Amsterdamse pamflettenkatalogus
- -88/2 Daar zijn we weer ... Als het goed was geweest zou dit vouwblad niet geschreven zijn.
(1) (Tegengas)
(2) 1v 6p, 20,5x20,5cm, off-set, foto's
(3) Bui-Af Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA /
(5) Zie voor foto ook Ravage (dec.1997) p.5
De gasprijs had onder druk van 10.000 fraudeurs op kostprijsniveau moeten zitten, koppen van politici zouden hebben moeten rollen en Beatrix zou alle onderdanen spontaan haar aandelen Shell hebben moeten schenken. Helaas. Dus komen we weer met een verhaal vol waarheden dat er toe moet bijdragen dat de lezer opstandig en opgewonden zichzelf een aardige meevaller bezorgt en bovendien actief meewerkt aan de realisering van het geschetste wereldbeeld. De afgelopen jaren is er een politiek die er op gericht is steeds meer geld af te pakken van de mensen die het toch al niet breed hebben en dat ten goede komt aan een smalle bovenlaag van de samenleving. Het gebeurt steeds openlijker en het verzet ertegen lijkt evenredig af te nemen. Dat 10 procent van de bevolking beneden de armoedegrens leeft blijkt nauwelijks reden voor opschudding. Wanneer monopoliespelers door een beurskrach hun derde huis dreigen te verliezen staan de media bol van de meelijwekkende verhalen. Alle sociale voorzieningen worden afgebroken. Intussen wordt er gewerkt aan een voor ondernemers zo gunstig mogelijk klimaat. Politici zijn met handen en voeten gebonden aan de multinationals. Politici moeten er slechts voor zorgen dat het volk zich rustig houdt. Multinationals bepalen voor een belangrijk deel onze sociale structuur. Bea heeft 5% van de aandelen Shell. Dat betekent niet alleen dat zij een racistisch regime in Zuid-Afrika steunt, maar ook dat zij profiteert van de enorme winsten die Shell maakt op Nederlands gas. Shell en Esso hebben een monopolie op onze grootste bodemschat. Dat levert ze per jaar 6 miljard winst op. De prijs is kunstmatig opgedreven. Sinds drie jaar worden mensen via Tegengas geholpen met het frauderen met gas en licht. Er is een brochure verkrijgbaar. Het wordt tijd bij acties ons te richten op de multinationals en hun 'bazen'. Laten we eens kijken of ze het leuk vinden bezoek te krijgen van lieden die hun aandeel in de rijkdom komen opeisen.
- -88?/10 MAAK JE EIGEN NIEUWS!!!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.Prestige Elite, achterkant: tekening
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) UB SA / UB 233.2 SA 030/004.3.02
Binnen de beweging zijn er nog steeds mensen die het nodig vinden hun mening aan de pers te uiten. Dit leidt tot het naar buiten brengen van een mening alsof het de mening is van een hele politieke beweging. Zo worden we bedonderd. Afbraak van de kraakbeweging is op lange termijn het doel. Een onderdeel daarvan is de leegstandswet. De politieke strijd wordt in de rechtzaal gebracht. Een van de reaxies op de massale ontruimingsdreigingen waren axies tegen de verantwoordelijken. Dit leidde o.a.daartoe dat verschillende eigenaren en hun advokaten besloten niet meer met de leegstandswet te ontruimen. De eigenaren bekokstoven hoe amsterdam naar hun smaak en belang in te richten is; met een Y-boulevard, luxe hotels en bordelen, de stopera en een schone zeedijk met de pers als promotor van de hele kankerzooi. De pers helpt het sociale verzet hiertegen te onderdrukken, te kriminaliseren en monddood te maken. Ondertussen wordt er door de amsterdamse machthebbers overlegd over nieuwe repressieve maatregelen. Alles wat een gevoel van solidariteit zou kunnen oproepen wordt in de media gecensureerd of verzwegen. Daarom krijgen wij geen kans ons te verdedigen. Om hier iets tegenover te stellen is 't belangrijk onze eigen mogelijkheden te gebruiken zoals radio's, bladen, pamfletten en leuzen kalken. Solidariteit begint bij 't gevoel, wat een stuk papier (alleen) nooit kan overbrengen! Stop kollaboratie met de burgerlijke pers!
-1-88/5 TELEFOON? AKTIE! BELLEN TEGEN DE ONTRUIMING VAN BAGA MOYO!
(1) anoniem (uitgegeven door Baga Moyo)
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 030/004.4.01
 
Telefoon? Aktie! Bellen tegen de ontruiming van Baga Moyo. Op 27 januari en tijdens de ontruiming. Volgen telefoonnummers van de eigenaar van Baga Moyo, advokaat Huet, makelaar Hoen, Flint Holding en het koffiehuis van de eigenaar.
-1-88?11 WAT BROUWEN ONZE MULTI NATIONALS ER WEER VAN ........
(1) Axiegroep Sta Even Stil
(2) A4, fotokopie, foto's, tekening
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.4.01
Een scholierenpandje, Baga Moyo, dreigt ontruimd te worden. Terwijl in Zuid-Afrika duizenden scholieren vast zitten verdienen onze multi-nationals daar geld. Eigenaar van het pandje is Frits Fentener van Vlissingen, die in opsraak was met zijn Makro-vestigingen in Zuid-Afrika. Pas nadat er drie Makro supermarkten waren afgebrand wou Frits luisteren. Het scholierenpandje moet ontruimd worden op kosten van de belastingbetaler. Want fl. 3.000 huur per maand is belangrijker voor Frits dan een groepje scholieren dat solidair is met de strijd in Zuid-Afrika en de ruimte verder gebruiken voor huiswerklessen en andere aktiviteiten. Frits verdient nog steeds aan Zuid-Afrika, o.a.door zijn aandelen Heineken die een licentie-kontrakt hebben met Southafrican Breweries. Het pand op de Haarlemmerdijk heeft voor de kraak 7 maanden leeg gestaan (en zal na de ontruiming lang leeg blijven staan).
29-1-88/1 Hallo Buurtbewonersters Vandaag hebben wij,in overleg met buurtcentrum de Meerpaal ...
(1) Kraakgroep Schinkelbuurt.
(2) A4, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.1.01
Vandaag hebben wij, in overleg met buurtcentrum De Meerpaal, de etage Schinkelkade 36' gekraakt. Deze etage hebben wij op 20 augustus al een keer gekraakt maar vrijwillig verlaten omdat er twee mensen met huurkontrakt en woonvergunning kwamen. Nog steeds is er geen woon- of bouwaktiviteit. De eigenaar is dezelfde als van club Baccara, namelijk J.M.Frisch. Wij willen niet dat deze etage de volgende is die door Baccara erbij gepikt wordt.
1-2-88/1 MOOI WEER H !!!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, 10" Courier, foto's, tekening
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.4.01
(5) Pamflet verspreid in Hilversum. Aktieverslag ontruiming Baga Moyo op 3-2-88 in Buurtkrant Kraakgroep De Pijp 9 (2-88) p.22
Hier in Hilversum woont een van de rijkste mensen van Nederland, Frits Fentener van Vlissingen. Het familiebedrijf SHV verdient bloedgeld in Zuid-Afrika. Fritsie speculeert ook nog met panden. Hij liet Haarlemmerdijk 124 leeg staan. Scholieren kraakten het pandje en doopten het Baga-Moyo naar een plaatsje in Tanzania waar slaven werden weggevoerd naar Amerika. Plotseling had Fritsie wel aandacht voor zijn pand en wist de rechter zover te krijgen dat die besloot dat Baga-Moyo ontruimd mag worden. De scholieren moeten wijken voor een steenrijke die zijn geld aan verdrukking van anderen verdient. Wij roepen op solidair te zijn met de zwarte bevolking in Zuid-Afrika. Geen ontruiming van Baga-Moyo, geen handel met Zuid-Afrika.
29-2-88/1 Wij hebben de sleutel die op alle deuren past !
(1) (bewonersters, gebruikersters en sympatisanten van de panden Fata Minima (Bilderdijkpark 12) en het Politburo (Overtoom 447I en 449)
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.08
Vandaag komen wij sleutels inleveren bij het gemeentelijk grondbedrijf. We ontvingen een brief waarin wij verzocht werden onze sleutels in te leveren en de panden voor 1 maart te verlaten. Sleutels kunnen ze krijgen, de panden nooit!
Bilderdijkpark 12 werd in '86 gekraakt. De gemeente wil ontruimen om op de begane grond een alleenstaanden sociëteit te huisvesten. De etages worden ateliers voor kunstenaars.
Het Politburo is op 17 juni '87 gekraakt. Het heeft een half jaar leeg gestaan. Het Grondbedrijf probeerde een ontruimingsbevel te krijgen op grond van een kraakwachtcontract. De directie verklaarde dat zij met panden willen speculeren. Op 1 juli werd Overtoom 447I gekraakt. Ze willen dit woonhuis verkopen. De Officier van Justitie heeft de aanklacht lokaalvredebreuk geseponeerd. Er dreigt nu opnieuw ontruiming. De gemeente wil de anonieme dagvaarding gebruiken om haar woningbezit te verkopen. Vorig jaar besloot de gemeenteraad dit anti-kraakartikel niet te gebruiken. Verzet wordt voorbereid.
De gemeente adverteert met haar 60.000 woningen die 10 jaar stadsvernieuwing hebben opgeleverd. Deze woningen zijn vaak niet te betalen. De woningnood is weer gestegen tot het peil van 1980. Den Haag en projektontwikkelaars vinden dat de gemeente te veel goedkope woningen bouwt. Inmiddels worden in de Kinkerbuurt premie-koopwoningen gebouwd en gooit het Grondbedrijf goede woningen op de markt.
-3-88/4 De gemeente regisseert de Dodendans van onze panden komt allen op het beleg van de Stopera
(1) 1: Fata Minima, de Volkskeuke, Politburo 2: De bewoners/gebruikers van Fata Minima en het Politbureau.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: foto
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 034/001.3.08
1: Komt allen op het beleg van de Stopera. Protesteer tegen anonieme dagvaardingen en ontruiming door de gemeente. 31 Maart bij de Dokwerker.
2: Na de processen rond de Conradstraat begint de gemeentelijke machine pas goed op gang te komen en probeert zij de ontruiming van Fata Minima (bilderdijkpark) en het Politbureau (overtoom) erdoor te drukken. Afgelopen 12 maanden zijn al 40 panden en etages aan de leegstandswet opgeofferd. Door de gemeente is in vrijwel geen enkel geval een oplossing geboden, de gemeente wil het anoniem dagvaarden zelfs tot eigen beleid verheffen. Het gigantisch stadhuis/opera complex is een cadeautje van de regerende elite aan zichzelf. Wij vinden dat deze kliek geen cadeau verdiend heeft en roepen iedereen op 31 maart te komen en zijn of haar onvrede kenbaar te maken.
-3-88/16 GEEF HUET Z'N VET; ... oproep I
(1) anoniem
(2) 21x14,6cm, fotokopie
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.2.06
Huet is een van de weinige advokaten die nog kraakzaken doet voor huiseigenaren. De meeste anderen zijn bang voor axies. Hij heeft meegewerkt aan de ontruiming van Sarphatipark en Baga Mojo. Maak hem z'n telefoonverkeer onmogelijk. Daarom 7 maart, bel hem op en vertel hem jouw mening, scheld hem verrot. Gun hem geen minuut rust. Bel vanuit een telefooncel of een openbaar gebouw. Volgen telefoonnummers.
31-3-88/2 BELEG VAN DE STOPERA 3I-3-88.
(1) De harde kern van lelijke eendjes in het Amsterdamse zwanenmeer.
(2) A4, elite
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.08
(5) Facs.in Grachtenkrant 199 (5-4-88) p.9. Uitgedeeld bij Stopera
Terwijl de woningnood de minstdraagkrachtigen tot de lippen gestegen is, is de anti kraak/leegstandswet een geaccepteerd middel geworden om kraken naar de gescheidenis te verbannen. Ook de gemeente past het omstreden middel van anoniem dagvaarden toe. Het Politburo aan de Overtoom, dat door de gemeente in de verkoop gegooid wordt om haar tekorten aan te zuiveren. Fata Minima aan het Bilderdijkpark waar 13 bewoners en een Volkskeuken moeten wijken voor een societeit en wat atelierruimtes. Er is in deze stad geen plaats voor dit beleid. Waar argumenten genegeerd worden is verzet geboden.
-4-88/3 SCHINKELS WIJKEN NIET VOOR BORDELEN
(1) 'Buren tegen Baccara' en Kraakgroep Schinkelbuurt
(2) A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-Zuid Vrouw Wonen-kra
(4) UB SA / SA 035/001.1.01
12 April is de bewoner van Schinkelkade 36 anoniem gedagvaard in een kort geding, aangespannen door de zogenaamde huurder. De etage werd 29 januari voor de tweede maal gekraakt na ruim een half jaar leegstand. Na de eerste kraak -vrijwillig verlaten omdat er iemand met een huurkontrakt en woonvergunning op kwam dagen- stond de etage nog eens vijf maanden leeg. De zogenaamde huurder was een zetbaasje van de sexclub Baccara ernaast. Beide panden zijn eigendom van ene Frisch, die ze laat beheren door makelaar Fris; de bekende louche figuur die met knokploegen heeft gewerkt. In de etage hadden drie peeskamertjes moeten komen. Maar het is nu leuk genoeg geweest het blijft geen feest! De etage blijft bewoond. Laat de gemeente haar nieuwe 'bordeelvergunningenbeleid' maar eens serieus nemen in plaats van toe te staan dat woningen onttrokken worden door sexclubs.
-4-88/17 HEMONYLAAN 21 Anoniem gedagvaard: ...
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.06
Hemonylaan 21 anoniem gedagvaard: 12-4-88. Eigenaar Shirley Hudson en Frans Meerens (Sarphatiestraat 175), in opdracht van R.v.d.Veer, advokaat Mr.Van Huet (volgen privé- en kantooradres en telefoonnummer). Hemonylaan 21 is in december 1987 gekraakt na een jaar leegstand. Daarvoor was er een luxe sex-club die voor overlast zorgde. Na een schietpartij ging het bergafwaarts met de zaak en de boel ging failliet. Omdat er 50.000 woningzoekenden zijn is het logies dat zo'n pand weer wordt toegevoegd aan het woningbestand. In maart kwam de eerste dreigbrief van Huet. Als reaktie zijn er enige ludieke pestakties m.b.t.Huet geweest. Dit had tot gevolg dat iemand die het pand wilde bezoeken door 2 kleerkasten staande werd gehouden. Van der Veer wil er weer een sexclub beginnen. De smeris zei dat ze geen zin hadden te ontruimen voor een sexclub. Jullie horen nog van ons. Geen sexclub maar woningen. Pooiers de Pijp uit. Solidarietijd met alle bedreigde panden.
7?-4-88/1 OPNIEUW WORDT GETRACHT VIA EEN ANONIEME DAGVAARDIGINGSPROCEDURE EEN PAND TE ONTRUIMEN.
(1) Bewoners van de Gore Flinck
(2) wrs.2v 2p, A4
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
Het pand bestaat uit drie verdiepingen. De onderhoudsstaat is erbarmelijk. Het is gebruikt als pension voor vluchtelingen. Soekhoe heeft aan 37 à 45 personen verhuurd. De Gemeente is Soekhoe op het spoor gekomen door een brand in een ander pension dat hij exploiteerde, aan de Czaar Peterstraat. Op 23 januari 1985 werd besloten tot sluiting en het pand werd dichtgetimmerd en gekraakt. De bewoners hebben een huuraanbod gedaan. Vervolgens is er een jaar niets gebeurd en heeft Soekhoe de bewoners anoniem gedagvaard. De aangeboden huurprijzen zijn in overeenstemming met de huurprijzenwet. Soekhoe is spekulatief opgetreden. Soekhoe maakt misbruik van zijn eigendomsrecht. Bij een ontruiming zou deze handelwijze gehonoreerd worden. Wij achten deze procedure -met name het anonieme in rechte betrekken- in strijd met het Verdrag van Rome (art.14).
11-4-88/1 ADRES AAN STADSDEELRAAD DE PIJP ... Zaterdag 2 april ...
