Amsterdamse pamflettenkatalogus
- -80/15 HUBBA, HUBBA tegen spekulatie
(1) Baz Man Jay & Pino Pudding
(2) A4, el.stencil
(3) Wonen
(4) UB / UB 288.1
54.000 Woningzoekenden alleen al in Amsterdam en nog verkopen de spekulatiehufters de woningen onder onze reet weg! 45.000 Woningen staan al langdurig leeg!
- -80?/18 POORTBEWONERS SOLIDAIR
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Aktiekomité Westelijke Eilanden)
(2) 2v 2p, A4, groen papier, el.stencil, elite
(3) Ams-C-WE Wonen-hv
(4) UB / UB 184.4
(5) Tweede vel UB-ex.niet kompleet
Vindt U het goed dat de huur van Ome Hein Klaassen en Tante Toos in één klap wordt verdubbeld? Voor hun benedenwoning Grote Bickersstraat 40-42 betalen ze nu fl. 120,50 en de Gemeente zegt: betaal maar fl. 193,50 met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1978. De Gemeente ging in 1975 eindelijk geld stoppen in de Poortwoningen. Halverwege hoorden we: het geld is op en aan de benedenwoningen doen we niks meer, we spijkeren ze dicht. Die rotstreek lieten we niet op ons zitten. De woning is grondig verbeterd. Doordat het werk zelf is gedaan met hulp van de 'Stadstimmertuinen' waren de kosten een schijntje. De Gemeente betaalde wel de verbouwkosten fl. 14.000 terug (en uiteindelijk zijn alle benedenwoningen opgeknapt), maar ze wilden een forse huur vangen. Dat pikten Ome Hein en Tante Toos niet. En wij ook niet. Ze zeggen bij de Gemeente: je hebt er voor getekend. En ja hoor, de handtekening staat onder een onleesbaar kleine-lettertjes-verhaal. Maar dat is volgens ons niet geldig. Onder protest is toentertijd in een vergadering met de wethouder onder protest toegestaan dat de huuradvieskommissie advies zou geven: een leuk advies, de woning moet fl. 265 doen. Een redelijke huur zit ergens bij de fl. 120 en geen cent meer. In andere gevallen van renovatie van Poortwoningen ging de ouwe huur gewoon door. Als U deze wurghuur niet neemt, wilt U dan met Uw handtekening achter Ome Hein en Tante Toos gaan staan?
- -80/31 OVB manifest ... 110.000 WONINGEN TEKORT!
(1) Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: rode en zwarte inkt, o.a.10" Courier
(3) Wonen
(4) UB / UB 288.1
Sinds 1945 kampen wij met een ontstellend woningtekort. In de vrije sektor kan er volop worden gebouwd. Dit leidt tot een langdurige leegstand in deze sektor. 30.000 Werklozen in de bouw is onaanvaardbaar. Dit komt tot stand door manipulaties van regering, bouwondernemers en banken. Als dit zo doorzet zullen de bouwvakarbeiders hun arbeid alleen ten dienste stellen voor het bouwen van kantoren, bungalow's, villa's e.d. Het is waanzinnig te weten dat er vele arbeiders zijn die hun hele leven in de bouw hebben gewerkt, zelf nog in krotten wonen of in zwaar gesubsidieerde woningen waarvan de subsidies door de arbeiders zelf opgebracht worden. Wij allen zullen er voor moeten zorgen dat onze werkloze collega's weer aan de slag komen en dat er voldoende en betaalbare woningen worden gebouwd.
- -80/34 Stookkostenkommitee Amsterdam; ... GEEN STOOKKOSTEN VERHOGING!
(1) Stookkostenkommitee Amsterdam; Lekker warm en toch niet duur!!!
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil
(3) Wonen-hv
(4) UB GA /
(5) Handtekeningenlijst
Ondergetekenden protesteren tegen het voornemen per 1 januari 1981 de aardgasprijs opnieuw te verhogen. Wij eisen van de regering: bevriezing aardgasprijzen, invoering blokverwarmingstarief, snelle isolatie en onderzoek naar een alternatief energiebeleid. Wij eisen van de gemeente: geen doorvoering aardgasprijsverhoging en invoering blokverwarmingstarief.
- -80?/41 KRAAK DE LEEGSTANDS WET Juist voor 30 april heeft de regering van Agt-Wiegel een definitief voorstel gedaan voor de leegstandswet ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A3, off-set, tekeningen, voorkant: oranje-groene inkt; achterkant: blauwe, zwarte, gele en rode inkt
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB /
Juist voor 30 april heeft de regering van Agt-Wiegel een definitief voorstel gedaan voor de leegstandswet. Hoewel ze van plan zijn het wetsvoorstel Anti-Kraakwet wat nu bij de 1ste Kamer ligt in te trekken, is in het voorstel de anti-kraakwet opgenomen. In verdergaande versie. Naamloos dagvaarden en ontruimen wordt mogelijk, kraken wordt strafbaar, krakers kunnen altijd op straat gezet worden. De harde kraakbestrijding wordt door het hele land perfekt ingevoerd. In het wetsvoorstel is weinig terug te vinden van leegstands-bestrijding. De funktie van de leegstandswet is niet de leegstand bestrijden maar een alibi te vormen om het kraken van de leegstand te bestrijden. Deze oorlogsverklaring van de regering aan de kraakbeweging kunnen we niet naast ons neerleggen. Hier moet terug geknokt worden. De grootste taak is duidelijk te maken welk een vieze smerige nep-schijn politiek er wordt gevoerd.
- -80?/43 DE BUURT UIT BÖSCHEN DE BAK IN
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, groene, zwarte en rode inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 015/003.2.00
Böschen de buurt uit, de bak in.
(integraal)
- -80/44 WAT TE DOEN BIJ ARRESTATIE fl.:als je gepakt wordt,zorg dan ...
(1) Advocaten:Ton Hoogenboom. Cees Korvinus. Jan Donk.
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/003.4.03
(5) Verder verschenen in brochurevorm: 3e druk (1980, 8 p., A4), 4e druk (1980?, 8 p., half folio)
Tips voor arrestanten. Weet wie er bij jou in de buurt zijn. Zij kunnen later eventueel getuigen. In een politiewagen, pleeg geen verzet meer. Zeg nooit iets over wat je van andere mensen hebt gezien.
- -80?/47 MAG IK ME VOORSTELLEN IK BEN JOHNNY A4,
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners de Groote Keyser)
(2) Zie /48. Origineel op SA (map 003/003.1.04)
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 001/002.4.01
(5) el.stencil, foto
(6) Linkse bew
Ik doe mij voor als organisator van ordediensten en popfestivals. Ik verkoop kaarten alhoewel het festival nooit zal plaats vinden. Het lukt mij steeds weer om een aktiekas of een informatiestand te plunderen (Buurtpandkas, kas bewoners Groote Keyser, enz.). Als het voordelig is geef ik de informatie door aan 'derden'. Let op mij! Ik ben niet te vertrouwen!
- -80?/48 MAG IK ME VOORSTELLEN IK BEN MIKE
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners de Groote Keyser)
(2) A4, el.stencil, foto
(3) Linkse bew Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 001/002.4.01
(5) Zie /47. Origineel op SA (map 003/003.1.04)
In het Engels met een Duits accent weet ik het vertrouwen te winnen van aktievoerders, krakers, enz. Helaas ben ik met geld niet te vertrouwen. Ik had de opbrengst (fl. 2300) van een solidariteitsavond van de Groote Keyser nodig voor mijn vakantie. Let op mij! Ik ben niet te vertrouwen!
- -80/50 een huis is om te bewonen!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Singel 233)
(2) A4, off-set, o.a.12" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.6.01
Honderden mensen in Amsterdam stellen een redelijke eis: Geef ons een dak boven ons hoofd! Evenzovelen worden teleurgesteld, ondanks het bezit van een urgentiebewijs of maandenlang zoeken naar een betaalbare woning. Terwijl de leegstand buitensporig groot is. Panden die gebruikt worden voor speculaties of die aan de woningdistributie worden onttrokken. Sommige van deze leegstanden duren al jaren. Zo ook het pand Singel 233. Deze woning staat al vijf jaar leeg. Meerdere malen is geprobeerd met de eigenaar, de Kas-Associatie, tot een huurovereenkomst te komen. Daar is nu een rechtvaardig eind aangekomen! Wij hebben Singel 233 in gebruik genomen en het zo zijn oorspronkelijke woonfunctie terug gegeven. Leegstand wordt leefpand.
- -80/51 BESTE BUURTBEWO(O)N(ST)ERS J.M.Kemperstraat 64"' is opnieuw bewoond, ...
(1) Bewoonster i.s.m. Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, elite, st.pen, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/004.1.01
J.M.Kemperstraat 64"' is opnieuw bewoond, nadat het een jaar had leeggestaan. De eigenaar, van Zalinge uit Badhoevedorp, wil de woning horizontaal verkopen. Hij vraagt een onfatsoenlijke prijs. Dankzij het kabinet van Agt kunnen hij en andere huiseigenaren als Doerga en Bakker op deze manier pakken geld verdienen. Horizontale verkoop is zakkenvullerij. Mensen die bij deze woningnood van de ellende van anderen profiteren lusten we niet in onze buurt. De eigenaar zou onvriendelijk kunnen reageren. We hopen dat we van buurtbewoners steun kunnen verwachten. Stop horizontale verkoop nu! Zakkenvullers en huisjesmelkers de buurt, de stad uit!
- -80?/54 GROTE WETERINGLIED
(1) anoniem
(2) A4
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
Tekst van het Grote Weteringlied. Gerard Bakker begon heel klein, spekulant zijn leek hem wel fijn. Er stond een pand aan de Weteringschans dat leek hem wel 'n mooie kans. Een parkeergarage en veel kantoor, daar had hij snel zijn plannen voor. De tweede landelijke krakersdag gaf voor hem een tegenslag. De bewoners moesten maar op straat, daarom zijn wij nu heel erg kwaad.
- -80?/57 Het HUURKOMITEE STAATSLIEDENBUURT organiseert en ondersteunt ...
(1) (Huurkomitee Staatsliedenbuurt)
(2) A4, geel papier, blauwe inkt
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/005.2.02
Het Huurkomitee is enkele jaren geleden een van de initiatiefnemers geweest van het Regio-overleg voor de vernieuwing van de Noord-Oostpunt. Een deel van de nieuwbouw staat er; voor uitvoering van de rest is het noodzakelijk de eisen te stellen: versnelde nieuwbouw, herhuisvesting huidige bewoners waarmee we de eisen van de bewoners aan de Van Beuningenstraat ondersteunen, geld voor uitkoop verenfabriek en voor parkeervoorzieningen, geen koopwoningen, betaalbare huren voor woningen en winkels. Koopwoningen betekenen verloren terrein voor buurtbewoners. De gemeente heeft Van Beuningenstraat 143 t/m 175 aangekocht van een spekulant. De plannen van Gerard Bakekr voor koopwoningen aan de 2de Nassaustraat moeten op soortgelijke wijze doorkruist worden! Een kale huurprijs van 300 per maand is niet betaalbaar. Het huurkomitee eist initiatieven van het gemeentebestuur om de verhogingen van het woonlastenpakket terug te dringen. We ondersteunen de stookkostenakties in gemeentewoningen rond het Van Beuningenplein en de akties tegen de verhoging van de aardgasprijs.
- -80?/59 Beste buurtbewoners en voorbijgangers, Zoals u waarschijnlijk al zult hebben gezien, is Haarlemmerstraat 139 gekraakt.
(1) 9 voornamen
(2) A4, groen papier, pica
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.1.02
Haarlemmerstraat 139 is gekraakt. Wij hebben geen zin nog jaren op wachtlijsten te staan en dit pand is niet bestemd voor sociale woningbouw. Wij willen u overtuigen van onze goede bedoelingen. Dit kan alleen als u met ons solidair wilt zijn. Er bestaat namelijk gevaar voor illegale sloop!
- -80?/61 daag lezer buurtbewoner, wij willen ons even voorstellen : de nieuwe bewoners van 2e laurierdwarsstraat.52
(1) (de nieuwe bewoners van 2e laurierdwarsstraat 52)
(2) A4, blauw papier, elite
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
In de binnenstad staan veel panden leeg omdat er zo door spekulatie het meeste geld mee valt te maken. Het is niet eerlijk dat de één zich verrijkt ten koste van het recht op een goede behuizing. Daarom kraakten we vanochtend dus het pakhuisje. Dat al geruime tijd leegstond. De eigenaar is meneer Harder uit Amstelveen.
- -80?/62 HOERA! Vandaag is er in onze buurt weer een suksesvolle kraakaktie uitgevoerd.
(1) (werkgroep Straat)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, elite, voorkant: el.stencil, tekeningen
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 034/001.4.04
De werkgroep staat er vierkant achter dat er weer mensen aan een woning geholpen zijn. In Oud-West voeren wij al jaren aktie voor verbetering van de woonomgeving. Daaronder verstaan wij eerder woon- dan kantoorruimte, eerder mensen dan auto's. De plannen van de stadsvernieuwing laten zien dat de Kinkerstraat aanzienlijk verbreed moet worden. Meer verkeer betekent ekstra overlast. De Kinkerstraat mag geen boulevard met meubelpaleizen en kantoren worden!
- -80/63 BESTE BUURTBEWONER/STER EN ANDERE BELANGSTELLENDEN De Jan Luijkenstraat nr.8 is weer bewoond !!!
(1) de bewoners. (van Jan Luyckenstraat 8, fp)
(2) A4, cubic elite
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.01
De Jan Luijkenstraat 8 is weer bewoond! Wij zijn zonder toestemming van de eigenaar op huis en één-hoog gaan wonen, anders zouden we binnenkort dakloos zijn geworden. Eigenaar is Van der Louw. Het pand werd in juni '78 aan het woningbestand onttrokken om er een kantoor te vestigen. Het staat sinds februari '79 leeg omdat de eigenaar een te hoge huur vraagt. Als zelfs een accountantskantoor daardoor vertrekt ... Wij willen dat het pand weer een woonbestemming krijgt.
- -80/64 KRAAK MAAR (B)RAAK
(1) Harry Slinger
(2) A4, Bruxelles
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 043/001.4.01
Tekst van het lied Kraak maar (b)raak (kraken wonen braken/oorlog in het land/kraken wonen braken/verzet met hand en tand). Dit nieuwste nummer van Drukwerk verschijnt eind oktober op de plaat.
- -80/65 BESTE MEDEWEESPERBUURTBEWONERS, Na 4 jaar lang onderhandelen met de gemeente over een buurtruimte, ...
(1) (Weesperbuurtkomitee)
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.3.02
Na 4 jaar onderhandelen met de gemeente heeft het komitee vandaag een buurtruimte gekraakt. We hebben 3 etages gekraakt op de Nwe.Keizersgracht voor vergaderingen, andere buurtkomitees, spreekuren en informatiewinkel over de buurt. Vanavond feest op Nieuwe Keizersgracht 35.
-1-80/6 KRAAK HET ONTRUIMINGSBELEID.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.1.01
(5) Meegeniet in Kraakkrant Indische Buurt extra De Groote Keyser gaat door (1-80)
Waarschijnlijk 17 januari wordt de Grote Keyzer ontruimd. De bewoners hebben er op aangedrongen dit pand voor jongerenhuisvesting te bestemmen. Men wil de panden verbouwen tot luxe appartementen. De bewoners zullen zich verzetten tegen deze ontruiming, omdat dit weer een voorbeeld is van een gemeente die meer gericht is op speculatiebelangen dan op het bouwen van betaalbare woningen. In de van Boetzelaerstraat zal vlak daarop ook ontruimd worden. Zowel de krakers van de Groote Keyzer als die in de van Boetzelaerstraat leggen de vinger op de zere plek van een falend stadsvernieuwingsbeleid. O.a.burgemeester Polak suggereert dat de 'voorkruipers' (woningzoekenden die vechten voor het recht op wonen) schade zouden toebrengen aan de 'wachters'. Zo worden mensen tot zondebok gemaakt, waarmee getracht wordt de aandacht af te leiden van de oorzaken van de woonellende. De strijd tegen de ontruimingen is een strijd om de gemeente te dwingen tot een stadsvernieuwingsbeleid in het belang van de woningzoekende Amsterdammers. Ons belastinggeld wordt gebruikt voor geldverslindende kapitaalsobjecten, zoals een metro, opera en stadhuis. De opera wordt voor het grootste deel uit volkshuisvestingsgeld betaald. Wees solidair en steun onze akties.
-1-80/7 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR. 23 ... WOONKOSTENVERHOGING WEIGEREN!
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) dubbelz., 23x31cm, off-set, voorkant: foto
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskté Huurverlaging Bijlme
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 23
Op de drukbezochte bewonersvergaderingen van 17 december stond als een paal boven water: woonkostenverhoging (4 cent aardgas per 1 januari, 3 cent aardgas per 1 juli, 6% huurverhoging per 1 juli) weigeren! Een modaal gezin betaalde in de Bijlmermeer al 1200 tot 1400 gulden meer aan woonkosten dan elders in Amsterdam. De verhogingen worden slechts gedeeltelijk gecompenseerd in de lonen. Ze treffen de laagstbetaalden. Officieel heeft 40% van de Bijlmerbevolking huursubsidie. De regering is bezig met het afbreken van de huurgewenningsbijdrage, zodat niet verwacht hoeft te worden dat huursubsidie veel soelaas zal bieden. Actie heeft resultaten opgeleverd: halvering huurverhoging 1974, huurbevriezing 1976. Wanneer en hoeveel weigeren was de vraag op de vergaderingen. Oproep vanaf 1 april 75 gulden per maand weigeren te betalen. Dit om de eenheid zo groot mogelijk te maken tussen alle buurten. Via verkoop van stickers en affiches zal de actie worden betaald. Het bedrag van 75 gulden is gekozen, omdat dit het gemiddelde is wat een Bijlmerbewoner meer moet gaan betalen in 1980 per maand.
Schaefer ga! Zo luidden de adressen vanuit bewonersvergaderingen naar de Gemeenteraad. De wethouder heeft bij behandeling van onze parkeereisen met valse cijfers de bewonerseisen laten wegstemmen. Weiger woonkostenverhoging!
-1-80/8 WAT TE DOEN BIJ ARRESTATIE (Bijvoorbeeld bij de Groote Keyser)
(1) anoniem
(2) A4 of folio, el.stencil, 10" en 12" Courier en Light italic, tekeningen
(3) Ams-alg Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/003.4.03
Informatie over aanhouding en tips om het de politie tijdens het verblijf op het buro zo moeilijk mogelijk te maken.
-1-80/9 Geachte lezer, Op 6 oktober 1979, ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners J.W.Brouwersstraat 34-40)
(2) A4, pica
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB / UB 193.3
In oktober 1979 werden de huizen J.W.Brouwersstraat 34-40, na tussen de 3 en 9 jaar leeggestaan te hebben, gekraakt. Omwonenden stonden positief tegenover de aktie. Er werden 650 handtekeningen verzameld. Het Wijkcentrum heeft zich achter ons geschaard. Het stadsbestuur kan het niet waar maken bewoonbare panden af te breken.
-1-80/11 BUURTMANIFESTATIE staatslieden- en hugo de grootbuurt
(1) anoniem
(2) 1v 4p, 15,1x21,2cm, rood papier, off-set, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 002/005.3.02
(6) Ontwerp: Taaldrukwerkplaats
26 Januari aktie voor de stadsvernieuwing in de koperen knoop. Met informatie, muziek, aanbieding aktie programma aan gemeenteraadsleden, films over stadsvernieuwing en buurtakties van het stadsjournaal en fototentoonstelling over de buurt.
-1-80/13 STOP DE ONTRUIMING!
(1) SRVU
(2) dubbelz., A4, wit of kringlooppapier, off-set, elite, pica
(3) Ams-C-rest Ond-tert Wonen-kra
(4) SA / SA 001/002.1.01
De Groote Keyser dreigt ontruimd te worden, één van de grote kraakobjekten in Amsterdam. Het laatste jaar heeft de rechtspraak op het gebied van kraken, en in navolging daarvan het ontruimingsbeleid van de gemeente, een negatieve wending genomen. De laatste tijd zijn ontruimingen, dikwijls met geweldpleging van de politie en/of knokploegen, aan de orde van de dag. De SRVU is een van de jongerenorganisaties die dagelijks met de woningnood te maken heeft. Het opdrijven van de huurprijzen van kamers tot astronomiese bedragen, een destruktief sanerings- en renovatiebeleid. Een gemeentebeleid dat faalt in het realiseren van een sociaal woningbeleid en zich op geen enkele manier sterk maakt tegen spekulatie, horizontale verkoop, leegstaande kantoorruimte, onbetaalbare appartementen. De kraakbeweging stelt de leegstand aan de kaak en stelt spekulatiepanden weer voor bewoning beschikbaar. In Amsterdam wonen tienduizenden mensen gekraakt. De SRVU verklaart zich solidair met alle krakers in Amsterdam. Wij vinden dat wij de strijd voor het behoud van de Groote Keijser, ook als een stuk reële anti-kapitalistiese strijd tegen de multinational OGEM, met al onze krachten moeten ondersteunen. Oproep, indien noodzakelijk, naar de Groote Keyser te komen om te helpen de ontruiming tegen te houden. Demonstratie 26 januari vanaf Amstelveld, eindigend op de Westermarkt.
-1-80/14 STOP DE ONTRUIMINGEN JONGEREN HUISVESTING NU WIJ WILLEN WONEN !
(1) (ASVA)
(2) dubbelz., A4, voorkant: Bruxelles; achterkant: el.stencil
(3) Ams-C-rest Ond-tert Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Grotendeels zelfde tekst als /13.
-1-80/19 Landelijk KRAAK BULLETIN ... NR.1
(1) (Landelijk Overleg Kraakgroepen (LOK))
(2) 1v 4p, A4, off-set, 10" Courier en Elite, foto's, tekeningen
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 044/001.2.02
(6) Landelijk kraakbulletin 1
Het meest besproken wetsvoorstel van deze eeuw, de AGTelijke Anti-Kraakwet is K.O. Met een voorstel Leegstandswet dachten de heren landsbestuurders water bij de wijn te doen. De verwachting is dat de 'aanpassing' van de leegstandswet in de richting van de kritiek van de Raad van Kerken zal gaan. Dus de Anti-Kraakwet en de leegstandswet van de baan. Daarvoor in de plaats een leegstandswet met een verordening tegen kraken. De verwachtengen zijn niet hoog gespannen. De uitgangspunten van de kraakbeweging blijven: uitbannen van speculatie en winstbejag rondom huisvesting en aanpakken van de leegstand, niet van de krakers.
De rechtspraak is er niet voor krakers, maar voor de grote heren en de huizenbezitters. Prive-bezit moet immers beschermd worden. Volgt interview met advocaat Vleugel uit Utrecht over aanpassing van de rechtspraak in de zaak Van Asch van Wijckskade.
Artikel over de Arnhemse anti-kraakverordening, die in februari door de Hoge Raad getoetst zal worden (zie voor uitspraak HR 8-4-80, NJ 80.330).
-1-80/21 BUURTBEWONERS Afgelopen zaterdag 26-Januari ...
(1) Het Bewonerscomitee
(2) dubbelz., folio, pica
(3) Wonen-hv
(4) GA /
Afgelopen zaterdag 26 januari is tijdens de demonstratie van de Grote Keijzer de volgende verklaring voor gelezen namens de 5 wijken die in huurstrijd staan. Alle nieuwbouwbewoners van de kinkerbuurt, roomtuintjes, kattenburg, wagenaarstraat en bickerseiland wijzen elke poging om de woonproblemen met justitie en politiegeweld te regelen, van de hand. Geen politiegeweld tegen krakers en geen huisuitzetting en boedelverkoop van onze 7 medehuurders uit de roomtuintjes, die net als wij de woonlasten niet meer kunnen opbrengen. Bewoners van onze nieuwbouw met hun lage inkomens worden beneden het bestaansminimum gedrukt. Wij betalen 25 tot 30% van ons inkomen aan woonlasten. Door onze akties moesten het College samen met de Woningbouwverenigingen 3 miljoen uittrekken om iets te doen aan de huren. Wij hebben dit plan afgewezen omdat het ons niets oplevert en werkt als een middel om de aktie te breken. Uitgangspunt moet zijn het reëel besteedbaar inkomen van de bewoners en niet de bouwkosten. Staatssecretaris Brokx heeft de gemeente verboden zelfs dit magere voorstel uit te voeren. Als een college zich niet achter de eisen van de huurders stelt, kan zij ook geen vuist naar Den Haag maken. Wij zetten onze aktie door. Als er ook maar een vinger wordt uitgestoken naar onze medehuurders in de Roomtuintjes, zullen we een totale huurstaking afkondigen. Oproep overal in de buurten de woonlastenstrijd te organiseren.
-1-80/22 BAKKER IS DE BUURT UIT SPEKULANTEN DE STAD UIT!
(1) Huurdersvereniging Indische Buurt Kraakgroep Indische Buurt Buurtoverleg Onderwijswerkgroep Indische Buurt ANJV Indische Buurt CPN Indische Buurt NVB Indische Buurt PPR Indische Buurt PSP Oost Buurthuis 'Ons Huis' Oost 7 namen
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB /
Oproep aan bewoners Indische Buurt deel te nemen aan de solidariteitsdemonstratie met de krakers van de OGEM-panden aan de Keizersgracht, 26 januari van Amstelveld naar Keizersgracht. Tegen ontruiming en voor betaalbare nieuwbouw.
-1-80/23 DE STRIJD GAAT DOOR !! bereid je voor
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Rechtsst, Wonen-kra
(4) UB SA / SA 001/002.1.01
(5) Origineel op SA (map 001/002.1.01)
Vrijdag 4 januari Buurtpand Prinsengracht informatieavond over ontruiming met films en Nieuwmarktervaringen i.v.m.infiltratie en spionage van de politie. Help mee met de Keyser.
-1-80/24 Aan de bewoners en eigenaren v/d panden aan de Haarlemmerweg. Protesteer
(1) E.Visser
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/005.2.01
Onteigening van het blok v.Beuningenstraat, v.d.Hoopstraat, Van der Duijnstraat, Haarlemmerweg. Kan dit? Onteigenen voor bestemmingsverandering kan niet zonder een goedgekeurd bestemmingsplan. Onteigenen Haarlemmerweg kan niet ('openbaar groen'). Strookje met bezwaarschrift aan B en W.
Om in veel delen van de stad te kunnen slopen wordt bouwplanonteigening gebruikt. In het stedebouwkundig plan is voor het blok Haarlemmerweg openbaar groen gepland. Het plan is voor andere doeleinden opgezet. Vele goede woningen moeten gesloopt worden. Amsterdam heeft andere bedoelingen met de bouwplanonteigeningen. Dit werd mij duidelijk met de plannen t.a.v.het Witteneiland. Het gaat allemaal om achterstallig onderhoud. Er moeten aanschrijvingen uitgaan naar eigenaars. En ook moet er bij de bewoners de geneigdheid komen meer voor de huidige woning te betalen. Van niets gaat de kat dood. Nu weigeren velen iets meer huur voor de oude woning te betalen en later zijn ze wel bereid en moeten ze een rib uit hun lijf betalen voor nieuwe woningen. Zij of anderen worden er door hun toedoen toe gedwongen.
In 1977 is er een stedebouwkundig plan gemaakt voor de NO-punt. Daarin was het Westerpark park. Er zijn enkele bezwaren gemaakt, o.a.op de parkeergarage aan de Haarlemmerweg. In 1978 komt het plan in de raad maar nu is het een bouwplan t.b.v.de volkshuisvesting. Het Westerpark is niet meer als park aangegeven.
-1-80/25 landelijk KRAAK BULLETIN ... jan 1980 nr 2 PAPENHULST ONTRUIMING ??
(1) Landelijk Overleg Kraakgroepen (LOK)
(2) 1v 4p, A4, off-set, 10" Courier, cubic elite, elite, tekening, foto's
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 044/001.2.02
(5) Landelijk kraakbulletin 2
Is Amsterdam met de dreigende ontruiming van de Groote Keyser het voorportaal van een grote ontruimingsgolf in de jaren 80? In Den Bosch wacht het kraakpand Papenhulst, waar 40 jongeren wonen, op de rechterlijke uitspraak voor ontruiming die waarschijnlijk deze maand komt. Oproep voor krakend Nederland: ondersteun het verzet van de bewoners van Papenhulst. Wees paraat.
De gemeenteraad van Amsterdam heeft 13 februari lang zitten vergaderen. Polak zal vasthouden aan de uitspraak van de rechter. Zijn argument: Anders komt de rechtsorde in gevaar. De krakers hebben duidelijk gemaakt welke rechtsorde Polak verdedigt: de rechtsorde van de speculanten en huisjesmelkers.
De kraakgroepen uit het land hebben 19 januari te Arnhem het volgende verklaard. De zaak rond de Groote Keyser gaat verder dan de zes panden op zich. Elk gemeentebestuur komt op voor de belangen van de speculanten en huisjesmelkers. Voor goede en betaalbare woonruimte wordt niet gezorgd. De (eventuele) ontruiming van de Groote Keyser zal worden opgevat als een oorlogsverklaring aan alle krakers van dit land. Honderden krakers uit heel het land zijn paraat om de bewoners te hulp te komen bij alarm. Wanneer het bedrijf OGEM de ontruiming doorzet kan dit bedrijf rekenen op een stortvloed van akties. De ontOGEMing is dan begonnen.
Uit een onderzoek van Vastgoedmarkt blijkt dat er 3,5 miljoen m² bedrijfsruimtes leegstaan. Er is in deze lege gebouwen plaats voor 35 duizend woningen of 175 duizend van Dam woon-eenheden. De smoes er is geen geld, geen ruimte, geen grond, is daarom een rotsmoes. Van alles is er genoeg. Het wordt alleen op de verkeerde plaats aangewend. Op de plaats waar voor de investeerder het meeste geld te verdienen valt. Het rommelen in de marge wat de sociaal democraten zo graag doen is gezien bovenstaande zinloos. Er is een geheel nieuwe maatschappij nodig met een andere 'rechtsorde'.
-1-80/26 SOLIDARITEITSVERKLARING VAN WERKERS VAN VERSCHILLENDE DISCIPLINES, ...
(1) anoniem (uitgegeven door werkers in de Revalidatiekliniek Overtoom)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.3.04
(5) Handtekeningenlijst
Solidariteitsverklaring met de krakers van Keizersgracht 242-252.
-1?-80/27 AAN DE BEWONERS VAN DE VINKENSTRAAT EN OMGEVING ONLANGS IS VINKENSTRAAT 135 HS GEKRAAKT
(1) Buurtkomitee Vinkenstraat e.o.
(2) A4, geel papier, el.stencil
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.2.03
Onlangs is Vinkenstraat 135hs gekraakt. Eigenaar Matexon BV speculeert met panden in de buurt. De eigenaar heeft aangekondigd met de bewoners te komen 'praten', in het verleden betekende dat meestal een knokploeg. Daarom is er een sirene aangebracht. Hoe meer mensen er dan komen, hoe kleiner de kans dat er narigheid komt. U kunt ook de politie bellen.
-1-80/28 geen knokploeg in ... onze vinkenstraat !
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Vinkenstraat 135 huis)
(2) 29,7x21cm, el.stencil, rode inkt, elite
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.2.03
(5) Zie /27
Sinds 5-1 is Vinkenstraat 135 huis gekraakt. Eigenaar Van de Berg van de Matexon B.V.stuurde twee maal tevergeefs een knokploeg. Deze 'heer' heeft andere plannen met de panden 129-135: voor een hoge prijs verkopen en dat gaat makkelijker als er een etage leeg staat. Toen geweld niet lukte bood Matexon de bewoners een 6-kamerwoning aan. De bewoner zou ontruimd worden door Herhuisvesting. De bewoners blijven dus. Het is te verwachten dat Matexon opnieuw zal proberen het huis op illegale manier te laten ontruimen onder leiding van knokploegbaasje Sisselaar. Kom helpen als er weer een knokploeg verschijnt. De sirene waarschuwt. Samen kunnen we dit soort speculanten de baas.
-1?-80/29 Aan de bewoners van de Kinkerbuurt. Oplettende bewoners ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Hemeltjesblok)
(2) A4, kringlooppapier, Bruxelles
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.4.01
In het Hemeltjesblok (J.van Lennepstraat 149-185, Jacob van Lennepkade 156-184 en Ten Katestraat 78-88) wonen voornamelijk krakers. Volgens gemeenteplannen zou het in februari gesloopt moeten worden. Dit betekent dat 100 krakers geen dak meer boven hun hoofd hebben. Recht op herhuisvesting bestaat niet. Waar moeten wij naar toe? Het aantal lege slooppanden is kleiner geworden. Dan blijft het kraken van particuliere panden nog over, zij het dat het risico om er vierkant weer uitgetimmerd te worden door knokploegen groot is. Bovendien wordt door huiseigenaren gebruik gemaakt van detectives. Het is onaanvaardbaar dat veel woningen moedwillig door de gemeente onbewoonbaar gemaakt worden en dat de gemeente toestaat dat er woningen leeg staan om de zakken te spekken van rijke huiseigenaren! Wij eisen daarom herhuisvesting. Het is niet de bedoeling de nieuwbouw voor de Kinkerbuurters te vertragen. U kunt de vergaderingen bijwonen of de woongroep bezoeken in het informatiecentrum in de Borgerstraat.
11-1-80/2 DE WET VAN DE STERKSTE TEGEN HET RECHT VAN DE ZWAKSTE
(1) De bewoners van de Groote Keyser
De amsterdamse kraakgroepen
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 10" Courier, voorkant: logo/tek.; achterkant: Light Italic
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 001/002.1.01
1: De rechtbank heeft tot ontruiming besloten. Deze maatregel betekent verlies van huisvesting voor 53 jonge mensen, terwijl Amsterdam 53.000 woningzoekenden telt! Na ontruiming zal de Groote Keyser nog zeker 3 jaar leeg staan, waarna er luxe appartementen in zullen komen. De gemeente liet de onderhandelingen over het realiseren van jongerenhuisvesting stuklopen op een verschil van 3 ton - de gemeente ging niet verder dan 2,1 miljoen. Alleen de ontruiming kost de gemeente al meer. Zolang de gemeente het laat aankomen op gerechtelijke uitspraken die de zijde van de huiseigenaren kiezen en het recht op wonen voor iedereen negeren, zolang woningzoekenden moeten kraken om te kunnen wonen en zolang kraken zich binnen de sfeer van de illegaliteit moet blijven afspelen, zolang blijven wij in de Groote Keyser wonen!
2: Politiemannen en -vrouwen van Amsterdam. Binnenkort zult U worden opgeroepen om de Groote Keyser te ontruimen. Daarna staat U nog een aantal van dergelijke klussen te wachten. Erg veel mensen zullen zich hiertegen verzetten. Uw taak is het deze ontruiming, waardoor 50 mensen op straat komen te staan, uit te voeren. Uw geweld maakt het de OGEM mogelijk haar lucratieve handel uit te breiden. Lost poltiegeweld de woningnood op? Durf een keus te maken; durf te weigeren.
14-1-80/1 ONTRUIMING GROOTE KEYSER VERGEET HET MAAR!!
(1) Aktiegroep kritische sociaal-geografen.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.1.01
De panden Keizersgracht 242 t/m 252 werden een jaar geleden gekraakt door 60 woningzoekenden. Na een jaar van dreiging met knokploegen, infiltratie en schijnprocessen heeft de rechtbank tot ontruiming besloten om het Ogem mogelijk te maken de panden leeg op te leveren aan onroerend goed-handelaar Willi Leon. Het had niet zo ver hoeven te komen als de gemeente de onderhandelingen met de Ogem over jongerenhuisvesting in de Groote Keyser niet stuk had laten lopen op een verschil van 3 ton. De gemeente weigert samen met woningzoekenden de strijd aan te binden tegen spekulatie met onroerend goed. Ze zal de mobiele eenheid laten uitrukken in een stad met 53.000 geregistreerde woningzoekenden. Na ontruiming zal de Groote Keyser nog zeker 3 jaar leeg staan. Het verzet tegen de ontruiming wordt een politieke manifestatie tegen woningnood en spekulatie. Wij roepen iedereen op hieraan mee te doen.
14-1-80/2 VERZET JE?
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, rode en blauwe inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA / UB 292.1 SA 001/002.1.01
(5) Origineel op SA (map 001/002.1.01)
Komende week ontruiming Groote Keyser. Nu maandag 20 u.in Roodmerk overleg, informatie, diskussie, afspraken.
15-1-80/1 NIEUWMARKT 13 1975 - 1980
(1) De bewoners van het pand Nieuwmarkt 13
(2) 4 p, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 292.1
(6) Bericht bewoners Nieuwmarkt 13 1
Een voorbeeld van vijf jaar wanbeheer van distributiewoningen in de Nieuwmarktbuurt. Als troost voor het verlies van een groot aantal woningen doet de gemeente in 1975 de belofte dat de buurt geen voorwerp wordt van speculatie en cityvorming. Naast de toekomstige metrouitgang Nieuwmarkt staat op nr.13 bijna een jaar de derde verdieping om spekulatieve redenen leeg. Eigenares Reynhoudt-Jamin probeert het pand tegen het dubbele bedrag waarvoor zij het gekocht heeft te verkopen. Eind mei 1975 wordt de lege verdieping gekraakt. Na een kort geding besluit de wethouder een vorderingsprocedure op gang te brengen. Eind 1975 bereiken eigenares en bewoners een overeenkomst, waarin zelfs in het 'opknappen van de woning' wordt voorzien. Zover mocht het niet komen angezien Reynhoudt het huis overdoet aan de handelaars Manshanden en Fris, die het weer overdoen aan Nuyts. Na een aanschrijving door Bouw- en Woningtoezicht laat de eigenaar vlak voor de winter de helft van het dak slopen. Als het onderhoud eindelijk uitgevoerd is -de verf bladdert alweer af en het nieuwe dak lekt bijna even erg als het oude- verhuizen de bejaarde huurders van de eerste en tweede verdieping. Nuijts zet de slopershamer in de eerste verdieping. Het enige effektieve middel is dat de woningen weer bewoond worden. Dit kan door de tweede verdieping direkt en de eerste na herstelwerkzaamheden toe te wijzen aan urgent woningzoekenden. Tenslotte zou de gemeente het pand aan kunnen kopen en de herstelwerkzaamheden zelf ter hand nemen. Wellicht in samenhang met de nieuwbouw.
16-1-80/2 OGEM OVER KOP!
(1) (beursmedewerkmensen van de Groote Keyser)
(2) dubbelz., A4, off-set, Letter Gothic en Light Italic, foto's
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/001.2.01
(5) Uitgedeeld in de hal van de Effektenbeurs. Facs.voorkant en tekst achterkant in Grachtenkrant Indische Buurt extra De Groote Keyser gaat door (1-80) p.15 en 16
Als U verstandig bent, verkoopt U uw aandelen van OGEM Holding vanmiddag al. Want over niet al te lange tijd zijn ze geen cent meer waard! De voorzitter van de Raad van Bestuur, Udink, is een onbekwaam ondernemer. Hij is ook onbetrouwbaar want hij zou fl. 15 miljoen van OGEM achterovergedrukt hebben. Verder is OGEM bezig onroerende goederen te verkopen, waarschijnlijk slechts om het geld te gebruiken voor financiële verplichtingen. Binnenkort worden de kraakpanden 'de Groote Keyser' ontruimd. Het verzet tegen deze ontruiming zal de OGEM negatief in de publiciteit brengen. Verkoop Uw aandelen zo snel mogelijk, als U niet de dupe wilt worden. 'Wij eisen Ontogeming' gaat door tot OGEM failliet is. En daar zullen wij niet eens veel hoeven te doen!
16-1-80/3 VAN KWAAD TOT ERGER
(1) Dit was het tweede bericht over de achtergronden van het wanbeheer van Nieuwmarkt 13, geschreven door de bewoners.
(2) 4p, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 292.1
(6) Bericht bewoners Nieuwmarkt 13 2
Anderhalve dag nadat Bouw- en Woningtoezicht eigenaar Nuijts gebood de sloop op Nieuwmarkt 13' te staken en de eigenaar gewoon met slopen doorging, werd op 16 januari de eigenaar door de bewoners de toegang tot de woning ontzegd. In een gesprek met de projektgroep presenteerde Nuijts zich als: 'Ik ben geen spekulant, die huizen zijn een appeltje voor de dorst op mijn oude dag'.
Met de goede bedoelingen van Nuijts valt het behoorlijk tegen. Volgt overzicht praktijken Nuijts: Bethaniënstraat 10 (gesloopt van binnen, staat jaar leeg, eigenaar ontplooit geen initiatieven wegens geldgebrek); Laurierstraat 75-79 (halve woningen doen nu fl. 425 per maand + fl. 15.000 overname). Het lijkt ons duidelijk dat alle nog bewoonbare woningen zo snel mogelijk aan urgent woningzoekenden toegewezen dienen te worden. Wij stellen voor een herstelaanschrijving voor de eerste verdieping te doen uitgaan. Aangezien eigenaar Nuijts sloopt voordat hij zich van financiële en juridiese middelen tot woningverbetering heeft verzekerd, hebben wij de eerste en tweede verdieping bezet. In het pand Valkenburgerstraat 152 uitte Nuijts knokploeg-achtige dreigingen tegen de krakers.
Bijlage met eerste verkenning van het Nuijts-bezit. Betreft ook nog Herenstraat 36, Valkenburgerstraat 150-152, Willemsstraat 20, P.Aertzstraat 30. Verkopers Manshanden, Van de Ruit, Holtman, Pietersen en Fris. Bij aankoop 3% leegstand, in 1980 36%.
17-1-80/4 PERSVERKLARING "GROTE KEYSER"
(1) De bewoners van de grote keizer en de amsterdamse en nederlandse kraakgroepen
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: elite en Bruxelles
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.1.01
(5) Zie /6. Facs.in Kraakkrant Indische Buurt extra De Groote Keyser gaat door (1-80) p.11-12
Hierbij reageren wij op de open brief van burgemeester Polak van 16 januari. Hij wil een gewelddadige confrontatie voorkomen door ons te vragen of we ons willen bezinnen en met constructieve voorstellen willen komen (die een bevredigende oplossing bieden voor de handhaving van de rechtsorde). Het dubbelzinnige is dat hij de ontruiming wil uitstellen, terwijl hij de ontruiming ook kan afstellen. Voor de handhaving van de rechtsorde willen wij beslist geen oplossingen. Die rechtsorde is de onze niet, maar de orde van speculanten en grote bouwondernemingen. Binnen deze rechtsorde kiest de overheid de kant van het kapitaal, ofschoon zij de mogelijkheden heeft de belangen van de bevolking te dienen. Een oplossing voor de Grote Keyser is geen oplossing voor de woningnood. De onderhandelingen om de Grote Keyser aan te kopen voor jongerenhuisvesting zijn stuk gelopen bij gebrek aan doortastendheid van de gemeente. Kunnen de onderhandelingen nu ineens wél weer begonnen worden? Nu de kraakbeweging zich schrap zet om de gemeente duidelijk te maken dat we protesteren tegen het amsterdamse huisvestingsbeleid. Nu is het geen tijd meer om te praten. De brief van Polak is chantage. Wij hebben al een constructief voorstel gedaan, n.l.de oplossing van de woningnood. Ons verzet houdt niet op bij de grote keyser.
Ons konstruktieve voorstel is: niet tot ontruiming over te gaan zodat de panden niet in handen vallen van welke spekulant dan ook. Dit moet het begin vormen van een beleid tegen woningnood, spekulatie en city-vorming. Wij eisen van de gemeente binnen 24 uur een reaktie. Wij zullen geen middel onbeproefd laten om in geval van een negatief antwoord de prijs van de ontruiming in termen van verlies aan geloofwaardigheid en in materiële kosten zo hoog mogelijk te doen worden.
17?-1-80/5a ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Wij bedanken alle mensen ...
(1) De bewoners van de Groote Keyser
De Amsterdamse kraakgroepen
(2) 21,8x31,2cm, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.5.01
Wij gaan niet akkoord met ontruiming van onze Groote Keyser. Wij onderhandelen niet zolang wij met ontruiming bedreigd worden. Wij raden de gemeente aan de panden te vorderen. Geen enkele ontruiming wordt door ons aanvaard. Wij raden de gemeente aan, het stadsvernieuwings- en woningbouwbeleid te gaan voeren in het belang van de woningzoekenden.
17?-1-80/5b
(1) De bewoners van de Groote Keyser
De Amsterdamse kraakgroepen
(2) 21,7x31,2cm, off-set, groene en zwarte inkt, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 292.1
Dito als /5a.
17-1-80/6 PERSVERKLARING "GROTE KEYSER"
(1) Bewoners van de Grote Keyser en Gezamenlijke kraakgroepen van Amsterdam.
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA /
Grotendeels dito als voorkant van /4. Wat bij /4 onderaan op voorkant is bijgetypt, staat hier op achterkant.
17-1-80/7 17 januari 1980. De volgende open verklaring is een reaktie op de brief die burgemeester Polak ...
(1) De bewoners van de grote keizer en de amsterdamse en nederlandse kraakgroepen
(2) A4, cubic elite
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 001/002.1.01
Reaktie op de brief van burgemeester Polak d.d.16 januari. De bezetters van de grote keizer stellen B&W voor niet tot ontruiming over te gaan zodat deze panden niet in handen vallen van welke spekulant dan ook. Als de gemeente zou overgaan tot vordering of aankoop tegen een niet door marktwaarde en spekulanten bepaalde prijs, dan zouden we dit beschouwen als een konstruktieve opening. Dit moet het begin vormen van een politieke keuze tegen woningnood, spekulatie en city-vorming en voor een systematisch vorderings-, aankoop- en woningbouwbeleid. Wij eisen binnen 24 uur een reaktie waarin uitsluitsel wordt gegeven over het wel of niet doorgaan van de gewelddadige en militaire ontruiming. Wij zullen geen middel onbeproefd laten de prijs van der ontruiming in termen van verlies aan geloofwaardigheid en in termen van kosten zo hoog mogelijk te doen worden.
19-1-80/2 voor het aller laatste nieuws over de "Groote Keijser" ...
(1) anoniem
(2) A4, wit of groen papier, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 001/002.1.01
Zondag 20 januari diskussie en informatie over de Groote Keyser in de Van Hogendorpstraat 45.
20-1-80/1 EEN EFFEKTIEVE AANPAK DOOR DE GEMEENTE
(1) De bewoners van Nieuwmarkt 13
(2) 4p, elite, tekening
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 292.1
(6) Bericht bewoners Nieuwmarkt 13 3
Dit derde bericht over het wanbeheer van distributiewoningen in de Nieuwmarktbuurt gaat in op de ontwikkelingen in 1980. Dan gaat de metro door de buurt rijden. De spekulatie zal dan pas goed om zich heen grijpen. Het gemeentebestuur zal met effektieve maatregelen moeten komen om de ontwikkelingen die zij zelf heeft opgeroepen tegen te gaan. Wederopbouw houdt in dat 500 nieuwe woningwetwoningen op het metrotracee gebouwd zullen worden. Het mag niet zo zijn dat redelijke distributiewoningen van partikuliere bezitters tegelijkertijd aan het bestand worden onttrokken.
Nieuwbouw dient als opvang voor 'stadsvernieuwingsurgenten', zoals de laatst overgebleven bewoners van het door Nuijts van binnen gesloopte Bethaniënstraat 10. Zij kregen nieuwe sociale woningbouw op de Oude Schans. Nuijts kreeg zo zijn pand leeg maar kon geen geld vinden iets te verbeteren. Diezelfde Nuijts vraagt nu toestemming voor verbouwing eerste verdieping Nieuwmarkt 13. Er zijn genoeg redenen deze toestemming niet te verlenen. Nu doet zich de mogelijkheid voor de eigenaar te verplichten eerst zijn oude werk af te maken voor hij aan iets nieuws begint: weer bewoonbaar maken Bethaniënstraat 10. Een effektiever beleid tegen spekulatie is aktieve verwerving van de distributiewoningen aan de oostzijde van de Nieuwmarkt. Zoals ook gebeurd is rond de zuidelijke metrotoegang zou ook het gebied rond de noordelijke uitgang tot aktief verwervingsgebied aangewezen moeten worden. Wij zullen onze bezetting niet opheffen voordat Nuijts heeft aangetoond dat hij in staat is distributiewoningen op te leveren. De eigenaar heeft door het wegbreken van de wand tussen trapportaal en woning zèlf de deur van deze woning naar de voordeur verlegd.
20-1-80/2 aan: PROJEKTGROEP OOSTERPARK
(1) Bewonersgroep Blasiusstraat
(2) dubbelz., A4, groene inkt, cubic elite
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) UB GA /
De projektgroep vraagt de bewoners hun medewerking aan een enquète. Enige kanttekeningen: de projektgroep betoogt dat het onderzoek geen invloed heeft op de nieuwbouwplannen en de winkelvoorziening. De uitslag kan slechts van invloed zijn op een deel van de oosterparkbuurt. Dit is een teleurstelling. Onduidelijk blijft wat de projektgroep met de resultaten gaat doen. Het onderzoek suggereert een inspraak, die niet wordt waargemaakt. Gegevens over gezinssamenstelling worden pas zinvol, als de projektgroep een uitspraak doet over de duurzame huisvesting voor alle inwoners. De bewonersgroep acht het onderzoek niet een bijdrage in de stadsvernieuwing. Bewoners van de Blasiusstraat zien dan ook af van medewerking.
20-1-80/3 Amsterdam, 20 januari 1980 Politiemannen en -vrouwen van Amsterdam
(1) De bewoners van de Groote Keyser en de Amsterdamse Kraakgroepen.
(2) A4, el.stencil, pica, elite
(3) Ams-C-Nwm Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 001/002.1.01
De ontruiming van Keizersgracht 242-252 werd woensdag weer uitgesteld. De rechtswinkel heeft aangetoond dat de burgemeester niet verplicht is de mobiele eenheid in te zetten. Door mee te werken aan de ontruiming worden jullie mede-verantwoordelijk voor de instandhouding van de woningnood. Meld je ziek, laat je informeren bij de Politiebond omtrent de uitspraak van de Rechtswinkel.
20-1-80/4 OPGEDRAGEN AAN DE AMSTERDAMSE POLITIE
(1) jan
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 001/002.1.01
(5) Zie -3-80/38
Stenen, agenten beginnen te schieten. Die dode, laat maar liggen, die kost alleen maar geld. Directie OGEM, Philips, Amro, Akzo, Shell, Unilever, Abn, Estel. Ik kan het niet vergeten. P.S. Wij zijn blij dat de politie voor ons bezit opkomt. Wij gaan ook over lijken.
21-1-80/1 I. " Gezien het falende huisvestingsbeleid van de gemeente Amsterdam, ...
(1) anoniem (uitgegeven door werkgroep huisvesting van de Sociale Akademie in Rotterdam)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.3.05
(5) Handtekeningenlijst. Uitgegeven in Rotterdam
Gezien het falende huisvestingsbeleid, het spekulatie-motief en daaruit volgend dat een ontruiming van de panden Keysersgracht 242-252 de woningnood niet zal bestrijden, verklaren de ondergetekenden zich solidair met de krakers en verzoekt burgemeester Polak geen politie-assistentie te verlenen en de panden op d OGEM te vorderen.
21-1-80/2 Communistische Partij van Nederland GEMEENTERAADSFRAKTIE ... Aan het College van B&W van A'dam
(1) Communistische Partij van Nederland Gemeenteraadsfraktie
(2) dubbelz., A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 001.002.1.01
1: Aan B&W. Ook de CPN-gemeenteraadsfraktie heeft uiting gegeven aan haar verontrusting over de gebeurtenissen die zich dreigen te voltrekken rondom de ontruiming van de OGEM-panden aan de Keizersgracht. Een gewelddadige confrontatie staat nog steeds voor de deur. Er zijn ook krachten werkzaam die aansturen op zo'n confrontatie. De futloze houding van het college van B&W biedt geen uitzicht op een oplossing waarbij geweld achterwege zou kunnen blijven. Enkele maanden geleden is door uitspraken van uw College het politieke klimaat voor een dialoog met de krakers verslechterd. Alleen de burgemeester heeft zich tot de krakers gewend. Het probleem wordt in het kader van de openbare orde geplaatst. Uw college laat de burgemeester de kooltjes uit het vuur slepen. De kern van het konflikt ligt niet bij het kraken of het ontruimen, maar in de stagnerende woningbouw, de onvoldoende mogelijkheden op (her)huisvesting, in de jongerenhuisvesting die achterblijft en in de speculatie. Een discussie over het oplossen van deze vraagstukken is noodzakelijk. Het College zou zelf naar den Haag moeten gaan om extra geld te eisen om de onhoudbare woningsituatie te kunnen aanpakken.
2: Dito als voorkant van 26-1-80/10.
22-1-80/1 BRUUT GEWELD OP NIEUWMARKT 13
(1) de bewoners van Nieuwmarkt 13.
(2) 4p, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 292.1
(6) Bericht bewoners Nieuwmarkt 13 4
21 Januari had de projektgroep Nieuwmarkt een bespreking met W.J.M.Nuijts. Nuijts maakte een overspannen indruk. Wij besloten de eigenaar toe te laten als dit noodzakelijk was in verband met zijn verbouwplannen en waren bereid de gekraakte woningen te ontruimen mits een verbetering binnen de 'distributiesfeer' gegarandeerd was. Wij signaleerden Nuijts terwijl deze een voorhamer uit zijn auto haalde. Twee uur later was het zover: hij begon als een bezetene op de voordeur in te rammen. Een van de leden van de knokploeg gooide een ruit in. Nuijts kreeg een procesverbaal wegens straatschenderij. De deur werd gebarrikadeerd en de ramen dichtgemaakt. Het lijkt ons gerechtvaardigd de herstelaanschrijving voor de eerste verdieping en nu ook voor de voordeur te doen uitgaan en de tweede verdieping te vorderen. Door het verwerven van Nieuwmarkt 13 en druk uit te oefenen op herstel van Bethaniënstraat 10 kan de gemeente laten zien dat het haar ernst is met het behoeden van de Nieuwmarktbuurt voor spekulatiepraktijken. Er is spoed bij de gemeentelijke aktie vereist. Indien er niet tot een oplossing gekomen kan worden doen wij een beroep op de gemeente om voor alle bewoners woonruimte te zoeken en het bewaken van het nieuwbouwproces dan zelf verder maar ter hand te nemen.
Lijstje van voorwaarden aan de eigenaar.
23-1-80/1a OPROEP stratie tegen ontruiming
(1) ANJV, ASVA, SRVU, NVV-jc, Leli-LAST, Geen Beschouwing maar Verbouwing", F&S op de Fles, PSP-jo, PPR-jo, JS, SIKH, JAC, BM,VAS,
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: Bruxelles; achterkant: tekening
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/001.3.06
(5) Zie ook GA Aff 4998 (A/005620)
Demonstratie tegen ontruiming, 26 januari amstelveld. Het huisvestingsbeleid van de gemeente is een wanbeleid. 54.000 Woningzoekenden en elke maand komen er 1000 bij. Het beleid laat ruimte voor spekulatie en biedt geen oplossing voor de woningnood. Kraken is een recht, zolang wonen dit blijkbaar niet is. Niet ontruimen, maar betaalbaar wonen voor iedereen.
23-1-80/1b OPROEP onstratie tegen woningnood 26 januari 2 uur amstelveld
(1) ANJV, ASVA, SRVU, NVV-jc, Leli-LAST, aktiegroep " Geen beschouwing, maar verbouwing" en aktiegroep "F&S, op de fles."
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Wonen-kra
(4) GA SA /
(5) Hier op voorkant regelafstand 1½
1: Zelfde tekst als voorkant van /1a.
2: Dito als achterkant van /1a.
23-1-80/2 Persverklaring 23 januari 1980 ...
(1) De krakers van de Groote Keyser en de gezamenlijke kraakgroepen van Amsterdam.
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.5.01
Persverklaring n.a.v.de mededeling van burgemeester Polak omtrent uitstel ontruiming Groote Keyser. Het woningbeleid moet gevoerd worden om de woningnood voor de Amsterdammers op te lossen. De belangenbehartiging van speculanten en kapitaalkrachtigen moet nu afgelopen zijn. Polak ziet niet af van ontruiming. Wij willen afgelasting! Wij willen geen aankoop, maar vordering. De bewoners blijven op de Groote Keyser wonen.
23-1-80/3 politie ontruimt Groote Keijser
(1) De bewoners van de Groote Keyser en de amsterdamse kraakgroepen
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, voorkant: 10" Courier
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Pamflet niet verspreid wegens uitstel ontruiming. Origineel op SA (map 001/002.1.01)
Amsterdam heeft er weer 50 woningzoekenden bij. Vandaag (volgt ruimte om datum in te vullen) worden de panden Keizersgracht 242-252, bekend onder de inmiddels legendarisch geworden naam 'Groote Keyser', met grof geweld ontruimd. De Groote Keyser werd in november 1978 gekraakt. De eigenaar bestookte ons met spionnen, knokploegen én processen die we uiteindelijk verloren. Het privé-eigendom is immers nog steeds belangrijker dan de woningnood. De aankooponderhandelingen door de gemeente liepen vast op een verschil van 3 ton. Drie ton tekort voor 50 mensen die nu onderaan de lijst van 53.000 amsterdamse woningzoekenden geschreven kunnen worden als gevolg van een gemeentebeleid dat wél 300 miljoen overheeft voor de stadhuis-opera. 13 December werd door ons de gemeenteraadszaal bezet om duidelijk te maken dat óók de gemeente verantwoordelijk is. Deze ontruiming is de eerste uit een serie, die 800 daklozen zou moeten opleveren. Met het verzet dat we vandaag geboden hebben maken we duidelijk dat we ons niet zomaar uit ons huis laten slaan. Het kraken gaat door! Woont ú nog? Tegen woningnood kun je je verzetten. Steun de Groote Keyser.
23-1-80/5 NIEUWMARKT 13 GEKRAAKT
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Nieuwmarkt 13)
(2) elite, tekening
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) kopie op UB / UB 292.1
Een week geleden werden de eerste en tweede verdieping van Nieuwmarkt 13 gekraakt omdat de eigenaar bezig was bewoonbare verdiepingen te slopen. Nuijts meldt zijn woningen niet leeg en verhuurt ze na een opknapbeurt voor fl. 450 plus fl. 15.000 sleutelgeld per kamer. Onze eis is dat de woningen door Herhuisvesting moeten worden toegewezen. Maandag zijn tussen Nuijts en de gemeentelijke projektgroep afspraken gemaakt. Diezelfde maandag ramt Nuijts de voordeur kapot. Zonder dat hij eerst aangebeld heeft overigens. De huisbaas wordt door de politie afgevoerd. Nuijts, ook wel genaamd Haagse Wil, blijkt een platte pooier die niet voor geweld terugdeinst. De projektgroep probeert een gesprek te organiseren. Bovendien zal zij pogingen in het werk stellen het pand aan te kopen. Gezien de situatie moeten we op alles voorbereid zijn en daarom vragen we aktieve steun van alle krakers. 24 Januari bewonersvergadering in de Smederij.
23-1-80/6 YSBRANDIE PROJEKTONTWIKKELING
(1) Aktiekomité Westelijke Eilanden
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) UB / UB 184.4
Laatste nieuws: Ysbrandie verloor bij de gemeenteraad. Prinseneiland 123-137 'Hier komen appartementen'. Kent u dat bord op de 'Mantelspecialist'? De goudkustbewoners moeten nog wachten, want IJsbrandie kreeg geen bouwvergunning. Gelukkig waren PvdA, CPN, PPR en PSP dit keer eensgezind. D'66 leerden we goed kennen, die waren hand in hand met de VVD, vóór IJsbrandie. Ten Have (D'66) zat te schreeuwen en zich vreselijk op te winden.
April 1978 werden de panden gekraakt. Abrahams was bezig de panden te verkopen aan IJsbrandie. Samen stuurden ze een knokploeg. Daarna liet IJsbrandie de panden bewaken. IJsbrandie had een lekkere winst op de als appartementen verkochte pakhuizen Prinseneiland 17, 19 en 21. Hij probeerde allerlei trucs bij de Mantelspecialist. Het dak is opgeknapt, nieuwe trappen erin, enz. Hij ging naar een advocaat, ene Koeman. Nou en die Koeman was het direkt met IJsbrandie eens, dat het recht zijn loop moet hebben. Ze hingen een verhaal op dat er ambtenaren waren geweest die toezeggingen hadden gedaan. Dat is een zo langzamerhand bekende smoes van speculanten. Op het Prinseneiland moet sociale woningbouw komen.
26-1-80/3 KASKO Er zijn vergevorderde nieuwbouwplannen ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Kaskopanden)
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA SA / SA 002/005.2.02
(5) Literatuur: Adriaenssen (1996) p.57
Er zijn vergevorderde nieuwbouwplannen voor de hoek van Beuningenstraat-van Limburg Stirumstraat. Zevenentwintig woningen moeten plaats maken voor achttien premiekoopwoningen. Alle verdiepingen zijn bewoond door veertig krakers. De KASKO-woningen vallen niet onder de sociale nieuwbouw. KASKO heeft steeds gezegd dat met de woningen niet gespekuleerd zal kunnen worden, maar hoe kunnen ze dat garanderen? De woonlasten in het projekt zullen erg hoog zijn. In de pers is er veel over KASKO geschreven. Ze zouden weinig geld hebben - hoe betalen ze die enorme bedragen? Ze zouden allemaal uit de buurt komen - één derde woont niet in deze buurt! Ze zouden sociaal bewogen zijn - maar schromen niet veertig mensen op straat te zetten om zelf beter te wonen. Het enige dat bereikt is, is dat de krakers een urgentiebewijs hebben gekregen (en nog niet eens allemaal). Volgende maand wil KASKO de rechter er bij halen. Er zijn te weinig woningen. De panden zullen niet zomaar opgegeven worden. Dit is de derde grote ontruiming die ons boven het hoofd hangt in de staatsliedenbuurt. De andere zijn: blok 1 en de van Boetzelaerstraat.
26-1-80/4 Het HUURKOMITEE STAATSLIEDENBUURT organiseert en ondersteunt ...
(1) Huurkomitee Staatsliedenbuurt
(2) A4, geel papier, blauwe inkt
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG /
Het komitee organiseert buurtbewoners om te komen tot vernieuwing van de buurt met goede en betaalbare woningen en tegen horizontale verkoop en spekulatie. Voor de rest van het plan Noord-Oostpunt is het noodzakelijk de eisen te stellen: versnelde nieuwbouw, herhuisvesting van de huidige bewoners, geld voor totale uitvoering van het plan en vooral: geen koopwoningen, maar betaalbare huren voor woningen en winkels. Koopwoningen betekenen verloren terrein voor buurtbewoners, mensen met lage inkomens. Ook op andere plekken in de buurt moet de bouw van koopwoningen verhinderd worden. De gemeente heeft op aandringen van het huurkomitee de van Beuningenstraat 143 t/m 175 aangekocht van een spekulant. De plannen van Gerard Bakker voor de 2de Nassaustraat moeten op soortgelijke wijze doorkruist worden! Een kale huurprijs van 300 gulden per maand is niet betaalbaar. Het gemeentebestuur biedt onvoldoende bescherming aan de bevolking tegenover de Bestekpolitiek. Het komitee eist initiatieven om de verhogingen van het woonlastenpakket terug te dringen.
26-1-80/5 STADSVERNIEUWING 2e Nassaustraat en omgeving
(1) Buurtgroep Witteneiland.
(2) A4, geel papier, blauwe inkt, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA SA / SA 001/003.4.03
De ambtelijke buurtgroep heeft ideeën voor sloop en nieuwbouw in de 2e Nassaustraat en omgeving. Er moet gebouwd worden voor de buurtbewoners: buurtbewoners zoveel mogelijk daarbij betrekken, betaalbare huren, opbouw van winkels, sociale woningbouw, geen kippenhokken maar goede kwaliteit, geen kaalslag op grote schaal. Spekulant Bakker heeft plannen tot bouw van luxe appartementen. Hier zijn we het niet mee eens; we hebben behoefte aan sociale woningbouw. Daarom heeft de buurtgroep de gemeente gevraagd de grond van Bakker te kopen. 7 Februari wordt de beslissing genomen of er nog een kostenonderzoek naar nieuwbouw versus renovatie komt.
26-1-80/6 Wijkcentrum Staatslieden en Hugo de Grootbuurt ... BUURTMANIFESTATIE STAATSLIEDEN/ EN HUGO DE GROOTBUURT
(1) Wijkcentrum Staatslieden en Hugo de Grootbuurt
(2) A4, geel papier, blauwe inkt, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG SA /
Buurtmanifestatie, aktie voor de Stadsvernieuwing, zaterdag 26 januari in de Koperen Knoop. Centraal staan de eisen: versnelde nieuwbouw en renovatie, lagere woonlasten, tegen spekulatie, leegstand, horizontale verkoop en koopwoningen. Buurtgroepen dringen er bij de gemeente op aan een voortvarende aanpak van de stadsvernieuwing te bewerkstelligen. Want door de bezuinigingen van Bestek '81 en het ontbreken van wettelijke middelen worden plannen vertraagd of 'uitgekleed'. De nieuwbouw en renovatie levert onaanvaardbare woonlasten op. Vertragingen in het tot stand komen van bestemmingsplannen geven kansen aan spekulanten. Door optreden moet het mogelijk zijn af te dwingen dat het Gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid op zich neemt om: de belangen van de bevolking te behartigen, de bezuinigingsplannen uit Den Haag van de hand te wijzen en de stagnatie in de stadsvernieuwing te doorbreken.
26-1-80/7 Op de buurtmanifestatie in de Koperen Knoop ...
(1) (bewonersgroepen en buurtorganisaties uit de Staatsliedenbuurt en de Hugo de Grootbuurt)
(2) A4, pica, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB /
(5) Handtekeningenlijst
Ondergetekende verklaart zich solidair met de eisen van de buurtmanifestatie: versnelde nieuwbouw/renovatie, lagere woonlasten en meer voorzieningen in de buurt.
26-1-80/10 DE WAARHEID ... De krakers in de OGEM-panden
(1) De Waarheid
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.1.01
(5) Overdruk uit De Waarheid van 17-1-80. Zie 21-1-80/2
(6) De Waarheid
De OGEM is een multi-national met grote beleggingen en grote politieke invloed. In de top van het concern bevinden zich vooraanstaande ex-politici van het CDA. Burgemeester Polak, die een beroep op de krakers van enkele kapitale panden aan de Keizersgracht heeft gedaan om het pand te verlaten, had beter een beroep kunnen doen op zijn oud-collega uit het kabinet-Den Uyl om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Het verschil tussen een gemeentelijk bod voor de panden en de vraagprijs bedroeg slechts enkele tonnen. Een in Spanje wonende speculant heeft echter de voorrang gekregen. Wie door profiteurs verwekte situaties denkt te moeten 'oplossen' met politie-optreden kiest voor een gevaarlijke weg. Burgemeester Polak moet geweld achterwege laten en de politie thuis houden. De krakersbeweging verdient sympathie. Tegelijkertijd erkennen we dat er aan dit spontane verzet risico's kleven, waar de ene woningzoekende tegen het andere crepeergeval kan worden uitgespeeld.
26-1-80/11 Partij van de Arbeid AFDELING NOORD-WEST ... Aan de bezoekers van de Aktiedag van het Wijkcentrum Staatslieden- Hugo de Grootbuurt,
(1) Partij van de Arbeid afdeling Noord-West
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, elite, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
De PvdA betuigt haar instemming met deze Aktiedag. De problemen van de stadsvernieuwing zijn talloos. Bestemmingsplannen zijn de meest veilige basis om speculaties te voorkomen. De gemeente slaagt er echter niet in voldoende ambtenaren en middelen hiervoor vrij te maken. Naast interne moeilijkheden moet de gemeente opboksen tegen het bezuinigingsbeleid van de rechtse regering van Agt.
