Amsterdamse pamflettenkatalogus
- -78/1 MEDEDELINGEN UIT DE BUURTEN.
(1) M.Altelaar
(2) 21x±16cm, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) UB GA /
(5) Zie -4-78/13
Op Kattenburg wordt aktie gevoerd tegen de absurd hoge huren en stookkosten. Voordat de woningen werden opgeleverd is ons door wethouder Kuyper toegezegd dat de woningen betaalbaar zouden worden. Het tegendeel is waar. Daarom strijden wij voor: huurbevriezing vanaf 1977, geen stookkostenverhoging, geen deurwaarders, geen huisuitzetting.
- -78/2 GEKRAAKT ... Vandaag is er in deze straat gekraakt.
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Kraakgroep Indische Buurt)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Vandaag is er in deze straat gekraakt. Mensen die dringend woonruimte nodig hadden konden deze niet op legale wijze krijgen. Van de plannen van Van Dam voor jongerenhuisvesting is niets terechtgekomen. Leegstand is schandalig en kaalslag kan niet geaccepteerd worden. Plannen voor goede en betaalbare nieuwbouw zullen door krakers gesteund worden. Mensen die georganiseerd kraken, kraken niet in het wilde weg. Indien noodzakelijk wordt er kontakt opgenomen met de bewoners-organisaties. Wonen een recht, kraken een noodzaak.
- -78/3 BROUWERSGRACHT 53 WEER BEWOOND!
(1) De bewoners van Brouwersgracht 53.
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.01
(5) Zie -1-79/6b en 25-1-79/1 (resp.knokploeg en ontruimingsvonnis)
Veertigduizend mensen in Amsterdam zoeken een woning. Er staan 10.000 woningen en 300.000 m² kantoorruimte leeg. Dit aantal blijft groeien. De gemeente faalt deze onttrekking van het woningaanbod tegen te gaan. Zo'n woning die uit speculatief oogpunt leegstond -meer dan een jaar- was Brouwersgracht 53 van Tocopro BV. Wij zijn Brouwersgracht 53 gaan bewonen. We benaderen de eigenaar voor een acceptabel huurkontrakt en als deze weigert zullen we de gemeente vragen dit pand aan te kopen. Wij hopen op uw sympatie om ons huis te behouden, leegstand te bestrijden en Amsterdam bewoond te houden!
- -78?/11 Jongeren Huisvestingslied
(1) anoniem
(2) A4, 10" Courier
(3) Wonen
(4) SA / SA 043/001.4.01
Tekst van het Jongeren Huisvestingslied. Ik zit hier nu al jaren in dit hok van twee bij drie. Ze zeggen dat het overgaat, wanneer er maar genoeg wordt gepraat, en ik sta bijna op straat. Daar gaan ze jongerenhuisvesting doen. Het is dan eindelijk voor elkaar, na twee jaar is de verbouwing klaar. We krijgen er een kamer met zijn twee, van twee bij drie, potver getverdrie.
- -78/13 Amsterdammers, Vandaag hebben wij de grote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de city-vorming ...
(1) Anti-city Coup
(2) A4, pica
(3) Ams-alg Wonen
(4) FP /
Vandaag hebben wij de grote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de city-vorming besmet verklaard. Dit door vier grote bedrijven te bestoken met verf en olie. De akties die hebben plaatsgevonden tegen Amsterdam Reuzestad zijn een logische consequentie van het jarenlange wanbeleid. Een beleid gericht op projectontwikkelaars, grondspeculanten, huisjesmelkers, grootwinkelbedrijven enz. De Amsterdam Reuzestad-aktie is een voortzetting van het inruilen van woonbuurten voor uitbreiding van grote winkelbedrijven, parkeergarages en prestige-objecten. Het is duidelijk dat er vanuit het volk een verzet georganiseerd is, dat verder gaat dan protesteren. Verdere akties zullen nog volgen. Wij roepen de bevolking en aktiegroepen op tot hard verzet tegen de grote bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de city-vorming.
- -78/15 standpunten fnv-amsterdam OVERLOOPS
(1) FNV
(2) 1v 6p, 10,2x21cm, off-set, groene en zwarte inkt, tekening
(3) Werk Wonen
(4) UB /
Standpunten FNV-Amsterdam uit het program 1977 'Overloops' over werk, wonen en welzijn. Met een nieuwe gemeenteraad is het goed nog eens de aandacht te vestigen op de beleidsuitgangspunten van de FNV-Amsterdam. De werkgelegenheid wordt bedreigd. De spreiding van wonen en werken geeft spanningen in de ruimtelijke ontwikkeling. Met de inkomenspositie van een groot aantal Amsterdammers is het slecht gesteld. De werkgelegenheid heeft de hoogste prioriteit. Er dienen ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden te zijn voor met name de luchthaven.
Geen liquidatie nieuwbouw bij NDSM, bouw stadhuis op Waterlooplein en muziektheater aan de Ferd.Bolstraat, afbouw Schiphollijn, realisering voorhaven, Schiphol niet afremmen, instelling stadsgewest Amsterdam, goede voorlichting t.a.v.sociale verzekeringswetten, extra leerkrachten ten behoeve van scholen met veel buitenlandse kinderen, stimuleren tweede kans onderwijs.
- -78/24 De 19e eeuwse Amsterdamse volkswijk De Pijp ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Govert Flinckstraat 15-53)
(2) folio, el.stencil, foto, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB / UB 192.1
De Pijp gerenoveerd? Nieuwbouw?
Stop sloop Govert Flinck 15-53.
- -78/32 BERICHTEN UIT HET MIDDENBLOK NR.2
(1) Gerda Muller.
(2) dubbelz., A4, elite, st.pen
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) UB GA / UB 184.2
Berichten uit het middenblok 2
Wat gebeurt er met het middenblok op het Bickerseiland? Er zijn prachtige plannen die te duur zijn. Nieuwbouw is goedkoper. Maar of je nu renoveren of nieuwbouw kiest, de huren zijn voor arbeiders toch niet te betalen. Ik zal u proberen uit te leggen waarom ik kies voor opknappen. Juist door z'n verscheidenheid aan bouw, monumenten naast nieuwbouw, dat té gekke geveltje. Daarin herken je je buurt en dat maakt samen nu juist de Westelijke Eilanden. Als dat allemaal weg is, dan kun je dat wel vergeten! En dat is ook de bedoeling van de gemeente, samen met de speculanten? Zodat je vanzelf wel opdondert. Mag straks weer een groep, die financieel tóch al bevoorrecht is ons plekje weer inpikken? Wij moeten met z'n allen vechten tegen hoge huren en voor het behoud van je buurt.
- -78?/42 GANGSTERPRAKTIJKEN IN DE BUURT
(1) (de woongroep)(Staatsliedenbuurt, fp)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB SA / UB 191.1 SA 002/017.4.01
Hoe een paar boeven de hele buurt naar de klote proberen te helpen. Spekulanten, huisbazen en ander geboefte hebben horizontale verkoop ontdekt om met grof geld nòg groffer geld te maken. Laten we een van die jongens zelf eens aan het woord, Ton Fagel: De modale werknemer kan geen flat kopen. Ga je uitponden, dan lever je flatjes van 60.000 of 80.000 gulden en dàt is dan betaalbaar. Hiermee verricht men een nuttige sociale funktie.
Je koopt een serie huizen voor dertigduizend per stuk, je bestelt een partijtje splitsingsvergunningen en je kunt je etages verkopen voor 50.000. Liefhebbers zat, want de operatie is mogelijk onder de kodenaam 'woningnood'. Per huis wordt er een ton aan verdiend. Mensen die gedreven worden tot deze noodsprong, kopen een kat in de zak: binnen een paar jaar (als je net 20.000 van de 60.000 hebt afbetaald) word je door de gemeente onteigend voor 6000 gulden. Dit is natuurlijk niet leuk. Er ontstaat een enorme vertraging voor werkelijke stadsvernieuwing. De enige manier om alle mensen aan een woning te helpen is een distributiesysteem, dat de beschikking heeft over voldoende huizen. Als we de huizen kollektief zouden bezitten, dan zouden er geen winsten gemaakt kunnen worden, maar daar mag je in dit systeem niet aankomen.
Een woning wordt met gefingeerde rekeningen gerenoveerd. De huur moet 400 gulden gaan bedragen, maar de bewoners kunnen ook kopen. Daar heeft de bewoner geen trek in. De huisbaas is van ze af en heeft een lege etage te verkopen. De woongroep ziet de etage leeg staan. Na speurwerk komt alle vuiligheid boven. Die woning moet gekraakt worden. Uit de potentiële krakers wordt een slachtoffer gevonden. Je loopt de kans in elkaar geslagen te worden. Je durft zo iets alleen maar als er een sterke woongroep is. De groep die zich bezighoudt met horizontale verkoop wil een boevenlijst aanleggen, bedreigde etages opsporen en lege etages kraken. We gaan uitvlooien welke jongen op het gemeentehuis die vergunningen als broodjes uitdeelt. Geef je op bij van Hogendorpstraat 73 hs.
- -78/44 april 1978 STAATSLIEDENBUURT
(1) anoniem (uitgegeven door Lies Visser)
(2) A4, el.stencil, tekening, kaartjes
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
Overdruk uit Stadsvernieuwingsberichten van de gemeente over het Stedebouwkundig Plan voor de Noord-Oost-Punt Staatsliedenbuurt, voorzien van kommentaar. 1/3 Woningverlies. De onleefbaarheid van de buurt is begonnen met de stadsvernieuwing, lees vernieling. Stadsvernieuwing mag niet plaatsvinden zonder een goedgekeurd bestemmingsplan. Wie zijn de buurtvertegenwoordigers? Waar halen ze het recht vandaan om namens de buurt te spreken? Hebben zij verstand van zaken? Overzien zij de gevolgen?
- -78/45 Aangeboden aan Wethouder Kuijprs 475 handtekeningen voor VORDERING N@U STOP antispekulatiekomitee hugo de grootbuurt ... SPEKULATIE
(1) (Het Antispekulatie Komitee Hugo de Grootbuurt)
(2) A4, el.stencil?, elite, logo/tek.
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 014/001.1.01
De Vorderingscommissie heeft een advies tot vordering gegeven voor de woningen Van Oldenbarneveldtstraat 26 I en III. Deze woningen werden op 15 februari bezet door het Jongeren Comité tegen Horizontale Verkoop en Spekulatie uit protest tegen de langdurige leegstand. Wethouder Kuijpers dient nu een vorderingslast af te geven. Dan pas kunnen de urgente woningzoekenden op de woningen. Vorige week zijn 475 handtekeningen uit de buurt aan de wethouder overhandigd voor de eis vordering nu. De eigenaren, de spekulanten Fagel en Van der Sluis, deelden mee niet meer in de buurt te durven komen. Daarmee wordt onderstreept hoe met deze aktie een begin is gemaakt met het terugdringen van de aktiviteiten van deze spekulanten.
- -78/46 GEACHTE HEREN KOPERS Vanavond worden o.a. geveild de panden Fannius Scholtenstraat 74 en 76.
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
Het Wijkcentrum
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/003.1.01
Vanavond worden Fannius Scholtenstraat 74 en 76 geveild. Eigenaar is Doerga-Metropool. 3 Jaar geleden heeft hij deze panden, in zeer slechte staat, gekocht voor 17.300. Al in 1976 is een sloopvergunning aangevraagd. Deze procedure loopt nog steeds. Mocht de nieuwe eigenaar de aanvraag niet voortzetten dan zal een aanschrijving volgen. U weet wat u koopt! Metropool belooft het benedenhuis van 74 ontruimd op te leveren. Deze etage wordt bewoond en de bewoonster die de onbewoonbaar verklaarde etage heeft opgeknapt, is niet van plan weg te gaan. We blijven ons verzetten tegen speculatie! Dit is de manier van Doerga om winst uit de panden te halen nadat illegale horizontale verkoop mislukt is.
-1-78/3 MANIFESTATIE ANTI-KRAAKWET WAAROM?
(1) (Landelijk Overleg Kraakgroepen)
(2) A4, el.stencil
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 025/001.5.02
Zaterdag 14 januari manifestatie anti-kraakwet in De Brakke Grond. Sprekers: Mr.J.Vermeulen, Jaap de Groot, Auke Bijlsma. Informatie, muziek en evenementen. Na het van kracht worden van de anti-kraakwet kan iedereen zonder woonvergunning zonder vorm van proces uit zijn huis gezet worden. De invoering van de A.K.W.zal de woningnood, vooral voor de minst draagkrachtigen, vergroten, misbruikt worden door grote spekulanten. Deze wet moet tegengehouden worden en dat kunnen we beter duidelijk maken voordat hij in de Eerste Kamer zal worden behandeld.
-1-78/19 OPROEP ... OPROEP VOOR 14 (VEERTIEN) JANUARI
(1) anoniem
(2) A4, elite
(3) Wonen-kra
(4) UB / UB 290.2
De Anti-Kraakwet staat op het punt behandeld te worden in de eerste kamer. Bij aanname dreigen 20- tot 40.000 krakers en 20- tot 40.000 andere mensen zonder woonvergunning dakloos te worden. Op verzoek van de eigenaar moet een pand dat gekraakt is door de politie ontruimd worden. Daarnaast krijgt de politie het recht eigenmachtig een woning te betreden zodra er ook maar het vermoeden bestaat dat er gekraakt is. Dat betekent dat ook jij morgen op straat kunt staan. Alle krakers moeten krachten bundelen om duidelijk te maken dat we het niet pikken. Hou daarom 14 januari vrij voor een grote landelijke manifestatie.
-1-78/23 IN HOLLAND STAAT EEN HUIS... LEEG In ...
(1) De gezamenlijke kraakgroepen der gemeente Amsterdam
(2) dubbelz., A4, off-set, 10" Courier, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 011/001.3.01
In Amsterdam staan veel woningen leeg. Een leeg huis is voor de eigenaar vaak goed voor een gevulde portomoné. In Amsterdam zijn veel woningzoekenden. De gemeente kan leegstaande woningen vorderen. Van deze mogelijkheid maakt ze alleen geen gebruik. Speculerende eigenaars en makelaars wordt geen strobreed in de weg gelegd. De onbarmhartige gemeente ziet haar bevolking liever in slaapsteden ver van Amsterdam. Het vastberaden kapitaal ziet ze liever in de stad. Maak van Amsterdam één groot Hoog-Catherijne: de bevolking komt wel weer terug om te winkelen. Mensen die zich niet zo gauw laten wegjagen nemen een woning die al lang leeg staat. Dit heet kraken. Kraken gebeurt in Amsterdam meestal georganiseerd. Kraken is een waakhond vormen tegen speculateurs. De kraakgroepen eisen dat de gemeente niet eerder woningen dicht doet, dan dat er nieuwbouwplannen zijn die uitgevoerd kunnen worden. Eind januari komt de Anti-Kraakwet in de eerste kamer: de politie mag elke woning binnenvallen als ze een vermoeden heeft dat er gekraakt is. Oproep aan krakers en mensen zonder woonvergunning zich te melden bij een van de kraakspreekuren.
-1-78/29 DEMONSTRATIE tegen de ANTI-KRAAKWET
(1) anoniem
(2) A4, geel papier, pica, st.pen
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 025/001.5.02
Demonstratie tegen de anti-kraakwet. Verzamelen Van Beuningenstraat 14 januari.
-1-78/30 KRAKERS, AKTIVISTEN EN SYMPATISANTEN!!! Rond half februari, ...
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt Haarlemmerbuurt
(2) dubbelz., A4, geel papier, pica
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 025/001.5.02
Half februari zal de antikraakwet in de Eerste Kamer behandeld worden, wat met deze rechtse regering aangenomen betekent. De gevolgen zijn dat mensen zonder woonvergunning en huurkontrakt van de ene minuut op de andere op straat gezet kunnen worden, de politie op 'vermoeden' dat de woning gekraakt is kan binnenvallen en je recht op een proces vervalt. Het kraken wordt gecriminaliseerd! Help dus mee met akties voor je eigen zaak. Er komt een serie akties. 14 Januari vertrekken de aktiegroepen vanuit hun buurt naar de Brakke Grond. Hier zal een anti-antikraakwetmanifestatie plaatsvinden. Vanaf 6 januari wordt Van Beuningenstraat 14 als aktiecentrum gebruikt. Vanaf de 14e wordt iedereen verzocht spandoeken buiten z'n raam te hangen. Leuzen kunnen zijn: antikraakwet? Het kraken gaat door!, Kraak de antikraakwet, Antikraakwet is politiestaatwet. 10 Januari in de Witte Brug informatie over de wet en de gevolgen ervan en werkbespreking over de akties.
4-1-78/1 huurdersvereniging "SPAARNDAM" krant nr.24
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) folio, elite, st.pen, kop: el.stencil
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Krant nummer 23 i.p.v.24?
(6) Huurdersvereniging Spaarndam krant 24
De Gemeente probeert onze actie te breken. Het kabinet Den Uyl/Van Agt laat een erfenis achter van 14% BTW verhoging op aardgasprijzen. We zijn het beu! Kom naar de openbare vergadering op 28 januari in het speeltuingebouwtje.
13-1-78/9 huurdersvereniging "SPAARNDAM" krant nr.25
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) A4, el.stencil, o.a.elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(6) Huurdersvereniging Spaarndam krant 25
Wethouder Kuypers heeft de Huurdersvereniging uitgenodigd voor een gesprek over de stookkostenverhoging op 24 januari. De openbare vergadering is verplaatst naar 23 januari in het speeltuingebouwtje (Zaandammerplein, fp).
13-1-78/10a VRIJDAG 13 JANUARI FILM ... Bst krkrs, ...
(1) (De Vergulde Koevoet)
(2) A4, pica, st.pen
(3) Bui-Am-N Wonen-kra
(4) SA / SA 002/013.3.04
13 Januari kraakfilm Redevelopment in de Vergulde Koevoet. Over stadsvernieuwing in San Francisco, of: Hoe 'n buurt gezamenlijk aktie onderneemt tegen spekulaasie. Kraak met smaak.
13-1-78/10b
(1) (De Vergulde Koevoet)
(2) folio, pica, st.pen
(3) Bui-Am-N Wonen-kra
(4) SA / SA 002/013.3.04
Dito als /10a.
14-1-78/1 IN HOLLAND STAAT EEN HUIS...LEEG Vanochtend ...
(1) De landelijke kraakgroepen
(2) A4, off-set, elite
(3) Wonen-kra
(4) UB SA / UB 290.2 SA 044/001.2.03
(5) Zie -1-78/23. Kraak AMRO-pand aan Rokin uitgelekt (Duivenvoorden p.137)
Vanochtend zijn duizenden krakers naar Amsterdam getrokken om te protesteren tegen de anti-kraakwet. Deze wet zal binnenkort door de Eerste Kamer behandeld worden. Als hij aangenomen wordt kunnen tienduizenden op straat gezet worden. Ook mensen zonder geldig huur- of koopcontract kunnen van hun woonruimte beroofd worden. Zij die het meest van de woningnood profiteren, de speculanten, worden door de wet optimaal beschermd. Die mensen, die al zoveel ellende met sleutelgeld en malafide huiseigenaren kennen, moeten die nu op straat gezet worden? Daarom hebben kraakgroepen uit dertig gemeenten dit al maanden leegstaande gebouw gekraakt. Kraak de anti-kraakwet.
17-1-78/2 VAN AGT EN WIEGEL OVERBOORD VOOR EEN PROGRESSIEF JONGERENBELEID
(1) (ANJV, ASVA, FJG, HBOkg, NVVjc, PSPjo, Schoolverlaterskomitee en SRVU)
(2) dubbelz., 22x31,8cm, krantenpapier, diepdruk?
(3) Vrouw-abor Werk-wj Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Zie ook GA Aff 4768 (A/004290)
Het kabinet Van Agt-Wiegel negeert de belangen van de mensen. Voor jongeren betekent het een verslechtering van werkgelegenheid en inkomen, uitkeringen, onderwijs, jongerenhuisvesting, welzijn en gezondheidszorg en veiligheid. Oproep de strijd aan te binden tegen de aanval op onze belangen. Om resultaten te boeken moeten we ons gezamenlijk gewicht in de schaal leggen. Dan komt het dik-voor-mekaar. Kom 27 januari naar de manifestatie in de Hoeksteen!
Meer werk voor jongeren, behoud werkgelegenheid, recht op goed en toegankelijk onderwijs, goede woningen voor jongeren, voor een aktieve vredespolitiek dus stop de neutronenbom, legalisering van de abortus.
26-1-78/1 INFORMATIEBULLETIN VAN HET BEWONERSCOMITE KATTENBURG nr. 2
(1) Bewonerscomité Kattenburg
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA /
(6) Informatiebulletin (Kattenburg) 2
Buurtvergadering 30 januari in de Poort (v/h Collectieve Ruimte). Het comité is op bezoek geweest bij wethouder Kuipers en bij het G.E.B. De wethouder wist precies te vertellen hoe de actie zich ontwikkelde. Natuurlijk probeerde hij het comité te overtuigen de zaak maar op te geven. Het comité heeft hem uitgenodigd die praatjes dan maar zelf aan de bewoners te komen vertellen. Dat lef had hij niet. Hij toonde de bereidheid naar Den Haag te stappen om bij de staatssecretaris de problemen van de stadsvernieuwingsgebieden op tafel te leggen. Tot die tijd zou de woningbouwvereniging nog niet ingrijpen. Maandag bespreken wij hoe we de actie verder uitbreiden.
Bij het bezoek aan het GEB bleek dat veel bewoners hun rekening hadden betaald. Het comité heeft niet voldoende inzicht in het aantal mensen dat de hoge navorderingen nog niet heeft betaald. De rekeningen kloppen wel. Het bewonerscomité heeft kunnen bewerkstelligen dat bewoners die niet ineens kunnen betalen een soepele regeling kunnen krijgen. Er zijn factoren die nadelig zijn voor het energieverbruik, maar dat is voor rekening van de woningbouwvereniging. Strookje om zich op te geven voor een soepele afbetalingsregeling bij het GEB. Tips om het energieverbruik te verminderen.
27-1-78/6 RESOLUTIE: De aanwezigen op de manifestatie van de Amsterdamse jongerenorganisaties, ...
(1) ANJV, ASVA, FJG, HBO-kontaktgroep, NVV-Jongerencontact, PSP-jongeren, Schoolverlaterskomitee, SRVU.
(2) A4, elite
(3) Ond-algem Werk-wj Wonen
(4) UB GA ISG /
De aanwezigen op de manifestatie van de Amsterdamse jongerenorganisaties, onder het motto 'Van Agt en Wiegel overboord, voor een progressief jongerenbeleid' zijn van mening dat het nieuwe kabinet de belangen van de werkende jongeren niet serieus neemt. De jongerenbelangen zullen nog meer het mikpunt worden van aanvallen op werk, wonen, welzijn, onderwijs en lonen. Wij eisen een progressief jongerenbeleid: meer werk, geen aantasting uitkeringen, behoud werkgelegenheid, recht op goed onderwijs, geen studentenstops, bouw betaalbare woningen voor jongeren, minimumloon op 22 jaar, geen zakgeld maar loon, voor een aktieve vredespolitiek en legalisering van de abortus.
31-1-78/3 Open brief aan de ambtenaren van de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting
(1) de bewoners van Jodenbreestraat 16 en 24
(2) dubbelz., A4, Bruxelles, kop: el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB /
Wij knokken al heel lang voor het behoud van de panden Jodenbreestraat 16 en 24 (14 bewoners, 2 winkels, 1 werkplaats). We knokken tegen de zoveelste kantoorkolos. Volgt overzicht geschiedenis. Van de gemeente ontvingen wij taal noch teken ... todat in opdracht van wethouder Kuijpers de Dienst Herhuisvesting alle bewoners een uitnodiging stuurde om te praten over herhuisvesting, ontruiming dus. Opnieuw bewijst de wethouder zijn ijver om kantoorbouwplannen te stimuleren. De Gemeenteraad moet zich nog bezighouden met de woningonttrekking, verkoop van grond en ons raadsadres van augustus 1977 behandelen. We willen de inspanningen van Herhuisvesting niet, die het vuile werk moet opknappen dat het gevolg is van het Wibauthuisbeleid. Er is al genoeg gesloopt. Herhuisvesting mag dan ook geen medewerking verlenen.
-2-78/4 ASVA Sociaal Ekonomisch BULLETIN Jarenlang wanbeheer kost bewoners honderden guldens
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, kop: rode inkt
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Sociaal Ekonomisch Bulletin (ASVA)
ASVA en ABO roepen de bewoners van de studentenhuizen op om aktie te voeren tegen het financiële wanbeleid van de Dienst Studenten Huisvesting. De schandalen stapelen zich op. Er werd jarenlang teveel aan servicekosten betaald. Nu dit blijkt wil niemand de verantwoordelijkheid hiervoor op zich nemen. De DSH verzuimt door het toepassen van een juiste berekeningswijze, het bewoners van studentenhuizen mogelijk te maken individuele huursubsidie aan te vragen. Bewoners van Diemen gingen zelf aan het werk om de juiste gegevens te verkrijgen en zij krijgen nu voor een tientje in de maand huursubsidie. Informeel wordt de onjuistheid van de DSH-berekeningen toegegeven. Kom naar de Commissie studentenvoorzieningen van de U.R.op 15 februari. De ASVA zal het falen aan de orde stellen en schadeloosstelling voor de bewoners eisen. Steun de boze bewoners.
-2-78/12 APARTHEID gemeentelijke verordening
(1) Overleggroep Pensions
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil, tekening van Opland
(3) Mhg Wonen
(4) UB GA ISG /
Manifestatie 'Gesloten wijken', 23 februari Roothaanhuis. Vrijgekomen woningen in een achttal stadswijken en op een aantal trapportalen worden niet aan urgente woningzoekende Surinamers en buitenlanders toegewezen, omdat dat volgens de Gemeente tot ongewenste spanningen zou leiden. De advokaat van welzijnsstichtingen voor Surinamers heeft B&W hierover geschreven, waarin vóór 23 februari om uitsluitsel wordt gevraagd. De Overleggroep Pensions heeft een verklaring uitgegeven met drie eisen: intrekking geslotenverklaring, gelijkberechtiging van alle woningzoekenden en een openbare hoorzitting. Wij roepen alle Surinamers, buitenlanders en Nederlanders op deze bijeenkomst te bezoeken.
-2-78/18a MANIFESTATIE TEGEN DE SLOOP VAN DE GOVERT FLINCKSTRAAT.
(1) De bewonersgroep Govert Flinckstraat l5 t/m 53
(2) dubbelz., A4 of kwarto, cubic pica
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/003.4.01
(5) Zie ook GA Aff 4924 (A/002409)
1: Op 17 februari manifestatie tegen de sloop van de Govert Flinckstraat in de Lange Pier, Govert Flinckstraat 64. De gemeente heeft een bouwvalligheidsverklaring getekend voor de Govert Flinckstraat 15 t/m 53, zonder enige vorm van overleg met de buurt. De kwestie komt 20 februari in de Raadskommissie. Het gevolg van de handelswijze van de gemeente is dat de gemeente de vrije hand krijgt in beslissingen omtrent de nieuwbouw. Dan wordt het gevaar van spekulatie groot. De bewoners hebben een architekt aangezocht. Met de gemeente is een overeenkomst dat geen sloop mag plaatsvinden voordat er voor de bewoners nieuwbouwhuizen zijn en er bouwplannen zijn voor het te slopen gedeelte. Op de buurtvergadering van 18 januari heeft de buurt intrekking van het besluit tot sloop geëist. Bij de manifestatie zullen de wethouders, raadskommissieleden en oud-staatssekretaris Schaefer aanwezig zijn.
2: Beste krakers. Nu de anti-kraakwet voor de deur staat moeten we het beleid van de gemeente aan de kaak stellen. De gebeurtenissen eisen een aktie. Daarom doen wij een beroep op iedereen 17 februari van 4 tot 6 aanwezig te zijn in de 'lange Pier'. We hopen dat deze hint duidelijk genoeg is.
-2-78/18b
(1) De bewonersgroep Govert Flinckstraat 15 t/m 53
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.4.01
Vrijwel zelfde tekst als voorkant van /18a.
-2-78/22 manifestatie tegen SLOOP
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Govert Flinckstraat 15-53)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) GA /
17 Februari Lange Pier, manifestatie tegen de sloop van de panden 15-53 aan de Govert Flinckstraat. De gemeente is nog steeds van plan de huizen tegen de vlakte te gooien zonder dat er bouwplannen zijn. Nog steeds staan de bewoners op het standpunt dat zij niet vertrekken voordat de gemeente toezeggingen gedaan heeft over het tijdstip van de nieuwbouw. Raadsleden en de verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd. Als wij de gemeente hier haar gang laten gaan, dan gaat zij voortaan haar gang in de rest van De Pijp!
-2-78/24 BUURTAKTIECOMITE KATTENBURG. Naar aanleiding van ...
(1) Buurtaktiecomite Kattenburg.
(2) ½ vel, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA /
N.a.v.de circulaire van 30 januari bestaat bij bewoners het vermoeden dat de aktie van 1977 gestopt wordt. Dat is een volkomen misvatting. Wij gaan nog steeds door, ondanks de verklaring van wethouder Kuypers. Betaal de verhoging van 1977 niet. 27 Februari is er geen buurtvergadering, maar een vergadering voor de aktiecomitees.
-2-78/38 WAAROM HEBBEN WE VAN OLDENBARNEVELDTSTRAAT ZESENTWINTIG EEN EN DRIE HOOG BEZET ??
(1) Het jongerencomité tegen horizontale verkoop en speculatie.
(2) dubbelz., A4, groen papier, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/002.2.03
Van Oldenbarneveldtstraat 26 dreigt horizontaal verkocht te worden. Panden die 30 of 40.000 gulden hebben gekost brengen bij verkoop per etage een veelvoud op. De gemeente weigert een splitsingsvergunning alleen als een pand ernstige gebreken heeft. We zijn tegen horizontale verkoop omdat steeds meer woningen onttrokken worden aan het bestand van de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting (algemeen bekend als CBH) en de bewoner van de etage in een onzekere positie komt. De enige oplossing is een verbod op splitsing en op horizontale verkoop. De gemeente onderzoekt woningen onvoldoende en geeft te gemakkelijk splitsingsvergunningen af. Daar moet dus contrôle op komen. De panden waarvoor een splitsingsvergunning wordt aangevraagd moeten door de gemeente aan de wijkcentra worden gemeld. Onze eisen: verbod op horizontale verkoop, geen speculatie met huurwoningen, geen luxe-appartementen maar betaalbare huuwoningen, geen splitsingsvergunningen meer, melden bij wijkcentra, verbetering huisvesting van jongeren en alleenstaanden en de huizen aan de Van Oldenbarneveldtstraat 26 moeten onder het CBH blijven vallen.
1-2-78/1 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR. 17
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) dubbelz., 22,6x31cm, off-set, foto's
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) GA /
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 17
Gespekken met de Gemeente over halvering van het parkeertarief, de beveiliging van de garages en gratis parkeren voor bezoekers hebben geen resultaten opgeleverd. Bezoekerstarieven worden heringevoerd. De bedoeling is het gratis parkeren van bezoekers opnieuw te bezien als de metro rijdt en overal de nieuwe automaten zijn geplaatst. Dat autobezoek hoge tarieven moet betalen bestaat nergens in Nederland en leidt tot sociale isolatie van onze wijk! Bewonerstarieven staan in geen redelijke verhouding tot het geboden (on)gerief. Voorts is fl. 40 per maand niet op te brengen. Daarbij komt dat de regering een drastische gasprijs- en een huurverhoging van 7% wil doorvoeren. Veiligheidsmaatregelen worden niet genomen. Schades en diefstallen lopen in de tonnen per jaar. De verontwaardiging neemt vormen aan waarvoor B.en W.verantwoordelijkheid dragen! Het Bewonerscomité heeft besloten in de K-zone de boycotacties te beginnen. De start vindt plaats op 17 en 18 februari met een boycot van de parkeergebouwen. De handtekeningen onder de eisen tot halvering van de tarieven, bezoekers vrij parkeren, betere beveiliging en geen gasprijsverhoging tonen aan hoe sterk de actie gedragen wordt.
2-2-78/1 Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer ... BEWONERS, U weet waarom het gaat !
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) UB GA /
(5) Oplage 4.000 ex.
Tégen de dreigende herinvoering van bezoekerstarieven, vóór veiligheid in de parkeergebouwen en halvering van de tarieven. Ook niet-autobezitters hebben belang bij onze verlangens. Daarom is besloten het succes van 1972 te herhalen, een boycot van de parkeergebouwen, nu in de K-zone, 17 en 18 februari. Parkeer uw auto op de platforms en de vluchtstroken volgens aanwijzingen van de aktie-leiding. Een ordedienst zal toezicht blijven houden. Voor een rechtvaardig parkeerbeleid in de Bijlmermeer.
3-2-78/1 Amsterdam, 3 februari 1978 L.S. Meer dan 30 jaar na de oorlog ...
(1) Huurdersvereniging Dapperbuurt
(2) A4, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) UB / UB 287.3
Meer dan 30 jaar na de oorlog is het vraagstuk van de woningnood nog steeds niet uit de wereld geholpen. In veel buurten neemt de verkrotting toe. Het zijn vooral de mensen met de lagere inkomens die de dupe worden. En als er dan nieuwe woningen worden gebouwd blijken ze juist voor die mensen niet te betalen te zijn. Ook in de Dapperbuurt zien we slechte woonomstandigheden, trage buurtvernieuwing en hoge nieuwbouwhuren. Daarom hebben vorig jaar juni bewoners de Huurdersvereniging Dapperbuurt opgericht. Per 1 april wordt de BTW op het aardgas opgetrokken van 4 naar 18%, op 1 juli gaan de huren met 7% omhoog en pas volgend jaar zullen de inkomens daaraan worden aangepast. In de Roomtuintjes wordt behalve de huurverhoging ook de stookkostenverhoging van vorig jaar geweigerd. Het zal er om gaan deze akties, tegen de druk van de regering in Den Haag in, door te zetten. Vergadering over o.a.de stijgende woonkosten op 9 maart Wijkcentrum Muiderpoort.
15-2-78/4 woensdag I5 februarie. Beste buurtbewoners, Wat is er aan de hand met Van Hogendorpstraat 23 II??
(1) Bewoners en Woongroep. (Staatsliedenbuurt, fp)
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/003.2.03
(5) Zie 16-2-78/4
De 'heer' Verlinden probeert de bewoners van Van Hogendorpstraat 23'' te ontruimen om deze etage snel door te verkopen voordat de gemeente het moet kopen voor de stadsvernieuwing. Verlinden heeft in deze straat al tientallen etages voor een flinke prijs doorverkocht. 23'' Wordt over enkele jaren gesloopt. Langdurige onteigeningsprocedures zijn het gevolg die de buurtvernieuwing tegenhouden. De koper wordt opgelicht, want hij krijgt van de gemeente stukken minder uitbetaald. Het is ook uw belang dat U de bewoners steunt. Misschien komt Verlinden met een knokploeg, let U op en als U 't ziet, kom naar het huis. Geen speculatie met sloophuizen. Geen vertraging van stadsvernieuwing.
16-2-78/2 Aan de leden van de Gemeenteraad van Purmerend.
(1) namens de Bewonersraad Nieuwmarkt, 2 namen
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/005.3.06
Op verzoek van de Vereniging tot Behoud van Waterland maken wij bezwaar tegen de voorgenomen bebouwing van de Purmerpolder. Toen wij in 1976 ter bestudering van de stadsvernieuwingsproblematiek de Purmer bezochten zijn wij onder de indruk gekomen van de wijdsheid en ongereptheid van dit gebied. De Raamnota Stadsvernieuwing met allerlei normen voor woondichtheid brengt mee dat er behoefte blijft bestaan aan een 'groeikern Purmerend met 100.000 inwoners'. Ja, op die manier wel. Voor ons is echter een stad van steen en veel mensen op een kluitje. Dat brengt eigen kwaliteiten met zich. We mogen niet aannemen dat uw Raad groter groeien op zich nog als een doelstelling beschouwt. Daarom verzoeken wij u er nog eens grondig over na te denken of aantasting van de prachtige Purmer wel noodzakelijk is. Voor ons hoeft het niet.
16-2-78/4 donderdag I6 februari. Beste buurtbewoners, Gisteren brachten wij U ervan op de hoogte dat de "heer" Verlinden, ...
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/003.2.03
Gisteren (zie 15-2-78/4) vond de 'heer' Verlinden het nodig om 'voor eigen rechter te spelen'. Hij wilde geen civiel-rechtelijke procedure beginnen. Gisteravond toog Verlinden met een butagasfles en brander Van Hogendorpstraat 23 binnen. De steekvlam kwam 2 meter ver de kamer in. Dankzij onze aktie en uw steun en aanwezigheid is Verlinden afgevoerd naar het buro. Poging tot brandstichting werd afgewezen omdat volgens de politie een eigenaar een brandje in z'n eigen woning kan stichten als hij dat leuk vindt! Dit heeft bewezen dat het mogelijk is aan de spekulatie paal en perk te stellen. Geen spekulatie door horizontale verkoop. Geen vertraging van stadsvernieuwing.
17-2-78/3 RED DE GOVERT-FLINCK 15 t/m 53.
(1) anoniem (uitgegeven door Bewonersgroep Govert Flinckstraat 15 t/m 53)
(2) A4, el.stencil, pica, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.4.01
Al sinds 1976 wil de gemeente de huizen aan de Govert Flinckstraat 15 t/m 53 slopen. Nieuwbouw zal op z'n vroegst over drie jaar beginnen. De gemeente wil sloop omdat zij de huizen zo slecht vindt dat dit gevaar oplevert voor de bewoners. Een architekt van de bewoners kwam met de uitslag dat de woningen slecht zijn maar nog drie jaar kunnen blijven staan. Wel zouden enkele gevaarlijke punten verholpen moeten worden. Onze eisen: opschorting van het besluit tot sloop, geen sloop voordat er direkt uitvoerbare plannen zijn en goede herhuisvesting voor alle bewoners op het moment dat aan onze eisen is voldaan. Zet uw handtekening.
18-2-78/3 zaterdag l8 februari Beste buurtbewoners Vandaag is er weer een woning bezet ...
(1) De Woongroep Staatsliedenbuurt en de bewoners van 23'' en l5'
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/003.1.01
Vandaag is Van Hogendorpstraat 15', eigenaar de Heer Verlinden, bezet. De woning staat op het punt horizontaal verkocht te worden. Om ook 15 een hoog te onttrekken aan spekulatie is dit pand bezet en hebben wij weer uw hulp nodig. Wij moeten ons sterk maken tegen horizontale verkoop: er blijven steeds minder goedkope huurwoningen over, de kopers worden benadeeld door te hoge prijzen, vertraging van nieuwbouw en huurders zijn op die manier niet zeker van veilig wonen. We vechten voor een goede en snelle stadsvernieuwing. Geen spekulatie van sloophuizen!
25-2-78/3 HET LANDELIJK OVERLEG KRAAKGROEPEN heeft deze dag uitgeroepen tot: TWEEDE NATIONALE KRAAKDAG
(1) Landelijk Overleg Kraakgroep.
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 025/001.5.02
Tweede nationale kraakdag. In 23 steden zullen kraakgroepen vandaag actie voeren. Omdat na het van kracht worden van de anti-kraak-wet iedereen zonder woonvergunning zonder vorm van proces uit zijn huis gezet kan worden, de wet de bestaande woningnood zal vergroten, de wet leegstand en verkrotting zal bevorderen, misbruikt zal worden door de grote speculanten en het een schending is van de in de grondwet gegarandeerde rechten. De wet zal de rechtspositie van elke Nederlandse burger een beetje ondermijnen. Het gaat om meer dan het recht op wonen! Lees de Kraakkrant special.
25-2-78/4a WAARSCHUWING Waarschuwing aan Schaefer ...
(1) Bewoners uit Jodenbreestraat, Waterlooplein buurt en omgeving.
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB SA / UB 196.1 SA 028/006.1.01
(5) Zie 24-2-78/2
1: Waarschuwing aan Schaefer, toekomstige (?) wethouder van Volkshuisvesting. U denkt veel te kunnen doen aan het woningbestand. Wij waarschuwen dat de Gouden Tegel bestaat! Het symbool voor de hoge grondprijs rondom het Waterlooplein. 1 m² komt al gauw op 3000 gulden. Wij bieden u deze ene Gouden Tegel uit de Jodenbreestraat aan. U biedt uzelf op 31 mei aan als de verlosser van de woningnood. Uw voorgangers begonnen met dezelfde illusie. Ook u zal gevangene van het parlementaire democratische systeem blijken te zijn. Beschouw de stemmen van het volk niet als rode stippen op stemformulieren, maar als echte stemmen die een mening verkondigen.
2: Dito als /4b.
25-2-78/4b Mwlodie: Is je moeder niet thuis.....
(1) anoniem
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB / UB 287.1
Tekst van het liedje Is Schaefer wel pluis. Protest tegen kantoorbouw en de achterblijvende woningbouw.
-3-78/1 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR. 18 ... 9 MAART: AUTOTOCHT
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) dubbelz., 23x30,9cm, off-set
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 18
Stop parkeeronrecht Bijlmermeer! De 24-uursboycot van de parkeergebouwen in de K-zone is een overweldigend succes geworden. Op 9 maart zal de gehele Bijlmer in beweging komen! Per autodemonstratie langs het stadhuis. Gebruik de achterkant van dit bulletin als affiche op uw achterruit. Zaterdag 11 maart in Manifestatiezaal Ganzenhoef een forum met politieke partijen over de totale woonkostenproblematiek. Onze eisen: apart huurbeleid voor Amsterdam, huurbevriezing Bijlmermeer, verlaging gastarief, controle en inspraak servicekosten, bezoekers gratis parkeren, halvering parkeertarieven en veiligheid in de parkeergebouwen. Laatste nieuws uit Noord: de bewoners van Molenwijk gaan de riks parkeertariefverhoging van 1 april weigeren!
-3-78/3 ASVA sociaal-economies bulletin nummer 3
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, el.stencil, rode en zwarte inkt
(3) Ond-tert Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Sociaal Ekonomisch Bulletin (ASVA) 3
Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering bleek een meerderheid de eis van de gezamenlijke jongerenorganisaties voor verlaging van de leeftijd voor het verkrijgen van een urgentiebewijs, te steunen. Het spektakel in de raad gaat 12 maart verder.
Per 1 september gaat de gehuwden toelage voor studenten naar beneden. Ook iets positiefs: de kindertoelage wordt niet meer slechts gegeven wanneer je 2 jaar van je afstuderen zit; die kun je tussen de 23 en 27 jaar altijd krijgen. Schema inkomensnormen gehuwde studenten.
-3-78/20 Beste buurtbewoners met dit stencil
(1) de Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Alt.lev-dr Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 002/003.5.01
(5) Tekst in: Kraakkrant XX p.12
In de v.Beuningenstraat 40'a verbleef heroinehandelaar Conrad R. Deze gebruikte zijn woning voor de handel. De buren en zijn omgeving ondervonden zo'n last dat bewoners erover dachten te verhuizen. Buren werden met getrokken pistool bedreigd. Zijn gas had hij d.m.v.een fietsband verbonden. Leden van de Woongroep werden bedreigd met pistolen. Politie, brandweer en GEB weigerden maatregelen te nemen. Afgelopen week werd R.gearresteerd. Zijn verblijfplaats werd op spontane manier door buurtbewoners leeg gehaald. De woongroep heeft deze aktie niet georganiseerd. De politie uitte onterechte verdachtmakingen naar de kant van de woongroep. Een van de leden van de woongroep werd ten onrechte gearresteerd. De politie laat de heroinehandel in de Staatsliedenbuurt vrij spel en neemt aanklachten van de handelaren overdreven serieus. We laten ons niet intimideren en zullen er alles aan doen om de heroinehandel in de Staatsliedenbuurt tegen te gaan.
-3-78/21 JAC ... Aan alle woningzoekende jongeren,
(1) Jac sektie wonen.
(2) A4, elite, kop: off-set
(3) Wonen
(4) kopie op UB / UB 287.1
De kansen van jongeren om aan een kamer of woning te komen zijn belabberd. Mondjesmaat worden veranderingen aangekondigd, die de positie van jongeren op de woningmarkt kunnen verbeteren. Een van die veranderingen is het voorstel een beperkt urgentiebewijs voor jongeren uit te geven. Alleenstaande jongeren tussen de 18 en 25 jaar kunnen in aanmerking komen voor 1-kamer woningen en woningen tussen de 50 en 80 piek per maand. Deze verandering van registratiebewijs in beperkt urgentiebewijs is een van de resultaten van het gezamenlijk knokken van jongerenorganisaties. Het lijkt een goede stap in de erkenning van het woonrecht van jongeren. Het betekent echter niet dat je meteen een huis krijgt. Hoewel we niet de pretentie hebben de woningnood van jongeren te kunnen opheffen, willen we met woningzoekende jongeren op 3 april op het Jac een avond organiseren om te kijken of er verdere politieke druk uitgeoefend kan worden. 12 April gemeenteraadszitting over jongerenhuisvesting en verlaging van de leeftijdsgrens.
-3-78/22 ASVA Sociaal Ekonomisch BULLETIN JONGERENHUISVESTING STUDIEFINANCIERING
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, elite, kop: el.stencil, rode inkt
(3) Ond-tert Wonen
(4) kopie op UB / UB 287.1
(6) Sociaal Ekonomisch Bulletin (ASVA)
Tot '75 hadden jongeren geen formeel erkend recht om te wonen. In de nota Van Dam werd in '75 het recht op zelfstandige woonruimte erkend. Recht op woonruimte is zinloos wanneer er onvoldoende woningen zijn. Van de door Van Dam voor één- en tweepersoonshuishoudens toegezegde woningen werd slechts één-zevende gerealiseerd. Er wordt nog steeds te weinig gebouwd. Eind oktober '77 organiseerde het SOJH een manifestatie onder de eisen géén diskriminatie van jongeren bij woningtoewijzing en bouwprogramma omhoog. Op 22 maart zal de woningtoewijzing aan jongeren in de gemeenteraad aan de orde komen. Dat betekent niet dat de diskriminatie wordt opgeheven: jongeren krijgen een beperkt urgentiebewijs. Er zijn 1000 woningen mee gemoeid, terwijl 35.000 Amsterdamse jongeren woningzoekend zijn! De belangengroeperingen hadden een kompromis voorgesteld, zodat in 1980 iedereen vanaf 18 jaar dezelfde rechten heeft. De VVD wil dat de goedkope woningen weer op de vrije markt komen (spekulatie!) en voor het CDA blijft het gezin de hoeksteen van de samenleving. De PvdA is, je raadt het al, verdeeld. Politiek gekonkel lijkt te prevaleren boven rechtvaardigheid.
Het afgelopen studiejaar zijn maatregelen doorgevoerd, die een verslechtering voor ons inkomen betekenen. De ASVA zet zich in om invloed uit te oefenen op de vaststelling van de hoogte van de normen voor de beurs. Daarbij werken we naar invoering van ons eigen Log-plan toe: iedere student een eigen inkomen. Vergadering seksie studiefinanciering 8 maart ASVA kantoor.
-3-78/26 Beste buurtbewoner, zoals u misschien nog weet, ...
(1) anoniem
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB / UB VA 450
Eind december hebben we een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend tegen het bestemmingsplan Nieuwmarkt. Als dit bestemmingsplan doorgaat zal er in het blok voornamelijk gesloopt gaan worden. Morgenavond is er een hoorzitting voor de gemeenteraad. Helaas was niemand van ons bereid daar het woord te voeren. Iedereen kan naar die hoorzitting gaan, dinsdag op het stadhuis.
-3-78/28 DOOR NV STADSHERSTEL Restauratie blok panden Nieuwe Zijds
(1) Bewoners Waterlooplein e.o.
(2) dubbelz., folio, el.stencil, voorkant: tekening; achterkant: pica
(3) Ams-C-rest Verkiez Wonen
(4) UB SA / UB VA 469 SA 028/005.2.01
Wij doen een dringend beroep op jullie je stem te laten horen over de verdere verpesting van onze woonomgeving. Jodenbreestraat 16 en 24 gaan gesloopt worden om plaats te maken voor alweer een kantoor (naast de plaats waar al 3 jaar een kantoor te huur staat). Het is voor ons de keuze tussen een kantoor of 60 nieuwe woningen. De commissie volkshuisvesting moet zich op 3 april uitspreken over een heivergunning (lees: bouwvergunning). Schrijf of bel de leden van de commissie, schrijf een ingezonden brief naar de krant en kom op 3 april ook naar de vergadering. Op 5 april behandelt de commissie publieke werken een grondregelingskwestie en het adres van de bewoners die dreigen te verdwijnen. Wij meenden ook verkiezingsbijeenkomsten met een bezoek te moeten vereren teneinde heden/verleden en toekomst te toetsen aan de prachtige verhalen die daar worden opgehangen. Houdt het weekend van 30 april vrij! Er staan grootse dingen te gebeuren!
-3-78/33 KRAAKKRANT SPECIAL BIJLAGE A.K.W.-AKTIES
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 025/001.5.02
(5) Zie ook GA Aff 5019 (A/005572)
(6) Kraakkrant bijlage
Er zijn de afgelopen 2 maanden opnieuw (2 jaar geleden ook al) akties gevoerd i.v.m.de Anti-kraakwet. Veel mensen, die niet de illusie hadden hiermee deze wet tegen te houden, waren de akties om aan te tonen wat de gevolgen zijn van de wet (ontruimingen, politieoptreden). Wat de akties op 14 januari betreft, organisatories had dat nogal wat haken en ogen. Plannen lekten uit en kraakakties gingen niet door. De opkomst was redelijk maar de Diskussie ontbrak. De akties op 26 februari werden anders georganiseerd. Er was overleg geweest op Algemene Vergaderingen, bijv.Staatsliedenbuurt en Pijp, en Stedelijk en Landelijk overleg. De persploeg drukte te eenzijdig een stempel op de akties. Ook de Kraakkrant Special had een betere kontrole en veelzijdiger bewerking nodig. De reakties op de publikaties liepen uiteen. De meest 'kwalijke' uitspraak in de Kraakkrant Special bleek dat het L.O.K.zich beschouwde als enige belangenbehartiger voor krakers. Een groot aantal zaken zijn uit hun verband gerukt, feiten verdraaid. Een andere reaktie in een apart (zeepbellen)stencil van Karim en Johannes (lid Kraakkrant-redaktie) legde de nadruk op het LOK als enige partij die de belangen behartigt voor krakers. In een stencil dat op beperkte schaal in de Nieuwmarkt verspreid is (van Justus) met een vervolg, klampt de schrijver zich aan de uitspraken van de KKSpecial vast. Het voordeel is dat de diskussie over het organiseren van krakers is losgekomen. Zaterdag 18 maart, Boomspijker.
-3-78/34 BUURTBEWONERS!OPGELET!!!!!!!!!!!!!!!! Om jullie te waarschuwen voor de bewoner van Van Beuningenstraat 40'achter, ...
(1) De Woongroep. (Staatsliedenbuurt, fp)
(2) dubbelz., A4, Bruxelles
(3) Alt.lev-dr Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/003.5.01
(5) Zie ook Adriaenssen (1996) p.46 e.v.
Waarschuwing voor de bewoner van Van Beuningenstraat 40'achter, nl.John ofwel Conrad Ramakers. Verslag van de gebeurtenissen rond Ramakers en de woning. O.a.wasgoed boven gaspitten, niet betalen van de gas- en elektriciteitsrekeningen, bedreigingen van medebewoners met een pistool, aftappen van elektriciteit van de lichten van de gang en een politieinval waarbij op de woning wapens, cocaïne en heroïne gevonden worden. Geluidsoverlast, het vasthouden van mensen op de woning, bedreiging met een pistool, intrappen van de voordeur. Het blijft een vreemde zaak dat hij in twee gevallen zo snel is vrijgelaten door de politie. Als hij je bedreigt, dien een aanklacht in! Dinsdag werd buurtbewoner Piet Polderman door Ramakers geslagen. Piet heeft een aanklacht ingediend.
-3-78/36 Aan de bewoners van Hakfort en Huigenbos, Donderdag 9 maart ...
(1) De Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos.
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskté Huurverlaging Bijlme
9 Maart ter ondersteuning van de parkeergarage-akties auto-demonstratie naar het Stadhuis. De stoet wordt geformeerd op de vluchtstroken, te beginnen bij Hakfort en Huigenbos. Om 22 uur is de stoet terug en wordt op de Groesbeekdreef een slotwoord gehouden. Een delegatie zal aan de Gemeenteraad de eisen van de Bijlmerbevolking uiteenzetten en handtekeningen overhandigen. In Hakfort en Huigenbos zijn 600 handtekeningen opgehaald en werd voor het Bewonerskomité Huurverlaging Bijlmermeer fl. 400 opgehaald. Hang op uw achterruit huurbulletin 18: Stop parkeeronrecht Bijlmermeer. Auto-demonstratie voor: halvering parkeertarieven, gratis parkeren voor bezoekers, beveiliging van de parkeergarages.
-3-78/37 KOMT ALLEN! DONDERDAG 22 MAART ... SPECIALE FILMAVOND VOOR DE WESTELIJKE EILANDEN
(1) Cineclub Vrijheidsfilms i.s.m. het Aktiecomité Westelijke Eilanden en het Wijkcentrum De Gouden Reael
(2) dubbelz., A4, blauw papier, o.a.st.pen, achterkant: rode stempel van Cineclub Vrijheidsfilms
(3) Ams-C-WE Bui-Am-Z Wonen
(4) SA /
22 Maart filmavond voor de Westelijke Eilanden in De Schuur, Prinseneiland. Houdt de Purmer Groen! en Vrouwen van Suriname, twee films gemaakt door Cineclub. De film over de Purmer bevat een fel protest tegen het gevoerde overloopbeleid sinds de jaren zestig, dat geleid heeft tot sloop en verkrotting, tot het verlaten van grote groepen Amsterdammers uit de hoofdstad. De film hekelt de praktijken van bouwmaatschappijen als Wilma B.V., die door manipulatie met grond zich machtsposities hebben verschaft.
Cineclub is al jaren bezig met een film over de Westelijke Eilanden. Om deze af te maken hebben we de medewerking van de buurtbewoners nodig. Iedere laatste vrijdag en zaterdag vrijheidsfilms in De Smederij, Nieuwmarktbuurt. 30 En 31 maart: de Klaagzang, speelfilm van de gevangen Turkse regisseur Guney.
10-3-78/1 huurdersvereniging "SPAARNDAM" krant nr.26
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) 2v 3p, A4, elite, kop: el.stencil
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(6) Huurdersvereniging Spaarndam krant 26
80% Van de bewoners zet de weigeractie door. Wij voeren actie omdat de in 1973 afgesproken huur- en stookkostenbedragen veel hoger zijn uitgevallen. De Gemeente heeft gepleit voor blokverwarming omdat dit goedkoper zou zijn - het tegendeel blijkt waar te zijn! Een half jaar is het overleg met de Gemeente opgeschort geweest. Op 24 januari heeft de wethouder toegezegd mogelijkheden tot verbetering te zullen bekijken. In maart zullen we weer een gesprek met hem hebben.
15-3-78/2a OPEN BRIEF AAN ALLE MEDEWERKERS EN DE ONDERNEMINGSRAAD VAN EQUITY & LAW.
(1) Bewoners Waterlooplein en omgeving.
(2) A4, el.stencil, 10" Courier, foto
Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Uitgedeeld bij hoofdkantoor Equity & Law in Den Haag. Zie ook -11-78/21
Wij zijn naar u toe gekomen om erop te wijzen, dat mede door toedoen van Equity & Law er weer huizen gesloopt moeten worden in de binnenstad om de bouw van alweer een kantoor mogelijk te maken. Het Engelse moederbedrijf Equity & Law is een belangrijke financier van deze ongewenste kantoorbouw. Wij komen om druk uit te oefenen. De mensen, die er nog wonen aan de Jodenbreestraat 16 en 24, willen blijven wonen. Wij willen versterking van de woonfunktie in de Amsterdamse binnenstad.
15-3-78/2b
(1) 1: Bewoners Waterlooplein en omgeving.
(2) dubbelz., A4, foto's, voorkant: el.stencil, 10" Courier; achterkant: off-set, Prestige Elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
1: Dito als /2a.
2: De ijverige ambtenaar Van D.rapporteert wethouder Kuipers dat hij op 18 augustus 1975 waarschijnlijk een kraakaktie gezien had in de Jodenbreestraat 24. Hij adviseerde het perceel te slopen waardoor het terrein Waterlooplein een meer bouwrijp karakter krijgt. B en W besloten echter tot herstelaanschrijving. De jongelui op zoek naar woon- en werkruimte hadden daarop niet gewacht en waren al begonnen het uitgesloopte pand op te knappen (volgt lijst van verwerkte bouwmaterialen, waaronder 250 m² vloerhout). Dit kon gefinancierd worden dankzij bijdragen van aktieve bewoners van over de brug, uit de Nieuwmarktbuurt.
15-3-78/3 JAN BROUWER en z'n ASSOCIATES PROBEREN HET NOG STEEDS!
(1) Bewoners Waterlooplein en omgeving.
(2) A4, el.stencil, 10" Courier, foto
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
Sinds 1970 probeert u uw afzichtelijke grote bouwsels, hand in hand met beleggingsmaatschappijen, bij Stadsontwikkeling te slijten. Vooral na het uitbreken van de 'Engelse Ziekte' (het beleggen van Engels geld in Amsterdam, wat resulteerde in de bouw van veel kantoren) ging het u steeds beter. Toch verloopt het neerpoten van waardevaste betonklompen niet zo gladjes als u hoopt. Een bouwplan van Grand Vista werd afgekeurd mede door buurtbewoners, die het illegaal gesloopte pand Jodenbreestraat 24 kraakten. Nu ligt er een aangepast bouwplan ter tafel. Wij zijn naar uw kantoor gekomen om uiting te geven aan onze woede hierover. Wij blijven wonen!
-4-78/13 Op Kattenburg wordt er aktie gevoerd ...
(1) M. Altelaar.
(2) 21x±14,8cm, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) UB GA /
Zelfde tekst als - -78/1. Toegevoegd: Daarom roepen wij U op, donderdag 27 april a.s.mee te demonstreren in de grote demonstratie van de Gezamelijke Amsterdamse Huur-Aktiekomitees.
-4-78/14 OPROEP Van de Gezamelijke Amsterdamse Huur-aktiekomitees
(1) Gezamelijke Amsterdamse Huur-aktiekomitees
(2) dubbelz., A4, off-set, Prestige Elite
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Zie GA Aff 4991 (A/002716)
Jarenlang wordt er geknokt tégen de onaanvaardbaar hoge woonlasten. Dit heeft vooral in de nieuwbouw in de stadsvernieuwingsbuurten tot onhoudbare situaties geleid. De bewoners hebben vaak zeer grote schulden en nu is er de dreiging met deurwaarder en huisuitzetting. De regering deinst er niet voor terug opnieuw zware verhogingen (BTW-tarief op aardgas verhoogd van 4% naar 18%, huurverhogingen met 7 tot 11%) door te voeren zonder één cent kompensatie in de lonen. Er moet onmiddellijk een huurbevriezing worden doorgevoerd en de stookkosten moeten omlaag. De individuele huursubsidie schiet tekort en betekent in de praktijk een verkapte loonstop. Geen afbraak maar uitbreiding van de objekt-subsidies (subsidie op te bouwen huizen, fp). Er wordt op grote schaal gespekuleerd met grond en huizen. De regering is van plan de woningbouw vrij te geven aan de partikuliere bouwers, beleggers en banken. Sluit u aan bij de eisen Omlaag de woonlasten in nieuwbouw en renovatie, wij verhinderen huisuitzetting bij huurachterstand, voor direkte huurbevriezing en verlaging van de stookkosten. Demonstratie 27 april van Kwakersplein naar Westermarkt. Spreker: Joop Klinkenberg.
-4-78/15 MENINGEN VAN MEDEWERKENDE BUURTKOMITEES
(1) Gezamelijke Amsterdamse Huur-aktiekomitees.
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Voor Wittenburg zie ook GA Aff 5134 (A/002336)
Meningen van de medewerkende buurtkomitees uit Kinkerbuurt (het huur- en inkomensrapport Kinkerbuurt geeft een beeld waarom de mensen stookkosten- en huurverhogingen niet betalen; we hadden al een solidariteitsfonds in het leven geroepen), Transvaal (betaalbare renovatiewoningen, met blokverwarming), Staatsliedenbuurt (verlaging stookkosten in gemeentewoningen van Beuningenplein), Roomtuintjes (woningen slecht, huurverhoging weigeren tot we op 10% netto-inkomen zitten), West (strijd tegen horizontale verkoop), Palmdwarsstraat (realisatie nieuwbouw), Oosterparkbuurt (algehele huurstop), Bickerseiland (woonlasten niet hoger dan 10% netto-maandloon), Spaarndammerbuurt (afgesproken bedragen zijn hoger uitgevallen voor 200 woningen o.a.door blokverwarming), Wittenburg (25 jaar bouwbeleid, 2500 huizen kwijt) en Hugo de Groot-Frederik Hendrikbuurt (strijd voor renovatie gemeenteblok van Houweningenstraat, tegen spekulatie en horizontale verkoop).
-4-78/25 HUURMANIFEST. Sinds de oorlog ...
(1) (De gezamenlijke amsterdamse huuraktiekomitees)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Wonen-hv
(4) UB /
Sinds de oorlog hebben de opeenvolgende regeringen gefaald op het gebied van de volkswoningbouw. Nieuwbouw is onbetaalbaar, de individuele huursubsidies schieten tekort. Aan deze situatie moet een einde worden gemaakt. Wonen is geen gunst maar een recht. De woonkosten moeten naar draagkracht aangepast worden. Oproep tot een manifestatie tegen de onbetaalbare woonlasten. De parolen zijn: woonlasten voor nieuwbouw en renovatie omlaag nu, direkte huurbevriezing voor oudbouw nu, nu verlaging van de stook- en electriciteitslasten en wij verhinderen huisuitzetting bij huurschuld! 27 April, vertrek Kwakersplein demonstreren tegen de onbetaalbare woonlasten.