(1) Werkgroep wonen de Pijp
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.01
Zaterdag 2 april werd het badhuis aan de Eerste Sweelinckstraat 10 gekraakt om de badhuisfunktie te handhaven. 5 April werd het gebouw ontruimd wegens lokaalvredebreuk. De agenten werden vergezeld door ambtenaren van de deelraad. Er zou een overeenkomst bestaan tussen de deelraad en een groep kunstenaars. Een en ander kon niet worden aangetoond. B.Olij gaf toe de opdracht te hebben gegeven tot ontruiming. De ontruiming was onrechtmatig: het pand was leeg tijdens de kraak, was in beheer bij de dienst voor de sport van de gemeente, er bleek geen overeenkomst en er kon geen bevel tot ontruiming worden overgelegd. Wij eisen herstel van de situatie van voor de ontruiming en toewijzing van het pand aan de kraakgroep. Wij zijn bereid overleg te voeren over de bestemming van het pand.
30-4-88/1 "HEBBEN DE CONTRA'S NOG HULP NODIG?"*
(1) (vrienden van Rianne, Guus en Peter)
(2) dubbelz., A4, off-set, o.a.elite
(3) Ams-O-Wib Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 041/001.2.02
(5) Zie 9-5-88/1. Facs.in Grachtenkrant 201 (3-5-88) p.38
Guus, Rianne met hun tweejarig dochtertje en Peter liggen overhoop met de 15 andere bewoners van het HVEO-kompleks, Weesperzijde 110. Op 22 april werd, toen Guus voor enkele weken naar Nicaragua was, de kinderkamer door 'medebewoners' in puin geslagen. 26 April sloopten de medebewoners de werkplaats van Guus. Met als resultaat, dat de fietsenstalling werd uitgebreid. De buren zijn ook niet vies van pesterijen. We willen hier niet ingaan op de achtergronden van het konflikt. Guus, Rianne en Peter hebben zich allang neergelegd bij een verhuizing naar een vergelijkbare woonruimte, die zij nog niet gevonden hebben. Volgen enkele dieptepunten in het konflikt. Om herhaling te voorkomen, logeren er nu enkele vrienden. Het kan zijn dat we gebruik moeten maken van de alarmlijst.
-5-88/8 VERKLARING. Wij, ondergetekenden, aktief in vakbeweging, ... vinden de kabinetsplannen onaanvaardbaar.
(1) vele namen (uitgegeven door FNV, fp)
(2) 29,7x45cm, off-set
(3) Gezondheid Werk Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Wij, aktief in vakbeweging en belangenorganisaties, vinden de kabinetsplannen onaanvaardbaar. De inkomens zijn gekelderd, voorzieningen uitgehold, rechten uitgekleed. Tegen alle protesten in, komt het kabinet met een nieuwe aanval: extra premie van 65 gulden in het ziekenfonds, extra wachtdag in de ziektewet, minder huursubsidie en extra huurverhoging, vrouwen worden haar rechten onthouden, inkomens van jongeren gaan fors omlaag, kinderen van migranten dreigen gediscrimineerd te worden, onderwijs wordt onbetaalbaar en aan de voorzieningen van bejaarden wordt op ontoelaatbare wijze getornd. Deze afbraak heeft mede ten doel om de grote ondernemers en de hoogste inkomens extra te spekken. Zij krijgen 6 miljard WIR gelden en belastingvoordeel. Dit beleid kan alleen verdwijnen als verzet wordt georganiseerd. De vakbeweging moet het voortouw nemen.
-5-88/11 LEEGSTANDSWET DE ANONIEME DAGVAARDING VAN DE GORE FLINCK MET VOORMALIGE TAMILEN PENSION, ...
(1) anoniem
(2) 3v 3p, A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Mhg Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.4.01
7 April was de eerste zitting. Soekhoe en gemeente zijn in onderhandelingen tot aankoop. Bewoners vraagt hij een te hoge huur voor het verkrotte pand. 22 April 2e zitting. Stadsdeelraad (De Pijp) wil aankopen voor 20.000, maar Soekhoe blijft bij 42.500. Aankoop gaat dus niet door. Gezien de slechte achtergronden van deze uitbuiter die weer op dezelfde voet kan doorgaan en wel tegen minderbedeelden, buitenlanders en vluchtelingen. Dus 4 mei het laatste woord door Asscher. De gemeente kan het huis vorderen, maar duurt te lang. De GDH zou het pand gewoon dogen (gedogen, fp).
9-5-88/1 DE KONING MOET VERHUIZEN. Dit pamflet is een reactie op het tegen ons gerichte pamflet ...
(1) bewoners H.Veo
(2) dubbelz., A4, wrs.fotokopie, matrixprinter-letter
(3) Ams-O-Wib Linkse bew Wonen-kra
(4) UB / UB 297.2
(5) Zie 30-4-88/1. Facs.in Grachtenkrant 202 (16-5-88) p.24-25
Dit is een reactie op het tegen ons gerichte pamflet dat 'de vrienden van Rianne, Guus en Peter' op Koninginnedag de wijde wereld inzonden onder de kop 'Hebben de contra's nog hulp nodig?'. Guus, het is niet de eerste keer dat iemand die het goed doet binnen de linkse/kraak/beweging zich in eigen woon- en leefomgeving ontpopt als een ware dictator. Het wonen in een pand met 20 mensen vereist nu eenmaal overleg en het sluiten van compromissen. Dat heet basisdemocratie. Gaandeweg werden Guus met Rianne trouw aan zijn zijde door alle bewoners van het hvo-pand uitgekotst. Praten over problemen was er niet bij, luisteren al helemaal niet. Als het Guus teveel werd, dan mepte hij erop.
De bewoners wilden niet langer met Guus en Rianne wonen. Een jaar is er geprobeerd tot een leefbare oplossing te komen. Er werden 'deskundigen van buitenaf' binnengehaald en een arbitragecommissie ingesteld. Rianne wilde niet aan een bindend voorstel meewerken. Toen hebben we hen de huur opgezegd. Guus betaalt nog steeds zijn gas en electra niet. Hij jatte hout en sloeg een vriendje van een bewoonster een hersenschudding. Het is een eentonig verhaal van dagelijkse terreur. Intussen hing hij de miskende held uit in (gewezen) krakerskringen en Nicaragua. Anderhalf jaar hebben Guus en Rianne toegezegd te zullen vertrekken. Guus en Rianne lijken slechts genoegen te zullen nemen met het paleis op de dam, grenzend aan een uitgestrekt park, met uitzicht op zee. De afwijzing van twee gerenoveerde woningen boven elkaar, deed bij ons de deur dicht. Wij dagen 'de vrienden van Guus' uit om hen liefderijk in hun midden op te nemen. De ivoren toren moet eindelijk gesloopt.
24-5-88/1 WOENSDAGMIDDAG 25 MEI l3.u 00 BESLISSING over sloop - nieuwbouw of behoud - herstel van de HAZENSTRAAT ...
(1) Vereniging Behoud Hazenstraat
(2) dubbelz., A4, dik groen papier, el.stencil, achterkant: o.a.10" Courier, tekening
(3) Ams-C-Jord Wonen
(4) UB /
25 Mei beslissing over sloop-nieuwbouw of behoud-herstel van de Hazenstraat. In de raadszaal van het oude stadhuis. Kom en neem uw buurman mee. Laat door uw aanwezigheid zien dat u tegen het plan bent.
-6-88/8 HUURVERHOGING 1988 Per 1 juli 1988 kan de huisbaas ...
(1) Buro voor Rechtshulp - Wijkopbouworgaan Oud-West - Informatiecentrum Oud-West
(2) dubbelz., A4, off-set, o.a.10" Courier
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) UB GA /
(5) Nederlandse, Turkse en Arabische tekst
Per 1 juli kan de huisbaas weer uw huur verhogen. U kunt de huurverhoging weigeren en in sommige gevallen huurbevriezing of zelfs huurverlaging aanvragen. Volgt informatie over het weigeren van de huurverhoging, informatie over spreekuren en de huurbus die op 6 en 27 juni in de buurt staat.
-6-88/10 WEIGER DE HUURVERHOGING Zoals elk jaar hebben de bewoners van de v.d. Pekbuurt ...
(1) Huurdersvereniging Van der Pekbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.10" Courier
(3) Ams-Nrd Wonen-hv
(4) UB / UB 289.6
De regering heeft de huurverhoging vastgesteld op 5%. Als u minder huur betaalt dan zou moeten, valt u onder de huurharmonisatie en moet u een huurverhoging van 10% betalen. Het weigeren van de huurverhoging is een recht en kan nooit een reden zijn om u de huur op te zeggen. De meeste woningen in de v.d.Pekbuurt hebben al jarenlang geen goed onderhoud gehad. Volgt informatie over de mogelijkheden en de procedure van het weigeren van de huurverhoging. U kunt terecht bij de spreekuren van de Huurdersvereniging in het bijkantoor van het Woningbedrijf.
-6-88/15 BARRIKADE BENEFIET Fata minima en de Volkskeuke hebben voor de 15e juni een oprotbrief van het grondbedrijf gekregen.
(1) Fata minima en Volkskeuke.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.08
Wij hebben voor de 15e juni een oprotbrief van het grondbedrijf gekregen. Daarna worden we anoniem gedagvaard. De gemeente gebruikt de leegstandswet als antikraakwet. We houden 20 juni, Bilderdijkpark 12, een barrikade benefiet om materiaal te verzamelen voor dit en ons volgende pand. Dus fretbouten, bedspiralen, staalplaat, balken, spijkers, alles is welkom. Je kunt de entree ook afkopen met 2,50. Als we nu niet samen een vuist kunnen maken tegen het gemeentebeleid, de toenemende repressie, de kortingen, het asielbeleid, de collegegelden en vooral het onderlinge gekonkel in eigen gelederen, kunnen we het verder wel vergeten.
7-6-88/1 CWS ... OPROEP AAN ALLE BUURTBEWONERS VERZET TEGEN OPHEFFING C.W.S.
(1) CWS comité wijkverbetering Spaarndammerbuurt
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: foto's, kaartjes
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) FP /
Vorig jaar kondigde de gemeente aan dat zij van plan was dit jaar geen subsidie meer te geven voor de huisvesting van het CWS. Nu blijkt dat niet alleen het pand op de tocht staat maar zelfs het voortbestaan van het C.W.S.! 9 Juni vergadert de commissie van de gemeenteraad over onze subsidieaanvraag. Wij hebben uw hulp nodig om onze eisen kracht bij te zetten! Kom donderdag naar het C.W.S., dan gaan we naar het stadhuis. Het C.W.S.moet blijven!
-7-88/5 OPROEP ... Aanstaande woensdag 6juli zal wethouder Genet ...
(1) Politburo
(2) A4, el.stencil, foto
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 034/001.3.08
6 Juli zal wethouder Genet in een vergadering van de commissie grondzaken proberen de Cnoop Koopmansmotie te kelen. Deze motie was bedoeld om het anoniem dagvaarden door de gemeente te beperken tot gevallen waar de stadsvernieuwing of de woningdistributie in het geding is. Als de motie van tafel is kunnen alle gemeentelijke panden anoniem voor het gerecht gesleept worden. Inzet is het Politburo. Genet wil toestemming ons pand te dagvaarden. Het pand zal verkocht worden om de (Stopera)tekorten aan te vullen. Wij roepen op tot massaal verzet. Kom 6 juli naar de Dam en neem lawaaituig mee. Geen anonieme dagvaardingen.
-7-88/8 Te HuuR! BOYCOT RAMONA SHOES
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, 10" Courier, tekening
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.4.01
Na langdurige leegstand kraakte een groep scholieren in mei '87 Haarlemmerdijk 124, eigenaar Frits Fentener van Vlissingen. Om na de ontruiming toch nog iemand in het pand te krijgen verzonnen de winkeliersvereniging, Frits van apartheid en een buurtbewoonster: de dochter van die buurtbewoonster kon een schoenenzaak opstarten en hoefde geen huur te betalen! Daarvoor zijn wij dus op straat gezet! Haarlemmerdijk 124 staat te huur voor fl. 1600 gulden. Ramona-shoes hoort, als je de prijzen ziet, in de Van Baerlestraat (60 piek per schoen). Boycot Ramona-Shoes!
6-7-88/1 VERKLARING 6-7-1988 Met deze demonstratie reageren wij op het voorstel van de wethouder om een ontruimingsprocedure van het pand Overtoom 449 te starten.
(1) afz. bewonersters politburo + sympathisanten.
(2) A4, el.stencil, rode inkt, foto
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.08
Met deze demonstratie reagen wij op het voorstel van de wethouder om een ontruimingsprocedure met anonieme dagvaarding van Overtoom 449 te starten. Hierdoor wordt de strekking van de motie Cnoop Koopmans van 4 februari 1987 (in principe geen gebruik maken van de anonieme dagvaarding) ontkracht. Dit is een oorlogsverklaring aan alle mensen die vechten voor betaalbare huisvesting. Juist in een tijd dat de inkomens worden verlaagd is goedkope huisvesting een basisvoorwaarde voor een zelfstandig bestaan. Wij eisen van de gemeenteraadsleden dat zij onze strijd ondersteunen en niet de politiek van het kabinet Lubbers. De wethouder wil met dit 'incidentele geval' een anti-kraakmaatregel invoeren. Wij eisen dat de commissie niet instemt met het voorstel van wethouder Genet en dat zij in overleg treedt over een woonfunctie van het politburo.
13-7-88/1 KAMER DISTRICT I VAN BOUW- EN WONINGTOEZICHT BEZET !!
(1) de afzonderlijke bewonenden van Marnixstraat 212 en hun sympathisantes/ten.
(2) A4, el.stencil, rode of zwarte inkt, 12" Courier, logo/tek.
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.3.05
Wij bezetten vandaag een kamer van Bouw- en Woningtoezicht omdat de ambtenaren die hier zitten verantwoordelijk zijn voor het ontruimingsbevel voor Marnixstraat 212. Dit pand werd door Bouw- en Woningtoezicht zelf uitgesloopt. Wij hebben het weer bewoonbaar gemaakt. Maandag viel een brief door de bus: Bouw- en Woningtoezicht had zulke ernstige constructieve gebreken geconstateerd dat een levensgevaarlijke situatie zou zijn ontstaan. We werden gesommeerd binnen drie dagen te verdwijnen. Aangezien we hier al een jaar wonen en nooit iets van die bouwvalligheid hebben gemerkt geloofden we hier niks van. Twee ingenieurs konden van alle fouten die BWT geconstateerd heeft, er geen vinden. De verantwoordelijke ambtenaren hebben zich laten misbruiken door Woningbedrijf West om de krakers op een snelle manier kwijt te raken. Wij eisen een gesprek met de directeur/directrice van BWT en intrekking van het ontruimingsbevel.
19-7-88/1 GEMEENTE AMSTERDAM No.: 31/7287 BWT 1988
(1) Burgemeester en Wethouders van Amsterdam (wrs.uitgegeven door bewoners Marnixstraat 212, fp)
(2) A4, el.stencil, o.a.12" Courier, tekening
(3) Ams-C-Leid Wonen-kra
(4) FP /
(5) Huis-aan-huis verspreid in o.a.Staatsliedenbuurt. Facs.in NN 6 (21-7-88) p.3 en Grachtenkrant 207 (25-7-88) p.5
Fake-brief van de Gemeente waarin aangezegd wordt dat op last van Bouw- en Woningtoezicht het pand wegens bouwvalligheid ontruimd moet worden. (Reaktie op aangezegde ontruiming op deze grond van het gekraakte pand Marnixstraat 212, fp).
31-8-88/1
(3) Rechts bew Rechtsst Wonen-kra
(4) FP /
(5) Gegevens ontleend aan -9-88/18
Uitgedeeld bij voetbalwedstrijd Ajax-Sparta. Oproep om om half 11 's avonds te verzamelen en de krakers in de Spuistraat (Vrankrijk, fp) mores te leren.
-9-88/18 DE GEBEURTENISSEN VAN AFGELOPEN WEEK ROND VRANKRIJK
(1) Bewoner/sters van Spuistraat en omgeving.
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Rechts bew Wonen-kra
(4) GA /
(5) Zie 31-8-88/1. Facs.in Grachtenkrant 210 (5-9-88) p.4-6
Het laatste weekend van augustus en de woensdag daarop (31 augustus) zijn er verscheidene 'aanvallen' op Vrankrijk geweest.