Woningdifferentiatienormen worden nog te vaak als dogma gehanteerd, waardoor er waarschijnlijk te veel grote woningen komen. Een probleem vormen de hoge woonlasten. De verhoging van de aardgastarieven (blokverwarming) komt in onze wijk extra hard aan. Een aantal jongeren heeft zich door kraakaktie een onderdak weten te verschaffen. Terecht wanneer het gaat om woningen die dichtgetimmerd stonden, onterecht bij woningen die middels de distributie behoren te worden verdeeld. Akties tegen het distributiesysteem steunen we niet. Politiegeweld mag niet het gebruikelijke middel zijn het woningdistributiebeleid te handhaven. Krakers die de normen voor toewijzing benaderen, moeten in aanmerking komen voor vervangende woonruimte. Ook het leefmilieu en de welzijnsvoorzieningen moeten tijdens de stadsvernieuwing extra aandacht krijgen. De P.v.d.A.wil rassenonlusten en rechtse groeperingen geen kans geven.
26-1-80/12 DEMONSTREER MEE, MAAK JE STERK TEGEN DE WONINGNOOD!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/001.3.06
Vandaag demonstreren we tegen de dreigende ontruiming van de Groote Keyser, het falend volkshuisvestingsbeleid en de ontoelaatbare praktijken van speculanten. B&W proberen de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. Voor de woningnood is de Gemeente mede-verantwoordelijk. In 5 jaar tijd zijn er 300 woningen voor jongeren gebouwd, stadsvernieuwing en de nieuwbouw zitten in het slop. Krijgen speculanten nog langer vrij spel of gaat de gemeente beleid tegen speculanten ontwikkelen? Op de woningnood mag niet gereageerd worden met ontruiming, maar met een goed huisvestingsbeleid.
26-1-80/13 Groote Keyser op de wijs van het Maagdenhuislied
(1) anoniem (Dit is een Loeiende Koevoet produktie)
(2) A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/001.3.06
Tekst van de liedjes Driehonderd jaar geleden was men arm of rijk, OGEM pas op wat je doet en De panden zijn gevorderd, gericht tegen spekulatie met huizen en tegen de OGEM.
26-1-80/14 GEKRAAKT VANMORGEN, ZATERDAG 26 JANUARI, ...
(1) Kraakgroep "Noord".
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Ams-Nrd Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 041/001.2.06
Vanmorgen heeft de kraakgroep een groot pand van de Shell aan de Grasweg 39/40 gekraakt, dat 2 à 3 jaar leeg stond. De kraakgroep hoopt dat de gemeente bereid is dit pand aan te kopen ten behoeve van de jongerenhuisvesting.
26-1-80/15 SP ... AMSTERDAMS NIEUWS!! Het geldende recht is nog steeds het recht van het geld.
(1) SP
(2) dubbelz., A4, off-set, Bruxelles, foto
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.1.01
(6) Amsterdams Nieuws (SP)
Elk moment kan er op de Keizersgracht 242-252 een veldslag plaats vinden. Burgemeester Polak verzocht de krakers het pand te verlaten, omdat het niet uitvoeren van een rechterlijke uitspraak onze rechtstaat bedreigt. Over welke rechtstaat heeft Polak het eigenlijk? Toch niet het recht van de gewone man. In een stad waar elke maand 1.000 woningzoekenden meer komen, kan zo'n rechterlijke uitspraak moeilijk anders uitgelegd worden als een vorm van klasse-justitie. Het wanbeheer van onze volksvertegenwoordigers wordt weer eens duidelijk gedemonstreerd. Ook de linkse partijen van PvdA tot en met CPN hullen zich in een waas van geheimzinnigheid. Zij waren dolgelukkig toen advocatenkollektieven ontdekten dat er een wettelijke mogelijkheid was om aan deze veldslag te ontsnappen.
26-1-80/16 Aan de amsterdamse grachten
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/001.3.06
Teksten van kraakliedjes: Aan de amsterdamse grachten, Daar was laatst ..., Waar moeten we wonen? en Kraak het!
26-1-80/20 IK ZOEK EEN HUIS
(1) a.n.j.v. kabaret oud west
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.3.06
Tekst van de liederen Ik zoek een huis (het is niet te vinden want er wordt niet gebouwd) en Kamers.
27-1-80/1 Groenburgwal 73 is gekraakt!
(1) de bewoners. (van Groenburgwal 73, fp)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 179.2 SA 028/006.4.01
(5) Pamflet niet uitgedeeld: kraak ging niet door omdat pand bewoond bleek
Groenburgwal 73 is gekraakt. Het stond al een paar jaar leeg. De eigenaar heeft plannen voor luxewoningen. In geval van nood stellen we het alarm in werking.
30-1-80/1 AANKOPEN, ONTEIGENEN, VORDEREN ?
(1) namens de Rechtswinkel Amsterdam:
namens de krakers :
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.1.01
Naar aanleiding van de vragen die er zijn gerezen t.a.v.de mogelijkheden die de gemeente heeft om de Groote Keijser voor huisvesting te behouden, willen wij hier als Rechtswinkel die mogelijkheden nog eens toelichten. Dit zijn aankopen, onteigening (indien mogelijk op grond van bouwplan, een proces van jaren; wordt een proef meegenomen met het kraakpand Singel 46) en vordering.
-2-80/12 SERVICEKOSTEN RIJZEN DE PAN UIT
(1) ABO ASVA
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) UB /
Per 1 maart zal er een tussentijdse verhoging van de servicekosten plaatsvinden door het snelle stijgen van de prijzen voor elektra, gas en olie. Dit kan oplopen tot fl. 35 per maand. De woonlasten stijgen tot ongehoorde hoogte. Voor de gemiddelde student wordt het onmogelijk te wonen in een pand van de SSH. Het gemiddelde studenteninkomen, dat ver beneden de maksimum studietoelage van fl. 9.340 ligt, staat in geen verhouding meer tot de woonlasten. 25 Februari meeting in de Oudemanhuispoort voor alle bewoners van SSH-panden, zodat de bewoners zelf kunnen beslissen op welke wijze ze aksie zullen voeren tegen deze schandelijke aanslag op hun toch al lege beurzen.
-2-80/21 27 februari KORT GEDING SINGEL l86
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Singel 186)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen, voorkant: cubic elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 029/002.1.03
(5) Zie /36. Origineel achterkant op SA (map 032/001.3.03)
Kort na de kraak in oktober 1978 probeerde eigenaar Evers ons te laten ontruimen wegens huisvredebreuk. Dit mislukte. Omdat de dreiging van de eigenaar groot was, stelden wij pogingen in het werk om het huis door de gemeente te laten aankopen. Samen met andere gekraakte panden in de grachtengordel doorliepen wij de gemeentelijke procedures. Voordat de onderhandelingen over aankoop begonnen rolde de dagvaarding voor het kort geding in de bus. Van een eigenaar die zijn positie in het 'historisch genootschap' Amstelodamum misbruikt voor het image als beschermer van monumenten. Leegstand moet gevorderd worden, geen rechtspraak voor speculanten! 27 Februari: kort geding Singel 186, één steenworp van de Groote Keyser. Blijft waakzaam.
-2-80/28 SP ... AMSTERDAMS NIEUWS!! "IN EEN URGENTIEVERKLARING KUN JE NIET WONEN."
(1) SP Socialistiese Partij
(2) dubbelz., A4, off-set, zwarte en rode inkt, o.a.12" Courier, foto
(3) Wonen
(4) FP /
(6) Amsterdams Nieuws (SP)
12 Februari kwamen de woningzoekenden voor niets naar de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting. Nou is dat niks nieuws. Deze keer verdomden de ambtenaren van Herhuisvesting het nog langer hun cliënten met een waardeloos vodje papier, urgentieverklaring geheten, te moeten afschepen. Ook de Socialistiese Partij was aanwezig.
Vanaf 1 januari hebben personen van boven de 65 jaar geen recht meer op een uitkering van de Ziektewet en op de verplichte ziekenfondsverzekering. Het is mogelijk dat het meer betalen aan premie, het niet meer lonend maakt om nog een paar centjes bij te verdienen. 65-Plussers zijn nou niet de best bedeelde groep in ons land.
-2-80/32 het juridies rookgordijn rondom de groote keyser!
(1) anoniem
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 001/002.1.01
(5) Deels gepubliceerd in de Kraakkrant
De gemeente staat voor schut. De politici verschuilen zich achter juridiese obstakels, omdat verantwoording afleggen voor de woonsituatie onherroepelijk een politieke afgang betekent. Polak kan beslissen geen politiebijstand te verlenen. Zelfs de commissaris van de koningin adviseerde negatief met betrekking tot de voorgenomen ontruiming van de panden Keizersgracht 242 t/m 252. Waarom zegt iedereen: 'Niet ontruimen Polak'? Omdat de publieke opinie op de hand van de krakers is. Groepen buiten de kraakbeweging stellen zich achter de krakers, omdat zij hun recht op wonen moeten bevechten, zoals de huurstakers, de woonbootbewoners, etc. De botsing tussen woningzoekenden en kapitaalkrachtigen dreigt deze keer niet door inspraakavonden en zalvende tussenoplossingen voorkomen te kunnen worden. Het politieke klimaat in Amsterdam wordt warmer, nu de discussie over de woningnood en het falende bouwbeleid al twee weken op straat gevoerd wordt. Daarom zoekt Polak op dit moment naar een oplossing: ontruiming voorlopig uitstellen, de krakers uitnodigen voor overleg. Om te praten over zijn 'oplossing', ontruiming! Overleg met mensen die hij 19 december vorig jaar nog vergeleek met een fascistiese knokploeg. Polak blijft de mogelijkheid tot weigering van een ontruiming ontkennen. Nu er geen verantwoording kan worden afgelegd voor een falend huisvestingsbeleid, roept men om een snelle behandeling van de leegstandswet in de tweede kamer.
In werkelijkheid is het volgens de Woonruimtewet 1947 heel simpel met vorderen. Volgens de gemeente is vorderen onmogelijk, omdat de leegstandswet er nog niet door is. De procedure van de anti-leegstandswet is bij schending van de meldingsplicht zo langdurig dat er van een 'aanpak van de leegstand' geen sprake meer is. De anti-kraakwet is een verslechtering van de huidige situatie. De Woonruimtewet 1947 wordt in deze stad misbruikt om woningzoekenden tegen elkaar uit te spelen.
De Groote Keyser heeft de gemeente geconfronteerd met haar falend woningbouwbeleid. De aksies van woningzoekenden worden gebruikt om er bij de tweede kamer op aan te dringen de anti-leegstandswet goed te keuren. Het ziet er naar uit dat er niet gevorderd gaat worden. De beste oplossing voor Polak is afwachten en dan een rustige overval.
-2-80/36 Singel 186 27 febr.: Kort geding
(1) de bewoners van Singel 186
(2) A4, el.stencil, elite, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 032/001.3.01
(5) Zie /21. Origineel op SA (map 032/001.3.03)
Na alle pogingen ons huis aan te laten kopen door de gemeente is het antwoord van Manfred Evers een kort geding. Het pand is op 14 oktober 1978 gekraakt. Inmiddels heeft Den Haag fiat gegeven aan het verbouwingsplan en de subsidieaanvraag. Vanaf de kraak hebben wij het pand tot een bewoonbaar huis opgeknapt. Bizonder aan het verbouwingsplan is dat de verbouwing deels tot stand zal komen door zelfwerkzaamheid van de bewoners. Als overbruggingskrediet heeft de Amro fl. 18.600 ter beschikking gesteld. Ook de Prins Hendrikkade 122 en het door een andere Evers belaagde pand Kloveniersburgwal 17-19 vallen onder deze regeling. Wij eisen een grotere inzet inzake de aankoop. We willen blijven wonen.
-2-80/40 DE GROOTE KEYSER IS OVERAL !! de woningnood bereikt ongekende hoogten
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 001/002.1.01
Als de nood het hoogst is, groeit de solidariteit en is het feest nabij. 22 Februari in het buurtpand Prinsengracht 357, vrijwillige bijdrage. Groot solidariteitsfeest t.b.v.de Groote Keyser met films, informatie, dia's, toespraken en vele popgroepen.
-2-80/42 TE DURE KAMER? EN EEN RWW/BIJSTANDSUITKERING? ... GOTFER de GOTFER de GOTFER
(1) Werklozenbelangenvereniging
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Werk Wonen
(4) SA / SA 057/002.2.01
Als je een kamer huurt heb je geen recht op huursubsidie. Dat geldt ook voor bedrijfspanden. Terwijl de huren vaak extreem hoog zijn. In de bijstandswet en de Rww is er de mogelijkheid een woonkostentoeslag te krijgen. Wonen is een recht. Woonkostentoeslag is noodzaak. Maar in Amsterdam wordt die woonkostentoeslag altijd afgewezen. Wij willen dat veranderd zien! Vergadering 21 februari, Geldersekade 101. In Haarlem is het al gelukt om woonkostentoeslag te krijgen!
-2-80/43 Op zaterdag 2 februari is een aantal woningen in de Saffierstraat gekraakt;
(1) De krakers van de Saffierstraat
(2) 21,3x27,4cm, pica
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/001.2.01
2 Februari is een aantal woningen van de algemene woningbouw vereniging in de Saffierstraat gekraakt. Het voorstel van de krakers was daar te blijven wonen tot de renovatie en huur te betalen. Dat de woningen te boek staan als wisselwoningen houdt geen steek. Als het kraken andere urgente mensen zou duperen, dan is het onbegrijpelijk dat de A.W.V.nog zoveel andere woningen leeg laat staan. Gisteren kregen de krakers een ontruimingsbevel van de burgemeester. Ze moesten er binnen 1 dag uit. Terug naar uitgebouwde kleerkasten of op zoek naar nieuwe kraakpanden. Protesteer tegen de leegstand!
2-2-80/1 Aan de bewoners van tolstraat en omgeving.
(1) de bewoners van Tolstraat 88-94.
(2) A4, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) ISG / ISG stzmap Kraken
Vanochtend hebben woningzoekenden de leegstaande panden Tolstraat 88-94 gekraakt. Deze voormalige bedrijfsruimten zijn verbouwd tot luxe woonstudio's die te koop zullen worden aangeboden. Steeds meer panden in de oude wijken worden door spekulanten opgekocht om er winstgevende appartementen voor in de plaats te zetten. De aktie is bedoeld om aantasting van het woonklimaat in de wijk tegen te gaan en omdat de verbouwing zonder medeweten van de buurt tot stand is gekomen. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijke woning. De meesten van ons hebben geen woonruimte. Wij willen voorkomen dat de buurt verder verziekt wordt door luxe appartementen en met de bewoners praten over de bestemming van deze panden, met name de garage. Verzoek ons te helpen met spullen, het geeft niet wat, zodat we deze panden enigszins bewoonbaar kunnen maken.
7-2-80/1 1980 ontruimingenjaar? Vergeet 't maar!
(1) (Huize Chaos)
(2) A4, wit, groen of kringlooppapier, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.3.03
(5) Zie ook GA Aff 4977 (A/005487)
De panden Sarphatistraat 85/87 hebben vanaf 1966 leeggestaan. Ze werden in 1970 even gekraakt door de Oranje Vrijstaat en in 1974/75 werd de begane grond als crèche gebruikt. Na elf jaar leegstand zijn de panden op 5 juli 1977 gekraakt. Toen was het pand opeens van iedereen. De panden zouden verbouwd worden voor '1- en 2-persoons huishoudens'. Dit onder auspiciën van het elite-clubje Centraal Wonen. Een prestige-objekt om te verdoezelen dat de gemeente te weinig doet aan jongerenhuisvesting. Als reaktie hierop werd de Coöperatieve Bewonersvereniging 'Wonen & Werken' opgericht, die het beheer overnam. Zij verschaft 20 jongeren huisvesting. Wij zijn erin geslaagd een evenwicht te vinden tussen collectief wonen en privacy. De begane grond van 85 wordt gebruikt als gemeenschappelijke ruimte, in het weekend als open jongerencentrum, er is een discotheek met reggae en bands repeteren er. Nu krijgen we een brief van Volkshuisvesting, waarin ons verzocht wordt de panden per 7 februari te ontruimen. Aan dit verzoek kunnen wij niet voldoen. Om dit te vieren houdt Huize Chaos op 7 februari een open dag.
11-2-80/1 BESTE MEDESTRIJD(ST)ER CASA BEZET ...
(1) Het actiecomité
(2) A4, pica
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
CASA bezet vanaf maandagavond tot dinsdagnacht. Doel: huur konstant op fl. 260 voor seizoen '80-'81! De kombinatie hotel/studentenflat is achterhaald. Dit blijkt uit de onoverkomelijke financiële problemen waarvoor de studenten zich geplaatst zien, dus CASA alleen als studentenhuis! Maak spandoeken en hang die uit je raam. Het gaat om de publiciteit. Trek desnoods je kleren uit voor zo'n fotograaf om te laten zien hoe we hier worden uitgekleed! Zangers zullen strijdliederen ten beste geven, waarbij jij uiteraard meebrult! Vermijdt gewelddadigheden en/of vernielingen.
12-2-80/1 ABVA ... AAN: de ABVA/KABO-leden. Amsterdam, februari 1980.
(1) ABVA Afdeling Amsterdam KABO
(2) A4, groen papier, off-set, 12" Courier
(3) Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
Geachte leden, een groot aantal ambtenaren van de afdelingen van de Dienst Herhuisvesting, die direct met het halgebeuren te maken hebben, hebben besloten hedenmorgen het werk te onderbreken. Door de steeds toenemende woningnood zijn zij niet meer in staat hun werk naar behoren te doen. Sinds de tweede wereldoorlog heerst er woningnood, ondanks dat het aantal inwoners van Amsterdam de laatste 15 jaar met ongeveer 160.000 teruggelopen is. Het aantal geregistreerde woningzoekenden bedraagt 54.000. De ambtenaren ervaren hun taak in toenemende mate als hopeloos.
12-2-80/2a AAN DE AMSTERDAMSE WONINGZOEKENDE,
(1) De aktievoerende ambtenaren van de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting.
(2) A4, kringlooppapier, Polygo Elite
(3) Werk Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Adriaenssen (1996) p.72 ziet de aanleiding van de staking in het verlagen van de urgentieleeftijd naar 18 jaar, waardoor de ambtenaren verdronken in een niet af te handelen aantal aanvragen
Vandaag zult u door ons niet worden geholpen. Wij houden een demonstratieve werkonderbreking. Omdat wij door de steeds toenemende woningnood niet meer in staat zijn ons werk naar behoren te doen. Omdat de wachttijden zeer lang zijn geworden en nog steeds uitlopen. Wees solidair en teken de petitie in de hal. Amsterdam en woningnood zijn twee zaken die, helaas, nauw met elkaar verbonden zijn. Dit ondanks het feit dat het aantal inwoners de laatste 15 jaar met 160.000 teruggelopen is. Het aantal geregistreerde woningzoekenden bedraagt 53.000! Wij zien ons werk steeds meer als het vormen van een buffer tussen de woningzoekende en het slechte huisvestingsbeleid van de gemeente. Wij eisen daarom een raadsdebat over de woningnood.
12-2-80/2b
(1) De aktievoerende ambtenaren van de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting.
(2) A4, fotokopie, Polygo Elite
(3) Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
Dito als /2a.
12-2-80/3 BESTE KOLLEGAS, EEN GROOT AANTAL AMBTENAREN ...
(1) De aktievoerende ambtenaren van de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting.
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, Polygo Elite
(3) Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
1: Beste kollega's, een groot aantal ambtenaren van de afdelingen die direkt met het halgebeuren te maken hebben, heeft besloten vandaag het werk te onderbreken. Door de toenemende woningnood zijn we niet meer in staat ons werk naar behoren te doen. Wij kunnen de mensen geen reëel uitzicht meer bieden op een woning. Wees solidair met onze aktie - ga niet aan het werk. Herhuisvesting heeft de taak de weinige woningen die er zijn, zo eerlijk mogelijk te verdelen. Dat kunnen wij niet waarmaken. Wij zien ons werk steeds meer als: het vormen van een buffer tussen de woningzoekende en het slechte huisvestingsbeleid van de gemeente. Wij eisen daarom een raadsdebat over de woningnood, welke zich o.a.manifesteert in het ontoelaatbaar uitlopen van de wachttijden.
2: Draaiboek van de aktie, waaronder 'Onthulling van de woningnood', speakerscorner belangengroepen, 'Verhulling van de woningnood' speakerscorner ambtenaren GDH, permanente tentoonstelling met speakerscorner politici + diskussiemogelijkheid, toneelgroep 'Alarm', aanbieden petitie aan Burgemeester en Wethouders en ANJV-koor.
12-2-80/4 AMSTERDAM'da KONUT ARIYANLARA
(1) Belediye Ev Bürosunum evlemci görevlileri.
(2) A4, kringlooppapier, 10" Courier
(3) Werk Wonen
(4) GA /
(5) Turkse tekst
Waarschijnlijk vertaling van /2.
12-2-80/5 Voor u speelt : ALARM
(1) (Toneelgroep Alarm)
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Werk Wonen
(4) UB GA /
Toneelgroep Alarm is solidair met de akties van de ambtenaren van het GDH. Alarm verzorgt een voorstelling in samenwerking met de protesterende ambtenaren. De muzikale medewerking wordt verleend door 'De loeiende koevoet'.
12-2-80/6 ANTI-SPEKULATIE AKTIE AMSTERDAM ... OPROEP ... DEMONSTRATIEVE AANBIEDING ...
(1) Anti-Spekulatie Aktie Amsterdam
(2) A4, oranje papier, el.stencil, Prestige Elite, tekening
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 014/001.1.01
Demonstratieve aanbieding van het eisenpakket van de Anti-spekulatie Aktie Amsterdam op 27 februari aan de Gemeenteraad, binnenplaats Stadhuis. Neem spandoeken, affiches enz.mee. Laten groepen die leegstand/spekulatie in hun buurt hebben nagetrokken hiervan een lijst opsturen. Bieden we die ook aan.
12-2-80/7 BESTE WONINGZOEKENDE Zoals u waarschijnlijk al weet, ...
(1) De bewoners van de Groote Keyser en de Amsterdamse kraakgroepen.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.Prestige Elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.1.01
(5) Uitgedeeld bij de Gem.Dienst Herhuisvesting
1: Ondanks een uitspraak tot ontruiming van de rechtbank houden wij de Groote Keyser bezet. Het is onrechtvaardig, dat bij deze woningnood mensen op straat worden gezet. In de toekomst zal geen enkele ontruiming meer door ons geaccepteerd worden. In die gevallen raden we de gemeente aan de panden te vorderen of te onteigenen. Aankoop lost niets op, omdat op deze manier geld in de zakken van speculanten terechtkomt. Ook adviseren wij de gemeente een verandering van haar huisvestingsbeleid. Hoe is het mogelijk dat met 53.000 woningzoekenden elk jaar duizenden huurwoningen door horizontale verkoop aan het bestand onttrokken worden en er in 1979 slechts 280 woningwetwoningen gereed kwamen? De gemeente voert een beleid in het belang van spekulanten en kapitaalkrachtigen en heeft gekozen voor prestige-objekten zoals de stopera. Het GDH verdoezelt de woonellende. Dwing de gemeente tot een beleid in het belang van U en andere woningzoekenden. Weiger de U aangeboden reeds bewoonde woning. Of neem Uw woonrecht in eigen hand en ga ook kraken. Iedereen heeft recht op 'n goede woning.
2: Lijst van kraakspreekuren.
12-2-80/8 ANTI-SPEKULATIE AKTIE AMSTERDAM ... EISENPAKKET
(1) Anti-Spekulatie Aktie Amsterdam
(2) 2v 3p, A4, kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 014/001.1.01
Eisen naar de gemeente: o.a.controle op de uitvoering van de 'renovatie', wanneer een woning om die reden leegstaat; bij moedwillige vernieling van een woning of bij achterstallig onderhoud moet Bouw- en Woningtoezicht op kosten van de eigenaar de woning laten herstellen; wanneer een woning met toestemming van de gemeente leegstaat moet worden aangegeven op het raam waarom en hoe lang de woning leegstaat; controle op de huur na 'renovatie'; aanvragen splitsingsvergunning direct doorsturen aan bewoners en wijkcentrum; controle op leegstand; vervolgingsbeleid van huisbazen die woningen niet leegmelden; onderzoek naar aantallen woningen die uit het distributiebestand verdwijnen; actief verwervingsbeleid.
Eisen naar het Rijk: mogelijk maken omzetting van huur- in koopwoningen te verbieden; splitsingsvergunningenstelsel moet worden uitgebreid over alle huurwoningen; gemeenten voorkeursrecht in geval van verkoop woningen; boetes op het niet leegmelden van woningen moeten worden verhoogd; intrekking Anti-kraakwet.
De actie zal worden gevoerd onder de leuzen: geen woning uit de distributie, stop horizontale verkoop, stop leegstand en spekulanten de stad uit.
13-2-80/1a HUURSTRIJD IN BESLISSENDE FASE Een aantal ...
(1) Samenwerkende groepen Dapperbuu [laatste letters weggevallen]
(2) A4, el.stencil, rode en zwarte inkt, Delegate en Script
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) UB SA / SA 040/002.4.01
Een aantal gezinnen op de Roomtuintjes betaalt en kan niet meer betalen dan 10% van hun netto-inkomen aan woonlasten. Omdat zij niet méér kunnen betalen zijn ze gedagvaard om in januari voor de kantonrechter te verschijnen. Volgens de PvdA kan met individuele huursubsidie het probleem worden opgelost. Deze subsidie is een lapmiddel en een verkapte loonstop. En bovendien zwaar onvoldoende. Bewoners van de Dapperbuurt, Kattenburg, Kinkerbuurt, Bickerseiland, enz.dreigen het slachtoffer te worden van een stadsvernieuwing die volgens de politieke partijen juist voor die bewoners bedoeld is. Tien jaar strijd en zogenaamde inspraak, waarbij de huren buiten schot bleven, hebben nog steeds niet tot resultaat gehad dat het recht op wonen is erkend. Wonen is geen gunst, wonen is een recht. Wij eisen: geen inschakeling van justitie en deurwaarders, kwijtschelding van huurachterstand, onderzoek naar inkomens en woonlasten, medezeggenschap van bewoners bij vaststelling van de huren. Woonlasten naar draagkracht en voor de minst-draagkrachtigen 10% van het netto-inkomen.
13-2-80/1b
(1) Samenwerkende groepen Dapperbuu
(2) A4, el.stencil, Delegate en Script
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Dito als /1a.
13-2-80/2 HUURSTRIJD IN BESLISSENDE FASE. Verklaring van ...
(1) De Samenwerkende Groepen Dapperbuurt.
(2) 4v 4p, A4, cubic elite
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) SA /
Een aantal gezinnen op de Roomtuintjes is noodgedwongen 10% van hun netto inkomen aan woonlasten gaan betalen. Meer kunnen zij niet opbrengen. Een onderzoek van de Dienst Volkshuisvesting naar het gezinsbudget heeft dit bevestigd. Dapperbuurters die, door de vernieuwing van hun buurt, in 1975 op de Roomtuintjes kwamen wonen, zullen misschien in 1980 hun woning weer moeten verlaten. Zij zullen weer met een krot genoegen moeten nemen. De strijd voor betaalbare nieuwbouw is de laatste fase in de strijd voor het recht op wonen in een vernieuwde buurt, voor arbeidersgezinnen die tot nu toe altijd met het slechtste van het slechtste genoegen moesten nemen. Wethouder Schaefer is met een maatregel gekomen waardoor de gezinnen met de laagste inkomens nog meer huur moeten gaan betalen. Het gaat om de injektie van drie miljoen gulden om het huurpeil van oudere en jongere stadsvernieuwingsprojekten gelijk te trekken. Hij wil met deze maatregel de huurstrijd breken. De gemeenteraad ging op 5 december met deze maatregel akkoord en is van mening dat de deurwaarder nu maar moet gaan optreden. Rechtvaardig is pas een systeem van woonlasten naar draagkracht. De onbetaalbaarheid van de nieuwbouwhuren is een politiek probleem.
13-2-80/3 Aan het bestuur van woningbouwstichting Lieven de Key ... Amsterdam, 7-l2.l979
(1) namens bewoners en aktiekomité westelijke eilanden
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-WE Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Vanwege de hoge woonlasten voor de nieuwbouw- en renovatiepanden op het Bickerseiland voeren wij al een paar jaar strijd. Wij komen in grote moeilijkheden. Wij hebben besloten, in een vergadering op 6 september, met de huuraktie door te gaan: inkomens tot 1800 p/m netto betalen tussen 10 en 13% aan woonlasten. Inkomens boven de 1800 moeten geleidelijk aan meer betalen. Wij vragen u geen middelen als huisuitzetting en/of inboedelveiling te gebruiken.
13-2-80/4 stichting LIEVEN DE KEY ... 7 februari 1980
(1) stichting Lieven de Key
(2) A4, el.stencil, 12" Courier
(3) Ams-C-WE Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Aan de bewoners van Stichting Lieven de Key in Amsterdam. Hoge woonlasten brengen een aantal van onze huurders van nieuwbouw- en renovatiewoningen in financiële moeilijkheden. Als wij aan de oproep van het aktiekomité westelijke eilanden (zie /3) gehoor geven kan dit tot onze failliet verklaring en opheffing leiden. Omdat we bouwen voor buurtbewoners heeft het bestuur besloten de huurakties niet zomaar te doorbreken. Voordat we definitief besluiten aan de oproep van het aktiekomité gehoor te geven, willen we zekerheid dat minstens 75% van onze huurders het daarmee eens is. Kunt u zich solidair verklaren met de aktievoerders en hun oproep aan onze stichting, waarbij u ook de mogelijke gevolgen hiervan heeft overwogen? Stuur onderstaand strookje in.
13-2-80/5 Amsterdam 10 januari 1980 Aan de Wethouder voor Herhuisvesting
(1) namens Lieven de Key
namens Aktie Komitee Westelijke Eialanden
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) UB GA ISG /
Wij willen met U praten over het veranderen van de regelingen bij Herhuisvesting, in die zin dat die regelingen meer buurtgericht gaan werken. Ons voorstel: eerst oorspronkelijke bewoners, buurtbewoners-stadsvernieuwingsurgent, medisch en sociaal urgenten uit eigen woningbestond, urgenten, andere urgenten uit de buurt, overige urgenten, oorspronkelijke bewoners die terug willen keren.
13-2-80/6 Beste mensen, U mist op deze avond ...
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiekomité Westelijke Eilanden)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) UB GA ISG /
U mist op deze avond de Dienst Herhuisvesting. Wij, actiecomité en Lieven de Key, hebben de regeling van de open gaten wat bijgeschaafd, om ook met de toewijzing van huizen tegemoet te komen aan 'Bouwen voor de buurt' (zie /7).
13-2-80/7 Toewijzing woningen in open gaten
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiekomité Westelijke Eilanden)
(2) A5, el.stencil
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) UB /
(5) Zie /6
Toewijzing woningen in open gaten: oorspronkelijke buurtbewoners-stadsvernieuwingsurgenten, bewoners uit de buurt-stadsvernieuwingsurgent, medische en/of sociale urgenten, bewoners uit de buurt tenminste 2 jaar urgent, overige urgenten.
16-2-80/1 de laatste waarschuwing no: 1. 16 feb. Deze "laatste waarschuwing" is gemaakt door de propagandaploeg.
(1) (de propagandaploeg)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Literatuur: Grachtenkrant 15 (9-3-81) p.20
(6) Laatste Waarschuwing
De propagandaploeg zorgt voor informatie over de Groote Keyser en andere dreigende ontruimingen. Volgt tekst persverklaring van 14 februari over het debat in de gemeenteraad over de Groote Keyser, berichten over arrestaties bij kraakkafé De Vergulde Koevoet en kraken/ontruimen/knokploegen.
18-2-80/4 machiavelli NIEUWSBULLETIN 3e jaargang ... nummer negen
(1) machiavelli
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ond-tert Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(6) Machiavelli Nieuwsbulletin 3e jrg 9
Traditiegetrouw zijn er weer problemen rond het M&T onderwijs. Studenten die het programma wel en die het niet mogen volgen, laten het er niet bij zitten. 19 Februari vakgroepsvergadering, oproep daar aanwezig te zijn. De tentamenvorm was voor veel mensen een onoverkomelijke barriere. Het tentamen is nu afgeschaft en vervangen door werkopdrachten thuis. Het gevolg was dat zich nu 170 in plaats van de verwachte 150 mensen inschreven. De problemen zijn afgeschoven op de late inschrijvers. Volgend jaar zijn dezelfde problemen te verwachten.
7 Maart Machiavelli-seminar over het radenwerk, dus over de beslissingsstruktuur in vakgroepen en de sub-fakulteitsraad.
Donderdag werd op het iwp een tentoonstelling over het kraken geopend. Binnenkort avond over het kraken met al dan niet bekende krakers, ideologen of wat dies meer zij.
22-2-80/4
(1) (uitgegeven door Bewonerskomité Bennebroekstraat)
(3) Ams-Zuid Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan Zwartboek Hoofddorpplein- & Schinkelbuurt (1980)
Pamflet, uitgedeeld bij het makelaarskantoor Rappange, om het door dit kantoor inzetten van knokploegen tegen bezetters van woningen in de Bennebroekstraat stop te zetten.
22-2-80/5 LAATSTE WAARSCHUWING nummer 2
(1) (de propagandagroep)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, pica
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Bijdrage Grachtenpot fl. 29,10 (bron: Kasboek Grachtengordel)
(6) Laatste Waarschuwing
Nieuws over de Groote Keyser en kraken/ontruimen/knokploegen in de Van Ostadestraat, Boterdiepstraat, Hoendiepstraat, Groen van Prinstererstraat, van Boetzelaerstraat, Sarphatistraat, Saenredamstraat en Singel 186 (eigenaar Manfred Evers behoort tot het type bijzonder gore viezerik).
25-2-80/1 Strijd '41 en nu PAMFLET VAN DE AMSTERDAMSE KRAAKGROEPEN
(1) (de Amsterdamse kraakgroepen)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-Febr Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 051/002.1.07
(5) Tekst in: Kraakkrant 37 p.8
De herdenking van de februaristaking is nooit een simpel memoreren van de februaridagen geweest. Zij geeft uiting aan de nog steeds aanwezige strijd tegen fascisme. Traditiegetrouw legt het gemeentebestuur de eerste krans bij de dokwerker. Zo kiest zij symbolies de kant van de arbeidersklasse in haar strijd tegen het fascisme. In deze dagen verdedigt het gemeentebestuur de winsten die spekulanten kunnen maken over de ruggen van de Amsterdamse bevolking en geeft ze de voorkeur aan geweld: ontruiming in de Saffierstraat, agenten dringen het kraakkafé de Vergulde Koevoet binnen, gisteren razzia in een pand hoek Vondelstraat/Constantyn Huygensstraat waarbij vele krakers in elkaar geslagen werden, huurverhogingsweigeraars moeten voor de rechter verschijnen. Een gemeentebestuur dat een strikt onderscheid maakt tussen strijd tegen woningnood en strijd tegen het fascisme, maakt zich onbetrouwbaar. Breek met het politiegeweld en zet er een rechtvaardig beleid tegenover.
25-2-80/4a 25 februari 1980. AAN DE GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM
(1) Initiatiefgroep 'Stop ontruimingen'
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.1.01
(5) Handtekeningenlijst. Aktie gestaakt na inzetten tanks in Vondelstraat
Wij, allemaal amsterdamse mensen, zijn verontrust over de woningnood. Er zijn meer dan 53.000 urgent woningzoekenden. Daarnaast zien we leegstand en verkrotting en kunnen spekulanten ongehinderd hun gang gaan. Het beleid heeft gefaald, o.a.omdat de gemeente zich niet achter de eisen van talrijke akties opstelde. Wij wijzen op de Nieuwmarkt, Roomtuintjes, Spaarndammerbuurt, akties tegen Bakker, F&S, Doerga Metropool, GDH, kraakakties. De Groote Keijzer is het symbool geworden van al deze akties tegen de woonellende. In het debat van de gemeenteraad van 13 februari is vastgehouden aan de ontruiming. Sindsdien zijn al enkele panden met groot machtsvertoon ontruimd. Wij eisen een politieke keuze tegen de woonellende. Dit betekent in het geval van de Groote Keijzer: niet ontruimen maar vorderen!
25-2-80/4b
(1) Initiatiefgroep 'Stop ontruimingen'
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 047/001.2.04
(5) Handtekeningenlijst
Dito als /4a, op achterkant vervolg ruimte om handtekeningen te zetten.
26-2-80/5 NU DE ALGEMENE 24-UURSSTAKING VOORBEREIDEN IN ALLE BONDEN!
(1) Internationale Kommunistenbond (Nederlandse sektie van de Vierde Internationale)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, Courier, Light Italic en Letter Gothic, tekening
(3) Werk Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Albeda wil een nieuwe loonwet. Met een loondiktaat proberen ze de vakbeweging lam te leggen. Bij de Hoogovens is uitgerekend dat de loonmaatregel een arbeider in de volkontinu 2.000 gulden per jaar gaat kosten! Er komt meer: de prijskompensatie dreigt verder aangetast te worden, de aardgasprijs gaat omhoog, de huren blijven stijgen. Tegenover de praatjes van 'nationale verarming' moeten we een centraal strijdplan voor het behoud van loon, werk en uitkering stellen. Er moet een forse loonsverhoging komen, moeten we vechten voor prijskompensatie, moet de koppeling van trend en uitkeringen aan het minimumloon gehandhaafd blijven en moet het beschikbare werk door verkorting van de arbeidstijd (7-urendag en 5-ploegendienst) worden verdeeld onder allen die willen en kunnen werken. Zonder loonverlies natuurlijk en zonder verhoging van het werktempo. De vakbondsleiding stelt echt grote akties nog steeds uit. We moeten de strijd gaan voeren op ons werk. Op het werk moeten we aktiekomité's oprichten. We moeten in alle bonden vergaderingen houden gericht op een algemene 24-uursstaking.
26?-2-80/9 DE extra LAATSTE WAARSCHUWING (3)
(1) anoniem
(2) dubbelz., 21,6x30,6cm, off-set, foto's, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Het wordt allemaal steeds erger. Zaterdag werd een pand dat al drie jaar leegstond, op de hoek Vondel/Constantijn Huygensstraat gekraakt. Het pand werd, wat nog nooit gebeurd was, dezelfde nacht ontruimd. Zonder ontruimingsbevel. Het alarm werkte slecht. Er ontstonden flinke gevechten. De politie bleek voor de zoveelste keer flink opgefokt. Uit woede over het politieoptreden hebben mensen zondag ruiten ingegooid bij de opleidingsschool van de ME. Later werd Nanda opgepakt. Zij zal tot vrijdag vastzitten. Zo worden krakers gekriminaliseerd. Zondagavond is door boze krakers een aktie uitgevoerd bij het kantoorpand van de eigenaar van het pand, spekulant Verlinden. Maandagochtend mochten de bewoners bij de politie komen klagen over de ontruiming. De politie zei ontruimd te hebben na een opmerking van de eigenaar dat het pand door één iemand bewoond was die toevallig op vakantie was. Een leugen van een spekulant is voor Polak blijkbaar voldoende om z'n ME op krakers af te sturen. Een groep van 50 mensen wilde maandagmiddag Nanda laten weten dat ze aan haar dachten en protesteren tegen het steeds scherpere politieoptreden tegen krakers. Er werden leuzen op buro IJ-tunnel gekalkt en verf gegooid. Binnen de kortste tijd kwam de politie aanrennen. Wie de politie te pakken kreeg werd echt finaal in elkaar geramd. Iedereen werd ingesloten en op de markt in elkaar geramd. Is er eigenlijk verschil tussen van Hall en Polak? In Deventer gooiden jongens uit solidariteit met de Keyser een rookbom naar een dochter van de OGEM. Beschuldiging: poging tot doodslag. Zo gaat dat tegenwoordig in Nederland. Een rookbom als moordwapen!
26-2-80/10 Krakers slaan terug! Het optreden van Polak en zijn speelkameraadjes wordt steeds arroganter.
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep Indische Buurt)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, rode inkt
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB /
Het lijkt de bedoeling van Polak elk nieuw gekraakt pand meteen leeg te timmeren. Om hier een eind aan te maken hebben de gezamenlijke kraakgroepen besloten tot een groote kraakaktie (van de Vondelstraat, fp). Daarbij moet duidelijk worden dat we deze vorm van politieoptreden niet pikken. Vanavond in de Huiskamer (in de Indische Buurt, fp) praten we over de voorbereidingen.
27-2-80/1 TOESPRAAK BIJ DE AANBIEDING VAN HET ADRES AAN DE GEMEENTERAAD ...
(1) (Anti-Spekulatie Aktie Amsterdam)
(2) A4, elite
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
Wethouder, U weet net zo goed als wij dat de Amsterdamse volkshuisvesting doodziek is. Dat ambtenaren van de dienst herhuisvesting onlangs hun werk hebben neergelegd is een symptoom van die ziekte. Van elke 6 Amsterdamse huishoudens is er één op zoek naar een woning. Oorzaken zijn dat de nieuwbouw op een dieptepunt is gekomen en dat aan het woningbestand duizenden woningen onttrokken worden door speculatie. Institutionele beleggers en bonafide eigenaren hebben zich teruggetrokken uit deze sector, uit rendementsoverwegingen. De afgelopen twee jaar zijn 16.000 huurwoningen verkocht, in de Nieuwmarkt is in zeven jaar tijd 35% van de woningen uit de distributie verdwenen. In een noodsituatie past een beleid dat alle middelen om deze ontwikkeling te keren, aangrijpt. Uitgangspunt van een offensief beleid staat geformuleerd in ons eisenpakket. Het beleid van de gemeente moet niet gericht zijn op het leegmaken van volle woningen, maar op het volmaken van lege woningen.
28-2-80/5 NIEMAND DE STRAAT OP! ... Op het Iepenplein dreigen binnenkort 40 krakers ...
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, off-set, o.a.elite
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB ISG SA / UB 188.1 SA 037/001.1.03
Op het Iepenplein dreigen binnenkort 40 krakers door de gemeente ontruimd te worden. Het gaat om 7 panden, die twee jaar geleden leeg kwamen. Toen bestonden er nog geen bouwplannen. Nu wil de gemeente slopen voor nieuwbouw. Wij zijn niet tegen nieuwe huizen met betaalbare huren. Er zijn 54.000 woningzoekenden, terwijl er vorig jaar nog geen 300 huizen in de sociale sektor gebouwd werden. In de buurt bestaan al jarenlang open gaten. Maar koopwoningen bouwen gaat blijkbaar sneller. En veel huizen staan jaren leeg, als ze niet gekraakt zouden zijn. Nu gaat het al om 600 krakers in de buurt! Wij eisen vervangende woonrechten, bijvoorbeeld in huizen die over een paar jaar gesloopt worden of in leeg staande gebouwen. Het alternatief is dat we op straat staan. Als zelfs de gemeente geen woonruimte weet, hoe zouden wij dat dan kunnen vinden? De gemeente moet de woningnood aanpakken: door op te treden tegen spekulanten, door te bouwen, door huizen neer te zetten in plaats van leegstaande kantoren. Maar de enige oplossing is de gummilat! Zaterdag staan wij op het Iepenplein om met U te praten over deze problemen.
28?-2-80/6 GROTE AKTIE ... DEMONSTRATIE PROTESTAKTIE !!!!!
(1) anoniem
(2) A4, elite
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/001.4.01
(5) Facs.in De stad was van ons p.23
Protestaktie tegen politieoptreden en leegstand. Verzamelen J.W.Brouwerstraat 29 februari. Blijf naar Radio Stad luisteren. De Grote Keyser is overal!
29-2-80/1 ALLE AMSTERDAMSE MENSEN OPROEP TOT SOLIDARITEIT EN VERZET
(1) De gezamenlijke kraakgroepen van Amsterdam.
(2) dubbelz., 21,5x30,3cm, off-set, 12" Courier en Light Italic
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/001.4.01
In de strijd tegen de woonellende kiezen burgemeester en wethouders tegen de maatschappelijke onderliggende groepen. Om zelf een daad te stellen hebben we het vorige week door de mobiele eenheid ontruimde pand aan de Vondelstraat opnieuw gekraakt. Vorige week werd een pand, dat al drie jaar leegstond, op de hoek van de Vondelstraat en Constantijn Huygenstraat gekraakt. Toen gebeurde wat nog nooit gebeurd was: het pand werd om vijf uur 's nachts ontruimd. Als dieven in de nacht kwamen ze. Zonder ontruimingsbevel. Met bijlen werden ramen en deuren ingeramd. Een bewoner werd van de trap geflikkerd. Met 100 sympathisanten ontstonden gevechten. De M.E.ramde erop los. Kneuzingen, kapotte ruggen, blauwe plekken. De politie bleek flink opgefokt. Uit woede over het politie optreden hebben mensen zondag wat ruiten ingegooid bij de opleidingsschool van de M.E. Nanda werd opgepakt. Ze hebben haar voor 12 dagen in de Bijlmerbajes vastgezet omdat ze ervan beschuldigd wordt dat ze met een spuitbus op de school 'denk aan de Vondelstraat' heeft gespoten! Maandag werden leuzen op buro IJtunnel gekalkt. De mensen werden ingesloten, iedereen werd in elkaar geramd. 4 Total-loss geslagen mensen werden opgepakt. We gaan niet in op het provocerende geknuppel, maar we hebben de hoek Constantijn Huygensstraat opnieuw gekraakt! En als u een spuitbus heeft: 'Nanda moet vrij'.
29-2-80/2 OPENBARE SAMENSCHOLING maandag 3 mrt.
(1) ANJV, ASVA, BM, JAC, JS, KWJ, NVVjc, PSPjg, SIKH, SRVU.
(2) A4, elite, st.pen
(3) Mhg-gastar Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/001.4.01
Openbare samenscholing maandag 3 maart, hoofdburo politie. De laatste weken is er een verscherping te zien in het optreden van de politie. De Mobiele Eenheid werd een aantal malen ingezet tegen krakers. Nog veel meer panden staan op de ontruimingenlijst. Daarnaast organiseert de Vreemdelingenpolitie razzia's op buitenlandse werknemers. Ondergetekende organisaties vinden dat dit allemaal niet kan: geen politiegeweld in onze stad! Amsterdam is een stad waar het recht is verworven gewoon rond te lopen zoals je bent; om te demonstreren en voor je rechten op te komen. Zonder dat er een agent met een knuppel op je nek springt. Dat moet zo blijven. 3 Maart zullen krakers en buitenlandse werknemers vertellen over het politieoptreden, daar geven de jongerenorganisaties hun mening. Geen mobiele eenheid tegen krakers, geen razzia's op buitenlandse werknemers.
29?-2-80/3 ... 2l.00 ... l9.00 ... 3 ... krakers ... IJ Tunnel ...
(1) ANJV, ASVA, BM, JAC, JS, KWJ, P.S.P.jg, NVV, SIKH, SRVU.
(2) A4, st.pen
(3) Mhg-gastar Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Arabische tekst
Oproep voor demonstratie op 3 maart tegen het inzetten van de Mobiele Eenheid tegen krakers en tegen razzia's op buitenlandse werknemers.
29-2-80/5 Persverklaring van de gezamenlijke kraakgroepen ...
(1) de gezamenlijke kraakgroepen van Amsterdam.
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, pica
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/001.4.01
Vandaag hebben wij het pand van Verlinden Beheer op de hoek Vondelstraat en 1e Constantijn Huygensstraat opnieuw gekraakt. Zondag was dit pand op onwettige wijze ontruimd, ondanks dat er nog overleg met de politie gaande was. De aktie van vanmiddag is niet alleen een protest tegen deze schandalige ontruiming, maar een protest tegen het hele beleid van de gemeente, justitie en politie. Wij noemen de ontruimingen van Saffierstraat op 8-2, Tolstraat op 2-2, Sarphatistraat 114 op 17-2, het Shell-gebouw in Noord op 29-1 en Korte Prinsengracht 11 op 27-2. Wij noemen intimidatie en provocatie: gewelddadige optreden van de politie tegen demonstranten bij buro IJtunnel op 25-2, een inval in kraakkafé de Vergulde Koevoet en de eskalatie van het politiegeweld rondom de Groote Keyser. Wij noemen kriminalisering van krakers: de gijzeling van Nanda. En verder: 56.000 erkende woningzoekenden, 40.000 niet erkende woningzoekenden, huurstakers in de Roomtuintjes en de in onmenselijke omstandigheden wonende buitenlanders, bejaarden en jongeren. De gemeente gebruikt geweld tegen alle woningzoekenden. Dit pikken wij niet langer! Tegenover het geweld van de gemeente stellen wij: wij vorderen vandaag dit pand voor bewoning, wij gaan niet uit de Groote Keyser en wij zullen ons verzetten tegen iedere ontruiming.
-3-80/15 OPROEP TOT VERGADERING: WOENSDAG OM 20.00 IN DE SMEDERIJ
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Aktiegroep Nieuwmarkt)
(2) A4, kringlooppapier
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB / UB 292.1
Aan alle bewoners van de Nieuwmarkt. Naar aanleiding van de gebeurtenissen rond de Vondelstraat 12 maart vergadering in de Smederij. Nieuwe stedelijke aktie: hoe houden we de aandacht op de woningnood en het wanbeleid gericht? Boykot van de gemeente: de ideeen gaan van het afbreken van overleg tot het zwart rijden in de tram. Akties vanuit de buurt: door akties aandacht vestigen op spekulatie en het falend gemeentebeleid. De woningnood is een zaak die iedereen aangaat. Daarom is het belangrijk dat niet alleen krakers maar ook andere buurtbewoners aanwezig zijn.
-3-80/16 ANTI-SPEKULATIE AKTIE AMSTERDAM OPROEP AMSTERDAMMERS, ...
(1) Anti-Spekulatie Aktie Amsterdam
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, 12" Courier
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 014/001.1.01
(5) Zie -11-79/23 en -4-80/1
In Amsterdam zijn op dit moment 54.000 mensen met een urgentie-bewijs. Per maand komen er 1000 bij. Het woningtekort werkt spekulatie in de hand. Spekulanten laten de huizen verkrotten, om met veel winst dure koopwoningen neer te zitten. Grote kantoorpanden staan leeg, die geschikt zouden zijn voor jongerenhuisvesting. Huisbazen ontduiken hun leegmeldingsplicht. Huurwoningen worden tegen woekerprijzen verhuurd. Daarom is een Anti-Spekulatie Aktie gestart. In april wordt in de Tweede Kamer de Leegstandswet behandeld. De wetsvoorstellen deugen niet omdat tegelijkertijd een anti-kraakwet dreigt te worden ingevoerd, het vorderen van grote gebouwen niet goed wordt geregeld en er geen maatregelen worden getroffen tegen prijsopdrijving door spekulatie. Onze eisen: geen woning uit de distributie, stop horizontale verkoop, voor een goede leegstandsregeling en spekulanten de stad uit.
-3-80/19 Niet geheel onverwacht, ...
(1) Bewoners van Beuningenstraat 4 - 40
van der Duijnstraat 9 - 11
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB SA / SA 015/004.3.02
(5) Zie 2-4-80/1
Wij geven kennis van het overlijden van Jan van Beuningen. Gelegenheid tot condoleren 29 maart in de van Beuningenstraat tussen nr.24 en 30, alwaar de rouwstoet zal vertrekken. Gelegenheid tot het nuttigen van gepaste spijzen, omlijst door muziek en andere aktiviteiten. Muziekinstrumenten meenemen.
-3-80/23 WONINGNOOD IS SPECULANTEN BROOD
(1) De bewoners/sters en gezamenlijke kraakgroepen.
(2) A4, wit, rose of bruin papier, el.stencil, elite, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
13 Maart zijn de panden Utrechtsedwarsstraat 149 en Prinsengracht 868 gekraakt. Wij zijn 20 woningzoekenden. Met steun van de kraakgroepen hebben we deze panden gekraakt om eindelijk te kunnen wonen en een halt toe te roepen aan leegstand en speculatie. De panden -die al twee jaar leegstonden- zijn eigendom van de speculatiegigant Fagel & van der Sluis. De praktijken van dit duo omvatten o.a.leegstand, horizontale verkoop, intimidatie van bewoners, het 'schoonvegen' van panden door knokploegen en achterstallig onderhoud. Kortom: middelen en activiteiten gericht op winst en niet op wonen! In een stad met 60.000 woningzoekenden zijn dit soort praktijken ontoelaatbaar. Kraken is een noodzaak, want wonen is een recht.
-3-80/24 LEEGSTAND IS MISDAAD WONEN IS EEN RECHT!
(1) alle afzonderlijke bewoners en bewoonsters van gebouw "De Kleine Prins"
(2) dubbelz., A4, geel of paars papier, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.13
De panden Utrechtsedwarsstraat 149 en Prinsengracht 868 zijn gekraakt. Zij worden nu bewoond door een twintigtal bewoners. De panden zijn eigendom van Fagel en Van der Sluis, een speculantenduo. De panden stonden 2 jaar leeg. De eigenaren staan erom bekend dat ze tegen bewoners optreden met onmenselijke middelen. Om onszelf te beschermen hebben we de panden gebarrikadeerd. Mensen van ons die op straat lopen doen dat om de panden te bewaken. Wij zullen nooit geweld uitlokken. We hebben alarmsirenes geïnstalleerd. We hopen dat we U geen overlast hebben bezorgd. Heel erg bedankt voor alle steun en sympathie tot nu toe. De Kleine Prins is de naam die we gegeven hebben aan onze panden. Wij blijven erin wonen!
-3-80/26 BUURT 6 organiseert in het BUURTPAND ...
(1) Buurt 6
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 032/002.1.05
25 Maart film-forum avond n.a.v.de gebeurtenissen in de Vondelstraat van 29 februari tot 3 maart, voor- en naspel. Video over het M.E.optreden, de barrikades en de tanks. Fototentoonstelling. Forum over: de macht van de media (worden krakers ingepakt met mooie woorden?), de macht van de sterke arm (hoe ge'recht'vaardigd is gericht geweld?), de macht van de huiseigenaar (zijn wapens: bezit, rechtsorde, knokploeg, de sterke arm) en de macht van de koevoet (tasten krakers politieke machtsverhoudingen aan of wordt er kollektief indiaantje gespeeld?). Deelnemers van Rechtswinkel, Politie Klachten Buro, Partij van de Arbeid, Radio STAD en een kraker.
-3-80/28 BUURTVERGADERING OVER DE VAN BEUNINGENSTRAAT
(1) Namens het wijkcentrum
Bewonerskomitee Noord Oost Punt
Bewonersgroep Van Beuningenstraat
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, blauwe inkt, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/016.4.01
26 Maart in De Koperen Knoop buurtvergadering over de Van Beuningenstraat: geen vertraging van de nieuwbouw, een aanvaardbare oplossing en geen politie-geweld in de buurt. Deze vergadering wordt georganiseerd door het wijkcentrum, voorbereid door de bewonerskomitees met medewerking van het initiatiefkomitee 'geen politie-optreden bij stadsvernieuwingsakties'. Voor het NOP gedeelte van de Staatsliedenbuurt bestaat een stedebouwkundig plan en er dient een bouwprojekt uitgevoerd te worden waardoor een aantal panden in april ontruimd dienen te zijn. De herhuisvestingsmogelijkheden aan de krakers zijn zeer beperkt. Deze lakse gang van zaken bemoeilijkt een oplossing om de nieuwbouw zonder vertraging tot stand te brengen. De Gemeente heeft verplichtingen door foutief beleid, waarbij de Van Beuningenstraat voor 1976 uitgeplaatst werd zonder dat er nieuwbouw op volgde. Een week voor de sloop is de uitplaatsing nog niet begonnen. Een aktief vorderingsbeleid en steun aan de kraakakties van spekulatiepanden is wel het minste wat de Gemeente kan doen.
-3-80/29 OVER DE TEGELS VAN DE DEMOKRATIE !!!
(1) PH'31
(2) A4, kringlooppapier, elite, st.pen, tekeningen
(3) Ams-C-Nwm Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / UB 292.1 SA 015/001.4.01
24 Maart 1975, Blauwe Maandag: 'burgeroorlog' in de Amsterdamse nieuwmarkt. Voor het eerst is dan, twee weken geleden, een mobiele eenheid afgetuigd. Een spontane uitbarsting van haat tegenover een bestuur dat systematies geweld gebruikt tegenover protest groepen (Groene A'dammer 12-3-'80). Waarom die verharding en welke problematiek ligt daaraan ten grondslag? Daarover buigt zich een forum in PH'31 op 24 maart (5 jaar na 'blauwe maandag'). Discussie onder leiding van Jan Naeyé (docent VU), forumleden Jan Bosman (kraker), v.Schaardenburg (politie) en politici. Voor de discussie zullen films worden vertoond over de Nieuwmarkt & de Vondelstraat.
-3-80/30 Wilt u zich nu even niet van de wijs laten brengen?
(1) anoniem
(2) A4, wit, rood, blauw of geel papier, off-set, foto's, tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/001.4.01
(5) Ook verspreid als bijlage bij Gramschap nr.7
Persiflage op personeelsadvertentie voor de politie. Als politieman moet je iedere situatie in de hand hebben. Zou je ingrijpen als je het stelletje fascistiese pooiers op de foto hiernaast ziet inslaan op weerloze burgers? Nee. Want dit zijn rechercheurs van het buro Warmoesstraat bezig met het verspreiden van demonstranten op 3 maart 1980. Op de onderste foto zie je het resultaat van hun werk. 't Werk van de Gemeentepolitie. Daar groei je naar toe.
-3-80/31 Hoe zou jij dat nou aanpakken?
(1) anoniem
(2) A4, wit, blauw of oranje papier, off-set, foto, tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/001.4.01
(5) Ook verspreid als bijlage bij Gramschap nr.7. Zie ook GA Aff 5081 (A/005079)
Mensen schrijven leuzen. Je betrapt ze met een spuitbus met verf. Hoe moet je dat nou aanpakken? Aanhouden en naar 't buro brengen. Helaas is de wet nogal slap. Dus verzin je maar iets. 'Openbare geweldpleging' bijvoorbeeld. Dan kan je ze opsluiten, met een beetje geluk zelfs voor een paar maanden.
-3-80/35 Stadion BUURTNIEUWS STADIONBUURT NU OOK ...
(1) werkgroep Renovatie
werkgroep Stadionplein
werkgroep Woonarken Schinkel
i.s.m. wijkcentrum Zuid-West.
(2) dubbelz., folio, el.stencil, elite, tekening
(3) Ams-Zuid Wonen
(4) UB / UB 193.1
Kom op voor het behoud van de Stadionbuurt en kom naar de buurtavond op 25 maart in gebouw Moria, Speerstraat. Na de oude binnenstad en de Vondelparkbuurt, lijkt het erop dat de Stadionbuurt het volgende doelwit wordt van 'goudzoekers'. Met het gereedkomen van de Schiphollijn en de Ringweg Zuid is daar al een behoorlijke aanzet toe gegeven. Er zijn plannen ontdekt voor de ontwikkeling van het Olympisch Stadion en omgeving van beruchte spekulanten Wilma/Volker-Stevin/Van Zanten: nieuw Stadion, daaronder een parkeerkelder, om dit te betalen kantoorgebouwen, koopcentrum, recreatiecentrum en 350 appartementen. Er is geen bestemmingsplan voor deze buurt, dus iedereen kan zijn gang gaan. Al die mooie plannen hebben niets te maken met verbetering van de leefbaarheid in onze buurt. Wat betekent dit alles voor de woonzekerheid van de arkbewoners? Welke verkeerschaos krijgen we erbij? Wat voor spekulatie gaat er ontstaan? Wat moeten en kunnen we hieraan doen? Vragen om die plannen openbaar te maken? Een bestemmingsplan eisen?
-3-80/36 CPN en de AKTIE spreker roel walraven In de afgelopen periode ...
(1) (CPN)
(2) A4, off-set, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) FP /
(5) Zie 26-3-80/2
Door vele Amsterdammers is aktie gevoerd tegen de regering, de concerns, tegen de speculanten en tegen het falende volkshuisvestingsbeleid van het kollege van B en W. Vele bewoners van de Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt hebben hun steentje bijgedragen. Zij vinden daarbij de CPN aan hun kant. Nu moet geeist worden: versnelling sociale woningbouw, uitbanning van de spekulatie, vordering i.p.v.ontruiming, uitbreiding aantal distributie woningen. Het inzetten van leger en politie wordt scherp veroordeeld. Openbare vergadering CPN 27 maart, Koperen Knoop. Betaalbare huisvesting voor iedereen.
-3-80/38 WEG MET DE TANKS EN KANONNEN Wij Willen Wonen!!
(1) anoniem (uitgegeven door jan)
(2) A4, pica, st.pen
(3) Ams-alg Linkse bew Wonen
(4) SA / SA 015/001.4.01
(5) Zie 20-1-80/4
De stad is in handen van autoos & oliemultinationals, spekulanten, buitenlandse beleggers, kantoorbeton bouwers, pushers en de in hun macht geraakte junkies, machtsbeluste leeghoofden en slappe zakken als politici en rechterlijke macht. Wij, de gewone amsterdammers, fietsers, woningzoekenden, ook nog wel vervolgde hasjrokers, rasta's, alkoholisi zijn nooit meer geweest dan volk om uit te buiten. Tot schrikkelfebruari 1980. Wat hebben we ze een poepie laten ruiken. Dankzij OGEM, dankzij Polak. We nemen het recht in eigen hand! Wonen is een recht! De stadsgreep valt niet meer te stoppen. Het begin van het Groote Keyzerrijk is hier om te blijven! Woningen voor de Amsterdammers, Amsterdam voor de Amsterdammers & verdom-de-oorlog voorgoed.
-3-80/39 MAANDAG 31 MRT ... KRAKERSVERGADERING STAATSLIEDENBUURT
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.2.01
(6) Origineel op SA (map 002/005.2.01)
31 Maart krakersvergadering Staatsliedenbuurt. Informatie over aktiviteiten sinds de Vondelstraat, Van Beuningenstraat (ellende dus) en blokkennieuws. Op de alarmlijst staan alleen is niet genoeg. Nassauschool (Nassaukade 12).
-3-80/40 landelijk KRAAK BULLETIN ... mrt 1980 nr 3 SPEKULANTEN IN DE BAN
(1) Landelijk Overleg Kraakgroepen (LOK)
(2) 1v 4p, A4, off-set, o.a.10" Courier, elite, tekeningen, foto
(3) Wonen-kra
(4) UB SA / SA 044/001.2.02
(6) Landelijk kraakbulletin 3
De harde opstelling begint resultaten op te leveren. De kraakbeweging zit in de lift. Falend overheidsbeleid, wanbestuur, spekulatie en leegstand worden voor iedereen zichtbaar. Het moment is gekomen dat we niet meer aan de kant gaan voor spekulanten, knokploegen en M.E.'s. De rechtspraak die de spekulatie en leegstand beschermt, is niet de onze. Op het gebied van de woningnood is de strijd niet te verliezen. Polak vond met de rechtsorde een alibi om de rotte plekken te versluieren en snelle strukturele oplossingen te voorkomen. Steeds weer duiken er berichten op over wie er achter de akties van de krakers in Amsterdam zouden zitten. Waren het eerst de leden van Onkruit, nu heet het al dat het Rood Verzetsfront de leiding in handen heeft. Deze lui kunnen er niet bij dat gewone woningzoekenden in aktie komen.
De gebeurtenissen in Amsterdam hebben de komst van de leegstand-wet bespoedigd. Het kraken wordt strafbaar. De Overleggroep (LOBH en LOK als waarnemer) is gekomen met een pakket van eisen voor een goede leegstand-wet.
In dit economiese systeem is er geen oplossing voor de woningnood. Een echte oplossing is socialisatie van het woningenbestand en de grond. Daar is dus die revolutie voor nodig. Geen anti-kraakwet, geen strafbepaling in de leegstand-wet, geen plaatselijke anti kraakwetjes.
Papenhulst in Den Bosch is aangekocht voor de grondprijs. De dreiging dat de bewoners het pand tot op de barrikaden zouden verdedigen, is de Gemeente te machtig geworden.
Met zijn handen in het haar heeft Polak onder druk van Wiegel en de Ruijter met succes de tanks ingezet tegen de woningnood. Niet om de woningnood te bestrijden, maar om de woningzoekenden te verslaan. Demokratie met tanks! De Groote Keijzer en de Vondelstraat worden nog steeds met ontruiming bedreigd.
-3-80/41 GEEN POLITIEGEWELD STADSVERNIEUWING VERSNELD
(1) (Het initiatiefkomitee "Geen politieoptreden bij stadsvernieuwingsakties")
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, o.a.elite
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.2.01
Het komitee zal bijeenkomsten organiseren voor buurtbewoners. Het komitee bestaat uit leden van bewonersorganisaties uit de Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt. In Amsterdam zijn er 54.000 woningzoekenden. In onze buurt zijn 500 woningzoekenden gedwongen een leegstaande woning te kraken. Er staan in Amsterdam 3000 etages leeg. Toch staat de nieuwbouw stil. Het antwoord van het gemeentebestuur is optreden van politie tegen akties van woningzoekenden. Dit schept een situatie die zeer gevaarlijk is. De buurtmanifestatie van 26 januari in de Koperen Knoop eiste maatregelen tegen spekulanten en tegen horizontale verkoop van distributiewoningen. Geen politieoptreden in onze buurt tegen woningzoekenden. In uw buurt is de buurtbijeenkomst op 17 maart in de Kobald de Brouwerschool, 1e Keucheniusstraat. Andere bijeenkomsten op 21 maart in Ons Huis Van Beuningenplein, 26 maart de Koperen Knoop, 24 maart de Witte Brug en 2 april in buurtcentrum 't Trefpunt 3e Hugo de Grootstraat.
-3-80/42 ONTRUIMEN NEEN, WONEN JA Prinsengracht l063 is alweer een jaar bewoond.
(1) bewoners Prinsengracht l063.
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.13
(5) Zie -3-79/48
Dit pand staat leeg vanaf september 1977. Maart 1979 bleek het pand nog steeds niet door de eigenaars leeggemeld te zijn bij GDH. Aldus kraakten wij. De bewoners probeerden kontakt te zoeken met de eigenaars (Weissmüller is juridisch en R.v.d.Putte economisch eigenaar), maar zonder resultaat. Het GDH zocht wel kontakt met ons. Zij hadden via een anoniem telefoontje informatie gekregen dat het huis leegstond. We zouden ontruimd worden. Wij besloten tot een haalbaarheidsonderzoek voor verbouwing tot jongerenhuisvesting met de stuurgroep van de gemeente. Grote stilte totdat een ontruimingsbevel N.N.ontvangen werd op 10 maart terwijl het haalbaarheidsonderzoek lopende was. Er blijkt weer een geoliede samenwerking tussen de verschillende diensten te zijn. Zou het GDH voor het karretje van spekulant v.d.Putte gespannen worden? Wij eruit - en het pand verloren voor de distributie of jongerenhuisvesting. Voorlopig is uitstel van ontruiming verkregen, hangende het haalbaarheidsonderzoek.
-3-80/43 Beste buurtbewoner, Eind april loopt het voorbereidingsbesluit af voor onze buurt.
(1) Werkgroep Overtoom
Werkgroep Zocherstraat
Groep krakers uit Frederikstraat.
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, tekening
(3) Ams-West Wonen
(4) ISG / ISG stzmap Amsterdam (div.)
Eind april loopt het voorbereidingsbesluit af voor onze buurt. Dit houdt in dat speculanten vrij spel krijgen. Wij verwachten dat de strook tussen de Overtoom en het Vondelpark een geliefd plekje zal worden voor deze heren. Wat er te wachten staat: AMRO-bank hoek Overtoom/1e Const.Huygensstraat (slopen, nieuwbouw), A.R.M.-terrein (vrije sektor woningen en parkeergarage), Kattenlaan (appartementen), Frederikstraat 33-42 (koopwoningen) en Overtoom 22-26 (nieuwbouw). Wij willen hier iets aan doen. Werkvergadering in het Wijkopbouworgaan, Overtoom op 4 maart. Dan willen we het idee uitwerken voor een aktiefeest.
-3-80/44 OPROEP ... VOOR WEIGERING VAN fl. 75,-!
