Amsterdamse pamflettenkatalogus
- -92/11 Beste mensen, Vanavond zal de baropbrengst van Vrankrijk ten goede komen aan de verbouwing van de concertzaal op de Kolk.
(1) de concertzaalgroep
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.3.05
Vanavond zal de baropbrengst van Vrankrijk ten goede komen aan de verbouwing van de concertzaal op de Kolk. We hopen vanaf half september concerten cq.benefieten te organiseren. We willen een alternatief bieden, ook voor ideeën over de sfeer en de combinatie van muziek, politiek en maatschappelijk verzet. Het is de bedoeling ruimte te bieden aan muziek die politiek getint is en niet gericht op commercie. De concerten willen we combineren met informatie over de strijd voor 'n rechtvaardigere maatschappij. Het complex (eigendom ABN-AMRO) werd een jaar geleden gekraakt na jarenlange leegstand, illegale sloop en verval. We proberen dit deel van de binnenstad weer leefbaar te maken en het proces van cityvorming (stadsvernieling) tegen te gaan.
- -92/12 steun kraak aktie middenweg 333
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Middenweg 333)
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB /
Steun kraakaktie Middenweg 333. Bel.
-1-92/2 wijkopbouwcentrum VONDELPARK-CONCERTGEBOUWBUURT VALERIUSPLEIN BEDREIGD?
(1) Stichting Wijkopbouwcentrum Vondelpark-Concertgebouwbuurt
(2) A4, licht- of donkergeel papier, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Gezondheid Wonen
(4) UB GA ISG /
Valeriusplein bedreigd? Als eerste wordt het VU-lab en de aangebouwde villa met sloop bedreigd en in de toekomst ook de Valeriuskliniek. In november heeft de Deelraad Zuid een hoorzitting belegd waar men keuze had uit: A.sloop en nieuwbouw, B.de Valeriuskliniek verwerft het gebouw en wenst sloop en nieuwbouw of C.behoud met invulling van woningen en andere voorzieningen. Het wijkopbouwcentrum heeft zich uitgesproken voor keuze C. Door onderstaand formulier op te sturen kiest u voor behoud.
Ondergetekende, verontrust over de sloop- en nieuwbouwplannen voor het voormalig VU-laboratorium, de Lairessestraat 174, steunt het streven van het wijkcentrum om dit monumentale pand te behouden en verzet zich tegen sloop.
-1-92/3 PERSBERICHT: OPENBARE THEMA AVOND OVER 'EVENTUELE SLOOP OLYMPISCH STADION': ...
(1) Groen Amsterdam/De Groenen-Afdeling Zuid in oprichting
(2) A4, kringlooppapier, fotokopie, tekening
(3) Ams-Bijlm Ams-Z-VPC Wonen
(4) UB GA ISG /
Uitnodiging voor een Openbare Thema Avond op 30 januari in Buurthuis Lydia om over het aktuele thema 'sloop van het Olympisch Stadion' te discussiëren. Als het aan de Stadsdeelraad Zuid ligt verrijzen op de plaats van het stadion na sloop sociale (en gedeeltelijk milieuvriendelijke) woningen. Alleen de Olympische Toren zou blijven staan. In de Deelraadsvergadering van maart zal dit onderwerp opnieuw kunnen worden besproken, daar belanghebbenden hebben gevraagd of het Stadion op de Rijksmonumentenlijst kan komen te staan. De Wethouder van de centrale stad heeft zich verzet tegen de sloop. Ajax zou er nog een aantal jaren voetbalwedstrijden willen spelen. Roel van Duijn, gemeenteraadslid, is voorstander van sloop, maar dan wel met de opmerking: slopen en als bouwpakket naar Strandvliet vervoeren en daar opnieuw in elkaar zetten. Groen Amsterdam/De Groenen is nog niet vertegenwoordigd in de Stadsdeelraad Zuid.
-1-92/5 Hallo beste buurtbewoners, We zijn weer thuis!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Ceintuurbaan 85)
(2) A4, wit, oranje, rose, rood of groen papier, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/003.3.01
(5) Oplage 5.000 ex.
Binnenkort wordt Ceintuurbaan 85 voor de zoveelste keer ontruimd en wel op het oude vonnis (het pand mocht van de rechter 9 maanden niet gekraakt worden). Vlak na de herkraak (15 januari) meldde zich een aspirant-koper. Hij beweert de bovenste twee etages tot één woning te willen samenvoegen. De prijs zou dan net boven de woonvergunning-grens komen. Daarmee zijn de etages uit het distributiewoning-bestand onttrokken. Aan de schandalige historie van het pand wordt weer een hoofdstuk toegevoegd. De begane grond en één hoog worden straks ontruimd voor leegstand! Wat is dit voor een wanbeleid! Buren, steun ons in ons verzet. Ook tijdens de ontruiming. De eigenaresse had al lang onteigend moeten worden. Woonrecht boven eigendomsrecht! Alle woningen aan het volk!
-1-92/6 ADM's Achter de klok om FESTIVAL 1962-1992
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners en gebruikers ADM-terrein)
(2) dubbelz., A2, off-set, kleurendruk, foto's, kaartje
(3) Ams-Nrd Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) UB /
Begin 1964 vestigt de Amsterdamse Droogdok Maatschappij een nieuwe reparatie-werf aan de Westhaven. In 1970 koopt ADM het terrein en haven van de Gemeente voor fl. 1,5 miljoen. Een uitzonderlijk gebaar, want de Gemeente staat de grond alleen maar in huur of erfpacht af. In 1978 wordt ADM-Westhaven gesloten. In 1985 gaat ADM/NDSM failliet. Er is gezorgd voor een juridische constructie waardoor de vetste brokken buiten het faillissement gehouden worden. Het ADM-Westhavencomplex is het enige bezit van de in Westhaven Amsterdam N.V.omgedoopte venootschap, die zich op de effectenbeurs begeeft. De beleggers verwachten een goede slag te slaan. Bij verkoop zou de boekwinst fl. 30 miljoen bedragen. Maar niemand wil het complex kopen. Er zijn talloze aanwijzingen te vinden voor corruptie en manipulatie. Het terrein is vier jaar geleden gekraakt door de oorspronkelijke gebruikers van het Koningin Emma pakhuis aan de van Diemenstraat. In de loods stalt en onderhoudt een 50tal mensen hun bus, vrachtwagen, auto of boot. De kade en pier zijn het werkterrein van 25 schippers. Er is een zeldzame vogelstand. Het woonhuis biedt plaats aan 25 mensen en er zijn bedrijven en het Gitaarmuseum. Volgt uitgebreide informatie over ADM, ADM beheer N.V., Westhaven N.V., Complex Westhaven B.V.en West Invest Fortress in relatie tot het terrein en de Gemeente. Geheel volgens de traditie van de ADM-affaire blijft onduidelijk wie wie besodemietert. Volgens deze traditie dreigt opnieuw een stuk bedrijvigheid te moeten wijken voor de belangen van speculanten die de Gemeente een poot uitdraaien. ADM's Achter de klok om-festival 1962-1992, Paradiso 29 januari.
-1-92/7 HUISVESTINGSWET IS HUISVESTING-WEG !!!!!!!!
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/004.1.01
Sinds enkele weken wordt er aktie gevoerd tegen de Huisvestingswet, die in de Tweede Kamer behandeld zal worden. Het wetsvoorstel behelst dat woningzoekenden met een laag inkomen niet meer in aanmerking komen voor de duurdere en dus betere woningen. Door de absurde huurverhoging wordt de huizenmarkt kunstmatig krap gehouden. De HW is niet meer dan bezuinigen op de huursubsidie. In de wet wordt ook de Leegstandswet opgenomen. In 1987 werd de verplichte registratie van leegstand en het strafbaarstellen van kraken aan elkaar gekoppeld. Beide bepalingen zijn nooit ingevoerd wegens de hoge kosten. In het ontwerp worden deze zonder motivatie ontkoppeld. Alleen het strafbaarstellen van kraken wordt voorgesteld. Volgens de nieuwe wet kunnen krakers strafrechtelijk vervolgd worden. De nieuwe regelgeving maakt het voor gemeenten nog onaantrekkelijker om gebruik te maken van de vorderingsmogelijkheid. Zij moet namelijk de kosten betalen voor het geschikt maken van het gevorderde pand voor bewoning. De regering laat wederom zien dat ze de belangen van de mensen met de hoge inkomens belangrijker vindt dan het recht op goede huisvesting voor iedereen. Wij pikken dit niet! Dus doe wat! Stop het anti-kraakbeleid, stop strafbaarstelling kraken, voor een strukturele aanpak van de leegstand!
-1-92/8 hallo Buurtbewonersters! Zoals jullie wel gemerkt zullen is BG3, ...
(1) De bewoners van BG3.
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.2.05
1: BG3, het UvA-gebouw aan de Binnengasthuisstraat 9, is gekraakt. De UvA laat gedeelten van het pand al jaren leeg staan. De kraak verliep soepel. De staat van het pand is niet al te best. We zijn druk bezig de boel bewoonbaar te maken. In het pand zullen 17 jongeren, grotendeels studenten, gaan wonen. We proberen een Info-ruimte te openen. Buurtbewoners zijn altijd welkom. Voor de buurt organiseren we een open middag op 26 januari.
2: Krantenartikelen over armoede in Nederland.
-1-92/10 OPROEP VOOR KORT GEDING "HOBJESVLA"
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Hobbemakade 66)
(2) 13,5x10,3cm, fotokopie, tekening
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.04
16 Januari kort geding Hobjesvla. Verzamelen Hobbemakade. Fight the power.
-1-92/11 LAATSTE NIEUWS !!! over Quellijnstraat 145 t/m 161 : ...
(1) De afzonderlijke bewoners van Quellijnstraat 145/147/151/155/157/159 en voorlopig niet meer 161.
(2) wrs.A4
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 031/005.4.06
(5) Facs.in ? p.27
In de panden hebben wij 1 december 15 dichtgespijkerde 1-kamerwoningen gekraakt om ze voor noodsloop te behoeden. Het duurt nog tot juni voordat met de noodsloop aangevangen wordt. Wij willen er tot die tijd blijven wonen. Er is een afspraak met de deelraad dat we kunnen blijven totdat alle huurders eruit zijn. Ondertussen kraken we leeg opgeleverde etages. We proberen de panden leefbaar te maken en willen een dagcafé openen. Van 1 op 2 januari brak een brand uit op 161. De oorzaak is nog onduidelijk. Wij vermoeden dat de gemeente de ontruimingsprocedure wil versnellen. Dit willen wij voorkomen! Vragenuurtje 5 januari.
-1-92/12 januari '92 ... MY HOME IS MY CASTEL OVER DRIE MAANDEN MOETEN WE WEG,DAT HEEFT DE RECHTER BESLOTEN.
(1) De Bewoners (van Hazenstraat 19, fp)
(2) A5, fotokopie, logo/tek., tekening
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.3.03
Januari '92: vernietigt het vonnis waarvan beroep en opnieuw rechtdoende: gelast geïntimeerden om binnen drie maanden na betekening van dit arrest het perceelsgedeelte aan de Hazenstraat 19 te Amsterdam te ontruimen. Over drie maanden moeten we weg. Wij hebben ons huis bijna drie jaar geleden gekraakt na acht jaar leegstand. Achter huizen zitten mensen en niemand kan ze zo weg sturen. Waar naar toe? Boycot die idioten van de kroeg De Haasjes (ze hebben wel onderdak!). Niet alleen in onze gedichten kunnen wij wonen!
-1-92/13 het pand "de hobjesvla" is op achtien oktober 1990 gekraakt. ... Hobjesvla wijkt niet voor yuppen hokken
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Hobbemakade 66)
(2) 21x14,8cm, fotokopie, foto, logo/tek.
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.04
De Hobjesvla is op achttien oktober 1990 gekraakt. De eigenaar, die na een brand die vermoedelijk door de eigenaar was aangestoken twee ton van de verzekering ving, gebruikte de krakers als excuus om niet te hoeven renoveren. Op 15 oktober 1991 verschijnt een koper, Heijne Doe Het Zelf B.V. Voor het belachelijke bedrag van 15.000 is de Hobjesvla verkocht met de verplichting het pand voor augustus 1993 te hebben gerenoveerd. Heijne wil de krakers ontruimen en de 4 etages samenvoegen tot twee luxe appartementen. Het idee dat ten tijde van woningnood het mogelijk is om woningen te onttrekken, is natuurlijk uit den boze. Wij eisen: geen ontruiming en stop op onttrekking van woningen.
1-1-92/1 STRATEGISCH PUNT IN A'DAMS WOONBELEID GEKRAAKT !!!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 296 (13-1-92) p.9. Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.71 e.v. Ontruimd 4-2-97, gesloopt
Op 1 januari is Omval 45 gekraakt. Een soort eiland achter het Amstelstation, waar ook het Delta Lloyd-kantoor is gevestigd. Een schitterend gebouw, een schitterend uitzicht. Wie zou daar niet willen zitten? Wie er gaat zitten is door gemeente en projektontwikkelaars geregeld. Er komen 3 kantoortorens en 400 vrije sektor-woningen. De Omval valt in het Stadsdeel Watergraafsmeer. Er zijn gebieden die nog steeds direkt onder de centrale stad, de gemeenteraad vallen. Er staat daar zoveel op het spel, dat het niet aan de deelraad wordt toevertrouwd. Zoals 'de Omval'. De Omval is een voorbeeld van de nieuwe politiek: de gouden randjes. De rijken kopen de mooiste stukken Amsterdam op en de mensen met een lager inkomen moeten naar elders. Waarom geen sociale woningbouw, vroeg een bewoner/ster op een inspraak-avond in '88. Het antwoord van de ambtenaar: Amsterdam is aan het verarmen, midden- en hogere inkomens moeten aangetrokken worden. We zien de overheid zich terugtrekken uit de woningmarkt. Sociale woningbouw is te duur. De stadsvernieuwing wordt gestopt. In 4 jaar tijd worden huren in de sociale sektor 24% opgetrokken. De woningverbetering wordt aan partikulieren overgelaten. De woningnood onder mensen met een laag inkomen is nog steeds gigantisch. Een protest van betekenis tegen deze politiek moet nog van de grond komen. Van kritiek, laat staan konkreet alternatief op partijpolitiek nivo is geen sprake. De PvdA is mede-verantwoordelijk voor deze politiek. Groen Links voert het uit 'omdat het niet anders kan'. De Omval is een gebied waar veel in geïnvesteerd gaat worden. Onze aanwezigheid in dit gouden randje zal niet in goede aarde vallen. Kortom, een goede kraak. De gekraakte villa heeft bij 20 mensen de woningnood opgelost. Wij eisen goede en betaalbare woningen voor iedereen, geen gouden randjes-politiek, afschaffing van de leegstandswet en geen toepassing van artikel 96 van het nieuwe Huisvestingswetvoorstel (strafbaarstelling kraken van ruimten die nog geen zes maanden leegstaan).
15-1-92/1 CEINTUURBAAN 85 IS HERKRAAKT !!
(1) Amsterdamse Kraker*s
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/003.3.01
15-1 Hebben we Ceintuurbaan 85 herkraakt. In 30 jaar is het pand maar een korte periode bewoond geweest (toen het gekraakt was). Het lukte de eigenaresse iedere keer weer het pand te ontruimen voor leegstand. In 1988 werd het pand voor minstens de vierde keer voor bewoning in gebruik genomen. De eigenaresse, mevrouw Petersse, verloor drie kort gedingen omdat ze niet kon aantonen iets met het pand te willen. Haar valse huur- en koopcontracten werden doorzien. Aan het woongenot kwam een einde toen het Gerechtshof vond dat de eigenaresse ten alle tijde over haar (lege!) eigendom moest kunnen beschikken. Het pand werd op 21 augustus 1991 ontruimd. Nu staat het pand dus nog steeds leeg! We willen aantonen hoe onrechtvaardig het overheidsbeleid is. Vorderen van leegstaande ruimte door de gemeente gebeurt veel te weinig. De leegstandwet beschermt alleen de leegstand. eind januari behandelt de Tweede Kamer een nieuwe Huisvestingswet. Daarin wordt het kraken van ruimtes die nog geen zes maanden leegstaan strafbaar gesteld.
16-1-92/1 Verklaring bewonersters Hobbemakade 66
(1) De bewonersters (van Hobbemakade 66, fp)
(2) wrs.dubbelz., A4
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.07
(5) Verspreid bij kort geding
De Hobbemakade 66 is in 1990 gekraakt na een brand. Voormalig eigenaar Visser heeft twee ton uitgekeerd gekregen van de verzekering met als voorwaarde dat het pand op 1 augustus 1993 in de oorspronkelijke staat hersteld zou zijn. Krakers hebben de nodige herstelwerkzaamheden verricht. In 1991 werd het pand gekocht door Heijne Doe Het Zelf BV voor 15.000 gulden. De BV wist dat het pand al een jaar bewoond was. Heijne zou op zoek gaan naar vervangende huisvesting voor de bewoners en kwam met een wegens brandgevaar ontruimd pand aan de Sloterdijkstraat 4 dat de bewoners moesten kraken. Heijne liet weten de Hobbemakade te verbouwen tot luxe koopappartementen. Aangezien het hier distributiewoningen betreft is daarvoor een vergunning nodig. Het is niet mogelijk deze vergunningen te verkrijgen. De verbouwplannen zijn nog niet goedgekeurd. Het belang van de woningdistributie vereist dat herstel als distributiewoning plaatsvindt. Mocht Heijne daartoe niet bereid zijn dan zal de gemeente hiertoe over moeten gaan aangezien het pand in een stadsvernieuwingsgebied ligt. Op de door Heijne BV aangevoerde argumenten kan niet tot ontruiming worden besloten. Desondanks vrezen wij het ergste. Dit soort zaken wordt per definitie verloren door de krakers. Het eigendomsrecht wordt boven het woonrecht gesteld. Wij hebben geen enkel vertrouwen in deze partijdige rechtbank.
22-1-92/1a PALEIS OP DE DAM GEKRAAKT
(1) anoniem
(2) 21x±14,5cm, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/004.1.01
(5) Gestencild op A4-vel, bovenste helft vel. Zie voor proces arrestanten 8-4-92/1. Aktie uitgelekt, lit.: Grachtenkrant 297 (27-1-92) p.13
Het Paleis op de Dam wordt bezet gehouden uit protest tegen het ontwerp Huisvestingswet, dat vanaf 28 januari in de Tweede Kamer behandeld zal worden. Naast wijziging van de huursubsidie en doorvoering van absurde huurverhogingen, bevat het ontwerp een bepaling waarin kraken van ruimtes die korter dan zes maanden leegstaan, strafbaar gesteld wordt. Het ontwerp bevat geen bepalingen tegen spekulatie en leegstand. Meer panden zullen ontruimd worden. De Verenigde Naties hebben vorig jaar een resolutie aangenomen, die gedwongen ontruimingen en verhuizingen veroordeelt. Ook het Paleis heeft last van schijnbewoning. We blijven vechten voor een eerlijke huizenverdeling. Leegstand valt nooit te rechtvaardigen, ook niet van een paleis!
22-1-92/1b
(1) anoniem
(2) 21x±14,9cm, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(5) Onderste helft vel
Dito als /1a.
23-1-92/1 OPROEP ... DEMONSTRATIE 25 januari l4.00 uur AMSTERDAM C.S. VOOR BETAALBARE WOONRUIMTE VOOR IEDEREEN !!!!!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Werk Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/004.1.01
(5) Tekst in: NN 102 (23-1-92) p.4
Demonstratie 25 januari Amsterdam C.S., voor betaalbare woonruimte voor iedereen! Eind januari behandelt de 2e kamer het ontwerp voor een nieuwe huisvestingswet. Door deze wet zal de huursubsidie omlaag gaan. Het kraken van panden die nog geen half jaar leeg hebben gestaan, wordt strafbaar gesteld. Door deze nieuwe wet kunnen huisbazen nog makkelijker doen en laten met hun panden wat ze willen. Huisvestingswet = huisvesting weg!
25-1-92/1 DEMONSTRATIE VOOR BETAALBARE WOONRUIMTE VOOR IEDEREEN!!!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite, tekening
(3) Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Vandaag demonstreren wij tegen de op handen zijnde huisvestingswet. Eind deze maand wordt het ontwerp in de tweede kamer behandeld. Veel grote steden kennen een nijpend woningtekort (Amsterdam per 1 januari 1991 52.315 geregistreerde urgent woningzoekenden en een wachttijd van 4 tot 6 jaar of langer). Ondertussen staan er genoeg panden leeg. Boven winkels alleen al 5000 en honderdduizenden vierkante meter kantoorruimte. De leegstand wordt gecamoufleerd door kraakwachten of zogenaamde opslag of andere foefjes. De nieuwe huisvestingswet zal woningzoekenden en huurders nog meer aan regels binden. Huisbazen zullen nog meer vrijheid krijgen om met hun panden te doen wat ze willen. Mensen die door kraken proberen iets te doen tegen de leegstand, worden consequent gekriminaliseerd. Gekraakte panden zijn om de onzinnigste redenen ontruimd, waarna zij weer tijdenlang leegstonden. Andere panden zijn ontruimd om plaats te maken voor luxe woningen (met onbetaalbare prijzen), kantoren en dergelijke. Het recht op betaalbare en goede huisvesting wordt in de nieuwe huisvestingswet met voeten getreden. Eigen initiatief om hier iets tegen te doen wordt strafbaar gesteld. Die wet mag niet doorgaan!
29-1-92/1 IN EEN WET KUN JE NIET WONEN!
(1) anoniem
(2) A4, groen, geel, rose of blauw papier, el.stencil, foto's
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 011/004.1.01
We grijpen dit feest voor het bedreigde ADM-terrein aan om de aandacht te vestigen op de nieuwe huisvestingswet, die half februari in de 2e kamer zal worden behandeld. Deze stelt het kraken van ruimtes die nog geen 6 maanden leegstaan, strafbaar. Een welkome aanvulling op de leegstandswet die toch al bijna 100% effectief is als ontruimingswet. Met deze wet zijn in Amsterdam de laatste jaren tientallen panden ontruimd: Ceintuurbaan 85 (gekraakt na 30 jaar leegstand, de gemeente zag geen mogelijkheid tot vordering - Leegstandswet in optima forma). 5 Maanden na de ontruiming stond het pand nog leeg. Op 15 januari is het herkraakt om aan te tonen hoe de leegstandswet in de praktijk uit pakt. Oproep om op alarm te letten en in actie te komen. Ook het ADM-terrein wordt met ontruiming bedreigd (met als beruchte advokaat natuurlijk weer Scheltema). Weer een gekraakte woon/werkruimte die m.b.v.de leegstandswet verloren gaat. De wet bestrijdt diegenen die een praktische oplossing hebben voor leegstand en woningnood, namelijk krakersters. Solidariteit met alle met ontruiming bedreigde panden! Hobbemakade 66, Ceintuurbaan 85, ADM.
31-1-92/1 INFO-PAMFLET NR.6 KOMMER EN QUEL
(1) Kraakspreekuur 'De Pijp'
(2) 3v 3p, A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/002.1.03
(6) Info-pamflet 6
Op 2 januari is brand uitgebroken in het gekraakte Quellijnblok 145-161. Vrijdag ging het opnieuw volledig mis! Een van de bewoners was vergeten te vertellen dat ie 'm onlangs gepeerd is uit een psychiatriese inrichting. Het meubilair begon uit de ramen te vliegen. Nadat meneer zijn woning vernield had, heeft ie geprobeerd de zaak in de fik te zetten. Uiteindelijk kon hij weggejaagd worden. In een vergadering is afgesproken dat er weer iemand gaat wonen om te voorkomen dat er junks in zouden trekken. Diezelfde avond is het na de fik verlaten pand op 161 herkraakt, ook al vanwege dat de junks niet buiten te houden waren. De reaktie van de buurtbewoners valt wel mee.
Problemen met buren op de Van Woustraat 237 zijn opgelost. Een aangetekende brief van de advokaat van WBV Eigen Haard wordt niet opgehaald.
Hobbemakade 66 heeft een dagvaarding voor 16-1 gekregen. De rechtszaak werd verplaatst naar de 'terroristen'zaal. Rechter Wrakking en eigenaar Heyne werden dmv.taart met hun (voorlopige) overwinning gefeliciteerd. Helaas kwam de taart niet in het gezicht van rechter Wrakking terecht. De van feestneuzen voorziene taartgooiers werden gearresteerd. 60 Mensen hielden bij het hoofdburo een lawaaidemo. Uitspraak 30 januari: ontruiming 8 dagen na het beschikbaar komen van de bouwvergunningen.
Ceintuur 7e editie. Op 15 januari wordt uit protest tegen de nieuwe huisvestingswet Ceintuurbaan 85 herkraakt. Ondanks een vonnis (waarop het pand 21 augustus vorig jaar werd ontruimd) dat stelt dat het pand tot april '92 niet herkraakt mag worden. De volgende dag kwam de kraakwacht klagen dat er nog spulletjes binnen lagen. Er is een brief bezorgd dat er vanaf 30-1 zal worden ontruimd. Het is inmiddels gebarrikadeerd.
Op 23 december leegstawet-ontruiming van Cornelis Trooststraat 18'. 9 Januari herkraakt, eigenaar had alleen maar uitgesloopt. En hoe, casco is nog een zwak woord in dit geval! Als het de week daarop fors koud wordt ziet de bewoner het zinloze van zijn aktie in en verlaat de woning.
Min of meer geherkraakt Van Ostadestraat 55', waar een heus GDH-ontruimingsbevel binnenrolt. We hebben preventief een AROB-je (bezwaarschriftprocedure, fp) in werking gezet.
Het GDH heeft moeilijkheden met het vinden van voldoende distrueerbare woningen in de buurt. Dit komt voornamelijk doordat ze zoveel stadsvernieuwingsurgenten moeten plaatsen door het handige sloop/nieuwbouwbeleid van het stadsdeel. In 4 gevallen werden we gekonfronteerd met de dreiging van GDH-ontruimingen. Verbindingsstraat 159'' is afgekeurd voor distributie, op Van Ostade 55' ligt een GDH-ontruimingsbevel en voor de twee etages op Saenredamstraat 69 is de situatie onduidelijk.
-2-92/13 Aan de IJ-oevers ligt een werelddorp
(1) Open Stad
(2) 1v 4p, A5, fotokopie
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) SA / SA 039/001.1.02
(5) Ook verspreid als bijlage bij Nieuwsbrief Open Stad (2-92)
Een andere blik op een ronkend fenomeen, de auto. Informatie show 2 maart, Paradiso. Natuurlijk gaat het over het milieu en het openbaar vervoer en de 'maatschappelijke kosten' van de auto. Open Stad wil de discussie over actuele onderwerpen in de stad bevorderen.
18-2-92/1 Dinsdag 18 februari 1992 Roelof Hartstraat 17 Kijkdoos van de nieuwe Huisvestingswet
(1) anoniem
(2) A4, blauw, oranje of rose papier, fotokopie?
(3) Ams-Zuid Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
Op dit moment begint in de Tweede Kamer de behandeling van de huisvestingswet. Wij voeren aktie omdat Roelof Hartstraat 17 een voorbeeld is van jarenlange leegstand, die met de nieuwe wet niet bestreden zal worden. De wet bevat bepalingen die in strijd zijn met het recht op passende huisvesting. Zoals de strafbaarstelling van het kraken van woonruimte die minder dan 6 maanden leeg staat. De belangrijkste doelstelling van de wet is dat woningzoekenden met een laag inkomen niet meer in aanmerking komen voor de duurdere en dus betere woningen. Door huurverhoging van minimaal 5,5% wordt de huizenmarkt kunstmatig krap gehouden. De nieuwe bepalingen zijn bezuinigingen op de huursubsidie. In de wet wordt ook de Leegstandswet opgenomen: er komt geen leegstandsregister omdat dat te duur is, terwijl wel het strafbaarstellen van kraken werd voorgesteld.
De begane grond van dit pand werd in augustus 1990 gekraakt na meer dan 1 jaar leegstand, na twee maanden ontruimd, na een jaar ontruiming op het oude vonnis, dezelfde avond herkraakt en op grond van huisvredebreuk ontruimd. Wat volgde was sloop zoals U kunt zien. Niet de woningnood maar zij die hier een oplossing voor zoeken worden aangepakt. De nieuwe huisvestingswet gaat niet in op de problematiek van de te hoge huren, de slechte woningen en de woningnood. Wij eisen: stopzetting anti-kraak beleid, geen gedwongen ontruimingen en strukturele aanpak leegstand.
23?-2-92/1 politieterreur Zondag 22-2-92 probeerden ± 11 mensen een bovenwoning op Albert Cuypstraat 83 te kraken.
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, 10" Courier, foto
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.3.04
(5) Manuscript op SA (map 031/005.2.09)
Zondag 22-2 probeerden 11 mensen een bovenwoning op de Albert Cuypstraat 83 te kraken. Deze bleek volgens de wet niet leeg te staan, waarna wij het pand wilden verlaten. Op hetzelfde moment arriveerde de politie. De sfeer werd agressief van politiezijde en men begint op mensen in te slaan. Ook honden worden ingezet! 3 Mensen gearresteerd op verdenking van inbraak/huisvredebreuk. Dit politieoptreden zal niet onbeantwoord blijven. Wij blijven doorgaan met kraken van leegstaande panden!
23?-2-92/2 politieterreur ALBERT CUYP 22-02-92
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.09
Albert Cuyp 22-02-92 politie slaat zonder enige aanleiding 7 mensen in elkaar, bedreigt omstanders met wapenstok en honden.
(integraal)
24-2-92/1 kraakbeen nr.16
(1) anoniem
(2) dubbelz., 29,7x21cm, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
(6) Kraakbeen 16
1: Gekraakt: 9.2 Alb.Cuypstraat 158'''voor, 10.2 1e Oosterparkstraat 218 (eigenaar Grondzaken, wordt in juli gesloopt), 15.2 Dirk van Hasseltsteeg 22 en nr.28 en 30 herkraakt (eerder wegens gebrek aan bewonersters verlaten, daken illegaal gesloopt), 18.2 axiekraak Roelof Hartstraat 17 (4e keer dat deze etage wordt gekraakt, om buurtbewonersters te laten zien dat er nog steeds niets gebeurde, de hele boel was van binnen uitgesloopt en protestaxie tegen de nieuwe huisvestingswet), 22.2 Okhegemstraat 10 hs en ' (vorig jaar hebben de bewonersters zich laten uitkopen, sindsdien luxe gerenoveerd, hardstikke leeg) en 23.2 kraak mislukt Albert Cuypstraat 83''' (stond vol met meubilair, smeris raakte in paniek en begon op het tiental aanwezigen in te rammen, 10 mensen opgepakt, zwaaiaxie bij buro Pieter Aertsstraat en vannacht merkwaardige regenbui die enkele voertuigen van een ander kleurtje heeft voorzien).
2: Heden heeft rechter Wrakking uitspraak gedaan in het executiegeschil Ceintuurbaan 85. De begane grond mag worden ontruimd, 1 hoog niet en 2 en 3 hoog niet tenzij Scheltema een echt koopcontrakt kan tonen. De Universiteit van Amsterdam heeft een kort geding tegen krakers van het Binnengasthuisterrein ingetrokken.
Wrs.overdruk van stencil over kraakwachten van Kraakgroep De Pijp: hoeveel kraakwachten zijn er, wat is een kraakwacht en wij willen kraakwachten aanpakken. Aktiebrainstorm op 5 maart in de Molli.
25-2-92/1 25 Februari 1992 Beste Buren, De ontruiming van Ceintuurbaan 85 is even uitgesteld.
(1) bewoners/sters Ceintuurbaan 85
(2) A5, fotokopie, foto (van man in dakgoot)
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/003.3.01
(5) Zie /2
We hebben een kort geding gewonnen. Advokaat Scheltema moet bewijzen dat eigenaresse Peterssen het pand echt verkocht heeft. Wij willen de etages graag huren voor een normale prijs, want het zijn gewone distributiewoningen. Dat gaat er bij Peterssen al jaren niet in. Dus het zal toch wel op ontruimen uitdraaien binnenkort.
25-2-92/2 25 Februari 1992 Beste Buren, De ontruiming van Ceintuurbaan 85 is even uitgesteld.
(1) bewoners/sters Ceintuurbaan 85
(2) A5, fotokopie, foto (van man op paal)
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/003.3.01
Zelfde tekst als /1.
-3-92/10a Zaterdag 21 MAART BENEFIET voor ceintuurbaan 85
(1) Villa Omval
(2) A4, wit of cremekleurig papier, fotokopie, tekening met schoen die ME-ers vertrapt
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
21 Maart benefiet voor axiepot Ceintuurbaan 85. Met bands, info en video Ceintuurbaan 85. In Villa Omval.
-3-92/10b
(1) Villa Omval
(2) A5, cremekleurig papier, fotokopie, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
(5) Papier aan linkerkant afgesneden
Dito als /10a.
-3-92/29 Beste buurtbewonersters, Op 17 maart jongstleden heeft de ABN-AMRO-projektontwikkeling ...
(1) krakersters uit de Amsterdamse binnenstad
(2) 29,7x21cm, fotokopie, kaartje
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.01
Op 17 maart heeft de ABN-AMRO-projektontwikkeling een aanvraag gedaan voor een garagevergunning met in- en uitrit op de Nieuwezijds Voorburgwal. De garage is een onderdeel van een plan voor het gebied. Bovengronds hebben ze kantoren, een winkelcentrum en een hotel gepland. Wat ons betreft gaan deze plannen niet door! In de binnenstad is al bijna geen plaats meer voor mensen om te wonen, laat staan voor mensen met weinig geld. Een parkeergarage zou nog meer auto's naar de binnenstad trekken. Deze plannen mogen geen doorgang vinden! U kunt bezwaar aantekenen bij B&W. Hou de binnenstad leefbaar, stop de plannen van ABN-AMRO.
-3-92/30 Het wordt steeds gekker, doolhof Ceintuurbaan 85
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Ceintuurbaan 85)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
(5) Origineel op SA (map 031/003.3.01)
Advokaat Scheltema heeft op 3 maart een verkoopkontrakt voor 2 en 3 hoog en een bewijs van inschrijving bij een makelaar voor 1 hoog gepresenteerd. Dat betekent volgens het vonnis van Vrakking dat met ingang van 17 maart ontruimd kan worden. Er is een nieuwe kadastrale indeling gemaakt ter wijziging van de splitsingsakte zonder toestemming van de gemeente. Het lijkt erop dat de notaris hier buiten zijn boekje is gegaan. Een gemeente met een beetje zelfrespekt zou moeten zeggen: dat gaat zo maar niet. Duidelijk is dat als de gemeente niets onderneemt er ontruimd kan worden. Dertig jaar leeg en door de wet ontruimd, wordt door geen normaal mens gepruimd. En ontruiming met hulp van de gemeentepolitie om daarna de gemeentelijke regels te kunnen ontduiken al helemaal niet. Want hier gaat een Yup met poen en een dure advokaat alle distributieregels aan zijn laars lappen. Mooi niet dus. Ceintuurbaan 85 bestaat uit drie distributiewoningen met betaalbare huur. Daar zullen we ons met alle mogelijke middelen voor inzetten. Let op alarm! Scheltema is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank in het exekutiegeding. Het beroep zal dienen op 19 maart.
-3-92/31 HET KOMT ERAAN !! Ceintuurbaan 85 wordt binnenkort ontruimd.
(1) anoniem
(2) A6, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
Ceintuurbaan 85 wordt binnenkort ontruimd. Dat daarmee goedkope woningen gejat worden door een yup met poen doet blijkbaar niet ter zake. Van deelraad tot herhuisvesting verrekken ze het daar een stokje voor te steken. Ze kunnen het niet, zeggen ze, de sukkels. Laat ze het rambam krijgen. Godverdomme. Eerst tig jaar leeg en dan een hoop gesjoemel. De overheid geeft bakken vol poen uit aan een ontruiming voor een supermalafide huisbaas met een mafia-advokaat. De herkraak was een aktie tegen de leegstandbescherming in de huisvestingswet. We zullen ons met hand en tand verdedigen. Let op alarm. 21 Maart benefiet voor CB 85 in Villa De Omval.
1-3-92/1 BESTE BUURTBEWONER*S EN OMSTANDER*S Vandaag, 1 maart 1992, hebben wij Nieuwe Nieuwstraat 18huis en 2 achterliggende etages gekraakt.
(1) (de nieuwe nieuwstraat bewoner*s)
(2) A4, el.stencil
(3) Alt.lev-dr Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 300 (9-3-92) p.4 en Kraakbeen 17 (9-3-92/2). Origineel op SA (map 032/003.4.01)
Vandaag hebben wij Nieuwe Nieuwstraat 18huis en 2 achterliggende etages gekraakt. Deze ruimtes stonden een jaar ten prooi aan verkrotting. Junkies zochten er hun onderkomen. Eigenaar is Harry van Zijl uit Wilnis. Deze heeft het pand drie jaar geleden op een veiling aangekocht en er niets mee gedaan. Dit heerschap, bekend onder de benaming 'krottenkoning' bezit een groot aantal panden die hij voor winstbejag heeft gekocht. Goed voorbeeld is het gekraakte rijksmonument Keizersgracht 673 waar een maand na aankoop het volledige dak was verdwenen. Zo ook weer hier waar de Amro grootse plannen heeft. Voor woekeraars als van Zijl precies de projekten om als vliegen op de stront af te duiken. De gemeente doet niets omdat zij belang hebben bij grote projekten zoals die hier moeten plaatsvinden. Wij, als gewone mensen met studiebeurs of minimum-inkomen, hebben belang bij goede en goedkope woningen.
2-3-92/1 VERZET IN DE BINNENSTAD ! Vandaag, 2 maart 1992 hebben wij het pand Spuistraat 82/Singel 109 geherkraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Spuistraat 82)
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 032/003.4.03
Vandaag hebben wij het pand Spuistraat 82/Singel 109 geherkraakt. Wij protesteren tegen het megalomane bouwproject dat op deze plaats gerealiseerd moet worden. 'De eigenaar' Jansen en De Jong BV uit Eindhoven wil het pand slopen en er zes luxe appartementen en een parkeergarage bouwen. Deze optrekjes moeten per stuk 1,1 tot 1,3 miljoen gulden gaan opbrengen. Als de bouwkosten 2 miljoen bedragen, kun je wel bedenken hoeveel de bouwmaffia hier aan over houdt. Dit slaat nergens op als je bedenkt dat er 55.000 geregistreerde woningzoekenden zijn. Kaalslag vermindert de leefbaarheid van de stad. Dit soort panden vermindert de leefbaarheid van de binnenstad. De lage inkomens wordt het steeds meer onmogelijk gemaakt in de binnenstad te wonen. Huren worden ieder jaar verhoogd, huursubsidies verlaagd terwijl er een half miljard verdiend wordt aan huurders. Het meest directe middel om woningnood op te lossen, kraken, wil de overheid onmogelijk maken door de nieuwe huisvestingswet. Wij verzetten ons heftig tegen deze inperking van deze vrijheid en vinden het jammer dat de vorige bewoners zich hebben neergelegd bij een uitkoopregeling en vervangende woonruimte. Dit had heel anders gekund! De binnenstad is voor iedereen! (Met de hand bijgeschreven: 2-3 door M.E.ontruimd!).
9-3-92/2 kraakbeen nr.17 9.3.92
(1) anoniem
(2) 2v 2p, 33,8x21,5cm, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
(5) Met facsimilé van 1-3-92/1
(6) Kraakbeen 17
1: 27.2 Ontruimd wegens lokaalvredebreuk na 5 dagen gekraakt te zijn geweest Okhegemstraat 10. 27.2 Uitspraak van rechter Vrakking in kort geding tegen ADM: te ontruimen 3 maanden nadat de vergunningen van de zogenaamde huurder rond zijn. Scheltema gaat in hoger beroep. 25.2 Bouwbedrijf Heyne, eigenaar van de Hob, wordt failliet verklaard. Is de taart voor Vrakking weggegooid geld? 1.3 Gekraakt Nieuwe Nieuwstraat 18hs, eigenaar Harry van Zijl. 1.3 Axiekraak van Spuistraat 82 tegen de uitkooppraktijken. In het pand wil de eigenaar luxe-appartementen van 1 miljoen per stuk bouwen. Snachts vliegen de ruiten van Scheltema's woning aan scherven. De volgende dag wordt het pand ontruimd. De aanwezigen worden niet aangehouden. 1.3 Mislukte kraak Lindendwarsstraat. De bewoner van 3 hoog raakte in paniek. De aanwezigen werden aangehouden wegens inbraak. Volgende keer wellicht met wat meer mensen kraken?
2: Herenstraat 96 heeft van Scheltema een oprotbrief gekregen na 12 jaar gekraakt te zijn. 8.3 Gekraakt Van Ostadestraat 91" (sloopwoning). 2.3 Smeristerreur in de Dirk van Hasseltsteeg. Terwijl mensen bezig zijn de schutting op te fleuren met leuzen, politie neemt kwast in beslag en willen overgaan tot aanhouding van de schilderes die zich terugtrekt in een kraakpand. Volgt overdruk van 1-3-92/1.
15-3-92/1 AAN DE BEWONERS VAN DE BLAUWBURGWAL. SINGEL. HERENGRACHT EN LANGESTRAAT.
(1) De bewoners van 'De Zon'
(2) 21x±13,2cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.1.02
Vandaag is veilinggebouw De Zon aan de Blauwburgwal gekraakt. Dit stond meer dan een half jaar leeg. Enkel ter speculatie wordt het aangehouden door de eigenaar. Wij, drie studenten, zijn al jaren op zoek naar fatsoenlijke woonruimte. We willen De Zon gebruiken als woonruimte en er een atelier inrichten.
21-3-92/21 in de strijd voor gelijke sociale en politieke rechten ... D@IDF ... SAMEN TEGEN RACISME EN FASCISME!
(1) D@IDF Federatie van Democratische Verenigingen van Arbeiders uit Turkije in Nederland
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Mhg Rechts bew Wonen
(4) FP /
Vandaag vindt er een grote demonstratie plaats tegen fascisme, racisme en vreemdelingenhaat. Het dagelijks leven verslechtert met de dag. De huisvestingsnood stijgt. De prijzen van het openbaar vervoer worden verhoogd. Het leven wordt duurder, terwijl aan de sociale voorzieningen wordt geknaagd. Degenen, die uit winstbejag en eigen belang, het leven van de gewone mensen verzwaren, geven bepaalde groepen de schuld van die verslechteringen. De vooroordelen worden versterkt door racistische en fascistische organisaties. Zolang Nederlanders en buitenlanders niet samen opkomen voor hun belangen zal het racisme en fascisme niet gestopt kunnen worden. Samen tegen racisme en fascisme, voor gelijke rechten en kansen!
23-3-92/2 kraakbeen nr.18 PIJP 23.3.92
(1) anoniem
(2) dubbelz., 33,8x21,5cm, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
(6) Kraakbeen 18
1: 9.3 Gekraakt Van Woustraat 150" (partikulier eigendom, 3 maanden leeg). De vorige bewoner is er door het gdh uitgegooid omdat zijn urgentiebewijs van 2½ jaar niet genoeg is. De bovenbuurman reageerde agressief. Smeris konstateerde leegstand. 13.3 Gekraakt Rustenburgerstraat 290" (sloopetage van grondzaken). Een ambtenaresse die langskwam ging uit haar dak omdat er geen afspraak met de deelraad was dat deze etage gekraakt mocht worden. De smeris konstateerde leegstand. Ook gekraakt Quellijnstraat 149 begane grond, sloopetage. 21.3 Gekraakt Rustenburgerstraat 288", wederom sloopetage van grondzaken. 22.3 Gekraakt Govert Flinckstraat 272"voor (10 maanden leeg, slechte staat, eigenaren broer en zus Schroot).
15.3 Gekraakt voormalig veilinghuis 'de zon' aan de Blauwburgwal.
2: Nieuws uit Beverwijk (legalisatie Chaotisch Cultureel Centrum De Aanstichter) en Oss (minderhedenbeleid).
25-3-92/1 AAN ALLEN DIE CEINTUURBAAN 85 EEN WARM HART TOEDRAGEN
(1) de kraaksters en krakers van Ceintuurbaan 85.
(2) A4, fotokopie?
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
Ceintuurbaan 85 kan alsnog ontruimd worden. De blauwe machine kan nu iedere dag komen. We hebben alle betrokken personen en instanties bestookt met argumenten. We zullen u de details besparen. Het eigendom is heilig. Voor de wet is dat belangrijker dan het recht op goede huisvesting. Al is de gemeente (hier de deelraad) op papier voor behoud van de goedkope woningvoorraad, als het er op aankomt doen ze niets. Tegen huiseigenaren hebben ze geen middelen, maar tegen woningzoekenden hebben ze zwaar geschut. Drie weken geleden hebben we eigenaresse nog aangeboden de normale puntenhuur te betalen en renovatiewerk zelf te doen. Maar niks hoor, botweg ontruimen. Voor iemand die op papier fl. 181.000 betaalt voor 2 vrakkige etages. Hij is gek, het is nep of hij krijgt onder tafel de helft weer terug. De eerste etage en begane grond blijven gewoon leeg. We laten ons niet zo maar uit een pand vegen voor leegstand en zwendel. Laat u niet van de wijs brengen door verhaaltjes over vernielingen aan het pand. We hebben de boel zo netjes mogelijk gehouden. De verrotte bedrading, de pokdalige muren, de tochtige kozijnen zijn niet onze schuld. En wat de puinhoop en de gaten in de plafonds na de ontruiming betreft, vraag dat maar aan de mobiele eenheid. Die houden niet van traplopen, ze komen liever door het plafond. De strijd voor betaalbare woonruimte voor iedereen gaat gewoon door.
26-3-92/1 Beste Mensen, Vandaag wordt in deze stad het gekraakte pand Ceintuurbaan 85 voor de tweede keer ...
(1) Gezamelijke Amsterdamse Kraakgroepen
(2) A4, el.stencil, foto, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
(5) Zevende ontruiming
Vandaag wordt Ceintuurbaan 85 voor de tweede keer in een half jaar ontruimd. Uit onvrede worden op diverse plaatsen akties gevoerd. Dat de overheid veel geld uittrekt om urgent woningzoekenden uit een pand te zetten dat lange tijd heeft leeggestaan mag niet onopgemerkt voorbijgaan. Het pand werd in oktober '88 gekraakt na 30 jaar leegstand. Advokaat Scheltema wist door een onjuiste voorstelling van zaken een ontruimingsvonnis los te krijgen. Op 21 augustus 1991 ontruimde een enorme politiemacht het pand. Het stond vijf maanden later nog leeg. Reden voor een herkraak op 15 januari. Vandaag ontruimt een politiemacht op basis van het oude vonnis. Terwijl eigenaresse Peterssen geen legale bewoners voor het pand heeft. Om kraken te bestrijden is de Leegstandwet in het leven geroepen. Maar aan het probleem van woningnood, leegstand, spekulatie en huurprijsopdrijving wordt niets gedaan. De voor de lagere inkomens bijna onbetaalbaar geworden 'sociale' woningbouw is een druppel op de gloeiende plaat. Dertig jaar had de gemeente om Ceintuurbaan 85 te vorderen. Zo staan 5000 woningen in Amsterdam al jaren leeg. De leegstandbescherming voor malafide eigenaren wordt met nog zes maanden uitgebreid in de nieuwe Huisvestingswet. Ze zijn niet goed wijs daar in Den Haag. Kraken is geen probleem, maar een oplossing. Dus gaan we door.
26-3-92/2 feestelijke herkraak Donderdag 26 maart 1992, 18.30.
(1) uw trouwe kraaksters en krakers.
(2) A5, wit of rose papier, fotokopie, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
(5) Zevende herkraak
Zojuist hebben we Ceintuurbaan 85 herkraakt. Na het belachelijke machtsvertoon van de politie vanmorgen stond de boel weer hardstikke leeg. Dus waarom zouden we nog langer wachten? De mobiele eenheid heeft haar frustraties op het pand uitgeleefd. Grote gaten van dak tot begane grond. Groot machtsvertoon en dan weer leegstand. Ze zullen daarom wel snel tot een nieuwe ontruiming besluiten. We hopen dat u niet te veel heeft geleden onder de ontruiming. Maar wij hebben niet om ontruiming gevraagd. Misschien kunnen de winkeliers zich voor de geleden schade eens tot advokaat Scheltema richten. Ondertussen gaat de strijd gewoon door.
30-3-92/1a 30-3-'92 Beste buurtbewoners en geinteresseerden, ...
(1) kraakgroep de Pijp.
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
(5) Gekopieërd met twee vellen naast elkaar op een A4-vel. Dit is de linkerkant van het vel. Origineel op SA (map 031/003.3.01)
Vanochtend is de Ceintuurbaan 85 voor de 8e keer ontruimd. Na de herkraak van vorige week donderdag hadden we ze ook wel weer snel terug verwacht. Wat wij niet verwachtten, waren de extreem opgefokte en agressieve reacties van de kant van de politie. 40 Sympathisanten voor het pand werden zonder waarschuwing weggeslagen. In de Dusartstraat werden mensen in elkaar geslagen, waaronder een niets vermoedende buurtbewoonster met volle boodschappentas. Op de Ferdinand Bolstraat 150 werden 2 leegstaande etages met instemming van de deelraad voor tijdelijke bewoning in gebruik genomen. De M.E.dreigde met onmiddellijke ontruiming. Sinds wanneer mag de M.E.eigenhandig zulke beslissingen nemen. Weer is de CB 85 voor leegstand ontruimd. Als dat te lang duurt zullen wij herkraken. De gemeente zegt geen geld te hebben om het pand te kopen, maar blijkbaar wel om voor de 8e keer te komen ontruimen. Met het geld van al die ontruimingen had het pand 2 keer aangekocht kunnen worden. Voor woningen geen geld maar wel voor geweld? Wij eisen: alle 10 arrestanten onmiddellijk vrij, smeristerreur de Pijp uit, distributiewoningen in Ceintuurbaan 85. U hoort nog van ons.
30-3-92/1b
(1) kraakgroep de Pijp.
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
(5) Rechterhelft van het vel
Dito als /1a.
30-3-92/2 HELAAS... VANDAAG IS HET ALWEER ZOVER: CEINTUURBAAN 85 WORDT VOOR DE ACHTSTE KEER ...
(1) De Kraaksters en Krakers
(2) A5, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
Vandaag wordt Ceintuurbaan 85 voor de achtste keer in twaalf jaar en voor de tweede keer in een week ontruimd. Nadat het pand vorige week donderdag met waanzinnig veel politievertoon is ontruimd, hebben we het in de loop van de dag herkraakt omdat het weer leeg stond. Volgens Justitie zouden we ons hierbij schuldig gemaakt hebben aan huisvredebreuk vanwege de kraakwacht. De kraakwacht is vrijwillig vertrokken. De ravage die de Mobiele Eenheid tijdens de ontruiming heeft aangericht maakte het pand nagenoeg onbewoonbaar. Uit reusachtige gaten in dak en vloeren, van begane grond tot het dak, sijpelt het hemelwater het pand binnen. Voor ons is de strijd rond de Ceintuurbaan pas afgelopen als de woningen worden bewoond conform de distributieregels. Als het pand weer leeg komt te staan verklaren wij het besmet. Gezien de onterechtheid van de ontruiming, hebben we ons donderdag vrij heftig verzet. Helaas hebben sommigen van u daardoor enige schade geleden. Wij adviseren u de schade te verhalen bij de aanstichter, dhr.Scheltema: hij vroeg om ontruiming. Aangezien wij ons niet mee willen laten sleuren in een geweldsspiraal, zal ons verzet vandaag minder zijn. Toch adviseren we u rollend materieel tijdelijk weg te halen. En tot spoedig!
-4-92/4 NIEUWS HAZENSTRAAT 19 Aan de Buurt.
(1) De bewoners/bewoonsters. (van Hazenstraat 19, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 033/001.3.03
(5) Facs.in Grachtenkrant 303 (21-4-92) p.5 en in 21-4-92/1
Vanaf 21 april kunnen wij uit ons huis worden geschopt. Dit heeft de rechtbank besloten na een 5de proces. De te bouwen woningen zullen via vriendjes worden gebruikt of helemaal niet bewoond worden of als opslagplaats gebruikt worden. De woningen zullen evenmin in het G.D.H.bestand worden opgenomen. De gemeente die al in het begin gevraagd is het huis te vorderen hanteert een lakse houding die al heel wat mensen het dak boven hun hoofd heeft gekost. Kraken is een bittere noodzaak om aan een woning te komen. In het huis is altijd met de angst geleefd dat de eigenaar zou komen en alles weer zou afbreken. Siegfried v.d.Star is nog steeds de eigenaar terwijl hij in een villa te Overveen woont. Café de haasjes is een dekmantel van hem. Sieger (zijn ouders kraakten ook al!) en Erich Buch huurden het café + de étages. Er volgde een 4de dagvaarding van Groenland B.V.: dekmantel voor transacties. De bestuursleden wonen in Vinkeveen in enorme luxe huizen, bewaakt door honden en camera's. Het is bekend dat de penose van Amsterdam daar ook woont. Sieger liep naar zijn buurman die was advocaat en heette Struyken of hij dit even kon regelen. Struyken bleek een ongelofelijk dom ventje. Al deze mensen van dit verhaal zijn verantwoordelijk voor de verwaarlozing van de Hazenstraat 19. Café de haasjes stinkt. Achter huizen zitten mensen, jullie komen er niet door!
-4-92/6a 1 mei internationale dag van de arbeiders voor eenheid, strijd en solidariteit
(1) (Het Amsterdamse 1 mei-komitee)
(2) A4, el.stencil, rode en zwarte inkt
(3) Een Mei Werk Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
De eerste mei is de strijddag van de arbeiders en alle met haar verbonden mensen voor loon, werk, vrede, sociale rechtvaardigheid en internationale solidariteit. Eenheid tegen fascisme, racisme en vreemdelingenhaat. Oproep deel te nemen aan de gezamenlijke strijdbare viering van de Dag van de Arbeid. 1 Mei meeting Beursplein. Sprekers: vakbondskaders en uit migranten-, politieke- en andere organisaties. Gastspreker van de Cubaanse vakbond. Kultureel programma. Aansluitend demonstratie naar de Dokwerker. 1 Mei-bijeenkomst FNV-Amsterdam in Marcanti.
1 Mei vrij! Solidariteit met de stakers voor een goede CAO. Geen afbraak werkgelegenheid en sociale voorzieningen. Arbeidstijdverkorting met behoud van loon. Gelijk loon voor gelijke arbeid. Huren niet drastisch verhogen voor de lagere inkomensgroepen. Gelijke rechten voor migranten. Verdedig de vluchtelingen, geen selektieve legitimatieplicht. Voor ontwapening, tegen wapenhandel. Verbod van fascistische organisaties.
-4-92/6b
(1) (Het Amsterdamse 1 mei-komitee)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: rode en zwarte inkt; achterkant: blauwe inkt
(3) Een Mei Werk Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Nederlandse, Arabische en Turkse tekst
1: Zelfde tekst als /6a.
2: Arabische en Turkse vertalingen.
-4-92/8 HET DOEK IS GEVALLEN Hier is dan het allerlaatste bericht van de huidige bewoonsters en bewoners van Den Texstraat 1.
(1) Bewoonsters en bewoners van Den Tex 1.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 303 (21-4-92) p.13
We gaan ontruimd worden! 14 December 1985 hebben we het pand na een jaar leegstand gekraakt. 29 April 1992 moeten we eruit. Eruit waarvoor? We weten het niet. We hebben bericht over de pogingen van Mario Sigona om ons op straat te zetten. Na 3 jaar procederen is het hem gelukt. Niet in de laatste plaats door de lakse houding van de gemeentelijke instanties ten aanzien van legalisering van ons pand. De gemeente schuwde zelfs niet om leugens te vertellen voor de rechtbank; men zei de ene week tegen de rechter dat men ons pand wilde aankopen, om de andere week tegen ons te zeggen dat men al maanden op het standpunt stond dat aankoop onhaalbaar zou zijn.15 April ondernamen wij voor de vierde keer een poging bij de Commissie voor Herhuisvesting om ons pand alsnog te vorderen. Daar zijn we door politieke onwil niet in geslaagd. De gemeente is er niet in geinteresseerd aktief iets tegen woningnood en leegstand te doen. De aktieve rol van de gemeente bestaat slechts uit het ondersteunen van speculatie en uit het geld weggooien voor ontruimingen. Mocht Sigona voor leegstand ontruimen, dan zijn wij snel weer terug!
-4-92/10 POLITIETERREUR Tijdens de optocht van 22-1 tegen de nieuwe huisvestingswet ...
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/004.1.01
Tijdens de optocht van 22-1 tegen de nieuwe huisvestingswet zijn 5 mensen opgepakt door agressieve stillen. Aan dit waanzinnige politieoptreden moet een eind komen! Het proces tegen drie van hen is om 11 uur. Verzamelen 8 april Binnenpret. Vanuit daar een Herriedemo naar de Parnassusweg.
(vrijwel integraal)
-4-92/11 KOM! Verzamelen op 8 april om 10.00ur in de Binnenpret, ...
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, 10" Courier
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/004.1.01
Verzamelen 8 april in de Binnenpret, 1e Schinkelstraat. Kom & neem herrie mee. Vanuit daar gaat een Herriedemo naar de Parnassusweg. Hier alvast de tekst van het stencil die dag. Volgt tekst van 8-4-92/1.
-4-92/13 PONTWACHTERHUISJE GEKRAAKT
(1) Open Stad
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 039/001.1.02
Open Stad, die zich verzet tegen het IJ-oeverprojekt, heeft het pontwachtershuisje achter het Centraal Station op tweede paasdag gekraakt en in gebruik genomen als kantoor. De ruimte staat anderhalf jaar leeg en is te huur voor 700 gulden per maand. Ze is eigendom van het GVB, dat nu beweert dat ze 'm gebruikte voor 'opslag'. We begrepen dat het kraakspreekuur Grachtengordel verbolgen was dat we hen niet ingelicht hebben over de kraak. Onze excuses. De IJ-oevers zijn zo bijzonder omdat het nergens 'bijhoort'. Het was prettig dat er, toen het na de kraak spannend was, zoveel mensen op het alarm afkwamen. Eind september festival langs de IJ-oevers bij het Stenen Hoofd en de Graansilo.
8-4-92/1 Vandaag, 8 april, moeten om 11.00 uur drie mensen voorkomen ...
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, 10" Courier
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/004.1.01
(5) Zie ook -4-92/11
Vandaag moeten drie mensen voorkomen aan de Parnassusweg. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging tijdens een demonstratieve optocht tegen de nieuwe huisvestingswet op 22 januari. Een arrestatieteam voegde zich tussen de demonstranten waarbij ze lukraak op gewelddadige wijze 5 arrestanten maakten. Wij eisen dat er een eind gemaakt wordt aan dit eigengerichte optreden en vrijspraak voor de drie die moeten voorkomen!
Verklaring van de drie: Vastberaden om de geplande bezetting van het paleis op de Dam (zie 22-1-92/1, fp), i.v.m.de landelijke kraakdag, tegen te houden haalde het repressie-apparaat alles uit de kast. Na bezetting van de publieke tribune in de Stopera besloot de politie tot een provocatie om arrestaties te kunnen verrichten. De rechtbank zal de echte kwestie, namelijk dat de politie schuldig is aan het gebeurde, niet bekijken. Als de overheid zich er echt zoveel aan gelegen is om de openbare orde te beschermen, zou zij als eerste het optreden van arrestatieteams aan de kaak moeten stellen. Of is de overheid er op uit de kraakbeweging te kriminaliseren? Voor je het weet ben je een bedreiging voor de openbare orde en hangt er een arrestatieteam om je nek. Daarvoor hoef je niet eens wat te hebben gedaan! Weg met arrestatieteams. Stop de nieuwe Huisvestingswet. Kraken gaat door!
12-4-92/1 Beste buurtbewoners, vandaag, zondag 12 april, hebben we Egelantiersgracht 474-472-470-468 gekraakt.
(1) gezamelijke kraakgroep noord- en zuid Jordaan.
(2) A4, fotokopie, pica
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
Vandaag hebben we Egelantiersgracht 468-474 gekraakt. We zijn een groep jonge mensen die een huis nodig hebben. De eigenaar is Henk Jan Kuijpers. Hij heeft de bewoners er uitgezet met de smoes het huis te verbouwen. Maar hij wil het huis laten verkrotten om meer subsidies te krijgen. Dat ruikt naar speculatie!
13-4-92/1 Maandag 13 april 1992. Beste leden van de commissie voor wonen en werken, ...
(1) Kraakgroep de Pijp.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 303 (21-4-92) p.4 en in 21-4-92/1
Vanavond bespreken jullie een plan om een aantal nieuwbouwlokaties voor koopwoningen en vrije sektor verhuur te bestemmen. Wij vinden het een zorgelijke ontwikkeling dat jullie toegeven aan de dwang uit Den Haag om de sociale woningbouw steeds verder af te breken. Bouwen van dure woningen betekent geen doorstroom binnen de buurt. Het betekent inkrimping van de goedkope woningvoorraad. Terwijl de deelraad zich op papier sterk maakt voor behoud van die voorraad. Nu al wordt meer belastinggeld besteed aan koopwoningen dan aan sociale woningbouw. Dat neemt de komende jaren nog drasties toe. Dit betekent onbetaalbare nieuwbouw, dus dan maar meer koopwoningen. Van absolute minachting voor de huurders getuigt het voorstel koopwoningen door Gerard Bakker te laten bouwen. Half Amsterdam kent dit sujet als nietsontziend spekulant die winsten behaalt ten koste van bewoners en omwonenden (Indische Buurt, Grote Wetering, Tetterode, Stadhouderskade 82/83). Bakker kocht aan de Nicolaas Witsenkade een blok woonhuizen met parkeergarage voor 6,5 miljoen. Dezelfde dag verkocht hij de garage voor 7,8 miljoen. Het huizenblok wil hij slopen om het te vervangen door een komplex met garage en luxe appartementen. Koopwoningen maken het woningprobleem alleen maar groter. Koopwoningen laten bouwen door Gerard Bakker betekent een klap in het gezicht van alle huurders van betaalbare woningen.
21-4-92/1 kraakbeen nr.20 21.4.92
(1) anoniem
(2) 4v 5p, 34x21,2cm, el.stencil, logo/tek.n, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
(5) Pag.3 dito als p.6
(6) Kraakbeen 20
Gekraakt: 6.4 Ceintuurbaan 191' (eigenaar is de Bruna en wil een huurkontrakt afsluiten), 12.4 Egelantiersgracht 468-474 (verliep aanvankelijk chaoties, maar door de rugdekking van 50 sympatisantenes leverde het breekwerk geen probleem op), 13.4 krakersters brengen een bezoek aan deelraad de pijp (facsimilé van 13-4-92/1) om ongenoegen te uiten over koopwoningenplannen, 16.4 Rustenburgerstraat 288' en ''' (sloopetages). 16.4 Gooit eigenaar Kuypers de ruiten in bij Egelantiersgracht. 18.4 Dringt eigenaar Schinkelhavenstraat 31" de woning binnen en beweert aan het werk te zijn, de bewoner werkt ze er weer uit. Gekraakt: 19.4 St.Janstraat 39 en een gedeelte van de silo aan de Westerdoksdijk, 20.4 Marnixstraat 134f (4 maanden leeg, wbv.Eigen Haard, urenlang heeft men de stad af moeten zoeken naar een passende deur) en een gebouwtje van het gvb aan de Ruyterkade tussen de ponten naar noord in (bedoeling er een kantoortje van te maken voor de initiatiefgroep Open Stad als protest tegen de Y-oeverplannen, er werd alarm gegeven). Verklaring van de groep Open Stad over de kraak van het pontwachtershuisje. Verklaring van krakers Egelantiersgracht 468-474 aan de Grachtenkrantlezers. Facsimilé van -4-92/4 (Nieuws Hazenstraat 19). Overdruk krantenartikel over het 'gat van Royal'.
24?-4-92/1 Luisterd! Hoe is het mogelijk dat een woningbouwvereniging, ...
(1) (Najib)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.3.02
Hoe is het mogelijk dat een woningbouwvereniging niet eens een gesprek met ons wil! Volgt overdruk brieven waarin Najib vraagt aan Woningbedrijf West hem de door hem op 22 april 1992 gekraakte woning Marnixstraat 4'' te verhuren en waarin het Woningbedrijf antwoordt dat er ontruimd dient te worden.
Is het niet een goed idee om een klein bedrag van de huur in te houden? Steun ons, bellen is ook goed. Want morgen willen ze misschien ook met jou niet meer praten!
-5-92/3 WONEN STRAKS ONBETAALBAAR? DAT NOOIT!
(1) werkgroep Behoud Sociaal Wonen
Wijkopbouworgaan Oosterpark
(2) 1v 6p, 9,9x20,8cm, off-set, foto, tekeningen
(3) Ams-O-Wib Wonen-hv
(4) SA / SA 037/001.2.06
Vul het bezwaarschrift tegen de huurverhoging in. Huisvesting dreigt door de fikse bezuinigingsdrift van Heerma onbetaalbaar te worden. De huurverhoging per 1 juli zal minstens 5,5% bedragen. Zo ook per 1993 en 1994. Totaal dus 22,5%. Met het indienen van veel bezwaarschriften willen we de overheid dwingen om Heerma's plannen van tafel te vegen. Ons doel is betaalbare en goede woningen behouden en bouwen voor de buurt, met name in de sociale woningbouw. Er staat nog veel meer op het spel. Bij huursubsidie wordt het uitgangspunt dat men aan mensen geen woningen verhuurt waarvoor zij meer dan fl. 275 huursubsidie krijgen. Met een bijstandsinkomen betekent dat dat ze geen woningen met een huur hoger dan fl. 564,17 kunnen huren. Jaarlijks verdwijnen er door sloop 1500 goedkope huurwoningen. Door drastische inkrimping van het stadsvernieuwingsfonds worden nieuwbouw- en renovatiewoningen onbetaalbaar voor grote groepen mensen. Het vervallen van bijdragen voor woningverbetering betekent voor de Oosterparkbuurt dat veel panden zullen verkrotten. Wij laten ons niet afpakken wat door jarenlange strijd is opgebouwd.
-5-92/4 Dit bezwaarschrift in enkelvoud bij de verhuurder indienen ... Ondergetekende gaat om de hierna vermelde redenen NIET AKKOORD met de voorgestelde huurwijziging m.i.v. 1 Juli 1992.
(1) (Wijkopbouworgaan Oosterpark)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-O-Wib Wonen-hv
(4) FP /
Formulier weigering huurverhoging, waarbij het Wijkopbouworgaan gemachtigd wordt voor de huurder op te treden in de procedure.
-5-92/7 WAT DOET UW BANK MET UW GELD? WAT DOET UW BANK MET UW STAD? WAT DOET U MET UW BANK?
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) FP /
(5) Laatste woorden: Boykot de ABN/AMRO!
Vrijwel zelfde tekst als -8-92/4. De passage 'Ja, ja, staan ook hier de koffertjes heroïne als onderpand in de bankkluizen?' is weggelaten evenals de passage over kaartjes bij wedstrijden van Ajax. Roep een halt toe aan de macht van de ABN/AMRO, waarmee het recht op democratische besluitvorming ondergraven wordt.
-5-92/9 BENEFIET VOOR HOTEL Bosch ... KASBAH
(1) Kasbah
(2) A6, fotokopie, tekening
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 035/002.2.02
Benefiet voor Hotel Bosch, 5 mei in de Kasbah. Vooraf eten. Pericolo di Morte (Wageningen) en Disturbing Foresights (Den Haag).
-5-92/10 - festijn - Dansen langs het Y met je kop in de wind
(1) (Initiatiefgroep 'Open Stad')
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-alg Wonen
(4) SA / SA 039/001.1.02
(5) Zie ook GA Aff 5388 (A/001675)
De gemeente heeft prestigieuze plannen voor de oevers van het IJ. Om de ideeën te laten horen van mensen die het hier niet mee eens zijn, organiseert de Initiatiefgroep op 22 en 23 mei een festival op het Stenen Hoofd aan de Westerdoksdijk (waar het stadsbestuur een snelweg en torens van 100 meter heeft gepland). We vragen iedereen mee te helpen met de voorbereidingen.
De gemeente wil de stad van Sloterdijk tot IJ-meer omtoveren in een 'toplokatie met internationale allure'. De slagader van het IJ-oeverprojekt is de IJ-boulevard, die vierbaansbreed het Centraal Station aan beide kanten op de ringweg moet aansluiten. Het station moet in de plannen gedeeltelijk worden gesloopt, van onderen doorboord, aan de achterzijde uitgebouwd en aan drie kanten worden ingebouwd. Bebouwing op de IJ-oevers levert een muur op tussen de binnenstad en het IJ. Ook de binnenstad moet worden 'opgewaardeerd'. Het beeld van een strijd tussen steden wordt geschetst. Amsterdam heeft unieke eigenschappen en die moeten gekoesterd worden. Wie Amsterdam door een economische bril beziet ziet slechts portemonnees van consumenten die leeggeklopt moeten worden. Er zijn geen rationele argumenten voor de IJ-boulevard. Het zijn modeverschijnselen. Duizenden mensen hebben eigen ideeën over wat er met Amsterdam moet gebeuren. Door het bestuur wordt cultuur opgevat als middel om de economie een impuls te geven. Op het festival theater, muziek en tentoonstelling. Een feest tegen de vernietigende maalstroom van de economische vooruitgangsgedachte. De voorbereidingsgroep komt tweewekelijks bijeen. Werkbijeenkomsten in de Graansilo. Kom langs en fantaseer mee.
1-5-92/4 1ste AMSTERDAMSE GROENTRIBUNAAL de gevolgen van het Kompakte Stad-beleid voor het groen en de natuur in en om Amsterdam
(1) (Werkgroep "Amsterdams Groen Tribunaal")
(2) 1v 4p, A4, kringlooppapier, off-set, tekeningen
(3) Ams-alg Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
10 Mei wordt in de Koningszaal van Artis het Eerste Amsterdamse Groentribunaal gehouden. Bewoners en milieu-organisaties klagen gemeente en stadsdeelbesturen aan vanwege de plannen steeds meer groen vol te bouwen. Doel is een diskussie te voeren over de gevolgen van het Kompakte Stadbeleid van de gemeente voor de natuur in de stad. Het tribunaal wordt georganiseerd door het Milieucentrum Amsterdam, Buro Ekostad en het Amsterdams Steunpunt Wonen.
In Amsterdam is er voor gekozen zoveel mogelijk mensen in en om Amsterdam te huisvesten in plaats van te kiezen voor huisvesting in Purmerend, Almere of Hoorn. De doelstelling is dat Amsterdam in 2000 weer een inwonertal moet hebben van 750.000 ten opzichte van de 700.000 op dit moment. Het gemeentebestuur wil ook het aantal arbeidsplaatsen vergroten. In veel gevallen is de huidige bestemming van toekomstige bouwlokaties die van groen. Het openbaar vervoer wordt uitgebreid evenals de auto-infrastruktuur. Het dilemma voor de milieubewuste burger is dat een kompakte stad positieve milieu-effekten heeft (vermindering woon/werkverkeer, minder aantasting buitengebied). Aan de andere kant heeft het groen in de stad een belangrijke funktie voor de natuur. De vraag is 'zijn er grenzen aan het volbouwen van de stad en waar zijn die dan?'. Of zijn er alternatieven?
Voor het Groentribunaal zijn twee projekten uitgekozen als voorbeeld: de aanvullende woningbouwplannen in de Westelijke Tuinsteden (6.000 woningen) en de plannen voor de aanleg van de nieuwe woonwijk Nieuw-Oost in het IJmeer. De aanklacht Westelijke Tuinsteden wordt ingediend door een bewonersgroep, Nieuw-Oost wordt ingebracht door de Milieufederatie Noord-Holland met de Stichting Natuur en Milieu.
14-5-92/1 Geachte Buurtbewoners, Hedenmiddag,do.14 mei'92 ...
(1) de bewoners van leidsestraat 67
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst of fasc.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 305 (18-5-92) p.5
Hedenmiddag is de eerste verdieping van Leidsestraat 67 gekraakt. Eigenaar Kroonenberg is een notoir huizenspeculant. De verdieping stond 1 jaar leeg.
-6-92/1 STOP DE HUUREXPLOSIE HOU DE HUREN LAAG
(1) Woonlastenkomitee de Pijp
(2) 1v 6p, 11,4x21,5cm, off-set, tekeningen van Rick
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 031/002.4.01
(5) Nederlandse, Turkse en Arabische tekst. Met als bijlage overdruk van formulier om huurverhoging te weigeren. Zie -6-93/7
Wees geen dief van uw eigen portemonnee. Weiger de huurverhoging op grond van onderhoudsklachten, een te hoge huur volgens het puntenstelsel of fouten in de brief van de eigenaar. Voor hulp bij het invullen van het bijgevoegde formulier kunt U terecht bij de spreekuren.
De huren gaan als een raket omhoog. Gelukkig hoeft U zich daar niet bij neer te leggen. U kunt de huurverhoging weigeren. Vorig jaar maakten 12.500 Amsterdammers gebruik van hun recht. Een groot deel daarvan kreeg gelijk van de Huurcommissie. Kunt U niet weigeren op grond van andere redenen dan kunt U toch een zogenaamd principieel bezwaarschrift invullen. Dit is een bezwaarschrift met voorgedrukte tekst met bezwaren tegen de stijgende huren, de bezuinigingen op de huursubsidie en de steeds hogere huren in de nieuwbouw. Het is een signaal aan de politiek. In de Pijp betaalt 26 procent van de huurders teveel. Bij partikuliere verhuurders is dat zelfs één op twee! De huurder kan met succes huurverlaging aanvragen. Dat geldt ook voor kamerbewoners.
-6-92/3a THEMAMIDDAG HUURBELEID Het Woonlastenkomitee de Pijp organiseert ...
(1) (Woonlastenkomitee de Pijp)
(2) 21x14,8cm, fotokopie, foto
(3) Wonen Wonen-hv
(4) SA / SA 031/002.4.01
(5) Twee pamfletten gekopieerd op een A4-vel. Dit is de bovenste helft
10 Juni diskussie op het Wijkcentrum Ceintuur over het huurbeleid van de regering. Inleiding door Jaap Draaisma (Amsterdams Steunpunt Wonen), specialist financiering Volkshuisvesting. Hij gaat in op de ideeën die begin jaren zeventig leidden tot de huursubsidie. De inleiding sluit af met de terugtrekkende overheid op de woningmarkt en de huurexplosie die dat tot gevolg gaat hebben. Gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens diskussie over de gevolgen die het regeringsbeleid voor de Pijp heeft en mogelijkheden om de woonlasten op een aanvaardbaar nivo te houden dan wel te krijgen. Een goede aanzet voor de stadsvernieuwingsconferentie op 14 juni.
-6-92/3b
(1) (Woonlastenkomitee de Pijp)
(2) 21x14,8cm, fotokopie, foto
(3) Wonen Wonen-hv
(4) SA / SA 031/002.4.01
(5) Onderste helft vel
Dito als /3a.
-6-92/4 Even kort de achtergronden opgesomd. ... even Boutros Ghali bellen nu ook oorlog aan Prinsengracht
(1) Vrijkorps Leon Wecke
(2) A4, el.stencil
(3) Alt.lev Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 032/003.1.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 308 (29-6-92) p.7. Zie 25-6-92/1
Leutscher wordt sinds zijn failliet gebruikt als stroman door de Triodosbank, die speculeert met hypotheken op aankopen door krakers van het eigen pand. Overigens, de gift van fl. 100.000 die Leutscher overmaakte aan het Wereld Natuurfonds kwam wel degelijk terecht bij rechter Van Dijk. Rechter Van Dijk, nieuwlichter van de Parnassusweg, heeft de Blitzkrieg bevolen. De ontruiming wordt een house-party, een meta-erotische ervaring die het complete sensorium voor zich opeist. De herinnering aan het idee van confrontatie is uit het eigen geheugen gewist doordat het geweld zich altijd binnen beeld maar buiten bereik lijkt voor te doen. Het huis ontruimt zichzelf, de oorlog voert zichzelf, ik bel wel.
-6-92/6 woensdag 3 juni ... ZUIPEN VOOR DE MELKFABRIEK
(1) (Vrankrijk)
(2) 12,5x10,5cm, rood papier, fotokopie, foto
(3) Alt.lev Wonen-kra
(4) SA / SA 022/001.2.01
3 Juni Zuipen voor de melkfabriek (woon/werkprojekt i.o.) in Vrankrijk.
-6-92/7 PARKEERTERREIN VOOR TOURINGCARS VOOR UW DEUR?
