Amsterdamse pamflettenkatalogus
- -83?/5 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN ... De laatste tijd worden steeds meer panden bedreigd met ontruiming.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners van Wyers)
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA SA / SA 032/001.6.02
De meeste panden zijn vrij individueel bezig ontruiming tegen te gaan. Wyers probeert de plannen van Holiday Inn aan te vechten. De vondelstraat probeert te voorkomen dat er een kantoor in hun pand wordt gevestigd en de bloemstraat wordt door plannen voor luxe appartementen bedreigd. In de meeste gevallen zullen de panden moeten wijken voor de plannen om van Amsterdam een soort 'Manhatten' te maken. Wij willen een poging doen informatie over deze City-Vormingsplannen te bundelen. Er zijn groepen bezig tegen de Stopera, IJ-Boulevard en Open havenfront. De laatste jaren heeft de gemeente grootse plannen door laten schemeren, die ze uit de publiciteit tracht te houden. Ze heeft geleerd van de Nieuwmarktstrijd dat ze sommige dingen, wil je die realiseren, maar beter niet aan de grote klok kan hangen. Nieuwe prestige objekten worden per bestemmingsplan ingedeeld. Zo gaat het gezicht op het geheel verloren en zal verzet ook op deeltjes van die plannen gericht zijn. De plannen voor de IJ-Boulevard en de enorme parkeergarage achter het Centraal Station worden gepresenteerd als verbetering van de infrastructuur. Voor wie de gemeente die plannen gaat uitvoeren wordt duidelijkt als je kijkt naar de plannen voor het centrum: Holiday Inn, UNCTAD-congrescentrum, Caladonian Hotel op de Zeedijk en Jac Tar Hotel (twintig verdiepingen) in het oostelijk havengebied. Een ander projekt is natuurlijk de Stopera. Veel van deze projekten worden gefinancierd met buitenlands kapitaal. Dit druist in tegen onze ideeën over een leefbare stad. Steeds minder mensen zullen in het centrum kunnen wonen. Daarvoor in de plaats komen nog meer hotels en kantoren. Wij proberen door dit informatiecentrum aandacht te schenken aan de alternatieven die buurtgroepen aandragen.
- -83?/7 BESTE BUURTBEWONERS, Al jaren lang wordt er in onze buurt ...
(1) het woonspreekuur,Haarlemmerplein17
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.1.01
Al jaren wordt in onze buurt door vrijwilligers een woonspreekuur gehouden. Het spreekuur draait iedere maandagavond in 'de Vergulde Koevoet' (Haarlemmerplein 17). De meeste mensen hebben helemaal geen huis en willen iets kraken. Wij kunnen daar goed bij helpen. Ook kunnen we snel mensen optrommelen voor het geval dat er problemen met de eigenaar of politie zijn. Op deze manier zijn de afgelopen jaren in de buurt honderden mensen aan een huis geholpen. De laatste tijd zit de klad er een beetje in. Het wordt steeds moeilijker om lege woningen te vinden. De leegstand wordt door huiseigenaren steeds beter verborgen gehouden. De enigen die nog weten of een woning leeg staat zijn de buren. Omdat de woningnood nog schrikbarend hoog is de volgende oproep: weet u een leegstaande woning die volgens u gekraakt kan worden, geef dat door aan het woonspreekuur.
- -83?/8 Best buurtbewoners, Afgelopen zondag zijn de eerste en de derde etage van de Gr. v. Prinstererstraat gekraakt.
(1) de bewoners (van Groen van Prinstererstraat 70, fp)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv Wonen-kra
(4) SA / SA 002/005.1.01
Zondag zijn de eerste en derde etage van de Groen van Prinstererstraat 70 gekraakt. Eigenaar is de fam.Bouwman, die de groentezaak op 68 hebben en zij hebben met hun zwendel vele mensen vele duizenden guldens lichter gemaakt. Bijvoorbeeld door sleutelgeld. Voor een omgebouwde zolder werd 550 gulden per maand geëist. De panden staan dus regelmatig leeg, todat de fam.Bouwman weer nieuwe slachtoffers gevonden heeft die zij kunnen plukken. Zij hebben een truc bedacht om de panden leeg te kunnen laten staan. Als er een woning gekraakt wordt zegt één van hen dat hij/zij op het punt stond de lege woning te betrekken. Zo speelden zij het toen 2 jaar geleden 1-hoog gekraakt werd. Het gekraakte pand werd toen vrijwillig verlaten. Nu proberen ze het weer. Maar daar trappen wij nu niet meer in. Ook geweld schuwen de Bouwmannen niet. Mensen die niet alles doen wat ze gezegd wordt, moeten er op rekenen dat als ze thuiskomen hun spulletjes verdwenen zijn, er een ander slot op hun deur zit en dat het tijd wordt te verhuizen. Dit gebeurde met de bewoner van 70-4, een jaar geleden. Toen er net gekraakt was verschenen diverse 'vriendjes' met grote honden. Wij hebben toen maar de politie gebeld, want deze 'eerlijke en rechtschapen' mensen zouden er een komplete veldslag van hebben gemaakt. Mensen zoals de fam.Bouwman spelen een smerig spelletje met andermans woonellende. We hebben aangeboden een redelijke huur te betalen, maar daar werd niet op in gegaan. Wij hopen op Uw begrip en steun.
- -83?/14 BESTE BUURTBEWONERS(STERS,AMSTERDAMMERS, VANMIDDAG HEBBEN WIJ, ...
(1) Woongroep Justina'Regina
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.5.04
Vanmiddag hebben wij, een groep werkende en studerende mensen, Prinseneiland 63 gekraakt na twee jaar leegstand. Om onszelf betaalbare woonruimte te verschaffen. Ook willen we speculatieve verbouwingen voorkomen. Eigenaar Van Maasdijk wilden luxe appartementen bouwen om zo, voor zichzelf, 500m² woon-atelier ruimte te financieren. Luxe appartementen staan overal leeg of worden schijn-bewoond door kraakwachten. We willen hier betaalbare woningen bouwen en de historische sfeer van de panden bewaren.
- -83?/30 LATEN WE HET ZELF DOEN
(1) (een aantal amsterdamse bouwvakkers,buurtbewoners,krakers en anderen)
(2) 1v 4p, A5, el.stencil, o.a.pica, p.1: tekening; p.4: pica
(3) Werk Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.4.11
Er is een tekort van 110.000 woningen terwijl er 70.000 werklozen in de bouw zijn. Laten we het zelf doen. Dat levert meer werk en huizen op. We kunnen een kollectief vormen van bewoners en bouwvakkers. We kunnen beginnen met de panden die de gemeente gekocht heeft ten behoeve van jongerenhuisvesting of met panden die door de gemeente zijn gevorderd. Een uitbreiding van de akties tegen achterstallig onderhoud. Vernieuwen maar ook het verbeteren van het leefkomfoor. Stichting van een eigen bouwfonds met geld uit de kassen van vakbonden en pensioenfondsen. Bon voor belangstellenden om zich aan te melden.
- -83?/31 TIENERS PIKKEN HET NIET MEER
(1) Tiener komitee Staatsliedenbuurt.
(2) 21x14,8cm, kringlooppapier, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.1.01
Het voormalig confectiecentrum in de Van Hallstraat is gekraakt door de tieners uit de Staatsliedenbuurt. Een ruimte voor tieners was zeer urgent en deze ruimte stond al een tijd leeg. Wij vragen steunbetuigingen, oud meubilair en een geldelijke bijdrage.
- -83/32 VAN BOETZELAERSTRAAT 12 huis GEKRAAKT
(1) De Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) A4
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.2.01
Vandaag hebben wij een einde gemaakt aan de spekulatie op Van Boetzelaerstraat 12h. Dit werd 6 jaar geleden gekocht door twee kleine eigenaren die op de bekende 'nepmanier' renoveerden. Ze vragen fl. 500 huur voor deze slecht opgeknapte etage. De huurkommissie doet in zulke zaken bijna niets aan de huurhoogte. De eigenaar vangt fl. 6000 per jaar aan huur voor één etage. Dit was reden te kraken. De kraakster is een moeder met een kindje, die echt niet kon blijven wonen op een kamertje van 5 bij 5 meter. Afgelopen tijd zagen de spekulanten Waasdorp, Russel en Kaloe etages van zich gekraakt. Deze werden in samenwerking met omwonenden verdedigd tegen knokploegen. Wij hopen bij moeilijkheden op uw strijdbaarheid te kunnen rekenen.
- -83?/34 KIJK UIT ! voor deze KAMER BUROOS
(1) anoniem
(2) folio, dik geel papier, el.stencil
(3) Wonen
(4) SA / SA 047/001.1.08
Kijk uit voor deze kamerburoos: Sorrento, Amstel, Genius, De Vries, Budget, Rento, Homefinders, Leto, WWR, Zuid en Sanny. Zij gebruiken smerige truuks: hoog inschrijfgeld, dure kamers met enorme borgsommen, maandenlang wachten, geen woonvergunning en voor klachten kun je nergens terecht. Kom je bij hun klagen dan kun je een grote bek krijgen of een pistool op je snuit. De bazen van dit soort buroos zitten meestal in de sexhandel/onderwereld. Ze zijn er alleen op uit om veel geld te maken en niet om jou te helpen. Het G.D.H.en de politie laten deze praktijken gewoon toe.
- -83?/38 GASPRIJS IS TE HOOG BOYCOT MEE!
(1) Gas Alarm
(2) 29,7x21cm, el.stencil, foto's
(3) Werk Wonen
(4) FP /
Gasprijs is te hoog. Boycot mee! GEB dreigt ook hier met afsluiting. Gas alarm. (Foto van Herengracht 96). Wij kunnen 't niet betalen. Wij willen 't niet betalen. Wij laten ons niet afsluiten!
-1-83/1 fl. 20,- HUURAKTIE Goedemiddag, Ik ben mevrouw Rookhuizen uit de Indische Buurt.
(1) (bewoners van sloopblokken in onze buurt) (uitgegeven door de fl. 20 huur-aktievoerders Indische Buurt, fp)
(2) A4, el.stencil, o.a.10" Courier
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB GA ISG /
Wij als bewoners van sloopblokken betalen sinds enige tijd fl. 20 huur per maand, de wettelijke huurprijs voor onbewoonbaar verklaarde woningen. Omdat onze huizen zijn aangewezen voor de sloop hebben we ze zelf onbewoonbaar verklaard. In stadsvernieuwings-buurten ontstaat al gauw een slecht woonklimaat. Het belangrijkste is dat je samen met je buren in je eigen blok de aktie voert. Wij eisen van de gemeente dat er een goede regeling wordt getroffen voor sloopwoningen. De huizenmelkers verdienen genoeg aan ons! Eenheidsprijs voor alle sloopwoningen, vergoeding voor eigen verbeteringen.
-1-83/3 HET NIEUWSTE NIEUWS OVER DE HOUTMAN
(1) C.W.S., A.K.Z., W.O.O., bewoners en bewoonsters van de Houtman.
(2) A4, wit, groen of geel papier, rode inkt, 10" Courier
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Ook verspreid als bijlage bij Aktiekrant Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt, extra editie, 1-83
Wij, buurtorganisaties en bewoners van de Houtman zijn tot een oplossing gekomen voor het konflikt rond de Houtman. De bovenste verdieping gaat verbouwd worden volgens de casco-regeling voor de huidige bewoners. De rest van het pand wordt bestemd voor sociale woningbouw met budget-huren over 1982. De gemeente had dit kompromis niet verwacht, maar zal de politieke wil moeten tonen deze oplossing uit te voeren. De gemeente heeft een half jaar geleden de beslissing overgedragen aan de buurt.
-1-83/7 HUURBULLETIN BIJLMERMEER 37 ... HUUR fl. 100,--- OMLAAG
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) dubbelz., 21,4x30,5cm, off-set, o.a.12" Courier, tekeningen
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) UB ISG / UB 299
(6) Huurbulletin Bijlmermeer 37
Hoge woonlasten verslechteren de leefbaarheid in de Bijlmermeer. Voor veel mensen zijn de woonlasten 35 tot 45% van hun netto-inkomen. Velen zijn niet meer in staat de gas- en lichtrekening te betalen. Daarom is het nodig de woonlasten drasties omlaag te brengen. De voorstellen: bevriezing huur, verlaging blokverwarmingstarief en bevriezing gasprijs, isolatie van de woningen, geen verhoging parkeertarieven, problemen rond de huurschulden moeten bespreekbaar worden gemaakt, verlaging BTW op de gasprijs, tegengaan verslechtering huursubsidie en mogelijkheden verlaging kale huur moeten onderzocht worden. Deze voorstellen kunnen de woonlasten met fl. 100 per maand verlagen. Akties zijn opnieuw nodig. Bewoners vergadering 24 januari Ganzenhoef. Resultaten van de akties voor lagere woonlasten: in 1976 huurverhoging geen 6% maar slechts 3%, teveel betaalde stookkosten werden terugbetaald, het tuingeld werd afgeschaft, de parkeertarieven werden in 1981 bevroren en in 1982 verlaagd, isolatie van de flats kan zonder financieel nadeel voor de bewoners plaatsvinden.
In het rapport van het Bewonerscomité wordt gewezen op het noodzakelijke onderhoud van de flats: betonrot, vervuilde binnenstraten, onveilige boxen, defecte liften, niet af te stellen verwarmingsinstallaties, vloerverzakkingen, slechte afvoer en waterdoorslag en scheurvorming. De huidige situatie leidt tot steeds toenemende service-kosten. Een van de grootste problemen is de leegstand. Momenteel een leegstand van 1000 woningen. De inkomens van de bewoners gaan achteruit en de woonlasten omhoog.
-1-83/10 Aan de kraakwacht(en) van dit pand
(1) de Kraakbeweging
(2) dubbelz., A4, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA SA / SA 047/001.1.08
(5) Bijdrage van Grachtenpot fl. 25 (Grkr 93 p.4)
De hoge huurprijzen en het kleine kameraanbod maken het begrijpelijk dat je je als huisbewaarder beschikbaar hebt gesteld, je moet tenslotte toch wonen. Maar het heeft ook een andere kant: het voorkomen van kraken waardoor je de eigenaar de gelegenheid geeft te speculeren. Grof geld verdienen ten koste van de bewoners, deze zijn alleen maar een handicap in de huizenhandel. Als het een huizenhandelaar gelukt is een woning leeg te pesten, splitst hij het pand en verkoopt met winst. Zwart geld, steekpenningen, overnamekosten, fraude zijn in dit wereldje aan de orde van de dag. Naspeuringen van de fiscale recherche hebben verscheidene 'heren' in de bak doen belanden (F&S-affaire). Door te wonen als kraakwacht word je door de speculant gebruikt en als het hem niet meer van pas komt als afval aan de kant geschoven. Het kraken is daarom een strijd voor een van de essentieelste behoeftes van de mens: wonen. De mensen die jou aan deze woning geholpen hebben profiteren van jouw woningnood en van de huizenspeculatie. Bovendien werken ze illegaal omdat ze ingaan tegen iedere gemeentelijke verordening inzake kamerbemiddeling. Vaak wordt de huurwet met voeten getreden. Zo kan het goed zijn dat je onder de huurbescherming valt. Je kunt dan niet gedwongen worden te vertrekken. Het is verstandig je contract door een rechtswinkel te laten beoordelen. Je zult wel begrijpen dat wij jouw manier van wonen niet zien zitten. We hopen dat je je goed realiseert wat kraakwacht-wonen voor gevolgen heeft voor de woningnood. In het huis waar je nu woont kunnen veel meer mensen wonen. We willen je bij deze (en in de toekomst ook op andere manieren) stimuleren om op een andere wijze te gaan wonen. Natuurlijk kun je ook zelf gaan kraken, we zullen je hierbij zeker helpen.
-1-83/11 uitnodiging Beste Buurtbewoner(s)
(1) Kraakgroep vondelpark/concertgebouwbuurt
(2) A4, wit of kringlooppapier, el.stencil, tekening
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 021/001.4.01
30 Januari open dag over het wonen in gekraakte panden in deze buurt in buurthuis Lydia. Kraken bestaat niet alleen uit ontruimingen en rellen. Er wordt in de eerste plaats gewoond. Onder het thema Wonen achter de luyken willen we laten zien wat het betekent om in een gekraakt pand te wonen: met meerdere mensen in een groep, verbouwen, knokploegen, speculatie, overleg met de gemeente, kontakt met de buurt, juridische problemen, de huidenstraattruc en ontruimingen. Deze aspekten koman aan de orde in de vorm van fototentoonstellingen, film, theater en informatiestands. Er is veel kritiek op krakers. We nodigen U ook uit met ons te diskussiëren. Er is gezorgd voor kinderaktiviteiten.
-1?-83/12 AAN ALLE BUURTBEWONERS De panden Geldersekade 86 en 88, ...
(1) anoniem
(2) folio
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.2.01
Geldersekade 86-88, doorlopend tot de Zeedijk, zijn 2½ jaar geleden gekraakt na 1½ jaar leegstand. De panden bieden ruimte aan 15 mensen, een poppentheater, drukkerij, oefenruimte voor bands, een doka, motorstalling. Het pand is goed bewoonbaar. Door wijkcentrum en gemeente wordt al jaren getracht meer bewoners te krijgen om de buurt leefbaarder te maken. Nu probeert de eigenaar door een juridische truc (de Huidenstraattruc) het pand leeg te krijgen. De koper wil een supermarkt beginnen en van de rest kantoorunits maken. Volgens het bestemmingsplan moeten er woningen komen. Geen ontruiming van Geldersekade 86 en 88!
4-1-83/1a di 4 jan 1983 Vlugtig WeerZien 6 ... NOODNACHT
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, 10" Courier, st.pen, tekeningen, voorkant: rode of zwarte inkt
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 295.2 SA010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 6
De A.P.V.is uitgesteld. Hij gaat nu waarschijnlijk 1 maart in. De noodnacht bleef rustig, barrikadetjes bij de Vondelstraat. Nog 's dunnetjes overdoen in de nacht van 28 februari op 1 maart.
31 December is geprobeerd Van Eeghenstraat 115 te kraken (eigenaar mevrouw Sanders). "In een oliebol kun je niet wonen" volgens het pamflet, klommen mensen via een ladder naar binnen. Het pand was bewoond. Weg wezen dus. Het ging hier om kraakwachten. 1 Hoog was helemaal leeg.
Een groep van 25 disco's heeft een etage in de Diezestraat aangevallen. Toen de politie arriveerde was de groep al weer weg. Voor de etage ligt een ontruimingsbevel (gdh). Langer geleden heeft iemand uit de buurt iemand een gebroken kaak geslagen en een ander een gekneusde elleboog.
Er is een aktiefik geweest in de noodnacht op het ballast-nedam terrein aan de Wibautstraat, waarbij ook de hekken zijn omgehaald.
Gekraakt 3e oosterparkstraat 51, eigenaar gemeente. Gerard Doustraat 1a', eigenaar Bloemsma.
Pietje Hendriks persoonlijk heeft telefonies het advokaten kollektief Noord bedreigd. De bedreigingen houden verband met de bewaring van Van Vliet. Advokaat Henk Kersting zoekt nog mensen die kunnen getuigen dat de zoon óók geschoten heeft.
Kraak- en aktienieuws uit Engeland.
Het uitgebrande pand van de Groote Keyser wordt opgeknapt door de gemeente.
1983 Is uitgeroepen tot het anti-kraakwachten jaar.
In Leeuwarden zijn de afgelopen maanden 5 panden ontruimd.
5 Januari komt de Houtman in de raad.
Het klachtenburo politieoptreden zoekt mensen met klachten over het politie optreden na de ontruiming van Vondel 36 en bij de anti-C.P.demo.
4-1-83/1b di. 4 jan 1983 reguliersgragt 116 ... 6 Vlugtug 2e editie Weerzien ... NOODNACHT
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, 10" Courier, st.pen, tekeningen, voorkant: rode of zwarte inkt
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 6
1: Zelfde tekst als voorkant van /1a. Laatste regel linkerkolom: buurt bewoner??) iemand een gebroken.
2: Dito als achterkant van /1a.
11-1-83/1 di 11 jan '83 Vlugtig WeerZien 7 ... HOUTMAN
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, 10" Courier, st.pen, tekeningen
(3) Ams-West Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 295.2 SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 7
Houtman: de bewoners hebben het voorstel van de buurt, namelijk op zolder cascobouw ten behoeve van krakers/sters, geaccepteerd. Patstelling doorbroken en daarmee de ontruimingsdreiging van de baan.
23 November 1982 is Automo gekraakt. Het G.D.H.wil weer ontruimen. Eigenaar N.B.U.beheer is niet van plan het op te knappen. Ze hebben gekocht om het met naastliggende panden te slopen en er een hotel neer te zetten.
In de staatsliedenbuurt zijn vrijdag 5 G.D.H.-ontruimingen tegengehouden.
22 Januari landelijke demonstratie tegen de amerikaanse inmenging in midden amerika vanaf het beursplein naar het Amerikaanse konsulaat.
1 En 2 februari komt de vice president Bush van de V.S.bij ons in Den Haag op bezoek.
15 Januari in de Wielingen, een dag na de uitspraak van de Hoge Raad, politiek forum.
Eigenaar Verlinden heeft Reguliersgracht 116-118 aan de gemeente te koop aangeboden. We zien het niet zitten dat Verlinden nog een cent aan dit huis verdient en we hebben ook geen zin om de gemeente huur te betalen. Bekijk het maar!
Van vrijdag op zaterdag is hotel Cynthia beschoten en met verfbommen besmeurd. Dit als dank voor de kogels na de ontruiming van Vondel 36. Inmiddels is Van Vliet vrijgelaten. Erg lang heeft die klootzak dus niet vastgezeten. Volgt geheim telefoonnummer van Van Vliet.
In Groningen vanaf 13 januari elke donderdag stille tocht uit solidariteit met de 10 molukkers die in hoger beroep voor moeten komen op beschuldiging van het beschieten van een politieauto.
In het kader van het anti-kraakwachtenjaar: kraakwachtenburo de zwerfkei bewaking, Prinsengracht 634 en telefoonnummer.
Vondel 14 meldt dat hotel Cynthia door iemand gepacht wordt en je dus niet Van Vliet treft door een actie aldaar. Wij vragen ons af of het veel uitmaakt.
12-1-83/1 DIT IS EEN BEZETTING,uitgevoerd door de krakers van De Houtman ...
(1) de bewoners/sters van de Houtman en sympatisanten
(2) A4, geel papier, rode inkt, 10" Courier
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA / SA 030/003.3.01
(5) Verspreid bij bezetting opening pand jongerenhuisvesting aan Haarlemmer Houttuinen
Dit is een bezetting om wethouder Schaeffer de toezegging te laten doen De Houtman niet met politiegeweld te ontruimen. Eerder verlaten wij dit gebouw niet. De krakers zoeken naar een politieke oplossing. Nu is het de beurt aan de gemeente. Wij verlangen dat zij zich houdt aan het program-akkoord waarin staat dat sociale conflicten niet met behulp van de sterke arm mogen worden opgelost. Vandaag komt Schaeffer een feestje vieren. Zijn HAT-project is van start gegaan. Wij dreigen dakloos te worden. Wij zien dat de woningnood niet afneemt, ondanks de daling van het aantal inwoners. De stadsvernieuwing speelt ook onvoldoende in op de woonwensen. De vaste woonlasten zijn te hoog, de kwaliteit valt tegen en de sfeer is ook niet meer wat die was. Vandaar dat er leegstand ontstaat in de nieuwste nieuwbouw en vandaar dat er een groeiende stroom is van nieuw- naar oudbouw. Jonge mensen betalen zich blauw voor een woonhok. In veel nieuwbouw staan er al weer een aantal Hatjes leeg. De zolder van de Houtman is in de gemeente-plannen bestemd voor HAT-eenheden. Wij stellen voor een casco-experiment te starten. De huren blijven betaalbaar en je kunt je huis naar eigen maatstaven inrichten. Wij willen de geweldspiraal doorbreken. Zij doen er niets voor.
18-1-83/1 18 JAN '83 VLUGTIG WEERZIEN nr. 8 ... WIELINGEN
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil, pica, achterkant: tekening
(3) Ams-Zuid Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 295.2 SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 8
Sorry voor de matige kwaliteit van de vorige week en voor de buurten die hem helemaal niet hebben gekregen.
Wielingen: volgens de Hoge Raad is de Huidenstraattruuk in principe rechtmatig, behalve als er aantoonbaar sprake is van doorgestoken kaart. Zowel Sweelinck als Wisenecker kunnen de Wielingen ontruimen. Tijdens de uitspraak is de verdwenen kop van Vondel voor de deur van de Hoge Raad gedumpt. Tijdens het forum van de Wielingen werd duidelijk dat het Sweelinck het Wielingenkomplex niet langer wil gebruiken. Ze willen nu het voormalige R.P.S.gebouw aan de van Baerlestraat aankopen. Hierbij behoort ook Jan Luykenstraat 49. Het Sweelinck gaat weer een bewoond pand aankopen. De verkoop van de Wielingen zou wel eens niet door kunnen gaan als de mensen niet uit de Jan Luykenstraat weggaan. Pure chantage, de ene kraker/ster tegen de andere uitspelen.
12 Januari werd Dongestraat 7' gekraakt (eigenaar mevrouw Schaefers). Een illegale verbouwing. Het pand stond een jaar leeg en was voor een prikkie verhuurd aan Bakker, 'n ex-kickbokser die eigenaar is van de Bulldog (koffieshop). 13 Januari kwam Bakker langs met een maatje. De buurman van 7 huis kwam naar buiten met pistool aan z'n broek, hij zou de zaak wel oplossen. Bakker kwam terug met smeris. We besloten het pand te verlaten. Die avond greep Bakker een kraker. Weer buurtalarm + politie. De etage staat weer leeg. Er komt een bordeel.
Houtman: er is een kompromis bereikt met de buurt, maar de gemeente moet nog beslissen. 12 Januari hebben 50 mensen een bezoekje gemaakt bij een opleveringsfeestje van HAT-eenheden waar Schaeffer ook aanwezig was aan de Haarlemmerhouttuinen. Er werd een verklaring voorgelezen.
Vorige week donderdag zijn Prinsengracht 745-747-749 teruggepakt door de eigenaar, Equity & Law. Het pand was van binnen uit zo gesloopt dat normaal leven niet meer mogelijk was. Er is geen politie bij betrokken geweest.
De eigenaar van de Tetter, pensioenfonds PGGM, is in onderhandeling met een woningbouwvereniging over verkoop.
24 Januari dient de 6e zitting in het proces tegen Jos. Het proces duurt al sinds december '80. Jos is beschuldigd van brandstichting.
In de Wrakke Grond, O.Z.Voorburgwal 278, het huis waar 't GEB de electriciteit niet wilde aansluiten zonder toestemming van de eigenaar, is de elektriciteit afgesloten omdat die werd afgetapt via de buren.
Zaterdag ging er een metrostel in de fik in Gein. De brandstichting werd opgeëist door het M.A.F.uit protest tegen de stijgende prijzen in het openbaar vervoer.
Kraaknieuws uit Hilversum.
Zaterdag werden de banden leeggelopen van 30 fietsen buiten Xinema Xinix. De aktie werd gepleegd door het Depressieve Autonomen Front, dat strijd voert tegen de verheerlijking van depressiviteit.
Vandaag beslist de gemeente of er een bouwvergunning komt voor de Bloemstraat.
Zaterdag heeft een veertigtal mensen betoogd voor de woning van Brookman, Anna Vondelstraat, oprichter van de Centrumpartij. Er zou die avond in z'n woning een bijeenkomst zijn gehouden.
Zaterdag demonstratie tegen de amerikaanse inmenging in Midden-Amerika. Van Beursplein naar het amerikaanse konsulaat.
21-1-83/1 Amsterdam, 21 januari 1983. Aan de leden van de Gemeenteraad van Amsterdam.
(1) de fl. 20,- huur- aktievoerders in de Indische Buurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-O-IB Wonen
(4) UB GA ISG /
Wij vragen Uw aandacht voor de fl. 20-huuraktie, die sinds januari 82 in de Indische Buurt wordt gevoerd. In de Indische Buurt zijn vele blokken aangewezen voor de sloop op grond van bouw- en woontechniese gebreken. In navolging van akties in andere steden zijn wij overgegaan tot een huurinhoudingsaktie. De huren zijn te hoog in verhouding tot de 'kwaliteit' (huren van fl. 70 tot fl. 400 per maand). Dat zijn prijzen die we onaanvaardbaar vinden voor krotten. Wij hebben onze eigen woningen onbewoonbaar verklaard. Ons woongenot wordt aangetast door het stadsvernieuwingsproces. Veel mensen hebben een hoop geld in hun huis gestoken, waar ze geen cent van terugzien. Aan sloopwoningen wordt meestal geen onderhoud verricht. Onze eis: een regeling voor sloopwoningen waarin de huurprijs op fl. 20 wordt gesteld. Daarnaast korte termijn eisen: geen invorderingsprocedures door het Grondbedrijf, geen deurwaarders, geen dagvaardingen en geen kortingen op de verhuiskostenvergoeding.
25-1-83/1 25 JAN '83 VLUGTIG WEERZIEN nr. 9 ... "BOZE BIESCH" 2
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, dik papier, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Ams-Zuid Bui-Am-Z Wonen-kra
(4) UB GA SA / UB 295.2 SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 9
Gekraakt 23 januari Boze Biesch 2. Maandag werd de deur ingetrapt door makelaar De Boer Den Hartog Hooft, ze werden er weer uitgewerkt. 's Middags kwamen mensen die beweerden een huurkontrakt te hebben.
Plantage Muidergracht 27hs, Casa Botanica, werd 23 januari gekraakt. Stond ½ jaar leeg, redelijk gesloopt. De buurman/eigenaar werd heel even lastig. Heeft waarschijnlijk geen geld voor verbouw.
Maandag sloopkraak van 2e van Swindenstraat 47'. Dichtgetimmerd 8 maanden voor de sloop, terwijl met grondbedrijf volgens afspraak alle slooppanden tot 3 maanden voor de sloop tijdelijk verhuurd zouden worden.
De demo zaterdag tegen de amerikaanse inmenging in midden amerika is rustig verlopen.
Haarlemmerdijk 44', 2 maanden leeg, gekraakt. Na de kraak haalde baas van café beneden de bewoners eruit. Mensen waren te laat op alarm. Nu wordt er verbouwd.
Korte Prinsengracht 6 ontruimd. In het pand werd heroïne gedeald. Er komt zo snel mogelijk een buurturgent op.
Sloterdijkstraat 6, eigenaar Moens, G.D.H.ontruiming tegengehouden.
Binnen Dommersstraat 2a. Op oudejaars avond goot iemand een brandbare vloeistof onder de deur. Bewoners moesten via de brandladder naar buiten.
De gemeente doet dinsdag uitspraak over de toekomst van Bloemstraat 123-127. Het wordt weer tijd voor aktie-, klad- en plakwerk.
Vrolikstraat, gekraakt in november, eigenaar erven Kroes. Het makelaarskantoor wil fl. 300 p/m voor de etage.
Kraakgroep VPC organiseert 30 januari in buurthuis Lydia een open dag om allerlei aspecten van kraken te laten zien.
Het nummer in de Anne Vondelstraat van het C.P.kantoor is 15 huis en eigenaar is Brookman. Waarom blijft deze info beperkt tot leden van een aktiekommitee? Censuur?
Volkspolakkerij: de gemeente heeft de cassatie tegen het ontruimingsvonnis van de Lucky Luik gewonnen. Polak had dus niet tot ontruiming over hoeven te gaan op grond van het ontruimingsvonnis van Lüske.
Het gerucht gaat dat postzegelhandelaar Arie Versluis rolluiken heeft besteld i.v.m.eventuele repressailles na een knokploegontruiming.
Geert van Boze Bies I moet 27 januari voorkomen. Hij heeft bekend mollies gemaakt te hebben die in de ontruimde Boze Bies werden aangetroffen.
Kraakspreekuur Rivierenbuurt is verhuisd van Rooseveltlaan naar de Wielingen. Spreekuur Dintelstraat blijft op maandag.
De tijd van kraakspreekuur Dapperbuurt, Pieter Nieuwlandstraat, is veranderd.
Houtman: de gemeente heeft een tegenvoorstel gedaan.
Wrakke grond had geen elektrisiteit en zeker niet afgetapt. Het GEB dacht van wel omdat ze gebruik maakten van generatoren. GEB afgetaaid.
In het kader van het anti-kraakwachtenjaar zijn er in de grachtengordel stencils verspreid (zie -1-83/10) onder panden waar kraakwachten in zitten.
31-1-83/2 Pensionsluiting wegens uitbuiting
(1) United World
Welsuria
Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Mhg Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.4.02
(5) Zie Adriaenssen (1996) p.79
 
Vandaag is een pension op de Bentinckstraat 26 gekraakt. Hiermee is een einde gekomen aan de schandalige uitbuitingspraktijken van een pensioneigenaar. Al jaren wonen duizenden Surinamers onder ellendige omstandigheden in vaak afgekeurde pensions. Door woningnood en diskriminatie door particuliere huiseigenaren zijn buitenlanders gedwongen in deze pensions te wonen. Er bestaan nog steeds pensions omdat de politiek van de gemeente niet gericht is op het oplossen van de woonproblemen. De gemeente accepteert pensions als een permanente woonoplossing. De Sociale dienst doet hier hard aan mee door per dag per bewoner fl. 13,50 rechtstreeks aan de eigenaar te betalen. De gemeente laat per jaar fl. 9.000.000 in de zakken van pensionspekulanten stromen. Bovendien geeft de gemeente vergunningen af voor panden die niet aan de voorwaarden voldoen. De pensioneigenaar Badloe zal niet meer de fl. 5500 huur per maand vangen, die hij tot nu kreeg voor z'n 8 kamers. De bewoners konden deze bedragen niet meer opbrengen en stapten naar het kraakspreekuur. Terwijl er een oplossing werd gezocht voor deze mensen, is er samenwerking ontstaan tussen krakers, het jongerencentrum United World en Welsuria, een Surinaamse instelling voor maatschappelijke dienstverlening, om tegelijk dit pensionprobleem voorgoed uit de wereld te helpen. De nieuwe bewoners zijn buitenlandse jongeren. Ook voor buitenlandse jongeren blijkt kraken de enige manier om je eigen woningnood op te lossen en het beleid aan de kaak te stellen. Onbetaalbare stadsvernieuwing, een falend distributiebeleid en het in de hand werken van spekulatie zorgen ervoor dat de woningnood een van de grootste problemen vormt. Het pand is en blijft gevorderd voor de huidige bewoners.
31-1-83/3 Vandaag is door kraakgroepen en de Surinaamse organisaties Welsuria en United World een pension op de Bentinckstraat 26 gekraakt.
(1) United World
Welsuria
Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) 2v 2p, A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Mhg Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.4.02
Zelfde tekst als /2, echter zonder kop en tussenkopjes.
-2-83/1 CUSTOS DE HABITAÇ@AO DEVEN BAIXAR !
(1) (Plataforma)
(2) A4, fotokopie, cubic elite
(3) Werk Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Portugese tekst. Zie ook GA Aff 5194 (A/004752)
De kosten van levensonderhoud en de woonkosten blijven stijgen. Uitleg over de stijging van de huren en de gas- en elektratarieven. Zo kan het niet langer. 60 Bewoners- en buurtgroepen, verenigd in de OBASA, organiseren een manifestatie. Het is van belang dat bewoners met lage huren, buitenlanders en Nederlanders, samen protesteren. 12 Februari, de Hoeksteen. Stop de huurharmonisatie! Geen huurverhoging, wel onderhoud! Gasprijs omlaag! Geen huisuitzettingen of afsluitingen! Bevries de gemeentelijke tarieven! Woonlasten omlaag!
-2-83/17 beste omwonenden, Amstel 222 is weer bewoond.
(1) de afzonderlijke bewonersters
(2) 18,9x29,5cm, fotokopie, cubic pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 295.2
(5) Pand in maart ontruimd op lokaalvredebreuk. Zie 24-2-83/1
Amstel 222 heeft lang leeggestaan. Niemand die het wil kopen of huren. Eigenaar J.B.Narold vraagt er fl. 150.000 huur per jaar voor, de koopprijs is fl. 1.180.000. Zelf heeft hij er in '70 'slechts' fl. 335.000 voor betaald. Dit komt omdat de Stopera op een steenworp afstand ligt. Dit leidt tot spekulatie en cityvorming. De kantoren schieten als paddestoelen uit de grond rond het oude Waterlooplein. De gemeente heeft zich uitgesproken voor versterking van de woonfuncties in de buurt. In de praktijk gebeurt er niets. De gemeente kan haar eigen plannen voor betaalbare woningen niet bolwerken en haar eigen bestemmingsplannen niet tot uitvoer brengen. Amstel 222 staat in het teken van de strijd tegen de leegstand, ongeremde prijsopdrijving, spekulatie, cityvorming en de bouw van de Stopera.
-2-83/18 AMSTEL 222 @"HUIZE DECADENTIA" gekraakt 24 feb.
(1) de afzonderlijke bewonersters
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, foto, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.2.05
Amstel 222, gekraakt 24 februari, eigenaar J.B.Narold. Het kantoorpand was een jaar niet in gebruik. Er ligt een aanklacht van huisvredebreuk. Wij laten ons niet ontruimen.
-2-83/20 Geachte Medebuurtbewoners, Vandaag hebben wij het gebouw St. Elisabeth aan de Zaanstraat l gekraakt.
(1) de afzonderlijke krakers. (van de school Zaanstraat 1, fp)
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) kopie op GA /
Vandaag hebben wij de oude school aan de Zaanstraat 1 gekraakt om te verbouwen als atelier- en woonruimte voor kunstenaars. Wij stellen ons open om kursussen te geven voor buurtbewoners.
-2-83/23 BENTINCK MANIFESTATIE Zaterdag 26 Februari 1983 in de KOPEREN KNOOP
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, wit, geel of kringlooppapier, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/008.4.02
Bentinck manifestatie, 26 februari in de Koperen Knoop. Film Onderneming Onderdak, documentaire over Pensions. Muziek. Brede Maatschappelijke Discussie over pensionbeleid met politieke partijen. Afgewisseld met een optreden van Harriet (ANC Vrijheidsstrijdster).
-2-83/24 Feest zaterdagavond 12 FEBR. OPEN HUIS.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Bentinckstraat 26 en Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, blauwe inkt, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.4.02
Feest, 12 februari. Open huis. Help ons uit te kosten te komen door een kijkje te komen nemen in het voormalige pension aan de Bentinckstraat 26. Muziek, drank, hapjes en gezelligheid aanwezig.
-2-83/25 UITNODIGING PENSION-MANIFESTATIE
(1) Welsuria
United World
krakers-bewoners. (van Bentinckstraat 26, fp)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-W-Staa Mhg Wonen
(4) SA / SA 002/008.4.02
Ook in onze buurt vallen slachtoffers ten prooi aan de uitbuitingspraktijken van pension-exploitanten. Zij worden hiertoe in staat gesteld door de gemeente en de Sociale Dienst. Het pensionbeleid dreigt het voortbestaan van pensions te beschermen. Bij het kraken van de Bentinckstraat is ondersteuning verleend door de woongroep Staatsliedenbuurt en de Surinaamse organisaties United World en Welsuria. Het gaat niet om een incidentele aktie, maar om een middel druk uit te oefenen om het gemeentelijk pensionbeleid aan de kaak te stellen. Wij willen de politieke partijen konfronteren met de eisen: afschaffing dagprijsvergoeding, recht op zelfstandige woonruimte voor pensionsbewoners, intrekken van de vergunningen van pensions (in panden, fp) met een woonbestemming, stopzetting afgifte nieuwe vergunningen en dit moet ertoe leiden dat alle pensions gesloten worden. Deze eisen zullen op de manifestatie op 26 februari in de Koperen Knoop uitgebreid toegelicht worden. Volgt programma van de pension-manifestatie.
-2?-83/27 Waarom delen wij dit stensil uit?
(1) Kraakgroep Schinkelbuurt
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, elite,, voorkant: st.pen, tekening
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.1.01
 
Voor de zoveelste keer dreigt de woning Saxen Weimarlaan 42 ontruimd te worden. Deze woning is 2½ jaar gekraakt (na 1 jaar leegstand) en nu wil het GDH het met politiegeweld laten ontruimen. Ze hebben kandidaten verteld dat ze deze woning niet kunnen weigeren. Dit is pure intimidatie van het GDH! Het speelt mensen die allebei moeilijk zitten tegen elkaar uit. Vooral buitenlanders, werklozen, jongeren en alleenstaanden worden door het GDH gediskrimineerd. Het enige wat het GDH doet is de een er af flikkeren om de ander er op te zetten. Een vicieuze cirkel dus. Dit is geen beleid maar wanbeleid! Het schermen met wachtlijsten is onzin. Er staan nog genoeg woningen leeg die echter niet gevorderd worden. Het GDH vordert maar 150 woningen per jaar maar ontruimt er 100 per week! Bij ons hoeft u niet te bewijzen dat u urgent bent en ook niet te betalen voor een waardeloos urgentiebewijs. Kom een keer langs op een kraakspreekuur. Volgt lijst van kraakspreekuren. Als U de GDH ambtenaar eens met een bek vol tanden wilt zien staan, stel dan de volgende vragen. Hoe komt het dat het GDH er wel in slaagt 5000 ontruimingen per jaar te organiseren maar slechts 150x een vorderingsprocedure begint? Waarom moet ik 27,50 betalen voor een urgentiebewijs?
-2-83/28 BESTE EILANDBEWONERS, Zoals jullie waarschijnlijk al weten ...
(1) de afzonderlijke krakers en kraaksters van de Reaal
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/003.4.01
Op 12 februari is een gedeelte van het luxe appartementencomplex 'de Reaal' gekraakt. Waar eigenaar/speculant Hillen & Roosen sociale woningbouw voor de buurt had beloofd. Huren tussen de 750 en 1650 gulden exclusief servicekosten kan men moeilijk sociale woningbouw voor de buurt noemen. Toen wij wisten dat er zeven appartementen leeg stonden, was de beslissing om deze te kraken snel genomen. Er dreigt ontruiming op grond van huisvredebreuk, terwijl sommige appartementen al een jaar leeg staan. Het is belangrijk dat de buurtbewoners zich tegen een ontruiming uitspreken. Wij komen morgen langs om handtekeningen te verzamelen.
1-2-83/1 AMSTERDAM-mers LEES DIT Dinsdagmorgen 1 februari is, vroeg in de morgen, door een grote groep mensen Keizersgracht 730-32 bezet.
(1) (Huis Artikel 26)
(2) dubbelz., A4, pica, st.pen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 265.2 SA 014/002.3.01
(5) Bijdrage aan de aktie van de Grachtenpot fl. 50
1 Februari is Keizersgracht 730-32 bezet om Huis Artikel 26 te steunen. Dit is eind 1979 opgezet door ex-gevangenen om mensen die net uit de gevangenis zijn vrijgelaten op te vangen. 'Artikel 26' slaat op artikel 26 van de Beginselenwet Gevangeniswezen, waarin staat dat het gevangenissysteem moet werken aan de voorbereiding van de terugkeer van gevangenen in het maatschappelijk leven. Als het aan de gemeente lag zou het initiatief van de ex-gevangenen mislukken. De gemeente geeft niet alleen geen subsidie. Ze trok dit pand terug omdat we de huur niet kunnen betalen en presenteert ons belachelijk hoge gas- en elektriciteitsrekeningen. We hebben het pand nu bezet om de gemeente er aan te herinneren dat het zijn taak is Huis Artikel 26 te steunen en voor vervangende huisvesting te zorgen, ervoor te zorgen dat het GEB inbindt en we willen dat Kees die bij de ondersteuningsaktie in de 'nacht van de gevangenen' bij de Bijlmerbajes is gearresteerd wordt vrijgelaten.
1-2-83/2 di.1 feb. '83 VLUGTIG WEERZIEN nr.10
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil, o.a.pica, foto, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 295.2 SA 010/002.3.01
(5) Oplage 2.000 ex.
(6) Vlugtig Weerzien 10
Twee panden worden binnenkort ontruimd door de Huidenstraattruuk. De straat moet weer open! Verleden week kreeg Geldersekade 86/88 een ontruimingsbevel, afkomstig uit een in '82 verkregen Huidenstraattruuk. Om uitstel te verkrijgen zijn er kortgedingen aangespannen.
Ook Bloemstraat 123/127 kan weer ontruimd worden, sinds BWT er voor gezorgd heeft dat eigenaar Leutscher zijn geschorste bouwvergunning weer teruggekregen heeft. Het ontruimingsbevel is verkregen via Huidenstraattruuk. Er moeten luukse appartementen komen. Aktietips: adressen van eigenaar Leutscher, z'n advokaat en z'n bank.
Gisteren is een pension gekraakt in de Bentinckstraat 26. Het pand was na vertrek van de bewoners overgenomen door krakers en jongerencentrum United World en Welsuria, een surinaamse welzijnsinstelling. Aan pensions zoals deze wordt grof geld verdiend. Ook is de aktie gericht tegen Algemene zaken, die de vergunningen afgeeft. Eigenaar is Badloe.
Vrijdag is Singel 47 gekraakt, eigenaresse Hoekema die in het souterrain woont. Dezelfde dag is Saenredamstraat 11'' gekraakt, eigenaar dr.Ulricht.
Rond Singel 418 doet B&W na een 2 jaar durende AROB-procedure uitspraak over de brandgevaarlijkheid. Als eigenaar Weerends wint ontstaat ontruimingsdreiging.
Rivieren roeren door: 26 januari Roerstraat 82' ontruimd (eigenaar Walta bv.). Er wordt vermoed dat er door een GDH-urgent een procedure is aangespannen tegen het G.D.H., wat het G.D.H.heeft verloren. Een soort huidenformule dus waarin het G.D.H.een vieze rol speelt. Reden genoeg om het G.D.H.eens onder te kalken. Zijn we een proefgebied of zijn ze bang voor een 2e Staatsliedenghetto? In ieder geval pikken we het niet meer en kraakten zodoende Deurloostraat 98'. Jammer genoeg stonden er spullen die op komende renovatie duidden. D'r is ook nog een aktie bij Wolffensperger geweest.
Vrijdagnacht van de gevangenen bij de bijlmerbajus waren 80 mensen die floten, schreeuwden, vuurwerk afstaken enz. Toen er wat lantaarnpalen sneuvelden werden twee mensen gearresteerd.
Plantage Muidergrrrr: eigenaar Hoekstra stond voor de deur met G.E.B.mensen om de elektriciteit af te sluiten. Met 10 agenten werd de deur opengebroken, binnen werd 'diefstal van elektra' gekonstateerd.
Guus die een schot in z'n nek kreeg, heeft beslag laten leggen op de bankrekening van eigenaar Vetro. 12 Februari manifestatie in de Hoeksteen over de stijgende woonlasten van het OBASA. Vanochtend alarm voor Rozenstraat 51. Eigenaar Dufour was het pand binnengedrongen.
Vanmorgen is Keizersgracht 730-732 (grondbedrijf) bezet door ex-gedetineerden uit Huize artikel 26. Een week voor de geplande verhuizing naar Keizersgracht 730 trok de gemeente het aanbod in, mede omdat Art.26 nooit de huur kan betalen zonder subsidie. De eisen: de gemeente moet Art.26 steunen, vervangende huisvesting, het GEB moet met een redelijke rekening komen. Rond 4 uur kwam het eerste alarm. De vreedzame blokkade werd door de politie weggeslagen. De bezetters hadden het pand aan de achterkant verlaten.
Na Nieuwe Nieuwstraat 39-41 heeft ook Nieuwe Zijds Voorburgwal 79 te horen gekregen van het GDH dat zij moeten vertrekken.
1-2-83/3 GEKRAAKT, oh nee BEZET
(1) de bezetters. (van Keizersgracht 730-732, fp)
(2) A4, kringlooppapier, pica, st.pen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 014/002.3.01
(5) Pand 's middags ontruimd
Vanochtend voor dag en dauw hebben we, als alles goed gegaan is, Keizersgracht 730-732 bezet. Want als we het zo noemen worden we niet gelijk op lokaalvredebreuk ontruimd. Het is een aktiekraak tot de gemeente met een pand komt voor Huis Artikel 26. Dat is een opvanghuis voor mensen die net uit de bak komen en het wordt draaiende gehouden door ex-gevangenen zelf. Ze zitten in geldnood, ook bij gebrek aan subsidie. De gemeente heeft een ander pand aangeboden maar een week voor de verhuizing werd het aanbod ingetrokken. De bezetting is voorbereid met een grote groep mensen uit de grachtengordel. De bezetting is echt - we laten ons dus niet symbolies wegslepen. De pet komt niet binnen, alles wat met duwen en trekken gaat houden we tegen. We hebben alleen geen zin om een bij voorbaat verloren gevecht met de ME te leveren. Info-centrum op de Kerkstraat. Daar kun je ook een raamaffiche halen.
8-2-83/1 di.8 feb.'83 Vlugtig Weerzien 11 ... Gelderse Kade
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.pica, foto, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 295.2 SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 11
Geldersekade wordt nog steeds met ontruiming bedreigd, ze vragen barrikademateriaal.
Saxen-Weimarlaan 42'', GDH-etage, heeft een tweede ontruimingsbevel. Wees paraat.
9 Februari stedelijke vergadering in de Bloemstraat
7 Februari heeft het Gerechtshof Jos vrijgesproken, het zou es tijd worden!
De kinderrechter heeft Geert Boze Bies I (die bekend heeft mollies te hebben gemaakt) tot 1 maand voorwaardelijk veroordeeld.
Discussieweekend 4-6 maart in Utrecht over een nieuwe strategie voor 'Dodewaard gaat dicht'. Vorig jaar was besloten dat ieder verder zou gaan met de eigen akties en de ervaringen gebundeld zouden worden in een nieuw weekend.
Gekraakt Reinwardtstraat 73', eigenaar wbv.Oost.
Nwe.Spiegelstraat 30 werd op 31 januari 82 gekraakt en De Binnenspiegel genoemd, naar een intern rapport over korruptie van de Amsterdamse politie. Alle procedures tegen eigenaar Bruinsma zijn verloren.
Sloterdijkstraat, voorheen van de inmiddels failliete Moens en nu beheerd door van Eysden is onaangekondigd door GDH ontruimd en herkraakt.
1 Maart wordt de nieuwe APV van kracht, vandaar dat die dag uitgeroepen wordt tot stedelijke actie dag.
GDH zal aan buitenlanders voor gezinshereniging niet meer zelfstandig woningen aanbieden. Er moet eerst een positief advies komen van de vreemdelingendienst. De verantwoordelijke wethouder Wolffensperger is hiermee akkoord gegaan (volgt adres en telefoonnummer).
Tegen de bewoners van het gekraakte pension in de Bentinckstraat loopt een aanklacht wegens huisvredebreuk.
12-2-83/1 TEGENGAS in de PIJP
(1) (Tegengas)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 031/001.1.01
 
Onder de naam Tegengas bestaat sinds enkele weken een aktiegroep om G.E.B.-afsluitingen in de Pijp tegen te gaan. Het kabinet heeft besloten de gasprijs met drie procent te verhogen en bovenop de gasprijs komt het luxe BTW-tarief van 18%. De gezinnen met de laagste inkomens worden het hardst getroffen. Het aantal afsluitingen is gestegen van 4750 in 1979 tot 7000 in 1982. Hiervan zitten 2000 huishoudens langdurig in de kou. Het G.E.B.adviseert iedereen die wordt afgesloten kontakt op te nemen met de Sociale Dienst of de Gemeentelijke Kredietbank. Dit betekent dat een gezin een grote schuld opbouwt die weer afgelost zal moeten worden. Na een achterstand van drie termijnen plus een paar dagen wordt onherroepelijk tot afsluiting overgegaan. Het G.E.B.zou er beter aan doen druk uit te oefenen op de gemeente en de landelijke overheid. De voorraad gas is genoeg voor 55 jaar en gas zou niet duur hoeven te zijn. Dit blijkt ook uit het feit dat het kabinet er geen moeite mee heeft de gasprijs voor het bedrijfsleven lager te houden dan de prijs voor de gezinnen. Het lijkt erop dat het kabinet de inkomsten uit het gas gebruikt om tekorten op de begroting te dekken. Als de bevolking zuiniger met gas omgaat of de winter niet streng genoeg is, wordt zo'n tegenvaller direct gevolgd door een prijsverhoging.
12-2-83/2 Opnieuw een vette kluif voor huiseigenaren Leegkomende woningen worden sterk in prijs verhoogd
(1) Huurders Comm.Amsterd.West
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) UB /
(5) Overdruk uit De Huurder
In artikel 17 van de huurprijzenwet, welke binnen niet al te lange tijd toegepast moet worden, is bepaald dat de verhuurder bij leegkomende huurwoningen een hogere huurprijs mag overeenkomen dan die welke de vorige huurder betaalde. Zo zullen huurprijsverschillen tot stand komen die gauw honderden guldens kunnen zijn. Wanneer een verhuurder een hogere huurprijs overeenkomt, dient verhuurder dit bij de huurcommissie te melden. Hierop bestaat geen controle. De woningbouwverenigingen die het belang van de sociale huisvesting dienen, hebben het artikel terecht nog niet doorgevoerd. Het gevolg van artikel 17 is dat de woningen die broodnodig zullen zijn voor de minst draagkrachtigen, verdwijnen. Een gevaar van deze verkapte huurharmonisatie is ook het effect 'Blijf zitten waar je zit'. Veel particuliere huizenbezitters zullen aandringen op invoering van dit artikel 17, dat hen dan vele vette kluiven toewerpt.
12-2-83/3 WOONLASTEN OMLAAG STOP DE HUURHARMONISATIE
(1) (Meer dan zestig Amsterdamse bewonersgroepen)
(2) 3v 5p, A5, eerste twee vel: blauw papier; laatste vel: oranje papier, o.a.10" Courier
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Stop de huurharmonisatie. Geen huurverhogingen, wel onderhoud. Gasprijs omlaag. Geen huisuitzettingen of afsluitingen. Bevries de gemeentelijke tarieven.
De mensen dreigen gepakt te worden door een rechtse regering. Een regering die zegt de crisis te bestrijden, maar bezig is de mensen met lage en midden-inkomens twee poten uit te draaien. Daar moet een eind aan komen. Wij gaan die strijd aan op het terrein van de huren, de gasprijs en de gemeentelijke tarieven. Doe mee, kom in verzet. Volgt het eisenpakket.
12-2-83/7 BESTE BUURTBEWONERS!!! VANMIDDAG, ...
(1) De afzonderlijke bewoners van Weteringschans 223hs
(2) wrs.pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 65 (14-2-83) p.14
Vanmiddag is begane grond van Weteringschans 223 gekraakt. Sinds 1979 is dit pand niet meer in gebruik. Half 1982 is zonder vergunningen een beetje verbouwd. De eigenaar is Max Moller NV. Van Os, de kantoorboekwinkel op de hoek, is huurder geweest maar heeft er nooit echt gebruik van gemaakt. Kraken is pico, kraken gaat door!
12-2-83/9 Beste buurtbewonersters, Vandaag hebben wij luukse appartementen in de "Real" gekraakt.
(1) De afzonderlijke krakers van "De Real".
(2) A4
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/003.4.01
(5) Gekraakt werden Taandwarsstraat 9 en 33, Realengracht 18, 20, 21 en 22 en Vierwindenstraat 9
Vandaag hebben veertien urgent woningzoekenden de 'Real' gekraakt. Hoewel aannemingsmaatschappij Hillen en Roosen in 1974 beloofde hier woningwetwoningen te bouwen ten bate van de buurtbewonersters zijn het toch weer luukse appartementen geworden. De eilanden hebben er 44 speculatiewoningen bijgekregen, waarvan de huren onbetaalbaar zijn. Naast het voorzien in woningbehoefte is deze kraak ook een protest tegen de spekulatie en het gemeentebeleid.
15-2-83/2 15 feb.'83 VLUGTIG WEERZIEN nr.12
(1) anoniem
(2) dubbelz., folio, el.stencil, o.a.pica, foto, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.3.01
(5) Oplage 2.000 ex.
(6) Vlugtig Weerzien 12
Ruim drie maanden zijn we nu bezig met Vlugtig Weerzien. Een kraakstencil, verspreid onder 17 buurten, wordt iedere week op dinsdag gemaakt. Bluf heeft sinds het uitkomen van Vlugtig Weerzien plotseling drie keer zoveel kraaknieuws, via ons dus. Oplage 2000.
De Huidenstraattruuk slaat weer toe: Geldersekade 86-88 en Bloemstraat 123-127 worden binnenkort het slachtoffer. Uitspraak in het eksekutiegeschil van de Geldersekade overmorgen. Inmiddels zijn de bewoners in onderhandeling met de gemeente over kasko-bouw in het pand. Vanmiddag is er bij de eigenaar in Nieuw-Vennep een prikaktie, de woning krijgt een flinke opknapbeurt. Voor de Bloemstraat vraagt eigenaar Leutscher 1,2 miljoen aan huurder Mazzo. Zondag hebben mensen van Bloemstraat meegereden in de karnavalsoptocht, ze werden zelfs omgeroepen op de Dam. Deze week worden stedelijke akties gehouden om ontruiming tegen te gaan. Zowel Bloemstraat als Geldersekade willen tijdens hun ontruiming geen rel in hun buurt, om verschillende redenen.
12 Februari zijn er op het Realeneiland 7 luxe appartementen van eigenaar Hillen en Roosen (Stopera, metro) gekraakt. 150 Mensen hielpen kraken en zetten de bruggen af. 8 Februari werd Vinkenstraat 19 gekraakt (eigenaar Roos). Het pand werd door de eigenaar en twee petten ontruimd, de krakers konden via de achterkant weer binnen komen en het pand heroveren. Een etage in de Vinkenstraat (100 of 102) werd 10 februari door G.D.H.ontruimd, kort daarna herkraakt.
Korte Prinsengracht 6, eerder ontruimd omdat er heroïne gedeald werd, is 5 februari herkraakt (eigenaar stadsherstel). Sloterdijkstraat 6 hoeft niet meer ontruimd te worden, heeft de gemeente besloten. 10 Februari werd Bronkhorststraat 5''' gekraakt (G.D.H.-etage, eigenaar verzekeringsmaatschappij in Parijs).
12 Februari is Weteringschans 223 huis opnieuw gekraakt (eigenaar M.Muller, de eigenaar ontruimde toen de bewoner op vakantie was). Gekraakt in de Reinwardstraat 108' en 112' (eigenaar woningbedrijf Oost). In de Cliffordstraat 33hs kwam eigenaar Cohen een 'bezoekje' brengen en drong binnen. Cohen haalde alle deuren er uit en sloeg alle ruiten stuk, na buurtalarm werd ie de buurt uitgewerkt, evenals de gewaarschuwde politie. Zaterdag hield het gekraakte pension in de Bentinckstraat een open dag. 26 Februari manifestatie tegen het pensionbeleid van de gemeente in de Koperen Knoop.
16-2-83/1 WIE ZWIJGT STEMT TOE: AMBTENAREN ZWIJGEN,WIJ NIET.
(1) anoniem
(3) Ams-C-Jord Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 031/001.2.01
De Voorpost in de Pijp hebben wij tijdelijk bezet uit solidariteit met de bewoonsters van de Bloemstraat. Hun woningen zouden plaats moeten maken voor kantoren en illegale luxe-appartementen. De gemeentelijke instanties ondernemen hier niets tegen. Hierdoor werken zij mee aan spekulatiepraktijken en blijkt inspraak een wassen neus. Zo ook de ambtenaren in de Pijp. Van Ostadestraat 135 is zo'n voorbeeld. Opgenomen in het behoud- en herstelprogramma, toch met sloop bedreigd. Doordat de gemeente geen moeite heeft gedaan het pand aan te kopen, kon van Ostadestraat 135 door de ene spekulant doorverkocht worden aan de andere. Deze wil na sloop premie-koopwoningen bouwen. Dit plan dreigt op formele gronden te worden doorgedrukt. Door gebrek aan voorbereidingsbesluit en bestemmingsplan heeft de gemeente de weg vrij gemaakt voor a-sociale nieuwbouw. Mooie woorden voor een falend beleid, waarin vooral behoud van spekulatie en verkrotting een hoofdrol speelt!
16-2-83/2 "Wie hetgevoel heeft bekneld te raken in de ambtelijke molens, kan zich tot de voorpost wenden."
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door bewoonsters Bloemstraat 123-127)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, 12" Courier
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
(5) Adriaenssen (1996) p.75: bij de bezetting werden geheime nota's gevonden over de aanpak van de Gemeente van de Woongroep. De Woongroep verbrak hierop het kontakt met de Gemeente
Daar zijn we dan! De voorpost is bezet, omdat binnenkort de Bloemstraat 123-127 ontruimd dreigt te worden. In het huis, waar de bewoonsters twee jaar wonen, wil de eigenaar Leutscher luxe appartementen bouwen. Na illegaal bouwen en na een afgekeurde bouwaanvraag kan Leutscher nu toch luxe-appartementen bouwen onder het mom van kantoorpanden. Schaefer heeft deze vergunning afgegeven, terwijl hij wist dat de gemeente aan het onderhandelen is over aankoop. De beslissing ligt bij Polak, die kan beslissen of Leutscher politiebijstand krijgt als hij die heeft aangevraagd. De ambtelijke molens draaien weer eens in het voordeel van figuren zoals Leutscher. Deze bezetting is ook een aktie tegen de huidenstraattruc, de manier waarop Leutscher nu kan ontruimen. De voorpost Jordaan zal bezet blijven totdat Polak zich heeft uitgesproken tegen ontruiming!
22-2-83/2 VLUGTIG WEERZIEN ... di 22 feb. '83 13 GELDERSE KWADE
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 295.2 SA 010/002.3.01
(5) Bijdrage Grachtenpot fl. 50
(6) Vlugtig Weerzien 13
Gelderse Kwade: 16 februari is het proses geweest tussen eigenaar Martens en een bewoner van de Geldersekade 86-88 + ZOROT. Uitspraak 24 februari.
Bloemstraat: voorpost-axie, 16 februari bezet de voorposten in de Jordaan, in Artis, Oosterpark, Kinker, Indische en Pijp. Ook de afdeling Bestuurs Contakten op 't stadhuis ontkwam niet aan een tijdelijke invasie van subversieve elementen. Resultaat nihil, buiten dan de verkregen publisiteit. Bij de bezetting van Buro Bestuurs Contacten hebben we interessant materiaal buit gemaakt, strategiën tegen ons gericht.
Omdat de gemeente niet zo happig was op een ontruiming van een zwaar gebarrikadeerde etage werd afgezien van deze aktie. Saxen Weimarlaan 42 blijft bewoond.
Het 1e ontruimingsbevel van Postjes Kwade, Postjeskade 77''', is tegengehouden. In navolging van Saxen Weimar worden akties voorbereid om de 2e ontruiming tegen te gaan.
Vrijdag is Conradstraat 18² gekraakt, eigenaar grondbedrijf, aanklacht ingediend.
Gisteren deelden 20 mensen een pamflet uit bij het franse konsulaat vanwege de situatie in Chooz en Vireuz, alwaar demonstratieverboden zijn tegen de bouw van kernsentrales.
Plantage Muidergracht 27, een maand geleden gekraakt, werd vrijdag teruggepakt door eigenaar Hoekstra nadat de bewoners er min of meer al uitgegaan waren.
Vanmorgen gekraakt Rustenburgerstraat 29', een jaar leeg, in slechte staat.
Hemonylaan 24sous wordt met ontruiming bedreigd. Grondbedrijf wil er een buurtsentrum plaatsen ofzo.
1e Jan vd Heydenstraat 147''' heeft 1e ontruiming Gdh tegengehouden.
De nacht van 28 februari op 1 maart worden we vogelvrij verklaard. De toevoeging van de nieuwe noodartikelen aan de A.P.V.zal tot willekeurige arrestaties leiden zonder risiko's voor de zwijnen. Leren jekkies, palestina-sjaals en een zwarte outfit maken je dan verdacht van het voorbereiden van een kriminele daad. Maak koteletten van de petten! Brand, brand ...
24-2-83/1 Beste omwonenden en voorbijgangers, Amstel 222 is weer bewoond.
(1) de afzonderlijke bewoners. (van Amstel 222, fp)
(2) A4, kringlooppapier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.05
(5) Zie -2-83/17
Amstel 222 is weer bewoond. Het staat al een jaar te koop of te huur. Eigenaar J.B.Narold vraagt fl. 150.000 huur per jaar, de koopprijs bedraagt fl. 1.800.000. Zelf heeft ie er fl. 335.000 voor betaald 12 jaar geleden. Het pand ligt op een steenworp afstand van de STOPera en dat leidt tot spekulatie en city-vorming. De kantoren schieten als paddestoelen uit de grond rondom het oude Waterlooplein. De gemeente heeft zich uitgesproken voor versterking van de woonfunksies in de buurt, met name voor minder draagkrachtigen. Hier en daar wordt er wat sociale woningbouw uit de grond gestampt, eilandjes in 'n zee van zjieke appartementen en prestigeobjekten. De gemeente kan haar eigen konsepten en bestemmingsplannen niet ten uitvoer brengen. Daarom brengen wij het nu maar ten uitvoer voor de gemeente. Amstel 222 staat in het teken van de strijd tegen leegstand, ongeremde prijsopdrijving, spekulatie, cityvorming en de bouw van de STOPera.
26-2-83/1 PENSIONBELEID = "DE VROLIKE NOOD" NIET ONTRUIMEN!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, cubic elite, st.pen
(3) Ams-O-Wib Mhg Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.4.02
Er ontbreekt van alles aan het gemeentelijke pensionbeleid. Zij tolereert vaak oogluikend bestaande pensions. En heel wat ex-pensions zijn gekraakt: Govert Flinckstraat (dertig mensen op twee etages à fl. 150 per bed), Vrolike Nood (Vrolikstraat 228, brandgevaarlijk, er woonden 19 mensen, twee keer brand, eigenaar Binda ontving fl. 4000 per maand, er dreigt ontruiming dus een nieuw pension), Bonifatius (2e Oosterparkstraat, eigenaar Van de Putte, de bewoners verhuisden naar Huize Lydia, het pand wordt aangekocht door de gemeente), Jacob Obrechtstraat (exploitant was Melior B.V., knokploegterreur) en Bentinckstraat (met ontruiming bedreigd).
Ex-pensions worden gekraakt omdat er woningnood bestaat en er geen beleid is ten aanzien van gesloten pensions. De kans dat een eigenaar na een tijdje opnieuw een pension begint is altijd aanwezig. Particulier eigendom wordt in deze maatschappij heel goed beschermd. Verhuren of verbouwen kan, maar komt er op neer dat de eigenaar weer zijn gang kan gaan. Uiteindelijk is een kraak de beste garantie tegen hervatting van pensionaktiviteiten. Indirekt erkent de gemeente dit door passief te reageren op een kraak. Maar bij de Vrolike Nood dreigt het mis te gaan. Eigenaar Binda heeft met een privé detective de naam van een bewoonster uitgevist. De bewoners zijn daardoor bij verstek tot ontruiming veroordeeld. We hebben door druk uit te oefenen op advokaat Hesseling, deze ontruiming opgeschort. Ontruiming zou de kroon op het sluitingsbeleid zijn: eerst een pension sluiten en vervolgens de krakers ontruimen. De gemeente wil wel kopen, maar Binda weigert: een pension levert meer op. Het wordt tijd dat de gemeente een kompleet pensionbeleid gaat voeren: een aktief sluitingsbeleid, goede opvang voor bewoners en gesloten pensions onteigenen, vorderen of aankopen. Geen nieuw pension in de Vrolikstraat!
26-2-83/2 GEEN WONINGSPECULATIE IN DE STAATSLIEDENBUURT
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/007.3.01
(5) Zie Adriaenssen (1996) p.81. Panden Waasdorp uiteindelijk door gemeente aangekocht
Vandaag heeft de Woongroep etages gekraakt in de panden van speculant Waasdorp aan de Van Beuningenstraat 102, 104 en 106. Het was de bedoeling dat deze etages tegen woekerprijzen verhuurd zouden worden. Het is een schandaal dat met woningen door een schijnrenovatie zo gespeculeerd kan worden over de hoofden van een immens aantal woningzoekenden heen. Huren van fl. 650 worden afgedwongen, per etage wordt fl. 4000 sleutelgeld opgeëist en weet Waasdorp er nog fl. 6000 borg uit te persen. Van dit laatste wordt alleen bij hoge uitzondering nog wat teruggezien. Zelfs aan een verbouwd opberghok op zolder weet Waasdorp nog een fortuin te verdienen. Bij een vorige actie op 106' heeft dit heerschap knokploegen gestuurd. Deze etage is voorgoed vrij van uitbuitingspraktijken. Dit succes is mede te danken aan de solidariteit van vele buurtbewoners. Woningzoekenden worden steeds meer de dupe van woningspeculatie. Vaak hebben wij er bij Herhuisvesting op aangedrongen aan deze speculatiepraktijken een eind te maken. Maar het enige wat er van die kant tegenover is gesteld is een bloedeloze woonvergunning voor de bewoners van 106'. Daarom pakken we vandaag de zaak zelf aan. Niets en niemand kan ons er van weerhouden voorgoed af te rekenen met het speculeren van woningen. Vandaag Waasdorp, velen zullen volgen.
-3-83/15 Bewoners en Federatie in actie voor betaalbaar wonen
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: o.a.Letter Gothic; achterkant: o.a.12" Courier en Light Italic
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) UB / UB 175.1
In de Bijlmermeer stonden in september 600 flats leeg. Dat zijn er nu 1000. De woningcorporaties en de Gemeente overwegen de minister een drastische verlaging van de kale huur voor te stellen naast maatregelen om de stook- en servicekosten te verminderen. De corporaties willen de vastgestelde 5% huurverhoging per 1 juli niet in rekening brengen. Burgerlijke ongehoorzaamheid dus. Het klimaat is rijp voor aktie. Het Bewonerscomité heeft meer dan 20 voorstellen gedaan die de woonlasten met 100 gulden kunnen verlagen (de brochure is ter vergadering verkrijgbaar). We willen evenals in 1974 en '80 een inhoudingsaktie organiseren. In maart worden in de hoogbouw-buurten vergaderingen gehouden. Uit alle vergaderingen wordt een aktieplan samengesteld. Flat/Buurt bijeenkomsten Echtenstein, Eeftink, Egeldonk, Geinwijk, Gerenstein en Gliphoeve op 29 maart in de Keet tussen Gerenstein en Eeftink.
Verlaging woonlasten: bevriezing huur, verlaging blokverwarmingstarief en bevriezing gasprijs, isolatie, geen verhoging parkeertarieven, problemen rond de huurschulden bespreekbaar stellen, verlaging BTW tarief op de gasprijs, tegengaan verslechtering huursubisidie en onderzoek van mogelijkheid verlaging kale huur.
Verhoging van de leefbaarheid: onveilige boxen, vervuilde Binnenstraten, defecte liften, betonrot, scheurvorming, defekte verwarmingsinstallaties, de (on)leefbaarheid rondom de flats.
-3-83/17 REAL FUN ... LUXE APPARTEMENTEN NOOIT ONTRUIMEN NOOIT
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners pand Realeneiland)
(2) dubbelz., A4, geel papier, el.stencil, 10" Courier, achterkant: kaartje
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 030/003.5.01
(5) Origineel op SA (map 030/003.5.01)
17 Maart doet rechter Asscher uitspraak in het kort geding van ons tegen de Staat. De kans is heel klein dat we winnen. Dan volgt dus ontruiming van de luxe appartementen op Realeneiland. De boel is flink gebarrikadeerd. De buurt en wijkcentrum De Gouden Reael zijn ook tegen ontruiming, zelfs een deel van de legale appartementbewoners hebben solidariteitsverklaringen ondertekend. Er zijn maar twee smalle ophaalbruggen naar het eiland toe. Na overleg met de buurtbewoners hebben we besloten de bruggen omhoog te halen. Als de smeris eerder op het eiland is dan wij sluiten zij het eiland af. Het is daarom van levensbelang dat het alarm heel snel werkt. We hebben de buurtbewoners beloofd hun auto's niet als barricades te gebruiken. We zitten hier tenslotte niet in zuid. Stillen zijn al weken bezig de Eilanden te bestuderen. Het is aannemelijk dat het 17 of 18 maart gebeurt. Zet je spullen klaar. Zodra er alarm is gaat radio De Vrije Keyser de lucht in en de Koevoet open. Plattegrond.