(1) Woonkostencomité K-buurt
Woonkostencomité EG-buurt
Woonkostencomité FD-buurt
Woonkostencomité H-buurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, achterkant: logo/tek.
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskté Huurverlaging Bijlme
Het huisbezoek is afgerond. Alleen wat niet-thuisers moeten nog bezocht worden. Het aantal weigeraars zal groot zijn. Nu moet U ook per 1 april daadwerkelijk fl. 75 maandelijks op de notarisrekening storten of zelf opzij leggen! De aktie levert nu al resultaten op. In Holendrecht, laagbouw Kantershof en Kelbergen zal ook geweigerd worden en wel per 1 mei. Volgen aanwijzingen voor de deelnemers aan de aktie. Niemand van ons Comité kan uw geld van de notarisrekening afhalen. Alleen op schriftelijke verzoeken van u voorzien van handtekening wordt door de notaris gereageerd. De rente zal in overleg met de deelnemers aan de aktie besteed kunnen worden. Volgt uitgebreide lijst van contactpersonen.
-3-80/50 GESCHIEDENIS VAN DE HUURSTRIJD
(1) huurdersvereniging kinkerbuurt
renovatiekommissie hasebroekstraat
(2) 1v 4p, 20,8x28,6cm, off-set, elite, grafieken, foto, tekening
(3) Ams-W-Kin Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Kinkerbuurt
Sinds '76/'77 de eerste nieuwbouwwoningen in de stadsvernieuwingsbuurten betrokken werden, worden er akties gevoerd tegen de onbetaalbare huren. Voor grote groepen mensen blijkt zo'n nieuwe woning geen haalbare zaak. Onderzoeken leiden tot dezelfde konklusie. In de Kinkerbuurt werden in 1976 huurakties begonnen. Uitgangspunt was: de totale woonkosten mogen niet meer dan 10-13% van het netto-inkomen bedragen. Men besloot 50 gulden in te houden. Deze aktie duurt voort. Er worden ook akties gevoerd op Kattenburg, Bickerseiland, Roomtuintjes en de Wagenaarstraat. Op 16 maart 1977 werd tijdens een debat in de gemeenteraad gesteld dat de huren (inkl.service-kosten) niet meer dan 10% van het minimum inkomen mochten zijn tot 17% van het ziekenfonds inkomen. De woningbouwverenigingen namen een afwachtende houding aan. Voorzitter De Jong van de Alg.Woningbouwvereniging zegde toe dat geen deelnemer aan de aktie van z'n woning zou worden gezet. Staatssekretaris Van Dam veegde de rapporten die aantoonden dat de huren te hoog waren van tafel. In februari '79 dreigden de woningbouwverenigingen met steun van de gemeente over te gaan tot invordering van de huur. Vanuit de komité's is gesteld dat woningbouwverenigingen de tekorten moeten doorberekenen bij de aflossing aan het Rijk. Op 28 februari '79 werd een gemeenteraadsvergadering verstoord. Op 29 mei ging een gemeentelijke delegatie naar Den Haag en bewoners zorgden op het Binnenhof voor een manifestatie. Een motie in de Kamer voor een verlaging werd verworpen. De korporaties willen een einde maken aan de akties, maar kunnen dit niet zonder steun van de gemeente. Zij legden het mes op tafel: als de akties doorgaan, stoppen wij met bouwen. De gemeente legde tesamen met de korporaties drie miljoen gulden op tafel voor een geringe huurverlaging en het saneren van de huurachterstanden met inschakeling van de bijstand. Vanuit Den Haag werd een verbod op de uitvoering van het plan uitgevaardigd.
Na vier jaar is nog niemand uit zijn woning gezet. Er is een groep mensen die de aktie heeft weten vol te houden. De drie objekten waar de aktie gevoerd wordt zijn goed voor een huurachterstand van fl. 57.000. Manifestatie 6 maart in buurthuis De Havelaar. Uit solidariteit met de aktievoerenden doen wij de 200 overige bewoners van een nieuwbouwwoning het voorstel om eenmaal een tientje op de huur in te houden. Onze Woning heeft bij wijze van proef zeven bewoners van de Roomtuintjes voor de rechter gedaagd. Een voorgenomen renovatie in de Hasebroekstraat komt duurder uit dan berekend. Het blijkt dat hogere kosten hogere huren tot gevolg hebben als de 2½% regeling gebruikt wordt.
2-3-80/1 VERKLARING voor alle Amsterdammers
(1) de gezamenlijke Amsterdamse kraakgroepen
(2) A4, geel papier, off-set
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/001.4.01
(5) Tekst in: Kraakkrant 37 p.14
Uitgegeven op zondag 2 maart om 12 uur. Het pand op de hoek van de Vondelstraat is gekraakt om er te wonen. De barrikades zijn opgeworpen om ons te verdedigen tegen illegale aanvallen van de politie. Als de gemeente garandeert dat wij in het pand kunnen blijven wonen én de Mobiele Eenheid terugtrekt én Nanda vrijkomt, zullen de barrikades samen met de Stadsreiniging worden opgeruimd. De bedreiging van mensenlevens door de gewapende overheid, maar ook brandstichting en vernieling, komt voor verantwoording van degenen die ons met illegale ontruiming bedreigen. Het pand stond leeg en de eigenaar heeft meegedeeld dat hij geen ontruiming wenst. Wij bedanken iedereen die solidair is en ons daadwerkelijk steunt: te gek!
2-3-80/2 en nog 'n keer ...... ALLE AMSTERDAMSE MENSEN
(1) (De bewoners van het pand Vondelstraat 72/Constantijn Huygensstraat 120 en de gezamenlijke kraakgroepen van Amsterdam)
(2) 21,1x30,5cm, off-set, Courier, foto
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/001.4.01
(5) Facs.in Kraakkrant 37 p.15. Zie 3-3-80/4b
Verklaring van 2 maart, 23.30 uur. De bewoners blijven in het pand wonen. De gemeente zegt in het pand opvang voor buitenlanders in brandgevaarlijke pensions te willen. De organisaties van buitenlanders wensen niet uitgespeeld te worden tegen de krakers. De Mobiele Eenheid moet worden teruggetrokken. Verdere ontruimingen zullen dezelfde gevolgen hebben als in de Vondelstraat. Als aan onze eisen is voldaan kunnen de barrikades worden opgeruimd. Wij verklaren ons solidair met de akties van de Stadsreiniging! Als eerste aanzet is door de kraakgroepen het kruispunt Overtoom vrijgemaakt, zodat het openbaar vervoer weer over de Overtoom kan rijden. Nanda moet vrij. Dergelijke repressieve maatregelen kunnen op elk van ons worden toegepast.
3-3-80/4a POLAK VOERT OORLOG
(1) anoniem (uitgegeven door de gezamenlijke kraakgroepen)
(2) 21,7x30,2cm, off-set, foto's
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/001.4.01
(5) Foto's van Chileense soldaten tijdens staatsgreep 1973. Facs.in Kraakkrant 37 p.19
Midden in de nacht zijn ze gekomen: 1200 man, met 6 centurion-tanks, pantserwagens, waterkanonnen, helikopters. Uit de helikopters werden pamfletten gestrooid waarin stond dat desnoods vuurwapens gebruikt zouden worden. Polak wil dus, zelfs ten koste van doden, zijn plannen doorvoeren. Om half drie liet Polak een briefje bezorgen. Daar stond in dat een open gesprek mogelijk was maandagmorgen om 12 uur. Maar dan moesten we wel akkoord gaan met opruiming van de barrikades vroeg in de ochtend, "dan hoefde er geen mobiele eenheid ingezet te worden". Tevens moesten we binnen een uur reageren op zijn smerige voorstellen, wat binnen de demokraties georganiseerde kraakbeweging onmogelijk is. Gisterenavond hebben de krakers als eerste aanzet de barrikades op het kruispunt Overtoom-Constantijn Huygensstraat opgeruimd. We roepen alle Amsterdammers op om op alle mogelijke manieren te protesteren tegen een gemeentebestuur dat bereid is mensen dood te schieten die hun recht op wonen opeisen.
3-3-80/4b
(1) 1: anoniem (uitgegeven door de gezamenlijke kraakgroepen)
2: (De bewoners van het pand Vondelstraat 72/Constantijn Huygensstraat 120 en de gezamenlijke kraakgroepen van Amsterdam)
(2) dubbelz., 21,3x30,3cm, off-set, o.a.Courier, foto's
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 015/001.2.01
1: Dito als /4a.
2: Dito als 2-3-80/2.
3-3-80/6a OPROEP DEMONSTRATIE Zoals bekend organiseren de ondergetekende jongerenorganisaties vanavond ...
(1) 1: ASVA, ANJV, BVD afd. A'dam, CNV jo, JS, KWJ, NVV jc, PSP jo, SIKH, SRVU; solidair zijn: Akhnaton, Oktopus.
2: ANJV, ASVA, JS, NVVjc, PSPjo, SRVU, SIKH.
(2) dubbelz., A4, Bruxelles, voorkant: el.stencil
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/001.4.01
1: Vanavond demonstratie ter ondersteuning van de eisen van de krakers van het pand Vondelstraat/Eerste Constantijn Huygenstraat. Met het oog op het gewelddadig politie-vertoon vanochtend, roepen deze organisaties met klem op aan deze demonstratie deel te nemen. In verband met de politie-versperringen in de stad is de route veranderd; de demonstratie zal om 7 uur beginnen vanaf de Dam en langs de panden NRC-Handelsblad, Groote Keyser en de Grote Wetering naar het Museumplein voeren. De inzet is het laten horen van een vreedzaam maar krachtig antwoord op het politie-optreden!
2: Hedenochtend is een gewapende politiemacht, gesteund door tanks, overgegaan tot het verwijderen van de barrikades rond de Vondelstraat. Dit optreden had op een bloedbad uit kunnen lopen. Sinds gisterenavond waren er onderhandelingen gaande. Zo waren de krakers er toe overgegaan de Overtoom voor het verkeer vrij te maken. Onder die omstandigheden heeft het kollege van B&W gemeend een onredelijk ultimatum te moeten stellen dat de onderhandelingen doorkruiste. Wij keuren het geforceerde politieoptreden af. Nanda vrij, geen Mobiele Eenheid, woonfunksie voor het pand.
3-3-80/6b
(1) 1: ASVA, ANJV, BVD afd. A'dam, CNV jo, JS, KWJ, NVV jc, PSP jo, SIKH, SRVU; solidair zijn: Akhnaton, Oktopus. 2: ANJV, ASVA, JS, NVVjc, PSPjo, SRVU, SIKH.
(2) dubbelz., A4, Bruxelles, voorkant: el.stencil
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/001.4.01
1: Dito als voorkant van /6a.
2: Zelfde tekst als achterkant van /6a. Laatste eis: woonfunksie voor het pand.
3-3-80/7 COMMUNIQUE OPEN BRIEF AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
(1) Stichting Rechtswinkel Amsterdam
Klachten- en Adviesburo Politieoptreden
(2) 3v 5p, A4, elite, pag.1: pica
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 015/001.1.02
Op 23 februari werd het pand hoek Vondelstraat gekraakt. Er was niets bijzonders aan deze kraakaktie. Op 24 februari 's nachts werd het pand ontruimd. Deze ontruiming was onwettig en onrechtmatig, aangezien het pand niet in gebruik was (art.138 Sr) en er een afspraak is dat de politie niet ingrijpt indien er een leegstand pand buiten het bestand van distributiewoningen wordt gekraakt. Op 24 februari werd een aktievoerster opgepakt, beschuldigd van openbare geweldpleging, art.141 Sr. Het sollen van justitie met de rechten van verdachten en haar volledige miskenning van de explosieve situatie rond het kraken in deze stad heeft een verdere eskalatie in de hand gewerkt. Op 1 maart werd het pand in de Vondelstraat opnieuw gekraakt. Zoals de laatste weken gebruikelijk is wilde de politie overgaan tot een onrechtmatige ontruiming. De aanval van de politie werd afgeslagen. De krakers eisten voordat ze tot verwijdering van de barrikades zouden overgaan: geen ontruiming van het pand, Nanda vrij en terugtrekking van de Mobiele Eenheid.
Midden in de nacht van zondag op maandag kwam het onnodige ultimatum van B&W. B&W nodigde de krakers uit om 12 uur maandagmorgen op het stadhuis te komen praten. Bovendien stelden zij dubbelzinnig "B&W vragen nu geen ontruiming van het pand". De krakers vertrouwden het niet, met name omdat B&W tegelijkertijd eisten dat alle barrikades zouden worden weggehaald. Voor 4 uur moesten de krakers reageren, een onmogelijke opgave. Nu een oplossing in zicht leek, getuigt het van onbehoorlijk bestuur om met tanks de barrikades te verwijderen. De openbare orde is met deze aktie niet gediend. Wij konkluderen dat het proces van eskalatie onverminderd door gaat. Wij vrezen het ergste voor de toekomst.
3-3-80/8 Socialistiese Partij GEEN POLITIE TEGEN KRAKERS
(1) Socialistiese Partij, afd. Amsterdam
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) ISG /
(5) Oplage wrs. 4.000 ex.
Geen politie tegen krakers, M.E.weg ermee, vordering leegstand, Nanda vrij, goeie en betaalbare nieuwbouw. Oproep demonstratie vanavond. Steun de krakers, kraak het gemeentebeleid.
Vanochtend heeft de Mobiele Eenheid, gesteund door militairen met tanks, een overval uitgevoerd op de Vondelstraat. Terwijl wethouder Sinnige (PVDA) gisteravond toezegde dat de M.E.werd teruggetrokken, bereidde burgemeester Polak samen met Wiegel deze gewelddadige operatie voor. De krakers vechten tegen het failliete woningbeleid van de gemeente die vrij spel geeft aan speculanten en prijsopdrijvers. Niet de krakers verstoren de rechtsorde maar de gemeente met het schandalige politieoptreden. Vandaag zijn deze krakers het slachtoffer, morgen zijn andere buurtbewoners aan de beurt wanneer zij knokken voor goede en betaalbare huisvesting.
3-3-80/10 WONEN IS GEEN GUNST WONEN IS EEN RECHT
(1) Aktiegroep de zwarte maandag
(2) A4, el.stencil, rode en zwarte inkt, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) SA / SA 040/002.4.01
(5) Zie 9-3-80/5
35 Jaar na de oorlog en de woningnood is erger dan ooit. 10.000den die in krotten wonen, gebouwd door spekulanten. Nu ze gesloopt moeten worden voor de stadsvernieuwing moeten de bewoners de Amsterdamse buurten uit. Jaren van strijd hebben ervoor gezorgd dat de politieke partijen schoorvoetend de leus 'bouwen voor de buurt' overnamen. Wat op papier is afgedwongen dreigt door justitie en deurwaarders weer van ons gestolen te worden. Regenten van de woningbouwverenigingen en aannemers zitten om de tafel om te kijken tot hoever ze kunnen gaan met de hoogte van de huren. Wie niet gelijkwaardig aan die tafel kunnen zitten zijn de bewoners. Zij mogen alleen betalen, huren en woonlasten tot fl. 600 voor Amsterdammers met lage inkomens. Stadsvernieuwing is blijkbaar alleen voor hen die het kunnen betalen. Als eerste heeft Onze Woning (wie zijn woning?) zich bereid verklaard het beulswerk op te knappen. De eerste zes bewoners van de Roomtuintjes worden door hen op dit moment voor de rechter gesleept. Dit is de genadeklap voor het bouwen voor de buurt. Daarom is het gebouw van deze woningbouwvereniging de juiste plek om hieraan een halt toe te roepen. Wij veranderen dit gebouw in de rouwkamer die het dreigt te zijn. Heden overleden, bouwen voor de buurt? Dat nooit. Wij eisen stopzetting van de processen, geen justitie en deurwaarders, kwijtschelding huurachterstanden en 10% van het minimumloon aan woonlasten voor de minstdraagkrachtigen.
3-3-80/11 Heden overleden na langdurige huurstrijd en vele schone beloftes
(1) Aktiegroep de zwarte maandag
(2) 1v 4p, A5, fotokopie, 12" Courier, met rouwrand
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) ISG SA / SA 040/001.2.02
(5) Facs.in Kraakkrant 37 p.26
Heden overleden Bouwen voor de buurt. De overledene is opgebaard in de 'rouwkamer' van Onze Woning in de Mesdagstraat. Geen bloemen, geen deurwaarders, geen inschakeling van justitie. Ter ondersteuning van de strijd van de bewoners van de Roomtuintjes voor betaalbare woonlasten. 10% Van het netto-loon aan woonlasten voor de minst-draagkrachtigen.
3-3-80/13 KLIMAX - EXTRA. ma 3 maart -80
(1) Martijn?Vincent? klimaks-produktie's.
(2) dubbelz., A4, pica, achterkant: bruine inkt
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / UB 292.1 SA 015/001.4.01
Chronologie van de gebeurtenissen rond de Vondelstraat.
3 Maart: het ANJV, NVVjc en PSP-jongeren lasten hun demonstratie van vanavond af. De demonstratie zou voor het hoofdburo van politie gehouden worden. Dit zou echter als een provocatie uitgelegd kunnen worden. Krakers en jongerenorganisaties bespreken de mogelijkheid toch vanavond ergens te gaan demonstreren. Tegen dit politie-optreden, terwijl een vreedzame oplossing mogelijk was. Luister naar Radio Stad (die de gehele dag uitzendt).
3-3-80/14 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSNEN½ De bewoners van het pand Vondelstraat 72 ...
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep Indische Buurt)
(2) A4, elite
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB SA / UB 292.1 SA 015/001.4.01
Verklaring van de bewoners Vondelstraat 72, 2 maart 23.30 uur: De bewoners blijven in het pand, de Mobiele Eenheid moet worden teruggetrokken, als aan de eisen is voldaan kunnen de barrikades worden opgeruimd, het kruispunt Overtoom is vrijgemaakt en Nanda moet vrij.
5 Maart in de Huiskamer (in de Indische Buurt, fp) napraten over de gebeurtenissen en zullen we bekijken op welke manier we de akties voort kunnen zetten.
3-3-80/15 huurdersvereniging "SPAARNDAM" ... Beste Buurtbewoners, Reeds drie jaar staan bewoners in scherp konflikt met de gemeente ...
(1) Het bestuur van de Huurdersvereniging Spaarndam.
(2) 2v 4p, A4, kringlooppapier, off-set, blauwe inkt, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Ook verspreid als bijlage van de map Stookkosten Spaarndammerbuurt (3-80)
Sinds februari 1977 wordt door de bewoners van de gemeentewoningen op het Zaandammerplein en de Spaarndammerdijk vrij algemeen een huur- en stookkostenweigeringsactie gevoerd. Ontelbaar waren de gesprekken hoe de problemen van de hoge woonkosten op te lossen. Onze protesten werden nauwelijks beantwoord. Nieuwe huur- en vooral stookkostenverhogingen werden er door gedrukt. In de tijd dat de actie loopt stegen de gasprijzen van 8 naar 29 cent per kubieke meter. Dit in tegenstelling tot het dalende inkomen van de mensen. Vele beloften werden door politieke partijen niet waar gemaakt. Wij gaan door met de strijd! Nu gaat het ook om de aangekondigde prijsstijgingen. Op het Zaandammerplein wonen de laagste inkomens. Wij zijn gesterkt door de feiten uit het onderzoek van de Stichting Woon/Energie. Deze feiten rechtvaardigen onze eisen. De Huurdersvereniging nodigt u uit aanwezig te zijn op onze openbare vergadering op 10 maart. Daar willen wij het rapport aanbieden aan vertegenwoordigers van de gemeenteraad, de pers en andere genodigden. Ook zullen nieuwe actievoorstellen besproken worden.
Volgt samenvatting van het onderzoek van de Stichting Woon/Energie en de voornaamste conclusies. De bewoners hebben in 1972 de voorlichting van de gemeente geloofd. Voor de ingrijpende renovatie betekende dat blokverwarming. Het was een koppelverkoop. Toen de woningen werden opgeleverd werd aangenomen dat het grootverbruikerstarief werd toegepast. Pas na 1½ jaar bleek dat dit niet zo was. Het grootverbruikerstarief bleek nooit aangevraagd.
3-3-80/16 MAANDAGMORGEN 3 MAART VERKLARING CPN AMSTERDAM ONMIDDELLIJKE TERUGTREKKING MOBIELE EENHEID.
(1) CPN district Amsterdam
(2) A4, el.stencil?, 10" Courier
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/001.4.01
De CPN spreekt zijn verontwaardiging uit over het plotseling inzetten van de mobiele eenheid tegen de krakers in de Vondelstraat. De CPN heeft de afgelopen dagen alles in het werk gesteld om tot een politieke en vreedzame oplossing te komen. Deze scherpe escalatie blokkeert de oplossingen en verscherpt de noodsituatie met betrekking tot de huisvesting in Amsterdam. De verantwoordelijkheid voor datgene wat nu gebeurt ligt bij het College van B&W en de PVDA en CDA. De CPN eist de onmiddellijke terugtrekking van de Mobiele Eenheid.
3-3-80/17 WEG MET DE MILITAIRE TERREUR VAN POLAK
(1) Internationale Kommunistenbond, afdeling Amsterdam
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, pica
(3) Rechtsst Werk Wonen-kra
(4) SA / SA 015/001.4.01
De IKB protesteert tegen het inzetten van troepen tegen de krakers en hun simpatisanten. Dit gebeurde vanochtend toen pantserwagens de barrikades verpletterden. De verantwoordelijkheid voor de rellen ligt bij het gemeentebestuur. De golf van geweld tegen de krakersbeweging -vijf gewelddadige ontruimingen de afgelopen weken- staat niet op zich. Onder de arbeiders groeit het verzet tegen de bezuinigingspolitiek en de schandalige loonmaatregel. Onder de vrouwen groeit het verzet tegen hun onderdrukte positie. Onze buitenlandse kameraden verzetten zich tegen hun illegaalverklaring. Overal waar we in verzet komen schildert de overheid ons af als misdadigers. De rotterdamse slepers gingen de bak in, terwijl de Shell direkte ongestraft de stakingspiketten uit elkaar kon laten slaan. Buitenlandse arbeiders worden net zo lang illegaal verklaard en met razzia's achtervolgd, dat de fascistiese ratten de moed hebben er met messen en staven op los te slaan. Tot ze alle protesten de kop in kunnen drukken en de gevolgen van het kapitalisme in krisis kunnen afwentelen. Daarom is een aanval op de krakersbeweging een aanval op de hele arbeidersbeweging. Een gezamenlijk antwoord is noodzakelijk. Aan de basis zal druk moeten worden uitgeoefend om een gezamenlijk links front te organiseren. De demonstratie van vanavond is het begin van een gezamenlijk front. Tegen politieterreur en fascisme. ME weg ermee. Tegen kriminalisering van links. Nanda vrij. Tegen leegstand en spekulatie. Tegen repressie en illegalisering een links front. Sluit je aan bij de vakbondsakties tegen de aantasting van ons levenspeil!
3-3-80/18 BUITENLANDSE ARBEIDERS SOLIDAIR MET KRAKERS
(1) (buitenlandse arbeiders, slachtoffers van de nieuwe Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers)
(2) A4, elite
(3) Mhg-gastar Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 015/001.4.01
Wij verklaren ons solidair met de krakers. Ook tegen de buitenlandse arbeiders wordt met ongehoorde hardheid opgetreden. De Vreemdelingenpolitie ontplooit een stormachtige activiteit. De 'illegalen' worden in een cel gestopt in afwachting van hun uitzetting. De nieuwe Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers schept een voedingsbodem voor het tegen elkaar opzetten van nederlanders en buitenlandse arbeiders. De wet is discriminerend. De mensenjacht heeft een klimaat geschapen waarvan fascistische groepen proberen te profiteren. Vrijdagnacht hebben fascistische jongeren in de Mozes en Aaronkerk op de slachtoffers van de wet ingeslagen. Geen Mobiele Eenheid tegen de krakers. Geen razzia's op buitenlandse arbeiders. Stop de uitvoering van de Wet Arbeid Buitenlandse Werknemers.
3-3-80/19 BESTE MENSEN VANAVOND OM19.00 ZAL ER EEN DEMONSTRATIE GAAN ...
(1) anoniem
(2) A4, Bruxelles
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/001.4.01
Vanavond demonstratie vanaf de Dam om te protesteren tegen het optreden van de politie bij de kraak-aktie van vrijdag hoek Const.Huygensstraat-Vondelstraat. Kraak-akties zijn gericht tegen het wanbeleid van de gemeente ten aanzien van huisvesting. De laatste maanden zijn de akties grotere vormen gaan aannemen om de gemeente te overtuigen van de nood. De akties van de politie blinken uit in hardheid. Die geven het grote publiek de indruk dat het gaat om misdadigers. De gemeente heeft in de onderhandelingen met de krakers geen blijk gegeven van enige toegeeflijkheid. De gemeente is met hulp van niet-Amsterdamse Mobiele Eenheden gedeeltes van de barrikades aan het opruimen. Hopelijk is de solidariteit met de krakers vanavond net zo groot als het afgelopen weekeinde. Grote groepen van mensen pikken het niet langer!
3?-3-80/20 TEGEN HET LEGER ALS KRAKERSBREKER
(1) De Bond Voor Dienstplichtigen
(2) A4, rode inkt, elite, st.pen, logo/tek.
(3) Oorlog Rechtsst Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 015/001.4.01
De BVD protesteert tegen het gewelddadig optreden van politie en marechaussee tegen de krakers. Wij roepen soldaten en burgers op zich te verzetten tegen dit onderdrukkend overheidsgeweld. De overheid bestrijdt met geweld de bevolking wanneer deze de belangen van huisjesmelkers, spekulanten en het falend beleid van het gemeentebestuur aan de kaak stelt en opkomt voor het recht op wonen (Nieuwmarktstrijd, havenstaking van 1979). De kapitaalsbelangen worden grof verdedigd. De Amsterdamse krakers tonen ons hoe we ons kunnen en moeten verzetten. Het antwoord is het inzetten van legeronderdelen. De BVD roept soldaten op zich niet in te laten zetten voor belangen die niet de hunne zijn. De BVD eist terugtrekking legereenheden uit Amsterdam, Mobiele Eenheid uit Amsterdam, geen inzet van het leger en geen militarisering van de politie.
3-3-80/21 AMSTERDAMMERS WIJ ZIJN UIT ALLE BUURTEN GEKOMEN OM TE DEMONSTREREN TEGEN HET POLITIEGEWELD.
(1) een kraakgroep uit de Nieuwmarkt.
(2) A4, blauw/paarse inkt, pica, st.pen, tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/001.4.01
Wij zijn uit alle buurten gekomen om te demonstreren tegen het politiegeweld. Polak heeft gekozen voor liegen, dreigen en militair geweld. Geweld is onmacht. Gemeentebestuur en regering willen protest tegen de woonnood en de werkloosheid onderdrukken. Solidaire strijd tegen het oprukkend fascisme.
3-3-80/22 AMSTERDAM FEBRUARI-MAART 80
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, st.pen
(3) Mhg-gastar Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/001.4.01
(5) Zie ook GA Aff 7346 (A/002151)
Ontbreken woningbeleid. Fascisten tuigen gasten af. ME & tanks mogen politiek + kapitaal wéér dekken. No future, 1984 is begonnen!
3-3-80/23 Aan de pers en alle Amsterdammers Hedenochtend om 6.00 uur is een gewapende politiemacht van 1100 tot 1500 man ...
(1) ANJV, ASVA, JS, NVVjc, PSPjo, SRVU, SIKH.
(2) A4, Bruxelles
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/001.2.01
Hedenochtend is een politiemacht, gesteund door tanks, overgegaan tot het verwijderen van de barrikades rond het pand in de Vondelstraat. Vanuit een helikopter werden pamfletten verspreid met de mededeling dat zou mogen worden geschoten. Dit optreden had op een bloedbad kunnen uitlopen. Dit politie-vertoon was overbodig! Sinds gisteravond waren er onderhandelingen gaande. Oplossingen leken binnen handbereik te liggen. De krakers waren er toe over gegaan de Overtoom vrij te maken. Onder die omstandigheden heeft B&W gemeend een onredelijk ultimatum te moeten stellen. Wij keuren het geforceerde politie-optreden af. Sociale konflikten kunnen niet met geweld worden beslecht. Wij ondersteunen de eisen: Nanda vrij, geen Mobiele Eenheid en woonfunktie voor het pand.
3-3-80/24 Nieuw Amsterdams Peil ... RECHTSORDE?
(1) Nieuw Amsterdams Peil TvO
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/001.4.01
Dit politieke stelsel is een weerzinwekkend, alles en iedereen verslindend monster. Hoog gezeten op tanks daverde zij door de Vondelstraat. Hongerig hapte zij naar diegenen die meenden dat wonen een recht is. Want een dergelijke gedachte bedreigt datgene wat zij verdedigt: het eigendomsrecht. De rechtsorde waarvoor het monster zegt op te komen wordt verneukt. Het gemeentebestuur laat niets na de bezittingen van spekulanten veilig te stellen. Zo blijft woonruimte schaars en levert geld op voor gene zijde van de barrikade. Wie op wenst te komen voor zijn eigen belang, komt tegenover tanks te staan. Wordt bedreigd door scherpschutters. Wie kan in zo'n rechtsorde nog vertrouwen hebben?
5?-3-80/2 ALLE AMSTERDAMSE MENSEN maandag
(1) De Amsterdamse Kraakgroepen.
(2) 20,4x30,6cm, off-set, Light Italic
(3) Rechtsst Wonen-hv Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 012/004.1.01
(5) Facs.(deels) in Kraakkrant 37 p.21 en in Verzamelde brochures ASVS-forums
Maandag heeft iedereen gezien hoe Polak optreedt tegen mensen die willen wonen. Met leger en tanks heeft hij geprobeerd het verzet van woningzoekenden tegen zijn eigen huisvestingsbeleid de kop in te drukken. De gebeurtenissen zijn een goed voorbeeld van het idiote gemeentebeleid en de noodzaak hiertegen in verzet te komen. We voelen ons niet verslagen. Op geen enkele manier is het gelukt met tanks het verzet te breken: een spontane demonstratie van 15.000 mensen maandagavond, 250 solidariteitsverklaringen en honderden mensen die laten blijken dat ze zich aktief in willen zetten. De strijd in de Vondelstraat is de strijd van veel woningzoekenden in Amsterdam. Er heerst grote onrust binnen het GDH. Steeds meer mensen weigeren hun hoge huren te betalen. Roomtuintjesbewoners bezetten het kantoor van hun woningbouwvereniging en eisen stopzetting van prosessen tegen huurders die weigeren meer dan 10% van hun inkomen aan huur te betalen. Verzet je tegen dit gemeentebestuur dat niets onderneemt tegen de woningnood en de zijde van eigenaren en spekulanten kiest!
6-3-80/1 de laatste waarschuwing 6 MAART.
(1) anoniem (uitgegeven door de Gezamelijke kraakgroepen Amsterdam)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Facs.in Kraakkrant Indiese Buurt (2-80). Opgenomen in Krakend Zuid 003 (1-3-80)
(6) Laatste Waarschuwing
Boy, we did not change the world, but we did sure change the street. Overzicht van een aantal zaken die gebeurd zijn na de overval met tanks op de barrikades. Omdat de ME opdracht had gekregen geen arrestaties te maken werden gewelddadige oplossingen gevonden voor akties. Een demonstratie richting Dam werd uit elkaar geslagen. Een groep demonstranten ging de nieuwe kerk in. Daar werden zij lens geslagen. Hersenschuddingen, gekneusde ribben enz. Zelfs een epilepsieaanval werd met de knuppel behandeld. Op een jongen werd zolang ingeramd totdat hij bewusteloos was. Door Polak is het beheerste optreden van de politie geroemd. Iedereen die klachten heeft, doorgeven aan het klachtenburo politieoptreden. In een groot aantal steden (Groningen, Den Bosch, Utrecht, Den Haag, Delft) zijn solidariteitsakties gehouden. Een aantal wijkcentra en kraakgroepen hebben overleg met de gemeente afgekapt. Er komt vrijdag een nieuwe brochure uit. Er is nog veel geld nodig. Maandag kwam een vrouw langs. Zij gaf 2000 gulden. 'Koop er maar helmen voor', zei ze.
7-3-80/3 Uitnodiging: voor een buurt-avond, ...
(1) (buurtgroep Rembrandtsplein-Amstel)
(2) A4, fotokopie, elite, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen
(4) UB / UB 179.2
17 Maart in gebouw 'de rotonde' gezelligheidsavond met dia-serie over onze buurt vroeger en nu. Wij zullen proberen aan te tonen waarom onze buurt ook het slachtoffer is geworden van cityvorming en speculatie. Ook is discussie mogelijk over het politie/militaire optreden in de Vondelstraat. Motto van de discussie 'wonen blijft een recht'.
8-3-80/13 POLAK VOERT OORLOG
(1) Buurtgroep Gerard Dou-Quellijn
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekening van Opland
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 015/001.4.01
Film over de Vondelstraat, 9 maart in het buurthuis Quellijnstraat, diskussie na afloop. Wat hebben 53.000 woningzoekenden te maken met 6 Centurion tanks, 10-tallen pantserwagens en 1500 man mobiele eenheid, Marechaussee en mariniers? Vraag dat maar aan Polak! Nadat de afgelopen maand de volgende ontruimingen plaatsvonden: Saffierstraat, Shellgebouw in Noord, Tolstraat, Sarphatistraat en Vondelstraat, vonden de kraakgroepen en woningzoekenden dat de maat vol was. De Vondelstraat werd opnieuw gekraakt en de ME werd verslagen. Ook in onze buurt wordt gespekuleerd zonder dat de gemeente daar wat aan doet! Ambtenaren beloven veel, maar doen niets. De gemeente gaat blijkbaar over lijken. De tijd van praten en overleggen is voorbij. Wat betekent dit voor onze buurt?
9-3-80/5 NA RIJP BERAAD VOLGT KLOEKE DAAD
(1) Bewonerscomité's Roomtuintjes,Wagenaarstraat
(2) A4, el.stencil, rode en zwarte inkt, 12" Courier
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) SA / SA 040/002.4.01
(5) Zie 3-3-80/24
3 Maart werd het gebouw van Onze Woning bezet. Dezelfde dag zouden de eerste bewoners voor de rechter moeten komen omdat ze meedoen aan de 10% aktie. De aktiegroep had de hal tot een rouwkamer omgetoverd omdat de mensen met lage inkomens door de hoge woonlasten niet meer in hun eigen buurt kunnen wonen en zodoende 'bouwen voor de buurt' overleden zou zijn. Busjes mobiele eenheid stonden startklaar. Onze Woning koos na overleg met raadsleden voor overleg. Hij gaf toe aan de eis van de bezetters: stopzetting van de processen zou hij voorleggen aan het bestuur. We hebben van het bestuur te horen gekregen dat de processen inderdaad stopgezet zijn. Hiermee is de weg vrij om tot een open overleg te komen om de huurproblemen politiek op te lossen. Onze Woning noemde deze methode ondemocratisch. We hebben op democratische wijze gevraagd de processen te stoppen. We kregen nul op het rekest. Daarom waren we gedwongen ondemocratische middelen te gebruiken.
10-3-80/1 CPN-MANIFEST AAN DE AMSTERDAMSE BEVOLKING VERDEDIG DE DEMOCRATIE EN HET RECHT OP WONEN
(1) CPN-district Amsterdam
(2) dubbelz., 21x28,5cm, krantenpapier, off-set
(3) Rechtsst Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 015/001.4.01
De afgelopen dagen is Amsterdam geconfronteerd met een explosie van problemen. Van Agt verklaart dat een vakbeweging die zich tegen de dictatoriale looningreep verzet, in strijd met de rechtsorde handelt. Op 4 maart was de staking massaal: 30.000 mensen verzamelden zich op de Dam. De Dam was een avond eerder het verzamelpunt van een massale demonstratie van de jeugd tegen de schrijnende woningnood en het inzetten van tanks in de Vondelstraat. Hoe worden de grote problemen van Amsterdam opgelost? Democratisch of autoritair? De problemen worden veroorzaakt door de crisis van het kapitalisme, door de regeringspolitiek en door een falend beleid van het college van B.en W. In Amsterdam is een bestuur nodig dat knokt met de bevolking tegen de regeringspolitiek, tegen de speculanten en tegen de concerns die de werkloosheid veroorzaken. Er waren mogelijkheden om de woningnood eindelijk aan te pakken. De beide staatssecretarissen en de wethouders waren van de PvdA. Er is echter geen stap verzet die soelaas kon bieden. De CPN eist dat het college dat zij de profiteurs van de woonellende aanpakt. Er is een groot programma nodig dat de woningnood krachtig aanpakt. De democratische waakzaamheid van de Amsterdammers is nu nodig! De heersende kringen zijn er op uit een troebele sfeer te scheppen. De situatie schept een sfeer waarin fascistische groeperingen hun kans schoon zien (Mozes en Aäronkerk 29 februari, bijeenkomst Polisariocomité in Paradiso op 8 maart). De CPN eist van dit college van B.en W.dat zij geen verdere inbreuken op de democratische tradities in Amsterdam meer toelaat - laat staan zelf organiseert.
13-3-80/1
13 maart 1980 MEDEDELING
(1) Kraakspreekuur Nieuwmarkt/burgwallen
Gezamelijke kraakgroepen Amsterdam
Bewonersraad Nieuwmarkt
(2) A4, off-set?, Letter Gothic
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB SA / SA 028/003.1.02
In navolging van de tijdens de gemeenteraadsdebatten van 13 februari en 12 maart genomen besluiten, waarin krachtig optreden tegen spekulatie en wonignood werd beloofd: hebben wij inhoud aan deze besluitvaardigheid gegeven door het pandje Raamgracht 5 te laten bewonen. Een illegaal verbouwd huisje dat voor fl. 480.000 te koop stond waar een drietal buurtbewoners een klein doch tochtvrij onderkomen kunnen 'genieten'. Ter informatie aan het OM (openbaar ministerie): het pandje was leeg en dat hebben wij gecontroleerd, maandenlang. Eigenaar dhr.J.Verleur, lid raad van bestuur Elsevier en wonende te Aerdenhout. Pogingen van politiezijde tot 'werklust' beschouwen wij als onrechtmatig en zullen derhalve op gepaste wijze worden beantwoord.
17-3-80/1a LaaTste WaarschuWing 5
(1) anoniem
(2) A4, geel papier, el.stencil, blauwe inkt, pica
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Opgenomen in Krakend Zuid 005 (22-3-80)
(6) Laatste Waarschuwing
Op de Hoendiepstraat zijn een maand geleden etages gekraakt die bestemd waren voor horizontale verkoop (eigenaar Essenbrug BV, knokploeg). De politie greep in op de voorwaarde dat drie krakers hun namen gaven. Daarmee heeft de eigenaar een kort geding aangespannen. Uitslag binnenkort.
Het kraken gaat gewoon door. De laatste week: Zwanenburgwal, Raamgracht, 3de Leliedwarsstraat, Egelantiersgracht, Frederik Hendrikstraat (4 etages) en nog drie losse etages in de Staatsliedenbuurt, Kerkstraat 410, Utrechtsedwarsstraat (stedelijk, groot pand, eigenaar Fagel en van der Sluis) en Graaf Florisstraat (3 etages).
Steeds vaker komt het voor dat eigenaren panden die ze aan het GDH-bestand hadden onttrokken er weer in terug doen om krakers door het GDH te laten ontruimen (voorbeeld Prinsengracht 1063). Van Boetzelaerstraat 67-1. Door een brandweerman en zijn gezin gekraakte GDHetage. Deurwaarder Braan wilde ontruimen maar kollega brandweermannen hebben dit verhinderd.
Singel 186, 3e ronde getuigenverhoor. Het proces zelf is 16 april.
In de 2e Kamer wilden ze vragen stellen over de gijzeling van Nanda. Door de voorzitter zijn deze vragen tegengehouden.
17-3-80/1b
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, geel papier, el.stencil, pica, voorkant: blauwe inkt; achterkant: rode inkt
(3) Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 010/001.1.01
(5) Laatste Waarschuwing
1: Dito als /1a.
2: Er zijn twee ontmoetingsplaatsen voor krakers bijgekomen: de huiskamerpijp, v.Ostadestraat 135hs en het kraakkafe Kinkerbuurt borgerstraat 138.
18 Maart vergadering over de leegstandswet/anti-kraakwet in het Bolskomplex, georganiseerd door de rechtswinkel. Ter diskussie staat een minimumeisenpakket voor een goede wet m.b.t.leegstand.
De persgroep bestaat eigenlijk niet meer. Wel zijn er mensen die willen werken aan het verwerken van informatie die we over de pers hebben, aan overzichten van betrouwbare journalisten en kijken wat er met alle knipsels gedaan kan worden. Over hoe het verder met de persgroep moet is een diskussie stuk in de buurten verspreid.
Ton, John en Arjen die op 25 februari bij buro IJtunnel zijn opgepakt zijn op 11 maart in de raadkamer geweest. Zij zijn geschorst van in bewaringstelling. Dit is een ontzettend groffe zaak want iedere kraker kan nu in voorlopige hechtenis worden gesteld omdat hij zich zou kunnen gaan verweren tegen ontruimingen. Zo probeert justitie de kraakbeweging aan te pakken.
Begin april komt er een juridiese informatie en diskussieavond.
Het centrale telefoonnummer (bezet gehouden door de propagandagroep) is opgeheven. De kraakbeweging is geen echt stedelijke organisatie. Stedelijke nummers hebben alleen zin als er stedelijke akties gaande zijn. Zodra dat weer gebeurt zal het nummer weer bezet worden. Wel blijft de propagandagroep een maal per week de laatste waarschuwing uitbrengen. Alarmen moeten nu dus weer vanuit de buurten zelf gegeven worden.
19-3-80/4
(1) (uitgegeven door krakers kantoorpand Banstraat)
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Pamflet verspreid? Gegevens ontleend aan uitzending Radio STAD 19-3-80
Verklaring aan buurtbewoners met uitleg waarom het al drie jaar leegstaande, nieuwe kantoorpand bezet is. Wij geven het pand een nieuwe bestemming: wonen. Wij zijn voorbereid op spekulantenmethodes zoals knokploegen. Wonen kan, in de Ban.
21-3-80/2 Beste Buurtbewoners, Vandaag, 21 maart '80, ...
(1) de bewoners van 'Avondrood'.
(2) A4, Light Italic
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA SA / SA 041/001.2.01
(5) Groep (deels) afkomstig uit sloopwoningen Van Beuningenstraat, zie -4-80/4. Pand door gemeente aangekocht in 1985 (zie 28-8-80/3). Zie ook De Kraakgeneratie p.24 e.v.
Vandaag hebben wij het oude verpleegtehuis voor bejaarden Horizont (vanaf nu Avondrood) gekraakt om te wonen. Het pand Nieuwe Herengracht 143 stond al anderhalf jaar leeg. Eigenaar is Amsterdam-Semarang B.V.en er zijn geen sloop- of bouwplannen. Wij waren dakloos doordat wij door de gemeente uit onze gekraakte slooppanden waren gezet. We hebben zelf voor onze herhuisvesting gezorgd en hebben plaatsgemaakt voor sociale woningbouw in onze buurt. We zijn nu bezig het pand te barrikaderen. We zouden graag horen wat u van onze kraakaktie vindt!
21-3-80/3 Samenwerking kraakt nog steeds
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Harmoniehof 26 en Gerard Terborgstraat 41')
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Zuid Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.01
Vanavond houdt de Coöperatieve Woningvereniging Samenwerking haar ledenvergadering. Het jaarverslag biedt nauwelijks de mogelijkheid in te gaan op de actualiteit of in te gaan op stemmen van anderen. Zo zijn er nog steeds panden van de 'Samenwerking' gekraakt. Niet zomaar natuurlijk. Het bestuur heeft nooit op kritiek gereageerd. Evenmin kwam er een reactie op brieven onzerzijds. De 'Samenwerking' kan haar ogen niet sluiten voor de grote woningnood. Er valt kritiek te leveren zoals de passage in het jaarverslag dat 'enkele woningen wel aan kinderen van leden moesten worden verhuurd' omdat ze anders leeg zouden staan, het selectieve toelatingsbeleid en het onnodig renoveren om huizen boven de huurgrens van het G.D.H.te trekken. Andere meningen moeten gehoord worden. Wij zijn nog steeds bereid tot overleg.
24-3-80/3 LAATSTE WAARSCHUWING! KRAKEN
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, 12" Courier, voorkant: el.stencil
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Opgenomen in Krakend Zuid 006 (29-3-80)
(6) Laatste Waarschuwing
Amersfoort: 22 maart de Juliana van Stolberg kazerne gekraakt. 800 Man M.E.stond ons op te wachten.
Hotel Klein Zwitserland op de Reguliersgracht is gekraakt.
Banstraat: onvoorbereid gekraakt, er is misbruik van het alarm gemaakt. Ban de Banstraat!
Egelantiersgracht 89 (13 maart gekraakt, eigenaar Knecht) is een knokploeg geweest en weer weggejaagd. Zo ook op de Bloemgracht 174 (gekraakt 23 maart, eigenaar Renovera B.V.). Deze knokploeg is teruggekomen en heeft het pand ontruimd.
Gerard Brandtstraat 1 (eigenaresse Beket) op 18 maart gekraakt.
Spektakulaire kraak, een prachtig ex-bejaarden-tehuis aan de Nieuwe Herengracht.
Leegstandswet: er zijn minimum-eisen opgesteld door huisvestingsorganisaties, deze eisen worden aangeboden aan de tweede kamer en b&w. Tevens wordt een kaarten- en pamflettenaktie gestart.
25-3-80/2 Hoera! Eindelijk kan democratisch gepraat worden ...
(1) (een groepje jongeren verbonden aan de jongerenvereniging SSRA op de Leidsegracht)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil
(3) Ams-C-Leid Wonen
(4) UB / UB 177.4
(5) Verspreid tijdens hoorzitting gemeente over de plannen met het voormalig HvB aan het Leidseplein
Eindelijk kan democratisch gepraat worden over de bestemming van 1 hectare grond in de binnenstad. Er kan nu iets gebouwd worden dat het verminderen van zoveel mogelijk nood ten doel heeft. Wij pleiten voor het bouwen van woningen op het terrein van het Huis van Bewaring. Omdat gemeenschappelijke grond gebruikt moet worden om de hoogste maatschappelijke nood te verlichten. De woningnood in Amsterdam is een van de grootste problemen. Woningen geven het Plein terug wat al tientallen jaren verdrongen is door economisch sterkere functies. Woningen voor de groepen die het meest in de knel zitten en zo goedkoop mogelijk. Bouw meer kleine woningen. Kleine huishoudens hebben meer te betekenen voor het uitgaansleven, verenigingsleven, politieke activiteiten e.d.en zijn minder aan huis gebonden dan ouders met kinderen.
26-3-80/2 Amsterdam woensdag 26-3 NIET VERGETEN!
(1) (CPN)
(2) A4, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) FP /
(5) Zie -3-80/36
Morgenavond 8 uur openbare vergadering van de CPN. Discussie ingeleid door Roel Walraven. Betaalbare huisvesting voor iedereen. Geen ontruiming, maar vordering. In de Koperen Knoop.
(integraal)
28-3-80/7 Geachte Buurtbewoners en Belangstellenden, Eindelijk, na ruim een jaar leeg gestaan te hebben, ...
(1) De Bewoonsters. (van Nieuwe Looiersstraat 124, fp)
(2) SA / SA 032/003.3.02
(3) A4, blauw of kringlooppapier, el.stencil
(4) Ams-C-rest Wonen-kra
Na ruim een jaar leeg gestaan te hebben is Nw.Looiersstraat 124 weer bewoond. Wij zijn al jaren bezig geschikte woonruimte te zoeken voor ons en onze kinderen. In een tijd van zo grote woningnood mag het niet voorkomen dat een goed bewoonbaar huis voor speculatie leeg staat. Wij rekenen op uw steun.
29-3-80/2 Al jaren zag Amsterdams stadsbestuur dat de Staatsliedenbuurt nodig aan vernieuwing toe was.
(1) bewoners van Beuningenstraat 6-40 van der Duijnstraat 9-ll.
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/016.4.01
Al jaren zag Amsterdams stadsbestuur dat de Staatsliedenbuurt nodig aan vernieuwing toe was. In van Beuningenstraat werd begonnen met ontruimen (1976). Al gauw werden de ontruimde panden opnieuw bewoond. De straat leefde weer op. De krakers hebben zich bovendien ingezet binnen overlegorganen van de buurt. Ze wezen de gemeente er steeds op dat stadsvernieuwing niet kan zoals tot nu toe: jarenlange leegstand, braakliggende terreinen, slechte dure nieuwbouw op de koop toe. Vandaag verlaten wij onze panden omdat is gezegd dat op 1 april met de sloop begonnen zou worden. Een kleine groep heeft vertrouwd op het aanbod van de gemeente om tijdelijk geherhuisvest te worden in slooppanden. 3 Dagen voor de sloopdatum kregen zij bericht dat dat nog enkele maanden kan duren. Dat moet haast wel consequenties hebben voor de aanvangsdatum van de nieuwbouw. Het blijkt dat een aanbod van de gemeente niet te vertrouwen is. Wij worden gedwongen voor eigen huisvesting te zorgen. De geest van Jan van Beuningen blijft voortbestaan.
29-3-80/3 Verklaring van de CPN, afdeling Staatsliedenbuurt, ter gelegenheid van het overlijden van Jan van Beuningen, ...
(1) (CPN, afdeling Staatsliedenbuurt)
(2) A4, o.a. st.pen, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/016.4.01
Het overlijden van Jan van Beuningen heeft ons diep geschokt. Schaefer en Wolffensperger verliezen met hem iemand die het hen op gerechtvaardigde gronden lastig maakt. De rol die Jan van Beuningen heeft gespeeld om de vernieuwing van de NOP mogelijk te maken zullen wij nooit vergeten. Wij zullen geen enkel excuus voor vertraging van de nieuwbouw aksepteren en ons met de buurt sterk maken voor de eisen: geen vertraging van de nieuwbouw, handen af van de kraakakties tegen leegstand, behoorlijke huisvesting van de nabestaanden, de leegkomende panden onmiddellijk slopen. De aktie gaat door en de beweging groeit.
-4-80/1 ANTI-SPEKULATIE AKTIE AMSTERDAM OPROEP AMSTERDAMMERS, ...
(1) Anti-Spekulatie Aktie Amsterdam
(2) dubbelz., A4, geel papier, el.stencil
(3) Wonen
(4) UB GA SA / SA 014/001.1.01
Dito als -3-80/16.
-4-80/4 LAATSTE WAARSCHUWING JURIDISCHE AVOND 16 APRIL
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 010/001.1.01
(5) Meegeniet in Kraakkrant Indische Buurt (3-80)
(6) Laatste Waarschuwing
Juridische avond 16 april, nieuwe Cicsagebouw, Kuipersstraat. Met medewerking van advocaten Ton Hoogebom, Henk Kersting, Kees Korvinius, Jan Donk en Pim van Doorn en van Nanda, Kees, Theo en Ton. Het stencil 'wat te doen bij arrestatie' is niet geheel toereikend meer. Dit vertelt over de eerste 6 uur na arrestatie en gaat er vanuit dat je dan wel vrijgelaten wordt. Het komt steeds vaker voor dat de politie mensen vast blijft houden. Daarom is het van belang dat iedereen donders goed in het hoofd heeft wat je te wachten staat.
Op 1 april werd Jan van Beuningen begraven om plaats te maken voor nieuwbouw. Zij die vertrokken hebben huisvesting gevonden in o.a.luxe appartementen, Nwe.Herengracht, Nicolaassteeg.
De Grote Wetering. De onttrekking van de laatste woningen is door de gemeente geweigerd. Bakker tekende beroep aan.
-4-80/10 BOYCOT bulletin
(1) (aktiecomité Service-kosten)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, cubic elite
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) UB /
(6) Boycot-bulletin (Aktiekté.servicekosten)
Het aantal deelnemers van de boycotaktie is 3000. De meeste panden hebben een aktiecomité. De aktie kan maanden gaan duren. Blijf dus de servicekostenverhoging boycotten. In mei is het de bedoeling een manifestatie te organiseren om aansluiting te zoeken met andere groepen die met soortgelijke akties bezig zijn en met studenten van andere universiteiten. 17 April aktievergadering. Er is een eerste gesprek geweest van het aktiecomité en de SSH. De SSH streeft naar maatregelen om tot een verlichting van de woonlasten te komen. Een ASVA-motie is aangenomen waarin het CVB verzocht wordt met het ministerie overleg te voeren om de bewoners tegemoet te komen in de servicekostenverhoging van 1-3, aan te dringen op hogere inkomens voor studerenden door een rechtvaardiger studiefinancieringsstelsel en geen stappen te ondernemen tegen degenen die boycotten. Het OBASA heeft besloten 10 mei een stedelijke aktiedag te organiseren.
-4-80/12a 3@0PRIL DOET WATTIE WIL!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, foto, tekeningen
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 015/002.1.01
1: 30 April doet wattie wil! Op de Dam: 8000 petten en helmen. In de rest van de stad: einde aller verboden.
2: Mei 1945: de zojuist onttroonde moffen openen het vuur op de feestende menigte. 30 April 1980 opnieuw scherpschutters rond de Dam ...
-4-80/12b MEI 1945
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, foto
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) ISG SA / ISG stzmap Koninginnedag 1980 SA 015/002.1.01
Dito als achterkant van /12a.
-4-80/16a Grabberne vaek fra Byggeren!
(1) namens de Gezamelijke Amsterdamse Kraakgroepen: het Stedelijk Overleg voor Vreselijk Geheime Aktiviteiten.
(2) dubbelz., A4, off-set, blauwe inkt, voorkant: foto; achterkant: elite
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/002.1.05
Als voorbereiding op de komende ontruimingen en 'festiviteiten' heeft het kommitee 'krakers eruit' een gemengd trainingskamp georganiseerd in Gelderland 8-13 april jl. De eerste avond werd eenieder vertrouwd gemaakt met de beginselen van het barrikaderen. Er stonden zware conditietrainingen op het programma. De krakers werd ingeprent dat het een erezaak was te strijden tegen God en ons Vorstenhuis.
-4-80/16b
(1) namens de Gezamelijke Amsterdamse Kraakgroepen: het Stedelijk Overleg voor Vreselijk Geheime Aktiviteiten.
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, foto
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 103/001.1.04
Dito als voorkant van /16a.
-4-80/21 Informatie-stencil over de aktie woensdag 16 april.
(1) theo
(2) A4, Delegate
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA /
(5) Wrs.tijdens deze rechtszitting probeerde Theo v.d.Giessen de tafel van de rechter los te zagen van die van de Officier van Justitie
16 April moet ik voorkomen voor het kraken van Marnixstraat 103 (februari 1979). Het aanpakken van zo'n kleine aktie is vrij ongewoon. Het zal niet de eerste keer zijn dat ze proberen woningzoekenden (krakers) te criminaliseren. Mijn voorstel aan het stedelijk overleg was hiervan een aanklacht tegen de Wetgeving en criminalisering te maken. Het voorstel vond bijval. Neem allerlei dingen mee.
-4-80/23 AMSTERDAMMERS PROCLAMATIE GHETTO
(1) Drukkerij ter totale verspreiding
(2) folio, el.stencil, blauwe, gele en rode inkt, tekening
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / ISG stzmap Koninginnedag 1980 SA 015/002.1.01
(5) Facs.in Posthuma de Boer
Overdruk van gemeentebrief aan bewoners van de binnenstad, waarin de afsluiting van een deel van de binnenstad aangekondigd wordt op Kroningsdag. Toegang alleen met een pasje.
Nooit! Mensen die in het gebied wonen, maar dat niet aan kunnen tonen, hebben pasjes nodig. Alleen via vastgestelde routes mogen wij er uit. Onder geleide wel te verstaan. Is het soms nog steeds oorlog, meneer Polak? Wij wensen U dan ook toe dat Uw helikopter door één van Uw 10.000 sluipschutters wordt neergehaald.
-4-80/24 30 APRIL AKTIEDAG! ... De schandalige en onbeschofte praktijken van de overheid ...
(1) anoniem
(2) folio, oranje papier, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-alg Wonen-kra
(4) SA / SA 015/002.1.01
(5) Pamflet uitgegeven in Amsterdam? Zie ook GA Aff 7392 (A/005638)
Al tientallen jaren wordt er door de politiek verantwoordelijken gekozen voor prestige objecten: Metro, Stadhuis, Opera en nu dan weer die kroning. Alleen grote ondernemingen verdienen aan dit soort zaken. Dit schreeuwt om aktie (en nu niet ludiek). Laat deze belachelijke miljoenendans niet ongestoord doorgaan. Kom naar Amsterdam maar denk eraan: helm hoofdzaak!
Miljoenen guldens worden verspild aan zaken waar de bevolking geen flikker aan heeft. De kroning is een elitaire poppenkast waartegen we fel moeten ageren. Zolang wij uit onze huizen worden geslagen alsof wij de veroorzakers zijn van de woningnood, zolang het militaire apparaat versterkt wordt zonder dat men iets doet aan de sociale en ekonomiese ongelijkheid, zolang wij opgezadeld worden met levensgevaarlijke kernenergiecentrales, zal het verzet groeien. Wij nemen zelf beslissingen berustend op idealen van een vrijheidslievende samenleving vanuit socialistiese strukturen.
-4-80/25 ONTRUIMING? VERGEET DAT MAAR!!
(1) (het spreekuur) (uitgegeven door Kraakgroep Rivierenbuurt, fp)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, o.a.12" Courier, tekening
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.2.01
In januari heeft een frans gezin met zes kinderen Churchilllaan 137 gekraakt. De woning stond een jaar leeg en was bestemd voor horizontale verkoop. Makelaar is Jacobus Recourt, eigenaar A.A.Smit de volgevreten direkteur van een restaurantketen van diezelfde naam. Hij wordt vertegenwoordigd door de zeer sluwe mr.Vos. Het GDH vindt dat de woning in de vrije sektor zit. De bewoners vonden een dagvaarding in de bus. De sluwe vos verklaarde dat men zich geen zorgen hoefde te maken omdat de naam niet klopte. Er was bij verstek veroordeeld. Het advokatenkollektief Staatsliedenbuurt heeft alles in werking gezet om uitstel te vragen. Alles stuitte op pure onwil. De woning moet leeg totdat er een koper komt die zo gek is om zijn hele leven aan een hypotheek vast te zitten. Voor het gezin is geen andere woonruimte. Ze willen en kunnen er niet uit! Dus kom op 17 april om deze schandalige ontruiming tegen te gaan.
-4-80/26 AKTIE bijeenkomst er staan weer AKTIES voor de deur WANT TENSLOTTE IS APRIL AKTIEMAAND
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, el.stencil, logo/tek., tekening
(3) Ams-W-Staa Milieu Wonen-kra
(4) SA / SA 015/002.1.01
(5) Origineel op SA (map 002/005.2.01)
Aktiebijeenkomst 14 april, Nassaukade 12. Er staan weer akties voor de deur, want tenslotte is april aktiemaand. Onderwerpen: toelichting van de aktie bij het G.D.H., hoe we een aktie kunnen voorbereiden zonder dat het uitlekt en dat toch iedereen weet waar hij/zij aan toe is en bespreking van nieuwe akties.
-4-80/27 30 APRIL DOET WAT JIJ WIL!!
(1) woongroep staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: tekeningen; achterkant: cubic pica
(3) Ams-alg Wonen-kra
(4) SA / SA 015/002.1.01
1: 30 April doet wat jij wil! Kom dus naar de vergadering op 28 april.
2: Op de dertigste en daarvoor wordt gekraakt. We maken van de dertigste een feest door zoveel mogelijk woningzoekenden onder dak te brengen. In het sarfatipark een 'kraakfestijn'. Er zijn allerlei ludieke akties gepland in de stad om de aandacht te vestigen op de tegenstelling prestige objekten en woningnood. Maak de gevels op de dertigste een schreeuwend protest, maak spandoeken. Er wordt een film gemaakt.
-4-80/28 KRAKERS BYEENKOMST VRIJDAG 25 april
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, el.stencil, foto's
(3) Ams-alg Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 015/002.1.01
25 April kraakactie, verzamelen v.Hogendorpstraat 45hs.
25 April Paradiso krakersmanifestatie met groepen en film Een Vondelbrug te ver.
26 April aktiebijeenkomst (30 april voorbereiding), v.Hogendorpstraat.
28 April grote krakers bijeenkomst, onderwerp 30 april, Nassaukade 12.
-4-80/30 landelijk KRAAK BULLETIN ... nr 4 apr 1980 KRAAK LUXE DA'S MODE
(1) Landelijk Overleg Kraakgroepen (LOK)
(2) 1v 4p, A4, off-set, groene inkt, o.a.10" Courier, elite, tekeningen
(3) Wonen-kra(4) SA / SA 044/001.2.02
(6) Landelijk kraakbulletin 4
De tijden veranderen. De laatste verandering binnen de krakerswereld is dat de woningzoekenden meer oog beginnen te krijgen voor het kraken op stand. Huizen voor de rijke mensen zijn er genoeg. Iemand die boven de twee ton kan betalen kent geen woningnood. Blijkbaar zit er weinig groei in dit deel van de bevolking, want de dure koop wordt wel gebouwd maar blijft tijden leegstaan. Dat smeekt om aktie. Amsterdam heeft het initiatief genomen. 52 Luxe appartementen in een keer, dat zet zoden aan de dijk. De groep uit de van Beuningenstraat ging eerst uit de panden om de sociale woningbouw niet tegen te houden. Dan duidelijk maken dat juist de gemeente de sociale woningbouw tegenhoudt en veel te duur bouwt. En dan 52 luxe appartementen gekraakt. Daar schijten de beleggers van in hun broek. Op dezelfde dag heeft ook Groningen dure koopwoningen gekraakt. Er zijn nu ook al berichten uit Hengelo, Tilburg, Deventer en Arnhem over soortgelijke akties. Dat gaat dus goed. Op dit moment wanneer de koopmarkt is ingestort kan de kraak-markt in deze sektor alleen maar beter worden.
Verhandeling over geweld en soorten van geweld. Het strukturele geweld van de heersende klasse en het tegengeweld van de onderdrukte klasse wat daarvan een gevolg is, is niet gelijk te stellen met het andere geweld. Bevrijdingsgeweld is niet alleen geoorloofd, het is noodzakelijk. Citaten van Trotsky en Lenin. Wanneer we slaag krijgen, slaan we terug.
Op de LOK vergadering van 29 maart is een landelijke persgroep ingesteld. Dit omdat Amsterdam overspoeld wordt met pers en er de laatste tijd veel foute berichten over kraken verschijnen.
-4-80/31 Stadsvernieuwing Staatsliedenbuurt.......
(1) Stichting "Leefbaarheid Stad" en "Behoud groene ruimte met levende have"
(2) 2v 3p, A4, el.stencil, vel 1: tekening, kaartje; vel 2: dubbelz., kringlooppapier, logo's
(3) Ams-W-Staa Vervoer Wonen
(4) UB / UB 191.1
1: Een brede weg hakken door de stad. Bedrijfsbebouwing aan de Haarlemmerweg en op de Nassaukade. Besodemieter bij het leven. Mensen zullen er weer te laat achter komen, net zoals in de Kinkerbuurt. Met geluidshinderwet weer een Weesperstraat erbij. Het is godgeklaagd. Vandaar op dit tijdstip dit stadsvernieuwingsplan. Met kaartje van Staatsliedenbuurt met ingetekende plannen en kommentaar.
2-3: Adres aan de Raad over de Schofterige Stadsvernieuwing in de Staatsliedenbuurt i.v.m.aflopen Voorbereidingsbesluit. Stadsvernieuwingsplannen verkeren in een vergevorderd stadium. Er komt bedrijfsbebouwing aan de Haarlemmerweg en op de Nassaukade. Wie de Hemspoorplannen kent weet dat Amsterdam hier de autoweg wenst te hebben met de uitgaande wegen. De erfpachtstermijn van de woningen is afgelopen. De gemeente kan de woningen goedkoop in haar bezit krijgen. Het bouwplan van Gerard Bakker in de Tweede Nassaustraat is om deze reden dan ook een leugen. De straat moet 23 m breed worden om al het verkeer te verwerken. De hulp voor kleine winkeliers bestaat uit hen brodeloos maken, het onleefbaar maken van de buurt. Op de plaats van Jan van Beuningen zal geen sociale woningbouw komen. Onvoorstelbaar dat dat stelletje imbecielen onze gehele stad wil platgooien voor de metro en autosnelwegen. De Middelveldse Akerpolder moet bebouwd worden. De tuinders worden weer afgescheept met een habbekrats.
-4-80/33 BRAAKFESTYN SARPHATIEPARK AMSTERDAM
(1) De organisatoren van het Braakfestijn
(2) 2v 2p, A4, el.stencil, elite
Ams-alg Diversen Wonen-kra
(4) SA / SA 015/002.1.01
(5) Zie ook GA Aff 7411 (A/003491) en 8141 (A/004758)
Op 30 april wordt het Sarphatiepark gekraakt om er een Braakfestyn te houden. De krakers kotsen van de poppekast op de Dam, het door Wiegel verplichte feest temidden van woonellende en sociale wantoestanden. De krakers vinden het een schandaal dat in een tijd van bezuinigingen voor zo'n formaliteit als de kroning zoveel geld over de Dam wordt gesmeten! De problemen worden met deze schijnvertoning verdoezeld. De gemeente voert niets uit tegen spekulatie en korruptie. Na deze bijdrage maakt de gemeente zich belachelijk als ze beweert dat er geen geld zou zijn om leegstaande gebouwen te vorderen. Ze wil gewoon niet. De gemeente was al te snel bereid om voor dit festijn subsidie te verlenen. Kennelijk denkt ze hiermee de krakers van de straat te kunnen houden. De bezoekers worden op de hoogte gehouden van de geplande kraakacties. De motieven voor dit feest zijn dezelfde als die bij andere kraakacties, maar er is een bijzondere vorm aan gegeven. Dit is gedaan om een brug te slaan tussen onze acties en de meningsvorming bij de bevolking. Deze meningsvorming wordt vaak bepaald door de uiterlijke waarneming, terwijl de verbinding naar de inhoudelijke achtergronden nauwelijks wordt gelegd. Wat gaat er gebeuren? Theatervoorstellingen en satire, muziek, films als 'Een Vondelbrug te ver', voor de kinderen clowns en een poppekast. Verrassende ontwikkelingen, zoals u ze wel kent van krakers, zullen zeker niet uitblijven.
-4-80/36 waren de jaren '70 tam?
(1) tam-tam
(2) 1v 4p, 21,5x30,5cm, off-set, zwarte en rode inkt, p.2 en 3: te gebruiken als affiche, tekeningen
(3) Ams-O-IB Milieu Wonen
(4) SA / SA 029/002.1.03
(5) Zie ook GA Aff 5135 (A/002330)
Sluit u aan bij de aksiegroep tam-tam om druk uit te oefenen op iedereen die onze buurt verpest. Kom 3 april op de Bankastraat 20. Heeft u ook het gevoel dat beslissingen over onze hoofden genomen worden door ambtenaren die alleen formules en onduidelijke termen uitkramen? Bent u 't ook zat dat Bouw- en Woningtoezicht [de verhuurder] niet aanpakt als hij niets doet aan achterstallig onderhouw, zodat u jarenlang in een krot woont? De huren steeds stijgen? Nieuwbouwwoningen niet te betalen en nu al slecht zijn? Grote delen van de buurt niet meer schoongemaakt worden? We voortdurend tegen elkaar uitgespeeld worden? De indiese buurt moet leefbaar en betaalbaar blijven en worden! De indiese buurt vecht terug.
-4-80/37 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR.25 ... COMITE ORGANISEERT DEBAT
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) 1v 4p, 22,9x31cm, off-set, foto, tekening van Willemen
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskté Huurverlaging Bijlme
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 25
Debat 26 april Ganzenhoef. Voorzitter Federatie van Woningcorporaties uitgenodigd. Met Cor van Dijk (oud voorzitter comité), Bert Sterk (Soc.Raadsman), mensen van het Kernteam bejaardenbeleid, Bouwkundig Adviesburo voor Buurtbewoners en het comité Kattenburg. Diskussie, perskonferentie en informatie stands.