(1) De bewonersters en gebruikersters van het gekraakte komplex De Kolk
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.01
Overdruk van artikel uit het Parool van 4 juni, waaruit blijkt dat voor het probleem van het parkeren van touringcars door de gemeente o.a.gedacht wordt aan het braakliggende terrein Geertruidenhof aan de Nieuwendijk. Wij vinden dit een idioot plan. Op dit terrein wonen en werken 50 mensen. Het is in strijd met de plannen van de gemeente om de binnenstad autoluw te maken. Wilt u hier iets tegen doen, neem dan kontakt op met de ambtenaar en de Dienst Ruimtelijke Ordening (volgen namen en telefoonnummers). Voor een beter leefmilieu in de binnenstad! Toeristenvervoer met openbaar vervoer!
-6-92/9 Aan de buurtbewoners van Prinsengracht 355 t/m 361
(1) Bewoners/gebruikers Prinsengracht 355, 357, 357a, 359, 361
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.1.05
22 Juni heeft de rechter mr.Van Dijk in kort geding beslist dat wij binnen 1 week moeten ontruimen. De panden zijn 13½ jaar gekraakt. Ontruimingsgrond is dat de panden door eigenaar Leutscher verkocht zijn en op 1 juli leeg opgeleverd moeten worden aan de koper die op 25 februari failliet is verklaard. Het vonnis mag opmerkelijk genoemd worden: nog nooit heeft een rechter een dergelijke korte ontruimingsperiode gesteld. Het is onmogelijk op deze termijn voor 30 volwassenen en kinderen andere woonruimte te vinden. Het kort geding doorkruist een bodemprocedure (die Leutscher zelf vertraagt) en een AROB-procedure tegen de bouwvergunning. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, is de gemeente niet gehoord. Of er na ontruiming gebouwd gaat worden valt op geen enkele manier na te gaan. Twee jaar geleden zijn 349-353 op soortgelijke wijze ontruimd. Na het vrijwillig vertrek zijn deze panden gesloopt. Hier hebben geen bouwwerkzaamheden plaatsgevonden. Zonder dak en ramen staan deze drie panden al twee jaar te vrkrotten. Wij hebben een beroep gedaan op de burgemeester en gemeenteraadsleden om op sociale gronden de ontruiming uit te stellen. U kunt uw solidariteit betuigen.
10-6-92/1 KOLK-INFO,10-6-92. Beste buurtbewonersters, ...
(1) De bewonersters en gebruikersters van het gekraakte complex "De Kolk".
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.01
Waarschijnlijk waren jullie net zo verbaasd als wij toen we uit de krant vernamen dat er plannen zijn voor een touringcar-parkeerterrein op het gat van royal. Volgens de Dienst R.O.zijn de plannen van de ABN/AMRO uitgesteld. Volgens Parkeerbeheer hoeft er bij tijdelijke oplossingen geen inspraak en bestemmingsplan te zijn. Een tijdelijke oplossing houdt in, voor onbepaalde tijd. Totdat de hoge heren in de stopera een permanente oplossing hebben gevonden, moeten wij zeker onze neus en oren maar even dicht houden? Mooi niet dus. Willen jullie meer 'informatie' over jullie toekomstige leefomgeving, bel dan met de verantwoordelijken.
22-6-92/1 Bezet voor behoud, Gerard Brandtstraat 7.
(1) De bewoners van Brandtalarm
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
21 Juni namen wij bezit van G.Brandtstraat 7. Eigenaar F.Putto (belastingasielzoeker in België) wil nieuwbouw. De karakteristieke panden maken deel uit van het stadsbeeldplan en er mogen dus niet zomaar drie yuppenhokken en een garage neergeplemt worden. Het plan is in strijd met het beleid tot behoud van de sociale kernvoorraad. In zowel de G.Brandt- als de Saxenburgerstraat ging de bouw van burgermanswoningen samen met de bouw van een villa voor de eigenaar-ontwikkelaar van de grond (resp.Villa Betty en het verdwenen Saxenburg). De deelraad heeft het bouwplan afgekeurd. De eigenaar wil de woningen niet meer in gebruik nemen als woningen. Wij zullen de nieuwe bouwaanvraag in de gaten houden.
25-6-92/1 OPROEP AAN ALLE AMSTERDAMMERS DIE ZICH INZETTEN TEGEN SPECULANTEN
(1) Bewoners/gebruikers Prinsengracht 355, 357, 357a, 359, 361
(2) 2v 3p, A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 308 (29-6-92) p.4-6. Zie -6-92/4
22 Juni heeft de rechter beslist dat de bewoners de panden binnen 1 week moeten ontruimen. De panden zijn 13½ jaar gekraakt. Ontruimingsgrond is dat de panden door de eigenaar Leutscher verkocht zijn en op 1 juli leeg opgeleverd moeten worden aan de koper, die op 25 februari failliet is verklaard. Het vonnis van mr.Van Dijk mag opmerkelijk genoemd worden en bracht een schok teweeg. De bewoners gaan in hoger beroep. Nog nooit heeft een rechter een dergelijke korte ontruimingsperiode van 7 dagen gesteld voor een pand dat al 13 jaar gekraakt is. Het kort geding doorkruist twee andere zorgvuldig gevoerde procedures. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, is de gemeente in dit proces niet gehoord. Wederom heeft Leutscher een twijfelachtige constructie bedacht. Of er na de ontruiming gebouwd gaat worden valt op geen enkele manier na te gaan. Twee jaar geleden zijn Prinsengracht 349-353 op soortgelijke wijze ontruimd. Deze panden zijn meteen gesloopt en er hebben geen bouwwerkzaamheden plaatsgevonden. Deze drie panden staal al twee jaar te verkrotten. Wij hebben een beroep gedaan op de gemeente een standpunt in te nemen over deze kwesties en op sociale en humane gronden te wachten met ontruiming. 29 Juni stedelijk overleg in Vrankrijk.
Overzicht van de geschiedenis van de panden sinds het moment dat Leutscher zijn intrede deed en nadere informatie over Leutscher.
27-6-92/1 Oproep/Oproep/Oproep. De laatste tijd wordt er in de Kinkerbuurt door de deelraad i.s.m. de smeris ...
(1) Ad-hoc kraakgroep Kinkerbuurt.
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-West Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
De laatste tijd wordt in de Kinkerbuurt door de deelraad i.s.m.de smeris een zeer aktief anti-kraakbeleid gevoerd: Jakop van Lennepstraat, Bilderdijkkade. Bij de ontruiming van Overtoom 365, vorige week maandag door een knokploeg, kozen deelraad en smeris aktief de zijde van de knokploeg. Wij zijn deze politiek zat. Oproep tot deelname aan een aktie-herkraak op zondag 28 juni. Verzamelen in het Politburo aan de Overtoom.
28-6-92/1 Geachte Buurtgenoten. Vandaag, 28 juni 1992 hebben wij, een groep woning zoekenden,het pand Jacob van Lennep straat 324 herkraakt.
(1) Kraakgroep Kinkerbuurt.
(2) A4, off-set, Courier, tekening
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 308 (29-6-92) p.10
Vandaag hebben wij Jacob van Lennepstraat 324 herkraakt. Het was enkele weken geleden ontruimd zonder dat daar rechtsgeldige redenen voor waren: de politie(k) houdt zich niet eens meer aan haar eigen wetten. Tot twee jaar terug was het kraken van sloopetages geen enkel politiek probleem. Pas na de installatie van een deelraad van streberige politici die vinden dat de politiek en buurtproblemen hun onvervreemdbare domein waren, begonnen ze pogingen tot zelfbeschikking de kop in te drukken. Als u uw beklag wilt doen, bel dan. Volgen namen en telefoonnummers van Woningbedrijf West, stadsdeelraad en deelraadsleden van CDA, VVD, Groen Links en PvdA. Ook de politie is medeverantwoordelijk. Dit omdat ze 'kraken willen uitroeien' (uitspraak van een smeris bij een ontruiming). Dit is even wat anders dan het 'handhaven van wet en orde'. Wij pikken dit eigenrechtertje spelen niet langer. Bel Bureau Lijnbaansgracht en geef ze hun (varkens)vet!
30-6-92/1 Beste buurtbewoners, Misschien had U het al gemerkt: op Zondag 28 Juni j.l. werd het pand aan de Jacob van Lennepstraat 324 herkraakt, ...
(1) Kraakgroep Kinkerbuurt.
(2) A4, fotokopie, pica
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
(5) Origineel op SA (map 034/001.3.05)
28 Juni werd Jacob van Lennepstraat 324 herkraakt. Ten aanzien van kraken voert de deelraad een belachelijk beleid. Gekraakte slooppanden worden ontruimd. Volgens grondzaken omdat dit sinds 1978 beleid is. Feit is dat dit 'beleid' pas sinds twee jaar aan de gang is, hetgeen samenvalt met de installatie van de deelraad. Al tijdens het openbreken werd de groep in de gaten gehouden door een golfje. Mensen blokkeerden de straat. Er werd alarm geslagen en uit de hele stad kwamen er golfjes aanscheuren. Veertig agenten liepen opgefokt met knuppels te zwaaien. Toen bleek dat de krakers, die ingehaakt de toegang blokkeerden, zich niet lieten intimideren werd de hondenbrigade opgeroepen. De kommandant stuurde zijn ondergeschikten weer weg. Als het tot een konfrontatie was gekomen had dat zeker de nodige gevolgen gehad. Grondzaken blijft bij zijn weigering afspraken te maken over het gebruik van slooppanden. Wij gaan door met het opknappen van het pand. Heeft U bezwaren over de deelraads(huisvesting)politiek dan kunt U ze bellen.
-7-92/4 Stort beton op je ABN-Amro rekening! De Kolk wil dansen op het graf van de cityvorming!
(1) De Kolk
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.01
Ons blijven hier dreigt onmogelijk gemaakt te worden door de spekulant ABN-Amro bank. We wonen in woongroepen en zorgen gezamenlijk voor 't opknappen van de panden en het organiseren van andere aktiviteiten zoals het infokafé en de concertruimte. Machtsverhoudingen weerspiegelen te vaak in ons eigen denken en doen. Zoals bijna alle West-Europese steden wil Amsterdam meedoen in de race om meer allure en grootkapitaal aan te trekken. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de belangen van de mensen die er wonen. De bevolking van de binnenstad moet wijken voor kapitaalkrachtige modelburgers. Omdat de ekonomische belangen hierbij voorop staan leidt dit tot kaalslag en leegstand/spekulatie. En wordt de sociale struktuur om zeep geholpen. Ervoor in de plaats komt een stad, overdag dichtbevolkt met toeristen en kantoorpersoneel. 's Nachts uitgestorven, vol sexisties en racisties gevaar. Om hiertegen in te grijpen hebben wij ervoor gekozen deze plek in het centrum te bezetten en vorm te geven naar onze ideeën. De plannen van de ABN-Amro klinken als een samenvatting van wat cityvorming inhoudt: parkeergarage, winkelcentrum, luxe hotel, kantoren en natuurlijk de onvermijdelijke yuppie-woningen. Er ligt al een bouw- en sloopaanvraag. Veel 'details' worden verhuld. Zoals een monumentaal pand weggewerkt onder het beton en dat de gemeente moet bijbetalen aan de verliesgevende parkeergarage. Er wordt met geen woord gerept over de zogenaamde hotelstop, die sinds de ontruiming van Weijers aan de buurt is beloofd. Zelfs met de formele fopspeen van inspraak wordt zoveel mogelijk informatie achtergehouden. Uit het permanente overleg tussen gemeente, geldschieters en projektontwikkelaars blijkt dat ze over iedereen heenwalsen. Dat gaat dus mooi niet door! De ABN-Amro bank, er zit er ook één bij jou in de buurt!
-7-92/5 Beste mensen, Sinds kort wonen en werken wij in Essen, Worms, Liefde en Hoop, vier pakhuizen aan de nieuwe Teertuinen.
(1) de krakersters. (van de Nieuwe Teertuinen, fp)
(2) 3v 3p, A4, fotokopie, Courier, p.2: fotomontage; p.3: tekening
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.1.01
1: Sinds kort wonen en werken wij in Essen, Worms, Liefde en Hoop, vier pakhuizen aan de Nieuwe Teertuinen. Deze panden hebben vier jaar zonder dak staan te verkrotten, totdat wij ze op 14 juli in gebruik namen. De eigenaar had het plan opgevat ze te verbouwen tot 20 luxe appartementen. Het slopen ging prima, het bouwen vlotte niet zo. Door ingewikkelde constructies kon hij de bureaucratie van de bouw & woningdienst en monumenten'zorg' aan het lijntje houden. Sloop lijkt onvermijdelijk te worden. De panden zijn geschikt om goedkope woon- en werkruimte te creeeren. Ontruiming is niet ondenkbaar. Achter een zogenaamde nieuwe eigenaar, de Wilgen B.V., zitten dezelfde personen.
2: Heerma (staatssecretaris volkshuisvesting): Woningnood bestaat niet meer. De woningnood wordt voornamelijk veroorzaakt door jongeren die vroeg bij hun ouders weggaan. De feiten: in Amsterdam 55.000 geregistreerde woningzoekenden. Daarnaast duizenden daklozen. Veel mensen wonen te klein en/of te duur. Subsidies worden steeds verder ingetrokken. Er is een woning-markt in plaats van een woning-recht.
-7?-92/7 LEUTSCHER BEDREIGT SPUISTRAAT 199
(1) DeOverkant (uitgegeven door bewoners Spuistraat 199, fp)
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.02
Sinds 5 juni 1992 loopt er weer een juridiese procedure tegen het kraakpand Spuistraat 199. Leutscher is een offensief tegen zijn kraakpanden begonnen. Leutscher weet van geen ophouden. Een hoger beroep kort geding verloor hij in januari 1992. Nu wil hij alles overdoen met een bodemprocedure. In Hoger Beroep heeft de rechter bepaald dat de verkoop van Leutscher aan Kess NV op Curaçao niet aannemelijk is. Er gebeuren de laatste tijd gekke dingen bij de rechtbank. Half juni een Kort Geding tegen het Buurtpand met als uitkomst een ontruimingstermijn van 1½ week voor panden die 14 jaar bewoond zijn. En dan eergisteren rond Spuistraat 199 het doorbreken van de rechtbankpraktijk rond anonimiteit. Tot onze verbazing heeft de rechtbank de namen uit de aktes van onvermogen openbaar gemaakt. Wij vragen ons af of dit een vergissing is. We zullen stappen ondernemen. De witte boorden crimineel Leutscher staat er gunstig voor met deze rechtbank.
6-7-92/1a Beste buurtbewoonsters en -bewoners, hiermee willen we jullie het woord niet ontnemen, ... Hoeveel beton kan een stad verdragen?
(1) Kraaksters en krakers (van het terrein aan de Kolk, fp), sympathisantes en sympathisanten van de Amsterdamse binnenstad.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 309 (13-7-92) p.8
We willen jullie het woord niet ontnemen, maar deze plannen gaan ons direkt aan omdat wij op de Kolk leven en werken. De gemeente en de ABN-Amrobank zitten hier aan één tafel. Ze vertellen ons wat hun plannen zijn op het gat van Royal, ofwel het gat van Amro. Wij komen hier niet voor inspraak. Hun inspraak is een fopspeen. Al hun plannen zijn achter gesloten deuren gemaakt. Bezwaren worden van tafel geveegd. Plannen om de stad nog voller te bouwen met hotels, winkels, kantoren en parkeergarages. Terwijl kantoren leegstaan. Een hotel, winkels en een parkeergarage doen afbreuk aan de leefbaarheid. Een jaar geleden kraakten wij het gat van Amro een terrein met de tien daarop liggende panden. Wij verzetten ons tegen de gemeente en grootgeldspekulanten die de stad maken tot een plek om geld aan te verdienen. Er is geen verhouding tussen het geld voor prestigieuze plannen en wat besteed wordt om voor vijftigduizend woningzoekenden goedkope woonruimte te realiseren. In deze verrotte maatschappij speelt winst de belangrijkste rol. Sinds de kraak hebben we hard gewerkt om de panden weer leefbaar te maken. Ook zijn we begonnen met het opzetten van aktiviteiten. Er is informatie over en van de mensen die, zoals wij, deze maatschappij drastisch willen veranderen. Wij willen de binnenstad leefbaar houden. Daarnaast zijn we een deel van de strijd door vrouwen en voor hun bevrijding, voor die van potten en flikkers, die van vluchtelingen en politieke gevangenen, tegen racisme, fascisme en milieu-vernietiging. Als het aan de gemeente en de ABN-Amro bank ligt, wordt ons initiatief in de kiem gesmoord. We zullen dit niet zomaar laten gebeuren.
6-7-92/1b
(1) Kraaksters en krakers, sympathisantes en sympathisanten van de Amsterdamse binnenstad.
(2) A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.01
Dito tekst als /1a.
7-7-92/1 BESTE BUURTBEWOONSTERS EN BUURTBEWONERS Gisteren hebben wij kraaksters ... van het gekraakte terrein aan de Kolk verf gegooid over de plannen van de abn-amro bank en de gemeente.
(1) Kraaksters en krakers (van het terrein aan de Kolk, fp), sympathisantes en sympathisanten van de Amsterdamse binnenstad
bewoonsters en bewoners van de KOLK.
Bewoonsters en Bewoners Dirk van Hasseltsteeg 22 tm 30 De gaten
Bewoners van Nieuwendijk 134.
(2) 2v 2p, A4, fotokopie, foto's, eerste vel: logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / 027/
(5) Facs.(zonder illustraties) in Grachtenkrant 309 (13-7-92) p.8
1: Gisteren hebben wij verf gegooid over de plannen van de abn-amro bank en de gemeente. Dit deden wij op een inspraakavond van de gemeente. Wij wilden onze mening over deze vorm van inspraak duidelijk maken. Wij zijn kwaad omdat er plannen gepresenteerd worden zonder een woord te reppen over de 50 mensen die op dit gekraakte complex wonen en werken, zonder enig overleg. Wij staan open om over deze plannen en wat we er eventueel tegen kunnen doen met jullie te discussiëren.
2: Jarenlang heeft de verkrotting in deze buurt zijn gang kunnen gaan. Dit tot vreugde van speculanten. Als de gemeente het over leefbaarheid in de buurt heeft, heeft ze het over vuilophaaldagen en hondepoep. Ze vergeten dat er voor leefbaarheid ook woningen nodig zijn. Wat hebben wij aan een parkeergarage, nog een hotel en nog meer kantoren? De speculanten strijken hun winst op. De gemeente is tevreden. Ze zijn van het 'Gat van Royal' af.
De plannen in de huidige vorm zullen negatieve gevolgen meebrengen. Onder het mom van stadsvernieuwing geeft de gemeente steeds meer ruimte aan speculatie en projectontwikkeling. Woonruimte moet wijken voor hotels en kantoren. In dit deel van het centrum is grote behoefte aan woningen. Vooral vanuit het oogpunt van leefbaarheid. Het aantal woningen dat er nu gaat komen staat in geen verhouding tot de vroegere woonruimte
26-7-92/1 Amsterdam, 26 juli 1992 Beste buurtbewoner, ...
(1) de bewoners (van Haarlemmerdijk/Buiten Oranjestraat, fp)
(2) 21x14,8cm, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.1.03
(5) Fasc.in Grachtenkrant 310 (27-7-92) p.8
De huizen op de hoek van de Haarlemmerdijk en de Buiten Oranjestraat zijn weer bewoond. Wij zijn een groep woningzoekende studenten. Omdat de gemeente niets aan ons huisvestings-probleem doet, hebben we besloten zelf maar voor een huis te zorgen. De te renoveren woningen op de Haarlemmerdijk staan lange tijd dichtgetimmerd wat de leefbaarheid niet ten goede komt.
30-7-92/1 Beste buurtbewoners/sters Zoals jullie wellicht gemerkt hebben, hebben wij - een groep daklozen -, ...
(1) Kraakgroep H'lemmerbuurt
(2) A4, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.1.01
Wij, een groep daklozen, hebben 26-7 Haarlemmerdijk 60/62 en Buiten Oranjestraat 14 en 19a gekraakt. Deze panden worden binnen 1 of 2 maanden gesloopt danwel gerenoveerd. Sociale woningbouw oogt mooi, maar is dat ook zo? Bij de onteigeningsprocedure wordt weinig rekening gehouden met de wensen van buurtbewoners, het sloopbeleid is nogal rigoreus, door spreiding van het leeg opleveren en dicht timmeren wordt de leefbaarheid van de buurt aangetast. Wij willen sociale woningbouw niet in de weg staan. Wij waren verbaasd over negatieve reakties uit de buurt. We besloten de Haarlemmerdijk in de oude staat terug te brengen en alleen de Buiten Oranjestraat te bewonen. Gezien de hoge woningnood eisen wij vervangende woonruimte.
-8-92/3 ABN-AMRO HOUDT GEEN REKENING MET U!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.01
(5) Ook bekend op rose papier (watermerk Chatelles) met op achterkant reklame voor Silo Restaurant, wrs.februari 1993
1: ABN-Amro houdt geen rekening met u! Houdt u uw rekening bij ABN-Amro? Geen betonwoestijn! 'De Kolk' blijft!
2: Silo Restaurant, Westerdoksdijk. Dinsdag vegan, vrijdag vegetarian en zaterdag organic vegan.
-8-92/4 WAT DOET UW BANK MET UW GELD? WAT DOET UW BANK MET UW STAD? WAT DOET U MET UW BANK?
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 027/001.1.01
(5) Laatste woorden: ABNAMRO,ROT OP! Zie -5-92/7
De ABNAmro is eigenaresse van een enorm stuk braakliggend terrein, het 'gat van Royal' tussen de N.Z.Voorburgwal en de Nieuwendijk. Spekulatie door louche huiseigenaren en de bank zelf leidde tot grootschalige verkrotting. Hierdoor zijn monumentale panden uit dit oudste stuk binnenstad verdwenen. De ABNAmro heeft dit opzettelijk laten gebeuren. De bedoeling is het bouwen van een betonnen nieuwbouwkomplex. Er wordt geen rekening gehouden met de struktuur van de binnenstad noch met de gevolgen voor de omwonenden. Hetzelfde gebeurt in Buitenveldert waar de bank haar nieuwe hoofdkantoor wil bouwen. Op een plek waar een groot sportkomplex staat. Ook de klantvriendelijkheid van deze gigant is bedroevend. Er is sprake van grootschalige oplichting. Dit is niets nieuws: in 1987 is de vice-voorzitter van de raad van bestuur, R.Hazelhoff, veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en oplichting! 'n Bende xtc-producenten kon zonder enige moeite tientallen miljoenen witwassen met behulp van de bank. ABNAmro, rot op!
-8-92/6 L.S. Zondag 26-7-1992 hebben wij Reguliersgracht 134 gekraakt.
(1) (de bewoners van Reguliersgracht 134)
(2) A4, fotokopie, Courier, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Zondag 26-7 hebben wij Reguliersgracht 134 gekraakt, eigenaar P.H.Kuyper & Zonen. De politie constateerde leegstand. De eigenaar deed aangifte en zei dat er nog bouwspullen binnen stonden. Het laatste wat wij hadden verwacht gebeurde: de officier van justitie kende huisvredebreuk toe, omdat de eigenaar zegt bouwplannen te hebben. Die zijn nog niet eens ingediend (moest de politie toegeven)! Drie maanden geleden gebeurde iets dergelijks met de Egelantiersgracht 468-474. Wanneer wij ontruimingen op grond van vage bouwplannen toestaan dan zal het voor de politie en huiseigenaren nog gemakkelijker worden om net gekraakte panden te ontruimen. Wij wijken niet voor vage bouwplannen! Steun de bewoners.
3-8-92/1 Amsterdam, 3 augustus 1992 VERKLARING VAN KRAAKGROEP AAN STADSDEELRAAD OOST
(1) Kraakgroep Oost
(2) dubbelz., A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-Oost Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.01
(5) Fasc.in Grachtenkrant 311 (10-8-92) p.4 en (deels) in brochure Politiek buurtkafé De Eerste Hulp (1992)
Vandaag protesteren wij in het kantoor van de Deelraad Oost. De Deelraad komt haar verantwoordelijkheid voor betaalbare woningen en het bestrijden van leegstand en woningnood niet na. Wij eisen: het bewoonbaar houden van slooppanden, geen ontruimingen van bewonersters van slooppanden inklusief kraakkafé De Eerste Hulp, duidelijkheid over de sloopdatum van het blok Eerste Oosterparkstraat/Sparrenweg, handen af van het nieuw Interkultureel info/aktie-centrum Bankroet in de Eerste van Swindenstraat en betaalbare woningen voor iedereen.
Op 3 februari 1985 werd het kraakkafé De Eerste Hulp, 1e Oosterparkstraat, gekraakt. Vandaag wordt De Eerste Hulp in opdracht van de Deelraad met ontruiming bedreigd. Wij zullen zelf bepalen wanneer wij vertrekken. Wrang is dit gezien het overleg dat wij met de Deelraad en het Wijkopbouworgaan voeren over het a-sociaal gedrag van ambtenaren van Grondzaken en een voorstel tot het dichttimmeren van slooppanden. De kraakgroep zou het voorstel op papier zetten en de afhandeling werd vertraagd door ziekte van de ambtenaar. Een maand later ontvangen wij een ontruimingsbevel. Intussen is de sloopdatum van het blok voor de zoveelste keer vooruitgeschoven. De eerste woningen zijn 11 maanden voor de sloop onbewoonbaar gemaakt. Reden genoeg voor een wijziging van het beleid. In andere buurten (de Pijp, Kinkerbuurt en Oud-West) zijn regelingen getroffen tussen de Wijkopbouworganen, de kraakgroepen en de deelraden. Dichtgetimmerde panden worden door junkies opengebroken, midden in de woningen worden fikkes gestookt. De kraakgroep heeft als protest panden weer bewoonbaar gemaakt. Dit heeft tot konfrontaties geleid. Een ex-huurster werd de verhuiskostenvergoeding geweigerd. Er werd een kort geding aangespannen. In de Kinkerbuurt worden sloopwoningen niet van binnen gesloopt en wordt de kraakgroep op de hoogte gebracht van het opleveren van slooppanden, die vervolgens gekraakt kunnen worden. Het politiewijkteam heeft op zo'n regeling aangedrongen om het wildkraken te voorkomen. Wij eisen: sloopwoningen niet uitslopen, leegkomen van deze woningen doorgeven aan de kraakgroep en het kraken van deze woningen gedogen.
16-8-92/1 WE HEBBEN BETAALBARE WOONHUIZEN NODIG, ...
(1) De afzonderlijke bewoonsters van Herengracht 138/140
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.01
(5) Zie 22-9-92/1
Vandaag hebben wij, een groep individuen, Herengracht 138\140 gekraakt. Wij zijn het zat om 6 jaar te wachten op een kleine GDH-woning terwijl panden leeg staan c.q.te verkrotten. We worden er doodziek van te zien hoe project-ontwikkelaars de stad veranderen in een steriele betonnen jungle. De 400 stads-nomaden van het KNSM-eiland ondervonden als eersten wat deze plannen voor de ongewenste bewoonsters van deze stad betekent. Vele monumentale panden staan dermate lang te verkrotten totdat ze worden gesloopt. We zijn het zat telkens weer te moeten wijken, terwijl de veroorzaker buiten schot blijft. Voor wonen is geen geld, maar wel voor geweld! We zijn het zat in de media telkens de grofste leugens te lezen. De burgerlijke media zijn niet geïnteresseerd in huizen opknappen, non-profit initiatieven, gelijkwaardige basissen, andere woonvormen, enz. We zullen Herengracht voortzetten als zelf-beschikkings ruimte, als klein deeltje van onze structuren. We bepalen zelf waar en wanneer wij de konfrontatie aangaan. Handen af van ons, Teertuinen, de Kolk en al die anderen die worden bedreigd! Solidair met de stadsnomaden, aktieve kraaksters, hun strijd voor een ietwat menswaardig bestaan is ook de onze! De strijd gaat onvoorwaardelijk door!
23-8-92/1 Zondag 23 Augustus Hallo Buurtbewoners en bewoonsters, Vandaag Zondag 23 Augustus is de Montagehal aan de Zamenhofstraat gekraakt.
(1) Gebruikers en gebruiksters Montagehal.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Nrd Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.2.06
De hal heeft jarenlang leeg gestaan. Wij hebben behoefte aan een goedkope ruimte voor aktiviteiten. De gemeente heeft de hal in erfpacht gegeven aan Batavia b.v., Lammerts en Honselaar. Ook zij hebben de hal leeg laten staan. Onze aktiviteiten bestaan uit het stallen van een aantal bussen voor mensen die over minimale financiën beschikken en voor een muziekvereniging. U bent van harte welkom.
25-8-92/1 25-8-92 DE LEUTSCHER ONDER DE MAKELAARS P van der Vloodt is al ongeveer 20 jaar bezig de woningmarkt in amsterdam te verzieken.
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-Nrd Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
P.van der Vloodt is al 20 jaar bezig de woningmarkt te verzieken. In de jaren 70 splitste hij woningen in dure etages. Hij ging samenwerken met een andere louche makelaar, H.M.Peters. Dit duo is gespecialiseerd in het beheren van vervallende huizen. Met liefde overtreden ze de 'erekode' van de makelaarsvereniging. Handel in onroerend goed, tientallen gevallen van spekulatie, horizontale verkoop en knokploegen tegen krakers. Een van de recente gevallen was de knokploeg op de balth.florisstraat. Hij stuurde een stel kleerkasten van B.Berger en konsorten er op af. Ook krakers op de bilderdijkkade mochten een stel bouwvakkers verwelkomen. In noord gebeurde hetzelfde. V.d.Vloodt kreeg met max lammerts en honselaar b.v.een loods in erfpacht. De schippers die aangemeerd liggen moeten vertrekken. Na een schietpartij en arrestatie wegens dopehandel komt de tent leeg. De hap wordt gekraakt. Voor van der Vloodt geen moeite een huurkontrakt in elkaar te draaien met R.Bakker, een transportbedrijf met brede werknemers. Deze komen dan ook op bezoek bij de krakers. We raden ze dit de volgende keer af want we kunnen ook tegenbezoekjes afleggen. Volgen namen, adressen en telefoonnummers van diverse betrokkenen.
-9-92/7 STUDEREN DOE JE IN EEN STAD..........WONEN OOK Hallo nieuwe student en/of woningzoekende.
(1) (de Amsterdamse kraakspreekuren)
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ond-tert Werk Wonen
(4) SA / SA 013/002.3.01
(5) Zie -9-94/4
Tienduizenden nieuwe studenten komen naar Amsterdam. Bijna net zoveel mensen hebben een huisvestingsprobleem. Ach, als je in het weekend moet werken om je kamer van fl. 500 (exklusief) te kunnen betalen dan is dat helemaal niet zo beroerd. Een vriendin betaalt wel fl. 800. Dus als de huisjesmelker 5 keer per jaar op vakantie gaat van jouw studiefinanciering dan geeft dat niets. Men vindt het normaal dat er miljarden guldens verdwijnen in de zakken van projektontwikkelaars, politici en hun kornuiten. Je moet twee jaar wachten voordat de gemeente je erkent als woningzoekende. Tussen de Singel en de Spuistraat worden woningen gebouw van fl. 1.000.000. En jij zou je recht op een woning niet op mogen eisen? Je kan weigeren mee te werken aan het gesjoemel op de woningmarkt. Door je recht op woonruimte op te eisen door te kraken. Waarom vinden veel mensen het recht op wonen ondergeschikt aan het eigendomsrecht? Waarom gaan veel mensen kraakwacht spelen? Je werkt dan mee aan het systeem dat de woningnood in stand houdt. Kraken is normaal als je geen woning hebt. Er staan te veel gebouwen en etages leeg. Heb je woonruimte gevonden, dan heb je meer rechten dan je denkt. Wees niet bang voor je huisbaas of eigenaar van je kraakpand. Het zijn allemaal mensen die verdienen aan de woningnood. Wordt de eigenaar of huisbaas lastig pest dan harder terug. Volgen adressen van de kraakspreekuren en van goedkope/alternatieve instanties.
22-9-92/1 DINSDAG 22 SEPTEMBER Aan alle geïnteresseerden. Vandaag hebben we de panden aan de Herengracht 138-140 herkraakt.
(1) Amsterdamse Krakersters. (uitgegeven door bewoners Herengracht 138-140)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.01
(5) Zie 16-8-92/1
Vandaag hebben we Herengracht 138-140 herkraakt. De op 16 augustus gekraakte panden werden anoniem gedagvaard door eigenaar Florinen Vastgoed. Deze beweerde de panden verkocht te hebben aan T.J.C.van Dam. De koop ging niet door. Voordat wij een kort geding tegen de uitspraak konden aanspannen, werd het pand gisteren voor nieuwe leegstand ontruimd. Dit en de omvangrijke leegstand van kantoorruimten is voor ons reden de panden opnieuw in gebruik te nemen. De speculanten verdienen grof geld aan het leeg laten staan van hun panden in de hoop dat de marktprijs toeneemt. De gemeente werkt hier zelfs aan mee om van het centrum één groot (ongebruikt) kantoorparadijs te maken. Verblind door geldzucht worden de belangen van 51.300 woningzoekenden genegeerd. Wij eisen vordering van alle leegstaande kantoren voor betaalbare woonruimte. Over een jaar willen we nergens nog lege kantoren zien!
29-9-92/1 29-9-92 HALLO BUURTBEWOONSTERS Zojuist hebben wij Ferdinand Bolstraat 79III gekraakt voor urgent woningzoekenden.
(1) Kraakgroep De Pijp
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/001.2.02
Zojuist hebben wij Ferdinand Bolstraat 79''' gekraakt voor urgent woningzoekenden. Deze etage stond maanden leeg in afwachting van renovatie, eigendom van beleggingsmaatschappij Vastned BV uit Breda, makelaarskantoor Havik & Havik. Onze bedoeling is onderhandelingen aan te gaan om tot een huurkontrakt volgens GDH-normen te komen. We willen voorkomen dat de woning met renovatie in de vrije sektor getrokken wordt. Er is een stormloop van huiseigenaren op subsidies voor particuliere renovatie. Vele huursters hebben een wurgkontrakt aangesmeerd gekregen, waarin ze akkoord moeten gaan met abnormale huurverhogingen die de woningen vrijwel zeker in de vrije sektor trekken. We willen voorkomen dat in winkelstraten alleen nog mensen met veel geld kunnen wonen. We laten ons niet verdrijven. Afgelopen jaar zijn 2 gekraakte etages aan de Ferdinand Bolstraat (bijv.101'') gelegaliseerd. Inmiddels is die woning gerenoveerd en wordt gehuurd voor een redelijke prijs. Wij gaan door met onze strijd voor betaalbare woonruimte.
-10-92/12 SLOOPWOEDE GRONDZAKKEN DEEL III
(1) Kraakgroep Oost
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) SA / SA 040/002.4.02
11 En 12/10 zijn Mauritskade 92 en Commelinstraat 61 gekraakt. De woningen waren een half jaar voor de sloop dichtgespijkerd. Het blok Mauritskade is bestemd voor een nieuw hotel waar nog geen eigenaar voor gevonden is. Wij hebben gekraakt uit protest hiertegen en tegen het dichtspijkerbeleid van Stadsdeelraad Oost. Onder alle daken die Amsterdam telt moeten mensen kunnen wonen. Stadsdeelraad Oost beweert de leegstand te willen bestrijden. Het tegendeel is werkelijkheid: panden onbewoonbaar maken, woningzoekenden die een gebruiers/*skontrakt sluiten te weigeren, krakers/*s die panden bewoonbaar willen maken te ontruimen, bijvoorbeeld de wantoestanden in de Cillierstraat. We krijgen nog dagelijks klachten over de verantwoordelijke ambtenaren en die van Grondzaken. In de Oosterparkbuurt waren de gevolgen schrikbarend van uitslopen: brand en inbraak. Wij eisen: bewoonbaar houden van panden tot een week voor de sloop, geen uitzettingsbeleid tegen krakers/*s die panden bewoonbaar maken, geen weigering bij aanbieding gebruikers/*skontrakt.
25-10-92/1 AMSTERDAM, 25/10/92 VOORMALIG STADHUIS GEKRAAKT
(1) (mensen die zich zorgen maken over de verkwanseling van de binnenstad aan projektontwikkelaars en huisjesmelkers) (uitgegeven door bewoners O.Z.Achterburgwal 168-172, fp)
(2) A4, rose papier, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.2.04
(5) Facs.in Grachtenkrant 317 (2-11-92) p.9. Tekst deels in het Engels. Zie verder Grachtenkrant 318 (16-11-92) p.7 en p.25
Zojuist zijn O.Z.Achterburgwal 168-172 gekraakt. Wij willen hier betaalbare woonruimte verwezenlijken. De panden zijn eigendom van de IHD Amsterdam Old City Hall BV. Ze maakten deel uit van het stadhuis. Na de verhuizing is het grootste deel verbouwd tot Grand Hotel. Dit staat meestal voor de helft leeg. Daar hadden dus beter ook woningen kunnen komen. Sinds 1987 zijn er plannen om de panden te verbouwen. Gezien de trend zullen het wel onbetaalbare woningen worden. En hoe zit het met de 50.000 woningzoekenden? De panden worden per direkt als woonruimte in gebruik genomen. Verbouwen doen we zelf wel.
Aan iedereen die in deze buurt woont: een jonge, multiculturele familie zal een nieuwe atmosfeer brengen in deze buurt. We willen onze nieuwe, vrije ideeën delen met creatieve mensen om ons heen. Onze huidige verblijfplaats wordt afgebroken. We hopen dat jullie ons zullen verwelkomen en steunen.
-11?-92/13 GEEN ONTRUIMING VAN MARCHSTR.*EINSTEINUFER
(1) (een groep symphatisanten van de krakers/sters van de Marchstr./Einsteinufer)
(2) 2v 4p, A4, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB ISG SA /
Marchstr./Einsteinufer is het laatste gekraakte huis/terrein in het west-deel van Berlijn. Binnenkort organiseren wij een info-avond over hen. De poster is voor fl. 6 te bemachtigen bij de Anarchaoties Info Verspreidings Groep, Nieuwendijk 134.
Wij leven al meer dan drie jaar in de laatste gekraakte huizen in het west-deel van Berlijn. Wij zijn 70 vrouwen, mannen en kinderen. Ons terrein bestaat uit drie huizen, een wagenburg en een huttendorp. De eigenaar, de speculantenfirma Henning von Harlessem probeert ons eruit te procederen. Om er een overbodig kantoor te bouwen. De kapitalistische wetten beschermen enkel de eigendommen van de rijken. En gaat daarmee voorbij aan diegenen van wie de woonruimte wreed wordt verstoord. De beslissing of wij mogen blijven wordt door de politiek genomen, die werkt voor de rijken. Het terrein blijft van ons!
Op 21-10 wees de rechter de ontruimingsvordering van de speculanten-firma af. Met deze uitspraak hebben wij een half jaar tijd gewonnen. Wij eisen van de senaat eindelijk een besluit te nemen over het door ons voorgelegde gebruiksconcept van het terrein. Volgt chronologie van de kraak, o.a.ontruiming na eerste kraakpoging, 800 smerissen proberen door een huiszoeking de huizen te ontruimen, Senaatsbesluit tot legalisering, 350.000 DM om de huizen winterklaar te maken wordt toegekend - tot uitbetaling kwam het niet, aanval van fascho's op ons huis, aansluitend huiszoeking.
-11-92/14 Beste buurtbewoonsters en bewoners, Op 28 oktober heeft de ABN/ AMRO bank ...
(1) namens de mensen die wonen en/of werken op het gekraakte kompleks de Kolk.
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.01
1: Op 28 oktober heeft de ABN/AMRO bank een bouwaanvraag ingediend voor de monumentale panden van het plan De Kolk. Zonder een derde informatie avond die de buurt beloofd was, proberen ze hun plannen er door te drukken. Op grond van de bezwaren vanuit de buurt is er niets aan de plannen gewijzigd. Het plan zal nog verder afbraak doen aan de leefbaarheid van de buurt. Weer een voorbeeld waar door grote investeringen met behulp van de gemeente over de belangen van de bewoners heengelopen wordt. We kunnen dit plan alleen nog proberen een halt toe te roepen door het massaal indienen van bezwaarschriften.
2: Kaartje en bouwtekeningen.
-11-92/17 KLACHTEN POLITIE-OPTREDEN HERKRAAK VOORMALIG STADHUIS
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-Nwm Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.2.04
(5) Zie 15-11-92/1
Op 15 november werd Oudezijds Achterburgwal 168, onderdeel van het voormalig stadhuis, herkraakt. De eerste agenten begonnen direkt in te slaan op mensen. Door een noodoproep stond de omgeving ondertussen blauw van uniformen. Mensen werden richting Damstraat gedreven, terwijl uit die richting agenten met lange latten hun de andere kant uit dreef. Een vrouw werd zo hard geraakt dat ze met een gat in haar hoofd naar het ziekenhuis moest. Mensen die in de Korte Spinhuissteeg hun fietsen wilden pakken werden aangevallen door agenten in burger. Iemand werd zelfs liggend op de grond nog geschopt. Agenten die met de arrestanten naar het buro gingen sloegen op de brug over de O.Z.Voorburgwal op iemand in. Dit hield hun zo bezig dat de arrestante kans kreeg ervandoor te gaan. We willen een klacht indienen tegen het grove politie-optreden. Verklaringen kunnen afgegeven worden in het Info-kafee aan de Nieuwezijds Kolk. We zoeken getuigen van de vijf bij ons bekende incidenten. Als je nog dingen hebt zien gebeuren die niet door de beugel kunnen zijn we daar in geïnteresseerd.
-11-92/18 Verberne de bak in !
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-Zuid Rechtsst Wonen-kra
(4) FP /
(5) Facs.in Grachtenkrant 319extra (21-12-92) p.15. Aldaar ook verslag: eis OvJ 8 maanden + fl. 20.000. Verberne diende klacht in tegen verspreiding affiche met oproep voor zitting
"Zielig he, meneer de rechter, ik word gepest. Nee meneer, ik woon niet op 28 huis, ik woon geloof ik op 16 drie". Dat waren de eerste zinnen die Peter Verberne 27 oktober zei op de eerste zitting van de rechtszaak die het openbaar ministerie tegen hem heeft aangespannen wegens poging en aanzetten tot fraude. Volgt uitgebreid verslag van de aktiviteiten van Verberne rond het hofje in de Holendrechtstraat: het vermengen van funkties bij de gemeente met zijn belangen als huiseigenaar, het onder valse voorwendsel zijn buren er toe brengen de renovatie van hun pand via hem te laten lopen. Dit kostte hen handenvol geld, een werd failliet verklaard, zij werden hun huizen uitgeprocedeerd met gebruikmaking van vervalse rapporten. Zij konden niet meer naar hun huis terugkeren. Op het dieptepunt bood Verberne aan de huizen aan te kopen. De leegkomende huizen werden zonder toestemming van de eigenaren door Verberne aan studenten verhuurd. Bewoners en studenten werden weggepest door Verberne (post verdween, bij vorst gasleiding afsluiten, elektra en kabeltelevisie afsnijden, slopen van een huis terwijl iemand er nog woont). Een aantal malen werd door krakers ingegrepen die toevallig op nr.30 afgekomen waren aangezien dat al 5 jaar leegstond. Verberne kreeg van z'n collega's subsidies die andere eigenaren niet kregen. De buurtbewoners zijn met de krakers een onderzoek begonnen. Daarna is het balletje aan het rollen gegaan. De gemeenteraad liet een onderzoek instellen door 'n vriendje van Verberne: Verberne is onschuldig. Het Ministerie kwam tot andere conclusies. Verberne heeft tweemaal geprobeerd met een knokploeg het kraakpand op nr.30 te ontruimen. Met liegende studenten, een 'studentenleger', won Verberne het ontruimingsproces van de krakers en de politie ontruimde het pand door het uitdelen van bossen bloemen onder muzikale begeleiding. Verberne had van alle kamers van de studenten de sleutel. Als je lag te slapen sloop ie bij de meisjes de kamer op met een smoes. Als je er niet was dan belde hij met je telefoon naar het buitenland, naar z'n vriendin Hulshof. U begrijpt dat een hoop mensen in het proces een begin van zijn einde zullen zien. Het proces zal plaatsvinden aan de Parnassusweg op 8 december.
8-11-92/1 A'Dam 8- 11 - 92 Vandaag hebben wij ( de voormalige dierenwinkel aan de)2e Sweelinckstr. 2 hs gekraakt.
(1) (Kraakspreekuur de Pijp)
(2) 21x±15,6cm, dik kringlooppapier, fotokopie, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/001.2.02
Vandaag hebben wij (de voormalige dierenwinkel aan de) 2e Sweelinckstraat 2hs gekraakt. De ruimte is 1 jaar niet meer in gebruik. Eigenaar is de gemeente, die het heeft ondergebracht bij Wbv.Zuid. In 1990 is het aangekocht voor 4 ton! Wij willen wonen, wonen is een recht!
15-11-92/1 Beste buurtbewoners, Zojuist hebben we de panden aan de Oudezijdsachterburgwal 168, 170 en 172 herkraakt.
(1) De Amsterdamse kraakgroepen.
(2) A4
(3) Ams-C-Nwm Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.2.04
(5) Zie -11-92/17
Zojuist hebben we Oudezijdsachterburgwal 168-172 herkraakt. Op 25 oktober werden deze panden (een gedeelte van het voormalig stadhuis) voor het eerst gekraakt. Het is eigendom van IHD City Hall B.V. Er hebben sinds 1987 vrijwel geen bouwaktiviteiten plaatsgevonden, waarschijnlijk wegens geldgebrek en een lage bezettingsgraad van het hotel. De eigenaresse diende bij Officier van Justitie Wortel een aanklacht in wegens huisvredebreuk. Hij weigert onze advokaat inlichtingen te verstrekken. Toen hij een kort geding aankondigde liet de OvJ het pand de volgende ochtend ontruimen! Blijkbaar had hij reden om de uitslag van het kort geding niet af te wachten. Ontruiming op huisvredebreuk, ook wanneer een pand niet in gebruik is, is een trend. We krijgen niet eens meer de kans ons in de rechtzaal te verdedigen. Het meest trieste voorbeeld was het pand aan de Nieuwe Teertuinen. De bewoners kregen enkele minuten om hun bezittingen te pakken en werden daarna uit het pand gehaald. De panden werden na de ontruiming uitgesloopt en staan sindsdien leeg. Om te protesteren tegen deze gang van zaken hebben we besloten het kort geding doorgang te laten vinden. Om deze eis te ondersteunen zijn de panden herkraakt. Wij eisen: geen ontruiming en stopzetting van het gevoerde beleid door de OvJ. Liever een gekraakt stadhuis dan een leeg hotel!
29-11-92/4 Amsterdam 29-11-1992 Beste buurtbewonersters, vandaag hebben wij Pieter Aertszstraat 47 huis opnieuw gekraakt.
(1) Kraakspreekuur de Pijp
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.07
Vandaag hebben wij Pieter Aertszstraat 47 huis opnieuw gekraakt. Eigenaar is Woning Bouw Vereniging Schaepman. Voor de aankoop op 1 augustus 1990 had de bedrijfsruimte 8 maanden leeggestaan. Op 17 september 1990 is de ruimte toen gekraakt. Schaepman beweerde een lijst van 15 gegadigden te hebben en door de rechter werd ontruiming toegekend. Januari 1991 vestigde zich op deze plek een coffee-shop, die enkele dagen open is geweest. Sindsdien gebeurt er al 2 jaar niks meer in deze ruimte. Wij zijn voorstanders van het omzetten van minder gewilde bedrijfsruimtes in betaalbare woonruimte. De laatste tijd staan steeds meer van dergelijke bedrijfsruimtes lange tijd leeg en worden dan ook gekraakt: Mauvestraat 1, 2e Sweelinckstraat 2 van WBV-Zuid en 2e Jacob van Campenstraat 118/116. Kraak de leegstand, begin met een bedrijfsruimte!
-12-92/2 OPROEP TOT BOZE BRIEVEN SCHRIJVEN NAAR DEELRAAD WATERGRAAFSMEER
(1) de bewoner/sters Villa Omval
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: foto
(3) Ams-Oost Vrouw Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 026/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 323 (25-1-93) p.22
Op 1 december is door de deelraad Watergraafsmeer een sloopvergunning afgegeven voor Villa Omval. Er wordt weer eens een vies spelletje gespeeld. De eigenaar van de villa is stadsdeel Watergraafsmeer. Ze hebben lak aan de monumentale waarde van het pand, het gaat ze alleen maar om het geld. De deelraad kan de grond aan Delta Lloyd verkopen voor 6 millioen gulden. Een sterke stimulans om de villa plat te gooien. Volgt geschiedenis van het pand sinds de verhuizing van stichting 'blijf van mijn lijf' in december 1991. Ben je ook tegen sloop, stuur dan een boze brief naar stadsdeel Watergraafsmeer. 1 Februari 1993 komt er uitspraak over de bezwaren die zijn ingediend.
-12-92?/7 AAN U DE KEUS! Solidariteit, collectiviteit, gemeenschapszin, het zijn vieze woorden geworden.
(1) NCPN
(2) 1v 4p, A5, off-set, tekening
(3) Linkse bew Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Zie - -94/18
Je bezig houden met jezelf, niet gestoord door regels en sociale wetten: het individualisme is in de mode. We weten het: voor zichzelf zorgen, dat kunnen zij. Er zijn partijen zat die voor hen opkomen en hun onstilbare behoeften willen bevredigen. Aan voorzieningen wordt altijd te veel uitgegeven, vinden ze. De belastingtarieven zijn te hoog, vinden ze. Slechts hun verhevenheid boven het volk vinden ze nooit hoog genoeg. Luisteren naar hen betekent: afschaffing sociale woningbouw, van het principe 'onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen', van ontslagbescherming, sociale voorzieningen en openbaar vervoer. Zij noemen zichzelf vooruitstrevend. Voor hen een eldorado. Voor U en ons een armoedzooitje. U zag het op TV. Een ziekenhuis is failliet en gesloten. Een incident? Welnee! Het is het gevolg van de marktprincipies in de gezondheidszorg. Sociale vernieuwing is uitgevonden om enigszins binnen de perken te houden dat het een keiharde samenleving wordt. Schijnheilig is het te streven naar zo'n keiharde maatschappij en tegelijkertijd te klagen over toenemende criminaliteit! Als je van de bijstand moet leven, dan ben je al bijna een crimineel. Waar honderd jaar voor gestreden is laten we ons niet zo maar afpakken! Want dat is onze vrijheid, dat is ons zelfrespect. Wat zijn de omfloerste stemmen en betraande ogen na aanslagen op buitenlanders waard, als ze zelf bezig zijn alle zekerheden van de mensen af te breken en daarmee een voedingsbodem leggen voor het fascisme? Er is behoefte aan een partij die zich niet boven de mensen plaatst, maar naast ze! Die partij is de Nieuwe Communistische Partij in Nederland, opgericht op 14 november j.l.!
-12-92/10 Wist u dat Vrankrijk's kraakcafe nog steeds gekraakt is!
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door vrijwilligers van Vrankrijk, fp)
(3) Alt.lev Vrouw Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan: Grachtenkrant 322 p.24. Zie /11
Vrankrijk's kraakcafe geeft haar winst aan links buitenparlementaire aktiegroepen. Het voert een aktief deurbeleid tegen mensen met racisties, fascisties en sexisties gedrag. Dus dit is Vrankrijk, de Werelddixo. Vergeet niet dat we binnen deze deuren andere normen en waarden willen realiseren dan op straat of in andere disco's. Vrouwen die merken dat ze zich hier niet op hun gemak voelen omdat mannen zich vermaken met handtastelijkheden, hinderlijk staren of andere ongein, worden opgeroepen dit te melden. Er lopen altijd vrouwen rond die je zullen helpen.
-12-92/11 NO SEX PLEASE, WE'RE SQUATTERS: AN ANALYSIS
(1) Simon Sheppard
(3) Alt.lev Vrouw Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Engelse tekst. Tekst in en gegevens ontleend aan: Grachtenkrant 322 p.25 e.v. Zie /10
Als we onszelf en ons gedrag willen begrijpen moeten we eerst onze primaire drijfveer, sex, begrijpen. Sex is de sterkste drijfveer, zowel voor mannen als voor vrouwen. De druk van de konkurrerende evolutie heeft er voor gezorgd dat degenen die geen sex of kinderen willen, een minderheid of uitgestorven zijn. Wij zijn de afstammelingen van degenen die volop sex en kinderen gehad hebben. Het wekt dan ook geen verbazing dat mensen erg op sex gericht zijn. Als we niet genoeg sex krijgen, zoeken we vervanging daarvoor. Onlangs kregen mensen bij het binnenkomen van Vrankrijk richtlijnen in handen gedrukt (zie /10). De Bargroep wordt niet betaald, maar nu er afgerekend wordt willen ze Macht. De tent is overgenomen door Big Sister. De memes (de menselijke vorm van het gen) die onze maatschappij opgebouwd hebben, van wasmachine tot pil, zijn mannelijk. Er schijnen goede biologische argumenten te zijn waarom dit zo is gelopen. Het uitzenden van een signaal door een vrouw aan een man veroorzaakt een neurose bij de man. Onder normale omstandigheden benadert hij de vrouw of gaat weg. Het sterkste signaal is een vrouw met haar benen wijd of die haar borsten tegen hem aan schuurt. Dit laatste is mij diverse keren in Vrankrijk en elders overkomen. Het mannelijk gedrag dat in de richtlijnen beschreven wordt, is symptomatisch voor massa-neurose. Het gebeurt als mannen blootgesteld worden aan een grote hoeveelheid signalen, waarvan de meeste vals of dubbelzinnig zijn, als vrouwen mannen niet genoeg sex geven of wanneer mannen vinden dat de rituelen waar zij doorheen moeten voordat zij sex krijgen vernederend zijn. Mannen die gefrustreerd en neurotisch gemaakt zijn kunnen een plaag zijn, maar ik zeg dat vrouwen hiervan de schuld zijn.
- -93?/15 VOKU OMVAL elke zaterdag ... tegen kapitalistische grootstedelijke projecten
(1) VOKU Omval
(2) A6, geel papier, fotokopie, tekening
(3) Ams-Oost Voedsel Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
Elke zaterdag (voorheen maandag) voor 5 piek een lekkere vegetarische maaltijd. Tegen kapitalistische grootstedelijke projecten.
- -93/18 Krakers buitengaats
(1) Buitenwieringerfanclub i.s.m. de aktiegroep 'Gaten de Kolk uit'
(2) foto's
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 036/001.3.06
(5) Pamflet verspreid?
Zondag werd Vondelstraat 9 gekraakt. Eigenaar Investo uit Rotterdam (van D.B.W.Douwes Dekker) wilde hier luxe appartementen bouwen. De plafonds zijn eruit gesloopt en er zijn vage muurtjes gebouwd. Volgens Bouw- en Woningtoezicht is Investo nu van plan hotelkamers te bouwen. Hij heeft een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. De OvJ heeft lokaalvredebreuk afgewezen.
In de Kroonenbunker (oude naam) wordt de Semtex-bar (oude naam) als Tempex-bar heropend. Ook in de Vondelstraat openen de krakers een café.
- -93/20 VERKLARING. Vandaag is er weer een gekraakt pand ontruimd!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Courier
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 013/002.3.00
Vandaag is een groep dakloze jongeren, die in een leegstaand pand waren getrokken, ontruimd. Hiertegen demonstreren wij. Overal staan huizen, kantoorgebouwen en hotels leeg. De woonfunktie is al lang op het tweede plan gezet ten gunste van het economisch gewin. Er zal de komende jaren geen sociale woningbouw gerealiseerd worden. Arme mensen worden uit de oude wijken verdreven. Terwijl de uitkeringen en lonen worden gekort of bevroren, blijven de huren stijgen en zal de huursubsidie worden afgeschaft. Rechtshulp wordt onbetaalbaar. De speculatie met woon- en werkpanden neemt toe. In het verleden heeft de kraakbeweging ervoor gezorgd dat er veel betaalbare woonruimte is bijgekomen en behouden. Helaas zijn velen dit vergeten en is onlangs het kraken grotendeels gecriminaliseerd. Kranten als De Telegraaf doen hier met hun hetzes nog eens een schepje bovenop. Politiegeweld zal ons er niet van weerhouden leegstaande panden aan het woningbestand toe te voegen. De stad is van zijn inwoners en niet van diegenen met de meeste poen.
-1-93/1 BESTE BUURTBEWONERS, Allereerst zouden we deze gelegenheid aan willen grijpen ...
(1) Kraakgroep De Pijp en de afzonderlijke bewonersters
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) FP /
(5) Facs.in Grachtenkrant 322 (11-1-93) p.3
Vandaag hebben we de aan de gerard doustraat gelegen ruimtes van de voormalige bakkerij gekraakt, alsmede de bovengelegen bedrijfswoning. De ruimte wordt beheerd door woningbouwvereniging Zuid, die de ruimte voor 2500 per maand verhuurde. Hoewel er best belangstelling bestaat voor de ruimtes bij kleine ondernemers, vormt de vraagprijs vaak een groot probleem. Wij gaan er van uit dat de WBV grote problemen gaat krijgen in het vinden van een nieuwe huurder. Wij denken een kans te maken onze ideeen op deze plek te kunnen gaan ontplooien.
-1-93/3 Flora Info Sinds 1988 gekraakt om de city-vorming in de oude stadswijk Schanzenviertel tegen te gaan.
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB /
(5) Zie voor afloop rechtszaak NN 133 (1-4-93) p.12
Flora in Hamburg is in 1988 gekraakt om de cityvorming tegen te gaan. Na politie-optreden na het door bulldozers platrijden van een buurtpark, werden twee Floramensen gearresteerd. Zij moeten zelf hun advokaten-kosten betalen. Van 18-22 januari videos in verschillende kraakkafees, 23 januari benefiet-koncert in Vrankrijk.
-1-93/6 OMVAL onder VUUR
(2) 29,7x21cm, groen papier, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
-1-93/7 Omval-Plan van Delta Lloyd?!
(1) (Villa Omval)
(2) A4, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
Benefiet voor de axiepot, 30 januari Villa Omval. Met Breznev, vuuract en dixo. Omval 45 blijft gekraakt.
-1-93/8 Beste buurtbewoner/sters, Een aantal van jullie hebben een uitnodiging gekregen ...
(1) de bewoner/sters op de Kolk
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.2.04
De meesten hebben geen uitnodiging gekregen voor het vervolg op de inspraakavond rond de nieuwe plannen voor het 'gat van Royal'. Dit op grond van 'veiligheid'. De verf die de plannenmakers de vorige keer moesten slikken staat sommigen nog vers in het geheugen gegrift. Hierdoor wordt een groep mensen inspraak ontzegd. De vorige inspraakavond was in de vakantie gepland. Velen konden niet aanwezig zijn. De lange duur van de avond deed mensen afhaken. Het gevaar bestaat dat deze kleine groep makkelijk zal worden ingepakt door de heren ambtenaren, banktuig en andere dubieuze figuren. Willen ze zo hun betondrol erdoor drukken? Het plan is te ingrijpend om even de buurt te passeren. De manier waarop met inspraak wordt omgesprongen is onaanvaardbaar. Het wijkcentrum vindt de 'veiligheidsmaatregelen' onjuist en zal de inspraakavond boycotten. Wij roepen op hetzelfde te doen en door protest aan te dringen op een nieuwe inspraakavond voor iedereen. Geen hotelbunker, kantoorpuist en parkeergraf op de plek waar mensen wonen!
20-1-93/3 Lieve mensen Na ruim een jaar leegstand hebben wij, 2 urgente woningzoekenden,het bovenhuis buitenbrouwersstraat no.12 gekraakt.
(1) (de bewonersters (van Buiten Brouwersstraat 12, fp))
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.(?) in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 323 (25-1-93) p.16
Na een jaar leegstand hebben wij, 2 urgente woningzoekenden, het bovenhuis Buiten Brouwersstraat 12 gekraakt. Dit is een van de vele panden waar de eigenaar niets doet om het te verhuren en daarmee de woningnood stimuleert.
23-1-93/1 Huurcommissie wacht massaal protest van politiek bezwaarden
(1) anoniem (uitgegeven door Werkgroep Behoud Sociaal Wonen Oosterparkbuurt)
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-O-Wib Wonen-hv
(4) FP /
Overdruk van artikel uit Stadsblad editie Oost van 20-1-93: volgende week zullen 156 bewoners van de Oosterparkbuurt bij de Huurcommissie protesteren tegen het huurverhogingsbeleid. Het is voor het eerst dat bewoners massaal voor de Huurcommissie verschijnen op grond van politieke bezwaren. Vooral voor mensen met een laag inkomen en een nieuwbouwwoning zijn de nieuwe huren een rib uit hun lijf. Voor velen dreigt nieuwbouw onbetaalbaar te worden. De bewoners protesteren tegen het beleid van staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting. Deze huurverhoging is de prijs die buurtbewoners moeten betalen voor het zich terugtrekken van de overheid uit de woningmarkt.
Oosterpark in aktie voor behoud sociaal wonen. Komt allen 28 januari op het Wijkopbouworgaan Oosterpark. Mensen die niet goed ter been zijn kunnen meerijden.
28-1-93/1 AAN DE AMSTERDAMSE BEVOLKING, Vandaag, donderdag 28 januari, vindt er een belangrijke zitting plaats in Amsterdam.
(1) Werkgroep Behoud Sociaal Wonen Oosterparkbuurt
(2) A4, geel of oranje papier, fotokopie
(3) Ams-O-Wib Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Vandaag staan 156 bewoners van de Oosterparkbuurt bij de huurcommissie tegenover hun huiseigenaren. De inzet zijn de huurverhogingen van 5,5% per jaar en de afbraak van de sociale woningbouw. De aanklacht van de huurders: deze huurverhoging (24% in 4 jaar) is de prijs die buurtbewoners moeten betalen voor het zich terugtrekken van de overheid uit de woningmarkt. Andere maatregelen hiertoe zijn: beperking van de huursubsidie tot fl. 275, afschaffing kleine opknapbeurt, vermindering aantal goedkope huurwoningen en forse stijging aanvangshuren nieuwbouw en voor oudbouw ná ingrijpende verbetering.
De verhouding tussen kwaliteit en prijs is behoorlijk scheef gegroeid. De huurcommissie heeft nooit eerder zo'n brede politieke aktie onder handen gehad. De eis van een 'bouwen voor de buurt'-beleid wordt nieuw leven ingeblazen. Wij stellen de eis dat verhuurders en overheid maatregelen nemen om het gevaar van verpaupering en tweedeling te keren. Wij eisen goede en betaalbare woningen. Oproep solidariteit te betuigen om de beleidswijziging ten koste van de sociale woningbouw strijdbaar tegemoet te gaan.
-2-93/5 Bewoners Haarlemmerstr 1 willen blijven wonen!!!!!! Beste mensen, ...
(1) Bewoners Haarlemmerstr 1.
(2) wrs.A4, el.stencil, blauwe inkt, 10" Courier, tekening
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 325 (22-2-93) p.11. Zie /15
De tweede etage van Haarlemmerstraat 1 is op 26 oktober gekraakt. Twee dagen later hebben wij de eerste etage erbij gekraakt. Wij willen hier wonen. De eigenaar is Amsterdam Stadsherstel n.v.en wil in november beginnen om er onbetaalbare luxe appartementen van te maken. De eigenaar weigert de aansluiting op het openbare waternetwerk. Dit druist in tegen elke humanitaire leefregel. Wij willen een regeling treffen met de eigenaar om dit pand tot de renovatie te kunnen bewonen, maar dit is afgewezen. De eigenaar gaat een proces tegen ons aanspannen. Mocht dit lukken dan zal het huis nog 9 maanden leegstaan. Oproep aan buurtbewoners zich solidair te verklaren met de bewoners en met alle mensen die in woningnood zijn. Het winstbejag dat Stadsherstel zich als ideaal stelt zal nog vele woningzoekenden treffen en de zoveelste onzinnige ontruiming zal de gemeente toch al weer gauw een ton kosten. Dit kan voorkomen worden!
-2-93/6 WEL INSPRAAK STOP AFBRAAK Honderden panden dreigen gesloopt te worden.
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Wijkcentrum Ceintuur en Kraakgroep de Pijp)
(2) A4, geel papier, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB GA ISG /
Honderden panden dreigen gesloopt te worden. De deelraad weigert de bewoners mee te laten beslissen over de toekomst van de Pijp. Daarom een stadsvernieuwingsmanifestatie in het Wijkcentrum op 17 februari.
(vrijwel integraal)
-2-93/7 SLOOP de deelraad, niet de pijp! honderden panden met sloop bedreigd
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Wijkcentrum Ceintuur en Kraakgroep de Pijp)
(2) A4, rose papier, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB GA ISG /
Honderden panden met sloop bedreigd. Wilt u weten wat er bij u in de buurt gebeurt? Kom dan naar de stadsvernieuwingsmanifestatie in het Wijkcentrum op 17 februari.
(vrijwel integraal)
-2-93/8 SLOOP? NEE! Honderden panden kunnen worden gesloopt als de deelraadsplannen doorgaan.
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Wijkcentrum Ceintuur en Kraakgroep de Pijp)
(2) A4, blauw papier, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB GA ISG /
De deelraad weigert bewoners mee te laten beslissen over de toekomst van de Pijp. Kom daarom naar de stadsvernieuwingsmanifestatie in het Wijkcentrum op 17 februari.
(vrijwel integraal)
-2-93/9 INSPRAAK? JA! Honderden panden kunnen worden gesloopt als de deelraadsplannen doorgaan.
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Wijkcentrum Ceintuur en Kraakgroep de Pijp)
(2) A4, rood papier, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB GA ISG /
De deelraad weigert bewoners mee te laten beslissen over de toekomst van de Pijp. Kom daarom naar de stadsvernieuwingsmanifestatie in het Wijkcentrum op 17 februari.
(vrijwel integraal)
-2-93/10 Honderden panden en delen van de Pijp staan op het spel: sloop sloop sloop ... de deelraad.
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Wijkcentrum Ceintuur en Kraakgroep de Pijp)
(2) A4, groen papier, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB GA ISG /
Wilt u weten wat de plannen van de deelraad voor de Pijp betekenen? Kom dan naar de stadsvernieuwingsmanifestatie in het Wijkcentrum.
(vrijwel integraal)
-2-93/11 De Pijp pas op uw zaak: het deelraads bestuur wil uw buurt slopen!
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Wijkcentrum Ceintuur en Kraakgroep de Pijp)
(2) A4, groen of geel papier, fotokopie, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB GA ISG /
Onbetaalbare nieuwbouw. Groen Links, PvdA, CDA. De Pijp. Stop ze!!!
(vrijwel integraal)
-2-93/15 Bewoners Haarlemmerstr 1 willen blijven wonen!!!!!! Hallo belangstellenden, ...
(1) de krakers van Stadsherstel
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, 10" Courier, tekening
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.1.07
(5) Origineel op SA (map 030/004.1.07). Zie /5
Stadsherstel liet Haarlemmerstraat 1 leeg staan, iets waar Stadsherstel berucht om is. Het werd betrokken door woningzoekenden. Dezen willen tot de renovatie blijven en verlaten dan vrijwillig het huis. De winkelier gooide roet in het eten. Hij wil eenhoog als opslag gebruiken en omdat hij bij de kraak er ook al een doosje had staan kreeg hij van de rechter de mogelijkheid om die etage te ontruimen. De bewoners willen een halve etage afstaan voor zijn spulletjes. Dit zou genoeg zijn maar het lijkt erop of de winkelier er een principezaak van wil maken. Wij stellen voor dat de bewoner moet kunnen blijven zitten tot de renovatie. Een ontruiming op 28 juni zal inhouden dat Thissen, de eigenaar van de winkel, er slechts 5 maanden gebruik van zal kunnen maken. Begin november wil eigenaar Stadsherstel het pand renoveren. We zouden het dom vinden als deze ontruiming doorgezet wordt. Help de verantwoordelijken te overtuigen dat deze ontruiming niet plaats moet vinden. Volgen namen en telefoonnummers van Stadsherstel, Thissen, winkel en advokaat Sandberg.
14-2-93/1 14-2-1993 Hallo buurtbewoners en andere belangstellenden, Vandaag hebben wij, een groep woningzoekenden, ...
(1) De nieuwe bewoners van Nw. Looiersstraat 120-122
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.(?) in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 325 (22-2-93) p.10
Vandaag hebben wij Nieuwe Looiersstraat 120-122 gekraakt. De eigenaar is Hezeman. Volgens buurtbewoners staat het pand al lang leeg. Voor ons is kraken de enige manier om aan woonruimte komen. Voor een GDH-woning moet je jaren op een wachtlijst staan. Er is veel ongebruikte ruimte in de stad. Zoals boven winkels en overal op de grachten zie je de borden waarop de mooiste panden te koop of te huur worden aangeboden.
21-2-93/1 SILOBEEK AMSTERDAM ... VERENIGING tot behoud van de GRAANSILO ... WIE ZIJN WE, WAT DOEN WE EN WAT WILLEN WE BEREIKEN?
(1) Vereniging tot behoud van de Graansilo & SiloBEEK.
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto, tekeningen
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) UB /
De vereniging is in 1989, enkele maanden na de kraak, opgericht. Op dit moment wonen en werken er 35 mensen in de Silo. De Silo is een uniek stukje Amsterdam, dat voorziet in de woon- werk- en kultuurbehoeften. In mei 1992 werden we opgeschrikt door plannen van Ontwikkelingsburo De Realiteit: luxe woonruimte en bedrijfsruimte. Voor ons betekende dit ontruimingsdreiging. We hebben een 'alternatieve projektontwikkelaar' aangetrokken om te proberen de Silo te behouden. Het is met de koöperatieve vereniging Kwobeo uit Arnhem gelukt een haalbaar plan met betaalbare ruimte te maken. Ons plan is de wereld in gegaan onder de naam SiloBEEK (BuurtEkonomiese Exploitatie Koöperatie): 37 sociale huurwoningen, 131 sociale koopwoningen, 24 vrije sektorwoningen en werkruimtes. Het is moeilijk ons plan inhoudelijk beoordeeld te krijgen met een zwaargewicht als Jan Schaefer tegenover ons. De PvdA dreigt te zwichten voor persoonlijke motieven. De Vereniging gelooft in het plan zoals U dit hier kunt bezichtigen. Steun de Vereniging. Zet Uw handtekening. Help ons de politiek te laten kiezen voor kwaliteit en rechtvaardigheid.
2-3-93/1 LIEVE MENSEN..... 2 MAART 1993 14 feb. jl. hebben wij ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Nieuwe Looiersstraat 120-122)
(2) 21x14,8cm, geel papier, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.3.02
14 Februari hebben wij Nieuwe Looiersstraat 120/122 gekraakt, eigendom van Hezemans. Deze huisjesmelker heeft kontakt gehad met Leutscher (Spuistraat 199) en met F&S in de jaren 80. Hij zit in Brazilië. Bewoners zijn bedreigd door twee 'huurders'. Zaterdag zijn we gedagvaard door de beruchte anti-kraak advocaat Scheltema. 4 Maart moeten wij ons huis verlaten. Wij gaan er niet uit. Oproep om morgen te helpen met barricades en er zijn slapers nodig voor de mogelijke ontruiming van donderdag of vrijdag. Hezemans heeft dit pand gekocht voor 4½ ton. Hij heeft het verkocht voor 6,1 ton aan Snippe Beheer door wie het gesloopt zal worden. Kom massaal en neem barricade-materiaal mee.
6-3-93/10 6-3'93 Hallo allemaal, Op 14-2 kraakten wij Nieuwe Looiersstraat 120-122, ...
(1) de bewona/o's (uitgegeven door bewoners Nieuwe Looiersstraat 120-122, fp)
(2) 21x14,8cm, fotokopie, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.3.02
Op 2-3 besliste de rechter dat er vanaf 4-3 ontruimd mag worden. Zowel de koper (Snippe, Singel 111-113) als de verkoper (Hezemans en Bob van der Sluis) zijn spekulanten van het ergste soort en ze hebben als advokaat Scheltema. Een ontruiming zal tot leegstand leiden. Snippe zegt het pand te willen slopen voor luxe appartementen, maar hij heeft nog geen bouwplan. Waarschijnlijk probeert de spekulantenkliek met behulp van de blauwe robots ons deze week te ontruimen. Kom massaal om een eventuele ontruiming tegen te houden.
21-3-93/31 Beste buurtbewoners van Nieuwe Nieuwstraat nr. 19 Zoals U gezien heeft is nr. 19 vanmiddag gekraakt.
(1) De bewoners/sters van Nieuwe Nieuwstraat nr 19
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.(?) in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 327 (22-3-93) p.3
Nr.19 is vanmiddag gekraakt. Kraken gebeurt uit ideologische en praktische redenen: het tegengaan van speculatie. Dit huis staat leeg vanaf 1981, sommigen zeggen al vanaf 1975. De eigenaar (Stadsherstel) 'zegt' het pand te willen renoveren. Wanneer zullen ze er aan beginnen? Nu wonen er mensen die het pand opknappen. Zodat er gewoond kan worden.
-4-93/1 LAATSTE NIEUWS HET LIJKT BIJNA TE GEK VOOR WOORDEN, MAAR DE STADSDEELRAAD OUD WEST WIL GRAAG WONINGEN BOUWEN OP HET ZIMMERTERREIN ...
(1) Vereniging Zimmerterrein Kinderboerderij
Kinder- en speeltuinwerk
Stichting Welzijn Oud-West
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, rode inkt
(3) Ams-W-Kin Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Nederlandse, Turkse en Arabische tekst. Literatuur: Oud-Westkrant jrg.23 (1993) nr.3 p.1 e.v.
De ambtenaren en politici gaan een inspraakavond organiseren over het het bebouwen van een van de weinige en meest intensief gebruikte (speel)plekken in onze dichtbebouwde buurt (basketbalveld Schimmelstraat). Daar moet de buurt dan gretig gebruik van maken. 19 April in het gebouw van de Stadsdeelraad Oud-West. De Deelraad heeft gezegd haar besluit hierover te laten afhangen van de stemming op deze avond. Geen landje pik bij ome Kick.
-4-93/2 ONDERHOUDSKLACHTEN? MELD ZE AAN DE HUISBAAS NU! Eind mei stuurt de huisbaas ...
(1) Woonlastenkomitee de Pijp
(2) 1v 6p, 9,9x21cm, geel papier, off-set, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Nederlandse, Turkse, Engelse en Arabische tekst
Eind mei stuurt de huisbaas een brief over de huurverhoging. Dit jaar maximaal 6%. Heeft u onderhoudsklachten of is de huur te hoog volgens het puntenstelsel dan hoeft u deze niet te betalen. Volgt informatie over het weigeren van de huurverhoging.
De regering is hard bezig wonen onbetaalbaar te maken. De huursubsidie groeit nauwelijks mee. U hoeft dat niet zo maar te accepteren. Wij willen de huren voor iedereen betaalbaar houden. Daarom draaien we huurspreekuren. Volgt lijstje met nuttige adressen.
-4-93/8 BESTE BUURTBEWONERSTERS! Sinds de kraak van de Villa Omval 45 is er veel gebeurd.
(1) de krakers en kraaksters van Villa Omval
(2) A4, fotokopie, foto met Villa Omval
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
De eerste slag is gewonnen. Een aanvraag voor plaatsing van de villa op de landelijke monumentenlijst is in behandeling. Dit geeft tien maanden respijt. Wel gaat de deelraad verder met het uitvoer-klaar maken van de plannen, te weten sloop. Per 1 april ligt de aanvraag sloopvergunning ter inzage. Dit wordt gevolgd door de bezwaarperiode van de plannen voor het hele Omvalgebied. Hoog tijd voor een open dag op 11 april.
-4-93/9 "Hier wordt de razernij getoomt" Als je een pandje kraakt ...
(2) 2v 2p, A4, fotokopie, p.1: foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.3.02
-4-93?/10 Met grote verontrusting hebben wij, bewoners en bewoonsters van de Amsterdamse binnenstad, ...
(1) Boze Binnenstad Bewoners
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.01
Met verontrusting hebben wij kennis genomen van de bouwplannen van de ABN/AMRO tussen de Nieuwezijds Kolk en de Nieuwe Nieuwstraat. Onze kritiek is enerzijds de manier waarop de projektontwikkelaar omspringt met de belangen van de binnenstadsbewoners en anderzijds het voorbij gaan aan de behoeftes van de stad. Konkreet: bouwen van een verkeer aantrekkende parkeergarage, er wordt geen rekening gehouden met de woningnood, ondanks leegstand in de kantorensektor bouw kantoren, het gebouw is wanstaltig. Gezien je functie bij de ABN/AMRO verzoeken wij je je invloed aan te wenden teneinde deze saaie stadsvernieling af te wenden.