-4-78/28 280,= PER MAAND: EERSTE RESULTAAT
(1) C.P.N. - afdeling Waterlooplein
(2) dubbelz., A4, off-set, Prestige Elite, foto's
(3) Ams-C-Nwm Wonen-hv
(4) UB / UB 196.1
Deze week is bekend geworden dat de gemiddelde huur voor de eerste nieuwbouwwoningen bij de Zuiderkerk fl. 280 per maand zal gaan bedragen. O.a.door het Comité Vervangende Woonruimte en Herstel Nieuwmarktbuurt en de C.P.N.is duidelijkiheid geëist over de huren. Onder deze druk heeft ex-staatssecretaris Schaeffer (p.v.d.a.) de toezegging moeten doen. Dit bedrag is nog veel te hoog. Wethouder Kuypers, zijn partijgenoot, weigerde verdere stappen te ondernemen. Verdere akties zijn doorgezet bijv.de 400 briefkaarten die naar den Haag zijn gestuurd. Afgedwongen is dat deze fl. 280 ook bij oplevering van de woningen nog zou gelden. Het dreigde dat de huren minstens fl. 100 hoger zouden uitvallen. De ervaringen in o.a.de Kinkerbuurt en de Roomtuintjes hebben bewezen dat voor de lagere inkomens-groepen ook de zogenaamde 'oplossingen' als huursubsidie en de gewenningsbijdrage, geen soelaas bieden. Met deze subsidies is inkomensverbetering uitgesloten. Snelle aanpak van de nieuwbouw op de metro, voor betaalbare huren, voor huurbevriezing in de oude wijken, voor verlaging van de huren in de reeds gerealiseerde nieuwbouw.
-4-78/29 STUT pand 49
(1) (Bewonersgroep Govert Flinck)
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB GA ISG /
22 April manifestatie en stutfeest. Het is de bedoeling van de Gemeente de 20 huizen in de Govert Flinckstraat zo snel mogelijk te slopen. Het is niemand duidelijk wat en wanneer gebouwd gaat worden. Het argument van de gemeente is de onveiligheid van alle huizen. Bij nader onderzoek blijkt dat alleen nr.49 gevaarlijk is. Omdat de gemeente het niet doet, gaan wij zèlf nr.49 inpakken. Omringd met veel openbaar vertoon, opzien en misbaar garanderen wij festiviteit.
-4-78/30 AKTIEDAG manifest In het begin van de jaren zeventig kwam de gemeente er plotseling achter dat er "iets" met de Indische buurt aan de hand was.
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil, rode en zwarte inkt, pica en Letter Gothic
(3) Ams-O-IB Wonen Wonen-hv
(4) kopie op UB / UB 186.1
In het begin van de jaren zeventig kwam de gemeente er achter dat de Indische buurt als een kaartenhuis in elkaar stortte. Al snel werden flinke stukken van straten dichtgespijkerd. Sindsdien heet de Indische buurt een stadsvernieuwingsbuurt. Er is nu begonnen met nieuwbouw. Maar voor wie zijn deze nieuwe woningen bestemd? De huurprijs ligt tussen de fl. 300 en fl. 400 en fl. 30 servicekosten per maand. Hoeveel bewoners hebben zo'n ruime beurs? Niet alleen de gemeente is hier verantwoordelijk voor, maar ook Den Haag. Er komen nu speculanten in de buurt, die nog minder belang hebben bij onderhoud van de woningen. Ook het verschijnsel horizontale verkoop steekt de kop op. De gemeente heeft de middelen om verkrotting tegen te gaan.
Het onderwijs moet alle zeilen bij zetten, het verenigingsleven wordt noodlijdend doordat leden uit de buurt vertrekken, buurtwinkels zijn al vertrokken. De Indische buurt wordt een doorstroombuurt voor andere stadsvernieuwingsbuurten. Er wordt bijna niets gedaan om de buurt leefbaar te houden. Het lijkt wel alsof de Indische buurter geen recht heeft op een goede en betaalbare woning in een leefbare buurt! Wij eisen: geen verdere verkrotting, huurstop, goede en betaalbare nieuwbouw, geen vertraging in de nieuwbouw, een goed voorzieningenpeil en een snelle start van het Bestemmingsplan! 15 April Bavohuis.
-4-78/33 UITNODIGING Voor een gezamenlijke hofvergadering ...
(1) Ledenraad van de bewonersvereniging Holendrecht.
(2) dubbelz., A4, elite, voorkant: el.stencil
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) GA /
Uitnodiging aan bewoners Nigtevechthof, Nieuwersluishof, Maarsenhof, Maasdrielhof en Nieuwlandhof voor een gezamenlijke hofvergadering op 10 april in de Medische buurtpost Noord. Protest tegen de service-kosten-verhoging per 1 april. Uitgebreid is in de werkgroep gesproken over het weigeren van de betaling van de verhoging. We zijn benieuwd naar de bereidheid van de bewoners om voorlopig niet te betalen.
-4-78/35 Buurt- aktiekomitee Kattenburg. Buurtgenoten,
(1) Buurt- aktiekomitee Kattenburg.
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA /
Op donderdagavond 27 april houden wij met Amsterdamse Huurderskomitees een demonstratie tegen huurs- en stookkostenverhoging. Laten wij als Kattenburgers en initiatiefnemers goed naar buiten komen voor het behalen van succes! Wij verzamelen ons in de Kattenburgerkruisstraat. Route: Grote Kattenburgerstraat naar het Dapperplein, daar zullen zich bij ons voegen de Roomtuintjes, Dapperbuurt, Oosterpark- en Indische Buurt. Vandaar gaan wij naar het Muiderpoortstation waar trams klaar staan die ons naar het Kwakersplein brengen. Vandaar naar het Westermarkt, waar Joop Klinkenberg namens de gezamelijke aktiekomitees het woord zal voeren. Wij zullen de leuzes meedragen: geen aantasting van de huursubsidies, huurbevriezing vanaf 1977, geen stookkostenverhoging en geen deurwaarders-geen huisuitzetting. Mochten er onder U nog mensen zijn die kreatief zijn en derhalve leuzen kunnen schilderen op een sandwitchboard, dan kan U van bovengenoemde leuzes gebruik maken.
-4-78/36 KATTENBURG. Op Kattenburg wordt ...
(1) M. Altelaar
(2) ½ vel, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA / UB 183.1
(5) Verspreid op Kattenburg, geniet aan de /14 en /15
Voordat de woningen op Kattenburg werden opgeleverd is ons door wethouder Kuypers toegezegd dat de woningen betaalbaar zouden worden. De woonlasten doen rond de fl. 520. Vind Wethouder Kuypers dit betaalbaar? Wij niet. Daarom strijden wij voor: geen aantasting huursubsidies, huurbevriezing vanaf 1977, geen stookkostenverhoging, geen deurwaarders, geen huisuitzetting. Daarom roepen wij U op 27 april mee te demonstreren met de Gezamelijke Amsterdamse Huur-Aktiekomitees.
-4-78/38 Open brief aan: B.V.Vastgoed
(1) Gezamenlijke Bewonersgroepen Keizerrijk
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/004.1.01
(5) Zie ook GA Aff 5126 (A/002688)
Op 9 maart werd het voormalige NRC-Complex aan de N.Z.Voorburgwal 236 gekraakt. Groepen woningzoekenden deden dit als oplossing van hun woningnood en om een halt toe te roepen aan de verloedering van het woonmilieu in de westelijke binnenstad. Met name Spuistraat en N.Z.Voorburgwal worden geteisterd door oprukkende leegstand en overlast van verkeer. Dit gaat gepaard met vertrek op grote schaal van de oorspronkelijke bewoners. Bouwplannen van kapitaalkrachtige projektontwikkelaars lijken het enige alternatief te zijn voor deze ontwikkeling; in wezen zijn zij hier zelf de oorzaak van. Aldus grijpt de 'city-vorming' om zich heen met kantoorbouw en luxe appartementen. Met het oog op de motie van de gemeenteraad van 15 maart dat leegstaande panden en open gaten in de binnenstad een 'maatschappelijk nuttiger funktie' dienen te krijgen, hopen de bewonersgroepen door hun aktie een bijdrage te leveren aan het weer voor iedereen leefbaar maken van de westelijke binnenstad.
-4-78/39 Tekst van open brief aan eigenaresse Wilma b.v.
(1) Gezamelijke Bewonersgroepen Keizerrijk
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 032/004.1.01
(5) Zie /38
Iets ingekorte tekst van /38.
-4-78/42 VOOR UW HUURRECHTEN VOOR UW RECHT OP GOEDE BETAALBARE HUIZEN
(1) (Huurdersvereniging Dapperbuurt)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) UB / UB 287.3
Handtekeningenlijsten zijn rondgegaan en honderden bewoners hebben een duidelijk Neen tegen de prijsopdrijving van het aardgas laten horen! Deze uitspraak is ter kennis gebracht van de volksvertegenwoordiging in Den Haag. De verlaging van de stookkosten is één van de eisen waarvoor 27 april bewoners uit alle amsterdamse buurten zullen demonstreren. Deze demonstratie richt zich tegen de aantasting van het inkomen door de stijging van huren en stookkosten. Vooral in de nieuwbouw is hierdoor een onhoudbare situatie ontstaan. Dat betekent een bedreiging voor de vernieuwing van de buurt! Oproep te demonstreren voor de eisen: omlaag de woonlasten, wij verhinderen huisuitzetting bij huurachterstand, voor huurbevriezing en verlaging van de stookkosten. Bewoners van Oost vertrekken van het Dapperplein naar het Muiderpoortstation. Vandaar met speciale trams naar het Kwakersplein, waar de gezamenlijke demonstratie naar de Westermarkt vertrekt. Slotmeeting Westermarkt, spreker J.Klinkenberg.
-4-78/44 AAN ALLE KRAKERS IN DE STAATSLIEDENBUURT Vast en zeker ...
(1) namens De woongroep Staatsliedenbuurt
(2) 3v 6p, A4, el.stencil, p.1-3: 10" Courier; p.4-6: elite
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 002/003.2.02
De Staatsliedenbuurt wordt binnen afzienbare tijd vernieuwd. De Noord-Oost-punt (N.O.P.) willen de gemeentelijke plannenmakers in 1986 helemaal vernieuwd hebben. De nieuwbouw is voor de legale bewoners bedoeld. Volgens de gemeente hebben krakers geen enkel recht op woonruimte, is er geen mogelijkheid krakers vervangende woonruimte aan te bieden en moeten zij op straat gezet worden. Op een algemene krakersvergadering van de woongroep staatsliedenbuurt (13 december) werd besloten dat de gemeente de pot op kan. Als de gemeente de medewerking van de krakers wil verkrijgen zou zij aan de volgende eisen moeten voldoen: geen sloop voordat de nieuwbouw kan starten, voldoende rekening houden met huisvesting van jongeren en andere kleine weinig draagkrachtige huishoudens, betaalbare sociale woningbouw en behoud buurtkarakter, vervangende woonruimte voor alle krakers. Met bijgaande vragenlijst willen we weten of krakers uit de buurt bereid zijn daadwerkelijk gezamenlijk op te treden voor deze eisen en hoe krakers denken over de eis van vervangende woonruimte. Wat zou er gebeuren als de gemeente alleen in individuele gevallen vervangende woonruimte aanbiedt, de gemeente krakers op de allerkrottigste etages zet, de krakers van de woongroep over de hele stad verspreidt of de gemeente krakers tegenover buurtbewoners uitspeelt. Hoe stellen krakers zich tegenover zo'n verdeel-en-heers-politiek op? Als aan de eerste drie eisen niet voldaan is dan: geen kraker uit z'n huis! Inleveren van deze vragenlijst voor 1 mei op v.Hogendorpstraat 124 hs of 73 hs of op v.Beuningenstraat 14 hs.
-4-78/45 LEEGSTANDWET = ANTI-KRAAKWET WOENSDAG 8 APRIL bijeenkomst ...
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA /
8 April bijeenkomst in koffiehuis, Van Hogendorpstraat 45. De titel van de leegstandwet suggereert dat het iets tegen de leegstand doet. Dat is nauwelijks het geval. Registratie van leegstand wordt beloond met bescherming tegen kraken en tijdelijke verhuur wordt mogelijk. Vordering van leegstaande woningen wordt eenvoudiger, maar niet van gebouwen. Kraken wordt volledig onmogelijk gemaakt door anonieme dagvaarding en ontruiming op vordering van de eigenaar wanneer de woning in een leegstandregister staat ingeschreven. Huiseigenaren, spekulanten en bouwers worden beschermd, woningzoekenden worden ontruimd en gestraft. Doel van de avond: informatie en bespreken van akties.
-4-78/46 DEMONSTRATIEVE BEZETTING van Oldenbarneveldtstraat 26 JONGERENCOMITE TEGEN DE HORIZONTALE VERKOOP
(1) Jongerencomité tegen de horizontale verkoop
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/013.1.01
Ook in onze buurt dreigt de horizontale verkoop grote vormen aan te nemen. Er verschijnen advertenties van beruchte huizenhandelaars als Fagel/Van der Sluys, Huisman en Metropool Durga. Twee- of driekamerwoningen moeten per stuk fl. 60.000 opbrengen. Het hele pand is dat nog niet waard! Slechts door speculatie kunnen de prijzen zo worden opgevoerd. Mensen worden geïntimideerd om hun huis te verlaten, kopers moeten enorme sommen geld opbrengen, woningruil is nog amper mogelijk, het onderhoud wordt verwaarloosd en het woningverdeelstelsel en stadsvernieuwingsbeleid worden ondergraven. De gemeente moet aktief optreden tegen de horizontale verkoop en voor verhoging van het bouwprogramma. De woningzoekende jongeren worden de dupe. De greep van de gemeente op de woningverdeling moet groter worden en de macht van de speculanten gebroken! Het moet afgelopen zijn met: wie centen heeft is aan de beurt. Eisen: geen woningen onttrekken aan de distributie, tegen de horizontale verkoop en speculatie, uitbreiding jongerenhuisvesting en deze huurwoning blijft een huurwoning. We maken graag plaats voor de nummer 1 op de wachtlijst bij herhuisvesting.
-4-78/47 BOYCOT VAN DE PARKEERGEBOUWEN De laatste bewonersvergadering van Hakfort en Huigenbos ...
(1) Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos, Bewonerscomite Huurverlaging Bijlmermeer.
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Ams-Bijlm Vervoer Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskté Huurverlaging Bijlme
De bewonersvergadering van Hakfort en Huigenbos is akkoord gegaan om in navolging van de K-zone, ook hier tot een demonstratieve boycot van de parkeergebouwen over te gaan. De boycot maakt deel uit van de akties rond de woonkosten. We betalen fl. 40,50 voor een parkeerplaats. De schade door vernieling en inbraak is groot. Bezoekers moeten ook betalen. Dit is uniek in een Nederlandse woonwijk en leidt tot een toenemend isolement. Voor veel bewoners is fl. 40,50 moeilijk op te brengen. Eisen: huurbevriezing voor 1978, verlaging van het BTW-tarief op aardgas tot 4%, grootverbruikerstarief op aardgas in plaats van het duurdere blokverwarmingstarief. We hebben om een gesprek verzocht met de Minister, de Wethouder, de Tweede Kamer en de Gemeenteraad. Er is overleg met de gemeenteraadsfracties. We zetten op vrijdag 21 en zaterdag 22 april onze auto's demonstratief buiten de parkeergebouwen. De aktie wordt gevoerd onder de eisen: halvering parkeertarieven, bezoekers gratis parkeren en veiligheid in de parkeergebouwen.
-4-78/48 weesperkreet 10 ... EXTRA
(1) weesperkreet
(2) 1v 4p, 21,4x30,6cm, off-set, foto's, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) SA / SA 080/003.3.04
(6) Weesperkreet 10
Het soort huizenspeculatie waartegen wij aktie voeren speelt zich in een half-criminele sfeer af. Onze demonstratie bij de Woerdense woning van de huisjesmelker Van Mourik kreeg een dramatische afloop op 15 april: een Volkswagen boorde zich met veertig kilometer in het gezelschap. De bestuurder stoof andermaal achteruitrijdend via het trottoir op het gezelschap in. De bestuurder maakte zich voor de derde keer op het ziekenhuis aan klandizie te helpen toen een DAF-je van de politie naderbij kwam. De man, de assistent van Van Mourik, vluchtte.
De tocht naar Woerden was langer dan ons lief was. Vooral omdat niemand precies wist waar we moesten zijn. '1-2-3-4 woont Van Mourik hier?', scandeerden wij uit 35 kelen. '5-6-7-8 gooi die knakker in de gracht'. 'Pers, is het nog ver?', grapte iemand. Een man met kaplaarzen: 0, jullie moeten zeker bij onze miljonair zijn en wees naar het pand waar Van Mourik en echtgenote in het gootsteenkastje zaten te bibberen.
Woningen van bewoners op de Nieuwe Prinsengracht dreigen horizontaal verkocht te worden. Ze kwamen in aktie. Zij hebben het initiatief genomen tot het oprichten van een huurdersvereniging. Met strookje Ik wordt lid van de Huurdersvereniging Amsterdam Stad.
2-4-78/1 2 april Beste buurtbewoners, Sinds Zondagmorgen 6 uur bewonen wij, ...
(1) de bewoners van Singel 500
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 290.2 SA 032/001.6.02
Sinds Zondagmorgen bewonen wij, 10 jonge mensen, het huis op Singel 500. Tot Zaterdag woonden er eveneens 10 jonge mensen die het pand moesten verlaten omdat de eigenaar niet genegen was het huurkontrakt te verlengen. Door de woningnood konden we geen betaalbare woonruimte vinden. De eigenaar heeft geen bouwvergunning. We vrezen dat zijn bedoeling is het huis eerst onbewoonbaar te maken en het daarna te verbouwen tot luxe appartementen. In Amsterdam is te weinig woonruimte voor jongeren. De mogelijkheid bestaat dat de huiseigenaar op minder prettige manier zal reageren; in dit geval hopen we op Uw steun.
7-4-78/1 huurdersvereniging "SPAARNDAM" KRANT no. 26
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) 2v 4p, A4, pag.1 en 2: elite, st.pen, kop: el.stencil; pag.3 en 4: pica
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) FP /
(6) Huurdersvereniging Spaarndam krant 27?
Het extra gesprek met de wethouder in maart heeft nog niet plaats gevonden. Wij hebben hem hierover een brief geschreven. Verder is een brief geschreven aan Volkshuisvesting: twee jaar geleden hebben we alle klachten over de woningen Spaarndammerdijk 27-61 doorgegeven - nu kondigen ambtenaren een onaanvaardbaar ingrijpende verbouwing aan. Wij hebben verzocht alle aktiviteiten stop te zetten. Wij hebben de bewoners d.m.v.een vlugschrift op hun rechten gewezen.
8-4-78/1 mensen eisen het recht op om te beslissen ...
(1) PSP
(2) dubbelz., A5, off-set
(3) Linkse bew Werk Wonen
(4) FP /
(5) Zie ook 15-4-78/4 en GA Aff 7695 (A/004137)
Baas in eigen buurt en bedrijf. Mensen eisen het recht op om te beslissen over hun eigen leef- en werksituatie. Manifestatie 15 april Jaap Edenhal, met Rudi Dutschke en Bouwe Kalma.
Bij het beheer van een bedrijf gaat het er de ondernemers niet in de eerste plaats om in maatschappelijke behoeften te voorzien, maar om zoveel mogelijk winst te maken. Ook belangrijke beslissingen in buurten worden buiten de bewoners om genomen. De PSP is voor het opheffen van deze machtsstrukturen en de macht bij de mensen zelf brengen.
12-4-78/1 BEWONERSVERENIGING HOLENDRECHT ... Beste bewoner/bewoonster, ...
(1) Bewonersvereniging Holendrecht
(2) 2v 2p, A4, elite, bijlage: A4, elite
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) GA /
10 April zijn drie hofvergaderingen gehouden over o.a.de verhoging van de maandelijkse bijdrage voor de hallofoon en de mechanische afzuiginstallatie met fl. 8,50 per maand. De meerderheid van de 450 aanwezige bewoners wil deze verhoging voorlopig niet betalen en de Bewonersvereniging wil tot actie overgaan. Doel is de verhoging ongedaan te maken. De oorzaak van de verhoging is dat door het Rijk geen langlopende lening is verstrekt voor deze kosten. Deze actie moet gezien worden als een mogelijkheid de aandacht te vestigen op dit probleem bij die instanties die alsnog middelen ter beschikking moeten stellen. Trek maandelijks fl. 8,50 van de huur af. Wilt u onderstaande verklaring (of men wel of niet bereid is aan de aktie mee te doen) invullen? Bijgaand een ontwerp-brief aan de Stichting Holendrecht, waarin u meedeelt de verhoging voorlopig niet te betalen.
14-4-78/1 MIJ slopen ze niet uit mijn huis!
(1) Buurtcomité Vinkenstraat en omgeving.
(2) A4, blauw papier, elite, st.pen
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) GA /
De Gemeente gaat 29 -of minder- huizen bouwen in de Vinkenstraat. Te weinig in elk geval en níet voor U. Misschien ook wel zó duur, dat ze misschien niet eens gebouwd kunnen worden. De hoek aan de Dommerstraat moet plat en de illegale bewoners zijn rechteloos. Het buurtcomité heeft het overleg over dit stuitende plannetje opgezegd, maar de gemeente tracht zich te legitimeren door met twee andere bewoners te praten. Op deze lummelige manier wordt ons dat stuk van onze straat uit handen gefoezeld. Het is maar dat u het weet. U hoort nog nader van ons. 20 April informatie in 'de Vink'.
17-4-78/17 de FUNDERING ... 17 april 1978 AMSTERDAM IN DE STEIGERS: EEN CPN-PLAN VOOR DE STADSVERNIEUWING.
(1) C.P.N.district Amsterdam, afd. Bouw
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Werk Wonen
(4) GA / GA WW0242
(6) De Fundering
Het Amsterdamse distrikt van de CPN heeft een plan gelanceerd om de problemen van woningnood en stadsvernieuwing te gaan aanpakken. De stadsvernieuwing ondervindt stagnatie. De gestelde taken worden niet gehaald. De hele vooroorlogse woningvoorraad is aan vernieuwing dan wel verbetering toe. Het gaat om een politiek maatschappelijk vraagstuk van de eerste orde. Wat stelt de CPN als oplossingen voor? Binnen de stadsvernieuwingsgebieden komen gronden en opstallen tegen de gebruikswaarde in handen van de gemeente. De kosten worden door het Rijk vergoed. Op basis hiervan kan de staande woningnood worden teruggedrongen (30.000 woningzoekenden) door nieuwbouw in de uitbreidingsgebieden van sociale woningbouw en het realiseren van betaalbare huren met als uitgangspunt dat het gemiddelde arbeidersgezin 10% van zijn inkomen aan huur moet betalen. Dit kan worden gerealiseerd door het verlagen van het BTW-tarief op de bouw, door sterkere gemeente-controle op aanbestedingen en bouwproces. Dit steekt schril af tegen de pogingen van de PvdA-lijsttrekker Schaefer om van de oplossing van het probleem van de stadsvernieuwing een "Jan Schaefer Privé" te maken. De praktijk van zijn beleid als staatssecretaris is dat de woningbouw een nieuw 'record' bereikte, nl.een dieptepunt in de naoorlogse woningbouw. Een fijne figuur! Slechts door machtsvorming tegen de grote beleggers, de huizenbezitters, de ondernemers, hun discipelen in de regering, is het mogelijk een werkelijke vuist te maken. Versterking van de CPN is het beste middel om krachteloos bestuur, door de enorme verdeeldheid binnen de PvdA, en perspektiefloosheid te doorbreken. Daarom 31 mei CPN stemmen!
1 Mei CPN RAI.
21-4-78/5 BOYCOT PARKEERGARAGES HAKFORT EN HUIGENBOS - VOOR HALVERING VAN DE PARKEERTARIEVEN
(1) Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos. ,Comité Huurverlaging Bijlmermeer.
(2) A4
(3) Ams-Bijlm Vervoer Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskté Huurverlaging Bijlme
Voor halvering van de parkeertarieven, gratis parkeren voor bezoekers en goede beveiliging van de parkeergebouwen. Volgen instrukties voor het soepel laten verlopen van de boycotactie van de parkeergebouwen op 21 en 22 april. 's Nachts wordt door medewerkers toezicht gehouden.
26?-4-78/11 UITNODIGING voor de opening van de eerste woningwetbouw in onze buurt ...
(1) Bewonersraad Nieuwmarkt
(2) dubbelz., A4, off-set, zwarte en groene inkt, tekening
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/005.2.01
Dankzij de jarenlange akties van de aktiegroep Nieuwmarkt en de Bewonersraad worden de eerste woningwet-woningen geopend. Voor sommigen zijn de huren te hoog (gemiddeld fl. 285 kale huur). Den Haag heeft laten weten dat de huren van de volgende bouwprojecten veel hoger moeten worden. Het bouwen voor de buurt wordt dan onmogelijk. Ook zijn akties nodig tegen het traineren van de nieuwbouw door de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling. De speculatie in onze buurt vreet door. We verliezen hierdoor meer goedkope woningen dan we er door nieuwbouw bij krijgen. Pas geleden hebben CPN, PVDA, VVD en CDA opnieuw ingestemd met sloop van goede woningen aan de Jodenbreestraat voor een Engelse kantoorkolos. Deze eerste woningen laten zien dat akties zin hebben. Opening 28 april aan de Raamgracht.
27-4-78/3 DE RODE VLAG EXTRA nr.29 ... WOONKOSTEN OMLAAG NU
(1) (Bond van Nederlandse Marxisten-Leninisten (BNML))
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: zwarte en rode inkt, logo's/tek.
(3) Een Mei Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(6) Rode Vlag Extra 29
Steun de eisen van deze demonstratie! Woonkosten en stookkosten omlaag nu, direkte huurbevriezing. Wij verzetten ons tegen huisuitzetting bij huurachterstand. Oproep deel te nemen aan deze demonstratie van het Gezamenlijk Amsterdams Huurkomitee vanaf Kwakersplein, manifestatie op Westermarkt.
In vele buurten leeft de gedachte dat huurbevriezing een eerste stap is naar de situatie dat niemand meer betaalt dan 10% van zijn inkomen. Als de huur betaald is moeten we genoeg overhouden om van te leven. Als de massa-ontslagen doorgezet worden, zullen nog meer mensen de huur moeten opbrengen van een uitkering.
1 Mei strijddag, manifestatie Roothaanhuis met verklaringen van o.m.LOSON, ESUH en Komitee 60-jarige pensionering.
27-4-78/8 Kraak samen de woonnood
(1) Een groep solidaire krakers. Stedelijk Overleg Kraakgroepen
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 013/001.2.03
1: Twee manieren om zelf voor een oplossing van woningnood te knokken zijn huurweigeringsakties en kraken. Mensen die geen recht op een woning hebben moeten hun woning opknappen en leven onder dreiging van knokploegen en ontruiming. En als je wel (op papier) recht hebt op een woning, maar je kunt de woonlasten niet opbrengen, dan moet je ook strijden om te kunnen blijven wonen. Allemaal moeten we onze woning verdedigen in de vorm van bij voorbeeld afweer-komitees. Krakers en huurstakers hand in hand.
2: Anti-city-circus Waterlooplein, 29 en 30 april, 1 mei. Overdruk van krantenartikelen over het Anti-City-Circus en krakers van het NRC-gebouw.
30-4-78/4 DUFOUR IS NO FUN
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, elite
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 017/001.1.01
(5) Zie 1-5-78/22
Tekst van het lied Dufour is no Fun, gericht tegen speculant Dufour. Voor hem telt alleen maar, hoe verzamel ik zoveel mogelijk geld, de politie is zijn beste kameraad, die komt expres te laat. Een advokaat helpt hem uit de misère en bouwt zo aan zijn eigen carrière. De justitie is zijn beste kameraad, want wetten zijn voor eigenaars gemaakt.
-5-78/10 HUUR-AKTIE-NIEUWS KRALENBEEK nr 4
(1) huurkommissie kralenbeek
(2) 1v 4p, A5, off-set, zwarte en rode inkt
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) UB GA /
(5) Oplage ± 200 ex.
(6) Huur-aktienieuws Kralenbeek 4
Dinsdag 23 mei bewonersvergadering woonkosten over voortgang gasprijzenaktie, parkeertarievenaktie, navordering stookkosten en de komende huurverhoging. We hebben 116 kaarten ontvangen in het kader van de gasprijscampagne, die we doorgestuurd hebben aan de minister van Economische Zaken. Als protest tegen de verhoging van het gastarief van 4% tot 18% luxe B.T.W.-tarief, betalen wij fl. 10 minder. In de laatste medewerkersvergadering van het bewonerscomité huurverlaging Bijlmermeer is een nieuw bestuur (het kerncomité) aangewezen. Iedere Bijlmerbewoner die aktief de akties en de eisen wil ondersteunen, is in dit comité welkom. Het aanleggen van iedere andere maatstaf is oneigenlijk en komt de aktie niet ten goede. Hetzelfde geldt voor oproepen zoals er recentelijker een in de 'Kralenbeker' verscheen, waarin werd opgeroepen te komen tot een tweede woonkostenorganisatie. Van deze oproepen nemen wij afstand.
-5-78/15 VRAAG HET ZELF aan de politici
(1) (Overleg Stuurgroep Amsterdam en de Overleggroep Pensions)
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Mhg Verkiez Wonen
(4) UB /
(5) Zie ook GA Aff 5110 (A/003894)
De woningnood onder vele bevolkingsgroepen rijst de pan uit. Ons optreden leidt tot resultaten: de geslotenverklaring van wijken voor Surinamers en buitenlandse werknemers werd door de gemeente ongedaan gemaakt, de woningdistributie voor jongeren werd verruimd. De verbouwing van panden voor jongeren is op een fiasco uitgedraaid. Duizenden Surinamers en buitenlandse werknemers wonen onder onmenselijke omstandigheden in brandgevaarlijke pensions. Alle bouwactiviteiten in Amsterdam zijn ingestort. Voor oplossing van de woningnood is een actief beleid van de gemeente een eerste vereiste. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen op 24 mei manifestatie in het Roothaanhuis waar gemeenteraadsleden het standpunt van hun partij uiteen zetten in een discussie met woningzoekenden en luisteren naar de eisen van de woningnoodslachtoffers.
-5-78/16 POLITIEK KAFEE FORUM in PH'3l
(1) P.H.'31
(2) A4, el.stencil, elite, tekening
(3) Verkiez Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG /
Forum met leden en kandidaten voor de gemeenteraad over (jongeren)volkshuisvesting. Bovendien zullen de forumleden hun mening geven over de eisen die Amsterdam Fietst heeft gesteld. 25 Mei PH'31.
-5-78/22 BOUWEN VOOR DE BUURT EN ZIJN BEWONERS:
(1) (bewoners op 't Bickerseiland en renovatiewoningen)
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-WE Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Lay-out en druk: wrs.Sjon ter Marsch (koffiebar Roodmerk). Tekst in: Kraakkrant 26 p.12. Facs.in Roomtuintjeskrant 15 p.5. Zie /42
Bouwen voor de buurt en zijn bewoners: grove leugens van Rijk en Gemeente. Asociale praktijken op regerings- en gemeenteniveau. Duizenden gezinnen in stille armoede door asociale huurprijzen en asociale gas-tarieven. Huursubsidies leiden tot asociale loonsverlaging. Subsidies leiden tot asociale belastingaanslagen. Inzet van bewoners om hun buurt te behouden wordt teniet gedaan door asociale geldverzamelaars beschermd door asociale figuren in rijk en gemeente. Wij zijn een jaar in strijd. De huren zijn zo hoog dat wij die niet op kunnen brengen. Wij besloten niet meer te betalen dan 10 pct.van ons netto maand inkomen aan huur. Op deze manier kunnen wij met ons gezin nog net rondkomen. De huurachterstand beschouwen wij niet als schuld. Wij laten ons niet afpersen. De woningbouwstichting wordt gedwongen de achterstallige huren te vorderen, anders wordt zij failliet verklaard. Zo verschuilen regeringsfunctionarissen zich achter de woningbouwstichting. Geen mens zijn woning uit door huurschuld ontstaan door huurakties!
-5-78/29 Open brief aan B & W en de gemeenteraad van Amsterdam
(1) Het aktiekomité "Geen beschouwing, maar verbouwing", Stedelijk Overleg Jongerenhuisvesting
(2) A4, off-set, Letter Gothic, tekeningen
(3) Wonen
(4) GA SA / SA 002/013.1.01
(5) Facs.in Geen beschouwing
Hoelang denken jullie door te kunnen gaan jongeren die een huis nodig hebben met een fooi het riet in te sturen? Terwijl de woningnood onder jongeren groter wordt, voert de gemeente geen beleid voor jongerenhuisvesting. Een halve ambtenaar mocht de afgelopen vier jaar 150 woningen aan jongeren kado doen, zodat het aantal wachten rond de dertigduizend blijft schommelen en de meeste van die woningen er zijn gekomen onder druk van kraakakties en aktievoeren. Wij stellen de gemeenteraad verantwoordelijk voor een falend beleid! Wij eisen dat tot en met 1980 minimaal 2000 woningen voor jongeren in de verbouwsektor gerealiseerd zijn, de gemeente aanvullende financiële middelen afdwingt, de gemeente optreedt tegen spekulatie en leegstand, groen licht gegeven wordt voor alle lopende projekten (Singel 46/Roomolenstraat 1-5, Vosmaerstraat 1, Sarphatistraat 85-87 en 62-64, Leidsekade 92-93, Govert Flinckstraat 15-53, Korte Geuzenstraat Oranjehof 7e verdieping, Karthuizerhof, Rozengracht 101-103, Jan van Schaffelaar), de raad over deze eisen binnen een maand bindende beslissingen neemt. Verbouw is niet de enige oplossing, daarvoor is vooral (ver)nieuwbouw nodig. Geen reaktie! Dan meer aktie.
-5-78/30 Aktiedag 27 mei Haarlemmerhouttuinen
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, elite, achterkant: el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-WE Vervoer Wonen-kra
(4) GA /
1: 27 Mei aktiedag in de Haarlemmerhouttuinen, 's avonds buurtfeest in de Posthoornkerk. Die dag zal de buurt zelf een huis bouwen op het braakliggend terrein, omdat de gemeente het niet doet. Tegelijkertijd zal het leegstaande gedeelte van de Haarlemmerpoort gekraakt worden en zal een stoet van Amsterdam fietst over de snelweg langs de Houttuinen voorbijkomen. Het is een jaar of acht geleden dat de Haarlemmerhouttuinen kaalgeslagen zijn. De buurt is er vorig jaar in geslaagd een stedebouwkundig plan op te stellen. De periode daarvoor hing van vertragingen aan elkaar. Dit was aan de gemeente te wijten. Vanaf vorig jaar zijn 4 architektenbureaus bezig om een plan te maken. De samenwerking tussen de architekten onderling en de gemeente is zo slecht dat er nu nog geen plannen zijn. Verder wordt elk plan door de gemeente te duur bevonden. Zodat we nu zelf maar een huis neerzetten om de gang van zaken in de publiciteit te krijgen. Vanaf 16 mei in de Posthoornkerk tentoonstelling over de nieuwbouw aan de Haarlemmerhouttuinen en fototentoonstelling over de Haarlemmerbuurt/Westelijke Eilanden.
2: Dito als 1-5-78/7.
-5-78/31 VERKIEZINGSAVOND, 29 mei 1978
(1) wijkcentrum de Gouden Reael
(2) A4, elite
(3) Verkiez Vervoer Wonen
(4) UB GA / UB 267.2
Programma: toneelstuk door Stout: de Doolhof oftewel het stikken in de democratie. Diskussie met politieke partijen over: de Bullebak-brug (tientallen woonschepen wordt hun levensader naar de onderhoudswerf afgesneden. In deze tijd van woningnood kunnen we geen woonboten de stad uitjagen. Waarom een twee keer zo brede én vaste brug?), de Korte Marnixblokken (bewoners eisen: achterstallig onderhoud door de huisbaas de gemeente; verder géén renovatie), Haarlemmerhouttuinen (uitkleden van het bebouwingsvoorstel en van de woningen. Mogen woningwetwoningen geen kwaliteit hebben?), bestemmingsplan Haarlemmerbuurt (waarom wil Stadsontwikkeling alleen maar hoorzittingen en een gedetailleerd bestemmingsplan. Wil het zijn macht niet afstaan?), monumenten (moeten toegewezen worden door de dienst herhuisvesting), huren (huren woningwetwoningen nog veel te hoog) en verkeer.
-5-78/32 INFORMATIEBULLETIN VAN HET BEWONERSKOMMITEE KATTENBURG MEI 1978
(1) Het Bewonerskommitee. (Kattenburg, fp)
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA /
(6) Informatiebulletin (Kattenburg)
1 Juli betekent dat ons opnieuw een huurverhoging van 7% te wachten staat. Na de verhoging van de BTW op de stookkosten wordt een nieuwe aanval gedaan op ons inkomen. Reeds vorig jaar is besloten de huurverhoging niet te betalen. Daarom voeren veel mensen van 'Onze Woning' een huurweigeraktie. We roepen alle bewoners op aan de aktie mee te doen! Een groot deel van de mensen zit op het minimum inkomen. 70% Van de gezinnen heeft een inkomen onder fl. 28.000 per jaar. Dit jaar worden ook de bewoners van 'Rochdale' voor het eerst gekonfronteerd met een huurverhoging. We moeten massaal huur weigeren - samen staan we sterk. Volgt uitleg over hoe aan de aktie meegedaan kan worden. In het Weerstandsfonds is al fl. 2068 gestort. Iedere maandag spreekuur in de Poort.
-5-78/33 ONTRUIMING? wàt ONTRUIMING!
(1) (bewoners van de panden Oude Schans 66/68 Kromboomsloot 55)
(2) A4, el.stencil, rode inkt, 12" Courier
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB / UB 290.2
4 Mei kregen wij een brief van Schaefer waarin hij dreigde met ontruiming. Weet hij dan niet dat al in '76 overleg tussen buurt en gemeente over bewoning gestart is, dat weer geen resultaat op leverde waardoor wij zelf tot bewoning en verbouwing overgingen. We wonen er nu al anderhalf jaar. Een uniek projekt, waarin voor het eerst huisvesting gerealiseerd is door en voor krakers en jongeren uit de buurt. Wij zijn kwaad over jaren falend gemeentebeleid t.a.v.jongerenhuisvesting in deze buurt.
-5-78/38 AAN DE BEWONERS VAN DE SPAARNDAMMER- EN ZEEHELDENBUURT Per 1 juli a.s. ...
(1) Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt
Aktiekomité Zeeheldenbuurt
CPN-afdeling Spaarndammerbuurt
PvdA-afdeling Noord West
(2) 2v 3p, A4, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Per 1 juli zullen de huren weer verhoogd worden met 7%, terwijl het besteedbare inkomen er niet op vooruit is gegaan. Voor gerenoveerde woningen betekent dit een aantasting van de verworven rechten ten aanzien van betaalbare aanvangshuren. De Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt is het daar niet mee eens! Uit onderzoeken is gebleken, dat de woonlasten van bewoners op nieuwbouw- en gerenoveerde woningen in de 19e eeuwse wijken zodanig gestegen zijn, dat ernstige tekorten ontstaan bij de gezinnen. De betaalbaarheid van het wonen in de stadsvernieuwingsgebieden kan mede tot stand gebracht worden door: het vaststellen van een lagere nettohuur door hogere objektsubsidies door het rijk, verbetering huursubsidie en langere periode afbouw huurgewenningsbijdrage. Wij gaan aktie voeren voor: afstemming huren nieuwbouwwoningen op draagkracht van in deze buurten woonachtige inkomensgroepen, geen aantasting huursubsidie, verhoging verhuiskostenvergoeding, goede kontrolemogelijkheden voor bewoners op servicekosten, bij blokverwarming isolatie woningen, verbetering installatie en invoering speciaal tarief, hervatting renovatie 318 woningen van woningstichting Labor in Zeeheldenbuurt en huurstop oudbouw.
-5?-78/39 B Dorenbos ... Stichting LIEVEN DE KEY ... Geachte Bewoner
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Aktiekomité Westelijke Eilanden)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, blauwe inkt, o.a.elite, tekening
(3) Ams-C-WE Wonen-hv
(4) UB /
Overdruk van aanmaningsbrief huurachterstand: U vermeldt 10% van Uw inkomen als huur te betalen. Hierdoor komt de woningbouwcorporatie in moeilijkheden. De stichting zal U laten dagvaarden voor de Kantonrechter.
Donderdag manifestatie Bickersgracht.
-5?-78/42 HUURSTAKERS VAN HET BICKERSEILAND
(1) Aktiekomitee Westelijke Eilanden (uitgegeven door de Kraakkrant, fp)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, Courier, tekeningen, achterkant: rode inkt
(3) Ams-C-WE Wonen Wonen-hv
(4) SA /
(5) Los verspreide pagina's uit Kraakkrant 26
In vorige kraakkranten stond hoe de bewoners van nieuwbouwwoningen tegen de onbetaalbare huren, stookkostenverhogingen en afknijpsubsidies vechten. De aktievoerders hoeven van Jan Schaefer weinig steun te verwachten. Na veel dreigementen zijn de huurstakers van het Bickerseiland de eersten die door hun woningbouwvereniging voor de rechter worden gedaagd. Volgt de tekst van een open brief van het Aktiekomité Westelijke Eilanden (zelfde tekst als /22).
Het aktiekomitee doet een beroep op ons om adhesiebetuigingen te sturen en handtekeningen te verzamelen. Lijsten bij het Aksiecentrum, Jan Witte, Herengracht 12 en in koffiebar Roodmerk.
-5-78/44 BUURT BEWONERS OPGELET
(1) werkgroep jongerenhuisvesting
(2) A4, Bruxelles, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/013.1.01
(5) Zie ook GA Aff 4980 (A/005483)
Zes mei in de Van Hogendorpstraat 41-49 jongerenhuisvesting manifestatie ter ere van een jaar touwtrekken met de gemeente. Wethouders hebben beloofd de panden te bestemmen voor jongerenhuisvesting. Dit is niet gebeurd. Uit protest zullen de panden bezet worden. Met muziekgroepen, fototentoonstelling en Karmel-straattheater. Er worden pannekoeken gebakken en er is drank te krijgen, er zijn informatiestands. Inschrijven kan voor deze woonruimte.
-5-78/45 Versnelling van de stadsvernieuwing
(1) (CPN)
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Verkiez Wonen
(4) SA / SA 002/016.2.01
Al jaren wordt in de Noord-Oost-punt geknokt tegen de verkrotting. Er zitten meestal geen douches, kleine keukens en donkere steile trappen. Dit alles wordt slecht onderhouden. Het plan dat door het Regio-overleg is opgesteld moet worden uitgevoerd. De problemen doen zich alleen voor in de arbeiderswijken. Daar worden woningen dichtgespijkerd zonder dat er plannen zijn voor nieuwbouw. Het geld moet van de bewapening komen. Maak een politieke keuze: minder wapens, meer woningen, meer werk. Dan hoeven de nieuwbouwplannen niet door ons betaald te worden met 15% premiekoopwoningen om de financiering rond te krijgen. Onze eisen: meer woningen voor de werkers, vernieuwing van de woonbuurten, werk voor de bouwvakarbeiders. Kom op 31 mei naar de straatmeeting op het Van Hogendorpplein! Stem 31 mei CPN.
-5-78/50 1 uur 27 mei Dam Bouwen voor de buurt
(1) anoniem (uitgegeven door Amsterdam Fietst)
(2) A4, off-set, tekening
(3) Vervoer Wonen
(4) SA / SA 060/002.2.04
Bouwen voor de buurt. 27 Mei Dam massale fietsdemonstratie tegen autoterreur & verloedering van onze stad!
1-5-78/7 27 mei HOUTTUINEN FESTIJN
(1) anoniem
(2) A4, oranje of wit papier, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) UB GA /
(5) Zie /30 en 27-5-78/1
27 Mei Houttuinen Festijn. 1e Buurt bouwt zelf maar woning. Met o.a.Amsterdam Fietst en kinderhuizenbouwwedstrijd. 's Avonds feest.
1-5-78/10 voorbeeld: VOUWPLAAT
(1) gratis ter beschikking gesteld door: publieke werken amsterdam
(2) A4, off-set, groene inkt
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB /
Vouwplaat voor een huis.
1-5?-78/20 DE LOEIENDE KOEVOET JODENBREESTRAAT '78
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil, blauw-zwarte inkt, 10" Courier, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
(5) Zie /22
Tekst van de liederen Raadhuisbouw en Grand Vista Lied, gericht tegen sloop ten behoeve van spekulanten en het nieuwe stadhuis. Verder de liedjes Een Meisken en Gemeenteraadslid (De allerontzettendste dingen, Gebeuren je zoomaar op straat. Zoo zit je gezond bij je kind'ren, En zoo ben je lid van den Raad).
1-5-78/23 GROND UIT DE PURMER
(1) Het Anti-City-Circus
(2) A4
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) SA / SA 028/005.4.01
Wij verkopen zalige grond uit de Purmerpolder om duidelijk te maken wat er met deze grond dreigt te gebeuren: opgespoten met zand en volgeplempt met beton en asfalt met als eindresultaat een slaapstad voor Amsterdammers die gedwongen worden te verhuizen. De grondprijs in de Purmer is enorm gestegen door spekulatie. Rond het Waterloopleinis de prijs opgelopen tot 3000 gulden per vierkante meter, de grondwaarde van een stoeptegel is 270 gulden. Dat verklaart waarom stadsbestuurders 'gewone mensen' de stad uit willen werken om de grond beter te kunnen exploiteren. Wij willen dat er leefbare buurten ontstaan waar wonen, werken en spelen vlakbij elkaar en door elkaar gebeuren en dat de Purmerpolder als groen bastion blijft bestaan als landbouwgebied. De argumenten dat er in Amsterdam niet voldoende ruimte zou zijn, zijn leugens. In dit deel van de binnenstad van Weesper- tot Waterlooplein zouden 1000 nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Wij steunen de akties van Purmerboeren en andere Waterlanders. De opbrengst van de grond is voor de aanleg van 't park hier.
6-5-78/1 AKSIE VOOR JONGERENHUISVESTING!!!!!!!!!!!!!
(1) De Werkgroep Jongerenhuisvesting
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 002/013.2.01
(5) Zie /2
In deze buurt worden woningen dichtgetimmerd en moeten de mensen naar een andere buurt verhuizen of Almere, zonder dat deze woningen direkt gesloopt worden. In juni '77 deden wethouders toezegging dat de panden van Hogendorpstraat 41-49 voor jongerenhuisvesting bestemd zouden worden. Maar Bouw en Woningtoezicht vernielde de toegezegde panden. Er is besloten tot een onderzoek om te zien of het projekt haalbaar is. Door politiek geharrewar en ambtelijke laksheid staan deze panden nog steeds leeg. Doel van de bezetting vandaag is de gemeente herinneren aan haar toezegging. We bezetten de panden totdat de gemeente ze opknapt en als de gemeente dit weigert, wijst de werkgroep de panden zelf toe aan jongeren uit de buurt zodat in elk geval het brandgevaar wordt verminderd.
6-5-78/2 actie voor Jongerenhuisvesting
(1) Werkgroep Jongerenhuisvesting (Staatsliedenbuurt, fp)
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/013.2.01
In deze buurt worden veel woningen dichtgetimmerd. Op 7 juni 1977 deden de wethouders Kuypers en De Cloe de povere toezegging dat tenminste de panden Van Hogendorpstraat 41 t/m 49 voor jongerenhuisvesting bestemd zouden worden. Maar Bouw- en Woningtoezicht vernielde de panden en ook andere diensten werkten tegen (te duur, sloop in 1980, huur te hoog, in deze buurt geen behoefte aan jongerenhuisvesting). Er kan niet eerder dan in 1984 gesloopt worden. In de in veel slechtere staat verkerende panden 51 t/m 71 werd wel op korte termijn jongerenhuisvesting gerealiseerd. De panden 41 t/m 49 staan nog steeds leeg. Doel van de actie is de gemeente te herinneren aan haar toezegging. We bezetten de panden totdat de gemeente ze opknapt voor jongerenhuisvesting en als zij dit weigert, wijst de werkgroep de panden zelf toe aan jongeren uit de buurt.
6-5-78/3 PROGRAMMA JONGERENHUISVESTINGS- MANIFESTATIE
(1) Werkgroep Jongerenhuisvesting (Staatsliedenbuurt, fp)
(2) A4, elite, st.pen, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/013.2.01
Programma: informatiestands en fototentoonstelling, symbolische opening van de panden, bezichtiging (hoe de gemeente omspringt met de door haar aan jongeren toegezegde woningen), optreden van de Van Beuningen Blues Band en andere groepen, straattheater.
6-5-78/4 HANDTEKENINGENLIJST Ondergetekenden ondersteunen de actie van de Werkgroep Jongerenhuisvesting ...
(1) (Werkgroep Jongerenhuisvesting)
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/013.1.01
(5) Handtekeningenlijst
Ondergetekenden ondersteunen de actie voor uitvoering van het toegezegde jongerenhuisvestingsproject in de Van Hogendorpstraat 41 t/m 49 en spreken zich uit tegen nog meer vertraging en nog meer tegenwerking van de kant van wethouders en ambtenaren.
16-5-78/1 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR. 19
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) dubbelz., 23x31cm, off-set
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 19
De woonkosten blijven stijgen - voor veel mensen dit jaar een woonkostenstijging met fl. 40,50. Ons comité eist een huurbevriezing voor de gehele Bijlmer, net als in 1976. Ook door huurverhoging te weigeren kunnen we demonstreren.
Er worden steeds meer nieuwe parkeerautomaten geplaatst met een 'onbreekbaar' codesysteem. De Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties stelt aan de Gemeenteraad voor voor heel Amsterdam parkeerbelasting in te voeren! Alsof wij actie voeren voor 'spreiding van het parkeeronrecht'.
20 Mei woonkostenmanifestatie in centrum Ganzenhoef. Voor betaalbaar en leefbaar wonen in de Bijlmermeer: huurbevriezing, apart huurbeleid voor Amsterdam, verlaging gastarief, controle servicekosten, halvering parkeertarieven, bezoekers gratis parkeren en veiligheid in de gebouwen. Discussie met politici over de woonkosten.
20-5-78/6 WONEN IS EEN RECHT
(1) (P.S.P.)
(2) dubbelz., A4
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
Door de stadsvernieuwing zullen 40.000 betaalbare woningen worden afgebroken en daar komen er 10.000 voor terug. De gemeente zegt van één- en tweepersoonshuishoudens dat zij sociale desintegratie veroorzaken. De gemeente wil vooral kapitaalkrachtige gezinnen terug. Ondanks de woningnood is de nieuwbouw bijna stilgevallen. De stadsvernieuwing komt niet van de grond. De leegstand is kolossaal. De CPN geeft alle schuld aan Den Haag. Bouw- en hotelgiganten kunnen op een heel wat welwillender gehoor rekenen bij de gemeente dan buurtgroepen, die door de gemeente zelfs een gevaar voor de demokratie zijn genoemd. B&W stelde het politieapparaat ten dienste van de speculanten. De mensen moeten zelf in beweging komen. Betaalbare huren, voor mensen met minimumloon 10% van hun inkomen, terugkeer oorspronkelijke bewoners, bouwen naar bestaande vraag. Baas in eigen buurt en bedrijf!
22-5-78/3 Sociaal Ekonomisch BULLETIN ... Gemeenteraadsverkiezingen
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, kop en kader: rode inkt
(3) Verkiez Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Sociaal Ekonomisch Bulletin (ASVA)
24 Mei Roothaanhuis verkiezingsmanifestatie met sprekers van politieke partijen. In hoeverre hebben zíj op een huis gestemd de afgelopen vier jaar? Drie jaar geleden hebben regering en parlement erkend dat iedereen ouder dan achttien jaar recht heeft op zelfstandige woonruimte. In Amsterdam werd de behandeling van de woningdistributienormen steeds uitgesteld. Ten lange leste werd op 12 april een besluit genomen: de minimumleeftijd voor een 'echt' urgentiebewijs wordt 23 jaar, jongeren vanaf 18 jaar krijgen een beperkt urgentiebewijs. Spekulatie-bestrijding, nieuwbouwprojekten, de strijd tegen het Haagse subsidiestelsel zijn niet aan de orde gekomen. Juist daar zijn alle woningnoodslachtoffers mee gebaat en niet met grabbelen in de Amsterdamse huisvestingston. Kijk voor je je stem uitbrengt, ook naar het huisvestingsbeleid van de partijen.
-6-78/9 WEG MET DE SPEKULANTEN uit amsterdam Amsterdammers, ...
(1) (Comité tegen Horizontale Verkoop en Spekulatie)
(2) A4, off-set, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) FP /
(5) Zie /35
Huizenhandelaren en spekulanten dreigen ons van iedere mogelijkheid nog goed en betaalbaar te wonen, te beroven. Zij vragen onbetaalbare huren, verkopen etages horizontaal, laten duizenden woningen leeg staan. Woningnood = Spekulantenbrood. Wij demonstreren hier voor het kantoor van de beruchte spekulanten Fagel en van der Sluis. Twee maanden geleden zijn twee van hun woningen in de van Oldenbarneveldtstraat 26 bezet, F&S weigeren de woningen aan urgente woningzoekenden te verhuren. Nu zonder kuren, deze lege woningen verhuren.
De 'heren' hangen in Zandvoort de populaire jongens uit met hun raceteam, waarvoor Bob Haye in een Formule I wagen rijdt. Ze hebben 10.000 woningen gekocht en zijn al bij diverse schandalen betrokken, waarbij enkele notarissen en banken een kwalijke rol speelden. De spekulanten moeten de stad uit.
-6-78/11 OPROEP aan alle Amsterdamse woongroepen met of zonder huis.
(1) anoniem
(2) A4, pica
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 014/002.2.01
Steeds meer mensen willen in een groep samen gaan wonen. Maar het is moeilijk om aan een huis te komen. Of je moet een huis kunnen kopen, of je gaat kraken. Wij willen: een urgentiebewijs en een woonvergunning voor groepen, vervangende woonruimte voor groepen die uit hun huis gezet worden en geschikte panden die de gemeente aan groepen moet gaan verhuren. Ben je een groep zonder huis, doe mee met de inschrijvingsaktie 7 juni bij het GDH.
-6-78/22 ATTENTIE ! ! ... Zoals iedereen weet ...
(1) (bewoners van gebouw 'De Son')
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA /
Deze buurt rond het Waterloo-plein wordt bedreigd i.v.m.het nieuw te bouwen stadhuis. De gemeente staat op het punt ons, Zwanenburgwal 54/56, te ontruimen! Er is een voorstel in de gemeenteraad om koopwoningen van De Son te maken. 21 Juni wordt hierover beslist. We zijn bezig het huis in eigen beheer te nemen en te verbouwen. Iedereen rond het Waterloo-plein dreigt het slachtoffer te worden van deze oneerlijke praktijken! Komt allen zondag 4 juni naar het park op het Waterloo-plein, dan kunnen we gezamenlijk aktie voeren en de waterloo-pleinbuurt redden! De gemeente gaat anders gewoon haar gang!
-6-78/24 Indische Buurt eist: Huurstop Nu!
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil, elite, 10" Courier
(3) Ams-O-IB Wonen-hv
(4) GA /
In juni laat de huisbaas weer iets van zich horen om de jaarlijkse huurverhoging te vragen, 7% maar in sommige gevallen zelfs tot 11%. De meeste huisbazen gebruiken het nauwelijks voor onderhoud aan de woningen. Huurverhoging betekent een inkomensstijging voor de huisbazen. Voor de huurders staat de zaak er anders voor. Per 1 juli komt er een prijscompensatie van zegge en schrijve 1,1%. De BTW-verhoging van het aardgas wordt helemaal niet meegeteld. Zetten we de bedragen tegenover de huurverhogingen, dan is het duidelijk: niet wij maar de huisbazen krijgen de compensatie toegewezen! 1978 Zal het jaar van uitholling van de koopkracht zijn. Ook daarom eisen wij een huurstop voor de hele Indische Buurt. Informatie hoe de huurverhoging geweigerd kan worden, aankondiging huurspreekuur.
-6-78/27 spreekuur van de huurdersvereniging dapperbuurt ... WEIGER DE HUURVERHOGING
(1) (Huurdersvereniging Dapperbuurt)
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) UB / UB 287.3
Op 1 juli gaan de huren met 7% omhoog. Na de BTW-verhoging op het aardgas in april, een nieuwe verhoging van de woonkosten waar voorlopig geen inkomensverhoging tegenover staat. Het duurdere aardgas wordt helemaal niet vergoed, de huurverhoging wordt pas begin volgend jaar in de lonen gekompenseerd. Er is veel voor te zeggen de huren in een buurt als de Dapperbuurt te bevriezen. Grote delen zijn vervallen, de woningen slecht en bij het woord 'onderhoud' worden veel huiseigenaars oostindies doof. en dan toch elk jaar de huurverhoging vangen? Kom nou! Volgt informatie over de mogelijkheden de huurverhoging te weigeren. Spreekuur in juni in Wijkcentrum Muiderpoort.
-6-78/28 UITNODIGING ... DE NIEUWBOUW AAN DE 'KOP' HAARLEMMERWEG/WITTENKADE OOK VOOR U ???!!!
(1) Namens het bewonerskomitee: 3 namen
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB / UB 191.1
De nieuwbouw in de Noord Oostpunt wordt blok voor blok gebouwd zodat zoveel mogelijk bewoners kunnen doorschuiven naar de nieuwbouw. Volgens de gemeente kunt u waarschijnlijk niet doorschuiven omdat er op dat moment geen nieuwbouw klaar is. We willen bij de gemeente bereiken dat de bewoners (van Haarlemmerweg 59a t/m 91 en omliggende straten) in aanmerking komen voor de nieuwbouw aan de 'kop' Haarlemmerweg/de Wittenkade. Begin 1979 wordt hopelijk de eerste paal geslagen voor deze nieuwbouw. Wilt u in de buurt blijven wonen dan moet u daar ook wat voor doen. Kom naar de vergadering die we met u willen houden op 22 juni in de Koperen Knoop.
-6-78/32 GEACHTE BUURTBEWONERS ZOALS U MISSCHIEN GEMERKT HEEFT, ...
(1) De Bewoners. (van Fannius Scholtenstraat 30, fp)
(2) kwarto, blauw papier, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/002.1.01
Dinsdag 6 juni hebben wij het pand Fannius Scholtenstraat 30 gekraakt. Deze woningen blijven nog drie jaar staan, omdat de gemeente geen geld heeft om ze te slopen. Omdat wij slecht gehuisvest zijn en een kamerhuur betalen van 200 gulden, zagen wij ons gedwongen te kraken. Wij zullen proberen zo snel mogelijk nieuwe ramen etc.in te zetten.
-6-78/33 AAN DE BEWONERS VAN BLOK I Donderdag j.l. heeft iedereen een brief gekregen die ondertekend was door Jan Schaeffer.
(1) pp.
(2) A4, kringlooppapier, blauwe inkt, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/016.2.01
Iedereen heeft een brief van Jan Schaeffer gekregen met voorstellen voor herhuisvesting. Op geen enkele manier is rekening gehouden met onze eisen: de voorstellen worden gepresenteerd alsof er niet meer over te praten valt, de plannen zijn plotseling uitgebreid met de Van Beuningenstraat 38 en 40 en de Van der Duynstraat 9 en 11, waarom 15 juli als datum voor het aanvragen van een urgentiebewijs, alleen degenen die een urgentiebewijs hebben en voldoen aan de wachttijd krijgen een distributiewoning. Dat zijn er maar heel weinig in blok 1. Degenen die een urgentiebewijs hebben maar nog niet aan de beurt komen volgens Schaeffer in een sloopwoning. Over de mensen zonder urgentiebewijs wordt nergens gesproken. Over de eisen die wij aan een kontrakt gesteld hadden wordt met geen woord gerept. Ook garanties dat de nieuwbouw zonder vertraging komt zijn niet gegeven. Als we niet iets gaan organiseren gaan de plannen gewoon door. Kom maandag op de vergadering op no.14.
-6-78/35 STOP SPEKULATIE Buurtbewoners, voor de bezette woningen in de van Oldenbarneveldtstraat 26 I en III ...
(1) Anti Spekulatie Komitee hugo de groot buurt
(2) A4, off-set, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) ISG / ISG stzmap Anti-spekulatie aktie
(5) Oplage 1.000 ex. Zie /9
Voor de bezette woningen in de Van Oldenbarneveldtstraat 26 heeft het GDH gegadigden aangewezen. De eigenaars Fagel en Van der Sluis weigeren hen deze woningen te verhuren. De woningen zijn voor vordering voorgedragen. F en S, die normaal niet voor de vorderingscommissie verschijnen, kwamen nu ineens beiden plus advokaat opdagen. Zij beseffen het gevaar: als deze aktie slaagt kan dat het begin zijn van akties tegen hun praktijken en die van hun kollega's. Deze spekulanten voelen zich in het nauw gedreven. Hun pogingen om aan vordering te ontkomen mogen niet slagen. Ze zijn druk met het pand aan het handelen. De koopaktes zijn al getekend! Oproep zich donderdag bij het pand te verzamelen om met bezetters en buurtcomité naar F en S te gaan en te eisen dat ze de woningen verhuren aan de mensen die het GDH heeft aangewezen.
-6-78/36 WEESPERKREET 11 ... DE HUURVERHOGING 1 JULI 1978
(1) Weesperkreet
(2) 1v 4p, 21,5x30,6cm, off-set, o.a.elite, Bruxelles, foto, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) SA / SA 080/003.3.04
(6) Weesperkreet 11
Informatie over het weigeren van de huurverhoging van 1 juli met ten hoogste 7%. Nieuwe Prinsengracht 28 is opgeknapt. U kunt daar gaan wonen (fl. 1200). Makelaar Van Moort (later: De Zilveren Stroom B.V., fp) is van plan de belangen van de huizenhandel te gaan behartigen. Hij zal wel proberen de bewoners eruit te kopen. Zijn zoon, herkenbaar aan zijn open Bentley, dwaalt dáárom geregeld over de gracht.
-7-78/14 INFORMATIE OVER HUURWEIGEREN OP KATTENBURG
(1) Het Bewonrskommité Kattenburg.
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA /
Zoals mensen de oude woningen kunnen weigeren op gebreken, zo weigeren wij op de hoge huren. In overleg met de bewoners is vorig jaar besloten de verhogingen voor huur en blokverwarming niet te betalen. De huren zijn zo hoog dat wij door subsidie in de gelegenheid gesteld zijn om op Kattenburg te wonen. Met aktie moeten wij de regering dwingen de huren te verlagen. Als we niet in aktie komen staat ons komende jaren steeds zo'n huurverhoging te verwachten. Terwijl uit de enquête bleek dat 70% van de gezinnen een inkomen heeft onder de fl. 28.000 per jaar. Bewoners kunnen hun aktie-formulier nog op de volgende adressen deponeren.
-7-78/15 Jodenbree-Nieuws ........ links afgedrukt schrijven ...
