor 2500 vierkante meter kantooroppervlak. Dit kantoor past vele malen in de lege etages van deze toren. Dit terwijl drie deskundige monumentenorganisaties vóór behoud pleiten. Oorzaak van dit falend beleid is financieel eigenbelang, onbehoorlijk bestuur en belangenverstrengeling bij gemeente en Delta Lloyd. Het lijkt alsof de kraakbeweging moet wijken voor de Eurotop in juni. De kraakbeweging voorziet in een behoefte die niet door Mobiele Eenheid en rechterlijke dwangbevelen is te elimineren. Het is een blamage dat projectontwikkelaars en overheid leegstand en speculatie stimuleren. Wij roepen op tot maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij roepen op tot verzet.
10-2-97/1 Beste mensen, Deze actie is niet alleen uit soldariteit met de vele bedreigde panden ...
(1) Volkskeuken en Soupkitchen
(2) A4, fotokopie?, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Werk Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 425 (10-2-97) p.4. Uitgedeeld bij soepuitdeelaktie in Stopera. Verslag aktie in: Ravage 229 (21-2-97) p.11 en Grachtenkrant 425 p.7
Deze actie is een aanklacht tegen het sociale systeem dat mensen hongerig op straat laat staan. Kraken is een noodzaak die voorkomt dat we op straat moeten slapen. Daarnaast is het belangrijk leegstaande ruimtes te benutten voor sociale activiteiten. De volkskeuken (Westermarkt 7) was tot een maand geleden een plek waar men een vegetarische maaltijd voor vijf gulden kon eten. Op zondag was er de soupkitchen die aan honderden mensen per week gratis voedsel uitdeelde. Er zijn veel arme en hongerige mensen. Aan dit probleem lijken de overheden niets te willen of kunnen doen. Dit is niet mogelijk wanneer de door ons opgeknapte panden telkens weer ontruimd worden. Hoe kan het dat woningnood en leegstaande dure appartementen naast elkaar bestaan? Waarom ontkent burgemeester Patijn de stad 'schoon te vegen' voor de Eurotop? Krakers verdwijnen niet door ze te ontruimen, bovendien lost het de woningnood niet op. Evenmin verdwijnt de uit vuilnisbakken etende dakloze uit zicht door de stad 'op te poetsen'. (Gratis) eten en betaalbare woningen voor iedereen!
19-2-97/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 25 ... Het zal een ieder niet ontgaan zijn: Villa Omval en Sarphatistraat 77 werden recentelijk ontruimd ...
(1) anoniem (uitgegeven door Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 2v 6p, A4, fotokopie, logo's/tek., foto's van H.Bouton
(3) Ams-C-rest Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 035/001.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 426 (24-2-97) p.18-23. Bijdrage van de Grachtenpot fl. 30 (GrKr 427 p.3). Literatuur P.C.Hooftstraat 64: Zwartboek ontruimingen p.59 e.v. In 1997 'vrijwillig' verlaten
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 25
Villa Omval en Sarphatistraat 77 werden 5 februari ontruimd. Wat in de berichtgeving over Sarphatistraat 77 maar sporadisch naar buiten sijpelde, was de bijna geslaagde poging tot aankoop van dit pand door het Woningbedrijf. De aankoop liep stuk op geld. Tijdens de ontruiming van Villa Omval werd de toegang tot de Rembrandt-toren geblokkeerd door actievoerders. Dit tegen de ongebreidelde groei van de kantorenmarkt en speculatie. Uit het zicht van de pers werd er door ME'ers flink op losgetimmerd.
Een ontruimingspoging van Bertus Lüske (advokaat Sandberg) gestoeld op een ontbinding van een huurkontrakt (de huurder was 2½ jaar voor de kraak door de gemeente uit het pand gezet, brandgevaarlijk pension), liep stuk op een stalen voordeur. Aangezien de krakers in deze buurt (in het pamflet wordt geen adres genoemd, fp) rekening houden met knokploegen, mag men van geluk spreken dat er geen gewonden zijn gevallen. De voormalig uitbater van het gekraakte pension, Van Huizen, speelt waarschijnlijk onder een hoedje met Lüske.
Wethouder Stadig staat positief tegenover het bouwproject 'Jacob' bij de Kolk. Een groot deel van het blok Nieuwendijk / St.Jacobstraat moet worden gesloopt voor een winkelpromenade.
Artikel over spekulant André Snippe (N.Z.Voorburgwal / St.Jacobsstraat, Nieuwendijk / St.Jacobsdwarsstraat, Elandsgracht 140, 1e Rozendwarsstraat 1-3, Spuistraat 82/Singel, Nieuwe Looiersstraat 120-122, Kattenlaantje, Bankroet, de oude meisjesschool aan de Marnixstraat en het oude gebouw van de Waarheid aan de Hoogte Kadijk). Snippe heeft kontakten met Hezemans die weer kriminele kontakten heeft zoals met Sandmann.
In west wordt elke week wel wat gekraakt, waaronder de 1200 vierkante meter van de voormalige Kwantumhallen aan de Jan van Galenstraat (eigenaar Kroonenberg Groep), een HAT-eenheid aan de Nicolaes Beetsstraat 59' en Kinkerstraat 39. De bovenetages van P.C.Hooftstraat 64 waren zondag het doelwit.
Artikel over Herengracht 565 van krottenkoning Van Zijl. Bankroet wordt weer bedreigd. De Hensim B.V.wil Schinkelkade 63 ontruimen via een kort geding. 35 Krakers gingen 15 februari op bezoek bij Poolman in Nunspeet. Poolman is de eigenaar van Daniël Stalpertstraat 28-34. Ontruimingskalender 1997: Daniël Stalpertstraat 28-34, Westermarkt 7, Hobbemakade 66 en P.C.Hooftstraat 163.
23-2-97/1 Beste buurtbewoners, Vandaag, 23 februari 1997 , hebben wij Onkelboerensteeg 4 gekraakt ...
(1) kraakgroep centrum
(2) 21x±15,4cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.1.02
Vandaag hebben wij Onkelboerensteeg 4 gekraakt en zo aan het woningbestand toegevoegd. De woning stond sinds 1991 leeg, eigenaar E.A.Roeleveld uit Purmerend. Er zijn te veel huizen die door desinteresse van de eigenaren in vervallen staat zijn geraakt. We hopen verder verval tegen te gaan en urgent woningzoekenden aan woonruimte te helpen.
24-2-97/1 ATTENTIE ATTENTIE, HIER SPREEKT DE POLITIE.... We kennen het nu wel, het ontruimingsliedje.
(1) De Amsterdamse Kraakbeweging.
(2) A4, fotokopie
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/005.1.07
(5) Facs.in Grachtenkrant 426 (24-2-97) p.31
Sinds de roemruchte Vondelstraat en de Vogelstruys is er veel ontruimings-technische know-how verloren gegaan en de mensen van toen zitten in hun verhatte grachtenpandjes of tot woon-werkruimte verherbouwde leef-units de yup uit te hangen. Hoe jaag je een peleton ME op de vlucht? Hoe lokaliseer en elimineer je de undercover arrestatie-eenheid? Wat is er met het zgn. 'inhaken en afnokken' gebeurd? Daarom roept de Amsterdamse Kraakbeweging op om te participeren in een generale repetitie voor de komende ontruimingsgolf. ME-ers en krakers die op leven en dood slag leveren om een kraakbolwerk. Situaties uit het roemruchte kraakverleden zullen nagespeeld worden. Na afloop evaluatie en straatfeest. Wacht op nader bericht.
24-2-97/3 Beste buurtbewoner(s), Zoals u misschien weet zijn op 23 november '96 ...
(1) de bewoners Schinkelkade 63
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.3.01
(5) Betreft vonnis Pres.Rb.Amsterdam 20-2-97, rolnummer KG 97/111 (mr.Branbergen)
Op 23 november '96 is Schinkelkade 63 gekraakt. Begin jaren '80 werden de etages verbouwd van woningen tot kantoren. Sinds 1993 heeft eigenaar Hensim alleen de begane grond nog verhuurd. Na de kraak eisten de huurders van de begane grond dat wij het hele pand zouden verlaten. Deze mensen waren beducht voor eventuele (politie)aandacht. Zij bedreigden ons en boden tenslotte fl. 20.000 om binnen 24 uur te vertrekken. Toen dat van de hand werd gewezen vertrokken de huurders. De begane grond werd daarop ook gekraakt. Hensim spande een kort geding tegen ons aan. De eigenares had plotseling een nieuwe huurder gevonden. Deze zogenaamde huurder is failliet. Het ziet er niet naar uit dat het pand betrokken zal worden, ontruiming voor leegstand. Toch vorderde de rechter het pand binnen 14 dagen te verlaten. Wij overwegen verdere stappen. Geen lege kantoren, maar betaalbare woningen.
-3-97/7 Het is niet te gelóóóven wat je allemaal ziet in het IJmeer!
(1) Boomerang Freecards (i.s.m.Referendumcomité Hou het IJmeer open, fp)
(2) dubbelz., A6, voorkant: meerkleurendruk, fotomontage; achterkant: zwarte en grijze inkt, tekening
(3) Ams-Oost Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
Het is niet te gelóóóven wat je allemaal ziet in het IJmeer!
-3-97/10 Wonen boven de A10: een goed alternatief voor IJburg
(1) (Bewonersvereniging A10, Secretariaat: fractie De Groenen)
(2) dubbelz., A4, voorkant: rode en blauwe inkt, tekening van Rudolf Das, kaartje; achterkant: blauwe inkt, foto
(3) Ams-Oost Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG /
Door overbouwing van de A10 kunnen er boven de snelweg 40.000 woningen worden gerealiseerd. Dit versterkt het karakter van de bestaande stad en verbetert het leefklimaat. Het wordt er leefbaar, goedkoop en milieuvriendelijk. Als schakels verbinden de woningen boven de weg de huidige wijken. Bewoners genieten van een mooi uitzicht, ongehinderd door overburen. Langs de A10 loopt de ringsneltram en in het dijklichaam komen parkeergarages. Wegen en rails liggen er al en dat drukt de grondprijs vergeleken met aanbouwwijken aan de rand van de stad. De grond wordt eenmaal betaald, maar dubbel gebruikt. De lucht ondergaat een schoonheidsbehandeling, want de uitlaatgassen worden gefilterd. Foto van de overbouwde Schlangenbaderstrasse in Berlijn. De woningen funktioneren naar tevredenheid van de bewoners. Ook in Barcelona en Lyon bestaan dergelijke overbouwingen.
-3-97/13 HOU HET IJMEER OPEN STEM TEGEN IJBURG 4 Redenen om tegen IJburg te stemmen.
(1) Referendumcomité IJmeer Open!
(2) 1v 4p, A6, zwarte en rode inkt, tekening
(3) Ams-Oost Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.voorkant in Grachtenkrant 427 (10-3-97) p.17 en De schatten van de stad p.3
IJburg is niet nodig. Er zijn nog voldoende plekken in de stad waar gebouwd kan worden. Opknappen en verbeteren van bestaande buurten is beter voor de stad dan de aanleg van dure eilanden. Eén tram voor 18.000 woningen. Is dat goed openbaar vervoer? En fietsen is te ver. Het IJmeer is een uniek natuurgebied. Het laatste stukje open water vlakbij de stad. Hou het IJmeer open! Dus ga stemmen tegen IJburg op 19 maart!
-3-97/14 K@isa ve küçük IJburg
(1) anoniem (uitgegeven door Referendumkomité IJmeer Open!)
(2) 2v 2p, A4, kringlooppapier, fotokopie
(3) Ams-Oost Vervoer Wonen
(4) FP /
(5) Turkse tekst
Argumenten tegen de bouw van IJburg en oproep op 19 maart tegen de bouw ervan te stemmen.
-3-97/15 ... Ijburg ... 18.000 , IJburg ...
(1) Referendumcomite Ijmeer Open
(2) 2v 2p, A4, kringlooppapier, fotokopie
(3) Ams-Oost Vervoer Wonen
(4) FP /
(5) Arabische tekst
Argumenten tegen de bouw van IJburg en oproep op 19 maart tegen de bouw ervan te stemmen.
-3-97/17 IJmeer natuurlijk open houden Vereniging Natuurmonumenten
(1) Vereniging Natuurmonumenten
(2) 1v 6p, 9,9x21cm, off-set, gele en blauwe inkt, tekeningen, foto's van Martijn de Jonge, kaartje
(3) Ams-Oost Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
Het IJmeer is van betekenis voor veel soorten watervogels. Het IJmeer is een 'wetland' van internationale waarde. Het is opgenomen als kerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur. Het is het laatste stukje open water nabij Amsterdam. Wie aan de Ecologische Hoofdstructuur komt, komt aan het fundament voor natuurbehoud in Nederland. De Amsterdamse gemeenteraad nam in overgrote meerderheid een besluit om tot woningbouw in het IJmeer over te gaan. Er zijn plannen voor 40.000 woningen. Een overgrote meerderheid van de leden van Natuurmonumenten vindt de inzet van Natuurmonumenten een goede zaak. U kunt het gebied waar IJburg is gepland het beste zien vanuit Durgerdam.
-3-97/18 STOP de SLOOP in de Staatsliedenbuurt
(1) anoniem (uitgegeven door Stop de huurverhoging Westerpark, Fannius Scholten Comité en Belangengroep Bewoners AB01)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA /
(5) Zie /45
Kom naar de vergadering van de Stadsdeelraad op 11 maart. Verzamelen bij de ophaalbrug voor het deelraadkantoor. De bewoners eisen: geen sloop in de Staatsliedenbuurt, geen gedwongen verhuizingen, geen huurverhoging, uitvoeren van achterstallig onderhoud en behoud van goedkope woningen.
-3-97/19 UITNODIGING ... De Initiatieven voor Betaalbaar Wonen, ... WAT IS HET EFFECT VAN DE BOUW VAN IJ-BURG OP DE BETAALBAARHEID VAN DE WONINGVOORRAAD IN AMSTERDAM?
(1) Initiatieven voor Betaalbaar Wonen
(2) 1v 4p, A5, off-set, kaartje
(3) Ams-Nrd Ams-Oost Wonen
(4) UB GA ISG /
Uitnodiging voor discussiebijeenkomst op 17 maart in de Open Vaart, Hagedoornplein, Noord. Binnenkort beslissen de Amsterdammers in een referendum over twee miljardenprojecten. Op 19 maart over IJburg en in juni over de Noord-Zuidlijn. De stad groeit ten koste van groen en natuur. Toch is er nog steeds woningnood en de goedkope woningen verdwijnen in snel tempo. Wat hebben de huurders aan IJburg? Blijven de woningen 'betaalbaar'? Hoe 'goedkoop' zijn de woningen op IJ-burg? Wat is het effect voor de bestaande kernvoorraad en de zgn.'betaalbare' voorraad? Moet u extra huurverhoging betalen voor IJburg of gaat de OZB omhoog? Inleidingen van Jeroen Saris (oud wethouder volkshuisvesting), Gerard Andriessen (Federatie Woningcorporaties) en Vera Dalm (Milieucentrum en Referendumcomité).
IJburg, waar gaat het over? Voorlopig 18.000 woningen. 5.400 Beginnen met een huur tussen fl. 600 en fl. 850, prijspeil 1995. De overige 70% zijn koopwoningen vanaf fl. 200.000 en liggen op de mooiste plekken. De huurwoningen zijn stapelbouw. Volgens de gemeente zijn 100.000 Amsterdammers op zoek naar een woning. Volgens het Referendumcomité zijn dat er veel minder. Het openbaar vervoer komt te laat en de ligging van de haltes is niet goed. De geplande metro blijkt niet rendabel en komt er waarschijnlijk niet, in ieder geval niet voor 2007. Stem op 19 maart!
-3-97/28 Zes keer Tegen IJburg
(1) (Socialistiese Arbeiderspartij (SAP))
(2) dubbelz., A5, off-set?
(3) Ams-Oost Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
De SAP roept op massaal 'Tegen' IJburg te stemmen op 19 maart. 'Tegen' stemmen betekent dat u voor een andere, een milieuvriendelijke en betaalbare oplossing kiest. Er moeten woningen bij komen. Tachtig procent van de geplande woningen op IJburg zal onbetaalbaar zijn voor mensen met een modaal inkomen of lager. Het wordt een yuppenwijk. Kan het geld niet beter gebruikt worden voor stadsvernieuwing? De kern van IJburg ligt verder van het Centrum dan Ouderkerk of Badhoevedorp. Dichterbij bouwen betekent dat mensen minder tijd kwijt zijn om naar hun werk te reizen. De bewering dat er ook in IJburg veel werk zal komen is luchtfietserij. Wie gaat er met zijn bedrijf aan het eind van een doodlopende weg zitten? Het IJmeer is een deel van de hoofdstructuur van de Nederlandse natuur. De natuur zal de dupe worden van het bouwen. De groene grens van de randstad wordt als IJburg doorgaat, verder opgeschoven. De bevolking groeit minder hard dan een aantal jaren geleden gedacht werd. IJburg is niet nodig om die groei op te vangen. In de stad is nog ruimte voor duizenden woningen. Er kan minder kantoorruimte gebouwd worden. Een blik op de kaart laat zien dat een eilandenrij IJburg-Almere voor de hand ligt. Een stem tegen IJburg is een stem tegen de asfaltering van Nederland, tegen de betonnering van de horizon. Woningen bouwen kan ook anders. Er is een grens.
-3-97/34 Bedrijfs-/woonruimte Le Mairekade 77 KRAAK NIEUWS Zondag 9 februari is de ruimte aan de Le Mairekade 77 in gebruik genomen ...
(1) (de bewoners van Le Mairekade 77, 2 namen)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 030/004.5.01
(5) Literatuur: Grachtenkrant 425 (10-2-97) p.2. Bewoners wegen onbewoonbaarheid pand verdergetrokken naar pand op Reguliersgracht van Jos Brink
9 Februari is de ruimte Le Mairekade 77 in gebruik genomen. Het is de bedoeling dat hier vier studenten gaan wonen. Deze ruimte is nooit bewoond geweest sinds de oplevering drie jaar geleden. Er is niets aanwezig, het is een ruimte die bestaat uit betonnen muren en ramen met een gat in de vloer, een uit de muur stekende telefoonkabel en iets wat op een waterleiding lijkt. Gas, elektrisiteit, riool en kabeltelevisie zitten ver weg achter het beton. Het is het beste een regeling te treffen voor bewoning van deze ruimte. De ideologie achter het kraken is om de vele ongebruikte woon- en kantoorruimten te benutten. Mocht zich een huurder aandienen met een plan dan zij wij uiteraard bereid te vertrekken. Klop gerust aan voor vragen of kom langs om kennis te maken.
-3-97/35 wednesday 5th of march
(1) (De Dooie Mus)
(2) A5, geel of wit papier, fotokopie, foto, tekening
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) SA /
5 Maart is het 44 jaar geleden dat Josef Stalin stierf. Om deze gedenkwaardige gebeurtenis te herdenken gratis videovoorstelling in Vrankrijk. Vertoond wordt de kontroversiële dokumentaire De stad was van ons, over de opkomst en teloorgang van de stalinistische tendens in de Amsterdamse kraakbeweging. Dutch spoken - English subtitles!
-3-97/38 Woekerhuur Daniël Stalpert 28-34 definitief ten einde
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.09
(5) Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.97 e.v. Pand 5x ontruimd, daarna opnieuw leegstand
Het is afgelopen met de woekerhuren in de 16 woningen op de Daniël Stalpertstraat 28-34. De woningen die leegkomen zullen door de Stedelijke Woningdienst opgeëist worden voor urgent woningzoekenden, desnoods door vordering. Daarmee is bedrijfsmatige verhuur als pension uit den boze. Het energiebedrijf levert geen gas en elektra meer wegens niet betaalde rekeningen door de eigenaar. Al jaren worden de eenkamerwoningen tegen exorbitante huren van fl. 850 per maand verhuurd door eigenaar Poolman. Steeds moesten huurders via langslepende procedures hun gelijk afdwingen. Het pand kwam eerder in het nieuws doordat eigenaar Poolman met de nodige dwang de bewoners uit het pand probeerde te krijgen om de weg vrij te maken voor een asielzoekerscentrum. Dit zou hem fl. 20.000 per maand hebben opgeleverd. De leegstaande woningen werden door Kraakgroep de Pijp bezet. De Officier van Justitie besloot tot ontruiming, maar in kort geding werd ontruiming verboden. De Staat heeft hoger beroep aangekondigd. Hoelang kunnen dergelijke eigenaren nog hun gang gaan?
-3-97/39 VOKU-BENEFIT Info night over 5th St. Squat in New York
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Alt.lev Bui-Am-N Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.04
Info night over 5th St.-kraak in New York, 3 maart Nieuwendijk 134. Eten, video, spreker. Na een brandje in februari 1997 mochten de bewoners hun huis van de gemeente niet meer in, zelfs niet om hun spullen te halen. De volgende dag werd het gebouw afgebroken. 25 Krakers waren dakloos. Zij voeren een proces voor schadevergoeding. Zij hebben hulp nodig voor de proceskosten.
-3-97/45 STOP de SLOOP in de Staatsliedenbuurt Kom naar de vergadering van de Stadsdeelraad op dinsdag 11 maart.
(1) (De bewoners van de Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
(5) Zie /18
1: Kom naar de vergadering van de Stadsdeelraad op 11 maart. De bewoners eisen: geen sloop, geen gedwongen verhuizingen, geen huurverhoging, uitvoeren van achterstallig onderhoud en behoud van goedkope woningen.
2: De Stadsdeelraad heeft 22 oktober 1996 besloten om een groot aantal goede woningen met een lage huur te slopen. De bewoners zijn nooit op de hoogte gesteld. Er zullen 430 woningen minder zijn dan nu. De bewoners worden hun eigen buurt uitgejaagd door politici die ze zelf gekozen hebben. De huur van 1870 woningen zal flink omhoog gaan. Ook mensen met een kleine beurs worden de buurt uit gejaagd. Stadsdeelraad en de woning-corporaties vormen twee handen op één buik. De corporaties zijn nooit door de deelraad achter hun broek aan gezeten om het achterstallige onderhoud uit te voeren. Omdat de kosten van onderhoud heel hoog zijn opgelopen, willen de corporaties liever slopen. Op die manier kunnen ze op lange termijn meer verdienen. De bewoners dreigen buiten spel te raken. De ambtenaren en politici zijn bezig met verrijking van de corporaties en bouwgiganten. Wij zullen 11 maart de volgende eisen op tafel leggen: besluiten van 22 oktober 1996 moeten worden ingetrokken, achterstallig onderhoud van alle woningen moet worden uitgevoerd, alle bestaande woningen met een maandhuur tot fl. 400 moeten in onze buurt behouden blijven.
-3-97/46 STOP de SLOOP van de Staatsliedenbuurt Kom naar de ACTIE bij de stadsdeelraad op dinsdag 25 maart en dinsdag 8 april
(1) (De bewoners van de Staatsliedenbuurt) (uitgegeven door Comité Stop de afbraak Staatsliedenbuurt, fp)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
1: Kom naar de actie bij de stadsdeelraad op 25 maart en 8 april. De bewoners blijven eisen: geen sloop in de Staatsliedenbuurt, geen gedwongen verhuizingen, geen huurverhoging, uitvoeren van achterstallig onderhoud, behoud van goedkope woningen. Het is onze buurt! De plannen van de stadsdeelraad moeten van tafel. Wij laten ons niet belazeren.
2: De Stadsdeelraad heeft in 1996 besloten om een groot aantal goede woningen met een lage huur in de Staatsliedenbuurt te slopen. Mensen met een kleine beurs worden de buurt uit gejaagd. Er zijn al genoeg woningen afgebroken in de buurt en op huurverhoging zit niemand te wachten. De woningcorporaties zijn nooit door de deelraad achter hun broek aan gezeten om het achterstallig onderhoud uit te voeren. Omdat de kosten van het onderhoud heel hoog zijn opgelopen, willen de corporaties liever slopen. Op die manier kunnen ze op lange termijn meer verdienen, ten koste van de bewoners. De bewoners zijn de baas in de Staatsliedenbuurt en niet de deelraad-politici. Op 11 maart hebben de bewoners de deelraad al letterlijk teruggefloten. We willen antwoorden op onze eisen. Het is tijd voor meer actie.
4-3-97/1 AB01 IS HET EERSTE BLOK Wij danken u hartelijk voor uw komst naar deze info/actie-avond.
(1) anoniem (uitgegeven door Stop de huurverhoging Westerpark, Fannius Scholten Comité en Belangengroep Bewoners AB01)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB /
Door mee te praten vanavond kunt u uw stem laten horen. Als de plannen van de Stadsdeelraad over drie jaar zullen zijn uitgevoerd, zullen 1870 woningen met een huur tot fl. 400 verdwenen zijn uit de Fannius Scholtenbuurt. De bewoners zijn niet voldoende ingelicht. Inspraak is in dit stadsdeel vaak een wassen neus. De ambtenaren en politici zijn bezig met verrijking van de woningcorporaties, van bouwgiganten en van hunzelf. Het Grote Stedengeld wordt gebruikt voor parkeren en het bouwen van koopwoningen in plaats van opknappen van de buurt, waar dat geld voor is bedoeld. Ook de eigenaar-bewoners hebben belang bij het behoud van de bestaande goede woningen. Er liggen blauwdrukken klaar voor complete bouwblokken. Wij hopen vanavond vanuit de zaal goede voorstellen te horen die zullen leiden tot effectief verzet.
9-3-97/1 GOEDEMIDDAG VANDAAG 9 MAART WILLEN WIJ DE AANDACHT VESTIGEN OP DE KOMENDE ONTRUIMINGEN VAN VERSCHILLENDE KRAAKPANDEN ...
(1) De Amsterdamse Kraakgroepen
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA /
Wij willen de aandacht vestigen op de komende ontruimingen in de vorm van een ludiek theaterspektakel. Er wordt nog steeds gekraakt. Mensen zullen blijven zoeken naar manieren om aan betaalbare woonruimte te komen. Kraken is een van de mogelijkheden. Nog steeds worden er panden ontruimd: voor leegstand, voor luxe appartementen. De gemeente heeft veel geld over voor het ontruimen van panden, maar laat na te zoeken naar een oplossing voor de woningnood. Ook de bewoners van de Hobbemakade 66 kunnen de politie voor de deur verwachten. Al zes jaar is dit pand bewoond. Het pand is inmiddels voor de vierde keer van eigenaar gewisseld en is de prijs 7 maal zo hoog geworden. Voor betaalbare woonruimte is dit pand inmiddels te 'duur' geworden. Ook hier zullen luxe koopwoningen gebouwd worden. Wij willen op ludieke wijze de aandacht vestigen op het probleem van de woningnood. Kraken gaat door!
9-3-97/2 WELKOM KAMERADEN EN KAMERADINNEN Vandaag, negen maart gaan wij een theaterspectakel houden als aktie tegen de op komst zijnde ontruimingen.
(1) anoniem (uitgegeven door de Amsterdamse Kraakgroepen)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.07
(5) Facs.in Grachtenkrant 427 (10-3-97) p.14
 
Met het spectakel willen wij de aandacht vestigen op het falende woningbeleid en de belachelijke uitspraken van de rechters over het kraken. We zijn niet op zoek naar een confrontatie. Speel je rol zo goed mogelijk, maar er mogen geen ongelukken gebeuren. Naast de Hobjesvla is een kindertheater. Mocht er een voorstelling zijn dan zullen we een half uur later beginnen. Na het spectakel zorgt de VOKU voor soep. Het theaterspectakel is een aktiemiddel en bij een aktie hoort een arrestantennummer. De Mollie in de van Ostadestraat zal de hele dag open zijn. Mocht je gearresteerd worden: spreken is zilver, zwijgen is goud en laat je niet intimideren. Vraag altijd naar je eigen advocaat, Jan Donk. Als je ziet dat er iemand wordt meegenomen, meldt dat dan bij de arrestantengroep.
9-3-97/3 DRAAIBOEK (in geval van kindervoorstelling + 30 min.)
(1) anoniem (uitgegeven door de Amsterdamse Kraakgroepen)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.07
(5) Facs.in Grachtenkrant 427 (10-3-97) p.14
 
Draaiboek van het spektakel de (ludieke) ontruiming van de Hobjesvla. De weg wordt afgezet door ME en de buitenploeg. Er wordt een barricade opgeworpen. ME voorwaarts. De krakers moeten zich terugtrekken achter de barricade en haken in voor het pand. Zij worden verwijderd. De binnenploeg gooit een ijskast naar beneden. De Bratra wordt ingezet, dus gooien maar! De binnenploeg wordt geboeid naar buiten geleid en op de foto gezet. Interview met Klaas Wilting die verklaart dat alles weer geheel volgens plan verlopen is. Meneer de speculant brengt Wilting een stapel geld. Kraker Jack en Theo komen per boot aanroeien en gijzelen Wilting. Na de zin De stad is van ons, verjagen de binnen- + buitenploeg de overgebleven ME.
11-3-97/1 GEMEENTE EN SPEKULANT: HAND IN HAND Het is weer zo ver.
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.4.01
(5) Facs.in en Grachtenkrant 427 (10-3-97) p.15
Kroonenberg en consorten hebben het opnieuw voor elkaar. Voor de vierde maal gaat de gemeente over tot ontruiming van P.C.Hooftstraat 163. Hoewel de gemeente in hun IJburg propaganda schreeuwt over de hoge woningnood, zal ze deze winter 80 krakers op straat zetten. Als de gemeente zou beginnen met het vorderen van leegstaande panden en spekulatie objekten en het legaliseren van gekraakte panden, kan de stopera laten zien dat ze wat aan de woningnood wil doen. Tegen dit hypokriete beleid zullen wij ons vandaag verzetten.
De eerste kraakactie vond plaats op 24 maart 1991, aanklacht huisvredebreuk toegekend.
Op 29 mei 1993 werd het pand opnieuw gekraakt. In april 1995 gaf de rechter Kroonenberg 6 maanden om zijn plan voor luxe appartementen te verwezenlijken.
Op 18 februari 1996 werd P.C.Hooftstraat 163 voor de derde maal gekraakt. Ruim 8 maanden na de ontruiming bleek er nog niets te zijn gebeurd. Het werd op 5 maart 1996 ontruimd nadat Leslie Bamberger aangifte van huisvredebreuk had gedaan. Als grond werd strafrechtartikel 429 sexies genoemd. Achteraf zou blijken dat de Officier van Justitie niet de benodigde toestemming voor ontruiming had gegeven, wat betekent dat het om een illegale ontruiming ging.
Het pand werd dezelfde dag herkraakt waarna een kort geding tegen de staat werd aangespannen. Rechter Gisolf besliste dat er geenszins sprake was van gebruik in de zin van wetsartikel 429 sexies. De bewoners ontvingen op 29 november 1996 een dagvaarding van Kroonenberg en Midreth Bouwbedrijf. Op 19 december kon mr.Donk voor de zesde maal proberen om wat krom is recht te praten. Rechter Tonkens-Gerkema gaf Kroonenberg gelijk. Zij vreesde niet voor nieuwe leegstand.
Wij laten ons niet zomaar uit ons huis zetten. Wees solidair en gooi een tomaat naar het blauwe leger. Vanavond demonstratie vanaf hoofdingang Vondelpark (Stadhouderskade).
11-3-97/2 DEMO ... OPROEP ... - Ben jij ook kwaad omdat er weer panden ontruimd zijn ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A6, pica, achterkant: el.stencil, groene inkt, foto
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.4.01
(5) Facs.voorkant in Grachtenkrant 427 (10-3-97) p.2
Pik je het niet langer dat weer mensen op straat worden gezet? Kom dan om 19 uur naar de hoofdingang van het Vondelpark. Daar verzamelen wij voor een lawaai/protest-demonstratie tegen de ontruimingen van vandaag. Laat je woede blijken! Geen ontruimingen voor yuppenhokken of kantoorruimte!
19-3-97/1 Stem woensdag 19 maart tegen IJburg
(1) Nico Papineau Salm Voorzitter Referendumcomité IJmeer open!
(2) dubbelz., 15x10,5cm, off-set, meerkleurendruk, tekeningen, foto
(3) Ams-Oost Milieu Wonen
(4) UB /
(5) Huis aan huis verspreid
Anders gaat een belangrijk Amsterdams natuurgebied verloren. Ga daarom woensdag naar de stembus en stem tegen IJburg. Groeten uit IJmeer (tegen achtergrond van bakstenen muur).
19-3-97/2 19 maart 1997 Beste Buurtbewoners, Zoals u misschien bekend, heeft de rechter enige weken geleden ontruiming gelast van de bewoners van Schinkelkade 63.
(1) de bewoners van Schinkelkade 63
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.3.01
De rechter heeft ontruiming gelast van de bewoners van Schinkelkade 63. Wij zijn in beroep gegaan. Wij pleiten ervoor dat de etages worden omgezet in betaalbare woningen. Na jarenlang de problemen te hebben gebagatelliseerd maakt de gemeente zich plotseling druk over de woningnood en presenteert zij IJburg als dè oplossing. Terwijl er vele kantoren en andere panden leegstaan. Wij zijn niet bereid ons huis zonder slag of stoot op te geven. Daarnaast voeren wij overleg met de gemeente om duidelijk te maken dat ontruiming tot leegstand zal leiden. Buurtverklaringen kunnen van belang zijn. Als u bereid bent een schriftelijke verklaring te maken omtrent de leegstand en/of informatie over de eigenares, horen wij dat graag.
22-3-97/2 Vandaag, 22 maart 1997 hebben wij de boot t.o. Prinsengracht 820 gekraakt.
(1) Kraakgroep Utrechtse buurt in samenwerking met het kraakspreekuur centrum
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 428 (24-3-97) p.18
Deze boot is eigendom van Rietberg uit Zandvoort die de boot al jaren laat verkrotten. Sinds 1993 is de boot al eerder voor enkele jaren gekraakt geweest maar een jaar geleden verlaten omdat de eigenaar beweerde er een nieuwe boot neer te leggen. Er kan een urgent woningzoekende op wonen.
29-3-97/7 WERK, INKOMEN, SOLIDARITEIT. VIERT DE EERSTE MEI ! 1 MEI
(1) (een personeninitiatief van aktieve vakbondsmensen en OR-leden onder de naam van: 1 Mei Komitee)
(2) 1v 4p, 30,5x45,1cm, krantenpapier, off-set, tekeningen, voorkant: zwarte en rode inkt
(3) Bui-Eur Een Mei Wonen
(4) UB GA ISG /
1 Mei vieringen 1997, strijdbaar en opgewekt met sprekers, politieke discussie, muziek en dans. Amsterdam, manifestatie in Atrium en Rotterdam demonstratie.
Europa? Daarvoor zijn ziektewet, WAO en WW afgebroken. Op 15 en 16 juni vergaderen de allerhoogste ministers in de Nederlandse Bank. Het Platform voor een Ander Europa treft voorbereidingen om half juni ook een ander Europees geluid te laten horen.
Artikelen over Loonsverlaging politiek, Globalisering, De Euromunt wordt duur betaald, Loonsverlaging hoe werkt dat?, Groeiende markt: werk vernietigen, 50 jaar loonmatiging, Europese concurrentie, Aktiejaar banenpool en JWG, Discriminatie en Werk maken hoe doe je dat?
De Haagse babbelbox belooft werk. Onder het mom van Europese eenwording zaaien ze armoede. Maar werk komt er niet? Om deze politiek te keren is een krachtig weerwoord nodig. Velen staan in aktie. De wil tot samenwerking is er. Gezamenlijk kunnen we een politiek alternatief bieden. Zodra progressieve mensen de handen ineen slaan en zich niet tegen elkaar laten uitspelen, hebben we een wereld te winnen.
-4-97/5 Staatsbulletin ... Nr.2 ... Gebrekkige informatie Stadsdeelraad brengt bewoners in verwarring
(1) (comité Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA SA /
(6) Staatsbulletin 2
Op 22 oktober 1996 heeft de stadsdeelraad, zonder overleg met de bewoners, besloten 400 woningen te slopen en van 1780 woningen de huur flink te verhogen. Als de sloopplannen doorgaan zullen er 430 woningen minder zijn dan nu. Sinds 1 januari 1996 wordt door de gemeente niet meer de garantie gegeven dat bewoners kunnen terugkeren in de buurt om een nieuwe woning te betrekken. Door de sloopplannen worden bewoners de buurt uit gejaagd. Bewoners willen voornamelijk dat het achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd. Vertegenwoordigen de deelraadbestuurders de belangen van de bewoners of die van de woningcorporaties? Er vindt een migratie plaats van bewoners uit het Noorden en Oosten van ons land naar Amsterdam. Westerpark is een aantrekkelijke plaats voor koopkrachtige woningzoekers. Sinds de corporaties vanaf 1996 op eigen benen moeten staan hebben ze hun oog laten vallen op onze buurt. Ze willen liever koopwoningen neerzetten wat, dicht bij het centrum, enorme winsten oplevert. Sloop en nieuwbouw is voor de corporaties de meest interessante optie. Om koopwoningen te kunnen bouwen moet je de oude woningen eerst afbreken. Daar hebben de woningcorporaties in samenwerking met de Stadsdeelraad dus wat op gevonden. In 1995 bleek het mooie oude deel van de Staatsliedenbuurt een andere naam te hebben: Fannius Scholtenbuurt. Door een kunstmatig klein stukje van de buurt aan te kruisen als kansenzone hebben de corporaties kans gezien subsidie te krijgen voor hun sloopwerk. Na protesten werden de passages over afbraak uit het Ontwikkelingsplan geschrapt en de bewoners uitgemaakt voor paniekzaaiers. Aangezien niemand van de bewoners officieel van de plannen op de hoogte was, waren er 22 oktober nauwelijks protesten te horen. De bewoners van andere delen van Westerpark hoeven niet te denken dat ze de komende jaren de dans ontspringen. Volgende actie bij het deelraadskantoor is 8 april.
-4-97/6 Ondanks sabotage van plannen voor kinderopvang geven de bewoners niet op
(1) Bewoners Martinusschool/Krakesteyn
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/004.5.01
 
Al maanden strijden de bewoners voor het behoud van woon- en werkruimte in de voormalige school. Een belangrijk aspect in hun plan zijn een peuterspeelzaal, overdekte kinderspeelplaats, naschoolse opvang en een centrum voor plein- en buurtbeheer. Zij wisten zelfs de politici te overtuigen van de haalbaarheid en wenselijkheid van het behoud van Krakesteyn als sociaal centrum voor de buurt. In een motie van PvdA en D'66 werd de bewoners een half jaar gegund om het geld bij elkaar te sprokkelen. Het dagelijks bestuur van de stadsdeelraad besloot de motie naast zich neer te leggen. Wethouder Koopmanschap vindt dat de geplande ouderenhuisvesting in gevaar komt. De bewoners zijn bereid het plan te verdedigen tot het bittere eind. Desnoods tot aan de rechtbank!
-4?-97/15 Hoi luitjes, Voor wie de Grakra niet leest: in het kort het verhaal van Schinkelkade 63:
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Schinkelkade 63)
(2) 21x14,9cm, fotokopie, kaartje, tekeningen
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.3.01
(5) Verspreid in kraakkafé's
De bovenste etages van het pand werden eind november gekraakt. De huurders van de begane grond bleken een stelletje crimies te zijn. Ze bedreigden de krakers eerst en boden ze daarna 20.000 piek om op te rotten. Uiteindelijk vertrokken ze zelf maar. De begane grond werd erbij gekraakt. Eigenares Hensim B.V.startte een kort geding. Rechter Branbergen vorderde ontruiming. De krakers zijn in hoger beroep gegaan. Schinkelkade 63 blijft met ontruiming bedreigd en er wordt druk gebarricadeerd.
-4-97/21 STOP de AFBRAAK van de Staatsliedenbuurt Kom naar de actie bij de Stadsdeelraad Dinsdag 22 april
(1) (comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
Kom naar de actie bij de Stadsdeelraad 22 april, verzamelen op het Van Limburg Stirumplein. De bewoners blijven eisen: geen sloop, uitvoeren van achterstallig onderhoud, geen gedwongen verhuizingen, geen huurverhoging en behoud van goedkope woningen. Op 8 april gingen de bewoners weer massaal naar de vergadering van de Stadsdeelraad. Het bleek dat de politici niet naar de bewoners willen luisteren. Daarom zullen we op 22 april de politici een paar extra oren opzetten. Neem lawaai instrumenten mee. Het comité is hard bezig om de plannen van de Stadsdeelraad van tafel te krijgen, ook bij de woningbouwverenigingen en politieke partijen zullen acties worden ondernomen. Steeds wordt verzwegen dat de plannen een forse huurverhoging en verdwijning van 430 woningen betekenen. Volgende actievergadering 28 april in het Wijkcentrum. Er zijn al genoeg grotere woningen en nieuwbouw in de Staatsliedenbuurt en we vinden het wel mooi zo. Het is onze buurt en wij willen de laatste kleine woningen met een lage huur behouden.
-4-97/22 STOP de AFBRAAK van de Staatsliedenbuurt Kom naar de actie bij de Stadsdeelraad dinsdag 8 april
(1) (comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
Kom naar de actie bij de Stadsdeelraad, 8 april. Verzamelen bij de ophaalbrug. De bewoners blijven eisen: geen sloop, geen gedwongen verhuizingen, geen huurverhoging, uitvoeren van achterstallig onderhoud en behoud van goedkope woningen. Laat je niet belazeren. Voor je het weet is jouw woning aan de beurt.
3-4-97/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 26 ... SCHINKELKADE 63 KRIJGT ONTRUIMING AANGEZEGD
(1) ('Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws')
(2) 2v 6p, A4, fotokopie, logo/tek., foto's o.a.van Peter Duker en H.Bouton
(3) Ams-Zuid Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 035/001.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 429 (7-4-97) p.3-8. Bijdrage van de Grachtenpot fl. 30 (GrKr 432 p.3)
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 26
Bespreking van het vonnis van rechter Branbergen waarbij de ontruiming van Schinkelkade 63 bevolen werd. Eigenaar Hensim B.V.en 'huurders' Fortitudo B.V.en Cramer (failliet, curator weet niets van huurovereenkomst). De voormalige woningen werden begin jaren '80 verbouwd tot kantoorruimte.
Koninginneweg 115: eigenaresse J.van der Horst wil het pand leegkrijgen om te verkopen. Beneden is het wijkcentrum, de bovenwoningen zijn gekraakt. Er is een aanklacht lokaalvredebreuk.
22 Maart is de woonboot t.o.Prinsengracht 820 gekraakt. Deze al eerder gekraakte boot werd een jaar geleden vrijwillig verlaten omdat eigenaar Rietberg beweerde te gaan verbouwen.
Bij Celebesstraat 33-34 probeerden makelaar en aannemer zich als politie voor te doen. Een kraker werd bedreigd. Volgens de buren zou makelaar Peters & van der Vloodt met het pand van doen hebben. Die beloofde met een knokploeg langs te komen.
Het hotel op de Kolk is nog maar net opgeleverd of de volgende uitbreidingen komen er al weer aan. De binnenstadbewoners worden het IJ ingedreven en de vrijkomende ruimte wordt in hotelkamers omgezet. Het gaat om Hotel Avenue (N.Z.Voorburgwal/St.Jacobsstraat), kwade genius achter de plannen de heer Brals. Hij gaat niet bepaald zachtzinnig te werk. Krakers kunnen op een knokploeg rekenen, zoals op de Reguliersgracht en de Stadhouderskade. Meest schrijnende voorbeeld Martelaarsgracht 8-10 dat van Erik de Ligt is. Brals bouwde onlangs op N.Z.Voorburgwal 98-100 hotel Citadel en hij wil bestaande hotels op de Martelaarsgracht samenvoegen.
Artikel over rechter Branbergen die op bezoek ging in Bankroet. De krakers verloren het kort geding. Branbergen ziet fouten en onvolledige bewijsvoering van de kant van huiseigenaren door de vingers.
Na vier maanden vond de Officier van Justitie alsnog een grond om het Entrepotdok 93-98 te ontruimen. Tijdens het kort geding hiertegen onthulde de landsadvocaat de werkelijke motieven: de OvJ was gebeld met de vraag of hij nog kraakpanden had die met de nieuwe ontruimingsgolf mee zouden kunnen. En wij ons maar afvragen waarom er de laatste tijd zoveel panden ontruimd worden. De rechter zal 3 april zijn mening geven.
Verslagen over Wagenstraat 12 (Lüske), Kinkerstraat 39hs (makelaar Nico Tel), Hotel Friendship (Van Eeghenstraat 22, eigenaar Harderwijk, nieuwe eigenaresse Miledy Altagracia Pena) en de geslaagde oefening op 9 maart van de ontruiming van de Hobbemakade. Twee dagen later was het dan zover. Terwijl de ME zich een weg probeerde te forceren in het pand besloten de drie krakers het pand via de voordeur te verlaten. Verslagen van de ontruiming op 9 maart van Hobbemakade 66, Westermarkt 7 en P.C.Hooftstraat 163. Het pand Daniël Stalpertstraat 28-34, de Dikke Daan, wordt niet geveild.
21-4-97/2 BENEFIET voor ABC NO RIO new yorks kraakbolwerk
(1) (Drankrijk) (uitgegeven door Vrankrijk, fp)
(2) 14,9x10,5cm, fotokopie, foto, tekening
(3) Bui-Am-N Wonen-kra
(4) SA / SA 022/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 430 (21-4-97) p.20
 
Info & video, muziek, 3 mei.
26-4-97/4 WELKOM OP DEZE OPEN DAG IN DE GRAANSILO !
(1) (de bewoners/gebruikers van de Graansilo)
(2) A5, fotokopie, matrix-printer letter
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 020/001.3.01
 
Honderd jaar geleden wist architect Klinkhamer middels het pamflet Broodgebrek in Amsterdam, de Gemeenteraad te overtuigen tot bouw van de Graansilo. De Graansilo zou met het waterreservoir aan de Amstelveenseweg de Amsterdamse bevolking zes maanden in de eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Zo vormde de Graansilo het sluitstuk van de Stelling van Amsterdam. De Silo voorziet de stad nog steeds van voedsel in het biologisch restaurant en de bakkerij. Ook wordt er nu geestelijk voedsel geproduceerd en doorgevoerd. Onlangs gaf de rechtbank de gemeente groen licht om met projectontwikkelaars Y-Grain en Rabo Vastgoed de Graansilo om te toveren tot luxe koopwoningen en bedrijfsruimten. De Silo is een monument van onschatbare waarde. Met de verbouwplannen zal dit onherstelbaar aangetast worden. Ook de bloeiende leefgemeenschap die hier de afgelopen acht jaar gegroeid is dreigt te verdwijnen. U kunt ons steunen door een donatie. Ook zijn we benieuwd naar uw mening over deze open dag, de verbouwingsplannen. Of wellicht heeft u een tip voor een groot pand waar wij onze aktiviteiten voort kunnen zetten.
26-4?-97/5 Ondergetekende wil bij deze steun betuigen aan de Vereniging tot Behoud van de Graansilo, ...
(1) (Vereniging tot Behoud van de Graansilo)
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA / SA 020/001.3.01
Ik betuig steun aan de Vereniging, die de Graansilo acht jaar in goede orde heeft onderhouden en daarmee een Rijksmonument van sloop heeft behoed. Tevens heeft zij een bloeiend cultureel klimaat gecreeerd. We roepen de Gemeente op een passende oplossing te zoeken voor de huidige bewoners en gebruikers.
-5-97/4 wijkopbouwcentrum VONDELPARK-CONCERTGEBOUWBUURT HUURACTIEBUS DUIVELSEILAND 4 juni 1997
(1) wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt
(2) 1v 6p, 9,9x21cm, groen papier, wrs.fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
In juni rijdt de 'huuractiebus'. Het Roelof Hartplein is een halteplaats. Medewerkers van het Woonspreekuur geven informatie en advies over de huurverhoging. Er zijn formulieren verkrijgbaar waarop u huurverlaging aan uw verhuurder kunt voorstellen of de aangezegde huurverhoging kunt weigeren. In 1997 zullen medewerkers van het Huurteam alle particuliere huurwoningen in het Duivelseiland bezoeken. Zij zullen de huurder aanbieden een puntentelling van de woning te maken. Huurders die in een onverbeterde woning zonder CV wonen en meer dan fl. 450 per maand betalen, wordt aangeraden zeer kritisch naar de huurverhoging te kijken. De huuractiebus staat woensdag 4 juni van 20-21 uur op het Roelof Hartplein. Elke maandag woonspreekuur in buurtcentrum Lydia.
-5-97/25 WOONLASTENkrant '97-'98
(1) (Maandblad MUG en Amsterdams Steunpunt Wonen ASW)
(2) 2v 8p, A3, krantenpapier, off-set, blauwe en zwarte inkt, foto's van M.Birney en R.Zwagemaker, tekeningen
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Oplage 250.000 ex. Druk: Dijkman Offset
(6) Woonlastenkrant
Uw verhuurder kan per 1 juli de huur verhogen. Bij corporaties ligt de verhoging rond de 4 procent, particulieren vragen meestal 5,5% of meer. De maximaal toegestane verhoging is dit jaar 6,5%. Het gaat om een voorstel en dat hoeft u niet zo maar te accepteren. U heeft het recht bezwaar te maken. Omdat de verhuurder zijn onderhoudsplicht verzaakt of omdat u meer huur betaalt dan gezien de kwaliteit van de woning redelijk is. In dat geval is huurverlaging mogelijk. Uiteindelijk bepaalt de huurcommissie of u wel of niet moet betalen. Volgt uitgebreide informatie. Overleg met uw buren: samen staat u sterker. Het huurspreekuur in uw buurt kan u helpen, ook voor huursubsidie.
-5-97/27 GEEN ONTRUIMING BANKROET! WIJ VERZETTEN ONS!
(1) (krakers/sters van Bankroet) (uitgegeven door gebruikers van Linnaeusstraat 107, fp)
(2) A4, geel papier, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 431 (12-5-97) p.13
 
Een aantal maanden geleden vestigden wij ons in de voormalige synagoge. Dit gebouw stond twee jaar leeg. Na een jaar leegstand deden anderen een poging de ruimte de nuttige funktie van woonruimte te geven. In opdracht van de eigenaar ontruimde de politie enkele dagen na de kraak het gebouw en arresteerde de bewoners*s. We zijn van start gegaan met een veganistisch/vegetarisch eetcafé en het kraakspreekuur. Andere aktiviteiten konden we helaas moeilijk opzetten, al gauw kwam het bericht dat het pand verkocht zou zijn. Bevestiging van de verkoop kwam middels de dagvaarding bij ons binnen. Bankroet zou ontruimd moeten worden voor een speculatieobjekt van André Snippe van Snippe Binnenstad BV. Voorbeeld van spekulatie Elandsgracht 140, Rozendwarsstraat 1 & 3. Deze meneer deinst er niet voor terug om voor z'n handeltjes met kriminelen in zee te gaan. Z'n maat Montsma dreigde een gekraakte etage in het Kattenlaantje in de fik te zitten, waarna er op meerdere plaatsen brand is gesticht. Aan de rechter verklaarde Snippe dat Bankroet verbouwd zal worden tot winkel. De luxe uitvoering van dit objekt zal er waarschijnlijk voor moeten zorgen dat hij deze met dikke winst kan verkopen. Justitie stelt een figuur als Snippe 'de sterke arm' ter beschikking en ons hangt alweer de ontruimingsdreiging boven het hoofd. Wij wijken niet voor rijken.
-5-97/33 Wat elke huurder moet weten
(1) Woonlastenkomitee en Huurdersvereniging de Pijp 1997
(2) dubbelz., 9,9x21cm, off-set
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 031/002.4.01
 
In mei stuurt uw verhuurder een voorstel tot huurverhoging. De wet geeft u het recht bezwaar te maken. Omdat u klachten heeft over het onderhoud of omdat de huur te hoog is in verhouding tot de punten. In 6 jaar tijd stegen de huren gemiddeld 35%. Wij roepen alle huurders op om bezwaar te maken. Lees de Woonlastenpijpkrant die eind mei verschijnt.
-5-97/34 DE HUURDER extra ... ONDERHOUDSKLACHTEN AAN DE WONING?
(1) (Huurderscomité Amsterdam (West))
(2) 1v 4p, A4, glad papier, off-set
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) FP /
 
Met 1 juli gaan de huren weer omhoog. De verhuurders hebben van de regering opnieuw de vrijheid gekregen de verhoging zelf vast te stellen. Die mag niet boven de 6,5 procent uitkomen. Voor 1 juni moet de aanzegging van de (39e verhoging sinds 1950) door de huurders ontvangen worden. Dit blad krijgt u gratis aangeboden om een helpende hand te reiken aan huurders die klachten hebben aan de woning. Alle huurders hebben recht te mogen wonen in een kwalitatief goed onderhouden woning. Hulp bij het invullen van het bezwaarschrift in juni elke woensdag in het Wijkcentrum Admiralen-Postjesbuurt. Volgt informatie en een overdruk van het bezwaarschriftformulier.
-5-97/35 boekhandel manifest presenteert THEMA-AVOND OVER KRAKEN
(1) Manifest een eigenzinnige boekwinkel
(2) A6, grijs, beige of paars papier, fotokopie
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Thema-avond over kraken. Presentatie van het boek: Axie - Herinneringen uit de Amsterdamse kraakbeweging van Victor Luchteling. Gesprek met de schrijver. Aansluitend forumdiscussie over kraken toen en nu en de motieven achter het kraken. 7 Mei, infocentrum Eurodusnie, Leiden.
-5-97/37 Nationale Huurkrant 2/97 ... Stop de huurverhoging. Het kan. Het moet.
(1) SP-actiecomité 'Nul is Genoeg'
(2) 1v 4p, 29,5x45,2cm, off-set, meerkleurendruk, tekening, foto's, grafiek
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(6) Nationale Huurkrant
1-3: Kwaad over de huurverhoging? Doe er wat aan! Gemiddeld stijgen de huren dit jaar minder dan de afgelopen jaren. Dat is het resultaat van de vele huurdersprotesten. Maar: de verhoging is nog veel te groot. Alleen nul is genoeg. Kom daarom in actie. Deze krant vertelt u hoe. Artikelen over De vooruitzichten om te winnen zijn beter dan ooit, Nieuwe Huursubsidiewet: verbetering en risico, Nul is Genoeg: vijf jaar actie - en steeds meer succes, De politiek wordt wakker - maar veel te langzaam en Huurverhoging: 67 miljoen per maand.
4: Instruktie voor deelname aan de Nationale Huurstaking. Met facsimilé van achterkant van /38.
-5-97/38 Nationale Huurstaking '97 deelname-formulier
(1) Actiecomité 'Nul is Genoeg' (met logo van Socialistische Partij, fp)
(2) dubbelz., A4, off-set, rode en zwarte inkt, logo
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Verspreid als bijlage bij /37
De Stopkaart voor de verhuurder inclusief officieel bezwaarschrift tegen de huurverhoging en de Ophouden!-kaart voor staatssecretaris en Tweede Kamer vond u in de Nationale Huurkrant (zie /37). Tot 6 augustus kunt u het deelnameformulier inleveren, volgen adressen.
Stopkaart: Ik maak bezwaar tegen de voorgestelde huurverhoging. De hoogte van de huur is niet in overeenstemming met het woongenot. Bovendien heb ik onderhoudsklachten.
Ophouden!-kaart: De financiële problemen van de overheid en de verhuurders worden al jarenlang afgewenteld op de huurders. Daar moet een einde aan komen. Na de buitensporige huurverhogingen van de afgelopen jaren past maar één beslissing: Nul procent is Genoeg.
-5-97/39 Staatsbulletin ... Nr.3 ... Plannen voor Sloop en Nieuwbouw bedreigen de buurt
(1) (comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: kaartje
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) FP /
(6) Staatsbulletin 3
Stadsdeelraad Westerpark heeft besloten het gebied tussen de Van Limburg Stirumstraat en de Van Hallstraat flink te verbouwen. Er moeten 250 woningen gesloopt worden om 150 grotere nieuwbouwwoningen neer te kunnen zetten. 1870 Woningen krijgen een opknapbeurt of worden samengevoegd. De huren gaan flink omhoog en er zullen 430 woningen minder zijn. Den Haag heeft besloten dat in de oude buurten van grote steden mensen moeten komen wonen met een hoog inkomen. Daarvoor moeten grotere woningen komen. Het betekent ook dat de huren omhoog moeten, zodat mensen met een laag inkomen worden gedwongen naar een andere buurt te verhuizen. De armen moeten wijken voor de rijken. Dit wordt 'woningdifferentiatie' of 'Stedelijke vernieuwing' genoemd. Veel bewoners voelen zich belazerd door de deelraadspolitici. Jarenlang is er in de Staatsliedenbuurt gevochten voor behoud en herstel van goedkope woningen. Voor mensen met hoge inkomens zijn er genoeg grotere en duurdere woningen in de buurt. Het bouwen van koopwoningen dicht bij het centrum levert enorme winsten op. Funderingsonderzoek heeft aangetoond dat het maar 75 panden zijn die slechts 10 jaar mee kunnen. De meeste panden kunnen nog minimaal 25 jaar mee. De woningcorporaties zijn keiharde bedrijven geworden die wel raad weten met niet-vertrekkende huurders. Daarom zijn de deelraadspolitici door de woningcorporaties ingeschakeld om de bewoners er van te overtuigen dat het 'goed voor de buurt' is als ze vertrekken. Daarbij wordt met de geldbuidel gezwaaid. Maar de kans is groot dat vertrekkende huurders nooit meer een woning met een lage huur terug kunnen krijgen. Voor de plannen is geld beschikbaar uit Den Haag, het grote stedenpotje, 3% van de totale kosten. Het geld moet vooral door de woningcorporaties worden opgebracht, door de bewoners. Deelraadwethouder Mirjam van Lierop heeft zich niet hard gemaakt voor het uitgangspunt van haar eigen plannen: behoud en herstel. Stadsdeel Westerpark zwijgt over de keuzes die ze gemaakt heeft. Ook de achtergronden van de plannen worden verzwegen. Op 11 en 25 maart en 22 april eisten de bewoners dat de plannen van de deelraad van tafel moeten. Ook bij de woningbouwverenigingen wordt geprotesteerd. De bewoners zullen 14 mei aanwezig zijn op het Stadhuis wanner de raad over de 'stadsvernieuwings-plannen' voor heel Amsterdam zal besluiten. Volgende vergadering van het Comité op 26 mei.
-5-97/42 SPEKULANT SNIPPE BANKROET
(1) (Bankroet)
(2) A4, kringlooppapier, fotokopie
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
Bankroet is een kraakkafé in Oost. Een plek voor informatie over en akties tegen allerlei misstanden. Bankroet trekt al vijf jaar door de buurt van het ene spekulatieobjekt naar het andere. Bankroet geeft een nuttige (buurt-)funktie aan de ruimte en protesteert tegen onttrekking van goedkope sociale woon- en werkruimten. Bankroet bevindt zich dit keer in de voormalige synagoge, Linnaeusstraat, en kan sinds 9 april ontruimd worden. Reden: de verkoop van het pand aan de beruchte spekulant Snippe, die het zeer luxueus wil gaan verbouwen. Wij eisen dat het pand een nuttige sociale funktie krijgt!
5-5-97/17 De Groenen, ... Wonen en werken in Amsterdam
(1) De Groenen, afdeling Amsterdam
De Groenen, landelijke vereniging
(2) dubbelz., A4, cremekleurig papier, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-alg Werk Wonen
(4) UB /
Amsterdam heeft behoefte aan goede en betaalbare woningen. Onnodig slopen moet vermeden worden. Behoud en herstel van bestaande woningen is meestal goedkoper dan sloop en nieuwbouw. Sommige leegstaande kantoorgebouwen kunnen geschikt gemaakt worden voor bewoning. Ook willen wij het omzetten van zolderruimte in kamers stimuleren. Het tekort aan woningen verleidt speculanten om huizen leeg te laten staan en de prijzen op te drijven. De Groenen zijn voor invoering van een leegstandregister, dat de leegstand zichtbaar maakt. Bouwprojecten mogen niet ten koste gaan van het milieu. IJburg is ons een doorn in het oog. Veranderingen mogen niet ten koste gaan van onze monumentale erfenis. Bij uitbreiding van de woningvoorraad willen wij dat het oppervlak aan binnentuinen behouden blijft. De grond is op sommige plaatsen sterk vervuild. De handel in vuile grond moet een halt toegeroepen worden. Bouwen op vervuilde grond mag onder geen enkel beding gebeuren.
Mensen die willen werken moeten daartoe de kans krijgen. Werkgelegenheid mag niet ten koste gaan van het milieu. Individuele trajectbegeleiding voor werklozen dient in een zo vroeg mogelijk stadium te beginnen. Demoralisering door langdurige werkloosheid moet voorkomen worden. Door werk meer in deeltijd aan te bieden krijgen meer mensen de kans om actief deel te nemen aan alle maatschappelijke processen. Uitbreiding van naschoolse opvang en van dagvoorzieningen in de kinderopvang is nodig om deelname aan werk buitenshuis mogelijk te maken voor zo veel mogelijk mensen.
8-5-97/1 BESTE MENSEN ! Vandaag, Donderdag 8 Mei I997, ...
(1) de nieuwe buren. (uitgegeven door bewoners Vijzelgracht 39, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 431 (12-5-97) p.21
Vandaag hebben wij, na jarenlange leegstand, twee etages & een zolder op Vijzelgracht 39 gekraakt. Stadsherstel hoort het te renoveren. Dit laat lang op zich wachten, terwijl wij lang woningzoekende zijn. Dus knappen wij het wel op. Dan slaan we twee vliegen in een klap.
28-5-97/4 KRAAK DE LEEGSTAND UTREG
(1) anoniem
(2) A6, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
1 Juni, verzamelen Duitse Huis.
30-5-97/1 Beste Buren Vaandag, hebben we 2e Egelantiersdwarsstraat 22 gekraakt - ...
(1) De nieuwe bewoners (uitgegeven door bewoners 2e Egelantiersdwarsstraat 22, fp)
(2) A5, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
Vandaag hebben we 2e Egelantiersdwarsstraat 22 gekraakt - dat al lange tijd leeg stond. Het huis heeft de monumentenstatus. Een aanschrijving is in 1983 voor het eerst afgegeven. De huidige eigenaar is nog steeds niet begonnen met de renovatie. In deze stad ligt de nadruk teveel op geld en speculatie.
-6-97/40 Staatsbulletin ... Nr.4 ... Eerste sloopplannen bekend
(1) (comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: kaartje
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-hv
(4) SA /
(6) Staatsbulletin 4
Voor het eerst is duidelijk welke panden wethouder van Lierop eventueel wil laten slopen door de woningcorporaties. Een kenmerk is dat ze in het hart van de buurt liggen. Blok AB-01 komt in het rijtje niet voor: stevig actievoeren voor je bouwblok heeft resultaat. De deelraadsambtenaren en -politici zijn bezig de woningcorporaties en de grote bouwbedrijven te verrijken. Met de nieuwste term 'herstructurering' willen de deelraadspolitici onze Staatsliedenbuurt aantrekkelijker maken voor meer draagkrachtige bewoners. Daarvoor willen zij de kleine (en goedkope) sociale huurwoningen laten slopen en luxe (dure) koopwoningen laten bouwen. Huurwoningen die ze niet willen laten slopen zullen worden samengevoegd zodat er grotere (en duurdere) huurwoningen ontstaan. De huren van de kleine woningen die blijven staan zullen worden opgetrokken. Er is een groeiende behoefte aan kleine sociale huurwoningen. Het is van de gekke dat de deelraadspolitici deze willen laten verdwijnen. Hoewel de bewoners hebben aangedrongen op een fatsoenlijk onderzoek worden er alleen niet-representatieve steekproeven en natte-vinger onderzoeken gedaan. De politici hadden bij de verkiezingen beloofd dat er niet meer zou worden gesloopt. Door het ontbreken van argumentatie hebben de deelraadspolitici hun toevlucht gezocht in machts-trucjes en kreten uit de jaren zeventig om de beoogde massale verhuizing op gang te laten komen. 'Bouwen voor de buurt' is zo'n term uit de jaren zeventig. Toentertijd werden er geen sociale huurwoningen gesloopt om er luxe koopwoningen voor terug te bouwen. Afspraken met de corporaties over de toewijzing van nieuwe woningen voor bewoners die moeten verhuizen is vrijwel onmogelijk geworden. Al sinds vorig jaar zijn de woningbouwverenigingen bezig de maximale huur te halen uit hun woningen. Niet iedereen kan op zo'n woning met een nieuwe hoge huur. De corporaties hanteren een toewijzingsbeleid. Voor woningen boven de 650 gulden wordt gekeken naar het inkomen van de nieuwe huurders. Er wordt niet gelet op de mogelijkheid van huursubsidie, want ook de corporaties voelen aan dat de huursubsidie dit jaar voor het laatst zo ruim is. Door het toewijzingsbeleid van de gemeente worden mensen met de lage inkomens naar de randen van de stad gedreven voor het ordinaire winststreven van de corporaties. Volgende bijeenkomst bewoners na de actie van 10 juni, is op 19 juni in het Wijkcentrum.
-6?-97/48 NIEUWS over Schinkelkade 63 Schinkelkade 63 werd in november 1996 na 3 jaar leegstand gekraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Schinkelkade 63)
(2) A4, fotokopie, foto met pand
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.3.01
Het pand werd in november 1996 na 3 jaar leegstand gekraakt. We zijn bezig het aan te laten kopen. Door Groen Links is een aanvraag gedaan bij stadsdeel Zuid. Er zijn contacten met een woningbouwvereniging. Het Gerechtshof zal half juli uitspraak doen in het hoger beroep tegen de uitspraak in kort geding waarin de rechter ontruiming beval. De plannen van eigenares Hensim voor het pand zijn dermate vaag, dat na ontruiming leegstand valt te verwachten. Er kan elk moment ontruimd worden. Kraak de leegstand, begin met een kantoorpand.
-6-97/55 Comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt ... Beste bewoners, Op 10 juni bespreekt de stadsdeel ...
(1) Comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
Op 10 juni bespreekt stadsdeel Westerpark de eerste voortgangsrapportage over de stadsvernieuwingsplannen. Aan de buurt wordt nu duidelijk gemaakt welke 572 woningen de stadsdeelraad wil slopen om plaats te maken voor dure koopwoningen. U woont in één van die bedreigde woningen. De voorlichting door de deelraad is onvolledig. In de voortgangsrapportage is aangegeven dat er sprake zal moeten zijn van gedwongen verhuizingen en wordt er vermeld dat het onmogelijk is om met de woningcorporaties afspraken te maken over terugkeer van de bewoners in de buurt. In de buurt is onvoldoende draagvlak voor de plannen. Protesten hebben er toe geleid dat er gedacht wordt over bijstelling van de plannen. U zult vooral zélf in actie moeten komen.
5-6-97/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 27 ... GUNSTIG SCENARIO VOOR VIJZELSTRAAT 15-17
(1) ('Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws')
(2) 6p, A4, fotokopie, logo's/tek., foto's o.a.van H.Bouton
(3) Ams-C-rest Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 433 (23-6-97) p.4-9. Bijdrage van de Grachtenpot fl. 30 (GrKr 439 p.3). Voor Schinkelstraat-/kade zie ook Grachtenkrant 513 (17-7-00) p.17 e.v.
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 27
Op de plek waar 'Multiplex' moet verrijzen -de door bioscoop Tuschinski gewenste uitbreiding- werden eind februari Vijzelstraat 15 en 17 gekraakt. De panden stonden jarenlang deels leeg, eigendom van Vastned B.V.in Breda. De panden worden nu door zes mensen bewoond.
Het kort geding van de krakers van Entrepotdok 93-98 aangespannen tegen het voornemen van het Openbaar Ministerie om tot ontruiming over te gaan, is door de krakers gewonnen. Het Grondbedrijf weigerde vervolgens toestemming om water aan te laten sluiten. Middels een adres aan de gemeenteraad eisten de krakers hun rechten op. Hierna ging het Grondbedrijf overstag.
Onroerendgoedboer Willem Endstra, die vroeger in het witwassen van drugsgeld deed, sjoemelt met aankoop van premiehuurwoningen, waarvan 240 in Groningen. Bijna een kwart van die woningen staat leeg. Hij hoopt op afkoop van de Dynamische KostPrijs-subsidie die vroeger gegeven werd om beleggers te interesseren koopwoningen om te zetten in huurwoningen. De panden zijn in eigendom van Gravendam BV, directeuren Martin Rademakers en Ytzen Zeilstra. Het bestuur wordt gevormd door BV's van Hummel Consultants (Klaas Hummel), Intervasco (Zeilstra), Wiscon (Assenmacher), beleggingsmaatschappij Rog (de Kroes) en Rahold Vastgoed (Rademakers). De woningen waren van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, dat een riant bod van de Woningstichting Volkshuisvesting afwees. Al 80 huurders zijn een procedure gestart wegens achterstallig onderhoud.
Er gaan geruchten dat de Dikke Daan (Daniël Stalpertstraat 28-34) verkocht wordt.
Het advocatenkantoor Warners van Otterloo Sandberg heeft zich in de strijd geworpen voor P.C.Hooftstraat 64 en Celebesstraat 33/34. Eigenaar van Celebesstraat 33/34 is Zaal van Bergen B.V.te Beek Ubbergen dat eerder dreigde met een knokploeg. De vorige huurder van het pand was de Turks Democratische Jongeren Vereniging (TDJV) dat vermeld staat in de brochure Turks extreem rechts; stop de Grijze Wolven! Eigenaresse van P.C.Hooftstraat 64 is Bruins-Da Costa. Rechters laten zich de laatste tijd van alles op de mouw spelden.
In april werd de leegstaande garage Schinkelkade 26 gekraakt. Op 29 april de aanpalende garages in de Derde Schinkelstraat.
Eind april werden drie verdiepingen van een grachtenpandje op de Reguliersgracht 93 gekraakt. Eigenaar is Jos Brink, een bekend Nederlander. Hij kan het zich niet veroorloven door de media als een agressieve huisjesmelker te worden afgeschilderd. In de pers voerde het medelijden met Jos Brink de boventoon. In 1994 kocht Brink het pand voor 400.000 gulden. Hij liet het vervolgens drie jaar leegstaan. Mogelijk gebruikte hij dit pand, plus de 4 andere panden die hij met zijn vriend Frank Sanders bezit, als onderpand om zijn musical te financieren. Dan is het duidelijk: een onbewoond pand levert op de markt 40% meer op. Door een vriend van Jos Brink, Paul van Ewijk, die de benedenverdieping bewoont, wordt het water afgesloten zodra hij het zelf even niet nodig heeft.
In een kort geding tegen de Staat gaf de rechtbank een ontruimingsvonnis tegen Kinkerstraat 39 ook al stond het meer dan 1½ jaar leeg.
Tot aan de Eurotop zullen er geen ontruimingen meer worden uitgevoerd.
Een tweetal kraakjes op 1 juni: Gevleweg 51 (gemeentelijk grondbedrijf, sloop) en Sophialaan 55''' (verbouwing meer dan een jaar geleden gestaakt, eigenaar is het op de begane grond gevestigde Chinese restaurant, waarvan de uitbater uitgelegd moest worden wat kraken inhield). De uitgebrande etages 1e Atjehstraat 143 die wbv Het Oosten niet wil herstellen, zijn op 25 mei gekraakt. Woningbouwvereniging De Key heeft de krakers van Lijnbaansgracht 345-346 laten weten hun aanwezigheid niet op prijs te stellen. Zondag 25 mei werd dit pand gekraakt.
De bewoners van de Eerste Helmersstraat 97, Fort Instort, hebben een rechtszaak verloren.
14-6-97/33 COLLECTIF NATIONAL POUR LES DROITS DES FEMMES Les femmes prennent la parole
(1) Collectif National pour les Droits des Femmes
(2) 2v 8p, 16,5x21,9cm, off-set, rode en zwarte inkt, voorkant: foto van S.Grinberg
(3) Vrouw Werk Wonen
(4) UB /
(5) Franse tekst. Pamflet uitgegeven in Parijs. Uitgegeven in de vorm van een boekje
De Nationale Vergadering voor de rechten van Vrouwen heeft in maart een eisenpakket opgesteld. Vrouwen zijn de eersten die getroffen worden door deeltijdwerk, werkloosheid en armoede die de ekonomische basis van hun onafhankelijkheid aantasten. Het gelijkheidsprincipe wordt door de wet erkend, maar in de praktijk gaat het er heel anders aan toe. Wij vragen toepassing van de huidige wetgeving op het gebied van gelijkheid en het eerbiedigen van de rechten van vrouwen en wij zullen ons inspannen onderstaande eisen zo snel mogelijk gerealiseerd te krijgen.
De erkenning van het recht op werk voor vrouwen vormt de kern van onze eisen. Gelijk loon voor gelijk werk. Arbeidstijdverkorting tot 32 uur met behoud van salaris. Gelijkheid ten aanzien van werk brengt mee dat huishoudelijke taken en opvoeding gedeeld worden. Om te strijden tegen de sociale tweedeling en de armoede: behoud van kinderbijslag, mogelijkheid tot schuldsanering, voorrang bij huisvesting van mishandelde vrouwen met kinderen, verbod op registratie van mensen met meer dan drie maanden huurschuld, verlaging van het BTW-tarief voor eerste levensbehoeften, gratis gezondheidszorg en afschaffing van de eigen bijdrage voor ziekenhuisopname. Instelling van een Ministerie voor Vrouwenrechten, subsidie voor organisaties die strijden voor vrouwenrechten. Een gelijke vertegenwoordiging is een van de middelen om gelijkheid te bereiken. Een verbod op het bekleden van meerdere publieke funkties. Afschaffing van het Concordaat van 1801 in Elzas-Moesel en de overzeese gebiedsdelen. Afschaffing van de wetten-Pasqua en Debré en terug naar het ius soli-beginsel. Stemrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor immigranten. Verbod op herhaling van onderzoek in strafzaken dat de verklaring van vrouwen in twijfel trekt, zoals onderzoek naar zedelijkheid, psychiatrisch onderzoek, herhaalde konfrontaties en rekonstruktie van feiten. Afschaffing van het recht op verzorging en bezoekrecht van de mishandelende ouder. Stopzetting van strafvervolging van vrouwen die hun kinderen niet meegeven in het kader van een bezoekregeling. Lijst voor vrouwen om zelf in te vullen met dromen, wensen, eisen, moeilijkheden.
14-6-97/34 marche européenne Marchons vers Amsterdam! Pour l'Europe du droit au logement pour tous, ...
(1) Droit Au Logement
(2) dubbelz., A4, off-set, tekeningen o.a.van Willem en Siné
(3) Bui-Eur Werk Wonen
(4) FP /
(5) Franse tekst. Pamflet uitgegeven in Parijs. Zie /35
Op naar Amsterdam! Woonrecht voor iedereen in Europa, maar ook recht op werk en recht op een fatsoenlijke uitkering. Tegen het Europa van de huisuitzettingen, de daklozen en de krotten. Tijdens de marsen willen wij organisaties en aktivisten ontmoeten die zich bezighouden met huisvesting om onze ervaringen uit te wisselen en op Europees nivo aktie te voeren. Voor het vorderen van leegstaande woningen, voor de verdediging van volkswijken, tegen de spekulatie. Kom 14 juni naar Amsterdam!
De DAL, belangenorganisatie van slecht- en niet-gehuisvesten. De DAL is in 1990 opgericht en is een strijdorganisatie met 10.000 leden, georganiseerd in 30 groepen. Doel: waardige huisvesting, massale vordering van leegstaande woningen van grote eigenaren, stopzetting van ontruimingen zonder vervangende woonruimte, grootschalige bouw van woningen voor mensen met lagere inkomens. De DAL is een onafhankelijke organisatie. De DAL strijdt ook tegen racisme en fascisme en wijst het ekonomisch liberalisme, oorzaak nummer een van de woningnood, af. Een strijd met konkrete resultaten: 1.500 leden hebben herhuisvesting in sociale woningbouw gekregen, 5.000 huishoudens met ontruimingsdreiging werden geholpen, onder onze druk weigeren rechters ontruimingsbevelen te geven en de hoogste rechterlijke instanties hebben het recht op huisvesting erkend. Om deze resultaten te bereiken heeft de DAL tientallen kraken (auto-réquisitions) georganiseerd. Maar ook tentenkampen in centra, bezettingen of akties tegen afsluitingen van water en elektra, voor doorbetaling van uitkeringen. Deze akties worden begeleid door onderhandelingen met autoriteiten en eigenaren. Er staan woningen leeg, laten we ze weer bewonen. Woningnood in Europa is: 5 miljoen daklozen, 17 miljoen mensen die slecht gehuisvest zijn, miljoenen lege woningen, spekulatie met huizen, ontruimingen in volkswijken in het centrum van steden, de financiële desinteresse van regeringen, de doorvoering van het liberalisme op het gebied van huisvesting. En in Frankrijk: 600.000 daklozen, 130.000 ontruimingen per jaar en 2.000.000 leegstaande appartementen oftewel 9% van de woningvoorraad.
14-6-97/35 marcha europea Marchemos hacia Amsterdam ! Por una Europa del derecho a la vivienda para todos, ...
(1) Droit Au Logement
(2) dubbelz., A4, off-set, tekeningen o.a.van Willem en Siné
(3) Bui-Eur Werk Wonen
(4) FP /
(5) Spaanse tekst. Pamflet uitgegeven in Parijs
Vertaling van /34.
 
 
14-6-97/36 FORUM DÉBAT POUR LE DROIT AU LOGEMENT ...
(1) D.A.L.
(2) dubbelz., A5, off-set, tekeningen
(3) Bui-Eur Werk Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 052/003.1.01
(5) Franse, Engelse, Spaanse en Duitse tekst
Forumdiskussie over het recht op huisvesting op de hoek van de Dam vanaf 18.30 uur. Er zijn in Europa 5 miljoen daklozen, 50 miljoen mensen die slecht gehuisvest zijn, spekulatie en huurverhogingen teisteren miljoenen huishoudens, de staat trekt zich terug uit de volkshuisvesting en laten de volkshuisvesting over aan de vrije markt. Wij vragen aan de EU de lidstaten het recht op huisvesting te laten erkennen, een eind te maken aan de spekulatie en de uitzettingen. Organiseert samen akties voor het recht op huisvesting in Europa.
14-6-97/46 Agir ensemble contre le chômage AC! 86 ... Agir ensemble contre le chômage à Poitiers
(1) AC! 86
(2) 1v 6p, 9,8x14,7cm, geel papier, fotokopie?, foto, tekening
(3) Bui-Eur Werk Wonen
(4) UB ISG /
(5) Franse tekst. Pamflet uitgegeven in Poitiers
Samen strijden tegen de werkloosheid in Poitiers. Samen tegen werkloosheid en onzekerheid! Strijdt voor een solidaire maatschappij! De uitsluiting van 5 miljoen werklozen drijft onze maatschappij naar de afgrond. De beweging AC! is opgericht ten tijde van de Nationale Mars van Werklozen in 1994. De akties van de AC!-groepen richten zich in de eerste plaats op de rechten van werklozen. De akties gaan samen met een strijd voor grondige veranderingen die ons uit de huidige situatie kunnen brengen. Lijst van ontwikkelde aktiviteiten door de AC! Poitiers. Lente 1997, een Europese Mars tegen Werkloosheid wordt voorbereid. Steeds meer worden beslissingen op Europees nivo genomen. Ons werk is ook om mensen te helpen waar de elektra afgesloten dreigt te worden of die ontruimd dreigen te worden, ten onrechte ontslagen worden, die te lijden hebben van de racistische wetten die de laatste jaren aangenomen zijn. Samen vechten tegen de Werkloosheid is ook zoeken naar nieuwe wegen om aktie te voeren, je zelfrespekt terugwinnen.
14-6-97/57 Confederazione Unitaria di Base HELP!! LET'S JOINT TOGETHER TO FIGHT AGAINST THE WORSENING AND TO GET THE THINGS BETTER
(1) Confederazione Unitaria di Base (CUB)
(2) dubbelz., A4, off-set?
(3) Werk Wonen
(4) UB ISG /
(5) Engelse en Italiaanse tekst. Pamflet uitgegeven in Milaan. Tekst gedateerd 13-6-97
CUB is de belangrijkste vakbond in Italië. Opgericht in 1992 als reaktie op de opstelling van de grootste vakbonden (cgl-cisl-uil) die niet in staat waren de belangen van de arbeiders te beschermen. Die bonden worden gesteund door de regering, zodat zij afhankelijk zijn van politieke partijen en steun ontvangen van grote bedrijven. CUB is onafhankelijk en wordt niet gekontroleerd door politieke of ekonomische machten. Ons doel is de verzorgingsstaat te beschermen en het milieu. De kwaliteit van het leven te verbeteren door werktijdverkorting tot 32 uur met behoud van salaris, de belastingdruk op arbeiderssalarissen te verminderen en een deugdelijke inflatiekorrektie tot stand te brengen. Het recht op huisvesting tegen een redelijke prijs te verdedigen alsmede het stakingsrecht.
30-6-97/1 BESTE BUURT Vanaf vandaag, 30 juni, is Herengracht 565 weer bewoond.
(1) Bewoner\sters Herengracht 565.
The inhabitants of Herengracht 565.
(2) A4, kringlooppapier, fotokopie?
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.05
(5) Nederlandse en Engelse tekst
Vanaf vandaag is Herengracht 565 weer bewoond. Wij hebben gekraakt om te wonen en als protest tegen spekulatiepraktijken van eigenaar Van Zijl en andere spekulanten. Na 1992 werd één etage nog enige tijd bewoond. In 1994 werd het pand bezit van de huidige eigenaar via een veiling. Sindsdien staat het pand ongebruikt en zonder onderhoud leeg, terwijl er enorme woningnood is.
-7-97/8 Volksraadpleging wonen Staatsliedenbuurt Ronduit schandalig ...
(1) Buurtcomité 'Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt'
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
Schandalig vonden buurtorganisaties het dat de deelraadspolitici in 1996 besluiten hadden durven nemen over een structurele wijziging in de woningvoorraad terwijl er zo weinig burgers op de hoogte waren van de inhoudelijke kanten daarvan. Buurtbewoners hebben duidelijk gemaakt dat ze de schandalige gang van zaken niet konden pikken. Daarom stelden ze zes bewonerseisen op. Met dit formulier kunt u aangeven of u het eens of oneens bent met deze eisen. Formulier retourneren aan het buurtcomité.
-7-97/9 Nu staat uw woning er nog, maar als we niet opletten..... Aan de bewoners van dit pand,
(1) namens het actiecomité, Janni van der Velde en Johan Clarijs. (uitgegeven door Comité Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
Uw huis wordt aangemerkt voor sloop. U denkt misschien, ach prima, geef mij maar zo'n nieuwbouwwoning. Maar de tijden zijn veranderd. 70% Van de nieuwbouwwoningen zal bestaan uit koopwoningen met prijzen boven de 180.000 gulden. Half juni heeft de gemeenteraad besloten dat alleen mensen met een inkomen boven de 40.000 gulden op jaarbasis voor nieuwbouw-huurwoningen in aanmerking komen. Ook voor samengevoegde woningen komen mensen met een laag inkomen niet in aanmerking. De fundering van uw woning is nog goed en er is geen reden voor sloop. Met een opknapbeurt kan uw woning nog jaren mee. Het comité vecht voor behoud en herstel. Betaalbare woonruimte moet blijven! Om aan te tonen dat er geen steun is voor de plannen van de deelraad heeft het actiecomité een formulier voor een volksraadpleging gemaakt (zie /8). We hebben al meer dan 500 formulieren opgehaald. Vul in die Volksraadpleging.
2-7-97/1 2 juli 1997 Beste Buurtbewoners, Volgens de gemeente zal Schinkelkade 63 op korte termijn worden ontruimd.
(1) De bewoners van Schinkelkade 63
(2) 21x14,8cm, fotokopie, foto met pand, tekening
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.3.01
Schinkelkade 63 zal op korte termijn worden ontruimd. Ondertussen loopt het hoger beroep tegen de uitspraak in kort geding. Het arrest van het Gerechtshof wordt in september verwacht. Onderhandelingen over eventuele aankoop verlopen langzaam. Wij zullen ons niet zonder slag of stoot laten ontruimen.
3-7-97/1 "RECHTS HEEFT ALTIJD VOORRANG" (OF: IS ER NOG LEVEN NA DE EUROTOP ...)
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, licht- of donkergeel papier, fotokopie?, voorkant: tekening
(3) Ams-Zuid Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 035/001.3.01
 