2-4-93/1 02-04-93 MEDEDELING: Vandaag hebben wij het pand aan de Kloveniersburgwal 50 gekraakt.
(1) De nieuwe buurtbewoners. (van Kloveniersburgwal 50, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.3.02
(5) Facs.(?) in Grachtenkrant 328 (6-4-93) p.29
Vandaag hebben wij Kloveniersburgwal 50 gekraakt. Het pand stond al jaren leeg en staat voor enkele slordige miljoenen te koop. De verbouwing zou nog negen miljoen gulden moeten kosten. Dit is de derde keer in twee maanden dat wij genoodzaakt zijn te verhuizen. Wij worden alleen op spekulatiegronden door de gemeente en eigenaren met de sterke arm van de ene kant naar de andere kant van de stad verjaagd. Stop de ontruimingen, spekulatie, de verbetonnisering, de torentjesziekte, de kantoorkomplexen, de parkeergarages en de yuppenbunkers in de stad. Eigenaar Purmer is met nog meer projekten bezig, zoals het bouwen van een yuppenflat in de D.v.Hasseltsteeg. Hiervoor heeft hij een monument zwaar beschadigd en bedreigt hij een aantal kraakpanden met ontruiming. Wij pikken deze projektontwikkelingspest niet langer!
13-4-93/1 BESTE BUURTBEWONERS, Gisteren kraakten wij het pand Pieter Langendijkstraat 3.
(1) De krakersters van Pieter Langendijkstraat 3.
(2) A4, fotokopie, o.a.Courier
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 329 (19-4-93) p.12
Gisteren kraakten wij Pieter Langendijkstraat 3. Omdat het al enige tijd leeg stond en het pas over 2 jaar gesloopt wordt. De eigenaar (de melkboer op de begane grond) kwam met wat vriendjes en honkbalknuppels om ons uit het pand te zetten onder het 'waakzame' oog van de politie. De politie had deze man behoren te arresteren. Blijkbaar gelden er wat krakersters betreft andere wetten dan wat huiseigenaren betreft. Om nog even terug te komen (want dat doen we altijd) bij dit pand: wij hebben het nu weer in gebruik genomen en zijn door de gewelddadige ontruiming van gisteren des te vastberadener om in het pand te blijven wonen. Wij zullen deze persoon niet met rust laten tot hij zijn ongelijk toegeeft en zijn malafide praktijken laat rusten. Het argument dat de eigenaar gebruikte voor de ontruiming was dat er al 9 keer via het pand bij hem was ingebroken. Dat komt er van als je een pand leeg laat staan. Maar zo had hij het waarschijnlijk nog niet bekeken. Het enige dat wij willen is rustig wonen en u had waarschijnlijk nooit gemerkt dat wij gekraakt hadden (en nu dus weer hebben) als de eigenaar niet zo'n stennis was gaan schoppen.
13-4-93/2 13 april 1993 Sinds begin april is door ons 2e Jan van der Heijdenstraat 42 ...
(1) kraakgroep de Pijp
(2) A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/001.2.02
Sinds april is 2e Jan van der Heijdenstraat 42' in gebruik genomen (eigenaar woningbedrijf Amstel, vier maanden leeg). Dit terwijl er -tigduizenden mensen staan te springen om een woonplek. Woningbedrijf Amstel wil ontruimen op grond van 'beheeraktiviteiten'. Dit geeft aan dat de woningnood niet serieus wordt genomen. Wij eisen: een beter woningtoewijzingsbeleid en geen ontruimingsprocedure voor 2e Jan van der Heijdenstraat. Het woningbedrijf moet haar tijd gebruiken om mensen aan een woning te helpen, niet om ze er uit te zetten!
18-4-93/1 BESTE BUURTBEWONERS EN BELANGSTELLENDEN 18-4-1993 Vanavond hebben wij het pand aan de Polderweg 104 herkraakt.
(1) (de nieuwe bewoners van Polderweg 104)
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.(?) in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 329 (19-4-93) p.11
Vanavond hebben wij Polderweg 104 herkraakt. Wij zijn nog steeds urgent woningzoekend en deze ruimte staat nog steeds leeg. Helaas zijn wij op huisvredebreuk donderdag ontruimd. Dit verlaten gebouw van Harry van de Berg is al lang omstreden. Eerst de overlast van de taxi's, daarna de brand gevolg door leegstand. Het zal voor van de Berg wel een verrassing geweest zijn in wat voor opgeruimde staat hij zijn pand weer toegewezen kreeg. De ontruiming op grond van huisvredebreuk klopt echt niet. Wij hopen dat de Hoofdofficier van Justitie ons in een proces de kans geeft met bewijzen te komen dat Polderweg 104 niet in gebruik was en dat van de Berg het pand moedwillig heeft laten verkrotten.
25-4-93/1 Hallo... Daar zijn we weer!
(1) De nieuwe bewoonsters en Kraakspreekuur Grachtengordel
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 330 (3-5-93) p.4
Vandaag hebben wij Westermarkt 7 gekraakt. Het staat een half jaar leeg. Eigenaar Huyer wil het verkopen, maar dat wil niet erg lukken nu de onroerend goed markt is ingestort. We willen het pand voor bewoning geschikt maken. Wilt u meer informatie? Kom langs op Westermarkt 7 of bij het kraakspreekuur op Singel 46.
25-4-93/2 BESTE BUURTBEWONERS EN BELANGSTELLENDEN Het voormalige Krishna-restaurant aan de Herengracht 96 is GEKRAAKT.
(1) De Afzonderlijke Bewoners (uitgegeven door bewoners Herengracht 96)
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.07
Het voormalige Krishna-restaurant aan de Herengracht 96 is gekraakt. Dit is gedaan door woningzoekenden die het jarenlang op wachtlijsten staan beu zijn. Daarnaast is het een protest tegen het woningbeleid. Er is nauwelijks aandacht besteed aan betaalbare woningen voor alleenstaanden en samenwonenden. Met veel inwoners verdwijnen ook de voorzieningen in het centrum.
25-4-93/3 Buurt(pers)verklaring Vandaag, Zondag 25 April hebben wij, een groep individuen, een pand uit haar lijdzame situatie verlost, ...
(1) De nieuwe bewoonsters van Herengracht 96 (Zwart Rode Furie 2 - Z.R.F. 2)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.06
Vandaag hebben wij, een groep individuen, Herengracht 96 uit haar lijdzame situatie verlost. Ergens in 1980 werd het pand nadat de Hare Krishna het had verlaten, gekraakt. Zij probeerden vanaf 1986 vergeefs het pand in eigen beheer te legaliseren. Eigenaar Frodo Investments BV probeerde het pand te ontruimen voor overbodige yuppie appartementen. Zij moesten er begin oktober 1992 aan geloven. Sindsdien zijn geen bouwactiviteiten in het pand waargenomen. Het enige waarvoor het pand dient is het huisvesten (nou ja, toezien hoe het pand verkrot) van één kraakwacht. Geen pardon voor kraakwachten! Bouw- en Woningtoezicht is door het automatisch verlengen van de bouwvergunning verantwoordelijk voor de erbarmelijke staat waarin het pand verkeert. Pas na vijf jaar bekijkt B.W.T.of het bouwplan is gerealiseerd. Wij vorderen daarom het pand terug. Teneinde justitie, die uiteraard op de proppen komt met huisvredebreuk, te dwingen tot een principe-uitspraak. Wij eisen van de gemeente dat zij de bouwvergunning intrekt. Wij roepen de buurtbewoners/sters op een verklaring te schrijven over het pand het afgelopen jaar. Deze kunnen van belang zijn bij de beslissing van de Officier of bij een kort geding. Wij geloven niet in gerechtigheid, wij nemen haar slechts!
27-4-93/2 Dinsdag 27 april 1993 Dag buren! U had het wellicht al gezien: ...
(1) De vrolijke krakers van de Walnood & kraakspreekuur (uitgegeven door bewoners Prinsengracht t/o 302 en Kraakspreekuur Centrum, fp)
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Pamflet niet verspreid: bloot bleek vol te staan met spullen. Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 330 (3-5-93) p.10
Woonboot Walnood (Prinsengracht t.o.302) stond al geruime tijd leeg. Eeuwig zonde, want het is een alleraardigst scheepje op een van de mooiste stukjes gracht. Wij zijn dan ook content met ons nieuwe stulpje. Kom gerust langs.
30-4-93/1 BUURTBEWONERS, FEESTVIERDERS EN REKREANTEN. Voor ons is dit geen dag om feest te vieren.
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-Nwm Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.1.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 330 (3-5-93) p.3
Vandaag gaan wij de konfrontatie aan met de overheid. Deze heeft met repressie, ontruimingen en invallen ons tot het uiterste getergd. Toen woensdag de kraakpanden Kloveniersburgwal 50 en Spinhuissteeg 11 zonder juridisch houdbare grond ontruimd werden, was voor ons de maat vol. Wij besloten dezelfde dag de panden te herkraken. Het is te absurd voor woorden: er zijn 55.300 woningzoekenden en de overheid ontruimt voor leegstand, zodat een spekulant meer geld kan verdienen. Omdat de overheid er met een anti-kraakwet nog een schepje bovenop doet, hebben we besloten tot aktie over te gaan. De overheid is de laatste tijd sowieso erg leuk bezig: iedereen met een laag inkomen wordt genaaid, protesten helpen niet. Laat ze godverdomme het geld halen bij de rijken. In een tijd waarin de werkloosheid het hardst groeit moet de arme lul in de straat er voor opdraaien. De regering kan de tering krijgen! Wat er met ons gebeurt is van later zorg, maar als de Hoofdofficier van Justitie nog maar een greintje verstand in zijn harses heeft, gaat hij in op onze eisen: geen ontruiming van bezette panden, nooit meer ontruiming voor leegstand of voor welk spekulantenprojekt dan ook, intrekking van het strafbaarstellen van kraken, een stop op de politierepressie tegen krakers en kraakpanden. Wij sympathiseren met al diegenen, die door het asociale beleid van het kabinet Lubbers/Kok gedupeerd worden. Een staat die geen geld heeft om z'n inwoners te steunen, maar wel om ze te onderdrukken is een politiestaat.
-5-93/9 DE HUURDER extra ... HIER UW BEZWAARSCHRIFT ...
(1) Huurderscomité Amsterdam West
(2) 1v 4p, 23x30,9cm, off-set, tekeningen
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) FP /
(5) Ook verspreid als bijlage bij De Huurder
(6) De Huurder
Bezwaarschrift tegen de huurprijsverhoging. Voor 31 mei zal de aankondiging van de 35e huurverhoging van de huurprijs sinds 1950, door de meeste huurders ontvangen worden. De maximale grens is 6 procent. Wanneer er aan de woning onderhoudsklachten zijn, dan mag de huurder het voorstel van de verhoging van de huur weigeren. Wanneer het inkomen van de huurder niet toereikend is om deze verhoging van de huur te betalen, zal deze een beroep moeten doen op de Huursubsidie. Sinds de oprichting van ons Huurderscomité is het de gewoonte de extra giften die wij ontvangen te gebruiken om De Huurder Extra in enige duizenden exemplaren gratis aan te bieden aan huurders.
-5-93/10 OPROEP AAN DE GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Silo)
(2) A4, el.stencil, 10" Courier, tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA / SA 020/001.3.01
U moet beslissen over de toekomst van de Graansilo. Al zo vaak hebben vernieuwende initiatieven moeten wijken ten behoeve van een selekt klubje beter bedeelden. Neem het Y-tech-gebouw, eenzijdig gebruik verkozen boven een gevarieerd woon/werk/kultuurprogramma. Inmiddels staan er ruimtes leeg. Na vier jaar van intensief gebruik is het niet te verkroppen als ook de Silo verbouwd wordt voor een eenzijdig gebruik. Ik eis dat de Silo voor alle soorten Amsterdammers een woon-werk/ en kultuurvoorziening blijft.
2-5-93/1 02.05.'93 Buurtverklaring Vandaag hebben wij, een groep autonome individualisten weer via een antikapitalistische axie een pand uit haar ellendige toestand verlost.
(1) (een groep autonome individualisten)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 330 (3-5-93) p.3
Het pand Valkenburgerstraat 184 is weer in gebruik. Het pand kwam in de klauwen van Lüske. Het stond lang verlaten. Lüske heeft het aan R.Lammers verkocht. De nieuwe eigenaar woont in Australië. Wij maakten kennis met een soort aannemer die in dat pand (zwart) werkzaam was. Er is geen bouwvergunning gegeven of aangevraagd! Het pand staat noch te huur noch te koop, dus gewoon leeg. De verrotting en verkrotting van de honderden leegstaande panden in de binnenstad moet een halt toegeroepen worden. Wij eisen vordering van leegstaande of half in gebruik zijnde kantoren/huizen voor betaalbare woonruimte. Wij laten ons niet intimideren door de veranderende kraak'wetgeving' omdat we niet wijken voor doorzichtige leugenarij.
17-5-93/2 Beste buurtbewoners Zoals u misschien al heeft gemerkt is het huis aan de Langestraat nr.42 zondag 16 mei door ons gekraakt.
(1) (de bewoners) (uitgegeven door bewoners Langestraat 42, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 331 (17-5-93) p.3
Langestraat 42 stond al tijden leeg en dreigde te verkrotten. Er zijn gaten in het dak. De eigenaar heeft op korte termijn geen plannen het huis op te knappen. Een dergelijke manier om met woningen om te gaan is ontoelaatbaar. We zijn van plan om er na het opknappen met een kleine groep mensen te gaan wonen.
28-5-93/1 Beste buurtbewoners, Vandaag 28-5-1993 hebben wij het gebouw van het vroegere PLANETARIUM Gekraakt, ...
(1) (werkende, werkzoekende en studerende jongeren) (uitgegeven door bewoners Planetarium, fp)
(2) tekeningen
(3) Ams-Bijlm Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 332 (1-6-93) p.10
Wij zijn het gebouw van het vroegere Planetarium gaan bewonen. Wij hopen elk conflict te vermijden en zo snel mogelijk met de eigenaar tot overeenstemming komen over de huur. Wij zijn werkende, werkzoekende en studerende jongeren die dringend woon/werkruimte nodig hebben en het niet kunnen opbrengen om jaren op de wachtlijst te staan voor een woning met een niet op te brengen huur. Wij zijn van plan het gebouw op te knappen. De plannen zijn: jongerenhuisvesting, een Jongerencentrum gericht op de buurtbewoners, een oefencentrum voor een circusgroep en een interreligieus ontmoetingscentrum. De steun van de buurtbewoners is erg belangrijk. Dit gebouw moet terug worden gegeven aan de buurt! Wij willen de ruimte!
30-5-93/1 BUURTBEWONERS, PASSANTEN, REKREANTEN EN OMSTANDERS!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners P.C.Hooftstraat 163, fp)
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.4.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 332 (1-6-93) p.11
Zoals jullie hebben gemerkt is voor de tweede maal P.C.Hooftstraat 163 toegevoegd aan het woningbestand. Ons nieuwe huis werd 2 jaar geleden ook al gekraakt en ontruimd. Nu zit justitie zo in elkaar dat de persoon met de meeste poen per definitie gelijk heeft. Het pand werd door de M.E.ontruimd, waarbij het van binnen grotendeels vernield werd (dit doet de M.E.uit principe altijd) en overgedragen aan eigenaar Kroonenberg. Sinds de reparaties staat het pand weer zichzelf onledig te houden met leeg zijn. Binnenkort treedt een 'nieuwe' wet in werking, die het kraken van panden die nog geen jaar leegstaan verbiedt en als doel heeft kraken onmogelijk te maken. Alle ruimtes voor hen die er in wonen! Weg met de Huisvestingswet en het repressieve justitiebeleid! P.C.Hooftstraat 163 zal altijd de Kroonenbunker blijven!
31-5-93/1 HAI BUREN!
(1) (de bekende groep woningzoekenden) (uitgegeven door bewoners Chasséstraat 86, fp)
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst of fasc.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 332 (1-6-93) p.8
Vandaag hebben wij Chasséstraat 86 gekraakt. Wij hadden namelijk een woning nodig en zagen dat deze leegstond. Het pension is enige maanden geleden op last van Bouw en Woningtoezicht gesloten, omdat het te brandgevaarlijk was. Voor gewone bewoning is het wel geschikt.
-6-93/7 STOP DE HUUREXPLOSIE HOU DE HUREN LAAG
(1) Woonlastenkomitee de Pijp
(2) 1v 6p, 11,4x21,5cm, off-st, blauwe inkt, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Nederlandse, Turkse en Arabische tekst. Zie -6-92/1
Wees geen dief van uw eigen portemonnee. Weiger de huurverhoging op grond van onderhoudsklachten, een te hoge huur of fouten in de brief van de eigenaar. De spreekuren helpen u graag bij het weigeren van de huurverhoging of het aanvragen van huurverlaging. Op 1 juli gaat de huur weer fors omhoog. De meeste verhuurders vragen 5,5% huurverhoging, het maximum is 6 procent. Sommige woningbouwverenigingen zullen iets minder vragen. Dankzij de verhogingen stijgen de huren 25% in vier jaar. Gelukkig kunt u de verhoging weigeren. De huisbaas kan u niets maken. Kunt u niet weigeren op grond van de vorige redenen dan kunt een een principieel bezwaarschrift invullen. Een voorbedrukt bezwaarschrift met bezwaren tegen de stijgende huren, de bezuinigingen op de huursubsidie en de steeds hogere huren in de nieuwbouw. Het is een signaal aan de politiek om te laten horen dat u het niet met de gang van zaken eens bent. In de Pijp betaalt 26% van de huurders meer dan de maximaal redelijke huur. Bij partikuliere verhuurders is dat zelfs één op drie! Daarmee overtreden veel huisbazen de wet.
-6-93/9 huurverhoging betalen? heeft uw woning één van de volgende gebreken?
(1) (wijkcentrum Staatslieden- & Hugo de Grootbuurt
wijkcentrum Spaarndammer- & Zeeheldenbuurt
Stadsdeel Westerpark)
(2) dubbelz., A5, off-set, blauwe en rode inkt, tekening
(3) Ams-W-Spa Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) FP /
Heeft uw woning gebreken? Laat uw huisbaas uw woning in orde maken! Huurverhoging betalen? Alleen als uw woning in orde is! Informatie over de mogelijkheden de huurverhoging te weigeren.
-6-93/12 HUIS GEVONDELD Vondelstraat 9 stond nodeloos lang in onbruik.
(1) sympatisanten en bewoner*s Vondelstr 9
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 036/001.3.06
(5) Herkraak niet doorgegaan, pamflet niet verspreid
Eigenaar Investo BV uit Hilversum wilde Vondelstraat 9 splitsen in luxe-appartementen. Volgens bouw- en woningtoezicht wil er nu iemand een hotel in proppen. Wij pikken dat niet. We hadden geen woning. Ze zijn ook niet dik gezaaid. Per maand worden er 300 woningen aan de G.D.H.-voorraad onttrokken. Soms nog illegaal ook. Daar sturen ze geen M.E.op af. In deze buurt is men altijd fanatiek geweest met ontruimen. Twee jaar geleden heeft men de buurt aan de andere kant van het park kraakvrij gemaakt. Zo lang het 'kraken of verzuipen' is, geven we dit pand niet vrijwillig op.
4-6-93/2 Sloopbesluit leidt tot grote woede bij buurt en oppositie Agenten ontruimen raadszaal De Pijp ... Groen Links, PvdA en CDA: DE SLOPERS VAN DE PIJP !!
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Wijkcentrum Ceintuur en Kraakgroep de Pijp)
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB GA ISG /
Overdruk van krantenartikel (Nieuws van de Dag, fp) van 2 juni: agenten met de platte pet hebben gisteravond op verzoek van deelraadvoorzitter Koopmanschap (Groen Links) met zachte drang de publieke tribune van deelraad De Pijp ontruimd. Uit protest hiertegen stapten de oppositiepartijen D66, De Groenen en VVD op. De 'regeringscoalitie' van Groen Links, PvdA en CDA vergaderde in beslotenheid verder over de sloop van 200 panden. Het Wijkcentrum wil de panden behouden. De raad behandelde zonder de oppositie alle agendapunten af en stemde in met de sloop.
Groen Links, PvdA en CDA: de slopers van de Pijp!
14-6-93/1 Benefit: Juli 2 bij de Dirk - Hulp is nodig ... De ARLINGTON ROAD DEFENCE CAMPAIGN is opgericht om een groep krakers te steunen ...
(1) A.R.D.C.
(2) A4, fotokopie
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 027/001.3.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 333 (14-6-93) p.28 en 334 (28-6-93) p.8. Zie /2
De Britse regering maakte haar voornemen bekend om van kraken een misdrijf te maken. Dit besluit volgt op een criminaliseringskampagne en hetze in de media tegen 'ravers, travellers en krakers'. De Arlington Road Defence Campaign is opgericht om een groep krakers te steunen die het slachtoffer is geworden. Op 18 mei werd er een feestje gehouden in een kraakpand. Om 3 uur 's ochtends werden de twintig mensen aangevallen door een grote groep oproerpolitie. 14 Mensen werden in elkaar geslagen, gebroken vingers, twee mensen in het ziekenhuis. Zij werden beschuldigd van openbare geweldpleging. Sommige van deze mensen zitten nog vast vanwege de hoge borgsommen. De borgsommen zijn zo hoog omdat de meeste mensen Frans, Duits en Italiaans zijn. Er is een oproep gedaan deze mensen uit de gevangenis te helpen en hun gevecht tegen een proces gebaseerd op vervalst bewijsmateriaal, te steunen. Hoe eerder we het geld bij elkaar hebben, des te eerder hebben we onze vrienden weer vrij! Schrijf de gevangenen.
14-6-93/2 Benefit: 2nd July at the Dirk - help is still needed
(1) A.R.D.C.
(2) A4, fotokopie
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 027/001.3.05
(5) Engelse tekst
Waarschijnlijk brontekst van /1.
-7-93/4 ARLINGTON ROAD DEFENCE BENEFIT JULI 2
(1) de Dirk
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.3.05
Arlington Road Defence benefit, 2 juli de Dirk. Bands, booze, dance, fun.
-7-93/5 't Voormalige PLANETARIUM
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Planetarium)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, Letter Gothic, achterkant: tekening
(3) Ams-Bijlm Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.1.05
In 't Gaasperpark staat een grijs gebouw met twee koepels: het Voormalig Planetarium. Na leegstand van vijf jaar kraakten wij het op 28 mei. Hieronder een overzicht van de geschiedenis, de illegale ontruimingen\invallen en de matpartij door de politie. Ter gelegenheid van de Floriade in 1982 verrees een planetarium in het park. Een prestige-object van pseudo-wetenschap. In 1988 verhuisde het planetarium naar Artis en kocht het Nederlands Instituut voor Bedrijfsgerichte Opleidingen (de Nibo's) het gebouw om daar opleidingen te geven. Het plan ging niet door. De Nibo's zitten met het wegrottende monument van sterrentuurderij in hun maag. Ze probeerden het te verkopen. Dat lukte voor geen meter. Op 28 mei wordt het gekraakt. Het gebouw is geschikt voor voorstellingen en ontmoetingen. Het planetarium als ontmoetingscentrum in de Bijlmer. Zo zou er ook een kraakspreekuur komen. De Nibo's deden (valse) aangifte van lokaalvredebreuk die de officier van justitie direct afwees. Vervolgens kwamen de Nibo's met een koopacte. Er volgde een kort geding op 24 juni. De vergunningen waren nog niet in kannen en kruiken. Uitspraak zou 8 juli volgen. So far, so good. Maar 28 juni komen de Nibo's met 15 mensen om de drie kraaksters uit het pand te zetten. De politie steunt deze illegale actie en voert de kraaksters geboeid af. 29 Juni gaan we het gebouw gewoon weer binnen. 30 Juni honderd politiemensen breken opnieuw in en gooien de kraaksters er uit. Twee bewakingsmensen houden de wacht. Op 3 juli wilden we het gebouw weer kraken. We hebben er vanaf gezien omdat het Winti-festival plaats vond en de politie ons al in de gaten had. Dat het zaterdag toch uit de hand liep is te wijten aan het politie optreden. Iemand moest met een hersenschudding naar het ziekenhuis en werd er iemand gearresteerd. De politie zei in de veronderstelling te zijn dat wij neo-nazi's waren. Maandag kwamen 20 mensen de gearresteerde man op politieburo Flierbosdreef met veel lawaai duidelijk maken dat ze hem niet vergeten waren. Inmiddels is het 8 juli geweest: de Nibo's hebben gewonnen, wij moeten eruit. Alleen omdat de Nibo's eigenaar zijn, hoe je met je bezit omgaat maakt niet zoveel uit. Tot de volgende keer!
-7-93/6 Beste buurtbewoners, Via het Amsterdams Stadsblad van 7 juli ...
(1) Enkele mensen die veel van het huis en de tuin gehouden hebben.
(2) 21x27,6cm, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-Z-Pijp Milieu Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
Er is een kapvergunning aangevraagd voor een esdoorn in de tuin van Ceintuurbaan 85. Deze zou 'binnen de rooilijn van de toekomstige bebouwing' staan. De firma Bouman is van plan zijn winkelruimte voor koffiezetapparaten te vergroten door de tuin er bij te betrekken. Er zijn al veel te weinig bomen. Er is steeds meer sprake van een 'stedelijk dak', dat is begonnen rond de Albert Cuyp. Eigenaren kregen toestemming hun winkel/opslagruimte uit te breiden door de achtertuin erbij te betrekken. Met als gevolg dat steeds meer achtertuinen verloren gaan en dat hele binnenterreinen volgebouwd worden. Wie ziet er nu graag beton of golfplaatdaken als je uit je raam kijkt? Oproep aan belanghebben voor 7 augustus een bezwaarschrift in te dienen bij stadsdeel de Pijp.
-8-93/1 BESTE BEWONERS UIT DE BUURT VAN DE BAKKERIJ, (Gerard doustr. 144 hs etc.;
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Gerard Doustraat 144)
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan Grachtenkrant 338 (23-8-93) p.18
Laatste nieuws over de gekraakte ruimtes: de 'Bakkerij' zal na 20 augustus ontruimd worden op grond van vonnissen van de eigenaar. Er is grote kans dat er weer leegstand komt. Voor de mensen in blauwe uniformpjes hebben wij nog leuke verrassingen in petto.
-8-93/3
(1) (de nieuwe buren) (uitgegeven door bewoners Van Ostadestraat 108-110hs, fp)
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 337 (9-8-93) p.27
Zojuist hebben wij Van Ostadestraat 108 & 110 hs opnieuw gekraakt. 2 Jaar leegstand is belachelijk. Eind vorig jaar werden deze ruimtes gekraakt, maar na een paar maanden ontruimd omdat de telegraaf ze zogenaamd zou gaan huren. Dat er illegaal gesloopt was en dat het om woonruimte ging maakte voor de deelraad niets uit. We gaan er wonen omdat we er recht op hebben. Ontruimen is geen oplossing maar een probleem.
8-8-93/1
(1) (uitgegeven door bewoners Amstelstraat 11)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan NN 142 (19-8-93) p.8
Vandaag is Amstelstraat 11 gekraakt, eigendom van Zweedse beleggers. Er wordt weer met de regelmaat van de klok gekraakt. Potentiële bolwerken in overvloed.
26-8-93/1 Amsterdam '91/08/07 Kleersloot Klerensloot Brugmansslootje Open brief aan de wethouder van monumentenzorg en volkshuisvesting heer L.Genet
(1) Vrienden van de Kleersloot
(2) 2v 4p, A4, fotokopie
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Pand in 12-95 afgebroken
Toen in 1969 Kleersloot 3, 5 en 7 door de Gemeente werden gekocht, was er in het koopcontract sprake van een bestemmingsplan. De monumentenwaarderingskaart bij dit plan is een eigen leven gaan leiden. Hoe verder men van de toeristische routes af komt des te minder blijkt men oog te hebben voor dat wat er aan monumentwaardigs te beschermen valt. Het gevolg is dat van de utilitaire bouw in de Nieuwmarkt zo goed als niets bewaard bleef. Van die architectuur, een bedrijfje op de begane grond en een of twee als woningen verhuurde 'camers' daarboven, is Kleersloot 7 een van de laatst bewaarde voorbeelden. Om in de laatste fase van de renovatie van de Nieuwmarkt alsnog afgebroken te worden? Het inpassen van no.7 in de te realiseren nieuwbouw geeft de plannenmakers een handvat voor de manier waarop de invulling gerealiseerd zou moeten worden. Ik doe een dringend beroep op u om Kleersloot 7 in het renovatieplan op te laten nemen. Verder is het 11 september Open Monumentendag. In Amsterdam ligt de nadruk op de Nieuwmarktbuurt. Loop dan ook eens door de Kleersloot en bekijk een nog niet gerestaureerd en niet-officieel monument!
31-8-93/1 Beste Buurt ! Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten, hebben wij afgelopen zondag 29 augustus Tweede Bloemdwarsstraat 6 en 8 na zeven jaar leegstand weer in gebruik genomen.
(1) (de nieuwe bewoners en bewoonsters Tweede Bloemdwarsstraat 8en6.)
(2) A4, el.stencil, Script
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 339 (6-9-93) p.12. Literatuur: NN 144 (16-9-93) p.12
De beruchte spekulanten Schaefers en Scheurer hebben de panden gekocht voor 3 ton, uitgesloopt om ze voor 650.000 gulden weer te koop aan te bieden. Ze hebben financiële moeilijkheden. Wij hebben de panden gekraakt om te bewonen en spekulatiepraktijken tegen te gaan. Maandag forceerden de eigenaars de voordeur met een pikhouweel. Hierdoor hebben we enkele voorzorgsmaatregelen moeten treffen.
-9-93/1a Jongerendemonstratie 18 september Neem jongeren serieus! Studenten, scholieren, werkzoekenden en werkenden voeren actie tegen de bezuinigingen op bijstand, studiefinanciering en huisvesting
(1) anoniem (uitgegeven door Landelijk Aktie Komité)
(2) dubbelz., 15,2x20,8cm, off-set, voorkant: rode en zwarte inkt, tekening van Opland
(3) Vervoer Werk-wj Wonen
(4) FP /
(5) Ook verspreid als bijlage bij NN 143 (2-9-93). Facs.in Grachtenkrant 339 (6-9-93) p.22. Lijst ondertekenaars eindigt met: "... Jongeren tegen Racisme en tientallen plaatselijke actiecomité's"
Jongerendemonstratie 18 september, Dam. Prinsjesdag dreigt een zwarte dag te worden: er hangen ons heel wat bezuinigingen boven het hoofd. De komende weken voeren we actie vóór een volwassen jongerenbeleid. We zijn voor: een leefbaar en ouderonafhankelijk inkomen vanaf 18 jaar, een betere verdeling van het bestaande werk, het creëren van werkgelegenheid, groter aanbod van betaalbare kamers en goedkope woningen en een goede, vrijwillige OV-studentenkaart! De maatregelen waartegen we actievoeren tasten de positie van jongeren ernstig aan. Plaatselijke acties op 7, 9, 14 en 16 september.
-9-93/1b Jongerendemonstratie 18 september Neem jongeren serieus! Studenten, scholieren, werkzoekenden en werkenden voeren actie tegen de bezuinigingen op bijstand, studiefinanciering en huisvesting
(1) anoniem (uitgegeven door Landelijk Aktie Komité)
(2) dubbelz., A5, off-set, voorkant: rode en zwarte inkt, tekening van Opland
(3) Vervoer Werk-wj Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Ook verspreid bij demonstratie op 18-9-93. Lijst met organiserende en ondersteunende organisaties uitgebreider dan op /1a
Vrijwel dito als /1a.
-9-93/5 1 jaar Bankroet benefiet feest!
(1) (Bankroet)
(2) dubbelz., 13,6x21cm, groen papier, fotokopie, voorkant: foto; achterkant: tekeningen
(3) Ams-Oost Kultuur Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
Benefietfeest Bankroet, 11 september villa Omval.
14-9-93/1 14 september 1993. De Kostgewonnen Wij, een groep buurtbewoners uit Oud-West, hebben 12 september jl. het schoolgebouw aan de Derde Kostverlorenkade 34-35 betrokken.
(1) De initiatiefgroep "Kostgewonnen"
(3) Alt.lev Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 340 (20-9-93) p.14
Wij, een groep buurtbewoners uit Oud-West, hebben 12 september het schoolgebouw aan de Derde Kostverlorenkade 34-35 betrokken. Dit gebouw werd 14 maanden geleden verlaten. Wij vrezen voor jarenlange leegstand. Omdat er geen bestemming voor dit gebouw is, gaan wij proberen onze plannen hier te realiseren. We zijn op zoek naar woon- en/of werkruimte: kleinschalige bedrijfjes en atelierruimte o.a.voor een groep architecten. Ook buurtactiviteiten hebben een hoge prioriteit. De gymzaal zal verhuurd worden aan aerobic-, voetbal-, yoga- en andere sportverenigingen. Verder komt er ruimte voor volkstuintjes voor oudere mensen, zal er een kantine/lunchroom komen en zal er kinderopvang gerealiseerd worden.
18-9-93/1 Godsnondenju! We willen niet op een houtje bijten De maat is vol! Vandaag demonstreren we voor de zoveelste keer tegen het waanzinnige beleid van Lubbers en Kok.
(1) Rebel
(2) dubbelz., A5, kringlooppapier, off-set, tekening
(3) Ond-tert Werk-wj Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Verspreid met door pamflet geprikte tandenstoker
Honderdduizenden kwamen in aktie en nog wil dat godvergeten kabinet niet luisteren. Dan maar kwaadschiks. We moeten het land ontregelen en de verkiezingen. De bijstand naar 50 procent van het minimumloon. De basisbeurs verlaagd. De OV-studentenkaart uitgehold. De huursubsidie voor jongeren verdwijnt. Doorstuderen wordt moeilijker. De tempobeurs wordt opgeschroefd. Dat zijn de plannen die Kok vandaag, Prinsjesdag, gaat presenteren. Lubbers en Kok hebben financiële verplichtingen aan de Europese Monetaire Unie, die zeggen dat het financieringstekort omlaag moet. Eén blik op de verkiezingsprogramma's van de grote partijen zegt genoeg. Een wedstrijdje No-nonsens-beleid. Ze steken elkaar de loef af over hoeveel ze durven te bezuinigen over onze ruggen heen. Minimumloon, de koppeling tussen lonen en de bijstand, uitkeringen en studiebeurzen staan op de tocht. Links versterken in het parlement, is belangrijk om de bezuinigingsdrift in te dammen. Geen enkele partij in de Kamer, ook de linkse niet, wil breken met de logika van de winst. Toch is dat precies wat moet gebeuren. Wat we nu verliezen zal de komende tien jaar niet meer opgebouwd worden.
18-9-93/2a Geen Botte Bijl ... Geen botte bijl, maar beter beleid ... *over de bijstand ...
(1) JS jonge socialisten in de PvdA
(2) dubbelz., 12,1x21cm, kringlooppapier, fotokopie?, voorkant: tekening van Opland
(3) Ond-sekund Werk-wj Wonen
(4) UB /
Voor handhaving van het sociaal minimum op 70% van het minimumloon. Voor herverdelen van werk om mensen uit de bijstand te krijgen. Tegen beperking van doorstroommogelijkheden. Voor betere begeleiding voor en tijdens het vervolgonderwijs. Voor een ouderonafhankelijke studiebeurs voor iedereen. Tegen afschaffing van huursubsidie en huurbescherming voor jongeren. Voor een groter aanbod van huisvesting voor jongeren. Je weet zelf het beste waarom je vandaag naar Amsterdam gekomen bent. De JS is een jongerenorganisatie die het niet pikt dat de zwakkere groepen in de samenleving weer eens extra worden gepakt en dat de ongelijkheid in de maatschappij groter wordt. Wij nodigen je uit voor het JS-introductieweekend op 15 en 16 oktober.
18-9-93/2b Geen Botte Bijl ... Geen botte bijl, maar beter beleid ... *over de bijstand ...
(1) JS jonge socialisten in de PvdA
(2) dubbelz., 13,2x21cm, kringlooppapier, fotokopie?, voorkant: tekening van Opland
(3) Ond-sekund Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
Dito als /2a, verspreid in de wervingsfolder Progressief & kritisch van de Jonge Socialisten.
18-9-93/3 Weg met de leugenaars Tijd voor ander beleid Jongeren nemen vandaag weer het voortouw in de akties tegen het regeringsbeleid.
(1) Socialistiese Arbeiderspartij SAP
(2) dubbelz., A5, off-set
(3) Ond-tert Werk-wj Wonen
(4) UB GA ISG /
Basisbeurs omlaag, bijstand naar vijftig procent van het minimumloon, de huursubsidie voor jongeren wordt afgeschaft. Het recht op een zelfstandig bestaan voor jongeren kunnen we zo wel ten grave dragen. Het recht op onderwijs wordt verder uitgekleed. De regering Lubbers-Kok is bezig met een gigantiese omgekeerde Robin Hood operatie: Geld wordt van de armsten naar de rijksten overgeheveld. Er worden miljarden geïnvesteerd in voorzieningen voor het bedrijfsleven. De afgelopen tien jaar zijn de inkomensverschillen steeds groter geworden. De maatregelen die Kok op Prinsjesdag zal voorstellen zetten dit beleid voort. De wapenstok van de ME kennen we intussen. Maar er vindt ook een toenemende kriminalisering van uitkeringsgerechtigden plaats, bedoeld om een klimaat te scheppen waarin het stelsel van sociale zekerheid verder afgebroken kan worden. Maar ook voor liegen schrikken de politici niet terug. Kotsmisselijk word je ervan. Demokratie wordt steeds vaker aan de laars gelapt; zie hoe de Betuwe-lijn, het akkoord van Schengen en het akkoord van Maastricht erdoor gejaagd zijn. Het milieu verloedert verder. Het Europa van Maastricht is een Europa van de rijken. De onderkant van de samenleving moet bloeden om aan de financiële voorwaarden tot toelating te kunnen voldoen. Nederland-kleurrijk? Hetzes tegen 'illegalen' voeden het racisme. Lang leve de graai- en ellebogenmaatschappij waarin winst alles is, kolllektieve voorzieningen 'slecht' zijn en mensen die opkomen voor solidariteit als 'ouderwets' en 'zielig' worden bestempeld. In de verkiezingsprogramma's troeven de partijen elkaar af met elk nog hogere bezuinigingsvoorstellen. Er moet samengewerkt worden voor een andere ekonomiese ordening waarin het bevredigen van behoeften van mensen en het spaarzaam omgaan met het milieu voorop staat.
18-9-93/8 LANDELIJK ACTIE COMITE DEMONSTRATIE-INFO ... Geen Botte Bijl... .....Maar Beter Beleid
(1) Landelijk Actie Comité
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: tekening van Opland; achterkant: kaartje
(3) Ond-tert Werk-wj Wonen
(4) UB GA ISG /
Demonstratie-info. Kaartje van de route. Vandaag demonstreren wij tegen de bezuinigingen op bijstand, studiefinanciering en huisvesting. De demonstratiebegeleidingsdienst (demodienst) zorgt met de politie voor de begeleiding. Houd je aan de route van de Dam naar het Museumplein. Voor mensen die naar het Racism Beat It Festival gaan, wordt de route vervolgd naar het Amsterdamse Bos. Volgt telefoonnummer actiecentrum.
18-9-93/10 PETITIE geen Botte Bijl... maar Beter Beleid
(1) LAK
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set?
(3) Ond-tert Werk-wj Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Handtekeningenlijst
We zijn tegen verlaging van de basisbeurs, afschaffing van de bijstand voor jongeren onder 21 jaar, verlaging van de bijstand voor werklozen van boven de 21 jaar, afschaffing van de huursubsidie voor jongeren, uitholling van de OV-studentenkaart. We zijn voor: een ouderonafhankelijk inkomen vanaf 18 jaar, betere verdeling werk, creëren werkgelegenheid, groter aanbod betaalbare kamers en goedkope woningen en een goede, vrijwillige OV-studentenkaart. Met mijn handtekening protesteer ik tegen de bovengenoemde plannen van de regering en verzoek ik concrete stappen te nemen ter verbetering van de positie van jongeren.
18-9-93/12 OPROEP-OPROEP-OPROEP aan het volk van AMSTERDAM GEEN GEDWONGEN ONTRUIMINGEN
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Dirk van Hasseltsteeg)
(2) dubbelz., A4, wit of dik wit geribbeld papier, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 027/001.1.01
Met de regelmaat van de klok worden mensen gedwongen hun gekraakte huizen en bezette woonwagenterreinen te ontruimen. Politiegeweld is daarbij schering en inslag. De wetgeving is omgewerkt tot een juridies monstrum, dat de belangen van bewonersters en gebruikersters ondergeschikt maakt aan die van het kapitaal. De ontruimingspolitiek is heftig in strijd met elementaire mensenrechten. De VN heeft een resolutie aangenomen waarbij gedwongen ontruimingen als een schending van het internationaal recht worden bestempeld. Momenteel hangt er zo'n ontruimingsdreiging boven een aantal panden aan de Dirk van Hasseltsteeg. Alles moet in het werk gesteld worden ontruiming te verijdelen. Het ontruimingsvonnis rammelt. Bovendien zijn de doelen, welke met de kraak beoogd werden, nog niet gerealiseerd. Stopzetting cityvormingsplannen door groot-geld-commercionazi's als ABN-AMRO. Er is grote behoefte aan plekken in de stad waar plannen gerealiseerd kunnen worden in de sfeer van met-minimale-middelen-ekologies-verantwoord-zelfbepaald-wonen-en-leven-en-bezigzijn. Overheidsfunktionarissen die te maken hebben met de uitvoering van orders, dienen al hun mogelijkheden in te zetten om foute praktijken van de hoge heren en dames te frustreren. Lang leve de commune van Amsterdam!
ABN AMRO houdt geen rekening met u! Houdt u uw rekening bij ABN AMRO?
18-9-93/13 KAMER GEZOCHT GEVONDEN! Een probleem waar de meeste jongeren regelmatig mee geconfronteerd worden is WONINGNOOD. ... KRAAK DE KRISIS!
(1) Amsterdamse Kraakspreekuren
(2) A4, wit of rose papier, el.stencil, tekening
(3) Ond-tert Wonen-kra
(4) UB SA / SA 013/002.3.01
Zolang je geld genoeg hebt valt de woningnood nog wel mee: er valt altijd wel ergens een kippehok te huren voor 300-500 gulden. Beloningen van 500 tot 1000 gulden voor het aanbrengen van een woning zijn schering en inslag. Koren op de molen van huisjesmelkers en spekulanten; tuig dat rijk wordt van andermans ellende. Het aanbod wordt kunstmatig laag gehouden. Of grote panden worden bezet gehouden door slechts een paar bewakers, zogenaamde kraakwachten. Deze figuren stellen zich asociaal op. Ze helpen huisjesmelkers en spekulanten bij hun vieze praktijken. Beter zou het zijn leegstaande ruimte geschikt te maken voor bewoning en/of niet commerciële aktiviteiten. Dat houdt in: kraak die panden! Kraken is een praktische daad met een politieke inhoud: de individuele woningnood wordt opgelost, de strukturele leegstand aangepakt en dus het wanbeleid aangekaart. Kraken is al eeuwenlang een middel voor mensen in de verdrukking om te overleven. Steeds meer mensen moeten wel: de inkomens gaan omlaag, de huren fors omhoog, de huursubsidie wordt aangetast. Er is vast een kraakspreekuur bij je in de buurt. Kraak de krisis!
18-9-93/13b
(1) anoniem (uitgegeven door Amsterdamse Kraakspreekuren)
(2) A4, kringlooppapier, off-set?, groene inkt, tekening
(3) Ond-tert Wonen-kra
(4) SA /
(5) Pamflet mogelijk op andere datum uitgegeven
Dito als /13a, echter zonder handgeschreven tekst met ondertekening en adressen van kraakspreekuren.
26-9-93/1 Beste buurtbewoners en andere belangstellenden Zoals jullie gemerkt hebben is Reguliersdwarsstraat 9 vandaag gekraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Reguliersdwarsstraat 9)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 341 (4-10-93) p.3
Vandaag is Reguliersdwarsstraat 9 gekraakt. Het is eigendom van Kingssquare BV (directrice mw.J.W.M.van Haren). Kingssquare bevordert leegstand in de buurt. Kraken is voor ons de enige manier om aan een woning te komen: door het woningbeleid duurt het 5 jaar om aan een woning te komen. De jongeren kunnen dit beleid, gemaakt door de welvarende ouderen, niet meer pikken. U bent welkom op het kraakspreekuur op de Westermarkt 7.
-10-93/7 JA IK BEN SOLIDAIR MET DE EISEN VAN HET BEWONERSCOMMITTEE VAN BOETZELAERSTRAAT.
(1) (Bewonerscommittee Van Boetzelaerstraat)
(2) A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA / SA 002/028.1.00
(5) Handtekeningenlijst
Ik vind dat woningbouwvereniging Zomers Buiten haar afspraken moet nakomen en de huren moet terugbrengen tot de afgesproken bedragen.
-10-93/8 BEWONERSCOMITE VAN BOETZELAERSTRAAT Wij eisen dat ook Zomers Buiten zich houdt aan het Accoord van '87 0% HUURVERHOGING IS MEER DAN GENOEG!
(1) Bewonerscomité Van Boetzelaerstraat
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv Wonen-kra
(4) SA / SA 002/028.1.01
Woningbouwvereniging Zomers Buiten moet haar afspraken nakomen en de teveel ontvangen huurpenningen terug betalen aan de gedupeerden! Zomers Buiten, 's winters ook.
3-10-93/1 OOIT GEWONNEN? Amsterdam, 3 oktober 1993 KOSTGEWONNEN!
(1) Initiatiefgroep Kostgewonnen
(2) tekening
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 341 (4-10-93) p.22
12 September is het schoolgebouw aan de 3e Kostverlorenkade 34-35 betrokken. 8 Oktober presenteren wij ons plan voor wonen, werken en buurtactiviteiten in het pand: het Kostgewonnen-plan.
3-10-93/2 BUURTVERKLARING Oh, wat zijn we heden blij, we hebben een woning, ...
(1) (een groep jongeren en studenten) (uitgegeven door bewoners voormalige Heineken/Amstelgebouw aan de Mauritskade (Kraakgroep West)), fp)
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 341 (4-10-93) p.3
We hebben het lange tijd leegstaande Heineken/Amstelgebouw gekraakt. We willen woningen, ateliers en een galerie realiseren. De leegstand is symptomatisch voor de onroerend goedmarkt in het hoofdstedelijke. Kom even langs. Wij zullen proberen de koffie klaar te hebben.
10-10-93/1 ZONDAG 10 OKTOBER 1993 BUURTINFORMATIE BUREN EN BUURTBEWONERS, NA TWEE JAAR LEEGSTAND IS KEIZERSGRACHT 122 GEKRAAKT.
(1) (studenten zonder woning) (uitgegeven door bewoners Keizersgracht 122, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.07
Na twee jaar leegstand is Keizersgracht 122 gekraakt. Het monument is van een van de grootste speculanten van Nederland, De Tulp B.V. Acht maanden na de koop staat het gebouw nog steeds leeg. Er ligt bij de gemeente nog steeds geen aanvraag voor een bouwvergunning. Wij vinden het ontoelaatbaar dat de eigenaars, woonachtig in Abcoude en op de Herengracht, veertig miljoen gulden aan onroerend goed in Amsterdam bezitten en zich niet bekommeren om de staat van hun gebouwen. En nog minder om mensen die ondanks weinig geld om van rond te komen met een hoge huur zitten omdat er voor hen geen betaalbare woonruimte is. Wij kraken omdat wij dakloos zijn en geen (betaalbare) woonruimte kunnen vinden. Onze bedoeling is rustig te wonen en de buurtbewoners niet tot last te zijn.
11-10-93/1a bewonerscomite van boetzelaerstraat Laten we ons nog langer belazeren door Zomers Buiten? 60.9% HUURVERHOGING IS TE VEEL!
(1) Bewonerscommittee Van Boetzelaerstraat
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil; achterkant: 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 002/028.1.00
(5) Facs.achterkant in Grachtenkrant 342 (18-10-93) p.3
In de jaren 86 en 87 is er door de bewoners van de Van Boetzelaerstraat stevig onderhandeld over de huurhoogte van hun toen net door de gemeente aangekochte woningen. De huren bedroegen gemiddeld honderdzeventig gulden. De afspraken werden schriftelijk vastgelegd. Zes jaar later blijkt Zomers Buiten haar afspraak niet langer te willen nakomen en probeert de huur op te drijven tot het absolute maximum. De bewoner van Van Boetzelaerstraat 19-1 betaalde in 1993 205 gulden. Hij verhuisde en de nieuwe bewoonster moet aan Zomers Buiten plotseling een huur van 330 gulden betalen! Deze taktiek past Zomers Buiten al enige tijd toe. Wij eisen dat Zomers Buiten haar afspraken nakomt, alle huren terugbrengt tot de afgesproken bedragen en de te veel betaalde huur teruggeeft aan de gedupeerden. Om onze eisen kracht bij te zetten hebben wij de Van Boetzelaerstraat 15 hs en 19-2 en Groen van Prinstererstraat 77-1 gekraakt. Zomers Buiten, 's winters ook.
11-10-93/1b
(1) Bewonerscommittee Van Boetzelaerstraat
(2) A4, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA / SA 002/028.1.01
(5) 60,9 zwart, blok er omheen wit
Dito als achterkant van /1a.
11-10-93/2 BESTE OOSTERPARK-BEZOEKSTERS EN BEZOEKERS:
(1) Medewerkersters Bankroet
(2) A4, rood papier, fotokopie, tekening
(3) Ams-O-Wib Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 342 (18-10-93) p.11
Op 8 oktober is een vrouw die alleen door het Oosterpark liep door drie mannen verkracht. De politie, die haar 's ochtends vond, twijfelde aan haar verhaal. In het ziekenhuis is zij tegen haar wil in het bijzijn van mannelijke agenten onderzocht. Haar werd verweten 'als vrouw allen 's nachts in het park' gelopen te hebben. Wij eisen: het recht voor vrouwen overal op elk tijdstip zich te bewegen, slachtoffers van sexueel geweld dienen door de politie serieus genomen te worden, medisch personeel dient er zorg voor te dragen dat onderzoek vrijwillig gebeurt, beëindiging van de onevenredige verhouding tussen de straf aan daders en het levenslange leed dat vrouwen aangedaan wordt en een aktieve opsporing. Wij blijven strijd voeren tegen alle vormen van sexisme. Voor verkrachters geen pardon. Stop ze onder het beton!
11-10-93/3 Amsterdam, 11 oktober 1993 Beste buurtgenoten, WONINGBOUWVERENIGING ZOMERS BUITEN DRIJFT HUUR HUIZENHOOG OP!
(2) A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA / SA 002/028.1.00
18-10-93/1 Beste bewoners, Op zondag 17 oktober hebben wij het pand aan de Elandstraat 129/131 opnieuw in gebruik genomen.
(1) de bewoners van de Elandstraat 129/131
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 342 (18-10-93) p.3
17 Oktober hebben wij het monumentale pand aan de Elandstraat 129/131, dat stond te verkrotten, opnieuw in gebruik genomen. Het ligt in onze bedoeling het weer bewoonbaar te maken.
28-10-93/2 HUURDERS ALLER LANDEN, PAS OP!!!!!! Dit volgende kan u ook overkomen:
(1) anoniem (uitgegeven door de onderhuurders van Nova Zemblastraat 8 t/m 12)
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
Het zal u opgevallen zijn dat op 28 september de panden 8 t/m 12 in de Nova Zemblastraat zijn ontruimd. Wij (de onderhuurders) hebben altijd onze huur betaald, met medeweten van de eigenaar. Op 18 september werd ons duidelijk dat de inwonende huurders de laatste anderhalf jaar geen huur meer aan de eigenaar hadden doorbetaald. De eigenaar kreeg toestemming de huurders te ontruimen, niet om de onderhuurders woningloos te maken. De eigenaar, een groep Zweedse spekulanten, greep dit vonnis aan om de onderhuurders door een overijverige deurwaarder te laten ontruimen. De kraakwachten stonden klaar om onze woning in bezit te nemen. Deze onloyale mensen laten zich gebruiken door spekulanten. We logeren her en der en zijn voor minimaal een ton getild. Als het stadsdeel toestemming geeft op de Nova Zembla 8-12 Yuppie woningen of ander ongerief te bouwen, maak dan bezwaar. Dat hoort goedkope huisvesting te zijn en geen projekt waar de spekulant/eigenaar over onze lijken heen winst probeert te halen!
30-10-93/1a BUURT\PERS, De aktiegroep "Nova Zembla" is zojuist Nova Zemblastraat 8-10-12 binnengedrongen om deze kortstondig bezet te houden.
(1) Atiegroep Nova Zembla 8-12
(2) A5, fotokopie, Courier
(3) Alt.lev Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 343 (1-11-93) p.11
De aktiegroep is zojuist Nova Zemblastraat 8-10-12 binnengedrongen om deze kortstondig bezet te houden. Eind september werden de huurders overvallen door een ontruiming. Het bleek dat de doorverhuurders, twee schimmige new age groepjes, al anderhalf jaar de huur niet aan de eigenaar hadden doorbetaald. De New Age klup is er met het geld en sleutelgeld vandoor. De eigenaar is SOE I BV van de handelsbank Svenska. Een leeg pand levert nu eenmaal meer spekulatiewinst op dan een pand met huurders. Leeg? De 36 woonruimtes worden bezet door 7 kraakwachten. Deze 7 asocialen helpen de eigenaar met haar vieze spelletje en zorgen ervoor dat er 29 mensen minder kunnen wonen. We willen zowel de Zweedse spekulanten als de New Age klupjes (Vereniging Tarik K-Ring en Stichting Kring van Herders, in 1994 op verzoek van de ex-onderhuurders failliet verklaard, fp) en de kraakwachten aan de schandpaal nagelen.
30-10-93/1b BUURT De aktiegroep "Nova Zembla" is zojuist Nova Zemblastraat 8-10-12 binnengedrongen om deze kortstondig bezet te houden.
(1) Atiegroep Nova Zembla 8-12
(2) A5, fotokopie, Courier
(3) Alt.lev Ams-W-Spa Wonen
(4) SA / SA 030/004.5.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 343 (1-11-93) p.11
De aktiegroep is zojuist Nova Zemblastraat 8-10-12 binnengedrongen om deze kortstondig bezet te houden. Eind september werden de huurders overvallen door een ontruiming. De doorverhuurders, twee schimmige new age groepjes, hadden al anderhalf jaar de huur niet aan de eigenaar doorbetaald. De klup is er met het geld van door. Eigenaar is SOE 1 BV, een BV binnen de Zweedse handelsbank Svenska. Zij greep dit aan om het pand leeg te krijgen. De 36 woonruimtes worden bezet gehouden door 7 kraakwachten. Deze 7 asocialen helpen hiermee de eigenaar met haar vieze spelletje en zorgen ervoor dat er 29 mensen minder kunnen wonen.
31-10-93/1 HET IS NIET WAAR! Nou mensen, het is wel degelijk waar: zojuist hebben wij Kinkerstraat 240 herkraakt.
(1) Uw nieuwe buurtbewonersters. (uitgegeven door bewoners Kinkerstraat 240, fp)
(2) A4, fotokopie, logo's/tek.
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 343 (1-11-93) p.9
Wij hebben zojuist Kinkerstraat 240 herkraakt. De eigenaar van de winkel, Bogaerts, vond het de vorige keer nodig de toenmalige bewoners er zonder enige rechtsgrond uit te trappen. Dat hiermee nog een tijdje aan de 15 jaar-durende leegstand zou worden toegevoegd was zijn wens. Deze keer krijgt hij ons er niet zomaar uit! Het pand is eigendom van de NV Nervus-Rerum uit Dordrecht. Wij willen er gaan wonen en toevoegen aan de veel te krappe woningmarkt.
-11-93/1 Beste Buurtbewoners De leegstaande etages in de Tichelstraat zijn vanaf heden weer feestelijk in gebruik genomen.
(1) Uw nieuwe buren. (uitgegeven door bewoners Tichelstraat)
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 344 (15-11-93) p.32
De tot de sloop leegstaande etages in de Tichelstraat zijn weer in gebruik genomen. Wij hopen tot de sloop te kunnen blijven en u niet tot last te zijn.
-11-93/4 Aan alle geïnteresseerden, Maandagmiddag 29 november ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Kolk)
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.01
(5) Zie 29-11-93/1 en /2
29 November in de Stopera een raadskommissievergadering over de ABN-AMRO plannen met de Kolk en omgeving. Wij gebruiken deze gelegenheid om onze walging uit te spreken over dit city-misvormingsprojekt. Volgens wethouder Saris (Groen Slinks) zijn er geen obstakels meer en de bouwvergunning kan wat hem betreft worden afgegeven. Het gigantische projekt bestaat uit een hotel, kantoren, winkels, 29 luxe appartementen plus een parkeergarage. Hiervoor moeten tientallen mensen de straat op, monumenten worden gesloopt en verwordt een stuk binnenstad tot een mega-konsumeer-kolos. We willen een picket-line houden voor de ramen van de zaal waar de vergadering plaatsvindt. Kom zo massaal mogelijk! Ze hebben weinig oor voor onze ideeën, maar wij hebben des te meer te zeggen. Voorverzamelen Infokafé de Kolk. Sloop de plannen, niet de monumenten!
-11-93/6 SCHANDAAL!!! ... Beste mensen, Afgelopen vrijdag 17 Nov. ...
(1) De Bewoners van "de Kolk" en omliggende panden.
(2) A4, fotokopie, Letter Gothic
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.01
17 November heeft rechter Bentinck besloten het twee en een half jaar gekraakte complex de Kolk met de omliggende panden (niet alle gekraakt) te laten ontruimen voor de vage plannen van de ABN-AMRO. Het gaat om een hotel met 230 kamers, 2300m kantoren, 6300m winkels, 29 luxe appartementen en een parkeergarage met 400 plaatsen. In het gewijzigde plan worden nog steeds monumenten gesloopt die dan zogenaamd ergens anders weer opgebouwd worden (Japan?). De ABN-AMRO heeft al een behoorlijke verzameling monumenten in de kelder liggen die "ooit weer eens" opgebouwd worden. Voor de prijs van 400 parkeerplaatsen kun je woonruimte voor minstens 400 mensen creëren. Blijkbaar mogen alleen nog rijken in de binnenstad wonen. Er zijn bezwaarschriften ingediend. Inspraak voor buurtbewoners is er niet geweest. De Gemeente gaat voor het geld! De bouwvergunning is er nog niet. De enige manier waarop dit stukje binnenstad gered kan worden is verzet tegen deze plannen. Op alle fronten en door iedereen!
-11-93/7 de DIRK organiseert JAM SESSIE
(1) de Dirk
(2) A6, el.stencil
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.3.06
Jamsessie op onze nieuwe locatie aan de Parnassusweg 222 (adres rechtbank, fp) in verband met kort geding. Dreigende ontruiming de Dirk. Verzamelen Info-Kafee de Kolk. Neem muziekinstrumenten en lawaai mee.
-11-93/9 WIJ BLIJVEN ALLEN!
(1) de afzonderlijke kraaksters van Z.R.F.III
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.08
1: Wij kraakten Keizersgracht 243-245 na een leegstand van 2 jaar en doopten dit om tot 'Zwart Rode Furie III'. Wij kraakten niet alleen voor een woning maar ook om te protesteren tegen de ontruiming van de Gaten (Dirk van Hasseltsteeg) en de Herengracht 96 (Z.R.F.II). Ook protesteren wij tegen de staat die voor Herengracht 211 (Z.R.F.I) in cassatie gaat voor lokaalvredebreuk en de eigenaar die de bewoonsters anoniem dagvaardt. Eigenaar van Z.R.F.III is Maarsplas bv van F.A.Maarsen (Heitma Holding bv, Frevast Holding bv). Maarsen is verhuisd naar België. Amsterdam is een paradijs voor speculanten. De macht van de grote speculanten en beleggers zit in hun economische inbreng in de stad. De gemeente danst naar het pijpen van de grote geldbezitters. Controle op bouwprojecten is minimaal en de inspraak van monumentenzorg is nietszeggend. Wij zullen tegen een eventuele ontruiming op lokaalvredebreuk een executiegedinges aanspannen. Wij eisen: geen ontruiming voor leegstand (antikrakers) luxe appartementen of speculanten en hun betondrollen.
2: Onze kracht ligt aan de gracht.
15-11-93/1 BESTE BUURTBEWONERS, Vandaag hebben wij van kraakgroep De Pijp, het pand Van Ostadestraat 4 gekraakt.
(1) Kraakgroep De Pijp
(2) A4, wit of rose papier, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Rechts bew Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.1.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 344 (15-11-93) p.17. Zie ook 28-8-81/2
Vandaag hebben wij Van Ostadestraat 4 gekraakt. De vorige bewoners zijn uitgeplaatst na twee brandaanslagen. Wij willen voorkomen dat het pand opnieuw voor veel te hoge bedragen verhuurd wordt. De brandaanslagen zijn niet opgelost. Er zou sprake zijn van racistiese aanvallen. Wij vermoeden dat de zaken heel anders liggen. De eigenaren, de broertjes Zaffora, maken deel uit van een club louche pensionexploitanten. Ook op van Ostadestraat 4 was sprake van uitbuiting van huurders. De racistiese leuzen en branden kwamen kort nadat de huurders bezwaar hadden gemaakt tegen de hoge huren. De branden zijn binnenshuis gesticht, zonder dat de voordeur opengebroken is. Het heeft er dan ook alle schijn van dat de misdaden in opdracht van de eigenaren zijn begaan om de lastige huurders weg te intimideren. Uitbuitingssituaties zijn in onze buurt helaas geen uitzondering. GDH en Bouw en Woningtoezicht blijken zelden in staat afdoende maatregelen te nemen om dit soort wantoestanden te voorkomen. Het recht van de eigenaar gaat in de meeste gevallen boven het recht van de bewoners. Het is onze bedoeling dat het pand zo snel mogelijk weer bewoond zal worden door 4 tot 6 urgent woningzoekenden. Wij zullen aan Bouw en Woningtoezicht vragen bij de eigenaar er op aan te dringen de schade met spoed te herstellen. Heeft u informatie, breng dan een briefje langs op Wijkcentrum Ceintuur.
17-11-93/1 BUURT(PERS)VERKLARING ... ZWART RODE FURIE 2
(2) A4, stencil en el.stencil, elite, zwarte en rode inkt, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.01
(6) Zwart Rode Furie 2
22-11-93/2 Amsterdam 22-11-1993 Aan hen die belang hebben bij onderzoek i.v.m. koop/renovatie van Commelinstraat 5 ...
(1) Kraakgroep Oost
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) SA / SA 040/002.4.02
Na de kraak van Commelinstraat 5 heeft de politie geconstateerd dat de etages niet meer in gebruik waren. Nu werden de bewoners opgeschrikt door personen van Stadsdeel Oost die de voordeur forceerden en het huis binnentraden. Het huis werd op een privacy schendende manier geinspecteerd. Dhr.Koster meldde dat ze het huis wilden inspecteren voor aankoop en renovatie. Bouw en Woningdienst heeft verklaard dat het pand pas in 1995 gerenoveerd zou worden. Het kan niet zo zijn dat Deelraad Oost zonder toestemming huisvrederechtwetten verwerpen. Wij hebben een aanklacht ingediend bij de politie. Indien belanghebbenden de etages willen bezichtigen moeten zij schriftelijk een afspraak maken met advocate en bewoners. Namens de bewoners hopen wij dat u het begrepen heeft.
23-11-93/1 Amsterdam, 23 november Beste mensen? Vandaag voegt de georganiseerde misdaad van deze stad, het kraakpand Rokin 58 weer toe aan de leegstand, ...
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, handgeschreven tekst
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.08
(5) Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.89 e.v. Gekraakt 9-93, na ontruiming geruime tijd leeggestaan, thans bedrijfsruimte
Vandaag voert de georganiseerde misdaad Rokin 58 toe aan de leegstand, die de leefbaarheid verwoest. Alles mag om het Kapitaal te beschermen. Uit ons aller naam zijn levens verworden tot koopwaar. Omdat teringlijers, als wij allemaal kennen, uit haat, verveling en angst nog steeds hun gang kunnen gaan, doen wij deze actie uit solidariteit met alle slachtoffers van kapitalisme, kerken en vrijmetselaars. U hebt het niet zo begrepen? Elk mens heeft de kans te nemen de moordenaars te stoppen, op de enige manier die werkt. Vuur & Vlammen voor elke $taat!
29-11-93/1 Jullie vergaderen hier nu over een enorm projekt, dat de ABN-AMRO bank in de binnenstad wil realiseren, ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners N.Z.Kolk)
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 345 (29-11-93) p.19. Verspreid bij vergadering gemeenteraadskommissie
Jullie vergaderen over een enorm projekt, dat de ABN-AMRO bank aan de Nieuwendijk, Dirk van Hasseltsteeg, Nieuwe Zijds Voorburgwal en de Nieuwe Nieuwstraat wil realiseren: een 4-sterren hotel, kantoren, winkels, luxe appartementen en een parkeergarage. Tot begin jaren '70 was dit stuk van de oude binnenstad nog volop bewoond. Toen begon de beruchte huisjesmelker P.Dufour met het wegpesten van de bewoners en het opkopen van vrijwel alle panden. Mensen werden bedreigd en als zelfs dat niet hielp braken er 'onverklaarbare' branden uit. Gemeente en politie vonden dat zij niet in hoefden te grijpen. Dufour ging failliet. Zo kwam de Amrobank in '89 in het bezit van het gebied. De ABN-AMRO bank volgde dezelfde strategie: leegstand, verkrotting en dan maar hopen dat die lastige monumenten vanzelf in elkaar donderen. Bij vrijwel elk internationaal corruptie-schandaal, bij het witwassen van drugsgeld, bij vele andere dubieuze praktijken valt de naam van deze bank. Om te protesteren tegen de schandalige gang van zaken zijn vanaf mei '91 20 panden in dit gebied gekraakt. Er wordt gewerkt aan zelfbepaalde, niet commerciële aktiviteiten. Vorig jaar presenteerde de ABN-AMRO haar enorme nieuwbouwplan. Dit werd al snel afgewezen, omdat er rijksmonumenten gesloopt zouden moeten worden. In het 'gewijzigde' plan worden nog steeds monumenten gesloopt, die dan zogenaamd ergens anders weer opgebouwd zullen worden. De praktijk wijst uit dat de ABN-AMRO al een behoorlijke verzameling monumenten in de kelder heeft liggen. Onder een 'autoluwe' binnenstad verstaat de gemeente blijkbaar dat de auto's wel door de stad scheuren, maar ondergronds in dure parkeergarages stilstaan. Dat je voor 400 parkeerplaatsen ook woonruimte voor 400 mensen kunt realiseren, maakt duidelijk wat hier zwaarder telt. De gemeente maakt ruim baan voor grote projektontwikkelaars en geeft ze nog geld toe ook. Hierbij wordt voorbijgegaan aan zogenaamde democratische controle. Dit alles gaat natuurlijk ten koste van de mensen met weinig geld. Wij zijn niet van plan te verdwijnen voor dit soort onzinnige projekten. Sloop de plannen, niet de monumenten!
29-11-93/2 Op dit moment vindt hier in de Stopera een raadsvergadering plaats ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Kolk)
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.3.06
(5) Zie -11-93/4
In de Stopera vindt een raadsvergadering over een enorm projekt dat de ABN-AMRO bank wil realiseren tussen de Nieuwendijk en de Nieuwezijdsvoorburgwal. Tot begin jaren '70 was dit stuk binnenstad nog bewoond. Toen begon huisjesmelker P.Dufour met het wegpesten van bewoners en winkeleigenaars en met het opkopen van vrijwel alle panden. Als zelfs bedreigen niet hielp braken er 'onverklaarbare' branden uit. Gemeente en politie vonden dat zij niet hoefden in te grijpen. Dufour ging failliet. Zo kwam de Amrobank in '89 in het bezit van het gebied. De bank volgde dezelfde strategie: leegstand, verkrotting en hopen dat die lastige monumenten vanzelf in elkaar donderen. Dat was te verwachten gezien de reputatie van deze bank: bij vrijwel elk internationaal corruptie-schandaal, bij het witwassen van drugsgeld en andere dubieuze praktijken valt de naam van deze bank. Om te protesteren zijn vanaf mei '91 20 panden in dit gebied gekraakt. Er wordt hard gewerkt aan het ontplooien van zelfbepaalde, niet commerciële aktiviteiten (informatie-dagkafé, concertzaal, voedselcoöperatie, kafé voor potten en flikkers, bakfietsenverhuur). Vorig jaar presenteerde de ABN-AMRO haar enorme nieuwbouwplan. In het 'gewijzigde' plan worden nog steeds monumenten gesloopt, die dan zogenaamd ergens anders weer opgebouwd zullen worden. De gemeente werkt maar al te graag mee. Dit ten koste van mensen met weinig geld, die uit de binnenstad verdreven worden. De inspraak is maar schijn. Al bij het vorige plan maakte de architekt van de ABN-AMRO triomfantelijk bekend dat alles al geregeld is met B&W. We zullen er alles aan doen om dit plan te saboteren. Mensen die moedwillig panden leeg laten staan zijn ordinaire kriminelen. Wij zullen niet zomaar wijken voor een konsumpalais voor de rijken!
-12-93/1 OPROEP DEMONSTRATIE tegen de ontruiming van De Kolk zaterdag ll dec.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners N.Z.Kolk)
(2) A6, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 027/001.1.01
Demonstratie tegen de ontruiming van de Kolk, 11 december. Verzamelen Nieuwe Zijds Kolk. Sloop de plannen, niet de panden.
-12-93/5 STUURDE U OOK EEN 'IK BEN WOEDEND' KAARTJE? DAN MAG U ER NU NOG EEN STUREN! Op dinsdag 7 december '93 ontruimde de politie het gekraakte pand Kinkerstraat 240.
(1) Kraakgroep West.
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 346 (13-12-93) p.36
7 December ontruimde de politie het gekraakte pand Kinkerstraat 240. Dit omdat er buitenlanders zouden wonen. Wie niet kon aantonen dat hij/zij nederlands was, werd gearresteerd. Vervolgens liet de politie het pand brandonveilig verklaren, zodat iedereen er uit geschopt kon worden; waarop het pand gedeeltelijk werd dichtgetimmerd. Vreemd dat de persoon die het grootste bezwaar had tegen de kraak na 15 jaar leegstand, de buurman die tweehoog-achter illegaal bij zijn eigen woning heeft getrokken (deze man woont op Nicolaas Beetsstraat 59'') buiten schot bleef. Dit alles zou niet gebeurd zijn als niet 'een buurtbewoner' bij de politie had lopen zeuren over 'buitenlanders'. Deze man heeft blijkbaar te veel naar Janmaat, Bolkestein en Nordholt geluisterd, als zij weer eens hun door racisme ingegeven waanideeën spuiden. De overheid is bezig een hetze te voeren die veel weg heeft van de anti-joden kampagne zoals die ooit gevoerd werd door Hitler. U kunt nu blijkbaar uw buren weer aangeven! Eerst buren die uit een ander land afkomstig lijken te zijn, daarna kunt u het eventueel met werklozen, ouderen, homo's en ander 'uitschot' proberen. Het stuk ongeluk Bakker, die de Burgerwacht op de Ten Katemarkt wilde hebben, heeft er hier ook niet bepaald voor gezorgd dat de sociale verhoudingen er op vooruit zijn gegaan. De persoon die hiervoor direkt verantwoordelijk is, moet publieke exkuses aanbieden aan de getroffenen. Iemand die zijn problemen probeert af te wentelen op sociaal zwakkeren in plaats van op de personen die er verantwoordelijk voor zijn, namelijk de beleidsmakers, moet nog maar eens goed nadenken over hoe deze wereld in elkaar zit.
-12-93/7 Stop de afbraak en verkwanseling van de stad! Op dit moment wordt een uniek stukje van de oude Amsterdamse binnenstad bedreigd.
(1) (bewoonsters, bewoners, gebruiksters en gebruikers van de gekraakte panden in dit gebied (N.Z.Kolk e.o., fp))
(2) 2v 2p, A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 027/001.1.01
(5) Zie /9 en /10
Een uniek stukje van de binnenstad wordt bedreigd. Als de plannen doorgaan worden een aantal monumenten gesloopt, steegjes zullen onder het beton verdwijnen en worden tientallen mensen op straat geschopt. Dit om plaats te maken voor een monsterlijk groot projekt dat de ABN-AMRO bank wil realiseren tussen de Nieuwendijk, de Dirk van Hasseltsteeg, de Nieuwezijdsvoorburgwal en de Nieuwe Nieuwstraat. Het gaat om een hotel, kantoren, winkels, luxe appartementen en een parkeergarage. Gemeente en politie maakten zich medeplichtig aan de misdadige praktijken van de beruchte huisjesmelker P.Dufour die de oorspronkelijke bewoners wegpestte. Financieel werd hij gesteund door de Amrobank. Toen Dufour in '89 failliet ging kwam de Amrobank voor een prikje in het bezit van het hele gebied. De bank volgde dezelfde strategie: leegstand, verkrotting en dan maar hopen dat die lastige monumenten vanzelf in elkaar donderen. Dat was te verwachten, gezien de reputatie van deze bank: bij vrijwel elk internationaal corruptieschandaal, bij het witwassen van drugsgeld, bij vele andere dubieuze praktijken valt de naam van deze bank. Om te protesteren tegen de gang van zaken zijn vanaf mei '91 20 panden in dit gebied gekraakt. Zo bevinden zich hier informatie-dagkafé De Kolk, concertzaal De Dirk, een voedselcoöperatie, Sissy kafé voor potten en flikkers en een bakfietsenverhuur. Vorig jaar presenteerde de ABN-AMRO haar nieuwbouwplan. In het 'gewijzigde' plan worden nog steeds monumenten gesloopt, die dan zogenaamd ergens anders weer opgebouwd zullen worden. De praktijk wijst uit dat de ABN-AMRO al een behoorlijke verzameling monumenten in de kelder heeft liggen, die allemaal 'ooit weer eens opgebouwd zullen worden'. Wij zijn woedend over de gang van zaken. Onder een 'autoluwe' binnenstad verstaat de gemeente blijkbaar dat de auto's wel door de stad scheuren, maar ondergronds stilstaan. Dat je voor de prijs van 400 parkeerplaatsen ook woonruimte voor 400 mensen kunt realiseren, maakt duidelijk wat hier zwaarder telt. De gemeente maakt ruim baan voor grote projektontwikkelaars en geeft ze nog geld toe ook voor hun overbodige projekten. Hierbij wordt voorbijgegaan aan alle inspraakprocedures en zogenaamde democratische controle. Dit alles gaat ten koste van de mensen met weinig geld die nog in dit deel van de binnenstad wonen. Geen ontruiming Kolk! De binnenstad is er voor de mensen en niet voor het geld! Voor een leefbare, bewoonde, autovrije binnenstad!
-12-93/9 Beste buurtbewoners en buurtbewoonsters Vorig jaar presenteerde de ABN/AMRO bank haar enorme nieuwbouwplan voor het gebied tussen de Nieuwendijk, de N.z. Kolk, de N.z. Voorburgwal ...
(1) De bewonersters en gebruikersters van De Kolk
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 027/001.1.01
(5) Zie /10
Deels zelfde tekst als /7. Alhoewel er een enorme overcapaciteit aan dure hotels is, moet er blijkbaar nog maar eentje bijkomen. De hele binnenstad lijkt al één groot hotel. Boven vrijwel alle winkels rondom de Nieuwendijk en de Kalverstraat staat goede woonruimte leeg. Van de plannen om wonen boven winkels te stimuleren is natuurlijk weer geen fluit terecht gekomen. Een groot gedeelte van de kantoren in de binnenstad staat nu al leeg. De projektontwikkelaars maken al vette winsten als maar de helft verhuurd wordt, dus wordt er vrolijk verder gebouwd. Door al die winkels en kantoren is de binnenstad 's avonds een spookstad. Blijkbaar mogen alleen nog de rijken in de binnenstad wonen. Er zijn van verschillende kanten bezwaarschriften ingediend. Op 14 december is er een hoorzitting waar de bezwaren tegen de sloopvergunning van de niet-monumentale panden binnen het ABN-AMRO plan worden behandeld. Voor de bouwvergunningen moeten nog verschillende procedures worden doorlopen. Toch zijn de bewoners van 'de Kolk' voor 13 december gedagvaard. Daarom is er een demonstratie op 11 december tegen het plan van ABN-AMRO, tegen de dreigende ontruiming van panden waar 50 mensen werken en wonen. Kom 11 december naar de N.Z.Kolk. Sloop de plannen, niet de monumenten!