26 Augustus: 's nachts loopt een groep van 20 jongeren, vrijwel uitsluitend donker gekleurd, de Spuistraat in. Al vanaf de Paleisstraat zijn zij bezig etalageruiten in te gooien. Zij bekogelen mensen die buiten de Muur staan. Een groep mensen van Vrankrijk wil te hulp schieten. Er worden stenen naar Vrankrijk gegooid, er wordt vanuit Vrankrijk teruggegooid en de politie sjeest van alle kanten de groep achterna. Het ging bij deze groep niet om een 'anti-kraak'actie.
27 Augustus: 's nachts komen 20 mensen de kant van Vrankrijk op. Er wordt alarm geslagen. Een eerste steen wordt naar Vrankrijk gegooid. Vanuit Vrankrijk wordt heftig gereageerd en de groep slaat op de vlucht. Een half uur later komt de groep terug. Er sneuvelen ruiten. Mensen met helmen en knuppels vanuit Vrankrijk jagen de groep weg. Rond half vijf 's nachts komen vanaf verschillende kanten tientallen jongeren. Het loopt allemaal langzaam af. De aanvallen komen waarschijnlijk uit dezelfde hoek als de nacht daarvoor: een wraakactie dus.
31 Augustus komen 50 mensen Vrankrijk bekogelen met stenen. De laatste ruiten gaan kapot. Het gaat om een heel andere groep. Er zijn nu nauwelijks gekleurde mensen bij. Er worden veel 'zwaardere' types gesignaleerd. Er wordt alarm gebeld. Doordat er mensen op het alarm afkomen, slaan de aanvallers op de vlucht. De smeris scheurt de stoep bij Vrankrijk op, eentje wordt er opgepakt en op de Dam losgelaten: midden tussen de aanvallers van Vrankrijk. Dezen beginnen hem af te tuigen en de politie chargeert. Er doen verhalen over Sparta-supporters de ronde. Verschillende keren zijn er dingen opgevangen als 'vuile Ajax-joden'. Er zijn nu voldoende aanwijzingen dat het niet om Sparta-aanhangers gaat. Wel blijken er stencils uitgedeeld te zijn in het stadion tijdens Ajax-Sparta met een oproep samen de 'krakers in de Spuistraat mores te leren'. Er zijn mensen bezig meer informatie te verzamelen.
-9-88/19 POLITBURO PROLETERI I KOMUNISTI ... Het is duidelijk, het Politburo laat zich niet verkopen!
(1) Gorbatsjov en Politburo
(2) 1v 4p, A5, off-set?, blauwe inkt, p.1: foto; p.4: tekening
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.08
Op 17 juni 1987 werd het voormalige politieburo Overtoom 449 (Het Politburo) gekraakt. Het had een half jaar leeg gestaan en een nieuwe bestemming was niet in zicht. Eigenaar het Grondbedrijf diende een aanklacht lokaalvredebreuk in die in augustus door de officier van justitie niet werd gehonoreerd. Pogingen om in gesprek te komen met het grondbedrijf mislukten wat leidde tot een bezetting en een afgedwongen gesprek. Directeur Bosma stelde dat hij spekuleert met het Politburo. Over verhuur, legalisatie of verkoop viel niet te praten. In het voorjaar begint het politiek/juridiese gekonkel. Op 27 april besluit de commissie voor herhuisvesting en juridische zaken dat het Politburo niet anoniem gedagvaard mag worden omdat dit in strijd is met de motie Cnoop Koopmans van 4-2-'87. Op 6 juli besluit de commissie grondzaken de motie te negeren. De gemeenteraad mag nu beslissen. In het besloten gedeelte van de vergadering op 21 september heeft de gemeenteraad het voorstel tot dagvaarden als hamerstuk aangenomen. De gewestelijke PVDA-vergadering van 22 september heeft besloten dat het Politburo niet gedagvaard mag worden. Snapt u het nog? Wij verwachten binnenkort een dagvaarding.
2-9-88/1 Aan het College van Burgemeester en Wethouders ... betreft: Bezwaarschrift tegen bouwplan ...
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB / UB 182.1
Hierbij maken wij bezwaar tegen het bouwplan van de Algemene Woningbouwvereniging voor de noordzijde van de Keizersstraat. Het plan is buiten omwonenden en gebruikers van het laatste open gat naast gebouw Flesseman om tot stand gekomen. U hebt alle wensen en belangen genegeerd.Dit plan maakt deel uit van een ongewenst totaalplan. Handtekeningen zijn bij U ingeleverd tegen het plan Bosch en voor het plan van de buurt. Afspraak was dat er voor het hele terrein één plan zou komen. Er ontstaat een lang smal binnenterrein waar niemand wat aan heeft omdat het in de schaduw ligt. Het bouwplan is volgens het Bestemmingsplan te hoog en te diep. De herbouwde Nieuwmarktbuurt wordt prachtig, maar het is overal wel te hoog, te vol en te benauwd door de eenzijdige aandacht voor aantallen woningen. Wij verzoeken U geen bouwvergunning te verlenen en in overleg met de buurt een goed plan te maken.
4-9-88/2 Dag buurtbewoners, De school op nr. 47 is gekraakt!
(1) (de afzonderlijke bewoners.) (Van Ostadestraat 47, fp)
(2) A4, fotokopie, matrixprinterletter
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.3.02
(5) Facs.in Pijpkrant 1 (16-11-88) p.5. Zie 7-9-88/1, 9-9-88/2 en 12-9-88/1
De school op nr.47 is gekraakt. We zijn met ons vijftienen en zochten een woongebouw. We zien dit nog als enige mogelijkheid om onze plannen te realiseren.
7-9-88/1 VERKLARING ... Wij klagen aan Bouwe Olij, voorzitter van het dagelijks bestuur van de deelraad de Pijp, ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Van Ostadestraat 47)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/005.3.02
(5) Facs.in Pijpkrant 1 (16-11-88) p.7. Zie 4-9-88/2
Wij klagen aan Bouwe Olij, voorzitter deelraad de Pijp, wegens wanbeleid, gebrek aan bestuurlijke oplossingen en eigenmachtig en ondemokraties optreden. De deelraad wegens nalatigheid, desinteresse en afbraak van de woonfunktie van de buurt. Sommige groepen kunstenaars wegens het zich laten misbruiken als kraakwacht en de weigering zich te organiseren om meer ateliers te eisen. Wij eisen bestemming van de school als woon-werkpand, geen uitverkoop op de vrije markt van overheidsgebouwen, optreden bij leegkomende gebouwen in de Pijp en opheffing van de deelraad.
4 September kraakte een groep het voormalige schoolgebouw van Ostadestraat 47. Maandag werd ons duidelijk: de bestemming van het pand is verkoop op de vrije markt, voor de openbare verkoop zal het pand goedkoop aan de deelraad worden aangeboden en het pand was reeds aangeboden aan de deelraad maar werd geweigerd wegens gebrek aan plannen. De deelraad laat een kans liggen om greep te houden op een stukje stadsdeel. Onze plannen behelzen: wij willen wonen en de begane grond gebruiken voor kleine bedrijven. Bouwe Olij weigert zich op de hoogte te stellen. De deelraad laat weer met zich sollen. Wij verwijzen naar het Badhuis en de Stadhouderskade 82/83. De deelraad slaat slechts wild om zich heen met de politieknuppel.
9-9-88/1 HERKRAAK ... Op zondag 4 september ...
(1) De afzonderlijke bewonerssters en bezetterssters van de van Ostadestraat 47 en de kraakgroep de Pijp.
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.3.02
(5) Facs.in Pijpkrant 1 (16-11-88) p.6. Zie 4-9-88/2
Op 4 september hebben wij de voormalige school van Ostadestraat 47 gekraakt om onze buurtgerichte woon- en werkplannen uit te voeren. De politie konstateerde leegstand. Bloemen en steunbetuigingen vanuit de buurt stroomden toe. De gemeente diende een aanklacht in wegens lokaalvredebreuk. Op 8 september werden wij ontruimd. Wij herkraken om de patstelling tussen de verschillende overheidsinstellingen te doorbreken. Het wachten is op initiatieven van de deelraad. En als de politici dan echt alleen maar de taal van de knuppel kennen, dan is het wat ons betreft tijd voor een goed gesprek.
12-9-88/1 informatie stadsdeel De Pijp ... EEN BOEKJE OPEN OVER .. BOUWE OLIJ
(1) (de voormalige krakersters)(van Van Ostadestraat 47, fp)
(2) 1v 4p, A5, el.stencil, voorkant: foto
(3) Ams-Z-Pijp Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/005.3.02
(5) Zie 4-9-88/2. Facs.(deels) in Pijpkrant 1 (16-11-88) p.5. Tekst (deels) in Grachtenkrant 211 (19-9-88) p.4
Bouwe Olij. Een PvdA-er met gevoel voor woningnood. Negen jaar geleden kraakte hij zelf een woning. Twee jaar was hij voorzitter van het SIKH, de belangenvereniging voor kamerbewoners. Het Badhuis werd ontruimd ten behoeve van kunstenaars terwijl het nu gewoon weer leeg staat. Ook de krakersters van Stadhouderskade 82/83 werden in hun strijd tegen spekulant Bakker van de wal in de sloop geholpen door Olij. Deze week werd de net-gekraakte school in de Van Ostadestraat door Bouwe Olij tot twee maal toe ontruimd, omdat de Stadsdeelraad niets met het pand wil doen. De school dreigt geprivatiseerd te worden, tenzij de deelraad ingrijpt. Wij hebben een duidelijke bestemming voor het schooltje, het moet een woon/werkpand worden. Met dit fantastische voorstel stapten wij na de kraak naar het open spreekuur van Olij. Hij reageerde meteen afwijzend. Twee dagen later werden wij ontruimd. De laatste mogelijkheid met hem in contact te komen was met vier mensen zijn kantoor binnen te stappen en hem op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Nu hij niet meer onder het gesprek uitkon en zijn verantwoordelijkheid niet meer kon afschuiven, liet hij deze vier mensen arresteren. Dit is het ware gezicht van de 'burgervader' van de Pijp. Pikt u dit nog? Kom 13 september naar de deelraadsvergadering en laat horen wat u van uw 'burgemeester' vindt. Volgen drie gevallen waarin Olij bewonersters misleidde (bordelen Ruysdaelkade), informatie achterhield (sloop Ceintuurbaan 330/336 en 376/384) en over wensen van bewoners heenwalste (Albert Heyn-vestiging Cornelis Troostplein).
22-9-88/1 AAN ALLE BUURTBEWONERSTERS Als vervolg van het laatste bericht, waarin we de opening van de 1e Hulp hebben afgelast, ...
(1) de 1e Hulp
(2) A4, fotokopie?
(3) Ams-O-Wib Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 003/002.1.01
(5) Origineel op SA (doos 003/002.1.01). Zie 6-10-88/1
Nadere verklaring. Nadat de 1e Hulp al vier jaar bestond hebben wij de afgelopen vier maanden het kafé verbouwd. Twee dagen voor de opening is de groep gesplitst. Drie vrouwen uit de kraakgroep wilden met vrouwen uit de buurt een vrouwenavond organiseren. Twee mensen waren tegen. Zij verboden het. Meningsverschillen zijn niet erg, maar de opstelling van de twee was van dien aard dat er geen kompromis mogelijk was. Ook waren zij ertegen dat bv.migranten, homosexuelen, zwarte mensen etc.onder die noemer gebruik zouden maken van het kafé. Dat paste niet binnen hun politieke lijn. zij maakten duidelijk dat er gevochten zou moeten worden om de ruimte. Wij hebben de opening afgelast. Ondanks de splitsing hebben zij op de dag van de opening de deur 'open' gezet. Door het slot te verwisselen hopen zij het kafé voor zich alleen te hebben. Deze situatie is voor ons onakseptabel! Nader bericht volgt.
28-9-88/1 EERSTE HULP.... DAN DE REVOLUTIE SPLITSING KRAAKKAFE 1e HULP
(1) De 1e Hulp
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-O-Wib Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 003/002.1.01
(5) Tekst (gewijzigd) in: De Zwarte 111 (30-9-88) p.14. Facs.in Grachtenkrant 212 (8-10-88) p.10-11 en in brochure Politiek buurtkafé De Eerste Hulp (1992). Zie Bilwet p.85
De kraakgroep in de Eerste Hulp in de Oosterparkbuurt heeft (uit)eindelijk een splitsing ondergaan. De strijd om het kafé zélf is begonnen. Toen 1½ jaar geleden de discussies rondom de verradersgroep (beter bekend onder het eufemisme 'onderzoeksgroep') losbarstten, bleek dat twee mensen uit de 1e Hulpgroep ook deel uitmaakten van de verradersgroep. Wij besloten niet aan de isolatiepolitiek van de stad mee te doen. Wij kozen om zowel de diskussies als de daarmee gepaard gaande konfrontaties aan te gaan. Een jaar geleden begonnen wij met wekelijks politieke discussies binnen de 1e Hulpgroep. De twee probeerden een ander van onze groep die deelnam aan het artikel 140-proces en daarom verraad pleegde, eruit te zetten. Hetzelfde probeerden zij met onze advokaat Jan Donk. Deze pogingen de groep naar hun hand te zetten hebben wij tegengehouden. Dit is slechts een voorbeeld van hun manier van werken, nl.agitatie-politiek gekombineerd met een arrogante opstelling. Wij bleven doorgaan met de diskussies omdat zij interessant en leerzaam waren.
Er werd besloten tot een verbouwing met een nieuwe opzet, die de Eerste Hulp toegankelijker zou moeten maken voor de buurt. Diskussies over de inhoud van de nieuwe opzet werden op de lange baan geschoven. Vlak voor de opening (op 17 september) begonnen ze een grote bek te hebben en iemand heeft iemand (verradersgroep Staatsliedenbuurt) horen zeggen dat nu de 1e Hulp, sauna Fenomeen van de Binnenpret en de Koevoet en een nog te bouwen plek in de Staats op één lijn zaten. De splitsing kwam voort uit het initiatief tot het opzetten van een vrouwen-avond. De twee van de verradersgroep waren tegen. Zij zijn er tegen dat groepen 'minderheden' apart onder die noemer gaan organiseren. Als ze zich 'apart' willen organiseren passen ze niet in hun revolutionaire theorieën. Iedereen moet dus de strijd tegen specifieke onderdrukking maar uitstellen tot de revolutie van het proletariaat tegen het kapitaal is bereikt. Andere hoofdtegenstellingen dan de klassenstrijd zijn ondergeschikt. Zij verboden het. Iedereen die niet op hun lijn zat moest of vertrekken of de konsekwenties ervan nemen. Voor hun kwam het konflikt onverwacht. Wij hebben toen de opening afgelast, omdat we geen zin hadden in een knokpartij. Zij hebben de deur wel 'open' gezet met de brochure van de verradersgroep tegen de voorruit en verradersposters aan de muur. En het slot verwisseld. De strijd om de 1e Hulp, die nu gevoerd zal moeten worden, zien wij als een deel van onze politieke strijd. Hier is sprake van een politiek konflikt. De diskussies rond de verradersgroep zijn sinds de isolatie-lijn doodgebloed. Het blijkt echter dat zij op hun manier doorgaan. De strijd om het kafé willen we in eerste instantie voeren op buurtnivo. Als de twee hulp van hun stedelijke vriendjes inroepen, dan zien wij ons genoodzaakt een beroep te doen op mensen in de stad. In een volgend pamflet willen we aangeven dat wat hier in de Oosterparkbuurt gebeurt niet op zich staat.
30?-9-88/2 SPLITSING in de Eerste Hulp
(1) De Eerste Hulp
(2) A4, el.stencil, foto van Marike
(3) Ams-O-Wib
Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 003/002.1.01
(5) Facs.in Oosterparkbuurtkrant (10-88) p.8
 
Vier jaar geleden werd kraakkafé De Eerste Hulp opgericht. De afgelopen 4 maanden werd het kafé grondig verbouwd. De opening werd afgelast vanwege een onoverbrugbare splitsing in de groep. Drie vrouwen van onze groep hadden het initiatief genomen tot een vrouwenavond voor vrouwen in de buurt om elkaar te ontmoeten. Zes mensen vonden een vrouwenavond een goed plan, drie anderen vonden het o.k., zonder zich er bij betrokken te voelen, twee mensen waren fel tegen. Zij zijn er tegen dat groepen apart zich organiseren. Deze zijn verkeerd en 'rechts'! Zij maakten duidelijk dat er gevochten zou moeten worden om de ruimte, omdat zij niet weg zouden gaan. Door hun veto-opstelling gaven zij ons geen kans een kompromis aan te gaan. Dit soort konflikten waren in het verleden vaker voorgekomen. Nu wilden zij zich niet meer neerleggen bij de groep. Het paste niet binnen hún politieke lijn. Omdat er die avond geen duidelijkheid kwam en omdat wij geen zin hadden in een ordinaire knokpartij op de opening, hebben wij deze en het programma afgelast. Ondanks de onoverbrugbare splitsing hebben zij op de dag waarop de opening zou plaats vinden toch de deur 'open' gezet. Door het slot te verwisselen en ons de sleutel te weigeren, hopen zij het kafé voor zich alleen te hebben. Deze situatie is onakseptabel! Dit is een politiek konflikt. Het is niet toevallig dat de aanleiding de vrouwenstrijd was gezien hun opstelling: eerst klassenstrijd, dan vrouwenbevrijding. Voor ons is de strijd die nu om De Eerste Hulp gevoerd moet worden een deel van onze buurtstrijd. Wanneer de opening zal plaatsvinden krijgt u nog van ons te horen.