-3-83/22 UITNODIGING VOOR EEN BLOK-VERGADERING OVER HET AL DAN NIET HUUR BETALEN
(1) anoniem
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/027.1.01
De vraag keert de laatste tijd steeds vaker terug en een duidelijke strategie blijkt te ontbreken. Blok-vergadering 8 maart in 'Het B.A.K.', Groen van Prinstererstraat 36. We zullen de huidige situatie inventariseren om vervolgens eventueel een keuze te maken voor een gezamelijke strategie. Eigenaren pretenderen zekerheid te bieden in de vorm van een huurkontrakt. Wij kunnen zekerheid bieden door onderlinge solidariteit m.b.t.huurweigering of huurstaking. Iemand van het advokaten kollektief zal aanwezig zijn.
-3-83/23 Nood in de Vrolikstraat
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Vrolikstraat 228)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, cubic elite, voorkant: stripje
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) GA SA / SA 037/001.1.03
1: Meneer Binda kocht voor weinig geld een huis en voor veel geld als pension verhuurd. Dat bracht fl. 4000 per maand in het laadje. In het schuurtje 'woonden' ook nog drie mensen. De gemeente timmerde het pension dicht. Toen werd het gekraakt.
2: Het pension Vrolikstraat 228 is jarenlang illegaal geëxploiteerd als pension. Er woonden 19 mensen. Ook verhuurde hij bedden in het schuurtje voor fl. 10 per nacht. De schoorsteen kwam uit in de keuken. Mensen werden letterlijk vergast. In oktober 1981 kwam de buurt in aktie. Het pension werd samen met pension Bonifatius door de gemeente gesloten. De Vrolike Nood werd gekraakt. Er wonen nu zeven mensen. Ze zijn door de gemeente als legale bewoners geaksepteerd. Ze hebben de eigenaar huur aangeboden. Hij heeft dit afgewezen. Met een privé detective heeft de eigenaar de naam van een van de bewoners achterhaald en een kort geding aangespannen. Hij lichtte de bewoners niet in, waardoor zij zich niet konden verdedigen. Hij mag het pand laten ontruimen. Als er ontruimd wordt gaat de gemeente het pand vorderen. Woensdag 9 maart hebben zij een kort geding aan gespannen om de ontruiming tegen te gaan. Bovendien willen ze dat de gemeente de Vrolike Nood aankoopt. Aankoop past binnen het beleid voor behoud en herstel van de Oosterparkbuurt. Om deze eis kracht bij te zetten rijdt er 8 maart een bus door de buurt en de stad.
-3-83/24 AAN BURGEMEESTER POLAK, ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/003.5.01
(5) Handtekeningenlijst
Aan burgemeester Polak, geen ontruiming van de gekraakte 'luukse appartementen' op het Realeneiland, geen politiebijstand aan speculanten.
1-3-83/1 1 MRT.'83 VLUGTIG WEERZIEN nr.14
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, wit of kringlooppapier, el.stencil, pica, foto
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 14
Donderdag werden de bewonersters van de Geldersekade 86-88 en ZOROT in het proces in het gelijk gesteld. De H-truc (Huidenstraat-truc, fp) werkt dus niet altijd. Ontruimingsbevel Realeneiland (lokaalvredebreuk) - zo snel mogelijk kort geding. Wagenstraat 1: 10 april '82 stil gekraakt (eigenaar Brouwer) - de wegens heroïnepraktijken in de bak zittende huurder Abulafia moet ontruimen met de 'zijnen'. Donderdag werd Amstel 222 stedelijk gekraakt (eigenaar Narold), aanklacht huisvredebreuk en diefstal. Vandaag of morgen beslist Justitie of er huisvredebreuk gepleegd is of niet, wees attent voor alarm. Kort geding van de Vrolike Nood, Vrolikstraat 228 (eigenaar Binda, pension), tegen verstekvonnis ontruiming. Houtman, vandaag uitspraak B&W wel/niet ontruimen. 8 Maart moet voor de derde keer een G.D.H.-ontruiming tegen gehouden worden in de Vincent van Goghstraat 43. Neem verdedigingsmateriaal mee. Zaterdag in de van Beuningenstraat 102', 106 hs en de zolder van 106 gekraakt (eigenaar Waasdorp). Binnenkort gaat er meer van Waasdorp gekraakt worden. Bij de kraak stonden buurtbewoners klaar met helmen & knuppels om Waasdorp aan te pakken. Waasdorp vroeg sleutelgeld en huren tot 700 piek. In de straat is een massale huurstaking tegen v.W. Ook in de Pijp kraken tegen sleutelgeldpraktijken & illegale pensions: Rustenburgerstraat 443 (eigenaar de Jager). Het spreekuur in die buurt werkt niet erg mee, de bewoners vragen posters/slapers i.v.m.de knokploegdreiging! 25-2 Hielden de bewoners van R.P.S.een aktie bij 't Sweelinck tijdens een concert over de spekulatie van Sweelinck en de financiële blunders met de Wielingen.
1-3-83/2 OPEN BRIEF AAN WETHOUDER WOLFFENSPERGER
(1) Alle afzonderlijke bewoners van De Houtman
(2) dubbelz., A4, geel papier, blauwe inkt, 10" Courier
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA / SA 030/003.3.01
Op 10 juli 1982 werd de Houtman gekraakt. Vlak daarna kwam de gemeentelijke projektgroep met een 'sociaal' woningbouwplan. De buurtorganisaties kozen voor het plan van de gemeente. Uiteindelijk kozen de bewoners ervoor een gewelddadige ontruiming te voorkomen en in overleg te gaan met de buurtorganisaties. Er werd een gezamenlijk eisenpakket opgesteld: de krakers zouden de bovenste verdieping kunnen blijven bewonen. B&W kwam met een voorstel dat voor een belangrijk deel overeenkomt met het compromis van krakers en buurtorganisaties. Er zijn 2 onderdelen die sterk afwijken: de gemeente stelt de normale urgentie-eisen aan de krakers en zij stelt voor 1/3 van de bovenste verdieping niet aan de krakers toe te wijzen. Wij hebben op het stadhuis de kamer van Wolffensperger bezet om de garantie te krijgen dat de hele verdieping bestemd blijft voor de huidige bewoners. We hebben een intentieverklaring, ondertekend en wel, bij ons. Zowel de buurtorganisaties als woningbouwvereniging 'het Westen' als het ministerie hebben geen bezwaren tegen deze oplossing. Als aan deze formaliteiten wordt voldaan, beëindigen we deze bezetting en verlaten we de Houtman tijdelijk om de verbouwing mogelijk te maken.
7-3-83/1 7 maart 1983 Beste bewoners en bewoonsters, Vandaag is het kort geding behandeld ...
(1) de bewoners en bewoonsters van de gekraakte appartementen (in de Reaal, fp)
(2) A4, 10" Courier
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/003.5.01
Vandaag is het kort geding tegen de Staat behandeld. De officier van justitie had namelijk huisvredebreuk geconstateerd op grond van verstoring van het woongenot van de legale bewoners. De rechter, de advokaten en de officier van justitie hebben de zitting voortgezet op het Realeneiland. Inderdaad zijn er een aantal mensen die vinden dat wij hen veel last bezorgen. Het lijkt ons zinnig als deze mensen bijelkaar komen om met ons te praten. Voor de rechter kan het van belang zijn te weten dat de meningen verdeeld zijn. Wij stellen voor dinsdagavond, Realengracht 21.
8-3-83/2 di 8 MART. '83 VLUGTIG WEERZIEN nr. 15 ... REAAL (1)
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica
(3) Ams-C-WE Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 295.2 SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 15
De uitspraak in het kort geding van Realeneiland tegen de officier van justitie is 17 maart. De bewoners verwachten een negatieve uitspraak. Vrijdag is een aktie gehouden bij Hillen & Roosen, de eigenaar. Ze hebben wat brand- en rookbommen achtergelaten, de ruiten zijn ook nog even aan diggelen gegaan. Hillen & Roosen zit Prinsengracht 1119 en op Wamberg 36.
8 Maart is voor de 3e keer de G.D.H.(proef)ontruiming in de Vincent van Goghstraat 43' tegengehouden. Er is een vierde poging aangekondigd. Weest paraat voor alarm!
Ook tegengehouden G.D.H.ontruiming in de Makassarstraat 66hs op 4 maart. De etage moest ontruimd worden voor een vrouw van 83 die een week geleden overleden was.
Vrijdag nemen B&W beslissing over Schaeffer's voorstel een schitterend Compromis tussen buurt en krakers onderuit te halen.
Woensdag 2 maart werd Runstraat 1 gekraakt, eigenaar BV Merens met direkteur Kooy, Cornelis Schuytstraat 24'.
Binnen anderhalve week zijn in de Grachtengordel drie panden aan het woningbestand toegevoegd: Amstel 222, Runstraat 1 en zondag was het de beurt aan Spuistraat 199. Het pand was drie jaar niet in gebruik, eigenaar is Leutscher. In Spanje bood ANSEM BV het pand te huur aan, waarna het spreekuur getipt werd.
Amstel 222, 'Dekadentia', heeft nog geen uitspraak omtrent de aanklacht van eigenaar Narold van huisvredebreuk. Vandaag stappen de bewoners naar de gemeente voor een mogelijke aankoop of vordering. Het pand zit potdicht.
8-3-83/3 MEDIUM IS THE MESSAGE We starten met een kleine bloemlezing:
(1) Thea/Luciën
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.1.01
Een steeds kleinere groep (krakersélite) houdt zich met kraakaktiviteiten bezig met als gevolgen: monopolisering van kennis over de buurt, overwerkte aktievoerders, mislukte initiatieven, weinig élan, laag aktierendement, slechtlopend spreekuur en alarm, routinematig denken en vermoeide gezichten. De laatste maanden is er godzijdank een opleving. Meer mensen zijn aktief geworden en komen op alarm af, politieke akties worden weer gevoerd (pensionkraak, Waasdorp), nieuwe aktiviteiten lijken van de grond te komen (kresj, B.A.K., gereedschapsuitleen), de 'Rat' is verbouwd. Een organisatie kan slechts effektief werken als alle schakels hecht aan elkaar gesmeed zijn. Nieuwe krakers moeten geintroduceerd worden in de Woongroep en in de straat waar ze gekraakt hebben. De nadruk moet meer komen te liggen op 'kommunikaatsie', verdere inteeltvorming moet voorkomen worden door voor belangrijke vergaderingen konsekwent ook nieuwe krakers uit te nodigen en wat je binnen een groep doet in de publiciteit brengen. Het spreekuur is binnen de Woongroep een belangrijke schakel. Als we meer willen dan woningzoekenden op een alternatieve manier onder dak te helpen, is het noodzakelijk dat tijdens het spreekuur verteld wordt wat de Woongroep is, waarom kraken meer is dan buiten de GDH om een woning versieren, de woningzoekende na de kraak introduceren. 15 Maart uitwerken van deze ideeën in de Rat. Agenda: Hoe kunnen we het spreekuur verbeteren ofwel wat is de funktie van het spreekuur, een introduktiestencil maken, introduktiebijeenkomsten, kontaktadressen doorgeven aan nieuwe krakers, nieuwe adressen doorgeven aan de distrubitie informatieverspreiding, lijst van nieuwe krakers verspreiden, kontakt leggen voor de kraak met aktieve bewoners, bij alarm extra aandacht voor nieuwe krakers en voorstel om het spreekuur te verhuizen naar de B.A.K.
15-3-83/1 VLUGTIG WeerZien ... l6 ... REAL ontruimen?? NOOIT!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: tekeningen; achterkant: blauwe inkt
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 16
Vanmiddag vervroegde uitspraak in het kort geding Zorot tegen de staat in verband met de ontruiming van de luxe appartementen op Realeneiland. De ontruiming wordt meteen na de uitspraak verwacht.
Zonder overleg met de bewoners heeft de gemeente de vordering van Singel 186 maar laten zitten. Eigenaar Evers heeft de belasting achter zich aan waardoor de ontruiming alsnog door dreigt te gaan! Evers chanteert de boel. Geen aankoop dán ontruimen.
Woensdag kwamen mannetjes van eigenaar Jager een poging ondernemen om Rustenburgerstraat 443''' te ontruimen. De bewoonster heeft meteen de deur gebarrikadeerd en een lading traangas het trappenhuis in gespoten.
Vrijdag waagde Waasdorp zich weer 's in de Staatsliedenbuurt. Er werd meteen buurtalarm gegeven. Hij vluchtte meteen z'n auto in, die onder handen genomen werd met hamers, priemen enz.
13 Maart was er een aktie van Onkruit bij het Amerikaanse in aanbouw zijnde Militair Traffic Management Command in Capelle aan de IJssel. De politie stond al klaar, met als resultaat 43 arrestanten. Ze krijgen allen een snelrechtprocedure.
In de nacht van woensdag op donderdag is de 'deurwaarder' langsgeweest bij Wolffensperger met achterlating van verf, kapotte ruiten en een ontruimingsbevel (wanbeleid GDH, Vincent van Goghstraat 43' en Postjeskade 77''', bij ontruiming zal Wolffensperger en de zijnen m.b.v.de hele kraakbeweging op zijn beurt worden ontruimd).
In de van Boetzelaerstraat hebben bewoners steeds meer last van Hank Schloss, die op 64' woont (inbraken, heroinedealer). De politie steekt geen poot uit. Logisch: Schloss heeft in '82 voor de smeris krakers uit de straat bespioneerd. Als officiële klubs niets doen (reklassering, wijkcentrum, GDH, voorpost) zullen krakers en buurtbewoners 'eigen richting' plegen.
Singel 114 wordt nog steeds met een knokploegontruiming bedreigd.
Maandag op dinsdag hebben tegenstanders van de Amicales het gebouw van de Amicales met verfbommen een beurt gegeven.
22-3-83/1 Vlugtig Weer Zien 17 ... dinsdag 22 mrt '83 UILENBURGT
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 17
Per 1 maart is de vordering van de Uilenburgt door de gemeente ingetrokken. Dit is het van binnen gesloopte Pakhuis van Pietje Dufour aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 121, gekraakt in februari '81. De vordering is ingetrokken omdat Dufour te veel vraagt voor het pand.
Ook al zijn Fagel & v.d.Sluis failliet, er dreigt gewoon doorgespeculeerd te worden. De komende weken komen op de veiling: Luxe Wetering, 2e Rozendwarsstraat 22, Prinsengracht 187, 2e Passeerdersdwarsstraat 2, de Kleine Prins en Rozengracht 61 nog niet bekend.
Moreelsestraat 19 wordt bedreigd. De gemeente heeft plannen een school in het pand te laten trekken.
Woensdag reed de M.E.het Realeneiland op. De ontruiming duurde 3 uur. Iedereen die binnen was werd opgepakt wegens huisvredebreuk. Er kwam alarm voor de Bloemstraat, wat loos alarm bleek. 's Avonds zwaaidemo waaraan 150 lui meededen.
Donderdag heeft Kraakgroep Schinkelbuurt Theophile de Bockstraat 83''' gekraakt. 's Ochtends was er een vrouw uitgezet vanwege een huurschuld. Een protestaxie tegen hoge huren dus. De volgende dag kwam er een andere vrouw opdagen met een huurkontrakt. Toen konden we alleen nog maar deze etage verlaten.
Kraakkafee Opstand houdt eens per 14 dagen een alkoholloze avond. De oude sociaal-demokratische idealen steken weer de kop op. Protesteer tegen deze drooglegging. Steunbetuigingen welkom op de Obrecht, drank mag ook.
Nieuw kraakspreekuur in de Admiralenbuurt, buurthuis de Tagerijn. In de Postjesbuurt staan er ontzettend veel G.D.H.-etages leeg.
Vrijdag werden door 50 mensen 30 houten kruisen neergeplant voor het amerikaanse consulaat. Een protest tegen de US-politiek in o.a.El Salvador en tegen de moord op Garcia Villas (commissie mensenrechten El Salvador). De stadsreiniging kwam om de kruisen weg te halen. Om ze nog een keer te kunnen gebruiken hebben we ze zelf maar weer meegenomen.
Zondag demo om dezelfde reden vanaf paradiso (manifestatie geweest) naar het museumplein. Een groep plantte de kruisen weer voor het consulaat.
21 Maart, internationale dag tegen het rassisme, opende het Anti Fascistisch Front Amsterdam een meldkamer.
Het infoburo van ruimtelijke ordening kreeg woensdag bezoek van mensen die protesteerden tegen de reaal-ontruiming en de dreigende ontruiming van de bloemstraat. Een vergadering over de Fabriek (van Ostadestraat 233) werd verstoord, maquettes vernield. Uitkomst van de vergadering was dat sloop en nieuwbouw voor Van Ostadestraat 233 definitief van de baan zijn. Wel probeert de gemeente 18000 piek erfpacht te vangen en daar kunnen ze wel naar fluiten.
22-3-83/2 BESTE BUURTBEWONERS Vandaag hebben we Hank Schloss,van Boetzelaerstraat 64',ontruimd.
(1) Bewoners v.Boetzelaerstr.enGr.v.Prinstererstr.
(2) A4, elite
(3) Alt.lev-dr Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/008.1.01
(5) Zie -3-83/20 en 19-7-83/1
Vandaag hebben we Hank Schloss, van Boetzelaerstraat 64', ontruimd. Na meer dan 20 inbraken en overlast als gevolg van de heroïnehandel werd de toestand onhoudbaar. Wij hebben herhaalde malen de politie gevraagd in te grijpen. Er werd geen serieus onderzoek ingesteld. Vele instanties zijn over deze zaak ingelicht. Zij begrijpen de problemen maar kunnen niets doen. Wij doen dit niet graag. Echter in onze buurt kunnen we de angst en onzekerheid niet langer meer verdragen. In de van Boetzelaerstraat zijn de gevolgen van de heroïnehandel ondragelijk geworden: toeterende taxis, 's nachts voortdurend roepende klanten, geluidsoverlast, nachtelijke ruzies, ruitenbrekerij, lekkages omdat op de zolders junks worden gehuisvest die hun behoeften op de zoldervloer deponeren etc. Het is een schande dat buurtbewoners gedwongen worden hiertegen op te treden! Hank Schloss en zijn spullen zijn verhuisd naar een andere woning. Instanties als h.v.o.en de reclassering zullen hem verder moeten helpen. Voor ons is met deze verhuizing een einde gekomen aan jarenlang overlast.
23-3-83/1 Amsterdam, 23 - 3 '83 Aan B & W, gemeenteraadsleden en ambtenaren, ter zake Singel 186.
(1) Bewonersters Singel 186
Vereniging van vriendinnen en vrienden van Singel 186
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) FP /
Sinds 14 oktober '78 is Singel 186 gekraakt. Onder druk van de akties startte de gemeente een vorderingsprocedure. We zijn terug bij af. De vorderingsprocedure is stopgezet omdat door de Kamer van Koophandel een economiese urgentie afgegeven is voor Singel 186 voor eigenaar Evers. De urgentie is verlopen op 26 november '82. De vorderingsprocedure blijkt onwerkbaar te zijn, iets wat elke ambtenaar al lang wist. De vordering van Uilenburgerstraat 121 is dan ook sinds 1 maart opgeheven. Op dit moment zijn er aankoopsonderhandelingen. Er is veel verbouwd door ons en zodoende zijn de verbouwingskosten gedaald. Wanneer Evers de gemeente chanteert met een dreigende ontruiming om spekulatie-prijzen in de wacht te slepen, moet de gemeente politie-bijstand weigeren. Evers heeft de belastingen achter zich aan en is ondergedoken. Advokaat Scheltema vraagt politie-bijstand voor ontruiming van Singel 436 op basis van het ontruimingsvonnis uit april '80 - het pand is door de belastingen op de veiling aangemeld. In '79 is aangekondigd dat Singel 186 via vordering of aankoop voor de bewoners verworven wordt. Wij houden jullie hier aan.
25-3-83/1 JOYCE MOET VRIJ!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-O-Wib Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA /
Op 13 januari 1982 werd de Blaaskop ontruimd. Op 23 maart 1983 is Joyce gearresteerd op beschuldiging van openbare geweldpleging. Een jaar geleden werd Wibaut van zijn sokkel gehaald. Nu zit er een meisje vast van wie de politie 'een vermoeden' heeft dat zij bij die aktie betrokken was. Wibaut is allang hersteld, de nieuwbouw bijna klaar, maar de politie terreur gaat door! Met het doel zondebokken te vinden voor de akties rond de Blaaskop. Akties die het falende volkshuisvestingsbeleid van de gemeente aanvielen. Zondebokken om de verantwoordelijkheid van Polak c.s.hierin te maskeren. Een zondebok werd gezocht, een 'verdachte' werd erbij gevonden. Daarom moet Joyce nu vrij!
27-3-83/1 Amsterdam 27 maart '83 Gebouw 19 WG-terrein gekraakt!
(1) De afzonderlijke bewonersters. (uitgegeven door bewoners WG-terrein gebouw 19, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) GA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 68 (28-3-83) p.14. Ontruimd 29-3-83 (zie 29-3-83/1)
In september 1982 is de Oogheelkunde-kliniek verhuisd naar het AMC. Sedert die tijd staan de eerste tot en met vierde verdieping leeg. Dit deel hebben we via een stedelijke kraakaktie in gebruik genomen. Er is voor het gebouw geen tijdelijke bestemming, tot vandaag dus! Voorlopig beginnen we met 6 woongroepen het pand leefbaar te maken. Kraken is voor ons meer dan wonen alleen: ruimte hebben, aktiviteiten, kleinschalige bedrijven enz. Dit pand biedt voor ons hiervoor de mogelijkheden. Er is rondom de bestemming van het WG-terrein een prestige- en belangenstrijd aan de gang. Wij kunnen ons grotendeels vinden in de standpunten van de buurt: uitbreiding woonfunktie, meer aandacht voor kleinschalige projekten, kleinschalige eerstelijns- en ambulante psychiatriese voorzieningen en behoud eerste hulppost met goed uitgerust klein ziekenhuis. Met onze kraakaktie willen we deze zaken ondersteunen. Met het ziekenhuis willen we afspraken maken. We zullen waken voor geluidsoverlast. We gaan ervan uit dat het ziekenhuisbestuur niet in paniek de politie erbij haalt om ons te laten ontruimen. Wij zijn bereid tot overleg met alle betrokkenen.
29-3-83/1 Vlugtig Weerzien 18 ... di. 29 mrt.'83 W.G. gekraakt + ontruimd!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Ams-O-Wib Ams-West Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 18
Helaas kon Vlugtig Weerzien in een aantal buurten vorige week niet op tijd verspreid worden. Oorzaak was botte tegenwerking door een paar mensen uit de Gragtengordel. Deze figuren, aangetast door het diagonalenvirus, wilden VW ombouwen tot een keurig parochieblaadje. Ze wilden vergaderen i.p.v.werken, dus verstopten ze de typmachine. We draaien rustig door, maar wel op een ander adres.
Zondag is de voormalige oogkliniek op het W.G.terrein gekraakt, gebouw 19. De bewoners wilden er in 6 woongroepen gaan wonen. Zij stelden zich achter het standpunt van de buurt over de bestemming van het W.G.terrein, nl.70% woonfunktie, 30% gezondheidszorg. Dinsdag werd het pand ontruimd met 20 bussen petten. De op het alarm aanwezige mensen konden alleen maar toekijken terwijl de 120 in het pand aanwezige mensen op straat werden gezet. Het pand is ontruimd wegens lokaalvredebreuk.
Vrolikstraat 32''' werd vorige week donderdag gekraakt, eigenaar de beruchte P.Dufour. Deze drong vrijdag met een paar maatjes de woning binnen. De politie heeft Dufour meegenomen. Dufour's vriendje Leyster beweert vanaf 13 maart de woning te huren.
Eigenaar de Jager van de Rustige Burgt, Rustenburgerstraat 443''', laat de ontruimingsprocedure aan 't G.D.H.over.
Joyce (omvertrekken van het Wibautbeeld vorig jaar na de ontruiming van de Blaaskop) werd woensdag aangehouden bij de duitse grens. Er werden zwaaidemo's gehouden. Maandag is ze vrijgelaten.
De gekraakte Victoriabios aan de Sloterkade werd vorige week bezet door een groep Marokkanen, die eisten dat ze een moskee in de grote zaal konden vestigen. Zij zijn hiertoe aangezet door het wijkcentrum Stadionplein. Na onderhandelingen vertrokken de bezetters. De bewoners willen wel een groot pand in zuid voor de Marokkanen kraken.
Rustenburgerstraat 135'' en Sarphatipark 113 krijgen een huidenstraattruuk te verduren. Hopelijk kan men via de stichting ZOROT dit weer tegengaan.
De sportschool onder Bonifatius (2e oosterparkstraat 232) is door eigenaar van de Putte bedreigd met ontruiming wegens huurschuld. De sportschoolhouder heeft echter geen huurkontrakt.
In de schinkelbuurt was maandag een vergadering over de opheffing van het kraakspreekuur. De spreekuur mensen hebben een stencil verspreid. Het spreekuur vindt zichzelf een adviescentrum geworden. Er komt een nieuw spreekuur met andere mensen en een nieuwe opzet.
Vorige week dinsdag hebben bewoners de dealer en inbreker Hank Schloss uit zijn huis gezet. Voor Schloss werd een nieuw pandje gekraakt.
Maandag zijn panden van F&S geveild. Weteringschans 22 is nu van de bovenbuurman, 2e rozendwarsstraat 22 is verkocht aan makelaar Kespers.
-4-83/2 DE LUXE HEER GAAT TEKEER
(1) Bewoners van Herengracht 50
(2) A4, rose papier, st.pen
(3) Alt.lev-dr Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.5.03
(5) Zie 13-4-83/1. Zie ook GA Aff 5193 (A/005512)
12 April, grote schrik: de deurwaarder kwam een ontruimingsbevel afgeven. De OGEM heeft onze drie appartementen, bij faillissement, verkocht aan City Koophuis B.V. (opgericht door J.W.van Cruyssen), die ze samen voor maar fl. 50.000 verkocht aan Stichting 't Fontaine Hoff. Deze stichting heeft kopers gevonden op voorwaarde dat de stichting de appartementen leeg zou opleveren. Dat lukte dus niet en de kopers zijn een proces gewonnen dat ze hebben gewonnen doordat de stichting niet aanwezig was bij het proces en wij fl. 45.000 en vervangende woonruimte om politieke/principiële redenen hebben geweigerd. Van Cruysen is een vies speculantje. Hij is eigenaar van disco Flora Palace (waar moddergevechten door vrouwen gehouden worden en waar onder de toonbank cocaïne verkocht wordt) en heeft samengewerkt met notaris Arie Verhoeven (die uit zijn ambt is gezet). We vermoeden dat de kopers stromannen voor de stichting zijn. Er wordt een kort geding aangespannen.
-4-83/9 VERMIST! ... Manfred EVERS (spekulant) Eigenaar van o.a. Singel 186.
(1) anoniem
(2) A4, wit of kringlooppapier, el.stencil, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 295.2 SA 032/001.4.01
Kopie van gerechtelijke aankondiging in dagblad, waarin de belastingdeurwaarder beslag op onroerende goederen meedeelt aan Mr.Manfred Gerrit Bernhard Evers, met onbekende woon- of verblijfplaats. Evers wordt gezocht om zijn zaakgelastigde, mr.Scheltema, van het spekulatie- c.q. advokatenkantoor Van Boekel, Empel & Drilling, opdracht te geven tot verkoop van Singel 186 aan de gemeente.
-4-83/13 Beste buurtbewoners/sters, Donderdag 31 maart is v.Bossestraat 63-1 gekraakt.
(1) woongroep staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.1.01
(5) Zie 30-9-83/1
31 Maart is v.Bossestraat 63-1 gekraakt. Eigenaar is S.Kalloe, een spekulant die er zeer grove praktijken opna houdt. Hij koopt panden, zodra de legale bewoners eruit zijn, verhuurt hij illegaal voor fl. 700 per maand. Hij meldt zijn etages niet leeg aan het G.D.H. Goedkope woningen worden zo door hem peperduur verhuurd. Dat betekent dat mensen met een laag inkomen niet meer kunnen wonen. Zijn panden staan op allerlei verschillende namen ingeschreven, o.a.op naam van zijn vrouw en op naam van Belonge.
Voor de v.Bossestraat 63 zolder vraagt Kalloe fl. 600 per maand. Het is er altijd donker, rechtop lopen kun je niet, het GEB heeft de gasleidingen afgekeurd en het gas wordt illegaal betrokken van v.Bossestraat 65-III. Toen de bewoners de hoge huur niet langer wilden betalen, brak Kalloe hun deur open en bedreigde de bewoner met een mes. De smeris nam Kalloe mee naar het politiebureau. Nu heeft Kalloe een kort geding aangespannen om de bewoner te dwingen zijn spekulatiehuur te betalen. De bewoner van de derde etage heeft fl. 7500 sleutelgeld betaald aan Belonge, de vorige eigenaar van dit pand. De tweede etage is twee jaar geleden gekraakt. Een jaar geleden verhuurde Kalloe de etages illegaal voor fl. 600 per stuk. Inmiddels woont er een legale bewoner op begane grond die fl. 350 per maand betaalt. Ook op de v.Beuningenstraat 197 heeft Kalloe de zolder illegaal verbouwd om te verhuren voor fl. 700. De bewoners hebben een kort geding aangespannen waarin ze het recht op de zolder als bergruimte terugeisten. Hij moet nu de zolder weer in de oorspronkelijke staat teruggeven. Verder is Kalloe nog eigenaar van 2e Keucheniusstraat 2 en 3. Als u spekulatiepraktijken kent, meldt ze dan op ons kraakspreekuur in het buurtcafé de Rioolrat. In de bestrijding van spekulanten en ander ongedierte rekenen we ook op uw steun.
-4-83/14 GDH-ONTRUIMING ? MAAR DAN STA JE OP STRAAT !
(1) de amsterdamse kraakspreekuren
(2) A4, el.stencil, rode, zwarte en gele inkt
(3) Ams-alg Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.1.01
(5) Facs.in Kraakstaat Kort (5-4-83/3) p.4 en op -4-83/14
Natuurlijk blijf je liever zitten. Hoe pak je dat aan? Simpel: die GDH-ontruiming geweldloos tegenhouden! In de meeste gevallen laten ze je daarna rustig wonen. Van het GDH moet je eerst jaren kreperen voor je een woning van ze krijgt. Wat biedt het GDH eigenlijk behalve wachttijden? Op wonen kan je niet wachten! Per week worden er zeker vijf ontruimingen tegengehouden. Wil je er meer van weten: volgen adressen van kraakspreekuren.
-4-83/15 Beste buren We willen jullie informeren over de Groen van Prinstererstraat 71''' ...
(1) bewoners Groen van Prinstererstraat 71'
Bewonersgroep van Boetz/Groen van van Prinstererstraa
Woongroep Staatsliedenbuurt
Staatsliedenspreekuur.
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/006.3.04
Wij wonen al enkele maanden op de Groen van Prinstererstraat 71'''. Sinds kort maakt eigenaar Van Riet (volgt adres) moeilijkheden. Hij wil dat wij de belachelijke prijs van fl. 700 p.m.betalen voor een twee-kamerwoning! Het bedrag aan huur moet in redelijke verhouding staan met het inkomen. We denken aan 10%. De huizen in onze buurt worden slecht of niet onderhouden. Een huisbaas mag in deze buurt nooit meer dan fl. 200 vragen. Iemand die zo'n smak huur eist verdient het niet een rooie cent te krijgen, omdat hij mensen besteelt voor zijn eigen profijt! Van Riet wil de politie bij de zaak betrekken en ons met geweld uit onze woning laten zetten. Als u meer wil weten, kom langs in het buurtcafé de Rioolrat, van Hogendorpplein 3 of op het spreekuur daar.
-4-83/17 laatste nieuws; WYERS ONTRIUMING ?
(1) wyers voor wonen
(2) A4, el.stencil, bruine inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.1.01
(5) Origineel op SA (map 030/001.1.01)
 
12 April komen bewoners van Wyers naar de Koevoet, praten over sloop, speculatie en hotelplannen, over onder tafel gewerkte rapporten en de keuzes van de gemeente voor city-vorming. 20 April keurt de gemeenteraad het hotel-bouwplan goed en staat niets een ontruiming in de weg. In Wyers is nog plaats voor 2 woongroepen, bedrijfjes, winkels, werkruimtes. Binnenkort: bioscoop en kraakspreekuur.
-4?-83/18 Beste mensen, Vier woningzoekenden kraken hier een woning (Govert Flinckstraat 207) die op 23 maart ...
(1) (De vier nieuwe bewoners van het pand) (Govert Flinckstraat 207, fp)
(2) A4, kringlooppapier, pica
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.4.01
Vier woningzoekenden kraken Govert Flinckstraat 207 dat op 23 maart werd dichtgespijkerd. Het pand werd gebruikt als pension, zonder vergunning en het was te brandgevaarlijk. Het is een schande dat de gemeente daarna overgaat tot dichttimmeren van deze verder nog goed te bewonen woning, terwijl er 60.000 woningzoekenden zijn. De nieuwe bewoners hebben een urgentiebewijs. De uitzichtloze situatie dwingt ons zelf iets te veranderen aan onze woonsituatie. Een urgentie-bewijs blijkt alleen een bewijs dat je op de veel te lange wacht-lijst staat (nu minstens 4 jaar!). De erkenning van ons urgent-zijn levert ons alleen een bruin velletje maar geen woning op. Beter een gekraakte woning dan een lege woning!
-4?-83/19 BESTE BUURTBEWONERS STEL.. U bent woningzoekend..
(1) de afzonderlijke bew. van Geulstr. 2' en kraker/sters uit Amsterdam.
(2) A4, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.01
Stel, u bent woningzoekend en kraakt een etage. De dienst herhuisvesting wijst de woning aan een ander toe terwijl er in dezelfde buurt nog eens 150 leeg staan. Natuurlijk gaat u over tot het geweldloos tegenhouden van uw ontruiming. Kunt u zich voorstellen dat het G.D.H.tot een gewelddadige ontruiming zal overgaan? Het gebeurde in de 1e Hugo de Grootstraat waar een ontruiming uitliep op pistolentrekkerij van de politie. Binnenkort wil de overheid tot een gewelddadige ontruiming overgaan van Geulstraat 2'. We verzetten ons. Dit is geen beleid! Wij willen alleen maar wonen.
-4-83/20 INLEIDING Er gebeuren weer nieuwe dingen rondom de huren op de Roomtuintjes en ook in de Wagenaarstraat.
(1) anoniem
(2) 2v 3p, A4, off-set, blauwe inkt, cubic elite
(3) Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) SA / SA 040/002.4.01
 
Vele mensen krijgen bericht van de huurcommissie om met een speciaal formulier te reageren, omdat ze de huurverhoging weigeren. Volgt uitleg over weigeren huurverhoging en gang van zaken bij de huurcommissie. Als u geen onderhoudsklachten heeft, stuur dan een brief dat u aan de huuraktie meedoet om de woonlasten naar beneden te krijgen in verband met het inkomen. De huurcommissie kan daarover geen uitspraak doen. Er zijn mensen die toch via de huurcommissie huurverlaging hebben gekregen. Maar dat heeft verder niets met de huuraktie te maken. Volgt voorbeeldbrief aan huurcommissie. Door de brieven van de huurcommissie en ook doordat een uitspraak in het proces van Blokzijl voor de deur staat moeten we weer eens bij elkaar komen. Huuraktievergadering 6 april, Wagenaarstraat 437.
5-4-83/2 VLUGTIG WEERZIEN 19 ... dinsdag 5 april '83 VroLikstr. ontruimd
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 19
Vrolikstraat 32''' is 30 maart ontruimd door 20 petten. Eigenaar Dufour kreeg z'n ontruimingsbevel wegens huisvredebreuk op een fake-huurkontrakt met zijn maatje Frank Lijster. Het alarm kwam te laat. Volgt adres van Pietje Dufour in Kortenhoef.
Weteringschans 223hs (huize pico) wordt bedreigd. Eigenaar Brusselers heeft een aanklacht wegens lokaalvredebreuk ingediend.
27 Maart werd 1e Leliedwarsstraat 23 gekraakt na 1 jaar leegstand en 1 jaar kraakwacht-bewoning. Eigenaar is R.Putman. Er bestaat kans op een knokploeg.
Het Sweelinck-konservatorium heeft al naambordjes op het R.P.S.-gebouw aan de van Baerlestraat laten aanbrengen. De krakers van Jan Luykenstraat 49 zullen het wel moeilijk krijgen.
Vorige week maandag gekraakt Bentinckstraat 33', eigenaar Zeilstra.
31 Maart werd van Bossestraat 63' gekraakt, eigenaar Kalloe. Meneer wilde aangifte doen van lokaalvredebreuk, maar knalde pardoes tegen een andere auto aan. De meeste panden staan op naam van vriendjes.
Sinds kort gekraakt Van Beuningenstraat 104 huis + zolder, eigenaar wederom Waasdorp.
Bewoners van de Blankenstraat hebben een proces tegen diezelfde Waasdorp aangespannen wegens achterstallig onderhoud.
De peruaanse dichter Feliciano Mejia komt met gedichten en dia's deze maand naar een aantal kraakkafees.
Vorige week heeft het Rood Verzets Front een prachtig boekwerk uitgegeven, getiteld Handboek tegen de smeris.
5-4-83/3 kraakstaat kort pension te kraak!
(1) (de Woongroep) (Staatsliedenbuurt, fp)
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, o.a.10" Courier, vel 2: wit of kringlooppapier
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA /
(5) Zie -4-83/14
1-3: Pension no.2 wordt binnenkort gekraakt. De spreekuurhouders zijn bezig de huidige bewoners te herhuisvesten.
De gereedschapsuitleen (van Hogendorpstraat 53) gaat binnenkort open.
Binnenkort worden er diskussieavonden gehouden speciaal voor nieuwe krakers. Thema's: hoe ga je naar een rel, hoe te reageren op knokploegen (rammen maar) en waarom kraken we het GDH? Dit allemaal om 'de drempels te verlagen'.
Een paar weken geleden is S.benaderd door iemand die zich voorstelde als BVD-agent. Of S.het zag zitten om 'krakersextremisten' te bespionneren. Wie heeft er zin een origineel waarschuwingsaffiche te maken tegen dit soort infiltratiegedoe?
Vergaderdata: 12 april in de BAK het maandelijks overleg met het advokatenkollektief Staatsliedenbuurt. Deze keer over Z.O.R.O.T.(Stichting Zonder Recht Of Titel) waardoor krakers zich als derden in een kort geding kunnen voegen. Dinsdag 19 april in de Rat vrouwenvergadering over woonlasten. Verder elke zondag vrouwendag in de 'Rat'. 26 April vergadering van de spreekuurhoud(st)ers bij Eric thuis.
Ontruimingen: 6 april GDH-ontruiming J.Franklinstraat 58-1, 7 april GDH-ontruiming in de Wittenstraat 64-III (Meintje), 16 maart is de ontruiming van de gekraakte loods van Rappange in de Wittenstraat 64hs.voorkomen.
Help de Woongroep uit de put! Vul 'n giromachtiging in. Geen flauwe smoesjes (van die fl. 5 moet ik vandaag nog eten). Uw bijdrage aan de Woongroep verdwijnt in een bodemloze put.
28 Maart is Bentinckstraat 33-1 gekraakt na tien dagen leegstand. Deze snelle aktie was nodig om grove spekulatie te voorkomen. Op de woning rust een aanschrijving. Het GDH vindt de woning te slecht om toe te wijzen. Toen de vorige bewoners niet bereid waren de huur van fl. 350 te betalen heeft eigenaar Zijlstra middels dreiging met geweld het wonen onmogelijk gemaakt. De eigenaar intimideert al jaren alle bewoners van het pand. Zijlstra is in bezit van alle sleutels. Hetzelfde geldt voor zijn kompagnon Ton Engels. Deze heeft zich 's nachts -vergezeld door zijn hond- toegang verschaft tot de door een alleenstaande vrouw bewoonde zolderétage en geprobeerd haar te verkrachten. Op 29 maart heeft de eigenaar zich met een knokploeg wederrechtelijk toegang verschaft tot de eerste étage. Door tussenkomst van het alarm en politie verliet hij het pand. Eigenaar Jelle Zijlstra en Ton Engels: volgen adressen, telefoonnummers en kenteken auto.
4: Dito als -4-83/14.
6-4-83/1 WIE IS MANFRED EVERS EN WAAROM ZOEKEN WIJ HEM HIER, ...
(1) Singel 186
(2) A4, off-set, elite, rode of blauwe inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.4.01
(5) Aktieverslag in Bluf! 63 (7-4-83) p.3. Er werd gedregd in de Singel
Manfred Evers is een diepgezonken speculant. Officieel is hij spoorloos verdwenen. Om zijn schulden te dekken wordt een aantal van zijn panden verkocht. Zo ook Singel 186. Van binnen illegaal gesloopt. Na jarenlange leegstand werd het 4½ jaar geleden gekraakt. Evers' advokaat wil leeg verkopen. De gemeente wil Singel 186 kopen voor een prijs gebaseerd op de marktwaarde (daar kijken wij ook van op). Het schijnt dat Evers niet graag zaken doet met de gemeente. Hoog tijd dus om Evers boven water te halen en eens een hartig woordje met hem te spreken.
12-4-83/1 Vlugtig WeerZien 20 ... RIVIEREN-SPECIAL
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Ams-Zuid Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / UB 295.2 SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 20
Vrijdag werd IJsselstraat 71' gekraakt, nadat de geplande kraak van Churchilllaan 123' mislukte. De etage is pas gerenoveerd.
Zaterdag werd in dezelfde straat 42 huis gekraakt eigenaar Stichting Pensioenfonds Society Shop. De avond na de kraak kwam er een man die zei een huurkontrakt te hebben. Bij deze kraak kwamen we er achter dat 44hs al 1 maand stil gekraakt is.
In de bedrijfsruimte Jekerstraat 66hs.komt een zeefdrukkerij en een werkplaats. Er wordt hard gebarrikadeerd en geïsoleerd.
Dinsdag is de G.D.H.-ontruiming in de Winterdijkstraat 6''' tegengehouden door 30 mensen. De eerste keer dat dat gebeurd is in deze buurt. Gelijkertijd is 6"" herkraakt na 2 weken geleden stil te zijn ontruimd.
De bewoners van Weteringschans 223hs zijn er achter gekomen dat het plan van huurder (geen eigenaar dus) Brusselers om een kunstgalerie in het pand te vestigen op waarheid berust. Het pand zal binnenkort verlaten worden. Brusselers heeft toegezegd voor vervangende woonruimte te zullen zorgen.
De meeste mensen die wegens overtreding van de noodverordening na de Luik ontruiming waren opgepakt, zullen niet worden vervolgd. Op deze manier stopt de overheid de hele affaire in de doofpot. Veel mensen starten schadeclaim procedures. Erg individueel en het doet politiek gezien geen kwaad aan het cleane image van onze demokratiese rechtsorde. Voor justitie is alles gladjes verlopen. Die mensen die wegens openlijke geweldpleging waren opgepakt zijn al lang voorgeweest, zijn ook nooit in hoger beroep gegaan. Een geslaagde testcase voor de gemeente.
Volgt lijst van kraakspreekuren.
13-4-83/1 DE LUXE HEER GAAT TEKEER: ...
(1) de bewonersters van de Luxe Heer (Herengracht 50)
(2) A4, blauw of rose papier, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA /
Vrijwel zelfde tekst als -4-83/2. Van Cruyssen is een vies spekulantje. Hij heeft sinds '77 zo'n 2 miljoen verdiend. Van Van Cruyssen is bekend dat hij Jaap Metz (een journalist, fp) betaald heeft om positieve publiciteit te geven, dat hij eigenaar is van Disco Flora Palace (waar moddergevechten door vrouwen gehouden worden en waar onder de toonbank cocaïne verkocht wordt) en dat hij samengewerkt heeft met notaris A.Verhoeven (die uit z'n ambt is gezet). We zijn bezig gegevens te krijgen van de 'kopers' Boersma, Webering en De Vrij. De eerste woont in Zwitserland. Wij vermoeden dat deze heren als stromannen optreden. We spannen een kort geding aan tegen het ontruimingsvonnis. We moeten bewijzen dat de kopers, de heren Boersma, Webering en De Vrij, onder één hoedje spelen met de stichting.
16-4-83/1 De Bewonersgroep Blok 24 + 25 bestaat nu bijna anderhalf jaar.
(1) (Bewonersgroep Blok 24 + 25)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, Prestige Elite
(3) Ams-Oost Wonen
(4) UB / UB 188.1
De Bewonersgroep bestaat anderhalf jaar en bestaat uit bewoners in de blokken tussen de Louis Bothastraat, Schalk Burgerstraat, Transvaalkade en De la Reijstraat. Opgericht omdat de gemeente het al jarenlang had over het renoveren van deze blokken. Veel mensen dachten binnen 2 jaar een betere en grotere woning aangeboden te krijgen. Veel mensen waren jonge stellen die kind(eren) hebben gekregen, maar nog steeds in een kleine woning met een spoelhok als keukentje en zonder douche zitten. Aan het onderhoud wordt weinig gedaan. Vorig jaar werd door het Woningbedrijf (de zoveelste) bewonersvergadering gehouden. Een van de belangrijkste problemen was: hoeveel geld kan er in de renovatie gestoken worden, hoe hoog wordt de huur? Het Woningbedrijf stelde voor fl. 120.000 per woning. Dat zou een huur van fl. 350 voor een 3-kamer woning betekenen. Wij vonden dat te hoog. Wij hebben gekozen voor fl. 80.000 en fl. 250. 60 à 70% daarvan wordt besteed aan achterstallig onderhoud. Wij vinden het onrechtvaardig dat wij moeten betalen voor het onderhoud dat de eigenaar had moeten betalen! Het Woningbedrijf heeft proefportieken gemaakt, zodat iedereen kan zien hoe de woningen kunnen worden. U wordt gevraagd wat u ervan vindt. Volgende bijeenkomst Bewonersgroep op 27 april in het Wijkopbouworgaan, Krugerplein.
16-4-83/2 WEIGER DE HUURVERHOGING
(1) Advocatenkollektief Oost - Huurspreekuur Transvaal - Maatschappelijk Werk - Sociaal Raadsman.
(2) A4, elite
(3) Ams-Oost Wonen-hv
(4) UB / UB 289.2
De bouwkosten stijgen minder. De inkomens dalen. De woonlasten zijn voor veel mensen nu al onbetaalbaar. Toch heeft de regering bepaald dat de huur per 1 juli mag worden verhoogd met 5 procent. Huurverhoging mag niet worden gevraagd voor woningen die slecht zijn onderhouden of waarvoor de huur al te hoog is. Omdat die procedure ingewikkeld is, organiseren wij een avond om alles uit de doeken te doen. Toneelgroep Alarm zal spelen en buurtbewoners zullen vertellen over hun ervaringen. In het buurthuis aan de Danie Theronstraat op 8 juni.
19-4-83/1 di.19 apr.'83 ... Vlugtig WeerZien 21 ... Luxe Heer gaat tekeer!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica
(3) Ams-C-rest Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 21
Herengracht 50 wordt bedreigd met een huidenstraattruc. Huidig eigenaar J.W.van Cruyssen (stichting 't Fontaine Hof) houdt zich bezig met verkoop en splitsing van luxe appartementen. Hij is eigenaar van Flora Palace en heeft Jaap Metz (nu VVD kamerlid) betaald voor positieve verhalen in de Telegrof. Er komt een kort geding (met Zorot). Wie heeft er meer info over van Cruyssen, Koolbergen, Erik-Jan Flieger, Overboom uit Den Haag en de 'kopers' Boersma, Weberink uit Maarsserbroek en De Vrij?
Er blijkt al vanaf juni '82 een Huidenstraat-vonnis te liggen voor J.Obrechtstraat 25. Het pand zou door Melior B.V.'verkocht' zijn aan Rost. Deurwaarder Braan wil een borgsom hebben van Melior B.V. Als de gemeente politiebijstand gaat verlenen, legitimeert zij de fascistiese terreur van vorig jaar. De Obrecht is een symbool tegen knokploegterreur.
17 April zijn de Adm.de Ruyterweg 151hs, 153hs en ' gekraakt na 2 jaar leegstand. Eigenaar A.Penning, direkteur van Bouwmaatschappij Nooit gedacht en toch verkregen.
Zondag werd Lijnbaanssteeg 5-7 gekraakt, 3 jaar leeg, eigendom van W.Pouw die met Arie Olivier notaris Slis-Stroom opgelicht heeft. 1½ Jaar geleden is er al eens een kraakpoging geweest, maar toen heeft de smeris met getrokken pistool de zaak meteen ontruimd.
In de Fannius Scholtenstraat 23 is een pension van John Russel gekraakt. Wederom werkten surinaamse organisaties met de kraak mee. Russel vroeg voor een kamertje 450 piek p/m en weigerde het G.E.B.te betalen.
Van huisjesmelker Kalloe werd zaterdag van Bossestraat 63''' gekraakt. Kalloe heeft tegen de ex-bewoner van van Bossestraat 63' een kort geding aangespannen omdat hij niet leeg opgeleverd zou hebben.
Bovenbuurman Ahne, een PSP'er, kocht de gekraakte etage J.M.Kemperstraat 43a''. Ahne wist de naam van de kraker en begon deze af te persen. Hij wou 200 piek zwart p/m hebben, na een jaar moest de kraker er dan uit. Ahne spande een kort geding aan. De bewoner moest er op 15 april uit. Nadat de etage de 15e april leeg was opgeleverd, werd die vlak erop weer gekraakt.
Op 30 april '81 werden in Breda 148 mensen preventief opgepakt volgens het recept Valken. Allaert zou mollies bij zich gehad hebben, werd anaal gefouilleerd en apart opgesloten. 147 Gevallen werden uit angst voor teveel publiciteit geseponeerd, maar Allaert moet 11 mei voor de kinderrechter in Alkmaar verschijnen. Ze willen hem ook pakken voor openlijke geweldpleging bij de ontruiming van de Botenmakerstraat (Zaandam, juni '81) en voor diefstal bij een nachtelijke jat-axie voor de Luik.
Dinsdag gekraakt Amstelveenseweg 158hs, 1+3 hoog. Luxe appartementen en een winkelruimte van Timmer. Er is een knokploegdreiging.
22 April is de uitspraak in het kort geding van Jan Donk tegen de president van het Hoog Militair Gerechtshof. Jan's nieuwe advokaten kantoor aan de 1e Atjehstraat 94hs wordt diezelfde middag feestelijk geopend.
Al enige tijd gekraakt Balthaszar Floriszstraat 55''', eigenaar Smit, assurantiehouder. Niet de beruchte Smit. Uitspraak hoger beroep tegen de Geldersekade op 19 mei.
20 April komt de raamovereenkomst tussen de gemeente en de HBM voor een holiday inn hotel in de kommissie voor ekonomiese zaken.
Vorige week werden redaktieleden opgebeld door een halve gare, die zei namens 'nieuw rechts' te spreken. Ze zouden wel eens bij ons langs komen. De goeie man verzekeren wij door te gaan met opruien!
23-4-83/2 VLUGTIG WEERZIEN 22 ... dinsdag 26-4-'83 ... SPUISTR.51 krk
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 22
24 April werd Spuistraat 51 gekraakt, eigenaar Intrada b.v.die zich ook met postzegelhandel bezig houdt. De b.v.is bekend van een knokploeg-optreden bij Reguliersgracht 12. Dit pand stond een half jaar leeg. De bewoners vragen slapers.
Kort daarna gekraakt Spuistraat 219, eigenaar Amfas b.v.
Vrijdag zijn Biesboschstraat 21' (eigenaar Pensioenfonds Rath en Doodeheefer) en Schipbeekstraat 32''' (eigenaar Haring) gekraakt.
Kerkstraat 184 heeft een ontruimingsbevel gekregen van het G.D.H. Als de deurwaarder komt zal de ontruiming tegengehouden worden.
Eigenaar Cancuk van Vinkenstraat 61 3 en 4 hoog heeft een kort geding op naam aangespannen. Het pand werd gekraakt op 8 april vorig jaar. Cancuk wilde absurd hoge huren + fl. 7000 achterstallige huur.
De 1e G.D.H.ontruiming van Rietwijkerstraat 4' is tegen gehouden.
De bewoners van Weteringschans 223hs vertrekken nu weer niet. Ze waren er achter gekomen dat huurder Brusselers z'n geplande kunsthandel zou gaan gebruiken voor kommersjele hasj-handel (B.is eigenaar van stuftent Rusland en heeft konnekties in Thailand). Maandag werkte Brusselers met 5 man de bewoners eruit. We hebben de woning maar gelijk herkraakt (zie 29-4-83/1 en 14-6-83/1 voor ontruiming).
G.D.H.wil binnenkort Winterdijkstraat 6''' binnendringen omdat de bewoners geen buitendienst willen toelaten. De bewoners hebben het gevoel dat het G.D.H.hier een proefontruiming wil doorzetten. Er staat genoeg leeg in de Rivierenbuurt en natuurlijk wijst het G.D.H.een al 2 jaar gekraakte woning toe. De rivierenbuurt als proefgebied, dat zal ze flink tegenvallen.
Advokaat Jan Donk heeft zijn kort geding tegen de president van het Hoog Militair Gerechtshof gewonnen. Jan mag dus gewoon doorgaan anti-militaristen voor de militaire rechter te verdedigen.
De kraker van J.M.Kemperstraat 43a'' gaat de kwestie onderling regeling met eigenaar Ahne, de PSPer die erboven woont. Ahne heeft beloofd de proceskosten te zullen betalen.
Persverklaring van anti fascisme komitee Indische buurt en BIRKOM (verkort). Op 3 april vond in het gebouw van de NTAV in de Batjanstraat een landelijke bijeenkomst plaats. De NTAV is verstrengeld met fascistiese politieke groeperingen zoals MHP en de Grijze Wolven. Reden voor een demo.
Op 30 april is er een demo tegen de monarchie georganiseerd, bij de dokwerker, eindpunt is het Museumplein. Volgt verkorte tekst van de verklaring van de Spuigroep.
27-4-83/1 HUISJESMELKER GEBRUIKT JUSTITIE OM HUURDERS TE TERRORISEREN !
(1) Kraakgroep Hugo de Grootbuurt
Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen
(4) UB SA / UB 295.2 SA 002/008.3.02
Vandaag hebben wij een einde gemaakt aan de meer dan hypocriete bezigheden van Jan Poot. Deze (1e Hugo de Grootstraat 5h) kocht in 1979 de panden 5 en 7 om er veel geld uit te slaan. Daar de huren lang niet hoog genoeg waren, liet hij eerst de huurders hun eigen woning opknappen om ze daarna door procedures eruit te krijgen. Waarna hij tevreden de huur van fl. 150 naar fl. 400 omhoogtrok. Hij valt de bewoners van 7 lastig met kleine pesterijen. Hoe pakte Poot de bewoner van 7' aan? De bewoner was vaak maanden weg en had een aantal malen toestemming gekregen om zijn pand onder te verhuren. De laatste maal leek het niet meer nodig. De eigenaar greep dit misplaatste vertrouwen aan om zijn huurder legaal weg te werken. De rechter gaf een ontruimingsvonnis en werkte ook dit keer mee aan de spekulatiepraktijken. We hoorden dat Jan Poot de gewoonte had om woonlasten- en Cpn-affiches voor zijn ramen te hangen. Een speculant onder linkse vlag! Wij, krakers, strijden al jaren voor voor een grote groep belangrijke woon- en huurrechten!
27-4-83/2 PISTOLEN IN UW STRAAT
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
Kraakgroep Hugo de Grootbuurt
(Ex)Bewoner 1E Hugo de Grootstr.7I
Bewoners 1e Hugo dx Grootstr 7II en 7III
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen
(4) SA / SA 002/008.3.02
Vanochtend is het huis van Nico Varkevisser, legale bewoner van de 1e Hugo de Grootstraat 7', op grond van een juridies trukje met politiegeweld ontruimd. Ondanks dat Nico nog in hoger beroep was. Eigenaar Jan Poot, die woont op 5hs en bekend van z'n achterstallig onderhoud, kan de huur verhogen van fl. 150 naar fl. 400. De huuraktie heeft de legale bewoner gevoerd met de krakers. Wij willen duidelijk maken dat in tijd van krisis, waarin de koopkracht omlaag gaat en de huren omhoog, de huurders die in problemen zijn op de hulp van krakers kunnen rekenen. Er is behoorlijk gemept en er zijn negen arrestaties verricht. Oproep 28 april mee te gaan om deze arrestanten te ondersteunen, verzameladres Bilderdijkstraat 17.
27-4-83/3 BESTE BEWONERS (STERS) Afgelopen morgen (woensdag 27 april) heeft er een vreselijke slagpartij plaats gevonden.
(1) Jan Poot
(2) dubbelz., A4, fotokopie, elite
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen
(4) SA / SA 002/008.3.02
Afgelopen morgen heeft er een vreselijke slagpartij plaats gevonden. De reden van de ontruiming wordt door Varkevisser met leugens omschreven. Ik betreur het dat alles op deze wijze zijn beslag heeft gekregen. De laatste twee jaar is Varkevisser bijna niet op zijn woning geweest. Zijn woning werd bewoond door de eerdere bewoonster en later kreeg ik een volstrekt vreemd iemand boven mijn hoofd. Na een jaar moest die mevrouw het huis verlaten. De reden was dat Varkevisser zou terug komen, maar de volgende week zat er een vreemde jongen op. Als de eigenaar niet naar eigen believen mensen op woningen kan zetten dan kan dat ook niet door de huurder. Bij de rechtbank is gesteld dat Varkevisser zijn woning moest bewonen en geen ander. Het proces heeft hij verloren. Daarna heeft hij gedreigd met geweld. Volgt overzicht van het gepleegd onderhoud aan de panden. Ik ben geen CPN-er, alhoewel ik sympatiseer met een aantal doelstellingen. Ik ben een van die vele kleine eigenaren die huizen kopen om er zelf in te wonen. Deze betalen drie maal hun eigen huis aan de banken. Dat is niet zielig omdat ik het kan opbrengen, maar speculant? Ik sympathiseer in een aantal gevallen met de kraakbeweging maar in dit geval zijn de mensen van de kraakbeweging misbruikt voor persoonlijke doeleinden.
27-4-83/4 HUISJESMELKER RAPPANGE op de bres voor leegstand en poen.
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt, Kraakgroep Hugo de Grootbuurt.
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.3.02
(5) Origineel achterkant op SA (map 002/008.3.02)
Huisjesmelker Rappange probeert vandaag voor de tweede keer door een juridisch ontruimingsbevel de verkrotte loods De Wittenstraat 64 te laten ontruimen. De loods is na drie kwart jaar leegstand gekraakt. Daarvoor verhuurde Rappange de loods als woonruimte voor fl. 507 per maand. De vorige bewoner is vertrokken omdat een dergelijke huur niet meer op te brengen was. De vorige ontruiming is op 16 maart met een groep mensen tegengehouden. Onze plannen met de loods zijn: knutsel- en speelruimte en een gemeenschappelijke tuin voor kleinvee. Als Rappange de loods weer in bezit neemt, heeft de leegstand gewonnen. Wij strijden tegen mensen die veel geld verdienen aan de nood van anderen. Wij houden deze ontruiming tegen omdat de rechter nu eens niet de eigendomsrechten had moeten beschermen, maar de voor een veel grotere groep mensen belangrijke rechten!
28-4-83/1 na krakers nu ook huurders VOGELVRIJ
(1) Kraakgroep Hugo de Grootbuurt
Woongroep Staatsliedenbuurt
Omwonenden 1e Hugo de Grootstraat
Aktievoerders tegen huurmisbruik
(2) dubbelz., A4, wit- of kringlooppapier, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen
(4) UB GA SA / SA 002/008.3.02
Gisteren is de etage van een legale huurder, Nico Varkevisser, op de 1e Hugo de Grootstraat 7' ontruimd. Eigenaar Jan Poot eiste een ontruimingsvonnis: de huurder was vaak op reis en had al een aantal malen toestemming van de eigenaar gekregen om zijn pand te verhuren. De laatste maal leek het hem niet meer noodzakelijk om toestemming te vragen. Poot greep dit vertrouwen aan om zijn huurder weg te procederen, waarna hij de huur van fl. 150 naar fl. 400 zou kunnen optrekken. Nico heeft de hulp van de krakers ingeroepen om deze onnodige ontruiming te verhinderen. Tijdens de ontruiming stonden 30 krakers en omwonenden in de deurpost. Daarop begon de politie op deze groep in te slaan. Er konden direkt 50 petten en 3 ME bussen opgetrommeld worden om ons af te tuigen. De politie richtte doorgeladen pistolen op ons. Ze sloegen ons waar ze maar konden, een fotograaf werd in elkaar geslagen. De negen arrestanten zijn de reden waarom wij deze demonstratie houden. Denkende aan vroegere ervaringen vrezen wij voor hun behandeling op het buro. Ook de legale huurders kunnen op de steun van krakers rekenen. Alle arrestanten vrij.
29-4-83/1 WOONRUIMTE VOOR WEGLOOPMEIDEN!
(1) Kraakgroep Grachtengordel, Meidenhuis, Stichting ZOROT, JAC, SIKH, BLUT, BM, Vrouwen in de Bijstand.
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, 10" Courier, tekening
(3) Alt.lev-dr Vrouw Wonen-kra
(4) UB /
(5) Zie 2-5-83/1
Twee meiden uit het Meidenwegloophuis hebben Weteringschans 223 gekraakt. De eigenaar, die er een hasj-depot wilde beginnen, kwam vergeefs met een knokploeg. Geen ontruiming. Woonruimte en zelfstandig inkomen voor weglopers.
-5-83/7 WILT U 10% HUURVERHOGING BETALEN?
(1) Comité Wijkverbetering Spaarndam
(2) A4, el.stencil, elite, tekening van Bert Griepink
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Dit jaar zal Uw huur vanaf 1 juli waarschijnlijk met 10% verhoogd worden. Huurharmonisatie heet dat. Daarnaast zal ook de huursubsidie omlaag gaan. Dat betekent dat U per maand fl. 30 meer gaat betalen. Het CWS vindt dat de huren in de buurt hoog genoeg zijn. Voor de renovatie en de nieuwbouw zijn deze huren afgedwongen door akties. De bewoners konden niet meer betalen. Daarom bewonersvergadering 18 mei Polanentheater: informatie over de huurverhoging, akties tegen de 10% huurverhoging.
-5?-83/10 uitgave: bewonerscomite huurverlaging bijlmermeer ... HUUR fl. 100,--- OMLAAG
(1) Bewonerscomité Huurverlaging Bijlmermeer
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-Bijlm Wonen-hv
(4) UB / UB 175.1
Nadat bijlmer-bewoners hadden besloten fl. 100 op de huur in te gaan houden, hebben de woningbouwverenigingen besloten de huursverhoging van 5% hier niet door te voeren. Maar de staatssecretaris heeft het besluit nog niet goedgekeurd, de woonlasten blijven te hoog, om de leegstand te bestrijden zijn verdergaande maatregelen nodig en onderhoud en voorzieningen dienen verbeterd te worden. Er is alle reden ons voor te bereiden op de massale inhoudingsactie. In afwachting van meerdere resultaten zullen we de aktie voorlopig opschorten. We komen bij u langs om te vragen of u mee wilt doen met actie. Vul onderstaande strook in. Ik doe mee aan de actie, ik zal fl. 100 per maand inhouden op mijn woonlasten en storten op de notarisrekening.
-5-83/12 aan alle amsterdamse mensen Op 19 mei j.l. heeft de rechter uitspraak gedaan ...
(1) Pers & informatiecentrum kraakgroep de Pijp
(2) dubbelz., 29,7x21cm, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 031/005.4.01
19 Mei heeft de rechter uitspraak gedaan in de z.g.huidenstraat-truuk voor Sarphatipark 113. De bewoners zijn bij het geding geen partij en weten van niets, tot het ontruimingsbevel in de bus valt. Sarphatipark 113 werd op 1 september 1982 gekraakt. Het waren woningen uit het bestand van Herhuisvesting die met een z.g.nep-renovatie (het dak lekt nog steeds) boven de huurgrens werden gebracht. Het is niet te verantwoorden om met goede en goedkope woningen te spekuleren. Wij, kraakgroep de Pijp, hebben ons ingezet voor het behoud van het pand. De direkt verantwoordelijke is de Gemeente die aan haar eigen doelstellingen gestalte dient te geven en aan slechts op spekulatie-winst beluste eigenaren een halt dient toe te roepen. De konsekwentie zou moeten zijn dat dit pand niet met behulp van de sterke arm ontruimd mag worden. Daarom vragen wij ondersteuning van onze eisen: tegengaan van onttrekkingen aan de woningdistributie, aktief beleid tegen het gebruik van de huidenstraat-truuk, geen ontruiming Sarphatipark 113, onteigening/vordering/aan koop van Sarphatipark 113 door de Gemeente, het bestemmen van Sarphatipark 113 voor jongerenhuisvesting.
-5-83/15 BESTE BUURTBEWONERS, EINDELIJK IS HET DAN ZOVER!
(1) De Bewoners. (van Raamgracht 25, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB /
Na jarenlange leegstand is het pand Raamgracht 25 weer gewoon bewoond. De verwoede pogingen van de eigenaar van Raamgracht 25, 27 en 29, Van Cauveren, om de bewoners uit hun huis te pesten, hebben geen succes gehad. Nr.25 stond 3 jaar leeg. Hopelijk kunnen we op u rekenen als dit nodig mocht zijn.
-5-83/18 BLOEMSTRAAT ,wat is er aan de hand. over: Leutscher, Zwart Geld en Bloemstraat bewoonsters!
(1) SPOK
Bloemstraat bewoonsters
(2) 29,7x21cm, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
Video's over de Bloemstraat. 6 Mei Xinema Xinix Waterlooplein en 12 mei Kraakcafe Barrikade, Nicolaas Beetsstraat 52. 6 Mei presentatie Zwartboek Leutscher en tentoonstelling rond/door de Bloemstraat.
Leutscher is een all-round speculant, hij begon in de textiel en hield zich daarna bezig met het op een winstgevende manier 'saneren' van bedrijven. De werknemers konden de WW in. Slavenburg Bank speelde een grote rol in dit verhaal. Voor andere mensen is hij niet zo makkelijk.
Dik 2 jaar geleden is de Bloemstraat gekraakt. Onderhand zijn de spiralen bijna vastgeroest aan de kozijnen, hebben we een knokploeg en een heleboel gerechtelijke vonnissen overleefd. Het ontruimingsvonnis ligt al een jaar klaar en de politie heeft haar plannen voor de ontruiming bij de hand. In januari besloot het doortastend college van B en w de bouwvergunning terug te geven aan Leutscher. Er zijn toen akties gevoerd, zoals de bezetting van een aantal voorposten en bureau bestuurscontacten in het stadhuis. Er zijn bij de bezetting van bestuurscontacten papieren buit gemaakt, die bekend zijn geworden onder de naam BBC-papers. In februari zijn er nog meer akties gevoerd zoals de karnavalsoptocht en ook is Leutscher een aantal keren flink aangepakt. We werden dus niet ontruimd. Het verhaal van de Bloemstraat is nog niet afgelopen. 9 Mei worden de (vermoedelijk) laatste onderhandelingen tussen gemeente, wijkcentrum Jordaan en Leutscher over aankoop gehouden. Het is echter bij geen van de partijen de bedoeling dat de bewoonsters er blijven wonen.
-5-83/19 Adres AAN DE LEDEN VAN DE AMSTERDAMSE GEMEENTERAAD. Op 19 mei j.l. ...
(1) anoniem
(2) 2v 2p, A4, el.stencil, pica
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.4.01
Op 19 mei heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding tussen de eigenaar van Sarphatipark 113 van Boxtel en de koper Jellouh Saoud. Het zal geen verbazing wekken dat de rechter de eis tot lege oplevering ingewilligd heeft. Het is een huidenstraat-truuk, waarbij de bewoners buitenspel gezet worden. Deze schijnhandeling maakt het woonrecht ondergeschikt aan het eigendomsrecht en de vrijheid van spekulatie. 1 September 1982 werden twee etages gekraakt. Het waren G.D.H.woningen die met een nep-renovatie (het dak lekt nog steeds) boven de huurgrens werden gebracht om ze met een vette winst van de hand te kunnen doen. Dit gesjoemel was een reden de etages voor jongerenhuisvesting te kraken en terug in het woning-bestand te brengen. In het bestemmingsplan de Pijp probeert de Gemeente in artikel 14, sociale bepalingen, dit soort praktijken te bestrijden. Onder dit bestemmingsplan had Sarphatipark 113 nooit aan de woningdistributie onttrokken kunnen worden. De eisen: opkomen voor de belangen van woningzoekenden met de laagste inkomens, tegengaan van onttrekkingen aan de woningdistributie middels schijn-renovaties, aktief beleid tegen het gebruik van de huidenstraattruuk, geen ontruiming, onteigening/vordering/aankoop van Sarphatipark 113 maar niet tegen een speculantenprijs en het bestemmen van Sarphatipark 113 voor jongerenhuisvesting.
-5-83/20 Aan alle Amsterdamse mensen 1 September 1982 werden de twee onderste etages van Sarphatipark 113 gekraakt ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.4.01
1 September 1982 werden twee etages van Sarphatipark 113 gekraakt. Het waren G.D.H.woningen die met een nep-renovatie boven de huurgrens werden gebracht om ze met een vette winst van de hand te kunnen doen. In woorden is de Gemeente tegen zulke praktijken, alleen weet ze er weinig tegen te doen. Veel mensen in de Pijp hebben met spekulatie danwel met te hoge huren en achterstallig onderhoud te maken. Sinds 19 mei bestaat er een kans dat ontruimd gaat worden met behulp van een z.g.huidenstraattruuk. Wij geven de strijd voor behoud van dit pand nog lang niet op. Wij blijven wonen en hopen op uw solidariteit. Een M.E.ontruiming in de Pijp? Wij willen dat voorkomen!
-5-83/21 BEKENDMAKING: Brief AAN DE GEMEENTELIJKE DIENST HERHUISVESTING.
(1) Afzonderlijke Amsterdamse kraak- en woongroepen.
(2) dubbelz., A4, elite, kop: off-set, rode inkt
(3) Ams-Zuid Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.01
Naar aanleiding van de ontruiming van Geulstraat 2' en de binnentreding van Winterdijkstraat 6''', die gepaard gingen met intimidatie en geweld van politiezijde: G.D.H.is bezig het kraken van distributiewoningen in buurten waar nog niet zo lang gekraakt wordt de kop in te drukken. Alle redelijkheid wordt hierbij aan de kant geschoven. Bewoonde woningen worden toegewezen terwijl er honderden leegstaan. De leegstaande woningen vallen ten prooi aan dure renovatie en horizontale verkoop. Om woningen goedkoop te houden worden ze gekraakt. De strijd voor betaalbaar wonen wordt beloond met het de kop indrukken ervan. Besloten is tot het herkraken van woningen die door de G.D.H.ontruimd worden. Dit is de enige manier om te voorkomen dat bepaalde buurten tot proefgebied van de G.D.H.worden! Ontruimde woningen zullen besmet verklaard worden. U kunt de G.D.H.-kandidaat hiervan op de hoogte stellen. Wij eisen: geen ontruimingen, snelle toewijzing van leegstaande woningen, stopzetting van artikel 6 Woonruimtewet (verplichting de G.D.H.-kandidaat de woning te laten bezichtigen), geen proefgebieden, stopzetting uitspeelbeleid van de G.D.H.en een distributie beleid waar geen plaats is voor spekulanten, sleutelgeld-praktijken, huurverhogingen, huurharmonisatie en G.D.H.-burokratie.
-5-83/23 LAATSTE NIEUWS WOENSDAG AS 4 MEI KOMT ONS ALLER BRAAN ...