(1) "Het Fort van Sjaakoo"
(2) folio, el.stencil, zwarte en blauwe inkt
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) kopie op UB SA / UB 196.1 SA 028/006.1.01
Links afgedrukt schrijven ontvingen wij van de advokaat van onze huiseigenaar, Grand-Vista Properties. (Hierin wordt gemeld dat de eigenaar van de Gemeente toestemming heeft tegen reële compensatie in de vorm van vervangende woonruimte, de woningen aan de Jodenbreestraat 16 en 24 aan het bestand te onttrekken. In de brief wordt bewoners die daar langer dan een jaar wonen gevraagd hun personalia en bewijsstukken binnen tien dagen aan een makelaarskantoor te verstrekken). Aardige truc natuurlijk om te wachten tot iedereen met vakantie is. Er wordt een gerechtelijke procedure ingesteld tegen het besluit van BenW om de reeële compensatie goed te keuren.
-7?-78/19 Beste Buurtbewoners Kort geleden zijn enkele woningen in de Fannius Scholten str. gekraakt.
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, dik papier, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/002.1.01
Kort geleden zijn enkele woningen in de Fannius Scholtenstraat gekraakt. Deze waren dichtgetimmerd. Er is geen sprake van enig nieuwbouwplan. Toch beweert Wethouder De Cloe dat een sloopaanvraag onderweg is. De woningen die leegstaan moeten weer bewoond worden tot de sloop en de nieuwbouw moet ook direct beginnen. Bij de akties werden door buurtbewoners veronderstellingen gedaan die berusten op verkeerde informatie. Volgt de gang van zaken en de werkmethoden bij kraakakties. Zo worden er eisen gesteld aan de nieuwe bewoners. Gas en elektriciteit worden direct aangevraagd. De Woongroep heeft op zich te controleren of aan de eisen voldaan wordt. Is dit niet het geval, dan neemt de Woongroep maatregelen. Tot onze spijt krijgen wij klachten binnen die op onwaarheden berusten. Alle krakers tekenen een verklaring waarin zij beloven voor de sloopdatum de woningen vrijwillig te verlaten, mits de sloopdatum snel gevolgd wordt door de nieuwbouwdatum. Wij hopen dat door dit stencil het een en ander over de werkwijze van de Woongroep verduidelijkt is.
14-7-78/1 Persbericht/pamflet m.b.t. ontruiming Timorstraat 5hs
(1) KIB
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB /
(5) Zie ook Kraakkrant Indische Buurt 1 (10-78) p.4 en -10-81/19
Sinds gisteren wordt Timorstraat 5hs bewaakt door de kraakgroep. Nadat eigenaresse Nadort keuken en sanitair in elkaar had laten slaan, dreigde zij de bewoners op straat te zetten i.v.m.de verkoop van dat pand. De bovenliggende etages zijn door de eigenaresse vernield om vordering door de gemeente onmogelijk te maken. De speculatie in de Timorstraat lijkt niet te stuiten.
-8-78/8a MASSALE ONTRUIMING IN LONDEN
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 100/002.2.05
(5) Zie ook GA Aff 4966 (A/005533)
16 Augustus werden 250 mensen verdreven uit de befaamde gekraakte Huntley-street in Londen. 500 Polities sloopten de barricades. Iedereen is zijn/haar spullen kwijt. Het volledige archief van de London Squatters Union is meegenomen door de politieke politie. Onmiddellijk verzet is noodzakelijk. Steun de eisen van de Huntley-street-krakers: goede huisvesting voor iedereen, geen woekerhandel in onroerend goed, mensen gaan vòòr winsten. Meer dan 30.000 mensen die gekraakt hebben in Engeland worden bedreigd. Organiseer solidariteitsakties in Amsterdam. Aktie-vergadering 30 augustus in de van Hogendorpstraat. De Londense verrassingsaanval kan een voorbeeld zijn voor toekomstige ontruimingen: Govert Flinckstraat, Kuyperstraat, Jodenbreestraat.
-8-78/8b MASS EVICTION IN LONDON
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 100/002.2.05
(5) Engelse en Nederlandse tekst
1: Dito als /8a.
2: Vertaling van de tekst van /8a.
-8?-78/20a 160 krakers op straat Huntleystreet (Londen)
(1) Gezamenlijke aktiegroepen tegen leegstand.
(2) dubbelz., folio, el.stencil, pica, tekeningen o.a.van Willemen
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA SA / UB 290.2 SA 002/003.5.02
(5) Op achterkant tekening van Willemen
Vrijwel zelfde tekst als 10-9-78/1.
-8?-78/20b
(1) Gezamenlijke aktiegroepen tegen leegstand.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, tekeningen o.a.van Willemen
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB SA /
(5) Op achterkant tekening van verscheurd stadswapen
1: Dito als voorkant van /20a.
2: Grotendeels zelfde tekst als achterkant van /20a.
-8-78/24 OPROEP! fl. 250,- tot fl. 500,- beloning.
(1) J.Sticel
(2) 20,8x29,7cm, boekdruk
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.1.02
(5) Zie 26-8-78/6
Op 26 augustus zijn de gevels en deuren van het Industriegebouw in de Bethaniën(dwars)straat met rode verf besmeurd. Wij betalen minimaal fl. 250 tot maximaal fl. 500 aan een ieder die ons hierover de gewenste inlichtingen kan verstrekken. Wendt U zich tot J.Sticel of een briefje in de brievenbus. Geheimhouding verzekerd!
21-8-78/1 asva nr.1 Sociaal Ekonomisch Bulletin Wij willen WONEN
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, el.stencil, rode en zwarte inkt, elite, tekeningen o.a.van Willemen
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Sociaal Ekonomisch Bulletin (ASVA) 1
De kamernood wordt pas opgelost als het bouwprogramma drastisch wordt opgevoerd en onze rechten op een zelfstandige woonruimte volledig worden erkend. Wij eisen van het College van Bestuur maatregelen voor eerstejaars die nog geen woonruimte hebben, in de vorm van noodvoorzieningen. De strijd kan door ons worden gewonnen. 23 Augustus vergadert de Commissie Studentenvoorzieningen, die het College adviseert. Dus tot woensdag.
22-8-78/1 ASVA nr.2 Sociaal Ekonomisch Bulletin Wij willen WONEN
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, el.stencil, rode en zwarte inkt, elite, tekeningen
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Sociaal Ekonomisch Bulletin (ASVA) 2
Dé oplossing van de woningnood onder jongeren is het opvoeren van de nieuwbouwproduktie. Teneinde de noodsituatie in september het hoofd te kunnen bieden zullen onmiddellijk noodvoorzieningen moeten worden gerealiseerd. Vorig jaar waren er door de Dienst Studenten Huisvesting 100 hotelkamers afgehuurd. Er zijn dit jaar niet meer dan 40 kamers afgehuurd voor zowel de UvA als de Vrije Universiteit. 2000 Kamernoodslachtoffers mogen deze kamers verdelen, de studentenhuizen zijn al overvol! Woensdag zullen de resultaten van een enkète naar de huisvesting van eerstejaarsstudenten aangeboden worden aan het CvB tijdens een vergadering van de Commissie Studentenvoorzieningen. De ASVA zal van het CvB een krachtig beleid voor noodvoorzieningen verlangen. Tot 23 augustus!
23-8-78/1 studentenraad vrije universiteit ... WONINGNOOD
(1) studentenraad vrije universiteit SRVU
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
We hebben weer te kampen met een piek in de kamernood. Er komen 5000 universitaire studenten en duizenden HBO-studenten en werkende jongeren Amsterdam binnen. De enquete die we maandag hielden onder eerstejaars laat zien dat pas 66% definitieve huisvesting heeft. Om de gemeente en de universiteiten te laten weten, dat we het niet eens zijn met hun beleid van niet-bouwen, organiseert het Stedelijk Overleg Jongeren Huisvesting vrijdag 25 augustus een demonstratie van het Amsterdamse Bos, het hoofdgebouw van de VU passeert en eindigt op het Museumplein. Bouwprogrammaas omhoog, noodvoorzieningen nu, 1600 woningen nu (nl.de achterstand op de beloofde bouw van jongerenwoningen).
23-8-78/3 ASVA nr.3 Sociaal Ekonomisch Bulletin Wij willen WONEN
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, zwarte en rode inkt, tekening
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Sociaal Ekonomisch Bulletin (ASVA) 3
De resultaten van de woonruimte-enquete tonen aan dat het noodzakelijk is dat het aantal kamernoodvoorzieningen dient te worden uitgebreid. Daarom organiseert de ASVA vandaag een aktie bij de Commissie studentenvoorzieningen van de universiteitsraad. Geëist zal worden dakloze eerstejaarsstudenten woonruimte te bieden. Het aantal 'krepeergevallen' onder de eerste-jaars-studenten wordt op 700 geschat. Komt dus allen naar de vergadering om te eisen dat er noodvoorzieningen worden getroffen.
24-8-78/2 ASVA Nr.4 Sociaal Ekonomisch Bulletin aktie heeft sukses!
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, el.stencil, rode en zwarte inkt, o.a.elite
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Sociaal Ekonomisch Bulletin (ASVA) 4
Meer dan honderd eerstejaarsstudenten stonden gisteren op de stoep bij de kommissie Studentenvoorzieningen om bij de kommissie en het College van Bestuur aan te dringen op het treffen van kamernoodvoorzieningen. Uit de ASVA-'gebrek aan-woonruimte-enkete' blijkt dat er 700 krepeergevallen rondlopen die óf nog geen kamer hebben gevonden óf meer dan 50 km.van Amsterdam afwonen. Na een door de Commissie aangenomen motie van de ASVA kon het College van Bestuur weinig anders dan toezeggen dat de Universiteit aktief 'krepeergevallen' zal opsporen en dat deze in noodvoorzieningen zullen worden ondergebracht. De Universiteit zal een reaktie voorbereiden op 'de tweede bouwnota' waarin de regering zich voorneemt minder sociale woningbouw te realiseren.
In Amsterdam zijn 30.000 jongeren woningzoekend. De verantwoordelijke instanties hebben onvoldoende initiatieven ontplooid om de jongeren onder dak te brengen. Daarom organiseert het Stedelijk Overleg Jongerenhuisvesting 25 augustus een demonstratie vanaf het Amsterdamse Bos naar het Museumplein.
24-8-78/3 Amsterdam heeft meer dan 200.000 m² lege kantoren.....
(1) Het Amsterdams verbond van Woningzoekenden.
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/005.2.01
(5) Uitgedeeld bij aktie O.Z.Voorburgwal 131
Amsterdam heeft meer dan 200.000 m² lege kantoren. Op de Jodenbreestraat wil Grand-Vista er weer een maken, waarvoor 2 panden tegen de grond zouden gaan. Grand Vista kocht een pand op de Oudezijds Voorburgwal om die bewoners vervangende woonruimte te geven. Wij vinden dat volkomen verkeerd! Niet de bewoners van de Jodenbreestraat hebben recht op dat pand, wij de Amsterdamse woningzoekenden staan al jaren aan de kant! Bouw in dat open gat aan de Jodenbreestraat 60 nieuwe woningen.
25-8-78/1 ASVA Sociaal Ekonomisch Bulletin ... Het falende bouwbeleid ...
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, el.stencil, rode en zwarte inkt, elite
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Sociaal Ekonomisch Bulletin (ASVA) 5
Het falende bouwbeleid van deze regering begint steeds grotere verontwaardiging te wekken in brede kring. De Nationale Woningraad en de vakbonden keurden de bouwplannen van minister Beelaerts van Blokland om meer koopwoningen i.p.v. bijvoorbeeld woningen voor jongeren, af. Van de 18000 woningen voor één- en tweepersoonshuishoudens voor 1978 is niets terechtgekomen. Steeds meer jongeren kunnen geen woonruimte vinden. Daarom demonstreren we vandaag voor een beter bouwbeleid: meer geld voor jongerenhuisvesting, bouwprogramma omhoog, stop de woningnood nu, noodvoorzieningen nu. Demonstreer vanaf Vietnamweide.
25-8-78/2 200 KRAKERS ONTRUIMD IN ST-HUNTLEY STREET IN LONDEN
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, pica
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 100/002.2.05
Onverwacht zijn 200 krakers in St-Huntleystreet om 6 uur 's morgens ontruimd door een para-militaire operatie. Resultaat: velen dakloos, vernieling en 20 arrestanten. Niets hiervan stond in de Nederlandse kranten. Naar buiten toe wil Engeland een vriendelijk gezicht houden. Deze ontruiming was een test voor meerdere ontruimingen. Ook in Amsterdam staan dit soort ontruimingen op het program, b.v.Kuipersstraat en Govert Flinkstraat en in Oost worden politie en Gemeente in hun optreden steeds groffer. Een van de leden van de London-squatters (krakers) Union is in Amsterdam. Hij zal vanavond in de Van Hogendorpstraat 45-47 tekst en uitleg geven. De bedoeling is om in iedere buurt bijeenkomsten te houden over met wat voor solidariteits-akties de London Squatters ondersteund gaan worden: publiciteit, protest, solidariteits-telegrammen en voorbereiding zodra het in Amsterdam gaat gebeuren.
26-8-78/6 OMDAT HIJ Z'N GELD VERDIENT AAN NOOD, MAKEN WIJ Z'N PANDJE ROOD.
(1) (de Rooie Vlek)
(2) folio, el.stencil, blauwe en rode inkt
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB SA / UB 290.2 SA 028/003.1.02
(5) Zie -8-78/24
Daar waar woningen gesloopt, bewoners verjaagd, kantoren gebouwd, parkings gepland, metro's ontworpen, de Purmer ontpolderd, renovatie vertraagd, B.W.T.corrupt, krakers ontruimd, is ook de Rooie Vlek. Op verzoek ook huisbezoek.
31-8-78/1 Aan alle oud-bewoners van de Haarlemmer Houttuinen Het ziet er ...
(1) wijkcentrum "De Gouden Reael".
(2) dubbelz., folio
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) GA /
U heeft een uitnodiging van de Gemeente ontvangen voor de presentatie van het voorlopig ontwerp Houttuinen in de Arend op 4 september. De jongens van de gemeente willen de zaak zo snel mogelijk rond hebben. De haast steekt schril af bij het treuzelen van de laatste jaren. Komt allen om te laten zien voor wie er nu eigenlijk gebouwd wordt. De plannen zijn voor het stuk tussen de Kleine Houtstraat en de Korte Prinsengracht. Maar ook voor de overige delen hadden we plannen ontwikkeld. De wethouder probeerde ineens plannen voor vrije tram- en busbanen goedgekeurd te krijgen waardoor het hele gebied rond De Droogbak wordt verknipt waarop ze al parkeergarages en kantoren aan het tekenen waren. Als deze plannen doorgaan, kunnen we de huizen dus wel vergeten. Ook de bebouwing aan de noordzijde van het Haarlemmerplein staat op het spel. De kwestie van de vrije trambaan zal pas in de nieuwe raad aan de orde komen. Daarom moeten we druk uitoefenen om de bouwplannen voor de andere gebieden van de grond te krijgen.
-9-78/3 OPROEP Het schandalige feit doet zich voor dat, terwijl de woningnood ...
(1) Het aktiekomité 'Geen beschouwing maar verbouwing'
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekening
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.in Geen beschouwing
Een halve ambtenaar mocht de afgelopen vier jaar 150 woningen aan jongeren kado doen, zodat het aantal wachtenden vóór u rond de dertigduizend blijft schommelen. De oude gemeenteraad, en met name de wethouders Kuijpers en De Cloe, zijn verantwoordelijk voor dit falende jongerenhuisvestingsbeleid. Wij eisen van de nieuwe gemeenteraad: tot en met 1980 minimaal 2000 woningen voor jongeren in de verbouwsektor, afdwingen van aanvullende financiële middelen van de regering, optreden tegen spekulatie en leegstand, groen licht voor lopende projekten en een beslissing over deze eisen binnen een maand. 9 September manifestatie Singel 46. Oproep mee te vechten voor een beter jongerenhuisvestingsbeleid.
-9-78/5a Stap voor stap komen de vernielers
(1) anoniem
(2) dubbelz., 11,3x21,5cm, off-set, paarse inkt, tekening (van de Vrije Zeefdrukker), kaartje
(3) Ams-C-rest
Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Zie /18. Zie ook GA Aff 5131 (A/002368)
Kom naar de manifestatie, 9 september. Tentoonstelling, films en dia's over verzet tegen kantoorbouw van bewoners van Wibautstraat, Sloterkade, Banstraat, Westelijke Eilanden, Waterlooplein, Weteringschans, Nes. 200.000 M² kantoorruimte staat leeg. Er zijn 60.000 woningzoekenden. Aan de Jodenbreestraat staat al 4 jaar een kantoor leeg, van de firma Grand Vista. Naast dit lege kantoor wil Grand Vista nóg een leeg kantoor bouwen. En daarvoor moeten 8 woningen en 2 winkels gesloopt worden. Na 25 september staat de bewoners ontruiming te wachten. Help dit voorkomen! Volgt uitgebreide chronologische geschiedenis van het stuk grond aan de Jodenbreestraat sinds 1944. Een nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd, die volgens haar 'program-akkoord' tot belangrijkste doel heeft: het opheffen van de woningnood. Deze raad zal de verkoop van gemeentegrond aan Grand Vista moeten behandelen.
-9-78/5b
(1) anoniem
(2) dubbelz., 11,3x21,5cm, off-set, tekening (van De Vrije Zeefdrukker), kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG /
Dito als /5a.
-9?-78/14 HELP MEE! Geef u hier op voor een taak ...
(1) anoniem
(2) A4, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/005.2.01
Het is nu alweer drie jaar geleden dat Jodenbreestraat 24 van binnen illegaal gesloopt werd. Enkele maanden daarna werd het pand weer bewoond en tot een prima woonhuis gemaakt. Grand Vista, eigenaar van de panden Jodenbreestraat 16 en 24, is hard bezig hier een kantoorkompleks neer te zetten. Dat betekent dat de Jodenbreestraat dan helemaal geen stukje woongezelligheid meer zal kennen. In Amsterdam staat al 200.000 m² kantoorruimte te huur of te koop. Er zijn nog steeds zestigduizend woningzoekenden in Amsterdam. De Jodenbreestraat kan weer een gezellig worden. Wilt u daar ook wat aan doen? Kom dan op de dag dat de bewoners uit hun huizen gezet dreigen te worden en protesteer tegen dit nieuwe kantoorkomplex. Geef hier uw adres en telefoonnummer op, zodat we u kunnen bereiken als het zo laat is!
-9-78/15 Uitnodiging 9 September, Jodenbreestraat.
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
9 September, Jodenbreestraat (vóór de deur). Ont-woonhuising en bekantoorbouwing nemen speculhand over hand toe. Steeds minder huizen vol, steeds meer kantoren leeg. Schrijf U in voor akties! Huizen plat? Kantoren zat!
-9-78/18 JODENBREESTRAAT ... HIER HOREN GEEN KANTOREN
(1) anoniem
(2) 1v 6p, 11,3x21,5cm, off-set, zwarte of paarse inkt, tekening (van de Vrije Zeefdrukker), kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
Grotendeels dito als /5.
-9-78/39 OPROEP AAN ALLE KATTENBURGERS. Geachte bewoners
(1) Bewonerscomité Kattenburg.
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA /
Op 2 oktober belangrijke vergadering in gebouw de Poort. Wij hebben een onderhoud gehad met Stichting Onze Woning en wij zijn op 25 september uitgenodigd bij wethouder Schaefer. Ook hebben wij een onderhoud gehad met woningbouwvereniging Rochdale. De reaktie was afwijzend. Wij waarschuwen bewoners van Rochdale dat zij reactie kunnen verwachten om de huurders te verplichten de 7% huurverhoging te betalen. Wij hebben Rochdale gevraagd samen bij de regering te reageren. Dat zijn ze niet van plan.
-9-78/46 Huurdersvereniging gemeente-woningen "Transvaal e.o." ... SPOELHOK BIJ RAAD van STATE!
(1) Huurdersvereniging gemeente-woningen "Transvaal e.o."
(2) A4, geel papier, el.stencil, tekening
(3) Ams-Oost Wonen-hv
(4) FP /
De Huurdersvereniging overhandigde 113 weigeringsformulieren huurverhoging aan het Woningbedrijf. Vele bewoners hadden gehoor gegeven aan de oproep het spoelhok aan te voeren als reden om te weigeren. Erkenning van een spoelhok als nulpunt wordt behandeld door de Raad van State, waar het advies van de huuradvieskommissie aangevochten wordt. Zo'n procedure duurt 1 à 2 jaar.
-9-78/47 160 KRAKERS ONTRUIMD IN HUNTLEYSTREET (LONDEN) het britse antwoord op de woningnood
(1) Gezamelijke aktiegroepen tegen leegstand
(2) 3v 3p, folio, pica
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB / UB 290.2
Zelfde tekst als 10-9-78/1.
-9-78/48 WHY WE ARE DEMONSTRATING AGAINST GRAND VISTA - SUPPORT THE AMSTERDAM SQUATTERS!
(1) (squatters in London and Amsterdam.)
(2) A4
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 002/003.1.01
(5) Pamflet verspreid in Londen. Voor Bovis zie ook GA Aff 4928 (A/005672)
Een groot deel van de schuld aan de ontvolking van het centrum en dakloosheid ligt bij onroerend goedfirma's als Grand Vista. In Amsterdam wil ze een kantoorblok in de Jodenbreestraat neerzetten. Er is verzet tegen en het gebouw wordt nu bezet door krakers die de steun van buurtbewoners hebben. Grand Vista heeft al 300.000 vierkante voet lege kantoorruimte in Amsterdam. Er is geen behoefte aan nog meer kantoren. Huizen zijn nodig. Wij hebben een picket voor Grand Vista ter ondersteuning van de Amsterdamse krakers. Er zijn 8.000 tot 10.000 krakers in Amsterdam. In de Nieuwmarkt wil Bovis een hotel bouwen. Verzet leidde er toe dat de plannen niet door gingen. Medogenloze ontruimingen hebben tot veel ondersteuning van buurtbewoners geleid. Soortgelijke ontruimingen als in de Nieuwmarkt zijn in Engeland gebruikt in Huntley Street en vorige maand in Camden. In Amsterdam demonstreerden krakers tegen de ontruiming in Huntley Street. Vorige week in Den Haag werden 50 mensen gearresteerd bij een protest bij de Britse ambassade. Steun ons door Grand Vista te schrijven.
8-9-78/1 OPROEP AAN DE BUURTBEWONERS!!! Zoals ...
(1) wijkcentrum De Gouden Reael.
(2) ½ vel, blauw papier, elite
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) GA /
Alleen aan oud-bewoners wordt gevraagd wat ze van de plannen voor de Houttuinen vinden. Maar wij vinden dat het ook de buurtbewoners aangaat. Zij moeten er tegenaan kijken en misschien ook nog wel in wonen (als de verkrotting zo doorgaat). Wat vindt u van de woontoren op de hoek Buiten Oranjestraat? Tien verdiepingen hoog. Bijna alle tweekamerwoningen zijn hier samengebracht. Het is onduidelijk hoe hoog de huren zullen worden. Hoe gaat het met de bouwplannen voor Haarlemmerplein en Droogbakgebied? 11 September in het Haarlemmerbuurthuis worden deze zaken met de plannenmakers besproken.
9-9-78/2 HUIZEN PLAT? KANTOREN ZAT!
(1) anoniem
(2) A4, off-set, tekening
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
Op de Weteringschans staan al kantoren zat. Maar ook de panden 81 t/m 89 moeten ten behoeve van kantoor- en appartementenbouw plat. Het pand 89 staat al jarenlang leeg. De nummers 81 t/m 83 al vijftien jaar en 85 t/m 87 vijf jaar. Tijd om te kraken dus. Dit gebeurde op 25 februari, ook om een stokje te steken voor de plannen van de firma Bakkerswaal. Het is deze firma om de grond te doen. Een bestemmingsplan voor de Leidsepleinbuurt is er niet. Ook is het nog niet duidelijk waar het eindpunt van de Schiphollijn komt te liggen. Geen beleid is ook een beleid ... Van deze onduidelijke situatie maken de heren speculanten vanzelfsprekend gebruik. Weteringschans 81 t/m 89 moet voor huisvesting behouden blijven!
10-9-78/1a 160 KRAKERS ONTRUIMD huntleystreet (londen)
(1) Gezamelijke aktiegroepen tegen leegstand
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 100/002.2.05
Op 16 augustus werden in Huntley-street 160 mensen ontruimd. De administratie van de londense kraakbeweging werd in beslag genomen. Onderhandelingen met de gemeente over vervangende woonruimte waren nog gaande. De krakers eisten dat er geen maatregelen tegen hen zouden worden genomen, voordat de eigenaar (de National Health Authorities) zijn verbouwingsplannen ook werkelijk ten uitvoer zou brengen. In Nederland heeft geen enkele krant aandacht aan dit gebeuren besteed. Op 21 september zullen de 17 gearresteerde krakers terecht staan op beschuldiging van verzet tegen ontruiming en belemmeren van een politie beambte in functie. Ten tijde van de inval lagen zij in bed. De engelse versie van de Anti-Kraakwet is al in werking. Solidariteit met de krakers van Londen is belangrijk, omdat ook de amsterdamse krakers het één en ander boven het hoofd hangt (volgt lijst van bedreigde panden). Sluit je aan bij de akties. Geen ontruimingen - huisvesting voor iedereen.
10-9-78/1b
(1) Gezamelijke aktiegroepen tegen leegstand
(2) dubbelz., A4, dikker papier, el.stencil, zwart-blauwe inkt, elite
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
Dito als /1a.
12-9-78/1 Kom, Help de Jodenbree!
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, paarse inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Afgelopen zaterdag manifestatie gehad. Hopelijk veel mensen geïnformeerd én geïnspireerd om de bewoners van de Jodenbreestraat te helpen vechten tegen huisuitzetting. Maar hoe moet dat verdere verzet er uit zien? Daarover moeten we snel gaan praten. Donderdag bijeenkomst in de Boomspijker. Iedereen die mee wil helpen is welkom.
12-9-78/2 Overleggroep Haarlemmerbuurt ... Amsterdam, 12 september 1978.
(1) Overleggroep Haarlemmerbuurt.
(2) 2v 3p, A4, elite
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) GA /
(5) Ook verspreid als bijlage bij 15-9-78/1
Aan: Projektgroep Gouden Reael, Diensten Volkshuisvesting, Stadsontwikkeling, Herhuisvesting, Grondbedrijf, Ontwerpteam, Opdrachtgevers en architecten van het Houttuinenprojekt. De 'inspraakbijeenkomst' van 4 september was een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Wat betreft het ambtelijk apparaat en de woningbouwverenigingen moest inspraak wel gemakkelijk gaan: niet praten met de belanghebbenden maar met lieden die zich laten strikken als 'vertegenwoordigers'. Toen zgn.'buurtvertegenwoordigers' in het stedebouwkundig stadium een poging deden hun verantwoording op te nemen, werden hen geldmiddelen ter beschikking gesteld en ondervonden zij voor het overige krachtige tegenwerking. In de ontwerpfase werd een inspraakproces met kracht afgehouden. In het definitieve ontwerpstadium werd de ter beschikking gestelde kostbare inspraakkoördinator terecht geweigerd. Wij vinden dat er aktief gezocht moet worden naar momenten in het proces, waarop mensen echt iets te beslissen kunnen hebben. Het mag niet meer voorkomen dat door de summiere wijze van agenderen mensen kunnen denken dat de diskussie gaat over verkeersdrukte i.p.v.over de openbaarheid van hun binnenterrein. Wij willen desgewenst met u over bovenstaande zaken van gedachten wisselen.
15-9-78/1 Amsterdam, 15-9-'78 Beste Mevrouw/mijnheer,
(1) Overleggroep Haarlemmerbuurt.
(2) A4, elite
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) GA /
Dat de projektgroep 4 en 11 september op hele simpele vragen over de bouwplannen voor de Houttuinen geen antwoord kon geven, is bij ons in het verkeerde keelgat geschoten. Daarom hebben we in een brief aan de woningbouwverenigingen, ambtenaren en architekten onze klachten over 'de inspraak' op een rijtje gezet (zie 12-9-78/2). We vinden dat de inspraak nog láng niet is afgelopen, want er moet nog uitgebreid gepraat worden over de voorzieningen, de financiële gevolgen hiervan voor de servicekosten, de huurprijzen, de woontoren, de verdeling van de woningen, enz. Het zou natuurlijk te gek zijn wanneer oud-bewoners niet kunnen terugkeren omdat de huur en servicekosten uit de pan rijzen! De voorzitter van de projektgroep heeft al gereageerd en gezegd dat ze dinsdag met ons verder willen praten. Ons antwoord was: prima, maar dan wel met héél konkrete voorstellen komen over de verdere inspraak. Als dat niet het geval is stappen we op. 19 September Haarlemmerbuurthuis.
20-9-78/2 POLISSTORMNING AV MULLVADEN ?
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, foto, tekeningen
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB SA / SA 103/001.1.05
Al 2 jaar is er in Stockholm een konflikt over de sloop van huizen in de buurt Mullvaden. Uit prestige overwegingen willen de autoriteiten slopen. Om sloop te voorkomen zijn de panden bezet. De eisen van de bezetters: de huizen redden, stadsvernieuwing met betaalbare woningen, planologie voor de mensen en niet om het geld en een nieuw onderzoek naar de toestand van de huizen. Maandag is de politiebestorming van Mullvaden werkelijkheid geworden. De barrikades waren zo effektief, dat de politie zich terugtrok. Er is een permanent kordon om de huizen getrokken van politiemannen. De politie heeft de bezetters gesommeerd binnen 48 uur de panden te verlaten, anders volgt een tweede aanval.
21?-9-78/2 Studenten & Leraren en anderen die werken in het MAUPOLEUM
(1) (bewoners aan de overkant)
(2) A3, fotokopie
(3) Ams-C-rest Ond-tert Wonen-kra
(4) UB /
Dit is een oproep van bewoners aan de overkant, van wat eens de Jodenbreestraat was. Sinds 10 jaar geleden de omgevallen wolkenkrabber waar jullie nu in werken neergezet is, lijkt het lot van deze straat definitief bezegeld: een doodse kantoorstraat. Wij proberen deze ontwikkeling te stuiten. Dat zoiets mogelijk is, hebben jullie gezien vlak over de brug, waar midden op de eerst geplande snelweg woningen gebouwd zijn. Maandag 25 september dreigt de firma Grand-Vista te beginnen met ontruiming van de boekwinkel op nummer 24. Wij zoeken steun. Onze vragen zijn: nemen jullie deel aan een demonstratief ontbijt 25 september vanaf 7 uur vóór de boekwinkel, komen er mensen naar de vergadering 22 september in de Boomsspijker, kan er binnen het Maupoleum een aktieve groep gevormd worden, die helpt in geval van plotselinge ontruimingsdreiging en kan er een tentoonstelling van ons over verzet tegen kantoorbouw in de kantines gezet worden?
22-9-78/1 VOOR HET LAATSTE NIEUWS: ... VRAAG: Hoe hou je een projektontwikkelaar tegen ...
(1) anoniem
(2) A4, off-set, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/005.2.01
Hoe hou je een projektontwikkelaar tegen die op de plek waar je woont 10 miljoen gulden geïnvesteerd heeft? Door je niet te laten intimideren, je niet te laten uitkopen, je informeren over je tegenstander en bij alle procedures dwars gaan liggen en anderen vragen je te helpen. De eerste ontruiming is aangekondigd voor maandag 25 september. Daarom maandag demonstratief ontbijt op de stoep voor de boekwinkel. We moeten voortdurend op ons hoede zijn. We hebben daarom een permanente wachtdienst en een waarschuwingssysteem georganiseerd. Grand Vista heeft nog niet alle vergunningen om het omstreden kantoor neer te zetten. Binnenkort moet de gemeenteraad beslissen over de verkoop van gemeentegrond aan Grand Vista. Ook tegen het verlenen van de bouwvergunning kunnen nog bezwaarschriften worden ingediend.
22-9-78/2 59 KRAKERS GEARRESTEERD Beste mensen, ...
(1) anoniem
(2) A4, elite, st.pen
(3) Bui-Eur Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 100/002.2.05
Gisteren was er in Den Haag voor de Britse ambassade een demonstratie. Deze was uit solidariteit met de 160 in Huntleystreet (londen) ontruimde krakers. Daarbij zijn 17 krakers gearresteerd, die gisteren berecht werden. De voordeur van de ambassade is dichtgetimmerd. De 70 demonstranten, die voor de deur stonden, werden in overvalwagens gestouwd. Er werden 59 mensen gearresteerd. Sinds de Provo-tijd zijn er niet zoveel mensen meer gearresteerd. Zij worden maandag voorgeleid voor de rechter. Er wordt snelrecht toegepast. Dit pikken we niet. Maandag willen we laten blijken dat we de arrestanten niet in de kou laten staan. We verwachten van alle krakers dat ze maandag aanwezig zijn in Den Haag. Vrijdag 22 september vergadering in het aktiecentrum de Vergulde Koevoet.
22-9-78/3 AMSTERDAM 22 september 1978 DIT IS EEN DRINGENDE OPROEP!
(1) (de mensen van het Fort van Sjakoo)
(2) A4, off-set, elite, Diplomat
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
In 1977 zijn wij in een winkelruimte in een gekraakt pand aan de Jodenbreestraat 24 een boekwinkel begonnen. We worden nu met uitzetting bedreigd. De firma Grand Vista heeft ons gesommeerd 25 september de winkelruimte te ontruimen, omdat zij deze verhuurd heeft als bouwkeet aan het aannemersbedrijf Hillen & Roosen, in Amsterdam beter bekend als de firma Halen & Roven. Doel is het verzet van de bewoners van de bovenliggende woningen te breken. Wij vragen al diegenen waarmee we het afgelopen jaar hebben samengewerkt ons te steunen.
23-9-78/1 Amsterdam 23 september AAN DE DEMONSTRANTEN TEGEN HET VERKWISTINGSPLAN "BESTEK 81"
(1) Bewoners en sympatisanten van de Jodenbreestraat te Amsterdam
(2) A4, off-set, Diplomat
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Door affiesjes met het clichébeeld van een kapitalist met sigaar en hoge hoed, die van zijn tevredenheid over het plan 'Bestek 81' getuigt, hebben de organisatoren van deze demonstratie gemeend deze te moeten aankondigen. Was het maar waar dat kapitalisten aan dergelijke uiterlijkheden herkenbaar zijn. Wat te denken van onze situatie, waarbij we als tegenstanders in ons verzet tegen kantoorbouw en sloop van onze woningen hebben: Gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling (spijkerpakken), de Bouw Vakbonden (nette pakken), CPN, VVD, PvdA, D'66 en CDA (veel blazers), het advocatenkantoor Van Doorne en Warendorf (keurig pak en spijkerpak). Demonstraties zijn een uiterlijk vertoon wat op zich nog niets hoeft in te houden. Verzet tegen de kankerzooi wordt pas tastbaar waar mensen het aandurven openlijk tot een confrontatie met dit stelsel te komen. Maandag kunnen er pogingen door Grand Vista ondernomen worden ons uit onze woningen en boekwinkel te zetten. Oproep maandag aan een demonstratief ontbijt voor de bedreigde panden deel te nemen en je op te geven voor de permanente wacht en waarschuwingsgroepen.
23-9-78/2 59 KRAKERS GEARRESTEERD afgelopen donderdag ...
(1) anoniem
(2) A4, st.pen
(3) Bui-Eur Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 100/002.2.05
Donderdag heeft de Haagse politie een demonstratie van 150 mensen tegen ontruimingen in Engeland en Zweden uit elkaar geslagen. 59 Krakers zijn gearresteerd. Zij komen maandag voor, er wordt standrecht toegepast! Komt allen naar Den Haag. Nadere informatie: De Vergulde Koevoet of de plaatselijke kraakgroep.
24-9-78/1 ALARM VOOR DE JODENBREE
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Jodenbreestraat 24)
(2) A4, el.stencil, rode inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA / UB VA 490
Aan alle buurtbewoners. De komende tijd is het mogelijk dat u naast de bekende BB-sirene nog een andere zult horen. Komt u dan zo snel mogelijk naar de Jodenbreestraat! Het sirene-geloei betekent dat de engelse spekulant Grand Vista de huizen Jodenbreestraat 24 en/of 16 probeert te ontruimen. De eerste maal dat dit kan gebeuren is 25 september. Geen kantoren maar woningen!
26-9-78/3 Amsterdam, 26 september 1978 Meneer Polak, ...
(1) Alle solidaire, progressieve en demokratiese mensen in Amsterdam
(2) 2v 2p, A4, vel 1: elite; vel 2: pica
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/003.5.02
Op het hoofdburo zit Theo van de Giessen vast. Gister is hij bij het paleis van justitie in Den Haag gearresteerd n.a.v.de zaak Conrad R. R.is in februari door een spontane aktie van buurtbewoners ontruimd, omdat hij de buurt bedreigde met heroïne en wapengeweld. De advokaat van R.verklaarde op de rechtszitting dat R.een politieverklikker was. R.beweerde dat bij de ontruiming spullen ontvreemd waren. De politie arresteerde iemand die ten tijde van de ontruiming op het buro zat om een aanklacht tegen R.in te dienen. De verhoren van Theo van de Giessen spitsen zich toe op het verkrijgen van informatie over de legale woongroep Staatsliedenbuurt. We protesteren.
Een ander geval illustreert deze ontwikkeling. Donderdag werden 57 mensen gearresteerd bij de Engelse ambassade in Den Haag. Bij de verhoren ging het niet om het openlijk geweld bij de demonstratie, maar om pogingen informatie te verkrijgen over kraakgroepen. Op deze manier wordt een politieke minderheidsbeweging als de kraakbeweging systematies in de kriminele sfeer getrokken. We vragen hierover opheldering van zaken.
Bijlage met informatie over de zaak Conrad R. De politie wil opnieuw de woongroep Staatsliedenbuurt in diskrediet brengen.
27-9-78/1 Jodenbreestraat, woensdagochtend Vanavond ...
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, blauwe en gele inkt, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
Vanavond Jodenbreestraatvergadering in de Boomsspijker naar aanleiding van de poging tot inbraak door de bouwonderneming Hillen & Roosen. Om onze waakzaamheid te vergroten, verslag van de gebeurtenissen (o.a.aktie in Londen). Wie schrijft die blijft.
28?-9-78/1 SLOOP IN DE JODENBREE?
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
(5) Zie ook GA Aff 4933 (B/002121) en 5376 (A/005652)
Maandag 25 september om 5 uur 's ochtends ging bouwonderneming Hillen en Roosen aan de slag. Turkse arbeiders worden gebruikt om de bewoners te ontruimen en de spullen van boekhandel het Fort van Sjakoo in een container te laden. 150 Buurtbewoners verhinderden om 5 uur 's ochtends deze smerige ontruiming!! Wij zijn tegen kantoren omdat ze de jodenbreestraat, en de hele stad, kapotmaken. We hebben de arbeiders bij Hillen & Roosen in de rest van de stad gevraagd zich niet meer voor dergelijke vuile karweitjes te laten misbruiken. We hebben de heren Vles en Hampe van advokatenkantoor Warendorf met een bezoekje duidelijk gemaakt dat wij dit soort geintjes niet meer pikken! Wet of geen wet, wij blijven hier wonen! Het is kantoorlog.
Straatfeest 8 oktober, telefoniese nieuwsdienst, alarmdienst, kom helpen met wacht lopen.
-10-78/8 College van B en W vraagt om uitstel van behandeling
(1) (Comité Huurbescherming)
(2) 3v 6p, A4, el.stencil
(3) Wonen-hv
(4) FP /
(5) Zie /31 en -11-78/19
Krantenknipsels over de komende behandeling in de Tweede Kamer van het ontwerp huurprijzenwet woonruimte. In dit ontwerp wordt voor de Randstad de huurbescherming voor huurders geruisloos afgeschaft. De Rechtswinkel Amsterdam, de Huurrechtwerkgroep sociale advokatuur Amsterdam en het Bureau voor Rechtshulp hebben het initiatief genomen hier aktie tegen te voeren.
-10-78/9a OPROEP tegen afschaffing huurbescherming
(1) Breed Komitee Huurbescherming
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Wonen
(4) UB /
(5) Zie 27-10-78/2, -11-78/19 en 3-11-78/2
Juni 1978 werd de Huurprijzenwet Woonruimte door de Tweede Kamer aangenomen. Zodra deze wet van kracht wordt, zal de huurbescherming tot het verleden horen. Een ernstige verslechtering voor de positie van de huurders. Er bestaat nog steeds een zo grote woningnood, dat de huurbeschermingsbepalingen niet mogen worden afgeschaft. Om te voorkomen dat een rampzalige regeling wordt ingevoerd, zal in de grote steden krachtig geprotesteerd moeten worden. Handhaving huurbeschermingsbepalingen: niet huurder, maar verhuurder naar de kantonrechter en slechts ontruiming mogelijk op in de wet genoemde gronden; invoering van verbod van huuropzegging voor dringend eigen gebruik (de noodzaak van deze eis komt voort uit de horizontale verkoop), invoering van huurbescherming na verbreken concubinaat. Dit alles van dwingend recht. Wij roepen een ieder op, deze eisen te ondersteunen. Nadere bekendmakingen volgen.
-10-78/9b
(1) Comité Huurbescherming Amsterdam
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, Letter Gothic
(3) Wonen
(4) UB SA / SA 014/005.3.07
Grotendeels dito en overigens zelfde tekst als /9a.
-10-78/9c
(1) Comité Huurbescherming Amsterdam
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Letter Gothic en Artisan
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Meegeniet in Kraakkrant Indische Buurt 2 (11-78) p.25-26. Zie 27-10-78/2
Grotendeels dito en overigens vrijwel zelfde tekst als /9a.
-10-78/10 Handhaaf de HUURBESCHERMING Binnenkort ...
(1) (Comité Huurbescherming Amsterdam)
(2) dubbelz., A4, off-set, Artisan
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Meegeniet in Kraakkrant Indische Buurt 2 (11-78). Zie /12, 25-10-78/1, 27-10-78/1, -11-78/17 t.m./19 en 3-11-78/1
Binnenkort zal de Tweede Kamer over een nieuwe wet gaan praten, waarin de huurbescherming afgeschaft zal worden. Als u huurbescherming heeft, betekent dat, dat als de huisbaas u de huur opzegt, u rustig in uw woning kunt blijven zitten. De verhuurder moet naar de rechter stappen en vragen of hij u mag ontruimen. De rechter kan alleen in bepaalde gevallen toestemming daarvoor geven. Als de nieuwe wet aangenomen zou worden, moet uzelf naar de kantonrechter gaan. Verder hoeft een nieuwe eigenaar niet 3 jaar te wachten, voordat hij u van de woning af kan zetten. De positie van de huurder wordt veel slechter, de beslissing van de rechter is onzeker en horizontale verkoop wordt aantrekkelijk. Tegen deze wet worden akties voorbereid.
-10-78/12 Handhaaf de HUURBESCHERMING Binnenkort ...
(1) (Comité Huurbescherming Amsterdam)
(2) dubbelz., A4, off-set en el.stencil, off-set: Artisan; el.stencil: pica
(3) Wonen
(4) FP /
(5) Zie /10 en /13
Dito als /10. Bijgestencild: Informatiebijeenkomst in de Kinkerbuurt 2 november, wijkopbouworgaan Oud-West. Sprekers: Gerrit-Jan v/d Boogert, Marjet Gunning (Advokatenkollektief Oud-West) en Joop Klinkenberg (wijkopbouworgaan). Stedelijke manifestatie 29 november kerk de Duif.
-10-78/13 OPROEP AAN HUURDERS EN WONINGZOEKENDEN IN DE KINKERBUURT:
(1) PVDA, CPN, PSP, Buro voor Rechtshulp, Advokatenkollektief Oud-West, bestuur en werkgroepen Wijkopbouworgaan
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Kin Wonen
(4) GA /
(5) O.a.verspreid met hieraan vastgeniet de /12
Oproep steun te betuigen d.m.v.een handtekening of bijdrage aan de aktie voor handhaving van de huurbescherming. Er worden pogingen ondernomen door de regering Wiegel/Van Agt de wettelijke huurbescherming aan te tasten. Reeds in '72 moesten Udink en Schut overstag gaan onder druk van een brede beweging voor handhaving van de huurrechten. De liberalisatiepolitiek kon waar de woningnood het grootst was, geen doorgang vinden. Nog steeds wachten tienduizenden op passende huisvesting, wordt er met de woonruimte gespekuleerd. Al jarenlang woekeren de praktijken voort van huiseigenaren: sleutelgelden, hoge huren, nep-renovaties, horizontale verkoop, spekulatie enz. Voor huisjesmelkers wordt het makkelijker U uit uw woning te zetten. Lege woningen zullen duur verkocht worden, zodat alleen mensen met hogere inkomens deze woning kunnen kopen. Een krachtig protest van huurders is noodzakelijk!
-10-78/14 JONGEREN WILLEN ook WONEN
(1) Paradiso
(2) folio, el.stencil, rode en blauwe inkt, 10" Courier, foto
(3) Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 047/001.2.01
Jongeren willen ook wonen. Paradiso 17 oktober. Met inleidingen over jongerenhuisvesting, rechten van bewoners en krakers, anti-kraakwet. Muziek, informatie en diskussie met Schaefer, Wolffensperger, woningbouwverenigingen.
-10-78/17 ASVA Sociaal Ekonomisch Bulletin NR.6
(1) ASVA
(2) dubbelz., A4, el.stencil, rode en zwarte inkt, elite, tekeningen o.a.van Willemen
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
(6) Sociaal Ekonomisch Bulletin (ASVA) 6
Uit de regeringsplannen spreekt een sterke bezuinigingsdrang.
12 Oktober Roeterseiland hearing van de Beleidsadviesraad huisvesting over de reorganisatie van de DSH. Het wordt tijd onze eisen weer te laten horen. In de voorstellen zijn onze eisen gedeeltelijk ingewilligd. De 6000 kamers van de DSH zijn niet van al te beste kwaliteit. Er is op verschillende plaatsen een achterstand in onderhoud en er zijn brandgevaarlijke situaties. Dat is de achtergrond vanwaaruit de ASVA heeft gewezen op de noodzaak van huismeesters. Het voorstel tot aanstellen hiervan is het resultaat van onze aktie geweest, maar het aantal formatieplaatsen (6) is een halvering van het huidige aantal en onvoldoende. Het achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt. Het huidig nivo van het sociaal beheer moet gehandhaafd blijven. Kom op de hearing.
-10-78/18 NIEUWBOUW Op Gemeentegrond roepen bewoners van de jodenbreestraat ...
(1) (bewoners van de jodenbreestraat)
(2) folio, el.stencil, zwarte of paarse inkt, Letter Gothic, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
(5) Zie 17-10-78/1b
Op gemeentegrond roepen bewoners van de Jodenbreestraat een halt toe aan 30 jaar sloop, vernieling en deportatie. Op 21 oktober begonnen zij zèlf met sociale nieuwbouw! Er is werk in de Jodenbree voor 60 woningen! En nu is het welletjes geblazen! De gemeenteraad kiest tegen spekulatie en vóór woningbouw in de Jodenbree. Sinds 1967 heeft de gemeente al de mogelijkheid woningen te gaan bouwen. Wij zijn benieuwd of woningbouwkampioen Schaefer de keuze van de raadsleden en hun verkiezingsbeloftes ook daadwerkelijk met woningbouw in de binnenstad willen uitvoeren. Of gaan B & W voor de zoveelste keer door de knieën voor 'ongewenste ontwikkelaars'?
-10-78/30 DE WAARHEID ... STEUNT DE HUURSTRIJD
(1) De Waarheid
(2) 4v 7p, A4, off-set, cubic elite, foto's
(3) Wonen-hv
(4) GA SA / SA 040/002.4.01
(5) O.a.overdrukken uit De Waarheid uit de periode 26-9/24-10-78. Zie 19-10-78/1
(6) De Waarheid
De Waarheid komt op voor de belangen van de bevolking en steunt de strijd die door haar gevoerd wordt; een strijd voor vrede, demokratie en behoud van levenspeil. Zo ondersteunt zij als enige krant daadwerkelijk de huuraktie die door de bewoners van Kattenburg, Wagenaarstraat, Roomtuinen en Kinkerbuurt wordt gevoerd tegen de 7% huurverhoging, verhoging van de stookkosten en voor huurbevriezing vanaf 1977. Deze krant prikt de manipulatie van Schaefer -nu wethouder- door, die hij gebruikt om de aktie te breken. Hij vertelt dat de stadsvernieuwing stagneert omdat de bewoners van de nieuwbouw de huurverhoging weigeren te betalen. Wat Schaefer moet doen is in Den Haag meer rijkssubsidie eisen voor de woningbouw, omdat het onmogelijk is voor de bewoners de hoge huren te betalen. individuele huursubsidie is géén adequate manier om het huurnivo struktureel te verlagen. De hele Nederlandse bevolking weet dat er op Kattenburg etc.een huurstrijd gevoerd wordt. Omdat De Waarheid daarover schrijft. Neem een abonnement. Overdrukken van artikelen over de huuraktie op Kattenburg.
-10-78/31 College van B en W vraagt om uitstel van behandeling
(1) (Comité Huurbescherming)
(2) 4v 8p, A4, el.stencil
(3) Wonen
(4) GA /
Dito als /8, toegevoegd een op 31 mei 1978 gedateerde brief van B&W van Amsterdam. Zie verder -11-78/19.
-10-78/34 Beste mensen, Donderdag 21 september ...
(1) anoniem
(2) A4, elite
(3) Bui-Eur Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 100/002.2.03
21 September was er een demonstratie voor de Engelse Ambassade in Den Haag. In Londen waren nl.160 krakers met grof geweld ontruimd. De Hollandse krakers demonstreerden uit solidariteit, maar ook als waarschuwing tegen dreigende ontruimingen in Nederland. 57 Mensen zijn bij deze demonstratie opgepakt en 4 dagen vastgehouden. De politie is tegen sommige mensen hard opgetreden. Bij het verhoor werd met vuile trukjes geprobeerd de mensen uit te horen over de kraakbeweging. 10 Oktober informatie- en diskussieavond met Jaap de Groot, 'krakers'-advokaat uit de Staatsliedenbuurt.
-10-78/39 Maandag 9 oktober gaan Jan Scheafer en Nieuwenweg (BWT) beslissen over de sloop ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Govert Flinckstraat 15 t/m 53)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.4.01
9 Oktober gaan Jan Schaefer en Nieuwenweg (BWT) beslissen over de sloop van de Govert Flinckstraat 15/53 waar 100 krakers wonen. Omdat Jan elk gesprek met de krakers geweigerd heeft willen de bewoners hem opwachten voordat hij naar zijn werk gaat om een gesprek af te dwingen en hem duidelijk te maken dat de bewoners niet de dupe mogen worden van vroegere fouten van B.W.T. Kom maandagochtend op de Govert Flinckstraat tegenover nr.33.
-10-78/44 EISENPAKKET VAN KRAAKGROEPEN IN DE STADSVERNIEUWINGSGEBIEDEN
(1) (kraakgroepen in de stadsvernieuwingsgebieden)
(2) A4, elite
(3) Ams-alg Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/004.1.01
(5) Meegeniet in Kraakkrant Indische Buurt (10-78)
Geen aangeschreven panden dichttimmeren, maar vergeven voor tijdelijke huisvesting. Geen sloop voordat de door de buurt goedgekeurde nieuwbouwplannen kunnen worden gerealiseerd. Betaalbare sociale woningbouw. Aandacht voor kleine huishoudens. Het recht van de krakers op hun urgentiebewijs niet ontzeggen. Herhuisvesting voor krakers, tijdelijke huisvesting voor krakers zonder urgentiebewijs.
3-10-78/1 360 DAGEN DUURT NU AL HET BELEG VAN HET FORT VAN SJAKOO ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil, tekeningen, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Tekst (ingekort en iets gewijzigd) in: Kraakkrant 23 p.10
Nog maar een week geleden konden de huurtroepen van het aannemersbedrijf Hillen & Roosen de opdracht van hun bazen, de inhoud van de boekwinkel afvoeren, niet uitvoeren. Een wachtpost sloeg alarm, een sirene loeide, telefoons en bellen rinkelden, mensen die komen aanhollen, woordenwisselingen, dreigende houdingen, politiekevertje, petten, uniformen, strepen, sterren, wetsartikelen, verbinding met het hoofdburo, niet optreden en de huurtroepen van Hillen & Roosen druipen af. Het beleg duurt voort en zo komt het dat we 8 oktober in staat zijn ons éénjarig bestaan als boekhandel te vieren met een verjaardag op de stoep. Aan de Jodenbreestraat willen ze een leeg kantoor bouwen en daarvoor woningen slopen. Schrijf een bezwaarschrift aan de gemeenteraad tégen verkoop van gemeentegrond en verlenen van vergunning voor woningonttrekking. 10 Oktober wordt er een kollege 'Wat is er aan de hand aan de overkant' bij de planologen in het Maupoleum gegeven. De commissie stadsvernieuwing behandelt 18 oktober onze bezwaarschriften.
11-10-78/2 huurdersvereniging "SPAARNDAM" ... 11.10.1978
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) 2v 2p, A4, elite, kop eerste vel: el.stencil
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) GA /
1: 30 Oktober belangrijke vergadering in het speeltuingebouwtje Zaandammerplein. Wij doen dan nieuwe voorstellen voor verdere aktie tegen de hoge huren en stookkosten. Inmiddels zijn na talloze bezoeken van ambtenaren de eenvoudigste klachten verholpen. De slechte ervaringen met de Huuradviescommissie was aanleiding zelf een onderzoek in de gerenoveerde woningen in te stellen.
2: Uitleg over de verwarrende stookkostenafrekeningen.
12-10-78/5 Amsterdam ... Aan de leden van de commissie Stadsvernieuwing/Volkshuisvesting
(1) J. van de Kamp
(2) 2v 2p, eerste vel: A4, geel papier, watermerk Chatelles; tweede vel: folio, el.stencil, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB / UB 196.1
(5) Zie /6
1: Ik dien een bezwaarschrift in tegen nog meer kantoorbouw aan de Jodenbreestraat, tegen woningonttrekking van de huizen 16 en 24 en tegen gemeentelijke medewerking door grondverkoop aan Grand Vista. Je kunt in de Jodenbreestraat niemand vinden die voor dat kantoor is. Het gaat om een toekomst voor het hele gebied. Geen wet of afspraak eist de verkoop van deze gemeentegrond aan de projektontwikkelaar. Uw volgende stap kan de noodzakelijke wijziging van dit bestemmingsplan zijn. Er zijn genoeg beloftes gedaan. Nu is het tijd voor daden. Verzet u eens. Wij doen het in elk geval.
2: Kaartje van de oostelijke binnenstad met stand van zaken met betrekking tot bestemmingsplannen, dreigende sloop en plaatsen voor mogelijke nieuwbouw.
12-10-78/6 beZwaarschrift fl. 270,- per tegel: ...
(1) anoniem
(2) 3v 3p, eerste vel: folio, el.stencil, Letter Gothic, foto; tweede vel: A4, geel papier, elite; derde vel: folio, el.stencil, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB SA / UB 196.1 SA 028/006.1.01
1: Door gemeentelijke investeringen (metro, verkeersaders) zijn de grondprijzen zo opgelopen dat 'goede en goedkope' woningen niet meer 'rendabel' zijn. De gemeenteraad wil Grand Vista hier grond verkopen tegen een vriendenprijsje.
2: Dito als /5.
14-10-78/8 singel 186 weer bewoond! Na jarenlange leegstand ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Singel 186)
(2) folio, el.stencil, 10" Courier, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 032/001.4.01
Na jarenlange leegstand hebben wij het woonhuis Singel 186 gekraakt. Een speculant had geen geld voor verbouwing. Leeg laten staan is ook voordelig, want als de prijzen stijgen kan hij dit huis met een vette winst leeg doorverkopen. Wij vinden het belangrijk dat Amsterdam een woonstad blijft. De mensen worden de stad uit gestuurd en moeten in de Bijlmer en Purmerend gaan wonen. Als het aan de speculanten ligt wordt Amsterdam een kantorenkomplex. De grachtengordel moet bewoond blijven. Amsterdam voor de Amsterdammers. Leegstand is een misdaad. Wonen is een recht.
17-10-78/1a Vandaag,dinsdag 17 oktober houden wij,bewoners en vrienden van de Jodenbreestraat, ...
(1) Bewoners van jodenbreestraat
Buurtgroepen
Wijkcentrum d'Oude Stadt
solidaire stadgenoten
(2) folio, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
Vandaag houden wij deze demonstratieve optocht naar het Stadhuis, om de aandacht te vestigen op de dreigende verkoop van gemeentegrond aan spekulanten. Morgen vormt de gemeenteraadscommissie haar oordeel hierover. De verkoop zou Grand Vista in staat stellen een grotere kantoorkolos te bouwen, waarvoor dan weer woningen gesloopt zouden worden. Wij verzetten ons hiertegen. Tienduizenden werden reeds het slachtoffer van de systematiese vernieling van de oostelijke binnenstad. We bieden de gemeenteraadsleden de inhoud aan van enkele kruiwagens: echte bakstenen, aangelengd met verkiezingsbeloftes. Zal de gemeente deze stenen beschouwen als het begin van sociale nieuwbouw of zullen wij deze stenen zelf ter hand moeten nemen? Wij zullen niet weerloos blijven toezien. Oproep aanwezig te zijn bij de zitting 18 oktober Keizersgracht 440. De uiteindelijke beslissing zal worden genomen door de Raad op 25 oktober. Kom naar de Jodenbree, 21 oktober.
17-10-78/1b
(1) Bewoners van jodenbreestraat
Buurtgroepen
Wijkcentrum d'Oude Stadt
solidaire stadgenoten
(2) dubbelz., folio, el.stencil, Letter Gothic, achterkant: paarse inkt, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB SA / UB 196.1 SA 028/006.1.01
1: Dito als /1a.
2: Dito als -10-78/18.
19-10-78/1 DE WAARHEID ... CPN neemt initiatief
(1) De Waarheid (wrs.uitgegeven door Bewonerskomité Kattenburg, fp)
(2) A4, off-set
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA /
(5) Overdruk uit De Waarheid van 19-10-78. Zie -10-78/30
(6) De Waarheid
De CPN-fractie in de gemeenteraad zal een initiatief nemen om het probleem van de hoge huren op Kattenburg in de raad te bespreken. De woningbouwvereniging had, met steun van B.en W., een brief gestuurd aan de Kattenburgers om hen ertoe te bewegen de huurverhogingen te gaan betalen. Zij weigeren dat al twee jaar. De bewoners worden er van beschuldigd met hun actie de stadsvernieuwing in gevaar te brengen. Wethouder Schaefer (PvdA) deelde mee dat de kwestie Kattenburg op de agenda was gezet van het gesprek dat de gemeente op 10 november met staatssecretaris Brokx heeft.
24?-10-78/2 WHERE IS THE REMBRANDTHOUSE?
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil, Diplomat en Light Italic, tekening van Bert Griepink
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
(5) Engelse tekst
Naast het Rembrandthuis staat al vier jaar een gerenoveerd kantoorgebouw leeg. Daarnaast, gescheiden door afgebroken huizen, twee huizen met een spandoek: 250.000 m² lege kantoren tegen 60.000 woningzoekenden. Grand Vista wil hier een nieuw leeg kantoorgebouw bouwen. Daarvoor moeten de twee huizen gesloopt worden. De bewoners willen dat de grond aan de gemeente verkocht wordt zodat er huizen gebouwd kunnen worden. De bewoners weigerden vervangende huisvesting. Er is geen kantorennood, maar woningnood. Volgt uitgebreide uitleg over woningnood en de strijd daartegen in Amsterdam.
25-10-78/1 Handhaaf de HUURBESCHERMING Binnenkort ...
(1) (Comité Huurbescherming Amsterdam)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Artisan
(3) Wonen
(4) FP /
Dito als -10-78/10.
27-10-78/1 Handhaaf de HUURBESCHERMING Binnenkort ...
(1) (Comité Huurbescherming Amsterdam)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, Artisan
(3) Wonen
(4) FP /
Dito als -10-78/10. Toegevoegd een oproep deel te nemen aan de manifestatie in De Duif op 29 november.
27-10-78/2 OPROEP tegen afschaffing huurbescherming
(1) Comité Huurbescherming Amsterdam
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, Letter Gothic en Artisan
(3) Wonen
(4) FP /
Dito als -10-78/9c, op bovenzijde achterkant toegevoegd een oproep naar de manifestatie in De Duif te komen op 29 november.
28?-10-78/1 WAT ER VRIJDAG 27 OKTOBER IS GEBEURD ... illegale sloop wie sloopt slaapt slecht ...
(1) anoniem
(2) A4, off-set?, elite
(3) Ams-C-Leid Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
Verslag van de gebeurtenissen op 27 oktober rond de panden Weteringschans 85-89. 's Ochtends verschijnen slopers het dak van 89, terwijl de verhuizers bezig zijn de laatste legale bewoonster te verhuizen. De politie doet vooralsnog weinig. Uiteindelijk wordt door Bouw- en Woningtoezicht de sloop tijdelijk stilgelegd. Zodra BWT weg is, gaan de slopers door. Mensen die proberen de slopers tegen te houden, worden bedreigd. De politie staat toe te kijken. Als de sloop definitief wordt stilgelegd wordt de deur dichtgetimmerd met hout uit de vloeren. De schade is groot. In het dak zit een gat, de trap is weggeslagen. Een aantal slopers was los bij elkaar geronseld. Illegale sloop: wie sloopt slaapt slecht.
-11-78/11 SPANNENDE PANDEN.
(1) Namens de kraakgroep Toos.
(2) A4, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Kuiperstraat 85-93 (gemeentepanden): door actie van de buurt heeft Schaefer het teruggestuurd naar de diensten. Het grondbedrijf heeft beslist dat deze panden gestut moeten worden, terwijl BenW vindt dat het plat moet. Deze tegenstrijdigheid geeft grote verwarring. Doordat ook in de Kinkerbuurt een dergelijke onduidelijkheid was, kunnen we van een alarmsituatie spreken. Er kan dus nog gesloopt worden.
Goovert Flinck 172 en 174 (gemeente panden): in '74 dichtgemetseld, in november '78 gekraakt. Het grondbedrijf is op zoek gegaan naar een woningbouwvereniging om Jongerenhuisvesting te bouwen. Om niet gerenoveerde panden om te moeten gooien voor nieuwbouw, probeert grondbedrijf het opknappen zo snel mogelijk te stoppen.
Jac.van Campenstraat 128: in '77 gekraakt. De eigenaar is van Willigen. Sinds 6 weken stiefelen steeds andere figuren rond die zeggen de eigenaar te zijn en te willen verbouwen. Bewoners moeten er dus maar uit. Van bouwplannen zowel als verkoop is officieel nog niets bekend. Op het moment zijn er doorlopend mensen die het pand bezet houden.
-11-78/12 50 Jongeren weer onder dak.!