-10-88/2 POLITBURO OVERTOOM 449 BLIJFT (VOORLOPIG)!?
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Overtoom 449)
(2) dubbelz., A4, off-set?, o.a.cubic pica, foto's
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Na maandenlange touwtrekkerijen binnen de gemeente is de ontruimingsdreiging voor het Politburo voorlopig van de baan. De gemeente was van plan het pand te verkopen om de (door wanbeleid en stopera) hoog opgelopen grondbedrijf tekorten terug te dringen. Door bewonersters en sympathisanten is het grondbedrijf nog eens bezet om te protesteren tegen de wijze waarop zij broodnodige woonruimte doelloos leeg lieten staan. De directeur gaf ronduit toe het pand enkel te zien als speculatie/winstobject. In februari werden de bewonersters gesommeerd binnen een week op te rotten en de sleutels in te leveren. 50 Mensen stapten het kantoor van het grondbedrijf binnen en vielen de ambtenaren lastig met honderden sleutels en bijbehorende verklaringen. Later werd gepoogd de opera te blokkeren tijdens een premiere. Nu begon politiek gekonkel in de gemeenteraad over de dagvaarding. Dit lag moeilijk omdat door de raad in februari '87 een motie was aangenomen waarin het anoniem dagvaarden aan beperkingen onderworpen was. De commissie juridische zaken en herhuisvesting vond dat dagvaarding onaanvaardbaar was. Wethouder Genet sleepte de zaak voor zijn eigen commissie en die gaf groen licht voor dagvaarding. Poen was belangrijker dan vastgelegd beleid. Tijdens die vergadering stonden wij buiten een hoop herrie te maken. De zaak was nu rijp voor de gemeenteraad. We vroegen PvdA afdelingen stelling te nemen tegen de gang van zaken. De houding van de raadsfractie werd onderwerp van een gewestelijke vergadering van de partij. In een besloten vergadering, de dag voor de gewestelijke vergadering, stemde de raad voor dagvaarding. Op de gew.vergo van de PvdA besloot de meerderheid dat dagvaarding in strijd was met het gemeentelijk beleid. 26 September herzag de PvdA fractie haar mening. Waarschijnlijk ziet Genet onder druk van zijn partij af van dagvaarding.
1-10-88/1 VARKENSKERMIS OP DE CUYP OF OVER DE TURBULENTE MAAR TE KORTE ...
(1) (Hönkel (A.Cuyp 246))
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: foto
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/005.2.09
(5) Facs.voorkant in Grachtenkrant 211 (19-9-88) p.5, facs.achterkant (gewijzigd) op omslag
Op 30 juni heeft rechter Vrakking besloten dat eigendomsrecht boven woonrecht gaat. De krakers worden op straat gezet omdat ze de verbouwing in de weg zouden staan. De bewonersters hebben nooit een verbouwing in de weg gestaan als er maar een huurkontrakt aangeboden was tegen redelijke prijs. Eigenaresse Sheorapanday wil het pand verbouwen tot luxe wooneenheden. Verrijking over de ruggen van minima. Dit pikken wij niet! De gemeente werkt hieraan mee dmv.bouwsubsidie. Het gaat gebeuren. Waarschijnlijk op zondag 2 oktober of 3 oktober in alle vroegte. Het pand is stevig gebarrikadeerd. Aan de voorgevel hangt een vlammende waarschuwing. Het spandoek hing 5 uur buiten toen er bij de buren een schoorsteenfikkie uitbrak. 2 Dagen later gebeurde er weer iets dergelijks. De voormalige bewonersters worden openlijk geschaduwd door de politie. Op de markt wordt het gerucht verspreid dat wij bommen aan het plaatsen zijn. Urenlang spektakel, waarbij de Conradstraat een lachertje was. Komt dus allen en bereid je goed voor. Hönkel bijt!
6-10-88/1 .... NU DE REVOLUTIE NOG 1e HULP VAN DE VERRADERSGROEP TERUGGEPAKT!
(1) de 1e hulp
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-O-Wib Linkse bew Wonen-kra
(4) GA SA / SA 003/002.3.01
(5) Zie 22-9-88/1, 29-9-88/1, 10-10-88/1 en -11-88/1. Facs.in brochure Politiek buurtkafé De Eerste Hulp (1992)
Vandaag hebben wij kraakkafé De Eerste Hulp, 1e Oosterparkstraat 218hs, weer ingenomen. Wij zijn mensen van de kraakgroep Oosterparkbuurt, een Turkse politieke organisatie, vrouwen van de vrouwenavond, mensen van het Krisis Komitee Oost en een aantal buurtbewonersters. Twee mensen van de kraakgroep hadden zich na een politiek konflikt afgescheiden en het kafe in beslag genomen. Deze 2 mensen horen tot de verradersgroep (onderzoeksgroep). Aanleiding was een vrouwenavond. De 2 waren de enigen tegen: 'Eerst de revolutie, dan de vrouwenstrijd'. De Eerste Hulp is een belangrijke plek voor onze politieke strijd in de buurt. De Eerste Hulp gaat dienen als ontmoetingsruimte voor buurtmensen. De politieke lijn van de verradersgroep en de praktijken die daaruit voortvloeien zijn niet met onze strijd te vereenzelvigen. Een paar dagen geleden kwamen 3 mannen van de verradersgroep 's nachts op 'bezoek' bij één van ons. Boodschap 1: mensen van de verradersgroep waren 's nachts opgebeld om hen wakker te houden en als wij dit niet snel zouden stopzetten zouden ze een persoon van onze groep in elkaar slaan. Boodschap 2: als iemand aan De Eerste Hulp zou zitten zouden wij daar persoonlijk voor verantwoordelijk gesteld worden. Met deze intimidatie pogen ze mensen monddood te maken. Persoonlijke bedreigingen zijn een poging het konflikt te individualiseren en daarom te depolitiseren. Wij gaan niet in op hún discussies en chantage.
6-10-88/2 De Eerste Hulp teruggenomen!
(1) De Eerste Hulp.
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-O-Wib Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 003/002.1.01
(5) Lit.: Bilwet p.86
 
Wij, 20 mensen van groepen uit de Oosterparkbuurt, hebben kraakkafé De Eerste Hulp teruggenomen. Een aantal van ons is persoonlijk geïntimideerd en bedreigd. Mensen die dit soort smerige middelen gebruiken kunnen wij niet aksepteren. Ondanks hun bedreigingen gaan we door met Kraakgroep Oosterparkbuurt, Krisiskomité Oost, vrouwen thema avonden, Turkse politieke groep, anti-fascisme groep Oost en het kafé in De Eerste Hulp. De bar houden wij tijdelijk dicht. Wanneer de ruimte weer open is, is iedereen welkom om zich in te zetten voor politieke strijd vanuit de Oosterparkbuurt. Bericht hierover volgt nog. Zie Oosterparkkrant van oktober.
8-10-88/10 AAN ALLE MENSEN, GROEPEN, BONDEN EN PARTIJEN DIE IN DE TOEKOMST NOG POLITIEK AKTIEF WILLEN ZIJN
(1) anoniem
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, groene en rode inkt, tekening
(3) Rechtsst Werk Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Tekst (deels en gewijzigd) in: Grachtenkrant 213 (25-10-88) p.6
7 Oktober is door de rechtbank Arnhem artikel 140 wetboek van strafrecht goedgekeurd als wettelijk middel om alle verzet strafbaar te stellen. Dit artikel houdt in dat iedereen die een 'organisatie' ondersteunt medeplichtig is aan wetsovertredingen van die organisatie. Het doel van de organisatie kan loonsverhoging of het openhouden van bejaardenoorden zijn. Als de rechter een staking verbiedt en je gaat er mee door, is de organiserende groep een 'kriminele' organisatie. Het uitdelen van pamfletten of op het journaal vertellen waarom je het allemaal doet is 'ondersteuning' en dus strafbaar. Artikel 140 is toegepast om de socialistiese partij van Troelstra te verbieden, om zendpiraten aan te pakken en op 7 oktober om mensen verantwoordelijk te stellen voor alle verzet tegen de wet die het mogelijk maakt woningen langdurig leeg te laten staan. Artikel 140 ontneemt ons het recht ons te verzetten!
8-10-88/46 WAT HEET VERRAAD?! Donderdag 6 oktober heeft de nodige opschudding teweeggebracht in onze beweging.
(1) De Eerste Hulp
(2) 1v 4p, 21,5x30,5cm, off-set
(3) Ams-O-Wib Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 003/002.1.01
(5) Facs.in De Zwarte 112 (14-10-88) p.3. Zie 9-10-88/1
Wat op 6 oktober begon als een onschuldig terugpakken van het kraakkafé 'De Eerste Hulp' in de Oosterparkbuurt, is uitgelopen op een konfrontatie met de verraders-/onderzoeksgroep. Enkele dagen voor het terugnemen van het kafé werden de 6 initiatiefnemersters uit de Oosterparkbuurt door de onderzoeksgroep bedreigd. Na de overname wilde Theo van de onderzoeksgroep in de Eerste Hulp naar binnen. Theo begon te slaan en hij spoot traangas in de ogen van mensen. Hij heeft een pak slaag gehad en is door de door de buren gealarmeerde smeris gearresteerd. Van ons kregen ze echter geen aanklachten. Vlak voor sluitingstijd overviel de onderzoeksgroep boekhandel Slagerzicht en Frontline Info op de A.Cuijpstraat. In de ruimtes werd een ravage ingericht. Klaarblijkelijk bedoeld als strafexpeditie en afleidingsmanoevre, omdat een uur later de onderzoeksgroep een hernieuwde poging deed de Eerste Hulp te bestormen. Ze namen een persoon mee naar de woning van Bernard. Daar werden zijn sleutels afgepakt, ze bedreigden hem met elektro shocks. De groep bestaat uit 8 kernleden, aangevuld met 10 vaste maatjes. Ze wonen verspreid over 5 buurten. Na het wegvallen van de mensen, strukturen en hoop vanaf 1982 waren zij initiatiefnemersters voor een nieuw stedelijk overleg kraakgroepen (SOK). Er werd indruk gemaakt met ervaring, kontakten en doortastendheid. De krisis in de beweging zette zich vast. De onderzoeksgroep kreeg als taak 'de oude beweging afbreken en op zijn puinhopen een nieuwe gezuiverde beweging opbouwen'. Leden van de onderzoeksgroep uit de Staatsliedenbuurt en Oost zijn sexisten, slaan mensen in elkaar. De eind 1986 ingezette verraadsdiskussie was voor hen de eerste kampagne om de 'oude beweging' af te breken. Menselijkheid en solidariteit ontbraken. Het stedelijk besluit hen te isoleren werd niet algemeen gedragen. Er bleef een infrastruktuur voor hun 'politiek' in de O.P.-buurt, Schinkelbuurt, Staatslieden- en Haarlemmerbuurt. Ze hebben behoefte aan geld en aanhang, op hun voorwaarden. Vandaar dat de 'coup' in de Eerste Hulp plaatsvond. Ze hebben geen behoefte aan vrouwenavonden of ruimte voor buitenlandse organisaties, omdat het buiten hun reikwijdte en grip valt. Er wordt een machtspolitiek bedreven, gebaseerd op autoriteit, desorientatie, individualisering, vrouwvijandigheid en bedreigingen en geweld. Daarom herkenden zoveel groepen deze konfrontatie als een politiek konflikt. Wij zijn geschokt. Uit alle hoeken van de stad kwamen donderdag mensen naar een stedelijke vergadering. Algemene overeenstemming om de isolatie van de groep definitief door te voeren. Ze te verstikken in hun eigen frustraties. De Bak, een filiaal van de onderzoeksgroep, werd verbouwd, er vond een aanval plaats op de woningen van de 2 onderzoeksgroepleden in de Staats, bij leden in de kinkerbuurt werden de ruiten eruit geschoten met katapults en de woning van Bernard, de gevangenis van hun ontvoering, werd kort en klein geslagen. Het is een noodzakelijk gevecht. No pasaran.
9-10-88/1 AAN ALLE BUURTBEWONERSTERS. Zoals inmiddels al bekend is, is er vanaf donderdag 6 oktober opschudding in de kraakbeweging.
(1) (de Eerste Hulp)
(2) dubbelz., A4, fotokopie?, Prestige Elite
(3) Ams-O-Wib Linkse bew Wonen-kra
(4) UB SA / SA 003/002.1.01
(5) Literatuur: NN 13 (20-10-88) p.7 en De Zwarte 112 (14-10-88) p.3 e.v. Zie 22-9-88/1
Vanaf 6 oktober is er opschudding in de kraakbeweging. De heropening van kraakkafé de Eerste Hulp in de Oosterparkbuurt is afgelast vanwege een konflikt wat tot een splitsing van de kraakgroep heeft geleid. Deze splitsing heeft tot heftige konfrontaties geleid.
De achtergrond van het konflikt is dat er 2 van de 11 mensen uit de kraakgroep OP-buurt er tegen waren dat er een vrouwenavond georganiseerd zou worden. Vrouwen uit de kraakgroep hadden het initiatief genomen om een vrouwenavond te organiseren omdat er steeds minder vrouwen in het kafé kwamen en er binnen de gemengde beweging weinig ruimte is voor vrouwenstrijd. Deze groep wilde thema-avonden organiseren met het doel een radikaal, feministiese politiek verder te ontwikkelen. Door de 2 die hier tegen waren werd gesteld dat dit sektarisme was en dat vrouwenstrijd sociaaldemocraties rechts is. Voor hun is het motto 'eerst de revolutie en dan zien we wel verder'. Samenwerking was niet meer mogelijk. Door de meerderheid werd de opening afgelast, omdat deze geen zin hadden in een ordinaire knokpartij. Op de dag van de opening hebben deze 2 de deur open gedaan en er een nieuw slot opgezet. Zij hadden het kafé voor zichzelf overgenomen en voor hun vriendjes. Dit is een groepje mensen, ongeveer 20, die zichzelf de Politieke Vleugel van de Kraakbeweging noemt, maar ook bekend is als de onderzoeksgroep of de verradersgroep. Zij terroriseren al enkele jaren de kraakbeweging. De kraakbeweging is in hun ogen te vrijblijvend bezig en zou daarom tot de grond toe afgebroken moeten worden. Bij dit soort denkbeelden is het niet vreemd dat er een portret van Stalin was opgehangen in het kraakkafé, toen het nog in hun handen was.
Besloten werd de Eerste Hulp op buurtnivo terug te pakken. De initiatiefnemersters werden door de onderzoeksgroep bedreigd. Omdat dit het politieke karakter benadrukte, werd er toch doorgezet. De overname vond plaats op 6 oktober. Eén van de onderzoeksgroep wilde naar binnen met gebruik van traangas, reden hem een pak slaag te geven. De gealarmeerde smeris arresteerde hem. Kort daarna werd er door de onderzoeksgroep een inval gedaan bij de linkse boekhandel Slagerzicht en Frontline-info op de Albert Cuijpstraat. De schade bedraagt 10.000 gulden. Een uur later deed de onderzoeksgroep een poging de Eerste Hulp terug te pakken. Donderdag was er een stedelijke vergadering, waar duidelijk werd dat er met deze groep niet meer te praten viel. Als uitdrukking daarvan werd De Bak, een ontmoetingscentrum van de onderzoeksgroep in de staatsliedenbuurt, aangepakt, ruiten van woningen van leden van de onderzoeksgroep ingegooid en bij één iemand de woning kort en klein geslagen. Omdat deze woning als ondervragingsruimte had gediend. Deze onderzoeksgroep heeft van ouds her veel kontakten binnen buurt- en wijk centra. Voor een groep als deze is geen plaats binnen onze strukturen. No pasaran.