(2) A4, el.stencil, zwarte, rode en blauwe inkt, foto
(3) Ams-C-rest Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.2.01
(5) # Ook bekend als voorpagina van kraakkrantje wrs.van Kraakspreekuur Dapperbuurt (op SA 040/002.4.02)
-5-83/24 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN N.a.v. de ontruiming van Geulstr. 2' en de binnentreding van Winterdijkstr. 6''', ...
(1) Krakers/sters uit Amsterdam.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.01
Naar aanleiding van de gewelddadige ontruiming van Geulstraat 2' en de binnentreding van Winterdijkstraat 6''', stellen we het gemeente-beleid ter discussie. Herhuisvesting houdt zich bezig met het ontruimen van woningen die vaak na langdurige leegstand gekraakt zijn. We kraken omdat er woningnood is, omdat de G.D.H.zo slecht functioneert. Daardoor verdwijnen honderden woningen uit het goedkope bestand. De gemeente laat dit oogluikend toe. De G.D.H.werkt het schaars worden van betaalbare woningen in de hand! Bewoonde woningen worden toegewezen, andere blijven leeg staan. Woningzoekenden worden tegen elkaar uitgespeeld. In nieuw-zuid en de Admiralenbuurt maakt de G.D.H.er een prestige-zaak van. Winterdijkstraat 6 en Slatuinenweg 31 zijn testcases van de gemeente. Er zijn nu 60.000 woningzoekenden. De binnenstad wordt een kantoor- en hotelkomplex. Laat de politici onze stad niet verpesten en onze woonlasten steeds hoger worden. Wij eisen: toewijzing van leegstaande woningen, stopzetting binnentreding door G.D.H., geen testcases, stopzetting van het uitspeelbeleid van de G.D.H.en een distributiebeleid waar geen plaats is voor speculanten en G.D.H.-burokratie!
1?-5-83/21 Beste buurtbewoners. Al weer bijna 2 jaar geleden werd Winterdijkstr. 6''' (officieel 2 hoog) gekraakt.
(1) de afzonderlijke bew. van Winterdijkstraat 6''' en krakers/sters uit de Rivierenbuurt.
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.01
Al weer bijna 2 jaar geleden werd Wintersdijkstraat 6''' gekraakt. Gewoonlijk worden etages zoals deze door Herhuisvesting onder woningzoekenden verdeeld, maar wat is nu verdelen bij het G.D.H.? Volgt uitleg over de woningtoewijzingsregels en de langzame wijze van werken van G.D.H. Na de kraak zijn er allerlei procedures gestart door het G.D.H. Er werd tot een poging tot ontruiming overgegaan. De ontruiming is tegengehouden zonder dat er geweld gebruikt hoefde te worden. Meteen werd 4 hoog opnieuw gekraakt wat 2 weken eerder wel ontruimd was en wat opnieuw leeg stond! 23 April kreeg de bewoner een brief van het G.D.H.waarin stond dat de woning door de buitendienst of een gegadigde moest worden onderzocht. Het G.D.H.wijst een bewoonde woning toe aan een kandidaat, terwijl er enorm veel leeg staat. Het G.D.H.wil nu de woning binnendringen. De ontruiming zal niet doorgaan, wij zullen ons op alle mogelijke manieren verzetten tegen deze schandalige ontruiming en het korrupte beleid van G.D.H.en gemeente. We willen het G.D.H.-beleid aan de kaak stellen en mensen aan woonruimte helpen. De eerste proefontruiming moet tegengehouden worden. Ontruimen is geen huisvesting!
2-5-83/1 twee mei l983 Wij Willen LEVEN Wij Willen Wonen
(1) 1: Kraakgroep Grachtengordel, Meidenhuis, Stichting ZOROT, JAC, SIKH, BLUT, BM, Vrouwen in de Bijstand.
2: (Anja en Fabienne)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, tekeningen, voorkant: 10" Courier
(3) Vrouw Werk Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.2.04
1: Dito als 29-4-83/1.
2: Door het beleid van de Gemeente zijn wij, wegloopsters, geldloos en binnenkort ook dakloos. Wij eisen dat de Weteringschans 223 niet ontruimd wordt. Wegloopmeiden die zelfstandig willen wonen moeten een zelfstandige uitkering krijgen.
3-5-83/1 KRAAKAKTIE VOOR HUURRECHTEN
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
Kraakgroep Hugo de Grootbuurt
(2) A4, off-set, o.a.elite
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/008.3.02
Vanmiddag hebben wij de vorige week ontruimde woning van Nico Varkevisser voor diezelfde (ex)bewoner gekraakt. Wij steunen het verzet tegen aantasting van de huurrechten. De werkelijke reden van ontruiming was dat Nico zich verzette tegen huurverhoging en eisen stelde ten aanzien van achterstallig onderhoud. Waar het Jan Poot om ging was de huur voor de volgende bewoner te kunnen verhogen. De huur laat hij dan 'eerlijk' vast stellen door de huurkommissie, maar dan wel nadat de vorige huurder veel geld had gestoken in achterstallig onderhoud. Tegelijkertijd met 1e Hugo de Grootstraat 7' is 7hs gekraakt omdat het al vijf maanden leeg stond. Deze ontruiming van de legale huurder kan het begin zijn van een gevaarlijke ontwikkeling. U hebt kunnen zien hoe de politie zich in dienst stelde van een eigenaar die een manier heeft gevonden om mensen die huurakties voeren aan te pakken. Krakers en huurders solidair!
4-5-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 23 ... de Wittenstr.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.elite, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 23
Vorige week werd de justitiële ontruiming van een gekraakte loods aan de Wittenstraat 64hs (eigenaar Rappange) tegengehouden. Diezelfde ochtend was de justitiële ontruiming van 1e Hugo de Grootstraat 7' gepland. We stonden voor de deur. De Warmoes-smeris, opgefokt na hun nederlaag in de De Wittenstraat, was uit op een wraakaktie. Ze wisten met hun puberale harses niets beter te doen dan hun pistool te trekken. Mensen werden soms door 5 smerissen tegelijk toegetakeld en 9 van ons werden gearresteerd. Deze beestachtige ontruiming van een legale huurder werd niet gepikt en dus volgde 3 mei de stedelijke herkraak. Tegelijk werd 7hs gekraakt (half jaar leeg). Eigenaar Poot koos eieren voor zijn geld.
Donderdag werd Grevelingenstraat 15hs gekraakt (eigenaresse Van der Meulen, makelaar Rappange dreigde met knokploeg). Het pand is gebarrikadeerd. Een eerste waarschuwing aan Rappange werd zaterdag uitgedeeld, toen de ruiten van z'n kantoor werden ingekegeld. Dit naar aanleiding van z'n praktijken in de Wittenstraat en de Grevelingenstraat.
Bij Geulstraat 2' is dinsdag de eerste G.D.H.-ontruiming tegengehouden door 30 mensen.
Zaterdag werd Sofialaan 55' gekraakt, een G.D.H.-etage (eigenaar bierbrouwerij de drie tulpen uit Breda, sinds januari leeg). Na de kraak kwam een vrouw met een geldig huurkontrakt en een woonvergunning opdraven. Het pand is maar weer verlaten.
Sluisstraat 9 heeft een kort geding aangespannen tegen een huidenstraatproces. Het dient op 13 mei. Ze moeten aantonen dat het om een schijnhandeling gaat.
Anderhalve week geleden werd Saxen-Weimarlaan 40''' gekraakt (eigenaar Sellmeier).
De opgepakte mensen van axiegroep De Kale Kip die de koelkast van excellentie de Koning plunderden uit protest tegen de kortingen op uitkeringen, hebben 5 weken cel gekregen waarvan 3 voorwaardelijk.
11 Mei proces van Allaert in Alkmaar. Komt allen.
Weteringschans 223 (bekend van hasjkoning Brusselers) heeft een ontruimingsbevel gekregen wegens lokaalvredebreuk.
Deze week Vlugtig Weerzien op woensdag wegens de herkraak van de 1e Hugo de Grootstraat.
10-5-83/3 VLUGTIG WEERZIEN 24 ... di l0 mei 83 SCHINKEL-SPECIAL 4 KRAKEN: ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 24
Schinkel-special 4 kraken: 4 mei Zeilstraat 25' (maand leeg, eigenaar Moshe in Tel Aviv), 16 mei Vaartstraat 18' (deur was open, binnen een puinhoop), 9 mei Vaartstraat 22' (eigenaar dezelfde als van 18', Voogd uit Amstelveen, z'n makelaarskantoor zit op de Stadionkade, berucht om het slecht onderhouden van zijn panden) en 7 mei Veerstraat 12' (makelaar V.Staveren, lekker luuks).
9 Mei werd Keizersgracht 730-734, het gebouw waar vroeger de keuringsdienst van waren inzat, gekraakt. Deze heeft gif in de achtertuin gedumpt. De gemeente die tijdens de kraak nog eigenaar was, heeft het pand verkocht op de veiling voor 1 ton.
Zaterdag gekraakt Singel 516, een axiekraak i.v.m.Herengracht 50. De eigenaar is dezelfde namelijk Cruyssen.
Donderdag werd Dintelstraat 78' gekraakt (kort tevoren stil ontruimd door het G.D.H., de vorige bewoners waren toen al met het volledige keukenblok afgetaaid).
8 Mei op de Raamgracht 25 2, 3 en 4 hoog gekraakt, eigenaar Cauveren. Hij kwam moeilijk doen.
Vrijdag is een axie gevoerd bij deurwaarder Opzeeland. Deze had met knokploeg en Warmoes-polizei de ontruiming van 1e Hugo de Grootstraat 7' geforceerd. De ruiten gingen in, binnen werden buro's en typmachines om gekeild en rotte vissekoppen en dito fruit achter gelaten. Ook vloog er verf rond.
Geulstraat 2' krijgt een onaangekondigde proefontruiming (GDH). Het GDH is opvallend fanatiek in Nieuw zuid. Hetzelfde lot ondergaat Vincent v.Goghstraat 43' en Goudsbloemstraat 82''.
Maandag werd de brug over de Schinkel bezet uit protest tegen een transport per schip van een berg giftige grond, afkomstig van een terrein aan de Jan v.Galenstraat. Dit was een vuilnisstortplaats met gif uit de gasfabriek. Dat wordt afgegraven omdat ze er woningen willen bouwen. De giftige grond wordt afgevoerd naar de Nieuwe meer bij de oeverlanden zonder vergunning. Helaas is de brug 's nachts weer gemaakt en het gif zal nu wel in het Nieuwe meer liggen.
Janmaat, zijn bodyguard Hoogduin, assistent Vierling en 30 Centrumpartij aanhangers wilden donderdag naar binnen bij een forum over fascisme in de Populier. De organisatie weigerde ze de toegang, uiteindelijk zijn ze maar weggegaan.
12-5-83/1 l2 mei l983 Beste mensen, Vandaag, hemelvaartsdag, hebben wij sarphatistraat 14a gekraakt, ...
(1) De afzonderlijke krakersters. (van Sarphatistraat 14a, fp)
(2) A4, el.stencil, pica, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.3.04
(5) Pand ontruimd op 26-5-83
Vandaag hebben wij Sarphatistraat 14a gekraakt om lege kantoorruimte een woonfunctie te geven. Sarphatistraat 14a is al een half jaar niet in gebruik en verbouw wordt gesimuleerd. Het pand is in bezit van De Nederlandsche Bank. De belangen van het kapitaal gaan altijd boven de noodzaak van wonen, waardoor wij gedwongen worden te kraken.
17-5-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 25 ... di 17-5 '83 KEIZER EXIT
(1) De Redaxszie
(2) dubbelz., A4, geel papier, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 25
Maandag werd gifbelt Keizersgracht 730-734 ontruimd wegens lokaalvredebreuk. De bewoners werden letterlijk op straat gezet. Het alarm werkte slecht. Een makelaar heeft het pand gekocht voor de gemeente.
Maandag werd Admiraal de Ruyterweg 151 ontruimd wegens 'illegale bewoning'. Het valt op dat ze vooral in beginnende kraakbuurten snel ontruimen. Direkt is er een kraakwacht opgezet, die maar beter snel kan vertrekken.
Diezelfde ochtend werd voor de 2e keer een poging van het G.D.H.om Slatuinenweg 31 te ontruimen met 20 mensen tegengehouden.
Vincent van Goghstraat 43' wordt nog steeds met een onaangekondigde G.D.H.ontruiming bedreigd.
12 Mei werd Sarphatistraat 14a gekraakt na een half jaar leegstand. De eigenaar is de Nederlandse Bank.
10 Mei is Jekerstraat 8''' gekraakt, eigenaar Union verzekerings maatschappij. Het stond vanaf december '81 leeg. Die vrijdagnacht werd de etage aangevallen door een knokploeg van 25 disko's. Een andere gekraakte etage belde meteen buurtalarm. De disko's wisten alleen dat er een kraakpand op nr.8 was en niet op welke etage. Ze beukten alle deuren in. De bewoners spoten traangas het trappenhuis in en de hele meute verliet jankend het pand. De smeris pakte nog 4 disko's op. De solidaire benedenburen bellen nu alarm als er weer iets gebeurt.
Van 27 t.m.29 mei wordt het grote Wyers-werkcongres gehouden.
15 Mei werd Niasstraat 33'' gekraakt na 1½ jaar leegstand (lijkt normaal te worden bij 't G.D.H.). De kraak werd gedaan door mensen uit de postjes-, Hugo de Groot-, de rivierenbuurt en de gragtegordel. Het kraakspreekuur in de buurt leek niet te weten wat kraken inhield. Waar en hoeveel er nog meer gekraakt was in de Indiese buurt konden ze ook niet zeggen. Tijd voor een nieuw fris spreekuur.
Vorige week woensdag werd Runstraat 1 plotseling ontruimd. Eigenaar is Kooy, makelaar Recourt. Justitie voerde lokaalvredebreuk aan, omdat de eigenaar 'aktief probeerde een huurder te vinden'. Deze ontruiming werd natuurlijk niet gepikt en dus werd het pand donderdag herkraakt. De kraakwacht verleende zijn welwillende medewerking. Laat iedereen a.u.b.inspekteur van Schaik (die met die flaporen) van buro Lijnbaansgracht buiten de deur houden. Deze aasgier is op Amstel 222, Koningsplein en op de Runstraat binnengeweest en 'toevalligerwijze' zijn die panden allemaal ontruimd.
De zaak van Allaert is verwezen naar de meervoudige kamer.
Grevelingenstraat 15hs is ontruimd dinsdag op last van de officier. Makelaar Rappange g.v.d.!
De uitspraak in het hoger beroep over de Gelderse Kwade is 19 mei. Belangrijk voor Huidenstraatpanden en voor stichting ZOROT!
In de V.P.C.is een nieuwe buurt-kraakkrant opgezet, De P.V.C.-papers.
Kraakspreekuur Nieuwmarkt zit voortaan in de Pleinwerker, Waterlooplein 69.
24-5-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 26 ... di. 24 mei 1983 Gelderse Kade
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 26
Het hof heeft de eigenaar van de Geldersekade 86-88, Van der Hart-Martens, gelijk gegeven en de stichting Zorot niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent een honorering van de huidenstraattruc. Een ontruiming hangt in de lucht.
Diezelfde dag werd ook Sarphatipark 113 tot ontruiming veroordeeld. Wederom een huidenstraattruc.
24 Mei is het kort geding van Herengracht 50 tegen het huidenstraatvonnis. 31 Mei verschijnt een zwartboek over van Cruyssen en zijn praktijken.
26 Mei uitspraak over Sluisstraat 9 (huidenstraattruc).
Vrijdag gaat het Wijers werkkongres van start. 25 Mei kommissievergadering Ekonomiese zaken waar Heerma de Holiday-inn door wil drukken. 9 Juni hoorzitting van PSP, CPN en PPR in de Mozes & Aaronkerk waar bezwaren tegen Holiday-inn en city-vorming naar voren moeten komen.
Het kraakspreekuur Grachtengordel zit vanaf 20 mei op het Wijers info centrum.
Molly Chaoot, van Ostadestraat 135hs, is een paar weken dicht.
17 Mei werd Grevelingenstraat 15hs 'op last van de officier' ontruimd. De dag daarna zou het G.D.H.het lang verwachte offensief in de buurt beginnen. Petten drongen met kettingzaag de Geulstraat 2' binnen. De bewoner heeft 2 uur vastgezeten omdat hij zendapparatuur in huis had. Toen alarm voor Winterdijkstraat 6'''. Ze wilden een G.D.H.-kandidaat laten kijken. Ze hadden een uur nodig om de deur open te krijgen. Het is de eerste keer dat het G.D.H. M.E.inzet. Toen we stedelijk alarm gaven voor de Winterdijkstraat bleek de interesse uit de stad 'enorm' te zijn. Etages die binnenkort een ontruimingsbevel krijgen: Winterdijkstraat 6''', Diezestraat 30'. Als er weer een etage ontruimd wordt, dan zal deze herkraakt worden. Hopelijk zullen andere buurten dit ook doen en niet de etage vrijwillig verlaten zoals de Vincent van Gogh en de Goudsbloemstraat.
Vorige week kreeg V.W.een exemplaar toegestuurd van het blad Aktieve Oppositie. Veel voorhoedetaal zoals we dat nog uit de jaren '70 kennen. Er staat ook nog wel zinnige informatie in.
Het doe-wat festival deze week in Hengelo is bedreigd door de Centrumpartij.
26-5-83/1 amsterdam, 26 mei '83 Beste buurtbewoners/sters Zoals U wellicht weet, ...
(1) bewonersters van Wyers
buurtbewoners
deelnemende organisaties.
(2) dubbelz., A4, cubic elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.1.01
(5) Zie ook GA Aff 5377 (A/005511)
Het Wyers-kompleks is nu al weer 1½ jaar het grootste gekraakte gebouw in Amsterdam. Het gebouw verkeert in een uitstekende staat. In Wyers wonen 100 mensen. Er is veel ruimte voor winkels en kleine bedrijven. In de toekomst wellicht een voorbeeld voor hoe de binnenstad als geheel er naar ons idee uit zou kunnen gaan zien: een gebied waar mensen wonen en werken. De Gemeente wil hier een hotel laten bouwen. Vooral gericht op de wat rijkere amerikaanse toerist. In de hele omgeving van het C.S.zijn hotels, parkeer-garages en wegen gepland. Het lijkt alsof de Gemeente niet weet wat ze aan moet met een binnenstad die ten prooi is aan verkrotting en speculatie, onder meer omdat de Gemeente heeft geweigerd een bestemmingsplan te maken voor de buurt. Waar eens een bloeiende buurt was stikt het nu van de gokhallen, nachtklubs, peepshows, souvenierwinkels en toeristen. Dezelfde speculanten en onderwereldfiguren die voor dit soort ontwikkelingen borg staan, beginnen hun slag te slaan in de omgeving van het Wyers-kompleks. De toekomst van Wyers kan bepalend zijn voor de ontwikkeling van de binnenstad. Wij willen onze plannen voor het Wyers-kompleks naar voren brengen door het Wyers Werk Kongres van 26 tot en met 28 mei in het Wyers-kompleks. Het kompleks zal 3 dagen een open gebouw zijn. Waar vrijdag een roller-skate baan geopend wordt.
27-5-83/1 BESTE BUURTMENSEN speculatie in de Pijp
(1) Vereniging tot behoud van Sarphatipark 113
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB SA / UB 295.2 SA 031/005.4.01
(5) Origineel op SA (map 031/005.4.01)
Sarphatipark 113 is in september 1982 na twee jaar leegstand gekraakt. Er is 'gerenoveerd', terwijl het dak nog lekt. Er is een ontruimingsbevel via de beruchte Huidenstraattruc verkregen. Onze alternatieven: onteigening of aankoop door de gemeente, deze etages voor jongerenhuisvesting, geen ontruimingen en geen onttrekking van woningen uit het G.D.H.-bestand.
27-5-83/2 Prog.Partij voor Behoud MILIEU WERK MAATSCHAPPIJ hier MOET een eind aan komen.
(1) Prog.Partij voor Behoud Milieu Werk Maatschappij
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, voorkant: tekening
(3) Werk Wonen
(4) UB / UB 235.3
(5) Tekst: Lies Visser
De socialisten zijn de schuld van de crisis. Door o.a.kaalslag van oude wijken en renovatie ontstonden 100.000 werklozen en de goedkope woningvoorraad verdween. Miljarden zijn naar Amsterdam geschoven voor wat stadsspoortjes. Verzet is geboden tegen Den Uyl en culsorten.
29-5-83/1 BUURTBEWONERS Vandaag hebben wij, kraakgroep de Pijp, het leegstaande pand aan de Amsteldijk geprobeert te kraken.
(1) Kraakgroep de Pijp
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.4.03
Vanaf 1978 heeft het pand leeggestaan. Na renovatie werd Amsteldijk 76-77 in maart 1982 door de aannemer opgeleverd. In december trok een kraakwacht in het pand. De panden waren onverkoopbaar. De spekulatie met het pand was aanleiding de luxe appartementen te kraken. De politie heeft vanmiddag met veel geweld en zonder aanleiding de nieuwe bewoners uit het pand geslagen. Het resultaat is vijf arrestaties, zeven gewonden en een leegstaand pand. Al eerder, februari 1980, werden in de Tolstraat luxe appartementen direkt na de kraak met geweld ontruimd. Het is duidelijk waar de politie voor kiest, ontruimen voor speculanten met als gevolg langdurige leegstand. Ex-burgemeester Polak heeft na de ontruiming van de Prins Hendrikkade gezegd dat er geen luxe appartementen meer leeg zouden staan. Wat Polak niet deed, moeten we zelf doen! Een dergelijke ontruiming dreigt zich binnenkort te herhalen op Sarphatipark 113.
29-5-83/2 AMSTERDAM 29-5-1983 Beste buurtbewoners, Vandaag hebben wij (kraakbeweging van de pijp ) ...
(1) De afzonderlijke bewoners van: Amsteldijk 75-76
(2) A4, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.4.03
(5) Pamflet wrs.niet verspreid. Zie ook GA Aff 7297 (A/005497)
Vandaag hebben wij, kraakbeweging van de pijp, het al vierenhalf jaar leegstaande pand Amsteldijk 75-76 gekraakt. Het is eigendom van het Projektontwikkelingsburo voor de bouwnijverheid te Leiden. Het pand is eerder gekraakt geweest. Men is toen met het ombouwen tot luxe appartementen begonnen. Dit gebeurde door de bouwgigant IBB Kondor BV. Steeds duikt de naam van Van Praag op, die als zakenpartner Hemovin Vastgoed BV heeft waarvan de directeur Hendriks bevriend is met Ronald van der Putte, een van de grootste speculanten van Amsterdam. De speculaties waren aanleiding om de luxe appartementen te kraken. Polak heeft na de ontruiming van de achtenveertig appartementen aan de Prins Hendrikkade gezegd dat er geen luxe appartementen meer leeg zouden staan.
31-5-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 27 ... Amsteldyk
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.elite, voorkant: tekening
(3) Wonen-kra
(4) UB ISG SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 27
Zondag werden heel even 6 luxe appartementen aan de Amsteldijk gekraakt. Deze bleek te zijn uitgelekt. Mensen werden gekonfronteerd met een knokploeg van gewapende kraakwachten die door hen een beetje rustig moesten worden gehouden. Binnen 5 minuten stonden 60 petten met honden voor het pand en voerden charges uit. Er zijn 5 mensen opgepakt. Er klopt geen reet van. Het koest houden van mensen die je met honkbalknuppels en bijlen te lijf gaan is poging tot moord en kraken openlijke geweldpleging. De kraakwachten worden niet vervolgd en arrestanten zijn mishandeld.
Donderdag is Sarphatistraat 14a stil ontruimd op lokaalvredebreuk. Het alarm heeft weer eens niet gewerkt.
Leutscher heeft 3 F & S-panden gekocht (Passeerdersdwarsstraat 2-4, Prinsengracht 187 en Utrechtsedwarsstraat 149). Hij heeft ze de gemeente te koop aangeboden.
Vorige week is Valeriusstraat 152 gekraakt.
19 Mei werd Drie Koningenstraat 1 gekraakt (9 jaar leegstand, eigenaar Van Ballegooyen).
Singel 268 heeft te maken met een knokploegdreiging (eigenaar Bart Zobel uit Amstelveen).
Singel 449 werd 15 mei gekraakt (eigenaar Zart, dichtgetimmerd i.v.m.heroïne handel).
26 Mei Sassenheimstraat 32' gekraakt (2 maanden leeg).
De bewoners van Sluisstraat 9 hebben hun exekutiegeding tegen het huidenstraatvonnis gewonnen. Verwacht wordt dat de eigenaar in hoger beroep zal gaan en daar zal de H-truc wel weer goedgekeurd worden.
Donderdag is de afscheidsreceptie van Polak. Onze laatste kans om waardig afscheid van dit ontruimingsmonster te nemen.
De geplande herkraak van de Geulstraat is door een bewoner van de Wielingen met medeweten van lui van het kraakspreekuur Rooseveltlaan aan de politie doorgebeld. Op dit moment wordt onder krakers in de buurt een stencil verspreid met hun 'argumentatie' en waarin gesteld wordt dat er een hetze tegen Sjoerd gevoerd wordt. Inderdaad wordt deze verrader er keihard op aangesproken. Sjoerd is (weldra was) verspreidadres & ingangsnummer rivieren buurt.
De Amsterdamse kraakgroepen hebben juni uitgeroepen tot axi-maand.
Het werkkongres Wyers afgelopen weekende is een groot succes geworden.
Verschillende tegenstanders van politie informantenpraktijken in de rivierenbuurt hebben besloten tot verandering van verspreid-adres en ingangsnummer.
-6-83/1 BOYCOT NIEUWS ACTIECOMITEE STOPT BOYCOT
(1) aktiekomitee 'Woonlasten'
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ond-tert Wonen-hv
(4) FP /
(5) Oplage 2.000 ex.
Voor het grootste deel van de panden liggen de woonlasten -na huursubsidie- rond de fl. 210. De in november gesloten overeenkomst tussen SSH en aktiecomitee is succesvol uitgevoerd. De gestelde doelen, energiebesparing en een woonlastenniveau van fl. 210 zijn bereikt. Besloten is de boycotaktie per 1 juli te stoppen. Het aktiecomitee zal via Boycotnieuws, Abode en aktiecomitees in de panden jullie op de hoogte houden over de onderhandelingen, de boycotachterstanden en andere akties.
Een onderhandelingsteam zal de onderhandelingen gaan voeren omtrent de oude boykot-'schulden'. Het woonlastenkomitee wil eerst meer duidelijkheid omtrent de onverschuldigde betalingen inzake de dienstverlening (3,6 miljoen). De teveel betaalde servicekosten over 1981 zijn nog steeds niet terugbetaald.
We zijn niet tevreden met het huidige woonlastenniveau. De aktiviteiten zullen zich richten op politiek Den Haag. Er zijn twee problemen: de relatie kwaliteit/woonlasten en inkomen/woonlasten.
-6-83/5 Weiger de huurverhoging! Ook dit jaar zullen vele honderden buurtbewoners ...
(1) het woonlastenkommittee. (Oud-West of Kinkerbuurt, fp)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-West Ams-W-Kin Wonen-hv
(4) UB GA /
(5) Nederlandse, Arabische en Turkse tekst
Ook dit jaar zullen honderden buurtbewoners de huurverhoging weigeren. Dit kan wanneer de huisbaas te weinig aan het onderhoud van de woning doet of wanneer de huurprijs gezien de kwaliteit van de woning al hoog genoeg is. Het Buro voor Rechtshulp en advokatenkollektieven hebben met sukses menig huurder bijgestaan om de huisbaas te dwingen onderhoudsklachten te verhelpen. Op onderstaande adressen zijn mensen die alles weten over het weigeren van de huurverhoging, het verkrijgen van huurverlaging en de mogelijkheden om uw huisbaas te dwingen de gebreken aan de woning te verhelpen.
-6-83/13 WIJERS BEDREIGD.
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.3.01
(5) Uitgegeven in Staatsliedenbuurt
Wijers, het grootste kraakpand van Nederland waar 150 mensen wonen en werken, wordt bedreigd met ontruiming. Gemeente en hotelgigant Holiday-inn zijn het roerend eens: in het hart van Amsterdam dienen geen Amsterdammers te wonen. "De binnenstad is ziek", zeggen Heerma en V.d.Vlis (wethouders, fp). Er is maar één middel om de verloedering tegen te gaan: sloop alle straten waarin geleefd wordt en bouw er een bunkerkomplex van kantoren, hotels, luxe appartementen, sexclubs, grote wegen, parkeergarages, toeristenattrakties, een metro en een opera. De straten zullen weldra bevolkt worden door grijze pakken met aktetasjes en dikke buiken met fototoestellen. Zij zijn degenen die geld binnen brengen. Om de stad te verdelen in een luxe centrum en buurten met halfverkrotte of onbetaalbare woningen. Wijers is een alternatief voor de cityvorming en voor de achteruitgang van de binnenstad. Juni is uitgeroepen tot aktiemaand tegen het gemeentebestuur. Woensdag komt er een stentje met informatie in de buurt. 15 Juni buurtvergadering over Wijers, cityvorming, het GDH en akties in de BAK, hoek Groen v.Prinstererstraat/Cliffordstraat.
-6-83/14 WAT TE DOEN TEGEN DE HOGE WOONLASTEN ?
(1) Woonspreekuur Haarlemmerbuurt
(2) dubbelz., A4, rose papier, el.stencil, voorkant: 10" Courier, foto
(3) Ams-C-WE Wonen-hv
(4) SA / SA 030/001.1.01
(5) Origineel op SA (map 030/001.1.01)
Omdat de huren nog betaalbaar waren heeft u er een jaar geleden voor gekozen naar deze nieuwbouwwoning te verhuizen. Nu u eenmaal verhuisd bent zult u niet zo snel meer verhuizen. De overheid begint nu langzaam de woonlasten te verhogen. U krijgt voor het eerst een huurverhoging. Na de eerste vijf jaar is het afgelopen met de huurgewenning en krijgt u te maken met de huurharmonisatie. Ook gas- en elektriciteitsprijzen blijven stijgen. De huursubsidie gaat omlaag. Vele nieuwbouwbewoners zullen de woonlasten nauwelijks nog kunnen betalen. Het is mogelijk er iets tegen te doen! Bewoners zouden samen een vuist moeten maken. Een bewonersorganisatie is noodzakelijk.
Om aan te tonen dat de servicekosten willekeurig zijn berekend hebben we op de achterkant van dit stencil de servicekosten van de drie woningbouwverenigingen in de Haarlemmer Houttuinen vergeleken. Er zitten behoorlijke verschillen in. Misschien is dat iets om mee te beginnen. Bij het woonspreekuur in het Haarlemmerbuurthuis, Haarlemmerstraat 130, kunt u meer informatie krijgen. Woonlasten rijzen de pan uit.
-6-83/15 WYERS: EEN ONVERVANGBAAR PERSPEKTIEF
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt voor Wijers
(2) A4, el.stencil, 12" Courier
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.3.01
Maanden zijn er plannen voorbereid die binnen het Wijerscomplex de eerste woon-werkeenheid in Amsterdam op poten moesten zetten. 160 Mensen zullen woonruimte vinden, woonlasten niet boven de fl. 200. 30 Kleinschalige bedrijfjes krijgen de kans een gezonde start te maken en de eenzijdige ontwikkeling van de binnenstad -met peepshows, pornoindustrie en gokhallen- wordt aan banden gelegd. Wijers keert de cityvorming. Amsterdammers zijn gebaat bij een veelzijdig uiterlijk van de binnenstad. De gemeente schijnt niet te willen luisteren. Maandag start onze Wijersweek in de 'Bak', Groen van Prinstererstraat 36, om uit te leggen waar Wijers voor staat. Ook zal dan de buurt-radio voor het eerst de lucht in gaan. Hoogtepunt zal de demonstratie op 29 juni vanaf het Amstelveld zijn. Tijdens deze demonstratie zal er in de gemeenteraad een beslissing genomen worden over de toekomst van Wijers. Wij vrezen het ergste.
-6-83/16 demonstratie woe.29 juni, ½8, Amstelveld WYERS, ONS ONVERVANGBAAR PERSPEKTIEF
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Wyerskomplex)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 017/002.3.01
(5) Aantal deelnemers aan demonstratie volgens de 5-7-83/1 1.500 mensen
Het gebouw van Wyers aan de N.Z.Voorburgwal is al 1,5 jaar gekraakt. Hier wonen honderd mensen. Holiday Inn wil hier een giganties hotel vestigen, waarvoor Wyers gesloopt zou moeten worden. De gemeente dreigt dit op 29 juni goed te gaan keuren. Ons Wyers-plan is gebonden aan de plek van het gebouw. In onze plannen komen er 106 loonvormende arbeidsplaatsen. Het zijn voornamelijk Mens & Milieuvriendelijke bedrijven. Werklozenprojekten kunnen hier prima lopen. Wyers moet de mogelijkheden krijgen uit te groeien tot een groot komplex van zinvol en gevarieerd werk. De nieuwbouw van sociale woningbouw is voor de mensen met de lage inkomens niet meer te betalen. In onze plannen is er straks woonruimte voor 160 mensen met woonlasten onder de 200 gulden. In het noordelijke deel van de binnenstad daalt het aantal inwoners nog steeds. Spekulatie, leegstand en verkrotting komt hier veelvuldig voor. Goedkope woon- en werkruimte wordt er verdrongen. Met Wyers als woon-werk-kultuurcentrum wordt er eindelijk weer iets gerealiseerd wat genoemde eenzijdigheid doorbreekt. Demonstreer mee. Laat zien dat u/jij achter Wyers staat.
-6-83/17 1 DE BRIEF VAN DE FNVers aan het ABP:
(1) Namens de verontruste FNV-leden, Thijs Jansen
(2) 3v 3p, A4, off-set
(3) Ams-C-rest Werk Wonen
(4) SA /
(5) Handtekeningenlijst
In het blad Vastgoedmarkt hebben wij kunnen lezen dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 60 miljoen gulden wil steken in het bouwen van een Holiday Inn hotel op de plaats van het Wyers-komplex aan de N.Z.Voorburgwal. Het komplex wordt bewoond door honderd krakers, er zijn kleine bedrijven. De bewoners hebben een plan gemaakt voor aankoop en het op eenvoudige wijze verbouwen. De kosten worden begroot op 5 miljoen gulden. Het ABP beheert pensioenpremies van ambtenaren. Wij vinden dat het ABP oog moet hebben voor het sociale rendement van haar beleggingen. Het is niet juist dat het ABP pensioengelden belegt in een Holiday Inn. Het ABP kan haar funktie waar maken door de plannen van de huidige bewoners te financieren en het restant te beleggen in de woningbouwsektor. Wij vragen het ABP het beleggingsbeleid ten aanzien van het Wyers-komplex te herzien. Met aangehechte handtekeningenlijst.
-6-83/18 INFORMATIE OVER DE HUURVERHOGING Veel huurders hebben in mei ...
(1) (Klachtenspreekuur Achterstallig Onderhoud van het buurtcomité Fannius Scholten)
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA /
Veel huurders hebben een brief van de verhuurder ontvangen waarin hij zegt de huur met 5 of zelfs 10 procent te willen verhogen per 1 juli. Huurders hebben het recht de huurverhoging te weigeren als de huur te hoog is of de woning niet goed onderhouden wordt. Volgt informatie over weigering huurverhoging op grond van achterstallig onderhoud of het puntensysteem. Dreigementen van de huisbaas om u te ontruimen zijn onzin. Wilt u wat aan het achterstallig onderhoud doen, kom dan naar het klachtenspreekuur in het Wijkcentrum.
-6-83/19 informatie over: - de huurverhoging van 5% per 1 juli 1983, ...
(1) wijkcentrum (Staatsliedenbuurt, fp)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA /
De trendmatige huurverhoging is dit jaar 5%. Woningen kunnen tot 10% huurverhoging krijgen. Informatie over het weigeren van de huurverhoging: als de huur te hoog is, de vorige huurprijswijziging korter dan 12 maanden geleden was, er sprake is van een 'nulpunt' of als er sprake is van achterstallig onderhoud. De huisbaas kan u nooit vanwege een weigering huurverhoging het huis uitzetten. Er zijn mogelijkheden uw huisbaas te dwingen tot onderhoud: door een aanschrijving van Bouw en Woningtoezicht en door een kort geding. De ervaringen hiermee de laatste tijd zijn goed. Bijvoorbeeld met de Boureno-panden aan de Wittenkade. Wilt u werk maken van het onderhoud kom dan op het klachtenspreekuur.
-6-83/20 politie is geen oplossing, WONEN IS EEN RECHT! BESTE BUURTBEWONERS!
(1) Kraakgroep Dapperbuurt.
(2) A4, el.stencil, rode en zwarte inkt
(3) Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) SA / SA 040/002.4.02
(5) Zie 15-6-83/1
Pontanusstraat 16 drie hoog, 3/4 jaar geleden gekraakt, zal binnenkort ontruimd worden. Wij hebben in samenwerking met het Buurtopbouworgaan Dapperbuurt deze ontruiming proberen te voorkomen. Onze argumenten: de woning is gekraakt door een jongere uit de buurt, voor jongeren in deze buurt bestaan geen woningen en de gemeente weigert om er iets aan te doen. Wat er wel bestaat voor jongeren zijn de krotten, de oude woningen die binnen een jaar gesloopt worden. Rond oktober worden er voor de stadsvernieuwing 150 mensen uit hun huis gejaagd. Waar moeten die mensen naar toe? Er zijn dan zelfs geen krotten meer! Ook zij moeten dus GDH-woningen kraken. Als de politie de ontruiming doorzet zullen we ons verzetten. Het is de 1e keer sinds jaren dat een dergelijke politiemacht in de buurt wordt gebruikt.
2-6-83/1 WILT U 10% HUURVERHOGING BETALEN?
(1) Comité Wijkverbetering Spaarndam
(2) A4, el.stencil, o.a.elite, tekening van Bert Griepink
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) GA /
(5) Origineel op GA
Veel huurders van woningen van Patrimonium krijgen een huurverhoging van 10%. Geen enkele andere woningbouwvereniging doet dit. Verder verlaagt de minister de huursubsidie. 8 Juni bewonersvergadering Polanentheater. Patrimonium is uitgenodigd.
7-6-83/1 VLUGTIG WEERZIEN ... 28 di. 7-6-'83 JUNI AXIEMAAND!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 28
In de nacht van 1 op 2 juni zijn een groot aantal ABN banken aangepakt tegen de rol van de ABN bij het financieren van spekulant Jan-Willem van Cruyssen (Herengracht 50).
3 Juni zijn vier kraakwachtburo's onder handen genomen: Zwerfkei, BTB, makelaarskantoor Geytenbeek en B.V.Opvang. Steeds vaker worden door spekulanten kraakwachten gebruikt om hun huizen vrij van reëele bewoning te houden. Zo worden grote spekulatie winsten gewaarborgd. Het betekent een ondermijning van alle huurbescherming. Bij de akties is interessant materiaal buitgemaakt. Politie (en pers) vond het weer eens nodig van mishandelingen, vernielingen en intimidatie te spreken.
Vorige week was Wim Polak's afscheidsparty in het Concertgebouw. Om de flonkerende mestvaalt die deze figuur achter gelaten heeft onder de aandacht te brengen, werd buiten gedemonstreerd. In een vlaag van ontroerende bescheidenheid betrad P.het Concertgebouw door een zijingang.
Op 18 juni wordt in de Spuistraat een groot straatfeest gehouden georganiseerd vanuit NRC, Vrankrijk, Spuistraat 199, 234 en Langgewagt (219).
In Xinema Xinix, Waterlooplein, op 10 juni aandacht voor het Lauwersmeer waar de regering een militair oefenterrein aan wil leggen.
De arrestanten van de Amsteldijk zijn vrij gelaten. Jelle is tijdens zijn arrestatie de arm gebroken, vervolgens hebben ze hem een dag zonder mediese verzorging in de cel laten liggen.
Ondanks een politietekort presteerde de smeris van buro Lijnbaansgracht het vrijdag invallen te doen in Leidsegracht 36 en 12. De smeris dacht blijkbaar dat het buitgemaakte kraakwacht-materiaal in deze panden te vinden was.
14-6-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 29 ... JUNI AXIEMAAND
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 29
8 Juni zijn advokatenkantoren die zich lenen voor Huidenstraattruc-processen en het Paleis van Justitie opgesierd met verfbommen en affiches. Advokaten die aan zo'n Huidenstraattruc meewerken, bevorderen leegstand en spekulatie. Wij eisen afschaffing Huidenstraattruc, dus geen ontruiming van Herengracht 50, Geldersekade 88, Jacob Obrechtstraat 25, Sarphatipark 113 en Sluisstraat 9.
9 Juni zou voor de 2e keer de ontruiming van Winterdijkstraat 6 tegen worden gehouden. Braan had van de ontruiming afgezien omdat hij 3 en 4 hoog tegelijk wilde ontruimen. De aktie die avond daarentegen slaagde uitstekend. 50 Mensen gingen naar een P.v.d.A.bijeenkomst in Huize Pax waar ook bons Schaeffer kwam. We hebben het G.D.H.beleid ter discussie gesteld.
Diezestraat 30 heeft een ontruimingsbevel voor renovatie. Dieze blijft.
Pontanusstraat 16 heeft een echte 2e (onaangekondigde) GDH-ontruiming. Wees attent op alarm.
Vanavond 3e kommissievergadering over Wyers. Misschien valt beslissing.
6 Juni gekraakt A.ten Bergestraat 6. Maakt deel uit van 2 blokken om ermee te spekuleren. Veel van de etages staan leeg, dus woningzoekenden, op naar de Admiralenbuurt!
Weteringschans 223 (zie 23-4-83/1) vanochtend ontruimd op lokaalvredebreuk. Er werd alarm gegeven, maar de ontruiming was te snel.
Op 20 juni komt Kloveniersburgwal 52 op de veiling (gekraakt januari '79 en staat op de 3e serie lijst haalbaarheidsonderzoeken). Kloof huizenroof, nooit!
Nieuws over Tetterode. Bouwaanvraag ingediend door eigenaar pensioenfonds P.G.G.M.
15-6-83/1 politie is geen oplossing, WONEN IS EEN RECHT! BESTE BUURTBEWONERS! ... woensdag 15 juni 1983
(1) Kraakgroep Dapperbuurt
(2) A4, el.stencil, rode en zwarte inkt
(3) Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) SA / SA 040/002.4.02
(5) Zie -6-83/20
Pontanusstraat 16 drie hoog, 3/4 jaar geleden gekraakt, zal binnenkort ontruimd worden. Wij hebben met het Buurtopbouworgaan Dapperbuurt geprobeerd met de gemeente tot een oplossing te komen. De woning is gekraakt door een jongere uit de buurt. Voor jongeren bestaan in deze buurt geen woningen en de gemeente weigert om er iets aan te doen. Wat er voor jongeren bestaat zijn de krotten die binnen een jaar gesloopt worden. Rond oktober worden 100 panden gesloopt. Waar moeten al die mensen naar toe? Er zijn dan zelfs geen krotten meer! Ook zij moeten dus GDH-woningen kraken. Jongeren zijn veroordeeld tot kraken. Politie brengt geen oplossing. We zullen ons verzetten. Het is de 1e keer sinds jaren dat een politiemacht in de buurt wordt gebruikt. Gisteren hoorden wij van de Projektgroep dat de gemeente niet op onze argumenten ingaat.
20-6-83/1 Makelaars, Huizenkopers weest Gewaarschuwd Vandaag wordt Johan Melchior kemperstraat 121 te koop aangeboden.
(1) De bewoners JMK 121
Woongroep staatsliedenbuurt
Bewonerskommitee v. Boetzelaerstr.-Gr. v. Prinstererstr.
Aktiekommitee tegen ontruimingen afd. Staatsliedenbuurt.
Huurstakingsgroep Staatsliedenbuurt.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/006.3.05
Vandaag wordt J.M.Kemperstraat 121 te koop aangeboden. Door dit pand te kopen wordt niet alleen het achterstallig onderhoud overgenomen, maar ook de gevolgen van twee jaar strijd van de bewoners tegen de terreur van familie Klugt. Volgt geschiedenis van het pand. Eerste kraak in december 1980, ontruimingspoging 23 juni 1981. Klugt krijgt een eerste en laatste waarschuwing van de woongroep en stopt met haar aktiviteiten. In december '81 'verhuist' een turkse familie die huis bewoonde onder druk van familie Klugt, in februari '82 beginnen de dreigingen van kleinzoon met knokploegen. Als bewoners van JMK ondersteunen wij de akties tegen de huurharmonisatie. Wij aksepteren geen huurminimum, wel een huurmaximum. Doordat wij veel achterstallig onderhoud hebben gedaan, de staat van het huis nog steeds onvoldoende is en de ellende die we de afgelopen jaren meegemaakt hebben, willen wij zelf de huur bepalen. Bij nieuwe dreigingen zullen wij zonder waarschuwing tot aktie in de breedst mogelijke zin overgaan.
21-6-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 30 ... di 21-6-'83 Pontanus blijft!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-Oost Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 30
10 Juni heeft Pontanusstraat 16''' het bevel voor een tweede G.D.H.-ontruiming gekregen. Het gaat om een buurtjongere die gedwongen was van sloopblok naar sloopblok te verhuizen. In oktober moeten 150 mensen wijken voor de sloop! Er wordt onderhandeld. Een aanbod voor een tijdelijke sloopwoning hebben wij afgewezen. Kom op alarm en neem onopvallend je helm en knuppel mee.
Sarphatipark 113 heeft nog een executiegeding tegen het huidenstraattruuk-vonnis. De uitspraak is donderdag. Kom op alarm af! Help de M.E.de pijp uit!
29 Juni demonstratie voor Wijers, Amstelveld. Deze avond vergadert de gemeenteraad over de toekomst van Wijers.
Volgende week Wijers week in de BAK, Groen van Prinstererstraat 36.
20 Juni zijn Kloof 52, J.M.Kemperstraat 121 en Dintelstraat 1 geveild. Bewoners van deze panden brachten de veiling een bezoek. Na het voorlezen van een verklaring werden de bewoners door petten buiten de zaal gezet.
Dinsdag kreeg een pas gekraakte etage op de hoek Jan Steen-Ferdinand Bolstraat bezoek van een knokploeg. De smeris reageerde laks. Makelaar van de etage is ene Van Stee.
Vorige week vrijdag gekraakt Hemonystraat 36 huis, eigenaar Kraakwachtenburo B.V.Opvang op de Weesperzijde.
Donderdag zal het G.D.H.voor het eerst een poging ondernemen om Diezestraat 30' te ontruimen.
Maandagavond zijn in de van Woustraat mensen die aan het plakken waren beschoten vanuit een voorbijrijdende auto (met een luchtdrukpistool). De politie nam de schutter mee.
22-6-83/1 DEMONSTRATIE op 29 juni, ... WYERS , ONS ONVERVANGBAAR PERSPEKTIEF
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, 12" Courier, st.pen
(3) Alt.lev Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 017/002.3.01
Demonstratie 29 juni vanaf het Amstelveld naar Wyers onder de leus: Wyers, ons onvervangbaar perspektief. In Wyers wonen 100 mensen en werken tientallen mensen. Holiday Inn wil hier een giganties hotel vestigen. De gemeenteraad dreigt 29 juni goed te keuren. Ons plan is het Wyers-plan en is dus gebonden aan de plek van het gebouw. Het is onzin dat wethouder Heerma (CDA) suggereert ergens anders in de binnenstad te gaan zitten. In onze plannen komen er 106 loonvormende arbeidsplaatsen. Het zullen voornamelijk Mens & Miljeuvriendelijke bedrijven zijn. Nieuwbouw is voor de mensen met de lage inkomens niet meer te betalen. In onze plannen is er woonruimte voor 160 mensen met woonlasten van onder de 200 gulden. In het noordelijk deel van de binnenstad wordt goedkope woon- en werkruimte verdrongen. Met Wyers als woon-werk-kultuurcentrum wordt er weer iets gerealiseerd wat de eenzijdigheid doorbreekt.
28-6-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 31 ... dinsdag 28 juni 1983 SARPHATIpark 113
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 31
Artikel over Wyers. Maandag is onze Wijers week gestart in de Bak, Groen van Prinstererstraat 36, om iedereen uit te leggen waar Wyers voor staat. Hoogtepunt is de demo, 29 juni vanaf het Amstelveld.
De PVC-papers (nr.2) zijn weer uit.
Op 14 juni hebben wij Wijttenbachstraat 10''' gekraakt, eigenaar N.M.Wierper.
Vrijdagmiddag gekraakt Volkerakstraat 34', eigenaar Insinger Stichting, half jaar leeg en was gerenoveerd.
Donderdag zijn de eerste G.D.H.-ontruimingen tegengehouden van Diezestraat 30', Veerstraat 19' en 32huis. Vrijdag komt Braan naar Winterdijkstraat 6. Bij de Diezestraat wist hij ons te vertellen dat Winterdijk 6 een testcase van de G.D.H.zou worden.
Op 21 juni is eigenaar van Cauveren Raamgracht 25 binnengedrongen. Wat de bewoners in 1½ maand hadden opgebouwd werd in een paar minuten gesloopt. De politie reageerde laks. Toen er 80 mensen op het alarm afgekomen waren werd het huis via de achterkant weer ingenomen.
Hemonystraat 36 winkel kreeg bezoek van een zgn.huurder die beweerde er een koffieshop te willen beginnen.
Op de veiling vorige week zijn Dintelstraat 1 en J.M.Kemperstraat 121 door de gemeente aangekocht. Kloof 52 is niet verkocht.
De wethouders van der Vlis en Heerma hebben gisteravond gepraat met mensen van Wyers. De gemeente gaat uit van een én-én formule: Holiday inn in Wyers en Wyers naar een ander gebouw. En dan beweren ze nog dat ze Wyers serieus nemen. Een centraal punt in de Wyers plannen is het doorbreken van de cityvorming.
Bij verder korten op uitkeringen en minimum lonen en bij stijging van de woonlasten word je gedwongen te jatten. Bestorm de grootwinkelbedrijven, neem en eet!
29-6-83/1 WYERS ons onvervangbaar perspektief Vanavond houden we een demonstratieve stadswandeling langs Hoogtepunten van Cityvorming, ...
(1) (Wyers)
(2) dubbelz., A4, off-set?, foto, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB SA / SA 017/002.4.01
(5) Tekst (deels) in: Bluf! 73 (23-6-83) p.11
Vanavond houden we een demonstratieve stadswandeling langs Hoogtepunten van Cityvorming en een aantal instellingen die symbolies zijn voor dingen die er bij Wyers aan de hand zijn. Vandaag beslist de Gemeenteraad waarschijnlijk om het Wyers-kompleks af te breken en er een Holiday Inn hotel neer te zetten. Een hotel waar de stad geen behoefte aan heeft, want veel hotels verkeren al in exploitatie-moeilijkheden. Het Wyers-kompleks met een vloeroppervlak van 16.000 m², werd in oktober 1981 gekraakt. Er wonen 100 mensen, daarnaast zijn er plannen voor bedrijfjes en werkplaatsen. De kombinatie van wonen en bedrijvigheid is een hoofdpunt. Het College van B&W prijst onze plannen het graf in, maar ze moeten wel op een andere plek gerealiseerd worden. Ze gaan voorbij aan het feit dat onze plannen de konkretisering zijn van een andere visie op de ontwikkeling van de binnenstad. Het is een truuk om de zaak terug te brengen tot de oude vertrouwde proporties van 'die krakers wille er niet uit, er valt niet met ze te praten'. De Gemeenteraad kan beslissen wat ze wil, dat doet niks af aan de kracht van onze plannen en argumenten. De Holiday Inn of het ABP kan, anders dan de Raad, tot het inzicht komen dat ze beter op een andere plek kunnen gaan zitten.
De stadswandeling zal vertrekken van het Amstelveld naar het Gat aan de Amstel waar Holiday al 10 jaar geleden een stuk kaalslag veroorzaakte. Vervolgens naar de Weesperstraat om van het wijdse uitzicht te genieten. Dan langs Maupoleum, het Laboratorium voor Stadsontwikkeling, Spinhuis en het Stadhuis via de Dam naar het Arbeidsburo. Vandaar langs het Sonesta Hotel naar ons Wyers-paleis. We zullen onderweg stellingen aanplakken over hoe wij over hun funktioneren denken.
29-6-83/2 29-6-1983 Aan alle Amsterdammers, Vandaag, ...
(1) De Bewonersters Veerstr. 32hs. en 19'
(2) A4, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.1.01
Vandaag hebben wij een brief van het GDH ontvangen waarin werd medegedeeld dat onze woning zal worden binnengetreden. Omdat we volgens hen niet meewerken aan bezichtiging door de kandidaten van het GDH. Het GDH is buurtgericht een nieuw beleid aan het opdringen. De staatsliedenbuurt blijft onaantastbaar, nu proberen ze de rivieren- en de schinkelbuurt. Het GDH kan rekenen op sterk verzet. Ook Zeilstraat 25'' kan morgen of vrijdag ontruimd worden. Alle hulp hierbij is hard nodig.
-7-83/3 Direktie Algemeen Burgelijk Pensioenfonds ... In een recent nummer van het blad Vastgoedmarkt ...
(1) de Verontruste FNV-leden,
(2) dubbelz., A4, off-set, elite
(3) Ams-C-rest Werk Wonen-kra
(4) GA SA / SA 017/002.3.01
(5) Oplage 1.000 ex. Handtekeningenlijst
Het ABP wil 60 miljoen gulden in de bouw van een hotel steken, op de plaats van het Wijerskomplex. Het ABP moet niet uitsluitend kommerciële overwegingen laten gelden. De pensioenpremies zijn door ons opgebracht.
-7-83/5 BESTE MENSEN, Afgelopen vrijdag 8 juli hebben wij de bovenverdiepingen van de Bontekoe school, Anjelierstraat 35, gekraakt.
(1) De bewoners van de Bontekoe.
(2) A4, elite
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) UB / UB 295.2
(5) Zie 29-4-85/4
8 Juli hebben wij de bovenverdieping van de Bontekoe school, Anjelierstraat 35 gekraakt. Het grondbedrijf heeft alleen voor het benedengedeelte een huurder kunnen vinden. Dit hangt samen met de hoge huur. Het grondbedrijf laat zich slechts leiden door commerciële en niet door sociale overwegingen. Onze woningen worden binnenkort gesloopt. We willen in een groep wonen. Een alternatief was er niet. Door deze school een woonbestemming te geven dragen wij bij aan de realisering van het bestemmingsplan. Jullie hulp is onze stulp!
-7-83/7a ONTRUIMING IN DE VAN BOETZELAERSTRAAT? 24HS NIET OPNIEUW LEEG, ...
(1) Bewoners/sters Van Boetzelaerstraat24 HS
Kraakspreekuur Staatsliedenbuurt
Woongroep van Boetz/Groen v Prinstererstraat
(2) A4, kringlooppapier, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.2.01
Ontruimde Gerrit-Jan Wolffensperger als wethouder herhuisvesting tientallen woningen per week, nichtje Adelein begint nu ook al. Wolffs nicht woont zelf op van Boetzelaerstraat 24'. Het benedenhuis is via de woongroep gekraakt. Wolffs nicht maakte van de woonruimte een bedrijfsruimte voor haar eigen plezier. Erger nog: ze maakte er niets van, de woning bleef leeg staan, het atelier kwam er helemaal niet. Een aantal mensen die dringend een huis nodig hadden hebben met de nicht van Wolff gepraat. De dame schold de mensen de deur uit. Twee en een halve week geleden hebben wij besloten de woonruimte weer in gebruik te nemen. De politie bleek uiteindelijk haar beste vriend. 25 Juli kregen de bewoners het nieuws van buro Warmoesstraat: de officier van Justitie heeft zonder iemand om informatie te vragen, besloten dat er ontruimd moet worden. Volgens de Warmoesstraat is er een legale bewoner met een huurkontrakt van dezelfde dag als de kraak. Hij had er weliswaar geen spullen staan, hij was er nooit, de GDH weet van niets en is zelfs van plan deze 'legale huurder' te ontruimen, maar hij staat bij het bevolkingsregister toch op dit adres ingeschreven. De bewoners gaan niet op de vlucht voor dit soort a-sociale praktijken van wethoudersnichtjes noch voor valse getuigenverklaringen of kontrakten noch voor politiedreiging. Wij willen dat er een grondig onderzoek komt, dat de woonruimte als woonruimte gebruikt wordt en we hopen dat de politie zich niet weer laat gebruiken om mensen ten onrechte uit hun huis te slaan.
-7-83/7b
(1) Bewoners/sters Van Boetzelaerstraat24 Hs
Kraakspreekuur Staatsliedenbuurt
Woongroep Van Boetz/Groen v Prinstererstraat
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) FP /
Dito als /7a.
-7-83/8 WAAR ROOK IS , IS VUUR ... XINEMA XINIX
(1) Xinema Xinix
(2) A4, el.stencil, foto
(3) Ams-C-Nwm Mil-kern Wonen-kra
(4) UB SA / SA 012/002.2.04
22 Juli Lucky Luik perikelen. De Luik video, tentoonstelling, 3 korte films over de Luik + toegift over de OGEM.
29 Juli Nieuwmarktvideo politiek voorspel & juridiese nasleep (uit 1975). Leerzaam met het oog op Wijers.
19 Augustus Doodewaard CS. Een uur herinerringen aan onze eerste vergaste ontmoeting met Ed van Thijn. Xinema Xinix, Waterloo 69. (Met foto van brandende tram in de Van Baerlestraat).
-7-83/10 lege etages in de Admiralenbuurt! ... KRAKEN tegen horizontale verkoop!!
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakspreekuur Admiralenbuurt)
(2) A4, el.stencil, elite, logo/tek.
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.2.07
Etages die de eigenaar weigert te verhuren! Als er gekraakt is, wordt het G.D.H.pas wakker! Moet dit nog langer zo doorgaan! In 3 aangrenzende straatjes van de W.de Zwijgerlaan staan 11 etages leeg. De eigenaar is een flatcoöperatie waarvan de Centrumbank het grootste aandeel heeft. Kopers zijn verplicht de woning op eigen kosten zo duur te maken dat het een vrije vestiging wordt. Het G.D.H.wil nu pas, nu ze gekraakt zijn 2 van onze etages vorderen. Horizontale speculatie hebben wij tegengehouden. Kraak ook het G.D.H.beleid en de horizontale verkoop! Krakersters, kom woensdag naar het kraakspreekuur.
-7-83/12 BEZETTINGSAXIE NBBS KANTOREN
(1) Wijers
(2) A4
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) ISG /
(5) Nederlandse en Engelse tekst. Zie ook Bluf! 79 (28-7-83) p.8
Wijers WonenWerkenCultuur-centrum wordt bedreigd door de bouw van een Holiday Inn-vestiging. Holiday Inn is een hotelketen met belangen in Zuid-Afrika. Wij eisen van de NBBS alle zakelijke contacten met het Holiday Inn-concern te verbreken.
1-7-83/1 SCH@IJN BEDRIEGT ! Beste buurtbewoners, Mogen wij even voorstellen: de heer Cauveren.
(1) De afzonderlijke bewonersters van Raamgracht 25.
(2) A4, cubic pica
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB GA /
Nadat Cauveren in 1975 Raamgracht 25-29 had gekocht, diende hij een aanvraag voor verbouwing tot luxe-appartementen in. Negen luxo-s in plaats van de twaalf woningen. B&W werkten niet mee aan uitplaatsing van de bewoners. Toen besloot Cauveren de bewoners weg te pesten: mishandeling, brandstichting en illegale sloop van nog bewoonde etages. Tot 1980 vertrokken 7 van de twaalf huishoudens. Cauveren heeft de etages gesloopt en drie jaar leeg laten staan. Begin mei is Raamgracht 25 gekraakt. Cauveren heeft geprobeerd door de muur binnen te komen en heeft de riolering en de stroom afgesloten. Op 21 juni drong hij binnen door een gat wat hij in zijn plafond en onze vloer gezaagd had. Als een idioot is hij tekeer gegaan. De herstelwerkzaamheden zijn begonnen. Deze terreur moet gestopt worden. Binnenkort verschijnt het Zwartboek Cauveren. Hoedt U voor deze wolf in schaapskleren!
5-7-83/1 di 5-7-'83 VLUGTIG WEERZIEN 32 ... Knokploegdreiging
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA SA / UB 295.2 SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 32
Vooralarm! Vorige week gekraakt Groen van Prinstererstraat 85a'', hiervoor bewoond door dealers. Eigenaar Badeo-Rai vraagt fl. 850 p/m. Hij heeft een dreigbrief gestuurd dat als de politie het pand niet ontruimt, hij het zelf wel even zal doen.
Woensdag wordt in de raadskommissie Stadsvernieuwing besloten of Pontanusstraat 16''' ontruimd gaat worden. De buurt is voor een politieke oplossing: legalisatie en definitieve jongerenhuisvesting in de buurt. De gemeente zal waarschijnlijk vasthouden aan haar heilige herhuisvestingsregels. We lassen door.
Woensdag kreeg Diezestraat 30' het binnentredingsbevel van de GDH. Er is geen kandidaat voor de woning. GDH wil binnentreden voor de belachelijk dure renovatie die wij als bewoners niet toe zullen laten omdat het de woning onbetaalbaar zal maken. Wij willen de binnentreding tegen houden. De etage is zwaar gebarrikadeerd. Bouw- en Woningtoezicht wordt bang voor verzakkingen door de tonnen staalgewicht. Kom vechten in Zuid! Fietsroutes richting Dieze staan op de weg.
Veerstraat 32hs en 19' krijgen ook te maken met art.6 woonruimtewet (binnentreding). De bewoners vragen hulp. De Schinkelbuurt mag geen proefgebied worden.
Binnenkort kan Winterdijkstraat 6 een onaangekondigde ontruiming verwachten. Van ons hoeft het niet, maar we gaan de problemen zeker niet uit de weg.
14 Juli uitspraak in het kort geding over Sarphatipark 113. Asscher is zelf komen kijken.
In Nijmegen is Oranjesingel 68 het eerste pand dat met een H-truc ontruiming bedreigd wordt. Zaterdag was er een korte demonstratie.
Gekraakt: Berkelstraat 4' (eigenaar Bruinsma, 6 maanden leeg) en Dintelstraat 74' en '' (Parrée).
Gekraakt en ontruimd: Uiterwaardenstraat 177hs en 1.
De Wijers-demo woensdag verliep rustig, er waren 1500 mensen die ook langs het gemeentehuis liepen. De gemeente heeft de bouwvergunning desondanks afgegeven.
Een nieuw initiatief in de Staatsliedenbuurt: het Buurt Aktiviteiten Kollektief wordt een info/aktie-centrum met het aksent op kraken en huren. Er is buurtradio, film en video. De BAK zit op Groen van Prinstererstraat 36.
Vrijdag is Vondel 36 (half jaar geleden ontruimd) een tijdje bezet gehouden tegen het feit dat er een bouwvergunning afgegeven is om er een hotel te vestigen. Na een uur werd de aktie door de smeris beëindigd.
Vanmorgen is de 1e GDH-ontruiming van Reinwardtstraat 87hs tegengehouden en de gerechtelijke ontruiming van 2e van Swindenstraat 105 hs.
Het Huurderskommitee Rivierenbuurt heeft een adres naar de gemeenteraad geschreven n.a.v.de Diezestraat.
12-7-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 33 ... di 12-7-'83 Zeilstraat
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Ams-Zuid Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 33
Zeilstraat 25'' werd 2 maanden geleden gekraakt (eigenaar Fride, woont in Israël). Terwijl de bewoners naar het proces waren, ontruimde makelaar Steen de woning om er iemand anders op te zetten. Die persoon werd door de kraakgroep overgehaald weg te gaan. De makelaar diende een aanklacht huisvredebreuk in. Deze is toegekend. Het pand wordt met ontruiming bedreigd. Stedelijk vooralarm!
Volgens deurwaarder Braan wil Bouw & Woningtoezicht Diezestraat 30' laten ontruimen wegens verzakkingen. We vermoeden dat de zgn.verzakkingen een middel zijn om via andere weg de Dieze te kunnen ontruimen. Het GDH heeft namelijk een 'principe': geen M.E.en een ontruiming niet doorzetten als er te veel verzet is.
Eigenaar Alma bv van Rozengracht 61 heeft zich gemeld. Binnen 10 minuten stond een steiger tegen het huis. Wij en de vele gealarmeerden besloten dat de steiger weg moest. Onderhandelingen over eventueel huurkontrakt staan nu op het programma. Een fotograferende kraker werd achtervolgd door Yvonne van Norden, ex-F&S-secretaresse en een schilder. Hij werd vlak voor een bekend kraakpand klemgereden. Een bewoner stormde naar buiten, waarna hij een fikse klap van de schilder met een schop op z'n hoofd opliep. Getweeën zetten zij de schilder toen maar op z'n nummer en ook de auto moest het ontgelden.
Wijttenbachstraat 10''': eigenaar Wierper heeft door een renovatie de huur boven de GDH huurgrens getrokken. Advokaat Huet stuurde een brief aan de bewoners. Er volgde een kort geding tegen de niet bestaande Ad Vermeulen. Dapperbuurters/sters op de publieke tribune lazen een verklaring voor en hebben 3 kwartier met Asscher staan praten.
Het vorige week gekraakte ex-dealercentrum Dintelstraat 74'' krijgt moeilijkheden. De grote jongens die deze etage jarenlang als toevluchtsoord gebruikt hebben sturen regelmatig mensen langs die er van hen mogen overnachten.
Morgen in de BAK vergadering om te praten over het opzetten van meer info-centra in verschillende buurten.
Vrijdag is er weer een G.D.H.-overleg. Belangrijk met de huidige proefontruimingen en dreigende binnentredingen. Dit overleg is ontstaan tijdens het Wijers-werkkongres. Het overleg is in Diezestraat 30', pijlen volgen.
15-7-83/1 Dear guest, In case you're going to see Amsterdam, ...
(1) The Wyers-people
(2) A4, cubic pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.2.01
(5) Engelse tekst. Zie -8-83/12. Aktieverslag in Grachtenkrant 76 (18-7-83) p.3
Als u Amsterdam komt bekijken willen wij u op een opmerkelijk aspekt van de binnenstad wijzen: Wyers. Een groot gebouw waar 100 mensen wonen en werken. Zij proberen een oplossing aan te reiken voor het huisvestingsprobleem en voor de werkeloosheid. Hun probleem is dat er een hotel gebouwd gaat worden, terwijl er hotels genoeg in de buurt zijn. Het hotel dat ze willen bouwen is een Holiday Inn. De plannen van Wyers zijn stukken beter voor de binnenstad. Het is een onverantwoordelijke beslissing het hotel op deze plek neer te zetten. Wij vragen u de firma Holiday Inn niet te steunen. Deze bon is goed voor een kop koffie in Wyers.
15-7-83/2 Vandaag hebben wij de leegstaande scholengemeenschap J.J.Buskes, Frederik Hendrikstraat 111-115, gekraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Fred.Hendrikstraat 111-115)
(2) A4, fotokopie, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.3.01
Vandaag hebben wij de leegstaande J.J.Buskesschool gekraakt. De school is eigendom van de Vereniging voor Christelijk Nijverheidsonderwijs en gaat per 1 augustus over naar het Rijk. Een gebouw als dit is geschikt voor bewoning door (vier) woongroepen. Omdat de gemeente nagenoeg alleen bouwt voor gezinnen hebben wij de school gekraakt. De school is groot genoeg om er ook andere aktiviteiten te laten plaatsvinden. No Pasaran oftewel ze komen er niet in (en we gaan er ook niet uit)!
16-7-83/1 BEZETTINGSAKTIE BIJ PETER'S KAPOK
(1) (Bewoners, gebruikers en sympatisanten van het Wyers-complex.)
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.3.01
(5) Aktieverslag in Grachtenkrant 76 (18-7-83) p.3
Wij hebben het gebouw van Peter's Kapok bezet op de hoek Martelaarsgracht/Spuistraat. Op deze plaats wordt een hotel gebouwd. Op nog geen tien meter ligt het Sonestahotel, bekend van het Sonesta-effect: woningonttrekking, verlies kleinschalige werkgelegenheid, opbloei sex-industrie en gokhallen. Dit ten behoeve van het toerisme. Van pogingen om de woonwerkkultuur in de buurt te handhaven is geen sprake. Aan de andere kant van Peter's Kapok staat Wijers waar 106 mensen wonen en 30 mensen hun werkplaats hebben. De Gemeenteraad wil hand- en spandiensten verlenen aan de hotelgigant Holiday Inn, waarvoor Wijers zou moeten wijken. De gemeente zegt dat ze een veelzijdige binnenstad wil. Tussen zeggen en doen ligt een brede kloof! Dit plan, recht tegenover elkaar drie hotels met 1000 bedden, is in tegenstelling tot de woorden over een veelzijdige binnenstad. Zijn ze dan allemaal mesjogge? Wij willen dat de bestaande en deels zelf uitgewerkte woonwerkstruktuur in de binnenstad behouden blijft. Steun ons tegen de onbegrijpelijke waanzin van de gemeente! Informatie op het informatie-centrum.
16-7-83/2 Heden middag ,zaterdag 16 jul. hebben wij het recht in eigen hand genomen.
(1) Buurt reddings brigade
(2) A4, el.stencil, 12" Courier
(3) Alt.lev Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.2.01
Hedenmiddag hebben wij het recht in eigen hand genomen. De Groen van Prinstererstraat 36" zorgt al maanden voor overlast. Er wordt gedealed in heroine. Er worden grove bedreigingen tegen buurtbewoners geuit. Wij besloten een eind aan deze terreur te maken, aangezien we van de overheid niets te verwachten hebben. Vanaf vandaag wordt alle overlast van dealers en junkies de kop ingedrukt zoals net is gebeurd op 36".
19-7-83/1 di.19-7-'83 VLUGTIG WEERZIEN 34 ... Sarphato
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 34
Het executie geding van Sarphatipark 113 is verloren.
Vrijdag was er een stedelijke vergadering in Wijers met informatie over de toekomstige strategie. Vrijdag vergadering in Wijers voor mensen die kontakten hebben met kraakgroepen in het buitenland. Holiday inn moet overal aangepakt worden! Vrijdag is door mensen van Wijers op Schiphol gedemonstreerd met spandoeken en stencils (zie 15-7-83/1). Doel was amerikaanse toeristen duidelijk te maken wat Holiday-inn voor de binnenstad zou betekenen en wat Wijers daar voor leefbaar alternatief tegenover stelt. Zaterdag werd even een in aanbouw zijnd hotel tegenover Wijers bezet. Er werden spandoeken opgehangen en pamfletten uitgedeeld. De bezetters werden er door warmoess weer uitgezet.
Vrijdag is Frederik Hendrikstraat 111/115 gekraakt, een voormalige school.
29 Juli GDH-overleg in Wijers. Onderwerp: binnentreden op artikel 6 en onaangekondigde ontruimingen in 'proefgebieden'.
In Rietwijkerstraat 4' is op artikel 6 binnengevallen. De volgende ochtend werd plotseling ontruimd.
13 Juli gekraakt Warmondstraat 155hs, makelaar Stradmeyer. Er woont nu een vrouw met kind. Zij was door scheiding 7 maanden geleden dringend aan woonruimte toe. De kraakgroep Schinkelbuurt is van plan zich ook in de toekomst in te blijven zetten voor mensen met een minimum inkomen.
Eigenaar van Riet van Groen van Prinstererstraat 71''' heeft een aanklacht huisvredebreuk ingediend.
Van Hogendorpstraat 207''', makelaar Recourt, werd vorige week gekraakt. Twee 'timmerlui' hebben de deur opengemaakt en de bewoner de toegang geweigerd. Toen de bewoner alarm ging slaan zijn de timmerlui, bang voor een pak slaag, vertrokken. No more dirty trics J.R. (ontleend aan de televisieserie Dallas, fp)!
Ook gekraakt Kromme Mijdrechtstraat 11''', makelaar van Putten.