Wederom bent u getuige van een ontruimingsoperatie door de politie. Voor de derde keer dit jaar laten gemeente en politie zich voor het karretje spannen van notoire speculanten. De gekraakte panden Schinkelkade 63 en Van Eeghenstraat worden leeg opgeleverd aan de 'rechtmatige' eigenaren. Nadat dezen zich tijdenlang niet om hun bezit hadden bekommerd. Rechter Branbergen was de mening toegedaan dat het kraken van een langdurig leegstaand pand reden genoeg is om tot ontruiming over te gaan. Bij het gekraakte hotel aan de Van Eeghenstraat 22 lieten twee woningcoöperaties de kans voorbijgaan toen toenmalig eigenaar Harderwijk niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. De gemeente geeft de voorkeur aan grotendeels leegstaande hotels boven bewoonde kraakpanden. De voorraad betaalbare woonruimte vermindert met rasse schreden doordat de kernvoorraad door politieke blunders ten prooi is gevallen aan de verkooplust van eigenaren. Door gesplitste verkoop verdwijnen duizenden huurwoningen. Het gaat om een eenzijdige opvatting van het woord differentiatie: er zullen geen villa's verdwijnen om plaats te maken voor sociale woningbouw. Gevreesd moet worden dat de ontruimingen alleen maar zullen leiden tot hernieuwde leegstand. Eerdere ontruimingen dit jaar spreken boekdelen: Villa Omval moest leeg voor nog een nieuw kantoor, Sarphatistraat 77 wordt bevolkt door kraakwachten, het kantoorpand P.C.Hooftstraat 163 zal na 4 ontruimingen getransformeerd worden tot luxe appartementen van zo'n half miljoen en alleen op Westermarkt 7 zijn de nieuwe eigenaren een beetje aan het werk. De journalistiek zou haar naam eer aandoen door eens op zoek te gaan naar de wortels van dit straatspektakel. Het winstbejag van enkelen dupeert grote groepen mensen. Wij zijn woedend over de wijze waarop de gemeente kiest voor de uitbreiding van dure koopwoningen ten koste van betaalbare huisvesting. Mocht je je solidair voelen, kom dan vanavond naar de protestdemonstratie die een aanvang zal nemen vanaf het Amstelveld.
20-7-97/1 De afzonderlijke krakers van "De Bruinvis" ... Geachte Buurtbewoners & Passanten, ...
(1) De afzonderlijke krakers van "De Bruinvis"
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.1.03
Vandaag, op deze mooie zondagmiddag, is na langdurige leegstand de bovengelegen etages van Haarlemmerdijk 47 en 49 gekraakt. Beide panden zijn eigendom van Bob Ypma uit Purmerend. De eigenaar doet er al 7½ jaar niets zinnigs mee. In maart 1993 werd het ook al gekraakt, maar verlaten omdat de eigenaar spoedig zijn bezit weer voor bewoning ter beschikking zou stellen. "Ome Bob" heeft de smaak als huisjesmelker te pakken gekregen. Hij produceert naast leegstand ook onmogelijke situaties voor zijn huurders. Hij schroomt niet hufterig hoge huren te vragen en huurders te intimideren en te treiteren. Als gewezen ambtenaar van bouw- en woningtoezicht weet hij waar en hoe er te speculeren valt. Maar dat pikken wij niet! Wij laten ons geen rad voor ogen draaien door schijnverbouwingen en nepplannen. Speculatie is misdadig en immoreel!
22-7-97/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 28 ... MOGELIJK GAT IN ARTIKEL 429 GESCHOTEN
(1) anoniem (uitgegeven door Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, logo/tek., foto's o.a.van H.Bouton, tekening
(3) Bui-Eur Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 435 (28-7-97) p.14-17. Bijdrage van de Grachtenpot fl. 30 (GrKr 439 p.3)
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 28
Artikel 429sexies, waarin staat dat het strafbaar is een pand te kraken dat nog geen jaar buiten gebruik is, wordt door het OM uit de kast getoverd om eigenaren met ontruimingen terwille te zijn. Hierbij wordt het begrip 'gebruik' tot in het oneindige opgerekt. De Hoge Raad heeft een voor de krakers gunstige uitspraak gedaan: juridische instanties hebben de 'gebruikstitel' veel te ruim geïnterpreteerd. De gebruikstitel zou hetzelfde gelezen moeten worden als in artikel 138/139 (lokaal/huisvredebreuk). Dit legt het OM zware beperkingen op. Er moet sprake zijn geweest van feitelijk gebruik. De Advocaat-Generaal stelt dat de wet heeft bedoeld tot een rechtvaardiger verdeling van woonruimte te komen, zodat dit artikel nooit gebruikt mag worden om gebouwen die niet de functie van woning hebben te ontruimen. Was deze uitspraak eerder gedaan, dan waren er in Amsterdam tientallen panden niet ontruimd. Het OM is geen onpartijdige 'scheidsrechter'. In welke bochten zal het OM zich nu weer wringen om speculanten van dienst te zijn?
De gemeente probeerde tegendemonstranten bij de Eurotop te ontmoedigen de reis naar de hoofdstad aan te vangen. De kraakbeweging stelde zich wat gastvrijer op. Naast onderdak in kraakpanden werd voor de gelegenheid de vrijdag vooraf een leegstande FIAT-garage aan de Daniël Goedkoopstraat gekraakt, eigenaar Kroonenberg Groep.
De kraakpanden in het Lüske-blok (Amstel/Wagenstraat) zijn aangekocht door woningbouwvereniging Het Oosten. Haar houding versus huurders is dubieus.
Speculant Leutscher heeft het 3e proces tegen Spuistraat 199 verloren. De rechtbank komt tot de conclusie dat ontruiming zal leiden tot ongerechtvaardigde leegstand.
De politiemacht bij de Eurotop had tot doel het van tevoren de kop in drukken van iedere vorm van verzet. Ondanks nachtelijke razzia's is het gelukt om een alternatieve top met succes te laten verlopen en zijn tientallen acties gevoerd om de heren in hun ivoren torens duidelijk te maken dat hun beleid niet klopt. Artikel 140 werd uit de kast gehaald om de razzia's uit te voeren. Het doel van de oppakakties kan zijn geweest aan te tonen dat de staat niet genoeg middelen heeft om 'haar' burgers in de gevangenis te zetten; er moeten dus repressievere wetten komen. Dat het OM de criminalisering heeft kunnen uitvoeren, komt mede doordat de media alle uitlatingen van de politie voor zoete koek slikten.
Door foutief vorderen van ontruiming door de ME-commandant zag de politie zich gedwongen de arrestanten van Van Eeghenstraat 22 heen te zenden.
Al tientallen jaren wordt artikel 140 door officieren uit de justitiële doos van Pandora gehaald als men politieke groeperingen wil vervolgen: Nijmegen 1987, Groningen 1989.
-8-97/1 STRIJD OM DE ARTIKEL 140 WISSELBOKAAL
(1) anoniem
(2) dubbelz., A5, fotokopie, voorkant: kaartje; achterkant: tekening
(3) Alt.lev Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 052/003.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 436 (11-8-97) p.32
Dit benefiettoernooi is georganiseerd om geld binnen te halen voor de verbouw van de aangekochte panden aan de Voorstraat (ACU) en Boothstraat in Utrecht en voor de Stichting Emmaüs die een woon-werkproject voor ex-daklozen bekostigt. Rond het toernooi zullen activiteiten georganiseerd worden. Zo kan je een vergadering van het Nederlands Blok verstoren, penalty-schieten, gokken, enz. De catering wordt verzorgd door het ACU, na de finale een warme maaltijd voor fl. 2,50 verzorgd door de VOKO Utrecht. Het toto-formulier geldt als toegangsbewijs. Deelnemende criminele organisaties: ACU, Blauwe Aanslag, Emmaüs, Hotel Bosch, Vrankrijk, Grote Broek en Poortgebouw. Locatie: Emmaüs, Haarzuilens.
-8-97/5 Leutscher after party
(1) (SPOK)
(2) A6, fotokopie, foto met Leutscher
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 050/001.2.02
Het SPOK tapt 23 augustus in Vrankrijk ter herinnering aan Jacob Koos Leutscher, onze geliefde speculant. De opbrengst zal aan een nieuwe printer besteed worden. Volledig ge-update zwartboekjes voor 1 piek.
-9-97/5 dinsdag 23 SEPTEMBER verzamelen om 19.30 uur op het van limburg stirumplein ... Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt
(1) (Comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) 1v 4p, A5, el.stencil, voorkant: tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG SA /
Kom naar de demonstratie 23 september Van Limburg Stirumplein. Fanfare van de Eerste Liefdesnacht, sprekers en bekendmaking aan de deelraad van de uitslag volksraadpleging wonen.
Op 22 oktober 1996 hebben de deelraadpolitici een besluit genomen over een structurele wijziging in de woningvoorraad van de Staatsliedenbuurt. Op 4 maart 1997 werden op de buurtavond zes bewonerseisen gesteld: besluiten van 22 oktober 1996 intrekken, geen sloop goedkope woningen, geen gedwongen verhuizingen, geen huurverhogingen, het achterstallig onderhoud moet worden uitgevoerd en alle woningen met een maandhuur tot fl. 400 moeten in onze buurt behouden blijven. Eind juni zijn de buurtbewoners begonnen met een Volksraadpleging. Op 23 september zullen de verontruste buurtbewoners een optocht door de buurt houden en de resultaten van de Volkskraadpleging aan de deelraad presenteren.
Wethouder M.van Lierop, wij hebben 6 maal getracht in het openbaar met u in dialoog te komen. Wij hebben weinig dialoog kunnen signaleren. U verviel steeds in herhaling. U toonde niet dat u zelfs maar kon luisteren. Het was fatsoenlijker geweest als u voor het besluit van 22 oktober 1996 met de buurtbewoners had overlegd. U heeft stelselmatig de protesten genegeerd en er voor gekozen met onbekende 'sleutelfiguren' te overleggen. U heeft de buurtbewoners uitgemaakt voor leugenaars, terwijl zij alleen maar de eigen stukken van de deelraad openbaar maken. Toch prima dat u wil communiceren! Wij komen met alle verontruste bewoners die wat te vertellen hebben. Wij willen u in het openbaar ontmoeten. Als datum dachten wij aan 23 september in de openbare raadsvergadering.
-9-97/8 STEUN DE SILO. LAAT JE SYMPATHIE BLIJKEN!
(1) anoniem
(2) A6, fotokopie, fotomontage
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 439 (22-9-97) p.5
Kort geding graansilo, 23 september Parnassusweg.
-9-97/9 Staatsbulletin ... Nr.5 ... Stadsdeelraad gaat onfatsoenlijk om met de bewoners
(1) (comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, p.2: kaartje
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA SA /
(5) Ook verspreid bij demonstratie op 23 september
(6) Staatsbulletin 5
Eerst maken de politici van de deelraad achter de rug van de bewoners om plannen voor sloop en nieuwbouw. Dan ontdekken ze dat er veel mensen tegen zijn. Vervolgens bezorgen ze bij iedereen een brief dat het buurtcomité leugens verspreidt en een oproep in de Staatskrant om te praten terwijl de plannen verder niet bespreekbaar zijn. wat zijn dat voor manieren? Steeds weer is er aan de deelraad gevraagd de plannen met de bewoners te bespreken. Afgelopen jaren werd door het stadsdeelbestuur oogluikend veel achterstallig onderhoud toegestaan. Door bewuste verkrotting werden voldoende argumenten geschappen voor de plannen. Woningcorporaties krijgen tot 50.000 gulden per woning om de woning te verbeteren of samen te voegen. De huren zullen fors omhoog gaan. Er zullen 400 goedkopere woningen verdwijnen. We wonen op een van de meest gewilde plaatsen van Nederland. Er vindt migratie plaats uit het noorden en oosten van Nederland. Wij wonen in het hart van een gebied dat bij velen geliefd is. De deelraadspolitici beweren dat er behoefte is aan grote woningen. Echter, het percentage eenpersoonshuishoudens stijgt heel snel. Er is een groeiende behoefte aan kleine (goedkope) sociale huurwoningen. De deelraadpolitici gebruiken mooie woorden voor het wegjagen van mensen met minder geld. Het heet nu 'herstructurering' of 'differentiatie'. Het stadsdeel wil van de Staatsliedenbuurt een buurt maken die op de Jordaan lijkt. Uiteindelijk zullen de woningen met forse winsten verkocht worden. Van de bestaande bebouwing zal niet veel overblijven. Het sjoemelen met onderzoeksresultaten heeft tot doel deelraad en bewoners te overtuigen van het doel: meer nieuwe koopkrachtige bewoners en minder mensen uit lage inkomensgroepen. Bij samenvoeging ontstaat een nieuwe woning met een maximaal redelijke huur van fl. 1008. Woningcorporaties kunnen met dergelijke hoge huren niet verhuren. Een samenvoeging is een verkapte manier om van huurwoningen koopwoningen te maken. Wanneer een woning opgeknapt is hebben de oud-bewoners niet zonder meer het recht terug te keren. De kosten bedragen 21 miljoen gulden. De bouwondernemingen verdienen. Dat schept werkgelegenheid, maar niet voor de buurt. Kom naar de demonstratie 23 september, Van Limburg Stirumplein. Het actiecomité wil geen sloop, geen huurverhoging, geen gedwongen verhuizingen, uitvoeren van achterstallig onderhoud en behoud van goedkope woningen.
-9-97/15 dinsdag 23 SEPTEMBER ... KOM NAAR DE DEMONSTRATIE Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt
(1) Comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt
(2) A4, geel papier, fotokopie, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
23 September demonstratie. Verzamelen op het Van Limburg Stirumplein. Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt. Fanfare van de Eerste Liefdesnacht, sprekers, bekendmaking aan de deelraad van de uitslag volksraadpleging wonen. Het is onze buurt. De stem van de bewoners moet gehoord worden.
14-9-97/1 Amsterdam, 14-9-97 Geachte buren, Vanmiddag heeft de kraakgroep Zuid de etages van Willemsparkweg 6 gekraakt.
(1) de nieuwe buren (uitgegeven door bewoners Willemsparkweg 6, fp)
(2) A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.04
(5) Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.113 e.v. Ontruimd 11-98, herkraak 6-99, tweede ontruiming 7-99, daarna verbouwd
Vanmiddag heeft de kraakgroep Zuid Willemsparkweg 6 gekraakt. De etages staan veel te lang leeg in afwachting van een eventueel poenerig renovatieproject. Eigenaars zijn Jonkheer meester LHJM van Asch van Wijck die een anti-kraakknokploeg heeft begeleid (tachtiger jaren), JL Insinger, beiden direkteur van de Maatschappij voor Huizen Bezit en Beheer en van de Insingerstichting om huizen in onder te brengen. Insinger heeft zich zakelijk verbonden met types als Jonkheer RJM de Beaufort (rentmeester Apartheidskapitaal) en mr.Jonkheer AP van Lidth de Jeude (als notaris in het nieuws gekomen door onzorgvuldigheden). De gemeente heeft als streven meer duurdere woningen in de 'goedkopere wijken'. Ter compensatie en ter ondersteuning van die 'klasse-integratie' eisen wij goedkopere woonruimte in de duurdere buurten.
14-9-97/2 Vandaag, Zondag 14 September hebben wij Amstel 198 gekraakt.
(1) kraakgroep centrum
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Kleine Pandjes Front jrg.1 (1998) nr.1 p.5. Voor kort geding zie Grachtenkrant 493 (17-10-99) p.11 e.v.
Vandaag hebben wij Amstel 198 gekraakt. Dit stond jaren leeg toen het enkele jaren geleden gekraakt werd. Vervolgens is het onvrijwillig verlaten en dichtgetimmerd. Het is belachelijk dat er op dit mooie plekje nix gebeurt.
27-9-97/1 ZATERDAG 27 SEPT.1997 BESTE BUURTJES & BELANGSTELLENDEN - ...
(1) (een groep woningzoekenden) (uitgegeven door bewoners Amstel 145, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.05
(5) Ravage 11 (1-9-00) p.5: pand uitgebrand op 25-8-00, zelfde dag buurpand Amstel 143 ontruimd
Vandaag hebben wij Amstel 145 gekraakt! Dit pand staat sinds '84 leeg! Eigenaar A.v/d Laan uit Capelle a/d IJsel heeft dit pand 10 jaar leeg laten staan.
-10-97/4 GEEN ONTRUIMING BANKROET! WIJ VERZETTEN ONS! RESISTIR ES VENCIR!
(1) (krakers/sters van Bankroet)
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 440 (6-10-97) p.38
Grotendeels zelfde tekst als -5-97/27. Het laatste nieuws kwam ons ter ore via de 'buurtbeheersagent' (eigen woorden). Deze sociocopper vertelde dat de ME voor de eerste week van oktober gereserveerd was voor ontruimingen en dat wij boven aan hun lijstje staan. Wij zijn in verhoogde staat van paraatheid om het blauwe front een warm onthaal te bieden. Oproep tijdens de ontruiming zijn/haar solidariteit te betonen en te protesteren tegen de antikraakwetten, de woningnood en ontruimingen van kraakpanden. Fuck the police!
-10-97/11 GEEN ONTRUIMING BANKROET! WIJ VERZETTEN ONS!
(1) (kraker/sters van Bankroet)
(2) logo
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 441 (20-10-97) p.17. Ook verschenen als affiche op A3-formaat
Grotendeels zelfde tekst als -5-97/27. Naar alle waarschijnlijkheid zal het plan van Snippe in strijd zijn met wat het bestemmingsplan voorschrijft, namelijk een sociale- of religieuze invulling of ambachtelijk bedrijf. Dat de Nederlands Israëlitische Hoofd Synagoge de ruimte wil verkopen is niet zo ernstig, wel vinden wij het kwalijk dat zij een overeenkomst is aangegaan met een spekulant.
-10-97/16 Nederland in TWEEËN?! tegen verrijking tegen verarming ... Zo splitst Nederland in tweeën - staan we erbij en kijken we ernaar?
(1) 'Nederland in tweeën ?!' is een initiatief van de SP
(2) 1v 4p, 31,5x44,8cm, off-set, meerkleurendruk, logo/tekening, foto's van o.a.R.Visser, M.Kooren, P.Levitton, C.Barton van Flymen/HH en P.Peters
(3) Gezondheid Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
Door allerlei ontwikkelingen wordt Nederland in tweeën gedeeld. Het is hoog tijd om die tweedeling te stoppen. Want die past niet bij een beschaafde samenleving. Per dag hadden mensen met een minimum-inkomen in 1996 nog maar 15 gulden te besteden voor eten en drinken van twee volwassenen. Dat is twee gulden minder dan als het minimum beschouwd wordt voor een gezond leven. Geen wonder dat er sprake is van groeiende verschillen in gezondheid tussen rijke en arme mensen. Desondanks heeft het paarse kabinet besloten de tandartshulp voor volwassenen uit het ziekenfonds te halen. In 1995 ging 43 procent van de mensen op het sociaal minimum niet naar de tandarts. Tussen 1980 en 1990 daalde het vrij besteedbaar inkomen van gezinnen met kinderen op het minimum-niveau met 22 procent. De koopkracht van ouderen met een AOW-uitkering met 15 procent. Nergens in Europa groeit de kloof tussen inkomens sneller dan in Nederland. Kinderen uit wijken waarin problemen zich opeenhopen, lopen een achterstand in onderwijs op. Onder het vorige kabinet zijn de huren in vier jaar tijd gestegen met 20 procent. Er komt maandelijks 67 miljoen extra binnen bij de verhuurders, 28 miljoen meer dan nodig is om de inflatie bij te houden. Huurders met een laag inkomen zijn vaak 40 procent van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Hierdoor dreigt gettovorming. De fiscaal afgetrokken hypotheekrente is opgelopen tot 22,7 miljard, voor huursubsidie is 2,5 miljard uitgetrokken. In dit land wordt met speculeren net zoveel verdiend als met werken. Voor de campagne maakte de fotograaf Roel Visser een tentoonstelling en fotoboek. Van oktober-december trekt de nationale 'Nederland in tweeën?!'-tour door het land, 22 december in Paradiso in Amsterdam.
-10?-97/33 Krakers in de clinch met veilingrat H. van Zijl
(1) Kraakspreekuur Centrum
(2) dubbelz., A4, off-set, foto's
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) FP /
Herengracht 565 is in 1996 gekraakt. Het stond drie jaar leeg. Ondertussen zegt Van Zijl zijn pand nodig te hebben en wil hij de krakers ontruimen. Uit het verleden weten we dat niemand (behalve Van Zijl zelf) hier iets mee zal opschieten. Volgen voorbeelden van Van Zijl's vernielzucht: Nieuwe Nieuwstraat 18 (pand ontruimd op bouwplannen, gesloopt, door de spekulatiewinst voor Van Zijl konden er geen betaalbare woningen gebouwd worden) en Kloveniersburgwal 20 (voorpui uit monument gesloopt). Van Zijl woont ver genoeg weg in Wilnis om zich niet te storen aan verkrotting, leegstand en woningnood in Amsterdam. Hij weet telkens weer de regels naar zijn hand te zetten. Hij heeft het strafrecht ontdekt. Hij kreeg de politie zo gek om een ontruimingspoging op Herengracht 565 te doen. Nadat deze was afgeslagen bleek dat hij niet mocht bouwen. De opgetrommelde Mobiele Eenheid kon weer naar huis gestuurd worden. Krottenkoning Van Zijl heeft nu toestemming om te bouwen. Hij heeft zware vernielingen aangericht met als hoogtepunt het uitslopen van de monumentale begane grond. Hij wil de door ons gekreëerde betaalbare woningen vervangen voor onbetaalbare appartementen. De Mobiele Eenheid zal voor de derde keer proberen Van Zijl zijn spekulatie objekt terug te geven. Wij zullen niet vrijwillig wijken voor deze asociale huizensloper. Geen ontruimingen voor louche spekulanten. Geen ontruimingen van spekulatieobjekten. Behoud Herengracht 565 en de andere bedreigde panden.
12-10-97/1 Vandaag hebben wij Westeinde 2 gekraakt, ...
(1) De krakers van Westeinde 2
(2) 21x±9,6cm, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(5) Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.107 e.v. Pand tweemaal ontruimd, daarna in gebruik genomen door kraakwachten
Vandaag hebben wij Westeinde 2 gekraakt omdat dit te lang leeg staat. Het is eigendom van Bertus Lüske (Lubo B.V.), een bekend speculant die zijn panden leeg laat staan om er grof op te verdienen. Vaak heeft hij geprobeerd de krakers d.m.v.intimidatie met b.v.een knokploeg uit panden te krijgen. Wij zullen het pand barricaderen, wat eventueel enkele dagen overlast zou kunnen veroorzaken.
14-10-97/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 29 ... Branbergen maakt zich schuldig aan klassejustitie RECHTER BEVOORDEELT HUISEIGENAREN TOT IN EXTREME MATE
(1) anoniem (uitgegeven door Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 2v 6p, A4, fotokopie, logo/tek., foto's
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) FP UB GA SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 441 (20-10-97) p.4-9. Verslag proces arrestanten ontruiming herkraak Kinkerstraat 1 op 18-6-00 in: Ravage 12 (22-9-00) p.4
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws
Sinds rechter Branbergen als nieuwe ster aan het firmament der kraakzaken is verschenen, is van zijn kant nog geen uitspraak ten gunste van krakers waargenomen. Branbergen ziet stelselmatig procedurefouten en onvolledige bewijsvoering van de kant van huiseigenaren door de vingers. Met het vonnis inzake P.C.Hooftstraat 64 overtreft dit heerschap alle verwachtingen. Gedurende 3 maanden en evenveel zittingen wist eigenaresse Bruins-Da Costa met niet meer dan een ondertekende offerte op de proppen te komen. Huiseigenaren worden ruimschoots in staat gesteld hun huiswerk over te doen. Hij verleent eigenaren privileges die krakers nooit ten deel zullen vallen. Bij Branbergen staat ontruiming van een pand voorop. Het eigendomsrecht is heilig. De bewoners hebben waarschijnlijk als gevolg van dit juridische gekonkel in een vlaag van verstandsverbijstering een vrijwillige ontruimingstermijn met de eigenaresse afgesproken.
Gekraakt Bilderdijkkade 107hs op 31 augustus (eigenaar Woningbedrijf Amsterdam, woning waarschijnlijk niet verhuurbaar), 1e Atjehstraat 107hs op 31 augustus (tweemaal eerder gekraakt en verlaten vanwege de deplorabele staat), Lange Leidsedwarsstraat 174 op 7 september (vorig eigenaar Zaffora, huidig eigenaar Eerbeek uit Noord, trapte met vriendjes een week na de kraak de voordeur in en knikkerde de bewoners de straat op, de politie was zo vriendelijk een handje te helpen met het ontruimen), een dag na de ontruiming volgde er een herkraak, de dag daarna werd Eerbeek weggejaagd (± 11-97 na juridische dreigementen pand verlaten, herherkraakt 19-4-99, literatuur Grachtenkrant 483 p.9, fp). Gekraakt op 14 september 1e Jan Steenstraat 109hs (bouwvallige bedrijfsruimte, eigenaar het Woningbedrijf) en Amstel 198 (erg klein, eerder gekraakt geweest in 1994, zie 17-12-94/2, maakt deel uit van het door woningbouwvereniging Het Oosten aangekochte Lüskeblok) en op 27 september Amstel 145 (in 1984 getipt aan het kraakspreekuur, eigenaar Van der Laan, advocaat Blaauw). Gekraakt op 28 september Van der Hoopstraat 78 (van binnen gesloopt voor een TV programma van de KRO, eigenares woningbouwvereniging Patrimonium, voor de opnamen moesten in 1996 de krakers ontruimd worden, Patrimonium is nu bang dat deze woningen een speerpunt gaan vormen in de strijd tussen buurt en deelraad, vandaar dat ze de al twee jaar leegstaande etages wil laten ontruimen voor nieuwe leegstand). Op 5 oktober Van Ostadestraat 120hs (door een uit 3 man bestaande vegetarische vrouwenwoongroep waarvan één vleeseetster, eigenares woningbouwvereniging Zuid, drie jaar leegstand), Kinkerstraat 1hs (anderhalf jaar leegstand, Adams rent a Car eigenaar, met prachtig uitzicht op het Hoofdbureau) en Nicolaas Witsenkade 43. Laatste nieuws: op 12 oktober moest Bertus Lüske het weer eens ontgelden: het ADM-terrein in het Westelijk havengebied (4½ jaar geleden ontruimd, ontruimingsvonnis afgegeven door toen nog rechtbankpresident nu Hoofdofficier van Justitie Vrakking, het gebeurt niet vaak dat je per vistrawler naar het te kraken pand gevaren wordt) en Westeinde 2 (vrij schootsveld naar de Nederlandse Bank).
Herengracht 565 gaat opnieuw naar de rechter voor verbod op ontruiming. Bij de eerstvolgende ontruimingssessie zal Bankroet een aanval doen op het wereldrecord binnenzitten. Het pand is ingenieus gebarricadeerd. Op korte termijn staat ook de ontruiming van Weteringschans 67 (Hotel Fox) op stapel. Nieuws over Ten Katestraat 47: na een jaar leegstand na vrijwillige ontruiming was er nog niets gebeurd. Eigenaar Richmond B.V. (ontruimd op 17 november 1998, fp).
In het 1½ jaar geleden gekraakte Daniël Stalpertstraat 28-34 is de rust wedergekeerd. Het hgoer beroep tegen het ontruimingsvonnis was gewonnen. Gekraakt Bilderdijkstraat 130, begane grond sinds oktober 1995 niet meer in gebruik als groentenwinkel. Veel oude potjes hadden hun uiterste houdbaarheidsdatum al zien verstrijken. Met gevaar voor eigen leven hebben de krakers gesorteerd naar 'mogelijk not eetbaar' en 'direct explosiegevaar'. Het voedsel dat nog voor consumptie geschikt lijkt wordt aan de Soepkeuken voor daklozen geschonken. De rest zal aan de EOD gegeven worden als oefenmateriaal.
Nieuws over Ome Willem, Willemsparkweg 6 (ontruimd op 17 november 1998, fp). Het aftellen voor de silo aan de Westerdoksdijk is begonnen. Op 4 november is er een zitting bij de Raad van State over het bestemmingsplan.
-11-97/10 Nu staat uw woning er nog...
(1) Bewoners-& Werkgroep ADM
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
Openingsbenefiet 7 november. Met de Ex. Pendeldienst per boot, bus of boerenwagen vanaf de Graansilo naar ADM-terrein.
-11-97/12 Houtkopersburgwal 14 en 15 zijn twee voormalige pakhuizen nabij het Waterlooplein.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Houtkopersburgwal 14-15)
(2) 21x24,4cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 019/001.1.01
(5) Bovenkant papier afgescheurd. Tekst in: Grachtenkrant 443 (17-11-97) p.12
Dit zijn twee voormalige pakhuizen. Sinds 1982 werden ze niet meer gebruikt en in 1984 werden ze gekraakt. Er wonen 15 mensen. Op de begane grond is een kantoorruimte waar het Schone Kleren Overleg is gehuisvest. Andere organisaties die er gezeten hebben zijn Jansen en Jansen en Ultimatum. De bewoners hebben een aantal keren geprobeerd de panden aan te kopen. In 1995 is eigenaar Evema B.V.een ontruimingsprocedure begonnen voor verbouw tot 9 luxe koop-appartementen. Architect voor de verbouw is Dik Smeding. De bewoners hebben tegen de monumentenvergunning geprocedeerd omdat er bewust verkeerde maten in de bouwplannen gehanteerd werden, er was onvoldoende lichtinval en vanwege de koppeling tussen de monumenten- en bouwvergunning. De vergunning werd afgegeven met het doorschuiven van de gemaakte bezwaren naar behandeling bij de bouwvergunning. Op 12 mei 1997 werd de bouwvergunning afgegeven. Hiertegen is bezwaar gemaakt. De bouw- en woningdienst heeft dit plan echter goedgekeurd. De bewoners hebben in juni een raadsadres ingediend, waarin om behandeling van de bezwaren tegen de bouwvergunning gevraagd werd. Behandeling van dit raadsadres werd op de lange baan geschoven. De eigenaar spande een kort geding aan. De rechter vroeg de gemeente om advies over de uitzettingstermijn. Bij behandeling van deze vraag werd het door de bewoners ingediende raadsadres met opzet niet tezelfdertijd behandeld. Wethouder Stadig zei dat de appartementen toch wel verkocht zouden worden. Uitspraak in kort geding: ontruiming na 6 weken (6 november). Het bezwaarschrift en raadsadres zullen nu waarschijnlijk niet meer behandeld worden. Krakers hebben altijd gevochten voor goede betaalbare woningen en tegen speculatie. Met medewerking van de BWD Amsterdam worden er nu slechte en dure woningen gebouwd en wordt aan speculatie meegewerkt.
-11-97/25 Knallende aktie II
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Houtkopersburgwal 14-15)
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) FP SA
Knallende aktie dinsdag 18/11.
-11-97/26 LEIDSEGRACHT 10 GEKRAAKT
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Leidsegracht 10)
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Nadat Leidsegracht 10 jarenlang heeft leeggestaan kunnen wij, een woongroep van vijf volwassenen en een kind, niet langer wachten met het in vervulling laten gaan van onze wens. Er is een tekort aan woonruimte. Het probleem dat het voor een groep niet te doen is om een ruimte te huren, wordt door kraken opgelost. Wij zullen met de eigenaar in overleg treden.
-11-97/27 !! OPROEP !! Vrijdag 14 juni a.s. om 11.00 uur op de Parnassusweg: HERENGRACHT 565 VS. DE STAAT
(1) ((ex)bewoners Herengracht 565)
(2) dubbelz., A6, fotokopie, voorkant: foto
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.05
Onlangs werd Herengracht 565 ontruimd terwijl er op 14 november een kort geding zou zijn omtrent de ontruimingsgrond artikel 429sexies. Het Openbaar Ministerie heeft daarmee de afspraak met de sociale advocatuur geschonden: als er nog strafrechtelijke procedures lopen zal er niet ontruimd worden. Genoeg redenen dat het kort geding zo veel mogelijk steun krijgt: om het O.M.te laten weten dat ze zich aan hun afspraken moeten houden, omdat wetsartikel 429sexies niet zomaar te pas en te onpas ingezet moet kunnen worden en omdat het in het belang is van iedere kraker. Komt 14 november naar de Parnassusweg om het kort geding (ex)bewoners Herengracht 565 tegen de staat bij te wonen.
2-11-97/1 Herkraak Herengracht 565 Vandaag hebben wij de afgelopen woensdag ontruimde pand Herengracht 565 herkraakt.
(1) De krakers/sters
(2) A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.05
(5) Aktieverslag in Ravage 246 (14-11-97) p.3
Vandaag hebben wij het woensdag ontruimde Herengracht 565 herkraakt. De ontruiming op grond van een 16 maanden oud vonnis op grond van artikel 429sx was onterecht. Het was al meer dan anderhalf jaar geleden dat de eigenaar gesloopt had in het pand, vandaar dat de krakers een nieuw kort geding tegen de staat aanspanden dat zou dienen op 14 november. In 1993 is er een afspraak gemaakt met hoofd-officier van Justitie Vrakking dat bij nog lopende strafrechtelijke procedures niet tot ontruiming zal worden overgegaan. Desondanks heeft het O.M.de ontruiming doorgedrukt. Wellicht bestond de angst voor een hun onwelgevallige uitslag van het kort geding. Om te verzekeren dat het Kort Geding gewoon doorgang kan vinden zijn wij genoodzaakt geweest het pand opnieuw te kraken.
5-11-97/1 Aan de gemeenteraad Hallo, hier zijn we dan. Wij komen bij jullie wonen.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Houtkopersburgwal 14-15)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 019/001.1.01
(5) Zie ook Ravage 246 (14-11-97) p.3
Wij komen bij jullie wonen. Of misschien hebben jullie wel een nieuw huis voor ons, dan zijn we zo weer weg. We komen van de Houtkopersburgwal, een kraakpand hier om de hoek. Dat wordt na 13 jaar mede door jullie laksigheid ontruimd. Ook de Silo, Ruigoord, vrieshuis Amerika, het Doklaantje etc.moeten weg omdat er op die plek veel geld verdiend kan worden. Jullie keuze voor het grote geld heeft consequenties. De gemeente had ons kunnen ondersteunen inplaats van voor winstmaximalisatie te gaan! Als jullie de eigenaar met zijn bouwplan aan de voorschriften hadden gehouden, had het pand net iets minder opgebracht en hadden we het kunnen kopen. Waarom hebben jullie ons raadsadres niet behandeld wat we al in juni bij jullie hebben neergelegd. Een raadsadres van eigenaar Evema is gelijk na indiening in augustus behandeld. Waarom heeft de juridische dienst gefraudeerd met de tekeningen? Waarom is het bezwaar op de bouwvergunning na 5 maanden nog niet behandeld? Het stinkt.
Is er wel nagedacht over de funkties van zo'n groot kraakpand? Alle niet door de gemeente gecontroleerde plekken verdwijnen. Een levende stad heeft vrijplaatsen nodig. Hoeveel gekken hebben we niet opgevangen? Sturen we nu naar jullie door. Hoeveel zijn er niet die ongelukkig op hun uppie moeten wonen? Het wordt een dooie boel op Uilenburg, zonder het Bimhuis, de vuilboot, Mac Bike en de Houtkopersburgwal. Sociale cohesie noemen jullie dat. De Houtkopersburgwal was een open huis, met zomers open deuren. Dus konden we de junks zelfs even aanspreken als er een probleem was. Even Warmoesstraat bellen was nooit nodig. Met die nieuwe bewoners wordt dit alles dus niks. Met jullie keuze voor het grote geld halen jullie het hart uit de stad. Zolang jullie alles blijven verkloten en wij dus nu geen huis meer hebben, blijven we bij jullie wonen. We hebben de tijd. Wij eisen dat de bouwvergunning wordt ingetrokken, het raadsadres behandeld wordt, andere vrijplaatsen met rust gelaten worden en er nieuwe gecreëerd worden en dat het wonen gerespekteerd wordt.
18-11-97/1 KNALLENDE AKTIE II
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Houtkopersburgwal 14-15)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 019/001.1.01
Op dit moment wordt er een nieuwe ingang gebouwd voor de Stopera. Met deze aktie klagen wij het wanbeleid van de gemeente aan. Voor Houtkopersburgwal 14-15 heeft bouw- en woningtoezicht een bouwvergunning afgegeven, terwijl er van het bouwplan niets deugt. Aan de wettelijke eisen wordt bij lange na niet voldaan. De panden zijn voormalige pakhuizen. Sinds 1982 werden ze niet meer gebruikt en in 1984 werden ze daarom gekraakt. In de panden woonden tot voor kort 15 mensen. Ook is er een kantoorruimte waar het Schone Kleren Overleg in was gehuisvest. De bewoners hebben vergeefs geprobeerd de panden aan te kopen. Eigenaar Evema B.V.wil de panden verbouwen tot luxe koopappartementen. Architect is Smeding. In 1997 werd bezwaar gemaakt tegen de bouw-vergunning. De bewoners dienden een raadsadres in. Behandeling van dit raadsadres werd op de lange baan geschoven. Behandeling van het advies tot ontruiming door dezelfde commissie werd met spoed behandeld. Uitspraak van de rechter in kort geding: ontruiming 6 weken na 6 november. De Houtkopersburgwal dreigt het zoveelste voorbeeld te worden van de gemeente die besluiten neemt die tegen haar eigen beleid ingaan. Het is eveneens een voorbeeld van het ontbreken van gemeentebeleid met betrekking tot woon-werkpanden en andere 'vrijplaatsen'. Paradiso, de Melkweg, Dogtroep, de Parade en de Digitale Stad hadden niet bestaan zonder de kraakbeweging. De belangen van het geld wegen zwaarder dan die van mensen die zelf vorm geven aan hun omgeving en nieuwe initiatieven laten opbloeien. Bij de bewoning van de raadszaal op 5 november eisen de bewoners behandeling van het raadsadres en van de bezwaren tegen de bouwvergunning, behandeling van deze bezwaren door een onafhankelijke commissie en geen ontruiming voordat dit gebeurd is. De bewoners blijven bij deze eisen!
23-11-97/1 Amsterdam, 23/11/97 Dag lieve buren, Vandaag krijgen jullie er nieuwe buren bij.
(1) (Kraakspreekuur West)
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
Jullie nieuwe buren hebben de winkelruimte Kinkerstraat 234 gekraakt. Schande! roepen de eigenaar en de overheid. Maar deze mensen waren dakloos. De ruimte stond sinds juni 1996 leeg. Het moet wel leuk voor jullie geweest zijn, anderhalf jaar tegen een dicht rolluik aankijken. Waarom staat zo'n ruimte leeg? Realiteit is dat veel kleine bedrijfjes over de kop gaan. En dat alleen omdat bijvoorbeeld de huur al hoger is dan de winst van het bedrijfje. Eigenaar Goen uit Zandvoort en makelaar B&O uit de Paulus Potterstraat lieten een ruimte leeg staan. We hebben ons dat maar toegeëigend. We hopen hier nog lang te wonen. Voor meer informatie over kraken, Kraakspreekuur West. Heb je mot met je huisbaas of vertrouw je 'm niet? Ga langs bij het SPOK.
30-11-97/1 BESTE BUURT, Vandaag, zondag 30 november, hebben wij een groep woningzoekenden het huis aan de Herengracht 441 gekraakt.
(1) De nieuwe bewoners/sters. (uitgegeven door bewoners Herengracht 441, fp)
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.07
Vandaag hebben wij Herengracht 441 gekraakt. Het staat anderhalf jaar leeg en is eigendom van Evema Beheer. Dit bedrijf heeft onlangs een ontruimingsvonnis gekregen voor een al 14 jaar gekraakt huis. Terwijl ze andere panden hebben die al jaren leegstaan! Het kan toch niet zo zijn dat mensen uit hun huizen gegooid worden terwijl woningen leegstaan en de woningnood groter wordt!
-12-97/12 Staatsbulletin ... Nr.6 ... Buurtcomité schakelt advocaten in
(1) Comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
(6) Staatsbulletin nr.6
We gaan het anders doen: buurtcomité schakelt advocaten in als reactie op het akkoord dat het Stadsdeel op 2 december heeft getekend met de woningcorporaties. De getekende overeenkomst is een uitwerking van de plannen waarover de deelraad op 22 oktober 1996 heeft besloten. De ondertekenaars vormen een monsterverbond van deelraad, aannemers en woningcorporaties die subsidies opstrijken en er nog extra aan verdienen ook. Honderden sociale huurwoningen zullen verdwijnen, de huren van alle 3875 woningen worden verhoogd. De corporaties en het stadsdeel willen 900 van de 3875 sociale huurwoningen in de 23 bouwblokken opofferen. Een kwart van de mensen moet weg uit hun huis! Vragenlijsten worden gebruikt om de 'verhuisgeneigdheid' van buurtbewoners te peilen. Wanneer een aantal bewoners hebben aangegeven niet tegen een ingrijpende wijziging te zijn dicht bij elkaar woont, worden precies die panden aangewezen om samen te voegen. Op die manier kan het stadsdeel altijd zeggen dat er onder de meerderheid van de bewoners een 'draagvlak' was voor de uitvoering van de plannen. De mogelijkheid is geschrapt in de enquête om aan te geven dat u vindt dat er alleen achterstallig onderhoud moet worden uitgevoerd. Het groene stencil dat de projectuitvoerders verspreiden bevat valse informatie: de mogelijkheid van sloop van uw woning wordt weggelaten. In elk blok zijn streefcijfers bekend voor het aantal panden dat de projectuitvoerders willen slopen. Er wordt gestreefd naar 150 nieuwbouw-woningen. Woningcorporaties mogen panden met elkaar of met een grote particuliere verhuurder ruilen. Op 9 december zijn de bewoners van blok AB01 (hoek Van Hallstraat/Haarlemmerweg) medegedeeld wat de gevolgen zijn: 30 woningen van Patrimonium en 20 van particuliere verhuurders verdwijnen door samenvoeging. De samengevoegde woningen worden gesplitst en verkocht om het plan financieel haalbaar te maken. In blok AB23 (van Boetzelaer) en blok AB31 (De Wittenkade) zijn bewonersgroepen actief. Het comité zal in februari een informatieavond organiseren. U bent welkom op de volgende vergadering, 13 januari in het wijkcentrum.
30-12-97/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS ... nummer 30 ... VERNIELINGEN
(1) anoniem (uitgegeven door Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 2v 8p, A4, fotokopie, logo/tekening, foto's van H.Bouton
(3) Ams-C-rest Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 446 (30-12-97) p.4-11
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 30
Bij de jongste ontruimingsgolf zouden de krakers die panden zwaar vernield hebben. Op die manier werd de aandacht mooi afgeleid van waar het de krakers om ging: ontruimingen voor leegstand of op illegale gronden aan de kaak stellen. Zo kon Klaas Wilting van de politie nog eens vertellen wat voor een tuig hij krakers vond, terwijl hij glimlachend naast een hufter -i.c.de huiseigenaar- stond die monumenten door de hele binnenstad sloopt. Het lijkt er op dat de gemeente en politie met deze ontruimingsgolf een nieuwe, hardere weg ingeslagen zijn. De herkraak van Herengracht 565 op 2 november gaf aan hoe de reactie zal zijn: net doen of er onderhandeld kan worden maar tegelijkertijd de ME optrommelen. De herkraak was een reactie op het verbreken van een afspraak tussen de sociale advocatuur en Openbaar Ministerie dat er tijdens een lopend kort geding tegen de Staat niet tot ontruiming van panden op strafrechtelijke gronden zal worden overgegaan. Het ziet er naar uit dat Amsterdam met Patijn, Kuiper en Vrakking de komende jaren een stel machtswellustelingen in de driehoek heeft zitten. Daar komt nog bij dat Kuiper de beruchte A.Smit (pamflettenteam, Hans Kok affaire) tot commissaris binnenstad wil bombarderen.
Artikel van de bewoners van Westeinde 2 over de dreigende ontruiming (eigenaar Bertus Lüske). Het 'Paard van Amstel' aan Amstel 134-136 werd 23 november gekraakt na jarenlange leegstand en verkrotting. Er bleken vloeren te zijn verdwenen en oude vloerbalken waren doorgezaagd. Begin jaren tachtig werd het voor de eerste keer gekraakt maar op brandgevaar ontruimd. Na een 'strijdbare herkraak en ruige' ontruiming was het pand in oktober 1983 weer leeg. Het pand kwam in handen van eigenaar Heine Wind, mede-oprichter van Oibibio. Bij het pand zijn Van Oostenbrugge (die zich ook wel markies De Laxion laat noemen), de Amstelhuys Appartments Association NV (AAA-NV), de Societé Civile Immobilière, R.M.Dijkman (zit een gevangenisstraf van 15 jaar uit in Engeland voor een hasj-schip), F.J.Stoker (gevangenisstraf wegens economische delicten) en G.A.Winters (een uit zijn ambt gezette advocaat uit Helmond) betrokken. Winters verkoopt in 1997 het pand voor een lullige fl. 275.000 aan Bart van der Vloodt (Batavia BV), de slechtste huisbaas van de Pijp. Als vierde heeft Babajef inmiddels beslag laten leggen op Het Paard.
Nico Tel, de makelaar die Kinkerstraat 39hs in beheer heeft, liet na ontruiming het pand weer leeg staan. Nu beweert hij dat het verhuurd is. De eigenaresse heeft een civiele zaak aangespannen.
Eigenaresse Wbv Het Oosten vernielde moedwillig 7 woningen in de Kinker- en Bilderdijkstraat. Het Oosten zegt een vijfjarenplan met de woningen te hebben en twee kleine etages samen te voegen tot een grote. Vergunningen zijn nog niet aangevraagd. Een ambtenaar van Bouw- en Woningdienst Oud-West kreeg bijna een rolberoerte toen hij hoorde wat het Oosten met de woningen gedaan had.
Begin november werd door 50 mensen actie gevoerd voor het behoud van Houtkopersburgwal 14/15. Zij bezochten de commissie Volkshuisvesting. Met meubilair werd bezit genomen van de raadszaal.
Krakers van de Graansilo aan de Westerdok sloten een opmerkelijk compromis met de gemeente. Daarmee was de ontruiming van de baan. Het compromis houdt in dat op 1 december de Nieuwe Silo aan het Grondbedrijf werd overgedragen en dat de Vereniging tot 2 februari in de bakstenen Graansilo kan blijven. Binnen deze termijn worden de uitspraken verwacht van twee procedures tegen de verbouwplannen.
Rechter Van Os van den Abeelen wees de vordering tot ontruiming van Ten Katestraat 47 af (eigenaar Richmond BV). Politie Oud-West denkt nu de eigenaar van dienst te moeten zijn: aangezien het geding van de krakers tegen de staat geen doorgang vond, wil men op huisvredebreuk ontruimen.
Woningbouwvereniging koopt panden rond het Rembrandtplein (Amstel-Wagenstraat-Amstelstraat), waarin drie kraakpanden. Amstel 182 en 198 en Wagenstraat 12. Het Oosten wil de huren onbetaalbaar maken.
Rechter Van de Valk Bouman was bij zijn bezoek aan Leidsegracht 10 (eigenaar mr.Tripels, kort geding aangespannen door neef Wyers) slechts geïnteresseerd in het verhaal van de aannemer. Vonnis: ontruiming.
Bij het kort geding van de tweemaal ontruimde bewoners van Herengracht 565 tegen de Staat beperkte de rechtbank zich tot een beoordeling van het nakomen van afspraken tussen het Openbaar Ministerie en de krakersadvocaat.
- -98?/11 We stonden op straat; een groot probleem voor een groot gezin.
(1) De Bewoners van Overtoom 357hs
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA /
We stonden op straat. We vonden de oplossing op de Overtoom 357, een pand dat langer dan een jaar leeg staat. Eigenaar is Nico Sandmann. De grootste huizenbezitter van Amsterdam. Meestal werkt hij onder de naam Wallbros Corporation NV. Dit is een van zijn 400 bedrijfsnamen. Sandmann heeft zijn villa op de Overtoom, de duurste villa van Amsterdam (Villa Betty). Het kantoor van Wallbros zit op Curaçao. In Amsterdam bezit hij 600 panden. De Nederlandse Antillen, een paradijs, zeker als het gaat over drugsdoorvoerhaven en witwasroutes. Ook werkt Sandmann samen met Duitse banken. Alle Duitse banken hebben vestigingen in Luxemburg, zodat ze voor hun goede klanten de belasting kunnen ontduiken en zwart geld wit kunnen wassen. Er komen veel klachten binnen over de panden van Sandmann.
-1-98/3 milieucentrum amsterdam ... Hoe ziet Nederland eruit in 2030?
(1) milieucentrum amsterdam
(2) dubbelz., A5, blauw of geel papier, logo's/tekening, voorkant: foto
(3) Milieu Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG /
1: Drie debatten met politici in de openbare bibliotheek op 13, 20 en 27 januari. Georganiseerd naar aanleiding van de VROM-discussie 'Nederland 2030: parklandschap, stromenland, stedenland, palet'.
2: 13 Januari Mobiel in 2030. Verkeer en de manier waarop we ons verplaatsen: stromenland. Moet Amsterdam een tweede Coentunnel en een weg door het Gein aanleggen of kiezen we voor het openbaar vervoer?
20 Januari Werken in 2030. Debat over economie, over oude en nieuwe werkgelegenheid. Wie bepaalt welke economische sectoren de ruimte krijgen? Een avond over Palet.
27 Januari Wonen in 2030. Wonen we in steden, verspreid in dorpen of allemaal een eigen afrit aan de snelweg? Een debat over stedenland.
-1-98/12 Kraakspreekuur Het kraakspreekuur Centrum is maar een van de zes kraakspreekuren in Amsterdam, ...
(1) (kraakspreekuur Centrum)
(2) foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 448 (26-1-98) p.28
Centrum is een van de zes kraakspreekuren. Wij proberen mensen met een huisvestingsprobleem bij te staan. Ze komen het meest voor bij studenten, vluchtelingen, uitkeringsgerechtigden en inkomenslozen. Zo kan een deel van de 60.000 woningzoekenden toch aan een woning komen en tegelijkertijd een sociaal-politiek signaal afgeven. In het huidige politieke klimaat is het recht op een betaalbare woning van ondergeschikt belang. De gemeente durft zelfs de woningnood te gebruiken om IJburg er soepel doorheen te drukken, maar van de plannen om de leegstand van kantoorpanden aan te pakken en er woningen van te maken horen we niets meer. Woningbouwverenigingen presteren het 800 gulden huur aan te duiden als sociale woningbouw en die betaalbaar voor de minima te noemen. Iedereen heeft recht op redelijke huisvesting. Elke donderdag in Vrankrijk kraakspreekuur. Kraken is noodzaak zolang leegstand en woningnood tegelijk bestaan!
-1-98/14 VRIJDAG 16 JANUARI ZUIPEN VOOR VRIJE KEYSER TELEVISIE
(1) (Vrankrijk)
(2) A6, fotokopie, logo/tek.
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) SA /
Zuipen voor Vrije Keyser Televisie, met oude en nieuwe beelden. 16 Januari, Vrankrijk.
-1-98/19 ECOWIJK - HOEZO?
(1) 2 namen
(2) A4, rose-paars papier, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
We worden bedreigd, ingebouwd en uitgerookt door PTT Distributiecentrum, parkeergarage en stankoverlast. Zonder ons in te lichten wordt er op het korfbalveld een PTT distributiecentrum gebouwd: uitzicht op een hoge, blinde muur, kap van alle bomen, vrachtauto's, minder daglicht en lawaai. Er komt een grote parkeergarage tussen blok 1 en blok 2 op het industrieterrein. Willen jullie hier meer over weten en eventueel iets ondernemen: 21 januari buurtvergadering in het Wijkcentrum.
3-1-98/1 Nog een Gelukkig Nieuwjaar! Beste buurtbewoners, ...
(1) De bewoners en gebruikers van de Plantage Doklaan 8 tot 12
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 447 (12-1-98) p.17
Op 3 januari is de voormalige streekschool aan de Plantage Doklaan gekraakt door kunstenaars, ambachtslieden en studenten. We zijn ervaren in het ontwikkelen van ruimtes tot woon-werkpanden, plekken waar mensen in een breder sociaal verband wonen en hun kennis en ervaring bundelen. Deze initiatieven worden bedreigd door kapitaalintensievere projecten. We streven naar betaalbare woon- en werkruimte, een broedplaats voor kunst en cultuur.
5-1-98/1 Aan alle bewoners van het blok AB 23 ... Beste mensen, Een aantal ...
(1) De Rode Baron
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
25 Mensen zijn aanwezig geweest op de vergadering van 17-12. Volgt verslag met uitnodiging voor een vergadering op 22 januari in de Koperen Knoop. Er zijn verschillende interpretaties mogelijk over de plannen met onze woningen. Een te houden enquete moet eerst door de bewoners bekeken worden. Daarnaast moet er gepraat worden over het trekken van een lijn tegen eventuele sloopplannen en gedwongen samenvoegen. Dit bespreken wij op onze eigen vergadering zonder autoriteiten die ons willen opjagen en eigen tijdschema belangrijker vinden dan luisteren naar onze argumenten. Komt en beslis mee over je eigen huis en woonomgeving!
-2-98/14 IdeALISTEN UITNODIGING JIJ & IdeALISTEN nodigen jou uit ...
(1) JIJ & IdeALISTEN
(2) A4, fotokopie, logo/tek.
(3) Verkiez Werk Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Zie /15b
Donderdag 12 februari buurthuis de Waterval in de van Hallstraat. JIJ gaat van de verkiezingen een feest maken. JIJ nodigt uit: huurders die vinden dat een huurverhoging van 0% meer dan genoeg is dit jaar, uitkeringsgerechtigden die vinden dat ook zij recht hebben op een dertiende maand en een strukturele verhoging van hun uitkering, vluchtelingen die ten volle willen leven in een veelkleurige samenleving.
-2-98/18 toekomst 21 VOORSTANDER WONINGBEZIT EN HUURVERLAGING
(1) toekomst 21
(2) A5, geel papier, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-Bijlm Verkiez Wonen
(4) UB GA ISG /
Voorstander woningbezit en huurverlaging. Stem 4 maart lijst 22.
-2-98/37 TIEN KEER ... TEGENGAS
(1) (Socialistische Partij)
(2) 1v 4p, 29,1x40,7cm, off-set, meerkleurendruk, logo/tek., foto's
(3) Gezondheid Verkiez Wonen
(4) UB GA ISG /
De sociale tweedeling van de maatschappij zet door en leidt tot 'Amerikaanse toestanden'. De SP verzet zich tegen het neoliberale beleid, dat zich baseert op 'meer markt en minder overheid' en leidt tot een samenleving van ieder-voor-zich. De SP maakt fundamenteel andere keuzes. Het is tijd om tegengas te geven aan de uitholling van de democratie, de groeiende sociaal-economische tweedeling, het ontstaan van twee soorten gezondheidszorg, de tweedeling in de huisvesting, het meten met twee maten in milieu en vervoer, toenemende tweedeling in kansen voor jong en oud, groeiende invloed van de commercie, dreigende sociale scheiding langs etnische lijnen, recht dat krom en te koop is, wereldwijde tweedeling in arm en rijk. Het verkiezingsprogramma 'Tegengas' bestaat uit losse katernen, waarin bovenstaande punten zijn uitgewerkt.
-2-98/39 900 GOEDE EN GOEDKOPE WONINGEN ZULLEN VERDWIJNEN!
(1) Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt
(2) A4, wit, rose of andere kleuren papier, off-set, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
Manifestatie tegen de sloop op 5 maart in de Koperen Knoop. Muziek, informatie en uitleg. Samen in actie tegen de hoge huren.
-2-98/46 Dikke Daan op visite bij Poolman!
(1) De bewoners van de Dikke Daan
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.09
 
15 Februari kleurrijke manifestatie voor Smithstraat 44 te Nunspeet, verblijfplaats van de eigenaar van de Dikke Daan. Dit werd 10 december 1995 gekraakt. Eigenaar Poolman en mede-eigenaresse Josa Bouw-van Dijk verhuurden de zelfstandige woonruimten tegen de woekerprijs van fl. 850 tot fl. 950. Via huurcommissie en kantonrechter werden de huren verlaagd. Poolman heeft nog niets terugbetaald. Vanaf dat moment werden huurders stelselmatig weggepest. Door deze intimidatie verhuisden bijna alle huurders. Poolman wilde verhuren aan het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers. Het pand zou hem 20.000 gulden per maand opleveren. Poolman probeert de nieuwe bewoners eruit te procederen. Hij voert aan te willen renoveren. De krakers nemen zijn plannen -een volgetekend A4'tje- niet serieus. De toekomst is onzeker. Komt het tot een ontruiming waardoor Poolman weer vrij spel heeft? Vandaar de aktie. Poolman is niet ingegaan op voorstellen van de krakers om huur te betalen. Wij eisen dat het pand een bestemming krijgt als betaalbare woonruimte, bijvoorbeeld jongerenhuisvesting.
-2-98/51 Staatsbulletin ... FEBRUARI 1998 Bewoners stappen mogelijk naar de rechter: Bezwaarschrift tegen plannen Stadsdeel
(1) (comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, p.4: tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
(6) Staatsbulletin jrg.2 nr.1
5 Januari heeft het comité een bezwaarschrift ingediend bij het stadsdeel. Juristen hebben een groot aantal feiten en kleine lettertjes ontdekt waardoor de overeenkomst tussen stadsdeel en woningcorporaties onwettig kan worden verklaard. Het stadsdeel wordt dus gedwongen met de bewoners te gaan praten: al dan niet via de rechter. De hoofdpunten van het bezwaarschrift: gebrek aan inspraak en participatie van bewoners, betrouwbaarheid van de woningcorporaties is gering, onzorgvuldigheid bij de voorbereiding, onjuiste belangenafweging, in strijd met Europese regelgeving geen open aanbestedingen en er is geen rekening gehouden met de asbestproblematiek. Na de verkiezingen van maart 98 zullen de meeste deelraadpolitici vertrekken, maar laten de bewoners met de gebakken peren achter. In vier jaar tijd hebben Groen Links en de PvdA een stevige poging ondernomen om het hart uit de Staatsliedenbuurt te slopen. Zij hebben opnieuw het lef te zeggen vóór het behoud van betaalbare woonruimte te zijn. Het is overigens wel heel toevallig dat in diezelfde afgelopen vier jaar de top van Groen Links en D66 in de mooiste woningen op het Witteneiland zijn gaan wonen. Een speciaal soort sociale vernieuwing misschien? Jeroen van Brederode van D66 is het duidelijkst: die wil een ander soort mensen de buurt in hebben. Het is maar dat u weet dat D66 ook u de buurt uit wil hebben. 5 Maart informatieavond voor alle buurtbewoners in de Koperen Knoop.
Bij de aanpak krijgen de woningcorporaties het geld dat zij investeren van tevoren, de eigenaar-bewoners pas achteraf. De problemen in Verenigingen van Eigenaren kunnen nog wel eens heel hoog oplopen. Er zijn cursussen voor buurtbewoners die zich willen wapenen tegen de sloop- en verdwijnplannen van de deelraad, grote aannemers en woningcorporaties (notuleren, organiseren). Met de verkiezingen voor de deur waarschuwen we nogmaals voor mooie woorden van politici. Tekst van de toespraak van dhr.Toeter tijdens demonstratie in 1997.
7-2-98/4 Amsterdamse Stadspartij Als je stad je lief is Manifest
(1) Amsterdamse Stadspartij
Fries de Vries (nr. 1 ASP, lijst 18)
(2) A4, fotokopie
(3) Verkiez Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG /
Amsterdam, je voelt je er vaak niet meer veilig. De rotzooi ligt over straat. En de economen willen bouwen bouwen bouwen. De Stadigs (Stadig, wethouder Volkshuisvesting, fp) rukken op in westelijke en zuidelijke richting. We willen een stad, één en ongedeeld en niet, zoals de Stadigs ons beloven, als stadsgewest vermomd. Wij willen een stad met een referendum zonder opkomstdrempel. Een stad zonder fraude en list en geen gemeente die een andere kant opkijkt. Waarin niet bezuinigd wordt op onderwijs. Wij willen een stad waarin ieder gratis vervoerd wordt en in vervoering kan raken.
7-2-98/7 samenwerking lokale partijen Amsterdam motto: Stem Lokaal
(1) (Stem Lokaal initiatief)
(2) dubbelz., A4, off-set, blauwe inkt
(3) Verkiez Vervoer Wonen
(4) FP /
Lokale democratie moet het hebben van betrokkenheid van actieve burgers en partijen die de lokale zaak dienen. Men wil weer herkenbare mensen in de gemeenteraad. De lokale partijen worden genegeerd. Lokale partijen vertolken de mening van actiegroepen en verontruste burgers en vormen de 'echte' oppositie. Zij spelen in op de behoefte aan verandering, op de ontevredenheid en op de kritiek op het bestuur. De lokale partijen krijgen eigenlijk geen gelegenheid hun standpunten te verkondigen. Dit is onduldbaar. Een aantal Amsterdamse lokale partijen hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband. Laten de landelijke partijen hun bonzen uit Amsterdam weghouden. Het gaat op 4 maart om Amsterdamse politiek! De volgende activiteiten zijn onder het motto Stem Lokaal op stapel gezet: gezamenlijke verkiezingskrant, 21 en 28 februari bij de Munt een verkiezingsmarkt door/voor de lokale partijen, waarvoor vergunning is aangevraagd. In de week voor de verkiezingen boottocht met de lijsttrekker. Rederij Lovers stelt een boot ter beschikking en Peter Sul zal van de gelegenheid gebruik maken om zijn visie op mobiliteit te verduidelijken. 1 Maart in de Kalverstudio openbaar debat rond het thema Compacte Stad over 'invloed van de burger', inleiding van Luud Schimmelpennink. 3 Maart op de lokale tv een hele avond lokale politiek. 4 Maart live-uitzending over de uitslagen. In het Stem Lokaal initiatief werken samen de Progressieve Minderheden Partij, Humanistische Partij Amsterdam, Amsterdamse Stadspartij, Idealisten/JIJ, Vertrouwbare Mensen, Partij vd Mensenrechten, Toekomst 21 en Mokum Mobiel.
19-2-98/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 31 ... GEEN KRONING, WÉL EEN WONING
(1) ('Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws')
(2) 2v 8p, A4, fotokopie, logo/tek., foto's o.a.van H.Bouton
(3) Ams-C-rest Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 450 (23-2-98) p.19-24. Literatuur Peperstraat: Zwartboek ontruimingen p.79 e.v. Ontruimd 6-98, eerst een jaar een kraakwacht, daarna restaurant
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 31
Tijdens een fietsmarathon in het weekend van 1 februari werd bezit genomen van een vijftal leegstaande etages. De spits werd afgebeten met Nicolaas Beetsstraat 50' (Griekse eigenaar, 3 jaar geleden brand, renovatie 1½ jaar geleden afgebroken). Verder naar Falckstraat 8hs (kaalgesloopte benedenwoning van het Woningbedrijf, volgende dag terugveroverd door bouwvakkers). Volgens het Kadaster behoren Blankenstraat 179'/181' aan krottenkoning Wallet. Een van de etages bleek te behoren aan een Surinaamse man die zich voorstelde als 'ik ga jullie allemaal doodschieten'. Hij schijnt inmiddels een huuraanbod gedaan te hebben. Op Koninginneweg 42hs zou een knokploeg getracht hebben de voordeur in te trappen. Er is een dagvaarding, er is 'ineens' een huurder.
4 Januari werd het twee jaar leegstaande café Valt van Kruk in de Peperstraat 23-25 weer in gebruik genomen. Commissaris Smit wilde tot ontruiming overgaan. De OvJ achtte voor de ontruiming geen wettelijke grond aanwezig. De krakers hebben het café geopend als biologisch restaurant.
Er is fl. 1000 boete geëist tegen de 23 arrestanten van de herkraak Herengracht 565 op 2 november 1997. Politierechter De Poorter: schuldig, geen straf.
Artikel over Ad Smit die een reputatie opgebouwd heeft wat betreft hardhandig en eigenzinnig optreden.
Column van het Staatsarchief over de gekraakte ether (Vrije Keyser TV, Rabotnik TV).
Artikel over de aankoop van Lüske door wbv.Het Oosten van panden in de buurt van het Rembrandtplein, waaronder de kraakpanden Amstel 182, Wagenstraat 12 en het later gekraakte Amstel 198.
Vijzelstraat 7, 15 en 17 zijn verwikkeld in een ontruimingsprocedure.
Het ADM-complex in het Westelijk havengebied is vier maanden gekraakt. Volgt achtergrondinformatie van het aan Lüske toebehorende stuk grond dat de gemeente in een handomdraai had kunnen bemachtigen.
Al jaren stond Foeliedwarsstraat 40 leeg. De plaatselijke kraakgroep hield rekening met fratsen van eigenaar Mock. Hij stond die dag al uren op wacht. 'Zondag Kraakdag', wist hij inmiddels. Hij reed met een auto op de mensen voor het pand in. Een filmer legde vast hoe Mock het portiekje van het pand inreed. De politie kon de met een hamer zwaaiende Mock in het politiebusje manoevreren.
-3-98/8 Amsterdam, AXIE m.b.t. het entrepôtdok tegen het non-beleid!!!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Entrepotdok)
(2) ±14,9x±10,5cm, wit of rood papier, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 039/001.3.01
Axie m.b.t.het Entrepôtdok tegen het non-beleid. Verzamelen 11 maart op HKBW.
-3-98/26 Alien Dance Mania at 21st march 22.00h Benefit Against Demolition of the ADM
(1) ADM (uitgegeven door bewoners ADM-terrein, fp)
(2) dubbelz., 8,5x13,2cm, off-set, achterkant: paarse, zwarte en groene inkt, tekening
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 041/001.1.02
Benefiet tegen de sloop van de ADM. Met DJ's, VJ's, acts, performances, smart bar en internetcafé.
-3-98/29 BERICHT VAN DE KALENDERPANDEN BUURTBEWONERS, ...
(1) Bewoners en gebruikers van de Kalenderpanden aan het Entrepotdok 93 t/m 98
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 452 (24-3-98) p.28
In de gekraakte Kalenderpanden wil de gemeente luxe appartementen realiseren in de prijsklasse van fl. 500.000 tot fl. 1.000.000. Woonruimte voor de allerrijksten, terwijl duizenden jongeren, laagstbetaalden en ouderen onder steeds slechtere omstandigheden wonen: in onderhuur, te klein of te duur. Jongerenhuisvesting en betaalbare werkruimte in de Kalenderpanden is haalbaar. Stop verdere uitverkoop van betaalbare woonruimte aan yuppen en speculanten! Uitbreiding van de sociale woningvoorraad! Om te beginnen in de Kalenderpanden!
-3-98/33 Staatsbulletin ... UITNODIGING Het buurtcomité ...
(1) (comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
(6) Staatsbulletin extra editie
Uitnodiging voor de buurtmanifestatie op 5 maart in de Koperen Knoop. In december 1997 is er een overeenkomst gesloten door het stadsdeel, vijf corporaties en de Vereniging Huis en Eigendom. 900 Van onze sociale huurwoningen moeten verdwijnen om plaats te maken voor dure nieuwbouw en samengevoegde huur-/koopwoningen. Stop de Afbraak heeft een bezwaarschrift ingediend. Er is een groeiende behoefte aan kleine, betaalbare sociale huurwoningen. Het percentage éénpersoonshuishoudens stijgt snel. De meerderheid van de bewoners wil dat het achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd. De corporaties hebben echter de onderhoudsplicht aan hun laars gelapt. Nu worden er met subsidiegeld renovaties, samenvoegingen en sloop uitgevoerd om veel duurdere woningen te creëren. Kom naar de manifestatie tegen de afbraak van de volkshuisvesting. Veel mensen hebben geen idee wat hun te wachten staat en de angst voor gedwongen huisuitzettingen stijgt met de dag. Deelraadpolitici en corporatie-bobo's zijn niet uitgenodigd op onze manifestatie. Wel komen er bewoners uit andere buurten die ook knokken voor goed en betaalbaar wonen.
2-3-98/1 AMSTERDAM "CAPITAL OF INSPIRATION..." KAPITAAL OF INSPIRATIE?
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Alt.lev Kultuur Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.5.01
Terwijl de politiek de mond vol heeft over kunstbeleid en werkgelegenheid, wordt het ene woonwerkpand na het andere ontruimd ten behoeve van stadsontwikkeling met hoge marktprijzen (Graansilo, Vrieshuis Amerika, Lloyd-hotel, Ruigoord, Zeezicht, Houtkopersburgwal, loodsen Westerdok, ADM). Deze plekken zijn internationale ontmoetingsoorden waar mensen uit verschillende culturele achtergronden met elkaar wonen en werken. Het zijn broedplaatsen waar het cultureel experiment plaatsvindt. Het cultuurbeleid blijkt alleen te gaan over de consumptieve kant van de kunst. Structurele kunstsubsidies maken plaats voor projectsubsidies. Dit dwingt de startende ondernemers in de creatieve sector zich razendsnel te professionaliseren. Het zo laag mogelijk houden van vaste lasten van woonwerkruimtes is voor deze groep van essentieel belang om te overleven. Wethouder Stadig neemt in zijn boekje Hub Amsterdam de stelling in dat deze mensen rafelrandmensen zijn die moeten wijken als de gemeente het gebied/gebouw wil ontwikkelen. Daardoor heeft het zover kunnen komen dat 12 panden op de lijst staan om ontruimd te worden. Met de actie Kapitaal of inspiratie? wil deze groep pandgebruikers de politici confronteren met hun afbraakbeleid op het gebied van cultuurproductie, werkgelegenheid en de gezondmaking van de stad door het mengen van wonen en werken. De eisen: bevriezing van de ontruimingsplannen en een nieuw beleid dat deze kleine ondernemers een plek biedt.
3-3-98/1 INTIMIDATIE ADM-Bewoners!
(1) (bewoners van het ADM)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.1.02
Om half zes 's morgens worden we wakker door het geluid van knarsende rupsbanden, draaiende motoren en felle lichten. Als wij ons ietwat gelaten naar buiten begeven staan glunderende mannen de ramen uit de voorgevel te hengsten. De werknemers van Steenkorrel B.V.blijken niet verrast dat er zich mensen en een kind in het pand bevinden. Ze wisten in welke kamer zich het kind bevond. Ze wisten ook de combinatie van het cijferslot wat op het hek zit. Als we vragen of ze een sloopvergunning hebben zwaait de directeur met een map. Wij kunnen alleen maar bedenken dat Lüske ons uit onmacht zit te jennen. De slopers laten zich graag wat geld toe stoppen om de grenzen van het begrip sloopwerk iets te verleggen. Ook Randeraat, die houtsnippertjes opslaat op het terrein, laat zich in met spionagewerkzaamheden voor Lüske. Na een tijdje druipen de slopers af. Volgen adressen van eigenaar Lüske te Huizen, Chidda vastgoed en Van der Mark, advocaat van Lüske.
5-3-98/1 AB01 IS HET EERSTE BLOK
(1) anoniem (uitgegeven door Comité Stop de Afbraak Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
1: Door mee te praten vanavond kunt u uw stem laten horen voordat het te laat is. Als de plannen van de Stadsdeelraad over drie jaar zijn uitgevoerd, zullen 1870 woningen met een huur tot fl. 400 verdwenen zijn uit de Fannius Scholtenbuurt. De bewoners zijn niet voldoende ingelicht over de besluiten. Inspraak in dit stadsdeel is vaak een wassen neus. De ambtenaren en politici blijken bezig te zijn met verrijking van de woningcorporaties, bouwgiganten en van hunzelf. Het Grote-Stedengeld wordt gebruikt voor parkeren en het bouwen van koopwoningen in plaats van opknappen van de buurt, waar dat geld voor is bedoeld. Ook de eigenaren-bewoners dienen op hun hoede te zijn. Het Stadsvernieuwingsplan geeft een juridische basis voor onteigening. Wij hopen vanuit de zaal voorstellen te horen die leiden tot effectief verzet van de bewoners zelf.
2: Programma: informatie, vragen uit de zaal, levende muziek, discussie en besluiten. Het vervolg van deze info/actie-avond is op 20 maart op het wijkcentrum.
8-3-98/1 Beste buurtbewoners, Vandaag 8 maart 1998 kraken wij, twee studenten, de woning aan slijkstraat 7.
(1) De Krakers (uitgegeven door bewoners Slijkstraat 7, fp)
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.1.02
Vandaag kraken wij, twee studenten, de woning Slijkstraat 7. We stonden zo'n beetje op straat. Wij weten van eigenaar Van Gellekom b.v.dat deze handelt in onroerend goed. Zij kochten dit pand met andere panden in april 1995. Iemand heeft beslag op dit pand laten leggen. Het lijkt er dus op dat dit pand nog wel een tijd leeg zou blijven staan. Ons doel is dit pand permanent aan het woningbestand toe te voegen om het voor een sociaal redelijke prijs te kunnen huren.
11-3-98/1 Het één zeggen, het ander doen.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Entrepotdok 93-98)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-alg Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 039/001.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 453 (9-3-98) p.9
Debateren heeft pas zin als er consequenties getrokken worden. Bij de gemeenteraad is dat ver te zoeken. In hun politiek ten aanzien van de woonwerkpanden blijkt dat sociale praatjes en beleden sympathie uiteindelijk eindigen in ontruiming omdat de gemeente voor het grote geld kiest. De Kalenderpanden aan het Entrepotdok, eigendom van de gemeente, zijn in 1996 gedeeltelijk gekraakt. De gemeente wil de panden verkopen aan een projektontwikkelaar die er voor de allerhoogste inkomens wil gaan bouwen. De grootste groep Amsterdammers heeft te dure of helemaal geen huisvesting. Het stadscentrum wordt aan de hoogste bieder verkocht en er dreigt een sociaal en economisch gespleten stad te ontstaan. Men streeft naar een revitalisering van achterstandsbuurten. In de praktijk wordt de woonruimte van de zwaksten aan projectontwikkelaars verkocht om hogere inkomens te lokken. In de Kalenderpanden moet een zelfbeheerproject wijken voor losse etages. Men streeft naar een stad met een stevige economische infrastructuur. Een geïntegreerde woon- en werkruimte moet wijken voor Yuppen met privéparkeergarage. Al door wethouder Genet werd beloofd aan de slag te gaan met betaalbare woon-werkruimte ter compensatie van het ontruimde complex aan de Conradstraat. Een haalbaarheidsonderzoek voor huisvesting in de Kalenderpanden was positief maar verdween in een kantoorla. Wij eisen blijvende betaalbare woon- en werkruimte in de Kalenderpanden!
15-3-98/2 Beste buurtbewoners Vandaag 15 maart hebben wij tweede Leliedwarsstr. 18 t/m 24 gekraakt
(1) de nieuwe buren (uitgegeven door bewoners Tweede Leliedwarsstraat 18-24, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
Vandaag hebben wij Tweede Leliedwarsstraat 18-24 gekraakt. De panden staan een jaar leeg. De gemeente wil slopen. Die had in januari '97 voltooid moeten zijn. Wij nemen de panden in gebruik tot men met de werkzaamheden begint.
17-3-98/1 BEZETTING ZUIDERKERKTOREN EN OOSTERKERKTOREN
(1) anoniem
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 019/004.4.02
De Zuider- en Oosterkerktoren zijn door ons in bezit genomen omdat vandaag het woon-werkpand Houtkopersburgwal 14-15 ontruimd wordt. De gemeente zegt al jarenlang dat woon-werkpanden prima initiatieven zijn, maar weigert consequenties te trekken uit haar uitspraken. De gemeente kiest voor het grote geld met projektontwikkelaars. Justitie wordt elke keer voor het karretje gespannen om panden te laten ontruimen, zodat de gemeente haar handen kan schoonwassen. Er komt altijd een justitieel antwoord en nooit een politiek antwoord op de vraag waarom haalbare en kostendekkende initiatieven moeten verdwijnen. De enige politieke uitspraak die gedaan wordt is: Prima initiatief, maar niet op deze plek. Hierdoor moeten Ruigoord, Het Vrieshuis, Pakhuis Wilhelmina, Plantagedoklaan, Zeezicht, Lloydhotel, de Douaneloodsen, de woonboten aan het Doklaantje, Houtkopersburgwal, Krakestijn, Entrepotdok en de ADM verdwijnen. Honderden mensen verliezen hun woon- en werkplekken. Wij willen dat alle ontruimingen die komend jaar gepland zijn, op de lange baan geschoven worden en dat er positief gekeken wordt naar alternatieve plannen.
-4-98/4 Comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt 900 goede en goedkope woningen wil Stadsdeel Westerpark laten verdwijnen.
(1) Comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt
(2) 1v 6p, 9,9x21cm, geel papier, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG SA /
900 Goede en goedkope woningen van de 3875 wil Stadsdeel Westerpark laten verdwijnen. Grote dure woningen moeten daarvoor in de plaats komen. De woningcorporaties vangen forse subsidies. De bewoners is niets gevraagd. Er staan juridische procedures op stapel om het stadsdeel te dwingen zich aan de regels van fatsoenlijk bestuur te houden. De zes bewonerseisen: alle besluiten van de Stadsdeelraad van 22 oktober 1996 moeten worden ingetrokken, geen sloop, geen gedwongen verhuizingen naar andere buurten, geen huurverhogingen meer, achterstallig onderhoud moet worden uitgevoerd en alle woningen met een huur tot fl. 400 moeten blijven.
Het stadsdeel heeft het besluit van 22 oktober 1996 genomen omdat ze een andere samenstelling van de buurt wil. Meer koopkrachtige bewoners en minder mensen uit lage inkomensgroepen. De buurtvergadering van 4 maart 1997 heeft duidelijk gemaakt dat de bewoners de gang van zaken niet pikken. Er zijn honderden handtekeningen verzameld en meer dan 10 keer heeft het comité de eisen op tafel gelegd tijdens de vergaderingen van het stadsdeel. Ondanks de protesten zijn ambtenaren bezig de plannen uit te voeren. Als mensen aangeven dat ze naar een grotere woning willen, worden die panden als eerste aangewezen voor samenvoeging of sloop. Er worden vergaderingen per blok georganiseerd. De kans dat u terug mag komen in uw huidige (samengevoegde) woning is heel klein. De meerderheid van de buurtbewoners wil dat het achterstallig onderhoud wordt uitgevoerd. De woningcorporaties hebben de onderhoudsplicht aan hun laars gelapt. Kom 14 april naar de installatie van de nieuwe raad.
-4-98/13a ZATERDAG 25 APRIL NOSeBLEED ...
(1) rip off
(2) A6, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.09
(5) Facs.in Grachtenkrant 454 (21-4-98) p.34
 
Benefit concert voor kosten hoger beroep Vijzelstraat 7, 15 en 17. NoseBleed (Bristol, UK) in de rip off.
-4-98/13b
(1) rip off
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.09
Dito als /29a.
-4-98/14 Twee keer illegale ontruiming voorkomen Van Ostadestraat 57/59
(1) Kraakgroep de Pijp
(2) 21x±14,8cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/005.3.04
(5) Facs.in Grachtenkrant 454 (21-4-98) p.24 en (versie met kommentaar van buurtbewoner) 458 (2-6-98) p.28. Zie 16-4-98/1
31 Maart en 6 april was er enig tumult in de Van Ostadestraat. Tinus Janbroers wilde de bewoners van de gekraakte verdiepingen op 57 en 59 ontruimen. Hij heeft de bewoners er uit gezet toen deze niet vrijwillig vertrokken. De huisraad werd meegenomen door het grof vuil. Na tussenkomst van de politie ging hij weg. De tweede keer trapte hij een deur in. De bewoners die wakker werden werden bedreigd. De etages zijn nu gebarricadeerd. We hebben het nu op de nette manier aangepakt ondanks tegenwerking van buro Pieter Aertsz. Zij weigerden een aanklacht in ontvangst te nemen. De reden: Je bent een kraker en hebt dus minder rechten. Zo praat de politie criminele praktijken goed. In het verleden heeft Tinus al vaker huurders geïntimideerd. Zijn zoon Marco is eigenaar van 57 en 59 en woont officieel op nummer 152. De familie Janbroers heeft nog meer panden in de buurt. Hoe eerder dit soort types de Pijp uit zijn hoe beter. Wij willen graag een handje helpen.
-4-98/16 DE KRANT van 6 MEI 1998 Het jaar van de Tomaat!
(1) Socialistische Partij
(2) 1v 4p, 31x45,3cm, glad papier, off-set, meerkleurendruk, logo/tek., foto's o.a.van P.Levitton, M.Hollering en P.Peters, tekeningen
(3) Verkiez Werk Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Stem tegen sociale tweedeling. Stem 6 mei op de SP. Dan kiest u voor een partij waar u op 7 mei ook nog wat aan heeft! De afgelopen vier jaar ging harde oppositie gepaard met klinkende resultaten. Kies voor recht op werk voor iedereen. Zorg voor betere verdeling van het werk. Pak de maximuminkomens aan in plaats van steeds te peuteren aan het minimumloon. Schaf eigen bijdragen in de gezondheidszorg af. Stop het automatisme in de huurverhoging. Sta hypotheekrente-aftrek boven 300 duizend gulden niet langer toe. Verklein de veestapel. Blaas megaprojecten als Hogesnelheidslijn en Betuwelijn en uitbreiding van Schiphol af. Laat Nederland meer steun geven aan de strijd tegen dictatuur, onderdrukking en schending van mensenrechten. Hef belasting op de kolossale speculatie- en transactiewinsten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen scoorde de SP 50% meer stemmen.
-4-98/25 Er waart iets rottigs door Amsterdam. Deze mededeling is er om iedereen te waarschuwen!
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, foto's met eigenaar Mock
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.3.02
(5) Facs.(deels) in Grachtenkrant 457 (18-5-98) p.22
Januari dit jaar werd na drie jaar leegstand Foeliedwarsstraat 40 gekraakt. Eigenaar Mock bezit meerdere panden, ongebruikte huizen die wegrotten terwijl woningzoekenden in de kou staan. Mock is een onvervalste speculant die op agressieve wijze zijn leegstaande panden denkt te kunnen 'beheren'. Mock reed met zijn auto op de nieuwe bewoners en omstanders in. Toen Mock met een hamer rond ging zwaaien, werd hij door de politie verwijderd. In het verleden werden bewoners door Mock met een bijl en traangas aangevallen. In de nacht van 7 april heeft een onbekende (?) brand gesticht in Foeliedwarsstraat 40. Een mensenleven is belangrijker dan een gebouw. Aangezien Mock daar anders over denkt vragen we alle buurtbewoners waakzaam te zijn!
-4-98/26 KALENDERBODE april 1998 nummer nul
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Entrepotdok)
(2) dubbelz., A4, wit, rose, geel of blauw papier, fotokopie, foto's van H.Bouton
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 039/001.3.01
(5) Ook huis-aan-huis verspreid. Zie de Eilander 22-5-98 p.5
De pakhuizen Juli t/m December herbergen 45 bewoners en gebruikers. Naast woonruimtes zijn er werkplaatsen, ateliers, oefenruimte, concertruimte, een galerie, een zeefdrukkerij en een restaurantje. Als het aan de gemeente ligt, worden in de Kalenderpanden 47 luxe appartementen van een half tot een miljoen gulden gerealiseerd. Sociale woningbouw op deze locatie is haalbaar. In een stad waar het tekort aan betaalbare woonruimte schrijnend is, kiest de gemeente er voor haar eigen panden aan de hoogst biedende te verpatsen. Bewoners en gebruikers hebben bezwaar ingediend tegen de wijziging van het bestemmingsplan en de bouwaanvraag. De uit 1840 daterende Kalenderpanden zijn geschikt voor een combinatie van wonen en werken. Met het in maart ingediende raadsadres en acties hopen de Kalenderpanden de gemeente aan te zetten tot het ontwikkelen van een beleid op het gebied van woon-werkpanden. Volgt lijstje met kraakspreekuren.
Wethouder Stadig onderstreept in het boekwerkje HUB Amsterdam het belang van 'broedplaatsen' en 'rommelzones' - zoals hij woon-werkprojecten noemt. Anderzijds zegt hij dat dergelijke plekken toch wel snel een 'marginaal' karakter hebben en bovenal tijdelijk van aard dienen te zijn. Voor dergelijke broedplaatsen is volgens hem alleen plaats aan de rand van de stad. De 'verdisneysering' heeft een steeds karakterlozer centrum tot gevolg. Er wordt voor gekozen woon-werkpanden tot een probleem te maken.
-4-98/34 AB 31 AKTIEVE BEWONERS AB 31 Beste Buren, ...
(1) Namens alle aktieve buren van AB 31 5 namen e.v.a.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
17 April heeft u uw eigen AB 31-enquête in de bus gekregen. Doordat 80% van de bewoners een handtekening heeft gezet hebben we van Rochdale de toezegging gekregen dat zij niet tot gedwongen verhuizingen zullen overgaan. Het stadsdeel heeft geen enkele actie ondernomen om dit ook bij de particuliere eigenaren te bewerkstelligen. 37% Van ons blok woont in een huis van een particuliere eigenaar! Het stadsdeel dat stelt dat er draagvlak is voor hun plannen, baseert zich op een onderzoek dat als misleidend naar de prullenbak is verwezen. Op 11 februari hebben wij hetzelfde gedaan met de enquête van de projectgroep. Blijkbaar moeten wij dit soort zaken allemaal afdwingen! Rochdale wil geen losse geriefsverbeteringen aanbieden, alleen totaalpakketten door ons keelgat duwen. Breng de enquete naar het wijkcentrum, dan kunnen we weer snel bij elkaar komen voor een bewonersvergadering.
1-4-98/1 Aan alle buurtbewoners KORT GEDING HUISJESMELKER POOLMAN TEGEN KRAKERSTERS DIKKE DAAN
(1) de bewoners en sympathisanten van de Dikke Daan
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.09
(5) Facs.in Grachtenkrant 453 (7-4-98) p.26
Sinds 1995 zijn 16 woningen en twee benedenruimtes aan de Daniël Stalpertstraat 28-34 gekraakt. Eigenaar Poolman ving jarenlang huren van fl. 850 voor woningen van 25 m². De rechter stelde de huur vast op fl. 300. Poolman probeert het pand leeg te krijgen om er een opvanghuis voor asielzoekers te vestigen. Huurders die niet vertrokken werden door Poolman weggejaagd. Uit protest hiertegen worden alle leegstaande woningen bezet. Het ministerie ziet voorlopig af van een opvangplaats in de Stalpertstraat. Poolman probeert ons er via de rechter uit te krijgen. Nog steeds heeft Poolman geen serieuze plannen met het pand. Kort geding 3 april. Kom naar het kort geding! Volgt telefoonnummer van Poolman.
13-4-98/1 Amsterdam, 13-04-98 Beste buren, ...
(1) de krakersters (uitgegeven door bewoners Nieuwe Nieuwstraat 21, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 454 (21-4-98) p.21. Tekst ontruimingsvonnis in Grachtenkrant 551 (28-1-02) p.15 e.v.
Aangezien het moeilijk is om als student aan betaalbare woonruimte te komen hebben wij zondag 12 april geprobeerd de Nieuwe Nieuwstraat 21 te kraken. Dit monument staat al jaren te verloederen omdat de eigenaar Vorstermans het niet wil opknappen. Vorstermans staat slecht bekend vanwege gesjoemel met sociale huurwoningen waarvan hij luxe appartementen wil maken. Onze eerste poging is mislukt omdat er onverwacht veel politie op afkwam die er meteen op los begon te slaan. Vandaag, 14 april, proberen we opnieuw het pand te kraken.
14-4-98/1 Wie wind zaait, zal storm oogsten.
(1) Bewonersgroep Amsterdamse Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB /
Vandaag wordt de nieuwe deelraad geinstalleerd. Zij vertegenwoordigt een minderheid. Zij voert een plan door dat uit gaat van sloop van goede en betaalbare woningen en ertoe leidt dat velen gedwongen worden hun huis te verlaten. Zij die achterblijven worden geconfronteerd met renovatie die de woonlasten onbetaalbaar maken. In onze plaats komen de Nieuwe Rijken, die gezien worden als de oplossing van alle problemen. Onze buurt is al twintig jaar het toneel van stadsvernieuwing. In het kielzog van de aannemers kwamen talrijke problemen. Na twintig jaar containerterreur is de buurt toe aan rust. De problemen die zijn gegroeid, worden nu als excuus misbruikt voor dit onzalige plan. In het neo-liberale tijdperk blijken gemeente en geprivatiseerde corporaties meer geinteresseerd in het binnenhalen van bedrijven dan in het garanderen van het sociaal woonrecht van de huidige bewoners. Wij gaan uit van behoud en herstel. Gedwongen verhuizingen worden niet getolereerd. De werkwijze van de deelraad is de overvaltechniek. Om te voorkomen dat buurtbewoners integraal kunnen meebeslissen kiest men voor een fragmentarische blokaanpak. Hierbij wordt dan ook nog eens selectief uitgenodigd. Deelraad, kies voor onze belangen en veeg het plan van tafel. Of naar het Gemeente-archief waar het kan worden opgeslagen in de bak 'hopeloze gevallen'. Wij laten ons niet deporteren! Wie storm zaait, krijgt een orkaan over zich heen.
16-4-98/1 Is uw buurman crimineel?
(1) De bewoners Van Ostadestraat 57-59 Hs
(2) 21x14,2cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.3.04
(5) Facs.in Grachtenkrant 454 (21-4-98) p.24. Zie ook -11-82/26, 15-11-83/1 en -4-98/14
Icaruslaan 28 is het adres van Tinus Janbroers. Enige pandjes in de Van Ostadestraat zijn al jaren gekraakt. Sinds kort is zoon Marco eigenaar. Op 31 maart en 6 april was er tumult. Tinus wilde de bewoners ontruimen. De tweede keer trapte hij een deur in en begon etages van elkaar af te sluiten. De bewoners werden bedreigd met een breekijzer. Tinus heeft vaker huurders geïntimideerd en klappen verkocht. De etages zijn nu gebarricadeerd. Hoe eerder dit soort types gestopt worden hoe beter. Wij helpen graag een handje.
18-4-98/2 OPROEP ... A.s. dinsdag 8 uur houdt wethouder Stadig een zogenaamd Stadsgesprek over broedplaatsen in Amsterdam.
(1) (De initiatiefgroep 'broedplaatsen broeiplaatsen')
(2) ±A6, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 013/002.0.00
(5) Facs.in Grachtenkrant 454 (21-4-98) p.31
Dinsdag houdt wethouder Stadig een zogenaamd Stadsgesprek over broedplaatsen in Amsterdam. Deze worden ontruimd terwijl een hoop hotemetoten hierover gaan praten. Er kan pas over broedplaatsen gepraat worden als de bestaande niet meer met ontruiming bedreigd worden. Daarom roepen wij op voor een blokkade van deze conferentie. Van praten komen slechts gaten. Verzamelen 21 april Plantage Doklaan 8-12. Fiets mee!
21-4-98/3 VAN PRATEN KOMEN GATEN
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Alt.lev Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.5.01
(5) Aktie in Westergasfabriek afgelast wegens geringe opkomst, pamflet wrs.niet verspreid
Vanavond blokkeren we de zaal waar een van de stadsgesprekken van wethouder Stadig plaats moet vinden. Vandaag gaat het gesprek over broedplaatsen. Praten suggereert dat het beleid ter discussie staat. Het tegendeel is waar. De met 'broedplaats' bedoelde panden zijn steevast ontruimd (Graansilo, Houtkopersburgwal). Vrijwel alle woonwerkpanden staan op de nominatie om ontruimd te worden. Aan nog meer gemeentelijke sympathiebetuigingen hebben we niets. Het ontruimingsbeleid moet gestopt worden! Eerst moet duidelijk zijn dat de politieke wil bestaat deze plaatsen te behouden. Amsterdam wordt verkocht aan de hoogst biedende. Alles wat Amsterdam bijzonder maakt moet plaatsmaken voor de aangeharkte levensstijl van welgestelde nieuwe bewoners. Ambtenaren van de Stedelijke Woningdienst kwamen in hun recente nota 'Onverdeeld Amsterdam(s)' tot de conclusie dat ingrijpen nodig is om te voorkomen dat het centrum nog slechts voor een elite betaalbaar zal zijn. Wij sluiten ons niet aan maar eisen ons deel.
-5-98/7 DE HUURDER ... extra ONDERHOUDSKLACHTEN AAN DE WONING?
(1) (Huurderscomité Amsterdam West)
(2) 1v 4p, A4, off-set
(3) Ams-West Ams-W-B&L Wonen-hv
(4) FP /
(6) Huurder, De
Hier is uw bezwaarschrift om tegen de huurverhoging te protesteren! Voor 1 juni zal de aankondiging van de 40e verhoging van de huurprijs (sinds 1950) ontvangen worden. De grenzen zijn vastgesteld op 6,5 procent. Wanneer er aan de woning onderhoudsklachten zijn, mag de huurder het voorstel weigeren. De klachten moeten dan wel schriftelijk gemeld zijn bij de verhuurder. Hulp nodig bij het invullen van uw bezwaarschrift? Huuradvies in juni en juli elke woensdag, Wijkcentrum Admiralen-Postjesbuurt. Huurders in de stadsdelen Bos en Lommer en De Baarsjes zullen zich moeten wenden tot het Huurteam. Lijstje met nieuwe tarieven watergeld.
-5-98/16a INHOUD ... WOONLASTENkrant 1998-1999 MUG - ASW
(1) Maandblad MUG en Amsterdams Steunpunt Wonen ASW
(2) 1v 8p, 30x42cm, krantenpapier, off-set, rode en zwarte inkt, foto's van M.Birney, K.Swart, S.Rijpkema en G.Steindel, logo/tek., tekeningen
(3) Wonen Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Oplage 250.000 ex. Druk: Dijkman Offset. Tekst: M.Hanssen, T.Dalhuisen, P.Schuite, A.Horst en J.Lodewijks
Informatie over woonlasten, o.a.puntentelling, verhalen van huurders die in actie kwamen, huurverhoging weigeren, aanvraag huurverlaging, opknapbeurt/servicekosten, aanvraag huursubsidie en huurspreekuren. Wonen is al duur genoeg.
-5-98/16b
(1) Maandblad MUG en Amsterdams Steunpunt Wonen ASW
(2) Dito als /16a, echter oranje en zwarte inkt
(3) Wonen Wonen-hv
(4) FP /
(5) Verspreid als bijlage bij Maandblad MUG jrg.6 nr.10 (juni 1998)
Dito als /16a.
-5-98/17 Huurverlaging bij achterstallig onderhoud
(1) De huurspreekuren en huurteams en de initiatiefgroep Huurdersvereniging Amsterdam.
(2) dubbelz., 14,4x21cm, off-set, rood/rose inkt
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Er komt een aparte procedure om het hele jaar door achterstallig onderhoud aan te kaarten bij de huurcommissie. Afhankelijk van de ernst van de klachten kan de huur verlaagd worden met 10 tot 75 procent. Pas als de klachten verholpen zijn gaat u weer terug naar de oude huur. Als u de bon opstuurt houden wij u op de hoogte. Dan nemen we contact met u op zodra het zo ver is. Bedoeling van de nieuwe wet is het effectief bestrijden van achterstallig onderhoud. De laatste jaren zijn de huren enorm gestegen, dus mogen er ook meer eisen gesteld worden aan het onderhoud.
-5-98/20 Zaterdag 30 mei OPEN DAG in de Kalenderpanden ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Entrepotdok 93-98)
(2) 14,9x10,5cm, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 039/001.3.01
30 Mei open dag in de Kalenderpanden. Tentoonstelling, rondleiding, video's, werkplaatsen, informatie, ontbijtcafé, live muziek.
-5-98/22 zat.30 MEI BENeFieT RADIO PATAPOE
(1) Vrankrijk
(2) A6, fotokopie, tekening
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 012/001.4.07
Vrije radio wordt bedreigd! Radio Patapoe. Live: Diano Ozon, muziek.
-5-98/31 LAAT NIET OVER U HEEN LOPEN TEVEEL BETALEN IS ONZIN
(1) (Huurdersvereniging de Pijp)
(2) 1v 6p, 9,9x21cm, geel papier, off-set, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) SA / SA 031/002.4.01
 
Waarom huurverhoging? U krijgt toch niets meer? Weiger huurverhoging als u klachten heeft en kijk met het puntenstelsel of u niet teveel betaalt. Deze folder helpt u op weg. Uitgebreide informatie in de Woonlastenuitgave van de Pijpkrant. Op 1 juli gaat de huur alweer fors omhoog. Het maximum is 6,5%. Volgt informatie om de huurverhoging te weigeren. U kunt ook weigeren als protest tegen de almaar stijgende woonlasten. De huurcommissie zal u niet in het gelijk stellen, maar zo geeft u een signaal aan de politiek dat u het niet eens bent met het huurbeleid. In De Pijp betaalt een op de drie huurders van een particuliere verhuurder meer dan de maximaal toegestane huur. Kom naar het huurverlagingsspreekuur in Wijkcentrum Ceintuur. U kunt ook gratis de hulp van Huurteam de Pijp inschakelen. Extra activiteiten Woonlastencomité: huuraktiekraam op de A.Cuypstraat en huuraktiebus op diverse plaatsen.
-5-98/34 Laatste nieuws! ... Straatlantaarns worden aangepast ...
(1) Bewonersgroep Amsterdamse Staatsliedenbuurt
Bewonersvereniging De Rode Baron
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
1: Straatlantaars worden uitgevoerd met sterkere verlichting. Er moest iets gebeuren maar de besluitvorming verzandde in rapporten met als resultaat een straat in duister gehuld. Dit in combinatie met harddrugdealers die de buurt naar hun hand proberen te zetten en de criminaliteit leidde tot angst bij veel bewoners. Begin februari zijn door bewoners halogeenlampen opgehangen uit protest tegen lakse houding van politici en ENW. Er worden vergaande renovatieplannen gesmeed die leiden tot onbetaalbare huren. Samen de buurt weer leefbaar maken, samen vechten voor sociale rechten. Dat is de enige garantie dat de Staatsliedenbuurt herkenbaar blijft voor de mensen die er nu wonen en werken. 24 Mei straatfeest/opknapfestijn.
2: Afgelopen week is harddrugdealer na jaren vanuit de Van Boetzelaerstraat 43''' door brand ontruimd. In februari was een bewonersdelegatie naar bureau Raampoort geweest om aandacht te vragen voor de drugsproblematiek en te eisen dat de overlast zou worden bestreden. Er is weliswaar een meldpunt overlast maar dit is niet meer dan een statistisch verzamelpunt voor het cijferjaarboek van de gemeente. Gratis verstrekking, opvangruimte en praktische hulp voor verslaafden moet er komen. De eigenaar van het pand, Hessels, is het prototype van een huisjesmelker. Hij is mede schuldig aan de ontstane situatie. Indien nodig zal door de Bewonersgroep de leegstaande etage preventief in gebruik genomen worden. Zij zal dan ook het pand opknappen.
4-5-98/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 32 ... 'Het thema: Terror of Hare Krishna'
(1) anoniem (uitgegeven door de Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 2v 8p, A4, fotokopie, logo/tek., foto's o.a.van H.Bouton
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 456 (4-5-98) p.11-16
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 32
Iedere donderdag Terrorkitchen met een veganistische maaltijd in de Kalenderpanden.
25 April Lüske met knokploeg op het ADM-terrein. Na tussenkomst van politie werden de sloopwerkzaamheden met drag-line stilgelegd. In de loop van vorige week is hij gearresteerd.
Vijzelstraat 7, 15 en 17 kunnen ontruimd worden van de rechter in het kort geding van eigenaar Vastned B.V. De bewoners hebben hoger beroep aangetekend.
Patrimonium adverteert voor de tijdelijke verhuur in Westerpark en Osdorp. Deze tijdelijke verhuuretages zijn de voorbodes van de aanval op de goedkope woningvoorraad.
14 April Nieuwe Nieuwstraat 21 (eigenaar Vorstermans) gekraakt door studenten. Twee dagen eerder was ook al een poging gedaan. Het pand staat meer dan een jaar leeg.
Renovera B.V. (Putter & Nieborg) kocht Vondelstraat 48 van Harderwijk. Putter kreeg bekendheid toen twee historische panden aan de Keizersgracht spontaan instortten. Ontruiming 27 mei.
Inbraak, intimidatie en bedreiging: er is eigenaar Janbroers niks te dol de Van Ostadestraat 57 en 59 leeg te krijgen. Een pamflettenactie bleef bij Tinus niet onopgemerkt.
De rechter verlangt in het kort geding om Daniël Stalpertstraat 28-34 'hardere' bewijzen van eigenaren Poolman en Bouw-Van Dijk. Het kort geding wordt 26 mei voortgezet.
Al 2 jaar voor de kraak had de PTT het gebruik van Kinkerstraat 106/108 gestaakt. De OvJ vond het noodzakelijk een aanzegging tot ontruiming te doen. De rechtbank vond dat de krakers gelijk hadden.
Eind maart werd de oude NS-wachterswoning Schiemanstraat 1-3 gekraakt - is al eerder 'wildgekraakt' maar vanwege drugsoverlast ontruimd. Het pand had 5 jaar staan verkrotten. Helaas hadden de nog resterende huurders het gehele pand net aangekocht. Het pand werd vrijwillig verlaten.
17 Maart ontruimingen. Westeinde 2: bewoners in beton verankerd. De ME werd eerst maar eens overgeschilderd. Twee panden op de Nicolaas Witsenkade waren al verlaten. Derde was het pakhuizenduo aan de Houtkopersburgwal (verfbommenregen). Niet één medium dat berichtte over de grond van de ontruiming: appartementen bouwen die niet voldoen aan de woningwetgeving. Tijdens de ontruimingen werd de Zuiderkerk bezet. Een geluidsinstallatie zorgde er voor dat de hele omtrek mee kon genieten. De politie heeft gerestaureerde deuren en vloeren vernield om bij de bezetters te komen.
24-5-98/1 Amsterdam, 24 mei 1998 - Aan de bewoners van dit adres PAS OP! Project Zoeklicht gestart in deze buurt
(1) Huurdersvereniging de Pijp
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: stripje
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 031/001.2.01
(5) Persiflage op voorlichtingsfolder gemeente (opgenomen in Grachtenkrant 466 (21-9-98) p.13)
De afgelopen week is het Project Zoeklicht van start gegaan in de Pijp. Middels samenwerking van Stedelijke Woningdienst, woningcorporaties, sociale dienst, bevolkingsregister en de politie worden onregelmatigheden in de computerbestanden gecontroleerd. Onderhuurders en mensen met een postadres: wees hierop alert! Het Project is eerder gehouden in andere buurten. Er werden uitkeringen beëindigd, bewoners uitgeschreven uit het bevolkingsregister en woningen ontruimd. Zoeklicht is omstreden omdat met de bestandsvergelijking de privacywetgeving wordt getart. In de buurt zijn honderden adressen in aanmerking gekomen voor een nader onderzoek. Het onderzoek zal bestaan uit een huisbezoek, dat niet vantevoren wordt aangekondigd. De eerste bezoeken vinden komende weken plaats, veelal in aanwezigheid van een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Het onderzoek wordt in eerste instantie verricht op basis van vrijwilligheid: u heeft dus het recht de Zoeklicht-ambtenaren niet binnen te laten. Er bestaat de kans dat er in een latere fase alsnog wordt binnengetreden. Dit geeft u wel de kans om alsnog uw zaakjes op orde te brengen. In het Project wordt niet geparticipeerd door de Vreemdelingenpolitie. Maar de verblijfsstatus van een bewoner zal in het traject bekend worden. Bewoners doen er wellicht goed aan zich te informeren over hun rechtspositie bij het Buro voor Rechtshulp. Het kan zijn dat toevalligerwijs ook een huisbezoek plaats vindt van Huurteam de Pijp. Dit wordt altijd vantevoren aangekondigd. Indien u meer wilt weten over huurprijzen kunt u een afspraak maken met het Huurteam. Huurdersvereniging De Pijp is voorstander van een rechtvaardige woningverdeling. Zij is echter niet tegen onderhuur. In veel gevallen is dit een creatieve, uit noodzaak geboren oplossing om de schaarse woonruimte beter te verdelen. Het zijn juist de onderhuurders die een speelbal vormen voor verhuurders. Het Project Zoeklicht vormt een nieuwe bedreiging voor deze categorie huurders. Voor het opsporen van illegale situaties is deze omstreden vorm van samenwerking niet nodig. De Huurdersvereniging zal klachten over het Project bundelen en trachten de politiek ervan te overtuigen dat dit niet de juiste weg is om uitwassen op de woningmarkt te bestrijden.
25-5-98/1 KUNSTDORP "STORK" ?
(1) de ooievaar
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.5.01
Ontruimen van woon- en werkpanden van kunstenaars is een algemeen begrip in Amsterdam: Vrieshuis Amerika, Graansilo, Ruigoord, Zeezicht, Pakhuis Wilhelmina, Lloyd Hotel. De economische zelfstandigheid van kunstenaars wordt steeds afgekapt. Alsof Amsterdam kunstenaars eeuwig van ingekorte subsidies en van de sociale dienst wil laten leven. Eindelijk is er nu een oplossing! Een kunstenaarsdorp op het SWD terrein voor een economische, structurele en bedrijfsmatige vestiging voor kunstenaars van alle disciplines.
-6-98/10 AAN ALLE (NIEUWE EN OUDE) VRIENDEN VAN DE PEPER
(1) De Peper
(2) A6, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-rest Voedsel Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.2.08
(5) Facs.in Grachtenkrant 459 (15-6-98) p.19. Nederlandse en Engelse tekst
16 Juni wordt café De Peper (biologisch veganistisch restaurant) door de politie op straat gegooid, die dezelfde dag nog vier panden gaat ontruimen. Vanaf zeven uur straatactie. Gratis veganistisch ontbijt. Ook al zijn we uit de Silo gezet, we blijven de leegstand kraken om onze idealen van een vrije plek met betaalbaar eten, vrij van uitbuiting voort te zetten. 13 Juni party om de krachten te verzamelen. DJs en performances.
-6-98/11 de PEPER DE PEPER night in the ENTREPODOK 98
(1) (De Peper)
(2) dubbelz., 14,9x10,5cm, fotokopie, logo/tek., voorkant: fotomontage; achterkant: kaartje
(3) Ams-C-rest Voedsel Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.2.08
(5) Veganistisch restaurant De Peper werd op 16-6-98 ontruimd. Engelse tekst
De Peper-avond in het Entrepotdok, 28 juni. Bel voor informatie of reserveringen.
-6-98/17 Zaterdag 27 juni gaan we met de bus naar Nunspeet, ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Daniël Stalpertstraat 28-34)
(2) 21x±4,8cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.09
27 Juni gaan we met de bus naar Nunspeet voor een bezoek aan de eigenaar van de Dikke Daan. Neem een (oude) tent mee en andere leuke dingen.
-6-98/18 Vanaf 15de slaapplaatsen beschikbaar, ...
(1) anoniem
(2) 14,8x10,5cm, fotokopie, foto met ME-bus
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.4.04
Dinsdag 16 juni ontruimingen in Am*dam! Komt allen!
-6-98/20 Buurtcomité Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt UITNODIGING Een delegatie van huurders van Patrimonium ...
(1) (een delegatie van huurders van Patrimonium en andere buurtbewoners)
(2) dubbelz., A5, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
1 Juli demonstratief bezoek aan het hoofdkantoor van Patrimonium. Wij overhandigen daar een aanklachtenboek en een moker, omdat Patrimonium de kampioensloper is van de Staatsliedenbuurt. Een kwart van de bewoners moet verhuizen om duurdere nieuwbouw en samengevoegde woningen mogelijk te maken. In de eerste fase verdwijnen 534 woningen. Patrimonium scoort ook hoog in het nalaten van het wegwerken van achterstallig onderhoud. Sinds de corporaties zijn geprivatiseerd moeten ze winst maken. Daarom dreigen ze met de bouwondernemers, gesteund door de deelraad, de sociale woningbouw in de buurt de nekslag te geven. Stop de sloop! Goed en betaalbaar wonen! Stop de huurverhoging! Uitvoeren achterstallig onderhoud! Geen gedwongen verhuizingen! We gaan met zijn allen in de actiebus. Komt allen voor het te laat is!
5-6-98/1 Amsterdam 5 juni 1998, Landgenoten & Lotgenoten, Naar aanleiding van de op handen zijnde ontruimingsgolf ...
(1) de gezamenlijke kraakgroepen Am*dam
(2) A4, fotokopie, 10" Courier, foto's
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.4.04
Naar aanleiding van de op handen zijnde ontruimingsgolf op 16 juni hebben wij besloten een landelijke oproep te doen. Deze ontruimingsgolf is de zoveelste bevestiging van de inzet van het geweldsmonopolie voor een rijke elite en een jaar geleden werd het gebruikt om democratisch verzet te criminaliseren. Het is raadzaam om de dag voor de ontruimingsgolf al in Amsterdam te zijn. Informatie avond 15 juni. Slaapgelegenheid is aanwezig. Onrecht vraagt om solidariteit.
16-6-98/1 Vandaag, 16 juni worden 40 mensen met groot materieel op straat gezet.
(1) (uitgegeven door bewoners Vijzelstraat 5-7 en 15-17)
(2) dubbelz., 15,8x7,8cm, fotokopie, achterkant: bankbiljet
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.09
(5) Zie ook Grachtenkrant 460 (29-6-98) p.13. Verspreid met tussen twee pamfletten een stapeltje krantenpapier
1: Vandaag worden 40 mensen op straat gezet. Een aantal huizen wordt ontruimd voor luxe appartementen, kantoorruimten en andere miljoenenprojekten. Het is de zoveelste keer dat bezit en kapitaal boven het grondrecht 'wonen' wordt gesteld. In de Vijzelstraat worden 3 in goede staat zijnde huizen met 15 bewoners gesloopt, zodat Pathé Cinema haar megabioscoop kan bouwen. Het is een typerend voorbeeld van de huidige binnenstadplanning. Meer consumeren en geld verdienen. Geen prestigieuze Binnenstad voor de Rijken!
2: Namaak-bankbiljetten van fl. 100 met tekst: Wij kunnen ook met geld smijten.
-7-98/8 Donderdag 23 juli t/m maandag 27 juli UTRECHTSE KRAAKDAGEN
(1) anoniem
(2) A6, kringlooppapier, fotokopie, logo/tek., foto
(3) Wonen-kra
(4) UB ISG SA /
(5) Pamflet uitgegeven in Utrecht. Facs.in Grachtenkrant 461 (13-7-98) p.36
23 t/m 27 Juli Utrechtse kraakdagen. Met: akties, spelletjes, feest, kraken, sightseeing en meer! 25 Juli volkstribunaal, aansluitend demonstratie Domplein.
-7-98/9 Bezet voor behoud, Gerard Brandtstraat 7.
(1) De bewoners van Brandtalarm
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 461 (13-7-98) p.8
21 Juni namen wij bezit van de eerste, de tweede etage en de zolder van G.Brandtstraat 7. Het pand was geruime tijd geleden leeggehaald teneinde sloop. Eigenaar F.Putto (belastingasielzoeker in België) wilde nieuwbouw op nr.7 en 9. De karakteristieke panden maken deel uit van het stadsbeeldplan en mogen niet zomaar voor drie yuppenhokken en een garage neergeplempt worden. Het plan is in strijd met het stadsdeelbeleid betreffende behoud van de sociale kernvoorraad. In zowel de G.Brandtstraat als de Saxenburgerstraat ging de bouw van burgermanswoningen samen met de bouw van een villa voor de eigenaar (respectievelijk Villa Betty en het verdwenen Saxenburg). De straat is een van de overblijfselen van deze structuur. De deelraad heeft het bouwplan afgekeurd. Na de kraak heeft de eigenaar te kennen gegeven een nieuw plan in te willen dienen. Wij zullen de ontwikkelingen in de gaten houden in de hoop de slopershamer te kunnen stoppen. Tot de volgende buurtbrief.
-7-98/11 23, 24, 25, 26, 27 JULI UTRECHTSE KRAAKDAGEN
(1) anoniem
(2) A6, fotokopie
(3) Wonen-kra
(4) SA /
(5) Pamflet uitgegeven in Utrecht
23-27 Juli Utrechtse kraakdagen. Met akties, spelletjes, feesten en veel meer! Infopost: Domplein.
-7-98/12 Barricades in de "Dikke Daan"?
(1) De bewoners van "de Dikke Daan" I.S.M.Axiekomité Poolman Nee
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.09
 
Eigenaar Poolman van de Daniël Stalpertstraat 28 t/m 34 mag eindelijk laten ontruimen. Volgt geschiedenis van het pand. Poolman heeft het pand ondertussen illegaal (zonder vergunning) laten splitsen naar 10 woningen. Wij willen er niet uit, omdat niet duidelijk is of Poolman stiekem het pand gaat verbouwen naar 10 woningen en voor hoeveel hij de woningen gaat verhuren. Het moet maar eens afgelopen zijn met dit soort huisjesmelkers. Dankzij de laconieke houding van de overheid zullen wij aansturen op een ouderwetse harde confrontatie. De buurt heeft al teveel goedkope woonruimte in moeten leveren. De grenzen van onze tolerantie zijn ver overschreden.
4-7-98/1a Aan de omwonenden, Wij hebben vanmiddag 4 juli het pand aan de Keizersgracht 326 gekraakt.
(1) De woongroep keizersgracht 326
(2) ±14,3x±7,7cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.08
(5) Facs.in Grachtenkrant 461 (13-7-98) p.5
Wij hebben vanmiddag Keizersgracht 326 gekraakt. Vanwege speculatie stond het pand geruime tijd leeg. Wij hebben woonruimte nodig.
4-7-98/1b
(1) De woongroep Keizersgracht 326
(2) 21x±14,8cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.08
Dito als /1a.
 