10-10-88/1 AMSTERDAM, 10 oktober 1988 BERICHT VAN LINKSE BOEKHANDEL SLAGERZICHT & INTERNATIONAAL INFO-CENTRUM FRONTLINE.
(1) linkse boekhandel Slagerzicht
info-centrum Frontline
(2) dubbelz., A4, el.stencil?
(3) Ams-Z-Pijp Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 003/001.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 213 (25-10-88) p.10-11. Tekst in: De Zwarte 112 (14-10-88) p.5. Zie 6-10-88/1. Duitse vertaling in Dokumentation der Diskussion um den Boykott der Knispelkrant p.3-4
6 Oktober werden Frontline en Slagerzicht 'getrakteerd' op een aanval van de zgn.'onderzoeksgroep'. De mensen in het pand werden bedreigd en één van hen moest naar het ziekenhuis. Wij beschouwen dit als een aanval op de politieke strijd. Deze aanval is maar een deel van de terreurkampanje. Verschillende plekken zijn aangevallen en voelen zich bedreigd, o.a.kraakkafé's (1e Hulp, Wicca), het -info centrum, st. De Opstand (strijd tegen krisispolitiek en ondernemers). Mensen worden bedreigd en aangevallen. Intimidatie en chantage kunnen geen onderdeel zijn van welke revolutionaire strijd dan ook. We willen stelling nemen tegen de praktijken van deze onderzoeksgroep. De laatste jaren zijn ontwikkelingen aan de gang. Er is behoefte aan een politieke ontwikkeling en organisatie op lange termijn en dáár binnen worden prioriteiten gesteld: , anti-shell kampanje. De anti-imperialistiese praktijk, o.a.die van RARA en Revolutionaire Cellen, heeft een bijdrage geleverd aan de diskussie over revolutionaire strijd en perspektief in Nederland. De diskussies en (soms) tegenstellingen houden een ieder bezig. Dit uitte zich in het kongres Solidariteit & Verzet in oktober 1987. De destruktieve praktijk van de 'onderzoeksgroep' maakt hen tot een verlengstuk van het repressie-apparaat. De breuk is definitief en wij beschouwen de onderzoeksgroep dan ook op geen enkele manier meer als onderdeel van links.
De rol van Paul Moussault binnen deze onderzoeksgroep is buiten schot gebleven. Ook hij nam deel aan de aanval op ons. Het samenkomen van Moussault en de onderzoeksgroep is niet verbazingwekkend, gezien de destruktieve en autoritaire houding die beiden er op na houden en in de praktijk brengen. De linkse jas waarin Moussault zich naar de buitenwereld presenteert is 'De knipselkrant'. Het belang van zo'n medium staat buiten kijf. Wat wij aanvallen is de manier waarop Moussault 'De knipselkrant' gebruikt als machtsmiddel om te censureren, n.l.het doodzwijgen van politieke ontwikkelingen in Nederland.
10-10-88/2 AAN DE ONDERZOEKSGROEP
(1) De Kraakgroep Staatsliedenbuurt
(2) 21x±14,2cm, fotokopie
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 003/001.3.01
(5) Facs.in De stad was van ons p.151
Wij aksepteren niet dat mensen bedreigd worden noch dat goederen beschadigd of gepikt worden. Politieke meningsverschillen en diskussies binnen de kraakbeweging behoren niet met geweld te worden uitgevochten. De door de Onderzoeksgroep gestelde eisen komen niet in aanmerking voor bespreking.
(integraal)
14-10-88/1 Geachte buurtbewonersters, U heeft zich wellicht de afgelopen week afgevraagd ...
(1) 1e Hulp
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-O-Wib Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 003/002.1.01
U heeft zich afgevraagd wat er aan de hand is in de 1e Oosterparkstraat 218 bij het politieke buurtkafé De Eerste Hulp. Sinds een week een dichtgetimmerd pand met veel mensen er omheen. Er hebben de afgelopen week enige gevechten plaatsgevonden rondom de 1e Hulp en bij het Wijkopbouworgaan. De 1e Hulp bestaat 4 jaar. Het is opgeknapt met de bedoeling het toegankelijk te maken voor mensen uit de buurt en om met een nieuwe opzet te beginnen: ondersteuning van mensen uit de buurt, het organiseren van avonden voor diverse groepen, informatieverschaffing over sociale- en politieke strijd en akties te ontwikkelen. Een voorstel om ook vrouwenavonden te organiseren was voor 2 mensen uit de groep onoverkomelijk. "Deelstrijd onbelangrijk, rechts sektarisme". Elk kompromis was uitgesloten. Uit dit politieke konflikt volgde een splitsing binnen de groep. De opening werd afgelast. Tegen deze afspraak in besloten de 2 om wie het konflikt was begonnen, de deur open te doen en het kafé in hun beheer te nemen. Zij hadden het kafé overgenomen voor zichzelf en voor hun 'kameraden' uit de stad. Deze groep van 'kameraden' is berucht en staat bekend onder de naam 'verraders-/onderzoeksgroep', alhoewel zij zich liever benoemen als de 'Politieke Vleugel van de Kraakbeweging'. Het kafé werd 6 oktober door mensen uit de Oosterparkbuurt met ondersteuning van mensen elders uit de stad teruggenomen. De reaktie was gewelddadig. Er werd door zes leden van de 'PVK' een inval gedaan bij de linkse boekhandel Slagerszicht en Frontline-Info op de A.Cuijpstraat. Een uur na die aanval deed de tot 13 leden uitgegroeide 'PVK' opnieuw een poging de 1e Hulp terug te pakken met knuppels en helmen. Een jongen hebben ze meegenomen naar een woning. Zij bedreigden hem met elektroshocs om namen te noemen van mensen die nog in de 1e Hulp zaten. Op de vergadering donderdagavond was er overeenstemming om de isolatie van deze groep door te voeren. Die nacht werd De Bak, een vergaderplek van deze 'PVK' in de Staatsliedenbuurt vernield. Er sneuvelden ruiten bij leden van de 'PVK' en werd een woning kort en klein geslagen. Dit omdat deze woning als 'ondervragings'-ruimte had gediend. Vandaag dreigde de 'PVK' nog met een genadeloze afrekening. Vele mensen zijn het slachtoffer geworden van deze uitgevoerde dreigementen. M.n.in de Staatsliedenbuurt oefent de 'PVK' zijn repressailles uit. Wij, mensen die zich solidair voelen met de 1e Hulp, hebben besloten de 1e Hulp te bezetten. Wij zoeken een uitweg uit het geweld. Wij lossen dit konflikt zelf, zonder politie of justitie, op. Wij proberen binnen enkele dagen de deur weer open te doen en een programma te gaan draaien.
14?-10-88/2 Mededeling van de Politieke Vleugel van de Kraakbeweging (PVK).
(1) De Politieke Vleugel van de Kraakbeweging.
(2) 3v 3p, A4
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 003/001.3.01
Op 6 oktober werd op initiatief van zes mensen uit de Oosterparkbuurt het politiek buurtcafé 'De Eerste Hulp' in gebruik genomen, gesloten en verruïneerd. Daarmee namen zij de verantwoordelijkheid op zich van wat verder gebeurde.
Wij begonnen ons enige jaren geleden zorgen te maken over de ontwikkelingen binnen de kraakbeweging. In een rapport (Parels voor de Zwijnen, fp) werd het verval van de kraakbeweging beschreven, het zich afsluiten van de maatschappelijke realiteit, het laten vallen van politieke eisen en het vanuit eigenbelang instandhouden van een subcultuurtje. Met het vervallen gingen verraad en acceptatie van het verraad binnen de kraakbeweging gelijk op. Een politieke diskussie over inhoud en doelen van de kraakbeweging bleek niet mogelijk doordat men de voorkeur gegeven had aan het instandhouden van vriendenclubs. Omdat deze opstelling niet te funderen was op politieke argumenten ging men massaal over tot het weigeren van onze stukken door vrijwel alle 'linkse' blaadjes en het boycotten van de plaatsen waar de schrijvers zich ophielden. Het was onverantwoord nog langer onderdeel te blijven uitmaken van dit marginaal subculturele gebeuren. We besloten met de kleine groep opnieuw te beginnen.
De wortels van onze geschiedenis liggen binnen de kraakstrijd, die primair vanuit de buurten gevoerd werd op basis van een afwijzende houding tegen reformisme. Alleen dan is het mogelijk vanuit deelstrijden te komen tot vergaande solidariteit en radikalisering. Hieruit volgt dat over de methodes niet gemoraliseerd wordt.
Een van onze eerste doelstellingen was het opstarten van politieke buurtruimtes. Er werd afgesproken na de verbouwing aktiviteiten op te starten. Twee dagen voor de opening kwam plotseling de eis op tafel dat er een vrouwenavond moet komen. Niet het principe van een vrouwenavond staat ter diskussie, maar de politieke invulling ervan. De manier waarop deze vrouwenavond werd gelanceerd en gebrekkig beargumenteerd maakte duidelijk dat er andere motieven speelden. Het was bewust verzwegen. Er waren vergaande afspraken gemaakt met mensen buiten de Eerste Hulp. Redenen om met deze vrouwenavond niet akkoord te gaan. Het eerste tendentieuze stencil wordt verspreid in de stad. Hierin wordt de leugen verspreid dat de opening niet door zou gaan. De groep die doorwerkte besloot uit voorzorg tegen sabotage het slot te vervangen. De opening ging gewoon door. De groep van 6 die zich sinds de vergadering niet meer had laten zien besluit tot een landelijke hetze-kampagne. Het jeugdblad NN roept op tot akties tegen de PVK en mensen van ons worden 's nachts wakker gebeld. We eisen dat dit soort akties stoppen. Op 6 oktober wordt de Eerste Hulp bezet en verruïneerd door de 6 met stedelijke steun. Iemand van de PVK ging naar de Eerste Hulp, er ontstond een worstelpartij van twintig tegen een en hij werd aan de politie uitgeleverd.
18-10-88/1 HOEZO OPENDEURENBELEID De KOEVOET is van mening ...
(1) De Vergulde Koevoet
(2) A4, fotokopie
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 297.2 SA 003/001.3.01
Een open-deuren-beleid is van essentieel belang om in discussie te blijven over politieke ideeën, idealen, taktief, strategie en middelen. Verschil van inzicht moet kunnen bestaan. Uit gesprekken met betrokken partijen is ons gebleken dat discussiees niet gevoerd en onmogelijk gemaakt worden. Tevens bleek, tot onze verbazing, begrip te bestaan voor ons open-deuren-beleid. Uit stedelijk verspreide stencils blijkt dat in grote delen van de stad gehoor wordt gegeven aan de oproep tot sociale en politieke isolatie van aktivisten voortkomend uit de kraakbeweging. Na een week praten zien we nog steeds mogelijkheden tot het terugbrengen van de situatie in de Eerste Hulp naar het oorspronkelijke uitgangspunt: de Eerste Hulp moet terug naar de mensen uit de Oosterparkbuurt die hebben geholpen met het opknappen. Het daar ontstane meningsverschil over het politieke beleid dient binnen deze groep opgelost te worden.
20-10-88/1 AAN DE BUURTBEWONERS Vandaag hebben wij Ceintuurbaan 85 gekraakt.
(1) de afzonderlijke bewoners. (van Ceintuurbaan 85, fp)
(2) A4, fotokopie, pica
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
Vandaag hebben wij Ceintuurbaan 85 gekraakt. Door het falende distributiebeleid van het G.D.H.blijven woningen leeg staan of worden onttrokken aan het woningbestand, terwijl mensen met een urgentiebewijs 5 jaar moeten wachten voordat ze een woning toegewezen kunnen krijgen. Ceintuurbaan 85, eigenares Peterssen, biedt onderdak aan 6 urgent woningzoekenden. Wij zijn bereid een redelijke huur te betalen.
29-10-88/11 29-10-1988 Aan de buurtbewoners, Vandaag hebben wij het pand aan de 1e van der Helststraat 44 in gebruik genomen.
(1) De afzonderlijke bewoners (van de 1e Van der Helststraat 44, fp)
(2) A4, 12" Courier
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 031/001.2.02
(5) Facs.in Pijpkrant 1 (16-11-88) p.3
Vandaag hebben wij het pand in gebruik genomen. Dit pand (het moet in 1991 gesloopt worden) kan na herstelwerkzaamheden nog lange tijd bewoond worden. Een aantal weken geleden hebben we al geprobeerd het pand te kraken. Een week na die eerste poging was het pand van binnen gesloopt en dichtgemetseld. Deze gang van zaken is belachelijk nu de woningnood weer op het peil van 1980 is. Mocht de gemeente willen ontruimen dan zullen wij dat niet zomaar laten gebeuren.
-11-88/1 SCHADE-BENEFIET.....12 NOVEMBER ... Zaterdag 12 november wordt er in Vrankrijk een schade-benefiet georganiseerd voor FRONTLINE/SLAGERZICHT en de EERSTE HULP.
(1) Frontline/Slagerzicht
(2) A4, el.stencil?
(3) Bui-Az-MO Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 048/001.3.01
(5) Zie /5 en 10-10-88/1
12 November wordt er in Vrankrijk een schade-benefiet georganiseerd voor Frontline/Slagerzicht en de Eerste Hulp. Aanleiding: de aanval door de zgn.onderzoeksgroep. Onze grootste schadepost is het kopieerapparaat. De onderzoeksgroep heeft op geen enkele manier te kennen gegeven dat ze haar destruktieve praktijk wil stoppen. Voor ons betekent dat, dat we ons de komende tijd noodgedwongen met hen bezig zullen moeten houden. Een van de zaken waar we de komende tijd de aandacht op willen vestigen is de palestijnse strijd. De brede ondersteuning aan het begin van de Intifada is ingeschrompeld. Hoe geven wij inhoud aan internationale solidariteit. In december willen we een manifestatie over de intifada organiseren. Als opstapje vertonen we op het benefiet video's over de palestijnse strijd, nl.Chatila en De weg van de opstand. Na de video's spelen er twee bands. Sumud!
-11-88/5 POLITIEKE PLAATSBEPALING Ter kennisgeving aan de onderzoeksgroep.
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 003/001.3.01
(5) Zie /1, 6-10-88/1 en 4-11-88/1. Facs.in Grachtenkrant 213 (25-10-88) p.9
Verraad heeft te maken met de inhoud van je politiek, kollektiviteit en de daaruit voortkomende strukturen. Laten we het daar eens over hebben; over visie, inzicht en handelen. Sommige mensen staan uiteindelijk niet voor wat ze doen. Dat is inherent aan een beweging die op eigen grenzen stuit en daar geen politieke visie overheen ontwikkelt. Jullie 'pogingen' "een politieke diskussie over inhoud en doelen te forceren" hebben slechts geleid tot de schijnradikaliteit van de totale zuivering. Een 'visie' die moet leiden tot "politisering en radikalisering van buitenparlementair links". Nogal schamel. Schietkursussen, het valselijk claimen van de eerste Makro aanslag, intimideren en het tegenhouden van vrouwenavonden moet jullie wel héél erg in beslag genomen hebben. Dé kraakbeweging als enige optie op de toekomst en als dé beweging van 1980, bestaat niet meer. Wij hebben onze eigen keuzes gemaakt. Voor de ontwikkeling voor een radikale, revolutionaire politiek. Waarin het bewustzijn over de tegenstellingen en de wil om te strijden tot uitdrukking komen in diskussie en -militante- praktijk, op vele nivo's. Wij beschouwen jullie 'afbraakvisie' en navenante daden als kontra-revolutionair, smeriswerk in feite. Wij hebben strukturen ontwikkeld die zullen groeien, ook nu, in het dealen met jullie krankzinnige destruktie. Voor internationale solidariteit en revolutionair verzet!
-11-88/15 De "Hel" staat weer leeg. Do 3 Nov. is het pand 1e ven der Helststraat 44 ontruimd.
(1) De dakloze bewoners van de van der Helststraat 44
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Pijpkrant 1 (16-11-88) p.3
-11-88/16 Rust roest niet,over Centuurbaan 85.