En ook gekraakt Scheldestraat 100huis, makelaar Joseph Elburg. De ruimte zal gebruikt worden voor een infocentrum. Dit gaat 23 juli open.
Afgelopen zaterdag is de zeefdrukkerij op Jekerstraat 66hs gaan draaien. De eerste t-shirts zijn bedrukt voor de Dieze.
22 Juli in de Rioolrat een benefietfeest voor het Staatsliedengreep-festival.
Bij het harde politie-optreden bij de Amsteldijk in mei werden 5 mensen opgepakt. Allaert moet 26 augustus voorkomen. Hij wordt verdacht van het molesteren van een stillenbus, terwijl er getuigen zijn die gezien hebben dat ie het niet gedaan heeft.
In maart werd in de van Boetzelaerstraat de dealer/inbreker ontruimd (zie 22-3-83/2). Onlangs werd buurtbewoner Kees hiervoor opgepakt. Ze konden hem niks maken, maar Warmoess intimideert nu eenmaal graag. Warmoess beschermt liever dealers (die ook voor hen spioneren) dan rekening te houden met de belangen van de buurt. Schloss is ondertussen uit z'n nieuwe woning in Oost alweer ontruimd.
Gekraakt Rustenburgerstraat 121hs na 6 maanden leegstand, eigenaar Rappange.
Vrijdag in Xinema Xinix een avond met Luyk video en tentoonstelling. Tijdens de intree voor 400 studenten willen de mensen in Xinix een programma aanbieden over kraken.
VW ligt deze zomer niet in Portugal! Blijf dus nieuws doorgeven!
26-7-83/1 héél VLUGTIG WeerZien 35 ... dinsdag 26-7-'83 het Zondebok-rapport
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 35
17 Augustus moet Allaert voorkomen in alkmaar (Breda '81, openlijke geweldpleging ontruiming Zaandam, diefstal bij een verzamelingstocht voor bouwmateriaal voor de Luyk). 26 Augustus moet hij in Amsterdam voorkomen voor de ontruiming van de Amsteldijk.
GDH-binnentredingen worden verwacht in Veerstraat 19' en Diezestraat 30'.
Maandag was Pietje Dufour weer eens lastig bij de Uilenburgt. Er kwamen al snel veel mensen uit de Nieuwmarktbuurt op het alarm af.
Zaterdag is het infocentrum in de Rivierenbuurt geopend, Scheldestraat 100. Het is van niemand minder dan Ronald v.d.Putte. Het infocentrum toont de Wijers-tento.
29 Juli in Xinix Nieuwmarkt-video De Sterke Arm.
Braan is weer terug van vakantie en dat kun je merken. De staatsliedenbuurt krijgt het heel druk. 29 Juli komt hij langs voor 1e GDH ontruimingen bij v.d.Hoopstraat 13', Van Boetzelaerstraat 55hs en 15'' en Fannius Scholtenstraat 25'. 2 Augustus komt ie naar Schipbeekstraat 32'''. GDH-overleg 29 juli in Wijers.
Van Boetzelaerstraat 24hs werd begin april gekraakt door een nicht van Wolffensperger die op 1 hoog woont, voor een atelier. Zij liet het leeg staan. Daarom werd de woning in juli gekraakt om in te wonen. De smeris wil binnenkort de woning ontruimen wegens huisvredebreuk.
Jat bewust. Bij verder korten op uitkeringen en minimumlonen en stijging van de woonlasten word je gedwongen te jatten om nog redelijk te kunnen leven. Bestorm de grootwinkelbedrijven en neem wat je nodig hebt. Proletaries winkelen, neem en eet!
-8-83/2 BUURTVERGADERING! ... BESTE MENSEN, HIER EEN UITNODIGING ...
(1) Hans en Jack
(2) A4, kringlooppapier
(3) Ams-W-Staa Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.2.01
Uitnodiging voor een buurtvergadering op 23 augustus in de Koperen Knoop. De laatste maanden komen er steeds meer aktiviteiten van de grond (gereedschapsuitleen, buurtradio, informatiewinkel in de BAK en de film/culturele avonden in de Rat). Het probleem is dat er tussen deze groepen geen goed overleg is. Coördinatie is nodig en een discussie over de problemen, bv.kraken van de sloopwoningen in het JMK-blok en de rol van het Grondbedrijf daarin. Dan zijn er de steeds vaker voorkomende problemen met het GEB. Los hiervan interne zaken die aandacht behoeven (alarmlijst, distributie en beheer van de penningen). Er moet eens een inhoudelijke discussie komen over het reilen en zeilen van de woongroep als politieke agitator. De GDH-problematiek speelt nog steeds in de buurt. Misschien kunnen we nadenken over nieuwe politieke issues zoals akties tegen GEB-terreur, stedelijke akties (Wijers) maar ook over het kraken van nieuwbouw. De laatste vergadering was volgens ons anderhalf jaar geleden.
-8-83/4 RABO-BANK VERANTWOORDELIJK VOOR LEEGSTAND OP ZEEDIJK?
(1) De bewonersters van Geldersekade 86-88/Zeedijk 89-91.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, blauwe inkt, pica, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 295.2
Aan alle Nieuwmarkt-buurtbewoners. De ontruimingsdreiging duurt voort. De RABO-bank speelt een hoofdrol in dit drama. In september wordt de uitslag van een hoger beroep verwacht. De bewonersters voeren gesprekken met de gemeente over aankoop om de panden als woonruimte te behouden. De RABO-bank is in het faillissement van de oude eigenaar de grootste schuldeiser en heeft een beslissende stem. De RABO-bank is niet geinteresseerd in verkoop aan de gemeente, omdat ze als de panden ontruimd zijn meer geld kan vangen. De nieuwe eigenaar Van der Hart heeft geen plannen met de panden en ze zullen leeg blijven staan tot hij een kapitaalkrachtige huurder of koper vindt. De panden hebben anderhalf jaar leeg gestaan omdat ze onverkoopbaar zijn. Alleen de heroine-penose zou gaan kwijlen van zo'n pand. Als de RABO-bank dwars blijft liggen worden de panden ontruimd voor leegstand of heroinehandel. Bel of schrijf naar de RABO-bank. De RABO-bank voor al uw zorgen!
-8-83/9 Amsterdam, augustus 1983. Stencilaktie HOLIDAY INN Gasten, ...
(1) Afzonderlijke bewonersters/gebruikersters van het Wijers-komplex
(2) A4, elite
(3) Alt.lev Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.1.01
(5) Zie -9-83/18
Vandaag delen wij pamfletten uit aan reizigers/toeristen die in een Holiday Inn Hotel verblijven. Wij zijn betrokken bij het Wijers-komplex, wat gesloopt zou moeten worden voor een Holiday Inn hotel. Wij eisen dat Holiday Inn afziet van deze hotelvestiging. Dan kan het Wijers-komplex als centrum van wonen, werken en cultuur blijven. Wij roepen de reizigers op niet in Holiday Inn hotels te overnachten. Wij nodigen U uit een bezoek te brengen aan Galerie Menz, onderdeel van het Wijers-komplex waar U kennis kunt nemen van de cultuur van de kraakbeweging.
-8-83/12 AMSTERDAM, aug. '83 Dear guest, In case you're going to see Amsterdam, ...
(1) The Wyers-people
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.1.01
(5) Engelse tekst. Zie 15-7-83/1
Wij willen u op opvallende dingen in de binnenstad wijzen. Wyers is een groot gebouw waar 100 mensen wonen en werken. Zij werken op hun eigen manier aan oplossing van de woningnood en de werkloosheid. Op de plek van Wyers gaat een hotel gebouwd worden van Holiday Inn. Onze plannen voor Wyers zijn beter voor de binnenstad. Daarom adviseren wij u: geef geen steun aan Holiday Inn! Als we dit hotel kunnen stoppen, kunnen wij u een unieke vakantie met gevarieërde aktiviteiten aanbieden.
-8-83/13 HEROINEVERSLAAFDEN IN ONZE BUURT - TWEEDE EN DERDE BEDRIJF
(1) De Gezamenlijke Buurtgroepen Swammerdambuurt - Weesperzijdestrook - Oosterparkstr.
(2) A4, elite
(3) Alt.lev-dr Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.2.03
De Ysbreker is gekraakt! Buurtbewoners, woedend dat noch gemeente noch eigenaar van Weesperzijde 23 hen in kennis hadden gesteld van de verhuur aan een centrum voor afkickende verslaafden, heeft de zaak gebarricadeerd. Het is nu zaak eisen te stellen. Vergadering 29 augustus in het Oosterhonk waar een ieder kort en bondig zijn bezwaren kan uiten. Komt allen, als U niet wilt dat de Weesperzijdestrook het gevaar loopt om een centrum van drughandel en verslaafden te worden. De situatie is zeer gevaarlijk!
-8?-83/14 AAN GASTEN, DIREKTIE EN MEDEWERKERS VAN HOLIDAY INN,
(1) Symphatisanten van het Wyers komplex,
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA /
Wij hebben enkele weken geleden stencils uitgedeeld als protest tegen de bouwplannen van Holiday Inn op de plaats waar nu 100 mensen wonen en kunnen gaan werken. Aan onze bezwaren was de eis gekoppeld dat Holiday Inn zich terug diende te trekken. Holiday Inn is niet ingegaan op onze eis. Wij voelen ons daarom gedwongen tot hardere akties, waarvan deze de eerste is. Nog hardere akties volgen. Wijken voor een hotelkolos, dat nooit! Gasten, kies voor een veilig verblijf, zoek een ander hotel. Holiday Inn is besmet!
2-8-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 36 ... di. 2-8-'83 tolstraat
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen, voorkant: o.a.elite
(3) Ams-W-Staa Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 36
1: Tolstraat 45hs (eigenaar Algemene Woningbouw Vereniging) gekraakt. In de anderhalf jaar dat het leeg stond was de woning al twee keer eerder gekraakt.
De nicht van Wolffensperger, die op van Boetzelaerstraat 24hs een atelier wilde beginnen, heeft haar aanklacht wegens huisvredebreuk ingetrokken.
In Nijmegen zijn twee panden ontruimd, de eerste Huidenstraattruc in Nijmegen. In Den Bosch wordt de Pedagogische Akademie met ontruiming bedreigd. Als je wat wil doen kun je leuzen kalken, Raad van Arbeid (die het gebouw wil slopen) lastig vallen of een dreigbrief naar B & W van Den Bosch sturen.
De ontruiming van de Albert Cuypstraat 187'''' is vanochtend tegengehouden. Wel heeft eigenaar Jan Smit met een paar brede jongens de boel bekeken.
De 1e G.D.H.ontruiming van Schipbeekstraat 32 is vanochtend tegengehouden. De etage zal gebarrikadeerd worden.
Het volgende G.D.H.-overleg is 12 augustus in het infocentrum Scheldestraat.
Staatsradio nu overal te ontvangen.
2: Dieze 30, Pontanus 16, Zeilstraat 25, H'50, Winterdijk 6, Wyers for ever! (Met tekening van geweer en kraakteken).
3-8-83/1 Telefoon: ... Aan de ambtenaren van de gemeente Amsterdam
(1) Burgemeester en Wethouders van Wyers
(2) A4, el.stencil, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.2.01
De gemeenteraad is bij besluit van 29 juni een overeenkomst aangegaan voor de bouw van een hotel op de plaats waar nu Wyers staat. De financiering zou door de ABP gebeuren oftewel met uw pensioengeld. De ABP heeft gedreigd geen geld meer te stoppen in sociale woningbouw. De aanwijzingen dat het pensioengeld in prestigeprojekten stoppen gepaard gaat met smeergelden, stapelen zich op. Wij doen een beroep op organisaties en vakbonden om erop aan te dringen dat de ABP zich terugtrekt uit het Holiday Inn-projekt op Wyers. Vele ambtenaren zullen met Wyers te maken krijgen. Binnen de politieke partijen is er geen meerderheid om tot bouw over te gaan. Wij vragen u om geen medewerking te geven aan enige aktiviteit die betrekking heeft op de bouw van Holiday Inn. Er zijn vormen van 'ambtelijk verzet' mogelijk. Daarover willen wij met u overleggen.
4-8-83/1 Verklaring: Vandaag hebben wij van Wyers een korte aktie gevoerd ... in Halfweg, ...
(1) Wij van Wyers
(2) A4, Prestige Elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.3.01
(5) Typoscript op GA
Vandaag hebben wij een korte aktie gevoerd bij een projekt van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds in Halfweg. Dit komplex is een deel van de ABP-affaire. Het komplex wordt afgebouwd voor de leegstand. Het is een schandaal dat pensioengelden van ambtenaren voor dergelijke avontuurtjes worden gebruikt, waarmee slechts topmanagers en spekulanten hun zakken vullen. In het rijtje hoort ook de bouw van een Holiday Inn hotel thuis. Dat moet komen op de plek waar wij nu wonen en werken. De politiek heeft daarvoor op een twijfelachtige manier haar goedkeuring verleend. Het ABP zal de bouw van het hotel financieren (55 mln). Er heerst bij het ABP een valse rendementsverwachting. Wethouder Schaefer en ABP-direkteur Masson hebben bekonkeld dat het Holiday Inn-projekt werd ingepast in een serie overeenkomsten tussen het ABP en de gemeente. Het ABP kan haar geld beter beleggen in de woningsektor, ten behoeve van woningzoekenden en werkloze bouwvakkers.
9-8-83/1 di.9-8-'83 VLUGTIG WEERZIEN 37 ... Pontanus
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-O-Dap Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 37
De gemeente heeft gekozen voor een gewelddadige ontruiming van Pontanusstraat 16'''. De ontruiming staat waarschijnlijk geplend in september. Let op het vooralarm!
Zaterdagnacht drongen 12 skinheads (waarschijnlijk konnekties van eigenaar Jantje Smit) Albert Cuypstraat 187'' binnen. De skins waren niet zeker of ze nu 3 of 4 hoog moesten hebben en waren al afgetaaid voor de kit arriveerde. Justitiële ontruiming dreigt nog steeds.
De archieven van Bouw en Woningtoezicht van Sarphatipark 113 bleken verdwenen. Er lag een aanschrijving achterstallig onderhoud op het pand. Ondanks dat slechts de helft van het pand is 'opgeknapt' is de aanschrijving van het pand afgehaald. Het verdwijnen van de archieven heeft te maken met corrupte ambtenaren en/of het voorbereiden van de ontruiming.
3 September Sarphatorockfestival onder het motto Rock against Speculation.
Donderdag is axie gevoerd bij een leegstaand kantorenkomplex in Halfweg, een projekt van het A.B.P., om te protesteren tegen de rol van dit pensioenfonds bij Wijers. De aktie is nogal uit de hand gelopen. Graafmachines in de fik, ruiten in. 50 Mensen zaten 9 uur vast. 2 Mensen moeten voorkomen.
Zondag is er weer een bedrijfspand gekraakt in de Dubbele worststeeg, tegenover de Dubbele Worst. De Driedubbeleworst heeft wel elektra, geen gas en water. De eigenaar is dezelfde als van de Dubbele Worst, Grothof.
Vorige week dinsdag gekraakt Vincent van Goghstraat 47hs voor een vrouw met kind. Eigenaar is woningbouwvereniging Het Oosten.
Vrijdag G.D.H.-overleg in Scheldestraat 100. De hete herfst komt steeds dichterbij.
14 Augustus wordt koffieshop 't Varkentje geopend in Tetterode, Bilderdijkstraat 165.
Uit in Amsterdam. Kraakkafé Opstand is voorlopig gesloten. De Koevoet is weer open. Vanaf 11 augustus is het Wielingencafé weer open.
14-8-83/1 aan iedereen die in deze buurt woont,werkt en/of werkloos is, Vanmiddag hebben wij Runstraat 19,21 en 23 begane grond + 1hoog gekraakt.
(1) de afzonderlijke bewoners en bewoonsters van Runstraat 19,21 en 23 (b.v. + 1 hoog)
(2) A4, fotokopie, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 295.2 SA 032/003.4.01
(5) Aktieverslag in Grachtenkrant 78 (15-8-83) p.8
Vanmiddag hebben wij Runstraat 19-23 gekraakt. Tijdens de hoorzittingen over Wijers hebben B&W gezegd dat de woonfunktie in de binnenstad van essentieel belang is. De gemeente maakt haar woorden weer eens niet waar. Door deze kraak dragen wij óns steentje bij aan het versterken van de woonfunktie in deze buurt. Ons pand zou volgens de eigenaar (B.V.Beleggingsmaatschappij de Dam) een huur moeten opbrengen van 10.000 gulden per maand! (ja, poepie ...) Dat betekent géén versterking van de woonfunktie. Nu woont hier tenminste een tiental mensen. Binnenkort willen we een open dag organiseren.
16-8-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 38 ... dinsdag 16-8-'83 INVAL Lairesse
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 38
Vorige week dinsdag politie inval in de Lairessestraat 154. Een groot deel van de begin juni buitgemaakte kraakwachtdossiers werd meegenomen en 4 bewoners opgepakt. Een bewoner die aangifte huisvredebreuk wilde doen, werd ook gearresteerd. HB-bewaking had zich in het pand genesteld. Op een stedelijke vergadering liet de VpC zich weer eens van z'n beste kant zien door elk plan voor een herkraak te saboteren. Terwijl er genoeg mensen waren om een snelle herkraak diezelfde avond uit te voeren. De geitenharen sektie was zogenaamd bang om alleen voor een bezettingsploeg op te draaien en had het pand dus al half opgegeven. Op aanraden van de smeris vertrok HB uit het pand. Blijkbaar drong het tot ze door dat ze illegaal ontruimd hadden en wel eens een koekje van eigen deeg zouden kunnen verwachten. De VpC-club trok nu zelf in het pand. De arrestanten werden donderdag vrijgelaten; de dagen daarvoor is gezwaaid bij het politieburo. Het wordt tijd dat de groep rond het pand, die al meer akties door uitlekken in de soep heeft zien lopen, eens grondig zelfonderzoek gaat plegen voordat men voor de hele beweging gevaar gaat opleveren. Stedelijke herkraken en andere belangrijke akties kunnen beter door een groep betrouwbare mensen voorbereid worden. Diegenen die paal en perk willen stellen aan spekulanten- en politiepraktijken worden steeds gehinderd en afgekapt door figuren die hun tijd beter in de sociale akademie zouden kunnen steken.
Donderdag is ook nog Singel 186 gekonfronteerd met een inval. Bij de buit van de Lairesse had ook het draaiboek van de anti-kraakwachten aktie gezeten. Singel 186 stond hierin. Ze vonden echter niets.
Vrijdag is Zeilstraat 25'' stil ontruimd wegens huisvredebreuk (zie 10-5-83/3 en 5-7-83/1). De bewoners waren op vakantie. De etage was al eerder door de eigenaar ontruimd en is toen terug gekraakt.
Maandag is het vorige week gekraakte pand in de dubbele worststeeg ontruimd door petten op lokaalvredebreuk.
Zondag werd N.Z.Voorburgwal 300 gekraakt en ontruimd op lokaalvredebreuk.
Zondag gekraakt Runstraat 19, 21 en 23hs en een hoog. Eigenaar Beleggingsmaatschappij vraagt een huur van 10.000 piek per maand. Het huurkontrakt voor de begane grond zou de dag na de kraak getekend worden. In het pand gaan 12 mensen wonen.
Maandag gekraakt Berkelstraat 9''', eigenaar mevrouw de Vries.
De gemeente wil komende week een gesprek met krakers/sters uit de Rivierenbuurt. We krijgen de indruk dat de gemeente tegen de komende ontruimingen in onze buurt begint op te zien. Er wordt steeds meer gekraakt. We zijn benieuwd waar Buro Bestuurs Contakten (bekend van de BBC-papers) en herhuisvesting over willen praten.
Volgende GDH-overleg vrijdag op Sarphatipark 113.
Van 23 t.m.26 augustus in Xinix de introduktiedagen voor eerstejaars-studenten. Vertoond wordt de film In een tank kun je niet wonen, aandacht voor het verschijnsel kraakwachten en gelegenheid tot discussie.
Sinds 9 augustus zijn 60 turken en koerden in hongerstaking in buurtcentrum Ons Huis (Zeeburgerdijk 23). Dit in solidariteit met de hongerstaking in Turkije uit protest tegen de massale doodvonnissen. Vrijwilligers gevraagd voor het verspreiden van stencils en affiches.
23-8-83/1 di 23-8-'83 VLUGTIG WEERZIEN 39 ... DusarTstraaT 40hs
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 39
Dusartstraat 40hs werd onlangs gekraakt, eigenaar Mulder, makelaar Goudsmit, 3 maanden leeg. De makelaar heeft een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. Vooralarm.
Op 5 september komt 2e Jacob van Campenstraat 122/124 op de veiling. Misschien ken je het pand nog van de kraakpizzeria; nu zit er een nieuw restaurant en een bakkerij.
Zondag Okeghemstraat 10hs gekraakt. Eigenaar is Koster uit Leiden, leegstand 1½ jaar.
Woensdag, donderdag en vrijdag krijgt de nieuwe lichting eerstejaars-studenten de gelegenheid met kraken kennis te maken.
Tegen Wyers is de Huidenstraattruuk-machine in werking gezet. Vrijdag stedelijke vergadering. Er zijn mensen van Wyers naar Londen geweest om informatie te geven.
Het Rock against $peculation-festival in het Sarphatipark is verplaatst naar 10 september.
Siberia, Prins Hendrikkade 186, is vorig jaar gekraakt. Van der Pal was eigenaar. Op 5 september willen ze ons veilen.
De nieuwe kraakwachten-brochure is uit.
Vrijdag GDH-overleg op Sarphatipark 113. Na de laatste bijeenkomst is een open brief aan GDH geschreven waarin aangekondigd wordt alle ontruimde GDH-etages te zullen herkraken.
Van 29 augustus t/m 4 september Staatsliedengreep-festival. Het idee erachter is dat de Staatsliedenbuurt de problemen van de buurt best zelf kan oplossen. Het buurtfestival is bedoeld om in een feestelijke sfeer kontakten te leggen.
Marnixstraat 388 (hotel Sangam) is bijna een jaar gekraakt en heeft nu een onaangename brief gekregen van advokaat Boekhoff. Eigenaar Singh wil ons pand gaan verhuren.
Vorige week zijn door 70 vrouwen twee pakhuizen op de Brouwersgracht gekraakt.
Maandag hebben twee stillen bij de Wielingen vuilniszakken opengemaakt. Waarschijnlijk waren de wakkere jongens op zoek naar kraakwachtdossiers. Voer je rotte vis en bedorven macaroni niet aan de zwerfkatten, maar zet de troep in een vuilniszak buiten. De kit is er dol op.
23-8-83/2 POLITIE IS GEEN OPLOSSING! WONEN IS EEN RECHT! Buurtbewoners! In de Dapperbuurt ...
(1) Jongeren Dapperbuurt
(2) A4, off-set, rode en zwarte inkt
(3) Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) SA / SA 040/002.4.01
In de Dapperbuurt is vanaf 1970 geknokt voor goede en betaalbare nieuwbouw voor Dapperbuurters. Bouwen voor de buurt! Er is door het gemeentebestuur nooit naar de buurt geluisterd. Er is (onbetaalbare) nieuwbouw voor gezinnen gekomen, maar voor jongeren en alleenstaanden gebeurde er niets. Jongeren werden gedwongen vanaf 1975 van sloopwoning naar sloopwoning te verkassen: de jongeren werden de nomaden van de stadsvernieuwing. De sloopwoningen zijn op. Daarom zijn jongeren veroordeeld tot het kraken van distributiewoningen. Omdat stelselmatig de problemen niet erkend zijn dreigt nu de konfrontatie tussen buurt en gemeentebestuur: Pontanusstraat 16 driehoog, gekraakt door een jongere, zal ontruimd worden. Wij willen deze konfrontatie niet, maar we laten niet over ons heen lopen! Als het gemeentebestuur de politie stuurt om de problemen te onderdrukken heeft dat grote gevolgen voor de buurt. Over een tijdje zullen ze de politie inzetten om mensen te ontruimen met woonlasten-problemen. Wij vragen uw ondersteuning. 27 Augustus staan we op de markt en rijden we door de buurt met handtekeningenlijsten die we aan de burgemeester gaan geven.
24-8-83/1 VERKLARING Vandaag hebben Wy van Wyers een diepgravend onderzoek ingesteld ...
(1) "Wyers' Grondbedrijf"
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.1.01
Vandaag hebben Wy van Wyers een diepgravend onderzoek ingesteld naar het beleggingsbeleid van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Bedenkelijke verdwijntruuk-spelletjes met 100 miljard door ambtenaren bij elkaar gespaarde guldens lezen we in de kranten. Er wordt gesjoemeld met bee-vee-tjes, de zakken worden gevuld. Onderdeel van de ABP-affaire is de bouw van een Holiday Inn-hotel op de plek van Wyers. Het ABP bee-vee-tje krijgt uit de WIR-pot een subsidie voor deze nieuwe investering. Alleen al die subsidie kost meer dan het realiseren van het totale Wyers-plan voor wonen en werken. Terwijl ons werd voorgehouden 'dat er geen geld is'. Masson en de zijnen ondergraven onze woon- en werk-gelegenheid. Wy willen dat het ABP zich terugtrekt uit het Holiday Inn-projekt, voordat er een akelige ontruiming plaats vindt. Wy hebben weinig vertrouwen in het 'grondige' onderzoek dat onder leiding van ex-burgemeester Polak moet plaats vinden naar de malversaties bij het ABP: de Amsterdamse wethouder Schaefer en direkteur Masson hebben een vertrouwelijke 'deal' en wij denken niet dat Polak in zijn onderzoek zo diep zal graven dat alle sjoemelaars aan de oppervlakte verschijnen. Wy zijn scheppend bezig. Niet alleen vandaag op het gazon van Masson. Wij wonen en werken zonder steekpenningen. Dit bij Heerlen verrichte steekwerk wordt U niet helemaal belangeloos aangeboden door Wy van Wyers.
30-8-83/1 di 30-8-'83 VLUGTIG WEERZIEN 40
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, achterkant: 10" Courier, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(5) Gravenstraat half september ontruimd op lokaalvredebreuk, geplande bezetting op 12-4-85 uitgelekt (Grachtenkrant 122 (23-4-85) p.16)
(6) Vlugtig Weerzien 40
Vorige week dinsdag gekraakt een gedeelte van een pand op de hoek Amstel-Paardenstraat. Op een van de etages zat een oud echtpaar als kraakwacht (weer 's wat anders als corps-ballen). 2 Dagen later kwam Bratra + platte petten ontruimen.
PH'34 vorige week woensdag gekraakt (eigenaar Waldinger). Aanklacht lokaalvredebreuk.
Zaterdag vanaf Beursplein een grote (10.000 mensen) demonstratie tegen racisme gehouden. Aanleiding was de moord op Kerwin. De bewuste groep skinheads heeft al eerder bij Wijers mensen geïntimideerd en zich ook aan Jantje Smit als knokploeg aangeboden.
Afgelopen weekend paniek in onze gelederen. Er was een tip dat er extra M.E.in de stad zou komen en bovendien zou Braan (G.D.H.-deurwaarder) maandag naar Winterdijkstraat 6 komen. Er bleek nog niets aan de hand.
23 Augustus hebben krakers uit de Rivierenbuurt een gesprek gehad met ambtenaren van Buro Bestuurs Contacten en Volkshuisvesting naar aanleiding van onze aankondiging dat door de G.D.H.ontruimde woningen herkraakt zullen worden. Wethouder Wolffensperger weigerde de ontruimingsdreiging voor Diezestraat 30 en Winterdijkstraat 6 weg te nemen. Wij schorten alle overleg met de gemeente op. 5 September zal een afgevaardigde van ons in de wijkraad geïnstalleerd worden.
10 September Sarphato-Shock '83, festival tegen spekulatie in het Sarphatipark.
Zondag gekraakt Gravenstraat (eigenaar Kronenberg).
HBM, eigenaar Wijers komplex, heeft een kort geding op naam aangespannen.
Gekraakt Haarlemmerstraat 93 (eigenaar Bruijnesteyn), aangifte huisvredebreuk.
Het pas gekraakte pand in de Runstraat heeft een aanklacht lokaalvredebreuk aan de broek. Ze blijven bezig.
31-8-83/1 HERKRAAK PAARD VAN AMSTEL
(1) De afzonderlijke bewoonersters van het Paard van Amstel en de gezamelijke kraakgroepen.
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.05
(5) Pand in 2000 onteigend
Op 23 augustus werd het Paard van Amstel gekraakt, op 25 augustus ontruimd en nu herkraakt! Het pand Amstel-hoek Paardenstraat heeft vanaf zomer 1982 leeg gestaan, nadat de eigenaar door B&W gesommeerd was de exploitatie van het pension te beëindigen. De grond van de ontruiming was brandgevaarlijkheid. Belachelijk omdat 2 kraakwachten en een beheerder mochten blijven zitten. Op grond hiervan kan half Amsterdam ontruimd worden. We hadden laten weten meteen wat aan die brandgevaarlijkheid te doen. De ontruiming past in het beleid van de laatste vier maanden met betrekking tot nieuw gekraakte panden: Frederiksplein 10 (lokaalvredebreuk op grond van een pot uitgedroogde verf), Leliegracht (ladder), Beulingstraat (doos met tuinstoelen), Groenburgwal (onbruikbare machines), Runstraat 1 (aktief huurbeleid), Sarphatistraat 14a (niet bestaand bouwplan), Dubbele Worststeeg (courante goederen). Bij geen van deze ontruimingen is er een gerechtelijke uitspraak geweest dat art.138 (lokaalvredebreuk) was overtreden. Het is een onderdeel van een efficiënt beleid, waarbij justitie de rechterlijke beoordeling weet te omzeilen. Krakersters werden wel aangehouden, maar hoefden niet voor de rechter te verschijnen. De zaken werden geseponeerd. Justitie maakt ontruimingspolitiek waar geen enkele kontrole op mogelijk is! Buro Lijnbaansgracht is het aktiefst. Vandaar deze herkraak. 25 Augustus zal de geschiedenis in gaan als de dag van de laatste, snelle, geruisloze juridische ontruiming.
-9-83/18 AMSTERDAM september 1983 Stencilaktie HOLIDAY INN gasten,
(1) Afzonderlijke bewonersters/gebruikersters van het Wijers-komplex
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.1.01
(5) Zie -8-83/9
Vandaag delen wij pamfletten uit aan toeristen in een Holiday Inn hotel. Wanneer Holiday Inn afziet van een hotel op de plek van Wyers, zal het komplex als centrum van wonen, werken en cultuur kunnen blijven. Wij eisen dat Holiday Inn afziet van deze hotelvestiging. Oproep aan reizigers niet in Holiday Inn hotels te overnachten. Uitnodiging Galerie Menz in het komplex te bezoeken.
-9-83/21 Hoezo, "politiek is van iedereen"?! <>OOK VAN DE BEWONERSTERS SARPHATIPARK 113??<>
(1) De bewonersters Sarphatipark 113
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.4.01
Nadat het pand gekraakt werd is ook de politiek wakker. Om precies te zijn: een half jaar na de kraak. Vanaf het begin was duidelijk dat het meer dan om een onbeduidend pandje zou gaan. De eigenaar, ene Van Boxtel, kon rustig experimenteren met de speculatie. En jawel, bij de rechtbank werd de 'zielige' koper in het gelijk gesteld. De Huidenstraattruuk werd uit de rechtbankla gehaald. Zonder de woonrechten van krakers te bekijken werd een ontruimingsvonnis geveld. De politiek interesseert zich niet in het verhaal. Wat heb je aan al die vieze krakers? Pogingen om tot gesprekken te komen met de P.v.d.A.mislukken. Op een vorige, door de P.v.d.A.georganiseerde Wijkbijeenkomst in de Pijp, 9 juni, werden toezeggingen gedaan om tot een gesprek te komen. Niet gebeurd. En als de ontruiming weer is ontaard in de traditionele rel zijn bij voorbaat de schuldigen al bekend: de krakers die hun steun bij de bevolking hebben verloren. Wij zijn hier vanavond om te eisen dat Sarphatipark niet en nooit ontruimd zal worden t.b.v.speculatie en dat het pand behouden zal blijven voor jongerenhuisvesting!
-9-83/22 Sarphatipark 113 ontruimen? nooit!!
(1) Kraak/Persgroep de Pijp
(2) 1v 4p, A5, paars papier, off-set, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.4.01
14 Juli heeft mr.Asscher uitspraak gedaan in het executiegeding tussen de Stichting Zonder Recht Of Titel en J.Saoud, koper van Sarphatipark 113. De rechtbank weigert de gevraagde voorziening. Het ging om het recht van hoor en wederhoor en het aantonen van de Huidenstraatconstructie als schijnhandeling. Rechter Asscher heeft de mogelijkheid geschapen om met een aanschrijving van Bouw- en Woningtoezicht een woning middels een nep-renovatie uit het bestand van het G.D.H.te tillen en met een vette winst te verkopen. Wij zullen ons met alle mogelijke middelen tegen een mogelijke ontruiming verzetten. Sarphatipark 113 ontruimen? Nooit! 10 September Sarphatipark Festival Sarphato Shock. Muziek, films en theater.
-9-83/23 'T PAARD HINNIKT !!... Het herkraakte pand Amstelhoek-paardestraa t blijft bewoond!!!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Het Paard van Amstel)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.05
Het herkraakte pand Amstel-Paardestraat blijft bewoond! Besloten is de burgemeester te dagvaarden voor 22 september. We hebben de toezegging dat ze tot de uitspraak niet ontruimen. Hierbij enkele argumenten: het pand is zonder rechterlijke uitspraak ontruimd, de Gemeente is er aan voorbijgegaan dat het pand als woonruimte in gebruik is en dat hieraan andere eisen m.b.t. de brandveiligheid gesteld dienen te worden dan aan het gebruik als pension, de Gemeente heeft geen belang bij ontruiming, eigenaar Van Oostenbrugge heeft jaren lak aan de voorschriften en heeft op illegale manier zijn bankrekening gespekt, krakers van brandgevaarlijke pensions werden tot op heden ongemoeid gelaten, de bewonersters zijn onvoldoende gehoord en de 'verordening op de verblijfsinrichtingen' wordt misbruikt om kraakpanden te ontruimen. De eiser is een bewoner van ons pand, die niet bij de herkraak aanwezig was. We hebben gehoord dat het pand op 3 oktober op de veiling komt.
-9-83/27 BESTE BUURTBEWONERS De al bijna een jaar gekraakte etage Diezestraat 30' heeft een binnentredingsbevel ...
(1) Bewoners Diezestraat 30' en andere krakers/sters uit de Rivierenbuurt
(2) A4, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.01
De een jaar gekraakte etage Diezestraat 30' heeft een binnentredingsbevel van de gemeentelijke dienst herhuisvesting gekregen. De bewoners zijn verplicht een G.D.H.ambtenaar binnen te laten. De bedoeling van de G.D.H.is de woning te laten ontruimen voor dure renovatie. Die dient alleen om de huur flink op te vijzelen. Renovatie leidt ertoe dat goedkope woningen verdwijnen. De G.D.H.werkt hieraan mee door de woningen lang leeg te laten staan. We verwachten dat deze week de buitendienstambtenaar met het te verwachten politiegeweld zal komen, maar hopen desondanks een konflikt te vermijden.
7-9-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 41 ... woe 7-9-'83 't Paard van Amstel
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 41
Woensdag is Amstel 134 (Het Paard) herkraakt. In eerste instantie reageerde de politie heel gefokt. Meteen werden barrikades opgeworpen, waarna advokaat Jan Donk met een voorstel kwam. Iedereen ging akkoord. Vervolgens kwam er een tegenvoorstel, voorstel en een stedelijke vergadering. De ontruiming dreigt nog steeds. Laat iedereen zijn/haar steentje bijdragen als de ontruiming komt!
Herengragt 96 heeft van de eigenaar een brief gehad.
Donderdag zijn de ontruimingsbevelen voor Winterdijkstraat 6 gekomen. Over Diezestraat 30' is nog niet veel bekend, behalve dat de zaak niet meer in handen van de G.D.H.is. De wijkraad stuurt een brief aan Van Thijn om de ontruimingen op te schorten.
Vannacht heeft de politie een inval gedaan in Diezestraat 30', waarbij traangas werd gebruikt. De bewoners werden gearresteerd, na eerst in elkaar gerost te zijn. Het pand is dus niet ontruimd.
Er dreigt weer eens een ontruimingsgolf. De Huidenstraat-truken, lokaalvredebreuken en G.D.H.-perikelen tieren welig. Met de komst van extra politie in de stad lijkt de hete herfst deze week te beginnen. Bedreigde panden: Sarphatipark 113 (Huidenstraattruk, Pijp), Herengracht 50 (Huidenstraattruk, Gragtengordel), Winterdijkstraat 6 (G.D.H.-ontruiming, Rivierenbuurt), Diezestraat 30' (G.D.H.-ontruiming of verzakkingen, Rivierenbuurt), Pontanusstraat 16 (G.D.H.-ontruiming, Dapperbuurt), Runstraat 19-23 (lokaalvredebreuk, Gragte), Prins Hendriklaan 34 (lokaalvredebreuk, V.P.C.), Gravestraat (lokaalvredebreuk, Gragte) en later Wijers nog. Pand dicht, straat open!
I.v.m.de dreigende ontruiming van de Paardenstraat en vele andere panden is een stedelijk axiecentrum opgericht in het Arsenaal, Waterlooplein 69.
Siberië, P.H.kade 186 is maandag geveild.
Vorige week dinsdag gekraakt Lutmastraat 55'.
Vrijdag G.D.H.-overleg in de BAK.
13-9-83/1 di.13-9-'83 Vlugtig WeerZien 42 ... Sarphato
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 42
Deurwaarder Braan heeft het ontruimingsbevel op de deur gespijkerd bij Sarphatipark 113. Bij deze stedelijk vooralarm.
Woensdag was er een inval in Diezestraat 30. In een bezopen bui waren een bewoner en vrienden aan het vernielen geslagen. De alcohol deed z'n werk en de smeris ook, en hoe! De smeris deed na een stenenregen een inval. De aanwezigen meenden dat er ontruimd ging worden. Er werd groot alarm geslagen. Ondertussen hakte de smeris een gat in de muur en gooide een traangasgranaat naar binnen. Iedereen op tilt, mensen voor nix op alarm en paniek op de Winterdijk. Stelletje stomkoppen.
Donderdag rond 7 uur werd Winterdijkstraat 6 echt ontruimd. De 2 aanwezigen werden opgepakt omdat de smeris dacht mollies te hebben gevonden. De flessen bevatten echter water. Nu het wel nodig was kwamen weinig mensen op alarm. Zondag was de herkraak uitgelekt (door verzamelen in de Wielingen volgens de smeris). De smeris werd in de zeik gezet. Mensen gingen rondtoeren in een oude legertruck, fietsend, in auto's. De smeris is in een kolonne een half uur lang achter iedereen aangereden terwijl bij verantwoordelijke lul nr.1 Wolffensperger (Haringvlietstraat) de ruiten ingingen. De truck werd in beslag genomen.
Vrijdag werd de 1e ontruiming van IJsselstraat 71'' tegengehouden.
Zaterdag gekraakt Rooseveltlaan 80'', eigenaar een bouwco.uit Utreg.
Zondag gekraakt Rooseveltlaan 135', eigenaar Beekman. Deze werkte wel eens met knokploegen.
Vorige week gekraakt Van Helt Stockadestraat 24hs en Poggenbeekstraat 15hs, eigenaar Bouwmaatschappij Onze Woning.
Maandag Ruysdaelstraat 108 gekraakt, een jaar leeg, eigenaar J.A.van der Weurf.
Het ziet er naar uit dat de Staatsliedengreep z'n vat op Van Thijn heeft gekregen. Hij heeft besloten een 2e politiepost ter versterking van de Warmoess te vestigen in de Spaarndammerbuurt. De eerste stap naar de bestrijding van het kraken in de Staatsliedenbuurt.
23 September GDHAHA overleg te Scheldestraat 100hs. Er is een diskussiestuk over de GDH geschreven.
14-9-83/2 14 september 1983 't PAARD.......WORDT.......MENENS..
(1) De Afzondelijke Bewonersters 't Paard van Amstel'
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.05
Paul Eype, een onzer bewoners en eiser in het kort geding op 22 september, gaat op 15 september in hongerstaking tot aan het kort geding en waarschijnlijk zelfs tot aan de uitspraak. Paul loopt geruime tijd mee in de 'kraakbeweging' en heeft van nabij kennisgemaakt met arrestatie, mishandeling en agressie. En nu 't Paard van Amstel waar mensen moeten wijken voor het kapitaal, ondersteund door staatsgeweld. Dit is geen goedkope stunt, maar een actie van iemand die zich met z'n rug tegen de muur voelt staan en bewust voor deze actievorm heeft gekozen!
19?-9-83/1 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN, Het is alweer een jaar geleden dat Sarphatiepark 113 werd gekraakt ...
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep De Pijp)
(2) A4, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 031/005.4.01
Steeds meer huizen in de buurt worden door een nep-renovatie boven de G.D.H.grens uitgetrokken. En zodoende onbetaalbaar voor mensen met lagere inkomens. Terwijl normale onderhoudsklachten blijven liggen. Op 19 mei is er via een Huidenstraat-truuk een ontruimingsvonnis uitgesproken. Een kort geding tegen deze uitspraak kon de ontruiming niet tegen houden. Maandag 12 september kwam deurwaarder Braan een ontruimingsbevel op de deur plakken. Wederom wordt het woonprobleem d.m.v.een gewelddadige ontruiming 'opgelost'. Door akties zullen we de komende dagen de aandacht tegen deze onrechtvaardige beslissing van de gemeente blijven vestigen. Waar recht onrecht wordt, is verzet een plicht.
20-9-83/1 VLUGTIG WeerZien 43 ... di 20-9-'83 kraak Keizersgracht
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, voorkant: tekening; achterkant: 10" Courier
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 43
Zondag werd op de Keizersgracht een luxe kantoorpand gekraakt. Het pand stond leeg sinds juni, daarvoor had de VU er gezeten. Er kwam een peleton M.E. Er werden barrikades opgeworpen. Na zo'n half uur werd de M.E.terug getrokken en was het pand door de officier van justitie leeg gekonstateerd. Bij het opwerpen van de barrikades zijn 6 mensen opgepakt.
Afgelopen week is Hoofdweg 168'' gekraakt. 's Middags wilde eigenaar Blom uit Hillegom over een huurkontrakt praten. De volgende dag drong Blom met 4 maatjes binnen. Ze begonnen spullen naar beneden te gooien. De politie arresteerde niemand.
Donderdag gooi- en smijt aktie bij (advokatenkantoor, fp) Boekel van Empel en Drilling voor Sarphatipark 113. 2 Mensen zijn opgepakt.
Afgelopen week hebben kraakpanden in de Ruysdaelstraat en de Hondecoeterstraat overlast gehad van een groep disko's. Bij de Grote Ruys ging een mollie naar binnen, bij de Hondecoeter een vuilnisbak. De groep heeft 2 jaar geleden in dezelfde buurt ook al huis gehouden. Bewoners uit de buurt zijn waakzaam en ook de kit is staande bij. Er zijn tenminste stillen gesignaleerd.
Maandag is IJsselstraat 71'' ontruimd. De eerste ontruiming werd tegen gehouden, waarna het zgn.binnentredingsbevel kwam. De ambtenaar konstateerde de woning leeg en waarschuwde de kandidaten dat ze er in konden. Waarschijnlijk heeft eigenaar Woningbouwvereniging Zuid de spullen van de bewoner voor het bezoek weg gehaald. De eigenaar had trouwens al eerder eigenhandig ontruimd, de woning werd echter dezelfde nacht herkraakt.
Er gaan stemmen in de gemeenteraad op om de 3e aankoopserie te koppelen aan akties van/uit de Rivierenbuurt. Dit zou inhouden dat er voorwaarden gesteld worden aan de aankoop van die panden. De voorwaarde zal zijn dat het in de Rivierenbuurt wat rustiger moet worden. De zoveelste poging om krakers/sters tegen elkaar uit te spelen (denk aan RPS en Wielingen).
Dinsdag ontruimd Haarlemmerstraat 93 winkel + 1 hoog, 3 weken geleden gekraakt, aanklacht huisvredebreuk.
Vrijdag weer GDH overleg in Scheldestraat 100.
VW presenteert de alternatieve miljoenen-nota. Bezuinigingen op smerisburoos, cityvorming, welzijnswerkers, Huidenstraattruken, politieke partijen (totale opheffing), rechters, taxichauffeurs, bajussen, metro, koningshuis, defensie.
26-9-83/4 aan alle amsterdamse mensen Vandaag is het dan zover. Het gekraakte pand Sarphatipark 113 is ontruimd.
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.4.01
Maanden van aktievoeren hebben niet kunnen verhinderen dat het pand terug is in handen van een speculant. Sinds lange tijd is er grof politiegeweld ingezet in onze volksbuurt. Alhoewel, herinnert u zich de Amsteldijk nog? Wij geven het pand niet zomaar op. Het pand staat symbool voor de talloze problemen waarmee de stad en de Pijp te maken heeft. De eigenaar heeft via renovatie de woningen boven de huurgrens getrokken en zo aan de woningdistributie onttrokken. Goede en goedkope woningen worden onbereikbaar voor de mensen met de lagere inkomens. De eigenaar heeft zijn ontruimingsbevel verkregen via de omstreden Huidenstraattruuk. De juridische konstruktie waar de P.v.d.A.en de president van de Rechtbank Mr.Borgerhoff Mulder, zich tegen uitgesproken hebben. Na vele maanden aktievoeren blijkt dat de gemeente speculanten-praktijken honoreert. Waar recht onrecht wordt, is verzet een plicht.
27-9-83/1 aan alle amsterdamse mensen Gisteravond Ma. 26 sept. '83 hebben wij, ...
(1) Namens de gezamenlijke kraak- en woongroepen Amsterdam, Kraakgroep De Pijp.
(2) A4, el.stencil, o.a.elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB / UB 295.2
26 September hebben wij Stadhouderskade 82-83 gekraakt om onderdak te bieden aan de mensen die gisterochtend met een grootscheeps politieoptreden uit hun woning zijn gehaald. Het pand staat vier jaar ongebruikt nadat het door een knokploeg ontruimd was. Vanavond is het weer ontruimd door een knokploeg, ditmaal de politie. Toen de demonstratie, ter ondersteuning van de kraakaktie, zich verzamelden voor het pand greep de politie op onverantwoordelijke wijze in. 10 Bussen petten reden op volle snelheid in op de demo. Van verzet was geen sprake, de agenten bleven slaan en schoppen. Totaal lens geslagen mensen werden aan de haren in de bussen gesleept. Weer heeft de politie aangetoond dat al het gebazel over het doorbreken van de geweldsspiraal niet op hun slaat. Onze nieuwe burgemeester, die opdracht tot dit geweld gaf, heeft hier geen behoefte aan. Zaterdag demonstratie.
27-9-83/2 VLUGTIG WEERZIEN 44 ... di 27-9-'83 Sarphato-shock
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Z-Pijp Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 44
Sarphatipark 113. Vorige week donderdag werd een bende huisraad gedumpt op het kruispunt Ferd.Bolstraat-Ceintuurbaan: weer zouden mensen op straat gegooid worden t.b.v.spekulatiepraktijken. Na stedelijk overleg werd besloten zondagavond barrikades op te werpen bij Sarphatipark 113. De aanwijzingen dat maandag ontruimd zou worden waren duidelijk. Pettenontruiming van de baan. 's Morgens M.E.voor de deur. Na een uur kunst- en vliegwerk verliet de binnenploeg het pand. Flippen, toen er in Molly weinig mensen bleken te zijn die op alarm afgekomen waren. Maandagavond een demo door de pijp. Plan was de groep bijeen te houden voor een kraak op de Stadhouderskade. Opgefokten petten + stillen grepen bij de kraak keihard in. Er werd met bussen op de menigte ingereden en veel mensen gearresteerd. Er zitten nog 3 mensen vast. Er is een zwaai-aktie gehouden.
Prins Hendriklaan 34 werd een paar weken geleden gekraakt, eigenaar Waldinger. De bewoner heeft het pand aan de eigenaar teruggegeven. Voor het oprot premie bedrag van fl. 2500. Deze eigenaar was nou heel zielig (geen spekulant, jood, hartpatiënt). De dag na de teruggave meteen een zootje kraakwachten van de zwerfkei erin. Hoezo sociale oplossing? De VPC stond er bij en keek er naar, zoals gewoonlijk.
Ook Ruysdaelstraat 108 1e en 3e etage zijn vrijwillig verlaten. De bewoners van 2 hoog krijgen een huurkontrakt. De aanklacht lokaalvredebreuk was toegekend.
De goudkleurige Mercedes van huisjesmelker Boldeo-Rai is in de hens gegaan als protest tegen intimidatie-akties van deze huiseigenaar tegen z'n huurders. Boldeo-Rai wil met een knokploeg Groen van Prinstererstraat 89hs gaan ontruimen. Vooralarm!
Dinsdagavond braken vriendjes van huiseigenaar Kalloe de deur open van Van Bossestraat 63. Zaterdagnacht kwam Kalloe met een knokploeg van Bossestraat 63' binnendringen. De bewoners werden vastgehouden. De knokploeg belde zelf de politie. Krakers verzamelden, maar hoefden niet in te grijpen. Drie knokploegleden werden gearresteerd. Kalloe mag zich nu over zijn eigen woongenot zorgen gaan maken.
Vorige week vrijdag werd Jack gearresteerd op Schiphol in verband met de ontruiming door buurtbewoners van Hank Schloss. Na 1½ dag is hij vrijgelaten.
Maandag werd het adres van de huurderskommissie rivierenbuurt tegen de ontruiming van Diezestraat 30' in de gemeenteraad behandeld. De behandeling in de kommissie zal over 2 weken zijn.
Dinsdag onderbraken mensen die bij de matpartij maandagavond waren, de uitzending van radio Stad om te vertellen wat er gebeurd is.
Zaterdag werd Churchill-laan 97' gekraakt, eigenaar Union Verzekeringsmij, beheerder Wiersma waarvan al eerder iets gekraakt werd.
9 September Zeilstraat 49-53 door de kraakgroep en buurtwerkers. De bedoeling is werklozenprojekten te realiseren. Eigenaar is Kroonenberg.
Maandag is de ingang van het paleis van justitie 2 uur geblokkeerd door een aktie van de sociale advokatuur tegen de voorgenomen 50 piek bijdrage van kliënten bij juridiese procedures. Duur recht is geen recht!
7 Oktober weer GDHAHAHIHI-overleg. Gezien de dreigende beleidsveranderingen is het belangrijk dat iedereen komt. Het overleg is in Molly Chaoot.
29-9-83/1 !!!!!!!! HET PAARD STAAT OP SCHERP
(1) De afzonderlijke bewoners van 't Paard van Amstel (hoek-amstel-paardestraat)
(2) A4, o.a.Courier, st.pen, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.05
Deze middag heeft Borgerhoff-Mulder uitspraak gedaan: 't Paard van Amstel moet worden ontruimd. De herkraak was een protestaktie tegen de stille ontruimingen. Hierbij wordt een pand ontruimd om vage redenen. Het beleid is er op gericht de rechterlijke beoordeling te omzeilen. Een louche eigenaar heeft jarenlang mogen spelen met de levens van zijn huurders terwijl krakers die plannen hebben met dit pand (ook m.b.t.brandgevaar) er na een paar weken uitgegooid worden. Resultaat is dat de eigenaar kan doorgaan met zijn schandalige praktijken! Met deze uitspraak wordt het illegale politie/justitiebeleid gelegitimeerd. Dit is onze hooggeprezen rechtsorde! Wij zullen ons pand niet vrijwillig verlaten.
30-9-83/1 Beste Buurtbewoners, Zaterdagnacht zijn op van Bossestraat 63, ...
(1) De bewo(o)n(st)ers en Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.4.03
(5) Zie -4-83/13
Zaterdagnacht zijn op van Bossestraat 63 mannen met messen naar binnengedrongen. Ze hebben op de 1ste etage mensen gegijzeld en mishandeld. De politie bevrijdde onder druk van de omstanders de mensen die gegijzeld werden en arresteerde 3 knokploegleden die maandag alweer op vrije voeten gesteld zijn. In april zijn van Bossestraat 63 ' en " gekraakt. Eigenaar Kaloe vraagt schandalige hoge huren. Als de bewoners dit niet op kunnen brengen bedreigt hij ze met messen. Dit is ook op 63''' gebeurd. De kraak(st)ers wilden een redelijke huur betalen, maar daar moest dan wel een huurkontrakt tegenover staan. Kalloe reageerde door een knokploeg in te huren. Op 20 september werd de voordeur opengebroken. 24 September werd een buurtbewoner die het pand verliet bij z'n keel gegrepen door de broer van Kalloe. 27 September stond broer Kalloe alweer met een mes te zwaaien. Toen op 28 september de huurster van twee hoog boodschappen wilde doen werd haar op straat de doorgang belet door familie Kalloe. Van Kalloe weten we dat hij in cocaine handelt en goed met messen kan omgaan. Datzelfde geldt voor z'n familie. Wij willen net als ieder ander rustig wonen. Als Kalloe daar niet mee akkoord gaat en ons aanvalt dan moeten we ons verdedigen. We hopen op Uw begrip en steun.
-10-83/20 stadhouderskade 82 83 zaterdag 22 okt open huis
(1) De afzonderlijke bewonersters. (van Stadhouderskade 82-83, fp)
(2) 2v 8p, A5, el.stencil, o.a.elite, foto's, pag.1 en 8: blauwe inkt
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB / UB 295.2
Overdruk van brief van bureau bestuurskontakten voorpost ceintuur aan Burgemeester Van Thijn waarin namens de krakers gevraagd wordt om een gesprek en een bezoek aan het pand. Bijgevoegd tekst van pamflet aan de buren: vrijdag 30 september is Stadhouderskade 82/83 voor de derde maal gekraakt. We willen het pand een woonfunktie geven en het geschikt maken voor buurtaktiviteiten. We hebben kontakt opgenomen met de gemeente. Open huis op 22 oktober.
Tot 1979 had het pand de status van brandgevaarlijk pension. De eigenaren wilden het pand verbouwen tot luxe appartementen. Deze bouwwerkzaamheden zijn gestopt. We zijn bezig het pand geschikt te maken als woonruimte voor 12 bewonersters. Op de eerste etage komt een informatiecentrum.
Tekst van open brief van de bewonersters aan Ed van Thijn.
-10-83/21 Dames en heren, Hierbij wil ik, ..., mijn steun betuigen aan de bewonersters van de Stadhouderskade
(1) anoniem (uitgegeven door de afzonderlijke bewoners Stadhouderskade 82-83)
(2) dubbelz., 16x12cm, dik geel-bruin papier, voorkant: off-set, foto
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB SA / UB 295.2 SA 031/003.1.01
Ansichtkaart aan gemeenteraad. Het pand moet behouden blijven voor betaalbare woonruimte.
-10-83/25 oktober 1983 WYERS KRANT ... huis-aan-huiskrant uit de kraakbeweging
(1) (bewoners/sters van het Wyerscomplex)
(2) 1v 4p, A2, krantenpapier, off-set, foto's, tekeningen, kaartje
(3) Ams-alg Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 017/001.3.01
(5) Oplage 100.000 ex. Druk: Dijkman. Blijkens prijsopgave waren de kosten fl. 6.000 exkl.BTW
Het begint spannend te worden rond Wyers. Holiday Inn dreigt met steun van de gemeente Wyers de nek om te draaien. Honderd mensen zien hun woonruimte in gevaar komen, veertig arbeidsplaatsen voor jongeren verdwijnen. Al maanden probeert de eigenaar een ontruimingsbevel te krijgen. De rechter heeft op 20 oktober besloten dat er na 20 december ontruimd mag worden. Wyers zal in hoger beroep gaan. Door de bewoners/sters is het 'Plan-Wyers' opgesteld: er kunnen 160 mensen wonen met 110 arbeidsplaatsen en voorzieningen voor de buurt en de stad. In Wyers bouwen jongeren aan hun eigen toekomst. De belangen achter de bouw van het hotel zijn giganties. De Wyers-mensen mogen van de gemeente verhuizen naar het Entrepotdok. Daarmee gaat de gemeente aan alle kritiek op Holiday Inn voorbij. Samen met talloze aktieve groepen zal besproken worden wat Wyers verder zal doen. Want niet alleen Wyers, ook andere groepen hebben te maken met aanvallen op hun positie: huurverhogingen, loonsverlaging, kortingen op uitkeringen, ontslagen. Wyers, een zaak van heel Amsterdam.
Artikelen met interviews van bewoners noordelijke binnenstad, gebeurtenissenoverzicht rond Wyers, lijst van recente ontruimingen, overzicht van wijzen waarop een ontruiming juridisch tot stand kan komen, Tetterode en wonen en werken in Wyers.
-10-83/27 UITNODIGING !!! OPEN KASKO DAG STADHOUDERSKADE 82 /83
(1) de afzonderlijke bewonersters. (van Stadhouderskade 82/83, fp)
(2) 21X±17,5cm, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.1.01
22 Oktober staan de deuren open. Iedereen die zin heeft om te kijken wat bewoners van plan zijn is welkom. 's Avonds swingfeest. Verder film/video en fotoreportages over akties en opgeknapte kraakpanden.
1-10-83/1 Amsterdam, 1 oktober Goede middag, als je in Amsterdam over straat loopt, kan je van alles gebeuren.
(1) Gezamenlijke woon/werk/leefgroepen Amsterdam.
(2) A4
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.4.01
Met grof geweld wordt het net gekraakte pand ontruimd op de Stadhouderskade 82-83. Mensen worden mishandeld, vooral buiten het zicht van de pers. Tot 12 uur 's nachts rijdt Smit met zijn drie aanhoudingsteams door de Pijp om mensen uit snack bars en van straat te halen en te mishandelen. Er was geen rel die maandag 26 september, ondanks de ontruiming van Sarphatipark 113. Ondanks een grootscheeps M.E.-optreden in de morgen. Dan ons maar in het donker afreageren op die krakers, dacht de politie. Of woensdag 28 september. Twee mannen plakken affiches voor de vredesdemonstratie. Een knokploeg van eigenaar Sahoud stormt uit Sarphatipark 113 en werkt hen met stoeptegels het ziekenhuis in. De cirkel van knokploegen-politie-spekulanten blijkt weer rond.
De burgermeester zegt redelijkheid te verwachten als er panden te ontruimen staan. Weijers kan niet, Tetterode mag niet. Wanneer jongeren niet meer wachten op wat de overheid hen te bieden heeft (weinig of niets) en zelf hun eigen leven in proberen te richten, voelt de overheid zich -terecht- overbodig en machteloos en weet men alleen te reageren met geweld. Om de sterke mannen te laten bepalen wat op straat gebeurt. Wij willen niet langer wachten totdat er niets meer te doen valt aan dit invoeren van de avondklok en/of noodtoestand. Vandaar deze optocht. We laten ons niet intimideren, we laten kraken en onszelf niet tot iets illegaals maken. Ieder in zijn hokje ligt ons niet. We nemen de vrijheid om te leven. Al moeten we er voor vechten.
1?-10-83/3 DE VUILE WAS VAN HET ARSENAAL
(1) de bewoners
Xinema Xinix
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Alt.leven Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 028/003.2.09
(5) Lit.: Bluf! 95 (17-11-83) p.11
Op 1 oktober 1982 is het Arsenaal gekraakt door het Breed Anti Opera Front. Door (buurt-) bewoners werd besloten twee ruimtes uit te besteden: de Pleinwerker en Xinema Xinix trekken in. Langzamerhand wordt duidelijk dat de Pleinwerker niet het buurtkafé is dat iedereen ervan verwachtte. Er is een kleine klantenkring die van de Pleinwerker een soort huiskamer maakt. Aan het begin van de zomer beginnen de eerste spanningen door te breken. Een marktkoopman kreeg voor opslag zijn sleutels van de Pleinwerkers. Tussen Xinix en de Pleinwerker ontstaan grote moeilijkheden. Alweer nieuwe gebruikers die alleen bij de Pleinwerker bekend zijn. Vorige week is de Pleinwerker, na een Arsenaal-vergadering waarbij aan een en ander een eind zou komen, een muur weg gaan slopen tussen hun ruimte en de grote ruimte. De bom was gebarsten. De Pleinwerker heeft de grote ruimte geannexeerd. De Pleinwerker blijkt in overleg te zijn met de politie en streven naar legalisatie. Omdat het Arsenaal voor en door de buurt gekraakt is, willen we met de buurt verder praten. Woensdag noodvergadering.
4-10-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 45 di.4-l0-'83
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 45
Woensdag werd de Nieuwe Keizer ontruimd (huisvredebreuk?). De luxe kantoorappartementen waren 1½ week gekraakt geweest. De zoveelste justitiële stille onterechte kut-ontruiming! Vrijdag is Stadhouderskade 82-83 (eigenaar Henk Vink) stedelijk herkraakt. Een paar jaar geleden werden de krakers er door een knokploeg uitgeslagen. Het pand was maandag al gekraakt maar werd meteen ontruimd.
Zaterdag was er een demonstratie vanaf het van der Helstplein naar Wijers tegen het politieoptreden van maandagavond op de Stadhouderskade.
Maandagochtend werden bij het Paard van Amstel barrikades opgeworpen. 's Middags kwam de hele machinerie op gang.
Het vrouwenpand aan de lijnbaansgracht heeft maandag de regen in huis gehad. De eigenaar sloopte de dakpannen van het dak.
Voor Scheldestraat 100 (infocentrum Rivierenbuurt) hangt een huidenstraat-procedure boven het hoofd!
De laatste etage van Dintelstraat 74 is gekraakt. Dieze 30' is vandaag 1 jaar gekraakt!
Vrijdag GDH-overleg in Molly Chaoot.
4 Oktober wereld-dierendag. Laten we de varkens iets speciaals voeren.
11-10-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 46 ... di.11-10-'83 Kraak
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 46
Vanmorgen is Halvemaansteeg 16 gekraakt. 1 Jaar leeg, eigenaar Veldhuizen.
Zaterdag gekraakt 1e Helmersstraat 37bovenhuis.
Vrijdag werd van Hogendorpstraat 193hs gekraakt, maar gelijk ontruimd. Zaterdag werd de woning zonder problemen herkraakt.
Zaterdag werd ook van Beuningenstraat 118' gekraakt. Eigenaar en ex-bewoner claimden huisvredebreuk, omdat er nog spullen lagen. De kraak ging niet door. Zondag volgde een tweede poging. Een stel petten greep hardhandig in. De woning werd ontruimd. Toen mensen een uur later nog eens herkraakten, werd door petten weer tot ontruiming overgegaan. Zondagavond werd de woning nogmaals herkraakt. De bewoners zitten rustig.
Het nieuwe beleid van Van Thijn. Volgt overzicht van de gang van zaken bij een GDH-ontruimingsbevel en ontruiming. Tot de 1e ontruiming is er niets veranderd. Sinds 10 oktober wordt de 2e ontruiming niet meer aangekondigd doordat Braan er buiten gelaten wordt. De bewoners van Schipbeekstraat 32''' moesten de verandering aan den lijve ondervinden. De GDH heeft er meteen een kandidaat op gezet. Voor de ex-bewoners is dezelfde dag in de Rivierenbuurt een nieuwe woning gekraakt. Bij ons is niemand een dag dakloos.
Volgende week vrijdag GDH-overleg op Geuzenkade 55'.
Deze week in Xinema Xinix de anti-interventieweek (Midden-Amerika), Waterlooplein 69. Op 22 oktober een Berlijn-avond over de laatste 2 jaar.
Een jaar geleden was de noodtoestand. Iedereen van wie 'redelijkerwijs' kon worden 'vermoed' dat hij/zij iets met de 'ongeregeldheden' te maken had kon worden opgepakt. Geëist werd van je een maand niet deel te nemen aan volksoplopen of daarbij als toeschouwer aanwezig te zijn en betaling van een borgsom en je kon weer gaan (de rechterlijke bevelen tot handhaving van de openbare orde, fp). Zo niet: 5 dagen inverzekeringstelling. Van enige juridiese toetsing is niets gekomen. We zoeken mensen die hun zaak willen laten voorkomen. Neem kontakt op met de advo's.
18-10-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 47 di.l8-l0-'83
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: o.a.elite; achterkant: tekening van Opland
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 47
Er is vooralarm voor de P.A.in Den Bosch.
Woensdagochtend werd Pontanusstraat 16''' ontruimd in alle stilte.
Er is nog steeds een knokploegdreiging (van diskoos) voor Hondecoeterstraat 7hs. De bewoners vragen slapers/bezetters.
Rektifikatie: het voorstel huurkontrakt is door de bewoners niet geaccepteerd. Zij willen een huurkontrakt voor alle etages.
20 Oktober uitspraak rond Wijers in het Paleis van Justitie.
Kraakkafé 'de Rioolrat' gaat vandaag weer open.
Vrijdag weer GDH-overleg op Geuzenkade. Dit is een 2-wekelijks overleg tussen kraak-buurten over problemen met de GDH. Het is een vervolg op de bedreigde panden workshop tijdens het Wijers-werkkongres. Er moet gepraat worden over wat we doen tegen de nieuwe lijn van het Zwijn.
Vorige week besloot de alg.politiebond A'dam bij wijze van aktie geen kraakpanden meer te ontruimen voor onbepaalde tijd. Wel als er sprake is van huisvredebreuk. Het gros van de bedreigde panden is al ontruimd. Veel last zal v.Thijn dus niet hebben van de 'aktie'.
Beter (On)kruit in de tuin, dan Mient-Jan Faber in de keuken. Kruisraketten zijn slechts één onderdeel van het militarisme. Vrede tussen staten stopt niet hun binnenlandse oorlog tegen de eigen bevolking.
20-10-83/1 Vandaag heeft rechter Borgerhoff Mulder besloten, ...
(1) Wyers
(2) A4, el.stencil, Bruxelles, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.3.01
(5) Origineel op SA (map 017/002.3.01)
Vandaag heeft rechter Borgerhoff Mulder besloten dat de Huidenstraattruc bij Wyers uitgevoerd mag worden. HBM en sloper Deegen hebben dus gewonnen. Vanaf 20 december kan Wyers ontruimd worden. De komende tijd zullen we benutten voor de Brede Amsterdamse Diskussie (zie Bluf 89-90) en voor het opzetten van akties. Diskussie en aktie hoeven elkaar niet uit te sluiten. Onze inzet in de diskussie is om in Wyers te blijven. Misschien kunnen we de ontruiming politiek onmogelijk maken. Holiday Inn, ABP, HBM of gemeente moeten alsnog aftaaien.
26-10-83/2 woe.26-10-'83 Vlugtig WeerZien 48 ... Pontanus
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 48
Pontanusstraat 16''' is niet herkraakt. Deze etage was stil ontruimd. GDH-overleg volgende week vrijdag op Stadhouderskade 82/83.
20 Oktober was de uitspraak in het kort geding dat Wyers tegen het Huidenstraat-vonnis aangespannen had. Borgerhoff Mulder honoreerde de truuk en oordeelde dat Wyers ontruimd moet worden. Niet eerder dan over twee maanden; die tijd wil de rechtbank Wyers geven om met de gemeente tot een oplossing te komen. Wyers breidt de Brede Amsterdamse Diskussie voor.
Zondag is de kraak van 2e Anjeliersdwarsstraat 8 misgelopen. Er waren geen sanitaire voorzieningen. Er kwamen twee petten. De krakers gingen weg omdat ze het pand toch niet zagen zitten. Golfjes (politieauto's, zo genoemd naar het type, fp) achtervolgden die mensen.
Vorige week donderdag stil ontruimd: Halvemaanssteeg 16. Weer eens lokaalvredebreuk?
Gekraakt Vechtstraat 185''', eigenaar Nieuwe Nationale Verzekerings Sociëteit. De eigenaar heeft een aanklacht ingediend. De eigenaar werkt met sleutelgeld en nep-luxe renovaties.
Gisteren is de PA in Den Bosch ontruimd.
-11?-83/26 DE ALARMERENDE ONTWIKKELINGEN ROND GROEN V. PRINSTERERSTR.85a.
(1) de bewoner (van Groen van Prinstererstraat 85a, fp)
Woongroep Staatsliedenbuurt
en sympatisanten.
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, pica
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.2.01
(5) Zie /35
Opnieuw hebben we geen verheugend nieuws. We kunnen ons voorstellen dat de dichtgeplankte woning, een met moker en koevoet zwaaiende eigenaar en de opstootjes voor de deur bij u de nodige vragen hebben opgeroepen. De woning is 27 juni gekraakt omdat deze leeg stond. Een andere reden was de huurprijs, die na een neprenovatie tot fl. 850 opgetrokken was. Kortom een kraakaktie om spekulatiehuren in de buurt tegen te gaan. De eigenaar D.H.S.Buldeo Rai (volgen adres en telefoonnummer) reageerde met bedreigingen. In september gooide Rai een steen door de enorme voorruit. Een aanklacht kwam niet verder dan een burola op Warmoesstraat. Hetzelfde gebeurde met de aanklachten voor de daaropvolgende daden: met een ijzeren staaf door de voorruit slaan, dreigen tegen de bewoonster 'een kogel door haar hoofd te jagen' en inbraak en mishandeling. Noch de politie noch de officier van justitie achten het noodzakelijk in te grijpen. De bewoonster is bezweken onder de psychiese druk en is verhuisd. De woongroep zal niet wijken voor deze eigenarenterreur. Ons vertrouwen in justitie is voor de zoveelste keer ernstig geschaad. Rai heeft vrij spel gekregen. Barricadering was onoverkomelijk om de veiligheid van de nieuwe bewoner te verzekeren. We zullen zo snel mogelijk een einde maken aan deze terreurdaden, met of zonder politie.
-11-83/29 CABARET EN HUUR informatie-dag
(1) Huurcomité Hugo de Grootbuurt
(2) A4, geel papier, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) kopie FP /
27 November in Buurthuis De Reiger informatieve dag met komies koffie-Cabaret. Dit kan doordat we subsidie krijgen van Kunst in de Wijken. Volgend jaar is er waarschijnlijk geen subsidie meer voor voorstellingen in de buurten. 's Middags film over een bouwvakker en de problemen met zijn nieuwbouwwoning. Toneelstukje over huurverhogingen en huurcommissies. Veel informatie over wonen, huren, stadsvernieuwing in de buurt.
-11-83/35 (Woon)TERREURGROEP STAATSLIEDENBUURT WEER BEZIG MET(AKTIVITEITEN)!
(1) (D.H.S.Buldeo Rai, de eigenaar van Groen van Prinstererstraat 85A)
(2) A4, fotokopie, pica
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.1.01
(5) Zie /26
29 Juni ontdekte ik dat mijn woning was bezet. Die heeft geen dag leeggestaan want getuigen hebben gezien toen mijn meubels (de woning was gemeubileerd verhuurd vandaar die huurprijs) de straat op werden gegooid. Ik heb een brief geschreven aan de bezetters om een schikking te treffen. Hierop is nooit gereageerd. De Terreurgroep wil de gunst van de buurt winnen. De Terreurgroep deinst er niet voor terug de overheid te intimideren. Ik herinner U aan de bom bij herhuisvesting. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Terreurgroep Staatsliedenbuurt. De Terreurgroep heeft geprobeerd mijn auto in brand te steken. Maar Buldeo Rai wijkt niet. Je woning kan gewoon bezet worden door bendes. Zij die willen weten welke misdrijven de Terreurgroep Staatsliedenbuurt hebben gepleegd gelieven zich te wenden tot het Politieburo Warmoesstraat. Gratis wonen kan alleen bij onze Lieve Heer. Op aarde zal iedereen huur moeten betalen. Als gevolg van dit alles is er beslag gelegd op mijn loon. Het geweld is door mij nog niet beantwoord maar de kans bestaat dat ze het in het kwadraat terugkrijgen. 10 November ben ik weer uit de woning gezet. Ik heb getuigen dat de woning niet bewoond was. Om erger te voorkomen ben ik maar weggegaan. Een mens die voor terreur zwicht zal meer dan lijf en leden verliezen, dan dooft het licht.