(1) Keizersgracht 257, 252, 250, 248, 246, 24 Prinsengracht 255
(2) folio, el.stencil, rode en zwarte inkt, 10" Courier, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 001/001.1.03
(5) Origineel op SA (map 001/001.1.03)
Binnen anderhalve week konden 50 jongeren zich onderdak verschaffen in acht, voor dat doel gekraakte, kantoorpanden. Deze panden stonden al geruime tijd leeg: van een half tot twee jaar. Het doel is met behulp van de gemeente de panden geschikt te maken voor jongerenhuisvesting. Gekozen is voor kantoorpanden, daar juist deze onderhevig zijn aan spekulatiepraktijken en er in Amsterdam 200.000 m² kantoorruimte leeg staat geregistreerd. Help de binnenstad weer leefbaar te maken!
-11-78/15 Handhaaf de Huurbescherming!!
(1) (Komitee Huurbescherming Amsterdam)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Wonen
(4) UB /
(5) Handtekeningenlijst
Ondergetekenden zijn verontrust over de dreigende verslechtering van de huurbescherming. Onze eisen: handhaving huurbeschermingsbepalingen, invoering van verbod van huuropzegging voor dringend eigen gebruik en invoering van huurbescherming na verbreken concubinaat.
-11-78/16 ALS UW HUURRECHT VERVALT: U kunt morgen op straat staan
(1) Bewonerscomité Leidsebuurt.
(2) 1v 4p, A5, off-set, elite
(3) Ams-C-Leid Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Handtekeningenlijst
De Huurwet verzekert u tegen onredelijke opdrijving van de huurprijs en tegen uitzetting. Binnenkort wil men die wet vervangen. In de Huurprijzenwet worden huurverhogingen volgens het open-marktprincipe ook voor onze stad mogelijk, wordt uw automatische recht op huurbescherming afgeschaft, komt de wachttijd van drie jaar te vervallen voordat een nieuwe eigenaar ontruiming kan vorderen en heeft de Kantonrechter weinig argumenten om u als huurder van uitzetting te vrijwaren. Veel kapitaalbezitters geven er de voorkeur aan hun geld te beleggen in onroerend goed. Huisbezitters zijn grote voorstanders van het vrijgeven van de huurhoogte. Indien zo'n wet wordt aangenomen, kan dat catastrofale gevolgen hebben voor huurders. Het Breed Comité Huurbescherming wil de volksvertegenwoordiging duidelijk maken dat de mensen deze wet niet kunnen aanvaarden. Het eerste middel is via uw handtekening, het tweede het bezoeken van een manifestatie in De Duif op 27 november. Handhaving huurbescherming, verbod huuropzegging wegens eigen gebruik en huurbescherming blijft gehandhaafd ook als een concubinaat verbroken is.
-11-78/17 Handhaaf de HUURBESCHERMING AAN DE BEWONERS VAN PLANTAGE- EN WEESPERBUURT
(1) Weesperbuurtcomité, Plantage-Weesperbuurtvereniging, Wijkopbouworgaan De Eilanden en Plantage-Weesperbuurt, P.P.R.- afd. centrum, C.P.N. afd. Waterlooplein, P.S.P.- afd. centrum, D'66 en P.v.d.A.- afd. Transvaal/Oosterpark
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 10" en 12" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) FP /
Binnenkort zal in het parlement een wetsontwerp behandeld worden waarbij de huurbescherming, zoals die nu nog bestaat in de Randstad, zal worden afgeschaft. Dat betekent dat de huurders zouden worden overgeleverd aan de huisbazen en speculanten. Alsof er geen woningnood is. Enkele verslechteringen: geen drie jaar wachten voordat een nieuwe huiseigenaar de woning kan opeisen, wat ook horizontale verkoop in de hand werkt; het 'dringend eigen gebruik' van de eigenaar wordt uitgebreid tot ouders, kinderen of echtgenote. De eisen van het Comité Huurbescherming Amsterdam zijn: handhaven huurbeschermingsbepalingen, invoering verbod huuropzegging voor dringend eigen gebruik en invoering huurbescherming na verbreken van samenwonen zowel bij overlijden als bij vertrek. Het wetsontwerp komt 28 november in de Kamer. Daarom 27 november protestbijeenkomst in de kerk de Duif. Zet je handtekening en kom naar de manifestatie.
-11-78/18 ANTI SPEKULATIE KOMITEE, CPN, PPR, ... Handhaaf de HUURBESCHERMING
(1) Anti Spekulatie Komitee, CPN, PPR, PSP, PvdA, Huurkomitee Staatsliedenbuurt, Huurkomitee Hugo de Groot/Fred.H.buurt, Bewonerscomite, Bestuur Wijkraad, Sociaal Raadsman, Huurdersvereniging, Buurthuis 't Trefpunt en de Reiger.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 014/001.1.01
(5) Zie -10-78/10
Binnenkort zal in het parlement een wetsontwerp ingediend worden waarmee de Huurbescherming, zoals die nu in de Randstad nog bestaat, afgeschaft zou worden. Dat betekent dat de huurders overgeleverd worden aan de huisbazen en de spekulanten. De gevolgen van dit voorstel zouden voor Amsterdam rampzalig zijn. Zet uw handtekening, 14 november buurtbijeenkomst in de Koperen Knoop.
-11-78/19 College van B en W vraagt om uitstel van behandeling
(1) Comité Huurbescherming Amsterdam
(2) 6v 12p, A4, el.stencil
(3) Wonen
(4) UB GA /
Dito als -10-78/8. Toegevoegd aan het mapje de pamfletten 27-10-78/1 en /2, alsmede een op 31 mei 1978 gedateerde brief van B&W van Amsterdam aan de Ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Justitie, waarin zij hun ongerustheid uitspreken over de voorgenomen afschaffing van de huurbescherming.
-11-78/21 Equity & Law Dat is de naam ...
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, blauwe inkt, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
(5) Zie /51, 15-3-78/2 en 13-11-78/5
Equity & Law bezit 49% van de aandelen Grand-Vista. De maatschappij staat voor fl. 7.000.000 garant voor de bouw van het Grand-Vista plan aan de Jodenbreestraat. Over dit en aanverwante zaken willen we 13 november in navolging van ons bezoek van 15 maart, een antwoord op door ons gestelde vragen. We gaan (ditmaal openlijk aangekondigd) naar Den Haag. Het rookgordijn van juridiese adviezen en besluiteloze politici moet worden opgetrokken. Een tweede bezoekje bij deze geldschieter zou duidelijkheid kunnen verschaffen. Er hangt een intekenlijst in koffiebar Roodmerk en in Het Fort van Sjakoo. Logo van Equity & Law met de tekst: De voordelen zijn duidelijk. Helder als glas.
-11-78/27a Geen onderscheid tussen krakers en andere woningzoekenden.
(1) Woon en Kraakgroep Carmel
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 014/002.1.04
(5) Handtekeningenlijst
Urgentie-bewijzen óók voor krakers! Stopzetting van het onbewoonbaar maken van 'toekomstige' sloopwoningen. Tijdelijk huurkontrakt voor jongeren nu.
-11-78/27b
(1) Woon- en Kraak-groep Carmel
(2) A4, geel papier, stencil en el.stencil, stencil: elite
(3) Wonen Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 014/002.1.04
(5) Handtekeningenlijst
Dito als /27a, met uitzondering van de tekst 'Deze handtekeningenlijsten s.v.p.zo snel mogelijk terugsturen etc.'. Deze tekst is later met gewoon stencil bijgedrukt.
-11-78/30 BUURTKRANT ... SINGEL 46 VOOR DE RADIO
(1) (De buurtgroep)
(2) 2v 4p, A4, off-set, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB /
(6) Buurtkrant
19 November rechtstreekse radio-uitzending IKON vanuit de buurtruimte over kraken en de akties rond het pand Singel 46. Uitgenodigd zijn de staatssecretaris Volkshuisvesting en de wethouder voor Volkshuisvesting en de (voormalige) eigenaar van het pand.
9 September organiseerde het aktiekommitee 'Geen beschouwingen maar Verbouwingen' een excursie voor gemeenteraadsleden en ambtenaren om te laten zien welke mogelijkheden geschikt zijn om de woningnood enigszins te lenigen. De eigenaar is in Hoger Beroep gegaan nadat hij een kort geding tegen ons verloren had. Hij heeft al doorverkocht aan Fagel en van der Sluis, die het op hun beurt weer doorverkocht hebben. De prijs is dus weer tonnen omhoog gegaan, zodat de gemeente het nog moeilijker vindt om het aan te kopen. Uitspraak Hoger Beroep is op 30 november.
-11-78/32 Handhaaf de HUURBESCHERMING De regering van Agt ...
(1) Komitee Huurbescherming Oosterpark.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Letter Gothic en Light Italic
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
De regering van Agt wil de huurbescherming afbreken. Volgens haar is er geen woningnood meer. Daarom gaat zij de wet veranderen waardoor de eigenaar makkelijker kan ontruimen. Dit betekent dat het horizontaal verkopen van huurwoningen nog aantrekkelijker wordt. Dit heeft tot gevolg minder huizen voor de laagst betaalden. Daarom eisen wij handhaving huurbeschermingsbepalingen, invoering van verbod van huuropzegging voor dringend gebruik en invoering huurbescherming na verbreken samenwonen. Onder druk van de aktie heeft de regering de eis 'niet huurder, maar verhuurder naar de kantonrechter' moeten inwilligen. Maar de andere eisen staan nog recht overeind. Komt naar de informatie-avond 21 november in Buurthuis Iepenweg. Laatste nieuws: de afschaffing van de huurbescherming komt reeds op 28 november in de Tweede Kamer.
-11-78/39 BUURTBEWONERS!! Zoals afgesproken ...
(1) (het komite) (Kattenburg, fp)
(2) ½ vel, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA /
Zoals afgesproken op de buurtvergadering van 21 november om met z'n allen staatssekretaris Brox hartelijk te ontvangen in het Stadhuis op 30 november, huren wij een gemeentebus om zoveel mogelijk buurtbewoners in de gelegenheid te stellen aan deze demonstratie deel te nemen. Zorg wel dat de bus vol zit!
-11-78/40 GEZAMENLIJKE UITNODIGING VOOR DE BEWONERSVERGADERING OP KATTENBURG
(1) Bewonerscomité Kattenburg
Bewonerscomité Wagenaarstraat
Bewonerscomité Roomtuintjes
Huurdersveren. Kinkerbuurt
(2) folio, el.stencil, rode en blauwe inkt, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA /
N.a.v.het gesprek met wethouder Schaefer op 25 september organiseren wij 21 november een gezamenlijke protestvergadering in de Poort in de Kattenburgerstraat. Zij staat in het teken van onze gezamenlijke huurakties en de beruchte brief (zie 19-11-78/1) die wij mochten ontvangen van de woningbouw met goedkeuring van B en W. Vandaar hebben wij ook B en W en alle frakties uitgenodigd ons te komen vertellen of zij onze belangen of die van de regering behartigen. Laat horen dat u dit beleid niet pikt. Wij eisen een collectieve huurverlaging en vinden dat rechtvaardig.
-11-78/47 BUURTVERGADERING 21 NOV.
(1) Bewonerskomité Kattenburg.
(2) A4, pica, st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA /
Zoals afgesproken op onze buurtvergadering 2 oktober houden wij, bewonerscomités Kattenburg, Roomtuintjes, Wagenaarstraat en Kinkerbuurt, in gebouw De Poort op Kattenburg een gezamelijke vergadering. Tevens hebben wij uitgenodigd om verantwoording af te leggen aangaande de beruchte brief alle Wethouders van Amsterdam en alle frakties. Laat de Gemeenteraad zien dat het ons ernst is met de aktie tegen de hoge huren en stookkosten en dat wij het niet pikken als schuldigen aangewezen te worden van de stadsvernieuwingsproblemen. Het probleem los je niet op met individuele gevallen, maar alle huren moeten omlaag en dat is een rechtvaardige zaak. Kom voor Uw recht op.
-11-78/48 STEUN ONS! 13 november a.s. ontruiming Singel 282
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Singel 282)
(2) dubbelz., A4, off-set, Diplomat, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA SA / SA 032/001.6.01
Zonder afwachting van de rechterlijke uitspraak op 20 november is besloten elf bewoners van kamers in het pand Singel 282 op straat te zetten! Op 13 november zal door geweldloos verzet, zoals het massaal bezetten van het trappenhuis, de deurwaarder het ontruimen belet moeten worden. De zaak is zo bijzonder omdat de bewoners de eigenares ervan beschuldigen te hebben samengespannen met de hoofdhuurder van het huis. Met als doel het pand te kunnen ontruimen. De kamers worden al zes jaar door Trenning via een kamerbureau verhuurd. Formeel had Trenning het pand van mevrouw van Elk gehuurd. Trenning streek per maand 4000 gulden op. Daarvan droeg hij 1400 gulden af aan de eigenares. Vanaf het moment dat de bewoners naar de huuradviescommissie wilden begon Trenning te dreigen. De huuradviescommissie slachtte Trennings kip met de gouden eieren. De bewoners bleken slechts onderhuurders te zijn. Eigenares van Elk begon een proces wegens huurachterstand tegen Trenning en eiste ontruiming. Geen van de bewoners is van plan te wijken voor deze huisjesmelkers/speculanten.
-11-78/49 "Herenmarktnieuws" van 10 november 1978 schrijft:
(1) (stichting Diogenes)
(2) dubbelz., A4, cubic elite
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) GA /
Herenmarktnieuws van 10 november schrijft: Stichting Diogenes wil zorgen dat kunstenaars die slecht wonen in betere huizen komen te wonen. Je denkt: fijne stichting, die houdt zich met sociale problemen bezig. Maar het zijn gewoon projektontwikkelaars/spekulanten. Als ze een kans zien door bangmakerij iemand uit zijn huis te krijgen, dan hebben ze daar geen moeite mee (o.a.gebeurd met bewoonster van de Binnen Brouwersstraat 24). Diogenes heeft toestemming gevraagd het herstelde pand nr.26 horizontaal te mogen verkopen. Het resultaat is een hersteld huis, maar een verdergaande sociale afbraak van onze buurt!
Dit is de werkelijkheid: in de Haarlemmerbuurt en op de westelijke eilanden is de Stichting bezig met de restauratie van vijf panden. Hiermee is een flink bedrag gemoeid. Dit wordt gevonden door het herbouwde huis in drie appartementsrechten te splitsen, waarvan er twee worden verkocht. Het uiteindelijke resultaat van de aktiviteiten is: 3 gehandhaafde woningen met 'oude' huren, 5 vernieuwde woningen met 'nieuwe' huren en 2 eigen woningen. Bestuurders en medewerkers van de stichting vragen zich af: heeft de redactie van 'Herenmarktnieuws' niets beters te doen? De auteur van dergelijke roddelverhalen kan niet meer als serieuze gesprekspartner gelden.
-11-78/50 Beste buurtbewoners, De eerste paal is er in..........
(1) buurtcomité Vinkenstraat.
(2) A4, geel papier
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) GA /
(5) Oplage 300 ex.
De eerste paal is er in. 30 November in het buurthuis verder praten en naar uw inspraak luisteren over de rest van de straat. Huren, het wonen, dat kunnen we samen allemaal bespreken, want het gaat ons allemaal aan. Anders denkt de gemeente voor U en die bouwt liever niet in de binnenstad voor de gewone man. Ook willen wij een middag organiseren voor de vrouwen uit de buurt.
-11?-78/55 Hallo medekrakers, Wij hebben gekraakt op het Suma@traplantsoen nr.l7 ...
(1) 6 namen (van bewoners Sumatraplantsoen 17, fp)
(2) A4, pica
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB /
Wij hebben gekraakt op het Sumatraplantsoen 17. Volgens informatie zal het dak eraf gesloopt worden als de laatste legale bewoner vertrekt. Die dag willen wij het hele pand bezetten. Steunt ons.
-11-78/57 ILLEGALE SLOOP op WETERINGSCHANS 89
(1) d'Oude Stadt
(2) A4, off-set, elite, foto, logo/tek.en ondertekenaar: blauwe inkt
(3) Ams-C-Leid Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
29 Oktober kwamen slopers het pand Weteringschans 89 binnen. De sloop van het dak van 81 t/m 87 kon gelukkig worden tegengehouden. De panden werden gekraakt op de tweede landelijke kraakdag (februari '78). Uit 89 was die morgen de laatste bewoonster vertrokken. De politie was niet bereid in te grijpen. Omdat er geen sloopvergunning was liet Bouw- en Woningtoezicht de bouwpolitie ingrijpen. De politie stond al die tijd toe te kijken. Gerard Bakker, de eigenaar, wil de huizen met de grond gelijk maken om een nieuw pand neer te zetten. Het was hem om de grond te doen. In dit nieuwe pand zouden kantoorruimte, een parkeergarage, twintig luxe-appartementen en twee winkels moeten komen. Er staat in Amsterdam 250.000m² kantoorruimte leeg. Meer woonruimte voor die groep mensen die dat het hardst nodig heeft. De 40.000 woningzoekende jongeren in Amsterdam hebben recht op een dak boven hun hoofd.
-11-78/58 Ik ben drie honderd vijf en vijftig aan de prinsengracht
(1) De bewoners (van Prinsengracht 355, fp)
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.1.05
Een huis van het komplex waar vroeger de Technische Unie in heeft gezeten, is nu bewoond. Kraken doen we niet voor de lol of voor de spanning. We lopen immers het gevaar om er weer uitgezet te worden. Dan staan we met onze spullen op straat. We doen het omdat Amsterdam een leefbare stad moet blijven, geen spekulatie. Voor luxe etages, zoals op de Looiersgracht, kopen we niets. Wij vinden dat het mogelijk moet zijn met een groep mensen te wonen. Al drie jaar zijn we op zoek naar geschikte werk- en woonruimte. We hebben liever ook een huurkontrakt voor ons huis. Dat gaan we de eigenaar dan ook voorstellen. Er zijn veel woongroepen die geen huis kunnen vinden. Tijdens een aktie bij de Dienst Herhuisvesting lieten zich 32 woongroepen inschrijven. Daarom voerden we het afgelopen weekend met meerdere woongroepen aktie.
-11-78/59 Bewoners Comité ROOMTUINTJES Gezamenlijke bewonersvergadering 21 november
(1) Bewoners Comité Roomtuintjes
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, voorkant: el.stencil, rode en zwarte inkt; achterkant: Bruxelles
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) SA / SA 040/002.4.01
Gezamenlijke bewonersvergadering Roomtuintjes, Wagenaarstraat, Kattenburg en Kinkerbuurt, 21 november collectieve ruimte op Kattenburg. Laat zien dat u meedoet tegen de hoge huur. Uitgenodigd zijn alle wethouders en gemeenteraadsleden die zich met huurproblemen bezig houden en pers.
We zouden Schaefer uitnodigen voor een bewonersvergadering n.a.v.de brief van de woningbouwvereniging om met de huuraktie te stoppen. Hij wil niet komen. Hij vindt dat hij alleen aan de gemeenteraad verantwoording af hoefde te leggen. Als u aanwezig bent op de vergadering kunt u de genodigden het vuur aan de schenen leggen. In de pauze buurt-aktiekabaret om de zaken te relativeren. Er komt een Schaeferlied en een lied over het Comité van Afweer. Uit de enquête: bijna alle bewoners vinden de huren te hoog en de helft doet mee aan de huurakties. We vertrekken gezamenlijk vanaf de Voorpost naar de vergadering. Laat ons tegenover de politici niet in ons hemd staan, want we vechten ook voor uw huuraktie.
1-11-78/1 Voor buurtbewoners en belangstellenden, Vandaag is op deze gracht ...
(1) De Krakers. (van Keizersgracht 244, fp)
(2) A4, IBM Artisan
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.1.03
Vandaag is op deze gracht een aantal panden gekraakt. Onze groep heeft zijn intrek genomen op 244. Onze groep, bestaande uit studenten en werkende jongeren, zijn mensen die op geen enkele legale wijze aan woonruimte konden komen. Daarom hebben wij, die nog nooit iets met kraken te maken hadden, besloten deze wanhoopsroute te volgen. De keuze is op de keizersgracht gevallen omdat het pand eigendom is van belegginsmaatschappij Vastgoed, waardoor het pand lijdend voorwerp is geworden van speculatiepraktijken en het gebouw dienst doet als leegstaand kantoorpand. Alle hulp is welkom: heeft u nog bruikbare spullen, doet u ze ons toekomen. Hopende u onze motivatie duidelijk gemaakt te hebben, u wellicht gerustgesteld hierdoor.
3-11-78/1 Handhaaf de HUURBESCHERMING Binnenkort ...
(1) (Comité Huurbescherming Amsterdam)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Artisan, elite
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
Dito als -10-78/10. Toegevoegd een oproep naar de manifestatie in De Duif te komen op 29 november, alsmede een overzicht van de groepen en partijen die in het Comité zitting hebben of met de eisen instemmen.
3-11-78/2 OPROEP tegen afschaffing huurbescherming
(1) Comité Huurbescherming Amsterdam
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Letter Gothic, Artisan en elite
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
Voorkant geheel, achterkant grotendeels dito als -10-78/9a. Toegevoegd: oproep voor de manifestatie in De Duif op 29 november en een lijstje met organisaties die deel uitmaken van het komité of die de eisen ondersteunen.
3-11-78/3 DRANKWACHT IN DE SMEDERIJ ...
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, zwarte en rode inkt, foto's
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 028/003.1.02
(5) Oplage 600 ex.? Zie /4 en 4-11-78/1
Drankwacht in de Smederij voor bescherming van enkele verse huizen (zie /4). Met muziek, drank en de eerste openbare vertoning van de Nieuwmarktfilm. Vroeg erbij zijn vanwege verwachte stormloop. 3 November acht uur. (Foto's van flessen met spekulantenbitter).
3-11-78/4 GEKRAAKT binnen bantammerstraat 22-24
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, zwarte en rode inkt
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB /
Gekraakt Binnen Bantammerstraat 22-24 en Nieuwe Jonkerstraat 19. Met deze en aangrenzende panden wordt druk gespekuleerd door het duo Gielen & Gieben. Door dit soort huizenhandel blijft er op den duur geen betaalbare woning meer over in de binnenstad en worden het allemaal dure koopwoningen. Daartegen is nu gekraakt!! April '75 beloofde B&W dat de Nieuwmarktbuurt niet zou worden uitgeleverd aan spekulanten. Maar zij deed niks. April '77 deed ze de toezegging dat alle slechte panden in de buurt zouden worden gekocht voor renovatie of nieuwbouw. Wordt het niet eindelijk tijd deze beloften nu en hier waar te maken?!!
4-11-78/1 Parool Zat 4 Nov. Kraakactie bij Nieuwmarkt tegen speculatie
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB / UB 290.2
Overdruk van een bericht uit Het Parool over de kraakaktie aan de Binnen Bantammerstraat (zie 3-11-78/4).
10-11-78/1 DE IJSBREKER GENOMEN............!!!
(1) Het Aksiekomitee
(2) A4, Delegate
(3) Ams-O-Wib Mhg Wonen-kra
(4) GA /
Wij als Surinaamse jongeren hebben het gebouw De IJsbreker aan de Weesperzijde in bezit genomen. Door de Gemeente werd dit gebouw een jaar geleden bestemd als ontspanningscentrum voor Surinaamse jongeren die het gebruik van heroine gestaakt hebben. De buren waren bang dat het een centrum voor junkies zou worden. Niet iedere Surinamer is een junkie. Waar moeten we anders in de wintermaanden naar toe? We worden overal gediskrimineerd. Daarom zijn honderden van ons al jarenlang werkloos en zwerven tientallen langs de straat. Wat blijft er nog over als we dit gebouw niet nemen? Dan moeten we naar de Zeedijk en junkie worden. We vertrouwen op Uw begrip en medewerking bij de organisatie van aktiviteiten.
13-11-78/6 GEACHTE HEREN KOPERS, Vanavond wordt geveild het appartement v.d. Duynstraat 12'.
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/003.1.01
Vanavond wordt geveild het appartement V.d.Duynstraat 12'. Het betreft een slechte woning. In 1982 wordt begonnen met sloop. Het wordt geveild op initiatief van de bank. Momenteel wordt het appartement bewoond. Wij blijven ons verzetten tegen a-sociale huizenhandel, waaronder horizontale verkoop, in onze buurt.
14-11-78/2 OPROEP HANDHAAF DE HUURBESCHERMING De rechtspositie ...
(1) Comité Huurbescherming Amsterdam
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
De rechtspositie van de huurder wordt bedreigd. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer zich uit om de bestaande huurbescherming te veranderen. Het aannemen van dit voorstel zal fatale gevolgen hebben voor de positie van de huurder in de Randstad. Daar bestaat nog steeds een enorme woningnood. Op tal van punten houdt de regering aan haar kwalijke voornemens vast. Dit zijn onze eisen: handhaving huurbescherming, invoering verbod huuropzegging voor dringend eigen gebruik en invoering van huurbescherming na verbreken samenwonen. Kom naar de manifestatie in De Duif op 27 november.
18-11-78/8 Heel lang geleden had Sinterklaas reuze grote oren
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door het Fort van Sjakoo)
dubbelz., folio, el.stencil, tekeningen, voorkant: blauwe en rode inkt; achterkant: groene inkt
(3) Ams-alg Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 047/002.4.37
Sinterklaas bouwt ook kantoren, en pakhuizen en hotels. Dáár verdient de sint z'n geld mee. En daar zijn we allemaal blij mee! En jij dus ook! Begrepen?
Tekening van Sinterklaas (de Klerk, architekt, speelt jaarlijks voor Sinterklaas bij de intocht in Amsterdam, fp): spekulanten, vriendje van alle grote spekulanten.
19-11-78/1 Bewonerscomite Kattenburg 19 Nov. 1978
(1) Bewonerscomite Kattenburg
(2) folio, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA /
Het comite heeft een onderhoud gehad met Staatssecretaris Brokx. Wij hebben gepleit voor een huurbevriezing vanaf 1977 en de Staatssekretaris heeft ons toegezegd dat daarover valt te praten en dat wij zo spoedig mogelijk bericht krijgen. De woningbouwverenigingen zijn hiervan op de hoogte, maar door het versturen van aanmaningsbrieven hoopt zij haar centen binnen te halen en dat de bewoners alsnog de actie stopzetten. Laat die brief voor wat het is, we wachten rustig de beslissing af van Den Haag. Betaal niet. Onze actie loopt goed. Laten wij het met z'n allen zo houden.
20-11-78/4 Borgerkrant ... 'VAN MIJ MAG DE BOEL PLAT ! '
(1) Borgerkrant
(2) dubbelz., A4, voorkant: st.pen
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.1.01
In de panden hoek Jacob van Lennep/Nicolaas Beetsstraat is heel wat aan de hand. 8 November zagen buurtbewoners verhuiswagens hun straat binnenrijden. Zij werden opgewacht door tientallen mensen. 's Middags verschenen er slopers. Er zijn mensen die vinden dat de panden te oud zijn om nog opgeknaptte worden. Maar daar gaat het niet om! Waar het om draait is dat Bouw- & Woning Toezicht de woningen akuut bouwvallig verklaart en de bewoners sommeert hun huizen binnen 48 uur te verlaten. Een onderzoek naar deze akute bouwvalligheid blijkt er niet geweest te zijn. Afbraak betekent bedreiging voor een groot deel van de wijk. Wanneer deze hoek wordt gesloopt zal de rest van het blok vanzelf wel instorten. Volgens het bestemmingsplan zou er pas in 1983 op deze plaats een parkje komen. Buurt, het is eigenlijk één groot braakliggend volkstuinenkompleks in de Kinkerbuurt.
De bewoners zijn van mening dat hun huizen pas goed zijn gaan verzakken toen op last van Bouw- en Woning Toezicht een dragend muurtje op 29 september als 'noodsloop' naar beneden werd gehaald. Akute bouwvalligheid is er niet volgens buurtarchitekt Harm-Jan Snijder, die een onderzoek heeft ingesteld op verzoek van een aktiegroep die spontaan is gevormd door buurtbewoners. De aktiegroep richt zich tegen de gevolgde procedure. De gemeente blijkt zich niet te hebben gehouden aan de inspraakprocedure. De hele kwestie heeft voor de nodige onrust gezorgd. Een delegatie is naar het gemeentehuis gegaan om wethouder Schaefer te spreken. Hij had belangrijker zaken aan zijn hoofd. Het Advokaten Kollektief Oud-West heeft een kort geding aangespannen bij de Raad van State. Dit had tot gevolg dat de sloop tijdelijk werd stopgezet. Het kort geding blijkt de aktiegroep verloren te hebben. Kommentaar van de aktiegroep: Wij gaan door met onze aktie tegen de mokumpolio, de slopende ziekte van een 19-de eeuwse stadswijk.
21-11-78/4 NIEUW EXPERIMENT VAN DE POLITIE
(1) De Bewoners Van Singel I86
(2) 2v 2p, A4, cubic elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Zie 23-11-78/3
1: Op 14 oktober werd Singel 186 gekraakt. 20 November kwamen twee rechercheurs ons op de hoogte stellen van het feit dat wij deze week ontruimd zouden worden. Wij krijgen een proces-verbaal wegens huisvredebreuk. De houding van de politie, die doet voorstaan als zou de anti-kraakwet al zijn ingevoerd, vinden wij onacceptabel. De politie wil kennelijk dit experiment op ons uit testen; een reden om er een politieke zaak van te maken. Wij hebben vandaag een uiteenzetting over deze kwalijke gang van zaken uitgedeeld.
2: Aan gemeenteraadsleden: De heren van de Warmoesstraat vertelden ons dat Dhr Evers een aanklacht tegen ons had ingediend op grond van huisvredebreuk. Het huis staat zeker 4 jaar leeg. We troffen het huis in verwaarloosde toestand aan. Denkt men de anti-kraakwet vervroegd toe te kunnen passen? Wij doen een beroep op alle verantwoordelijken, zich met ons in te zetten ter voorkoming van een dergelijke gang van zaken!
21-11-78/5 Beste buurtbewoners, Op dit moment is er met de panden op de hoek van de Jac. van Lennepstraat (207, 209, 211) en de Nic. Beetsstraat (90) ...
(1) Krisiscentrum KINKER meld & regelkamer
Aktiegroep: vóór korrekte fasering tégen vroegtijdige sloop
(3) Ams-W-Kin Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend / SA 034/001.1.01
(5) Overdruk in mapje Mokumpolio
De bewoners van de panden hoek Jac.van Lennepstraat en Nic.Beetsstraat kregen te horen dat ze binnen 48 uur hun huis uit moesten. Dat de panden bouwvallig zijn, daar is iedereen het over eens. Dat het zo bouwvallig is dat het in elkaar stort, is een ander punt. De konklusie van onze architekt is dat de panden via eenvoudige ingrepen te behouden zijn tot de sloopdatum (1983). Als de gemeente een fasering gemaakt heeft, moet zij zich daaraan houden. Gaten zijn er al genoeg. 24 November in het Borgercentrum buurtvergadering. Mr.Karin van Elderen van het advokatenkollektief zal de juridische kant uitleggen en Harm-Jan Snijder (architekt) zijn rapport toelichten. Ook hopen we dat er iemand uit de Pijp komt, waar zich een soortgelijke situatie voorgedaan heeft. Als de gemeente haar zin doordrijft, betekent het dat morgen de volgende panden aan de beurt zijn. De voorzitter van de ambtelijke projektgroep heeft al geschermd met een lijstje.
22-11-78/5 "SINGEL 46" tóch nog leeg? DAT NOOIT!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners van Singel 46)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 032/001.5.01
4 Jaar heeft Singel 46 leeg gestaan. 3 Maart 1976 werd het gekraakt door woningzoekenden en de buurtgroep met als doel aankoop van het pand door de gemeente voor jongerenhuisvesting en een buurthuis.
Nu zijn de bouwplannen klaar. De gemeente heeft de eigenaar een redelijk bod gedaan, maar de eigenaar heeft het pand verkocht aan Fagel en Van der Sluis en moet het leeg opleveren.
De eigenaar spant in juni '78 een kort geding aan, wat we gewonnen hebben. Hij is in hoger beroep gegaan en 30 november is de uitslag. Is de uitslag negatief, dan kan hij ons direkt laten ontruimen. We moeten nu laten zien dat de bewoners met vele anderen vechten tegen de speculatie met als gevolg grote leegstand van panden, terwijl de woningnood steeds groter wordt.
Wij vragen iedereen vóór 30 november een kaart te sturen naar de eigenaar en F&S om tegen hun praktijken te protesteren. Dinsdag 28 november willen we met de bus naar Leidschendam om de eigenaar duidelijk te maken dat Singel 46 bestemd moet worden voor jongerenhuisvesting.
22-11-78/6 GROTE MANIFESTATIE maandag 27 NOVEMBER
(1) (JFAS)
(2) A4, elite, st.pen
Wonen
(4) UB GA ISG /
Grote manifestatie maandag 27 november in 'De Duif' tegen afschaffing van de huurbescherming. Oproep aan rechtenstudenten hieraan mee te doen.
22-11-78/11 kom ook om I2 uur vrijdag-neem je kraakvriendjes mee ...
(1) Bewoners Singel I86
(2) A4, cubic elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/001.4.01
(5) Zie 23-11-78/4
Wij wonen al vijf weken op Singel 186. Dit pand werd op 14 oktober gekraakt, wegens langdurige leegstand. Op de dag van de kraak heeft de politie het woonrecht gerespecteerd. Maandag kwamen twee leden van de recherche bureau Warmoesstraat ons vertellen dat wij deze week nog een ontruiming konden verwachten! Eigenaar Evers is met een nota van de aannemer (sloop van schoorstenen) naar de politie gegaan om te bewijzen dat het pand in verbouwing was. Hiervoor kan ons huis ontruimd worden zonder vorm van proces. Op een anti-kraakwet-achtige manier wordt geprobeerd te ontruimen. Vrijdag loopt het ultimatum met Evers af: dan komt de politie. Massaal verzet is nodig. Kom 24 november naar Singel 186 en maak door je aanwezigheid deze ontruiming onmogelijk.
22-11-78/13 't Kantoor gaat niet door!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Jodenbreestraat 16 en 24)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: elite; achterkant: zwarte, rode en blauwe inkt, Letter Gothic, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
Nog maar twee maanden terug werden we als een hopeloos geval afgeschreven door gemeenteraadsleden. Op 25 september probeerde aannemersbedrijf Hillen & Roosen in opdracht van Grand Vista ons te ontruimen. Nu gaat dat dwaze plan om naast een al jaren leegstaand kantoor nog een leeg kantoor te bouwen en daarvoor goede woningen te slopen niet door. Grand Vista heeft nu eindelijk het lege Saskiahuis verhuurd en ze zijn af van een kantoorbouwplan met een gouden handdruk van 1 miljoen en een vergoeding voor de kosten. Wél heeft het 8 jaar geduurd voordat de gemeente eens begint te luisteren naar onze argumenten. We blijven ons inzetten voor het aanpassen van nieuwbouwplannen aan de bestaande huizen 16 en 24 en sociale woningbouw i.p.v.de premiekoopwoningen, versmalling Jodenbreestraat, inpakken 'Maupoleum' met een rand van woningen, uitvoering woningbouwplannen langs de IJ-tunnel-weg, terugbrengen rommelmarkt naar het Waterlooplein, ophouden met voorbereiding bouw nieuwe stadhuis. Feest 1 december in de Smederij aan de voormalige Lastageweg.
23-11-78/3 een nieuw experiment v.d.politie
(1) de bewoners van Singel I86
(2) A4, off-set, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/001.4.01
(5) Zie 21-11-78/4
Vrijwel zelfde tekst als 22-11-78/11.
23-11-78/6 Oud-west ... Buurtbewoners, Naar aanleiding van het gebeuren van donderdag 23 november j.l. ...
(1) het bestuur van het wijkopbouworgaan Oud-West.
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.1.01
Naar aanleiding van het gebeuren van 23 november op de hoek Nicolaas Beets/J.v.Lennepstraat: over de reden van de akute ontruiming is het wijkopbouworgaan niet op de hoogte gesteld. We wachten nog steeds op het rapport van Bouw- en Woningtoezicht. Op korte termijn gaan wij met de gemeente overleggen. Het bestuur keurt het harde optreden van de politie ten zeerste af. We houden vast aan de eis om zoveel mogelijk buurtbewoners in de buurt te houden: sloop in een bepaalde volgorde en direkt daaropvolgend nieuwbouw. Met de woongroep -organisatie van krakers- hebben wij de afspraak dat in geval van sloop de krakers vrijwillig vertrekken om vertraging in de stadsvernieuwing te voorkomen.
24-11-78/3 hoe de ontruiming in de kinkerbuurt de ontruiming van singel l86 voorkwam!
(1) De bewoners van Singel l86
(2) A4, cubic elite
(3) Ams-C-rest Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 002/003.1.01
Van de aangekondigde ontruiming is het uiteindelijk toch niet gekomen. Maandag horen we van de politie dat ons pand binnen korte tijd ontruimd gaat worden. Dinsdag benaderen we raadsleden en komt Evers, de eigenaar, langs met het voorstel het pand vrijwillig te verlaten. Woensdag houden we een kleine demonstratie voor het stadhuis. Donderdag verspreiden we stencils. Even later speelt zich in de Jacob van Lennepstraat een veldslag af: drie kraakpanden worden door de politie belegerd. De politie is zozeer van het felle verzet geschrokken, dat zij afziet van de voorgenomen ontruiming van Singel 186. Dankzij onze akties en het verzet in de Kinkerbuurt hebben we een voorlopig sukses geboekt. Het is duidelijk dat alleen met steun van iedereen huisvestingsakties sukses kunnen hebben.
24-11-78/4 WIJ WILLEN WONEN! Op dinsdag 23 november, ...
(1) Algemeen Nederlands Jeugd Verbond afd. Kinkerbuurt.
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Kin Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 034/001.1.01
Dinsdag 23 november is de politie op ontoelaatbare wijze opgetreden tegen bezetters van het pand op de Nic.Beetsstraat hoek Jacob van Lennepstraat. Politiegeweld mag geen middel tegen jongeren zijn die opkomen voor huisvesting. Strijd tegen horizontale verkoop en speculatie is noodzakelijk. Tegen gewelddadig optreden van de politie, tegen speculatie en leegstand, tegen de anti-kraakwet! Voor goede en betaalbare jongerenhuisvesting, voor het volbouwen met woningen (voor jongeren) van de 'open gaten' in de Kinkerbuurt!
24-11-78/5 Aan de heer Burgemeester en Wethouders van Amsterdam ... A'dam, 24 november l978.
(1) team en ouders van de "Kinkerschool"
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Kin Ond-prim Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Exact om 4 uur is gistermiddag de mobiele eenheid begonnen met het ontruimen van gekraakte panden. Om half drie verzocht een agent of wij er voor wilden zorgen dat de kinderen niet tussen de veldslag (die door deze agent werd voorspeld) terecht zouden komen. Van ons werd verwacht dat de leerkrachten 200 kinderen tegen gingen houden terwijl een politiemacht van 100 man een veldslag begon tegen 20 krakers. Wij protesteren tegen deze aktie op dit tijdstip. Dat er geen slachtoffers zijn gevallen onder de kinderen is geen verdienste van de politie maar van de buurtbewoners.
24-11-78/6 CPN Kinkerbuurt ... GEEN POLITIEGEWELD MAAR BOUWVAKKERS IN DE BUURT!
(1) CPN Kinkerbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Kin Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 034/001.1.01
Donderdag werd onze buurt opgeschrikt door bruut optreden van de politie tegen bewoners van het pand hoek Nic.Beetsstraat/Jac.van Lennepstraat. Dergelijk politieoptreden leidt hooguit de aandacht af van de hoofdproblemen. Voorbijgaand aan alle vormen van overleg met de buurt wordt de politie ingezet om te assisteren bij de sloop van een gebouw, alsof dàt het antwoord zou zijn op de problemen van woningnood en stagnerende stadsvernieuwing in de Kinkerbuurt. Zo'n botsing is een gevolg van de voortschrijdende verkrotting. Er mag in onze buurt niet gesloopt worden, wanneer de plannen voor nieuwbouw nog niet klaar zijn. Wij zijn ertegen dat panden gesloopt worden als zij nog dienst kunnen doen als tijdelijke huisvesting voor jongeren. Om te beoordelen of panden gesloopt moeten worden, is het noodzakelijk dat bouwtechniese gegevens niet weggemoffeld worden in de archieven van Bouw en Woningtoezicht. Wethouder Schaefer heeft als staatssekretaris nagelaten financiële mogelijkheden te scheppen voor snelle en betaalbare nieuwbouw. De sociale woningbouw wordt afgebroken ten gunste van koopwoningen. Samen met de buurtbewoners dient B&W bij de regering het geld voor stadsvernieuwing op te eisen. In plaats van opvoering van de bewapening en 10 miljard aan de grote ondernemers te geven. Voor een beter stadsvernieuwingsbeleid.
29-11-78/2 WAARSCHUWING Vorige week donderdag maakte Jan Schaefer ...
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Kin Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 002/003.1.01
(5) Zie -12-78/33
Vorige week was er een nutteloze ontruiming van twee panden in de Kinkerbuurt. Het optreden van de mobiele eenheid zou donderdag in een openbare vergadering van de 'commissie openbare orde' besproken worden. Deze kommissie heeft maandag de zaak al achter gesloten deuren besproken. Dit lijkt op doofpotwerk. Het punt komt donderdag op de agenda van de commissie algemene zaken te staan, na hevig aandringen van gemeenteraadsleden. Veel meer dan het bekend maken van de konklusie van de bespreking van maandag zal het niet worden. Het is van belang dat het eerste politieoptreden van Schaefer niet opzij geschoven wordt en in de gemeentelijke ambtenarij weggemalen. Om duidelijk te maken dat gewelddadig optreden tegen buurtbewoners en krakers nooit meer herhaald mag worden is het van belang dat we donderdag openheid van zaken krijgen. Kom donderdag naar het stadhuis.
29-11-78/7 SCHANDAAL AAN DE BLOEMGRACHT.
(1) (De gezamenlijke krakers uit de Jordaan)
(2) A4, kringlooppapier, pica
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) UB /
Huiseigenaar M.Goldberg heeft uit Bloemgracht 20 een grote groep legale huurders verjaagd. Getergde bewoners hebben daarop een pamflet verspreid. Goldberg reageerde met een kort geding. Uitspraak: bewoners mogen geen teksten meer verspreiden en Goldberg mag niet langer woongenot verstoren op straffe van fl. 1000 per keer. Dit vonnis heeft Goldberg 13 maal overtreden, waarna de bewoners fl. 13.000 van hem eisten. Goldberg trachtte het vonnis te omzeilen en haalde een soort gorilla-uitsmijter in huis: J.Schreiber-Cohen. Door handtastelijkheden werden een twaalftal bewoners gedwongen hun woning te verlaten. De bewoners lieten beslag leggen op het huis. Er is het voorstel het beslag op te heffen op voorwaarde dat Goldberg ongestoord woongenot garandeert. Wij steunen de bewoners.
30-11-78/9 WIL JE DEZE LENTE NOG IN JE HUIS WONEN?
(1) anoniem
(2) A4, Bruxelles
(3) Ams-W-Kin Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/003.1.01
Kinkerbuurt: 12 oktober krijgen de bewoners van 2 huizen (gedeeltelijk gekraakt) brieven van Bouw- en Woningtoezicht dat ze eruit moeten. BWT sloopt een muurtje, de boel verzakt ½ meter. 16 Oktober rijden verhuiswagens voor. 23 November ontruimt paraat peleton (mobiele eenheid) en begint gelijk te slopen. 26 November: sloopdreiging in de Govert Flinckstraast en de Kuypersstraat. Het zit er dik in dat ons (blok I) (in Staatsliedenbuurt, fp) ook zoiets te wachten staat. We moeten over deze dreiging praten. De gemeente (Jan Schaefer) deinst er niet voor terug de sterke arm te gebruiken. Zaterdag 2 december met thee en koek praten we hierover met alle krakers uit blok I. In het kraakkafe (Haarlemmerplein 17). Het is gotverdomme te laat voor je het weet.
-12-78/17a WAAR HET OM GAAT
(1) (Een aantal ex buurtbewoners) (uitgegeven door bewoners Prins Hendrikkade 122, fp)
(2) A4, el.stencil, rode inkt, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.5.02
(5) Zie 8-12-78/4 en -1-79/31
Een aantal ex-buurtbewoners wil weer in de Nieuwmarkt wonen. Ze hebben het pand Prins Hendrikkade 122 gevonden. Volgt geschiedenis van het pand sinds 1952 en de lotgevallen van de eigenaren en zaakwaarnemers. Sinds december '76 staat het huis leeg. Zaakwaarnemer voor de eigenaar is Rappange. Deze heeft in het verleden wel eens gebruik gemaakt van knokploegen. Tegenwoordig gaat hij er prat op 'niet zo te zijn als de anderen', zoals Metropool Doerga. Door b.v.kort gedingen probeert hij nu dwarsliggers er uit te krijgen.
In het niet aangenomen ontwerpbestemmingsplan staat voor dit blok een geringe verbetering van de woonfunktie ten koste van de kantoorfunktie. Nu het plan niet is aangenomen geldt het voorbereidingsbesluit, dwz dat alleen voor die plannen toestemming wordt gegeven die in de lijn van de te verwachten ontwikkelingen liggen. En deze ontwikkeling is dus vanaf 15 december bewoning van de P.H.kade.
-12-78/17b
(1) (Een aantal ex buurtbewoners) (uitgegeven door bewoners Prins Hendrikkade 122, fp)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, blauwe inkt, 10" Courier, achterkant: foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
1: Dito als /17a.
2: Foto met het onderschrift: J.Rappange (berucht makelaar, fp): "Daar valt dus over te praten."
-12-78/24 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR. 20
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) dubbelz., 22,9x31,1cm, off-set, tekening
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) GA /
(5) Zie 15-12-78/1
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 20
Meer dan een jaar voert de Bijlmermeerbevolking actie onder de leuzen: halvering parkeertarieven, betere beveiliging in de parkeergebouwen en bezoekers gratis parkeren. Driemaal kwam het tot deelboycots van flats, driemaal stonden de dreven in de Bijlmer volgestouwd met demonstratief buiten de gebouwen geparkeerde auto's. Op 9 maart trok een autoprotesttocht richting Stadhuis. Duizenden handtekeningen zetten de eisen kracht bij. In december komt de parkeernota van Meerten in de 'commissie van bijstand', dat een advies aan de Raad uitbrengt. In de commissie wordt over onze eisen beslist. De woonkosten zijn voor steeds meer mensen moeilijker op te brengen. Het gaat er nu om de druk maximaal op te voeren. Het Bewonerscomité heeft opgeroepen tot een parkeerboycot in de hele Bijlmermeer op 15 en 16 december. Zet de Bijlmer in het teken van onze eisen.
-12-78/26 BUURTKRANT ekstra HUGO DE GROOT gat van groenen
(1) buurtkrant hugo de groot
(2) dubbelz., A4, off-set, Delegate, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) FP /
(6) Buurtkrant Hugo de Groot extra
Op 16 december opening van een tentoonstelling over het gat van Groenen, dat open stuk aan het Frederik Hendrikplantsoen tussen nr.14 en 40. Op dat stuk wil huizenspekulant Groenen BV 34 appartementen gaan bouwen van ongeveer fl. 300.000 per stuk! Deze maanden zal de gemeente beslissen over een bouwvergunning. De organisatoren vinden dat de gemeente geen bouwvergunning moet verlenen. Het betekent een beloning voor een spekulant die huizen liet verkrotten en in de huizen die hij wil bouwen kan geen buurtbewoner wonen. Wij willen betaalbare huurwoningen terug. Inmiddels is er een gesprek geweest met wethouder v.d.Vlis.
-12-78/28 KRAAK BERICHT beste mensen,
(1) de bewoners van oude kerksplein 56
(2) A4, el.stencil, bruine en blauwe inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 028/003.1.02
Aan het oude kerksplein hebben wij een pand gekraakt, dat al drie en een half jaar leeg stond. Met de kraakgroep nieuwmarkt zijn we aan de slag gegaan. We nodigen kollega-krakers in de buurt uit langs te komen op de koffie en ons zodoende bij te staan in De Strijd.
-12-78/29 RECHTBOOMSSLOOT 4 GEKRAAKT
(1) Johanna en Wim
(2) A4, el.stencil, bruine inkt
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB SA / SA 028/003.1.02
9 December is de benedenverdieping van Rechtboomssloot 4 gekraakt door twee woningzoekenden, met urgentiebewijs. Dinsdag drongen twee personen van Westeinde Onroerendgoed b.v.de woning binnen. Een begon het huisraad naar buiten te slepen, de tweede mishandelde de bewoonster omdat zij weigerde een papier te ondertekenen waarin zij verklaren zou het huis vrijwillig te verlaten. De woning stond drie maanden leeg. Herhuisvesting is wijsgemaakt dat er gerenoveerd zou worden. De eigenaars-spekulanten volgden elkaar in steeds hoger tempo op: van ZORA bv via Rappange naar Westeinde. Het huis werd na de kraak te koop aangeboden. Kopers worden misleid. Door spekulatie en prijsopdrijving dreigt er weer betaalbare woonruimte verloren te gaan. Steeds vaker worden bewoners door eigenaars weggetreiterd. Wij laten ons niet intimideren door spekulanten.
-12-78/30 Aan de buurtbewoners. Door middel van dit stencil ...
(1) De bewoners van Oude Hoogstraat 9.
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, groene inkt, elite, tekening
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 028/003.1.02
Het huis op de oude hoogstraat 9 is, na een jaar leeggestaan te hebben, weer bewoond. Het is gekraakt en wordt nu bewoond door mensen die er allen even belabberd aan toe waren wat woonruimte betreft. Er bestaan renovatieplannen en het is daarom niet gerechtvaardigd dat de eigenaar het huis voor de belachelijk hoge prijs van vijftienhonderd gulden te huur aanbiedt. We proberen een overeenkomst met de eigenaar te treffen. We hebben een alarmsysteem. Als u dit hoort weet u wat er aan de hand is. Het is van belang dat op dat moment zich zoveel mogelijk mensen voor het huis verzamelen! Weer een lege woning minder!
-12?-78/33 DIT MAG NIET DE DOOFPOT IN.
(1) (de bewoners van Jacob van Lennepstraat 207, 209, 211, Nicolaas Beetsstraat 90 en zij die met hen solidair zijn)
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Kin Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / UB 290.2 SA 034/001.1.01
(5) Zie 29-11-78/2. Zie ook GA Aff 4965 (A/005641)
Nu ons duidelijk geworden is dat B&W probeert het politieoptreden in de Kinkerbuurt goed te praten en weg te moffelen, vinden wij het nodig in te grijpen. Wij eisen dat de hele zaak wordt uitgezocht en een toezegging van B&W dat herhaling van het fascistiese politieoptreden niet meer zal voorkomen. We zullen de raadszaal bezet houden totdat B&W garanties geven dat zij de zaak er niet bij laten zitten. Het gebeurde in de Kinkerbuurt moet niet het begin zijn van een oorlog tussen gemeente en mensen die het woningprobleem ernstig nemen. De herhuisvesting van de bewoners dient onmiddellijk ter hand te worden genomen! Ontruiming en sloop zullen in overleg met en met goedkeuring van de buurt geregeld moeten worden en niet doorgedrukt met primitieve geweldmaatregelen.
-12-78/34 INTIMIDATIE, BEDREIGING, EN POGING TOT HUISVREDEBREUK ...
(1) De Bewoners van Brouwersgracht 53.
(2) A4, blauwe inkt
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) UB SA / UB 290.2 SA 032/003.2.01
6 December werden wij bezocht door twee agenten vergezeld door twee heren. Een van de twee stelde zich voor als de toekomstige eigenaar en wilde enkele spullen uit het pand. Toen toegang geweigerd werd duwden de agenten de bewoners de politiewagen in verdacht van diefstal. De politie poogde op onrechtmatige wijze het pand binnen te dringen. De politie, vooral de agenten van bureau Warmoesstraat, lapt de wet aan zijn laars! De politie maakt er de laatste tijd gewoonte van om te proberen bewoners van kraakpanden uit hun huis te zetten zonder enig wettelijk recht. Dit moet maar eens afgelopen zijn!
-12-78/35 VERRAAD! Paul van Wissen ...
(1) anoniem
(2) A4, off-set, 10" Courier, foto
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/001.4.04
(5) Zie -1-79/6b en Kraakstaat 6 p.8. Zie ook GA Aff 4979 (A/005484)
Paul van Wissen doet zich voor als kraker. Hij bespioneert zijn medebewoners. Hij wordt beschermd door Gouwswaard en zijn knokploeg. Hij krijgt zijn bloedgeld van de Technische Unie die een dochtermaatschappij is van de OGEM. Kijk uit voor deze verrader. Kijk uit voor dit soort.
-12-78/40 Wijkcentrum Staatslieden-/Hugo de Grootbuurt ... Uitnodiging voor een vergadering op donderdag 7 december ...
(1) Namens de voorbereidende groepen Paul v.d.Klundert
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/017.4.02
7 December vergadering in de Koperen Knoop. Donderdag is er een vergadering geweest over de splitsingsaanvragen van Kemp. Splitsingsvergunningen geven hem de mogelijkheid tot horizontale verkoop van uw woning. Dat mag niet gebeuren! Een mogelijkheid om te vertragen is klachtenlijsten over achterstallig onderhoud indienen bij Bouw- en Woningtoezicht. Een tweede mogelijkheid is een brief aan de gemeenteraad waarin geëist wordt dat de splitsingsvergunningen niet verleend worden. Dit is ook gedaan door bewoners van 'Kemp'woningen aan de Jacob van Lennepstraat. Op de vergadering zal de brief aan de gemeenteraad aan u worden voorgelegd. Ook zullen de klachtenlijsten klaarliggen. Op de vergadering zal aangegeven worden wat er aan de zeer hoge huren te doen valt.
8-12-78/4 DE NES-GROEP KOMT WEER IN DE BUURT WONEN
(1) (de Nes-groep)
(2) folio, el.stencil, bruine en zwarte inkt, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB VA±535
(5) Betrof kraak Prins Hendrikkade 122. Zie -12-78/17a
De Nes-groep komt weer in de buurt wonen. We hebben alleen nog wat problemen met onze nieuwe huisbaas en vragen daarom jullie hulp/assistentie op: vrijdag 15 december 8 uur in Roodmerk.
(integraal)
11-12-78/2 omgeving Nieuwmarkt ... BRAND ALS STOK ... OM KRAKERS TE SLAAN..............................
(1) anoniem
(2) A4, dik papier, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB / UB 191.1
Kort panden nieuws. Het blok Van Beuningen/Van der Duijn/Van Hogendorpstraat is gekraakt. Sinds de brand in Van Beuningenstraat 26 is er een hetze tegen kraakpanden, o.m.aangestoken door het wijkcentrum. De gemeente heeft besloten panden te slopen. Ze slaan een tweede bres in het blok. Maandag komen waarschijnlijk de slopers. Wees voorbereid op alarm; neem een fototoestel mee. Elke gelegenheid zal de ambtenarij aangrijpen om pottenkijkers bij haar stadsvernieuwingsoperatie uit de weg te ruimen. 15 December komt de antikraakwet in de eerste kamer.
19-12-78/2 PERSVERKLARING DE TECHNISCHE UNIE, ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Technische Unie-komplex)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
De Technische Unie, een dochter van de OGEM, heeft een complex tussen de Keizersgracht en de Prinsengracht dat begin november is gekraakt na lange leegstand. Gisteren vond het proces plaats om de krakers op straat te zetten. De OGEM heeft geïnfiltreerd in de krakerswereld middels een omgekochte ex-heroïne gebruiker die contacten heeft met knokploegenleider Goudswaart die voor het speculantenduo Fagel en van der Sluis hand en span diensten verricht. Goudswaart en de ex-druggebruiker zaten in de getuigenbank. Vandaag zal OGEM met nieuwe getuigen komen. Volgen onthullingen over OGEM-praktijken in de stad.
24-12-78/1 Nederlaag voor regering in zicht
(1) De Waarheid
(2) A4, off-set
(3) Wonen
(4) kopie op UB / UB 287.4
(5) Overdruk uit De Waarheid van 23-12-78
Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de eisen van de comités die actie voeren voor het behoud van de huurbescherming. Het comité kondigt aan dat er begin februari een massale demonstratie tegen de aantasting van de huurbescherming gehouden zal worden. Ook de Kamerfracties van PvdA en D'66 ondersteunen de eisen. Deze partijen bezetten het ministerie van Volkshuisvesting, toen de wetswijziging werd voorbereid. Alleen de VVD is voorstander van de wetswijzigingen. Het comité huurbescherming Amsterdam heeft 40.000 handtekeningen opgehaald. De voorstellen moeten begin volgend jaar in de Tweede Kamer behandeld worden. Het winnen van deze actie betekent dat er een breekijzer wordt gezet in het gehele beleid. Een politiek, die gericht is op het opheffen van de woningnood.
29-12-78/1 ACHT ETAGES VAN DE SPEKULANT BAKKER GEKRAAKT !!
(1) De Kraakgroep Indische Buurt.
(2) A4, elite
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB SA / UB 290.2 SA 029/002.3.02
Vandaag zijn de dichtgetimmerde woningen op de hoek Insulindeweg/Soerabajastraat van de spekulant Bakker gekraakt om sloop tegen te houden. Bakker wil er koopwoningen neerzetten. Geen woningen voor mensen uit onze buurt dus. Het is niet zeker of de gemeente de plannen van Bakker tegen wil en kan houden. We willen zelf een bouwplan maken voor betaalbare woningen en een onderzoek doen naar de bouwtechniese staat.
- -79/3 drukkerij Raddraaier gekraakt en gevestigd: 2e Oosterparkstraat 24
(1) Drukkerij Raddraaier
(2) A4, kringlooppapier, off-set, tekeningenij(3) Alt.lev Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) UB GA /
Wij hebben een drukkerskollektief opgericht. Niemand van ons zal een speciaal onderdeel van het produktieproces leren. We willen alles doen en als het effe kan nog meedoen aan de akties ook. We hebben geen trek meer om onder onderdrukkende arbeidsvoorwaarden te werken. We willen stimuleren dat veel door de mensen zelf gedaan kan worden. We willen werk doen voor alle niet-partijgebonden buurtgroepen en aktiegroepen. En bij al dit drukwerk geldt dat we graag daarover met de mensen willen praten om ideeën over wonen, leven, aktievoeren te blijven ontwikkelen. Voorlopig zullen we onbetaald werken. Met het arbeidsloon willen we de machines betalen. We vragen om een steunbetuiging te kopen van ongeveer 100 piek, die we later in de vorm van drukwerk of gewoon terug betalen.
- -79?/27 HET ENIGE ECHTE SOCIALISTIESE STADSVERNIEUWINGSLIED
(1) Bickers Buurt Band
(2) dubbelz., A4, dik papier, achterkant: foto's
(3) Ams-alg Wonen
(4) FP /
Tekst van het Stadsvernieuwingslied. Wij zoeken nu al jaren, naar 'n dak boven ons hoofd, dat is ons vele malen, door politici beloofd. Bewoners tellen niet, het kapitaal gaat voor. De woningnood bestaat nog steeds. Een paar mensen kregen 'n huis, maar die waren veel te duur. Dat betalen konden zij niet meer, dus moesten zij eruit. Help je zelf eruit!
- -79/41 Uw huurbescherming mag de Pijp niet uit!
(1) (Comité Huurbescherming de Pijp)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB GA / UB 287.4
Op korte termijn komt een tweede deel van een wet in de Kamer, waardoor de huurbescherming wordt afgeschaft. Deze maatregel is een poging een vrije markt te scheppen, bekend als Huurliberalisatie. In Amsterdam zijn 100.000 woningzoekenden. Zou de huurbescherming afgeschaft worden, dan wordt het voor de mensen nog moeilijker een betaalbaar huis te huren en een betaalbare huur te houden. Onze eisen zijn: handhaving huurbescherming, invoering verbod huuropzegging voor dringend eigen gebruik (om een halt toe te roepen aan de horizontale verkoop). Volgen voorbeelden van de huidige situatie en die als de wijzigingen aangenomen zouden zijn.
- -79?/42 STOP DE ETAGEVERKOOP VOOR BESCHERMING VAN HUURRECHTEN
(1) Comite Wijkverbetering de Pijp
(2) dubbelz., A4, groen papier, el.stencil, Letter Gothic en Polygo Elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) kopie op UB / UB 287.2
Het spook van de horizontale verkoop grijpt om zich heen in de Pijp. Begonnen in de Karel du Jardinstraat met een aanvraag tot splitsing van 40 woningen. De eigenaar dhr.Haring heeft nog geen toestemming dankzij het eensgezind optreden van de bewoners. In de Van Ostadestraat wil Metropool-Doerga 24 woningen verkopen. De bewoners besloten een huurdersvereniging op te richten om samen op te kunnen treden tegen de praktijken van de speculanten. Inmiddels kregen ook bewoners in de Van Woustraat bericht dat voor hun pand door Haring een aanvraag tot splitsing was ingediend. Door de verkoop van woningen komen er steeds minder huurwoningen beschikbaar voor mensen met lage inkomens en mensen met een baan die weinig promotiekansen biedt. De verkoop zal de wachttijden voor een betaalbare woning doen toenemen. Grof speculeren, winsten tot 400%, mag niet worden getolereerd. Jarenlang is er al aan de woningen verdiend. Minimale onderhoudsbeurten en normale huren betekenen toch een behoorlijke winst. Gesplitste woningen worden ver boven hun waarde verkocht. Door leningen steekt men zich jaren in de schulden. Na koop komen alle onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de eigenaars/bewoners. De bewoners die getroffen worden zullen een lijst met gebreken opstellen voor bouw en woningtoezicht, aktie ondernemen naar de eigenaar en gemeente, elkaar steunen bij intimidatie, zorgen dat er zo min mogelijk woningen leeg komen en van de gemeente eisen dat ze hun uitspraken tegen de horizontale verkoop waar gaan maken.
- -79/43 10 PROCENTERS
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Aktiekomité Westelijke Eilanden)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-WE Wonen-hv
(4) UB / UB 184.3
(5) Zie /48
Beste buurtbewoners. De mensen die meedoen aan de 10% huuraktie worden niet vervolgd door de woningbouwstichting Lieven de Key. De handtekening die u gezet heeft waaruit bleek dat u solidair bent met de aktievoerders (meer als 75% van u deed dat) heeft de doorslag gegeven. Bouwen voor de buurt, voor tien procent gehuurd. Welke woningbouwvereniging volgt?
- -79/48 Ondergetekende voelen zich diep verbonden met de mensen die op het Bickerseiland ...