Het bewonerscomité deed het verzoek aan de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties om onze aktie te ondersteunen. Door uitspraken te doen over de woon- en huurpolitiek, binnen de Federatie pleiten voor het achterwege laten van aanmaningen aan deelnemers van de aktie en konkrete voorstellen die leiden tot huurverlaging. In een Open Brief gaat de Federatie niet op onze argumenten in. De Federatie heeft kennelijk een andere bedoeling: verdeeldheid zaaien om de aktie te breken. Oproep aan bewoners, woningbouwverenigingen en politieke partijen om te debatteren over alle facetten van de woonkostenproblematiek. Stort ook 1 mei fl. 75 op de notaris-rekening.
Om de woonkosten te beheersen doet de Federatie het voorstel flats te isoleren, uitschakelen verwarming in de zomer en het verbouwen van de flats naar Amerikaans model. Wij vinden dat energiebesparing niet op kosten van bewoners mag gebeuren. De veroorzakers van de woonkostenontwikkeling worden ontzien. Afschaffing van het luxe BTW-tarief voor sociale woningbouw en voor verwarming is een al jaren door ons gevoerde eis. De huurstrijd in de Bijlmer dateert van 1973. Onze eisen: huurbevriezing, uitbreiding subsidieregelingen, afschaffing luxe BTW-tarief en isolatie. Wij treden op voor een verlaging van de woonkosten met fl. 75. Om tot het uiterste te gaan is besloten een weerstandskas te vormen.
2-4-80/1a ALLE AMSTERDAMSE MENSEN GEKRAAKT: LUXE APPARTEMENTEN
(1) Namens de bewoners en de gezamenlijke amsterdamse kraakgroepen
(2) A4, off-set, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.2.01
(5) Druk: Roodmerk. Zie -3-80/19
Vandaag hebben de kraakgroepen 52 luxe-appartementen aan de Prins Hendrikkade gekraakt, op initiatief van de ex-bewoners van de gekraakte panden in de Van Beuningenstraat. De krakers van de Van Beuningenstraat en de buurtbewoners stelden vier eisen aan de gemeente: goede en betaalbare sociale woningbouw, direkt na de sloop bouwen, aandacht voor een- en tweepersoons huishoudens en herhuisvesting voor de krakers. De gemeente is op geen van deze eisen ingegaan. Zij beschuldigde de krakers ervan de nieuwbouw te vertragen. Op deze wijze probeerde de gemeente buurtbewoners tegen krakers uit te spelen. De krakers zijn vóór de officiële sloopdatum vertrokken. Sociale woningbouw kunnen we in de Van Beuningenstraat voor de eerste tijd wel vergeten. De gemeente kiest bewust voor geldverslindende prestige-objekten. We pikken het niet meer dat er duizenden onbetaalbare luxe-appartementen gebouwd worden en leeg blijven staan, terwijl er 54.000 woningzoekenden zijn geregistreerd. Sluit je bij ons aan en pak die woning!
2-4-80/1b
(1) Namens de bewoners en de gezamenlijke amsterdamse kraakgroepen
(2) folio, off-set, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA SA /
Dito als /1a.
3-4-80/1 ALLE AMSTERDAMSE MENSEN HIER ZIJN WE WEER
(1) Gezamenlijke Kraakgroepen.
(2) A4, kringlooppapier, off-set, o.a.10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.2.01
Gisteren zijn er 47 luxe appartementen gekraakt door woningzoekenden die bij de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting ook niet aan de bak komen. De gemeente denkt de woningnood te kunnen oplossen met wachtlijsten. Luxe appartementen staan op de plaats waar goedkope en goede woningen gestaan hebben en waar woningen voor U gebouwd hadden kunnen worden. 90% Van de luxe appartementen staat leeg. Woningnood bestaat alleen als je geen poen hebt. Omdat de gemeente kiest voor ondernemingen die snel geld willen verdienen, worden er meer luxe appartementen gebouwd dan woningwetwoningen. G.D.H.werkt zelfs niet als distributie systeem. Buiten dat ze niets doen aan de 7000 lege woningen per jaar die niet gemeld worden door de eigenaar, worden slechts 1500 woningen per jaar toegewezen. G.D.H.verhult het gemeente wanbeleid. Zij hebben een dienst ontruimingen die de ene woningzoekende voor de andere ontruimt. Wij kraken dit beleid. Wij komen in verzet na 35 jaar politieke onwil.
3-4-80/4 laatste waarschuwing 3 apr. Woensdag 2 april is de aktiemaand gestart.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 010/001.1.01
(5) Meegeniet in Kraakkrant Indische Buurt (3-80). Voor Herengracht 96 zie ook De Kraakgeneratie p.128 e.v.
(6) Laatste Waarschuwing
2 April is de aktiemaand gestart. 47 Woningzoekenden vonden onderdak in luxe kraakappartementen aan de Prins Hendrikkade. Menige kraker zal zich afvragen waarom hij/zij nog in een slooppand zit. Het café ernaast was niet genegen aan krakers te schenken. Dezelfde nacht kwam via meneer de Pastoor (die waarschijnlijk de boodschap van een engel Gods doorgekregen had) een bommelding binnen. De politie is toen in de appartementen geweest. Maar er was geen bom, afgezien van rookbommen waarschijnlijk.
3 April was er een aktie bij de GDH. In de hal werd een kraakspreekuur ingericht. Onze afdeling "Contra Ontruimingen" probeerde de ontruimingsregisters te ontruimen. Daarop kwam de sterke arm ons ontruimen. Na van het terrein te zijn geveegd werd er een spontane demonstratie naar de Dam ingezet. Het aantal deelnemers groeide tot duizend mensen.
Van de Londense kraakunie ontvingen we een solidariteitsverklaring naar aanleiding van de Vondelstraat.
12 April is er in de Brandweerkazerne op de Prinsengracht een vrijmarkt. Dezelfde avond feest. Radio De Vrije Keyser is weer in de lucht.
Deze week gekraakt Herengracht 96 (de voormalige Hare Krishna tempel, eigenaar Frodo Investments op wiens eigendom beslag is gelegd door de Banque de Paris), Hoofdweg 197 1 en 2 hoog (eigenaar Verlinden Beheer. Een etage is vrijwillig verlaten als gevolg van vernieling en intimidatie. Voor de andere wordt een verbruikersvergoeding van meer dan fl. 400 betaald.) en Nieuwe Looierstraat 124.
Bij Gedeputeerde Staten diende 28 maart Gerard Bakker's beroep tegen de Gemeente inzake de woningonttrekking van de 4 resterende woningen. Bakker en gemeente gaan dus binnenkort weer met elkaar om de tafel zitten.
3-4-80/5 PERSVERKLARING VAN 3 april.
(1) Namens de gezanlijke Amsterdamse Kraakgroepen.
(2) A4, pica
(3) Ams-alg Wonen-kra
(4) SA /
(5) Meegeniet in Kraakkrant Indische Buurt (3-80)
Deze verklaring is door de gezamenlijke kraakgroepen ondertekend, zonder dat-ie in de buurten besproken is. Daarom wordt hij in ieder geval onder alle krakers verspreid. Volgt tekst van /6. Met ekskuses voor de typfouten.
3-4-80/6 persverklaring van de gezamenlijke Amsterdamse kraakgroepen 3 april '80
(1) namens de gezamenlijke amsterdamse kraakgroepen.
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.2.01
Na 35 jaar woningnood weet de gemeente niet anders op de protesten te reageren dan met een aanpassing van de urgentienormen. Tegelijkertijd blijft ze woningonttrekking en spekulatie tolereren. Het GDH dient alleen nog maar om de woningzoekenden onderling te verdelen. Vanmorgen hebben wij de hal van het GDH bezet. Wij wilden met de ambtenaren diskussiëren over het vuile werk dat ze moeten opknappen. Er zijn enkele dossiers van de afdeling ontruimingen meegenomen, omdat we niet aksepteren dat de ene woningzoekende wordt ontruimd voor de andere. De politie trad hard op. We zijn toen in demonstratie naar het stadhuis getrokken. De ME verhinderde dit. De overheid kiest steeds opnieuw voor prestige-objekten. Deze overheid die beweert dat er te weinig geld is voor sociale woningbouw maakt zich ongeloofwaardig door aan de vrbouwing van paleis Huis Ten Bosch 81 miljoen uit te geven teneinde 5 personen te huisvesten die men bepaald niet stadsvernieuwingsurgent of sociaal-medies urgent kan noemen. De woningzoekenden hebben noch van het GDH noch van het kollege iets te verwachten.
9-4-80/1 TRIXXX WEES WIJZER
(1) anoniem
(2) A4, oranje, groen of geel papier, el.stencil, zwarte of rode inkt
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / GA A/005502 ISG stzmap Koninginnedag 1980 SA 015/002.1.01
(5) Facs.in Posthuma de Boer. Ook opgenomen als GA Aff 7398
Trixxx wees wijzer, er is al 'n Groote Keyser
Inlichtingen postbus 51 Den Haag.
9-4-80/2 Leefbaarheid Amsterdam ... BESTE VRIENDEN, Wij staan hier bijeen ...
(1) Leefbaarheid Amsterdam
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, 12" Courier en Light Italic, tekeningen
(3) Ams-W-Kin Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
Wij staan hier bijeen op de stoep van het stadhuis, maar het is volkomen zinloos. Wij hebben dit vele malen aan den lijve ondervonden. Zij wensen niets aan de woningnood te doen. Zij hebben namelijk heel andere belangen: metro en het stadhuis. Vele duizenden goede woningen staan op de nominatie om afgebroken te worden. Het kapitaal van de arbeider. Voor het verkeer. Om plaats te maken voor kantoren en parkeergarages. Gezellige winkelstraten gaan ze met de grond gelijk maken. Geen draagvlak meer voor de kleine winkel. De Spaarndammerbuurt zal gehalveerd worden. Aan de noordzijde wil ze de boel platgooien voor de IJboulevard, aan de zuidzijde extra spoorrailsen erbij. In de Kinkerbuurt is een globaal bestemmingsplan gemaakt zonder inspraakprocedure: de Kinkerstraat is 2 x 6 m.verbreed.
11-4-80/1 AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT BEWONERSCOMMISSIE K- EN L-blokken OPROEP
(1) Aktiekomitee Zeeheldenbuurt
Bewonerscommissie K- en L-blokken
(2) dubbelz., A4, elite, voorkant: st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
1: 15 April demonstratieve vergadering in het gebouw van de Zuiderspeeltuin tegen het uitstel bij de renovatie van de K- en L-blokken.
2: Bij de renovatie van de H- en I-blokken rolden Woningstichting Labor, de Gemeente en de aannemer vechtend over straat over het geld. Bewoners kampeerden twee jaar op de wisselwoning. Een herhaling is op komst. De verpaupering neemt toe. De boosdoener is het Ministerie dat nog steeds geen definitief antwoord op de plannen gegeven heeft.
11-4-80/2 Beste buurtbewoonsters/bewoners Voor de tweede maal is vandaag Marnixstraat 380 gekraakt!
(1) (een groep mensen die al lange tijd zoeken naar woonruimte) (uitgegeven door bewoners Marnixstraat 380, fp)
(2) A4, pica
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
(5) Zie -11-79/24
Voor de tweede maal is vandaag Marnixstraat 380 gekraakt! In november '79 gebeurde dit eerder en zijn de krakers er uitgezet door knokploeg en de politie. Na een half jaar is eenmaal een sloopploeg geweest om nog meer te vernielen. Het pand heeft daarvoor zeer lange tijd leeg gestaan. Het pand is van binnen volledig gesloopt. Weer een spekulatieobjekt waarvan er te veel zijn! Wij zijn het pand ingegaan om het te bewonen. We kunnen rekenen op knokploegen, daarom zullen wij barrikaderen. Binnen gaan we hard bezig met het opknappen. Wij hopen op uw steun.
12-4-80/1 OBASA ... UITNODIGING dinsdag 15 april
(1) OBASA (Overleg Bundeling Akties Stadsvernieuwing A'dam)
(2) dubbelz., A4, geel papier, elite, voorkant: el.stencil
(3) Ams-alg Linkse bew Wonen
(4) UB GA ISG SA /
(5) Zie ook GA Aff 4960 (A/001099)
Aan de uitnodiging van 1 april voor een stedelijke aktiedag hebben 25 organisaties gehoor gegeven. De opzet van de stedelijke aktie is in de buurten aktiviteiten ontplooien en afsluiten met een centrale manifestatie. De tijd van hardere akties is aangebroken. Uitgegaan is van een slagvaardiger beleid van de gemeente en het verstrekken van voldoende middelen door het rijk. Het resultaat is: kraak de leegstand, spekulanten de stad uit, stop de opdrijving van de woonlasten, betaalbare nieuwbouw, afschaffing 2,5% regeling, geen knuppels maar troffels. Gekozen is voor 10 mei.
14-4-80/1 Amsterdammers Pas Op!
(1) F&S op de fles!
(2) A4, wit- of kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / GA A/005072 SA 014/001.1.01
(5) Ook opgenomen als GA Aff 5084. Facs.in Dossier F&S op de fles p.28, voor aktieverslag zie aldaar
Wilt u een verzekering afsluiten, doe dat dan niet bij de maatschappijen AMFAS, Zeven Provinciën, R.V.S.of de Eerste Hollandsche. Omdat het concern, waartoe deze maatschappijen behoren, leningen verstrekt aan de spekulanten Fagel & Van der Sluis. Die tientallen huizen leeg laten staan, de prijzen van woningen opjagen, die het onderhoud van hun huizenbezit al jaren verwaarlozen. Met het geld van uw verzekeringspremie! Heeft u klachten, bel het anti-Spekulatie nummer.
14-4-80/2 14 April De Laatste Waarschuwing
(1) anoniem (uitgegeven door de Gezamenlijke Kraakgroepen)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Nassaukade 142: voor herkraak zie 15-5-81/3
(6) Laatste Waarschuwing
Helikopters maken fotoos van het centrum en ze komen regelmatig terug. Vandaar dat elke ochtend het luchtafweergeschut weer weg is.
Gekraakt: Nassaukade 142 (eigenares Drillendonk, haar echtgenoot deed nogal wild, huis vier jaar leeg), Marnixstraat 380 (eigenaar van koeriersdienst Sprintteam, knokploeg, 8 jaar leeg), Churchilllaan 137 (kort geding waarbij de dagvaarding pas na de uitspraak bij hun bezorgd werd, ontruiming rond 17 april). Roodmerk is ook 's avonds open als kraakkafee voor de Nieuwmarkt. Singel 186 gaat gevorderd worden. De Luxe Prins Hendrikkadeappartementen: bewoners verdeeld. Het NRC gaat voor 3,7 miljoen door de gemeente aangekocht worden. Première van de film Een Vondelbrug te ver op 24 april in het Shaffy. 10 Mei op de Dam een algemene woonaktiedag.
15-4-80/1 BULLETIN VAN DE MARNIX- EN WESTERKADE BLOKKEN.
(1) De Bewoners van de Marnix- en Westerkade blokken.
(2) A4, blauwe inkt, pica
(3) Alt.lev-dr Ams-C-Jord Wonen
(4) UB GA ISG /
Raadsleden en Wethouder, wellicht vindt U dat wij Uw vergadering verstoren! Al bijna 5 jaar proberen wij onze straatdeuren voor 280 woningen afsluitbaar te krijgen. We hebben daarbij steeds de regels van goed fatsoen in acht genomen. 'Helaas' zeggen we nu! Wij willen veilig wonen! Het enige dat dit mogelijk kan maken is een gemeentelijke garantie voor de investering. Onder dakloze heroïnegebruikers is nu bekend geworden dat onze portieken toegankelijk zijn. Onze trappen en zolders worden als spuitinrichting gebruikt. Het is brandgevaarlijk. Drugopvang moet, maar niet door ons! Er wordt op gerekend dat als we maar bang genoeg worden, we akkoord zullen gaan met een woningverbetering die voor ons onverteerbaar is. Nu eerst de poorten dicht, dan praten we wel verder!
15-4-80/2 Over de renovatie in de Hasebroekstraat, ...
(1) Namens de bewonerskommissie (1 naam)
(2) 3v 3p, A4, fotokopie
(3) Ams-W-Kin Wonen Wonen-hv
(4) FP /
(5) Tekst: Hans van Heijningen
Ofwel hoe een 'sociale' woningbouwvereniging, een 'links' gemeentebestuur en een rechtse regering de bewoners de das om doen. Dit is het tiende jaar dat er met de bewoners van het AWV-komplex van de Hasebroekstraat gepraat wordt over het renoveren van de woningen. 29 April komt de AWV opnieuw met de bewoners praten. Wij hebben de problemen nog eens op een rijtje gezet en organiseren een voorvergadering op 22 april, kom en beslis mee!
De bewoners hebben februari '79 ingestemd met de renovatieplannen. Een van de afspraken was dat de huren na renovatie gemiddeld kaal fl. 190 in de maand worden. Als de huur meer dan 10% hoger uit zou vallen dan zouden de bewoners het recht hebben de renovatie alsnog af te wijzen. Prima geregeld. De renovatiekosten bleken hoger uit te vallen. De AWV en de Gemeente zijn druk (bewoners, fp) aan het uitplaatsen terwijl de renovatie op losse schroeven staat. Op een brief aan de Gemeente (bewoners die weg willen moeten dat kunnen, behoud recht op verhuispremie en er moet iets gedaan worden aan de toekomstige huurproblemen) kregen wij geen antwoord. Herhuisvesting heeft de uitplaatsingen opgeschort. Daardoor raken de bewoners in twee kampen verdeeld. Wij eisen: recht om als stadsvernieuwingsurgenten te verhuizen, behoud recht op verhuispremie, open discussie over de huurproblemen.
Er is een etage gekraakt. Vanaf nu gaat er georganiseerd gekraakt worden. De krakers stellen zich solidair op ten opzichte van de bewoners. Zolang er niet begonnen wordt met een renovatieplan steunen wij de krakers.
16-4-80/1 HUURDERS EN WONINGZOEKENDEN, LAAT UW PROTEST HOREN ...
(1) Anti-speculatie-aktiecomité A'dam-West.
(2) dubbelz., 21,5x30,5cm, off-set
(3) Ams-West Ams-Zuid Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 014/001.1.01
Steun onze eisen: géén woning uit de distributie, stop horizontale verkoop, stop leegstand, speculanten de stad uit. Neem deel aan de manifestaties: 17 april buurthuis Chassé, 22 april Schinkelschool.
De woningnood neemt steeds schrijnender vormen aan. De nieuwbouw loopt terug. Jaarlijks worden duizenden woningen aan de distributie onttrokken. Voor tienduizenden Amsterdammers dreigt daarmee elk perspektief op een goede en betaalbare woning te verworden tot een onbereikbaar ideaal. Speculanten hebben vrij spel. Voor woekerprijzen worden panden per etage verhandeld. Normaal onderhoud nagelaten. De leegmeldingsplicht wordt ontdoken. Waanzinnig hoge sleutelgelden geeist. Onder het mom van renovaties blijven woningen leegstaan om tegen woekerhuren van de hand te gaan. Wij eisen dat er haast gemaakt wordt met doeltreffende maatregelen.
16-4-80/2 kraken gaat door! SINGEL l86 van Speculatie door Kraken tot Vorderen!
(1) anoniem
(2) 2v 3p, A4, off-set, 10" Courier, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/001.3.01
De grote spekulatiegolf in Amsterdam begon in de late zestiger jaren. Engelse beleggers begonnen hun kapitaal in leegstaande huizen in het centrum te beleggen. De vraag naar huurwoningen was gestegen. Door sloop en leegstand was het aanbod verkleind en de horizontale splitsing maakte het aanbod nog smaller. Het gemeentebestuur nam geen maatregelen om aan de vraag naar kleine woningen te voldoen. De luxe appartementenbouw nam vanaf '76 een enorme vlucht. Op dit moment staan er 1000 leeg. De gemeente weigert nog steeds om te kiezen voor de woningzoekenden. Volgt het verhaal van Manfred Evers (zoon van de direkteur van de Grenswisselkantoren N.V.), monumentenspeculant (Singel 434-436, Beulingstraat 1-3, Keizersgracht 778, O.Z.Voorburgwal 237, Prinsengracht 399-403), eigenaar van Singel 186. Op 14 oktober '78 wordt Singel 186 gekraakt. De stuurgroep 1+2-persoonshuishoudens stelt een haalbaarheidsonderzoek in. Op 27 februari 1980 begint Evers een kort geding tegen krakers. Hij schakelde detektives in waardoor hij namen van krakers te pakken had gekregen. Er zijn voorlopige getuigenverhoren aangevraagd, de datum van het kort geding werd verplaatst naar 16 april. Het gemeentebestuur zag zich na de Groote Keyser en de Vondelstraat genoodzaakt nota's te produceren om de gemoederen rustig te houden. B&W hadden besloten 2 (twee!) gebouwen te gaan vorderen, waaronder Singel 186. Het moet maar eens afgelopen zijn met processen tegen krakers. Het kraken heeft de afgelopen jaren meer woningzoekenden onderdak gebracht dan de gemeente!
16-4-80/3 VERKLARING Vandaag zal in naam van de Rechtsorde ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.2.01
Vandaag zal weer een schijnproces gevoerd worden. De aanleiding is een kraakaktie die een jaar geleden plaatsvond op de Marnixstraat 103''. Mensen die dakloos waren werden er door de politie uitgeslingerd. Een kraker die hielp werd mishandeld en gearresteerd. Naarmate je meer je recht opeist wordt het duidelijk voor wie die wetten gemaakt zijn. De rol van de rechterlijke macht wordt bevestigd door figuren als rechter Nomes met een politiek crimineel verleden: Maagdenhuis, Nieuwmarktprocessen, Swissair proces. Deze Nomes, bekend om zijn lijfspreuk 'conform de eis', is mede verantwoordelijk voor vele misdaden tegen de bevolking. Ook Rechtercommissaris van Os-Lang en Hoofdofficier van Justitie Messchaert zijn bekende namen wat de criminalisering van mensen die hun recht opeisen betreft. Dit alles onder het mom van de Rechtsorde. Wij kunnen concluderen dat deze rechtsorde de onze niet is. Daarom zal deze zitting geen veroordeling van het kraken worden, maar een tribunaal van krakers en woningzoekenden, waarbij de wetgeving, de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie aangeklaagd worden en veroordeeld!
18-4-80/1 ANTI-SPEKULATIE AKTIE AMSTERDAM BUURTBEWONERS
(1) Het Huurcomité
Het Anti-Spek.-Komitee
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 014/001.1.01
In de week van 12-19 april wordt een aktieweek gehouden tegen de spekulatie met woningen. Bijzondere aandacht krijgen het spekulantenduo Fagel & Van der Sluis. Bij de gemeente zijn 55.000 geregistreerde woningzoekenden. 5% Van de woningen in onze buurt staan leeg: dat zijn meer dan 200 woningen! Deze leegstand wordt veroorzaakt doordat spekulanten huurwoningen onttrekken aan de distributie. Dat doen ze door horizontale verkoop en door verkrotting die tot sloop leidt (het gat van Groenen aan het Frederik Hendrik Plantsoen). De grond schijnt voor deze $pekulanten meer waard te zijn dan de bewoners! Stuur briefkaarten naar de Tweede Kamer, meldt lang leegstaande woningen. Verder staat er op de zaterdagen een kraampje op het Hugo de Grootplein.
18-4-80/2 BUURT - EN PERSBERICHT VANDAAG, VRIJDAG 18 APRIL IS DE KONINGSLAAN 50 GEKRAAKT.
(1) De Bewoners. (van Koningslaan 50, fp)
(2) A4, o.a. st.pen, tekening
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.3.02
(5) Bewoners wrs.afkomstig uit slooppanden Van Beuningenstraat
Vandaag is de Koningslaan 50 gekraakt. Wij zijn een groep krakers uit een blok slooppanden dat moet wijken voor nieuwbouw. Het pand staat 2 jaar leeg en is eigendom van mevr.Donk-Drilling die 10 huizen in haar bezit heeft, waarvan 3 gekraakt. Ze laat de meeste panden leegstaan voor speculatieve doeleinden. Dit pikken wij niet.
19-4-80/3 Algemene geschiedenis AMRO-panden, ...
(1) amro-panden/grote gaper
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, voorkant: el.stencil, elite, tekening; achterkant: cubic elite. Pamflet ook bekend op rose en blauw-groen papier
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.1.02
Geschiedenis van de panden hoek Overtoom 89-91/1e Constantijn Huygensstraat 102-110. De AMRO-bank is van plan deze huizen, die in prima staat zijn maar wel een likje verf kunnen gebruiken, af te breken en er kantoorruimte voor in de plaats te zetten. De panden worden een jaar door ons bewoond. Van de zeven panden zijn er drie gekraakt. De AMRO bank had getracht ze zo onbewoonbaar mogelijk te maken. De panden stonden tussen de 5 en 1 jaar leeg. Hoe is zoiets mogelijk in een tijd van woningnood. Uiteindelijk is een afspraak met de AMRO bank gemaakt dat we kunnen blijven wonen totdat ze worden afgebroken. Als alles volgens de plannen van de AMRO bank loopt, zullen de bewoners er in augustus uitgezet worden. Eind april loopt het voorbereidingsbesluit af. De gemeente moet dan alle ingediende bouwplannen behandelen. En wat dan? Weer eens 40 woningzoekenden er bij.
19-4-80/4 aan alle mensen die wonen tussen de Overtoom en het Vondelpark
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, geel papier, el.stencil, elite
(3) Ams-West Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.1.01
Op 27 april loopt een voorbereidingsbesluit af over de strook tussen de Overtoom en het Vondelpark. Als de gemeente niet voor die datum met een bestemmingsplan aankomt, kunnen spekulanten naar willekeur hun gang gaan met kopen en slopen en neerzetten wat ze willen. De gemeente wil een bestemmingsplan versnellen door het plan globaal te houden en door inspraak op alle niveaus tegelijkertijd te laten plaatsvinden. Daarom 19 april aktiedag in het gebouw van het Leger des Heils aan de Overtoom.
Er is een tentoonstelling, films over speculatie, wonen, politie, koppelbazen in de bouw en verkeer, forumdiskussie tussen politici en bewoners en muziek. Overtoom: 2e Wibautstraat? Luxe hotels, appartementen, parkeergarages, kantoorkolossen of betaalbare woningen?
19-4-80/5 ARM-slag een korte geschiedenis
(1) (buurtgroep ARM-slag)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-West Wonen
(4) UB GA ISG /
Geschiedenis van de buurtgroep ARM-slag en haar aktiviteiten. Voortgekomen uit een buurt-vergadering over de plannen die het Centraal Financierings Instituut uit Den Haag met het voormalige A.R.M. terrein aan Overtoom/Schoolstraat heeft. Het wilde 42 woningen slopen en nieuwbouw verzorgen van een kantoorkolos, parkeerkelder, winkels en 101 dure koopflats. Omdat bij de afloop van het voorbereidingsbesluit op 27 april het C.F.I.goedkeuring van z'n bouwplannen kon eisen en de beloften van de gemeente om voor het terrein een bestemmingsplannetje te maken niet waargemaakt konden worden, was er nog maar weinig tijd. De groep richtte zich op de herhuisvestingsproblematiek en de bestemmingsplanbeloften. Half maart zijn we begonnen met het zelf maken van een bestemmingsplan en een alternatief bouwplan. Door een goed lopende buurtaktie en het snel en goed hierop aansluiten van de Gemeente is er op het laatste moment een bestemmingsplannetje en zijn er nu mogelijkheden tot het realiseren van 220 betaalbare woningen.
22-4-80/1 Gevaar op de trouwdag van Beatrix en Claus.
(1) anoniem (Herdrukt door Uitgeverij Nostalgia)
(2) A4, stencil en el.stencil, Elite, tekening van Willem
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 015/002.1.01
(5) ISBN 90 899999 7 0. Ook bekend in gefotokopieërde vorm op rose papier. Deze editie niet afkomstig van oorspronkelijke uitgever
Zelfde tekst als 26-11-65/1.Tekening eerder verschenen op de 22-1-66/1.
23-4-80/1 GEKRAAKT:Dapperbuurt, ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekening
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Ook verspreid met aangeniete aankondiging voor kraakfeest op 25 april in Paradiso met de film Een Vondelbrug te ver. Bijdrage Grachtenpot fl. 300 (bron: kasboek Grachtengordel, SA map 032/002.3.01)
(6) Laatste Waarschuwing
Gekraakt: 1e van Swinden/Dapperstraat (eigenaren Fagel & v.d.Sluis), 1e Helmersstraat 87 (eigenaar HOBA B.V., bekend door knokploegenwerk), Reguliersgracht 12, Koningslaan 50 (eigenaresse mevr.Drillen-Donk, ja die), Prins Hendrikkade 169 (knokploeg, het alarm werkte goed), Amersfoort (ontruimd door M.E.).
3 Jongens uit Deventer die als solidariteitsaktie met de Groote Keyser een rookbom gooiden in een gebouw van de Technische Unie moeten 2 mei voorkomen voor openbare geweldpleging en brandstichting.
De Telegraaf heeft de politie getipt dat er verfbommen in het NRC zouden liggen. Geen krant is te vertrouwen, alleen op de Laatste Waarschuwing kun je bouwen! Er gaan geruchten dat er knokploegen gevormd worden die op 30 april kraakpanden moeten ontruimen.
Wat lang ligt en stinkt kan spontaan gaan roken. Vooral die van een paar maanden geleden worden gevaarlijk en kunnen niet langer bewaard worden. Nou goed, één week dan nog.
Het NRCgebouw is nog steeds niet aangekocht! Er gebeuren rare dingen: de bewoners is gevraagd of er scherpschutters op het dak mochten. Dat hebben ze geweigerd. Er zit steeds iemand mee te luisteren als ze bellen. Plak en kalk met vlag en wimpel!
25-4-80/1 HET ZAL JE EIGEN PRINSJE ZIJN
(1) actie-comité "Verontruste Ouders" (niet door dit komité uitgegeven, fp)
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 015/002.1.01
(5) Oplage 250 ex. Voor dit pamflet is uitgegaan van de - -71/68, tekst veranderd en adres etc.weggelaten
Het zal je eigen prinsje zijn (met tekening van een vizier, gericht op een kind, fp). Steunt het actie-comité 'Verontruste Ouders'.
25-4-80/2 OPROEP AAN ALLE BUURT BEWONERS & PASSANTEN
(1) United Paper
(2) folio, el.stencil, blauwe en rode inkt, kaartje
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / GA A/005047 SA 015/002.1.01
(5) O.a.verspreid als bijlage bij Kraakkrant 39. Ook opgenomen als GA Aff 7404
Onze buurt wordt afgesloten en bezet door 10.000 man. Ausweis. Houdt je buurt open!!! Oranje ghetto '80.
25-4-80/3 DE KONING KOMT
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door een medewerker van de boekhandel Het Fort van Sjakoo)
(2) dubbelz., A4, off-set, Light Italic, voorkant: o.a.Courier; achterkant: tekeningen
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / ISG stzmap Koninginnedag 1980 SA 015/002.1.01
(5) Een gedeelte van het pamflet is een herdruk van de -3-79/21. Zie ook GA Aff 7413 (A/003478)
Tekst van het artikel De Koning Komt, zoals dat op 24 april 1886 in het blad Recht Voor Allen verscheen. Op grond hiervan werd Ferdinand Domela Nieuwenhuis veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf. Het artikel is vrij onschuldig en het is meer gericht tegen oranjegezinde persmuskieten dan dat het een bespotting van het koningschap is. Hieronder een greep uit wat zoal als majesteitsschennend wordt beschouwd: omslag van De Vrije Socialist 1979 (prins Bernhard met RAF-teken en de tekst DAF), tekening van koningin Juliana als prostituée met het prijskaartje fl. 5.200.000 (1966). 30 April grote demonstratie tegen de monarchie bij het standbeeld van Domela, Haarlemmerplein.
25-4-80/6 Alle Amsterdamse mensen Herengracht 50 is weer bewoond.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Herengracht 50)
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.5.03
Herengracht 50 is weer bewoond. Het bestaat uit 4 etages luxe appartementen, die sinds 1976 leeg staan. Het pand is van het OGEM-concern. Het is ontoelaatbaar dat er zoveel huizen leegstaan. Kraken is een noodzaak, wonen is een recht!
26-4-80/5 10 MEI WOONWOEDEDAG Amsterdammers, In Amsterdam is ...
(1) (Een groot aantal amsterdamse aktiegroepen)
(2) 21,7x30,2cm, off-set
(3) Ams-alg Linkse bew Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 012/004.1.01
(5) Zie -5-80/6, 9-5-80/6 en 10-5-80/2 t.m./4, /14, /16 en /18. Zie ook GA Aff 5203 (A/005074)
In Amsterdam is zich een ramp aan het voltrekken. Een ramp die woningnood en woonellende heet. Buurten verpauperen, wonen is onbetaalbaar geworden, nieuwbouw en renovatie liggen op hun kont, politie wordt ingezet tegen woningzoekenden, de woningdistributie werkt niet meer en de leegstand neemt toe. De spekulanten spekken hun zakken over de ruggen van de gewone mensen. De Gemeente heeft nagelaten op te treden tegen speculanten en malafide huiseigenaren. Het slot is dat de huisvestingsproblemen steeds vaker met een waanzinnig politievertoon te lijf worden gegaan. De regeringen voerden een beleid dat de woonellende alleen maar versterkt: afbreken van subsidies voor woningbouw, verhogen gasprijzen, het uitblijven van wetgeving tegen leegstand en speculatie, invoeren van de 2½%-regeling en het stimuleren van de bouw van dure koopwoningen. Van Agt/Wiegel voerden ook dit jaar nieuwe bezuinigingen door. Niet eerder waren er zoveel mensen in onze stad op de been voor een beter volkshuisvestingsbeleid. Een groot aantal aktiegroepen voert op 10 mei aktie. Tegen een huisvestingsbeleid dat niet erkent dat wonen één van de belangrijkste mensenrechten is. Voor een huisvestingsbeleid dat kiest voor bewoners en woningzoekenden. 'Kraak' de leegstand, speculanten de stad uit, meer geld voor betaalbare nieuwbouw, stop de opdrijving van de woonlasten, weg met de 2,5%-regeling en geen knuppels maar troffels. 10 Mei is een samenballing van de verontwaardiging die er nu in de hele stad is. Doe mee, in je buurt en op de Dam!
28-4-80/1a M.E.? UIT DE LUCHT ERMEE!
(1) de zachte ontregelaar
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 015/002.1.01
Doorluchtige hoogheden worden 't effektiefst met eigen middelen bestreden. Leg een cordon mobiele vliegers rondom de Dam zodat er geen enkele M.E.helicopter meer door kan. Maak vliegers of laat balonnen op met zilverfolie er onder, zodat de draadloze communicatie wordt gestoord. Geen k(r)oning maar een grote keyzer!
28-4-80/1b
(1) de zachte ontregelaar
(2) A4, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA /
Dito als /1a, echter met een aantal foto's en teksten ingeplakt van het inbeslaggenomen kroningsaffiche: foto's van Beatrix met een bom er omheen getekend met de teksten:
Kroning? 56 miljoen (560 huizen)
Prestige objecten Metro: 2 miljard (20000 woningen)
Stadhuis-opera 360 miljoen (3600 woningen).
28-4-80/2 LAATSTE WAARSCHUWING 30 APRIL NOOIT!
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil, elite, tekeningen, voorkant: zwarte en gele inkt; achterkant: blauwe inkt
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) In kop wapen van Nederland, waarbij de leeuwen een Davidsster tussen zich in vasthouden
(6) Laatste Waarschuwing
Rechercheurs deden gisternacht huiszoekingen bij Stan (van Houcke, verslaggever Radio Stad, fp), natuurlijk niets gevonden. Bij een inbraak bij Tycho zijn alleen oude aktieplannen meegenomen. Jammer voor de BVD. Journalist Fons B.is opgepakt omdat hij bij een aktie van Onkruit aanwezig was. Informatie over akties en het rumoer in de stad kun je direkt krijgen via radio de vrije keizer. Werd je in elkaar geslagen of andere ludieke reakties bij de politie die je hebt bewerkstelligd, kom dan langs op de grote keizer. Als je pand bedreigd wordt door knokploegen, bel dan. Alarm wordt dan via de radio geslagen en via de buurtkafes. Daar zitten konstant mensen (om uit te puffen) voor informatie en alarm.
Openbaar redaxi-beraad kraakkrant: 1 mei te 0.00 uur op de Dam rond de Pik.
Lijst van advokaten. Leve de wonarchie.
28-4-80/3 WONEN IS EEN GRONDRECHT
(1) Werkgroep P.D. gesteund door de Gezamenlijke Amsterdamse Kraakgroepen.
(2) dubbelz., A4, off-set?, elite, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(5) Voor Vrolikstraat zie ook GA Aff 4968 (A/005252)
Als er 10.000 woningzoekenden zijn is het een misdaad om huizen lang leeg te laten staan. De gemeente laat dit toe. Daarom hebben wij deze woningen gekraakt. De woningen hoek Eggert/Gravenstraat staan 13 jaar leeg. Het is eigendom van de gemeente en wordt gehuurd door Pietje Dufour. Hij vraagt enorm hoge pacht voor een koffie-shop en als er iemand intuint dan rot hij ze er weer uit. In de Nieuwe Uilenburgerstraat 121 sloopt hij. De gebruikers spannen een kort geding aan en Dufour moet herstellen. Dit gaat traag. De gemeente wil het nu zogenaamd vorderen. Er kunnen 200 mensen wonen. De Korte Koningsstraat 5 heeft tijden leeg gestaan. Toen het gekraakt werd door 2 daklozen kwam P.D. 2 dagen later met knechtjes en slaat alles kapot. Politie ziet dat er geen meubels meer staan en veegt de straat leeg. Dufour is een van de meest beruchte huisbazen. Hij is een agressief patsertje. De meeste advokaten willen hem niet meer helpen. Op de Nieuwe Zijds Kolk had P.D.een illegaal gokhuis. Met de grofste middelen pestte hij legale huurders weg. Hij wil in het blok N.Z.Kolk/Dirk van Hasseltsteeg een uitgaanscentrum vestigen. Politie en Bouw- en Woningtoezicht laten hem z'n gang gaan. Vrolikstraat 30-32 werd na 2 jaar leegstand gekraakt. P.D.bedreigde de mensen die het G.D.H.op deze woningen afstuurde. Na de kraakaktie stond hij met een knokploeg voor de deur, maar door verzet uit de buurt (geen politie) droop hij af. Rozenstraat 51-53: nadat het gekraakt was stond P.D.na een paar uur met een knokploeg de deur in te rammen. Dufour verdient zijn bloedgeld over de ruggen van gewone mensen. Zelf woont hij in een villa in Vinkeveen.
29-4-80/2 GEEN POLITIE STAAT
(1) diverse wijkcentra - ASVA - Amsterdam Fietst
(2) folio, off-set, tekening
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 015/002.1.01
Geen politiestaat. Kroningsdag 14 uur demonstratie. Start: voor het CS. Route: rondom afgesloten gebied.
(vrijwel integraal)
30-4-80/1 HET IS NIET ALLE DAGEN FEEST IN AMSTERDAM
(1) De Bewoners (van Herengracht 12, 20 en 96, fp)
(2) folio, el.stencil, pica, foto, tekeningen
(3) Ams-alg Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA /
(5) Herengracht 20 in 1980 aangekocht door de Gemeente (zie 28-8-80/3). Voor gebeurtenissen Kroningsdag zie o.a.Delikt en Delinkwent maartnummer 1981
Wij hebben door het (woon)recht in eigen handen te nemen nu een redelijk dak boven ons hoofd. Voor de overige 54.000 woningzoekenden is dit niet het geval. De gemeente blijft volhouden geen geld te hebben. Vreemd genoeg blijken er geen financiële problemen te zijn als het gaat om de aanleg van de metro, stadhuis-opera en restauratie van de Nieuwe Kerk. En zie ook 30 april. De kroning kost ons 56 miljoen. Voor dit bedrag zouden 500 woningen gebouwd kunnen worden. Voor ons is 30 april een dag die laat zien dat wij met een 'wan'-beleid te kampen hebben dat voor prestige objekten blijft kiezen.
30-4-80/2 PSPjg PARADISO 30 APRIL
(1) PSPjg JS jonge socialisten in de PvdA
(2) A4, el.stencil, elite, tekening
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / ISG stzmap Koninginnedag 1980 SA 015/002.1.01
29 Dagen te laat kwam de grootste aprilgrap: de kroning! De duurste aprilgrap ooit: 10 miljoen gulden plus nog 81 miljoen om 'onze' vorstin te huisvesten. Alleen al om deze geldverspilling is een monarchie niet meer toelaatbaar. Het koningshuis is een ondemokratiese instelling. En daarom voeren we vandaag ook aktie! Maar voor ons hoeft dat niet zo nodig met geweld. Wij laten ons niet provoceren door het politie machtsvertoon. Hoe kan je vandaag vreedzaam verzet plegen? Mee doen aan de grote wimpel wedstrijd (wie vanavond in Paradiso de meeste oranje wimpels weet rood te schilderen heeft het antimonarchisties pakket gewonnen), vanaf 10 uur bij het standbeeld van Domela Nieuwenhuis, het Braakfestijn in het sarphatipark, vanaf 8 uur in Paradiso waar de PSP haar eigen staatshoofd kiest en de Nacht van Oranje naar Rood in dat zelfde Paradiso.
30-4-80/5 WERELDREVOLUTIE ... diskussiebijeenkomst over PARLEMTAIRE DIKTATUUR òf arbeidersdemokratie
(1) Wereldrevolutie
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil; kop en kader: bruine inkt; achterkant: pica, st.pen
(3) Linkse bew Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 049/001.2.06
Diskussiebijeenkomst over parlementaire diktatuur òf arbeidersdemokratie, 10 mei Leidsegracht 108. Als krakers, huurders en woningzoekenden voor hun belangen opkomen, krijgen ze het verwijt dat ze de 'parlementaire demokratie' ondermijnen. De binnen het kader van de legaliteit gevoerde massamobilisatie van de vakbeweging tegen de Loonwet, bewijst dat de vakbonden machteloos zijn tegenover de loondiktaten van de staat. De schijnstrijd dient om wilde akties zoals vorige zomer in de havens te voorkomen of wanneer toch wilde stakingen uitbreken, deze zo snel mogelijk te laten doodbloeden. De staat, zijn partijen en vakbonden zijn bang voor het samenvallen van strijd waarin de massa's zelf beslissen en die leidt tot het omverwerpen van de parlementaire diktatuur van de bourgeoisie en de vestiging van de arbeidersdemokratie gebaseerd op algemene vergaderingen, komitees en raden.
30-4-80/6 Waarschuwing! Aan de Nederlandsche Burgerbevolking!
(1) De Generaal-Majoor, Chef van den Staf Militair Gezag, h.wiegel
(2) A4, oranje papier, el.stencil, tekening
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / ISG stzmap Koninginnedag 1980 SA 015/002.1.01
(5) Facs.in Het Hek moet van de Dam (1981) p.35. Persiflage op oud legerbulletin
Burgers van Nederland, doe niet mede aan daden van sabotage! De opmarsch van de mobiele eenheid is niet meer tegen te houden! Groote delen van amsterdam zijn reeds bezet! Iedere tegenstand is nutteloos! Laat U niet verleiden tot het doorsteken van dijken, het opblazen van bruggen en het aanleggen van wegversperringen. Neemt geen deel aan een oorlog, die U niet aangaat! Burgers, die door de mobiele eenheid op daden van sabotage betrapt worden, hebben de doodstraf te verwachten! Leve de Koningin!
30-4-80/7a WAARSCHUWING ALLE POGINGEN ...
(1) De Burgemeester
(2) A4, gewoon of dik papier, off-set, oranje inkt, tekeningen
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA SA / SA 015/002.1.01
(5) Facs.in Het Hek moet van de Dam (1981) p.113
Alle pogingen om door overleg een eind te maken aan de ongeregeldheden zijn mislukt. Daarom zal de politie op korte termijn een aktie beginnen. Deze aktie is niet bedoeld om het Paleis of de Nieuwe Kerk te ontruimen, maar uitsluitend om de Dam op te ruimen. Als verzet wordt geboden, zal met geweld worden opgetreden. Als rookbommen of vuurwerk worden gebruikt, zal de politie in het uiterste geval mogen schieten. Blijf in de huizen. De kroning -eenmaal begonnen- kan niet worden gestopt. Verwijder u van de Dam en zijn direkte omgeving.
30?-4-80/10 I. Amsterdam die mooie stad
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 043/001.4.01
Tekst van de liederen Amsterdam die mooie stad/wordt verpest aan alle kanten/door de heren spekulanten en van Ik had geen huis/zelfs geen krot. Gericht tegen de woningnood en de kosten van de kroning.
30-4-80/11 NIET VOOR IEDEREEN IS HET FEEST !
(1) anoniem
(2) 15,6x9,8cm, fotokopie?, rouwrand als kader
(3) Ams-alg Mil-kern Wonen
(4) UB / UB 172.5
Miljoenen voor kroning en koningshuis, miljarden voor defensie en kernenergie. Maar wij Nederlanders willen: huizen, schoon milieu, werk. Nou, een feestelijke dag hoor!!
(integraal)
30-4-80/12 TRIX D'R KRONING WIJ ONZE WONING
(1) Amsterdamse Krakers,
ondersteund door: ARM-slag, Overtoomwerkgroep, Werkgroep Zocherstraat, bewoners Vosmaerstraat, Aktiegroep Kinkerbuurt-Zuid, Anti-spekulatie-Komitee, Groep Marxisten-Leninisten, A.N.J.V., Werkgroep Straat en vele anderen.
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Ams-alg Wonen
(4) UB ISG SA / ISG stzmap Koninginnedag 1980 SA 015/002.1.01
De luxe kantoorruimtes op de hoek van de Bilderdijkstraat en de Kinkerstraat zijn door ons gekraakt om er in te wonen. Wij willen de aandacht vestigen op de plannen, die de gemeente met spekulanten en pensioenfondsen met de Kinkerbuurt heeft. Tevens is uit protest tegen deze voornemens het kruispunt tot 8 uur vanavond door aktiegroepen uit de Kinkerbuurt geblokkeerd voor alle autoverkeer. De blokkades bestaan uit informatiestands, muziekgroepjes en andere festiviteiten. Het openbaar vervoer zal doorgelaten worden!
Na jaren van kaalslag zouden hier wisselwinkels/woningen gebouwd worden. De M.B.O., zusterorganisatie van de N.M.B., kreeg vergunning voor de bouw van één grote winkelruimte met vier etages luxe kantoren. Hiermee koos de gemeente voor de belangen van grote investeerders en spekulanten en niet voor de belangen van de buurt. Dit pand staat sinds de bouw, een jaar geleden leeg. Er is kantoorruimte zat waarmee over de ruggen van de woningzoekenden gespekuleerd wordt. Voor de stadsvernieuwing zal al dit jaar een gedeelte van de Kinkerstraat gesloopt worden. Hiervoor in de plaats komen grote winkelbedrijven, te weinig en te dure woningen en onbetaalbare parkeerkelders die niet voor de bewoners bedoeld zijn. De kleine middenstand en de buurtbewoners zijn het slachtoffer van de schunnige plannen van onze zogenaamde volksvertegenwoordigers. Wij willen niet, dat er van de Kinkerstraat een tweede Wibautstraat wordt gemaakt. We geven het pand met deze aktie de funktie, die het behoort te hebben. Het is weer bewoond!
30-4-80/13 GEKRAAKT /GEKRAAKT ... 30 april 1980 Hedenmiddag is het pand BILDERDIJKSTRAAT 17 gekraakt
(1) krakers en woningzoekenden (uitgegeven door bewoners Bilderdijkstraat 17, fp)
(2) A4, pica
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 015/002.2.02
Hedenmiddag is Bilderdijkstraat 17 gekraakt. Dit pand stond al drie jaar leeg. Wij protesteren hiermee tegen het prestigebeleid dat tot gevolg heeft dat grote bedragen besteed worden aan projekten (metro, stopera), de kroning, het paleis van Trix (100 kamers), het verlenen van subsidies en vergunningen voor luxe appartementen, het niet invoeren van een vorderingsbeleid, met resultaat dat de woningnood groter wordt. Met deze kraakaktie willen wij spekulatie en horizontale verkoop verhinderen. Per etage (2 kamers) moet fl. 165.000 op tafel worden gelegd. Mochten wij maandagavond in de koepelzaal van het Sonestahotel, niet duidelijk genoeg geweest zijn: huisbazen die de huisvrede breken zullen in de praktijk ondervinden dat ook bij hun thuis of op kantoor de huisvrede gebroken kan worden. Wonen moet elke dag!
30-4-80/17 WANNEER GAAT DIT GEMEENTEBESTUUR ZIJN VERSTAND GEBRUIKEN ? (INDIEN VOORRADIG)
(1) CPN- afdeling Kinkerbuurt
(2) kwarto, elite
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) ISG / ISG stzmap Koninginnedag 1980
Voor de tweede maal wordt in onze buurt massaal politie ingezet tegen woningzoekenden. De woningnood wordt veroorzaakt door het egoistische winstbejag van spekulanten en andere kapitalisten. De woningnood kan niet worden opgelost door er op in te rammen, maar door van het kapitaal terug te eisen wat zij ons hebben afgenomen. Dat laatste deden de woningzoekenden vanmorgen op de hoek van de Kinker- en de Bilderdijkstraat. Het pand staat een jaar leeg. De kantoorruimte is aan de buurt verkocht als een projekt voor wisselwinkels en woningen ten behoeve van de voortgang van de stadsvernieuwing. In de realisering van dit projekt van de MBO is de buurt nooit gekend. Daarom ondersteunen wij deze aktie. Bouwen voor de woningzoekenden. Geen leegstand. Jaag de spekulanten de stad uit.
-5-80/6 10 MEI WOONWOEDEDAG Amsterdammers, In Amsterdam is ...
(1) 1: (Een groot aantal amsterdamse aktiegroepen), 2: Het aktiekomitee "servicekosten"
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: cubic elite
(3) Ams-alg Linkse bew Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
1: Dito als 26-4-80/5.
2: Ook studenten naar de Dam. Samen met de andere aktiegroepen zullen we op 10 mei laten zien wat er moet gebeuren op het gebied van woonlasten, antispeculatie-aktie's etc. Wij moeten als bewoners van studentenhuizen laten zien dat wij in deze stad met dezelfde problemen zitten als de mensen in de buurten. Ons kernprobleem, een scheefgegroeide woonlasten-inkomen verhouding, speelt voor veel mensen met lage inkomens. Nieuwe en betaalbare projekten zijn vrijwel niet meer mogelijk. Per 1 juli worden de woonlasten opnieuw verhoogd. Dit komt neer op een kale huurverhoging van 6%. Wij pikken deze verhoging niet.
-5-80/16 woonschip "de Amstelveld" ...
(1) Eigenaar van het schip Robert Posar
(2) 10,7x18,7cm, gestempeld, tekening
(3) Ams-C-Amst Wonen
(4) UB /
Woonschip 'de Amstelveld' werd op 26 sept.'77 weggesleept en beschadigd door de gemeente Polak moet nu eindelyk eens de schade betalen ...
(integraal)
-5-80/21 REMBRANDT LAAT Z'N GAT ZIEN 5 MEI MANIFESTATIE
(1) (de buurtgroepen Rembrandtsplein/Amstel en Amstelveld)
(2) dubbelz., A4, off-set, Letter Gothic
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 080/003.1.08
Op 5 mei houden wij een manifestatie op het Rembrandtsplein onder het motto 'Rembrandt laat zijn gat zien'. Het plein is natuurlijk maar een van de vele spekulatieobjekten van de Amrobank. De bewonersgroep Bakkersstraat-Amstel en de buurtgroep Rembrandtsplein/Amstel hebben met de Technische Hogeschool een alternatief plan ontwikkeld voor de invulling van het Gat. De gemeente heeft gekozen voor projektontwikkeling van de Amrobank. Dit zonder gelegenheid tot inspraak. Weer moeten buurtbelangen wijken voor spekulatie praktijken. Steun ons in de aktie. Kom de maquette bekijken, er zijn films, diaseries, een tentoonstelling over het gemeentewanbeleid en muziek. Volgt geschiedenis van het Rembrandtsplein sinds 1976.
-5-80/22 Willen Ze Nou Woningen; Of Niet?
(1) Wijkcentrum Gouden Reael
Overleggroep Haarlemmerbuurt
(2) A4, wit, geel of groen papier, el.stencil, Prestige Elite
(3) Ams-C-WE Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 080/001.1.01
(5) Zie ook GA Aff 5296 (A/003496)
Als het Gemeentebestuur z'n zin krijgt kan er geen speeltuin komen, komen er minder woningen en komt er een gevaarlijke verkeerssituatie. Dit pal bij u om de hoek in het Droogbakgebied. Maar er is al jaren een buurtvoorstel: alle wegen langs de spoorlijn! De Gemeenteraad beslist 4 juni. Leden van de Raad en wethouder en pers zijn uitgenodigd om op 30 mei in de buurt te komen vertellen waarom zij de plannetjes van het Gemeentebestuur zo geweldig vinden. 30 Mei in het Haarlemmerbuurthuis.
-5-80/28 CDA ... CDA-KAMERLEDEN bezochten de Eilanden.
(1) Aktiekomité Westelijke Eilanden
(2) A4, rode en zwarte inkt, Prestige Elite
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) UB / UB 184.4
12 Mei was er een visite van een groepje CDA-2e Kamerleden. Ze kwamen speciaal voor het Realeneiland. We gooiden ze voor de voeten dat er al 7 jaar op nieuwbouw aan de Vierwindenstraat wordt gewacht, dat er oudere mensen al 1½ jaar in een caravan moeten zitten, dat er geen enkel terrein gekocht wordt voor sociale bouw, dat de autozondvloed van Hillen en Roosen die er nu appartementen bouwt, het eiland onleefbaar maakt en hoe grof het is om dan voor de sociale woningbouw parkeerkelders te bouwen, dat is dan weer 4 tientjes bovenop de huur. Die keurige CDA-leden kletsten en kletsten. Het interesseert ze gewoon niet, dat voor de laagste inkomens de stadsvernieuwing mislukt is. Ze hadden het lef te antwoorden dat de hoge huren en stookkosten niet een huurprobleem is, maar een inkomensprobleem. Volgens het CDA doet woningbouwstichting Lieven de Key het helemaal fout als ze de 10% huuraktie steunen. Na een broodmaaltijd vertrokken dit stelletje slappelingen weer. Slap, maar o zo gewichtig in hun machtspositie. Buurtbewoners mochten de afwas doen. Gewichtig en christelijk.
-5-80/29 DE AKTIEGROEP SURINAAMSE BELANGEN BEHARTIGING BIJLMERMEER ...
(1) (Aktiegroep Surinaamse Belangen Behartiging Bijlmermeer)
(2) A4, rose papier
(3) Ams-Bijlm Rechtsst Wonen-kra
(4) GA /
Oproep voor vergadering op 5 mei in Ganzenhoef. Onze familie's mogen niet meer op Schiphol aangehouden worden. Alle mensen die een borgsom (een garantstelling o.g.v.de Vreemdelingenwet, fp) betaald hebben moeten hun geld terugkrijgen. Wij, achteruitgestelden, moeten in aanmerking komen voor de grote leegstaande woningen. Wat wij doen is alleen maar kraken. Komt een, komt allen.
-5-80/34 Structuurplan deel C gericht op vernietiging van de oude volkswijken + vele andere stadsdelen voor Prestige Zaken
(1) anoniem (uitgegeven door Lies Visser)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-alg Wonen
(4) UB / UB 172.4
Aan alle Amsterdammers en de milieuorganisaties. Maak bezwaar op het Structuurplan deel C. In dit deel van het structuurplan zijn vele stadswijken van de kaart geveegd. Er staat dat stadsvernieuwing een halvering van het aantal woningen zal opleveren, inclusief de naoorlogse wijken. Slechts enkele winkelcentra zullen behouden blijven. De geluidshinderwet is van toepassing verklaard. Gehele straten zullen er door van de aardbodem gevaagd worden. In onze parken zullen we niet meer mogen verblijven. De Hemspoorbaan en de Schiphollijn om de West worden niet aangelegd om betere spoorverbindingen aan te leggen, maar dienen als dekmantel voor aanleg van de metro en autosnelwegen. Het plan berust op manipulaties met de scheepvaartroute door de stad. Daarvoor in de plaats zal het Kanaal om de West komen. In een deel van de huidige scheepvaartroute wensen ze een metro aan te leggen en een autosnelweg erboven. In het westen van de stad behoort bezwaar gemaakt te worden op de milieuvijandige A5 die als hoofdverkeersweg aangegeven staat. Langs de doorgaande wegen door de volkswijken zullen kantoren en bedrijven gebouwd worden. Allemaal Weesperstraatjes krijgen we dus. Wij zullen geheel verstikken. Ze bebouwen onze sportvelden, onze volkstuinen. Alle groene stukken rondom de stad hebben ze in gedachten al bebouwd.
-5-80/35 DE GROOTE KEYZER BULLETIN De Groote Keyzer is aan renovatie toe, ...
(1) anoniem
(2) A4, rode inkt, elite
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 001/002.4.01
De Groote Keyzer is aan renovatie toe. Bewoners en mensen uit andere buurten hebben besloten de renovatie rigoureus aan te pakken. Het volgende moet georganiseerd worden: opruiming, gevel-schoonmaak, nieuwe barricadering, alarmlijsten, maken informatie souterrain, opzetten spreekuur voor aantrekken nieuwe bewoners, verbetering van de woonruimtes en financiën. De Groote Keyzer is nog steeds een voorbeeld van verzet en een stimulans voor buurten en steden! Nog steeds wordt de Groote Keyzer bedreigd. Doe mee! Volgt voor informatie adres in Staatsliedenbuurt.
-5-80/37 Beste mensen, Op zaterdag 17 mei ...
(1) (buurtbewoners uit de Zuidelijke Grachtengordel)
(2) 21x14,9cm, kringlooppapier
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.3.02
Op 17 mei wordt het solidariteits-comité Grote Wetering opgericht. We willen verhinderen dat de panden aan de Weteringschans 81-89 ontruimd worden. De woonruimte mag niet opgeofferd worden voor kantoren en luxe appartementen. Hier hebben we als buurtbewoners belang bij. De oprichting willen we doen met een feestelijk tintje door met zoveel mogelijk buurtbewoners de begane grond van de Grote Wetering te beschilderen. Verf mee, solidair met de Grote Wetering.
-5-80/38 ZONDAG 25 MEI NON-STOP ... HET GROOTSTE KEYSER-FEEST
(1) anoniem
(2) A4, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 001/002.4.01
(5) Zie ook GA Aff 5048 (A/005510)
25 Mei het Grootste Keyser-feest. Rock against Polak. Muziek, kraakfilms, speelfilms, wedstrijd stillen raden, kraakkresj en bier.
-5-80/39 Zakenman verjaagt met vrienden kraakploeg uit zijn huis
(1) anoniem
(2) A4, geel papier, el.stencil, rode inkt, foto
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.05
(5) Zie 21-5-80/2
Overdruk van krantenartikel uit De Telegraaf. Onderschrift bij foto: Willem Verhage bij stenenwaarmee krakers deuren van zijn kapitale huis aan de Vondelstraat hadden dichtgemetseld. De zakenman heeft een pistool in de hand. "Als de krakers niet uit mijn huis waren gegaan had ik geschoten".
-5-80/40 AAN ALLE AMSTERDAMMERS, Op 30 april ...
(1) veel verontruste Amsterdammers.
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, pica
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/002.1.01
Op 30 april hebben mensen panden aan de Kinkerstraat gekraakt en zij wilden, ook om te protesteren tegen de verkeersplannen in de Kinkerbuurt, op het kruispunt Kinkerstraat-Bilderdijkstraat een feest geven. Het openbaar vervoer kon blijven rijden. De feestelijkheden werden verstoord toen de Mobiele Eenheid met veel geweld optrad. Na enige tijd trok de M.E.zich terug met de mededeling dat het feest kon doorgaan als het openbaar vervoer niet gehinderd zou worden. Door geweld van de krakers uit te lokken konden de media hen wegschrijven. De provocatie begon al weken voor de kroning: 2 helikopters boven de binnenstad, invallen en huiszoekingen, afluisteren van telefoons en afsluiten van de binnenstad. Veel mensen werden uitgedaagd door de enorme hoeveelheid geld die aan de kroningsfestiviteiten werden besteed. Protesten worden door de politie beantwoord met de wapenstok. De pers wijst eenzijdig de beschuldigende vinger naar de krakers. De rechtse pers was al wekenlang bezig de spanning op te voeren door publikaties over de te verwachten rellen. De pers is medeverantwoordelijk voor het gebeuren op 30 april. De gevolgen van deze hetze worden duidelijk: inval in Roodmerk, ontruiming door knokploeg in Utrecht, Arnhem en Groningen, uitspraken over betere bewapening van de politie. De kroningsfestiviteiten bevestigen de maatschappelijke ongelijkheden. De rellen waren een uiting van een algemeen gevoel van ongenoegen van iedereen.
-5-80/42 Beste Buurtbewoners en bewoonsters. Vanaf heden is het pand den texstraat 55 weer bewoont.
(1) De nieuwe bewoonsters en bewoners (van Den Texstraat 55, fp)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(6) Krakers uitgekocht in 1988
Vanaf heden is het pand weer bewoond. Het stond al 5 jaar leeg. Het pand zal woonruimte bieden aan zes mensen. Drie mensen wonen in een zeer slecht pand, twee in slooppanden en een ander huurt een etage waar hij binnen enkele weken uitgezet wordt. Wij kraken niet omdat wij dat leuk vinden, maar omdat dat op dit moment de enige manier is om een dak boven ons hoofd te krijgen. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft.
-5-80/43 10 MEI WOON WOEDE DAG Amsterdammers, In Amsterdam is ...
(1) 1: (Een groot aantal amsterdamse aktiegroepen, uit vele sectoren)
2: anoniem
(2) dubbelz., folio, blauw papier, el.stencil, voorkant: Artisan; achterkant: 12" Courier
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) ISG SA / SA 029/002.1.03
1: Dito als 26-4-80/5.
2: 10 Mei in de Indische Buurt aktie tegen het schandalige huisvestingsbeleid van de gemeente en de regering Van Agt-Wiegel. Informatie-markt op het kruispunt Javastraat-Celebesstraat. Hier zal een monument tegen het achterstallig onderhoud in onze buurt worden onthuld. De verkrotting van de buurt is nog steeds geen halt toegeroepen. De inspekteurs van Bouw en Woningtoezicht pakken de particuliere eigenaars van onze woningen niet aan. Het is schandalig dat we hiervoor per 1 juli een huurverhoging van 6% tot 10% moeten betalen. Het minste wat we kunnen doen om onze woonwoede te tonen is de huurverhoging weigeren. Niet alleen woonproblemen verpesten de sfeer in de buurt: de winkeltjes op de hoek verdwijnen, gebrek aan kinderopvang, vervoer gevaarlijke stoffen door de buurt, het verenigingsleven is ook niet meer wat het geweest is en het dagelijks bestuur van de wijkraad wilde geld geven aan fascisten.
-5-80/44 All the way from Holland ...... DUTCH SQUATTERS FILM on THE DAY OF THE TANKS*
(2) A5, fotokopie, kaartje
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 047/001.1.16
(5) Pamflet uitgegeven in Londen. Engelse tekst
-5-80/45 (PERS)VERKLARING Vrijdag 2 mei hebben wij plantage parklaan 18 gekraakt.
(1) bewoners PP 18
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.2.01
(5) Zie 4-7-80/2
2 Mei hebben wij plantage parklaan 18 gekraakt. Dit stond 1½ jaar leeg en is hoogstwaarschijnlijk aangekocht door de reklassering. Wij zijn krakers uit een stadsvernieuwingsgebied waar we moesten wijken voor nieuwbouw. In Amsterdam zijn 53.000 geregistreerde en 40.000 niet geregistreerde woningzoekenden. De reklassering wilde het pand als kantoor gaan gebruiken, terwijl het ideaal is voor groeps-bewoning. De reklassering zegt dat ze met haar rug tegen de muur staat. Wij ook en wij hebben geen dak meer boven ons hoofd als gevolg van een falend woningbouwbeleid. Er wordt niet gebouwd voor de behoeften van mensen, maar voor de winst! De reklassering moest uit haar pand omdat de huur te hoog was geworden. Ze hadden daar beter aktie tegen kunnen voeren. We zien het niet zitten uitgespeeld te worden, daar we beide slachtoffers zijn van hetzelfde wanbeleid.
2-5-80/1 VRIJLATING VAN ALLE DEMON STRANTEN
(1) Anarchisten tegen de monarchie
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/002.1.01
Ondanks de gigantiese veiligheidsmaatregelen is de staat er niet in geslaagd de kroning tot een feestelijke propagandastunt voor de monarchie te maken. Resultaat: 40 gearresteerden, 200 gewonden. Koningin Beatrix is een marionet die zich laat bespelen door iedereen die belang heeft bij de huidige maatschappelijke verhoudingen. De staat is een symbool voor de wanverhoudingen in onze kapitalistiese samenleving. Voor ons zijn de processen tegen de arrestanten van 30 April alleen maar een andere vorm van overheidsgeweld. Gisteren de agent met de knuppel, vandaag de rechter met het wetboek. De overheid heeft het geweld van 30 april uitgelokt. Zij zou hier terecht moeten staan.
4-5-80/2 DE BREEDSPRAAK Spreekbuis van de bewoners van Bredeweg 21
(1) 1-2: de bewoners van Bredeweg 21
3: Breedbek
(2) 3v 3p, A4
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.2.04
1-2: Ter gelegenheid van de kraak een jaar geleden op 19 mei geven wij zaterdag 17 mei een feest in en voor ons huis: open huis, expositie, diashow, besloten feest. In juli '79 richtten wij een verzoek tot de stuurgroep H.A.T.om ons pand aan te kopen d.m.v.subsidie. De onderhandelingen met huisbaas Van de Putte zijn in het slop geraakt. Ons verzoek tot vordering ligt nog steeds bij het GDH. Voorlopig hoeven we uit die hoek niets te verwachten. Ons verzoek tot opheldering over de ingrijpende verbouwing van ons pand zonder een sloop- en verbouwingsvergunning leverde niets op. Eigenaar Van de Putte wenst geen contact met ons. Hij wil dat we eruit gaan. Uit eigen beweging zijn wij begonnen met maandelijks fl. 1100 overmaken, de officiële huurwaarde van het pand volgens de woningkartotheek. Van de Putte betaalt nog altijd ons gas en licht. Ons pand heeft nog altijd de status KraakPand. We wonen er fijn.
3: Wij wonen al een jaar met zijn elven. Bredeweg 21, Bredestein, is waarschijnlijk de eerste luxe appartementen kraak. Volgt informatie over bewoners, wijze van bewoning en de kontakten met andere krakers.
4-5-80/1 5 MEI ALLE DEMONSTRANTEN VRIJ!
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, off-set, Letter Gothic, tekeningen
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA SA / SA 015/002.1.01
Van de veertig mensen die op 30 april zijn opgepakt, zitten er nog 25 vast. Alle pogingen meer over de arrestaties te weten te komen, werden door de politie tegengewerkt. Een deel zit vast in de Bijlmerbajes, de minderjarigen in jeugdgevangenis Lloydhotel. Meerdere arrestanten zijn mishandeld. Op 12 mei moeten ze voorkomen voor de politierechter. Het politiegeweld tegen de vreedzame kraak- en buurtaktie in de Kinkerbuurt maakte eskalatie van 'Koninginnedag' onvermijdelijk. Het is belachelijk dat mensen van ons daar nu voor vastzitten. Enkelen zijn nu opgepakt, bedreigd worden we allemaal! 'n Halve woning is veel te klein, geef mij maar 'n stukje Drakestein. Optocht 5 mei naar de Bijlmerbajes, vertrek Weesperplein.