1-11-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 49 ... GDH-blitzkrieg
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite, foto, tekeningen
(3) Ams-C-WE Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 49
Maandag is 2e Van Swindenstraat 93hs ontruimd, GDH-etage waar de 1e ontruiming een paar maanden geleden was tegengehouden. Deze ontruiming werd voor de 2e keer uitgevoerd zonder te worden aangekondigd. Na de 1e ontruiming weet niet alleen Braan meer niets, maar ook de ambtenaren van de GDH niet. De GDH-kandidaat blijkt een ex-kraakster te zijn die op advies van de smeris hout voor de ramen heeft. Het moge vanzelfsprekend zijn dat iedere nacht het slot wordt dichtgelijmd.
Ruysdaelstraat 108 blijkt stil te zijn ontruimd. Het was 12 september gekraakt, eigenaar Van der Weurf had een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. Bij de ontruiming is geen alarm gegeven.
Donderdag is Binnen Brouwersstraat 42hs gekraakt, enige maanden leeg, eigenaar Noordkop Beleggingen B.V. Ook op donderdag gekraakt Volkerakstraat 34hs, eigenaar Insinger Stichting, wilde maandag met de nep-luxe-renovatie beginnen.
Staatsradio zendt uit elke zaterdag van 12-19 en elke maandag 19-24 uur. Zaterdag Aktieve Oppositie, Buurtnieuws, punk en Ganja Radio. Maandag Ganja Radio, punk en nieuwe muziek en info.
Het programma van de Koevoet: 3-11 film Bij de beesten af (Haanstra), 4-11 band Lucht. Zaterdag feest in de Wielingen met Last Few, Local Disturbance en Staphorster Chaoten Alliantie.
Vrijdag GDH-overleg, Stadhouderskade 82-83.
5-11-83/1 Aan: het overheidspersoneel, haar bonden en aktiecomité's
(1) Wyers
(3) Werk Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Bluf! 94 p.5
Solidariteitsverklaring met stakend overheidspersoneel.
8-11-83/1 di.8-11-'83 VLUGTIG WEERZIEN 50 ... Dujardin
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-West Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 50
Gekraakt dinsdag Karel Dujardinstraat 1hs. Er is een aanklacht ingediend door iemand die wel een huurkontrakt maar geen woonvergunning heeft. Eigenaresse is Joskowicz.
Gekraakt Govert Flinckstraat 5', eigenaar is Nobel terwijl ene Bloem zich tevens als eigenaar voordoet. Onder de etage zit een bordeel wat van de etage 'bedrijfsruimte' wil maken. De eigenaar spant een kort geding aan tegen de vorige bewoner omdat deze de woning niet leeg zou hebben opgeleverd.
Vrijdag is Geuzenstraat 83hs gekraakt, de 7e gekraakte etage in het blok. Eigenaar is een Koöperatieve Flatexploitatie vereniging, waarvan de Centrumbank appartementsrechten heeft. GDH wil de etages vorderen. Daarvoor is dinsdag onverwacht een binnentreding (art.6 woonruimtewet) geweest.
Vorige week maandag Heemstedestraat 18''' gekraakt, eigenaar Eysink, beheerder Parrée. Aannemer Bouland B.V.kwam met wat potige binken om te fokken.
Zeilstraat 49-51 is vorige week maandag door mensen van het werklozenprojekt aan de aannemer teruggegeven. Eigenaar Kroonenberg wil een McDonaldsvestiging. Nr.47 is nog gekraakt. De aannemer kan dus niet met verbouwen beginnen.
Vrijdag wilde de eigenaar van Alblasstraat 18' de etage laten ontruimen op huurschuld. Er stonden 12 mensen voor het pand. De deurwaarder stelde gelukkig de ontruiming uit.
31 Oktober is Ceramplein 45hs ontruimd, een gekraakte GDH-etage waarvan de 1e ontruiming was tegengehouden.
Het GDH-overleg gaat in de huidige vorm ophouden te bestaan.
Kraakspreekuur Kinkerbuurt zit voortaan in koffieshop 't Varkentje in Tetterode.
Afgelopen weekeinde is Stein opgepakt bij terugkomst van vakantie. Dit n.a.v.de politie-inval in Lairessestraat 154 waarbij kraakwachtdossiers buitgemaakt werden.
Van Zwijn en Bende (B&W dus) wil ons in de Pijp en ook in Zuidoost een stadsdeelraad in de maag dumpen. De buurt was tegen.
Donderdag komen er 3 mensen voor op grond van overtreding van de noodverordening.
15-11-83/1 di.15-11-'83 VLUGTIG WEERZIEN 51 ... Van God Los
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(5) Zie ook -11-82/26 en 16-4-98/1
(6) Vlugtig Weerzien 51
Woensdag is van Ostadestraat 151 gekraakt, een leegstaand kerkgebouw. Eigenaar is de N.H.kerk. Er woont nu een vrouw met kinderen.
Vrijdag is Tolstraat 21'' gekraakt. Eigenaar is Woningbouwvereniging AWVZ (Amsterdam Zuid, fp).
Woensdag gekraakt Dintelstraat 46'', een horizontale verkoop etage. Eigenaar is een Coöperatieve Flatexploitatievereniging waarvan de van knokploegoptredens bekende Van Mourik de beheerder is. Er kwam iemand vertellen dat het vorige koopkontrakt zou verlopen. Hij dreigde met juridiese stappen en ondernam een poging de bewoner er uit te kopen. De bewoners hebben 'm naar huis gestuurd.
Afgelopen week problemen in de Vechtstraat 185''. Twee van de 3 bewoners braken in bij de benedenburen en verdwenen. De 3e bleef achter met alle problemen. Afgelopen weekend werd de etage door de eigenaar eigenhandig ontruimd. De etage is herkraakt. De benedenbuurvrouw dreigde met knokkers.
Karel Dujardin 1hs kreeg de zgn.huurder + een paar stevige maatjes op bezoek. Die zetten de aanwezigen er uit. Men drong na alarm weer terug in de etage.
Vrijdag drongen 4 mannen Van Boetzelaerstraat 40hs binnen. De bewoner moest binnen een week fl. 350 huur overmaken anders zouden ze terug komen. Eigenaar Jiawon woont op Montfoorthof 52. Een van de kerels was M.Janbroers, alias Beertje, bekend van knokploegdiensten voor Waasdorp.
Donderdag werd Zeilstraat 49-51 teruggekraakt. Een paar dagen later kwam de aannemer, die de panden ontruimde.
Vorige week is Stijn in bewaring gesteld.
Donderdag kwamen 3 mensen voor omdat ze na de Luik-ontruiming de noodverordening zouden hebben overtreden. De kantonrechter veroordeelde alle 3 tot 51 piek boete en 1 jaar proeftijd. De mensen kunnen in hoger beroep.
Radio de Vrije Keyzer zendt nog steeds elke donderdag- en vrijdagavond uit.
Een groepje krakers/sters roept op eigen initiatief een axienacht uit tegen de invasie in Grenada. Maandagnacht a.s.
Wethouder Etty heeft een plan ontworpen om het bestuur te decentraliseren en Amsterdam te verdelen in stadsdeelraden. In Noord en Osdorp zijn al deelraden, nu worden ze ook in de Pijp en Zuidoost opgedrongen. Volgt kritiek op de extra bestuurslaag. Stadsdeelraden brengen het bestuur niet naar de mensen toe. Geldverspilling dus.
22-11-83/2 di. 22-11-'83 Vlugtig WeerZien één jaar oud! ... 52 Admiraal
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, oranje papier, el.stencil, elite, achterkant: tekening van 30april-produxionz
(3) Ams-West Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 52
1: Vorige week vrijdag gekraakt Geuzenstraat 83''' en de week daarvoor Geuzenstraat 71'''. In het blok zijn nu 10 etages gekraakt.
Volkerakstraat 34hs heeft een aanklacht huisvredebreuk. Eigenaar is Insinger Stichting.
De eigenaar van Dintelstraat 46'', Van Mourik, biedt de bewoner na geld nu vervangende woonruimte aan. Rare jongens, die eigenaren (variant op bekende uitspraak in de strips van Asterix en Obelix, fp).
Stijn van Lairesse 154 is woensdag onverwacht vrijgelaten.
24 November is de eerste ronde in de Brede Amsterdamse Discussie over het perspektief van Wijers en de binnenstad.
Vorige week donderdag was er een bezetting bij de beurs. De 'nette heren' binnen begonnen met flessen te gooien, te slaan en met brandblussers te spuiten. Op het beursplein voerde de smeris van Warmoess een charge met honden uit. Tijdens de aktie werden aandelen in de armoede (zie 17-11-83/1) uitgedeeld.
Door de staking wordt het een probleem bezwaarschriften in te dienen tegen (GDH-)ontruimingsbevelen. De ABVAKABO adviseert het schrijven in een rouwenvelop te versturen.
Dinsdag is de 1e GDH-ontruiming tegengehouden van 1e Jan Steenstraat 11'''. Na even lullen vertrok Braan + GDH-kandidaten weer.
Maandag was er een blokkade bij 't Duitse konsulaat in de Lairessestraat. Daarna richting Amerikaanse konsulaat.
Kraakspreekuur Dapperbuurt is verhuisd naar Commelinstraat 388.
2: Tekening met Trix en Thatcher in SM-outfit: Ook wij raken zóoo opgewonden door Vlugtig Weerzien!
29-11-83/4 VLUGTIG WEERZIEN 53 ... dujardin
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Z-Pijp Godsdienst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 53
Op 1 november gekraakt Karel du Jardinstraat 1hs, knokploeg en aangifte huisvredebreuk die door de officier is toegekend. We worden woensdag ontruimd. Vorige week 2x gekraakt de Tolstraat 39'. De eerste keer ontruimde de politie terstond omdat het bed niet op pootjes stond (niet bewoond). Vrijdag met 40 mensen teruggekraakt, ditmaal bed op poten meegenomen. Even een testcase, zien hoe er op zo'n ontruiming gereageerd wordt. Donderdag 1e Jan Steenstraat 93''' gekraakt, vrijdag GDH-ontruiming Govert Flinckstraat tegengehouden en zondag gekraakt Ferd.Bolstraat 97'' (eigenaar Cool Cat mode).
Vorige week dinsdag Bentinckstraat 84hs gekraakt, smeris arresteerde 4 mensen. 's Avonds herkraakt.
De eigenaar van Amstelveenseweg 158 (axiecentrum schinkelbuurt) is failliet en zit nu bij de Jehova's. Hij heeft bij de vorderingskommissie GDH voor de huidige bewoners gepleit en een huur van fl. 500 vindt hij nu te hoog. Hij deed het voorstel een koffieshop op christelijke grondslag in te richten met gratis koffie. Benieuwd wat de Here nog meer in petto heeft.
Donderdag was er een 'wilde aktie' van ambtenaren en uitkeringstrekkers bij de beurs (zie 17-11-83/1, fp), door 150 mensen geblokkeerd. Vakbondbons Aad Regeer wist niet hoe snel hij er heen moest toen hij hier van hoorde. Na 'onderhandelen' werd overeengekomen dat de aktie om half 1 zou eindigen. Funktie van de vakbond: inkapselen, uitbuiten, in 'goede' banen leiden van akties van hun leden.
Protest van Siberia (PHkade 186) tegen de zgn.grappige tekening in Vlugtig Weerzien van 22 november, waarbij Beatrix en Thatcher afgebeeld werden terwijl ze een SM-spel aan het spelen zijn met grote tieten en hakenkruizen. Van zulk grof sexisme en pottenhaat zijn wij niet gediend. Volgt reaktie van redaxie en een persoonlijke reaktie 'als pot en vrouwelijk redaxielid van VW'.
-12-83/6 huurdersvereniging "SPAARNDAM" ... Aan alle bewoners met blokverwarming: ...
(1) bestuur huurdersvereniging (Spaarndam, fp)
(2) A4, o.a.elite en pica, kop: el.stencil
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) FP /
19 December hoeven we niet naar het kantongerecht. Het advokatenkollektief in de Knollendamstraat vraagt om uitstel. Krijgt u een oproep om te verschijnen, ga dan langs bij het advokatenkollektief.
-12-83/7 SINGEL 114 "IN NAAM DER KONINGIN"
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, elite, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 032/001.2.01
(5) Ook meegeniet in Grachtenkrant 88 (3-1-84)
'In naam der koningin' werd singel 114 op 15 december ontruimd op grond van de 'grosse van de veilingakte'. 'In naam van onszelf' hebben we het op 17 december teruggekraakt. De aanwezige knokploeg koos het hazenpad en de politie verscheen niet. Het kort geding tegen eigenaar Panday en de ontruimingstruuk zal plaatsvinden op 4 januari op de bekende plek. Er ligt nog een klacht wegens huisvredebreuk. We overwegen ook hiertegen een procedure aan te spannen.
Een notariële akte kan van nu af aan gebruikt worden als ontruimingsgrond. Dus pas op als je notariële stukken in de bus krijgt.
Bij de herkraak heeft er een revolutie op straat-barrikade gebied plaatsgevonden. We hebben ze opgeruimd: zelfs de klinkers werden weer op hun plaats terug gelegd. Als je barrikades laat liggen moet je ze ook verdedigen. Doe jij dat of ik?
Volgt informatie over eigenaar Panday, advokaat Flesseman, notaris Brummelhuis, deurwaarder Denijs (bekend als schoft) en de Fries-Groningse Hypotheekbank.
Het is de eerste week behoorlijk lachen geweest. Idioot veel stillen. Wat te denken van een prostituee met een porto op zak of 2 stratemakers op spierwitte gympies die van 10-11 bezig zijn een hoop zand van links naar rechts te scheppen en van 11-12 weer naar links.
Het eerste wat de smeris deed (bij de ontruiming, fp) was pamfletten, alarmlijsten en boeken in hun zak stoppen onder het mompelen van 'onderzoek'.
-12-83/9 UITNODIGING voor BIJEENKOMST over de NOORD-OOST-PUNT
(1) (de alternatieve werkgroep Noord-Oost Punt)
(2) A4, wit of kringlooppapier, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.2.01
De bemoeienis van krakers met de sloop-nieuwbouw plannen in de Noord-Oost-punt van de Staatsliedenbuurt stelde zo goed als niets voor, ofschoon krakers de grootste bewonersgroep vormen. Mogelijk gaat een deel van de nieuwbouw door geldgebrek niet door of wordt uitgesteld: wat heeft dit voor konsekwenties, wat betekent dit voor de rechtspositie van de huidige krakers-bewoners en wat betekent het voor uit krakershoek opgerichte instituutjes als de gereedschapsuitleen, de rioolrat en de kresj. Er is een alternatief plan nieuwbouw ontwikkeld dat meer rekening houdt met het karakter dat de NOP de laatste jaren heeft gekregen. De vraag aan de krakers is hoe kunnen we ons te weer stellen tegen de sloopplannen. De alternatieve werkgroep wil 3 december in de rioolrat ingaan op de vragen en informatie geven.
-12-83/13 Staatscourant "de Noord-Oostpunt ingepakt" EXTRA EDITIE
(1) Stichting Staatsliedengreep
(2) dubbelz., 30,7x42,7cm, off-set, tekeningen, kaartjes, advertenties
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) kopie FP /
(6) Staatscourant extra editie
Toen men in '83 startte met het ontwerpteam fase 10, werd de insprekende bewoners voorgehouden dat er een nieuw plan moest worden gemaakt i.v.m.behoud van de Tramlijn Begeerte en een parkeersouterrain. De volgende vergadering kwam een werkgroep van bewoners met een plan. De ambtenaren wilden een massaal gesloten blok, de werkgroep een blok met openingen en poorten. In de bewonersplannen worden mede uit praktische overwegingen het bestaande stratenpatroon gehandhaafd (kinderen hoeven uit school niet over te steken), bejaarden en invaliden op de begane grond, binnentuin niet privé en parkeersouterrain onder het bouwblok.
Vanaf juni voert de Noord-Oostpunt een aktie voor een plan voor stadsvernieuwing. Het plan was te laat, omdat uitvoering een vertraging op zou leveren van vijf jaar. 7 December wordt in de gemeenteraad beslist of het plan van de bewonersgroep kan worden uitgevoerd. 3 December manifestatie op het Van Limburg Stirum- en het Van Hogendorpplein, live uitgezonden, muzikale omlijsting duo Mieke en Mike. In Tramlijn Begeerte hangt een maquette hoe het zou kunnen worden.
6-12-83/1 Vlugtig WeerZien 54 ... di.6-12-'83 Pijp-newz
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 54
Dinsdag kreeg de bewoonster van de Pieter Aertszstraat 113hs de schrik van d'r leven. Haar woning was door de eigenaar betrokken. De buurtvergo in de Molli Chaoot werd onderbroken om deze ongenode gast eruit te zetten.
De volgende dag konden 20 mensen de ontruiming van Karel Dujardinstraat 1hs niet voorkomen.
Woensdag en donderdag is er door de gemeenteraad gepraat en gestemd over de instelling van stadsdeelraden in de Pijp en Zuidoost.
Programma van de Vrije Keyser radio.
Vrijdag werd Paramariboplein 40hs gekraakt. Eigenaar Köhler, makelaar Delgé. Een typisch geval van nep-renovatie (huur fl. 700), al 5 jaar leeg. Maandag drong een knokploeg binnen en zette bewoners + huisraad op straat. De knokkers mochten blijven van de kit.
Donderdag werd Herengracht 50 ontruimd. Die volgde op een 2e ontruimingsbevel. Deze was gebaseerd op een huidenstraat-truc vonnis. De BRATRA deed er 1½ uur over om binnen te komen.
Na de ontruiming van H50 werd Allaert opgepakt wegens 'openlijke geweldpleging'. Hij werd de volgende ochtend al in bewaring gesteld. We + advokaat zijn het spoor bijster geraakt. Hij zat in Hilversum.
Woensdag werd Victorieplein 97'' ontruimd. Al enige maanden gekraakt door iemand die de woning door het GDH toegewezen gekregen had, omdat de eigenaar hem de sleutels niet wilde geven. De bewoner verloor de vorderingsprocedure. Dinsdag werd de woning door anderen gekraakt.
6-12-83/2 LUXE HEER HERKRAAK HERENGRACHT 50 b,c en d WEER BEWOOND ... GAAT TEKEER!
(1) Kraakgroepen Amsterdam
(2) A4, el.stencil, rode en zwarte inkt, pica, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.03
Vandaag hebben 200 mensen Herengracht 50 gekraakt, beter bekend onder de naam 'luxe heer'. Donderdag is was dit pand ontruimd in samenwerking met stadsreiniging (hoezo staking?). 25 April 1980 wordt Herengracht 50 gekraakt na twee jaar leeggestaan te hebben. eigenaar was de OGEM, na twee jaar veranderde de eigenaar in Citi Koophuis BV, een dag later doorverkocht aan stichting 't Fontaine Hof. Deze zoekt voor iedere etage een koper, oktober 1982 is dat gelukt. De stichting moet de etages per 1 november leeg opleveren. De kopers spannen een kort geding aan en winnen dit. De 'huidenstraattruuk', een procedure om buiten de bewoners om een pand te laten ontruimen. De 'grote' man achter deze huidenstraattruuk is J.W.Cruyssen. We zijn tegen de Huidenstraattruuk, speculatie en ontruimingen. Daarom deze aktie. Luxe heer gaat tekeer!
9-12-83/1 GEB BEZET
(1) M 83
(2) A4, fotokopie
(3) Werk Wonen
(4) SA / SA 057/002.1.05
(5) Typoscript op SA (map 057/002.1.05)
Vandaag bezet M 83 het GEB. Steeds meer mensen kunnen door stijgende woonlasten en dalende inkomsten hun gas- en lichtrekeningen niet meer betalen. Duizenden gezinenn zijn afgesloten en dat midden in de winter. M 83 is een beweging die mensen ertoe aanzet door aktie te strijden voor eerste levensbehoeften. Het GEB gaat gewoon door met het afsnijden van stroom. M 83 heeft, als voorschot op onze eisen, deze week al 23 afgesneden gezinnen opnieuw aangesloten. 23 GEB-klanten hebben gekozen voor burgerlijke ongehoorzaamheid omdat ze in hun minimale levensvoorwaarden werden aangetast. M 83 wil met de bezetting iedereen aansporen zelf in aktie te komen als het gaat om de afbraak van het recht op een menswaardig bestaan. Eisen: alle afsluitingen moeten ongedaan worden gemaakt anders doen we dat zelf, de tarieven moeten fors omlaag want de huidige prijzen zijn een vorm van diefstal.
13-12-83/1 di 13-12-'83 Vlugtig Weerzien 55 ... H'50
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 55
Vorige week dinsdag is de Herengracht 50 herkraakt. De kraakwacht vertrok zonder tegenstribbelen. Op de gracht werden barrikades opgeworpen. Woensdag bracht van Thijn het hele politieapparaat in stelling. De 17 mensen binnen werden opgepakt wegens huisvredebreuk. Van Cruyssen mag weer verder spekuleren.
Na 8 dagen onschuldig en zonder rechtshulp kontinu op politieburo's te hebben vastgezeten, is Allaert vrijdag wegens ruimtegebrek vrijgelaten.
Gekraakt vorige week dinsdag Meerhuizenplein 24', eigenaar Woningbouwvereniging 'het Oosten'. Ook gekraakt Churchilllaan 214', eigenaar een beleggingsmaatschappij, makelaar Hoen. Voor deze 5 kamerwoning vraagt Hoen een woekerhuur van 1400 piek (waarvan 500 servicekosten).
De Officier van Justitie heeft de aanklacht huisvredebreuk van Volkerakstraat 34hs toegekend. Gebaseerd op een huurkontrakt van de al lang overleden ex-bewoonster.
Donderdag zijn de beruchte 'Maggie' en enkele junks in de Gerard Doustraat ontruimd en gearresteerd omdat M.betrokken zou zijn bij de ontvoering van Heineken. Het pand werd dichtgemetseld. Maggie, z'n echte naam is Van der Vinden, kraakte woningen om deze daarna voor belachelijke prijzen te verhuren.
Donderdag gekraakt Quellijnstraat 157voor. Het duurde wel een poosje voordat de bakfiets door alle opstoppingen gemanoeuvreerd kon worden en bovendien was er geen tafel. De halve etage stond 2 weken leeg, eigenaar Woningbouwvereniging Zuid.
Geldersekade 86-88 heeft een ontruimingsbevel. De bewonerssters hebben door een gesprek met Algemene Zaken kunnen bereiken dat er in december niet ontruimd wordt.
Programma van radio de Vrije Keizer.
Het voormalige Hotel Sangam, Marnixstraat 388, heeft een huidenstraatproces aan z'n broek. Eigenaar Singh Sangha is gedagvaard door A.Glans met als eis: leeg opleveren, zodat hij er een hotel kan exploiteren. Natuurlijk hebben beide dezelfde advokaat (Kooman). In het nieuwe bestemmingsplan wordt het pand een woonbestemming gegeven.
17-12-83/1 HERKRAAK SINGEL 114 Op 15 december werd totaal onverwacht en zonder gerechterlijk bevel ...
(1) De afzonderlijke bewonersters (van Singel 114, fp)
(2) A4, elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.2.01
Op 15 december werd zonder gerechtelijk bevel het twee jaar gekraakte pand Singel 114 ontruimd. Het huis werd geveild op 28 februari en gekocht door Citex B.V.(eigenaar Panday). Deze B.V.heeft banden met de Bevrijdingsraad voor Suriname en wilde een centrum voor huurlingen in het huis vestigen. De deurwaarder kwam ontruimen op grond van de veilingakte. Deze nieuwe truc is omstreden. Door een proces achteraf word je (illegale) woonrecht niet hersteld en daarom is het huis herkraakt. Singel 114 is een schoolvoorbeeld van spekulatie. Acht jaar geleden werd het als brandgevaarlijk pension gesloten, sindsdien drie keer gekraakt. Tweemaal door knokploegen ontruimd en nu door de politie. Dit pand is om in te wonen en niet om mee te speculeren.
17-12-83/2 DUISTERE PRAKTIJKEN VAN VAN DRIEL B.V.
(1) Werkgroep Wonen Schinkelbuurt
Kraakspreekuur Schinkelbuurt
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Zuid Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.2.02
Z.van Driel is in de buurt bekend als een goede aannemer. Zijn winkel is op Koninginneweg 218. Hij is een zeer slechte huiseigenaar. Bijvoorbeeld van de 3e Schinkelstraat 10-20. Woningnood betekent voor hem geld verdienen! Als een huis gekraakt is, breekt hij binnen en sloopt het. Zijn ze niet gekraakt dan worden ze van binnen gesloopt om kraken te voorkomen. De muren en plafonds van de omwonenden hebben het zwaar te verduren. Jaren later begint hij ze zelf te renoveren. Wat ook weer jáááren duurt. Eindresultaat: de huur 3x zo hoog als voorheen. Hij is illegaal 18huis aan het ombouwen tot werkruimte. Ook 16huis staat op zijn programma. Zijn panden zijn tot besmet gebied verklaard. Wij roepen op tot een boycot van alle werk- en verkooppraktijken van Z.van Driel om hem te laten voelen dat hij niet door kan gaan met zijn a-sociale aktiviteiten. Totdat hij zijn woningbezit gebruikt waarvoor het bestemd is: om te wonen en dat tegen betaalbare huren. Geen man, geen vrouw, geen cent naar Van Driel. Eisenpakket: eind maart klaar met de renovatie, stoppen met de woningonttrekking en verhuurprijs renovatiewoningen niet meer dan 250 p.m.per woning.
20-12-83/1 VLUGTIG WEERZIEN 56 ... Singel 114
(1) anoniem
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(5) Ex.SA zwaar beschadigd
Vorige week werd Singel 114 onverwacht ontruimd op grond van de veilingakte van 28 februari. Een nieuwe truc. Deze truc werd elders eerder uitgehaald. De verontwaardiging was groot. Een groep mensen probeerde dezelfde middag de raadszaal te bezetten. Het kwam tot een konfrontatie waarbij mensen in elkaar geslagen werden en een waarschuwingsschot werd gelost. Die avond schreeuwaktie voor Joost die bij de ontruiming was opgepakt en op Warmoesstraat zat. Zaterdag volgde de herkraak. Van Van Thijn wordt geëist dat de schade vergoed wordt en de eigendommen kosteloos worden afgeleverd. Ontruiming dreigt nog steeds.
Het spreekuur van de Admiralenbuurt is tijdelijk verplaatst naar Geuzenkade 55.
Agu, opgepakt bij de ontruiming van H50, is door de vreemdelingenpolitie op het vliegtuig naar Basel gezet.
Vrijdag zouden leegstaande gebouwen op het WG-terrein gekraakt worden. Er bleek veel ME aanwezig. Iedereen werd met traangas uit elkaar gejaagd.
Zondag gekraakt Tolstraat 49hs, eigenaar Wbv.Zuid.
Zondag gekraakt Churchilllaan 40", eigenaar failliet. Het bleek dat de woning stil gekraakt was geweest. Ook gekraakt Alblasstraat 18', eigenaar wbv.Het Oosten, woning ontruimd wegens huurschuld.
- -84/18 TALLOZE HUURDERS EN KRAKERS BEDREIGD:
(1) de amsterdamse kraakspreekuren
(2) A4, off-set, zwarte, rode en blauwe inkt, foto
(3) Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.01
(5) Zie Oostblok 2 (21-5-84)
Grondbedrijf wil 1000 woningen ontruimen! Wanbeheer wordt afgewenteld op bewoners. Krakers en huurders solidair! Lijst met kraakspreekuren.
- -84?/19 DE WET GELUIDSHINDER...... RENOVATIE SPAARNDAMMERBUURT OM HEM TE KUNNEN SLOPEN VOOR het VERKEER en BEDRIJVENBOUW ...
(1) E.Visser
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB / UB 190.6
Renovatie Spaarndammerbuurt om hem te kunnen slopen voor het verkeer en bedrijvenbouw met behulp van de Wet Geluidshinder. De renovatie van de woningen van 'het Westen', de blokken aan de Tasman-, Bontekoe- en de Nova Zemblastraat. Het is om te huilen. Goede woningen, die uitsluitend van een douche en dubbele ramen voorzien hoefden te worden, worden totaal kapot geslagen. 24 Miljoen voor 265 woningen, waarvan 200 halve. Zijn ze krankzinnig of worden ze het? Dat de woningen voor ons gemaakt zijn, daar hoor je de vakbeweging niet over. Inspraak van de huidige bewoners dient afgeschaft: in 9 van de 10 gevallen beslissen ze voor een ander. Oproep naar deze manier van renovatie te komen kijken.
- -84?/21 DE LEPEL BLIJFT
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Lepelkruisstraat 4)
(2) folio, el.stencil, pica, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Vrijdag hebben wij de dependance van Academie 'De Schans' aan de Lepelkruisstraat gekraakt. De gemeente heeft een bod gedaan op het pand om het te kopen voor groepshuisvesting. Het rijk vindt het bod te hoog. De politie heeft gemeld dat justitie waarschijnlijk lokaalvredebreuk zal konstateren. Wij willen ons niet laten ontruimen door een stelletje petten. Kom dus naar De Lepel!
- -84?/22 Beste Buurtbewoners, Zoals u weet is het pand, Amstelveenseweg 158 al geruime tyd gekraakt.
(1) bewoners/sters Amstelveenseweg 158.
(2) A4, blauw papier, wrs. el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.1.01
Amstelveenseweg 158 is al geruime tijd gekraakt. De bewoners/sters hebben de eigenaar huur aangeboden. Timmer, de eigenaar, heeft verklaard dat het pand in zeer slechte staat en de huur te hoog is. Kandidaten van het G.D.H.worden voor de keus gesteld of je accepteert de etage of je wordt onderaan de wachtlijst gezet. Er is een kandidaat die de 1ste etage accepteert mits er verbouwd wordt. Deze week willen ze de 1ste etage ontruimen. Als van redelijk overleg geen sprake is, gaan wij barricaderen. Dat is onze strijd tegen een slecht woningbeleid.
- -84?/25 DE DUIZEND ONTRUIMINGEN VAN HET GRONDBEDRIJF.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, 12" Courier
(3) Wonen
(4) SA / SA 047/002.2.44
Het Grondbedrijf mist fl. 61.000.000. De maatregelen die ze bedacht hebben: direkteur Van Beek eruit schoppen en er is Bouw- en Woning Toezicht opdracht gegeven rekeningen via hun incasso-apparaat te innen. De direkteur BWT, Nieuwenweg, verklaarde "dat hij hoopte dat het tot duizend huisuitzettingen beperkt zou blijven". Kraakgroepen hebben bekend gemaakt dat zij dreigende huisuitzettingen zullen voorkomen. Het gaat om mensen die een pand kraakten waar een huurschuld van de vorige bewoner op rust, mensen die weigeren huur te betalen (onderhoudstoestand), gelegaliseerde kraakpanden die hun huur te hoog vinden en mensen die de huur niet meer kunnen opbrengen (stookkosten). Bijna altijd mensen die geen geld hebben en die toch al zo vaak gepakt worden. De zaken gaan voor ontruiming naar het Kantongerecht. BWT heeft net duizend dossiers behandeld, maar er komen er de komende maanden tienduizenden. Verantwoordelijken zijn het Grondbedrijf, Bouw- en Woning Toezicht, Schaefer en Etty, de gemeenteraad, deurwaarders, politie en de regering die uitkeringen afbreekt. Wij eisen stopzetting van de intimidatie, geen huisuitzettingen en geen 'huurschuld' voor bewoners van krotten en voor mensen die het niet betalen kunnen. Veroordeel de werkelijke schuldigen van het Grondbedrijfdrama. Intimidatie wordt met direkte akties beantwoord. Ontruimde woningen worden besmet verklaard. Ontruimingen gaan verhinderd worden. Als er geweld wordt gebruikt, wordt er teruggevochten. We zullen de werkelijke schuldigen aanpakken. Mensen die in nood verkeren door toedoen van Grondbedrijf kunnen terecht op de kraakspreekuren: volgen adressen van vijftien kraakspreekuren. Mensen kunnen ook bellen naar de Rioolrat.
-1-84/4 UITSTEL NIEUWBOUW DREIGT!
(1) Bewonerscomité Noord Oostpunt
Witteneilandcomité
Huurcomité Hugo de Grootbuurt
Winkeliersvereniging Staatsliedenbuurt
Wijkcentrum Staatslieden/Hugo de Groot
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
De vernieuwing van onze buurt dreigt jaren uitgesteld te worden. Op het Frederik Hendrikplantsoen hoek Lodewijk Tripstraat heeft de nieuwbouw op de plaats van de gestutte woningen 13 maanden vertraging. In de Noord Oostpunt wordt de resterende helft van de nieuwbouw uitgesteld. Op het Witteneiland zou in 1986 gestart worden. Om te protesteren tegen deze gang van zaken roepen we U op om 24 januari naar de Koperen Knoop te komen. Gemeenteraadsleden zijn aanwezig. Vertraging in de nieuwbouw is ongewenst!
-1-84/5
OPROEP VOOR DE DAG VAN DE ONRUST 10 februari
(1) Voorbereidingsgroep "Dag van de Onrust"
(2) A4, wit of geel papier, el.stencil
(3) Ams-alg Linkse bew Wonen
(4) UB SA / SA 017/002.4.01
(5) Zie ook GA Aff 5333 (A/005561)
De brede Amsterdamse diskussie over Wyers is afgerond. Er is geen ander alternatief voor Wyers dan Wyers zelf. Veel groepen hebben aan de diskussie meegedaan, veel kontakten zijn ontstaan. De mening was dat deze kontakten moesten blijven bestaan. Zo ontstond het idee om een gezamenlijke 'dag van de onrust' op touw te zetten, waarop verschillende groepen hun aktie voeren, met hun doel en eigen middelen. Vrijdag 10 februari moet de dag worden. Aansluitend op de akties verzamelt iedereen op het Amstelveld om naar Wyers te trekken. Afsluitend zal daar een korte manifestatie zijn. Over de akties is afgesproken dat ze tegenover personen niet gewelddadig zijn. Doe de aktie die je al zolang hebt willen doen.
-1-84/6 DE GESCHICHTE VAN EEN PAND
(1) (de Krakersters van de Badenerstrasse (Stauffacher))
(2) dubbelz., 29,9x42,7cm, off-set, foto's, tekeningen
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB /
Overzicht vanaf 1980 van de gebeurtenissen rond de in januari 1984 ontruimde panden in de Badenerstrasse in Zürich.
-1-84/9 DAG VAN DE ONRUST vrijdag 10 februari HETIS HIER IN ONZE STAD NOOIT ERG RUSTIG GEWEEST, ...
(1) Voorbereidingsgroep "Dag van de Onrust"
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-alg Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.4.01
Steeds meer mensen worden door de overheid aangepakt. Elke bevolkingsgroep apart. De ene keer zijn het de uitkeringstrekkers, dan weer krakers, dan weer de brandweer en ga zo maar door. We vechten allemaal terug, maar geïsoleerd van de rest. Tijdens de Brede Amsterdamse Diskussie over Wijers zijn onderlinge kontakten ontstaan. De noodzaak om onze wederzijdse solidariteit in praktijk te brengen heeft geleid tot het initiatief om de Dag van de Onrust te organiseren. Veel groepen hebben al uitgewerkte plannen. Eén dag waarop groepen hun eigen aktie met eigen doel en middelen zullen voeren. Aansluitend een gemeenschappelijke demonstratie vanaf het Amstelveld naar Wijers, alwaar een korte manifestatie zal zijn. Over de akties is afgesproken dat ze tegenover personen niet gewelddadig zijn en dat iedereen rekening houdt met alle andere groepen.
-1-84/10 OPROEP VOOR DE DAG VAN DE ONRUST 10 februari
(1) Voorbereidingsgroep "Dat van de Onrust"
(2) dubbelz., 29,7x21cm, el.stencil, o.a.Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.4.01
(5) Origineel op SA (map 017/002.4.01)
Steeds meer mensen worden door de overheid aangepakt en zijn zich daarom gaan organiseren om hun belangen te verdedigen. Zo zagen we veel nieuwe aktiegroepen ontstaan. De overheid pakt elke bevolkingsgroep apart aan. We vechten allemaal terug, maar: geïsoleerd van de rest. Onze tegenstanderd is altijd dezelfde! De Dag van de Onrust moet een begin worden van een betere samenwerking tussen alle groepen die aangevallen worden door de overheid, want er staan ons een aantal rampen te wachten: ontruiming Wyers, dreigende huisuitzettingen van de huurstakers, de nieuwbouwplannen worden teruggedraaid en 1 juli gaan de uitkeringen weer omlaag. Het initiatief is genomen door de groepen betrokken bij de Brede Amsterdamse Diskussie over de toekomst van Wyers. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk groepen door een leuke actie laten blijken achter het idee van samenwerking te staan. Verschillende groepen voeren hun aktie met hun doel en hun eigen middelen. Voor sommige groepen zal die dag niet geschikt zijn om in aktie te komen. We roepen iedereen op aan de afsluitende demonstratie mee te doen. Oproep Dag van de Onrust, 10 februari. Tot 16.00 akties in de stad, 16.00 vreedzame demonstratie vanaf Amstelveld, 17.00 korte manifestatie in Wyers met muziek. Op 2 februari in het Stedelijk Museum leggen we de laatste hand aan de organisatie.
11-1-84/1 Beste buurtbewoners (m/v) Wij van Wyers zijn bijna een jaar lang bezig geweest ...
(1) wij van wyers,
woongroep staatsliedenbuurt
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.4.01
De ontknoping nadert. Wij gaan er van uit dat het Wyerskomplex niet ontruimd wordt. We zullen ons ook moeten voorbereiden op een eventuele ontruiming. Wyers kan rekenen op veel steun. Het zal er om gaan dat deze steun zichtbaar wordt. Daarom 4 februari aktiedag: manifestatie bij het Wyersgebouw en op veel plaatsen in Amsterdam aktiviteiten tot behoud van Wyers, ter voorkoming van een ontruiming. Met deze oproep aan buurtbewoners doen wij een poging om te laten zien dat het Wyersgebouw niet zomaar een kraakpand is dat ontruimd zal worden. Wyers is een zaak van heel Amsterdam. 18 Januari vergadering in het "BAK"-gebouw hoek Groen van Prinstererstraat en de Bentinckstraat.
24-1-84/2 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Morgen wordt in de gemeenteraad over Wijers gepraat.
(1) (de Wijers-mensen)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.4.01
Morgen wordt in de gemeenteraad over Wijers gepraat. Honderden organisaties zijn betrokken geweest bij de diskussie. In de ogen van velen is Wijers uitgegroeid tot een uniek centrum van cultuur, werken en wonen in de binnenstad. We gaan vandaag langs gemeenteraadsleden om hun te vertellen dat ze vorig jaar een verkeerde beslissing hebben genomen: Holiday Inn mag er niet komen, de binnenstad wordt steeds meer onleefbaar als er meer grote hotels komen en het hotel strijkt 10 miljoen gulden gemeenschapsgeld op door een truuk met een zwendel-B.V. waar de gemeente aan meegewerkt heeft. Morgen moet blijken of de raad kiest voor een Amerikaans hotel of voor de eigen bevolking.
24-1-84/3 PENSIOENEN VEILIG IN HILIDAY INN??
(1) 9 namen van vakbondsleden
(2) dubbelz., A4, fotokopie?, elite
(3) Ams-C-rest Werk Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.4.01
De beleggingen van pensioenfondsen: minder in sociale woningbouw, meer kapitaal naar het buitenland. Als FNV-leden, verontrust over die beleggingspolitiek, vinden wij dat door werknemers opgebrachte premies geïnvesteerd moeten worden in projekten die ten goede komen aan die werknemers. Verontruste FNV-leden zijn bezig gegevens op tafel te krijgen over de betrokkenheid van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds bij het Holiday Inn hotel in Amsterdam. Er loopt een procedure voor de Raad van State om die informatie te krijgen. Dit is nodig om als belanghebbende te kunnen beoordelen of ons geld goed wordt belegd. Eisen aan de pensioenfondsen: geen gelden voor projekten waar mensen als wij nooit gebruik van kunnen maken, meer geld voor sociale woningbouw en kleinschalige werkgelegenheidsprojekten. De gemeenteraad vragen wij er voor te zorgen dat er geen Holiday Inn komt op de plaats van het Wyers-komplex en dat de plannen van de bewoners uitgevoerd kunnen worden.
27-1-84/1 BRANDWEERKAZERNE ?!?DICHT?!?
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Wyers)
(2) 29,7x21cm, rose of groen papier, el.stencil, o.a.10" Courier, tekening
(3) Ams-C-rest Werk Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.4.01
B&W en alle hoge oomen, zien de bevolking van de binnenstad liever gaan dan komen.
-2-84/3 ELKE ONTRUIMING IS GEWELD
(1) PSP-amsterdam, PPR amsterdam, CPN-amsterdam, SIKH, JAC, BBK, Wijkcentrum Goude Reaal, Wereldwinkel amsterdam, Woongroepenvereniging amsterdam, Vereniging Sociale Advokatuur amsterdam, Wij van Wyers, Kraakgroepen amsterdam en landelijke. Wijkcentrum Oude Stad, Wijkcentrum Oud West.
(2) A4, off-set, foto
(3) Rechtsst Wonen-hv Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 017/002.4.01
Zondag 19 februari demonstratie. Stop huisuitzettingen van krakers en huurstakers, tegen de vernietiging van ons werk en onze stad, tegen ME- en ijstijdkultuur. Start bij het vredesmonument op het Museumplein, alwaar het vredesbeleid van van Thijn begraven zal worden. Via Kinkerbuurt, Jordaan, Haarlemmerbuurt, PH-kade, Nieuwmarkt naar de Dokwerker.
(vrijwel integraal)
-2-84/5 NIEUWMARKTERS/STERS, BUURTBEWONERS/STERS OP DINSDAG 14 FEBRUARI ...
(1) (een aantal buurtbewonerssters)
(2) A4, fotokopie, 12" Courier
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB / UB 181.2
Op 14 februari brandde het kraakpand Raamgracht 25 uit. Er zijn sterke aanwijzingen dat deze brand is aangestoken door de eigenaar R.van Cauveren. Het pand is onbewoonbaar en als de bewonersters daardoor verhuizen heeft de intimidatie gewerkt en de eigenaar zijn zin. Dit doet een aantal mensen besluiten om: aan Van Cauveren duidelijk te maken dat wij niet wijken voor zijn terreur, het pand weer voor bewoning geschikt te maken. Uitnodiging voor bijeenkomst op Kloof 86 op 22 februari. Voor dit plan is geld nodig.
-2-84/7 WEYERS Vóór de ontruiming van Weyers ...
(1) anoniem
(2) 10,5x29,7cm, off-set, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 295.3
Vóór de ontruiming van Weyers werd aangenomen dat deze de heftigste zou worden van Amsterdam. Dat bleek anders uit te pakken. Van Thijn had de media bij voorbaat op de hand door zijn 'vredes-engel-spel': elke vorm van geweld kon alleen door krakers worden veroorzaakt. De 'methode Weyers' hield in dat zoveel mogelijk mensen zich in Weyers verzamelden en de krakers na de laatste sommatie zelf het rolluik opendeden. Er werd van hun kant geen geweld gebruikt. Toen bleek dat de m.e.zich niet kon beheersen verliet men massaal het pand. 's Middags en 's avonds volgden de onvermijdelijke rellen. Dit keer veroorzaakt door politieprovocatie. Van Thijn had zijn soldaatjes niet onder kontrole. Weyers was zo belangrijk omdat er mensen bezig waren op eigen manier hun leven in te vullen. Maar de burgerlijke en kapitalistische belangen, ondersteund door socialist van Thijn, gingen voor. Maar de gedachte van Weyers blijft voortbestaan!
-2-84/12 RAT ONRUSTIG TIEN FEBRUARI ACHT UUR SMORGENS VERZAMELEN IN DE ONRUSTIGE RAT
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, geel of blauw papier, Letter Gothic
(3) Ams-alg Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 017/002.4.01
Tien februari acht uur smorgens verzamelen in de Onrustige Rat. Beginnen met G.D.H.ontruiming Groen van Prinstererstraat 99'''. Om half negen Braan. Plannen voor onrustige bezoekjes aan gemeentelijke instanties. Laatste onrustige vergadering is werkbespreking, donderdag in de crèche. Beeld in het Westerpark. Staatsradio. Niespoeder. Ook hotelbezoek. C.P.weg er mee. Brandweer. Kaliumchloraat, salmiak en poedersuiker kan afhankelijk van de gebezigde verhouding nog steeds roken tot knallen. Zoek in het telefoonboek naar leuke nummers en zaai wat onrust. Vergeet vooral Weyers niet. Laat je niet in de maling nemen, ga niet op andere akties af want dan wordt het ineens veel minder onrustig. Na de demonstratie savonds alle lantaarnpalen uit, alle stoplichten. Verder de hele dag vermommen om positieve herkenning te voorkomen. Schijnkraak uitvoeren. Het grootwinkelbedrijf kan maar beter sluiten. Om de onrust enorm te vergroten heeft de amsterdamse kraakbeweging besloten zichzelf op te heffen.
10 Februari verzamelen Rioolrat. Eerste aktie: tegenhouden G.D.H.-ontruiming Groen van Prinsterer 99'''. Daarna leuke en onrustige akties in en om de buurt. Vier uur demonstratie voor wijers. Laatste vergadering 9 februario in de rioolrat.
-2-84/13 Vanuit Wyers is een poging gedaan op vreedzame manier op het overheidsgeweld te reageren.
(1) Wij van Wyers,
Amsterdamse krakers,
Sijmpatisanten.
(2) A4, groen papier, Plakat
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.4.01
Het verzet vanuit Wyers is geweldloos geweest. Helaas reageerde de sterke arm hier met bruut geweld op. Onttrokken aan de ogen van de pers werd Wyers geschopt en geslagen en aan de haren naar buiten gesleept. Om paniek te voorkomen zijn de duizend mensen die nog binnen waren toen massaal naar buiten gekomen. Wat Van Thijn evenredige beantwoording van geweld noemt: gebroken armen, gebroken benen, gekneusde ribben, met paarden, jeeps en bussen inrijden op zittende blokkades, het overrijden van mensen, het in elkaar rossen van mensen in steegjes en politiehonden die mochten toehappen op omstanders. De vredesduif is doodgeslagen, wij begraven hem vandaag op de plek waar hij werd geboren, bij Wyers. Oproep te bellen als iemand iets weet over gewonden of arrestanten.
9-2-84/1 AAN "DE ONZEN" Amsterdam, 9-2-'84 Beste mensen van de HBM,
(1) Wij van Wijers, "De Zijnen"
(2) A4, cubic pica
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.4.01
Mensen van de HBM, wij tonen ons medeleven met het verlies van het kort geding aangespannen door de firma Deegen. Het doel van ons bezoek is tweeledig. We betuigen jullie onze steun en we moeten even serieus beraadslagen over enige bijkomstigheden van de uitspraak. In het ontruimingsvonnis stond dat de HBM het Wijerskompleks moet verlaten 'met de zijnen' en misschien dat we samen de mogelijkheden kunnen onderzoeken om in hoger beroep te gaan. Wij, als 'de zijnen' betiteld, vinden dat we eens met z'n allen om de tafel moeten gaan zitten. Het leek ons dus raadzaam om even langs te komen.
10-2-84/1 Amsterdam, vrijdag 10 februari Donderdagmiddag 9 februari ...
(1) Theodoor en Thea Keune
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-kra
(4) UB SA / SA 017/002.4.01
9 Februari hebben wij voor zestien Amerikaanse toeristen kamers gereserveerd bij tien hotels in Amsterdam voor 10 februari. Bij al deze hotels bleek het geen enkel probleem één dag van te voren nog kamers te reserveren voor zo'n grote groep. Er was plaats zat. Als het aan de gemeenteraad ligt komt daar spoedig weer zo'n hotel bij: het Holiday Inn op de plaats waar nu nog het gekraakte pand Weijers staat. Amsterdam heeft hotelbedden zat. Toch steunt de grootste partij, die zegt op te komen voor de zwakkeren, een beleid dat met gemeenschapsgeld overbodige hotelruimte creëert en woonruimte en ruimtes waar jongeren de economische en culturele crisis te lijf gaan, afbreekt.
10-2-84/2 AMSTERDAMMERS LET OP vandaag is het rumoerig in de stad
(1) huurstakers, buitenlanders, ambtenaren, krakers, kunstenaars, anti-fascisten, uitkeringstrekkers, vrouwengroepen
(2) A4, licht- of donkergeel papier, el.stencil
(3) Ams-alg Werk Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 017/002.4.01
 
We gaan vandaag massaal de straat op om te laten zien dat we er genoeg van hebben. We zijn het zat: onbetaalbare huren, lagere lonen, steeds meer ontslagen, te weinig woningen, steeds meer fascisme, verkoop van onze binnenstad aan speculanten. Het is nu tijd om in verzet te komen. Kom allemaal naar het amstelveld voor een demonstratie door de binnenstad. Manifestatie in Wyers (laatste kans, dinsdag ontruimd?). De hele dag radio Onrust in de lucht.
10-2-84/3 Vrijdag l0 februari, dag van onrust. Sta even Stil bij Wyers!
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-alg Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB /
De gemeente maakt leefbaarheid van de binnenstad onmogelijk door steeds meer kantoren, hotels en parkeergarages te bouwen. Red de stad! Laat Wyers bestaan! Vreedzame demonstratie vandaag 4 uur Amstelveld.
10-2-84/4 10 februari 1984 AAN ALLE WYERS MEDESTANDERS
(1) Wij van Wijers.
(2) dubbelz., A4, wit, rose of geel papier, voorkant: Letter Gothic
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / SA 017/002.4.01
1: Vanaf 13 februari kan het kraakkompleks Wyers ontruimd worden. Wyers heeft zich ontwikkeld tot een apart stukje binnenstad waar de vele plannen van de bewonersters gestalte hebben gekregen. Zelfs de autoriteiten konden er niet omheen dat onze plannen doortimmerd waren. Centraal staat het gevecht tegen de Cityvorming: de plannen om van dit gedeelte binnenstad een touristisch 'paradijs' te maken, overgeleverd aan internationale hotel- en spekulatie concerns. Wij zijn het gevecht altijd open aangegaan om een leefbaar alternatief te scheppen. Nooit is het gemeentebestuur ingegaan op onze argumenten. Daarom hebben wij besloten Wyers niet vrijwillig te verlaten. Ons lijdzaam verzet moet gebaseerd zijn op massaliteit. Onze aanwezigheid die dag in Wyers zal geen argument moeten zijn om een gewelddadige ontruiming door te voeren. Wij hebben gelijk. Een argumentatie die dit ontkracht hebben de bestuurders nimmer gegeven. Ze zullen ons moeten komen halen!
2: Oproep op het alarm te komen. Neem mee: slaapzak, zaklamp, eten. Er is een open podium. Het is de bedoeling dat we massaal geweldloos verzet plegen. Kortom een dringend verzoek helmen, knuppels e.d.thuis te laten. Luister ook dit week-end naar radio V.K.
10?-2-84/6 EEN BERICHT VAN ZEER GROOT BELANG. Aan de bewoners en winkeliers van de Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat.
(1) De Amsterdamse kraakgroepen en onze sympatisanten.
(2) A4, Letter Gothic
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.4.01
Dinsdag worden de bewoners en gebruikers van Wyers uit hun huis gehaald omdat Wyers gesloopt moet worden voor een hotel. We hebben een dringend advies. Het is eerder voorgekomen dat de politie traangasgranaten gericht schoot in de richting van mensen. Een jaar geleden kwamen twee granaten terecht in een invaliden-woning aan de Zoutkeetsgracht. Ook komt het vaak voor dat politie-provocateurs stenen door ruiten gooien. Wij raden U dringend aan Uw ramen te beschermen met houten panelen. Arrestatieteams maken geen onderscheid tussen demonstranten en omstanders en ook niet of iemand ergens schuldig aan is of niet. Ze pakken iedereen die voor hun voeten loopt. Wij laten U met rust, dit spreekt voor zichzelf. Wij zullen hard vechten tegen de politie als die Wyers ontruimt. Houdt U er a.u.b.rekening mee dat de ongeregeldheden een aantal dagen kunnen gaan duren.
10?-2-84/7 EVEN STIL STAAN
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: Letter Gothic
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 017/002.4.01
De gemeenteraad voert haar dubieuze plannen door tegen de wil van de bevolking. Ditzelfde gemeentebestuur kriminaliseert de mensen die zich tegen deze plannen verzetten. Voor de metro moest een woonwijk plaats maken voor onbetaalbare nieuwbouw, de Stopera was te duur en is door niet-amsterdammers en zwartwerkers gebouwd, Amsterdam wil de 6-baans IJ-boulevard dwars door twee woonwijken aanleggen en de ontruiming van het Weyerskomplex is de volgende stap die moet leiden tot een onnodig hotel. Wat denkt U aan deze ontwikkeling te gaan doen?
10-2-84/8 OOK IN DE PIJP WORDT/IS ACTIE GEVOERD
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-alg Vrouw Wonen
(4) SA / SA 031/002.2.03
Vannacht hebben we stoplichten en tramwissels onbruikbaar gemaakt. Ervoor gezorgd dat een aantal openbare gebouwen gesloten bleven en de Pijp opgevrolijkt met leuzen. Wij in de Pijp zijn het zat dat de prostitutie toeneemt, er een stadsdeelraad komt die we niet willen, er gebreken zijn aan gerenoveerde en nieuwe woningen en ook kleine zelfstandigen de nieuwe hoge huren niet kunnen opbrengen. De hele dag zullen we doorgaan met aktievoeren. Zolang er geen einde komt aan dit wanbeleid, komt er geen einde aan ons verzet.
10-2-84/9 KRAAK DE CITYVORMING !!! De amsterdamse binnenstad ...
(1) Spekulatie Onderzoekskollektief
(2) A4
(3) Ams-alg Wonen
(4) SA / SA 050/001.4.03
De binnenstad is steeds meer een 'city' aan het worden. Het is bijna altijd de macht van het geld die overwint. De plekjes waar kapitaalkrachtige investeerders hun oog op laten vallen, worden kassa's voor hun belangen. Holiday Inn, oude panden aan de Weteringschans. Banken breiden uit en herstruktureren buurtjes en straten. De gemeente doet ijverig mee: metro, stopera, universiteitsgebouwen. Dit proces van cityvorming verdrijft zwakkere, leukere aktiviteiten en groepen die met een klein beetje geld in de binnenstad willen wonen en werken. Een derde van de amsterdamse huishoudens heeft een minimum-inkomen, hiervan is de helft ook nog werkloos. Velen verzetten zich tegen deze ontwikkelingen, een verzet met een geschiedenis van jaren. Deze tentoonstelling geeft een beeld van de affiches die in die strijd zijn gemaakt. Doe vanmiddag mee: demonstratie vanaf het Amstelveld.
14-2-84/1 WELKOM IN WYERS
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 017/002.4.01
(5) Ook bekend met (kraak)stempel van Wyers
Vanmiddag hebben we iedereen opgeroepen om naar Wyers te komen. Met zoveel mogelijk mensen willen we in het pand zitten wanneer het geweldsapparaat van de overheid op ons afgestuurd wordt. Massaal en geweldloos is nu de kern van de zaak. Mensen met helmen of vechtmateriaal zullen niet worden toegelaten. Dronken mensen komen niet binnen. Na sluiting van de tap wordt er geen alkohol meer geschonken. Als er alarm gegeven wordt gaat iedereen naar de begane grond. Als de ME voor het pand staat gaan de deuren open. Iedereen blijft in de hal. Vrijwillig gaan we er niet uit. Zodra de politie begint te slaan, vertrekken we als groep. Er wordt dan niet verspreid.
14-2-84/2 VLUGSCHRIFT ... MB! ... GRAND THEATRE AMSTERDAM
(1) Minderheidsbond- Lubbers 'Minderheid' laat zich zien!
(2) A4, elite
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB /
(5) Verspreid tijdens demonstratie tegen ontruiming Wyers
Vóór U ziet U een nieuwe aflevering van de horror-serie 'Nederland in Crisistijd'. In de rolverdeling Minderheidbonders en de Mobiele Eenheid. De Minderheidsbond zet zich in voor het laatste recht: het recht op verzet.
29-2-84/1 DE WITTE REUS HOUDT HUIS Na uren leegstand is, volgens een in de staatsliedenbuurt diepgewortelde traditie, ...
(1) De Witte Reus i.s.m. de Woon groep Staatsliedenbuurt
(2) A4, el.stencil, cubic elite
(3) Ams-W-Staa Kultuur Wonen-kra
(4) SA / SA 002/026.1.01
Na uren leegstand is, volgens een in de staatsliedenbuurt diepgewortelde traditie, de Jacob de Witte School aan de De Wittenstraat 100 gekraakt. Ten aanzien van de ook in deze buurt in grote getale leegkomende schoolgebouwen is de gemeente nog nooit met een eigen idee voor een zinnige, op de buurt gerichte invulling van de vrijgekomen ruimte gekomen. Buurtbewoners bepalen zelf de bestemming. Deze maand nog vernietigde de gemeente de woon en werk-ruimtes van honderd mensen om plaats te maken voor een grauwe Holiday-Inn hotel-kolos! Niet alleen wordt de nieuwbouw in de buurt onbetaalbaar, zij is ook onbewoonbaar omdat ze slechts geschikt is voor de doorsnee-huishoudens, die slechts op de tekentafels van planologen en in de fantasie van politici werkelijkheid zijn. Door de oprukkende sloop en nieuwbouw moeten wij binnenkort onze woon- en werk-plaatsen verlaten. Wij vinden in de vroegere school, buiten het advokaten-kollektief, nu ook ruimte voor Het Witte circus, de houtwerkplaats, de peuterkresj, staatsliedengreep en culturele aktiviteiten kantoor, theaterruimte en tien bewoners met hun werk en oefenruimtes. Nu wonen en werken Wy er 's!
-3-84/3 Weer ontruimingen in Zuid?
(1) de onafhankelijke bewoners/sters van
Bernissestr. 11''
Biesboschstr. 30hs
Diezestr. 30'
en krakers/sters uit de Rivierenbuurt.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 94 (26-3-84) p.17-18
Het G.D.H.is weer op oorlogspad in de Rivierenbuurt. Onze panden worden met ontruiming bedreigd. Tegenwoordig kun je na het tegenhouden van de eerste G.D.H.-ontruiming zonder waarschuwing vooraf door de smeris op straat gezet worden. Het G.D.H.gebruikt de Rivierenbuurt als proefgebied. Binnentredingen op artikel 6 woonruimtewet en onaangekondigde ontruimingen zijn een nuttige oefening om het kraken van distributiewoningen in de stad onmogelijk te maken. Als je ontruimd wordt zet men (bij voorkeur medisch) urgenten voor je in de plaats om je maar zoveel mogelijk als gore voorkruiper af te schilderen en de aantrekkelijkheid van een herkraak te verminderen. Een ontruimingsprocedure wordt tegenwoordig al 2 weken na de kraak gestart, terwijl woningen al maanden leeg staan! Schorsingsverzoeken bij de Raad van State worden de laatste tijd meestal afgewezen en brieven van deurwaarder en de Raad van State worden om duistere redenen niet bij je bezorgd.
Een etage werd ontruimd terwijl de bewoners het ontruimingsbevel nooit gekregen had. Bernissestraat 11 had anderhalve week na de kraak een ontruimingsbevel, Biesboschstraat 30 kreeg geen oproep van de Raad van State, Diezestraat 30 dreigt nog steeds voor nep-renovatie (een in onze buurt veel voorkomend verschijnsel) ontruimd te worden. Wij zijn deze zwijnerij beu. G.D.H.-beleid is geen vredesbeleid. Verzamel autobanden en ander brandbaar materiaal, wees paraat voor alarm en hou je uitrusting bij de hand. Het G.D.H.de wereld uit, om te beginnen uit de Rivierenbuurt! Nuttige adressen: volgen adressen van het G.D.H.en van wethouder Wolffensperger in de Haringvlietstraat.
-3-84/4 MAANDAG 5 MAART TELEFOONAXI
(1) Singel 114.
(2) 2v 3p, A4, pag.1 en 2: pica; pag.3: fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 032/001.2.01
Oproep op 5 maart mee te doen aan een telefoonblokkade van het stadhuis i.v.m.de dreigende ontruiming van Singel 114. Lijst met telefoonnummers. Als tweede blad een (wisselende) fotokopie uit de interne telefoongids van de gemeente.
-3-84/6 OORLOG IN DE STAATSLIEDENBUURT???
(1) Rioolrat
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.01
5 Maart ontving kraakkafé de Rioolrat aan het van Hogendorpplein een brief van van Tijn cs waarin zij sommeren de verstrekking van alkohol te staken en ons als een brave koffiesjop te gedragen. Hier gaan wij niet op in! Kom es langs voor een borrel. De Rioolrat is geen commerciële onderneming: de prijzen worden laag gehouden, we kopen in bij kleine buurtondernemers en er wordt niet gedielt. De Rioolrat wordt door de gezamenlijke gebruikers beheerd en de opbrengsten gaan naar projekten als de buurtradio, kraakakties, kresj enz. De Rioolrat is een trefpunt voor vele akties, diskussies, buitenlanders, buurtaktivisten en krakers. Akties en het kraakspreekuur maken de Rioolrat een noodzaak. Problemen hebben we zelf weten op te lossen. De arrogantie waarmee alle buurtorganisaties zijn gepasseerd is dan ook een belediging. Als Van Tijn wil komen ontruimen zullen wij ons verzetten.
-3-84/7 WAR IN THE STAATSLIEDENBUURT???
(1) The Rioolrat
(2) A4, elite, st.pen
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.01
(5) Engelse tekst
Vertaling van /6. Toegevoegd: Opmerking voor illegalen. We hebben er geen vertrouwen in dat de politie je zullen laten gaan als ze de Rioolrat binnenvallen. Dus kijk uit en help de Rat te verdedigen.
-3-84/8 NIEUWE JURIDIESE TRUUK TEGEN KRAKERS
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.1.01
Nu de economiese krisis voelbaar wordt hebben eigenaren een precedent nodig om mensen zonder pardon uit hun huis te zetten. In dit geval van Boetzelaerstraat 29". Met makelaarskantoor Tel als belangenbehartiger van MATOVAP b.v.(een van de grootste speculanten in de Staatsliedenbuurt) in de hoofdrol. Vandaag doet deze voorkomen alsof hij niet wist dat de vorige huurder zijn huurkontrakt heeft opgezegd. De gefingeerde huurschuld van de vorige bewoner wordt als truuk gebruikt om een ontruimingsvonnis te bemachtigen. De kraker is geen partij in het geschil. Rechter en eigenaar zijn weer eens twee handen op een buik. We verdedigen deze woning. Er is maar een bewoner en dat is de huidige!
-3-84/10 Aan de overheidsinstellingen
(1) (kraak-buurtcafé 'de Rioolrat')
(2) 3v 3p, A4, el.stencil?, elite
(3) Alt.lev Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.01
Onlangs schreef de burgemeester een dreigbrief aan de Rioolrat. Jullie begrijpen geen ruk van de funktie en de opzet van zo'n kraak-buurtcafé. Dat is niet te vergelijken met een commercieel café. De funkties van een kraak-buurtcafé zijn: een ontmoetingsplaats van buurtgenoten, een huiskamerfunktie en een kultureel centrum. Controle op de bedrijfsvoering, de inkomsten en de kulturele en politieke aktiviteiten geschiedt door de beheerders en de gebruikers, voor zover beide groepen te onderscheiden zijn. Een stichting of vereniging als rechtsvorm staat lijnrecht op onze bedoelingen. Hetzelfde geldt voor de belasting. Als er al iets financieel overschiet dan wordt dat besteed aan nuttige zaken, niet aan kruisraketten, voor belastingverlaging van de Shell of om de fraude van het A.B.P.te bekostigen. De subsidies die de kraak-buurtcafé's zouden kunnen krijgen, wantrouwen we als inpak-methodes. We zijn autonoom, niet afhankelijk van inpak-premies.
Voorbeelden van aktiviteiten: de maatschappelijke funkties gaan verder dan de ontmoetings- en gezelligheidsaspekten. Er worden kraakspreekuren gehouden. Het informatiecentrum dat een kraak-buurtcafé is, coördineert akties tegen bijvoorbeeld fascisten en racisten. Vanuit buurt-kraakcafé's zijn heel wat andere bedrijfsmatige aktiviteiten gestimuleerd. Een voorbeeld is de annex aan 'de Rioolrat' ingerichte crèche Peutertje Kraak, bekostigd uit de opbrengsten van het café. Er is nergens sprake van concurrentievervalsing met de horeca. Eventuele overlastproblemen met buren worden in goed overleg opgelost. We hebben het gevoel dat het jullie niet gaat om de vergunning, maar om ons politieke werk. De zelfwerkzaamheid en de politieke bewustwording daardoor zijn jullie werkelijke redenen voor de kruistocht tegen de kraak-buurtcafé's. Willen jullie de inspanningen en initiatieven van veel mensen vernietigen? Probeer het maar eens! Jullie hebben de mensen al behoorlijke woningen, inkomens, zinnig werk en kulturele voorzieningen onthouden of ontnomen. Wil je ook nog onze eigen voorzieningen vernielen?
-3-84/12 WYERS IN XINIX
(1) (Xinema Xinix)
(2) 29,7x21cm, el.stencil, fotomontage, tekeningen, Letter Gothic
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 012/002.2.04
(5) Facs.(zonder stempel met adres) in Grachtenkrant 92 (25-2-84) p.20
Xinix treedt na drie maanden weer naar buiten. We hopen jullie zoveel materiaal over Wyers te kunnen laten zien als we kunnen vinden. Video, film, dia 4 maart (stempel: Runstraat 21.
-3-84/13 STICHTING huisART.26 ... Uitnodiging voor de OPEN DAG van Huis Art. 26, zondag 11 maart a.s.
(1) Stichting Huis Art.26
(2) A4, fotokopie, pica
(3) Ams-West Rechtsst Wonen
(4) SA / SA 014/002.3.01
Uitnodiging voor de open dag op 11 maart aan buurtbewoners. Huis Art.26 is een opvanghuis voor ex-gedetineerden. Zij is eind 1979 opgericht en 4 jaar gevestigd geweest aan de Leidsekade. Aangezien de gemeente een andere bestemming voor het pand had moest er andere woonruimte gevonden worden. Dit is Overtoom 103-105 geworden, dat is aangekocht door de Algemene Reclasserings Vereniging die het aan ons verhuurt. De gemeente heeft subsidie toegekend. Nu de verbouwing voltooid is houden wij een open dag. Programma: pand bekijken, diaserie over de gevangenis, forumdiscussie over oordelen en vooroordelen t.a.v.(ex-)gedetineerden met een rechter, advocaat Spigt, Van Roon van de gemeente en M.Mes, projectleider Huis Art.26.
-3-84/14 ALLE AMSTERDAMSE KRAAKKAFFEES BEDREIGT !
(2) dubbelz., A4, el.stencil, logo/tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/016.2.01
(5) #
-3-84/15 EEN TERECHTE KEUS
(1) Afzonderlijke bewoners + gebruikers van De Witte Reus i.s.m.Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A6, el.stencil, achterkant: tekeningen
(3) Ams-W-Staa Kultuur Wonen-kra
(4) SA / SA 002/026.1.01
Door de sloop-nieuwbouw politiek van de gemeente dreigt onze buurt steeds onleefbaarder te worden. Voor de buurt belangrijke aktiviteiten die de boel nog enigszins leefbaar maken zullen ook in de toekomst door moeten gaan. Om die een stevige basis te geven kraakten wij de voormalige Jacob de Wittschool, waar de gemeente toch geen zinnige buurtbestemming voor heeft: De Witte Reus. Wij hebben een circus, een houtwerkplaats, een fanfare, een kantoor voor de Staatsliedengreep, ruimte om op te treden en te oefenen en 10 bewoners met hun werk- en oefenruimtes. De Wittenstraat 100.
-3-84/16 RUDI HAKT EROP LOS! EXTRA
(1) (bewoners/sters van Gerard Doustraat 105)
(2) wrs.A4, foto's, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.01
In de nacht van 23 en 24 maart werd de Gerard Doubuurt opgeschrikt. Rudi was weer bezig. Nadat het Energiebedrijf de gas- en elektratoevoer onklaar had gemaakt, vertrokken de laatste bewoners uit Gerard Doustraat 105. Wie wil er zonder gas en licht wonen voor 500 gulden per maand op een slecht onderhouden halve woning? Een groep mensen besloot dat het maar eens afgelopen moest zijn met de praktijken van van der Vinden. 23 Maart werd het pand door honderd stevig ingepakte mensen gekraakt. Op alles werd gerekend. Om 1 uur 's nachts probeerde van de Vinden de deur in te schoppen. Twee uur later komt hij terug met een verstevigde Amerikaanse slee. De auto's van de buren kegelt hij opzij om vervolgens tot vier maal toe in zijn achteruit op de voorgevel van 105 in te beuken. Na een kwartier arriveert de politie. Van de Vinden wordt gearresteerd. Het huis dreigt in te storten. Bouw en Woningtoezicht geeft opdracht het huis te stutten. Door knullig politie-optreden kwam hij zaterdag weer vrij om meteen weer problemen te gaan maken. Opnieuw wordt van de Vinden opgepakt. De mensen in het huis Gerard Dou 105 zijn vastbesloten om weer gewone woningen te maken. Volgt verhaal over begane grondruimte Gerard Doustraat 218.
'Goed of kwaad kent-ie niet', zo beweert een buurtbewoner. 'Het gaat hem er alleen maar om wat het oplevert'. Volgt levensverhaal van Rudi van de Vinden: amfetamine, pep, oplichten van woningzoekenden (Gerard Dou 105, 107 en 218, Weteringschans 271), Escort Service, auto's, niet-betalen GEB-rekeningen, extra inkomsten uit zijn uitkering van de Sociale Dienst. Het koningschap van de Gerard Dou is in het geding. 105 Was zijn laatste bolwerk.
Donderdag buurtvergadering over de hele toestand, 29 maart in wijkcentrum Ceintuur.
-3?-84/17 Aan iedereen in de stad, Afgelopen zaterdag is er bij ons een politieinval geweest ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Wielingen)
(2) A4, elite
(3) Ams-Zuid Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.1.01
(5) Havenaar en de zijnen werden op 22-3-84 door een stedelijke groep krakers ontruimd
Zaterdag is er bij ons een politieinval geweest en is het huiscafé vernield. André Havenaar met aanhang hadden een klacht ingediend dat hun tent, Chiba, gesloopt was. Ze vonden daarom dat de politie maar een inval moest doen. Aanleiding voor dit alles was dat Havenaar en co van plan waren in onze kelder woonruimte in te pikken. Het is ons al teveel dat André met zijn schorem in een deel van het gebouw is, laat staan dat hij nog meer in beslag neemt! Toen de politie in andere delen van het gebouw naar de daders ging zoeken, maakte Havenaar het werk af door de ruimte te vernielen en een jongen het ziekenhuis in te meppen. Verder zijn er nogal wat ruiten gesneuveld. Zondag heeft André ons als toppunt een ultimatum gesteld: met fl. 5000 over de brug komen als schadeloosstelling voor de vernielingen. Wanneer wij dit niet betalen ontruimen André en co de Krammerstraat en daarna waar ze zin in hebben. Daarna hebben ze de ruimte nogmaals aangepakt. We worden al 6 jaar geterroriseerd door dat tuig. Eerst zat André met een stel Hells Angels in Chiba en heeft nooit mee betaald aan gas, water en licht. Er waren voortdurend inbraken. André heeft met wisselende aanhang voortdurend geprobeerd kamers te bezetten. Als wraakactie heeft André ook eens de boel in de fik proberen te steken. Nogal wat strafbare feiten hebben hem een TBR opgeleverd. De vernielingen en inbraken gaan nog steeds door!
-3-84/20 WOONLASTEN KUNNEN OMLAAG Uitzettingen uit woningen in onze blokken ...
(1) Joop van Dam
(2) A4, el.stencil, 12" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) kopie FP /
(5) Zie -4-84/19
Uitzettingen uit woningen in onze blokken komen de laatste tijd vrij vaak voor. Door de hoge kosten van de blokverwarming en de naheffing zijn veel mensen in de problemen gekomen. Daarom willen wij met wijkcentrum en advocatenkollektief aktie voeren tegen de hoge woonlasten, 3 april Wijkcentrum.