(1) De bewoners van Misgnamacus.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
(5) Facs.in Pijpkrant 1 (16-11-88) p.5
20 Oktober zijn de 2e en 3e etage van Ceintuurbaan 85 gekraakt. Eigenaresse mevr.Petersen doet al jaren haar best om het pand onbewoond te houden. Ze weigerde op een neutrale plek te onderhandelen. Dus takelden wij een stoel omlaag en werd op de stoep vergaderd. De pan vreten die zij ons aanbood (PR!!) werd met gemengde gevoelens aanvaard. De vergadering liep spaak. Toen de volgende dag een bewoner het huis verliet lukte het madam die al vanaf 8 uur op de stoep zat, een voet tussen de deur te krijgen. Opwinding, kit erbij en mevrouw onder begeleiding naar de 1e, waar zij beweerde te wonen, terwijl ze een week daarvoor nog verklaarde dat deze etage verhuurd en bewoond was. Er kwam een deur met veel sloten naar de 2e etage. Het wachten is op de volgende truuk van onze 'lieve' speculante.
-11-88/26 STANDPUNTBEPALING VERGULDE KOEVOET
(1) (de Vergulde Koevoet)
(2) A4, off-set, Plakat
(3) Ams-O-Wib Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 003/001.3.01
Naar aanleiding van de problemen rondom de Eerste Hulp hebben bezoekers en medewerkers van de Koevoet het volgende standpunt ingenomen: afkeuren gebruik geweld, de situatie in café de Eerste Hulp moet worden teruggebracht naar het oorspronkelijke uitgangspunt, de Koevoet voert een open-deur-beleid en we zullen ons inzetten voor een oplossing.
4-11-88/1 VERKLARING GEBEURTENISSEN 1E WEEK NOVEMBER '88 Zoals wellicht inmiddels bekend, oefent de onderzoeksgroep ...
(1) Stedelijk Overleg Amsterdam
(2) A4, off-set
(3) Linkse bew Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 003/001.3.01
(5) Facs.in Pijpkrant 1 (16-11-88) en Zwart Gebak 11 (11-88). Tekst in: De Zwarte 114 (11-11-88) p.3. Zie -11-88/5. Duitse vertaling in: Dokumentation der Diskussion um den Boykott der Knispelkrant p.5-6
De onderzoeksgroep oefent al 4 weken een terreurkampagne uit tegen de (radikaal) linkse aktiebeweging van amsterdam. In de zg.'onderhandelingen' met de 'vredesgroep' van kraakkafé De Vergulde Koevoet waren zij degenen die de ultimata stelden, die ons 'wapenstilstanden' afdwongen waar zij zichzelf niet door gebonden achten. Zo werd dinsdag een ultimatum neergelegd bij Wicca (gekraakt pand in de staatsliedenbuurt), negen eisen moesten ondertekend worden en zo niet dan zou Wicca plat gaan. Zij konden diezelfde middag mensen aanvallen met stenen. Maar voor ons is de maat vol! Zij dwingen de buitenparlementaire beweging stelling te nemen en hen voor altijd uit onze politieke strukturen te weren. Onze pogingen dit konflikt te beslechten worden niet serieus genomen. Nu goed, dan doen wij het op een manier die ze wel begrijpen. Zij hebben niets meer te verliezen, schreven ze 2 weken geleden, wij hebben veel te verliezen en zullen daar volop voor vechten. Na 2 weken opening van 'de 1e hulp' kwam de o.z.g.op 27/28 oktober voor de 2e maal. Zij wisten de boel volledig te slopen en wat bruikbaar was werd meegejat. Ze kwamen nog 2x terug om de ruit te vernielen en de voordeur eruit te slopen. Ook in andere delen van de stad lieten zij zich gelden dat weekend. Meest voor de hand liggende antwoord van ons lag in het aanpakken van hun autoos. Wij besloten in de nacht van 1 november hun autoos slooprijp te maken. Er werden 4 autoos vernield. In de staatsliedenbuurt kwam het tot een korte konfrontatie, waarbij nu eens 2 gewonden aan de o.z.g.-kant vielen. De nacht daarop hebben we de resterende autoos toegevoegd aan hun autokerkhof.
5-11-88/1 Zo! ..... en nu?
(1) De Vergulde Koevoet
(2) 2v 3p, A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-alg Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 297.2 SA 003/001.3.01
(5) Facs.(gewijzigd) in Grachtenkrant 214 (7-11-88) p.9-10. Zie ook Grachtenkrant 215 (21-11-88) p.8-14 voor een diskussie n.a.v. dit pamflet met het Oude Lullen Overleg
Er zijn nu zulke grenzen overschreven dat het niet lang meer kan duren voor de eerste doden vallen. Wij willen de geweldsspiraal doorbreken. Volgt opsomming van incidenten waardoor de geweldsspiraal is ontstaan: bezetting van De Eerste Hulp op 6 october, de reaktie van de PVK het kort en klein slaan van Slagerzicht/Frontline en de verhoormethode van een persoon, vernieling door het 'Stedelijk' van de Bak, het aanpakken van woningen in de Staatsliedenbuurt, het door de PVK persoonlijk verantwoordelijk stellen van mensen die bij deze vechtpartij betrokken waren, het vernielen van de Eerste Hulp, op 1 november de aanval van het 'Stedelijk' op het wagenpark van de PVK en het aftuigen van vier mensen waarbij twee mensen van de PVK per ambulance naar het ziekenhuis moesten. De volgende nacht werd rond het Haarlemmerplein een overeenkomstige actie uitgevoerd die een fiasco werd aangezien het een auto van een buurtbewoner betrof. Opvallend is dat het mislukken van deze aktie verzwegen wordt.
Na 6 october is er in De Koevoet uitgebreid gediscussieerd. Over alle gebeurtenissen bestonden uiteenlopende verhalen. Wij waren van mening dat De Eerste Hulp terug moest naar de mensen uit de Oosterparkbuurt die hadden meegeholpen met het opknappen. We besloten met verschillende groepen te gaan praten. Ons idee om het conflict terug te brengen naar de oorspronkelijke situatie is nu niet haalbaar. Iedereen houdt star vast aan eigen gelijk. We voerden gesprekken met mensen van Binnenpret, Frontline, De Eerste Hulp, Wicca en de PVK. Alleen met mensen van Wicca en van de PVK zijn we in gesprek gebleven. Dit heeft geresulteerd in een situatie in de Staatsliedenbuurt, waarbinnen beide partijen de intentie hebben uitgesproken niet meer mee te werken aan gewelddadigheden tegen elkaar in de buurt en te streven naar het accepteren van elkaars aanwezigheid en het naast elkaar functioneren binnen de buurt. Dit moet ook op stedelijk niveau het streven zijn. Dit zien we echter somber in aangezien het 'Stedelijk' haar methodes legitimeert door de PVK gelijk te stellen met een fascistische groeperingen. De verdachtmakingen in NN, De Zwarte, Flam en de muurkrant bestaan uit leugens. Deze verhalen zijn anoniem. De Koevoet zal niet overgaan tot isolatie van de stad en/of de PVK. Een oplossing van de conflicten kan alleen bereikt worden door gesprekken en discussies. Wij blijven hier pogingen toe ondernemen.
-12-88/14 Ontruiming WITTENSTRAAT 13 hs
(1) Kraakgroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/011.1.03
(5) Origineel voorkant op SA (map 002/011.1.03). Facs.in: Interne bundel Kraakgroep Staatsliedenbuurt (12-88) p.7 e.v.
De smeris ontruimt weer een pand ten behoeve van een huisjesmelker. Wittenstraat 13 is een jarenlang verwaarloosd pand. Ondanks dit is 13-huis op 2 juli gekraakt nadat het 3 maanden leeg had gestaan. Huisbaas Mataw bleek niet van plan een huurvoorstel te accepteren. De vorige bewoner moest fl. 600 per maand betalen. De eigenaar heeft de smoes dat hij in het pand zogenaamd een wenskaartenwinkel wil beginnen (wie heeft daar in de Wittenstraat behoefte aan?). Ten behoeve van die leugenaar wordt de bewoner ontruimd. Die winkel komt er natuurlijk nooit en het is duidelijk een ontruiming voor leegstand totdat de gemeente in maart 1989 eigenaar wordt. De aankoop is een miskleun. Het wenskaartenwinkeltje zal er uit bestaan dat Mataw het pand voor een vette prijs onderverhuurt. Laat hém die opknapbeurt betalen, daar heeft hij godverdomme jarenlang huur voor gevangen. We hebben dit pand gebarricadeerd omdat we niet willen dat ontruimingen helemaal stilletjes kunnen gaan. We zullen niet accepteren dat het huis leegstaat of schijnbewoond wordt. We willen in een leefbare buurt wonen met betaalbare huren en niet meer terugvallen in een tijd dat huisjesmelkers het hier voor het zeggen hadden.
-12-88/16 17 DECEMBER: MANIFESTATIE Amsterdamse bewoners en woningzoekenden tegen de bezuinigingsplannen van Heerma.
(1) Amsterdams Steunpunt Wonen
(2) 1v 6p, 9,9x21cm, off-set, groene en zwarte inkt
(3) Wonen
(4) UB /
-12?-88/17 DE BLAUWE DUIM WEER OPEN.
(1) Medewerkers van de gereedschapuitleen De Blauwe Duim.
(2) A4, fotokopie?
(3) Ams-W-Staa Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 003/001.3.01
De Blauwe Duim is een tijd dicht geweest. Reden was een ruzie in de 'kraakbeweging'. Van de Blauwe Duim werd een politieke stellingname verwacht, omdat de verschillende groepen gereedschap lenen. Kiezen leidt tot een escalatie. Onze stellingname hield daarom in een voorlopige sluiting. Op het raam schilderden wij 'zoek de ware vijand'. Het is 5 weken verder. Nog steeds is er geen vrede. De ware vijand is nog lang niet verdreven en daarom gaan wij weer open! Vanaf heden lenen wij geen gratis gereedschap meer uit aan groepen en de huurprijzen zijn omlaag gegaan.
19-12-88/1 Beste mensen, Woningbedrijf West wil weer eens iemand op straat ...
(1) (uitgegeven door Kraakgroep Staatsliedenbuurt)
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Tekst in en gegevens ontleend aan: Staatsperiodiek 2 (z.j.). Zie 20-12-88/1
De bewoonster van Van Boetzelaerstraat 18 is daar zonder toestemming gaan wonen. Zij biedt aan huur te betalen, Woningbedrijf West stelt een ontruimingsprocedure in werking. Met deze bezetting eisen wij dat de ontruiming niet door gaat.
20-12-88/1 BESTE BUREN, Vanochtend heeft het woningbedrijf West weer eens iemand op straat laten gooien.
(1) Kraakgroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/12.1.02
(5) Tekst in: Staatsperiodiek 2 (z.j.). Zie 19-12-88/1
Iemand die na lang zoeken in de Van Boetzelaerstraat 18 was gaan wonen, is vanochtend met behulp van 25 agenten ontruimd. Wij blijven ijveren voor het oplossen van de woningnood.
- -89?/5 Wij,bewoonsters en bewoners van 60 gemeentepanden,die met ontruiming bedreigd worden, zijn laaiend!
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 035/002.1.01
- -89/15 Beste mensen, A.C. Cohen is een bekende huisbaas.
(1) Cilia en Erik, bewoners van Groen van Prinstererstraat 38hs en Cliffordstraat 33hs.
(2) A4
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/011.3.03
A.C.Cohen is een huisbaas die niet als een goede bekend staat in Amsterdamse wijken. Hij berekent woekerhuren. Meer dan eens werd hij veroordeeld door de Huuradviescommissie. Hij voert renovaties uit om een basis te leggen voor fikse huurverhogingen. Hij is een beroerde renoveerder. Als vaste prik legt hij een centrale verwarming aan die niet functioneert. Cohen's renovaties zijn schijnrenovaties. Hij laat woningen leegstaan en heeft meermalen tegen de bewoners geweld gebruikt of met een knokploeg gedreigd. Bij ons in de buurt stormde hij ooit door het raam naar binnen, om zich heen zwaaiend met een bijl. Hij is het type van de ouderwetse huisjesmelker. Ondanks zijn veroordelingen is hij de beste maatjes met Bouw- en Woningtoezicht. Cohen schreef ons aan om op te rotten. Hij weigert in te gaan op onze huurvoorstellen. Hij heeft al gezegd liever te verhuren aan een dealer die goed bij kas zit, dan aan ons, omdat wij geen woekerhuren kunnen betalen. De gemeente heeft enkele jaren geleden beloofd alle panden met achterstallig onderhoud te zullen aankopen. Toen Cohen onlangs failliet was, heeft hij zelfs onze woningen uit zijn faillissement mogen terugkopen. Zes jaar hebben we in Cohen's krotten gewoond. Nu hij het onderhoud gaat verrichten, wil hij ons ontruimen. U kunt ons helpen door uw afkeuring hierover uit te spreken.
- -89/16 U WILT LODEWYK TRIPSTRAAT 15 KOPEN ?
(1) Kraakgroep Staatsliedenbuurt
(2) A4
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.1.01
Lodewijk Tripstraat 15 is al meer dan een jaar gekraakt. De staat van de woning is erbarmelijk. Na aankoop wordt het flink dokken om het volgens de normen op te knappen. De bewonersters zijn best aardige mensen, zolang ze met rust gelaten worden. Laat staan wanneer het op ontruimen aankomt! Niet voor niets heeft de vorige eigenaar zijn plan om te ontruimen teruggedraaid. Reeds twee eigenaren van Lodewijk Tripstraat 15 zijn failliet verklaard. Wees verstandig en koop het niet.
-1-89/1 THE FACTORY On Saturday 7th January, the Eekels factory on the A. Fokkerweg was squatted ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners A.Fokkerweg)
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Engelse en Nederlandse tekst
Op 7 januari is een fabriek (Eekels) gekraakt op de A.Fokkerweg. Amerhold Amersfoort wil de fabriek eind januari slopen om er een kantorenkompleks te bouwen. De groep mensen die met de fabriek bezig is, wil er woonruimtes kreeëren en ruimte maken voor kulturele en andere aktiviteiten. De fabriek heeft een kort geding aangespannen om de fabriek langer te behouden. Wij vinden dat er al genoeg lege kantoorruimtes zijn en dat ons plan meer te bieden heeft aan mensen.
16-1-89/1 Bewoners Raamgracht Bedreigd Raamgracht 25,27
(1) bewoners Raamgracht 25 en 27.
(2) A4, fotokopie?, tekening
(3) Ams-C-Nwm Rechtsst Wonen-kra
(4) UB /
Na vijf jaar woongenot zijn de gekraakte panden Raamgracht 25 en 27 opnieuw bedreigd, nu vanwege een anonieme dagvaarding. 8 Mei 1983 gekraakt na jaren leegstand, 14 februari raakt eigenaar R.R.Cauveren zijn bouwvergunning kwijt en prompt brandt Raamgracht 25 door brandstichting uit, 19 januari 1985 wordt de Raamgracht 27 gekraakt. Eigenaar Cauveren is erin geslaagd 29'' leeg te krijgen en via een vage instantie (Hekeltje) zijn er drie à vier personen tijdelijk gehuisvest tegen 'kost en inwoning' (fl. 900 per maand per persoon). Cauveren probeert zowel huurders als krakers uit de panden te krijgen. Inmiddels heeft hij voor zijn bouwplannen tot luxe appartementen al zijn 12½ jarig jubileum gevierd. De verwachting is dat de panden zullen veranderen in een grootschalig Hekeltje. Onze ideeën zijn om de panden geschikt te houden voor sociale woningbouw. 19 Januari vergadering op Raamgracht 25 om een steungroep op te zetten, 20 januari kort geding in het paleis van justitie op de Prinsengracht.
-2-89/6 NO SENSE! Zaterdag 7 jan. werd de Eekels fabriek op de Anthony Fokkerweg nr. l gekraakt.
(1) De afz. Bewonersters! (van Anthony Fokkerweg 1, fp)
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.2.05
7 Januari werd de Eekels fabriek aan de Anthony Fokkerweg 1 gekraakt. De fabriek stond 1 jaar leeg en de nieuwe eigenaar wil er het zoveelste kantoren-complex bouwen. 2 Februari was de uitspraak van het kort geding dat wij aangespannen hadden tegen lokaalvredebreuk. De uitspraak was negatief. Dat wij (daklozen, weglopers, minimalen) het wel kunnen vergeten, wisten wij al langer! Afbraak van sociale zekerheden heeft er voor gezorgd dat een heleboel mensen met de rug tegen de muur staan. De Gemeente geeft kapitalen uit aan ontruimingen, maar vordert geen huizen. De leegstandswet vervalt tot een ordinaire anti-kraakwet. Wij blijven!