 
-8-98/10 AM*DAM DRY DOCK ADM
(1) ADM
(2) dubbelz., A6, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) FP /
(5) Facs.voorkant in Grachtenkrant 464 (24-8-98) p.24, 463 (10-8-98) p.9 en 462 (27-7-98) p.30
1: Dry Dock, multisubcultureel festival 27-30 augustus.
2: Kapitaal of inspiratie? Creatieve aktie vrijstaat, ADM's vrijhaven. Onafhankelijk ongesubsidieerd internationaal meerdaags festival met performance, bands, cinema, theater, soundsystems, sculpture, muziek, DJ's, VJ's en een camping. En een statement over de waarde van de vrije culturele broedplaatsen Ruigoord, Vrieshuis Amerika, Entrepotdok, Plantagedoklaan, Rijkshemelvaart en in memoriam de Silo. Tegen de creatieve kaalslag van het regime van de vrije markt, voor het behoud van niet-bestemde ruimte in de stad.
-8-98/12 VIERKANT ACHTER RUIGOORD DE BETOVERRING 8 AUG 1998
(1) (Stichting Landjuweel 2000)
(2) dubbelz., A6, groen papier, off-set, voorkant: tekening
(3) Ams-West Milieu Wonen
(4) SA / SA 060/001.3.01
1: 8 Augustus De Betoverde Ring. Vierkant achter Ruigoord. Menselijke cirkel rond het dorp.
2: Op 8 augustus (volle maan) wordt een menselijke ring gevormd rondom het bedreigde dorp. Deze aktie staat voor het behoud van de natuur en van de culturele vrijheid die Ruigoord vertegenwoordigt. Er zijn vierduizend deelnemers nodig. Neem hapjes en muziekinstrumenten mee.
-8-98/13 RUIGOORD 25 JAAR CULTURELE VRIJHAVEN
(1) (Stichting Landjuweel 2000)
(2) dubbelz., A6, groen papier, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-West Milieu Wonen
(4) SA / SA 060/001.3.01
1: Ruigoord 25 jaar culturele vrijhaven.
2: Vrijwel zelfde tekst als achterkant /12.
-9-98/4 JANBROERS' LOODGIETERSBEDRIJF "SLAGERIJ HETI BV" OP ZOEK NAAR VERMOGEN 'Het Hoedje' bedreigd met ontruiming
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Van Ostadestraat 57 en 59 huis)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/005.3.04
(5) Facs.in Grachtenkrant 465 (7-9-98) p.5
De gebruikers van de benedenruimtes Van Ostadestraat 57 en 59, voormalig coffeeshop Het Hoedje, dienen binnen zes weken de panden te verlaten. Dat is de uitkomst van een kort geding dat door eigenaar Janbroers werd aangespannen. De benedenruimtes werden in 1994 gekraakt. Op het binnenterrein bevindt zich een 'illegale' loods, welke door ons in gebruik is genomen als sporthal. Marco Janbroers, sinds vijf maanden eigenaar, stelt de benedenruimtes te willen verhuren aan zijn vader Martinus Janbroers, die er zijn loodgietersbedrijf wil vestigen. Voor dat bedrijf is een milieuvergunning vereist. De vergunningprocedure zal zes tot negen maanden in beslag nemen. Tegen het vonnis zal hoger beroep worden ingesteld. Deuren en ramen worden gebarricadeerd. Janbroers was voor de koop van de panden ervan op de hoogte dat deze in gebruik waren door 'derden'. Janbroers heeft met de koopprijs profijt gehad van het feit dat de ruimtes zijn gekraakt. 'Tinus de Loodgieter' verschafte zich enkele malen toegang tot de gekraakte ruimtes, wat gepaard ging met bedreiging en vernielingen. Vijf jaar geleden heeft Janbroers een huurder van de trap gegooid die het had gewaagd om naar de Huurcommissie te gaan. Als wij de naam Janbroers lezen in kraak-vlugschriften uit de roerige jaren tachtig waaruit blijkt dat hij zich tegen betaling leende om krakers uit hun huizen te slaaan dan is er maar één conclusie mogelijk: we hebben te maken met een vechtersbaas die heeft geroken aan een berg geld. Wij verwachten niet dat de ruimtes zullen worden gebruikt als loodgietersbedrijf. Hij heeft namelijk helemaal geen loodgietersbedrijf. Hij staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het bedrijf Slagerij Heti BV. Aan dit bedrijf zit een luchtje, het heeft als doelstelling het 'beheren van vermogen'. Janbroers probeert de ruimtes afzonderlijk te verkopen. De prijs van de panden schiet bij elke vrijkomende woning met tienduizenden guldens omhoog. Wij gaan er niet uit! Volgt overdruk over Janbroers uit de Pijpkrant aug/sept 1998.
-9-98/13 Politiek Café in de Staatsliedenbuurt ... Thema: (betaalbaar) wonen.
(1) de politieke vereniging Buurt & Westerpark (B&W)
(2) dubbelz., A5, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG SA /
7 September politiek café in Gullivers (Bentinckstraat), thema: Betaalbaar wonen, Integrale ontwikkelingsplan Fannius Scholtenbuurt. Deelnemers aan het debat: Evert Bartlema (wethouder Wonen), Comité Stop de sloop en Yanni van der Velde (wijkcentrum).
-9-98/18 Staatsbulletin ... De kinderen zijn weer naar school, de vakantie is voorbij en de buurt staat er nog.
(1) (comité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: kaartje
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
(6) Staatsbulletin jrg.2 nr.2
U bent met uw actie-ideeën en andere suggesties welkom op de vergadering van het comité op 15 september in het wijkcentrum. Volgt een stand van zaken met betrekking tot de plannen van de woningcorporaties en het Stadsdeel van de diverse woonblokken.
14-9-98/1 Soundgate ... Beste mensen, Gisteren, zondag 13 september, heeft onze woongroep van Beuningenplein 103, ...
(1) Stichting Soundgate i.o.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 062.001.3.02
13 September heeft onze woongroep Van Beuningenplein 103, voorheen De Binding en De Lokomotief, na een jaar leegstand in gebruik genomen. De ruimte stond leeg door de hoge huur die het stadsdeel/grondbedrijf vroeg. Wij nemen kontakt met hen op over legalisatie op een normaal huurniveau.
-10-98/12 20 20 jaar JAAR SPOK
(1) SPOK
(2) A6, fotokopie, foto
(3) Wonen
(4) FP /
(5) Facs.in Grachtenkrant 467 (5-10-98) p.28
Benefiet feest met de Kift & nog meer leuks, 17 oktober in de Kalenderpanden Entrepotdok.
-10-98/14 Van Baerlestraat 48 blijft! Beste buurtbewoners, ...
(1) de bewoners van Van Baerle 48.
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 467 (5-10-98) p.20
De bewoners maken zich klaar voor ontruiming. De rechter heeft in kort geding besloten dat het pand deze week verlaten moet zijn. Hoewel wij van plan zijn geweest het pand vrijwillig te verlaten, heeft de onredelijke afhandeling van onze zaak daar verandering in gebracht. 3 Jaar stond de woning op 1 hoog leeg. 1 Jaar geleden kraakten wij deze etage. Wij zouden 'huisvredebreuk' gepleegd hebben. Een kraakwacht bleek een contract als vriendendienst te hebben ondertekend, zodat eigenaar HBB Huizenbezit, beherend makelaar Keij en Stefels, het kon doen voorkomen dat het pand in gebruik was. De eigenaar liet de woning dus bewust leeg staan! Dat vinden wij in een stad met 50.000 woningzoekenden en woekerhuren voor studentenkamertjes niets minder dan crimineel! Het afgelopen jaar sommeerde de eigenaar ons tweemaal te vertrekken vanwege bouwwerkzaamheden. Er was geen vergunning. De kans dat het pand weer leeg blijft staan is aanzienlijk. Wij lieten de rechter binnen om te achterhalen welke werkzaamheden ons vroegtijdige vertrek konden rechtvaardigen. De rechter bleek echter voornamelijk geïnteresseerd in welke mogelijkheid er voor de krakers bestond de naastgelegen panden te kraken. De rechter was geheel op de hand van de eigenaren. Ons verzoek ons te laten blijven tot de sloopvergunning verkregen was, werd niet ingewilligd. In hoger beroep gaan heeft weinig zin. En het is ons gewoon te kostbaar. Alleen hoge inkomens zullen er kunnen wonen. Ook de kraakpanden op de Willemsparkweg 4 en 6 hebben besloten niet vrijwillig te vertrekken. Dus, tot binnenkort, bij het groot ontruimingsspektakel. Zorg dat u op de eerste rij zit en onthoudt, ideeën ontruim je niet, kraken gaat door.
3-10-98/2 Aan alle buurtbewoners en bedrijven van de Elandsgracht en omgeving
(1) (buurtbewoner met kinderen)
(2) A4, off-set
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) UB /
(5) Huis-aan-huis verspreid
Onze buurt mag niet verpauperen! Er zijn plannen om onder de EURO-parkeergarage bij het NZH-busstation een daklozenhuisvesting voor 50 daklozen te plaatsen. Ik verwacht een toename van rondhangende figuren, vervuiling, het aantrekken van drugsverslaafden, een toename van de criminaliteit en hierdoor verpaupering van onze buurt. Er wordt een informatieavond georganiseerd in het Bernardus-huis op 6 oktober. Oproep aanwezig te zijn om bezwaren duidelijk kenbaar te maken. Laat onze Jordaan niet verloren gaan!
-11-98/6 Zo hier de adressenlijst van Poolman en kornuiten.
(1) Axiecommitéé Poolman néé!!
In samenwerking met: Dikke Daan Steun Vront
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto's, fotomontage
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 031/005.1.09
(5) Facs.in Grachtenkrant 471 (30-11-98) p.5
 