6-3-84/2 VERKLARING AKTIECENTRUM/KRAAKAFFEE RIOOLRAT BEDREIGD!!!!
(1) 1: Kraakkaffee Rioolrat/Woongroep Staatsliedenbuurt
2: Kraakkafe de Rioolrat
Het Kraakspreekuur
Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, elite, achterkant: st.pen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/016.2.01
1: 5 Maart is het aktiecentrum van de Woongroep op basis van formaliteiten (vergunningen) met ontruiming bedreigd. Van Thijn zet hiermee zijn laffe aanval tegen de kraakbeweging voort. Hij probeert systematisch de legitimiteit van de kraakbeweging aan te tasten. Eerder zijn pogingen ondernomen de Palm in de Jordaan, Molly chaoot in de Pijp en Opstand in de Vondelpark-Concertgebouwbuurt op te ruimen. Kraakkaffe de Rioolrat is het volgende van van thijns anti-kraakwoede. Ons kaffee heeft een belangrijke functie in de buurt. Zolang het overheidsbeleid ons dwingt in verzet te komen, hebben wij dit aktiekaffee nodig. Het kraken van distributiewoningen in de Staatsliedenbuurt heeft naar van thijn's zeggen 'ontoelaatbare vormen aangenomen waarbij overheidsingrijpen onontkoombaar is geworden'. Wij beschouwen de ontruimingsdreiging als een poging tot ondermijning van de Woongroep. Er rest ons geen andere mogelijkheid dan te reageren op een manier die de Staatsliedenbuurt waardig is.
2: Open brief aan de ondernemers of beheerders van 'Het Stadhuis'. Jullie weten dat wij ons niet aan regels conformeren van een overheid die ons met diezelfde regels in een hoek trapt. Daarom hoeven wij niet te antwoorden op jullie verzoek vergunningen aan te vragen. De consekwenties in de buurt zullen ernstig zijn. De Woongroep heeft de Rioolrat 2½ jaar geleden na langdurige leegstand in gebruik genomen als kraakkafe/koffiehuis en aktiecentrum. Onze aktiviteiten vinden plaats in samenspraak met de buurt. Wij zien jullie brief als een provokatie om een konflikt uit te lokken.
12-3-84/1 12-3-'84 Beste Buurtbewoners, Zoals U wel zult weten, ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Pieter van der Doesstraat 15)
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.2.07
De school aan de Pieter van der Doesstraat 15 is 12 februari gekraakt. Het pand is van de gemeente en er werd niets mee gedaan. De gemeente heeft het plan in juli/augustus te verbouwen. Wij willen het pand een woon/werk functie geven: wonen, aktiviteiten voor buurtbewoners met lage inkomens, café, tweede hands-winkel, CREA-ruimte, werkplaats en sportzaal. 24 Maart open dag met activiteiten voor de buurtbewoners. Het pand, de Coppelstock, is geen buurthuis. Mensen die er wonen hebben een groot aandeel in het werk.
21-3-84/1 LaaTsTe WaarschuWinG woensdag 21 maart 1984 Stedelijk Overleg
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(5) Grachtenkrant 93 p.6: "Waarom het nu ineens weer Laatste Waarschuwing heet, zal wel te maken hebben met de groep Amsterdamse Krakers, die de oude strukturen pogen in orde te herstellen."
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Opnieuw is het stedelijk overleg kraakgroepen in het leven geroepen. Om te voorkomen dat het SOK een praatgroep wordt, bewaren we diskussies voor de buurten en op aparte avonden.
Er gaat op korte termijn weer een wekelijks stencil met kraaknieuws verschijnen, waarschijnlijk Laatste Waarschuwing geheten. Vlugtig Weerzien is failliet gegaan doordat in veel buurten verantwoordelijkheidsgevoel t.a.v.distributie, nieuwsgaring en financiële bijdrage ontbrak. De redaktie van VW zal het nieuwe stencil verzorgen.
Momenteel staat elk onderdeel van het kraken ter diskussie. Om tot gezamenlijke afspraken te komen en vooral weer effektief te worden, wordt over elk onderwerp een stuk geschreven. Op het SOK worden de stukken bijgewerkt. Ze komen in een soort politieke handleiding. Een inventarisatie van de onderwerpen verkrijgbaar op Haarlemmerplein 50.
De Admiralenbuurt opent een kraakkafé op Pieter van der Doesstraat 15.
Wegens het ontbreken van een aktie-ondersteunende krant de laatste 2 jaren, zijn er initiatieven genomen om zo'n krant opnieuw op te zetten. Die aktiekrant zal niet alleen een kraakkrant zijn.
Bernissestraat 11'' en Biesboschstraat 30hs worden bedreigd met onaangekondigde GDH-ontruimingen. De eerste ontruimingen worden op korte termijn verwacht; daarna kan de smeris, zonder waarschuwing vooraf, elke dag komen ontruimen. Diezestraat 30' dreigt ook nog steeds ontruimd te worden (voor luxe renovatie). In de Wielingen hebben gebruikers steeds meer overlast van een motorclub van diskoos. Er kan dus alarm komen.
In de Pijp hebben afgelopen week drie justitiële ontruimingen plaatsgevonden. Een pand is herkraakt.
22 Maart worden wederom 5 eerste GDH-ontruimingen tegengehouden in de van Boetzelaerstraat, Cliffordstraat en van Hogendorpstraat. Binnenkort volgen ook twee justitiële ontruimingen.
De kraakgroep Oosterpark/Weesperzijde heeft zichzelf opgedoekt en het kafé de Robot is gesloten.
Sinds vorig jaar houden ze in Londen elk jaar hun Stop the City-dag. Ze zijn op de dag van de onrust hier geweest en besloten hun Stop the City dit keer breder op te zetten en te richten tegen alle shit die er bestaat. 29 Maart de dag van de onrust in Londen.
Enige tijd geleden ontruimden Rotterdammers een café waar de C.P.kaderkursussen hield. Te Almere smeten aktivisten de C.P.-raadsleden uit de raadszaal. Veel mensen bleken voortaan op een radikale manier te kiezen voor anti-racistische akties, ondanks de temperende geluiden van gevestigde anti-racistische instituten als het AFFRA, de Anne Frankstichting en de CPN. De CPN leverde zelfs een radikaal anti-racistische partijgenoot uit aan de politie. Het komitee 'radikale anti-fascisten' te Amsterdam gaat samenwerken met het Utrechtse komitee Anti-fascisme met alle geweld en met vrienden uit Rotterdam en Nijmegen.
Het Grondbedrijf kondigt duizend ontruimingen aan. Het is door financieel wanbeheer flink in de problemen geraakt. Ze bedreigen duizenden Amsterdamse huurders met ontruiming als niet alsnog de vaak jaren oude rekeningen betaald worden.
23-3-84/1 Vandaag hebben wij, Amsterdamse krakersters, de Gerard Doustraat 105 gekraakt.
(1) Amsterdamse kraaksters en krakers.
(2) A4, elite
(3) Alt.lev-dr Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.01
(5) Zie ook Bluf! 112 (29-3-84) p.3
Vandaag hebben wij de Gerard Doustraat 105 gekraakt. Dit pand werd door rudy vd Vinden verhuurd voor minimaal fl. 300 per maand per halve etage. Illegaal, want sinds 1976 staat er een aanschrijving 'staking gebruik' op. Huurders die hij te lastig vindt worden desnoods in elkaar geslagen. Hij houdt zich bezig met een illegale autowerkplaats, evenals prostitutie en heroinehandel. Wij vinden dat V.d.Vinden de buurt uit moet. We hebben gekraakt om een einde te maken aan zijn grove verhuurmethoden. We verwachten niet dat V.d.Vinden zich hierbij zal neerleggen. De buurt mag niet langer geterroriseerd worden!
24-3-84/1 VAN DE VINDEN , WIJ ZIJN GEEN BLINDEN
(1) (een groep krakers/ters uit de buurt) (uitgegeven door bewoners Gerard Doustraat 105, fp)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.01
 
Vrijdag 23-3 hebben wij Gerard Doustraat 105 gekraakt omdat het leeg stond. En om te voorkomen dat eigenaar V.d.Vinden dit huis voor de zoveelste keer zal gebruiken om zijn zakken te vullen (400 gulden per halve etage, pooierspraktijken en dealen van drugs). Rudy probeerde ons via een 'redelijk gesprek' en daarna met geweld uit het pand te krijgen. Toen dit niet lukte kwam hij opdraven met een tankachtige amerikaanse slee, waarmee hij zich probeerde een doorgang te verschaffen door op de gevel in te rijden. Al na drie keer bellen (een half uur later) kwam de politie en rekende Rudy v.d.Vinden in. Vandaag is hij weer vrijgekomen. We verwachten nieuwe represailles. We blijven in het pand!
28-3-84/1 LaaTsTe WaarschuWinG woensdag 28 maart 1984 SOK
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, 12" Courier
(3) Ams-C-WE Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Laatste Waarschuwing komt binnenkort regelmatig uit.
Elke zondag komen mensen van kraakgroepen bijeen, het SOK.
26.3 Is er gepraat over de vorm en inhoud van de nieuwe krant. Mensen die mee willen werken kunnen op de vergadering komen op 9 april, Fannius Scholtenstraat 56h.
Het kraakspreekuur Haarlemmerbuurt is tegenwoordig te vinden op het Haarlemmerplein 17. De Haarlemmerbuurt krijgt 30/3 sinds lange tijd weer eens een GDH ontruiming.
GDH-ontruimingen worden effektief tegengehouden. Juridische ontruimingen worden niet aangepakt of omzeild. Vanuit het SOK is er een initiatief genomen om de ontruimingen aan te pakken. Iedereen die zich aan wil sluiten kan bellen met de RioolRat.
De Kinkerbuurt heeft materiaal nodig om hun werkruimte op te bouwen (Eerste Helmersstraat 197 huis). Inmiddels is de tweede etage erbij gekraakt.
Binnenpret, Eerste Schinkelstraat 14, houdt een open dag op 31/3. De mensen van het restaurant (mensen uit Wijers) gaan door. De Binnenpret -gekraakt op de Dag van de Onrust- is voor hen een mooie plek. Vrijdag 30/3 grootse heropening van Zorrows Zions Restaurant.
In de Staatsliedenbuurt worden de volgende ontruimingen tegengehouden: do 29 Cliffordstraat 33 huis, vr 30 van Bossestraat 42 huis en Marnixkade 66 huis, wo 4 april Eerste Keucheniusstraat 9'''.
Dintelstraat 46 heeft een huidestraat. De bewoners hebben procedures gestart om de zaak te rekken. Bernissestraat 11'' en Biesboschstraat 30hs krijgen een GDH ontruiming, eerste op 4 april. Ook het info-centrum in de Scheldestraat wordt met ontruiming bedreigd.
De Chiba-club die omgeving en bewoners van de Wielingen terroriseerde, is deze week uit de Wielingen gezet. Ene Reindert Jan, Wielingenbewoner, was het niet met de aktie eens en heeft de rol van verrader op zich genomen. Gelukkig geloofden ze hem niet.
Allart moet 27.3 voorkomen wegens het vermeend stenen gooien naar een smeris. Er werd natuurlijk wel geluisterd naar de sterke verhalen van een stille (dezelfde die hem bij Amsteldijk heeft opgebracht). Allart kreeg 6 weken.
Er is vrijdag een pension van v/d Vinden gekraakt. Vrijdagnacht. Eigenaar v/d Vinden rijdt met een gepantserde chevrolet de gevel binnen. De smeris arriveert na een ½ uur en arresteert v/d Vinden. Zaterdag doet de politie een inval en arresteert 2 krakers. Zaterdag wordt V/d Vinden vrijgelaten en verschijnt weer bij het pand. Het wordt knokken en opnieuw arresteert de politie v/d Vinden. Zwaaiaktie voor arrestant pensionkraak G.Doustraat dinsdag.
Een oude truuk. Een ex-huurder opzadelen met een zgn.(!) huurschuld om de huidige bewonerster te ontruimen. Zo probeerde men deze week ook van Boetzelaerstraat 29'' met een dergelijke streek te ontruimen. De bewoners hebben met andere krakers de spanning overgebracht naar het kantongerecht, waar het proces tegen de ex-huurder zou plaatsvinden. De zaak is een maand aangehouden. De makelaar is gewaarschuwd voor de gevolgen. Andere voorbeelden die spelen in de Staatsliedenbuurt zijn Groen van Prinstererstraat 99 en Fannius Scholtenstraat 56 (AO-winkel).
-4-84/11 BELANGRIJK! Aan alle krakers en simpatisanten in de Staatsliedenbuurt e.o.
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-W-Staa Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.03
Dit stencil wordt rondgebracht bij de vele honderden woningen in de buurt, waarvan we (denken te) weten dat die gekraakt zijn. Zoveel mensen zijn de laatste jaren door de woongroep met kraakakties geholpen hun woonrecht op te eisen. De gemeente stuurt er op aan een eind te maken aan de aktiviteiten van de woongroep. Het opknappen van slooppanden is de gemeente een doorn in het oog. Het slopen gaat door. Waar 'sociale woningbouw' plaatsvindt is dat voor een gewoon mens onbetaalbaar. Het kraken van (leegstaande en verwaarloosde) GDH-woningen zou harder moeten worden aangepakt, zo liet van Thijn blijken. Een tijdje tevoren was het dreigement van Wolffensperger om 1500 illegaal bewoonde etages te ontruimen niet doorgegaan, doordat we demonstratief een ontruiming in de Spaarndammerbuurt hadden tegengehouden. Hezelfde geldt voor de woningen van het grondbedrijf. Terwijl 1000 huisuitzettingen wegens huurschuld gepland waren, is op 16 april een ontruiming in de J.M.Kemperstraat 20/2 niet doorgegaan. Het zal wel iets te maken hebben gehad met de stedelijke aktievoorbereidingen. In onze buurt zijn al 200 GDH-ontruimingen tegengehouden. De gemeente heeft haar ambtenaren van het buro Bestuurskontakten een intensieve studie van de kraakbeweging laten maken (de BBC-papers). Ze probeert wel degelijk een eind te maken aan het kraken in onze buurt: er is een nieuwe politiepost speciaal voor de Staatsliedenbuurt gedacht, de hele van Boetzelaerstraat -waar veel aktieve krakers wonen- wordt door de gemeente aangekocht, het kraakkafee de Rioolrat zou moeten sluiten, enz. Het is de bedoeling van de gemeente een eind te maken aan het kraken in onze buurt. Open gaten, GDH-leegstand, onbetaalbare nieuwbouw, ontruimingen en nog eens ontruimingen, 'herstel' van de 'rechtsorde', daar wil men naar toe. Daarom heeft een aantal mensen het initiatief genomen om de oude organisatiestruktuur van de kraakbeweging in verbeterde vorm weer op te zetten. Stedelijk is er een nieuw overleg van kraakgroepen -SOK- en een nauwere samenwerking tussen de kraakspreekuren. Verder is begonnen met een nieuwe aktiekrant, Verzet. In onze buurt wordt gewerkt om het alarm weer op te zetten, een buurtvergadering te organiseren, een informatiestencil met buurtnieuws op te zetten en informatie te verzamelen. Er komt binnenkort iemand van ons bij je langs met een vragenlijst en om informatie te geven. Organisatie en praktische solidariteit zijn de enige garanties voor je woonrecht.
-4-84/12 LEES DIT POSITIEF INGESTELDE STUK
(1) Herman Maarten Adrie Tinie.
(2) dubbelz., A4, geel papier
(3) Ams-W-Staa Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 002/016.2.01
(5) Nederlandse en Engelse tekst
Na een lange periode van negatief gezeik over de Rat (kraak/buurtcafé De Rioolrat aan het Van Hogendorpplein, fp) en een consequente boycot door een deel van de woongroep (Staatsliedenbuurt, fp) blijkt de Rat springlevend te zijn. Het is niet zonder reden dat onze winst naar de woongroep gaat. Een gebrek aan samenwerking moet gevolgen hebben. De weigering van veel 'aktivisten' om iets met de Rat van doen te hebben heeft er niet toe geleid dat de Rat geen aktietent meer is. Inhoudelijke diskussie is in de Rat ook nauwelijks te voeren dus dat doen we nu. We willen van de mensen van de Rat dat zij bij zichzelf goed realiseren waarom zij in de Rat staan en waar de Rat goed voor is. Hier willen wij zondag 22-4 over praten. Komt allen!
-4-84/13 HUURAKTIEKRANT. Beste Bewoners,
(1) (de gezamenlijke nieuwbouw-kommitees)
(2) 1v 4p, 30x41,6cm, off-set, rode en zwarte inkt, foto's, tekening
(3) Ams-C-rest Ams-O-IB Wonen-hv
(4) SA /
(5) Nederlandse, Turkse en Arabische tekst
(6) Huuraktiekrant
De huren, de gasprijs en de servicekosten zijn afgelopen jaren zeer snel gestegen. Daar heeft een aanzienlijke verlaging van de inkomens en uitkeringen tegenover gestaan. De vraag of de woonlasten daarmee onbetaalbaar zijn geworden, wordt steeds vaker gesteld. De huurschuld ligt alleen al in Amsterdam rond de 22 miljoen. En samen een betalingsachterstand bij het GEB van 14 miljoen gulden. Al jarenlang wordt er door huurders gevochten voor betaalbare huisvesting. Dit geldt in het bijzonder voor de bewoners van de nieuwbouw in de stadsvernieuwingsbuurten. De lasten worden hoe langer hoe oneerlijker verdeeld. Nog steeds wordt er op grote schaal gebouwd. Vaak lukt het nog wel in de nieuwe woning. Aan het eind van het tweede jaar begint het er somberder uit te zien. Je huurgewenning wordt steeds lager. Om toch alle vaste lasten op te kunnen brengen, word je gedwongen het zuiniger aan te doen: eerst de abonnementen de deur uit, de telefoon opgezegd, de verwarming een graadje lager. Dan wordt er bezuinigd op kleding, op het eten. Vervolgens wordt betaling op betaling uitgesteld. Maar je blijft denken dat jij alleen in de problemen zit. Steeds meer mensen doen de ogen open. Ze komen in verzet. Het zijn er nog te weinig.
In de Dapperbuurt, op Kattenburg en Bickerseiland worden al jaren huurakties gevoerd. Vorig jaar werden die uitgebreid naar de Indische Buurt. Bewoners uit de nieuwbouw betalen slechts een gedeelte van de huur. Met deurwaarders en huisuitzettingen willen ze de akties breken. Sluit je aan. De huurkaravaan komt, zaterdag 14 april met muziek, sprekers en toneel (in deze versie met stempel: Javastr-Celebesstr 12.30 uur).
In de jaren 70 moest er iets gebeuren: veel woningen stonden te schreeuwen om onderhoud of waren rijp voor de sloop. Het gemeentebestuur besloot te bouwen voor de buurt. Waar werd gesloopt zou de nieuwbouw bestemd zijn voor de huidige bewoners. En dat de nieuwbouw voor die bewoners betaalbaar zou zijn. In 1975 zijn de eerste woningen klaar. Er is slechts één probleem: de betaalbaarheid. Uit een onderzoek van de gemeente bleek dat de woonlasten te hoog zijn. In 1979 en 1980 proberen de woningbouwverenigingen bewoners te dwingen de volle huur te betalen. Onder druk van de bewoners heeft het gemeentebestuur toen ingegrepen. Er wordt een politieke oplossing van het woonlastenprobleem beloofd. Dat was een isolatievoorstel zonder huurverhoging. Dat is geen werkelijke oplossing. December 1982, de voorzitter van de Federatie van woningbouwcorporaties: "Als de woningbouwverenigingen moeten kiezen tussen of oorlog met onze bewoners of oorlog met de rijksoverheid, kiezen wij voor het laatste". Wat is er in februari 1984 van die uitspraak overeind gebleven? Niets! Dit keer is het menens van de woningbouw. Ons enig alternatief blijft aktievoeren, net zolang tot er een politieke oplossing is gevonden voor de hoge woonlasten.
-4-84/14 TER INFORMATIE: PLANNEN OM BIJSTAND VAN KRAKERS EN WONINGDELERS MET 10 tot 15% TE VERLAGEN.
(1) (kraakbeweging)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, pica
(3) Werk Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.01
De Graaf van Sociale zaken wil per 1 juli de bijstand van alleenstaanden die met anderen wonen verlagen van 70 naar 60% van het minimumloon. Krakers die geen huur betalen zullen op dezelfde wijze gekort worden. Daarbij kan nog een extra verlaging komen omdat gas en licht, als je in een groep woont, goedkoper zou zijn. De gemeenten mogen aantoonbare kosten voor wonen vergoeden. De aftrek woonkosten vindt niet plaats bij een bij de ouders wonende alleenstaande! Ofwel het gaat vooral om een anti-krakers korting. De maatregel wordt stapsgewijs ingevoerd. Plus dat per 1 januari 1985 op 10% van je verlaagde uitkering beslag kan worden gelegd (denk aan W-Duitsland waar demonstranten voor de kosten van de politie en schade moeten opdraaien). Het heeft konsekwenties voor de politieke strijd die de kraakbeweging voert, bv.huurweigeren en geldboetes. In het komend nummer van Verzet (26 april) zullen we er dieper op ingaan. Woensdag 25 april in Opstand, vergadering over deze kortingen.
-4-84/15 Aan alle bewoners van Grondbedrijfwoningen.
(1) (De Woongroep Staatsliedenbuurt in samenwerking met de bedreigde bewoners en buurtgroepen)
(2) A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/009.3.04
(5) Typoscript op SA (map 002/009.1.01)
 
Door wanbeleid onder Wethouder Schaeffer is er 60 miljoen gemeenschapsgeld zoek bij het gemeentelijk grondbedrijf. Het geld wil Schaeffer terug halen over de ruggen van bewoners/huurders. 1500 Ontruimingen op vermeende huurschuld zijn al begonnen. Duizenden woningen die voor en door de buurt in stand gehouden zijn worden als melkkoe misbruikt om de rotte plekken in hun 'beleid' te dekken. De eerste ontruiming proberen ze op 16 april in de J.M.Kemperstraat 20". De bewoners hebben nooit een huur kontract gehad. Ze worden nu ontruimd op de zogenaamde huurschuld van de vorige bewoners. Wij organiseren het verzet. Laat de verantwoordelijken zelf de gevolgen dragen en oprotten!
-4-84/16 BESTE BUURTBEWONERSTERS, Vrijdag 13 april hebben wij de verdiepingen boven de Kijkshop in de Ferdinand Bolstraat gekraakt.
(1) de afzonderlijke bewonersters en gebruikersters van het Bolwerk. Ferdinand Bolstraat 89 91 en 93.
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
Onze plannen bestaan uit het verbouwen van de bovenverdiepingen tot woonruimte. We hopen snel een positieve reaktie van eigenaar aegon verzekeringen te krijgen. We zijn bezig in het Akwarium (eerste verdieping 89) een tentoonstelling over de Pijp in te richten. Er is gelegenheid kennis te nemen van de iedeëen en plannen voor ons pand. De tentoonstelling loopt van 28 april tot en met 5 mei. De zaterdagen met levende muziek en films.
-4-84/17 rudi van de vinden en de gerard doubuurt
(1) anoniem
(2) wrs.A4
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 031/005.1.01
Rudi van de Vinden ramde met z'n versterkte amerikaanse slee de pui van Gerard Doustraat 105. Zaterdag kwam hij opnieuw amok maken. Wat zal er gebeuren als Rudi vrijkomt? Daarom een buurtvergadering afgelopen 29 maart. Omdat Rudi en zijn maatjes buurtbewoners bedreigt durfde niemand aangifte te doen. Zodat Rudi rustig zijn gang kan blijven gaan. Om meer bewijzen te krijgen is het belangrijk dat meer mensen verklaringen afleggen. Dat kan op het wijkcentrum. Als je door Rudi met kamers opgelicht bent, bel het Sikh. Als je een verklaring wilt afleggen of een aanklacht indienen, loop langs bij het wijkcentrum.
-4-84/19 BURENBRIEF 1 Beste Bewoners, Vorige week ...
(1) Namens de aanwezige bewoners, Freek van Kleij Marianne Wolff Joop van Dam
(2) A4, Italic
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) kopie FP /
(5) Zie -3-84/20
(6) Burenbrief 1
Vorige week 3 april zijn we met bewoners en het advokatenkollektief bijeen geweest op het Wijkcentrum. Voor veel bewoners zijn de schulden flink opgelopen door het niet kunnen of willen betalen van hoge navorderingen voor de stookkosten. Een belangrijke oorzaak is de blokverwarming, 30% duurder dan individuele verwarming. Andere oorzaken zijn vochtdoorslag, tocht en slechte isolatie. De advokaten zoeken uit of er een kort geding tegen de Gemeente aangespannen kan worden om huisuitzettingen te voorkomen. Vul het klachtenformulier in, dan krijgen wij een beter beeld van de situatie. Ons plan is om samen met een bouwkundige van het Wijkcentrum bij iedereen langs te gaan. Als U ontruimd dreigt te worden meldt dit dan aan het Wijkcentrum. 25 April komen we weer bij elkaar in Buurthuis Ons Huis, Van Beuningenplein.
-4?-84/21 HAARLEMMERDIJK 108 GEKRAAKT Op zondag 15 april ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Haarlemmerdijk 108)
(2) A4, el.stencil, Plakat
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.3.01
Op 15 april is door 75 mensen Haarlemmerdijk 108 gekraakt. De politie heeft leegstand gekonstateerd. Een verhitte makelaar dreigde het pand te ontruimen. Eigenaar Onroco B.V.maakt deel uit van de Tilburgsche Hypotheekbank. Deze speculantenbank is in 1983 failliet gegaan. Het is zo'n rotzooi dat de curatoren waarschijnlijk 8 jaar bezig zijn om het faillissement af te wikkelen. De curatoren beweren niet te weten wie er achter Onroco B.V.zit, maar weigeren dit ook uit te zoeken. Zo nemen ze waarschijnlijk hun vriendjes in bescherming. Mogelijk Pascha, miljonair geworden door speculeren in arbeidersbuurten. Achter Onroco B.V.zit een stinkende beerput.
13-4-84/1 Ons Huis Staatsliedenbuurt heeft in samenwerking met woongroep Staatsliedenbuurt de politiepost Van Beuningenplein 206 gekraakt.
(1) Dagelijks Bestuur wijkcentrum Staatslieden-/Hugo de Grootbuurt
Ons Huis Staatsliedenbuurt
Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, 12" Courier
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.01
Ons Huis heeft in samenwerking met woongroep Staatsliedenbuurt de politiepost Van Beuningenplein 206 gekraakt. Dit pand krijgt een bestemming van tienerruimte of ruimte voor handvaardigheidsprojekten. Beide voorzieningen zijn nodig. Tieners in de buurt willen al jaren een eigen ruimte. Er zal kontakt opgenomen worden met de politie om het een en ander zakelijk te regelen.
13-4-84/2 WEET U AL WAT AEGON IS ...
(1) De afzonderlijke bewonersters en gebruikersters en de kraakgroep de Pijp.
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.03
(5) Aktieverslag in Bluf! 115 (19-4-84) p.3
Aegon is de op twee na grootste belegger in onroerend goed van Nederland. Op de Ferdinand Bolstraat en de Eerste Jan Steenstraat zijn dat de showrooms van de failliet gegane meubelzaak Janus. Deze ruimtes, boven de Kijkshop, staan een jaar leeg. Er is een bouwvergunning voor kantoren aangevraagd. Gelukkig kan dit niet volgens het bestemmingsplan. Om de woonfunktie in De Pijp te verstevigen, hebben wij vandaag de bovenetages van de Ferdinand Bolstraat 89, 91 en 93 en van de Eerste Jan Steenstraat 84 gekraakt. De drie verdiepingen zullen wij verbouwen tot woonruimte. Voor de eerste verdieping zijn er plannen voor een infocentrum en een galerie. De ruimtes zijn niet als winkelruimte te verhuren.
-5-84/1a DAG van de VOORDEUR
(1) Uitkeringsfront, Jongerenbeweging, Amsterdamse woongroepen vereniging, SIKH
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: Prestige Elite; achterkant: zwarte en rode inkt
(3) Werk Wonen Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 037/001.3.01
(5) Zie ook Van der Lende p.136. Ook verspreid als bijlage bij Oostblok 1½ (11-5-84). Oplage 6.000 ex. Zie ook GA Aff 4881 (A/004788)
1: Samen achter een voordeur gaat je geld kosten. Op 1 juli dreigen de voordeur- en de krakersterskortingen te worden ingevoerd. Mensen die een woning delen worden als ze bijstand of rww hebben gekort met meer dan fl. 150. Krakersters worden fl. 150 gekort omdat ze zogenaamd geen huur betalen. Dat een gekraakte woning ook geld kost, doet kennelijk niet terzake. In heel Amsterdam krijgen de mensen in bijstand en rww 40 miljoen minder! Deze maatregelen betekenen ook meer registratie en kontrole. 18 Mei, dag van de voordeur. Akties door de hele stad en een manifestatie op het Museumplein. Demonstratief voordeuren inleveren bij de Sociale Dienst aan de Polderweg, aktie tegen de sollicitatieplicht en aktie bij hoofdkantoor GSD.
2: Uitkeringstrekkers: de maat is vol! De nieuwe kortingen van 1 juli mogen we niet door laten gaan! Mensen met inwonende kinderen vanaf 18 jaar, woningdelers, woongroepen, mensen zonder aantoonbare woonlasten dreigen fl. 150 tot fl. 300 gekort te worden. Dit nog afgezien van de 3% korting en het wederom niet doorgaan van de prijskompensatie. 18 Mei demonstratie. Geen gezijk, iedereen rijk godverdomme! Woningnood, hoge huren, woning delen, kraken, woonlastenkorting, individueel wonen, enz. Stap voor stap worden de sociale zekerheden afgebroken. Te veel om dood te gaan, te weinig om van te leven.
-5-84/1b
(1) Uitkeringsfront, Jongerenbeweging, Amsterdamse woongroepen vereniging, SIKH
(2) A4, el.stencil, IBM Prestige Elite
(3) Werk Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 057/002.4.01
Dito als voorkant van /1a.
-5-84/13 DIT STUK STOND MAANDAGMIDDAG 7 MEI IN HET PAROOL ... 'Terreur door kraakgroep'
(1) Kraakgroep Rivierenbuurt
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.01
Overdruk van artikel uit Het Parool van 7 mei met de kop: 'Terreur door kraakgroep' Verklaring wethouder na actie in Rivierenbuurt.
In het stuk wordt wethouder Wolffensperger van Herhuisvesting aan het woord gelaten. Woningen zouden door ons gesloopt worden ten behoeve van kaféruimtes, er zou met ons niet te praten vallen, we zijn een openbare orde probleem en ga zo maar door. Deze leugens zijn de zoveelste stap in de kriminalisering van krakers/sters, die iets tegen de leegstand doen en die het beleid van Herhuisvesting bekritiseren. Wij zijn woedend! Omdat de woorden van een wethouder klakkeloos worden aangenomen en er niet gevraagd wordt naar onze visie. De gemeente wil de gevolgen van haar wanbeleid op de hoofden van woningzoekenden laten neerkomen.
-5-84/14 AAN IEDEREEN IN DE STAD De Huidenstraat truc
(1) de afzonderlijke bew. van Dintelstr. 46 en krakers/sters Rivierenbuurt
(2) dubbelz., A4, voorkant: elite; achterkant: el.stencil, tekening
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 038/001.1.01
1: De eigenaar van Dintelstraat 46, 2 en 3 hoog, Van Mourik, heeft de etages verkocht aan Huisman. Het zal je niet verbazen dat Van Mourik de etages leeg moest opleveren, waardoor Huisman een kort geding kon aanspannen. Beiden hebben dezelfde advokaat, Mr.W.van Otterloo, die samen zit met H.Werners die weer direkteur is van een Amsterdamse Mij.tot exploitatie van etagewoningen. Het gaat hier om de zoveelste huidenstraat truc. Juridies is er verder niets aan te doen. Geen executiegeschil dus van onze zijde. Deurwaarder Swier komt ons 1 juni ontruimen. Volgens zijn zeggen was hij het er niet mee eens en 'was de zaak niet in de haak'. We weten niet met hoeveel politie Swier komt. We vragen iedereen aanwezig te zijn en voorbereid te komen. Tot 1 juni!
2: Overdruk van een brief van deurwaarder Swier aan de bewoners, waarin hij de ontruiming aankondigt.
-5?-84/16 TWEE PAKHUIZEN AAN DE LIJNBAANSGRACHT 6 EN 7, ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoonsters Lijnbaansgracht 6 en 7)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-Jord
Vrouw Wonen-kra
(4) UB / UB 295.3
(5) Facs.in Grachtenkrant 97 (8-5-84) p.13
Twee pakhuizen aan de Lijnbaansgracht 6 en 7, na zeven jaar leegstand en spekulatie vorig jaar gekraakt, worden met ontruiming bedreigd. Eigenaar Peijlbouw BV kon, doordat er nog een verjaarde bouwvergunning ligt, de Huidenstraattruuk uithalen. De gemeente gaf in de Jordaan aan partikulieren vaak zondermeer bouwvergunningen, zodat er veel woningen aan de distributie onttrokken werden. Er liggen voor veel huizen bouwvergunningen die allang ingetrokken hadden moeten worden. De gemeente kan vergunningen die zes maanden na afgifte nog niet gebruikt zijn intrekken. Veel vergunningen worden gebruikt om krakersters uit hun pand te krijgen en om mee te spekuleren. Door het lakse intrekkingsbeleid werkt de gemeente mee aan spekulatie en legitimeert zij leegstand. De gemeente zegt te willen bouwen voor de buurt. Nou mooi niet. In de Jordaan is meer door partikulieren gebouwd dan door de gemeente. Veel oorspronkelijke Jordaanbewoners hebben de buurt gedwongen moeten verlaten omdat de huizen onbetaalbaar waren geworden. De gekraakte pakhuizen moeten wijken voor dure koopwoningen. Wij eisen dat de gemeente de pakhuizen met rust laat of verbouwt tot betaalbare woningen.
-5-84/23 BURENBRIEF nummer 2 Beste Bewoners, ...
(1) Max van Noord, Barbara Coolen, Freek van Kleij
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
(6) Burenbrief 2
De belangrijkste klachten die naar voren komen zijn de blokverwarming en vochtproblemen. Daarom beperken we de huisbezoeken tot een steekproef. 25 April zijn we met bewoners (van de gemeentewoningen aan het Van Beuningenplein, fp) en de buurtrechtshulp bij elkaar geweest. De renovatie heeft vanaf het begin problemen gegeven. Het Woningbedrijf wilde de blokverwarming. Toen gold het grootverbruikerstarief nog. Dat is afgeschaft. Voor onze aktie is het belangrijk dat we beloftes van het Woningbedrijf op papier hebben staan. Hebt U thuis nog een brief of verslag, geeft U die dan aan ons door. De bewoners moeten betalen omdat het Woningbedrijf de verkeerde verwarming heeft geplaatst. Vele bewoners kunnen dat niet meer. We willen onderzoeken of er individuele verwarming kan komen en welke mogelijkheden van isolatie er zijn. Volgende vergadering 22 mei in Ons Huis.
1-5-84/8 LAATSTE WAARSCHUWING met extra bijlage di 1 mei 1984 dag v/d slavernij
(1) (de redaktie)
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, Bruxelles, p.1-2: tekeningen
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 010/002.1.01
(5) Oplage 1.400 ex.
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
1-2: Dinsdag 23-4 ging de tweede poging tot tweede ontruiming van 2de Jan van der Heijdenstraat 56 Hs niet door omdat de bewonersters niet thuis waren (!). De smeris liet zich na een ultimatum aan de bewonersters niet meer zien, mogelijk i.v.m.de massale ontruimingen in de rivierenbuurt op dat moment. Vooralarm blijft geldig.
Dinsdag 23-4 komt de eigenaar van Lutmastraat 55 aankondigen dat hij de boel de volgende morgen zou komen ontruimen. Er wordt dezelfde avond een aktievergadering gehouden. De volgende morgen zijn er 30 krakersters verzameld, de eigenaar laat zich niet zien. Aangezien hij in de buurt woont, brengen enkele mensen hem een bezoek.
Er bestaat een dikke kans dat R.v/d V., eigenaar van Gerard Doustraat 105, binnenkort vrijkomt. Men verwacht dan hernieuwde problemen in de Pijp. Blijf dus paraat.
Het eerste nummer van aktiekrant Verzet kwam vorige week uit. Het is ontstaan uit een overleg van de redaktie van Aktieve Oppositie en andere groepen die het tijd vonden dat er weer eens een degelijke aktie-informatiekrant zou komen. De krant verschijnt 1 maal per drie weken. Hoewel geen specifiek kraakbulletin, blijken de artikelen stukken leesbaarder dan die uit het pseudo opinieblad bluf. Redaktieadres Fannius Scholtenstraat 56 Hs.
Na een paar incidentele LW's de afgelopen maanden, die niet door de gebruikelijke redaktie samengesteld werden, verschijnen we weer. Het is de bedoeling elke week te verschijnen. De redaktie van LW is de redaktie van het tot in januari verschenen opruiende periodiek Vlugtig Weerzien, aangevuld met 2 nieuwe mensen. Verzoek te betalen. De oplage is nog maar 1400 omdat slechts enkele buurten over een werkend distributiesisteem beschikken. Iedereen kan op maandagavond de nieuwtjes aan ons doorgeven. Het lijkt erop dat het kraakgebeuren zich nog slechts in 2 buurten afspeelt. Uit de andere delen van de stad hebben we 0 nieuwtjes doorgekregen.
Belangrijke vergo's: Stedelijk Overleg Kraakbeweging, zondag in het bolwerk aan de Ferdinand Bolstraat. Kraakspreekurenoverleg, woensdag Singel 46. Rivierenbuurt vergo omtrent de grote Dintel, donderdag Scheldestraat 100.
Lijst met kraakspreekuren en kraakkafees.
Bijlage: Op 13 april zijn de etages boven de kijkshop in de Ferdinand Bolstraat gekraakt. Sinds 1936 aan het woningbestand onttrokken. De eigenaar is Aegon en deze wil niet met ons praten. Ze pretenderen het gedeeltelijk aan mevrouw Marthas te hebben verhuurd, die hier een balletschool wil vestigen. Onze plannen voorzien in woonruimte en een ruimte voor tentoonstellingen en manifestaties. De financiering zou rondgemaakt kunnen worden door een beroep op het woningonttrekkingsfonds. Wij zijn bereid een redelijke huur te betalen. Tot en met 5 mei tentoonstelling over de Pijp. In voorbereiding is een tentoonstelling over barrikades door de eeuwen heen.
24 April werd onverwacht Diezestraat 30 ontruimd. Onverwacht omdat zowel eigenaar De Boer Den Hartog Hooft als de gemeente de verwachte schade van 200.000 piek verdomden te betalen. Een half uur later ontruimde dezelfde bratra-eenheid Bernissestraat 11-2. Er werd op tijd alarm gegeven maar dit werkte slecht. De muur naar het trappenhuis stortte in. Tot onze verbazing bleek de hele bende voor de Grote Dintel (Dintelstraat 72-74) te staan: 4 GDH-etages. De bezwaarschriftentermijn was nog niet verstreken. De woningen waren nog volledig ingericht. Bij de ontruiming werd veel vernield.De politie heeft fotonegatieven van bewoners gejat. Tegen de gang van zaken is een kort geding aangespannen.
25 April wordt de eerste ontruiming van Biesboschstraat 30 Hs.tegengehouden, 27 april wordt de woning ontruimd. 27 April wordt de grote dintel herkraakt. Er werden barrikades opgeworpen. Tot op heden is er nog niet ontruimd. Op Dieze 30 zit een kraakwacht, de Bernisse en de Biesbos worden door gdh-kandidaten bewoond. Volgt nadere informatie over de eigenaren van de ontruimde panden en over de juridische kanten van de ontruimingen. Omdat GDH en gemeente de woningnood stelselmatig instandhouden moeten we er nu tegen optreden. Vanaf woensdag kan de Grote Dintel ontruimd worden. Ontruimingsbevelen zijn binnen op Bernissestraat 25hs, 27hs, 26hs, 28' en 50hs. Ze moeten eruit zijn voor 2 mei.
1-5-84/9 DE ACHTERDEUR Deze informatie-aktie-krant over de aangekodigde woningdelersterskorting en de "krakers"-korting ...
(1) (samenwerkende groepen en organisaties , aktiegroepen van vrouwen en uitkeringsgerechtigden, krakers en groepen aktief in woonlastenakties, woongroepen en alleenstanden)
uitkeringsfront en wbv-a, jac, sikh, vrouwensteungroep, vrouwen voor ec. zelfstandigheid, woongroe penvereniging amsterdam, anjv, ewb, maic en verder: bijstandscomités + buurthuizen + kraakspreekuren + jongerenorganisaties + etc + etc ++
(2) 1v 4p, 30,5x42,9cm, off-set, blauwe en zwarte inkt, foto, tekeningen
(3) Werk Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 057/002.4.01
(6) De Achterdeur 1
De Graaf heeft aangekondigd dat: iedereen die voor zijn of haar woning geen aantoonbare woonkosten is verschuldigd, wordt gekort in de RWW/bijstandsuitkering. 18 T/m 22 jarigen met 150 gulden per maand; 23 jarigen en ouderen met 225 per maand. Daarnaast wordt iedereen die met anderen een woning bewoont gekort. Deze maatregelen kunnen tegelijkertijd op één uitkeringsgerechtigde toegepast worden tot een maximale korting van 302,30 per maand. Dit als aanvulling op het 1-juli-pakket. De leugen van bescherming van de minima door de regering Lubbers/Aardenne wordt bevestigd. Ons antwoord zal zijn: ieder voor zich en met zijn allen tegen deze a-sociale politiek tekeer gaan! 18 Mei Museumplein aktiedag tegen woningdelers- en krakerskortingen.
Volgen artikelen over de kortingen op WW-WWV-WAO-uitkering, de voordeurdelerskorting, daling van de huursubsidie, vrouwen in de bijstand en vrouwenwerkprojecten die kampen met financiële problemen.
2-5-84/1 Beste bewonersters/gebruikersters, Vandaag hebben wij, de nieuwe bewonersters, de Lairesse 125 gekraakt.
(1) De bewonersters van Lairesse 125
(2) A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.1.01
Vandaag hebben wij de Lairesse 125 gekraakt. In dit deel van de stad worden steeds meer panden aan het woonbestand onttrokken. Dat komt de leefbaarheid niet ten goede. Het pand is eigendom van Beleggingsmaatschappij de Lairesse 125 B.V., direkteur R.J.Mullin. Hij heeft veel BV-tjes en wist grote hypotheken te krijgen. Het pand staat sinds december leeg. Er is een heleboel uit gesloopt. Wij willen het pand bewoonbaar maken voor onze woongroep.
8-5-84/1 LaaTsTe Waarschuwing ... dinsdag 8 mei 1984 GroTe DinTel
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, achterkant: tekening
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing
Donderdag is de Grote Dintel weer ontruimd. De Bratra deed er 1½ uur over om binnen te komen. De 9 mensen binnen werden meegenomen wegens huisvredebreuk. Vreemd, want het pand was onbewoonbaar gemaakt. Bouwvakkers zijn bezig het pand verder uit te slopen.
Het "bolwerk" aan de Ferdinand Bolstraat blijft proberen eigenaar Aegon ervan te overtuigen dat de bewoners een goed plan hebben. Een huidenstraatprocedure van de huurster tegen de eigenaar wordt verwacht.
Op 1 mei werd Korte Leidsedwarsstraat 201 gekraakt, eigenaar Krot en dat was tevens een redelijke omschrijving van zijn al 8 jaar leegstaande pand.
Maandag is Nieuwezijds Voorburgwal 312, de Autonomenkerk, ontruimd door 20 petten. Op lokaalvredebreuk. Het Parool blonk weer uit door een naar riool riekend stuk journalistiek over de ontruiming.
Vorige week woensdag werd de Lairessestraat 125 gekraakt, eigenaar Beleggingsmaatschappij Lairesse 125, waarvan R.J.Mullin direkteur is. Leeg sinds december '83. Donderdag, na de Grote Dintel, ontruimd.
Programma van radio de Vrije Keyser: anti-militaristies nieuws, kraakoverzicht, programma over en door de rivierenbuurt.
Begin vorige week zijn de etages van Ostadestraat 285 Hs.en een hoog gekraakt, eigenaar woningbouwvereniging Schaepman. Deze staat bekend als 'schapelijk' tegenover kraken.
Rudi van der Vinden, eigenaar van Gerard Doustraat 105, zou op vrije voeten zijn gesteld. Het pand wordt zwaarder gebarrikadeerd.
Sinds zeven jaar worden in bepaalde buurten huurstakingsakties gehouden: mensen betalen hun huur niet voorzover dit uitgaat boven 10% van het inkomen. Het ziet er naar uit dat men gaat proberen de akties te breken. Via het SOK zijn de eerste kontakten tussen krakers en huurstakers gelegd.
Dinsdag scheldestraat 100 buurtvergadering rivierenbuurt. Donderdag Molly Chaoot kraakgroepvergo de Pijp en 's middags stedelijke vergo over de Grote Dintel nasleep. Zondag Stedelijk overleg kraakbeweging, Pieter van der Doesstraat 15-17. Woensdag spreekuurhoudersvergo in de Jordaan.
De amsterdamse bevolking maakt zich zorgen over de familie Wolffensperger, Haringvlietstraat 63 Hs. Nichtlief probeerde vorig jaar een woning in de van Boetzelaerstraat te versieren om er een atelierachtige ruimte van te maken. Bonter maakte het Dochterlief, die met Chiba-diskoos vijf jaar lang de Wielingen en omgeving terroriseerde. Gedwongen het veld te ruimen, begon vaderlief daarop een bloedvete tegen de halve rivierenbuurt.
11-5-84/1 KRAKENDE STAD, Eindelijk een justitiële(lokaalvredebreuk) ontruiming die we aan zien komen.
(1) De afzonderlijke bewonersters van Ferdinand Bol 89
(2) A4, el.stencil, o.a.Prestige Elite, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 031/005.2.03
Maandag horen we of we op lokaalvredebreuk justitieel ontruimd worden. We kunnen een kort geding beginnen. Zaterdag vergadering in Bolwerk. Kom van zondag op maandag om de ontruiming tegen te houden. Neem vuur- en latwerk mee.
15-5-84/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... dinsdag 15 mei 1984 DINTEL 46
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Dintelstraat 46 heeft al een tijdje een huidenstraattruuk. Eigenaar is van Mourik.
Zaterdag is Cornelius Springerstraat 3hs gekraakt, eigenaar woningbouwvereniging Rochdale.
Sterke aanwijzingen wezen op een ontruiming van het Bolwerk, de 14e. De bezetting was rap georganiseerd. Voor 1984-standaarden hoog: 125 mensen. Besloten werd de officier van justitie, Wooldrik, maar eens te bezoeken. Via de achterdeur konden we makkelijk binnenkomen. De smeris sommeerde en er werd een afspraak met Wooldrik gemaakt. Het werd een korte kursus strafrecht. De dreiging blijft.
Het lijkt ons een goed idee om groepen samen te stellen die in aksie komen als er ergens een huurstaker ontruimd wordt: een huurstaker ontruimen - 10 nieuwe huurstakers erbij!
We krijgen nog steeds vrijwel geen informatie uit andere buurten dan zuid. Verzoek op maandag informatie naar de Mollie door te bellen.
14 Mei vergaderde de top van de Nederlandse Volksunie in Amsterdam. De NVU'ers werden buiten de vergaderzaal opgewacht om hun papieren in beslag te nemen. De vierde bleek inmiddels gewaarschuwd en trok in plaats van papieren een revolver.
12 Mei hield de Centrumpartij haar jaarvergadering. 200 Aktievoerders beëindigden de vergadering van 150 CP'ers in Boekel voortijdig. Bij de schermutselingen werd een kameraman op het hoofd geramd. Zes van de zeven buschauffeurs reden met een lege bus weg toen ze hoorden wie ze zouden vervoeren.
Op de Sumatrakade is onlangs een groot pand gekraakt.
1½ Week geleden is het voormalige WISE-gebouw aan de Czaar Peterstraat gekraakt, een dag nadat het leeg kwam. 's Middags kwamen slopers van het Grondbedrijf die op de op het alarm afgekomen mensen insloegen. De toestand werd gesust door het buurtopbouworgaan Oostelijke Eilanden. De bewoners mogen tot 1 december blijven.
De nieuwbouwwoning Pieter Nieuwlandstraat 75a van woningbouwvereniging Eigen Haard is gekraakt voor een vrouw met twee kinderen. Deze had te horen gekregen dat ze niet in de Roomtuintjes terecht kon omdat ze een uitkering heeft!
Vrije Keyzer radio: anti-militaristisch nieuws, interview met de schrijver van 'Niet schieten op de journalist' en onthullend interview met Wouter Gortzak (van het Parool) over het persbeleid t.o.v.kraken.
18 Mei is de dag van de voordeur. Een aktiedag tegen de plannen van de Graaf om de uitkeringen voor mensen die samen een pand bewonen drastisch te verlagen. Een ekstra kraakkorting voor mensen die niet kunnen aantonen dat ze huur betalen, behoort tot de plannen. De maatregel moet 1 juli ingaan. Verzet is daarom nu nodig.
15-5-84/2 ZIEN WE BRAAN OOIT NOG TERUG??
(1) Krakers/sters Admiralenbuurt en Rivierenbuurt
(2) A4, elite
(3) Ams-West Ams-Zuid Wonen-kra
(4) ISG SA / ISG PM 14815 SA 038/001.1.01
Wat Van Thijn beloofde maakte hij waar: het G.D.H.-kraken wordt een stuk minder aantrekkelijk gemaakt, ontruimingsprocedures versneld. Als regel wordt de '2e ontruiming' niet meer met deurwaarder Braan uitgevoerd (politie ontruimt zonder aankondiging). Er moet iets tegen gedaan worden. Met ontruiming bedreigd worden: Geuzenkade 59 en 71, Geuzenstraat 33, 65 en 67, Adriaan van Bergenstraat 6bel, Jan van Riebeekstraat 5 en Bernissestraat 25-28. Voor beide buurten geldt dat de kraakgroep klein is, de leegstand groot en de woningen goed. Bernissestraat 26hs heeft 3 jaar leeg gestaan, de woningen in de Admiralenbuurt ½ tot 1½ jaar voor de kraak. Het G.D.H.wordt pas aktief met toewijzen als zo'n woning gekraakt is. Het bekende spelletje van woningzoekenden tegen elkaar uitspelen.
17-5-84/1 Amsterdam, 17 mei 1984 BOLWERK 89 ferdinand bol VERKLARING Na ruim 1½ jaar leegstand ...
(1) De afzonderlijke bewonersters en de amsterdamse krakersters
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB SA / UB 295.3 SA 031/005.2.03
Na 1½ jaar leegstand is vrijdag 13 april Ferdinand Bolstraat 89/1e Jan Steenstraat 84 gekraakt, 1000 m² boven winkelruimte. Volgens een onderzoek staan in de binnenstad 1400 étages boven winkels leeg. Het kraken van de panden vormt een protest tegen dit soort leegstand. De voormalige showrooms van Janus werden verkocht aan de AEGON. In mei 1983 wordt een bouwaanvraag ingediend om te verbouwen tot kantoorruimte. De bouwvergunning wordt geweigerd wegens strijd met het ontwerp bestemmingsplan. Het beroep hiertegen loopt nog steeds. De avond na de kraakaktie kwam de direktrice van een balletschool aan de deur die beweerde dat er een huurkontrakt was. Dit kon ze niet laten zien. Zij verwees ons naar makelaar Jacobus Recourt. Uit niets blijkt dat de Stichting Amsterdamse Ballet Academie een serieuze huurster voor het pand is. Er zijn geen bouwaanvragen voor verbouw tot balletschool ingediend. Een architekt heeft met de bewonersters een plan uitgewerkt voor wooneenheden en buurtgerichte aktiviteiten. Het kontakt hierover is door de AEGON uit rentabiliteitsoverwegingen afgekapt. AEGON had een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. De afgelopen tijd zijn veel van dit soort klachten door de officier van justitie gehonoreerd. Het lijkt erop dat het beleid is dat het kraken onmogelijk wordt gemaakt. De officier van justitie wil niets zeggen over zijn nog te nemen beslissing. Zo wordt ons elke mogelijkheid tot juridisch verweer ontnomen. Uit protest is op 14 mei de kamer van de officier van justitie bezet geweest. De Stichting Ballet Academie heeft een kort geding aangespannen tegen de AEGON. Dit is de zogenaamde Huidenstraattruuk. Het geding vindt plaats op 22 mei. Wij laten ons niet onze woonruimte afnemen en deze via een schijnhuurster tot leegstaande kantoren verworden.
18-5-84/1 AAN DE BEWONERS EN BEWOONSTERS VAN DE NOORD-JORDAAN
(1) De bewoonsters van de Lijnbaansgracht (6-7, fp)
Kraakgroep Jordaan
(2) wrs.A4, el.stencil
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
(5) Pamflet verspreid? Gegevens ontleend aan origineel. Manuscripten op SA (map 033/001.2.01)
Na jaren van leegstand werd in 1983 Lijnbaansgracht 6-7, een voormalig pakhuis, door zeven vrouwen gekraakt. Met de Huidenstraattruc probeert projektontwikkelingsmaatschappij Peylbouw de bewoonsters eruit te krijgen. 24 Mei is de uitspraak. Peylbouw wil luxe appartementen bouwen. De Noord-Jordaan wordt langzamerhand een goudkust. Mensen die geen fl. 750 voor hun huis kunnen betalen moeten maar naar de Bijlmer opkrassen. Ook mensen met lage inkomens moeten in de binnenstad kunnen wonen. Wij willen blijven wonen.
22-5-84/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... dinsdag 22 mei l984
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-West Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Gekraakt Willem de Zwijgerlaan 136 Hs (eigenaar Vastgoed beheer B.V.) en John Franklinstraat 16 Hs (eigenaar Adelbrecht Vastgoed beheer B.V.), Admiraal de Ruyterweg 104 2 hoog (weer verlaten, willen jullie ons even komen vertellen wat er gebeurd is?), Sloterkade 186-I (eigenaresse Blom, echtgenoot staat bekend om knokploegoptredens, bij deze vooralarm), Haarlemmerdijk 148/150, 2e Jakob van Kampenstraat 86-III (eigenaar woningbouw vereniging zuid). De eerste (Braan-)ontruiming van Geuzenkade 59 is tegengehouden. Op de dag van de voordeur heeft de admiralenbuurt de sloten van het sociale dienst bijkantoor dicht gelijmd; 40 mensen hebben proletaries gewinkeld bij Dirk v/d Broek in de staatsliedenbuurt - smeris werd op het moment van de aktie met nepmeldingen de verkeerde kant opgestuurd. De Admiralen gaan naar Woensdrecht. 2 Weken geleden is na acht jaar leegstand Korte Leidsedwarsstraat 201 gekraakt (eigenaar Krot/Boers, aanklacht lokaalvredebreuk). 24 Mei uitspraak executiegeding Lijnbaansgracht 6-7 tegen de huidenstraattruuk rond dit pand. De eigenaar Peijlbouw B.V.zit op de Verreijnstuartweg. De Dolle (en zo ongeveer laatste) Dintel wordt op 1 juni ontruimd (eigenaar van Mourik, aanpakken dus). Vergadering over samenwerking tussen krakers en huurstakers. Eigenaar Rudi van der Vinden van Gerard Doustraat 105 is al weer enige tijd vrij en hij is nog niet verschenen om trammelant te schoppen. Vandaag huidenstraatprocedure van Aegon tegen het bolwerk (Ferd.Bolstraat).
29-5-84/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... dinsdag 29-5-'84 scheldestr.100
(1) (stichting voorlichting kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-O-IB Ams-Zuid Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Woningbouwvereniging A'dam-Zuid probeert een huurder te vinden (prijs fl. 2500 pm) voor Scheldestraat 100. Een huurkontrakt, huidenstraattruk en ontruiming. B&W hebben de woningbouwvereniging onder druk gezet om ons ontruimd te krijgen. Kortom, een openbare ordeprobleem.
Admiralen. Donderdag gekraakt Marco Polostraat 81-II, eigenaar Varna. Maandag is Geuzenkade 59-I ontruimd, een tweede GDH-ontruiming.
Vrijdag hebben we met de rivieren en de staatsliedenbuurt Admiraal de Ruyterweg 104-II herkraakt. De woning was door makelaar Fris en een paar vriendjes illegaal ontruimd. Er bleek een kraakwacht te zitten, die de smeris belde. Die besloot te ontruimen op huisvredebreuk. Daarbij is de hele binnenploeg (15 mensen) opgepakt die 28 uur heeft vastgezeten. Volgens ons zit hier gewoon intimidatie achter. De kraakwacht zit er nog.
Indische Buurt. Onlangs gekraakt Riouwstraat 101-I van woningbouwvereniging de Dageraad en Javastraat 197-III van Eigen Haard.
Schinkel. Gekraakt Amstelveenseweg 141-I, eigenaar Voogd. Voogd heeft hem te koop aangeboden voor 60.000 piek. De etage is in nogal uitgesloopte toestand. Knokploegen worden niet uitgesloten.
De LW heeft een nieuw gironummer van stichting voorlichting kraken. We hebben nu ook een postbusnummer.
Programma Vrije Keyzer: anti-militaristies nieuws, programma over de muzikale blokkade en info over 1-2-3 juni Woensdrecht, gesprek met twee totaalweigeraars, kraak/axie overzicht en berichten uit Woensdrecht. Nadat je de ontruiming in de Dintelstraat hebt tegengehouden ook naar Woensdrecht? Stem daar af op radio Prikkel.
Pijp. Maandag is tweede jan van der Heydenstraat 56 Hs.ontruimd. Anderhalve maand terug was de 2e ontruiming al tot twee keer toe niet doorgegaan. Herkraak blijkt niet mogelijk, daar de woning door een GDH-kandidaat werd betrokken.
Lutmastraat 55-I werd gekraakt in mei 1983, daarna staat de woning weer leeg. Enige mensen zorgen voor een nieuwe bewoner. Daarna staat de woning zo ongeveer permanent leeg. Begin mei zitten we met wel 25 mensen te wachten op een knokploeg. Ondertussen heeft het GDH een ontruimingsprocedure ingezet. De bewoonster begint een AROB-procedure en daarna verlaat ze de woning voorgoed. Buurvrouw overspannen, eigenaar pakt de etage terug. Laat zoiets GVD niet nog eens gebeuren!
Rivieren. Gekraakt Hunzestraat 88 Hs, eigenaar Boersma. Ook gekraakt Rijnstraat 92-II die 1250 piek in de maand zou moeten opleveren en er wordt nu gratis gewoond.
Wielingenstraat 18-II, hier kwam de buurman een paar uur na de kraak binnenstormen en denderde vervolgens van 2 hoog met balkonleuning en al naar beneden. Een knokploeg stormde kort daarna ook naar boven en alarm werd gegeven, politie en knokkers van Chiba (!) erbij. Deze kombinatie van aanwezigen gaf aanleiding tot knokpartijen. De bewoners zagen het niet meer zitten en de etage is nu weer verlaten.
Met ontruiming bedreigd: Bernissestraat 25-28. Nieuw is dat Braan waarschijnlijk niet meer komt, maar direkt de smeris. Vooralarm.
1 Juni wordt Dintelstraat 46-II en III ontruimd. De ontruiming volgt op een huidenstraattruk tussen eigenaar en koper. Omdat de deurwaarder dit een smerige zaak vindt heeft hij ons van de ontruiming op de hoogte gesteld. Deze ontruiming mag niet doorgaan. Meer info via pamfletten en buurtvergo's.
30-5-84/1 BESTE BUURTBEWONERS Vanavond, 30-5-'84, hebben we de Kosterverlorenstr. 20' herkraakt.
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.02
Vanavond hebben we de Kostverlorenstraat 20' herkraakt. Deze etage was vanochtend ontruimd, zonder waarschuwing vooraf! Er was al een keer geprobeerd deze etage te ontruimen, maar toen hebben de bewoners met de woongroep dat geweldloos tegen gehouden. Het is voor het eerst in deze buurt dat ze een etage voor de tweede keer proberen te ontruimen. Zoals vaker is de politie weer als een beest te keer gegaan. Er zijn tien gewonden gevallen en vijf mensen gearresteerd.
GDH ontruimt duizenden mensen per jaar. Omdat het GDH zelf wil bepalen wie het recht op wonen heeft. Heeft niet iedereen recht op wonen? De nieuwe bewoners hebben de woning weer teruggegeven aan de vorige bewoners. Samen met ons gaan ze terug naar de GDH en kraken ze met ons een andere woning. Ook zij hoeven niet op straat te staan. Een herkraak is een hoop werk. We proberen dat te doen met zo min mogelijk lawaai en overlast. Alvast sorry voor eventueel ongemak. Wij hopen op uw begrip en steun.
30-5-84/2 PERSVERKLARING N.A.V. DE ONTRUIMING VAN DE KOSTVERLORENSTR. 20' ...
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.02
Woensdag is de woning Kostverlorenstraat 20' ontruimd. Het betrof een tweede ontruiming, een eerdere was op de bekende geweldloze wijze verhinderd. Toesnellende buurtbewoners werden in elkaar gemept. Het is de eerste keer in de Staatsliedenbuurt dat zo'n tweede ontruiming plaatsvindt. Wij beschouwen dit als een openlijke oorlogsverklaring aan onze buurt. Dit is het antwoord van de gemeente op de ondergraving van de distributie-moraal, het-wacht-op-je-beurt-idee. De morele dwang wordt vervangen door fysieke dwang. De distributie moraal mag er niet opnieuw ingeslágen worden, willen woningzoekenden samen de oplossing van hun problemen kunnen afdwingen. De strijd rondom GDH-panden zal de komende tijd dan ook heftiger dan ooit zijn.
In de raadskommissie herhuisvesting wordt gepraat over bezuinigingsvoorstellen. Die zullen resulteren in het afstoten van de aktieve woningtoewijzing. Eigenaren mogen weer zelf bepalen wie er op hun woning mag komen, met alle spekulatiegevolgen vandien. Op de afdeling ontruimingen zullen wel geen ontslagen vallen. Wij hebben met 150 mensen de etage herkraakt. De door het GDH op de woning geplaatste kandidaten besloten vrijwillig de woning te verlaten en samen met de woongroep een andere etage te kraken. Woningzoekenden kunnen goed met elkaar samenwerken, zolang ze zich niet door het GDH tegen elkaar uit laten spelen. Als ze oorlog willen dan kunnen ze die krijgen!
-6-84/14 INFO-avond op 13 juni ... Klachten? ... Je kunt je huisbaas dwingen!
(1) (Huurspreekuur in Buurtcentrum Transvaal)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: tekening; achterkant: pica
(3) Ams-Oost Wonen
(4) UB / UB 289.3
Info-avond op 13 juni met medewerking van toneelgroep Alarm. Je kunt je huisbaas dwingen! Weiger de huurverhoging, als het kan! Kom naar buurtcentrum Transvaal. De huurverhoging komt er weer aan. Als je serieuze klachten hebt over je woning, heb je het recht die huurverhoging te weigeren. Volgt informatie over de weigeringsprocedure. Het weigeren van de huurverhoging heeft lang niet altijd tot gevolg dat de huisbaas de klachten verhelpt. Hij mist vaak liever de huurverhoging dan dat hij duizenden guldens aan onderhoud moet uitgeven. Dan kunt U naar Bouw- en Woontoezicht of kontakt opnemen met Advokatenkollektief Oost en met hun hulp een kort geding beginnen.
-6-84/15 WOONLASTEN omlaag PROGRAMMA
(1) (Wijkcentrum Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt
Buurthuis het Trefpunt
Buurthuis de Reiger)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA / SA 002/009.1.01
Woonlastenmanifestatie in de Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt, 12 juni in de Koperen Knoop. Gezamenlijk huurweiger-formulieren invullen, de woonlasten karavaan met toneelgroep Alarm en voor de winkeliers informatie over woonlasten voor de kleine winkelier.
Op 1 juli gaat de huurverhoging in van minimaal 3%. De gasprijs is begin dit jaar weer omhoog gegaan, op 1 juli wordt er gekort op het inkomen van de uitkeringsgerechtigden en de huursubsidie gaat ook weer omlaag. Als u vindt dat u de huurverhoging niet kunt betalen, dat uw huis in slechte staat verkeert, weiger dan de huurverhoging! Stuur een brief met uw klachten naar uw huisbaas. Na deze brief kunt u bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging. In de woonlastenkaravaan zitten huurdersgroepen uit de hele stad. Zij vertellen wat er zoal gebeurt op het huurfront.
-6-84/17 IN 1982 WERD SARPHATISTRAAT 85-87 GERENOVEERD OVERGEDRAGEN AAN DE BEWONERS.
(1) Fort Chaoos
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest
Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.3.03
(5) Zie 2-8-84/1
In 1982 werd Sarphatistraat 85-87 gerenoveerd overgedragen aan de bewoners. De kelder bleef een gemeenschappelijke ruimte, maar mede in gebruik gegeven aan Koffiesjop Trinity. Samenwerking met de eigenaren van Trinity, Mel Drabbe, Kenneth van de Heuvel en Prudence Schopper, werd onmogelijk toen zij steeds gewelddadiger gingen optreden. De koffiesjop was het masker voor illegaal winstbejag! 8 Juni hebben de bewoner*s met Amsterdamse kraakgroepen de koffiesjop bezet om een eind te maken aan de wantoestanden. De voormalige eigenaren van Trinity verspreiden nu de roddels dat de ontruiming een racistiese aktie zou zijn geweest. Ze proberen een knokploeg te ronselen. Laat je niet misleiden! De bewoner*s willen de ruimte weer in gebruik nemen als gemeenschappelijke ruimte, bv.als kraakkafee, buurtvoorziening of iets in die geest. Voorlopig is de ruimte gesloten.
-6-84/19 GÉÉN ONDERHOUD? WEIGER DAN HUURVERHOGING 1 juli is het weer zover.
(1) Stookkostenkomitee Hoofddorppleinbuurt e.o. en de Werkgroep Wonen Schinkelbuurt i.s.m. Wijkcentrum Zuid-West, Buurthuis De Meerpaal en Buurthuis De Tulp
(2) 1v 4p, A4, kringlooppapier, rode inkt, Letter Gothic en Light Italic, tekeningen
(3) Ams-Zuid Wonen-hv
(4) SA / SA 035/001.2.01
1 Juli zou U de nieuwe huurverhoging van 3-6% moeten betalen. Wij roepen u op: weiger die huurverhoging. Want wonen is al duur genoeg en de huisbazen doen zo goed als niets aan de woningen. De woonlasten zijn flink gestegen. Terwijl de inkomens niet omhoog gegaan zijn. Veel mensen zijn daardoor in financiële problemen gekomen. Het aantal huisuitzettingen stijgt. Volgt informatie over het weigeren van de huurverhoging op grond van onderhoudsklachten of op grond van het puntenaantal van de woning. Bouw- en Woningtoezicht kan de eigenaar aanschrijven om het achterstallig onderhoud te verhelpen.
-6-84/20 WEIGER DE HUURVERHOGING WOONLASTENMANIFESTATIE dinsdag 12 juni 1984
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, el.stencil, Plakat
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA / SA 053/002.4.01
Op 1 juli gaat de huurverhoging in van minimaal 3%. Deze verhoging komt hard aan want de gasprijs is weer omhoog gegaan, op 1 juli wordt er gekort op het inkomen van de uitkeringsgerechtigden en de huursubsidie gaat weer omlaag. Als u ook vindt dat u de huurverhoging niet kunt betalen, dat uw huis in slechte staat verkeert, weiger dan de huurverhoging. Stuur een brief met klachten naar uw huisbaas. Na deze brief kunt u bezwaar maken op een speciaal formulier.
Woonlastenmanifestatie 12 juni in de Koperen Knoop. Met informatie en formulieren. Er zijn mensen om u te helpen met het invullen. De huurderskaravaan van het obasa (een stedelijke vakbond voor bewonersgroepen) komt langs met vertegenwoordigers van huurdersgroepen uit de hele stad. Zij vertellen wat er gebeurt op het huurfront. De toneelgroep Alarm verzorgt een optreden. We besluiten met muziek en een drankje. U kunt ook terecht op de huurspreekuren in Wijkcentrum Staatslieden- en Hugo de Grootbuurt, Buurthuis het Trefpunt en Buurthuis de Reiger.
5-6-84/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... dinsdag 5 juni l984
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, tekening
(3) Ams-W-Staa Oorlog Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Artisbuurt: gekraakt J.D.Meyerplein 27 (opgegeven omdat er voor 2-hoog een woonvergunning was, eigenaresse mevrouw Teunissen).
Staatslieden: 30 mei werd Kostverlorenstraat 20-I verrast door een tweede GDH-ontruiming, mensen die op het alarm afkwamen werden in elkaar geslagen en 5 ervan opgepakt. 's Avonds werd de woning herkraakt, de GDH-kandidaten vertrokken weer van de etage. Er wordt gezorgd voor een andere woning voor de kandidaten.
Dapper: maandag drong een kerel van makelaarskantoor Delgé de Wagenaarstraat 2-I binnen en begon een muur te vernielen. De smeris besloot te ontruimen op huisvredebreuk. De aannemer en makelaar kunnen akties verwachten!
Schinkel: kort geding tegen Sluisstraat 24 hs.(eigenaar v/d Wetering).
Maandag werd het VVD-kantoor aan de Nieuwe Zijds bezet in het kader van een anti-militaristiese/anti-kernwapen aktie. De smeris arresteerde 40 aktievoerdersters.
Rivieren: door een groep buurtjongeren is een ruimte op de hoek Churchillaan/Schipbeekstraat gekraakt om een clubhuis te beginnen. De huidenstraatontruiming van Dintelstraat 46 is tegengehouden. Toen het trappenhuis met koelkasten volgestort werd en er een groep krakers naar buiten kwam, taaiden de deurwaarder en twee petten af. Bij deze vooralarm. De schorsingsverzoeken van Bernissestraat zijn afgewezen. Wees attent op alarm.
Kraaknieuws uit Castricum en Wageningen.
Pijp: er werd weer flink gekraakt. Kuyperstraat 124 (sloopwoningen), ontruimd door grote knokploeg, een hoog bleek zich het hele pand te hebben toegeeigend en wilden het verhuren tot aan sloop; Rudi van der Vinden kan je vertellen hoe het afloopt met lui die er dit soort praktijken op na houden in de buurt! Geslaagde kraak op Quellijnstraat 33 (distributiewoning). Woensdag is een kraak mislukt: op het moment dat men de deur openbreekt blijkt net het GDH plus twee kandidaten binnen te zitten! Wel lukten de kraken van Govert Flinckstraat 84-1 (buiten medeweten kraakgroep, sloopwoning) en G.Flinck 265-I (sloopwoning).
Postjeskade: 7 juni GDH-ontruiming (met Braan).
7-6-84/1 Amsterdam 7 juni 1984, VERKLARING Na twee maanden bewoning is op donderdag 7 juni ...