-12-93/10 Beste buurtbewoners en buurtbewoonsters Vorig jaar presenteerde de ABN/AMRO bank haar enorme nieuwbouwplan voor het gebied tussen de Nieuwendijk, de Nieuwezijdse Kolk, ...
(1) De bewoners en bewoonsters van de Kolk.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 027/001.1.01
Vrijwel zelfde tekst als /9.
-12-93/17 STOP DE STADSVERNIELING SLOOP HUN PLANNEN GEEN ONTRUIMING KOLK
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Kolk)
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.3.01
Geen ontruiming Kolk. Demo 11 december. Amsterdam, laat je horen en zien, neem lawaai mee!
-12-93/18 INFORMATIEBIJEENKOMST over het met stadsvernieling bedreigde NIEUWE ZIJDS KOLK COMPLEX (A'dam)
(1) anoniem
(2) A5, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.3.06
(5) Pamflet verspreid in Rotterdam
Informatiebijeenkomst 7 december Rotterdam. Nadat in 1991 de panden van De Kolk werden gekraakt, bloeide de kraakbeweging in Amsterdam-centrum op. Nu dreigt ontruiming. De Kolk moet wijken voor een betonnen colos met luxe appartementen, winkels en een parkeergarage. Over de situatie in dit deel van Amsterdam en over het verzet tegen de ontruiming komen mensen van De Kolk vertellen. 11 December verzamelen bij De Kolk voor een landelijke demonstratie voor het behoud.
-12-93?/19 Hierbij dienen wij een aanklacht in wegens leegstand van de beganegrond etage aan de Vrolikstraat 194.
(1) Kraakgroep Oost
(2) A4, fotokopie, logo/tek., tekeningen
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.1.03
Aanklacht wegens leegstand beganegrond Vrolikstraat 194. Op 3 november is leegstand geconstateerd. Het perceel behoort toe aan J.V.Kleinloog, Vrolikstraat 194 (2 hoog). De woning heeft per 1986 een aanschrijving gehad. 50.000 Woningzoekenden houden een warme belangstelling voor wat er met deze aanklacht gebeurt! Leegstand is woningnood.
10-12-93/1 OPEN BRIEF AAN KRASNAPOLSKY
(1) Krakers uit de Staatsliedenbuurt en leden van de voormalige bezettingsploeg
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 024/001.2.02
(5) Zie 26-3-77/2
Brief aan de direktie van Krasnapolsky. Tot onze verbazing worden de panden Oude Zijds Voorburgwal 232-234, beter bekend als Kras A, sinds 1 december met ontruiming bedreigd. Na 15 jaar worden de bewoners op straat gezet. Omdat de panden nodig zouden zijn voor opslagruimte. Hierna is het de bedoeling luxe appartementen te realiseren. Een onverteerbare zaak. Kras A is het langst gekraakte pand van Amsterdam. Vijf kraakacties bleken nodig om de panden te kunnen opeisen. De twee eerste pogingen, in 1975 en 1976, werden door knokploegen vanuit uw hotel verijdeld. Bij de derde poging, in maart 1977, liet u de hete kolen uit het vuur halen door politiebureau Warmoesstraat: 34 arrestaties. Deze ervaringen leerden dat een definitieve kraak gediend was met een grondige voorbereiding. Op 25 februari 1978, tweede nationale kraakdag, werd het opnieuw gekraakt. Op 9 maart '78 ontruimde de ME voor de zoveelste keer voor u de panden. Diezelfde avond echter werd Kras A op de politie heroverd. Kort na de kraak werden Kras B en Kras C gekraakt. Kras B wordt in samenspraak met de bewoners tot HAT-eenheden verbouwd. Kras C bleek een bouwval. Het streven van de bewoners van Kras A om door onderhandelingen de panden voorgoed aan de sociale woningvoorraad toe te voegen zijn door u getorpedeerd. Met de firma Stadsherstel speelt u onder één hoedje om de beschikking te krijgen over appartementen. Wij zijn niet van plan Kras A prijs te geven. Mocht het tot een ontruiming komen dan houdt de kraakbeweging Krasnapolsky verantwoordelijk voor de gang van zaken.
11-12-93/1 Beste mensen, Vandaag demonstreren wy tegen plannen die de ABN-AMRO wil realiseren in de binnenstad.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Nieuwezijds Kolk)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 027/001.1.01
Tot in de jaren '70 was het stukje binnenstad tussen de Nieuwezijds, Nieuwezijds Kolk, Nieuwendijk en de Nieuwe Nieuwstraat nog volop bewoond. De beruchte huisjesmelker Dufour voerde een terreur uit tegen de bewoners. Vervolgens liet hij de panden verkrotten of ging over tot sloop. Er ontstonden twee enorme braakliggende terreinen. Dufour ging failliet. De AMRO bank kreeg dit gebied voor een appel en een ei. Om te protesteren tegen de schandalige gang van zaken zijn 20 panden in dit gebied gekraakt. Het nieuwste plan van de ABN-AMRO behelst een parkeergarage, een hotel, kantoorruimte, winkels en luxe appartementen. Met de komende ontruimingen zullen er weer tientallen mensen op straat komen te staan. De ABN-AMRO, de Bank Van Het Grote Geld, wil nog meer poen zien. Of hier nu bomen voor gekapt moeten worden (Vietnamweide) of vele panden moeten verdwijnen, zij zijn niet te stuiten.
11?-12-93/2 Je gaat zo direct deelnemen aan een actie, waarbij waarschijnlijk veel politie aanwezig zal zijn, ...
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door bewoners N.Z.Kolk)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.(deels) in Grachtenkrant 346 (13-12-93) p.28
Blijf bij elkaar en haak in als dat nodig is. Let op je buren. Mocht je toch gearresteerd worden dan volgt hier wat je kan verwachten. Volgt juridische informatie. Lijst van beschikbare advocaten met telefoonnummers en het nummer van de arrestantengroep. Wij blijven allen solidair met gekraakte panden en terreinen, strijdende groepen en individuen!
20-12-93/1 SCHANDAAL!! 20 December 1993
(1) anoniem
(2) dubbelz., A6, dik papier, fotokopie, voorkant: blauwe inkt, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.3.01
Op deze dag wordt er weer een historisch deel van de binnenstad vermoord door geldlust van een projectontwikkelaar en de corruptie van de gemeente. Met veel politiegeweld worden de laatste bewoon(st)ers van de Kolk en de Gaten uit hun huis gegooid. Bewaar deze kaart - niet vergeven, niet vergeten! Onze ideeën blijven bestaan.
22?-12-93/1 OPROEP VOOR EEN LANDELIJKE DEMONSTRATIE OP ZATERDAG 25 DECEMBER ...
(1) Sympathisanten en krakersters van de Nieuwezijds Kolk.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.3.06
Landelijke demonstratie 25 december tegen de onrechtmatige ontruiming van de Nieuwezijds Kolk en tegen het onleefbaar maken van de binnenstad door kapitaalkrachtige beleggers en andere speculanten. Verzamelen op de Nieuwezijds Kolk. Op 20 december zijn De Dirk, de panden aan de Nieuwezijds Kolk en twee panden aan de Nieuwe Nieuwstraat ontruimd. Hiermee is een eind gemaakt aan een aantal politiek culturele ontmoetingsplaatsen. Wij protesteren tegen het feit dat deze voorzieningen die de gemeenschap geen cent kosten, gesloopt worden. Tientallen mensen worden op straat gezet, zonder dat er voor hen een alternatief is. De rechter heeft, nadat de panden twee en half jaar gekraakt waren, de panden twee tot vijf dagen gegeven om te vertrekken. De politie heeft nu na twee dagen alles ontruimd. In dit complex komen winkels, kantoren, luxe appartementen, een hotel en een garage. Achter deze plannen staat de ABN-AMRO bank, mede verantwoordelijk voor het kappen van 1400 bomen op de Vietnamweide in het Amsterdamse Bos. De demonstratie zal langs enige schijnheilige huisjes van het kapitaal en de 'democratie' gaan. Neem bellen en toeters mee. Kom niet met lege handen!
24-12-93/1 amsterdam telt 3000 daklozen amsterdam telt 50.000 urgent woningzoekenden er staat 646.000 m² kantoorruimte leeg ... DEMO OP 1e KERSTDAG ... GEEN ONTRUIMING KOLK VOOR DEZE PLANNEN!
(1) anoniem (uitgegeven door (ex-)bewoners N.Z.Kolk)
(2) 29,7x21cm, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 027/001.3.06
Amsterdam telt 3000 daklozen en 50.000 urgent woningzoekenden. Er staat 646.000 m² leeg. Maar waarnaar streeft De Bank & De Gemeente? Demo op 1e Kerstdag. Geen ontruiming voor deze plannen, Nw.Z.Kolk.
26-12-93/3 "...omdat voor hen geen plaats was in de herberg" Lucas 2:7
(1) de afzonderlijke krakersters (van Nes 89, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 347 (3-1-94) p.3
Vandaag kraken wij de etagewoning Nes 89-I die enkele maanden leegstaat. Hoewel het een distributiewoning betreft, waarvan de gemeente eigenaar is, is de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting niet van plan de woning toe te wijzen. Er zijn wel plannen voor renovatie. De woning zal leeg blijven staan, ondanks 52.000 urgent woningzoekenden, de talloze daklozen en vluchtelingen. Ondertussen wordt er op grote schaal met woningen en panden gespeculeerd. Speculatie betekent onttrekken van woonruimte aan de woningmarkt, waardoor het aanbod afneemt en de prijzen worden opgedreven. Ook de gemeente voert een onrechtvaardig huisvestingsbeleid. De gemeente werkt mee aan de bouw van grootschalige investeringsprojecten, alles waar een overschot van bestaat. De binnenstad wordt een plek alleen bestemd voor de rijken. De armen worden naar de buitenwijken verdreven. Door kraken verzetten wij ons tegen het onrecht van speculatie en projectontwikkelaars en tegen de politiek, die door haar laks beleid haar geloofwaardigheid heeft verloren.
26-12-93/4a VERKLARING KRAAKAKTIE JACOB OBRECHTSTRAAT 26
(1) (mensen vanuit diverse kraakgroepen) (uitgegeven door krakers Jacob Obrechtstraat 26, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.01
(5) Pamflet niet verspreid, kraak mislukt. Zie voor voorgaande kraak 1-5-91/10
Vandaag hebben wij Jacob Obrechtstraat 26 gekraakt teneinde het al jaren leegstaande pand woonruimte te laten bieden aan zes mensen en diverse sociaal-kulturele aktiviteiten. Het pand is begin 1991 al eens gekraakt geweest. Als reden van de ontruiming werd toen lokaalvredebreuk genoemd. Van de vage plannen van de eigenaar (de ernaast gelegen Jacob Obrechtkerk) is nooit iets terecht gekomen, vandaar onze herkraakaktie. De kraak heeft nog andere achtergronden. De afgelopen week is het gekraakte Kolkkompleks deels ontruimd. De rest van het kompleks zal spoedig in dit lot delen. Omdat projektontwikkelaar ABN/AMRO ook op dit histories stukje amsterdam weer zonodig een betonwoestijn moet realiseren. Daarbij is voor de zoveelste keer een heleboel woon- en werkruimte van een grote groep mensen vernietigd. Voor elke ontruimde ruimte zullen we een nieuwe terugkraken, desnoods twee en met name ook in de 'betere' buurten. Onze aktie mag gezien worden als een signaal dat het ons menens is. In de stad staan vele ruimtes vaak jaren nutteloos leeg. Het moet maar eens afgelopen zijn met alle prestigieuze projekten, die alleen voor de rijken bedoeld zijn. Er moet weer eens aandacht komen voor de vaak kommervolle situatie van Amsterdams 50.000 woningzoekenden. Weg met de stadsvernieling en betonwoestijnen! Kraken gaat door, omdat wonen een recht is!
26-12-93/4b
(1) (mensen vanuit diverse Amsterdamse kraakgroepen) (uitgegeven door krakers Jacob Obrechtstraat 26, fp)
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.03
Dito als /4a.
- -94/9 BERICHT OVER HET NIEUWE HUISVESTINGSBELEID In de jaren '50 werd de woningnood tot volksvijand nummer een verklaard.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, o.a.10" Courier
(3) Ams-W-Kin Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.3.06
In de jaren '50 werd de woningnood tot volksvijand nummer een verklaard. Sindsdien is er niet erg veel veranderd. Desondanks trekt de overheid zich terug uit de woningmarkt: tussen 1980 en 1992 daalde het aantal jaarlijks gerealiseerde wooneenheden in de sociale huursector met 40% tot 25.000. Hoe kunnen er in Amsterdam 56.000 woningzoekenden zijn terwijl er 10.889 woningen leegstaan? Hoe kan in Amsterdam 869.000 m² bedrijfsruimte leegstaan, terwijl een groot gedeelte in woonruimte omgezet kan worden? Voor het grootste deel valt dit te wijten aan speculatie. In deze tijd van afbraak van de sociale voorzieningen en stijgende prijzen is speculatie maatschappelijk onaanvaardbaar. Kraken is een probaat middel gebleken om de speculatiespiraal te doorbreken en bovendien een manier om betaalbaar te wonen. Het is onjuist dat krakers 'voordringen'. Het merendeel van de gekraakte ruimtes was niet in aanmerking gekomen voor woonruimte. Vanuit kraak- en woongroepen zijn talloze sociale projecten opgezet. Het gekraakte Tetterode-complex leverde 150 nieuwe woningen op, het gekraakte en weer ontruimde Julianaziekenhuis had 75 woningen op kunnen leveren. Veel van wat er de afgelopen dertig jaar bereikt is, staat op het spel. De overheid probeert op slinkse wijze het kraken te verbieden. Per een juli 1993 is artikel 429sexies Wetboek van Strafrecht van kracht dat het in gebruik nemen van een gebouw dat korter dan een jaar leegstaat, strafbaar stelt. Het enige doel is het beschermen van speculanten tegen woningzoekenden. De gemeenteraad had toegezegd het artikel niet te willen gebruiken. In de praktijk kan een speculant door een vals huurcontract een gebouw voor de wet 'onkraakbaar' maken. De gevolgen: een toenemend aantal lege gebouwen. Mensen die lege ruimtes gebruiken worden gecriminaliseerd. We willen deze wet bestrijden. Je kunt wekelijks op de Westermarkt 7 (kraakspreekuur Centrum, fp) terecht.
- -94?/27 ZOEK JIJ EEN WONING?
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door de Amsterdamse kraakspreekuren)
(2) dubbelz., A5, el.stencil, Courier, rode inkt
(3) Wonen-kra
(4) SA /
(5) Zie - -97/18
Kraken houdt in dat je als woningzoekende een leegstaande woning betrekt. Het is uitermate winstgevend als huiseigenaar om een huis leeg te laten staan. Aangezien veel huizen in de stad per jaar 15% duurder worden verdient hij met handel in huizen meer dan door rente te trekken. Aan een kraak gaat enig onderzoek vooraf: hoelang staat de woning leeg en wie is de eigenaar. De mensen van de kraakspreekuren helpen je daar bij. Er wordt een datum voor de kraak afgesproken. Op de gekozen dag ga je met een tafel, een matras en een stoel naar de woning, gaat naar binnen en belt de politie. De politie constateert leegstand en dat jij er bent gaan wonen. Dit is nodig om aan te tonen dat de woning niet in gebruik was. Het wonen in een kraakpand is niet illegaal. Je geniet zelfs enige wettelijke bescherming tegen de huiseigenaar. Veel mensen denken dat je als kraker van de ene dag op de andere ontruimd kan worden. Dat is niet zo. De eigenaar moet aantonen dat ontruiming noodzakelijk is. Het is enige tijd van tevoren bekend als je ontruimd gaat worden. Als je een sloopetage kraakt heb je grote kans dat je er tot de sloop kan wonen. Het kraken van een grachtenpand is een hachelijker zaak. De belangen zijn daar veel groter. Kraken is een aanklacht tegen de misbruik van panden (een huis is om in te wonen, niet om leeg te staan). Als je anti-kraker bent doe je afstand van je woonrechten in ruil voor een woning. In de tijd dat je er woont voorkom je wel dat het pand gekraakt kan worden waardoor de eigenaar onbezorgd door kan speculeren. Door te anti-kraken vergooi je niet alleen je eigen woonrecht maar ook dat van anderen. Ga eens langs bij een van de kraakspreekuren. Volgen adressen.
- -94/28 WAAROM IS DE HERENGRACHT 134 GEKRAAKT ??
(1) de nieuwe bewoners van Herengracht 134
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.07
Er waren eens zweedse zakenlui die dachten dat door de eenwording van Europa de nederlandse huizen zouden worden opgedreven tot zweeds niveau. De opgekochte panden stonden voor het grootste gedeelte leeg. Niet de nederlandse prijzen werden omhooggedreven, maar de zweedse prijzen kelderden. Met de door de Zweden opgekochte panden gebeurt nog steeds niets. Dat is de voornaamste reden waarom wij het gekraakt hebben. Huizen zijn om in te wonen, niet om mee te handelen. De gemeente wil het centrum vol met kantoren stoppen, zodat het een 'dood' stadsdeel wordt. Wij vinden dat het centrum leefbaar moet blijven en hopen met deze kraak een leefbare ruimte gecreëerd te hebben.
-1-94/6 we hebben het altijd al geweten: de smeris is corrupt en nu ook nog CASA NOSTRA willen ontruimen? DAT PIKKEN WE NIET!
(1) (Kraakgroep De Pijp)
(2) dubbelz., A6, fotokopie?, voorkant: tekening
(3) Ams-Z-Pijp Mhg Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Komt allen 3 februari naar de van Ostade 4, voor een fietslawaaidemo naar het executiegeding op de 'penozeweg'. In het pand Van Ostadestraat 4 werd tot tweemaal toe opzettelijk brand gesticht. Vooralsnog werd uitgegaan van racistische motieven. De kraakgroep, die het pand medio november betrok, plaatste vraagtekens bij deze snelle conclusie. Ze had informatie uitgezocht over de eigenaren U.en F.Zaffora en was overtuigd van hun betrokkenheid bij de branden. Met de arrestatie van K., bewoner tweede etage, leek de zaak te zijn opgelost. Onderzoek leerde dat de Zaffora's er niet voor schromen middels bedreigingen huurders monddood te maken. Dit resulteerde zelfs in een straatverbod voor één van de Zaffora's. Wanneer hun uitbuitingspraktijken aan de kaak worden gesteld blijken alle middelen geoorloofd. De huurster van de eerste etage vroeg huurverlaging. Brandstichting volgde. K.verklaarde de branden te hebben gesticht in opdracht van de eigenaren. Tegen de uitspraak van de Officier van Justitie, het toekennen van huisvredebreuk, wordt een executiegeding aangespannen.
3-1-94/2 Zondag 2 januari j.l.,hebben wij Mercatorplein 48II gekraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Mercatorplein 48)
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 347 (3-1-94) p.21.
2 Januari hebben wij Mercatorplein 48 II gekraakt uit protest tegen het schofterige beleid van stadsdeel De Baarsjes t.a.v.de bewoners van het plein. De woning stond leeg en is nu bewoond door een urgent woningzoekende. Wij proberen de door het stadsdeel benadeelde mensen te ondersteunen in hun protest tegen de plannen voor het plein. Meer informatie bij Kraakspreekuur West.
7-1-94/1 Amsterdam 7/1/1994 Beste mensen, Vandaag verstoren wij de werkzaamheden bij de ABN/AMRO bank ...
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.01
Vandaag verstoren wij de werkzaamheden bij de ABN/AMRO bank op de Foppingadreef (hoofdkantoor A'dam Z.O.). Wij protesteren tegen de wanpraktijken. Op 20 december liet de ABN/AMRO huizen ontruimen in het gekraakte komplex De Kolk. 45 Mensen verloren hun betaalbare huisvesting. In dit stukje historische binnenstad moeten betaalbare woningen wijken voor luxe appartementen, hotelkamers, kantoren, winkelruimte en een parkeergarage. De leefbaarheid in de buurt zal verder afnemen. De ABN/AMRO krijgt steeds meer macht, waardoor de gemeente door zijn knieën gaat. De bank die al eerder aan het licht kwam door steekpenningen aan gemeenteraadsleden in Mexico en Suriname, heeft nu ook de Amsterdamse raad op zijn hand: voor het hoofdkantoor in Buitenveldert moeten duizenden bomen gekapt worden. Wethouder Saris gaat overstag. Het is een onderdeeltje van de terreur die de ABN/AMRO voert. Hoe lang laten we ons nog opjagen door multinationals richting getto's en buitenwijken omdat er geld verdiend kan worden op de plek waar we wonen? Wat doet u met uw bank? Zeg uw rekening op! De machthebbers zijn er voor het geld, niet voor de mensen. Stem dus niet! Laat uw eigen stem horen!
11-1-94/1 HET WORDT WEER LEUK IN DE PIJP
(1) (Kraakgroep De Pijp)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.1.02
(5) Oplage 5.000 ex.
Nadat wij twee maanden geleden het tot tweemaal toe uitgebrande pand op Van Ostadestraat 4 (Casa Nostra) hebben gekraakt, is de politie van zins dit woonobject te ontruimen. 15 November 1993 werd Casa Nostra gekraakt door Kraakgroep De Pijp omdat er een ontoelaatbare situatie was ontstaan door het wanbeheer van de gebroeders Zaffora. Van de bewoners werd verwacht dat zij hun huur van fl. 1000 in een pizzeria in de Lange Leidsedwarsstraat kwamen betalen. Bijna maandelijks werden (meestal buitenlandse) bewoners eruit gegooid omdat zij de huur niet konden betalen. Soms twee keer in de maand. Het GDH had al eens een poging gedaan te vorderen, maar dit ging niet door. Een van de huurders stichtte brand (op eigen initiatief of in opdracht van de eigenaar?). De andere bewoners werden door de gemeente uitgeplaatst. De gebroeders deden aangifte van huisvredebreuk. Dit werd toegekend op grond van (volgens ons) valse informatie. De broers overtreden de woningwet op nog zo'n 40 andere adressen. Een van de eigenaren heeft een straatverbod opgelegd gekregen omdat hij de voormalige huurster bedreigd had. Ontruiming betekent ook dat vier urgent woningzoekenden op straat staan. Huurbazenmaffia, handen af van onze panden.
13-1-94/1 "HET WORDT WEER LEUK IN DE PIJP"
(1) (Kraakgroep De Pijp)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.1.02
Zelfde tekst als 11-1-94/1.
16-1-94/1 Zondag 16 januari 1994 Tijdens een rondwandeling door de Pijp ...
(1) Kraakgroep de Pijp, bewoner*s en sympatisanten
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.1.02
(5) Oplage 1.000 ex.
Tijdens een wandeling door de Pijp van Genet, wethouder volkshuisvesting, is deze toespraak gehouden door bewoners van de woningen op Van Ostadestraat 4. U komt naar de Pijp vanwege de verkiezingen. Hier dreigt een geldverslindende ontruiming voor een malafide huiseigenaar. De eigenaren, twee broers Zaffora, vroegen huren van fl. 1000 per etage, zolderkamers voor fl. 400 en er lag een pand- en straatverbod voor een van de eigenaren wegens het bedreigen van een huurder. De woningen kwamen leeg door brandstichtingen, al dan niet met medeweten van de eigenaren. De bewoners willen dat het pand onteigend of aangekocht wordt door het stadsdeel. Het ziet er echter naar uit dat het pand weer in beheer van de broers Zaffora komt. Ceintuurbaan 85 is meer dan 10 keer gekraakt en ontruimd voor een eigenaar die zich niet aan de woonruimtewet wenste te houden. De gemeente bleek niet in staat het pand te vorderen na tientallen jaren leegstand. Inmiddels zijn de woningen uit de distributie verdwenen. Honderdduizenden guldens zijn verspild met het ontruimen. In plaats daarvan had het pand aangekocht moeten worden. De overheid is niet in staat te zorgen dat kwaadwillende verhuurders hun woningen fatsoenlijk beheren. Huren worden gedeeltelijk vrijgelaten, subsidies voor het opknappen verdwijnen. Wild-West-taferelen gaan de woningmarkt beheersen. Het grootste politieke schandaal: tienduizend woningen zijn plotseling appartementen geworden door een gat in de regelgeving. In de Pijp verdwijnen daardoor op termijn duizend woningen uit de distributie. Wij pikken het niet dat de Pijp naar de knoppen gaat. Daarom is Van Ostadestraat 4 gekraakt. Geen winsten meer voor zakkenvullers, maar betaalbaar wonen.
18-1-94/1 MAFFIOSI ONTMASKERD
(1) De bewoners van Casa Nostra
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.1.02
Wij verspreiden dit pamflet in elke buurt waar de Zaffora's panden beheren. Het zijn beruchte maffiosi. Zij beheren panden in heel Amsterdam. De woningen worden verhuurd aan (meestal buitenlandse) mensen voor huren van rond de fl. 1000. Dat betalen geschiedt in een restaurant van de Zaffora-maffia. Als er niet betaald wordt zijn de Zaffora's niet te beroerd hun huurders eigenhandig op straat te zetten. Soms zelfs tweemaal per maand. Wanneer huur niet op tijd betaald wordt dan is bedreiging de normale procedure. Ugo heeft al een pand- en straatverbod voor Van Ostadestraat 4. Panden worden van de ene BV naar de andere doorverkocht. Dit netwerk wordt gebruikt om geld wit te wassen. De Zaffora's zijn totaal ongeschikt als huur/huisbaas. Dat is de reden dat wij op 15 november 1993 Van Ostadestraat 4 gekraakt hebben. Dit wordt nu met ontruiming bedreigd. Justitie en Herhuisvesting hebben het af laten weten, vandaar deze publiciteitsactie. Wij wijken niet voor huurbazenmaffia.
23-1-94/1 Vandaag, 23 Januari, hebben wij het huis aan de Vondelkerkstraat 27 bezet uit protest tegen de trieste gang van zaken rond dit pand en het omgedoopt tot "Villa Vondelsicht".
(1) De nieuwe bewoners/sters van Villa Vondelsicht, Vondelkerkstraat 27.
(2) dubbelz., A5, wit of dik groen papier, fotokopie?, Courier
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 348 (24-1-94) p.3. Ontruimd 10-10-94
Vandaag hebben wij de Vondelkerkstraat 27 bezet uit protest tegen de trieste gang van zaken. Het pand is slachtoffer van moedwillige verkrotting. Eigenaar Daniël Boer wil een betonnen stadsvilla/appartementen-complex, genaamd Vondelplaza, omdat dit financieel aantrekkelijk zou zijn. De buurt kwam massaal in verzet. Volgt overzicht van de gebeurtenissen sinds de aankoop in 1986 door Boer van het pand. Ook in de direkte omgeving worden plannen gesmeed om zoveel mogelijk geld uit een toplocatie als het Vondelpark te halen. De deelraad en niets ontziende projectontwikkelaars weten veel schade aan te brengen aan de leefbaarheid van de buurt. Zo is er het Byzantium en zal er een levenloze betonnen Jeugdherberg middenin het Vondelpark verrijzen. Overal weten projectontwikkelaars zich gesteund door een corrupt gemeentebeleid dat de stad als een winstobject beschouwt. Verzet tegen overheidsbeslissingen wordt zwaar gemarginaliseerd. Voor hen is zwijgen toestemmen. De enige weg die buurtbewoners kunnen aflopen om gehoord te worden door het stadsdeel, is de Raad van State! Zo groot is de kloof tussen burgers en bestuurders geworden. Met aktie valt veel te bereiken. We willen daadwerkelijk wat veranderen. Niemand wil dat het pand gesloopt wordt. Wij gaan het pand opknappen zodat wij er kunnen wonen. Het souterrain zal worden omgebouwd tot een buurt- en info centrum. Tevens willen wij een non-profit bakfiets-verhuur starten. De eigenaar zal waarschijnlijk proberen ons op agressieve wijze eruit te zetten. Wij vragen uw begrip voor eventuele overlast door het barricaderen.
30-1-94/1 BESTE BUURTBEWONERS EN BUURTBEWOONSTERS. Vandaag,30/1/1994 hebben wij het pand Saenredamstraat 69 herkraakt.
(1) (kraakgroep de Pijp)
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 349 (7-2-94) p.3
Vandaag hebben wij Saenredamstraat 69 herkraakt. Het stond al weer een lange tijd leeg, nadat het was ontruimd. De eigenaar, de 'heer' Proost (volgt adres), had de rechter beloofd meteen te zullen gaan bouwen. Na de ontruiming is er alleen flink gesloopt. Wij vinden het ontoelaatbaar dat er woonruimte leegstaat in een tijd waarin de sociale woningbouw om zeep is geholpen door staatssecretaris Heerma van volkshuisvesting. Er wordt druk gespekuleerd met woonruimte, eenkamerwoningen gaan zelfs in de Pijp voor fl. 150.000 van de hand en overal staan enorme kantoorkompleksen leeg. 10.000 Werklozen komen er per maand bij, bedrijven gaan over de kop waardoor er nog meer kantoren leegkomen. Ook wordt konsekwent goedkope oudbouw gesloopt om plaats te maken voor duurdere nieuwbouw die, zoals op het Heinekenterrein, yuppies, huurverhogingen, parkeergarages en duurdere winkels met zich meebrengt. De huren blijven stijgen, terwijl de uitkeringen omlaag gaan. Maar politieke kopstukken zoals Genet (volkshuisvesting Amsterdam) maken wel zogenaamde 'foutjes' waardoor huiseigenaren hun bezit in waarde kunnen laten verdubbelen. Ontruimen helpt geen zak, kraken gaat door!
-2-94/18 RED DE STAD lijst 15 Luud Schimmelpennink
(1) "Lijst Schimmelpennink"
(2) dubbelz., 18,7x29,4cm, off-set, voorkant: blauwe en zwarte inkt, foto
(3) Verkiez Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 027/001.1.01
(5) Facs.voorkant (deels) in Grachtenkrant 349 (7-2-94) p.26
De binnenstad en de negentiende eeuwse wijken worden door de gemeente uitgeleverd aan slopers en projectontwikkelaars. In plaats van zich te houden aan de uitkomst van het referendum (halvering autoverkeer) kiest men voor versterking van de dominante rol van het autoverkeer. Onder druk van deze ontwikkelingen voelen wij ons genoodzaakt een eigen lijst in te dienen, een lijst van verontruste Amsterdammers. Stem voor de 15 aktiepunten van Lijst 15. Herstel Nieuwezijds Kolk, een autoluw verkeersbeleid, geen parkeergarage in de binnenstad, stadsvernieuwing geen vernieling, bescherm de monumenten, geen IJ-boulevard, meer ruimte voor groen en voor kinderen, stop de cityvorming geen schaalvergroting, de 500 miljoen voor de parkeergarages beter besteden, geen uitbreiding van Schiphol, een referendum over het opgaan van Amsterdam in het Regionaal Orgaan Amsterdam, verzet tegen elke vorm van racisme en discriminatie, Amsterdam als kraamkamer voor startende ondernemers en nieuwe werkgelegenheid, geen bezuinigingen op kunst en cultuur en de leefbaarheid en veiligheid op straat verbeteren.
-2-94/23 DE GEMEENTE LUISTERT NIET NAAR DE BEVOLKING STEM TEGEN STEM SP
(1) SP socialistische partij
(2) 1v 4p, A4, off-set, zwarte en rode inkt, foto's, tekeningen
(3) Kultuur Verkiez Wonen
(4) FP /
De gemeente heeft alle bezuinigingen van Lubbers en Kok braaf doorgegeven. Nooit eens gezegd: ho, ho, dat kan niet zo, want dat is slecht voor de mensen in Amsterdam. Ik zal dat geluid wèl laten horen in de gemeenteraad. Waar de SP voor staat: voor bevriezing van gemeentelijke tarieven, voor goed en betaalbaar openbaar vervoer, voor echt werk, voor gelijke rechten voor woonbootbewoners, voor langere openingstijden van buurt- en klubhuizen, voor betaalbaar wonen en goed onderhoud, voor vrij parkeren voor bewoners, voor meer aandacht voor de jeugd, voor meer geld voor de thuiszorg, voor integratie door spreiding (te veel migranten in te weinig buurten blokkeert integratie en leidt tot witte en zwarte buurten en scholen), voor een nieuw en modern Schiphol voor de kust en voor grotere veiligheid op straat (wijkagenten en meer politie bij parken, metrostations en pleinen).
-2-94/34 RED DE STAD Het is weer tijd voor Luud Schimmelpennink
(1) (lijst Schimmelpennink)
(2) dubbelz., A4, off-set, achterkant: foto
(3) Milieu Verkiez Wonen
(4) FP /
Meer beweging - minder auto's: geen parkeergarages in de binnenstad, verbeteren van het openbaar vervoer, IJ-boulevard niet aanleggen, stop Tweede Coentunnel en Piet Heintunnel. Beter opknappen dan slopen: herstel van de ten onrechte gesloopte monumenten aan de Nieuwezijds Kolk. Wonen en werken in de buurt: aan de IJ-oever stimuleren van kleine, vernieuwende bedrijven, geen woningonttrekking ten behoeve van kantoren aan de Singelgracht en de zuidelijke grachtengordel. Stem op 2 maart lijst Schimmelpennink, lijst 15.
-2-94/36 Branden Van Ostadestraat 4 gesticht in opdracht van eigenaren
(1) (de bewoner/*s van Casa Nostra)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.1.02
K.bewoonde de tweede etage van het pand Van Ostadestraat 4. Dit pand kreeg in oktober 1993 bekendheid toen er opzettelijk branden gesticht werden. In het trapportaal was de leus 'Ik haat buitenlanders' aangebracht. De kraakgroep, die het pand medio november betrok, plaatste vraagtekens. Ze was overtuigd van de betrokkenheid van de eigenaren U.en F.Zaffora bij de branden. Met de arrestatie van K.leek de zaak te zijn opgelost. Wanneer de eigenaren een strobreed in de weg wordt gelegd en hun uitbuitingspraktijken aan de kaak worden gesteld blijken alle middelen geoorloofd! Na een verzoek huurverlaging volgde brandstichting. K., onder indruk van de zwaarte van de aanklacht, verklaarde bij de rechter-commissaris de branden te hebben gesticht in opdracht van de eigenaren en hiervoor een bedrag van vijftienduizend gulden te hebben ontvangen. Dit betekent dat tegen de uitspraak van de Officier van Justitie, het toekennen van huisvredebreuk, een executiegeding wordt aangespannen. De activiteiten van de Zaffora's zijn slechts gericht op het uitbuiten van huurders, bij vele panden. Kom naar de zitting tegen de ontruiming op 3 februari op de Parnassusweg of naar onze geluids/fiets demonstratie die vertrekt vanaf Van Ostadestraat 4 naar het gerechtsgebouw.
-2-94/37 BENEFIET Voor Borg G.E.B. Van CASA NOSTRA
(1) (Casa Nostra)
(2) A6, dik rood papier, fotokopie, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.1.02
Benefiet voor borg G.E.B.van Cosa Nostra. Zacht Rode Pluche, Herengracht 491, 19 februari. Bands, party, dixo + zuipfeest.
-2-94/38 WE HEBBEN HET ALTIJD AL GEWETEN: DE SMERIS IS CORRUPT ...
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep De Pijp)
(2) dubbelz., A6, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.1.02
(5) Originelen op SA (map 031/004.1.02)
1: Komt 3 februari naar de Van Ostade 4 voor een fietslawaaidemo naar het executiegeding op de 'penozeweg'.
2: De branden op de Van Ostadestraat 4 zijn gesticht in opdracht van de eigenaren. Eerst werd uitgegaan van racistische motieven daar er in het trapportaal de leus 'Ik haat buitenlanders' was aangebracht. De kraakgroep plaatste vraagtekens bij deze snelle conclusie. De Zaffora's schromen er niet voor middels bedreiging huurders monddood te maken. Dit resulteerde in een straatverbod voor een van de Zaffora's. Wanneer de heren een strobreed in de weg wordt gelegd en hun uitbuitingspraktijken aan de kaak worden gesteld blijken alle middelen geoorloofd! De gearresteerde K.verklaarde de branden te hebben gesticht in opdracht van de eigenaren en hiervoor vijftienduizend gulden te hebben ontvangen. Tegen de uitspraak van de Officier van Justitie, het toekennen van huisvredebreuk, wordt een executiegeding aangespannen. De activiteiten van de Zaffora's zijn slechts gericht op het uitbuiten van huurders, ook bij vele andere panden.
-2-94/39 HELP! DE KAT WORDT ONTRUIMD!
(1) bewoners van De Zwarte Kat.
(2) 1v 4p, 10,5x29,7cm, off-set, p.1: foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/004.3.01
De Zwarte Kat, gekraakt sinds 1981, aan de Reguliersgracht dreigt ontruimd te worden. Wij doen aan u een verzoek om steun. Deze week zal er iemand aan uw deur komen met het verzoek een solidariteitsverklaring te ondertekenen. In 1981 brak er brand uit in een pension van Verlinden aan de Den Texstraat. Het merendeel van zijn pensions voldeed niet aan de brandveiligheidseisen. Aan de Reguliersgracht 116-118 leefden 40 personen. Na de brand werd het pension aan de Reguliersgracht dichtgetimmerd. Uit protest tegen het wanbeheer van Verlinden besloot Kraakgroep Grachtengordel om het pand aan de Reguliersgracht te kraken. In de loop der jaren is het rustig gebleven rond het huis. De bewoners hebben pogingen ondernomen het pand te laten legaliseren: aankoop door de gemeente waarna er in overleg met de bewoners woningen in gecreëerd worden tegen een betaalbare huurprijs. Maar Verlinden voelde er niet voor om aan de gemeente te verkopen. De gemeente schat de kosten van de herstelwerkzaamheden zodanig hoog in dat het niet aantrekkelijk wordt om de wooneenheden tegen betaalbare bedragen te verhuren. Verlinden weigerde met ons als kopers in zee te gaan. Verlinden ondernam sinds 1986 pogingen het huis met flinke winst te verkopen. Van tijd tot tijd moesten we lieden overreden dat maar beter niet te doen. In 1992 bood Verlinden de bewoners geld als zij het pand vrijwillig zouden verlaten. We spraken af dat Verlinden een ander pand voor ons zou zoeken voor bewoning in groepsverband. Nu heeft Verlinden ons anoniem gedagvaard en eist ontruiming. Hij zegt nu dat hij het pand na een 'opknapbeurt' zal gaan verhuren. Bij navraag blijkt er over zijn verbouwingsplannen niets bekend. Hij dreigt de buurt op te zadelen met de komst van de Mobiele Eenheid. Wij denken dat het verhaal van verhuur betrekking heeft op een kraakwacht. We willen de opgehaalde steunbetuigingen aanbieden aan de rechter en de gemeente. We denken er aan om van De Zwarte Kat een kraakmuseum te maken. Het is het oudste kraakpand van de Grachtengordel.
6-2-94/1 Vandaag wordt het pand Herengracht 491 gekraakt. Het betreft een grachtenpand met een gecompliceerde en zeker geen smetteloze voorgeschiedenis.
(1) De bewoners van het Rode Pluche (uitgegeven door bewoners Herengracht 491, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 349 (7-2-94) p.14
Vandaag wordt Herengracht 491 gekraakt, een grachtenpand met een gecompliceerde voorgeschiedenis. Eigenaar is Hotel Maatschappij Leiden B.V. Het brein is een zekere Max Alsem, die zich heeft beziggehouden met het leegzuigen van Ravast N.V., samen met J.Bosch. Sinds de belastingdienst op het spoor is gekomen van de grootschalige fraudepraktijken is Ravast doodgebloed en overgenomen door Uni-Invest. In november 1992 is het pand verlaten. Het pand is te koop/te huur gezet. Met het kraken van dit luxueuze grachtenpand protesteren wij tegen de a-sociale speculatie en leegstand van (kantoor-)panden in de binnenstad. Grootschalige speculatie met panden, waarbij a-sociale figuren zich schaamteloos verrijken aan leegstand, is nog steeds een actuele zaak. Het is de bedoeling in het pand te gaan wonen.
6-2-94/2 Beste buurtbewoners en buurtbewoonsters, Vandaag, 6. 2. 94, hebben wij Oudezijds Voorburgwal 193 BG & 1 hoog gekraakt. Allebei etages staan al twee jaar leeg.
(1) de kraakersters van O. z. Voorburgwal 193
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 349 (7-2-94) p.26
Vandaag hebben wij Oudezijds Voorburgwal 193 BG & 1 hoog gekraakt. Allebei de etages staan al twee jaar leeg. Betaalbare woonruimte voor mensen met een laag inkomen is in de binnenstad bijna onmogelijk te vinden. Er staan nog te veel huizen, etages & kantoren leeg omdat de eigenaren hopen met spekulatie massas poen te verdienen.
13-2-94/1 Persbericht/Buurtmededeling Bewoners Actie Spaarndammerbuurt Buurt Support Actie "Het Grote Misverstand" voor Buurt Werkcentrum Spaarndammerbuurt ...
(1) Vrienden van de Spaarndammerbuurt
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Ook uitgegeven als affiche (A3, fotokopie)
13 Februari hebben buurtbewoners, buurtgroepen en kunstenaars de al negen maanden leeg staande technische school van Deinumschool aan de Wormerveerstraat in gebruik genomen als nieuw buurtwerkcentrum Spaarndammerbuurt. Er bestaat ongenoegen over het niet beschikbaar zijn van goedkope en betaalbare ruimte voor zelforganisaties, kunstenaars en theatergroepen in de Spaarndammerbuurt. Ruimtes in de voormalige Westergasfabriek zijn nauwelijks beschikbaar voor organisaties uit de buurt. Ruimtes in buurthuizen/speeltuinverenigingen zijn ontoegankelijk. Het voormalige wijkcentrum gebouw 'Polanentheater' is nauwelijks meer toegankelijk voor buurtgroepen. De bewoners willen hun verlangens onder de aandacht brengen van de stadsdeelraad Westerpark. De buurtbewoners wensen dat de school behouden blijft voor de buurt. En zij willen met deze gebruikersactie voorkomen dat andere niet direct-belanghebbenden de school in gebruik nemen.
14-2-94/2 MET MEER HUIZEN, MEER BANEN EN MEER VEILIGHEID IN NEDERLAND KRIJGEN OOK VLUCHTELINGEN DE RUIMTE. KIES NIET VOOR EEN NEEDERLAND.
(1) VluchtelingenWerk
(2) dubbelz., A4, off-set, zwarte en rode inkt
(3) Mhg Verkiez Wonen
(4) UB GA ISG /
Nederland heeft altijd goed bekend gestaan als 't gaat om tolerantie ten opzichte van vluchtelingen en het naleven van de mensenrechten. Helaas valt er een verharding te bespeuren. Aanscherping van de Vreemdelingenwet, waardoor vluchtelingen opeens minder rechten hebben dan Nederlanders en de beruchte 'Nederland is vol'-discussie waaraan door velen gedachteloos wordt deelgenomen, zijn daar voorbeelden van. Tijdens de verkiezingen zullen de politieke partijen stelling nemen ten aanzien van wonen, werken en veiligheid. Deze onderwerpen worden op negatieve wijze in verband gebracht met vluchtelingen. De oplossing van woningnood, werkloosheid en onveiligheid kan nooit op de rekening van één groep, zoals vluchtelingen worden geschreven. Het zijn problemen met hele andere oorzaken. Als je een baan hebt, goed woont en je veilig voelt heb je geen zondebok meer nodig. Volgt een uiteenzetting over de oorzaken van woningnood, werkloosheid en toenemende criminaliteit. Als u ook tegen een Nederland bent dat Nee zegt tegen alles wat 'vreemd' is, stem dan op een democratische partij.
16-2-94/1 Woensdag 16-2 Buurtbewoners Er is de laatste week nogal wat aan de hand rond het pand Schinkelkade 43, ...
(1) Vrienden van 43 II.
(2) A4, o.a.10" Courier
(3) Alt.lev-dr Ams-Zuid Wonen
(4) SA / SA 035/001.1.01
Door geluidsoverlast van Schinkelkade 43 I is er ruzie met twee hoog ontstaan. De slapende bewoner van twee hoog werd, nadat de deur ingetrapt was, in elkaar geslagen. Gisteravond is er een vechtpartij ontstaan toen wij, samen met de bewoonster van twee hoog, dingen op gingen halen in haar huis. De bewoner van één hoog probeerde daarop met vrienden twee hoog binnen te dringen. Hij werd de straat opgezet waarop de ruiten van twee hoog werden ingegooid en de voordeur ingetrapt. Wij vragen ons af of hij ook zo 'dapper' is als hij géén drugs gebruikt.
18-2-94/1 VRIJDAG 18 FEB.15.30 UUR VAN DEINUMSCHOOL ... STEUN JE BUURT TEGEN DE ONTRUIMING
(1) Vrienden v/d Spaarndammerbuurt (Het Grote Misverstand)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 030/004.5.01
(5) Ook uitgegeven als affiche (A3, fotokopie)
18 Februari, Van Deinumschool, Wormerveerstraat. Vreedzame demonstratie buurtwerkcentrum t.b.v.de leefbaarheid in onze multi-culturele samenleving voor ons allen. Steun je buurt tegen de ontruiming!
19-2-94/1a ONTRUIMINGEN OP KOMST
(1) Bewonerskomite v.Boetzelaer/Groen v.Prinstererstraat, Kraakgroep Staatsliedenbuurt en sympathisanten.
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.3.08
Vier maanden geleden zijn we een aktie begonnen om de schrikbarende huuropdrijvingen in het blok aan de kaak te stellen. Huren werden in het geval van een verhuizing met meer dan 60 procent verhoogd. Boze brieven hadden geen effekt. Op 11 oktober hebben we 3 woningen gekraakt. Een bijkomend verschijnsel van de huuropdrijving was dat woningen vaak lang leeg bleven staan. De aktie vormde de aanleiding voor gesprekken tussen betrokken instanties om de huurprijzen in de buurt niet uit de pan te laten rijzen. In de tussentijd werd er in het geniep door Zomers Buiten gewerkt aan de ontruiming van de woningen om de angel uit de aktie te halen. Maandag 21 februari worden de bewoners van van Boetzelaerstraat 15 hs.en Groen van Prinstererstraat 77-I op straat gezet. Waarvan zelfs Zomers Buiten moest erkennen dat het om 'wel erg schrijnende gevallen' gaat. Maar ja, het principe (dat kraken in de jaren '90 niet langer gepikt wordt) gaat nou eenmaal voor. Voor klachten en uw mening over de plicht van een woningbouwvereniging zich hard te maken voor het behoud van betaalbare woningen, kunt u zich wenden tot Zomers Buiten. Wij laten nog van ons horen. Verzamelen maandagochtend Staatsarchief.
19-2-94/1b
(1) Bewonerskomite v.Boetzelaer/Groen van Prinstererstraat, Kraakgroep Staatsliedenbuurt en sympathisanten.
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv Wonen-kra
(4) SA / SA 002/028.1.01
Dito als /1a, echter zonder de bijgeschreven oproep tot verzamelen.
20-2-94/1a HALLOOOOOOOOOO, Vandaag hebben wij Voetboogstraat 3 gekraakt, ...
(1) De kraakmensjes. (uitgegeven door bewoners Voetboogstraat 3, fp)
(2) A5, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 350 (21-2-94) p.9. Zie 6-2-86/1 (waarin gesproken wordt over huisnummer 2)
Vandaag hebben wij Voetboogstraat 3 gekraakt, nadat het 5 jaar leeg heeft gestaan. In 1977 werd het pand gekocht door multimiljonair Caransa, een zak die door speculeren aan zijn enorme fortuin is gekomen. In 1986 werd het pand gekraakt, maar in 1989 wist Caransa de krakers uit te kopen. Het is uitgesloopt. Gekombineerd met een enorme leegstand (alleen al in de Kalverstraat en omgeving kunnen 4000 mensen wonen) is het antwoord simpel: kraken! Een manier om in groepsvorm te leven en niet-kommercieele activiteiten op te zetten. De binnenstad wordt steeds meer een plek voor yuppen, toeristen en zakenlui, terwijl er steeds minder betaalbare woonruimte en voorzieningen bijkomen. De gemeente stimuleert de cityvorming en het veryuppen. Van onze volxverlakkers moeten we het hebben. Wij laten ons niet verdrijven door de rijken. Solidair met alle gekraakte panden en terreinen, strijdende groepen en individuen.
20-2-94/1b
(1) De kraakmensjes. (uitgegeven door bewoners Voetboogstraat 3, fp)
(2) A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Dito als /1a.
20-2-94/2 Beste Buurtbewoners, Vandaag hebben wij het voormalige Juliana ziekenhuis aan de Ter Haarstraat 17 opnieuw in gebruik genomen.
(1) de krakers en kraaksters van de Ter Haarstraat 17
(2) 21x14,8cm, fotokopie, pica
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 350 (21-2-94) p.15. Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.43 e.v. Ontruimd 3-94, tot eind 1999 kraakwachten, daarna sloop en bouw luxe appartementen
Vandaag hebben wij het voormalige Juliana ziekenhuis opnieuw in gebruik genomen. Het pand werd aangekocht door Largo Properties b.v.en tijdelijk gebruikt door de Hogeschool voor Amsterdam. Het pand stond al langere tijd leeg. We zijn een groep mensen die woonruimte zoekt en een plaats voor diverse niet-commerciële (buurt)aktiviteiten.
22-2-94/1 Verzoek aan alle buurtbewoners De kans is groot dat binnenkort het gekraakte pand Van Ostadestraat 4 ontruimd wordt door de politie.
(1) Steungroep Van Ostadestraat 4
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/004.1.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 350 (21-2-94) p.12. Oplage 20.000 ex.
De kans is groot dat het gekraakte pand Van Ostadestraat 4 ontruimd wordt door de politie. Wij vragen uw aktieve steun. Voor de deur organiseren we een geweldloze blokkade. Wij aksepteren niet dat justitie kriminele aktiviteiten steunt. Eigenaren die op misselijke wijze misbruik maken van de angst voor racistiese aanslagen, brand laten stichten en huurders uitbuiten mogen niet de kans krijgen ongestoord hun gang te gaan. Van Ostadestraat 4, wie kent het pand niet. Eerst in het nieuws door brandstichting en een racistiese leus in het trappenhuis. Kort daarna opnieuw brandstichting. Al snel werd duidelijk dat er meer aan de hand was. De bewoonster van één hoog vroeg huurverlaging. Zij werd bedreigd door de huisbaas, Ugo Zaffora. De andere bewoners betaalden meer dan de maximaal redelijke huur. De familie Zaffora bleek berucht vanwege hun pensions die zij in de jaren '80 in de stad hadden. Een van de eigenaren werd veroordeeld tot een boete (van 'maar liefst' fl. 200) wegens herhaaldelijk ontduiken van de Woonruimtewet. Verder kreeg het GDH geen greep op de zaak. De kraakgroep besloot in te grijpen: de woningen werden gekraakt om aan te geven dat deze buurt zich niet laat intimideren door aanslagen of malafide huisbazen. De Officier van Justitie kende de aanklacht huisvredebreuk toe: er kon ontruimd worden. Tegen de uitspraak spanden de bewoners vergeefs een kort geding aan. De rechter wil ontruiming niet verbieden. Justitie biedt malafide eigenaren de helpende hand. De bewoner van twee hoog bekende dat hij de brandstichter was en had gehandeld in opdracht van Cateno Zaffora. Hij had fl. 15.000 ontvangen voor de klus. Ook de racistiese leus had hij in opdracht van de eigenaar gekalkt. Het is van groot belang dat De Pijp, met haar goedkope woningvoorraad, vrij is van huiseigenaren die op een misselijke manier de woningnood van anderen uitbuiten. Doe mee met de blokkade, neem vrienden en bekenden mee!
-3-94/4 SOLIDARITEITSVERKLARING Op 20 februari j.l. werd in Oud-West het voormalige Juliana Ziekenhuis aan de Ter Haarstraat 17 gekraakt.
(1) Bewoner/sters en sympathisantes/en van het voormalige Juliana-ziekenhuis
Steungroep Stop de Huisvestingswet!!
(2) A4, fotokopie, o.a.10" Courier
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 034/001.3.05
Op 20 februari werd het voormalige Juliana Ziekenhuis aan de Ter Haarstraat gekraakt. Omdat het pand al zeven maanden leeg stond en er wegens het ontbreken van concrete plannen langdurige leegstand verwacht kon worden, leken de vooruitzichten rooskleurig. Op eigen initiatief besloot de officier van justitie dat er op grond van artikel 429 sexies ontruimd kan worden. Dit artikel is op 1 juli 1993 in werking getreden en houdt in dat een gekraakt pand dat nog geen jaar leeg staat direkt ontruimd kan worden. Bedoeling is kleine eigenaren van woonruimte te beschermen teneinde een rechtvaardige verdeling van de schaarse woonruimte te bewerkstelligen. Zoals men dit artikel nu toepast zal het heel andere gevolgen hebben: er zal voor langdurige leegstand ontruimd worden, de een jaar regel zal omzeild worden met valse contracten, hoewel het artikel uit de huisvestingswet komt wil men het voor alle soorten gebouwen gaan gebruiken, het artikel wordt slechts toegepast om de grote ondernemingen te beschermen en dankzij het artikel kan er weer volop met panden gespeculeerd worden. Wij vragen u bijgevoegde solidariteitsverklaring te tekenen: roept Justitie, Politie en Stadsdeelraad op artikel 429 sexies niet toe te passen op gekraakte panden en terreinen waarbij na ontruiming leegstand zal ontstaan.
-3-94/7 MEDEDELING OMTRENT SITUATIE SAENREDAMSTR.69; Nadat wij op 30 januari het pand Saenredamstraat 69 hebben herkraakt, heeft zich het volgende afgespeelt.
(1) De bewoners van de Saenredamstr.69.
(2) 21x13,8cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) FP /
(5) Facs.in Grachtenkrant 352 (21-3-94) p.17
Nadat wij op 30 januari het pand Saenredamstraat 69 hebben herkraakt, heeft eigenaar Proost aangifte gedaan van huisvredebreuk. Deze aanklacht is toegekend. Er kon dus ontruimd worden. Wij zouden tegelijk met de laatste Kolkrestanten ontruimd worden. Wij wilden een eerlijke juridische kans. Die dient 17 maart aan de Parnassusweg, een kort geding tegen de staat. Oproep ons op alle manieren te komen ondersteunen. Ontruimen helpt geen zak, kraken gaat door.
-3-94/8 Mensen! Wees alert! De nieuwste toevoeging aan de huisvestingswet (oftewel art.429 sexies) zou er wel eens voor kunnen zorgen dat kraken in de toekomst bijna onmogelijk zal worden.
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/004.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 352 (21-3-94) p.16. Ook uitgedeeld bij Van Ostade-blokkade op 23-3-94
Deze flyer wil jullie inlichten over de nieuwste toevoeging aan de huisvestingswet, art.429 sexies. Dit artikel is opgenomen in het wetboek van strafrecht en wordt in praktijk gebracht sinds juli '93. De wet komt hierop neer, dat er van een ruimte 12 maanden geen feitelijk gebruik moet zijn gemaakt voordat ze kraakbaar is. Daarvoor kan dit door toepassing van art.429 sexies onmiddellijk ontruimd worden. Dit omdat er volgens de huisvestingswet zogenaamd betere middelen gevonden moeten worden om te komen tot een 'evenwichtige en rechtvaardige verdeling van de woonruimte, die schaars is'. Het artikel heeft verstrekkende gevolgen: de leegstand zal toenemen, het werkt speculatie in de hand, er zal voor langdurige leegstand ontruimd kunnen worden, het kraken wordt gecriminaliseerd. De gemeenteraad heeft op 21 januari 1992 een standpunt over de huisvestingswet ingenomen: ze waren van mening dat voorgaande instrumenten van vordering en ontruiming voldoende waren voor een goede woonverdeling en dat art.429 sexies niet toegepast zou gaan worden. De wet wordt nu volop toegepast. Panden worden ontruimd op art.429 sexies! Leiden, Den Bosch, Eindhoven en Amsterdam (Rokin 58, Planciusstraat 29'', Herengracht 491). Advocaten hebben al geen zin meer om de wet juridisch aan te vechten. In deze tijd van woningnood wordt leegstand weer normaal en kraken illegaal. Terhaarstraat 17 (beter bekend als Medisch Centrum West (naar naam van een tv-serie, fp)) wordt bedreigd. Er is volop hulp nodig. Dit gaat iedereen aan die geïnteresseerd is in het voortbestaan van kraken.
-3-94/12 Geplande woningbouw in IJmeer ... werkgroep durgerdam BOOS OP NIEUW OOST
(1) werkgroep durgerdam
(2) tekening
(3) Ams-Nrd Ams-Oost Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 352 (21-3-94) p.4
De gemeente heeft het plan het IJ-meer grotendeels te dempen en vol te bouwen met flats. Er moeten 40.000 woningen komen. Het IJ-meer slinkt tot een IJ-plas. De aanleg van Nieuw Oost betekent een onherstelbare ingreep in een waardevol natuur- en recreatiegebied. Het is een ecologische verbindingszône. Het IJ-meer mag niet worden opgeofferd.
Gevolgen van Nieuw Oost: 13 zeldzame plantensoorten zullen verdwijnen, het drukst bevaren water van het IJsselmeer verdwijnt mede door de aanleg van de 'vooroevers' langs de Waterlandse kust en de verbinding met Almere, Durgerdam gaat uitkijken op flats van 12-hoog, het maaiveld rond Durgerdam kan tot 4 cm dalen, de luchtverontreiniging zal toenemen als gevolg van het verdwijnen van zoveel wateroppervlak, de PEN-centrale bij Diemen zal moeten worden uitgebreid, het is gedaan met de rust van Durgerdam en de raming van de nieuwbouw is zwak onderbouwd en rammelt! Het is nog niet te laat. Red het IJmeer, stop Nieuw Oost.
5-3-94/1 Hey Krakersters Op 20 februari kraakte een groep mensen het oude Juliana Ziekenhuis ...
(1) Krakersters Ter Haarstraat 17
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.4.01
(5) Nederlandse en Engelse tekst. Deel bewoners na ontruiming als groep verder gaan wonen op Sarphatistraat, Vijzelstraat en plofhoek Groen van Prinstererstraat. Zie Staatskrant dec.2002 p.7
1: 20 Februari kraakte een groep mensen het al langere tijd leegstaande Juliana Ziekenhuis aan de Ter Haarstraat. Eigenaar Largo Properties b.v.diende een aanklacht huisvredebreuk in. De Officier van Justitie wil ontruimen op grond van artikel 429 sexies sr. Dit is het gevreesde korter dan een jaar leeg. Onze advocaat ziet geen juridische mogelijkheden. De eigenaar heeft geen concrete plannen met het gebouw. Als we hier nu niets aan doen dreigt veel van wat de kraakbeweging bereikt heeft in gevaar te komen. Oproep aan iedereen die wil knokken tegen deze wet of wil helpen het Juliana Ziekenhuis te behouden om zondag de aktievergadering bij te wonen.
2: Tekst van artikel 429 sexies Wetboek van Strafrecht.
15-3-94/1 STOP ARTIKEL 429! Vandaag, 15 maart 1994, heeft een groep mensen de Muiderkerk bezet.
(1) (een groep mensen)
(3) Ams-Oost Rechtsst Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 352 (21-3-94) p.16. Literatuur: NN 157 (17-3-94) p.5 (foto van de afgebroken Muiderkerk)
Vandaag heeft een groep mensen de Muiderkerk bezet om te protesteren tegen het voorgenomen gebruik van artikel 429 wetboek van Strafrecht. De Officier van Justitie wil hiermee het gekraakte Julianaziekenhuis ontruimen. Artikel 429 stelt diegene, die een pand dat nog geen jaar leeg staat, in gebruik neemt (kraakt) strafbaar. Het artikel verschaft spekulanten mogelijkheden hun bezit leeg te laten staan. Eens per jaar eventjes gebruik maken van een pand zou het onkraakbaar maken. Ontruiming van het voormalig Julianaziekenhuis is ontruiming voor leegstand. Dit lijkt voor Justitie niet ter zake te doen. Justitie kiest voor spekulatie in plaats van rechtvaardige woonruimte verdeling. Wij zijn woedend over deze justitiële bevoorrechting van bezitters boven bezitlozen, van rijken boven armen. Wij eisen van de gemeente dat zij haar belofte, nooit te zullen ontruimen voor leegstand, nakomt en politiemedewerking aan deze ontruiming weigert. Waar de wet onrecht veroorzaakt, moet zij verdwijnen. Huisvestingswet = huisvesting weg. Geen toepassing artikel 429. Geen ontruiming voor leegstand.
16-3-94/1 Dinsdag 16 Maart 1994 Vandaag hebben wij Overtoom 373, een onderdeel van het Spijkerterrein, gekraakt.
(1) de krakers. (uitgegeven door bewoners Overtoom 373, fp)
(2) 1v 2p, A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 352 (21-3-94) p.26
Vandaag hebben wij Overtoom 373, een onderdeel van het Spijkerterrein, gekraakt. Het pand stond al geruime tijd leeg. Het Spijkerterrein is eigendom van Cocon B.V. Er zijn vier plannen voor het terrein, die elkaar nauwelijks ontlopen. Onderdeel van alle plannen is een Albert Heyn, een parkeergarage, sloop van 373 en een gevelhoogte van 21 meter. Dit nog afgezien van de poenerige koopwoningen. Er wordt voorbij gegaan aan de bezwaren van velen, zoals verwoord door raadsleden van Groen Links in een pamflet uitgedeeld bij de voorlichtingsavond: tegenhouden parkeergarage, behoud van nr.371, beperking van de bouwhoogte en groenvoorziening op de laatste veertig meter richting Vondelpark. De inspraak is een wassen neus. Via Cocon B.V.komen we een aantal bekende namen tegen: Venture Capital Investmens, D.T.B.Investments, Endam en Abloem O.G. Cocon/Endam-Stadsdeelraad Zuid zijn de onzalige combinatie rond het LDI-complex. In 1991 werd het LDI ontruimd. Na tweeeneenhalf jaar wordt er nog steeds geknutseld aan de 28 luxe appartementen en is een deel nog steeds onverkocht. Verhinder de plannen, red de panden. Hoeveel beton kan een stad verdragen? Volgende 'inspraak'avond 16 maart.
16-3-94/2
(1) (uitgegeven door bewonersters Herengracht 211)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan Grachtenkrant 364 (5-9-94) p.8
In het kader van een ontruimings kort geding heeft de rechter B&W gevraagd informatie te verschaffen over Herengracht 211. In dat kader bespreekt vandaag uw kommissie voor stadsvernieuwing, volkshuisvesting, grondzaken enz.de stand van zaken. Wij zijn tegen ontruiming op grond van praktische- en sociale bezwaren.
17-3-94/1 Blokkade van Ostade: wo 23 maart, 08.30 Amsterdam, 17 maart 1994 De blokkade tegen de ontruiming van Ostadestraat 4 komt er aan:
(1) Steungroep van Ostade, Wijkcentrum Ceintuur
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 352 (21-3-94) p.8
Blokkade tegen de ontruiming van Ostadestraat 4 op 23 maart. Justitie laat een kostbare ontruiming uitvoeren om een malafide eigenaar door te laten gaan met zijn praktijken. Tegen alle afspraken in hebben burgemeester de Grave en Officier van Justitie Goes de ontruiming doorgedrukt. Daarmee hebben ze pogingen door aankoop van het pand een oplossing te vinden de grond in geboord. De buurt is aan de kant gezet. In de buurt bestaat brede steun voor de blokkade en de meerderheid van de frakties van PvdA, Groen Links, SP en de Groenen in de Pijp ondersteunen het protest. 's Morgens wordt de straat voor het pand afgezet. Er komt muziek, sprekers en voor koffie en broodjes wordt gezorgd. De politie komt in zogenaamd vredestenue. Pas na het verwijderen van de blokkade begint de politie met het ontruimen van het zwaar gebarrikadeerde pand. De aktie is een protest tegen woekerhuren, intimidatie van bewoners en steun van justitie aan een malafide huisbaas. Tot twee maal toe werd door een ex-bewoner brand gesticht in het pand, volgens hem in opdracht van de eigenaar. De brandstichtingen veroorzaakten onrust, omdat het om racistische aanslagen leek te gaan.
21-3-94/1 Laatste nieuws: Politie ziet woensdag af van ontruiming Ostadestraat 4
(1) Steungroep van Ostade, Wijkcentrum Ceintuur
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) FP /
(5) Facs.in Grachtenkrant 352 (21-3-94) p.2 en 32-33
De geplande ontruiming van Ostadestraat 4 is effektief tegengehouden. De aangekondigde blokkade gaat gewoon door als protest tegen de nog altijd dreigende ontruiming. Er staat een podium op de hoek met de Ruysdaelkade met muziek, sprekers en verrassingen. Doordat ook buiten Amsterdam opgeroepen is deel te nemen aan de blokkade vreest de politie dat de zaak zou escaleren. Mensen waren opgeroepen voor een geweldloze blokkade. De politie zou in vredestenue de mensen wegslepen. Pas als de straat leeg zou zijn zouden politie en de mensen in het pand hun theater opvoeren. Wij hadden alle vertrouwen in een vreedzaam verloop. Wij denken dan ook dat er een andere reden is om woensdag niet te ontruimen. Gemeente en politie wilden de konfrontatie met de buurt niet aan. Ze komen liever onaangekondigd aangeslopen. Het is niet populair op te treden in het belang van een bijzonder onsympathieke eigenaar. 300 Mensen hebben ingetekend om deel te nemen aan de blokkade. De aktie is een protest tegen woekerhuren, intimidatie van bewoners en steun van justitie aan een malafide huisbaas. Tot twee maal toe werd door een ex-bewoner brand gesticht in het pand, volgens hem in opdracht van de eigenaar. De eigenaar bleek een beruchte familie te zijn. Wat ons betreft tot woensdag.
23-3-94/1 Welkom op de Van Ostadeblokkade!!
(1) Steungroep van Ostade 4
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/004.1.02
(5) Oplage 500 ex.
1: We blokkeren hier de straat uit protest tegen astronomisch hoge huren, tegen intimidaties van een malafide huisbaas, tegen brandaanslagen wanneer mensen klagen over de huur en tegen ontruiming van het pand! Het is schandalig dat justitie het pand leeg oplevert aan de eigenaren. De ontruiming zal vandaag niet plaats vinden. De politie verwachtte dat het tè druk zou worden. De blokkade gaat gewoon door als protestmanifestatie en als repetitie voor de werkelijke ontruiming. Na de manifestatie een demonstratieve tocht naar het politiebureau Pieter Aertzsstraat. De podiumvrachtwagen rijdt voorop. Vervolgens gaat de tocht naar het stadsdeelkantoor. Dan is het wachten op de ontruiming. Er zijn koffie en broodjes. Hou de actie vreedzaam. Teken in op de lijst voor de blokkade. EHBO is aanwezig. Er worden fluitjes uitgedeeld. Laat je horen bij de demonstratie!
2: Verklaring. Wij vinden het een slechte zaak dat de overheid de helpende hand reikt aan een malafide eigenaar. Met geld van de brandverzekering kan de eigenaar het pand luxe opknappen en duur verhuren of verkopen. Ontruiming is geen oplossing voor deze zaak. De overheid zou alles in het werk moeten stellen om een ontruiming te voorkomen. Aankoop van het pand werd door de Officier van Justitie verhinderd. Wij verwachten dat justitie de ontruiming op tijd aankondigt en afspraken maakt over een vreedzaam verloop van de blokkade. Want blokkeren willen we, om onze onvrede met de gang van zaken te laten blijken. Van het stadsdeel verwachten we steun om tot een oplossing van het conflict te komen. Zorgen dat de etages tegen een normale huur verhuurd worden aan mensen die op de wachtlijst van de urgent woningzoekenden staan.
23-3-94/2 VAN OSTADE BALLADE Refrein We blokkeren hier de straat - uit protest, uit protest
(1) anoniem (uitgegeven door Steungroep van Ostade 4)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/004.1.02
(5) Tekst in: Grachtenkrant 352 (21-3-94) p.9
Tekst van de Van Ostade ballade, gericht tegen de ontruiming van de Van Ostadestraat 4.
27-3-94/1 Vandaag, 27 maart 1994, is gekraakt het voormalige hotel/cafe 'Het Wapen vanAmsterdam', Oudebrugsteeg 7.
(1) De bewoners van 'Het Wapen' Oudebrugsteeg 7
(2) dubbelz., A4, fotokopie, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA /
(5) Nederlandse en Engelse tekst. Facs.in Grachtenkrant 353 (5-4-94) p.10
Vandaag is gekraakt het voormalige hotel/cafe Het Wapen van Amsterdam. Dit indrukwekkende hoekpand staat al aanzienlijke tijd leeg. Opnieuw wordt een monument verwaarloosd. Eigenaresse, mevrouw F.R.van Haren, behoort tot de familie die meerdere cafe's bezit. Vele gekraakte panden worden met ontruiming bedreigd. Dit is het gevolg van het sinds kort ingevoerde wetsartikel 429 sexies, waardoor het onmogelijk wordt panden te kraken die nog geen jaar leeg staan. Dit artikel werkt speculatie -oftewel schaamteloze verrijking aan de woningnood- in de hand. Ook wij kraken vanwege een ontruiming op artikel 429, waardoor we weer woningzoekenden zijn geworden. We zullen het pand opknappen, zodat het opnieuw geschikt is om er te wonen.
27-3-94/2 Vandaag ,zondag 27 Maart hebben we Vijzelstraat 73 herkraakt.
(1) De bewonersters. (uitgegeven door bewoners Vijzelstraat 73, fp)
(2) 21x14,8cm, kringlooppapier, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Vandaag hebben we Vijzelstraat 73 herkraakt. Het staat al geruime tijd leeg. De vorige bewoners zijn ontruimd omdat Content zogenaamd een huurder had. Verder dan een paar dagen slopen zijn ze niet gekomen. Vijzelstraat 73 staat alweer 4½ maand leeg (bovenop de 11 maanden daarvoor). Content is slechts uit op winst en hecht geen enkel belang aan de huisvestingsproblemen en leefbaarheid. Omdat wij het leegstaan van panden niet slikken, een dak boven ons hoofd nodig hebben en wij schurft hebben aan mensen die geld verdienen aan de problemen van anderen, hebben wij ons nieuwe huis aan het woningbestand toegevoegd.
29-3-94/1 Welkom op de Van Ostadeblokkade!! (voor de tweede keer)
(1) Steungroep Van Ostade
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 353 (5-4-94) p.7
1: We blokkeren hier de straat uit protest. Tegen astronomisch hoge huren, intimidaties van een malafide huisbaas, brandaanslagen wanneer mensen klagen over de huur en tegen ontruiming van het pand. Het is schandalig dat justitie, politiek en politie het pand leeg opleveren aan de eigenaren. Dit is een onnodige ontruiming. Er waren serieuze plannen het pand te kopen en voor een redelijke huur aan urgent woningzoekenden toe te wijzen. Onder andere burgemeester de Grave heeft zonder ons of het stadsdeel in te lichten besloten tot ontruiming. De landelijke bekendheid die aan het pand werd gegeven, deed de politie vorige week besluiten de ontruiming op te schorten. Pas gisteravond werd door de politie meegedeeld dat vandaag ontruimd gaat worden. We doen ons best de blokkade vreedzaam te laten verlopen. Gisteravond kregen we echter te horen dat er ME komt met wapenuitrusting. Toch willen we ons het recht om te protesteren niet laten ontnemen. De bewoners zullen hun best doen wat kleur te geven aan deze blauwe ontruiming. Er worden vandaag nog twee panden ontruimd: Saenredamstraat 69 en het voormalig Julianaziekenhuis in de Ter Haarstraat.
2: Tekst van de Van Ostade Ballade.
2-4-94/1 Amsterdam, 2 april 1994 BESTE BUURTBEWONERS, Vandaag, zaterdag 2 april, is de begraande grond van Wijttenbachstraat 32-36 gekraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Wijttenbachstraat 32-36)
(2) A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 353 (5-4-94) p.13
Vandaag is de begane grond van Wijttenbachstraat 32-36 gekraakt, het pand naast het postkantoor. Sinds maart 1993 staat het gebouw leeg. Eigenaar is Elander Properties BV, gelieerd aan First Alliance Trust en de Convoy Contigas BV. Deze laatste is bekend als verdachte van witwassen van drugsgeld en als bedrijf dat panden opkoopt voor Zweedse BV's. Als makelaar treedt van Mourik op, de zoon van de beruchte van Mourik die een naam heeft opgebouwd in het splitsen van huizen. Het pand heeft een funktie gekregen als ontmoetings- en aktiviteitenruimte voor buurtorganisaties. In Oost is een groot gebrek aan dergelijke ruimtes.
-5-94/4 MAAK GEBRUIK VAN UW RECHTEN TEVEEL BETALEN IS ONZIN Waarom zou u huurverhoging moeten betalen?
(1) Woonlastenkomitee de Pijp
(2) 1v 6p, 11,3x21,5cm, off-set, groene inkt, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Waarom zou u de huurverhoging moeten betalen? Betaalt u niet al te veel voor uw woning. Maak gebruik van de rechten die de Huurprijzenwet Woonruimte u geeft. Weiger huurverhoging als u klachten heeft en kijk met het puntenstelsel of u niet te veel betaalt. Misschien bent u wel een van de duizenden huurders in de Pijp die met succes hun huur omlaag kunnen krijgen. In de Pijp betaalt 26% van de huurders meer dan de maximaal redelijke huur. Bij partikuliere verhuurders zelfs één op drie! De huurder kan met succes huurverlaging aanvragen. Volgt informatie om de huurverhoging te weigeren en de adressen van de huurspreekuren, waaronder het mobiel huurspreekuur van de huuraktiebus. Invulmiddagen van formulieren in de buurthuizen.
-5-94/9 ONDERHOUDSKLACHTEN? NU MELDEN!
(1) Woonlastenkomitee de Pijp
(2) 1v 6p, 11,5x21,5cm, off-set, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) FP /
(5) Nederlandse, Turkse, Engelse en Arabische tekst
Veel woningen in de Pijp zijn niet goed onderhouden. U betaalt huur en de verhuurder moet op tijd onderhoud plegen. Doet hij dat niet, dan hoeft u de huurverhoging niet te accepteren. De maximale huurverhoging is dit jaar 6%. Heeft u onderhoudsklachten of is de huur te hoog volgens het puntenstelsel dan hoeft U deze niet te betalen. Stop de huurexplosie: weiger huurverhoging. Volgt informatie om de huurverhoging te weigeren of om huurverlaging aan te vragen. In april is de huurdersvereniging de Pijp opgericht. Adressen van informatie van diverse huurspreekuren.
-5-94/10 DE HUURDER extra ... HIER UW BEZWAARSCHRIFT ...
(1) Huurderscomité Amsterdam West
(2) 1v 4p, 21x29,5cm, off-set, tekeningen
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) FP /
(5) Ook verspreid als bijlage bij De Huurder
(6) Huurder, De
Bezwaarschrift tegen de huurprijsverhoging. Voor 1 juni zal de aankondiging van de 36e huurverhoging van de huurprijs sinds 1950, door de meeste huurders ontvangen worden. De maximale grens is 6,5 procent. Wanneer er aan de woning onderhoudsklachten zijn, dan mag de huurder het voorstel van de verhoging van de huur weigeren. Sinds de oprichting van ons Huurderscomité is het de gewoonte de extra giften die wij ontvangen te gebruiken om De Huurder Extra in enige duizenden exemplaren gratis aan te bieden aan huurders.
1-5-94/1 OPEN DAG... VOOR WIE ? Vandaag verstoren we hier deze wanvertoning voor de rijken.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Spui/Voetboogstraat)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 355 (2-5-94) p.3
Vandaag verstoren we hier deze wanvertoning voor de rijken. BOAK wil op het Spui/Voetboogstraat luxe appartementen bouwen van 3 tot 6 ton. Op 20 februari kraakten wij de leegstaande panden. De ruimtes stonden een jaar leeg. Mensen met weinig geld worden verdreven uit de 'opgewaardeerde' binnenstad. Projektontwikkelaars en gemeente gaan hand in hand om de cityvorming te versnellen. We kunnen elk moment ontruimd worden voor leegstand. Want er zijn nog te weinig kopers: 6 ton is toch wat teveel voor een gehorig appartement aan het drukke Spui. Zij die verantwoordelijk zijn voor stadsvernieling en yuppiefikatie zullen een doelwit blijven van onze akties. Mensen die geïnteresseerd zijn in de appartementen kunnen dus maar beter nog een nachtje over hun koopplannen slapen. Rien Bakker en konsorten: stik in jullie dure auto's en luxe appartementen. De Staat verdrukt, de wet is logen. Tot het merg wordt de arme uitgezogen en zijn recht is een ijdel woord. Stop yuppie-city.