Hier de adressenlijst van Poolman en kornuiten. Volgen uitgebreide gegevens over Frederik Poolman, diens vriendin Josa van Dijk, Tomlow Advocaten, Don van Krimpen advocaat, Bouw- en aannemingsbedrijf Drent & Welling B.V.en directeur Gerard Welling. Deze mensen en bedrijven hebben met de Dikke Daan te doen, maar dan aan de foute zijde. Poolman die voor de kraak voor ruimtes fl. 850 of meer vroeg en de huurders er uit intimideerde, omdat hij uit had gevonden dat aan asielzoekers meer viel te verdienen. Hij mocht dan 4 tot 6 personen per woning (25 tot 30 m²) plaatsen. Dat zou fl. 50880 opleveren voor het hele pand per maand. Goede reden voor de kraakgroep over te gaan tot axie. Op 11-12-'95 bezetten zij 12 woningen. Poolman raakte flink in geldzorgen. Ook was het pand aan het verzakken en moest het worden opgevijzeld. Het aannemertje die de klus geklaard heeft is nooit betaald. De beide advocaten staan op de lijst omdat zij al meerdere malen zich in allerlei kronkels hebben gewrongen om het pand ontruimd te krijgen ongezien of Poolman na het opknappen zijn uitbuitingspraktijken voort zal zetten. Oproep om deze mensen flink lastig te vallen. Wij zullen niet zonder slag of stoot het pand teruggeven aan de huizenmafia!
-11-98/8 Buurtkrant ... Bewonersraad Spaarndammerbuurt OPROEP TOT DEELNAME AAN BIJEENKOMST
(1) anoniem (uitgegeven door Wijkopbouworgaan Spaarndammerbuurt)
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, foto's, kaartjes
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Buurtkrant 15e jrg.nr.8
(6) Buurtkrant Spaarndammerbuurt
Het stadsdeel Westerpark werkt met de woningbouwcorporaties aan een plan van aanpak voor stedelijke vernieuwing van onze buurt. Dit in samenhang met de bouwlocatie Houthavens tot een nieuw woon- en werkgebied. Hier moet de 'oude' Spaarndammerbuurt van profiteren. De gemeente heeft 80 miljoen beschikbaar gesteld. Er is minstens 500 miljoen nodig. De bewoners worden betrokken bij de verbeteringsplannen. Iedere bewoner wordt uitgenodigd voor het vervolg op de buurtconferentie Samen bouwen aan de buurt, de Bewonersraad Spaarndammerbuurt op 9 november in het Speeltuingebouw Zaandammerplein. Wat voor wijk moet er gebouwd worden?
Wel of niet Bouwen aan de Kop van het Westerdok? Politiek café debat op 16 november, Boeng Doti, Roggeveenstraat. De politieke partij Buurt en Westerpark organiseert het politiek café. De wethouder van Groen Links zal in debat gaan met een buurtbewoner over de toekomst van de Kop van het Westerdok. Moet er gebouwd worden?
-11-98/12 FUCK EVICTION benefit for kinker st. court case
(2) A6, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.3.02
Benefiet 21 november in The Kloset voor de rechtszaak van de Kinkerstraat. Muziek en dj.
14-11-98/2 Geachte buurtbewoners, Hedenmiddag hebben we de leegstaande huizen in de Tomatenstraat gekraakt.
(1) de nieuwe buren (uitgegeven door bewoners Tomatenstraat, fp)
(3) Ams-Nrd Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 470 (16-11-98) p.15
Hedenmiddag hebben we de leegstaande huizen in de Tomatenstraat gekraakt. Meer dan de helft van de straat stond leeg. De leegstand is een jaar geleden begonnen. Op deze manier kunnen we de woningnood tijdelijk weer een beetje verlichten. Leegstand hoogstwaarschijnlijk om goedkope noodwoninkjes plaats te laten maken voor nieuwbouw die na 30 jaar betonrot heeft, waarvan de kleinste met een huuropbrengst van fl. 450/maand goedkoop moet heten, zoals op IJburg. Of nog liever koopwoningen. Mensen worden uitgeplaatst voor een poen-project. Sociale structuren worden vernietigd. Het is onze bedoeling om, behalve wonen, een buurtontmoetingsplek/koffiekamer te organiseren en een fietsenwerkplaats.
15-11-98/1 Waarom ME in uw buurt? Voorkomen is beter dan blussen
(1) Kraakgroep de Pijp
(2) A4, groen papier, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 470 (16-11-98) p.26
Dinsdag dreigt ontruiming van de Daniël Stalpertstraat 28-34. Er lopen nog diverse rechtzaken. Er wordt druk op de gemeente gezet om de rechtzaken af te wachten. We verzoeken u contact op te nemen met burgemeester Patijn. De gemeente wil niet anderhalve maand wachten (hoger beroep, kort geding, klacht tegen notaris Van Reedt Dortland wegens illegale splitsing en samenvoeging) met een ME-ontruiming van het kraakpand. Als de lopende procedures gewonnen worden is de weg vrij voor aankoop door een woningbouwvereniging. De woningen kunnen dan opgeknapt en normaal verhuurd worden. De eigenaren hebben onder valse voorwendselen een ontruimingsvonnis verkregen. Ze zeiden het achterstallig onderhoud te willen opheffen. In een brief van de notaris staat dat de woningen samengevoegd gaan worden en als koopappartementen op de markt komen. De vergunningen zijn er niet. Als het pand dinsdag ontruimd wordt dan wordt het waarschijnlijk uitgesloopt en zal het leeg blijven staan. Er is dus geen reden om nu te ontruimen. Eigenaar Poolman vroeg huren van fl. 850 waar fl. 300 volgens de wet is toegestaan. Huurders zijn weggepest om het pand leeg te krijgen voor de lucratieve opvang van asielzoekers. De leegstaande woningen zijn drie jaar geleden gekraakt. Het doel is normale verhuur van de 16 woningen. Na eventuele ontruiming zal het pand in de gaten gehouden worden. Leegstand is onacceptabel en we zullen de twee huurders ondersteunen in hun gevecht met Poolman.
17-11-98/1 Mensen, Na 1 jaar en 3 maanden hier gewoond te hebben worden wij vandaag met veel machtsvertoon uit onze WOONRUIMTE gezet.
(1) De bewoners van Willemsparkweg 4, 6 Van Baerlestraat 48
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 471 (30-11-98) p.16
Vandaag worden wij met veel machtsvertoon uit onze woonruimte gezet. De eigenaar gaat luxe appartementen bouwen. Huizen worden met een verbouwing gereed gemaakt om er grof geld uit te slaan. Mensen met normale inkomens worden verdreven uit het centrum. Wij strijden tegen deze vorm van woningonttrekking.
18-11-98/1 Waarom legitimeren stadsdeel en gemeente de intimidatie van huurders?
(1) Huurdersvereniging de Pijp
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Daniël Stalpertstraat 28-34 is dinsdag ontruimd, uitgesloopt door de eigenaar en toen weer gekraakt. Aan de achterkant zit nog een niet ontruimde huurwoning. Een bestuurslid van de Huurdersvereniging zat in de woning om deze te behoeden voor ontruiming 'bij vergissing' maar werd met handboeien afgevoerd. Vanaf 1994 worden de huurders gesteund door de Huurdersvereniging. Eerst in hun procedures tegen de woekerhuren, daarna tegen de intimidaties van eigenaar Poolman. Commerciële opvang van asielzoekers verdient beter. Inmiddels is het pand illegaal gesplitst in appartementsrechten. De Huurdersvereniging klaagt de verantwoordelijke notaris aan. Er zijn geen vergunningen. Poolman heeft zelfs geen bouwplannen ingediend bij het stadsdeel. Daar houdt hij niet van; vlak voor de kraak was hij illegaal bezig met de fundering. Terwijl de huurders er gewoon woonden. Later verklaarde hij dat het levensgevaarlijk was in het pand omdat het werd opgevijzeld. Het stadsdeel legde toen het werk stil en eiste tekeningen van constructies, maar die zijn er nooit gekomen. Reden genoeg voor het stadsdeel om Poolman nu ... alle vertrouwen te geven. Vergunningen zouden niet nodig zijn voor het beloofde 'herstel'. Daarmee gaven stadsdeel en gemeente groen licht voor ontruiming. Er kon niet even gewacht worden tot de lopende procedures waren afgelopen. Jammer genoeg betekent deze houding dat huisjesmelkers als Poolman vrij spel hebben in dit stadsdeel. Huurders mogen geïntimideerd em weggepest worden; het stadsdeel kijkt toe en doet niets. Nu is het pand volledig uitgesloopt. Oproep aan politieke partijen: dring aan op uitstel van verdere stappen tot de lopende juridische procedures zijn afgerond.
24-11-98/1 Fannius Waarschuwing! Teken nooit een nieuw huurcontract zonder eerst bedenktijd daarvoor te nemen.
(1) Buurtcomité Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB /
Het blijkt dat vele huurders, ondanks dat ze het nieuwe huurcontract al hebben ondertekend, zich achteraf bedenken. Bij twijfel raden wij u aan advies te vragen bij het wijkcentrum.
24-11-98/2a Voorlichting aan de huurders van Woningstichting Zomers Buiten
(1) Buurtcomité Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
In het kader van de Fannius plannen worden de bewoners soms niet goed geïnformeerd door de geprivatiseerde woningcorporaties en het adviesbureau van de Gemeente. Vergeet nooit dat u grondrechten hebt! Wanneer ze bij u aankloppen en ze willen dat u uw huis uitgaat, betekent dit het opzij-zetten van uw huisrecht. Het niet uitvoeren van achterstallig onderhoud kan geen reden zijn om de huurder verhuismogelijkheden 'aan te bieden' en een nieuw huurcontract te laten tekenen. Zomers Buiten en Bureau P/A kunnen u niet dwingen om met hun samenvoegingsplannen akkoord te gaan! Soms beseffen bewoners niet dat ze gewoon kunnen kiezen voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud. U kiest dan voor casco opknappen. En er zijn geen gevolgen voor de huur!
24-11-98/2b
(1) Buurtcomité Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
1: Dito als /2a.
2: Dito als /1.
27-11-98/1 PERSBERICHT DIKKE DAAN OPNIEUW ONTRUIMD Wegpesten huurders beloond
(1) Kraakgroep de Pijp
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
De politie heeft geweigerd om ontruiming van de Stalpertstraat 28-34 uit te stellen. De belofte om de advokaat van de krakers op de hoogte te brengen van een ontruiming, is niet nagekomen. Opnieuw wordt eigenaar Poolman beloond voor het wegpesten van huurders. Met traangas en karabijnen beschermt de politie deze malafide eigenaar. Het pand is vannacht opnieuw gekraakt, nadat het alweer een week leegstond. De aannemer heeft na de eerste ontruiming het pand uitgesloopt zonder sloopvergunning. Daarna is de aannemer niet verder gegaan. De eigenaar heeft wel kraakwachten in het pand gezet. De eigenaar wil iets anders dan waarmee hij een ontruimingsvonnis heeft verkregen. Deze ochtend diende de rechtszaak in hoger beroep tegen het ontruimingsvonnis. Uitspraak 24 december. Op 4 december dient nog een kort geding tegen de onrechtmatige ontruiming.
27-11-98/2 Dikke Daan opnieuw gekraakt?
(1) (Axiecomite Poolman Nee i.s.m. Het Overkoepelend Kraak Orgaan)
(2) dubbelz., A5, fotokopie, Courier
(3) Ams-Z-Pijp Wonen Wonen-kra
(4) SA /
Vannacht hebben wij Daniël Stalpertstraat 28-34 herkraakt. Er lopen juridische procedures rond het pand. De zitting van een hoger beroep vindt vandaag plaats. Dit hoger beroep kan alleen als wij bewoners zijn. Het vonnis waarop ontruimd is, is gebaseerd op valse informatie. Wij hebben het recht nieuwe informatie te laten toetsen door een nieuwe rechter. Gemeentebestuur, justitie en politie laten zich misleiden door eigenaren die alle rechten van huurders breken. Zij gedogen illegale praktijken die eigenaren begaan om een pand kraakvrij te houden. Wij eisen: geen ontruiming tot het laatste woord gesproken is, een onderzoek naar meineed door de eigenaar en onderzoek naar eigenaren, notaris, advocaat en aannemer. Als wij niet serieus genomen worden zullen wij ons radicaler moeten gaan verzetten, want het doel heiligt de middelen.
29-11-98/1 HOI, DAAR ZIJN WE WEER! Ja, weer.
(1) Kraakgroep West
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 471 (30-11-98) p.13
Opnieuw zien wij ons genoodzaakt om het voormalig postkantoor Kinkerstraat 106/108 te kraken. Anderhalf jaar geleden werd deze begane grond ruimte voor het eerst gekraakt. De bewoners werden via de rechtbank weer ontruimd. Vervolgens bleef de ruimte leegstaan, zodat er enkele maanden na de ontruiming weer herkraakt kon worden. De krakers werden op 17 november verrast door een ontruiming. Een huurkontrakt werd geantedateerd. De politie van buro Helmersstraat werkte er graag aan mee. De heren Brinkman en van der Neut hebben wel vaker te kennen gegeven dat als een eigenaar maar zielig genoeg doet, zij de wet wel voor hem willen verbuigen. De heren hebben hiermee al jaren staande afspraken met Kraakgroep West verbroken. De krakers zouden bij een aanklacht op de hoogte worden gesteld en twee weken de tijd krijgen om deze aanklacht aan te vechten. Aan allebei de onderdelen van deze afspraak is door de politie voorbij gegaan, ondanks dat in het verleden is gebleken dat de krakers en niet de eigenaar het bij het rechte eind hadden. Nu de politie niet van zins is zich aan afspraken te houden is het pand dichtgebarrikadeerd. Ze kunnen het krijgen zoals ze het hebben willen.
-12-98/17 Staatsbulletin EXTRA EDITIE ... Geen sloop goede woningen
(1) (buurtcomité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG SA /
(6) Staatsbulletin jrg.2 nr.4
Het stadsdeel en stichting Het Woningbedrijf (vestiging West) willen goede en goedkope sociale huurwoningen slopen. De woningen kunnen zeker nog 25 jaar mee. Nee zeggen we tegen deze zinloze sloop. Veel bewoners met een smalle beurs zijn blij met een goede en goedkope huurwoning. Het gaat om (tenminste) acht panden in de van Beuningenstraat, vanaf de z.g.plofhoek. De reden is het nieuwbouwprojekt(je) op de plofhoek meer rendabel te maken. De nieuwbouw zal vooral uit koopwoningen bestaan. Ook de samengevoegde woningen zullen vaak te duur uitvallen voor zittende bewoners. Mensen die niet terug kunnen maken nauwelijks kans op een andere goedkope woning. Stop de Afbraak steunt deze bewoners. De verzelfstandigde corporaties roepen dat ze koopwoningen neerzetten om ook hun sociale bezit in stand te kunnen houden. Het Woningbedrijf wil sociale woningen opofferen uit rendementsoverwegingen. Zij maakte in 1997 fl. 43,3 miljoen winst: 16 miljoen meer huuropbrengsten, daling onderhoudskosten, afname van de investeringen en 2 miljoen winst op de verkoop van woningen. Voor onze bewonersbelangen zullen we als bewoners zelf moeten opkomen. Voor nieuwbouw op de Van Beuningenstraat en voor samenvoegingen krijgt het Woningbedrijf veel geld. Sociale huurwoningen in het Fannius-gebied worden met subsidie samengevoegd om deze later met winst te verkopen. De samengevoegde woningen komen boven de huurgrens van fl. 910 per maand en mogen dan verkocht worden. Eerst verdwijnen er twee bestaande sociale huurwoningen om daar één gesubsidieerde samengevoegde huurwoning van te maken. Daarna verdwijnt deze huurwoning want hij wordt met winst verkocht. Eerst krijgen de geprivatiseerde woningcorporaties subsidie voor het samenvoegen: fl. 35.000 of fl. 45.000 per samengevoegde woning. Daarnaast krijgen ze fl. 10.000-17.000 per woning voor 'vervolg-ingrepen'. En ze mogen daarna de woningen verkopen. Volgende vergadering 11 januari in het wijkcentrum aan de Van Hallstraat.
14-12-98/1
(1) de bewoners/sters White Rabbit (uitgegeven door bewoners Haarlemmerstraat 99, fp)
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in Grachtenkrant 472 (14-12-98) p.3. Haarlemmerstraat 99, 111, 112 en 114 op 17-11-98 ontruimd
Haarlemmerstraat 99 is twee maanden geleden gekraakt. Het stond geruime tijd leeg. Het pand was uitgesloopt. Donderdag 10 december is bouwbedrijf Amstelvlietbouw het pand binnengedrongen zonder enige rechtsgrond. De bouwvakkers hebben alle ramen vernield, kasten en meubels omgegooid en er is geprobeerd spullen te ontvreemden. 10 December werd ook de uitslag van het kort geding bekend, dat de officier van justitie niet tot ontruiming mocht overgaan. We hopen nog lange tijd hier te kunnen wonen.
24-12-98/1 De herberg was vol, maar wij wisten nog wel een leegstaand pand aan de Daniel Stalpertstraat...
(1) Bewoners Dikke Daan
(2) 21x±10,5cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 473 (28-12-98) p.18
Vandaag herkraken wij weer de Dikke Daan aan de Daniël Stalpertstraat 28-32. Wij kunnen het niet aanzien dat nadat het pand op valse gronden is ontruimd, het nu weer leegstaat. Wij willen dat de hele gang van zaken kritisch bekeken wordt zodat er een kans is voor alternatieve plannen. Wij zouden het pand graag behouden voor sociale verhuur. Het pand is op 17 november ontruimd. Daarna is het twee keer herkraakt en weer ontruimd. Vandaag komt de uitspraak in het hoger beroep. Wij hebben ons vertrouwen in de rechtsstaat behoorlijk verloren sinds wij gezien hebben dat eigenaren zoals Poolman voortdurend de hand boven het hoofd gehouden wordt en zich niet aan de regels hoeven te houden. Daarom nemen we ons recht maar in eigen hand.
24-12-98/2 Beste buren, ... Vandaag herkraken wij weer de Dikke Daan, ...
(1) Bewoners Dikke Daan
(2) 9x21cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
Vandaag herkraken wij de Dikke Daan, Daniël Stalpertstraat 28-32. Nadat het pand op valse gronden is ontruimd staat het weer leeg. Wij zouden het pand graag behouden voor sociale verhuur. Na twee jaar gekraakt te zijn geweest is het pand op 17 november ontruimd. Daarna is het twee keer herkraakt en ontruimd. Vandaag komt de uitspraak in het hoger beroep. Aangezien men het nodig vond te ontruimen zonder deze uitspraak af te wachten, achten wij het nodig te herkraken zonder de uitspraak af te wachten. Wij hebben ons vertrouwen in de rechtsstaat behoorlijk verloren sinds wij gezien hebben dat eigenaren zoals Poolman voortdurend de hand boven het hoofd gehouden wordt en zich niet aan de regels hoeven te houden. Daarom nemen we ons recht maar in eigen hand.
-2-99/14 Geachte Kraaksters en Krakers in den Lande
(1) VGK '99 (Voorbereidende Groep Kraakweekend 1999)
(2) A4, fotokopie
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Een aantal mensen wil weer een succesvol kraakweekend organiseren. En wel op 23-25 april in Rheden. We denken aan een weekend vol discussie, workshops, vermaak, ontmoeting, uitwisseling, informatie en kennis. Heb je interesse, een ander idee of zit je bij een mobiele keuken, stuur dan een briefje aan K.Raak.
10-2-99/1 Brandtalarm wordt verlaten.
(1) De bewoners van Brandtalarm.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Facs.in Grachtenkrant Springstof extra (15-2-99) p.9 en in 478 (8-3-99) p.12
Brandtalarm zijn twee pandjes in de Gerard Brandtstraat waarvan drie etages en een zolder op 22 juni '98 gekraakt zijn. De etages stonden een half jaar leeg. Eigenaar Putto wilde slopen en luxe appartementen bouwen. Het pand zou niet op korte termijn in gebruik genomen worden. De eigenaar deed aangifte van huisvredebreuk. Op 30 november werd een bouwvergunning afgegeven. Het wachten was op de woningonttrekkingsvergunning. Op 27 januari '99 valt een brief op de mat dat o.v.j.Hermans heeft besloten dat artikel 429 is overtreden. Hoe durft die lul, na 7 maanden. Wij naar de advocaat. Een kort geding aanspannen. Aan zo'n kort geding plakte een gevaar. Je argumentatie berust op de termijn waarop de o.v.j.zijn beslissing heeft genomen. Je eist dat de o.v.j.sneller een beslissing neemt. Wij vinden dat dat eerst in bredere kring bediscuteert moet worden, omdat zo'n uitspraak konsekwenties voor volgende panden kan hebben. Al zouden wij het kort geding winnen dan zou de eigenaar waarschijnlijk direct een kort geding starten. Zolang er mensen wonen zal er geen woningonttrekkingsvergunning afgegeven worden. We zouden er dus niet veel mee winnen. Daarom hebben we besloten een maand te vragen voor we het vrijwillig verlaten. De kraakwachten, die de laatste niet gekraakte woning en zolder bewonen moeten er op 1 maart al uit zijn. Wij zijn met onze groep niet in staat een eerste platte pet ontruiming tegen te gaan en zien dat eigenlijk ook niet zo zitten. Uiteindelijk zullen wij het pand voor 8 maart verlaten.
21-2-99/1 Beste buurtbewoners, Aangezien wij, net als vele anderen woningzoekende zijn, ...
(1) de nieuwe bewoonsters van souterain 88 (uitgegeven door bewoners Plantage Middenlaan 88, fp)
(2) 21x±12cm, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA /
(5) Facs.in aan Grachtenkrant 477 (22-2-99) p.7
Aangezien wij woningzoekende zijn besloten wij om aan de nutteloze leegstand van Plantage Middenlaan 88 souterrain een eind te maken. Wij hebben deze vandaag gekraakt. De woning staat leeg omdat het te vochtig zou zijn. Het laarzenleven heeft ons altijd al getrokken.
-3-99/11 ASKV STEUNPUNT Vluchtelingen ... TIJDELIJKE HUISVESTING VOOR VLUCHTELINGEN
(1) ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
(2) A4, geel papier, fotokopie
(3) Mhg Rechtsst Wonen
(4) UB GA /
Wij verzoeken u een woning voor vluchtelingen te adopteren. ASKV/SV zet zich reeds 11 jaar in voor de belangen van geïllegaliseerde vluchtelingen. Hiernaast voeren we actie om de publieke opinie en het vreemdelingenbeleid te beïnvloeden. Het Huizen-Adoptie-Project gaat om vluchtelingen die in procedure zijn voor een tweede asielverzoek. Zij hebben tijdens de beroepsfase geen recht meer op opvang en staan zonder voorzieningen op straat. Wij proberen deze mensen een onderkomen te geven. We hebben hiervoor een beperkt huizenbestand. Wij vragen financiële steun voor nieuwe woningen en bijkomende kosten zoals GEB, onderhoud en leefgeld.
-3-99/12 ASKV/Steunpunt Vluchtelingen Huisvesting Huizen-Adoptie-Project
(1) ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
(2) 1v 6p, 9,9x21cm, oranje papier, fotokopie, tekening
(3) Mhg Rechtsst Wonen
(4) FP /
Door ons huisvestingsproject wordt aan 25 vluchtelingen tijdelijk onderdak geboden. Wij houden de vinger aan de pols wat de uitwerking van het asielbeleid betreft. Het ASKV/SV veroordeelt het vluchtelingenbeleid, aangezien dit erop gericht is zo min mogelijk vluchtelingen asiel te verlenen en te weinig rekening houdt met de situatie in de landen waar de mensenrechten geschonden worden. Het aantal vluchtelingen dat geen kant meer op kan, wordt steeds groter. Onze organisatie heeft meegewerkt aan het kerkasiel voor Iraniërs. Helaas constateren we vaak ernstige fouten in de procedure en/of blijkt er onvoldoende gedaan te zijn om de bewijslast, nodig voor een verblijfsvergunning, te verkrijgen. We proberen deze misstanden recht te zetten. Onze procedure, die erop gericht is om 'nieuwe' feiten boven water te halen, neemt veel tijd in beslag. Omdat onze cliënten gedurende die tijd nergens anders terecht kunnen, verstrekt het ASKV/SV hen zo nodig onderdak en een minimum aan geld om te overleven. Steun het Huis-Adoptie-Project financieel. Steeds meer blijkt huisvesting een 'bottelneck' te zijn bij het mogelijk maken van verdere hulpverlening.
-3-99/18 Kom 2 Maart demonstreren voor het behoud van Vrankrijk!
(1) (Kraakkroeg Vrankrijk)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-kra
(4) SA /
Vrankrijk, een al 18 jaar gedoogde kraakkroeg gerund door vrijwilligers, wordt met sluiting bedreigd. Winst wordt weggegeven aan ongesubsidieerde directe actie en verschillende kraakgroepen. Op aandringen van het Horeca Gilde Nederland heeft de gemeente besloten dat Vrankrijk op deze manier niet meer mag voortbestaan. Zij dwingt ons vergunningen aan te vragen. Hiervoor kregen wij drie weken. Wij willen en kunnen niet volgens hun eisen functioneren! Op 2 maart in het stadhuis een commissievergadering waarin de eisen van Horeca Gilde Nederland besproken zullen worden. Een van hun eisen is het sluiten van Vrankrijk. Tijdens hun vergadering vreedzame optocht naar het stadhuis om duidelijk te maken dat wij dit niet pikken! Kom op 2 maart naar Vrankrijk!
12-3-99/1 Buurtcomité Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt UITNODIGING
(1) Buurtcomité Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
Ga mee naar het Stadsdeel op 23 maart. De bewoners van de Van Beuningenstraat gaan dan de Deelraad 'de les lezen', verzamelen op de ophaalbrug naar het Westerpark. De acties hebben ertoe geleid dat er nog geen raadsbesluiten zijn gevallen over het slopen van goede en goedkope woningen in onze buurt. Op de jaarlijkse buurtavond willen we met u aan de slag gaan met de eisen geen huurverhogingen, achterstallig onderhoud moet worden uitgevoerd en bestaande woningen met een maandhuur tot fl. 400 moeten in onze buurt behouden blijven. Als uw eigenaar het pand heeft laten verkrotten is dat zijn probleem en niet het probleem van de huurder. Het niet uitvoeren van achterstallig onderhoud kan geen reden zijn om u verhuismogelijkheden 'aan te bieden'. Om het achterstallig onderhoud in kaart te brengen willen we een bewonersonderzoek opstarten. De bewoners die bereid zijn te laten zien dat zij de bestaande goede woningen willen behouden zullen versteld staan van de resultaten van hun eendracht. Woonkwaliteit en betaalbare huur zijn een overwinningsstrijd waard. We stellen voor de jaarlijkse buurtavond te houden op 28 april in de Koperen Knoop. Wij buurtbewoners willen woonrust! Blijf lekker wonen waar je woont en doe mee aan de acties van ons buurtcomité. Laat niet over u heen lopen door het Stadsdeel en de geprivatiseerde woningcorporaties.
16-3-99/1 HET STINKT IN DE KINKERBUURT
(1) uw voormalige buren van Kinkerstraat 260/262
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 479 (22-3-99) p.23
Er worden mensen uit hun huis getrapt. Omdat volgens de politie de woningen die zij gekraakt hadden nog geen jaar leeg stonden. U heeft jaren kunnen zien dat dit niet waar is. Omdat de politie van Oud West als hulpje voor eigenaars funktioneert, hebben ze met de eigenaar -de Blokker- een juridische konstruktie verzonnen waardoor wij nu ontruimd worden. Het gebouw zou in gebruik zijn geweest omdat er fundamentonderzoek is gedaan. Het heeft er dus alle schijn van dat wij ontruimd worden omdat de politie niet wil dat er panden in de Kinkerbuurt gekraakt worden. Dit is een politieke keuze van het wijkteam. Het volgen van juridische procedures om eigenrichting door de politie tegen te gaan wordt ons door diezelfde politie onmogelijk gemaakt. De 'staatshoofden' van dit politiestaatje heten Jan van der Neut en Hero Brinkman. In eerdere kraakzaken hebben zij ook gelogen, verdraaid en gemanipuleerd met informatie. Het pand wordt weer overgeleverd aan een bedrijf dat het heeft uitgesloopt, heeft laten verkrotten en zonder de benodigde vergunningen wil gaan verbouwen. Het stinkt naar blauw in de Kinkerbuurt.
Vindt u ook dat dit politiebeleid belachelijk is? Vertel het ze: volgt telefoonnummer van het Wijkteam. Weet u nog een woning leeg te staan? Meldt het bij het kraakspreekuur.
-4-99/8 Beste Buren, Wij wonen nu al twee jaar in het pand op de Jacob Obrechtstraat 3.
(1) De bewoners van de Jacob Obrechtstraat 3
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 481 (19-4-99) p.4. Zie voor negatieve buurtreaktie Grachtenkrant 482 (3-5-99) p.16
Wij wonen al 2 jaar op de Jacob Obrechtstraat 3. We hebben het door de eigenaren uitgesloopte pand met veel moeite bewoonbaar gemaakt. We pakken ons recht om te wonen daar waar de onterechte leegstand is! De afgelopen 3 maanden zijn er al twee kortgedingen tegen ons aangespannen. De eigenaren hebben nog steeds geen bouwvergunning. 14 April komt de rechter, mevrouw de Rooy, bij ons op visite om te kijken of wij kunnen blijven wonen. We maken ons daarom ernstige zorgen. Wij dreigen uit ons huis gezet te worden: 9 mensen, een zwangere poes en een nest jonge duiven. Verdere leegstand door speculatie of verbouwing zonder bouwvergunning mag nooit werkelijkheid worden!
-4-99/9 ONDERHOUD VERPLICHT ART.461. WETB. V. WOONRECHT Komt allen naar de buurtavond ...
(1) Buurtcomité Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG SA /
(5) Zie /17
1: Komt allen naar de buurtavond op 28 april in De Koperen Knoop. We willen met u discussiëren over hoe we voor elkaar kunnen krijgen dat de huiseigenaren de panden eindelijk goed gaan onderhouden. We zullen met z'n allen naar ze toe moeten gaan. In je eentje bereik je niets bij een huiseigenaar. Om het stadsdeel zover te krijgen dat ze met het aanschrijven van de huiseigenaren beginnen, zullen we ook met z'n allen naar de deelraadspolitici moeten gaan.
2: Invulformulier met klachten over achterstallig onderhoud. Het Buurtcomité gaat met alle ingevulde vragenlijsten een boekwerkje samenstellen.
-4-99/12 VRANKRIJK Recentelijk is Vrankrijk een aantal malen aangeschreven door dienst binnenstad van de gemeente Amsterdam.
(1) Vrankrijk
(2) 10,5x29,7cm, rood papier, fotokopie, achterkant: foto
(3) Alt.lev Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Vrankrijk is een onafhankelijk zonder winstoogmerk draaiende kraakkroeg, al 18 jaar. De winst wordt weggegeven aan goede doelen zoals de poezenboot en solidariteitsacties met de Koerdische strijd. Naast elke dag kroeg en op zaterdag dixo, worden er ook regelmatig benefieten gehouden en worden er donderdagavond mensen aan woningen geholpen bij het kraakspreekuur. Vrankrijk wordt met sluiting bedreigd door de gemeente.
Recentelijk is Vrankrijk aangeschreven door de gemeente omdat het niet beschikt over horecavergunningen. Deze vergunningen zullen niet worden aangevraagd: het karakter van Vrankrijk zal onherstelbaar aangetast worden, goedkope drankverkoop zal onmogelijk zijn, het weggeven van geld aan beoogde goede doelen zal in gevaar komen en de mogelijkheid tot benefieten zal drastisch beperkt worden. Vrankrijk wil onafhankelijk blijven van overheidsbemoeienissen. Ook zonder de druk van de gemeente zal er gewerkt worden aan de normen van geluid, milieu en brandveiligheid. Een gedwongen sluiting is niet onrealistisch. Wij hopen op jullie steun. No pasaran!
-4-99/17 ONDERHOUD VERPLICHT ART.461. WETB. V. WOONRECHT Komt allen naar de buurtavond ...
(1) Buurtcomité Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt
(2) A4, geel papier, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) FP /
(5) Zie /9. Ook verschenen als affiche op A3-formaat
Komt allen naar de buurtavond op 28 april in De Koperen Knoop.
-4-99/20a ALARM! DE DAG VAN DE AANSLAG
(1) De Blauwe Aanslag
(2) A6, fotokopie, foto
(3) Een Mei Wonen-kra
(4) UB ISG SA /
(5) Pamflet uitgegeven in Den Haag. Zie /23. Aankondiging en achtergronden in Ravage 283 (30-4-99) p.4, facsimilé op p.14. Aktieverslag in Ravage 284 (14-5-99) p.11
1 Mei demonstratie & straataktie Spuiplein (Den Haag, fp). Na vijf jaar vechten tegen sloop van ons kraakpaleis zijn we het zat! Het autoverkeer op het Buitenom is afgenomen en toch wil men de weg verbreden en de Blauwe Aanslag slopen. Een beschermd stadsgezicht wordt vernietigd en een 18 jaar jonge en bloeiende woon/werkgemeenschap kapot gemaakt. Oproep om vandaag op strijdbare wijze de Dag van de Aanslag te vieren. Muziek, sprekers, theater, vuurspuwers, openbare krentenuitdeling. We smelten het ijspaleis. Eindpunt: De Blauwe Aanslag.
-4-99/20b
(1) De Blauwe Aanslag
(2) 9,4x12,8cm, kringlooppapier, fotokopie, foto
(3) Een Mei Wonen-kra
(4) UB /
(5) Aktieverslag ontruiming in Ravage 13 (10-10-03) p.4 e.v.
Dito als /20a, iets verkleind.
-4-99/23 DE DAG VAN 'DE AANSLAG' zaterdag 1 mei straatfeest
(1) De Blauwe Aanslag
(2) 9,7x14,1cm, off-set, blauwe inkt, tekeningen
(3) Vervoer Wonen-kra
(4) UB ISG SA /
(5) Zie /20. Pamflet uitgegeven in Den Haag
1 Mei straatfeest Spuiplein (Den Haag, fp). Muziek, theater, vuurspuwers, deejees, dichters, live-optredens van Dyzack, White Trash Minstrels, Unlimbo en Anouk. Na vijf jaar vechten tegen de sloop van ons kraakpaleis zijn we het zat! We smelten het ijspaleis. Eindpunt: de Blauwe Aanslag.
6-4-99/1 Kraakgroep ergert zich blauw T.a.v. de bewoners van de Van Ostadestraat en omgeving
(1) kraakgroep de Pijp
(2) A4, blauw papier, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) FP /
Vorige week kreeg u een pamflet in de bus van de makers van een politieserie. We hebben ons geërgerd aan die brief: Onze helden handhaven in de multiculturele chaos met een doortastende, rechtvaardige en vooral menselijke instelling, de wet. Het had een propagandafolder van een rechts-extremistische partij kunnen zijn. Een recent voorbeeld spreekt boekdelen. In november is Het Hoedje aan de Van Ostadestraat 57/59 ontruimd. De nieuwe eigenaar van Het Hoedje is een schurk en al bekend van knokploegoptredens in de jaren tachtig. Hij zette eigenhandig de krakers met hun hebben en houwen op straat. Janbroers wordt er na een paar uur door ons weer uitgezet. Hij bedreigt mensen. Hij heeft een flauwekulverhaal opgehangen bij de rechtbank. Daarom is tot ontruiming overgegaan. Gelukkig dat er politie is! Want die doen een inval in de Molli (kraakkafe op nummer 55). Omdat daar een gestolen geiser zou liggen. Janbroers had aangifte gedaan. De rechtmatige eigenaar meldde zich later op het politiebureau met het verzoek of hij zijn geiser kon terugkrijgen. Nee, want die hadden ze al aan Janbroers gegeven. Doortastend, rechtvaardig en bovenal menselijk. Het klachtenbureau politie-optreden is overigens gevestigd op Van Ostadestraat 49D.
-5-99/3 DE HUURDER ... extra ... ONDERHOUDSKLACHTEN AAN DE WONING?
(1) (Huurderscomité Amsterdam (West))
(2) 1v 4p, A4, gestreken papier, off-set
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) FP /
(5) Ook verspreid als bijlage bij De Huurder mei/juni 1999
(6) Huurder, De -
Voor 1 juni zal de aankondiging van de 41e verhoging van de huurprijs (sinds 1950) door de meeste huurders ontvangen worden. De puntprijs voor woningwaardering stijgt met 2%. Formulier om de huurverhoging te weigeren op grond van achterstallig onderhoud of van punten.
-5-99/9 Klachten over uw woning? Nu melden bij de huisbaas!
(1) Huurdervereniging de Pijp
(2) dubbelz., 9,9x21cm, off-set, blauwe inkt
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
Eind mei ontvangt u van uw verhuurder een brief waarin de jaarlijkse huurverhoging wordt aangekondigd. Met dit voorstel hoeft u niet akkoord te gaan. Opnieuw heeft uw verhuurder de mogelijkheid om uw huurprijs met maximaal 6,5% te verhogen. Maar als u klachten heeft over het onderhoud of als de huur te hoog is volgens de puntentelling kunt u bezwaar maken. Zorg wel dat de klachten schriftelijk gemeld zijn bij de huisbaas. Stop de huurexplosie. Weiger de huurverhoging. Neem contact op met Huurteam de Pijp of lees de Woonlastenkrant. Wordt lid.
-5-99/18 geen luxe appartementen De Bam wil de kalenderpanden in Amsterdam verbouwen tot luxe appartementen.
(1) (de kalenderpanden)
(2) A4, fotokopie?, rood/paarse en zwarte inkt, logo, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 484 (31-5-99) p.14. Aktieverslag idem p.2
De BAM wil de Kalenderpanden verbouwen tot luxe appartementen. De panden zijn tweeëneenhalf jaar geleden gedeeltelijk gekraakt en hebben een belangrijke functie in de stad verkregen. Er vinden vele culturele initiatieven plaats. Er wordt door een groep mensen gewoond. De afgelopen tien jaar heeft het centrum een behoorlijke gedaanteverwisseling meegemaakt. Er wordt consequent gekozen voor activiteiten die de hoogste opbrengst garanderen. Voor betaalbare woonruimte is geen plaats meer. De stad wordt ingericht om er zo groot mogelijke groepen hun geld te laten besteden. Er is slechts plaats voor massacultuur. Gezien de rol die projectontwikkelaars en bouwbedrijven in de ontwikkeling spelen, is het reëel hen op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. De gemeente slaat adviezen van de Rijksmonumentendienst in de wind om de BAM te vriend te houden. Het enige dat de bewoners relevant lijkt is dat ook de niet-gekraakte gedeelten een zinvolle invulling krijgen. Want tussen droom en daad staat momenteel voornamelijk de BAM. Geen luxe appartementen in de kalenderpanden.
-5-99/19 WOONLASTENKRANT 1999-2000
(1) MUG-ASW
(2) 2v 8p, A3, krantenpapier, off-set, groene en zwarte inkt, logo's/tek., foto's van K.Swart, R.Jonkers en M.Birney
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Oplage 245.000 ex. Druk: Dijkman Offset. Ook verspreid als bijlage bij MUG (juni 1999) met blauwe i.p.v.groene inkt
Informatie over woonlasten, o.a.puntentelling, verhalen van huurders die in actie kwamen, huurverhoging weigeren, aanvraag huurverlaging, opknapbeurt/servicekosten, aanvraag huursubsidie en huurspreekuren.
-6-99/15 RECHT OP HUURSUBSIDIE SP-HUURSUBSIDIELIJN van 14 t/m 18 juni
(1) Socialistische Partij
(2) dubbelz., A6, glanzend papier, off-set, meerkleurendruk, logo/tek., tekeningen
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA /
(5) Zie www.sp.nl
SP-huursubsidielijn van 14 t/m 18 juni. Schema om vast te stellen of iemand recht heeft op huursubsidie.
-6-99/20 HUURVERHOGING? Zoals uw verhuurder jaarlijks huurverhoging kan voorstellen, ...
(1) (Huurdersvereniging de Pijp)
(2) 1v 6p, 9,9x21cm, geel papier, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) FP /
U kunt een voorstel doen tot huurverlaging. Betaalt u eigenlijk niet al teveel voor uw woning? De verhuurder heeft de mogelijkheid een voorstel huurverhoging te doen van maximaal 6,5%. De maximaal toegestane huurprijs is 2% gestegen. Volgt informatie over het vragen van huurverlaging. Jaarlijks weigeren twintigduizend Amsterdammers de huurverhoging. Een groot deel van hen krijgt gelijk. Een verhuurder heeft de plicht een redelijke huurprijs te vragen in ruil voor goed onderhoud. Doet hij dit niet, dan is het aan u om dit aan de kaak te stellen. Zo helpt u niet alleen uzelf, maar helpt u tevens de goedkope woningvoorraad in stand te houden. 10 Juni mobiel huurspreekuur met de Huuractiebus op de Van Wou-/Tolstraat, Heinekenplein en Cornelis Troostplein. In de Pijp betaalt een op de drie huurders van een particuliere verhuurder meer dan de maximaal toegestane huurprijs. Kom naar het huurverlagingsspreekuur, elke woensdag in Wijkcentrum Ceintuur.
-6-99/24 PAARD VAN AEMSTEL WEDEROM HERKRAAKT !!! Op zondag ...
(1) De actievoerders. (uitgegeven door bewoners Amstel 134-136/Paardenstraat 2, fp)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 486 (28-6-99) p.18
27 Juni is Het Paard van Aemstel herkraakt. Na de laatste kraak eind 97-begin 98 is er niets met het pand ondernomen. Het pand geniet een lange geschiedenis van ontruimingen, leegstand, kraken, speculatie, beslagen en verkrotting. Al in 1976 werd het door de brandweer als pension brandonveilig verklaard. In augustus 1983 werd het pand gekraakt en na twee dagen ontruimd. Kort daarop volgde de eerste herkraak van een gedeelte van het pand. Ook deze kraak bleek niet van lange duur en er werd op 3 oktober 1983 door de M.E.ontruimd. Vervolgens vestigt eigenaar Van Oostenbrugge er een studenten kamerverhuur. Eind 1986 ontruimt de eigenaar de studenten eigenhandig. Ondertussen is Wind de nieuwe eigenaar geworden. Dit luidt een periode van jurididsche onduidelijkheden in. Op 23 november 1997 kraakt een groep studenten het pand. Een ingrijpen van de gemeente blokkeert onderhandeling over mogelijkheden tot legalisatie voor studentenwoningen. Het pand is inmiddels wederom op brandonveiligheid en instortingsgevaar ontruimd. De gemeente heeft geen enkele stap ondernomen om het pand te behouden. Door zich telkens voor het karretje van de eigenaren te spannen is de gemeente mede schuldig aan de verkrotting. Deze nieuwe bezetting is een protest rond de gang van zaken. Wij eisen onteigening en verbouwing tot betaalbare woningen.
-6-99/26 Filmavond in de Kalenderpanden ... Donderdag 17 Juni Dia avond over kraken in Oost van 1980 t/m nu
(1) De Kalenderpanden
(2) 29,7x21cm, fotokopie, voorkant: foto, tekening; achterkant (21x29,7cm) Courier
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA /
(5) Meegeniet in Grachtenkrant 485 (14-6-99) als p.11-12
1: Filmavond in de Kalenderpanden. 10 Juni docu over public enemy, 17 juni dia-avond over kraken in Oost (Blaaskop, stadsvernieuwing, Eerste Hulp, Villa Omval). Terrorkitchen met lekker veganistisch eten, informatie over de gratis treinaktie naar de demonstratie op 19 juni in Keulen i.v.m.het G8-conges en over de vorige gratis treinaktie naar de EU-top.
2: Informatie over Conradstraat 130-II. De woningen zijn slooppanden, maar wat er komt en wanneer is nog onduidelijk. De etage is maandag gekraakt. Er waren ook anti-krakers van plan om zich te vestigen. Zij hadden niet zelf een anti-kraakcontract maar zaten 'onder anti-kraak'. De officier kende 429 toe, maar raadde de advocaat aan een kort geding aan te spannen. De politie ontruimde. De kraakgroep heeft een raadsadres ingediend. De woningen voor fl. 350 verhuurd. Hier worden de rechten van huurders op onaanvaardbare wijze geschonden. Het interesseert ons natuurlijk niet dat een opportunistisch economiestudentje zich laat naaien, maar als dit op te grote schaal gebeurt kunnen mensen die wel op hun rechten staan gepasseerd worden. Onze eisen: geen afbraak huurrechten, geen tijdelijke verhuur via Ad Hoc op gemeentepanden, geen uitplaatsing voor tijd en aard bouwplannen duidelijk is en teruggave van de ontruimde woning.
-6-99/29 HA JA! Huurderskrant ... Flitsende start Huurdersvereniging Amsterdam
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 1v 4p, A3, off-set, rose/bruine en blauwe inkt, tekeningen van Rick MUG, I.Mulder en E.Vulsma
(3) Wonen-hv
(4) FP /
(5) Oplage 4.000 ex. Druk: Drukkerij Rob Jongkind
(6) Huurderskrant jrg.1 nr.1
Artikelen over oprichting Huurdersvereniging Amsterdam, verslag van een presentatie van technische toepassingen in de volkshuisvesting, de huurexplosie 1999, harde aanpak van achterstallig onderhoud, herinrichtingskostenvergoedingen voor huurders bij opknapbeurten, plannen om de huurprijsbescherming te beperken, het gevaar van GSM-antennes en de falende handhaving van de Gemeente op huisvestingsgebied. Uitspraken over huurprijzen van Huurcommissie en Kantonrechter.
6-6-99/1 6 juni 1999 BESTE BUREN, Op 17 november vorig jaar werden, met groot machtsvertoon van de politie, ...
(1) De nieuwe buren (uitgegeven door bewoners Willemsparkweg 6-II en Van Baerlestraat 46-50, fp)
(2) 21x10,9cm, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 485 (14-6-99) p.21 en 26
Op 17 november vorig jaar werden de panden ontruimd. Eigenaar Zeshuizen had grootste plannen: er zouden luxe appartementen komen. De eigenaar kreeg 6 maanden van de rechter om met de bouwwerkzaamheden te beginnen. Er is niets gebeurd, behalve dan dat de panden uitgesloopt zijn, wat meer lijkt op een poging een herkraak te voorkomen. Vandaag kraken wij de panden opnieuw. Huizen zijn om in gewoond te worden en als een eigenaar daar niet voor zorgt vinden we het gerechtvaardigd daar zelf voor te zorgen.
16-6-99/1 BEZETTING GRONDBEDRIJF
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 486 (28-6-99) p.29. Zie ook Het Parool 16-6-99 p.5
Wij hebben het kantoor van het Grondbedrijf aan de Weesperstraat bezet. Dit uit protest tegen het 'pilotproject' dat het Grondbedrijf in het sloopblok aan de Conrad- en Czaar Peterstraat uitvoert. Het Grondbedrijf experimenteert met tijdelijke verhuur via het commerciële buro Stichting Ad Hoc. Deze stichting sluit contracten af waarin de huurder gedwongen wordt afstand te doen van allerlei woonrechten. Bewoners krijgen geen exemplaar van het contract mee. Ze moeten het belachelijke bedrag van fl. 350 betalen. Normaal wordt fl. 98 voor dergelijke woningen redelijk geacht. Op 7-6 is in de Conradstraat uit protest tegen deze ontwikkelingen een woning gekraakt. Wij eisen: geen diensten via commerciële bureau's voor tijdelijke verhuur, omzetting contracten in rechtsgeldige contracten, uitgave van nieuwe lege woningen tegen normale voorwaarden en ter beschikking stelling van de ontruimde woning.
21-6-99/1 Waarschijnlijk is de ontruiming van het versgekraakte pand Kerkstraat 246 ...
(1) Krakers en sympatisanten Kerkstraat 246
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 486 (28-6-99) p.12
Het conflict tussen de krakers en de politie ging om de duur van de leegstand. Volgens de krakers stond het pand langer dan een jaar leeg en mocht het dus gekraakt worden. Dat gebeurde gisteren. Gebruikelijk is dat de politie komt om te controleren of het pand werkelijk leeg is. Zij brengen dan verslag uit aan de officier van justitie. Blijkt het pand minder dan een jaar leeg, dan moeten de krakers weer weg. In dit geval besloot politiechef Gerard Puttman op grond van getuigenverklaringen dat de leegstandsduur minder dan twaalf maanden bedroeg. Hij wilde niet de reactie van de advocaat van de krakers afwachten. Gebruikelijk is dat als er onduidelijkheid over is, advocaat en officier dit samen regelen. Toen bleek dat eigenaar Kronenberg nog geen aangifte had gedaan verklaarde Puttman brutaalweg dat wij op heterdaad waren betrapt. Puttman wist zich gedekt door de inmiddels gearriveerde commissaris Ad Smit. Wij kunnen dit niet zo maar accepteren. Als een politieagent eigenhandig de mogelijkheid tot ontruiming krijgt (een taak van de rechter) wordt elke kraakactie een rel. Uit protest hiertegen is zojuist het pand herkraakt. We zullen onmiddellijk een juridische procedure opstarten om een gerechtelijke uitspraak af te dwingen. We kunnen niet uitsluiten dat de ME wederom zal proberen het pand te ontruimen. In dat geval kunt u beter binnen blijven tot het weer rustig is.
27?-6--99/1 Paard van Aemstel wederom herkraakt!
(1) De actievoerders
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) FP /
Zoals wij al hadden aangekondigd en jullie waarschijnlijk al wel hebben gezien is het Paard van Aemstel wederom gekraakt. Na de laatste kraak hadden wij gehoopt dat we op een constructieve manier met het gemeentebestuur om de tafel konden gaan zitten voor een oplossing voor het ernstig vervallen pand. Afgelopen dinsdag werd het pand ontruimd omdat het pand te brandonveilig is. Als die regels altijd zo strak gehanteerd zouden worden, zou een groot deel van Amsterdam brandonveilig zijn. Dit was een stok om de krakers mee eruit te slaan. Zij willen hun verantwoordelijkheid van zich afschuiven. De gemeente is niet bereid iets structureels te ondernemen om dit pand te behoeden voor verval. Als zelfs hun woord dat ze niet zouden ontruimen niets waard blijkt, dan moet behoud van het pand maar op andere manieren worden afgedwongen. Wij eisen dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt. Zolang de gemeente dit niet doet zijn we ook niet van plan te vertrekken. Wij blijven!
-7-99/4 Beste buren, Dinsdag 13 juli wil de gemeente het Paard wederom ontruimen.
(1) De actievoerders
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 487 (12-7-99) p.6. Aktieverslag ontruimingen op 13 juli en herkraken in Ravage 288 (23-7-99) p.11. Paard herkraakt op 16-7-99
13 Juli wil de gemeente het Paard wederom ontruimen. Na de vorige ontruimingen is er niets veranderd aan het pand. Ondanks pogingen van de krakers om de druk naar de gemeente toe op te voeren kiest laatstgenoemde weer voor geweld in plaats van dialoog. Een architect haalde de argumenten van de gemeente onderuit. Het door ons bewoonde deel voldoet aan de brandveiligheidseisen. Daarbij kwam hij tot een andere interessante conclusie: er zit huiszwam. Dit levert een gevaar op voor de hele buurt. Verkrotting dient alleen de eigenaar. Onteigening is de enige oplossing. De ME-ontruiming zal voor veel overlast zorgen. Zoals jullie zullen begrijpen is het voor ons niet mogelijk om het pand vrijwillig te verlaten. Mocht de ontruiming doorgaan, dan beloven wij terug te komen. Een oplossing zal blijkbaar afgedwongen moeten worden.
-7-99/5 onze lieve vrouwe gasthuis onder vuur .....
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners OLVG)
(2) 1v 4p, A5, wit of kringlooppapier, fotokopie, foto's
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Nederlandse en Engelse tekst
Creativiteit komt niet voort uit winstgevende projecten, maar ontstaat uit laagdrempelig, eenvoudigweg doen. De meest sociaal waardevolle projecten die we in Amsterdam hebben zijn voortgekomen uit de kraakbeweging. Politici, gemeenteraad en rechters ontruimen gebouwen en gooien mensen op straat. Zij maken nieuwe wetten om tegenstand de kop in te drukken. Het gekraakte gedeelte van het OLVG is een mooi voorbeeld. Het Anna- en Mariapaviljoen zijn vanaf 7 juni 1998 door krakers in gebruik genomen. Er wonen 50 mensen en 30 mensen gebruiken de ruimten als werkplaats. er vinden sociale en culturele activiteiten plaats en er is een biologisch eetcafé. Het OLVG en stadsdeel willen de paviljoens slopen en er nieuwbouw neerzetten voor een parkeerkelder, een kapel en een soort hotel voor bezoekenden van patiënten. Dit project maakt deel uit van een plan om het gebied rond het Oosterpark te herontwikkelen. Geprobeerd wordt de paviljoens op de monumentenlijst te krijgen. De begane grond is elke zondag geopend voor het publiek. Wij willen aan u laten zien wat wij hier doen. Schrijf een brief waarin u uw bezwaren duidelijk maakt tegen de sloopplannen en het belang benadrukt van het behouden van de paviljoens. Steun de buurtcampagne of maak uw eigen protest. Schrijf brieven naar Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, directeur OLVG of de wethoudster. We zijn niet de enigen in de buurt die ons verzetten tegen de sloop en plannen om bomen te kappen en het aangezicht van de buurt te veranderen. Dit is uw stad, eis dat het zo blijft!
-7-99/6 olvg under fire
(1) (the Green Pepper)
(2) A4, kringlooppapier, fotokopie?, foto's
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Engelse tekst. Zie -9-99/1. Onderaan zwarte balk
Communities under threat is van toepassing op de Green Pepper, want ons kantoor is gevestigd in het gekraakte OLVG-gebouw. Dit gebouw wordt met ontruiming bedreigd. In het gebouw wonen 50 mensen uit vele verschillende landen en er zijn verschillende bedrijfjes en ateliers. Er ontstaat langzaam een alternatieve gemeenschap. Het ziekenhuis heeft er andere plannen mee. Zij denken aan een parkeergarage, een kapel en een soort hotel voor bezoekende familieleden. Wat zijn de argumenten tegen de sloopplannen? De omgeving van het Oosterpark behoort vanwege de architectonische schoonheid beschermd te worden. Een sloopvergunning lijkt onafwendbaar, ondanks andersluidende adviezen van drie monumentenkommissies. De krakers willen een gemeenschap opbouwen. De procedures rond de monumentverklaring zijn slechts vertragingstaktieken in een strijd die niet gewonnen kan worden. Het bestaan van een gekraakt OLVG is belangrijker dan een parkeergarage en dat soort dingen. Schrijf brieven tegen de sloop aan het Stadsdeel.
-7-99/7a onze lieve vrouwe gasthuis onder vuur.....
(1) anoniem (uitgegegeven door bewoners OLVG)
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) FP /
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis onder vuur ...
(integraal)
-7-99/7b
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Onze Lieve Vrouwe Gasthuis)
(2) A4, kringlooppapier, fotokopie, foto
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Dito als /7a.
-7-99/8 OLVG ONDER VUUR Aan: ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners OLVG)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: foto
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) SA /
(5) Handtekeningenlijst. Nederlandse en Engelse tekst. Facs.voorkant in Grachtenkrant 489 (2-8-99) p.7
Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directeur OLVG Ziekenhuis en de Wethouder Monumentenzorg. Wij protesteren tegen de sloopplannen van de Anna- en Mariapaviljoenen. De beslissing tot sloop van deze historische gebouwen is in tegenspraak met het beeld dat Amsterdam van zichzelf wil scheppen: een stad die haar culturele erfgoed beschermt. De parkeergarage, kapel en ziekenhuis-nieuwbouw zullen het uiterlijk van het Oosterpark voorgoed veranderen. De plannen gaat in tegen beslissingen die stellen dat het park en haar omgeving beschermd stadsgezicht zijn. Wij vragen u per direkt aktie te ondernemen om deze krankzinnige plannen te stoppen.
-7-99/9 onze lieve vrouwe gasthuis open dag elke zondag
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners OLVG)
(2) dubbelz., 21x9,9cm, voorkant: fotomontage; achterkant: foto
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Nederlandse en Engelse tekst
Elke zondag open dag in het gekraakte OLVG. Wij nodigen u uit onze expositieruimte te bekijken waar kunstenaars hun werken tentoonstellen. Andere geopende ruimtes zijn een recyclingshop, de 'green pepper' (een info-ruimte/werkplaats om mensen te betrekken bij milieu- en sociale vraagstukken), een shiatsu studio, biologisch café, tarot lezen, droommachine, speelruimte voor kinderen en andere geopende werkplaatsen.
-7-99/12 13 t/m 16 AUGUSTUS Utrechtse KRAAKDAGEN
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Wonen-kra
(4) UB SA /
(5) Ontwerp: Omniafausta. Meegeniet (met bedrukte achterkant) in Grachtenkrant 489 (2-8-99) p.12
Utrechtse kraakdagen 13 t/m 16 augustus. Infopost Ubica, Ganzemarkt. Met kraken, acties, stadswandeling, kraakexpo Lombok en eten.
-7-99/15 Paard-demonstranten nog steeds in de bak! Dinsdag 13 juli zijn in Amsterdam bij de ontruiming van vijf kraakpanden in totaal twaalf mensen aangehouden.
(1) (arrestantengroep)
(2) dubbelz., A5, groen papier, fotokopie
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA /
(5) Nederlandse en Engelse tekst. Facs.in Grachtenkrant 488 (26-7-99) p.22
De vier arrestanten van de ontruiming van het Paard van Amstel worden beschuldigd van openlijke geweldpleging (gooien van stenen naar de politie en voorbijgangers) en moeten 23 juli voorkomen middels de snelrechtprocedure. We zijn benieuwd naar de uitkomst van de kromspraakprocedure, maar het ziet er naar uit dat justitie het gooien van stenen een stuk ernstiger opneemt dan het jaren lang leeg laten staan van en spekuleren met panden en het instandhouden van de woningnood. Oproep de arrestanten te ondersteunen door het sturen van post, lawaaidemo's en wat mensen verder aan solidariteitsacties kunnen verzinnen. Ons werk kost geld: stort op de giro of deponeer gul in de bekende arrestantenpotjes op de bar van je lokale kraakzuiphol. De arrestanten zijn bekend onder een NN-nummer. Volgen de adressen in huizen van bewaring van de NN's A t/m D.
13-7-99/1 Aan alle Amsterdamse mensen Vandaag worden wij, de bewoners van Jacob Obrechtstraat nummer 3 en de bewoners van de 6 huizen op de hoek Van Baerlestraat/Willemsparkweg ...
(1) (bewoners van de Jacob Obrechtstraat nummer 3 en de bewoners van de 6 huizen op de hoek Van Baerlestraat/Willemsparkweg)
(2) A4, rood of geel papier, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 488 (26-7-99) p.17
Vandaag worden wij door de Mobiele Eenheid uit ons huis gezet. 30 Mensen verliezen hun woonruimte. In de Jacob Obrechtstraat gaat de gemeente ontruimen voor drie Letse maffiabazen. De huizen op de Van Baerlestraat zijn twee jaar geleden voor het eerst gekraakt. Na de ontruiming had de eigenaar de panden onbewoonbaar gemaakt. Aangezien de eigenaar zich niet aan de uitspraak van de rechter heeft gehouden, zijn de bewoners er na een half jaar opnieuw gaan wonen. De officier van justitie had het voornemen tot ontruiming over te gaan, omdat het pand nog geen jaar leeg stond (de bewoners hadden er gewoond?). Op deze manier worden wetten gebruikt waar ze niet voor gemaakt zijn. Een kort geding werd verloren, zodat de gemeente weer tot ontruiming overgaat terwijl de eigenaar nog steeds niet heeft laten zien dat er echt iets gaat gebeuren. Zullen de panden weer leeg blijven staan? Blijkbaar kunnen speculanten en criminelen gewoon hun gang blijven gaan, terwijl de gemeente heeft toegezegd niet voor leegstand te ontruimen. Er worden tienduizenden guldens uitgegeven voor de ontruiming van woningzoekenden. De gemeente doet niets tegen leegstand en woningnood. Er verrijzen alleen nog maar luxe appartementen, hotels en kantoren in de stad. Geld is er wel voor een metrolijn van 3½ miljard gulden, maar niet voor goedkope woonruimte. De stad bloedt leeg. De gemeente is bezig met een zuivering. Zij wil dat er orde heerst. Deze rechtsorde is de onze niet! Stop deze ontruimingen! Stadsalarm!
13-7-99/2 DIKKE DAAN VOOR VIERDE MAAL HERKRAAKT Gemeente blundert maar door
(1) De nieuwe en oude bewoners (van Daniël Stalpertstraat 28-34, fp)
(2) A4, fotokopie?
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
(5) Tekst in: Grachtenkrant 488 (26-7-99) p.23
Eigenaar Poolman heeft met valse verklaringen een ontruimingsvonnis voor elkaar geflanst. Hij verkocht het pand aan een Ierse firma. Vijf minuten later kocht Nico Donker de woningen. Hij zegt de zestien huurwoningen in tien dure koopappartementen te willen omtoveren. De verbouwplannen zijn gebaseerd op een omstreden splitsingsakte. Het stadsdeel verklaarde tegenover de rechter dat de eigenaar geen vergunningen nodig had. Stadsdeel en gemeente hebben de oude eigenaar geholpen met een onnodige ontruiming. Het pand stond tot vanochtend nog steeds leeg. Het pand is nog drie keer herkraakt, de laatste keer op 24 december. Evenzovaak kwam het waterkanon en de ME om de blunder van de gemeente toe te dekken. Het beleid van 'geen ontruiming voor leegstand' is niets meer waard. De overheid beschermt als vanouds de belangen van de huisbazen.
29-7-99/1 Persbericht 29-07-99 Olvg heeft haast met ontruiming en sloop van monumentale Anna en Maria paviljoen
(1) de bewoners en gebruikers van het Anna en Maria paviljoen.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 489 (2-8-99) p.7
Het kort geding van 9-7 is verloren. Het ziekenhuis heeft de beschikking over een ontruimingsbevel en een sloopvergunning. De bouwplannen zijn afgekeurd. Het lijkt erop dat ze zich snel van de krakers willen ontdoen waarna ze het gebouw slopen. Dan is het ziekenhuis in een klap af van de procedure om de paviljoens, die al behoren tot het beschermde stadsgezicht rondom het Oosterpark, op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. De bomen die het Anna-paviljoen flankeren zullen het onderspit delven. De paviljoens moeten plaats maken voor een parkeerplaats, kapel, kantoren en een soort van hotel voor bezoekers. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt herbruik van het Anna en Mariapaviljoen te zijn. Het ziekenhuis passeert de belangen van de buurtbewoners en de 80 bewoners en gebruikers, terwijl zij in de periode van leegstand het gebouw kunnen laten functioneren als culturele broedplaats. Het in gebruik houden van het pand heeft een toevoegende waarde voor de buurt. Zij zetten zich ervoor in om het pand haar openbare functie te laten behouden. Zondags open dag.
4-8-99/1 Het Anna- en Mariapaviljoen zijn Monumenten!!!!!!!!
(1) De bewoners en gebruikers van het Anna- en Mariapaviljoen.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Wij wijzen vandaag de politiek erop dat het tijd wordt om uitspraken te doen over de monumentale status van het Anna- en Mariapaviljoen. Wij eisen dat de paviljoenen op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst worden. Wij staan bij mevr.ter Horst (Wethouder Monumentenzorg) op de stoep. Ook zij woont in een monument. De paviljoens worden met sloop bedreigd als de politiek niet snel reageert. Het Oosterpark en het 's-Gravesandeplein zijn unieke monumenten van stedebouw maar ook een stuk sociale geschiedenis en een demonstratie van de emancipatie van de katholieken in Nederland. Wij gaan graag met de politici in discussie en willen er op aan dringen dat er een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar het hergebruik van deze monumentale panden.
21-8-99/1 VRIESHUIS AMERIKA Amsterdam, 21-8-1999,
(1) (Vrieshuis Amerika)
(2) A4, geel papier, fotokopie, logo
(3) Ams-C-WE Kultuur Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst: Wall-Russ en Lennaart Vader. Zie ook Grachtenkrant 522 (20-11-00) p.31
Vrieshuis Amerika is een culturele broedplaats. Van 1994-99 gevestigd op de Oostelijke Handelskade 25. Het bood betaalbare werkruimte en een podium voor beeldende kunst en muziek. Door het veelal experimentele karakter voorzag het in een behoefte, op de gevestigde podia is hiervoor meestal geen plaats. Vrieshuis Amerika werd door sloop gedwongen te stoppen. Beloften tot voortzetten heeft de Gemeente niet waargemaakt. Toch wil Vrieshuis Amerika haar activiteiten voortzetten. Vandaar dat Tussen de Bogen 6, 17 & 19 na anderhalf jaar leegstand in gebruik zijn genomen. De Gemeente kan het zich blijkbaar wel permitteren ruimte te laten leegstaan (ruimtes waren in beheer bij woningbouwvereniging Het Oosten, fp). Hiertegen verzetten wij ons. Ons verzet zal ludiek, vredelievend, maar vooral publieksvriendelijk zijn. Kraakhelder!
-9-99/1 olvg under fire
(1) (the Green Pepper)
(2) A4, kringlooppapier, fotokopie, foto's
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Engelse tekst. Zie -7-99/6. Links bovenaan loopt vizier niet door
Vrijwel zelfde tekst als -7-99/6. Laatste twee regels tekst ontbreken.
-9-99/2 Rood jongeren in de SP ... 'De wereld veranderen doe je niet door op je rug te liggen'
(1) Rood jongeren in de SP
(2) 1v 4p, A4, glanzend papier, off-set, meerkleurendruk, foto's, tekeningen, logo's/tek.
(3) Linkse bew Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
Door op je rug te liggen verander je de wereld niet. Rood voerde op 7 juni actie voor een beter jongerenhuisvestingsbeleid. Voor het stadhuis zetten acht jongeren een tentenkampje op om de woningnood onder jongeren in beeld te brengen. Negen maanden stond de SP bijna wekelijks bij alle acht IKEA-winkels in Nederland. De aanleiding was een schokkende TV-documentaire over de wijze waarop IKEA haar producten laat maken en de weigering om garanties af te geven tegen kinderarbeid. Na negen maanden zegde het bedrijf toe externe accountants in te huren om het inzetten van kinderarbeid bij toeleveringsbedrijven te controleren. 53.000 Mensen zetten hun handtekening onder een gele of rode kaart. Vier jongeren van Rood werden 13 juli opgepakt toen ze met SP milieu-detective Harry Voss wilden kijken hoe de NS omgaat met de natuur bij aanleg van de Betuwelijn. Het terrein werd eerst bezet door Rood. Later nam Groen Front de actie over. Nadat hun actiekamp ontruimd was, ging Rood weer poolshoogte nemen.
-10-99/7 THE BIG BREAKFAST STARTING AT 05:59
(1) (The residents of OLVG)
(2) 10,5x29,7cm, fotokopie, fotomontage
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Engelse tekst. Facs.in Grachtenkrant 493 (17-10-99) p.38
Doe met ons mee, groot ontbijt vanaf 5:59 uur, 19 oktober. OLVG-anti-ontruimingsontbijt. Geweldloos protest tegen de ontruiming en sloop van dit monument.
-10-99/8 OLVG.ANTI-EVICTION PARTY.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners OLVG)
(2) 9,8x9,8cm, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Engelse tekst. Facs.in Grachtenkrant 493 (17-10-99) p.34
OLVG anti-ontruimingsfeest, 18 oktober. 5:59 Uur het grote ontbijt (geweldloos buitenprotest).
-10-99/9 AAN ALLE BUURTBEWONERS ... Sinds 17 oktober j.l.bewonen wij, een aantal woningzoekende studenten en scholieren, ...
(1) De nieuwe bewoners van de Dusartstraat 13 en 18
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 493 (17-10-99) p.21
Sinds 17 oktober bewonen wij enkele etages van de slooppanden aan de Dusartstraat. Deze ruimtes staan al heel lang leeg en zijn aan het verkrotten. Wij hebben gekraakt omdat wij behoefte hadden aan woonruimte en om een signaal af te geven naar de beleidsmakers. Wij vinden het niet kunnen dat er woningen staan te verkrotten terwijl er hier 50.000 woningzoekenden zijn. De etages aan de Dusartstraat 13 (boven de ijzerhandel) staan vier jaar leeg!
-10-99/11 DE KALENDER PANDEN NOV.1999 ... niet wijken voor de rijken !
(1) De Kalenderpanden
(2) 1v 4p, A5, fotokopie, tekeningen, foto's
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) SA /
November, bijna 3 jaar gekraakte staat in de kalenderpanden. Veel poeha nog immer met juridiese blah blah en gekonkel met wellicht goed bedoelende ambtelijken. Niet echt veel nieuws. Een delegatie komt om verslag te doen van een demonstratie in bärlin alwaar men met een solidariteitsverklaring op een dundoek rondliep. Patapoe programmering blijft ongeveer eender met de vorige maand. Ons 'kraakgeluiden in de binnenstad'-boekje is aanleiding tot aandacht voor ons. Rond ons is de kaalslag van de stad nog in volle gang. OLVG ontruimd godverdomme zonder bouw/sloopvergunning. De generaal vetnek (Generaal Vetterstraat, fp) leeft in stress onder dreiging van een oud ontruimingsvonnis van de buren. Volgt meer kraaknieuws. 4 November vega-VOQ (volkskeuken, fp) en grootschermvideo Noorderlingen van Alex van Warmerdam. 5 November Throw Away Café met Pink Sly uit london, atomic rap Poet en Razorblade jr. 6 November concert van Blisters. 7 November De Schijnbeweging, divers aanbod van multi-media/kultuur/vertier ende vermaak. 14 November muziek van Kochise uit Parijs en de Beans uit Barneveld. 13 November De Inrichting (Gothic Dance Night). 14 November geen Mocket. Wel Venus Vega$ uit duisterland. Gewapend met audio assault systems komt hier de gewapende arm van het technologiese bordenwassers instituut ons een lesje bijbrengen. Meer retro-wave met De Ans en de Henkies uit Wormer. 17 November muziek. 18 November VOQ en informatie-avond over Food Not Bombs.
1-10-99/1 HUURDERS LET OP! UW WOONGENOT OP DE SCHOP?
(1) (Wijkopbouworgaan)
(2) dubbelz., A5, dik papier, off-set, rode inkt, achterkant: tekening, kaartje
(3) Ams-West Wonen
(4) UB /
(5) Huis aan huis verspreid
Oproep aan de huurders van Oud-West voor een huurdersbijeenkomst, 12 oktober kerk Het Gasthuis. Dit stadsdeel ademt sfeer uit. De woningen in Oud-West zijn erg aantrekkelijk, ook als eigendomsobject. Veel woningen zijn te klein en soms slecht onderhouden. De huur blijkt heel vaak te hoog te zijn. De overheid trekt zich steeds meer terug op de woningmarkt. Daardoor is er minder controle. De koopprijzen van huizen rijzen op dit moment de pan uit. Het wordt steeds aantrekkelijker om huurhuizen te koop aan te bieden. Speculerende verhuurders zien hun huurders graag vertrekken om hun woning voor veel geld leeg te kunnen verkopen. Een bundeling van huurders wordt steeds noodzakelijker. Een huurdersvereniging wil invloed uitoefenen op onderhoud, behouden betaalbare huren, stimuleren prettige woonomgeving, het woonbeleid van het stadsdeel en het bevorderen van een betere rechtspositie voor huurders. Samenwerking met de stedelijke Huurdersvereniging Amsterdam ligt voor de hand.
19-10-99/1 Opgepakt? Dit moet je weten!
(1) (de Arrestantengroep-Amsterdam)
(2) 1v 6p, 9,9x21cm, fotokopie, tekeningen van Bouke
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB SA /
(5) Pamflet wrs.al in augustus 1999 verschenen. Ook verspreid op 30-9-2000 in Vrankrijk, voorafgaand aan Kalenderpandendemonstratie. Facs.in Grachtenkrant 520 (23-10-00) p.12. Zie - -03/17
De arrestantengroep biedt ondersteuning aan linkse actievoerders die zijn opgepakt. De folder geeft voorlichting over je rechten en plichten als je bent gearresteerd. Ga je een actie voeren waarbij de kans bestaat dat je wordt opgepakt, meld dit dan aan ons. Laat je niet pakken. Volgt informatie over bevoegdheden van politie en justitie. Als je wordt vrijgelaten, meld dit dan aan de Arrestantengroep. Advocaten: Miedema en Breukelaar.
19-10-99/2 Waarom deze demonstratie?
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 493 (17-10-99) p.13. Aktieverslag in Ravage 294 (29-10-99) p.4
De woningnood (50.000 geregistreerden) treft vooral de minderdraagkrachtigen. Ook op het gebied van werkruimte voor kunstenaars is de situatie onverminderd slecht gebleven. Betaalbare atelierruimte is nauwelijks te vinden. Om die reden is op 7 juni het Anna- en Mariapaviljoen (OLVG) gekraakt, nadat ze een jaar leeg hadden gestaan. De bezwaren tegen de plannen (sloop en bouw van parkeergarage, nep-byzantijnse kapel en hotel) zijn in behandeling maar hebben geen schorsende werking. De krakers werden een jaar nadat ze het pand gekraakt hadden aangeklaagd wegens huisvredebreuk (429). De gemeente riep een project broedplaatsen in het leven, die naar een oplossing voor de bedreigde panden zou zoeken. De stad is alweer de nodige werkpanden armer en geen enkele toezegging is nagekomen. De gemeente verleent bijstand aan een ontruiming die niet spoedeisend is. Als het pand gesloopt is zal het terrein jaren braak liggen. Amsterdam bloedt dood. Het volgende woonwerkpand, Entrepotdok, staat op de ontruimingslijst. Er blijft niets over! Met deze geweldloze demonstratie willen wij de aandacht vestigen op onterechte en overhaaste ontruimingen en het verdwijnen van woon/werkpanden uit Amsterdam.
30-10-99/1 Entrepotdok Solidair met de Koepi bewoners!
(1) Entrepotdok Amsterdam
(2) 21x15,2cm, fotokopie
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA /
(5) Duitse tekst. Verspreid bij demonstratie in Berlijn. Facs.in Grachtenkrant 495 (15-11-99) p.19
Niet wijken voor de rijken! Ook in Amsterdam probeert de politiek de binnenstad voor het eind van de eeuw van alle ongewenste elementen te zuiveren. Er is geen ruimte meer voor niet-kommerciële projekten in zelfbeheer zoals het entrepotdok. Wie niet vrijwillig gaat wordt onder druk van geweld en door kriminalisering de stad uitgejaagd. Solidariteit met de bedreigde panden in zelfbeheer in Europa en elders. Köpi muß bleiben - koepi mot blijve!
-11-99/9 ONDERHOUDSKLACHTEN? ... Last van tochtende ramen, lekkages of schimmelvorming?
(1) Woonlastencomité de Pijp
(2) dubbelz., A3, glanzend papier, off-set, rode en zwarte inkt, foto's, achterkant: logo/tek.
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Oplage 16.000 ex.
Binnenkort krijgen huurders een nieuwe mogelijkheid om de verhuurder onder druk te zetten iets aan de onderhoudsklachten te doen. Achterstallig onderhoud kan worden bestraft met een flinke huurverlaging. Hoe ernstiger de klachten, hoe lager de huurprijs. Volgt informatie over de nieuwe achterstallig onderhouds-procedure bij de Huurcommissie. Extra spreekuren donderdag in het Wijkcentrum Ceintuur. Informatie over het Huurteam De Pijp en over de Huurdersvereniging De Pijp.
-11-99/12 Staatsbulletin EXTRA EDITIE ... Verhuizen: waarom zou u?
(1) (buurtcomité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG SA /
(6) Staatsbulletin extra editie nov.1999
De huurders in onze buurt worden de laatste tijd herhaaldelijk lastig gevallen met de dringende vraag of ze wel of niet willen verhuizen. De vraag om te vertrekken uit een goede en goedkope sociale huurwoning is het gevolg van het grote door het stadsdeel bedachte 'Fannius sloop- en verdwijnplan'. Wanneer uw huiseigenaar wil dat u uw huis uitgaat, belooft hij u een oprotpremie van fl. 8.000. Maar dat bedrag dekt niet de werkelijke kosten van een verhuizing, die zijn veel hoger. Ook moet u opnieuw een parkeervergunning aanvragen. Dat kan gemakkelijk 1 tot 4 jaar wachten worden. Naar spaarcenten die u in de woning geïnvesteerd heeft kunt u fluiten. De huiseigenaar betaalt er niets voor. Door de hogere huur in de volgende woning teert u snel in op uw echte spaarpotje. Het zit er dik in dat u in een ander stadsdeel terecht kunt: grotere afstanden, meer zones, dure strippenkaarten. En wat dacht u van de reistijden? U verliest ook uw 'woonduur-rechten' die je nodig hebt om van huurwoning te veranderen. Kiest u ervoor te blijven wonen? Dan scheelt u dat in uw portemonnee. Teken nooit een nieuw huurcontract zonder eerst bedenktijd daarvoor te nemen. Als u kiest voor het laten opknappen van het woning-casco (achterstallig onderhoud) hoeft u daarvoor geen extra huur te betalen. U bent welkom op de volgende vergadering 22 november in het wijkcentrum. Neem uw buren mee!
-11-99/14 Staatsbulletin ... Grote gesubsidieerde verdwijntruc
(1) (buurtcomité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
(6) Staatsbulletin jrg.3 nr.3
De grote gesubsidieerde verdwijntruc komt eindelijk boven water! Bureau P/A (adviesbureau van de Gemeente) heeft gemeld dat de geprivatiseerde woningcorporaties bij hun financiële beoordeling van de eigen woonblok-plannen, rekening houden met het verkopen van hun huurwoningen. Door het Fannius sloop- en verdwijnplan verdwijnen er, met subsidie, veel bestaande goede en goedkope sociale huurwoningen. Let op wanneer u binnenkort wordt lastig gevallen met de vraag of u uit een goede en goedkope sociale huurwoning wil vertrekken. Neem een ruime bedenktijd en reken u niet rijk aan mooie verhalen. Tegenvallers zult u uit uw eigen portemonnee moeten betalen. Gewoon blijven wonen waar je woont blijft het goedkoopst. U kunt inspreken op deelraads-vergaderingen en de commissievergaderingen Wonen/Werken. Volgt lijstje met vergaderdata. Voor inlichtingen kunt u terecht bij het huurspreekuur en het huurteam. Confronteer uw huisbaas met het achterstallig onderhoud aan uw woning. Na 1 december is er zelfs een boeteregeling (tijdelijke huurverlaging) als het achterstallig onderhoud niet wordt gedaan.
Staatssecretaris Remkes heeft met zijn nota Wonen in de 21e eeuw voor veel opschudding gezorgd. Hij wil het puntensysteem vervangen door een regionaal 'onderhandelingssysteem', dus u snapt wel dat u meer zult gaan betalen. De huursubsidie verdwijnt en er komt een tegoedbonnensysteem. Van Hallstraat 25-II hoek J.M.Kemperstraat is ontsnapt aan de slopershamer. Daar werd in 1923 Gerard Reve geboren. Er wordt hard gewerkt aan het Witboek AB 28 over het hoekpand Van Beuningenstraat hoek Groen van Prinstererstraat.
1-11-99/1 Bezetters gezocht !!! 22 mei kraakte AREA 23 de Generaal Vetterstraat 7I.
(1) Area 23
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA /
(5) Origineel op SA. Bekend met op achterkant bladzijden uit een onbekend boekje. Zie voor exekutiegeschil Grachtenkrant 496 (29-11-99) p.23
22 Mei kraakte Area 23 de Generaal Vetterstraat 71 (afgebroken oktober 2000, fp). Er was een antikraaktermijn geveld door de eerdere kraak van het aangrenzende pand. Eigenaar Kokshoorn wil ons op het oude vonnis ontruimen. Dit zou de tweede ontruiming voor leegstand betekenen. Het executiegeschil zal tussen 8 en 15 november voorkomen, dus rond het einde van de anti kraaktermijn. Wij zitten met de dreiging elke dag ontruimd te kunnen worden. Het is moeilijk op elk moment gereed en met voldoende mensen aanwezig te zijn. Dus kom ook jij logeren op Area 23.
7-11-99/1 Beste Buren, Vandaag, Zondag 7 November, hebben we Brederodestraat 42 gekraakt.
(1) (de nieuwe bewoners) (van Brederodestraat 42, fp)
(2) 21x6cm, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA /
Vandaag hebben we Brederodestraat 42 gekraakt. Begane grond en 1 hoog staan 1½ jaar leeg. De hoogste tijd dus om ze weer in gebruik te nemen, bij deze.
14-11-99/1 Beste Buurtbewoners, ... Het pand aan de Overtoom nr.301 is in gebruik genomen door een groep verenigde kunstenaars (E.H.B.K.), ...
(1) de gebruikers van Overtoom nr.301. E.H.B.K.
(3) Ams-West Kultuur Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 495 (15-11-99) p.25
Overtoom 301 is in gebruik genomen door een groep verenigde kunstenaars (E.H.B.K.) met als doel betaalbare werkruimte te realiseren, dit een openbare functie te geven en sloop tegen te gaan. Het is door de Gemeente erkend dat er een tekort is aan betaalbare woon/werk panden. De Gemeente is van plan het pand te slopen en het pand tijdelijk te bezetten met anti-kraakwacht. Het pand is een geschikte plaats om betaalbare werkruimten en publieke activiteiten te organiseren. Veel panden hebben plaats moeten maken voor te nieuwe en te dure appartementen en kantoren. De stad bloedt 'leeg' en verliest het bloeiende culturele leefklimaat.
-12-99/5 BESTE BUURTBEWONERS VAN DE GELDERSEKADE 96
(1) (de bewoners van de Geldersekade 96)
(2) 15,1x21cm, kringlooppapier, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA /
Wij hebben 10 oktober besloten drie al geruime tijd leegstaande etages te kraken. Dit vanwege de schaarste aan betaalbare woonruimte en ons beperkte inkomen. Vele panden staan leeg met als enig doel het speculeren op een overspannen woningmarkt. Leegstand voor persoonlijk gewin! Op 2 december vond een proces tegen ons plaats. Een dezer dagen zult u de politie op de stoep aantreffen. Wij verzetten ons tegen het feit dat privé-eigendom gesteld wordt boven de meest basale menselijke behoeften. We hebben bewust gekozen voor kraken. Wij geloven in een rechtvaardige samenleving waarin de beschikbare middelen eerlijk verdeeld worden en zullen, in het geval we ontruimd worden, opnieuw teruggrijpen op het middel kraken als een van de vele vormen van strijd, directe actie en protest.
-12-99/8 achterstallig onderhoud: neem het recht in eigen hand!
(1) (buurtcomité "Stop de afbraak van de Staatsliedenbuurt")
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA /
1: Hoe krijg je de huiseigenaar zover dat de gebreken worden opgeknapt? De gebreken worden ernstiger en de staat van onderhoud wordt zo erg dat de huizen verkrotten. Dit is ook het geval bij de 'sociale' woningcorporaties. Sloop en nieuwbouw wordt daarmee gemakkelijker mogelijk. Er is, bijna te laat, een verrassende ontwikkeling! Met ingang van 1 december is er een nieuwe en krachtige procedure om het achterstallig onderhoud aan uw woning aan te pakken. Er kan een tijdelijke huurvermindering opgelegd worden tot 75%. De huurder moet zijn klachten eerst schriftelijk aan de huiseigenaar melden. Begin met een brief te schrijven. Binnenkort zal er meer duidelijkheid komen over de nieuwe klachtenprocedure. U zult van het Huurteam bericht krijgen welke stappen u moet ondernemen. Bezoek de vergaderingen van Stop de afbraak.
2: Standaardbrief om klachten aan verhuurder te melden met het verzoek deze te repareren.
5-12-99/1 Amsterdam, 5-12-99 Hallo buurtbewoners en passanten, Zojuist hebben we de begane grond van Nieuwe Nieuwstraat 18 gekraakt.
(1) De krakers (van Nieuwe Nieuwstraat 18, fp)
(2) wrs.A4
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 497 (6-12-99) p.29
Zojuist hebben we de begane grond van Nieuwe Nieuwstraat 18 gekraakt. Deze ruimte stond sinds de oplevering vele jaren geleden leeg. De leegstand is nog een erfenis van de bizarre plannen rond het mislukte winkelcentrum De Kolk. Al eerder was dit pand gekraakt. Toenmalig eigenaar Van Zijl liet de krakers ontruimen. Het enige wat hij deed was slopen en de grond met een flinke spekulatiewinst doorverkopen aan bouwbedrijf Van Scheppingen, de eigenaar van de gekraakte ruimte. Het winkelkomplex dat in de plaats moest komen van de krakers werd, zoals al voorspeld, al snel een flop. Wij vinden het ons goed recht om deze ruimte te kraken. De situatie op de woningmarkt wordt er voor 'starters' steeds beroerder op als je geen zak poen hebt om je vrij te kopen uit de wachtlijsten. De ruimte wordt in gebruik genomen als woonruimte voor twee volwassenen en 1 kind.
19-12-99/1 Beste bewoners van deze buurt Vandaag 19-12-'99 ...
(1) De nieuwe Bewoonsters (van Binnen Brouwersstraat 31, fp)
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 498 (20-12-99) p.7
Vandaag hebben wij de Binnen Brouwersstraat 31 gekraakt. In 3 jaar is hier niets gebeurd of mee gedaan. Huren werd constant afgewezen. Aangezien er een tekort is aan woonruimte zullen wij dit gaan bewonen.
-1-00/1 Het Entrepotdok biedt al lange tijd ruimte ...
(1) (Entrepôtdok 98)
(2) 12,8x10,4cm, fotokopie, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) FP /
De gemeente dreigt het Entrepotdok te ontruimen. 29 Januari demonstratie Westermarkt.
-1-00/2 demonstratie 29-januari-2000 geen ontruiming van de Kalenderpanden!
(1) anoniem
(2) A5, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Facs.(gewijzigd) in Grachtenkrant 500 (17-1-00) p.34
Demonstratie 29 januari Westermarkt, aansluitend manifestatie: The Ex, Milky wimpshake (VK), Quetzal (B), The Stillborn (Dld). In de gekraakte panden kan men nu nog terecht voor bandjes, toneel, eten, informatie-avonden, feesten en andere aktiviteiten. Als het aan de gemeente ligt worden er 47 luxe appartementen met prive-parkeergarage gerealiseerd. De bewoners hadden al tijdens de jaarwisseling de pakhuizen moeten verlaten. De Kalenderpanden zijn ook een protest tegen de manier waarop Amsterdam zich ontwikkelt. Het 'nieuwe Amsterdam': een stad waar het centrum nog slechts voor het rijkste deel van de bevolking betaalbaar is. Minder gefortuneerden worden naar deprimerende wijken als Geuzenveld verwezen. Woonbootbewoners, kunstenaars en andere excentriekelingen worden op een industrieterrein geparkeerd. Dit om plaats te maken voor de beklemmende burgerlijkheid van hardwerkende yuppen die hun straatje schoon laten houden door zeverende stadswachten en andere onderbetaalde stumpers die als kauwgomverwijderaar of reclamebordenwasser het investeringsklimaat aantrekkelijk moeten houden. Doorsnee verkoopt. Nog nooit leek Amsterdam zoveel op Den Haag. Wie heeft in godsnaam bedacht dat er behoefte zou zijn aan gedifferentieerde (lees: zeer dure) woonruimte. Welke zieke geest denkt serieus dat de gefortuneerde burger een soort 'übermensch' is die alle stedelijke problemen oplost? De Silo, PH31, de Houtkopersburgwal, het OLVG, het Vrieshuis en een bijna eindeloos aantal andere panden zijn al geslachtofferd. De Kalenderpanden zijn in bezit van de gemeente. Kiezen voor ontruiming is daarmee een politieke keuze geworden. Geen ontruiming van de Kalenderpanden, niet wijken voor de rijken!
-1-00/3 KALENDER PANDEN BLIJVEN ... DEMO 29-1-2000
(1) (Kalenderpanden)
(2) ±A6, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Facs.in Grachtenkrant 499 (3-1-00) p.14. Aktieverslag in Ravage jrg.12 nr.2 (4-2-00) p.5
Demo 29-1 Westermarkt. De gemeente kiest voor het grote geld. zij willen 47 appartementen voor miljonairs in de Kalenderpanden. Maar wij hebben zelf al lang gekozen: ongewoon betaalbare concerten, film, info, vrije radio en veel meer. Laat ze daar met hun graaipoten van af blijven! Keerpunt Kalenderpanden!
-1-00/5 Oproep tot solidariteit: DEMONSTRATIE tegen dreigende ontruiming KALENDERPANDEN
(1) (de bewoners en gebruikers van de Kalenderpanden)
(2) wrs.A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 499 (3-1-00) p.12
29 Januari demonstratie tegen dreigende ontruiming Kalenderpanden. In drie jaar zijn de panden uitgegroeid tot een plek waar dagelijks activiteiten plaatsvinden. Daarnaast is er een woongroep van 15 personen. Dat het project goed functioneert en belangrijk is voor de culturele diversiteit in de stad doet niet ter zake voor de gemeente, de eigenaar van de panden. Haar plannen zijn om te verbouwen tot 47 luxe appartementen. Als eigenaar en bestuurder tegelijk kon de gemeente zichzelf alle benodigde vergunningen verstrekken. De bezwaren van de Rijksmonumentendienst werden 'gewoon' gepasseerd. De gemeente heeft het tekort aan betaalbare woonwerkruimte erkend. Ze richtte een projectgroep op. Deze groep heeft nog niets bereikt terwijl wel aan de lopende band panden worden ontruimd. Het lijkt ons logisch dat de Kalenderpanden in hun huidige staat behouden worden. De stad wordt eenzijdig, commercieel en doods. De gemeente zal een kort geding aanspannen. Wij pikken dit niet. We moeten de strijd met de gemeente, de makelaar en de projectontwikkelaar aangaan. Het is van belang zoveel mogelijk mensen op de been te krijgen voor de demonstratie. De demonstratie eindigt op het Entrepotdok.
-1-00/6 RADIO PATAPOE BENEFIET 22 Januari 2000
(1) Radio Patapoe
(2) A6, geel papier, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB /
22 Januari benefiet voor de Kalenderpanden. Mongrell, Herrie, Dröne, Fckn' Bstrds, Condo-Men, 13, Diana Ozon. Live radio, dj's, expositie, films, performances, bands. Entrepotdok. Radio Patapoe, 10 jaar in de vrye ether.
-1-00/10 Staatsbulletin ... kom! U bent welkom op de stop-de-afbraak vergadering maandagavond 17 januari 2000 ...
(1) (buurtcomité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
(5) Staatsbulletin
U bent welkom op de vergadering 17 januari in het wijkcentrum, Van Hallstraat.
Naar aanleiding van vragen van oudere buurtbewoners volgen de teksten van extra maatregelen voor ouderen en minder-validen uit het werkboek Herstructurering Woningvoorraad (fl. 2000 extra bij renovatie, gratis aanvullende voorzieningen, warme maaltijden, tijdelijke opname in verzorgingshuis, hulp bij huisbezoek en gratis hulp bij verhuizing).
U heeft het wettelijk recht om ongestoord te blijven wonen waar u woont. Ondanks alle smoesjes 'het kan niet anders, we gaan samenvoegen'.
Als u wilt blijven wonen en u kiest voor het laten opknappen van het woning-casco (achterstallig onderhoud) hoeft u dáárvoor géén extra huur te betalen. Als u niet verhuist behoudt u ook datgene dat u zelf in uw woning vertimmerde: de geïnvesteerde waarde.
Ga nooit akkoord met een verhuisregeling zonder eerst een ruime bedenktijd te nemen.
U kunt bij de politiek van het Stadsdeel Westerpark inspreken: volgen data van vergaderingen van de commissie Wonen/Werken en de stadsdeelraadvergadering. Volgen tijden van spreekuur wethouder.
Berekening hoe bewoners aan een verhuiskostenvergoeding van fl. 8.000 en een nieuwe woning tekort komen.
13 December is Fred Beekman overleden. Hij woonde in de Van Hallstraat en verhuisde in 1998 naar de Kostverlorenstraat. Hij was een actieve buurtbewoner.
De argumentatie voor het Fannius IBOP-plan was dat de buurtbewoners moeten wijken voor nieuwe mensen met een dikkere portemonnee (differentiatie). Sinds kort komt er van alle kanten kritiek op de differentiatie. De Universiteit Rotterdam meldt na onderzoek in drie 'gedifferentieerde' buurten: buurtwinkels profiteren niet, oorspronkelijke bewoners zetten zich steeds minder sociaal in voor de buurt, nieuwe bewoners tonen zich daartoe nauwelijks bereid en er ontstonden in de buurten nieuwe tegenstellingen die kunnen leiden tot verslechtering van het sociale klimaat.
15-1-00/1 15 januari 2000 Aan allen, Omdat het jaar nog jong en onschuldig is ...
(1) De Kraakgroep
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) FP /
(6) Op achterkant kopie van de handgeschreven tekst
Wij hebben de Jacob Obrechtstraat 3 herkraakt. Het werd op 13 juli '99 ontruimd ondanks een nog lopende rechtszaak die door de 'toenmalige' krakers gewonnen werd. De nieuwe eigenaar, OPE Retail, heeft er geen duidelijke plannen mee. We zijn het zat dat ontruimingen vaak weer tot leegstand leiden en hebben dit huis teruggepakt. Hedenmiddag staat ook in het teken van de presentatie van het Zwartboek Ontruimingen.
15-1-00/5 OPROEP Beste Inrichting bezoeker, Zaterdag 29 januari is er om 14.00u op de Westermarkt, ...
(1) anoniem
(2) 10,4x13,6cm, lichtbruin gevlekt papier, fotokopie
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
29 Januari Westermarkt demonstratie tegen de ontruiming van de kalenderpanden. Wij moeten, net als de bewoners, op zoek naar een nieuwe lokatie. Vind je dat er plaats moet blijven voor initiatieven zoals de Inrichting (gothic muziekavonden, fp), kom dan naar deze demo!
29-1-00/1 14.00 uur Westermarkt ... demonstratie 29-januari-2000
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Kalenderpanden)
(2) A4, off-set, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Vandaag demonstreren wij voor behoud van de Kalenderpanden. De gemeente wil deze pakhuizen verbouwen tot luxe appartementen, wat anders? In de gekraakte pakhuizen kan men nu nog terecht voor bandjes, toneel, eten, informatie-avonden, feesten en andere activiteiten. Als het aan de gemeente ligt worden er 47 luxe appartementen met privé-parkeergarage gerealiseerd. Op 31 januari dient het kort geding waarin de gemeente ontruiming eist. Wij zullen de panden niet vrijwillig verlaten. De Kalenderpanden is een protest tegen de manier waarop Amsterdam zich ontwikkelt. De contouren van het 'Nieuwe Amsterdam' worden duidelijker: een stad waar het centrum slechts voor het rijkste deel van de bevolking betaalbaar is. Welke zieke geest denkt serieus dat de gefortuneerde burger een soort wondermiddel is die alle stedelijke problemen oplost?
De gemeente kan haar eigen beleid met de Kalenderpanden voeren. Kiezen voor ontruiming is daarmee een politieke keuze geworden: voor hoge inkomens, voor privatisering, voor polarisatie en voor verschraling van cultuur. De eis waaronder we vandaag demonstreren is: geen ontruiming van de Kalenderpanden, niet wijken voor de rijken! Oproep 31 januari naar het kort geding aan de Parnassusweg te komen en te protesteren.
Tijdens de demonstratie naar de Kalenderpanden zullen er bandjes optreden en toespraken gehouden worden. De demonstratie zal afgesloten worden met een manifestatie, er is voor eten gezorgd. Ga niet in op mogelijke provocaties van de politie. Wees alert op arrestaties en probeer deze te voorkomen. Er is een pamflet over je rechten wanneer je gearresteerd bent. Volgen telefoonnummers van advokaat Breukelaar en de arrestantengroep.
29-1-00/2 Open Brief aan de gemeente Amsterdam GEEN ONTRUIMING VAN DE KALENDERPANDEN
(1) (30+ Solidair)
(2) dubbelz., A4, fotokopie?
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Facs.voorkant in Grachtenkrant 501 (31-1-00) p.17
1: Ondergetekenden dringen er bij de gemeente op aan de Kalenderpanden te behouden. Ondergetekenden hebben de kraakgeschiedenis van dichtbij meegemaakt en weten hoe belangrijk vrijplaatsen zijn voor de vorming van creatieve geesten. Kraakpanden fungeerden als 'broedplaatsen' voor politieke, culturele en artistieke activiteiten. De Kalenderpanden betekenen wat Paradiso, de Melkweg, Ruigoord, het Handelsbladgebouw, Tetterode, Wijers en de Conradstraat voor ons hebben betekend. Met het schaamrood op de kaken is de gemeente er onlangs achter gekomen dat de stad cultureel dreigt dood te bloeden. Op het stadhuis dringt het besef door dat met het badwater ook het kind is weggespoeld. Er is een Ambtelijke Projectgroep Broedplaatsen ingesteld om multifunctionele panden in het leven te roepen. De Kalenderpanden bieden een uitgelezen mogelijkheid de daad bij het woord te voegen. En maakt burgemeester Patijn z'n woorden 'geen cultuur zonder subcultuur' waar.
2: Brief te storten voor plaatsing open brief in Het Parool. De Kalenderpanden zijn nog gemeentelijk eigendom. De gemeente kan de BAM schadeloos stellen door elders een locatie aan te bieden (bijvoorbeeld in Yburg?). We verzoeken je de brief verder te verspreiden.
29-1-00/3 KALENDERPANDEN ENTREPOTDOK programma februari
(1) Kalenderpanden
(2) dubbelz., A4, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB /
(6) Facs.in Grachtenkrant 501 (31-1-00) p.16
Programma februari: 31 januari kort geding op de Parnassusweg. De gemeente eist dat wij de Kalenderpanden verlaten, zodat zij ze kan verkwanselen aan de projektontwikkelaar, de BAM. Komt om ons te steunen in onze strijd tegen deze stedelijke vertrutting en kulturele verschraling.
Volkskeuken, video, konserten, De Schijnbeweging, kraakgeluiden in de binnenstad (improvisatie avonden), De Inrichting (Gothic dance night), presentatie van The Security Camera Players uit New York.
29-1-00/4 Broedplaats Amsterdam
(1) 1: Schelto Patijn
2: anoniem (wrs.uitgegeven door bewoners Kalenderpanden)
(2) dubbelz., A4, paars papier, fotokopie
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) FP /
1: Overdruk uit de Uitkrant (1-00). Veel activiteiten kunnen niet floreren als er geen betaalbare ruimten beschikbaar zijn voor beginnende kunstenaars en culturele ondernemers. We moeten nieuwe broedplaatsen organiseren. Wij ondersteunen deze culturele starters omdat zij de dragers van onze cultuur moeten zijn. Geen cultuur zonder subcultuur.
2: Overdruk uit dagblad Trouw (19-11-99). Amsterdam dreigt zijn leidende rol als internationale culturele metropool te verliezen. Het gemeentebestuur mikt te veel op een paar gevestigde culturele instellingen. Dat schrijft de Londense cultuurgoeroe Davies in een rapport over het culturele leven in Amsterdam. Dit op uitnodiging van het gemeentebestuur. Amsterdam bevindt zich in een identiteitscrisis. Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen is er niet. Gistermiddag maakte staatssecretaris Van der Ploeg bekend dat het nieuwe centrum voor beeldcultuur naar Rotterdam gaat.
29-1-00/9 wegens doorslaand succes GESLOOPT! PAKHUIS ARGENTINIE
(1) vereniging Argentinie
(2) 21x14,8cm, fotokopie, foto
(3) Ams-Oost Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Gesloopt! Pakhuis Argentinië. Binnen afzienbare tijd zal de Gemeente een besluit nemen over het lot van Oostelijke Handelskade 31. Een der laatst overgebleven historische pandjes in het Oostelijk Havengebied moet wijken voor nieuwbouw. Hiermee verdwijnt de zoveelste woon-/werkplek van kunstenaars en jonge ondernemers. De Gemeente pretendeert een nieuw beleid ten aanzien van woon/-werkpanden maar betekent dat dan dat de huidige broedplaatsen moeten verdwijnen? Blijkbaar ziet Amsterdam zich het liefst als een poenerige slaapstad met culturele armoede. Heel fijn! U hoort nog van ons.
29-1-00/10 KLM Amsterdam 29 januari 2000 Geachte Dames en Heren, Ja, ook het KLM personeel is betrokken bij de kalenderpanden ...
(1) Werkgroep Verontrust KLM-personeel (uitgegeven door Autonoom Centrum, fp)
(2) A4, fotokopie, logo
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) FP /
Ook het KLM personeel is betrokken bij de kalenderpanden. U kunt ons regelmatig aantreffen tijdens de maaltijden. Er ook tijdens evenementen zijn wij van de partij. De teloorgang van deze uitgaansgelegenheid zal een grote slag zijn voor de ontspanning in Amsterdam die het personeel tussen de vluchten hard nodig heeft. Regelmatig dineren wij in het restaurant van de kalenderpanden met vluchtelingen die met behulp van KLM waren uitgezet, maar waarbij dit door protesten niet is doorgegaan. Uitzettingen leggen een zware psychische belasting op het personeel. Op bijna iedere intercontinentale vlucht, vooral op Afrika, worden wij daarmee geconfronteerd. De directie toont zich niet gevoelig voor onze argumenten om te stoppen met uitzettingen. Wij zijn de betrokkenen van de kalenderpanden erkentelijk voor hun steun en spreken de wens uit dat zij nog vele jaren zullen voortbestaan.
-2?-00/6
(1) (uitgegeven door bewoners sloopflats Bijlmer)
(3) Ams-Bijlm Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Gegevens ontleend aan Huurderskrant jrg.2 nr.1 (maart 2000) p.3
De tweede fase van de sloop van flats in de Bijlmer is sloopterreur en etnische zuivering van de sociaal zwaksten in de wijk.
-3-00/1 de Kalenderpanden maart 2000
(1) de Kalenderpanden
(2) 1v 4p, A5, fotokopie, foto's
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(6) Aktieverslag demonstratie 4-3-00 in Ravage 4 (17-3-00) p.7
Programma voor maart: kraakgeluiden in de binnenstad (electro-acoustische improvisatie), volkskeuken met veganisties eten voor fl. 4, grootschermvideo (Apocalypse Now, Der Austausch, kraakTV-nieuwscompilatie geplagieerd van de burgerlijke pers, Viva Zapata! uit 1952), muziek (Greed (zweden), Third Degree (polen), Cul-de-Sac, Spaceheads, Schooner (USA)), De Inrichting (Gothic Dance Party), schijnbeweging (muziek en tentoonstelling). 4 Maart 'vrolijke optocht' door de Kalverstraat. Uit protest tegen de ontruiming van de gekraakte vrijplaats aan het Entrepotdok willen wij op straat neerzetten wat wij gewoonlijk binnen doen. Dwars tegen de kooplustige meute in komen wij met costuums en uniformen, tractoren en experimentele muziek, dichters en gaarkeuken. We willen tonen wat de waarde is van een vrijgevochten ontmoetingsruimte voor kunst en cultuur. Neem pannen en deksels mee! 13 Uur op de Dam. Volgt lijst met deelnemende groepen.
-3-00/12 VOOR DIVERSITEIT EN SOLIDARITEIT, TEGEN NORMALISATIE EN VERTRUTTING
(1) Vrankrijk
(2) 2v 6p, A4, fotokopie, logo's/tek., foto's
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Facs.(zonder inlegvel) in Grachtenkrant 505 (27-3-00) p.17 e.v.
Een bloemlezing voor het behoud van Vrankrijk; de kantine van de axie-/kraakbeweging.
Zien en ervaren dat deze maatschappij de jouwe niet is, is niet eenvoudig. Als jongere wijk je soms af van de norm. Zodra je je betrokken voelt bij maatschappelijk onrecht en het bestaan ervan wereldkundig maakt, ben je een bedreiging van de orde en het systeem. Dus is er een moment dat je graag gelijkgestemden treft. Dat je met anderen openhartige discussies aan kunt gaan in een veilige omgeving. Oftewel je eigen sociale vangnet, een vrijplaats. Waar een eigen sociale norm heerst en waar je je gevoel voor eigenwaarde en identiteit niet verliest. Zo'n vrijplaats moet een echte vrijplaats zijn waar, desgewenst, de maatschappij buitengesloten wordt. Het doel van Vrankrijk is zo'n vrijplaats realiseren. Een plek vrij van racisme, fascisme en seksisme. Een radicaal linkse, goedkope, internationaal bekende kraakkantine. De bar staat autonoom van overheids bemoeienis! De bar is een kroeg die is opgezet om dienst te doen als uitgaansgelegenheid voor krakers, autonomen, links radicalen en alternatievelingen. Legalisatie betekent toegeven aan maatregelen opgelegd vanuit de burgerlijke maatschappij die gebaseerd is op normen en waarden die niet de onze zijn. In deze maatschappij mag je wel alternatieven bieden als je maar wel meedoet met de regels of als het uit winstbejag is. Deze plek zal blijven bestaan ondanks de opgedrongen regels. Ondanks de dreiging van inval en sluiting. De poging van de gemeente om Vrankrijk te legaliseren is bedoeld om haar te pacificeren en controleerbaar te maken. En zodoende de kraak/autonome beweging nog een beetje af te breken. De eigenschap om alles te controleren wordt treffend weergegeven in de eis om te allen tijde met de smeris binnen te kunnen treden.
Bijlage: Leden van de commissie Algemene Zaken. De gemeente maakt zich op om Vrankrijk te sluiten. Dit omdat de kantine van de kraakbeweging niet beschikt over vergunningen en deze ook niet wenst aan te vragen. Vrankrijk is ontstaan in 1982. Vrankrijk is een alternatieve plek voor cultuur en politiek. Na aankoop in 1992 heeft Vrankrijk besloten onafhankelijk te blijven en is daarom gekraakt gebleven, gescheiden van de rest van het pand. Over brandveiligheid en milieuvoorschriften kan met ons gepraat worden. In 17 en een half jaar zijn er geen noemenswaardige incidenten geweest zoals schering en inslag bij veel normale horeca. Controle door justitie is de eigenlijke crux van het verhaal wat betreft de gemeente. Brandveiligheid en milieu werd door de gemeente niet als belangrijk gezien. Veel van de mensen in Vrankrijk voelen zich opgejaagd door die instanties die menen bij ons binnen te moeten kunnen komen vallen. De voorwaarde van beheerders gaat tegen een aantal grondgedachten van Vrankrijk in. Wij hebben deze plek staand weten te houden door de afwezigheid van officiële functies en het verwerpen van loonvorming. Het collectief voelt zich verantwoordelijk. Juist op het punt wat voor ons zo moeilijk ligt, is er geen ruimte voor afspraken naar tevredenheid van beide partijen. Wat ons verbaast is dat wij een vrije plek hebben, zo u wilt een broedplaats, die gesloten moet worden. Er is hier geen cent gemeenschapsgeld voor nodig. Wij zien niet in waarom een zak gemeenschapsgeld (geen cultuur zonder subcultuur) gereserveerd moet worden om onze plek na een inval dicht te houden.
-3-00/14 EXTRA Acteigroep Rochdale 24 NIEUWSBRIEF NR 6 ... Aan de bewoners ...
(1) Acteigroep Rochdale 24 EXTRA NIEUWSBRIEF NR 6
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-West Wonen
(4) kopie FP /
(6) De aktie leidde tot tenminste zeven verzoeken huurverlaging o.g.v.achterstallig onderhoud bij de Huurcommissie
U heeft 6 weken gewacht op verbetering. Indien dat niet is ingewilligd krijgt u een formulier dat moet worden ingestuurd naar de huurcommissie. Wij helpen u. Kom naar het steunpunt 6 & 7 hoek Aalberse/Goeman Borgesiusstraat op 13 april. Volgt adres Huurcommissie voor het inleveren van de huurverlagingsformulieren (onderhoudsprocedure artikel 18 Huurprijzenwet Woonruimte, fp).
4-3-00/1 UITVERKOOP ALLES MOET WEG!
(1) (Kalenderpanden)
(2) dubbelz., 21x14,8cm, groen, oranje, rood of geel papier, fotokopie?, voorkant: tekening
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Aktieverslag in Grachtenkrant 504 (13-3-00) p.5, facs. p.24
Alles moet weg! Snel! Kalenderpanden binnenkort eindelijk opgeruimd. De eigenzinnige gekraakte Kalenderpanden zijn uitgegroeid tot een toonaangevende publieke ruimte voor ongesubsidieerde afwijkende en beginnende kunst en politiek: vrije radio, tai-titsu, underground poesie, terror kitchen, gothic dance, kraakspreekuur. Zonde van de tijd. Daarom maakt de gemeente korte metten met het gespuis. Ontruimen, verkopen, klaar. Amsterdam bloedt dood! Koop geen luxe appartementen van projectontwikkelaar BAM. Volgt lijst met huidige gebruikers. Toekomstige gebruikers: rijkelui.
13-3-00/1 Beste buren, Het stadsdeel en eigenaar Jan v.d.Meulen hebben plannen voor sloop met nieuwbouw ...
(1) De bewoners van de panden Ceintuurbaan 240-244 Dusartstraat 13
(2) wrs.A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 504 (13-3-00) p.8
Het stadsdeel en eigenaar V.d.Meulen hebben plannen voor sloop met nieuwbouw van winkel, luxe-appartementen en een parkeergarage. De buurt en de krakers strijden voor het behoud van deze fraaie panden. Er is jarenlang achterstallig onderhoud. Ex-huurders zijn met de krakers mee-gedagvaard en veroordeeld. Terwijl hun woningen al door slopers in opdracht van V.d.Meulen waren ontruimd, een paar uur voor de sleuteloverdracht. Zij vonden hun woningen kapotgeslagen terug. Enkele weken later ontruimde V.d.Meulen eigenhandig krakers. De Raad van State doet op 21 maart uitspraak over de bouw- en sloopvergunning. Wij maken ons zorgen over de aantasting van de goedkope woningvoorraad. Volgens enkele deelraadsleden en andere ingewijden is het bij de Bouw- en Woningdiensten een corrupte bende. Er is kans dat de panden dinsdag ontruimd worden ondanks de toezegging van Patijn in de gemeenteraad dat er niet voor 22 maart ontruimd zou worden. Wij zullen ons blijven verzetten tegen dit afbraakbeleid.
15-3-00/1 hallo buren, Je had het waarschijnlijk ...
(1) De bewoners van Ceintuurbaan 240-244 en Dusartstraat 13