7-5-80/1 BRIEVEN AAN DE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM 4 Onderwerp: Relschoppers
(1) Jan Launspach
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 015/002.1.01
(5) Uitgeverij Novum. Druk: P.E.T. De eerder in deze serie uitgegeven Brieven werden verkocht voor fl. 0,25 en voldoen daardoor niet aan het kriterium voor een pamflet
(6) Brieven aan de burgemeester 4
Na de gebeurtenissen rond de Vondelstraat wist u dat er in Amsterdam explosieve stoffen zijn: de werkloosheid, de dreigende loonsverlaging, het tekort aan menswaardige huisvesting, het gemis aan perspectief voor een betere toekomst, een 'welvaart' die wezenlijke behoeften onbevredigd laat, de mogelijkheid van vernietiging. De criminalisering van op één hoop gegooide krakers en 'relschoppers' dient om de aandacht af te leiden van onopgeloste problemen en politieke fouten. U hebt de mening uitgesproken dat de rellen voorbereid waren. Dat zijn ze inderdaad: gedurende een lange reeks van jaren door u en de uwen. Rellen van deze omvang kunnen alleen toegeschreven worden aan maatschappelijke oorzaken. U voelt zich even vastberaden als toen u twee maanden geleden de colonne bij de Vondelbrug liet oprukken, de colonne die niet meer kon stoppen. Wij zijn de kinderen waar onze ouders tegen waarschuwen. Als u het idee aandroeg om geen stadhuis-opera te bouwen en de gelden te gebruiken voor huisvesting en andere nuttige dingen, zou het gemeentebestuur geloofwaardiger worden.
9-5-80/5 HET IS NIET PLUIS MET stichting HUIS
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners van het Jongerenhuisvestingspand Vosmaerstraat)
(2) A4, wit- of kringlooppapier, el.stencil, pica
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 047/002.4.35
(5) Zie 10-5-80/7
Open brief. Omdat er nog steeds geen aktieve houding van de stichting valt te bespeuren om onze woonlasten omlaag te brengen, voeren wij aktie. De woonlasten zijn ondraaglijk, fl. 300 of meer voor 1 kamer is 'normaal', boycotschulden tot fl. 2000 per kamer en de dreiging van deurwaarders. Het betreft van-Dam-eenheden, die voor de minstdraagkrachtige jongeren waren gebouwd. HUIS betekende: Huisvesting Uit Ideeël Standpunt. Wij eisen: een aktief beleid om de woonlasten omlaag te brengen, kwijtschelding schulden en meer jongerenhuisvesting.
9-5-80/6 10 MEI WOONWOEDEDAG Amsterdammers, In Amsterdam is ...
(1) 1: (Een groot aantal amsterdamse aktiegroepen)
2: huurkomité h. de grootbuurt
wittenbuurtkomité
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, blauwe inkt
(3) Ams-alg Ams-W-Staa Wonen
(4) UB /
1: Dito als 26-4-80/5.
2: Ook bij ons in de buurt is de woonsituatie allerellendigst. Dichtgetimmerde huizen, leegstaande luxe appartementen, nep-renovaties, eindeloze gemeentelijke procedures voor een eenvoudige opknapbeurt, smerige open gaten, te hoge woonlasten en een te traag op gang komende nieuwbouw van betaalbare woningen. Op de manifestatie van 26 januari hebben de Staatslieden- en de Hugo de Grootbuurt hun eisen op tafel gelegd. Wij willen nu opnieuw prik-akties houden om te laten zien dat onze eisen nog steeds niet ingewilligd zijn. Kom 10 mei naar de 2e Nassaustraat (gat van Bakker) en het Fred.Hendrikplantsoen (gat van Groenen), met o.a.informatiestands over de huurverhoging, schilderen van de schutting en het symbolisch slaan van de eerste paal. Gezamenlijk trekken we naar de Dam. Ook de Spaarndammer- en de Admiralenbuurt zullen zich onderweg bij ons aansluiten.
10-5-80/2 10 MEI WOONWOEDEDAG Amsterdammers, In Amsterdam is ...
(1) 1: (Een groot aantal amsterdamse aktiegroepen)
2: (Palmdwarsstraat comité)
(2) dubbelz., 21,5x30,2cm, voorkant: off-set; achterkant: elite
(3) Ams-alg Ams-C-Jord Wonen
(4) UB /
1: Dito als 26-4-80/5.
2: Aan de Palmdwarsstraat wordt gebouwd. Er komen 50 woningen en 23 winkelruimtes. Naar aanleiding van de Zwarte Avond is ons toegezegd dat de toekomstige bewoners begin mei aangeschreven zullen worden! De meeste bewoners zijn tegen een grootwinkelbedrijf in de Palmdwarsstraat. Er blijkt een grote behoefte aan een kinderdagverblijf. Dit plan gaat tegen de plannen van de gemeente in. Er is een voorbereidingsgroep opgericht. Eisen: Jordaan voor jordaners, betaalbare huren, opvullen van open gaten en wegwerken van achterstallig onderhoud.
10-5-80/3 10 MEI WOONWOEDEDAG Amsterdammers, In Amsterdam is ...
(1) 1: (Een groot aantal amsterdamse aktiegroepen)
2: Werkgroep Renovatie Stadionbuurt
Buurtcomité Beethovenstraat-Parnassusweg
Krakers van de 'Samenwerking'
Werkgroep Woonarken Schinkelbuurt
Kraakgroep Schinkelbuurt
Werkgroep Stop etageverkoop Schinkelbuurt
Huuradviesgroep Hoofddorpplein.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: pica
(3) Ams-West Ams-Zuid Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 014/001.2.01
1: Dito als 26-4-80/5.
2: In de Stadionbuurt komt de renovatie niet van de grond. Het buurtcomité Beethovenstraat werkt tegen een 65-meter hoog wereldhandelscentrum, dat zijn schaduw werpt op een fijne woonbuurt. In de Schinkelbuurt staan 150 woningen leeg. Woningen van woningvereniging de 'Samenwerking' staan heel lang leeg. Speculanten kopen grote delen van de Hoofddorppleinbuurt op. Woonbootbewoners aan de Schinkel worden met verplaatsing bedreigd. Daarom doen alle groepen mee aan de stedelijke woonwoededag. Manifestatie op het Bertelmanplein en het Roelof Hartplein met informatie en muziek. Daarna gaan we op de fiets of met de tram naar de Dam.
10-5-80/4 10 MEI WOONWOEDEDAG Amsterdammers, In Amsterdam is ...
(1) 1: (Een groot aantal amsterdamse aktiegroepen)
2: Anti-Spekulatiekomitee
Bewonerskomitee Slatuinenbuurt
Buurthuis Chassé
Werkgroep Bestemmingsplan
Buurthuis de Tagerijn
Wijkopbouwwerk
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: elite
(3) Ams-alg Ams-West Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 041.001.2.07
Horizontale verkoop, leegstand, verkrotting en spekulatie, het blijkt erger te zijn dan menigeen ooit had durven verwachten! Juist in onze buurt blijkt dit veelvuldig voor te komen. We kennen zo langzamerhand de viezerikken, die uit de woningnood hun winsten slaan: Verlinden, Groeneveld, Evers, Westerlicht, Fagel & van der Sluis enz. Dat doen zij met steun van verzekeringsmaatschappijen en banken, zoals AMFAS, Zeven Provincien, RVS, Westland/Utrecht Hypotheekbank, Nationale Nederlanden enz. Onze spaarcenten en verzekeringspremies worden misbruikt om ons uit te melken. In een paar maanden zijn 100 lege woningen gemeld. In een hoop straten kun je de leegstand ruiken. Wat doet de gemeente er tegen? Prakties niets! Op 17 april hebben mensen een huis van Fagel & van der Sluis in de Barth.Diazstraat voor één dag bezet. De woning stond twee jaar leeg. Bij GDH zei men dat de vorderingsprosedure weinig kans van slagen had. De buren hadden gelijk toen ze zeiden dat de woning beter gekraakt had kunnen worden. En zo denken steeds meer mensen erover. Toon vanmiddag je woede op de Dam en sluit je alvast bij ons aan.
10-5-80/5 HUURVERHOGING Binnenkort wordt u weer geconfronteerd ...
(1) (Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Langzaam maar zeker worden de oude huren richting nieuwbouw-huren getrokken. Dit jaar is er weer een huurverhoging toegestaan. Het minimum-percentage is 6%. Volgt informatie over de mogelijkheden voor het weigeren van huurverhoging. Er is een 'Onderhoudsactie' in voorbereiding: om druk op de huiseigenaars uit te oefenen om de woningen leefbaar te houden.
10-5-80/6 10 MEI WOONWOEDEDAG 'kraak' de leegstand
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, wit- of kringlooppapier, el.stencil, Prestige Elite (verkleind), tekening
(3) Ams-alg Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 014/001.2.01
(5) Tekst in: OBASA Aktiekrant jrg.79/80 nr.4 p.3-4
Het is onverteerbaar dat voor miljoenen met grote moeite enkele honderden woningwetwoningen per jaar in Amsterdam gebouwd worden, terwijl duizenden goedkope huurwoningen door spekulatie leegstaan. Wij eisen: kontrole van leegstand, uitbreiding van de opsporing van niet-leegmeldingen, kontrole op de huurprijsvaststelling na 'renovatie', op korte termijn een lijst waarop de panden staan die de gemeente wil gaan vorderen, opkopen en renoveren van vooroorlogse huurwoningen door de gemeente, maken van bestemmingsplannen, het rijk moet het mogelijk maken in een bestemmingsplan de bestemming sociale woningbouw op te nemen, snelle behandeling van het twee maanden geleden door de Anti-spekulatie Aktie Amsterdam aan de gemeenteraad aangeboden adres, mogelijk maken verbod omzetting van huur- in koopwoningen, de anti-kraakwet moet worden ingetrokken. In 1978 werden in Amsterdam 435 huurwoningen gebouwd, in 1979 nog maar 280. Door stadsvernieuwing verdwenen er 2700 woningen in twee jaar. Het enige wat in grote hoeveelheden is gebouwd zijn luxe appartementen. Wij eisen: een noodprogramma voor de nieuwbouw, geen koopwoningen, uitbreiding van de gelden voor volkshuisvesting, 10% van het netto inkomen aan woonlasten voor de minst draagkrachtigen, huurschuld aktievoerende huurders moet worden kwijtgescholden, geen verhoging aardgasprijs, controle op de prijzen van de aannemers, de verhuiskostenvergoeding moet verhoogd worden tot fl. 5000 en de bewoner heeft recht op terugkeer bij renovatie.
10-5-80/7 Beste Lezer(es), Wij zijn 63 bewoners/sters ...
(1) (63 bewoners/sters van het Jongerenhuisvestingpand in de Vosmaerstraat)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Zie 9-5-80/5
De Gemeente wil ons huren vragen voor 1 of 2 kamertjes: fl. 300 tot fl. 420. Omdat we vorig jaar met de weigeringsakties begonnen, zijn er achterstanden tot fl. 1600. Betalen we niet dan krijgen we de deurwaarder op ons dak. Help ons met uw handtekening, maar ook als 't zo ver mocht komen!
10-5-80/10a GEEN ZONDEBOKKEN ALLE ARRESTANTEN VRIJ!
(1) Steungroep arrestanten/gewonden 30 April.
(2) dubbelz., 21,5x30,4cm, off-set, Courier, foto's, tekening
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / ISG stzmap Koninginnedag 1980 SA 015/002.1.01
(5) Zie ook GA Aff 5151 (A/005626)
De kroning was een provokatie aan mensen die zich geen feest laten opdringen. De problemen van de mensen (werkeloosheid, geen woning, te hoge huur enz.) samen met het nodeloze politieoptreden maakten eskalatie onvermijdelijk. Bij de arrestanten gaat het om scholieren, studenten, arbeiders, een journalist en leraren tussen de 16 en 44 jaar. Bij geen van de arrestanten werden wapens aangetroffen. De arrestanten werden bijna allemaal hetzelfde behandeld: systematische mishandeling, intimidatie tijdens verhoren, het in de schoenen schuiven van handelingen waarvan ieder bewijs ontbrak. De politie die moordaanslagen op demonstranten en burgers uitvoerde wordt niet vervolgd. Met alle middelen wordt geprobeerd de vrijheid van de pers in te perken. De bevolking wordt in bedekte termen opgeroepen hun buren aan te geven. Iedereen kan in deze situatie terecht komen. Duizend mensen hebben stenen gegooid en er zijn veertig arrestaties verricht. De arrestanten moeten 12 mei voorkomen. Betuig je solidariteit. Komt allen om 8 uur bij het Leidsebosje om de gevangenen te laten weten dat ze niet alleen zijn!
10-5-80/10b
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, Courier, foto's, tekeningen
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/002.1.01
10-5-80/11 OPROER De gebeurtenissen van 30 april ...
(1) Een heleboel krakers en andere demonstranten
(2) dubbelz., 30,5x43cm, off-set, foto's, tekeningen o.a.van Opland
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/002.1.01
(5) Facs.(deels) in Grachtenkrant 69 (11-4-83) Macht en Geweld special p.10-12. Zie ook GA Aff 7394 (A/005546)
De gebeurtenissen van 30 april waren een woedeuitbarsting van een massa mensen, die wekenlang getergd en geprovoceerd is. Of bent u de tanks tegen de woningnood al vergeten? Of de sfeer in de stad vóór 30 april al kwijt? Op 30 april hebben mensen panden aan de Kinkerstraat gekraakt, die al tijden leeg stonden. De krakers wilden op het kruispunt een feest geven. De feestelijkheden werden verstoord toen de Mobiele Eenheid optrad. Politiewagens reden op mensen in. De M.E.had de krakers alleen willen provoceren. Want door geweld uit te lokken konden de media de krakers wegschrijven. Daarmee leidde de M.E.de slag in.
Geen vrolijk gezicht, die M.E.ers in het ziekenhuis. Een van hen was door een steen geraakt toen hij op z'n motor zat. Lullig, maar hoe kwam dat? Voor de zoveelste keer reden ze met volle vaart op de massa in.
In het ziekenhuis worden gewonde demonstranten slecht behandeld. Voor de M.E.ers is personeel voldoende aanwezig. De eerste daad van de nieuwe koningin was haar bezoek aan de gewonde M.E.ers. De koningin van de M.E.!
Wiegel, de Telegraaf en de Tros: een gevaarlijk trio dat niet schuwt de woningnood en andere problemen met pistolen en knokploegen op te lossen. De afgelopen weken zijn er al verschillende panden door knokploegen, onder toeziend oog van de politie, ontruimd. Als het dan hard moet, dan moet het maar. Met dank aan de vrouwenorganisaties van de PvdA, PSP, PPR en CPN die geprotesteerd hebben tegen het waanzinnige optreden van de politie. Wanneer de overheid niet met andere oplossingen komt, zal het oproer binnenkort weer kraaien.
10-5-80/14 10 MEI WOONWOEDEDAG Amsterdammers, In Amsterdam is ...
(1) (Een groot aantal amsterdamse aktiegroepen)
(2) A4, el.stencil, o.a.elite
(3) Ams-alg Ams-Z-Pijp Wonen
(4) FP /
Dito als 26-4-80/5, bijgetypt: om twee uur verzamelen op het Ferd. Bolpleintje voor demonstratie naar de Dam.
10?-5-80/15 17 MEI DE GROTE WETERING schilder mee
(1) solidariteitskomité Grote Wetering
Ondersteund door: Bouwes-wat Anders, buurtwerkers Amstelveld, CPN-Weteringbuurt, Kerkstraat-comité, Leidse in Last, PSP-Oude Stad, PvdA-Zuid II, Wijkcentrum D'Oude Stadt, (volgen namen) en anderen, aktief in Wetering Verbetering
(2) dubbelz., A4, off-set?, voorkant: tekening; achterkant: elite en Letter Gothic
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
Aan de buurtbewoners. Wij, bewoners van de Zuidelijke Grachtengordel, hebben het initiatief genomen tot de oprichting van een solidariteitskomité tot behoud van het komplex Weteringschans 81-89. De woonfunktie van onze buurt wordt aangetast. Kantoren en onbetaalbare luxe appartementen rukken op. Een beruchte makelaar adverteert met een luchtfoto van onze buurt met de tekst: Dit alles is te koop bij Jac.Recourt. Open gaten, verkrotting en leegstand zijn het gevolg. Het gevolg: een groot aantal kraakpanden in onze buurt. Wat is de situatie rond de Grote Wetering? De bewoners zijn niet van plan te vertrekken. Het gemeentebestuur is halfslachtig. Gerard Bakker probeert vergunningen binnen te halen. Wij kunnen niet langs de zijlijn blijven toekijken. Laat de Grote Wetering het keerpunt worden in de ontwikkeling van de Zuidelijke Grachtengordel. De zoveelste sloop in onze buurt moet verhinderd worden. Het komité zal bij alle betrokken instanties stappen ondernemen voor behoud van de Grote Wetering. Oprichting op 17 mei door de begane grond van de Grote Wetering te beschilderen onder begeleiding van het schilderskollektief Kukeleku.
10-5-80/16 WOONWOEDEDAG 10 MEI ... Open brief aan de gemeenteraad
(1) De aktiegroepen/buurthuizen/buurtkomitees, die deelnemen aan de woonwoededag.
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Wonen
(4) SA / SA 014/001.5.03
Besluiten die de Gemeenteraad vóór 4 juni moet en kan nemen: stelling nemen tegen het Volkshuisvestingsbeleid van het Rijk, de ambtelijke kapaciteit voor opsporing van leegstand uitbreiden, aktief vervolgingsbeleid tegen huisbazen die niet leegmelden, publicatie van een lijst van alle panden die de gemeente gaat vorderen, instellen telefoonnummer voor leegmeldingen, overleg met de bewonerskomité's die huurakties voeren in de nieuwbouw, huur- en stookkostenschuld van aktievoerende huurders wordt kwijtgescholden, tegen verhoging van de aardgasprijs per 1 juli, versnellen van de procedures voor het maken van een bestemmingsplan, een noodprogramma met versnelde nieuwbouw, grootscheepse verwerving van het partikuliere huurwoningenbestand. Wanneer de gemeente niet tegemoet komt aan deze eisen, dan overwegen de buurten akties.
10-5-80/17 DE WIELINGEN TWEE JAAR GEKRAAKT
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners de Wielingen)
(2) dubbelz., A4, off-set, elite, achterkant: tekening
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.1.01
Nadat in het monumentale pand aan de Wielingenstraat jarenlang wezen gehuisvest waren, dreigde de bestemming van het pand 2½ jaar geleden drastisch te veranderen. De universiteit had in een gedeelte van het gebouw tijdelijk onderdak gevonden. De diakonie verkocht het pand aan de meest biedende, de N.V.Vischar. De studenten bleven zitten waar ze zaten. Al snel stroomden de woningzoekenden naar het pand. Amsterdam had er een groot kraakpand bij. In de loop van twee jaren nam de organisatie binnenshuis langzaam vorm aan. Er ontstond een demokratische struktuur. De trots van de bewoners is de gasleiding die voor 17.000 gulden aangelegd is. Door al onze moeite gaat het nu goed met ons huis. We werken aan een plan in het gebouw een buurtruimte te creëeren. We zijn ons betrokken gaan voelen bij de problemen van de buurt. Woningnood, leegstand en speculatie zijn onze gezamenlijke vijand! Er is nog veel achterstallig onderhoud. Gelukkig is er een bestemmingsplan dat aan de Wielingen een sociale of culturele bestemming toekent. Wij eisen een actief vorderings- en aankoopbeleid van de gemeente.
10?-5-80/18 Geachte Voorbijganger, Vanwaar deze demonstratie ...
(1) ANJV ASVA JS JAC NVVjc SIKH LOBH SRVU VJV PSPjongeren OSA SOK LOK Anti Spekulatie Comité Vele Huurderscomités Advocatencollectief Oud West.
(2) A4, Letter Gothic
(3) Wonen
(4) GA /
Rotterdam is verlost van zijn krottenkoning Fennis. Wij hebben nog te maken met een figuur van hetzelfde kaliber, Fagel. De Slavenburg's Bank is een van de financiers van deze gewetenloze spekulant. Fagel heeft honderden huurwoningen aan de slinkende voorraad onttrokken, zijn huizen niet onderhouden, huurders geïntimideerd, krakers met knokploegen aangevallen en gemeenteplannen gedwarsboomd. Hij verdient miljoenen die hij van U en ons steelt. Zolang een instelling als de Slavenburg's Bank dit soort lieden blijft financieren maakt zij zich mede schuldig aan de verziekte woonsituatie. Wij bieden een open brief aan de Raad van Bestuur aan. Wij eisen dat de bank alle financieringen van F&S stopzet en Fagel dwingt een eind te maken aan zijn kwalijke praktijken.
11-5-80/1 11.5.80 de STILLE krant voor PH 77-82 Nr. 1
(1) (diverse namen)
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 015/004.2.01
(5) Stille krant 1
(6) Ams-C-rest
We wonen hier met 55 mensen. We zijn op geen enkele manier een groep. Dat dat niet altijd makkelijk gaat weet iedereen. Een groot aantal mensen is ook niet goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Zo ontstaan geruchten. De bedoeling van dit krantje is dat regelmatig (dagelijks hopelijk) informatie bij elkaar te brengen.
Gisteren hebben 3 nieuwe bewoners hun intrek genomen. In de loop van de week komen er nog een aantal bij en samen zullen ze een eind maken aan de leegstand hier. Mocht je nog mensen weten die hier willen wonen, meldt dat dan aan Paul. Beloof niet op eigen houtje woonruimte aan mensen.
De belangrijkste punten van de bewonersvergadering van 9 mei waren: er is een brief verstuurd aan Kort en Rouwenhorst (legale bewoners, fp) door de gezamenlijke Amsterdamse kraakgroepen. Daarin worden zij verantwoordelijk gesteld voor rottigheden. Volgende week komt de dokter hier spreekuur houden. Binnen drie weken krijgen we telefoon. De persgroep wordt nieuw leven ingeblazen.
12 Mei komen de '30 april' demonstranten/arrestanten voor. Ook maandag demonstratie Leidse Bosje.
12-5-80/1 ALLE DEMONSTRANTEN VRIJ !
(1) Internationale Kommunistenbond (Nederlandse sektie van de Vierde Internationale)
(2) dubbelz., A4, off-set, Letter Gothic en Light Italic, voorkant: foto
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/002.1.01
Duizenden jongeren zitten als gevolg van de kapitalistiese krisis in een uitzichtloze situatie. Woonellende, stijgende werkloosheid, groeiende disciplinering in het onderwijs, diskriminatie enz. Als deze ellende gekombineerd wordt met een geld verslindende kroning moet er wel een uitbarsting komen. De partijen van de arbeidersklasse geven geen enkele oplossing voor deze groepen. De PvdA zet leger en politie in tegen de krakers in de Vondelstraat. De CPN steunt alleen de krakers om haar eigen positie te versterken. Nu de CPN niet meer in het gemeentebestuur zit probeert ze haar 'Nieuwmarkt image' uit te wissen. Wekenlang hebben de regering en het stadsbestuur de konfrontatie voorbereid. Met pasjesregelingen, huiszoekingen en ondervragingen werden vooral jongeren geintimideerd. De arbeiderspartijen hebben zich hier niet tegen verdedigd. De overval op de Kinkerstraat was natuurlijk geen toeval en geen vergissing. Het was een bewuste provokatie om de simpatie van de kraakbeweging te vernietigen en een klimaat te scheppen waarin de aanval op de kraakbeweging geopend kon worden. Dat is de betekenis van 30 april. Knokploegen en fascistiese benden hebben al toegeslagen. De persvrijheid ligt onder vuur. Huiszoekingen in Roodmerk en De vergulde koevoet laten de toegenomen brutaliteit zien. De linkse partijen maken een ekstra knieval door zich te distantiëren van de mensen die de straat op kwamen om te demonstreren. We moeten als linkse beweging de verdediging organiseren. We moeten eisen dat de 40 demonstranten vrijgelaten worden. Voor de ontbinding van de ME, tegen de militarisering van de politie.
12-5-80/2 WEG MET DE HETZE VAN WIEGEL
(1) GML/Rode Morgen
(2) dubbelz., A4, pica, st.pen
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/002.1.01
Veel mensen reageren fel op de gebeurtenissen op de 'rellenschoppers' van 30 april. Dat kan ook niet anders als je alleen aangewezen bent op de TV-beelden en de kranten. 's Ochtends veegde de ME met grof geweld het kruispunt Kinkerstraat schoon. Na een uur werd de ME teruggetrokken. Het feest werd hervat en de situatie was weer dezelfde als voor het ingrijpen, met dit verschil dat er nu tientallen gewonden waren. 's Middags hield de politie al na 500 meter de demonstratie vanaf de Dokwerker tegen en slaat meteen op de demonstranten in. Even later staat de kop van de demonstratie voor de Dam. Dan komen 50 (!) ME-bussen met 60-70 km/uur dwars door de feestvierders rijden. Tegen de avond grepen een stel lui de kans om vernielingen en plunderingen te plegen. Wiegel, de TROS en de Telegraaf maken dat onderscheid tussen ochtend, middag en avond niet. Dat doen ze bewust. Onder de bevolking groeit steeds meer sympathie voor het feit dat demonstranten zich niet meer willoos in elkaar lieten slaan. Elke kritiek op de regeringspolitiek wil Wiegel smoren. Van de 40 mensen die gearresteerd zijn zijn er 20 vrijgelaten. De rest moet 12 mei voorkomen. De arrestanten zijn slecht behandeld. Anderen zijn geslagen. Waarom is er eigenlijk niemand van de ME opgepakt? Er waren tientallen ME-ers die ook met stenen gooiden. Er wordt met 2 maten gemeten. Arrestanten geen zondebokken! Alle arrestanten vrij! ME, weg ermee!
12-5-80/3 GEEN ZONDEBOKKEN ALLE ARRESTANTEN VRIJ!
(1) Steungroep arrestanten/gewonden 30 April.
(2) 1v 4p, 21,5x30,5cm, off-set, Courier, foto's, tekeningen
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/002.1.01
Wij zijn het er niet mee eens dat de arrestanten van 30 april als zondebokken voor de eskalatie op koninginnedag worden veroordeeld. Zij zijn niet de oorzaak van de rellen. Waarom moet je feest vieren, als je te kampen hebt met problemen als geen werk, geen woning, een te hoge huur, onderdrukking binnen het onderwijs enz. Toen mensen hun eigen feest in de kinkerstraat wilden vieren, werd dit beantwoord met politiegeweld. Verdere eskalatie was onvermijdelijk. Bijna alle arrestanten werden mishandeld. De politie intimideerde de arrestanten en schoof hun handelingen in de schoenen, waarvoor ieder bewijs ontbrak. De meerderjarigen komen vandaag vóór. Wiegel, Tros en Telegraaf schreeuwen: oproerkraaiers, er moet gericht geschoten worden. Op 30 april ging het om duizenden regens van stenen, gegooid uit woede en vertwijfeling. VARA en Radio Stad worden door de overheid bekritiseerd en bedreigd. Geen woord over de fascistoïde berichtgeving van de Tros. In bedekte termen wordt de bevolking opgeroepen om buren en bekenden aan te geven. Ieder van ons kan in deze situatie terechtkomen. Iedereen namelijk die ontevreden is over z'n dagelijkse leven en zich verzet. Arrestaties vinden nog steeds plaats. De eerstvolgende procesdatum na 12 mei is 21 mei.
12-5-80/4 schorrie-morrie ... De laatste maanden wordt er in de pers en tijdens diskussies ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, pica, tekening
(3) Linkse bew Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/002.1.01
Behoudend Nederland beweert dat de onlusten het werk waren van tuig en probeert zo de gebeurtenissen elke politieke- en sociale betekenis te ontnemen. Redelijk progressief denkend Nederland maakt dit onderscheid om zich veilig te stellen. Zelfs 'De Krakersbeweging' distantiëert zich ook om zich veilig te stellen. De onlusten afschuiven op zgn.schorriemorrie is vals en misleidend! Minstens 30 rellenschoppers ken ik persoonlijk. Een groot deel heeft een zeer genuanceerde politieke motivatie. Bij geen van hen twijfel ik aan hun oprechte verontwaardiging en woede. Voor velen is het gooien van een steen het begin van een bewustwordingsproces. Te rechtvaardigen zijn de rellen op het Waterlooplein en Rokin niet. Maar dat wil niet zeggen dat harde akties altijd zinloos zijn. Denk maar aan de Vondelstraat.
12-5-80/8a 12 mei 1980 BESTE BUURTBEWONERS Regulierdwarsstraat 49 is na een jaar leegstand weer bewoond!
(1) (de bewoonsters van Reguliersdwarsstraat 49)
(2) A4
(3) Ams-C-rest Vrouw Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(5) Zie -6-80/32 en /33
Reguliersdwarsstraat 49 is na een jaar leegstand weer bewoond! Wij zijn vrouwen die woonruimte zochten om als woongroep te wonen. De eigenaar wilde verbouwen. De laatste 7-8 maanden is er echter niets meer aan het huis verbouwd. Er zijn nogal wat dingen gesloopt. Het pand moet bestemd worden voor jongerenhuisvesting. Wij eisen van de gemeente dat ze dit pand geschikt maakt voor jongerenhuisvesting. Kom eens op de koffie! Hulp in de vorm van eten, barrikademateriaal enz.is welkom!
12-5-80/8b
(1) (de bewoonsters van Reguliersdwarsstraat 49)
(2) A4, kringlooppapier, paarse inkt
(3) Ams-C-rest Vrouw Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Dito als /8a.
14-5-80/1 HERENGRACHT 242 ... GEACHTE BUURTBEWONERS ZOALS U MISSCHIEN BEKEND IS ...
(1) de afzonderlijke bewoners van H. 242
(2) A4, off-set, OCR-letter, Light Italic, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 032/003.5.02
Het pand Herengracht is op 10 mei gekraakt. De eerste eigenaar was de gastarbeider Giovanni Calandrini, het erf waarop het oorspronkelijke huis werd gebouwd kocht hij in 1614 aan. Het werd bewoond door Jan Pieter Heye. Vanaf 10 mei heeft het pand zijn oorspronkelijke woonbestemming teruggekregen. Het zal bewoond worden door jongeren. Het kraken is erop gericht om het falend overheidsbeleid inzake de woningnood aan de kaak te stellen, de gemeente H.242 te laten kopen voor jongerenhuisvesting en een doelloos leegstand pand als onderdak te laten dienen. Deze aktie is ondernomen in samenwerking met kraakgroepen.
19-5-80/6 19 mei 1980 VERKLARING VAN DE BEWONER VAN VONDELSTRAAT 91 AMSTERDAM
(1) Willem Verhage
(2) dubbelz., A4, off-set, elite
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.05
(5) Zie 21-5-80/2 en /3
Na het rondschrijven van de 'krakers' die 17 mei in mijn pand Vondelstraat 91 zaten, voel ik me verplicht een verklaring te geven. Ik ben 32 jaar, speelautomatenexploitant. Ik kocht 3 jaar geleden het pand, een bedrijfspand. Ik maakte daar een woning in. Enthousiast begon ik te renoveren. Veel deed ik met mijn personeel als het niet te druk was in mijn bedrijf, maar de verbouwing duurde daardoor veel langer. Ik ben nog niet volledig klaar met de verbouwing. Ik ging er zo veel mogelijk zelf slapen. Toen al bang voor kraak-acties. Met het kraken van het eerste pand in de Vondelstraat gooide men mijn werkplaats-ruiten in. Een van die stenen was omwikkeld met een krantje met de tekst: Leegstand is diefstal. Nog 2 maal daarna sneuvelde een ruit. Totdat 17 mei met grofgeweld in mijn woning werd ingebroken. Alle ramen en deuren werden met bedden, balken en draadnagels gebarricadeerd. Al mijn spullen werden van de woon-etage verwijderd en in de showroom opgeslagen, alsof men nu een leegstaande woning kraakte. De schade wordt geschat op fl. 16.000. De krakers kunnen de waarheid bevestigen. Had ik hier 10 jaar hard voor gewerkt? Ik was zo blind van woede dat ik ze uit mijn woning had willen schieten. De politie zei dat er pas maandag wat ging gebeuren. Ik belde mijn vrienden. Met de blote vuisten. De krakers, gewapend met moker en bijl, gingen voor 15 man op de vlucht. Denkende aan al die woningzoekenden had ik vaak begrip voor het kraken van leegstaande speculatie-panden. Hier is een grote vergissing begaan door het krakers-comité die, als ze dit niet openlijk toegeven, weer veel kraak-sympathie zullen verliezen. Hier had men een verkeerd pand te pakken en zeker een verkeerde huiseigenaar-bewoner. Waar gaat dit naar toe? In een pamflet van de krakers over de kraak Vondelstraat 91 werd beweerd dat ik winst zou maken op woningen, dat het pand geen bedrijfsfunktie zou hebben, dat het leeg stond. Leugens. Het hek is van de dam als die hogere hand van de politie niet snel gaat beseffen wat hier gebeurd is. Ook uw woning kan leeggehaald en gekraakt worden. Met vriendelijke groeten aan mijn buurtbewoners.
20-5-80/1 DEMONSTRATIE! 22 mei 19.00 uur
(1) anoniem
(2) A4, wit of rose papier, el.stencil, tekening
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / ISG stzmap Koninginnedag 1980 SA 015/002.1.01
Demonstratie! 22 Mei donderdag, verzamelen Leidsebosje naar Bijlmerbajes. Geen zondebokken voor 30 april. 21 Mei worden 2 later gearresteerden voorgeleid, 22 mei uitspraak van processen 12 mei. Neem muziekinstrumenten mee!!
(vrijwel integraal)
21-5-80/1 GEEN ZONDEBOKKEN 2 ALLE ARRESTANTEN VRIJ!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, zwarte of rode inkt, Courier, tekeningen o.a.van Willem en Wibo
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/002.1.01
Woensdag 21 mei, nummer 2 in de serie snelrechtprocessen van 30 april. Deze keer 3 aangeklaagden. Donderdag uitspraak door de politierechter over de 16 processen van 12 mei. Eén werd vrijgesproken, een ander geschorst, de 14 anderen hoorden eisen van 6 weken tot 6 maanden. De officieren van justitie kregen 12 mei de kans ongestraft te suggereren dat er de volgende keer geschoten zou moeten worden en maatschappelijke problemen aan hun dure laars te lappen. De arrestanten kregen nauwelijks gelegenheid hun achtergrond en motieven toe te lichten. Bij 10 arrestanten werd de voorlopige hechtenis opgeheven. De advokaten hadden veel kritiek op de snelrechtprocedure.
Er komen steeds meer details over mishandeling en intimidatie van de arrestanten naar buiten. M.n.rechercheurs hebben aan deze smerige praktijken hun handen vuil gemaakt. Nog steeds wordt de info over het aantal gewonde demonstranten en de aard van hun verwondingen systematisch achtergehouden. Veel demonstranten hebben arm- en beenbreuken opgelopen.
De leraar en onderwijzer die woensdag voorkomen werden op grond van t.v.beelden, door ouders aangegeven. De laatste die opgepakt is, is een 45-jarige kantoorbediende. Demonstratie 22 mei van Leidsebosje naar Bijlmerbajes.
21-5-80/2 Willem Verhage bij stenen, ...
(1) anoniem (met de hand op pamflet bijgeschreven: Printers Production 1)
(2) A4, off-set, rode en blauwe inkt, foto
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / GA A/005509 SA 036/001.1.05
(5) Huis gekraakt op 18-5-80. Ook opgenomen in GA Aff 5049
(Overdruk uit dagblad De Telegraaf:) Willem Verhage bij stenen, waarmee een van de deuren van zijn kapitale huis aan de Vondelstraat door krakers was dichtgemetseld. De zakenman heeft een pistool in de hand. "Als de krakers niet uit mijn huis waren gegaan had ik geschoten", aldus Willem Verhage.
(Toegevoegde tekst:) Flipt U ook op Willem?
21-5-80/3 21 mei 1980 VERKLARING VAN DE BEWONER VAN VONDELSTRAAT 91 AMSTERDAM
(1) Willem Verhage
(2) dubbelz., A4, off-set, elite
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.05
(5) Facs.in Krakend Zuid 0012. Zie -5-80/39
Op datum na dito als 19-5-80/6.
25-5-80/1 ONDERDAK HUISVESTINGSNOOD VAN @"BLIJF VAN M'N LIJF" - BEWOONSTERS IS GROOT
(1) (De woongroep van "Blijf van m'n lijf")
(2) A4, rose papier, elite
(3) Vrouw Wonen
(4) UB GA /
Er zijn in ons land 13 'Blijf van m'n Lijf'-huizen, waar mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen met hun kinderen een onmiddellijk en veilig onderdak kunnen vinden. Nu kunnen zij als zij besluiten te gaan scheiden gaan werken aan een betere toekomst. Maar de woningnood steekt een spaak tussen het wiel. Wanneer een vrouw haar huis niet kan opeisen omdat haar ex-man wraak kan nemen, moet zij een nieuwe woonplaats zoeken. Dat is onmogelijk in Nederland. Ieder gemeentebestuur kan zijn eigen inwoners voorrang verlenen. Een vrouw die op de vlucht is en van een uitkering moet leven, voldoet niet aan de eisen. De Woongroep steunt bewoonsters in het vinden van nieuwe woonruimte. Individueel, door het openen van het 2e fase-huis, door een onderzoek te starten om knelpunten aan te kunnen geven en bij kraken in samenwerking met de Vrouwenkraakgroep.
25-5-80/2 INVITATION COMMUNITY ACTION SYMPOSIUM 1980
(1) community action network
(2) dubbelz., A4, off-set, paarse inkt, Polygo Elite, tekeningen, kaartje
(3) Bui-Eur Linkse bew Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 060/001.3.01
(5) Engelse tekst. Pamphlet no.1
Het Netwerk bestaat uit plaatselijke aktiegroepen in Europa die strijden voor een sociale herverdeling van de rijkdommen, ontwikkeling gebaseerd op het milieu en een anti-autoritaire manier van leven. Het Symposium gaat dit jaar over stedelijke ontwikkeling en problemen als huisvesting, verkeer en stedebouwkundige planning. De volgende vragen worden behandeld: welke doelstellingen hebben de groepen en welke methoden hebben zij gebruikt om hun doel te bereiken? Hoe hebben de groepen de bevolking erbij betrokken? De bedoeling is dat de deelnemers van elkaars ervaring leren. Er zullen exkursies naar Amsterdam georganiseerd worden, naar gerenoveerde panden in de Dapper- en Staatsliedenbuurt en naar de Bijlmermeer. Neem je vlieger mee. Ruigoord, 5-13 juli.
27-5-80/7 HUURDERSVERENIGING "HET WESTEN". Amsterdam, 27 mei 1980.
(1) Huurdersvereniging Het Westen.
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) GA /
Aan de bewoners van 'Het Westen' in de blokken Le Maire-, Aert van Nes- en Bontekoestraat. Voor het eerst sinds jaren vraagt de woningbouwvereniging 6% huurverhoging. Renovatie is in het vooruitzicht, reden waarom nauwelijks iets aan onderhoud wordt gedaan. Weiger de huurverhoging met het hieraan gehechte formulier. Kom dan even langs bij het Comité Wijkverbetering.
29-5-80/1 29 MEI DE LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (de propaganda ploeg)
(2) dubbelz., A4, off-set, rode en blauwe inkt
(3) Mhg-gastar Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Voor feest de Groote Keyser zie ook GA Aff 4996 (A/005639)
(6) Laatste Waarschuwing
Op 29 april is de laatste waarschuwing voor het laatst verschenen.
Arrestanten en gewonden van 30 april: er is bijna geen informatie over de gewonden. Elke woensdag zijn er processen plus uitspraken. We hebben vanaf nu met rechter Nomes te maken. Er zijn 30 mensen op 30 april gearresteerd en 14 mensen achteraf. De meesten zijn na 12 dagen hechtenis vrijgelaten.
De illegalen in de Mozes en Aaronkerk hebben een alarmlijst gemaakt die ze willen bellen als er een razzia komt. Het is de bedoeling dat er geweldloos verzet gepleegd wordt. 29 Mei is er een loos alarm geweest.
Kraaknieuws uit Zwaag, Maastricht en Amstelveen.
Tugelaweg, stadsvernieuwingsblok, 200 krakers, gemeente en aannemer kunnen het niet eens worden over de prijs. 28 Mei stedelijk voor-alarm. Er bleek geen kans op ontruiming te bestaan. Eerst uitzoeken, dan vooralarm geven!
Grachtengordel gekraakt: Den Texstraat 55 (eigenaar Donk) en Reguliersdwarsstraat 49 (vrouwenkraak).
Steeds meer buurten krijgen te maken met tijdelijke verhuur van slooppanden. Er komt verzet op tegen deze nepregeling.
Het half-jaar-dreigings-feest op de Groote Keyser is druk bezocht.
Het hoger beroep tegen Singel 186 is ingetrokken.
In de Bilderdijkstraat 17 het 18e kraakspreekuur gestart.
Radio de Vrije Keyser zendt twee keer per week uit, het Koffiehuis in de van Hogendorpstraat wordt opgeknapt en zondag Prinsengracht buurtpand vergadering over de bezetting in Dodewaard.
31-5-80/1 AKTIE! Het is weer hoog tijd voor een bezoekje aan de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting, ...
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, el.stencil, rode inkt, foto
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.2.01
(5) Origineel op SA (map 002/005.2.04)
Het is weer hoog tijd voor een bezoekje aan de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting, Reigersbergenstraat 2. Opnieuw worden er in de Gemeenteraad schandalige voorstellen gedaan: het aantal erkende woningzoekenden wordt teruggebracht (alleen invaliden en stadsvernieuwingsurgenten worden nog geholpen), de leeftijdsgrens wordt verhoogd van 18 tot 25 jaar en er komen versnelde ontruimingsprocedures. Bij dit alles geen oplossingen voor de woningnood, geen sankties tegen malafide huiseigenaren. Doel van de bezetting is om woningzoekenden te informeren en hen uit te leggen dat ze van het G.D.H.niets te verwachten hebben en zelf het initiatief moeten nemen (kraken). Verder een diskussie met de ambtenaren om hen aan te zetten tot weigering van hun volksverlakkerij. 2 Juni, verzamelen 1e Keucheniusstraat 32.
31-5-80/2 Goedemiddag buurtbewoners, De panden Singel 370 en Herengracht 329 zijn vandaag gekraakt na 1½ jaar leeg te hebben gestaan.
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA SA / SA 015/003.1.03
(5) Gekraakt door groep uit de Groote Keyser (zie Bilwet p.21 e.v.)
Singel 370 en Herengracht 329 zijn vandaag gekraakt na 1½ jaar leeg te hebben gestaan. Eigenaar is beleggingsmaatschappij Het Behouden Huis B.V.van de gebroeders speculanten Böschen. Zij laten hun panden voor een groot deel leeg staan. Terwijl een dak boven ieders hoofd geen grondrecht blijkt te zijn, hebben deze heren vrij spel in het verdienen van veel geld aan andermans woonellende. De politieke partijen ruiken de stank van de woningnood en komen met een leegstandswetje aanzetten met een antiekraak-artiekel. Zij denken zeker dat de problemen verder wel door de politie en het leger kunnen worden opgelost. D.m.v.kraken worden er in Amsterdam meer mensen aan een dak boven hun hoofd geholpen dan door de overheid. In wetten kun je niet wonen. Wij lossen de woningnood met de koevoet op! Kraakspreekuur Grachtengordel, tijd en plaats.
-6-80/10 GEEN ZONDEBOKKEN 3 ALLE ARRESTANTEN VRIJ!
(1) (steungroep arrestanten/gewonden 30 april)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, groene inkt, Courier, foto, tekeningen
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/002.1.01
(5) Ook verspreid als bijlage bij Kraakkrant 42
Overzicht van de processen en opgelegde straffen tegen de arrestanten van 30 april. De officier van justitie is tegen de vonnissen in hoger beroep gegaan. Het verlinken van mensen gaat nog steeds door! Op 10 juni is weer een na-arrestatie verricht. Voor 30 april en daarna zijn minstens 8 mensen opgepakt ivm.plakken. Zij kregen geen aksept-girokaart maar meteen een dagvaarding. De rookbom op de Dam kwam op fl. 75 te staan. De steungroep wil een brochure maken over de gebeurtenissen.
-6-80/13 zaterdag 28 juni 20.00 Opening xinema XINIX
(1) (xinema Xinix)
(2) dubbelz., A4, off-set, achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 012/002.2.04
28 Juni wordt op Reguliersdwarsstraat 27 xinema xinix feestelijk geopend. De hele avond film en diavoorstellingen. Het eerste deel staat in het teken van de strijd tegen ontruimingen. De Vondelstraatfilm, Dwars II 'vrolijke versie', Kinkerstraatfilm en een film en dia's uit Kopenhagen. In de pauze mogelijkheid te diskussiëren over de te gebruiken methodes van aktievoeren bij ontruimingen. Later op de avond vrolijk programma met o.a.een antieke duitse oorlogsfilm, een film over de onafhankelijkheidsbeweging in Zimbabwe en unieke opnames van de laatste nog rijdende stoomlocomotieven.
-6-80/20 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR.26
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) dubbelz., 23x31cm, off-set, foto's
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) GA /
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 26
Amsterdammers, actief in buurten en vakbeweging, hebben 2 juni een solidariteitscomité voor de Bijlmer en Holendrecht-actie opgericht. In alle buurten wordt geld ingezameld voor de weerstandskas. Blijf dus weigeren, stort ook in juni en juli fl. 75 op de notarisrekening. Dat is een antwoord op het besluit de fl. 75 actie met deurwaardersgeweld te breken. Niemand wordt door een proces op kosten gejaagd, geen processen maar serieus overleg - dat resultaat van de bezettingsactie van 'Onze Woning' moet ook erkend worden door de Federatie van woningcorporaties. Meld elk dreigement direct aan uw zone-verantwoordelijke. Het Bewonerscomité heeft de Federatie het voorstel gedaan serieuze onderhandelingen te beginnen: bewoners en corporaties zetten zich in om een breed politiek beraad over oplossingen van de hoge woonkosten te organiseren, de corporaties zullen geen processen voeren tegen deelnemers aan de actie, zij garanderen dat over 1980 geen navordering stookkosten zullen uitgaan, zij voeren het tempo van de isolatie op, zij houden de door de bewoners ingehouden bedragen af van hun betalingen aan de rijksoverheid en het Gemeente Energie Bedrijf, corporaties en bewoners roepen op tot een landelijke actie om de huursubsidie uit te breiden. Informatie over de huurverhoging per 1 juli.
-6-80/21 BEWONERS! Alle woningbouwverenigingen ...
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer.
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) GA /
Alle woningbouwverenigingen zijn overgegaan tot het nemen van rechtsmaatregelen tegen deelnemers aan de huurakties. 5 Regels ingeval van deurwaarders: hij heeft niet het recht binnen te komen, hij mag uw spullen niet weghalen; de deurwaarder kan de zaak voorleggen aan de kantonrechter; u dient aangetekend bericht te ontvangen wanneer de zaak voor het kantongerecht komt; u kunt van de rechtzitting wegblijven; de kantonrechter kan besluiten tot het sturen van een gerechterlijke deurwaarder. Alleen mensen die aan de aktie blijven deelnemen krijgen alle kosten uit de weerstandskas vergoed. Blijf dus gewoon weigeren. Ga veilig met vakantie.
-6-80/22 AANTEKENEN Aan:
(1) anoniem
(2) A4, elite
(3) Wonen-hv
(4) UB SA / UB 288.1 SA 011/003.3.01
Brief om de verhuurder er toe te brengen onderhoudsgebreken aan de woning te verhelpen.
-6-80/23 HET VONNIS OVER ONZE BUURT GAAT BINNENKORT GEVELD WORDEN.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB / UB 192.1
Op 11 juni in een kommissie en op 18 juni in de gemeenteraad, een plan van de ambtelijke werkgroep waarin staat dat er flink gesloopt zal gaan worden. Sloop gevolgd door nieuwbouw op de Govert Flinck 78 t/m 102, 1e Jan Steen en 1e Jan van der Heijden. Renovatie? Nooit van gehoord wat de ambtenaren betreft. Ondanks het op de buurtvergadering van januari '79 aangenomen plan dat uitgaat van zoveel mogelijk renovatie. Ondanks enquettes, want de plannen om te slopen voor en na de enquette zijn presies hetzelfde. Kortom: we zijn weer eens belazerd! We zullen alle gemeenteraadsleden een brief sturen. Daarnaast willen we alleen nog naar de kommissievergadering om onze woede te uiten. Hoe we dit gaan doen willen we bespreken op 3 juni in het Wijkcentrum. Van ludiek tot ...
-6-80/25 huurdersvereniging "SPAARNDAM" ... GA MEE NAAR SCHAEFER
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) GA /
4 Juni gaan we naar Schaefer en de gemeenteraad om te vragen wat hij gaat doen aan de stookkosten. Volgt informatie over de jaarlijkse afrekening stookkosten, huursubsidie en uitspraken Huuradvieskommissie over de huurverhoging 1979.
-6?-80/26 STOP VERGROTING VAN DE LEEGSTAND: BEGIN BIJ DE PH
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 292.2 SA 015/004.2.01
Met de leegstandswet wordt gesuggereerd dat de wet leegstand van woningen en gebouwen wil tegengaan. Niets is minder waar. Deze wet wordt het jasje voor de anti-kraakwet. Niet de leegstand wordt een misdaad, maar het aanpakken van die leegstand. Laat dus niet toe dat de PH ontruimd wordt. De Leegstandswet houdt in: krakers kunnen naamloos gedagvaard worden, krakers van woningen in een leegstandsregister zijn strafbaar, in het hele land kan gevorderd worden als het gebouw 5 maanden leeg staat, de gemeente hoeft niet te vorderen en het enige voordeel boven de huidige situatie is dat gevorderd kan worden voordat er een begunstigde is. Gemeenten met meer dan 25.000 inwoners moeten een leegstandregister instellen. De sanktie op niet melden bij het leegstandregister is een boete. De sanktie zou moeten zijn de verbeurdverklaring van het pand. Op alle manieren is gezocht naar een manier om het kraken te likwideren. Van woningvragen worden openbare orde vragen gemaakt. Dus: de leegstandswet is een nep-wet, arrestanten moeten vrij en de PH moet bewoond blijven.
-6-80/27 UITNODIGING Na aanleiding van de gebeurtenissen en akties in April ...
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-alg Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.2.01
(5) Origineel op SA (map 002/005.2.01)
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in april hebben veel mensen de behoefte om over de akties te praten. Voor veel mensen is het belangrijk te weten wat anderen denken of hoe men reageert bij akties, vooral wanneer er gewelddadige situaties voorkomen. Bij alarm zie je vaak dat men te twijfelend overgaat tot aktie, omdat men denkt niet op elkaar te kunnen rekenen. Er is een groot verschil van kennis en informatie. De akties kunnen afgestemd worden op de mening van een zo groot mogelijke groep. Andere punten: Veel mensen hebben de reakties (van rechts) op 30 april te veel als individu verwerkt en dus niet kollektief opgevangen. Hoe gaan we in de toekomst akties voeren. Hoe en door wie worden de akties georganiseerd.
Het is niet de bedoeling dat bepaalde figuren gaan domineren. Mensen die aktief willen worden moeten niet tegen kliek-vorming oplopen. Voor iedereen die geinteresseerd is met wie je aktie voert is het noodzakelijk te komen. 4 Juni 1e Keucheniusstraat 32.
-6-80/28 INSPRAAK? KOM NOU!
(1) Namens het Buurtcomité Witteneiland,
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, blauwe inkt, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
(5) Zie /37
De afgelopen week hebben de meeste bewoners van het Witteneiland hun handtekening gezet om te protesteren tegen het feit, dat de gemeente beslissingen neemt over de stadsvernieuwing zonder inspraak. 9 Juni gaan wij deze 500 handtekeningen aanbieden aan de Raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en wethouder Van der Vlis. Oproep naar deze vergadering te komen op de Keizersgracht 440. Eis: uitstel van behandeling van de (slechte) plannen tot september. Ondertussen kunnen wij een betere inspraak en betere plannen bewerkstelligen. Verzamelen bij de tramhalte op de De Wittenkade. 14 Juni staan wij met een stand voor 'het Gat van Bakker' in de 2e Nassaustraat met informatie over de plannen maar ook -samen met het huurcomité Staatsliedenbuurt- over de huurverhoging.
-6?-80/29 CHAOS BIJEENKOMST CHAOS
(1) anoniem
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.3.03
Herengracht 242 en de Vogelstruys zijn ontruimd. Huize Chaos aan de Sarphatistraat staat ook op het verlanglijstje van de officier van justitie. Huize Chaos heeft 11 jaar leeg gestaan. 3½ Jaar geleden is het gekraakt. D'r wonen 20 mensen. Huize Chaos moet een huis met Van Dam-eenheden worden met een huur van (kassa) 300 piek. De bewoners zien dit niet zitten. Nu moeten ze voor zichzelf ontruimd worden. Als we de ontruiming willen voorkomen, moeten we goed afspreken hoe we dat doen. Woensdag in de Koevoetskelder. Een chaotische bijeenkomst voor huize chaos.
-6-80/30 DE KRAAKDAG TOCHT Hieronder volgt een route ...
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, 10" Courier, st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/002.1.05
Route langs (half)lege panden die via makelaars te koop/huur worden aangeboden. De bedoeling is het op demonstratieve wijze overschilderen en voorzien van kommentaar van de borden die buiten hangen. Verzamelen bij H12, Keizersgracht 65-71 (luxe appartementen), Keizersgracht 132 (kantoorruimte te huur), Herengracht 254, N.Z.Voorburgwal 292. Op nr.290 is het 'Stikkerhuis' met opvallend veel vvd-affiches voor de ramen. Misschien kunnen we daar nog wat kwijt. Op N.Z.Voorburgwal 298 zit het kantoor van Jacobus Recourt en het laatste pand is Singel 399 (Jacobus Recourt, zeer luxe kantoorruimte te huur). Komt allen en op tijd, met z'n tienen is er weinig te demonstreren. Er worden zaterdag meerdere huizen gekraakt en in andere buurten gebeurt ook het een en ander.
-6?-80/31 HUIZE CHAOS -ik ben tegen ontruiming ... de gemeente wil het pand sarphatistraat 85/87 ontruimen ...
(1) de bewonersgroep Wonen & Werken
(2) A4, el.stencil, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.3.03
(5) Handtekeningenlijst
Ik ben tegen ontruiming. Ik verklaar me solidair met de bewonersgroep en hun eis. De gemeente wil sarphatistraat 85/87 ontruimen. Wij eisen dat centraal wonen ons als enige woongroep aan de gemeente voordraagt voor bewoning van huize chaos!
-6-80/32 Y.KLOP, tandarts KNOKPRAKTIJK(en)
(1) anoniem (uitgegeven door bewoonsters Reguliersdwarsstraat 49)
(2) A4, el.stencil, paarse inkt, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(6) Verspreid in Gouda
Y.Klop, knokpraktijken. Kijk uit voor Klop!
-6-80/33 de praktijk(en) van tandarts klop:
(1) anoniem (uitgegeven door bewoonsters Reguliersdwarsstraat 49)
(2) A4, el.stencil, paarse inkt
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(5) Verspreid in Gouda
U kent tandarts Klop waarschijnlijk als een goedlachse gatenvuller. Dat hij naast z'n tandartspraktijk er nog andere praktijken op na houdt zal u duidelijk worden. In Amsterdam bezit Klop een pand dat hij geruime tijd leeg liet staan. Begin mei werd het gekraakt (zie 12-5-80/8). Op 16 juni stuurde hij mensen (??) met bijlen & ander slaggereedschap op het pand af. Na de alarmlijn doorgeknipt te hebben, begonnen ze de voordeur in te hakken. Toen de politie konstateerde dat er iets niet klopte, begonnen ze ook daarmee te vechten. De gehele knokploeg kon gearresteerd worden. U weet nu dus wie er bij de halfjaarlijkse kontrole in uw mond kijkt.
-6-80?/36 Beste buren, van de week hebben we van makelaar Nico Tel ...
(1) 2 namen
(2) A4, kringlooppapier, blauwe inkt
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA /
Van makelaar Tel hebben we het bericht ontvangen dat onze huren per 1 juli met 6% verhoogd zullen worden. Doordat we voorgaande jaren de huurverhoging hebben geweigerd, is eindelijk begonnen aan het achterstallig onderhoud (dak, balkons). Zolang niet al onze klachten (aanschrijvingen van Bouw- en woningtoezicht) zijn opgeheven, hebben wij het recht de voorgestelde huurverhoging te weigeren. U vindt hierbij het officiële bezwaarschrift om te weigeren. We sturen ook het stencil Laat Uw woning niet verkrotten van de Rechtswinkel mee.
-6?-80/38 WELKOM IN AMSTERDAM...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Wonen-kra
(4) ISG / ISG stzmap Koninginnedag 1980
(5) Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse tekst
Amsterdam heeft aan iedereen wat te bieden. Ook aan haar eigen bewoners? Amsterdammers zijn vertrokken naar slaapsteden om plaats te maken voor winstgevende objekten. Miljoenen worden verspild aan belachelijke prestigeobjekten. Woningen staan leeg vanwege de spekulatie en het slechte bestuur van de gemeenteraad. Ze worden onbewoonbaar omdat ze verwaarloosd worden. Wij nodigen U uit om de ware kant van Amsterdam te bezoeken. Tips: Waterlooplein waar het nieuwe stadhuis-opera gebouwd gaat worden, Van Beuningenstraat met onbewoonde en verwaarloosde huizen. Let op de woonellende en vooral op de akties. Er zijn 10.000 appartementen gekraakt. Onlangs zijn er 47 luxe appartementen gekraakt. Er komen demonstraties en bezettingen, want er moet gewoond worden.
1-6-80/1 Bewonerscommissie Patrimonium, ... Aan de bewoners van Beheersstichting Patrimonium, Complex Zaanstraat.
(1) Bewonerscommissie Patrimonium.
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) GA /
Met de aanzegging van 3 i.p.v.6% huurverhoging erkennen Patrimonium en het Ministerie dat er ernstige klachten aan de woningen zijn. Op de bewonersvergadering van 28 april is besloten de verhoging te weigeren wegens tocht, doorslaand vocht, slechte geluidsisolatie enz. Vul aangehecht bezwaarschrift in.
2-6-80/2 AMSTERDAMMERS Opnieuw worden wij, Woningzoekenden, Krakers en G.D.H.ambtenaren ...
(1) Woningzoekenden, krakers en huurders.
(2) 2v 4p, A4, wit of groen papier, el.stencil, o.a.elite, tekeningen
(3) Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 003/005.2.01
(5) Zie 5-6-80/1: aktie door politie verhinderd. Origineel op SA (map 002/005.2.03)
Momenteel wordt in de gemeente-raad zogenaamd een nieuw woningbeleid uitgestippeld. Dit is puur bedrog en zal leiden tot meer confrontaties met de Mobiele Eenheid. Want niet de malafide huiseigenaren zullen worden aangepakt en de oorzaken van de woningnood, maar woningzoekenden. Weer worden wanhopige woningzoekenden gecriminaliseerd. Voor de zoveelste keer worden de toewijzingsnormen voor de woningzoekenden gewijzigd. Conclusie: de meesten van u zitten hier voor gek! De werkelijke oplossing is bouwen naar behoefte. In werkelijkheid wordt 300 miljoen bezuinigd op Volkshuisvesting, 50.000 bouwvakkers worden werkeloos, in 1978 werden 350 woningwetwoningen gebouwd in Amsterdam - een 10-voud wordt elk jaar gesloopt, voor een stadhuis-opera kan er 300 miljoen van het Volkshuisvesting budget af. Politici presenteren 35 jaar wanbeleid als een soort natuurramp, terwijl zij belangen van ondernemingen vóór belangen van de bevolking laten gaan. Ex-wethouder Kuipers heeft 200 distributie-woningen uitgedeeld aan zijn P.v.d.A.vrienden. Een tip voor G.D.H.-ambtenaren: hef de afdeling ontruimingen op, staak het volksbedrog. Woningzoekenden, uw enige kans is het kraken van een woning.
4-6-80/3 huurdersvereniging "SPAARNDAM" ... Amsterdam, 4 juni 1980. VERKLARING
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) A4, fotokopie, o.a.elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) GA /
(5) Exemplaar GA met antwoord van Schaeffer
De bewoners van de gerenoveerde woningen aan het Zaandammerplein komen vanavond naar wethouder Schaeffer. In maart hebben wij een rapport aangeboden over de hoge stookkosten en hoe die verlaagd kunnen worden. Waar blijft het antwoord op ons rapport?
5-6-80/1 GDH-aktie,2juni,
(1) (de opgeheven propagandagroep)
(2) dubbelz., A4, off-set, groene, blauwe en rode inkt, o.a.Prestige Elite, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
2 Juni hebben 75 jongelieden tevergeefs geprobeerd een discussie aan te gaan met woningzoekenden en ambtenaren van het GDH. De poorten bleken ineens gesloten te zijn. Agenten vóór het gebouw. Er moest gediskussieerd worden over de voorstellen tot het verkleinen van de urgentielijst: alleen medisch-sociaal urgenten en stadsvernieuwingsurgenten kunnen nog urgent zijn. De rest wordt aan zijn lot overgelaten. De slogan op het stencil was dan ook 'De meesten van U zitten hier voor gek'.
Gekraakt: Brouwersgracht 152 (oude fabriek, eigenaar van de Putten); Singel 370/Herengracht 329 (Huize Struisvogel, eigenaar Bösschen, knokploeg, 1½ jaar leeg); Churchilllaan 71, Eendrachtstraat (F&S) en G.Metsartstraat 30.
Het klachtenboek over de Vondelstraat is uit. Waterlooplein: volgende week start Festival of flees. In het kader van de antispekulatieaktie volgende week van der Putten week. De schilderingen op de Grote Wetering zijn af. Er wordt een kraakarchief opgezet. Intree 1980, er is kraakinformatie op 19 augustus voor 1ste jaars. De illegalen zijn op één na verhuisd naar de Dominicuskerk. Die ene is bij de verhuizing opgepakt. Op 11 juni moeten weer twee later gearresteerde jongens voor rechter Nomes verschijnen. Op 30 mei waren er weer uitspraken: 2 kregen 6 weken onvoorwaardelijk en 2 10 dagen voorwaardelijk en 20 dagen onvoorwaardelijk. Er zitten nu nog drie mensen vast. Openingsweek van het kraakaktiekafe Molli Chaoot van 6-13 juni.
9-6-80/3 VERKLARING Amsterdam-Bijlmermeer 9 juni 1980
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Zie 10-6-80/1
Een aantal woningbouwverenigingen heeft het gewaagd deelnemers aan de demonstratieve weigeringsakties in de Bijlmermeer en Holendrecht met deurwaarders en het kantongerecht te bedreigen. Duizenden doen daadwerkelijk mee aan de aktie. Zij vinden de huurboycot een reëel middel om woonlastenverlaging te bereiken. Ook de gemeenteraad en de Federatie van Woningcorporaties vinden onze woonlasten te hoog. Wij hebben onlangs nog gevraagd, ondersteun ons doel woonlastenverlaging. Pleit voor onze eisen: huurbevriezing per 1 juli, verbetering subsidieregeling, afschaffing luxe BTW-tarief voor eerste levensbehoeften en isolatie, maar niet op kosten van de bewoners. Als deurwaarders en het Kantongerecht het antwoord is, kan ons antwoord niet anders zijn dan gerichte harde akties. De bezetting van het gebouw van deze woningbouwvereniging is niet tegen het personeel gericht. Personeel wees solidair, laat je niet als rekenchip of als incassobureau gebruiken. Bestuur ga uw verantwoordelijkheid voor het kollektieve woonkostenprobleem niet uit de weg. Wij eisen intrekking gerechtelijke procedures en een politiek beraad over oplossingen van de hoge woonkosten!
10-6-80/1 Nieuws over de bezettingsaktie.
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: elite
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskté Huurverlaging Bijlme
(5) Zie 9-6-80/3
1: Maandag hebben 120 bewoners uit de Bijlmermeer en Holendrecht de woningbouwverenigingen Algemene Woningbouwvereniging, de Dageraad, Schaepman en de Stichting Holendrecht bezet. Deze corporaties hebben deelnemers aan de demonstratieve fl. 75 weigeringsaktie bedreigd met deurwaarders. Wij eisen een breed overleg over oplossingen van de te hoge woonkosten. Zolang dit niet heeft plaatsgevonden moet het bedreigen met deurwaarders worden stopgezet. De besturen hebben de opdrachten aan de deurwaarders niet ingetrokken. Daarom hebben wij dinsdag de bezetting verscherpt en wordt het personeel niet meer toegelaten. De AWV tracht zelfs naar constructieve oplossingen te zoeken. Maar hedenmorgen is met geweld het kantoor van Schaepman ontruimd. Wij strijden niet tegen maar samen met de woningbouwverenigingen tegen de regering die geen maatregelen heeft genomen ter verlaging van de Bijlmerwoonkosten. U kunt deze bezettingen steunen door er aan deel te nemen, door het storten van geld in de weerstandskas, door het organiseren van adhesieverklaringen en door dit manifest met uw buren te bespreken en hen te vragen zich bij onze aktie aan te sluiten.
2: Vanavond protestvergadering in Grubbehoeve: laatste nieuws bezettingsakties, tegen gewelddadig optreden van Schaepman. Wees solidair!
12-6-80/1 laatste Waarschuwing 12 juni
(1) (de opgeheven propagandagroep)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, groene en paarse inkt, Courier en Diplomat, tekening (uit stripverhaal van Lucky Luke)
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
9 Juni kwam er op de den Texstraat 55 een knokploeg langs. Op het alarm kwamen buurtbewoners en politie. De laatsten deden niet veel. Het pand is eigendom van Donk. Hij bezit nog drie andere gekraakte panden, nl.Koningslaan, Nassaukade en Keizersgracht 200. Donk is gewaarschuwd met een steen en een blik verf door zijn raam. Dan zijn er nog problemen met het GEB. Er zou een nieuwe richtlijn zijn dat bewoners op eigen naam een rekening aan moeten vragen. Een antiekraakmaatregel dus!
Singel 500, de aankoop door de gemeente schijnt afgesprongen te zijn. De eigenaar verkocht het pand aan een derde.
De politie kwam om de bezetters van het kantoor van de woningbouwvereniging de Dageraad te ontruimen. De bezetters, bewoners van de Bijlmer, vertrokken zonder tegenstand.
11 Juni zijn drie arrestanten die na 30 april opgepakt zijn voorgeleid aan politierechter Nomes. De intimidatie was niet van de lucht. Eisen van 5 maanden, 10 en 6 weken. Uitspraak 18 juni.
Vanaf maandag is rond IJmuiden aktie gevoerd tegen dumping van atoomafval. Gehuurde busjes werden in beslag genomen. Met de busjes was ook veel materiaal (banden, olie, verf, rook) in handen van de politie gekomen.
LOKweekend in Den Bosch 13-15 juni.
14 Juni vergadering bij het LOBH over akties tegen de leegstandswet/antiekraakwet.
Het Ballast-Nedamterrein aan de Wibautstraat: het ziet er naar uit dat de deal tussen Wilma en de gemeente toch door zal gaan.
Het is nu bijna gebeurd met Gerard W.Bakker en zijn 9 bv's. Voor alle 9 is surseance van betaling aangevraagd. Deze snelle zakenman heeft te veel hooi op zijn vork genomen.
In Zandvoort is gebouw Sonnewende van de Bond Zonder Naam gekraakt. Nu lukt het de Zantvoorters wel om te kraken, maar voor de bezetting hebben ze mensen nodig.
Eigenaar Moens heeft ingebroken bij 2e Oosterparkstraat 178hs en onze spullen eruit gehaald. Dit pikken we niet! Dus wij weer opnieuw kraken. Vervolgens kwamen buitenlanders langs die 10 en 15.000 gulden sleutelgeld hadden betaald. Moens wilde dat de politie ingreep, deze hoorde van Bouw en WoningToezicht dat het huis aangeschreven is en niet meer verhuurd mag worden. Politie waarschuwde ons voor een knokploeg.