-2-89/7 beste mensen hier is dan het vervolg op het stensil ...
(1) de bewonersters (uitgegeven door bewoners Den Texstraat 1, fp)
(2) wrs.A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 222 (27-2-89) p.26
Er heeft een tweede rechterlijke uitspraak plaatsgevonden over de ontruimingsdreiging van Den Texstraat 1. Eigenaar Sigona was niet in staat de rechter duidelijkheid te verschaffen over zijn plannen met het pand na een eventuele ontruiming. De ingediende plannen voor een bouwvergunning wijzen in de richting van een verbouwing tot sex-inrichting. De rechter zag geen reden tot ontruiming op korte termijn. Als wij bereid zijn de architekt voor de verbouwplannen binnen te laten kunnen we (voorlopig) blijven wonen. We hopen de gemeente van de haalbaarheid van onze plannen te kunnen overtuigen, want betaalbare woonruimte voor jongeren en minima is meer dan nodig. We hebben de spandoeken weer naar binnen gehaald, want we blijven nog wel even buren.
-2-89/9 op een dag drink je geen bier meer ... maar gooi je grolsch ......
(1) anoniem
(2) 3v 6p, A4, fotokopie, voorkant: tekening; achterkant: foto van Anefo
(3) Ams-Zuid Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.1.02
Hoger beroep Okeghemstraat 24 februari, Paleis van Justitie. Overdruk van artikelen over de ontruiming van kraakpanden in het blok Okeghem/Cornelis Kruseman/Hendrik Jacobszstraat.
-2-89/10 Je staat nu precies tussen amsterdams twee duurste gaten.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Tesselschadestraat 7-9)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, zwarte en rode inkt; achterkant: tekeningen
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.02
De gemeente negeerde alle inspraak rond de invulling van deze twee bouwputten. Er is een gigantiese woningnood onder de hogere inkomens groepen (in de volksmond heten die rijke stinkers). Was het eerst populair om een boerderijtje te kopen, voor een yup is het wonen in het dynamiese centrum aantrekkelijker. Maar er moet ook passend vermaak zijn. De bouw van het casino is geen toeval. Wie denkt dat de bouw van het casino en het woon-werkparadijs Byzantium een geïsoleerd verschijnsel is vergist zich. In hun kielzog wordt de hele buurt meegesleept. Het veryuppen van panden wordt een lukratieve bezigheid. Met de gekraakte panden Tesselschadestraat 7 en 9, bewoond door 16 mensen uit de laagste inkomensgroep, onderhandelt de gemeente niet over betaalbare huisvesting maar ze gaat met een projektontwikkelaar in zee om hier (jawel hoor) luxe appartementen te bouwen. Wij zitten de city-vorming maar in de weg. De gemeente heeft ons anoniem gedagvaard voor 2 maart. Schande.
-2-89/11 !!!!.............THIS CONCERNS YOU ... DEMONSTRATION
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Bewonersgroep Oostelijk Havengebied)
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-Oost Wonen
(4) SA / SA 039/002.2.01
(5) Nederlandse en Engelse tekst
1 Maart koffiehuis, demonstratie. Het wordt een relaxte en creatieve demonstratie. We lopen vanaf het eiland naar de Stopera (stadhuis) waar de commissieleden vergaderen over onze pisbakken en waterputten. Maakt ons niet uit, maar het zou beter zijn als ze ons het recht geven te leven in de vorm die we zelf wellen. Breng je artistieke krachten mee, honden, andere dieren en performance's, drank, eten, hasj etc.
12-2-89/1 KRAAK DE RIJKEN !!!! IJ-boulevard, de plannen voor het bouwen van een sjiek theater bij de heiniken brouwerij, ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Prinsengracht 418)
(2) A4, fotokopie, 12" Courier, logo/tek., tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.10
(5) Ontruimd 11-4-89
De binnenstad moet aantrekkelijk worden voor mensen met geld. De mensen met minder geld moeten maar naar de betonnen ghetto's. Wij laten dit niet met ons gebeuren! Mede daarom hebben we Prinsengracht 418 gekraakt. Er gaan 10 mensen wonen, er komt een jongeren-aktiviteiten centrum, een café en als alles goed gaat ook nog een bibliotheek. Eigenaar W.Th.Linschoten, wil er luxe-appartementen bouwen. In augustus/september heeft hij geprobeerd door illegale bouw de kosten van zijn plannen wat te drukken. Het pand heeft enkele jaren leeg gestaan. Luxe-appartementen zijn er enkel voor de mensen met de meeste centen. Ontwaak en kraak!
22-2-89/1 ze willen yuppie-city Fiets RELlie Vandaag, in de kraakweek ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil, blauwe inkt, tekeningen
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) SA / SA 060/001.3.03
(5) Tekst in NN 24 (23-2-89) p.7 en Grachtenkrant 222 (27-2-89) p.11. Zie -2-89/4
1: Vandaag, in de kraakweek, staat de cityvorming centraal. Fietstocht langs bedreigde punten. Als bij onze fietstocht de auto's misschien in het gedrang komen zijn we daar niet rouwig om. Yuppiedromen zijn nachtmerries! Wij eisen de stad terug.
2: De fietsrellie begint in de zandwoestijn naast Stadhouderskade 82/83. Deze panden worden met ontruiming bedreigd. Vandaar naar de Grote Wetering, in 1980 met grof geweld ontruimd. We komen dan op het Leidseplein waar een casino en koopwoningen die een miljoen moeten kosten gebouwd worden. Hiervoor willen ze Tesselschadestraat 7 en 9 ontruimen. Vervolgens langs de Klene Dropfabriek die plaats maakt voor luxe appartementen. Daarachter ligt het vrouwenkraakpand La Louvre, dat met de slopershamer bedreigd wordt. Dan komen we op het Koningsplein waar V&D een nieuw kooppaleis wil hebben. Achter de Dam langs, rechts het immer leegstaande Paleis. Het Telecomgebouw zou plat moeten voor een 'nieuw winkelcomplex met garage voor 500 auto's'. Aan de Nieuwezijds is Bakker weer bezig met een voor hem ontruimd kraakpand, Automo. We staan natuurlijk stil bij Holiday Inn. Op het Stationsplein bekijken we al die hotels. Via de Nieuwmarkt, een voorbeeld van hoe de asfaltplannen gestopt kunnen worden en het Maupoleum eindigt de tocht bij de Stopera. Een monument van cityvorming.
22-2-89/2 Amsterdam,22-2-1989 Aan alle Amsterdammers Hedenmiddag hebben wij een gedeelte van ons oude stadhuis in bezit genomen ...
(1) Amsterdamse krakers
(2) 2v 2p, A4, fotokopie?
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.2.04
Hedenmiddag hebben wij een gedeelte van ons oude stadhuis in bezit genomen uit protest tegen de spekulatieve plannen van het gemeentebestuur om dit gemeentebezit te verkopen aan een 5-sterren hotelketen. Er is overkapaciteit van dure hotels in de binnenstad, terwijl duizenden Amsterdammers woningloos zijn. Een groeiend aantal mensen woont op straat. Bij het Barbizonhotel aan de kop van de Zeedijk blijven de toeristen weg. Plannen om het komplex een woonbestemming te geven zijn nooit serieus genomen. Kom ook hier wonen. Het stadhuis is van iedereen.
24-2-89/1 BESTE BUURTBEWONERS, VANDAAG, VRIJDAG 24 FEBRUARI, HEBBEN WIJ HET PAND AAN DE HEMONYLAAN 21 ...
(1) (de nieuwe bewoners.)(van Hemonylaan 21, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.06
Vandaag hebben wij een ex-sexclub als woonruimte in gebruik genomen. Aangezien de vorige bewoners voor een onleefbare puinhoop hebben gezorgd, zullen wij de eerste dagen bezig zijn het pand op te knappen. Ons doel is een woon-werkpand op te zetten en een goede relatie met de buurt op te bouwen.
26-2-89/1 Vandaag ZONDAG26 feb. hebben wij 2 panden: ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoonsters Martelaarsgracht 8-10)
(3) Ams-C-rest Vrouw Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 222 (27-2-89) p.27. Panden i.o.v.eigenaar G.Brals ontruimd door knokploeg, herkraakt, ontruimd, in 1990 grotendeels illegaal gesloopt. Zie 2-2-02/13
Vandaag hebben wij Martelaarsgracht 8+10 voor 8 vrouwen gekraakt. Deze panden stonden langer dan 10 jaar leeg. Eventuele plannen om hier een hotel te bouwen willen wij tegenhouden. De binnenstad voor wonen! Toeristen naar de tuinsteden!
Wij willen een stap zetten richting leefbaarder buurt met name voor vrouwen. De sexindustrie in de binnenstad neemt toe. Het propageren en afbeelden van de vrouw als sexobjekt stimuleert de sexistiese houding en sexisties gedrag van mannen. Hierdoor is het voor vrouwen nog minder veilig. Door het afbreken van buurtstrukturen raken mensen van elkaar vervreemd waardoor de onveiligheid nog groter wordt. Dit is een konkrete stap om te vechten voor onze eigen leefruimte. Deze kraak staat ook in het teken van de landelijke kraakweek. Stop cityvorming! Geen korting van uitkeringen! Tegen spekulatie en leegstand!
-3-89/4 WE WILLEN NIET ALLEEN MAAR EEN BETONNEN KAMERTJE WE WILLEN ALLE FUCKING PALEIZEN!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Prinsengracht 418)
(2) A4, el.stencil, cubic pica, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.5.09
16 Maart heeft de rechter besloten dat wij ontruimd worden. Eigenaar W.T.Linschoten had een aanklacht huisvredebreuk ingediend, terwijl het huis bijna helemaal uitgesloopt is. Een bouwvergunning was pas na de kraak ingediend. De gemeente is bezig de stad aantrekkelijk te maken voor buitenlandse investeerders, toeristen, yuppies etc. Wij willen niet in de betonnen ghetto's worden opgeborgen, wij willen een plaats om te leven op de manier die wij willen! Op de prinsengracht komen luxe-appartementen voor een half miljoen per stuk. Meneer zijn kantoor aan de keizersgracht heeft al een leuk kleurtje. We hebben het pand gebarricadeerd. No pasaran.
-3-89/9 CPNvlugschrift maart l989, nummer 16 ... CPN zegt: stop Heerma Geen verdere afbraak volkshuisvesting
(1) CPN
(2) dubbelz., A4, off-set, zwarte, gele en rode inkt
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(6) CPN vlugschrift 16
De regering heeft de sociale woningbouw duurder gemaakt. De meerderheid van de huurders is er in inkomen op achteruitgegaan. De huursubsidie wordt steeds verlaagd. Voor mensen met een laag inkomen is een nieuwe huurwoning onbereikbaar geworden. De nota 'Volkshuisvesting in de jaren negentig' van staatssecretaris Heerma betekent een nog snellere verhoging van de woonlasten. Het aantal mensen dat meer dan 20% van hun inkomen aan huur kwijt is, zal met 600.000 toenemen. Er moet een andere volkshuisvestingspolitiek komen en de gestegen woonlasten moeten in lonen en uitkeringen gecompenseerd worden. De regering Lubbers wil de volkshuisvesting beperken tot een soort basispakket. Dat beleid wordt ingegeven door de ondernemers, die vinden dat de 'niet-aktieven' te veel van de voorzieningen mee profiteren. De regering kan geld vrij maken door te bezuinigen op bewapenings-uitgaven en door de belasting op winsten te verhogen. Ook bij de ondernemers is geld genoeg. Het recht op huursubsidie moet uitgebreid worden. De CPN pleit al jaren voor afschaffing van de BTW op de bouw van goedkope huurwoningen. Het is absurd dat het rijk 7 miljard aan objectsubsidie in de woningbouw steekt en 4 miljard aan BTW terug krijgt! Huurders en hun organisaties moeten meer te zeggen krijgen in de volkshuisvesting. Nu de woningcorporaties door jarenlange huuropdrijving voor 10 miljard aan reserves hebben opgebouwd, moeten huurders daarin zeggenschap opeisen. De huurbescherming moet gehandhaafd blijven.
-3?-89/14a OPROEP TOT SOLIDARITEIT! In het kader van het gemeentelijk opjaagbeleid ...
(1) namens Het Kraakpandenoverleg catagoriën b & c
(2) A4
(3) Ams-alg Kultuur Wonen-kra
(4) SA /
In het kader van het gemeentelijk opjaagbeleid van onaangepasten wordt nu de aanval ingezet tegen bewoners van het gemeentelijk onroerend goed. De jarenlange financiële chaos bij het grondbedrijf dient nu als excuus om bestaande kontrakten niet te verlengen om te kunnen verkopen (200 panden), een 60-tal gekraakte panden anoniem te dagvaarden om te kunnen verkopen en met 14 gekraakte panden te kunnen onderhandelen met het mes op de keel. Krijgt de gemeente haar zin, dan betekent dit de strukturele afbraak van het sociale, kulturele en politieke hart van Amsterdam. Kinderdagverblijven, atelierruimtes, buurthuizen, bedrijven, Paradiso, oefenruimtes, kinderboerderijen, theaters, filmhuizen, muziekscholen, gezondheids- en informatiewinkels, steunkommitees, vergader- en ontmoetingsruimtes, gaarkeukens, de voedselcoöperatie, galeries, kerken, boekhandels en punkbestendige consertruimtes zullen uit het stadsbeeld verdwijnen. De stad verkoopt haar erfgoed aan de hoogst biedenden uit het bedrijfsleven, die onze stad zullen veranderen in een verzameling kantoren, parkeergarages, hotels, winkelcentra, casino's, bankgebouwen en Joop van den Ende Mayonaise Paleizen en laat het geheel door stadswachters bewaken. Wij roepen gebruikers van de bedreigde panden op één front te vormen tegen dit afbraakbeleid om de stad ook voor ons te behouden. Lukt dit niet, verhuizen wij naar Rotterdam.
-3?-89/14b
(1) namens Het Kraakpandenoverleg catagoriën b & c
(2) dubbelz., A4, achterkant: el.stencil
(3) Ams-alg Kultuur Wonen-kra
(4) SA / SA 002/025.5.00
1: Dito als /14a.
2: Krantenknipsels met de koppen: Uitverkoop kraakpanden, Deel bevolking dreigt totaal van samenleving te vervreemden, Grondbedrijf stopt met atelierruimtes en Laatste kans krakers van woningen (Het Parool 8 februari).
-3-89/15 KUNT U ZICH EIGENLYK EEN APPARTEMENT VAN 500.000 GULDEN VEROORLOVEN?
(1) (woningzoekenden) (uitgegeven door bewoners Prinsengracht 418, fp)
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, tekeningen o.a.van Albert Hahn
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.09
1: Speculant Lintschoten leefde in een grote villa in Egmond aan Zee. Hij bekommerde zich niet om het lot van zijn medemensen die geen woonruimte bezaten. Hij kocht een huis aan de prinsengracht 418 om nog meer geld te maken. Hij had niet gerekend op het verzet van woningzoekenden. Wij hebben sinds 12-2-89 Prinsengracht 418 gekraakt. We strijden tegen speculeren, Cityvorming en we willen niets te maken hebben met deze pseudo-vrije democratie en hebben ons huis als onrecht vrije zône aangeduid. Lintschoten kocht voor 230.000 met het plan appartementen te bouwen voor 500.000. Gelukkig is de slooppartij nog net op tijd gestopt omdat Lintschoten geen bouwvergunning had. Lintschoten heeft ons aangeklaagd op huisvredebreuk. Wij hebben een kort geding tegen de officier van justitie aangespannen. Proces op 7 maart, Prinsengracht. Kom massaal. Paleizen voor iedereen of niemand!
2: Gezocht Lintschoten, speculant.
1-3-89/1 levantkade hoi javakade woensdag 1 maart l989
(1) (bewoners IJ-eiland in havens-oost)
(2) dubbelz., 29,7x10,5cm, fotokopie, tekeningen
(3) Alt.lev Ams-Oost Wonen
(4) UB /
Wij wonen op het IJ-eiland in bussen, hutten en boten omdat we dat leuk vinden. Per 1 augustus moeten we weg voor een sjieke en dure woonwijk. Vandaag gaan we naar de stopera waar beslist wordt of we w.c.'s en douches krijgen. Maar het is belangrijker dat wij mogen wonen hoe en waar we zelf willen.