4-5-94/1 STOP ONTRUIMINGEN VAN WONINGZOEKENDEN STOP SPECULATIE IN DE STAATSLIEDENBUURT Joan Melchior Kemperstraat 45-I ten prooi aan speculatie
(1) Kraak- en Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.3.08
(5) Facs.in Grachtenkrant 356 (16-5-94) p.5
De oude pijpenla etages in de Staatsliedenbuurt zijn sinds enige tijd een geliefd speculatieobject voor particuliere huisjesmelkers. Prijzen rijzen de pan uit. Om de prijzen flink op te krikken nemen de huisjesmelkers kraakwachten in de arm. Op het juiste moment gooien de huiseigenaren de woningen op de markt. Om dit soort praktijken een halt toe te roepen heeft de kraakgroep de etage Joan Melchior Kemperstraat 45hs overgenomen van de dienstdoende kraakwacht. Kraakwachtbureau BTB heeft de nieuwe bewoonster geconfronteerd met een ultimatum: kopen voor het absurde bedrag van fl. 74.000 ofwel zij kan zelf kraakwacht worden. Anders zal met de nieuwe huisvestingswet een ontruimingsprocedure in werking worden gezet. Met behulp van de kraakwachten worden de praktijken van speculanten volledig door de huisvestingswet gedekt. Woningnood is huisbazenbrood. De kraakgroep eist de onmiddellijke erkenning van het woonrecht van de huidige bewoonster. Elke andere oplossing is onbespreekbaar.
-6-94/10 HERENGRACHT 138\140...SPECULATIE??? Voor de tweede keer in een paar maanden zijn onze panden weer slachtoffer van handel geworden.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Herengracht 138-140)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 358 (13-6-94) p.3
Nadat wij het lege kantoorpand Herengracht 138-140 twee jaar geleden gekraakt hebben, bleef het nog lange tijd in handen van Florinen Vastgoed NV. In februari werd een koopkontrakt getekend met de in Duitsland wonende Oliver Bethke. Deze kocht beide panden voor fl. 225.000. Eind mei vond er weer een overdracht plaats; L.H.R.Lancee kocht 138/140 van Bethke voor fl. 225.000. Dit onderkruipsel Lancee noemt zichzelf jurist-fiscalist en kennen we als raadsman van P.M.Schaeffers. Deze kwam na de kraak van Herengracht 134 langs om te zeggen dat hij een koopkontrakt had voor 134 & 136. In augustus werd er een pandje van Schaefers in de Tweede Bloemdwarsstraat gekraakt. Met een bijl verschafte hij zich toegang. Een minuut na de knokploeg kwam Lancee op de proppen. Lancee heeft zowel kontakten met Florinen als met onze buurman Schaefers. Wij zullen de verantwoordelijken bevechten. Kraak de leegstand, begin met een kantoorpand.
-6-94/16 POSTBANKROET BEDREIGD DOOR POSTBANK!!!
(1) De Kraker*s van Postbankroet.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
Op 2 april werd de meer dan een jaar leegstaande ruimte Wijttenbachstraat 32-34 weer in gebruik genomen. Ons plan was een autonoom buurtcentrum te vestigen. Middels een anonieme dagvaarding voor een kort geding op 20 juni probeert de KPN onze plannen te dwarsbomen. Eiseres is de Postkantoren B.V., dochteronderneming van het geprivatiseerde en door burgerkapitalisten gesteunde KPN, advokaat R.A.van der Pol, Den Haag. Postkantoren B.V.huurt van Van Herk B.V.te Rotterdam en Lemmens Management B.V., Stadhouderskade 14E te Amsterdam. Deze hebben het pand overgenomen van Elander B.V. Deze is verbonden met sub-B.V.'s om te spekuleren en drugsgelden wit te wassen. Hierdoor worden de huren onnodig opgedreven. Postkantoren B.V.wil de ruimte onderverhuren aan het stadsdeel voor een maatschappelijk dienstencentrum. De verbouwing kost fl. 400.000. Tegelijkertijd worden voorzieningen op buurtnivo als gevolg van het 'sociale vernieuwingsbeleid' gesaneerd, gecentraliseerd en financieel gekortwiekt: minder dienstverlening tegen hogere kosten! Een ontwikkeling die niet los valt te zien van het beleid van Stadsdeel Oost om de buurt 'op te waarderen' door betaalbare woonruimte te slopen en te vervangen door dure nieuwbouw. Zie het stadsvernielingsprojekt in de Eerste Van Swindenstraat, Dapperstraat en de plannen voor de Weesperzijdestrook. Oost zal geen buurt worden van Yuppen en rijke luizen waar geen plaats meer is voor goedkope woningen en laagdrempelige onafhankelijke sociaalkulturele en politieke ruimtes. Komt allen naar het proces! Geen ontruiming Wijttenbachstraat 32-34!
12-6-94/1 LIJSTJE BOOMPE HUISJE KRAAKJE Beste buurtbewoners en geïnteresseerden, Vandaag -12 juni 1994- is dit pand Overtoom 266 2+3h.GEKRAAKT!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Overtoom 266)
(2) wrs.A4, tekening
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 358 (13-6-94) p.3
Vandaag is Overtoom 266 2-3h.gekraakt. Eigenaar zijn een aantal onduidelijke BV's. De bewoners zijn er maanden geleden uitgezet omdat er woningsplitsing is gedaan en er op termijn aan dure appartementen gebouwd zal worden. Ook de nog resterende gebruikers zullen moeten verdwijnen. Dit nemen we niet!
18-6-94/1 gekraakt Bethaniënstraat 3 centrum Waarom moet dat nou weer?
(1) (de nieuwe buren) (uitgegeven door bewoners Bethaniënstraat 3, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 359 (27-6-94) p.4
Vandaag hebben studenten het pandje gekraakt nadat er met de gemeente maandenlang over een overname werd onderhandeld. De gemeente weet niet wie er voor het pand verantwoordelijk is. De gemeente kocht de percelen 3 t/m 7 om ze op te knappen. Met deze renovering was Stadsherstel N.V.belast. Het enige wat Stadsherstel weet is dat er plannen waren maar geen geld. De gemeente voelt zich niet meer, stadsherstel nog niet verantwoordelijk. De buurt wordt daardoor ook niet echt mooier. Wij vinden zo'n gedrag onverantwoord en nemen nu zelf het initiatief. Wij hebben het voordeel nu in fatsoenlijke woonruimte te kunnen wonen en de buurt verliest één van haar laatste lelijke gezichten.
19-6-94/1 BESTE MENSEN, AMSTERDAM 19-06-94 Vanmiddag hebben wij uit protest het pand ROKIN 52 gekraakt.
(1) Amsterdamse Kraakgroepen
(2) A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 359 (27-6-94) p.4. Tekst en literatuur: Zwartboek ontruimingen p.85 e.v. Ontruimd, herkraak 1995, pand verlaten 1-96, meteen hierna verbouwd tot bedrijfsruimte
Vanmiddag hebben wij Rokin 52 gekraakt. Het is absurd dat speculant N.J.M.Trenning z'n bezit 2½ jaar leeg laat staan, terwijl er woningnood is. De laatste aktiviteit was vorige zomer toen de eigenaar er eigenhandig een paar krakers uitgooide. Daarna is er een houten wand voor getimmerd. Trenning is een berucht speculant-huisjesmelker en knokploegleider. Hij heeft het bekende kraakpand "de Vogelstruys" nog geprobeerd leeg te knuppelen. Hij vroeg te hoge huren, splitste, sloopte en verbouwde zijn panden illegaal. Op zijn adres Herengracht 250 staat een tiental BV's ingeschreven. Veel hebben de naam Lloyd's in zich. Als Trenning zegt dat hij kontakt heeft met Lloyd's dan bedoelt hij dat hij kontakt met zichzelf heeft. Hier gaan eindelijk weer eens mensen wonen. Daar zijn huizen toch voor? Zolang er woningnood is, blijven we kraken. Info Kraakspreekuur Centrum en SPOK.
20-6-94/1 Van: De brigadier van gemeentepolitie; W. Libert
(1) De buurtcoördinator Staatsliedenbuurt, De Brigadier van Politie; W.Libert
(2) A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/028.1.00
(5) Nepbrief
Op 20 juni worden Van Boetzelaerstraat 15hs en 19'' en Groen van Prinstererstraat 77' ontruimd. De gebruikers zijn niet voornemens deze panden vrijwillig te ontruimen. Om overlast te beperken heeft de politie besloten het gebied af te zetten met containers.
24-6-94/1 BESTE BEWOONSTERS EN BEWONERS VAN DE OOSTERPARKBUURT Om een einde te maken aan de lange periode van leegstand ...
(1) Kraaksters en Krakers Vrolikstraat 128
(2) 21x±10,5cm, fotokopie
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
Wij hebben vandaag Vrolikstraat 128 hs gekraakt. Vanaf vandaag is het een ontmoetingsplek waar ruimte is voor het ontplooien van onafhankelijke sociaalkulturele en politieke aktiviteiten. Dit pand staat symbool voor de manier waarop Stadsdeel Oost, de eigenaar, met woningen omgaat. Dit pand is onderdeel van het stadsvernielingsprojekt waarmee betaalbare ruimtes worden vervangen door dure nieuwbouw. Kom gerust eens langs!
-7-94/1 NO JUSTICE NO PEACE! KORT-GEDING VONDELKERKSTR.27
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Vondelkerkstraat 27)
(2) A4, rood papier, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB SA / SA 036/001.3.01
Kort geding Vondelkerkstraat, 5 juli Parnassusweg.
-7-94/3 Uw kenmerk: buurtbewoner, toevallige voorbijganger, belangstellende ... Betreft: kraak KEIZERSGRACHT 243/245
(1) (krakers, woningzoekenden Keizersgracht 243/245)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.08
(5) Facs.in Grachtenkrant 361 (25-7-94) p.12
Het pand aan de Keizersgracht 243/245 is gekraakt. Het is niet de eerste keer dat dit middel nodig was om het huis weer bewoond te krijgen. De eerste keer was in november vorig jaar. Eigenaar Maarsplas bv beweerde dat hij wilde verbouwen en eiste ontruiming. De krakers verlieten vrijwillig het pand. We zijn nu een half jaar verder en er is in die tijd niets veranderd. De eigenaar bleek een onbetrouwbare speculant. Achter Maarsplas bv blijkt Frederik Maarsen te steken. Eigenaar van twee holdings en een bouwprojectenontwikkelaar: Heitma Holding, Maarsen Holding en Macobouw. Aan deze spil is een netwerk van ten minste 33 'regelbv's' verbonden. Een van zijn praktijken is het verlenen van hypotheken aan zijn eigen bv's. Zo kocht Maarsplas het pand aan de Keizersgracht. Mocht Maarsplas failliet gaan dan is Frevast bv van Maarsen de eerste eiser. Waarom het pand voor zo'n uitzonderlijk laag bedrag van fl. 239.000 aangekocht heeft kunnen worden is niet duidelijk, maar het is wel opvallend dat Macobouw voor de oude eigenaar een nieuw kantoor in de Bijlmer heeft gebouwd. Kraken kan twee nauw verwante motivaties hebben: protest en het verschaffen van woonruimte. We vechten voor een herkenbare zaak. In de jaren '50 werd de woningnood tot volksvijand nummer één uitgeroepen. Veertig jaar later zijn er nog 53.000 woningzoekenden. Tot deze groep behoren wij. Met deze kraak bewijzen we dat er wel degelijk woonruimte is. Waar het aan ontbreekt is betaalbare woonruimte. Aan de 8 yuppenhokken die Maarsplas hier wilde bouwen hebben we niets. Zo is het bewonen van dit pand ook direkt een protest tegen de yuppieficering van de binnenstad met als gevolg stijgende prijzen en het verdrijven van minder draagkrachtigen naar de buitenwijken. Solidair met de bewoners van de Zwarte-Rode-Furie!
6-7-94/1 Keizersgracht 646, 6 juli (Pers)verklaring. Zojuist hebben wij Keizersgracht 646 teruggekraakt.
(1) anoniem
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 032/003.5.08
(5) Facs.in Grachtenkrant 360 (11-7-94) p.3. Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.65 e.v. Twee maal ontruimd, tweede herkraak 1-8-94, ontruimd 9-94, thans luxe appartementen
Wij hebben Keizersgracht 646 teruggekraakt omdat de politie het pand gisterochtend illegaal en onverwacht had ontruimd. Omdat Officier van Justitie U-A-Sai rustig op vakantie wenste te gaan! Bij een pand waarvoor na jaren leegstand geen bouwplan is. Van eigenaar Lases, die connecties heeft met gerenommeerde teringlyers als Jaap Kronenberg en Bertus Luske, die een deel van 'hun' bezit leeg laten om des te meer te verdienen met de rest. Zo staat de halve stad leeg en wordt getracht ons wijs te maken dat het hier 'vol' is. We breken de Keizersgracht op als een duidelijk gebaar naar iedereen die denkt dat fl.ascisme wel o.k.is. $taatsdienaren verklaren voor rechters dat ze wederrechtelijk blijven ontruimen, hoewel de V.N.het hen heeft verboden en Amnesty International ons kankerlandje geregeld veroordeelt. Wat wil een volk dat Aad K.als minister van Justitie duldt, die mensen met Bosniese nazionaliteit ter vernietiging terugstuurt. Het antwoord is aan Ieder Individu en aan inspiratie is geen gebrek. Doe wat. Wij blijven ondertussen nog lang en gelukkig in Keizersgracht 646.
-8-94/1 BESTE BUREN, Zoals jullie misschien al weten, is ruim een maand geleden Schimmelstraat 7hs gekraakt.
(1) Kraakgroep West.
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 363 (22-8-94) p.9
Ruim een maand geleden is Schimmelstraat 7hs gekraakt. Eigenaar Jeroen Koning zegt dat hij de etage erboven tot en met maart gebruikt heeft als donkere kamer. Volgens de nieuwe 'huisvestingswet', waar de officier van justitie een beroep op deed, mag de eigenaar zijn pand een jaar leeg laten staan. Koning zou 'gebruik' hebben gemaakt van de begane grond door er af en toe doorheen te lopen. Wij dreigen nu ontruimd te worden omdat iemand af en toe door een verder lege, uitgesloopte ruimte heenliep. Een jaar leegstand is in een stad met 50000 woningzoekenden echt veel te lang. De Officier van Justitie Steenbrink houdt er wel heel erg vreemde interpretaties van 'gebruik' op na. Wij zijn nu bezig processen te voeren tegen de Staat om op die manier ontruiming te voorkomen. Om te voorkomen dat wij opeens van ons bed gelicht worden, zijn wij bezig Schimmelstraat 7hs van binnen van enige zware barrikades te voorzien.
-8-94/2 Beste buren, Vandaag, Woensdag, kregen wij een van de pamfletten die wij twee dagen geleden verspreid hebben terug in de brievenbus met de volgende tekst: "60 miljoen voor Ruanda, ...
(1) kraakgroep West.
(3) Ams-W-Kin Bui-Af Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 363 (22-8-94) p.9
Vandaag kregen wij een van de pamfletten die wij twee dagen geleden verspreid hebben terug in de brievenbus met de tekst: 60 Miljoen voor Ruanda, laten ze van dat geld maar woonunits bouwen voor onze eigen mensen. Wij hebben veel last van Schimmelstraat 11. Het zijn allemaal buitenlanders (illegalen) die hier niet horen.
Wij zijn niet blij met de 'eigen volk eerst'-toon. Wij zijn krakers en de mensen van nummer 11 zijn krakers, maar daar houdt de overeenkomst op. Tussen krakers zijn onderling net zoveel verschillen als tussen niet-krakers. Volgt uitleg over het ontstaan van de situatie in Ruanda. Ook wij zijn skepties over het nut van akties zoals voor Ruanda. Hoe weet de schrijver zo goed dat iedereen op nr.11 daar illegaal is? En zo ja, wat dan nog? Mensen worden uitsluitend beoordeeld op het feit of ze een geldige verblijfstitel hebben of niet. Mensen hebben soms een goede reden om hun land te verlaten. De term 'illegaal' zegt meer over het belachelijke immigratie- en vluchtelingenbeleid van de regering dan over de mensen zelf. Er is in het steenrijke Nederland geld genoeg voor goede en betaalbare woningen voor iedereen. Dat dit niet gebeurt is een politieke keuze, geen financiële. De ware schuldigen zijn de politici. De grenzen verlopen niet tussen de volkeren, maar tussen onder en boven! Betaalbare woonruimte voor iedereen!
-8-94/3 BENEFIET-VIDEO-AVOND ten bate van de strijd tegen artikel 429
(1) (De Molli)
(2) A5, fotokopie, tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/004.1.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 363 (22-8-94) p.12
Benefiet-video-avond 26 augustus in De Molli, Van Ostadestraat. Speelfilms: Hidden Agenda (een aanklacht tegen de voosheid van de bureaucratie) en Das schreckliche Mädchen (scholiere die opstel wil schrijven over het thema Mijn stad tijdens het Derde Rijk stuit op een muur van onwil en wantrouwen). De opbrengst gaat naar de ondersteuningsgroep Schimmelstraat 7 huis.
-8-94/6 DE ZWARTE KAT IS VAN ONS, EN DAT ZAL ZO BLIJVEN! Het kraakpand De Zwarte Kat heeft een ontruimingsvonnis, ...
(1) (Het kraakpand De Zwarte Kat)
(2) 21x9,9cm, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) SA / SA 032/004.3.01
De Zwarte Kat heeft een ontruimingsvonnis, een vodje papier dat een ereplek krijgt in het kraakmuseum. Een vonnis als publiekstrekker! De Kat is van ons allemaal en niet van crimineel tuig als Frans Verlinden en consorten. 16 Augustus actie, verzamelen op Vondelsicht, Vondelkerkstraat. Op 11 september wordt de tentoonstelling Kraken in Beweging op feestelijke wijze gepresenteerd.
-8-94/7 Hello people, This is addressed to all people who consider squatting a right which has to be defended.
(1) RHF (Red Housing Front) (wrs.uitgegeven door Kraakgroep West, fp)
(2) A4, fotokopie?, klein lettertype
(3) Ams-W-Kin Rechtsst Wonen-kra
(4) UB /
(5) Engelse tekst
Vertaling van /10.
-8-94/10 Hallo mensen. Dit is een oproep aan iedereen die kraken een recht vindt.
(1) RHF (Rode Huisvestings Front).
(2) A4, fotokopie?
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
(5) Zie /7
De nieuwe huisvestingswet, artikel 429 sexies, gaat het bewonen van een gekraakt pand onmogelijk maken. We hebben twee maanden geleden Schimmelstraat 7 huis gekraakt. De etage kan elk moment ontruimd worden. Rechter baron Bentinck gaf officier Steenbrink gelijk dat er ontruimd mag worden op art.429 sexies. Het 'gebruik' hield in dat de eigenaar beweerde dat hij sporadisch door de woning liep om voor hobby in een doka te komen die zich een verdieping hoger bevindt. We vonden bierblikjes met een verloopdatum van 1991. Dit is een ernstige situatie. Komt en helpt allen! De volgende activiteiten zijn gepland om deze monsterlijke wet te stoppen: hoger beroep, we bezetten Schimmelstraat 7 huis continu, we kunnen barricademateriaal (radiatoren, bedspiralen, matrassen, fretbouten, kachels, steigerpijpen, stempels, stenen, cement, teer, dakleer, frietvet, koelkasten, ovens) gebruiken, we hebben voor de rechtszaken fl. 20.000 nodig. Je bent op een benefiet waarvan de winst besteed wordt aan het verzet tegen art.429sexies. Volgende week en de week daarop wordt er een benefiet voor deze zaak georganiseerd door de VOKU op Keizersgracht 243 en 23 augustus eten op Nieuwendijk 134. Eigenaar: Jeroen Koning in Nieuw Vennep, potentiële koper D.de Lange te Breda. Let op alarm. Vanaf 15 augustus kan er ontruimd worden. Wanneer er arrestanten zijn is er natuurlijk elke avond een lawaaidemo. Nou doei.
-8-94/11 STOP DE ANTIKRAAKWET! Het feest waar je nu binnenloopt, ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, rode inkt
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/004.1.00
(5) Nederlandse en Engelse tekst
Dit feest is georganiseerd om geld bijeen te brengen om de campagne tegen artikel 429vi te ondersteunen. Met dit artikel beoogt onze 'democratische' wetgever kraken onmogelijk te maken. Dat de krakers niets over deze wet gevraagd is moge duidelijk zijn. Art.429 stelt eenieder die een woning in gebruik neemt dat op het moment van ingebruikname nog geen jaar leeg staat strafbaar. Je kan nu ontruimd worden omdat je een strafbaar feit zou hebben gepleegd. Wonen is dus strafbaar geworden. De officier van justitie en de rechters kunnen de term 'gebruik' net zo interpreteren als ze zelf willen. In de praktijk worden panden die na 6 jaar leegstand gekraakt werden op deze wet ontruimd, vervolgens mag de eigenaar deze weer probleemloos leeg laten staan. Het is een asociale wet die als enig oogmerk heeft huiseigenaren vrij spel te bieden. Art.429 is ingevoerd als onderdeel van de zgn.huisvestingswet. De huisvestingswet heeft het gemakkelijker gemaakt huren op te drijven. Ook is door de huisvestingswet de huurbescherming over de eerste maanden opgeheven. Een ander gevolg is dat er duizenden panden 'gesplitst' zijn. Hierdoor verdubbelt de waarde van het pand en kunnen de etages uit het distributiebestand gehaald worden. Deze wet mag niet gehandhaafd worden! Kraken gaat door! Laaije nie naaije! Fight the Huisvestingswet!
-8-94/12 de Volkskeuken presenteert: 'We won't swallow 429 '
(1) (de Volkskeuken)
(2) A5, fotokopie, fotomontage
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA /
Benefiet diner 'artikel 429 lusten we rauw', dinsdag 16 op de Keizersgracht 243/245. Huisvestingswet = huisvesting weg.
-9-94/3 KRAAKMUSEUM DE ZWARTE KAT AMSTERDAM KRAKEN IN BEWEGING OVER HET HEDEN EN VERLEDEN VAN DE AMSTERDAMSE KRAAKBEWEGING
(1) Kraakmuseum De Zwarte Kat
(2) dubbelz., A5, dik grijs of bruin papier, off-set, tekeningen, voorkant: foto
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/004.3.01
(5) Engelse en Nederlandse tekst. Foto van rij politiemannen in gelid met langslopende kat. Ook verspreid als bijlage bij NN 168 (9-9-94) en bij De Zwarte Kat hype. Zie /6
1: 11 September openingspresentatie met groot straatfeest op de Reguliersgracht! Kraken in beweging, over het heden en verleden van de Amsterdamse kraakbeweging. Dagelijks geopend van 12 september-14 november. Deze unieke tentoonstelling biedt meer dan 120 parafernalia die door krakers gebruikt zijn in hun ideologische strijd tegen leegstand (koevoeten, beddespiralen, Doc Martins enz.). Materiaal uit talrijke archieven, affiches, video's en foto's. Enige kamers in het kraakmuseum zijn in de originele staat bewaard gebleven. Tevens historische stadsrondleidingen langs gekraakte, ontruimde en gelegaliseerde gebouwen.
2: Het kraakmuseum De Zwarte Kat bestaat sinds 1993. Het huis is in maart 1981 gekraakt, in eigendom van de beruchte speculant Frans Verlinden. Voor de kraakactie was er een brandgevaarlijk pension in het pand. Nadat er in een ander pension van Verlinden brand uitbrak, waarbij twee bewoonsters om het leven kwamen, timmerde de gemeente het pension aan de Reguliersgracht dicht. De Zwarte Kat toont het huis als toonbeeld van een alternatieve levenswijze van ideologisch bevlogen mensen. Kraken in Beweging is een unieke tentoonstelling.
-9-94/4 STUDEREN DOE JE IN EEN STAD..........WONEN OOK Hallo nieuwe student en/of woningzoekende, ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, rode inkt
(3) Ond-tert Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 013/002.3.01
(5) Uitgegeven voor Intreeweek universiteit. Zie -9-92/7
Ieder jaar hetzelfde: tienduizenden nieuwe studenten (en nog veel meer anderen) hebben een huisvestingsprobleem. Er is nu eenmaal woning- en kamernood. Dus als de huisjesmelker 5 keer per jaar op vakantie gaat van jouw studiefinanciering dan geeft dat niets. Men vindt het normaal dat er miljarden guldens verdwijnen in de zakken van projektontwikkelaars, politici en hun kornuiten. Ondertussen worden tussen de Singel en de Spuistraat woningen gebouwd van, schrik niet, fl. 1.000.000. En jij zou je recht op een woning niet op mogen eisen? Een betaalbare woning is een eerste levensbehoefte. Je kan weigeren mee te doen aan het gesjoemel door je recht op woonruimte op te eisen door zelf in leegstaande woon- en kantoorruimten te gaan zitten. Dat wordt ook wel kraken genoemd. Veel studenten die kraakwacht spelen werken mee aan het systeem dat de woningnood in stand houdt. Je zit er om de belangen van de eigenaar te dienen. Die alleen maar geïnteresseerd is in nog meer geld verdienen. Als kraakwacht hou je met een paar mensen gebouwen bezet waar tientallen mensen kunnen wonen. Er staan te veel gebouwen en etages leeg. Onnodig, want bij de gemeente staan 55.000 woningzoekenden geregistreerd. Heb je op een andere manier woonruimte gevonden, dan heb je vaak meer rechten dan je denkt. Wordt de eigenaar of huisbaas lastig pest dan harder terug. Overzicht van de kraakspreekuren, niet-kommerciële kamerburo's, buro's voor rechtshulp, goedkope eet- en drinkgelegenheden en diverse adressen.
-9-94/5 BOEM art 429 STOP ARTIKEL 429
(1) anoniem
(2) A4, rose of geel papier, fotokopie, tekeningen
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/004.1.01
(5) Gevonden in kraakpand Keizersgracht 243-245
Artikel 429 houdt in dat een pand dat nog geen jaar leeg staat niet gekraakt kan worden. 't Wordt vooral voor speculatie gebruikt. Als een eigenaar 1 keer in t jaar zn pand betreedt wordt t als gebruik beschouwd. Dit is in een stad vol daklozen een grote misdaad. Iedereen heeft t recht om te wonen, op wat voor manier dan ook. Kom in verzet tegen art.429.
-9-94/6 KRAAKMUSEUM DE ZWARTE KAT AMSTERDAM KRAKEN IN BEWEGING OVER HET HEDEN EN VERLEDEN VAN DE AMSTERDAMSE KRAAKBEWEGING
(1) Kraakmuseum De Zwarte Kat
(2) dubbelz., A5, dik grijs of bruin papier, off-set, voorkant: foto's; achterkant: tekeningen
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/004.3.01
(5) Engelse en nederlandse tekst. Foto van spandoek met tekst Huis gekraakt. Opening museum (mede) georganiseerd vanwege dreigende ontruiming
Op foto na dito als /3.
-9-94/9 GROOT OMVAL FEEST TEGEN STADSVERNIELING
(1) anoniem
(2) A6, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-Oost Wonen Wonen-kra
(4) UB GA /
Groot Omvalfeest tegen stadsvernieling. Muziek, dixo en kampvuur. 30 September, Villa Omval.
-9-94/12 De Zwarte Kat Beste buurtbewoner en/of buurtbewoonster
(1) de bewoners van De Zwarte Kat, Reguliersgracht 116-118
(2) A4, el.stencil, foto
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) SA / SA 032/004.3.01
(5) Facs.in De Zwarte Kat hype p.4
De bewoners van het kraakpand De Zwarte Kat hebben van het Gerechtshof zes weken de tijd gekregen hun huis te verlaten. Op 12 september dient het pand leeg te zijn. De bewoners zullen zich niets van dit ultimatum aantrekken; het vonnis krijgt een speciale plek in het kraakmuseum. Speculant Frans Verlinden, een man met een crimineel verleden, beweerde bij de rechter dat hij het pand wil verhuren aan 'derden'. Niet aan ons dus, terwijl wij er al 13 jaar wonen. Verlinden heeft geen bouwplan opgesteld en heeft dus ook geen vergunningen. Een huizenmagnaat en miljonair dreigt na 13 jaar dit perceel terug in handen te krijgen, zodat hij het weer met veel winst kan verkopen. Maar Verlinden is nog niet van ons af. De Zwarte Kat fungeert sinds anderhalf jaar op informele basis als kraakmuseum. Belangstellenden kunnen op afspraak een rondleiding krijgen. Het pand is een van de oudste kraakpanden in de Grachtengordel; een aantal plekken in het huis verkeren nog in authentieke gekraakte staat. Het ademt de kraaksfeer uit van 1981. We waren van plan het kraakmuseum voorjaar 1995 open te stellen voor het publiek. Op 11 september wordt de tentoonstelling 'Kraken in Beweging' op feestelijke wijze gepresenteerd. Vanaf 12 september zal deze unieke tentoonstelling dagelijks te bezichtigen zijn.
17-9-94/1 PIG JUSTICE Wie het geld heeft, heeft de macht!
(1) (bewoners/sters van Villa Vondelsicht)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, 10" Courier, foto, tekeningen
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 365 (19-9-94) p.7
15 September was de uitspraak van het kort geding tussen de eigenaar en de bewoners van Villa Vondelsicht. Het pand kan acht dagen na betekening van het vonnis worden ontruimd. De weg naar het omstreden Vondelplaza is nu vrij gekomen. Zodat de buurt zich kan verheugen op de zoveelste beton-karkas bij het Vondelpark. In '86 kocht Daan Boer (volgt adres) Vondelkerkstraat 27 voor twee ton. Er werd een renovatie-project gestart. Maar Boer vond deze renovatie economisch niet aantrekkelijk en ontwikkelde zijn eigen plan. Iets grootstedelijks, iets moderns, iets dat 1,1 miljoen kost en economisch zeer aantrekkelijk. Nadat de huurders het pand uit geïntimideerd waren kreeg Boer vrij spel (met behulp van Bouw- en Woningtoezicht Oud-West). Hij vernielde grote delen van het pand. Totdat het op 23 januari opnieuw werd bewoond. Op 19 juli gaf de deelraad de sloop- en bouwvergunning af. Vanaf 27 september worden we met ontruiming bedreigd. We zijn van plan in hoger beroep te gaan en zullen Vondelplaza proberen tegen te houden. De strijd gaat door! En de laatste slag winnen wij?!
22-9-94/1 Aan: allen die wonen, werken, van het leven genieten op de Keizersgracht in Amsterdam, ...
(1) de krakersters van zes vier zes. (uitgegeven door bewoners Keizersgracht 646, fp)
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 366 (3-10-94) p.4 en 9
Wij zijn er nog steeds! Al bijna drie maanden, sinds 5 juni bewoond, waartoe drie keer kraken noodzakelijk bleek. Ook nu weer dreigen $taat en politie hier op gewelddadige wijze een einde aan te maken. Men wil Keizersgracht 646 strafrechtelijk ontruimen met het nieuwe wetsartikel 429 sexies. Het artikel behelst het strafbaar stellen van krakers van panden die weliswaar bijzonder leeg staan, maar in een ver verleden tot 12 maanden terug wel eens vaag in gebruik geweest zouden kunnen zijn. Rechters gebruiken het artikel om naar willekeur gekraakte panden te ontruimen en het kraken uit te roeien. Kom op de dag van ontruiming en probeer de Mobiele Eenheid met redelijke argumenten te overtuigen. Bel de rechter Bentinck, de officier van justitie Aben. Dwing overlegsituaties af. Heeft u ontdekt hoe corrupt de hele bende wel niet is en dat vreedzame middelen niet toereikend zijn tegen georganiseerde misdaad, bedenk dan zelf wat. Bij ontruimingen kunt u afstemmen op radio de vrije keyser. Wanneer u voor de dag van ontruiming bijzondere bescherming van uw automobiel, fiets of ander gebruiksvoorwerp wilt aanvragen, kan dat middels onderstaande invulstrook te bezorgen bij KG 646.
24-9-94/1 STADSALARM! Eerste jaargang, 0-nummer WONEN IS EEN RECHT! Stadsalarm! Dinsdag 27 september zullen er in het centrum van Amsterdam minimaal drie kraakpanden worden ontruimd.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, tekeningen, voorkant: blauwe inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 013/002.3.01
(5) Ook verspreid als bijlage bij De Zwarte Kat hype
(6) Stadsalarm!
27 September zullen er in het centrum minimaal drie kraakpanden worden ontruimd: Keizersgracht 243 en 646 en de Reguliersgracht 116-118 (kraakmuseum De Zwarte Kat). Ook Rokin 52 wordt ontruimd. Verzet je tegen de anti-kraakwet! Samen staan we sterk (en bezorgen we de ME handen vol werk). Kom om 7 uur naar de Reguliersgracht voor een vreedzame zitblokkade. De bewoners zullen zich verzetten tegen deze grove inbreuk van het recht op wonen. Er zal alleen opgeroepen worden om naar De Zwarte Kat toe te komen. Indien de ME grove middelen hanteert om de blokkade te breken, verlaat je het strijdtoneel. Om 7.30 uur is er een persbijeenkomst in het pand. Door de sterke ruk naar rechts binnen politieke, gerechtelijke en justitiële kringen, wordt het kraken van leegstaande woningen nagenoeg onmogelijk gemaakt. De woningnood is sinds de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo groot geweest, terwijl huiseigenaren een vrijbrief krijgen om hun panden leeg te laten staan. Na de ontruimingen zal er gedemonstreerd worden, 17 uur Leidse Bosje. De demonstratie gaat door, ook indien de ontruimingen later plaats zullen vinden. Als je besluit niet aan de actie deel te nemen, agiteer, demonstreer, saboteer, jongleer, profiteer en ga te keer! De Vrije Keyser zal de gehele dag te beluisteren zijn. Volgt arrestantennummer en informatie over de gang van zaken na arrestatie.
Volgt informatie over artikel 429sexies WvSr en de te ontruimen panden. Bedreigd of binnenkort bedreigd met ontruiming: Vondelkerkstraat 27 (eigenaar Boer), 2e Bloemdwarsstraat 6-8 (eigenaren Scheurer en Schaefers), Herengracht 211 (eigenaar VSB Bank) en Herengracht 138-140 (eigenaar Lancee).
27-9-94/1 Geachte aanwezige, Zo dadelijk arriveren de heren en dames van de familie ME, ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Zwarte Kat)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/004.3.01
We willen met een vreedzame zitblokkade de ME beletten het pand te betreden. Als de ME moe wordt van het wegslepen is de kans reëel dat ze geweld zullen toepassen. Ga dan niet hetzelfde doen, maar verlaat het strijdtoneel. Om 7.30 uur persbijeenkomst in het pand waar Jan Donk, sociaal advocaat, een vertegenwoordiger van de kraakspreekuren en een bewoner een verklaring zullen afleggen. Ze zullen de zorgwekkende situatie van de kraakbeweging aan de orde stellen. Indien je gearresteerd wordt of je constateert dat er iemand gearresteerd wordt, geef dit dan door aan het 'arrestantennummer'. Radio de Vrije Keyser is de gehele dag live in de ether. Ze zullen verslag doen van de drie ontruimingen. Je kunt hen nieuwtjes doorgeven. Om 17 uur komen we bij elkaar voor een demonstratie in het Leidse Bosje. Neem spandoeken, toeters, trommels en bellen mee. Veel succes en laat je niet pakken!
27-9-94/2 AAN ALLE MENSEN Vanochtend, dinsdag 27 september zijn er in het centrum van Amsterdam drie kraakpanden ontruimd.
(1) De Amsterdamse krakers
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/004.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 366 (3-10-94) p.4
Vanochtend zijn er in het centrum drie kraakpanden ontruimd: Keizersgracht 243 en 646 en de Reguliersgracht 116-118, beter bekend als het kraakmuseum De Zwarte Kat. Ook Rokin 52 werd gisteren ontruimd. Uit protest tegen deze huisuitzettingen lopen we nu door de straten. Doe mee aan deze demonstratie voor het recht op wonen. Keizersgracht 243, in eigendom van Maarsplas BV, werd juli 1994 gekraakt. Maarsplas beweerde contracten te hebben afgesloten om 8 tot 12 luxe appartementen te bouwen. De rechter vonniste negatief voor de krakers.
Keizersgracht 646, eigendom van Projecto BV, werd begin augustus gekraakt. Ontruiming op grond van art.429sexies.
Reguliersgracht 116-118 werd in 1981 gekraakt. De heren van het Gerechtshof stelden eigenaar Verlinden Beheer BV in het gelijk en het pand wordt nu ontruimd voor leegstand. Het gemak waarmee Verlinden en andere speculanten hun huizen weer in handen krijgen, de rechteloosheid van de bewoners, het is kenmerkend voor de ommezwaai die de overheid heeft gemaakt als het gaat om kraakactiviteiten in de kiem te smoren. Kraken is een noodzaak en wonen is een recht. Als het aan ons ligt tenminste.
-10-94/8 GRATIS WONEN: KRAAKWACHT OF KRAKEN? IMMOREEL OF MOREEL?
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 013/002.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 367 (17-10-94) p.12. Oplage 3.000 ex. Zie - -90/7
Als je op zoek bent naar een woning in Amsterdam, ben je één van de 60.000. Een schrale troost, vooral als je weet dat een heleboel etages en hele (kantoor)panden niet of gedeeltelijk gebruikt worden. Het motief is geld verdienen. Een leeg pand brengt meer op bij verkoop en na een jaartje wachten levert verkoop nog meer op. Aan de woningnood is simpel wat te doen. Je wordt kraakwacht. Maar kijk iets verder dan je neus lang is. In de meeste gevallen wonen kraakwachten in gebouwen die door een veelvoud aan mensen bewoond zouden kunnen worden. Zo geven ze speculanten de ruimte om een kunstmatige schaarste te creëren. Gevolg is dat wonen steeds duurder wordt voor normale mensen. Kraakwachten maken zich medeplichtig. Als het de huiseigenaar niet meer uitkomt dan sta je van de ene op de andere dag op straat. Je werkt mee aan praktijken die absurd en immoreel zijn. Kraken wortelt in een nu al decennia durende strijd om wonen binnen het bereik van iedereen te brengen. Eens verworven rechten worden door de overheid met het grootste gemak weer geschonden. Rechten als 'wonen is geen gunst maar een recht', uitgesproken in verkiezingsspeech of in tegels gelegd als in het metrostation Nieuwmarkt, blijken in de praktijk zonder waarde. Een van de grootste en steeds onder druk staande verworvenheden is dat kraken niet meer illegaal is. Kraakwachten parasiteren op deze strijd; zij kunnen slechts bestaan omdat er gekraakt wordt. Om de woningnood en leegstand struktureel op een moreel verantwoorde manier aan te pakken ga je dus kraken. Als je kraakt en je moet er helaas weer uit, dan wordt dit bijna altijd van te voren verteld. Meestal heb je dan nog genoeg tijd om op zoek te gaan naar een andere kraakbare woning. Bij kraken gelden namelijk geen wachttijden, alleen voorbereidingstijden. Anti-kraken is egoïsties en dom. Volgt lijstje met de kraakspreekuren.
-10-94/10 VONDELPARK : OASE VAN RUST OF BETONWOESTIJN?
(1) De huidige bewoner(ster)s van Vondelkerkstraat 27
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, 10" Courier, achterkant: tekening
(3) Ams-West Milieu Wonen-kra
(4) UB SA / SA 036/001.3.01
(5) Literatuur: Wijkkrant Vondelpark- en Concertgebouwbuurt jrg.20 (1995) nr.5 p.10. Ontruimd 10-10-94. Grachtenkrant 379 (10-4-95) p.18: arrestanten kregen boetes van fl. 750 en fl. 500
Er wordt geknabbeld aan het Vondelpark. Waar tot voor kort de groene boomrand de bebouwing aan het zicht onttrok, rukt nu steeds meer het beton op. Ook aan de Vondelkerkstraat 27 moet volgens de plannen een groot beton met glas gebouw komen. De eigenaar Daniel Boer heeft van het stadsdeel Oud-west de sloop-bouw-en-woningonttrekkingsvergunningen gekregen (sociale woningbouw moet wijken voor luxe koopappartementen). Er is veel protest uit de buurt. We willen dat de karakteristieke stijl behouden blijft en we willen niet dat er bomen gekapt gaan worden! 10.000 Handtekeningen tegen de plannen verdwenen in een la op het stadsdeelkantoor. Het stadsdeelbestuur heeft de plannen niet ter inzage gelegd en gaf geen mogelijkheden tot inspraak! Op dit moment ligt er executoriaal beslag op het pand. Ondanks dat de nieuwbouw onzeker is ligt er nu wel een ontruimingsvonnis, dat de weg vrijmaakt voor sloop! Schrijf brieven of bel naar Stadsdeel Oud-west, protesteer bij de politie tegen de ontruiming en sloop. Geen sloop van Vondelkerkstraat 27! Geen bouw van het omstreden Vondelplaza!
-10?-94/15 "DE STAAT MEENT DAN OOK DAT ER VAN GEBRUIK SPRAKE IS.
(1) anoniem
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-W-Kin Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
Op 4 juli werd Schimmelstraat 7 hs gekraakt. De woning stond een jaar leeg, water en elektra waren afgesloten. De politie constateerde leegstand. Helaas, vijf gaatjes in de vloer en een op de eerste verdieping weggemoffelde doka, bereikbaar via het plafond, bleken voor de Officier van Justitie reden om een ontruiming op 429 aan te kondigen. De plankjes waren uit de vloer gehaald om vast te stellen of er verzakkingen zouden plaatsvinden bij het slopen van de buurpanden. Dit is gebruik, volgens de O.v.J. Volgens de rechter gaat er ontruimd worden. Wat denken ze wel niet met hun klassejustitie en politiestaattrekjes. We zullen dit in de rechtszaal tot de hoogste instantie uitvechten en zo nodig ook op straat. De woning is gebarrikadeerd en het wijkteam is te verstaan gegeven dat ze het niet in hun hoofd moeten halen om voor het einde van alle processen te ontruimen. Als we dit verliezen zal dat waarschijnlijk grote gevolgen hebben voor het kraken. Breek het verbond van justitie en huisbazen.
2-10-94/1 Beste mensen, Vandaag, 2 oktober 1994, hebben wij het Hotel Fox op Weteringschans 67 gekraakt.
(1) De nieuwe bewoners. (uitgegeven door bewoners Weteringschans 67, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 366 (3-10-94) p.23. Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.111 e.v. Ontruimd 6-95, herkraak 7-95, weer ontruimd, pand verkocht en thans in gebruik als hotel
Vandaag hebben wij Hotel Fox gekraakt. Het is al een jaar niet meer in gebruik. Het is een nevenvestiging van Hesim-Hotel waar J.B.Harderwijk uit Vinkeveen eigenaar van is. Al in 1984 kocht Harderwijk dit pand. Harderwijk bezit een groot aantal panden. In de jaren '80 speculeerde hij in de Staatsliedenbuurt en gebruikte knokploegen om gekraakte panden te ontruimen. Naast zijn gesjacher is hij ambtenaar bij de gemeente Zaandam. Hij werkt ook nog eens samen met Belonje en Kalloe. Samen met Belonje bezit Harderwijk de Harbel Beleggingsmaatschappij. Zowel Belonje als Kalloe hebben zich schuldig gemaakt aan mishandeling en bedreiging van huurders en krakers, het vragen van woekerhuren, handel in postadressen en het in rekening brengen van huurverhogingen van 10-20% en het gebruik van GDH etages als pensions. Kalloe bezit 400 à 500 etages. Belonje is ambtenaar in Zandvoort bij Volkshuisvesting. De afgelopen week zijn vier panden ontruimd, dit weekend zijn er vier nieuwe gekraakt. Wij wijken niet voor onrechtvaardige wetten noch voor knokploegpraktijken. Al is de ontruimer nog zo snel, de kraker achterhaalt 'm wel!
3-10-94/1 Amsterdam, 3 oktober 1994. BEZWAARSCHRIFT TEGEN BOUWVERGUNNING
(1) anoniem
(2) 2v 2p, A4, fotokopie
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
Bezwaarschrift tegen bouwvergunning Omval. De saneringswerkzaamheden zijn onvolledig uitgevoerd. Het stadsdeel heeft aanvragen of verlening van vergunningen ten dele of geheel niet gepubliceerd en betrokkenen onvoldoende geïnformeerd. Voor zover er al inspraakmomenten zijn wordt er inhoudelijk niet op ingegaan. Als derde maken wij bezwaar tegen de bouwvergunning voor luxe appartementen, waar in Amsterdam geen behoefte aan bestaat. Van een dergelijk projekt gaat een prijsopdrijvende werking uit. Op de vergunning staan onjuiste gegevens vermeld. Deze is voor 298 woningen terwijl er op de tekeningen 516 staan. Wij verzoeken de vergunning te vernietigen. Ten onrechte staat in de bouwvergunning dat het bestemmingsplan moet worden aangemerkt als onherroepelijk goedgekeurd. Het afwijzend advies van de schoonheidskommissie is niet meegenomen in de besluitvorming. Volgt ruimte voor het invullen van naam, adres en handtekening.
23-10-94/1 BESTE MENSEN, Op deze prachtige herfstdag hebben wij, een groep woningzoekenden, het bescheiden optrekje Roemer Visscherstraat 42hs en 42I gekraakt.
(1) (een groep woningzoekenden) (uitgegeven door bewoners Roemer Visscherstraat 42, fp)
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 368 (31-10-94) p.3
Wij hebben Roemer Visscherstraat 42hs en ' gekraakt. Wij maken een einde aan de jarenlange leegstand. De eigenaren J.T.N.M.Reus, M.en K.Yazdanbakhsh zijn onwillig het perceel in gebruik te laten nemen. Deze kraakactie moet gezien worden als protest tegen het kunstmatig in stand houden van het tekort aan woonruimte.
24-10-94/1a Beste buurtbewoners, Gisteren (zondag 23 oktober) hebben we Rustenburgerstraat 313-2 gekraakt.
(1) de bewoners en kraakgroep de Pijp. (bewoners Rustenburgerstraat 313, fp)
(2) 21x14,9cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 368 (31-10-94) p.8. Gekopieerd op A4-vel, twee teksten op een vel. Dit is de bovenste helft. Zie -11-94/8
Gisteren hebben we Rustenburgerstraat 313-2 gekraakt. Deze etage stond leeg sinds januari. Vandaag heeft de makelaar ingebroken, alle spullen van de nieuwe bewoners gestolen en de sloten verwisseld. De politie wilde hier niets tegen doen. Vanavond hebben we de etage dus opnieuw gekraakt. Eigenaar is Van der Herik. Hij is ook makelaar van het pand. Hierdoor treedt belangenverstrengeling op die niet toelaatbaar is. Van der Herik heeft al diverse processen aan z'n broek gehad, omdat hij niets aan onderhoud doet. Hij treedt op als makelaar voor minder frisse eigenaren. Via hem wordt fraudegeld witgewassen. Rustenburgerstraat 313 en 315 zijn vorig jaar oktober gesplitst. Dit levert meer op dan verkoop van een heel pand. Vandaar de illegale ontruiming. Door een fout van de gemeente zijn in oktober vorig jaar tienduizenden woningen gesplitst. Dit waren vooral goedkope huurwoningen. Deze worden nu verkocht als koopwoning. Met deze kraak protesteren wij tegen de woningnood en het opstrijken van winsten over de ruggen van woningzoekenden.
24-10-94/1b
(1) de bewoners en kraakgroep de Pijp.
(2) 21x14,9cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/001.2.02
(5) Onderste helft vel
Dito als /1a.
27-10-94/1 Amsterdam, 27-10-94 BUURTBEWONERS, Het was dan uiteindelijk zo ver. HERENGRACHT 138-140 had donderdag 20 oktober een kort geding, aangespannen door eigenaar LANCEE.
(1) De Bewoners\sters (van Herengracht 138-140, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 368 (31-10-94) p.9
Herengracht 138-140 had 20 oktober een kort geding, aangespannen door eigenaar Lancee. Ruim 2 jaar geleden hebben wij de panden gekraakt uit protest tegen de leegstand in de kantorenbranch, onder het motto Kraak de leegstand, begin met een kantoorpand. We werden op last van de rechter ontruimd. Dit was een onrechtmatige ontruiming zodat we de dag erna overgingen tot een herkraak. Het speculantenvolkje bleef maar doorkloten. De Zweedse bank wilde geld zien, Lancee deed een onderhandse bieding van fl. 225.000. De beslagleggers gingen niet akkoord met deze prijs (er waren hogere biedingen) maar de rechter besloot dat Lancee de panden mocht overnemen voor die prijs. In juni sommeert Lancee ons dat we binnen 5 dagen vertrokken moeten zijn. Helaas voor Lancee had hij niet zo'n slimme advocaat uitgezocht. Deze P.Posthumus had namelijk zomaar wat namen op de dagvaarding gezet. Deze dagvaarding werd door krakerhater en tevens rechter Bentinck nietig verklaard. In een nieuwe dagvaarding stelt Lancee de bewoners/sters ook financieel aansprakelijk. Wat denkt dit onderkruipsel wel niet, dat we betalen voor onze eigen ontruiming? Wij worden in november ontruimd. De uitspraak was voor ons opmerkelijk. Ze waren vergeten de datum van uitbrenging van de dagvaarding er op te schrijven. Zodoende werd ook deze dagvaarding nietig verklaard. We verwachten dat het komende proces een hamerstuk zal worden: de ontruiming is immers al gepland. Volgt informatie over de zichzelf jurist/fiscalist noemende spekulant Lancee, raadsman van de 'heren' Schaefers en Scheurer. Lancee is een schimmig figuur en misbruikt Herengracht 96, dat 14 jaar gekraakt is geweest, als zogenaamd woonadres. Er is een heleboel mis met dit spekulantenkliekje zodat wij ons tegen een ontruiming zullen verzetten, destemeer omdat justitie ook nu weer meespeelt met deze criminelen. Volgen namen en adressen van Lancee, Fuyt (Florinen), Schaefers en Scheurer.
-11-94/8 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS jaargang 1 nummer 0 NULNUMMER HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS
(1) (Hoofdstedelijke Persgroep)
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, logo's/tek., p.4: foto
(3) Ams-alg Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.2.01
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 0
Door deze nieuwsbrief willen wij de aandacht vestigen op wat er de afgelopen maand gebeurd is op kraakgebied. Dit om ook eens iets anders te laten zien dan ontruimingen en acties. Met artikelen over andere activiteiten die vanuit kraakpanden georganiseerd worden. Dit nulnummer betreft de periode van 1 oktober tot 14 november.
Herengracht 138/140 zijn, na een ontruiming op oneigenlijke gronden, een dag na de ontruiming herkraakt. Na verkoop aan Bethke zijn de panden verkocht aan Lancee, de advokaat van het speculantenduo S&S Beheer, dat de panden 134 en 136 bezit. Nadat twee keer de dagvaarding ontruiming nietig was verklaard, wachten de krakers nu op een nieuwe dagvaarding. Door bezetting van het kantoor van Lancee (Singel 90) op 8-11-94 hebben zij gepoogd een dialoog op te starten.
Op 10 oktober werd Vondelkerkstraat 27 ontruimd. Het was gekraakt op 23 januari 1994 (eigenaar Boer). Het pand werd onmiddellijk gesloopt. Het heeft moeten wijken voor een duur complex, waartegen in de buurt bezwaren zijn gerezen. De bewoners werden gearresteerd omdat zij een agent zwaar lichamelijk letsel (verfbommetje) zouden hebben toegebracht.
23 Oktober kraakte kraakgroep de Pijp Rustenburgerstraat 313''. De woning stond leeg sinds januari, eigenaar is Van den Herik, makelaar. De kraakgroep was hem al eerder tegen het lijf gelopen bij andere langdurig leegstaande woningen. Het pand is gesplitst. Vooruitlopend op een eventuele procedure ontruimt de eigenaar zelf de woning. De bewoners doen aangifte. De woning wordt onmiddellijk herkraakt. De eigenaar ontruimt voor de tweede keer. De kraakgroep kraakt voor de derde keer. Twee dagen en een nep-huurder later ligt er een dagvaarding. Toch wordt de woning drie dagen daarna door bouwvakkers ontruimd. Ook nu wordt de woning herkraakt. Uitspraak van het kort geding 17 november.
Zondag 6 november werd Potgieterstraat 27'' (eigenaar Sie) gekraakt. Op 23 oktober Roemer Visscherstraat 42hs (2½ jaar leeg, eigenaren J.T.N.M.Reus, M.en K.Yazdanbakhsh. De woning was voorzien van alle gemakken.
De bewoners van het sinds 2 oktober gekraakte Hotel Fox, Weteringschans 67, zijn in afwachting van de uitspraak in kort geding. Eigenaar Hesim hotel BV, directeur J.B.Harderwijk. Hij bedient zich o.a.van Hardy Vastgoed en maakte in de jaren '80 in de Staatsliedenbuurt gebruik van knokploegen.
Molenwerf 2 gekraakt, een enorm fabrieksterrein van Hokatex/Linmij. Twee weken na de kraak ontruimd op de kampeerwet. Dat deze wagens zich in fabrieksloodsen bevonden en dus niet onder de kampeerwet vielen, deed voor de politie niet ter zake.
Jacob van Lennepkade 318hs werd op 1 oktober gekraakt, na jarenlang dichtgetimmerd te hebben gestaan. Eigenaresse is het pensioenfonds van een BV. Zondag 13 november is de begane grond van Groen van Prinstererstraat 5 gekraakt, eigenaar Van Mourik.
Zowel in de Rivierenbuurt als in de Watergraafsmeer zijn nieuwe kraakspreekuren opgezet, beide te bezoeken op Omval 45.
Van 8 op 9 september heeft het wijkteam Pieter Aertz een inval gedaan in Kraakkafe de Molli op de Van Ostadestraat 55. Aanleiding was waarschijnlijk een lange neus en een opgestoken middelvinger.
12-11-94/2 UITNODIGING TROUWFEEST SPUISTRAAT l99/ VRANKRIJK l2/ll/94
(1) (Spuistraat 199 en Vrankrijk (Spuistr.216))
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 369 (14-11-94) p.7. Zie -2-91/36 en 17-11-94/4
Op 17 november zal de plechtige huwelijksvoltrekking plaats vinden van de partners Spuistraat 199 en Vrankrijk (Spuistraat 216). 'Alpinisten'bruid en bruidegom zullen de kleurrijke voorgevels van beide (kraak-)panden bestijgen om de verbintenis tot stand te brengen. Patries zal de huwelijksceremonie vastleggen op het enig overgebleven naakt plekje van de voorgevel. Vrijdagmorgen 18 november zal de 'happening' in de vorm van een Rechtszitting voortgezet worden aan de Parnassusweg. Hier zal door JK Leutscher getracht worden een ontruimingsvonnis te verkrijgen voor Spuistraat 199. Oproep daar aanwezig te zijn. Na de plechtigheden zullen we per huwelijksboot met muziek terug varen naar de binnenstad. Spuistraat 199 mag niet ontruimd worden! Wij wijken niet voor oplichters!
Spuistraat 199 is in 1983 gekraakt. De eigenaar is J.K.Leutscher, een beruchte witteboorden-crimineel, veroordeeld voor belastingontduiking. Zijn hobbies zijn spekuleren en procederen. Sinds 1990 probeert Leutscher Spuistraat 199 te laten ontruimen. Door de bewoners zijn alternatieve plannen ontwikkeld voor woonruimte.
13-11-94/1 GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT 5 IS GEKRAAKT! Heden, 13 november 1994, hebben wij de etage Groen van Prinstererstraat 5huis in hergebruik genomen.
(1) Kraakspreekuur West
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.3.08
(5) Facs.in Grachtenkrant 369 (14-11-94) p.7
Heden hebben wij de etage Groen van Prinstererstraat 5huis in hergebruik genomen. Deze etage stond een jaar leeg. Eigenaar is dhr.van Mourik, een beruchte huisjesmelker en speculant. Hij is vooral bekend vanwege zijn horizontale splitsingen en verkopen. Tijdens de beruchte 'reet van Genet', de week vorig jaar waarin veel panden gesplitst werden, was hij een van de koplopers. In een gesplitst pand is iedere etage afzonderlijk te verkopen. Het gevolg is dat de prijs van het pand na splitsing explosief stijgt. Ook is het een legale manier om woningen aan het sociale woningbestand te onttrekken, iets wat anders ingewikkelde procedures met zich meebrengt. Waar gesplitst wordt, wordt gekraakt. Yuppies out, krakers in!
17-11-94/4 TROUWACTE VRANKRIJK gekraakt: 1981 SPUISTRAAT 199 gekraakt: 1983
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Spuistraat 199 en van Vrankrijk)
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Zie 23-9-91/1 en 12-11-94/2. Facs.(grotendeels) in Grachtenkrant 370 (28-11-94) p.25
Verbonden in voor- en tegenspoed zullen wij vechten voor behoud van Spuistraat 199. 18 November rechtzaak Leutscher tegen Spuistraat 199. Vertrek vanuit Spuistraat om 8.15 uur ('s morgens!!).
21-11-94/4 Hallo buren en andere lezers, vandaag zijn er op de derde etage van de vijzelstraat 77 mensen gaan wonen.
(1) de nieuwe bewoners. (van Vijzelstraat 77, fp)
(2) 21x14,8cm, fotokopie, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 370 (28-11-94) p.5
De derde etage van Vijzelstraat 77 stond 1½ jaar leeg. Veel panden worden opzettelijk leeg gehouden om woonruimte extra schaars te maken en daardoor gaan de prijzen omhoog. Eigenaresse is de 74-jarige mevrouw J.W.M.Ruijter.
27-11-94/1 Beste buurtbewoners en anderen Vandaag hebben wij Sarphatistr. 77 gekraakt.
(1) De Kraakers/sters van Sarphatistr. 77
(2) 21x±12,5cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 032/003.3.04
(5) Facs.in Grachtenkrant 370 (28-11-94) p.5. Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.93 e.v. Ontruimd 2-97, thans kantoor- en woonruimte
Sarphatistraat 77 staat al jaren leeg. Het is in '92 gekocht door een zakenman die in Zweden woont. Het staat nu te koop. Het pand heeft als functie kantoorruimte, terwijl er duizenden m2 kantoorruimte leeg staat. Er is geen behoefte aan kantoren. Wel aan woonruimte, levendige omgeving en buurtaktiviteiten. Dat is wat wij willen met dit pand.
-12-94/8a BESTE BUURT, Op woensdag 21 December ...
(1) Swomp.
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.2.01
(5) Bovenste helft A4-vel
Op 21 december heeft U in de Echo het kommentaar van agent Kuijn kunnen lezen dat de overlast van de stadsnomaden wel meevalt maar dat het niet prettig zou zijn voor buurtbewoners. Het gevaar zou bestaan dat de grond vervuild raakt. Over de overlast en waarom de buurt onze aanwezigheid niet zo prettig zou vinden vragen wij Uw medewerking voor een eigen onderzoekje. Wilt u de bon bij het Wijkcentrum posten? Vragen: ik heb ja/nee overlast van de stadsnomaden.
-12-94/8b
(1) Swomp.
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.2.01
(5) Onderste helft A4-vel
Dito als /8a.
-12-94/9 zaterdag 17-12 demonstratieve VERHUISAKTIE
(1) anoniem
(2) 7,6x12,9cm, fotokopie, tekening
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.2.39
Vele Amsterdammers zouden graag naar betaalbare woonruimte willen verhuizen. Zaterdag 17 december is het zover. Ludieke doch dringende verhuisaktie waarbij we proberen een van de honderden lege kantoorpanden voor woonruimte te bezetten.
10-12-94/1 AMSTERDAM, 10 DECEMBER 1994. OP DIT MOMENT WORDT DE IN AANBOUW ZIJNDE TOREN 'AMSTELHOEK', NAAST HET AMSTELSTATION IN AMSTERDAM, ENIGE UREN BEZET.
(1) anoniem
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 371 (12-12-94) p.3-4
Op dit moment wordt de in aanbouw zijnde toren naast het Amstelstation, enige uren bezet in het kader van het aktieweekend tegen de woningnood. De stad telt 60.000 urgent woningzoekenden. Men doet voorkomen alsof er een tekort bestaat aan grond waar sociale woningbouw gepland zou kunnen worden. Dat dit probleem schijn is blijkt wel uit het feit dat de stad overwoekerd wordt door kantoorgebouwen. Ook door de zogenaamde stadsvernieuwing wordt een aanzienlijk deel van de stad gebruikt voor dure appartementen. Daarnaast verdubbelen of verdrievoudigen de huren van de 'sociale' nieuwbouw met als gevolg dat mensen met een lager inkomen hun buurt of stad uitgejaagd worden. Op alle fronten wordt ruim baan gemaakt voor projekten van spekulanten. Handig gebruik makend van de vervuiling op het Omvalterrein slaagden Delta Lloyd en Sedijko er eind jaren tachtig in toestemming te krijgen voor dit grootschalige spekulatieprojekt. In ruil voor 'bodemsanering' en een flinke zak geld beloofde de gemeente medewerking te verlenen: uitbreiding met 80.000 m² kantoorruimte en nieuwbouw van 400 woningen in de vorm van 'stadsvilla's'. Met de invoering van de nieuwe Huisvestingswet worden de mogelijkheden om huiseigenaren te dwingen hun bezit te onderhouden en verhuurd te houden zonder dat er onttrekking aan de sociale woning-voorraad plaats vindt, geminimaliseerd. Tegelijkertijd is er een uitbreiding van de juridische middelen welke het eigendom en spekulatiepraktijken beschermen. In twee maanden zijn in Amsterdam 11 panden op grond van het nieuwe artikel 429sexies ontruimd. Wij eisen: intrekking goedkeuringsbesluit voor dit bestemmingsplan, afbraak van de toren, deugdelijke bodemsanering, sociale woningbouw in plaats van dure appartementen en kantoren, intrekking nieuwe Huisvestingswet, vernietiging artikel 429sexies, instelling Leegstandsregister en verplichting leegstaande gebouwen te vorderen. Geen Manhattan, niet aan de Amstel, niet aan de Maas en ook niet aan de Konijnenstraat!
11-12-94/1 NASSAUKADE 383 sous+hs GEKRAAKT Vandaag, zondag 11 December 1994, ...
(1) Kraakgroep West en de nieuwe bewoners van Nassaukade 383 sous+hs
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 371 (12-12-94) p.3
Vandaag hebben wij de twee onderste etages van Nassaukade 383 gekraakt. De etages stonden anderhalf jaar leeg. In oktober 1993 deed de eigenaresse een aanvraag tot splitsing, hier is niets uitgekomen. In deze stad wordt veel te veel met woonruimte gesjoemeld en gespeculeerd. Speculanten en eigenaren maken misbruik van de leegstand. En van de gemeente hoef je toch niets te verwachten. Wonen is een recht, maar dat recht moet je jezelf toeëigenen. Leegstand is misstand!
11-12-94/2 Beste Buurtbewoners, Vandaag 11 december hebben wij Bakker in zijn 'GAT' gepakt.
(1) Kraakgroep De Pijp
(2) 21x14,8cm, el.stencil, rode inkt
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 371 (12-12-94) p.3. Twee stuks gekopieerd op een A4-vel. Origineel op SA (map 031/004.2.01)
Vandaag hebben wij Bakker in zijn 'gat' gepakt. Het braakliggende terrein op de hoek van de Ostade en de v/d Helststraat is als standplaats ingericht voor drie caravans. Dit stukje Pijp is door projectontwikkelaar Gerard Bakker gesloopt, de bouwplannen zijn nog niet goedgekeurd. Dit in het kader van een stedelijk actieweekend tegen woningnood en speculatie. Er bestaat nog steeds woningnood en daar wordt door speculanten en eigenaren misbruik van gemaakt.
11-12-94/3 Amsterdam, 11 december Beste buurtbewoners, Dit weekend kwam de Amsterdamse kraakbeweging in actie tegen de onrechtvaardige leegstand van woningen.
(1) namens de kraakgroep Schinkelbuurt, Michiel
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 371 (12-12-94) p.6
Dit weekend kwam de Amsterdamse kraakbeweging in actie tegen de onrechtvaardige leegstand van woningen. Vanochtend is in de Sluisstraat (53 drie hoog, fp) gekraakt. Vele woningen staan onnodig lang leeg terwijl de woningnood nijpend is. Hoewel de beweging zich op radicale wijze manifesteert is zij niet uit op confrontaties met buurtbewoners.
12-12-94/5 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS jaargang 1 nummer 1 ACTIEWEEKEND TEGEN DE WONINGNOOD
(1) (Hoofdstedelijke Persgroep)
(2) 1v 4p, A4, logo's/tek., foto, tekeningen
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 372 (27-12-94) p.14-15
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 1
Op 10 en 11 december zijn er acties gevoerd tegen de woningnood en de nieuwe huisvestingswet, met name artikel 429 sexies. Nergens in de wet staat vermeld hoe gebruik (een woning kan pas gekraakt worden als wordt aangetoond dat deze minimaal 1 jaar buiten gebruik was) gezien moet worden. Het gevolg is dat de rechterlijke macht probeert deze term zover mogelijk op te rekken. Steeds weer blijkt dat in deze maatschappij het eigendomsrecht boven het woonrecht gaat. Volgen verslagen van acties dit weekend: Rembrandttoren bezet, het indienen van een aanklacht tegen leegstand van Vrolikstraat 194 (eigenaar J.V.Kleinloog) door kraakgroep Oost, etagekraak Sluisstraat 54 III en Nassaukade 383sous + hs met bestemming bewoning en een nieuw kraakkafe voor West. Ook op 11 december gekraakt door Kraakgroep De Pijp een braakliggend stuk grond met drie caravans. Het gaat om het Gat van Bakker, eigendom van stadsdeel De Pijp en te bebouwen door Gerard W.Bakker.
Overtoom 238 (eigenaar Biesheuvel beheer B.V.) na een jaar leegstand gekraakt op 4 december. Waverstraat 80 wordt door de woningbouwvereniging bedreigd met een dagvaarding, ondanks toezeggingen dat de krakers tot de renovatie mochten blijven. Schimmelstraat 7 moet volgens de Officier van Justitie ontruimd worden op artikel 429 sexies. In het kort geding hiertegen is beroep ingesteld bij de Hoge Raad. Herengracht 138-140 heeft een derde dagvaarding gekregen. Hotel Fox (Weteringschans 67, eigenaar Harderwijk) heeft op 8 december een kort gedingvonnis gekregen: ontruiming hangt af van de vraag of de gemeente een bouwvergunning nodig heeft. 20 November gekraakt Van Hallstraat 677, zou medio 1995 gesloopt worden, eigendom van Stichting Latei en wbv.het Oosten. 21 November gekraakt de derde etage van Vijzelstraat 77, stond 1½ jaar leeg - de eigenaresse gaat een kort geding aanspannen. Op 27 november vier etages aan de Sarphatistraat 77 gekraakt, eigenaar Ali Khan Rana, makelaar Straathof Makelaardij. Er lag 2½ jaar ongeopende post. De bewoners zullen tevens protest aantekenen tegen de gemeenteplannen om in de Plantagebuurt nog meer kantoorruimte te realiseren.
Op 17 december demonstratie ter afsluiting van de aktieweek onder het motto 'demonstratieve verhuizing', verzamelen Beursplein.
15-12-94/1 Deelraad in gesprek met gat van bakker.
(1) Swomp
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.2.01
(5) Tekst eindigt met: Gegroet zeit gij ...
Vandaag had de deelraad ons uitgenodigd voor een gesprek. Ze kwamen met de vraag waarom wij onrechtmatig een stuk grond in gebruik hebben genomen. Met het groeiend tekort aan plekken is het ontoelaatbaar om een stuk grond zo lang braak te laten liggen. Braakliggende bouwplaatsen in huizenblokken brengen inbraken met zich mee. Wij stellen de deelraad medeverantwoordelijk aan het stijgen van de criminaliteit in sloopblokken. De daarop volgende vraag was wanneer wij het Gat van Bakker vrijwillig gingen verlaten. We gaan niet weg voordat er een bouwvergunning is en dan verlaten wij het gat vrijwillig. Hierop stelde de deelraad: Woensdag gaan jullie weg anders sturen we de politie. Zo worden wij wederom uit de stad verbannen. Wij vinden dit discriminatie en zullen ons niet uit het gat laten slaan voordat er gebouwd gaat worden. Toen zagen we ze diep denken om met een nieuw argument te komen. O ja, de grond is gesaneerd en die zou kunnen vervuilen. Zolang wij daar zitten zijn er in ieder geval mensen die het afval weer netjes opruimen, want ook wij zijn het gif beu (nadat de gemeente ons alleen daar tolereert waar het gif tot je kuiten komt). De deelraad wees het opgraven van de oude riolering voor een wc van de hand. Het stadsdeel zei dat Bakker zou zeggen dat hij niet verder kan met het ontwikkelen van een bouwplan omdat er krakers op de bouwplaats zitten. Bakker heeft er geen probleem mee mensen van hun woning te beroven, hij spendeert daar de helft van zijn tijd mee. Architecten en projectontwikkelaars zitten in een warm droog kantoor en niet in een sompig gat. Dus zitten wij ook hier niet in de weg. Aangezien de deelraad ons alleen heeft gezegd dat zij de politie op ons afstuurt, moeten we daar maar op wachten.
15-12-94/2 Deelraad in gesprek met gat van bakker.
(1) Swomp
(2) dubbelz., A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.2.01
Vrijwel zelfde tekst als /1.
17-12-94/1 VANDAAG WORDT ER VANAF HET BEURSPLEIN EEN DEMONSTRATIEVE VERHUISAKTIE GEHOUDEN.
(1) anoniem
(2) A4, rode inkt, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 047/002.2.39
We zullen openlijk verhuizen naar een door ons te bezetten kantoorpand. Woningnood is nog steeds een serieus probleem. Steeds meer mensen die wel een dak boven het hoofd hebben worden geconfronteerd met het feit dat 'betaalbaar wonen' al lang niet meer vanzelfsprekend is. Honderdduizenden mensen staat dankzij de jaarlijkse huurverhoging het water aan de lippen. Dit terwijl er alleen al in Amsterdam miljoenen vierkante meters bewoonbare ruimte leegstaan. Deze ruimte is 'gereserveerd' om leeg te staan, zodat er door speculeren straks vette winsten mee gemaakt kunnen worden. Het probleem van de woningzoekende is heel wat dringender en met een koevoet kan er aan een concrete oplossing worden gewerkt: bezet een kantoorpand. In de binnenstad is het aantal leegstaande kantoorgebouwen duizelingwekkend hoog. Tijdens de verhuizing zullen we bij een aantal voorbeelden van ongeoorloofde leegstand en wanbeleid stilstaan: Royal Dam Center, Paleis op de Dam, Voetboogsteeg 3, Leidschestraat, Weteringschans 67 en Vijzelstraat 79: eindelijk zijn we er, 5000 vierkante meter wachtend op bewoners.
17-12-94/2 Goejemiddag Amsterdam, 17-12-94 Vandaag hebben wij na langdurige leegstand het pand Amstel 198 gekraakt.
(1) anoniem
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 372 (27-12-94) p.10 en in Klein Pandjes Front jrg.1 (1998) nr.1 p.4. Zie 14-10-97/1. Pand door knokploeg Lüske ontruimd
Vandaag hebben wij Amstel 198 gekraakt. Hiermee hebben we woonruimte gerealiseerd in een gebied waar de woonfunktie meer en meer verdreven wordt door horeca, kantoren maar bovenal leegstand voor spekulatie. Eigenaar Bertus Lüske is daar mede schuldig aan. Volgt informatie over de praktijken van Lüske en familie, zijn vriendin Jannie Bos, Finetto, Hoorn & Winkel BV en Nieuwe Maasstad o.a.naar aanleiding van de gebeurtenissen bij Amstelstraat 9-11. Krakers hebben al niet veel rechten, maar Justitie is bereid eigenaren een handje te helpen bij het leeg houden door wetten erg ruim te interpreteren. Dat ondertussen 10 à 20 procent van de ekonomie uit geherinvesteerde zwarte gelden bestaat is minder van belang. Zelfs ons laatste middel om onszelf aan een dak te helpen wordt langzamerhand verboden. Niet altijd heeft Lüske de overheid nodig om krakers te ontruimen. Meestal probeert hij eerst eigenhandig krakers uit zijn verwaarloosde bezit te krijgen. Geen ontruiming voor penose, niet met een knokploeg of met M.E.
-1-95/2 Verdwijnt binnenkort een van de laatste kraakpanden uit de Nieuwmarkt?
(1) Bewoners/gebruikers Houtkopersburgwal 14 en 15
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 373 (10-1-95) p.25
Wij zijn als bewoners van de Houtkopersburgwal 14 en 15 al jarenlang bezig de twee pakhuizen te verbouwen en te legaliseren. We willen de panden kopen, huren of leasen. Maar eigenaar Evena Beheer denkt meer te kunnen verdienen door dure appartementen te bouwen. We wonen met z'n zestienen. Verder bieden we onderdak aan het Documentaire Kanaal en worden de kelders gebruikt voor fietsenstalling van MacBike en de houtopslag van De Branderij. Toen we in 1984 de panden kraakten was er niks. We hebben hartstikke veel gebouwd. In 1985 heeft Evema de panden voor een relatief laag bedrag aan de gemeente te koop aangeboden. Deelname aan een Casco-plus experiment leverde niets op. Om dat uit te voeren moesten de panden in het bezit van de gemeente komen. Toen alles na een paar jaar bijna rond was, wilde de eigenaar niet meer verkopen. Voorjaar 1994 kregen we het verzoek de panden te verlaten. We hebben een bod gedaan. Evema vraagt een belachelijk hoge koopsom. Tegen haar bouwaanvraag hebben wij en veel mensen uit de buurt bezwaar aangetekend. Deze bouwaanvraag is afgewezen omdat ze niet passen in het bestemmingsplan en het aanzicht van de panden tezeer wordt gewijzigd. Het zit er dik in dat Evema inzet op ontruimen. In januari organiseren we een buiten-kunst tentoonstelling. En natuurlijk, we gaan er niet uit.
-1-95/5 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS jaargang 1 nummer 2 SCHIMMEL-STRAAT 7 GEEN CASSATIE
(1) (Hoofdstedelijke Persgroep)
(2) 1v 3p, A4, logo's/tek.
(3) Ams-alg Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 374 (23-1-95) p.6-7
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 2
Schimmelstraat 7 gaat niet in cassatie tegen de uitspraak over de term gebruik in artikel 429 sexies. Schimmelstraat 7-11 zijn verkocht aan bouwgigant EBA, die wil slopen. (Grachtenkrant 379 (10-4-95) p.18: 8-3-95 ontruimd op 'gevaar voor de volksgezondheid' en gesloopt, fp).
Het gekraakte terreintje 'het gat van bakker' ontving 9 januari van stadsdeel de Pijp een aanschrijving tot ontruiming. In het ontruimingsbevel werd gerefereerd aan de Kampeerwet. Stadsdeel de Pijp vreest een aanzuigende werking op andere woonwagenbewoners.
Omdat de Vrolikstraat gesloopt zou gaan worden is op 8 januari een nieuwe ruimte in de Halmaheirastraat 28 (eigenaar Stadsdeel Zeeburg) gekraakt voor kraakkafé Bankroet. Er meldde zich ene Rob Zweers die aangifte deed van lokaalvredebreuk. Hij fungeert als kraakwacht voor deelraad Zeeburg. De aanklacht werd afgewezen. De wethouder van Groen Links heeft te kennen gegeven civiel te gaan ontruimen.
2 Januari de eerste kraak van 1995 op Haarlemmerdijk 90'. Sinds enkele weken leeg en staat op de nominatie om gesloopt te worden. Het pand is aangekocht door de gemeente.
Op 16 juli 1994 werd Zeeburgerpad 30/31 gekraakt, eigendom van V.O.F.van Oostendorp die het moet verkopen aan de Gemeente. Er moet een 18 meter hoge kantoortoren komen. Het pand 32/33 is zonder vergunning gesloopt. Van Oostendorp heeft de bewoners gedagvaard.
Frans Halsstraat 88 hs, een voormalige coffeeshop, eigendom van de Protestantse Woning Bouw Vereniging, stond een half jaar leeg. Tussen maart en mei wordt er gerenoveerd.
Tolstraat 196 III, in mei gekraakt geweest, is 18 december herkraakt (14 maanden leeg). Eigenaar/makelaar Straathof heeft de woning leeggemeld voor renovatie, in werkelijkheid wil hij verkopen. Het pand werd gesplitst tijdens de splitsingsweek in oktober.
15 Januari gekraakt Rooseveltlaan 167' en 169'. Het blok was eigendom van Utrechtse Brug BV, (eigendom Hopla BV, zijnde Kukenheim, Hopp en Mei). De etages werden tijdens de splitsingsweek gesplitst.