14-6-80/4 Vrijdag 13 juni ontvangt Huize Chaos ...
(1) (Huize Chaos)
(2) A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA / GA A/005087 SA 032/003.3.03
(5) Iets gewijzigde tekst in: Koekrant 47. Ook opgenomen als GA Aff 5076
Vrijdag 13 juni ontvangt Huize Chaos, Sarphatistraat 85/87 een ontruimingsbevel van de burgemeester. Er wordt gedreigd met de 'sterke arm' als het pand niet voor donderdag verlaten is. Voor vervangende woonruimte wordt niet gezorgd, omdat de bewoners geen woonvergunning hebben. De ontruiming hebben we geprobeerd uit te stellen door een AROB-procedure. Wij vormen nu bijna 3 jaar een woongemeenschap. Het pand is in 1948 door de gemeente aangekocht en heeft vanaf 1966 leeg gestaan. In 1970 werd het even door Oranje Vrijstaat gekraakt en in 1974/75 werd de begane grond als creche gebruikt. Na elf jaar leegstand is het pand op 5 juli 1977 gekraakt. Toen was het pand ineens van iedereen. De gemeente was onderhandelingen begonnen met het elite clubje 'stichting Centraal Wonen' om het pand te verbouwen voor '1 en 2 persoonshuishoudens'. Wij vinden dit geen realistiese oplossing van het jongerenwoonprobleem en eisen dat de Stichting Centraal Wonen ons adopteert. De graffiti, die het huis tot een punk-museum heeft gemaakt, vormt een eigen identiteit van de huidige bewonersgroep. Oproep ons te steunen voor het behoud van onze woongemeenschap. Onderteken onze handtekeningenlijsten en sta ons bij op de barrikaden. 1980 Ontruimingsjaar? Vergeet 't maar!
19?-6-80/3 ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Vandaag hebben we Herengracht 242 teruggekraakt, ...
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, off-set
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 032/003.5.02
(5) Zie ook GA Aff 5073 (A/005091)
Vandaag hebben we Herengracht 242 teruggekraakt, nadat het gisteren door de politie ontruimd was. Het pand is zes weken geleden gekraakt. Het stond 3 maanden leeg. 50 Agenten arresteerden de bewoners wegens huisvredebreuk. De politie vond dat de eigenaar had bewezen dat het pand in gebruik was terwijl het gekraakt werd. Vroeger werd door de politie nog aan de krakers gevraagd of de informatie klopt. Zonder proces heeft de Officier van Justitie tot ontruiming besloten. Vroeger werden de krakers nog wel eens om weerwoord gevraagd. Wij pikken geen ontruimingen meer. Alles wijst erop dat voor de vakantie een reeks panden ontruimd gaat worden. Niet dus. 1980 Ontruimingsjaar? Vergeet 't maar!
20-6-80/1 Laatste Waarschuwing 20 juni
(1) (de opgeheven propagandagroep)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, blauw-groene inkt, Courier
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 010/001.1.01
(5) Druk: Tegendruk. Oplage 2.500 ex. Drukkosten fl. 90,-
(6) Laatste Waarschuwing
Gekraakt: op 15 juni Prinsengracht 188 (eigenaar ALTO BV, 2 maal knokploeg, het alarm werkte goed).
Ontruimd: afgelopen woensdag Herengracht 242 (aanwezige bewoners gearresteerd wegens huisvredebreuk; de plannen het pand terug te kraken werden doorkruist: 80 ME-ers hadden het pand bezet en werden buiten ondersteund door 1000 ME-ers met 64 wagens, 4 BRATRA-peletons, twee waterkanonnen en twee veewagens met paarden); maandag Reguliersdwarsstraat 49 door knokploeg (eigenaar Klop in Gouda, vechtpartij tussen knokploeg en politie, knokploeg gearresteerd, pand weer bewoond).
Bedreigde panden: Sarphatistraat 85-87.
Prosessen: de plakkers van Koninginnedag, fl. 30 boete. De jongen die de rookbom gooide op de Dam op 30 april: fl. 75 voor vervoer eksplosieve stoffen.
Brochures: de derde van de Groote Keyser; de steungroep arrestanten/gewonden 30 april wil een brochure maken. Politierechter Nomes heeft de na-arrestanten zwaardere straffen opgelegd dan de inmiddels uitgerangeerde rechter Taalman Kip.
Internationaal: Denen komen met dia-show over ontruiming kinderspeelplaats (Vondelstraatachtige toestanden); Amsterdamse krakers zijn in Duitsland op tournee geweest met kraak- en ontruimingsfilms en fototentoonstelling.
26-6-80/1a De laatste Waarschuwing 26 Juni
(1) (de opgeheven propagandagroep)
(2) dubbelz., A4, off-set, rode en blauwe inkt, Courier, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) kopie op UB GA SA / SA 010/001.1.01
(5) Druk: Tegendruk of Roodmerk. Opgenomen in Krakend Zuid van 11-8-80
Laatste Waarschuwing
Na de zomer komt de leegstandswet, die het kraken ipv de leegstand bestrijdt, in de kamer. Er is in Amsterdam nog niet veel interesse voor. Om mogelijkheden voor akties te bekijken is er op het stedelijk overleg van 23 juni een groepje gevormd.
Beerentz heeft geen geld meer.
Rektifikatie. Gerard W.Bakker is niet failliet. Donderdag zijn al zijn Amsterdamse BV's, behalve Bakkerswaal BV, failliet verklaard. De Groote Wetering wordt één van Bakker's laatste strohalmen in Amsterdam.
De krakers van Sonne(z)wende(l) hebben onverwacht snel een kort geding aan hun broek gehad. 26/6 Moet het pand leeg zijn maar daarbij heeft rechter de Haan uit Haarlem een dwangsom opgelegd. Een smerige truuk van justitie om krakers financieel onder druk te zetten.
Vogelstruis gaat ontruimd worden. Dit moet gebeuren op grond van lokaalvredebreuk. Het pand werd leeg aangetroffen. Het pand wordt aktief verdedigd.
Er is met subsidie van de X-Ybeweging een bus aangeschaft, bedoeld voor kraakklussen.
29 Juni in de Dominicuskerk een manifestatie voor/van illegalen onder de leus Steun slachtoffers 1 novemberwet. De kerk verleent de illegalen asiel tot en met 29 juni.
Woensdag zijn weer drie arrestanten van 30 april veroordeeld door rechter Nomes. Een tot 4 weken onvoorwaardelijk, een tot drie weken, een zaak is aangehouden tot 2 juli. 11 Juli komen 2 minderjarigen voor de rechter.
Anjeliersstraat 156a gekraakt. De eigenaar, die drie hoog bleek te wonen, kwam in ochtendjas naar beneden. Goeiemorgen! Hij vond de kraak niet zo'n ramp.
Singel 500 is verkocht aan Groote Keyser-eigenaar Beerentz.
In de Transvaalbuurt wonen aan de Retiefstraat/Tugelaweg 200 krakers. Op onze eis voor akseptabele herhuisvesting wordt niet gereageerd. De ontruimingen dreigen half augustus. Wij zullen ons verzetten.
29 Juli zal de Doodewaard gaat dicht-groep bijeen komen in het buurtpand.
26-6-80/1b
(1) anoniem (uitgegeven door de opgeheven propagandagroep)
(2) A4, off-set, rode en blauwe inkt, Courier, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB /
Dito als voorkant van /1a.
26-6-80/1c
(1) (de opgeheven propagandagroep)
(2) 2v 2p, A4, off-set, rode en blauwe inkt, Courier, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) FP /
Dito als /1a.
30-6-80/1 WONEN IS HOOFDZAAK KRAKEN IS NOODZAAK 30 juni 1980 BESTE BUURTBEWONERS, ...
(1) de bewo ners en bewoonsters van Prinsengracht 308
(2) A4, kringlooppapier, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.13
Beste buurtbewoners, vandaag is dit pand gekraakt. Dit omdat we allemaal heel erg in woningnood zitten. De een heeft helemaal geen onderdak, de ander moet uit zijn of haar kamer weg, weer anderen zijn door omstandigheden uit huis gezet. Wij willen allemaal een eigen huis hebben, nu hebben wij er een en zullen dit kale, vergeten pand weer opknappen. Onze groep en andere krakers vinden het een schande dat dit pand zolang leegstaat. We hopen dat we steun van U kunnen krijgen bij deze Aktie.
-7-80/3 xInema brengt ...
(1) (Xinema Xinix)
(2) A4, off-set, elite, tekeningen
(3) Bui-Eur Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 012/002.2.04
(5) Nederlandse en Engelse tekst
12 Juli, Reguliersdwarsstraat 27: Vondelstraat-film. In voorprogramma: filmverslag van de ontruiming van de kinderspeelplaats in Kopenhagen
-7-80/6 ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Tijdens de ontruiming van de 'Vogelstruis' ...
(1) anoniem (uitgegeven door persgroep Gezamenlijke Kraakgroepen Amsterdam)
(2) A4, off-set, Courier en Dual Gothic, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/003.1.01
(5) Zie ook GA Aff 5094 (A/005062)
Tijdens de ontruiming van de 'Vogelstruis' aan de Herengracht, op 3 juli, door een knokploeg en de politie zijn 6 mensen gepakt, waarvan er nog 5 vast zitten. Het gaat om het gooien van stenen naar de M.E.-ers. Iedere keer staan wij voor een pand om ons recht op wonen te verdedigen. De politie vertikt het om in te grijpen als een knokploeg ons uit ons huis smijt. Bij de ontruiming zijn de M.E.-ers als beesten te keer gegaan. Velen zijn gewond. De knokploeg gooide met zware materialen naar beneden. Als wij met stenen gooien heet dat openlijke geweldpleging. Er klopt iets niet in de Nederlandse rechtspraak! Nog steeds staan woningen te verkrotten t.b.v.speculatie. De 5 die nu gevangen zitten zijn verspreid over heel Nederland. Zij worden behandeld als grote boeven. In de toekomst zullen ze nog harder slaan, nog meer arrestanten maken. En wij zullen onszelf en onze huizen blijven verdedigen, want onze strijd is een rechtvaardige. De '5' worden in voorarrest gehouden wegens 'de kans op herhaling' en 'vervaging van de rechtsnormen'. Dan hebben de '5' levenslang, want eerder zal de woningnood niet door de hoge heren worden opgelost.
-7?-80/7 BERICHT aan de BUITENWACHT 1
(1) 1: (de zes gearresteerde Struisvogels)
2: steungroep arrestanten "Vogelstruis"
(2) dubbelz., A4, wit of blauw papier, off-set, 12" Courier, tekening van Opland
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/003.1.03
(5) Facs.voorkant in: Onze kant van de zaak. Opgenomen in Krakend Zuid van 11-8-80
1: Nu duidelijk is geworden dat wij, de zes gearresteerde Struisvogels, in gijzeling worden gehouden, wordt het tijd ons te bezinnen. De belangrijkste funktie van onze gijzeling bestaat eruit de krakers af te schrikken. Onze fysieke isolatie kan uitgroeien tot een geestelijke en politieke isolatie. Als wij deze twee effekten voorkomen, is de opzet van onze tegenstanders al grotendeels gefrustreerd. Sinds de kraakbeweging is overgegaan tot het ontkennen van de staat, is de repressie op onverhulde wijze begonnen. Het verzet blijft niet beperkt tot beheersbare conflicten. Een ontwikkeling die in de 'autonome' strijd in Latijns Europa al een paar jaar oud is. Wij bieden verzet tegen vernietigende en vervreemdende stadspolitiek en sociaal-economische verhoudingen. Dit verzet en onze drang tot het ontwikkelen van onze eigen levenswijze vormen de motor van de beweging. In de cel is een constante stroom van informatie het mooiste wat er is. Niet braken, maar kraken.
2: Na de 'Vogelstruis' heerst een gevoel van: heeft het allemaal nog wel zin/hoe zullen we verder gaan? Ze hadden net zo goed een aantal anderen kunnen pakken. Iedereen zou zich voor moeten bereiden op arrestatie. Het nieuwe beleid is ontruimen zonder proces. Een sluipende invoering van de anti-kraak-wet. Een gevolg is dat we minder tijd hebben om de zaak op scherp te zetten. We knokken voor het recht op wonen en tegen spekulanten. Toch lijkt het alsof de stenen niets meer met de woningnood te maken hebben. Hoe komen we uit die spiraal van groeiende machteloosheid? Want ons staan nog meer ontruimingen te wachten.
-7-80/9 UITNODIGING: OPEN DAG, PRINS HENDRIKKADE ...
(1) anoniem
(2) 21x30,7cm, gewoon- of kringlooppapier, off-set, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.3.02
Open dag Prins Hendrikkade 77a t/m 82k, 20 juli. Komt allen! Steun de krakers.
-7-80/12 Prins Hendrik Kade OPEN DAG
(1) (De krakers van de luukse appartementen op de Prins Hendrikkade 77/82)
(2) A4, pica, st.pen, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 015/004.2.01
Zondag 20 juli open dag om enkele appartementen te bezichtigen. Op de binnenplaats standjes waar informatie te verkrijgen is over het hoe en waarom van de kraak en het kort geding dat tegen ons pand loopt. Verschillende actiegroepen zijn aanwezig, evenals het Fort van Sjakoo dat informatiemateriaal ter beschikking heeft.
-7-80/13 Beste Buurtbewoners De Noorderstraat 71,73 is door ons gekraakt
(1) de nieuwe bewoners van Noorderstraat 71, 73
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.10
(5) Zie Grachtenkrant 119 (12-3-85): gekraakt februari 1980, drie jaar later nr.75 gekraakt en op 1-4-85 verlaten voor sloop t.b.v.koopwoningen
Wij allen zitten zonder woonruimte en aangezien wij via de 'normale' weg niet aan woonruimte kunnen komen, hebben wij dit 4 jaar leegstaande pand gekraakt. Wij willen dit pand goed bewoonbaar maken. Onze actie wordt ondersteund door verschillende kraakgroepen.
-7-80/14a LAAT de zes los...
(1) anoniem (uitgegeven door Steungroep Arrestanten "Vogelstruis")
(2) 20,6x28,5cm, off-set, blauwe inkt, foto
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/003.1.01
Foto van pand met spandoek: Laat de zes los of we komen ze halen. Met voornamen van de arrestanten.
-7-80/14b STEUNGROEP ARRESTANTEN "VOGELSTRUIS" ... LAAT de zes los...
(1) Steungroep Arrestanten "Vogelstruis"
(2) 20,6x28,5cm, off-set, blauwe en zwarte inkt, Letter Gothic, foto
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/003.1.03
Dito als /14a, in linkerbovenhoek bijgedrukt naam van de arrestantengroep, adres, telefoon- en gironummer.
-?-80/15 Beerents koopt Singel 500
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(6) Zie /16 (zelfde soort papier)
Vorig jaar werd overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de eigenaar over de aankoop van Singel 500 voor jongerenhuisvesting. Maar de eigenaar verkoopt aan Beerents, eigenaar van de Groote Keyser. Beerents en de vorige eigenaar hebben een nauwe zakelijke relatie. Waarom koopt Beerents Singel 500? Om de bewoners en de gemeente dwars te zitten. Om er meer geld uit te halen. Wil hij een aantal panden verkopen in ruil voor de ontruiming van de Groote Keijser? Of is Beerents alleen maar een stroman die opdracht krijgt om zodra een pand aangekocht en verbouwd kan worden, z'n voet dwars te zetten? Om de prijzen in de hand te houden en de gemeente af te houden van aankoop van panden. Zei Beerents niet pas geleden dat hij zich in wilde zetten voor jongerenhuisvesting?
-7?-80/16 BEERENTS Middenweg 65
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.4.01
(5) Origineel op SA (map 001/002.4.01). Zie /15. Gekraakt 11-79. Middenweg 65 bij 2e veiling in 1981 aangekocht door Gemeente. Interview met bewoners in Kraakkrant Indische buurt 3-80 p.3 e.v.
Tekening van hand (met tekst Beerents) en daaraan aan touwtjes vier huizen: Middenweg 65, N.Z.Voorburgwal 22, Groote Keyser (Keizersgracht 242-252) en Singel 500.
4-7-80/1 denk aan de struisvogel!...... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (de opgeheven propagandagroep)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Courier, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Druk: Tegendruk. Opgenomen in Krakend Zuid van 11-8-80
(6) Laatste Waarschuwing
Gekraakt: Willemsparkweg 197 (1½ jaar leeg, eigenaar Meier, poging ontruiming door politie, stedelijk alarm), Prinsengracht 308, Noorderstraat 73-75, Rechtboomsloot (De Drie Maagden) en Sarphatistraat 39.
Ontruimd: Vogelstruis (politie, herkraakt na veldslag met knokploeg, wederom ontruimd door M.E., pand volgepompt met traangas, arrestanten), Nieuwe Looiersstraat 124 (eigenaar terwijl er niemand thuis was), Prinsengracht 188 (knokploeg met hoogwerker, stadsalarm, politie zet knokploeg er alsnog uit, pand weer bewoond).
Bedreigd: Sarphatistraat 85-87 (Huize Chaos), Prins Hendrikkade (uitspraak kort geding 11 juli).
Geweld: kraakpand Gerard Brandtstraat (molotov-cocktail); tien arrestaties in Landsmeer op beschuldiging van represailles tegen een eigenaar.
Diversen: 6 juli Groote Keyser film over 30 april; opknap van de Groote Keyser vordert; kraakspreekuur plantagebuurt in Avondrood (Nieuwe Herengracht 143), NRC café nu ook maaltijden.
4-7-80/2 EX-GEDETINEERDEN KRAKEN PAND VAN DE REKLASSERING
(1) de afzonderlijke bewoners van "Huize Art. 41"
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 014/002.3.01
(6) Zie -5-80/45
Vrijdag 2 mei werd het pand Plantage Parklaan 18 gekraakt door krakers uit een stadsvernieuwingsgebied. Zij dachten dat het pand eigendom was van Vedior B.V., een speculant. De reklassering bleek het aangekocht te hebben voor een kantoor. Uiteindelijk kwam de reklassering met het aanbod naar eventuele herhuisvesting te zoeken, terwijl zij voor haar eigen kliëntele amper woonruimte kan vinden. Als hun eigen belangen op het spel staan schijnt er dus wel wat te regelen te zijn. 25 Juni was een kort geding tegen de krakers. Zij werden gedaagd op naam van "Bewoners Huize Ochtendgloren", maar het is niet gelukt hen op basis daarvan te ontruimen. De oorspronkelijke bewoners hebben het pand verlaten en het overgedragen aan ex-gedetineerden. Omdat zowel de reklassering als de buurt zeiden dat zij de ex-gedetineerden zouden duperen als zij bleven. Daarom leek het beter die groep gedupeerden zelf zeggenschap te geven over dit pand. De reklassering is een belangrijk wapen uit handen genomen.
Ex-gedetineerden werden als groep in de publiciteit verafschuwd. Als inmiddels mondig deel van deze groep hebben wij er genoeg van te worden gemanipuleerd en gekoeioneerd. De reklassering is daarin koploper geweest. Vandaar dat door ex-gedetineerden geleide akties van de grond gekomen zijn zoals Huis Art.26, Leidsekade 107. Dit beoogt tijdelijke huisvesting voor 3 tot 6 maanden en biedt slechts plaats aan 22 mensen. Wij willen een nieuwe vuist maken tegen de reklassering die blijft falen op een van haar belangrijkste taken: zorgen voor huisvesting. De meeste ex-gedetineerden staan op de dag van hun invrijheidsstelling letterlijk en figuurlijk op straat en zij moeten vanaf het absolute nulpunt starten. Het enige dat de reklassering heeft kunnen bedenken is het doorsturen naar een slaapzaal van het Leger des Heils. Vanuit hier wordt men geacht een nieuw bestaan op te bouwen. Geen kantoorruimte maar woonruimte!
5-7-80/1 Posthoornkerk en voormalig parochiehuis "De Postkoets" gekraakt.
(1) (de buurt)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) UB /
(5) Zie ook GA Aff 1791 (A/004441)
Sinds '76 is de buurt bezig het Posthoorncomplex te redden. In '78 ging de kerk op slot. Citykerk is bezig de kerk van de monumentenlijst af te krijgen. Als de kerk verdwijnt, gaat ook de Postkoets weg en de scholen. De buurt heeft een verbouwingsplan ingediend en die zullen 29 juli ja of nee zeggen. De buurt is het zat. Daarom heeft de buurt de kerk en de Postkoets gekraakt!
10-7-80/1 Prins Hendrik Kade ... STAAT OP 'T PUNT VAN ONTRUIMING!!
(1) anoniem (uitgegeven door persgroep Gezamenlijke Kraakgroepen Amsterdam)
(2) 21,5x30,5cm, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.2.01
(5) Tekening links boven: zwetende radioverslaggever. Tekst onderste regels rechts met pen bijgewerkt. Zie /2, /4 en /5
Avro en Telegraaf voeren met ongefundeerde riooljournalistiek een hetze tegen de kraakbewoners van de PHK. Ze willen U laten geloven dat het gebéúrd is met de rechtsstaat als kraken ongestraft doorgaat. Dat kriminele krakerstuig ondermijnt onze rechtsorde. Maar met zo'n rechtsorde willen de kraakbewoners ook niets te maken hebben. Als woningnood door bouwondernemers en speculanten uitgebuit wordt en góed wonen slechts mogelijk is voor mensen die daarvoor wel zoveel willen en kunnen betalen, is het zondermeer rechtvaardig die luxe te nivelleren. De prijs voor de luxe appartementen aan de PHK variëert van een kwart miljoen tot vier ton. De koopbewoners betalen zich dan ook blauw. De gekraakte appartementen stonden al een jaar leeg en het zag er niet naar uit dat deze opgepoetste studentenflats snel verkocht zouden worden. Verzoeken om legale bewoning worden niet beantwoord. Uitspraak kort geding 11 juli. De PHK is gekraakt om spekulatiebouw aan te pakken en huislozen onderdak te verschaffen. Huizen zijn om in te wonen - niet om een slaatje uit te slaan! Wees paraat!
10-7-80/2 Prins Hendrik Kade ... STAAT OP 'T PUNT VAN ONTRUIMING!!
(1) anoniem (uitgegeven door persgroep Gezamenlijke Kraakgroepen Amsterdam)
(2) 21,5x30,5cm, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.2.01
(5) Tekening links boven: keurig uitziende radioverslaggever
Grotendeels dito als /1, zelfde tekst.
10-7-80/3 laatste Waarschuwing 10-7
(1) De opgeheven propagandagroep.
(2) dubbelz., A4, wit- of kringlooppapier, off-set, paarse en groene inkt, o.a.Courier, foto's
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Opgenomen in Krakend Zuid van 11-8-80
(6) Laatste Waarschuwing
Gekraakt: Geldersekade 86-88 (jaar leeg, eigenaar de gebroeders Blom), Plantageparklaan (Huize Ochtendgloren, in de veronderstelling dat het eigendom was van spekulant Vedior BV, bleek door reclassering aangekocht te zijn, kort geding mislukt, pand overgedragen aan ex-gedetineerden), Nieuwe Leliestraat 83 (eigenaar de Ruiter, ontruiming door knokploeg).
Processen: de 6 arrestanten van de Vogelstruis zijn in bewaring gesteld, M.E.'ers en rechercheurs zijn er niet vies van valse getuigenissen af te leggen, oproep voor demonstratie dinsdag bij Bijlmerbajes bij verlenging bewaring. 11 Juli uitspraak kort geding PH-kade. Op Prinsengracht 188 heeft de knokploeg namen gevonden, 11 juli kort geding.
Bedreigd: Huize Chaos, de bewoners zijn door Centraal Wonen voorgedragen als bewoners. Door de dreigende hoge huren en het opsplitsen in kleine hokjes dreigt huize Chaos ongeschikt voor de huidige woongroep te worden.
Diversen: 12 juli xinema Xinix film over ontruiming kinderspeelplaats in Kopenhagen. Inlichtingen gevraagd over 'koopman in huizen' Erik de Ligt.
10-7-80/5 Prins Hendrik Kade ... STAAT OP 'T PUNT VAN ONTRUIMING!!
(1) anoniem (uitgegeven door persgroep Gezamenlijke Kraakgroepen Amsterdam)
(2) 21,5x30,4cm, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 015/004.2.01
(6) Links boven tekeningen van twee mannen achter mikrofoon alsmede zwetende radioverslaggever
Dito als /2, met uitzondering van tekening linksboven.
10-7-80/5 Prins Hendrik Kade ... STAAT OP 'T PUNT VAN ONTRUIMING!!
(1) anoniem (uitgegeven door persgroep Gezamenlijke Kraakgroepen Amsterdam)
(2) 21,4x30,6cm, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 015/004.2.01
(5) Links boven tekening van twee mannen achter mikrofoon
Dito als /2, met uitzondering van tekening linksboven.
17-7-80/1 17 juli LtSt wrSchWng Arrestanten
(1) (de opgeblofte propagandagroep)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, Courier, achterkant: tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Dinsdag zijn Martin, Henk, Johannes, Joost en Erik in de Bijlmerbajes geweest om de verlenging van hun bewaring (met 30 dagen) in ontvangst te nemen. Stuur veel post.
Boele, Postma en Groeneveld (Alto bv) hebben een kort geding tegen een vermeende bewoner van Prinsengracht 188 gewonnen. De heren stuurden driemaal een knokploeg die de laatste keer met een hoogwerker binnendrong en onder toeziend oog van de politie bewijsmateriaal voor het kort geding bij elkaar zocht.
Bij Rozengracht 61 hoorden we van de PTT dat door een besluit van het ministerie het onmogelijk is voor kraakpanden om nog telefoon te krijgen. Ze zullen nog van ons horen.
Er wordt haast gezet achter de Leegstandwet. Deze wet is meer tegen kraken dan tegen leegstand gericht. Datzelfde geldt voor het alternatief van de PvdA.
Op 6 juli werd het kantoorpand Jan Luijkenstraat 8hs en 1 gekraakt. Het stond 1½ jaar leeg. Eigenaar van der Louw maakte aannemelijk dat hij zelf z'n kantoor in dit pand wilde vestigen. De krakers besloten het pand te verlaten. Wanneer de eigenaar het kantoor niet voor 1 november in gebruik zou hebben genomen, dan zou tot verhuur aan de krakers worden over gegaan.
15 Juli Amstelkade 49huis en 50huis gekraakt. Twee jaar leeg en worden enkele maanden per jaar verhuurd aan toeristen tegen belachelijk hoge huren. De bewoners zoeken kontakt met eigenaresse Bruinsma.
Het ontruimingsbevel van Chaos wordt tot 14 augustus opgeschort. De bewoners moeten dan met een eigen verbouwingsplan komen.
De Vrije Keyser is woensdag, zaterdagavond en dinsdagavond te ontvangen.
Komende week weer een stedelijke vergadering over de leegstandswet, de pers en de arrestanten.
17 En 18 juli zijn de getuigenverhoren van de koopbewoners van de P-H kade. Zij moeten aantonen dat een van de gedaagden vanaf de kraak op de PHKade woont. De verhoren zijn het gevolg van het kort geding vorige week vrijdag. 23 Juli wordt het kort geding voortgezet.
Het Kraakarchief zoekt laden en kasten en mensen.
Van 5 tot 19 juli is een stukje Lauwersmeer bezet geweest tegen de bestemming als militair oefenterrein. Een Ulrumse knokploeg ontruimde het bezette terrein. Een rijkspolitieman in burger begeleidde de axie en beschermde de met wapenstokken uitgeruste knokploeg.
30-7-80/1 OPEN BRIEF AAN DE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AMSTERDAM ... HERHALING!
(1) (De bewoners der gekraakte appartementen aan de Prins Hendrikkade 77 t/m 82)
(2) dubbelz., folio
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 015/004.3.02
(5) Concept op SA (map 015/004.2.01)
Herhaalde oproep aan burgemeester en wethouders om te overleggen over de bestemming van de luxe-appartementen. De rechtbank heeft in kort geding de kans gegeven te bewijzen dat enkele huidige kraakbewoners bij de kraakactie van 2 april betrokken waren. Wat is dit voor rechtspraak? In welke positie worden krakers dan gedrongen? Krakers worden tot kriminelen verklaard. Nooit is op officieel niveau met krakers gediscussieerd over de achtergronden van het kraken van deze luxe-appartementen. Het kraken is een aanklacht tegen het afgeven van bouwvergunningen voor deze overbodige speculatieobjekten en het falende woonbeleid. Als geen discussie mogelijk is, verklaren wij een ontruiming met de nu aangevoerde argumentatie voor onacceptabel. De appartementen worden na een jaar leegstand bewoond door 65 woningzoekenden. De bewoners verklaren B en W schuldig aan de escalatie! De gekraakte appartementen zullen niet vrijwillig worden verlaten! Deze appartementen moeten tot woningen worden verklaard waar woningzoekenden kunnen wonen voor betaalbare huren!
-8-80/2 INFORMATIE-AVOND over ARRESTATIES en de consequenties
(1) anoniem
(2) A4, rose of geel papier (geel papier: rode inkt), el.stencil, pica
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.4.03
Informatie-avond over arrestaties en de consequenties, 6 augustus souterain groote keyzer. Onderwerpen: ervaringen met arrestaties, rol van de advokaat, ervaringen en verschillen tussen politieke of juridische opstelling en nieuwe richtlijnen van het overheidsoptreden t.o.v. kraken in verband met de komende leegstandswet. Aanwezig: ex-arrestanten, advocatencollectieven, Klachtenburo politieoptreden, Rechtswinkel en Amnesty International. Verder is er een film te zien.
-8?-80/3 Aan onze nieuwe buurtbewoners in de Grensstraat,
(1) Hennie, Edel en Nynke.
(2) A4, groene inkt, pica
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) FP /
Sinds gisteravond is de Grensstraat 41, 1 hoog weer bewoond. Op onze oude woning in de Oosterparkbuurt konden wij niet blijven. De spekulant Van der Putten heeft deze woning 4 jaar leeg laten staan.
-8?-80/5a ALLE AMSTERDAMSE MENSEN 60.000 WONINGZOEKENDEN, ...
(1) (De bewoners van Huize Chaos)
(2) A4, off-set, Courier, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.3.03
60.000 Woningzoekenden, maar de gemeente, politie en justitie blijven ontruimen! Kort geleden waren de Herengracht 242, Singel 370 en Herengracht 329 aan de beurt. De eigenaars hadden een nieuwe truc bedacht: in een leeg spekulatiepand laten ze een paar nutteloze zaken achter, zodat ze kunnen zeggen dat het een bedrijfspand in gebruik was. Politie en justitie grijpen direkt hard in. En nu staat de ontruiming van Huize Chaos (Sarphatistraat) op het programma. Er wonen 20 jongeren. De gemeente wil hun huis voor 1 miljoen verbouwen tot 27 piepkleine woninkjes. Ze moeten een huur van 300 gulden elk gaan betalen! En dat kunnen ze nooit opbrengen. De bewoners willen liever hun huidige woonsituatie behouden. De kosten beramen ze op een dikke ton. Elke dag kan de M.E. voor de deur staan. Die wil de bewoners er 'voor hun eigen bestwil' uitslaan. Geen ontruimingen, geen politiebescherming voor knokploegen, maar voor woningzoekenden!
-8?-80/5b
(1) (De bewoners van Huize Chaos)
(2) A4, wit, rose of blauw papier, el.stencil, o.a.10" Courier, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 015/003.1.03
(5) Met tekening van Obelix met menhir
Dito als /5a, met uitzondering van tekening linksboven.
-8-80/6 ER DREIGT WEER EEN NIEUWE ONTRUIMING ...
(1) (De Bewoners) (van Huidenstraat 19, fp)
(2) A4, off-set, pica
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.2.07
Via een juridische truuk wist de eigenaar een ontruimingsvonnis te verkrijgen, waarbij de bewoners buiten spel gezet worden. Vanaf 8 augustus mag deurwaarder Braan komen. De bewoners willen dan een oude tactiek gebruiken: de geweldloze weerbaarheid. Kom op het vooralarm.
-8-80/7 AAN ALLE AMSTERDAMSE POLITIEMENSEN: binnenkort krijgt u weer een dienstopdracht om een gekraakt pand te ontruimen.
(1) (de bewoners van deze gekraakte appartementen) (Prins Hendrikkade 77-82, fp)
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 015/004.2.01
60 Woningzoekenden die de leegstaande appartementen aan de Prins Hendrikkade gekraakt hebben, moeten weer op straat gezet worden om de spekulatiewinsten van de eigenaar Netjes te waarborgen. Er zijn 60.000 woningzoekenden. Ontruimingen en wachtlijsten helpen niet tegen woningnood; politiegeweld ook niet. Laat u daarvoor niet gebruiken. Meldt u ziek, neem een snipperdag. Weiger vaker te slaan op een kraker.
-8-80/8 WONEN! IEDEREEN MOET WONEN!! MAAR ER ZIJN GEEN WONINGEN!!
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, pica; achterkant: st.pen, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 015/004.2.01
Theo is bij het afleveren van barricademateriaal bij het pand op de Prins Hendrikkade zondagavond door stillen in elkaar geslagen. Hij ligt in het Wilhelmina Gasthuis. Laat blijken dat er veel mensen zijn die ook vechten voor het woonrecht.
-8-80/9 UITNODIGING VRIJDAG 29 AUG. 8 uur Diskussie over Dolle Dinsdag.
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 015/004.2.01
Diskussie over Dolle Dinsdag, 29 augustus Keucheniusschool. Bij de ontruiming van de P.H.kade zijn er heel wat dingen misgegaan: de P.H.kade zou tot het uiterste verdedigd worden maar op het moment van de ontruiming was het pand verlaten en mochten er geen barrikades opgeworpen worden, men ging niet de M.E.maar elkaar te lijf en uit naam van het stedelijk overleg werd bevolen dat Radio de Vrije Keijzer moest stoppen met uitzenden. Op de barrikades rond de Groote Keyzer werden drie eisen geformuleerd. Zonder het van elkaar te weten hebben drie verschillende groepen hierover met de gemeente onderhandeld. Dit soort verwarring ondermijnt elke aktie. Alle soorten akties tegen de Woningnood moeten gevoerd kunnen worden zonder dat ze elkaar hinderen!
-8-80/10 Landelijk Komitee Kraak de Leegstand anti-leegstand aktie-krant augustus 1980 AKTIEWEEK 1-6 SEPTEMBER
(1) Landelijk Komitee Kraak de Leegstand
(2) 2v 8p, A4, kringlooppapier, off-set, 12" Courier, p.1-2: tekeningen
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 011/002.3.01
(6) Anti-leegstand aktiekrant
Aktieweek 1-6 september. Kraken wordt strafbaar, leegstand blijft mogelijk. Leegstandswet 2e week september in Kamer. Beide wetsontwerpen voor een leegstandwet worden in de Tweede Kamer behandeld. Het regeringsontwerp dreigt te worden aangenomen. Een anti-kraakwet met enkele bepalingen m.b.t.het vorderen van leegstaande woonruimte. Het ontwerp van de PvdA maakt nauwelijks kans. In deze krant aktievoorstellen en achtergrondinformatie.
Er wordt een landelijke aktieweek opgezet. Het hoogtepunt moet plaatsvinden op 5 en 6 september met een kampeeraktie. Zo kan de nood en de gevolgen van deze wet worden aangetoond. In Utrecht is die dagen het aktiecentrum LKKL. Het LOK heeft eveneens besloten in de aktieweek akties te voeren. Op 28 augustus besluit de Vaste Kamerkommissie Volkshuisvesting of er een hoorzitting wordt georganiseerd waar de bezwaren tegen de wetsontwerpen kunnen worden toegelicht.
Er moet van de regering opgetreden worden tegen 'het verschijnsel kraken'. Terwijl de Kamer nog op reces is moet de wet nog voor prinsjesdag aangenomen zijn. Als doelstelling van de wet wordt dikwijls genoemd het tegengaan van de leegstand in verband met de woningnood. Vorderen van woonruimte is al mogelijk, in de praktijk wordt van deze mogelijkheid zelden gebruik gemaakt. In 1979 in Amsterdam 106 gevorderde woningen bij een landelijk totaal van 154. Dit staat in geen verhouding tot de 8500 leegstaande woningen. Volgt inhoud en geschiedenis van beide wetsontwerpen. De kritiek op het regeringsontwerp is de strafbepalingen tegen krakers, het anoniem dagvaarden en de ontduikingsmogelijkheden voor eigenaren. Onze eisen: intrekken anti-kraakwet en politie-verordeningen waarin kraken strafbaar wordt gesteld, leegstaande woningen en gebouwen moeten onverwijld gemeld worden, B&W moeten binnen een redelijke termijn een beslissing nemen over al dan niet vorderen, niet leegmelden is strafbaar.
-8-80/11 PHK ... OPROEP AAN ALLE KRAKERS IN DE PIJP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(1) Kraakgroep De Pijp.
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 015/004.2.01
De zomervakanties en Sail 80 lopen ten einde, dus kan er weer ontruimd worden. De rechtbank heeft de krakers aan de Prins Hendrikkade 14 dagen de gelegenheid gegeven het veld te ruimen. De bewoners blijven zitten! Het is noodzakelijk dat zij daarbij geholpen worden. Er moet voor donderdag nog ontzettend veel gebeuren. Zondag 10 augustus in het kraakkafe Van Ostadestraat 135 krijg je alle informatie.
-8-80/12 Beste Buurtbewoners, De vakantie is nog maar net voorbij of de gemeente ...
(1) Charles Braam Ruud de Bruyn Hans Paquay
(2) 2v 4p, A4, cubic elite, p.4: st.pen
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) SA / SA 029/002.1.03
Dinsdag vervolg van de discussie met de ambtenaren, nl.welke panden dienen al of niet gesloopt te worden. Wij, bewoners uit deze blokken, vonden het belangrijk jullie ons kommentaar te laten horen. Dinsdag moeten we kiezen uit drie modellen die vol staan met onduidelijke cijfers en zinnen. De gemeente beweert dat weinig bewoners willen terugkeren en 50-60% naar het blok Boeroestraat/Niasstraat zullen verhuizen. Veel bewoners weten waarschijnlijk nog niet eens of ze terug willen keren. De problemen bij herhuisvesting zijn zo groot dat alles er op wijst dat wij alleen nog naar Almere kunnen. Hoe hoog zullen de huren worden?
Toen we in juni die brief van de gemeente ontvingen dachten we dat er iets aan onze woningen ging gebeuren of dat we de kans kregen elders in de stad te gaan wonen. Het bleek alleen dat het alleen maar om sloop van de slechtste woningen ging en niet over onze lekkages of gebrek aan ruimte in onze woningen. Voor iedereen in ons blok moet er iets gaan verbeteren. Wij vinden het moeilijk nu al te kiezen. Belangrijk is dat er genoeg nieuwbouwwoningen zijn. Het aantal mensen dat naar de nieuwbouw Boeroestraat/Niasstraat zal verhuizen bepaalt bovendien of er nog winkels gebouwd kunnen worden. Voor de winkeliers is van belang dat niet teveel mensen tegelijkertijd vertrekken. Dichttimmeren, slopen en bouwen moet zo kort mogelijk duren. De keuze voor een van de modellen moet maar even uitgesteld worden. Als de gemeente daar niet op kan wachten dan doet ze het maar zonder ons. De ambtenaren moeten de garantie geven dat we kunnen verhuizen naar de wijk van eigen voorkeur. De gemeente moet ons de garantie geven dat alle bewoners stadsvernieuwingsurgent worden. De winkels in de buurt mogen niet verdwijnen. Er moet een onderzoek worden gedaan naar de gebreken van onze woningen, Bouw- en Woningtoezicht moet de eigenaren tot het verhelpen daarvan dwingen.
-8-80/13 Er is heel wat afgepraat over de P.H enzo
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep Haarlemmerbuurt)
(2) A4, el.stencil, blauwe en rode inkt
(3) Linkse bew Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.1.01
Er is wat afgepraat over de P.H.en zo. Geweld? Of niet? Zijn de pacifisten in opmars? De geweldlozen staan in de strijd naast degenen die zich weren. Welke strijd bedoelt u? We kunnen er met z'n allen over praten, duidelijk maken wat je wel en absoluut niet wilt doen. Kom, zodat het duidelijk wordt hoe de buurtkrakers over 't een en ander denken en of we als Haarlemmerbuurt iets of niets willen doen. 1 September Haarlemmer Buurthuis.
-8-80/14 Willibrordusstraat 45-49 .... BEWOOND ... Wat wij willen
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Willibrordusstraat 45-49)
(2) 29,5x21cm, off-set, blauwe inkt, foto, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.06
Wat wij willen: wonen. Wat zij willen: Rozendaal & Vredenburg. Twee 'ondernemende' heren die vanaf 1977 vier verdiepingen leeg laten staan. Plannen genoeg. Maar verder dan een tweede hypotheek en een verlopen bouwvergunning zijn ze nooit gekomen. Vanaf vandaag is Willibrordusstraat 45-49 bewoond. Wij maken van een verwaarloosde ruimte een huis waar mensen kunnen wonen en werken. Willie woont weer.
1-8-80/1 Beste Buurtbewoners en Bewoonsters,
(1) de verschillende bewoonsters en bewoners. (van Vondelstraat 36, fp)
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
We hebben het huis op Vondelstraat 36 betrokken, omdat wij op een andere manier niet aan woonruimte kunnen komen. Wij geloven niet meer in het beleid van de gemeente wat betreft het distribueren van woningen. Bovendien zijn de gangbare huren niet op te brengen. Huizen worden gebruikt om geld te verdienen door speculatie.
7-8-80/1 FEITEN EN VRAGEN OVER DE HOUDING VAN DE HEER P.MUG TEGENOVER KRAKERS
(1) Jan Launspach
(2) A4, off-set
(3) Wonen-kra
(4) UB GA SA / UB 292.2 SA 047/001.1.04
Op 13 april werd bekend dat het raadslid Mug wilde bemiddelen in de verhouding eigenaar-bewoners op de Prins Hendrikkade. Hierop werd niet ingegaan, omdat men zich zijn bemiddelingspogingen tijdens het Vondelstraat-weekend goed herinnerde. Op 16 april werd door hem meegedeeld dat burgemeester Polak met de nieuwe bewoners wilde spreken. Mug stelde zijn huis beschikbaar. Er werd toegezegd het vertrouwelijke karakter van het gesprek te bewaren. Mug heeft mijn naam genoemd als een van de aanwezigen. Dit blijkt uit het getuigenverhoor voor de rechter-commissaris in het kader van het korte geding tegen de krakers. Bij een bezoek snelde Mug naar het appartement van de eigenaar. Vindt Mug -zichzelf opwerpend als bemiddelaar in krakersaangelegenheden- dat raadsleden zich niet verantwoordelijk hoeven te achten voor het geheimhouden van namen uit vertrouwelijke gesprekken? Wist Mug niet dat krakers alleen kunnen worden veroordeeld als hun achternaam bekend is? Zijn de partijgenoten van Mug van mening dat zo iemand deel kan uitmaken van de raadsfractie?
7-8-80/3 Waarschuwing De laatste 7 juli augustes!
(1) (de opgeheven propagandagroep)
(2) A4, off-set, rode en paarse inkt, Courier
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
20 Augustus is het proses tegen de Vogelstruysarrestanten wegens openlijke geweldpleging en poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel. Er wordt aan gewerkt om dit proses niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Een van de gevangenen heeft in de bak een handtekeningenaktie georganiseerd tegen de ontruiming van de PHkade. De spanning rond de PH-kade stijgt. Het politieke spelletje van elkaar de Zwarte Piet toe spelen draait op volle toeren. Demonstratie 14 augustus tegen ontruimingen en leegstandswet, waarschijnlijk vanaf de Westermarkt.
Huidenstraat 19 (bijna 3 jaar gekraakt) werd vorige week volslagen verrast door Braam en een ontruimingsbevel. Via een juridische truk heeft eigenaar Hendrik de Keyser mmv Hillen en Roosen (aannemers) een ontruimingsbevel weten te krijgen. Bij een eventuele ontruiming is het niet de bedoeling dat het een matpartij wordt.
De paramilitaire politie GNR van Portugal heeft 29 juli de landbouwkoöperatie Pasas de Lenin ontruimd.
Beerentz schijnt NZ Voorburgwal 22, Middenweg 65, Singel 500 en de Groote Keyser aan de gemeente te koop te hebben aangeboden voor 4,3 miljoen.
Vrijdag spandoeken maken: Jail '80. Zaterdag verzamelen op Dwars om het IJ op te gaan.
1 Augustus werd Vondelstraat 36, de Vondeling, gekraakt. Eigenares mevr.de Saen. De fakehuurder is Wam Pompe en consorten, geen lekkere jongens. De dreiging van een knokploeg is reeel.
26 Mei in Venlo 24 luxe-appartementen gekraakt. 6-8 Had de Mobiele Eenheid het pand snel leeg.
8-8-80/1 Verklaring van de krakers van de Prins Hendrik Kade
(1) De krakers van de PHK.
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.2.01
(5) Zie /2
Vanmiddag kregen we een brief van B & W dat de voorgenomen gewelddadige ontruiming 'geen onderwerp van gesprek kan zijn'. B & W wijzen in feite een 'open gesprek zonder voorwaarden vooraf' af. Wij hadden het initiatief voor overleg genomen naar aanleiding van uitspraken van Polak over het vorderen van de gekraakte woningen. Vordering zou de ontruiming overbodig maken. Het wegvallen van deze dreiging zou de gewenste 'spoedige ontspanning van de situatie' met zich meegebracht hebben. Wanneer B & W aan de ontruiming vasthouden, blijkt dat er van een 'serieus overleg' over het vorderingsbeleid geen sprake is. Rest de vraag van B & W 'hoe tot een soepele wijze van ontruimen kan worden gekomen'. Aan het zoeken naar een antwoord op die vraag werken wij natuurlijk niet mee. B & W stellen dat wij het recht met geweld naar onze hand zetten. In het licht van de heersende justitiële willekeur, de dagelijkse politieterreur en de dreiging van een ontruiming vinden wij dat platte demagogie. Wij zijn het immers geweest, die telkens het initiatief hebben genomen tot overleg en die niet uit zijn op geweld maar op wonen. We hoeven er niet uit voor vordering. We kunnen er niet uit voor spekulatie. Wij blijven zitten!
8-8-80/2 Verklaring van de krakers van de Prins Hendrikkade
(1) de krakers van de Prins Hendrikkade.
(2) folio, 12" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG / SA 015/004.2.01
Zelfde tekst als /1.
13-8-80/1 DEMONSTRATIE DONDERDAG 14 AUGUSTUS 19.30 u WESTERMARKT
(1) (o.a.) asva, anjv-a'dam, js-a'dam, srvu, nvv-jc, jac, sikh, bm, cpn-a'dam, ppr-a'dam, psp-a'dam, ikb, sp, amsterdamse advocatencollectieven, stichting rechtswinkel, obasa, maic, Klachten- en Adviesburo Politieoptreden en de gezamenlijke kraakgroepen.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 12" Courier, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.2.01
(5) Opgenomen in Krakend Zuid van 11-8-80. Zie ook GA Aff 5062 (A/005110)
Demonstratie 14 augustus Westermarkt: stop vergroting leegstand, begin bij de PH-kade! Begin april werden 47 luxe-appartementen aan de Prins Hendrikkade gekraakt. Deze woningen stonden een jaar leeg. In Amsterdam staan 1000 luxe-appartementen leeg, terwijl er 70.000 woningzoekenden zijn. De president van de rechtbank besloot dat de krakers uiterlijk 14 augustus de woningen moeten ontruimen. Al jaren wordt er geknokt tegen woningnood, speculatie en leegstand. De overheid heeft al die jaren nagelaten de leegstand aan te pakken. In plaats daarvan werd in 1973 de Anti-kraakwet aangekondigd. Na zeven jaar touwtrekkerij wordt de zgn.Leegstandswet het jasje voor een anti-kraakwet. Daarmee wordt voortgegaan op de weg om krakers in de hoek van de kriminaliteit te drukken. Niet de leegstand wordt een misdaad, maar het aanpakken van die leegstand. Deze wet moet bestreden worden, te beginnen bij de PH-kade. Daarom eisen wij: geen gewelddadige ontruiming, vorderen nu. Geen anti-kraakwet. Arrestanten vrij! Snel, veel en betaalbaar bouwen!
13-8-80/2 BRIEVEN AAN DE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM 6
(1) Jan Launspach
(2) A4, off-set
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.2.01
(6) Brieven aan de burgemeester 6
Op 11 augustus hebben burgemeester en wethouders een bericht aan de pers gestuurd: 'B en w doen een beroep op de raadslieden van de krakers om hen ervan te overtuigen dat uitspraken van de rechter behoren te worden nageleefd en om te voorkomen, dat anarchie de basis van de samenleving zou worden'. Hoe hebben we het nu? In 1947 is een wet van kracht geworden waarvan de bedoeling was dat de schaarse woonruimte eerlijk verdeeld zou worden. Mede door het niet naleven van de geest en de letter van de woonruimtewet is er nog steeds een groot tekort aan woningen. Is het niet vreemd dat het college nu krakers de les gaat lezen over het niet naleven van de wet? Ik heb nog nooit een kraker gesproken die niet bereid is redelijkheid te betrachten. Dit brengt echter mee dat in het overleg ook hun en niet alleen uw rede meetelt. Ze willen dat het recht op wonen eindelijk op een andere manier gerespekteerd wordt dan met woorden en beloften.
13-8-80/3 LAATSTE WAARSCHUWING INDISCHE BUURT SPECIAL javastraat ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-rest Ams-O-IB Wonen-kra
(4) SA / SA 029/002.1.03
Gekraakt: Javastraat 217'' (eigenaar wou renoveren, vrijdag knokploeg, toen een van de heren een trap tegen de deur gaf schoot het hem in de rug en viel flauw, er kan alarm komen), Sumatrastraat 180, Bonistraat 6''' (eigenaar Grondbedrijf, een hele poos leeg).
Stedelijk en landelijk zaten we in een spiraal van groeiende machteloosheid. Op het moment winnen we weer aan solidariteit, het verzet heeft weer perspectief. Mensen zijn voortdurend bezig op de PHK en in het stedelijk actiecentrum. Een aantal Telegraaf-borden zit eindelijk onder de rooie smurrie. Donderdag grote demonstratie vanaf de Westermarkt tegen de Leegstandswet en de ontruiming van de PHK. Na de demonstratie laatste vergadering in de Huiskamer. Vanaf donderdagnacht 0.00 uur volledige paraatheid voor de PHK. In geval van alarm altijd eerst naar de Huiskamer. Bereid je ook thuis al goed voor. Ook de dag erna is de Huiskamer open om te evalueren, kijken wie er gewond/gearresteerd zijn. Vanavond organiseert Marjolijn een soort eerste hulp bij rellen-avond in de Huiskamer.
14-8-80/1 ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Opnieuw worden krakers ...
(1) anoniem
(2) A4, off-set, Letter Gothic
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/003.1.01
(5) Zie 16-8-80/3. Concept op SA (map 015/004.2.01)
Opnieuw worden krakers het slachtoffer van het falende huisvestingsbeleid. Vanaf vannacht dreigt een gewelddadige ontruiming van de bewoners van de luxe appartementen aan de Prins Hendrikkade. Wij Amsterdammers, worden gedwongen onze woningnood met eigen initiatieven op te lossen. Maar als we dat doen worden we hardhandig 'terecht gewezen'. De laatste maanden worden krakers voortdurend gekriminaliseerd. De regering probeert de anti-kraakwet door het parlement te slepen. Bij de ontruiming van het spekulatiepand 'Vogelstruys' werden 6 mensen gearresteerd. Wij herinneren ons van de Vondelstraat dat Polak opriep tot overleg, terwijl hij in Den Haag de voorbereidingen trof om tanks door Amsterdam te laten rijden. Ook nu roept Polak dat hij wil praten. Wij zijn ingegaan op het voorstel van een gesprek zonder voorwaarde vooraf. Burgemeester en wethouders willen nu niet meer. Wij blijven vechten tegen de leegstand. De cel is geen oplossing voor de woningnood. Vorderen nu.
14-8-80/2 JAIL 80
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, paarse en groene inkt, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/003.1.01
(5) Nederlandse en Engelse tekst
1: Op 3 juli heeft de politie tot tweemaal toe het pand 'de Vogelstruys' onrechtmatigd ontruimd. Onrechtmatig omdat ze uitsluitend zijn uitgevoerd om verdere spekulatie haar gang te laten gaan en omdat de ontruiming werd gelast door de officier van justitie. Dit betekent dat krakers zich niet meer juridies kunnen verzetten. De wet wordt vrijwel uitsluitend vóór spekulanten gehanteerd en tegen woningzoekenden. De rechten van woningzoekenden worden in de zogenaamde Leegstandswet nog verder beperkt. De overheid verdomt het de woningnood aan te pakken omdat de belangen van spekulanten zwaarder wegen dan de ellende van de slachtoffers van de woningnood. Dat dezen zich tegen ontruimingen hebben verzet is niet meer dan hun recht, ook al probeert de overheid hen als misdadigers af te schilderen. Daarom: alle arrestanten vrij!
2: Tekst bestemd voor toeristen. Amsterdam telt 60.000 woningzoekenden. Er staan ongeveer 30.000 woningen leeg. Om de prijzen op te drijven. Maar woningzoekenden begonnen zich te organiseren en bezetten en herstelden vele huizen. Hele buurten kwamen weer tot leven. Echter, spekulanten voelden zich bedreigd en vroegen om harde maatregelen. Voor nadere informatie en lektuur over kraken, Het Fort van Sjakoo.
14-8-80/3 krakers TRIBUNAAL
(1) anoniem
(2) A4, off-set, paarse of zwarte inkt, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/003.1.01
(5) Ook verschenen als affiche (GA Aff 5033 (A/005537))
Krakerstribunaal, Paradiso 20 augustus. Op deze dag, waarop een aantal krakers van de 'Vogelstruys' ten onrechte terecht staan, klagen wij aan de misdadigers: spekulanten, gemeente, politie en justitie. Aanklagers: moeders van gevangen krakers, mishandelde krakers, getuige-deskundigen en slachtoffers van de woningnood. Wegens: afpersing, ontduiking van de woningdistributieregels, huisvredebreuk, poging tot doodslag, schending van de mensenrechten, seksisme, overspel, volksverlakkerij, het vernietigen van menselijk geluk. En verder: film, toneel, schietoefeningen, muziek.
14-8-80/4 Communistische Partij van Nederland ... GEWELD LOST DE WONINGNOOD NIET OP.
(1) Communistische Partij van Nederland Gemeenteraadsfraktie.
(2) dubbelz., A4, off-set, Letter Gothic
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.2.01
De flats aan de Prins Hendrikkade dreigen door de uitspraak van de rechter opnieuw aanleiding te worden tot het inzetten van machtsmiddelen door de overheid en verzet van de woningzoekenden. Het gemeentelijk beleid dient zich te orienteren op aktie tegen speculatie, leegstand en opbouwen van woningen. De toename van geweld is een ondoelmatig middel om de woningnood op te lossen. De spiraal van geweld dreigt naar een fataal punt uit te groeien. De fraktie van de CPN doet een beroep op B&W die weg te verlaten. Het is nodig dat B&W, zonder voorwaarden vooraf, met de krakers gaan praten en bekend maken welke maatregelen ze nemen om tot vordering aan de Prins Hendrikkade over te gaan. Geen anti kraakwet, geen gewelddadige ontruiming van de Prins Hendrikkade, vorderen nu, arrestanten vrij en snel en meer betaalbaar bouwen.
15-8-80/1 BRIEVEN AAN DE BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM 7
(1) Jan Launspach
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.2.01
(6) Brieven aan de burgemeester 7
Op 13 augustus schreef mr.Jacob Rutgers in de NRC/Handelsblad dat autoriteiten door de uitspraak van de rechter af te wachten, de problemen slechts voor zich uit schuiven. In een kort geding ligt de eigenaar voor, omdat het recht hem zijn eigendom garandeert. Eerst is een erkenning door de politici nodig, dat het kraken een politiek en geen juridisch vraagstuk is. De maatschappelijke werkelijkheid is een permanent woningtekort door politieke oorzaken. Bestuurders op stedelijk niveau kunnen weinig veranderen aan deze situatie. Toch is het bedroevend te zien hoe de Amsterdamse politieke scène zich naar een antipolitieke oplossing laat drijven. Op korte termijn dient de ontruiming uitgesteld te worden. Op middellange termijn is druk van het gemeentebestuur op Den Haag nodig om meer middelen voor volkshuisvesting beschikbaar te stellen en de ontwerpen voor een leegstandswet te vergeten. Het alternatief voor politieke partijen is het doorschuiven van de gevolgen van hun lafheid naar de lijfelijke moed van politiemannen en de krakers en naar het incasseringsvermogen van slecht gehuisvesten.
16-8-80/2 16 augustus DE LAATSTE WAARSCHUWING!!
(1) (de propagandaploeg)
(2) 3v 5p, A4, off-set, rode, blauwe, paarse en groene inkt, 10" Courier, tekeningen van Nats
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
De PH kade is nog steeds bewoond. Volgt overzicht van de 'bemiddelingspogingen' om ontruiming te voorkomen. Verslag van de arrestatie van Theo op zondag bij het overbrengen van barricademateriaal naar de PH-Kade - Theo werd in elkaar geslagen, zelfs de volgende dag in de ziekenauto. Hij ligt met een scheurtje in zijn schedel, hersenschudding e.d.in het ziekenhuis. Theo moet beter!
Van de Vogelstruys-arrestanten is Martin vrij, de anderen komen maandag vrij. Onder druk van de eis van de PH-kade (alle arrestanten vrij) kunnen ze niet anders. 20 Juli is het eigenlijke Vogelstruis-proces.
20 Augustus tribunaal naar aanleiding van de gevangenhouding van de krakers van de Vogelstruis in Paradiso.
De kans bestaat dat ze veel arrestaties zullen verrichten bij de ontruiming van de PHK. Verklaar nooit iets. Namen en telefoonnummers van beschikbare advokaten.
Vorige week werd Javastraat 217 gekraakt (knokploeg). Tevens Sumatrastraat 180 en Bonistraat 6 gekraakt.
Na diskussie over de reserves van de kraakpot hebben we besloten het geld niet te gebruiken voor het inhuren van 300 Hulken, het aantrekken van 1000 Japanse studenten, maar voor het importeren van 2000 neushoorns, een gepast middel om ME-optreden te voorkomen.
16-8-80/3 ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Opnieuw worden krakers ...
(1) anoniem
(2) A4, off-set, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/003.1.01
(5) Zie 14-8-80/1
Opnieuw worden krakers het slachtoffer van het falend huisvestingsbeleid. Sinds vrijdag dreigt de gewelddadige ontruiming van de Prins Hendrik Kade. Wij, Amsterdammers, worden gedwongen onze woningnood met eigen initiatieven op te lossen. Maar als we dat doen worden we hardhandig 'terecht gewezen'. De laatste maanden probeert de overheid stelselmatig krakers te kriminaliseren en daardoor te isoleren. Wij zijn ingegaan op een bemiddelingsvoorstel om een openbaar gesprek met het gemeentebestuur aan te gaan zonder voorwaarde vooraf. Polak heeft de hele tijd gezegd te willen praten, maar weigert nu plotseling. Ook bij de Vondelstraat riep Polak op tot overleg, terwijl de tanks al geregeld waren. Het vorderen van de PHK alleen is niet genoeg. Er staan nog zo'n 1000 luukse appartementen leeg. We blijven strijden voor het woonrecht.
17-8-80/1 VERGADERING KRAAKGROEP INDISCHE BUURT ... De PHK is welliswaar nog niet ontruimd ...
(1) joost
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB GA / UB 292.2
Zondag in de Huiskamer algemene politieke discussie (waar staan we voor, heeft ons verzet zin?) en het regelen van praktische dingen (de EHBO, verzamelpunten, de scannerploeg). En: wat doen we als ze de Keyser pakken?
17-8-80/2 GEKRAAKT ? JA !
(1) De bewoonster met haar gezin. (van Geldersekade 108, fp)
(2) A4, kringlooppapier, Light Italic
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB /
(5) Zie 22-8-80/1
Ik ben een moeder van zes kinderen en sta met mijn gezin op straat. Dit huis staat een jaar leeg. Er gebeurt niets mee! Dit pand, Geldersekade 108, is aangekocht door Metropool Doerga, een van de huizenbezitters gespesjaliseerd in het horizontaal splitsen. Ik hoop, in geval van moeilijkheden, op jullie steun.
18-8-80/1 De bewoners van de P.H. Kade komen jullie het volgende voorleggen :
(1) (De bewoners van de PHkade)
(2) A4, 12" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 015/004.2.01
(5) Tekst in Kraakkrant 43
Aan de werknemers van Netjes (eigenaar van de gekraakte flats aan de PH-kade, fp). Jullie kunnen er voor zorgen dat Netjes de uitvoering van het vonnis intrekt! Dan kan Polak nooit politie inzetten om zijn falend beleid te verhullen. Netjes bouwt huizen voor mensen met geld en niet voor mensen die het nodig hebben! Dit leidt op het moment tot grof politiegeweld tegen woningzoekenden. Om zijn leegstaande huizen te beschermen tegen mensen die ze nodig hebben. Nu hebben jullie de kans daartegen in verzet te komen: om geweld te voorkomen en leegstand en spekulatie aan de kaak te stellen. Leg het werk neer en dwing Netjes tot intrekking van het vonnis!
18-8-80/2 BRIEVEN AAN DE BURGEMEESTER 8
(1) Jan Launspach
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Alt.lev Ams-alg Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.2.01
(6) Brieven aan de burgemeester 8
De aanduiding 'boom' dient als schema voor veelheden die op een centrale eenheid betrokken zijn. Burokratieën zijn 'bomen'. Het traditionele westerse filosofische en wetenschappelijke denken is ook boomachtig. Een plant die een rizoom is heeft alleen maar stengels. Een rizoom heeft geen centraal punt. Een rizoomachtig groeisel laat zich op een willekeurige plaats doorhakken. De rest spruit verder. Elk deel kan zich met willekeurig andere verbinden. Ze verdwijnen pas als ze hun voedingsbodem verliezen. Het apparaat waar u over beschikt en de apparaten die over u beschikken zijn delen van 'bomen', terwijl alle transformerende bewegingen van de laatste kwart eeuw (beatniks, hippies, provo's, kabouters, krakers) rizoomachtig waren. Het krakersrizoom legt allerlei verbindingen met andere rizomen en als het zo uitkomt ook met delen van bomen, maar het legt die verbindingen nooit vast. U krijgt die rizomen nooit meer uit uw stad, ook niet als uw machine erdoor in de war dreigt te lopen. Als u denkt er iets van begrepen te hebben, zult u misschien besluiten met de rizomen te leren leven, maar van hun kant zullen ze nooit met u leren leven. (Literatuurvermelding: G.Deleuze/F.Guattari: Rhizome, 1976).
20-8-80/1 VONNIS KRAKERSTRIBUNAAL
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/003.3.01
(5) Zie ook GA Aff 4950 (A/005539) en 5091 (A/005065)
Lijst van beschuldigingen en gepleegde handelingen van Polak en de zijnen, Toorenaar (in opspraak gekomen politiekommissaris, fp) en de zijnen, de politieke wettenmakers van 'Den Haag', Meschaert (hoofdofficier van justitie, fp) en de zijnen, huisbazen/spekulanten en de media.
22-8-80/1 DE LAATSTE WAARSCHUWING 22 aug.'80
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, oranje, groene en paarse inkt, Courier
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Gekraakt: Paardenstraat 4, Geldersekade 108 (eigenaar Metropool Doerga).
Ontruimd: Bartholomeus Diasstraat (eigenaar F&S, knokploeg), Havenstraat (eigenaar Zoet, knokploeg), Reguliersgracht 12: terwijl op de Martelaarsgracht zwaar gevochten werd en een horde elektrieke giraffes de PH-kade bestormde, besloot aannemer Paternotte dit pand te verbouwen, alarm, aannemersploeg verjaagd, banden en ruiten van 's mans auto gingen ineens kapot, fotograferende overbuurman een gat in z'n hoofd gekatapult, pand is terug, heeft namen te pakken). Huidenstraat 19 (deurwaarder, zelfde dag als PH-kade, mensen die op het alarm kwamen werden op straat door petten in elkaar gemept).
PH-kade: er was vluchtweg gemaakt via de kerk. 14 Arrestanten vast, 5 voorlopig losgelaten en eentje ontsnapt (uit raam bureau Warmoesstraat gesprongen).
Diversen: 27 augustus info/discussieavond over 'leegstandswet en hoe nu verder', georganiseerd door Rechtswinkel. Eerste week september aktie tegen de Leegstandswet. Laatste proces 30 april uitgesteld tot oktober. Bakfiets gestolen van Kloof 52. Arrestanten Vogelstruis moeten 8 september voorkomen. Dinsdags knippen en plakken voor het nieuwe kraakarchief.
28-8-80/3 DE LAATSTE WAARSCHUWING 28 AUG
(1) anoniem (uitgegeven door de propagandaploeg)
(2) dubbelz., A4, off-set, blauwe en rode inkt, Courier, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 300 SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Gekraakt: Prinseneiland 125-127 (eigenaar IJsbrandy, half afgebouwde luxe appartementen, gekraakt door ex-PH bewoners), Bloemgracht 71 (eigenaar Koning, pakhuis van 8 etages), Willibrordusstraat 41-43 (eigenaar Erftemeyer, meer dan een jaar leeg, oude fabriek).
Van 1-6 september aktieweek tegen de leegstandswet. 30 Augustus LOK vergadering waar de akties op elkaar afgestemd worden, maar Amsterdam komt met lege handen. Waarschijnlijk 3 september hoorzitting van de vaste kamerkommissie over het ontwerp leegstandswet. Op 8 september moeten de arrestanten van de Vogel Struis voorkomen, 2 september de arrestanten van de PHK. 13 September wordt het souterrain van de Grote Keizer geopend met een informatiemarkt, enz. 27 September vergadering in het buurtpand over de akties tegen de kerncentrale Doodewaard. In Dordrecht gaan 17 gekraakte flats gevorderd worden. Er zijn tien panden aangekocht door de gemeente: Nieuwezijds Kolk (Akhnathon), O.Z.Voorburgwal 268, Singel 44 (wrs.46, fp), Weteringschans 149, Keizersgracht 413, Kloveniersburgwal 15-19, Herengracht 20, Nieuwe Herengracht 148 (Horizon), Huize Lydia en het NRC. In de grachtengordel wordt geprobeerd een krant (Grachtenkrant) uit te brengen.
28-8-80/4 Platform van democratische organisaties ... 28-8-'80
(1) Werkgroep Actie Nieuwe Wet.
(2) A4, pica
(3) Mhg-gastar Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 047/001.2.01
Aan alle krakers. Andermaal doen de buitenlandse arbeiders een beroep op jullie. De politie, Haars en de pers gebruikten het asyl (in de kerken, fp) om de aandacht van het doel van de actie af te leiden, n.l.het opheffen van de discriminerende 1-november wet en het aanpakken van de illegale arbeidsplaatsen. Zij slaagden erin het probleem terug te voeren naar een paar honderd ondergedoken 'illegalen'. Besloten is het asyl af te bouwen. De meeste mensen slaagden erin voor onderdak te zorgen. Er is een kleine groep die onoverkomelijke moeilijkheden ondervindt. Wij doen een beroep op alle krakers deze groep te helpen.
29-8-80/1 Beste buurtbewoners, Egelantierstraat 2l t/m 25 ...
(1) de afzonderlijke bewoners van Egelantierstraat 2l t/m 25 gesteund door de kraakgroepen Jordaan, Grachtengordel en Kinkerbuurt.
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 033/001.2.01
Egelantierstraat 21 t/m 25 is vanmiddag gekraakt. Het pand is eigendom van de gemeente en wordt over drie jaar gesloopt.