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 505 (27-3-00) p.24
De panden aan de Ceintuurbaan en Dusartstraat zijn gisteren ontruimd en uitgesloopt. Dit omdat eigenaar J.van der Meulen luxe appartementen wil neerplanten. Bezwaarschriften werden weggewuifd. 14 Goedkope woningen die verdwijnen, ja dat is jammer maar rijkelui moeten ook ergens wonen en de woningonttrekkingvergunning krijgen we wel, dus ontruimen we de handel en kunnen we alvast gaan slopen. Mooi niet dus! We laten ons niet wegjagen uit deze buurt. Deze panden mogen niet gesloopt. Volgende week komt er een uitspraak waarin duidelijk moet worden of de panden wel of niet ontruimd mogen worden. Dinsdag moet de laatste huurder zich verdedigen in een kort geding (betreft voorlopige voorziening bij Kantonrechter, huurder bijgestaan door advokaat Panholzer, fp). We hebben de panden herkraakt! Wij eisen het pand op zolang het laatste woord niet gevallen is. Gezien de staat van het pand kunnen we nog geen koffie zetten, maar neem een thermoskan mee als u langs wil komen. Geen sloop van beeldbepalende panden in de Pijp. Behoud van goedkope woningen op deze locatie.
26-3-00/1 Beste buurtbewoners, Op Zondag 26 Maart hebben wij, na lange leegstand, ...
(1) de nieuwe bewoners (van Vijzelgracht 47, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 505 (27-3-00) p.19. Kommentaar van de Grachtenkrant bij het pamflet: Leuke krakers he?
Zondag 26 maart hebben wij na lange leegstand de Vijzelgracht 47 twee en drie hoog gekraakt (boven de kapper en coffeeshop). Het is voor mensen met weinig geld erg moeilijk om woonruimte te vinden. Om vooroordelen over krakers weg te nemen nodigen wij jullie uit voor een kopje kruidenthee. Een van ons studeert en de ander heeft een vaste baan. Beiden zijn wij rustig en willen zeker geen overlast veroorzaken.
28-3-00/1 Wat nu
(1) de Bezetters van het Paard van Aemstel
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Tekst in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 506 (10-4-00) p.18
In Het Parool stond een bericht over de onteigening van het Paard van Aemstel. De plannen ter onteigening van Amstel 134/136 en Paardenstraat 2 liggen ter inzage. Wij zijn deze plannen gaan inzien. Het pand gaat onteigend worden voor gemengde doeleinden. Er zal bepaald worden welke financiële genoegdoening eigenaar Wind krijgt. De procedure zal twee jaar duren. In de tussentijd zal de gemeente nadenken over de invulling van het pand. Wij streven naar sociale woningbouw. Wij worden niet gezien als belanghebbenden (krakers hebben geen belang ofzoiets). U kunt als omwonende binnen vier weken uw zienswijze kwijt bij Gemeentelijke grondzaken.
-4-00/12 Vrankrijk Spuistraat Amsterdam ... Burgemeester S. Patijn
(1) Vrankrijk
(2) dubbelz., 15,5x10,3cm, off-set, achterkant: meerkleurendruk, foto
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA /
(6) Ansichtkaart met foto van voorpui Vrankrijk van Patries. Druk: Primavera
1: Foto van deel gevelschildering Vrankrijk, waaronder gedeelte waarop het woord Squat is doorgestreept en het onderschrift Private Property heeft gekregen.
2: Adreszijde met adressticker.
-4-00/13 Dinsdag 25 april, 20.00 uur: Stedelijk overleg over de toekomst van de Vrankrijk-kroeg ...
(1) (een groep mensen die al jaren gebruikt maakt van de Vrankrijk kroeg, of dat in het verleden deed)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: foto
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Tekst in: Grachtenkrant 507 (25-4-00) p.21
25 April stedelijk overleg over de toekomst van Vrankrijk. Wij hebben een andere voorstelling over de toekomst van Vrankrijk dan de huidige bargroep. Er zijn onderhandelingen geweest tussen de bargroep en de gemeente. De gemeente wil dat de kroeg met vergunningen gaat draaien anders zal zij de kroeg sluiten. De gemeente heeft een aanbod gedaan te legaliseren middels een sociëteits-vergunning. De onderhandelingen werden door de bargroep afgebroken. Dit brengt het voortbestaan onnodig in gevaar. Op dit moment kunnen we nog gebruikmaken van de rechten die uit een gedoogbeleid van 17,5 jaar voortkomen. Vrankrijk moet een actieve en openbare plek blijven. Het was altijd het plan van de toenmalige bargroep om desnoods met vergunning de continuiteit van Vrankrijk te garanderen. De huidige bargroep heeft aangegeven open te staan voor een alternatief plan. Onze uitgangspunten: behoud van financiële steun aan ideologische doelen, geen commerciële uitbating, ruimte voor politiek, cultuur en ontspanning, multifunctionele zaal, verbouwen en gezelliger maken. We staan voor een andere manier van je leven invullen. Het Entrepotdok is een voorbeeld van hoe je je open kunt stellen zonder je uitgangspunten te verloochenen. Een vergunning betekent niet het einde van een radikale politieke opstelling. We zijn bezig met een lijst van mensen die in de kroeg willen staan, zodat we het openblijven voor de komende zes maanden kunnen garanderen. We maken werkgroepen voor de verbouwing, onderhandelingen, financiën, juridische zaken en dergelijke. We hopen dat we met dit plan veel mensen aanspreken. Mee eens? Niet mee eens?
-4-00/14 Staatsbulletin ... april 2000 geef uw mening!
(1) (buurtcomité Stop de Afbraak van de Staatsliedenbuurt)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) FP /
(5) Staatsbulletin jrg.4 nr.3
Vergadering 17 april wijkcentrum. Ook ten westen van de Van Hallstraat worden woningen tijdelijk verhuurd. Dit zou er op kunnen duiden dat er iets gaat gebeuren in dit gebied. Worden er stiekum nieuwe 'Fannius'toestanden voorbereid?
De huiseigenaar zorgt voor het groot onderhoud. Dat dit veelal niet gebeurt is in de Staatsliedenbuurt goed te zien. Wel huurpenningen innen maar niets aan onderhoud doen. Dat levert huiseigenaren dan later ook nog subsidie op. Dubbele winst! Het aantal verdwenen sociale huurwoningen is opgelopen tot 558. Heren dames Westerpark-politici: het doel van uw IBOP blijkt dus ruimschoots gehaald! Volgt ABC van achterstallig onderhoud dat door eigenaar moet worden gedaan.
-4?-00/21 SP Beste buurtgenoot, U krijgt vanavond de gelegenheid uw zegje te doen aangaande het concept-Masterplan voor het Polderweggebied.
(1) (SP-fractie van de deelraad Oost / Watergraafsmeer)
(2) dubbelz., A5, dik papier, fotokopie
(3) Ams-Oost Wonen
(4) UB GA ISG /
1: Vanavond gelegenheid uw zegje te doen aangaande het concept-Masterplan voor het Polderweggebied. Het kernprobleem is: 10.000 m² winkeloppervlak leiden tot verkeers- en parkeeroverlast. Een grootschalige winkelontwikkeling is ongewenst. Er moeten minimaal 600 woningen gerealiseerd worden, zo veel mogelijk in de betaalbare sector. Het stadsdeel moet de regierol terugnemen en de leefbaarheid voorop stellen. De SP zal zich in de Raad sterk maken voor de bescheiden ontwikkelingsvariant en vragen het Masterplan te herschrijven.
2: Groen Leed. Onder Groen Links-wethouder Klapwijk neemt de deelraad in 1997 de Nota van Uitgangspunten Polderweggebied aan. De nieuwe wethouder Prins (PvdA) kan de drang om schaalvergroting niet weerstaan en het Stadsdeel verliest de regie over het gebied. Het GroenLinks-smaldeel in het Dagelijks Bestuur verzet zich alsnog tegen de uitkomst en houdt het masterplan tegen, zonder overigens wijzigingen voor te stellen. De nieuwe projectleider blijkt, tot veler verbijstering, de voorzitter van de afdeling Oost/Watergraafsmeer van Groen Links! Mogelijke alternatieven van het masterplan worden als onhaalbaar van de hand gewezen. Vanuit de raadszetels van Groen Links wordt nog slechts een luide stilte gehoord.
25-4-00/1 KRAAKSPREEKUUR CENTRUM TEGEN LEGALISATIE
(1) KSU-C
(2) A4, fotokopie
(3) Linkse bew Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Standpunt kraakspreekuur centrum. Als er wordt besloten te legaliseren vertrekt het kraakspreekuur uit de Vrankrijk-kantine. Een belangrijke plek als de Vrankrijk moet autonoom blijven. De tactiek die de gemeente toepast: de beweging inkapselen zodat radikale elementen worden uitgestoten. De vergunning is de kapstok voor restricties en controle. Aangezien zowel de huidige bargroep als het kraakspreekuur vertrekken als de kroeg wordt gelegaliseerd blijft de legale Vrankrijk achter met een lege huls. En daarmee hebben we dan precies bereikt waar de overheid op uit was. Het Kraakspreekuur-Centrum is voor het behoud van de kantine in haar huidige vorm.
-5-00/6 !! DEMONSTRATIE !!! MAANDAG 15.MEI
(1) Buurtbewoners, Krakers, Kunstenaars, Multifunctionele Galerie- Wee'tWee
(3) Kultuur Vervoer Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 508 (9-5-00) p.39
Demonstratie 15 mei vanaf Weteringschans 2 naar Stopera met petitie. Tegen de ontruiming van Wee'tWee in juni, tegen de enorme werkput en overlast en voor uitstel van de bouw van ondergrondse fietsenstalling tot na de bouwvakvakantie. Fuck broedplaatsen.
-5-00/12 2 Kwijtschelding/Actie achterstallig onderhoud ... WOONLASTENkrant
(1) MUG en Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW)
(2) 2v 8p, A3, krantenpapier, off-set, zwarte en gele inkt, foto's van M.Birney en R.Jonkers, tekening
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(6) Oplage 285.000 ex. Druk: Dijkman Offset. Ook verspreid als bijlage bij MUG juni 2000
Informatie over huurprijzen woonruimte en over de huurteams.
5-5-00/8 "VERZETS"KRANT BCBG
(1) BCBG+comp@anion
(2) mogelijk A3, fotokopie, foto's
(3) Ams-C-rest Ond-tert Wonen
(4) kopie FP /
(6) Verspreid op trappen Maagdenhuis. Zie ook Folia Civitatis 6-10-00 p.5
Overdrukken en foto's uit Folia, Stadsblad en Echo over het verzet van de bewoners nieuwbouw Binnengasthuisterrein tegen de voorgenomen sloop van sociale huurwoningen en de bouw van de Universiteitsbibliotheek.
10-5-00/1 DE HUURDER ... BUREAUCRATIE BIJ INVOERING HUURVERHOGING
(1) Huurderscomité Amsterdam West
(2) 1v 4p, 20x27cm, glad papier, off-set
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) FP /
(6) Ook verspreid als bijlage bij De Huurder mei-juni 2000
Informatie over huurverhoging en huurverlaging woonruimte. Voor 1 juni zal de aanzegging van de verhoging van de huur (de 42e sinds 1950) bij de meeste huurders in de brievenbus rollen. De verhoging moet blijven tussen de 2,2 en 3,8 procent. De verhuurder moet bij verhogingen boven 2,2% een puntentelling meesturen. Huurverlaging kan alleen op grond van de puntentelling. Er zijn gebreken die verlaging van de huur tot gevolg kunnen hebben.
-6-00/9 HUURVERHOGING? Het is weer zover: ...
(1) Huurdersvereniging de Pijp
(2) 1v 6p, 9,9x21cm, geel papier, off-set?, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Waarschijnlijk heeft u van uw verhuurder een voorstel ontvangen voor de jaarlijkse huurverhoging. Maar betaalt u eigenlijk niet al te veel? Is een verhoging wel redelijk, als de woning onderhoudsklachten vertoont? Informatie over het weigeren van de huurverhoging, het vragen van huurverlaging en onderhoudsklachten. Volgen spreekuurtijden van het Huurteam en het woonspreekuur, alle in Wijkcentrum Ceintuur.
-6-00/13 HA JA! Huurderskrant ... Controle op bemiddelingsbureaus schiet ernstig tekort
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 1v 4p, A3, off-set, rode en blauwe inkt, foto's van G.Augustijn, H.J.Kuipers en G.Zijlstra, tekeningen
(3) Wonen-hv
(4) UB GA /
(5) Huurderskrant jrg.2 nr.2
(6) Oplage 6.000 ex. Druk: Drukkerij Jongkind
Artikelen Controle op bemiddelingsbureaus schiet ernstig tekort, Wat blijft er over van de Bijlmer?, Huurverhoging 2000, informatie over de Huurdersvereniging Amsterdam, Discriminatie op de woningmarkt, Opnieuw protesten tegen hoge lasten Noord en De huurder kent zijn marktwaarde niet. Voorbeeldzaken over successen en resultaten.
22-6-00/1 Amsterdam, 22 juni 2000 Persverklaring en open brief
(1) De Krakers van de Swammerdambuurt
(2) 2v 4p, A4, fotokopie
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) FP /
Wij hebben onlangs panden in de Leeuwenhoek-, Swammerdam-, Eerste Boerhaave- en Blasiusstraat gekraakt. Twee jaar geleden heeft de stad besloten haar subculturen als rijkdom te beschouwen. Na lange discussies hebben feitelijk alleen die groepen ruimte gekregen, die hun lot in eigen hand hebben genomen. Wij zijn erin geslaagd ons aan de economische en socale isolatie te onttrekken door op een solidaire en creatieve manier samen te leven. In twee maanden hebben wij onze huizen weer leefbaar gemaakt nadat de eigenaar deze uitgesloopt had. Wij hebben een organische keuken geopend, een buurttuin gemaakt en een infokafee met publieke internettoegang gerealiseerd. Een belangrijke motivatie voor ons is een dak boven ons hoofd en een plek om te kunnen werken. De panden waren ooit sociale huurwoningen. Eigenaar is de voormalige woningbouwvereniging De Key. De verantwoording voor de sociale woningbouw is naar privé-bedrijven en stadsdeelbestuur afgeschoven. Deze moeten nu geld binnenhalen door de verkoop van hun kernvoorraad aan sociale woningen! De Leeuwenhoekcluster is hier een voorbeeld van. Huurders moeten het veld ruimen voor kopers met een dikke beurs. 90.000 Mensen die op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning blijven in de kou staan.
De Key en haar projektontwikkelaar De Principaal hadden een jaar geleden met het uitvoeren van hun plannen kunnen beginnen. Vermoedelijk is een te grootschalig opgezet project in de war geraakt. Panden in de Haarlemmerstraat en de Droogbak van De Key staan al 2 jaar leeg doordat De Key haar begroting niet rond had. Hier in de buurt is er ook onduidelijkheid over de financiën. Het Openbaar Ministerie heeft besloten dat wij moeten worden ontruimd. Morgen dient een kort geding. Wij zijn niet bereid om onze principiële uitgangspunten zonder slag of stoot op te geven als ons geen keus wordt gelaten. Woningbouwverenigingen raken door het verkopen van hun bezit de invloed kwijt die ze nodig hebben om hun maatschappelijke functie te vervullen. Politiewoordvoerders hebben verklaard dat er teveel ME in de stad is en zij die of gaan verminderen of voor andere dingen gaan inzetten. Wij kunnen wel raden wat het gaat worden.
24?-6-00/1 buurtbrief swammermensen AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN!
(1) De bewoners van de gekraakte panden in de Swammerdambuurt
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 512 (3-7-00) p.32
Rechter Orobio de Castro besliste vandaag dat de gekraakte panden ontruimd kunnen worden na een kort geding waarin de uitspraak van de Officier van Justitie getoetst werd. Met de woningen op de Leeuwenhoekstraat wordt voor de zoveelste keer een deel van de sociale woningvoorraad opgeofferd voor onbetaalbare luxe appartementen. Amsterdam begint voor mensen met een laag inkomen onbetaalbaar te worden. Met de kraak wouden wij betaalbare woonruimte in deze buurt behouden, een taak waarin de eigenaar Woonstichting de Key op schandalige wijze tekortschiet. Een overheid die woningen ontruimt omdat zij nog geen jaar leegstaan verzaakt in het recht op huisvesting te voorzien. Daartegen is verzet een maatschappelijke plicht. Wij blijven!
26-6-00/1 Amsterdam, maandag 26 juni 2000 Vandaag hebben wij het hoofdkantoor van Woonstichting de Key bezet. ... Waarom privatiseren als je kan socialiseren?!
(1) anoniem (uitgegeven door Krakers van de Swammerdambuurt)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) FP /
(6) Facs.in Grachtenkrant 512 (3-7-00) p.8, aktieverslag p.10
Vandaag hebben wij het hoofdkantoor van Woonstichting De Key bezet als reaktie op de ontruiming van dertig woningen in de Swammerdambuurt. De bewoners hadden voor een grote groep mensen sociale woon- en verblijfruimte gecreëerd. Het is voor jongeren steeds moeilijker betaalbare woonruimte te vinden. Het initiatief was een poging om in zelfwerkzaamheid in die behoefte te voorzien. Woningbouwverenigingen gooien steeds meer goedkope woningen in de uitverkoop om deze om te toveren tot dure koopwoningen. Sinds hun privatisering wijken woningbouwverenigingen steeds verder van hun oorspronkelijke taak af. De Key loopt voorop. De oorspronkelijke huurders hebben de mogelijkheid terug te keren na de verbouwing doch zullen 850.000 gulden per woning moeten neerleggen. Wil De Key haar sociaal gezicht redden dan trekt zij de aanklacht tegen de krakers in! In afwachting van de renovatie tot goedkope sociale woningen dienen de krakers in hun woningen terug te kunnen keren. We zijn hier uitsluitend om onze eisen ingewilligd te krijgen en niet om personeel te storen in hun bewegingsvrijheid! Waarom privatiseren als je kan socialiseren?!
-7-00/1 Vrijplaats Koppenhinksteeg bedreigd met ontruiming
(1) (Vereniging Vrienden Vrijplaats Koppenhinksteeg)
(2) 1v 4p, A5, oranje papier, off-set, foto's
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) UB /
(6) Pamflet uitgegeven in Leiden. Ook verspreid als bijlage bij Ravage 9 (30-6-00)
De gemeente Leiden wil de Koppenhinksteeg en Hooglandschekerkgracht 2-4 verbouwen tot appartementen en bedrijfsruimte. In het complex zijn gevestigd Politiek Centrum de Invalshoek, De Fabel van de Illegaal, activiteitencentrum Bar en Boos, een low-budget sportschool en de EuroDusnie-projecten Weggeefwinkel, eetcafé Las Vegas en politieke informatiewinkel/voedselcoöperatie Tegengif. De overige panden worden commercieel verhuurd. De vereniging verzet zich tegen een ontruiming van Vrijplaats Koppenhinksteeg en zet zich in voor een permanente gebruiksovereenkomst voor de ideële projecten. De projecten trekken iedere week tweeduizend bezoekers. In de steeg eveneens de Kaasmarktschool, thuishaven van eigenzinnige kunstenaars en culturele projecten. In het gemeentelijk beleid is geen spoortje erkenning voor de maatschappelijke functie van deze projecten. De gemeente heeft al decennia geen cent over voor onderhoud. Hierdoor verpauperen de panden. Volgt informatie over de ruimtes en hun gebruik. Het centrum van de stad verandert in een aaneenschakeling van dure woningen en winkels. Gemeentelijke controlezucht wenst over elk publiek initiatief te heersen en het wijst iedere vorm van zelforganisatie af. De strijd voor het behoud van deze vrijplaats is gericht tegen de doorgeslagen vrijemarkt-aanbidding. De Vereniging staat voor het recht op vrije publieke ruimtes in de samenleving en vindt dat de overheid dit recht zou moeten respecteren. Voor permanent zelfbeheer van de panden door de daar gehuisveste collectieven! De plannen van de gemeente liggen tot 23 juli ter inzage. Maak bezwaar.
-7-00/8 Lieve buren, Wij hebben net de bovenverdiepingen van de Prinsengracht 478 (1 t/m 3 hoog) herkraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Prinsengracht 478)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Gegevens ontleend aan Grachtenkrant 514 (31-7-00) p.24. Zie voor verder verloop gebeurtenissen Grachtenkrant 515 (14-8-00) p.26 en -8-00/11
Wij hebben net de bovenverdiepingen van Prinsengracht 478 herkraakt. De etages zijn in 1998 na een ontruimingsvonnis vrijwillig verlaten. De eigenares wilde verbouwen. Twee jaar later stonden de etages nog steeds leeg. In Amsterdam is op dit moment geen betaalbare huurwoning legaal te krijgen. Het recht op een dak boven het hoofd in de polder zou nog steeds hoger gewaardeerd moeten worden dan het recht op onbenut eigendom. In de grachtengordel staan verrassend veel etages leeg. De overhitte vastgoedmarkt doet vermoeden dat deze leegstand speculatief van opzet is. De waarde van een verhuurd pand is namelijk lager dan die van een leegstaand. Kraken een noodzaak, wonen een recht.
9-7-00/1 amsterdam 09.07.00 beste buurtbewoners ...
(1) krakers oostenburgervoorstraat 67+69
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 513 (17-7-00) p.16
Zojuist hebben wij etages gekraakt. Om onduidelijke redenen liet de eigenaar Van Orsouw de etages leeg staan. Omdat het erg moeilijk is betaalbare woonruimte te vinden, vinden we langdurige leegstand onaanvaardbaar.
23-7-00/1 23 juli 2000 Geachte mensen van de Reyer Anslostraat, ...
(1) Aldo en Marijn
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) FP /
Vanaf vandaag wonen wij op nr.18. Gezien het feit dat een deel van het pand reeds geruime tijd leeg staat en de eigenaar bekend staat om zijn onverschillige houding ten opzichte van veel van zijn panden, hebben we besloten het pand voor verdere leegstand te behoeden.
-8-00/11 Aan de bewoners van de Leidse buurt, de burgers van Amsterdam Situatie in de Leidse buurt
(1) De krakers van de Prinsengracht 478
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 516 (28-8-00) p.5 e.v. Zie ook -7-00/8
De Leidsebuurt is een druk winkel- en horecagebied. Veel bovenetages zijn leeg of worden als opslagruimte gebruikt. In veel panden zijn de opgangen uitgesloopt omdat een paar vierkante meter op de begane grond meer waard blijkt te zijn dan twee of drie woningen. Wethouders en burgermeester hebben besloten er iets aan te doen. De situatie blijkt ingewikkeld. Het is moeilijk een onwillige huiseigenaar aan zijn werk te krijgen. Bij gemeente en Bouw- en Woningtoezicht worden illegale werkzaamheden gedoogd. Het resultaat is tijdelijke, vaak illegale verhuur aan rechtloze kraakwachten of louche bedrijfjes, in veel gevallen ook leegstand.
De familie Broerse bezit o.a.de panden Lange Leidsedwarsstraat 35 t/m 45 en prinsengracht 472 t/m 480. Vanaf 1995 worden haar horecabedrijven opgeheven. De bovenetages verkeren in slechte toestand. In het pandenarchief van de gemeente zijn er voor dit blokje vier 25 cm dikke mappen: tweederde aanschrijvingen, uitvoeringsbeslissingen en rekeningen van door de gemeente doorgevoerde werkzaamheden. De eigenaresse heeft een bouwvergunning woonruimte aangevraagd voor Prinsengracht 478 en 480. De bouwvergunning is aangevraagd tegen de krakers van 31 maart 1998 die het pand na een kort geding vreedzaam verlieten. Op 31 maart 2000 wordt de bouwvergunning ingetrokken aangezien de eigenaresse te kennen heeft gegeven er geen gebruik van te willen maken. Op 30 juli hebben wij het bovenhuis aan de Prinsengracht 478 herkraakt. Plotseling zijn Lange Leidsedwarsstraat 35 met hangsloten beveiligd en van Prinsengracht 480 zijn twee etages dichtgetimmerd. Er zit een bewakingsploeg met camera's waarmee de deur en de ramen van ons pand in de gaten gehouden worden. Wij wonen hier nu en menen dat wij in ons recht staan. Wij denken niet dat wij nuttige ontwikkelingen in de weg staan. De situatie op de woningmarkt laat ons geen andere keus. Wij willen uw mening horen over de panden en de ontwikkelingen in de buurt.
-9-00/7a Geen ontruiming Kalenderpanden ... Zondag 1 okt demonstratie
(1) www.kalenderpanden.nl
(2) 13,7x16,8cm, off-set, blauwe en oranje inkt, foto, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(6) Ook verspreid als bijlage bij Grachtenkrant 517 (11-9-00). Zie Kalenderpanden Special, los verspreid en ingeniet in Ravage 12 (22-9-00). Aktieverslag in Ravage 13 (13-10-00) p.5
Zondag 1 oktober demonstratie Dam. 30 September + 1 oktober aktieweekend. Vanaf 3 oktober kunnen de gekraakte Kalenderpanden aan het Entrepotdok ontruimd worden. Voor luxe-appartementen van meer dan een miljoen per stuk. De manier waarop betaalbare woon- en cultuurruimte onder druk staan, staat in schril contrast met de soepele houding die de gemeente tegenover projectontwikkelaars en investeerders aanneemt. Hoewel de gemeente de ontruiming kan stilzetten, kiest ze er voor de panden te verkopen aan de BAM, die dertig miljoen gulden winst maakt. We weigeren daarom de panden te verlaten en hopen op brede steun. De Kalenderpanden zijn een toonbeeld van de in Amsterdam gevoerde politiek. Daarom: Keerpunt Kalenderpanden!
-9-00/7b
(1) www.kalenderpanden.nl
(2) 13,7x16,8cm, fotokopie, blauwe en oranje inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(6) Oranje feller van kleur, begintekst zonder blauw randje om letters
Dito als /7a.
-9-00/8a Geen ontruiming Kalenderpanden ... Demonstratie De Kalenderpanden kunnen ...
(1) www.kalenderpanden.nl
(2) 13,6x16,7cm, off-set, oranje en blauwe inkt, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Vanaf 3 oktober ontruiming mogelijk. Opnieuw moet betaalbare woon- en cultuurruimte wijken voor de luxe van de rijken. Om de luxe-appartementen te ontwikkelen krijgt de projectontwikkelaar 30 miljoen winst kado. Het is wel duidelijk wiens belang de gemeente vertegenwoordigt. Maar ditmaal komen ze er niet zomaar mee weg: 1 oktober Dam.
-9-00/8b
(1) www.kalenderpanden.nl
(2) 13,6x16,7cm, fotokopie, oranje en blauwe inkt, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(6) Oranje donkerder, geen randje om letters begintekst
Dito als /8a.
-9-00/9 "Vrolijk Verzet is best Gezellig" BAM op de DAM
(1) Kalenderpanden
(2) 10,5x12,9cm, rose papier, fotokopie, zwarte en rode inkt, foto, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) FP /
Bam op de Dam. 30 September.
Info-avond 28 september. Kalenderpanden blijven.
-9-00/19 vuur ... Amsterdam bloedt dood steun de kalenderpanden!
(1) (kalenderpanden)
(2) 21x9cm, off-set, gele en zwarte inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Facs.in Grachtenkrant 520 (23-10-00) p.19 (gele drukinkt weggevallen)
Vuur, licht, geluidinstallaties op de kade. Manifestatie op de avond voor de ontruiming met Geert Mak, The Ex, de 4Tuoze Matroze, AAA (Association of Autonomous Astronauts) en anderen.
-9-00/20 Beste buurtgenoten, Sinds november 1999 zijn enkele van de etages van het pand Brederodestraat 42 gekraakt.
(1) de bewoners van Brederodestraat 42
(2) wrs.A4, fotokopie
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 519 (9-10-00) p.20
Sinds november 1999 zijn enkele etages van Brederodestraat 42 gekraakt. Er werd bijna een jaar rustig gewoond. Op 18 september kwamen er twee mannetjes gestuurd door eigenaar A.D.Coronel. Dat is een huisarts die woont in Linnaeusparkweg 37. De 'heren' bedreigden de krakers en de huurders. Zij zouden er voor zorgen dat iedereen op 25 september met zijn spullen en gebroken benen op straat zou belanden. Op 22 september stonden de 'heren' weer voor de deur. De krakers hadden medestanders opgeroepen, waardoor er na een kwartiertje 100 mensen op de stoep stonden. Omdat het knokploegje afgetaaid was, besloten deze mensen om mijnheer Coronel thuis op te zoeken. Hij gaf toe dat hij afwist van de knokploeg. Hij heeft -wellicht geschrokken van het massale bezoek- het knokploegbezoek niet door laten gaan. Coronel heeft een geschiedenis van het intimideren van huurders -waaronder sexuele intimidatie- van zijn panden. Zo is hij een keer op oudjaarsdag de woning van enkele huurders binnengedrongen en gaan uitslopen. Op het pand liggen al jaren aanschrijvingen. Helaas is dit verhaal geen uniek feit: in de hele stad zijn dit soort praktijken van huiseigenaren nog aan de orde van de dag. Criminelen als Coronel zouden geen panden mogen bezitten, dus: wij eisen onteigening van Brederodestraat 42 en wel nu!
-9-00/21 ILLUSIES TEGEN DE SCHIJN & EMOTIES TEGEN HET KAPITAAL
(1) anoniem
(2) 1v 4p, A6, fotokopie
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) FP /
Illusies tegen de schijn & emoties tegen het kapitaal. Een anti-voor-stelling voor het behoud van/in De Kalenderpanden op 1 oktober. Met super 8-films van Jaap Pieters i.s.m.Labdog.
-9?-00/23 COMMENTAAR OP HET BROEDPLAATSENBELEID Een aantal grote panden worden totaal genegeerd ...
(1) anoniem (uitgegeven door de broedkippen)
(2) 2v 2p, A4, fotokopie
(3) Alt.lev Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Tekst van zelfde strekking als -7-00/6.
-9-00/26 HA JA! Huurderskrant ... Te huur gevraagd...!
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 1v 4p, A3, off-set, groene en blauwe inkt, logo/tek., foto's, tek.
(3) Wonen Wonen-hv
(4) FP /
(5) Huurderskrant jrg.2 nr.3
(6) Oplage 4.000 ex. Druk: drukkerij Jongkind
Informatie over woningnood in de stad, studenten die kamers zoeken, huurverhogingen, ongewenst verhuurgedrag, (proef)processen en stadsvernieuwing in Jeruzalem (wijkje in de Watergraafsmeer) en de Czaar Peterbuurt.
26-9-00/1 Gemeente Amsterdam ... Aan de bewoner(s) van dit pand ... Bestemmingsplan 'de Kadijken'
(1) Gemeente Amsterdam
de voorzitter van de Commissie Algemene Zaken,
(2) wrs.A4
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 519 (9-10-00) p.17. Pamflet niet uitgegeven door ondertekenaar
Het gemeentebestuur gaat de ontwikkeling van de Kadijken ter hand nemen. Er is een concept ontwikkeld waarin 'opwaardering van de wijk' centraal staat. Het gemeentebestuur voorziet een explosieve groei in de vraag naar koopwoningen. Het overschot aan in slechte staat verkerende woningen zal geleidelijk worden vervangen door luxe koopwoningen. De Kadijken zijn geschikt om appartementen in het hoogste segment van de woningmarkt te realiseren. Bezien wordt of het bestemmingsplan gewijzigd kan worden zodat sociale huisvesting binnen een termijn van vijf jaar geheel is verdwenen. Daarnaast worden alle ligplaatsvergunningen heroverwogen. De plannen worden op de vergadering van de Commissie Algemene Zaken van 3 oktober toegelicht.
30-9-00/2 THE FILE IN THE CAKE
(1) Arrestants Support Group Amsterdam
(2) 1v 4p, A5, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB /
(6) Engelse tekst
Informatie voor gearresteerden. Als je naar een aktie gaat of ontruimd wordt, zorg dan dat je geen identiteits- of andere papieren bij je hebt. Schrijf het telefoonnummer van onze advokaat op je arm. Als je gearresteerd wordt, word je of snel vrijgelaten, je krijgt een strafvervolging aan je broek of je eindigt bij de vreemdelingenpolitie. Als je ziet dat iemand gearresteerd wordt, neem dan kontakt op met ons en geef een signalement, tijd en plaats van arrestatie door. Ga er vanuit dat onze telefoon getapt wordt, dus noem geen namen zolang je niet zeker weet of de arrestant zijn naam wil geven of niet. Zeg geen dingen als 'Hij is een deserteur uit Slowakije en moet nog twee jaar zitten'. Neem geen honden of andere huisdieren mee naar demonstraties of akties. Meld je af bij ons in de Bollocks als je vrijgelaten wordt. Denk er aan dat we niet je vader en moeder zijn, dus pas op jezelf en op anderen!
30-9-00/3 Was tun wenn's brennt...
(1) EA ('arrestantengroep') Amsterdam
(2) 1v 4p, A5, fotokopie
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Duitse tekst
Informatie voor gearresteerden van de Ermittlungsausschuß (EA). Je bent in Nederland niet verplicht je naam te zeggen. Neem naar een aktie geen papieren mee zoals treinkaartjes of een paspoort. Het is verstandig bij arrestatie om geen verklaring af te leggen. Praat onderling alleen Engels als kleinste gemene deler maar praat niet over akties en namen.
30-9-00/4 DRECHOS DE DETENID@S EN HOLANDA
(1) Grupo de apoyo a detenid@s (arrestantengroep)
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) FP /
(6) Spaanse tekst
Informatie voor gearresteerden.
30-9-00/5 Zondag 1 oktober konsert in de Kalenderpanden: ...
(1) (de Kalenderpanden)
(2) 10,5x9,6cm, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
1 Oktober konsert in de Kalenderpanden: Dröne, Vitamin X, Razorblade Jr., Mika, Lab Dog en Waterband (Aquastiek tegen Aquartis) & 8mm films van mr.Pietersen.
-10-00/1 (FILM)ACADEMIE Ot3:01 MET ONTRUIMING BEDREIGD SLIKKEN OF STIKKEN?
(1) (Film)Academie Ot3:01
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Zie /2. Facs.in Grachtenkrant 520 (23-10-00) p.3 en in Verandering van ruimte p.45. Zie ook Ravage 14 (4-11-00) p.10
Op 14 november 1999 is de voormalige filmacademie op de Overtoom 301 gekraakt door de vereniging Eerste Hulp bij Kunst. Deze kraak is uit nood geboren omdat een maand eerder het gekraakte OLVG was ontruimd en dit kunstenaarscollectief op straat stond. De Centrale Stad erkent met zijn Broedplaatsbeleid dat er een probleem ligt met ontruimde woon-werk- en cultuurpanden en heeft stadsdeel Oud-West subsidie beloofd. Daarna hield hun bemoeienis op. Het contract wat er nu van het stadsdeel ligt is onmogelijk om te tekenen. De Centrale Stad loopt te pronken met het Broedplaatsbeleid en wij zitten met een niet geïnteresseerd stadsdeel en zullen waarschijnlijk ontruimd worden. Punten waarom wij het contract niet kunnen tekenen: er is geen woonruimte in het contract opgenomen, voormalige Vrijplaatsen naar aanleiding waarvan het Broedplaatsenbeleid is ontstaan waren steeds multifunctionele, multiculturele panden met publieke ruimtes. In het contract staat dat het pand uitsluitend gebruikt mag worden 'zonder een voor het publiek toegankelijk lokaal'. We moeten een voor ons niet haalbare huur betalen. Het Stadsdeel geeft geen garanties wat en wanneer ze gaan repareren aan het pand, ondanks fl. 650.000 subsidie. Als de Gemeente subcultuur wil ondersteunen (Patijn: geen cultuur zonder subcultuur!), waarom proberen ze dan geld te verdienen aan een pand dat over vier jaar gesloopt gaat worden.
-10-00/2 FILM ACADEMIE UNDER EVICTION THREAT Why We Cannot Sign The Contract Which Was Offered To Us
(1) Film Academie
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Engelse tekst. Facs.in Grachtenkrant 520 (23-10-00) p.4 en Verandering van ruimte p.45
Ingekorte vertaling van /1.
-10-00/4 3 oktober ontruiming?!
(1) radio Patapoe
radio de Vrije Keyzer
radio 100
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Op 3 oktober gezamelijke uitzending op drie frequenties ter ondersteuning en informering. Bel belangrijke informatie door. Of direkt de patapoe studio (in het dok) bellen.
-10-00/17 KALENDERPANDEN ONTRUIMEN??? In de drie jaar tijd dat de Kalenderpanden gekraakt zijn ...
(1) www.Kalenderpanden.nl
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Facs.in Grachtenkrant 519 (9-10-00) p.19. Aktieverslag ontruiming in: de Eilander (buurtkrant) jrg.25 nr.8 (8-12-00) p.10 e.v.
Veel initiatieven die in de Kalenderpanden plaatsvinden zijn ooit elders begonnen, maar hebben naar de Kalenderpanden moeten uitwijken. Maar ook de Kalenderpanden worden vanaf 3 oktober met ontruiming bedreigd. De gemeente wil de panden verkopen aan het bouwbedrijf de BAM. Deze wil er 47 appartementen van meer dan een miljoen gulden per stuk bouwen. De grondprijzen zijn zo hoog geworden dat iedere niet hard-commerciële functie in de stad onder druk staat. De meeste goedkope woningen, non-profitinstellingen en kleine bedrijfjes verdwijnen geruisloos. Amsterdam is onbetaalbaar, aangeharkt en saai aan het worden. Alleen de gemeente is hier nog blind voor. Wat er op die manier verloren gaat overstijgt het belang van een enkel pand als de Kalenderpanden. Met het behoud van de Kalenderpanden is het tij dus nog niet gekeerd. Maar juist de Kalenderpanden kunnen het begin zijn. De gemeente heeft nooit serieus naar een alternatief willen kijken. De gemeente is niet alleen eigenaar, maar ook mede-projectontwikkelaar, de instantie die de vergunningen verleent en de bezwaren behandelt. We weigeren te vertrekken. We hopen bij ons verzet op brede steun. De Kalenderpanden zijn een toonbeeld van de in Amsterdam gevoerde politiek.
-10-00/22 Filmacademie bedreigd!!! Een jaar geleden is de voormalige filmacademie aan de Overtoom gekraakt ...
(1) anoniem (uitgegeven door gebruikers Overtoom 301 Filmacademie)
(2) dubbelz., 21x14,9cm, off-set, foto's
(3) Ams-West Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Nederlandse en Engelse tekst. Facs.voorkant in Grachtenkrant 521 (6-11-00) p.22; facs.in Grachtenkrant 523 (4-12-00) p.34 en in Verandering van ruimte p.44
Een jaar geleden is de filmacademie gekraakt met als doel betaalbare woon-werkruimten te realiseren en een podium te zijn voor culturele-maatschappelijke aktiviteiten. Zowat alle panden met deze doeleinden zijn afgelopen jaren van de kaart geveegd. De gemeente is toe gaan geven dat deze panden toch wel belangrijk waren en belooft verbetering: het broedplaatsenbeleid. Er zijn onderhandelingen aangegaan met de eigenaar, gemeente Amsterdam - stadsdeel Oud-west over een huurcontract. Het 'broedplaatscontract' van het stadsdeel is een standaard contract voor tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte. Terwijl de basis van broedvrijplaatsen ligt in het wonen & werken & functioneren als podium. Ons contract werd bruut afgewezen. Ondanks alle broedplaatsblabla lopen wij nog steeds tegen een muur van politieke onwil aan. We zullen onze handtekening nooit onder dit soort onzin-contracten zetten. Nodig om bekend te maken dat hierdoor op korte termijn ontruiming dreigt! Het lot zal een anti-kraak bezetting zijn van 5 jaar gevolgd door sloop voor een fietssnelweg. Ontoelaatbaar! Wij zullen ons dan ook hevig verzetten tegen dit wanbeleid. Steun de filmacademie om de gemeente te dwingen tot oplossingen die de situatie verbeteren. Wij hebben allang besloten hoe onze broed-vrijplaatsen eruit zien!
-10-00/28 feestelijke verovering van een vrijplaats
(1) anoniem
(2) A6, geel papier, fotokopie, foto
(3) Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Aktieverslag in Ravage 14 (4-11-00) p.5
Feestelijke verovering van een vrijplaats. Bands, film, acts. 14 Oktober CS. We bepalen zelf wel hoe we willen leven.
(integraal)
1-10-00/1 GEEN ONTRUIMING KALENDERPANDEN! De Kalenderpanden zijn nu meer dan drie jaar gekraakt ...
(1) www.Kalenderpanden.nl
(2) A4, off-set, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Grotendeels zelfde tekst als -10-00/17.
1-10-00/2 Fractie Amsterdam Anders/De Groenen ... Betaalbare huisvesting in de binnenstad Geen monocultuur voor de rijken !
(1) Gemeenteraadsfractie Amsterdam Anders
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Wij zien het verkopen van de Kalenderpanden door de gemeente als het zoveelste schrijnende voorbeeld van het opdoeken van artistieke vrijplaatsen en betaalbare huisvesting voor groepen met een alternatieve levensstijl. Deze trend moet gestopt worden! In de binnenstad moet een mix van culturen en bevolking beschermd en gestimuleerd worden. Daarom verzetten wij ons binnen en buiten de gemeenteraad tegen de plannen om de panden om te bouwen tot dure appartementen en een parkeergarage. Wij zijn blij met het aangekondigde broedplaatsen plan. De panden kunnen behouden worden als de meerderheid in de Gemeenteraad daar voor is. Het rechttrekken van fouten kost altijd geld. Die consequentie moet het gemeentebestuur dan ook nemen. Het verband van de Kalenderpanden mag niet uit elkaar vallen. Zij vragen zo weinig en geven de stad zoveel.
14-10-00/1
(1) anoniem
(3) Ams-C-Jord Kultuur Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Tekst in: Grachtenkrant 520 (23-10-00) p.14. Zie daar ook bericht van 12-10-00 voor brontekst van pamflet
Vrijplaatsen worden niet toegewezen, vrijplaatsen moet men veroveren. Daarom veroveren wij vandaag een vrijplaats. De behoefte aan plekken in de binnenstad waar beginnende muzikanten, dichters en artiesten hun werk kunnen vertolken is groot. Bestuurders roepen dat er geen cultuur kan bestaan zonder subcultuur. In de praktijk blijken dit loze woorden. Het beleid lijkt erop gericht te zijn om het aantal vrijplaatsen terug te dringen. Zo worden de Kalenderpanden bedreigd en heeft Vrankrijk te horen gekregen dat zij een vergunning aan moet vragen. Veel plaatsen zijn reeds door bestuurlijk optreden opgeofferd aan de commercie. Wij hebben de voormalige Sociale Academie aan het Karthuizerplantsoen uitgekozen voor deze actie omdat er behoefte is aan vrijplaatsen en omdat hier het zoveelste yuppenappartementencomplex zal verrijzen. De ruimte leent zich voor de activiteiten die door ontruiming verdwijnen in bijvoorbeeld de Kalenderpanden. Yuppen hebben het zo druk met het afbetalen van hun hypotheek dat ze nooit thuis zijn, nooit kunnen integreren in de buurt. De Hogeschool werkte, zich van speculatiepraktijken bewust, mee aan de planvorming voor wat er nu komt. De werkzaamheden zijn begonnen. Veel kunnen wij niet meer doen. Vandaag zal hier een band spelen, een film vertoond worden en zullen mensen hun kunsten laten zien. Dit allemaal voor niets. Dit is niet te koop. Vanavond zijn we weg. Kraken gaat door!
27-10-00/1 Amsterdam, 27 oktober 2000 GEEN PLAATS VOOR GEBRUIKERS KALENDERPANDEN
(1) (De krakers van de Kalenderpanden)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
De krakers van de Kalenderpanden hebben 20 oktober een gesprek met burgemeester Patijn aangevraagd. De panden dreigen 31 oktober ontruimd te worden. Volgens de gemeente is het onmogelijk om de panden in hun huidige vorm te behouden. Het afkopen van de projectontwikkelaar zou te duur zijn. De aanvraag is niet gehonoreerd. Volgens de gemeente is er geen vervangende ruimte beschikbaar. Dit mag verbazend genoemd worden aangezien er een gemeentelijke projectgroep 'Broedplaatsen' bestaat die tot doel heeft woon-werkruimten voor alternatieve en financieel minder draagkrachtige groepen te creeeren. De gebruikers van de Kalenderpanden hebben een lijst met panden aangeleverd als vervangende ruimte. De gemeente blijkt niet van zin naar andere lokaties te willen kijken. Voor aktiviteiten zoals die in de Kalenderpanden plaatsvinden is in Amsterdam geen plaats.
(Vervolg tekst in het Engels, fp): Waarom geen oplossing zoeken voor de Kalenderpanden? E-mail vanaf vandaag totdat je antwoord krijgt, de Gemeente, burgemeester Patijn, de wethouders Stadig en Bruines en het Project Management Bureau broedplaats. How come they don't do shit to save the Kalenderpanden?
30-10-00/1 Open brief over de Kalenderpanden
(1) (18 namen van direkteuren kunst- en kultuuropleidingen en -instellingen en XS4ALL)
(2) A4, fotokopie?
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Tekst zelf gedateerd 15-10-00. Zie Grachtenkrant 521 (6-11-00) voor groot aantal overdrukken krantenknipsels over ontruiming
Ondergetekenden zijn liefhebbers van de alternatieve stadskaart. Van een Amsterdam waarin verschillende culturen dwars door elkaar heen leven. Wonen en werken, feesten en kraken, kunst en technologie, ambacht en strijd. De Kalenderpanden horen bij de laatste vrijplaatsen van de binnenstad. De krakers hebben er de tegenwoordige tijd in teruggebracht. Deze week dreigen ze ontruimd te worden. Wij geloven niet in de toekomst van de binnenstad als zulke plekken eruit verdwijnen. Daarom roepen wij alle betrokkenen op om het hele plan opnieuw te bekijken. De gemeente kan alsnog een deel van de panden behouden en daarmee zijn verse broedplaatsenbeleid eer aandoen. De krakers kunnen hun eigen manier van meedenken over de toekomst van de binnenstad voegen in de nieuwe plannen. En de aanstaande huizenkopers, zelf vaak ooit dankzij de kraakcultuur de stad binnengekomen, kunnen hun kinderen een spannende woonomgeving aanbieden waarin ze niet alleen soortgenoten tegenkomen. De bereidheid om de koppen bij elkaar te steken is er. Het zal nog heel wat hoofdbrekens kosten. Maar dat liever dan een genante ontruiming, met alle materiële en psychologische schade van dien.
4-11-00/1 WE KUNNEN HET NOG!
(1) Actieblad Ravage
(2) 1v 4p, 24,1x34cm, off-set, logo/tek., foto's o.a.van H.Bouton
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(6) Ook verspreid als losse bijlage bij Ravage 14 (4-11-00). Verslag proces arrestanten van 31 oktober in Ravage 15 (24-11-00) p.6 e.v.
Een plezante aangelegenheid. 31 Oktober zijn de Kalenderpanden aan het Entrepotdok ontruimd. Na een feestelijke laatste avond en een nacht lang creatief barricade bouwen volgde een twee uur durende slag met de ME. Volgen een verslag van binnenuit (een aaneenschakeling van de meest inspirerende vormen van barricadebouwen die ik ooit gezien heb. Een broedplaats in de praktijk.), Vrankrijk achter de rellen? (hoofdcommissaris Kuiper in de wandelgangen tegen een verslaggever), Artikel 141 toegepast (het aangescherpte wetsartikel dat openlijke geweldpleging strafbaar stelt), Stillen pakken krakers bij verrassing (ontruimingen van Wagenstraat, Prinsengracht, Herengracht, Ruyschstraat en Willem de Zwijgerlaan, het verf vloeide rijkelijk), Afscheidsbal (feestelijke laatste avond in de Kalenderpanden), Een prachtig afscheid!, Geen plaats voor de Kalenderpanden (alternatieven ketsten af op de onwil van de gemeente) en chronologie Van kraak tot ontruiming (24 november 1996 - 31 oktober 2000 Kalenderpanden ontruimd, mooie barricades).
12-11-00/3 academie ... Huidige Situatie
(1) academie (-o.t.3:01-)
(2) 1v 4p, A5, fotokopie, p.1: tekening
(3) Alt.lev Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
In het kader van het 'broedplaatsenbeleid' zijn we onderhandelingen over een huurcontract aangegaan met de eigenaar, Stadsdeel Oud-West. Het stadsdeel confronteert de academie op 18 oktober met een soort van ultimatum: hun huurcontract accepteren voor 26 oktober of ontruiming. Het contract is voor tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte. Het contract bevat clausules die afbraak doen aan een serieus beleid voor broed-vrijplaatsen en alleen een bijdrage leveren aan vastgoed-spelletjes onder een nieuwe politiek correcte naam. Dit is een alarmerende aanwijzing over de richting waar het broed-vrijplaatsbeleid zich lijkt heen te bewegen. Het stadsdeel heeft aan P.M.B.-broedplaats (orgaan van de gemeente om broed-vrijplaatsen te onderzoeken en te adviseren) kenbaar gemaakt verder te willen praten.
De voormalige Nederlandse Film en Televisie academie aan de Overtoom 301 is op 14 november 1999 gekraakt door een internationale groep kunstenaars en aktivisten, velen afkomstig uit het ontruimde olvg. De actie heeft tot doel realisatie van betaalbare woon-werkruimten in de binnenstad en van een podium/platform voor low-budget, niet-commercieele, maatschappelijke-culturele aktiviteiten. Een groep van 30 mensen heeft gewerkt aan de realisatie van die doelen. Overzicht aktiviteiten: twee grote studios, 20 woon-werkruimtes, veganistisch restaurant De Peper, C.I.A.-kantoor (uitgave het internationale tijdschrift over activisme Green Peper), doka, cinema, Twilight Zone (gezondheidscentrum met shiatsu massage sessies, tarotkaart en dream machine behandelingen) en dubclub.
12-11-00/4 academie ... Current Situation
(1) academie (-o.t.3:01-)
(2) 1v 4p, A5, fotokopie, p.1: tekening
(3) Alt.lev Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(6) Engelse tekst
Vertaling van /3.
26-11-00/1 Amsterdam, zondag 26 november 2000 Beste buren, Vandaag hebben wij twee benedenwoningen aan de President Kennedylaan 110 en 112 opnieuw gekraakt.
(1) De bewoners en Kraakgroep de Pijp
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(6) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 523 (4-12-00) p.36
Vandaag hebben wij twee benedenwoningen aan de President Kennedylaan 110 en 112 opnieuw gekraakt. De woningen zijn donderdag onverwacht ontruimd. Ze waren 5 november gekraakt. De woningen zijn al drie jaar niet bewoond. De officier van justitie heeft kennelijk gedacht dat een langzame en nauwelijks zichtbare verbouwing 'gebruik' is. Een pand waar regelmatig werkzaamheden plaatsvinden mag je niet kraken. Het zou mogelijk moeten zijn dat aan te vechten in een kort geding. Er is hier een afspraak over tussen het Openbaar Ministerie en de sociale advokatuur: een huis wordt niet ontruimd voordat er uitspraak over is gedaan. We zijn zonder de uitspraak van de officier te weten en dus zonder mogelijkheid om een kort geding aan te spannen, ontruimd. Daarom hebben wij deze woningen opnieuw gekraakt. Wij eisen dat de eerder gedane uitspraak van de officier getoetst wordt door de rechtbank.
-12-00/7 BENEFIT CONCERT 28.12 ... voor advocaate kosten
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Eerste Helmersstraat 65)
(2) 15x10,5cm, fotokopie, foto, tekening
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) UB /
Benefitconcert 28.12 Eerste Helmersstraat 65. Voor advocaatkosten. Visons of war, Anty-punx, Hate & War Crew, Distroy, Detritus en DWPA.
-12-00/10 Laatste nieuws Vrankrijk Maandag 18 december is de deadline verstreken ...
(1) (Vrankrijk)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
18 December is de deadline verstreken die burgemeester Patijn gesteld had voor kraakkantine Vrankrijk om een vergunning aan te vragen. De gemeente probeert Vrankrijk via deze vergunningen te 'normaliseren' (uitspraak driehoeksoverleg november 1998). De gemeente heeft laten blijken dat het niet gaat om de vergunning maar om de mogelijkheden tot controle. Deze verplichtingen vormen een ernstige inbreuk op de manier waarop de kantine in stand gehouden wordt en de idealen waar zij voor staat. Het gebrek aan inlevingsvermogen en redelijkheid van de gemeente heeft ons genoodzaakt af te zien van het meewerken met de eisen van deze vergunningen en deze dus ook niet aan te vragen. Via een omweg wordt gepoogd een eind te maken aan een plek die al 18 jaar op basis van vrijwilligheid en collectiviteit een alternatief laat zien. Die zich in stand heeft kunnen houden in een stad die overgeleverd wordt aan geld en macht.
22 December is de aangekondigde bestuursdwang onder de deur van de bar doorgeschoven. Vrankrijk barcollectief zal geen bezwaar indienen omdat het niet om een juridische maar om een principiële zaak gaat en daar kan een bestuursrechter geen uitspraak over doen. Een inval kan al in de eerste week van het nieuwe jaar plaatsvinden. De dag na de inval demonstratie vanaf Westermarkt. De PvdA wil het er in een commissievergadering nog eens hebben over al of niet ontruimen van Vrankrijk kafé.
-12-00/13 HA JA! Huurderskrant ... Gouden handdruk voor huisjesmelkers
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 1v 4p, A3, off-set, blauwe en zwarte inkt, logo/tek., foto's, tekening
(3) Wonen
(4) FP /
(5) Huurderskrant jrg.2 nr.4
(6) Oplage 5.000 ex. Druk: drukkerij Jongkind
Informatie over het splitsen van panden (drie miljard steun voor particuliere verhuurders van de gemeente), meldpunt splitsing, malafide woningbemiddelingsbureau's, problemen door de legesbetaling bij de Huurcommissie, sloop Schoolstraat, interview met actievoerster Wil van Zijl uit Noord en wildwest op de woningmarkt.
-1-01/1 betreft uitnodiging debat - "Waarom wordt de Film Academie bedreigd met ontruiming?"
(1) Vereniging EHBK.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA /
In de voormalige Film Academie zijn de afgelopen 14 maanden diverse culturele en maatschappelijke projecten georganiseerd. Het pand heeft o.a.een buurtfunctie gekregen. De centrale stad erkent het pand als een geschikte broed/vrijplaats. Onderhandelingen tussen toekomstig eigenaar Stadsdeel Oud-West en de huidige gebruikersgroep over een contract zijn vastgelopen. De Film Academie wordt weer bedreigd met ontruiming. Zondag 21 januari publiek debat over Waarom wordt de Film Academie bedreigd met ontruiming en Hoe is het mogelijk dat het nieuwe beleid dreigt te falen bij een van de eerste potentiële gebouwen. Andere punten van discussie de functie van het broedplaatsenbeleid. Panel debat met Vereniging EHBK, stadsdeel Oud-West, Paul Dijkstra (de Verandering), J.van Straaten (Project Management Bureau Broedplaats) en de Kalenderpanden.
-1-01/5
(1) (uitgegeven door de partij Buurt & Westerpark)
(3) Ams-W-Staa Werk
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan en verslag in Staatskrant jrg.30 nr.1 (2-01) p.1
Oproep voor aktievergadering tegen plannen voor vestiging Albert Heijn-filiaal van 800m² aan het Van Limburg Stirumplein. Hiervoor zouden vier buurtwinkels moeten verdwijnen en het binnenterrein deels bebouwd. Wij zijn het zat.
29-1-01/1 Nieuwe UB op het BG-terrein? Een visie vergeleken met de feiten
(1) de BewonersCommissie BinnenGasthuis (BCBG)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG /
In oktober 2000 presenteerde de Universiteit van Amsterdam haar visie op de bouw van een nieuwe Universiteitsbibliotheek op het Binnengasthuisterrein. Het plan bevat onjuiste informatie. Het plan kan kleiner, vanuit de directe omgeving zijn de torens en de nieuwbouw prominent aanwezig en de nieuwbouw vernielt de omgeving. Monumenten en 52 sociale nieuwbouwwoningen uit 1987 worden gesloopt. Bovendien verdwijnt de huidige hoofdfietsroute op het BG-terrein. Een uniek stuk binnenstad wordt onherstelbaar beschadigd. Gemeentelijke goedkeuring is onverantwoord. In de raadscommissie blijkt maatschappelijk draagvlak voor de plannen te ontbreken en verzoekt om alternatievenonderzoek.
-2-01/1 Buurten voeren aktie TEGEN DE KOMST VAN BP BENZINE & LPG STATION ...
(1) Stichting Groene Reael
Amsterdam Anders & De Groenen
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: tekeningen; achterkant: foto's van AP
(3) Ams-W-Spa Ams-W-Staa Milieu
(4) FP /
1: Een groenstrook in het park aan de Spaarndammerdijk is door het stadsdeel toegezegd aan BP. Niet alles kan zo maar wijken voor de economische expansie. In 1998 dacht de deelraad de pachtsom nodig te hebben voor het onderhoud van het park - inmiddels heeft zij 8.500.000 gulden extra ontvangen en is er geen enkele noodzaak voor een BP station in het park. Geen kap van levende bomen. Op 20 februari neemt het bestuur een besluit over de kap van 60 bomen - we zijn aanwezig bij het stadsdeelkantoor.
2: Artikel over milieuactiviste Nieto die met blote borsten houthakkers tegenhoudt in Californië.
-2-01/2 Ja, de Parkboerderij Hoeve Hogenes moet bestemd worden voor sociaal/culturele buurtactiviteiten!!
(1) anoniem (uitgegeven door Stichting Groene Reael en Amsterdam Anders & De Groenen)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) FP /
(5) Handtekeningenlijst
Ik steun het initiatief 'Red de Boerderij'.
-2-01/3 RED HOEVE HOGENES SINDS MAANDEN ...
(1) anoniem (uitgegeven door Stichting Groene Reael en Amsterdam Anders & De Groenen)
(2) A6, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 528 (26-2-01) p.17
Sinds maanden staat Hoeve Hogenes leeg en is ernstig beschadigd door stadsdeel Westerpark. Draai de slechte plannen om en betuig uw steun. Teken de petitie. Naast begraafplaats Sint Barbara in het Westerpark.
-2-01/5 A-HEIJN A-HEIJN WE HOUDEN JE WEL KLEIN
(1) (Buurt & Westerpark)
(2) 14,6x18,2cm, off-set, blauwe inkt
(3) Ams-W-Staa
(4) UB GA ISG SA /
(5) Strookje aan onderzijde afgeknipt. Ook verschenen als affiche
Buurt & Westerpark en buurtbewoners zijn het niet eens met de uitbreidingsplannen van Albert Heijn. In plaats van grotere willen wij kleinere buurtwinkels en speciaalzaken. Albert Heijn moet op de huidige locatie blijven. Het Van Limburg Stirumplein moet niet worden overheerst door een supermarkt. Laat de buurt bepalen wat zij wil!
-2-01/6 De Ratrace naar het Goud Over trendy prullenbakken en daklozenbestendig straatmeubilair
(1) Keerpunt Kalenderpanden
(2) 1v 4p, A5, geel papier, off-set, tekeningen
(3) Alt.lev Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Amsterdam beleeft een tweede Gouden Eeuw. Bedrijven zwermen als bijen om een honingpot om een stukje grond in of rondom Amsterdam te bemachtigen. Amsterdam is tot een gewilde vestigingsplaats voor bedrijven gemaakt. De stad wordt verrijkt met managers, snelle jongens en meisjes uit de reclame of de media en de internetnerds die naast de goedgevulde toeristenportemonnees en de tot controleurs omgevormde werklozen het nieuwe straatbeeld vormen. De schaduwranden blijven vaak onderbelicht. De huizenprijzen in de binnenstad zijn tot ongekende hoogte gestegen. Op een sociale huurwoning moet nog steeds jaren gewacht worden. De stijgende huren hebben al vele niet-kapitaalkrachtige bedrijven en ideële organisaties de binnenstad doen verlaten. Met de uitverkoop van Amsterdam geeft de politiek ook haar zeggenschap weg. De culturele diversiteit en de Amsterdammers zijn aan het verdwijnen. Een enkel op economische groei gebaseerd gemeentelijk beleid heeft de stad al genoeg gekost. De Kalenderpanden waren slechts één van de vele slachtoffers van deze politiek. Het is hoog tijd voor een moratorium op nieuwe buitenlandse bedrijven te beginnen met het nieuwe hoofdkantoor van Ikea, een beleid dat ruimte biedt aan uiteenlopende groepen, het instellen van commercievrije zones, betaalbare woningen en bedrijfsruimtes, teruggave van de Kalenderpanden. En wij willen de opgeslagen kasseien van de Dam om onze eisen kracht bij te zetten!
-2-01/11 grootm0eder ... PROGRAMME FEBRUARY
(1) (Grootmoeder)
(2) wrs.A4, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 527 (13-2-01) p.28
Programma voor februari van het het gekraakte Grootmoeder (Herengracht 135). O.a.vegetarisch en veganistische maaltijden, DJ's, schaakles, oude computerspelletjes. Grootmoeder zit in de problemen. De Officier van Justitie wil ons ontruimen op artikel 429. Onze advokaat heeft voor 12 februari een kort geding aanhangig gemaakt tegen de Staat. De meest pessimistische voorspelling is een ontruiming op 20 of 28 februari. Geniet van Grootmoeder's keuken en vermaak je.
-2-01/16 Saturday Afternoon Matinee VRANKRIJK ... Benefit for the Cineak Collective
(1) (Vrankrijk)
(2) 13,2x16,6cm, kringlooppapier, foto
(3) Wonen-kra
(4) SA /
Zaterdagmiddag matinee Vrankrijk 10/02 Accion Mutante, 24/02 Men With Guns. Benefiet voor het Cineac kollektief.
3-2-01/1 WWW 't WWW SQUAT-GALLERY NEXT TO PARADISO ... DUB CLUB W2
(1) (Wee'twee)
(2) 15,2x9,6cm, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-Leid Kultuur Wonen-kra
(4) UB /
(5) Engelse tekst. Ontruimd februari 2001
Kraakgalerie naast Paradiso, Weteringschans 2. 3 Februari Dub Club W2, DJ's en expo. De ontruiming wordt verwacht voor 6, 7 of 8 februari en we organiseren een demonstratie naar de gemeenteraad. Weetwee is de derde galerie die de afgelopen zeven maanden ontruimd wordt. Verhuizen we naar een nieuwe plek!? aan het eind van de demonstratie ...
19-2-01/1 boerderij weer bedreigd?
(1) anoniem
(2) dubbelz., 7,8x21cm, groen papier, fotokopie, voorkant: foto
(3) Ams-W-Spa Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Wil stadsdeel de boerderij weer van de buurt afpakken? Dat nooit! Komt naar de commissievergadering 20 februari in het stadsdeelkantoor Westerpark. Wilt u een handje helpen herstellen aan de boerderij of in de tuin? Dat kan elke zaterdag.
20-2-01/1 De Ponyclub Spaarndam vraagt Uw hulp !!!!!
(1) Het bestuur van de Ponyclub Spaarndam.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Ams-W-Staa Kultuur
(4) UB GA ISG /
De Ponyclub is sinds 1991 gelegen aan de Spaarndammerdijk. Om kinderen uit Uw buurt de gelegenheid te geven om pony te rijden tegen een zo laag mogelijke vergoeding. Dankzij de inspanning van Nico Ligthert heeft de club een moeilijke tijd doorstaan: voorzieningen als water en stroom zijn ons door het Stadsdeel ontnomen, opslagruimte en hekken zijn verwijderd. De wethouder heeft geadviseerd de Ponyclub niet langer te laten voortbestaan. Oproep zijn/haar stem te laten horen op de commissievergadering van 20 februari in het kantoor van het stadsdeel.
-3-01/1 10th MARCH DEMO-PERFORMANCE AGAINST POLICE STATE - TERRORIST STATE
(1) anoniem
(2) A5, fotokopie, tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB /
(5) Linkerzijde van A4-vel
10 Maart demo-performance tegen politiestaat, Spui.
-3-01/3 Boerderij Benefiet Zaterdag 3 Maart ... Boeren maaltijd
(1) anoniem
(2) dubbelz., A6, fotokopie, voorkant: tekeningen; achterkant: foto
(3) Ams-W-Spa Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
3 Maart Zaal 100, boerenmaaltijd en disco. Op 20 januari is de boerderij Spaarndammerdijk 319 door boze buurtbewoners bezet. Het stadsdeel heeft de boerderij verwaarloosd en gedeeltelijk vernield. De buurtbewoners gaan een niet commerciële bestemming bedenken voor de buurtboerderij. Help mee om de buurtboerderij te redden. Een handje helpen, financieel steunen.
-3-01/13 Red de Boerderij ! HELP MEE om de buurtboerderij te redden
(1) anoniem
(2) dubbelz., A6, groen papier, fotokopie, voorkant: foto
(3) Ams-W-Spa Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB /
1: Help mee om de buurtboerderij, Spaarndammerdijk 319, te redden. Elke zaterdag een handje helpen. Er is van alles te doen.
2: We gaan met buurtbewoners de Boerderij Hogenes herstellen. In de boerderij vestigen we een laagdrempelig activiteitencentrum. Een voor iedereen open buurtboerderij! Ruimte om aan te geven of men actief wil meehelpen of contributie wil betalen.
-3-01/24 C.I.A BENEFIT PARTY
(1) C.I.A.
(2) A6, kringlooppapier, fotokopie, tekeningen
(3) Lin bew Wonen-kra
(4) FP /
(5) Zie 31-3-01/8
Counter Information Agency benefit party, 7 april Film Academie - Overtoom 301. Bands Zulökeizer, 13, DJ's in 2 ruimtes. Arty happenings.
-3-01/29 Uitpakken. We pakken eens een keer lekker uit. ... IKEA
(1) Inter IKEA Systems B.V. (uitgegeven door oud-bewoners Kalenderpanden, fp)
(2) 1v 4p, A5, off-set, meerkleurendruk, foto's, kaartje
(3) Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Pamflet niet uitgegeven door ondertekenaar
Zaterdag 31 maart 50% korting op ons gehele assortiment in onze Amsterdamse vestiging! IKEA komt naar Amsterdam. Het hoofdkantoor wordt hier gevestigd. De vestiging van IKEA wordt mede mogelijk gemaakt door het economisch beleid van de gemeente dat eveneens resulteerde in de ontruiming van de kalenderpanden.
-4-01/3 BEHOUD DE LOODS & ANDER MOOIS Wr.DOKsEILAND Help NU Mee !
(1) Aktiecentrum 'Behoud de loods Westerdokseiland'
(2) dubbelz., A5, fotokopie, voorkant: foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 531 (9-4-01) p.14
Er worden al jaren lang plannen gesmeed voor het Westerdokseiland door veels te grote investeerders. Ze hebben geen oog voor de monumentale gebouwen, de woonboten, de schitterende flora, de geschiedenis en de mensen die daar toevallig ook nog wonen. Het bestemmingsplan is nog niet eens goedgekeurd.
Het plan is meer van het zelfde, alles slopen en er moeten 930 woningen komen, die ongetwijfeld voor fantastische prijzen worden verkocht. Door de bewoners van het eiland is een alternatief plan ontwikkeld. Er is in dat plan maar plaats voor 800 nieuw te bouwen woningen en is door de centrale stad van tafel geveegd. Alle inspraakprocedures zijn een farce. De Loods, het weggetje met de kinderkopjes en de woonboten zijn als geheel op de monumentenlijst geplaatst. We hebben een deel van de Douaneloods bezet. Er mag nieuwbouw komen, maar wel met behoud van de historische gebouwen. Het gevaar dreigt dat wordt overgegaan tot sloop zonder dat de wettelijke procedures worden afgewacht. Kom langs!
-4-01/18 1 Ken uw rechten als huurder! ... woonlastenkrant 2001-2002
(1) Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) en MUG
(2) 2v 8p, A3, krantenpapier, off-set, foto's, p.1 en 8: zwarte en rode inkt
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Oplage 285.000 ex. Druk: Dijkman Offset. Ook verspreid ingevouwen in andere bladen, w.o.Huurderskrant en MUG (5-01)
Informatie over het huren van woningen, huurverhoging, huuraktie in Nieuwendam en de nieuwe onderhoudsprocedure.
-4-01/21 ONE YEAR LATER ... Almost exactly one year ago -9th April- Leeuwenhoekstraat numbers 4-7 ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Leeuwenhoekstraat 4-7)
(2) dubbelz., A5, fotokopie, achterkant: foto's
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Engelse tekst. Zie 8-4-01/1. Panden Eerste Boerhaavestraat ontruimd op 1-10-02
Vorig jaar 9 april werd Leeuwenhoekstraat 4-7 gekraakt door woningzoekende jongeren. De huizen werden opgeknapt, op de daken werden tuintjes aangelegd en op de begane grond kwam het eerste CIA infocafé. Toen de huizen aan de Eerste Boerhaave- en Swammerdamstraat werden gekraakt, maakten we een gemeenschappelijke tuin in het binnenblok. De voormalige huurwoningen worden door woningkorporatie De Key omgezet in koopwoningen. Ons ontruimen kost 600.000 gulden en dat voor onbetaalbare luxe appartementen. De ochtend van de ontruiming voerden de krakers aktie bij het kantoor van De Key. De Key rechtvaardigde zich door te zeggen dat er meteen met het werk moest worden begonnen. Nu, een jaar later, staan de huizen nog leeg. De huizen zijn natuurlijk inmiddels uitgesloopt. De Key vraagt de gemeente nu nog meer subsidie en het aantal huurwoningen daalt ten gunste van koopwoningen. Wij vinden de privatisering van overheidsdiensten sociaal onverantwoordelijk. Wij blijven ons verzetten tegen het verdrukken door politie en gemeente van autonome, kreatieve kulturele initiatieven.
8-4-01/1 EEN JAAR LATER ...
(1) anoniem
(2) wrs.dubbelz., A5, fotokopie, achterkant: foto
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) SA /
Iets gewijzigde vertaling van -4-01/21.
-5-01/11 Beste buren, hier zijn we weer! de situatie: In de Swammerdambuurt ...
(1) (de amsterdamse krakers)
(2) A4, dubbelz., fotokopie
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 534 (21-5-01) p.31 e.v.
In de Swammerdambuurt moeten meer sociale huurwoningen dan beloofd voor koopwoningen sneuvelen om de 'renovatie' te kunnen financieren. Er staan twee bouwputten in de buurt, maar er wordt niet echt druk gewerkt. De grond is vervuild. Woonstichting de Key wil deze panden als luxe appartementen verkopen of duur verhuren. De bedoeling is geld binnen te halen. Midden jaren tachtig zijn veel panden in de buurt door de gemeente aangekocht, aan de toen sociale woningbouwvereniging de Key gratis overgedragen. Het noodzakelijk onderhoud bleef uit. Inmiddels is het landelijk beleid gewijzigd. Ondanks de wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning besloten de Haagse bureaucraten dat er meer koopwoningen moesten komen. Woningbouwverenigingen en gemeenten mogen bepalen wie mag blijven wonen en wie weg moet. De Swammerdambuurt is een pilootproject voor deze aanpak. Wij hebben vandaag een etage in gebruik genomen die sinds jaren niet meer regulier verhuurd werd. De gang van zaken is een voorbeeld van de grootschalige afbraak van het sociale systeem. De wachttijden lopen op tot zeven jaar. Wij helpen ons zelf aan een woning: "we don't need your Key!". Gewaarborgd moet zijn dat niemand zijn/haar woning moet verlaten en dat alle tijdelijke bewoners volledige huurdersrechten krijgen. De amsterdamse krakers zullen niet toekijken als honderd jaar na invoering van de woningwet, ter bevordering van winst en speculatie, de sociale woningvoorraad uitverkocht wordt.
22?-5-01/1 Beste buren, Op zondag 20 mei werden Leeuwenhoekstraat 1A, I, II en III hoog gekraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Leeuwenhoekstraat 1)
(2) wrs.A4, fotokopie
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 535 (5-6-01) p.26
Op 20 mei werd Leeuwenhoekstraat 1 gekraakt. De eigenaar wil een spoedige ontruiming. De bedoeling van de kraakactie is: aandacht vestigen op de dubieuze gang van zaken in de Swammerdambuurt, met name de (eeuwig uitgestelde) renovatie van een groot aantal panden. Woningen worden na twee jaar nog verhuurd met een 'tijdelijk contract'. Zeven gekraakte panden zijn een jaar geleden ontruimd omdat renovatie niet langer uitgesteld kon worden. Geen van deze panden is klaar en de renovatie gaat erg langzaam. Onderzoek over de mogelijke vervuiling van de grond is nooit openbaar gemaakt. De Key is van plan een groot deel van de woningen als dure appartementen te verkopen. De gemeente is het niet met de plannen eens en trekt mogelijk haar steun aan de Key voor dit project in. Wij stellen voor dat beslissingen over de Swammerdambuurt worden gemaakt in aanwezigheid van een buurtkomitee en dat geen van de huidige bewoners vertrekt totdat de plannen publiekelijk uitgelegd zijn.
-6-01/1 Kom maandag 4 juni naar één gezellig STRAAT FEESTJE
(1) anoniem
(2) A6, fotokopie, logo/tek., foto
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA /
4 Juni straatfeestje in de Swammerdambuurt, op het plein voor de Leeuwenhoekstraat. Eten, DJ's, Capoeira, informatie. (Met kraakteken in huisje).
-6-01/4 DE STAD WAS VAN ONS (THE CITY WAS OURS) ... TUE 12 JUNE ...
(1) anoniem
(2) A6, wit of rood papier, fotokopie, foto's
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.in Verandering van ruimte p.53
De stad was van ons, nu al legendarische documentaire over de Amsterdamse kraakbeweging in de jaren tachtig, met interviews vijftien jaar later en oud film-materiaal. 12 Juni, Overtoomcinema, Overtoom 301. Ken uw geschiedenis. Engels ondertiteld.
-6-01/18 LAAT ONS NU EEN FEESTJE VIEREN, HET VAST ONZE LAATSTE ZOMER HIER...
(1) anoniem
(2) wrs.dubbelz., A5
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 535 (5-6-01) p.25
Welke panden in de Swammerdambuurt worden gerenoveerd en welke gesloopt, wat zou gesplitst en wat verkocht worden? Het vier jaar oude 'plan van aanpak' geeft informatie. Het project bureau is niet in staat hierover informatie te verstrekken. Bij het stadsdeel is het een beetje hetzelfde. Er bestaat niet eens een officiële versie. Aan de tijdelijke huurders op Leeuwenhoekstraat 1A is verteld dat zij 1 juni eruit moesten omdat het pand onbewoonbaar gemaakt werd. Aan de advocaat van de krakers is verteld dat de nieuwe eigenaar, het stadsdeel, deze etages tijdelijk zou willen verhuren. Er is geen sloop- en bouwvergunning aangevraagd. Het enige dat bekend is, is waar (nog) vaste huurders wonen, waar tijdelijke bewoners en wat gekraakt is. Ook staat vast dat alles wat nu tijdelijk verhuurd wordt of gekraakt is, hiervoor sociale huur was. De bordjes boven de bouwketen spreken een duidelijke taal: koopwoningen en vrije sector woningen. Door de perikelen is een nadenkpauze ontstaan. Het is verstandig alle informatie op een rijtje te zetten. De bewoners moeten het laatste woord hebben. Informeer je bij stadsdeel Oost-Watergraafsmeer en Woonstichting de Key.
12-6-01/1
(1) (uitgegeven door bewoners Frans Halsstraat 89)
(2) dubbelz., voorkant: biljet van fl. 100
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan krantenartikel in Grachtenkrant 536 (18-6-01) p.12. Uit raam gegooid bij ontruiming pand
Biljetten van 100 gulden: de gemeente steunt spekulanten met kostbare ontruimingen.
19-6-01/1
(1) (uitgegeven door Werkgroep Erfpacht)
(2) o.a.geel papier
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan AT5 Nieuws van 19-6-01. Verspreid bij notariskantoor
Protest tegen woonschip-verkoop inklusief erfpacht door stadsdeel Westerpark. Schip gelegen aan Van Bossepad.
28-6-01/1 Stop huisvestingsbeleid Beste Buurtbewoners, ...
(1) De Vereniging Zuid- en Pijpbelangen tegen Deelraadswillekeur
(2) 10,5x29,7cm, off-set
(3) Ams-Zuid Wonen
(4) UB /
(5) Oplage 30.000 ex. Facs.in Grachtenkrant 537 (2-7-01) p.35. Aktieverslag in Amsterdams Stadsblad (editie Oud Zuid) p.1 e.v.
Op 4 juli wordt in het stadsdeelkantoor een commissievergadering Ruimtelijke Ordening gehouden. Op de agenda staat de keuzenotitie wonen. Het stadsdeelbestuur wil het aantal kleine woningen via samenvoeging en verkoop drastisch verminderen. In de Pijp valt 43% van de woningvoorraad onder bovenstaande categorie. Voor 2006 moet dit verminderd worden naar 25%, dit betreft 3000 woningen, alleen al in de Pijp. Ook in de Schinkel- en Hoofddorppleinbuurt wil het stadsdeel woningen samenvoegen en verkopen. Uitplaatsing is noodzakelijk. Dit is juridisch mogelijk door buurten of complexen aan te wijzen als herstructureringsproject. Het stadsdeel doet dit in samenwerking met de woningbouwverenigingen. In ons stadsdeel gebeurt het al in de P.L.Takbuurt. De door de gemeente opgerichte stedelijke huurdersvereniging(en) zijn hiermee akkoord. Particuliere eigenaren mogen mee doen. Veel mensen zullen hun geliefde woning moeten verlaten, vooral mensen met een laag inkomen. De bewoners worden gepaaid met fl. 10.000 verhuiskostenvergoeding, maar als je niet wil verhuizen zal je toch moeten. Hierdoor verliest u uw opgebouwde woonduur (van belang voor inschrijving op een sociale huurwoning, fp). Het is belangrijk dat de politiek duidelijk wordt gemaakt dat deze plannen onacceptabel zijn. Kom daarom naar de vergadering.
Ook het bebouwen van tuinen vormt weer een bedreiging voor het wonen en de leefbaarheid. U kunt wethouder De Visser (PvdA) hierover bellen.
-8-01/8 Fort van Sjakoo krijgt een huurverhoging van meer dan 900%.
(1) (de medewerkers van Het Fort van Sjakoo)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Voor vertalingen zie /9 e.v. Facs.in Grachtenkrant 540 (13-8-01) p.25
"Het woningbedrijf Amsterdam wil de huurprijzen van haar bedrijfsruimten aanpassen tot een marktconform niveau." Zo begint een brief van onze huisbaas waarin wordt aangekondigd dat men de huur per 1 september wil verhogen van 580 naar 5100 gulden per maand. Wij kunnen zo'n maandhuur niet opbrengen. We dreigen op korte termijn onze plek kwijt te raken. We roepen op ons te steunen tegen deze asociale maatregel.
Al sinds 1977 zit Sjakoo in de Jodenbreestraat 24. Het pand was twee jaar eerder gekraakt als protest tegen sloop voor een kantoorpand. In 1989 kocht de gemeente het pand voor een habbekrats. De bewoners en de boekwinkel werden huurders. Het Fort wordt draaiende gehouden door een wisselend collectief van vrijwilligers. Om principiële redenen heeft het nooit afhankelijk willen zijn van overheidssubsidies. De doelstelling van het Fort is mensen te voorzien van informatie die je elders niet zo gauw vindt. Sinds 2000 bevindt zich in de kelder de internetwerkplaats ASCII, die door een collectief van vrijwilligers wordt draaiende gehouden. ASCII experimenteert met vrij ontwikkelde software en er wordt technische ondersteuning gegeven aan ideële organisaties. Daarnaast wordt er in die kelder internet radio gemaakt, worden er video's vertoond en experimentele jazz concerten gegeven.
Het Woningbedrijf staat wettelijk helaas in zijn recht. De huurprijzen in de Jodenbreestraat zijn de afgelopen jaren absurd gestegen. Winkelketens zoals Blokker en Albert Heijn wilden zich graag in de opgewaardeerde straat vestigen. Overal in Amsterdam staan niet-commerciële en sociale initiatieven onder druk. Deze tendens kan alleen gekeerd worden wanneer er voor deze initiatieven niet commerciële huren berekend gaan worden. Wij willen dat het Woningbedrijf zijn huurverhoging intrekt. Laat je mening horen aan de directie van het Woningbedrijf.
-8-01/9 Fort van Sjakoo droht Mieterhöhung von über 900%!
(1) (die Mitarbeiter von Fort van Sjakoo)
(2) A4, wit of kringlooppapier, fotokopie
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-hv
(4) UB /
(5) Duitse tekst
Vertaling van /8.
-8-01/10 'Het Fort van Sjakoo' de Amsterdam se voit confrontée avec une augmentation de son loyer de 900%.
(1) (les collaborateurs de 'La Forteresse de Sjakoo')
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-hv
(4) UB /
(5) Franse tekst
Vertaling van /8.
-8-01/11 Bookshop het Fort van Sjakoo has received notice of a rent increase of more than 900%.
(1) 1: (the co-workers from the Fort van Sjakoo)
2: (Quienes colaboramos con Het Fort van Sjakoo)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Engelse en Spaanse tekst. Facs.voorkant in Grachtenkrant 540 (13-8-01) p.26
Vertaling van /8.
-8-01/12 Fort van Sjakoo a pagar un aumento del alquiler superior al 900%.
(1) (Quienes colaboramos con Het Fort van Sjakoo)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-hv
(4) UB /
(5) Spaanse tekst
Vertaling van /8.
31-8-01/1 ASCII BLIJFT ASCII is een non-profit project ...
(1) (ASCII)
(2) dubbelz., A5, off-set, voorkant: logo's/tek., tekeningen; achterkant: foto
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Nederlandse en Engelse tekst
ASCII is een non-profit project dat gratis internettoegang aanbiedt in de kelder van het Fort van Sjakoo. Dit pand is eigendom van de gemeente. Het pand aan de Jodenbreestraat is het schoolvoorbeeld van een woonwerkpand met sociaal-culturele functie in autonoom beheer. Nu is het Woningbedrijf Amsterdam een geprivatiseerd bedrijf. In het kader van de aanharking van de binnenstad en de afbraak van het sociale huurstelsel hebben ook hier ideeën over winstmaximalisatie hun intrek genomen. Het WBA stelt een onbetaalbare huurverhoging van 900% voor. Als zij hun zin krijgen zal dit het einde van Fort en ASCII betekenen. Omdat onze werkplaats door hebzucht bedreigd wordt, hebben wij besloten ASCII op locatie te laten plaatsvinden. Wij willen laten zien dat vrijplaatsen niet zomaar verdwijnen.
-9-01/3 Na 24 jaar dreigt kollektieve boekwinkel Fort van Sjakoo, en nu ook internetwerkplaats ASCII verdreven te worden ...
(1) (ASCII & Fort van Sjakoo)
(2) 13,4x19,5cm, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
Fort van Sjakoo en internetwerkplaats ASCII dreigen verdreven te worden door het winstbejag van het Woningbedrijf Amsterdam. Door geen rekening te houden met draagkracht en maatschappelijke relevantie worden niet-commerciële initiatieven de nek omgedraaid. De inrichting van Amsterdam draait niet alleen om geld, maar ook om diversiteit en leefbaarheid. Geen huurverhoging van meer dan 900%! Manifestatie 22 september, Jodenbreestraat 24, straatfeest met cultuur en creativiteit, muziek, versnapering & een jolige noot. Bands & dichters en een partij blaaswerk.
-9-01/4 Na 24 jaar dreigt kollektieve boekwinkel Fort van Sjakoo, en nu ook internetwerkplaats ASCII verdreven te worden ...
(1) (ASCII & Fort van Sjakoo)
(2) A5, off-set, tekening
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-hv
(4) UB /
Dito als /3. Achtergrond tekening grijs en duidelijker zichtbaar.
-9-01/7 laat 1000 vrijplaatsen bloeien woensdag 26 september: ACTIE!
(1) Vereniging De Vrije Ruimte
(2) dubbelz., A5, beige papier, off-set, zwarte en groene inkt, tekeningen
(3) Alt.lev Kultuur Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Ook verspreid als bijlage bij Ravage 12 (21-9-01)
Op 26 september vaart een zes meter hoog Paard van Troje de stad binnen om de kop te nemen van een vrolijke chaotische optocht naar de Stopera. We willen de diversiteit tot uitdrukking brengen door te laten zien wat er zoal aan bijzonders gebeurt in woonwerkpanden en vrijplaatsen. Het is tijd voor een nieuwe aanklacht. Ondanks een debat over tegencultuur en een huichelachtig broedplaatsenbeleid grijpt het marktconform denken om zich heen. Het Fort van Sjakoo en het Latijns Amerika Centrum dreigen uit de stad te verdwijnen. Woonboten worden met de invoering van erfpacht onbetaalbaar. Vrijplaatsen als de Kalenderpanden moeten plaats maken voor appartementen. Al het afwijkende en niet-commerciële wordt platgewalst. Oproep aan bootbezitters om mee te varen. Vrijplaatsen worden opgeroepen om zich te presenteren aan een breder publiek. De aanklacht wordt aan de poort van het stadhuis gespijkerd. Help mee de stad te veroveren! Vaar mee vanaf Zorgvlied, loop mee vanaf IJ-tunnel naar belegering stadhuis. Vrije live radio.
-9-01/9 VRANKRIJK festival 28-29-30 september
(1) Vrankrijk
(2) 1v 6p, 9,9x21cm, fotokopie, foto, tekeningen
(3) Kultuur Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Festival 28-30 september. Vrankrijk werd in 1982 gekraakt. Boven woonden twintig mensen en de begane grond veranderde in een levendig kraakcafé met een stedelijke functie. In 1992 werd het pand aangekocht en in eigen beheer genomen. Het café is draaiende gehouden door vrijwilligers. De opbrengst werd gestoken in het onderhoud en weggegeven aan actiegroepen. Tijdens de EuRotop '97 kwam er een hetze op gang tegen Vrankrijk. Iedereen die betrokken was bij Vrankrijk werd verdacht van deelname aan een criminele vereniging. Een paar jaar later besloot de Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier van justitie, fp) dat het café genormaliseerd diende te worden. Zou de bargroep niet alle vergunningen aanvragen, dan zou dat het einde van het café betekenen. Na jaren discussie is er in mei een deal met de burgemeester gemaakt: Vrankrijk gaat legaal maar het zal niet de politie zijn die de controles uitvoert. De vergunningen moeten voor 1 oktober zijn aangevraagd. Het vrijwilligerscollectief probeert het speciale karakter van Vrankrijk veilig te stellen. Er zijn wel veranderde openingstijden. De bargroep heeft besloten in het laatste 'illegale' weekend een festivalletje te organiseren. Veganistisch eten, stands met info, discussie over legalisatie en doelstellingen, over toekomst en gewenste ontwikkeling, bands Ecowar (folk punk), Pino's (acoustic punk), Rahbras (robotic punk), Worms (punk met oldschool invloeden), Pantyboy (glamour rock?), Icecream Eating Motherfuckers, dixo. Discussie globalisatie en geweld, films, slaapplekken aanwezig.
-9-01/11 THE WAR AGAINST SQUATTINGS CONTINUES...
(1) Veganarchist Black Block Politburo (uitgegeven door CIA Infocafé, fp)
(2) dubbelz., A5, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-hv Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Engelse tekst. Zie 26-9-01/1
In het centrum van Amsterdam woedt een strijd van een brede koalitie van zaken- en politieke belangen tegen vrijplaatsen en kraakpanden. De Kalenderpanden, Cineac, Vrankrijk -net zoals Het Fort van Sjakoo- zijn maar een paar van de ruimtes waar hun oog op gevallen is. De Vijzelstraat 5, de woon-werkplaats, wordt nu bedreigd. Het pand wordt door spekulanten aan elkaar doorverkocht en het kent een lange geschiedenis van kraken en herkraken sinds 1993. Met twee buurpanden werd het op 16 juni 1998 voor het laatst ontruimd om plaats te maken voor het bioscoopkomplex Pathé. Op 15 januari 2001 werd het herkraakt en na drie maanden opknappen werd het CIA Infocafé geopend. Het is een autonome ruimte voor vergaderingen, gratis thee, goedkoop vega-eten, video-informatieavonden en de verspreiding van drukwerk. De huidige eigenaar Van Zijl wil het pand slopen om er een kantoorpand te bouwen. Het pand moet niet zomaar in handen vallen van spekulanten en hun waakhond, de politie. Aktievergadering 16 september, op de Vijzelstraat 5 natuurlijk.
-9-01/16 Het LAC moet blijven!
(1) (Latijns Amerika Centrum)
(2) 2v 4p, A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-C-rest Bui-Am-Z Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Ook bekend met vier vel
Vanaf 1973 is Nieuwe Herengracht 29 synoniem met Landelijke en hoofdstedelijke solidariteit met Latijns Amerika. Met mensen die politiek of economisch in de verdrukking zitten. Een bonte verzameling organisaties heeft voor kortere of langere tijd onderdak gevonden hier. Het LAC speelt ook een rol voor de Latijnsamerikanen die, sinds bloedige staatsgrepen het continent teisterden hun toevlucht zochten en steun vonden om het recht in eigen land te herstellen. Na de staatsgreep in Chili besloten kunstenaars en journalisten het Centrum voor Chileense Cultuur op te richten om door verspreiding van Chileense cultuur Nederland op te roepen de Chilenen in nood te steunen. Het kreeg van de Bond voor Beeldende Kunstenaars, gevestigd in het gekraakte pand aan de Nieuwe Herengracht, onderdak aangeboden. In 1982 vond de BBK een ander onderkomen. Een karakteristiek van maatschappelijke zelforganisaties is dat ze steunen op vrijwilligers en weinig financiële middelen hebben. In 1982 formaliseerde de Amsterdamse overheid de huisvesting van het LAC door een huurovereenkomst voor het gekraakte pand aan te gaan van fl. 7.340 per jaar. Door de huur laag te houden erkende de stad impliciet het nut van het Centrum voor de samenleving. De gemeente leek in 1990 te menen dat de tijd van solidariteit met Latijns Amerika voorbij was en dat het LAC of marktconform moest huren of de huur moest beëindigen. In 1995 was de huur opgelopen tot fl. 15.340. In het LAC zijn nu gevestigd de Stichting Stedenband Amsterdam-Managua, Ontwikkelingseducatie Stedenbanden Amsterdam, Organisatie Latijns Amerika Activiteiten, Latijns Amerika Documentatie Centrum, het digitale platform Noticias, Vrouwen Informatiepunt Nicaragua, Comité tegen de Straffeloosheid in Chili, Initatiefgroep Habitat Amsterdam-Managua, de stichting voor landloze boeren in Brazilië Movimento Sem Terra en de Argentijnse mensenrechtengroep HIJOS. De Dienst Binnenstad komt per 1 juli 2000 met een vijfjarencontract met een huurverhoging van 35% en de aankondiging dat in de contractperiode een verdere verhoging van 200% zal worden doorgevoerd. De dienst verwijst naar haar opdracht marktconform te werk te gaan, waardoor het LAC over één kam geschoren wordt met commerciële bedrijven. Het LAC moet blijven en tegen betaalbare huur!
1-9-01/3 Begin september 2001 NIEUWSBRIEF NUMMER 1 VAN HET FORT VAN SJAKOO EN ASCII
(1) International Bookshop Het Fort van Sjakoo
ASCII
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: foto's
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Zie 7-9-01/1 voor Engelse vertaling. Tekst in Grachtenkrant 543 (8-10-01) p.19
(6) Nieuwsbrief (Sjakoo en ASCii) 1
De linkse boekhandel Het Fort van Sjakoo kreeg een brief van het Woningbedrijf Amsterdam waarin met ingang van 1 september een huurverhoging van 580 naar 5140 gulden werd aangekondigd. Wat het WBA betreft was er niets bespreekbaar. We besloten de openbaarheid te zoeken. Tevens hebben we contact gevonden met andere groepen die met dezelfde problematiek bezig zijn. Onze insteek zal zijn de eis van sociale huur voor sociale ruimtes. Er zal een raadsadres opgesteld worden. Op initiatief van een medewerker van boekhandel Scheltema werd een brandbrief opgesteld die door 75 boekverkopers werd ondertekend. We vernamen uit de krant dat de muren van het kantoor van de WBA door sympathisanten van onze boekhandel onder handen was genomen. De in onze kelder gevestigde internetwerkplaats ASCII heeft een reeks van acties aangekondigd. Op 22 augustus kondigde het WBA een procedure bij de kantonrechter aan. Het zegt dat ze hun bedrijfsruimten commercieel moeten verhuren om hun woningen betaalbaar te houden. Het beleid houdt in dat ideële organisaties en buurtwinkels uit hun ruimte worden verdreven. Verschraling van het aanbod, eenheidsworst en 'verketening' (Blokker, AH, enz.) van de straten is het gevolg. De globalisering van de lokale ruimte. Het WBA gaat voorbij aan de geschiedenis van Het Fort. Ons pand dreigde gesloopt te worden en werd in augustus 1975 gekraakt. Zonder ons was het blok nooit in handen van het WBA gekomen. De sociale woningbouw was er zonder het verzet van de boekhandel en bovenbewoners nooit gekomen. Stank voor dank. Juridisch gezien valt er voor het Fort weinig te verwachten. De procedure loopt uit op een faillissement van het Fort. Het Fort en ASCII nemen deel aan de manifestatie van de Vrije Ruimte op 12 september. Tevens bereiden wij een manifestatie voor op 22 september voor ons pand. Volgt adres en telefoonnummer van het WBA.
7-9-01/1 7 september 2001 NEWS NR. 1 HET FORT VAN SJAKOO AND ASCII IN DANGER
(1) International Bookshop Het Fort van Sjakoo
ASCII
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: foto's
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Engelse tekst
(6) News (Sjakoo en ASCii) 1
Vertaling van 1-9-01/3.
22-9-01/2 Latijns Amerika Centrum Het Latijns Amerika Centrum (LAC) is met een huurverhoging van 230% een van de panden die uit de stad dreigen te verdwijnen.
(1) Latijns Amerika Centrum
(2) A5, fotokopie, logo/tek.
(3) Bui-Am-Z Linkse bew Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
Het LAC is met een huurverhoging van 230% één van de panden die uit de stad dreigen te verdwijnen. Samen met het Fort van Sjakoo hebben we de gemeente gevraagd om een Moratorium, een uitstel van de huurverhoging, tot een toegezegd onderzoek naar de verhuur aan maatschappelijke instellingen is uitgevoerd. Het LAC moet blijven.
22-9-01/3 Het Woningbedrijf Amsterdam wil: een huurverhoging van meer dan 900%
(1) International Bookshop Het Fort van Sjakoo
(2) dubbelz., A5, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Nederlandse en Engelse tekst. Facs.achterkant in Grachtenkrant 543 (8-10-01) p.17. Facs.voorkant in Directe Actie! 1 p.3
Het Woningbedrijf Amsterdam heeft aangekondigd de huur van het Fort van Sjakoo per 1 september te willen verhogen van 580 naar 5100 gulden per maand. Wij kunnen zo'n maandhuur niet opbrengen. We roepen iedereen op ons te steunen tegen deze asociale maatregel. Al 24 jaar wordt het Fort draaiende gehouden door een collectief van vrijwilligers. Het Fort verbreidt een breed scala aan links-politieke, maatschappijkritische, avantgardistische, artistieke, opruiende, curieuze, milieuvriendelijke en soms zelfs belangwekkende publicaties waar je in de reguliere boekwinkel vaak vergeefs naar zoekt. Mensen uit de hele wereld vinden er niet zelden dingen waar ze in eigen land tevergeefs naar hebben gezocht. Het WBA zegt de marktwaarde van haar bedrijfsruimten te moeten incasseren voor haar sociale woningbouw projecten. Het WBA moet het geld halen waar het is. Wij willen dat het WBA zijn huurverhoging intrekt. Steun van hen die ons goed gezind zijn, is daarbij van harte welkom!
22-9-01/4 GCA ... the Gender Changer Academy ... a 900% rent increase is unjust, ...
(1) (genderchanger)
(2) 11x29,7cm, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-hv
(4) FP /
(5) Engelse tekst
Een genderchanger (verloopstekker) maakt elke verbinding mogelijk. De Gender Changer Academy is opgericht door vrouwen van ASCII. Een huurverhoging van 900% is onbetaalbaar en erg onASCII. Help de huurverhoging te bestrijden.
26-9-01/1 Speculation rewarded by the city-council
(1) 1: Occupants of Martelaarsgracht 6,8 and 10; 2: Veganarchist Black Block Politburo
(2) dubbelz., A5, voorkant: foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Engelse tekst. Zie voor ontwikkelingen Grachtenkrant 549 (24-12-01) p.9. Zie 2-2-02/13
1: Terwijl het tourisme zich over de stad verspreidt, staan de mogelijkheden voor goedkoop wonen en werken onder druk. Met de 17 jaar leegstaande panden aan de Martelaarsgracht 4-12 heeft spekulant Brals al 10 jaar plannen voor hotelbouw. Brals sloopte de monumenten van binnen om de gemeente onder druk te zetten. In plaats van duiven, ratten of touristen hadden hier mensen kunnen wonen. Op 26 november werd Martelaarsgracht 6 gekraakt. Tegen het beleid in kreeg Brals toestemming de monumenten te slopen. Wij eisen herbouw van 8 en 10. En renovatie inplaats van sloop van 4, 6 en 12.
2: Met uitzondering van (weggelaten) laatste alinea, zelfde tekst als -9-01/11.
29-9-01/4 29-9-01 Hallo,wij zijn een groep mensen die dreigen dakloos te gaan worden.
(1) (bewoners Van Beuningenplein 103)
(2) wrs.fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 543 (8-10-01) p.21. Groep afkomstig van de Plofhoek (Groen van Prinstererstraat), voordien Vijzelstraat, Sarphatistraat en ziekenhuis Ter Haarstraat
Wij dreigen dakloos te worden. Omdat we dit niet van plan zijn in een stad waar nog veel ruimtes onbenut zijn, kraken we. Dit voormalig schoolgebouwtje is al jaren in onbruik en werd gekraakt, na de krakers kwamen kraakwachten en na hun vertrek, twee jaar geleden, is er niks meer gebeurd. De plannen hebben niet tot een nuttige invulling geleid en wij willen er gaan wonen met zeven mensen. We hopen op een goed contact met de buren en zullen alle omwonenden op de hoogte houden.
-10-01/3 NIEUWSBRIEF NUMMER 2 VAN HET FORT VAN SJAKOO EN ASCII
(1) International Bookshop Het Fort van Sjakoo, Internetwerkplaats ASCII
(2) dubbelz., A4, off-set, foto, tekeningen
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 544 (15-10-01) p.11 e.v.
(6) Nieuwsbrief (Sjakoo en ASCii) 2
Sjakoo en ASCII kregen een brief van het Woningbedrijf waarin een huurverhoging van fl. 580 naar fl. 5.140 werd aangekondigd. Onze medewerkers deden een vergeefse poging tot een verkennend gesprek met het WBA. In de dagvaarding van 10 september werden onze bezwaren van tafel geveegd. Het WBA is enkel geïnteresseerd in de 'economische huurwaarde'. Vervolgens wordt het Fort een actie in de schoenen geschoven (de gevel van het WBA van een kleurtje voorzien) en behoudt het WBA zich het recht voor ons aan te spreken tot vergoeding van de schade van fl. 20.000. Het WBA stelt dat voor organisaties van 'maatschappelijk belang' de mogelijkheid open staat subsidie bij de overheid te vragen. Kort voor de eerste zittingsdag kwam het WBA met een aanbod voor een alternatief onderkomen. Het WBA kan door haar volharding geen onderscheid te maken tussen commerciële en niet-commerciële instellingen, geen geschikte plek aanbieden. We hebben de rechter verzocht te vonnissen. De uitslag is op 7 november. 22 September organiseerden wij een manifestatie bij ons op de stoep. De woensdag daarna kwamen honderden mensen naar het stadhuis om daar een aanklacht aan de deur te nagelen waarin de teloorgang van vrijplaatsen aan de kaak werd gesteld. We werden een symbool van een groter probleem: verschraling door commercialisering. Vanuit de Vrije Ruimte wordt deze symboolwerking met succes uitgebuit om deze om te vormen in een mentaliteitsverandering bij de Amsterdamse bestuurders. De Gemeenteraad onderzoekt de gevolgen van het voor marktwaarde verhuren van bedrijfsruimten voor de stad.
-10-01/15 GROENLINKS Een broedplaats voor nieuwe ideeën Klein en goedkoop wonen in de Noord-Pijp
(1) (GroenLinks Oud Zuid)
(2) 1v 6p, 10,1x14,8cm, dik kringlooppapier, off-set, oranje, grijze en zwarte inkt, foto's, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB /
In de Noord-Pijp staan veel betaalbare woningen, ook al zijn ze klein en soms slecht onderhouden. Het is een broedplaats voor startende ondernemers en kunstenaars. Jongeren kunnen hier een zelfstandig bestaan opbouwen. Zulke plekken zijn belangrijk voor heel Amsterdam. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel wil kleine woningen samenvoegen. Het aantal koopwoningen zou moeten stijgen door de verkoop van huurwoningen. Door nieuwbouw komen er nu al grotere en duurdere woningen. GroenLinks vindt dat het dagelijks bestuur te hard van stapel dreigt te lopen. In een hoog tempo woningen samenvoegen en huurwoningen verkopen brengt op korte termijn het bijzondere karakter van de Noord-Pijp in gevaar. GroenLinks zal zich inzetten voor een afgewogen vernieuwing van de Noord-Pijp. Laat ons weten wat u vindt van de toekomst van de Noord-Pijp.
GroenLinks Oud Zuid staat elke maand een zaterdag met een stand. Daar kunt u met raadsleden praten. Eerstvolgende keer 27 oktober Eerste van der Helststraat.
7-10-01/4 Amsterdam, 07-10-2001 Beste buurtbewoners, Graag willen wij u op de hoogte brengen ...
(1) De belanghebbenden van Rijnstraat 93, Tarja, Orpheu en Elinor.
(2) wrs.A5, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 543 (8-10-01) p.31. Achtergrondinformatie in: Ravage 12 (20-9-02) p.22-23. Vrijwillig verlaten op 17-10-03 voor sloop/nieuwbouw seniorenwoningen
De Thomas van Aquinokerk in Rijnstraat 93 wordt al jaren niet meer gebruikt. De gemeente wil deze kerk met de grond gelijk maken. De sloop stuit ons tegen de borst. Het gebouw ongebruikt laten eveneens. Hierom voelen wij ons genoodzaakt het gebouw te betrekken. Wij vinden dat de kerk zijn functie als gemeenschapsruimte terug moet krijgen in de vorm van woon-, werk- en atelierruimte. We laten onze stem horen aan de gemeente die de hoeveelheid broedplaatsen drastisch aan het inkrimpen is. Binnenkort houden wij een open dag.
21-10-01/1 Beste Buren Zoals u misschien reeds heeft gemerkt ...
(1) de nieuwe bewoners (uitgegeven door bewoners Eerste Constantijn Huygensstraat 17/Jacob van Lennepkade 75, fp)
(2) wrs.A4, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 545 (30-10-01) p.12
Zoals u hebt gemerkt hebben wij 21 oktober de etages 1 en 2 van het pand gekraakt na een jaar leegstand. Eigenaar is Samantha Fagel, dochter van de beruchte Anton Fagel. Deze was in de jaren 70 actief onder de naam F&S Properties. Deze kocht hele straten op om dan de huurders (desnoods met geweld) eruit te krijgen en de (gesplitste) panden met woekerwinst door te verkopen. Over deze praktijken zijn complete zwartboeken verschenen. Aan deze praktijken kwam een eind na het faillissement van Fagel, wat meerdere hypotheekbanken aan het wankelen bracht. Zijn arrestatie in 1982 in de Slavenburg-affaire (zwart geld) haalde de landelijke pers. Na rechtszaken, waarbij hij door vormfouten bij justitie ontsnapte aan boetes/gevangenisstraf, heeft hij gezegd dat hij niet meer betrokken is bij de onroerend goed-markt. Dat is niet waar. Bij de Fagels worden tegenwoordig niet zozeer huurders de dupe als wel eigenaren die hun bezit willen verkopen. Fagel tekent een voorlopig koopkontrakt, waarna de verkopers ernstig onder druk worden gezet (veel gedupeerden spreken zelfs van chantage) zodat ze het voor een fractie van de oorspronkelijke prijs verkopen. Vaak dezelfde dag verkoopt Fagel het pand door. Dat er meer dan een luchtje aan het pand zit is duidelijk.
4-11-01/1 Beste Buren, ... Vandaag, zondag 4 november 2001, hebben wij besloten ...
(1) anoniem
(2) 21x14,9cm, cremekleurig papier, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA /
(5) Ontruimd 19-11-01, twintig arrestaties. Voor herdruk krantenartikelen Grachtenkrant 546 (12-11-01) p.24
Vandaag hebben wij de loods van de voormalige steenhouwerij Weegewijs bezet om ze te behouden tegen dreigende sloop. Eigenaar Frank van Dalen dacht morgen met de sloop te kunnen beginnen, terwijl er nog procedures lopen. Van Dalen heeft het Zwitsers Huis met kade, erf en loods (Rapenburg 44 t/m 54) gekocht uit de nalatenschap van zijn opa. Er is al jaren geen onderhoud meer gepleegd aan de bewoonde huizen. Hij wil slopen om een luxeappartementencomplex te bouwen. Buurtbewoners hebben bezwaren tegen de bouwplannen en de sloop. Buurtvereniging belangengroep Rapenburg heeft rechtsmiddelen aangewend om het Zwitsers Huis te behouden, zoals een aanvraag voor de monumentenlijst. Het is in Amsterdam gebruikelijk dat sloop plaatsvindt als zeker is dat er meteen daarna gebouwd zal worden. Maar de gemeente beging een blunder. Zij heeft een termijn laten verlopen. Omdat zij niet binnen een jaar had geantwoord op Van Dalen's aanvraag voor een sloopvergunning werd deze 'van rechtswege' verleend. De rechtszitting hiertegen is 8 november. Van Dalen wilde het juridische vacuüm gebruiken om de gebouwen voor de zitting te slopen. De loods is bezet en voor een deel zelfs gekraakt totdat er duidelijkheid is over de juridische situatie. Kom gerust even langs. Wees wijs met Steenhouwerij Weegewijs!
-12-01/4 NIEUWSBRIEF NUMMER 3 FORT VAN SJAKOO EN ASCII
(1) Het Fort van Sjakoo en ASCII
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Tekst in: Grachtenkrant 547 (26-11-01) p.33 e.v. Elektronische versie verspreid op 29-11-01. Voor Engelse vertaling zie /9
(6) Nieuwsbrief (Sjakoo en ASCii) 3
Het Woningbedrijf Amsterdam dringt ons een huurverhoging van 900% op. Op 10 september werden we gedagvaard. Het Fort had besloten geen juridisch verweer te voeren; volgens de huurwet is het toegestaan de huur voor bedrijfsruimtes aan te passen aan de marktwaarde. De rechter heeft 7 november opdracht gegeven aan de Bedrijfshuuradviescommissie om te rapporteren over een 'legitieme' huurprijs. De rechter drukt ons in een procedure waar we vanaf gezien hadden. Vlak voor de eerste rechtszitting kwam het WBA met een aanbod voor alternatieve huisvesting met een prijs per vierkante meter die toch nog 815% hoger is dan wat we nu betalen en slechts een derde van de ruimte biedt. Het eerste contact dat we weer met het WBA hadden was op 8 november tijdens de bezetting van het rayonkantoor Binnenstad door sympathisanten van het Fort en ASCII. Een twaalftal mensen verschansden zich in het kantoor aan de Muntendamstraat. Spandoeken maakten duidelijk waar het om ging: WBA = Winst Boven Alles, Sociale Huren voor Sociale Projecten en Geen Huurverhoging voor het Fort van Sjakoo. Ineens dook 'opperdirecteur' Pouw op. Hij weigerde met ons te praten. Als een arrogant generaaltje liep hij de ontwikkelingen in ogenschouw te nemen. Een van onze sympathisanten werd dat teveel. Hij kocht een bak met slagroom en drukte die Pouw in zijn gezicht. De taarterd werd opgepakt om dezelfde middag weer vrij te komen. De Mobiele Eenheid kwam de bezetters uit het pand halen. Ze werden alle twaalf anderhalve dag vastgehouden. Ze hebben een dagvaarding meegekreugen en dienen op 25 januari 2002 voor te komen.
Met het Latijns Amerika Centrum en De Vrije Ruimte is een offensief richting gemeenteraad op gang gekomen. Er lijkt zich een meerderheid in de raad af te tekenen die vindt dat er voor sociale en maatschappelijk actieve organisaties een moratorium op de huurverhoging ingesteld moet worden. Ondertussen lijkt het WBA zich ervan bewust geworden dat het wat aan zijn negatieve imago moet doen. De bureaucraten van het WBA vonden er niets beters op dan de feiten hier en daar een beetje te verdraaien.
-12-01/9 NEWSLETTER NUMBER 3 - FORT VAN SJAKOO AND ASCII
(1) Fort van Sjakoo and ASCII
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Engelse tekst
(6) News (Fort van Sjakoo and ASCii) 3
Vertaling van /4.
- -02?/17 NO More HeROS
(1) anoniem (uitgegeven door Kraak Spreekuur West)
(2) A4, fotokopie, foto, tekeningen
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB /
(5) Uitgegeven naar aanleiding van optreden wijkagent bij mislukte ontruiming gekraakte Houtsma-gebouw aan 2e Kostverlorenkade. Zie ook Grachtenkrant 614 (30-8-04) p.27
Wanted de pet van Hero. Beloning 2 kratten bier voor de pet van Hero Brinkman. Reageer depetvanhero@adres.nl.
-1-02/6 ¡ENOUGH IS ENOUGH! DAG X - AXIE DAG
(1) anoniem
(2) dubbelz., 13,2x9,2cm, oranje papier, voorkant: foto van krakers in dakgoot; achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.voorkant in Grachtenkrant 551 (28-1-02) p.12 en 553 (4-3-02) p.19, integraal in 552 (18-2-02) p.38. Met vermelding voor meer info http://enough.squat.net
Dag X - axie dag. Na te veel stille ontruimingen is het nu genoeg! Tijd voor verzet! Binnenkort zullen Vijzelstraat 5, Martelaarsgracht 4 en 6, Amsteldijk 12 en nog vele andere met bruut politiegeweld worden ontruimd. Kraak en verzet.
-1-02/11 DAG X BENEFIET FEEST ... De opbrengst van deze happening ...
(1) anoniem