15 Januari eerste kraak van kraakspreekuur Rivierenbuurt, Weesperzijdestrook, Watergraafsmeer (RWW, tevens afkorting van een vorm van bijstand, fp). Het betrof een dichtgetimmerde coffeeshop aan de Vrijheidslaan 5hs, eigendom van wbv het Oosten.
-1-95/6 HKBW Verdwijnt binnenkort een van de laatste kraakpanden uit de Nieuwmarkt?
(1) Bewoners/gebruikers Houtkopersburgwal 14 en 15
(2) 1v 4p, A5, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 019/001.1.01
Verdwijnt binnenkort een van de laatste kraakpanden uit de Nieuwmarkt? Wij zijn al jarenlang bezig de twee pakhuizen te verbouwen en te legaliseren. Eigenaar Evema Beheer denkt meer te kunnen verdienen door dure appartementen te bouwen. Volgt geschiedenis van de afgelopen tien jaar. We wonen met z'n zestienen en bieden onderdak aan het Documentaire Kanaal (filmmakers) en worden de kelders gebruikt voor fietsenstalling en houtopslag. De eigenaar vraagt nu een belachelijk hoge koopsom. Tegen de bouwaanvraag hebben veel mensen bezwaar aangetekend. De bouwaanvraag is afgewezen. Een hernieuwde aanvraag zal getoetst moeten worden. We hopen nog steeds de panden te kopen voor een redelijke prijs. Mede in verband met ons 10 jarig bestaan wordt hier vandaag een buitenkunst tentoonstelling geopend. En natuurlijk: we gaan er niet uit. 12 Januari gleed bij ons een dagvaarding in de bus. Evema heeft anti-kraak advocaat Scheltema onder de arm genomen en is een korte-bodem-procedure gestart.
-1-95/8 THE BRETS ... OPBRENGST VOOR ...
(1) (Villa Omval)
(2) A6, rose of geel papier, fotokopie, foto, tekening
(3) Ams-Oost Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
21 Januari Villa Omval. The Brets, Jack Meed Bead Underground Society. 2 Hard-corebands uit Finland. Opbrengst voor kraakspreekuur R.W.W. Tegen speculanten.
-1-95/9 Beste Buurtbewoners, Wij hebben vandaag Frans Halsstraat 86 gekraakt.
(1) (Uw Nieuwe buren.)
(2) dubbelz., A6, fotokopie, achterkant: logo/tek., tekening
(3) Ams-Z-Pijp Vervoer Wonen-kra
(4) SA / SA 031/001.2.02
1: Wij hebben vandaag Frans Halsstraat 86 gekraakt. Deze voormalige coffee-shop zal in de lente verbouwd worden.
2: Nee, wij zijn geen misdadigers. We kraken alleen, we zijn dakloos. Ze hebben artikel 429 ingevoerd om ons voor hun misdaad op te laten draaien.
8-1-95/1 Beste buurtbewoonsters, buurtbewoners en andere belangstellenden, Vandaag, zondag 8 januari 1995, hebben wij het pand aan de Halmaheirastraat 28 gekraakt ...
(1) Kraaksters en krakers van Halmaheirastraat 28
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Kraakkrant 373 (10-1-95) p.25
Vandaag hebben wij de Halmaheirastraat 28 gekraakt. Stadsdeel Zeeburg, de eigenaar, is verantwoordelijk voor de langdurige leegstand van dit gebouw met monumentale waarde. Vanaf vandaag is het complex een op kollektieve wijze gedragen ontmoetingsplek in de Indische Buurt. Er is ruimte voor (buurtgerichte) aktiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan een kraakspreekuur, informatie over politieke strijd, ontmoetingsavonden voor ex-Joegoslavische vluchtelingen, bakfiets uitleen etc. Kortom een interkultureel Info- en aktie-centrum. Stel leegstand aan de kaak en kraak! En laat je vooral niet weerhouden door artikel 429.
22-1-95/1 22-1 1995 Beste mensen, Vandaag hebben wij Vijzelstraat 5 gekraakt.
(1) de nieuwe bewonersters. (uitgegeven door bewoners Vijzelstraat 5, fp)
(2) 21x14,8cm, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.09
(5) Facs.in Grachtenkrant 374 (23-1-95) p.24
Vijzelstraat 5 staat anderhalf jaar leeg. De dure plannen voor dit gebied zijn voorlopig van de baan. Dit betekent dat er meer te verdienen valt met speculatie en dus leegstand. Dat dit niet goed is voor de staat van het pand kun je zelf zien. De gemeente steunt liever het winstbejag door te zeggen dat zij dit gedeelte van de Vijzelstraat niet geschikt acht voor bewoning vanwege het drukke autoverkeer. Laat ze werk maken van de beloofde autoluwe binnenstad.
26-1-95/1 Amsterdam, 26 januari 1995 OPEN BRIEF AAN HET BESTUUR VAN STADSDEEL ZEEBURG
(1) De gebruiker/sters van de Halmaheirastraat 28
(2) wrs.1v 2p
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 376 (20-2-95) p.27
Dringend verzoek aan Stadsdeel Zeeburg om een dreigende konflikt-situatie rond de Halmaheirastraat 28 af te wenden. Dit perceel is op 8 januari gekraakt na een jaar leegstand. Kort na de kraak werden wij opgeschrikt door een 'kort geding'dagvaarding van de vorige gebruikers, de heren Zweers en Raat. Dit op grond van een tijdelijk huurkontrakt voor opslag en verkoop van tweedehands goederen. In het pand zijn geen tweede-hands goederen aangetroffen. Het water was sinds november 1993 afgesloten en gas- en elektrameters waren verzegeld. Het Stadsdeel als eigenaresse moet een eind maken aan deze situatie. Zij kan de buurt aan een extra voorziening helpen. Een kontrakt als dit wordt een anti-kraak kontrakt genoemd. Onze aktiviteiten, sinds vier jaar onder de naam 'Bankroet, Interkultureel info- en Aktie-centrum', sluiten aan bij de rest van de buurtvoorzieningen rondom de Majella-kerk. Wij willen graag met het Stadsdeel overleggen zonder het mes op de keel van een dreigende ontruiming of een knokploegdreiging.
-2-95/6 AAN BUURTBEWO(O)N(ST)ERS, BUURTGROEPEN EN ANDERE BELANGSTELLENDEN
(1) Gebruikers en gebruiksters van Halmaheirastraat 28
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 376 (20-2-95) p.27
Wij zijn woedend over de gang van zaken rondom het oude saunagebouwtje aan de Halmaheirastraat 28. Het stond al lange tijd leeg. Gesteund door Stadsdeel Zeeburg is een rechtszaak tegen ons aangespannen. Het vonnis: binnen 8 dagen moeten wij het pand verlaten! Wij hebben Stadsdeel Zeeburg, eigenaresse van het gekraakte complex, voorgesteld een dreigende conflict-situatie te voorkomen. De ontruiming is gebaseerd op een tijdelijke huurovereenkomst tussen het Stadsdeel en de voormalige sauna-exploitanten. Dit is niet meer dan een 'kraakwacht'. Deze mensen laten het pand verkrotten. Het Stadsdeel legde in het verleden alle plannen naast zich neer in afwachting van een eventuele toekomstige bestemming waar geen exploitant voor te vinden blijkt. Als we kijken naar de scheve verdeling van toekomstige koop- en huurwoningen, de bezuinigingen in de sector Welzijn (Karrewiel) en de omgang van het Stadsdeel met buurtgroepen, is dit het zoveelste staaltje van wanbeleid. Ontruiming leidt tot leegstand, verdere verkrotting. Onderteken de steunverklaring. 19 Februari rondleiding door het pand.
Steunverklaring: De buurt is niet gebaat bij hernieuwde leegstand.
-2-95/7 'HET GAT VAN BAKKER' Vandaag voeren we aktie aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) SA / SA 031/003.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 376 (20-2-95) p.35
Vandaag voeren we aktie aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal in het 'Gat van Bakker'. Op deze plek stonden tot 1 jaar geleden nog huizen. Bakker heeft de panden opgekocht en wil er luxe-appartementen bouwen. Financier van het project is Bartels, gewezen penningmeester van Ajax, verdacht van zwart geld-praktijken. Het is niet verder gekomen dan slopen. Bakker, hebben we die naam niet vaker gehoord? Bakker werkt momenteel ook voor Leutscher. We willen laten zien hoe wij over een aantal dingen denken door op de borden schilderingen te maken over wat wij een leefbare stad vinden, het bouwen van een krottenkamp en door spandoeken. Voor ons is de stad die de Bakkers en andere speculanten en gemeentebestuurders willen, niet leefbaar. Wat hebben wij aan een Casino of een IJ-boulevard of een Stopera of koopappartementen. Niets, want daar hebben we het geld niet voor. Wij willen de bomen terug, fietsen en we willen dat iedereen op mooie plekjes kan wonen in leefbare buurten. Degenen die het voor het zeggen hebben willen de situatie houden zoals die is. Daarom zullen we meer doen dan te willen en te dromen hoe het ook anders kan. Dat zal meneer Bakker nog wel merken. Wie zaken doet met Bakker bouwt op drijfzand. En de Stadhouderskade, Gerard, schrijf die maar op je vette buik.
-2-95/14 Thuisblijven helpt niet Huren omhoog, lonen en uitkeringen omlaag.
(1) SP
(2) dubbelz., 10x15cm, off-set, zwarte en rode inkt, achterkant: tekening
(3) Verkiez Werk Wonen
(4) FP /
De paarse afbraakpolitiek pakt keihard uit. Met verkiezingen voor de deur komen de mooie praatjes weer. Laat mooipraters merken hoe boos u bent. Ga naar de stembus, door SP te stemmen. Op de SP kunt u rekenen, overal waar mensen zich verzetten tegen de afbraak. Tégen de afbraakpolitiek van de regering en vóór echte oppositie. Stem tegen, stem SP.
-2-95/15 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 3 ... BANKROET MET ONTRUIMING BEDREIGD
(1) (Hoofdstedelijke Persgroep)
(2) dubbelz., A4, logo's/tek.
(3) Ams-C-rest Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 376 (20-2-95) p.12-13
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 3
Halmaheirastraat 28 heeft in kort geding, aangespannen door Raat & Zweers van de Stichting Milieuvrienden, een ontruimingsvonnis gekregen. Het pand stond sinds eind 1993 leeg. De krakers gaan gewoon door met hun aktiviteiten, zoals het kraakspreekuur.
Schoolstraat 14-I, gekraakt zomer 1992 voor vluchtelingen uit Joegoslavië, hebben een huurkontrakt met WBV Ons Huis gekregen.
Vijzelstraat 73 heeft een oprotbrief gekregen van de eigenaar.
Op 4 februari werd Jan Evertsenstraat 77-I gekraakt, eigendom van Vastgoed B.V. (Ontruimingsvonnis mr.Bentinck: ontruimen maar slechts onder aanbieding vervangende huisvesting, zie Grachtenkrant 379 (10-4-95) p.19, fp).
De bewoners van Sarphatistraat 77 zitten nog in onzekerheid over een mogelijke 429-ontruiming. Niet duidelijk is wanneer de nieuwe bouwvergunning afgegeven wordt.
Op 28 januari werd Cabralstraat 29hs gekraakt, maanden leeg na een renovatie. Eigenaresse WBV Eigen Haard had net verhuurd, de krakers waren genoodzaakt een ander heenkomen te zoeken.
De woning Tweede Jan Steenstraat 33-I (makelaar Van den Herik, eigenaar Verlandro BV) is voor de tweede keer gekraakt na ontruiming door GDH. De GDH-woning werd niet door hun kandidaat betrokken. Makelaar Van den Herik staat berucht om achterstallig onderhoud, te hoge huren, intimidatie, speculatie en leegstand. Verlandro behoort bij het consortium van Van Maarseveen uit Utrecht. De belastingdienst zit achter hem aan. Op al zijn panden is beslag gelegd voor 200 miljoen gulden en weer opgeheven.
Op 28 januari werd Vijzelstraat 5-II en 7 gekraakt. De eigenaren van 5, Smit en Smit-van Laar hebben geen problemen met de kraak. Afgesproken is dat de krakers de winkelruimte niet in gebruik nemen. Eigenaar van 7 is Vastned B.V., makelaar Havik & Havik, die na een vorige kraak het pand uitgesloopt had, heeft en passant 5 meegenomen waardoor het onverhuurbaar is geworden. Het blok maakt deel uit van een gebied waar grootse projektontwikkelingsplannen voor bedacht werden. De panden hebben, in tegenstelling tot wat het Nieuws van de Dag meldde, wel degelijk daken.
-2-95/17 STOP A-SOCIAAL BELEID STADSDEEL ZEEBURG
(1) Bankroet
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
9 Februari besliste de rechter dat Bankroet het gekraakte pand Halmaheirastraat 28 moet verlaten. Dit op grond van een tijdelijk huurkontrakt. Sinds het vertrek van de sauna, eind 1993, is het pand niet meer in gebruik geweest. Ook de politie heeft leegstand geconstateerd. Wij verzetten ons tegen een ontruiming voor hernieuwde leegstand. Het Stadsdeel zou er verstandig aan doen een ontruiming te voorkomen door opzegging van het huurkontrakt. De opzeggingstermijn is slechts één maand. Dan kan Bankroet haar sociale- en buurtgerichte aktiviteiten verder ontplooien. Dat hier behoefte aan is blijkt uit de verontwaardiging die het stadsdeel heeft opgewekt door het plan het Buurthuis 't Karrewiel te sluiten. Er worden miljoenen gepompt in een prestige-project als het badhuis op het Javaplein, maart buurtvoorzieningen worden afgebroken. Toppunt van wanbeleid is het plan van het stadsdeel opnieuw een sauna in de Halmaheirastraat te vestigen, maar dan een winstgevende. Ook de bouw van de veel te hoge toren met koopflats bij het Flevo-park maakt duidelijk waar het stadsdeel voor kiest. Dat een aantal stadsdeelbestuurders hier gaan wonen is veelzeggend. Wij eisen een sociaal beleid gericht op de bewoners van de Indiese buurt, nog altijd een volksbuurt. Volgt lijst van solidaire organisaties. Als bezetters eisen wij: geen sluiting Karrewiel, geen koopwoningen maar bouwen voor de buurt, stopzetting antikraakbeleid! Voor Halmaheirastraat 28: geen ontruiming, ontbinding antikraakkontrakt, bestemming als sociale ruimte voor financieel minder draagkrachtige buurtgroepen uit (de) verschillende culturen!
24-2-95/1 BANKROET GEEN ONTRUIMING HALMAHEIRASTRAAT 28 !!!
(1) Bankroet, Interkultureel Info- en Aktie-Centrum
(2) A5, geel papier, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
Vandaag is de ontruiming van het oude saunagebouwtje aangekondigd. Wij verzetten ons tegen deze misplaatste ontruiming. Stadsdeel Zeeburg heeft als eigenaresse verontwaardiging opgewekt. Sinds 1993 is dit pand niet in gebruik. Aanvragen van buurtgroepen om dit pand in gebruik te nemen werden door het Stadsdeel afgewezen. Begin januari kraakten wij dit pand om het voor buurtaktiviteiten te gebruiken. Het Stadsdeel schuift haar verantwoordelijkheid op verbluffende wijze van zich af. Nu verschuilt zij zich achter een gerechtelijke uitspraak die gebaseerd is op een door het Stadsdeel gefabriceerd anti-kraakkontrakt. Diverse organisaties uit de buurt zeggen dat de buurt niet gebaat is bij hernieuwde leegstand. We zullen Halmaheirastraat dan ook niet verlaten!
-3-95/4 eindelijk mag SWOMP naar het GERECHT
(1) (SWOMP)
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB /
(5) Facs.in Grachtenkrant 377 (13-3-95) p.12
Eindelijk mag Swomp naar het gerecht. Dus geven we een eigen alkalol mee feest dinsdag 14 maart 13.30 U Penozeweg toren E.
(integraal)
-3-95/6 OPLICHTERSBENDE ONTMASKERD!
(1) (redactie van de èchte SWØMP-Krant)
(2) 3v 5p, A4, fotokopie, foto's
(3) Mhg Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Zie -2-95/7
Voornamelijk overdrukken van krantenartikelen (kraak belastinggebouw, uitzetten zigeuners) en van de -2-95/7.
-3-95/15 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 4 maart '95 WONEN EN WERKEN AAN EEN GIFBELT
(1) ('Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws')
(2) dubbelz., A4, fotokopie, logo's/tek., tekeningen
(3) Ams-Oost Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 378 (27-3-95) p.12-13, met kleine verandering op achterkant
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 4
Informatie over de ontwikkelingen rond Villa Omval. Sinds het indienen van de bezwaren in november 1993 tegen de bestemmingsplannen is alles op de lange baan geschoven. Mogelijkheden tot bezwaar worden door de bewoners aangegrepen om de realisering van het project aan de Omval als de sloop van de villa zover mogelijk voor zich uit te schuiven. In januari diende een verzoek van de projektontwikkelaars om opheffing van de schorsende werking van plandeel Delta Lloyd II. De sanering van het terrein is behoorlijk de mist ingegaan. De landbodem is uiteindelijk afgegraven tot maar 1 meter. Het rode slib dreef nog aan de oppervlakte toen men schoon zand stortte. De Raad van State heeft het verzoek om de schorsende werking op te heffen, ingewilligd.
Kleinste kraak van het jaar aan de Bilderdijkstraat 198'voor, een halve etage die al weer een half jaar leeg stond.
Bankroet, aan de Halmaheirastraat 28, werd op 24 februari door de M.E.ontruimd. Een eerdere ontruimingspoging die ochtend werd verhinderd.
-3-95/29 ZWARTE KAT BORRELAVOND
(1) (Kraakmuseum De Zwarte Kat
Vrankrijk)
(2) A6, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/004.3.01
(5) Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.81 e.v. Na ontruiming kraakwachten, funderingsherstel 1996, verkocht in 2-97
Woensdag 22 maart in Vrankrijk vertoning video van het Kraakmuseum, het straatfeest tijdens de presentatie van de tentoonstelling 'Kraken in Beweging', de kraakmodeshow, fragmenten van acties en tot slot de ontruiming van het pand aan de Reguliersgracht.
-4?-95/4 Hallo iedereen Vandaag hebben wij, een groep woningzoekenden, Koggestraat 3 gekraakt.
(1) (een groep woningzoekenden) (uitgegeven door bewoners Koggestraat 3, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 379 (10-4-95) p.21. Pand zelfde dag weer verlaten
Vandaag hebben wij Koggestraat 3 gekraakt. Het pand, dat langdurig leeg heeft gestaan, heeft weer een woonbestemming. Eigenaar is 'bloembollenkoning' J.H.Bakker, die er in diverse steden lustig op los speculeert.
-4-95/12 GROTE ACTIE TEGEN DE HUURVERHOGING DOE MEE! LAAT UW STEM HOREN!
(1) (actiegroep: "Voor Betaalbaar Wonen")
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Handtekeningenlijst. Tekst (deels) in: De Huurder jrg.28 (1995) mei-juninummer p.7
Door Uw Nee hopen wij een brede maatschappelijke discussie op gang te brengen tegen het automatisme van de jaarlijkse huurverhogingen en zo deze verhogingen te stoppen. Onderteken deze petitie. Veel burgers komen in uitzichtloze posities omdat de lasten stijgen en de inkomens achterblijven, velen zien ieder jaar weer de huurverhogingen met angst en beven tegemoet, de door de staatssecretaris voorgestelde huurverhoging oplopend tot 6,5% is te veel en de sociale woningbouw dreigt te verdwijnen! Het is genoeg! Kwalitatief èn betaalbaar wonen voor iedereen!
-4-95/21 GOEDEMIDDAG, Vandaag is Nwe Spiegelstr 45-I&II gekraakt.
(1) kraakgroep grachtengordel i.s.m. bewoners Nwe Spiegelstr 45
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 380 (24-4-95) p.12. Kraak mislukt
Dit pand was 15 maanden niet meer in gebruik als woning. Eigenaar GMM Lases zou hier wonen. Dit is lulkoek. In 1991 werd een pand van Kroonenberg gekraakt. Hij kwam met een huurkontrakt met Lases aanzetten. Op basis van dit kontrakt werd het pand ontruimd/verlaten. Het pand werd herkraakt. Justitie weigerde te ontruimen omdat zij de volgende huurder waar Kroonenberg mee kwam aanzetten (stichting Sapperdeflap) niet vertrouwde. Opmerkelijk is dat Lases korte tijd nadat hij dat fake-contract met Kroonenberg had opgesteld een grachtenpand kocht van J.Kroonenberg. Een ander iemand waar Lases mee handelde was Jannie Bos, de vriendin van Bertus Lüske (horeca-penose, knokploegen). Van Bos kocht Lases Keizersgracht 646. Het werd gekraakt en door justitie ontruimd. Dit herhaalde zich drie keer en er moesten hordes ME-ers opdraven. Nu is Nieuwe Spiegelstraat 45 een tijdje uit dubieuze handen.
-4-95/23 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 5 ... TUSSENVONNIS VOOR KLOVENIERSBURGWAL 20
(1) (Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, logo's/tek., tekening
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 380 (24-4-95) p.4-7
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 5
Eigenaar H.N.J.van Zijl wil het sinds '93 gekraakte Kloveniersburgwal 20 ontruimen. Van hem zijn in 1991 Keizersgracht 673 en Herenstraat 23 gekraakt en weer snel ontruimd. Van Zijl bezit 30 panden. In 1990 verkocht hij 15 panden aan Internis Harmelen BV, die doorverkocht aan Kaiser (BRD) en deze weer aan Groenewold (BRD). Van Zijl is actief met de BV's: Van Zijl, Anna, Catharina, Adriana, P.Th.van Zijl en Zn, Real estate Contra Dwars Inc, Real estate Marnixstreet Inc en Real estate John street Inc. Het kort geding diende op 29 maart. Tijdens het proces kwam van Zijl op de proppen met een zgn.huurder Timp. Van Zijl vertoonde hysterisch gedrag.
Onverwacht gevolg van de huisvestingswet 1993 is dat de plaatselijke anti-kraakwetjes vervielen. In Barneveld is illegaal ontruimd en het pand werd dezelfde avond herkraakt.
Hotel Fox heeft een ontruimingsbevel. Het wachten is op een rapport van de gemeente of er een bouwvergunning gegeven zal worden.
Vijzelstraat 73 wordt voorlopig nog niet ontruimd. Eigenaresse Content B.V.moet eerst B&W laten horen.
Op 19 maart gekraakt Jacob Catskade 62-hs. Stond anderhalf jaar leeg, bezit van woningbouwvereniging Zomers Buiten.
Op 9 april werd een voormalige sportschool op Meerpad 12 in Noord (eigenaar deelraad A'dam-Noord) gekraakt. Deze wil op deze plek woningen. Het pand was inmiddels toegezegd aan een bedrijfje. Het pand is vrijwillig verlaten.
Ruysdaelkade 113a hs (eigenaar G.C.Nobel, heeft vinger in de pap van het prostitutiegebeuren) gekraakt op 19 maart. Er is zeven jaar nauwelijks iets gebeurd. Op 18 januari 1986 werd Gerard Doustraat 8 hs van Nobel gekraakt als gevolg van de acties in de buurt tegen de uitbreiding van de prostitutie.
9 April gekraakt Haarlemmerdijk 97 en 103 en Vinkenstraat 114 en 118. Eigenaar is het Grondbedrijf, die de panden wil slopen voor nieuwbouw.
Nadat negen maanden geleden de begane gronden van Ostadestraat 57 en 59 naast kraakkafé de Molli werden bezet (ontruimd op 17 november 1998, fp), was het zondag 19 maart de beurt aan de eerste etage van nummer 59. Deze was door bouwvakkers uitgesloopt. Eigenaar is Kuntz uit Amstelveen.
Aan het slooppanden front werd op zondag 16 april weer slag geleverd: de bovenste twee verdiepingen van het al 10 jaar leegstaande pand Czaar Peterstraat 167 werden gekraakt (eigenares het gemeentelijk grondbedrijf, sloop in juni 1998).
-4-95/26 Klachten over uw woning? Nu melden bij de huisbaas!
(1) Woonlastenkomitee en huurdersvereniging de Pijp
(2) dubbelz., 9,8x20,9cm, off-set, blauwe inkt
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Op 1 juli gaan de huren met maximaal 6% omhoog. Als u klachten heeft over het onderhoud of als de huur te hoog is volgens de puntentelling kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Zorg dat de klachten schriftelijk gemeld zijn. Stop de huurexplosie. Weiger de huurverhoging. Volgt lijst met mogelijke klachten.
-4-95/27 DEMONSTRATIE MA.24-4-'95
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Villa Omval)
(2) A6, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
Demonstratie 24-4 verzamelen Villa Omval. Voor behoud Villa Omval, tegen cityvorming.
(integraal)
-4-95/28 UITNODIGING 1 MEI FEEST SWOMP Beste buur, ...
(1) Swomp
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.2.01
Een aantal maanden geleden hebben wij, een klein aantal woonwagenbewoners, de bouwlokatie op de hoek Ostadestraat en 2e v/d Helst gekraakt. Een van de vele bouwlokaties in de buurt waar voorlopig niet wordt gebouwd. Om dit asociale sloopbeleid aan de kaak te stellen en de aanhoudende jacht op woonwagenbewoners hebben wij deze bouwlokatie gekraakt. De deelraad verzocht ons te vertrekken anders zouden ze ons laten ontruimen. Wij vertrekken pas als de eerste paal de grond in gaat. Hun grootste angst is dat wij een aanzuigende werking zouden hebben op andere woonwagenbewoners. Wij vinden het belachelijk dat de deelraad de enorme hoeveelheid braakliggende bouwgaten liever leeg laat staan dan ze tijdelijk te laten bewonen. Het leegstaan van bouwlokaties brengt problemen met zich mee. Als de gaten bewoond worden is er in ieder geval wat toezicht. Omdat mevrouw de president heeft besloten dat wij ontruimd moeten worden geven wij een afscheidsfeest op 1 mei.
9-4-95/1 9-4-1995 Hallo iedereen, Vandaag hebben wij, een groep woningzoekenden, ...
(1) De nieuwe bewonersters. (van Vinkenstraat 114 en 118 en van Haarlemmerdijk 103 en 105)
Kraakspreekuur Centrum
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.1.03
Vandaag hebben wij, een groep woningzoekenden, Vinkenstraat 114 en 118 en Haarlemmerdijk 103 en 105 gekraakt. De huizen waren dichtgetimmerd voor sloop. De sloopvergunning is echter ingetrokken. De nieuwe procedure duurt enkele maanden. We willen de huizen bewonen totdat de sloop begint. Het Grondbedrijf (de eigenaar) houdt de panden dichtgetimmerd. In een stad met zoveel woningnood is ook het bewonen van een slooppand een (tijdelijke) oplossing.
23-4-95/1 SOCIALE WONINGBOUW IN DE VERDRUKKING Zojuist, zondagmiddag 23 april, zijn de panden 1e Helmersstraat 86-102 bezet om te protesteren tegen het a-sociale huisvestingsbeleid ...
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 380 (24-4-95) p.3
Zojuist zijn de panden 1e Helmersstraat 86-102 bezet om te protesteren tegen het a-sociale huisvestingsbeleid. Volgens de Nationale Woningraad is het aantal woningzoekenden de laatste jaren met 25% gestegen. Goedkope woningen worden gesloopt om plaats te maken voor dure koopwoningen. Het nieuwbouwprogramma 1995 van de gemeente omvat 5000 koopwoningen. Het merendeel van de nieuwbouw komt niet ten goede aan de lage inkomensgroepen. Het beleid dat is gestart onder ex-staatssecretaris Heerma zou er voor moeten zorgen dat mensen met hogere inkomens die te goedkoop wonen duurdere woningen betrekken. Het is echter niet de bedoeling dat goedkope woningen verdwijnen. Dit gebeurt wèl. Tegelijkertijd worden subsidies voor de sociale woningbouw en huursubsidies zo goed als afgeschaft. De gemeente is hierdoor genoodzaakt het huisvestingsbeleid af te wentelen op woningbouwverenigingen. WBV's zijn op hun beurt gedwongen commercieel te gaan werken, omdat de kosten van 1 sociale woning moeten worden opgebracht door de verkoop van minstens 3 koopwoningen. Een voorbeeld van dit mechanisme zien we hier, voorheen woningen met lage huren. WBV Het Oosten voert, in opdracht van Stadsdeel Oud-West, 'behoud/herstel' van de panden uit (in dit geval 'sloop met behoud van de voorgevel'). De meeste woningen worden vrije sector koopwoningen. De overige ruimtes 'sociale nieuwbouwhuurwoningen', maar de prijs zal boven de fl. 900 per maand liggen. De bezetting wil het a-sociale huisvestingsbeleid aan de kaak stellen. WBV's worden gedwongen tot speculatieve praktijken, omdat ze alleen met de winst nog een beetje sociale huisvesting kunnen realiseren. De gemeente en de WBV's helpen de huur- en koopprijzen tot schandalige hoogte te laten stijgen. De woningnood onder de laagste inkomensgroepen zal hierdoor toenemen. De bezetters eisen dat Stadsdeelraad en woningbouwvereniging zich uitspreken tegen de afbraak van de sociale woningbouw.
24-4-95/1 VANDAAG PROTESTEREN WIJ, BEWONERS/STERS EN SYMPATISANTEN VAN VILLA OMVAL 45, BIJ HET STADSDEELKANTOOR WATERGRAAFSMEER.
(1) (bewoners/sters en sympatisanten van Villa Omval 45)
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 380 (24-4-95) p.11
Wij protesteren bij het Stadsdeelkantoor Watergraafsmeer. Op 9 mei dient een zitting bij de Raad van State op verzoek van de Stadsdeelraad. Toekenning van het verzoek houdt in dat zij de Villa kunnen gaan slopen. Wij zijn met met een procedure van start gegaan om de Villa op de rijksmonumentenlijst te krijgen. Alle adviezen die wezen in de richting van behoud van de Villa heeft het Stadsdeel verdraaid. Laatste punt van hun verzoek houdt in dat het bestemmingsplan voor het Omvalterrein goedkeuring krijgt. Wij zouden moeten wijken voor een kantoorpand van 2500 m2 naast de al geplande 78.000 m2 kantoorvloeroppervlak. Op de kantorenmarkt bestaat een langdurige leegstand. De eerste toren is al slecht verhuurbaar. Daarnaast wil men 400 dure koop- en huurwoningen realiseren, waarvan de laagste (gesubsidieerde) huren minimaal fl. 1750 per maand zullen gaan bedragen! Wij eisen: intrekking sloopvergunning Villa Omval, uitspraak voor behoud van Villa Omval, intrekken negatieve advies aan minister en vervangen door een advies waarin de argumenten onverdraaid worden weergegeven, starten van overleg met bewoners/sters over behoud van de Villa op basis van zelfbeheer en een sociale woon-/werkbestemming, stopzetting bouwaktiviteiten, intrekking bouwvergunningen, terrein eerst saneren en sociale woningbouw in plaats van dure kantoren en luxe appartementen.
30-4-95/1 Amsterdam, 30-04-95 (woninginnedag) BUURTBEWONERS, POLITIE AMSTERDAM GAAT OVER TOT ONTRUIMING HERENGRACHT 138-140
(1) (de bewoners/sters) (van Herengracht 138-140, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 381 (8-5-95) p.10-11
De chef kraakzaken van buro Raampoort heeft bekend gemaakt dat de panden in juni ontruimd gaan worden. Het is schandalig dat er opnieuw mensen op straat gezet worden voor een spekulant als Lancee. We zullen nog van ons laten horen. Ruim 2 en een half jaar geleden hebben wij de panden gekraakt uit protest tegen de leegstand in de kantorenbranch. De Zweedse onroerend goed maatschappij Florinen Vastgoed liet ons ontruimen. De dag erna gingen we over tot een herkraak. Het spekulantenvolkje bleef maar doorkloten. Lancee nam de panden over voor fl. 225.000. Helaas voor Lancee had hij niet zo'n slimme advocaat uitgezocht. Deze P.Posthumus had zomaar wat namen in de dagvaarding gezet en deze werd door krakerhater en tevens rechter Bentinck nietig verklaard. Op 20 oktober volgde er weer een proces en weer werd de dagvaarding nietig verklaard. Ook stelde Lancee de bewoner/sters financieel aansprakelijk. Wat denkt dit onderkruipsel wel niet, dat we betalen voor onze eigen ontruiming? In november won Lancee het derde kort geding. Spekulant Lancee noemt zich jurist/fiscalist. Wij kennen hem als raadsman van de 'heren' Schaefers en Scheurer van de nieuwe lichting huisjesmelkers, berucht van achterstallig onderhoud en knokploegen. Geen ontruiming voor criminelen. Verkoop aan een woningbouwvereniging of onteigening voor betaalbare jongerenhuisvesting. Kantoren omzetten in sociale woningbouw. Kraak de leegstand, begin met een kantoorpand.
-5-95/10 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 6 mei '95 ONTRUIMING 'HOTEL FOX' WAARSCHIJNLIJK VRIJDAG A.S.
(1) ('Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws')
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, logo's/tek.
(3) Ams-C-rest Ams-Oost Wonen-kra
(4) GA ISG SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 382 (22-5-95) p.4-7
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 6
De politie wil Hotel Fox aan de Weteringschans 67 vrijdag 19 mei ontruimen. Een executiegeschil heeft hieraan niks kunnen veranderen. De bewoners hebben te kennen gegeven het pand niet vrijwillig te verlaten. De BV's van Harderwijk staan er financieel niet al te florissant voor. Advocate Hanneke van Son stelde namens Harderwijk dat de financiële problemen inmiddels zijn verholpen. De politie stelt als enige voorwaarde dat Harderwijk een schriftelijke bevestiging m.b.t.de verbouwing overhandigt.
9 Mei dienden bij de Raad van State drie procedures rond Villa Omval. Aan bod kwamen de Rijksmonumentenstatus, de sloopvergunning en het bestemmingsplan. Juist op de dag van de zitting werden de eerste heipalen de grond in gedreven. Uit betrouwbare bron is vernomen dat de Rembrandt-toren scheef staat. De liftschacht is één van de dragende delen van de toren. Er zit enkele centimeters speling tussen buitenmuren en liftschacht. Deze fout is de schuld van Strukton BV. Wellicht is dat de reden dat Strukton niet mag bouwen aan de volgende torens. Uitspraak 20 juni.
Nabeschouwing bezetting 1e Helmersstraat. Direkteur van wbv Het Oosten maakte duidelijk dat het huidige beleid wat hem betreft ook rampzalig was en dat hij inzag dat het gettovorming en verpaupering in de hand werkt.
Op 5 mei werd de begane grond van Wilhelminastraat 104 gekraakt. Op 8 mei schopten twee werknemers van makelaar Pronk de deur in, dreigden de kraker en sloopten het interieur. De woning is op zondag 14 mei herkraakt om Pronk duidelijk te maken dat knokploegontruimingen en sloop kraakgroep West er niet van weerhouden om leegstaande woningen in gebruik te nemen.
Politie gaat over tot ontruiming Herengracht 138-140 in juni.
De 8 mei gekraakte Maggi-fabriek in West is woensdag vrijwillig verlaten. Het Stadsdeel beweerde er een bestemming voor te hebben.
26 Maart gekraakt Oude Brugsteeg 29. Het pand was uitgesloopt.
12 Mei diende de hervatting van het kort geding van Content Beheer BV tegen de krakers van Vijzelstraat 73, oftewel Puintuin. De rechter wilde inlichtingen over de vergunningen van B&W. Advocate van Son kwam nog met verwijten jegens de bewoners m.b.t.geluidsoverlast. Overigens draagt mr.van Son dit argument aan bij ieder kraakpand waartegen zij procedeert. Uitspraak 24 mei.
Op 11 december 1994 kraakten woonwagenbewoners de bouwlokatie 2e v.d.Helststraat/Van Ostadestraat, het Gat van Bakker. Dit uit gebrek aan woonwagenterreinen en tegen het asociale sloopbeleid dat stadsdeel de Pijp er op na houdt. Na vier en een halve maand waren de bewoners zo goed als uitgeprocedeerd en zij besloten na ontruiming zelf verder te trekken naar de volgende bouwlokatie. De deelraad heeft sloopvergunningen afgegeven voor tien lokaties zonder dat de bouwplannen rond waren, met als effect dat de lokaties lang braak liggen. Op 1 mei is men in een kleine demo vertrokken naar een grote zandvlakte aan de Van Woustraat en Ceintuurbaan. De politie besloot niet te ontruimen. Zodra de eerste paal de grond in gaat, is men van zins vrijwillig te vertrekken.
-5-95/11 DE HUURDER ... extra ... HIER UW BEZWAARSCHRIFT OM TEGEN DE HUURPRIJSVERHOGING TE PROTESTEREN
(1) Huurderscomité Amsterdam (West)
(2) 1v 4p, A4, off-set
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(6) Huurder, De
Informatie over de mogelijkheden de 37e huurverhoging sinds 1950 te weigeren. Opnieuw worden pogingen gedaan de horizontale splitsing, de z.g.etageverkoop, nieuw leven in te blazen. In de jaren zeventig waren het de speculanten, nu is het de overheid zelf die dit ondersteunt. Ook de hoge huren die na een renovatie betaald moeten worden dreigen voor veel huurders een zware opgave te worden.
-5-95/20 STOP HUURVERHOGINGEN NU ! kom op 29 mei a.s. naar het zonnehuis, ...
(1) anoniem (uitgegeven door Initiatiefgroep voor betaalbaar wonen)
(2) A4, off-set
(3) Wonen-hv
(4) FP /
Kom 29 mei naar het Zonnehuis, Zonneplein, en ga in discussie met de politici uit de 2e Kamer! Help mee ze duidelijk te maken dat het automatisch verhogen stoppen moet!
-5-95/23 HaRDcOre ... nakse bananen ... Za.6 mei ... VILLA OMVAL
(1) Villa Omval
(2) A6, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
Noise Rus, Nakse Bananen, Fathers of Garbitch, d.m., 6 mei Villa Omval. Winst voor axie Villa Omval blijft!
-5-95/24 BANKROET INFO - EN AXIECENTRUM Sinds de ontruiming drie maanden geleden ...
(1) Bankroet Info- en axiecentrum
(2) A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
Sinds de ontruiming van Halmaheirastraat 28hs is het Interkulturele info- en axiecentrum Bankroet dakloos. Op 8 januari werd het pand in de Indische buurt, na een jaar leegstand, gekraakt. Er is een financieel tekort ontstaan en omdat het de bedoeling is Bankroet voort te zetten is er een benefiet! De naam Bankroet komt voort uit de kraak van een voormalig bankgebouwtje, een aantal jaren geleden, in de Eerste van Swindenstraat. Bankroet is georganiseerd op basis van kollektiviteit en autonomie. Ons doel is protest ondersteunen, axies organiseren en mensen informeren om de scheve machtsverhoudingen die ten grondslag liggen aan strukturele problemen, aan de kaak te stellen en te veranderen. We willen zo spoedig mogelijk weer een plek creëren waar de politieke aktiviteiten plaats kunnen vinden zoals het kraakspreekuur, informatie- en themaavonden, ontmoetingsruimte voor vluchtelingengroepen, organiseren van een vegetarische buurtkeuken en ondersteuning aan niet-kommerciële buitenparlementaire groepen. Voorlopig kontaktadres in de konsertkelder van Villa Omval.
1-5-95/2 1 Mei 1995. OPERATIE DESSERTSTORM VAN SWOMP NAAR DESSERT.
(1) Woonwagen kraakspreekuur Swomp tijdelijk gehuisvest in Kraakkafe De Molli
(2) dubbelz., A5, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.2.01
10 December '94 kraakten wij (een groepje woonwagenbewoners) met kraakgroep de pijp de braakliggende grond Ostadestraat 2e v/d Helst, 'het gat van Bakker'. Vandaag verlaten wij het terreintje dat wij de naam Swomp hebben gegeven. Omdat wij uitgeprocedeerd zijn tegen de deelraad. We zullen enkele dagen neerstrijken op de grote braakliggende bouwlokatie op de hoek v.Wou Ceintuurbaan. Wij kraakten Swomp niet alleen uit gebrek aan woonwagenterreintjes maar ook om duidelijk te maken dat het belachelijk is dat de deelraad sloopvergunningen afgeeft voordat er een bouwplan is. Er liggen in de pijp vele terreinen braak terwijl er 60.000 woningzoekenden zijn. Na de kraak verzon de deelraad argumenten om ons te ontruimen. Omdat in de Pijp de bouwgaten een probleem vormen, hebben wij de deelraad de mogelijkheid geboden die gaten een tijdelijke woonwagen bestemming te geven. Als er woonwagens staan zou er meer controle op de binnentuin zijn (inbraken!). Ook de vervuiling zou worden tegen gegaan en wordt er iets gedaan aan het gebrek aan plek voor woonwagens. Omdat wij van de deelraad nog geen goed alternatief hebben gehoord zijn wij overgegaan op deze operatie dessertstorm. Wij worden ontruimd op een wetsartikeltje dat zegt dat je geen voorwerpen aan de weg mag plaatsen. De deelraad projecteert problemen op ons en ons als probleem. Wij zullen met acties blijven komen tot de echte problemen zijn aangepakt.
5-5-95/3 KIES VOOR DE NATUUR De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten tot bebouwing van het weilandje Vrije Geer.
(1) Groenlinks Amsterdam
(2) dubbelz., A5, fotokopie?
(3) Ams-West Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
1: De gemeenteraad heeft besloten tot bebouwing van het weilandje Vrije Geer. Daarmee wordt een belangrijke ecologische verbindingszone doorsneden. Met een alternatief plan, waarbij slechts 40-60 woningen minder worden gebouwd, kan de natuur zich beter handhaven. Oproep daarom op 17 mei de stem Oneens uit te brengen. Een principiële stem voor natuurbehoud. Red het weilandje Vrije Geer.
2: De gemeenteraad heeft besloten tot de vorming van een stadsprovincie en opsplitsing van Amsterdam in 13 gemeenten. Veel rechten van het gemeentebestuur komen straks bij het provinciebestuur terecht. Dit heeft twee nadelen: buitenlanders raken een deel van hun stemrecht kwijt, want zij mogen voor het provinciaal bestuur niet stemmen en dertien gemeenten is te veel. Zij zijn te klein om een slagvaardig bestuur te vormen. Oproep op 17 mei Oneens te stemmen.
5-5-95/4 BEHOUD DE NATUUR IN DE STAD! stem bij het referendum tegen de bebouwing van weiland de vrije geer!
(1) (gemeenteraadsfractie van Groen Links)
(2) A4, off-set, rode inkt
(3) Ams-West Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
U stelt een goede woonomgeving op prijs. U houdt van de natuur. Dan stemt u bij het referendum op 17 mei tegen de bebouwing van weiland de Vrije Geer! De Vrije Geer is onderdeel van de provinciale groenstructuur, het open weiland geeft uitzicht op het historische dorp Sloten, groen verhoogt de leefbaarheid van de buurt en het is een protest tegen de botte opstelling van Burgemeester en Wethouders. Verwerp het raadsbesluit over de Vrije Geer! Stem bij het referendum 'oneens'! Stem voor de natuur in de stad!
5-5-95/5 RED HET WEILANDJE! vrije geer stem 17 mei: ONeens!
(1) Vrije Geer
(2) dubbelz., A6, off-set, zwarte, rode en groene inkt, voorkant: tekening
(3) Ams-West Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.voorkant in De Volkskrant 16-5-95 p.13, Noordhollands Milieu 1995 nr.2 p.6 en De schatten van de stad p.5
Red het weilandje! Vrije Geer. Stem 17 mei: ONeens! Hou het groen in Amsterdam!
5-5-95/6 RED HET WEILANDJE! vrije geer stem 17 mei: ONeens!
(1) Comité Behoud Weilandje Vrije Geer
(2) 1v 12p, kringlooppapier, 7x9,9cm, off-set, groene inkt, tekeningen, kaartje
(3) Ams-West Milieu Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 060/001.1.02
(5) Huis-aan-huis verspreid
1: Dito als voorkant van /5.
2-12: Alle lege plekken in de stad worden volgebouwd. Eerst verdwenen de kassen en landerijen rond Sloten. Nu wordt het laatste stukje vrije ruimte bij het dorp bedreigd. Sloten wordt ingeklemd door nieuwbouw. Het Weilandje past als groene plek perfect tussen het dorp en de drie grote woonwijken. Het is een toevluchtsoord voor elders verdreven dieren. Volgens milieudeskundigen is het een ramp als deze veenweide wordt opgeofferd aan de stad. Nu kunt u ècht iets doen. Dat is een signaal naar de politiek: "Jullie pakken ons geen groen meer af!". Stemmen op 17 mei is hard nodig. Want de belofte van de gemeenteraad zich neer te leggen bij de uitslag van het referendum geldt alleen als meer dan 185.000 Amsterdammers aan het referendum meedoen. Als de meerderheid ONeens stemt, is het raadsbesluit van de baan!
De gemeente had een groene buffer tussen het oude dorp en de nieuwbouw beloofd. Daarvan is alleen het Weilandje nog over. Het 1000 jaar oude Sloten verdient rust en bescherming. Een ècht dorp in Amsterdam. De gemeente wil het Weilandje helemaal volbouwen. De dorpsraad diende een alternatief plan in. Verder kiest de gemeente voor een sneltram op een hoge dijk, dwars door het Weilandje. In de hele stad wordt het groen op tientallen plaatsen bedreigd.
27-5-95/1 WELKOM OP DE ZESDE VERJAARDAG VAN DE INGEBRUIKNAME VAN DE GRAANSILO KORTHALS ALTES !
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Silo)
(2) A4, fotokopie, 10" Courier, tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA / SA 020/001.3.01
In 1989 werd dit honderd jaar oude gebouw door krakers in gebruik genomen. Het pand stond al jaren leeg en stond op de slooplijst. Met veel noeste arbeid werd het pand bewoonbaar gemaakt. Inmiddels is de Graansilo een Rijksmonument. De Silo is uitgegroeid tot een woon/werkgemeenschap met 35 bewoners en honderd vaste gebruikers. Op de vele kulturele happenings hebben duizenden bezoekers kennis kunnen maken met dit prachtige stukje Amsterdam. De gemeente heeft een plan voor de verbouw goedgekeurd. In dit plan is weliswaar 30% sociale woningen opgenomen (die voor de laagste inkomens onbetaalbaar zijn), maar de Silo zal niet meer beschikbaar zijn voor de bewoners. De woon/werk-gemeenschap is een antwoord op een verzakelijkte en verspillende maatschappij. Hergebruik is voor ons een vorm van leven geworden. We blijven protesteren tegen de ontwikkelingen zoals de gemeente en de Buurt Ontwikkelings Maatschappij voor ogen hebben. Je kunt ons steunen door je commentaar en naam te plaatsen op de achterkant van dit pamflet.
-6-95/4 *OPEN DAG OP VILLA OMVAL*
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Villa Omval)
(2) 1v 4p, A5, fotokopie, foto, tekening, kaartje
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 026/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 383 (6-6-95) p.6
21 Juni op Villa Omval een open dag. Tentoonstellingen over stadsnomaden en hun voorgeschiedenis, over het pand en door bewoners gemaakte kunst. 's Avonds bands in de concertruimte. In de loop van de dag Politiek Toneel Haarlem. Villa Omval biedt ruimte aan 20 bewoner*s en enkele woonwagens. Er is een concertruimte, een atelier, noodopvang en logeerruimte. Villa Omval is eigendom van het stadsdeel Watergraafsmeer. De planontwikkeling in de omgeving leek het stadsdeel een goed moment om van de Villa af te komen. De projektontwikkelaar biedt 6 miljoen gulden als het pand plat mag en de bestemming gewijzigd mag worden in kantoren. Slopen van de monumentale Villa zou zonde zijn. We zijn nog lang niet uitgeverfd en getimmerd. Er kunnen mensen wonen in betaalbare huisvesting en het biedt de mogelijkheid kleinschalige aktiviteiten uit te bouwen. Er zijn een monumentenaanvraag gedaan en procedures tegen de sloopplannen opgestart. Op 20 juni doet de Raad van State uitspraak. Er zullen nog heel wat klappen vallen als het stadsdeel en de projektontwikkelaar hun vernielzuchtige plannen voortzetten.
-6-95/18 WOENSDAG 21 JUNI VILLA OMVAL 45 OPEN DAG
(1) (Villa Omval)
(2) A5, fotokopie, foto met Villa Omval
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
21 Juni open dag Villa Omval. Tentoonstelling over de geschiedenis en over woonwagenbewoners in Amsterdam, tentoonstelling, politiek toneel, muziek (free-jazz, Blackhead en Mauser F.K.(punk)), eten. Behoud Villa Omval! Geen Manhattan aan de Amstel! Stop city-vorming! Strijdt tegen het grootkapitaal!
-6-95/19 HOOFDSTEDELIJK DESERT NIEUWS...
(1) Desert
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.2.01
We zitten anderhalve maand op ons stukje woestijn midden in de Pijp. De deelraad stelt dat wij uiterlijk 30 mei vertrokken moesten zijn. Stadsdeelvoorzitster Vermeulen liet de media weten dat zij ons niet zonder M.E.zou laten ontruimen. Belachelijk dat er ontruimd wordt zonder dat er uitzicht is op bebouwing van ons woestijntje maar het is helemaal te belachelijk op twee caravans een overkill aan mobiele eenheid af te sturen. Wij besloten de voordelen van woonwagens op de lege bouwplaatsen nogmaals uit te leggen en vroegen weer spreektijd op de raadsvergadering. Zij konden niets beters verzinnen dan nog meer hekken en containers. Ze heeft de hele voorraad bouwgaten volgeplempt. Door overal containers te plempen is het onmogelijk toezicht te hebben op de kwetsbare achterkant van de woningen. Wij hebben nog niet kunnen uitvissen wat zo'n container kost, maar in de Kuipersstraat staan er al 23. Dita Vermeulen gaf aan niet te willen ontruimen voor de rechter uitspraak had gedaan of de deelraad mag gaan bouwen.
-6-95/20 09-06'95 (as vrijdag) Autonoom STRAAT!?FEEST
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Herengracht 138-140)
(2) A5, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.01
Autonoom straatfeest tegen ontruiming Herengracht 138/140 v.a. 23:00 voor de panden! Fight back. Tussen 23 & 24 uur gratis drinken daarna 0.50 cent per glas.
-6-95/21 Bankroet continua
(1) (Bankroet)
(2) A6, beige papier, fotokopie, foto's
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
Benefiet voor Bankroet, 3 juni Villa Omval. M.m.v.Breznev, Panty Boy, Kosmosaurus + special acts.
-6-95/22 WANBELEID STADSDEEL ZEEBURG BEREIKT NIEUW DIEPTEPUNT.
(1) "Bankroet" Interkultureel Info- & Aktiecentrum.
(2) A4, fotokopie, matrixprinter-letter
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
De klucht rond Halmaheirastraat 28 krijgt vanavond een absurd slot. Het stadsdeel geeft het pand met een waarde van fl. 90.000 voor fl. 1 weg aan een nieuwe sauna-exploitant die nog fl. 60.000 subsidie kado krijgt. Om de hoek moet het oudste buurthuis sluiten omdat hun pand te duur zou zijn! Voor 1 piek heeft het Karrewiel ook wel belangstelling voor de Halmaheirastraat, waar ze ooit nog hebben gezeten. Eind 1993 moest de sauna vertrekken in verband met nooit gerealiseerde plannen van het stadsdeel. Vervolgens stond het een jaar leeg. Op 8 januari werd het door aktiegroep Bankroet gekraakt om het weer een buurtfunktie te geven. De buurt werd door het stadsdeelbestuur op 24 februari getrakteerd op een grootschalig ME-optreden. Sinds deze ontruiming staat het pand alweer vier maanden leeg. Anderhalf jaar geldverspilling later wordt er weer fl. 150.000 weggegooid voor opnieuw een sauna. Wij bieden fl. 2,50 en het pand opknappen doen we zelf wel. Het wordt tijd dat de stadsdeelbestuurders luisteren naar wat er onder buurtbewoners leeft in plaats van alleen naar hun eigen yuppie-behoeften te kijken. Daarom eisen wij: Bankroet terug, Het Karrewiel moet blijven, geen dure prestige-projekten maar goede en goedkope buurtvoorzieningen, geen koopflats maar betaalbare huurwoningen en geen verkeersaantrekkende Panama-bruggen!
11-6-95/1 Buren en belangstellenden, Vandaag, 11 juni, hebben wij, een groep woningzoekenden, Zeeburgerpad 36 gekraakt, ...
(1) de krakersters van Zeeburgerpad 36.
(2) 21x14,8cm, fotokopie, Courier
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 039/001.3.02
Vandaag hebben wij Zeeburgerpad 36 gekraakt en sluiten we ons aan bij het buurtprotest tegen de aansluiting van de Panamaweg op de Zeeburgerdijk. Op deze plek wil de gemeente bruggen aanleggen met kantoorbebouwing. Jarenlange protesten hebben ertoe geleid dat binnen de politiek onenigheid bestaat over de aansluiting Panamaweg. Het projektmanagementburo lijkt de plannen door te willen drukken en hanteert ongeoorloofde methoden zoals verdraaing van vergunningen. Vorig jaar is nr.32/33 illegaal gesloopt. Voor nr.36 is geen sloopvergunning aangevraagd, maar evengoed werd er al gesloopt. Om deze manier van werken te voorkomen en omdat we een woning zochten hebben we dit gekraakt.
15-6-95/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 7 ... 'DESERT' BOEKT VOORLOPIGE OVERWINNING
(1) (Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 1v 4p, A4, 4p, logo's/tek.
(3) Ams-O-IB Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 384 (19-6-95) p.10, 7, 8 en 5
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 7
De caravanbewoners op het gekraakte terreintje op de Van Woustraat/Ceintuurbaan (de 'Desert') kregen opnieuw een aanschrijving tot ontruiming. Het stadsdeel wil niet zonder M.E.laten ontruimen. De resterende bouwgaten zijn door de deelraad afgezet met bakken en containers. Alleen al in de Kuiperstraat staan er 23.
Op 11 juni werden Zeeburgerpad 35 en 36 gekraakt. De gemeente wil daar een brug aanleggen die het voor automobilisten eenvoudiger moet maken de A 10 te bereiken. Vele woonbootbewoners zullen dan moeten vertrekken.
21 Juni open dag op Villa Omval. Er wordt op het terrein aan de Omval een derde onafhankelijk onderzoek verricht naar de bodemsanering. Bewoners en deskundigen hebben geprotesteerd tegen de onvolledigheid van de saneringsoperatie en de prematuur afgegeven schone grond-verklaring.
Op 11 juni vond in de Marowijnestraat 13-hs een etagekraak plaats. De politie zette de hele buurt af, omdat zij in de veronderstelling verkeerde dat het hier een aktie van gewapende afghaanse vrijheidsstrijders (Mujaheddin) betrof.De woning is van de onder curatele staande woningbouwvereniging Schaepman en stond 1 tot 2 jaar leeg. Op 14 juni beweerde Schaepman net een huurder te hebben gevonden. WBV's proberen met dit argument vaker krakers uit hun woningen te krijgen.
Westermarkt 7 heeft bezwaar aangetekend tegen de aanvraag bouwplan van de eigenaar. De vergunning zal vrijwel zeker afgegeven worden. De eigenaar wacht nog op een monumentenvergunning.
Bij Weteringschans 67, Hotel Fox, spelen rechterlijke macht en gemeente een vreemde rol. Ondanks faillissement van eigenaar Harderwijk liet de rechter het ontruimingsvonnis in stand. De curator verkocht een aantal panden, waaronder het gekraakte Hotel Friendship in de van Eeghenstraat. De gemeente heeft 20 jaar oogluikend toegestaan dat Harderwijk in Hotel Fox een hotel zonder vergunning uitbaatte.
Vijzelstraat 73, de Puintuin, is voor het eerst gekraakt in 1993 en met vonnis ontruimd. Toen van verbouwing geen sprake bleek, is het herkraakt. Eigenaresse Content B.V. heeft voor de tweede maal een ontruimingsvonnis verkregen omdat er verbouwd moet gaan worden. Volgens de krakers wil Content het pand slechts ontruimd zien om het duur te kunnen verkopen: het ligt op het tracé van de Noord-Zuid lijn.
Herengracht 138-140, reeds 2,5 jaar gekraakt, worden bedreigd met ontruiming op een vonnis dat eigenaar Lancee heeft weten los te peuteren. Lancee heeft al twee keer geprobeerd in te breken. Ook heeft deze man een lading chemicaliën door de brievenbus van het pand gegoten.
18-6-95/1 HOTEL "DE GOUDEN KETTING" GEKRAAKT WONINGZOEKENDEN ZIJN SPECULATIE EN BEDROG MEER DAN ZAT
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Keizersgracht 268-270)
(2) tekening
(3) Ams-C-rest Wonen Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan Grachtenkrant 384 (19-6-95) p.11
Vandaag hebben wij Hotel 'de Gouden Ketting' gekraakt. Eigenaar is een b.v.van huisjesmelker J.Harderwijk. Hij bezit een groot aantal panden. En meneer is ook nog ambtenaar van de gemeente Zaandam. Een groot deel van zijn bezit bestaat uit hotels en pensions. In de jaren tachtig heeft Harderwijk bakken geld verdiend aan het uitbaten van (illegale) pensions. Hieraan heeft hij een aantal louche partners overgehouden. Een van hen is Belonje (huisjesmelker en ambtenaar bij volkshuisvesting in Zandvoort) met wie hij Harbel beleggingsmaatschappij oprichtte. Zij staan bekend als gevaarlijke types, die zich hebben schuldig gemaakt aan bedreiging en mishandelingen, het vragen van woekerhuren, het handelen in postadressen, het gebruiken van GDH-etages als pension en het ontduiken van belastingen. Een BV is failliet verklaard en een ander heeft een verlies van een paar miljoen. Dit pand is vooral gekraakt om tegenwicht te bieden aan de wijze waarop met woonruimte wordt omgesprongen. Wonen is geen privilege van de rijken. Op structurele wijze worden zowel door de overheid als door particulieren de huurprijzen opgedreven (25% in vier jaar). Speculanten worden op hun wenken bediend (de splitsingsaffaire, het gemak van het zgn.boven de GDH-grens tillen = woekerhuur vragen). Aangezien het de overheid geen zak kan schelen of mensen op straat slapen, nemen wij het recht in eigen hand en grijpen deze kans om dit tuig aan te pakken. Ontruimen helpt geen zak, kraken gaat door! Door het huidige woningbeleid komen sowieso steeds meer mensen op straat te staan. Er staat genoeg leeg: alleen al een miljoen vierkante meters kantoorruimte.
25-6-95/1 geen HAAN die er naar KRAAIT dat: ...
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Kraakgroep Oost)
(2) A5, rood papier, fotokopie, foto
(3) Kultuur Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.1.03
(5) Zie ook NN 188 (30-6-95) p.10 en Alibi 2-04. Verspreid bij bezetting filmset in de Ruyschstraat bij opnames van Advocaat van de hanen. Als figuranten voor de rol van krakers waren ME-ers ingehuurd
Geen haan die er naar kraait dat: nog steeds niemand verantwoordelijk is gesteld voor de dood van Hans Kok, dat deze film de geschiedenis van de kraakbeweging in een negatief daglicht plaatst, de politie door deelname aan deze film haar naam probeert te zuiveren, smerissen die verantwoordelijk zijn voor de dood van Hans Kok en het ontruimen van kraakpanden in een film de rol van krakersters vertolken, het geweld van politie tegen minderheidsgroepen alleen maar toeneemt, sinds 1983 60 mensen in cellen zijn dood gegaan, dat gevolgen van politieoptreden in de doofpot gestopt worden en kraken ondanks alle leegstand en hoge huren niet serieus genomen wordt. Protest.
-7?-95/6 PAMFLET ... WIJ ZIJN HIER OM TE PROTESTEREN TEGEN DE SMERIGE SPECULATIE-PRAKTIJKEN
(1) Actiegroep 'Kess op de fles'
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.04
Wij zijn hier om te protesteren tegen de smerige speculatiepraktijken met woonruimte. Advocaten als Sandberg maken het mogelijk dat types als Leutscher hun speculatiepraktijken voort blijven zetten. Betaalbare woonruimte is bijna niet meer te vinden. Wij achten advocaat Sandberg hier medeverantwoordelijk voor. De bewoners van Hobbemakade 66 zijn door Sandberg gesommeerd hun huis te verlaten, vermoedelijk voor leegstand. Hoewel zij daar al vijf jaar wonen. U hoort nog van ons.
-7-95/7 MEGA HOP BENEFIET ZONDAG 30 JULI
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Hobbemakade 66)
(2) A6, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.05
30 Juli benefiet voor het behoud van ons pand Mega Hop. Met Eurogliders, S-tribe, Dooie Mossels, andere bands en een surprise-act. Hobbemakade 31.
-7-95/8 keizersgracht 268 & 270 am*dam KRAAKKROEG DE KONKUREND HARDCORE will never die
(1) Kraakkroeg De Konkurend
(2) dubbelz., A6, fotokopie, tekeningen, achterkant: overlijdensadvertenties anti-kraakadvokate mr.Hanneke van Son
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.09
(5) Zie ook De stad was van ons (Ruud) p.54
1: Hardcorepunk, gabberhouse, techno, Kraakkroeg De Konkurend, Keizersgracht 268x270. Hardcore will never die.
2: Overlijdensadvertenties van mr.Hanneke van Son (anti-kraakadvokate, fp).
6-7-95/1 Beste buren, Enige weken geleden werd Marowijnestraat 13hs gekraakt.
(1) de buurvrouw en woonspreekuur west
(2) A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.2.05
Enige weken geleden werd Marowijnestraat 13hs gekraakt. Ondanks dat de woning sinds december 1993 niet meer als woning in gebruik was, dreigt deze ontruimd te worden omdat zij nog niet lang genoeg leeg zou staan. Volgens de wet moet een woning 12 maanden buiten gebruik zijn en deze woning is in 1994 gerenoveerd. Sinds die tijd staat zij weer leeg. De woning is in het bezit van woningbouwvereniging dr.Schaepman. Schaepman beweert sinds augustus 1994 geprobeerd te hebben de woning te verhuren. De huidige bewoonster, in het bezit van een urgentiebewijs, wil een huurkontrakt. Dr.Schaepman wenst hier niet op in te gaan. Wij vinden deze leegstand onfatsoenlijk. U kunt ons helpen de woning bewoond te houden. Bel Dr.Schaepman vandaag nog om ze te vertellen wat u er van vindt.
9-7-95/1 AMSTERDAM, 9 JULI 1995 BUURTBEWONERS, OP ZONDAGMIDDAG 9 JULI HEBBEN WIJ HET PAND VYZELGRACHT 35/NIEUWE LOOIERSSTRAAT 1 GEKRAAKT ...
(1) De nieuwe bewoners (van Vijzelgracht 35/Nieuwe Looiersstraat 1, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.3.01
(5) Zie ook Grachtenkrant 386 (17-7-95) p.12
Op 9 juli hebben wij het pand Vijzelgracht 35/Nieuwe Looiersstraat 1 gekraakt om het uit handen van de Noord-Zuid lijn spekulanten te houden. Dit pand staat anderhalf jaar leeg en de eigenaar wacht tot hij met flinke winst kan verkopen. In de Vijzelstraat worden 14 panden bedreigd. Volgens de gemeente zullen de panden maar een of twee centimeter verzakken. Misschien verwacht de eigenaar wel dat het pand voor een flink bedrag onteigend wordt. Zit de stad te wachten op weer een prestige object terwijl de Stopera nog niet eens een tennisbaan kan aanleggen die binnen de begroting blijft? Alleen al aan schadeclaims voor de tennisbaan is de gemeente al 8 miljoen kwijt, hoezo organisatorische kwaliteiten? Als die 1,5 miljard gestoken zou worden in gratis openbaar vervoer zal de auwto overlast ook voor een deel worden opgelost. Het pand is eigendom van Euromed International Establishment, een BV in Liechtenstein. Wij zijn van plan het pand weer bewoonbaar te maken. Stop de verkrotting in de buurt, stop de metro!
16-7-95/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 8 ... ZEEBURG IS HET ZAT!
(1) (Persgroep Hoofdstelijk Kraaknieuws)
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, logo/tek., kaartje
(3) Ams-C-rest Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 386 (17-7-95) p.8-11
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 8
Na jaren van protest vanuit de buurt -waar sinds een jaar ook krakers* bij kwamen- tegen de aansluiting van de A10 op de Zeeburgerdijk, is het plangebied van de Panamaweg op het Zeeburgerpad gekraakt. De gemeente, die het bestemmingsplan Panamaweg-Zeeburgerpad tot grootstedelijk projekt heeft uitgeroepen, wil de Panamaweg doortrekken naar de Zeeburgerdijk middels twee bruggen. Alle verkeer dreigt vanaf de ringweg op de Zeeburgerdijk te komen en krijgt de binnenstad anderhalf keer zoveel verkeer te verwerken. Het buurtcomité pleit voor afwikkeling van verkeer via bestaande wegen langs de Cruquiuskade. Het benodigde aantal handtekeningen voor een referendum-aanvraag werd ingediend. Krakers aan het Zeeburgerpad hebben al drie keer slopers weggejaagd, die voor hun huis kwamen zonder de benodigde papieren.
Het stadsdeelbestuur Zeeburg wil de Halmaheirastraat 28 met een waarde van fl. 90.000 voor het symbolisch bedrag van fl. 1 in erfpacht uitgeven aan een nieuwe sauna-exploitant, die daar bovenop nog fl. 60.000 kado krijgt. Dit terwijl om de hoek het oudste buurthuis uit de buurt, Het Karrewiel, moet sluiten omdat hun pand te duur zou zijn.
Het pand Amstelveenseweg 104, 'het boomhuisje', is weer aan het woningbestand toegevoegd. Het is eigendom van Biesheuvel B.V.
Om het pand te behoeden voor Noord-Zuidlijn spekulanten is op 9 juli het 1½ jaar leegstaande pand Vijzelgracht 35/Nieuwe Looiersstraat 1 gekraakt. In de Vijzelstraat alleen al worden 14 panden bedreigd door de aanleg van de metrolijn. Het pand is eigendom van Euromed International Establishment, een B.V.in Liechtenstein. Een paar dagen na de kraak verscheen makelaar Rappange die beweerde het pand te willen verhuren, verkopen en samen te voegen en dit alles tegelijk. Hij heeft een aanklacht ingediend.
De 'Gouden Kettingh', een hotel van Harderwijk aan de Keizersgracht 268-270, werd op 18 juni in gebruik genomen. Vier dagen nadat Hotel Fox van Harderwijk aan de Weteringschans door de M.E.was ontruimd. Door advocate H.van Son werd namens Harderwijk een aanklacht ingediend. De bewoners werden gedagvaard in kort geding. Advocate Hanneke van Son overleed een dag na uitbrenging van de dagvaarding op 40 jarige leeftijd. Zij was hard op weg anti-kraak advocate nummer één te worden. De bewoners vrezen dat een ontruiming zal leiden tot ongerechtvaardigde leegstand. Uitspraak 27 juli. Rechter Bentinck staat bekend om zijn bizarre uitspraken, die nagenoeg altijd in het nadeel van krakers uitpakken.
Enige weken geleden werd Marowijnestraat 13hs gekraakt. Ondanks dat de woning sinds 1993 niet meer in gebruik is, denkt eigenaresse wbv dr Schaepman te kunnen ontruimen omdat de woning nog geen jaar buiten gebruik zou zijn.
Overtoom 238hs zal voor 31 augustus verlaten worden aangezien er een kandidaat-huurder is. Zo blijkt maar weer dat overleg eerder tot een redelijke oplossing leidt dan het standaard ontruimingsscenario.
15 Juni bleek de ontruimingsdag te worden waar iedereen naar toe gewerkt had: Weteringschans 67, Vijzelstraat 73, Herengracht 138/140 en de woonwagenbewoners op de hoek Ceintuur/van Wou. De krakers van Vijzelstraat 73, de Puintuin, ontsnapten via de achterkant, verstopten zich in de tuin van burgermeester Schelto P.en ontkwamen zo aan arrestatie en mishandeling door de volkomen doorgedraaide politie.
29-7-95/2 * MEGA-HOP MOET BLIJVEN *
(1) (de bewoner*s van de Mega Hop)
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 387 (31-7-95) p.13
Lieve kraakvriendjes- en vriendinnetjes. Ons pand is tot bedreigd pand gebombardeerd. 2 Augustus is het kort geding. Na het benefiet van gisteravond hebben jullie nu al een speciale band met de Mega Hop. Gebruik je fantasie en neem leuke gekke dingen mee! Barrikademateriaal is ook errug welkom.
29-7-95/3 29-7-1995 Beste buurtbewoners, Vandaag hebben wij een aantal leegstaande huizen aan het Zuideinde gekraakt.
(1) de nieuwe buurtbewoners.
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: Courier; achterkant: foto
(3) Ams-Nrd Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.2.06
Vandaag hebben wij leegstaande huizen aan het Zuideinde gekraakt. De gemeente wil deze mooie huisjes slopen. Leegstand is een langzame sloop. Er zijn nog geen plannen en geld voor nieuwbouw.
-8-95/5 BEHOUD VILLA OMVAL 45! STOP DE SLOOPPLANNEN!!!
(1) Bewoners/sters villa Omval 45.
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in Grachtenkrant 389 (28-8-95) p.20
Villa Omval op de gemeentelijke monumentenlijst? Steunt u de bewoners, zet dan uw handtekening. Op 23 juni hebben de bewoners/sters een aanvraag ingediend om het pand op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst te krijgen. Een eerdere aanvraag voor de Rijksmonumentenlijst resulteerde in een afwijzing. In opdracht van het Stadsdeel hebben verschillende instanties de villa onderzocht. Zij stelden vast dat het pand monumentale waarden bezit. Ook de stedebouwkundige waarde acht men van belang. Het Stadsdeel houdt vast aan het plan dit pand te slopen. Onze protesten hebben ertoe geleid dat de sloopvergunning door de Raad van State vernietigd werd. Komende week hoorzitting bij het Stadsdeel over de besluitvorming het pand op de Monumentenlijst te plaatsen.
-8-95/6 Op 1 augustus vond u in uw brievenbus, waarschijnlijk tot u grote verbazing een AANSLAG WATERSCHAPSBELASTING
(1) (Buurtbeheer Werengouw en omgeving i.o., Werkgroep Groen en Water Nieuwendam samen met het Wijkopbouworgaan Nieuwendam en het STIBAN)
(2) A4
(3) Ams-Nrd Wonen-hv
(4) kopie op UB /
Naar aanleiding van de aanslag waterschapsbelasting zijn verontruste Nieuwendammers bij elkaar gekomen. De informatiefolder van het waterschap geeft niet goed antwoord. Besloten is een bijeenkomst te houden voor alle bewoners van Nieuwendam op 17 augustus, Gebouw de Purmer. Het waterschap weigert dat medewerkers bewoners in een openbare vergadering te woord staan. Er zullen wel bestuursleden van het waterschap aanwezig zijn.
-8-95/7 Aan Dienst Centrale Omslagheffing ... Onderwerp: bezwaarschrift tegen waterschapsbelasting 1995
(1) Socialistische Partij, distr.Amsterdam
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant kop en voetregel: off-set, rode, groene en zwarte inkt, tekening
(3) Ams-Nrd Wonen-hv
(4) FP /
Bezwaarschrift tegen waterschapsbelasting 1995. Ik teken bezwaar aan omdat ik niet vooraf geïnformeerd ben over de invoering van deze belasting, de verhoging buitensporig is (een verhoging van 30 procent), als huurder betaal ik reeds mee via de huurkosten, het verhogen van de waterschapslasten voor huurders en het verlagen van het aandeel woningbezitters/grondeigenaren maakt de afstand tussen 'arm' en 'rijk' groter, als autobezitter betaal ik provinciale opcenten en als huurder heb ik slechts indirect mogen stemmen bij de verkiezingen voor de waterschapsbesturen waardoor zij op ondemocratische wijze tot stand gekomen zijn.
-8-95/8 Socialistische Partij distrikt Amsterdam e.o. ... SP eist opschorting ingezetenenbelasting
(1) Socialistische Partij distrikt Amsterdam e.o.
(2) A4, fotokopie, kop en voettekst: off-set, rode, groene en zwarte inkt, tekening
(3) Ams-Nrd Wonen-hv
(4) FP /
(5) Bijlage bij Tribune 8 (8-95)
De invoering van waterschapsbelasting voor huurders in de regio Amsterdam heeft tot verwarring geleid. Er blijken door de gehele stad grote verschillen te bestaan in de tarieven. Huurders betalen hun deel al via de huur. Door de aparte aanslag dreigen zij dubbel te gaan betalen. Behalve huiseigenaren en grondbezitters moeten dit jaar voor het eerst ook huurders waterschapsbelasting betalen. In Amsterdam zijn meerdere waterschappen werkzaam. De SP heeft alle woningbouwverenigingen verzocht een verrekening ten gunste van hun huurders uit te voeren. De Huurcommissie heeft nog geen beleid om dergelijke kwesties te behandelen. Dat leidt tot een inperking van de rechten van huurders. De wijziging blijkt vastgesteld met minimale invloed van de huurders. Bij de verkiezingen van de waterschappen mogen alleen land- en woningeigenaren direkt hun stem uitbrengen. Namens de overige inwoners stemmen de gemeenteraden. Mensen met de dunste portemonnee, huurders, krijgen een nieuwe verhoging te verwerken. Dit beleid versterkt de tweedeling tussen arm en rijk. Huurders moeten kiesrecht krijgen bij de waterschapsverkiezingen.
-8-95/10 3,64% ... Der Terror der Punks
(1) anoniem
(2) A6, fotokopie
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.09
17 Augustus Keizersgracht 268. Punk. Video. (Krantenartikelen over de Chaostage in Hannover).
17-8-95/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 9 ... "TE IDYLLISCH OM AF TE BREKEN"
(1) (Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, logo's/tek.
(3) Ams-C-rest Ams-Nrd Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 389 (28-8-95) p.6-9. Literatuur Oostelijke Handelskade: Zwartboek ontruimingen p.47 e.v. Ontruimd, daarna leegstand. Lit.Pieter de Hoochstraat: idem p.55 e.v.
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 9
Op 29 juli werden in Noord 5 panden gekraakt om ze te behoeden voor sloop. De fundamenten zouden verrot zijn. Uit een rapport van een expert bleek dat er geen gebreken waren aan de fundamenten. De helft van de oorspronkelijke bewoners is 3 jaar geleden al uitgeplaatst. Een van de pandjes die niet gekraakt was, werd door de gemeente onbewoonbaar gemaakt.
Op 6 augustus werd Kenny's Bistro in de Kinkerstraat 16 gekraakt. Het was 18 maanden niet meer in gebruik. Eigenaar van de kroeg A.Vedder dreigde zelf te ontruimen. Hij heeft nog 30 kroegen in Oud West in zijn beheer. Eigenaar Eric de Ligt is sinds 1974 aktief en werkt in dit geval samen met makelaar van Maarschalkerwaart, beiden berucht wegens knokploegen. De buurt reageerde positief op de kraak.
Rechter Bentinck heeft besloten dat er meer bewijs omtrent de bouwplannen van eigenaar J.B.Harderwijk voor de Gouden Kettingh aan Keizersgracht 268/270 moet komen. Op 15 augustus is de voortzetting van het proces.
De bewoners van de gekraakte panden Zeeburgerpad 30 t/m 37 hielden 12 augustus een open dag/straatfeest tegen de Panamabruggen. Deze zouden zorgen voor enorme verkeersoverlast op de Zeeburgerdijk en de binnenring.
6 Augustus is Vrolikstraat 358hs gekraakt. Eigenaar wbv Het Oosten, die de etage al een jaar leeg had staan, verhuurt het niet meer tot de sloopdatum in oktober 1996.
De Mega Hop aan de Hobbemakade 31 en de Pieter de Hoochstraat 55 wacht de uitspraak van het kort geding af. De bewoners zijn niet van plan het pand te verlaten en kondigen acties aan.
19 Juli werden delen van de pakhuizen Afrika en De Zwijger aan de Oostelijke Handelskade gekraakt. De Officier van Justitie besloot zelf polshoogte te nemen. De eigenaar (de gemeente en overslagbedrijf Pakhoed) willen het niet bij de ontruiming van alleen de zesde etage laten zitten. Het pand werd tijdens Sail voor publiek opengesteld.
27-8-95/1 Beste mensen, 27-8-'95 Vandaag is Prins Hendrikkade 2 en 3 toegevoegd aan het woningbestand.
(1) De bewoner/sters van PH-kade 2 en 3
(2) 21x±9,9cm, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Vandaag is Prins Hendrikkade 2 en 3 toegevoegd aan het woningbestand. Het huis staat er al 7 jaar zo bij. 4 Jaar geleden werd het gekraakt, maar toen meteen ontruimd. Eigenaar is R.Wegener Fullenbach. Hij heeft er niets mee gedaan.