-9-80/6 BUURTVERGADERING GROOTE KEYSER ... Beste Staatsliedenbuurters
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.2.01
Sinds de grote vergadering over en na de PH-kade (op 29 augustus, fp) doen wij pogingen mensen bij elkaar te krijgen om over de Keyser te praten. We moeten voorbereid zijn op de ontruiming van de Keyser. Kom naar de vergadering om alles te horen en je ideeën in te brengen. De vergadering is op 2 oktober, Keucheniusschool. Neem zoveel mogelijk andere krakers mee.
-9-80/20 Landelijk Komitee Kraak de Leegstand anti-leegstand aktie-krant september 1980 leegstandswetten in hoorzitting gekraakt
(1) Landelijk Komitee Kraak de Leegstand
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, tekeningen o.a.met Asterix
(3) Wonen-kra
(4) ISG / ISG stzmap Kraken
(6) Anti-leegstand aktiekrant
Leegstandswetten in hoorzitting gekraakt. Nu eind oktober in Kamer. Leegstandswet blijft ontruimingswet. Demonstratie & manifestatie 4 oktober Den Haag.
Op 3 september vond een hoorzitting van de Tweede Kamer plaats over de beide ontwerpen voor een leegstandswet. Vernietigende kritiek alom. De krakers zelf werden niet gehoord. Vertegenwoordigers van de Vereniging Eigen Huis hadden andere kritiek: eigen-woningbezitters mochten door een leegstandswet niet worden benadeeld, voor hen moest de termijn van maximale leegstand niet gelden. De eerste zin van de Amsterdamse wethouder was tekenend: Wat u ook doet, doe het vooral snel, vroeg hij de kommissie. Het antwoord van de regering is nog steeds niet klaar en tot die tijd kan de behandelingsdatum in de Kamer niet worden vastgesteld. De onderhandelingen tussen PvdA en Regering over het in elkaar schuiven van de ontwerpen blijkt stopgezet.
-9-80/21 KRAKERS AANGEVALLEN MET GIF
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA /
(5) Wrs.uitgegeven in Tilburg
23 September werd in Tilburg gekraakt, een spekulatiepand dat al anderhalf jaar leeg stond. Maandag gooide eigenaar Kantelberg twee emmers met formaline naar binnen. Twee mensen belandden daardoor in het ziekenhuis. Het pand werd door de giftige damp onbewoonbaar. De dader is gearresteerd. De gifsmijterij was niet de enige aanval die de krakers te verduren hadden gekregen. De politie weigerde aanklachten aan te nemen. Toen de knokploeg donderdag haar werk deed, moesten krakers een barrikade opwerpen voordat de heren het nodig vonden te verschijnen om vervolgens de knokploeg onder begeleiding te laten vertrekken! Krijg je dan als huiseigenaar niet de indruk alles te kunnen doen? Wij vinden dit onaanvaardbaar, we bezetten het pand nog steeds door dag en nacht buiten op de stoep te zitten.
-9?-80/22 Beste mensen, Kloveniersburgwal 2l ...
(1) De bewoonsters van Kl. 21
(2) ½ vel, fotokopie, pica
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB / UB 293
Kloveniersburgwal 21 is gekraakt! Het stond 2 jaar leeg, eigenaar is J.H.G.Lammers uit Almere. Het is gekraakt door de vrouwenkraakgroep en er komen twee vrouwenwoongroepen te wonen.
-9-80/25 ALLE INDISCHE MENSEN Naar aanleiding van de hierbij bezorgde "AAM"-editie ...
(1) Gezamelijke Kraakgroepen - in dit geval Ab, Frank en Jeanette-
(2) folio, cubic pica
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB SA / SA 029/002.1.03
16 September in de Huiskamer praten over de buurtvergadering. Stedelijke kraak-officieren willen zelfstandig het gezicht van de krakerij bepalen. Besluitvorming werkt wel van stedelijk naar buurt maar niet andersom. Daardoor houdt een steeds grotere groep het voor gezien.
-9-80/29 DE GROOTE KEYSER IS NOG STEEDS OVERAL.
(1) anoniem
(2) A4, rode inkt, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.4.01
(5) Zie ook GA Aff 5086 (A/005070)
In de Groote Keyser zijn mensen uit verschillende buurten bezig de ruimten in orde te maken voor het infocentrum. Bedoeld om de kraakpropaganda te ondersteunen en zeker geen overkoepelend orgaan van de buurten. Men kan info krijgen over kraken, spekulatie, stadsvernieuwing, in binnen- en buitenland. Dit met film, dia en foto's. Wil men specifiek iets weten over een buurt dan wordt men doorgestuurd naar die buurt. Na grote akties kunnen mensen hier een kop koffie drinken. Ook kan men direkt reageren via Radio de Vrije Keyser of een perskonferentie organiseren, diskussie, stedelijke vergaderingen. Het gaat om gerichte propaganda naar bevolking. Meer dan ooit staat de Groote Keyser in de belangstelling. Ook scholen hebben belangstelling voor gedegen info over het kraken. Veel informatie gaat verloren. Deze kan op een vast punt aangeboden worden aan de buurten. Kortom: de Groote Keyser propagandisties in het voordeel van de kraakbeweging laten werken. Zo'n funktie werkt ook mee als verdediging en stimuleert verzet. Op 20 september vindt de groote opening plaats.
-9-80/30 landelijk KRAAK BULLETIN ... sept.1980 nr6 LEEGSTANDWET
(1) Landelijk Overleg Kraakgroepen (LOK)
(2) 1v 4p, A4, off-set, elite, p.1 en 4: blauwe inkt, 10" Courier, tekening; p.2 en 3: foto
(3) Wonen-kra
(4) GA SA / SA 044/001.2.02
(6) Landelijk kraakbulletin 6
4 Oktober landelijke demonstratie en manifestatie tegen de Leegstandswet in Den Haag.
Toen eind 1977 het AGTelijke voorstel voor een anti-kraakwet bleef steken tussen 2de en 1ste Kamer, kon je spreken van de opgang van de kraakbeweging. Belangrijk is het rapport van de Raad van Kerken geweest over Kraken in Nederland. Dit rapport haalde het kraken uit de hoek van randverschijnselen. De kraakbeweging werd een brede, goed georganiseerde protestbeweging waar rekening mee gehouden diende te worden. Hoogtepunt lag in de akties rondom de Groote Keyser en de slag in de Vondelstraat. Daar voorkwam de kraakbeweging een tweede illegale ontruiming. De neergang is ook begonnen in de Vondelstraat. Met het vaste voornemen van rechts om de kraakbeweging terug te pakken. Rechts is op een breed front in het offensief gegaan: het beïnvloeden van de publieke opinie, isoleren, afleiden in de richting van geweld en de krakers worden gekriminaliseerd. We komen er niet met ons gelijk. We moeten het rechts niet gemakkelijk maken. Een misstap (vernielingen, rellen, stenen gooien) wordt twintig keer misbruikt en is bruikbaar voor rechts. Het is nodig dat we provocaties herkennen en er iets anders mee doen dan er klakkeloos op in gaan.
-9-80/32 BUURTBEWONERS Met dit stencil willen wij ...
(1) De bewoners van de Groote Keyzer
Amsterdamse kraakgroepen
(2) A4, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.2.02
De afgelopen maanden hebben ook de omwonenden van de Groote Keyzer veel spanningen te verwerken gehad. We zijn bezig de woonfunctie zoveel mogelijk te herstellen. Er komen nu echt mensen wonen. De 'bezetting' wordt beperkt tot de momenten dat knokploegen of politie-aanvallen ons bedreigen. Als de overheid of de speculanten de dreiging opheffen, zullen meteen alle barricaden worden verwijderd, ook van de daken. Wij willen overlast in samenwerking met de buurtbewoners tot het uiterste beperken. De ruimten die geschikt zijn willen we beschikbaar stellen voor buurtaktiviteiten. We hopen te realiseren dat 4 dagen per week de ruimtes geopend zijn voor buurtinformatie, informatie over wonen in de vorm leesmateriaal, theater, video, photographische tentoonstellingen. Ook over landen in Europa en Latijns-Amerika. Daarnaast zijn de ruimtes beschikbaar voor culturele doeleinden. Uitnodiging aanwezig te zijn bij de opening op 20 september. De festiviteiten zullen tot 's nachts 2 uur voortduren. Voor de Groote Keyzer zullen informatiestallen aanwezig zijn. In het Buurtpand zullen muziekgroepen spelen.
2?-9-80/1 snelrecht in Amsterdam nu nog sneller
(1) Steungroep arrestanten
(2) A4, off-set, 10" Courier, foto
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.2.01
(5) Facs.in Kraakkrant 43 en in Raket nr.13. Met een aan een dagvaarding in strafzaken ontleend kader
19 Augustus werd de Prins Hendrik Kade ontruimd. Het snelst waren de motoren met zijspan. Zonder waarschuwing spoten ze van achter het kordon naar voren. Zo werd Joepie 3 keer overreden. Eigenlijk waren de snelvuurgeweren nog sneller: 850 schoten per minuut. Jantje werd gepakt door 5 stillen. Hij werd nog net op tijd bevrijd. Opeens werd hij beetgepakt en in een busje gesmeten. Voor de tweede keer werd hij lens geslagen. Ook hij had geen rechter meer nodig. Op de Singel werd hij op straat gekwakt. De stillen die hun pistolen op scherp zetten en 'nog één stap en ik schiet je hartstikke dood'. Raar hè, dat mensen dan kwaad worden? Mensen die zonder vorm van proces in elkaar worden geslagen. Gelukkig zijn er nog steeds mensen die dan wat terug doen. Hoeveel mensen mishandeld zijn weet niemand. Tot diep in de nacht werden 'verdacht geklede personen' opgepakt. 50 Mensen zijn meegenomen. 17 Mensen moeten voor de rechter komen. 2 September wordt er 'snelrecht' gesproken. De Orde hersteld. De spekulant z'n zin. Maar in een kogelvrij vest kan je niet wonen! De mensen van de PH-Kade hebben dus opnieuw gekraakt. En niet alleen zij.
5-9-80/2 LAATSTE WAARSCHUWING 5 sept
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, Courier, foto's
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Gekraakt: NWzijdsvoorburgwal 252 (er ontbrak een trap en dus werd er een buitenom gemaakt - deze moet van de gemeente binnen een dag weg), Veerstraat 35 (eigenaar Lecamy bv, drie jaar leeg), Amstelveenseweg 29 (eigenaar Errn bv, aanbod verbruikersvergoeding van makelaar afgewezen), Egelantiersstraat 21-25 (eigenaar Grondbedrijf, 10 jaar leeg, boze buurman, bewonerskomitee steunt ons, vooralarm, buurman afgeschrikt, we gaan nog steeds met een ladder naar binnen en buiten), Grensstraat 41 (eigenaar Van der Putte, vier jaar leeg).
Kraaknieuws uit Dordrecht, Maastricht, Eindhoven, Breda en Zandvoort.
Leegstandswet: 3 september in de 2e kamer hoorzitting geweest, voor kraakgroepen 'was geen ruimte' meer; landelijke demonstratie 6 september.
Processen: Vogelstruysproces 8 september, hoger beroep 30aprilarrestanten op 17 september.
De Groote Wetering is nog steeds te koop. En waarom wordt die niet gevorderd? Radio de Vrije Keyser is nu iedere avond in de lucht. De Keyser wordt steeds verder gebarrikadeerd. Op een ontruiming hebben we een antwoord klaar, maar hebben we dat ook op een vordering?
7-9-80/1 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN;!! Vanavond, zondag 7 september, ...
(1) Krakers en woningzoekenden
(2) dubbelz., A4, dik papier, groene inkt, Light Italic
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/003.1.01
(5) Meegeniet in Grachtenkrant 3 (8-9-80) p.17-18
Vanavond is het spekulatiepand Vogelstruys, Herengracht 329/Singel 370, opnieuw gekraakt. Het stond lang leeg voor spekulatieve doeleinden. Het werd gekraakt en tot 2 keer toe op grond van valse aanklachten ontruimd. Sinds juli is het leeg blijven staan. De eigenaren, Gerard Böschen en zijn zoontje, investeerden hun oorlogswinsten in huizen. Sindsdien pest hij bewoners uit hun panden, strijkt woekerwinsten op en zet knokploegen in tegen krakers. 8 September politiek showproces tegen de mensen die gearresteerd zijn bij de laatste ontruiming. Met deze aktie willen wij ook laten zien dat noch arrestaties noch gevangenisstraffen ons afschrikken. De overheid verscherpt de situatie steeds meer: het vernietigen van maatregelen tegen horizontale verkoop en het invoeren van een antikraakwet. Eigenaren wordt het steeds makkelijker gemaakt en verzet daartegen wordt met geweld de kop ingedrukt.
8-9-80/1 Op deze dag, waarop een aantal krakers van de @"Vogelstruys" ...
(1) anoniem
(2) A4, off-set?, tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/003.1.01
(5) Facs.in Onze kant van de zaak. Literatuur: Bilwet p.33 e.v. Vogelstruys op deze dag voor derde keer gekraakt
Op deze dag, waarop een aantal krakers van de 'Vogelstruys' ten onrechte terecht staan, klagen wij aan de misdadigers: spekulanten, Gemeente, Politie, Justitie.
9-9-80/3 HARDE FEITEN ROND DE VOGELSTRUIS !!!!!!!!!!!!
(1) kraakgroep Weesperzijde
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) GA /
In de nieuwsmedia worden feiten over de Vogelstruis verdraaid. De Vogelstruis is een spekulatiepand tussen de Herengracht en de Singel dat al jaren leeg staat. De politie ging tot 2 keer toe over tot illegale ontruiming. Illegaal, omdat er niemand woonde en er geen proces over geweest was. De politie ging eigen rechter spelen. Dit bevestigde de rechtbank op 8 september. Zondag werd het pand opnieuw gekraakt. Een paar Engelse schijnbewoners moesten de indruk wekken dat het wel bewoond werd. 8 September is het pand opnieuw illegaal ontruimd door een knokploeg van rechercheurs die met hamers en mokers op de bewoners insloegen. Een jongen sprong uit paniek het raam uit. De stillen werden gedekt door dit M.E. Verdere gebeurtenissen vallen onder de verantwoordelijkheid van justitie.
10-9-80/1 KRAAKACTIE in SASSENHEIMSTRAAT
(1) Huurderscomité Amsterdam West, kraakgroep Schinkelbuurt/Hoofddorppleinbuurt, Werkgroep Stop etage-verkoop Schinkelbuurt, ANJV Overtoomse Veld, ANJV Oud-West, CPN afd. Hoofddorpplein
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Ams-West Wonen Wonen-kra
(4) FP /
Vandaag hebben wij Sassenheimstraat 30" en 32" gekraakt. De woningen staan al jarenlang leeg. Er is al het nodige over te doen geweest in diverse dagbladen. Wij kraken uit protest tegen speculatie met huurwoningen, de horizontale verkoop in het bijzonder. Op een actie-dag tegen het ingrijpen in 't Amsterdamse volkshuisvestingsbeleid. Vanavond manifestatie in Krasnapolsky. Acties in deze buurt hebben er toe geleid, dat in april 1979 de gemeenteraad een verordening tegen de etage-verkoop heeft aangenomen. Vorige week hebben Wiegel en Brokx op autoritaire wijze deze verordening ongeldig verklaard. Zij ontnemen Amsterdam het enige wapen tegen horizontale verkoop. Voor Amsterdam is dat een ramp. In onze buurt zijn de woningen voor 95% geschikt en bestemd voor etage-verkoop. Wij eisen wettelijk verbod van horizontale verkoop!
11-9-80/5 LAATSTE WAARSCHUWING 11 sept de vogelstruis affaire
(1) (de propagandaploeg)
(2) dubbelz., A4, off-set, oranje, paarse en bruine inkt, Courier
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Gekraakt: 7 september werd de vogelstruis teruggekraakt. Ter ondersteuning van de manifestatie tegen de vernietiging door de kroon van het splitsingsartikel in Zuid gekraakt panden die voor horizontale verkoop bestemd zouden zijn: Waalstraat 14, Schipbeekstraat 34, Amstelkade 85 (verhuurd, vrijwillig ontruimd) en Oude IJselstraat 22. 5 September in de Molukkenstraat een groot pand door allerlei buurtgroeperingen. Keizersgracht 721 door een groep vrouwen.
Bij de herkraak van de Vogelstruis werden Manfred Evers (eigenaar Singel 186) en het echtpaar Cutts (zij getuigde tegen de krakers van Singel 186) daar aangetroffen. Maandag, bij de 3e Vogelstruisontruiming, zijn weer een heel aantal gewonden gevallen. Nieuw was het gericht op mensen schieten met traangasgranaten. Er zijn 9 mensen gearresteerd.
Woensdag was in Krasnapolsky een manifestatie van het OBASA tegen de vernietiging door de kroon van het splitsingsartikel tegen de horizontale verkoop.
Het sousterrain van de Keizer wordt op 20 september geopend. Er wordt een zwartboek over Böschen gemaakt. Dinsdag zijn drie krakers bij het hoofdburo gaan kalken voor Erik, die toen nog vastzat. Ze zijn tijdens en na hun arrestatie erg ruw behandeld. De stencilzolder van Roodmerk is weer geopend. De rechter heeft in de PH-processen straffen tot 6 maanden gegeven. Iedereen gaat in hoger beroep.
13-9-80/2 Wijkopbouworgaan "Spaarndam" Informatiebulletin ... Bebouwing Industriegebied
(1) Wijkopbouworgaan "Spaarndam"
(2) 2v 3p, A4, off-set, kop: rode inkt, tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB /
Wonen aan een gracht in de Spaarndammerbuurt. Is dat voor ons weggelegd? Als binnenkort de aankoop door de gemeente van de Technische Unie en de Centrale Suikermaatschappij langs de Van Noordtgracht en de Le Mairegracht rond is, gaat de slopershamer erin. Maar wat gaat er gebouwd worden en voor wie? Over één zaak hoefden we niet meer te praten, dat was al door de gemeente voor ons besloten: er komt uitsluitend sociale woningwet-bouw. Op de vraag of deze betaalbaar is, zijn nog geen uitspraken gedaan. Er liggen een heleboel punten waar wij ons over moeten buigen. De plannen voor nieuwbouw op het industrieterrein dateren uit de beginfase van de stadsvernieuwing (1971). De bebouwing was een kompensatie voor het woningverlies door de sloop van krotten in het plangebied. Doe mee, spreek in.
14-9-80/1 Ondergetekenden, Bewoners van het gekraakte bedrijfspand ...
(1) Bewoners Kleine Leeuwenberg: Carla Ellie, Gertrud, Fini, John
(2) A4, cubic pica
(3) Ams-C-Nwm Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA /
Ondergetekenden, bewoners van het gekraakte bedrijfspand Verversstraat 3: politietroepen hebben bij de ontruiming van het pand Vogelstruys op 8 september granaten gericht afgevuurd op demonstranten; bij arrestaties bij eerdere ongeregeldheden is voortdurend sprake geweest van mishandeling door politiefunktionarissen; klachten hierover worden niet behandeld; de gemeentelijke overheid spreekt voortdurend van beheerst politieoptreden; de overheid kan de bevolking nog steeds niet huisvesten, doch wel politietroepen op de been brengen. Deze feiten werken escalatie in de hand, waardoor de woonnood op de achtergrond raakt. De nieuwe leegstandswet en het tekortschietende beleid doen ons besluiten, tot het gemeentebestuur dit soort politieoptreden verhindert, ons vertrouwen op te zeggen en elk overleg op te schorten.
18-9-80/2 Laatste Waarschuwing 18 sept
(1) anoniem
(2) A4, off-set, Courier
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Druk: Tegendruk. Oplage 2.500 ex. Drukprijs fl. 60,-. Opgenomen in Krakend Zuid 0013 (21-9-81)
(6) Laatste Waarschuwing
Gekraakt: nassaukade (barrikadewagen klemgereden, in beslag genomen).
Rond 30 april is een film gemaakt door Derek Sauer. De film -waarvan de premiere 20 september in de Keyser is- is zonder toestemming van de kraakbeweging aan wie het beheer was toegezegd verkocht aan de kommerciele bioscopen. De film gaat 22 september in Wereldpremiere (Londen, New York en Parijs). De Amsterdamse premiere in Kriterion. Er zijn 100 vrijkaartjes beschikbaar voor mensen als Wiegel ed. Dit vraagt om boycot. De 'akteurs' zelf blijken nl.niet uitgenodigd te zijn. Kom dus 22 september en betaal niet (zie 24-9-80/4, fp).
Aktienieuws uit Zürich (Opera), Haarlem (hoger beroep kort geding Grote Markt).
In de Telegraaf stond 13 september een intervie met 'meesterkraker' Henkie Borst. Willen alle gewonden van de Vogelstruis contact opnemen met het politieklachtenbureau? De laatste tijd is er te weinig aandacht voor de arrestanten. Joop, opgepakt voor paspoortenroof (voor politieke doeleinden) spant een kort geding aan tegen de staat vanwege zijn behandeling in de gevangenis, kom 24 september Den Haag.
18-9-80/3 Amsterdam, l8-9-80. Beste Buurtbewoners, ...
(1) De afzonderlijke bewoners. (uitgegeven door bewoners Reguliersgracht 12, fp)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Wonen-kra
(4) ? /
(5) Facs.in Grachtenkrant 5 (6-10-80) p.8-9
Op 18 april hebben 4 mensen het huis Reguliersgracht 12 gekraakt. Het leek wel of er een vuilnisbelt in het huis was omgekeerd. Nu is het eindelijk redelijk bewoonbaar. Helaas kwam toen de veiling. Het huis werd verkocht aan Paternotte (een aannemer). De heer Paternotte wilde toen even kijken en vast beginnen met slopen. Tijdens de ontruiming van de Prins Hendrik Kade heeft Paternotte het nog eens geprobeerd. Hij drong met een knokploeg van zes man het huis binnen. Nadat mede-krakers waren gewaarschuwd zag de knokploeg zich gedwongen het huis te verlaten. Helaas hadden ze al kans gezien een identiteitsbewijs te ontvreemden. Het was toen mogelijk de vermeende bewoner te dagvaarden. De rechter heeft de eis tot ontruiming toegewezen echter alleen t.a.v.de gedaagde en niet 'de zijnen'. Dat betekent dat het pand bewoond zal blijven. Een dak boven het hoofd gaat boven het eigendoms- en spekulatierecht van een International Stamps Trade Intrada b.v. - voor wie Paternotte het pand blijkt te hebben aangekocht.
20-9-80/1 ALLE AMSTERDAMSE MENSEN DE VOGELSTUYS-AFFAIRE
(1) Gezamenlijke Kraakgroepen
(2) A4, off-set, zwarte of bruine inkt, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/003.1.01
Op 7 september hebben wij de Vogelstruys aan de Herengracht 329/Singel 370 opnieuw gekraakt: omdat er nog veel van ons woningzoekend zijn, de ontruimingen op 3 juli illegaal waren, het pand nog steeds leegstond voor speculatie doeleinden en ter ondersteuning van de arrestanten die 8 september terecht stonden. Bij de aktie bleek dat het pand van binnen gesloopt was en zeker niet bewoonbaar. In een kamertje van 3 bij 3 stond een bed en een televisie om de bewaking wat aangenamer te maken voor het echtpaar Cutts. Zij waren aanwezig met Everts, een beruchte speculant. Het pand is bijna doorverkocht voor 150.000 gulden méér dan de vorige keer. Des te erger dat Polak, justitie en Wiegel, die hier van ongetwijfeld op de hoogte waren, steeds de kant van de spekulanten kiezen. En wat doen ze als wij dit spekulatiebeleid aanvallen? Maandag kwam de M.E.om ons voor de derde maal illegaal te ontruimen. Er werd gericht met traangasgranaten geschoten. Er zijn veel gewonden gevallen en 9 mensen gearresteerd. Sinds een half jaar wordt door een groot deel van de pers stemming gemaakt tegen het kraken. Waar het om gaat: woningnood, leegstand en speculatie wordt niet over gepraat. Telkens als er panden ontruimd zullen worden zal het in Amsterdam een rotzooi worden. We krijgen jullie nog wel!
20-9-80/2 FEITEN OVER AGO EN BEERENTS
(1) Amsterdamse krakers
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 12" Courier, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.1.01
(5) Facs.(blauwe inkt) in Grachtenkrant 4 (22-9-80) p.17-18
Speculanten en projektontwikkelaars kunnen niet zonder de steun van banken. Banken zijn dus mede verantwoordelijk voor hun praktijken. De AGO Hypotheekbank is zo'n bank. Een van de spekulanten die geld krijgt van de AGO is P.Beerents, economisch eigenaar van 'de Groote Keyser'. Waarom leent de AGO geld aan een man die bereid is knokploegen te gebruiken, zonder vergunningen sloopt en bouwt? Omdat de AGO net als Beerents uit is op grote winsten! Dit ten koste van betaalbare woningen? Wij eisen dat de AGO de kredieten aan Beerents intrekt.
Twee dagen na de bezetting op 19 december door krakers van de raadszaal (eis aankoop de Groote Keyser) verhoogde de AGO de hypotheek om zodoende de Groote Keyser onbetaalbaar te maken voor de gemeente. De AGO heeft Beerents nog eens twee hypotheken gegeven. Dit is symbolisch. Beerents heeft geen cent gehad, maar de AGO heeft zich een deel van Beerents onroerend goed toegeëigend.
24-9-80/2 AFGELOPEN MAANDAG IS EEN BEWONER DOOR SLOPERS UIT ZIJN WONING GEZET.
(1) Kraakgroep Indiese Buurt.
(2) A4, geel papier, el.stencil
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 029/002.1.03
22 September is het dak van een pand in de Ternatestraat gesloopt. Er woonden nog mensen. De bewoner op twee hoog heeft z'n woning een jaar geleden gekraakt. Door een fout bij de gemeente stond hij niet geregistreerd en is er niet bemiddeld voor woonruimte. Hij bestond voor de gemeente doodeenvoudig niet. Nu staat de bewoner op straat! In de Indiese Buurt zijn veel dichtgespijkerde woningen weer in gebruik genomen. De komende tijd zullen veel van deze bewoners hun huis moeten verlaten, omdat het gesloopt moet worden. Waar al deze mensen heen moeten is voor ons een raadsel. Met de regeling 'tijdelijke verhuur sloopwoningen' zijn de bewoners niet geholpen. Ook krakers hebben recht om te wonen.
24-9-80/4 Ons nieuwe adres is: ...
(1) Film International (niet uitgegeven door ondertekenaar, fp)
(2) A4, off-set, Prestige Elite, tekening
(3) Wonen-kra
(4) UB / UB 293
Vervalst toegangsbewijs voor de première van de film 'Een koninkrijk voor een huis' op 24 september in Kriterion.
25-9-80/1
(1) (College van Bestuur Vrije Universiteit) (niet uitgegeven door ondertekenaar, fp)
(2) A4, kop en kader: off-set, groene en zwarte inkt
(3) Ond-tert Rechtsst Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gedrukt op gestolen briefpapier. Gegevens ontleend aan De Volkskrant van 26-9-80 p.11
Het Comité Burgers achter Politie, onder voorzitterschap van prof.Troost, gaat voorbij aan de achtergronden van de overtredingen waaraan het zich stoort. Het CvB deelt de verontrusting van het comité over de rechtsongelijkheid die bestond tijdens de kraakmanifestatie rond het kraakpand de Groote Keyser, afgelopen zaterdag. Maar wij zijn meer verontrust over de rechtsongelijkheid die politie en justitie handhaven in het voordeel van huiseigenaren en speculanten en ten nadele van woningzoekenden en krakers in het bijzonder. Wij achten ons niet gerechtigd het comité of activiteiten van personen binnen het comité te verbieden. Wij achten het echter wel onze plicht in deze zaak stelling te nemen.
25-9-80/2 Laatste Waarschuwing 25 sept
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, Courier
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Het informatiecentrum in het souterrain van de Groote Keyser begint te draaien. Er lopen 200 mensen per dag binnen. 4 Oktober Den Haag demonstratie tegen de leegstandswet van het LOK.
Van verschillende kanten wordt er geprobeerd een 'gesprek' op gang te laten komen tussen de kraakbeweging en het gemeente bestuur. Eén van degenen die dit probeert is het gemeentebestuur zelf, o.a.via Wijkcentrum d'Oude Stad.
In januari gooiden in Deventer mensen een rookbom naar de techniese unie (grote keizer): veroordeeld tot 5 weken onvoorwaardelijk. De 23e is een knokploeg bij de Grote Markt in Haarlem binnengedrongen, bestaande uit werknemers van Intervam. De bewoners blijven wonen. Uitspraak in het hoger beroep van het kort geding tot ontruiming op 17 oktober.
Er zitten momenteel 4 arrestanten vast. Schrijf ze.
Het 'Bakkerblok' in de indiese buurt heeft een brief gekregen dat er 1 maart gesloopt gaat worden. In de Ternatestraat werd een bewoond kraakpand gesloopt. Ontruiming staat voor de deur voor de Buurtwinkel Indiese buurt.
Het Binnengasthuis komt leeg: het tweede terrein in het centrum waar cityvorming dreigt. Hoorzitting 7 oktober.
Rektifikatie: de film 'Een koninkrijk voor een huis' werd te duur en omdat de makers vinden dat zo veel mogelijk mensen de film moeten zien hebben zij hem verkocht aan Film International en gaat-ie nu in het alternatieve cirkuit draaien. Of je hem wilt boykotten moet je zelf maar weten. De premiere op 24 september is bezocht door een paar honderd krakers op de nagedrukte vrijkaartjes.
27-9-80/8 KINKERBUURT NOORD
(1) Kinkerbuurt Noord
(2) A4, groen papier
(3) Ams-W-Kin Wonen
(4) UB GA ISG /
Kinkerbuurt Noord is al 7 jaren bezig de Gemeente te pressen om iets aan de woningen te doen. De enige resultaten zijn een nieuw buurthuis, wat nieuwbouw in de Bellamystraat en volgend jaar in de Simon Willemstraat. De nieuwbouwhuren maken dat vele Kinkerbuurters niet in de nieuwbouw kunnen wonen. Daarnaast is men bezig om renovatie te krijgen in de Hasebroekstraat. Deze gaat waarschijnlijk niet door vanwege te hoge huren. Ons doel, het opknappen van de woningen, wordt niet bereikt. Daarom op deze feestdag, eisen wij: betaalbare nieuwbouw, geen verkrotting, behoud van de goede panden, geen splitsing tot dure etages, renovatie voor de buurt en bewoonbaar maken van de Kinkerstraat, geen spekulatie met lucratieve panden.
-10?-80/6 VLUGSCHRIFT ... Enige tijd geleden ...
(1) Vrouwenaktie Kollektief Witheet
(2) A4, groen papier, elite
(3) Vrouw Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
Enige tijd geleden werd een meisje verkracht door de heer Wilschut van het kommersjele kamerburo Zuid. Het meisje had een afspraak over een kamer met hem. Zij durfde uit angst voor haar ouders geen aangifte te doen. Oproep niet alleen naar een afspraak met hem te gaan of nog beter: het buro te negeren of te boykotten!
-10-80/7 Korte geschiedenis van de Wielingen.
(1) De honderd bewoners van de Wielingen.
(2) 2v 3p, A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) GA /
(5) Facs.in Krakend Zuid 0017 (6-11-80)
Geschiedenis van de Wielingen vanaf de bouw tot heden. De bewoners zullen proberen ontruiming tegen te gaan.
-10-80/8 GESCHIEDENIS DEEL 2: DE GEBEURTENISSEN SINDS DE AANKOOP DOOR HET SWEELINCK
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners van De Wielingen)
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) GA /
(5) Tekst in: Krakend Zuid 0017
Gebeurtenissen sinds de datum van aankoop door het Sweelinckconservatorium van De Wielingen. Op 14 october hebben we het eerste contact gehad met het bestuur van het conservatorium. Het conservatorium wenst te ontruimen. We hebben met een stel managers te maken die de kneepjes van het vak verstaan. Van der Valk-Bouwman (secretaris) is zelf jurist en Boersma (voorzitter) commissaris bij de west-friesland hypotheekbank. Er zijn aanwijzingen voor zakelijke verbindingen tussen deze heren en de vorige eigenaar, Noorlander b.v. De juridische kant van een ontruiming is tot in de puntjes geregeld. Hun reactie op onze argumenten als woningnood, geen vervangende woonruimte enz.? Woningnoodproblematiek is een zaak van de overheid en Het geweten reserveren wij voor andere zaken. Deze regentenmentaliteit van scheiding tussen persoonlijke verantwoordelijkheid en zakenethos speelt ons niet in de kaart. Ondanks vermeende goede bedoelingen legt de gemeente ook hier weer het loodje tegen speculatie.
-10-80/9 Sweelinck zet 100 mensen op Straat
(1) (de bewoners van de Wielingen)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) GA /
9 September kocht het bestuur van het Sweelinckconservatorium met 10 miljoen gulden overheidsgeld het gebouw de Wielingen. 2 Jaar geleden werd het pand voor nog maar 2,9 miljoen verkocht! De 100 bewoners worden in hun woonsituatie bedreigd. Studenten en docenten, verklaar je solidair met de bewoners van De Wielingen en protesteer bij de directie tegen hun plannen. Verzet je tegen deze onrechtvaardige en a-sociale plannen!
-10-80/10 NA 2 JAAR LEEGSTAND BANSTRAAT 53 EINDELYK WEER BEWOOND
(1) de bewoners (van Banstraat 53, fp)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, cubic elite, tekeningen o.a.van Wibo en Willem Smits
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) GA SA / SA 036/001.1.01
Eigenaar van Banstraat 53 is Ronald v.d.Putte, de grootste spekulant in Amsterdam (meer dan 200 panden). Veel van zijn panden staan lang leeg. Zo'n pand probeert hij dan onbewoonbaar te maken. Dit om te voorkomen dat kandidaathuurders bij hem komen zeuren en vooral om krakers te weren. Als je toch kraakt heb je kans dat je bedreigd wordt door een knokploeg. Banstraat 53 is zo'n woning. U zult begrijpen dat wij ons genoodzaakt zien ons te beveiligen, d.w.z.barrikaden voor de ramen en veel mensen in huis.
-10-80/12 VRIJDAG 17 OKTOBER: H.B.O. EIST MEER WOONRUIMTE VOOR JONGEREN
(1) anoniem
(2) A4, Bruxelles, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) FP /
(5) Zie ook GA Aff 5123 (A/002704)
Op 17 oktober zullen leerkrachten en studenten van de 47 Amsterdamse H.B.O.-instellingen vanaf het Museumplein in demonstratieve optocht naar het stadhuis gaan, om handtekeningen te overhandigen aan de wethouder van Onderwijs. H.B.O.-studenten zijn mede de dupe van de nijpender wordende huisvestingsproblemen. Deze problemen beïnvloeden de voortgang van het onderwijs en de studieresultaten negatief. Wij eisen: tijdelijk leegstaande panden bestemmen voor jongerenhuisvesting, grote panden vorderen, woningbouwkorporaties moeten een hoger percentage van het woningbestand beschikbaar stellen voor één- en tweepersoonshuishoudens, nieuwbouw bevorderen van kleine wooneenheden en realisatie van woongelegenheid voor woongroepen.
-10-80/13
(2) A4
(3) Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Handtekeningenlijst
In Amsterdam-zuid gebruikte handtekeningenlijst voor het verhogen van de verhuiskostenvergoeding (bij renovatie of sloop, fp) van fl. 3.500 tot fl. 5.000.
-10?-80/17 BESTE BUURTGENOTEN Zoals jullie weten ...
(1) (alle bewoners van het Prinseneiland · Het Zeepaardje.)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, blauwe en rode inkt, elite, tekening
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) UB / UB 293
Wij hebben eind augustus de panden Prinseneiland 123 t/m 137 van de failliete Hr.Ysbrandy gekraakt. Wij wonen er met 40 mensen en er wordt hard gewerkt om het pand bewoonbaar te maken. Waarschijnlijk wil de gemeente onze panden wel aankopen voor jongerenhuisvesting. Wij proberen de spekulatie op onze eilanden tegen te gaan. Ysbrandy had het plan luxe kantoorruimtes en appartementen te maken. We willen steun vanuit onze buurt voor het aanleggen van onze kachels. Komt gerust langs.
-10-80/21 huurdersvereniging "SPAARNDAM" ... DE STOOKKOSTENAKTIE GAAT DOOR
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) 2v 2p, A4, el.stencil, elite, kop: pica
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) kopie op UB / UB 190.4
Nog steeds heeft Schaefer niet gereageerd op ons stookkostenrapport. Hij weigert met de Huurdersvereniging te praten als hij met voorstellen over de stookkosten kan komen. Wij wachten op voorstellen wat betreft maatregelen om de stookkosten terug te dringen, opheffen verschil in stookkosten van blok- en individuele verwarming en de huurachterstanden.
Met 1 juli hebben minstens 70 bewoners geweigerd de huurverhoging te betalen. Afgelopen jaar hebben heel wat bewoners gelijk gekregen van de Huurcommissie. Jammer genoeg wordt er aan het hoofdprobleem, de te dure woningen met teveel bijkomende kosten niets gedaan!
-10-80/23 OPROEP Voor een landelijke demonstratie, manifestatie in Den Haag
(1) Julia en Jacqueline
(2) A4, el.stencil, o.a.elite
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB SA / SA 029/002.1.03
4 Oktober demonstratie leegstandswet = antikraakwet in Den Haag. De leegstandswet is een antikraakwet. Krakers kunnen voortaan anoniem gedagvaard worden. Verzamelen in de Huiskamer.
-10-80/25 KRAAKBEWEGING EN STRIJD IN ITALIE
(1) De Vergulde Koevoet in samenwerking met de Gouden Reaal.
(2) A4, rose papier, zwarte en rode inkt, cubic pica, st.pen
(3) Bui-Eur Vrouw Wonen-kra
(4) SA / SA 002/013.4.01
Een week Italië, 5-11 oktober. Zondag is de aandacht gericht op de strijd van de Italiaanse vrouwen tegen gezin en patriarchaat. Een avond voor vrouwen. Er komt een Italiaans vrouwenfilmkollektief. Maandag over de initiatieven op het gebied van de anti-psychiatrie met film. Een Italiaanse arts en patiënt vertellen. Dinsdag: met het zoeken en vooral maken van terroristen probeert men alle vormen van strijd te onderdrukken. En voor Italië komt daar nog iets bij: gewelddadige akties staan niet geïsoleerd t.o.v.de strijd in de fabriek. Een avond over terrorisme.
-10-80/26 UITNODIGING spoedbijeenkomst voor krakers, sympatisanten en geïnteresseerden ... de grote keizer wordt bedreigd!
(1) Woongroep Staatslieden Buurt.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, blauwe en rode inkt
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 001/003.5.01
Spoedbijeenkomst voor krakers, sympatisanten en geïnteresseerden, 23 oktober Keuchenius school. De Grote Keizer wordt bedreigd! Wat doen we ertegen en wat willen we er mee.
In onze buurt gebeurt het informatie uitwisselen slecht. Er is geen peil op te trekken hoe krakers en anderen hier denken. De aktieven kunnen zonder overleg met elkaar nauwelijks goed en effektief bezig zijn. Een te kleine groep neemt beslissingen! Laten we een betere informatieuitwisseling over de buurt en daarbuiten opzetten! Programma: de Grote Keyzer. Gaan we er uit of niet. Blijven de bewoners daar wonen? Akties: hoe bereiden we ons voor op een ontruiming?
-10-80/27 LEEGSTANDSWET = ANTI-KRAAKWET LEEGSTANDSWET= NIEUWE WET TER BEVORDERING VAN DE LEEGSTAND EN WONINGNOOD
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, blauwe inkt, elite, achterkant: tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/002.3.01
De nieuwe leegstandwet wordt half oktober in de tweede kamer ingediend. Deze wet zou leegstand moeten bestrijden en kraken overbodig moeten maken. De gemeenten moeten meer woningen gaan vorderen. Er zal een leegstandsregister worden ingesteld. Geregistreerde woningen kunnen ontruimd worden. Het kraken van bedrijfspanden wordt niet strafbaar. Reden genoeg mee te gaan naar Den Haag! Protesteer tegen deze verkapte antikraakwet! 4 Oktober demonstratie tegen leegstandswet, Den Haag.
-10-80/28 Aan de studenten en docenten en het niet-onderwijzend personeel van het Sweelinckoonservatorium.
(1) bewoners van de Wielingen
(2) A4, elite
(3) Ams-Zuid Ond-tert Wonen-kra
(4) SA / SA 018/004.1.03
Wij nodigen eenieder uit die vindt dat een conservatorium geen honderd mensen op straat kan zetten, voor een gesprek. 22 Oktober bij ons. We kunnen mogelijkheden zoeken om deze actie ook gezamenlijk te voeren.
-10?80/30 BESTE BUURTBEWONERS, Zoals u allen wel zult weten, ...
(1) Namens alle bewoners van het gebouw 'de Wielingen'.
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.3.01
Het voormalig Burgerweeshuis wordt sinds drie jaar bewoond door jongeren. Er is nauwelijks sprake geweest van kontakt tussen buurtbewoners en ons. Gezien de ontwikkelingen lijkt het ons belangrijk u wat meer informatie te verschaffen. Volgt een samenvatting van de geschiedenis van de kraak. Voor ons is het onzeker geworden of we onze woonruimte nog lang kunnen behouden.
2-10-80/1 DE LAATSTE waarschuwing 2-10-'80 Kraken gaat door!
(1) (de opgeheven propagandagroep)
(2) dubbelz., A4, off-set, rood-rose en paarse inkt, Courier
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 300 SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Gekraakt: Gijsbrecht v.Aemstelstraat 15hs (eigenaar Manshanden, 1½ jaar leeg).
Vrijdag werden de ruiten van de luxe kantoren naast de Grote Wetering ingegooid. Zondag is door onbekenden geprobeerd met een jerrycan benzine de Groote Keyser in brand te steken. In Tilburg zijn twee krakers met formaline bewerkt door de eigenaar, die tevens eigenaar is van het autorijschoolconcern Kantelberg.
15 Onkruittotaalweigeraars zitten vast. Uit solidariteit is vrijdag buro militaire zaken bezet. 27 Mensen werden gearresteerd. 15 Zeiden hun naam niet en werden 4 dagen vastgehouden; ze verzetten zich tegen registratie door de staat en willen niet mee werken met een verderflijk justitieel apparaat. Nadat ze maandag nog 12 dagen erbij hadden gekregen, hebben ze toch hun naam gezegd.
Op Reguliersgracht 12 is de dag van de ontruiming van de P.H.kade een knokploeg geweest. Het busje van knokploegbaas en aannemer Paternotte is zwaar beschadigd. De knokploeg heeft personalia gevonden van iemand, tegen wie vervolgens een kort geding is aangespannen dat de eigenaar heeft gewonnen. Alleen de gedaagde moet het huis ontruimen, niet met de zijnen.
8 Oktober symposium in Krasnapolsky over openbaar vervoer in de stad.
10 Oktober wordt de metro geopend. Demonstratie vanaf de Dam.
In de Vergulde Koevoet 5-11 oktober Italiëweek met informatie over kraken en andere soorten van strijd.
15 Oktober moet John voorkomen vanwege de aktie bij Y-tunnel op 25 februari.
13 Oktober worden weer pamfletten verspreid tegen de Grijze Wolven in Ruyschstraat 21. Vorige keer zijn bewoners bedreigd en heeft het nodige duw- en trekwerk plaats gevonden.
Bij het hoger beroep tegen de arrestanten van 30 april werden door de rechter 3 strafmaten gehanteerd: openbare geweldpleging tegen materieel fl. 300 en 30 dagen waarvan 20 voorwaardelijk, openbare geweldpleging tegen personen 3 maanden waarvan 2 voorwaardelijk, poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel 2 maanden voorwaardelijk en 2 onvoorwaardelijk.
4-10-80/1 LEEGSTANDWET NEE 4 oktober 1980
(1) Landelijke Kraakgroepen.
(2) A4, rose of groen papier, elite
(3) Wonen-kra
(4) GA SA / SA 011/002.3.01
(5) Wrs.verspreid in Den Haag
De Leegstandwet komt eraan. Men heeft partij gekozen voor spekulanten, huiseigenaren en makelaars. Tienduizenden krakers maar ook huurders zonder woonvergunning worden bedreigd met ontruiming. In de toelichting op het voorstel staat: 'de wet moet er komen om de kraakbeweging te liquideren'. Daarom eisen wij: geen anti-kraakbepalingen, efficiënt vorderingsbeleid met de noodzakelijke financiële middelen, woonrecht boven het privé-recht van de huiseigenaren, bouwen naar behoefte en uitschakeling van het winst-principe in de woningbouwsektor. Het kraken moet onmogelijk gemaakt worden door de leegstand aan te pakken en iedereen een woning te bieden. De manifestatie wordt na de demonstratie gehouden in de Schilderswijk. Er zullen spreken: L.O.B.H., woon-advokaten, Stedelijk Overleg Stadsvernieuwing Den Haag en krakers.
4-10-80?/2 IEDEREEN WEET dat Nederland een grote woningnood kent, ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, Letter Gothic
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/002.3.01
(5) Wrs.verspreid in Den Haag
Een van de middelen om leegstand tegen te gaan is kraken. Regering en parlement willen hier een einde aan maken. De oude anti-kraakwet wordt verpakt in een bundeltje anti-leegstandsmaatregelen die niets voorstellen. Mochten het verbeteringen lijken, de voornaamste kritiek op de Leegstandwet blijft overeind: anoniem dagvaarden, kraken wordt strafbaar gesteld, ontduikingsmogelijkheden voor de eigenaar blijven staan, het vorderen zal moeizaam blijven en dure woningen kunnen niet worden gevorderd. Deze wet draagt er niet toe bij het woningtekort te verhelpen. Daarvoor is geld voor woningbouw en geld om gevorderde gebouwen te verbouwen nodig. Deze wet draagt er wel toe bij dat spekulatie en leegstand wordt bevorderd. Zij geeft maatregelen tegen krakers die waterdicht zijn, terwijl de leegstand voort kan woekeren. Wij eisen: geen leegstandslapwerk.
8-10-80/2 GEEN LEEGSTAND BESTE BUURTBEWONERS, VANDAAG HEBBEN BEWONERS UIT DE HAARLEMMERBUURT ...
(1) (bewoners uit de Haarlemmerbuurt in samenwerking met de Kraakgroep Haarlemmerbuurt)
(2) wrs.A4, o.a. st.pen
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend / SA 030/004.2.07
(5) Gegevens ontleend aan kopie (SA map 030/004.2.07)
Vandaag hebben wij het pand Binnen Oranjestraat 28 weer in gebruik genomen. Er zijn weer enkele slachtoffers van de woningnood aan onderdak geholpen. Het pand stond een jaar leeg. Het komt nogal eens voor dat huiseigenaren op illegale manier proberen nieuwe bewoners van de woning te verwijderen. Om dit te voorkomen is een sirene aangebracht in het pand. Hoort u de sirene of ziet u iets vreemds, bel dan meteen de politie en komt naar buiten. Alleen zo kunnen we de knokploegen buiten de buurt houden.
9-10-80/2 Vanmorgen vroeg 9 Oktober heeft het pand Nieuwe Keizersgracht 7 ...
(1) De bewoners.
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) ? /
(5) Zie: De Kraakgeneratie p.27 lk
9-10-80/3 Laatste Waarschuwing 9 oktober
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, Courier, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Ook verspreid als bijlage bij Krakend Zuid 0015
(6) Laatste Waarschuwing
Kraaknieuws uit Groningen, Amstelveen.
Gekraakt: op 9 oktober Limnikhuis aan de Nwe Keizersgracht 1a (eigenaar Diakonie der Nederduitsche hervormde gemeente, 2 jaar leeg, gekraakt met behulp van boten); 9 oktober verpleeginrichting Amstelhof (2½ jaar leeg, er wonen nu 40 mensen); Schinkelkade/2e Schinkelstraat (7 jaar leeg).
Bedreigd: illegale ontruiming door justitie van Bloemgracht 77.
Ontruimd: vrijwillig verlaten Kazernestraat 8 en 10 (juist van eigenaar verwisseld).
Processen: het proces tegen drie arrestanten van de aktie bij buro ij-tunnel op 25-2-80 is aangehouden. Onkruit heeft geprobeerd totaalweigeraar Cees Smit uit zijn cel uit Nieuwersluis te bevrijden. Er werden daarbij drie mensen gearresteerd.
Diversen: de formaline-aanslag op krakers in Tilburg - Sander ziet moeizaam, slokdarm kapot; Antoinette ziet alles door een waas. Rijschoolhouder Kantelberg, die de moordaanslag pleegde, is vrijgelaten. Veel rijschoolauto's van hem zijn gepakt, vernield, banden lek. Donderdag hebben de samenwerkende politie-organisaties een verklaring uitgegeven waarmee ze hopen de geweldsspiraal te doorbreken. Ze willen af van de cirkel kraken ontruimen kraken etc. Ze vinden dat er iets aan de oorzaak gedaan moet worden. In de Staatsliedenbuurt is een gekraakte etage verkocht voor 7000 gld. Er komen veel vragen van scholen om informatie, ook voor bezoek. De scholengroep gaat er mee aan de slag. Tijdens luilak werd het wijkcentrum Muiderpoort bezet om op de noodzaak van weekeind opvang voor jongeren te wijzen.
16-10-80/3 Laatste Waarschuwing Affiches Op 9 oktober ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, paarse inkt, Courier, foto, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Affiches: 9 oktober om 15.15 u zijn de advokaten van het kollektief in Noord opgepakt op beschuldiging van opruiing omdat ze het affiche 'nog meer autonomen' voor het raam hadden hangen. Hiervoor hebben ze 25 uur vastgezeten. 's Avonds werd gedemonstreerd. De volgende dag vertrok een demonstratie van 30 autonomen, 50 journalisten en 50-120 stillen om tegen de metro te demonstreren. Terwijl de demonstranten niets deden werden ze door de ME ingesloten en massaal gearresteerd.
De nomaden die op het Plein zitten moeten binnen een maand weg. Houdt er rekening mee dat het Stadhuis Opera binnenkort een belangrijke zaak voor ons wordt.
15 Oktober kwam Johan (gearresteerd bij de derde ontruiming van de Vogel Struis) voor de politierechter. In de zaal was geen pers, wel veel politie in burger. Toen Johan een verklaring over de politieke achtergronden wilde voorlezen werd hem het woord ontnomen, advokaat Henk Kersting werd steeds onderbroken. Met de gebeurtenissen van 9 oktober maakt dit wel duidelijk dat justitie nu ook het offensief tegen progressieve advokaten heeft ingezet.
Gekraakt: Kloveniersburgwal 21 (eigenaar J.Lammers, 2 jaar leeg, gekraakt door de vrouwengroep).
21-10-80/4 21-10-'80 Aan een alle Leuvense mensen
(1) A 10 Amsterdamse Krakers
(2) A4, cubic elite
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA / UB 293
(5) Verspreid in Leuven
In nederland heerst woningnood. Als je een huis kraakt kraak je het systeem dat speculatie bevordert. De rechterlijke macht doet nooit een politieke keus ten voordele van krakers en andere onderdrukten. Eerst hebben we geprobeerd ons vreedzaam te verzetten. Nu verzetten wij ons soms met hardere middelen. Wij willen zelfstandigheid van gedachten en handelen. Eigendom is een overlevering van gevestigde machten die zich in stand houden met het kapitaal. Geld is macht en dat bepaalt of iets mag of niet. Verzet u tegen dingen die u niet aanstaan. Vanavond in De Valk discussie en films.
23-10-80/2 Laatste Waarschuwing 23 oktober
(1) anoniem
(2) A4, off-set, paarse inkt, Courier, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-C-WE Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Gekraakt: Binnen Oranjestraat 28.
De gemeenteraad heeft weer eens gedebateerd over de grote keizer. Na het bekende oeverloze gezwam moest het kollege toezeggen dat een ontruiming er voorlopig niet in zit. Er is toegezegd dat veel van de huidige bewoners kunnen blijven.
31 Oktober Mozeshuis stedelijke aktievergadering tegen de bouw van het stadhuis.
Bakker heeft weer eens aangekondigd dat volgende week bij de Grote Wetering de deurwaarder komt. Dat is al de derde keer.
23-10-80/3 GROOT SCHANDAAL! VANDAAG KOMT VAN AGT IN ONZE BUURT.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen, voorkant: elite; achterkant: blauwe inkt
(3) Ams-O-IB Werk Wonen
(4) SA / SA 029/002.1.01
(5) Aktieverslag in Kraakkrant 45 p.37 en Kraakkrant Indische Buurt jrg.3 nr.4 (24-10-80) p.13 e.v.: doordat er al een andere aktie voor de Voorpost gehouden werd, was het gezelschap uitgeweken
Vandaag komt Van Agt in het geheim in onze buurt. En dan morgen een verhaaltje in de krant 'de minister president op werkbezoek'. Aapies kijken en zieltjes winnen zullen ze bedoelen. Nou vergeet het maar! Dit kabinet staat voor: stijgende huren, bezuinigingen, werkeloosheid, een hoge energierekening, jacht op woningzoekenden enz. Laat merken hoe blij je bent met deze regering. Kom zo snel mogelijk naar de Voorpost: Borneostraat/Timorplein. Het feest is in volle gang. Dit soort gasten hoeven we niet in onze buurt.
30-10-80/6 LAATSTE WAARSCHUWING 30 okt.'80
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, blauwe en paarse inkt, Courier, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Gekraakt: Noorderstraat 58 (huis is krot, eigenaar is Krot), Singel 302 (eigenaar o.a.makelaar Koenders, jaren leeg).
De laatste weken heeft Radio de Vrye Keijser een hoop diskussie los gemaakt. Wel of niet verdwijnen voor 't behoud van de Keyser? De zender is uit de Groote Keyser gejat, godverdomme - wie heeft dat ding?
Kloveniersburgwal 99: bouwaanvraag luukse appartementen afgekeurd. Het pand zou gevorderd worden, maar omdat Eurowoningen de prijs heeft laten zakken, is er nu weer overeenstemming over aankoop mogelijk.
De Grote Wetering gedeurwaard: ontruiming.
Processen: 13 november het naar de meervoudige kamer verwezen proces van de eerste Vogelstruys-ontruiming-arrestanten. 2 November kort geding tegen de Bilderdijkstraat, 't kleine pand tegenover het park. Sabine en Manuel moeten 5 november voorkomen, hoger beroep PHKrellen.
Arrestanten: Cees Smit, totaalweigeraar, zit nu in Haarlem.
In de Indiese Buurt moeten de komende 2 jaar 200 krakers hun huis uit voor sociale nieuwbouw. Zij zijn begonnen te strijden voor goede herhuisvesting.
De krakers van slooppanden aan de Jacob van Lennepstraat krijgen als ze urgent zijn herhuisvesting aangeboden in slooppanden aan de Haarlemmerweg. Een groot gedeelte van de Haarlemmerweg is al gekraakt.
Ontruiming door deurwaarder i.o.v.GDH op het frederikhendrikplantsoen suksesvol tegengehouden.
30-10-80/7 d'OUDE STADT ... HET LAATSTE OORDEEL ...
(1) d'Oude Stadt
(2) A4, off-set, blauwe inkt, Letter Gothic, logo/tek.
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
Woensdag brengt het gemeentebestuur advies uit over de bouwplannen die Gerard Bakker heeft voor Weteringschans 81-89. Het College van B&W stelt voor de bouwplannen goed te keuren maar een sloopvergunning te weigeren. De rechtbank zal niet veel redenen zien die sloopvergunning te weigeren als er een goedgekeurd bouwplan klaarligt. De enige manier om Bakkers plannen tegen te houden is hem die bouwvergunning te weigeren. Het belangrijke advies van de raadscommissie voor Stadsvernieuwing wordt morgen uitgebracht. Woordvoerders van de buurtgroepen zullen de commissie duidelijk maken dat het verlenen van een bouwvergunning desastreuze gevolgen voor de buurt zal hebben. Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen op de publieke tribune zitten. Komt allen, 31 oktober, Keizersgracht 440. Ruim 2000 (niet-)buurtbewoners plaatsten hun handtekening om onze aktie te ondersteunen en 50 organisaties verklaarden zich solidair.
-11-80/1 CENSUUR? DE LYNCHPARTIJ - FRANKENSTEIN IS VRIJ.
(1) beweging "1 november" (met vermelding in marge: uitgave: Polo)
A4, el.stencil, Light Italic
(3) Linkse bew Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / UB 293.1 SA 001/003.5.02
(5) Kopie manuscript op SA (map 001/003.5.02). Lit.: Grachtenkrant 7 (10-11-80) p.24 en Kraakkrant 45 p.6 e.v.
Zaterdag na de aktie kwamen er mensen, razend, ze zeiden dat we naar de Keyser moesten komen diskusiëren. Onderweg kwamen we XPQ tegen, die vertelde dat ZZC met een stelletje meelopers de Rozengracht kort en klein geslagen had en dat ze BHB met een fles op z'n kop geslagen hadden. En toen de Keyser. Tering. Wij met z'n 7-en tegen 50 dolgedraaide idioten. De deur werd gesloten, ieder die wilde slaan, mocht. Tegen 2 uit Zuid Amerika werd gezegd dat ze naar hun fascistische land terug moesten. Een kleine groep regelneven van de kraakbeweging die eerst de Rozengracht overvallen heeft en later met twintig mensen naar oost gekomen is en daar als schadevergoeding gereedschap en muziekapparatuur meeneemt. Van wie is eigenlijk dat Groote Keyser-project? De manier van leven van onze grote organisator, net zo burgelijk en op een zekere toekomst gericht als die andere politici en managers. Doe wat je wil, niet alleen op 30 april.
-11-80/2 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN SINDS JULI 1978 ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.(zonder kop) in Grachtenkrant 7 (10-11-80) p.15
Sinds juli 1978 is het voormalig Burger Weeshuis aan de Wielingenstraat gekraakt. Weer honderd mensen die fijn konden wonen! Want de gemeente had weer eens een kans tot aankopen voorbij laten gaan! Speculanten hebben de koopsom opgedreven van 2,9 tot 7 miljoen. De aankoop door het Sweelinck Conservatorium wordt volledig gefinancierd door het Rijk. Dus u, als belastingbetaler, draait nu voor de speculatiewinst op. Volgens het bestemmingsplan moet het pand voor huisvesting en sociaal/culturele aktiviteiten worden ingericht. Mr.Claassens, gemeenteraadslid VVD en bestuurslid conservatorium, dringt bij B&W aan op uitstel van bestemmingsplan. Mevrouw Pais, gemeenteraadslid VVD, is de echtgenote van minister Pais. Minister Pais heeft -in tegenstelling tot zijn voorganger- de financiering goedgekeurd. De directrice van het conservatorium is dik bevriend met minister Pais. Het bestuur van het conservatorium heeft systematisch het overleg vermeden. Er wordt op een ondoorzichtige manier gerommeld. Open dag: 15 november.
-11-80/3 AAN ALLE BUURTBEWONERS Het Sumatrablok/Palembangstraat ...
(1) bewoners Insulindeweg, Soerabajastraat, Sumatrastraat, Palembangstraat.
(2) A4, wit of kringlooppapier, elite, st.pen
Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 029/002.1.03
Het Sumatrablok/Palembangstraat is juni '78 gekraakt. De huizen zouden nog drie jaar leeg staan. Het Bakkerblok (Insulindeweg/Soerabajastraat) is eind '78 gekraakt als protest tegen de koopwoningen die Spekulant Bakker daar wilde bouwen. Volgend jaar worden deze blokken gesloopt en komt er nieuwbouw. Maar wij komen wel op straat te staan. Het wordt tijd dat de Gemeente aan oplossingen gaat werken. Om ons probleem meer in de publiciteit te brengen: feest zaterdag in de Buurtwinkel.
-11-80/4 PERSBERICHT. HERHUISVESTING VAN KRAKERS.
(1) Bewoners van het Bakkerblok en het Sumatrablok.
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
In de Indiese Buurt wordt vanaf volgend jaar een begin gemaakt met grootscheepse ontruimingen van kraakpanden. Er komt nieuwbouw. Binnen enkele jaren komen honderden mensen op straat te staan. De ambtelijke project groep deed een aanbod voor een 'tijdelijk verhuurkontrakt' dat 'maar in beperkte mate mogelijkheden biedt'. We worden op een schandalige manier tegen elkaar uitgespeeld en de regeling tijdelijke verhuur slooppanden draagt niet bij aan een oplossing van onze woningnood. Gesprekken hebben niets wezenlijks opgeleverd. Wethouder Wolfesperger wil niet met ons praten. Ons probleem, wat over afzienbare tijd ook 't probleem van honderden andere mensen is, willen we in de publiciteit brengen door een feest. Om onze eis goede en blijvende herhuisvesting voor iedereen kracht bij te zetten, het falende woningbeleid aan de kaak te stellen en te praten over alternatieven voor ons huisvestingsprobleem. Met het huidige beleid accepteert de gemeente de woningnood. Zaterdag 15 november Buurtwinkel.
-11-80/10 GAAN KRAKERS EEN SPEKULANT VAN Z'N FAILLISEMENT REDDEN ?
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Bilderdijkstraat 17)
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB /
(5) Facs.in Grachtenkrant 7 (10-11-80) p.28. Origineel op Staatsarchief (012/004.1.01)
Hoewel de Groote Keyzer waarschijnlijk een vreedzame regeling krijgt, zijn er een aantal andere panden waarvoor de ontruimingsdreiging levensgroot is: de Grote Wetering, de Wielingen, Singel 186, Bloemgracht 77 en Bilderdijkstraat 17. 4 November vindt het kort geding plaats van eigenaar Kops. Er kwam een tweede dagvaarding met als eis: een schadevergoeding van 58.092,16. Een spekulant in geldnood maakt rare sprongen. Eigenaar Kops ging met andermans geld drie etages verbouwen om ze als luxe-appartementen te koop aan te bieden. Toen stortte de markt in. Wie wil er 165.000 voor een opgeknapte kleine 2-kamer-woning neerleggen? Woninkjes 5 jaar leeg en op 30 april gekraakt. Schiet de eigenaar er iets mee op om het pand ontruimd te krijgen? Nee. Om het faillissement van een spekulant uit te stellen, moeten er mensen op straat gezet worden. In een stad met 60.000 geregistreerde woningzoekenden zal het duidelijk zijn dat we dit niet pikken. De Groote Keijzer is overal.
-11-80/17 De Grote Wetering De bouwvergunning ...
(1) Amsterdamse krakers, woningzoekenden, punkers, fietsers, anti-militaristen en .. hoe heten we verder ook al weer.
(2) A4, el.stencil, rode inkt, pica, tekening
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Facs.in Dans om de Grote Wetering (bijlage bij Kraakkrant 47)
De bouwvergunning aan Gerard Bakker kan sinds 25 november ingetrokken worden. Een schande dat dit nog niet is gebeurd. Hebben B & W en de gemeenteraad niet steeds gesteld dat ze tegen uitvoering van Bakkers plannen zijn? De bewoners van de Grote Wetering zijn belazerd. Nu hoor je B&W niet meer over al hun mogelijkheden om de Grote Wetering te behouden. Gerard Bakker: "een groot deel van de beleggers houdt deze zaak scherp in de gaten en gaat daarop zijn strategie voor de toekomst bepalen". Dit doet denken aan wat in Tilburg gebeurde. De gemeente kondigde aan lege woningen te vorderen. Hierop dreigt het Nederlands verbond van bouwondernemers zijn leden te adviseren geen woningen meer te bouwen in Tilburg. De volksvertegenwoordiging mag wel praten, maar als er beslist wordt maken de spekulanten, bouwers van overbodige en dure gebouwen en hun financiers, de dienst uit. Daarom sluiten we hierbij het gemeentehuis; het gebeuren daar heeft geen ander doel dan de werkelijke machtsverhoudingen te verdoezelen.
-11-80/22 Geen woningen, Wel schuilkelders
(1) PSP-gemeenteraadsfraktie
(2) A4, kringlooppapier, off-set, bruine inkt, o.a.Diplomat en Light Italic
(3) Oorlog Wonen
(4) UB / UB 259.1
Nog steeds geen nieuwbouwwoningen in de Nieuwmarktbuurt, maar al wel een openbare schuilgelegenheid bij het metrostation Nieuwmarkt. De gemeenteraad is akkoord gegaan met nog eens 2½ miljoen gulden voor deze schuilgelegenheid, boven op de 6½ miljoen die er al eerder voor uitgetrokken waren. Door het bouwen van schuilgelegenheden wordt de bevolking een rad voor de ogen gedraaid, want de illusie wordt gegeven dat een atoomoorlog te overleven is. Er is lang niet genoeg plaats voor iedereen in de schuilkelders. Het geld kan beter gebruikt worden. Een voorbeeld: op de Oostelijke Eilanden denderen vrachtauto's met gevaarlijke stoffen voorbij, omdat een alternatieve route te duur zou zijn. Daar zou de gemeente echt veiligheidsbeleid kunnen voeren. De PSP diende in de gemeenteraad een motie in, waarin gevraagd wordt om deze miljoenen voor zinniger dingen te kunnen gebruiken. Verder wordt voorgesteld om via de Gemeentevoorlichting aan de bevolking duidelijk te maken dat echte bescherming bij een atoomoorlog niet mogelijk is. Het enige veilige beleid is een ontwapeningsbeleid! Volgt tekst van de op 19 november ingediende motie.
-11-80/27 aktiecentrum ppr-amsterdam ... PPR wijkgroep Overtoom/Kinkerbuurt
(1) Namens de PPR leden in de Overtoom/Kinkerbuurt.
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, elite, pica, kop: off-set, blauwe inkt
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB /
Aan het bestuur van de AMRO bank. Betreft slooppanden 1e Constantijn Huygensstraat/Overtoom. Op onze ledenvergadering zijn Uw plannen tot sloop van de panden ten behoeve van een nieuw districtkantoor ter sprake gekomen. Wij menen tegen deze plannen bezwaar te moeten maken: er is sprake van woningonttrekking aan jongeren, uitbreiding van kantoorruimte in de Overtoomstrook, het 19e eeuwse stadsbeeld verdwijnt, verkeersoverlast en parkeerproblemen nemen toe. Wij achten het wenselijker, dat U Uw nieuwbouw rond de stad verwezenlijkt. Wij overwegen eventuele verdere akties tegen Uw plannen te ondernemen.
-11-80/29 KRKGRP DE PYP EN MAAR VERGADEREN
(1) Krkgrp De Pyp
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB / UB 293
Vergaderen iedere twee weken in Molli. Informatie over de Groote Keyzer (de aankoop, herkraak, het jatten van de radio), de Groote Weetering (verlopen bouwaanvraag) en De Wielingen. 13 November om 8 uur. Dus niet om half negen komen aankakken. De 20e vergadering over de media - zie kraakkrant 45.
-11-80/30 SPOED ! AAN ALLE KRAKERS EN KRAAKSTERS IN DE INDISCHE BUURT
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep Indische Buurt)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.pica, tekeningen
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB SA / UB 293 SA 029/002.1.03
Stadsalarm voor de dreigende ontruiming van de Grote Wetering. Vanavond vergadering in de Huiskamer over prik- en stooracties door de buitenploegen. Iedere avond vergadering over de prikactie van de volgende dag. Zaterdag feest rond de buurtwinkel om de aandacht te vestigen op hun kloten situatie.
-11-80/31 STEUN ONS! 13 november a.s. ontruiming Singel 282
(1) (bewoners Singel 282)
(2) dubbelz., A4, off-set, achterkant: kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 288.1
Zonder afwachting van de rechterlijke uitspraak op 20 november is besloten elf bewoners van kamers in het pand Singel 282 op straat te zetten. Op 13 november zal d.m.v.geweldloos verzet de deurwaarder het ontruimen belet moeten worden. De zaak werpt een schel licht op de geringe rechten die huurders van kamers hebben en op de mogelijkheden van verhuurders om op hun kosten grote winsten te behalen. De zaak is zo bijzonder omdat de bewoners de eigenares ervan beschuldigen te hebben samengespannen met de hoofdhuurder, waarvan de kamerbewoners formeel de onderhuurders waren. Een samenspanning met als doel het pand te kunnen ontruimen. De kamers worden al zes jaar door meneer Trenning via een kamerbureau verhuurd. Dit met medeweten van de eigenares. Formeel had Trenning het pand gehuurd. De kamerbewoners betaalden 400 gulden huur per maand. Trenning streek 4000 gulden op en droeg daarvan 1400 gulden af aan de eigenares. Tot de bewoners het initiatief namen de huuradvies commissie te laten vaststellen hoeveel de kamers aan huur zouden mogen opbrengen. Vanaf dat moment begon Trenning te dreigen. De huuradviescommissie slachtte Trennings kip met de gouden eieren. Achteraf bleek dat op 3 juli er een proces geweest is waarin eigenares van Elk huurder Trenning verweet dat hij huurachterstand had en het huis niet goed onderhouden had. Het proces was in een vloek en een zucht geklaard. Op een kort geding tegen de ontruiming achtte de president samenspanning nog niet voldoende aangetoond! Er is zgn.derden verzet tegen de dreigende ontruiming aangetekend.