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Aktiekomité Westelijke Eilanden)
(2) A4, fotokopie, Artisan
(3) Ams-C-WE Wonen-hv
(4) UB / UB 184.3
(5) Handtekeningenlijst. Zie /43
Ondergetekenden voelen zich diep verbonden met de mensen die op het Bickerseiland hun strijd voeren voor een redelijke huur: 10% van het netto inkomen. Wij vinden het schandalig dat arbeiders met een laag inkomen in lekke rot huizen moeten leven of krom moeten liggen voor een nieuwbouwwoning (die vaak ook slecht blijkt). Goede woningen en eigen keuze van woonomgeving zijn voorbehouden aan beter gesitueerde lieden.
- -79?/50 schaefer HUREN ... DE NIEUWBOUW-HUUR IS NIET TE DRAGEN
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, tekening van Bert Griepink
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) UB /
(5) Handtekeningenlijst
Zet uw handtekening ter ondersteuning van de strijd van de Roomtuintjes-bewoners en de toekomstige bewoners van de Wagenaarstraat tegen de te hoge nieuwbouwhuren.
- -79?/53 AAN DE BEVOLKING VAN AMSTERDAM De woningnoodsituatie ...
(1) Bouw- en Houtbond FNV, afd.Amsterdam
Algemene Bond Werkers Bouwnijverheid
Bouw- en Houtbond CNV, afd.Amsterdam
C.W.S.Spaarndammerbuurt
W.O.O.De Eilanden
Kadijkenkomitee
Komitee Kattenburg
Komitee Wittenburg/Oostenburg
Czaar Peterbuurt Komitee
Plantage/Weespervereniging
Weesperbuurtkomitee
Werkg.renovatie Vogelbuurt
Werkg.Banne Noord
H.V.Kinkerbuurt
Fed.H.V.van Gemeentewoningen
Komitee Huurverl.Bijlmermeer
Initiatiefgroep Gaasperdam
H.V.Indische Buurt
W.C.Indische Buurt
H.V.Oosterpark
H.V.Transvaal
H.V.Dapperbuurt
H.K.A'dam West
Regio Overl.Staatsliedenbuurt
Woongroep Staatsliedenbuurt
H.V.Tuindorp Nieuwendam
Bew.comm.Gemeentewoningen Rayon 2
Teekenskomitee
Bew.Komitee Bennebroekstr.
Comité Wijkverbetering Oude Pijp
(2) 22,9x31cm, off-set
(3) Wonen
(4) UB SA / SA 002/004.1.01
De woningnoodsituatie in onze stad breidt zich tot ongekende hoogte uit. Het regeringsprogram Bestek '81 geeft aan dat men de sociale woningbouw nog verder af wil breken. Hiertegen zal met alle kracht moeten worden opgetreden. Afbraak van de woningbouw en toenemende werkloosheid is onduldbaar. In het 'Noodprogram voor de stad Amsterdam' zijn onze eisen neergelegd: bouw van 20.000 betaalbare woningen in de aankomende drie jaar, geen koopwoningen, jaarlijks renoveren 2000 woningen, uitbreiding van de werkgelegenheid. Oproep uw handtekening te plaatsen op de door ons uitgegeven lijsten die massaal worden aangeboden aan de minister van Volkshuisvesting.
- -79?/63 MISLIJK TEKST BICKERS BUURT BAND
(1) Bickers Buurt Band
(2) A4
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 043/001.4.01
Tekst van het lied Mislijk. Is er weer een spekulant, zet weer mensen uit een pand. Als je niet gauw opdondert bel ik het krakersalarm. Hé wacht toch niet te lang, Nee we staan al in de gang. Soms komt hij onverwacht, meestal midden in de nacht met een knokploeg.
- -79/64 HET HORIZONTALE VERKOOP LIED
(1) Bickers Buurt Band
(2) A4, elite
(3) Wonen
(4) SA / SA 002/017.4.02
Tekst van Het horizontale verkoop lied, gericht tegen de horizontale verkoop van huizen. Je leent een heleboel poen. Na een klein half jaar zakt het zootje in elkaar. Koop nooit een pand van Doerga. Zijn duistere praktijken, door huizen leeg te slaan, verdient hij er schatten aan.
- -79?/65
VERKLARING Vandaag is de LANGE LEIDSEDWARSSTRAAT 133 gekraakt ...
(1) anoniem (uitgegeven door bezetters Lange Leidsedwarsstraat 133)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Vandaag is de Lange Leidsedwarsstraat 133 gekraakt na een leegstand van een jaar. Sinds 1975 is dit pand al niet meer bewoond. Na 4 jaar waarin dit pand verbouwd werd tot luxe appartementen wil de eigenaar 8 ton vangen. Zodoende is dit huis niet meer bereikbaar voor de gewone portemonnee. Dit is oneigenlijke renovatie met als doel dat de eigenaar er beter van wordt, terwijl het opknappen van huizen dient te gebeuren in het belang van bewoners met een kleinere beurs. Het doel van de aktie is het GDH in de gelegenheid te stellen deze woningen aan echte noodgevallen toe te wijzen en er moeten garanties komen dat de splitsingsvergunning niet zal worden afgegeven. Een en ander is een protest tegen het feit dat betaalbare huurhuizen aan het distributiebestand onttrokken worden. Dit pand wordt na beëindiging van deze aktie in precies dezelfde staat achtergelaten!
- -79/66 Beste buurtbewoners, Nadat het pand Herengracht 148 anderhalf jaar heeft leeggestaan,is het nu sinds enkele dagen weer bewoond.
(1) De bewoners van H'148
(2) A4, kringlooppapier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 032/003.5.06
Nadat Herengracht 148 anderhalf jaar heeft leeggestaan, is het sinds enkele dagen weer bewoond. Het pand is enkele malen van eigenaar verwisseld. Ondanks 30.000 woningzoekenden is leegstand mogelijk. Wij hebben het Recht op een dak boven het hoofd in de praktijk gebracht. Wij hopen dat wij, de nieuwe buren, goed met U kunnen opschieten.
- -79/68 Ik eis/wij eisen: VORDERING EN VERBETERING VAN DE GROTE WETERING!
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Wijkcentrum d'Oude Stadt)
(2) dubbelz., 14,8x10,2cm, off-set, achterkant: foto
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
(6) Ansichtkaart
Ansichtkaart met foto Grote Wetering, aan B&W: Ik eis vordering en verbetering van de Grote Wetering!
- -79/69 BOUWEN! om te wonen en te werken
(1) (gezamelijke Amsterdamse bouwbonden)
(2) A4, el.stencil
(3) Wonen
(4) SA / SA 002/004.1.01
(5) Handtekeningenlijst
Ondergetekenden stemmen in met de eisen: 20.000 betaalbare woningen in Amsterdam de komende 3 jaar, 2000 woningen renoveren per jaar, zoals gesteld in het Noodprogramma van de gezamelijke Amsterdamse bouwbonden.
- -79/70 Beste mensen, Indien u naar deze woningen gestuurd bent ...
(1) De bewoners en de buurtgroep Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) A4
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/004.1.01
Indien u naar deze woningen gestuurd bent met de veronderstelling ze te kunnen huren of kopen dan bent u bedrogen. De woningen zijn bewoond. De bewoners kunnen geen andere woningen krijgen en gaan niet weg. Zeg tegen de ambtenaren van het G.D.H.dat u niet ten koste van anderen wilt wonen. Laat u niet opzetten tegen ons door smerige huisbazen of ambtenaren. Komt u toch hier wonen dan brengt u uzelf in grote moeilijkheden.
- -79?/71 BELANGRIJK ... BUURBEWONERS! Onze buurt krijgt steeds meer te kampen met de onplezierige gevolgen van de heroïnehandel.
(1) Bewonersgroep Fannius Scholtenstraat
Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) A4, kringlooppapier, pica
(3) Alt.lev Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/004.1.01
Onze buurt krijgt te maken met de gevolgen van de heroïnehandel. Dealers nestelen zich vooral in kraakpanden, dus wij als krakers krijgen te maken met de gevolgen. Dit willen wij niet! Omdat de politie het niet nodig vindt aan deze onhoudbare situatie wat te doen, hebben wij besloten zelf wat te ondernemen. Fannius Scholtenstraat 36 3 en 4 hoog worden verhuurd door de Engelse dealer T.H.aan vriendjes. Deze heren zorgen 's nachts voor veel overlast en hebben 3 bewoners het huis uitgepest. Daarom hebben wij het huis herkraakt en er een nieuwe bewoner opgezet. We zijn niet tegen junkies, maar wel tegen de handel die zich uitbreidt over deze buurt waar toch al problemen genoeg zijn. Wij willen hier geen tweede Zeedijk!
- -79?/72 Beste Buurtbewoners Ongeveer 3 jaar geleden zijn de laatste bewoners ...
(1) De nieuwe bewoners van Van der Hoopstraat 15 ' en ''hoog
(2) A4, kringlooppapier, blauwe inkt, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/004.1.01
3 Jaar geleden zijn de laatste bewoners van de Van der Hoopstraat 15 verhuisd. Eigenaar Pluim wilde renoveren. Er gebeurde niets. De eigenaar wil het hele pand verkopen voor fl. 70.000. Het moet binnen 10 jaar afgebroken worden. Er is een koopkontrakt, maar de verkoper kan niet leeg opleveren. Voor hem reden om een knokploeg in te huren. Wij vragen u ons te steunen b.v.door de politie te bellen als er een knokploeg komt. Bijgeschreven: De Koper is Evers.
- -79/73 KOMT DAT ZIEN ... TONEEL WERKGROEP KRAKEEL speelt vanmiddag om 12 uur op het van HOGENDORPPLEIN
(1) (toneel werkgroep Krakeel)
(2) A4, geel papier, pica, st.pen
(3) Ams-W-Staa Kultuur Wonen
(4) SA / SA 002/004.2.03
(5) Oplage 100 ex.
Tekst van het lied Zegt het voort (Het zijn er maar weinig, die veel huizen hebben/er zijn er zoveel die hebben er geen). Krakeel speelt vanmiddag op het Van Hogendorpplein.
- -79/74 HET GROOTE KEYSER LIED
(1) anoniem (uitgegeven door Bickers Buurt Band)
(2) A4, geel papier, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.3.06
(5) Zie 10-1-79/1
Tekst van het Groote Keyser Lied gericht tegen leegstand en de OGEM.
-1-79/6a IN STOCKHOLM: KRAKERS VAN EEN SPECIAAL TYPE! ... KRAAK KRANT extra speciaal!
(1) (Kraakkrant)
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, blauwe inkt, pica, p.1: ook rode inkt; p.3 en 4: foto's, tekeningen
(3) Ams-C-rest Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB SA / SA 103/001.1.05
(6) Kraakkrant extra
1-2: Speciaal nummer van de Kraakkrant. De bekendste kraak in Stockholm is Mullvaden geweest. Van november '77 tot september '78 hebben 150 mensen vier huizen gekraakt. Voor de meerderheid was het doel de huizen tegen sloop te redden en te experimenteren met een nieuwe levensstijl. De Zweedse stedebouwkundigen hebben de kwalijke gewoonte oude huizen te willen afbreken om er luxe panden voor in de plaats te zetten. De bewoners probeerden eerst legale procedures. Daarna blijven de illegale aksies, zoals het kraken over. Hetzelfde scenario is bezig zich af te spelen in Järnet in Stockholm. Om hun drie huizen te redden hebben de laatste 15 bewoners hun hoop op het kraken gevestigd. In de anonimiteit van het stedelijke leven wilde men in Mullvaden aan de wens van de bevolking voorbijgaan. De Zweedse wet is in het nadeel van krakers. Een internationale samenwerking kan van belang zijn. Er is een handtekeningenaksie bezig voor Järnet. Deze worden aan de Zweedse ambassade aangeboden. Ze kunnen ingeleverd worden op het Informatiecentrum Kinkerbuurt.
3-4: Dito als /6b.
-1-79/6b HUISEIGENAREN (&) MISDADIGERS
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, blauwe inkt, pica, foto's, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 001/001.4.04
(5) Zie -12-78/35. Origineel voorzijde op SA (map 001/001.4.04)
1: In de wereld van de huizenbezitters ziet men hoe winstbejag kan leiden tot georganiseerde misdaad. Zij bedienen zich nu van spionnen en groepen vechtersbazen. Ene heer Gouwswaard heeft een permanente knokploeg in het leven geroepen. November 1978 kocht hij een gekraakt pand aan, werkte de bewoners eruit, waarbij twee bewoners met hoofd- en nierletsel in het ziekenhuis belandden, waarna hij het huis voor een hoger bedrag verkocht. Tezelfdertijd gaf de Technische Unie, onderdeel van de O.G.E.M., opdracht aan P.van Wissen om in de kraakwereld te infiltreren. Op basis van informatie van Van Wissen is een samenwerkingsverband ontstaan tussen Gouwswaard en huiseigenaren. Escalatie van geweld dreigt.
2: Gegevens over H.H.P.Gouwswaard. Hij benadert huiseigenaren die in bezit zijn van gekraakte panden. Zijn inkomstenbron: fl. 14.000 per ontruiming. Ontruimde Singel 114 voor Bogra Beheer, probeerde hetzelfde op Brouwersgracht 53 voor Verlinden Beheer en werkt voor de OGEM en Fagel en van der Sluis. Zijn knokploeg bestaat uit leden van sportscholen, m.n.uit de Kinkerbuurt. Zijn pupillen, leeftijd 16 tot 21 jaar, krijgen per ontruiming fl. 500 beloning. Hij is bezig een grote knokploeg (100 man) te ronselen om tegelijk verschillende panden te kunnen ontruimen. Hij is een ex-leerling van sportschool Bluming.
-1-79/7 AKTIE- en INFORMATIEAVOND in de Rivierenbuurt over "HORIZONTALE VERKOOP" ...
(1) (Comitee Huurbescherming Rivierenbuurt)
(2) dubbelz., A4, off-set, elite
(3) Ams-Zuid Wonen
(4) FP /
Aktie- en informatieavond in de Rivierenbuurt over horizontale verkoop en huurbescherming op 23 januari in De Brug. Diskussie met vertegenwoordigers van politieke partijen. Bij de tweede kamer ligt een wetsontwerp voor afschaffing van de huurbescherming. Onder druk van akties heeft de kamer besloten de behandeling van dit wetsontwerp te verschuiven. Volgens het Comitee Huurbescherming Amsterdam betekenen de reakties van de frakties een nederlaag voor de harde lijn van het kabinet-Van Agt. Het wetsontwerp is nog niet ingetrokken. Voor onze buurt, waar splitsing en verkoop van huurwoningen een enorme omvang heeft gekregen, zullen akties voor verbetering van de huurbescherming een noodzaak blijven.
-1-79/14 VERKLARING VAN DE GEDAAGDEN.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, Bruxelles
(3) Bui-Eur Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 100/002.2.05
1: We zijn aanwezig geweest bij de demonstratie in Den Haag voor de Engelse ambassade 21 september. Wij hebben onze mening geuit in zake de gewelddadige ontruiming in Huntleystreet en in Stockholm. Wij wilden duidelijk maken dat wij ons in Nederland als krakers niet op zo een wijze zouden laten ontruimen. In het vervolg zullen we weer demonstreren. Volgens de Algemene Politie Verordening van Den Haag moet hiervoor een vergunning worden aangevraagd. Deze wordt verleend of geweigerd door de politie. Aangezien deze demonstratie gericht was tegen het optreden van politie vinden wij het belachelijk bij deze dienst te laten bepalen of en op welke wijze wij onze mening mogen uiten. De A.P.V.is in strijd met de Grondwet. Wij zijn hier vandaag (11 januari, fp) aanwezig om onze eis te ondersteunen dat de A.P.V.geschrapt wordt en ditmaal wederom zonder vergunning. De uitspraak aanvaarden we niet, omdat het belachelijk is dat vrije meningsuiting bestraft wordt. Wij willen een schriftelijke uitspraak van de rechtbank.
2: Instrukties voor de demonstratie en rechtszitting in Den Haag. We proberen met z'n allen met autobussen te gaan. Verzamelpunt is het Kraakkafé, Haarlemmerplein 17, 11 januari om 8 uur 's ochtends. Komt allen naar de grote show 11 januari in Den Haag. Komt dat zien!
-1-79/16a Rechten van huurders in gevaar! HANDHAAF DE HUURBESCHERMING
(1) Comité Huurbescherming Amsterdam
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, Delegate en Light Italic
(3) Wonen
(4) FP /
Begin februari wordt in de Tweede Kamer het wetsontwerp behandeld waarin de positie van de huurder ernstig wordt aangetast. De gevolgen voor Amsterdam zijn rampzalig: het wordt voor de huurder gemakkelijker de huurder uit zijn huis te krijgen, de horizontale verkoop zal nog wanstaltiger vormen aannemen en er blijven minder huur- en distributiewoningen over. Tegen de voorstellen wordt al enige maanden actie gevoerd. Aan de staatssecretaris werden de eerste 30.000 handtekeningen aangeboden. De eerste successen zijn bereikt. In de oorspronkelijke voorstellen moest de huurder naar de kantonrechter, nu de verhuurder. Onze eisen blijven recht overeind staan: handhaving en verbetering huurbescherming, invoering verbod huuropzegging voor dringend eigen gebruik en invoering van huurbescherming na verbreken samenwonen. Zet uw handtekening. Komt naar de demonstratie 10 februari, vertrek Museumplein, slotmeeting Beursplein.
-1-79/16b
(1) Comité Huurbescherming Amsterdam
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, elite, Delegate en Light Italic
(3) Wonen
(4) FP /
Dito als /16a.
-1-79/17 Huurbescherming en woningbouwverenigingen
(1) (Comité Huurbescherming Amsterdam)
(2) dubbelz., A4, off-set, o.a.10" Courier en Letter Gothic
(3) Wonen
(4) UB GA /
De huurstrijd van de bewoners van nieuwbouwwoningen staat pas in de beginfase. De regering wil het de verhuurder gemakkelijker maken de huurder uit zijn woning te krijgen. Een nog grotere aanslag op het aantal distributiewoningen is het gevolg. De horizontale verkoop zal nog wanstaltiger vormen aannemen. De positie van de huurders van woningbouwverenigingen wordt door de voorstellen aangetast. Wanneer de financiële steun van de rijksoverheid wordt afgeknepen en de grondspeculatie blijft voortwoekeren, zijn de corporaties gedwongen hoge huren in rekening te brengen. Door huuracties moeten de corporaties interen op hun reserves. Een aangetaste huurbescherming zal sommigen onder hen een handvat bieden om mensen die een huurstrijd voeren, eenvoudig op straat te zetten. Het standpunt van de regering luidt dat de corporaties in geval van tekorten maar woningen moeten verkopen. Daarom is het van belang dat ook huurders van woningbouwverenigingen een optimale huurbescherming hebben. Onze eisen: handhaving huurbescherming, invoering verbod huuropzegging voor dringend eigen gebruik en invoering huurbescherming na verbreken samenwonen. 10 Februari demonstratie van Museumplein naar Beursplein.
-1-79/21 gemeenteraadsleden vergaderen over ontruiming van Singel l86!
(1) (de bewoners van het pand Singel 186)
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.4.01
Sinds 14 oktober '78 zijn wij de bewoners van het pand Singel 186. 25 November zouden wij ontruimd worden door de politie omdat wij huisvredebreuk gepleegd zouden hebben. De eigenaar schreef een brief aan de Burgemeester om alsnog tot ontruiming over te gaan. Onze advocaat J.de Groot heeft een brief aan de burgemeester geschreven, waarin werd beargumenteerd dat er door ons geen huisvredebreuk is gepleegd. Woensdag vergadert de commissie voor Openbare Orde en in februari de commissie voor Algemene zaken over wel of geen optreden ten aanzien van ontruiming. Wij laten ons na drie maanden wonen niet door de politie op grond van huisvredebreuk uit ons huis zetten. Geen leegstand, geen luxe appartementen, geen ontruimingen maar Jongerenhuisvesting!
-1-79/26 SP ... AMSTERDAMS NIEUWS!! STOP! DE HORIZONTALE VERKOOP.
(1) SP
(2) dubbelz., A4, off-set, elite, foto's
(3) Wonen
(4) FP /
(6) Amsterdams Nieuws (SP)
Zodra de Huurprijzenwet Woonruimte van kracht wordt, zal de Huurbescherming tot het verleden behoren. De horizontale verkoop zal een grote vlucht nemen. Steeds minder huizen zijn er te verdelen onder de gewone mensen. Daarom heeft ook het Buurtkomitee/BHW Transvaalbuurt besloten deel te nemen aan de aktie tegen deze verslechteringen.
Het Milieu Aktiecentrum Nederland heeft een bezwaarschriften aktie gevoerd tegen de aanslag voor mensen met een minimumuitkering. De eerste dwangbevelen voor de weigeraars zijn binnen.
16 Januari thema-avond met film over de sluiting van de ENKA in Breda in 1972. In de diskussie worden de lijnen doorgetrokken naar de ekonomiese situatie van vandaag.
-1-79/28 JODENBREESTRAAT-buurtvergadering VR.19 JAN. ...
(1) bewoners Jodenbreestraat
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: foto; achterkant: blauwe inkt
Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/006.1.01
(5) Origineel voorkant op SA (map 028/006.1.01)
Grand Vista's kantoorbouwplannen zijn van de baan. De gemeente koos er voor Grand Vista uit te kopen en het terrein aan te kopen alsmede het Saskiahuis te huren voor 1 miljoen per jaar. Zonder aktie en steun van anderen was het zinloze Grand-Vista-plan niet tegengehouden. Schaefer wil premiekoopwoningen en winkels, over het behoud van de panden 16 en 24 werd door B.en W.niets gezegd. Een informatiestencil met argumenten tegen koopwoningen werd aan de Commissie Volkshuisvesting overhandigd. De gemeente moet weer eens op de vingers getikt worden. De strijd tegen de kantoorbouw is altijd gevoerd met als argument dat sociale woningbouw ook hier mogelijk is. Help mee deze strijd verder te voeren. Kom naar de buurtvergadering op 19 januari Pinto Huis.
-1-79/31 Berichten van de P.H. nr.2 HOE HET VERDER GING
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Prins Hendrikkade 122)
(2) A4, el.stencil, blauwe, groene en rode inkt, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 291
(5) Facs.in Kraakkrant 26 p.22. Op overdruk ontbreekt de aankondiging van het feest. Betreft de voormalige bewoners van de Nes. Zie -12-78/17
Vrijdag 15 december waren we verhuisd. Alles ging voorspoedig en binnen twintig minuten hadden we elektra. Er moest veel gebeuren. Dankzij een goeie sloopploeg hebben we nu een berg puin voor wel vier containers. Maandag is er een brief naar de eigenaresse in Israel gestuurd. Vrijdag voor kerst kregen we bezoek van vier 'heren', die met een breekijzer het pand wilden bekijken. Na de kerst kwam er iemand van Rappange (de makelaar) langs en vertelde dat ze beslag hadden laten leggen op het pand want ze hadden nog geld tegoed van de eigenaresse. De vier heren met breekijzers bleken van Makelaar Engelsman te zijn. Het beste lijkt ons dat de eigenaresse het aan de gemeen-(schap)-te verkoopt. Rondleidingen dagelijks van 6 tot 8 uur. Afleveren bouwmaterialen dagelijks van 10 tot 6. Binnenkort Open Huis voor buren en andere (on-)bekenden en groot benefietfeest.
-1-79/35 Huurschuld Gasschuld Schuldgevoel is aanslag op volksgezondheid
(1) Aktiekomitee Westelijke Eilanden
(2) folio, el.stencil, rode en zwarte inkt, 10" Courier, tekeningen
(3) Wonen
(4) UB /
(5) Handtekeningenlijst
Duizenden gezinnen in stille armoede door asociale huurprijzen en asociale gastarieven. Huursubsidies leiden tot asociale loonsverlaging, bij opslag wordt dit afgetrokken van uw subsidie. Subsidies leiden tot asociale belastingaanslagen. Inzet van bewoners om hun buurt te behouden wordt teniet gedaan door spekulanten en kantorenbouwers, beschermd door asociale figuren in rijk en gemeente. Wij zijn een jaar in strijd. De woonlasten zijn zo hoog dat wij die niet meer kunnen opbrengen. Wij hebben besloten niet meer te betalen dan 10 procent van ons netto maandinkomen aan huur en fl. 80 stookkosten. Op deze manier kunnen wij nog net rondkomen. Hierbij moeten wij ook nog gas en licht betalen. De huurachterstand beschouwen wij niet als schuld. De verantwoordelijke regeringsfunktionarissen verschuilen zich achter de woningbouwstichting. Geen mens zijn woning uit door huurschuld ontstaan door huurakties! Wij eisen een betere regeling voor de laagste inkomens.
-1-79/36 Beste buren, Sinds woensdag 24-1-1979, ...
(1) Bewoners van Weteringschans 22 soust.+beg.
(2) dubbelz., A4, elite, rode inkt
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB / UB 291
(5) Zie 29-3-83/1. Volgens Grachtenkrant 78 (15-8-83) p.13 in 1983 op naam civiel ontruimd
Sinds 24-1 bewonen wij, 3 werkende jongeren en 1 scholiere, 2 etages in het pand. Wij hebben dit gedaan vanwege de enorme woningnood, de speculatie (ons pand is eigendom van F$S Properties) en het onttrekken van woonruimte aan de gemeenschap (de etages waren niet bedoeld om weer te verhuren). Wij zullen proberen een huurovereenkomst af te sluiten. Wij proberen duidelijk te maken dat wij niet vrijwillig zijn gaan kraken, b.v.om gratis te wonen. Wij zijn in een situatie gemanoevreerd door een falend gemeentebestuur en het misbruik wat de heren speculanten daarvan maken, waarin wij niet anders kunnen. Nood breekt wetten.
-1-79/37 POLITIEK FILM/THEATER PROGRAMMA
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Bui-Am-Z Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 002/013.3.04
Politiek film/theater programma in het Kraaktheater. 11 Januari Siciliaans Politieke (volks)muziek, 13 januari het Volkstheater met 'Hier wordt niet gesloopt', 19 januari film over Nicaragua + tentoonstelling. Haarlemmerplein 17.
-1-79/41 HANDHAAF de HUURBESCHERMING Half februari wordt er in de tweede kamer ...
(1) (Huurdersvereniging Indische Buurt)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.elite
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB /
(5) Ook verspreid als bijlage bij Kraakkrant Indische Buurt nr.5
De regering wil de positie van de huurder verslechteren. Hierdoor wordt de huurbescherming afgeschaft, de horizontale verkoop aangemoedigd en de wachtlijsten van woningzoekenden nog langer. Zet uw handtekening onder onze eisen: handhaaf huurbescherming, versterk de positie van de huurders.
-1-79/42 beste bewoners v. blok I volgens de planning voor de vernieuwing ...
(1) (de woongroep staatsliedenbuurt)
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA /
Volgens de planning voor de noord-oostpunt van de staatsliedenbuurt moet begin 1980 gestart worden met de nieuwbouw aan de van beuningenstraat 4 t/m 36 (blok Ia). Voor die tijd moeten we hier weg zijn. Wat gaat er nu met ons gebeuren? Wethouder schaefer heeft zijn ambtenaren opdracht gegeven met ons te gaan onderhandelen. Wij hebben een uitnodiging gekregen om te praten over wie er woont en hoe lang, wat onze eisen zijn en ze willen bereiken dat met herhuisvesting en grondbedrijf gezocht wordt naar een oplossing. Belangrijk genoeg om een vergadering uit te schrijven voor alle bewoners van de van beuningenstraat over: meer informatie over de nieuwbouwplannen, sloop en onderhandelingen, over de organisatie van blok I en de branden en brandpreventie. Maandag 15 januarie in de kelder van het kraakkafee, haarlemmerplein 17.
10-1-79/1 HET GROTE KEYSER LIED
(1) anoniem (uitgegeven door Bickers Buurt Band)
(2) A4, geel papier, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.3.06
Zelfde tekst (iets ingekort in de refreinen) als - -79/74.
11-1-79/1 DREIGENDE ONTRUIMING Het pand Weteringschans 81-87 ...
(1) Namens bewoners van de Weteringbuurt en de Leidse buurt.
(2) A4, el.stencil, zwarte en bruine inkt, elite, foto
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
Het pand Weteringschans 81-87 wordt sinds februari '78 opnieuw bewoond door krakers. De eigenaar, G.W.Bakker, heeft andere plannen, nl.een eigen hoofdkantoor, peperdure appartementen en winkels. De uitspraak in hoger beroep is 12 januari. Ook op illegale wijze probeert Bakker de panden leeg te krijgen. Hij stuurde slopers af op nr 89. Een vergunning had de eigenaar in geen geval! Wanneer de uitspraak negatief is, komen er twintig mensen op straat te staan. Dan valt er weer een gat in het centrum.
11-1-79/2 GEEN GEWELD Wij zijn een groep krakers plus sympathysanten uit Amsterdam.
(1) (een groep krakers plus sympathysanten uit Amsterdam)
(2) A4, off-set, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 001/001.2.01
Wij leggen een demonstratief bezoek af aan enkele eigenaren van gekraakte grachtenpanden, bijvoorbeeld Evers en Léon. Ze laten die huizen liever leegstaan dan er mensen in te laten wonen. Met een knokploeg worden panden ontruimd. Wij eisen bescherming van ons woonrecht.
11-1-79/3 RICHTLIJNEN VOOR DEMONSTRANTEN!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, voorkant: elite; achterkant: st.pen, kaartje
(3) Bui-Eur Rechtsst Wonen-kra
(4) SA /
Er wordt absoluut geen geweld gebruikt. Zoveel mogelijk luisteren naar wat de mensen uit de bufferzône roepen. Er worden geen spandoeken, megafoons, rookbommen, kraaiepoten e.d.meegedragen. Mocht je gearresteerd worden? Je verklaart dat je niks te verklaren hebt, je vraagt als advocaat Jaap de Groot. Verzet je niet. Let zo veel mogelijk op elkaar en steun elkaar.
22-1-79/3a DOERGA DOERGA@!!!! het is weer zover
(1) Het horizontale verkoop syndikaat
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Zie ook GA Aff 4982 (A/005481) en 5021 (A/005570)
1: Donderdag 25 januari wil Doerga de bewoners van Bentinckstraat 48-2 uit hun huis procederen via een kort geding. Het is al het vierde proces tegen de verschillende bewoners van de Bentinckstraat 48. Vorig jaar werden de eerste- en tweede etage gesplitst te koop aangeboden. Wij hebben er uiteraard voor gezorgd dat ook deze etages gekraakt werden. De eerste reaktie was een knokploeg. Na een kort geding moesten de bewoners het huis verlaten. Onmiddellijk werden de etages wederom gekraakt. De eerste verdieping werd twee maanden geleden door een kort geding ontruimd. Doerga zorgde voor een bezettingsknokploeg. We zullen er voor zorgen dat er niet nog een ontruiming plaats gaat vinden. Het moet nu eens uit zijn met de horizontale verkoop van spekulanten. De dag voor het proces wordt er een grote anti-Doerga demonstratie gehouden op het Stadionplein.
2: Persbericht. 25 Januari kort geding van Metropool Doerga tegen de bewoners van Bentinckstraat 48''. Vaste advokaat namens Doerga is v.d.Loo. 24 Januari demonstratie naar het kantoor van deze advokaat, waar hem een petitie wordt aangeboden en waar we erop aandringen, dat hij zijn kontakten met Metropool Doerga verbreekt. Aansluitend op het proces een perskonferentie waarvoor ook worden uitgenodigd vertegenwoordigers van de politieke partijen.
22-1-79/3b
(1) 1: anoniem
2: Het Horizontale Verkoop Syndikaat
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA /
1: Dito als voorkant van /3a.
2: Dito als 24-1-79/2.
24-1-79/2 Petitie aan de Heer v.d.Loo
(1) Het Horizontale Verkoop Syndikaat
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/017.4.02
25 Januari treedt u weer op namens Metropool Doerga in een proces tegen de bewoners van Bentinckstraat 48". Wij stellen u verantwoordelijk voor het lot van dit gezin. Doerga is een man die knokploegen en de rechter op ons dak stuurt, die huizen vernielt, bewoners intimideert en illegaal ontruimt. Veel poen slaat hij uit de nood van andere mensen. Die geld maakt met krotten en horizontaal verkoopt. Deze horizontale verkoop heeft tot gevolg dat steeds meer woningen uit het distributiebestand onttrokken worden. Het eigendom wordt versnipperd in de stadsvernieuwingsgebieden, wat tot gevolg heeft dat het stadsvernieuwingsproces geremd wordt en verkrotting van deze buurten in de hand gewerkt. De prijzen van huur- en koopwoningen worden hierdoor omhoog gedreven. Alle mensen die mee helpen aan dit soort praktijken helpen mee aan het vergroten van de ellende van die mensen, die afhankelijk zijn van speculanten als Metropool Doerga. Zij kunnen medeverantwoordelijk worden gesteld voor deze praktijken en hun konsekwenties. Deze aktie is er op gericht uw rol publiekelijk te maken. Wij aksepteren deze handelingen niet van u. Wij dringen er op aan dat u alle kontakten met Metropool Doerga en konsorten verbreekt.
25-1-79/1 BROUWERSGRACHT 53 ONTRUIMD.!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, blauwe en zwarte inkt, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.4.04
Vandaag heeft de rechter besloten dat Brouwersgracht 53 vandaag ontruimd moet worden. Wij protesteren hiertegen omdat de rechter met deze uitspraak knokploegoptredens in de hand werkt! Op deze manier kan nooit meer een aanklacht ingediend worden, maar kunnen knokploegen wel jouw huis kort en klein slaan! Nu hebben krakers geen rechten meer!
28-1-79/1 JAN SCHAEFER OP DE VU BOUWT HIJ WEL VOOR U?
(1) ((al dan niet studerende) krakers en andere woningnoodslachtoffers)
(2) A4, off-set, Diplomat
(3) Wonen Wonen-kra
(4) FP /
Vanmiddag op de VU het eerste kollege in de serie 'wonen tussen utopie en werkelijkheid'. Als je het foldertje leest, valt op dat er gesproken wordt door zg.deskundigen. Echter: iedereen heeft te maken met de levensvoorwaarde 'een dak boven je hoofd' ook al zit de een meer gebeiteld en beter in zijn geld dan de ander. We vrezen dat er voor de gewone man en vrouw geen gelegenheid is iets naar voren te brengen over woonproblemen en dat zou het beeld vertekenen. Wij hebben vrijwel dagelijks te maken met het optreden van funksionarissen als Jan Schaefer. De man die opdracht gaf voor de (gewelddadige) ontruiming in de Kinkerbuurt. Amsterdam kan vele foute voorbeelden geven van gevallen waarin inspraak voor 't gemak maar overgeslagen werd, zodat de bewoners met financiële en sociale problemen zitten (in de Bijlmer). Ondertussen wordt er lustig gespekuleerd door mensen die allang een goed dak boven hun hoofd hebben, ergens buiten de stad. Daarom hebben wij besloten te kraken. Neem kontakt op met een van de vele kraakgroepen. Anderhalf uur vóór het kollege bijeenkomst om over Schaefer, kraken en woningbouwbeleid te diskussiëren met krakers. Alleen maar praten vult geen gaten!
30-1-79/2 KNOKPLOEGEN donderdag 1 februari ... WAT DOEN WE ERAAN
(1) (stuurgroep jongerenhuisvesting)
(2) 29,7x21cm, off-set?
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.4.04
1 Februari openbare vergadering over de nota knokploegen en illegale sloop, leeuwenpoortje (naast stadhuis).
-2-79/9 STOP DE HUURVERHOGINGEN Beste bewoonsters en bewoners,
(1) (aktiekommitee " Stop de huurverhoging ") (Uilenstede, fp)
(2) A4, el.stencil, elite, tekening
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Een nieuwe verhoging in de woonkosten als gevolg van verhogingen van het gastarief, is op komst. We zullen deze verhogingen moeten stoppen. Zelfs met een maximale beurs, en die heeft nog geen 15% van de studenten, gaat een kwart van je inkomen aan huur op. Voor die dikke twee mille per jaar krijgen we twaalf vierkante meter, met alleen een bureau en een kast, te geringe kookgelegenheid, geen afsluitbare fietsenhokken en een slecht verwarmingssysteem. De verhoging van 4,50 per 1 februari zal door de SSH niet aan de gasunie uitbetaald worden. Het kommitee is bezig met het uitdenken van aktiemiddelen en -vormen. Bewoners-vergadering, de eerste sinds jaren, 8 februari in de kantine van het combinatie-gebouw (op Uilenstede, fp).
-2-79/13 NOODKREET Wij bewoners van ROOMTUINTJES-WAGENAARSTRAAT ...
(1) (bewoners van Roomtuintjes - Wagenaarstraat Kinkerbuurt Westelijke Eilanden
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, zwarte en rode inkt
(3) Ams-O-Dap Ams-W-Kin Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 080/001.2.06
Wij eisen gehoord te worden want U als gemeenteraad bent verantwoordelijk voor de dreiging die uitgaat van de brief van de woningbouwverenigingen waarin de mensen die meedoen aan akties tot weigering van de huurverhoging met huisuitzetting bedreigd worden. Wij eisen dat de huur wordt teruggebracht tot een aanvaardbaar nivo, met name 10% van het netto inkomen aan woonlasten voor de mensen met de minste inkomens! Geen massale huisuitzetting, aktie nu!
-2-79/25 buurtkrant hugo de groot ... OPROEP DEMONSTRATIE Handhaaf en verbeter de huurbescherming
(1) buurtkrant hugo de groot
(2) dubbelz., A4, off-set, elite, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) FP /
(6) Buurtkrant Hugo de Groot
Binnenkort zal in het parlement een wetsontwerp behandeld worden waarmee de regering de huurbescherming in de Randstad wil afschaffen. Dat betekent dat de huurder vrijwel geen rechten meer heeft, wanneer de huiseigenaar hem van zijn woning wil zetten. Iedereen kan op zijn vingers natellen wat dat betekent in een stad met 40.000 woningzoekenden. In dertien steden zijn comité's voor Handhaving van de Huurbescherming gevormd. Oproep deel te nemen aan de landelijke demonstratie op 10 februari, vertrek Museumplein. Kom allen!
-2-79/31 MANIFESTATIE TEGEN DE SLOOP VAN DE GOVERT FLINCKSTRAAT.
(1) De bewonersgroep Govert Flinckstraat l5 t/m 53
(2) dubbelz., A4, cubic pica
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB / UB 291
1: Op 17 februari wordt een manifestatie tegen de sloop van de Govert Flinckstraat gehouden in de Lange Pier. Een gevolg van een gestokt overleg tussen de buurt en de gemeente. Het Wijkcentrum Ceintuurbaan heeft een adres aan de gemeenteraad gericht, waardoor deze kwestie op 20 februari in de Raadskommissie komt. De bewoners moeten hun huizen uit en de gemeente krijgt de vrije hand in de beslissingen omtrent de nieuwbouw. Uiteraard wordt het gevaar van spekulatie groot. De bewoners hebben een architekt bereid gevonden de voor de sloop aangeschreven panden bouwtechnisch te beoordelen. Met de buurt en de gemeente is een overeenkomst gesloten waar in staat dat er geen sloop mag plaatsvinden voor er bouwplannen zijn voor het te slopen gedeelte. Dit is niet het geval met de Govert Flinckstraat. De buurtvergadering van 18 januari heeft intrekking van het besluit tot sloop geëist. Bij de manifestatie zullen de verantwoordelijke wethouders en de raadskommissieleden aanwezig zijn.
2: We moeten nu de anti-kraakwet voor de deur staat het beleid van de gemeente aan de kaak stellen. De gebeurtenissen eisen een aktie. De strijd speelt nu in onze buurt, straks bij jullie. Daarom doen wij een beroep op iedereen om 17 februari aanwezig te zijn. We hopen dat deze hint duidelijk genoeg is.
-2-79/35 KOM! KOM! Een belangrijke mededeling voor krakers van ons blok ...
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, blauwe inkt, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA /
Uitnodiging voor koffiebijeenkomst voor krakers van ons blok Van Hogendorp/v.d.Duynstraat op 21 februari in onze kraakruimte Van Hogendorpstraat 45hs. Wil jij over een paar maanden uit je huis geknikkerd worden? Anti-kraakwet, leegstandswet, huurkontrakten, het hangt ons boven het hoofd! Op 6 maart zal de grote krakers-vergadering zich uitspreken over de manier waarop de akties gevoerd gaan worden en hoe we ons kunnen beschermen, Buurthuis De Witte Brug.
-2-79/40 (OPNIEUW) BEWOOND
(1) (Hanneke, Gilles, Eddy, Ymetje en Joke)
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Wij hebben onlangs het monumentenpand Kloveniersburgwal 52 gekraakt. Het pand heeft 1½ jaar leeg gestaan en staat nog steeds bij het CBH in het woningbestand. Desalniettemin wordt het niet bewoond, omdat het om duistere redenen (...) helemaal gesloopt is van binnen. De huidige eigenaar, B.V.Amstelstaete, heeft in september '78 een bouwvergunning gekregen, zodat hij het 'redelijk' boven de CBH-norm kan trekken. Veel te dure woningen dus! Door onze bewoning proberen we dit te voorkomen en dat zal wel wat problemen opleveren. Zaak is, dat we er ook in blijven en hopen daarom op jullie steun. We hebben een noodtelefoon (en lekkere koffie).
(vrijwel integraal)
-2-79/41 hallo beste mensen!
(1) leen, kees, mike, rené, anja en aubrey
(2) A4, el.stencil, 10" Courier, tekening, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 291
Met blijdschap geven wij kennis van onze kraakactie op OZ Achterburgwal 171. Ondertussen laat dat stelletje boeven van een speculanten wel hun woningbezit leeg staan en verkrotten terwijl ze de prijs maar opdrijven. Daarom vonden wij het een goed idee om dit weer eens aan de kaak te stellen en gelijk onszelf aan onderdak te helpen (vooral het laatste sprak ons erg aan). Een pand dat een jaar leeg staat omdat de eigenaar er 3/4 miljoen gulden voor moet hebben.
-2-79/42 GEEN GELUL MAAR GEWOON
(1) Mien Sien Pien Ien Crien. (uitgegeven door bewoners Reguliersdwarsstraat 27, fp)
(2) A4 of folio, el.stencil, bruine inkt, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 012/002.2.06
(5) Facs.in De Kraakgeneratie p.17
Zo, Reguliersdwarsstraat 27 is ook weer vol. Krakers zijn ook maar gewone mensen. En gewone mensen willen ook lekker wonen, gewoon. Een huis is om in te wonen. Vooral hier in de binnenstad waar het stikt van de levenloze kantoren. Het pand staat nu al jaren nutteloos leeg te zijn. Bij eventuele moeilijkheden gebruiken we een alarm om zoveel mogelijk mensen op te roepen om te komen helpen. Waarvoor evt.al vast onze dank.
-2-79/45 AKTIE-OPTOCHT Buurtbewoners, ...
(1) (Huurdersvereniging Indische Buurt in samenwerking met de Huurbeschermingskomitees uit de Dapperbuurt en Oosterparkbuurt)
(2) A4, el.stencil, o.a.elite
(3) Ams-O-Dap Ams-O-IB Wonen
(4) UB SA / SA 029/002.1.02
3 Februari demonstratieve optocht om bekendheid te geven aan de aktie 'Handhaaf en Verbeter de Huurbescherming', handtekeningen op te halen en op te roepen voor de landelijke demonstratie op 10 februari.
-2-79/47 DE PLANNEN ZIJN ER NU DE SUBSIDIE!!!
(2) dubbelz., A4
(3) Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 014/001.3.07
(5) Uitgedeeld bij demonstratie op Binnenhof (opkomst 40 man). Zie ook Geen beschouwing
-2?-79/48 Drie spoken waren door Amsterdam: woningnood,speculatie en leegstand.
(1) ASVA SRVU ANVJ JAC de Holding NVV-jongeren cont. KWJ Kraakpandendienst SOK LOK GAL LOBH SIKH deHuistelefoon Weteringschans 149 Weteringschans 263 Singel 46 Singel500 Singel 186 Kloveniersburgwal15-19 Nwe. Looiersstraat 45-47 Grote keizer Pr. Hendrikkade 122 Haarlemmerpoort Nwe. Zijdskolk 25 Zandstraat 4 (Panden,die op de nominatie staan om gekocht te worden door de gemeente,om ze daarna voor jongerenhuisvesting te ...(onleesbaar)
(2) folio, Letter Gothic
(3) Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 014/001.3.01
Drie spoken waren door Amsterdam: woningnood, speculatie en leegstand. Terwijl er een groot overschot aan kantoorruimte is. Voor alleenstaanden bedraagt de wachttijd 7 jaar voor een woning. Er was gepland om in 4 jaar 16.000 wooneenheden in Amsterdam te bouwen, hiervan zijn er minder dan 200 gerealiseerd. Met woongroepen wordt in het geheel nog geen rekening gehouden. Voor velen is er geen andere oplossing dan het kraken van de massaal leegstaande woningen. Met medewerking van de gemeentelijke stuurgroep zijn er bouwplannen opgesteld voor een aantal van deze panden. Hierdoor zouden 500 jongeren gehuisvest kunnen worden. De kosten voor de aankoop zou 12,5 miljoen gulden bedragen. Dit ligt zo hoog ten gevolge van speculatie. Wij willen niet opdraaien voor het feit dat er nog steeds geen maatregelen genomen zijn tegen speculatie. Daarom eisen wij: goedkeuring van de ingediende projekten voor aankoop en verbouw, meer geld voor jongerenhuisvesting, goede regelingen en geld voor woongroepen.
-2-79/49 HANDHAAF en VERBETER DE HUURBESCHERMING
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, blauwe inkt, achterkant: elite
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) SA / SA 029/002.1.02
1: Demonstratie 10 februari Museumplein.
2: Lijst van organisaties en groepen uit Oosterpark-, Dapper- en Indische Buurt en van politieke partijen die deze aktie ondersteunen.
6-2-79/1 Amsterdam 6 feb. 1979 Beste Medebuurtbewoners, ...
(1) de nieuwe bewoners.
(2) A4, kringlooppapier
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
Overtoom 89, 91 en 1e C.Huygenstraat 108 zijn gekraakt. Deze panden stonden al geruime tijd leeg. Wij vinden dat zoiets bij deze woningnood ontoelaatbaar is. Deze panden zijn aangekocht door de AMRO-bank met het doel er kantoren van te maken of te slopen. Kantoren kunnen beter aan de rand van de stad neergezet worden, waar betere parkeergelegenheid is. We hopen dat we met hulp van de buurt ons kunnen verzetten tegen een beleid dat erop gericht is zoveel mogelijk kantoren en zo weinig mogelijk mensen in het centrum te krijgen.
8-2-79/1 HUURLING GOUWSWAARD
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, 10" Courier (misdruk?)
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.4.04
Velen zoeken woonruimte. De eigenaren nemen het recht in eigen hand en slaan met knokploegen de bewoners van gekraakte panden op straat. Harry Gouwswaard biedt z'n diensten aan bij eigenaren voor vele tienduizenden guldens. Rooie Harry ronselt 10 tot 30 straatvechters die graag fl. 500 per ontruiming verdienen. Ook koopt hij voor weinig geld panden met krakers, slaat de bewoners eruit en verkoopt met woekerwinsten. Tot nu toe weigerden krakers geweld te gebruiken tegen deze maffiapraktijken. Ze eisen bescherming van de politie en vervolging door de justitie.
10-2-79/2 Comité Huurbescherming Amsterdam ... TOESPRAAK NAMENS DE LANDELIJKE ORGANISATIE, ...
(1) Comité Huurbescherming Amsterdam
(2) 4v 4p, A4, elite, eerste vel gestencild op briefpapier van het komité
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
Tekst van de toespraak namens de landelijke organisatie op de demonstratie Handhaaf de huurbescherming. Er is de afgelopen maanden een enorme aktie op gang gekomen voor handhaving en verbetering van de huurbescherming. De regeringsvoorstellen zijn een aanslag op die groep die keer op keer slachtoffer wordt van huisjesmelkers, spekulanten en de voortgaande afbraak van de sociale woningbouw. Afschaffing van huurbescherming treft alle huurders en woningzoekenden. Want hoe moeten wij ons verweren tegen onredelijke huurverhoging, slecht onderhoud, intimidatie, zwendel, horizontale verkoop? Hoe moeten woningzoekenden aan een betaalbare huurwoning komen als de huurwoningen worden uitverkocht. Dat kan alleen als de rechten van huurders worden versterkt. Huurbescherming is na de oorlog ingevoerd. Protesten in 1972 hadden tot resultaat dat in de randstad de huurbescherming van kracht bleef. De woningnood is de laatste jaren toegenomen: 155.000 ingeschreven woningzoekenden in de 14 grootste steden van Nederland. Een verdubbeling in vijf jaar. Wij eisen een gelijke huurbescherming voor iedereen, of men nu getrouwd is of niet: beperkte en duidelijk omschreven ontruimingsgronden in de wet, verbod van huuropzegging voor dringend eigen gebruik. Geen huurbescherming betekent: meer ontruimingen, meer urgenten, minder betaalbare huurwoningen, wég woonruimteverdeling en wég stadsvernieuwing.
10-2-79/3 HUURBESCHERMINGSLIED
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door het Komité Huurbescherming Amsterdam)
(2) A4, elite
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
Tekst van het Huurbeschermingslied, gericht tegen de dreigende afschaffing van de huurbescherming.
10-2-79/4 RODE VLAG ... extra HANDHAAF EN VERBETER DE HUURBESCHERMING!
(1) (KAO-ml)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.10" en 12" Courier, tekeningen
(3) Wonen
(4) UB GA ISG / ISG stzmap Kommunistische Arbeidersorgan.
(6) Rode Vlag Extra
De bescherming tegen de spekulatiedrang en de huurverhogingsmanie van de huiseigenaren wordt onderuit gehaald. De bewoners van al geliberaliseerde gebieden weten wat dat betekent, en zij komen nu op voor verbetering van hun rechtspositie. De regering wil onze huurbescherming afbreken om het eigen woningbezit te doen toenemen en strijd tegen de huurverhogingen te bemoeilijken. We moeten leren van de jaren 60, begin 70. Toen was er een machtige strijd tegen de huurliberalisatie en harmonisatie. Parlementaire partijen namen onze eisen over. Maar eenmaal in de regering verraadden zij de strijd en kwamen met het beleid waar we nu tegen strijden! Verbiedt spekulatie in grond en huizen, voor goede en betaalbare woningen. Koop het eisenprogramma van de KAO-ml t.a.v.de volkshuisvesting.
10-2-79/5 SP ... AMSTERDAMS NIEUWS!! SP steunt akties voor huurbescherming!!
(1) (De Socialistiese Partij- afdeling Amsterdam)
(2) dubbelz., A4, off-set, pica, foto's
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Ook verspreid als bijlage van Tribune 15 (1979) nr.3
(6) Amsterdams Nieuws (SP)
De positie van de huiseigenaren is al veel te bevoorrecht. Dat de regering daar nu nog een schepje bovenop wil doen is onaanvaardbaar. De regering Van Agt-Wiegel wil het de huiseigenaren makkelijker maken om huurders uit zijn woning te krijgen. Als de huiseigenaar de rechter maar weet te overtuigen van het belang van een ontruiming kan hij meteen zijn gang gaan. En aan welke kant de rechterlijke macht in ons land meestal staat is geen geheim. Nog meer woningen zullen onttrokken worden aan de distributie. Met name horizontale verkoop zal door de afschaffing van de huurbescherming nog aantrekkelijker worden. Dit past in de politiek de positie van de rijken te versterken. Zolang de grond niet in handen van de gemeenschap is, zullen we geteisterd worden door speculatie.
In de Transvaalbuurt wordt een vergadering met de bewoners georganiseerd op 21 februari over het gebruik van spaanplaat met als eis o.a.dat alle gevaarlijke spaanplaat vervangen moet worden. Er schijnt ruzie te bestaan tussen ambtenaren die de renovatie moeten kontroleren en de direkties. Over de schandalige renovatie hebben we al vaker geschreven.
10-2-79/7
amsterdam 10.2.79 aan: de leden van de amsterdamse gemeenteraad
(1) (bewoners rondom de Jodenbreestraat)
(2) folio, el.stencil, o.a.10" Courier en Letter Gothic
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB SA / SA 028/006.1.01
Aan de gemeenteraad en wethouders. Op 20 december 1978 dienden wij het zoveelste adres in over onze buurt bij de gemeenteraad (woninwetwoningen aan de Jodenbreestraat, de panden 16 en 24 handhaven, openbaarmaking grond-exploitatieopzet, enz). Wij hebben nog steeds geen antwoord. Wij krijgen de indruk dat de praktijk is alles binnenskamers te bekokstoven, voordat de bewoners iets gevraagd is. Wij vragen om spoedige beantwoording. Dit adres is opgesteld naar aanleiding van een op 19 januari gehouden buurtvergadering in het Pintohuis.
15-2-79/3 Reestraat 5 weer bewoond!
(1) De bewoners van Reestraat 5', 5'' en 5'''
(2) 21x14,8cm, kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Sinds de eerste verdieping twee jaar geleden uitbrandde, stonden de woonetages leeg. De tweede etage en de zolder zijn prima. Gisteren zijn de twee woonetages en de zolder door ons drieën gekraakt. We gaan proberen de eerste verdieping bewoonbaar te maken. We hopen dat u ons wilt steunen. Als het lukt heeft de Reestraat er weer 3 bewoners bij, de Piepel 3 stamgasten en bakker Van der Giessen 3 klanten.
-3-79/18 HANDHAAF EN VERBETER DE HUURBESCHERMING Zaterdag 31 MAART massale handtekeningenaktie!!
(1) Comité Huurbescherming Amsterdam
(2) dubbelz., ±22x30,5cm, off-set, Letter Gothic
(3) Wonen
(4) UB GA SA / SA 014/005.3.07
De omvang van de huurbeschermingsaktie is ongekend in de geschiedenis van de Volkshuisvesting van de laatste jaren. Hoe dat komt, is niet moeilijk te raden: in Amsterdam 41.000 woningzoekenden; speculatie, horizontale verkoop, leegstand en verkrotting grijpen om zich heen; betaalbare huurwoningen worden bij bosjes verkocht en huren van nieuwbouwwoningen zijn vaak onbetaalbaar hoog. En dan dient de regering een wet in die ervan uitgaat dat de woningnood voorbij is en dus de huurbescherming kan worden afgeschaft. We kunnen de plannen van de regering tegenhouden! Besloten is op 31 maart nog één keer massaal handtekeningen op te halen. Kort daarna zullen ze in Den Haag worden aangeboden. Waarschijnlijk komt de regering begin april met nieuwe voorstellen. Handhaaf en verbeter de huurbescherming, huuropzegging voor dringend eigen gebruik moet worden verboden en samenwonenden moeten dezelfde huurbescherming hebben als gehuwden.
-3-79/25 UITVERKOOP DSH-PERSONEEL
(1) ABO ASVA
(2) A4, kringlooppapier, off-set, Courier
(3) Ond-tert Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
De reorganisatie van de DSH is in volle gang. De conflicten tussen de bewoners en universitaire bestuurders over beheer en onderhoud van de studentenhuizen liggen er nog. Het College v.Bestuur heeft een begroting voor de DSH ingediend die de verdere gang van zaken vastlegt. Vorig jaar werd een reorganisatieplan opgesteld dat de kritiek geheel negeerde. Het probleem zat hem in de financiële middelen. Minstens 3 extra huismeesters en 3 extra onderhoudsmensen zouden er moeten komen, alléén om de nu bestaande taken uit te voeren. Toch presteert het College v.Bestuur het om in de begroting voor te stellen om de DSH 14,5 plaats te laten inleveren en zich daarmee op de lijn van het oude reorganisatieplan te stellen. Dat is het schofferen van 6000 bewoners en de meerderheid van het DSH-personeel! De ASVA zal bij de begrotingsbehandeling met amendementen komen om niet vooruit te lopen op de reorganisatiebeslissing en 6 extra plaatsen voor de DSH te reserveren. Alleen op die momenten waarop de bewoners massaal in actie kwamen werden er resultaten gehaald. Oproep naar de Universiteitsraad te komen (de datum wordt nog bekend gemaakt).
-3-79/32 Amsterdam,maart 1979 L.S.
(1) bewoners Klveniersburgwal 52
(2) A4, kringlooppapier, elite, st.pen, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 028/003.3.03
Sinds januari is na 1½ jaar leegstand, dankzij een kraakactie, Kloveniersburgwal 52 weer bewoond. Het pand is door de eigenaar van binnen, zonder vergunning, gesloopt. Twee goede, betaalbare woningen werden ongestraft onbruikbaar gemaakt om het pand duur te verkopen. De huidige eigenaar heeft bouwplannen voor woningen voor zeer kapitaalkrachtige mensen. En dit met subsidie van Monumentenzorg. Wij eisen: dat geen bouwvergunning op de huidige aanvraag wordt verleend, dat het pand van binnen weer volledig hersteld wordt en dat er voor ieder betaalbare woningen in het pand komen. Wij doen een beroep op U onze actie te steunen. Ook de Nieuwmarktbuurt (Knelpuntenlijst) eist, dat door de gemeente tegen de hierbovengenoemde praktijken wordt opgetreden en dat de huren betaalbaar blijven.
-3-79/38 BESTE KRAKERS EN ANDEREN GE@INTERESSEERDEN
(1) anoniem (uitgegeven door PSP?)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, o.a.10" Courier
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 025/001.5.02
Anti-kraakwet enz.avond, 16 maart Oude-zijds Voorburgwal 232. Informatie van gemeente-zijde, sprekers van PSP. Je kunt vragen stellen en er kan gediscussieerd worden. Helaas valt deze avond samen met de laatste avond van de Portugal-week in de Vergulde Koevoet. Het kon niet anders.
-3-79/39 PARTIJ VAN DE ARBEID weiger huurverhoging als het kan
(1) Partij van de Arbeid
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 12" Courier
(3) Wonen-hv
(4) FP /
Ongetwijfeld heeft de huisbaas U laten weten dat U van 1 april af 8% meer huur moet gaan betalen. De huurverhoging is niet verplicht. Als de huisbaas het huis slecht onderhoudt kunt U weigeren de huurverhoging te betalen. Nieuw is een andere mogelijkheid, de aanwezigheid van zgn.'nulpunten'. Volgen instrukties voor het weigeren van de huurverhoging.
-3-79/41 ALS WE NIETS DOEN STAAN WE DIT JAAR NOG OP STRAAT
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep Indische Buurt)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, blauwe inkt, o.a.cubic elite
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB /
(5) Zie /42. Zie ook GA Aff 5034 (A/005536)
13 Maart aktievergadering in Ons Huis tegen de Leegstandswet die binnenkort in de tweede kamer komt. 24 Maart is door het landelijk overleg kraakgroepen uitgeroepen tot het begin van de kraaklente.
-3-79/42 groot alarm de regering heeft plannen: ALLE KRAKERS WORDEN ONTRUIMD
(1) (Kraakgroep Indische Buurt)
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB /
(5) Zie /41
Kom naar de aktievergadering 13 maart Ons Huis. Als wij nu niet in aktie komen voert de regering v.Agt de anti-kraakwet in met de leegstandswet als smeermiddel. Lees de I.B.kraakkrant, politiek nr.2.
-3-79/47a KRAAKTHEATER maandag 19 maart 21.00 uur DE KINKERBUURTFILM
(1) (de 'Vergulde Koevoet' in samenwerking met het Wijkcentrum De Gouden Reael)
(2) 29,7x21cm, el.stencil, o.a.foto
(3) Ams-W-Kin Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 002/004.1.01
19 Maart Kraaktheater Haarlemmerplein 17, de Kinkerbuurtfilm. Deze laat het politieoptreden zien en het hardnekkig verdedigen van de panden in de Nicolaas Beets/Jacob van Lennepstraat door krakers en buurtbewoners. Na afloop gelegenheid tot discussie: hoe bereiden wij ons beter voor.
-3-79/47b
(1) (de 'Vergulde Koevoet' in samenwerking met het Wijkcentrum De Gouden Reael)
(2) A4, el.stencil, o.a.foto
(3) Ams-W-Kin Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 002/013.3.04
Zelfde tekst als /47a.
-3-79/48 Beste Buurtbewoners, Prinsengracht 1063 is gekraakt, ...
(1) (de bewoners van Prisnengracht 1063)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.13
(5) Zie -3-80/42
Na een lange tijd van leegstand is Prinsengracht 1063 omgetoverd van speculatiepand naar woonpand. Het wordt bewoond door mensen die of dakloos of op kleine kamers zaten met te hoge huren. We moesten kraken omdat er nog steeds woningnood is. Die wordt bevorderd door eigenaren die panden leeg laten staan om ze daarna met veel winst te verkopen, belastingvrij. Wij vinden dit soort praktijken onaanvaardbaar en daarom kraken wij.
In mei wordt de leegstandswet in de Tweede Kamer behandeld. Daarin wordt de eigenaar verplicht leegstand binnen 2 maanden te melden. Na 5 maanden kan B&W de woning vorderen. Het belangrijkste addertje onder het gras is dat de wet samen met de anti-kraakwet in de Eerste Kamer wordt behandeld. Die geeft de politie de mogelijkheid woningen zonder huiszoekingsbevel binnen te stappen, ontruiming wordt mogelijk op verzoek van de eigenaar. Door beide wetten wordt de bron van vele woonellende, speculatie, niet aangepakt. Daardoor blijft iedere leegstandswet gemorrel in de marge en kraken een noodzaak. U bent van harte welkom. De koffie staat klaar.
-3-79/50 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR. 21 ... VIJF PROCENT IN '79?
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) dubbelz., 22.8x30,8cm, off-set
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskté Huurverlaging Bijlme
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 21
Per 1 juli wil de regering de huren met 5 procent verhogen. Eén Kamerlid heeft al voorgesteld, debatten over huurverhogingen maar helemaal achterwege te laten. Uit het rapport Verhouding Woonkosten-Inkomen Bijlmermeer blijkt dat een verhoging van 5% over een te hoge huur onaanvaardbaar is. Nog los van alle stook- en servicekosten. De plannen van gemeentezijde om de parkeereisen te negeren maken actie tegen elke verhoging extra noodzakelijk. Huurbevriezing als stap naar een betere verhouding inkomens-woonkosten.
De raadsleden Meerten en Clerx stellen B&W voor: de bewonerstarieven parkeren niet te halveren maar te bevriezen tot 1980, voor bezoekers de 4 uur gratis te handhaven maar in etappes te verhogen en de veiligheid te verbeteren. 28 Maart Stadhuis. Zorg, dat geen gemeenteraadslid er omheen kan. Een dergelijke opzet doet geen recht aan de verlangens van de bewoners.
15 Januari verscheen de nota Verhouding woonkosten-inkomen Bijlmermeer van de Onderzoeksgroep woonkosten van het Wijkopbouworgaan. De conclusies liegen er niet om: de huur in de Bijlmer ligt ver boven het Amsterdamse gemiddelde, 38% van de huishoudens is aangewezen op huursubsidie en sommige flats liggen daar ver boven, de lagere huurverhogingen worden door stook- en servicekostenverhogingen teniet gedaan en de Bijlmerbevolking betaalt 20% van haar inkomen aan huur. De hogere inkomensgroepen trekken uit de stad weg, dus ook uit de Bijlmer. Er is een daling van de inkomens in de Bijlmermeer te verwachten. Wij drongen aan op fundamentele oplossingen.