(2) A6, lichtgeel papier, fotokopie, fotomontage, tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Chocoladefabriek per 1-2-02 verlaten na ontruimingsvonnis (Grachtenkrant 550 (14-1-02) p.15). Facs.in Woningnjet 12 (1-02) p.27
Eten, video's ter inspiratie, tekst en uitleg over de bedreigde panden. Bands de Skatonomen en The Worms plus D.J.s. De opbrengst van deze happening zal gebruikt worden ter ondersteuning van protest en verz bij de komende kraakpandenontruimingen op Dag X. 26.1 Chocoladefabriek Oostenburgervoorstraat.
-1-02/18 "Trek de Groene Grens
(1) Milieudefensie
(2) zegt Milieudefensie, ... Informatieblad Trek de Groene Grens: De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
(3) Informatieblad Trek de groene grens 1-02 Milieu Wonen
(4) UB ISG /
(5) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: logo/tek.
De open ruimte is van belang voor alle inwoners. Ons landschap biedt een keur aan interessante cultuurhistorische elementen. In november 2001 presenteerde de regering een beleidsplan voor de ruimtelijke inrichting van ons land. Volgens de nota kan tot 2015 een derde van Nederland op de schop. Nederland zal een stuk grond aan bebouwing kwijtraken groter dan de provincie Utrecht. Een zware aanslag op de natuur en het open landschap. Milieudefensie vindt dat de open ruimte moet worden beschermd door de Groene Grens. Daar stopt de bebouwing, zodat we rust en ruimte kunnen bewaren. Vrijwel alle claims voor wonen en industrie kunnen worden verwezenlijkt binnen de bestaande bebouwde gebieden.
De open ruimte verdwijnt in een onrustbarend tempo. De regering onderkent dat Nederlanders niet blij zijn met dat verlies. De Groene Grens beschermt de open ruimte tegen bebouwing en asfaltering en stimuleert intensiever grondgebruik. Er moet een open-ruimteheffing betaald worden als er bij uitzondering toch buiten de bebouwde kom gebouwd wordt. De derde maatregel is het ontwikkelen van 'groene buffergebieden' rondom steden en dorpen. De regering heeft het over rode contouren rond bebouwing. Het verschil is dat de regering deze niet koppelt aan een open-ruimteheffing en de grenzen het sluitstuk zijn van het planproces: zij wordt getrokken als projectontwikkelaars de kans hebben gehad plannen voor jaren op de rails te zetten.
3-1-02/1 Beste buren, Zoals jullie weten is het 'Paard van Amstel' ...
(1) Het paard van Aemstel (uitgegeven door bewoners Amstel 134-136 en Paardenstraat 2, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 550 (14-1-02) p.6
Het Paard van Amstel is sinds juni 1999 gekraakt. Wij pleiten voor behoud en renovatie en sociale woningbouw. Voor de onderste inkomenslagen is het onmogelijk geworden om een woning in de binnenstad te vinden. Dit monument is na verwaarlozing achtergelaten door de voormalige eigenaren Wind en Van Oostenbrugge. Door de kraak te ontruimen sloeg de gemeente de plank mis. Een mogelijkheid om aandacht te vestigen op speculatieve leegstand werd hiermee teniet gedaan. Naar aanleiding van justitiële perikelen van de eigenaren alsmede de druk die de omstreden ontruiming legde bij de gemeente, besloot deze in maart 2000 een onteigeningsprocedure te starten. Desalniettemin is het pand in april '01 met forse winst doorverkocht. De waarde werd in een speculatief hoogstandje naar 2,8 miljoen gulden opgeschroefd door Imca B.V. Dit bedrag is de prijs die Noord-as BV, een dochteronderneming van Imca BV van zelf geprezen megalomaan Erik de Vlieger, neergeteld heeft. Imca BV is een berucht netwerk, bekend van Shipdok in Noord, voetbalstadion Haarlem en luchtvaartbedrijf Metropolis. Wij eisen dat hier sociale woningbouw wordt gerealiseerd.
10-01-02/1 Amsterdam 10 januari 2002 Betreffende: Sloop Heilige Thomas van Aquino Kerk Rijnstraat 93 te Amsterdam
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners van Rijnstraat 93)
(3) Ams-Zuid Wonen-kr
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan WoningNjet 11 (1-02) p.14
Buurtbewoners, we attenderen u op de dreigende sloop van de Heilige Thomas van Aquino Kerk. Op 18 december 2001 is er een sloopvergunning afgegeven aan Stadsdeel ZuiderAmstel. Er is nog geen bouwvergunning aangevraagd en ook nog geen wijziging in het bestemmingsplan. De procedures nemen veel tijd in beslag. Als de Kerk gesloopt wordt is het risico groot dat voor onbepaalde tijd een braakliggend terrein het straatbeeld zal bepalen. Stuur onderstaande strook als bezwaar tegen de sloopvergunning aan het Stadsdeel.
23-1-02/1 NIEUWSBRIEF NUMMER 4 - Fort van Sjakoo en ASCii, Jan.2002
(1) Fort van Sjakoo en ASCii
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Tekst in Grachtenkrant 551 (28-1-02) p.15 e.v. Zie ook Ravage 2 (31-1-03) p.20
(6) Nieuwsbrief (Sjakoo en ASCii) 4
We hebben de twijfelachtige eer het 'bekendste' lokale voorbeeld te zijn van een 'bedreigde' ideële instelling. Er zal nog veel water door de Amstel vloeien, voordat er een goede oplossing zal gevonden worden voor het probleem dat het Woningbedrijf Amsterdam heeft gecreëerd. Het Woningbedrijf heeft de kantonrechter ingeschakeld om een marktconforme huur af te dwingen. Een huurder van een bedrijfspand wordt nauwelijks juridisch beschermd. Op 22 september hebben we een goed bezochte manifestatie georganiseerd. Tijdens een manifestatie van De Vrije Ruimte bij de Stopera werd de aandacht gevestigd op het falende marktbeleid en op het verdwijnen van vrijplaatsen en ambachtelijke bedrijfjes. Het wiel zal opnieuw moeten worden uitgevonden, nu de tandwielen niet meer geproduceerd worden. Samen met het Latijns Amerika Centrum hebben we een raadsadres ingediend om de huurverhogingen aan de kaak te stellen. Een meerderheid stemde op 13 december voor een motie om de aangezegde huurverhogingen voor een jaar op te schorten. Een tweede motie werd aangenomen waarin is bepaald dat de wethouder moet aandringen bij het Woningbedrijf tot opschorting van de huurverhoging voor ideële instellingen. De bezetting door sympathisanten van het Woningbedrijf leverde twaalf arrestanten op. Zij staan 25 januari terecht. In het Mozeshuis werd op 19 januari gedebatteerd over mogelijke oplossingen voor huisvesting van ideëele instellingen. Volgt adres van de verhuurder.
-2-02/6 Coöperatieve vereniging 'De Vrije Ruimte' is een samenwerkingsverband van de woon-, werk- en cultuurpanden in Amsterdam die gekraakt zijn, ...
(1) Coöperatieve vereniging De Vrije Ruimte
(2) 1v 10p, 14x23,4cm, off-set, meerkleurendruk, foto's
(3) Alt.lev Linkse bew Wonen-kra
(4) UB /
De Vrije Ruimte is een samenwerkingsverband van panden in Amsterdam die gekraakt zijn, dat ooit waren of op andere wijze uitgroeiden tot een eigenzinnige plek. Aanleiding voor het initiatief vormen de ontruiming van bestaande vrijplaatsen en de aangekondigde beleidswijzigingen op dit gebied van de gemeente.
Medio jaren negentig verenigden zich kraakpanden in het Gilde van Woonwerkgebouwen om iets te ondernemen tegen de culturele kaalslag. Een aantal grote complexen dreigen te worden weggevaagd. Een reeks spraakmakende panden zijn ontruimd. Het Gilde heeft de ogen van de stadsbestuurders geopend. Nu de subcultuur bijna de stad is uitgejaagd, heeft het gemeentebestuur onderkend dat Amsterdam versuft. 'Geen cultuur zonder subcultuur', riep de burgemeester uit. In 1998 werd het startsein gegeven voor een 'broedplaatsenbeleid'. De bedoeling is 'broedplaatsen' te creëren met ateliers, bedrijfjes en woningen. Wat doet denken aan wat in vele kraakpanden plaatsvindt. Het gaat om 2.000 ateliers en tienduizenden vierkante meters woon/werkruimtes. Een loffelijk streven, ware het niet dat het idee haaks lijkt te staan op de wijze waarop deze plekken van oudsher ontstonden. Vrijplaatsen zullen structurele oplossingen moeten vinden. Onderlinge solidariteit is essentieel. Ook om op de langere termijn zonder subsidiestromen te overleven. Volgt lijst van aangesloten panden.
2-2-02/13 DAG X RED JE STAD
(1) Het Vijzelstraat 5 Veganarchistisch Zwarte Blok Politburo
(2) 8,1 en drie maal 7,2cmx21cm, wrs.off-set, foto, tekeningen, voorkant: zwarte en rode inkt; achterkant: tekening op A4-formaat
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Zie 26-2-89/1 en 26-9-01/1
In 2000 werd Martelaarsgracht 6 gekraakt uit protest tegen de plannen van de eigenaar om een groot hotel te bouwen. Later werden 8 en 10 symbolisch gekraakt en eind 2001 een etage aan de Martelaarsgracht 4. Begin jaren '80 liet eigenaar Brals de panden door een knokploeg ontruimen en werden zij kort daarop nogmaals gekraakt. Ditmaal werden de krakers het huis uitgezet door de smeris. In 1990 liet Brals de rijksmonumenten voor een groot deel illegaal slopen. Zo wist hij een sloopvergunning voor 4, 6 en 12 af te dwingen. De gemeente heeft Brals beloond door het bestemmingsplan aan zijn plannen aan te passen. Nu de vergunningen zijn afgegeven en nummer 12 gesloopt, moeten wij oprotten. Wij zijn niet van plan zomaar te vertrekken!
De strijd tegen vrijplaatsen en kraakpanden wordt gevoerd door een brede coalitie van zakelijke en politieke belangen. Acuut met ontruiming bedreigd wordt de Vijzelstraat 5, speelbal van speculanten met een in 1993 begonnen geschiedenis van kraakacties. Met twee buurpanden werd de Vijzelstraat voor het laatst ontruimd op 16 juni 1998, herkraakt op 15 januari 2001. Het werd in gebruik genomen als het Counter-Information Agency Infocafé. Eigenaar Van Zijl houdt zich aan het beleid van de stad: laten verkrotten om speculantenwinst op te strijken. Hij heeft plannen om te slopen. Dag X, verz! is in voorbereiding tegen de komende ontruimingsgolf. Zorg dat je er bij bent!
14-2-02/2 Krakers Amstel 182 willen pand aan gemeente overdragen
(1) (Krakers Amstel 182)
(2) 21x15,2cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) FP /
(5) Verspreid in Mozes & Aäronkerk bij aanvang debat Binnenstad sociaal! Zie ook Ravage 3 (22-2-02) p.10
De aktiekraak van 10-2 wordt beëindigd. De kraakgroep Rembrandtpleinbuurt wil het pand aan de gemeente overdragen omdat wij vinden dat de gemeente behoort op te treden tegen lakse huisbazen, in dit geval woningcorporatie het Oosten. Het pand werd gekraakt omdat er in het project Amsteldriehoek sinds de aankoop in 1997 niets is gebeurd. De niet voortvarende woningproductie komt door een sloom werkende marktpartij. Een stukje verder treffen we een nog schrijnender geval: Het Paard van Amstel staat al twintig jaar te verkrotten. Er is geen voortgang in de onteigeningsprocedure. Intussen drijven nieuwe eigenaar De Vlieger en zijn kornuiten de prijs flink op, wat ten koste kan gaan van de mogelijkheid om sociale woningbouw te realiseren. We dragen symbolisch een sleutel over aan de gemeente in de hoop dat men wat doet aan de speculatiepraktijken van speculanten én woningbouwverenigingen.
17-2-02/2 Bijgewerkte versie tot 15 februari 2002 Nieuwe fase in criminalisering van de Barcelonese kraakbeweging
(1) (steungroep Juanra)
(2) 1v 4p, A5, fotokopie
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.in Grachtenkrant 552 (18-2-02) p.21 e.v. Aktieverslag zwaaidemo in Ravage 4 (15-3-02) p.9
Op 16 januari werd de Spaanse kraker Juanra opgepakt. Hij is overgebracht naar een Extra Beveiligde Inrichting. Hij is voorlopig teruggeplaatst in het 'gewone' bajesregime. Juanra wordt door de Spaanse autoriteiten gezocht wegens vermeende ondersteuning van de Baskische afscheidingsbeweging ETA. In Spanje is een criminaliseringscampagne tegen de kraakbeweging in Barcelona op gang gekomen. Janra is nauw betrokken bij het krakersbolwerk Kasa de la Muntanya. Tevens is hij zanger in de politiek geëngageerde band Kop. De bestrijding van de ETA heeft een massahysterie op gang gebracht. De politie wil de beweging in een kwaad daglicht stellen. De tipgever heeft zijn verklaring voor de rechter ingetrokken, aangezien die onder dwang is afgenomen. Veel mensen uit de Spaanse scene durven zich niet met solidariteitswerk voor de gevangenen bezig te houden uit angst dat zij de volgenden zullen zijn die aangepakt worden. Dat is bitter voor degenen die zitten op grond van geconstrueerde aanklachten of ongefundeerde verdachtmakingen. Naast de criminaliseringsgolf zijn een groot aantal kraakpanden ontruimd. Volgt informatie over repressie in Barcelona en de rest van Spanje. De Nederlandse justitie zocht al jarenlang naar een voorwendsel om voormalig kraakpand Vrankrijk te kunnen binnenvallen. Op 17 januari werd het complete pand doorzocht. Met het huwelijk van WA en Maxima voor de deur is het natuurlijk interessant om rond te neuzen in het 'beruchte krakersbolwerk'. Ook in 1990, aanslag Spaans verkeersbureau op de hoek Overtoom en Stadhouderskade, werd in de pers stemming gemaakt voor vermeende banden tussen de kraakbeweging en ETA. Juanra moet onmiddellijk vrij! Volgen adres, webadressen en titels van twee boekjes over repressie in Spanje, te koop bij Sjakoo.
26?-2-02/1 Beste Buurtbewoner, Afgelopen zondg hebben wij het leegstaande pand aan de Lange Leidsedwarsstraat 166 betrokken, ...
(1) de bewoners van de Lange Leidsedwarsstraat 166
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 553 (4-3-02) p.12. Aldaar ook reaktie van eigenaar
Zondag hebben wij het leegstaande pand Lange Leidsedwarsstraat 166 betrokken, omdat wij een woning nodig hebben. De wachttijden voor een betaalbare woning zijn onaanvaardbaar. De combinatie van woningnood met de huidige leegstand is onbegrijpelijk. Ingrijpen van de politiek is noodzakelijk. Leegstand en woningnood zullen alleen maar toenemen. De vraag naar woningen is groter dan het aanbod en wordt kunstmatig in stand gehouden. Een woning op de vrije markt wordt onbetaalbaar, ook voor de modale portemonnaie. Verklaringen omtrent de duur van de leegstand kunnen we goed gebruiken. Bijgevoegd vindt u zo'n verklaring. Voor u een kleine moeite, voor ons van levensbelang.
31?-3-02/1 Beste buurtbewoners, Vanaf vandaag zal Conradstraat 70 weer bewoond worden.
(1) Uw krakers. (uitgegeven door bewoners Conradstraat 70, fp)
(2) wrs.A4, fotokopie, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 555 (1-4-02) p.4
We kraken Conradstraat 70 uit protest tegen de plannen voor het blok 1e Leeghwaterstraat en Lijndenstraat. Het is onvoorstelbaar dat hier alle sociale huurwoningen worden opgeofferd voor een klein aantal luxe woningen. Eigenaar Eigen Haard zegt te willen beantwoorden aan de vraag naar woningen in het middensegment. Hier is slechts sprake van bouwen voor het bovensegment - woningen van zeker 3 ton euro. De woningbouwvereniging is slechts op geld uit. Er is onderzocht of het mogelijk is te renoveren, maar natuurlijk stond al van te voren vast dat nieuwbouw goedkoper was dan renoveren. De panden in het midden van het blok zijn al illegaal gesloopt terwijl er een aanvraag voor een rijksmonumentenstatus liep, ingediend door de bewoners. We zijn van plan te blijven totdat er plannen zijn die deze authentieke arbeiderswoningen behouden.
-3-09/9 Open dag ADM Zondag 24 maart ...
(1) ADM
(2) dubbelz., 10,7x14,8cm, off-set, kleurendruk, tekeningen
(3) Ams-West Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.voorkant in Grachtenkrant 554 (18-3-02) p.35
24 Maart ADM Hornweg, stedelijk debat over eigenzinnige cultuur en expo. Vervoer per boot of bus.
-3-02/16 Gaat het in mei om de wereld van jou? ... Informatieblad Bescherm de Groene Ruimte
(1) Stichting Natuur en Milieu
Milieudefensie; n(o)vib oxfam netherlands
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, voorkant: logo, logo's/tek.
(3) Milieu Verkiez Wonen
(4) UB /
(6) Informatieblad Bescherm de groene ruimte
Bescherming van de groene ruimte, eerlijke handel met ontwikkelingslanden en schoon en efficiënt vervoer staan centraal in de campagne in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Volgens de regering kan tot 2015 een derde deel van Nederland op de schop. Boerenland maakt plaats voor woningen, bedrijven en wegen. De open ruimte moet worden beschermd door een Groene Grens. Daar stopt de bebouwing. Bebouwing is onomkeerbaar. Wij vragen: niet bouwen in open landschap, boeren belonen voor beheer van landschap en water, investeren in mooi groen. Voor een nationaal natuuroffensief is deze regeerperiode vijf miljard euro nodig.
Vergelijking van verkiezingsprogramma's ten aanzien van contourenbeleid, open ruimte heffing, boeren belonen en investeren in mooi groen.
-3-02/18 ROA Red Opvang Asielzoekers
(1) (ASKV/SV)
(2) dubbelz., 15x10,8cm, dik kringlooppapier, voorkant: tekening
(3) Mhg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Ansichtkaart
Kaart aan Burgemeester Cohen. Ik steun de ontruiming van de ROA woningen door de gemeente niet. Ik doe een beroep deze ontruimingen op te schorten tot er voor een ieder wenselijke oplossingen zijn gevonden.
17-3-02/1 ADMIRAAL DE RUYTERWEG 316 & 318 GEKRAAKT Beste buurtbewoners, ...
(1) (de bewoners van Admiraal de Ruyterweg 316 & 318)
(2) wrs.A4, fotokopie
(3) Ams-W-B&L Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 554 (18-3-02) p.30
Vandaag zijn Adm.de Ruyterweg 316 en 318 gekraakt. Nummer 316 stond al 3 jaar leeg, 318 1½ jaar. Pand 316 is eigendom van R.Eras uit Helvoirt. Deze man heeft veel panden opgekocht met als doel splitsen en met grote winst verkopen. Deze woningen wil hij eerst renoveren met subsidie van de gemeente en dan verkopen. De gemeente wil niet dat subsidie misbruikt wordt en eist het geld terug. Hierdoor staat het pand te verkrotten. Op panden heeft hij 9.500.000 euro aan hypotheken rusten, verstrekt door het Pensioenfonds voor Architektenbureaus en Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie. Pand 318 is in erfpacht bij J.M.W.Overweg uit Almere. Zij wil ook koopappartementen realiseren.
De hele buurt heeft een opknapbeurt ondergaan. Deze twee panden springen er uit met hun verwaarloosde staat. De slechte staat is de heren aan te wrijven. Ook hier leidt spekulatie tot verkrotting. Daar moet nu een einde aan komen. Het is absurd te zien dat een groot aantal woningen leeg blijft staan, omdat de eigenaar hoopt op winst. Wij vinden dat de gemeente moet ingrijpen. Wij willen de panden gebruiken voor bewoning. Nederland is niet vol, er staat te veel ruimte zinloos leeg!
19-3-02/1 VERZET TEGEN ONTRUIMING! Deze morgen, ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Martelaarsgracht 4-III en 6)
(2) wrs.A5, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 555 (1-4-02) p.29
Deze morgen worden minimaal 6 kraakpanden ontruimd. 25 Mensen verliezen daardoor een dak boven hun hoofd: Amsteldijk 12, Nieuwe Nieuwstraat 21, Kalverstraat 150, Vijzelstraat 5, Camperstraat 22 en in de straat waar je je nu bevindt, Martelaarsgracht, de nummers 4 en 6. Wegens een falend gemeentebeleid en waardeloze plannen van de huiseigenaren zijn wij niet van plan te vertrekken. Er zijn acties gepland. De woningnood is nog steeds een feit. Toch geeft de gemeente ruim baan aan speculanten. Op Martelaarsgracht 4-12 moeten 5 panden wijken voor een hotel. Twee panden zijn illegaal gesloopt. Rijksmonumenten werden door eigenaar G.Brals met een knokploeg ontruimd. Het hotel paste niet in het bestemmingsplan. Na twaalf jaar heeft hij een sloopvergunning weten af te dwingen. De gemeente heeft Brals beloond door het bestemmingsplan aan te passen.
Vijzelstraat 5 is al jarenlang een speculatieobject dat nu in handen is van Van Zijl. Er komen kantoorruimtes, terwijl er nog zat ongebruikte kantoorruimtes zijn. Camperstraat 22 is een voorbeeld van ontruiming voor leegstand. Het stadsdeel wil slopen, de plannen zijn nog niet rond en de huurders kunnen blijven. Bij de andere panden zijn de plannen dusdanig vaag dat het aannemelijk is dat er weinig gaat gebeuren na een ontruiming. Door het verdwijnen van woningen en hun bewoners wordt de binnenstad steeds eenzijdiger, verliest haar dynamiek en is alleen nog maar interessant voor zakenlui en toeristen.
20?-3-02/1 NIET ZIJ, MAAR HIJ ... MOET IN DE BAK !!!
(1) Anarchistische Groep Amsterdam
(2) 29,7x21cm, fotokopie, logo's/tek., foto's
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) FP /
Niet de verdedigers van sociale woonruimte en een bewoonbare binnenstad moeten in de bak, maar Gezinus Brals (uitplaatsen tientallen krakers en huurders met gebruik van knokploegen en intimidatie, 20 jaar verkrotting, illegale sloop Rijksmonumenten). Klassenjustitie in Amsterdam. Corrupte ambtenaren, bouwbedrijven en huisbazen krijgen vrij spel. Vrijheid voor de 3 arrestanten van de Martelaarsgracht!
21-3-02/1 Vandaag geeft het ASKV/Steunpunt Vluchtelingen acte de présence.
(1) Stichting ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
(2) dubbelz., A4, dik rood papier, fotokopie, tekening
(3) Mhg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG /
De gemeente heeft besloten 45 asielzoekers uit hun ROA-woning (Regeling Opvang Asielzoekers) te zetten. Wij laten zien hoe het is als mensen op straat staan. Zij worden aan hun lot overgelaten. Het is godgeklaagd dat bejaarden, kinderen en zieken maar ook mensen die gewoon weg niet naar hun land van herkomst terug kunnen, 28 dagen de tijd krijgen om hun boeltje te pakken. Hoe kan de gemeente dit landelijk beleid volgen? Het gaat om vluchtelingen uit Irak, Somalië, Ethiopië, Angola die gemiddeld 5 jaar in Nederland zijn. Zij zijn uitgeprocedeerd maar nooit uitgezet. Ze zijn al jaren gehuisvest in ROA-woningen. Niemand is vertrokken; ze hebben immers geen alternatief. Hun ziekenfonds en leefgeld (200 euro pm) zijn gestopt. Volgen voorbeelden van uit te zetten mensen. 25 Februari was het eerste kort geding in de ontruimingsprocedure. De rechtbank bepaalde dat hij binnen een maand zijn woning moet verlaten. Advocaat Van Haren heeft de gemeenteraad een raadsadres geschreven om te protesteren. Het Autonoom Centrum en het ASKV gaan actie voeren als het tot ontruimingen komt. Vluchtelingenwerk, het AC en het ASKV vragen de gemeente de ontruimingen stop te zetten. Deze mensen horen op humanitaire redenen een verblijfstitel te krijgen.
21-3-02/2 Gaat het in mei om de wereld van jou? ... Debat: Bescherm de groene ruimte
(1) Stichting Natuur en Milieu
Milieudefensie
n(o)vib oxfam netherlands
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: logo's/tek.
(3) Milieu Verkiez Wonen
(4) UB ISG /
Debat Bescherm de groene ruimte, 21 maart Felix Meritis. Debatten over onze eisen: Rode contouren (strakke grenzen rond bebouwd gebied, buiten die contouren mag niet worden gebouwd), openruimteheffing (bouwen in de groene ruimte minstens zo duur maken als bouwen in bebouwd gebied), boeren belonen (boeren zorgen voor een aantrekkelijk landschap, van productiesteun naar betalen voor beheer van natuur) en investeren in groen. Kamerleden van PvdA, CDA, Groen Links en SP en deskundigen van Milieudefensie en Natuur en Milieu over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.
29-3-02/1 29/3-2002 Beste buren Op 13 Januari 2002 hebben wij de 1e en 2e verdieping van Camperstraat 22 gekraakt.
(1) De vorige bewoners van Camperstraat 22
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Woningnjet 17 p.XIX
Op 13 januari hebben wij de 1e en 2e verdieping van Camperstraat 22 gekraakt. Beide verdiepingen maken deel uit van het sloopblok Camperstraat 18-22 en Eilandstraat (Tilanusstraat?, fp) 34-58. Het bevreemdde ons dat wij op 19/3 ontruimd werden met minstens 15 ME-bussen. Dit had tot doel deze ruimtes tijdelijk te verhuren aan zogenaamde anti-krakers. De sloopvergunning is nog niet afgegeven. Jerker Westfal bij het stadsdeel Oost Watergraafsmeer had besloten dat er met deze krotwoningen nog wel iets te verdienen was door er antikrakers in te zetten. Maar volgens ons is geld niet de enige reden. Een verschil tussen krakers en antikrakers is dat de eersten misstanden zoals hier op de Camperstraat aan de kaak stellen. Anti-krakers laten zich manipuleren. Vanwege de misstanden op de woningmarkt zijn we genoodzaakt om te kraken. Hierdoor komt de scheefgroei in het woningbeheer aan het licht, namelijk de ongelijke behandeling van woningzoekenden.
-4-02/31 Beste buurtbewoners, Vandaag is Korte Prinsengracht 46hs gekraakt ...
(1) de nieuwe bewoners (uitgegeven door bewoners Korte Prinsengracht 46hs, fp)
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 556 (15-4-02) p.22
Vandaag is Korte Prinsengracht 46hs gekraakt. Volgens buren is het 39 jaar geleden dat er hier voor het laatst iemand woonde. Er waren kantoren gevestigd. Het laatste kantoor is twee jaar geleden vertrokken. In Amsterdam heerst grote woningnood: tien jaar wachten op een sociale huurwoning is niet vreemd. Ondertussen staan vele woningen leeg. Kraken is een manier om deze misstand op te lossen. Wij, de nieuwe bewoners van de bel-etage, zijn al jarenlang op zoek naar een woning en willen door het kraken ons uitspreken tegen leegstand en voor sociale woningbouw.
-4-02/35 Ouderen NU ... 'Goede zorgvoorzieningen voor ouderen niet te betalen? Onzin!'
(1) SP-Platform Ouderen
(2) 1v 4p, 31x45,2cm, meerkleurendruk, off-set, logo's/tek., foto's van o.a.P.Levitton, E.Rijpma/HH en G.Scargo/SP
(3) Gezondheid Wonen
(4) UB ISG /
(6) Ouderen Nu voorjaar 2002
Allerlei zekerheden zijn aan het verdwijnen. Alles wat vorige generaties belangrijk vonden is door acht jaar Paars genadeloos uitgekleed. Het wrange is, dat de oplossingen van Fortuyn nog veel erger zijn. Lees zijn boek maar. VVD, PvdA en D66 hebben zich acht jaar bezig gehouden met de privatisering en het vergroten van de kloof tussen arm en rijk. Voor minder kapitaalkrachtige ouderen is de zorg dramatisch uitgekleed. Wij pleiten voor twintigduizend extra verpleegkundigen. De SP wil een staatssecretaris voor ouderen. We hebben de zorg voor ouderen uitbesteed. Dat kost geld en daar moet je niet over zeuren. De inkomens van ouderen met alleen AOW of een klein pensioen moeten omhoog. Pensionering met 65 jaar is een onaantastbaar recht. Er moeten meer en betaalbare aangepaste ouderenwoningen komen en meer woonzorgcomplexen. Het openbaar vervoer moet beter toegankelijk gemaakt worden voor ouderen. Leve de grijze golf!
18-4-02/2 Amsterdam, 18 april 2002 Aan alle bewoners van de Blokmakersstraat 1-39, ... Structurele aanpak vochtklachten nodig
(1) Wijkopbouworgaan Gouden Reael
Wijkcentrum Jordaan en Huurdersvereniging Jordaan
(2) wrs.1v 4p, A5, fotokopie
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) kopie FP /
Aan bewoners van (delen van de) Blokmakersstraat, Touwslagersstraat, Grote Bickersstraat, Keerpunt, Zeilmakersstraat en Hollandse Tuin. Er zijn ernstige gebreken in het complex. De Key reageert niet adequaat op klachten. Met name vochtoverlast komt voort uit structurele gebreken zoals 'koudebruggen' waarop condensatie en schimmelvorming optreedt. Dit wordt bevorderd door een gebrekkig ventilatiesysteem. Van een zo jong nieuwbouwcomplex met aantrekkelijke huurwoningen is het doodzonde als een grote sociale verhuurder de verloedering de vrije hand laat. Wij willen de klachten bundelen en De Key bewegen de klachten aan te pakken. Een aantal huurders heeft via een onderhoudsprocedure bij de Huurcommissie huurverlaging gekregen. Oproep aan alle huurders van het complex die klachten hebben, om deze procedure te starten. Wij sturen klachtenbrieven door naar De Key. Lijstje met voorgedrukte klachten. Uitleg over koudebrug en ventilatie. Oproep lid te worden van Huurdersvereniging Jordaan.
-5-02/4 2 ... Huurderskrant ... Slaagkans woningzoekenden daalt
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 1v 4p, 30x42,2cm, krantenpapier, off-set, zwarte en rode inkt, foto's, tekening van S.Alie
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Druk: Dijkman Offset. Oplage 320.000 ex. Verspreid met ingevouwen /5
(6) Huurderskrant 2
Woningzoekenden vinden steeds moeilijker binnen een redelijke termijn een woning. Op verzoek van de HA wordt nu voor het eerst gekeken hoe groot per groep woningzoekenden de kans is een geschikte woning te vinden. Starters slagen vooral in de particuliere huursector. De kans op een geschikte woning is voor gezinnen met kinderen het kleinst. Ouderen boven de 60 jaar komen relatief goed aan bod doordat zij meestal een lange woonduur opgebouwd hebben. Huishoudens met een inkomen tussen 130% van het minimumloon en de ziekenfondsgrens zijn het slechtst af.
Een commissie heeft de staatssecretaris geadviseerd het huidige puntenstelsel te vervangen door een stelsel van boxen. De populariteit van de buurt waar de woning staat gaat de huur medebepalen. Verder is voorgesteld alle huren eens in de vijf jaar aan te passen aan de ontwikkelingen, zodat ook zittende huurders met grote huurstijgingen te maken kunnen krijgen.
De onderhandelingen tussen de corporaties en de huurderskoepels over de jaarlijkse huurverhoging verlopen dramatisch. Er is slechts weinig ruimte voor onderhandelingen.
Informatie over rechten van huurders bij stedelijke vernieuwing aan de hand van voorbeelden uit de K-buurt in Zuid-Oost en de wijk Jeruzalem in de Watergraafsmeer.
2001 Was een rampjaar bij de Huurcommissie door een reorganisatie. De automatisering liep spaak, de heffing van leges werd een puinhoop en de voorbereiding van de zaken voor de huurcommissie werd slechter. Hierdoor namen de werkachterstand en het aantal klachten toe.
-5-02/5 1 Huurverhoging lang niet altijd terecht ... WOONLASTENKRANT 2002/2003
(1) MUG/ASW
(2) 2v 8p, 30x42,2cm, krantenpapier, off-set, zwarte en rode inkt, foto's
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Druk: Dijkman Offset. Oplage 340.000 ex.
(6) Woonlastenkrant 2002/2003
Informatie over huurprijzen woonruimte, weigeren huurverhoging en de achterstallig onderhoudsprocedure.
-6-02/13 HUREN SOCIALE HUUR VOOR CULTUUR!
(1) (SP Amsterdam)
(2) dubbelz., 10,5x14,8cm, off-set, meerkleurendruk, voorkant: tekening; achterkant: logo/tek.
(3) Ams-alg Kultuur Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Protestkaart. Zie -4-03/12
Briefkaart aan de wethouders. In de binnenstad worden culturele en maatschappelijke instellingen geconfronteerd met extreem hoge huren. Die kunnen er toe leiden dat instellingen genoodzaakt zijn de binnenstad te verlaten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de verscheidenheid en levendigheid van de binnenstad. De binnenstad is toch meer dan een koopparadijs? Daarom wil ik sociale huren voor culturele en maatschappelijke instellingen. Ruimte om naam in te vullen.
24-6-02/1 STEVE BIKOPLEIN 8 II GEKRAAKT
(1) Kraakgroep Steve Bikoplein 8 II
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 561 (1-7-02) p.19
Op 23 juni hebben wij Steve Bikoplein 8 II gekraakt. Dit stond erg lang leeg en werd, ondanks beloftes van eigenaar Olympus groep, niet verbeterd. Daarom hebben wij besloten het heft in eigen hand te nemen en deze etage toe te voegen aan het woningbestand.
14-7-02/1
(1) (uitgegeven door bewoners Molukkenstraat 151)
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan Grachtenkrant 562 (15-7-02) p.2. Nederlandse en Arabische tekst
Buurtpamflet om te laten weten dat Molukkenstraat 151 van woningbouwvereniging Ons Huis na lange leegstand gekraakt is.
-8-02/7 ZATERDAG 24 AUGUSTUS BUURTMANIFESTATIE
(1) (uitgegeven door Kraakgroep Oost)
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 564 (19-8-02) p.11
24 Augustus 'guided tour' over uitverkoop van sociale huurwoningen en leegstand in de indische buurt. Op 11 augustus vertrokken wij om Madurastraat 39 huis te kraken, een gerenoveerd appartement in een verticaal gesplitst pand. Er bleek na anderhalf jaar leegstand net iemand ingetrokken te zijn. Wij denken dat dit een antikraker is. De politie was reeds gearriveerd. Onze woordvoerder bood aan de deur te repareren en de schade te betalen. De politie besloot de woordvoerder te arresteren. Er ontstond een duw- en trekpartij waarbij de politie spoot met pepperspray. 16 Mensen werden op straat gearresteerd. De dienders drongen een pand aan de Borneostraat binnen en arresteerde nog eens 15 mensen die niets met de kraak te maken hadden. Zij werden op hun knieën op de grond gezet met hun handen in hun nek. Later werden 10 van deze mensen vrijgelaten, de rest maandagavond en drie hebben een aanklacht gekregen. Dit was een geval van buitenproportioneel politieoptreden.
Nu wil onze kapitalistische regering dat een deel van de goedkope woningvoorraad wordt verkocht aan eigenaar-bewoners. Iedereen die het huis waar hij woont niet kan kopen moet de buurt uit. Een van onze grondrechten wordt niet gegarandeerd, ons recht op huisvesting. Wij lossen het probleem zelf op door directe actie. Er heerst woningnood. Ondertussen staan er heel veel panden leeg. Uitnodiging voor buurtmanifestatie op 24 augustus vanaf de Borneostraat. Deze eindigt op het Javaplein. Aldaar zullen sprekers, muziek, eten en acts de middag tot een feest maken.
6-8-02/1 transformatorhuis gekraakt
(1) De nieuwe bewoners van het transformatorhuis
(2) foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 564 (19-8-02) p.17. Pand zelfde maand verlaten vanwege asbestplafond. Foto kraakaktie in: Ravage 13 (11-10-02) p.24
Vandaag hebben wij het voormalige transformatorhuis op het Storkterrein (Czaar Peterstraat 213-231) opnieuw in gebruik genomen. Sinds 4 jaar was er geen bestemming meer voor. Wij willen deze ruimte inrichten als werk- en woonruimte. De plannen voor het terrein zijn alles behalve concreet. Heijmans-IBC Vastgoedontwikkeling B.V., de eigenaar, heeft aangegeven rond 2010 klaar te zijn met het terrein. Zij richten zich op creatieve en culturele ondernemers. Wij hopen tijdens het Open Monumentenweekend de ruimte voor bezichtiging open te kunnen stellen.
23-8-02/1 STICHTING WIJKOPBOUWORGAAN SPAARNDAMMER- EN ZEEHELDENBUURT ... Protest startbijeenkomst
(1) Stichting Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt
(2) A4, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Huis-aan-huis verspreid
Buurtmanifestatie Mokum aan het IJ, 24 augustus Spaarndammerstraat. Steun onze buurtacties voor behoud van de Sociale Nieuwbouwwoningen. Woningstichting De Key heeft van het stadsdeel toestemming gekregen tot verkoop van haar totale bezit aan sociale nieuwbouwwoningen aan het Suikerplein en omgeving. Het gaat om 550 woningen. Deze nieuwbouw is met vereende krachten van buurtbewoners tot stand gekomen! De Bewonersraad Spaarndammerbuurt en bewonerscommissie Suikerplein zijn niet principieel tégen maatregelen die het eigen woning bezit moeten bevorderen. Verkoop van deze nieuwbouw gaat ten koste van de buurtbewoners met een smalle beurs. Zoals de verkoopplannen nu uitgewerkt zijn houdt het een frontale aanval in op de sociale structuur van de Spaarndammerbuurt. De Key is niet bereid verkoopkortingen toe te passen voor zittende huurders. De bewonerscommissie en Bewonersraad wensen stopzetting van alle procedures tot verkoop sociale huurwoningen zolang de consequenties en verkoopvoorwaarden voor de buurt niet op een sociaal aanvaardbare wijze geregeld is. Ook de plannen tot ombouw dure huurwoningen zijn onaanvaardbaar. Stop de afbraak van Betaalbare Sociale Nieuwbouwwoningen Suikerplein.
23-8-02/2 Protest startbijeenkomst Buurtmanifestatie Mokum aan het IJ
(1) (bewonerscommissie Zaandammerplein)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) FP /
Geen aantasting woonrechten zittende huurders, geen gedwongen uitplaatsing van bewoners bij samenvoeging, geen dure huurwoningen ten koste van alles en geen afbraak van sociale samenhang en structuur! 12 Augustus zijn de plannen voor het complex Zaandammerplein door het Woningbedrijf openbaar gemaakt. Het is als een mokerslag aan gekomen. Met een onjuiste interpretatie van het woonwensenonderzoek en oneerlijke slogans komt een plan te voorschijn dat puur gebaseerd is op economisch rendement. Het plan leidt er toe dat 200 huurders hun woning moeten verlaten. Voor de overige 400 bewoners is er een groot onderhoudsplan. Woningen met collectieve verwarming worden voorzien van individuele verwarming. Aan fundamentele gebreken wordt de komende jaren niets gedaan. Een plan waar zittende huurders niet beter van worden. Een groot aantal bewoners moeten blijven in vochtige, gehorige en te kleine woningen. Bewoners dreigen gedwongen te worden te vertrekken om luxe huurappartementen te realiseren middels samenvoeging met onbetaalbare huren van 750 euro per maand. De bewonerscommissie eist van het Woningbedrijf Amsterdam intrekking van het plan tot samenvoegingen, overleg over een plan dat uitgaat van woonwensen bewoners, geen gedwongen uitplaatsing en aandacht voor woonwensen oudere bewoners.
24-8-02/1 STOP AFBRAAK SOCIALE HUURWONINGEN In de Spaarndammer-en de Zeeheldenbuurt
(1) Stop Afbraak Sociale Huurwoningen
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
Vorige week donderdag is het actiecomité Stop afbraak sociale huurwoningen opgericht. De woningcorporaties en het stadsdeel willen 24 augustus het verdwijnen van 1300 sociale huurwoningen in de Spaarndammerbuurt met een braderie vieren. Als de plannen van verkoop, samenvoeging, dure renovaties en sloop doorgaan zullen 2000 bewoners moeten vertrekken! In de Zeeheldenbuurt staat hetzelfde te gebeuren. Vergelijkbare plannen zijn in de Staatsliedenbuurt doorgevoerd. Hooguit 30% van de oorspronkelijke bewoners is gebleven. Volgens de bewoners is er ellende voor de achterblijvers en verdeeldheid tussen de oude en nieuwe bewoners gecreëerd. De stadsdeelraad wil een plan doordrukken dat de buurt niet wil. Een voorstel tot een 'woonwensenonderzoek' wordt afgewezen. Ons comité is bezig met een enquête. De voorlopige resultaten wijst er op dat stadsdeel en corporaties plannen maken die in strijd zijn met de belangen van de meerderheid in onze buurt! De huren zullen flink stijgen. Er staan momenteel veel woningen te koop. De wachtlijst voor sociale huurwoningen wordt langer. Vooral de winstbelangen van corporaties en bouwbedrijven worden gediend. Actie op 24 augustus. Binnenkort willen we op een buurtavond de buurteisen bespreken.
24-8-02/2 Bewonersraad Spaarndammerbuurt werkt mee aan Sociaal Plan op Maat
(1) (Bewonersraad Spaarndammerbuurt)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
Bereikte resultaten: geen gedwongen uitplaatsing bij renovatie, recht op terugkeer eigen woning, buurtprioriteit bij toewijzing renovatiewoningen, geen ontbinding huurcontracten zonder passend aanbod, afspraken over huurgewenning en sociale begeleiding.
24-8-02/3 Bewonersraad Spaarndammerbuurt onderhandeld over Sociaal Plan op Maat Plus
(1) (Bewonersraad Spaarndammerbuurt)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
Nog niet bereikte resultaten: kwaliteitsverbetering van 3000 sociale huurwoningen, ontbreken van een visie hoe de kernvoorraad behouden kan blijven voor buurtgerichte wooncarrière, ontbreken plan voor herhuisvesting en voor behoud met nieuwbouw van het ouderencentrum de Bogt/Westerbeer, behoud van woonduur in bijzondere gevallen en ondertekening van sociaal plan Spaarndammerbuurt.
24-8-02/4 Bewonerseisen Bewonersraad Spaarndammerbuurt in het kader van het project SpaarndammerHout
(1) (Bewonersraad Spaarndammerbuurt)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
Bewonerseisen: vernieuwen 'oude' Spaarndammerbuurt, investering in de stedelijke sociaal-economie van de buurt, respecteren woonrechten en woonduur, versterking sociale samenhang, betaalbare kwaliteitsverbetering, verkoop aan zittende huurders, uitbreiding ouderencentrum Bogt/Westerbeer, 80 nieuwbouw woningen voor ouderen Assendelftstraat, versterking buurtwinkels, ontwikkeling Houthavens ten gunste van de huidige buurtbewoners, versterken democratische controle op woningcorporaties, vervangende huisvesting en wooncarrière in Houthavens, herstructurering Spaarndammerstraat tot aantrekkelijk winkelgebied en grotere zeggenschap over eigen woning + omgeving. Tegen uitverkoop van 550 sociale nieuwbouw woningen omgeving Suikerplein, tegen gedwongen uitplaatsing door samenvoeging woningen, tegen ombouw 1500 woningen tot dure koop- en dure huurwoningen, tegen afbraak sociale structuur en tegen eenzijdige aanpak van de vernieuwing gericht op hogere inkomensgroepen van buiten de buurt/stad.
24-8-02/5 BRANDBRIEF BESLIST U, OF BESLIST HET STADSDEEL OVER UW WONING?!
(1) SP-Westerpark
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: logo/tek., ook rode en groene inkt
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
1: Het stadsdeel en de woningbouwverenigingen de Key, Patrimonium en het Woning Bedrijf Amsterdam hebben grootse plannen, ook met uw woning. Van de 4800 betaalbare woningen in de buurt moeten er 1300 verdwijnen. De buurt is nog niets gevraagd. Het bewonersplatform wees op de noodzaak van een woonwensenonderzoek 'voordat' er plannen worden gemaakt. Daar wil dit college niets van weten. Wij vinden dat de bewoners bepalen wat er met hun woning en buurt gebeurt. Eerst de bewoners, dan de plannen! De SP start een eigen onderzoek. Wij vragen uw medewerking aan de enquête op de achterkant van deze brief. Beslist u of beslist het stadsdeel?
2: Voldoet uw woning aan uw woonwensen? Is het uw wens om in de buurt te blijven wonen? Wat heeft de voorkeur wat betreft de toekomst van uw woning? Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent? Bent u het eens met de plannen om van goedkope huurwoningen dure huur- en koopwoningen te maken?
24-8-02/6 ZOEK EN WIN VOOR DE BUURT ...
(1) anoniem
(2) ±21x±20,2cm, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
Euroteken. Zoek en win voor de buurt de 37 leegstaande woningen Suikerplein e.o. Plak dit op of bij de woningen.
(integraal)
25-8-02/1
(1) (uitgegeven door bewoners J.P.Heijestraat 70)
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Turkse tekst. Gegevens ontleend aan Grachtenkrant 565 (2-9-02) p.11. Pand vrijwillig verlaten na dreiging ingrijpen Bouw- en Woningtoezicht wegens bouwvalligheid
Buurtpamflet over kraak J.P.Heijestraat 70.
-9-02/10 VANCOUVER SQUAT NEEDS HELP
(1) (Vrankrijk)
(2) wrs.A6, fotokopie, logo
(3) Bui-Am-N Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 567 (30-9-02) p.16
In september is er in Vancouver gekraakt en na 7 dagen ontruimd. Het was een gezamenlijke aktie van daklozen, anarchisten en buurtaktivisten. Het Woodwards-gebouw is een groot warenhuis. Het staat in de armste buurt van Canada. De kraak was een dappere aktie door mensen aan wie door de neo-liberale regering de 'oorlog tegen de armen' is verklaard. Meer dan 70 mensen werden gearresteerd. Zij hebben onze steun nodig. Infoavond 2 oktober, Vrankrijk.
-9-02/11 Beste mensen, Er is wat aan de hand in de stad, er heerst woningnood.
(1) (de nieuwe buren) (uitgegeven door bewoners Keizersgracht 576, fp)
(2) tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 566 (16-9-02) p.28
Vandaag zijn wij tot axie overgegaan, teneinde ons recht om te wonen op te eisen en ons woningprobleem op te lossen. Wij wonen op Keizersgracht 576. Wij hebben dit pand gekraakt. Wij zijn misschien een beetje eng, maar ook wel lief hoor. Eigenaar A.P.Brinkman laat het pand al jaren leegstaan. Hij heeft een bouwaanvraag gedaan maar die werd afgewezen. Wij zijn van plan het pand weer bewoonbaar te maken en er als woongroep gezellig wortel te schieten.
8-9-02/1 SASH Stop Afbraak Sociale Huurwoningen ... Buurteisen:
(1) SASH Stop Afbraak Sociale Huurwoningen Spaarndammerbuurt en Zeeheldenbuurt
(2) 14,9x10,5cm, wit of geel papier, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
Mensen die in hun huis willen blijven moeten ook kunnen blijven! Buurteisen: geen gedwongen verhuizingen, uitvoeren van achterstallig onderhoud, geen huurverhoging, behoud van goedkope woningen, geen sloop.
8-9-02/2 SASH Stop Afbraak Sociale Huurwoningen ... Buurteisen:
(1) SASH Stop Afbraak Sociale Huurwoningen Spaarndammerbuurt en Zeeheldenbuurt
(2) 29,7x21cm, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) FP /
Dito als /1.
8-9-02/3 STICHTING WIJKOPBOUWORGAAN SPAARNDAMMER- EN ZEEHELDENBUURT ... Wees niet Bang !!!!!!
(1) Stichting Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt
(2) A4, dik geel of dik beige papier, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
De Bewonersraad Spaarndammerbuurt waakt over uw woonbelang! De Bewonersraad -het overkoepelend orgaan van bewonerscommissies en buurtcomité's- heeft onlangs akkoord bereikt met woningcorporaties en het stadsdeel over Sociaal Plan Spaarndammerbuurt. Resultaten: niemand gedwongen zijn woning en/of de buurt uit, recht terugkeer op eigen woning, instemmingsrecht huurders bij renovatie en samenvoeging woning, passende huisvesting in de buurt, doorstroming naar Houthavens, extra aandacht oudere bewoners en spijtoptantenregeling.
8-9-02/4 Kijk op Westerpark ... plofhoek
(1) (voormalige bewoners van het blok)
(2) dubbelz., 14,8x10,4cm, off-set, voorkant: meerkleurendruk, fotomontage, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Voorkant uitgevoerd als ansichtkaart. Aktieverslag in Ravage 12 (20-9-02) p.11
Kijk op Westerpark (naam jaarlijks festival in stadsdeel Westerpark, fp), kijk op de wijk. 14 September voormalige Plofhoek. Kom naar het gat van Bartlema! In 2001 lieten het Woningbedrijf en stadsdeel Westerpark 70 woningen in de Van Beuningen- en de Groen van Prinstererstraat slopen. Kleine doch betaalbare woningen. Op dezelfde plek zullen 26 koopwoningen en 34 parkeerplaatsen gerealiseerd worden. Slechts een klein gedeelte is gereserveerd voor sociale woningbouw. De appartementen zijn zo prijzig dat er geen een verkocht is. Meneer Evert Bartlema, wethouder wonen, is een van de vele gatenmakers. We gaan op het braakliggende terrein een huttendorp bouwen, symbool voor betaalbare woningen. Onthulling herdenkingsteken, de woningen zullen voor een fatsoenlijke prijs geveild worden aan 'woningzoekenden'. Help mee aan de opbouw van betaalbare woonruimte in de buurt!
14?-9-02/1 Beste buren en andere belangstellenden. Wij hebben dit pand ruim een maand geleden gekraakt ...
(1) bewoners J.M.Kemperstraat 42.
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.(van concept tekst?) in Grachtenkrant 566 (16-9-02) p.5
Wij hebben dit pand een maand geleden gekraakt. Het werk aan de fundering is al meer dan een half jaar voltooid. De totale uitsloop is illegaal gebeurd. Men heeft het pand gesplitst in maar liefst twaalf appartementen vanaf 20 vierkante meter, die te koop stonden bij Makelaardij de Schans voor de zachte prijs vanaf 150.000 euro. De eigenaars (Diacra Vastgoed en Tim Emmelot Holding) hebben het pand aan zichzelf verkocht (Tooremm Holding). Vorige week probeerde een Marco de Blaey zich met geweld naar binnen te dringen. Hij beweerde dat hij de nieuwe eigenaar was. Hij werd gekalmeerd door de buren. Twee dagen daarna kwam zijn zoon Marco, die zich ook al voor eigenaar uitgaf. Hij meende dat een beetje dreigen zijn zaken geen kwaad zou doen. Wij zullen deze malversaties krities volgen en voordat deze speculanten hun papierwinkel in orde hebben, zullen wij zeker niet vertrekken!
-10-02/5 landelijk kraakweekend
(1) anoniem
(2) dubbelz., A5, off-set, voorkant: rode en zwarte inkt, foto
(3) Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Tekst achterkant in: Woningnjet 26 (9-02) p.4
Landelijk Kraakweekend 18-20 oktober, Vrankrijk. Groots programma aan workshops, discussies, informatieuitwisseling en cursussen, tips en trucs, feest en vrienden. Hoe breek ik een slot? Hoe vermijd ik een strafrechtelijke ontruiming? Hoe start ik een monumentenprocedure? Hoe ga je om met de media? Hoe bouw je snel een effectief trapluik? Als afsluiting de traditionele touwtrekwedstrijd. Voertaal Nederlands. Honden thuis laten.
-10-02/10 3 ... Huurderskrant ... Kamernood blijft hoog in Amsterdam
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 1v 4p, A3, krantenpapier, off-set, zwarte en rode inkt, foto's
(3) Wonen Wonen-hv
(4) UB /
(5) Oplage 300.000 ex. Druk: Dijkman Offset
(6) Huurderskrant 3
Artikelen over kamernood in Amsterdam, de plannen van minister Kamp voor voortzetting van bestaand beleid maar met minder geld, informatie over de Huurdersvereniging, verloedering van het complex Oude Rai door leegstand voor verkoop, de oprichting van het Migrantenplatform Westelijke Tuinsteden en de ergernis over braakliggende terreinen.
8-10-02/3 easyCity Dinsdag 8 oktober easyCity opent haar eerste filiaal in Amsterdam
(1) (easyCity)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-alg Mhg Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Verslag in Ravage 14 (1-11-02) p.7
Amsterdam is een merknaam, een logo geworden die zich in de internationale concurrentiestrijd met andere 'toplocaties' presenteert als een tolerante, dynamische, multiculturele metropool. De gevolgen van deze overgave aan de vrije markt zijn verstrekkend voor de stad. Internationale ketens domineren het straatbeeld. Nieuwe ontwikkelingen worden vooral bepaald door multinationale ondernemingen. De globalisering van kapitaal en bedrijven eist haar tol. De onroerend goed prijzen in de binnenstad en de negentiende eeuwse stadswijken zijn dramatisch gestegen. Goedkope huurwoningen worden verkocht en buurtwinkels en instellingen met een sociale, culturele of politieke functie zoals boekhandel het Fort van Sjakoo of het Latijns Amerika Centrum dreigen door exorbitante huurverhogingen de tent te moeten sluiten. Gekraakte vrijplaatsen zijn in rap tempo ontruimd en hun voormalige bewoners en gebruikers moeten met elkaar de concurrentieslag aangaan om een schaarse plek binnen een door de gemeente goedgekeurde broedplaats. Ook de immigranten wordt slechts een rol in de marge gegund. De sociale problemen die dit oplevert worden opgevat als openbare orde probleem. Meer controle moet elk afwijkend gedrag en verzet de kop indrukken. EasyCity maakt deel uit van een globalisering van onderop. Met de actie guerilla expositie easyCity en de kraak van dit pand willen de Vrije Ruimte en het Autonoom Centrum de werkelijkheid achter het 'logo' Amsterdam blootleggen. Ze hebben een groep stedelingen gevraagd hun visie op de stad vast te leggen of door voordrachten in te breken op de overheersende cultuur, economie en beeldvorming. Op 13 oktober zal easyCity haar deuren weer sluiten. De toekomst is aan ons!
8-10-02/4 easyCity.org why not make it easy
(1) easyCity.org
(2) dubbelz., 21x14,6cm, off-set, oranje en zwarte inkt, achterkant: logo's/tek.
(3) Ams-alg Kultuur Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.voorkant (gewijzigd) in: Verandering van ruimte p.6
EasyCity.org, 8 oktober opening. 9 Oktober event generatieve psychogeografie, graffiti en lezingen met o.a.T.Wildner, S.Thissen en DJ Auratheft. 10 Oktober talkshow onder de noemer 'de uitwassen van het Gentrificering' met J.Draaisma De Vrije Ruimte. 11 Oktober beeldenstormers, event 'kruisbestuiving: activisme en kunst'. 12 Oktober toerisme, informele talkshow 'de achterkant van de Amsterdamse toeristen-industrie'. 13 Oktober laatste actie. Easy verdwijnt onder het kooplustige publiek.
10-10-02/1
(1) Het Opstandig Pluimvee (uitgegeven door Dolle Hond S., fp)
(2) Tekst in: Grachtenkrant 568 (14-10-02) p.10 e.v. Gepoogd te verspreiden tijdens diskussie in easyCity over cityvorming met kraakpanden opkopende miljonair Erik de Vlieger
(3) Ams-alg Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Volgens De Vlieger is hij degene die hem onder eierkluts en dons gegooid had achterna gefietst om een diskussie aan te gaan, maar Dolle Hond S.vluchtte
EasyCity gentrification. Een talkshow onder de noemer 'de uitwassen van de Gentrificering in Amsterdam'. Een debat over sociale uitsluiting en verdringing. Voor het panel is grootgrondbezitter en verlicht multimiljonair Erik de Vlieger van de IMCA-groep uitgenodigd. Druk bezig met zijn plan om in Noord een tegenhanger te scheppen voor de prestigieuze Zuid-As. Met zijn gelikte strategie weet hij zich een sociaal voorkomen te geven. Waar De Vlieger zijn ware gezicht toont is in de Czaar Peterbuurt, waar hij met Lieven de Key en Eigen Haard een yuppenghetto aan het realiseren is. Ook over krakers en kunstenaars laat De Vlieger zich lovend uit. De veryupping van de stad betekent een toenemende kleurloosheid en saaiheid. We moeten wel wat bonte figuren in het straatbeeld houden, want waarom willen die yuppen anders allemaal in Amsterdam wonen!? Krakers en kunstenaars kunnen in de gentrificatie een rol spelen als de creatieve krenten in de pap. Als dank mogen ze misschien wel wat kruimels. Hij verduidelijkte zijn ideeën in Intermediair: Als mijn leven anders was gelopen, had ik er ook tussen kunnen zitten. Ik was dan wel één van de bepalende figuren geworden. En ze hadden dan nu wel winst gemaakt. De Vlieger, de nieuwe manager van de kraakbeweging? Een debat met De Vlieger over de veryupping? Het lijkt wel een holistische geneeswijze, waarbij de zweverige artsen met de ziekte zelf in discussie willen gaan. Tamme kippen kakelen over broedplaatsen, wilde kippen pikken van zich af!
26-10-02/11 SASH BUURTAVOND OVER 1300 GOEDKOPE HUURWONINGEN DIE DREIGEN TE VERDWIJNEN
(1) (Het buurtcomite SASH (Stop Afbraak Sociale Huurwoningen))
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: logo/tek.
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
In de Spaarndammerbuurt wil het stadsdeel en de woningbouwcorporaties 1300 van de 4800 sociale huurwoningen laten verdwijnen. De huren zullen fors stijgen, er zullen gedwongen verhuizingen plaatsvinden en huurwoningen worden voor marktprijs verkocht. Is de Postcode loterij dan in de Spaarndammerbuurt gevallen? De uitverkoop van deze 550 (onbetaalbare) woningen verstopt de doorstroming binnen de buurt. Buurtavond 28 oktober Bogt/Westerbeer. U krijgt informatie, daarnaast sprekers van diverse delen van de buurt, Daphne Brekveld over het landelijk volkshuisvestingsbeleid en na de pauze forumdiscussie over gemeenschappelijke buurteisen. We stellen de volgende eisen voor: beleidsplan van tafel, geen gedwongen verhuizingen, uitvoeren achterstallig onderhoud, woningverbetering met beperkte huurverhoging, behoud van goede en betaalbare huurwoningen, geen samenvoegingen en sloop van sociale huurwoningen. Onder het mom 'het is goed voor de buurt' wordt verhuld dat de winstbelangen van grote bouwondernemingen, banken en corporaties worden gediend. We laten als buurt onze stem horen om deze aanval af te slaan. We gaan handtekeningen ophalen. 80% Tegen betekent dat de plannen niet doorgaan. In de Kinkerbuurt zijn bewoners op dezelfde wijze bezig en in De Pijp heeft men hier al successen mee behaald.
12-11-02/4 CHAOTISCHE SCHOOLSTRUCTUUR
(1) Loesje
(2) dubbelz., 7,4x10,4cm, fotokopie
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB /
1: Toen ik aan de directeur vroeg wie hier nu eigenlijk de baas is wist 'ie dat ook niet precies.
2: Eisen: de grachtengordel wordt studentenhuisvesting, niet-goed-geld-teruggarantie bij collegegeld, marktwerking in het hoger onderwijs maar dan gaan we wel de bedrijven democratiseren, vakantiegeld voor studenten, als studenten dan toch handelswaar worden dan willen we wel de aandelen in handen hebben.
12-11-02/5 COMMERCIALISERING VAN HET ONDERWIJS
(1) Loesje
(2) dubbelz., 10,6x7,3cm, fotokopie
(3) Ond-tert Wonen
(4) FP /
1: Commercialisering van het onderwijs. De logische volgende stap is de democratisering van de bedrijven.
2: Dito als achterkant van /4.
12-11-02/6 STUDENTENSTAKING 12 NOVEMBER 2002 HANDEN AF VAN ONZE TOEKOMST
(1) Loesje
(2) dubbelz., 7,3x10,5cm, fotokopie
(3) Ond-tert Wonen
(4) FP /
1: Handen af van onze toekomst.
2: Dito als achterkant van /4.
30-11-02/23
(1) (uitgegeven door de KFBC-keuken en ASCII)
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Verandering van ruimte p.10
Tegenwoordig zijn er op de Kinkerstraat alleen nog maar winkels, vooral van grote ketens, te vinden. Om ervoor te zorgen dat daar vet winst gemaakt kan worden moet er koopkrachtig publiek in de woningen in de buurt trekken. In de hele stad worden goedkope huurwoningen verkocht of tot dure vrije sectorwoningen samengevoegd. Mensen die dat niet kunnen betalen worden gedwongen hun buurt te verlaten. De guerilla-expositie EasyCity heeft deze ontwikkelingen aan de kaak gesteld. Na een week heeft Easycity haar tenten opgebroken. Twee projecten -ASCII en KFBC- hebben haar plaats ingenomen. Ondermeer door inzet van buurtregisseur Hero Brinkman, een persoonlijk vriend van Hazenberg, eigenaar van de winkel op de Kinkerstraat waar ASCII en KFBC hun intrek hebben genomen, is het Openbaar Ministerie ervan overtuigd dat het gebruik van deze ruimte een overtreding is. Als KFBC en ASCII ontruimd zouden worden, zou dit voor leegstand gebeuren. Met deze straatmanifestatie willen wij tonen dat er behalve verkoper en klant, werknemer en werkgever, overheid en onderdanen, nog andere rollen voor mensen mogelijk moeten zijn. Wij zetten onze keuken en internetwerkplaats vandaag op straat omdat politie en justitie ons geen andere plek gunnen. Het ontruimen van dit sociaal centrum zal ons niet doen zwijgen of verdwijnen.
-12-02/6 NIEUWSBRIEF SASH ... PROTESTEER 17 DEC. BIJ DE DEELRAAD!
(1) Stop Afbraak Sociale Huurwoningen
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB /
Het buurtcomité SASH roept U op naar de stadsdeelvergadering te komen op 17 december tegen de afbraak van 1300 sociale huurwoningen. Op 3 december hebben we ons protest laten horen. Met de verkiezingen voor de deur haasten de politieke partijen zich om de kiezers uit te leggen dat ze het beste voor hebben met de sociale woningbouw. Op de stadsdeelraadvergadering zal gestemd worden over gedwongen verhuizing, het recht op terugkeer en het behoud van de goedkope kernvoorraad. Oproep aan de politieke partijen tegen gedwongen verhuizing, voor het recht op terugkeer en voor het behoud van de huurwoningen te stemmen. 18 December vergadering van de raadscommissie Wonen en Werken. Bij samenvoegen van woningen en bij dure renovatie zal de rechter beslissen dat je niet uit je huis gezet kan worden. Binnenkort pamflet met uitnodiging voor juridische informatiebijeenkomst. Informatiebijeenkomst nieuwe mensen voor het SASH op 23 december Polanentheater.
-12-02/8 4 2002 Huurderskrant Nieuwe ronde, nieuwe kansen Huurders willen kiezen
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 1v 4p, A3, krantenpapier, off-set, kaartje, grafiek, foto's o.a.van C.Pennarts/HH
(3) Wonen Wonen-hv
(4) FP /
(5) Druk: Dijkman Offset. Oplage 335.000 ex.
(6) Huurderskrant 4
Op 22 januari 2003 zijn er verkiezingen. Voor de volkshuisvesting staat er veel op het spel, maar in het politieke debat speelt dit nauwelijks een rol. Het demissionaire kabinet Balkenende had willen bezuinigen op de huursubsidie. Er is een tekort aan huur- en koopwoningen. Wat doet de politiek hieraan? Het puntenstelsel dat de maximale huur regelt, gaat op de schop. Overzicht van de standpunten van verschillende partijen.
De Huurdersvereniging Amsterdam wil samenwerken met huurdersverenigingen in de andere steden. Nieuws over de tuinstadbijdrage, wijkvernieuwing in de Westelijke Tuinsteden en artikel over wijkvernieuwing in de Bijlmer.
15-12-02/1 Kopen is te duur, wij betalen liever huur!
(1) Werkgroep Wonen de Pijp
(2) 1v 4p, A4, off-set, p.2-3: paarse en zwarte inkt, foto, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Pag.2-3: affiche. Aktieverslag in Ravage 16 (20-12-02) p.3, vervolg in idem 1 (10-1-03) p.5
Vandaag hebben wij met de gezamenlijke kraakgroepen een tiental leegstaande woningen rondom het Oude Raicomplex bezet voor behoud. Om af te dwingen dat deze woningen weer opgenomen worden in de kernvoorraad. Door het splitsing- en verkoopbeleid en de hoge huizenprijzen staan er tientallen woningen leeg in de verkoop. Voor heel veel mensen is eigen woning bezit niet haalbaar. Er komen nauwelijks nieuwe goedkope huurwoningen bij. Honderden reacties op een leeggekomen betaalbare huurwoning in de Pijp zijn tegenwoordig al heel normaal. Hang de poster (Huurders aan de kant voor een leeg kooppand, stop de verkoop van sociale huurwoningen) zichtbaar achter uw raam. Dinsdag discussieavond waarvoor wij deelraadpolitici en de Dageraad uitnodigen.
Aan de leden van deelraad Oud Zuid. Zodra de woningen verhuurd zijn zullen wij deze vrijwillig verlaten. De woningen zijn leeg gebleven in afwachting van verkoop. Er wordt voorbij gegaan aan de woonwensen en de draagkracht van de zittende huurders. Doorstromen is zelfs voor middeninkomens niet meer haalbaar. De overheid wil een toename van het eigen woningbezit. De zittende huurder kan meestal niet kopen. Onze eisen aan de deelraad: compensatie van elke gesplitste woning in de vorm van een betaalbare woning, duidelijkheid over de grootte van de splitsingsvijver, handhaving betaalbare woonruimte en stellingname tegen het verkoopbeleid van de landelijke overheid.
16-12-02/1 Beste buren, Wij zouden u een aantal vragen willen stellen, ...
(1) (Werkgroep Wonen de pijp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen Wonen-kra
(4) FP /
Zondag zijn etages in deze buurt bezet voor het behoud van sociale huurwoningen en tegen de verkoop daarvan. Wilt u de volgende vragen beantwoorden? Hoe denkt u over de verkoop van sociale huurwoningen? Woont u zelf gehuurd? Zou u een etage willen kopen? Ja. Maar voor die prijs? Nee. Hoe lang heeft u moeten wachten op een woning in deze buurt? Wilt u in uw eigen woorden uw idee over deze situatie weergeven? Hier kunt u ook informatie over de bezette woningen vermelden. Welkom op de discussieavond (17/12) in Buurthuis de pijp.
21-12-02/1 Het Fort van Sjakoo Blijft! Maar alleen met jouw steun
(1) Het Fort van Sjakoo
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.in Grachtenkrant 574 (6-1-03) p.26
Boekwinkel het Fort van Sjakoo is tot overeenstemming gekomen met het Woningbedrijf Amsterdam om de huur niet met 900% te verhogen. Wij danken iedereen voor zijn of haar bijdrage tot nu toe in de vorm van akties, handtekeningen of politieke steun. De huur wordt gefaseerd verhoogd. Daarnaast heeft het Fort tot halverwege 2003 de tijd om te beslissen het pand aan te kopen voor 60% van de getaxeerde marktwaarde. Dat bedrag, 2 ton k.k., dient in december 2003 betaald te worden. Het bedrag is lager dan de marktprijs omdat het om 'maatschappelijk gebonden eigendom' gaat. Voldoen de gebruikers aan de Jodenbreestraat niet meer aan een aantal voorwaarden, dan heeft het WBA het recht het pand voor een gelijk percentage van de dan geldende marktprijs terug te kopen. Omdat de jaarlijkse huurverhogingen nog steeds onbetaalbaar zijn, zal het Fort afhankelijk zijn van de aankoopmogelijkheid. We hebben dus jouw steun nodig. Giften zijn een essentieel onderdeel in het plan. Ook worden er plannen gesmeed voor obligaties en renteloze leningen.
-1-03/1 DEMONSTREER MEE 14 januari 19:00 uur van der helstplein TEGEN DE UITVERKOOP VAN DE SOCIALE WONINGVOORRAAD
(1) Werkgroep Wonen de Pijp
(2) dubbelz., A4, off-set, blauwe inkt, voorkant: foto
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.voorkant in Grachtenkrant 574 (6-1-03) p.30 en Geographika 2/03 p.5. Aktieverslag in Ravage 2 (31-1-03) p.5
Oproep op 14 januari mee te lopen in een demonstratieve optocht naar het deelraadskantoor aan de Karel du Jardinstraat. De commissie Wonen heeft het punt 'leegstand' op de agenda gezet. Leegstand is slechts één van de negatieve gevolgen van het (uit)verkoopbeleid van sociale huurwoningen. Er wordt door het stadsdeel voorbij gegaan aan handhaving van de betaalbare woonruimte. Oproep inspreektijd aan te vragen.
In december hebben wij tien woningen rondom het Oude Raicomplex bezet. Deze woningen stonden te koop en zouden verloren gaan als huurwoning. Er is een discussieavond georganiseerd op 17 december met woningbouwcorporatie de Dageraad, de wethouder Wonen en de werkgroep Wonen. Voor alle betrokken partijen is leegstand een probleem. Maar iedereen bleef bij zijn standpunt. Wethouder Jaensch heeft gezegd dat hij vindt dat na langdurige leegstand van te koop staande voormalige huurwoningen, deze weer in de verhuur zouden moeten komen. Er zijn gesprekken geweest tussen de Dageraad en ons. Protesteren in Den Haag werd door de Dageraad van de hand gewezen. De druk op de sociale woningmarkt zal toenemen. Wij zullen ons niet alleen op eigenaren richten, maar juist op de politiek.
-1-03/10 De krant voor de sociale VOLKSHUISVESTING
(1) SP
(2) 1v 4p, 31x45cm, off-set, meerkleurendruk, logo/tek., foto's o.a.van C.van Hees/HH en R.Voss, tekeningen
(3) Verkiez Wonen
(4) UB GA ISG /
De volkshuisvesting is ontdaan van zijn sociale karakter. Overheidssubsidies maakten plaats voor de tucht van De Markt. Woningbouwverenigingen leerden zich het vak van projectontwikkelaar aan. Huurders werden woonconsumenten. Wat wil zeggen dat de dikte van hun portemonnee bepaalt hoe ze kunnen wonen. De na-oorlogse flatwijken zijn niet de hoogtepunten van de sociale woningbouw. Maar of massale sloop de oplossing is? Het betekent de keuze tussen veel duurder wonen of vertrekken naar de volgende wijk die aangepakt wordt. Nu de nieuwbouw achterblijft: stoppen met slopen. In Amsterdam is de wachttijd voor een kamer langer dan de duur van sommige studies. De gemiddelde huurverhoging in 1990-2000 bedroeg 62%. De productie van goedkope huurwoningen is teruggelopen tot 10.900 per jaar. Woningnood wordt weer een groot probleem. Stop de sloop van de volkshuisvesting: bouw goedkoper, spring zorgvuldig met de ruimte om, beperk de verkoop van sociale huurwoningen, verbied sloopplannen waarmee minder dan tweederde van de huurders instemt en verbeter de huursubsidie.
-1-03/16 one month of Rockin Rokin
(1) (Rokin 116)
(2) 10,2x12,6cm, fotokopie, foto's
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) FP /
(5) Voor herkraak zie 25-10-03/2
Ontruiming nee! Vrijdag 10/1 Cuba Libre Party.
5-1-03/1 Beste Buurtbewoners! Wij hebben vandaag, ...
(1) De krakers (uitgegeven door bewoners Ruysdaelkade 151 en 1e Jan Steenstraat 2, fp)
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 574 (6-1-03) p.23
Wij hebben vandaag de Ruysdaelkade 151 en 3 verdiepingen van de 1ste Jan Steenstraat 2 gekraakt. Deze panden stonden, ondanks hoge woningnood, al geruime tijd leeg. Wij willen er zelf gaan wonen.
5-1-03/2 Beste buren Vandaag hebben wij de eerste verdieping aan de van Woustraat 93 ...
(1) de nieuwe buren (uitgegeven door bewoners Van Woustraat 93, fp)
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 574 (6-1-03) p.22
Vandaag hebben wij de eerste verdieping aan de Van Woustraat 93 na lange leegstand weer in gebruik genomen. Sinds de laatste huurder is vertrokken is het pand drie keer van eigenaar gewisseld. Ondanks dat het om een sociale huurwoning gaat, hebben ze niet de moeite genomen de woning weer te verhuren of leeg te melden. Eigenaar Hammerling BV staat bekend als financier en witwasser voor speculanten en georganiseerde criminelen. Het pand wordt voor een lage prijs gekocht, de woningen aan het huurstelsel onttrokken. Zodra het pand in zijn geheel leegkomt kan het worden gesplitst en verkocht. Wij hopen hier nog lange tijd gezellig te kunnen wonen.
14-1-03/1 Aan de leden van de commissie Wij, Werkgroep Wonen de Pijp ...
(1) Werkgroep Wonen de Pijp
(2) dubbelz., A4, off-set, achterkant: rode en zwarte inkt, kaartjes
(3) Ams-Z-Pijp Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 575 (20-1-03) p.12 en 14
1: Aan de leden van de Commissie Wonen van stadsdeel De Pijp. Wij hebben op 15 december tien leegstaande woningen rondom het Oude Raicomplex bezet voor behoud als sociale huurwoning. Onze demonstratie die hier eindigt, heeft veel steun vanuit de buurt opgeleverd. De woningen zijn leeg gebleven in afwachting van verkoop. Omdat de huizenprijs hoog is, worden de woningen niet verkocht. Er wordt voorbij gegaan aan de woonwensen en de draagkracht van de zittende huurders. In de grote woningen vestigen zich tweeverdieners van buiten Amsterdam. Doorstromen is niet meer haalbaar. Er wordt niet of amper voorzien in nieuwe goedkope woonruimte. Onze eisen: compensatie van elke gesplitste woning, exacte cijfers van gesplitste woningen, beleidsplan handhaving betaalbare woonruimte en stellingname tegen het verkoopbeleid.
2: Woningen uit de sociale kernvoorraad worden gesloopt of verkocht. Voor de Pijp heeft dit verstrekkende gevolgen. Talloze woningen staan leeg. De wachttijden voor een huurwoning zijn opgelopen tot 18 jaar. Tijdens de demonstratie zullen we stoppen bij hoek Lizzy Ansinghstraat/2e van der Helststraat waar woningen bezet gehouden zijn, Burgemeester Tellegenstraat/P.L.Takstraat waar de Dageraad 'monumentenhuren' wil vragen en het Hendrick de Keijserplein waar 150 woningen gesloopt gaan worden. Om de hoek liggen de 'Bakkerblokken' waar speculant G.W.Bakker huurders dreigt te ontruimen. Oproep de commissievergadering bij te wonen.
19-1-03/1 VANDAAG, 19 JANUARI 2003, IS DE WONING IN DE VAN EEGHENLAAN 15 HS IN GEBRUIK GENOMEN, ...
(1) De nieuwe buren (uitgegeven door bewoners Van Eeghenlaan 15 hs, fp)
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 576 (3-2-03) p.8
Vandaag is de Van Eeghenlaan 15 hs in gebruik genomen, nadat het meer dan een jaar leeg heeft gestaan. Het is, gezien de grote woningnood, schandalig om huizen zo lang onbenut te laten. Wij hebben gekraakt met het doel er in te wonen. Wij hopen dat jullie eens voor een koffie langs komen.
-2-03/12 From the people who brought you "Subversive Salsa"
(1) (Vrankrijk)
(2) 15,4x10,5cm, groen of paars papier, fotokopie, foto
(3) Bui-Am-Z Wonen-kra
(4) UB /
(5) Engelse tekst. Facs.in Grachtenkrant 577 (17-2-03) p.10
Benefiet voor het gekraakte sociaal centrum Tierra del Sur in Buenos Aires. Don Popo and Special Guests, DJ's. 1 Maart, Vrankrijk.
-2-03/13 the gang who brought you "Subversive Salsa" presents:
(1) (Vrankrijk)
(2) 14,6x10,6cm, rood papier, fotokopie, tekeningen
(3) Bui-Am-Z Wonen-kra
(4) FP /
(5) Engelse tekst
Zaterdag 1 maart Vrankrijk La Boca Party. Benefiet voor het gekraakt sociaal centrum Tierra del Sur, Buenos Aires. Met live muziek, cocktails, info, kunst en DJ's. Alsjeblieft, geen honden!
10-2-03/1 Stop de Afbraak van Sociale Huurwoningen in de Spaarndammerbuurt JURIDISCHE INFORMATIE AVOND
(1) (Het buurtcomité Stop de Afbraak Sociale Huurwoningen Spaarndammerbuurt (SASH))
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG SA /
1: Juridische informatieavond 13 februari Bogt/Westerbeer, Polanenstraat. Stel je vragen over: gedwongen verhuizing, recht op terugkeer, rechten bij wisselwoning/verhuizing, meewerken verplicht bij renovatie, alleen achterstallig onderhoud, verkoop.
2: Er bestaat onrust over de plannen om 1300 sociale huurwoningen te laten verdwijnen. Men wil 600 woningen samenvoegen, 600 verkopen en 100 duur gaan verkopen. Overal worden plannen gemaakt om de volksbuurten te veranderen in plekken waar vooral ook dure koop- en huurwoningen komen. Rijker erin, armer eruit! Van uitkeringen en lonen moet je kunnen wonen! De wachttijden lopen op tot 15 jaar voor een sociale huurwoning. Onder het mom 'het is goed voor de buurt', wordt verhuld dat de winstbelangen van bouwondernemingen, banken en corporaties worden gediend. Wij stellen voor de vragen van de bewoners aan te bieden bij de woningcorporaties en het stadsdeel. En antwoorden te eisen!
12-2-03/1 beste buurtbewoners wij zijn geschokt door de beelden die at5 ...
(1) kraakspreekuur west
(3) Ams-W-B&L Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 577 (17-2-03) p.28. Oplage 1.000 ex.
Wij zijn geschokt door de beelden die at5 vrijdag toonde over het verlaten kraakpand aan de Lorreinenstraat. Dit heeft niets meer met kraken te maken. Voor ons is kraken een manier dingen te verbeteren. Wij distantiëren ons van hetgeen hier gebeurd is. De Kraakgroep is op geen enkele manier betrokken geweest bij de kraak van dit pand.
-3-03/5 1 ... Huurderskrant ... Bewoners boos over toenemende leegstand
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 1v 4p, A3, krantenpapier, off-set, rode en zwarte inkt, foto's o.a.van De Pijpkrant
(3) Wonen-hv
(4) UB /
(5) Oplage 350.000 ex. Druk: Dijkman Offset
(6) Huurderskrant 1
De maat was vol voor de Werkgroep Wonen De Pijp. Ze bezette tien leegstaande woningen in de omgeving Lutmastraat. De laatste jaren komen steeds meer woningen leeg te staan door de verkoop van sociale huurwoningen. De prijs van zo'n 200.000 euro is zo hoog dat vrijwel niemand die kan betalen.
Artikelen Bewoners Noord in verzet tegen belastingen, Minder regels bij de verdeling van woningen, Brug vernoemd naar Wil de Graaff, Bewoners De Banne willen gehoord worden, Sociaal plan Spaarndammerbuurt: beginselverklaring, geen garanties en Prijzenslag bij monumentenwoningen.
-3-03/23 Help Sjakoo to Survive in Amsterdam
(1) Het Fort van Sjakoo
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Engelse tekst
De radikale boekwinkel Het Fort van Sjakoo heeft een huurverhoging van 900% gehad. Dit gevaar is voorlopig afgewend. De enig haalbare optie is om de winkelruimte te kopen. Help ons.
2-3-03/1 Amsterdam, 2 maart 2003 Beste buurtbewoner, Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden ...
(1) De nieuwe bewoners van Brouwersgracht 248
(2) wrs.9,9x21cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 578 (6-3-03) p.13
Vandaag hebben wij met vrienden het pakhuis op de Brouwersgracht 248 gekraakt. Het pand stond 16 jaar leeg. We zijn alleszins goedwillige mensen en voldoen zeker niet aan het stereotiep van militante krakers. We zijn allen studenten die niet in staat zijn om woonruimte te vinden. Wij hopen op uw begrip.
7-3-03/1 Stem 11 maart D66 - Juist nú! Studeren: WAAR?
(1) D66 democraten
(2) dubbelz., 10x21cm, fotokopie, voorkant: logo
(3) Ond-tert Verkiez Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Verspreid tijdens demonstratie van Hugo de Grootplein naar Stopera voor meer kamers voor studenten
Onderwijs is een investering in een betere toekomst. Onze economie draait op kennis. Wij maken de bezuinigingen van het kabinet weer ongedaan. D66 wil een noodplan studentenhuisvesting. Oproep met studentenvakbonden aan de burgemeester om ervoor te zorgen dat leegstaande kantoren tijdelijk geschikt worden gemaakt voor studentenhuisvesting. Behoud studenten-OV, geen hoger collegegeld.
-4-03/10 De krant voor de sociale VOLKSHUISVESTING ... 'Van volkshuisvesting is geen sprake meer'
(1) (SP)
(2) 1v 4p, 29,9x43cm, off-set, meerkleurendruk, logo's/tek., foto's van o.a. C.de Jongh/HH en R.Voss
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
In nog geen vijftien jaar tijd is volkshuisvesting ontdaan van haar sociale karakter. Overheidssubsidies maakten plaats voor de tucht van De Markt. Uitsluitend de dikte van hun portemonnee bepaalt nog hoe huurders kunnen wonen. We presenteren tien voorstellen voor een beter beleid. Bouw goedkoper. Regel betaalbaar bouwen in bestemmingsplannen. Spring zorgvuldig met de ruimte om. Dwing rijke corporaties hun geld in te zetten voor renovatie en sociale nieuwbouw. Beperk de verkoop van sociale huurwoningen. Verbied sloopplannen waarmee minder dan tweederde van de huurders instemt. Bouw voor de buurt. Leg volledige vergoeding van de verhuis- en herinrichtingskosten landelijk vast. Geef de huurders meer zeggenschap in de woningcorporaties. Verbeter de huursubsidie.
-4-03/12 HUREN SOCIALE HUUR VOOR CULTUUR!
(1) (SP-gemeenteraadsfractie)
(2) dubbelz., 10,6x14,8cm, off-set, meerkleurendruk, voorkant: tekening; achterkant: logo/tek.
(3) Ams-alg Kultuur Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Protestkaart. Telefoonnummer op achterkant met spaties er tussen
Zelfde tekst als -6-02/13.
-4-03/13 2 ... Huurderskrant ... Eerlijke huurprijzen? Aedesvoorstel zorgt voor commotie
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 1v 4p, A3, krantenpapier, off-set, foto's o.a.van T.Schlijper/HH, HA-fotoarchief, M.Birney, D.Snabilié en K.Swart
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Verspreid met ingevouwen /14. Oplage 345.000 ex. Druk: Dijkman Offset
(6) Huurderskrant 2
Het pleidooi voor een inkomensafhankelijke huur verhit de gemoederen. De Woonbond is tegen het voorstel. De voorlopige bezuinigingsplannen van de CDA/PvdA-kabinetsformateurs willen de huren sterk verhogen om het financieringstekort te verkleinen. De rechter buigt zich over de 'twijfeltuinen', tuinen waarvan niet duidelijk is of ze een open of een gesloten karakter hebben. Bij een 'open tuin' zijn huurders geen onderhoudskosten verschuldigd. Aan het Woningbedrijf Amsterdam is een petitie aangeboden om de huurprijzen van de hofjes in de Jordaan betaalbaar te houden. De financiële situatie van woningcorporaties is rooskleurig met een vermogensoverschot van tien miljard.
-4-03/14 WOONLASTENkrant 2003/2004 ... Ken uw rechten als huurder!
(1) Amsterdams Steunpunt Wonen, MUG en Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 4v 8p, A3, krantenpapier, off-set, foto's van M.Birney, D.Snabilié en K.Swart
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Verspreid als bijlage bij /13
(6) Woonlastenkrant
Artikelen over rechten als huurder, informatie over het woningwaarderingssysteem, tuinstadbijdrage en succesverhaal over huurverlaging. Lijst van huurspreekuren.
-4-03/17 THOMAS VAN AQUINO KERK OPENDAG FEEST ZATERDAG 3 MEI 2003
(1) Bewoners en gebruikers van de Thomas van Aquino Kerk
(2) foto's
(3) Ams-Zuid Kultuur Wonen-kr
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Niet duidelijk hoe originele lay-out is. Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 582 (28-4-03) p.16
Stop de sloop! Open dag, feest 3 mei. Informatie over de kerk, rondleidingen, tentoonstelling, versnaperingen verzorgd door de Soulkitchen en musikale intermezzo's. Het stadsdeel Zuideramstel wil deze unieke Amsterdamse School kerk plus woonblok tegen de vlakte gooien. Alternatieven voor sloop zijn nooit onderzocht. Het stadsdeel doet het voorkomen dat er sociale woningbouw en voorzieningen voor in de plaats komen. Dit blijkt mee te vallen, hoogstens tien procent betaalbare huurwoningen, voor de rest dure koopwoningen. Sociale voorzieningen voor de buurt? Waarschijnlijk nog een supermarkt. Kom 6 mei op het stadsdeelkantoor. Laat uw stem horen!
12-4-03/4 Beste huurder(ster), Als u geconfronteerd wordt met a-sociaal huisvestingsbeleid ...
(1) SASH-A
(2) dubbelz., 9,9x21cm, fotokopie, achterkant: logo/tek.
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 582 (28-4-03) p.13
1: Maak gebruik van de huurbescherming. De verhuurder kan de huurder niet dwingen tot renovaties of aanpassingen in zijn woning die bedoeld zijn om de woonkosten te verhogen. De verhuurder is verplicht de woning te onderhouden. Demonstratie 17 mei Dam.
2: Voor iedereen betaalbaar wonen, stop verhoging woonlasten, voor behoud alle sociale huurwoningen, geen gedwongen verhuizingen, tegen uitbuiting bij onderhuur en tijdelijke huur, geen gedwongen medewerking aan renovatie en samenvoeging.
19-4-03/4 SASH-A ... DEMONSTRATIE zaterdag 17 mei, ...
(1) SASH-A
(2) dubbelz., 9,9x21cm, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA /
1: Demonstratie 17 mei vanaf de Dam. Voor iedereen betaalbaar wonen!
2: Om de afbraak van de sociale huisvesting te stoppen hebben wij ons verenigd in het onafhankelijke actiecomite Stop Afbraak Sociale Huisvesting-Amsterdam. Door het huidige beleid wordt het steeds moeilijker betaalbare woonruimte te vinden. Tegen woekerprijzen worden ze te koop aangeboden of door samenvoeging of renovatie de huur onbetaalbaar. Goede woningen worden gesloopt. De wachttijden zijn opgelopen tot 12 jaar! Er is meer leegstand en een forse toename van onderhuur en tijdelijke huurcontracten. Dit kan zo niet langer doorgaan. Oproep het beleid tot afbraak van de sociale huisvesting te stoppen!
-5-03/3 Nog steeds geen Kamer?!
(1) SKSU studenten kraakspreekuur
(2) 1v 6p, 9,9x21cm, fotokopie, logo's/tek., voorkant: foto
(3) Ond-tert Wonen-kr
(4) UB /
Veel studenten doen er bijna hun hele studietijd over om woonruimte voor een betaalbare prijs te vinden. Het tekort aan woningen is gigantisch gestegen. Toch staan er overal huizen leeg. Kraken is een manier om het wangedrag van huiseigenaren aan de kaak te stellen en de overheid eraan te herinneren dat de woningnood om een oplossing vraagt. Daarnaast lost kraken jouw acute woonprobleem op. SKSU is een initiatief van studenten die gekraakt wonen in samenwerking met andere kraakspreekuren. Volgt informatie over kraken. Voordelen van kraken boven onderhuur, antikraak en tijdelijke verhuur: als kraker kun je niet zomaar eruit gegooid worden, je hebt de status van bewoner en kraken betekent geen huur hoeven betalen aan een eigenaar. Het gaat dus om meer dan wonen alleen. Volgt lijstje kraakspreekuren.
-5-03/4 zaterdag 17 mei in Leiden Demonstratieve optocht Vrijplaats Koppenhinksteeg
(1) Vrijplaats Koppenhinksteeg
(2) A6, geel papier, fotokopie, foto
(3) Alt.lev Wonen-kr
(4) UB ISG SA /
(5) Uitgegeven in Leiden. Facs.in Grachtenkrant 583 (26?-5-03) p.21
17 Mei Leiden demonstratieve optocht. Nee tegen luxe appartementen, ja voor behoud van vrijplaats koppenhinksteeg.
-5-03/9 IDENTIFICATIE PLICHT, SMERIS WIL VOOR RECHTER SPELEN, ... MAAR WIJ BLIJVEN (VOORLOPIG) LUDIEK
(1) De Grote Boze Wolf i.s.m. het Autonoom Persbureau voor Agitatie
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-W-Kin Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Uitgegeven naar aanleiding van bemoeienissen van wijkagent Brinkman met kraakpand Houtsma aan 2e Kostverlorenkade
24 Uur per dag ME in de stad. Maar wij blijven (voorlopig) ludiek. Symbool van de nieuwe polder politiestaat "last action" Hero Brinkman, buurtregisseur Bellamybuurt. Samen met de hoofdstedelijke ME heldhaftig bestormer van kinderfeestjes tevens gevierd jager op posters plakkende buurtactivisten. Gans stad en land schreeuwt om wraak! Verover de pet van Hero of een vergelijkbaar statussymbool (dienstwapens natuurlijk uitgezonderd) en verdien: 2 kratten bier (uitgeloofd door buurtkraakpand in west), fles Whisky (buurtkroeg in de Pijp), avond gratis drinken (kraakkroeg in west), fles tequila (kraakpand in oost), paar jointjes (koffieshop in Utrecht!). Voor geheelonthouders wordt voor passende vervanging gezorgd. Volgt adres waar claims naar toe kunnen.
-5-03/18 LOS DE WONINGNOOD OP OOK DIE VAN STUDENTEN
(1) SASH-A
(2) dubbelz., 10x21cm, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
1: Demonstratie 17 mei vanaf de Dam. Voor betaalbaar wonen voor iedereen.
2: Studenten, demonstreer mee tegen woningnood! In Amsterdam wil men voor 2007 28 duizend sociale huurwoningen verkopen. Duizenden huurwoningen worden samengevoegd, duur gerenoveerd of gesloopt. Studenten kunnen ook geen kamer vinden, voor starters zit de woningmarkt potdicht. De koppelingswet voor studenten zorgt voor nog meer problemen in de zoektocht naar huisvesting. Kom naar de vergadering van het Actienetwerk Huisvesting Amsterdam en SRVU in studentencentrum Vendelstraat over verdere acties. Stop de woningnood!
17-5-03/1 STEDELIJKE DEMONSTRATIE SASH-A ... Zaterdag 17 mei, 13:00 uur Dam
(1) SASH-A (Stop Afbraak Sociale Huisvesting-Amsterdam)
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Aktieverslag in Ravage 8 (6-6-03) p.6
Stedelijke demonstratie Stop afbraak sociale huisvesting, 17 mei Dam. In Amsterdam wil men tot 2007 28 duizend sociale huurwoningen verkopen. De huur- en koopprijzen zijn voor velen onbetaalbaar. Bewoners van Amsterdam zijn niet of nauwelijks gekend in dit beleid. Woningbouwverenigingen zijn omgevormd tot projectontwikkelaars, die winst willen maken. De woningnood en de leegstand worden steeds groter. Van uitkeringen en lonen moet je kunnen wonen! Sprekers en muziekoptredens. De demonstratie gaat naar het stadhuis, waar burgemeester Cohen een petitie wordt aangeboden.
17-5-03/2 RODE MORGEN Het is 2003 en dan nog de straat op om voor je woning op te komen: Van arbeiderslonen moet je kunnen wonen!
(1) Rode Morgen
(2) dubbelz., A4, lichtgeel papier, fotokopie, voorkant: logo, foto; achterkant: tekening
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
Het verhaal dat er van 'goedkope' woningen een overschot zou zijn, wordt gelogenstraft door het feit dat als er zo'n woning vrijkomt er honderden reacties op komen. De gemiddelde wachttijd voor een betaalbare woning is twaalf jaar. De corporaties beheren een kapitaal met een verkoopwaarde van 170 miljard euro. Dit kapitaal, met gemeenschapsgeld en huurpenningen tot stand gekomen, is overgeleverd aan de kapitalistische marktwerking. De uitverkoop van dit maatschappelijk kapitaal leidt tot nieuwe woningnood, leegstand en stagnatie in de bouw. Het gemeentebestuur kiest voor steun voor projectontwikkelaars en corporaties. Woningnood dus, terwijl overal de borden Te Koop en Te Huur aan de gevels verschijnen! Collectieve actie is noodzakelijk. Daarmee inspireren we elkaar tot verder verzet. Dit hele overleefde kapitalistische systeem moet aangepakt worden. De Rode Morgen stelt als eis: Van arbeiderslonen moet je kunnen wonen. De Rode Morgen vecht voor het echte socialisme.
Cursus marxisme-leninisme 26 mei in Buurtcentrum Straat & Dijk.
17-5-03/3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! STOP DE SLOOP WITTEde WITHSTRAAT 36-38
(1) anoniem
(2) 21x±15cm, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kr
(4) UB GA ISG /
Woningbouwvereniging Het Oosten heeft de sloopplannen voor deze woningen uit het sociale woningbestand aangekondigd. Huurders en krakers zijn bezig de sloopplannen te stoppen en te voorkomen dat daar een tunnel vol met reklame komt naar het nieuwe religieus gebouw. Ook willen wij tijd om een andere oplossing te vinden. Wij hebben tot 3 juni de tijd om een bezwaarschrift in te dienen bij het stadsdeel De Baarsjes.
-6-03/16 FILMAVOND VAN BUURTCOMITÉ 'SASH'
(1) S.A.S.H.
(2) wrs.A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 584 (2-6-03) p.19
Filmavond Bewonersverzet drijft 'woonbazen' in het nauw. 4 Juni Verenigingsgebouw Zaandammerplein. 'Ik blijf zitten, ik ga niet weg!' is de titel van de film. Wij nodigen iedereen uit om te zien waar we als buurtcomité mee bezig zijn geweest, maar ook om te zien hoe beloftes van wethouder Bartlema haaks staan op wat het Woning Bedrijf Amsterdam zegt over het recht om te blijven wonen. Na de film vragen en discussie.
In onze buurt wordt een keihard woonbeleid gevoerd. De Key, het WBA en Patrimonium zullen alles op alles zetten om de samenvoeging en verkoop van onze huurwoningen door te laten gaan. 90% Van de bewoners wil hun huidige huurwoning blijven bewonen. De bewoners eisen dat begonnen wordt met een opknapbeurt. Het WBA dreigde met de rechter voor mensen die weigeren te vertrekken uit huizen die het WBA wil samenvoegen of verkopen. Verzet loont, doe mee!
-6-03/17 UITNODIGING voor 4 juni Beste buren en belangstellenden, ...
(1) bewoners Herengracht 135, 137.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 584 (2-6-03) p.28
Sinds een jaar zijn wij bezig met bezwaarprocedures tegen de bouwplannen van de Stichting "Heren 7". Op 29 april heeft het Stadsdeel een bouwvergunning afgegeven en de monumentenvergunning deels ingetrokken. Zo'n ingrijpende verandering had publiek aangekondigd moeten worden. Donderdag wordt uitspraak gedaan in een kort geding tot ontruiming. Na ontruiming zullen wijzigingen in de bouwvergunning nauwelijks nog rustig getoetst kunnen worden.
15-6-03/2 15 juni 2003 Beste buren, Vandaag hebben wij Geldersekade 44 gekraakt.
(1) de nieuwe bewoners, Geldersekade 44
(2) wrs.foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 585 (16-6-03) p.25. Ontruimd op 21-10-03
Vandaag hebben wij Geldersekade 44 gekraakt (Pink Light House). Eigenares NV Stadsgoed, onderdeel van woningbouwvereniging Het Oosten, heeft jaren niets gedaan met dit bijna monumentale pand. Het is vrijwel onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. Wij zijn een collectief van queers. Integratie van homosexuelen blijkt vooral een uitgaanscultuur tot stand te brengen, waarin alleen aangepaste homo's en lesbo's met geld welkom zijn. Daar willen wij iets tegen ondernemen door op onze eigen lieve, creatieve manier te leven. Kraken biedt ons de mogelijkheid hiervoor. Kom voor een kopje koffie of thee!
18-6-03/1 ROOD ... In gelul kunnen we nog steeds niet wonen!
(1) ROOD Jongeren in de SP
(2) dubbelz., A5, off-set, meerkleurendruk, logo/tek., tekeningen
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA /
(5) Aktieverslag in Ravage 9 (27-6-03) p.7
Er zijn oplossingen voor de woningnood onder jongeren! Bouw mee aan het nieuwste jongerencomplex. Breng je eigen muren en dak mee. 18 Juni hoofdingang Stopera. Heb je ook genoeg van de eeuwige zoektocht naar een kippenhok om in te wonen? Vind je ook dat 1800 geplande tijdelijke eenheden niet genoeg zijn voor 7000 wachtende studenten? Zie je ook de lege kantoorruimtes als paddestoelen uit de grond schieten, terwijl de nieuwe generatie werknemers nergens kan wonen? De maatregelen van de gemeente zijn een druppel op de gloeiende plaat. De wachtlijsten blijven groeien. Tot je dertigste bij je ouders blijven wonen is geen acceptabele optie. Wij eisen dat mensen tussen de 15 en 29 jaar op een eerlijke en eenvoudige manier aan een goede woning kunnen komen. Bij de Stopera zal de eerste Nederlandse sloppenwijk uit de grond rijzen.
28-6-03/1 RED DE THOMAS VAN AQUINO KERK
(1) anoniem (uitgegeven door SP Kerngroep Zuideramstel)
(2) dubbelz., A5, fotokopie, voorkant: foto; achterkant: logo
(3) Ams-Zuid Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Wethouder Adema (PvdA) is van plan het gehele blok vanaf de Thomas van Aquinokerk tot en met het Wijkopbouworgaan te slopen. Monumentenorganisaties vinden dat de kerk op de monumentenlijst gezet moet worden. De kerk is uniek. Gebouwd in de Amsterdamse school stijl, is het de enige kerk die geïntegreerd is in een woonblok. Het is de enige katholieke kerk met een Art Deco interieur. Deze kerk moet op de monumentenlijst. Het comité Behoud de Thomas van Aquinokerk heeft een rechtszaak aangespannen tegen het besluit. Teken de petitie bij de ingang van de kerk. Volgt lijst van instellingen en personen die zich al uitgesproken hebben voor het behoud van de kerk.
5-7-03/1 Fort van Sjakoo benefiet in Vrankrijk
(1) (Fort van Sjakoo)
(2) dubbelz., A5, fotokopie
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-hv
(4) UB GA /
(5) Nederlandse en Engelse tekst
Het Fort van Sjakoo heeft geld nodig. Door een a-sociale huurverhoging dreigde sluiting. Na veel protest volgde een laatste optie. De ruimte zelf aankopen. Ook duur, maar met de steun van veel mensen kunnen we het pand uit de markt halen. Alleen zo blijft onze non-profit boekwinkel, gerund door vrijwilligers, behouden. In een paar maanden werd 100.000 euro opgehaald. Donaties aan Stichting Stort voor het Fort. Benefiet in Vrankrijk.
-8-03/13 STUDENTENKRANT A3 ... ROC wordt Pepsi Academie
(1) (Socialistische Partij)
(2) 1v 4p, 31x45cm, off-set, meerkleurendruk, logo/tek., foto's o.a. van R.Voss en R.Elsing, tekening van Kamagurka
(3) Ond-alg Ond-tert Wonen
(4) FP /
(6) SP Studentenkrant A3 jrg.4 nr.4
84.000 Potentiële studentenkamers staan leeg! Het roer moet om in de studentenhuisvesting. Louche verhuurders krijgen alle ruimte om van de kamernood te profiteren. Rood heeft onlangs de aftrap gegeven voor een landelijke actiecampagne tegen de woningnood. 'Binnenkort gaan we op grote schaal huizen bezetten om ze aan te bieden aan het lokale woningbestand', zegt Rood-voorman Driek van Vugt. Verslag van de campagne tegen woningnood in vijftien steden.
Frisdrankenfabrikant Vrumona (Pepsi) verovert de Regionale Opleidingscentra (ROC's) in Amsterdam en Nijmegen. De scholen krijgen opvallende logo's. En een systeem dat de aankopen van de leerlingen registreert, zodat Vrumona hen vervolgens per mail aanbiedingen kan doen. Ons onderwijs is weer een griezelige stap dichter bij de Verenigde Staten gekomen. Voor scholen zijn de inkomsten van sponsors belangrijk voor de bekostiging van het primaire onderwijsproces.
Over het taalgebruik van politici wordt veel geklaagd. Nijs is staatssecretaris van Onderwijs. In een stukje op haar weblog komen o.a.twee tikfouten, een klassieke dt-fout en stoplappen voor. A3 denkt te weten waar het bij Nijs fout ging. Als manager bij Shell heeft zij in het buitenland gewoond. Ze is bij haar terugkeer blijkbaar door de mazen van de inburgeringscursussen geglipt.
-8-03/14 Handen af van de huursubsidie!
(1) anoniem
(2) dubbelz., 14,8x10,4cm, dik papier, off-set, blauwgroene inkt
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Literatuur: Woonbond Huurwijzer jrg.9 nr.3 p.13
Briefkaart aan de Minister van Volkshuisvesting. Elke ingreep in de huursubsidie treft de mensen met de allerlaagste inkomens. Die worden ook geconfronteerd met een eigen bijdrage in de ziektekosten, stijging van de premies voor het ziekenfonds en voor het pensioen. Deze extra lasten worden op geen enkele manier gecompenseerd. Aangepaste woningen worden voor ouderen onbetaalbaar. Mensen kijken wel uit om te verhuizen. De financiële behandeling door de overheid van huurders en kopers wordt steeds ongelijker.
3-8-03/1 Beste buurt; Vandaag, zondag 3 augustus, hebben wij, ...
(1) De nieuwe bewoners (van Oranje Nassaulaan 57, fp)
(2) dubbelz., A5, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Op 25-8-03 vrijwillig ontruimd onder dreiging ontruiming door platte petten. Facs.(gewijzigd) van eerste deel pamflet in Grachtenkrant 589 (11-8-03) p.17. Zie aldaar en p.23 voor persbericht etc.
Vandaag hebben wij, jonge woningzoekenden, Oranje Nassaulaan 57 gekraakt. Voor mensen met een laag inkomen wordt het steeds moeilijker een woning te vinden. In sommige delen van het stadsdeel (Oud Zuid, fp) worden woningen uit de sociale sector verkocht om tot gedifferentieerde buurten te komen. Deze drang lijkt alleen gericht op buurten waar veel kleine goedkope huurwoningen staan. Omdat er in de buurt van de Oranje Nassaulaan een groot gebrek is aan goedkope sociale woningen, eisen wij van het stadsdeel ook hier eens te differentiëren. Het gaat om een kantoorpand en staat anderhalf jaar leeg. Er staat in Amsterdam 650.000 m² kantoorruimte leeg en dat wordt alleen maar meer. Deze ruimtes zullen nog jaren leeg staan. Er is door de regering besloten dat het eigen huizen bezit omhoog moet. Omdat er niet genoeg woningen bijgebouwd worden, heeft de overheid besloten woningen uit de sociale sector te verkopen. De hardste klappen vallen in de Pijp en in de Hoofddorpplein buurt. Er zijn steeds minder mensen die kunnen kopen. Dit leidt tot leegstand van woningen waar mensen voor in de rij staan om ze te kunnen huren. Door dit beleid wordt de sociale kernvoorraad uitgehold, terwijl de vraag groeit. Opnieuw bieden wij het stadsdeel de kans om het beleid aan te kaarten in Den Haag en de centrale stad. Het stadsdeel zou moeten stoppen met het afgeven van splitsingsvergunningen en kantoorpanden moeten inrichten als woningen. Met dank aan: KSU de Pijp/Rivo en Werkgroep Wonen de Pijp.
15-8-03/1 Beste Buren, Vandaag, 15 augustus, hebben wij Weldam 5 gekraakt.
(1) De nieuwe buren. (uitgegeven door bewoners Weldam 5, fp)
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 590 (25-8-03) p.28
Vandaag hebben wij het pand waar oud PvdA premier Joop den Uyl vertoefd heeft, gekraakt. Het stond 5 jaar leeg. Een eerdere poging ongeveer 3 jaar geleden was van korte duur. De eigenaren P.Visser, E.Visser en M.B.Salm hebben niets uitgevoerd om deze woning zijn functie terug te geven. De woningnood neemt schrikbarende vormen aan. Niet alleen onder jongeren, maar ook onder vluchtelingen en minima. Wij zijn van plan het pand weer leefbaar te maken. Kom gerust langs voor een kop koffie en een babbeltje.
-9-03/6 Huursubsidie voor studenten
(1) GroenLinks! LSVB
(2) dubbelz., 14,8x10,4cm, off-set, achterkant: zwarte, rode en groene inkt, logo, tekening
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Ansichtkaart aan Leden Tweede Kamer
Leden van de Tweede Kamer. Tienduizenden studenten zijn dakloos! Nieuwbouw van kamers is noodzakelijk, maar die komen er alleen als studenten recht krijgen op huursubsidie. In 2002 heeft u besloten dit recht op huursubsidie in de wet te regelen. Ik roep u op uw woord te houden.
-9?-03/9 Partij van de Arbeid Raad van State: school in Westerdok is lelijk
(1) PvdA-fractie Stadsdeelraad Westerpark
(2) A4, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-C-WE Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
Het plan Westerdok is door de Raad van State naar de prullenbak verwezen. De bouw van de brede school en 25 woningen gaat daarmee op deze plek niet door. De basisschool Het Roer blijft daarmee voorlopig op zijn huidige plek in de Roggeveenstraat. De Raad van State gaat de laatste tijd steeds meer buiten zijn boekje. De Zeeheldenbuurt is het slachtoffer geworden van de visie van de Raad op de stedenbouwkunde. De bewoners van de Westerdoksdijk vonden dat hun uitzicht werd verpest. De school zou een belangrijk onderdeel worden van de vernieuwde Zeeheldenbuurt. De PvdA gelooft nog steeds in de brede school. Het idee om meer dan alleen een school te zijn, ondersteunt de PvdA nog steeds. Het beste is om te zoeken naar een andere locatie.
-9?-03/10 Partij van de Arbeid Cargill vertraagt Houthavens
(1) PvdA-fractie Stadsdeelraad Westerpark
(2) A4, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-W-Spa Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
De Raad van State heeft eind juli voorlopig een streep getrokken door de bouw in de Houthavens. De PvdA zet zich al jarenlang in om dit stukje van Amsterdam langs het IJ opnieuw tot ontwikkeling te brengen. Binnen drie jaar zou het stadsdeel verrijkt zijn met 360 extra sociale huur- en 540 extra koopwoningen. Cargill spant zich al jaren in om de plannen van het stadsdeel tegen te houden. De klap is het grootst voor de bewoners in de buurt. Bewoners, die als gevolg van renovaties hun huis zouden moeten verlaten, hebben recht op een woning in de Houthavens. Door de vertraging lopen zij kans dat recht te verspelen. Het is belangrijk dat dit recht wordt verlengd. Er moet zo snel mogelijk een nieuwe procedure worden gestart om aan de gang te kunnen. Nu de nieuwbouw op zich laat wachten is het des te belangrijker dat de bestaande woningen worden opgeknapt.
-9-03/16 Hoezo, jouw huisbaas een winnaar?
(1) Rood jongeren in de SP
(2) dubbelz., 14,9x10,4cm, off-set, rode en zwarte inkt, foto's; achterkant: ook groene inkt, logo/tek.
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
Nomineer je huisbaas voor Huisjesmelker van het jaar. Zit jij ook op een piepklein studentenkamertje of startersflatje? Betaal je een veel te hoge huur en wordt er nauwelijks onderhoud gepleegd? Vul deze kaart dan in en stuur hem terug. Misschien kennen wij de niet zo eervolle titel wel toe aan jouw huisbaas!
-9-03/20 Woensdag 24 september, ... BOOM THE SOUND OF EVICTION
(1) anoniem
(2) 21x14,8cm, fotokopie, fotomontage
(3) Bui-Am-N Wonen
(4) UB GA ISG /
24 September in Vrankrijk de film Boom, the sound of eviction. Door de opkomst van de computerindustrie rond San Francisco werd de stad overspoeld met kantoren en juppies die voor veel teveel geld huizen wilden hebben. Resultaat: arme mensen werden massaal ontruimd. En ze besloten zich te verzetten.
-9-03/22 3 ... Huurderskrant ... Betaalbaarheid wonen op de tocht
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 1v 4p, 30x42cm, krantenpapier, off-set, rode en zwarte inkt, logo's, foto's van o.a. G.van Roon/HH en J.Maars, tekening van E.van Os
(3) Wonen Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Oplage 350.000 ex. Druk: Dijkman Offset
(6) Huurderskrant 3
De laagste inkomensgroepen worden geconfronteerd met forse stijgingen van de woonlasten. Er wordt 81 miljoen bezuinigd op de huursubsidie, waardoor huursubsidieontvangers meer dan dubbel worden gepakt.
Volgen artikelen onder de koppen: Prinsjesdag ramp voor huurder Betaalbaarheid wonen op de tocht, Boxenstelsel van de baan, Leeg ... en waarom?, Kamerwerfactie, Stedelijke vernieuwing in Geuzenveld, Hof: 18 maanden celstraf voor Amsterdamse huisjesmelker, Wetswijzigingen huurrecht en Kaartenactie Handen af van de huursubsidie!
-9-03/27 Worden de Houthavens ooit nog bebouwd?
(1) www.sash.nl
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
De bouwplannen van 900 woningen voor de Houthavens zijn (voorlopig?) van de baan. De Raad van State keurde de plannen af, omdat niet duidelijk is of het bedrijvengebouw van 17 meter hoog, de geluidshinder zal tegenhouden voor de nieuwe woonwijk. Doordat wethouder Bartlema zijn huiswerk niet goed gedaan heeft, zit de Spaarndammerbuurt nu opgescheept met een enorme lege vlakte. De bewoners zijn de dupe. Aan de buurt is beloofd dat ze voorrang kregen bij renovatie voor een nieuwbouwwoning. Bartlema wil desondanks doorgaan om 1300 sociale huurwoningen te laten verdwijnen in de Spaarndammerbuurt. Mensen worden nu al gepusht om hun huis te verlaten. Maar doorstroming binnen de buurt is een illusie. Aan achterstallig onderhoud wordt niets gedaan door de corporaties. SASH eist een onafhankelijk milieu onderzoek, omdat we niet op gifgrond, met stank en geluidoverlast willen wonen. De bewoners eisen meer goede en betaalbare woningen in plaats van de nu geplande dure huur- en koopwoningen. Protesteer 9 september bij het Stadsdeelkantoor. Protestzanger Peter Heymen komt voor ons zingen!
-9-03/28 Het dagelijks bestuur van Stadsdeel westerpark ... gemotiveerd bezwaarschrift ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Van der Hoopstraat 76-88)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB SA /
Ik ben huurder van een van de woningen. Ik ben aangewezen op woningen uit de kernvoorraad. Door het afgeven van splitsingsvergunningen waarna verkoop volgt, vermindert de kernvoorraad. Opknappen, splitsen en verkopen heeft tot gevolg gehad dat de woning meer dan een jaar leeg stond. Dit is maatschappelijk onverantwoord.