(1) De afzonderlijke bewonersters
(2) A4, Prestige Elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.03
(5) Facs.in Grachtenkrant 507 (25-4-00) p.27. Pand na kort durende kraak weer ontruimd op 10-12-01 (Grachtenkrant 548 (10-12-01) p.31)
Na twee maanden bewoning is op 7 juni het Bolwerk, Ferdinand Bolstraat 89/1e Jan Steenstraat 84, ontruimd. De bewoners waren volledig overrompeld. Het pand heeft anderhalf jaar leeggestaan. Eigenaar Aegon wilde hier kantoren bouwen. Dit kan niet volgens het bestemmingsplan. De bouwaanvraag is deze week ingetrokken. Na de kraak kwam de direktrice van een balletschool opdagen, die beweerde een claim te hebben op het gebouw. Ook zij had geen enkele vergunning. Op 13 april is het pand gekraakt in de overtuiging dat woningen en buurtvoorzieningen de enig mogelijke bestemming waren. Hiervoor hebben wij bouwplannen uitgewerkt. Het pand was op het moment van de kraakaktie leeg. Eigenaar Aegon heeft desondanks een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. De officier van justitie Wooldrik heeft twee maanden gewacht met een beslissing. Zijn uitspraak was belangrijk voor ons om de uitspraak eventueel door een rechter te kunnen laten toetsen. De officier heeft hier geen enkele rekening meegehouden. Hij heeft ons bedrogen: een dag voor de ontruiming heeft hij onze advokaat laten weten dat hij nog geen beslissing had genomen. Wij zijn verontwaardigd omdat geen sprake was van lokaalvredebreuk. Op 16 juni zou een nieuwe tentoonstelling opengaan. Door de ontruiming zijn 10 mensen dakloos. Hiervoor zijn 9 mensen gearresteerd en een paar mensen mishandeld.
8-6-84/1 VERKLARING VAN DE AFZONDERLIJKE BEWONERSTERS BOLWERK 89 ferdinand bol
(1) (ex-bewoners van het Bolwerk)
(2) tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
(5) Grachtenkrant 546 (12-11-01) p.23: bovenste etage herkraakt 4-11-2001
Vrijdagmiddag 8 juni is het herkraakte Bolwerk met een enorme politieovermacht ontruimd. Een uur later zou een kort geding dienen om de onrechtmatigheid van de justitiële uitspraak tot ontruiming aan te tonen. Dit kort geding is ingetrokken. Wij zijn woedend. 13 April hebben wij na 1½ jaar leegstand het Bolwerk gekraakt. Eigenaar Aegon heeft een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. De officier van justitie, Wooldrik, heeft al die tijd gewacht met zijn beslissing. Onze advokaat Frank van der Hoek heeft een dag voor de ontruiming nog kontakt gehad met de officier. Deze deelde mee dat hij nog geen beslissing had genomen. Dit bleek gelogen. Om toch een procedure te kunnen starten restte ons alleen herkraken en een kort geding starten. In de nacht van donderdag op vrijdag hebben wij het pand herkraakt. Vrijdagochtend heeft de rechtbank ons medegedeeld dat het kort geding pas om half vijf kon dienen. De officier en de burgemeester hebben geweigerd de ongefundeerde beslissing van het openbaar ministerie door de rechter te laten toetsen. Wij staan op straat en een belangrijke buurtvoorziening is verloren gegaan. Stop alle justitiële ontruimingen.
13-6-84/1 Laatste Waarschuwing ... woe. 13 juni 1984 bolwerk
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, voorkant: tekening
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
7 Juni werd onverwacht het Bolwerk (in de F.Bolstraat) ontruimd. De bewoners werden meegenomen wegens lokaalvredebreuk en 's avonds vrijgelaten. Donderdagnacht werd het Bolwerk herkraakt, de bewakers eruit gezet en een eerste poging om te ontruimen afgeslagen. De Nederlandse Veiligheids Dienst-wagen ging over de kop. Vrijdag diende de advokaat een kort geding in en dit ging 's middags dienen. Officier van Justitie Wooldrik zag de bui al hangen, het zou de 1e keer zijn dat een uitspraak lokaalvredebreuk getoetst zou worden en nog wel zo'n twijfelachtige. En weet je de afspraak van Van Thijn & Co nog: Geen sijmboolpanden meer. 's Middags werd een grootschalige ontruiming ingezet met hoogwerkers en bulldozers. Voor 't kort geding was het pand leeg en een flink aantal mensen opgepakt (de meesten dezelfde avond vrijgelaten). Nu zitten er 8 N.V.D.-ers in. Zijn ze bang voor een 2e herkraak? Wordt vervolgd.
Zaterdag werd een 20 jaar leegstaand klooster in de Barndstraat (Nieuwmarkt) gekraakt. Dit pand is van de gemeente. Het pand zal woonruimte bieden aan 20 mensen.
8 Juni werd uit Huize Chaos (Sarphatistraat) de koffieshop Trinity ontruimd. De eigenaren Mel Drabbe, Kenneth v.d.Heuvel en Prudence Schopper waren steeds gewelddadiger gaan optreden tegen de bewoners/sters van Chaos (vergelijk Chiba in de Wielingen). Inmiddels is er een pamflet opgedoken, opgesteld door Drabbe, waarin staat dat het een racistiese axie van een groep skinheads was. Hij roept op woensdag te verzamelen om iets tegen de 'racisten' te ondernemen. Op de oproep zijn slechts enkele tientallen mensen afgekomen. Op dit moment staan alleen nog wat vrienden van Trinity voor 't pand en een hoop smeris. De kans op een knokploeg blijft groot. De bewoners vragen bezetters/sters.
Vrijdag komt deurwaarder Braan naar de 4 etages in de Bernissestraat.
Schinkel. Maandag gekraakt Haarlemmermeerstraat 127', makelaar is Hogendorp uit Amstelveen.
Nog steeds met ontruiming bedreigd: Dintelstraat 46. Het gaat om een huidenstraattruc ontruiming (koper Huisman tegen eigenaar v.Mourik).
De arrestanten van de bezetting van het Stikkerhuis zijn vrijdag vrijgelaten. Niemand heeft namen gegeven of een verklaring afgelegd ondanks het lange vastzitten en mishandelingen (vooral in Nieuwersluis).
10 Juni is Binnendommerstraat 2 gekraakt, eigenaar notaris Hengst. Ook 3 jaar geleden was het al eens gekraakt. De oorspronkelijke krakers zijn door de gemeente uitgeplaatst omdat de achtergevel instortte door de sloop van een aangrenzend pand. Op kosten van de eigenaar heeft de gemeente een nieuwe gevel gebouwd.
14-6-84/1 KOMT .......immers de koffie is gratis
(1) Uw kandidaten: Paul en Rens
(2) 2v 4p, A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.01
19 Juni in de Koperen Knoop discussie over het al dan niet afvaardigen van een woongroepslid in het dagelijks bestuur van het wijkcentrum. Een dergelijke discussie heeft reeds plaats gevonden. We hebben binnenkort te maken met een vrijwel leeg bestuur. Heeft niet de kleine stap van toetreding omgekeerd evenredig grote toename van invloed tengevolge? Vanwaar het onverwachte belang dat wordt gehecht aan dit zo verfoeilijkt produkt van kapitalistische repressieve tolerantie?
Het wijkcentrum is een produkt van de democratiseringsstrijd van de 60-jaren. De functie van het wijkcentrum is een andere dan waarvoor gestreden werd. Invloed op voor de buurt belangrijke items heeft het wijkcentrum niet. Het wijkcentrum fungeert als luisterpost van de overheid in de buurten. De overheid heeft dit holle instituut een aantal instrumenten in handen gegeven om de maskerade geloofwaardig te houden: poen en inspraak.
Toch mensen afvaardigen naar het dagelijks bestuur? Jazeker: geld maakt het actievoeren wel gemakkelijker. De woongroep vangt dit jaar fl. 4500 van het wijkcentrum. Hoe laat zo'n supergroep zich afschepen met deze fooi? En belangrijkste punt: het wijkcentrum fungeert meestal als splijtzwam in de buurten, maar ook bij ons kan het het platform van solidariseringsprocessen worden. Een derde pré: een bestuurslid zit met zijn kont op een haard van informatie. Als instituut is het wijkcentrum verwerpelijk, maar het biedt dermate veel voordelen dat toetreding het overwegen waard is. Blijft over het jezelf compromiteren in zo'n functie. Als we denken dat iemand het aankan, loont het de moeite in het dagelijks bestuur te treden. Om het een en ander nog eens gemoedelijk te bediscussiëren hebben we deze vergadering uitgeschreven.
19-6-84/1 LAATSTE WAARSCHUWING ma.avond
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: Bruxelles
(3) Ams-Z-Pijp Oorlog Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Er geldt nog steeds vooralarm voor Huize Chaos. De harde kern van Trinity had de bewoners een ultimatum gesteld wat vrijdag afliep.
Pijp: gekraakt Gerard Doustraat 30 Hs.(eigenaar Keizer uit Midwoude), Jacob van Campenstraat 76-Ilinks (bleek gerenoveerd te worden, de krakers zijn weggegaan), Rustenburgerstraat 397-I (makelaar Van Dijk, een zgn.huurder dwong de bewoonsters met een pistool op te krassen, smeris weigerde in te grijpen, woning staat weer leeg, indien je belangstelling hebt voor een woning met een heftige eigenaar kom dan naar het spreekuur). De molly chaoot wordt met een renovatie uitgespeeld tegen de bewoners van het pand. De kraakgroep heeft besloten dat we aftaaien naar elders met het kafe.
Sommige mensen die kraken melden dat bij hun buurt-kraakgroep, maar willen niet in Lw. Hier begrijpen we niets van.
30 Juni anti-NAVO manifestatie in Tetterode. Volgt tekst van -6-84/10. Kommentaar van de redaktie: Bovenstaande verklaring schijnt uit CNT-kringen te komen. We vinden de eisen zo vaag dat het niet denkbeeldig is dat socialistiese partij van spanje er achter kan gaan staan. Onderdrukking gaat ook met andere dan NAVO knuppels en tanks door!
Kostverloren: Kostverlorenstraat 20-I loopt opnieuw kans ontruimd te worden. Gemeente en justitie hebben topoverleg gevoerd.
De eerste (met Braan) ontruiming van Bernissestraat is tegengehouden. Nu dreigt een tweede, onaangekondigde ontruiming die ook dreigt op Dintelstraat.
20-6-84/1 BURENBRIEF nummer 3 Beste bewoners, ...
(1) Max van Noord, Barbara Coolen, Freek van kleij (uitgegeven door Huurderscomité Van Beuningenplein, fp)
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA /
(6) Burenbrief 3
Op 26 juni komt het huurderscomité van de blokken rond het Van Beuningenplein bijeen in het wijkcentrum. We praten over de mogelijkheden om de woonlasten te verlagen: vervangen blok- door individuele verwarming, warmteisolatie en een warmtewisselaar. Het gasverbruik kan hiermee tot 1800 kubieke meter per jaar lager zijn. De huurverhoging die gemeentelijk woningbedrijf voor de voorzieningen zal vragen is nog onderwerp van discussie.
26-6-84/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... di.26-6-'84 schinkel
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-West Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Schinkel. Gekraakt Veerstraat 58 drie hoog, eigenaar vastgoed investing bv.
Admiralen. Gekraakt John Franklinstraat 2-II, eigenaar H.Vastgoed. De dag na de kraak verving een vriendje van de eigenaar het slot. Hij werd door de politie uit de woning verwijderd. Ook gekraakt Admiralengracht 238-II.
Staatslieden. In de J.M.Kemperstraat beschermt de smeris weer eens een dealer/verkrachter. Zijn woning werd een half jaar geleden gekraakt. Vorige week dinsdag werd de woning plotseling ontruimd en aan die kerel teruggegeven. Vrijdag de 15e werd er herkraakt, zondag ontruimde de kit voor de tweede maal. Je hoort er nog wel van.
Woensdag ontruimd Jonas Daniël Meyerplein 27 door petten, was kortgeleden gekraakt.
Marthas, die met haar balletschool in het Bolwerk zit, heeft een brief door de buurt gestuurd waarin ze probeert het vuile spelletje van de Aegon, Wooldrik en haarzelf recht te praten. 17 Agenten hadden leegstand gekonstateerd en toch wordt lokaalvredebreuk toegekend. De officier heeft zijn zin doorgedreven zonder dat de zaak voor de rechter getoetst kon worden. 3 Juli vergadering in het wijkcentrum Ceintuur.
Pijp. Vrijdag Gerard Doustraat 135-II gekraakt. Vanmorgen rukte de kraakgroep uit naar Willem Pastoorstraat 41, een zevenkamerwoning. Eigenaar is Wbv Schaepman. Deze wil renoveren. Waarschijnlijk komen de woningen pas laat in 1985 aan de beurt. Ze zijn wel geneigd de bewoners met rust te laten als er maar afspraken komen zodat de renovatie doorgang kan vinden. Na koffie gedronken te hebben trekt de kraakgroep verder naar de Govert Flinckstraat waar een uitgewoonde benedenetage van Wbv.Zuid wordt gekraakt.
Volgt recept voor het maken van rookbommen (met suiker, salmiakzout en natriumchloraat, verhouding 1:1:1 gewicht). Deze laatste stof is lichtelijk verdacht geworden omdat vele bewegingen het gebruiken voor springstoffen. Na verloop van tijd worden de rookbommen instabiel en kunnen ze spontaan in de fik vliegen.
Vooralarm Bernissestraat 25-28 en Dintelstraat 46.
26?-6-84/2 'Bolwerk' twee maal ontruimd
(1) kraakgroep de Pijp in samenwerking met wijkcentrum Ceintuur
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.03
Bekomen van alle (wan)toestanden, willen we 3 juli op een rijtje zetten wat er rondom 't Bolwerk gebeurd is. Op last van de officier van justitie ontruimd wordt er met voorbijgaan aan het bestemmingsplan, driftig illegaal verbouwd aan een balletonderkomen. Vier punten die niet kloppen: lokaalvredebreuk terwijl agenten leegstand gekonstateerd hebben, in plaats van een rechter een officier van justitie die rücksichtlos zijn zin doordreef, het bestemmingsplan wordt opzij geschoven en zonder bouwvergunning werkt er iedere dag een aannemer. In de binnenstad staan 1300 etages boven winkels leeg. Er zullen dus nog vele kraken volgen. Juist daarom is het belangrijk te evalueren wat er rondom 't Bolwerk fout ging. 3 Juli, wijkcentrum Ceintuur.
-7-84/6 AAN IEDEREEN IN DE STAD Het is alweer bijna twee weken geleden ...
(1) krakers/sters Rivierenbuurt.
(2) dubbelz., A4, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.01
Twee weken geleden werd tegelijkertijd met Dieze 30 en Bernissestraat 11" de Grote Dintel (Dintelstraat 72-74) ontruimd. De ontruiming verraste ons allemaal en is de zoveelste verandering in het GDH-beleid van Ed van Thijn. Bij het begin van zijn ambtsperiode kondigde van Thijn aan het kraken van distributie-woningen aan te gaan pakken. Onder het mom van herhuisvesting heeft deze gemeentelijke instantie GDH zich het recht toegeëigend te bepalen wie er het meeste recht op woonruimte heeft. Iedere vorm van kritiek wordt aan de kant geschoven en het kraken van distributie-woningen is massale vormen aan gaan nemen (Staatsliedenbuurt). Sinds Van Thijn is er nogal wat veranderd: de 2e G.D.H.-ontruiming werd doorgevoerd (Geulstraat), binnentreding op art.6 woonruimtewet (Winterdijkstraat 6'''), de 2e G.D.H.-ontruiming werd zonder deurwaarder Braan uitgevoerd zonder aankondiging (Schipbeekstraat), schorsingsverzoek wordt niet meer toegekend dus je kunt net zo goed geen bezwaarschrift schrijven. De tendens van Van Thijns beleid is de beroepsmogelijkheden van de kaart te vegen en de kit in te schakelen. De ontwikkelingen bestrijken een tijd van 1½ jaar. De Rivierenbuurt is als testgebied genomen omdat de kraakgroep klein is en de buurt aantrekkelijk voor het G.D.H.(goeie woningen, makkelijk toewijsbaar). Het doorzetten van 2e G.D.H.ontruimingen (zonder Braan) heeft ook in de Admiralenbuurt zijn intrede gedaan. In het verleden is geprobeerd etages terug te kraken en hebben we zoveel mogelijk verzet geboden. Er is nogal wat afgespekuleerd met de Grote Dintel. Het pand is een krot. In september had de gemeente beslag gelegd en na de ontruiming zijn werklui begonnen het pand onbewoonbaar te maken. In die staat is het herkraakt en ontruimd wegens huisvredebreuk. Het is onzin te denken dat de gemeente wat aan de woningnood zou willen doen. Cityvorming, peperdure en slechte nieuwbouw, politiebijstand voor spekulanten, toelaten van brandgevaarlijke pensions, dit maakt deel uit van een beleid dat er op gericht is de stad onleefbaar te maken. Hoeveel mensen worden er nog op straat gezet voordat er iets ondernomen wordt?
-7-84/7 DREIGENDE SITUATIE ONTSTAAN IN DE VAN BEUNINGENSTRAAT.
(1) bewonersters van de bedreigde panden,
Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/007.1.01
Vanaf eind '82 werden etages in de van Beuningenstraat 102, 104 en 106 van spekulant Waasdorp gekraakt. Zijn antwoord was inbraak, diefstal, het gooien van gevelzuur en een knokploeg. De bewoners besloten samen met de krakers een eind te maken aan het uitpersen. Ze begonnen een huurstaking. Er werd beslag gelegd op de panden door de Tilburgse hypotheekbank. De huurders worden ontruimd op huurschuld, de krakers op naam van de vorige huurders. Deze schijnprocedure wordt gehonoreerd door politie en justitie. Terwijl de gemeente al een overeenkomst heeft over de aankoop van de panden. De gemeente neemt de panden pas over een half jaar in beheer, als alle aktievoerende krakers en huurstakers hun huis uitgegooid zijn. De gemeente kiest ervoor om spekulanten het hand boven het hoofd te houden. Vrijdag zal de eerste ontruiming plaatsvinden, 6 juli. Bij voorbaat excuses voor de eventuele overlast.
-7-84/8 HUURSCHULDONTRUIMINGEN WAASDORPPANDEN
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/007.3.01
Augustus '82 werd van Beuningenstraat 106' gekraakt. Eigenaar Waasdorp vroeg hoge huren. Zijn antwoord op de kraak was het strooien van gevelzuur. De buurt bezorgde hem een doorwaaiwoning als reaktie. Helaas leerde Waasdorp hier te weinig van maar kwam met een knokploeg. Hierbij werd de Woongroep geholpen door omwonenden, die Waasdorps bloed wel konden drinken. De politie arresteerde toen de bewoner van het pand. Maart '83 werden 106 h&4 en 104 4 gekraakt. De etages waren leeggekomen na vertrek van huurders die een huurstakingsaktie hadden gevoerd om de borgsommen te verrekenen. Waasdorp was niet meer in staat zijn hypotheek te voldoen, waardoor de Tilburgse Hypotheekbank beslag legde. Die een huurschuldprocedure startte tegen de ex huurders en een ontruimingsvonnis verkreeg op naam van mensen die al lang vertrokken zijn. Uitvoering van deze ontruimingen zullen we voorkomen.
2-7-84/1 BESTE BUURTBEWONERS Gisteren, zondag 1 juli, ...
(1) afz. bewoners v. Kerkstr.340
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 101 (3-7-84) p.4
Gisteren hebben we Kerkstraat 340 weer in gebruik genomen. Het stond sinds oktober vorig jaar leeg. Het restaurant dat er in had gezeten is vertrokken omdat de huurprijs niet meer in verhouding stond met de staat van het perceel. De eigenaar is Ronald vd Putte. Deze heeft in Amsterdam 360 panden in bezit. Hij laat z'n huizenbezit verkrotten. Twee jaar geleden is vd Putte failliet gegaan. De eigenaar van het hotel schuin tegenover ons kwam vertellen dat hij het huisje gehuurd had van de eigenaar. Hij heeft gezegd een aanklacht in te dienen of ons met een knokploeg uit het huis te gooien.
3-7-84/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... di.3-7-'84 Rivieren
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Wonen-kra
(4) GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Rivieren: Bernissestraat ontruimd. Geen zin om alarm te geven omdat het te laat was. De verwachte huidenstraat-truuk-ontruiming van Dintelstraat 46 werd niet uitgevoerd.
V.P.C.: Oranje Nassaulaan 14 ontruimd door petten; M.E.werd achter de hand gehouden. Het ontruimingsvonnis was verkregen door een huidenstraattruuk.
Indiese: 27 juni gekraakt een nieuw kraakkafé, het Verre Oosten aan de Makassarstraat. Er dreigt een justitiële ontruiming. Er blijkt een huurkontrakt te zijn, daags na de kraak getekend op naam van ene Ormeling die er een onduidelijk soort koffieshop wil beginnen. Niet zo'n prettige gast. Zaterdag 6 uur 's ochtends moesten we buurtalarm geven om 'm weer weg te krijgen. Daarna zijn een paar van ons bij hem langsgeweest om te praten. Hij bleek voornamelijk bang. Er komt een gaarkeuken van het Krisiskomitee Oost en boven gaan twee mensen wonen. Ook gekraakt 2e Ceramstraat 31, eigenaar Woningbouwvereniging de Dageraad.
Vrijdag drongen vier lui van Trinity huize Chaos binnen. Er kwamen 40 mensen op het alarm af.
Gekraakt Schinkelhavenkade 10 (eigenaar London & Leeds investments).
Gekraakt Willem Pastoorsstraat 43 (eigenaar Woningbouwvereniging Schaepman).
Dinsdag en donderdag volley/basketballen in de gekraakte school aan de Pieter van der Doesstraat.
3-7-84/2 Dinsdag 3july 1984. Beste Buurtbewoners/sters Vorige week 26 juni ...
(1) De afzonderlijke bewoners/sters. (van panden in de Willem Pastoorstraat, fp)
(2) A4
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/001.2.02
26 Juni en 3 july hebben wij huizen in de Willem Pastoorstraat gekraakt. De meeste huizen staan sinds januari leeg. Er is onduidelijkheid over de renovatie. Er zijn tienduizenden woningzoekenden in Amsterdam, waaronder wij. We willen de renovatie niet in de weg staan. Komt u gerust langs.
4-7-84/1 woensdag 4 juli 1984, kraak Herengracht 129 ...
(1) afz. bewoners Hotel Hille.
(2) A4, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 295.3 SA 032/003.5.06
(5) Facs.in Grachtenkrant 101 (3-7-84) p.31. Zie ook Kleine Pandjes Front jrg.1 (1998) nr.1 p.18 e.v. en 19-5-85/1. Pand vrijwillig ontruimd oktober 1986 (zie Grachtenkrant 161 (20-10-86) p.34)
Vandaag hebben 200 jongeren bezit genomen van Herengracht 129. Dit hotel staat 5 jaar leeg. Het moest op last van de brandweer de deuren sluiten. De eigenaresse, mevr.Bant-Klemkerk, beweerde geen geld te hebben om noodvoorzieningen aan te brengen. Zij bezit in de binnenstad nog een groot aantal panden. Het laatste jaar worden panden binnen enkele weken na de kraak justitieel ontruimd: in de Grachtengordel sinds juli vorig jaar 11 panden (waaronder Keizersgracht 489, Gravenstraat 14 en N.Z.Voorburgwal 300). Na een een klacht door de eigenaar, beslist een officier van justitie of de aanklacht rechtvaardig is. Justitie staat steevast achter de belangen van huiseigenaren. Uitleg komt er pas wanneer de krakers met hun spulletjes op straat gesmeten zijn. Het begrip lokaalvredebreuk wordt door justitie enorm opgerekt op grond van een vaag huurkontrakt of bouwplannen die nog ingediend moeten worden. Burgemeester, politie en justitie hebben hun eigen illegale anti-kraakwet uitgevonden. Wij waarschuwen deze direkt verantwoordelijken.
5-7-84/1 PERSVERKLARING VAN DE WOONGROEP STAATSLIEDENBUURT, 5-7-'84
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.04
5 Juli drongen GDH-ambtenaren en agenten met getrokken pistolen de Fannius Scholtenstraat 25hs binnen op grond van art.6 woonruimtewet. Krakers en sympathisanten die op het alarm afkwamen, wisten de smerissen weer naar buiten te werken. De opgeroepen politie begon te slaan en mensen te arresteren.
Juist op dit moment doet het GDH openlijk haar sociale jasje uit. In de raadscommissie wordt gepraat over bezuinigingsvoorstellen met betrekking tot het GDH. Deze houden in het afstoten van 'aktieve' woningtoewijzing. Het GDH geeft hiermee toe dat haar sociale funktie nooit heeft bestaan. Haar onderdrukkende en verdelende funktie zal worden uitgebreid.
Het was na 30-5 in de Kostverlorenstraat 20 al duidelijk. Van Thijn wil oorlog. Hij heeft zijn zinnen gezet op een konfrontatie met de woongroep Staatsliedenbuurt. Het gaat niet meer om de politieke argumenten voor of tegen het GDH. Het gaat om het afrekenen met een lastige buurt. Ook voor ons gaat het zo langzamerhand om meer. In deze buurt hebben we zelf problemen opgelost, zonder en vaak tegen de gemeente in. Dat willen we niet opgeven. Als er zo tegen ons opgetreden wordt gaan we andere aktiemethodes gebruiken. Net zoveel en net zo vergaand als nodig is. We kunnen dit spelletje harder spelen dan menigeen lief is.
6-7-84/1 PERSVERKLARING VAN DE WOONGROEP STAATSLIEDENBUURT Persverklaring naar aanleiding van de brandstichting bij het GDH
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.04
In de nacht van 5 op 6 juli hebben woningzoekenden, uitkeringsgerechtigden en huurders door brandstichting het GDH voorlopig uitgeschakeld en tienduizenden dossiers vernietigd. Deze terechte aktie zal hopelijk voorlopig een einde maken aan de voortdurende repressieve akties van deze dienst tegen woningzoekenden.
Een voorbeeld is de politieprovokatie op 5 juli op Fannius Scholtenstraat 25 hs (zie 5-7-84/1). GDH-ambtenaren en twee politieagenten drongen met breekijzers en getrokken pistool de woning binnen met de bedoeling deze 'op te meten'. Nadat de smeris met een 'speciale machtiging van de burgemeester' binnen gekomen was bleek de binnentreding een voorwendsel om post en persoonlijke eigendommen van de bewoner te doorzoeken. Het doel van de overval bleek dus het op illegale wijze voorbereiden van een ontruiming. Deze leek als twee druppels water op de onverhoedse politieoverval op de Kostverlorenstraat op 30 mei, waar een etage plotseling met veel politiegeweld was ontruimd en een onafgebroken reeks ontruimingen en aanvallen op woningzoekenden in de Rivieren- en de Admiralenbuurt. Tegen de achtergrond van de toenemende leegstand, de dalende uitkeringen, de stijgende prijzen, woonlasten en huren, de dreiging van duizend ontruimingen van panden van het Grondbedrijf, de huurschuldontruimingen en GEB-afsluitingen, tegen deze achtergrond moet het wezenloze geleuter over de 'rechtsorde', de leugenachtige 'vredespropaganda' en de eerlijke politieterreur van B&W wel tot een harde reaktie vanuit de bevolking leiden. Het is niet waarschijnlijk dat het bij een enkele, tamelijk onschuldige brandstichting blijft. Wij zijn niet van plan ons voortdurend te laten bestelen, in elkaar knuppelen en ontruimen. De werkelijke verantwoordelijken voor het woningnoodbeleid blijven buiten schot en degenen die zich ertegen verzetten worden door de smeris in naam van het woonrecht tot moes geslagen. Wij zullen iedere volgende provokatie van B&W en de smeris met gelijke munt terugbetalen.
7-7-84/1 Beste buurtbewoners Vandaag hebben wij krakersters uit de PIJP Govert Flinckstraat 332 gekraakt.
(1) (krakersters uit de Pijp)
(2) A4, fotokopie?, foto, kaartje
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.4.01
(5) Zie -9-87/11
Het pand is eigendom van Josef Noord, wijnhandelaar, en eigenaar van meerdere panden in de Pijp. Eind 1983 is de tweede etage door brand verwoest. Alle bewoners zijn verhuisd. Het ging er op lijken dat het pand zou vervallen. Daarom hebben we besloten het te kraken en er te gaan wonen.
10-7-84/1 GEKRAAKT. Maandag is het pand Henri Polaklaan 28-boven gekraakt.
(1) De afzonderlijke bewoners en bewoonster van Henri Polaklaan 28.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 101½ (10-7-84) p.3
Maandag is Henri Polaklaan 28-boven gekraakt. Eigenaar is de duitser Müller, die het pand kocht van Eric de Ligt voor fl. 50.000. Hij wil het voor fl. 160.000 verkopen. Eric de Ligt verkoopt vaak panden aan duitsers met een forse winst. Hij is vooral in de Indische buurt berucht. Voor de duitsers is het een handige manier om zwart geld, buiten bereik van de duitse fiscus, te beleggen. Henri Polaklaan staat een jaar leeg. Er zijn muren weggesloopt. Reparaties zijn op kosten van Bouw- en woningtoezicht verricht. Mede om aan deze geldverspilling een einde te laten komen en de spekulatie aan de kaak te stellen, is het pand gekraakt.
De laatste tijd worden gekraakte panden binnen enkele weken ontruimd op grond van lokaalvredebreuk. Deze ontruimingen zijn juridisch aanvechtbaar. In de Ferdinand Bolstraat werd een pand ontruimd één uur voordat de rechter zich over de zaak zou buigen. De gemeente lapt de rechtsorde aan haar laars. De gemeente kiest zo voor spekulatie in huizen, voor grote winsten van handige jongens, voor misdadige praktijken en is ook niet te vies om illegaal panden te ontruimen ten dienste van die criminelen. De gemeente bestempelt de kraakbeweging, die zich tegen dit soort praktijken verzet, als lastig en misdadig en probeert haar onder Van Thijn de nek om te draaien. Overigens is maandag door de politie leegstand geconstateerd. Wij hopen op uw steun.
10-7-84/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... di. 10-7-'84 ARTIS
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / UB 300 SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Gekraakt: Henri Polaklaan 28 (eigenaar Müller, jaar leeg), Herengracht 129 (voormalige hotel Hiller, verbouwd tot appartementen, eigenaresse Bant-Klenkerk, aanklacht wegens lokaalvredebreuk), Keizersgracht 36 (Bührman-kompleks, alles ligt er uit afgezien van de buitenmuren, in handen van de Fries/Groningsche Hypotheekbank, voorlopig gaan 2 mensen pogen er te wonen), Jekerstraat 8-I (eigenaar verzekeringsmaatschappij Union, woning flink uitgesloopt om kraken tegen te gaan), de oude Japanse school aan de Frans Halsstraat 16 (volgende dag weer verlaten, het tegenhouden van volkstuinen zou op zeer veel verzet vanuit de buurt stuiten), 5 woningen van Woningbouwvereniging schaepman in de Willem Pastoorstraat (over de tilt gingen de buitendienst van schaepman en de projektgroep de pijp, zij vreesden dat de lang bevochten renovatie gedwarsboomd zou worden), Govert Flinckstraat 332 (eigenaar wijnhandelaar Joseph Noord, niet geliefd bij het gros van zijn huurders).
Donderdag drongen GDH-ambtenaren met smerissen Fanius Scholtenstraat 25 Hs.binnen om 'de woning op te meten'. Bewoners/sters van hotel Hiller zijn met andere panden bezig akties voor te bereiden tegen justitiële ontruimingen: maandag werd met 30 mensen het kantoor van Algemene Zaken (stadhuis) bezet gehouden. De justitiële ontruiming van 'het verre oosten' is van de baan.
Volgende week uitspraak in het hoger beroep van de officier van justitie over Singel 114. De officier beweert dat er bij de herkraak lokaalvredebreuk gepleegd is. De bewoners/sters organiseren een manifestatie. Donderdag uitspraak in het geding dat Chiba tegen de bewoners van de wielingen heeft aangespannen.
Wakker worden met de stalen stem van de nieuwslezer die aankondigt dat het GDH-gebouw schade heeft opgelopen bij een aanslag. Wat wel gebeurde bij de amateuristiese bommetjes van het MAF blijft nu uit: van massale distanciëringsverklaringen is geen sprake, veel mensen blijken wel simphatie te hebben. Ook wij van de LW zien in de bom niets anders dan een terechte, en nog verre van volledige, uitbarsting van de opgekropte woede onder tienduizenden woningzoekenden. Justitie vermoedt dat de daders uit krakerskringen komen; dat verbaast ons niets.
17-7-84/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... dinsdag 17-7-'84 rivieren
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Rivieren: gekraakt meerhuizenplein 20-II (WBV het Oosten).
Pijp: ontruiming van een renovatie etage, Gerard Doustraat 135 II. Het smerige is dat de ontruiming volgens een vorderingsprocedure is uitgevoerd (geen ontruimingsbevel vooraf).
Wielingen: kort geding van Andre Havenaar en Chiba consorten tegen de bewoners van de Wielingen is afgewezen.
Overzicht van de kraakspreekuren en kraakkafees, eigen media, vreettenten en diversen. Parallel aan de nieuwe moed onder krakers in amsterdam, heeft het kraken in het land de laatste tijd zich uitgebreid. Lijst van plaatsen waar kraakgroepen zijn.
17-7-84/2 Singel 114 is een kraakpand wat inmiddels al vier keer ontruimd is, ...
(1) Sympathisanten van Singel 114.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Letter Gothic, voorkant: foto; achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 102 (18-7-84) p.4-5
Singel 114 is een kraakpand dat voor de vijfde keer ontruimd dreigt te worden. Dit keer niet door een knokploeg, maar door de Officier van Justitie. Om onze boosheid te uiten tegenover de Officier van Justitie houden we een luidruchtig protest op de Ruysdaelstraat, het kantoor waar de O.v.J.'s hun ontruimingspraktijken voorbereiden. Door muziek willen we hun het werken onmogelijk maken. Donderdag is de uitspraak in het hoger beroep van de Officier van Justitie tegen het kort gedingvonnis (waarbij de ontruiming verboden werd, fp). Als dit proces negatief uitvalt wordt de veilingtruuk alsnog goedgekeurd en dat de herkraak onrechtmatig was. De O.v.J.is bezig kraken onmogelijk te maken. Het begrip huisvredebreuk wordt enorm opgerekt. Wij vinden het dubieus dat de Officier zo achter de belangen staat van huiseigenaren en speculanten. Op zo'n manier krijgen speculanten weer vrij spel.
19-7-84/1 SINGEL 114 FOREVER!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, foto
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.2.01
(5) Ook verspreid als bijlage bij Bluf! 128
Vanochtend deed het Gerechtshof uitspraak in het hoger beroep dat het Openbaar Ministerie had aangespannen tegen Singel 114. Wederom bevestigde het Hof haar conservatisme, wat betekent dat Singel 114 voor de vijfde (of zesde) keer ontruimd kan worden. Er staan verschillende principe uitspraken omtrent huisvredebreuk in de uitspraak, die voor alle nog te kraken panden verregaande gevolgen hebben. Achteraf wordt alsnog de veilingtruuk gehonoreerd en kan Panday weer verder speculeren. Oproep axies rond Singel 114 te voeren. Geen ontruiming voor de teveelste keer!
24-7-84/1 AXIE ... LAATSTE ... WAARSCHUWING dinsdag 24-7-'84
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Vorige week dinsdag werd aktie gevoerd op de Ruysdaelstraat bij het gebouw van justitie in verband met de verwachte uitspraak in hoger beroep tegen Singel 114. Een aktie tegen justitiële ontruimingen in het algemeen. De smeris voerde enkele felle charges uit. Desillusionerend was de matige opkomst, amper honderd mensen.
Dapper. Zaterdag gekraakt Reinwardtstraat 93-ii, een tijdelijke verhuurwoning van het grondbedrijf.
Rivieren. Zaterdag gekraakt Meerhuizenplein-III, eigenaar woningbedrijf Oost.
Woensdag gekraakt Lekstraat 2-Hs, eigenaar Wayer beheer b.v.en makelaar Hoen.
Pijp. Donkere wolken boven de Willem Pastoorstraat. Ontruiming dreigde op 53-I, daar men beweerde dat het een verhuurde wisselwoning betrof. Woensdag is er een gesprek met herhuisvesting erbij. Schaepman ging op onze argumenten in en zegt toe het huurkontrakt in te trekken.
Op de Tolstraat 40 mislukte woensdag een kraak van een heel pand. De kraak was al tijden een publiek geheim. De eigenaar had voor komplete inrichting plus kraakwachten gezorgd.
Admiralen. Gekraakt Admiraal de Ruyterweg 146-I, eigenaar Kunst. Komplikaties toen de buurman de gemeenschappelijke voordeur op het nachtslot deed en dus 10 admiralen opgesloten zaten terwijl de buurman ook nog met een knuppeltje stond te zwaaien. De eigenaar bood de bewoners een kraakwachtkontraktje aan. Deze werd teruggestuurd.
Ook gekraakt van Speykstraat 142-I, eigenaar het GGB en Jan van Riebeeckstraat 5-II waar de oorspronkelijke kraakster was vertrokken. Eigenaar is Galman en Versteeg. Gisteren gekraakt Vespuccistraat 62 Hs., eigenaar WBV Rochdale.
Programma van Radio de Vrije Keyzer: heroïnehoertjes, geschiedenis van Singel 114, ondergrondse vakbond in rusland, werken met behoud van uitkering, kraakoverzicht Tetterode, stakingen in Engeland en uitzendingen in het turks over problemen met de sociale dienst en andere lastige en overbodige instellingen.
Justitie heeft vorige week donderdag gelijk gekregen in hoger beroep tegen Singel 114. Gevreesd moet worden voor een spoedige ontruiming. We verliezen wel meer zonder dat we onder het tapijt verdwijnen, maar het is de manier waarop die de mensen zo moe maakt. Het antwoord van de heftige kraakbeweging is een aktievergadering met 50 mensen, die niets beters weten dan te ruziën over het wel of niet opwerpen van barrikades. Er was ook nog een aktienacht vandaag, alleen jammer dat hele buurten hier niets vanaf wisten. Wij weten er ook niets van. Het zou ons goed doen wanneer honderden van ons weer eens ouderwets de grachtengordel komen afbreken als het weer zover is.
31-7-84/1 di 31-7-'84 LAATSTE WAARSCHUWING ... Singel 114
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Ams-O-IB Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Na een aanvankelijk kompromis -men zou eerst een week op ontruiming wachten en bij ontruiming alarm geven; na die week zou het uitlokken van ontruiming bekeken worden- botsten de meningen op een stedelijke vergadering afgelopen vrijdag over Singel 114. De tegenstanders van het uitlokken van ontruiming dreigen geheel te kappen als een 'barrikadeplan' wordt doorgevoerd. Onder de tegenstanders is ook de bezettingsgroep van het pand. De ruzie is zo hoog opgelopen dat een grote groep voorstanders van 'ontruiming uitlokken' de vergadering verlaat. Veel voorstanders van uitlokken (o.a.uit de staatsliedenbuurt, rivierenbuurt, pijp e.d.) komen waarschijnlijk niet eens meer op een alarm.
Maandag gekraakt Balistraat 97-III, eigenaar Vastgoed Beheer B.V.
Informatie over de uitzendingen van de staatsradio, Radio Verzet.
Kraaknieuws uit Heerhugowaard (knokploeg, alarm naar kraakgroepen Alkmaar en Amsterdam die de knokploeg er na drie uur uitzetten) en Doetinchem.
Er is nog niets gekomen van het kraken van een nieuwe ruimte voor de 'molly chaoot'. Dat de aktiemoeheid ook hier toesloeg is verbazingwekkend, want dat het kraakkafe een elementaire levensbehoefte van de gemiddelde kraker is, daar is iedereen het over eens.
-8-84/1 Singel 114 LET THEM EAT BRICKS
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/001.2.01
Na vijf ontruimingen en even zoveel herkraken wil van Thijn een definitief einde maken aan Singel 114. Vóór de Olympische Spelen in 1992 in Amsterdam, moet Amsterdam kraak-, junk- en gespuisvrij zijn. In de politiek van van Thijn is alles aan de toeristenindustrie ondergeschikt. Tegen deze machtspolitiek is nog maar één antwoord mogelijk: keihard en massaal verzet. Als er ontruimd wordt, gaat de hele toeristenindustrie eraan. Een ontruiming verwachten we pas na 24 augustus als van Thijn terug is uit Managua. Iedereen is hiermee opgeroepen massaal prikakties te voeren. Veel sukses, vrijheid en geluk. Stop the city!
-8-84/10 Scholten! Op vrijdag 17 augustus zijn de drie etages boven het winkelbedrijf Scholten ...
(1) De afzonderlijke bewoners/gebruikers van de "pogo academie"
(2) A4, dik cremekleurig papier, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.05
17 Augustus zijn de drie etages boven de Ferdinand Bolstraat/1e Jan Steenstraat gekraakt. De etages stonden jaren leeg. Een vaste groep bewoners heeft met de architekt een bouwplan ontwikkeld op basis waarvan er 10 mensen zouden kunnen wonen. Wij willen met de eigenaar tot overeenstemming komen. Het is de bedoeling dat de eerste etage een buurtfunctie krijgt. In 'de Pijp' is een gebrek aan een dergelijke ruimte. Het bedrijf Scholten dat op de begane grond een winkel heeft, heeft een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. De afgelopen tijd zijn veel gekraakte panden door justitie op grond van deze reden ontruimd. Wij vragen U ons te helpen de etages te behouden. Bel Scholten en maak uw protest tegen een eventuele ontruiming bekend.
-8-84/11 LEEGSTAND BOVEN MIDDENSTAND WAAR GEBEURD
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners 1e Jan Steenstraat 78)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.05
17 Augustus werd de Pogo Academie aan de 1e Jan Steenstraat 78 gekraakt. Eigenaar Scholten heeft de 3 verdiepingen boven zijn winkel 5 jaar leeg laten staan. Nu dus bewoond. Scholten wil ons zo snel mogelijk ontruimen. Onze woonplannen wijken niet voor leegstand boven middenstand. Beklad? Verf? Bezoek Scholten eens. Aktie!
2-8-84/1 JONGERENCENTRUM TRINITY ONTRUIMD BEZETTERS VAN HAAR ONTMOETINGSRUIMTE
(1) Bezoekers en bestuur van Trinity
(2) A4, el.stencil, Courier
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.3.03
(5) Zie -6-84/17
Na 33 dagen hebben wij de bezetters van onze ontmoetingsruimte ontruimd. Op 8 juni werden krakers, door leugen en bedrog, gebruikt om Trinity te bezetten. Trinity was een ontmoetingscentrum van Surinamers, Antillianen, Turken, Marokkanen, Nederlanders en andere sociaal zwakkeren. Zij konden hier ervaringen uitwisselen. Dit stond enkele mensen niet. We trachten weer normaal jongerenwerk te doen en met de bewoners afspraken maken over een algehele ontruiming die het pand vanwege wanbeheer boven het hoofd hangt. Je kunt je aanmelden bij Mel of Kenneth, Sarphatistraat 87.
7-8-84/1 giro: 1580195, o.v.v. LW LAATSTE ... WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, voorkant: tekening; achterkant: foto
(3) Alt.lev-dr Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Dapper: gekraakt Wijtenbachstraat 45 bel + sous (eigenares onvindbaar); affiches tegen de grondbedrijf-ontruimingen liggen op het Kremlin, Alexanderplein 2.
Gekraakt in de Schinkelbuurt Hendrik Jacobszstraat 32 Hs. De smeris begon te fokken, daarop ontruimden ze. Herkraak de volgende dag, Cornelis Krusemanstr 44 Hs, even om de hoek, werd tegelijk meegekraakt. De smeris verscheen in groten getale en een paar lui van de WBV 'ons huis'. De eigenaar dient een aanklacht huisvredebreuk in.
Programma van Radio de Vrije Keyser: mijnstakingen in Engeland, proces tegen Joep, Hotel Hiller, kraakoverzicht, heroinehoertjes deel 3, woningbouwverenigingen, woonlasten en huisuitzettingen, turkse radio.
Rivieren: gekraakt Bernissestraat 50-II (woningbouwvereniging 'het Oosten', 2,5 maand leeg).
Donderdag hoger beroep van 'Chiba' tegen de bewoners van de Wielingen.
1 Augustus werd de onlangs stedelijk ontruimde Hashcoffeeshop Trinity door een knokploeg teruggepakt. De smeris weigerde in te grijpen. De knokploeg onder leiding van Mel Drabbe en Kenneth Heuvel trad grof op. Hoewel Trinity een cultureel centrum heet met 5000 piek subsidie en voor het personeel een 'werklozenprojekt', draait alles om de (zwarte) stufhandel. Bewoners worden geintimideerd en mogen niet politiek aktief zijn.
Tegen de nu twee en een halve week gekraakte Lekstraat 2 Hs.is een aanklacht ingediend wegens lokaalvredebreuk door makelaar Hoen. Ontruiming op Churchillaan 214-I (eigenaar Wayer beheer B.V.en makelaar Hoen op grond van huisvredebreuk). In Berkelstraat 9 liet Hoen inbreken om achter namen te komen.
14-8-84/1 Prinsengracht Zondag 12 Augustus ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, groen, geel of wit papier, el.stencil, tekeningen
(3) Alt.lev-dr Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Prinsengracht 26 op 12 augustus gekraakt door een grote groep. Er zat een hoerenkast, waar vooral de chinese onderwereld grof geld aan verdiende met illegaal verblijvende vrouwen. De laatste tijd werd er ook nog eens heroine gedeald. Na akties wegens overlast is het pand dichtgetimmerd (eigenaar Nieuwenhuis).
Maandag gekraakt Haarlemmerweg 193 Hs.(makelaar Rappange). Opgefokte buren. Rappange zal binnenkort wel langs komen met een fake-huurkontrakt.
Bedreigd met ontruiming door het GDH G.Flinckstraat 265 drie hoog.
Ze moeten met hun poten afblijven van Singel 114 en Hotel Hiller.
Jekerstraat 4hs kreeg een dagvaarding met foto's van meneer x en mevrouw y. Het kort geding is 14 september.
De eerste 'linkse Direkte' van Singel 114 is vanmorgen niet doorgegaan. De aktie op de weteringschans was uitgelekt. De smeris stond met flink veel materiaal klaar.
17-8-84/1 Amsterdam vrijdag 17 augustus 1984 LEGE OPSLAG EN WOONRUIMTE GEKRAAKT IN DE PIJP
(1) de afzonderlijke bewoonsters en gebruikers van 'Huize Bolzicht' ( p/a 1ste Jan Steenstr. 78 )
Woon- en kraakgroep de Pijp.
Woonlasten-komitees Amsterdam.
(2) elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 105 (28-8-84) p.15
Er staan veel gebouwen onbenut leeg. Er komen ook steeds meer mensen op straat te staan. Omdat de huren blijven stijgen, terwijl de inkomens al lang stil staan. Omdat rechters en officieren van justitie alleen maar luisteren naar eigenaren en spekulanten. Als de rechterlijke macht het wil komen er 10 of 1000 politiemensen iemand op straat gooien. Pas nog op de andere hoek van de Jan Steenstraat, het Bolwerk. Liever één dansende juffrouw daar met poen dan 20 mensen met plannen voor de buurt, zei de spekulant Ennia toen. Al zoekende komen de mensen die daar woonden en werkten aan de overkant terecht. Boven de firma Scholten stond weer ruimte leeg, maar nu wonen er na 5 jaar geblindeerde ramen een stel mensen en staat een grote ruimte klaar voor de buurt. De buurt wil geen rel. We willen ruimte om te wonen, werken en leven.
21-8-84/1 giro ... LAATSTE WAARSCHUWING di.21-8-'84 KRAAK
(1) anoniem
(2) A4, wit of rose papier, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Vorige week gekraakt Dusartstraat 33 huis.
Gekraakt 'Huize Bolzicht', p/a eerste jan steenstraat 78. Het pand heeft 5 jaar leeggestaan. De krakers schijnen van plan te zijn een 'pogo-academie' te beginnen als aanvullende buurtvoorziening bij het magistrale voorbeeld van Lucia Marthas!
De aanklacht wegens lokaalvredebreuk tegen Hotel Hiller is plotseling ingetrokken door varkenskop Heemskerk (OvJ, fp).
Bedreigd met ontruiming: Lijnbaansgracht 6 + 7, Sangam, Singel 114, Dintelstraat 46 I+II, Govert Flinckstraat 265 III, Prinsengracht 26 en huize Bolzicht.
De laatste waarschuwing blijft afhankelijk van financiële bijdragen uit de kraakgroepen. We hebben door een soepele houding van een aantal wijkcentra het hoofd nog boven water kunnen houden, maar als er niet snel en maandelijks gedokt wordt, zijn we zinkende. Dus kom op Grachtengordel, Pijp, Haarlemmerbuurt, staatsliedenbuurt, laat die buidel wapperen. Ook zoeken we korrespondenten. Wat betreft Admiralen, Rivieren, Schinkel en Pijp loopt dit inmiddels uitstekend.
De 'zware Jacoba' (v/h de ware Jacoba) wordt definitief niet ontruimd op lokaalvredebreuk. Justitie wordt te tolerant, die horen nog van ons!
26-8-84/1 BESTE BUURTBEWONERS!!!!! Wij hebben vandaag ...
(1) (de afzonderlijke bewoners en steungroep.) (uitgegeven door bewoners Tolstraat 84, fp)
(2) wrs.elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 105 (28-8-84) p.17
Wij hebben vandaag de Oranjeschool aan de Tolstraat 84 in gebruik genomen. Er komen 36 scholen leeg te staan. Voor de Oranjeschool zijn er nog geen nieuwe plannen. Het gebouw is geschikt als woon- en werkruimte. Wanneer er nog buurtgroepen zijn die ruimte zoeken kunnen ze bij ons langskomen.
28-8-84/1 doorgeven van nieuws: maandag 20-22 u. ... LAATSTE WAARSCHUWING ... dinsdag 28-8-'84
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: o.a.Letter Gothic
(3) Ams-alg Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(5) Achterkant ondersteboven gestencild
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Grachten: gekraakt Nieuwe Nieuwstraat 37-39 (eigenaar NBU-beheer). Het pand is Automore gedoopt, naar het voorbeeld van Automo dat er naast ligt.
26 Augustus de voormalige Oranjeschool aan de Tolstraat 84 gekraakt.
Vorige week is een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend tegen de krakers boven textielhandel Scholten in de Ferd.Bolstraat.
Vorige week maandag is als aktie voor Singel 114 een rondvaartboot met vette toeristen bekogeld met verf- en rookbommen. Dit omdat ons gemeentebestuur meer oog heeft voor prestige-projekten die hordes toeristen moeten trekken, dan voor de belangen van de mensen met een smalle beurs die in de stad wonen en werken.
Zaterdag werd een woning in de Vrolikstraat gekraakt. Na ontruiming door eigenaar c.s.weer teruggekraakt.
9 September benefietfeest in de Wielingen voor de engelse mijnwerkers.
De gemeente ontruimt op grond van het binnentredingsverbod (wat eigenlijk voor het voormalige bordeel geldt) Prinsengracht 26.
Vorige week woensdag werd een groepje mensen door een knokploeg van pooiers in elkaar geslagen voor het bordeel Yab Yum aan het Singel. Dit soort praktijken zijn al vaker voorgekomen. Tijd voor een goeie aktie.
Er dreigen weer eens panden ontruimd te worden. Langzamerhand komen axies op gang hiertegen. Val ze aan, steen (minstens) door de ruit, het kan niet vaak genoeg gebeuren! Maak van ontruimingsgolf axiegolf!
-9-84/2a AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Beste Amsterdammers, binnenkort is het weer zover ...
(1) Bewoners Singel 114
Gezamenlijke Amsterdamse Kraakgroepen
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-alg Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/001.2.01
(5) Oplage 100.000 ex.(?). In de instruktie aan de 'klankbordgroep' van de politie werd dit pamflet genoemd als aanknopingspunt voor gesprekken (Grachtenkrant 176 (18-5-87) p.32). Origineel op SA
Binnenkort wordt 'Singel 114' ontruimd dat 7 jaar geleden voor het eerst gekraakt werd en meerdere confrontaties met knokploegen en 5 ontruimingen en herkraken doorstaan heeft. Goede woonruimte moet wijken voor overbodige kantoorruimte of leegstand. De onbetaalbare huren van gerenoveerde- of nieuwbouwwoningen, de woningnood, leegstand, hoge gasprijzen, racisme. Hoezo, de stad leefbaar maken? Racisme en opkomend fascisme werd door Van Thijn 'ontoelaatbaar' geacht. Hij is niet verder gegaan dan een financiële bijdrage aan het monument van Kerwin Duinmeijer. Over de ruggen van de minst draagkrachtigen wordt besloten Amsterdam op te schepen met prestige projekten. Wat moeten wij met de Olympische spelen, kosten 5 miljard. Geef ons maar betaalbare woonruimte! Door te kiezen voor deze allesverslindende promotiepolitiek worden de werkelijke belangen van de bewoners van deze stad genegeerd. De laatste 10 jaar drukt de gemeente het grootschalige toeristenbeleid door. Sinds het aantreden van Van Thijn is de klopjacht geopend op de kraakbeweging en haar symphatisanten. De arrestatieteams zijn tegenwoordig steeds paraat om gerechtvaardigd verzet de kop in te drukken. Wij zullen ons verzetten tegen de misdadige ontruiming van Singel 114.
-9-84/2b
(1) 1: anoniem (uitgegeven door Bewoners Singel 114 en Gezamenlijke Amsterdamse Kraakgroepen)
2: Ontvangstkomitee
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil, 10" Courier; achterkant: pica
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.2.01
(5) Restoplage wrs.gebruikt voor buurtoproep, zie /11
1: Dito als voorkant van /2a.
2: Dito als /11.
-9-84/11 UITNODIGING ... VAN THIJN GEEN BRUG TE VER
(1) Ontvangstkomitee
(2) A4, el.stencil?, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/022.1.01
(5) Zie 11-9-84/1. Ex.bekend met aantekening: "Opnieuw maken aangepaste tekst"
Van Thijn, burgemeester van Amsterdam, heeft het plan op 21 november de Staatsliedenbuurt te bezoeken. Het stencil Van Thijn de buurt in, geen denken aan, is een eerste aanzet geweest om wijk- en buurtgroepen in te lichten over het komend verzet. Dit bezoek wordt gekoppeld aan een offensief van alle gemeentediensten tegen de bewoners van deze buurt (meer GEB-afsluitingen, ontruimingen, binnentredingen). Daarom is de aanwezigheid van iedereen die mee wil doen Van Thijn uit de buurt te houden gewenst op 13 september in de Rioolrat.
-9-84/12 OPROEP SINGEL 114 aktievergadering dinsdag 4 sept. 16.00 uur rioolrat
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.2.02
4 September aktievergadering in de Rioolrat ter voorbereiding van prikakties tegen de dreigende ontruiming van Singel 114. Op de dag van de ontruiming zullen we ons zo hard mogelijk verzetten. Geen defensieve houding meer, maar in de aanval! Wat er bij Wijers mis ging zullen ze nu dubbel zo hard terug krijgen.
-9-84/13 Beste bewoners van de Pijp Het is alweer een poosje geleden ...
(1) De afzonderlyke bewoners van de POGO-ACEDEMY..
(2) A4
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.05
Het is een poosje geleden dat de étages boven Scholten (1e Jan Steenstraat 78) gekraakt zijn. Er wordt hard aan de opbouw van het pand gewerkt. We willen: woonruimte op de 2e en 3e verdieping, voor de 2e verdieping worden bouwplannen gemaakt en de 1e verdieping is bestemd voor buurt-activiteiten. We hopen dat de buurtbewoners met initiatieven komen. Er is een aanklacht ingediend wegens lokaalvredebreuk door de firma Scholten. We troffen de etages in een dikke laag stof aan. Het hele pand is verhuurd aan de firma Scholten. Na veel moeite hebben we een gesprek tot stand kunnen brengen op 28 augustus op het hoofdkantoor van de firma Scholten te Deventer. Het gesprek leverde niets op. De directie weigerde in te gaan op onze argumenten. Ze willen het pand zo snel mogelijk ontruimen. U zult wel begrijpen dat we niet van plan zijn om te vertrekken. Wij hopen op uw steun.
-9-84/14 OPROEP Singel 114 SSSSSSSSSSS Sinds 1977 gekraakt, werd Singel-114 4 keer ontruimd, ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.2.01
Sinds 1977 gekraakt werd Singel 114 vier keer ontruimd. Nu willen B&W het opnieuw laten ontruimen op lokaalvredebreuk. Al enkele weken zijn er aksies uitgevoerd om Singel 114 hard te spelen. We kunnen justitie en het zakenleven, verantwoordelijk voor city-vorming, burokratie en politieterreur recht in hun kruis pakken. Het romantiese beeld van Amsterdam dat geëxporteerd wordt, berust op leugens. En zorgvuldig uitgekozen prikaksies brengen, dat heeft de rondvaartbotenaksie bewezen, paniek in 't hoenderhok.
Geen brood, geen spelen! Kom vechten voor Singel 114!
Buurtvergadering 5 september, Brouwersgracht 272.
-9-84/15 BESTE BUURTBEWONERS In maart werd de woning wagenaarstraat 60/2 gekraakt ...
(1) kraakspreekuur dapperbuurt
(2) A4, el.stencil, logo/tek.
(3) Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) SA / SA 040/002.4.02
(5) Facs.in Oostblok 5 (4-9-84)
In maart werd wagenaarstraat 60/2 gekraakt. Vorige week zou de woning door Herhuisvesting ontruimd worden. De kraakster was in het bezit van een urgentiebewijs. Gelukkig werd de huisuitzetting tegengehouden. Het G.D.H.wil nog een keer ontruimen, nu met politievertoon. Het wordt steeds moeilijker om op een legale manier een betaalbare woning toegewezen te krijgen. We zijn het zat om van de ene slooprijpe (grondbedrijf) woning naar het andere krot te blijven verhuizen. G.D.H. laat ons met rust! Ook gaat de gemeente harder optreden tegen huurders met achterstanden. Krakers en huurders solidair!
-9-84/16 OPROEP TOT GROTE DOORHAALNACHT!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Bruxelles, tekeningen
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.01
14 September is het kort geding van eigenaar Bartels tegen meneer X en mevrouw Y. Zij zijn met foto's gedagvaard voor een ontruiming. De nacht er voor willen we de advokaat van Bartels, de getuige en Bartels een slapeloze nacht bezorgen door ze van alles op hun dak te sturen. Veel bellen dus! Brandweer, glas-alarm, escort-service, loodgieters (met spoed natuurlijk), wekdienst, draaiorgels, enz. Een beetje fantasie doet wonderen! Een krat bier d'r bij en bellen maar, ze mogen geen oog dicht doen! Het is de bedoeling dat de belaktie om 11 of 12 uur begint en tot 6 uur doorgaat. Kombineer het met een feest of zo. Volgens de adressen en telefoonnummers van Bartels (penningmeester Ajax), Van Huet (de huidenstraattruc advokaat, privé Spuistraat 103) en aannemer De Jong (Admiralengracht).
-9-84/19 ATTENTIE betreft ontruiming singel 114 Beste winkeliers,
(1) Gezamenlijke Amsterdamse Kraakgroepen
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.2.01
Binnen afzienbare tijd zal weer een kraakpand met een lange historie ontruimd worden. Voor de zoveelste keer heeft een rechter, een eigenaar gelijk gegeven en daarmee de weg geëffend voor een bloedig slagveld in de binnenstad. Wij zullen stevig verzet bieden. In het heetst van de strijd kan uw winkel getroffen worden door stenen, rookbommen, traangasgranaten of verdwaalde kogels. Wij raden u aan uw winkelruiten van houten schotten te voorzien. Als er onverhoopt toch schade mocht ontstaan moet u zich tot de gemeente richten. Wij leggen de schuldvraag bij die instanties die verantwoordelijk zijn voor de ontruiming. Zij zijn het die onze stad op stelten zetten en onze huisvrede verstoren.
-9-84/20 OPROEP WERKSTAKING betreft ontruiming Singel 114 Beste agenten,
(1) (bewoners van Singel 114 en de gezamenlijke amsterdamse kraakgroepen)
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.2.01
(5) Origineel op SA (map 032/001.2.01). Pamflet gemaakt in Staatsliedenbuurt
Jullie moeten voor je hongerloontje weer de straat op om krakers hun huis uit te gooien. Wij zullen ons heviger dan ooit verzetten. Het past niet dat een zich socialist noemende burgemeester zijn heil zoekt in een onterechte ontruiming ter meerdere glorie van de heren spekulanten. Een burgemeester die onze stad verkwanselt aan het bedrijfsleven en de toeristenindustrie. Straks staan jullie voor de deur van bijv.huurstakers om hun aktie te breken of zullen jullie weer fascistenbijeenkomsten verdedigen, zoals toen bij de Poort van Cleve. Meng je niet meer in sociaal-politieke konflikten, je loopt een groot risiko gewond of verminkt te raken of zelfs erger. Wil jij voor dat hongerloontje een martelaar worden? Staak met je collega's op de dag dat Singel 114 ontruimd zou moeten worden. Durf je niet, meld je dan ziek. Bijdragen kun je anoniem storten onder vermelding van: Singel 114 zal blijven als ik dat wil!
4-9-84/2 giro: ... LAATSTE WAARSCHUWING di.4-9-'84 BOLZICHT
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-Jord Ams-Z-Pijp
Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(5) Achterkant ondersteboven gestencild
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Het gesprek tussen de krakers en huurder Scholten over huize Bolzicht annex 'de pogo-akademie' aan de Ferdinand Bolstraat heeft niets opgeleverd. Er blijft ontruiming wegens lokaalvredebreuk dreigen.
Na een jaar juridies getouwtrek (huidenstraattruuk, executiegeschil op naam van ZOROT en hoger beroep hiertegen) gaat de Lijnbaansgracht 6+7 nu ook ontruimd worden. Binnen korte tijd zou in de Jordaan de volgende hap betaalbare woonruimte verdwijnen om plaats te maken voor dure koopwoningen, waar de buurt mee wordt doodgegooid. Lijnbaansgracht 6+7 wijkt niet voor kapitalisties beleid en luxe onbetaalbaarheid.
Kraaknieuws uit Castricum (knokploeg, teruggekraakt, ontruiming op huisvredebreuk). Bij vertrek is tegen iedereen een vlugrecht dagvaarding opgesteld.
Vrijdag gekraakt Admiraal de Ruyterweg 151 Hs.en 153 Hs.+I. Was een jaar geleden na 2½ jaar leegstand gekraakt en toen op lokaalvredebreuk ontruimd.
In de procedure over Jekerstraat 4 hs van eigenaar Bartels tegen X en Y als bewoners, komt binnenkort een tweede voorlopig getuigenverhoor. Advokaat Huet bood nog een huurkontrakt van 700 pegels per maand aan, maar de bewoners willen en kunnen deze prijs niet betalen. Meer info over Bartels in de volgende bluf!
Scheldestraat 100 en de Wielingen zijn 9 september het toneel van een infodag over de mijnstakingen in Engeland.
Vooral uit Centrum, Oost en oud-West komt weinig nieuws door. Niet dat dat van wereldbelang is, maar er stellen mensen prijs op dat andere buurten van hun kraken weten en op eventuele alarm's afkomen.
Naar aanleiding van wat onlangs bij Yab Yum gebeurde (zie 28-8-84/1) is er woensdag een demonstratie vanaf het beursplein tegen het toenemend geweld van de penosefascisten, dat in de hand gewerkt wordt door de cityvormingspolitiek van de gemeente.
Krammerstraat 11-II heeft een dagvaarding op naam gekregen. Uitspraak is donderdag.
Donderdag gekraakt Prinsengracht 220 (deel van het Weynenkompleks, eigenaar is Leutscher).
Singel 114 procedeert weer. Er is een kort geding aangespannen tegen het ontruimingsvonnis. Het is een misverstand te denken dat de harde lijn, die Singel 114 heeft aangenomen, wordt verlaten. De standpunten van de verschillende groepen bleven nog ver uit elkaar. Iedereen is het er over eens dat de verschillen van mening geen belemmering hoeven te zijn om Singel 114 in een daverende dreun voor het gemeentebeleid en een flinke ruggesteun in bange dagen voor onszelf, om te zetten. Donderdag wordt er verder overlegd.
7-9-84/1 DE JACHT OP HET TOERISME GAAT DOOR !
(1) Gezamenlijke Amsterdamse Kraakgroepen.
(2) A4, Letter Gothic
(3) Ams-alg Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.2.01
(5) Uitgedeeld bij aktie Amstel Hotel. Aktieverslag in Bluf! 136 (13-9-84) p.3
De gemeente drukt het grootschalige toeristenbeleid door. Het geld verdwijnt in de zakken van de banken, multinationals, onderwereld, luxe winkelbedrijven en de hotelmaffia. Deze ontwikkeling zal nog scherper worden met de komst van de Olympische Spelen in 1992. In de ogen van de gemeente is het uitbreiden van de luxe hotel-sector de hoogste prioriteit. De huisuitzetting van de bewoners van Singel 114 is een voortzetting van dit beleid om bewoonde grachtenpanden te veranderen in kantoren of lege ruimtes. Het wordt tijd dat de bevolking maatregelen gaat nemen om deze ontwikkelingen af te remmen. Vandaag hebben wij een aantal grote hotels met stinkbommen en verf aangepakt. Amsterdam moet leefbaar worden, is er niet alleen voor de toeristen!
11-9-84/1 LAATSTE ... di.11-9-'84 LIJNBAANSGRAGT ... WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(5) Wrs.in Staatsliedenbuurt verspreid met aangehecht de -9-84/11. Aktieverslag Yab Yum in Woningnjet 31 (5-2003) p.46
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Lijnbaansgracht 6+7 organiseert 14 september een benefietfeest in hun pand in verband met de ontruimingsdreiging.
Kinker. Vrijdag kraakpoging op de hoek J.P.Heye/Borgerstraat. De smeris pakte 7 mensen op.
Pijp. Woensdag gekraakt 2e Jan van der Heydenstraat 79-I, eigenaar woningbouwvereniging zuid die wil renoveren. Gezien de staat van de woning geloven wij hier niet veel van. Tegen de gekraakte school aan de Tolstraat 84 is een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend.
Rivieren. Vrijdag is het kort geding van Jekerstraat 4 Hs.
Admiralen. Gekraakt Admiraal de Ruyterweg 151 Hs, 153 Hs+I. Onder toeziend oog van de wijkagent kregen we de deur pas na 10 minuten open. De woningen staan 3 jaar leeg. Een jaar geleden zijn ze ook al gekraakt geweest en ontruimd op lokaalvredebreuk. Er is gevaar te verwachten van eigenaar Pennings. Ook gekraakt John Franklinstraat 79-I, makelaar Rappange. En Geuzenstraat 77-III, eigenaar Vastgoed B.V. Deze woning is door het GDH ontruimd, maar bleef daarna leeg staan. Hoezo niet ontruimen voor leegstand, Edje (Van Thijn, fp)? De Coppelstock, Pieter van der Doesstraat 15-17, wordt met ontruiming bedreigd.
Donderdag kraakgroepoverleg in Molly Chaoot. Onderwerpen als: Pogo-akademie, Singel 114, Yab-Yum enz.
De Pogo-akademie wordt met ontruiming op grond van lokaalvredebreuk bedreigd. Mogelijk gelijk met de ontruiming van Singel 114. Alle kracht wordt nu gericht op aktie. Vooral tegen het concern van huurder Scholten, maar ook officier van justitie van der werf en advokaat Ragout blijven niet buiten schot. Er zijn fraaie posters gemaakt.
Vorige week woensdag werd er door 100 mensen gedemonstreerd tegen Yab-Yum uit protest tegen het knokploegoptreden tegen krakers een week daarvoor. Yab-Yum had zich voorbereid met tientallen knokkers, bewapend, aangevuld met een welwillende eenheid smeris. In uitstekende samenwerking wist men de zaak toch nog te eskaleren toen de demo alweer vertrokken was.
De voorbereiding van de ontruiming van Singel 114 begint geolied te lopen. In een oplage van zeer vele tienduizenden is een stencil 'aan alle amsterdamse mensen' verspreid, duizenden posters voor het straatfeestje van de autonomen zijn de stad in gegaan, het aktiecentrum is gisteren begonnen met funktioneren en vorige week vrijdag zijn een aantal dure hotels aangevallen. Het is niet denkbeeldig dat S.114 eind deze of begin volgende week de klos zal zijn, dus helmen en knuppels vast uit het stof halen!
21-9-84/3 LAATSTE met Pogo bijlage WAARSCHUWING ... vr.21-9-1984 Havens-Oost
(1) anoniem
p.4: enkele ex-Bewoners van de pogoakkademie + een groepje krakers uit de pijp
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Oost Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
De gemeente heeft plannen voor een helikopterhaven op de Oostelijke Handelshaven voor toeristiese rondvluchten. Eerst zoekt men een tijdelijke lokatie bij het Stenen Hoofd en het Knsm-terrein. Door de bewoners van de Levantkade 6-10 eruit te gooien kan de gemeente twee vliegen in een klap slaan.
Pijp. Zondag werden Albert Cuypstraat 252 II+III gekraakt. Dinsdag in dezelfde straat een sleutelkraak.
Gezien de toestand op de Ferdinand Bolstraat hebben we besloten deze week enige dagen te wachten met het uitgeven van LW. We hebben er een dubbelnummer van gemaakt.
Na het Amstelhotel zijn vorige week vrijdag opnieuw een aantal grote hotels aangevallen met verf- en rookbommen. Er zijn vijf mensen gearresteerd, waarvan er nog twee vastzitten.
Het kort geding van Jekerstraat 4 Hs.is uitgesteld tot 12 oktober. De belaktienacht tegen het lugubere zootje eigenaar Bartels en advokaat is uitstekend geslaagd. B.belde LW nog op om 2 uur 's nachts met de mededeling dat het uit moest zijn.
Vorige week donderdag probeerde de radio controle dienst de Vrije Keyzer uit de lucht te halen. Dit werd het laatst geprobeerd bij de ontruiming van de Lucky Luik. Er werd alarm geslagen.
Admiralen. Dezelfde donderdag hebben we Willem de Zwijgerlaan 96' gekraakt. Volgens het GDH had de eigenaar plannen deze etage horizontaal te verkopen. De volgende ochtend werd de deur ingebeukt. Ze maakten foto's en pikten 2 paspoorten in. De bewoners werden er uitgezet. Tegenover de petten verklaarde hij dat hij ook een smeris was: Thieu Steijvers van de Vreemdelingenpolitie. 's Avonds hebben we herkraakt en meneer Thieu er uit gezet. De politie ging over tot ontruiming. Het was weer als vanouds.
In de kraakgelederen signaleerden we sinds Weyers een toename van het percentage studenten, ook als zijnde studenten beginnen ze zich weer te manifesteren. Terwijl studeren onbetaalbaar aan het worden is, vinden onderwijsautoriteiten het nodig de poen te verkwanselen aan dure betongedrochten zoals het nieuwe letterengebouw. Minister Deetman, dit wandelende kankergezwel, zou het nieuwe letterengebouw komen openen. Dinsdag bezetten 250 studenten het nieuwe gebouw. Van Kemenade vraagt onmiddellijk politiebijstand aan. In de jaren zestig is besloten om in geval van studentenprotest geen politie in universiteitsgebouwen toe te laten. Waarschijnlijk sinds de gespannen sfeer na de gebeurtenissen van maandag, wijkt van Kemenade af van deze regel. De studenten zijn het zat en verzieken met z'n vijf honderden de openingsdag o.a.door het zes uur lang blokkeren van het maagdenhuis. De dag wordt afgesloten met een demonstratie naar het letterengebouw. Hoewel de M.E.linies angstig dun zijn eindigt de dag rustig. De studenten zullen snel heel wat aktiekennis moeten opdoen voordat ze weer die politieke faktor zijn, die ze ooit waren.
Pogo. Maandag alarm voor de Pogo-akademie op de hoek Ferdinand Bolstraat eerste Jan Steenstraat. Er verzamelden zich 200 mensen voor het pand. Na een uur was een aantal mensen de onzekerheid over het wel of niet ontruimen zat. Daarop is begonnen met het opwerpen van barrikades. De politie maakt duidelijk dat er die middag niet ontruimd zou worden. Dit bericht komt in de chaos niet meer in brede kring over en de rel woedt door. Met de komst van de M.E.ontlaadt de woede van de laatste tijd zich in een schervenfestijn en er worden ook bij kleine winkeliers etalages leeggeript. Veel mensen uit de stad/buurt maakten gebruik van de chaos om te plunderen. Scholten was het voornaamste slachtoffer. Het gebeuren heeft nogal wat reaksies losgemaakt. Er is een enorme hetze in de pers losgebarsten, of eigenlijk aangewakkerd. Die avond verzamelde zich een groep buurtbewoners, doelbewust geïnfiltreerd door penosefiguren uit de buurt. Bijvoorbeeld Rudi van der Vinden, Jan Smit. 30 Personen gingen over tot een aanval op het pand. Aanvankelijk werden ze tegengehouden door de Mobiele Eenheid, later konden zij onder het toeziend oog van de politie de ramen ingooien. Wel trad de politie hard op tegen een groep krakers die een poging wilde ondernemen de mensen in het pand te ontzetten. De bewoners besloten het pand tijdelijk te verlaten.