-9?-95/1 Geachte Gemeenteraad, Binnenkort moet u beslissen over de toekomst van de Graansilo Korthals Altes.
(1) (Vereniging tot Behoud van de Graansilo)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) UB SA / SA 020/001.3.01
(5) Handtekeningenlijst
Wij verzoeken u te kiezen voor woningbouwvereniging het Oosten om de Nieuwe SILO te ontwikkelen. Wat de bewoners van de SILO's de afgelopen zes jaar hebben gerealiseerd mag niet tenietgedaan worden. Het Oosten is betrokken bij de ontwikkeling van de IJ-oevers en de Graansilo's en werkt al geruime tijd samen met de Vereniging tot Behoud van de Graansilo's.
-9-95/2 Dag buurtbewoners, MAANDAG HEEFT EEN ECHTE JORDANEES MET EEN BIJL OP IEMANDS HOOFD GESLAGEN, ...
(1) De vogelvrijen. (uitgegeven door bewoners Hazenstraat 49-53, fp)
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 391 (25-9-95) p.34. Zie 11-9-95/1
Maandag heeft een echte Jordanees met een bijl op iemands hoofd geslagen. Verder sloegen sportschooljordanesen met ijzeren staven op krakers in. We leven niet in de middeleeuwen! De krakers gingen naar de lege woningen. Er werd met stenen gegooid en een gek ging met een bijl dreigen. Er kwam een groep sportschooljongens met ijzeren staven. De krakers die in het huis waren werden eruit gegooid en een kraker werd uit het raam van de eerste verdieping gesmeten. De politie wilde er geen aandacht aan besteden en liet de man met de bijl gaan, hij mocht zelfs nog even z'n bijl pakken. We willen de Jordanezen feliciteren met het behoud van de lege woningen. Als de politie ons niet helpt moeten wij onszelf helpen.
-9-95/7 Binnenkort beslist de gemeenteraad over de toekomst van de Graansilo Korthals-Altes.
(1) (Vereniging tot Behoud van de Graansilo)
(2) 2v 2p, A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA / SA 020/001.3.01
De Graansilo is gebouwd in 1896. In geval van een beleg van de stad zou het de bevolking drie maanden van graan moeten kunnen voorzien. Halverwege de jaren '80 kwam het gebouw leeg te staan. In september '89 zou de sloop beginnen. Op 27 mei 1989 werd het gebouw gekraakt en op de ratten veroverd. De Silo is uitgegroeid tot een woon/werkgemeenschap met 35 bewoners, 100 vaste gebruikers en duizenden bezoekers. De Silo herbergt 40 ateliers en woningen. De Betonnen Silo werd in gebruik genomen als theater, concertzaal en medialaboratorium. Het is eveneens een drukbezochte nachtclub. Na het ineenstorten van het IJ-boulevard visioen heeft de gemeente geen nieuwe coherente visie op de IJ-oevers ontwikkeld. De Gemeente heeft besloten de Graansilo's te verbouwen volgens de plannen van de Buurt Ontwikkelings Maatschappij. 30% Van de ruimte werd beschikbaar gehouden voor sociale woningbouw. De Vereniging zou die 30% willen gebruiken om dat wat er in de Graansilo is opgebouwd voort te zetten. De Gemeente zal in oktober besluiten welke partij de verbouwing van de Nieuwe Silo op zich gaat nemen. In de plannen van Het Oosten is ruimte voor de Vereniging, in die van de Principaal niet. De Silo roept u op de gemeente te vragen om voor het Oosten te kiezen.
-9-95/8 KRAAK WEEKEND 29, 30 sept. en 1 okt. '95
(1) anoniem
(2) dubbelz., A5, el.stencil, groene inkt, voorkant: logo/tek.
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 044/001.3.06
Programma landelijk kraakweekend 29 september-1 oktober in Ellecom. Video's, informatiemarkt. Werkgroepen ovenbouw, gas water en licht, instanties, publiciteit, houtkachels, legaliseren en samenwerken, juridische problemen, deuren en sloten, buurtstrijd en ontruimingen.
-9-95/9 KRAAK WEEKEIND LANDELIJK KRAAKWEEKEIND 29/9 - 1/10
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie?, tekeningen, achterkant: zwarte en rode inkt
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 044/001.3.06
Landelijk kraakweekeind 29/9-1/10 in de Heksenketel, Ellecom met werkgroepen over theorie en praktijk, feest en verrassing? Volgt programma.
3-9-95/1 L.S. 3 september 1995 Het volgende bericht is bedoeld om omwonenden en geinteresseerden te informeren over de kraak ...
(1) De bewoners, alsmede Kraakgroep Centrum
(2) 21x±14,4cm, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Op 3 september werd Nieuwezijdsvoorburgwal 171 gekraakt. De eigenaar heeft al meer dan een jaar nagelaten bewoners te vinden. Wij hebben voor in dit gebouw woonruimte voor 7 mensen en een kind te creëren. Met balpen bijgeschreven: Eigenaar is van Es, Baden Powellstr.73.
11-9-95/1 HERBEWONING HAZENSTRAAT 49-53 Geachte buurtbewoners, ...
(1) De bewoners (van Hazenstraat 49-53, fp)
(3) Ams-C-Jord Wonen Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 391 (25-9-95) p.34. Zie -9-95/2 en 12-9-95/1
Op 12 mei hebben B&W een besluit genomen omtrent de bestemming van het gebied Hazenstraat 37 t/m 55 en Elandsgracht 76. Het gevolg is dat wederom een gebied in de Jordaan, dat ooit een woonfunctie had, wordt opgeofferd ten faveure van een commercieel doel. B&W kiest voor de bouw van een nieuwe supermarkt (eigenaar groentenhandel/supermarkt Lindeman, later filiaalhouders voor Albert Heyn, fp). Gezien deze schandelijke ontkenning van een primaire behoefte, wonen, hebben wij de panden Hazenstraat 49-53, die lange tijd leeg staan, als woning in gebruik genomen. Wij zullen bovengenoemd besluit aanvechten bij de Raad van Staten. Wij hopen dat u deze actie met instemming en sympathie zult begroeten.
12-9-95/1 VERKLARING AAN DE BUURT! Hallo, Gisteren is de kraakaktie op de Hazenstraat 49 t/m 53 op jammerlijke wijze geëskaleerd tot een ware mini veldslag.
(1) de kraaksters. (van Hazenstraat 49-53, fp)
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 391 (25-9-95) p.34. Zie 11-9-95/1
Gisteren is de kraakaktie op jammerlijke wijze geëskaleerd tot een mini veldslag. Wij zijn hier van geschrokken en zouden er graag over willen praten met mensen uit de buurt. Onze ideeën achter de aktie waren integer en idealisties. Als er panden zonder sociaal goede redenen leeg blijven staan is het lovenswaardig dat mensen deze woningen weer aan het woonbestand toevoegen. Gisteren zijn mensen uit de buurt naar de Hazenstraat getrokken om het gespuis er uit te rammen. Hierbij zijn kraaksters gewond geraakt. We zijn op zoek naar kontakten in de buurt om meer begrip van dergelijk gedrag te verkrijgen. Wij willen en kunnen niet wijken voor geweld. Kraken gaat door!
16-9-95/1 Amsterdam, 16 september 1995. Hallooow, we zijn er weer.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Fox hotel)
(2) 13,4x21cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.03
Het Fox hotel gekraakt voor de 2e keer. Wij zullen niet wijken, noch voor onrechtvaardige wetten, noch voor knokploegpraktijken. Harderwijk, ze zitten allemaal achter 'm aan met hypotheken & beslagen. Harderwijk speelt onder een hoedje met de gemeente. Huisjesmelkers worden gematst door de politie. Leegstand & woningnood, dat is toch niet te rijmen?! (Pamflet op rijm, met uitzondering van de laatste regels).
20-9-95/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 10 ... REFERENDUM TEGEN VERKEERSSTROOM IN ZEEBURG
(1) (de 'Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws')
(2) 2v 6p, A4, fotokopie, logo's/tek., tekening
(3) Ams-C-Jord Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 391 (25-9-95) p.3-5 en 7-9
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 10
De gemeenteraad besloot de tekst voor het referendum over de Cruquiusroute zo te verdraaien dat er niemand op af zal komen. De tekst is misleidend. Het buurtcomité heeft een advokaat in de arm genomen. Met de komende ontwikkelingen zoals Y-burg, de Noord-Zuid lijn etc.zou de gemeente het instrument Referendum een zachte dood willen laten sterven.
De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan inzake de wijziging bestemmingsplan voor het Omval-gebied. De Stadsdeelraad is accoord gegaan met de omzetting van 137 premiewoningen in vrije sector-woningen op de Omval. Daarmee wil het Stadsdeel het begrotingstekort verkleinen.
Met de invoering van het art.429sexies Sr valt een toename te bespeuren in ont-ruimingen voor leegstand. Den Bosch krijgt het eerste proefproces rond dit artikel.
Sinds de ontruiming is er met Hotel Fox (eigenaar Harderwijk) op de Weteringschans niets gebeurd. Het is dus afgelopen week-end herkraakt.
10 Juli werd Sarphatipark 35hs gekraakt. De woning stond acht maanden leeg. Eigenaar Nieuwenhuizen heeft niet genoeg geld om het achterstallig onderhoud te laten uitvoeren.
Op 3 september zijn de bovenverdiepingen van Bellamystraat 23, 25 en 27 in hergebruik genomen. Zij waren na een zolderbrandje onbewoonbaar verklaard. Eigenaar van 27, Deene, eist een sloopvergunning.
Prins Hendrikkade 2 en 3 zijn na 7 jaar leegstand weer bewoond. Eigenaar nergens te vinden.
Tekst van de verklaring van de bewoners van het ontruimde Mega Hob.
Op 3 september werd Nieuwezijds Voorburgwal 171 gekraakt. Er is een kort geding tegen de Staat aangespannen tegen de beslissing om te laten ontruimen.
Afgelopen weken werden gekraakt: Kinkerstraat 110''achter, Da Costakade 141hs, Kinkerstraat 28''voor en Czaar Peterstraat 167.
De woonwagens aan de Gevleweg zijn op een oneigenlijke grond ontruimd.
Rechter Baron Bentinck veroordeelde de krakers van de in slechte staat verkerende bedrijfsruimte Jacob Catskade 62hs tot ontruiming (eigenaresse Zomers Buiten).
Sailzicht heeft Bentinck gehad. De pakhuizen (eigendom van de gemeente en Pakhoed) krijgen 28 september vonnis.
Op 11 september werd in de Hazenstraat (voorheen de zaak van Lindeman) een kraakactie op brute wijze verstoord. Het geweld was dermate extreem dat de krakers na tussenkomst van de politie het voor gezien hielden. Op een bijeenkomst van de kraakgroep op 18 september in het Wijkcentrum Jordaan kwam ook groenteman Lindeman. Zijn 'argumentatie' komt erop neer dat kraken verboden zou zijn en is verder doorspekt met racistische uitspraken.
Op 27 augustus werden de benedenetages van 1e Weteringdwarsstraat 54 en 54a gekraakt (zie Chronologie in Grachtenkrant 543 (8-10-01) p.36). Beheerder Butter liep dreigend door de straat. Uit gesprekken met buren bleek dat de situatie in het weteringbuurtje m.b.t.speculatie en wangedrag van huisbazen zorgwekkend is.
-10-95/3 Beste buurman/vrouw! Wat staat prinsengracht 414/416 toch lang leeg, zult u misschien hebben gedacht.
(1) De nieuwe bewonersters van Prinsengracht 414/416.
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.11
(5) Facs.in Grachtenkrant 393 (23-10-95) p.22
Vanaf vandaag is het pand bewoond. Dit pand staat sinds de oplevering in 1990 leeg. Voor geen enkele functie leek dit gebouw geschikt. Geen indianenverhalen, gewoon mensen die woonruimte nodig hebben.
-10?-95/11 Beste Buurtgenoten, Zoals u wellicht gezien hebt ...
(1) Tichelstraat 1
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
Om 4 uur werd door stevig uitziende personen de deur van Tichelstraat 1 ingeslagen. De spullen van de bewoners werden op straat gegooid. Toen de politie arriveerde werd door een van de personen verteld dat het pand verkocht was en daarom leeg moest blijven. De politie heeft hem verteld dat hij dan een aanklacht moet indienen. Op 4 oktober beweerde de eigenaar dat het huis nog bewoond was! De eigenaar heeft iets te verbergen. Zolang niet duidelijk is wat de plannen van de eigenaar met het huis zijn blijven wij hier wonen.
15-10-95/1 Beste mensen, Vandaag, 15 Oktober 1995, is Rokin 52 herkraakt.
(1) Kraakgroep Centrum
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 393 (23-10-95) p.17
Vandaag is Rokin 52 herkraakt. Het pand staat weer een jaar leeg omdat de vorige krakers er op grond van een absurd wetsartikel uitgezet zijn. De eigenaar heeft 5 jaar geleden de laatste huurders uit het pand geprocedeerd. Wij hebben dit pand gekraakt om naast woon- en werkruimte te creëren, duidelijk te maken dat na ontruiming op artikel 429sexies panden gewoon leeg blijven staan. Eigenaar is Max Trenning, een huisjesmelker. Er zijn zoveel mensen die staan te springen om een huis en daarom kunnen huisjesmelkers woningen verhuren tegen woekerhuren. Vindt u het nog steeds vreemd dat zoveel eigenaren hun panden leeg laten staan? Zij laten ze net zolang leeg staan totdat ze nog hogere huren kunnen vragen. Zou Trenning misschien op de Noord-Zuidlijn wachten? Wij willen het pand weer bewoonbaar maken en de ruimte gebruiken om belangrijke sociale projecten te starten.
15-10-95/2 Geachte buurtbewoners, 15-10. 995. Vandaag hebben wij het pand Zeeburgerpad 22 gekraakt.
(1) De bewoners (van Zeeburgerpad 22)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 039/001.3.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 393 (23-10-95) p.18
Vandaag hebben wij Zeeburgerpad 22 gekraakt, dat langer dan een jaar leeg stond. Er bestaan geen plannen voor op korte termijn. Leegstand ondermijnt de leefbaarheid van de buurt. Wij menen in dit pand een geschikte woon- c.q.atelierruimte gevonden te hebben.
21-10-95/1 WAAROM DEZE DEMONSTRATIE? Geachte Amsterdammers, Vereniging "AYASOFIA", ...
(1) Steuncomité De Baarsjes
(2) 21x30,3cm, off-set, blauwe inkt
(3) Ams-West Godsdienst Wonen
(4) UB GA ISG /
Vereniging 'Ayasofia' heeft in stadsdeel de Baarsjes gebouw en grond gekocht met eigen gelden. De Vereniging wil naast een gebedsruimte, activiteiten en projecten starten op sociaal, cultureel en sportief gebied, toegankelijk voor iedereen. Het stadsdeel werkt deze plannen tegen, met het zogenaamde argument om er koophuizen te bouwen. Alhoewel ons na 2 rechtszaken toestemming is verleend in ieder geval 2.000 vierkante meter te gebruiken, geeft het stadsdeel maar toestemming voor 1.000. Het stadsdeel drukt zijn zin door om koopwoningen te bouwen op grond die al door ons is gekocht. Wij protesteren tegen dit besluit van het Stadsdeel en roepen iedereen op voor zijn/haar belangen op te komen. Wij verwachten u op de demonstratie, 21 oktober Baarsjesweg.
21-10-95/2 YÜRÜYÜ@S VE M@IT@INGE DAVET De@gerli Karde@slerimiz, ...
(1) (Ayasofya Cemiyeti)
(2) 21,5x30,4cm, off-set, blauwe inkt
(3) Ams-West Godsdienst Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Turkse tekst. Verspreid, ingevouwen met reklamefolder van Tapijt- & Meubelpaleis Birlik (Jan Evertsenstraat)
Oproep voor demonstratie op 21 oktober, Baarsjesweg. Deels zelfde tekst als /1.
23?-10-95/2 Beste Buurtbewoners Zondag 22 oktober hebben wij samen met kraakgroep de Pijp stadhouderskade 69-hs en -bel gekraakt.
(1) de bewoners (van Stadhouderskade 69, fp)
(2) fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/001.2.02
22 Oktober hebben wij met kraakgroep De Pijp Stadhouderskade 69-hs en bel gekraakt. De etages stonden geruime tijd leeg. Niet zo vreemd gezien de metroplannen. Het tracé loopt onder ons huis door. In verband met de veiligheid worden tijdens het boren de benedenetages ontruimd. De chaos die met de aanleg gepaard zal gaan maken ons tegenstanders van de lijn. Wij zijn voorstanders van beter openbaar vervoer. U heeft er drie studerende buren bij. Wij kraken uit noodzaak. Een studiebeurs die 425 gulden per maand bedraagt laat geen ruimte voor een kamerhuur van 250 tot 600 gulden. Voor sociale woningbouw komen wij niet in aanmerking. Kan er nu nog gesproken worden van een redelijk sociaal woningbestel, per 1 januari zal het nog moeilijker worden om je als student in Amsterdam te huisvesten. Deze problemen dwingen je een politiek bewustzijn te ontwikkelen.
-11-95/1 ANTISEKSISME, EEN LOZE KREET?
(1) Informatiekafe August
Bankroet
(2) 19x14,3cm, fotokopie, tekening
(3) Alt.lev Vrouw Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.in Grachtenkrant 394 (6-11-95) p.17
Diskussieavond 15 november in Bankroet, Zeeburgerpad. Een pretentie van de kraakscene is dat zij antiseksistisch is. Seksisme en feminisme is zowel een persoonlijke als politieke zaak. Waarom staat zij niet struktureel op de persoonlijke/politieke agenda? Om een aanzet te geven tot een strukturele, gemengde seksismediscussie willen wij een inventarisatie maken van de knelpunten. Wij hopen dat dat een positieve bijdrage zal leveren aan deze discussie. Afhankelijk van de mensen die komen kan de discussie gedeeltelijk in het Engels gevoerd worden.
1-11-95/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 11 ... DREIGING OMVAL NEEMT TOE
(1) 'Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws'
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, logo's/tek.
(3) Ams-Oost Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 394 (6-11-95) p.4-7
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 11
Voor het perceel van Villa Omval is een bouwaanvraag ingediend. Projectontwikkelaar Delta Lloyd wil het pand zo snel mogelijk gesloopt zien. Volgens de bewoners kan geen bouwvergunning verleend worden nu er geen geldig bestemmingsplan voor het terrein bestaat. Van de 30.000 m² Rembrandttoren is nog geen centimeter verhuurd.
Een voormalige bakkerij (eigenaar Woningbouwvereniging Zuid) in de Rietwijkerstraat 35 is zondag door kraakgroep Schinkelbuurt na 2½ jaar leegstand gekraakt.
22 Oktober zijn Stadhouderskade 69hs en bel gekraakt. De etages stonden tien maanden leeg en zijn eigendom van voederfabriek Calorita B.V.uit Noord-Brabant. Onder het blok loopt het geplande tracé van de nieuwe metrolijn. Het bedrijf heeft gedreigd met een kort geding. De bewoners willen zich aktief gaan bemoeien met de strijd tegen de metro.
Er kwam een huisvestingsvergunning binnen bij de van Ostadestraat 59'. De eigenaar heeft besloten een huurcontract af te sluiten.
Overtoom 266 is niet voor de eerste keer gekraakt. Eigenaar Oostveen Vastgoed NV wil ontruimen omdat zij zegt te willen verbouwen en een huurder gevonden zou hebben. Op 22 november volgt de uitspraak in het kort geding.
Het doek dreigt te vallen voor de Graansilo. Geprobeerd wordt de gemeente duidelijk te maken dat de creatieve woonwerkgemeenschap die hier zes-en-een-half jaar gegroeid is, een verrijking voor de stad betekent. Van de gemeente kregen ze de mededeling dat ze kunnen stoppen met het ontwikkelen van de Graansilo in samenwerking met Het Oosten en Woningbedrijf Amsterdam. Manifestatie van 19 november-17 december met historisch overzicht, kunst en muziek.
Rokin 52 is 2 weken herkraakt. Het pand wordt niet strafrechtelijk ontruimd. Er viel een dagvaarding voor 8 november in de bus.
De krakers van de Oostelijke Handelskade 19 hebben het proces dat de firma Pakhoed, gebruiker van het niet gekraakte gedeelte van het pand, tegen hen had aangespannen verloren. De krakers hadden niet voldoende aannemelijk kunnen maken dat er na ontruiming leegstand zou ontstaan. Verder zou de aanwezigheid van de krakers de kwaliteit van de elders in het gebouw opgeslagen cacao doen teruglopen. De krakers hebben het pand een maand geleden verlaten. Pakhoed heeft de ruimtes nog niet opnieuw in gebruik genomen.
De eigenaar van Sarphatipark 35 heeft een dagvaarding uitgezonden. De bewoners weten nog niet of zij verweer zullen gaan voeren.
Referendum Zeeburg ook door bestuursrechter afgewezen. Het buurtcomité Cruquiusroute had een zaak tegen de Gemeente aangespannen over de referendumtekst. Onlangs is er een bouwvergunning afgegeven voor de Panamabruggen. Fietsdemonstratie 4 november.
15 Oktober is Zeeburgerpad 20-22 gekraakt. Eigenaar is dhr.Appel. Het pand stond langer dan een jaar leeg. De eigenaar kwam met een ijzeren staaf en droop weer af, schreeuwend 'Vanavond schieten we je een kogel door je kop'. 15 November is er een rechtszaak tegen de krakers.
12-11-95/1 Beste buurtbewoners, Vanaf vandaag 12 november, zijn wij uw nieuwe buren.
(1) (uw nieuwe buren) (van Utrechtsestraat 111, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 395 (20-11-95) p.6. Pand na enige weken verlaten
Wij hebben Utrechtsestraat 111 betrokken om te wonen, nadat dit monumentale huisje anderhalf jaar heeft leeg gestaan. Dit huisje staat gewoon te verkrotten terwijl er duizenden woningzoekenden zijn. We hopen hiermee de leefbaarheid van de buurt in stand te houden in tegenstelling tot sommige bezitters die deze dichtgetimmerde huizen als niet meer dan een speculatief object zien.
13-11-95/2 13-11-95 Actiekraak*actiekraak*actiekraak Op maandagmiddag zijn de lege kantoorruimten boven het stadsdeelkantoor gekraakt.
(1) Bewoner*s en ondersteuner*s van Villa Omval
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 395 (20-11-95) p.5
Al drie lange jaren staan deze ruimten leeg. Hoewel ambtenaren en politici hier elke dag tegenaan kijken willen ze nog meer kantoorruimten in dit stadsdeel bouwen. We kunnen allemaal de Rembrandttoren zien. Deze staat een jaar leeg. Hij zal vergezeld gaan worden door nog twee torens. Tussen de Rembrandttoren en de Amstel staat Villa Omval. Dit karakteristieke pand is eigendom van het stadsdeel. Zij wil het verkopen aan de projectontwikkelaars die er dan nóg een kantoorgebouw bij willen bouwen. De bewoners willen het pand behouden. Wij hopen dat door de kraak er iets doordringt tot politici en ambtenaren. U kunt ons helpen door het stadsdeel te bellen om te zeggen wat u ervan vindt.
14-11-95/1 Aan de bewoners van de Omval Hallo allemaal, Onderstaand stukje is een leuke weergave van een aktiekraak ...
(1) Villa Omval 45
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 395 (20-11-95) p.10
Onderstaand stukje (krantenartikel uit Het Parool van 14 november) is een leuke weergave van een aktiekraak. Deze was gericht tegen de overdaad aan kantoren. Wethouder Maas kwam niet verder dan melden dat kantoorbouw werkgelegenheid oplevert. Als het project af is en er kantoren in de rest van de stad leeg komen te staan, dan is er ook weer werkgelegenheid in de sloopbranche. Zo blijft alles draaien. De aktiekraak is dinsdag beëindigd. We hadden deze stap genomen omdat het water richting onze lippen stijgt. De projectontwikkelaar heeft een bouwaanvraag gedaan voor Omval 45. Hij wil ons slopen voor 2000 m2 kantoorruimte.
14-11-95/2 Dinsdag Beste buurtbewoners, Afgelopen maandag heeft onze actiekraak boven het stadsdeelkantoor voor de nodige opschudding in de buurt gezorgd.
(1) bewoners & ondersteuners van Villa Omval
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 395 (20-11-95) p.20
Maandag heeft onze actiekraak boven het stadsdeelkantoor voor de nodige opschudding in de buurt gezorgd. Sommige mensen dachten een nieuw kraakbolwerk voor hun deur te hebben gekregen. Wij wilden duidelijk maken dat er genoeg kantoren gebouwd zijn. Een nieuw gebouw levert alleen maar leegstand op. Volgens ons hoeft Villa Omval dus niet gesloopt te worden. Bij veel mensen is het goed overgekomen. De ruimte boven het stadsdeelkantoor zal wel weer gedeeltelijk leeg komen te staan. Kraak de leegstand, begin met een kantoorpand. Behoudt Villa Omval! Tot de volgende keer.
19-11-95/1 Zondag 19-11-95 Nieuwendijk 116-118 en st. Jacobstraat 1-3 gekraakt
(1) de krakers (van Nieuwendijk 116-118 en St.Jacobstraat 1-3, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 395 (20-11-95) p.7
Een paar jaar geleden bracht een gemeente-ambtenaar het rapport 'wonen boven bedrijven' uit. Een studie om de leegstaande ruimtes boven winkels als woonruimte te benutten in met name Kalverstraat en Nieuwendijk. Het oppervlak van de trap naar boven brengt verhuurd als winkelruimte, meer op dan de huur van de gezamenlijke bovenetages. Het plan werd op de stapel 'leuk maar onuitvoerbaar' gelegd. Jammer voor Blijdensteijn jota bv, eigenaar van het pand. Het bedrijf is ook nog eigenaar van Nieuwendijk 114, 120, 122 en st.Jacobstraat 5; een enorm pand dat door een paar kraakwachten bewoond wordt. Voorlopig zijn wij de nieuwe buren.
-12-95/4 Rode kaart tegen de huurverhoging
(1) (Initiatieven voor Betaalbaar Wonen)
(2) dubbelz., A6, dik rood papier, voorkant: tekening
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Eerste oplage 150.000 ex.
Rode kaart tegen de huurverhoging aan staatssecretaris Tommel. Huurverhoging? 0% Is al te veel! In 4 jaar zijn de huren door de jaarlijkse verhoging met 25% gestegen. Ook schiet de huur omhoog als mensen verhuizen of bij opknapbeurten. Nieuwbouw is onbetaalbaar voor de lage inkomens. Ik vind dat het genoeg geweest is met de huurverhogingen!
-12-95/15 STOP THE CRIMINAL INJUSTICE BILL ... UITSPRAAK FEEST ...
(1) (Hotel Vos) (uitgegeven door bewoners Weteringschans 67, fp)
(2) A6, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.03
Uitspraakfeest in de Hotel Vos, 7-12. Winst tegen C.I.A.(Criminal Injustice Act).
1-12-95/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 12 ... LAATSTE ONTWIKKELINGEN VAN HET 'ZEEBURGERDORP'
(1) ('Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws')
(2) 2v 8p, A4, fotokopie, logo's/tek., tekeningen, foto
(3) Ams-C-rest Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 396 (4-12-95) p.4-11
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 12
In het bestemmingsplan 'Oude Indische Buurt' staat niets over een brug op de Zeeburgerdijk vermeld. De Centrale Stad pikt zonder inspraak het enige stukje groen in de buurt in. De rechter besliste dat er niet genoeg grond was om een schorsing van de bouwvergunning tot stand te brengen. Waarschijnlijk heeft de rechter geluisterd naar de enige woorden die de gemeentejurist nog uit kon brengen, namelijk dat er voor de gemeente grote belangen op het spel stonden.
Een maand geleden werd de Blasiusstraat 94 II en III (eigenaar Woningbouwvereniging ACOB, een jaar leeg) gekraakt. Een dag na de kraak kwam het woningbedrijf langs en timmerde een houten plaat voor de deur, terwijl er nog mensen in het pand zaten.
Tweede deel van een serie artikelen van het Spekulatie Onderzoeks Kollektief. Informatie over de eigenaren Frits Kukenheim, Riedstra, S.Huisman, J.Bekkema en Kroymans en de BV's Euro-Invest, Benelux Vastgoed en de Westfaelische hypotheekbank.
22 Oktober is Prinsengracht 414-416 gekraakt. Eigenaar Van Loendersloot liet het pand verbouwen tot zeer luxe appartementen. Het staat tweeëneenhalf jaar leeg. Prinsengracht 418 en Raamstraat 3 liet hij slopen.
Op 19 november is de voormalige Jac Hermans supermarkt (Borneostraat 8-12) gekraakt evenals Celebesstraat 3' en bg. De supermarkt stond een jaar leeg.
De Pijp: gekraakt Van Ostadestraat 81 hs (bewoner vertrokken, er wordt nu gewerkt), Ceintuurbaan 198 1 en 3 hoog (eigenaar Jan Wiers, met verbouwing gestopt wegens geldgebrek), wordt ontruimd Stadhouderskade 69, er zijn onderhandelingen over legalisatie van Van Ostadestraat 57 en 59.
Informatie over de Graansilo, Westerdoksdijk. De zolders moeten ontruimd worden.
Eigenaar W.E.de Visser van Utrechtsestraat 111 heeft aangifte huisvredebreuk gedaan. Hij had zijn zaakjes juridisch rond. De krakers hebben besloten het pand te verlaten.
Informatie over Villa Omval. 13 November werd de langdurig leegstaande ruimte boven het stadsdeelkantoor symbolisch bezet.
Het rapport 'Wonen boven bedrijven', een studie naar de mogelijkheden leegstaande ruimtes boven winkels rond Kalverstraat en Nieuwendijk weer als woonruimte in gebruik te nemen, verdween op de stapel 'leuk, maar onuitvoerbaar'. Een groep krakers besloot aan te tonen dat dit plan niet zo onuitvoerbaar is. Zij kraakten Nieuwendijk 116/118 door aan de zijkant een nieuwe opgang te maken. Het pand stond 1½ jaar leeg, eigendom van Blijdenstein Jota BV. Het pand is De Opgang gedoopt.
Informatie van de Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam over de nieuwe kortingen in de Bijstandswet.
Lijst van kraken in de periode 11-94/11-95, uitgevoerd met behulp van kraakspreekuren. Niet opgenomen kraakpogingen die binnen 24 uur opgegeven werden en de 'aktiekraken' (bezetting kantoren boven deelraad Watergraafsmeer, Rembrandttoren en een huizenblok aan de Helmersstraat). Aparte vermelding verdienen de beide terreinkraken in de Pijp. Buiten de kraakspreekuren zijn er tientallen kraken per jaar. Er zijn 70 genoteerde kraken, het behoudspercentage is redelijk hoog. Willem de Zwijgerlaan 115-117hs en Prinsengracht 239 werden gelegaliseerd.
Het kort geding voor Rokin 52 is afgeblazen nadat eigenaar Trenning en advocaat Van Huet te kennen gaven te willen praten. Afgesproken werd dat de bewoners verstek zouden laten gaan tijdens de zitting

- -96?/16 Beste buurtbewoners, Wij hebben vandaag op de Koninginenweg 150 de bovenwoningen gekraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Koninginneweg 150)
(2) 21x14,8cm, fotokopie?
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.04
Wij hebben de bovenwoningen op de Koninginneweg 150 gekraakt. Dit pand staat geruime tijd leeg. Eigenaar is Honselaar, een bekende speculant. Wij wijken niet voor de speculant, nemen het recht in eigen hand en kraken de leegstand!
-1-96/1 18 januari 1996 DE SLAG OM AMSTERDAM komt amsterdam voor pampus te liggen?
(1) vredes Café
(2) A5, fotokopie, tekening
(3) Ams-alg Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
Discussieavond over de leefbaarheid in Amsterdam. Voor- en tegenstanders van de gemeenteplannen (IJburg, Schiphol en Ruigoord) gaan in discussie. In het forum wethouders Stadig en Peer, vertegenwoordigers van Kamer van Koophandel, UvA, milieudefensie, Boos op Nw.Oost en van Ruigoord ongehavend. 18 Januari buurthuis Lydia.
-1-96/2 initiatieven voor BETAALBAAR WONEN ... Amsterdam zegt NEE tegen de huurverhoging
(1) (Initiatieven voor Betaalbaar Wonen in samenwerking met het Maandblad Uitkeringsgerechtigden MUG
(2) 1v 4p, 30x41,4cm, off-set, zwarte en rode inkt
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Oplage 200.000 ex. Druk: Dijkman. Facs.van -12-95/4
Overal halen vrijwilligers handtekeningen op onder het motto 'Wát Huurverhoging?? Nul procent is al te veel!!'. Wij vragen uw steun. Teken de rode kaart tegen de huurverhoging. Ieder jaar stijgt de huur en de inkomens blijven achter. De afgelopen 5 jaar stegen de huren met 30 procent, nog los van de huurverhogingen bij huurderswisseling en renovatie. Wonen wordt onbetaalbaar. De handtekeningenactie duurt tot 1 juli. Op 10 februari manifestatie in Den Haag, vlak voor het debat in de Tweede Kamer over het beleid voor de komende jaren. De huur gaat dit jaar maximaal met 6,5 procent omhoog. De politiek weigert te erkennen dat een structureel ander beleid nodig is. Vraaggesprekken met huurders uit Amsterdam-Noord. Programma voor de manifestatie in Den Haag. Advertenties van o.a.Stichting Rechtswinkel, wijkcentra, Kraakgroep De Pijp en Kafé Molli Chaoot.
-1-96/3 NESCIO ... Och Amsterdam, och Amsterdam
(1) ("Het Echte ROA") Initiatiefnemers: Boos op Nieuw Oost, St.Durgerdam, Ruigoord Ongehavend,Muider Schippersver.,De Groenen, Het Amsterdams Vredescafé.
(2) 2v 3p, A4, groen papier, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-alg Milieu Wonen
(4) FP /
Amsterdam verandert zienderogen. Rond de stad waart het spook van plannen, bouwaktiviteiten, verkeerscircuits en ringwegen. Schiphol breidt uit. Het gaat ten koste van de schaarse open ruimte, van het leefklimaat. Moet het allemaal wel en moet het dan per se hier? En wat zit er allemaal achter? Vragen die de aanleiding vormen tot samenwerking van groeperingen in en rond Amsterdam. Het gaat om een driehoek Ruigoord, IJmeer en Schiphol. Doel is gekoordineerde informatie aan de bewoners en het vormen van een spreekbuis. Voor inzicht in de plannen verwijzen wij naar de plannenkaart van Arcam, te bezichtigen in de Zuiderkerk. We hebben te maken met de belangen van investeerders, projektontwikkelaars, grote bedrijven en bouwondernemingen. Instellingen die winst als doel hebben. Winst, die vertaald zou moeten worden in werk en welzijn. In eerste instantie hebben wij te maken met de overheid. Maar met die overheid is het tegenwoordig niet zo duidelijk meer. De landsregering wil het moeilijker maken voor de bevolking om via referenda rechtstreeks invloed te hebben op beslissingen. Het Echte ROA wil de overheid in dit moment van opperste onzekerheid, helpen. Als de bevolking goed en volledig wordt geinformeerd, kan zij zelf haar toekomst bepalen. Regelmatige gedachtenwisseling in het Vredescafé. U kunt kontakt opnemen met het Amsterdams Milieucentrum.
1-1-96/1 BEHOUD VILLA OMVAL sloop dreigt voor monumentaal erfgoed
(1) Vrienden en vriendinnen van Villa Omval
(2) 1v 6p, 9,9x21cm, rood-bruine en zwarte inkt, foto's o.a.van Hans Foto, tekening van Bart Peizel
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 026/001.1.01
(5) Druk: Primavera. Facs.in Grachtenkrant 398 (8-1-96) p.29, zie ook p.27
De Omval is het gebied tussen het Amstelstation en de Amstel. Vanwege de ligging in de bocht van de Amstel gaf architect J.Herman de villa de aanblik van een stoomboot. Vandaag wordt De Omval gedomineerd door hoge kantoorgebouwen. Stadsdeel Watergraafsmeer, eigenaresse van de villa, en de projectontwikkelaars willen de kantoorbouw uitbreiden. De villa zou hiervoor moeten wijken. Wij vinden dat de cultuurhistorische waarde en de woon- en werkfunctie van de villa behouden moet blijven. Na het vertrek van 'Blijf van m'n Lijf' werd het pand op nieuwjaarsdag 1992 gekraakt. Het Amsterdams Monumentenfonds, Bureau Monumentenzorg en de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg pleiten vóór behoud. Ondanks deze positieve adviezen stemt de deelraad toch voor het slopen! De deelraad krijgt 2,5 miljoen gulden voor verkoop. Voorwaarde is dat de woonbestemming in kantoorbestemming wordt veranderd. Hier is sprake van belangenverstrengeling: stadsdeel Watergraafsmeer is zowel eigenaresse als vergunningverstrekkende instantie. Bovendien beslist ze over de monumentenaanvraag. U kunt ons steunen.
3-1-96/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 13 ... HUISBAAS ZIET ASIELZOEKER ALS POTENTIELE MELKKOE
(1) anoniem (uitgegeven door Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, logo's/tek., foto van Hans Foto (H.Bouton)
(3) Ams-W-Kin Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 398 (8-1-96) p.4-7
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 13
10 December werden 12 van de 16 éénkamerappartementen aan de Daniël Stalpertstraat 30-32 gekraakt door kraakgroep de Pijp. Een groot deel stond leeg, sommige meer dan 1 jaar. Eigenaar is F.Poolman. Hij verhuurde op basis van tijdelijke contracten voor fl. 850 per maand. Totdat de eigenaar een nieuw gat in de markt ontdekte. Een tijdelijk verblijf voor 32 asielzoekers levert hem fl. 20.000 per maand op. Voorwaarde is wel dat het pand leeg wordt opgeleverd. Poolman begon de oude huurders weg te pesten. Het is de vraag of het Centraal Orgaan voor Opvang van Asielzoekers nog wel wil huren. De politie reageerde in eerste instantie bijzonder agressief op de kraakaktie. De officier van justitie heeft gesteld dat de krakers het pand moeten verlaten. Hiertegen is een kort geding aangespannen. (Ontruimd op 17 november 1998 en zelfde avond herkraakt, fp).
Half december werd Weteringschans 66 (bezitter Heineken) gekraakt. Het uitgesloopte pand stond anderhalf jaar leeg. De bewoners hebben een 'oprotbrief' van de jurist van Heineken ontvangen.
Al 6½ jaar probeert de eigenaar van Spuistraat 199, de bekende Jakob Leutscher, de bewoners uit het pand te krijgen. Hij probeert het nu met een Korte Termijn Procedure.
Stukken over de Silo aan de Westerdoksdijk, Krakers en huurders solidair? en over Leutscher.
Kraaknieuws uit West: in september gekraakt de slooppanden Bellamystraat 23-27. Verwacht wordt dat eigenaar Van Deene een procedure tot ontruiming start. Gekraakt in december Kanaalstraat 22' (eigenaar architect Boef), de eigenaar wil er luxe appartementen bouwen. Op 10 december gekraakt de leegstaande bedrijfsruimte Kinkerstraat 35. In het slooppandenblok Kinkerstraat/Da Costakade zijn enkele etages bezet tot de sloop. Op 19 november gekraakt de Kempenaerstraat 22''', een week later 22'.
Negentien december wordt het pand Prinsengracht 414/416 met een bezoekje van de kort geding-rechter vereerd. Tijdens de rechtszitting kwamen eigenaar Van Loendersloot en zijn advocaat mr.Duvekot met tal van leugentjes. Uitspraak 11 januari.
21-1-96/1 AMSTERDAM, 21-01-96 BESTE BUURTBEWONERS, Hedenmiddag hebben wij de begane grond en 1 hoog van de EERSTE HELMERSSTRAAT 97 gekraakt.
(1) de nieuwe buren (uitgegeven door bewoners Eerste Helmersstraat 97, fp)
(2) 21x14,8cm, fotokopie, Courier
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
(5) Zie 3-11-96/2
Hedenmiddag hebben wij de begane grond en 1 hoog van de Eerste Helmersstraat 97 gekraakt. De woningen staan al meer dan een jaar leeg en eigenaar Bijker Vastgoed heeft er geen plannen mee. De eigenaar heeft wel een splitsingsvergunning aangevraagd zodat hij kan verkopen met spekulatiewinst. Van deze methode maakt Bijker veel gebruik. De deelraad moet voorzichtiger omspringen met haar sociale woningbouwbestand. Een ander schrijnend voorbeeld is hier tegenover te bewonderen. Eens een mooi blokje sociale huurwoningen en nu door deelraad en wbv het Oosten omgetoverd in dure koopwoningen.
22-1-96/1 NIET TE KOOP SARPHATISTRAAT 77
(1) (de bewonersgroep) (van Sarphatistraat 77, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 399 (22-1-96) p.9. Uitgedeeld bij de veiling van het pand
Dit pand is gekraakt sinds november 1994 en zal dit blijven totdat er betaalbare huisvesting gerealiseerd wordt. Wie ons pand koopt zal meer kwijt zijn dan alleen de koopprijs.
-2-96/9 WOE 21 Feb Benefiet Tour Scheepmakersdijk HAARLEM
(1) (Vrankrijk)
(2) 14,9x10,5cm, fotokopie, tekening
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 022/001.2.01
21 Februari benefiet tour Scheepmakersdijk Haarlem. Westermarkt 7 eetkaffee, act's, dia's. Vrankrijk acts, video (Stoom I).
-2-96/10 HUURDERSVERENIGING DE PIJP ... Aan alle huurders van Peters & van der Vloodt en alle belangstellenden
(1) Emile Verstege, voorzitter Huurdersvereniging de Pijp
(2) A4, geel papier, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) SA / SA 031/002.4.02
Uw verhuurder is door ons verkozen tot verhuurder van 1995. Uw makelaar heeft het van alle huisbazen in de Pijp het slechtst gedaan. Vele maanden heeft uw verhuurder onderaan gestaan in 'De ladder', de slechte huisbazen-rubriek in de Pijpkrant. Daarom krijgt Peters & van der Vloodt de Ladderprijs 1995 uitgereikt op 8 februari. We komen bijeen op Wijkcentrum Ceintuur en vertrekken gezamenlijk naar het kantoor van de makelaar. Ter plekke wordt het eerste exemplaar uitgereikt van ons Zwartboek. Laat zien dat u vindt dat een huurder fatsoenlijk behandeld dient te worden, dat het tijd wordt dat de makelaar zijn onderhoudsplicht nakomt.
1-2-96/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 14 ... UITSLAG KRAKERS VERSUS STAAT: 4 - 4
(1) (Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 2v 6p, A4, fotokopie, logo's/tek., foto's o.a.van omslag Grachtenkrant 397 (18-12-95)
(3) Ams-Oost Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 400 (5-2-96) p.6-11
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 14
De president van de rechtbank heeft 8 vonnissen geveld op 1 februari over de Daniël Stalpertstraat 30-32. Rechter Gisolf vindt dat de verbouwing op de begane grond geen betrekking heeft op de gekraakte woningen. Hij vindt het verhaal van eigenaar Poolman dat hij de woningen wil verhuren aan het COA niet concreet genoeg om op basis daarvan ontruiming toe te staan. De omgekeerde bewijslast werd toegepast: de krakers moeten bewijzen dat woningen langer dan een jaar leegstonden. Vier woningen mogen niet ontruimd worden omdat de eigenaar heeft toegegeven dat die langer dan een jaar buiten gebruik waren.
Op 22 januari was er opnieuw een zitting van stadsdeel Watergraafsmeer over Villa Omval. 16 Januari diende bij de rechtbank een verzoek van de omwonenden om de bouwactiviteiten op de Omval stil te leggen omdat de grond niet naar behoren is gesaneerd.
Prinsengracht 414-416 heeft het kort geding gewonen omdat het pand een bedrijfsbestemming zou moeten hebben, maar verbouwd is tot woonappartementen.
Artikel over Fagel (van Fagel en Van der Sluis) die weer opdook bij de kraak van Vijzelstraat 5. Hij werkt samen met de drie broers M.Keizer. Verdere namen: FA Assurantie, B.V.Sandael, Sand-Residence, Delta Demo, Artau B.V., Expeditiebedrijf Pannekoek en Robin Hood Tattoo's.
Op 21 januari werd Bellamystraat 5hs gekraakt. Dit koffiehuis stond al sinds de 'illegalen-razzia' in de Kinkerbuurt van 1994 leeg. De eigenaar zit ondergedoken in Turkije. Het buitenlander onvriendelijke beleid van de overheid had leegstand veroorzaakt, maar de krakers in de Kinkerbuurt voelden zich niet geroepen daarvan te profiteren; pas toen de situatie voor de buurt onhoudbaar werd, werd besloten om de ruimte te kraken.
Artikelen over de Grachtenkrant, het Zeeburgerdorp (Zeeburgerpad 30-37), het verloren kort geding van de bewoners van de gekraakte Jac.Hermanssupermarkt aan de Borneo/Celebesstraat en de mislukte aankoop door het Woningbedrijf van Sarphatistraat 77.
2-2-96/1 Initiatieven voor Betaalbaar Wonen ... NIEUWSBRIEF Nummer 4 ... Fax - en - axie
(1) Initiatieven voor Betaalbaar Wonen
(2) 1v 4p, A4, tekening
(3) Wonen-hv
(4) FP /
(5) Facs.in Grachtenkrant 400 (5-2-96) p.4 en 12
(6) Nieuwsbrief (Betaalbaar Wonen) 4
Kom mee naar Den Haag op 10 februari! Wonen wordt onbetaalbaar. Met bewonersorganisaties verenigd in de Woonbond organiseren we een manifestatie. De woordvoerders van alle grote partijen zijn aanwezig. Als huurders niet in beweging komen gaan de huren nog jaren extreem stijgen. Eisen: stop de huurverhogingen, geen hogere huur bij nieuwe huurders, betaalbare nieuwbouw en renovaties, handen af van het puntenstelsel, meer geld voor huursubsidie en behoud de goedkope woningvoorraad. Schrijf of fax de Tweede Kamer. Er zijn 30.000 rode kaarten binnen uit Amsterdam. We nemen alle rode kaarten mee. Ze komen op het podium te staan. De afgelopen week zijn in Amsterdam 250.000 kranten voor betaalbaar wonen verspreid (zie -1-96/2). De week voor de manifestatie is uitgeroepen tot aktieweek. 3 Februari start de aktieweek op de Dam. Er komt een heuse iglo. De enige woning die bestand is tegen het ijzige huurklimaat. 5 Februari publieksaktie bij de huizenveiling in de koepelzaal van het Renaissancehotel. 7 Februari vergadert de gemeenteraad over de gevolgen van het huurbeleid. In de Pijp is de slechtste huisbaas van 1995 verkozen. Zie de huisbazenladder in de Pijpkrant. 8 Februari wordt door Huurdersvereniging de Pijp een standbeeld onthuld en een zwartboek aangeboden. Bevries de huren, niet de huurder!
3-2-96/1 zaterdag * 10 februari * Den Haag DEMONSTRATIE en MANIFESTATIE
(1) Initiatieven voor Betaalbaar Wonen - Amsterdam, Stedelijke werkgroep Woonlasten - Rotterdam, Stichting Betaalbare Volkshuisvesting - Den Haag, De Bundeling - Utrecht samen met de Nederlandse Woonbond
(2) A4, blauw papier, off-set
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
10 Februari Den Haag demonstratie en manifestatie. We roepen u op onder het motto: "Wat huurverhoging? 0% is al teveel!", bekend van de Rode Kaarten-aktie. Volgen de opstapplaatsen voor de bussen naar Den Haag.
3-2-96/2 zaterdag * 10 februari * Den Haag DEMONSTRATIE en MANIFESTATIE
(1) Initiatieven voor Betaalbaar Wonen - Amsterdam, Stedelijke werkgroep Woonlasten - Rotterdam, Stichting Betaalbare Volkshuisvesting - Den Haag, De Bundeling - Utrecht
samen met de Nederlandse Woonbond
(2) dubbelz., A5, groen of paars papier, off-set
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Dito als /1.
10-2-96/1 RODE MORGEN Van arbeiderslonen moet je kunnen wonen
(1) Rode Morgen
(2) dubbelz., A4, geel papier, off-set, voorkant: foto
(3) Linkse bew Werk Wonen
(4) UB /
De akties tegen de torenhoge woonlasten grijpen als een lopend vuurtje om zich heen. De demonstranten vandaag in Den Haag weten zich gesteund. Vorig jaar weigerden al meer dan 100.000 mensen de huurverhoging te betalen. De paarse ministers en de grote partijen bezweren ons nu dat de opeenvolgende huurverhogingen een 'probleem' worden. Een probleem voor hun politiek, want van maatregelen is geen sprake. Ook 0% is al teveel: de huren omlaag! De grote multinationals -die het regeringsbeleid bepalen- drijven de concentratie van rijkdom in hùn handen verder op. Massawerkloosheid is het resultaat. Voor hùn concurrentiestrijd vindt er een herverdeling van het nationaal inkomen plaats. Met als gevolg de sloop van alle sociale voorzieningen. Het is zij of wij. Door eigen organisatie kan de kracht ontplooid worden tot uitbreiding van de akties. Weg met de regering van sociale sloop! Weiger de huur(verhoging)!
2 Maart presentatie politiek program van de GML/Rode Morgen in Rotterdam.
18-2-96/1 Geachte buurtbewoners, Vandaag, zondag 18 februari ...
(1) De nieuwe bewoners (van P.C.Hooftstraat 163, fp)
(2) A4, fotokopie, logo/tek.
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.4.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 401 (19-2-96) p.9. Verslag kraak op p.13
Vandaag hebben wij P.C.Hooftstraat 163 gekraakt. Dit pand van J.Kroonenberg is reeds twee maal eerder gekraakt geweest. Ondanks ingediende bouwplannen is er sinds de tweede ontruiming nog steeds niets met het huis gebeurd. Het is onze bedoeling hier rustig te gaan wonen.
-3-96/12 Dinsdag 12 maart Video
(1) Café Molli
(2) A6, fotokopie, tekening
(3) Bui-Am-Ind Oorlog Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 031/002.1.04
12 Maart video, 'Eerst het eten, dan de huur', over armoede en huurstaken toen & nu. De video biedt een onverwachte kijk op de mogelijkheden en beperkingen van de woonlastenstrijd in relatie tot 'moderne armoede'.
14 Maart muziekvideo Pink Floyd live in Pompeï.
15 Maart info over Innu bevolking belaagd door straaljagers. Sinds 1986 scheren de straaljagers over de boomtoppen in de Canadese deelstaat Labrador. Het wordt door de Nederlandse luchtmacht als oefenterrein beschouwd. De Innu-indianen beschouwen de bossen als jachtterritorium. Door de geluidsoverlast en de vervuiling komt er van jagen weinig terecht. Spreker van de Innu-Steungroep. Tevens de video's Hunters and Bombers en Hoe kun je de lucht bezitten.
-3-96/14a Frankfurter Woonprojekt onder vuur In de week van 1 tot 7 April vinden er in Amsterdam een aantal benefiet avonden plaats voor de Fritze, ...
(1) (Fritze-steungroep)
(2) dubbelz., A6, geel papier, fotokopie, achterkant: tekening
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 051/001.3.02
(5) Zie /40
Van 1 tot 7 april benefiet avonden voor de Fritze, een halfgekraakt projekt in Frankfurt. In 1994 vond de politie springstofsporen in het huis. De verdachte bewoonster dook onder. Er zijn nog vier huiszoekingen gedaan. Zes bewoners die weigerden een verklaring af te leggen werden in Beugehaft genomen. Om informatie over deze zaak te verspreiden en geld in te zamelen voor de Fritze-steungroep worden de volgende aktiviteiten georganiseerd: 2 april Voku-benefiet (Nieuwedijk 134), 5 april info-avond in de Mollie met info, sprekers en diskussie, 6 april benefiet in Vrankrijk (bar is gesloten!) met bands en dixo.
-3-96/14b Housing project in Frankfurt under attack
(1) anoniem (uitgegeven door de Fritze-steungroep)
(2) dubbelz., ±12,4x±17cm, fotokopie, achterkant: tekening
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 051/001.3.02
(5) Voorkant Engelse tekst
Vertaling van /14a. Aan de aankondiging van de info-avond in de Mollie is handgeschreven toegevoegd: (in English).
-3-96/15 LANG LEVE HET BOOMHUISJE
(1) het bestuur van de vereniging Lang Leve het Boomhuisje.
(2) 1v 4p, A5, off-set, foto's, tekening, kaartje
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 035/001.1.01
Het Boomhuisje, ook wel kurkhuisje of boomschorshuisje genoemd, ontleent zijn naam aan de stuuklaag. In het cement zijn twee boomfiguren uitgespaard, rond 1850 een modeverschijnsel vooral in België en Frankrijk. Het huisje zelf stamt uit het einde van de 18e eeuw. Het heeft rond 1920 dienst gedaan als melkinrichting, later als lunchroom, sigarenwinkel, buizenhandel, autobedrijven, een illegaal naaiatelier en een wietkwekerij. Na een jaar leeg te hebben gestaan werd het gekraakt en kreeg het een woonbestemming. Sloop van het Boomhuisje en het naastliggende pand zou voor de buurt een achteruitgang betekenen. De toekomst is onzeker. De eigenaar heeft de bedoeling te verkopen aan een projectontwikkelaar voor het bouwen van bedrijfsruimten en luxe appartementen. We proberen de sloop te voorkomen o.a.door plaatsing op de rijksmonumentenlijst of die van Amsterdam.
-3-96/25 VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET IJSSELMEER ... DE NIEUWE STADSWIJK IJBURG
(1) Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer
Werkgroep Red het IJmeer
(2) dubbelz., A5, fotokopie, tekening
(3) Ams-alg Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Tekst zelf gedateerd op 20-2-96. Ook verspreid als bijlage bij /26
Amsterdam heeft het plan in het IJmeer -het zuidelijkste stukje IJsselmeer- een nieuwe stadswijk met 18.000 woningen te bouwen. Het plan omvat zes eilanden. Een tram moet de verbinding met het centrum onderhouden. Tegen het bestemmingsplan zijn 1.800 bezwaarschriften binnengekomen. Het besluitvormingsproces op provinciaal niveau is gestart. Waarom zijn wij tegen het plan IJburg? Het IJmeer is een natuurgebied van internationale betekenis, de aanleg negeert de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam, het open IJmeer is van waarde voor watersport, het tast de recreatieve waarden van het IJmeer onomkeerbaar aan, de bestaande stad biedt voldoende mogelijkheden voor woningbouw (een 5e bouwlaag op de huidige 4, bouwen boven de ringweg, leegstaande kantoren ombouwen), IJburg kan niet voldoen aan het belangrijkste huisvestingsdoel betaalbare woningen, de automobiliteit wordt niet beperkt (de geplande metro wordt een tram) en IJburg is een dure woningbouwlokatie. Het IJmeer moet behouden blijven voor latere generaties!
-3?-96/26 RED HET IJMEER STOP NIEUW OOST vereniging tot behoud van het ijsselmeer
(1) Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer
(2) 1v 6p, A4, off-set, zwarte en blauwe inkt, foto's van D.Huizinga, G.Tjoa, J.Wessels en KNZRV, kaartjes
(3) Ams-alg Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Druk: Manshof. Vormgeving: W.Bosboom
De gemeente heeft het plan het IJmeer te dempen en vol te bouwen met flats. Er zijn betere locaties, zodat een stuk waardevolle natuur behouden kan blijven. Volgt bespreking van andere woningbouwlocaties als Almere en Amsterdam (NDSM werf in Noord, Westpoort). De aanleg van Nieuw Oost kost veel geld. Het IJmeer is een veelzijdig natuur- en ontspanningsgebied. Tekening van de plannen. De bouw in het IJmeer betekent een onherstelbare ingreep in een waardevol natuurgebied. Het vormt een ecologische verbindingszone tussen het IJsselmeer en het Groene Hart van Holland. Het open, wijdse karakter van het gebied gaat verloren.
-3-96/32 Info-Avond Hotel Bosch
(1) Vrankrijk
(2) A6, fotokopie, foto
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 022/001.2.01
Info-avond Hotel Bosch, 25 maart Vrankrijk. Video en uitleg over de huidige situatie.
-3-96/36 OPENING INFOKAFEE AUGUST
(1) Infokafee August
(2) A6, fotokopie, tekeningen
(3) Bui-Eur Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.01
Opening 11 maart, Spuistraat 242. Video over de ontruiming van de Pali in Berlijn.
-3-96/40 FRITZE week DE FRITZE, EEN KRAAKPAND IN FRANKFURT, ...
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 051/001.3.02
(5) Zie /14
De Fritze, een kraakpand in Frankfurt, wordt sinds jaren geteisterd door politionele akties. Er zitten twee mensen in 'Beugehaft' omdat ze weigeren mee te werken aan het politie-onderzoek en niet willen getuigen. 2 April benefiet-VOKU in Nieuwendijk. 5 April infoavond in de Mollie en 6 april benefiet in Vrankrijk. No dogs. Bar is closed during information. All information in English.
5-3-96/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 15 ... ONVERWACHTE ONTRUIMING VAN P.C.HOOFTSTRAAT 163
(1) anoniem (uitgegeven door Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, logo/tek., foto van H.Bouton, tekening
(3) Ams-Oost Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 403 (18-3-96) p.4-7
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 15
De P.C.Hooftstraat 163 is op 5/3 onverwacht ontruimd op grond van overtreding van artikel 429-sexies. De eerste kraakactie vond plaats op 24 maart 1991, er werd ontruimd op huisvredebreuk. Op 29 mei 1993 werd het pand opnieuw gekraakt. Er werd ontruimd voor de bouw van luxe appartementen. Acht maanden geleden werd het opnieuw gekraakt. Het pand is in de loop van de avond van 5 maart weer 'terugveroverd' op eigenaar Kroonenberg en de politie. De dienstdoende beveiligingsbeambte was juist even in het tegenoverliggende hotel naar het toilet gegaan, zoals deze althans zelf beweerde. Hij kon de herkraak vanuit de hotellobby aanschouwen.
Zeeburgerpad 36/37 heeft het verzoek om schorsing van de sloopvergunning bij de rechtbank, sector bestuursrecht, verloren.
Artikel over 'ome' Jaap Kroonenberg en over het aanbieden van de Rotte Ladder voor 'de slechtste huisbaas van de Pijp' aan makelaar Peters & Van der Vloodt. Verder artikelen over de Graansilo aan de Westerdoksdijk en de Daniël Stalpertstraat 28-34.
Sinds vorige maand is het Hoofdstedelijk Kraaknieuws op Internet op de site http:\\www.xs4all.nl\-keyser.
11-3-96/1 't BOOMHUISJE Het Boomhuisje,200 jaar oud
(1) Lian Plopper.
(2) dubbelz., A5, fotokopie, achterkant: tekening
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) FP /
1: Gedicht 't Boomhuisje. Het Boomhuisje staat rustiek te dromen tussen zakelijk nieuwbouw. Een Melkhuisje was het lang geleden, onsterfelijk door Scheepje varen, theetje drinken. Nu gekraakt door jongelui naar het Boomhuisje gevlucht voor nijpende woningnood. Speculanten willen ons Boomhuisje slopen, jonge mensen dakloos maken. Ons dromend Boomhuisje moet nog 200 jaren blijven bestaan! Geen daklozen voor wreed platwalsend grootkapitaal!
2: Tekening van het Boomhuisje.
14-3-96/1 14 maart 1996 OVERTOOM 266 BEDREIGD MET ONTRUIMING DOOR BURO HELMERSSTRAAT
(1) De krakende buren van de Overtoom 266
(2) A4, el.stencil?
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) FP /
De tweede en derde etage werden in juni '94 gekraakt. Eigenaar Grondvest NV zei dat ze wilden opknappen zodat de krakers er maar uit moesten. De eigenaar had er een paar kozijnen uitgehaald. Regen had vrij spel, terwijl 1 hoog nog bewoond was. Nadat Grondvest NV niet tot renovatie overging besloten we het pand dan maar weer te kraken. September '94 betrok een nieuwe groep de twee etages. Het pand, en 268 en 270, is eigendom van de Grondvest NV wat weer eigendom is van Oostveen uit Utrecht. Oostveen heeft 600 woningen. Hij koopt panden op, pleegt geen onderhoud en doet ze weer van de hand. In september '95 kwam de eerste dagvaarding binnen. Dit proces wonnen we zodat een paar maanden later drie dagvaardingen en een verkorte bodemprocedure werden aangespannen. Opeens waren we bij verstek veroordeeld. De verkorte bodemprocedure moet nog voor de rechter dienen. Politieburo Helmersstraat heeft aangekondigd dat ze op 22 maart komen ontruimen. Is dat niet een belemmering van de goede rechtsorde? Deze ontruiming wordt de eerste onder de nieuwe politiechef Van de Neut. Dat wij deze praktijken niet zullen tolereren zullen we nog laten zien.
27-3-96/1 Editie Amsterdam en omgeving ... ZeeBurgerDorp's: ALaRM
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto, tekeningen
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 039/001.3.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 404 (1-4-96) p.11-12
(6) Zeeburger Dorp's Alarm 1e jrg 1
Er is een ontruimings kortgeding gevoerd tegen Zeeburgerpad 37. Het grondbedrijf heeft laten weten vanaf de 26e maart ook de overige panden 30 t/m 36 te willen ontruimen. Volgens de gemeente zijn deze panden onteigend. Er is een kort geding aangespannen tegen de gemeente om de aangekondigde ontruiming aan de rechterlijke flipperkast te toetsen. Het kort geding dient 28-3. Hoe deze Amsterdamse soap 'Panama-affaire' afloopt lees je in de volgende editie.
Bankroet mot blieve! Sloop de Panamabruggen, niet de panden! Elke dag wordt er gebouwbarricadeerd, dus kom helpen. Nog steeds lekker eten in Bankroet. Neem je eigen barricademateriaal mee ... doen hoor!
31-3-96/1 HERENGRACHT 584 IS GEKRAAKT!!
(1) (een groep jongeren) (uitgegeven door bewoners Herengracht 584, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 032/003.5.06
(5) Facs.in Grachtenkrant 404 (1-4-96) p.12. Pand bij ontruiming enkele dagen later onder water gezet
Vandaag hebben wij het pand Herengracht 584 als woon/werkruimte in gebruik genomen. Het pand is eigendom van de ING-groep en staat drie tot 5 jaar leeg. De regering c.q.gemeenteraden ontwijken het probleem van de woningnood stelselmatig. De woningnood is gegroeid. Laten nou juist de verantwoordelijken voor het woningbeleid beweren dat er niets aan te doen is of sterker nog ze beweren helemaal niets! Wie keert hier de maatschappij nou de rug toe? Er wordt van alles beloofd bij verkiezingen. Maar vervolgens valt het stil. Het probleem is niet het geld, maar de verdeling ervan. Een andere verantwoordelijke partij voor de woningnood is de groot-speculanten die hun bezit leeg laten staan. Ook de gemeente speelt dit spelletje. De wachtlijsten zijn ellenlang, terwijl een gedeelte van de zgn.GDH-woningen gewoon leeg staat. Wij hebben dit pand gekraakt om aan te tonen hoe makkelijk het is woonruimte te creëren. De Gemeente belooft alleen maar, Kraken biedt een oplossing.
-4-96/8 STOP DE HUURVERHOGING! De huren stijgen in een onaanvaardbaar tempo.
(1) (de gemeenteraadsfractie van GroenLinks)
(2) A4, cremekleurig papier, fotokopie
(3) Werk Werk-wj Wonen
(4) UB GA ISG /
De huren stegen de afgelopen vijf maar met 27%. Sommige mensen zijn tot 40% van hun inkomen kwijt aan huur. Nu is het genoeg, vindt GroenLinks. De huren mogen niet méér stijgen dan de inflatie, bevriezing van de maximaal redelijke huur en de huursubsidie moet worden verhoogd. Dat geld halen we bij de mensen die het hebben. GroenLinks is voor beperking van de hypotheekrente-aftrek voor woningen boven de twee ton. De gemeenteraad heeft zich op 7 februari uitgesproken voor de bevriezing van de maximale puntenhuur. GroenLinks steunt het Amsterdamse actiecomité Initiatieven voor Betaalbaar Wonen.
-4-96/18 Wat elke huurder moet weten
(1) (Woonlastenkomitee de Pijp 1996)
(2) dubbelz., 9,9x21cm, gebobbeld papier, off-set
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
In mei stuurt uw verhuurder een voorstel tot huurverhoging. Er mag gewoon 6,5% gevraagd worden, zonder enige garantie dat u er ook iets voor terugkrijgt. Al 60.000 Amsterdammers hebben de 'rode kaart tegen de huurverhoging' getekend. Meld onderhoudsklachten, maak bezwaar tegen de huurverhoging. Lijst met mogelijke klachten aan de woning.
-4?-96/20 WAT? HUURVERHOGING? NUL PROCENT IS AL TE VEEL!
(1) anoniem
(2) A4, blauw, groen of rood papier, fotokopie, tekening
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Het is genoeg geweest met de huurverhogingen!
-4-96/23 LAAT ZE VRIJ !!! Vandaag staan wij hier ...
(1) anoniem (uitgegeven door sympathisanten ex-bewoners Zeeburgerpad)
(2) 9,8x21cm, fotokopie
(3) Ams-O-IB Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/003.2.09
Vandaag staan wij hier om mensen te ondersteunen die hier opgesloten zitten omdat ze weerstand boden tegen de ontruiming van hun gekraakte huizen. Zij werden in andere steden vastgezet om ondersteuning te bemoeilijken. Vorige week ontruimde de politie de kraakpanden aan het Zeeburgerpad. Op de plaats waar vijftig mensen woonden moet een weg komen die de ring-A10 met het Centrum zal verbinden. Deze plannen hebben grote gevolgen voor de leefbaarheid van stadsdelen. Het jarenlange buurtprotest is nooit serieus genomen. Alternatieve routes voor het tracé werden niet onderzocht. We wensen de arrestanten veel sterkte.
-4-96/32 Buurtbewoners, Hebt u al bericht gehad over de voorgenomen huurverhoging?
(1) Initiatieven voor Betaalbaar Wonen/Stop de Huurverhoging-Westerpark
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA /
Hebt u al bericht gehad over de huurverhoging? En gaat uw inkomen ook met 4, 5 of 6,5% omhoog? Juist. En het is ook niet alleen je huur. Tegen de bovenmatige huurverhogingen de afgelopen jaren is een brede protestbeweging op gang gekomen. Dat blijkt uit de reakties op de rode kaart "0 procent is al teveel". Er zal meer moeten gebeuren. De verhuurders hebben voor 1996 -opnieuw- de ruimte gekregen om de huren maximaal 6,5% te verhogen. We willen per buurt als huurders bespreken wat voor akties we kunnen ondernemen. Hoe we zo massaal mogelijk de huurverhoging kunnen weigeren. Buurtavond 22 april buurthuis De Reiger, 25 april buurthuis De Binding. Op beide avonden staat de film Eerst het eten, dan de huur op het programma, over huurakties in de dertiger en tachtiger jaren.
1-4-96/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 16 ... RECHTER KOMT NAAR P.C. HOOFTSTRAAT 163
(1) anoniem (uitgegeven door Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 2v 6p, A4, fotokopie, logo's/tek., foto's van H.Bouton
(3) Ams-C-rest Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 404 (1-4-96) p.4-9
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 16
De krakers van PC Hooftstraat 163 dagen de staat voor de rechter om te voorkomen dat ze ontruimd gaan worden op overtreding van artikel 429 sexies. Eigenaar Kroonenberg had aangifte gedaan. Na de onverwachte ontruiming op 5 maart werd het pand 's avonds herkraakt. Naar verluid was de ontruiming op 5 maart een solo-actie van het wijkteam Koninginneweg. Al eerder, in april 1991, spreidde dit wijkteam eigenmachtig optreden ten toon door 'voor het gemak' de Jacob Obrecht te ontruimen.
Op 17 maart werden Vrijheidslaan 50hs en Kromme Mijdrechtstraat 4hs gekraakt (eigenaar woningbedrijf Amsterdam). Een van de woningen stond drie jaar leeg. Het blok wordt als laatste aan de Vrijheidslaan gerenoveerd. De buren reageerden teleurgesteld op de kraak. Zij waren zelf van plan deze woningen te kraken. Om juist dit soort misverstanden te voorkomen zijn er kraakspreekuren aktief. Als ontwikkeling met betrekking tot sloop- en renovatiewoningen melden we dat aan het Meerhuizenplein sloopwoningen tijdelijk verhuurd worden voor 3 tot 4 honderd gulden per maand. Tot voor kort was het normaal dat afdeling grondzaken sloopwoningen voor 75,- per maand verhuurde.
31 Maart werd Herengracht 584 gekraakt (eigenaar Mij.van onroerende goederen het Middenstandshuis, een dochter van de ING-bank). Het staat al 3 tot 5 jaar leeg. Het is een van de vele kantoorpanden die leegstaan.
Zeeburgerpad 30-37 zullen ontruimd worden. De uitslag van het kort geding was negatief voor de krakers. Volgens de gemeente zijn 30-36 onteigend en volgens de gemeente bestaat dan de mogelijkheid te ontruimen zonder tussenkomst van de rechter.
22 Maart probeerde de smeris van buro Helmersstraat de al anderhalf jaar gekraakte etages Overtoom 266 te ontruimen. Na enkele verfbommen droop de smeris weer af. Eigenaar, spekulant Oostveen, heeft 600 woningen in zijn bezit. De smeris heeft verklaard niet te zullen wachten op de uitspraak van de rechter.
Artikel van het SPOK over Ruigoord.
Met Spuistraat 199 staat het er voor eigenaar Leutscher zeer slecht voor. Een door de rechtbank benoemde deskundige prikte zijn bouwplan door.
Voor de zoveelste keer stappen de bewoners van Villa Omval naar de rechter. Deelraad Watergraafsmeer heeft namelijk de aanvraag tot plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst afgewezen.
14-4-96/1 Vandaag, zonder 14 april, is de etage gelegen aan de Wilhelminastraat 109 huis opnieuw gekraakt.
(1) uw buren. (uitgegeven door bewoners Wilhelminastraat 109 huis, fp)
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 406 (29-4-96) p.11
De etage was leeg komen te staan nadat deze vorige week door een knokploeg ontruimd werd. Ondanks dat de etage al jaren leeg stond en de eigenaren, mevrouw T.J.Sheppard en meneer J.J.Latham, niets met de etage deden. De knokploegontruiming is een misdaad die hersteld dient te worden. Knokploegen zullen ons niet tegen houden om de straat weer bewoond te krijgen.
18-4-96/1a GEKRAAKT! Aan de omwonenden van de Govert Flinckstraat 81.
(1) de nieuwe bewoners van G.F.str. 81/3.
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend / SA 031/003.4.05
(5) Origineel op SA (map 031/003.4.05). Twee ex.gekopieerd op een A4-vel. Dit is de bovenste helft
Gistermiddag hebben wij de derde verdieping van de Govert Flinckstraat 81 gekraakt. Deze etage stond al twee jaar leeg. Eigenaar is S.Weisz Beheer B.V. Het pand verkeert in slechte staat. We zijn onmiddellijk begonnen met reparatiewerkzaamheden. Langdurige leegstand kan niet. Talloze mensen hebben geen of een veel te dure woning. Wij stonden ook op straat.
18-4-96/1b
(1) de nieuwe bewoners van G.F.str. 81/3.
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend / SA 031/003.4.05
(5) Onderste helft vel
Dito als /1a.
28-4-96/1 BUURTVERKLARING 28 april 1996 Vandaag hebben wij de benedenverdieping van Spuistraat 242 gekraakt.
(1) de nieuwe gebruik(st)ers. (van de benedenverdieping Spuistraat 242, fp)
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.03
(5) Facs.in Grachtenkrant 406 (29-4-96) p.20, zie ook p.22
Vandaag hebben wij de benedenverdieping van Spuistraat 242 gekraakt. Deze ruimte staat twee jaar leeg. Eigenaar Vaarvast BV vraagt een te hoge prijs. Er zijn te weinig woningen en ruimtes voor minima, woongroepen en groepen die op kleine schaal en vrijwillige basis alternatieve voorzieningen op willen zetten. Om een oplossing te creeeren en te protesteren tegen de leegstand hebben wij als groep deze ruimte gekraakt.
29-4-96/1 BENEFIET voor arrestantengroep
(1) (Vrankrijk)
(2) A6, fotokopie, tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 013/002.3.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 406 (29-4-96) p.37
Benefiet voor arrestantengroep. Met: info arrestantengroep, video zeeburgerpad en praatje over arrestatie en bands. 11 Mei, Vrankrijk. Met tekening van arrestant tussen twee agenten: Fecaliën vallen niet onder openbaar geweld!!! Shit.
-5-96/1 vrijdag 24 MEI Benefiet voor the SOUP Kitchen
(1) OCCII
(2) A6, rood of groen papier, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-alg Werk Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.3.06
24 Mei benefiet voor the Soup Kitchen, OCCII. Met Archbishop Kebab (UK) en Shrug (UK).
-5-96/4 DE HUURDER extra ... HIER UW BEZWAARSCHRIFT OM TEGEN DE HUURPRIJSVERHOGING TE PROTESTEREN
(1) Huurderscomité Amsterdam West
(2) 1v 4p, A4, off-set
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) FP /
(5) Ook afzonderlijk verspreid binnenblad van De Huurder mei-juni 1996
(6) De Huurder
Bezwaarschrift tegen de huurprijsverhoging. Voor 1 juni zal de aankondiging van de 38e huurverhoging van de huurprijs sinds 1950, door de meeste huurders ontvangen worden. De maximale grens is 6,5 procent. Wanneer er aan de woning onderhoudsklachten zijn, dan mag de huurder het voorstel van de verhoging van de huur weigeren. Wanneer het inkomen van de huurder niet toereikend is om deze verhoging van de huur te betalen, zal deze een beroep moeten doen op de Huursubsidie. Sinds de oprichting van ons Huurderscomité is het de gewoonte de extra giften die wij ontvangen te gebruiken om De Huurder Extra in enige duizenden exemplaren gratis aan te bieden aan huurders.
-5-96/9 Het Boomhuisje nog steeds aan de Amstelveenseweg 104.
(1) vereniging lang leve het Boomhuisje
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 407 (13-5-96) p.3
Het Boomhuisje wordt bedreigd met sloop. Er zijn bedrijfsruimten en luxe woningen gepland. Door plaatsing op de monumentenlijst proberen wij de sloop te voorkomen. De gemeente zal flink gekieteld moeten worden wil het huisje de status van monument krijgen. De stem van de buurt is doorslaggevend. Laat Stadsdeel-Zuid merken dat u voor plaatsing op de monumentenlijst bent.
-5-96/11 MUG ASW WOONLASTENKRANT 96-97 Gratis informatieblad voor alle Amsterdamse huurders.
(1) Maandblad MUG en Amsterdams Steunpunt Wonen ASW
(2) 2v 8p, 30x42cm, krantenpapier, off-set, foto's van Kees Swart en Sake Rijpkema, tekeningen
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Oplage 200.000 ex. Druk: Dijkman. Ook verspreid als bijlage bij MUG
(6) Woonlastenkrant
Huurverhoging weigeren is uw recht! Voor het zesde achtereenvolgende jaar een sterke stijging terwijl de meeste inkomens vrijwel stilstaan. Volgt informatie over puntentelling voor kamerhuurders, verhalen van huurders die in actie kwamen, puntentelling voor de berekening van de huur, het bezwaarschrift, aanvraag huurverlaging en huursubsidie en een overzicht van de huurspreekuren.
Overal in het land zijn nieuwe initiatieven tot stand gekomen. Er zijn een kwart miljoen rode kaarten tegen de huurverhoging opgehaald. Maar liefst 60.000 Amsterdammers tekenden de rode kaart met Wat huurverhoging? Nul procent is al te veel! De afgelopen jaren maakten ieder jaar 10.000 Amsterdammers bezwaar tegen de verhoging. Dat aantal moet dit jaar verdubbelen! U kunt weigeren op grond van onderhoudsklachten of omdat de huur te hoog is in verhouding tot het puntenaantal van uw woning. U kunt ook weigeren omdat u genoeg heeft van de voortdurende verhogingen. U krijgt dan zeker geen gelijk bij de huurcommissie. Maar u geeft wel een signaal af aan uw verhuurder en aan de politiek.