3-3-79/1 BUURTBERICHT P.P.F. TERREIN
(1) De Samenwerkende Bewonersgroepen Weesperzijdestrook
(2) dubbelz., A4, cubic elite, groene inkt
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) kopie FP /
(5) Zie ook GA Aff 5277 (A/004806)
Er zijn moeilijkheden rond de nieuwbouwplannen voor het P.P.F.terrein: het niet betrekken van de buurtbewoners bij de totstandkoming van het gemeentelijk bouwplan, de armzaligheid van dit plan, het plannen van 50 woningen minder dan de bedoeling was, slechte parkeeroplossingen, de plaats van een nieuwe school langs de Amstel en de ongunstige ligging van bejaardenwoningen. Een plan, niet harmoniërend met de omliggende bebouwing en geen gebruik makend van de mogelijkheden van het terrein. Wij hebben een alternatief plan ingediend bij de projektgroep Oosterparkbuurt. Wethouder Schaefer wil de gemeentelijke plannen doordrukken!
5-3-79/3 AKTIEKOMITEE ZEEHELDENBUURT ... Aan de bewoners van de 26 woningen: ...
(1) het Aktiekomité. (Zeeheldenbuurt, fp)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) GA /
Aan de bewoners van de Barentszstraat 184-214 en 211-227. 8 Maart in 't Turfschip vergadering over de klachten bij uw woningen.
8-3-79/2 VANDAAG OP 8 MAART EEN STRIJDDAG VOOR VROUWEN UIT ALLE LANDEN, HEBBEN WIJ DIT PAND GEKRAAKT OP KINKERSTRAAT 179.
(1) (een grote groep vrouwen uit deze buurt)
(2) folio
(3) Ams-W-Kin Vrouw Wonen-kra
(4) UB /
Dit pand hebben wij gekraakt omdat het nog anderhalf jaar leeg zou staan. Al een jaar zoeken wij ruimte waar vrouwen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten en waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Wij blijven uitkijken naar een andere ruimte. De koffie is vandaag gratis.
11-3-79/1 Amsterdam, 11 maart 1979 Hallo buurtbewoners,
(1) 7 namen Van Kloof 99
(2) A4, fotokopie, elite, tekening
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB / UB 291
Nu we hier één week op Kloof 99 wonen (het lijkt meer een vesting): de verwarming werkt, we hebben geen gasaansluiting. Bijna iedereen is ziek geweest. Ons spandoek is verdwenen om niet teveel aandacht te trekken in verband met de SOSA. Het pand is van bouwmaatschappij Eurowoningen B.V., in handen van Blauwhoed, één van de takken van Pakhoed.
14-3-79/2 Amsterdam, 14 maart 1979 AAN ALLE BEWONERS VAN DE RIOUWSTRAAT NRS. 59 t/m 85
(1) 9 namen
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) SA /
Een partikulier bouwbedrijf wil binnenkort bouwplannen indienen voor het blok Sumatrastraat/Riouwstraat. Het gaat waarschijnlijk om premiekoopwoningen. Voor andere plaatsen in de buurt zijn dergelijke plannen al klaar en zijn bewoners bezig ertegen te vechten. Premiekoopwoningen betekent dat er niet voor de buurt gebouwd wordt. Nog geen 5% van de bewoners komt er voor in aanmerking. Veel mensen zijn door nalatigheid van de huiseigenaar gedwongen geweest zelf hun huis op te knappen. Het is de vraag of de bewoners hun verhuisgeld (fl. 3500) wel krijgen en wie er voor herhuisvesting gaat zorgen. Op de Insulindeweg weigeren zowel Bakker als de gemeente om daar voor te zorgen. Er worden woningen aan het distributiebestand onttrokken en de eigenaren en het bouwbedrijf vullen hun zakken. We kunnen ons alleen verzetten als we de bewoners organiseren in een bewonerskomitee. We kunnen dan als een groep aktie voeren, o.a.door bezwaarschriften in te dienen. Vergadering op 27 maart in de Bankastraat (oude schoolgebouw). Voor alle bewoners in dit blok die bereid zijn voor de rechten van zichzelf en de buurt op te komen.
26-3-79/1 huurdersvereniging "SPAARNDAM" ... 26 maart l979 Buurtbewoners, ...
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) dubbelz., A4, elite, kop: el.stencil
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) GA /
Het Gemeentelijk Woningbedrijf heeft in de zachte winter 1977/78 fl. 34.000 méér aan voorheffing stookkosten gevraagd dan werkelijk is verbruikt in het blok Zaandammerplein. De strijd tegen de abnormale verhoging in 1977 was en is terecht. Van de 260 bewoners zijn er 158 met de aktie blijven doorgaan. Onze eis, betere isolatie van de woningen, is nog niet ingewilligd. Wethouder Schaefer is uitgenodigd voor een gesprek over de huren. Wij eisen kwijtschelding van de achterstand stookkosten.
26-3-79/2 Aan: de wethouders voor Coördinatie Stadsvernieuwing Dhr. J. Schaefer, en voor Ruimtelijke Ordening Dhr. M. v.d. Vlis.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) SA /
De Indische Buurt is een stadsvernieuwingsbuurt die steeds onaantrekkelijker wordt. Er is onzekerheid over de toekomst. Is er straks een nieuwe woning en zal ik die kunnen betalen? Door de bewoners is meermalen gesteld: snelle nieuwbouw van goede en betaalbare woningen, geen premiekoopwoningen in de Indische Buurt. Het college van B&W heeft te kennen gegeven te willen 'bouwen voor de buurt'. Voor mensen met een inkomen van 20.000 tot 40.000 gulden is huren goedkoper dan kopen. Volgens de Gem.Dienst Volkshuisvesting leveren de huren van de stadsvernieuwingsnieuwbouw grote financiële problemen op voor de bewoners. In de Indische Buurt dient uitsluitend woningwetbouw gepleegd te worden. We vrezen dat het beleid van de gemeente een dode letter wordt. In achttien blokken is sprake van woningwetbouw, maar in andere blokken zijn er ontwikkelingen gaande die verontrusten. Partikulieren zijn bezig plannen te ontwikkelen voor premiekoopwoningen, onbetaalbaar voor de huidige bewoners. Het gaat niet alleen om de firma G.W.Bakker aan de Insulindeweg, maar de fa.Staartjes en Lagrouw ontwikkelen plannen voor Riouwstraat 59 t/m 85, J.M.Bakker voor Madurastraat 3 t/m 15 en ook voor Bonistraat 1 t/m 3 dreigen plannen ontwikkeld te worden. Het betreft zo'n 140 huurwoningen die dreigen te worden afgebroken voor premiekoopbouw. Van de kant van de gemeente wordt niets gedaan. We vinden het de hoogste tijd worden dat de gemeente daden gaat stellen. U kunt snel starten met het bestemmingsplan. De gemeente zou aktief blokken moeten verwerven en een duidelijk beleid moeten voeren. Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid. Wij willen op korte termijn een gesprek met U over wat U met de Indische Buurt voorheeft!
28-3-79/3 Amsterdam, 28 maart 1979. Beste medebewoners.
(1) namens het Bestuur van de Bewonersvereniging: (2 namen) (studentenflat Cleyndertweg UvA, fp)
(2) A4, kringlooppapier, cubic elite
(3) Ams-Nrd Ond-tert Wonen
(4) FP /
Alle beheerders werden per 1 mei ontslagen op beschuldiging van een niet-DSH gezinde houding, met name t.a.v.illegale onderhuur. Voorts zei de DSH te beschikken over een brief met beschuldigingen aan het adres van het Beheerdersteam, de Algemene Bewonersraad en de sollicitatiekommissie. De Bewonersvereniging werd opgedragen een vergadering bijeen te roepen van alle 'legale huurders'. Wij vinden dat de DSH zijn handen af moet houden van onze bewonersvereniging. Wij willen onze inspraak behouden in de aanstelling van beheerders. Klachten over beheerders moeten door bewoners (Algemene Bewonersraad) kunnen worden afgehandeld. De DSH mag onze beheerders niet naar willekeur ontslaan. Deze punten waren inzet van de vergadering op 27 maart met de DSH en het Beheerdersteam. Het ontslag van de beheerders blijft staan. 3 April zullen we weten of de strijd heropend wordt. Is dat het geval, dan helpt geen vergaderen meer en is massale steun vereist!
30-3-79/3 Beste Buurtbewoners, Zoals u misschien wel gemerkt hebt, ...
(1) Rens, namens de 'Bewonersgroep v.Boetzelaerstraat/Gr.v.Prinstererstr.
(2) A4, kringlooppapier, blauwe inkt, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.4.01
Dinsdag is een etage aan de Van Boetzelaerstraat 72 gekraakt door leden van de bewonersgroep, allen krakers. Krakers zijn normale mensen. De overheid voert een wanbeleid ten aanzien van de woningnood. Het winst maken lijkt belangrijker dan het recht op wonen. Er wordt met gebouwen gespeculeerd. Massa's huizen staan leeg: de huuropbrengst is niet zo interessant als de grote slag die de eigenaar daarna kan slaan. Herhuisvesting (verdeling van schaarste) faalt in haar beleid. Kraken zien wij als één van de manieren om je niet neer te leggen bij de woningnood. Het is een middel om te strijden tegen hoge huren, tegen speculatie en voor betaalbare en goede huizen in prettige buurten.
-4-79/16 CPN SOLIDAIR MET BEZETTERS DOERGA-ETAGES
(1) CPN-afd.Staatsliedenbuurt
(2) A4, cubic elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) FP /
Zowel in de van Oldenbarneveldtstraat 25' als in de Fagelstraat 42 worden etages bezet gehouden van de speculant Metropool Doerga. Doerga wil ze verkopen vóór de nieuwe gemeentelijke verordening van kracht wordt tegen horizontale verkoop. We zijn tegen de woekerwinsten van speculanten en hypotheekbanken, tegen het onttrekken van huurwoningen en er tegen dat mensen zich in schulden moeten steken om aan woonruimte te komen. Voor een woning die onder de 700,- huur per maand deed, wordt na verkoop geen woonvergunning verstrekt. Dus koop van zo'n etage is voor woningzoekenden niet meer zinvol. Van de regering moet verlangd worden: verbied horizontale verkoop bij de wet! De CPN staat achter het aktieve optreden van de buurtbewoners tegen de Doerga's, de Fagels en van der Sluisen en de van Mourikken. Zowel op dit vlak als voor verbetering van de huurbescherming blijkt in de buurten brede progressieve samenwerking tot stand te kunnen komen. Die gezamenlijke strijd beschouwen de communisten als de basis voor een andere politiek.
-4-79/17 Aan de bewoners van dit pand (v.Oldebarneveltstraat-Frederik Hendrikstraat)
(1) het Antie Spekulatie Kommitee
(2) A4, kringlooppapier, blauwe inkt, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) FP /
Spekulanten zijn bezig in onze buurt huizen te kopen tegen prijzen die ze bij verkoop per etage terugvragen. Ze maken misbruik van de woningnood. Akties hiertegen zijn nodig door een falend gemeentebeleid. Bij de afdeling leegstand van de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting zit te weinig personeel om de leegstand tegen te gaan. Wij willen een inventarisatie maken van de etages in de v.Oldebarneveldtstraat en de Fred.Hendrikstraat. Hiermee willen we naar de gemeente om aan te tonen dat er veel etages leegstaan waar de GDH geen zicht op heeft. Als de GDH meer achter lege etages aangaat, zal er een groter aantal woningen vrij komen voor de woningzoekenden. Meteen wordt het voor spekulanten moeilijker geld te maken uit de woningnood. Morgen komt iemand bij U langs met vragen. Dit is een woonbuurt, geen spekulatiegebied. Buurtbijeenkomst op 23 april in buurthuis 'de Reiger' over de resultaten van dit onderzoek.
-4-79/34 weg met de knokploegterreur! SPEKULANTEN DE BUURT UIT
(1) het Anti Spekulatie Komitee.
(2) A4, kringlooppapier, blauwe inkt, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen
(4) FP /
De woningen van Oldenbarneveldtstraat 25' en Fagelstraat 42' van spekulant Doerga worden bezet uit protest tegen horizontale verkoop. Doerga wil woekerwinsten maken en hij onttrekt woningen aan het gemeentelijk huurwoningbestand. Afgelopen donderdag was er in de Fagelstraat een knokploegje. Bewoners uit de buurt houden afwisselend deze woningen bezet, totdat er huurders via GDH op komen. Blijft oplettend op agressieve figuren in de straat, belt u de politie in geval van onraad.
-4-79/59 FEEST 7 APRIL Aan alle bewoners van de Indische Buurt.
(1) de organisatoren (uitgegeven door Kraakgroep Indische Buurt, fp)
(2) A4, cubic elite
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB SA / UB 287.2 SA 029/002.1.02
7 April feest hoek Insulindeweg en Soerabajastraat tegen het bouwen van koopwoningen door spekulanten en gemeente in de Buurt. Niemand in de Buurt heeft daar behoefte aan omdat ze te duur zijn. Met tentoonstelling, brochure, gemeenteraadsleden en de Bickers' Buurtband.
-4-79/60 BUURTBEWONER?! Aanstaande dinsdag 3 april ...
(1) Bewonersraad Nieuwmarkt
(2) 2v 4p, A4, eerste vel: blauw papier, off-set
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB GA /
3 April komen de wethouders Schaefer, Van der Vlis en Wolffensperger naar de Smederij om antwoord te geven op de buurteisen: geen bewoner meer weg door speculatie, aktief aankoopbeleid door de gemeente, nakomen van de gemeentelijke beloften, nieuwbouw voor de buurt zelf en betere buurtvoorzieningen.
Nog steeds verdwijnen er goede woningen voor de urgent woningzoekenden door speculatie in onze buurt. 2 Jaar geleden weigerde de gemeente daar iets aan te doen. Toen hebben we het overleg met de gemeente verbroken. Volgt uitgebreide en uitgewerkte lijst van knelpunten m.b.t.de stadsvernieuwing in de Nieuwmarktbuurt.
-4-79/61 SPECULANTEN OOK UIT ONZE BUURT@#!
(1) anoniem (uitgegeven door Werkgroep partikuliere sektor van het Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt, fp)
(2) A4, st.pen
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) kopie op UB / UB 190.3
(5) Handtekeningenlijst
Door speculatie en horizontale verkoop van o.a.Pascha staan woningen leeg. Wij, jongeren met niet veel poen, hebben uit protest (en omdat we toch ergens moeten wonen) een pand bezet in de Hembrugstraat. We blijven tot het toegewezen wordt aan de mensen die het nodig hebben.
-4-79/63 huurdersvereniging "SPAARNDAM" ... KOMT ALLEN ... Beste bewoners, ...
(1) huurdersvereniging "Spaarndam"
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) GA /
4 April openbare vergadering in het speeltuingebouwtje Zaandammerplein over de huur- en stookkostenaktie.
-4-79/65 MASSALE ONTRUIMING OP KOMST ! Dit wordt natuurlijk te gek!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, foto
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/004.1.01
Dit wordt natuurlijk te gek! We moeten allemaal wat doen, daarom: grote krakersbijeenkomst 24 april in de koperen knoop. Programma: informatie over de antikraakwet, de benarde situatie in enkele gekraakte blokken, vertoning van de kinkerbuurtfilm, wat voor aksies kunnen we ondernemen tegen de komende ontruimingen en de antikraak/leegstandswet. Het is belangrijk dat iedereen hierover meepraat, omdat de aksie anders weer blijft steken in een elite groepje van doorwinterde aksievoerders. Tot slot kunnen we praten over de standpunten ten aanzien van herhuisvesting, GDH en haar normen. Isoleer je niet, kom ook.
-4-79/66 AKTIE & INFORMATIEKRANT over horizontale verkoop in de schinkelbuurt
(1) "Stop Etageverkoop Schinkelbuurt"
(2) 1v 4p, 28,1x39,5cm, off-set, foto's
(3) Ams-Zuid Wonen
(4) SA / SA 035/001.1.01
Deze krant gaat over speculatie, leegstand en horizontale verkoop in de Schinkelbuurt. Horizontale verkoop is het verkopen van huizen per etage voor vaak hoge prijzen. Geef etages aan ons door die verkocht worden, meldt leegstaande etages en hangt het buurtaffiche tegen de huizenspeculatie op. Met de informatie in deze krant kunt u het uw huisbaas moeilijk maken, in uw eigen belang en het belang van de hele buurt. Vijftien buurtbewoners zijn bezig met een toneeluitvoering over horizontale verkoop. In mei zal over de kabeltelevisie een programma over de Schinkelbuurt worden uitgezonden.
Er zijn 40.000 urgent woningzoekenden. Speculanten proberen aan deze woningnood zeer veel geld te verdienen. Door panden te splitsen. Huizen van kleine eigenaren worden de laatste anderhalf jaar in onze buurt in hoog tempo weggekocht door grote speculanten. Bij verkoop worden prijzen van 70.000 gulden gevraagd, maar boven de 100.000 gulden is geen uitzondering. Ze kopen panden vaak voor slechts 50.000 gulden. Zo is een pand in de Veerstraat in één dag 3x van eigenaar verwisseld. 's Ochtends 30.000 en 's avonds 110.000 gulden! De profiteurs zijn de speculanten die over onze ruggen heen ongelooflijke winsten halen, die woningen leeg laten staan, huurders proberen hun eigen woning te laten kopen en weigeren de woningen te onderhouden. Tegen deze figuren moeten we optreden!
Namen: Gerard Bakker BV (1e Schinkelstraat), Evers (heroinehandelaar, Veerstraat), Fagel en Van der Sluis (voortgekomen uit de Amsterdamse misdadigerswereld, Veerstraat), Metropool Doerga (Vaart-, Baars- en Sluisstraat), Teekens (omgeving Hoofddorpplein, 2e Schinkelstraat, Schinkelkade), Van Buël (duistere makelaar), Van Driel, Erren, Goudsmit, Groenewegen, Rappange, Haring, Huisman, Kaskens, Kok, Van Mourik, Real Estate, Stradmeyer, Sweers en Voogd.
Artikelen over horizontale verkoop, suggesties voor verbetering en advies aan buurtbewoners: stem nooit in met huuropzegging, zeg nooit zelf de huur op, teken nooit een nieuw huurkontrakt en blijf steeds gewoon de huur doorbetalen.
4-4-79/2 AKTIE aktie ... Beste bewoners, ...
(1) Aktiegroep Cleyndertweg.
(2) A4, wit of kringlooppapier, cubic elite
(3) Ams-Nrd Ond-tert Wonen
(4) UB GA ISG /
De laatste tijd is er weer stront aan de knikker met de DSH (zie 28-3-79/3). De reorganisatie van de DSH neemt steeds luguberder vormen aan: een razia tegen onderhuurders, de huismeester verdwijnt, het recht eigen beheerders te kiezen wordt aan de kapstok gehangen en de vertegenwoordiging van afdelingscommissarissen wordt ondemocratisch genoemd door een verhuurinrichting die zelf van het woord democratie nog nooit gehoord heeft en alle beheerders ontslaat. Er is geen sprake van inspraak. Daarom hebben we dinsdag een aktiegroep gevormd! De eerste daad is een telefoonaktie op woensdag, vandaag dus. Bel als boze bewoner naar de DSH! Woensdag aktievergadering.
5-4-79/1 aktie,Aktie ... BEZETTING HUISMEESTERSKANTOOR
(1) De Aktiegroep Cleyndertweg.
(2) A4, kringlooppapier, pica
(3) Ams-Nrd Ond-tert Wonen
(4) UB /
De telefoonaktie (zie 4-4-79/2) is gevoerd en met sukses. Onze eisen: de huismeester moet full-time in ons huis werkzaam blijven, er wordt per 1 mei geen onderhuurder op straat gezet, achterwege laten van razzia's tegen onderhuurders en de procedure voor benoeming beheerders moet door de DSH worden geaccepteerd. De DSH heeft nog niet te kennen gegeven hier oren naar te hebben. Donderdag 5 april bezetten we het huismeesterskantoor!
5-4-79/4 Amsterdam, 5 - 4 -'79 Beste Mensen,
(1) Aktiegroep "Cleyndertweg"
(2) A4, elite
(3) Ams-Nrd Ond-tert Wonen
(4) FP /
Deze aktie is aan het rollen gebracht doordat de DSH een razzia op illegale onderhuurders heeft geopend op onze flat, ca.60 mensen hebben bevel gekregen per 1 mei te vertrekken. Bovendien gaat de DSH voorbij aan onze sollicitatieprocedure voor nieuwe beheerders. De DSH wil onze flatdemocratie verkrachten. De aktie moeten jullie zien als blijk van afkeer tegen de reorganisatie.
6-4-79/1 WE ZIJN ER NOG!
(1) anoniem
(2) A4, off-set, 10" Courier, foto
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) FP /
De bewoners van Weteringschans 81 t/m 89 mogen blijven wonen tot de gemeente eigenaar Gerard Bakker vrijbrief geeft te slopen. Zo zorgde de rechter in hoger beroep er voor, dat 35 jongeren nu al meer dan een jaar een dak boven hun hoofd hebben. Luxe appartementen zijn er zo langzamerhand genoeg in onze binnenstad. Om over kantoorruimte nog maar te zwijgen. In het pand is op de begane grond een buurtruimte ingericht. De opening op 7 april gaat niet helemaal geruisloos voorbij.
6-4-79/3 WETERINGSCHANS 263 6 april Open Dag
(1) (bewoonsters en bewoners van het pand Weteringschans 263)
(2) 4v 4p, A4, elite, pag.1: el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 291 SA 032/003.2.04
(5) Literatuur: De Kraakgeneratie p.48 e.v.
Aan iedereen die hier vandaag op onze open dag komt kijken. Op 24 augustus hebben wij het voormalige gebouw van de CICSA op de Weteringschans 263 gekraakt. Wij zijn drie woongroepen, totaal 21 mensen. Om duidelijk te maken dat er nauwelijks groepshuisvestingsmogelijkheden zijn hebben wij besloten om te kraken. Er was geen duidelijke bestemming voor Weteringschans 263. Het pand werd opgenomen in een onderzoek van de gemeente naar de mogelijkheden om bedrijfspanden aan te kopen en geschikt te maken voor huisvesting. Uit het onderzoek van de stuurgroep HAT blijkt dat het pand geschikt is voor groepshuisvesting. De staatssecretaris wijst het gebouw toe aan de Scholengemeenschap de Schans, die een nieuwe opleiding wil starten. Wij vinden dat noch wij noch de Schans de dupe mogen worden van de bezuinigingen, maar dat er voor ons beiden goede ruimte moet zijn. De Schans krijgt subsidie voor het starten van hun nieuwe opleiding, maar niet voor huisvesting. Zij kunnen het gebouw niet aanpassen aan hun eisen. Staatssecretaris de Jong moet zijn beslissing herzien. Wij hebben wethouder Schaefer een lijst met lege panden aangedragen, die geschikt zouden zijn voor de Schans. Wij vinden het onterecht dat de gemeente haar beleid nauwelijks verdedigt en zich neerlegt bij een beslissing van het rijk. Gisteren gaven we een overzicht van de gebeurtenissen aan de Vaste Kamer Kommissie van O en W.
7-4-79/2a Het Bakkerlied
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door bewoners Weteringschans 81-87)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, Letter Gothic, tekeningen
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 016/001.1.01
(5) Zie 15-11-79/6
Tekst van Het Bakkerlied, gericht tegen spekulant Gerard Bakker die de panden Weteringschans 81-87 wil slopen voor de bouw van luxe appartementen en kantoorruimte.
7-4-79/2b
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door bewoners Weteringschans 81-87)
(2) A4, el.stencil, Letter Gothic, tekeningen
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB / UB 291
Dito als /2a.
7-4-79/3a (PREMIE)KOOPWONINGEN IN DE INDISCHE BUURT ?
(1) anoniem (uitgegeven door de anti-koopwoningengroep)
(2) dubbelz., A4, blauwe inkt, elite
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB GA ISG /
Er dreigen 100-150 koopwoningen gebouwd te gaan worden in de Indische Buurt. Onbetaalbaar voor de buurtbewoners en ze gaan ten koste van woningwetwoningen. Dit pamflet is een samenvatting van de brochure 'premiekoopwoningen in de Indische buurt?'. Volgt uitleg over wat een premiekoopwoning is. Het nieuwe gedeelte van de Indische Buurt is pas vijftig jaar oud en nu al aan vernieuwing toe. Door ontbinding van de erfpacht heeft de gemeente in 17 blokken de huizen in haar bezit gekregen. Het beleid van de gemeente ten opzichte van koopwoningen is onduidelijk en halfslachtig. Daardoor krijgen spekulanten de kans. Onze eisen zijn: geen koopwoningen in de Indische Buurt, betaalbare woningen voor buurtbewoners, realisatie bestemmingsplan, inspraak van de buurtbewoners hierbij en onmiddellijke erfpachtontbinding van de Bakkerpanden.
7-4-79/3b
(1) anoniem (uitgegeven door anti-koopwoningengroep)
(2) dubbelz., folio, blauwe inkt, elite
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 029/002.1.02
Dito als /3a.
9-4-79/1 HUISMEESTERSKANTOOR BEZET
(1) (actiegroep Diemen)
(2) A4, kringlooppapier, cubic elite, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) FP /
Aan alle bewoners. De plannen tot reorganisatie van de DSH dreigen door de begroting van het College van Bestuur al gerealiseerd te worden, vóórdat de plannen zèlf door de Universiteitsraad zijn goedgekeurd. Morgen moet de UR over de begroting beslissen. Vandaag worden in diverse studentenhuizen al huismeesterskantoren bezet. Ook in Diemen. Geef steun door vandaag naar de actievergadering te komen in het huismeesterskantoor. Morgen vertrekt een stoet naar het Maagdenhuis om tijdens de UR-vergadering te laten merken dat de bewoners deze reorganisatie niet pikken.
10-4-79/1 WE GAAN GEWOON DOOR
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiegroep Diemen)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, Elite en Light Italic, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) FP /
1: Deze actie vindt haar bekroning in onze tocht naar het Maagdenhuis met gratis paardentram. Daar bijwonen vergadering U.R.waar we spontaan weer in zingen uitbarsten. Tegen uitverkoop DSH personeel.
2: Tekst van het lied De huizen plat, da's pas fijn, gericht tegen ontslag van personeel door de Dienst Studenten Huisvesting en de daardoor gevreesde daling van het leefklimaat in de studentenflats.
10-4-79/2 gratis! ANTI-@"IKSPRINGERUIT!" programma
(1) anoniem (uitgegeven door Aktiegroep Diemen)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, Elite, Light Italic en 10" Courier, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) FP /
1: Programma voor het demonstratieve bezoek van bewoners van de studentenflats in Diemen aan de vergadering van de Universiteitsraad UvA in het Maagdenhuis op 10 april. Kom mee met de gratis paardentram.
Tegen uitverkoop D.S.H.-personeel.
2: Dito als achterkant van /1.
11-4-79/1 II april I979 Beste medebewoners, Zoals in het verleden gebleken is, ...
(1) Hugo de Lange
(2) A4, fotokopie, pica
(3) Ond-tert Wonen
(4) FP /
De opinie in de flat wordt sterk beïnvloed door degenen die achter de stencilmachine staan. De laatste dagen werden wij overstroomd met stencils. Nu al enige tijd geleden heeft een bewoner vier dagen de huismeester vervangen. Hierdoor hebben de beheerders hun beheerderschap moeten neerleggen. Een aantal bewoners heeft al zes dagen het huismeesterskantoor bezet. De DSH kan ook nu zeggen: De huismeester is niet noodzakelijk. Door de bezetting wordt de zaak van de huismeester ernstig geschaad. De verderliggende gevolgen van deze bezetting zullen op de AB diepgaand besproken moeten worden. Ik ben voor actie voor behoud van de huismeester, maar niet op déze manier. Deze andere, nu eens nuchtere, kijk op de zaken, draagt hopelijk bij aan een enigszins objectieve en democratische meningsvorming door alle bewoners.
17?-4-79/1 BEWONERSGROEP V. BOETZELAERSTRAAT - GROEN V. PRINSTERERSTRAAT BESTE BUURTBEWONERS, ...
(1) Bewonersgroep V. Boetzelaerstraat - Groen v. Prinstererstraat
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.4.02
20 April zal de deurwaarder pogen Van Boetzelaerstraat 72'' te ontruimen. Deze etage is 29 maart gekraakt (zie 30-3-79/3). De hoofdoorzaak woningen te kraken ligt in het gebrek aan woonruimte, speciaal voor groepen die financieel minder draagkrachtig zijn. Het woningbouwbeleid van de overheid wordt nog steeds meer beheerst door winstbejag dan door de overtuiging dat iedereen recht heeft op een dak boven zijn hoofd. Tientallen kantoorpanden staan leeg, terwijl duizenden woningzoekenden geen huis hebben. Om de woningnood te verbergen bestaat er een Dienst Herhuisvesting. Voldoende en betaalbare woningen voor iedereen maken een dergelijke instelling overbodig. Wij zien het kraken van distributiewoningen als aktiemiddel tegen dit soort wantoestanden. We verzetten ons tegen een overheid die een verrot woningbouwbeleid voert en niet bij machte is de leegstand tegen te gaan onder haar eigen distributiewoningen. De Van Boetzelaerstraat 72'' is eind 1978 door een meisje gekraakt. Zij voldeed niet aan de normen van het G.D.H. 26 Maart ontruimde ze haar woning, 27 maart werd deze door een kraakster (Elly) bezet. Ook zij kreeg een deurwaardersbevel tot ontruiming. Elly is urgent, zoals iedereen die geen woning heeft voor ons urgent woningzoekende is. Zij voldoet ook aan de belachelijke normen die het G.D.H.stelt om als zodanig erkend te worden. Toch gaat de ontruiming door. We zullen ons verzetten tegen deze ontruiming.
21-4-79/2 UITNODIGING KOM OP VOOR DE BUURT!
(1) (huurkomitee Hugo de Groot-/Fred.Hendrikbuurt en het Anti Spekulatie Komitee)
(2) A4, geel papier, el.stencil, pica, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG /
De buurt gaat zienderogen achteruit. Achterstallig onderhoud, je ziet woningen leegstaan en wat je binnenkort ook weer ziet, is de jaarlijkse huurverhoging. Terwijl het achterstallig onderhoud stijgt en de lonen op de nullijn zitten gaan die huurverhogingen door. De buurt moet weer leefbaar worden. Om te bespreken hoe we de strijd kunnen aanbinden tegen leegstand, achterstallig onderhoud en de huurverhoging buurtvergadering onder het motto 'Kom op voor de buurt', 23 april buurthuis 'De Reiger'. Er is een fototentoonstelling over 'de buurt vroeger en nu', verloting van foto's van de buurt en de laatste film van het Stadsjournaal.
21-4-79/3 ONTRUIMING VRYDAG 20 APRIL zou ...
(1) De bewonersgroep Van Boetzelaerstraat/Groen van Prinstererstraat.
(2) 2v 3p, A4, el.stencil, Elite, tekeningen van Sytske
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.4.01
20 April zou Elly ontruimd worden door Herhuisvesting op grond van illegaal wonen. De ontruimingsprocedure was zelfs nog aangespannen tegen de vorige bewoonster. De ontruiming ging niet door omdat de deurwaarder en politie er niet in konden, en de deurwaarder was z'n last tot binnentreding vergeten. De deurwaarder 'beloofde' dat 27 april deze fout goedgemaakt zou worden en met geweld.
Volgens de logica is ontruimen waanzin, want Elly is urgent; niet omdat zij 2 jaar zo'n urgentiebewijsje heeft, maar gewoon omdat zij nergens anders wonen kan. Bovendien stond deze woning leeg en had 1 jaar leeg gestaan als het niet gekraakt was. Nog te veel mensen menen dat de G.D.H.een instelling voor woningzoekenden is. Dit is niet juist. De G.D.H.let niet op sleutelgelden, te hoge huren, controleert nauwelijks de woningonttrekking door eigenaren. De eigenaren hebben vrij spel. Het woningbestand, wat elk jaar kleiner wordt (48.000 distributiewoningen verkocht! in 1978) wordt verdeeld onder de minst draagkrachtigen. Voor deze groep is een discriminerende normen-regeling opgezet. Indien iedere woningzoekende voelde hoe groot de woonnood is en waardoor deze in stand gehouden wordt dan zou de kans op massaal verzet te groot worden. Normen zijn opgesteld om woningzoekenden tegen elkaar uit te spelen. Is er toch iemand die ten einde raad kraakt, dan wordt die tot de orde geroepen door de Dienst Ontruimingen. Te veel mensen hebben nog ontzag voor een corrupte en fout werkende Dienst Herhuisvesting. Wij verzetten ons vrijdag tegen de ontruiming op de Van Boetzelaerstraat 72'' voor een urgent woningzoekende.
25-4-79/4 25 april 1979 Beste Buurtgenoten,
(1) De Bezetters. (uitgegeven door werkgroep Partikuliere Sektor van Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt, fp)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) kopie op UB / UB 190.3
(5) Zie 26-4-79/2
In het blok Hembrugstraat tussen Polanenstraat en Houtrijkstraat worden etages die leeg komen horizontaal verkocht door de 'heer' Pascha en z'n vele besloten vennootschappen. De werkgroep Particuliere Sector van het Comitee Wijkverbetering Spaarndammerbuurt heeft vrijdag 2 etages bezet uit protest tegen deze praktijken met als eis dat de woningen normaal verhuurd worden. Ook hier in de buurt zijn nog veel woningzoekenden. De eigenaar heeft zich vanmorgen via braak toegang verschaft om ons alarmsysteem onklaar te maken. We verwachten dat deze profiteur van de woningnood met obscure handlangers zal proberen op gewelddadige wijze de bezetting af te breken. Het alarm is gerepareerd. Wanneer u het geluid van een fabriekstoeter hoort, wil dat zeggen dat de situatie ernstig wordt. Kom dan en neem uw buren mee! Vrijdag komt de nieuwe Aktiekrant uit.
26-4-79/1 HET VERVOLG 26 aprl l979
(1) Bewonersgroep v.Boetzelaer-Gr.v.Prinstererstraat.
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 002/005.4.02
Buurtbewoners, via via hoorden wij dat het G.D.H.ons een brief had gestuurd, waarin ze ons uitnodigden tot overleg over de ontruiming van de van Boetzelaerstraat 72-ll. Deze brief is nooit aangekomen. De ontruiming gaat voorlopig niet door. We eisen dat Elly blijft wonen. Een reden voor het niet doorgaan van de ontruiming zou kunnen zijn het gerechtvaardigd verzet dat wij 20 april hebben geboden, en in de toekomst zullen gaan bieden tegen de ontruiming. De meest waarschijnlijke oorzaak is, dat door BenW richtlijnen zijn uitgegeven dat vòòr een ontruiming overleg met krakers moet geschieden. We hebben het gesprek afgewezen. Ze kunnen een konfrontatie met ons niet aan omdat dat negatieve publiciteit voor hen zou betekenen. Het G.D.H.is met een uitputtingsslag begonnen. Bij de eerst volgende poging tot ontruiming van Elly zijn we weer paraat. Als u meer wilt weten loop dan even binnen bij een van de gekraakte panden in de Boetzelaerstraat (No.52 t/m 72).
26-4-79/2 LEGE ETAGES - VOOR DE VERKOOP ???
(1) De bezetters. (uitgegeven door Werkgroep Partikuliere Sektor van Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt, fp)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) SA / UB 190.3 SA 080/001.4.01
Vrijwel zelfde tekst als 25-4-79/4. Toegevoegd: Inmiddels is er wél een brief van de bezetters en de buurtorganisaties onderweg naar P.Pascha met het voorstel tot een gesprek te komen.
28-4-79/1 over leven in NEDERLAND & über leben in DEUTSCHLAND
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, zwarte en rode inkt
(3) Ams-C-rest Bui-Eur Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 028/005.4.01
(5) Nederlandse en Duitse tekst
Tijdens het Anti-City-Circus zal er een ontmoeting plaats grijpen tussen mensen en groepen uit NL & BRD die zich bezig houden met wonen en samenleven in de stad: stadsvernieuwing, huurstrijd, kraken, zelfbeheer en coöperatieve woon- en werkvormen. Hierover en over samenwerking met of tegenwerking van andere groepen zoals axigroepen, initiatiefgroepen, kerken, ambtenaren willen we praten en doen. 29 April willen we bij elkaar gaan zitten om over een en ander in het algemeen te praten, vervolgens in groepen om specifieke dingen uit te diepen.
30-4-79/3 FEEST DE WOONBOOT VAART
(1) A'dams Woonschepenoverleg
(2) A4, geel of wit papier, st.pen, tekeningen
(3) Wonen
(4) UB GA /
(5) Ook verspreid als bijlage bij de Amsterdamse Woonschepenkrant jrg.1 (1979) nr.1
Feest. De woonboot vaart 16-17 juni. Tegen vaarverbod. Geen saneringsnota. Doe mee. Start je moter.
-5-79/5 TEMA-AVOND BUURTSTRIJD
(1) (differentiatie samenlevingsopbouw) (subfakulteit PAW VU, fp)
(2) A4, fotokopie, elite
(3) Linkse bew Wonen
(4) UB GA ISG /
10 Mei op het hoofdgebouw tema-avond met als onderwerp 'buurtstrijd'. Er volgen nog avonden over vrouwen en opbouwwerk en sociale planning. Het gaat hier om een analyse van buurtproblematiek in stadsvernieuwingsgebieden, het optreden van bewonersgroepen en het buurtopbouwwerk. Films over stedelijke strijd in San Francisco (cityvorming) en over de Dapperbuurt. Na de films gelegenheid tot discussie.
-5?-79/6 Aan de bewoners van het studentenhuis H. Cleyndertweg
(1) 14 namen
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Nrd Ond-tert Wonen
(4) FP /
Na lang twijfelen zien wij ons genoodzaakt ons niet langer te beschouwen als leden van de Bewonersvereniging. Aanleiding is de wijze waarop in ons huis voortdurend de door ons zelf gestelde regels worden geschonden. Voorbeelden: vergadering afdelingskommissarissen op te korte termijn, een oproep van de Bewonersvereniging tot een niet-legale boycot van de bestuursverkiezingen, het onjuist weergeven van een brief van het SSH-bestuur op de vergadering, de nog niet in het bezit van een arbeidskontrakt zijnde (assistent-)beheerder plaatsen zich in een vertrouwenspositie met toegang tot vertrouwelijke informatie over medebewoners terwijl de Bewonersvereniging nalaat hier tegen te protesteren en het niet publiceren van het jaarverslag. Tevens protesteren wij tegen aktiviteitenverstrengeling in een pressiegroep die zonder mandaat vooraf namens alle bewoners zegt te onderhandelen. De Bewonersvereniging moet het recht ontzegd worden te spreken namens alle bewoners van het studentenhuis H.Cleyndertweg.
-5-79/9 WONEN IN AMSTERDAM GEWOON LULLIG ... DE STAD IS VAN ONS!!
(1) (De amsterdamse kraakgroepen)
(2) dubbelz., A4 of 21,6x30,5cm, off-set
(3) Wonen Wonen-hv Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Zie voor voorkant ook GA Aff 4971 (A/005657)
12 Mei aktiemarkt Mozeshuis met o.a.krakers, huurstakers, buurtgroepen, rechtswinkel, woongroepen en buitenlanders. Al jaren wordt er door vele groepen geknokt voor betaalbare en goede woningen. Akties tegen spekulatie, leegstand, city-vorming, een asociaal en diskriminerend overheidsterrein worden gevoerd. Nog steeds stijgt de woningnood: 60.000 woningzoekenden in Amsterdam, 48.000 woningen verpatst in 1978. De nieuwbouwhuren zijn niet te betalen, de stadsvernieuwing stagneert en spekulanten spekuleren voort. Woningnood is een goudmijn. Sprekers vertellen over hun akties en ervaringen. Films over de Dapperbuurt, Nieuwmarkt, Fennis (een rotterdamse huisjesmelker), Huntley-street, Kinkerbuurt.
-5-79/10 GAAT G.W.BAKKER VOOR VIJF JAAR DE STADSVERNIEUWING IN DE INDIESE BUURT PLATLEGGEN ?
(1) anoniem (uitgegeven door Anti-koopwoningengroep, fp)
(2) A4, elite
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB ISG SA / SA 029/002.3.01
25 April is er een gesprek gevoerd tussen Bakker en ons. Bakker zal zijn plannen voor koopwoningen doorzetten en via het aanspannen van kort-gedingen proberen te voorkomen dat de gemeente op zijn plekken bouwt. Tenzij hij een hoge prijs vangt voor zijn bezit in de Indiese Buurt. Wanneer het Bakker lukt een bouwstop af te dwingen wordt de stadsvernieuwing een chaos. Geen spekulatie in deze buurt - gooi Bakker de buurt uit.
-5-79/16 DEMONSTRATIE tegen LEEGSTANDWET
(1) buurtgroepen buitenlanders krakers woongroepen jongeren rechtswinkel huurstakers
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Wonen-kra
(4) SA /
Demonstratie tegen leegstandwet, anti kraakwet, huurwet om 11 uur vanaf Van Beuningenstraat 14 naar woonnood manifestatie Mozes en Aaronkerk 12 mei.
-5-79/31 UITNODIGING ... De Werkgroep Partikuliere Sektor ...
(1) (Werkgroep Partikuliere Sektor van het C.W.S.)
(2) A4, pica, st.pen
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) kopie op UB / UB 190.3
17 Mei openbare bijeenkomst in het Polanentheater voor buren en bezetters van de panden aan de Hembrugstraat en belangstellende buurtgenoten over de horizontale verkoop van etages. Op de Hembrugstraat en Zaandijkstraat worden panden opgesplitst om met vette winsten 'uitgepond' te worden. Ook in de Westzaanstraat bestaat de mogelijkheid dat panden Horizontaal verkocht zullen gaan worden. En wist U dat de beruchte 'uitponder' Doerga verschillende panden bezit in de Houtrijkstraat? Oppassen geblazen dus! Voor de avond zijn deskundigen uitgenodigd om de achtergronden van de Horizontale Verkooppraktijken te belichten en mensen van de Bennebroekstraat om over hun suksesvolle aktie te vertellen. De mogelijkheden zijn aanwezig om mee te denken over het verzet dat tegen de Horizontale Verkoop in onze buurt plaats vindt.
-5-79/36 UITNODIGING Het buurtje ...
(1) De bewoners rond de voormalige melkfabriek.
(2) A4, blauw papier, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) GA /
12 Mei feest op het pleintje van de Govert Flinck in het kader van de stadsvernieuwing met o.a.tentoonstelling over de buurt en informatie over het buurtplan. Met dit feest willen we nogmaals aantonen dat de buurt méér is dan een getekend plan met huizen en straten. Wij wonen in deze buurt en wij willen er blijven wonen.
-5-79/37 de RODE VLAG extra uitgave DE EISEN: HUISUITZETTINGSDREIGING VAN DE BAAN
(1) de Rode Vlag
(2) A4, off-set, blauwe inkt, Bruxelles, tekening
(3) Wonen-hv
(4) UB / UB 287.2
(6) Rode Vlag Extra
Jaren '60: kaalslag plannen, de buurten verkrotten. Er ontstaat een sterke beweging onder de parolen Bouwen voor de buurt en Voor gefaseerde nieuwbouw. Begin jaren '70: onder druk doet de gemeente toezeggingen voor nieuwbouw met huren rond de fl. 135. Maar bouwmonopolies, spekulanten en de gemeente zelf drijven de prijzen op. Midden jaren '70: de huren worden van fl. 275 tot fl. 500. Dat was onzinnig en er kwamen lapmiddelen als huursubsidie. De opgelegde huren zijn niet op te brengen. Mensen weigeren huurverhoging of betalen de ooit toegezegde huur of stellen hun huur vast op 10%. En toen kwam onze Jan Schaeffer in z'n ware gedaante: betalen of eruit! Maar de buurtbewoners laten niet met zich sollen. 28 Februari trokken de buurtkomitees naar de raadszaal met de eisen: dreigende ontruiming en inboedelveiling van de baan en betaalbare woonlasten. En nu 29 mei naar Den Haag. Om op te komen voor betaalbare woonlasten.
-5-79/38 WETERINGSCHANS Nee, inderdaad, toneelspelen is ons vak niet.
(1) Bewoonsters en Bewoners van Weteringschans 263.
(2) A4, cubic elite, st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.2.04
Wij wonen in een pand aan de Weteringschans 263. Vroeger het gebouw van de Cicsa, 'n sociale akademie. Toen dit leegkwam kraakten wij het. Het gebouw is van het Ministerie van Onderwijs. en die heeft het toegewezen aan de Schans, een nijverheidsschool. Maar waarom juist óns huis? Het ministerie vindt het goed dat we hier blijven wonen als de gemeente een ander gebouw heeft voor de Schans. Deze laatste wil dat desnoods ook wel en de gemeente is nu ook op zoek. Maar toch worden we nu weer bedreigd. De Schans heeft een kort geding tegen ons aangespannen. En het zal ze lukken ons uit ons huis te krijgen als wij niet laten merken dat dat niet eerlijk is. We vragen iedereen naar het kort geding te komen, 30 mei in het gerechtsgebouw aan de Prinsengracht. Ook kunt u uw handtekening zetten onder 'n brief aan de gemeenteraad.
-5-79/39 URGENTIEBEWIJS EN WAT DAN NOG.
(1) Kraakgroep Carmel
(2) A4, blauwe inkt, Letter Gothic
(3) Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/004.1.01
Het eisen van erkenning van krakers als woningzoekenden, dus dat ook zij een urgentiebewijs kunnen krijgen, betekent nog niet dat wij het G.D.H.als rechtvaardige woningverdeler beschouwen of dat we denken dat hiermee de oplossing voor de woningnood een stap dichterbij gebracht wordt. Het distributiesysteem is opgezet om de woonarmoede van lager betaalden en het verzet dat daaruit voortkomt in de hand te houden. Alleen lagerbetaalden lijden onder de woningnood. Helemaal onrechtvaardig vinden wij de huidige normen die jongeren onder de 23 jaar slechts beperkt urgent verklaren en om krakers helemaal een urgentiebewijs te onthouden. Mensen met poen hebben niks met woningnood van doen. Vaak wordt de positie van woningzoekenden door het G.D.H.verzwakt doordat zij de ene groep tegen de andere uitspeelt. De een wordt ontruimd om de ander te laten wonen. Voor de woningnood zijn het wanbeleid van Rijk en Gemeente verantwoordelijk. Groen licht wordt gegeven aan speculanten, woningonttrekkers en kantoorgiganten. Wij verwijten het G.D.H.dat ze wel een goed functionerende dienst ontruimingen heeft, maar dat de afdeling vorderingen huizen die een jaar leegstaan niet belangrijk genoeg vinden om aan te pakken. Zij zien lijdzaam toe hoe steeds meer woningen uit het distributiebestand verdwijnen door verkrotting, horizontale verkoop, clandestiene woonruimteonttrekking, speculatieve leegstand en afbraak, huuropdrijvende renovatie en particuliere verkoop. Kom 11 mei naar het G.D.H.
-5-79/49 BUENOS AIRES NEW DELHI ... AMSTERDAM krottenbewoning ook voor U
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 002/004.1.01
De woningnood dreigt zo schrijnend te worden dat vele duizenden mensen zich binnenkort genoodzaakt zullen zien om in krotten te gaan wonen. Die dreiging is reëel gezien: de Anti-Kraakwet, het aantal urgent-woningzoekenden dat het laatste jaar verdubbeld is, er worden steeds meer woningen onttrokken, speculatie en woningonttrekking gaat steeds verder. Om tegen deze gang van zaken te demonstreren, in aansluiting van de manifestatie op 12 mei, wordt iedereen die te maken heeft met woningnood op 11 mei verwacht op het Waterlooplein om te laten zien hoe onze woonsituatie er in de toekomst uit zal komen te zien. Wat je mee moet nemen: slaapzakken, hout, gereedschap, drank, spandoeken, zorgelijke gezichtsuitdrukking. Bij slecht weer kan je in je eigen krot blijven zitten.
-5-79/50 OPROEP AAN ALLE KRAKERS EN ANDERE MENSEN!!!
(1) anoniem (uitgegeven door kraakgroep De Pijp)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB / UB 192.1
Zaterdag 19 mei derde nationale kraakdag. Verzamelpunt voor de Pijp 11 uur Sarphatipark. Het wordt leuk en belangrijk.
-5?-79/52 Beste mensen, De situatie op de weteringschans 81 t/m 87 wordt steeds dreigender.
(1) De Grote Wetering
(2) folio, stencil en el.stencil, zwarte, bruine en rode inkt, elite, tekening
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB /
Een bouwvergunning voor eigenaar Bakker hangt in de lucht. Hij probeert een vergunning te forceren om te voorkomen dat ons alternatieve plan (goedkopere groepswoningen) positief beoordeeld wordt. Misschien hebben we over een maand ieders hulp nodig.
-5-79/53 KRISISKRANT van de westelijke eilanden ... POLITIEK VERRAAD ZET MENSEN OP STRAAT
(1) (aktiekomité Westelijke Eilanden i.s.m.Wijkkrant Gouden Reael en bewoners)
(2) 1v 4p, 30,4x43cm, off-set, rode inkt, foto's, tekening
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) SA /
Verhalen van bewoners Westelijke Eilanden over de woonlasten. De verhalen van Jan Witte, Auke Postma, fam.Beaux en fam.Emous. Toen Jan Witte in 1975 de gelegenheid kreeg een ruimere nieuwbouwwoning te betrekken op de Bickersgracht, waarvan gezegd werd dat de huren betaalbaar zouden zijn voor de buurtbewoners, heeft hij niet lang geaarzeld en de woning genomen. Na een paar jaar is de familie Witte tot de slotsom gekomen, nu de gewenningssubsidie is afgelopen, dat de individuele subsidie te kort schiet. De woonlasten die Jan Witte moet opbrengen zijn voor zijn inkomen veel te hoog, zodat hij genoodzaakt was een huuraktie te voeren. Jan betaalt niet meer dan 10 procent van zijn netto maandinkomen. Hierop komen nog de stookkosten. Beloftes over betaalbare huren worden snel vergeten als men de macht heeft. Ondanks de beloftes laat men de huurders gerechtelijk vervolgen. Niet de huurders moeten vervolgd worden maar alle politieke figuren die moedwillig hun ogen sluiten voor dit sociale onrecht. Politiek bedrijven ten gunste van een kleine groep kapitalisten die van alle kanten hun zakken vullen over de rug van de arbeiders en sociaal zwakkeren. Een verandering hebben we zelf in de hand wanneer we gezamenlijk in verzet komen. De politieke figuren die na hun ambtsperiode een goed betaalde baan krijgen in 't bedrijfsleven als beloning voor hun politiek gekonkel, zetten de mensen aan 't denken. Men wil geen tweede Nieuwmarktsituatie, zeggen de politici, dat was politiek een afgang. Maar wanneer gezinnen in hun bestaan bedreigd worden, dan kunnen die wel eens zwaarder verzet gaan plegen dan in 't verleden.
Uit een officiële brief van de gemeente aan de Tweede Kamer van 9 maart: Een aanzienlijk aantal bewoners is ondanks subsidie niet bij machte om uit hun inkomen de geldende huurprijzen te betalen.
Krankzinnig hoge huren en stookkosten dreigen bewoners uit hun buurt te verjagen. Stadsvernieuwen is hongerlijden. De nieuwbouw Vierwinden(dwars)straat, Westerdok en Bickersplein wordt de volgende huurellende. Wonen in je buurt, voor 10% gehuurd. Onze eisen zijn: geen asociale huisuitzetting of inboedelveiling, ongedaan maken van de huurschuld, geen presentje van sociale zaken en dan toch alles bij het oude laten, drastische verlaging van stookkosten, huurverlaging in nieuwbouw en renovatie, voor de a.s.nieuwbouwkomplexen nemen we geen genoegen met 'garantiehuren', grote verbetering van de huursubsidie en de woonlasten moeten daar met de helft terug.
Door akties in Roomtuintjes zitten de gemeente en de woningbouwvereniging in de knel. Grote voorzitter van de woningbouwclub De Jong heeft het nu opeens over 'onparlementaire' aktie, waarmee hij bedoelt dat ze wakker zijn geworden en de te hoge huren in Den Haag op tafel gaan leggen. In alle nieuwbouwkomplexen stijgt de nood. De buurten hebben elkaar solidariteit beloofd.
-5-79/54 HOERA, HOERA, goed nieuws vandaag!!! LEEST DIT ALLEN
(1) De Werkgroep Particuliere Sector (van het Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt, fp)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) GA /
(5) Origineel op GA (archief C.W.S.)
De werkgroep heeft de strijd aangebonden met het kwaad van het zogenaamd horizontaal verkopen van etages in het blok Polanen-, Hembrug- en Houtrijkstraat door eigenaar Pascha. De bezetting van Hembrugstraat 21' en 21'' werd tot een succesvol einde gebracht. Pascha heeft de woningen leeg gemeld bij de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting, zodat de woningen terug zijn gebracht in het distributiesysteem. Hopelijk heeft deze actie een afschrikwekkend effect gehad. Om te kunnen controleren of Pascha ook toekomstig leegkomende panden verhuurt, zou het goed zijn dat omwonenden het leegkomen van woningen, verhuisplannen, enz.komen melden bij het CWS. Dank aan de jonge woningzoekenden en de buren voor het solidaire optreden. Op de openbare bijeenkomst van 17 mei is gebleken dat Pascha slecht onderhoud aan de woningen pleegt. Georganiseerd optreden kan tot resultaat leiden en dat kan ook gelden voor het aanpakken van het achterstallig onderhoud.
-5-79/55 LANDELIJKE KRAAKDAG Dinsdag 8 mei, ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, achterkant: tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/003.1.01
1: 8 Mei van Beuningenstraat 14 voorbereidings vergadering voor akties op de landelijke kraakdag 19 mei. Op de grote krakersbijeenkomst van 24 april zijn al aktievoorstellen gedaan die op deze voorbereidingsvergadering uitgewerkt zullen worden. En niet vergeten: 12 mei, na manifestatie een grootse demonstratie!
2: De woonnoodmanifestatie op 12 mei wordt nog door te weinig mensen voorbereid. Je hulp is hard nodig. Je kunt elke dag terecht in van Beuningenstraat 14. 12 Mei is er een demonstratie naar de woonnoodmanifestatie op het Waterlooplein. Verzamelen op van Beuningenstraat 14. Verslaap je niet!
-5?-79/56 "Singel 46" voor de Hoge Raad
(1) (Singel 46)
(2) A4, fotokopie, elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.5.01
Speculant Verzicht BV heeft beroep in cassatie aangetekend tegen de uitspraak van het Hof, waarbij de eis tot ontruiming niet werd ingewilligd. Drie jaar vechten we nu al voor jongerenhuisvesting en het buurthuis. De bouwplannen zijn klaar en het ministerie heeft subsidie toegezegd aan de gemeente ons pand aan te kopen voor jongerenhuisvesting. Verzicht laat het pand 4 jaar leeg staan, gaat niet in op het bod van de gemeente, verkoopt het voorlopig door aan het speculantengespuis Fagel & van der Sluis. Wij pikken het niet dat deze speculanten dit jongerenhuisvestingsprojekt om zeep proberen te helpen. Vrijdag worden de pleidooien gehouden. Verzicht heeft de naam van een ex-bewoner achterhaald en wil hem 'met de zijnen' het pand laten ontruimen. Als de Hoge Raad hierop ingaat, heeft dit konsekwenties op landelijk nivo. Via een gefingeerde bewoner kan iedere eigenaar het pand 'met de zijnen' laten ontruimen. Een vooruitlopen op de antikraakwet. De Hoge Raad zou hierdoor de bescherming van speculatieobjekten laten prevaleren boven het recht op wonen voor jongeren! Ga mee naar Den Haag vrijdag. Verzamelen op Singel 46 (ontbijt staat klaar). F + $ = speculatiegespuis.
-5-79/57 horizontale verkoop Steeds vaker worden woningen per etage verkocht, ...
(1) (het buurthuis (Jordaan, fp))
(2) 2v 4p, A4, pica, blauwe inkt, p.1 en 3: ook el.stencil en rode inkt
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) SA / SA 002/017.4.01
Steeds vaker worden woningen per etage verkocht, de horizontale verkoop vliegt de pan uit. In de Goudsbloemstraat, de Lindenstraat, de Noordermarkt om maar een paar straten te noemen. Geregeld krijgen wij hierover vragen. Volgt informatie over de procedure voor het verkrijgen van een splitsingsvergunning, overgenomen uit Horizontale verkoop in Amsterdam. Er zijn te weinig mogelijkheden om iets tegen de horizontale verkoop te doen. Er worden enorme winsten mee gemaakt. Het slachtoffer is de huurder en de woningzoekende: duizenden woningen verdwijnen uit de normale distributie.
Vier weken geleden heeft de gemeenteraad verbetering aangebracht in de regeling Horizontale verkoop. Dit mede door druk van buurt en aktiekommitees. Maar liefst 90.000 woningen lopen gevaar om gesplitst te worden. Volgt uitleg over de nieuwe regeling. Koop nooit een gesplitste woning waarvan de huur onder de fl. 690 ligt (geen afgifte woonvergunning). Buurtbewoners, laat je niets wijs maken door grote beleggers, huisjesmelkers en speculanten. Koop nooit een woning waarvan je niet alles afweet. Bel voor informatie met Herhuisvesting, SIKH of de buurthuizen!
1-5-79/19 OPEN BRIEF AAN B & W EN DE GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM
(1) De buurtgroep AK 14, 15 en 16(bewoners rond de voormalige melkfabriek in de Pijp)
(2) 4v 4p, A4, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) GA /
In het verslag van de ambtelijke werkgroep in de Pijp komt de mening van de buurt sporadisch naar voren. Deze brief is bedoeld hierover duidelijkheid te verschaffen.
In 1978 werd het overleg tussen gemeente en buurt opgeschort over het gemeenteplan (plan C). Als Jan Schaefer wethouder wordt geeft hij opdracht een ander plan te maken op basis van de uitgangspunten van de buurt. Het overleg met de ambtenaren wordt hervat. 30 Januari 1979 kiest de buurtvergadering voor plan A: meer renovatie, minder sloop en snel tot stand komen van nieuwbouw. De gemeente wil 30% grotere woningen laten bouwen, de buurt 10%. De buurt wil dat er zoveel mogelijk woningen blijven en zij stelt andere normen aan de stedebouwkundige kwaliteit, uitgaande van de bestaande situatie in een 19e eeuwse wijk als de Pijp. De buurt eist: aanpak van direkte problemen (achterstallig onderhoud, parkeren), uitgaan van het huidige stratenpatroon, bij woningdifferentiatie uitgaan van de huidige bevolking, stedebouwkundige normen vastgesteld vanuit de buurt en daadwerkelijke aanpak van renovatie. De huren van nieuwbouw en gerenoveerde woningen moeten betaalbaar zijn.
7-5-79/1 OPEN GATENDAG 9 MEI
(1) anoniem (uitgegeven door Buurthuis Jan Ligthart)
(2) dubbelz., A4, geel papier, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) UB GA ISG /
Komt u kijken op 9 mei naar de festiviteiten in het open gat aan de Palmdwarsstraat. Op deze dag organiseren alle buurthuizen in de Jordaan aktiviteiten in 'open gaten'. Dit om te benadrukken dat de gemeente sneller huizen moet gaan bouwen. Kom daarom naar 't Palmdwarsstr.gat, want 't praten zijn we zat! Muziek, tentoonstelling, informatie, kermis. 's Avonds met de drumband naar het Bolsgebouw met optreden Wespentheater, informatie en feest.
11-5-79/2 LANDLOPERS VAN STAATSWEGE
(1) Namens de : Gezamelijke kraakgroepen Amsterdam, Woon- en Kraakgroep Carmel, S.O.J.H. (stedelijk overleg jongerenhuisvesting) waarin: ANJV-ASVA-HBO-kontaktgr.-JAC-JS(pvda)-NVV.jc-PSP.jo-SIKH-SRVU-VJV. en vele, en vele andere woningzoekenden.
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, Letter Gothic, tekening
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 014/002.1.04
(5) Tekst (deels) in: Kraakkrant 29 p.14
Het G.D.H.heeft altijd gesteld dat Krakers niet als woningzoekenden erkend konden worden. U woont toch, wat zeurt u nou. Krakers worden voor lange duur rechteloos gemaakt. Je wordt eeuwig tot niet erkend woningzoekende bestempeld. Gedwongen landloperij van staatswege! Krakers hebben een procedure aangespannen bij de Raad van State om deze situatie aan de kaak te stellen. Ze eisten: stopzetting discriminerende maatregelen tegen krakers. Hun eisen bleken volgens de uitspraak gerechtvaardigd. Het is de vraag of het G.D.H.deze uitspraak zal respecteren. We blijven niet lijdzaam afwachten, daarom eisen wij ons recht op: urgentiebewijs nu en met terugwerkende kracht voor diegenen aan wie ze jaren geweigerd en/of afgenomen zijn. Aktie 11 mei bij het G.D.H.
Het eisen van erkenning van krakers als woningzoekenden betekent nog niet dat wij het G.D.H.als rechtvaardige woningverdeler beschouwen of dat wij denken dat hiermee de oplossing voor de woningnood een stap dichterbij gebracht wordt. Maar wij vinden het krankzinnig als wij in deze armoede niet mee mogen delen of dat het aantal woningzoekenden gedrukt wordt doordat wij niet meetellen. Alleen lagerbetaalden lijden onder de woningnood, dat vinden wij onrechtvaardig. Het urgentiebewijs dient als zoethoudertje.
11-5-79/3a LANDLOPERS VAN STAATSWEGEN
(1) Namens: Kraakgroep Carmel
(2) dubbelz., A4, Letter Gothic, blauwe inkt
Wonen-kra
(4) UB /
Grotendeels zelfde tekst als /2.
11-5-79/3b
(1) Namens: Kraakgroep Carmel
(2) 2v 2p, A4, blauwe inkt, Letter Gothic
(3) Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/004.1.01
Dito als /3a.
12-5-79/1 SINGEL 46 V@ó@óR JONGERENHUISVESTING EN BUURTHUIS!!