-9-03/29 CIA INFOCAFE programma oktober 2003 INFOAVONDEN OKTOBER: BEWEGING IN BEWEGING
(1) CIA Infocafe
(2) 1v 4p, A5, geel of kringlooppapier, fotokopie, logo/tek., foto's, tekening
(3) Bui-Am-Z Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Nederlandse en Engelse tekst
Infoavonden oktober: beweging in beweging. 3 Oktober Europese aktievideo's. 10 Oktober Steungroep vrouwen zonder verblijfsvergunning. 17 Oktober feministische avond met de film Deepa Mehta (India 1996) en diskussie. 18 Oktober Bomspotting training, training voor affinitygroups voor burgerinspecties. 18 Oktober Waterliberalisering in Bolivia: het verhaal van Cochabamba. 25 Oktober bomspotting actie: burgerinspectie op NAVO hoofdkwartier in België. 25 Oktober Kino Club Oost The Total Balalaika Show (documentaire concert in Helsinki van de Leningrad Cowboys) + arbeidersfeest.
-9-03/30 CIA INFOCAFE programma NOVEMBER 2003 ... INFOAVONDEN NOVEMBER: LEVE HET VERZET!
(1) CIA Infocafe
(2) 1v 4p, A5, rood papier, fotokopie, logo's/tek., foto's
(3) Linkse bew Mhg Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Nederlandse en Engelse tekst. Zie ook -10-03/15-17. Facs.in Grachtenkrant 594 (4-11-03) p.24 en 30
Infoavonden: leve het verzet! 7 November avond over antifascisme in het kader van de Kristallnachtherdenking, met diskussie over Antifascisme. 9 November herdenking van de Kristallnacht, internationale dag van aktie tegen racisme en antisemitisme. 14 November campagne Stop de identificatieplicht. 21 November feministische avond met de film Aimée & Jaguar (Duitsland 1999). 28 November Total Propaganda Show part II: Hitler's Mickey Mouse. 29 November internationale nietwinkeldag: weggeefmiddag.
6-9-03/1 KRAAK DE UITVERKOOP! BETAALBARE HUURWONINGEN NU!
(1) bewonersgroep van der Hoopstraat 76-88; kraakgroep Staatsliedenbuurt; kraakspreekuur West
(2) dubbelz., A5, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Laatst bekende gestencild pamflet. Facs.achterkant in Grachtenkrant 591 (13-9-03) p.15 (aldaar ook het persbericht). Aktieverslag in Staatskrant (9-03) p.3. Oplage 1.000 ex.
Zojuist hebben wij etages gekraakt in het blok Van der Hoopstraat 76-88. Deze etages zijn meer dan een jaar geleden gerenoveerd door woningbouwvereniging Patrimonium. Sindsdien staan zij leeg in afwachting van verkoop. Met deze actie protesteren wij tegen het falende huisvestingsbeleid en de uitverkoop van sociale huurwoningen.
13-9-03/4 Wat is waar? 7 onwaarheden
(1) PvdA-fractie Stadsdeelraad Westerpark
(2) A4, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-W-Spa Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Verspreid op braderie Spaarndammerstraat
Onwaarheden: de bouw van woningen in de Houthavens gaat niet door, bewoners kunnen bij renovatie gedwongen worden te verhuizen, na de renovatie van de buurt is het grootste deel van de sociale huurwoningen verdwenen, er worden 66 bomen gekapt in de Spaarndammerstraat.
Waarheden: de 'vlakte van Bartlema' blijft nog 1,5 jaar bestaan, als je uit je huis moet heb je recht op een woning in de buurt, er worden 35 bomen gekapt in de Spaarndammerbuurt en volgend jaar is er een nieuw Brediusbad. Kom langs bij onze stand op 13 september in de Spaarndammerstraat.
20-9-03/11 Ben jij jong en kritisch!? Demonstreren niet genoeg??
(1) Jonge Socialisten in de PvdA
(2) dubbelz., A5, dik rood papier, fotokopie, voorkant: logo; achterkant: tekening
(3) Bui-Eur Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
Kom eens langs. 2 Oktober Utrecht debat Jongerenhuisvesting. 11 Oktober JS Festival Utrecht. 16 Oktober debat jeugdwerkeloosheid Haarlem. 12 T/m 15 november JS goes ESF (in Parijs).
-10-03/10 De pijn oneerlijk verdeeld
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Van der Hoopstraat)
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Dat de woningnood terug is wordt erkend sinds ook de middengroepen weer last hebben van woningtekorten. Het beleid is om huurwoningen om te zetten in koopwoningen. Hierdoor worden de wachtlijsten voor huurwoningen extra belast. Met genoeg geld koop je je hieruit vrij. Als argument bij dit beleid geldt dat er voldoende betaalbare huurwoningen zouden zijn als je kijkt naar hoeveel mensen er recht op hebben. De voormalige huurwoningen staan leeg en de wachtlijsten worden niet korter. De hoeveelheid geld die mensen aan wonen uitgeven neemt toe door de huurverhogingen en dit uitverkoopbeleid. De woningen die nu te koop gezet zijn door Patrimonium zijn onttrokken aan het huurbestand. Wij eisen dat de verkoopplannen in de Van der Hoopstraat teruggedraaid worden en weer als huurwoningen beschikbaar komen.
-10-03/11 Laatste nieuws van de van der Hoopstraat.
(1) (Kraakgroep: de goede Hoop)
(2) dubbelz., A6, fotokopie, voorkant: blauwe inkt; achterkant: rode inkt, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 593 (20-10-03) p.28 en van voorkant op A5-formaat op p.6. Drukkosten EUR 15,- (Grachtenkrant 595 p.5)
Open dag in de gekraakte woningen Van der Hoopstraat 25 oktober. Met een tentoonstelling over kraken in de Staats(liedenbuurt) van toen tot nu. Bioscoop, de films hebben betrekking op kraken/woonstrijd in de Staats. Koffie, thee, broodjes en optredens van buurtmuzikanten. Debat over De uitverkoop van sociale huurwoningen. Wij hebben op 6 september 11 woningen aan de Van der Hoopstraat gekraakt. Op 2 oktober viel bij ons een brief op de mat van Patrimonium met de mededeling dat de woningen voor 1 november verlaten moeten zijn. Wij blijven de uitverkoop van sociale huurwoningen aankaarten.
-10-03/13 beste buren wij hebben vandaag de begane grond aan de bankastraat 30 ...
(1) Bewoners Bankstraat 30 hs; Kraakspreekuur OOst
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 593 (20-10-03) p.6
Wij hebben vandaag de begane grond aan de bankastraat 30 na lange leegstand weer in gebruik genomen. Woningbouwvereniging De Dageraad presteert het veel woningen leeg te laten staan. Wij hebben met deze kraakactie ons recht in eigen handen genomen. We hopen niet alleen ons eigen huisvestingsprobleem op te lossen maar willen ook een protest laten horen tegen leegstand en uitverkoop van sociale woningen. Wij hopen de woning te kunnen huren. U bent welkom voor een kop koffie.
-10-03/20 Beste buurtbewoners, Vorige week dinsdag, 21 oktober, ...
(1) De bewoners en gebruikers van de beneden-, derde en zesde verdieping van Het Funen
(2) wrs.dubbelz., A5, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 594 (4-11-03) p.15. Pand ontruimd op 6-4-04
21 Oktober hebben wij een kantoorpand gekraakt op het toekomstige woonpark Het Funen. Het is eigendom van Heijmans I.B.C., ook wel bekend van de bouwfraude. Op deze dag werd gestemd over de motie die voorstelt het kraken van bedrijfspanden te verbieden. Kraken biedt een oplossing voor de woningnood. Door de recessie staan er meer bedrijfspanden leeg dan ooit. We hebben dit pand gekraakt om in te wonen en kleinschalige initiatieven te ontplooien. In het taartpuntvormige pand hebben wij drie verdiepingen bezet. De overige zijn in 'gebruik' door kraakwachten van De Zwerfkei. Onze actie is tegelijkertijd een aanklacht tegen kraakwachtbureaus. Zij verdienen dubbel aan de leegstand. In het pand zouden vijf keer zoveel mensen kunnen wonen. Kraakwachtbureaus ondermijnen het huurrecht, want de kraakwachten betalen voor hun verblijfplaats. Wij willen leven terug brengen in de buurt. De wijk verliest haar karakter door de oprukking van grote betonnen gebouwen die leeg blijven staan. Wij ontvangen u graag met een kopje koffie. Wij zijn op zoek naar mensen die willen verklaren dat onze woning al langer dan een jaar leegstaat.
-10?-03/21 De Rooie Amsterdammer ... Amsterdammers verzetten zich tegen de afbraak door de Bende van Balkenende RED DE SOLIDARITEIT!
(1) (SP-afdeling Amsterdam)
(2) 1v 4p, 31,6x50cm, off-set, meerkleurendruk, foto's van o.a.Rood en G.de Roos, tekeningen
(3) Ams-alg Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) De Rooie Amsterdammer
De recordbezuinigingen van het kabinet Balkenende II hebben veel negatieve gevolgen, vooral voor de zwakkere groepen in de stad. 30.000 Amsterdamse huishoudens krijgen te maken met een forse korting op de huursubsidie. Dezelfde groep wordt ook getroffen door de bezuinigingen op de gezondheidszorg en door het uitkleden van WAO en WW komen meer Amsterdammers eerder in de bijstand terecht. De SP zal de gevolgen die de neoliberale bezuinigingswoede van het CDA-VVD-D66-kabinet voor veel mensen hebben, aan de kaak stellen.
Miljoenen euro's worden over de balk gesmeten met de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Ondertussen is de afbraak van het overig openbaar vervoer begonnen. De werkloosheid stijgt. Voor 47.731 werklozen zijn 1408 vacatures beschikbaar. Volgt artikel over het Montessori College Oost. Vooral het VMBO lijkt het kind van de rekening te worden van het lerarentekort. De voorraad betaalbare woningen wordt in rap tempo afgebroken. Onder het mom van stadsvernieuwing worden huurwoningen verkocht of samengevoegd tot appartementen die voor de huidige bewoners niet te betalen zijn. Volgt verhaal van getrouwde moeder die vanuit een gedeeltelijke WAO-uitkering terug wil naar de arbeidsmarkt. Alleen als je over een uitzonderlijk uithoudings- en incasseringsvermogen beschikt, red je het.
1-10-03/1 HANDEN AF VAN DE HUURSUBSIDIE!
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) dubbelz., 10,5x15cm, off-set, voorkant: tekening van Gnoe; achterkant: logo
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Ansichtkaart aan de minister van VROM. Facs.voorkant in -9-03/22
Elke ingreep in de huursubsidie treft vooral de mensen met de laagste inkomens! Naast andere lastenverzwaringen worden mensen geconfronteerd met een huurverhoging tot 23 euro netto per maand! Handen af van de huursubsidie!
25-10-03/2 Kraak de nieuwe Anti-Kraak wetgeving
(1) anoniem
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 594 (4-11-03) p.9
Het op 4 maart ontruimde pand Rokin 116 is vandaag opnieuw gekraakt. De eigenaar Stadsgoed NV, dochtermaatschappij van woningbouwvereniging Het Oosten, is opgericht om panden uit handen van criminelen te halen. Stadsgoed heeft een pakket van 75 panden kunnen opbouwen. Doelstelling is de leefbaarheid in de binnenstad te vergroten. De eigenaar heeft na de ontruiming niets meer gedaan. Op termijn heeft Stadsgoed plannen te verbouwen tot dure koopwoningen maar ze zitten zonder geld. Er is een creatieve oplossing voor gevonden: de gemeente geeft een hypotheek die als onderpand haar panden inbrengt. Vergunningen om dit monument te verbouwen heeft de eigenaar niet.
-11-03/9 zaterdag 29 november demo tegen ontruiming van de Vliegende Hond en onderdrukking van subculturen
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Vliegende Hond, Utrecht)
(2) dubbelz., 14,9x10,5cm, fotokopie, voorkant: foto
(3) Wonen-kra
(4) UB ISG SA /
(5) Pamflet uitgegeven in Utrecht
1: 29 November demo tegen ontruiming van de Vliegende Hond en onderdrukking van subculturen, Utrecht. Vecht terug voor het behoud van kraakpanden.
2: Utrecht loopt vooruit op de discussie over het verbieden van het kraken van bedrijfspanden. De Vliegende Hond is 9 maanden gekraakt en gezien de eigenaar geen plannen heeft zou het nog lang gekraakt kunnen blijven. Het is de gemeente niet goed gevallen dat de Vliegende Hond in korte tijd tot een activiteitencentrum is uitgegroeid. Er wonen 17 mensen, er werken 9 kunstenaars, er oefenen bands en een theatergroep, er is een weggeefwinkel, er worden concerten gegeven en er is een overdekt skatepark. De gemeente heeft de eigenaar bestuursrechtelijk aangeschreven op basis van overtreding van het bestemmingsplan. De gemeente legt de eigenaar een dwangsom op van 15.000 euro als het gebruik niet voor 1 december gestopt wordt. Het pand komt dan voor langere tijd leeg te staan. Dit is precies wat kan gebeuren als het kraken van bedrijfspanden verboden wordt. Bedrijfspanden komen massaal leeg te staan. Anti-krakers zijn niet meer nodig. Deze gang van zaken moet een halt toe worden geroepen.
8-11-03/4 Welkom op deze Open Dag! Kraken mag.
(1) (Comité tegen het kraakverbod)
(2) 1v 4p, A5, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Wonen-kra
(4) FP /
Kraken mag. Het is niet strafbaar om in een gekraakt pand te wonen. Mits het pand langer dan een jaar niet in gebruik is geweest. Een eigenaar mag dus straffeloos je pand een jaar leeg laten staan. Ondanks dat er in Amsterdam 27.000 acuut woningzoekenden zijn. In Amsterdam worden twee of drie panden per week gekraakt. Als een eigenaar kan aantonen dat hij serieuze plannen heeft met het pand moeten de krakers weg. Als de krakers het oneens zijn met de plannen van een eigenaar of ze niks geloven van zijn plannen komt er wel eens verzet tegen een ontruiming. In Amsterdam komt twee keer per jaar de ME om kraakpanden te ontruimen. Vandaag openen zestig kraakpanden in zestien steden hun deuren voor het publiek. U heeft er in elk geval eentje kunnen vinden, gefeliciteerd!
Kraakpanden zijn omgeven door vooroordelen en halve waarheden. Kamerleden willen daar zelfs wetgeving op baseren en kraken verbieden. Het Comité dat zich inzet om de onzalige plannen van het CDA te verbieden heeft deze open dag georganiseerd. In Amsterdam doen acht panden mee: CIA-café 3e Oosterparkstraat 166-hs, Afrika en de Zwijger Oostelijke Handelskade 19, Smeriszicht Houtmankade 73, Binnenpret 1e Schinkelstraat 14-16, ASCII Kinkerstraat 92-94, de Taartpunt Het Funen, Kraakwakou Anjelierstraat 187 en Friekens Kadoelenweg 360.
22-11-03/1
(1) (uitgegeven door omwonenden uit de Staatsliedenbuurt)
(3) Ams-W-Sta Milieu
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan Het Parool 24-11-03 p.5
De Open Ochtend van het Foodcenter (centrale markthallen) is een flauwe publiciteitsstunt. Het Foodcenter schreeuwt al jaren moord en brand als het gaat om het voortbestaan op deze plek. Ze gebruiken daarbij altijd argumenten als zouden zij niet schadelijk zijn voor de omgeving. Wij ondervinden overlast.
-12-03/8 vrijdag 9 januari vieren we de toekomst van sjakoo.
(1) (Fort van Sjakoo)
(2) 10,5x29,7cm, fotokopie, fotomontage
(3) Kultuur Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Ook verschenen als affiche (twee A3-formaten onder elkaar geplakt). Facs.in Grachtenkrant 597 (29-12-03) p.22
9 Januari vieren we de toekomst van Sjakoo met hapjes, drankjes en vermaak in de winkel. Vanaf 21 uur in Vrankrijk een benefiet feest met the ex, zea en dj's. De opbrengst gaat naar akties en de campagnes tegen het dreigende kraakverbod. We zijn gestopt met de inzamelcampagne voor de aankoop van onze ruimte. Er is een bedrag van 220.000 euro opgehaald. Genoeg om, zonder de hulp van een bank, de winkelruimte te kopen.
-12-03/13 CIA INFOCAFE programma JANUARI 2004
(1) CIA infocafe
(2) 1v 4p, A5, rood papier, fotokopie, logo/tek., foto's, tekeningen
(3) Linkse bew Vrouw Wonen-kra
(4) UB SA /
Info avonden: terug naar de basis. 9 Januari de nieuwste aktievideo's uit heel Europa. 16 Januari feministische avond met film en diskussie. 23 Januari brainstorm kraakverbod. 31 Januari Kino Club Ost: Atomic Cafe (USA, 1982) en Total Propaganda Show III: the Nuclear Age.
-12-03/16 Handtekeningenactie Mij krijgen ze mijn Huis niet uit!
(1) (huurders van woonstichting Patrimonium 'blok kop Hembrugstraat/Zaanstraat/Spaarndammerdijk' samen met buurtcomité SASH)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB /
Er zijn veel mensen in de buurt die zeggen: 'mij krijgen ze m'n huis niet uit'. Dat recht hebben we. Patrimonium en het stadsdeel hebben grootse plannen met ons blok. Veel bewoners zijn het niet eens met de plannen tot samenvoeging en verkoop van goede sociale huurwoningen. De huren zullen bij samenvoeging schandalig duur worden: 500-600 euro. Dit is voor de meeste mensen onbetaalbaar. Wij willen uitvoering van achterstallig onderhoud zonder huurverhogingen en geen gedwongen uitplaatsingen. De corporaties moeten 70% van de bewoners achter hun renovatieplannen hebben om ze uit te mogen voeren. Handtekeningenactie voor de eisen: geen toestemming tot samenvoeging en/of verkoop van onze woningen, geen toestemming tot grote renovatie met hoge huurverhogingen, geen toestemming tot gedwongen uitplaatsingen, uitvoering achterstallig onderhoud zonder huurverhoging en medewerking aan kleine geriefs-verbeteringen.
-12-03/17 SASH-Amsterdam Stop Afbraak Sociale Huisvesting In Amsterdam wil men in de periode tot 2007 ...
(1) SASH-A
(2) dubbelz., A5, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-West Wonen
(4) UB GA ISG SA /
1: In Amsterdam wil men tot 2007 28 duizend sociale huurwoningen verkopen. Bovendien worden er nog eens duizenden sociale huurwoningen samengevoegd, duur gerenoveerd en in West 13.000 woningen gesloopt! De bewoners zijn buiten de besluitvorming gehouden. Grote aantallen woningen worden aan de kernvoorraad onttrokken, terwijl de woningnood én de leegstand steeds verder oplopen. Mensen komen in financiële problemen. De bezuinigingen en de werkeloosheid versterken deze problematische ontwikkelingen. Demonstratieve manifestatie voor sociale en betaalbare huisvesting voor iedereen 13 december August Allebéplein. Muziek: sambaband rhytms of resistance.
2: In het Stedelijk Vernieuwingsplan Overtoomse Veld Noord worden 1384 sociale huurwoningen gesloopt en worden er 860 teruggebouwd. De huurprijzen zijn tot 585 euro per maand. Het is onzeker of de bewoners in hun buurt kunnen blijven. Door deze onzekerheden willen de bewoners liever een grondige opknapbeurt dan sloop. Stop Afbraak Sociale Huisvesting en kom naar de stadsdeelvergaderingen op 28 januari (raadscommissie bespreekt het Concept Vernieuwingsplan) en 11 februari (stadsdeelraad neemt een beslissing).
- -04/14 STOP! ZINLOZE SLOOP WITTE DE WITHSTRAAT 36-38
(1) (bewoners-Vereniging BORT)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Ook te gebruiken als raamaffiche
Protesteer tegen de zinloze sloop van 8 goede sociale huurwoningen aan de Witte de Withstraat 36-38. Hier komt een steeg van 42 meter. Een onveilige plek. Er komen winkeltjes die voor de buurt niet nodig zijn. Het heeft zin tegen dit bouwplan te protesteren. Zonder actie gaat alles door.
-1-04/3 ONVERKOOPBARE KOOPWONINGEN ONTRUIMEN VOOR KRAAKWACHTEN???
(1) de afzonderlijke bewoners(sters) van de Van der Hoopstraat 76-88
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 598 (12-1-04) p.3
De deurwaarder is van plan op 7 januari de etages te komen ontruimen. De woningen zijn op 6 september gekraakt na 14 maanden leegstand uit protest tegen de uitverkoop van sociale huurwoningen. Patrimonium wacht op de splitsingsvergunning. Om leegstand na ontruiming te voorkomen wil ze kraakwachten in de etages zetten. De rechter stelde voor dat de krakers misschien wel een overeenkomst aan konden gaan. Mede door hun weigering heeft de rechter beslist in het voordeel van Patrimonium. Wij rekenen op steun uit deze buurt. Kom om 7.30 uur voor een ontbijt en vreedzame blokkade. Wij eisen geen ontruiming voor kraakwachten en dat de eventuele verkoop stopgezet wordt. Wij vertrekken vrijwillig als de 11 etages teruggaan naar de sociale huursector.
-1-04/17a CIA INFOCAFE Vrijdag 23 januari ... BRAINSTORM OVER KRAAKVERBOD
(1) CIA Infocafe
(2) wrs.dubbelz., A6, voorkant: foto
(3) Wonen-kr
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 598 (12-1-04) p.13. Nederlandse en Engelse tekst
1: Vrijdag 23 januari Brainstorm over kraakverbod.
2: De tweede kamer stemde voor een kraakverbod van bedrijfspanden. Dezelfde dag werd als aktiekraak het bedrijfspand Funen gekraakt. Het comite tegen het kraakverbod had de dag voor de stemming een persconferentie gegeven en een brochure gemaakt voor kamerleden. 8 November hielden tientallen kraakpanden open dag om het publiek de panden te laten zien. Kraakgroep Oost wil discussieren over het kraakverbod en brainstormen over protesten ertegen.
-1-04/17b
(1) CIA Infocafe
(2) wrs.A4, foto
(3) Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 598 (12-1-04) p.29
Dito als voorkant van /17a.
7-1-04/1 Uitstel ontruiming van der Hoopstraat76-88.
(1) De bewonersters van de 11 etages van der Hoopstraat 76-88
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 598 (12-1-04) p.3
Vanmorgen is de deurwaarder niet langsgekomen. De buurtpolitie had geen zin om met wat platte petten langs te komen: de politie is het niet eens met een ontruiming voor kraakwachten en de etages zijn goed gebarricadeerd. Waarschijnlijk zal eind februari de ME worden ingezet. Veel mensen zijn komen opdagen voor het ontbijt en optocht door de buurt met sambaband naar het stadsdeelkantoor.
10-1-04/1 Ze willen ons ontruimen... en daar zijn we het niet mee eens!
(1) Kraakgroep Czaar Peter buurt
(2) wrs.1v 4p, A5, fotokopie, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 598 (12-1-04) p.23-24. Lit.: De Volkskrant Magazine 17-1-04 p.16-22
Uit protest tegen de woningnood en een motie die het kraken van bedrijfsruimte zou verbieden is op 21 oktober 2003 het leegstaande kantoorpand aan het Funen gekraakt. Vier van de zeven verdiepingen waren door kraakwachten bezet. Openbaar Ministerie en eigenaar Heijmans vinden het noodzakelijk de krakers uit het pand te zetten om de etages weer leeg te laten staan of om er kraakwachten neer te zetten. De kraakgroep heeft een kort geding hiertegen verloren. De rechter stelt dat de kraakwachten bewakers van de 'huisvrede' zijn. Het laatste woord is dus aan de politiek. Als de rechterlijke macht en het stadsbestuur geen ander antwoord hebben dan repressie, is de tijd van actief verzet gekomen.
Aan bouwers is menige belastingverlaging verleend. Dit in de hoop dat de hoognodige woonruimte woonruimte gebouwd zou worden. Er is echter voor gekozen om onnodige kantoorgebouwen te bouwen. De Taartpunt aan het Funen kan als een monument voor de gebakken luchteconomie beschouwd worden. Bouwbedrijven hebben door geheime afspraken de prijzen voor hun diensten weten op te drijven. De rekening betalen de burgers. Met uit de gemeenschapskas gejat geld zijn complete spookwijken ontstaan, terwijl de burgers geen woning kunnen krijgen. Ontruiming voor leegstand of nieuwe kraakwachten is onaanvaardbaar. Wij eisen discussie over hoe leegstand blijvend in betaalbare woonruimte kan worden omgezet!
-2-04/4 STRIJDLIEDEREN SASH-A
(1) SASH-Amsterdam
(2) A4, fotokopie
(3) Wonen
(4) /
Tekst van de liederen Een lekker dak (melodie avanti popolo), Lekker bakkie wonen (melodie lekker bakkie koffie), Alle dromen zijn bedrog, Een eigen huis en In de Amsterdamse wijken (melodie Aan de Amsterdamse grachten).
-2-04/5 SASH-Amsterdam Stop Afbraak Sociale Huisvesting Woensdagavond 11 februari beslist de stadsdeelraad Slotervaart/Overtoomse veld ...
(1) SASH-A
(2) dubbelz., A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-West Wonen
(4) /
1: 11 Februari beslist stadsdeelraad Slotervaart/Overtoomse veld over plannen om 1357 goede woningen te slopen. Meer winst door duurdere nieuwbouw. 28 Januari maakten bewoners de deelraadsleden duidelijk dat er geen steun is voor een sloopbesluit. De bewoners zijn met handtekeningenlijsten rondgegaan. Het nieuwe huurrecht bepaalt dat een corporatie pas tot bloksgewijze renovatie of sloop mag overgaan als 70% van de bewoners hiermee instemt. Bewonersprotest 11 februari met sambaband 'sound of resistance', liederen en sprekers, deelraadkantoor Jan Tooropstraat.
2: Stop de sloop! Wij gaan ons huis niet uit.
-2-04/6 Onze rechten als bewoners bij renovatie Goed en betaalbaar wonen!
(1) Stop Afbraak Sociale Huisvesting
(2) dubbelz., A4, off-set?, achterkant: tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Achterkant ook verspreid als affiche op A3-formaat
1: Veel mensen zeggen 'mij krijgen ze mijn huis niet uit'. Dat recht hebben we. Er is een nieuwe huurwet. Daarin staat dat de corporaties 70% van de bewoners achter hun renovatieplannen moeten hebben om te mogen renoveren. De buurtbewoners willen: betaalbare woningen, uitvoeren achterstallig onderhoud, kleine geriefverbeteringen en doorstroming in de buurt. Renovatie in de Spaarndammerbuurt wordt gebruikt als middel om de huur- en koopprijzen op te drijven, om winst te maken. De stadsdeelraad wil 1300 sociale huurwoningen laten verdwijnen door samenvoeging, verkoop en dure renovatie. De huren van de samengevoegde woningen worden 450 tot 800 euro per maand. En koopprijzen van 160.000 tot 230.000 euro zijn normaal. Dit leidt tot leegstand. Het leidt tot verdrijving van de bewoners van onze buurt. De regering wil verhuurders vanaf 2005 de mogelijkheid geven de huren sterk te verhogen en te bezuinigen op de huursubsidie. Bewonersorganisaties kunnen de corporaties dwingen hun renovatieplannen voor te leggen aan de bewoners. Ook in het sociaal plan staan rechten voor de bewoners. Bewoners met een vast huurcontract hebben recht op het behoud van hun eigen woning. We zijn bezig met een handtekeningenactie in de buitenring Zaanhof. Een actie bij de Groene Deuren heeft brede steun opgeleverd.
2: Vrijwel dito als achterkant van /5.
-2-04/22 Petitie voor recht op terugkeer eigen woning, ...
(1) (Bewonerscommissie de Groene Deuren)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) /
1: Ondergetekende, huurder in De Groene Deuren, verleent geen instemming met het renoveren van de blokken I t/m IV. Verhuurder De Key dient zich te houden aan de verplichtingen uit de huurovereenkomst, de huurwetgeving en het Sociaal Plan Spaarndammerbuurt aangaande geen gedwongen uitplaatsing, recht op terugkeer, passende herhuisvesting en begeleiding op maat. Hij verleent zijn medewerking aan vervangen van de CV-ketel. Machtigt de Bewonerscommissie om de collectieve woonbelangen te behartigen.
2: Overwegingen tot weigering renovatieplan van Woonstichting De Key: strijdig met het Sociaal Plan Spaarndammerbuurt, dit leidt tot huurontbinding, aantasting van het recht tot terugkeer op de eigen woning, tot een verplichte huurverhoging van 63%, tot langdurige uitplaatsing en tot ongelijke behandeling binnen de blokken.
15-2-04/1 Kraakgroep gaat strijd aan met speculant GW Bakker.
(1) Kraakgroep de Pijp; Werkgroep Wonen de Pijp
(2) dubbelz., A4, off-set, achterkant: tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) /
(5) Facs.in Grachtenkrant 601 (23-2-04) p.19-20. Aktieverslag in Ravage 3 (27-2-04) p.7
1: 15 Februari hebben wij leegstaande woningen aan de Hendrick de Keijserstraat gekraat. Eigendom van de beruchte speculant G.W.Bakker. Deze wil van de 60 huurwoningen 34 koopwoningen maken. De huurders moeten verhuizen. De bewoners willen niet vertrekken. Weinig mensen kunnen kopen. Bakker verstrekt onjuiste informatie en probeert bewoners en stadsdeel tegen elkaar uit te spelen. Sinds twee en een half jar worden er tijdelijke huurders geplaatst. Hierdoor wordt de positie van de vaste huurders uitgehold. Het stadsdeel had nooit medewerking mogen verlenen aan vergunningen voor tijdelijke verhuur. De overheid heeft besloten dat een groot deel van de sociale huurwoningen verkocht moeten worden. Huurders blijken niet geïnteresseerd in kopen omdat hun lasten verdubbelen. Het aantal te koop staande woningen is verdubbeld. Door de economische recessie is de vraag verschoven van koop- naar huurwoningen. Wij eisen dat Bakker afziet van zijn plannen, de woningen opknapt, weer in de verhuur doet en de tijdelijke huurders een normaal contract verschaft. Wij eisen van het stadsdeel dat het zich houdt aan de belofte om niet mee te werken aan gedwongen uitplaatsing en stopt met het afgeven van splitsingsvergunningen.
2: Kopen is te duur, behoud de sociale huur.
17?-2-04/1 Op zondag 15 februari 2004 heeft Kraakgroep de Pijp ...
(1) (Kraakgroep de Pijp i.s.m.Werkgroep Wonen de Pijp)
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 601 (23-2-04) p.12
15 Februari zijn 6 woningen rondom de H.de Keijzerstraat gekraakt tegen de voorgenomen verkoop van deze sociale huurwoningen. De woningen stonden nog geen jaar leeg. Het is niet te billijken dat de woningen zo lang leeg staan, wetende dat de eigenaar er niets mee gaat doen. Vul onderstaande steunbetuiging voor de krakers Bakkerblokken in.
17-2-04/2 UNINVEST GEEN ONTRUIMING VOOR LEEGSTAND!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A5, fotokopie, logo's, achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 601 (23-2-04) p.9 en 15. Verspreid bij ludieke veiling kraakpanden in Magna Plaza. Aktieverslag in Grachtenkrant p.25
1: UniInvest bezit 2 biljoen euro aan vastgoed. Ook de Langebrugsteeg 2. Het heeft drie jaar leeggestaan. UniInvest wacht op het afbouwen van de metro om daarna het huis aan de hoogste bieder te verkopen. In september 2003 hebben we Langebrugsteeg 2 gekraakt om te wonen. Binnen een paar uur startte UniInvest een gerechtelijke procedure. De 'Leegstand Veiling' van vandaag is het begin van acties tegen UniInvest en andere speculanten. Vanaf vandaag zeggen we samen Genoeg is genoeg! Geen ontruiming meer voor leegstand! We eisen dat UniInvest stopt om krakers uit te zetten en de gemeente een beleid opstelt dat voorkomt dat artikel 429 kan worden gebruikt tenzij eigenaren aantonen dat ze vergunningen hebben voor het gebruik van het onroerend goed.
2: Heijmans is de grootste projectontwikkelaar in Amsterdam. Het doet haar best zoveel mogelijk grond aan te kopen. Door de 'bouwfraude' hebben Heijmans en vergelijkbare bedrijven miljarden belastinggeld opgetrokken. De rekening hebben de burgers betaald. Met dit geld zijn ongebruikte kantoorruimtes uit de grond gestampt. Heijmans is nog steeds de voornaamste aannemer in Amsterdam. De stad werkt mee aan deze manier van zaken doen door gekraakte kantoorpanden te ontruimen. In oktober is kantoorgebouw Spoorenboog op het Funenterrein van Heijmans gekraakt. Het pand zal na ontruiming leeg blijven staan. Geen ontruiming tenzij de eigenaar het pand daadwerkelijk in gebruik neemt.
-3-04/1 1 ... Huurderskrant ... Te weinig sociale huurwoningen gebouwd
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 1v 4p, A3, krantenpapier, off-set, rode en zwarte inkt, foto's o.a.van A.Vos, J.Maars, N.Boink en HA-archief
(3) Wonen
(4) UB GA /
(5) Oplage 340.000 ex.
(6) Huurderskrant 1
Corporaties halen de 30% sociale huurwoningen bij nieuwbouw niet. Dat is wel afgesproken. Wat wil wethouder Stadig daaraan doen?
Bespreking van een plan van de HA voor een alternatief huurbeleid om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen te garanderen. Kern van het plan is dat corporaties woningen moeten aanbieden op basis van de slaagkans. Als 70% van de woningzoekenden in een gebied een inkomen onder de ziekenfondsgrens heeft, moet zij ook 70% van haar vrijgekomen woningen aan deze groep aanbieden. De overige kan ze vrij aanbieden. De huur van de woningen die worden aangeboden aan mensen onder de ziekenfondsgrens mogen met niet meer stijgen dan het inflatieniveau. Het ministerie legt aan verhuurders een heffing op om de huursubsidie betaalbaar te houden. Die heffing is afhankelijk van het percentage woningen dat een verhuurder aanbiedt aan mensen met een inkomen onder de ziekenfondsgrens.
Artikel over de Huurdersvereniging Oost/Watergraafsmeer die ook kraakt.
Woningcorporatie Ymere overtreedt de wet door woningen die te koop staan tijdelijk te verhuren.
Per 1 januari fuseerden Rochdale en woningstichting Patrimonium. Woningbedrijf Amsterdam en WVA in Almere fuseerden tot Ymere. Uit Eigen Haard en Olympus Groep ontstond Stichting Eigen Haard Olympus Wonen.
-3-04/18 Geen huisuitzetting in de Spaarndammerbuurt! Het is ons recht te blijven.
(1) Bewonerscommissie Groene Deuren / SASH Spaarndammerbuurt
(2) dubbelz., A4, off-set?, voorkant: logo, tek.
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
1: Komt naar de buurtavond, 31 maart Bogt/Westerbeer. Sprekers, zingen van strijdliederen over wonen, discussie.
2: De Key heeft gedwongen verhuizingen aangekondigd in De Groene Deuren, kruising Polanen-/Knollendamstraat. Dit is onaanvaardbaar. De gevolgen van het beleidsplan om van de 4800 sociale huurwoningen er 1300 te laten verdwijnen worden zichtbaar. De prijzen van samengevoegde woningen variëren van 450 tot 850 euro per maand. Koopwoningen moeten 160.000 tot 230.000 euro kosten. De leegstand neemt daardoor toe. De woningen die De Key aanbiedt aan de bewoners van De Groene Deuren zijn vaak van slechte kwaliteit. Dit leidt tot verdrijving van bewoners. Renovatie wordt gebruikt om winst te maken. In de wet is geregeld dat huurders in de eigen woning kunnen blijven. De Key moet naar de rechter om bewoners eruit te krijgen. Liever lokt ze de mensen weg met oprotsommen. Een mengeling van paaien en intimidatie wordt gehanteerd om mensen zogenaamd vrijwillig te laten vertrekken. Bewoners protesteerden 10 maart bij de stadsdeelraad. Onze eisen: geen gedwongen uitplaatsingen, goede en betaalbare huisvesting voor vaste en tijdelijke huurders, uitvoeren achterstallig onderhoud, doorstroming in de buurt en recht op terugkeer op eigen woning. Geen huisuitzettingen en het recht op terugkeer staan in het sociaal plan. Hier moeten we de Key en de stadsdeelraad aan houden.
-3-04/26 "Houd de Airey-flats overeind" Nieuwsbrief van de Bewonersvereniging ...
(1) (Bewonersvereniging De Miranda-buurt)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen
(4) /
Door wijziging van het bestemmingsplan is sloop van de Airey-flats aan de President Kennedylaan 619 t/m 918 mogelijk geworden. De flats verkeren in goede staat en zijn zonder noemenswaardige kosten te renoveren. 80% Van de bewoners heeft aangegeven niet te willen verhuizen. Oproep aan de wethouder de eigenaar te dwingen het achterstallig onderhoud uit te voeren.
-3-04/29 VERKLARING BEWONERS BERLAGEBLOKKEN
(1) 1: (de bewoners van de Berlageblokken)
2: SASH-A
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: tekening
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB /
1: Een groot deel van de bewoners is drie jaar geleden met een tijdelijk huurcontract in de blokken komen wonen omdat de panden gesloopt zouden worden. Inmiddels zijn de blokken tot rijksmonumenten uitgeroepen. Het beleid is gericht op doorstroom van huurders. Die wordt niet gerealiseerd omdat huurders niet in staat of bereid zijn hun woonlasten te laten stijgen. De wachttijd voor een sociale huurwoning is 10 jaar. Ondertussen gaat het opheffen van de goedkope sociale huurwoningen door. Woningcorporatie Ymere is voornemens de 172 woningen te renoveren tot duurdere huur- en koopwoningen en studentenkamertjes. Het beleid in de Indische Buurt is gericht op het terugdringen van het aantal sociale huurwoningen tot 70% om de leefbaarheid te verhogen. Ymere wil eind maart het eerste blok ontruimen. Een renovatieplan ontbreekt. De overheid moet zorgen dat zij de inwoners die ze vertegenwoordigt effectief huisvest. Wij besloten geen medewerking te verlenen aan de ontruiming. Wij verlaten onze woningen niet! Stop afbraak sociale huisvesting!
2: Bij onderhuur en tijdelijke huur geen uitbuiting en rechteloosheid. Voor iedereen betaalbaar wonen.
-3?-04/30 BUURTBRIEF BEWONERS BERLAGEBLOKKEN
(1) (de bewoners van de Berlageblokken aan het Javaplein)
(2) dubbelz., A4, el.stencil?, achterkant: tekening
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB /
Op 20 maart zijn de bewoners in verzet gekomen tegen de wanpraktijken van eigenaar Ymere en de niet-sociale opstelling van Stadsdeel Zeeburg. De woningnood wordt verergerd door een beleid dat is gericht op de doorstroom van goedkope naar duurdere huur- en koopwoningen. Deze doorstroom is niet op gang gekomen maar toch gaat de afbraak van sociale huurwoningen door. De wachttijd voor een woning is opgelopen tot 14 jaar! Door de woningnood is er een schaduw-woonmarkt ontstaan. Deze bestaat uit onderhuurders, tijdelijke huurders en antikrakers. Ymere en Stadsdeel wilden 169 goedkope huizen slopen. De blokken werden tot monument verklaard en de sloop ging niet door. In de vier jaar dat de huizen nu 'tijdelijk' verhuurd worden heeft Ymere alle regels aan haar laars gelapt. Sommige bewoners hebben tot 2500 euro aan Ymere moeten betalen voor een tijdelijk huurcontract. Ymere wil met een renovatie de huren drie keer zo duur maken. De woningen zouden ook op een goedkopere manier gerenoveerd kunnen worden. Op 20 maart hebben wij de huisbaas 'ontslagen': de blokken zijn bezet verklaard en leegstaande woningen weer in gebruik genomen. Ymere sleept ons voor de rechter. Sociale problemen vragen politieke oplossingen, geen juridische. Er is een 'zwartboek' openbaar gemaakt. De huurbescherming wordt uitgehold. Aan de afbraak van de sociale woningbouw moet een eind komen.
7-3-04/1 Beste buren, Vandaag hebben wij het pand Warmoesstraat 18 gekraakt.
(1) De nieuwe bewoners van de Warmoesstraat 18
(2) wrs.A5, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 602 (8-3-04) p.26 en 603 (22-3-04) p.39. Ontruimd op 12-10-04
Vandaag hebben wij Warmoesstraat 18 gekraakt. Het stond enkele jaren leeg. In deze buurt moet je tot negen jaar wachten op een betaalbare woning. De appartementen kunnen weer worden toegevoegd aan het sociale woningbestand. Er zijn plannen in dit pand een 'vergadercentrum' voor de Noord/Zuid metrolijn te ontwikkelen. Met eigenaar N.V. Zeedijk zijn wij van mening dat ruimtes boven winkels meer als woonruimtes in gebruik genomen moeten worden. In het centrum staan duizenden kantoorruimtes leeg. Er wordt al te weinig gewoond, wat de leefbaarheid niet ten goede komt. Ook zijn wij het niet eens met de geplande sloop van de achtergevel. Plekjes die nog authentiek zijn moeten ook zo blijven. Woningen hebben prioriteit boven een metrolijn. We gaan het pand bewoonbaar maken, er wonen weer mensen!
16-3-04/1 RAADSADRES ... Aan de stadsdeelraad van Zuideramstel
(1) SASH-A
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: logo/tek.
(3) Ams-Zuid Wonen
(4) /
14 Januari hebben wij een brief geschreven aan wethouder Adema betreffende de Airey-flats. Wij verzochten af te zien van sloop. De wethouder heeft geen antwoord gegeven. Het stadsdeel heeft bij bestemmingsplan besloten dat het bouwvolume vergroot kan worden. De wethouder heeft een sturende rol gespeeld met als doel sloop en vervanging door koopflats en duurdere huurwoningen. De huidige woningen zitten binnen de huurliberalisatiegrens. De kwaliteit van de woningen is nog goed, zij het dat er enig achterstallig onderhoud is. Er verdwijnt veel sociale ouderenhuisvesting in de Rivierenbuurt. De seniorenwoningen die worden gerealiseerd betreft vrijwel geen sociale huurwoningen. De woningmarkt is zorgwekkend. De wachttijd is 11 jaar. Het aantal leegstaande woningen neemt toe. Volgens architectuurhistorici is het Amstelhof, waar de Airey-flats deel van uitmaken, van bijzondere waarde (wederopbouwarchitectuur). Wij verzoeken de raad te bewerkstelligen dat de sloop wordt herzien, de wethouder tot de orde roepen vanwege het feit dat hij onjuiste en onvolledige informatie geeft en de bewoners duidelijkheid te verschaffen.
20-3-04/22 VERKLARING BEWONERS BERLAGEBLOKKEN
(1) (de bewoners van de Berlageblokken)
(2) wrs.A4, fotokopie
(3) Ams-O-IB Wonen Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 603 (22-3-04) p.28
Na de corruptie bij eigenaar Woningcorporatie Ymere, de intimidatie waarmee Ymere huurders overhaalt hun tijdelijke huurcontracten om te zetten in gebruiksovereenkomsten en de onrechtmatige ontruiming van de familie El Makhloufi zijn we het zat. Een groot deel van de bewoners is drie jaar geleden met een tijdelijk huurcontract komen wonen omdat gesloopt zou worden. De blokken zijn tot rijksmonument uitgeroepen. Het huisvestingbeleid is gericht op doorstroom uit goedkopere naar duurdere huur- en koopwoningen. De woningmarkt wordt gekenmerkt door leegstand van te dure koopwoningen en een tekort aan betaalbare huurwoningen. De wachttijd voor een huurwoning is opgelopen tot 10 jaar. Ymere is voornemens de 172 goedkope huurwoningen te renoveren tot veel duurdere woningen en studentenkamertjes. De renovatie zal leiden tot een verdrievoudiging van de huurprijs per vierkante meter. Tijdelijke verhuur leidt tot rechtenloze huurders. Ymere wil eind deze maand het eerste van de drie blokken ontruimen. 44 Woningen zullen maandenlang leeg staan in tijden van woningnood. Wij eisen dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Zij moet zorgen dat zij de inwoners huisvest. Wonen is geen gunst maar een recht. Wij eisen dat goedkope huurwoningen niet langer opgeheven worden. Wij verlenen geen medewerking aan de ontruiming. Stop afbraak sociale huisvesting!
31-3-04/1 Programma buurtavond ... door de buurt met spandoeken en geluidsinstallatie
(1) anoniem (uitgegeven door Bewonerskommissie De Groene Deuren en SASH Spaarndammerbuurt)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
1: Buurtavond. Door de buurt met spandoeken. Avond met sprekers bewonerscommissie groene deuren, bewoner, SASH en het zingen van strijdlied. Diskussie, aktievoorstellen.
2: Tekst van de liederen Een eigen huis? (melodie Alles kan een mens gelukkig maken) en In de Amsterdamse wijken (melodie Aan de Amsterdamse grachten).
-4-04/29 Volledige tekst van de ingezonden brief van de OAR aan het Stadsblad. DE YUPPEN VAN TOONK
(1) De Ouderen Adviesraad Oud-West
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen
(4) UB GA ISG /
Yuppen hebben zich met steun van het stadsdeel Oud-West op onze huurwoningen gestort. Dat noemen wij asociaal. Er is een schrijnende behoefte aan huurwoningen. In het stadsdeel worden steeds meer huurwoningen omgezet in koopflats. Wie van de huurders niet meewerkt om te vertrekken wordt zijn huis uitgepest en bedreigd. Ouderen kunnen geen geschikte en betaalbare woningen krijgen terwijl de ene na de andere huurwoning leeg te koop wordt aangeboden en de Ouderen Adviesraad vorig jaar 625 leegstaande woningen in ons stadsdeel aantrof. Kopen is voordringen. Wethouder Toonk (VVD) wil de hele buurt met dit soort gedrag besmetten. Toonk zegt 'er is geld genoeg' maar laat de portefeuillehoudster Welzijn bezuinigingen doorvoeren in de voorzieningen voor de buurt.
-4?-04/30 Bewoners Berlageblokken in verzet!
(2) A4, off-set?
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB /
Ymere, eigenaar van de Berlageblokken, wil de functie van de panden veranderen. Van sociale woningbouw zal geen sprake meer zijn. Ymere gedraagt zich steeds meer als ordinaire projectontwikkelaar. De directeuren van de corporaties verdienen steeds meer terwijl investeringen om de woningnood op te heffen uitblijven. De Indische buurt wordt als probleemgebied beschouwd omdat de bewoners kennelijk niet welvarend genoeg zijn. Besloten is hun woningen te onttrekken om er rijkere groepen te vestigen. Als deze ontwikkeling niet wordt tegengehouden is de buurt binnen een paar jaar gejuppieficeerd en net als De Pijp en De Jordaan veranderd in een wijk voor de rijken. In Amsterdam wordt er sinds jaren een beleid gevoerd welk er op gericht is de armen de stad uit te werken. In plaats van de armoede te bestrijden worden de armen bestreden. Bouwen voor de buurt!
3-4-04/1 Beste buren, Vandaag 3 april 2004 hebben wij Rokin 108 gekraakt.
(1) De nieuwe bewoners Rokin 108
(2) fotomontage
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 604 (5-4-04) p.9. Nederlandse en Engelse tekst. Zie Grkr 610 (5-7-04) p.3 voor ontruimingsvonnis. Ontruimd op 12-10-04
Vandaag hebben wij Rokin 108 gekraakt. Het gebruik is drie jaar geleden beëindigd. Het pand is in 2001 verkocht aan eigenaar M.M.W. Korst, nu belastingvluchteling in België. Van 'wonen boven winkels' komt niets terecht. Gezien de locatie, bovenop de Noord-zuidlijn, valt niets te verwachten tot behoud van het pand. Wij besloten het pand weer toe te voegen aan de sociale woningvoorraad. Wonen is een recht. Solidair met alle gekraakte panden.
16-4-04/1a Geen huisuitzettingen in de Spaarndammerbuurt! Voor goed en betaalbaar wonen!
(1) SASH Spaarndammerbuurt
Bewonerscommissie De Groene Deuren
Bewoners Spaarndammerbuurt
(2) A4, off-set?, logo, tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) /
Protesteer bij de stadsdeelraad op 20 april. Demonstratieve optocht met sambaband Sound of resistance. Verzamelen Wijkopbouworgaan, Knollendamstraat.
16-4-04/1b
(1) SASH Spaarndammerbuurt
Bewonerscommissie De Groene Deuren
Bewoners Spaarndammerbuurt
(2) dubbelz., A4, off-set?, voorkant: logo, tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA /
1: Dito als /1a.
2: Dreigende huisuitzettingen, tientallen jaren niet uitgevoerd achterstallig onderhoud, vastlopende doorstroming, samenvoeging en verkoop van sociale huurwoningen. Een groeiend aantal rechteloze tijdelijke huurders. Pik jij dat ook niet? De plannen om 1300 betaalbare sociale huurwoningen in de buurt te laten verdwijnen leiden tot onrust. Bij De Groene Deuren (Knollendam/Polanenstraat) worden bewoners geïntimideerd. Aan het huurcontract kunnen de bewoners rechten ontlenen. De Key moet naar de rechter stappen om de mensen uit hun huis te zetten. Het is de vraag of dat zal lukken. De meeste bewoners willen dat De Key achterstallig onderhoud uitvoert, zonder huurverhoging. SASH heeft met bewoners van de Buitenring Zaanhof een handtekeningenactie gehouden. 70% Heeft getekend tegen de plannen. 20 April gaan we de handtekeningen aanbieden aan wethouder Bartlema. Op het Spaarndammerplantsoen wil men de huur met 30% verhogen. Ook in de Nova Zemblastraat wil De Key gaan samenvoegen en verkopen. Het doel is de buurt toegankelijk te maken voor rijkere mensen. Laat je niet wegsturen, wij willen betaalbare huren!
20-4-04/1 Een eigen huis?
(1) anoniem (uitgegeven door SASH-A)
(2) 10,5x29cm, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG SA /
(5) Tekst: C.Teunissen
Tekst van het lied Een eigen huis? (melodie Alles kan een mens gelukkig maken). Een eigen huis of een plek onder de brug, want een huizenhoge hypotheek die betaal ik nooit terug.
-5-04/1 Heb je een kamer over Geef hem aan een vluchteling
(1) (ASKV/SV)
(2) A4, fotokopie, logo/tek.
(3) Mhg Rechtsst Wonen
(4) UB /
Door het hulpverleningsproject probeert het ASKV vluchtelingen die in afwachting zijn van een verblijfsvergunning in praktische zaken bij te staan. Hiernaast heeft het ASKV een aktiegroep die protesteert tegen het rigide asielbeleid. De cliënten moeten ook onderdak hebben. Hiervoor zijn we afhankelijk van mensen die een kamer over hebben. Meestal gebeurt dit in woongroepen en kraakpanden. Je kan ook een bijdrage leveren door een deel van de huisvesting te bekostigen. Ondersteun het Huizen Adoptie Project.
-5-04/7 HUURDERS IN NOOD?! ACTIECOMITE HUURDERS OUD-WEST organiseert op 18 mei een bijeenkomst ...
(1) Actiecomite Huurders Oud-West i.s.m. Bewonersplatform Oud-West
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-West Wonen
(4) UB GA ISG SA /
1: 18 Mei bijeenkomst voor huurders met vragen en klachten, 1e Helmersstraat bij de SBOW.
2: Klachten over (achterstallig) onderhoud, uw huis wordt gesplitst en/of verkocht, leegstand, intimidatie door de huisbaas. Kom dan op 18 mei.
-5-04/8 HUURDERS IN DE KNEL VERZAMELEN ZICH
(1) (Actiecomité Huurders Oud-West in samenwerking met de Stichting Bewonersplatform Oud West)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen
(4) /
18 Mei bijeenkomst voor huurders die problemen hebben met hun verhuurder. Door een pand te splitsen kunnen woningen los verkocht worden. De eisen voor een splitsingsvergunning hebben tot gevolg dat er rigoreus gerenoveerd wordt in Oud West. De zittende huurders moeten vertrekken. Intimidatie en dwang door particuliere eigenaren en woningcorporaties is aan de orde van de dag. Zij willen zoveel mogelijk woningen verkopen. Het wordt tijd dat huurders een protest laten horen tegen onfatsoenlijk en onmenselijk gedrag van eigenaars en het verdwijnen van sociale huurwoningen. Het ACH-OW gaat klachten inventariseren, huurders steunen en de weg wijzen naar de juiste instanties. Komt allen, huurders in nood!
-5-04/9 2 ... Huurderskrant + woonlastenkrant ... Forse huurverhoging 2004
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 1v 4p, A3, krantenpapier, off-set, zwarte, rode en rose inkt, foto's van o.a.J.Maars en HA-archief, tekening van Gnoe.net
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Oplage 300.000 ex. Druk: Dijkman Offset
(6) Huurderskrant 2
Lonen en uitkeringen zijn bevroren, maar de huren blijven stijgen. Maak voor 1 juli bezwaar tegen de huurverhoging. Corporaties vragen regelmatig een hogere huur dan wettelijk is toegestaan bij woningen in de Binnenstad.
De woningnood onder studenten vraagt om een structurele oplossing.
Er is een nieuwe regelgeving over servicekosten.
Afgelopen jaar wisten de Amsterdamse corporaties slechts 1100 sociale huurwoningen te verkopen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat tot 2010 het afgesproken aantal van 28.000 gehaald wordt. Sommige corporaties zijn er zelfs toe overgegaan om woningen die te koop stonden weer in de verhuur te nemen.
Onder druk van de nieuwe woningnood neemt de vraag naar tijdelijke huurcontracten toe. Die vormen een ernstige bedreiging voor de huurbescherming.
Informatie over splitsen, renoveren en uitplaatsen.
Kort nieuws over o.a.gunstige uitspraken Huurcommissie in Loenermark, Andriesenhof en berisping door Tuchtraad van makelaar Tel.
-5-04/10a 2004/2005 WOONLASTENkrant Maak gebruik van uw rechten als huurder!
(1) Huurdersvereniging A'dam
(2) 2v 8p, A3, krantenpapier, off-set, foto's van M.Birney, D.Snabilié en K.Swart. Pag.1 en 8: zwarte, rode en rose inkt. Ook verspreid als bijlage bij buurtkranten, o.a.de Tong Tong
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Druk: Dijkman Offset
Informatie over huur, huurverhoging en procedures bij de Huurcommissie. Problemen bij en/of Huurcommissie-successen op de Lauriergracht en Hogevecht.
-5-04/10b
(1) Amsterdams Steunpunt Wonen, MUG en Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 1v 8p, A3, krantenpapier, off-set, foto's van M.Birney, D.Snabilié en K.Swart, pag.1 en 8: zwarte en oranje/bruine inkt
(3) Wonen-hv
(4) /
(5) Verspreid als bijlage bij MUG
Op colofon na dito als /10a.
-5-04/21 OVER DE VLUCHTSTROOK LANGS DE FILE
(1) Hugo Gietelink, Abraham Vega
SASH-A
(2) A4, logo/tek.
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB /
Tijdens de rechtszitting op 14 mei heeft Ymere de bewoners van de Berlageblokken beschuldigd van voorkruipen op mensen die tot 14 jaar in de rij staan om een woning te bemachtigen. De advokaat van Ymere (Tomlow, fp) schetst de bezettingsactie als rijden over de vluchtstrook langs de file. Een opmerkelijke kritiek. Ymere heeft met andere corporaties en politici voortdurend de schaarste aan sociale huurwoningen ontkend. Speerpunt van beleid is dat er teveel sociale huurwoningen zouden zijn! Nu bewoners het recht op wonen opeisen huilt Ymere mee over de lange wachtrijen in een poging verwarring te zaaien. Met het verwijt suggereert Ymere dat zonder de bezetting de vele woningzoekenden zouden kunnen binnenstromen. Een blok wil Ymere verkopen en een ander blok bestemmen als tijdelijke studentenhuisvesting. In het derde blok gaan de huren 3x de huidige huurprijs bedragen. Ymere is zeer actief bij de afbraak van de sociale huisvesting. Zij haalt het toewijzingssysteem, gebaseerd op wachttijden, onderuit en vervangt dit door het recht van de geldbezitter. Door de sociale huisvesting onbetaalbaar te maken of in de vrkoop te doen wordt een nieuwe vorm van voorkruipen gecreeerd. De bewoners van de Berlageblokken eisen behoud van de sociale huisvesting op het huidige huurniveau.
-5?-04/22 KROKODILLENTRANEN OVER BERLAGEBLOKKEN
(1) Abraham Vega, Hugo Gietelink
SASH-A
(2) A4, off-set, logo/tek.
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB GA /
Woningcorporatie Ymere weigerde de laatste 30 jaar achterstallig onderhoud aan de Berlageblokken uit te voeren. 4 Jaar terug riepen stadsdeel en Ymere om de Berlageblokken te mogen slopen. Nu spreken ze hun angst uit dat de bewoners de panden zouden kunnen vernielen. Dit dient een ander doel. Zij willen dat de bewoners weggaan om de blokken te verbouwen tot koopappartementen of huurwoningen met een verdrievoudiging van de huur. Zij helpen het klimaat voor ontruiming klaar te stomen. Ymere maakte toiletpotten, wastafels en interieur stuk met als doel het verzet van de bewoners te breken. De kern van het conflikt is niet juridisch! Stadsdeel en corporatie sturen aan op een ontruimingsvonnis met dakloosheid van de bewoners als gevolg. Zij stellen dat de bewoners er ten onrechte een maatschappelijke discussie van maken. Als Ymere sociaal bezit wil verkopen komt ze in conflikt met mensen die op de woningmarkt vastlopen. De direkteur van Ymere die 200 duizend euro per jaar verdient ziet dat anders. De vele duizenden waarvoor het wonen steeds moeilijker wordt roepen stop woningnood, stop stijgende woonlasten, stop afbraak sociale huisvesting.
-5-04/23 KROKODILLENTRANEN OVER BERLAGEBLOKKEN
(1) Abraham Vega, Hugo Gietelink
SASH-A
(2) dubbelz., A4, fotokopie, logo's/tek.
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB /
(5) Panden ontruimd op 14-12-04, zie Grachtenkrant 622 (20-12-04)
1: Dito als /21 en /22.
2: Brief aan de Commissie Stedelijke Ontwikkeling. Een groeiend aantal mensen wordt uitgebuit in onderhuur, tijdelijke huur en anti-kraaksituaties, zoals bij ons in de Berlageblokken. Dat mensen onder dreiging van dakloosheid bloot worden gesteld aan corruptie en willekeur is grof voor woorden. Er is een kunstmatige woningnood gecreëerd. Wij bezwijken niet aan het politieke klimaat waar de Kamer van Koophandel en de Burgemeester pleiten voor deportatie van de minder bedeelde. Wij gaan de strijd aan voor het behoud van de Berlageblokken en voor een waardige woonoplossing aan alle bewoners.
Brief aan de gemeenteraad. De Berlageblokken leren ons over de crisis in het woonbeleid. Smeergelden, intimidatie, huuruitbuiting, willekeur, het zijn geen incidenten die juridisch kunnen worden glad gestreken. De afbraakkaravaan dendert voort. Als erfgenaam van de sociale huisvesting verschijnt de corporatie als een commerciële exploitant, doende gemeenschapsbezit voor private belangen te verkwanselen. Daarbij geholpen door de politiek. Alsof het geldbezit de behoefte aan huisvesting bepaalt. Stop de leegstand, stop de speculatie, stop de gedwongen ontruiming of de dreigende dakloosheid. Demokratie, sta op!
-5-04/27 HOGER BEROEP ONTRUIMING AMSTEL 145
(1) anoniem
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 607 (24-5-04) p.28
In augustus 2000 werd de Amstel 143-145, de escobar, ontruimd nadat een van de panden uitgefikt was. Het absurde besluit om te ontruimen wekte woede en mensen besloten het pand te verdedigen, wat leidde tot 5 arrestanten. Zij werden veroordeeld tot 500 euro. 4 Jaar later is het hoger beroep. Komt op 4 juni naar de Prinsengracht.
1-5-04/6 Grenzen lopen tussen arm en rijk, niet tussen landen.
(1) (De Anarchistische Kamer voor Solidariteit) (uitgegeven door Anarchistische Groep Amsterdam, fp)
(2) wrs.A5, tekening
(3) Een Mei Werk Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 606 (10-5-04) p.19
Vandaag is het voormalige Restaurant Vossius gekraakt. Wij organiseren een manifestatie in het hart van elitair Amsterdam, die ruimte biedt aan iedereen die zich verzet tegen verdrukking van de armen.
Het pand staat sinds september 2003 leeg. Het stadsbestuur probeert lagere inkomensgroepen de stad uit te jagen. Sociale woningbouw wordt voor veel geld verkocht. Om de rijken van behuizing te voorzien zal de sociale woningbouw gesloopt moeten worden. Ook op Europees niveau worden grenzen getrokken tussen arm en rijk. Er wordt gesproken over verregaande restricties op de bewegingsvrijheid van de nieuwe Oost-Europese arbeiders. Bedrijven kunnen zich echter wel vrij vestigen. Wij protesteren tegen deze poging om buitenlandse arbeiders als zondebok voor economische tegenslagen aan te wijzen.
2-5-04/1 Vanmiddag hebben wij de woning aan Singel 298hs gekraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Singel 298hs)
(2) A4, lichtblauw papier, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) /
(5) In tegenstelling tot vermelding in pamflet vond de kraak in de avonduren plaats. Volgens Grachtenkrant 606 (10-5-04) p.21 ontruimd en op 9 mei herkraakt
Deze woning staat anderhalf jaar leeg. Eigenaar is Beerschoten Makelaars. Dit bedrijf heeft nooit een serieuze poging ondernomen om een levendige invulling te geven aan dit pand. Daarom helpen wij een handje en hebben onze intrek genomen op de lege verdieping. De nieuwe bewoners hebben weer een voorlopige functionele woonplek gevonden.
9-5-04/1 Amsterdam 9 mei 2004, Beste buren, Op zondag 9 mei hebben wij, een groep jonge woningzoekenden, ...
(1) De bewoners van de Baarsstraat 2huis, 1 en 2 hoog
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 606 (10-5-04) p.20. Tekst (gewijzigd) in Grachtenkrant 607 (24-5-04) p.17
9 Mei hebben wij, jonge woningzoekenden, de etages in gebruik genomen. Deze staan een jaar leeg. Waar je als jongere tot 11 jaar moet wachten op een huurwoning en waar duizenden meters woonruimte ongebruikt zijn, is kraken een logische oplossing. Wij zullen de huizen weer knus en bewoonbaar maken.
-6-04/13 Buurtdebat over het Sociaal Karakter van Vernieuwing Spaarndammerbuurt
(1) Wijkopbouworgaan Spaarndammerbuurt-Zeeheldenbuurt)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Bijeenkomst niet doorgegaan, wrs.in verband met EK voetbal
Stadsdeel, Woningcorporaties, Bewonersraad, SASH en Buurtbewoners in debat over het behoud en versterken van de sociale peilers in de aanpak van de buurtvernieuwing. 28 Juni Ouderencentrum Bogt/Westerbeer.
-6-04/14 NIEUWSBRIEF BUITENRING ZAANHOF ... Info bewonerscommissie Buitenring Zaanhof De bewonerscommissie en de plannen
(1) (bewonerscommissie Buitenring Zaanhof)
(2) 1v 4p, A4, lichtgeel papier, fotokopie, kaartje
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) /
(6) Nieuwsbrief Buitenring Zaanhof 6
De commissie is onafhankelijk. Patrimonium wil 50% van de woningen samenvoegen en 49% van de nieuwe woningen verkopen. Veel bewoners moeten verhuizen. Patrimonium heeft uw instemming nodig. Bijeenkomst Spaarndammerbuurt vooruit, 25 juni op het Zaandammerplein. Het Huurteam zal informatie geven. Er moet worden onderzocht wat de bewoners willen en wat de technische inventarisatie aan informatie oplevert. Van de 251 formulieren klachtenenquête zijn er 39 ingeleverd. De meeste klachten liggen op het terrein van geluidsoverlast.
-6-04/15 BOZE BUSACTIE
(1) SASH Spaarndammerbuurt / Bewoners Spaarndammerbuurt
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: logo/tek., tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG SA /
(5) Aktieverslag in Ravage 9 (2-7-04) p.6
1: Protesteer op 16 juni bij Rochdale, de Key en Stadhuis. Verzamelen bij het wijkopbouworgaan, de bus is gratis.
2: Het plan om 1300 sociale huurwoningen te laten verdwijnen brengt bewoners in de knel. Het leidt tot huisuitzettingen. Er is geen doorstroming naar de Houthavens. Elk huis dat vrijkomt wordt verhuur aan tijdelijke huurders, die als antikraakwacht fungeren. Door dure renovatie owrden woningen verhuurd voor minimaal 450 tot 800 euro. Of ze worden in de verkoop gegooid. Door de hoge prijzen ontstaat leegstand. Steeds meer mensen worden de buurt uitgewerkt. De corporaties worden schatrijk van onze huren. Vorig jaar hebben ze een miljard euro aan hun vermogen toegevoegd. De corporaties en de deelraad Westerpark luisteren niet naar de buurt. Op 20 april demonstreerden 150 bewoners. Wij brengen onze eisen onder de aandacht van de gemeenteraad. Onze eisen: beleidsplan Spaarndammerhout moet van tafel, geen samenvoegingen van goedkope huurwoningen, geen gedwongen verhuizingen, stop de huurverhoging!
Bijeenkomst tijdelijke huurders Spaarndammerbuurt 21 juni Bogt/Westerbeer.
-6-04/16 Tijdelijke huurder Kom op voor je recht!
(1) SASH Spaarndammerbuurt / Bewoners Spaarndammerbuurt
(2) dubbelz., A4, off-set, logo/tek., voorkant: tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG SA /
1: Informatiebijeenkomst 21 juni Bogt/Westerbeer.
2: Bijeenkomst van tijdelijke huurders in de Spaarndammerbuurt. De onzekerheid van een tijdelijk huurcontract is geen pretje. Wat zijn je rechten? Het is schandalig dat tijdelijke huurders soms dubbel zoveel huur moeten betalen als vaste huurders. Je hebt recht op een vast huurcontract na drie jaar tijdelijke huur.
-6-04/18a 2 july ... De Zwijger spreekt
(1) de Zwijger
(2) 14,8x10,5cm, blauw of rood papier, fotokopie, tekeningen
(3) Alt.leven Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB /
(5) Bovenzijde zwart is rechte lijn
Feestelijke heropening van een van de laatste overeind staande pakhuizen aan het IJ, 2 juli. Expositie, muurschilderen, trashmode show. Benefietfeest met DJ chaos, DJ Happeiness en DJ D.I.Y. Bands: Beu, Bakfiets band, Camticio en Zibabu (heftige politieke feest muziek). De Zwijger wil niet meer meedoen aan een systeem waar over het geen zeggingschap heeft gehad. Benefiet voor voorzieningen.
-6-04/18b
(1) de Zwijger
(2) 14,6x10,5cm, rose papier, fotokopie, tekeningen
(3) Alt.leven Ams-C-rest Wonen-kra
(4) /
(5) Bovenzijde zwart gekarteld
Dito als /18a.
6-6-04/1 NIEUWSBRIEF BUITENRING ZAANHOF
(1) De bewonerscommissie: buitenring Zaanhof
(2) A4, dik donkergeel papier, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB /
(6) Nieuwsbrief Buitenring Zaanhof 8
Er is al twee jaar onrust over renovatieplannen van de Woningbouwvereniging Rochdale (voorheen Patrimonium). Het wordt tijd dat Rochdale naar ons gaat luisteren. Presentatie uitkomst woonwensenonderzoek tijdens bewonersavond 8 juni in de Bogt/Westerbeer. Wij willen met u in gesprek gaan over het verloop van de overleggen met de woningbouwvereniging, het woonwensenonderzoek en de nieuwsbrief. Vertegenwoordigers van Rochdale zijn deze keer niet uitgenodigd.
12-6-04/1 Amsterdam 12-6-04 Beste Buren: Even voorstellen: Wij zijn de krakers van de huizen in de Verbindingsstraat.
(1) De nieuwe bewoners van Verbindingsstraat
Kraakgroep de Pijp
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 609 (21-6-04) p.4
Wij hebben deze woningen (eigendom woningbouwvereniging Eigen Haard) in gebruik genomen omdat deze leeg staan zonder dat er plannen zijn om ze te gebruiken. Er wordt al jaren geen onderhoud meer gepleegd. Ons doel is om aandacht te vragen voor de woningnood. Door woonruimtes te realiseren voor mensen die geen kans maken op de woningmarkt. Het aantal kleine goedkope woningen neemt zienderogen af. We hopen een steentje bij te kunnen dragen aan het welzijn van de buurt. U kunt terecht bij het infopunt aan de Verbindingsstraat 17hs.
20-6-04/1 Amsterdam, 20 juni, 2004 Geachte heer/mevrouw, Zondag 20 juni hebben wij ...
(1) De krakers van Jacob Obrecht 74
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 609 (21-6-04) p.8
Wij hebben met zes mensen Jacob Obrechtstraat 74 gekraakt. Wij hebben een woning nodig en dat is niet gemakkelijk. De woningnood wordt nijpender, er staan steeds meer panden leeg. Het pand stond een jaar leeg. Wij zijn voorstanders van buurtdifferentiatie: een buurt moet bewoond worden door mensen uit verschillende inkomensgroepen zodat er tussen buurten geen sterke afbakeningen bestaan, gevormd door klassenverschillen.
20-6-04/2 Beste buren, De woning Schoolstraat 18 hs staat al een geruime tijd leeg ...
(1) bewoners Schoolstraat 18hs.
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 609 (21-6-04) p.13. Pand onbewoond vanwege brandgevaar, geen elektriciteit
De woning zal over enkele jaren gesloopt worden. Wij hebben gekraakt. We zijn een jong werkend stel. Het is onmogelijk voor ons een betaalbare huurwoning te vinden. Het huidige beleid zorgt ervoor dat er minder en minder sociale huurwoningen zullen vrijkomen. Door te kraken willen we hier iets tegen doen.
26-6-04/8 PSO Het kabinet-Balkenende verspilt belastinggeld aan oorlogstaken ...
(1) PSO
(2) 1v 4p, A5, fotokopie, logo
(3) Oorlog Werk Wonen
(4) UB ISG /
Ieder rechts kabinet heeft als opdracht: het kapitaal de lusten, het volk de lasten. Twintig miljard euro aan 'bezuinigingen'. Woest wordt er gehakt in voorzieningen. Misdaad en zelfverrijking. Het geboefte regeert. En wat zegt het kapitaal: de lonen meoten worden gematigd om te kunnen concurreren met het buitenland! Het is pure demagogie. Het versterkt de crisis. Het doet het kapitaal naar de wapens grijpen in de strijd om afzetmarkten. De oorlogsindustrie en later de wederopbouw moeten dan de economie weer uit het slop trekken. De werkers zullen kiezen voor een model waarin, namens de gemeenschap, de werkers de bedrijven en de maatschappij zullen beheren en besturen. Niet de belangen van de rijken, maar die van de werkers en de minder bedeelden moeten bovenaan de politieke agenda worden geplaatst. We leggen u tien punten voor: nieuwe staatsbedrijven, zeggenschap voor de werkers, verhoging van het loon en de uitkeringen, meer gemeenschapshulp voor hulpbehoevenden, meer geld voor jongeren, geen privatisering van de gezondheidszorg, de sociale woningbouw moet weer voorrang krijgen en overheidstaak worden, gratis onderwijs en openbaar vervoer, herstel van de democratie en terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Afghanistan, Irak en de Balkan.
27-6-04/1 Beste buren Vanmiddag hebben wij de woning aan de begane grond van steven biko plein 19 weer in gebruik genomen.
(1) Bewoners st bikoplein 19
Kraakgroep Oost
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 610 (5-7-04) p.22
Vanmiddag hebben wij de begane grond steven bikoplein 19 weer in gebruik genomen. Deze etage staat al jaren dichtgetimmerd. Wij besloten de etage vooralsnog weer aan de mensen terug te geven voor wie de huizen gebouwd zijn, namelijk woningzoekenden met een kleine beurs.
-7-04/1 Effe dimme, minister Dekker Stop de huurontploffing! Minister Dekker ...
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) A4, off-set, zwarte en rode inkt, logo
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA /
(5) Zie -9-04/6
Minister Dekker wil de huurprijsbescherming afschaffen en de huur laten bepalen door marktwerking: de armen eruit en de rijken erin. Zij wil de huurprijsbescherming afschaffen voor 100.000 huurwoningen in Amsterdam. De maximale huur laten bepalen door de verkoopprijs van de woning en elk jaar een hogere huurverhoging. Het idee dat de markt beter zal werken als de huren vrij worden gegeven is gebaseerd op een ideologie. De meeste huurders kunnen niet kiezen tussen huren of kopen. Deze plannen zijn samen met de verhuurders bedacht. Die zien hun inkomsten stijgen en een deel daarvan geven ze om de huursubsidie te betalen. De huur niet vogelvrij! Keer het Tij.
-7-04/2 Huurdersactie op 8 juli: Stop de huurontploffing!
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) A4, fotokopie, logo
(3) Wonen
(4) /
(5) Wrs.origineel off-set en met zwarte en rode inkt. Aktieverslag in Ravage 10 (23-7-04) p.8
8 Juli zullen huurders (per bus) vertrekken naar een drietal corporaties om te eindigen bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Op ludieke wijze zal het door de minister gewenste huurmechanisme zichtbaar gemaakt worden. De corporaties worden aangesproken om afstand te nemen van de plannen om de huren vogelvrij te maken. De minister wil huurwoningen liberaliseren, het puntenstelsel uithollen en de huren verhogen. De voorwaarden die zij daaraan stelt, is dat de verhuurders een deel van haar bezuinigingen op de huursubsidie gaan betalen en dat zij meer gaan investeren in nieuwbouw. Voor meer nieuwbouw heeft de sector voldoende vermogen en zijn de plannen van Dekker niet noodzakelijk. De plannen betekenen dat voor 100.000 Amsterdamse huurders de keus ontstaat tussen of veel meer betalen of verhuizen. Oproep mee te doen met de actie. Bezocht worden Ymere, de Dageraad en de AWV. Verzamelen op de Nieuwezijds Voorburgwal 32.
-7-04/3 ASCII WORDT ONTRUIMD.
(1) (ASCII)
(2) dubbelz., 21x±14,8cm, fotokopie
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Nederlandse en Engelse tekst. ASCII na verhuizing verhuisd naar Wibautstraat
Je bent op bezoek in ASCII, een vijf jaar bestaande gratis internetwerkplaats. Internet moet altijd en overal voor iedereen beschikbaar zijn. We zijn niet in staat hoge huren te betalen. Daarom zijn we gehuisvest in een kraakpand. De eigenaar, speculantenklup Het Oosten, vindt dat we eruit moeten. De woningen boven veranderen van 6 betaalbare huurwoningen in 3 koopyuppiehokken. 16 Juli rechtzaak tegen ons. Kom naar de rechtbank en laat het Oosten weten wat je er van vindt.
-7-04/7 The Tall Bikes Faculty & ArtGallery ... The 1st World TALL BIKE FESTIVAL and Conference
(1) Amsterdam International Bike & Art - NoLimits Crew!)
(2) A6, fotokopie, logo, foto's, tekening
(3) Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) De Hoge Fietsen Faculteit Amsterdam was gevestigd in de Sarphatistraat 131, een gekraakt pand van de Universiteit van Amsterdam. Ontruimd op 12-10-04
1e Wereld Hoge Fietsen Festival en conferentie, 23 juli-2 augustus. 24 Juli rondrit in het Westerpark, 's avonds fietsvideo's, tentoonstelling, pret. 25 Juli opening van de tentoonstelling, ritje naar het Vondelpark, hoge fietsen-slalom. 30 Juli vreemde fietsenparade en demonstratie.
-7-04/8 Beste buurtbewoners, Door deze brief willen we u als buurtbewoner ...
(1) De bewoners van nr 74 (uitgegeven door bewoners Jacob Obrechtstraat 74, fp)
(2) wrs.A5, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 610 (5-7-04) p.21. Hier: het pand dat we anderhalve week geleden gekraakt hebben
Het 'Verkocht' op het makelaarsbord zal u niet ontgaan zijn. Ondanks dat er een nieuwe eigenaar is met plannen voor bewoning achten wij het noodzakelijk te blijven waar wij zijn, omdat het pand na ons vertrek nog maanden leeg zou blijven staan. De plannen draaien om de stichting Instudo: verhuur in de grote steden aan katholieke studenten. Kamertjes van maximaal 12m² worden verhuurd voor 410 euro! Naast studentenbewoning worden er in de centra activiteiten ontplooid door Opus Dei, een conservatieve Katholiek-religieuze beweging.
-7-04/9 Beste buurtbewoners, Door deze brief willen we u als buurtbewoner ...
(1) De bewoners van nr. 74
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 611 (19-7-04) p.7 en 16. Hier: het pand dat we 2 weken geleden gekraakt hebben
Vrijwel zelfde tekst als /8.
-7-04/10 TALL BIKE REVOLT ... 23.July-2.August
(1) tallbike.net
(2) 9,8x5,6cm, fotokopie, logo, tekening
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) /
(5) Engelse tekst. Kollage van Tall bike-pamfletten in Grachtenkrant 615 (13-9-04) p.5
23 Juli-2 augustus Hoge Fietsen-festival, Amsterdam. Feest, fietsdemonstratie, tentoonstelling, fietsgevechten, muziek, conferentie.
-7-04/11 SATURDAY 31 JULY 16.00 VONDELPARK ...
(1) (Tallbike Faculty)
(2) 21x14,9cm, fotokopie, foto
(3) Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Engelse tekst
31 Juli Vondelpark, 1 augustus Ruigoord Landjuweel Festival. Wereldkampioenschap hoge fietsen-steekspel en fietsgevechten 2004. 1e Wereld Hoge Fietsen Festival en conferentie, fietsworkshops, fietsdemo vanaf de Tallbike Faculty Sarphatistraat.
-8-04/15a SATURDAY, 15.08. 4 p.m. PUNK!
(1) The Tall Bikes Faculty & ArtGallery
(2) 21x14,9cm, fotokopie, logo, foto's, tekening
(3) Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Engelse tekst. Datum met pen veranderd in 14.08
Zaterdag 14.08 Punk! & kunst & benefiet in de Tall Bikes Faculty, Sarphatistraat. En om 7 uur met fietsen en hoge fietsen naar de politiepaarden. Tournooi hoge fiets-gevechten.
-8-04/15b
(1) The Tall Bikes Faculty & ArtGallery
(2) 29,7x21cm, fotokopie, logo, foto's, tekening
(3) Vervoer Wonen-kra
(4) UB SA /
(5) Engelse tekst. Datum met pen veranderd
Dito als /15a.
22-8-04/1 Amsterdam, zondag 22 augustus 2004 onderwerp: ingebruikneming van Baron G.A. Tindalplein 1
(1) Studentenkraakgroep De Scharnier (uitgegeven door bewoners Tindalplein)
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 614 (30-8-04) p.23
Vandaag hebben wij, 5 studenten, de bedrijfsruimte Baron G.A.Tindalplein gekraakt. Na onderhuur, lange reizen naar amsterdam en logeerpartijen proberen we op deze manier een woonplek te creëren. De ruimte is beplakt met stikkers van LievendeKey. We zoeken aandacht voor de duistere zaakjes van LievendeKey. Er bleek 33 miljoen euro 'vermist' te zijn. Het onderzoek ligt nog steeds bij het Openbaar Ministerie.
29-8-04/1 EXTRA ALARM EDITIE OVERTOOM vanKoptotStaart
(1) (Bewoners Vereniging Overtoom)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-West Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Overtoom vanKoptotStaart extra
Stadsdeel Oud West heeft het voornemen de Overtoom vanaf de Nassaukade tot de 1ste Const.Huygensstraat en Rhijnvis Feithstraat t/m Amstelveenseweg tot horecaconcentratiegebied te maken. De bestaande horeca is niet goed genoeg en moet weg. Er zullen 4 hotels bijkomen. Panden en woningen op de begane grond krijgen een horecabestemming. Er zullen nachtzaken worden toegestaan. Overlast en het volbouwen van binnenterreinen wordt toegestaan. Prostitutie wordt in ruimere mate toegestaan. De Overtoom wordt een verlengstuk van de Leidsepleinhoreca.
Het stadsdeel negeert de belangen van de bewoners en probeert met slinkse vrijstellingen de deur open te zetten voor het uitschot van het Leidseplein. Lallende dronken figuren, wildplassers en poepers, straatvuil, drugsverslaafden, amokmakers, de M.E.op de hoek, mobiele pisbakken voor de deur, heel veel taxies. Het is van belang dat u laat horen dat u tegen het nieuwe beleid bent. Onderteken deze brief. 23 Augustus informatieavond van het stadsdeel. Inspraakavond 30 augustus.
-9-04/3 STOP DE AFBRAAK KEER HET TIJ DEMONSTRATIE TEGEN BALKENENDE II
(1) www.keerhettij.nl
(2) dubbelz., 10,6x14,8cm, off-set, tekeningen van L.Munnik, rode en zwarte inkt; voorkant: ook groene inkt
(3) Vervoer Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Voorkant ook uitgegeven als affiche
Demonstratie tegen Balkenende II, 2 oktober van Dam naar Museumplein. Er waait een harde rechtse wind door Nederland. Op uitkeringsgerechtigden en gehandicapten wordt gekort, de huren en het collegegeld gaan omhoog en de kwaliteit van onderwijs en openbaar vervoer wordt alsmaar slechter. De hoge inkomens worden ongemoeid gelaten. Burgerrechten worden afgebroken. Op internationaal niveau laat Balkenende II de kloof tussen arm en rijk groeien. Maar een andere werreld is mogelijk! Vorig jaar liepen er 25.000 mensen mee in de Keer het Tij demonstratie na Prinsjesdag. De demonstratie sluit aan bij de vakbondsmanifestatie op het Museumplein.
-9-04/6 Effe dimme, minister Dekker Stop! de huurontploffing Ook ik...
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) dubbelz., 15x20,7cm, dik papier, off-set, foto's, met rilrand om kaart af te scheuren, voorkant: ook rode inkt; achterkant: logo
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Ansichtkaart aan Tweede Kamer(30.000 kaarten op 23-11-04 aldaar aangeboden). Zie -7-04/1. Facs.tekstdeel kaart in Grachtenkrant 619 (8-11-04) p.26 en van voorkant in Huurderskrant ( -11-04/11)
Minister Dekker heeft het plan de hoogte van huur over te laten aan de vrije markt. Daarbovenop wordt er 12 tot 18 euro gekort op de huursubsidie. En de woningnood is niet opgeheven. De gevolgen: minder huurprijsbescherming, hogere huren, rijken erin armen eruit. De huur niet vogelvrij - Keer het Tij, demonstratie 2 oktober Dam. Kaart aan de Tweede Kamer met een oproep niet in te stemmen met het plan van minister Dekker.
-9-04/11 ASCII PRESENTEERT: KNUTSEL KRAKERS!
(1) (ASCII)
(2) dubbelz., A4, rood papier, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB SA /
Vanaf 15 september kan de gratis internet- en computerwerkplaats ASCII, Kinkerstraat 92, ontruimd worden. Alweer een initiatief uit de weg geruimd voor zinloze commercie. De vroeger als 'sociaal' opgerichte woningbouwverenigingen zijn op winst beluste 'corporaties' geworden. Ook met een ontruimingsdreiging gaan we gewoon door met anti-kapitalisme in de praktijk. Vandaar dat ASCII vanaf 13 september van functie verandert: knutsel-werkplaats.
Pre-eviction party 9/11.
-9-04/14 EVICTION! PARTY Saturday, 18.Sept.04, ...
(1) The TallBike Faculty & ArtGallery
(2) ±10,2x±9,2cm, fotokopie, logo, foto, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Engelse tekst
Ontruimingsfeest 18 september. Vegasoep, pyropoffertjes, punk, hoge fietsen-gevecht, foto's, kunst, graffiti.
-9-04/20 ZO KAN HET OOK OP PRINSJESDAG!
(1) Partij van de Arbeid
(2) dubbelz., A5, off-set, rode inkt, voorkant: ook blauwe inkt
(3) Gezondheid Werk Wonen
(4) UB ISG /
De PvdA durft te bezuinigen, maar altijd op basis van 'sterkste schouders, zwaarste lasten' en gericht op meer banen. Mensen met zware beroepen moeten na veertig jaar werken met pensioen kunnen. Geen eigen bijdrage aan de huisarts. Geen verhoging van het collegegeld. Veelplegers van straat halen. Geen bezuinigingen op de huursubsidie. Illegale bewoning tegengaan. Investeren in spoor en stad-/streekvervoer.
-9-04/21 A TERROR Tall bike Jousting Battle
(1) tallbike.net
(2) 29,7x21cm, fotokopie, logo, foto, tekening
(3) Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA SA /
(5) Engelse tekst
11 September hoge fietsen-gevecht in de de gekraakte Tallbike Faculty. Hoge fietsen en fietsenparade naar het Vondelpark met punk soundsystem. Vrijheid voor de politiepaarden!
-9-04/40 Beste buurtbewoners U wordt uitgenodigd voor een informatie- en actie bijeenkomst ...
(1) SASH; Stop Afbraak Sociale Huisvesting; BewonersBelangenGroepering BBG
(2) A4, fotokopie, logo/tek., tekening
(3) Ams-West Wonen
(4) UB GA ISG SA /
27 September informatie- en actie bijeenkomst in de 1e Helmersstraat 106 M. Wij gaan ons huis niet uit! Miljarden over bij de woningcorporaties. Wij pikken het niet meer. Ik ga niet weg!
-9-04/41 DE BEWONERS BELANGEN GROEPERING OUD-WEST LEEFT NOG STEEDS
(1) Bewoners Belangen Groepering / Stop Afbraak Sociale Huisvesting Oud-West
(2) wrs.dubbelz., A4, achterkant: logo/tek., tekening
(3) Ams-W-Kin Wonen
(4) kopie FP /
(5) Alleen bekend van internet-versie
1: De BBG richt zich op de 400 huurders van Rochdale rondom de Hasebroekstraat. De bewoners worden de buurt uit gejaagd. SASH/BBG wil achterstallig onderhoud van de woningen afdwingen. Teken niets en laat Rochdale niet binnen! Als 35% van de huurders tegen de plannen van de Rochdale is, gaan hun plannen niet door. Samengevoegde woningen zijn onbetaalbaar voor de buurtbewoners. De wachttijd voor sociale huurwoningen ligt op 12 jaar. U bent uitgenodigd voor de actie- en informatiebijeenkomst op 27 september.
2: Vrijwel dito als /40.
1-9-04/1 Beste buren, 1 september '04 Vandaag hebben wij een aantal woningen in de Spaarndammerbuurt gekraakt.
(1) De nieuwe bewoners van de Spaarndammerbuurt.
(2) ±14,8x±10,5cm, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Uitgegeven bij kraak woningen in Polanenstraat in het komplex De Groene Deuren. De woningen zouden gerenoveerd worden
Vandaag hebben wij een aantal woningen in de Spaarndammerbuurt gekraakt tegen de afbraak van sociale huurwoningen. Wij pleiten voor behoud en renovatie. Wij verlaten het pand vrijwillig mits er sociale woningbouw voor in de plaats komt.
1-9-04/2 Beste buurtbewoner, U wordt uitgenodigd voor een informatie-en actie bijeenkomst ...
(1) SASH Stop Afbraak Sociale Huisvesting / bewoners Spaarndammerbuurt
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: logo/tek., tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Informatie- en actiebijeenkomst op 6 september in de Bogt/Westerbeer. Wij willen bespreken hoe het achterstallig onderhoud van onze woningen kan worden aangepakt. Ook is het tijd voor actie voor (vervangende) woonruimte voor tijdelijke huurders. De Key probeert via een kort geding bewoners van De Groene Deuren te laten ontruimen, terwijl ze een vast huurcontract hebben. Het kort geding is op 6 september, Parnassusweg. Sympathisanten verzamelen bij de Bogt. De verwachting van de advocaat is dat de Key door de rechter gecorrigeerd zal worden. Wethouder Bartlema heeft gezegd dat 'er geen gedwongen verhuizingen plaatsvinden. Daarop mag ik als PvdA-bestuurder worden afgerekend.'
Het niet uitvoeren van achterstallig onderhoud is het eerste teken dat uw woning in de gevarenzone zit. Vrijkomende woningen gaan naar tijdelijke huurders. Na de Spaarndammerstraat en De Groene Deuren, zijn de buitenring Zaanhof, het Zaandammerplein en de zijstraten van de Nova Zemblastraat aan de beurt. Er komt geen nieuwbouw. Toch moeten 1300 sociale huurwoningen verdwijnen voor de winstbelangen van de corporaties. We inventariseren onderhoudsklachten per complex. Daarna gaan we de corporaties sommeren de klachten te verhelpen. Of eventueel dagvaarden. De hoge kosten die het uitvoeren van achterstallig onderhoud meebrengt kan bepalend zijn of samenvoeging en verkoop nog wel doorgaan.
14-9-04/1 vereniging BOvRT ... Inspreekreactie op notitie Rivaterrein, ...
(1) vereniging BOvRT Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden (voormalig) Riva-Terrein
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen
(4) /
Inspraakreactie op notitie Rivaterrein, uitgedeeld aan de Commissieleden. De relatie stadsdeel met de bewoners/ondernemers is verslechter door gebrek aan communicatie. Geen van de belanghebbenden weet iets over de sloopdatum van 25 november. Het Oosten wil ook de Witte de Withstraat 36-38 slopen. De sloopvergunning is niet meer geldig. De galerijen van de moskee worden niet meegeteld in de 1000 m². In de berichtgeving van het stadsdeelbestuur wordt steeds gepoogd de inbreng van de vereniging BORT te bagatelliseren. De vereniging mag niet met een standje op het Chassécafé staan.
15-9-04/1 vereniging BOvRT ... Nieuwsbrief 15 september 2004
(1) vereniging BOvRT Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden (voormalig) Riva-Terrein
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: logo
(3) Ams-West Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Nieuwsbrief (Vereniging BOvRT)
1: Vanaf 25 november gaat het stadsdeel slopen op het Rivaterrein en in de Witte de Withstraat. Zonder overleg met de bewoners. Slopen Witte de Withstraat 36-38 gaat door. De onveilige steeg blijft. De moskee wordt te groot en te hoog. Geen koopwoningen meer maar dure huurwoningen met meer tuin. Kom daarom 18 september naar het Mercatorplein. Zet uw handtekening tegen deze plannen. Eis overleg met de buurt over de veiligheid.
14 September sprak de Commissie Wonen van het stadsdeel over het Riva-terrein. Kritiek werd in de kiem gesmoord. Vragen worden niet beantwoord. De hoorzitting van 2 september is uitgesteld. Daar zou de bezwarenkommissie bezwaren van 18 bewoners op de plannen aanhoren. De rechter eist dat in de door BORT gewonnen procedure. Het Oosten heeft wijzigingen op de plannen gevraagd. Die zijn bedoeld om aan de gevolgen van het vonnis van de rechter te ontkomen. Juridisch gaan het Stadsdeel en Het Oosten de fout in met de sloop. De bestuursrechter heeft de sloopvergunningen goedgekeurd. De nieuwbouw is niet goedgekeurd, waarom zou je dan wel de sloop goedkeuren?
19-9-04/1 Amsterdam, 19.09.2004. CHASSÉKERK GEKRAAKT! Beste Buurtbewoners.
(1) de nieuwe gebruikers van de Chassékerk.
(2) foto's
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 616 (27-9-04) p.18
Vandaag hebben wij de kerk in gebruik genomen door het te kraken. Wij zijn jonge kunstenaars/jonge honden van uiteen lopende disciplines. De gemeente beëindigt steeds meer broedplaatsen/kunstprojecten waar gewoond en gewerkt wordt. Het alternatief zijn ateliertjes/werkplaatsen met te hoge huren. De energie van een lege kerk is een geschikte omgeving voor kunstzinnige aktiviteiten. Wij willen onze kunstprojecten hier ontplooien met podia, theater, atelier, fietsenplan, dans en tentoonstellingen, muziek. Deze kerk staat jaren leeg. Op 3 oktober open dag.
25-9-04/1 PvdA en VVD in de gemeenteraad willen woningen op sportvelden en een onnodige treinhalte
(1) Méérbelangen
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-Oost Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG /
1: Van wethouder Stadig (PvdA) moet er een treinhalte komen aan de Kruislaan. Maar er zijn te weinig opstappers. Toch willen PvdA en VVD acht sportvelden opofferen en er woningen bouwen. Alleen maar om reizigers voor de trein te krijgen. De stadsdeelraad is tegen de plannen. De centrale stad wil nu de bevoegdheid van het stadsdeel afnemen. De afgelopen tien jaar gingen 73 sportvelden verloren.
2: Méérbelangen is actief rond de Parooltoren, het terugdringen van de bouwhoogte, parkeren rond het OLVG, de plannen voor stadscampus bij de Wibautstraat, het oranjegebouw bij de Weesperzijde en de ontwikkeling van het Polderweggebied. Kom naar de Méérbelangen Winkel, Archimedesweg.
25-9-04/2 "KING KONG"-Bulletin 25 september 2004 Voor alle mensen die bezorgd zijn ...
(1) (King Kong)
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-O-Wib Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
De plannen van de Hogeschool van Amsterdam en het Stadsdeel rond het Rhijnspoorplein (Amstelcampus) zijn te groot en te massaal voor die plek. Op een bijeenkomst op 2 februari in de IJsbreker heeft zich een groep gevormd die als opdracht kreeg: verhinderen van deze plannen. De actiegroep is uitgebreid met bewoners uit de Swammerdambuurt (Vereniging Buurtbehoud) en de Prof.Tulpbuurt (Stichting Redt de Tulp). Ook het Amstelhotel heeft zich tegen de plannen uitgesproken. De Raad voor Stadsontwikkeling wilde al in 2002 eerst een gedegen stedenbouwkundig plan. De HvA gedraagt zich als de eerste de beste projectontwikkelaar. Zodra een grote investeerder iets wil aan de Wibautstraat dan krijgt hij alle ruimte. De aanvraag monumentenstatus voor Wibauthuis, oude Belastingkantoor en Sociale verzekeringsbank (bijzonder beeld van de verscheidenheid van kantorenbouw eind vijftiger jaren) is door het stadsdeelbestuur afgewezen. Als de plannen doorgaan wordt de openbare ruimte gehalveerd. Het plan omvat vrije sectorwoningen en een gebouw met een hotelfunctie. Nodig om de investering voor het verplaatsen van het zuiveringsstation terug te verdienen. Hang het protestaffiche op, kom de publieke tribune bevolken in de Deelraad en werk met ons samen aan een alternatief plan. Geen monsterbouw in onze buurten. Geen nieuw monstergebouw als de Nederlandse Bank aan de rand van de oude stad.
25-9-04/3 HvA is KING KONG
(1) (King Kong)
(2) A4, glanzend papier, off-set, gele en zwarte inkt, foto
(3) Ams-O-Wib Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
Waanzinnig spectaculair: Hoge School vermorzelt buurt onder kolossale gebouwen. Vindt u ook dat er met respect met de buurt moet worden omgegaan?
-10-04/5 HUUR KRANT BINNEN 4 JAAR UW HUIS UIT?
(1) (huurdersverenigingen Baarsjes, Bos en Lommer, Jordaan/Centrum, De Pijp, Zuid en Zuideramstel en het Actiecomité Huurders Oud West)
(2) 1v 4p, A3, krantenpapier, off-set, meerkleurendruk, foto's o.a.van G.Meijerink, kaartje
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Tekst: T.Dalhuisen. Druk: Dijkman Offset. Oplage 145.000 ex. Ook verspreid als bijlage bij MUG
De huren stijgen snel. Nieuwe bewoners betalen vak het dubbele van de vorige. Maar de regering wil meer, veel meer. Minister Dekker wil de huren koppelen aan de prijs van een koopwoning. Voor 100.000 woningen vervallen de huurprijsregels. Dit betekent gedwongen verhuizing voor duizenden Amsterdammers. Verder wil ze bezuinigen op de huursubsidie. Wethouder Stadig vreest een tweedeling: rijke wijken rond het centrum en arme wijken er buiten. De Tweede Kamer beslist eind november of het doorgaat.
De aftrek van de hypotheekrente kost dit jaar 7 miljard. Huursubsidie 1,5 miljard. Terwijl er bijna even veel huurders zijn. De Federatie van Woningcorporaties ruikt geld. Spreek nu! Bel, schrijf of mail de Tweede Kamer.
13-10-04/1 Chassékerk herkraakt!
(1) de gebruikers van de Chassékerk.
(2) tekening
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 618 (25-10-04) p.19
Na een spoedrechtzitting zijn wij dinsdag illegaal ontruimd! Voor onze rechtzitting werden er al brieven verspreid dat we dinsdag ontruimd zouden worden. Deze Kerk is ontruimd op grond dat de kapel af en toe gebruikt werd door drie mensen en ook al was de kapel niet door ons gekraakt. Wij hebben besloten in hoger beroep te gaan.
-11-04/2 WOONBOND VECHT VOOR BETAALBARE HUREN
(1) Nederlandse Woonbond
(2) A4, fotokopie, logo
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Ook elektronisch verspreid
Minister Dekker wil een op de vier huurwoningen naar de vrije markt brengen. Deze huurders kunnen worden geconfronteerd met een huurstijging van 25 tot 100 procent. Maar ook andere huurders krijgen te maken met forse huurstijgingen. Huren wordt voor het merendeel van de huurders onbetaalbaar. De Woonbond heeft een eisenpakket opgesteld. Wettelijke maxima voor de huurprijs en de huurverhoging. Particuliere verhuurders moeten evenals woningcorporaties aan een wettelijke maximale huursomstijging worden gehouden. In het woningwaarderingsstelsel moeten aftrekpunten voor kwaliteitsgebreken worden opgenomen. Woningen mogen alleen bij verhuizing worden geliberaliseerd. De rechtspositie van huurders met een geliberaliseerde huurprijs moet worden versterkt. De huurquote (deel van het netto-inkomen dat opgaat aan de huur) moet fors omlaag naar 17%. Verhuurders moeten niet aan de huursubsidie meebetalen. De korting op de huursubsidie moet worden teruggedraaid. Volgen email-adressen van minister en kamerleden.
-11-04/3 HUURDERS: WAKKER WORDEN! Minister Dekker schaft huurprijsbescherming 600.000 woningen af
(1) Nederlandse Woonbond
(2) A4, fotokopie
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Ook elektronisch verspreid
Minister Dekker wil een op de vier huurwoningen naar de vrije markt brengen. Voor deze huurders wordt de huurprijsbescherming afgeschaft. Volgens het kabinet is dit nodig om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren. Denkt de minister, want ze heeft daar geen bewijs voor. De Woonbond is tegen de plannen. De plannen kunnen voor u betekenen dat uw huurverhoging vanaf 2006 ieder jaar hoger wordt, uw verhuurder vanaf 2010 elke huurverhoging kan vragen die hij wil, dat u de huurcommissie niet meer kunt inschakelen en dat u moet verhuizen. Nu valt nog 95 procent van alle huurders onder de huurprijsbescherming. Neem contact opmet uw huurdersvereniging. Stuur uw protest naar minister Dekker en de woordvoerders Volkshuisvesting in de Tweede Kamer. En kom 27 november naar Utrecht voor de Woonbondmanifestatie Houd huren betaalbaar!
-11-04/11 3 ... Huurderskrant ... Huren vogelvrij verklaard
(1) Huurdersvereniging Amsterdam
(2) 2v 8p, A3, krantenpapier, off-set, zwarte en rode inkt, foto's van o.a. H.Akihary, J.Maars en HA-archief, logo, tekening van Gnoe
(3) Wonen
(4) /
(5) Oplage 375.000 ex. Druk: Dijkman Offset
De plannen van Minister Dekker hebben grote gevolgen voor mensen die een hogere huur niet kunnen betalen. Die moeten dan maar verhuizen, schrijft Dekker. Amsterdam is in rep en roer door haar plannen de huur van 25 procent van de woningen vogelvrij te verklaren. Knip de bon uit, stuur deze in en roep met de HA luidkeels: Effe dimme Dekker! 27 November manifestatie 'Houd huren betaalbaar' in Utrecht.
De herhuisvesting is het moeilijkste probleem van de stedelijke vernieuwing in de Westelijke Tuinsteden. Vooral voor grote gezinnen zijn er te weinig woningen beschikbaar. In het sociaal plan is afgesproken dat alle bewoners de garantie hebben op woonruimte in de Westelijke Tuinsteden. De belangrijkste maatregelen die volgens bewoners nodig zijn: eerst bouwen en dan pas slopen.
De Huurdersvereniging Jordaan verandert de naam in Huurdersvereniging Centrum.
Belangrijkste uitgangspunt van het Sociaal Plan Spaarndammerbuurt was dat niemand gedwongen zijn huis uit hoefde. De rechter besliste dat De Key de laatste bewoners mocht uitzetten. De HV Amsterdam steunt de uitgezette bewoners in hun hoger beroep.
Artikelen met de titels Nieuwe afspraak over prestaties Ymere, Sloop tientallen sociale huurwoningen in Oost, Rijk en arm wonen apart, Zelf klussen goed geregeld, Afspraak: minimum aanbod betaalbare woningen, Lustrumcongres Leefbaarheid en Onderhoud druk bezocht, Meer tijdelijke huur en Stop het huurplan van Dekker.
-11-04/30 Maak Nederland Beter krant
(1) (SP)
(2) 1v 4p, 31,4x45cm, off-set, meerkleurendruk, logo/tek., foto's van o.a. M.Okhuizen/HH, G.de Roos, P.Baan/SP en M.van den Bergh/HH
(3) Gezondheid Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
Het kabinet Balkenende II verziekt Nederland. De SP biedt tegenwicht. Uitleg waar het beleid van de regering uiteindelijk toe leidt en presentatie van het alternatief van de SP. Artikelen met de koppen Van afbraak naar opbouw, Linkse samenwerking, Het kan véél beter, Doorprikken maar, Actie helpt!, De normen en waarden van kabinet Balkenende II, No claim in de zorg? No way!, Het allerbelangrijkste is dat we de samenhang in de samenleving herstellen en De zorg is geen markt!
Elementen van de SP-begroting: 400 miljoen extra voor het onderwijs, geen No Claim in het ziekenfonds, herstel van de koppeling tussen lonen en uitkeringen, extra geld voor de cultuursector, verbetering van het openbaar vervoer en terugdraaien van de korting op de huursubsidie.
1-12-04/1 Hallo buren,Amsterdam 1 december 2004
(1) Namens de bewoners van [Baarsstraat 2]-huis, I en II
(3) Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 621 (6-12-04) p.17
Enkele weken geleden is bij een brand in een gekraakte loods op een illegaal housefeest een jongen om het leven gekomen. Wij zijn geschrokken van hoe de politiek op dit ongeval reageert. Het wil het kraken gaan verbieden. Wij wonen een half jaar gekraakt in uw buurt. Wij zijn aan de slag gegaan om deze woningen bewoonbaar te maken. Kraken is voor ons een noodzaak omdat wij op de woningmarkt op een jarenlange wachtlijst terecht zijn gekomen. Kraken is een goed alternatief. Ik denk dat de politiek het erg zwart-wit ziet. De politiek ziet kraken als een probleem. Door kraken te verbieden zullen initiatieven en creatieve uitspattingen verdwijnen. Ik hoop dat u het met mij eens bent dat de plannen van het kabinet nergens over gaan. Het zou leuk zijn als politici nou eens mailtjes krijgen van buren van krakers. De bal ligt bij u. Hieronder de mailadressen van de tweede kamerleden die zich hebben uitgesproken voor een kraakverbod.
5-12-04/1 STOP ONTRUIMING VOOR LEEGSTAND!
(1) The Krakers...
(2) wrs.A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 621 (6-12-04) p.12. Ravage 16 (23-12-04) p.8: ontruiming tegengehouden
Bewoners van de Staatsliedenbuurt. Wij zijn de bewoners van de van Bossestraat 14 huis. Dit huis (eigendom van Estrada vastgoed en Nobilon beheer) is gekraakt op 20 juni na vele jaren leegstand en 2 gefaalde kraakakties. De eigenaar maakte zich niet echt druk om het achterstallig onderhoud. De huurders boven ons vertelden dat zij van plan waren om een rechtzaak aan te spannen tegen de eigenaar. De nieuwe eigenaren slepen de krakers van de begaande vloer voor de rechtbank. Mr.Van Dam zei in de rechtzaak dat hij er na renovatie zelf ging wonen. Enkele dagen na de rechtzaak kwam iemand onze etage bekijken die beweerde dat hij de nieuwe eigenaar was. Iemand loog dus: of Van Dam of deze man bij ons aan de deur.
Buurtregisseur Alberti kwam vertellen dat wij de rechtzaak hadden verloren en onmiddellijk moesten vertrekken. De eigenaar had haar verkeerd op de hoogte gesteld van het vonnis. Buurtregisseur Schutte zegt te weten dat de krakers vrijwillig het pand zouden verlaten en omdat zij dit niet hebben gedaan, hij de voorbereidingen aan het treffen is voor een ontruiming met M.E.support. Dit staat te gebeuren op 6 december. We zijn er zeker van dat de eigenaar niet gaat beginnen met renovatie met nog huurders in het pand. U kunt ons helpen door uw reactie te sturen naar het stadsdeel of de burgemeester. Kom ons steunen op 7 december!
7-12-04/1 Belangrijke informatie voor huurders.
(1) Sybilla Dekker (uitgegeven door Huurdersvereniging De Pijp)
(2) dubbelz., A5, off-set, meerkleurendruk, foto's
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Niet uitgegeven door ondertekenaar. Facs.in Grachtenkrant 621 (6-12-04) p.37, facs.voorkant in Ravage 16 (23-12-04) p.6. Zie ook Grachtenkrant 622 (20-12-04) p.23 e.v.
Ik ben uw VVD-minister van volkshuisvesting. We hebben een plan dat grote gevolgen voor u kan hebben. Daarom wil ik het graag persoonlijk aan u uitleggen.
De huren zijn sterk gestegen. Maar het gaat mij niet hard genoeg. De huren zijn lager dan de marktprijzen. Daarom wil ik de huren van een groot aantal woningen vrij geven. Ik wil de huurprijzen koppelen aan de waarde van een koopwoning. Het betreft het grootste deel van de woningen in populaire buurten als Centrum, Oud Zuid en Zuideramstel. Voor uw wijk moet u rekenen met huren vanaf 800 euro per maand. Mocht u dat niet kunnen betalen dan heeft u dus ruimschoots de tijd om een voor u meer geschikte woning te vinden. Het economisch belang weegt zwaarder. De huurdersorganisaties en PvdA wethouder Stadig zijn tegen mijn plan. Of mijn voorstel in de Tweede Kamer aangenomen wordt hangt vooral af van mijn coalitiepartner, het CDA. U kunt de woordvoerder desgewenst uw mening laten blijken. Mocht u uitleg wensen dan kunt u zich wenden tot uw lokale VVD vertegenwoordigers in de gemeente- of stadsdeelraad. Ik wens u veel woonplezier toe in uw huidige of toekomstige woning.
- 05?/25 GENO PUNK + CREW PRESENTS: BLACK LIST BAR
(1)(Geno Punk + Crew)
(2)"A6, fotokopie, fotomontage, tekeningen
(3)Rechtsst Wonen-kra
(4)SA /
(5)Engelse tekst. Met Provo-teken?
Iedere zaterdag benefiet voor arrestanten Kapslik + Ivana. Black List Bar, Van Woustraat II. Punkrock, disco, goedkope drank. Dieren welkom.
-1-05/4a SASH LANDELIJKE DEMONSTRATIE ... 5 februari 2005
(1)SASH
(2)dubbelz., A6, fotokopie, voorkant: tekening
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Laatste woord achterkant: www.sash.nl
1: Landelijke demonstratie Stop Afbraak Sociale Huisvesting tegen het huisvestingsbeleid van de regering. 5 Februari op de Dam.
2: Wonen is een eerste levensbehoefte. De regering wil: forse huurverhogingen, bezuinigingen op de huursubsidie, meer dure huur- en koopwoningen, verkoop en massale sloop van goede sociale huurwoningen. De gevolgen zijn: financiële zorgen, gedwongen verhuizingen, speculatie, leegstand, woningnood. Dit is onaanvaardbaar!
-1-05/4b
(1)SASH
(2)dubbelz., A6, off-set, voorkant: tekening
(3)Wonen
(4)FP SA /
(5)Laatste woorden achterzijde: DEMONSTRATIE@SASH.NL
1: Zelfde tekst als voorkant van /4a.
2: Tegen diefstal van ons gemeenschappelijk woningbezit. 100 Jaar lang is met belastinggeld, huuropbrengst en hard werken de sociale huisvesting als gemeenschappelijk woningbezit opgebouwd. Dit bezit wordt geprivatiseerd, democratische zeggenschap verkwanseld voor commerciële belangen. De regering wil: huur naar willekeur, forse huurverhogingen, bezuinigingen op de huursubsidie, sloop van sociale huurwoningen, minder sociale woningen. Dit kan voor u betekenen: dat uw huurverhoging ieder jaar hoger wordt, dat uw verhuurder vanaf 2010 elke huurverhoging kan vragen die hij/zij wil, dat u de huurcommissie niet meer kunt inschakelen en dat u zult moeten verhuizen. De gevolgen zijn desastreus.
-1-05/4c
(1)SASH
(2)dubbelz., A6, off-set, voorkant: tekening
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(5)Donkerder papier en steviger afgedrukte letter dan /4b. Laatste woorden achterkant: DEMONSTRATIE@SASH.NL
1: Zelfde tekst als voorkant van /4a.
2: Vrijwel dito als achterkant van /4b.
-1-05/4d
(1) SASH
(2) dubbelz., A6, off-set?, voorkant: logo/tek.
(3)Wonen
(4)FP UB /
(5)Laatste woord achterkant: demonstratie@sash.nl
1: Vrijwel dito als voorkant van /4a.
2: Wonen is een eerste levensbehoefte. De regering wil forse huurverhogingen, bezuinigingen op de huursubsidie, meer dure huur- en koopwoningen, verkoop en massale sloop van goede sociale huurwoningen. De gevolgen zijn financiële zorgen, gedwongen verhuizingen, speculatie, leegstand, woningnood. Dit is onaanvaardbaar! Wij willen de rust en zekerheid van een goed huis voor iedereen!
-1-05/4e
(1)SASH
(2)dubbelz., A6, off-set, voorkant: tekening
(3)Wonen
(4)FP /
(5)Laatste woorden achterkant: of DEMONSTRATIE@SASH.NL
1: Dito als voorkant van /4c.
2: Zelfde tekst als achterkant van /4b.
-1-05/5 STOP DE HUUREXPLOSIE 'Bevordering van voldoende woongelegenheid ...
(1)(SP)
(2)dubbelz., A4, off-set?, voorkant: logo/tek., tekening; achterkant: foto's
(3)Wonen
(4)FP /
1: Iets duurdere huizen: huren vrijgeven en huurbescherming inperken. VVD-minister Dekker heeft plannen die nog veel verder gaan en zittende huurders in problemen brengen. Dekker wil van 600.000 huurwoningen de huur vrijgeven. Voor zittende huurders geldt een overgangsperiode van vier jaar. Huurliberalisatie betekent dat u meer gaat betalen, terwijl uw rechten minder worden. Welke woningen geliberaliseerd worden, hangt af van de onroerende zaakbelasting van de woning. Ook huurders waarvan het huis niet geliberaliseerd wordt hebben alle reden voor ongerustheid: huizen in aantrekkelijke wijken zullen onbetaalbaar worden, de huurverhoging gaat omhoog. Het volkshuisvestingsbeleid is een kwestie van huurders pesten geworden. Waar de hypotheekrenteaftrek onaantastbaar is, krijgen de huurders klap na klap. Slopen van goede huurwoningen wordt steeds populairder, terwijl de nieuwbouw op een historisch dieptepunt zit. Laat u niet willoos naar de slachtbank leiden, maar kom in verzet.