-11-80/32 huurdersvereniging "SPAARNDAM" nov. l980 ... !STOOKKOSTENAFREKENING!
(1) Het Bestuur HV Spaarndam
(2) wrs.2v 2p, A4, fotokopie, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) kopie op GA /
Gister hebben we Schaefer een telegram gestuurd: weer een stookkostenafrekening, wij nemen het niet meer, binnen twee weken antwoord op ons rapport anders komen we verhaal halen. Een eerste sukses: u krijgt watergeld terug.
-11-80/33 Een bericht van de LEIDSE - IN - LAST post. In het verleden ...
(1) (De Leidse in Last)
(2) dubbelz., A4, off-set, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-Leid Wonen
(4) UB / UB 177.4
In het verleden hebben wij allerlei akties in de buurt gevoerd. Niet zonder resultaat, zoals onze aktie tegen het fout parkeren waaruit het idee van de 'Amsterdammertjes' is voortgekomen. Andere resultaten: het inrijverbod, het voorbereidingsbesluit voor de buurt, een speelplaatsje en een bejaardensoos. Het aantal bewoners gaat nog steeds achteruit, terwijl het karakter van de buurt steeds eenzijdiger wordt. Geluidshinder en stank door restaurants, brandgevaar, talloze leegstaande woningen en gebrek aan buurtvoorzieningen. Waarom wordt er nog steeds niet aan een bestemmingsplan gewerkt? Het gemeentebestuur wil met projektontwikkelaar Bouwes op het Plein een appartementenhotel bouwen. De bewoners dreigen buiten de beslissingen te worden gehouden. De aktiegroep 'Bouw-es-wat-anders' wil dat er een bestemmingsplan komt, waarover ook de gewone mensen mee kunnen praten. Zaterdag wordt in de Leidsestraat (Stichting Wonen) een tentoonstelling geopend met alternatieve plannen. Wij proberen tegenspel te bieden aan de ontwikkelingen die het wonen in onze buurt nadeling beinvloeden. Het is belangrijk dat bewoners meedenken over de toekomst van de Leidsebuurt. Iedereen is welkom op onze vergadering 11 november in het houten gebouwtje Weteringschans 4.
-11-80/34 UITNODIGING BUURTVERGADERING DONDERDAG 13 NOV. ... Keucheniusschool
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) 2v 4p, A4, geel papier, el.stencil, elite, voorkant: blauwe en rode inkt, tekening
(3) Ams-W-Staa Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.2.01
Buurtvergadering 13 november, Keucheniusschool. Agenda: de gebeurtenissen van 1 november op de Groote Keijser. Een aantal krakers heeft de boel kort en klein geslagen, mensen bedreigd en spullen gestolen. Wat doen we hiertegen en hoe voorkomen we dit? Radio de Vrije Keyser, stand van zaken de Wielingen en buurtaangelegenheden (horizontale verkoop Doerga, verkoop gekraakte huizen, V.Hogendorpstraat 43', Koffiehuis V.Hogendorpstraat 45 en de aanwezigheid van Amicales in onze buurt). Komt allen en als het even kan op tijd.
Verslag van de vergadering van 23 oktober van Thea over De aankoop van de Groote Keyser en hoe de strijd verder te voeren (en over Bilderdijkstraat 17 en de Groote Wetering).
-11-80/35 VAN WIE IS DE GROTE WETERING ?
(1) Vrienden van De Grote Wetering
(2) A4, fotokopie?, Prestige Elite
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
Jarenlang stond het leeg. De gemeente verzuimde een bestemmingsplan te maken. Bij de millioenendans van de spekulanten kwam het gebouw in handen van Gerard Bakker, die er zonder toestemming een sloopploeg op afstuurde. Toen die sloop werd gestopt maakten krakers het gebouw bewoonbaar. Vier woongroepen hebben aangetoond dat gezamenlijke bewoning stimulerend werkt. Mensen in nood werden opgevangen. Maar terwille van het oliekapitaal, de spekulanten en de onderwereld jaagt onze eigen overheid die jongeren eruit. De mensen van de Grote Wetering zijn niet de aanstichters van de te verwachten rellen. Welk vertrouwen kunnen jongeren hebben in een overheid die prioriteit geeft aan grootschalige prestige-objekten i.p.v.aan leegstandbestrijding. Oproep niet toe te laten dat dubieuze onroerend goed-handelaren de stad verkwanselen. Bakker mag niet worden toegestaan dat hij de Grote Wetering laat slopen omdat er geen garantie voor herbouw gegeven wordt. Stop de verloedering van de stad.
-11-80/36 Zet uw handtekening ... TEGEN ONTRUIMING EN SLOOP VAN DE GROTE WETERING
(1) Bouw-es-wat Anders, Leidse in Last, CPN-Weteringbuurt PSP-Oude Stad, PvdA-Zuid II, PPR-Amsterdam, Wetering Verbetering Kerkstraat-Comité en Wijkcentrum D'Oude Stadt, verenigd in het Soidariteitscomité Grote Wetering
(2) A4, off-set, Letter Gothic
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.3.02
(5) Handtekeningenlijst
Tegen ontruiming en sloop van de Grote Wetering.
-11-80/37 KOMT ALLEN NAAR DE WIELINGEN, Aan alle buurtbewoners,
(1) (Huurderscomitee Rivierenbuurt)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.elite
(3) Ams-Zuid Wonen-hv Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.3.01
Oproep aan alle buurtgenoten om op 15 november naar De Wielingen te komen om een informatie-feestprogramma bij te wonen, georganiseerd door de 100 bewoners. Kinderprogramma, kraakfilms, Toneelgroep Alarm, forumdiscussie met de gemeente, wijkraad, Sweelinck Conservatorium en de bewoners. Daarna groot feest met o.a.Sovjet Sex, Luxury Appartment en Donald Huisband. Kraampjes van (buurt)organisaties, expositie van werk van bewoners, klassieke muziek door Sweelinckorkestje. Mensen van het Huuradvies Rivierenbuurt en de Kraakgroep geven informatie. En wees solidair.
2-11-80/1 Amsterdam, 2 november 1980 Beste buurtbewoners en buurtbewoonsters,
(1) de bewoners en bewoonsters van de Grote Wetering
(2) A4, off-set, Letter Gothic
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) GA /
De Grote Wetering (Weteringschans 81 t/m 89) wordt met sloop bedreigd om plaats te maken voor luxe appartementen en kantoorruimte. 30 Oktober hebben wij een brief van de deurwaarder ontvangen waarin hij schrijft binnenkort over te gaan tot ontruiming met uitzondering van een gedeelte van nr.89. Een tweede ontruiming is nodig om ooit de bouwplannen te kunnen uitvoeren die eigenaar Bakker heeft. Een ontruiming zou inhouden dat er dertig mensen op straat staan en het pand bedreigd wordt met verkrotting en sloop.
5-11-80/1 BESTE BUURTBEWONERS/STERS Op woensdag 5 november ...
(1) (de bewoonsters, solidaire krakers/sters, vrienden en omwonenden) (van Reguliersdwarsstraat 49, fp)
(2) A4, off-set
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(5) Zie 7-11-80/1
Dito als eerste stuk van 7-11-80/1 (tot aan Later ...), zonder tekeningen.
7-11-80/1a BESTE BUURTBEWONERS/STERS Op woensdag 5 november ...
(1) (de bewoonsters, solidaire krakers/sters, vrienden en omwonenden) (van Reguliersdwarsstraat 49, fp)
(2) A4, kringlooppapier, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.4.01
(5) Ook verspreid als bijlage van Kraakkrant 45. Facs.in Grachtenkrant 7 (10-11-80) p.3 (met als toegevoegde kop: Pottekrot). Zie 5-11-80/1. Pand op 12-4-85 middag bezet (Grachtenkrant 122 (23-4-85) p.18)
Op 5 november troffen de drie bewoonsters hun woning kapot geslagen aan. Agenten waren zeer verontwaardigd, want kollega's waren in juni in hetzelfde pand in elkaar geslagen (zie alle kranten van 17 juli '80). De politie Lijnbaansgracht heeft meegedeeld, dat het pand ontruimd is in opdracht van de Officier van Justitie met behulp van de deurwaarder, waarna het pand overgedragen is aan de zogenaamde 'bouwvakkers' van eigenaar Klop. In mei is het pand gekraakt. Op 16 juni probeerde een knokploeg de boel te ontruimen, waarbij ze twee agenten in elkaar sloegen. Wij vinden dit een schandalige gang van zaken. Later ... Donderdag is Reguliersdwarsstraat 49 weer bezet. Zij kregen van de politie de keus of vrijwillig weg of gearresteerd worden. De deur is open gedaan en de slopers konden onder politiebescherming hun troep afmaken. De katten wonen er nog. Gezellig!
7-11-80/1b
(1) (de bewoonsters, solidaire krakers/sters, vrienden en omwonenden) (van Reguliersdwarsstraat 49, fp)
(2) A4, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / UB 293 SA 032/003.4.01
Dito als /1a.
7-11-80/2 LAATSTE W 7 nov. Over de NIEUWSTE KRAAKKRANT.
(1) anoniem
(2) A4, wit of kringlooppapier, off-set, groene of blauwe en paarse inkt, o.a.Courier, tekeningen
(3) Ams-C-Leid Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 300 SA 010/001.1.01
(5) Druk: Tegendruk
(6) Laatste Waarschuwing
De nieuwste kraakkrant is gemaakt na het weekeind met kontinue diskussies, uitbarstingen en woede van velen. Het gesensureerde fragment wordt door mij, Jojo, gestencild uitgegeven. Zie bijlage kraakkrant 45 p.2 en 4.
Op 13 november processen van de eerste Vogelstruys ontruimingsarrestanten. De rijksrecherche is bezig met 'n onderzoek naar de mishandeling van de smerissen.
14 December vergadering van de gezamenlijke kraakspreekuren over uitwisseling informatie, nieuwe druk handleiding en nieuwe richtlijn van het G.E.B.
Bakker verliest op 25 november zijn bouwvergunning voor de Grote Wetering. Daarom is de deurwaarder ingeschakeld om te ontruimen. Wij gaan door met opknappen.
15 November open dag in de Wielingen.
De Bethaniëndwarsstraat 43 was anderhalve week gekraakt. Eigenaresse Reymers heeft gisteren met een knokploeg de spullen naar buiten gegooid en de bewoner op z'n gezicht geslagen.
Manuel is gisteren voor hoger beroep geweest, aangetekend door de officier van justitie. Er is i.p.v.3 maanden 6 maanden geëist. Henkie Borst zit nog steeds in de bijlmer. Ze maken het hem heel moeilijk. Een cipier heeft 't affiche "sla vaker 'n kraker" opgehangen.
7?-11-80/3 Warmoesstraat helpt De Knokploeg
(1) Bert
(2) A4, el.stencil, rode inkt, Light Italic
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB / UB 293
(5) Verslag van ex-bewoner Bert in Grachtenkrant 9 (8-12-80) p.7
Verslag van de gang van zaken bij de ontruiming van een pand in de Bethaniënstraat. 10 November vergadering.
12-11-80/2 ALLE AMSTERDAMMERS VANDAAG, l2 NOVEMBER ...
(1) Kraakgroepen Haarlemmerbuurt
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) SA / SA 030/001.1.01
Vandaag heeft wethouder Schaefer op het Haarlemmerplein de Europese stadsvernieuwingskampagne officieel voor geopend verklaard. Den Haag en de gemeente willen laten zien hoe goed het met de stadsvernieling gaat. Daarvoor hebben ze maar liefst 5 miljoen gulden (50 woningen) uitgetrokken. Het heeft tien jaar moeten duren voor er gebouwd ging worden in de Haarlemmer Houttuinen, dit gat was nota bene door de gemeente zelf geslagen voor een vierbaansweg. De Marnixblokken zijn al jaren eigendom van de gemeente. Zelfs een leek kan zien wanneer ze voor het laatst onderhouden zijn. Komen er eindelijk nieuwbouwwoningen dan zijn de huren veel te hoog. De gemeente heeft deze kampagne in alle stilte voorbereid. Wij vinden het waanzin dat er wel vijf miljoen uitgegeven wordt voor een showprojekt voor toeristen terwijl er in alle Amsterdamse buurten avonden lang vergaderd moet worden met ambtenaren over stadsvernieuwing over elke cent die voor nieuwbouw zou moeten worden uitgegeven. Laat Schaefer zijn beloften van de verkiezingen maar eens waarmaken. Jan, nou niet meer lullen, gaten vullen! (Deze laatste zin is een parafrase van de beroemd geworden uitspraak van wethouder Lammers, gedaan in een vergadering van het voorgaande College van B&W, gericht tot wethouder Kuypers: "Louis, nou niet meer lullen, maar slopen!", fp).
12?-11-80/3 Wat heeft EUROPA te maken met STADSVERNIELING?!
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Kraakgroepen Haarlemmerbuurt)
(2) A4, geel, groen of cremekleurig papier, off-set, foto
(3) Ams-C-WE Bui-Eur Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 030/001.1.01
Wat heeft Europa te maken met stadsvernieling?!
(integraal)
12-11-80/4 VERKLARING Wij protesteren tegen deze provokatie van de stedelijke en landelijke overheid.
(1) Wijkcentrum De Gouden Reael Overleggroep Haarlemmerbuurt Bewonerskomitee Korte Marnixblokken Buurtkommitee Vinkenstraat
(2) A4, rose papier, el.stencil, rode en blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) SA / SA 030/001.1.01
De overheid is zo taktloos hier te pronken met stadsvernieuwing terwijl het alleen aan de bewoners te danken is dat er nog wat gebouwd is. De grote tegenstander was de gemeente. En als er dan eens huizen gebouwd worden zijn die moeilijk bereikbaar gezien de hoogte van de huren. Voor deze tentoonstelling wordt gebruik gemaakt van materiaal van de buurtbewoners, zonder dat te vragen. De toekomstige bewoners kunnen de maquettes en tekeningen niet zien, de buitenlandse toeristen op studiereis wel. Het wijkcentrum protesteert tegen deze showroom stadsvernieling op een plek waar ten onrechte huizen zijn gesloopt en na 10 jaar allang weer gebouwd had moeten zijn. Hadden ze die 5 miljoen goed besteed dan waren de bouwplannen niet zo uitgeknepen en hadden we in goede betaalbare huizen kunnen wonen. Het wijkcentrum heeft de ambtelijke projektgroep te kennen gegeven weinig te zien in een partij borst rammen over de beschamende ellende die men stadsvernieuwing noemt.
13-11-80/1 WIJ ZIJN KWAAD ... DE GROTE WETERING EN DE FRIESCH- GRONINGSE HYPOTHEEKBANK
(1) Amsterdamse Krakers, Buurtbewoners, Fietsers, Sympatisanten van de bewoners.
(2) A4, el.stencil?, blauwe inkt, cubic elite
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
Alweer blijkt dat geld binnenhalen gaat boven het recht van tienduizenden woningzoekenden. Nu dreigt de Grote Wetering te worden ontruimd. De aanleiding tot het kraken van huizen is de kombinatie van woningnood en leegstand. Eigenaar Bakker wil het huis slopen om er kantoren, luxe appartementen en een parkeergarage te bouwen. Overbodig maar winstgevend. De Friesch-Groningse Hypotheekbank heeft Bakker een hypotheek gegeven op de Grote Wetering. 31 Oktober j.l.heeft de Friesch-Groningse Bakker bovendien nog een half miljoen gegeven om de woningonttrekking te financieren. De smak geld die Bakker hoopt te verdienen komt ook in de grote zakken van banken. Bakker is afhankelijk van banken. Overigens, de heer Beerents, bekend van de Groote Keyser, heeft ook een hypotheek gekregen van de Friesch-Groningse.
13-11-80/2 Am l5. Nov. tätschts ijenä Städt:
(1) anoniem
(2) 21,5x30,5cm, off-set, o.a.Courier, foto
(3) Alt.lev Bui-Eur Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 001/002.4.03
(5) Duitse en Nederlandse tekst
15 November aktiedag in bern, losanne, basel, gänf, züri en natuurlijk amsterdam. 3 Hoofdeisen voor geheel Zwitserland: iedere stad een autonoom jeugdcentrum, goedkoop onderdak en stopzetting vervolging arrestanten jongerenopstanden in de verschillende steden. Es wird kalt - heizen muss man! (und was brennt nicht alles ...). Info-centrum G.K., 14.11 de film Zürich brent, een film over de geschiedenis en de gebeurtenissen in zürich. Zaterdag 15.11 aksie ter ondersteuning van de aksie-dag in Zwitserland. 22 November bern, gigantisch-elefantöse gesamt-ch-Bewewix-Demo.
13-11-80/5 OPEN BRIEF Aan Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad van Amsterdam en alle betrokkenen
(1) Solidariteits-comité Grote Wetering
(2) A4, off-set, Letter Gothic
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Verspreid tijdens de demonstratie op 14-11-80. Zie /6. Facs.in Grachtenkrant 9 (8-12-80) p.28. Zie -11-80/36. Zie ook GA Aff 5012 (A/005584)
Er dreigt een ernstige situatie in onze buurt te ontstaan. Vóór 25 november zou met de sloop van de panden Weteringschans 81-87 begonnen moeten zijn. De bewoners zijn niet van plan hun woonruimte te verlaten. Dit blok, opgetrokken in eind-19e eeuwse stijl, vormt de entrée tot onze buurt. De wanstaltige kantoren tegenover de Grote Wetering hebben al veel van het aanzien van de Weteringschans verknoeid. De sloop van de Grote Wetering is voor ons dan ook onaanvaardbaar. De financiële situatie van de eigenaar, Gerard Bakker, is zodanig, dat het zeer waarschijnlijk is, dat hij na de sloop niet aan z'n kantoorbouw kan beginnen. Doordat de gemeente voor onze buurt nog steeds geen bestemmingsplan heeft gemaakt, is de buurt niet beschermd tegen dit soort speculatie-praktijken. Wij eisen dat de gemeente ontruiming en sloop van de Grote Wetering niet toelaat. Voor deze eis zullen in de buurt handtekeningen-lijsten rond gaan. 14 November demonstratie van Beursplein naar Grote Wetering.
13-11-80/6
(1) (Solidariteits-comité Grote Wetering)
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Handtekeningenlijst. Gegevens ontleend aan /5
Handtekeningenlijst bij /5.
13-11-80/8 VERKLARING. Is het niet vandaag, ...
(1) Bewoners Groote Wetering Amsterdamse Krakers.
(2) A4, 10" Courier
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) GA SA / SA 016/001.1.01
Is het niet vandaag, dan is het wel morgen of overmorgen dat wij, bewoners van de Groote Wetering, op straat staan of het ziekenhuis zijn ingeslagen. En vervolgens zal ons huis achter onze kont vandaan gesloopt worden. Met de mond heeft een groot gedeelte van deze kommissie gezegd dat ze de plannen van Gerard Bakker niet ziet zitten. Deurwaarder en politie bereiden een ontruiming voor. Onze leuze 'de Groote Keyser is overal' is nu al werkelijkheid geworden. De Groote Wetering is nu 2½ jaar gekraakt. Daarvoor heeft het pand 10 jaar leeggestaan. Het pand had al jaren geleden gevorderd moeten worden. Totnutoe is er niets gebeurd. Wij hebben geen poen en interesse voor luxe appartementen, kantoorruimte en parkeergarages.
13-11-80/9 LAATSTE WAARSCHUWING 13 November
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, elite, Light Italic en Courier
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Druk: Tegendruk. Opgenomen in Krakend Zuid 0018 (21-11-80)
(6) Laatste Waarschuwing
Op 13 november is het vogelstruis proces voor de derde keer opgevoerd. De aanklachten tegen de politie wegens mishandeling zijn nog steeds niet uitgezocht. De zaak is uitgesteld tot 12 februari. Bij het binnenkomen van de rechtbank gingen twee rijen op de publieke tribune als een man staan, waardoor meteen duidelijk werd wie stillen waren. Melden bij het klachtenburo politie optreden, onder andere de 2 jongens en 2 meisje die onder toezicht van Toorenaar afgerost zijn.
B&W hebben besloten dat de buurtwinkel indiese buurt ontruimd moet worden om plaats te maken voor een GDH kantoor. Het pand blijkt techniese gebreken te kennen, waardoor de verbouwing voor het GDH niet zou kunnen beginnen.
15 November organiseren krakers in de indiese buurt die voor nieuwbouw moeten wijken een feest in de buurtwinkel. Zij eisen herhuisvesting.
De bewoners van de bilderdijkstraat hebben het kort geding gewonnen.
31 Oktober is hotel frigge in groningen ontruimd en gesloopt.
De Grote Wetering: alarm kan ieder moment komen.
12/11 Werd de raadskommissievergadering stadsvernieuwing verstoord i.v.m.de Grote Wetering. 13 November op bezoek bij de Friesch-Groningse Hypotheekbank, financier van Bakker, eigenaar van de Grote Wetering. Onze argumenten zijn kracht bijgezet door rook en verfbommen, pamfletten. De aktie duurde een halve minuut.
John, Ton en Arjen, die bij buro IJtunnel opgepakt zijn in Februari, moeten 19 november voorkomen.
12-11 Is de opening van de Europese stadsvernieuwingskampagne opgevrolijkt met verf en rook.
Gekraakt: 7 november Hoogte Kadijk 50 (eigenaren Matovap BV en Fübel BV, een jaar leeg, knokploeg die een deel van het pand vernielde, politie nam knokploeg mee), 9/11 Beursstraat (de politie informeerde of de rest van het pand ook gekraakt was, nee, de eigenaar werd tot de rest van het huis toegelaten en dreiging met een knokploeg deed de rest, huis weer leeg), 3 November Roeterstraat 10 (knokploeg tijdens afwezigheid, onder politiebewaking vernielingen aangericht, bij een uit de hand gelopen 'herkraak' werden 7 willekeurige mensen gearresteerd).
De oom agenten hebben binnen een week 4 huizen ontdaan van de bewoners: Reguliers Dwarsstraat 49, Bethaniënstraat, Roeterstraat en Beursstraat).
16-23 November Noord-Ierland week in het souterrain van de Keyser.
14-11-80/2 GW de grote wetering AAN ALLE A'DAMSE MENSEN ... De Grote Wetering, (de ...
(1) de bewoners van de Grote Wetering enAmsterdamse Kraakgroepen.
(2) A4, off-set, cubic elite, tekening
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
De Grote Wetering (de gekraakte panden tegenover het Rijksmuseum) dreigt te worden ontruimd voor spekulant Gerard Bakker. Bakker wil de panden slopen en luxe appartementen, kantoren en een parkeergarage bouwen. Maar alleen omdat wij hier wonen zijn deze enge plannen tot nu toe tegengehouden! De gemeente zegt: "Wij willen de plannen van Bakker ook niet, maar we kunnen ze niet tegenhouden". Wij zeggen: "Met een goed beleid kun je dit soort spekulatieplannen wel tegenhouden". Iedereen weet dat betaalbaar wonen niet door het beleid van de gemeente tot stand komt, maar alleen door strijd van de bevolking wordt afgedwongen. Gooi de Bakkers de stad uit! Geen wanbeleid, maar woonbeleid! Wij eisen: geen ontruiming van de Grote Wetering en de Wielingen, vordering van de Grote Wetering voor de huidige woongroepen.
15-11-80/1 GW de grote wetering AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN, DE DEURWAARDER IS ZOVER !
(1) De bewoners van de Grote Wetering en de Gezamenlijke Amsterdamse Kraakgroepen.
(2) A4, gewoon of kringlooppapier, el.stencil, 12" Courier, tekening
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
De Grote Wetering kan elk moment ontruimd worden voor spekulant Bakker. Hij wil er luxe-appartementen, kantoren en een parkeergarage bouwen. Daar staan er al te veel van in de buurt en bovendien staat er nogal wat van leeg. Eén Wibautstraat in de stad is al genoeg! Weteringschans 81 t/m 89 zijn in 1978 gekraakt. Er wonen 35 mensen. Tot twee keer toe heeft Bakker geprobeerd het pand illegaal te slopen. Begin 1979 bepaalde de rechter dat het pand ontruimd moest worden zodra Bakker zijn bouwvergunning had. Die vergunning heeft hij nu, doordat de gemeente heeft nagelaten een bestemmingsplan te maken. Na 25 november kan de gemeente de vergunning intrekken. Bakker heeft geen geld om te bouwen. Als Bakker zijn zin krijgt worden 28 mensen dakloos voor een open gat. Het pand kan heel goed gevorderd worden. Als de gemeente een spekulant niet tegen kan houden dan doen we dat zelf wel. De deurwaarder staat klaar, wij ook.
15-11-80/2 Sinterklaas solidair met Grote Wetering
(1) De Gezamenlijke Amsterdamse Pieten (uitgegeven door de Gezamenlijke Amsterdamse Kraakgroepen, fp)
(2) dubbelz., A4, wit of blauw papier, elite, voorkant: el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Bij de ontruiming verscheen de M.E.met een Sinterklaas op het dak van de Grote Wetering. Facs.in Krakend Zuid 0018 (21-11-80)
1: Dit jaar heeft Sint bij zich een zak
Voor Wiegel, Bakker en Polak.
Eigenaar van de Grote Wetering, G.Bakker
Is bijna failliet, de stakker.
Bakker ziet meer in garages en kantoren
En luxe appartementen, waar hebben wij dat eerder kunnen horen?
De gemeente kan er 'helaas niets tegen doen'
In dit land regeert degene met de meeste poen.
Als krakers zich tegen ontruiming verzetten
Komen de 'ordehandhavers' met tanks en karabijnen aanzetten.
Als iemand niet in dienst wil gaan
Dan wordt-ie in de gevangenis gedouwd
Omdat hij er een eigen mening op na houdt.
De Grote Keyzer is aangekocht,
Maar daarmee is de woningnood niet opgelost.
De Grote Wetering en de Wielingen worden bedreigd
Ze worden ontruimd als iedereen zwijgt.
2: Teksten van de liedjes Speculantje ga eens kijken met je knecht en van Zie de tanks gaan door de straten.
15-11-80/3 In 1931 werd het gebouw de "Wielingen" ...
(1) (De bewoners van de "Wielingen")
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Overzicht van de geschiedenis van gebouw de 'Wielingen'. In de jaren 70 kreeg een gedeelte van het gebouw een woonfunctie. Nadat de bewoners hebben gepleit voor aankoop van het gebouw door de gemeente, werd het gebouw toch nog verspeeld aan een speculant voor 2,9 miljoen gulden. In 1978 liepen de tijdelijke huurcontracten af en werd het leegstaande gedeelte van het gebouw door de bewoners gekraakt. Zij vangen aan met het beheer van het grote gebouw. N.a.v.bouwplannen voor peperdure appartementen geeft de wethouder opdracht het bestemmingsplan aan te vullen. Het concept is in juni '80 klaar en vermeldt: 'bejaarden- c.q.jongerenhuisvesting en ruimten ten dienste van sociaal-culturele voorzieningen uit de buurt'. Op 5 september is het gebouw verkocht aan het Sweelinck-conservatorium voor 7 miljoen gulden. Het bestuur hiervan wenst juridische stappen tegen de bewoners. Dat dan 100 mensen dakloos worden typeert zij als 'moeilijk, maar onvermijdelijk'. En dat terwijl een bouwvergunning voor het Sweelinck hoogst twijfelachtig is geworden. De plannen van het conservatorium zijn heilloos en a-sociaal. Volgt het programma van de open dag in de 'Wielingen' op 15 november.
15-11-80/4 Wij tekenen heftig protest aan ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners van de Wielingen)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) FP /
(5) Handtekeningenlijst
Wij tekenen heftig protest aan tegen de a-sociale en onrechtvaardige beslissing van het bestuur van het Sweelinck-conservatorium om honderd mensen zonder pardon op straat te zetten.
(integraal)
17-11-80/1 Hallo, Aanstaande woensdag 19 november ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, elite
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / ISG stzmap Koninginnedag 1980 SA 015/002.1.01
19 November wordt er een aktie gehouden bij het Paleis van Justitie aan de Prinsengracht. Dan wordt er een jongen berecht (uitspraak in hoger beroep gedaan, fp) die op 30 april in de Kinkerstraat is gearresteerd. Toen de onuitgenodigde ME het feest kwam verpesten werd hij zo kwaad dat hij een steen en een stok naar een ME wagen gooide. Er werd eerst 3 weken geëist maar toen hij in hoger beroep ging werd het 3 maanden. Vandaar deze aktie. Rob de Raad moet vrij. Kopie van krantenartikel.
18-11-80/2 UITNODIGING AMSTERDAM, 18 NOVEMBER 1980.
(1) anoniem
(2) A4, stencil en el.stencil, rode en zwarte inkt, elite
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB GA ISG /
Uitnodiging voor de vergadering met woningbouwvereniging Ons Belang op 24 november in Ons Huis. De volgende eisen zijn door de bewoners gesteld: verlaging borgsom, vermindering servicekosten, verlaging van de eenmalige betalingen bij het tekenen van het huurkontrakt, terugbetalen kosten woonvergunning, uitbetaling rente borgsom. Ook bewoners van andere woningbouwverenigingen zijn welkom. Onze koopkracht nog verder achteruit? Komt naar Ons Huis, Zeeburgerdijk!
18-11-80/3 Beste mensen, Sinds vanmiddag is de Keizersgracht 648, het kantoor van het PvdA - Gewest Amsterdam, bezet.
(1) Amsterdamse Krakers
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
(6) Manuscript op SA (map 016/001.1.01)
Sinds vanmiddag is het kantoor van het PvdA-Gewest Amsterdam bezet vanwege het schandalige beleid rond de Grote Wetering. Wethouder Schaefer beweerde dat hij verplicht was de bouwvergunning van Bakker af te geven. Dat het verlenen van de vergunning zou leiden tot ontruiming en sloop, was volgens Schaefer niet waar. Dit blijkt een leugen geweest te zijn. We eisen dat de PvdA alsnog gaat optreden voor: geen ontruiming van de Grote Wetering, vordering Grote Wetering voor de huidige woongroepen, geen wanbeleid maar woonbeleid.
18-11-80/4 Buurtkomitee Witteneiland ... Buurtbewoners, Op 21 oktober is wethouder van der Vlis in de buurt geweest ...
(1) Buurtkomitee Witteneiland
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) kopie FP /
21 Oktober is wethouder Van der Vlis in de buurt geweest om zijn plannen te verdedigen: nieuwbouw 2e Nassaustraat en verder zoveel mogelijk renovatie en instandhouding. Het Buurtkomitee heeft haar plannen verdedigd: geen renovatie, meer nieuwbouw, onderhoud, behoud van winkels en voorzieningen en verbetering 2e Nassaustraat. Na deze avond is het idee van de gemeente om zoveel mogelijk te renoveren is op losse schroeven komen te staan en voor het Witteneiland wordt een totaalvisie ontwikkeld. Om onze wensen voor elkaar te krijgen kunnen we een Zwartboek over het Witteneiland maken en bespreken met gemeenteraadsleden.
20-11-80/8 ARCHITEKTENBURO VDL en deGROTE WETERING
(1) Amsterdamse krakers, sympatisanten van de bewoners, buurtbewoners, fietsers en voetgangers.
(2) A4, el.stencil, cubic elite
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 016/001.1.01
(5) Aktieverslag in /9
In Amsterdam heerst woningnood. Je zou denken dat architekten dan nog heel wat te doen hebben aan sociale huisvesting. De meeste architekten ontwerpen echter niet voor woningzoekenden. Dat er al veel luxe appartementen leeg staan en nog veel meer kantoorruimte interesseert ze blijkbaar niet. Architektenburo VDL (Verkerk, Dijkstra, Loerakker) maakt het wel heel bont, vandaar ons bezoek. Zij ontwerpen niet alleen overbodige kantoren en luxe appartementen, maar zij doen dat ook nog op een plaats waar nu nog 35 mensen wonen: de Grote Wetering. Wij nemen het niet dat de heer Loerakker zich niet afvraagt wat er met de bewoners moet gebeuren. Hoe zit het met de maatschappelijke verantwoordelijkheid van architekten? Alleen maar bouwen voor het geld en doen wat je opdrachtgever vraagt? Dat nooit! Als de Grote Wetering gesloopt wordt dan hoort Architektenburo VDL meer van ons. Onze eisen: VDL moet het kontakt met Bakker verbreken, moet verklaren dat de plannen voor de Grote Wetering maatschappelijk onaanvaardbaar zijn, de tekeningen moeten aan ons overhandigd worden en VDL moet nooit meer plannen maken voor plaatsen waar mensen nog in betaalbare woningen zitten.
20-11-80/9 LAATSTE W. 20/11 Wetering.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, o.a.Courier, tekeningen, voorkant: blauwe inkt; achterkant: paarse inkt
(3) Ams-C-Leid Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Meegeniet met Kraakkrant Indische Buurt jrg.3 7 (24-11-80)
(6) Laatste Waarschuwing
De ontruimingsdreiging voor de Grote Wetering wordt nu verschrikkelijk konkreet. Slaap naast je telefoon en maak zo veel mogelijk materialen. Na drie akties vorige week, deze week weer drie akties. Dinsdag werd het gewestburo van de PvdA-Amsterdam bezet. De PvdAbonzen kwamen niet verder dan vaag geblablabla. Zullen we ze niet met rust laten? Woensdag aktie bij het huis van Bakker. Verf, rookbommen, banden van z'n auto lek. Na het binnendringen van z'n huis afgelopen vrijdag was dit de 'laatste waarschuwing' aan hem. Donderdag zijn 25 mensen langsgeweest bij architektenburo VDL, Prinsengracht 483. We hebben met ze gepraat, verder nog niets. We gaan door met akties rond de Wetering. De kado aktie voor Bakker komt ook aardig op gang. Volgt adres en telefoonnummer van Bakker. Tekening met grafsteen: Gerard Bakker is geen stakker.
20-11 Zijn 100 mensen op bezoek geweest bij de gewestvergadering van de PvdA. Er werden 'moties' uitgedeeld tegen de ontruiming van de Grote Wetering. Aan het eind van de discussie werd over en weer steeds meer geschreeuwd en begon iemand te schoppen. We vertrokken na enige rookbommen afgestoken te hebben, zodat ze ook es weten wat het is ontruimd te worden.
De Friesch-Groningsche Hypotheekbank is opgekocht door de Westland-Utrecht Hypotheekbank, welke voor 60% in handen is van de ABN, AMRO en RABObank.
27 November op de CICSA (Weteringschans 263) stedelijke vergadering van de propagandagroep van de Grote Wetering.
Op 5 januari moeten 300 mensen in de Tweede en Derde Oosterparkstraat, Sparrenweg en Iepenplein hun huis verlaten. Er komt sociale woningbouw op grotendeels al jarenlang braakliggend terrein. Dat hiervoor 300 krakers midden in de winter op straat gegooid worden zonder dat over herhuisvesting is gepraat, is natuurlijk te gek. Wij pikken geen ontruiming zonder herhuisvesting.
Rudy, op 3 maart bij de Vondelstraat bewusteloos geslagen en opgepakt, moet op 28 november voorkomen wegens openlijke geweldpleging. Vergadering over de Vrije Keyser op 25 november. De zaak tegen John, Ton en Arjen (IJ-tunnel) is uitgesteld tot 8 december.
Kraaknieuws uit Hilversum en Duitsland.
SIKH-advertentie: welke werkloze kraker wil bewonersfunktionaris worden om voor de bewoners van panden die in een haalbaarheidsonderzoek zitten, kontakt te onderhouden met de gemeente.
Sinds een paar maanden wordt er gekraakt in het oostelijk Havengebied. Op het oude KNSMterrein, Levantkade, wonen al tientallen mensen. De meesten worden met ontruiming bedreigd.
22-11-80/1 Raectie op perscommunikee dd 21-11-80 van de gemeente Amsterdam.
(1) De bewoners van de Grote Wetering en de gezamenlijke Amsterdamse kraakgroepen.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: elite, 12" Courier; achterkant: Letter Gothic, tekening
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Tekst in: De Metrodemonstratie (1980). Facs.in Kraakkrant Indische Buurt jrg.3 nr.7 (24-11-80) p.9-10
1: De afgelopen jaren doen zich akties voor, die beogen de posities te versterken van speculanten en hun financiers. Bij deze akties is de grens van de tolerantie ruimschoots overschreden. Akties waarbij mensen worden bedreigd en woningen worden vernield zijn in een menswaardige samenleving niet aanvaardbaar. De gemeente heeft nog nooit een dringend beroep gedaan op speculanten om ook in confliktsituaties binnen de grenzen van een redelijke en democratische samenleving te blijven. Het perscommunikee is een vrijbrief voor een gewelddadige ontruiming. Wij blijven strijden tegen ontruiming van de Grote Wetering, voor een woonbeleid en vordering voor de huidige woongroepen.
2: Overdruk van een perskommunikee van de gemeente: De afgelopen dagen hebben zich acties voorgedaan, die beoogden steun te geven aan de positie van de bewoners van de Grote Wetering. Acties, waarbij mensen worden bedreigd en kantoren beschadigd zijn niet aanvaardbaar. Beroep om binnen de grenzen van een democratische samenleving te blijven.
22-11-80/2 GW ... Notitie van de bewoners en bewoonsters van de Grote Wetering.
(1) (de bewoners en bewoonsters van de Grote Wetering)
(2) 3v 3p, A4, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Zie ook GA Aff 5143 (A/005103)
Wij vinden dat zolang er sprake is van ontruiming, een gesprek met het College van B&W geen zin heeft: wij dragen in onze notitie voldoende mogelijkheden aan om ons pand voor huisvesting te behouden. Met bovenstaande als uitgangspunt zijn wij bereid met B&W te praten. Hieronder weerleggen wij een aantal conclusies van B&W, vastgelegd in hun notitie d.d. 21.11.80. Volgen de hoofdstukjes B&W stelt, dat de voor de deurwaarder benodigde bijstand niet kan worden geweigerd; B&W zeggen thans niet de bouwvergunning in te kunnen trekken; B&W zeggen dat vordering in de huidige situatie niet mogelijk is.
Wij hebben aangetoond dat er verschillende mogelijkheden bestaan om Bakkers plannen te voorkomen: intrekking van de bouwvergunning en onmiddellijk starten van een vorderingsprocedure. Wij denken dat B&W de toekomst van de Grote Wetering al hebben vastgelegd tijdens de onderhandelingen met Bakker over de verkoop van diens panden in de Indische buurt in het najaar 1979. Aan B&W te kiezen voor de woningzoekenden of wederom voor de geldschieters met hun speculanten.
27-11-80/2 WLAATSTEAARSCHUWING 27/11 De Laatste Waarschuwing wordt iedereDonderdagochtend in elkaar gedraaid op het NPP, ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, blauwe inkt, Courier, achterkant: foto
(3) Ams-C-Leid Vrouw Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 300 SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
30 November solidariteitsfeest met de Grote Wetering in Paradiso. Volgen informatienummers voor de ontruiming van de Grote Wetering en de adressen van de EHBO-posten. Daar liggen ook klachtenformulieren tegen het politieoptreden. 21 November is er vanaf het wibauthuis een spandoek gehangen, 25 november wederom een aktie op het wibauthuis: om het standbeeld van wibaut werd een bord gehangen waarop wibaut zegt van zijn sokkel te zullen komen als het beleid niet verandert. De kado aktie voor bakker gaat nog steeds door.
De panden Levantkade 6-8-10 zijn gekraakt. Er wonen 40 urgent woningzoekenden, verdreven uit stadsvernieuwingswijken. Het gemeentelijk havenbedrijf heeft doorgegeven dat men 'voorhands gedoogd zou worden'. De beslissing vanuit de gemeente wordt volgende week in het college van B&W genomen.
In Hilversum zijn de bewoners van Regentesselaan 19 ontvoerd door de eigenaar. Nu dient een kort geding tegen de bewoners; de politie heeft weer namen doorgegeven.
Arrestant Henkie Borst heeft voor de 2e keer er 30 dagen bijgekregen. Manuel is vrijgekomen.
Vrouwenkraakspreekuur in het Vrouwenhuis. Van hieruit wordt gekraakt met vrouwen voor vrouwen.
Op het proces tegen advokatenkollektief Noord (fotografen bij uitzondering toegestaan, geen stillen op de publieke tribune, een eliteproces dus) werd 2 uur gehakketakt over het feit dat de verdachte advokaten in hun toga verschenen. Officier Pieterse wilde niet verder aan de zitting deelnemen. De zitting is aangehouden.
Na 3½ maand onderhandelen tussen het GEB en bewoners/sters van Vondelstraat 38 over aansluitingskontrakten kregen ze een aanmaning voor 16.000 gulden (achterstallige betalingen van de eigenaar of vorige bewoners). Een vies spelletje tussen eigenaar Boele en het GEB.
Gekraakt Van Baerlestraat 162 2 en 3 hoog. Geruime tijd onbewoond en wordt door de eigenaar met behulp van het GDH boven de huurgrens getrokken. Verder gekraakt Piet Gijsenbrugstraat 15-2 en Commelinstraat 30A-bel.
Dinsdag is er in de stad gejaagd op plakkers van de Wetering muurkrant.
Rektifikatie: de Westland-Utrecht Hypotheekbank heeft niet de Friesch-Groningsche maar de Friesland-Holland opgekocht.
Kraaknieuws uit Nijmegen. Voor een parkeergarage moeten 14 woningen plat. In december wordt in de gemeenteraad beslist over de bouw van de parkeergarage Zeigelhof.
29-11-80/1 GROTE WETERING SOLIDARITEITSFEEST
(1) GW
(2) folio, el.stencil, blauwe en oranje inkt, tekening
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
Grote Wetering solidariteitsfeest 30-11 Paradiso.
30-11-80/1 lied over een m.e.-agent die het allemaal ook niet kan helpen
(1) anoniem (uitgegeven door de Loeiende Koevoet)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen, voorkant: blauwe inkt; achterkant: rode inkt
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
Tekst van de liedjes Lied over een M.E.-agent die het allemaal ook niet kan helpen, M.E.weg ermee, Gezag en orde, Lied over de PH-kade, Zie ginds komt de stormram, Wij zijn van de smeris niet bang en Aan ieder die het hoort. Inhoud: tegen politieingrijpen tegen krakers en tegen spekulanten.
30-11-80/2 GW ... Grote Wetering maandag of dinsdag ontruimd!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners de Grote Wetering)
(2) A4, wit of kringlooppapier, off-set, tekening
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Zie ook GA Aff 5066 (A/005102)
Weer worden 35 mensen op straat geknuppeld. De gemeente heeft de politieke keuze gemaakt om te ontruimen, 5 woonpanden te slopen om luxe appartementen, kantoren en parkeergarages te laten bouwen. Het pand nummer 89 zal zelfs ontruimd worden zonder ontruimingsbevel. De gemeente kiest voortdurend voor de plannen van spekulanten en tegen de bewoners van deze stad. Kijk maar naar: de toenemende horizontale verkoop, de onbetaalbare huren van de nieuwbouw, de dreigende sluiting van buurthuizen (bijv.in de Jordaan), de verlaging van de huursubsidies en de verhoging van de stookkosten. Voor de zoveelste keer gaat de gemeente de woningnood met militair geweld 'oplossen'. Steeds vaker zal geweld gebruikt worden om de sociale strijd neer te slaan. Wij blijven wonen. Wij zullen de gemeente, de spekulanten en de banken blijven aanklagen. Van jullie hebben we steun nodig. 30 November solidariteitsfeest in Paradiso.
30-11-80/3 NOBELPRIJS voor de ONVREDE
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, rode en blauwe inkt
(3) Ams-alg Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Facs.in Dans om de Grote Wetering (bijlage Kraakkrant 47)
Nobelprijs voor de onvrede. Ons bestuur van Amsterdam.
(integraal)
-12-80/10 de AMRO GAPER hoek Overtoom 1e Constantijn Huygenstraat ...
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, foto, tekening, aan onderkant rode streep
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB /
(5) Facs.in Grachtenkrant 10 (22-12-80) p.16
De AMRO-Gaper staat op het punt gesloopt te worden door de AMRO-bank. 40 Mensen moeten plaats maken voor nieuwe kantoren en wat woningen. Kantoorruimte genoeg, woonruimte te weinig!
(integraal)
-12-80/14 WIJ ZIJN TEGEN DE GASPRIJSVERHOGING IN JANUARI '81
(1) (het Aardgaskomité uitde buurt) (Hugo de Groot-, Frederik Hendrik- en Staatsliedenbuurt, fp)
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) UB GA /
(5) Literatuur: Buurtkrant Hugo de Groot jrg.6 (1980) nr.10
De regering wil op 1 januari de gasprijzen met 10,5 cent verhogen. Voor een gemiddeld gezin betekent dat fl. 30 tot fl. 40 meer per maand. Het gas komt voor 1 à 2 cent uit de grond. Het GEB koopt het voor 20 cent. Wij betalen al 38,5 cent. De gaswinst bedraagt 13 miljard, waarvan drie miljard naar de ESSO, Shell en DSM gaan. De regering gebruikt de gaswinsten niet voor onderzoek naar alternatieve energiebronnen of isolatie van woningen. De regering zegt, dat de extra winst nodig is voor het bedrijfsleven, de werkgelegenheid. De werkelijkheid is dat de mensen er in inkomen op achteruit gaan en de werkgelegenheid zal verminderen. Daarom zijn wij een handtekeningenaktie begonnen. Mocht de regering de verhoging toch doorvoeren, zeg dan nu al de automatische afschrijving van de gasrekening op en betaal de GEB-rekening op eigen giro's in termijnen of houdt een symbolisch bedrag in.
-12-80/16 de AMROBANK heeft uw geld
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners hoek Overtoom/1e Const.Huygensstraat)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, 10" Courier, tekening
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) FP /
Op de hoek 1e Const.Huygensstraat/Overtoom staan zeven huizen waarin veertig mensen wonen. De AMRObank wil deze woningen slopen om er een kantoor te plaatsen met enige woningen. Deze plannen moeten tegen gehouden worden. Kantoorruimte genoeg, woonruimte te weinig! Ondersteun de bewoners. Houdt Amsterdam mooi en bewoonbaar.
-12-80/22 TEGEN DE ONTRUIMINGEN TEGEN POLITIETERRER
(1) IKB, Internationale Kommunistenbond afdeling Amsterdam
(2) A4, kringlooppapier, st.pen
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) ISG SA / ISG stzmap Int.Kommunisten Bond SA 016/001.1.01
De gewelddadige ontruiming van de grote wetering is een verdere stap in het kapitalistiese woonbeleid van Polak. Men hoopt een wig te drijven tussen de meest strijdbare delen van de krakersbeweging en de bevolking. Het kapitalistiese offensief is goed uitgekiend. Machtsvertoon op grote schaal gericht op de bolwerken van de krakersbeweging waarbij de rest van de bevolking niet aktief bij betrokken is. We moeten een offensief voeren om vakbeweging en jongerenorganisaties achter de akties van de kraakbeweging te krijgen. Alleen zo kunnen we bereiken dat de verdediging van de krakers en een anti kapitalisties woonbeleid eisen worden van de hele arbeidersbeweging.
-12?-80/23 DE BAKKER BAKT ZE TE BRUIN Aan de bewoners van de Vinkenstraat en omgeving
(1) Kraakgroep Haarlemmerbuurt en buurtbewoners
(2) wrs.A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend / SA 030/004.2.07
(5) Gegevens ontleend aan origineel op SA (map 030/004.2.07). Etage gekraakt op 10 november 1979
Binnen Oranjestraat 13 is eigendom van bakker Scheulderman, die z'n bakkerij op nummer 13 heeft. De woning op de tweede etage werd twee jaar geleden nog verhuurd voor wat het officieel maximaal waard is namelijk fl. 140 per maand. Toen nieuwe bewoners op de woning kwamen wilde de huisbaas opeens tweehonderd en vijftig gulden. Dat is de woning echt niet waard. De bakker dreigde de bewoner er met geweld af te zetten als de jongen niet betaalde. Hij maakte de bewoner zo bang dat deze betaald heeft. Sinds kort heeft een nieuwe bewoner de sleutels van de vorige overgenomen. De bakker is met een gabber bij deze bewoner binnengedrongen en hem op het hart gedrukt dat als hij die fl. 250 niet zou betalen, hij direkt z'n spullen op straat zou zetten (de bakker had al een busje klaar staan). De jongen heeft uit angst toegezegd dat hij zou betalen. De bewoner heeft de hulp ingeroepen van de kraakgroep. Het Wijkcentrum heeft bemiddeling aangeboden. Daar wilde de bakker niets van weten. fl. 250 Huur of ik sla je van de woning af. Dat bedrag vangt hij zwart. Donderdagnacht zijn we bij de bakker langs gegaan om te praten maar al snel gaf hij de bewoner een beuk in het gezicht en pakte een ijzeren staaf. Verklaar u solidair met deze jongen die geterroriseerd wordt. Help mee deze bakker te boycotten en koop uw brood voortaan ergens anders.
-12-80/24 Amsterdammers! Het universiteitspand ' het witte huis ',Raadhuisstraat 4, is na ruim 1½ jaar leegstand weer bewoond !
(1) De afzonderlijke bewoners. (van Raadhuisstraat 4, fp)
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Het universiteitspand 'het witte huis' is na 1½ jaar leegstand weer bewoond! Het ligt in de bedoeling dat het bij het ernaast gelegen -nog te bouwen- kompleks wordt getrokken. Dit kan nog jaren in beslag nemen. Het pand kan onderdak bieden aan twintig mensen. Wij hopen tot een vreedzame regeling te komen.
2-12-80/1a ALLE AMSTERDAMSE MENSEN 2 december '80 Grote Wetering ontruimd
(1) GW de grote wetering
(2) dubbelz., A4, off-set, 10" Courier, tekeningen, achterkant: foto's
(3) Ams-C-Leid Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Pamflet vóór de ontruiming gedrukt. Rob Stolk weigerde om deze reden het pamflet te drukken. Tekst voorkant in Grote Wetering (1981) p.51
1: Vandaag zijn de panden Weteringschans 81 t/m 89 ontruimd. 35 Mensen zijn hierdoor op straat komen te staan. Voor nummer 89 was er zelfs geen ontruimingsbevel. De panden worden gesloopt. Eigenaar spekulant Gerard Bakker wil hier kantoren, luxe-appartementen, winkelruimte en een parkeergarage bouwen. Alsof daar behoefte aan is in een stad waar 62.000 geregistreerde woningzoekenden zijn die een luxe appartement niet kunnen betalen. Bakker is een speelbal van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank. De gemeente ontbreekt de politieke wil in te gaan tegen de macht van banken en spekulanten. We zijn niet uit op geweld maar het onrecht waarvoor de gemeente, de spekulanten en hun banken verantwoordelijk zijn, kunnen we nooit aksepteren. Dán slaan we terug. Want we blijven vechten voor woningen.
2: Verklaring van de bewoners en bewoonsters van de Grote Wetering. Uit het machtsvertoon dat hier op dit moment gedemonstreerd wordt blijkt wat een wanbeleid dit gemeentebestuur voert. Bewoners en woningzoekende jongeren zien zich plotseling tot staatsvijand verklaard. We strijden voor woonrecht. Het geweld komt van de gemeente. Het politieke spel is een corrupt spel. De banken hebben direct aanwijsbare politieke contacten en maken een democratische besluitvorming onmogelijk. Vrijdag wilde Polak dat ook 89 zonder ontruimingsbevel ontruimd zou worden. Wat ons betreft hoeft hij het dan ook nooit meer over onze democratische rechtsorde te hebben. Wij hebben het vertrouwen in deze democratie volledig verloren.
2-12-80/1b
(1) GW de grote wetering
(2) A4, off-set, 10" Courier, tekeningen
(3) Ams-C-Leid Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Facs.in Dans om de weteringschans, 3 december (bijlage Kraakkrant 47)
Dito als voorkant van /1a.
2-12-80/3 NOBELPRIJS voor de ANARCHIE
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, rode en zwarte inkt
(3) Ams-alg Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
Nobelprijs voor de anarchie. Steun de barrikades op de Wetering nu! Yspret + taai-taai.
(integraal)
2-12-80/4 amsterdam 1980: 56.000 woningzoekenden
(1) GW de grote wetering
(2) folio, el.stencil, logo/tek.
(3) Ams-C-Leid Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
Zojuist zijn er 35 woningzoekenden bijgekomen doordat de Grote Wetering ontruimd is. Zij moeten wijken voor een spekulatieobjekt. Terwijl kantoorruimten en luxe appartementen leeg staan. Voor woningen, tegen spekulatieobjekten.
8-12-80/1 Beste Amsterdammers, 8-12-80
(1) (acht urgente woningzoekenden)
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/001.6.04
Vandaag hebben we Singel 445 vanaf de 2e etage gekraakt. Wij hebben dit kantoorpand gekraakt omdat we willen wonen. Maar óók als protest tegen het slechte woningbeleid van de gemeente, de zovele leegstaande kantoorpanden, de overbodige nieuwbouw van kantoorpanden en de speculanten, die nog steeds vrijuit gaan.
(vrijwel integraal)
11-12-80/8 VERKLARING Wij eisen van parlement en regering:
(1) anoniem
(2) A4, 12" Courier
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Wrs.uitgegeven in Den Haag
Wij eisen: bevries de aardgasprijs! De regering Van Agt/Wiegel wil per 1 januari de aardgasprijs opnieuw verhogen met 9,3 cent per kubieke meter. In 1980 werd de prijs al verhoogd met 7 cent. Voor een gemiddeld huishouden betekende dit een extra uitgave van minstens fl. 230 per jaar. Tegelijkertijd tast de regering de prijscompensatie aan. De koopkracht wordt ernstig aangetast, de woonlasten komen op een onaanvaardbaar niveau en het middel- en kleinbedrijf zal in ernstige problemen komen. De opbrengsten wil de regering ten goede laten komen aan het bedrijfsleven. Op de bestedingen van deze gelden bestaat geen kontrole. Van zichtbare, nieuwe werkgelegenheid is geen sprake. De regering zal de miljarden winsten op het aardgas moeten aanwenden om daadwerkelijk te bezuinigen door goede isolatie en het aanboren van alternatieve energiebronnen. De opbrengst van het aardgas moet ten goede komen aan de Nederlandse bevolking. Oproep het protest in Den Haag te laten klinken en naar de protestbijeenkomst te komen op 16 december in De Loods, gevolgd door een demonstratie naar het Binnenhof.
11-12-80/9 Laatste Waarschuwing 11 december
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, Courier, Dual Gothic en Light Italic, tekening
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(5) Meegeniet bij Kraakkrant Indische Buurt 19-12-80
(6) Laatste Waarschuwing
Waterlooplein. Het Cemstogebouw en Amstel 1 gaan gesloopt worden. De andere dingen die op het plein staan moeten voor eind december weg. Van gemeentekant is het belangrijk voor de verkiezingen zover mogelijk te zijn met de bouw, zodat de bestuurs- en kultuurbunker niet meer ter diskussie staat.
8 December moesten twee eks-bewoners van Herengracht 242 voor de politierechter verschijnen voor huisvredebreuk. Deze ontruiming was illegaal. Na 2½ uur volgde de eis: 250 gulden. Uitspraak 19 december.
Gekraakt: het Witte Huis (Raadhuisstraat 4, eigenaar: de universiteit). Singel 445 (eigenaar Langmeyer, 2 jaar leeg).
Uit solidariteit met de hongerstakende IRA-gevangenen hebben dinsdag 15 mensen een hal van het Brits konsulaat bezet en werden gearresteerd.
8 December moet Ruud voorkomen voor de Vondelstraat. Uitspraak over 2 weken.
Op 10 december diende het beroep van drie arrestanten van 30 april. Sinnige (verantwoordelijke wethouder) was 'toevallig' afwezig toen de Rhoodes de ME in de Kinkerstraat inzette. Volgens Sinnige mocht de ME pas optreden als er barrikades waren, volgens de Rhoodes waren de hekken dit al. Dit is belangrijk omdat als de ME tegen de afspraken in optrad het verzet ertegen noodweer ipv openlijke geweldpleging was. Uitspraak 22 december.
In de Schinkelbuurt (horizontale verkoop) werd een gekraakte woning door een knokploeg van makelaar Buël ontruimd.
De ontruimde bewoners van de Grote Wetering verblijven nu op no.89. Er zitten nog 5 mensen vast. Twee werden gearresteerd toen ze probeerden tussen beide te komen toen stillen iemand in elkaar aan het rammen waren. Steeds duidelijker wordt dat er dinsdag en woensdag verschrikkelijk mishandeld is. Als reaktie op de ludieke Piet en Sint op het dak van de Grote Wetering zijn op Sinterklaasavond kadootjes (een baksteen in Sinterklaaspapier met een ludiek gedichtje) door het raam bezorgd bij Schaeffer, de FGH, de MEopleidingsschool, de architekt en de advokaat van Bakker (zie 19-4-81/1).
12-12-80/1 WONEN EN KRAKEN
(1) DS'70
(2) dubbelz., 17x24,5cm, off-set, zwarte en rode inkt, tekening
(3) Rechts bew Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Kraken: van sociaal protest tot het recht van de koevoet. Kraken betekent dat je het recht in eigen hand neemt. Het kraakmotief was oorspronkelijk dat alleen die woningen gekraakt werden, die om speculatieredenen leeg stonden. Kraken is het recht van de fysiek sterkeren. Jonge alleenstaanden, vaak ook studenten die later tot de hogere inkomens gaan behoren en dan in huizen blijven wonen, die bedoeld zijn voor oudere mensen, gehandicapten, gezinnen met kinderen enz. Ieder huis dat een dag of langer leeg staat loopt grote kans gekraakt te worden. In Amsterdam werden over 1979 meer dan 6000 woningen gekraakt. Dat is méér dan de gemeente zelf heeft kunnen toewijzen. Kraken is een protest geweest; nu is het voor je beurt gaan. Daarom is DS'70 voor de snelle aanneming van een anti-kraakwet in combinatie met een anti-leegstandwet. DS'70 bedankt de krakers voor het jatten van woningen, waardoor rechtmatig urgente woningzoekenden in de kou staan. Bedankt de stratenmakers voor het veelvuldig repareren. Bedankt de politie voor het beheerste optreden. Bedankt de belastingbetalers die opdraaien voor de schade van de krakersrellen. Bedankt Burgemeester en Wethouders voor het wanbeleid, dat zoveel werkgelegenheid oplevert.
13-12-80/3 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Amsterdam, 13-12-80. DE ANDERE KANT VAN DE ONTRUIMING
(1) (steungroep arrestanten)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-Leid Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
De ontruiming van de Grote Wetering is rustig verlopen. Maar ondertussen is het elders in de stad er heel anders toegegaan. De politie kon zich ongestoord uitleven. Dinsdag op de Overtoom werd een groep demonstranten ingesloten en door rechercheurs afgetuigd met een houten lat met spijkers. Een jongen van vijftien struikelt en wordt afgetuigd. Zijn vader wil hem te hulp schieten. Deze wordt zo bewerkt met de spijkerlat dat hij met een scheur in zijn schedel naar het ziekenhuis moet worden vervoerd. Woensdag wordt een jongen die hiervan foto's maakte vanaf zijn balkon opgehaald, aanklacht openlijke geweldpleging. Dinsdag op het Leidseplein wordt iemand door agenten in burger afgetuigd. Een jongen die tussenbeide probeert te komen wordt vijf minuten lang met de handvaten van de gummiknuppels vooral in zijn gezicht geslagen. Op initiatief van de steungroep komt er een proces tegen de staat over deze politie-praktijken. Hebt U iets gezien, gehoord of gevoeld? Bel dan de steungroep.
13?-12-80/4 ZO PAKKEN ZIJ DAT AAN
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Steungroep Arrestanten)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 10" Courier, achterkant: foto
(3) Ams-C-Leid Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
(5) Zie ook GA Aff 7292 (A/002395)
Afgelopen week is de Grote Wetering ontruimd met 2000 man politie. Volgt bloedlezing uit een dertigtal klachten over het politieoptreden (mensen met geweerkolven in elkaar geslagen, jongen en zijn vader door rechercheurs afgetuigd met houten lat met spijkers, man met gummiknuppels lang in gezicht geslagen, mensen worden onder dwang van op hen gerichte karabijnen gedwongen in het water te springen en daarna in elkaar geslagen). Bent u nog steeds geïnteresseerd in deze boeiende baan? Afwisselend werk, dat wel.
16-12-80/1 AKTIE Terwijl de woningnood schrijnende vormen aanneemt, ...
(1) Jongeren tegen verlaging van jeugdlonen en uitkeringen, gelijk werk, gelijk loon.
p/a NVV-JC
Groep Werkloze Jongeren,
p/a WBV-A
(2) A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Werk Werk-wj Wonen
(4) UB GA ISG /
Terwijl de woningnood schrijnende vormen aanneemt en de bouw van voorzieningen achterblijft, neemt de werkloosheid onder (jonge) bouwvakkers toe en maakt mensen afhankelijk van een uitkering. Een uitkering die door de regering Van Agt wordt aangetast. Schoolverlaters dreigen voor een half jaar uitkering ontzegd te worden. Ook de WW- en WWV rechten worden beperkt. Daarboven dreigen jongeren voor verlaagde jeugdlonen aan het werk te moeten. Tegelijkertijd wordt het recht op passend werk aangepakt. Een spiraal naar beneden. De mensen met de minste kansen en opleiding krijgen de hardste schoppen. Meer werk is het enige perspectief. Daarom voeren we aktie, hier voor het arbeidsburo. Terwijl bouwvakkers de gang naar het arbeidsburo maken, ligt al maandenlang een bouwobject stil! Voor woningbouw, voor voorzieningen in de buurten.
18-12-80/1 LAATSTE WAARSCHUWING 18/12/'80
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, Light Italic en Courier, tekeningen, voorkant: rode en blauwe inkt
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
B&W hebben laten weten dat vanaf 1 december alle bouwsels op het Waterlooplein als illegaal beschouwd worden. Binnenkort verschijnt het eerste nummer van de Wateroopleinkrant. Er worden voorbereidingen getroffen om met Oud en Nieuw een feest op het Waterlooplein te organiseren. De gemeente heeft de bouwplannen 'ter visie gelegd'. Iedereen kan met een bezwaarschrift bezwaar maken tegen de bouwplannen. Ze zijn begonnen, wij ook: woensdag hebben we tweecomponentenlijm in het slot van metro uitgang waterlooplein gedaan. Donderdag is geprobeerd met verfzakjes de buldozers en vrachtwagens tegen te houden, daarna zijn we met 20 mensen naar het stadhuis gegaan om onze grieven duidelijk te maken.
2 Mensen van de Grote Wetering hebben een verlenging van hun voorarrest. Bakkers advokaat heeft in een brief aan de bewoners van de Grote Wetering geschreven dat hij 'gerechtelijke stappen' gaat ondernemen om ze eruit te krijgen. Het sloopwerk aan de GW wordt uitgevoerd door een koppelbaas. De slopers krijgen zwart betaald.
Voor een parkeergarage in Nijmegen moeten 14 woningen plat en komen 30 krakers op straat te staan. De bewoners verwachten een kort geding.
Het konflikt rond de ierse hongerstakers spitst zich toe. Het H-blok komitee gaat aktiviteiten organiseren.
Gekraakt 2e Egelantierdwarsstraat 9'''.
Afgelopen weekend woedden er in West-Berlijn hevige gevechten tussen krakers en M.E.na de ontruiming van een kraakpand. Volgt uitgebreid verslag.
23-12-80/1 GABRIELMETSUSTRAAT 13 IS NA 2 JAAR LEEGSTAND EN VERKROTTING WEER BEWOOND
(1) De nieuwe bewoners ensympathiesanten en fietsers (uitgegeven door bewoners Gabriël Metsustraat 13, fp)
(2) A4, blauw papier
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) GA /
Wolfensperger, 'onze' wethouder van herhuisvesting, noemt een huiseigenaar die zijn huis jarenlang leeg laat staan een crimineel. Dit pand is door de laatste bewoners in 1978 verlaten. Al in 1940 zijn de begane grond + 2e en 3e verdieping aan het woningbestond onttrokken. De eigenaar heeft in april '80 een verzoek ingediend om de woonruimte te mogen onttrekken. Er is nog geen verbouwingsvergunning. Jeugdgroep Haboniem wil het pand in gebruik nemen maar heeft geen geld voor verbouwing. De eigenaar vindt het niet nodig het pand te onderhouden. Wij aksepteren niet dat woningzoekenden door het falende en trage gemeentebeleid zonder dak komen te zitten. Daarom hebben wij dit huis gekraakt.
26-12-80/1 KERSTBERICHT ... Beste Buurtbewoners, ...
(1) Herengracht 389 Singel
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.06
Zoals u misschien is opgevallen is het leegstaande pand herengracht/singel weer bewoonbaar gemaakt. Wij zijn een aantal studenten en werkende jongeren. Wij hebben kosten noch moeite gespaard om via legale wegen aan woonruimte te komen. Dat is ons niet gelukt. Woonruimte kan tegenwoordig alleen maar verschaft worden als er flink wat sleutelgeld wordt neergeteld. Daar wij niet over de benodigde financiële middelen beschikken en ook niet mee willen werken aan deze gelduitperserij, hebben wij als moderne assertieve mensen zelf het initiatief genomen. Dit kantoorpand werd te huur aangeboden en stond al geruime tijd leeg. Wij maken dit kantoorcomplex bewoonbaar voor jongeren. Wij willen alleen maar wonen. Want wonen is een primair recht en kraken blijft een noodzaak.
31-12-80/1 LAATSTE WAARSCHUWING 3l/l2 STOPERA.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, Light Italic, Diplomat en Dual Gothic
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/001.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Stopera, officieel beginnen ze 7 januari met de sloop van het Cemstogebouw. Bepaal zelf je plaats en wees wakker! Dinsdag vergadering in Roodmerk ivm akties.
Hier en daar is weer wat misgegaan met rookbommen (brandweer erbij enzo), dus: koud zetten die dingen.
Arrestanten: Henkie Borst heeft er weer 30 dagen bijgekregen. Het gaat niet goed met hem. Dennie zit onschuldig. Hij heeft er ook 30 dagen bijgekregen. Hij heeft dringend getuigen nodig. Jos heeft er ook 30 dagen bij, zit vast sinds 2 december.
Nijmegen: hier dreigt een ontruiming tbv de bouw van een parkeergarage. Kort geding wordt verwacht. Hulp wordt nu al gevraagd. Kontaktadres: Piersonstraat.
Bakker heeft een kort geding aangespannen tegen 'de bewoners van de Weteringschans 89', het dient op 22 januari. Voor de mensen die niet durven te gaan kijken: 81/83 zijn zo goed als gesloopt en ze zijn nu bezig met 85.
Er wordt door de sociale dienst 22 gulden per maand gekort op krakers die een bijstandsuitkering hebben.
In de Indiese buurt krijgen de laatste maanden steeds meer mensen GDH-ontruimingsbevelen.
Gekraakt: Herengracht 389/Singel 418/Dubbele Worststeeg. 'De dubbele worst' werd tweede kerstdag gekraakt (eigenaar Weerents, half jaar leeg). Gabriël Metsustraat 13 (eigenaar joodse organisatie, twee jaar leeg). Groot pand naast het Lloydhotel gekraakt.
In de Kinkerbuurt heeft Kraakkafé Barrikade problemen met Punks. Dezelfde rotzooi als ze in de koevoet hadden.