(1) (Singel 46 en de aktiegroep "Geen beschouwing, maar verbouwing")
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-C-rest
Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/001.5.01
(5) Zie -5-79/56
Singel 46/48 is op 5 maart 1976 gekraakt met als doel aankoop door de gemeente, verbouw tot jongerenhuisvesting en tot een buurthuis. De overheid beloofde ernst te maken met het oplossen van de woningnood onder jongeren. Ze lieten het vooral bij beloftes. De eigenaar Verzicht B.V.en Fagel & v.d.Sluys vragen een spekulatieprijs. Regering en de gemeente hebben de spekulatie zelf in de hand gewerkt. I.p.v.de krakers te bedreigen met de anti-kraakwet zou de regering de spekulanten moeten aanpakken! Jongerenhuisvesting door kraakakties kan alleen bereikt worden door gezamelijke akties te organiseren. De belangrijkste eisen van de aktiegroep zijn: 2000 woningeenheden vóór eind '80, gemeentefonds t.b.v.snelle aankoop panden, aktief optreden naar het Rijk toe voor subsidies en openbaarheid over funktioneren van het Grondbedrijf. De gemeente hield een 'haalbaarheidsonderzoek' voor jongerenhuisvesting in een aantal panden.Dit resulteerde in een lijst van 19 panden, waaronder Singel 46. Het Ministerie zwijgt. De eigenaren verloren een kort geding in juli '78 tegen ons. Nu proberen ze cassatie aan te vragen bij de Hoge Raad. Een negatieve uitspraak heeft politieke gevolgen. Daarom gaan we met zijn allen naar Den Haag als onze advokaat zijn pleidooi houdt.
12-5-79/4 BUURT EN ANARCHIE
(1) (een aantal anarchisten uit de Pijp)
(2) 2v 4p, A4, pag.1: el.stencil, pica, tekening van Meath Robinson; pag.2 en 4: elite; pag.3: pica
(3) Ams-Z-Pijp Linkse bew Wonen
(4) UB SA / SA 031/001.2.01
Waarom ontwikkelen steeds meer mensen aktiviteiten in hun buurt? We hopen duidelijkheid te krijgen vanuit welke ideeen men aktief is en waar men voor vecht. De oorlog betekende een breuk in de sociale verhoudingen in de buurt. De niet winstgevende sociale woningbouw moest plaats maken voor het bouwen van kantoren, banken, enz. Tegelijkertijd met de nieuwe economische ontwikkelingen kwam het idee van het nieuwe gezin op. De beslotenheid van het gezin vierde hoogtij, sociale kontakten in de buurt waren er weinig. Pas in de zestiger jaren ontstaat er weer wat beroering. Essentiële waarden werden ter diskussie gesteld. In 1977 kwam er pas echt beweging in de Pijp: steeds meer huizen werden nodeloos dichtgetimmerd en gekraakt door mensen die de dupe waren van de woningnood. Als we ervaringen van buurtgroepen zouden kunnen bundelen, kunnen we misschien een strategie bepalen hoe we ons kunnen opstellen tegen de woningnood, het beleid van de gemeente. Volgt een verslag van de eigen ervaringen in de buurtgroep. Wij zien de buurtgroep als mogelijke basisorganisatie van een nieuwe maatschappij. Uitnodiging te komen op een bijeenkomst op 11 juni, Spuistraat 62.
14-5-79/2 AMSTERDAM l4 MEI l979 BUURTBEWONERS EINDELIJK IS HET ZOVER
(1) Het Bewoners Comitee (Kattenburg, fp)
(2) A4, kringlooppapier, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) GA /
Eindelijk is het zover. 29 Mei is het Bewonerscomitee uitgenodigd voor een gesprek met de Vaste Kamercommissie aangaande onze huurstrijd. Ga in grote getale mee naar Den Haag. Wij vragen de bewoners een bijdrage om de kosten van de huur van de twee bussen te drukken. Wij moeten de Kamercommissie er van overtuigen dat de woonkosten voor ons Kattenburgers niet meer op te brengen zijn.
20-5-79/1 Amsterdam, 20-5-1979 Aan onze buren rechts en links, ...
(1) Bewoners Prins Hendrkkade 150
(2) dubbelz., A4, 12" Courier, voorkant: stencil en el.stencil, bruine inkt, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 179.1
In april 1975 kraken wij dit huis; het staat dan 2 jaar leeg. Wij hebben het huis in bewoonbare staat gebracht. Het huis staat te koop voor fl. 60.000. Daar de koopsom zo laag is, stellen we de gemeente voor het pand te kopen. De gemeente vindt het te duur. In september 1977 komen er kijkers op de kust. Het pand wordt op een huizenveiling te koop aangeboden. De gemeente belooft een anonieme bieder naar de veiling te sturen. We bereiden ons op de veiling voor door met vele mensen en pamfletten erop af te gaan. De verkoop gaat niet door. Onze buurman Meyer blijkt het voor fl. 85.000 gekocht te hebben. Onze huidige eigenaar, Moens, koopt het voor fl. 110.000. We stappen naar de rechter om aan te tonen dat we een mondelinge huurovereenkomst hebben. Moens begint een kort geding, uitspraak: krakers moeten in afwachting van de civiele procedure fl. 600 per maand betalen. 13 Juni is de uitspraak hiervan te verwachten. We vragen de gemeente het pand te vorderen. Als u ook vindt dat Prins Hendrikkade 150 voor goedkope woningbouw behouden moet blijven, ondersteun dan de vorderingsprocedure met uw handtekening. Hiervoor komt 23 mei iemand namens ons bij u langs.
22-5-79/2 Amsterdam 22-05-'79 AAN DE BEWONERS VAN DE BREDEWEG
(1) de bewoners van Bredeweg 21
(2) 2v 4p, A4, kringlooppapier, pag.1 en 2: elite; pag.2-4: el.stencil; pag.3 en 4: tekening
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB / UB 188.1
(5) Literatuur: Folia Civitatis 23-4-99 (nr.32) p.14
Wij danken U voor de hartelijke wijze waarop U ons zaterdag verwelkomd heeft en voor de brieven die het Kommitee Bredeweg aan B&W en aan de eigenaar heeft geschreven. Eigenaar is van Putte: we moeten er uit, goedschiks of kwaadschiks. Kwaadschiks betekent een knokploeg. We hebben geen enkele garantie dat het huis, wanneer wij het verlaten hebben, binnen afzienbare tijd bewoond wordt. Wij vrezen dat het antwoord van van Putte een knokploeg zal zijn. Wij vragen U om, wanneer dat gebeurt, de politie op te bellen en de straat op te gaan om door Uw aanwezigheid Uw afkeuring te tonen.
24-5-79/1 "vrijbriefje voor dóórvaart"!!
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, cubic elite, tekeningen
(3) Wonen
(4) FP /
(5) Zie ook GA Aff 4948 (A/002281)
Uitnodiging voor het woonschepenmanifeest op 16 en 17 juni. Het woonschip vaart & blijft! Het manifeest wil aandacht vragen voor onze belangen als woonschippers, die voortdurend worden ontkend door weinig feestelijke wetsontwerpen, nota's en verordeningen. Wij organiseren 16 juni demonstratieve vaartochten van groepen woonschepen naar de Nieuwe Meer waar wij u op een schitterende weide een festival bieden. Op 17 juni varen wij op feestelijk demonstratieve wijze terug. Met ons allen laten wij zien dat we met velen zijn!
28-5-79/1 Amsterdam, 28 mei l979 Aan de bewoners van de Samenwerking
(1) 2 namen
(2) folio, elite
(3) Wonen
(4) GA /
29 Mei kunt u weer een lid van het bestuur en zes leden van de ledenraad kiezen van de Coöperatieve Woningvereeniging Samenwerking. Wij hebben enkele leden bereid gevonden ons als kandidaten voor te dragen. Onze motivering is dat er plaats is voor onafhankelijke figuren binnen bestuur en ledenraad. De invloed van de bestuursleden van de Samenwerking, die ook in de ledenraad zitten, neemt via de overbodige buurtvereniging De Harmoniehof steeds meer toe. Het stemadvies dat u onlangs in de bus kreeg is tot op grote hoogte het advies van het bestuur van de Samenwerking.
De ledenraad moet vaker bijeen komen en u heeft recht op meer en recenter informatie. Als lid komt u ook inzicht en inspraak toe t.a.v.de toelating van nieuwe leden. Wij hopen dat u ons uw stem kunt geven. Er zijn geen argumenten zittende leden die zich herkiesbaar hebben gesteld, voor herverkiezing in aanmerking te laten komen.
30?-5-79/2 ontruiming INLEIDING Na aanleiding van de dreigende ontruiming van de etage in de v.Boetzelaerstraat 72'' door het G.D.H. is een diepgaande discussie ontstaan onder de krakers ...
(1) Bewonersgroep v.Boetzelaerstraat/Gr.v.Prinstererstraat
(2) 4v 8p, A4, el.stencil, elite, ook bekend met diverse pagina's kringlooppapier
(3) Ams-W-Staa Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 002/005.5.01
(5) Zie -11-79/27. Wrs.diverse malen herdrukt
Na aanleiding van de dreigende ontruiming van de v.Boetzelaerstraat 72'' door het G.D.H.is een diepgaande discussie ontstaan onder de krakers met als belangrijkste onderwerpen: is iedere woningzoekende even urgent, zo ja wat zijn daaruit de praktische consequenties en wie is er verantwoordelijk voor de woningnood.
Bij de beantwoording van de vragen gaan we uit van het principe 'iedere woningzoekende is even urgent'. Het normenstelsel van het G.D.H.is voortgevloeid uit de woningnood. Er zijn twee oplossingen voor woningnood: meer woningen bouwen of zorgen dat er minder woningzoekenden zijn, mensen niet urgent zijn. De eerste oplossing wordt nauwelijks in praktijk gebracht. Het maatschappelijk nut moet wijken voor macro-economische belangen. Als de landelijke overheid te weinig geld geeft, kan de gemeente dat niet altijd gebruiken als verklaring voor alle misstanden. Het wanbeleid van de Gemeente: toelaten en stimuleren woningspekulatie, achterstallig onderhoud en slopen. Het particulier initiatief en de overheid zijn verantwoordelijk voor de woningnood.
Het G.D.H.speelt slechts een ondergeschikte rol. Als de gemeente een beleid voert dat afval produceert (90.000 woningzoekenden) dan is er het G.D.H.om dat afval op te ruimen. Men heeft ervoor gezorgd dat het G.D.H.niet als een vuilnisvat, maar als een sociale instelling wordt gezien. De legitimeringsprocessen hiervoor: urgentiebewijs, verdeel en heers en voor de allerlastigsten onder de woningzoekenden: ontruiming. Het G.D.H.moet gebruik maken van deze middelen om te zorgen dat niet iedere woningzoekende in de gaten krijgt hoe groot de woningnood is en door wie deze in stand gehouden wordt. Het G.D.H.verdeelt, de overheid en het particulier initiatief heersen. Wij accepteren geen wachtlijst. Wij hebben niet de macht en de middelen de woningnood op te lossen. Wij hebben die woningnood ook niet gecreëerd. Het heeft weinig zin met tegenplannen te komen, want deze passen niet in het politiek-economisch programma van de veroorzakers.
De buurtbewoners reageerden positief op de actie tegen de ontruiming. Zij hadden ervaring met het G.D.H.en begrepen wat er mis aan is. Een aantal krakers hadden er erg veel moeite mee. Hopelijk geeft dit stencil aanleiding tot een andere opstelling ten aanzien van het G.D.H.
-6-79/2 STOP ... SPEKULATIE
(1) Anti Spekulatiekomitee Hugo de Grootbuurt
(2) A4, el.stencil, cubic elite, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) UB GA ISG /
Het spandoek tegen de spekulatiepraktijken van Doerga hangt weer over de straat. De bezetting van de van Oldenbarneveldtstraat 25' loopt nu al 6 maanden. We hebben de dienst herhuisvesting dan ook duidelijk gemaakt dat de woning nu maar eens gevorderd moet gaan worden voor urgenten. Inmiddels blijkt nummer 26'' hoog van Fagel en van der Sluis al weer een half jaar leeg te staan. We zijn opnieuw tot een bezetting overgegaan. Van Oldenbarneveldtstraat aktiestraat.
-6-79/9 MANIFESTATIE 2 JUNI op de stoep voor het MELKFABRIEKTERREIN TEGEN: speculatie
(1) (bewoners van de Overtoombuurt)
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil, foto; achterkant: elite
(3) Ams-West Wonen
(4) FP /
1: Manifestatie 2 juni op de stoep voor het melkfabriekterrein (Overtoom, fp). Tegen: speculatie, onbetaalbare appartementenbouw. Voor: sociale woningbouw, inspraak voor de buurt.
2: Door spekulatieve doorverkopen is de grondprijs van het terrein halverwege de Overtoom nu zo'n 5 miljoen gulden. Maar omdat de manege een monument is geworden, werden de plannen van de eigenaar voor kantoren en dure appartementen gedeeltelijk doorkruist. De gemeente bleek bereid het terrein te kopen voor het volle pond. Wethouder De Cloe zag plotseling van de koop van het terrein af. Van der Meyden kreeg de vrijheid voor het ontwikkelen van een bouwplan rond de manege. Dit plan stuit op bezwaren bij stadsontwikkeling. Onder druk van de buurt is Schaefer aan het onderhandelen. Er is sprake van dat er in het gat 50% sociale woningbouw en 50% asociale woningbouw gebouwd gaat worden. Maar die woningen zijn niet bestemd voor de Overtoombuurters. Een fout stadsvernieuwingsbeleid in de Kinkerbuurt (te weinig vervangende huisvesting, fp) wordt afgewenteld op de schouders van andere buurten.
-6-79/10a MANIFEST LANDELIJKE WOONSCHEPEN MANIFESTATIE l6 en l7 juni '79
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, 10" Courier, Diplomat en Letter Gothic, tekeningen
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 047/002.2.26
Er gaat geen week voorbij of er valt wel een brute aktie of maatregel tegen woonschepen te melden. Er wordt systematies gepoogd een zich ontwikkelende woon-cultuur te elimineren. Willekeur en inmenging in de persoonlijke levenssfeer is een gevaar voor de democratie. Er lijkt geen diskussie mogelijk over de vraag of woonschepen wel de problemen geven die men op grond van de hardnekkigheid van de negatieve houding van de overheid zou verwachten. De harde kern van de vooroordelen is een fatsoensnorm. Ze zijn niet ordelijk en netjes. Het wonen op het water is de laatste decennia, mede onder druk van de woningnood, als aantrekkelijke woonvorm her-ontdekt. Er valt zoveel meer te zeggen vóór het woonschip, dan er tègen! Pesterijen, het onthouden van vergunningen, waanzinnige verhogingen van liggelden, het wegslepen naar ontoegankelijke gebieden, het weigeren van gas, water of licht, krotverklaringen, dwang- of strafhavens. Het is aan de orde van de dag. Waar haalt een overheid, die in 35 jaar niet in staat is gebleken voldoende huisvesting te scheppen, het recht vandaan mensen die zelf een oplossing vinden, de voet dwars te zetten? De bewoners van woonschepen eisen het recht op een eigen woonvorm. Kom 16 en 17 juni naar het Amsterdamse Bos voor de landelijke woonschepenmanifestatie.
-6-79/10b
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, 10" Courier, Diplomat en Letter Gothic, tekeningen
(3) Wonen
(4) UB /
Dito als /10a.
-6-79/14 Het woonschip vaart en blijft!
(1) (alle bewoners van schepen)
(2) A4, oranje papier, el.stencil, elite, tekening
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Zie ook GA Aff 5487 (A/005179)
Uitnodiging woonschepen-manifeest op 16 en 17 juni op een schitterende weide van het Amsterdamse Bos bij de Nieuwe Meer. Recente ontwikkelingen bedreigen ons woonschippers met hernieuwde hevigheid. We willen aandacht vragen voor onze belangen. Wij organiseren demonstratieve vaartochten van groepen woonschepen. Opstapplaats: de Bullebakbrug. De gemeente wil de Bullebak (de brug in de Marnixstraat over de Brouwersgracht) vastmaken. Meer dan 25 schepen zouden dan wegmoeten! Dit gaat niet door!
-6-79/17 BESTEK '8l TAST VERWORVEN RECHTEN AAN
(1) (Het Dagelijks Bestuur van het Wijkopbouworgaan Oud-West (voorheen wijkcentrum))
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-W-Kin Werk Wonen
(4) UB GA /
Oproep aan alle mensen in de Kinkerbuurt deel te nemen aan de manifestatie Bestek '81 moet van de baan op 23 juni op het Museumplein. Wij zijn verontwaardigd over de bezuinigingspolitiek van het kabinet Wiegel/Van Agt, een politiek van loonmatiging en aantasting van de uitkering. Een politiek die de zakken van de ondernemers spekt op kosten van de gewone mensen, die miljarden verspilt aan wapentuig en daarmee de wereldvrede in gevaar brengt! In onze buurt is de helft van de mensen aangewezen op een uitkering. In onze buurt met z'n gebrekkige voorzieningen, waar de mensen nog eens dubbel voor moeten betalen, wordt op onderwijs, bejaardenzorg en welzijnswerk gesnoeid. In onze buurt wordt wel gesloopt, maar niet gebouwd. Terwijl de bouw stagneert blijven de huren onbetaalbaar. In vijf jaar tijd zijn de huur- en stookkosten met 70% gestegen. Op 1 juli wil de regering een groot aantal verslechteringen doorvoeren. Wij roepen u op voor een aktie, omdat deze politiek van lastenverzwaring de mensen ieder perspektief voor de toekomst ontneemt. Vanuit de Kinkerbuurt organiseren de werkers uit de gezondheidszorg een manifestatie bij het Dirk van Nimwegencentrum, vertrek demonstratie van daar naar Museumplein.
-6-79/20 bestek 81 moet van de baan! BESTEK BLOKKEERT BEWONERSEISEN
(1) (Deze oproep ontstond op een beraad van personen die aktief zijn in allerlei volkshuisvestingsakties in de stad.)
(2) 1v 4p, 23x30,9cm, off-set, Artisan, foto's
(3) Werk Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Zie 23-6-79/1
Aan alle huurders en woningzoekenden. Er moet een eind komen aan de woningnood. Op elke tien Amsterdammers is er één die niet over behoorlijke huisvesting beschikt. De bouw van woningwetwoningen keldert meer en meer. Betaalbare huurwoningen zijn op grote schaal buiten het bereik van de meeste mensen gebracht - door verkoop. De woningnood is opnieuw een politiek vraagstuk van belang geworden. Er moet extra geld komen voor de huisvesting. Voor de opvoering van de woningwetbouw en de woningverbetering en voor het omlaag brengen van de woonlasten. Deze conclusie staat haaks op het bezuinigingsplan Bestek '81. Volgens dit plan moet er op de begroting van Volkshuisvesting twee miljard geschrapt worden. Wij zijn over dit beleid ernstig verontrust. Er moet een aktieprogramma ontwikkeld worden voor de verbetering van de volkshuisvesting, meer middelen voor sociale woningbouw en renovatie. Dit bestek moet van de baan! Op 23 juni zal er een nationale manifestatie worden gehouden tegen Bestek '81. Wij zullen er zijn op het Museumplein. Bij de KLM-terminal zal het verzamelpunt zijn van huurders en woningzoekenden om een eigen blok te vormen in de grote demonstratie.
-6-79/29 OPROEP TOT WEIGERING VAN HET DIENSTBEVEL
(1) Bewonersgroep van Boetzelaerstraat/Groen van Prinstererstraat.
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.5.02
(5) Zie /41. Wrs.voor diskussiedoeleinden herdrukt. Meegeniet in Kraakstaat 9 (8-79)
Beste politiemensen, Zoals jullie weten is er een groot tekort aan woningen. Als de gemeente de woonruimtewet stipt zou toepassen, zou de huisvesting van een groot deel van de Amsterdamse bevolking in gevaar komen. Vrijdag 29 juni wil de gemeente Elly in de van Boetzelaerstraat 72'' ontruimen op grond van diezelfde woonruimtewet. De ontruiming zal geschieden in opdracht van het G.D.H. Dit nu, pikken we niet meer. Het G.D.H.werkt als zoethoudertje voor de woningzoekende. Het G.D.H.speelt woningzoekenden tegen elkaar uit. Elke woningtoewijzing gaat ten koste van een ander. Deze oplossing is bruikbaar voor de gemeente om de vraag naar woningen op te lossen; niet door te bouwen, maar simpelweg door die vraag te ontkennen. Iedere woningzoekende is even urgent. Vandaar dat wij ervoor zullen zorgen dat Elly zal blijven wonen waar ze nu woont. Als dit soort willekeurige ontruimingen nog langer getolereerd worden, dan zullen de huisvestingsproblemen onhoudbare vormen aannemen. Wij laten aan u de keus of u hieraan wilt meewerken. Oproep vrijdag het dienstbevel te weigeren. Komt allen, maar laat uw uniform thuis.
-6-79/30 Toekomst blijft onzeker aktie in de van boetzelaerstraat
(1) Bewonersgroep Van Boetzelaerstraat/Groen v.Prinstererstraat.
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, elite, foto's
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 002/005.4.01
In de V.Boetz.straat woont nu een groep van 17 krakers. De eerste zijn in de zomer van 1978 gekomen. We laten onszelf niet ontruimen. Bij dreiging wordt het pand tot het uiterste verdedigd. Elly, zelfs voor gemeentenormen urgent, heeft de woning gekraakt maar is niet in het bezit van een woonvergunning. De overheid had geen belang bij het oplossen van de woningnood. Omdat andere projecten meer winst opleveren voor banken, speculanten en bouwondernemingen. De overheid laat de G.D.H.nog steeds bestaan omdat zij nu werkt als zoethoudertje voor de woningzoekenden. De woningnood wordt gepresenteerd als de normaalste zaak van de wereld. Als je geen 5 jaar op straat kunt wonen (dat is de wachttijd voor een alleenstaande) en je vindt een woning, dan noemen ze je een voorkruiper. Als de G.D.H.er niet zou zijn dan zouden de tienduizenden woningzoekenden allemaal tegelijk een woning eisen. Er zou onrust en verzet komen. De overheid kiest voor een distributie systeem in de plaats van bouwen. Daarom accepteren wij geen G.D.H.en geen wachtlijsten. De derde aangekondigde ontruiming ging niet door. De zaak is terug naar de burgemeester. Maar blijf op je hoede.
-6-79/36 ALWEER EEN BUURTPAMFLET ZEKER WEER EEN VERGADERING........
(1) anoniem
(2) A4, off-set, pica
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB / UB 179.1
7 Juni vergadering in de school in de Nieuwe Amstelstraat. Met bewoners van de Nieuwe Amstelstraat hebben we een aantal architekten uitgenodigd om te praten over het bebouwen van het metrogat in ons blok. De gemeente is ook bezig woningbouwplannen voor dit gebied te onderzoeken. Maar omdat we weinig voelen voor inspraak achteraf, willen we zelf met een plan komen over de soort bebouwing die we willen, zoals de grootte van de woningen, het soort woningen (voor een gezin, alleenstaande of een woongroep) en bijv.bedrijfsruimten. Erg eenvoudig is het allemaal niet. Iedereen die mee wil denken of praten is welkom.
-6-79/40 BESTEK '81 BLOKKEERT BEWONERS-EISEN
(1) Bewonerscomité Bennebroekstraat, Teekenscomité, Schinkelbuurtcomité tegen speculatie, Huurderscomité Amsterdam West
(2) dubbelz., A4, elite, voorkant: el.stencil
(3) Wonen
(4) UB / UB 195.1
Manifestatie van huurders tegen Bestek '81, 20 juni in het Woestduincentrum. Bestek '81 is aangekondigd als een heilsoperatie tegen de crisis. Het draait uit op een aanval op sociaal zwakkere groepen, afbreken van voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg. De enige groep die wél profiteert is de groep van grote ondernemingen. Alle bevolkingsgroepen lopen storm. Alles stijgt, behalve het loon. Ook de huurders worden gepakt: ingestorte woningbouw, dure koopwoningen, stadsvernieuwing stilgelegd en stijging van de woonlasten. Het kabinet heeft aangekondigd bezuinigingen op Volkshuisvesting door te willen voeren, woningnood of niet. De huurders hebben reden genoeg deel te nemen aan de landelijke manifestatie tegen Bestek '81, die op 23 juni in Amsterdam plaats vindt. Onze buurt, de Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt, heeft een goede traditie in de strijd voor huurdersbelangen. Toespraken van Adriaan de Ruig (voorzitter), Cok Dittmar (stedelijk beraad huurders tegen Bestek '81), bijdragen van Ben Kuster (Huurderscomité), Ellen de Goeij (actie Bennebroekstraat) en Stef Arnzt (actie Schinkelbuurt) en optredens van koor Morgenrood en leden van Theaterschool. Discussie.
-6-79/41a OPROEP VRIJdag, 29 juni wordt opnieuw ...
(1) anoniem (uitgegeven door Bewonersgroep van Boetzelaerstraat/Groen van Prinstererstraat)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) GA SA /
(5) Zie /29
29 Juni wordt opnieuw een poging gedaan de woning Van Boetzelaerstraat 72'' te ontruimen. Na de ontruiming twee keer uitgesteld te hebben, wil de gemeente de zaak deze keer op de spits drijven. Jarenlang heeft dit en aangrenzende panden buiten de belangstelling van het G.D.H.gelegen. Tot op het moment dat ze gekraakt werden! Ook voor deze etage is er een splitsingsaanvraag die ongetwijfeld toegekend wordt. Een ontruiming voor een gemakkelijke verkoop van de etage? Ons verzet gaat ook tegen de woonnood en haar instrument, de Gem.Dienst Herhuisvesting. Informeer je bij ons over een uitvoeriger motivatie van ons verzet en strategie. Van gemeentezijde is ons meegedeeld dat de ontruiming met veel politiematerieel ondersteund gaat worden. Wees solidair. Kom ook (goed voorbereid).
-6-79/41b
(1) anoniem (uitgegeven door Bewonersgroep Van Boetzelaerstraat/Groen van Prinstererstraat)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) GA SA / SA 002/005.4.02
1: Dito als /41a.
2: De avond voor de ontruiming informatieve bijeenkomst in kraakcafee Haarlemmerplein 17. Kom in ieder geval op tijd om de ontruiming tegen te houden, 29 juni Van Boetzelaerstraat 72.
-6-79/42 Grijp uw kans!
(1) (Wijkcentrum De Gouden Reael)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekening van Maarten Toonder
(3) Ams-C-rest Ams-C-WE Wonen-hv
(4) GA /
Informatie over de huurverhoging van 1 juli. Op het wijkcentrum zijn huurweigeringsspreekuren ingesteld.
-6-79/44 ALWEER EEN ONTRUIMING?!
(1) De acht bewoners van dit mooie pand. (Prins Hendrikkade 150, fp)
(2) A4, dik papier, blauwe inkt, 10" Courier, st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 028/003.5.01
Na de grote ontruimingen ten behoeve van de metro-aanleg, kraken wij het pand. Het wordt tweemaal verkocht. Onze huidige eigenaar Moens, van de bekende vastgoed b.v., tracht ons door bedreigingen uit zijn eigendom te krijgen. Niet wetende dat wij een mondelinge huurovereenkomst hadden. Moens begint een civiel-rechtelijke zaak, waarvan het vonnis op 4 juli zal zijn. Wij hebben de gemeente getracht zover te krijgen om het huis te kopen. Tweemaal is dit niet doorgegaan. Op 22 juni willen wij in ons bedreigde pand een avond organiseren over de mogelijkheden het pand te behouden. De keus ligt tussen verkrotting en peperdure appartementen enerzijds en bewoning door mensen die het echt nodig hebben. Komt dus.
-6-79/52 BESTEK 81 MOET VAN DE BAAN! De gezamenlijke huurderscomités uit Amsterdam Oost ...
(1) Huurbeschermingscomité Dapperbuurt, Huurdersvereniging Indische Buurt, Kadijkencomité, Bewonerscomité Kattenburg, Initiatiefcomité Oosterpark, Huurdersvereniging Transvaalbuurt
(2) A4, oranje papier, el.stencil, pica
(3) Werk Wonen
(4) UB ISG / UB 195.1
Oproep deel te nemen aan de manifestatie Bestek '81 moet van de baan op het Museumplein, 23 juni. De bedreiging van woningbouw en volkshuisvesting door de bezuinigende politiek in Bestek '81 is duidelijk. Zeker hier in Oost zou Bestek '81 de problemen rond verkrotting, hoge nieuwbouwhuren, renovatie en tempo stadsvernieuwing, verergeren. 23 Juni Wibauthuis korte meeting en daarna naar het Museumplein. Vecht voor Uw recht op goed en betaalbaar wonen.
-6-79/53 AAN A@LLE AMSTERDAMSE KRAKERS, HET IS WEER RAAK!
(1) De Bewoners van de Groote Keyser
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 001/001.2.01
(5) Origineel op SA (map 001/001.2.01)
Uitspraak in het hoger beroep tegen de bewoners op 6 juni. Help ons met affiches plakken, brieven sturen en kom bij ontruiming de akties steunen. Als er ontruimd wordt staan de panden nog zeker twee jaar leeg.
-6-79/55 uitgave van de kommunistische arbeidersorganisatie (KAO) ml WEIGER DE HUURVERHOGING!
(1) kommunistische arbeidersorganisatie (KAO) ml
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Wonen-hv
(4) UB / UB 287.3
In juni neemt de IIe kamer stiekem twee wetten aan om de huren de komende jaren flink omhoog te douwen. Bij de grote huisbazen leeft de wens om de huren van de oude woningen op te trekken naar het peil van de nieuwbouw. Zo kunnen zij de leegstaande nieuwbouw (80.000 huizen) vullen en tevens hun zakken. De ministers Schut en Udink probeerden het met extra huurverhogingen. De volgende regering met Gruyters, Van Dam en Schaefer op het ministerie van woningnood bereidde een nieuw 'beleid' voor: geleidelijke optrekking van de huren via puntenstelsels. De strijd er tegen moest worden opgevangen door Huurcommissies. De wetten die nu in de kamer liggen maken deze systematische huuropdrijving mogelijk. De puntenstelsels zijn voor de huizen die ná 1930 zijn gebouwd, al ingevoerd. Protesteer tegen deze wet. Doe dit door de huurverhoging te weigeren.
Drie organisaties zijn tot eenheid gekomen! De BNML, de KKB en de KAO hebben zich aaneengesloten. Opgericht werd de Kommunistische Arbeidersorganisatie (marxistisch leninistisch). De kranten Rode Vlag, Voorwaarts en Socialisme en klassestrijd werden samengevoegd tot Rode Vlag. Dit is een belangrijke stap op weg naar de nieuwe Kommunistische Partij.
-6?-79/56 Ogem-willekeur ten koste van wonen en werken
(1) (krakers van de OGEM-panden Keizersgracht 242-252)
(2) A4, wit of kringlooppapier, o.a.elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 001/001.2.01
(5) Zie 19-9-79/1
Aan de werknemers van OGEM. Ons wonen en jullie werken wordt ondergeschikt gemaakt aan de ondernemersbelangen van OGEM. 6 Juni is de uitspraak in het hoger beroep van het kort geding van Ogem tegen Keizersgracht 242-252. We blijven in de gekraakte panden zitten! Een wet die zich achter multinationals schaart is niet onze wet.
-6?-79/57a WONEN WIJKT VOOR WINST
(1) (krakers Keizersgracht 242-252)
(2) A4, el.stencil, o.a.elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 001/001.2.01
De woongemeenschap 'Jan van Schaffelaar' werd in 1976 uit de panden Herengracht 50-52 gezet door de multinational Ogem. En de grachtengordel is weer dure, meest leegstaande appartementen rijker. Hetzelfde dreigt te gebeuren met de gekraakte panden Keizersgracht 242-252. Eigendom van Ogem. Er moet een eind komen aan de praktijken van spekulanten.
-6-79/57b
(1) (de krakers) (van Keizersgracht 242-252, fp)
(2) 2v 2p, A4, el.stencil, o.a.elite, p.2: foto's
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.2.01
1: Dito als /57a.
2: Deels tekst van zelfde strekking en inhoud als voorkant.
-6?-79/58 Beste buurtbewoners, Op I november I978 hebben wij, ...
(1) De bewoners van Keizersgracht 252 250 248 246 244 242
(2) A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB ISG SA / SA 001/001.2.01
(5) Origineel op SA (map 001/001.2.02)
1 November hebben wij deze panden gekraakt. Er werd een verbouwingsplan opgesteld, waardoor 63 jongeren hier zouden kunnen wonen. Eigenaar OGEM spande kort gedingen tegen ons aan, uitspraak 6 juni. Wij blijven zitten. Ook wij hebben recht om te wonen.
-6-79/60 Beste buurtbewoners en andere geinterreseerden!
(1) Anti-koopwoningengroep, waarin vertegenwoordigd bewonersgroepen, huurdersvereniging, opbouwwerk en Kraakgroep I.B.
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, o.a.elite
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB /
De stadsvernieuwing verloopt traag. O.a.door de plannen van Bakker voor het bouwen van 100 tot 150 onbetaalbare koopwoningen. De gemeente heeft, na protesten hiertegen, nu zelf bouwplannen voor huurwoningen ontwikkeld. Bakker voelde zich belazerd en kondigde een kort geding aan. Hij ziet wel dat hij hierdoor zijn gezicht als 'sociale' bouwer zal verliezen en zal de gemeente zijn bezit tegen kostprijs aanbieden. 16 Juni aktie tegen koopwoningen hoek Insulindeweg/Soerabajastraat.
-6-79/61 ATTENTIE! BAKKER CHANTEERT GEMEENTE! BUURT IN VERZET!
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep Indische Buurt)
(2) A4, kringlooppapier, pica
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB / UB 186.1
Een paar jaar geleden heeft de gemeente bouwplannen van Bakker overgenomen onder de belofte dat Bakker op andere plaatsen in de buurt wel koopwoningen mocht bouwen. Nu dat niet doorgaat dreigt hij met een kort geding de stadsvernieuwing 5 jaar op te houden. Hij wil wel oprotten als er 3 miljoen op tafel komt. Bakker chanteert, de bewoners zijn de dupe. 11 Juni aktievergadering in de Bankastraat.
-6-79?/63 HOU DE BULLEBAK OPEN ... EEN VASTE BRUG BETEKENT: ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, voorkant: tekening, kaartje
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) UB / UB 176.3
(5) Handtekeningenlijst
De gemeente wil van de Bullebak (tussen Marnixstraat en Haarlemmerplein) een vaste brug maken. 25 Woonschepen, hoger dan drie meter, dreigt te worden weggehaald. Weer gaat goede huisvesting voor de buurt verloren. Schepelingen en buurtbewoners: houdt de Bullebak open.
-6-79/64 WE PIKKEN HET NIET MEER! Er zijn al verschillende pogingen ondernomen om Elly, ...
(1) Bewonersgroep v.Boetzelaerstraat/Gr.v.Prinstererstraat
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.4.02
(5) Zie 26-6-79/2
Er zijn al verschillende pogingen ondernomen om Elly, wonende in de van Boetzelaerstraat 72" te ontruimen. 29 Juni gaat de deurwaarder weer proberen Elly op straat te zetten. Terwijl ze zelfs voor gemeentebegrippen urgent is (ze heeft al twee jaar een urgentiebewijs). 25% Van de Amsterdammers heeft geen woonvergunning. De politie is langsgeweest met het dreigement dat zij, desnoods met geweld, zullen ontruimen. Wij zijn er niet op uit om geweld te gebruiken. Wij zullen ons echter moeten verdedigen tegen agressief optreden van de politie. Wij hebben een oproep aan de politie gedaan om hun dienstbevel te weigeren. De overheid had er geen belang bij de woningnood op te lossen. Niet omdat betaalbare woningbouw verliesgevend is, maar omdat andere projecten meer winst opleveren voor banken, speculanten en bouwondernemingen. En dat is weer in het belang van de overheid. Het G.D.H.werkt als zoethoudertje voor de woningzoekenden. De woningnood wordt gepresenteerd als de normaalste zaak van de wereld en woningzoekenden vechten om waardeloze urgentiebewijzen. Als je een woning vindt dan noemen ze je een voorkruiper. Zo wordt de ene woningzoekende tegen de andere uitgespeeld. Als het G.D.H.er niet zou zijn dan zullen de tienduizenden woningzoekenden allemaal tegelijk een woning eisen. Er komt onrust en verzet. De enige mogelijkheid voor de overheid zou zijn massaal bouwen. Maar de overheid kiest voor een distributie systeem in plaats van bouwen. Daarom aksepteren wij geen G.D.H.en geen wachtlijsten. Wij pikken het niet meer. Kom daarom vrijdag. Om je auto tegen politiegeweld te beschermen, raden wij jullie aan de auto niet in de buurt van de van Boetzelaerstraat 72 te parkeren.
-6-79/65 STOOKKOSTENVERHOGING: WAT DOEN WE ERAAN!!
(1) namens de bewonerskommissie (van Patrimonium aan de Van Beuningenstraat, fp)
(2) 2v 3p, A4, kringlooppapier, blauwe inkt, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) kopie FP /
U hebt bericht gehad van Patrimonium dat de woonlasten omhoog gaan per 1 juli: huurverhoging van 5% en de enorme stookkostenverhoging. We zijn daar van geschrokken: het wordt teveel! Een aantal bewoners kan het niet betalen. Anderen moeten op andere uitgaven beknotten. Weggaan is geen oplossing voor de te hoge woonlasten. De bewoners hebben vaak in krotten gewoond. Dan komt er nieuwbouw en dan blijkt dat de lasten zo hoog gemaakt worden dat we ze niet meer kunnen betalen. In de nieuwbouw zitten de bewoners met problemen van de hoge huren en voeren ze daartegen aktie. Voordat we besluiten een weigeringsaktie te voeren moeten we weten wat de gevolgen zijn. We hebben een gesprek gehad met een van de advocaten van de buurtrechtshulp van de Wittenkade. Hij ziet mogelijkheden als we het tenminste massaal doen. Jaap de Groot zei daarbij dat we juridisch geen poot hebben om op te staan. Of een vonnis wordt uitgevoerd hangt van de aktiebereidheid van de bewoners af. De aktie zal niet gemakkelijk zijn en kan jaren duren. Oproep 28 juni naar de bewonersvergadering te komen.
-6-79/67 DE VROUWENAVOND IN DE VERGULDE KOEVOET!
(1) De vrouwen van de vrouwenavond. (in de Vergulde Koevoet, fp)
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Vrouw Wonen-kra
(4) SA / SA 002/013.4.01
Sinds januari is er in de vergulde koevoet op zondag een vrouwenavond. Na veel ruzies in de koevoetraad. Een vrouwenavond voor de kraak- en aanverwante vrouwen en/of voor de buurtvrouwen? Dit moet duidelijk worden in het draaien van het kafe. We hadden thema-avonden over Vrouwen en wonen, Abortus en Bang zijn op straat. De tema-avond op 10 juni gaat over gedwongen heterosexualiteit. Wil je meer weten over de aksies? Neem je vriendinnen mee!
13-6-79/4a Beste Krakers, lapzwanzen! HELAAS, HELAAS, ...
(1) de anti-koopwoningengroep.
(2) A5, kringlooppapier, el.stencil, blauwe inkt, tekeningen
(3) Ams-O-IB Wonen Wonen-kra
(4) UB /
(5) Bovenste helft van A4-vel. Op tekening demonstranten met borden
De aktie van vrijdag gaat niet door, omdat er onder de 300 krakers niet genoeg mensen waren te vinden om de aktie tot een sukses te maken. Herkansing 16 juni hoek Soerabajastraat/Insulindeweg voor de volgende aktie tegen Bakker. Geen koopwoningen.
13-6-79/4b
(1) de anti-koopwoningengroep.
(2) A5, kringlooppapier, el.stencil, blauwe inkt, tekeningen
(3) Ams-O-IB Wonen Wonen-kra
(4) UB /
(5) Onderste helft van A4-vel. Op tekening demonstranten met spandoek
Zelfde tekst als /4a.
15-6-79/1 perscommunique Op zaterdag 16 en zondag 17 juni ...
(1) anoniem
(2) A4, off-set, blauwe inkt, elite
(3) Wonen
(4) UB GA /
16 En 17 juni heeft de vereniging tot het behoud van het woonschip een landelijke manifestatie gepland in het nieuwe meer. Op zaterdag zal een aantal deelnemers via amsterdam naar het nieuwe meer varen. Zondag ligt het in de bedoeling een demonstratieve vaartocht te maken van het nieuwe meer naar het ij. Aangezien de vereniging geen medewerking wenst te verlenen aan het registreren van gegevens die nodig zijn voor naleving van de apv, zal worden volstaan met een stille registratie. Sinds 1974 is het beleid van de gemeente er op gericht het aantal woonschepen konstant te houden. Toen werden nieuwe apv-bepalingen vastgesteld waaronder een verbod inzake het binnenbrengen van woonschepen die op doorreis zijn. Zij die met een tot het amsterdams woonschepenbestand behorend schip amsterdam verlaten zal toegang worden verleend op een geldig havenbriefje.
16-6-79/2 DEZE PRENT WORDT U AANGEBODEN DOOR ...
(1) (Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners)
(2) A4, fotokopie, tekening van H.S.
(3) Wonen
(4) FP /
Deze prent wordt u aangeboden door de sympathiserende Belangengroep Haarlemse Scheepsbewoners. (Tekening van een schip op de wal, omringd door hekken met prikkeldraad). Symbool van het gevoel van de nieuwe wet op R.O.oproept.
(integraal)
21-6-79/1 Aan alle Amsterdammers, Vandaag worden er door een groot aantal jonge woningzoekenden huizen gekraakt ...
(1) ANJV, ASVA, Anti Spekulatie Komité, Carmel, Huurderscomité Bennebroekstraat, Singel 46, Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) A4, elite
(3) Wonen-kra
(4) GA SA / SA 014/002.1.04
(5) F&S op de fles p.24: gekraakt werden Spuistraat 57, Koninginneweg 211 en Haarlemmer Houttuinen 1-3
Vandaag worden door jonge woningzoekenden huizen gekraakt van de woningspekulant F&S. Niet zomaar gekraakt dus. Wij willen de uitzichtloze situatie van Amsterdammers op zoek naar woonruimte onder de aandacht brengen. Een handjevol spekulanten verrijkt zich ten koste van het woonrecht van tienduizenden. Wij eisen een demokratische verdeling van het woningbestand. Weg met de leegstand, weg met F&S.
23-6-79/1 bestek 81 moet van de baan! BESTEK BLOKKEERT BEWONERSEISEN
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Werk Wonen
(4) UB /
(5) Zie -6-79/20
Bestek blokkeert bewonerseisen. Demonstreer mee. Vandaag Museumplein.
(vrijwel integraal)
26-6-79/2 ONTRUIMING WÉÉR UITGESTELD
(1) Bewonersgroep Van Boetzelaerstraat/Groen v.Prinstererstraat.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.4.01
(5) Zie -6-79/64. Meegeniet in Kraakstaat 9 (8-79)
Er is veel werk verzet voor de voorbereiding van de ontruiming van Elly, wonende in de Van Boetzelaerstraat 72". Het is al de derde keer dat Elly met ontruiming bedreigd wordt, terwijl ze zelfs voor gemeentebegrippen urgent is. Vier dagen voor de ontruiming werd bekend gemaakt dat deze opnieuw wordt uitgesteld. Vrijdag geen ontruiming dus, maar daarmee is de dreiging geenszins opgehouden. Ook de van Boetzelaerstraat 66" en 70''' hebben een ontruimingsbevel gekregen. Dit kan iedereen overkomen die geen woonvergunning heeft. En 25% van de Amsterdammers heeft geen woonvergunning. Volgt grotendeels zelfde tekst als -6-79/64 over de rol van G.D.H.bij de woningnood.
30-6-79/10 GOEDENDAG. WELKOM OP ONS STRAATFEEST.
(1) de bwoners (van Prins Hendrikkade 150, fp)
(2) dubbelz., folio, paarse inkt, Light Italic
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA / UB 179.1
Het gaat om de dreigende ontruiming van het pand Prins Hendrikkade 150. Wij, acht mensen, wonen er sinds april 1975. Voor die tijd woonden wij op het metro tracé. Na de sloop op de Lastageweg kraakten wij. Het pand is nu van speculant Moens, die ons er met geweld dreigde uit te zetten. Door ons toedoen weet iedereen in het rustieke woonoord van Moens, de Rijp, wat dit heerschap zoal uitvreet. 4 Juli velt de rechter een vonnis over ons verblijf op de Kade. Moens heeft nog steeds geen bouwplannen voor het huis ingediend.
-7-79/5 oude kerksplein 56 ... NOODBERICHT
(1) gap, anna en sjon.
(2) A4, kringlooppapier, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA / UB 291
In januari hebben wij dit pand, dat vier jaar leeggestaan had, gekraakt. Het huis is inmiddels verkocht en na een incident met de nieuwe eigenaar en zijn klusjesman werd op 5 juli een steiger geplaatst. Nadat de klusjesman met behulp van de politie toegang had weten te krijgen, begon hij de buitenkant te schilderen. Er hangt een grimmige sfeer in huis, de eigenaar en de klusjesman lopen de godganse dag over de trappen en komen in de gemeenschappelijke ruimte en een van onze kamers. Wij zullen proberen de situatie te veranderen en daar hebben wij jullie hulp bij nodig. Wij hebben graag dat veel mensen langs komen. Van verdere akties zullen wij jullie op de hoogte stellen.
-8-79/8a SOLIDAIR MET WETERINGSCHANS 81-89
(1) anoniem (uitgegeven door de bewoners van Weteringschans 81-89)
(2) folio
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) SA / SA 016/001.1.01
(5) Handtekeningenlijst. Zie 27-8-79/1. Zie ook GA Aff 4988 (A/004933) en 4989 (A/004930)
Gerard Bakker wil tegenover het Rijksmuseum nog meer kantoorruimte, luxe appartementen en een parkeergarage bouwen. Daarvoor moet een goed pand tegen de grond. Dit is geen beleid in een stad met schreeuwende woningnood. Wij eisen: geen bouwvergunning voor Gerard Bakker, Leidse- en Weteringbuurt Woonbuurt, jongerenhuisvesting in dit pand, stop verwaarlozing van dit pand en geen bewoner de straat op. Zaterdag 1 september open dag, manifestatie.
-8-79/8b
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners van Weteringschans 81-89)
(2) folio, o.a.Bruxelles
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA / UB 291
(5) Handtekeningenlijst
Zelfde tekst als /8a.
-8-79/13 Open dag zaterdag 1 september
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Weteringschans 81-87)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, rode inkt, o.a.Light Italic, tekening
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 016/001.1.01
(5) Origineel op SA (map 016/001.1.01)
Schaefer in de bocht. We weten nu dat de gemeenteraad het plan van Bakker niet ziet zitten. Dat het tegen hun beleid indruist. Maar een beleid is geen reden om een plan af te wijzen. Dus een bouwvergunning moeten (?) ze wel geven. Nu heeft Schaefer een grapje bedacht: Bakker krijgt geen sloopvergunning. Het verzoek om woningonttrekking wordt van de hand gewezen. Dus het pand moet blijven staan. Leeg, helaas. Want korte tijd na afgifte van de bouwvergunning mag Bakker ons eruit zetten, alleen 89 blijft bewoond. Tijd voor de gemeenteraad om in te zien dat ze er nu een potje van maakt. Daarom is er een handtekeningenaksie gestart en zaterdag Open Dag.
-8-79?/14 BEWONERS, WEIGERT HORIZONTALE VERKOOP
(1) Komité tegen leegstand en horizontale verkoop.
(2) A4, off-set, o.a.elite
(3) Ams-Oost Wonen
(4) UB / UB 188.1
Op een vergadering op 11 juli is besloten de horizontale verkoop praktijken in onze buurt aktief te gaan bestrijden. Wat zijn de gevolgen van horizontale verkoop (verkoop per etage)? Leegstand, verkrotting, bewoners worden geïntimideerd om de woning te kopen, woningruil wordt geweigerd, woningen worden verkocht tegen prijzen die drie of vier keer hoger liggen dan de werkelijke waarde en de stadsvernieuwing kan nog eens ekstra worden vertraagd. Dit is misbruik maken van de woningnood. Oproep op 15 augustus in het buurthuis Iepenweg te komen om te overleggen over verdere aktie.
-8-79/15 WERK IN UITVOERING ... Zaterdag 18 augustus beginnen wij, ...
(1) (uitgegeven door bewoners van Bonistraat 1, 3 en 5)
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan Kraakkrant Indische Buurt jrg.2 nr.1
18 Augustus beginnen wij met het inpakken van onze huizen tegen het gevaar van het heien. Als de eigenaar door Bouw- en Woningtoezicht aangeschreven zou worden laat hij regelrecht slopen. Dan staan er 25 mensen op straat, ontstaat er een gat voor 3 jaar en is het verband uit het blok.
23-8-79/1 Verlaten straten, een eenzame fietser, ...
(1) rijkert justus
(2) 2v 2p, A4, fotokopie, Light Italic, 10" en 12" Courier
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB GA SA / SA 028/003.1.02
(5) Met facsimilé van 22-6-76/1. Verspreid tijdens introduktieweek Universiteit van Amsterdam
De Universiteit van Amsterdam is één van de grootste huizenbezitters in Amsterdam, een projektontwikkelaar waarvoor duizenden woningen gesloopt zijn. Ambitieuze plannen voor nog meer Roeterseilanden, nog grotere Maupoleums in woonbuurten gingen niet door via verzet van bewoners, bezettingen, politieontruimingen en enkele rellen. Veranderingen van opvattingen van projektontwikkelaars komen niet uit de lucht vallen. Volgt overzicht van plannen en akties vanaf juni 1970. Het bestemmingsplan dat voor de studiekantoren rond het Maupoleum gemaakt was, biedt perspektieven voor kantoorspekulatie aan de Jodenbreestraat. Straatorkest de Loeiende Koevoet stapt februari '79 het Maupoleum binnen met teksten over dit gebouw, z'n omgeving en het kantorenslooplied. Wederom een poging om de isolatie van studenten te doorbreken: isolatie die ook door de bouwwijze in de hand gewerkt wordt. Isolatie die je ook terugvindt bij de studentenflats, waar studenten hun skripties produceren, die vaak over mensen gaan waar elk kontakt mee ontbreekt. Doe er wat aan! Laat jouw leven niet bepalen door plannenmakers, organiseer je eigen huisvestingsbeleid. Volgt lijstje van boeken en tijdschriften over wonen en kraken van boekhandel Het Fort van Sjakoo.
25-8-79/1 Beste buurtbewoner of buurtbewoonster, ...
(1) (de krakers van het Kasko I blok)
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Op de van Beuningenstraat/van Limburg Stirumstraat worden 27 verdiepingen door veertig krakers bewoond. De buitenmuren zijn beschilderd om uw aandacht te vestigen op onze problemen. In mei 1977 zijn de eerste verdiepingen gekraakt. Ze stonden leeg en waren grondig gesloopt. Begin vorig jaar kwam Kasko met plannen voor de bouw van twintig nieuwe woningen. Wij moeten hier weg. Waar haal je genoeg woningen vandaan om 40 mensen in te herhuisvesten. Samen met Kasko hebben we ons tot de gemeente gewend. De gemeente wil niet helpen. In januari wil Kasko beginnen met de sloop.
27-8-79/1a L.S., Gerard Bakker's bouwmaatschappij ...
(1) (de bewoners van de panden Weteringschans 81 t/m. 87)
(2) dubbelz., folio, voorkant: elite; achterkant: Letter Gothic
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) GA /
(5) Zie -8-79/8 en 1-9-79/1
Gerard Bakker's bouwmaatschappij Bakkerswaal heeft plannen om een nieuw kantoor- en luxe-appartementengebouw met parkeergarage te bouwen op de plaats waar nu Weteringschans 81-89 staat. Dit is een goed, maar verwaarloosd pand. Het werd in februari 1978 gekraakt. Schuin tegenover het pand staan twee nieuwe kantoorgebouwen te huur. Leegstaande kantoorruimte is er al in overvloed. De noodzaak van sociale woningbouw is vele malen groter dan de bouw van luxe-appartementen. Het komplex vormt een wezenlijk onderdeel van de rij gevels. Volgens het programakkoord van B.en W.zullen er binnen de Singelgracht geen parkeergarages meer worden gebouwd. Niettemin wil men Bakker een bouwvergunning verlenen, maar geen sloop- en garagevergunning. Het verlenen van een bouwvergunning betekent dat de bewoners het pand moeten ontruimen. Er wordt te weinig gedaan voor de huisvesting van jongeren. Daarom eisen wij: geen bouwvergunning, Leidse en Weteringbuurt moeten woonbuurten blijven, jongerenhuisvesting in de panden, stop de verwaarlozing en geen bewoner op straat. Open dag op 1 september.
27-8-79/1b
(1) (de bewoners van de panden Weteringschans 81 t/m. 87)
(2) dubbelz., folio, elite
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB / UB 291
1: Dito als voorkant van /1a.
2: Zelfde tekst als achterkant van /1a. Toegevoegd: Verder vragen wij zo veel mogelijk solidariteitsverklaringen van organisaties. Strookje om zich solidair te verklaren met de eisen.
-9-79/10 STRAATFEEST & AKTIEMARKT
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Keizersgracht 242-252, de Groote Keyser)
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/001.2.01
(5) Facs.in De stad was van ons p.58
Straatfeest en aktiemarkt in het kader van 'opkomst en dreigende ondergang' van de Grote Keizer, dat wij vorig jaar met zo'n 50 jongeren ondernamen. Centraal staan onze plannen (jongerenhuisvesting) versus die van de eigenaar (woningnood en leegstand). 22 September Keizersgracht 242-252.
-9-79/15 Exclusief deze maand: ONTRUIMING BERT
(1) Bewonersgroep v.Boetzelaerstraat/Gr.v.Prinstererstraat
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 002/005.4.01
Na 2 maanden rust is er in onze straat een nieuwe ontruiming aangekondigd. Opdrachtgever is de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting op grond van de woonruimtewet. Het gaat om v.Boetzelaerstraat 70'''. Deze woning heeft ½ jaar leeg gestaan. In juni is bij de ontruimingspogingen van het pand 72'' gebleken dat de tegenstand vanuit buurt en kraakbeweging groot was. Ook de ontruiming van 70''' op 10 september kan rekenen op het nodige verzet. De redenen om het pand te verdedigen zijn dezelfde. Laten we ze nog even kort nagaan.
In Amsterdam zijn woningen schaars. Er kan mee gespekuleerd worden. Daarom wordt een kunstmatige woningnood instand gehouden, opdat banken en bouwondernemingen veel poen kunnen verdienen. De overheid die deze spekulatie steunt heeft een instantie in het leven geroepen die woningen verdeelt: het G.D.H. De groep woningzoekenden die een urgentiebewijs krijgt, wordt jarenlang zoet gehouden. Men gaat daardoor geloven dat de woningnood een onontkoombaar kwaad is. Waardoor krakers beschouwd worden als voorkruipers. Dit komt te pas in de kraam van de profiteurs: laat de woningzoekenden onderling maar ruzie schppen, dan hebben zij er geen last van en kunnen zij over hun ruggen bloedgeld verdienen. Zo is een nieuwe moraal geschapen die ten bate van overheid en spekulant werkt. Als een Pontius Pilatus wast het G.D.H.haar handen in onschuld. Niemand is aanspreekbaar voor het rottige woningbeleid, er verandert niets. Wij geloven niet meer dat de woningnood onoplosbaar is. Wij accepteren geen distributie van woningen meer, want wij accepteren geen tekort aan woningen. Hou maandag de boel in de peiling, we hebben jullie nodig.
1-9-79/1 L.S., Gerard Bakker's bouwmaatschappij ...
(1) (de bewoners van de panden Weteringschans 81 t/m 87)
(2) dubbelz., A4, o.a. elite
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Zelfde tekst als 27-8-79/1.
1-9-79/3 Beste buurtbewoners Vandaag hebben wij het pand prinsengracht 237 gekraakt!
(1) bewoners van prinsengracht 237
(2) A4, fotokopie, cubic elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.13
Vandaag hebben studerende en werkende jongeren het pand prinsengracht 237 gekraakt. De meesten van ons hebben slechte woonruimte door de volgende oorzaken: spekulanten zorgen ervoor dat steeds meer woonruimte in de binnenstad verandert in bedrijfsruimte en het gemeente beleid richt zich alleen op gezinnen. We willen in groepsverband leven om het isolement te doorbreken en omdat we er allerlei praktische voordelen in zien. Dit pand omdat het van de gemeente is en wij vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor woonruimte. Dit pand is niet het enige gemeente pand dat leeg staat. Onze eisen: een goed huisvestings beleid voor jongeren, woonruimte voor groepen, groepen moeten zich op dezelfde manier als andere woningzoekenden kunnen laten inschrijven en de binnenstad moet behouden blijven voor betaalbaar wonen.
5-9-79/2 BUURTBEWONERS Naar aanleiding van een bericht ...
(1) Het bewonerscomitee (Kattenburg, fp)
(2) dubbelz., folio, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) kopie op UB / UB 183.2
Wij hebben een brief van Staatssecretaris Brokx gekregen. Hij wil de huren niet verlagen, omdat de woningkwaliteit redelijk is ten opzichte van de huur. Maar daar gaat de hele kwestie niet om - onze inkomsten zijn te laag om de hoge huren te kunnen betalen. Wij houden de Woningcorporaties, gemeenteraad en tweede kamer aan hun uitspraken, waarin zij zich achter onze aktie hebben gesteld.
19-9-79/1 AAN DE WERKNEMERS VAN HET OGEM-BEDRYF TECHNISCHE UNIE
(1) (krakers van de voormalige Technische Unie- panden Keizersgracht 242-252)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 001/001.2.02
(5) Zie -6-79/56
Ons wonen en jullie werken wordt ondergeschikt gemaakt aan de ondernemersbelangen van de OGEM. Wij dreigen ontruimd te worden voor het grof geld verdienen aan leeg staande luxe appartementen. OGEM wil niet aan de Gemeente verkopen voor verbouwing tot jongerenhuisvesting. De uitspraak in het proces tegen ons komt begin oktober. We blijven in de gekraakte panden zitten! Steun ons op ons straataktiefeest op 22 september vóór onze panden.
21-9-79/10 Beste buurtbewoners x KOMT ALLEN ZATERDAG 22 SEP.
(1) Bewoners Keizersgracht 252 250 248 246 244 242
(2) A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA ISG SA / SA 001/001.2.01
Op 25 september vinden de pleidooien plaats over de gekraakte panden Keizersgracht 242-252. Wij hebben de Stuurgroep Alleenstaanden en Tweepersoonshuishoudens van de gemeente gevraagd naar de mogelijkheden tot aankoop te kijken. De OGEM wilde de verkoopprijs niet laten zakken. Gezien de woningnood zou het Keizersgracht-projekt een haalbare zaak moeten zijn. Een levende buurt is van stadsbelang. Ook bij een negatieve uitspraak zullen wij blijven zitten. 25 September demonstratieve optocht naar het Paleis van Justitie. 22 September groots straatfeest voor de panden. Help met het verzamelen van handtekeningen en het sturen van brieven naar gemeente en OGEM.
22-9?-79/5 Groote Keyser op de wijs van het Maagdenhuislied
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners van Keizersgracht 242-252, de Groote Keyser)
(2) A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 043/001.4.01
(5) Dit is een Loeiende Koevoet produktie
Tekst van de Groote Keyser-liederen tegen leegstand en spekulatie.
-10-79/8 Houdt Het Buurtpand warm
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, pica, foto, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.1.05
Prinsengracht 357, buurtpand van Buurt 6, vroeger magazijnen van de Technische Unie/Ogem. Open ruimte voor de buurt. Bewoners proberen hun buurt leefbaar te houden. De winter is in aantocht en de kille ruimten van het Buurtpand vragen om warmte. Vandaar het festival, onze kachelaktie onder het meerduidige motto 'Houdt het Buurtpand warm'. Zaterdag 27 oktober met muziek, theater en tentoonstellingen.
L.S. Huize Vredenburg is lange tijd een R.K. bejaardentehuis geweest ... A4, el.stencil, pica, tekeningen
(1) Bewoners huize Vredenburgh
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.2.05
(6) Ams-C-rest
Huize Vredenburg is een R.K. bejaardentehuis geweest tot de verkoop aan v.d.Putte in 1977. Deze voormalige bloemenhandelaar speculeert nu bij het leven. Het pand ligt in de 'rosse' buurt, aan drie kanten door water omgeven. Op 15 september werd het gekraakt door jongeren. Het verkeerde in een verwaarloosde staat. De reacties der buurtbewoners waren positief. Behalve voor bewoning hebben we een grote ruimte tot studio bestemd. Er zal hard moeten worden gewerkt aan het leefbaar maken van het huis. Er wordt contact gelegd met de gemeente i.v.m.een haalbaarheidsonderzoek.
-10-79/13 Niet leuk.....
(1) (de bewoners van H 148A)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, blauwe inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 032/003.5.06
De eigenaar van het gekraakte pand H(erengracht, fp) 148a heeft gezegd een knokploeg te zullen sturen. Deze man is H.v/d Vijver. Ons pand is in 5 jaar 10 keer zo duur geworden. Het leek er niet op dat er nog woningzoekende Amsterdammers in dit huis zouden wonen. In april werd H 148A gekraakt uit protest tegen dit voorbeeld van speculatie en om jonge mensen een dak boven hun hoofd te verschaffen. De bewoners blijven wonen en hopen op steun uit de buurt. Laten we de knokploegen, de prive-detectives en natuurlijk de speculanten de buurt uit houden!
-10-79/15 NIEUW VALKENBURG GEEN STALLEN, MAAR WONINGEN
(1) anoniem
(2) A4, watermerk Auto mimeo domtar, blauwe inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB GA ISG /
Sinds de aanleg van de IJtunnelweg ligt er een groot leeg grasveld op Valkenburg. Het grootste braakliggende terrein in de binnenstad. Jarenlang zijn er plannen gemaakt, om er een universiteitskolos neer te zetten. Door akties zijn die plannen afgesprongen. Is het grasveld vrijgekomen voor woningbouw? De Gemeente vindt van niet! Omdat de Gemeente het Waterlooplein voor haar nieuwe stadhuis claimt, wil zij de Waterloopleinmarkt naar Valkenburg verplaatsen. 'Tijdelijk' zegt de Gemeente. Er loert nog een tweede gegadigde op het grasveld. De Witte Leli wil er nieuwbouw. Terwijl er tientallen geschikte gebouwen leeg staan. De bewoners van Uilenburg, Rapenburg en Valkenburg willen woningen. Het plan dat de eerste prijs kreeg in een prijsvraag voorziet in 600 woningen. Een noodzakelijke injektie voor de binnenstad. In februari richtte de buurt zich tot de Gemeenteraad. De Gemeente heeft nooit geantwoord. Het standpunt van de buurt: woningbouw, geen verplaatsing Waterloopleinmarkt en geen onderwijsbestemming.
-10-79/16 Beste lezers, Geldersekade l9 is weer bewoond !!!!!