2: Dekker HUUR-moordenaar. Huurders van een woning met een WOZ waarde van boven de 130.000 euro worden bedreigd. Uw huurbaas mag de hoogte van uw huur gaan bepalen. In Amsterdam gaat dat gelden voor 90.000 huurwoningen. U heeft ook geen recht op huurbescherming meer. U kunt bij uw huisbaas protesteren tegen dit plan. Laat de regeringspartijen kennismaken met uw ongerustheid en boosheid.
-1-05/6 STOP DEKKER HUURDERS NIET VOGELVRIJ
(1)Comité Stop Dekker
(2)dubbelz., A5, off-set, zwarte inkt, voorkant: ook rode en groene inkt, logo's, tekening
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Zie -2-05/17. Kop eerste alinea achterkant: Maximale huurprijs afgeschaft
Minister Dekker wil een nieuw huurbeleid invoeren. Haar plan om een kwart van de betaalbare huurwoningen te liberaliseren zal tot forse huurverhogingen leiden. Voor nieuwe huurders gaat deze liberalisatie in op 1 juli 2006. Vervolgens worden bestaande huurcontracten opengebroken. Meer dan een half miljoen huurwoningen verliezen de huurprijsbescherming. Wie de markthuur niet kan opbrengen mag omzien naar een andere woning. Huurders dreigen vogelvrij verklaard te worden.
De minister wil huurwoningen met de hoogste verkoopwaarde liberaliseren. Minister Dekker wil dat de verhuurders 250 miljoen euro per jaar bijdragen aan de huursubsidie-uitgaven. Zij mogen dit verhalen op de huurders. Mensen met een koopwoning worden ontzien. Voor meer nieuwbouw zijn geen hogere huren nodig, wel meer bouwgrond, minder regelgeving en meer initiatief. Het comité roept de Tweede Kamer op om het plan van Dekker naar de prullenbak te verwijzen. Laat zien dat u het niet eens bent met deze plannen: hang de poster voor uw raam!
-1-05/7 Dagcafé DAGCAFE NIEUWEZIJDSVOORBURGWAL 314.Amsterdam.
(1)Dagcafe Nieuwezijdsvoorburgwal 314
(2)14,9x9,6cm, fotokopie, voorkant: foto
(3)Ams-C-rest Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Nederlandse en Engelse tekst. Facs.in Grachtenkrant 624 (7-2-05) p.14 en 626 (7-3-05) p.17
14 November werd Nieuwezijdsvoorburgwal 314 gekraakt. De benedenverdieping is een niet-commerciele plek met een dagcafe, volkskeuken, workshops en andere activiteiten. Het is een alcoholvrije plek.
-1-05/8a SASH LANDELIJKE DEMONSTRATIE ... 5 februari 2005
(1) SASH
(2) A4, rood of blauw papier, off-set?, logo/tek.
(3)Wonen
(4)FP UB /
(5)Facs.in Grachtenkrant 623 (17-1-05) p.52
Landelijke demonstratie tegen het huisvestingsbeleid van de regering, 5 februari op de Dam.
-1-05/8b
(1) SASH
(2) dubbelz., A4, off-set, logo's/tek.
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
1: Dito als voorkant van /8a.
2: Minister Dekker en het kabinet willen wonen veel duurder maken door huurverhogingen en bezuinigingen op de huursubsidie. De woningnood groeit door sloop en verkoop van sociale huurwoningen. Ook zal meer leegstand ontstaan door speculatie. De behoefte aan sociale huurwoningen zal alleen maar toenemen. Terwijl bewoners de woonlasten nog maar nauwelijks kunnen opbrengen, krijgen de huiseigenaren de vrijheid hun winsten te vergroten. Mensen dreigen hierdoor de stadswijken te worden uitgejaagd. Veel huurders willen of kunnen niet verhuizen. Een hoge hypotheekschuld is geen alternatief. 5 Februari wordt gedemonstreerd voor: plannen van Dekker van tafel, geen verkoop of sloop, stop de woningnood!
-1-05/8c LANDELIJKE DEMONSTRATIE STOP AFBRAAK SOCIALE HUISVESTING 5 FEBRUARI 2005
(1) SASH
(2) A4, fotokopie, logo/tek.
(3)Wonen
(4)SA /
Zelfde tekst als achterkant van /8b. Mailadres in de zin 'mail dan naar demonstratie@sash.nl.' niet onderstreept.
-1-05/9 WONEN IS EEN EERSTE LEVENSBEHOEFTE, EEN FUNDAMENTEEL RECHT VOOR IEDEREEN.
(1)WWW.SASH.NL
(2)wrs.A5
(3)Wonen
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 623 (17-1-05) p.16
Grotendeels zelfde tekst als achterkant van -1-05/4e.
-1-05/11 Laat U niet de buurt uitjagen!
(1)De Groenen Oud-West
PvdA
Leefbaar Oud-West
GroenLinks
(SP)
(2)dubbelz., A4, off-set, voorkant: fotomontage; achterkant: logo's/tek.
(3)Ams-West Wonen-hv
(4)FP UB GA SA /
Minister Dekker wil de huren fors laten stijgen. De huren moeten de marktwaarde meer weerspiegelen. De markt bepaalt dan de huur: wat de gek ervoor geeft. Kunt u zo'n vrije markt-huur niet betalen, dan moet u maar op zoek naar een goedkopere woning - vindt de minister. Deze maatregel zal de tegenstellingen tussen buurten flink verscherpen. In Oud-West blijven vooral dure woningen over. Zo verdwijnen in bijna de hele stad de betaalbare huurwoningen. De stadsdeelraad heeft een protestbrief gestuurd aan de minister. Op 20 januari zal de Tweede Kamer deze huurverhogingsplannen bespreken. Zeg nee tegen de huurverhogingsplannen van dit kabinet!
-1-05/12 vrankrijk februari ... InfoAvond: over de huidige situatie in Atjeh, ...
(1)vrankrijk
(2)dubbelz., 10,5x29,7cm, kringlooppapier, off-set, blauwe inkt, voorkant: ook rode inkt, foto
(3)Bui-Az-Ind Kultuur Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Facs.in Grachtenkrant 624 (7-2-05) p.26
2.02 InfoAvond over de situatie in Atjeh, de sociale beweging en het vredesproces. Met een deskundige vredesactivist uit Atjeh. Meer info: xminy.
13.02 Films: korte docus over de jaren 80, o.a.Koninginnedag 1980 - Crisis in het gezag.
20.02 Film In krakende welstand. De film volgt drie krakers van het eerste uur, die flink uit elkaar gegroeid zijn. Er wordt een beeld gegeven van de verandering van het kraakpand als centrum van subversieve acties.
27.02 Film In naam der wet, documentaire over de zaak van Hans Kok, de kraker die oktober 1985 dood werd aangetroffen in politiecel.
-1-05/13 Huurders in Oud Zuid vogelvrij?
(1)Huurdersvereniging de Pijp
Huurdersvereniging Zuid
(2)dubbelz., A4, fotokopie
(3)Ams-Zuid Wonen
(4)FP /
1: Minister Dekker wil de huren drastisch verhogen. Voor Oud Zuid betekent dat de afschaffing van huurprijsbescherming voor de helft van alle woningen. De minister baseert haar beleid op de getaxeerde verkoopwaarde. De plannen betekenen voor u dat de huurverhoging ieder jaar hoger wordt, uw verhuurder vanaf 2010 elke huurverhoging kan vragen die hij wil, dat u de huurcommissie niet meer kunt inschakelen en dat u zult moeten verhuizen als u de huur niet meer kunt betalen. Stuur uw protest naar minister en Tweede Kamer. Stuur uw protest voor 20 januari want dan behandelt de Kamer de plannen.
2: Volgt overzicht van de Woonbond van de argumenten die opgenomen kunnen worden in de brieven en e-mails aan de leden van de Tweede Kamer.
-1-05/15 De Rooie Amsterdammer ... Samen werken aan eht Amsterdam van onze dromen
(1)(SP-afdeling Amsterdam)
(2)1v 4p, A4, off-set, meerkleurendruk, logo's, foto's, tekening
(3)Ams-alg Milieu Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(6) Rooie Amsterdammer
Wij hebben eenvoudige ijkpunten voor onze politiek: gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. De SP in Amsterdam is fors gegroeid. Wij hebben actie gevoerd voor het behoud van het Slotervaartziekenhuis, voor betere schoonmaak van basisscholen en verbeteringen in het leerlingenvervoer, voor het behoud van OV-voorzieningen als het Adelaarswegveer, voor het stoppen van de ammoniaktrein die door Amsterdam rijdt, voor betere opvang van daklozen en het van de straat halen van junkies, voor het behoud van monumenten en tegen de Noord-Zuidlijn. Met deze krant willen wij u een greep laten zien uit de activiteiten die de SP heeft ondernomen.
Deze maand zijn we begonnen met de actie Stop de Huurexplosie! Het plan van minister Dekker drijft mensen met een klein inkomen naar de randen van de stad, waardoor gettovorming ontstaat. De SP verzet zich tegen de sloop van goede woningen. Volgen passages over het No-Claim-systeem in de zorg, werken, vervoer en milieu en de stadsdelen.
3-1-05/1 huurteams Amsterdam Belangrijk bericht voor huurders
(1)huurteams Amsterdam
(2)dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: logo
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG /
De regering wil alle huren flink laten stijgen. Voor een kwart van alle woningen wil ze de huren helemaal vrij geven. Iedereen moet meer betalen. Wie niet kan betalen mag 'omzien naar een andere woning'. Op 20 januari spreekt de Tweede Kamer over het plan. U kunt uw stem laten horen. Achterop geven we de hoofdlijnen van het voorstel, gevolgd door kritiekpunten die u kunt gebruiken. Laat de Kamerleden vooral weten wat uw persoonlijke situatie is en wat u er van denkt.
-2-05/1 Landelijke woonactiedag tegen huurbeleid Dekker
(1)(kraakgroepen en -spreekuren uit het hele land)
(2)dubbelz., A5, fotokopie, voorkant: foto; achterkant: tekening
(3)Wonen Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
Minister Dekker wil, om de bouw van woningen te stimuleren, de huurprijzen vrijgeven van 600.000 woningen. De stijging van de huurprijzen moet verhuurders ertoe aanzetten meer huizen te gaan bouwen. Het vermogen van de woningcorporaties is 15 miljard euro. De positie van woningzoekenden en huurders wordt steeds verder verzwakt. Politiek Den Haag is bezig de sociale huursector uit te kleden. Woningcorporaties stellen zich steeds meer op als projectontwikkelaars. Grote delen van de sociale woningvoorraad worden gesloopt of verkocht. Dit leidt tot misbruik door particuliere huisjesmelkers. CDA-kamerlid Mirjam Sterk deed alsof huiseigenaren het erg moeilijk hadden. Samen met de LPF heeft ze voorgesteld om het kraken te verbieden. Als alternatief hebben zij voorgesteld de huurbescherming bij tijdelijke verhuur verder af te breken. Terwijl niet leegstand maar de woningnood het probleem is. Om iets te doen aan deze ontwikkelingen is kraken een van de middelen geweest. De minister durfde te betwijfelen of dit politieke signaal nog wel in deze tijd past. Wij weten beter. Doe mee en kraak de plannen van Dekker! Kom 5 februari naar de landelijke demonstratie tegen de afbraak van de sociale huisvesting vanaf de Dam.
-2-05/3 Kraken gaat door!!!
(1)(kraakspreekuur Centrum)
(2)dubbelz., 10,5x21cm, fotokopie, voorkant: tekening
(3)Wonen-kra
(4)SA /
(5)Facs.in Grachtenkrant 624 (7-2-05) p.36
Kraken heeft in Amsterdam een grote geschiedenis. Er wordt nog steeds met grote regelmaat gekraakt. Er zijn in Amsterdam honderden mensen die gekraakt wonen. Voor starters is het onmogelijk om binnen een redelijke tijd voor een redelijke huurprijs een woning te vinden. Wonen in een kraakpand is vaak stukken goedkoper dan de belachelijk hoge huurprijzen van tegenwoordig. Andere mensen vinden het prettig om een pand in zelfbeheer te hebben. Je kunt ook kraken uit een politiek of sociaal standpunt. Ook kun je gaan kraken om te protesteren tegen de sloop- of renovatieplannen van het stadsdeel. Omdat je weet dat hierdoor de huren flink zullen stijgen. Of omdat je gewoon een pest hekel hebt aan lelijke nieuwbouw. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om het te doen. Het belangrijkste is dat je uitgaat van je eigen kracht. Claim je woonrecht! Kraken gaat door! Kraakspreekuur Centrum iedere donderdag in Vrankrijk. Overzicht van films in Vrankrijk deze maand over kraken.
-2-05/17 STOP DEKKER HUURDERS NIET VOGELVRIJ
(1)Comité Stop Dekker
(2)dubbelz., A5, off-set, zwarte inkt, voorkant: ook rode en groene inkt, logo's, tekening
(3)Wonen
(4)FP /
(5)Kop eerste alinea achterzijde: Maximale huurprijs enorm verhoogd. Zie -4-05/16
1: Dito als -1-05/6.
2: Rekenvoorbeeld over huurprijsstijging meer uitgewerkt. Nieuwe alinea: Het CDA en minister Dekker hebben een politiek spelletje gespeeld dat de indruk heeft gewekt dat het plan van de baan was of fors afgezwakt. Dit is echter niet waar! Het enige verschil is dat woningen waar de huur geheel vrij van gegeven zou worden toch een maximale huur krijgen. Deze is echter zo hoog dat deze 'afzwakking' waarschijnlijk geen verschil maakt.
-2-05/23 WIJ GAAN ONS HUIS NIET UIT! ... Miljarden over bij de woningcorporaties
(1)SASH
(2)A4, fotokopie, logo, tekeningen
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(5)Ook op diverse formaten uitgegeven als affiche
Miljarden over bij de woningcorporaties. Stop! Wij pikken het niet meer. Ik wil blijven zitten. Ik ga niet weg! Hang deze poster voor uw raam.
4-2-05/1 Vandaag hebben wij Lijnbaansgracht 131 3 hoog in gebruik genomen, na 2,5 jaar leegstand
(1)De Krakersters (uitgegeven door bewoners Lijnbaansgracht 131, fp)
(3)Ams-C-Jord Wonen-kra
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Pand meteen na kraak ontruimd. Tekst in en gegevens ontleend aan: Grachtenkrant 624 (7-2-05) p.22
Vandaag hebben wij Lijnbaansgracht 131 3 hoog in gebruik genomen na 2,5 jaar leegstand. Wij zijn 4 werkende mensen. Eigenaar is Henk Janssen uit Eemnes, een beruchte speculant die er niet vies van is om kraakpandjes eigenhandig te 'ontruimen'. Hij schuwt er niet voor terug om huurders te bedreigen. Hij is vorig jaar tot Slechtste Huurbaas van het Jaar gekozen.
5-2-05/1 PROGRAMMA 5 FEBRUARI 2005
(1)anoniem (uitgegeven door SASH)
(2)A4, fotokopie
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(5)Pamfletten /1 t.m. /6 verspreid op Dam. Aktieverslag in Ravage 3 (25-2-05) p.4
Programma van het programma van de manifestatie op Dam en later op Museumplein. Sprekers Jan Harinck, prof.Thomsen, Annie R*dam, Michel Wijnhold. Demonstratie met voorop Fanfare van de eerste Liefdesnacht, sambaband Sounds of Resistance achter. Museumplein: Abraham SASH, Roel Walraven (woningen voor ouderen in Am*dam West) en Agatha Swager (woonblok Valentijnkade), Harry Rijpkema en Cees Groenewoud.
5-2-05/2a HOE VERDER NA 5 FEBRUARI ?
(1)SASH
(2)dubbelz., A6, fotokopie, logo's/tek.
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
1: Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet door gezamenlijk te demonstreren tegen de afbraak van de sociale huisvesting. Hoe kunnen we de samenwerking op landelijk niveau versterken? SASH nodigt U uit om op 19 februari te verzamelen in wijkcentrum Jordaan.
2: Tekst van de liedjes Lekker bakkie wonen, In de Amsterdamse wijken, Een eigen huis, Voor de sloop en Stop de afbraak.
5-2-05/2b
(1)SASH
(2)dubbelz., A5, fotokopie, logo's/tek.
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
Dito als /2a.
5-2-05/3 RODE MORGEN Woningnood door sociale sloop Van arbeiderslonen moet je kunnen wonen!
(1)Rode Morgen
(2)dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: foto's; achterkant: tekening
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Pamflet zelf gedateerd 4 februari
Minister Dekker en het kabinet willen het wonen veel duurder maken. Er is nu al een groot tekort aan betaalbare woonruimte door sloop en verkoop van huurwoningen. Onder de noemer van 'stedelijke vernieuwing' worden door heel Nederland 95.000 goedkopere woningen gesloopt om dure koopwoningen tot stand te brengen. In tal van steden komen mensen in verzet. In Amsterdam trekt het SASH ten strijde tegen de sloop van 1.300 sociale huurwoningen in de Spaarndammerbuurt. De herverdeling van het nationaal inkomen ten gunste van de grote monopolies treft ook de woonsituatie van werkende mensen. In de jaren negentig begon de regering met het privatiseren van de woningmarkt. In Amsterdam is er zo een verlies van 80.000 sociale huurwoningen. Mensen met lage inkomens worden verdreven. De wachttijd voor een woning is opgelopen tot boven de acht jaar. De kans op sloop van een corporatiewoning is twaalf keer groter dan van een andere woning. Voor een gemeente kost renoveren geld, terwijl slopen oplevert. Tegenover 100 sloopwoningen worden maar 70 nieuwe huizen gebouwd. Goede en betaalbare woningen voor werkenden en uitkeringsgerechtigden! Woonlasten omlaag! Afschaffen van de jaarlijkse huurverhoging! Stop de afbraak, voor uitbreiding van de sociale woningbouw. Verbetering van het onderhoud!
5-2-05/5 Precair Forum: de Stad is een workshop ...
(1)Precair Forum
(2)dubbelz., A6, off-set?, blauwe inkt, achterkant: tekening
(3)Linkse bew Wonen
(4)FP UB SA /
(5)Facs.in Grachtenkrant 624 (7-2-05) p.17
De Stad is een workshop die probeert om mensen bij elkaar te brengen die weigeren hun stad te laten veranderen in een door politie en managers gecontroleerd winkelcentrum. De stadsvernieuwing en de afbraak van de sociale huur, flexibilisering van werk en politiecontrole op de publieke ruimte zijn draden in een vlechtwerk van stedelijke transformatie. Het idee van precairheid (continue bestaansonzekerheid) biedt een gemeenschappelijke taal om deze veranderingen te begrijpen en netwerken te bouwen om ertegen te vechten. Op welke manieren kunnen we samenwerken? Waar in het proces van stadsvernieuwing kunnen we ingrijpen om de richting ervan te veranderen. Is de buurt nog steeds de belangrijkste plek van dit gevecht. Plantage Doklaan, (geen datum, fp), workshop over woonstrijd.
13-2-05/1 Bovenwoning Reguliersbreestraat 43 na 20 jaar leegstand gekraakt
(1)Kraakgroep bovenwoning-Reguliersbreestraat 43
(2)dubbelz., "10,8x22,4cm, fotokopie, voorkant: foto; achterkant: logo
(3)Ams-C-rest Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Aktieverslag in: Grachtenkrant 625 (21-2-05) p.26, facs.(gewijzigd) op p.32. Ontruimd na kort geding op 8-3-05
Vanochtend hebben wij de bovenetages van Reguliersbreestraat 43 gekraakt. Daarmee hebben we een einde gemaakt aan twintig jaar leegstand. Sinds de winkel in 1984 plaats heeft gemaakt voor een pizzeria staat de woning leeg. We vinden het schandalig dat bewoonbare ruimte niet wordt benut, terwijl er een tekort aan betaalbare woonruimte bestaat. Verantwoordelijk is Willem Speerstra BV. Speerstra woont volgens de Kamer van Koophandel in Monaco. Aan het pand is vrijwel geen onderhoud gepleegd. Toevallig kwamen we erachter dat er een ingang is aan de Halvemaansteeg. We hopen op een lange en prettige tijd in deze buurt.
18-2-05/2 18-02-2005 Amsterdam PRINCIPES EN ORGANISATIEVORM VAN SASH
(1)Abraham (Vega, fp)
(2)dubbelz., A5, fotokopie, achterkant: tekening
(3)Linkse bew Wonen
(4)FP UB GA ISG /
SASH is een geweldloos comité van onderop opgericht om de sociale huisvesting te behouden. Een niet winstgericht huisvestingsbeleid moet het fundament zijn van huisvesting voor iedereen: de huurprijzen veroorzaken geen stress en dwangarbeid, de huurprijzen mogen nooit zo hoog worden dat ze huursubsidies behoeven, er dient duurzaam gebouwd te worden met goede geluidsisolatie en bewonersparticipatie. Huisvesting kan niet worden toevertrouwd aan de schommelingen van de vrije markt. SASH functioneert volgens de principes van de participatieve democratie.
20-2-05/1 BESTE BUREN EN BELANGSTELLENDEN, Vandaag hebben wij 'Huize Kroon' ...
(1)De nieuwe bewoners Utrechtsedwarsstraat 68 & 72
(3)Ams-C-rest Wonen-kra
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 628 (4-4-05) p.10
Vandaag hebben wij 'Huize Kroon' opnieuw aan het woningbestand toegevoegd. Na het overlijden van Kroon zijn de panden Utrechtsedwarsstraat 66-72 in 1994 verkocht aan Kaan. De panden waren in gebruik als daklozenopvang. Kaan ziet kans het pand in appartementen te splitsen. Kaan is van plan zevenentwintig appartementen te realiseren, hij heeft geen geld meer om te verbouwen en de logeerinrichting is begin 2003 gesloten. Voorlopig kan de eigenaar dus niets met deze panden. Wij zijn door dit krankzinnige rechtssysteem gedwongen onze eigen woningnood op te lossen. Wonen is een recht. Leegstand = misstand. Nanda is vrij.
26-2-05/1 STOP DE HUUREXPLOSIE 'Bevordering van voldoende woongelegenheid ...
(1)(SP)
(2)dubbelz., A4, off-set, tekeningen, voorkant: meerkleurendruk, logo/tek.
(3)Wonen
(4)FP UB /
(5)Wrs.ook verspreid bij Mobile home-aktie bij Stopera [Ex.FP en UB slecht] Aktieverslag in Woonbondig 2 (maart 2005) p.8-9
1: Slopen van goede huurwoningen wordt steeds populairder, terwijl de nieuwbouw op een historisch dieptepunt zit. Particuliere verhuurders hebben hun boekwinst verzilverd door massaal huizen te verkopen. Steeds méér mensen raken aangewezen op steeds minder huurwoningen. VVD-minister Dekker wil de huurprijzen liberaliseren. Dit betekent dat u veel meer gaat betalen, terwijl uw rechten minder worden. Huurders waarvan het huis niet geliberaliseerd wordt hebben alle reden voor ongerustheid: huizen in aantrekkelijke wijken worden in snel tempo onbetaalbaar, de huurverhoging gaat omhoog en de maximale huurgrens gaat jaarlijks omhoog. Het volkshuisvestingsbeleid is een kwestie geworden van huurders pesten. De SP gaat de strijd aan voor behoud van de sociale volkshuisvesting. Het regeringsfront vertoont barsten.
2: Ook de aangepaste plannen van Dekker leiden tot enorme huurverhogingen. Koppeling met de WOZ-waarde blijft bestaan en de WOZ-waarde is explosief gestegen. U kunt bij uw huisbaas protesteren. Laat de regeringspartijen kennismaken met uw ongerustheid. Bovendien raden wij u aan bezwaar tegen uw WOZ beschikking te maken. Op 3 maart gaat Dekker haar plannen verdedigen in de Tweede Kamer. De SP is daar ook met een nachtwake en een demonstratie.
28-2-05/3 HUURDERS KRANT Speciale editie ... Huren enorm verhoogd
(1)Huurdersvereniging Amsterdam
(2)1v 4p, A3, krantenpapier, off-set, meerkleurendruk, foto's, logo's
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Krant zelf gedateerd maart 2005. Oplage 360.000 ex. Druk: Dijkman
Informatie over de plannen van minister Dekker. Artikelen onder de koppen Huren enorm verhoogd, Wat is WOZ?, Maak bezwaar tegen uw WOZ-aanslag!, Wat betekenen de plannen van minister Dekker voor u?, Voorbeeld huurverdubbeling, Bezwaarschrift tegen WOZ-beschikking, Nieuwe plannen Dekker rampzalig voor stad en huurder, Schrijf een boze brief aan de Tweede Kamer en op achterkant affiche Stop Dekker.
-3-05/22 Beste buurtbewoner, Zoals u misschien heeft gemerkt ...
(1)uw nieuwe buren (uitgegeven door bewoners Lindengracht 156, fp)
(3)Ams-C-Jord Wonen-kra
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 627 (21-3-05) p.47
Wij, een groep studenten, hebben de Lindengracht 156 in gebruik genomen. Via dit briefje willen wij u informeren. Het is moeilijk om een woning te vinden. Toch staan veel woningen leeg. Zo ook dit pand. De eigenaar van dit pand maakt geen gebruik van een vergunning voor bouw. Op dit adres staan opvallend veel bedrijven ingeschreven. Veel van deze bedrijven zijn failliet verklaard na inschrijving op dit adres. Het pand staat langer dan een jaar leeg. Als protest tegen de leegstand en woningnood hebben wij dit pand in gebruik genomen.
18-3-05/1 Beste buren, In de nacht van 7 op 8 maart is het pand aan de 2e Jan van der Heijdenstraat 89 ...
(1)Kraakgroep de Pijp
(3)Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Tekst in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 627 (21-3-05) p.4
Van 7 op 8 maart is de 2e Jan van der Heijdenstraat 89 in vlammen opgegaan. De brand is niet aangestoken. De bewoners hebben door de brand hun huis, persoonlijke spullen en kat verloren. Het pand stond op de nominatie om gesloopt te worden. Bremer, die dankzij zijn positie in de deelraad op de hoogte was, kocht het pand in '99 toen duidelijk werd dat het sloopbesluit ongedaan gemaakt zou worden. Van af dit moment heeft hij geprobeerd de huurders weg te krijgen. Hierdoor kwamen de bovenste twee etages leeg te staan. Deze zijn in maart 2002 gekraakt en in oktober ontruimd. Bremer heeft toen illegaal gesplitst en de woningen onbewoonbaar gemaakt. Om deze reden werden twee en drie hoog in 2003 opnieuw gekraakt. Kraakgroep de Pijp betreurt deze brand. We hopen door deze buurtbrief helderheid te geven van de positie van de kraakgroep.
18-3-05/2 Beste buurtbewoners, Zaterdag 19 maart jongst leden heeft het A.C.A.B ...
(1)woordvoerder klaas
A.C.A.B.
(3)Ams-C-rest Wonen-kra
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 627 (21-3-05) p.47
19 Maart heeft het actie comité actieve bewoning prinsengracht 358 opnieuw in gebruik genomen. Het pand, wat al jaren staat te verkrotten, is eigendom van Van Toorenburg, berucht vanwege het intimideren en wegpesten van de bewoners. Deze misstanden, in combinatie met het feit dat de jordaan aan het verjuppen en vertrutten is, en alleen toegankelijk voor de elite, heeft het A.C.A.B.doen besluiten dit pand te kraken. Ook het feit dat de gemeente mensen uit hun huizen aan het zetten is met het doel deze te slopen zodat er luxe koopwoningen gebouwd kunnen worden. Waar deze mensen na de sloop naar toe moeten is onduidelijk. Er is maar een oplossing: kraak de leegstand!
-4-05/2 the operating theatre ... ApRIL
(1)the operating theatre
(2)dubbelz., A6, fotokopie, voorkant: foto's, tekeningen
(3)Kultuur Mil-kern Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Voorkant: Engelse tekst. Achterkant: Nederlandse en Engelse tekst
Gratis film en veganistische soep dinsdags vanaf 20 uur, pakhuis afrika. 5 April Videodrome. 12 April This Is Camp X-Ray, kontroversiële kunst met een replica van het interneringskamp Guantanamo Bay. 19 April The Edukations. 26 April Welcome Into A Radiant Future, van de uraniummijnen in Niger tot de Franse kerncentrales.
-4-05/11 oproep tot grootschalig verzet & solidariteit!
(1)anoniem
(3)Wonen-kra
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 629 (18-4-05) p.42
De tijden zijn zwaar. Vijf sociale kraakpanden zullen worden ontruimd. Pakhuis de Afrika heeft haar oprotbrief gehad evenals het Punk RockInn. Voor dagcafé de Nieuwezijds zal het ook snel over zijn. De tegenculturele galerie Schijnheilig en de voku Nieuwe Nieuwendijk worden met ontruiming bedreigd en voor de CIA zal het doek als eerste vallen. Deze plekken zijn publieke panden waar veel activiteiten plaatsvinden. Financiële belangen prevaleren boven sociale initiatieven en betaalbare woonruimte. Dit zullen we niet zomaar laten gebeuren. Deze ronde zullen we ons verzetten! Vecht met ons mee! Volgende week houden alle panden een open week.
-4-05/16 STOP DEKKER HUURDERS NIET VOGELVRIJ
(1)Comité Stop Dekker
(2)dubbelz., A5, iets dikker papier, off-set, voorkant: gele, rode, zwarte en groene inkt, logo's, logo's/tek.
(3)Wonen
(4)FP /
Dito als -2-05/17, gedrukt op iets dikker papier.
-4-05/17 2 ... Huurderskrant ... Dekker mag door maar verzet groeit
(1)Huurdersvereniging Amsterdam
(2)1v 4p, A3, krantenpapier, off-set, rode en zwarte inkt, logo, foto's van HA-Fotoarchief, H.Akihary en J.Maars, tekening van www.gnoe.net
(3)Wonen-hv
(4)FP UB GA ISG /
(5)Oplage 350.000 ex. Druk: Dijkman Offset. Verspreid samen met /18
(6) Huurderskrant 2
De huurverhoging 2005 is voor de meeste huurders gematigd. Vanaf 2006 ziet het er minder goed uit. In het aangepaste huurplan van Dekker wordt nog maar 5% van de betaalbare huurwoningen geliberaliseerd en 20% komt in een overgangsgebied waarvan de huren mogen stijgen tot 5,4% van de WOZ-waarde, wat in de grote steden een forse huurstijging betekent. Artikelen met de koppen Dekker mag door maar verzet groeit, Ruim twintigduizend bezwaren tegen woz-aanslag ingediend, 'We zijn nogal actiegericht', Huurrecht, Doorstroming door hogere huren? Plannen Dekker, Tijdelijke verhuur aan banden gelegd en De zin en onzin van het slopen Een tussenweg lijkt er niet te zijn.
-4-05/18a WOONLASTENkrant 2005/2006
(1)Amsterdams Steunpunt Wonen, MUG en Huurdersvereniging Amsterdam
(2)2v 8p, A3, krantenpapier, off-set, zwarte en rode inkt, foto's van M.Birney, D.Snabilié en I.de Groot
(3)Wonen-hv
(4)FP UB GA ISG /
(5)Oplage 340.000 ex. Druk: Dijkman Offset. Ook verspreid als bijlage bij diverse buurtkranten, w.o. Dwars door de buurt
(6) Woonlastenkrant 2005/06
Informatie over huren en huurverhoging. Artikelen onder de koppen Gebruik uw recht als huurder!, Cv-ketel tegen wil en dank, 'Tijdelijk huurcontract voor gemeubileerde woningen is een truc' All-in huur is aanvechtbaar, Met hoge stookkosten naar de Huurcommissie, 'Ik laat mij hier niet wegpesten', Bereken de punten van uw woning, De regels voor de huurverhoging in 2005, Huurverlaging aanvragen, Flinke boete bij achterstallig onderhoud, Huur na opknapbeurt vaak te hoog, Te hoge servicekosten?, Iedereen moet voor 2006 huursubsidie opnieuw aanvragen en adressenlijsten.
-4-05/18b
(1)Amsterdams Steunpunt Wonen, MUG en Huurdersvereniging Amsterdam
(2)2v 8p, A3, krantenpapier, off-set, zwarte en paarse inkt, foto's van M.Birney, D.Snabilié en I.de Groot
(3)Wonen-hv
(4)FP /
(5)Verspreid als bijlage bij MUG
(6) Woonlastenkrant 2005/06
Dito als /18a.
-4-05/33 Inspraak Partiële Huisvestingverordening en Beleidsnota Woningonttrekking
(1)anoniem
(2)dubbelz., A4, fotokopie
(3)Ams-Zuid Wonen
(4)FP UB GA ISG /
Te ondertekenen standaardbrief aan het Stadsdeel Oud Zuid over wijziging van de Partiële Huisvestingverordening en de Beleidsnota Woningonttrekking. Ik heb bezwaren tegen de Beleidsnota Woningonttrekking. Het zijn de verruiming van de regels bij woningonttrekking ten behoeve van samenvoeging en het verlichten van de compensatieplicht. Er wordt te veel nadruk gelegd op het streven naar grote woningen en dat pakt nadelig uit voor bewoners die aangewezen zijn op de voorraad betaalbare woningen. Als dit beleid wordt voortgezet, zullen veel huurders in het nauw worden gedreven, bijvoorbeeld wanneer na renovatie met samenvoeging zij niet terug kunnen keren naar hun oude woning en evenmin naar een andere woning in de eigen buurt. Ik hoop dat u mijn bedenkingen ter harte zult nemen.
-4-05/34 Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid ... Betreft: inspraak Partiële Huisvestingsverordening ...
(1)anoniem
(2)dubbelz., A4, fotokopie
(3)Ams-Zuid Wonen
(4)FP UB GA ISG /
Dito als /33, echter zonder de overdruk in de kop uit de Stadsdeelkrant waarin om inspraakreakties wordt gevraagd.
-4-05/35 TOELICHTING INSPRAAKBRIEF PARTIELE HUISVESTINGSVERORDENING ...
(1)IVBM (Initiatiefgroep Verontruste Bewoners Marathonbuurt)
(2)A4, fotokopie
(3)Ams-Zuid Wonen
(4)FP UB GA ISG /
Het Dagelijks Bestuur van Oud Zuid wil de regels voor woningonttrekking versoepelen. Het wil het samenvoegen van woningen stimuleren. Ook wil het DB het voor eigenaren van winkels gemakkelijker maken woonruimte te onttrekken voor uitbreiding van hun zaak. De rechtspositie van huurders wordt door deze nieuwe regelgeving wankel. Huurders in complexen krijgen ook te maken met de nieuwe regelgeving. Tegenwoordig kan de verhuurder kiezen voor een algehele 'woningtransformatie'. Woningen worden eventueel groter gemaakt door samenvoeging. De woningen die blijven zijn na renovatie zodanig 'verfraaid' dat ze niet meer passen in de categorie 'sociale huur'. Dat kan als het past in het politieke beleid en dat is wat het Dagelijks Bestuur beoogt. Als de beleidsnota en de verordening worden aangenomen wordt het gemakkelijker voor particuliere verhuurders en corporaties. Huurders Oud Zuid, wakker worden! Laat dit ons niet gebeuren! Stuur uw reactie naar het Stadsdeel. U kunt ook de bijgevoegde brief gebruiken. Het verspreiden van déze brief is een initiatief van de IVBM.
-4-05/38 BUURTBERICHT Wilt u dat het SINGEL vol komt te liggen met WOONBOTEN, ...
(1)Theo Voss - Rita Tingen en vele anderen
(2)A4, fotokopie
(3)Ams-C-rest Wonen
(4)FP /
Bewoners en eigenaren die geen woonboten voor hun deur wensen moeten wakker blijven. De Deelraad Centrum wil de mogelijkheid bieden aan woonbootbewoners uit o.a.de Keizersgracht, Brouwersgracht, Lijnbaansgracht, Prinsengracht en andere 'nautische knelpunten' een ligplaats aan te vragen in onder meer het Singel tussen Korsjespoortsteeg en Raadhuisstraat. Wij vinden dit een aantasting van het beschermd stadsgezicht. Ons vrije uitzicht zal worden belemmerd. Er zullen parkeerplaatsen verdwijnen. De waarde van onze huizen zal dalen. Walbewoners die in het bezit zijn van een plezierbootje moeten elders een plekje zien te vinden. Wethouder Frankfurther is aangesproken op het feit dat hij de walbewoners niet middels een rondschrijven heeft geïnformeerd. Kom naar de inspraakavond op 25 april in het Stadhuis. Volgens de Deelraad is het niet mogelijk vooraf inspreektijd aan te vragen.
-4-05/39 Open Dag expo 28 APRIL
(1)anoniem (uitgegeven door bewoners Kruislaan 300, Annahoeve)
(2)"A6, fotokopie, tekening
(3)Ams-Oost Wonen-kra
(4)SA /
28 April, Annahoeve.
1-4-05/2 Vrij kamperen. ... Tenten in de Stopera?
(1)Actiegroep Woonstrijd!
(2)dubbelz., A5, fotokopie, tekeningen
(3)Wonen
(4)FP /
(5)Aktieverslag in Ravage 5 (8-4-05) p.7, persbericht in Grachtenkrant 628 (4-4-05) p.8
Vandaag hebben wij onze tenten in de Stopera opgezet om onze zorgen over de huurplannen van minister Dekker en de motie van tweede kamerlid Sterk zichtbaar te maken. Deze actie is de aftrap van de woon-actieweken om gemeentes er toe te bewegen in actie te komen tegen de plannen. Minister Dekker heeft haar nieuwe huurbeleid gepresenteerd. De huurprijzen van 600.000 woningen moeten vrijgegeven worden. Gedwongen verhuizing wordt niet uitgesloten. Een motie van CDA kamerlid Sterk moet het kraken van woningen verbieden. De kamer vindt dat eerst de leegstand aangepakt moet worden. Het voorstel is nu het makkelijker maken van tijdelijke verhuur. Beide voorstellen zijn een aanval op de huurbescherming. De druk op de sociale woningmarkt zal nog meer toenemen. Het aanbod wordt steeds kleiner. Door de hoge huizenprijs is kopen voor veel midden inkomens geen optie. De woningzoekende zal een contract van tijdelijke aard moeten aangaan om in directe woningbehoefte te voorzien. De regelgeving om nieuwbouw te realiseren is het grootste probleem waar de corporaties en projectontwikkelaars op vastlopen. De financiële stimulans die de liberalisatie moet bewerkstelligen zal niets aan dit probleem veranderen. Gemeentes hebben al werktuigen om leegstand tegen te gaan. Ze moeten deze alleen een keer gaan gebruiken. Wij eisen van de gemeente dat zij zich uitspreekt tegen de plannen en daar daden aan verbindt.
2-4-05/1 Beste bewoners van de Spaarndammerbuurt, Mooi wordt onze buurt hè?
(1)SASH Spaarndammerbuurt
(2)dubbelz., A6, fotokopie, achterkant: tekening
(3)Ams-W-Spaa Wonen
(4)FP UB GA /
(5)Zie 6-4-05/3. Laatste woorden voorkant: zaal open 19.45 uur
Gaan de plannen van minister Dekker door dan kunnen velen van ons de huur niet meer opbrengen en zijn gedwongen te verhuizen naar een verwaarloosde buurt, waar de huren (voorlopig dan) nog wél te betalen zijn. Als u dit ook onrechtvaardigt vindt en wilt blijven wonen in eigen buurt, kom dan naar de bewonersbijeenkomst op 6 april, waar we besluiten welke acties wij tegen de plannen van Dekker gaan ondernemen. Kunnen we blijven of zijn we hier binnenkort uitgewoond? De Bogt/Westerbeer.
3-4-05/1 Bands - Kunst ... De laatste groeten van de Anna Hoeve...
(1)Boerderij Anna Hoeve
(2)16,8x8cm, fotokopie, fotomontage, kaartje
(3)Ams-Oost Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Facs.in Grachtenkrant 628 (4-4-05) p.36. Pand ontruimd 31 mei 2005. Voor herkraak (4-6-05) en ontruiming zie Grachtenkrant 632 (27-6-05) p.21 en Ravage 8 (10-6-05) p.10
De laatste groeten van de Anna Hoeve. 4 April. Bands, kunst, poëzie, appeltaart, open podium.
6-4-05/1 1 Wonen, wonen, lekker bakkie wonen
(1)(SASH)
(2)A4, fotokopie
(3)Ams-W-Spa Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
Tekst van de strijdliederen Wonen, wonen, lekker bakkie wonen, Een eigen huis, In de Amsterdamse wijken, Alle dromen zijn bedrog en Ay ay Dekker.
6-4-05/3 Beste bewoners van de Spaarndammerbuurt, Mooi wordt onze buurt hè?
(1)SASH Spaarndammerbuurt
(2)dubbelz., A6, fotokopie, achterkant: tekening
(3)Ams-W-Spaa Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(5)Laatste woorden voorkant: koffie/thee vanaf 19.45 uur
Vrijwel zelfde tekst als 2-4-05/1.
6-4-05/4 WOZ WORDT WOEKER VRIJHEID WONINGMARKT
(1)SASH-Amsterdam
(2)29,7x21cm, kleurenprinter, logo/tek., tekening
(3)Wonen
(4)FP UB /
WOZ wordt woekervrijheid woningmarkt.
13-4-05/1 OPGEVIJZELD Beste buurtbewoners, Amsterdam, 13-04-2005
(1)De bewoners van de Vijzelgracht 51-55.
(3)Ams-C-rest Wonen-kra
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Tekst in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 629 (18-4-05) p.5
Na een gesprek met de leugenaar en oud-politicus Harry van der Bergh is ons duidelijk geworden dat hij ons niet in het pand wil laten wonen. Hoogvlieger Harry is van mening dat hij zijn pand beter leeg kan laten staan. Harry is van plan ons via de juridische weg uit het pand te verwijderen met als argument dat hij op korte termijn het pand kan verhuren, ondanks jarenlange leegstand. Wij willen hier graag nog jaren blijven wonen!
19-4-05/1 Deze ronde zullen we ons verzetten!
(1)anoniem
(2)dubbelz., 10,4x21cm, off-set, zwarte en roze inkt, logo's
(3)Kultuur Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
Deze plekken worden met ontruiming bedreigd: Afrika, Nieuwezijds, Punk Rockinn, CIA, Nieuwendijk, Schijnheilig.
Je hebt net een activiteit bezocht in een van de publieke kraakpanden. Activiteiten opgezet op een collectieve, autonome basis, die een tegenwicht bieden aan het commerciële all-in entertainment die de stad domineert. Deze sociale plekken worden bedreigd met ontruiming. Financiële belangen prevaleren zoals altijd boven sociale initiatieven en betaalbare woonruimte. Als deze plekken verdwijnen zal dat een verlies voor velen zijn. Daarom zullen we dit niet zomaar laten gebeuren. Deze ronde zullen we ons verzetten! Vecht met ons mee! We hebben hulp nodig bij het verspreiden van ons verhaal, bij het verzamelen van barricademateriaal, bij het opzetten van acties en bij verzet bij de ontruimingen.
19-4-05/2 this round, we won't go down without a fight!
(1)anoniem
(2)dubbelz., 10,6x21cm, off-set, zwarte en roze inkt, logo's
(3)Kultuur Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Engelse tekst
Vertaling van /1.
25-4-05/3
(3)Ams-C-rest Wonen
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Gegevens ontleend aan RTV NH van 26-4-05. Verspreid bij inspraakavond in de Stopera.
Protest tegen plannen voor het toestaan van woonschepen in o.a.de Prinsengracht.
30-4-05/1 Buurt- en persverklaring naar aanleiding van de aktie-kraak ...
(1)Politiek info-café "het Wilde Westen" en sympathisanten i.s.m. het Autonoom Persbureau voor de Agitatie
(2)wrs.dubbelz., A4, off-set?, voorkant: logo; achterkant: foto
(3)Ams-West Wonen-kra
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 630 (9-5-05) p.27. Pand na kort geding ontruimd op 21-3-06 met veel verzet. Eerder in publiciteit na verwijdering spandoeken tegen vreemdelingenbeleid
25 Jaar later, niks veranderd! Op 30 april 1980 begon met de kraak van een pand op de Bilderdijkstraat de aktie-dag 'geen woning geen kroning'. Met een aanval door de mobiele eenheid werd de aanzet gegeven voor een van de grootschaligste uitingen van sociale onvrede in de naoorlogse geschiedenis, de kroningsrellen. Voor een massaal protest zoals toen hoeft het gezag niet bevreesd te zijn. Maar is er wel zoveel veranderd? Na de sluipmoord op de solidariteit tijdens het paarse poldermodel, lijkt het er op dat de frontale oorlog is begonnen. Hele delen van de bevolking worden tegen elkaar opgezet. Er wordt wederom massale onvrede gezaaid. Wij hopen dat de infrastructuur van de kraakbeweging een bijdrage kan leveren om die woede te kanaliseren en te richten tegen hen die ons onderdrukken. Er liggen plannen om het kraken juridisch onmogelijk te maken en de gemeente draagt haar steentje bij met de voorgenomen ontruimingen. Om deze redenen hebben wij besloten een nieuw anti-parlementair politiek info-café te kraken. De begane grond en het appartement staan al 3 jaar leeg. Eigenaar is Sandman die in verband gebracht wordt met criminelen. Wij organiseren vanaf 14 uur een oranje vrij straatfeest om een voorschot te nemen op de enige echte feestdag van dit weekeinde: de 1e mei!
-5-05/35 PROTESTMANIFESTATIE MAANDAG 30 MEI
(1)(Kraakgroep Oost)
(2)dubbelz., A5, fotokopie, tekening
(3)Ams-Oost Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Nederlandse en Engelse tekst
De Derde Oosterparkstraat tussen Beuken- en Kastanjeplein lijkt op een spookstraat. Op 30 mei zal de woonstrijd zich manifesteren. Komt allen en draag je steentje bij. Woningbouwvereniging 'het Oosten' breekt 88 sociale huurwoningen af. Door de panden te laten verkrotten is het gelukt de laatste huurders te bewegen hun woningen te verlaten. Van de 88 woningen blijven er 72 over, hiervan vallen er 12 binnen de sociale verhuursector met een huur die vier keer zo hoog ligt als de oude. De overige 60 woningen komen in de vrije sector. Vier huurders keren terug. Ook de krakers van nummer 166 hadden graag gezien dat hun pand werd gerenoveerd en aan hen zou worden verhuurd. Deze stadsvernieling mag niet zonder tegengeluid doorgang vinden. Kraakgroep Oost uit haar ongenoegen met een manifestatie op straat met eten, muziek en sprekers. Samba band, Radicale Vocalen.
-5-05/36 Punk RockInn Pakhuis Afrika
(1)anoniem
(2)dubbelz., 9,9x10,4cm, rose papier, fotokopie, logo's, voorkant: tekening
(3)Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
Het stadsbestuur, speculanten en justitie hebben hun handen ineengeslagen en een lijst samengesteld van kraakpanden die ontruimd moeten worden. In al deze panden vinden op niet-commerciële en autonome basis culturele, sociale en politieke activiteiten plaats. Er zijn 4 volkskeukens, 2 dagcafes, 2 concertpodia, een filmzaal, een fietsenwerkplaats, een gallerie, 2 oefenruimtes, een kraakspreekuur, vergaderruimte, er is ruimte voor workshops. Het zijn vrijplaatsen in een stad waar alleen plaats lijkt te zijn voor commercie en toerisme. De panden zullen niet vrijwillig worden verlaten.
-5-05/38 Wakker worden!!! Informatieavond over uw rechten ten aanzien van huur, renovatie en samenvoeging
(1) SASH-A
(2) A4, fotokopie, logo, tekening
(3)Ams-W-Spa Wonen
(4)FP UB GA ISG /
Heeft huren nog toekomst? Is meewerken verplicht bij renovatie? U wilt wel de scheuren in de muren maar niet uw woning kwijt? In 2004 moesten 180 bewoners van de Groene Deuren gedwongen hun huis verlaten. Zij konden na de renovatie en samenvoegingen niet meer terugkeren naar hun oude woning. Het Zaamdammerplein, buitenring Zaanhof en Tasmanstraat/Nova Zemblastraat zijn aangewezen voor renovatie en samenvoegingen. Wij willen voorkomen dat het weer gebeurt. Juridische informatie- en actieavond waarbij advocaat Sarolea is uitgenodigd. Verder bespreken we hoe we ons kunnen organiseren als bewoners van de Spaarndammerstraat. Roel Walraven geeft informatie over de plannen Dekker. Kom naar de buurtavond op 30 mei in de Bogt/Westerbeer. Moet u kopen om te kunnen blijven wonen of wordt Almere uw toekomst? Laat het niet zover komen.
-5-05/49 NEE TEGEN W.O.Z.
(1) SASH
(2) A4, fotokopie, logo/tek.
(3)Wonen
(4)FP /
(5)Handtekeningenlijst
Met W.O.Z.waarde staat de deur open naar hogere belastingen en huren. Hoe hoger de verkoopwaarde des te hoger de belasting en huur. De gemeenteraad sprak zich uit tegen de plannen Dekker. Huurders betalen voor de speculatieprijzen van koopwoningen. Dit is onacceptabel. De gemeenteraad moet de W.O.Z.niet langer misbruiken.
-5-05/50 JUNI AFRIKA ... Pakhuis Afrika bedreigd!
(1)Afrika
(2)11x29,7cm, fotokopie
(3)Kultuur Wonen-kra
(4)FP UB /
(5)Zie /51
Het cultureel initiatief in Pakhuis Afrika dreigt te worden ontruimd voor leegstand op grond van eigenaar Heijmans' smoes meer kantoorruimte en luxe koopappartementen te gaan bouwen. Wij laten ons niet onze vrijplaats afpakken!
Programma voor de maand juni. Vega maaltijden, oPeRaTiNg tHeAtRe, Radio ZRA-benefiet, Damoclash en muziek.
-5-05/51a JUNE AFRIKA ... Pakhuis Afrika under threat!
(1)Afrika
(2)10,2x29,7cm, fotokopie
(3)Kultuur Wonen-kra
(4)FP UB GA /
(5)Engelse tekst
Vertaling van /50.
-5-05/51b
(1)Afrika
(2)14,2x42cm, fotokopie
(3)Kultuur Wonen-kra
(4)FP UB SA /
(5)Engelse tekst
Dito als /51a.
-5?-05/52 Aan de Dienst Belastingen Amsterdam, ... Bezwaarschrift tegen de WOZ-waardebeschikking 2005 ...
(1)anoniem
(2)dubbelz., A4, fotokopie
(3)Wonen
(4)FP UB /
Bezwaarschrift tegen de WOZ-waardebeschikking 2005. Ik maak bezwaar tegen: de WOZ waarde en de OZB aanslag, vanwege de tenaamstelling, de waardevaststelling, ik wens eerst nadere informatie van u te ontvangen. Het taxatieverslag is onjuist, de vergelijking met de drie referentiewoningen gaat mank, er is onvoldoende rekening gehouden met ... Mocht u het voornemen hebben mijn bezwaren af te wijzen dan verzoek ik gehoord te worden.
-5-05/57 WOONSTRIJD! Vrijdag 20 mei gaat Actiegroep Woonstrijd! actievoeren in Den Haag ...
(1)(Actiegroep Woonstrijd!)
(2)7,2x10,8cm, fotokopie, tekeningen
(3)Wonen
(4)SA /
20 Mei gaat de Actiegroep actievoeren in Den Haag tegen de huurplannen van minister Dekker en het dreigende kraakverbod. De actie is bedoeld om de beleidsmakers te confronteren met de verstrekkende gevolgen van hun neoliberale huisvestingsbeleid. Velen dreigen nog meer gedwongen te worden zich te richten naar de wensen van verhuurders, projectontwikkelaars en beleidsmakers. Onze levens en leefruimtes worden als product beschouwd, waar wij ons als consument maar in moeten schikken. Hele wijken worden afgebroken om plaats te maken voor dure woningen waarbij schandalige winsten worden weggesleept. Het karakter van de actie zal confronterend, spectaculair doch vreedzaam zijn. Voorverzamelen bij de SCSI-bar in Den Haag. Laat dit briefje niet slingeren!
5-5-05/5 SASH STOP AFBRAAK SOCIALE HUISVESTING MANIFESTATIE
(1)(SASH-A)
(2)dubbelz., 10,8x14,7cm, fotokopie, voorkant: tekening
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
Manifestatie tegen de huurliberalisatie in Amsterdam, 11 mei Stopera tijdens huurdebat Gemeenteraad. De plannen van minister Dekker mogen van de Tweede Kamer doorgaan. Duizenden huurders zullen hun woning moeten verlaten of anders met torenhoge woonlasten worden geconfronteerd. De politieke partijen strooien de bevolking zand in de ogen. CDA en D66 maakten bekend dat ze de plannen niet zullen steunen. Na het debat van 8 maart bleek dat Dekker haar plannen toch kan uitvoeren. In Amsterdam is het Comité Stop Dekker door PvdA, GroenLinks, SP en Amsterdam Anders/De Groenen opgericht. Ze hebben de politieke macht om de plannen van Dekker in Amsterdam te stoppen. Door de politieke partijen in Amsterdam wordt gezwegen over de verkoopplannen van 28.575 corporatiewoningen en de sloop van 25.000 goede sociale huurwoningen. Het splitsings- en samenvoegingsbeleid van de gemeente draagt er toe bij dat meer sociale huurwoningen zullen verdwijnen. De woningnood dreigt groter te worden door het verlies van 90.000 sociale huurwoningen. De huur moet onveranderd aan het puntenstelsel gekoppeld blijven. Wij willen dat de politiek met alle vormen van speculatie breekt om welzijn en rechtvaardigheid te garanderen. Komt allen.
7-5-05/17 SASH STOP AFBRAAK SOCIALE HUISVESTING MANIFESTATIE
(1)SASH
(2)dubbelz., A6, kringlooppapier, fotokopie, voorkant: tekening
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Laatste woorden achterkant: een fundamenteel recht voor iedereen!
Grotendeels zelfde tekst als 5-5-05/5.
10-5-05/2 Vrij kamperen. De tentenkampen zijn vol.
(1)Actiegroep Woonstrijd!
(2)dubbelz., 29,7x21cm, fotokopie, tekeningen
(3)Wonen
(4)SA /
Vandaag heeft actiegroep Woonstrijd! een tentenkamp opgezet in het ministerie van VROM om te protesteren tegen de voorgenomen huurliberalisering en het verbod om te kraken. Om de bouw van woningen te stimuleren wil minister Dekker dat de huurprijzen van 600.000 woningen vrijgegeven worden. Een minimaal gewijzigd plan dreigt eind mei door de Tweede Kamer te worden aangenomen. Een ander voorstel is door Kamerleden Sterk en Van As opgeworpen: het verbieden van kraken. De Kamer vindt echter dat de leegstand dan wel aangepakt moet worden. Dat de gemeenten al in de vorm van de Leegstandswet een uitgebreid instrumentarium hebben lijkt men te zijn vergeten. Het voorstel waar nu aan gewerkt wordt is het makkelijker maken van tijdelijke verhuur. Beide plannen zijn een aanval op de huurbescherming. Al jaren worden er woningen uit de sociale woningvoorraad verkocht waardoor het aanbod steeds kleiner wordt. Door de hoge huizenprijs is kopen voor veel midden inkomens geen optie. Woonrechten worden afgebroken. Steeds meer mensen worden gedwongen een woning te zoeken in het grijze circuit van commerciële, illegale en tijdelijke verhuur of zich in te schrijven bij een kraakwachtbureau: flex-wonen. De ernstige misstanden bereiken slechts sporadisch de media. We eisen een stop met de sloop van goede sociale huurwoningen.
22-5-05/1 22 mei 2005 Beste buurtbewoners, Wij zijn een groep natuurliefhebbende krakers ...
(1)Uw nieuwe buurtbewoners. (uitgegeven door bewoners Uitdammerdijk 16, fp)
(3)Ams-Noord Wonen-kra
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 631 (23-5-05) p.13
Wij vinden dat er te weinig groen behouden blijft. Aangezien natuurcamping 't Boschje al geruime tijd leegstaat hebben wij besloten om deze plek in gebruik te nemen.
27-5-05/1 VOZ ... BERICHT VAN DE BEWONERSPARTIJ VERENIGING OUD ZUID BESTE BEWONERS VAN STADSDEEL OUD ZUID
(1)VOZ Vereniging Oud Zuid
(2)A4, fotokopie
(3)Ams-Z-Pijp Wonen
(4)SA /
Op 7 juni wordt in de commissie Ruimtelijke Ordening de Beleidsnota Woningonttrekking en de Partiële huisvestingsverordening behandeld. Het raadsbesluit wordt op 22 juni genomen. Wethouder Jaensch (VVD) blijft bij het standpunt dat in de Pijp, Schinkel-, Stadion- en Hoofddorppleinbuurt de mogelijkheden voor het samenvoegen van woningen verruimd moeten worden. Voor de huidige huurders zal dan geen plaats meer zijn. Ook de bewonersverklaring dat de bewoner vrijwillig de woning binnen 3 maanden verlaat wordt afgeschaft. In de Hendrick de Keyserstraat kreeg speculant Bakker samenvoegvergunningen zonder een bewonersverklaring te overleggen. Nu is alle huurders per oktober de huur opgezegd. Hij gebruikt de huidige partiële huisvestingsverordening. Deze kwam tot stand via geheim overleg tussen voormalig Stadsdeelvoorzitter De Visser (PvdA) en speculant Bakker. De raad werd onder druk gezet. Kom naar de commissievergadering. Deze asociale politiek mag niet doorgaan!
-6-05/4 Woonboten in de hele Prinsengracht?
(1)Namens het bewonersoverleg Prinsengracht,
(2)A4, lichtgeel papier, fotokopie
(3)Ams-C-rest Wonen
(4)FP /
(5)Huis aan huis verspreid op Prinsengracht
Het stadsdeelbestuur heeft in de nota 'Visie op het water in de binnenstad' het voornemen neergelegd de hele Prinsengracht te gebruiken voor het plaatsen van woonboten. Inspraakavond op 7 juni in de Westerkerk. Het zou goed zijn uw stem te laten horen. Bezwaren die door een groep bewoners zijn opgesteld: het wonen op het water in de binnenstad in haar huidige vorm bestaat pas sinds de jaren '70 en is door gedoogronden tot de huidige proporties gegroeid; het onderscheid tussen 'woongrachten' en 'werkgrachten' is onzinnig; op basis van het absurde argument dat in sommige grachten de brughoogten te laag zijn moeten boten verdwijnen; woonboten worden over een groter deel van de historische binnenstad verspreid; verplaatsing zal een verhoging van de waarde van de woonboot met zich brengen; het verplaatsen van woonboten zal hoge kosten met zich brengen van gemeentelijke voorzieningen.
-6?-05/13 OVER DE KEUZE VAN STADSDEELRAAD DE BAARSJES
(1)"SASH Bewonersondersteuning Chassebuurt"
(2)A4, fotokopie
(3)Ams-West Wonen
(4)FP UB GA /
Stadsdeelraad De Baarsjes wil 150 betaalbare woningen in de Witte de Withstraat laten afbreken met subsidies. De wachtlijst wordt steeds langer gemaakt. SASH pleit voor terugkeer van de bewoners na een goede opknapbeurt van hun woningen.In de Chassébuurt wordt een tekort aan parkeerplaatsen niet gecompenseerd.
7-6-05/1 Wij willen GEEN woonboten voor de deur
(1)anoniem
(2)29,7x21cm, fotokopie, rode en zwarte inkt, tekening
(3)Ams-C-rest Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(5)Pamfletten /1 t.m. /5 verspreid bij inspraakavond woonbotenbeleid in Westerkerk
Wij willen geen woonboten voor de deur.
7-6-05/2 GROENLINKSAMSTERDAM-CENTRUM Binnenstad - Waterstad
(1)GroenLinks Amsterdam-Centrum
(2)dubbelz., A4, kleurenkopie, rode, groene, paarse, blauwe en zwarte inkt
(3)Ams-C-rest Wonen
(4)FP UB GA ISG /
GroenLinks heeft met Amsterdam Anders/De Groenen in de stadsdeelraad een nota uitgebracht als alternatief voor de Visie op het Water van het stadsdeel. Water kan veel beter benut worden. Er moet onderzocht worden of er meer op het water gewoond kan worden om daarmee iets te doen aan de woningnood. Mogelijkheden om het water nuttig te gebruiken zijn transport en recreatie. Het inpassen van het water in bestemmingsplannen heeft de voorkeur boven een facetbestemmingsplan voor het water in de binnenstad. De verschillende functies moeten met elkaar in evenwicht zijn. Dat betekent: pas uitbreiden als er garanties zijn voor handhaving van leefbaarheid, veiligheid en milieu.
Volgt uitwerking van de thema's Kunst en Cultuur op het water, Tegengaan van overlast op het water, Wonen op het water, Werken en recreëren op het water, Milieu en natuur op het water en Financiën.
7-6-05/3 ONZE POSITIEVE VISIE OP HET WATER
(1)(Bewoners van Singel tot en met Prinsengracht)
(2)A4, kringlooppapier, fotokopie
(3)Ams-C-rest Wonen
(4)FP UB GA /
Het woonbotenbeleid voorgesteld in het beleidsstuk 'Visie op het Water' roept veel bezwaar op. Negen positieve uitgangspunten voor een betere visie. Bescherming stadsgezicht, lege wallenkanten moeten leeg blijven, vrijwillige verplaatsing door de eigenaar van een woonboot moet instemming krijgen van de eventuele nieuwe buren, illegale situaties mogen niet worden gedoogd of gelegaliseerd, strikte welstandsnormen voor alle behuizing, het Stadsdeel wordt gesteund in het beleid om meer zicht op het water te bieden, wallenkanten en water zijn publiek bezit, door verschuiving naar ligplaatsen buiten de historische binnenstad kan er makkelijker gevaren en afgemeerd worden en ligplaatsvergunningen moeten worden verleend voor een beperkte duur.
7-6-05/4 Zichtlijn Reservaten
(1)(de Amsterdamse woonbotenorganisaties)
(2)A4, fotokopie
(3)Ams-C-rest Wonen
(4)FP UB GA /
Tijdens de discussie over Visie op het water blijkt een aantal mensen grote behoefte te hebben aan zicht op het water. Waarnaar er dan gekeken moet worden is diffuus. Bij een belangenafweging hoort een uitkomst waarbij enkele Zichtlijn Reservaten worden ingesteld. Leg niet alle rakken vol met woonschepen. We gaan voor de meest intensieve zichtlijn: geen schepen, parkeerplaatsen worden opgeheven, alle haringkarren en elektriciteitshuisjes verdwijnen, halteplaatsen voor trams op die bruggen worden verplaatst en de a-historische lampjes op bruggen verdwijnen. Er dienen nog meer maatregelen genomen te worden: we gaan terug met de verlichting naar kaarslicht, we stallen de mobiele collectie handkarren in het Zichtlijn Reservaat uit, in de Reservaten is auto en fietsverkeer verboden, op begrenzende bruggen worden schermen geplaatst om het verkeer aan het zicht te onttrekken en het stadsdeel geeft bewoners subsidie om aangepaste kleding te dragen. Twee rakken per hoofdgracht is een maximaal nastrevenswaardig doel. Wie geen schepen wil zien moet niet naar de historische haven, de binnenstad, gaan. Voor meer informatie o.a.de nota Witte Zwanen en de nota Nieuwe ligplaatsen woonboten.
7-6-05/5 Nieuwe ligplaatsen woonboten, criteria
(1)(de Amsterdamse woonbotenorganisaties)
(2)A4, fotokopie
(3)Ams-C-rest Wonen
(4)FP UB GA /
De binnenstad is eeuwenlang gebruikt als haven. De visie van het stadsdeel verdient daarom aanvulling. Suggesties voor ligplaatsen: waar beurtvaartondernemingen hun afvaartplekken hadden, waar de gemeente ligplaatsen aanwees voor zolder- en koornschuiten, waar vuilnisschuiten lagen, waar fabrieken waren, waar pakhuizen stonden, voor huizen met hijsbalken die gerelateerd zijn aan opslag en handel, waar brandstoffen werden verkocht vanaf schepen, voor scholen en universiteiten, voor panden waarin vroeger aan scheepvaart gerelateerde personen woonden. Stel per gracht twee rakken beschikbaar voor Zichtlijn Reservaten. Daarmee vindt er een belangenafweging plaats tussen de gulzige zichtlijngenieters, huisvestingbelangen, monumentenbeleid op het water en een op cultuurhistorische argumenten ingericht gebied. Er ontbreekt een monumentenbeleid op het water. De Amsterdamse vuilnisschuit en dekschuiten horen op de lijst. Vooralsnog voorzien wij een groot tekort aan beschikbare woonschepen om de potentiële ligplaatsen in te nemen. We pleiten voor nieuwbouw al dan niet naar oud model.
7-6-05/6 Stemtest voor huurders
(1)(Huurdersvereniging De Pijp en Zuid)
(2)21x14,8cm, geel papier, fotokopie
(3)Ams-Zuid Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(5)Pamfletten /6 t.m. /7 uitgedeeld bij vergadering Stadsdeel Oud-Zuid
Volgend voorjaar kunt u stemmen voor gemeente en stadsdelen. Wonen is een belangrijk onderwerp. Minister Dekker wil alle huren sterk verhogen. De regeringspartijen VVD, CDA en D66 kiezen daarmee duidelijk tegen de huurders. Vanavond staan 3 onderwerpen op de agenda van de stadsdeelraad die van belang zijn voor huurders. De regels voor het samenvoegen van woningen, geld voor ondersteuning van huurders en voor juridische steun voor huurders. Stemmen heeft voor huurders meer dan ooit zin, nu de positie van de huurder zo in het gedrang is. Volgt lijstje met namen van de politieke partijen en standpunten, in te vullen door de huurder. Dit product wordt u aangeboden door de Huurdersvereniging De Pijp en Zuid.
7-6-05/7 Voorstellen voor de regels tot samenvoegen
(1)Huurdersvereniging De Pijp en Zuid
(2)dubbelz., A4, fotokopie
(3)Ams-Zuid Wonen
(4)FP UB GA ISG /
Voorstellen aan de stadsdeelraad over de regels tot het samenvoegen van woningen. Samenvoegen is het enige stukje regelgeving met betrekking tot huisvesting waarover de stadsdeelraad bevoegdheid heeft. Samenvoegen betekent vermindering van het aantal woningen. De situatie op de woningmarkt is verder verslechterd sinds het vaststellen van de vorige verordening. Met de huidige verordening zijn slechte ervaringen opgedaan: het zet voor projectontwikkelaars de deur open om sterke druk uit te oefenen op zittende bewoners. Dat zou aanleiding moeten zijn om in deze nieuwe verordening een verbeterde bescherming voor de zittende huurder op te nemen. De voorraad betaalbare huurwoningen staat onder druk. Dit alles lijkt ons reden terughoudend om te gaan met samenvoegen. Het voorstel houdt geen rekening met de bovengenoemde ontwikkelingen. Het voorstel bevat vier punten ten gunste van eigenaren: vergroting van het samen te voegen oppervlakte naar 130 m², vermindering van het aantal gevallen waarin compensatie betaald moet worden, afschaffen van de bewonersverklaring en de nieuwe verordening geldt voor al lopende aanvragen. Wij zien graag dat u als raad voor de huurders kiest. Voorstellen: samenvoegen alleen als de zittende bewoners instemmen, oppervlak maximaal 80m², samenvoegen alleen voor eigenaar bewoners die tenminste 3 jaar eigenaar zijn en alleen voor grote gezinnen en het betalen van compensatie.
20-6-05/1 Beste buurtbewoners, Vandaag hebben wij het hoekpand, leliegracht 51hs, gekraakt.
(1)Simon en AD (uitgegeven door bewoners Leliegracht 51 hs, fp)
(2)A4, fotokopie
(3)Ams-C-rest Wonen-kra
(4)FP SA /
Vandaag hebben wij Leliegracht 51 hs gekraakt. Het voormalig Greenpeace kantoor stond al lange tijd leeg. De eigenaar heeft meerdere panden waarmee hij speculeert. Wij stellen het op prijs als u een verklaring zou willen opstellen waarin u beschrijft wat de laatste jaren het gebruik van het pand is geweest.
-7-05/1 BLIJDE BOODSCHAP?
(1)Stop Afbraak Sociale Huisvesting Spaarndammerbuurt
(2)dubbelz., A4, off-set, voorkant: fotomontage, tekening; achterkant: logo/tek.
(3)Ams-W-Spa Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Huis-aan-huis verspreid in Spaarndammerbuurt. Facs.voorkant in Mug juli/aug 2005 p.32. Bijdrage van X-Y voor demonstratie 350 euro
1: Je bent uitgenodigd deel te nemen aan de demonstratie voor behoud van de sociale huisvesting, 12 juli vanaf het Suikerplein naar het Zaandammerplein. Sprekers vertellen op de diverse locaties over hun ervaringen met de woningbedrijven en de stadsdeelraad. Op het Zaandammerplein manifestatie met sprekers, open microfoon, plannen maken en woonliederen zingen.
2: De buurt dreigt opnieuw te maken te krijgen met gedwongen uitplaatsingen op de Spaarndammerstraat, het Zaandammerplein, de buitenring Zaanhof, Oostzaan-Zaanstraat en het blok Tasman-/Nova Zembla-/Le Maire-/Aert van Nesstraat. Door achterstallig onderhoud creëerden de woningbedrijven de noodzaak tot renovatie. Dit oneigenlijk gebruik van het renovatiemiddel bleek succesvol in het verdrijven van de bewoners, zoals is gebeurd bij het complex De Groene Deuren. Terwijl bewoners de stijgende woonlasten nauwelijks kunnen opbrengen, krijgen de woningbedrijven en huiseigenaren de vrijheid hun winsten te vergroten door hogere huren en koopprijzen. Mensen dreigen de stadswijken te worden uitgejaagd en buurtvoorzieningen dreigen te verdwijnen. Een hoge hypotheekschuld is geen alternatief. Van uitkeringen en lonen moet je kunnen wonen. Beleidsplan Spaarndammerhout van tafel, geen verkoop en sloop van goede en betaalbare sociale huurwoningen, geen gedwongen verhuizingen, Brediushal moet open blijven.
-7-05/2 www.pakhuisAFRIKA.nl reclaimsterdam demonstratie 16 juli 2005 ...
(1)www.pakhuisAFRIKA.nl
(2)dubbelz., 10x6,8cm, off-set?, zwarte en rode inkt, voorkant: foto
(3)Ams-Oost Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Zie voor variant Grachtenkrant 633 (10-7-05) p.27
Demonstratie 16 juli, de Dokwerker. Onlangs is Pakhuis Afrika op slinkse wijze ontruimd. Deze culturele vrijplaats bood ruimte aan een grote diversiteit van onafhankelijke en niet-commerciële initiatieven die nergens anders een plek konden vinden, omdat grote gedeeltes van de stad domweg onbetaalbaar zijn geworden. Een schoonmaakoperatie is in volle gang om alle ongewenste elementen de stad uit te werken. Amsterdam is verworden tot een stad van grootscheepse controles, van stadsvernieuwingsplannen die lagere inkomens de wijk uitzetten. Waar jongeren worden gehuisvest in containercomplexen. Is dit de stad waarin wij willen wonen? Reclaimsterdam.
-7-05/3 OPEN DAG! Zondag 10 Juli ...
(1)anoniem (uitgegeven door bewoners Sloterkade 133)
(2)16x5,4cm, fotokopie, tekening
(3)Ams-Zuid Wonen-kra
(4)FP /
(5)Zie /4
Open dag 10 juli. Wij nodigen de Buurt uit voor een gesprek, om te laten zien wie wij zijn en wat wij doen. Expositie + eten, performance akts, tall bike event, workshops, kinderprogramma.
-7-05/4 OPEN DAG! Zondag 10 Juli ...
(1)anoniem (uitgegeven door bewoners Sloterkade 133)
(2)29,7x21cm, fotokopie, tekening
(3)Ams-Zuid Wonen-kra
(4)FP /
(5)Aangeplakt op muren in de buurt
Dito als /3.
-7-05/6 LINKSE HULP Donderdag 14 juli : processen arrestanten ontruimingsdag
(1)Linkse Hulp
(2)dubbelz., "A5, fotokopie, logo/tek., tekeningen
(3)Rechtsst Wonen-kra
(4)FP UB ISG SA /
(5)Facs.in Grachtenkrant 633 (10-7-05) p.38
14 Juli de hele dag rechtzaken op de Parnassusweg tegen de krakers en sympathisanten die werden opgepakt tijdens de ontruimingen van de Vijzelgracht en het Rokin op 31 mei. Acht van de negen mensen zitten al 6 weken in voorarrest. Kom om solidariteit met de gevangenen te betuigen! 31 Mei was er weer een periodieke ontruimingsdag. Dit keer stuitte de politie op verzet tegen het asociale woonbeleid. Krakers en activisten worden gecriminaliseerd tot ordinaire geweldplegers. De gevangenen zijn het slachtoffer van een poging om het verzet tegen ontruimingen onmogelijk te maken. Wij laten ons niet kapot maken, kraken gaat door! Solidariteit is ons wapen!
-7-05/7 actioncamp somewhere in the netherlands
(1)actiegroep woonstrijd!
(2)"A6, fotokopie, tekening
(3)Wonen
(4)FP UB ISG SA /
(5)Engelse en Nederlandse tekst. Facs.in Grachtenkrant 634 (24-7-05) p.25
Van 3 tot 10 augustus ergens in Nederland actiekamp tegen de afbraak van wijken en woonrechten. Het kamp moet een bruisende vrije ruimte worden, waarvanuit de confrontatie aangegaan zal worden met de sloophamers van de overheid en de grote vastgoedeigenaren.
-7-05/12 vereniging BOvRT ... Nieuwsbrief juli 2005
(1)vereniging BOvRT Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden (voormalig) Riva-Terrein
(2)dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: logo
(3)Ams-West Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(6) Nieuwsbrief (Vereniging BOvRT) juli 2005
Buurt- en ledenvergadering 7 september Witte de Withstraat 27 huis. Onderwerp: Rivaterrein en Witte de Withstraat 36-38. Gaat de Vereniging haar bezwaren intrekken in ruil voor ...?
Het Oosten, het Stadsdeel en MilliGörüs willen dat de Bewonersvereniging haar bezwaren intrekt. Wij protesteren tegen te weinig inspraak in dit grootschalige project, de komst van de onveilige steeg, de hoogte van de moskee en de ongezonde ingang van de parkeergarage. BORT heeft van de rechter gelijk gekregen. Tot nu toe is er geen uitgebreide inspraak gegeven en er zijn geen bouwvergunningen. De inspraakprocedure kost zoveel tijd dat ze nu vragen aan de vereniging om haar bezwaren in te trekken zodat men kan beginnen met bouwen. In ruil daarvoor doen ze de toezeggingen dat er een beheerplan komt voor de tunnel, de minaret dichter bij de moskee komt te staan, een schaderegeling voor de tuinen, goede verlichting en de ingang van de parkeergarage wordt dieper. Volgen afwegingen tussen ja en nee zeggen tegen het voorstel. Het bestuur wil doorgaan met praten als er een serieus schikkingsvoorstel komt. Zo niet, dan moet het vonnis uitgevoerd worden nl.meer inspraak en een plan dat kleinschaliger en veiliger is.
-7-05/13 Beste Buren, (English version: see other side)
(1)De nieuwe bewoners van Steve Bikoplein 21bg
(2)dubbelz., A4, fotokopie
(3)Ams-Oost Wonen-kra
(4)SA /
Vandaag hebben wij Steve Bikoplein 21 begane grond gekraakt. Deze ruimte staat al tijden leeg. Dit kan niet door de beugel. Wij zijn het zat dat er zoveel woningen leegstaan. Door deze woning te kraken lossen wij ons huisvestingsprobleem op zonder ons zelfrespect te verliezen. Wij voegen een woning toe aan het woningbestand. Wij stellen ons ook teweer tegen het steeds kleiner worden van het aantal sociale huurwoningen. De bovenste verdiepingen van het Steve Bikoplein zijn verkocht voor 200.000 euro per etage. Het is slecht dat eigenaren en politici het omzetten van sociale huurwoningen in dure koop- en huurwoningen aanmoedigen. Het is een aanslag op de Transvaalbuurt en iedere sociale huurder die er woont, want met elke woning die verdwijnt zien zij zich hun buurt uitgewerkt worden. Als de overheid niks wil doen, dan doen we het zelf! Wij zijn gewone, aardige sociale mensen, die rust en vrede op prijs stellen en de rust en vrede van hun buren respecteren.
1-7-05/1 AFRIKA STAAT OP STRAAT! PROTESTMANIFESTATIE TEGEN DE ONTERECHTE ONTRUIMING VAN PAKHUIS AFRIKA
(1)WWW.PAKHUISAFRIKA.NL
(2)dubbelz., A5, fotokopie?, voorkant: foto
(3)Ams-Oost Wonen-kra
(4)FP /
Protestmanifestatie tegen de onterechte ontruiming van Pakhuis Afrika, 3 juli Beursplein. Het Afrika podium op straat, bands, sprekers en dichters.
Ruim 2 jaar geleden werd de kale betonnen kolos Pakhuis Afrika aan de Oostelijke Handelskade gekraakt en ontgonnen tot culturele vrijplaats. Op 17 juni werd het pand onverwachts ontruimd met als smoes brandonveiligheid. Al de initiatieven staan van de ene op de andere dag op straat. Ruim baan voor de glazen luchtkastelen aan de Y-oevers. Protesteer tegen deze ontruiming en kom ook!
3-7-05/1
(1)(uitgegeven door bewoners ABNAmro-gebouw Rembrandtplein)
(3)Ams-C-rest Wonen-kra
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Gegevens ontleend aan Het Parool 4-7-05 p.2. Pand (eigendom Kroonenberg Groep) ontruimd op 6 juli. PickUp moest kraakpand aan Kloveniersburgwal verlaten. Zie Grachtenkrant 633 (11-7-05) p.33
Theaterplatform PickUp heeft het gebouw van de ABN Amro gekraakt: de creatieve leegloop van de stad is niet noodzakelijk, er is genoeg leegstand. In de binnenstad staan veel panden leeg, terwijl kunstenaars worden gedwongen te verhuizen. Strenge veiligheidseisen dwingen de culturele instellingen tot forse investeringen, terwijl subsidies worden gekort of stopgezet.
4-7-05/1 Amsterdam, 04 juli 2005 Beste buurtbewoners, ...
(1)de krakers. (uitgegeven door bewoners Amstelveenseweg 128, fp)
(3)Ams-Zuid Wonen-kra
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 633 (10-7-05) p.31
Wij zijn uw nieuwe buren op de begane grond van Amstelveenseweg 128. Wij verkiezen kraken boven andere onzekere legale, semi-legale of illegale vormen van wonen. De wachtlijst van Woningnet bedraagt minimaal elf jaar en onderhuur is onbetaalbaar. De verdieping is sinds juni 2004 niet meer in gebruik. Er zijn geen bouwvergunningen en de eigenaar wil niet verhuren.
12-7-05/1 VERENIGING Zuid- en Pijp ... Toespraak n.a.v. manifestatie SASHA ...
(1)Vereniging Zuid- en Pijp belangen tegen deelraadswillekeur
(2)A4, fotokopie, logo
(3)Ams-Zuid Wonen
(4)FP /
Toespraak manifestatie SASHA. De vereniging is in 2002 met 4 zetels in deelraad Oud-Zuid gekozen. Door de rechtse partijen, ook door GroenLinks, wordt er de nadruk op gelegd dat de samenstelling van bewoners in buurten te eenzijdig zou zijn. Het grootste tekort doet zich voor bij woningen met de laagste huren. Men wil gaan bouwen op plaatsen waar zich nu relatief goedkope woningen bevinden. In onze buurten doen zich dramatische taferelen voor. De Huurdersvereniging Amsterdam heeft haar handtekening gezet onder een convenant dat 28.000 corporatiewoningen voor 2007 omgezet dienen te worden in koopwoningen. De nieuwe geprivilegieerden als verdringers van de primaire- en middengroepen. De armen worden gedeporteerd. In oud zuid is de bewonersverklaring (dat een samen te voegen woning binnen 3 maanden verlaten wordt) een heet hangijzer. Het deelraadsbestuur heeft de bewonersverklaring buiten werking gesteld tot meerdere eer en glorie van speculant Gerard W Bakker. Weg met de deportatiepolitiek. Bouwen en renoveren in plaats van slopen. De jaarlijkse huurverhoging niet boven het inflatiepercentage. Weg met het plan Dekker en de WOZ.
16-7-05/1 SAMENWERKING GEPROBEERD, DE KNUPPEL REGEERT www.pakhuisafrika.nl
(1)www.pakhuisafrika.nl
(2)dubbelz., 15x10,4cm, off-set?, zwarte en rode inkt, voorkant: foto's; achterkant: tekening
(3)Ams-Oost Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Aktieverslag demonstratie in Ravage 10 (22-7-05) p.5
Opstandig Amsterdam gaat vandaag de straat op om de stad terug te eisen van de 'vijanden van de vrijheid'. Onder het mom van 'veiligheid' en 'welvaart' vegen de bestuurders de stad schoon: stadsvernieuwing, identificatieplicht, preventief fouilleren, cameratoezicht en uitsluiting. Zij willen de stad ontdoen van de sociaal zwakkeren en mensen die niet in het beeld van de reclamefolder 'I amsterdam' passen. We laten ons niet uit onze ontmoetingsplaatsen en huizen verjagen voor de winsten van de huisjesmelker. Meer vrijheid voor iedereen.
16-7-05/4 SAMENWERKING GEPROBEERD, DE KNUPPEL REGEERT www.pakhuisafrika.nl
(1)www.pakhuisafrika.nl
(2)dubbelz., 15x10,4cm, off-set?, blauwe en rode inkt, voorkant: foto's; achterkant: tekening
(3)Ams-Oost Wonen-kra
(4)FP /
(5)Engelse tekst
Vertaling van /1.
-8-05/6 NIEUWSBRIEF "SASH-BEWONERSONDERSTEUNING-CHASSÉBUURT" ... Augustus 2005
(1)"SASH-Bewonersondersteuning-Chassébuurt"
(2)dubbelz., A4, geprint?, rode en zwarte inkt
(3)Ams-West Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(6) Nieuwsbrief (SASH-Chassébuurt) jrg.1 nr2
Met het juiste verzet en procedures valt wel degelijk te winnen. U ontving een nieuwsbrief van Ymere dat de Stadsdeelraad op 24 mei de plannen had goedgekeurd en dat u nieuwe woonruimte moest gaan zoeken. Het is niet de woningcorporatie die u uit uw huis kan zetten. Het is alleen de rechter die dit oordeel kan vellen! Zet geen handtekening voor wat dan ook deze zaak aangaande. 4 Juli was de zitting bij het gerechtshof waar wij een Voorlopige Voorziening aanvroegen. De rechter had geoordeeld dat de bezwaren niet ontvankelijk waren verklaard: de op 24 mei genomen besluiten zijn slechts politieke besluiten die zonder rechtsgevolg zijn. 14 Juli was de hoorzitting bij het stadsdeel naar aanleiding van door ons ingediende bezwaren. Ons werd gevraagd of we in een eventueel op te richten platform zitting wilden nemen. Dat is al een flinke winst. De bewoners overleggen met elkaar op 15 augustus op Kortenaerplein 32.
-8-05/8 STOP DEKKER ! HUURDERS NIET VOGELVRIJ
(1)Comité Stop Dekker
(2)dubbelz., A4, glanzend papier, off-set, voorkant: gele, rode, zwarte en groene inkt, logo's, tekening
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Voorkant ook te gebruiken als affiche. Facs.voorkant in Jordaankrant sep/okt 2005 p.6
Ondanks protest hebben de regeringspartijen CDA, D66 en VVD op 15 juni hun steun voor de huurplannen van VVD-minister Dekker uitgesproken. Met dit beleid verhaalt het kabinet Balkenende-II een grote bezuiniging op de huurders. Dekker wil de huurprijzen koppelen aan de marktwaarde van de woning. Huurders moeten rekening houden met volledige liberalisatie vanaf 2010. De enige voorwaarde die minister Dekker daarbij stelt is dat de nieuwbouwafspraken dan zijn gehaald, maar dan nog is er een groot woningtekort in Amsterdam. Vanaf 2006 moeten verhuurders 250 miljoen euro afdragen aan het ministerie. In ruil daarvoor krijgen de verhuurders ruimte om de huren fors te verhogen. De huurders draaien dus op voor de bezuinigingen. De maximale huren zullen voor veel mensen onbetaalbaar worden. Uiteindelijk zullen sommige mensen moeten verhuizen. De meer gewilde buurten en betere huizen zijn vooral bereikbaar voor meer vermogende mensen. Door de schaarste op de woningmarkt blijven de huren hoog. Het comité roept de regeringspartijen op om deze plannen naar de prullenbak te verwijzen en de minister aan het werk te zetten om oplossingen te zoeken voor de enorme woningtekorten.
-9-05/1 SASH STOP AFBRAAK SOCIALE HUISVESTING
(1)SASH
(2)dubbelz., A6, fotokopie, voorkant: tekening
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG /
Tegen diefstal van ons gemeenschappelijk woningezit. Sinds de 'verzelfstandiging' van de woningcorporaties wordt ons sociaal bezit geprivatiseerd, democratische zeggenschap verkwanseld voor commerciële belangen. De regering wil: huur naar willekeur, bezuinigingen op de huursubsidie, sloop van goede sociale huurwoningen. Dit kan voor u betekenen: dat uw huurverhoging ieder jaar hoger wordt, uw verhuurder vanaf 2010 elke huurverhoging kan vragen die hij/zij wil, dat u de huurcommissie niet meer kunt inschakelen, dat u zult moeten verhuizen als u de huur niet meer kunt betalen. De gevolgen zijn desastreus: meer financiële zorgen, langer werken om stijgende kosten te betalen, meer leegstand, meer dakloosheid. Wij willen de rust en zekerheid van een goed huis voor iedereen!
-9-05/2 De Baarsjesdag Zaterdag 10 september manifestatie op het Mercatorplein ...
(1)1: (SASH de Baarsjes)
2: "SASH Bewonersondersteuning Chassébuurt"
(2)dubbelz., A5, fotokopie, tekeningen, voorkant: foto
(3)Ams-West Wonen
(4)FP UB GA /
10 September manifestatie op het Mercatorplein, de Baarsjesdag. SASH de Baarsjes heeft samen met verBORT een marktkraam. Fototentoonstelling, cd's van een uitzending over de afbraak van onze sociale huisvesting, muziek en podiumoptreden over de gevolgen van de plannen Dekker. SASH zal aandacht vragen voor de onzekerheid, het verlies van sociale contacten en ongelijke behandeling van hen die nu in de Chassébuurt de 'onnodige' plannen tot Stedelijke Vernieuwing moeten gaan voelen.
Woningcorporatie Ymere schrijft dat het Stadsdeel akkoord is met de plannen tot vernieuwing in de Chassébuurt. De bewoners moeten verhuizen. Foute voorlichting! Het besluit van 24 mei door de Stadsdeelraad heeft geen enkel rechtsgevolg! De rechter bepaalt of de bewoners dienen te verhuizen!
-9-05/6 OuderenNU ... Hoe woont u?
(1)SP-Platform Ouderen
(2)1v 4p, 31,6x43,6cm, off-set, meerkleurendruk, logo's, foto's van o.a. M.Malherbe/HH en J-R.van der Vliet, tekeningen van o.a. Saar Loos
(3)Gezondheid Wonen
(4)FP UB ISG /
(6) Ouderen NU najaar 2005
Als je genoeg geld hebt kun je een schitterend appartement kopen of huren. Maar als je dat niet hebt, dan zit je snel in de problemen. Ouderen krijgen geen medewerking bij het ruilen van een grote gezinswoning voor een kleiner appartement. Sloop van betaalbare huurwoningen leidt tot nieuwe stadsnomaden, waaronder veel ouderen die van de ene afbraakwijk naar de andere gedreven worden. Instroom van buiten betrekt nieuwe seniorenappartementen die voor eigen bewoners te duur zijn. Bezuinigingen op de huursubsidie zijn een probleem. De ontwikkeling op huisvestingsgebied is hetzelfde als in de rest van de samenleving: de dikte van je portemonnee wordt steeds belangrijker. Volgen artikelen met de koppen Woonvormen in de praktijk, Commercie en chaos door nieuwe Zorgverzekering, Dit kabinet luistert niet en Wonen en wat er bij hoort.
-9-05/11 STOP! SLOOP VAN ONZE HUIZEN
(1)Bewoners en ondernemers uit stadsdeel Westerpark
Actiecomité Behoud & Herstel AB24
Bewoners en Ondernemerscommissie AB24 (Staatsliedenbuurt)
(2)dubbelz., 10,4x14,7cm, off-set, gele en rode inkt; voorkant: ook blauwe inkt; achterkant: ook zwarte inkt
(3)Ams-W-Staa Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
(5)Voorkant ook verschenen als affiche op A3-formaat
Stop a-sociale plannen van corporaties en stadsdeel Westerpark. Woningbouwverenigingen bederven het woongenot van hun huurders en laten hun bezit verkrotten. Door betaalbare woningen te slopen dwingen zij bewoners om te zien naar huizen met hogere huren. Bewoners worden afhankelijk van huursubsidies. Nu is er zelfs steun van stadsdeel Westerpark bij de doldrieste saneringsplannen. Er werd ooit gezegd: behoud en herstel van woningen en geen gedwongen huisuitzettingen en vrije keuze om een bepaald renovatiepakket te kiezen. Corporaties willen tientallen panden slopen of na renovatie de huur opdrijven. Ons motto is: bouw voor de buurt en geen sloop/nieuwbouw van onze woningen, renovatieplannen moeten samen met bewoners gemaakt worden. Het stadsdeel dient zich aan haar eigen principes te houden of hiertoe gedwongen te worden en de corporaties moeten inbinden.
-9-05/25 1. OCT. SAT. 2005 ... BENEFIT FOR NO PAPERS CLINIC
(1)(Sloterkade 134)
(2)14,8x10,6cm, wit of cremekleurig papier, fotokopie, tekeningen
(3)Gezondheid Mhg Wonen-kra
(4)FP UB GA SA /
(5)Engelse tekst
1 Oktober Sloterkade 134 benefiet voor de No Papers Clinic. Opening van het nieuwe kraakrestaurant Dream Factory met vega-eten. Video's en foto's van vuurshows, hoge fietsen en straatmuzikanten. Daarna party.
-9?-05/28 Wilt u mee doen? ... STOP AFBRAAK SOCIALE HUISVESTING! NEE TEGEN W.O.Z.
(1)Stop Afbraak Sociale Huisvesting!
(2)21x15cm, fotokopie, logo/tek.
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(5)Handtekeningenlijst
Met W.O.Z.waarde staat de deur open naar hogere belastingen en huren. Hoe hoger de verkoopwaarde van het huis des te hoger de belasting en huur. De gemeenteraad sprak zich uit tegen de plannen Dekker. Maar zelf hanteren ze voor de belastingen wel de W.O.Z.waarde. Zo betalen huurders toch voor de speculatieprijzen van koopwoningen. "Nee tegen de W.O.Z.waarde" legt de speculatie aan banden. De gemeenteraad moet de W.O.Z. niet langer misbruiken.
-9-05/30 STOP! SLOOP ONTRUIMING HUUREXPLOSIE SPECULATIE Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Westerpark ...
(1)(De bewonerscommissie) (van blok AB 24, fp)
(2)21x15,2cm, fotokopie
(3)Ams-W-Staa Wonen
(4)SA /
Het dagelijks bestuur van het stadsdeel heeft de plannen goedgekeurd die Ymere heeft voor blok AB-24 (omgrensd door Van Hogendorp-, Fannius Scholten-, Van Boetzelaer- en Groen van Prinstererstraat). Dit betekent sloop van 18 panden, splitsing van 12 panden om verkocht te worden en alle bewoners zullen hun woning moeten verlaten. Deze plannen moeten nog worden goedgekeurd door de stadsdeelraad die 7 september bijeen komt. Laat de raadsleden zien dat we niet met ons laten sollen. Komt 7 september naar de blauwe poort op het van Boetzelaerplein. Vandaar uit lopen wij dan gezamenlijk naar het stadsdeelkantoor.
-9-05/31 SQUATERS FESTIVAL
(1)WWW.TALLBIKE.NET
(2)15,2x10,4cm, kleurenkopie, zwarte en rode inkt, foto, tekeningen
(3)Linkse bew Wonen-kra
(4)FP SA /
(5)Engelse tekst
Krakersfestival 2-3-4 september op de 2e camping na Durgerdam. Hoge fietsen-workshops en parade door het dorp. Ook diskussies, anarcho boekenmarkt, kampvuur, punkbands etc.
7-9-05/1 Amsterdam, 7 september 2005 ... Groot buurtonderzoek ouderenhuisvesting Jordaan & Gouden Reael
(1)Belangengroep Ouderenhuisvesting Jordaan (BOJ)
(2)dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: logo
(3)Ams-C-Jord Wonen
(4)FP /
De BOJ houdt een buurtonderzoek naar de woonsituatie van oudere buurtbewoners en naar de gevolgen van de huurliberalisatie-plannen van Minister Dekker. De formulieren worden vanaf 7 september in de Jordaan & Gouden Reael verspreid. De uitkomsten worden op de Ouderenmiddag in november gepresenteerd. De huurplannen van Minister Dekker hebben grote ongerustheid gebracht. Zij wil aan de hand van de extreem hoge WOZ-waarden de huren optrekken of liberaliseren. Markthuren liggen in de Jordaan en Gouden Reael tussen de 800 en 1500 euro voor woningen waarvan de huur op basis van woningkwaliteit tussen de 300 en 500 euro ligt. Volgt overdruk van het enqueteformulier.
8-9-05/1 VOZ ... AAN DE BEWONERS VAN DE PIJP.
(1)VOZ Vereniging Oud Zuid
(2)dubbelz., A4, fotokopie
(3)Ams-Z-Pijp Wonen
(4)FP UB GA /
1: Het Stadsdeel heeft het concept-bestemmingsplan de Pijp vrijgegeven voor inspraak. Voorgesteld wordt dat hotels kunnen uitbreiden. In bepaalde straten wordt het via 'functiemenging' mogelijk dat woonpanden een andere functie krijgen. Hierdoor zal het aantal betaalbare woningen afnemen en de overlast voor bewoners toenemen. Verder wil het Dagelijks Bestuur woonboten verplaatsen om zichtlijnen op het water te krijgen. U kunt schriftelijk reageren voor 18 oktober.
2: Standaard-bezwaarschrift. Ik ga niet akkoord om via functiemenging de uitbreiding van bedrijfsruimte en vestiging van horeca ten koste van bestaande woningen mogelijk te maken. Benedenwoningen moeten als woonruimte bestemd blijven. De capaciteit aan hotels mag niet uitgebreid worden. Woonbootbewoners mogen niet gedwongen worden om te verhuizen. In het bestemmingsplan dient opgenomen te worden dat parkeergarages onder panden niet zijn toegestaan. De maximum bouw- en goothoogte per pand vastleggen.
10-9-05/1 De Baarsjesdag SASH STOP AFBRAAK SOCIALE HUISVESTING EEN EIGEN HUIS ...
(1)SASH Stop Afbraak Sociale Huisvesting
(2)dubbelz., 21x14,8cm, fotokopie, foto, tekeningen
(3)Wonen
(4)FP UB GA ISG /
Gewoon wonen in je huurwoning, aan je verhuurd door een corporatie die de plicht heeft te zorgen dat ook hij met een smallere beurs een dak boven zijn hoofd heeft en niet hoeft te wijken voor hen met hun four wheel drive. Zij wonen voor 60 euro in de maand! Geen huurwoning natuurlijk. Het is eigendom en jij en ik hebben al de jaren dat zij daar al wonen meebetaald aan hun wonen. Woningnood is bewust gecreëerd om hoge inkomsten te hebben van de woningmarkt. Beperk de woonlasten tot 1/5 van het bruto inkomen en wat daarboven komt is aftrekbaar van de inkomsten. Weg met subsidie en hypotheekrenteaftrek! Bezit van meer dan 50.000 euro? Zorg maar voor jezelf want dat kun je! Waarom moet de sociale huurwoning wijken voor de koopwoning?
28.000 Sociale huurwoningen slopen in Amsterdam en er koopwoningen voor terugbouwen. 10.000 Sociale huurwoningen splitsen en samenvoegen en vervolgens de verkoop in voor anderen dan de huidige bewoners! Dit is het beleid en minister Dekker wil deze aantallen drastisch verhogen. Het management van de Woningcorporaties krijgt sloopbonussen als zij er flink de sloop inzetten, dit boven op hun al riante salarissen! SASH verzet zich hiertegen! Wacht niet tot het ook jou overkomt maar protesteer!
10-9-05/2 SASH- Bewonersondersteuning-Chassébuurt ... Wat schrijft ons onze advocaat ...
(1)SASH-Bewonersondersteuning Chassébuurt
(2)dubbelz., A4, wrs.geprint, voorkant: zwarte, rode en blauwe inkt, logo
(3)Ams-West Wonen
(4)FP UB GA ISG /
Informatie van de advocaat over de plannen in de Chassébuurt en de juridische mogelijkheden hier iets tegen te doen. De rechter moet toetsen aan de volgende criteria bij ontruiming voor bouwplannen: is er sprake van dringend eigen gebruik, wegen de belangen van de verhuurder zo zwaar dat de huurbeëindiging moet worden toegewezen, is er passende vervangende woonruimte aanwezig en is aan de huurders een tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten aangeboden? Volgt uitwerking van deze punten aan de hand van de situatie ter plaatse.
-10-05/12 Vrijdag 4 november SOLIDARITAT INTERNATIONAL FIESTA:
(1)(ACU)
(2)A6, fotokopie, foto's
(3)Alt.leven Wonen
(4)FP UB /
(5)Uitgegeven in Utrecht
4 November Solidaritat International Fiesta. Bands, film, dj's. Film Einmal im Leben pünktlich sein. Een blokkade vorig jaar met 100 voertuigen. Deze actie werd illegaal verklaard en de deelnemer/sters veroordeeld voor hoge boetes. Een harde politiek tegen wagenbewoner/sters en hun wagenburgen. Een repressie tegen de acceptatie van een alternatieve levensvorm. Thema-avond rond de Einmal im Leben pünktlich gewesen sein-processen in Hamburg.
-10-05/13 Donderdag 6 oktober huurverlaging aanvragen vanwege luchtvervuiling
(1)Stichting Weer Schone Lucht
(2)A5, fotokopie
(3)Milieu Wonen-hv
(4)FP /
6 Oktober huurverlaging aanvragen vanwege luchtvervuiling, buurtcentrum De Havelaar. Cijfers stikstofdioxide en fijne stof per straat of buurt aanwezig.
-10-05/15 wij houden van een dak zonder antennes
(1)AntiAntenneActie Waal-, Moerdijk-, Uiterwaardenstraat.
(2)A4, fotokopie, tekening
(3)Ams-Zuid Gezondheid Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(5)Bijgeschreven: Hou antenne tegen 24 oktober 7.00 's morgens Actie Waalstraat 140-142
Hou antenne tegen 24 oktober 7.00 's morgens. Actie Waalstraat 140-142.
-10-05/16 Ik blijf liever OK.
(1)AntiAntenneActie Waal-, Moerdijk-, Uiterwaardenstraat
(2)A4, fotokopie, tekening
(3)Ams-Zuid Gezondheid Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(5)Bijgeschreven: Komt allen Sit down actie maandag 24 oktober 7.00 uur 's morgens Waalstraat 140-142
Antenne op ons dak? Nee! Komt allen. Sit downactie 24 oktober 7.00 uur 's morgens Waalstraat 140-142.
-10-05/17 ANTENNEE
(1)AntiAntenneActie Waal-, Moerdijk-, Uiterwaardenstraat
(2)29,7x21cm, fotokopie
(3)Ams-Zuid Gezondheid Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(5)Bijgeschreven: Hou antenne tegen 24 oktober 7.00 's morgens Waalstraat 140-142 Actie
Hou antenne tegen. 24 oktober Waalstraat 140-142. Actie.
-10-05/18 antennes op ons dak?
(1)AntiAntenneActie Waal-, Moerdijk-, Uiterwaardenstraat
(2)29,7x21cm, fotokopie
(3)Ams-Zuid Gezondheid Wonen
(4)FP UB GA ISG /
(5)Bijgeschreven: Hou antenne tegen 24 oktober 7.00 's morgens Waalstraat 140-142 Actie.
Antennes op ons dak? Ziekelijk idee! Weg ermee! Actie 24 oktober.
1-10-05/3 Samenwerkende bonden 50+ in Amsterdam ... Samenvatting "Wensen van ouderenbonden ...
(1)Samenwerkende bonden 50+ in Amsterdam
(2)A4, groen papier, logo's, fotokopie
(3)Gezondheid Vervoer Wonen
(4)FP UB GA ISG /
Wensen van ouderenbonden t.b.v.de programma's van de politieke partijen. De stagnatie in de bouw van seniorenwoningen moet worden opgeheven. Bij de toewijzing van WIBO's moeten alleenstaanden niet worden achtergesteld. In de stadsvernieuwing worden de belangen van ouderen onvoldoende onderkend. Geschikte goedkope seniorenwoningen moeten voor de doelgroep behouden blijven. Groene locaties (ook volkstuinen) dienen via het openbaar vervoer bereikbaar te zijn.
De kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen e.d., dient te worden gecontroleerd. Klagers en 'klokkenluiders' moeten van repercussies worden gevrijwaard.
De afstand tussen een o.v.-halte en een ouderenvoorziening dient maximaal 250 m te zijn. Stadsmobiel blijft onbeperkt rijden voor ouderen die geen medische indicatie hebben. Op iedere tram dient een conducteur te komen. De bestrijding van luchtvervuiling verdient prioriteit.
6-10-05/1 DE PROCEDURE STAP 1 ... KOMT U ER ZELF NIET UIT ???
(1)WEERSCHONELUCHT@HOTMAIL.COM
(2)29,7x21cm, oranje/bruin papier, fotokopie
(3)Milieu Wonen
(4)FP UB GA ISG /
Komt u er zelf niet uit? Wij helpen u graag! Kijk of de waarde voor stikstofdioxide (en fijne stof) in uw straat boven de norm uitkomt. Bel het huurteam en maak een afspraak. Met de tabel in uw hand krijgt u 10 aftrekpunten. Vraag een formulier voor huurverlaging aan. Bel het juridisch loket in geval van afwijzing.
-11-05/5 ZONDAG 6 NOV. MET ACTIE VIDEO
(1)KSU.C
(2)A6, fotokopie, tekening
(3)Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
6 November kraakspreekuur met actie video. Vrankrijk. More tools, more axion, more riot.
-11-05/11 geen ontruimingen voor leegstand
(1)anoniem
(2)A4, fotokopie, fotomontage
(3)Wonen-kra
(4)FP /
(5)Uitgegeven in Utrecht
Demonstratie 17-11 Utreg SmakkelAarsveld.
-11-05/15 potamós ... NIEUWSBRIEF no. 3
(1)(bewonerscommissie voor de complexen van de Dageraad in de Rivierenbuurt)
(2)dubbelz., A4, fotokopie
(3)Gezondheid Wonen
(4)FP /
(6) Nieuwsbrief potamós 3
Komt er toch een tweede antennemast op het woonblok Waal/Moerdijk/Uiterwaardenstraat? Ruim 75% van de bewoners was in een eigen telling tegen plaatsing! Op 12 oktober bereikte ons het bericht dat de Dageraad de plaatsing van een tweede antenne zou doorzetten. De installatie zou gaan gebeuren op 24 oktober. De bewonerscommissie startte een actie. Posters werden aangeplakt. Op 24 oktober kwam de kraanwagen maar de bewoners hielden een sit-in actie en na korte tijd verdween de kraanwagen weer op lost van de Dageraad. Wij wilden dat de Dageraad de uitspraak zou afwachten in een rechtszaak op de Bilderdijkkade tegen plaatsing. Onze rechtszaak zou op 7 november voorkomen. Het gerechtshof handhaaft de manier van wie de stemming moet houden en de manier van stemmen tellen. We hebben onze rechtszaak ingetrokken. Een gsm-antenne kan makkelijk in een UMTS antenne worden omgebouwd. Diverse rapporten spreken over schadelijke gevolgen van gsm- en UMTS-antennes. Breng dit nieuws ook over aan uw anderstalige buren!
-11-05/27 Beste buurt Afgelopen zondag zes, ...
(1)De bewoners. (van Van Ostadestraat 228-230, fp)
(2)tekening
(3)Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4)kopie FP /
Zes en zeven november hebben wij etages gekraakt in de Van Ostadestraat 228-230. Woningbouwvereniging de Dageraad heeft de huurders eruit gezet, zodat zij de panden kan uitslopen. De nieuwbouwplannen zijn echter nog neit concreet. De Dageraad wil winstgevende nieuwbouw terugplaatsen. Door stadsdeel Oud Zuid is al wel een woning onttrekking vergunning afgegeven en dreigt er een situatie te ontstaan waarin twee panden dichtgespijkerd worden. Mocht de Van Ostadestraat 226 niet gesloopt worden, dan moeten er nieuwe bouwplannen ontwikkeld worden. De Dageraad gaf te kennen dat de bewoners er tot maart 2006 konden blijven, mits er niet meer woningen gekraakt zouden worden. Al eerder heeft Kraakgroep de Pijp er bij de woningbouwverenigingen en het stadsdeel op aangedrongen bij sloop de bewoners pas uit te plaatsen als alle plannen helemaal rond zijn. Wij hebben deze etages gekraakt om de Dageraad te laten zien dat zij niet zomaar mensen uit hun huis kan zetten om het daarna langdurig leeg te laten staan.
4-11-05/1 GEDWONGEN HUISUITZETTINGEN, DAT NOOIT MEER!
(1)Stop Afbraak Sociale Huisvesting
(2)dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, voorkant: tekening; achterkant: logo/tek.
(3)Ams-W-Spa Wonen
(4)FP UB GA ISG /
9 November buurtactieavond van SASH Spaarndammerbuurt in de Bogt/Westerbeer. Opnieuw dreigen mensen gedwongen hun huis uit te moeten. Bewoners uit de Spaarndammerbuurt, Staatsliedenbuurt, Oud West en Noord vertellen hun verhaal. We discussiëren wat we er tegen kunnen doen en welke acties we gaan ondernemen tegen de woningbedrijven en de stadsdelen. We zingen met buurtzanger Chris Teunissen woonliederen.
Buitenring Zaanhof: een voorbeeld. Rochdale wil een peildatum aanvragen. Goedkeuring door het stadsdeel betekent dat de bewoners een jaar de tijd krijgen een andere woning te zoeken met stadsvernieuwingsurgentie. Rochdale moet echter over 70% voor hun plannen onder bewoners kunnen beschikken. De bewoners steunen de plannen tot samenvoeging en verkoop niet. We kunnen tegen de toekenning van een peildatum bezwaar aantekenen. Binnenkort organiseren we een bewonersavond voor de buitenring Zaanhof. Gesterkt door de succesvolle aanpak bij de buitenring Zaanhof willen we enquêtes organiseren tegen de plannen van Ymere, de Key en Rochdale en de deelraad.
De eerste paal voor de Houthavens zou in 2007 al de grond in gaan. Dit is onzin. Nieuw gegeven is de slechte luchtkwaliteit. Bewoners van de Spaarndammerbuurt zitten klem. Onze eisen: plan Spaarndammerhout van tafel, plannen van Dekker van tafel, geen verkoop, splitsing, samenvoeging en sloop van sociale huurwoningen, uitvoeren van achterstallig onderhoud.
5-11-05/1 wilde westen ... Persverklaring Wilde Westen: M.E. inval vanwege Verdonk spandoek
(1)Politiek Info Centrum "het Wilde Westen"
(2)A4, fotokopie
(3)Rechtsst Wonen-kra
(4)FP UB ISG SA /
Vanochtend heeft de politie een inval gedaan om een spandoek te verwijderen met de tekst "Verdonk, nog steeds geen bloed aan je handen?". Gisteravond heeft wijkteam Oud-West een poging gedaan om het spandoek te verwijderen. Vanochtend hebben stillen een confrontatie uitgelokt met bezoekers. Vervolgens heeft de politie met een stormram de halve voordeur van 1 hoog er uit geslagen. Bezoekers op de begane grond, waarbij er met pepperspray naar binnen is gespoten, hebben kunnen voorkomen dat de politie ook daar binnentrad. Twee mensen op 1 hoog zijn gearresteerd. Het spandoek is in beslag genomen. Inmiddels is er een nieuw spandoek opgehangen met de tekst "Levend verbrand, Rita bedankt!". Het Wilde Westen vindt dat het minste wat ze kunnen doen voor de elf medemensen die door de Nederlandse staat zijn vermoord. Wij roepen op ons voorbeeld te volgen. Tot de laatste cel leeg is, tot de verantwoordelijken zijn gestraft! Verdonk Schrijftafel Moordenaar! Geen mens is illegaal!
13-11-05/1 Beste Buren, Vandaag, zondag 13 november 2005, hebben wij ...
(1)De nieuwe buren (uitgegeven door bewoners Paramaribostraat 76 hs, fp)
(3)Ams-West Wonen-kra
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Gegevens ontleend aan Indymedia.nl
Vandaag hebben wij de begane grond van Paramaribostraat 76 gekraakt. De eigenaar is de Nieuwe Zuider Bouwmaatschappij, een van de bedrijven van de doodgeschoten vastgoedmagnaat Willem Endstra. Het beheer over dit bedrijf wordt gevoerd door Haico Endstra en J.A.van der Haar. De vastgoedwereld is vergeven van hele en halve criminelen. De miljoenen die met drugshandel worden verdiend worden veelal in onroerend goed geïnvesteerd. Eigenaren zoals deze geven niet om leegstand, het zal uiteindelijk toch wel genoeg geld opleveren. Wanneer de leegstand geplaatst wordt tegenover de woningnood onder starters op de woningmarkt zoals wij, is wat ons betreft de keuze snel gemaakt: kraken die woning! Wat de erven Endstra van plan zijn met dit pand is nog onduidelijk. Vele andere panden zijn ondertussen verkocht aan andere vastgoedpartijen.
13-11-05/2 Amsterdam, 13-11-05 Libra International BV gekraakt Beste nieuwe buren, ...
(1)De nieuwe buren van Bonairestraat 56 huis.
(3)Ams-West Wonen-kra
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Gegevens ontleend aan Indymedia.nl
Vanmiddag hebben wij de begane grond van Bonairestraat 56 gekraakt. Het is voor jongeren op de woningmarkt praktisch onmogelijk binnen een redelijke termijn betaalbare huisvesting te vinden. De Bonairestraat staat een jaar leeg, reden om hier onze nieuwe woonruimte van te maken. Eigenaar Libra International BV van de heren Verhagen en PS ter Borgh is eigenaar van dit hele blok. Libra is een zakelijke partner van de geliquideerde Willem Endstra. Een dochterbedrijf van Libra, Libra International II, is de voortzetting van een vroeger bedrijf van Endstra. Libra II is ook nog eigendom van Jalina BV, die dan weer de erven Endstra zijn. De eigenaar van Libra, de heer Verhagen, is 77 jaar. Libra is de laatste jaren bezig haar bezit te splitsen om met flinke winsten door te verkopen. Juist zulke grote vastgoedeigenaren moeten aangesproken worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.
18-11-05/1 Amsterdam Anders / ... Terug naar de basis
(1)Amsterdam Anders / De Groenen
(2)A5, geel papier, fotokopie, logo/tek.
(3)Kultuur Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
Wat heeft 5 jaar broedplaatsenbeleid opgeleverd? Amsterdam is vele ateliers rijker geworden, enkele kraakpanden zijn gelegaliseerd en subcultuur wordt alom gewaardeerd. Enkele vrijplekken hebben geprofiteerd van het broedplaatsenbeleid. Andere vrijplekken, zoals pakhuis Afrika, de ADM, galerie Schijnheilig en Kinetisch Noord worden net zo hard weer ontruimd of bedreigd. Broedplaatsen verworden tot humuslaag of middel ter 'opwaardering' van arme buurten. AA/De Groenen luidt de noodbel: terug naar de oorspronkelijke doelgroep, ondersteunen van initiatieven van onderop, initiatief en zeggenschap bij de groep zelf, leegstand omzetten in (tijdelijke) goedkope werkruimtes, geen kraakpanden ontruimen voor leegstand en soepeler omgaan met regels, zeker als het gaat om tijdelijke ruimte.
19-11-05/1 VRIJE MARKT OF CULTURELE VRIJPLAATS
(1)A. Vega
(2)A5, fotokopie
(3)Kultuur Wonen
(4)FP UB GA SA /
In 1998 gaf de Gemeente het startsein voor een broedplaatsenbeleid. In de jaren negentig begon de invloed van de vrije markt steeds groter te worden. Anno 2005 is het ondenkbaar voor een kunstenaar of een kleine ondernemer een winkel of werkruimte te huren. Het is onbetaalbaar geworden. Is het doel van het broedplaatsbeleid gerealiseerd? Er zijn duizenden mensen die behoefte hebben aan betaalbare werkruimte. In Amsterdam zijn een miljoen tweehonderd duizend vierkante meters leegstaande bedrijfsruimte. De subsidies worden voornamelijk gebruikt om de te hoge huren te betalen. De onroerend goed eigenaren worden gesubsidieerd. Het broedplaatsenbeleid schijnt meer gericht te zijn om de gemoederen te sussen dan de problemen op te lossen. Misschien ligt de oplossing in huurcontrole en huurbescherming voor huurders van winkel- en bedrijfsruimtes. Het is onrechtvaardig dat een minderheid zich slapend verrijkt ten koste van het harde werken van de rest van de bevolking? De overheid is bezig ook de sociale huisvesting in de vrije markt te gooien.
-12-05/7 UITNODIGING conferentie BETAALBAAR WONEN
(1)Amsterdam Anders / De Groenen
(2)dubbelz., A5, off-set, foto's, logo/tek., voorkant: glanzend papier, meerkleurendruk
(3)Ams-Oost Wonen
(4)FP UB GA /
Conferentie Betaalbaar wonen, woonbeleid in Zeeburg & Oost/Watergraafsmeer, 17 december Montessori College Oost. Discussie met en over woningcorporaties. Publieksdebat met de verantwoordelijke politici. Interviews, volop informatie over huurrecht en minister Dekker. Met o.a.Bouwe Olij, John Goring, Jupijn Haffmans, Rob Zwetsloot, Frans Panholzer en Fred Gersteling. Kindertheater, film & praktische tips.
-12-05/10 Amsterdam Anders / De Groenen 10 punten uit de kernvoorraad van Amsterdam Anders / de Groenen: ...
(1)Amsterdam Anders / De Groenen
(2)dubbelz., A4, geel papier, fotokopie, logo/tek.
(3)Ams-Oost Verkiez Wonen
(4)FP UB GA ISG SA /
Uit de kernvoorraad van Amsterdam Anders/De Groenen. Voor betaalbaar wonen. Tegen drastische huurverhogingen en absurde koopprijzen. Tegen gedwongen vertrek van zittende bewoners. Voor extra woningbouw. Tegen sloop van nog goeie woningen. Voor creatieve oplossingen van woningnood. Tegen grof winstbejag van huiseigenaren. Voor goed onderhoud. Tegen verkoop van huurwoningen. Voor een beleidsbepalende overheid. Tegen marktwerking.
De bewoner centraal, niet de woning. Scheefwonen is een vorm van differentiatie. Is een gerenoveerde woning van 80m² voor 870 huur per maand wat een gemiddelde scheefwoner als woonwens heeft? Differentiatie = gedwongen vertrek lagere inkomens. Leegstand hooguit een half jaar. Generaal pardon voor onderhuurders. Tijdelijke verhuur aan banden. De woningmarkt werkt, alleen niet voor bewoners.
-12-05/17 in 1996 door een spekulant gekocht ... Pretoriusstraat 28
(1)Pretoriusstraat 28
(2)dubbelz., 14,9x10,5cm, fotokopie, logo's/tek., foto's
(3)Ams-Oost Wonen-kra
(4)FP UB GA ISG SA /
Pretoriusstraat 28, in 1996 door een spekulant gekocht. Alle huurders eruitgezet. Misbruikt om 'illegalen' uit te buiten. In 2001 door krakers terugveroverd. Knokploegen afgeslagen. Volkskeuken, weggeefwinkel, kraakspreekuur, dagcafé. In 2006 ter veiling gebracht? Oprotten! Verkoop betekent dat een grootgrondbezitter onze ruimtes zal verkwanselen. Wij gaan hier niet weg, nooit niet. Wat we willen zijn betaalbare woningen en autonome vrijplaatsen! Elke dag vallen er slachtoffers door de geldwolven. Ons woonrecht is niet te koop!
-12-05/18 Wij zijn verontrust over de huurliberalisatieplannen van Dekker en het huurbeleid van Ymere.
(1)(uitgegeven door Bewonersgroep Hou Hofjes Betaalbaar)
(3)Ams-C-Jord Wonen-hv
(4)Geen overgebleven ex.bekend /
(5)Gegevens ontleend aan Jordaan & Gouden Reael dec 05/jan 06 p.9
Wij zijn verontrust over de huurliberalisatieplannen van Dekker en het huurbeleid van Ymere. Oproep de volgende punten in acht te nemen: geen huurliberalisatie van onze woningen, afschaffing van de monumentenopslag, huurprijs naar kwaliteit en geen gedwongen verhuizingen.