25-9-84/1 BINNENBRAND ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-O-IB Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 010/002.1.01
(5) Ook meegeniet in Grachtenkrant 107 (27-9-84) als p.19
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Zondag is het jongerencentrum in 'de Binnenpret' uitgebrand. De koffieshop en het restaurant Zorro's Zion hebben weinig schade. Oproep (bouw)materiaal af te staan of te helpen.
Indiese Buurt: gekraakt Ceramplein 46 Hs (eigenaar wbv 'de dageraad').
Afgelopen week zijn de ruiten van het nieuwe GDH-deelkantoor aan de molukkenstraat ingekeild. Waarschijnlijk een spontane aktie van een buurtbewoner. Moest vaker gebeuren.
Pijp-kraken: Alb.Cuypstraat 238-I (rustige sleutelkraak), Gerard Doustraat 190-II (eigenaar investa BV, flinke problemen met het GEB die eerst nog achterstallige poen van de vorige bewoner wil zien), 2e Jac.van Campenstraat 130-I (renovatiewoning van wbv.'Zuid', langer dan jaar leeg), Rustenburgerstraat 362-Hs.(wbv.'zuid').
Gistermiddag dacht de politie de 'Rioolrat' in de gaten te gaan houden. Ze zijn dringend verzocht op te rotten. Maandag is onverwacht een kraakster uit de rivierenbuurt gearresteerd, onduidelijk wat er aan de hand is.
29?-9-84/1 BANKROET ... VRIJDAG IS SINGEL 260 GEKRAAKT,VANAF DAN "BANKROET"GEHETEN
(1) De Afz.Bewonersters (van Singel 260, fp)
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 295.3 SA 032/001.5.02
Vrijdag is Singel 260 gekraakt, Bankroet geheten. Het pand was zo leeg als het hoofd van Van Tijn zogezegd. Het pand wordt geëxploiteerd door het Grondbedrijf dat gebruik maakt van kraakwachten en voorts zowiso een schrikbewind voert om uit hun zelfgemaakte financiële problemen te komen. Reden genoeg het Grondbedrijf flink aan te pakken. Het pand was vroeger in gebruik door de Kasassociatie. Iemand van het Grondbedrijf zei dat er een aanklacht was ingediend en dat er belangstelling was voor het pand uit de hoek van de 'zwarte vrouwengroep'. We hebben kontakt met hen gelegd. Advokaat Frank v.d.Hoek heeft met de Officier van Justitie afgesproken dat zij volgende week een informatiepakket krijgt over het pand. Een indikatie dat zij alle partijen wil horen!
-10-84/3 tetterode 3 jaar
(1) anoniem
(2) 2v 8p, A5, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Zie ook GA Aff 8131 (A/004424)
Toen het pand werd gekraakt was het van binnen bijna leeg gesloopt door de toenmalige eigenaar de BAM, die bouwvergunning had aangevraagd voor een parkeergarage, winkel- en kantoorruimte en een handjevol woningen. Het plan zou worden gefinancierd door pensioenfonds de PGGM. Doordat de gemeente 'vergat' het voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan tijdig te vernieuwen, kon een bouwaanvraag van de PGGM en de grootste spekulant van a'dam ingediend worden. Gerard W.Bakker heeft het pand gekocht. Op dit moment is er een juridisch spelletje gaande tussen de PGGM/Bakker en de gemeente. Tot nu toe heeft de gemeente gezegd achter de initiatieven van Tetterode te staan, mits het geen financiële gevolgen heeft. Kopen willen ze dus niet. Het minste wat de gemeente kan doen is de bouw- en sloopvergunning niet afgeven. Wij eisen een politieke uitspraak en daden om het pand te behouden.
Voor ons is kraken een strijd die je kunt voeren door direkt datgene te realiseren waar behoefte aan is. Tetterode is uniek doordat er zoveel verschillende bedrijfjes en aktiviteiten in draaien. Het is hartstikke moeilijk zo'n groot pand te beheren. Koncessies zijn onmogelijk. Zelfbeheer is noodzaak. In de week van de 3-jarige kraak zal het pand open zijn voor iedereen die een kijkje wil nemen.
-10-84/7 TWEE 2-e GDH-ONTRUIMINGEN VERWACHT IN ONZE BUURT !!!!!!!!!!
(1) anoniem (uitgegeven door Woongroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.01
Woningbouwverenigingen en GDH proberen meer grip te krijgen op de Staatsliedenbuurt. De tweede GDH-ontruiming in de Kostverlorenstraat en de met politiegeweld doorgezette binnentreding op Fannius Scholenstraat 25 waren de duidelijkste voorbeelden. Voor de flitsende herkraak bij de Kostverlorenstraat wil het GDH nu wraak nemen bij de Rombout Hogerbeetsstraat 15. Tweehoog is 2 jaar en driehoog 1½ jaar gekraakt. We zullen de GDH-strijd weer moeten aangaan. Velen van ons worden weer bedreigd, omdat ze geen woonvergunning of gedoogverklaring hebben. Van Thijn wil d.m.v.het GDH een van de fundamenten van de Woongroep kapot maken. Demonstratie naar het GDH, 30 oktober, verzamelen in de Rioolrat.
-10-84/10 BESTE BUURTBEWONERS TUMULT OP STRAAT
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) GA SA / SA 002/009.2.02
10 Oktober ontstond er tumult rond de woning Fannius Scholtenstraat 68'. De bewoonster had in een paniekreaktie de politie gebeld naar aanleiding van een verwisseld slot. De politie kwam in grote getale, wat bij ons de suggestie opwekte dat het om een ontruiming ging. Na een kort onderzoek werd duidelijk dat het om een misverstand ging. Dus niet zoals aanvankelijk werd gedacht, dat de woning 'wild' gekraakt was. Met bemiddeling van de woongroep is het probleem opgelost en is een afspraak gemaakt om het pand op te ruimen en op te knappen. Wij hopen in het vervolg vaker voor bemiddeling gevraagd te worden. Wij zijn gebaat bij een leefbare buurt.
-10-84/11 aan alle buurtbewoners gdh Deze week heeft de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting ...
(1) Bewoners
Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.01
De afgelopen maanden is het relatief rustig geweest. GDH heeft het plan opgevat om al jaren bewoonde woningen te ontruimen om er andere woningzoekenden op te zetten. Ze willen hun autoriteit handhaven, zodat zij bepalen wanneer jij recht hebt op een woning. Ditmaal willen ze Rombout Hogerbeetsstraat 15"+''' ontruimen. Twee bouwvallige etages die door GDH-kandidaten geweigerd werden en al 2 en 1½ jaar gekraakt zijn. Deze mensen moeten op straat gegooid worden omdat ze toentertijd de brutaliteit gehad hebben niet te wachten tot het GDH vond dat ze urgent genoeg waren. Inmiddels zijn ze net zo urgent als de kandidaten die het GDH er na de ontruiming op wil zetten. Daarom zullen wij ons juist nu weer blijven verzetten. Voor de Staatsliedenbuurt betekent deze ontruiming het startschot voor het overheidsoffensief. Van Thijn wil via zijn lastercampagne in de pers voldoende alibi's verschaffen om deze buurt aan te pakken. Wij zullen niet toelaten dat deze etages of welke etage dan ook ontruimd zal worden.
-10-84/12 Beste buurtbewoner(ster). Zoals u waarschijlijk gemerkt zult hebben ...
(1) Kraakers uit de Pijp.
(2) A4, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/002.3.01
Woensdag 3 oktober is Dusartstraat 29huis gekraakt. Het ligt in onze bedoeling hier een soort ontmoetings- annex vergaderruimte te openen. Gelukkig is deze ruimte al geisoleerd omdat hier een platenzaak was gehuisvest.
-10?-84/13 Aan de Stadhouderskade bij het centrum van de stad Amsterdam Staat Uw nieuwe apartement.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.2.01
Reklame voor verkoop van appartementen in de panden Stadhouderskade 82-83.
-10?-84/14 DE STRAAT OP SIMGEL 114 WORDT ONTRUIMD, ...
(1) De Autonomen
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, logo/tek., tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.2.01
Singel 114 wordt ontruimd, huisvredebreuk wegens de herkraak eind '83. We gaan ons op diverse fronten verzetten. Lijst met adressen van mensen en instanties die te maken hebben gehad met S114 of voorgaande ontruimingen. Het is de bedoeling in groepjes prikakties te voeren. Tip: hou rekening met gepantserd glas, zodat je uit moet kijken voor terugketsende stenen. Volgt lijst van namen, adressen en telefoonnummers van notarissen, deurwaarders, (ex-)eigenaren, advokaten, banken, politieposten, officieren van justitie, gemeente, containerleverancier, kraakwachtburo's. Lijstje van ontruimde panden, telefoonnummers van radio De Vrije Keizer, pers- en arrestantengroep.
2-10-84/1 LAATSTE WAARSCHUWING di.2 okt.'84 ... Vrye Keyzer
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(5) Fop: ontleend aan strip in De Volkskrant, de Tovenaar van Fop
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Vrije Keyzer: de V.K.dreigt uit haar studio gezet te worden door de bewonersters van het pand. De V.K.zendt nu weer uit met programma's over Baskenland, vredesaktieviteiten en de Bol-diskussie.
Kraak: Rustenburgerstraat 369-I (makelaar Zeis, staat als lastig bekend), Singel 260 (eigenaar Grondbedrijf, pand heeft kantoorbestemming en moet maar liefst 45.000 fop per jaar opbrengen, aanklacht lokaalvredebreuk ingediend (origineel nietwaar)).
Donderdag denken de smeerlappen van het GDH Saenredamstraat 6 drie hoog te ontruimen. Waarschijnlijk met behulp van hun kersverse ambtenaar/deurwaarders, die deurwaarder Braan opvolgen. We zullen zorgen dat ie niet doorgaat.
24 September is Joke opgepakt, geslagen en getrapt. Ze zit voor openlijke geweldpleging: stenen gooien en met katapulten schieten tijdens de rellen op de F.Bolstraat. Advokaat Henk Kersting heeft een kort geding aangespannen omdat ze langer dan 4 dagen in een politiecel zit. De eis is: naar een huis van bewaring.
Zondag in Xinema Xinix benefietavond voor de Britse mijnwerkers.
De woningbouwverenigingen in de staatsliedenbuurt hebben bij de gemeente aan de bel getrokken 'dat het afgelopen moet zijn met de anarchie'. Zij hebben nogal wat woningen in deze buurt opgekocht om te renoveren en de huur daarna op te trekken. Vele bewoners hebben zelf kapitalen moeten investeren om hun huis leefbaar te maken. De bewoners hebben geen zin dubbel te gaan betalen. De woningbouwverenigingen willen zich terugtrekken uit de stadsvernieuwing in de buurt als de gemeente niet overgaat tot 'normalisering', lastige krakers aanpakken. Wat een prachtige taktiek, men trekt een blik woningbouwverenigingen open die een kwasi-sociaal verhaaltje opdissen als smoes om grootschalige ontruimingen door te voeren. We hopen op massaal verzet. Dat is beter dan meeheulen met de zachte sektor van de Grachtengordel tegen de mensen van de F.Bol.
Hayo, opgepakt bij de okuraaktie (Okurahotel, fp) van enkele weken geleden, is weer vrij.
Er wordt wat afgeroddeld sinds de bolrel. Vooral de steeds woestere geluiden uit de Grachtengordel over Autonoom zuid komen ons de strot uit. Wij wilden toch al tijden niks meer met Hun te doen hebben. Dus niet van die overbodige uitspraken doen daar in de gratengordel.
3-10-84/1 Stop justitiele ontruimingen
(1) Bewonersters Bankroet.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Mhg Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.5.02
28 September is Singel 260 gekraakt, een kantoorpand in handen van het Grondbedrijf. Er wered leegstand geconstateerd door de politie. Het Grondbedrijf kwam vertellen dat er voor het pand belangstelling was van een Zwarte Vrouwengroep. Zij hadden het Grondbedrijf gevraagd of ze het pand konden huren. Het Grondbedrijf had niets van zich laten horen totdat het gekraakt werd. Het standpunt van de Zwarte Vrouwen is dat zij niet willen dat S260 op hun naam ontruimd wordt. Het grondbedrijf heeft aangifte lokaalvredebreuk gedaan. In een gesprek tussen Grondbedrijf, de Zwarte Vrouwen en ons zeiden ze dat we zowiso ontruimd zullen worden. Dat ze dan ontruimen op leegstand is voor hun geen enkel probleem: "Dan stoppen we er wel een andere minderheidsgroepering in". De Officier had op de dag van de kraak al willen ontruimen, maar dit was niet doorgegaan omdat de openbare orde er niet mee gediend was. Hieruit blijkt dat het de Officier toch in de Bol geslagen is. Onze advocaat heeft diezelfde dag de verzekering gekregen dat er nog geen uitspraak gedaan was. Gelul dus! We kunnen dus elk moment ontruimd worden en we zullen morgen een kort geding aanvragen tegen de uitspraak van de OvJ. Dan wordt de reden voor de ontruiming getoetst. Het is belangrijk dat we het pand behouden tot na dit kort geding. Hou het alarm in de gaten. Worden we ontruimd dan vervalt ons kort geding (zelfde situatie als na de herkraak van het Bolwerk). Het Grondbedrijf aan de grond en wij er bovenop! Zondag vergadering op Singel 260.
10-10-84/1 DINTELSTRAAT 46 2+3 HERKRAAKT !
(1) Woongroep Rivierenbuurt en krakers/sters uit de rest van de stad.
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.01
Vandaag hebben wij Dintelstraat 46 2e en 3e etage herkraakt. De etages zijn van een Flatexploitatievereniging, waarvan Van Mourik direkteur is. De etages zijn 8 oktober ontruimd. In de Rivierenbuurt worden veel woningen gesplitst en horizontaal verkocht. Doordat in 1980 veel buurtbewoners zich tegen de horizontale verkoop keerden kreeg Van Mourik geen splitsingsvergunning en richtte hij een Coöperatieve Flatexploitatievereniging op. Via deze konstruktie kunnen etages 'verkocht' worden zonder vergunning. Veel bekende spekulanten maken er gebruik van. Van Mourik bezit 1000 horizontaal verkochte etages! Op deze manier verdwijnen -vooral in Rivieren- en de Admiralenbuurt- veel betaalbare huurwoningen. Dit wordt door de gemeente geaccepteerd. De etages zijn door een huidenstraat-truc ontruimd. Aan deze juridiese trucerij moet een einde komen. We accepteren geen tweede ontruiming voor spekulatie!
10-10-84/2 Beste mensen, Waarom hebben we de café-ruimte van vrankryk gekraakt?
(1) Kees. theatergroep
(2) wrs.dubbelz., A4, pica
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Verspreid in Vrankrijk. Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 109 (29-10-84) p.8-9
Een jaar geleden is beslist dat in de oude garage een kafe en een theater-ruimte zou worden gebouwd. Het kafe door Ton, Albert en Norbert. Het kafe moest een ruimte à la de Fizz (achter het paleis, fp) worden waar geld werd gemaakt en je niet te veel over kraken en aktievoeren moest zeuren. De kafe-bouwers hebben zich nooit iets aan de kraakbeweging gelegen laten liggen maar rekenden wel op frontale steun van de krakers. Toen die niet kwam en er kritische stukken in de grachtenkrant verschenen stopten ze met bouwen. Dat is vijf maanden geleden. Waar het ons om gaat is dat er een kroeg komt die serieus is opgezet. Wij zijn voor ons theater aangewezen op de kroeg voor onze inkomsten. Wij willen de ruimte van de kraakbeweging laten zijn. Wij keren ons tegen die opstelling van vrijblijvendheid. Door deze kraak willen we zorgen dat het kafe een kraakkafe wordt en niet de zoveelste egotrip van mensen die het kraken allang verraden hebben.
12-10-84/1 giro: 1580195 ... LAATSTE WAARSCHUWING ... vrij 12-10-1984 KINKER
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: o.a.elite
(3) Alt.lev-dr Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB ISG SA / UB 300 SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Kinker: gekraakt etage eerste helmersstraat (eigenaar een woningbouwvereniging).
Pijp: Donderdag is de eerste GDH-ontruiming van Saenredamstraat 6-III tegengehouden. Braan kwam niet langer opdraven, maar een huisvestingsambtenaar met een paar petten. Nu dreigt een tweede onaangekondigde ontruiming. Gekraakt Albert Cuypstraat 130 (eigenaar Voogd). In verband met de verhuizing van de Molly verandert het telefoonnummer van LW tijdelijk.
Schinkel: in de Binnenpret wordt 20 oktober de nieuwe sauna geopend. Op hetzelfde adres zaterdag mijnstakersmanifestatie met theater en bands.
Admiralen: gekraakt Filips van Almondestraat 13 (1½ jaar leegstand, bedrijfswoning van de PTT, de aannemer was net van plan deze maand te beginnen, pandje verlaten).
Dintel 46-II en III (eigenaar Van Mourik) maandag op grond van een huidenstraattruk ontruimd. De kraker werd vastgehouden wegens poging tot doodslag omdat hij het trappenhuis volgestort had. In het pand zit nu een kraakwacht. Woensdag werden de 2 etages herkraakt. De Van Lijenberghlaan was van plan onmiddellijk te ontruimen. Er werd alarm geslagen en de radio ging de lucht in. Na de ontruiming gingen de kraakwachten weer in het pand. Eigenaar Bartels (Ajax-penningmeester) van Jekerstraat 4huis heeft de procedure ingetrokken en de bewoners een huurkontrakt van slechts 250 piek per maand aangeboden. De bewoners hebben dit riante aanbod aangenomen. Toch mooi als je onder druk van publiciteit en akties een eigenaar kunt dwingen van ontruiming af te zien. 8 November moet Rudi v.d.Vinden (die mafkees die de voorgevel van Gerard Doustraat 105 moest inrijden, drugshandelaar) voorkomen.
Grachten: gekraakt Herengracht 305 (eigenaresse een zuster van lubbers). Dat-ie graag lege magen zag was ons bekend, lege huizen liggen dus ook goed in de markt bij de familie.
Zaterdag hebben 10 C.P.skinheads een inval gedaan in kafe Punt 22 in de Wielingen en de drie aanwezige mensen in elkaar gerost. Maandag hebben de skins bij wielingen 26 ruiten ingegooid. Op een na alle skins en een kraker werden opgepakt.
16-10-84/1 Wormer ... LAATSTE ... WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, achterkant: foto
(3) Ams-O-Wib Wonen-hv Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Grachten: 26 oktober kort geding van Singel 260 tegen de lokaalvredebreuk-uitspraak van de officier. De lokaalvredebreukaanklacht tegen Herengracht 305 is geseponeerd. Lub.kan blijkbaar geen deining gebruiken.
Vondel: 18 oktober gaat de deurwaarder proberen Vondelstraat 114 II+III justitieel te ontruimen. Kort geding van de bewoners op 26 oktober.
Staatslieden: gekraakt hoek van Limburg Stirumplein/van der Hoopstraat (eigenaar Jamin, er is gedreigd met een knokploeg door een buurtbewoner), winkelruimte. Het is de bedoeling dat er een vrouwenhuis komt.
Schinkel: eerste GDH-ontruiming tegengehouden op Hendrick Jacobzstraat 28.
Oosterpark: de gemeente is een proces begonnen tegen de bewoners van de 'lange adem' in de Camperstraat.
Pijp: gekraakt ex-winkelruimte op de hoek 2e jakob van kampen/1e van der helstraat (woningbouwvereniging, renovatie, omwonenden die de renovatie niet zien zitten doen er alles aan om de bewoner te overtuigen toch vooral te blijven zitten), van Ostadestraat 85 huis (ook al van WBV zuid, nog huurkontrakt, zien ons genoodzaakt de woning op te geven).
Kraaknieuws uit de Wormer, nieuwe kontroletaktiek van GVB op zwartrijders, er zitten nog 6 mensen van Onkruit vast in verband met een mislukte axie, informatie over huurstakers uit Dapper- en Indiese buurt, Kattenburg en Bickerseiland. De woningbouwverenigingen gingen in de aanval. De woonlasten moeten omlaag. Maandag is door huurstakers en krakers uit de Dapperbuurt het klachtenkantoor van WBV 'Lieven de Key' op Bickerseiland bezet gehouden. Zaterdag is een bijeenkomst van de Turkse fascistiese organisatie grijze wolven in de staatsliedenbuurt verhinderd. Op het alarm kwamen veel mensen.
16-10-84/2 Staatsliedenbuurt,16-10-'84 Aan alle winkeliers.
(1) De vrouwen van het vrouwenhuis
(2) A4, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Vrouw Wonen-kra
(4) SA /
Onze kraak van het van Limburg Stirumplein 18 (eigenaar Jamin) heeft heel wat opschudding veroorzaakt. Het pand heeft 3½ jaar leeggestaan. Alleen de etalages werden gebruikt door 'Schoen en Leder'. Omdat we de kleine middenstand niet willen schaden hebben we aangeboden dat ze voorlopig de etalages weer in gebruik nemen. Meteen nadat we zondagochtend kraakten hebben we de spullen die in de etalages stonden, naar een plek gebracht waar ze opgeslagen zijn. De volgende dag hebben we alle spullen afgeleverd. We knappen de ruimte op, zodat we de ruimte kunnen bieden aan aktiviteiten voor alle vrouwen uit de buurt.
22-10-84/1 BESTE BUURTBEWONERS/STERS : ... SINGEL 114 nieuws
(1) (bewoners/sters, bezetters/sters en sympatisanten van Singel 114
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) ISG / ISG stzmap Kraakgroepen Amsterdam II
Binnenkort verwachten wij dat Singel 114 voor de vijfde keer ontruimd wordt. In 1977 werd Singel 114 voor het eerst gekraakt. Het stond leeg uit spekulatieve overwegingen. Drie keer heeft een knokploeg de bewoners het huis uitgeslagen. Het is een illusie te menen dat een rechter onafhankelijk oordeelt en dat politieke voorkeuren geen rol spelen. Het Hof kiest steeds partij voor huiseigenaren, dat het recht om een huis leeg te laten staan gesteld wordt boven het recht op woonruimte in tijden van woningnood. Daarom hebben wij besloten ons niet meer bezig te houden met het voeren van processen. De ontruiming is de voortzetting van het beleid om de binnenstad kraakvrij te maken om een toeristenparadijs te kreëren waar niet meer normaal in te wonen valt. De city-vorming drijft de prijzen van huizen schrikbarend op. Om in de aandacht te brengen wat zich stilletjes aan het voltrekken is hebben we één aspekt van dit beleid met verf en rook aangepakt, nl.de toerismeindustrie. Door een groot deel van de pers is de rondvaartbootaktie omschreven als een bestorming met stenen en brandbommen. Wij zijn niet op een rel uit. Als de overheid ontruimt betekent dat dat zij ontruimt voor spekulatie en leegstand. Ontruimt de overheid, dan betekent dat zij een rel ontketent. Een rel is niet leuk. Wij hopen dat jullie begrijpen waarom we ons blijven verzetten tegen belangen die alleen maar op geld uit zijn. En dat eindelijk die stomme spiralen en staalplaten eens voor de ramen vandaan kunnen.
23-10-84/1 DIT IS EEN BEZETTING (voor enkele uren)
(1) Amsterdamse krakers
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.2.01
1: Vandaag hebben we De Grote Wetering, Gravenstraat 14 en Nieuwe Zijds Voorburgwal 312 (Scientology Kerk) voor enige tijd bezet. Deze panden waren leeg en in handen van spekulanten. De panden werden na kraakakties ontruimd. Maar waarvoor? De Grote Wetering staat voor de helft leeg, Gravenstraat 14 staat leeg en er ligt een bouwaanvraag voor een hotel, N.Z.Voorburgwal 312 staat sinds de ontruiming in mei leeg en er ligt een bouwaanvraag voor een bank! Dit zijn drie voorbeelden uit Polak en Van Thijn's miskleunen. In Amsterdam worden mensen op straat gesmeten voor kantoren, hotels, kraakwachten, luxe appartementen en leegstand! Binnenkort gaat Van Thijn proberen Singel 114 te ontruimen voor spekulant Panday. Wat gaat er dan gebeuren met het pand? Wat er nu is zal er nooit meer komen: goedkope woonruimte in de binnenstad. Over een paar maanden wordt de Leegstandwet ingevoerd. Wij beschouwen de invoering als een oorlogsverklaring aan de kraakbeweging. Leegstand wordt straks beloond en bewaakt, wonen wordt een strafbaar feit! De kots krijgen we ervan!
2: Sarphatistraat 14a, ontruimd mei 1983, staat nu leeg. Keizersgracht 489-491, ontruimd april 1983, staat nu grotendeels leeg. Wilhelmina Gasthuis, ontruimd maart 1984, staat grotendeels leeg. Amstel 132, ontruimd december 1983 wegens brandgevaar, wordt nu bewoond (!) door kraakwachten. Leliegracht 49, ontruimd september 1982, zitten nu kraakwachten in. De Vogelstruys, ontruimd juli en september 1980, nu beneden een kantoor, rest leeg. Keizersgracht 18, ontruimd april 1983, zitten nu kraakwachten in. De Real, ontruimd maart 1983, zitten nu kraakwachten in. Vondelstraat 36, ontruimd december 1982, nu hotel. Paulus Potterstraat, ontruimd oktober 1982, nu kantoor. Binnenspiegel, ontruimd oktober 1982, zitten nu kraakwachten in.
24-10-84/1 "het Arsenaal opgeblazen" Aan de omwonenden van 'Het Arsenaal'.
(1) de bewoners/sters van het Arsenaal en de Pleinwerkers.
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Alt.lev Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 181.2
Op 1 oktober was het Arsenaal 2 jaar gekraakt. We kregen van de gemeente een sommatie het pand te verlaten. Het Grondbedrijf wil het Arsenaal herverdelen onder de Academie van Bouwkunst en het Joods Historisch Museum. Deze laten het gebouw leegstaan of gebruiken het als depot. Veel leuker is een kultureel centrum dat maar 1/10 van het arsenaal in gebruik heeft. Het grondbedrijf dreigt met een kort geding tegen ons.
24-10-84/2 giro 1580195 ... LAATSTE WAARSCHUWING wo. 24-l0-'84 h'305
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Vervoer Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
De lege lub, herengracht 305, kreeg nog geen 65 minuten nadat we geschreven hadden dat ze mogelijk niet ontruimd zou worden, een negatieve uitspraak en 5 minuten later wordt het pand ontruimd. Sorry.
Ceintuur: vorige week zondag eindelijk Ceintuurbaan 378 gekraakt (duur van de leegstand 4 jaar, eigenaar een particulier die zelf op de begane grond woont, leegstand voornamelijk te danken aan het GDH die niet wisten 'wat ermee te doen').
Oosterpark: gekraakt Vrolikstraat 411 I+II (eigenaar Adelbrecht Vastgoed b.v., een paar maanden geleden ontruimd op huurschuld) en Wibautstraat 60-I (eigenaar Schopman, enige maanden leeg).
Singel 114: bekend wordt dat dinsdag ontruimd ging worden. Maandag wordt dan een dag van akties tegen panden die na ontruiming leeg zijn blijven staan (Grote Wetering, Gravenstraat). Dinsdagmorgen voor de ontruiming al onrustig in diverse delen van de stad, op de rozengracht kan een tram niet meer stoppen en boort zijn neus in de brandende barrikade, het voorstel brandt uit. Pand ontruimd, 22 arrestaties, flink wat verwondingen. Demonstratie van simpatisanten, op de spuistraat/rozengracht gaat een barrikade van bouwketen over de weg en opnieuw 12 arrestaties, iemand raakt zwaar gewond door het 'beheerst' in ruggen schoppen van de heren ordehandhavers. Radio 'Stress' heeft de ontruimingsdag op voorbeeldige wijze begeleid. Op een gegeven moment was het tijdsverschil tussen berichtgeving over de demonstratie over de politieradio en radio stress slechts drie minuten. Singel 114 is weer leeg. Er is geen moment sprake van geweest van een echt gevecht voor het pand. Het was meer een straatfeest van de Me dan van ons. Misschien zijn we niet in staat dergelijke massale straatoorlogen suksesvol te voeren. De tijd dat simboolpanden de pijlers onder de beweging waren is definitief voorbij.
Rivieren: gekraakt Korte meerhuizenstraat 14 hs (distributiewoning, jaar leeg).
24-10-84/3 Heden ochtend even voor zeven uurheeft er een aktie plaats gevonden van amsterdammers tegen de facistische kraak terreur.
(2) wrs.A4
(3) Ams-W-Staa Rechts bew Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 032/004.1.01
30-10-84/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... di.30-10-84 ... Castricum
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Kraaknieuws uit Castricum en Arnhem.
Hugo de Groot: Rombout Hogerbeetsstraat 15 II+III worden bedreigd met een tweede onaangekondigde GDH-ontruiming.
Singel 260: rechter Asscher heeft de lokaalvredebreuk afgewezen (eigenaar GGB).
W'229: Weteringschans 229 geveild, nieuwe eigenaar Gerard W.Bakker voor 43.000 gulden.
Arrestanten: nog steeds zitten mensen vast vanwege de rel omtrent de Singelontruiming. Iemand werd die dag per abuis gearresteerd omdat hij op iemand leek waarop een stillenteam aan het jagen was. Toen men de gezochte persoon zelf ook gearresteerd had, werden echter beiden vastgehouden. De jongen die per abuis gearresteerd is, heeft niets gedaan. Het zit er in dat hij een flinke straf mag gaan uitzitten. Is de mensenjacht weer geopend? Justitie heeft vrijwel vrij spel met mensen, die niet direkt uit de kraak'incrowd' komen.
Bespreking van de plannen van een hoteleigenaar (aan het Sarphatipark, fp) een burgerwacht te vormen tegen autokrakers. Uitleg waarom woningbouwverenigingen zo vaak voorkomen in de LW. Het is de bedoeling woningbouwwanbeleid te ontmaskeren.
31-10-84/2 het GDHardleers, want hun motto is nog steeds verdeel en heers!
(1) krakers en woningzoekenden
(2) A4, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.2.02
Vandaag zijn we weer eens bij het GDH. Een demonstratie tegen de krepeerpolitiek inzake de woningnood. Het GDH wil twee jaren bewoonde etages ontruimen voor haar eigen kandidaten, die zelfs volgens haar eigen normen niet veel urgenter zullen zijn. Een ontruiming van de etages kan alleen maar het bekende stuivertje wisselen zijn. De ene urgente woningzoekende tegen de andere. Dat is geen oplossen van de woningnood. Het oplossen van de woningnood is niet alleen een taak voor ons. De ambtenaren hebben mogelijkheden eisen te stellen en af te dwingen. Stop met het uitspelen van de slachtoffers van de woningnood. Ondersteun ze in de strijd voor genoeg en betaalbare woningen! Voor inlichtingen over lege woningen of het doorspelen van 'geheime informatie' kunt u terecht bij het aktiecentrum van Hogendorpstraat 18 of het kraakspreekuur, Van Hogendorpplein 3.
-11-84/9 INDIVIDUELE HUURSUBSIDIE 1974-1984 het verval van 'n beleid
(1) (ABO)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: o.a.12" Courier
(3) Wonen-hv
(4) FP /
In 1974 introduceert het Ministerie van Volkshuisvesting een nieuw huur- en subsidiebeleid. Onderdeel is een huurprijs ter hoogte van 17% van het modaal inkomen, er wordt een individueel huursubsidiestelsel ingevoerd. Hoe lager iemands inkomen, hoe kleiner het deel moet zijn dat hiervan aan huur moet worden besteed. In 1984 worden de positieve ontwikkelingen vrijwel geheel teruggedraaid. Jongeren komen alleen voor huursubsidie in aanmerking als zij wonen in aangewezen komplexen, huurders op de partikuliere kamermarkt vallen buiten het systeem en alleenstaande jongeren moeten een hoger percentage van hun inkomen opbrengen dan samenwonenden of gezinnen. Daarbovenop komt dat deze regering mensen behandelt alsof ze minimaal 13.500 gulden per jaar verdienen. Per juli is een maatregel ingevoerd waardoor alleenstaanden er 60 gulden per maand op achteruit gaan. Deze maatregelen dreigen in de Wet op de individuele huursubsidie te worden vastgelegd. Zaak dus om de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat de voorstellen de mogelijkheden voor jongeren om zelfstandig te wonen zeer klein maken. Vandaar dit forum. Laten we deze gelegenheid aangrijpen om de aanwezige politici op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Tot de 29ste november!
In het kader van het 10-jarig bestaan organiseert het ABO een forum over individuele huursubsidie. Deelnemers van PSP, PvdA, CDA, VVD en LOBH. 29 November, Oude Manhuispoort.
-11-84/13 KOM RELLEN IN WEST! ... 21 NOVEMBER A.S. WIL VAN THIJN DE STAATSLIEDENBUURT BEZOEKEN
(1) De Stadspygmeen in samenwerking met Commando Nachtwacht en de Jonge Onderzoekers
(2) A4, el.stencil, zwart-paarse of zwarte inkt, tekening
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB ISG SA / SA 002/022.1.01
Tegen de automaten, de 'sociaal' democraten. 21 November wil Van Thijn de Staatsliedenbuurt bezoeken. Verzet je tegen deze Paroolfascist. Laat 1000 dakpannen vliegen.
-11-84/17 BELANGRIJK! WOONGROEP BIJEENKOMSTEN
(1) (woongroep) (Staatsliedenbuurt, fp)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/009.2.02
(5) Origineel voorkant op SA (map 002/009.2.02)
1: De druk op de woongroep en op de buurt neemt toe. De gemeente heeft een herfstoffensief geopend ondersteund door een pershetze waarin het vage onderscheid tussen rechtse en 'linkse' media verdwijnt. De kroon wordt de in het vooruitzicht gestelde detachering van marechaussees. De politie staat reeds voor de deur, maar de optimisten worden pas wakker als de kit al binnen is! Het is nodig op deze situatie een gepast antwoord te geven. Elke dinsdag in de Van Hogendorpstraat 18hs een overleg van krakers en aktieve buurtbewoners.
2: Elke dag wordt op het Wijkcentrum gewerkt aan het Buurttribunaal dat wordt georganiseerd door 20 aktieve buurtgroepen. Als vertegenwoordiger van het al decennia durende gemeentelijke wanbeleid zal Van Thijn ter verantwoording worden geroepen. Elke donderdag bijeenkomst van mensen die betrokken zijn bij de aktiviteiten rondom het tribunaal en het bezoek van Van Thijn. Het is belangrijk dat geen emotioneel optreden tegen het bezoek door boze buurtbewoners plaats vindt, dat ontaardt in een 'Ferdinand-uit-de-Bol-rel'. Daar is coördinatie gewenst. Het tribunaal wordt gehouden op 15 december in de Koperen Knoop.
-11-84/18 OOK NA 114 GAAT DE STRIJD DOOR! Hoeveel keer moeten we ons nog laten afrossen?
(1) (initiatiefgroep "Nazorg")
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: 10" Courier; achterkant: kaartje
(3) Linkse bew Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.2.02
1: Singel 114 gaf nog wel leuke reakties bij het 'publiek' en bij de media, maar wat is het effekt daarvan? Wat niet in al die leuke berichtjes stond, was de manier waarop de politie te werk ging om alle 'staatsondermijnende' personen te kunnen oppakken of afrossen. Zeker drie vrouwen liepen zware verwondingen op. Het 'eerlijk' knokken is wel voorbij. Zonder mededogen en soms wel met plezier werden mensen bijeen, uiteen en in een hoek gedreven, waarna ze met waar sadisme in elkaar werden geramd. Het is een wonder dat er nog steeds geen doden zijn gevallen! Steeds harder treedt het politie-apparaat op tegen mensen die op durven te komen voor hun rechten. Rechten die worden afgebroken door de 'Rechtsorde'. Rechtsstaat is Scheefstaat. Wat kan er gedaan worden aan die toenemende politie-brutaliteit, de kromme uitspraken van Justitie en de onderdrukking? 17 November in de Witte Brug een anti-feest met open diskussie. Er wordt gepraat over het machtsmisbruik van de politie en over eventuele maatregelen daartegen.
2: 17 November Anti-feest + Open Diskussie met medewerking van de woongroep Staatsliedenbuurt en de Rioolrat.
-11-84/19 OOK NA SINGEL 114 GAAT DE STRIJD DOOR !!!!! Hoeveel keer moeten we ons nog laten afrossen ?
(1) anoniem (uitgegeven door initiatiefgroep "Nazorg")
(2) A4, 10" Courier
(3) Linkse bew Rechtsst Wonen-kra
(4) SA /
Zelfde tekst als voorkant van /18.
6-11-84/1 giro ... LAATSTE WAARSCHUWING di.6-11-'84 Oosterpark
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-O-Wib Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Oosterpark. Gekraakt Vrolikstraat 34-I. Eigenaar ene Dufour. Stond al 8 maanden leeg. Dufour kennende is men voorbereid op een knokploeg.
Pijp. Vorige week donderdag werd vanuit de nieuwe molli de bedrijfsruimte dusartstraat gekraakt. Het ging niet om een woonkraak maar om een diskussieruimte voor een turkse organisatie. De eigenaar reageerde tamelijk lakoniek. Donderdag zal Rudi v/d Vinden zich moeten verantwoorden voor zijn fraaie partij joyriding american style tegen de geval van Gerard Dou 105. Dat wordt lachen.
Singel 114 is ontruimd, er zitten nog 3 mensen vast: Tom, Fred en Joop zitten in de bijlmerbajes. Er worden regelmatig zwaaidemo's gehouden.
Admiralen. Vorige week dinsdag gekraakt om een paar uur later door een knokploeg ontruimd te worden: Marco Polostraat 236-I. De knokploeg was afkomstig van de winkelier onder de woning. We dachten dat van Thijn geen knokploegendemokratie wilde?
Vorige week dinsdag werd de GDH een uurtje bezet gehouden door 40 krakers. Dit in verband met de dreigende tweede GDH-ontruiming van Rombout Hogerbeetsstraat 15. In pijp en rivierenbuurt houdt het GDH zich al een tijdje opvallend koest. De geplande ontruimingen komen in de kommissie van bijstand.
13-11-84/1 LAATSTE ... WAARSCHUWING di.13-11-1984 Schinkel
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-W-Kin Ams-Zuid Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Schinkel: Amstelveenseweg 158, waar ook het kraakspreekuur zit, wordt door de gemeente gelegaliseerd. Evenals Schinkelkade 41+43. Na een paar jaar fokken in zuid zijn ze de laatste tijd opvallend inschikkelijk.
Kinker: op Borgerstraat 183-III een eerste GDH-ontruiming tegengehouden. Het GDH kwam over de brug met een gedoogverklaring. Herkraakt Hazebroekstraat 45' (eigenaar Algemene woningbouwvereniging, het ontruimingsbevel ligt er al).
Pijp: gekraakt Lutmastraat 48hs (eigenaar Woningbouwvereniging Zuid).
Xinema Xinix 15 november avond over de mijnwerkersstaking in Engeland.
Grachten: bij de al 2 maanden gekraakte Overdwarse Prinses in de Utrechtsedwarsstraat drong eigenaar Jellema binnen. Toen de bewoners weer naar binnen konden waren een alarmlijst en een notitieblok weg. Jellema woont in Broek en Waterland, direkteur van een verzekeringsbedrijfje dat AFKA heeft.
Er zijn nu 2 burgerwachten. We waarschuwen voor de leider van de burgerwacht in de Kinkerbuurt, van der Biezen. Een oerrechtse zak.
Kraaknieuws uit Beverwijk. Aankondiging van een LP over de mijnstaking. Een bijeenkomst van politie met minderheden in de Bijlmer liep uit op een chaos.
20-11-84/1 LAATSTE ... di 20-11-'84 Beverwijk
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, tekeningen
(3) Ams-West Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
In Beverwijk was vorige week donderdag een landelijke aktiedag tegen het regeringsbeleid. Er kwamen een paar honderd mensen opdagen. Tot een blokkade van het nieuwe smerisburo kwam het niet. 20 Mensen werden opgepakt en binnen een dag weer vrijgelaten.
V.P.C. Zondag is een pandje aan het Zandpad gekraakt. De woning, geschikt voor één persoon, stond een jaar leeg. Het GEB heeft een lokaalvredebreuk aanklacht ingediend. Het GEB gaat in juni uit het hoofdkantoor (Tesselschadestraat) weg. Het pand moet gesloopt omdat bij de bouw van het Marriot-hotel te veel grondwater weggezogen is en de boel verzakt.
Hemonylaan 24sous+' wordt met ontruiming bedreigd. De etages werden 2 jaar geleden gekraakt. Projektgroep de Pijp en de aasgieren van het wijkcentrum Ceintuur willen het souterrain tot buurthuis verbouwd zien.
De bewoners van Vondelstraat 114 2 en 3 hoog hebben een kort geding aangespannen tegen de huidenstraattruc rond hun pand.
Zondag is Beulingstraat 23 gekraakt, een half jaar leeg. Eigenaar is het grondbedrijf.
Pijp. Gekraakt: Dusartstraat 35hs (eigenaar woningbouwvereniging Zuid), Lutmastraat 44' en '', 48' en Mesdagstraat 4hs. Ook van WBV Zuid. Het gaat om woningen die ze willen renoveren, maar het zal nog wel een jaar duren. Verder is gekraakt 2e v.d.Helststraat 12'' (sleutelkraak) en Gerard Doustraat 33''' (makelaar Peters en v.d.Vloot). Vorige week is ook nog Kuipersstraat 66''' gekraakt en Saenredamstraat 59d (eigenaar V.Leuven).
Woensdag moet Fred, de laatste Singel 114 arrestant, voorkomen. Niet voor Singel 114 maar voor het Bolwerk. Tom is vorige week vrijgelaten.
Ook Alan moest voorkomen, opgepakt bij de Okura aktie. Hij kreeg 4 maanden voor het neerzetten van een rookbom. Dezelfde dag moesten 3 mensen voorkomen voor de laatste Bol-rel (pogo akkedemie). Vonnis 6 weken waarvan 3 onvoorwaardelijk.
25-11-84/1 HOUTKOPERSBURGWAL 14 Vroeger een pakhuis, nu een monument.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Houtkopersburgwal 14)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 112 (4-12-84) p.6
De afgelopen 3 jaar zijn twee etages 'bewoond' door kraakwachten, die sinds twee weken weg zijn. De eigenaar is Evema Beheer B.V.van S.de Jong uit Ouder-Amstel. Vandaag door ons gekraakt om er te wonen. De eigenaar heeft het pand grondig gebarrikadeerd. Hij wilde er blijkbaar zeker van zijn dat het nog langer leeg zou blijven staan. In het bestemmingsplan staat dat er in leeggekomen pakhuizen gewoond moet gaan worden. Wij gaan er wonen.
25-11-84/2 zondag, 25-11-'84 BESTE MENSEN, het is feest.
(1) Bewoners/-sters & werkers/-sters van Koningin Emma
(2) wrs.A4, el.stencil, elite, tekening
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 030/004.5.02
(5) Zie -9-86/17
Het is feest. Vanmorgen is door ons het pakhuis Koningin Emma, Van Diemenstraat 6, in gebruik genomen. Dit pand stond anderhalf jaar leeg. Er bestaan geen konkrete plannen voor de bestemming van het pand. Er zijn vage voorstellen inzake de mogelijke vestiging van kleinschalige bedrijven met eventuele bewoning erbij. We hebben zelf een plan gemaakt. Behalve woonruimte voor 50 mensen zal Koningin Emma onderdak gaan betekenen voor bedrijfjes.
27-11-84/1 LAATSTE ... di.27-11-'84 Nieuwmarkt ... WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Nieuwmarkt: zondag is Houtkopersburgwal 14 gekraakt (eigenaar Evema beheer bv, 3 jaar bewaakt door kraakwachten die twee weken geleden vertrokken).
Proces: Rudy van der Vinden heeft een boete van 7500 gulden gekregen voor het inrijden van de gevel van gerard Doustraat 105. De rechter achtte niet bewezen dat-ie de gevel met opzet ingeramd had. De buurt stond er met de neus bovenop, maar huisbazen zijn nu eenmaal twee handen op een buik met justitie.
Huurstakers: donderdag hebben 35 huurstakers een bezoekje gebracht aan wethouder Etty, zelf een ex-huurstaker. De dreigementen van 'onze woning' en 'Rochdale' gaan gewoon door.
Indische Buurt: gekraakt: Makassarstraat 41-II (makelaar Cappelle), Timorplein 9-I (eigenaar WBV 'de dageraad').
Pijp: gekraakt 2e vd Helststraat 12-I (gesplitste woning, net verkocht) en Rustenburgerstraat 125-Hs (via een kerkgenootschap toegewezen aan urgente, voor de bewoonster wordt iets nieuws gekraakt).
Proces Fred: de laatste Singel 114 arrestant, moest voorkomen voor de Bolwerk waar hij een hek zou hebben omgetrokken. Veroordeeld tot 4 weken waarvan 2 voorwaardelijk. Voor de Singel kan hij 30 dagen verlenging krijgen. De mensen die ter ondersteuning van Fred naar de rechtszaal waren gekomen, kompleet met fanfare, werden de zaal uitgemept door parketwachten en petten van Lijnbaansgracht. Buiten werd een smerisbusje omgegooid, 10 mensen opgepakt.
Kinker: gekraakt 2e Const.Huygensstraat 45 (wbv Het Oosten) en Kanaalstraat 161-I (wbv zuid).
Proces Carolien: 6 december voorkomen wegens 'stenen gooien' bij Bol-rel. Er is slechts een getuige, een smeris.
Havens-West: gekraakt 'koningin Emmaveem' aan de van Diemenstraat.
Jat-axie: donderdag proletaries gewinkeld bij de dagmarkt in de Hugo de Grootbuurt als protest tegen de voordeurdelers- en krakerskorting.
Admiralen: eindelijk gekraakt het AZA-kantoor aan de B.Diazstraat.
Schinkel: Amstelveenseweg 158 is verkocht aan de buurman van 160.
Afrika: vijftig miljoen piek hebben we gisteren bij elkaar gebracht voor Ethiopië. Hopelijk heeft men er ook voor gezorgd dat niet het grootste gedeelte verdwijnt in de kas van Mengistu's corrupte kommunistiese partij.
België: de 'cellules communistes combatans' heeft gisteren twee Navo Radarmasten opgeblazen.
-12-84/1 AMSTERDAM HEEFT 'T: -a-sociale woningcorporaties ...
(1) anoniem
(2) A4, off-set, rode en zwarte inkt, tekeningen
(3) Ams-alg Wonen Wonen-hv
(4) SA /
(5) "Amsterdam heeft 't" ontleend aan de slagzin voor een promotiekampagne voor de stad. Facs.in Grachtenkrant 113 (18-12-84) p.10
Amsterdam heeft 't: a-sociale woningcorporaties die honderden huuraktievoerders met te hoge woonlasten en te lage inkomens afstraffen met huisuitzettingen en boedelverkopen. Woningnood. Amsterdammers: verhinderen dit, zijn solidair, gaan door met aktie, eisen betaalbare woonlasten, bouwen voor de buurt.
(integraal)
-12-84/7 DE STAD IS EEN STRIJDTONEEL VAN VELE TEGENSTRIJDIGE KRACHTEN
(1) De Pleinwerkers
(2) dubbelz., A4, off-set, rode inkt, achterkant: tekening
(3) Alt.lev Kultuur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.2.09
(5) Zie GA Aff 35 (B/002126)
Velen zijn passief, nemen genoegen met het hen toebedeelde anderen zijn aktief en krejeren hun eigen leefruimte. Naast het wonen worden ook plekken voor eigen kreativiteit veroverd: op straat, op de muur, in gebouwen en in de ether. Fabrieken, gevangenissen en pakhuizen worden veranderd in ruimtes waar geexperimenteerd wordt met eigen beheersvormen. Verschillende kunst- en kultuurvormen vinden er door en naast elkaar plaats. Enkele van deze initiatieven worden door de overheid erkend. Het merendeel wordt oogluikend toegestaan. Het zijn kulturele gedoogruimtes. In Amsterdam zijn het er nu een honderdtal. Zondag 16 december in de Pleinwerker (Waterlooplein, Arsenaal) manifestatie met een overzicht van 20 jaar initiatieven in Amsterdam en voorbeelden uit binnen- en buitenland. Spreeksters, sprekers, diskussies, dia's en video, tentoonstelling. De dreigende ontruiming van het sinds twee jaar bestaande 'akulturele centrum' De Pleinwerker vormt de aanleiding tot het organiseren van een manifestatie over vrije kulturele ruimtes. Deze zoveelste ontruiming is geen incident. Lijstje van kulturele gedoogruimtes in Amsterdam.
-12-84?/12 WAAAAT?! SPECULEREN VAN MIJN CENTEN? De PPGM en TETTERODE
(1) (initiatiefgroep Verontruste Premiebetalers PGGM)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.Plakat
(3) Ams-W-Kin Werk Wonen-kra
(4) SA / SA 023/001.1.01
Spekuleren verpleegkundigen en welzijnswerkers ook al op de markt van woningen en gebouwen? Reken maar van yes! Hun pensioenfonds, de PGGM, gedraagt zich als een snoek in een goudvissenkom! Aktie daartegen komt op gang. Een voorbeeld is Tetterode, dat in 1981 werd gekraakt. Het PGGM wil er luxe woningbouw neerzetten. 55 Bewoners worden met ontruiming bedreigd. Dat betekent het einde van tal van werk- en buurtvoorzieningen. Dankzij de speculatieve praktijken van jouw pensioenfonds dreigt een verlies aan voorzieningen in de Kinkerbuurt. Het PGGM breekt achter de rug van werkers in de welzijnssector af wat ze in hun werk zo moeizaam opbouwen. En dat met hun pensioenpremie. 8 December bijeenkomst voor verontruste premiebetalers in Tetterode. Ook het PGGM zal aanwezig zijn. Kom op tegen speculatie met jouw loon.
-12-84/13 VLUGTIG WEERZIEN nummer 101 ... COPPELSTOCK
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, elite, tekeningen
(3) Ams-West Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.3.01
(6) Vlugtig Weerzien 101
Vrijdagavond alarm Coppelstock. Drie heffoo's slaan de boel kort en klein.
Volgens de Grachtenkrant is Lijnbaansgracht 6-7 ontruimd.
Vrijdag voorstelling Singel 114 in de Huiskamer.
Edje-patatje komt naar de Staatsliedenbuurt op de 20e. Kom en laat je zien.
Pas weer verschenen: Kraakstaat uit de Staatsliedenbuurt. Het oudste kraakkrantje ter wereld.
Waarom wordt er godverdomme niet meer gekraakt? Durven jullie niet meer, zuipertjes?
De geplannede coctailbar uit Vrankrijk wordt binnenkort geopend in het Leger des Heils, ook Spuitstraat.
Van de 200 exemplaren van de grachtenkrant gaan er 50 naar panden buiten de grachtengordel.
In de bijlmermeer heeft de Spuigroep 4 5-kamerwoningen gekraakt in de voormalige Gliphoeve.
-12-84/15 Aan iedereen, Afgelopen vrijdag vond een uiterst belangrijk kort geding plaats tegen 'HET ARSENAAL'.
(1) de bewonersters van 'Het Arsenaal'
(2) A4, fotokopie?
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.2.09
Asscher heeft uitspraak gedaan in de eerste twee kort gedingen. De Pleinwerker (begane grond) mocht ontruimd worden. Twee dagen na de uitspraak werd de -niet bestaande- bewonersvereniging van het Arsenaal gedaagd door de gemeente-advokaat. Wordt de eis toegewezen dan kunnen alle panden waar konflikten zijn een dagvaarding verwachten omdat ze naar buiten toe opereren als eenheid of omdat ze huisvergaderingen hebben of een gezamenlijke GEB-rekening! Dit vonnis kan verstrekkende gevolgen hebben. Het Hof heeft vaker een dergelijke eis toegewezen (buurtwinkel Indiese buurt), maar de rechtbank nog nooit. Als Asscher deze ommezwaai maakt wordt de anti-kraakwet bijna overbodig. Kom 27 december naar het Paleis van Justitie. Is de uitspraak negatief dan wordt 's avonds in Het Arsenaal vergaderd over axies!
-12-84/17 UITNODIGING VOOR AVOND OVER KRAKERS/VOORDEURDELERSKORTING
(1) De Bewonersgroep Oostelijk Havengebied
(2) A4
(3) Werk Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 057/002.4.01
Avond over krakers/voordeurdelerskorting, 13 december in het Einde van de Wereld. Binnenkort dreigt de voordeurdelers- en krakers- korting op de uitkeringen te worden ingevoerd. We willen met alle panden uit het Oostelijk Havengebied erover praten wat we tegen deze korting kunnen doen: allereerst akties, vervolgens welke mogelijkheden er zijn deze maatregel te ontkomen. Zoals de bouwpotten die op een bepaalde manier ook als huur kunnen worden beschouwd en waarvoor dan een stichting opgericht moet worden. Of het kreëren van een huur/onderhuur verhouding. Probleem bij alle juridische grapjes is dat de kans groot is dat aan de mogelijkheid een eind wordt gemaakt, omdat de wetgever de maatregel aanscherpt. Voor meer informatie de Bluf van 30 november (nr.147).
4-12-84/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... dinsdag 4-12-'84 Oosterpark
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Bruxelles, tekening
(3) Ams-Oost Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Oosterpark: hier zou zaterdag de voormalige ME-opleidingsschool aan de 3e Oosterparkstraat stedelijk gekraakt worden. Prima geschikt voor buurtvoorzieningen. Daarom werd het wijkopbouworgaan bij de plannen betrokken. Niet zo'n handige zet. Op het verzamelpunt, in het opbouworgaan, kwam de wijkagent binnenwandelen in gezelschap van het Hoofd van de Aanhoudingseenheden. Met toenemende maagkrampen mochten we vernemen dat de wijkagent ook al op de voorbereidende vergadering was geweest en waar de hele kraak was uitgelegd. Kotsen dus. Vooral vanwege die opbouwwerkers en aanverwante ambtenaren, schlemielen, die eerst de zaak uit laten lekken en een kraakgroep laten opdraven. om getuige te zijn van hun zielig geonderhandel over een eventuele 'simboliese aktie'. Simbolies werd door een klein klubje een koevoet in de deur gezet. Wij als 'randgebeuren' zaten achter de koffie.
Kinker: zondag gekraakt Rheinvis Feithstraat 5-I (eigenaar WBV zuid) en Jacob van Lennepstraat 373-I (makelaar Tol).
Programma van radio de Vrije Keyser.
11 December in het Spinoza Lyceum meeting van de gemeente over de plek waar het nieuwe olympies stadion moet komen. Buurtbewoners vinden dat men zich eerst af moet vragen of er wel een nieuw stadion nodig is. Daarom wil men de manifestatie ombuigen tot een tegen de olympiese spelen. Geen brood, geen spelen.
Proces Carolien: donderdag Kinderrechter (Pogo-rel nasleep).
7-12-84/1 BEWONERSCOMITÉ'S DAPPERBUURT EN KATTENBURG ... HUUR AKTIE KRANT VERGADERING MAANDAG 10 DECEMBER
(1) Bewonerscomité's Dapperbuurt en Kattenburg
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Prestige Elite, kop: off-set, rode inkt
(3) Ams-C-rest Ams-O-IB Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(6) Huuraktiekrant
Eerste gezamelijke huuraktiekrant voor Kattenburg en de Roomtuintjes. Afgelopen weekend hebben de deelnemers aan de huuraktie weer een brief gehad van de advokaat van Onze Woning met een koncept dagvaarding. Wie voor 14 december niet betaalt, krijgt een deurwaarder langs. Hij komt dan alleen een brief afgeven! Niet alleen een goede nieuwbouwwoning, maar ook rustige feestdagen zijn tegenwoordig een voorrecht van de rijkeren. Als de processen begonnen zijn duren ze ongeveer twee jaar. In die tijd kan Onze Woning niets tegen U doen. Er is een groep van advokaten gevormd die de huuraktievoerders zullen verdedigen. Onze Woning beweert goedkopere nieuwbouwwoningen te hebben: de woonlasten verschillen maar 25,-. Een vrouw uit de Wagenaarstraat die jaren mee deed aan de huuraktie, heeft onder druk van Onze Woning een regeling getroffen. Als deze mevrouw huur, G.E.B., ziekenfonds en afbetalingsbedrag heeft betaald, heeft ze nog fl. 750 over om van te leven met twee opgroeiende zoons. 4 Maanden nadat de regeling is getroffen, zit deze vrouw al diep in de financiële problemen. Laat U niet individueel benaderen! We kunnen kiezen tussen individueel in de problemen zitten of gezamelijk strijden voor betaalbare woonlasten. De afgelopen weken hebben we akties gevoerd bij de woningbouwkorporaties Lieven de Keij en Rochdale, bij de deurwaarder van Onze Woning en bij wethouder van financiën Walter Etty. Hij woont op Kattenburg en heeft in zijn studententijd meegedaan aan de huuraktie. We hebben een gesprek gehad met de Raad van Kerken, de sociale dienst, een maatschappelijk werkinstelling en het CNV. Zij zullen binnenkort een verklaring uitgeven over de huuraktie. Bewonersvergadering 10 december in het poortgebouw, kattenburgerstraat. Gezamelijke vergadering met Bickerseiland en Indische Buurt. Ook zullen advokaten aanwezig zijn. Bewoners van de Dapperbuurt kunnen met de buurtbus vertrekken naar Kattenburg.
10-12-84/2 WONINGNOOD = HUISBAZENBROOD Vandaag, 10 december, worden onze woningen voor de zoveelste maal op de veiling gebracht.
(1) Bewoners en Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/007.1.01
(5) Zie 17-12-84/1
Vandaag worden onze woningen voor de zoveelste maal op de veiling gebracht. Huizen als winstobjecten en niet als huizen om in te wonen. Voorgaande eigenaren hebben zichzelf jarenlang verrijkt met een minimum aan onderhoud bij een maximum aan huur. Er werden vaak sleutelgelden en irreële borgbedragen gevangen. Waar de panden niet verwaarloosd zijn komt dat door de inzet van de bewoners. Niet hij die geld heeft is eigenaar maar de persoon die er woont. Wij stellen woonrecht boven eigendomsrecht! Wij roepen jullie op om geen bod te doen op panden uit onze buurt. Kopen jullie toch dan staan wij garant voor de verstrekkende gevolgen. Sinds mensenheugenis wordt onze buurt geterroriseerd door smerige geldwolven zoals jullie. Onze panden hebben zichzelf allang opgebracht, ieder huurbedrag is nog te veel aan jullie soort.
11-12-84/1 LAATSTE ... dinsdag 11-12-'84 Schinkel ... WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-O-IB Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Schinkel: gekraakt Zeilstraat 16 II+III (eigenaar P.Italiaander). Schinkelkade 45 Hs.heeft een gedoogverklaring van GDH gekregen.
Rivieren: gekraakt Borssenburgplein 19 Hs, Wielingenstraat 32-I (maand leegstand, eigenaar A.V.G.Exploitatie VII B.V., woning ligt achter het huis van Wolfessperger), Europaplein 3-II (eigenaar mevr.ten Rouwelaar, 2½ maand leeg, knokploeg van bouwvakkers sloeg bewoner de woning uit, smeris zette de knokploeg eruit en arresteerde ze, bewoner weer naar binnen). Meerhuizenplein 20-II wordt gelegaliseerd.
Pijp: problemen rond Hemonylaan 24-sous hebben geleid tot een nieuw dieptepunt in de verhouding met het wijkcentrum ceintuur. Zou bestemd zijn voor de buurtgroep Hemonykwartier, na ontruiming door kraker blijft het Sous 5 maanden leeg staan. De woning wordt opnieuw gekraakt. Het wijkcentrum wil alleen onderhandelen als de bewoners te kennen geven 'eventueel te willen afzien van de ruimte'.
Xinema Xinix: 15 december avond over Noord-Ierland in het kafe in Vrankrijk.
Indische: gekraakt Timorplein 11-II (eigenaar wbv 'De dageraad'), ernaast op nummer 9 was vorige week ook al wat gekraakt.
Programma radio de Vrije Keyser.
11-12-84/2 Prog.Partij voor Behoud MILIEU WERK MAATSCHAPPIJ ... Olympische Spelen 1992 niet voor het Sportieve gebeuren in Amsterdam
(1) Prog. Partij voor Behoud Milieu Werk Maatschappij
Lies Visser.
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB / UB vrz 19
Amsterdam wil de Spelen niet organiseren voor het sportevenement. De gevolgen voor het zuidwestelijk deel van Amsterdam worden verzwegen: 2000 parkeerplaatsen in de Oeverlanden, verdwijnen van het ijsclub kampeerterrein. Het kandidaat stellen is voornamelijk gedaan om stadsspoorwegen te krijgen en een net van autowegen. De aanleg van de Ringspoorbaan is meer bestemd voor stadsspoorweg als voor NS-lijnen. Een NS-verbinding Sloterdijk-Bijlmer is overbodig. De Ringspoorbaan zal nooit afgebouwd worden als NS-lijn. Ten eeuwige dagen een tijdrovende overstap op Sloterdijk. Weg met de Spelen in Amsterdam.
12-12-84/1 TETTERODE NIET KAPOT TE KRIJGEN Hedenochtend 7 uur ...
(1) (bewonersters en gebruikersters van Tetterode)
(2) A4, geel papier, pica
(3) Ams-C-rest Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 023/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 113 (18-12-84) p.14
Vanochtend hebben wij de bouwput van het Holiday Inn bezet: de plek waar vroeger Wyers stond. De gemeente heeft bij Wyers uitspraken gedaan zoals 'leuk initiatief, maar niet op die plek'. Het resultaat is bekend. Verder heeft ze gezegd nieuwe initiatieven te zullen steunen. Tetterode is zo'n initiatief. 8 Januari dreigt de gemeente de bouw/sloopvergunning van G.W.Bakker voor tachtig koopwoningen in behandeling te nemen. Waarmee een woon/werkpand zal verdwijnen. Als de gemeente de bouwplannen van Gerard Bakker steunt helpen ze nog verder aan het al falende woningbeleid en het verder spekken van asociale spekulanten.
15-12-84/1 Prog.Partij voor Behoud MILIEU WERK MAATSCHAPPIJ TRIBUNAAL STAATSLIEDENBUURT
(1) Prog.Partij voor Behoud Milieu Werk Maatschappij
Lies
(2) dubbelz., A4, oranje papier, el.stencil, voorkant: logo/tek.
(3) Ams-W-Staa Milieu Wonen
(4) SA / SA 002/022.1.01
Tribunaal Staatsliedenbuurt. Zeer ernstige kritiek op het beleid van de Gemeente doch ook op dat van bepaalde aktievoerders in de buurt. Wij als aktievoerders moeten met de benen op de grond gaan staan, geen onbetaalbare zaken eisen. Het beleid van de Gemeente is niet het buurtbelang. Voor 1½ à 2 oude woningen komt een nieuwe terug. De sloop kost per pand fl. 200.000. Een oud pand biedt door zijn goedkoopte vaak plaats aan kleine bedrijfjes. Beide kunnen alleen in die omstandigheden hun hoofd boven water houden. Hoe stadsvernieuwing plaats vindt t.a.v.bedrijven is hemelschreiend. Ze heeft voor nog geen een winkel een regeling getroffen met het rijk zoals geldt voor Lindeman, de slager en de visboer.
De Westerparkplannen. Ook hier stellen de buurtstrijders veel te hoge eisen. Ze beseffen niet dat bij reiniging van het terrein van de gasfabriek bijna zeker dat magnifieke gebouw naast de vaart ook gesloopt moet worden. Er liepen van die idioten in de buurt rond die de polder wilden verprutsen voor een Floriade. Die buurtstrijders vertrappen de buurt.
De panden aan de Haarlemmerweg tegenover de gasfabriek, de platgeslagen panden in de N.O.punt waren uitsluitend verwaarloosd. Ze hadden gemakkelijk opgeknapt kunnen worden.
Zo wordt u beetgenomen, daarvoor dient die macht van buurtstrijders.
17-12-84/1 WONINGNOOD = HUISBAZENBROOD Gisteren, 16 december, hebben wij de makelaars, ...
(1) Bewoners, Kraakgroep Haarlemmerbuurt en Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
(5) Zie 10-12-84/2
Gisteren hebben wij de makelaars die vorige week toch panden uit de Staatsliedenbuurt hebben opgekocht, aangepakt. Wij hebben aanzienlijke schade aangericht op hun kantoren. Ze waren gewaarschuwd (zie 10-12-84/2). Vandaag wordt er toch weer een pand uit de Staatsliedenbuurt op de veiling gebracht. Deze veiling is gebaseerd op het marktwinstwaarde-principe, dat uitgaat van huizen als winstobjekten en niet als woonobjekten. Wij zullen ons nog veel harder gaan verzetten tegen de spekulatie, zodat jullie schandalige uitbuitingspraktijken tot het verleden zullen gaan behoren. Leegstand beantwoorden wij met bewoning, spekulatie met geweld!
18-12-84/1 KORTE LEIDSEDWARSSTRAAT 201 BEDREIGD???
(1) De afzonderlijke bewoners van Kort Leidsedwarsstraat 201
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, tekening
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 113 (18-12-84) p.6
Aan de buurtbewoners. 3 Kwart jaar geleden kraakten wij het pand Korte Leidsedwarsstraat 201, in handen van Krot-Boers en het pand had 7 jaar leeg gestaan. Alle voorzieningen waren eruit gesloopt. Het lukte ons het pand weer bewoonbaar te maken. Het pand is in andere handen overgegaan. De nieuwe eigenaar bedreigde de naaste buren, omdat hij in hun souterrain een bedrijfje wil vestigen. Als u iets mocht zien dat onze woonsituatie dreigt te bedreigen, wilt u ons dan op de hoogte houden? In ernstige noodsituaties graag bellen (volgen nummers), onder het uitspreken van het legendarische toverwoord 'Alarm'.
18-12-84/2 veroordeeld: E.van THIJN wegens WANBELEID ... LAATSTE WAARSCHUWING ... di.18-12-'84 Staatstribunaal
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, tekening, kaartje
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Staatstribunaal: Zaterdag vond in de Koperen Knoop in de staatsliedenbuurt een buurt-tribunaal plaats. Gedagvaard was de gemeente in de persoon van van Thijn wegens het verwaarlozen van de Staatsliedenbuurt op het gebied van wonen, werken en voorzieningen, het voeren van een hetze en het kiezen voor politionele oplossingen van de sociale problemen. Van Thijn werd bij verstek veroordeeld door de 'staatsraad'. Een regelrechte misser was de speech van advokaat Bakker-Schut, een preek vol gebral over het Amerikaanse imperialisme en het ten voorbeeld stellen van het Vietnamese stalinisme. Al werd zaterdag duidelijk dat Edje beter uit de buurt kan blijven, toch wil hij donderdag een bezoek afleggen. Kom allemaal en help mee om die hufter duidelijk te maken dat ie in de staatsliedenbuurt niets te zoeken heeft (in welke buurt eigenlijk wel?).
Zondag zijn drie persmuskieten betrapt bij het brand stichten in een slooppand in de Staatsliedenbuurt. De pers gaat ver in het voeren van een hetze tegen de buurt.
Schinkel: gekraakt Schinkelkade 16-I (eigenaar van Eysden beheer), Zeilstraat 16-III (ontruimingsbevel GDH binnengekomen voor de vorige bewoners).
Pijp: gekraakt Amsteldijk 20-Hs.+I (makelaar Witte, jaar leeg). Zes woningen in de Lutmastraat hebben van WBV-Zuid een ontruimingsmaning gekregen. Dom, want nou begint het 'Lutma-front' kwaad te worden.
Miners: woensdag Miners avond in de Koevoet, Haarlemmerplein. Stakers uit Silverdale zijn aanwezig.
Prinsengracht 26 'Het bordeel' kan ontruimd worden op grond van een Huidenstraattruuk.
Rivieren: Europaplein 103" ontruimd op grond van huisvredebreuk.
Staats: maandag is Nassaukade 25 geveild en gekocht door makelaar Hoen. In verband met meer aankopen van panden in de staatsliedenbuurt zijn zondag verschillende makelaarskantoren aangepakt.
Huurstakers: maandag werd het kantoor van de Federatie van woningbouwcorporaties door huurstakers bezet naar aanleiding van een brief dat ze uiterlijk 14 december de huurschuld moesten betalen. Het kwam tot ontruiming van het gebouw. Alle aanwezigen werden aangehouden wegens lokaalvredebreuk. Er dreigt nu direkt gevaar voor dagvaardingen. Betaal je zelf huur aan een van de WBV's in kwestie, houdt demonstratief 10% in.
Door kerst en nieuwjaar komt L.W.2 weken niet uit.
18-12-84/3 BESTE BUURTBEWONERS Op het Staatstribunaal van zaterdag jongstleden is burgemeester van Thijn ...
(1) aktieve buurtbewoners
(2) dubbelz., A4, dik papier, off-set, Courier
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/022.02.1
Op het Staatstribunaal van zaterdag is burgemeester van Thijn met algemene stemmen veroordeeld voor de schandalige verwaarlozing van onze buurt. Een lijst met verlangens werd door uiteenlopende groepen buurtbewoners gepresenteerd. De meer dan duizend aanwezigen namen, na jarenlang tegen elkaar uitgespeeld te zijn, de tijd naar elkaar te luisteren. Nadat de gemeente onze buurt tientallen jaren verwaarloosd had, werden we twee maanden geleden verrast door de mededeling van de burgemeester dat hij een bezoek zou komen brengen aan de buurt. De opzet is handjesschuddend en glimlachend door de wijken te wandelen ten behoeven van leuke plaatjes in de pers. Het geplande bezoek ging gepaard met een pershetze, waarbij zowel de woningbouwverenigingen, de politie als van Thijn als provokateurs aangemerkt kunnen worden. Tevens werden buurtbewoners opgeschrikt door het bericht dat er ontruimingen en G.E.B.-afsluitingen op stapel stonden, waarvoor buro Warmoesstraat versterkt zal worden met 125 man marechaussee. Dit was voor de wijkraad voldoende de burgemeester te laten weten dat zij geen prijs stelde op een beleefdheidsbezoek. We moesten niet werkeloos toezien hoe de buurt dankzij de verwaarlozing naar de knoppen ging, maar ons lot in eigen handen nemen allereerst door de buurtproblemen te inventariseren. De enige die op het tribunaal schitterde door afwezigheid was de aangeklaagde van Thijn. Ondanks zijn toezegging dat de buurt de vorm van zijn buurtbezoek mocht bepalen vond de burgemeester het niet de moeite waard kennis te nemen van de problemen in onze buurt. Het gemeentelijk beleid gaat er toe over de Staatsliedenbuurt als stedelijke vuilnisbelt te gebruiken. Denk aan het plaatsingsbeleid van dealers.
Het buurttribunaal heeft besloten dat als er binnen 4 dagen geen toezeggingen tot verbetering zijn gedaan van Thijn niet langer welkom is in onze buurt. Oproep van Thijn donderdag duidelijk te maken hoe wij over zijn beleid denken. Laat hem donderdag de buurt niet in. Verzamelen vanaf 7.30 uur aktiecentrum Van Hogendorpstraat 18hs.
20-12-84/1 Beste aktievoerders, Zoals iedereen ondertussen wel zal weten is de uitspraak van het buurttribunaal ...
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/022.2.01
Van Thijn heeft zaterdag van het buurttribunaal een straatverbod gekregen. Vandaag, nu hij een bezoek wil brengen aan de buurt, wordt het vonnis ten uitvoer gelegd. Wij verwachten van iedereen dat er geen geweld gebruikt wordt.