-5-96/19 NIEUWSBRIEF NUMMER 1 ... OPEN DAG OP VILLA OMVAL
(1) Vrienden & Vriendinnen Van Villa Omval
(2) 1v 4p, A4, beige of wit papier, fotokopie, foto van Hans Foto
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.02
(6) Nieuwsbrief Villa Omval 1
Onze folder van vier maanden geleden kon zich verheugen in de belangstelling van zowel monumentenorganisaties als particulieren. Daarnaast heeft de folder in de media tot extra aandacht voor de architectuurhistorische waarde van Villa Omval geleid. Een succesvol initiatief. Er is een breed draagvlak nodig om druk uit te oefenen op Stadsdeel Watergraafsmeer, de eigenaresse van de villa. Ze wil het pand slopen voor financieel gewin en een nieuw te bouwen kantoor. Vele pagina's met informatie in de Digitale Stad, ook verkrijgbaar op een floppy. 1 Juni Open Dag met tentoonstelling, lezingen van een architectuur historica, voorzitter Wijkopbouworgaan Watergraafsmeer, Jan Donk advocaat en rondleiding.
Nadat de Raad van State in februari het bestemmingsplan Omval goedkeurde, diende het stadsdeel opnieuw een sloopaanvraag bij zichzelf in. Terwijl een eerdere sloopvergunning vorig jaar was vernietigd. Diezelfde Raad pleit er voor om Villa Omval te behouden. Een kaal perceel Omval 45 levert het stadsdeel veel geld op, een kleine 1 miljoen gulden. Delta Lloyd-projectontwikkelaar Delva 12 wil een nieuw kantoorgebouw laten verrijzen, zoals ook de rest van het Omval-schiereiland vol wordt gebouwd met kantoortorens en blokken met luxe appartementen en winkelgalerijen. De bewoners van Villa Omval hebben bezwaar aangetekend tegen de nieuwe sloopaanvraag. De verantwoordelijke ambtenaren werden tijdens een hoorzitting op 3 mei op overheerlijke taarten getracteerd. In het gezicht wel te verstaan. Ook over de weigering van het stadsdeel de villa op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, is het laatste woord nog niet gezegd. Binnen enkele weken dient een rechtszaak tegen de afwijzende beslissing.
Het stadsdeel hield uitverkoop aan projectontwikkelaars. De voorwaarde die de gemeenteraad in 1989 stelde, 50% woningen ten behoeve van de sociale sector, werd door stadsdeel Watergraafsmeer aan de vrije sector opgeofferd tegen een opbrengst van 950.000 gulden.
'Ik leef in de Watergraafsmeer' is de titel van de tentoonstelling en een boekje dat het Wijkopbouworgaan heeft gepresenteerd. Villa Omval is er in opgenomen met een wandeltocht langs markante plekken.
Bezwaarschrift tegen de sloop.
-5-96/20b
(1) Villa Omval
(2) 14,3x18,8cm, fotokopie
(3) Gezondheid Mhg Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
Dito als /20a.
5-5-96/12 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 17 ... OPNIEUW SLOOPAANVRAAG VILLA OMVAL
(1) ('Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws')
(2) 2v 8p, A4, fotokopie, logo's/tek., foto's van o.a.H.Bouton
(3) Ams-Oost Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 407 (13-5-96) p.4-10. Bijdrage van Grachtenpot fl. 30 (GrKr 413 p.3)
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 17
Het stadsdeel Watergraafsmeer heeft opnieuw een sloopaanvraag ingediend voor Villa Omval. Een eerdere vergunning werd door de Raad van State vernietigd. 3 Mei togen de Omval-krakers naar het kantoor van het stadsdeel Watergraafsmeer om de bezwaren tegen de nieuwe sloopaanvraag toe te lichten. Na het betoog van raadsman mr.J.Donk troffen enkele overheerlijke taarten doel in het gezicht van een ambtenaar en een lid van de commissie.
Info-kafé August heeft 28 april een nieuwbouwruimte aan de Spuistraat 242 gekraakt.
De krakers van P.C.Hooftstraat 163 hebben het kort geding tegen eigenaar Kroonenberg gewonnen. Rechter Gisolf vond wat lichte sloopwerkzaamheden niet voldoende om van 'gebruik' in de zin van artikel 429(sexies Sr, fp) te spreken.
De inval die het Arnhemse Bastionteam op 3 mei pleegde bij actieblad 'Ravage' was meer dan het zoeken naar een claimbrief. De gehele administratie is in beslag genomen. Op de dag van de persvrijheid.
6 Mei in het stadhuis een hoorzitting betreffende de verbouw van de Graansilo aan de Westerdoksdijk. Hierbij komen ook de alternatieve bestemmingen aan bod.
Op 15 april zijn drie pandjes op het Westergasfabriekterrein gekraakt. Tot de bodemsanering in 1998 zijn deze panden geschikt om woon/werkruimte te bieden aan 20 mensen.
Terugblik op de ontruiming van het Zeeburgerdorp, honderd meter gekraakte straat aan het Zeeburgerpad, ten behoeve van de Panamabruggen.
Wilhelminastraat 109 is na de ontruiming van het Zeeburgerpad gekraakt, door een knokploeg ontruimd, en herkraakt. Op 28 april werden twee etages in de Merelstraat in Noord gekraakt. Sinds 14 april is Rapenburgerstraat 155 gekraakt. De Kinderboerderij aan de Spaarndammerdijk 288 is, met een filmploeg erbij, op Bevrijdingsdag gekraakt. Bellamystraat, voormalig Turks koffiehuis dat gesloten werd wegens handel in harddrugs en wapens, wordt bedreigd door mensen met een pistool.
Artikel over knokploegen: Over bijlen, pistolen en de eigendomsorde.
Sarphatistraat 77 heeft een poging gedaan tot onderhandeling met de nieuwe eigenaar, Sjefke de Groote. Afgelopen koninginnedag is 's nachts Oudezijds Voorburgwal 30 betrokken. Voor het pand hadden de krakers een kraam gebouwd waar men een waarzegster kon consulteren. In de beschutting van deze kraam kon in alle rust het pand worden opengebroken. Het pand is al jarenlang dichtgetimmerd en eigendom van de gemeente. Artikel over het Boomhuisje aan de Amstelveenseweg.
8-5-96/1a NIEUwsbrief Op zondag 5 mei hebben wij een groep woningzoekenden het noodgebouw en de stallen gelegen op het perceel tegenover 316 gekraakt.
(1) 1: (een groep woningzoekenden)
2: (een groep jongeren zonder onderdak) (uitgegeven door bewoners Spaarndammerdijk 316, fp)
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 002/012.3.09
(5) Facs.voorkant in Grachtenkrant 408 (3-6-96) p.17. Zie -11-78/35
1: Op 5 mei hebben wij het noodgebouw en de stallen tegenover 316 gekraakt. De oude kinderboerderij staat langer dan een jaar leeg en verkeert in vervallen staat. Drie jaar geleden is er 30000 gulden subsidie betaald aan Stichting Beheer voor een nieuwe kinderboerderij. 14000 Gulden zou zijn verduisterd en gepompt in een anti-graffity bedrijfje. Uiteindelijk ging het kinderboerderijtje niet door vanwege interne conflicten en omdat er elders in het Westerpark een kinderboerderij kwam. Het huurcontract werd in januari 1995 beëindigd. De Stichting Beheer werd er vanaf deze tijd gedoogd. Het Stadsdeel heeft geen concrete plannen met het terrein. De Staat wil ons ontruimen wegens huisvredebreuk (artikel 138 Sr). Wij spannen hiertegen een kort geding aan dat zal dienen op 4 juni. Wij willen de boerderij opknappen, er wonen en activiteiten voor en met de buurtbewoners organiseren.
2: Na drie jaar leegstand hebben wij de kinderboerderij op de Spaarndammerdijk gekraakt. Wij willen de boerderij die in vervallen staat verkeert opknappen om te wonen. Steun ons: Ik, buurtbewoner, verklaar dat het kinderboerderijtje langer dan een jaar leegstaat.
8-5-96/1b
(1) (een groep woningzoekenden) (uitgegeven door bewoners Spaarndammerdijk 316, fp)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.3.09
(5) Handtekeningenlijst
1: Dito als voorkant van /1a.
2: Naam adres handtekening.
11-5-96/2 BENEFIET T.B.V. ARRESTANTENSTEUNGROEP Deze avond is georganiseerd ...
(1) Arrestantengroep Amsterdam
(2) A5, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Ams-O-IB Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 039/001.3.02
Benefiet om de kas van de arrestantenpot te spekken. Door het langdurig vasthouden van 5 van de 38 Zeeburgerpadarrestanten is er veel geld uitgegeven. We willen een nieuwe voorraad geld voor de eventuele volgende arrestanten aanleggen. Bedrink je voor het goede doel.
29-5-96/1 AAN DE BEWONERS VAN DE VAN EEGHENSTRAAT EN DE VAN EEGHENLAAN Zoals u wellicht heeft gemerkt is "hotel Friendship" weer gekraakt.
(1) Bewoners & kraakgroep VPC
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.04
(5) Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.39 e.v. Pand na eerste kraak ontruimd in 1995. Geveild 10-96, ontruimd 6-97, in gestripte toestand verkocht in 10-98, thans luxe appartementen
Hotel Friendship, Van Eeghenstraat 22, is weer gekraakt. Het pand stond al weer geruime tijd leeg. De vorige kraakgroep is via een kort geding ontruimd. Eigenaar Harderwijk staat bekend om het gebruik van knokploegen tegen krakers. Wij hebben het pand gebarricadeerd. Wij zijn van plan gewoon te gaan wonen. Van het commercieel uitbaten van het pand zal geen sprake zijn.
-6-96/1 NIET WONEN IN IJBURG!!!
(1) (werkgroep Red het IJmeer)
(2) dubbelz., A4, geel papier, fotokopie, foto, kaartjes
(3) Ams-alg Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
Waarom een geweldig natuurgebied vernietigen, driekwart jaar jezelf bloot stellen aan kou, wind en regen? Waarom elke zomer een muggenplaag bestrijden, in de file staan als je naar de stad wil? Ik schrijf mij nu alvast in om niet te gaan wonen in IJburg om het signaal te geven: dat ik wil blijven genieten van het IJmeer zoals het nu is, dat IJburg niet nodig is en dat Amsterdam zich een groot financieel risico niet kan veroorloven.
-6-96/3 zondag 16 juni Durgerdam Dag van het IJmeer fietsen of wandelen Routebeschrijvingen ...
(1) anoniem (uitgegeven door Stichting Durgerdam/Boos op Nieuw Oost)
(2) A5, fotokopie, tekening
(3) Ams-alg Ams-Nrd Wonen
(4) FP /
16 Juni Durgerdam, Dag van het IJmeer. Fietsen of wandelen, rondleidingen polder IJdoorn, geniet van het schitterende uitzicht er staat een stoel voor u klaar, feest en informatie. Met speciaal evenement voor watersporters.
-6-96/4 zondag 16 juni Durgewrdam Dag van het IJmeer fietsen Routebeschrijvingen ...
(1) 1: (Stichting Durgerdam/Boos op Nieuw Oost)
2: (wsv Durgerdam, wsv De Koenen, zv Het Y, wsv Naarden, wsv De Watergeuzen)
(2) dubbelz., A5, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-alg Ams-Nrd Wonen
(4) FP /
1: 16 Juni Durgerdam, Dag van het IJmeer. Fietsen, wandelen in polder IJdoorn, geniet van het schitterende uitzicht, feest en watersport.
2: Watersportprotest tegen IJburg. Verzamelen van schepen bij Pampus, in linie varen naar het Buiten IJ. De deelnemende schepen voeren een zwarte vlag of wimpel als teken van protest.
-6-96/5 IJburg De gemeente Amsterdam wil in het IJmeer een stadswijk van 18.000 woningen bouwen.
(1) Werkgroep Red het IJmeer
Stichting Durgerdam/Boos op Nieuw Oost
Milieucentrum Amsterdam
(2) dubbelz., A5, fotokopie
(3) Ams-alg Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Ook verspreid als bijlage bij 16-6-96/3
Amsterdam wil in het IJmeer een stadswijk van 18.000 woningen bouwen. Het plan omvat zes eilanden met woningen, kantoren en winkels. Doorgroeimogelijkheid richting Almere wordt opengehouden. Een tram zal de verbinding tussen IJburg en het centraalstation onderhouden. In september zal de gemeenteraad over de plannen beslissen. De strijd tegen IJburg is geen lokale zaak. De werkgroep bundelt het verzet, brengt alternatieve woningbouwlocaties onder de aandacht en draagt ideeën aan voor een evenwichtige ontwikkeling van het IJmeer op het gebied van natuur, landschap en recreatie. Het IJmeer moet behouden blijven voor latere generaties.
-6-96/9 Eerst komt het eten, dan de huur ..... en het voetbal (?)
(1) (buurtgroep 'Stop de huurverhoging - Westerpark')
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Weer fl. 25 tot fl. 30 extra vaste lasten per maand, dat kan toch niet langer zo doorgaan. Oproep de huurverhoging te weigeren of bezwaar aan te tekenen. U hebt de mogelijkheid te weigeren of te protesteren op grond van verminderde 'woningwaardering' wegens ongezonde woonomgeving of op principiële (politieke) gronden, namelijk omdat de drastisch stijgende huren onbetaalbaar worden voor normale inkomens. Via de Huurcommissie maken we ook de 'politiek' duidelijk dat we het zat zijn. Naast de huurspreekuren van de wijkcentra organiseren we als buurtgroep een aantal gemeenschappelijke invuldagen voor weigeraars en protest-betalers: 25 juni wijkcentrum Spaarndammerstraat, 2 juli buurthuis De Reiger en 4 juli wijkcentrum Van Hallstraat.
-6-96/12 Hello people! Yesterday our group of five people squatted: NIEUWEZIJDS ARMSTEEG 6, ...
(1) occupants of Nieuwezijds Armsteeg 6, 1 and 2 (uitgegeven door bewoners Nieuwezijds Armsteeg 6, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Engelse tekst. Gegevens ontleend aan en facs.in Grachtenkrant 409 (17-6-96) p.21
Gisteren hebben vijf mensen Nieuwezijds Armsteeg 6' en '' gekraakt. Een eerdere poging mislukte doordat de eigenaar begon te dreigen. We vragen zoveel mogelijk mensen langs te komen en hun nummer achter te laten voor het geval hij komt. Zijn maatjes in de tattoo-shop op de begane grond zal hem waarschijnlijk waarschuwen.
-6-96/19 'U wordt geflest' Weiger de huurverhoging!
(1) Woonlastenkomitee de Pijp
(2) dubbelz., A5, gestreken papier, off-set, rood-bruine inkt, voorkant: tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) SA / SA 031/002.4.01
Al zes jaar stijgen de huren in idioot tempo. Accepteer dat niet zomaar! Huurverhoging is een voorstel. U kunt bezwaar maken. Wil de huisbaas toch de verhoging dan moet hij de zaak aan de huurcommissie voorleggen. U kunt bezwaar maken op de gronden achterstallig onderhoud, huur te hoog volgens de punten, verkeerde aanzegging of U vindt het gewoon niet redelijk. Vooral makelaars en particuliere eigenaren vragen vaak te veel. Honderden Pijpbewoners hebben de afgelopen jaren huurverlaging gekregen. Heeft u geen klachten, maar bent u het niet eens met de verhoging dan kunt u ook weigeren. De huurcommissie zal u geen gelijk geven, maar u hoeft pas te betalen als de uitspraak binnen is en dat kan lang duren. Initiatieven voor Betaalbaar Wonen haalde 70.000 rode kaarten tegen de huurverhoging op in Amsterdam. Laat de verhuurders en de regering weten dat het zo niet verder kan. Lees voor meer informatie de Pijpkrant. Daarin vindt u de Woonlastenkrant ( -5-96/11, fp) met tips en het formulier om bezwaar te maken. U kunt terecht bij het wijkcentrum.
2-6-96/1 Amsterdam, 2 juni 1996. GOEDE MIDDAG BUURTBEWONER, BUURTBEWOONSTER Vandaag heeft het immer voortwoekerende kraakmonster wederom een pand tot zich genomen.
(1) uw nieuwe buren. (uitgegeven door bewoners Vondelstraat 48, fp)
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.04
(5) Facs.in Grachtenkrant 408 (3-6-96) p.17. Kraak mislukt door dreigende eigenaar
Vanwege de woningnood en onbetaalbaar geworden huren hebben wij, een groep jonge Amsterdammers, besloten het schandalig lang leegstaande pand Vondelstraat 48 te kraken. We protesteren ook tegen de eigenaar: Harderwijk. Door schuiven met panden van de ene B.V.naar de andere voorkomt hij dat ze in beslag genomen worden als hij weer eens een B.V.door financiële wanpraktijken op de fles laat gaan. Harderwijk heeft tot twee keer toe geprobeerd om krakers door knokploegen uit gekraakte panden te zetten. Nadat Harderwijk met valse bouwplannen de rechtbank enkele keren om tuin had geleid en de politie mocht opdraven om panden te ontruimen die leeg bleven staan, heeft de sterke arm geen zin meer om deze vent te helpen. Om ontruiming door een knokploeg te voorkomen lassen wij vandaag nog het pand dicht.
7-6-96/1 KRAKEN GAAT DOOR! ... Beste buren.
(1) Kraakgroep Oost
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan en facs.in Grachtenkrant 409 (17-6-96) p.14
Vandaag hebben wij de twee dichtgespijkerde etages in de Vrolikstraat 333 weer in gebruik genomen. Wij vinden het belachelijk dat huurders te vroeg worden uitgeplaatst, een lange leegstand voor de sloop is helemaal te gek voor woorden. Na de sloop zullen de huren van de woningen die op deze plek komen, weer onterecht hoog zijn. Kraakgroep Oost heeft zich hevig verzet tegen het dichtspijkerbeleid van stadsdeel Oost. Panden waren soms anderhalf jaar uitgesloopt, dichtgespijkerd en onbewoonbaar.
14-6-96/1 Amsterdam 14 - 6 - 1996 BESTE BUURTBEWONERS, Vanaf heden ...
(1) De bewoners van van der Helstplein 1 hs.
(2) 21x11,8cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/001.2.02
Vanaf 16 juni zijn wij de bewoners. Wij hebben deze etage gekraakt omdat het al leegstaat vanaf februari 1995. Omdat het vinden van een woning erg moeilijk is en er nog te veel etages onbewoond zijn, is kraken een goede oplossing.
16-6-96/1 zondag 16 juni Durgerdam Dag van het IJmeer Programma
(1) anoniem (uitgegeven door Stichting Durgerdam/Boos op Nieuw Oost)
(2) dubbelz., A5, fotokopie
(3) Ams-alg Ams-Nrd Wonen
(4) UB GA ISG /
Programma van de Dag van het IJmeer op 16 juni in Durgerdam. Gedichten, optredens, draaiorgel en waterschouw. Info-stands van Stichting Durgerdam/Boos op Nieuw Oost, Milieucentrum Amsterdam, Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer, Vereniging Natuurmonumenten, Greenpeace, Milieugroep Landelijk Noord en Wereldwinkel. Open tuinen route, fietstocht, excursies in de IJdoornpolder, stoelen op de dijk om te genieten van het schitterend uitzicht over het open IJmeer, foto-expositie en watersportprotest.
16-6-96/2 zondag 16 juni Durgerdam Dag van het IJmeer Programma
(1) anoniem (uitgegeven door Stichting Durgerdam/Boos op Nieuw Oost)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-alg Ams-Nrd Wonen
(4) FP /
Dito als voorkant van /1.
16-6-96/3 Tien redenen om IJburg NIET te bouwen
(1) (stichting Durgerdam/Boos op Nieuw-Oost)
(2) 1v 4p, A5, off-set, tekeningen, kaartjes
(3) Ams-alg Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
Achttienduizend woningen in het IJmeer hebben grote gevolgen voor landschap, milieu en de recreatie. Het IJmeer is een onmisbare schakel in de natuurlijke verbinding tussen Waterland en de Gooi- en Vechtstreek. Het is uniek dat een zo waardevol natuurgebied tevens een grote recreatieve waarde heeft. Plannen voor 700 ligplaatsen voor waterrecreanten in IJburg zullen de waarde van het gebied aantasten. Het uitzicht vanuit Durgerdam zal verdwijnen. IJburg wordt een geïsoleerde slaapstad. Naar verwachting zal IJburg voornamelijk aantrekkingskracht uitoefenen op bewoners uit Hoorn, Lelystad en Purmerend. Voor de Amsterdamse woningzoekenden is IJburg niet de oplossing. De geïsoleerde ligging maakt IJburg onaantrekkelijk als vestigingsplaats voor werkgelegenheid. IJburg is de eerste stap naar een stedelijke band die Almere en Amsterdam met elkaar verbinden. Het Rijk heeft voorlopig slechts geld beschikbaar gesteld voor een sneltram, die in een lage frequentie zal rijden. Het autogebruik zal daarom hoger uitkomen als in andere stedelijke gebieden. In IJburg is niet gekozen voor beschut wonen achter dijken, maar het straatniveau komt enkele meters boven het wateroppervlak. De koudebeleving komt in IJsburg hoog te liggen. De infrastructuur komt per woning neer op fl. 77.000. Bij vergelijkbare wijken zijn die kosten maar fl. 25.000. De alternatieven voor IJburg zijn nooit in onafhankelijke studie onderzocht.
16-6-96/4a VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET IJSSELMEER ... RED HET IJMEER! manifest
(1) Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer
(2) dubbelz., A4, off-set, kop en onderzijde voorkant: blauwe inkt, tekening
(3) Ams-alg Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Laatste woorden voorkant: voor de woningbehoefte
1: De organisaties aangesloten bij de Werkgroep Red het IJmeer vertegenwoordigen een miljoen leden en donateurs. Wij doen een klemmend beroep op volksvertegenwoordigers, de plannen tot bebouwing van het IJmeer af te wijzen. Aan het zuidelijk IJsselmeer wordt onherstelbare schade toegebracht. Het IJmeer vervult een belangrijke functie voor de natuur en de recreatie. Uitbreiding van Amsterdam in het IJmeer is onaanvaardbaar: het slaat een gat in de ecologische hoofdstructuur, het negeert de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam, het open IJmeer is van onschatbare waarde voor watersport en oeverrecreatie, stad en regio bieden voldoende ontwikkelingsmogelijkheden, IJburg zal niet voldoen in de behoefte aan betaalbare woningen, de automobiliteit wordt door IJburg niet beperkt en door het landmaken en de infrastructuur is IJburg een dure woningbouwlokatie. Daarom: Spaar het IJmeer en het blauwe hart van Nederland! Wijs de plannen voor bebouwing af en zoek naar andere en betere oplossingen voor de woningbehoefte.
2: Ondertekenaars van het manifest.
16-6-96/4b
(1) Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-alg Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) laatste woorden voorkant: aan ommerzijde
1: Zelfde tekst als voorkant van /4a, regel tekst toegevoegd.
2: Dito als achterkant van /4a.
16-6-96/5 VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET IJSSELMEER ... RED HET IJMEER! manifest
(1) Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer
(2) 5v 9p, A4, fotokopie?
(3) Ams-alg Milieu Wonen
(4) UB /
1: Dito als voorkant van /4a.
2: Zelfde tekst als achterkant van /4a, echter één naam (Fabiola, fp) toegevoegd.
3-9: Uitwerking van de zeven bezwaren tegen de aanleg van IJburg.
30-6-96/1 BESTE BUURT Vanaf vandaag, 30 juni, is Herengracht 565 weer bewoond.
(1) Bewoner\sters Herengracht 565
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan en facs.in Grachtenkrant 410 (1-7-96) p.20. Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.51 e.v. Ontruimd 29-10-97, herkraakt en zelfde dag ontruimd, in 2000 deels bewoond
Vanaf vandaag is Herengracht 565 weer bewoond. Een groep woningzoekenden heeft gekraakt om te wonen en als protest tegen de voortdurende spekulatiepraktijken van de eigenaar van Zijl en andere spekulanten. In 1992 vertrok het laatste bedrijfje. In 1994 werd het pand bezit van de huidige eigenaar via een veiling voor een aantrekkelijke prijs, om weer ongebruikt te blijven. Dit soort praktijken moet een halt toegeroepen worden. Wonen is een recht, leegstand een misdaad.
-7-96/7 NIEUWSBRIEF NUMMER 2 ... VILLA OMVAL: éénmaal, andermaal, verkocht
(1) Vrienden & Vriendinnen Van Villa Omval
(2) 1v 4p, A4, groen papier, fotokopie, foto's o.a.van P.Boer
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB SA / SA 026/001.1.02
(6) Nieuwsbrief Villa Omval 2
Villa Omval is een monumentaal pand en een van de laatste herinneringen aan de geschiedenis van de Omval, het gebied tussen het Amstelstation en de Amstel. Stadsdeel Watergraafsmeer, eigenaresse van de villa, wil het pand slopen voor kantoorbouw. Wij bedanken de 121 mensen die het bezwaarschrift tegen de sloopvergunning uit de eerste nieuwsbrief hebben opgestuurd. Bekendheid en steun kan de villa van een mogelijke ondergang redden. Onlangs heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan: restauratie is door de goede bouwkundige staat mogelijk en behoud is financieel haalbaar. Het is het stadsdeel, wat een tekort van 4,3 miljoen op de begroting heeft opgebouwd, dat beslist. Het stadsdeel legde adviezen van de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg, Bureau Monumentenzorg en Amsterdams Monumentenfonds voor behoud, naast zich neer. Op 24 juni ging de gemeenteraad akkoord met verkoop van Omval 45. Wethouder Stadig gaf toe dat er op de procedure het nodige af te dingen viel. De al jaren slepende kwestie moest nu binnen een week worden afgerond. Noch bewoners noch VVVO waren van de voordracht tot verkoop op de hoogte gebracht. Behalve de Groenen stemde de gemeenteraad unaniem voor verkoop. Opbrengst 2,3 miljoen gulden. De Stichting Ad Rem Monumentorum heeft een aanvraag ingediend voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst. In de media wordt er steeds meer gesproken over de belangenverstrengeling van het stadsdeel. Veel mensen kregen de oproep voor de bezwaarprocedure tegen de sloopvergunning pas twee werkdagen voor de hoorzitting. Een klacht kreeg succes: 'zorgvuldigheidshalve' doet het stadsdeel een nieuwe oproep de deur uit voor een hoorzitting op 8 augustus. Binnenkort zal de rechtbank zich buigen over de rol van het stadsdeel inzake de gemeentelijke monumentenprocedure.
-7-96/8 Kraakactie Amstel 182
(1) kraakgroep Amstel & sympathisanten
(2) 21x14,9cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.05
(5) Zie ook De Lüske Brochure (1996) p.14 e.v. en Grachtenkrant 506 (10-4-00) p.17 voor verslag. Pand verlaten op 7-4-00
Zondag 7-7 hebben wij Amstel 182 gekraakt. De zaak die erin zat is twee jaar geleden vertrokken. Daarna is het pand verkocht aan Amstellimmo BV van Bertus Lüske. Lüske heeft zijn bezit in deze buurt sterk uitgebreid. Blijkbaar wil hij de Horeca hier in zijn greep houden. Lüske zal proberen ons er met geweld uit te zetten. Het groeiend woningprobleem en de huurexplosie ontneemt eigenaren het recht panden leeg te laten staan. Wij zijn bang dat Lüske de 'methode Dufour' wil toepassen: verkrotten. Daarna valt er makkelijker een sloopvergunning te krijgen en kan zijn bezit aan een projectontwikkelaar verkocht worden.
-7-96/9 BENEFIETFEEST voor de nieuwe uitgebreide KRAAKHANDLEIDING '96/'97
(1) (Villa Omval)
(2) A4, geel papier, fotokopie, tekening
(3) Wonen-kra
(4) SA /
Benefietfeest voor de nieuwe kraakhandleiding, 7 juli Villa Omval.
1-7-96/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 18 ... 100 BEZWAARSCHRIFTEN TEGEN MOGELIJKE SLOOP VILLA OMVAL
(1) ('Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws')
(2) 2v 8p, A4, fotokopie, logo's/tek., foto's
(3) Ams-Oost Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.(deels) in Grachtenkrant 410 (1-7-96) p.9-15. Bijdrage van Grachtenpot fl. 30 (GrKr 413 p.3)
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 18
24 Juli werden bij stadsdeel Watergraafsmeer 100 bezwaarschriften ingediend tegen de sloopvergunning voor Villa Omval.
Herengracht 565 werd op 30 juni door kraakgroep centrum gekraakt. Eigenaar is Van Zijl. Het stond sinds 1992 leeg.
21 Juni werd het terrein in de Amerikahavens bij Ruigoord dat vorig jaar door de gemeente ontruimd is, tijdelijk herkraakt. Dit uit protest tegen het gemeentelijke woonwagenbeleid, dat er op gericht lijkt het wonen in wagens onmogelijk te maken. Al op 24 juni werden de eerste bewoners weggesleept op grond van de kampeerwet (!). De landkrakers wijzen er op dat de gemeente noch op de Amerikahavens noch op de Gevleweg na de ontruimingen aktiviteiten heeft ontplooid.
De rechter heeft de Officier van Justitie verboden om tot ontruiming over te gaan van de Kinderboerderij aan de Spaarndammerdijk. Stadsdeel Westerpark heeft besloten het mooie plekje te gaan vervuilen met een benzinestation.
Het sinds 1½ jaar gekraakte Sarphatistraat 77 heeft het door de eigenaar aangespannen kort geding gewonnen.
Een maand na de grootscheepse ontruiming van het Zeeburgerpad heeft Bankroet, kraakkafé annex infocentrum, een nieuwe ruimte aan de 2e Atjehstraat 7 betrokken.
Aan het dichtspijkerbeleid van stadsdeel Oost is nog geen einde gekomen. Sommige panden worden al anderhalf jaar voor sloop uitgesloopt en dichtgespijkerd. Begin juni zijn zes etages in de Vrolikstraat van leegstand gered.
In de Nieuwmarkt werd Binnen Bantammerstraat 3 gekraakt, eigendom van woningbouwvereniging het Oosten, die het had laten verkrotten. Tot stomme verbazing van de bewoners ging de wbv in op een huurvoorstel.
Artikel over de leegstaande en gekraakte hotels van J.B.Harderwijk (Hotel Friendship aan de Van Eeghenstraat, Hotel Cynthia aan de Vondelstraat en Hotel Fox aan de Weteringschans). De hotels zijn leeg en de inkomsten uit overnachtingen die op papier geboekt worden zijn in werkelijkheid druggelden die zo witgewassen worden. Het zou gaan om druggeld uit zijn geboorteland Suriname. Harderwijk is 'onze man in Nederland' van de Bouterse-clan. Het ontbreekt aan concrete bewijzen voor deze theorie.
Verslag van de modelkraak aan de Fagelstraat 54hs van het Woningbedrijf West. Het Woningbedrijf is niet geinteresseerd in het sluiten van een huurovereenkomst met de bewoner die een medische indicatie heeft en zes jaar wachten en traplopen wel welletjes vindt.
Op 16 juni werden in de Pijp vier woningen gekraakt: v/d Helstplein 1 bg (een jaar leeg), Dusartstraat 32 en 1e Jacob van Campenstraat 33 bg (voormalig naaiatelier, half jaar leeg, de krakers zakten door de vloer).
Kraakgroep centrum, 23 juni drie panden aan een hofje aan de Westerstraat (moet gerenoveerd, eigenaar woningbouwvereniging Zomers Buiten).
Verslag van het gewonnen proces over de Groote Flinck, Govert Flinckstraat 211'. Bericht over de voorgenomen ontruiming van info-kafé August aan de Spuistraat en reklame voor de nieuwe Kraakhandleiding.
15-7-96/1 GEEN SLOOP VILLA OMVAL! VILLA OMVAL IS EEN GEKRAAKTE VILLA ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Villa Omval)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: foto met Villa Omval, tekening
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 411 (22-7-96) p.3
De prachtige gekraakte villa Omval wordt bedreigd met sloop. Zij moet plaats maken voor een kantoorpand dat deel uitmaakt van het zgn.'Manhattan aan de Amstel' projekt. Het projekt is doorspekt van grootheidswaanzin. Naast 3 enorme kantoortorens moeten er luxe appartementen komen. Alles in de stijl van beton en glas. Volgens het stadsdeel en projektontwikkelaar Delta Lloyd past de villa niet binnen dit plaatje. Stadsdeel Watergraafsmeer (tevens de eigenaresse) heeft zichzelf een sloopvergunning verleend. Dit ondanks dat er nog procedures lopen waaronder een rijksmonumentenaanvraag. Na afgifte van de sloopvergunning heeft het stadsdeel een koopkontrakt gesloten met Delta Lloyd met als opleverdatum 1 september van de kale grond (gesloopt dus). Het is het stadsdeel om de poen te doen. Het moet afgelopen zijn met het slopen van prachtige panden en goedkope woningen voor waardeloze prestige objekten. Vandaag hoorzitting in stadsdeelkantoor Watergraafsmeer. Wij roepen op tot groot protest.
15-7-96/2 15-07-'96 Herengracht 565, ... Terwijl bijna de hele Amsterdamse kraakbeweging aan het feesten was in Leliestad ...
(1) (bewoners Herengracht 565)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan en facs.in Grachtenkrant 411 (22-7-96) p.4 en 20
Terwijl bijna de hele Amsterdamse kraakbeweging aan het feesten was in Leliestad werd ons pand door tien petten bestormd. OvJ Oppen besloot op grond van artikel 429s dat de Herengracht 565 ontruimd moest worden. Zij trachtten zonder enige bescherming de voordeur met een miezerige koevoet te forceren. We vonden het tijd om de verf- en poepbommen richting blauw te gooien. De smeris droop af. Dit nam wat tijd omdat de voertuigen van een nieuwe kleur waren voorzien en dus niet direct herkenbaar. Wij hebben met onze advo J.Donk besloten tot een kort geding tegen de staat.
-8-96/8 VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET IJSSELMEER ... AANVRAAG REFERENDUM IJBURG
(1) Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-alg Milieu Wonen
(4) UB GA ISG /
Aanvraag referendum IJburg. Ik ben tegen IJburg omdat het IJmeer blauw moet blijven. Deel dit formulier uit. Officieel zijn er maar 242 geldige handtekeningen nodig uit Amsterdam. Deze moeten worden ingediend voordat het besluit voor of tegen de bouw van de woonwijk IJburg door de gemeenteraad en door de provincie wordt genomen. Help mee zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen.
4-8-96/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 19 ... AMSTEL 182 GEKRAAKT
(1) ('Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws')
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, logo's/tek.
(3) Ams-C-rest Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 412 (12-8-96) p.4-7. Bijdrage van Grachtenpot fl. 30 (GrKr 419 p.3)
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 19
Op 7 juli is Amstel 182 gekraakt, eigenaar H.J.Luske. Luske bezit een groot deel van de woonpanden en uitgaansgelegenheden in de Rembrandtpleinbuurt. Het meest bekend is hij van de ontruiming van de Lucky Luik (1982). Volgens de politie wordt het pand binnenkort ontruimd op artikel 429.
Herengracht 565 heeft een kort geding aangespannen tegen de ontruimingsbeslissing op grond van art.429sexies door de Officier van Justitie.
Artikel van het SPOK over ontruimingen.
Artikelen over Graansilo (Westerdoksdijk), Villa Omval, Hobbemakade 66 (kort geding) en het verloren kort geding van info-dagcafé August aan de Spuistraat.
Op 21 juli heeft Kraakgroep West de Tollensstraat 65 bezet (bouwvallig, eigendom van de Eerste Hollandsche Levensverzekeringsmaatschappij) en een bijgebouw van het eerder gekraakte Julianaziekenhuis (door Dekker verkocht aan de Katwijkse Onroerend goed exploitatiemaatschappij).
11-8-96/1 BESTE BUURTBEWONERS EN BEWOONSTERS OP ZONDAG 11 AUGUSTUS 1996 HEBBEN WIJ ...
(1) Medewerksters en medewerkers "Bankroet"
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 412 (12-8-96) p.3
Op zondag 11 augustus hebben wij Beukenplein 12 gekraakt. De ruimte stond meer dan een jaar leeg. Wij zijn van het politieke info- en aktiecentrum 'Bankroet'. De (buurtgerichte) aktiviteiten: kraakspreekuur, bakfiets uitleen, politieke info en video-avonden, vegetariese keuken en ontmoetingsplek voor (politiek) aktieve buurtbewonersters.
-9-96/1 MARTINUSSCHOOL (KRAKESTEIN) 90 jaar en nog stevig op zijn poten - opknappen in plaats van slopen
(1) (De bewoners van de oude St. Martinusschool (Krakestein))
(2) dubbelz., A4, lichtblauw papier, fotokopie, met opgeplakte kleurenkopie van ontwerp renovatie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/004.5.01
(5) Nederlandse en Arabische tekst
1: In de Martinusschool wordt gewoond, gewerkt en geleefd. Kunstenaars komen er tot grootse daden en kleine ondernemers zetten er hun eerste schreden op de maatschappelijke ladder. Kom 25 september naar de inspraakavond in Tabitha om onze alternatieve plannen voor het Willibrordusterrein te zien.
2: De bewoners willen door aankoop voorkomen dat het pand wordt gesloopt. In de plannen van stadsdeel de Pijp moet de voormalige school wijken voor speelruimte. Door de bouw van woningen voor ouderen verdwijnt het basketbalveldje. De verloren ruimte moet worden gecompenseerd door sloop van de St.Martinusschool. De school werd in 1979 gekraakt. Het stadsdeel gebruikte de begane grond voor gemeenschapstaken en het bood plaats aan een centrum voor allochtone jongeren. De school biedt nu onderdak aan zestien personen. Behouden en opknappen is de goedkoopste oplossing. De sloop is beraamd op 700.000 gulden. Verkoop aan de bewoners zou de gemeente geld opleveren. Een architect onderzoekt de haalbaarheid van de plannen van de bewoners. Het pand moet worden opgeknapt. Woningnood. Je hoort er niet zoveel meer over, maar het is nog steeds een groot probleem. De bewoners vinden het onverantwoord woon- en werkruimte op te offeren aan speelruimte. Het plein is groot genoeg voor speelruimte en woningen.
-9-96/18 uitnodiging graag willen we je/jullie uitnodigen voor ...
(1) de houtkopers
(2) A5, rose papier, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 019/001.1.01
Uitnodiging voor de rechtszittingen over het behoud dan wel ontruiming van de Houtkopersburgwal 14+15. 1e Support act 16 september, Parnassusweg (behandeling beroep tegen monumentenvergunning). 2e Support act 17 oktober (pleidooi van de kant van Evema in de ontruimingsprocedure).
3-9-96/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 20 ... 'OPROTBRIEF' VOOR VILLA OMVAL
(1) ('Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws')
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, logo's/tek., tekening
(3) Ams-C-rest Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 414 (9-9-96) p.12-15. Bijdrage van Grachtenpot fl. 30 (GrKr 419 p.3)
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 20
Stadsdeel Watergraafsmeer heeft de bezwaren tegen de door haar aan zichzelf verleende sloopvergunning van Villa Omval wederom naast zich neergelegd. Vorig jaar vernietigde de Raad van State de vorige sloopvergunning. De bewoners zullen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarnaast komt er een rechtszaak over de weigering van het stadsdeel om de villa op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Tevens wendt de Stichting Ad Rem Monumentorum zich tot de rechter i.v.m.een nieuwe aanvraag voor een rijksmonumentenstatus voor de villa. De bewoners kregen 23 augustus een zogenaamde 'oprotbrief' in de brievenbus.
Op 29 augustus was de uitspraak in het Kort Geding van de bewoners Herengracht 565 tegen de Staat. De rechter wees hun vorderingen af. Illegale bouwwerkzaamheden worden als gebruik door de eigenaar aangemerkt. Eigenaar van Zijl heeft er een handje van te proberen krakers met schimmige truuks uit 'zijn' pandjes te krijgen (Dirk van Hasseltsteeg 22-26, Kloveniersburgwal 20). De bewoners zullen het pand niet verlaten.
Hobbemakade 66 komt steeds verder in het nauw. Het perceel is overgenomen door Kess NV. Ten burele van de advocaat van Kess (Sandberg) ligt een concept-dagvaarding gereed. De bewoners eisen dat het pand niet aan de distributiesector wordt onttrokken.
De eigenaar van Wilhelminastraat heeft de kranen boven de gekraakte etage opengedraaid. Hij moet maar naar de rechtbank stappen.
In een buurtpamflet spraken de krakers van Amsterdamseweg 511 in Amstelveen de hoop uit 'in goede harmonie met de buurt het pand te kunnen bewonen'. De politie dacht er in eerste instantie anders over. Tenslotte kwamen ze tot de slotsom dat de gemeente maar een civiele procedure moet aanspannen. Niet zo vreemd gezien de leegstand van 1½ jaar.
Overzicht van de gang van zaken rond Amstel 182. Speculant pur sang Bertus Lüske heeft nog weinig van zich laten horen. Zijn meest beruchte ontruiming was de Lucky Luyk. De Officier van Justitie rukte weer artikel 429sexies uit de kast. Dat betekent ontruiming voor leegstand. Er is een verzoek aan de burgemeester geschreven om bij een ontruiming geen politiebijstand te verlenen. Tevens is een raadsadres ingediend. De gemeente wil garanties van Lüske dat hij het pand na een eventuele ontruiming in gebruik gaat nemen. Er is een brochure over Lüske verschenen.
28 Augustus stond het Stedebouwkundig plan Silodam op de agenda van de Commissie voor Volkshuisvesting. Volgt tekst inspraak van de Vereniging tot Behoud van de Graansilo.
-10-96/12 HANDEN AF VAN ONZE PANDEN!!!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A5, fotokopie, tekeningen, foto's
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB ISG /
(5) Pamflet uitgegeven in Gent. Facs.in Grachtenkrant 417 (21-10-96) p.4
Op 27 oktober '93 werden 8 gekraakte huisjes in de Slinkemolenstraat door politie en rijkswacht illegaal ontruimd. De panden fungeerden als klein autonoom centrum: info-avonden, volxkeukens, enz. Deze anarchistiese zelforganisatie was een té grote doorn in het oog van de lokale autoriteiten. In '95 werd een pand in de Hogepontstraat gekraakt en omgetoverd tot een centrum waarin aktiviteiten worden ontwikkeld. Er kwamen positieve reakties. Ondanks dat het duidelijk blijft dat er nood is aan een vrijgevochten centrum, maakt het stadsbestuur zich warm alles te slopen. Het stadsbestuur is er zich van bewust dat een vrijplaats uit kan groeien tot een tegenmacht waar geen vat meer op te krijgen is. In een maatschappij waar alles je voorgeschreven wordt, is het een bedreiging dat mensen hun eigen beslissingen nemen. Wij eisen het recht op een eigen leven dat niet aan banden is gelegd door 'hogerhand' en dat niet dient om de ekonomiese macht van een aantal multinationals op te krikken, maar om een kleinschalige anarchistiese samenleving op te bouwen. Na de ontruiming van de Hogepont zal er opnieuw iets groots gekraakt worden. We eisen hiervoor niet alleen de leegstaande gebouwen op, maar tevens de straten. Dus: Stop de Stad, 28 oktober Blandijn, Gent.
-10-96/15 MONUMENTALE OVERWINNING strop voor stadsdeelraad VILLA OMVAL BLIJFT
(1) (Villa Omval)
(2) A5, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 416 (7-10-96) p.35
Villa Omval blijft. Reden dus voor een feestje! 8 Oktober Cruel Circus (Spain) + support (?!) en andere gezellige aktiviteiten. Barricademateriaal meebrengen = gratis inkom. Sloop deelraad + Delta Lloyd.
1-10-96/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 21 ... VILLA OMVAL MAG VOORLOPIG NIET GESLOOPT
(1) ('Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws')
(2) 1v 6p., A4, fotokopie, logo/tek., tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 416 (7-10-96) p.4-9. Met facs.van -9-96/14. Facs.(deel p.4) in De Onderkrant (Nijmegen, 10-96) nr.8 p.26. Bijdrage van Grachtenpot fl. 30 (GrKr 419 p.3)
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 21
De voorlopige voorziening die de Stichting Ad Rem Monumentorum had ingediend bij de rechtbank Roermond is ingewilligd. Dit betekent dat de gekraakte Villa Omval voorlopig niet gesloopt mag worden. Het kort geding dat het stadsdeel tegen de bewoners had aangespannen is ingetrokken. De Rijksdienst Monumentenzorg zal, nu er nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen met name over de architekt, opnieuw de afweging moeten maken over de eventuele plaatsing van de villa op de Rijksmonumentenlijst.
Een half jaar geleden werden de gekraakte etages Nieuwe Looiersstraat 1/Vijzelgracht 35 op last van de rechter ontruimd. Na een half jaar is gebleken dat eigenaren leugens verzinnen om ontruimingsvonnissen los te peuteren. Het pand is weliswaar verkocht, maar dan wel van de ene BV van Rappange aan de andere. Kraakgroep Centrum herkraakte de etages op 8 september.
Sarphatistraat 77 verloor het kort geding van eigenaar J.de Groote. De bewoners vrezen dat het pand weer vervalt aan spekulatie en leegstand. Ze blijven bij hun eis: goedkope huisvesting in plaats van onverhuurbare kantoorruimte.
De uitspraak in het kort geding van eigenaar Kess Corporation NV tegen Hobbemakade 66 zal op 10 oktober plaatsvinden. Sympathisanten hebben het advocatenkantoor van Sandberg bestookt met verfbommen, stinkende substantie door de brievenbus gegooid en de sloten dichtgelijmd. Op verschillende adressen zijn ruiten gesneuveld, nummerplaten verwijderd en werden er vanuit Aruba dreigbrieven naar het adres van Kess op Curaçao gestuurd.
Artikel van het SPOK over het onttrekken van woningen aan de voorraad huurwoningen en splitsingsaktiviteiten in Rotterdam.
De Staat heeft hoger beroep ingesteld tegen het verbod tot ontruiming van de Daniël Stalpertstraat 30-32 (de Stalpert, eigenaar Poolman). Het gerechtshof bepaalde dat ontruiming door de OvJ niet mogelijk is.
Marcusstraat 23huis, een kraak volgens het boekje. Eigenaar Hendriks uit Abcoude heeft de woning leeggemeld bij de Stedelijke Woningdienst en daar staat die vanwege de slechte staat van onderhoud geregistreerd als 'minder gewild'.
Vinkenstraat 20, kraak volgens het boekje. De eigenaar kwam melden dat de verbouwingsplannen verder gevorderd waren dan door de krakers ingeschat. Hij wilde geen papieren bewijzen overhandigen, dus blijven de krakers waar ze zitten.
Vrijdag liet het 'kabinet burgemeester' aan de krakers van Amstel 182 weten dat Lüske eerst voor bouwvergunningen moet zorgen voordat zij een poot uitsteken.
Informatie over de ontwikkelingen rond de Silo aan de Westerdoksdijk.
Weergave van een gesprek van radio de Vrije Keyser met bewoners van Herengracht 565. Intussen is het bericht binnengekomen dat het pand door Justitie ontruimd wordt op 2 oktober.
Gastcolumn van de Huurdersvereniging de Pijp over o.a.de veroordeling van Peters & van der Vloodt door het tuchtcollege makelaars.
6-10-96/1 Amsterdam, 6 oktober 1996 Beste buurtbewoners/sters, Vandaag kraken wij drie huizen op de Achtergracht.
(1) kraakgroep centrum
(2) A4, fotokopie, matrixprinterletter, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 416 p.20
Vandaag kraken wij drie huizen op de Achtergracht. 37 Betreft een heel pand dat zeven jaar staat dichtgespijkerd. Eigenaar V.J.de Waal, wonend op 35, heeft een garage ingebouwd, verder is er niets met de bovenverdiepingen gedaan. Huizen zijn er om te wonen, niet om te laten verkrotten. Ook kraken wij 28h en 30h. Eigenaar H.Perquin heeft een bouwvergunning aangevraagd die in 1994 afgewezen is. Langer dan een jaar staan de panden echter te verkrotten. Wij, een groep woningzoekenden, hebben gekraakt omdat wij willen wonen en een daad willen stellen tegen leegstand.
9-10-96/2 Argumenten tegen de Noord-zuidmetro op een rijtje:
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: kaartje
(3) Ams-Z-Pijp Vervoer Wonen
(4) UB /
De metro haalt vrijwel geen mensen uit de auto. De metro kost minstens 1,7 miljard, maar waarschijnlijk veel meer. Keuze voor de metro betekent kiezen tegen de tram. De bouw van een station in de Ferdinand Bol duurt minstens 4 jaar, waarschijnlijk 5. De hele binnenstad verandert 5 jaar lang in een bouwput. Aan- en afvoer betekent vele tienduizenden vrachtauto's door de stad. Funderingsherstel in de Bol betekent waarschijnlijk onteigenen en uitplaatsen van de bewoners voor een jaar. Huizen in de nabije omgeving lopen gevaar op verzakking en sloop. 750 Bedrijven worden slecht of onbereikbaar. Metrostations zijn sociaal onveilig.
-11-96/6a zondag 24 november solidaritietskomitee mexico presenteert café ZAPATA
(1) (Solidariteitskomitee Mexico, politiek-kultureel-performance-café Kasbah)
(2) A5, fotokopie, tekeningen
(3) Bui-Am-Z Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 035/002.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 419 (18-11-96) p.23. Ook bekend op A4-formaat
24 November Café Zapata. Eerst thema avond: Solidariteit met Mexicaanse landkrakers. Kasbah.
-11-96/6b
(1) Solidariteitskomitee Mexico
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Bui-Am-Z Wonen-kra
(4) SA / SA 035/002.2.02
Dito als /6a.
-11-96/7 DEMO-OPROEP!!! Stel je voor, je geeft een feestje ...
(1) anoniem
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 419 (18-11-96) p.30
Je geeft een feestje in je tweekamer huurwoning en de smeris komt langs wegens geluidsoverlast. Iedereen wordt inelkaargeramd, je woning wordt verwoest en de smeris verklaart je woning en passant voor gekraakt. En zo word je dus midden in de nacht voor je eigen deur gezet. Dit is de realiteit in bepaalde Berlijnse buurten waar nog altijd van die enge gekleurde panden zijn. Die storen namelijk. Die moeten meteen weg! Wij vorderen alle ontruimde panden en woonwagenkampen terug! We pikken het niet langer! Laat zien dat er vele vormen van Alternatieve, Kollektieve of gewoon vriendschappelijke strukturen zijn! Oproep tot een landelijke demonstratie onder het motto: doe ernstig! Voor het behoud van alternatieve woonvormen, tegen hoofdstedelijke waanzin! Verzamelen 30 november op de Rosa-Luxemburg-Platz. Vanuit Amsterdam is een bus geregeld. Wees solidair en kom mee naar Berlijn!
-11-96/14 NIEUWSBRIEF NUMMER 3 ... VILLA OMVAL: laatste ronde ?
(1) Vrienden & Vriendinnen Van Villa Omval
(2) 1v 4p, A4, geel papier, fotokopie, foto's o.a.van Kees Swart
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 026/001.1.02
(6) Nieuwsbrief Villa Omval 3
Villa Omval, gebouwd in 1923, is een monumentaal pand en een van de laatste herinneringen aan de geschiedenis van de Omval. Thans dreigt de sloopkogel. Op 11 november, vijf jaar na de kraak, ontvingen de bewoners een dagvaarding tot ontruiming. Volgt overzicht van procedures met betrekking tot de monumentverklaring van het pand. Op 6 en 11 december procedures bij de rechtbank Amsterdam: ontruimingsprocedure en gemeentelijke monumentenprocedure en sloopvergunning. Het stadsdeel Watergraafsmeer heeft drie deskundige adviezen (voor behoud) naast zich neergelegd. 35 Mensen zijn in beroep gegaan tegen de afgifte van de sloopvergunning. Informatie over de architect van de Villa, J.Herman.
-11?-96/15 Zo hier de adressenlijst van Poolman en kornuiten.
(1) Axiecommitéé Poolman néé!! In samenwerking met: Dikke Daan Steun Vront
(2) dubbelz., A5, fotokopie, foto's
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
Adressen van de eigenaren Poolman en Josa van Dijk, advokaten C.Mout en Don van Kampen en van (mensen van) Bouw- en aannemingsbedrijf Drent & Welling. Dezen hebben allemaal wat met de Dikke Daan en haar ontruimingsprocedure van doen, maar dan aan de foute zijde. Poolman die voor de kraak fl. 850 of meer vroeg en de huurders er na huurverlagingprocedures uit intimideerde, omdat hij uit had gevonden dat aan asielzoekers veel meer viel te verdienen. Wel fl. 795 per persoon per maand en fl. 50880 voor het hele pand per maand. Op 11-12-95 bezette de kraakgroep 12 woningen. Poolman raakte in geldzorgen. Ook was het pand aan het verzakken. Het aannemertje die de klus geklaard heeft is nooit betaald. Oproep deze mensen flink lastig te vallen en hen duidelijk te maken dat wij niet zullen tolereren dat deze huisjesmelker door kan gaan met zijn uitbuitingspraktijken. Wij zullen niet zonder slag of stoot het pand teruggeven aan de huizenmafia!
2-11-96/1 AMSTEL 182 BLIJFT SLOOP DE VAGE PLANNEN WONINGZOEKENDEN ONDER DE PANNEN
(1) kraakgroep Amstel 182
(2) dubbelz., A4, rood papier, fotokopie?, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA /
Bertus Lüske wil Amstel 182 laten ontruimen op basis van een nep-kontrakt. Maak de wachtlijsten korter. Onteigen dit soort panden! Het op 9 juli gekraakte pand wordt niet ontruimd. Zo heeft de gemeente besloten. Lüske heeft aangifte gedaan bij de politie. De kraakgroepen merken dat er de laatste tijd steeds meer panden in het centrum leeg komen te staan. Sommige kraakpogingen worden tegengewerkt door de politie en justitie. Daar moet eens een einde aan komen. De energie moet erop gericht worden deze panden aan het woningbestand toe te voegen. Desnoods door onteigening. Door de gemeente of door woningzoekenden zélf via kraakakties.
3-11-96/1 Amsterdam, 3 november 1996 WAGENSTRAAT 12 GEKRAAKT!
(1) de afzonderlijke bewoners van Wagenstraat 12
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 418 (4-11-96) p.17. Voor verder verloop gebeurtenissen zie Grachtenkrant 506 (10-4-00) p.17. Bewoners gelegaliseerd
Vanmiddag is Wagenstraat 12 gekraakt. Het barricaderen is in volle gang, om een optimaal en veilig woongenot in deze buurt te realiseren. Dit pand is eigendom van BV H&R Holding (lees: Lüske). Lüske bezit veel meer panden in deze buurt, waarvan het grootste deel langdurig leeg blijft staan om er mee te speculeren. Dit is een misdaad. Al vaker heeft Lüske panden van hem gekraakt zien worden. Steeds komt hij met fake argumenten om instanties voor zijn karretje te spannen. De armere kant van Nederland wenst huizen om in te wonen en tegen betaalbare i.p.v.maximale prijzen. In plaats van het broodje van Muskens (bisschop Rotterdam, achtte het stelen van een brood door een hongerige gerechtvaardigd, fp), kraken wij een pandje van Lüskens! Met strijdbare groet.
3-11-96/2 BESTE BUURTBEWONERS Vandaag, 3 november, hebben wij 1e Helmersstraat 97 begane grond en 1 hoog herkraakt.
(1) (uw nieuwe buren) (uitgegeven door bewoners 1e Helmersstraat 97, fp)
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 418 (4-11-96) p.17. Zie 21-1-96/1
Vandaag hebben wij 1e Helmersstraat 97 begane grond en 1 hoog herkraakt. Een paar dagen na de vorige kraak bleek dat de woningen net verkocht waren aan bouwbedrijf De Karn. Deze drong de woonruimte binnen en gooide de krakers letterlijk met bed en al op straat. Vervolgens gebeurde er helemaal niets. De Karn heeft zichzelf met haar leugens en malversaties buitenspel gezet. Wij hopen dat u ons steunt in ons streven deze woningen te behouden als goedkope woonruimte en nodigen u uit voor koffie, thee of een glaasje roosvicee.
3-11-96/3 BANKROET Beste mensen, 3 november 1996
(1) (de nieuwe gebruikersters van Linnaeusstraat 107) (uitgegeven door Bankroet, fp)
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Alt.lev Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 418 (4-11-96) p.31. Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.67. Ontruimd 10-97, jaar leegstand, thans winkel
Er is eindelijk weer bedrijvigheid in het pand waar vroeger de synagoge huisde. Al eerder is dit pand gekraakt geweest. Toen is het, na beloften van de eigenaar dat het weer snel in gebruik genomen zou worden, vrijwillig verlaten. Sinds een jaar staat de ruimte weer leeg. Al decennia worden de verantwoordelijken in de politiek er op gewezen dat ruimtes door de eigenaren ongebruikt gelaten worden met als doel zich te kunnen verrijken. Ondanks alle protesten blijft dit systeem bestaan. We hebben deze ruimte gekraakt om een buurtvoorziening te scheppen, waar links politiek-aktieve mensen elkaar kunnen ontmoeten en vanwaar akties gevoerd kunnen worden. We geven informatie, proberen direkte hulp te geven aan woningzoekenden en verzorgen elke donderdag een vegetarische maaltijd.
6-11-96/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 22 ... NADERE ONTRUIMING VOOR SARPHATISTRAAT 77
(1) anoniem (uitgegeven door Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws)
(2) 1v 4p., A4, logo/tek., foto's van H.Bouton
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 419 (18-11-96) p.4. Bijdrage van Grachtenpot fl. 30 (GrKr 427 p.3)
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 22
Eigenaar De Groote heeft een ontruimingsvonnis voor Sarphatistraat 77 verkregen op grond van zijn beweringen het pand te gaan verbouwen tot luxe kantoorruimte. Het pand werd op 27 november 1994 gekraakt. De justitiële ontruiming ging niet door omdat makelaar V.C.Haije niet kon aantonen dat daarna iets met het pand zou gebeuren. Het bod van het Woningbedrijf op de huizenveiling was net iets te laag. Hiermee doorkruiste de nieuwe eigenaar het creëren van betaalbare woonruimte voor 10 mensen. Op 30 oktober liep de 'vrijwillige oprottermijn' af volgens de uitspraak van rechter Branbergen.
In plaats van een broodje van Muskens, kraken wij een pandje van Lüskens. Onder dit motto werd op 3 november Wagenstraat 12 gekraakt.
Westermarkt 7 wordt gebruikt door groepen zoals kraakspreekuur Centrum, de Volkskeuken en de SoupKitchen ('gaarkeuken' voor mensen met weinig inkomen). Volgt geschiedenis van het pand, gekraakt op 25 april 1993. Advocaat Swaab stuurde een oprotbrief. Mogelijk komt er een 'Huidenstraattruc'. Volgt uitleg over de Huidenstraattruuk als methode om van de rechtbank een ontruimingsvonnis los te krijgen.
Aan de 1e Helmersstraat 97 zijn de door een knokploeg ontruimde etages herkraakt.
De nieuwe advocaat van eigenaar Poolman, Van Campen uit Utrecht, is begonnen met een procedure om een gedeelte van de Daniël Stalpertstraat 28-32 (de Dikke Daan) leeg te krijgen.
Aan het lijstje van mega-grote kraakpanden kan sinds 3-11 de ruimte Hoofdweg 122 worden toegevoegd. De tapijtenhal die er zat werd twee jaar geleden failliet verklaard.
De politie stond (letterlijk) klaar voor de ontruiming van Herengracht 565 wegens overtreding van artikel 429 WvSr. Door toeval hadden de bewoners de hand weten te leggen op papieren van Stedelijk Beheer, waarin werd vermeld dat de bouwaanvraag van eigenaar Van Zijl was aangehouden. De ontruiming zou daardoor tot hernieuwde leegstand leiden. Aangezien dit in strijd zou zijn met het gemeentelijk beleid inzake het ontruimen van kraakpanden, werd de hele operatie afgeblazen. De ME die al paraat stond op de Dam kon weer terug en de waterwerper naar Nijmegen. Het plaatselijke politiebureau moest van de bewoners te horen krijgen dat de ontruiming geen doorgang zou vinden.
Hobbemakade 66 heeft het kort geding van Kess NV te Curaçao verloren. Diep treurig dat justitie zo gemakkelijk partij trekt voor speculanten. Een week geleden werd bekend dat de bouwvergunning op Utrechtse Dwarsstraat 151 (voormalig kraakpand 'de Kleine Prins', eigenaar Kess) wordt ingetrokken. Reden: er wordt nog steeds niet gebouwd.
Volgt de stand van zaken rond Villa Omval.
Het pand waar vroeger de synagoge aan de Linnaeusstraat 107 huisde, is het nieuwe onderkomen van politiek (info)kafé 'Bankroet'. Het stond al een tijdje leeg en uit niets bleek dat eigenaar, de Nederlands Israelitische Synagoge, er snel iets mee van plan was. De ruimte is al eerder (wild)gekraakt geweest. Na de ontruiming stond de ruimte weer een jaar leeg, met waarschijnlijk als doel om zich op een toekomstig ogenblik te kunnen verrijken.
10-11-96/1 Vandaag, zondag 10 november 1996, hebben wij Bergstraat 18 gekraakt.
(1) De nieuwe bewoners van Bergstraat 18
(2) 21x±5,3cm, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.06
(5) Facs.in Grachtenkrant 419 (18-11-96) p.9. Zie ook Kleine Pandjes Front jrg.1 (1998) nr.1 p.18 e.v.
Vandaag hebben wij Bergstraat 18 gekraakt. Het pand heeft een lange kraakgeschiedenis en is sedert 1984 niet meer officieel in gebruik. Om speculatie en huisjesmelkerij en verder verval van dit monument te voorkomen willen we er gaan wonen.
17-11-96/1 Geachte Iedereen, Eindelijk is het dan zover, de trieste leegstand ...
(1) de 'Free Factory'
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-Nrd Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.2.06
(5) Pand na een house-party snel ontruimd. Volgens ooggetuigen ging het om een groepje idioten
De teloorgang en moedwillige vernielingen aan de fabriek zijn voorbij. Eindelijk gaat een groep mensen hier wonen en werken. De 'Free Factory' is geboren. De aktiviteiten rond wonen zijn nog belangrijker: muziek, theater, een skateboardbaan voor de jeugd. Als welgesteld zakenman is het goed toeven in Amsterdam, voor minimum-inkomstengroepen worden naar de 'randen' of helemaal uit de stad 'geprijsd'! Op het gebied van vernieuwende(!) muziek, kunst, theater is in de dure 'tempels' in het centrum weinig baanbrekends te ontdekken. Wij zijn het spuugzat. De niet de trend en mode volgende 'kreatieve baanbrekers', het zaad en de inspiratie voor de kreatieve toekomst, zetten zich hier schrap.
23-11-96/1 23 november 1996 Beste Buurtbewoners, Zoals jullie misschien hebben gemerkt is Schinkelkade 63 gekraakt.
(1) de bewoners (van Schinkelkade 63, fp)
(2) 21x±14,9cm, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.3.01
(5) Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.95 e.v. Na ontruiming meteen verbouwing gestart, bovenetages thans woonruimte
Schinkelkade 63 is gekraakt. De etages werden als kantoorappartementen gebruikt. Het is eigendom van Beleggingsmaatschappij Hensim en staat langere tijd leeg. Met de kraak is er een einde gemaakt aan de ontoelaatbare leegstand. Voor informatie over kraken Kraakspreekuur Zuid, 1e Schinkelstraat. Kraak de leegstand, begin met een kantoorpand!
26-11-96/1 Informatie huurdersvereniging Westerbeer Huurdersvereniging Westerbeer in gelijk gesteld door huuradviescommissie.
(1) Het bestuur van de huurdersvereniging de Westerbeer
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) kopie op UB, GA en ISG /
De huuradviescommissie is van oordeel dat de huurders van de Westerbeer ten onrechte een aantal kosten in rekening gebracht worden onder de noemer servicekosten. Nu kan door het stadsdeelbestuur Westerpark begonnen worden met een kwalitatieve verbetering van het ouderenbeleid in de Bogt/de Westerbeer. Onze actie heeft een geweldig resultaat opgeleverd. Voor 1993 werd 135 gulden per maand teveel in rekening gebracht. De huurdersvereniging heeft aan het stadsdeel de volgende voorwaarden gesteld: het bestuur accepteert de uitspraak en gaat deze niet aanvechten bij de kantonrechter, het bestuur accepteert dat de uitspraak voor alle bewoners en ook voor de jaren 1994-1996 bestrijkt, het bestuur onderhandelt met de huurdersvereniging over een terugbetalingsregeling, een nieuw huurcontract waarbij woon- en zorgkosten in twee aparte overeenkomsten worden vastgelegd en de servicekosten voor zorgdiensten worden per 1 januari bepaald op basis van individuele behoeften. Het overleg over een acceptabele oplossing is door het stadsdeelbestuur abrupt afgebroken. De kwestie sleept zich al 5 jaar voort. De consequenties van jarenlang wanbeleid in de Bogt/de Westerbeer dreigt over de hoofden van de bewoner juridisch uitgevochten te worden. Door een stadsdeelbestuur dat beweert op te komen voor de zwakkere bewonersgroepen uit onze buurt. De huurdersvereniging heeft het advocatenkantoor Spaarndammerbuurt gevraagd een kort geding te starten tegen het stadsdeel voor een onmiddellijke servicekostenverlaging van fl. 100 per maand. Komt allen donderdag naar de bewonersvergadering.
29-11-96/1 HOOFDSTEDELIJK KRAAKNIEUWS nummer 23 ... DONKERE WOLKEN BOVEN VILLA OMVAL
(1) ('Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws')
(2) 1v 4 p., A4, logo/tek., foto's van H.Bouton
(3) Alt.lev-dr Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 420 (2-12-96) p.4-7. Bijdrage van Grachtenpot fl. 30 (GrKr 427 p.3)
(6) Hoofdstedelijk Kraaknieuws 23
Kort gedingen-sessie bij de Amsterdamse rechtbank: Amstel 182 2 december, Daniël Stalpertstraat 28-32 4 december en Villa Omval 6 december.
De voorbescherming van Villa Omval is komen te vervallen. Dezelfde gegevens die leidden tot een voor de bewoners positieve uitspraak, zijn nu door de rechtbank te Roermond gebruikt om tot dit negatieve oordeel te komen. Wederom heeft het stadsdeel Watergraafsmeer een kort geding aangespannen om het pand ontruimd te krijgen.
Geheel volgens de traditie is de sinds een maand gekraakte nieuwe 'Bankroet' -het politieke kraakkafé van Oost- weer eens bedreigd. Zij kregen een oprotbrief van de advocaat van het Nederlands Israelitisch Synagoge Genootschap.
Bergstraat 18 is door de eigenaar, een heer op leeftijd, bedreigd met zijn wandelstok. Hier is door de nieuwe bewoners geen acht op geslagen.
Binnenkort valt het doek voor het meest luxueuze kraakpand van Amsterdam aan de Prinsengracht 414-416. Ontruiming 30 dagen na betekening van het vonnis.
Schinkelkade 63 (eigenaar Beleggingsmaatschappij Hensim) werd op 23 november door een grote groep mensen bestormd. De kantoor-appartementen stonden al geruime tijd leeg. Er wordt een kort geding tegen de krakers aangespannen.
Hotel Friendship (eigenaar Harderwijk) aan de Van Eeghenstraat 22 is verkocht. In de veilingsbrochure stond een foto van het pand compleet met anarchistenvlag en de barricades. De tekst vermeldt dat 'omtrent het huidige gebruik de nodige gegevens ontbreken'. Op de huizenveiling werd duidelijk hoe verschillend de omgangsvormen binnen dezelfde samenleving kunnen zijn. Met bosjesmannen hadden we meer verwantschap gevoeld. Het pand ging voor de weggeefprijs van een half miljoen van de hand.
Sinds het SPOK foutief vermeld staat in de rubriek onroerende goederen van de Gouden Gids als Spekulatie onderzoekscollege, krijgen we vreemde types aan de lijn. Volgt informatie over de come-back van Bertus Lüske in kraakkringen en zijn banden met Dikke Charles Geerts, ook wel bekend als de Porno-koning. Informatie over verkoop van een coffeeshop door BV Safe Sun (een wittings-BV van Lüske en J.Bos) aan C.Geerts. Het restrictieve beleid leidt ertoe dat er geen nieuwe koffieshops bij mogen komen. Van de bestaande voorraad worden er af en toe wat dichtgetimmerd. De overgebleven shops nemen de handel over en worden dus veel meer waard.
De twee gekraakte etages aan de 1e Helmersstraat 97 zijn op 13 november door een knokploeg van bouwbedrijf de Karn uit Eemnes bezocht. De politie heeft de knokploeg weer uit het pand gehaald.
Het voormalige bejaardentehuis aan de Daniël Stalpertstraat, de Dikke Daan, eigenaar Poolman, is gedagvaard in kort geding. Er zou een huurcontract zijn met pornobaas Leloux.
Informatie over de kraak van Amstel 182 en het kort geding.
-12-96/1 STOP EXPLOITATIE GESCHIEDENIS
(1) De Amsterdamse Kraakgroepen
(3) Ams-W-Staa Linkse bew Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 420 (2-12-96) p.3
Stop exploitatie kraakgeschiedenis. Nu iedereen denkt dat het kraken voorgoed voorbij is menen velen dat er aan de kraakgeschiedenis goed geld te verdienen valt. Dit geldt zeker voor de producenten van de film 'De stad was van ons' (let vooral op het 'was'). De intellectuelen Joost Seelen (regisseur) en Eric Duivenvoorden (Staatsarchief) hebben weer in ons verleden zitten peuteren. Producenten, bioscopen en televisiemaatschappijen hebben verboden dat er een intieme vertoning voor de direkt betrokkenen mag plaatsvinden. Dus moeten we allemaal elf gulden betalen om ons eigen verhaal te mogen bekijken! Om over de prijzen van het bier maar te zwijgen! Mooi niet! Om dit maatschappelijk onrecht te bestrijden 6 december een illegale vertoning in Zaal 100. De makers hebben het dringend verzoek gekregen bij deze vertoning aanwezig te zijn om verantwoording af te leggen. Entree 3 gulden. De stad is nog steeds van ons!
-12-96/8 Verkeerscafé De Wielklem organiseert op donderdagavond 19 december een debat over de vraag Hoe blijven we mobiel in het jaar 2025?
(1) Platform Binnenstad Autovrij
(2) dubbelz., A4, geel papier, fotokopie, tekeningen
(3) Milieu Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG /
19 December debat Hoe blijven we mobiel in het jaar 2025? oftewel Hoe toekomstgericht is het gemeentelijk verkeersbeleid? Eén auto geeft vrijheid, maar zes miljoen auto's leiden tot het tegendeel. Hoe moet dat nu verder? Meer kleinere auto's of de snelweg vervangen door een rail waarop auto's kunnen aanhaken. Moeten auto's onder de grond en huizen boven? Of moeten we constateren dat de auto zijn historische rol vervuld heeft en moeten we overschakelen op het openbaar vervoer en de fiets? Panelleden: initiatiefnemer van een vervoersplan voor de Westelijke Tuinsteden, Jongeren Milieu Aktief, Milieudienst Amsterdam en Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam.
-12-96/10 EUROTOP?! ze willen yuppie city ... DAT LOSSEN WE SAMEN WEL OP!
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Bui-Eur Wonen
(4) FP /
(5) 'Dat lossen we samen wel op!' ontleend aan reklamecampagne over roken. Facsimilé in Grachtenkrant 422 (30-12-96) p.15. Zie /14
Ze willen Yuppie City, maar de stad dat zijn wij met ons allen. Dat lossen we samen wel op! Stop de Eurotop - juni 1997!
-12-96/11 De familie Gümüs moet blijven! Hun zaak is afgelopen vrijdag 20 december ...
(1) anoniem
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Mhg Wonen-kra
(4) FP /
Wij vragen in de directe omgeving nog één maal uw aandacht om steun te betuigen op 28 december door een stille tocht door deze buurt. Het gaat om een gezin. Het is al bijna 8 jaar in Nederland en heeft een kleermakerij in de Frans Halsstraat. Ze hebben nooit enige steun aangevraagd, zijn in het bezit van een sofi-nummer, hebben belasting en BTW betaald en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Terugsturen na zoveel jaar is onmenselijk. Ook zijn 9000 handtekeningen verzameld, deze zijn niet aangenomen door welke instantie dan ook. Aanvang stille tocht bij de winkel in de Frans Halsstraat.
-12-96/17a STRIJD TEGEN ONTRUIMING BEDREIGDE PANDEN
(1) anoniem
(2) 14,9x10,5cm, fotokopie, foto
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
Stop cityvorming, geen ontruiming Villa Omval. Komt allen naar de rechtszitting, 6 december Parnassusweg. Voorverzameladressen: Omval en Bollocks.
-12-96/17b
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 026/001.1.01
Dito als /17a.
-12-96/20 Entrepotdok 93-98 DE OPLETTENDE VOORBIJGANGER ... Gekraakt !
(1) Kraakgroep Oostelijke Eilanden
(2) 29,7x21cm, kringlooppapier, off-set, rode en bruine inkt, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 039/001.3.01
(5) Pand gekraakt op 24-11-96
De oude pakhuizen aan het Entrepotdok (bovenetages 93 t/m 98) zijn al weer enige tijd bewoond. We willen het pand als woonruimte gebruiken. Een aantal ruimtes is geschikt voor werkplaatsen en andere projekten. Het idee om woon- en werkruimte voor jongeren in deze panden in te richten is niet nieuw. Het ASW deed een haalbaarheidsonderzoek voor jongerenhuisvesting in de Kalenderpanden. De conclusie was: haalbaar. Liever verdient de gemeente een grote som geld door de pakhuizen en aangrenzende perceel aan een projectontwikkelaar te verkopen. Er moeten luxe appartementen gerealiseerd worden. Voor een appartement zal drie ton neergeteld moeten worden. Het tekort aan betaalbare woonruimte is nijpender dan het verlangen naar nog luxere appartementen.
1-12-96/1 HERKRAAK ADMIRAAL DE RUYTERWEG 56 Het is Zondag, dus zijn er weer krakers aktief in uw buurt.
(1) (de krakers van Admiraal de Ruyterweg 56)
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.2.07
(5) Facs.in Grachtenkrant 420 (2-12-96) p.31
Het is zondag, dus zijn er weer krakers aktief in uw buurt. Deze keer hebben zij hun oog weer laten vallen op Admiraal de Ruyterweg 56. In 1994 was deze ruimte ook al eens gekraakt. De toenmalige eigenaar wilde de ruimte gebruiken om zijn criminele aktiviteiten uit te voeren. Hij is later opgepakt, maar eerst heeft hij met getrokken pistool de krakers uit het pand gejaagd. In oktober '94 is het pand verkocht. Een nominale verbetering: de nieuwe eigenaar werd Jacob Kroonenberg, een onroerend goed magnaat die kontakten in de onderwereld had. Zijn kleinzoon Lesley Bamberger heeft de zaken van Opa overgenomen, maar een beleidsverandering heeft dit niet opgeleverd: er is nog steeds veel leegstand in panden die in zijn bezit zijn. Het zal een grote klus worden het pand bewoonbaar te krijgen.
2-12-96/2 HUURDERSVERENIGING DE PIJP ... Noord-Zuidlijn schaadt belangen huurders
(1) Namens Huurdersvereniging de Pijp, Emile Verstege (voorzitter)
(2) dz., A4, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-Z-Pijp Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.(deels) in Grachtenkrant 421 (16-12-96) p.17
Dit is een eenmalige mailing aan actieve huurders in Amsterdam over het referendum voor de Noord-Zuidlijn. De gemeente heeft besloten tot aanleg van een nieuwe metro van het Buikslotermeerplein naar Zuid-WTC, dwars door de binnenstad. Aanleg kost 2 miljard. Het gaat om een nieuwe techniek met grote risico's. Het opheffen en inkorten van tram- en buslijnen is voor de gemeente geen probleem. Het gevaar van boren in de slappe bodem wordt ontkend. Terwijl de metro nauwelijks extra reizigers trekt wordt de stad zeven jaar op zijn kop gezet. Via het geld bepaalt Den Haag wat er hier gebeurt. Voor sociale woningbouw is geen geld meer. Als de gemeente in de financiële problemen komt gaat de OZB met sprongen omhoog. Op belangrijke voorzieningen moet bezuinigd worden. Geld voor de stadsvernieuwing wordt straks gebruikt om de schade van de aanleg recht te zetten. In de Pijp is sloop van goedkope woningen waarschijnlijk. Daar komen alleen maar koopwoningen voor terug. Het rijk wil langs de Noord-Zuidlijn hoogwaardige bebouwing: kantoren, winkelcentra en luxe appartementen. Alleen een referendum kan de stad voor een ramp behoeden. Wij vragen u handtekeningen op te halen. Lijsten graag inleveren voor 18 december! Dan moeten de eerste 7.000 handtekeningen binnen zijn.