(1) De bewoners., Kraakgroep Nieuwmarkt.
(2) ½ vel, rode inkt, pica
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB / UB 291
Na een jaar leegstand is Geldersekade 19 weer bewoond. Wij zijn hier om te wonen en zo te voorkomen dat dit pand in handen valt van speculanten, die er kantoorruimtes (die toch leeg blijven staan) of dure, voor de gewone mens onbetaalbare, appartementen van willen maken. Deze kraak is een goede zaak.
-10-79/23 In de Zuid-oost Pijp zijn al een aantal jaren bewonersgroepen aktief bezig.
(1) wijkcentrum "ceintuur"
(2) A4, Bruxelles, gestencild op briefpapier wijkcentrum (off-set, paarse inkt, tekening)
(3) Ams-Z-Pijp Vervoer Wonen
(4) UB GA / UB 192.1
In de Zuid-oost Pijp zijn al een aantal jaren bewonersgroepen aktief bezig. We zijn bezig met akties voor verbetering van onze buurt. Paaltjes op de stoep. Akties tegen verkeersoverlast en voor meer voorzieningen in onze buurt. Woningbouwplannen op het van Leer-terrein. Wilt u meedenken over verbetering van de buurt? Kom dan op onze volgende vergadering 23 oktober in de Martinusschool.
-10-79/25 Meerderheid Studenten in SSH-bestuur van groot belang
(1) (Het bewonersaktiekomité)
(2) A4, kringlooppapier, Prestige Elite, st.pen
(3) Ond-tert Wonen
(4) UB /
Dinsdag 23-10 behandelt de universiteitsraad de nieuwe SSH-statuten. De bewonersinvloed wordt op 3 van de 15 zetels gebracht. Het komité, waarin ook uilenraad, SRVU, VUSO en PKV deelnemen, heeft een handtekeningenaktie tegen deze ondemokratiese gang van zaken gevoerd voor: studentenmeerderheid in het SSH-bestuur, meerderheid voor bewoners en personeel en afwijzen van de huidige SSH-voorstellen. De recente problemen rond de fietsenstallingen en de keukenverbouw tonen aan dat verdere demokratisering noodzakelijk is. Ondersteun de aktie, kom naar de UR!
-10-79/33 Beste Krakers! Wij hebben een idee.
(1) 5 namen
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) UB SA / SA 029/002.1.02
Binnen de KIB (Kraakgroep Indische Buurt, fp) zijn er veel plannen maar er gebeurt nooit iets mee. Voorbeelden: inspraak in de buurt, herhuisvesting voor krakers en kraken in andere buurten. Om al die plannen te verwezenlijken richten we een doe-groep op. Kom 11 oktober in het kraakcentrum aan de Baweanstraat.
-10-79/34 SCHETS-DAG Korte samenvatting van het voorafgaande.
(1) Bewonersgroep Waterlooplein/Nwe Herengracht
(2) A4, el.stencil, blauwe en groene inkt, 10" Courier, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB / UB 179.1
Door de aanleg van de metro is er een groot gat ontstaan tussen het Waterlooplein en de Nwe Herengracht. Door de Bond van Nederlandse Architekten werden plannen gemaakt om in dit gat een kantoorgebouw te bouwen, waarvoor een 30-tal huizen gesloopt moest worden. Na protesten zakte de plannenmakerij in elkaar. Het nieuwe gemeentebestuur was bereid het bestemmingsplan te veranderen. Uitgangspunt moest zijn dat er zoveel mogelijk sociale woningbouw zou komen. Het wachten is op de goedkeuring van B&W, waarna een bestemmingsplan gemaakt kan worden. Voor er verdere plannen gemaakt kunnen worden, moet er besloten worden welke architekten de bouwplannen moeten gaan tekenen. De buurtbewoners moeten een belangrijke stem hebben bij de keuze van de architekt. Daarom hebben wij een schetsdag georganiseerd, waar architekten hun ideeën voor de opvulling van het gat op papier zullen zetten. Buurtbewoners kunnen meepraten of meetekenen. 27 Oktober in de Akademie voor Bouwkunst, met fototentoonstelling over hoe de buurt er vroeger uitzag.
5-10-79/3 Amsterdam 5 oktober 1979 Beste Kaskoleden, ...
(1) (de bewoners van de panden v.LimburgStirumstraat 52-56 en v.Beuningenstraat 85-95)
(2) 2v 2p, A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA /
Op onze laatste vergaderingen hebben we besloten de samenwerking met Kasko te beëindigen. Twee jaar geleden stelde Kasko voorop dat zij de gemeente tot herhuisvesting van de huidige bewoners zou bewegen. De gemeente wil de huidige bewoners niet herhuisvesten. Kasko heeft hierop besloten dat zowel Kasko I als Kasko II door moeten gaan. Zij ziet er vanaf stappen tegen de gemeente te ondernemen. O.a.omdat Kasko zich kan vinden in de uitspraak van de gemeente, die krakers recht geeft op een urgentiebewijs en de wachttijden van twee tot vijf jaar, zonder rekening te houden met het feit dat krakers deze wachttijden op de stoep moeten uitzitten. Wij twijfelen niet aan de bereidheid van Kaskoleden om een bijdrage te leveren aan de oplossing van het herhuisvestingsprobleem. Kasko en de huidige bewoners hebben lijnrecht tegenover elkaar staande belangen. Kaskoleden willen beter wonen, de huidige bewoners willen blijven wonen. Kasko zal de huidige bewoners uit hun huizen zetten, indien zij zich niet vrijwillig aansluiten bij de stoet woningzoekenden. Via de media wordt de bezorgdheid uitgesproken of krakers 'nieuwbouw in de weg zullen staan'. Een dergelijk cliché vraagt om een reaktie. Wij vinden nieuwbouw in een stadsvernieuwingswijk pas noodzakelijk en gerechtvaardigd als o.a.aan de volgende voorwaarden is voldaan: eerst de lege gaten opvullen, de nieuwbouw moet woningen opleveren waarbinnen aandacht is voor sociale minderheden en met betaalbare huurwoningen, geen koopwoningen in déze buurt, de stadsvernieuwings urgenten dienen als eerste het recht te krijgen in de nieuwbouw te wonen en krakers moeten legaal geherhuisvest worden. Op de door Kasko uitverkoren grond staan bewoonde huizen, de nieuwbouw is premie-koop-woningen, Kaskoleden zijn geen stadsvernieuwingsurgenten en de krakers worden niet legaal geherhuisvest. Een weigering te vertrekken is in eerste instantie tegen de gemeente gericht. Pas in tweede instantie is ons verzet gericht tegen de door Kasko gestelde termijn van januari 1980.
26-10-79/1 PERSVERKLARING Dit hele proces is een farce.
(1) (bewoners Keizersgracht 242 t/m 252)
(2) 3v 3p, A4, el.stencil, Bruxelles, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/001.2.01
(5) Tekst in: Kraakkrant Indiese Buurt, extra nummer (12-79) p.3 e.v. Origineel op SA (map 001/001.2.02)
De huiseigenaar (de OGEM) beweert van bepaalde mensen dat ze op de Groote Keijser wonen, de bewoners beweren van niet. Op grond van het feit dat één persoon al dan niet hier woont, kunnen alle vijftig afzonderlijke bewoners ontruimd worden. In het proces komen de wezenlijke punten van de woningnood en leegstand niet aan bod. De OGEM heeft het hoger beroep gewonnen. De bewoners zullen de ontruiming zo vreedzaam gewelddadig mogelijk verhinderen. In een stad met 50.000 urgente woningzoekenden gooi je geen 50 mensen op straat. De panden gaan van de handen van de ene spekulant in de andere. Enkele nuttige telefoonnummers en adressen: Hans Roëll (OGEM-jurist), Paul van Wissen, Harry Gouwzwaard, mevrouw Slis-Stroom, enz.
30-10-79/1 HET LAATSTE OORDEEL ...
(1) d'Oude Stadt
(2) A4, off-set, blauwe inkt, Letter Gothic
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) SA /
Woensdag brengt het gemeentebestuur advies uit over de bouwplannen die Gerard Bakker heeft voor Weteringschans 81-89. B&W stelt voor wél de bouwplannen goed te keuren, maar een sloopvergunning te weigeren. De rechtbank zal niet veel redenen zien die sloopvergunning te weigeren als er een goedgekeurd bouwplan klaarligt. De enige mogelijkheid Bakkers plannen tegen te houden is een negatief advies van de raadscommissie voor Stadsvernieuwing. Woordvoerders van de buurtgroepen zullen de leden van de commissie duidelijk maken dat het verlenen van een bouwvergunning desastreuze gevolgen voor de buurt zal hebben. Komt allen naar de vergadering van de Raadscommissie voor Stadsvernieuwing, 31 oktober.
-11-79/4 OPROEP BELANGRIJKE BUURTVERGADERING 14 NOVEMBER
(1) Bewonerscomité Slatuinenbuurt.
(2) dubbelz., A4, elite, voorkant: el.stencil, kaartje
(3) Ams-West Wonen
(4) UB GA ISG /
Buurtvergadering 14 november in buurthuis Chassé. Beleggingsmaatschappij Wereldhave is nog steeds niet met het bouwen van een parkeerkelder en een 8-verdiepingen hoge Serviceflat aan de Baarsjesweg begonnen. De gemeente is van plan de bouwvergunning in te trekken. Er dreigen nog andere plannen voor een sportschool en een sporthal. Het voorbereidingsbesluit, dat de buurt beschermt tot er een bestemmingsplan is, loopt in april 1980 af en er zijn nog geen sporen van een bestemmingsplan. Als het voorbereidingsbesluit afloopt is de buurt vogelvrij verklaard voor bouwvergunningen. Deze situatie dreigt voor nog 16 buurten in Amsterdam. Vanuit de OBASA gaat een brief naar de gemeenteraad. Voor de bescherming van de Chassé- en Slatuinenbuurt moet u een keuze maken tussen vier mogelijkheden om de buurt sneller bescherming te verlenen. Die avond zal ook een groep gevormd worden, die gaat werken aan de verdere plannen voor de buurt.
-11-79/6 BELANGRIJKEIGENBELANG ... Vrijdag 2 november ...
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, pica
(3) Ams-C-Jord Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Vrijdag 2 november, Lindengracht, informatieavond over acties in de van Boetzelaarstraat en de Kinkerbuurt. Inleidend woord, informatie over de acties in de Nieuwmarkt, vertoning Nieuwmarktfilm, informatie over de komende acties en discussie (wat te doen bij arrestatie, je houding ten opzichte van bepaalde acties en eventuele andere vraagstukken).
-11-79/9 GROTE KRAKERS BIJEENKOMST
(1) anoniem
(2) 2v 3p, A4, voorkant: el.stencil, rode en zwarte inkt, tekening; pag.2 en 3: Bruxelles
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/005.5.01
Steeds meer krakers worden met ontruiming bedreigd. De gemeente weigert herhuisvesting aan te bieden. Het aantal te kraken woningen wordt steeds kleiner. Het wordt steeds belangrijker gezamenlijk verzet te bieden. In je eentje kan je geen aktie voeren. Grote krakersbijeenkomst 14 november in de Koperen Knoop. Op de agenda de van Boetzelaerstraat waar vanaf 7 november ontruimd moet worden en diskussie over het zgn.Kasko-blok. Volgt informatie over beide punten met literatuuropgave.
-11?-79/23 ANTI-SPEKULATIE AKTIE AMSTERDAM OPROEP AMSTERDAMMERS, ...
(1) Anti-spekulatie Aktie Amsterdam
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Zie -10-79/36
Er bestaat grote woningnood. Het woningtekort werkt spekulatie in de hand. Enkele tientallen profiteren van de woningnood van duizenden, door middel van horizontale verkoop, nep-renovaties, gigantische sleutelgelden enz. In Nederland werden van april 1977 tot juli 1978 42.800 huizen omgezet van huur- in koopwoningen, gemiddelde huurprijs fl. 198. In Amsterdam rees de horizontale verkoop de pan uit. Staatssecretaris Brokx is van plan de Amsterdamse maatregelen daartegen ongedaan te maken. Spekulanten laten de huizen verkrotten, grote kantoorpanden staan leeg. Wettelijke maatregelen zijn noodzakelijk. Dit zijn onze eisen: geen woning uit de distributie, stop horizontale verkoop, stop leegstand en spekulanten de stad uit. Meldt voorbeelden van spekulatie bij uw wijkcentrum, huurdersvereniging, bewonersgroep of bij ons.
-11-79/24 november 1979 Beste buurt bewo(o)n(st)ers, Marnixstraat 380 is weer bewoond!
(1) de bewoners van Marnixstraat 380 hs, de bewoners van Marnixstraat 380 I, de bewoners van Marnixstraat 380 II, de bewoners van Marnixstraat 380 III
(2) A4, kringlooppapier
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
(5) Zie 11-4-80/2
Marnixstraat 380 is weer bewoond. Het heeft zeer lange tijd leeg gestaan. Binnen is gesloopt en de buitenkant werd niet onderhouden. Wij waren de dupe van de woningnood. Wij gaan het van binnen opknappen. Komt u eens kijken. Hulp en spullen zijn welkom.
-11-79/27 INFO ... Beste Nieuwmarktbewoners, Kom ooK
(1) De bewonersgroep v. Boetzelaerstraat/Groen v. Prinstererstraat.
(2) A4, el.stencil, paarse inkt, pica
(3) Ams-C-Nwm Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/005.5.01
(5) Ook bekend met aangeniet (een herdruk van?) de 30-5-79/2. Origineel op SA (map 028/003.2.02)
Uitnodiging voor diskussie over onze stellingname t.a.v.de instandhouders van de woningnood, m.n.het G.D.H.en B & W. Op 6 november in De Smederij. Wij voeren sinds een jaar een strijd tegen de woningnood, die opzettelijk in stand wordt gehouden door m.n.de overheid om het winstprincipe veilig te stellen. Daar de woningsektor voor de bouwbedrijven rendabel moet blijven, moet er schaarste zijn. Deze schaarste moet voor de burgers aanvaardbaar blijven, vandaar dat de schaarste zo 'eerlijk mogelijk' verdeeld wordt. Wij accepteren deze schaarste na 34 jaar niet meer en dus ook niet het GDH. Er moet meer gebouwd worden. Wij zullen ons verzetten tegen de ontruimingen in ons blok en hopen dat meer bewoners dit zullen doen. Vandaar dat het belangrijk is dat onze stellingname in heel Amsterdam duidelijk wordt. Verdere informatie in bijgaand stuk (de -5-79/29) en in de kraakkranten 32 en 33. We hopen te kunnen rekenen op daadwerkelijke solidariteit als het GDH gaat proberen ons te ontruimen.
-11-79/30 Bericht aan: . buurtbewoners
(1) bewonersgroep Bakkerstraat/Amstel, buurtgroep Amstel/Rembrandtplein
(2) A4, wit of rose papier, elite
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB /
(5) Zie ook GA Aff 4990 (A/004386)
17 November vieren wij feest onder het motto Rembrandt huilt. Op 17 november komt sinterklaas. Wij weten wat we op ons verlanglijstje willen: de bewonersgroep willen in hun buurtje blijven werken en vooral wonen en de buurtgroep wil een leefbare buurt met buurtwinkels, sportzaal, bibliotheek, bejaardenvoorzieningen, peuteropvang, enz. De AMRObank en de gemeente willen dat er een kantoorgebouw komt waar ooit het gezellige Brouwerswapen en de Karseboom pronkten. Ook willen ze er luxe appartementen bouwen. Maar wie kan die hoge huren betalen? Van wie is eigenlijk het Rembrandtplein?
-11-79/36 BAKKER IS DE BUURT UIT! BUURTFEEST
(1) De anti-koopwoningengroep
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, o.a.elite
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB SA / SA 029/002.1.02
Bakker is de buurt uit. Er komen de eerste jaren nergens in de Indiese Buurt koopwoningen! Twee jaar strijd is met sukses bekroond. 23 November buurtfeest met tentoonstelling over twee jaar buurtstrijd en cabaret. Ook zal er een brochure te verkrijgen zijn.
-11-79/37 Buurtbewoners: Al in heel ons land is de bevolking opgeschrikt ...
(1) (De Huurdersvereniging Spaarndam)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.elite
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) FP /
Aardgas. De bevolking is opgeschrikt door de dreiging dat het aardgas met 32% in prijs verhoogd zal worden. De regering wil deze verhoging er door drukken. Terwijl verlaging van de bewapening de meest aangewezen pot is om de kosten te financieren. Reden te over om tegen deze plannen te protesteren. Terwijl de renovatie in onze buurt nog niet eens helemaal voltooid is, is er nu voor de 3e keer een prijsverhoging van het aardgas. Ook de gemeenteraad zal gedwongen moeten worden zich tegen de verhoging uit te spreken. Bewonersvergadering 7 november in het Speeltuingebouwtje op het Zaandammerplan. Er komt iemand van de stichting Woon/Energie die wij hebben ingeschakeld om een onderzoek te doen naar de stooksituatie in onze woningen. Daarnaast zal de advocaat aanwezig zijn, die medewerking heeft gegeven aan een proefproces dat wij tegen de gemeente willen aanspannen. Verder uitgenodigd het Wijk Opbouw Orgaan, het C.W.S.en vertegenwoordigers van de politieke partijen.
-11-79/39 BESTE BUURTBEWONERS In de van Boetselaerstr. in de Staatsliedenbuurt ...
(1) Bewonersgroep v. Boetselaerstr./Gr. v. Prinstererstr.
(2) dubbelz., A4, Bruxelles
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.5.02
(5) Wrs.herdrukt voor diskussiedoeleinden
In de van Boetselaerstraat dreigt een grootscheepse ontruiming. Dit is iets dat iedereen die zonder woonvergunning woont (een kwart van de Amsterdammers die in een distributiewoning wonen) ook kan overkomen. Om het woningtekort te bestrijden werd de Woonruimtewet 1947 ontworpen. Met die wet kunnen mensen ontruimd worden. Om de beschikbare woningen eerlijk te verdelen werd de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting (vroeger C.B.H.) opgericht. 34 Jaar later moeten er nog steeds woningen gedistribueerd worden. Dat aanvaarden wij niet meer. Onze strijd richt zich tegen diegenen die verantwoordelijk zijn voor de woningnood omdat zij er niets tegen doen, mensen zoals Wolffensperger, Schaeffer e.a. De woningnood wordt kunstmatig in stand gehouden. Er wordt grof geld aan verdiend. Eigenaren kunnen onredelijk hoge huren vragen en vette winsten maken door spekulatie. De overheid houdt meer rekening met de belangen van de centenbazen dan met de de belangen van de lager betaalden. Het G.D.H.is zelfs niet gericht op het helpen van woningzoekenden. Het is een verzamelbak van allen die over hun woonellende komen klagen. Daarna wordt de woningzoekende besmet met een valse moraal, als ware de woningnood een natuurramp. Het stimuleert spekulatie door horizontale verkoop en prijsopdrijving door leegstand. Op de afdeling leegstandscontrôle werken slechts negen mensen. Er staan bij het G.D.H. 50.000 woningzoekenden ingeschreven. Per jaar worden door de afdeling koppelingen (19 personeelsleden) 3000 woningzoekenden aan een woning geholpen. Buiten het G.D.H.om vinden meer mensen een woning door zelf zoeken. De afdeling vorderingen, die nieuwe woningen aan de G.D.H.lijsten moet toevoegen, bestaat uit één man. De enige oplossing is het bouwen van meer huizen. De gemeente geeft liever miljoenen uit aan een protserig stadhuis, dan dat ze zorgt voor een goede huisvesting voor lagere inkomensgroepen. Wij zullen ons verzetten tegen de ontruimingen, ook als dat met politiegeweld gepaard gaat. Het gaat om het bestrijden van een beleid dat woningzoekenden in de kou laat staan.
-11-79/40a Beste buurtbewoners, Wij roepen u hierbij op om woensdag 7 november a.s. aanwezig te zijn bij de verdediging van de woning op Groen van Prinstererstraat 65'.
(1) Bewonersgroep V.Boetzelaerstr./Groen v.Prinstererstraat.
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.5.02
(5) Deze versie mogelijk herdruk voor diskussiedoeleinden
Wij roepen u op 7 november aanwezig te zijn bij de verdediging van Groen van Prinstererstraat 65'. Deze woning verkeert in slechte staat en is door diverse gegadigden van de GDH-wachtlijst geweigerd. De mensen die er nu een jaar wonen, hebben de woning weten op te knappen. De bewoners zijn de volgende slachtoffers van de nog immer toegepaste woonruimtewet van 1947. U kunt, wanneer u geen woonvergunning heeft, ook ontruimd worden. Wij voeren geen aktie tegen de GDH, maar tegen de hoofdverantwoordelijken voor dit slechte woningbeleid. De aktie is in eerste instantie gericht tegen Burgemeester en Wethouders, de gemeenteraad en tegen alle bedrijven die proberen geld te slaan uit de woonellende van 50.000 Amsterdammers. We hebben genoeg tijd gehad om te begrijpen dat nieuwe en betaalbare huizen niet vanzelf worden gebouwd, maar dat we ze door harde strijd zullen moeten afdwingen van de overheid. Het is nu afgelopen met het eeuwige stuivertje wisselen op GDH-woningen. Een ieder die zit, blijft zitten, voor de rest moet gebouwd worden en wel nu meteen. Het gaat ons niet om het verkrijgen van woonvergunningen, want daarmee blijven andere ontruimingen doorgaan. Het gaat ons om 50.000 nieuwe betaalbare woningen in Amsterdam.
-11-79/40b
(1) Bewonersgroep V.Boetzelaerstr./Groen v.Prinstererstraat.
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.5.01
Groen van Prinstererstraat 65' verkeert in slechte staat en is al door diverse gegadigden van de GDH-wachtlijst geweigerd. De mensen die er nu een jaar wonen hebben de woning bewoonbaar gemaakt. De bewoners zijn de volgende slachtoffers van de woonruimtewet. Wanneer u geen woonvergunning heeft kunt u op deze wet ontruimd worden. Wij voeren geen aktie tegen de GDH maar tegen de hoofdverantwoordelijken voor dit beleid: Burgemeester en Wethouders, gemeenteraad en bedrijven die proberen geld te slaan uit de woonellende van 50.000 Amsterdammers. Het moet afgelopen zijn met het woningtekort. Nieuwe en betaalbare huizen zullen we door harde strijd moeten afdwingen. Het is nu afgelopen met het eeuwige stuivertje wisselen op GDH-woningen. Een ieder die zit, blijft zitten, voor de rest moet gebouwd worden en wel nu meteen. Het gaat ons niet om woonvergunningen, want daarmee blijven andere ontruimingen doorgaan. Het gaat ons om 50.000 nieuwe betaalbare woningen. Wij roepen u op om 7 november aanwezig te zijn bij de verdediging van de woning Groen van Prinstererstraat 65'.
-11-79/41 KRAKERSBIJEENKOMST In verband met de dreigende ontruimingen in de van Boetzelaerstraat / Groenvanprinstererstraat
(1) (de van Boetzelaarstraat / Groen van Prinstererstraat-groep)
(2) dubbelz., A4, wit of kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/004.2.04
Krakersbijeenkomst in verband met dreigende ontruimingen in de van Boetzelaer/Groenvanprinstererstraat, 29 november Nassaukade 12. 14 November heeft de grote krakersbijeenkomst besloten een aparte avond te wijden aan ontruimingen door de G.D.H.op grond van de Woonruimtewet van 1947.
Sinds een half jaar dreigt de gemeente met ontruiming van gekraakte GDH-panden in de van Boetzelaerstraat. Met een tekort van 50.000 woningen is het te gek dat er nog steeds een dienst ontruimingen bestaat. Iedereen die geen woning heeft is urgent. Wij aanvaarden geen distributiesysteem. We zullen strijd voeren tegen de hoofdverantwoordelijken van dit slechte beleid, nl.de gemeente, de landelijke overheid en alle bedrijven die proberen geld te verdienen uit de woonellende van 50.000 Amsterdammers. Voor meer informatie over onze standpunten: kraakkrant 29, 32 en 33, het 8-kantige stencil Ontruiming en Kraakstaat 8 en 9. Steeds meer krakers worden met ontruiming bedreigd. De gemeente weigert herhuisvesting aan te bieden. Het aantal te kraken woningen wordt kleiner. Verdere te verwachten ontruimingen: van Beuningenstraat 143-179 en 4-40 (110 mensen, maart 1980), Haarlemmerweg 67 en 89, Kinkerbuurt (250 mensen, januari 1980), Grachtengordel (OGEM panden, 50 mensen 26 november), Indische buurt (1980) en Dapperbuurt (40-80 mensen, 1980). Ook al ben je het niet eens met het standpunt van de groep, toon dan in ieder geval je solidariteit met je kraakgenoten.
-11-79/43 GEEN WERK LOZEN, MAAR WERK MAKEN!
(1) Werklozen Belangen Vereniging Amsterdam
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.12" Courier, foto's, voorkant: tekening van Willemen
(3) Werk Wonen
(4) SA / SA 057/002.2.01
Verslag van de demonstratie en manifestatie in Den Haag Geen werk lozen, maar werk maken! met 5.000 deelnemers.
Problemen met uitkering, sociale dienst of bedrijfsvereniging? Iedere dag gratis Adviesburo WBV-A.
Een van de hoofdpunten in de strijd tegen Bestek'81 is de werkgelegenheid in de bouwnijverheid. Het gaat natuurlijk om de grote tekorten aan betaalbare woningen in Amsterdam. Als U weet dat Van Agt gezegd heeft dat het aantal te bouwen woningen beperkt moet blijven omdat anders de lonen in de bouw te veel stijgen, dan weten we waar we aan toe zijn. Er is een handtekeningenkampagne gestart voor: 20.000 betaalbare woningen in Amsterdam de komende 3 jaar, 2000 woningen renoveren per jaar, zoals gesteld in het noodprogramma van de gezamelijke Amsterdamse Bouwbonden.
1-11-79/1 MANIFEST De werkgroep Kinderopvang K-zône, ...
(1) (werkgroep Kinderopvang K-zône)
(2) A4, elite
(3) Ams-Bijlm Ond-prim Wonen-kra
(4) GA /
De werkgroep heeft hedenmorgen het leegstaande schoolgebouw Kortvoort 1 bezet. Omdat op ons verzoek van 12 oktober aan de wethouder het gebouw te mogen gebruiken nog geen antwoord is gekomen en wij vrezen dat het gebouw door vandalisme onbruikbaar wordt gemaakt of dat het wordt afgebroken. Daarom gebruiken wij dit gebouw als kinderopvang totdat de gemeente garandeert dat hier een kinderopvangcentrum mag komen. U kunt uw kinderen hier inschrijven voor kinderopvang.
5-11-79/1 OPROEP Donderdag 8 november probeert de gerechtsdeurwaarder Braan ...
(2) dubbelz., A4, pica, voorkant: st.pen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.5.01
8-11-79/2 Beste buurtbewoners, Zoals U allemaal inmiddels weet, zouden wij vandaag 8 november ontruimd worden.
(1) de bewoners van 1e Jacob van Campenstraat 34-1.
(2) A4, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.4.07
Wij zouden vandaag ontruimd worden. De ontruiming gaat niet door. Het G.D.H.krijgt in de gaten dat ook veel bewoners uit de Pijp geen G.D.H. ontruimingen meer aksepteren. Wij waren klaar voor verzet. Wij hopen dat dit verzet tegen ontruimingen zich uitbreidt. Iedereen heeft recht op goede woonruimte!
10-11-79/1 REMBRANDT HUILT
(1) namens bewonersgroep Bakkersstraat-Amstel.
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, off-set, voorkant: Letter Gothic; achterkant: o.a.Bruxelles
(3) Ams-C-rest Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.2.05
De gemeente verkwanselt het Rembrandtsplein. Er komen kantoren. Maar wij vieren feest op het festival dat op 17 november gehouden wordt bij het Rembrandtsplein. U kunt er zien hoe er gewoond en gewerkt wordt in de Bakkerstraat en op de Amstel. Jarenlang hebben wij dit stukje Amsterdam leefbaar gehouden. Projektontwikkelaars, in dit geval de Amrobank, willen het van ons overnemen, maar waar dat toe leidt is te zien aan de Rembrandtgalerij en het Caransahotel. Geen overleg, geen inspraak.
Een stukje geschiedenis. Op 5 mei 1970, Nationale Kraakdag, worden de planken losgerukt van het pand nr.7 aan de Bakkersstraat. Een eenmansaktie als onderdeel van een landelijke manifestatie. Er wordt een begin gemaakt met het herstel van de verkrotte woningen in deze straat. In de volgende jaren sluiten andere daklozen zich bij de initiatiefnemer aan en verandert de aanblik van dit reeds opgegeven straatje. Dit wereldvreemd, onrendabel buurtje aan het peperdure Rembrandtsplein gaat eraan. Niet om plaats te maken voor wat er behoort: betaalbare woningen. Het merendeel wordt weer eens kantoor. De gemeente en de AMRO doen goede zaken in het belang van alle Amsterdammers.
14-11-79/4a BEZOEK AAN KRAAKPAND kraakpand ontruimd! bezoeker veroordeeld!
(1) 1: anoniem
2: De antikoopwoningengroep.
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil, blauwe inkt, o.a.12" Courier, kaartje; achterkant: elite
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB /
1: Wrs.dito als /4b.
2: 23 November feest in de Indiese Buurt. De aktie tegen de koopwoningen van Bakker is gewonnen.
14-11-79/4b
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, 12" Courier, kaartje
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA /
Morgen gaat de Asch van Wijkkade 15a in Utrecht ontruimd worden. Dit kraakpand spant de kroon wat betreft wat rechters denken te kunnen flikken bij het ontruimen van kraakpanden. Van de vier mensen die werden gedagvaard in kort geding door de eigenaar waren er twee vrienden van de krakers. Op deze twee zal het pand ontruimd worden. De rechter redeneert: deze mensen wonen er niet, ze zijn een paar keer bij de krakers op bezoek geweest, door op bezoek te gaan hebben ze de eigenaar het gebruik van het pand verhinderd. steeds grover worden de truuks van rechters en huisbazen. Eerst moesten de namen van de krakers bekend zijn, vervolgens was één naam voldoende (Jan Hendriks 'en de zijnen'), toen konden panden op naam van een kraakgroep ontruimd worden en sinds gisteren kunnen mensen uit hun huis getrapt worden op naam van hun vrienden. Straks is de antikraakwet helemaal niet meer nodig. Er wordt in Utrecht voor morgen van alles georganiseerd. Het pand zal verdedigd worden. Maar nu de vraag: er zit een spektakulaire aktie in de pen. Vanuit Utrecht is gevraagd om zoveel mogelijk mensen uit Amsterdam. Verzamelen morgenochtend in Utrecht.
15-11-79/5 BESTE WONINGZOEKENDEN, Wij zijn een groep woningzoekenden, ...
(1) (een groep woningzoekenden)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-alg Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/004.1.01
Wij zijn woningzoekenden die van GDH te horen kregen dat ze zelf maar een woning moesten zoeken. Ze hebben dat gedaan. Een aantal van deze mensen wordt met een ontruiming door de GDH bedreigd. U loopt het risico dat u één van deze woningen aangeboden krijgt. U wordt gebruikt om ons te ontruimen. Wij moeten ontruimd worden omdat wij weigeren ons te laten legaliseren. Wij laten ons niet meer omkopen met woonvergunningen en vervangende woonruimte. De strijd tegen de woningnood, de veroorzakers en instandhouders, is belangrijker.
De overheid heeft verzuimd de woningnood op te lossen. Het bouwinitiatief is zelfs alleen overgebleven in de partikuliere sektor. Winsten worden niet gemaakt in het bouwen van woningen voor de laagstbetaalden. Hele stadswijken zijn gesloopt om prestigebouwwerken uit de grond te stampen. In 1978 werden er slechts duizend woningwetwoningen gebouwd in Amsterdam, tegenover duizenden huurwoningen die horizontaal verkocht werden. Er staan 50.000 woningzoekenden bij de GDH geregistreerd. Er komen er 1000 per maand bij. Het beleid is gericht op het verdoezelen van de woningnood middels het distributiesysteem. GDH fungeert als buffer tussen de politieke verantwoordelijken en de woningzoekenden. De GDH houdt de woningzoekenden zoet door ze in te prenten dat de woningnood een natuurramp is en door ze onderling te verdelen, door de ene woningzoekende voor de andere te ontruimen. Laat u niet naar een bewoond pand sturen. U heeft recht op een lege woning. Bovendien laten wij ons niet ontruimen. Als u een woning wilt, dan bent u bij de GDH aan het verkeerde adres. Zij bieden een waardeloos urgentiebewijs met de garantie dat u minstens 5 jaar moet wachten. En als u eenmaal een woning aangeboden krijgt, is de kans groot dat hij eerst ontruimd moet worden. Na 34 jaar wachten is het tijd dat iedereen een woning krijgt.
15-11-79/6 Het Bakkerlied II
(2) 29,7x21cm, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) SA / SA 029/002.3.02
(5) Tekst: Bernhard en Niko. Zie 7-4-79/2. Facs.of tekst in Kraakkrant Indische Buurt jrg.2 nr.4 (11-79) p.19
16-11-79/1 AAN DE KRAKERS VAN DE GRACHTENGORDEL EN ANDERE BUURTEN
(1) bewoners Keizersgracht 242 tm 252.
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, blauwe inkt, elite, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/001.2.01
(5) Origineel op SA (map 001/001.2.01)
De Groote Keyser heeft het door de OGEM aangespannen hoger beroep verloren, hetgeen betekent dat we vanaf 26 november de deurwaarder kunnen verwachten om ons te ontruimen. De Groote Keyser is geschikt om door de gemeente aangekocht te worden, er zouden 63 jongeren kunnen wonen. We leggen ons dan ook niet bij de uitspraak van de rechter neer. Na ontruiming blijft het pand waarschijnlijk weer enkele jaren leeg staan, en worden er luxe appartementen gebouwd. Wij gaan ons huis barricaderen. Daarom hebben we bedspiralen en ander barricademateriaal nodig. We hebben jullie steun nodig. Het barricadeerweekend is op 17 en 18 november.
22-11-79/2 PRINSENGRACHT 681 GEKRAAKT!!!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Prinsengracht 681)
(2) wrs.A4, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) kopieën op SA / SA 032/003.5.12
22 November gekraakt (eigenaar gemeente, pand in slechte staat, fp). Geen luxe appartementen met hoge huren! Huisbazenbeurs, belachelijk! Daarom hebben wij dit gebouw bezet, want wij willen ook wonen. Gebouw is uitgerust met alarm die in geval van onraad gebruikt wordt. Deuren en ramen zijn goed gebarricadeerd.
(vrijwel integraal)
24-11-79/3 GROOTE KEYSER ... De Rechter heeft bevolen:
(1) (de bewoners) (van Keizersgracht 242-252, fp)
(2) A4, el.stencil, rode en blauwe inkt, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/001.2.01
(5) Origineel op SA (map 001/001.2.01). Facs.(alleen deel met blauwe inkt) in Kraakkrant Indische Buurt (11-79) p.2
De rechter heeft bevolen uiterlijk 27 november de panden te ontruimen. Vanaf 28 november kan de Mobiele Eenheid haar vernietigende diensten aan de OGEM komen verlenen. De bewoners roepen iedereen op om hen te helpen bij hun verzet: kom als stadsalarm geslagen wordt, kom helpen barrikades opwerpen. Axivergadering 25 november. Kraken gaat door.
29-11-79/2 MANIFEST VAN DE BEZETTERS VAN KEIZERSGRACHT 242-252 (DE GROTE KEIZER)
(1) (de bezetters van Keizersgracht 242-252)
(2) A4, el.stencil?, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.2.01
November 1978 werden de zes panden gekraakt na een half jaar leegstand. In januari 1979 zou Willi Leon het van de OGEM kopen. Het spionagewerk van Paul van Wissen bleek in januari niet voldoende voor de rechter om tot ontruiming over te gaan. Daarna moest een knokploeg het werk opknappen, helaas kwamen de krakers daar tijdig achter. Het hoger beroep diende april 1979 en de rechter besloot dat gedaagde (een persoon die enkele dagen in het complex had verbleven) met de zijnen het pand moesten verlaten. We bereiden ons voor op een politieconfrontatie. Dat lijkt zinloos. We laten het er toch van komen om ons protest te uiten tegen het feit dat deze panden weer vrij komen voor leegstand en spekulatie, in een stad met vele tienduizenden woningzoekenden.
30-11-79/2 DE GROOTE KEYSER gaat door
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Keizersgracht 242-252)
(2) folio, watermerk Auto mimeo domtar, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 001/001.2.01
(5) Origineel op SA (map 001/001.2.01)
Deurwaarder Braan zal voor 3 december langs komen om de ontruiming aan te kondigen. Wees attent voor het geval dat hij eerder komt. 1 December vergadering van de mensen die tijdens de ontruiming binnen willen zitten.
30-11-79/3 SWAMMERDAM BEWONERSGROEP SWAMMERDAM ...
(1) Bewonersgroep Swammerdam
(2) 2v 3p, A4, el.stencil, groene inkt, o.a.Orator en 10" Courier
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) UB GA ISG /
Op de buurtvergadering van 31 oktober heeft Bouw- en Woningtoezicht beloofd alles te doen om de klachten aan Uw huis te laten verhelpen. Zou het echt? Geef uw klachten aan ons door, vul het formulier in. Wij verzamelen de klachten en sturen ze door naar Bouw- en Woningtoezicht. Woonspreekuur elke donderdag in het Oosterhonk.
-12-79/9 HUURBULLETIN BIJLMERMEER NR. 22 ... Woonkosten stijgen in 6 maanden tijd met 70 à 90 gulden per maand DANK U, SINTERKLAASJE
(1) Bewonerscomit'e Huurverlaging Bijlmermeer
(2) 23x31cm, off-set
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskté Huurverlaging Bijlme
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 22
Vlak voor Sinterklaas heeft de regering de aardgasprijzen met 4% verhoogd, 20 tot 35 gulden per maand. Op 1 juli volgen de huurverhoging en een nieuwe aardgasprijsverhoging. In een half jaar tijd moeten de bewoners 70 à 90 gulden meer betalen dan nu. Het is zaak dat de Bijlmerbewoners het beproefde aktiepaard weer van stal halen. Protestvergaderingen op 17 december op Fleerde, Kralenbeek en Ganzenhoef. De profiteurs van de verhogingen zijn de regering en de olieconcerns. VVD-minister Van Aardenne vindt dat de oliemaatschappijen 'ook wel eens' recht hebben op een extraatje. Zo betalen wij ons blauw, terwijl we tot de rijkste aardgaslanden ter wereld behoren. Deze woonkostenstijgingen treffen de laagst betaalden. En deze worden al geplukt.
-12-79/13 TEGEN DE VERHOGING VAN DE AARDGASPRIJS
(1) Amsterdams initiatiefcomité tegen de verhoging van de aardgasprijs
(2) kwarto, el.stencil, 12" Courier
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Zie ook GA Aff 7277 (A/002737)
Voor 1980 heeft de regering een stijging van de aardgasprijs aangekondigd van 7 cent per kubieke meter. Dit is onaanvaardbaar. De verhoging betekent voor een huishouden fl. 250 extra per jaar. Voor een groot aantal mensen zijn de woonlasten de laatste jaren al onaanvaardbaar snel gestegen. Elke argumentatie voor deze prijsstijging ontbreekt. De regering wil een begrotingstekort dekken. Zet een handtekening, hang een affiche op, steun de aktie.
-12-79/14 NEDERLAND AARDGASLAND tegen de prijsverhoging van het aardgas
(1) Aardgaskomitee Staatslieden/Hugo de Grootbuurt: Bewonerscomissie De Magneet,Huurdersver.Stlb/Fred.Hendr Huurkomitee Hugo de Grootbuurt,Huurkomitee Stlb.,Bewonerscomité Stlbuurt, de afdelingen van CPN,PPR,PSP en PvdA.
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, blauwe inkt
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 006/001.3.01
De regering wil dat we volgend jaar nog veel meer gaan betalen voor ons aardgas. Een prijsstijging van 28%. De regering verwijst naar de stijging van de olieprijzen, maar de klub van van Agt en Albeda ziet hier een middel om hun begroting te dekken. Het is dus een verkapte belastingmaatregel, die de laagstbetaalden zwaar treft. Ons aardgas wordt voor 2 cent de bodem uit gehaald, het wordt voor 14 cent aan het buitenland verkocht, wij betalen er het dubbele voor en een groot deel van de winst gaat naar de multinationals Esso en Shell. De meeste woningen in onze buurt zijn nauwelijks geisoleerd. In gerenoveerde en nieuwbouwblokken wordt aktie voor stookkostenverlaging gevoerd. Kom naar de aktievergadering van het komitee 13 december in het Wijkcentrum.
-12-79/15 PvdA wil eerlijke gasprijzen
(1) PvdA
(2) 21x28,6cm, off-set, rode en zwarte inkt, tekening
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
PvdA wil eerlijke gasprijzen.
(integraal)
-12-79/19 AAN DE BUURTBEWONERS Op 11 december '79 ...
(1) De bewoners van Binnenkant 18.
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 291
Op 11 december hebben wij het pand gekraakt, nadat het lange tijd gedeeltelijk leeg had gestaan. Wij wonen hier nu met 11 mensen. Voor deze kraak-aktie hadden wij meerdere redenen: om de eigen woning-nood op te lossen, van dit pand mogen geen luxe appartementen worden gemaakt waardoor nog minder woonruimte beschikbaar komt voor de financieel minder-draagkrachtige bevolking. Wij zijn met de gemeente aan het onderhandelen over de aankoop van ons huis. Wij hopen dat U onze situatie begrijpt en met ons sympatiseert.
-12-79/20 CPN Amsterdam, december l979 Buurtbewoners !
(1) Namens de Communistische Partij van Nederland, Afdeling Slotermeer, Afdeling Geuzenveld, Afdeling Osdorp, Afdeling Slotervaart
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-West Wonen
(4) GA /
Op vergaderingen hebben de bewoners zich uitgesproken tegen de verdichtingsbouw. Vooral het voorstel tot bebouwing van het Gerbrandypark en het ruige gedeelte van het Sloterpark werden becritiseerd. De bewoners drongen er op aan de woningbouw in Gaasperdam, Venserpolder, op Wittenburg en de open plekken in de Oude Stad eindelijk eens aan te pakken. De bewoners van de tuinsteden willen niet de dupe worden van het gebrek aan initiatief van B en W om de mogelijkheden voor nieuwbouw aan te pakken. Nog steeds zijn er 50.000 woningzoekenden ondanks het feit dat duizenden uit Amsterdam verdwijnen. De verantwoordelijkheid ligt bij de na-oorlogse regeringen. De CPN heeft gepleit voor het niet heffen van BTW op sociale woningbouw en het beschikbaar stellen van gelden tegen lage rente. Dit voorstel zou betaalbare huren mogelijk hebben gemaakt. Doch geen enkele regering heeft de speculatie in grond en woningen durven aanpakken. Het werkelijke karakter van een tuinstad mag niet verloren gaan. De communisten zullen voor de leefbaarheid van onze stad op de bres staan. De woningnood kan worden opgeheven, doch niet ten koste van de leefbaarheid der westelijke tuinsteden.
-12-79/21 Landelijke aktie woningnood ANTI-SPEKULATIE AKTIE-NIEUWS
(1) Landelijke aktie woningnood
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, 12" Courier en Light Italic, foto
(3) Wonen
(4) UB GA ISG /
Informatie over de in het komende voorjaar te organiseren akties tegen spekulatie. Er wordt een brochure gemaakt. Aankondiging van vergaderingen. Koncept-eisenpakket: verbod verkoop woningwetwoningen, invoeren artikel waarmee een woonvergunning kan worden geweigerd aan kopers van voormalige huurwoningen, invoeren van een splitsingsvergunning en aankoopakties van gemeenten en woningkorporaties. Aktieve opsporing leegstaande woningen, aktief vorderen, aktief vervolgingsbeleid van huiseigenaren die hun woningen niet leegmelden, kontrole op uitvoering renovatie. Verbod van kommerciele kamerbemiddeling, invoering kamerverhuurverordening. Invoering verbod verkoop huurwoningen, uitsluitend overheidssteun bij blijvende exploitatie als huurwoning, invoeren voorkeursrecht gemeenten en woningkorporaties van verkoop huurwoningen, ondertoezichtstelling van de woning- en woningkrediethandel, schrappen van de ontruimingstitel 'dringend eigen gebruik', invoeren vermogenswinstbelasting op onroerend goed. Invoeren Woonruimtewet voor het gehele land, geen invoering anti-kraakwet, optrekken huurprijsgrens Woonruimtebeschikking. Snelle onteigening in belang volkshuisvesting, ontwikkeling landelijk erfpachtstelsel.
-12-79/24 CPN-district Amsterdam, afdeling Funen. BUURTBEWONERS. "Wij communisten ...
(1) CPN-district Amsterdam, afdeling Funen.
(2) dubbelz., A4, off-set, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-hv
(4) UB / UB 287.3
Na de conferentie over de stadsvernieuwing, die de CPN in 1977 organiseerde, is er niets veranderd. De stadsvernieuwing is in het slop blijven zitten en de huren zijn al jaren te hoog. Naar aanleiding van het Raadsdebat van 5 december vindt de CPN dat de huursverlaging van fl. 15 tot fl. 30 niet ver genoeg gaat. 20 December openbare vergadering in gebouw Het Eiland onder de leuzen: huurverlaging en bevriezing van de huren vanaf 1977, stop de atoomraketten, geen deurwaarder naar Kattenburg en de Roomtuintjes, kwijtschelding van de huurachterstand, voor nieuwbouw met betaalbare huren, tegen aantasting van de sociale verworvenheden en voor hoger loon. Een gemiddeld arbeidersgezin zou niet meer aan huur moeten betalen dan 10% van zijn inkomen, een huur van rond de fl. 200 per maand. De huren op Kattenburg en de Roomtuintjes zijn zonder stookkosten gemiddeld fl. 335 per maand. In een onderzoek van de gemeente is aangetoond dat de huren niet te betalen zijn. De aantasting van het levenspeil verslechtert snel: aardgas verhogingen van 20%, servicekosten met een verhoging van fl. 75 per maand en nieuwe aanvallen op de bestaanszekerheid. We zullen strijd moeten leveren tegen Bestek 81 en voor betaalbare huren.
-12-79/26 ALGEMEEN HANDELSBLAD GEKRAAKT NATUURLIJK!
(1) De bewoonsters/bewoners (van het Algemeen Handelsblad complex, fp)
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA SA / SA 032/004.1.01
(5) Pand in 1980 aangekocht door de Gemeente (zie 28-8-80/3)
Er wonen en werken in het Handelsblad complex sinds mei 1979 een aantal woongroepen. We hebben kamers, ateliers en keukens gebouwd en zijn bezig de kelders geschikt te maken voor sociaal-kulturele aktiviteiten. De gemeentelijke stuurgroep Huisvesting alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens is bezig met een haalbaarheidsonderzoek en voelt er voor ons op de lijst van aan te kopen panden te zetten. Open dag op 8 december, 's avonds feest. Rondleidingen, fototentoonstelling, inleidend praatje, kabaret, huisband en dia serie over de verbouwingen. Ons witboek over het gebouw is te koop.
-12?-79/27 Aan alle werknemers van de OGEM/Technische Unie
(1) Spuigroep @A / Onafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties (Afd.Amsterdam)
(2) A4, fotokopie, Prestige Elite en Light Italic
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA SA / SA 001/002.1.01
Een dezer dagen wordt de 'Groote Keyser' ontruimd. Het is uw bedrijf, de OGEM, die deze ontruiming eist. De Technische Unie verhuisde begin 1978 van de panden op de Keizersgracht naar Amstelveen. De OGEM verkocht de panden voorlopig aan een spekulant. Dit werd doorkruist toen het pand na een half jaar leegstand door 50 jongeren werd gekraakt. Aankoop voor jongerenhuisvesting ketste af door de absurd hoge prijs die de OGEM vroeg. Sinds 14 december hangt de dreiging van een gewelddadige ontruiming de bewoners boven het hoofd. In Amsterdam heerst een nijpende woningnood. Het gemeentebeleid faalt. De logheid van het gemeentelijk apparaat maakt haar tot speelbal in de handen van vingervlugge spekulanten. Bij de bouw van de metro veranderde de Weesperstraat in een betonwijk. Dit soort voorbeelden, waarbij door spekulatie grof geld wordt verdiend aan de woningnood ten koste van de woongelegenheid, liggen voor het oprapen. Geld verdienen aan de woningnood, dat is het waar het de OGEM om te doen is. Wat vindt u als werknemer daar nou van?
-12-79/28 AAN ALLE AMSTERDAMMERS !!! Singel 162 gekraakt!!!! door jongeren en minder draagkrachtigen.
(1) (jongeren en minder draagkrachtigen) (uitgegeven door bewoners Singel 162, fp)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 291 SA 032/001.6.01
Waarom gekraakt? Omdat dit kapitale pand al 1½ jaar leegstaat, er in Amsterdam 60.000 woning- en kamerzoekenden zijn en we de plannen van Delta Lloyd willen tegenhouden. De Delta Lloyd wil dit pand verbouwen tot 4 luxe grachtenwoningen! De bouwvergunning hiervoor is er nog niet door! Voor mensen die minstens 1 ton per jaar verdienen zijn er al genoeg woningen. Er staan honderden luxe-appartementen leeg omdat niemand ze kan of wil betalen! Dit pand is geschikt voor jongerenhuisvesting en sociale woning(ver)bouw. In 1978 had Delta Lloyd voor 1,2 miljard in onroerend goed belegd. Zij bouwen geen sociale woningbouw en goedkopere koopwoningen. En daar is nu juist zo'n schreeuwende behoefte aan! Wij protesteren tegen het feit dat kapitaalkrachtige ondernemingen nog steeds bepalen wat er gebouwd wordt en zich geen laars aantrekken van de werkelijke behoeften. Wij verzoeken de gemeente dit pand te bestemmen voor jongerenhuisvesting!
-12-79/29 Kloveniersburgwal l5-l7-l9
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Kloveniersburgwal 15-19)
(2) 2v 2p, folio, el.stencil, eerste vel: bruine inkt, foto, tekening
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB SA / SA 028/004.1.01
(5) Panden in 1980 gekocht door de Gemeente (zie 28-8-80/3)
Na een leegstand van 2 jaar werden deze panden in juni '78 weer bewoond. Oktober '79 stemt de gemeente toe met de aankoop van de panden op basis van het verbouwingsplan voor 1- en 2-persoonshuishoudens van de bewoners. De gemeente gaat onderhandelen met de eigenaren (de gebroeders Knijn). 13 December vernemen de bewoners dat de gebr.Knijn de panden verkocht hebben aan de speculanten de gebroeders Evers. Opnieuw: door speculatie huizen onttrokken aan de Nieuwmarktbuurt, vecht tegen speculatie en luxe-appartementen-bouw, vecht tegen 't Everszwijn!
-12-79/30 Beste sint en zwarte piet, ...
(1) anoniem
(2) A4, geel papier, st.pen
(3) Wonen-hv
(4) UB / UB 287.2
Gedicht over (wethouder) Jan Schaefer die niets doet aan betaalbare huren. Van zijn plannen profiteert alleen zijn eigen partij.
-12-79/31 VIDEOFILM OVER GEWELDADIGE ONTRUIMING
(1) de huiskamer
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: blauwe inkt, o.a.elite; achterkant: tekeningen
(3) Oorlog Wonen-kra
(4) UB SA / SA 029/002.1.02
1: 6 December in de Huiskamer (Insulindeweg) videofilm over de gewelddadige ontruiming van de gekraakte Asch van Wijkkade in Utrecht. Misschien kunnen we praten over wat we er van vinden panden aktief te verdedigen (de Groote Keyzer).
2: 7 December antimilitarisme-avond met sprekers van de Bond voor Dienstplichtigen en Onkruit.
-12-79/32 AAN IEDEREEN DIE TEGEN DE ONTRUIMING VAN DE GROOTE KEIJSER IS!!!!!!
(1) anoniem
(2) A4, Bruxelles, st.pen, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 015/004.5.01
Ben je tegen de ontruiming van de panden op de Keizersgracht 242-252 en wil je meewerken aan het verzet, geef je dan op! Bijvoorbeeld voor de EHBO-post, de buitenploeg, informatieverspreiding etc. De ontruiming dreigt nog steeds!
-12-79?/33 politie zet 50 mensen op straat
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 001/002.1.01
Knuppels, schilden, paarden, honden. Hoe Polak privé-eigendom tegen woningnood beschermt. Woont u ook te duur, te klein, te slecht, illegaal. Woont ú nog? Tegen woningnood kun je je verzetten. Steun de Groote Keyser.
-12-79/34 keyser nog GROOTER 6 dec
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, 10" Courier, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Ams-O-IB Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.2.01
(5) Origineel op SA (map 001/001.2.01)
Dito als achterkant van 6-12-79/1a.
-12-79/35 AKTIE KOMT VAN DE GROND: BEZOEK DE PROTESTVERGADERING MAANDAG 17 DECEMBER
(1) namens de woonkostengroep H (een naam)
(2) A4, Bruxelles
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) ISG / ISG stzmap Bewonerskté Huurverlaging Bijlme
Protestvergadering 17 december in de grote posthal van Hakfort. Woonkostenstijging van 80 tot 90 gulden per maand! Moeten we dit over ons laten komen? Een modaal gezin betaalt in de Bijlmer al fl. 1400 teveel aan woonkosten per jaar. Wethouder Schaefer heeft geknoeid met cijfers bij behandeling van onze parkeereisen in de gemeenteraad. De gemeenteraad en wij zijn bedonderd met valse cijfers, vandaar dat dit een tweede agendapunt wordt.
6-12-79/1a OGEM EIST ONTRUIMING GEWELD TEGEN KRAKERS
(1) (De bewoners van de Groote Keyser)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, blauwe inkt, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 001/001.2.01
(5) Ook verspreid als bijlage bij Kraakkrant 34. Voorkant ook uitgegeven als affiche (GA Aff 4973 (A/005643))
1: De dochterondernemingen van OGEM zitten tot in Rhodesië en Zuid-Afrika. In een proces tegen de OGEM wordt de voorzitter van de Raad van Bestuur, Udink, ervan beschuldigd 100.000.000 aan steekpenningen uitgedeeld te hebben. Ongetwijfeld zit daar ook het geld bij dat hij betaalde aan een knokploeg om onze panden te ontruimen. De panden moeten leeg opgeleverd worden aan spekulanten. Eénmaal in handen van dit tuig zullen zij ermee kunnen spekuleren dat het een lieve (on-)lust is, en dus zal het complex jaren leegstaan. Wij gaan er niet uit. Wij eisen ontogeming.
2: Deurwaarder Braan weet niet wanneer hij ons met een bezoek zal komen vereren, hij wacht op orders van de politie. Het ziet er naar uit dat de procedure in handen is van burgemeester en politie. Dit houdt in dat het verzet gepeild wordt, gepeinsd wordt over de politiek meest geschikte wijze van ontruiming en praktische voorbereidingen. De interne moeilijkheden met bewoners die de aktie tegenwerken zijn opgelost. Inmiddels is ook Reestraat 13 (om de hoek) gekraakt (aktieverslag in Grachtenkrant voorloper 3 (10-12-79) p.2 e.v., fp). De eigenaar blijkt dezelfde te zijn als die van Herengracht 148a en heeft een aantal B.V.'s op zijn naam. De bewoners van de Groote Keyser zijn bezig de barrikades te versterken. We krijgen aardig wat hulp, met name uit de staatsliedenbuurt en de grachtengordel. Op de dag van de komst van de deurwaarder is er een algemene vergadering in het buurthuis op Prinsengracht 357. 6 December in de Huiskamer (Insulindeweg) premiere van de film van de ontruiming van de Asch van Wijkkade in Utrecht.
6-12-79/1b
(1) Groote Keyser
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 291
(5) Zie 14-12-79/4
Dito als voorkant van /1a.
6-12-79/2 gemeente amsterdam ... PERSBERICHT NIEUW WAPEN VAN JAN SCHAEFER IN DE STADSVERNIEUWING
(1) gemeente amsterdam (niet uitgegeven door ondertekenaar, fp)
(2) A4, el.stencil, o.a.elite, tekening
(3) Ams-alg Wonen
(4) UB / UB 172.3
Projektgroepen in de stadsvernieuwingsgebieden bekeken de zaken teveel door de bril van het ambtelijk apparaat. Schaefer stelt voor dat zij de buurt moeten bekijken als kinderen of bejaarden en zich ook zo kleden.
13-12-79/1 Groote Keyser ... Donderdag 13 dec.
(1) anoniem
(2) folio, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 001/001.2.01
(5) Origineel op SA (map 001/001.2.01). Facs.in De stad was van ons p.6
De deurwaarder is geweest. Na vrijdag valt de ontruiming te verwachten. Waarschijnlijk gebeurt het maandag 17 december. 13 December aktievergadering, 14 december Anti-Ogemaktie in Rotterdam, 15 december feest op de Grote Keizer (uitnodiging meenemen) en 16 december nachtwacht.
14-12-79/1 op naar UTRECHT
(1) anoniem
(2) A4, oranje papier, el.stencil, elite
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 029/002.1.02
(5) Meegeniet (met extra tekst voor IB) in Kraakkrant Indische Buurt extra nummer (12-79)
Op 18 december vinden in Utrecht de processen plaats tegen de mensen die bij de ontruiming van de Asch van Wijkkade zijn op gepakt. Het pand werd ontruimd op naam van vrienden van de krakers van het pand, omdat dezen ook 'vruchtgebruik van het pand genoten'. Om tegen deze verscherping van de rechtspraak tegen krakers te protesteren werd 15 november een kamer in het gerechtsgebouw bezet en 16 november het pand aktief verdedigd. De kans dat de rechtbank een 'voorbeeld' wil stellen is groot. Voor 18 december worden een drietal akties voorbereid, gericht tegen de processen en tegen de woningnood. Er zijn veel mensen nodig. Als het even kan ook een hoop uit Amsterdam. De akties zijn niet erg hard. De meeste mensen zijn nodig voor een demonstratie met aan het slot een 'feestje'. Hopelijk komen er een hoop mensen.
14-12-79/2 MAANDAG of dinsdag ONTRUIMING
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 291 SA 001/001.2.01
Maandag of dinsdag ontruiming Keizersgracht 242-252. En wat doen wij? Aktievergadering voor alle krakers van de grachtengordel vanavond Keizersgracht 252. Ontruiming? Vergeet 't maar!
14-12-79/3 OGEM GEKRAAKT! Rotterdammers, ...
(1) De bewoners van Keizersgracht 242-252
(2) A4, 10" Courier, st.pen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 291 SA 001/001.2.01
In uw stad staat het zenuwcentrum van de OGEM. Als Nederlandse multinational handelt zij in bedrijven, werkloosheid en leegstand. Volgen voorbeelden van wanbeleid (Nederhorst, van Eesteren, Jan van Schaffelaer-kraakgroep). Nu speelt de zaak rond de Groote Keyser. Weer zouden 60 jongeren op straat komen te staan voor leegstand, spekulatie en luxe appartementen. Wij verzetten ons dan ook tegen deze ontruiming. OGEM zal gekraakt worden. Als er bij ons door de politie wordt gehakt, vallen bij OGEM de spaanders.
14-12-79/4 Rotterdammers, In uw stad staat het hoofdkantoor van de OGEM.
(1) De bewoners van Keizersgracht 242-252.
(2) dubbelz., 21,1x30,5cm, geel papier, off-set, voorkant: 10" Courier, tekeningen; achterkant: foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB ISG SA / SA 001/001.2.01
1: Als grote multinational handelt de OGEM in bedrijven, werkeloosheid en leegstand. Volgen voorbeelden van het ontmantelen van het Nederhorst-konsern, het met steekpenningen proberen een sociaal woningbouwprojekt te veranderen in de bouw van onbetaalbare woningen, ontruiming van de woongroep Jan van Schaffelaer. OGEM bleef steeds buiten schot. Nu is de groote Keyser aan de beurt. De ontruiming zal 17 december plaatsvinden. Dan wordt woonruimte voor 63 jongeren onmogelijk gemaakt. De gemeente stuurt haar politiehonden met een lachende OGEM op de achtergrond. Echter ditmaal zijn de konsekwenties voor de OGEM. Wijzelf en solidairen zullen de OGEM letterlijk en figuurlijk bekladden. Bij ons wordt er door de politie gehakt, bij de OGEM zullen de spaanders vallen.
2: Dito als voorkant van 6-12-79/1a.
14-12-79/5 DE KEIZERSGR. 242-252 WORDT ONTRUIMD
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 001/001.2.01
De Keizersgracht 242-252 wordt ontruimd maandag of dinsdag. En wat doen wij? 14 December aktievergadering v.Hogendorpstraat 45. Ontruiming? Vergeet 't maar.
17-12-79/3 HET RECHT HEEFT ZIJN BELOOP!! -Groote Keyser- Vandaag worden er wéér 40 mensen op straat gezet.
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 001/001.2.01
(5) Pamflet niet verspreid. Origineel op SA (map 001/001.2.01). Zie ook GA Aff 4994 (A/005645)
Vandaag worden 40 mensen op straat gezet in een stad met 40.000 woningzoekenden! Slachtoffers van speculaties van OGEM en onrechtvaardige rechtspraak. Steun ons in onze aktie!
19-12-79/1a MANIFEST. VAN DE BEWONERS VAN DE GROOTE KEYSER
(1) De Groote Keyser en de gezamelijke kraakgroepen
(2) A4, off-set, pica, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA /
Aan de gemeenteraad. Vandaag bezetten wij de raadszaal om de gemeente te wijzen op de benarde situatie waarin de 50 bewoners van de Groote Keyser zich bevinden. Al 3 weken hangt een ontruiming boven de hoofden van de bewoners. Men is bang voor politiek gezichtsverlies en represailles. Met de onderhandelingen tussen OGEM en gemeente is er geen enkele moeite gedaan om de bouw van de zoveelste serie luxe appartementen tegen te houden. De gemeente heeft gekozen voor leegstand en luxe appartementen. Wij klagen het gemeentebestuur aan wegens verraad aan de 53.000 woningzoekenden, medeplichtig aan leegstand en aanzetting tot openbare geweldpleging. De bewoners eisen dat de gemeente de mogelijkheden tot aankoop gaat bekijken. De gemeente zal af moeten zien van het ontruimen van (potentiële) woonruimte. Gebeurt dit niet dan zal dit op een hevig verzet stuiten. Wij laten ons niet meer ontruimen.
19-12-79/1b
(1) De Groote Keyser en de gezamenlijke kraakgroepen
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: pica, tekening; achterkant: 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 291 SA 001/001.3.01
1: Dito als /1a.
2: Persverklaring over de bezetting van de zaal van de Gemeenteraad.