28-3-89/1 WIJ ZIJN NIET VOOR EEN GAT TE VANGEN!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Prinsengracht 418)
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.09
(5) Facs.(iets gewijzigd) in NN 27 (6-4-89) p.23. Origineel op SA (map 032/003.5.09)
In de ochtend van 27-2 hebben wij in de muur tussen het kraakpand Prinsengracht 418 en het gebouw van Justitie op 416 een gat gehakt en zijn het gebouw binnengedrongen. Wij hebben een spandoek uit het raam gehangen: Kraak justitie! We hebben de deuren gebarricadeerd. Toen hebben we het gat dichtgemaakt. Waarom deden wij het? Justitie wil P'gracht 418 ontruimen, dus wij kraken justitie. Justitie probeert René in de gevangenis te krijgen om daarmee RARA en dergelijke groepen te veroordelen. Binnenkort wordt de legitimatieplicht ingevoerd.
De politie kwam om in 416 in te breken. Ons lieten ze met rust. Welk een vervloekt geringe opkomst kwam er op onze telefonische noodkreet door de stad heen. Het is noodzakelijk dat de mensen van verschillende panden weer samen verzet gaan plegen bij ontruimingen. Breek de muren weg, kraak justitie!
28-3-89/2 JUSTITIE ONTRUIMT ONS, WIJ KRAKEN JUSTITIE!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Prinsengracht 418)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.09
(5) Facs.(deels) in Grachtenkrant 224 (27-3-89) p.27
Vandaag hebben wij Prinsengracht 416 gekraakt. Na langdurig gebruik door Justitie willen wij het pand voor bewoning geschikt maken voor de bewoners van 418. Op 12-2 werd Prinsengracht 418 gekraakt na 5 jaar leegstand en illegale sloop van de vloeren. Het gaat op grond van huisvredebreuk ontruimd worden, omdat eigenaar v.Lintschoten zogenaamd bouwplannen heeft. Hij zegt dat hij er 7 luxe appartementen in wil bouwen. Dit terwijl in Amsterdam 50.000 woningzoekenden zijn, de meesten met een laag inkomen. Wij hebben voor een gebouw van Justitie gekozen: Justitie gooit ons uit onze huizen en sluit ons dan op als we ons daartegen verzetten; het is een protest tegen de legitimatieplicht en tegen het feit dat vandaag het proces tegen René is om hem de bak in te laten draaien voor een aktie van Commando No Pasaran, Pasaremos, dat in verzet tegen de legitimatieplicht heeft geprobeerd paspoortendrukkerij Elba af te laten branden.
Binnensteden worden 'interessanter' gemaakt voor de rijken. Armere mensen moeten verhuizen naar wooncellen in de Bijlmer en bejaardentehuizen, zodat de buurtstructuren gebroken worden en ze nog beter beHEERst worden. Door de legitimatieplicht kan de beheersing nog perfecter gemaakt worden. Na het opheffen van de grenzen in 1992 zal elke smeris grensbewaker zijn en wie worden er ook al weer altijd aangehouden? Juist!
Wij roepen iedereen op vandaag in het Paleis van Justitie aanwezig te zijn bij het proces tegen René. We groeten de hongerstakers uit de RAF. We verklaren onze solidariteit met FMLN en andere strijdende volksorganisaties. Hasta la victoria siempre. Venceremos, No Pasaran, Pasaremos. Amandla Ngawethu. Etceteramos E'Nzovoortu.
-4-89/1 IN-SERVICE leerlingen krijgen het HEEN EN WEER van het kabinet en de werkgevers. 5% ERBIJ
(1) AbvaKabo
(2) A4, off-set, zwarte en blauwe inkt
(3) Gezondheid Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
De beloning voor leerling-verpleegkundigen en leerling-verzorgenden is belabberd: een 1e jaars verdient fl. 1170 bruto! AbvaKabo eist voor leerlingen: vergoeding leermiddelen, reiskostenvergoeding, uitkering ineens en rechtvaardige beloning. Zij moeten in de normale funktiegroep ingeschaald worden. Leerlingen-aktie op 5 april bij Pont over het IJ.
-4-89/12 Stop de Heerma-Huurgolf! Als de regering ...
(1) (Amsterdams Steunpunt Wonen)
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: groene en zwarte inkt, foto en opdruk
(3) Ams-W-Spa Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Opdruk: U kunt de petitie inleveren bij: Comité Wijkverbetering Spaarndammerbuurt ... Wijkopbouworgaan Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt. Zie 14-4-89/1
1: Als de regering en staatssecretaris Heerma zijn zin krijgt betekent dat een afbraak van de sociale woningbouw. Wij willen goede en betaalbare woningen, stop de huurexplosie, herstel huursubsidie, versterking van de positie van bewoners(organisaties), geen gedwongen verhuizingen, geen scheiding tussen arm en rijk, zwart en wit, jong en oud en geen verkoop van woningwetwoningen. Teken de petitie. U kunt meedoen met acties in Uw buurt op 24 mei. Tenslotte moet U mee naar de demonstratie en manifestatie in Rotterdam op 27 mei.
2: Geen enkele huurder kan de jaren negentig met een gerust hart tegemoet zien. Dat blijkt uit de nota 'Volkshuisvesting in de jaren negentig' van Staatssekretaris Heerma. De nota betekent aanzienlijk hogere huurprijzen en minder huurbescherming. Huurders betalen een steeds groter deel van hun inkomen aan woonlasten. Huurders met minimale en modale inkomens betalen meer dan een kwart van hun inkomen voor het wonen. Desondanks wenst Heerma extra hoge huurverhogingen. Voor huurders in duurdere woningen zouden ongelimiteerde huurverhogingen mogelijk worden. Heerma wil huurders in de sociale huursektor die te goedkoop wonen, dwingen te verhuizen. Als het Rijk zich terugtrekt uit de volkshuisvesting is verbetering van de rechtspositie van bewoners gewenst!
11-4-89/1 BLAUWE DINSDAG, SMERIS ONTRUIMT DRIE PANDEN
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-Jord Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.10
(5) Prinsengracht 418 gekraakt op 12-2-89
Vandaag heeft de smeris Lauriergracht 132 (de kerk), Prinsengracht 418 en het Heineken-pand aan het Tweede Weteringsplantsoen ontruimd. De kerk was na twee jaar leegstand (eigenaar Ludenhof) in een slechte staat. Toch heeft de officier van justitie huisvredebreuk toegekend. De Prinsengracht stond driekwart jaar leeg en was door eigenaar van Lintschoten uitgesloopt. Ook hier: huisvredebreuk. Het -pand werd op 24 februari gekraakt. Heineken liet het geruime tijd leeg staan. Ook hier werd huisvredebreuk toegekend. Hierbij werden vier vrouwen opgepakt omdat ze het pand niet wilden verlaten. Smeris en justitie proberen duidelijk te maken dat kraken niet meer kan. De laatste mogelijkheden om betaalbaar te wonen dreigen te verdwijnen. Deze voorbeelden wachten op een antwoord dat binnenkort gegeven zal worden.
14-4-89/1 STOP de Heerma-Huurgolf 14 april 1989 Dat staatssecretaris Heerma "iets" van plan is ...
(1) Amsterdams Steunpunt Wonen
(2) dubbelz., A4, off-set, foto, voorkant: groene en zwarte inkt
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.in Grachtenkrant 225 (10-4-89) p.8 e.v. Zie -4-89/12
(6) Heerma-aktiekrant 1
1: Dit is de eerste Heerma aktiekrant. Hiermee wil het ASW aansporen tot het organiseren van akties op 24 mei tegen de plannen van Heerma met de sociale woningbouw en mensen over te halen mee te doen aan de landelijke manifestatie in Rotterdam op 27 mei. De aktiekrant verschijnt tot 27 mei zo vaak mogelijk met informatie.
De ernst van de plannen van staatssecretaris Heerma, die neerkomen op een afbraak van de sociale woningbouw, dringt onvoldoende door tot de groepen waar het om gaat. Om het maar eens ouderwets te zeggen: 'Massaal verzet is nodig!' Oproep aan organisaties op 20 april de bijeenkomst voor de stedelijke aktiedag van 24 mei mee te maken.
2: De belangrijkste eisen van 'Tegenwerkgroep Heerma', verspreid op de manifestatie van 17-12-88: goede en betaalbare woningen voor iedereen, geen kortingen ten gunste van de koopsektor. Stop de huurexplosie. Herstel huursubsidie. Versterking van de positie van bewoners(organisaties). Geen gedwongen verhuizingen. Geen scheiding tussen arm en rijk, zwart, wit, jong en oud. Geen verkoop van woningwetwoningen.
We komen terug op niet zo oud zeer, de lage opkomst bij de 'Heermanifestatie' op 17 december. Naast toevallige oorzaken hebben wij de bekendheid van de gevolgen voor woonlasten en woonmogelijkheden bij de bewoners overschat. Daarom werken we nu via de kategorale- en buurtorganisaties.
20-4-89/8 BLOKKEER SHELL HET HELE JAAR DOOR
(1) (Tegengas)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Wonen
(4) SA / SA 054/001.2.01
Een gasmeter moet gekanteld worden. Kantel je hem niet, dan wordt zo'n meter ziek. Gebeurt zoiets op grote schaal, dan krijg je toestanden zoals in de Pijp: evacuaties, gaslekken, brandweer, politie, de stratenmakers van het gasleidingbedrijf. Een heleboel rompslomp die vermeden had kunnen worden. Wij maken van deze gelegenheid gebruik die enkele verstokte of argeloze niet-kantelaar van advies te dienen. Essentieel bij gasmeterzorg is dat U de symptomen die kunnen leiden tot een doodziek (te hoge gasrekening) of onbruikbaar (=afgesloten) geval tijdig onderkent. U moet tot de kanteling overgaan wanneer: het winter is en U het koud hebt, het zomer is en U het koud hebt of Uw beurs ondanks de koude tegen het einde van iedere maand leegraakt, Shell alleen maar oplopende winstcijfers bekendmaakt, er niet iedere dag een Shell-blokkade is. Maak van de meter een strijdbare vriend. Blokkeer Shell en Esso het hele jaar door. Kantelt!
-5-89/7 Beste buurtbewoners, het is nu bijna een jaar geleden ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Den Texstraat 1)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 227 (9-5-89) p.4
Ons woongenot wordt opnieuw bedreigd. Eigenaar Sigona is druk in de weer met bouwaanvragen. Een in 1988 ingediende aanvraag werd afgewezen omdat in het bestemmingsplan slechts sprake is van woonfunktie. Een maand later heeft Sigona een nieuwe aanvraag ingediend. De tekeningen zijn vrijwel gelijk aan de vorige met als belangrijkste wijziging het vervangen van magazijn en kantoor door berging en woonkamer. De kosten in zijn begroting bedragen fl. 60.000 terwijl die volgens onze architekte fl. 200.000 zouden moeten zijn. Toch is dit plan door Bouw- en Woningtoezicht goedgekeurd! Hier lijkt iets niet te kloppen! Wij zijn het afgelopen jaar met de gemeente in onderhandeling geweest over legalisering. Onze architekte had een plan gemaakt voor vijf wooneenheden. Het plan is verworpen omdat de gemeente het nu a-sociaal vond als wij met zijn vijven zouden wonen op een oppervlakte waar er zeven kunnen 'wonen'. Diezelfde gemeente vindt het wel sociaal als Sigona en vriendin op 250 vierkante meter wonen. Het lijkt er op dat de gemeente onze legalisering bewust heeft getorpedeerd. Wij zijn gedwongen het hard te spelen. We gaan niet zomaar weg! Donderdag 11 mei kort geding aan de Prinsengracht.
-5-89/8 Oproep VAN OINK (Hemonylaan 21)
(1) Oink
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.06
Wij zijn voor 31 mei anoniem gedagvaard. De advocaat van huiseigenaar F.L.Dijst uit Uithoorn is mr.P.J.Sandberg (volgen adressen en telefoonnummers). Doe op en na 30 mei alles (smeek, eis, dwing, sla) om Sandberg van verdediging af te laten zien. Hij is dol op pizza, taxi's enzo (wees kreaktief). Nog even kort over het pand: tot en met 1986 een bordeel, december 1987 gekraakt, vanaf april 1988 weer leeg, begin 1989 van eigenaar gewisseld, 7 mei 1989 weer gekraakt. Eigenaar weigert huurvoorstellen en wil het pand leeg voor verkoop of/en om er wat aan te 'vertimmeren'.
5-5-89/18
(1) (uitgegeven door Vrienden en vriendinnen van Den Tex 1)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan Grachtenkrant 227 (9-5-89) p.5
Uitgedeeld in de omgeving van de Jodenbreestraat bij de woning van Sigona, eigenaar van het gekraakte pand Den Texstraat 1. Informatie over het louche karakter van de buurman en zijn vrouw.
30?-5-89/1 DE INBREKERS VAN WONINGBEDRIJF WEST
(1) De bewoners van de Hugo de Grootkade 68".
Kraakgroep Staatsliedenbuurt.
(2) dubbelz., A4, fotokopie, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.1.02
Op 8 mei werd de Hugo de Grootkade 68" gekraakt. Eigenaar gemeentelijk woningbedrijf West is op de hoogte gebracht dat de nieuwe bewoner huur wilde betalen. 26 Mei trappen medewerkers van West de deur in en vervangen de sloten. De bewoners staan op straat. West doet dit af met de mededeling dat er niemand woonde. Wie pleegt er huisvredebreuk? West! Helaas kunnen de bewoners geen aanklacht indienen, omdat hun naam dan bekend zou worden. Van mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, kun je verwachten dat ze een onbewoond huis binnen gaan. Hetzelfde weekend is de woning herkraakt. 29 Mei bleken Marco Luyerink (de baas van West) e.a.wederom een inbraak te plegen op de Hugo de Grootkade. Dit is door ingrijpen van de kraakgroep voorkomen. West speelt hier eigen rechter. West op z'n best. We verwachten van West dat met de bewoners gepraat gaat worden over een huurkontrakt en dat dit soort willekeurpraktijken niet meer voor zullen komen.
30-5-89?/2 HANDEN AF VAN HAFENSTRAAT
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 051/001.3.02
Maandagnacht 29 mei hebben wij axie gevoerd bij het duitse consulaat tegen de ontruiming van het woonwagenkamp bij de Hafenstraat in Hamburg. De muren zijn beklad, verf tegen de gevel en ramen zijn ingegooid. De gekraakte panden aan de Hafenstraat hebben een kontrakt. De senaat van hamburg is bezig de bewoners/sters te criminaliseren om het kontrakt te kunnen verbreken. Dit is inmiddels gebeurd. Het woonwagenkamp werd 26 mei ontruimd. 2000 Smerissen werden ingezet. Hamburg moet een moderne city blijven. Ook in amsterdam is het proces van cityvorming in volle gang.
1-6-89/1 HUURVERHOGING 1989 Huurverhoging? weigeren is een recht
(1) Wijkopbouworgaan Oud-West, Buro voor Rechtshulp, Huur-en Woonspreekuur.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.10" Courier
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) FP /
(5) Nederlandse, Turkse en Arabische tekst
Per 1 juli kan de huisbaas weer uw huur verhogen. U kunt de voorgestelde huurverhoging weigeren en in sommige gevallen huurbevriezing of zelfs huurverlaging aanvragen. Volgt informatie over het weigeren van huurverhoging en data en plaatsen waar de huurbus komt voor informatie.
30-6-89/1 30 juni 1989 AMSTERDAMMERS, Het Oostelijk havengebied wordt weggegeven aan beleggers en projektontwikkelaars.
(1) Bewonersgroep Oostelijk Havengebied
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Oost Wonen
(4) SA / SA 039/002.2.01
Het Oostelijk havengebied wordt weggegeven aan beleggers en projektontwikkelaars. De kop van het K.N.S.M.-eiland krijgt villa's met een geprivatiseerde kade. Dit mooiste stuk eiland is straks niet meer bereikbaar voor de gewone Amsterdammers. Pik dit niet! 3 Juli Zuiderkerk geven B&W een persconferentie over deze deal. 5 Juli Stopera dreigt de Raadscommissie van wethouder Genet dit besluit te nemen.
-7-89/5 samen knokken voor eigen ruimtes TESSELSCHADESTRAAT 7&9 BLIJFT!!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Tesselschadestraat 7-9)
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, tekeningen
(3) Alt.lev Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 002/025.5.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 231 (3-7-89) p.4-7 en in Tesselschadestraat 7&9 (brochure over ontruiming, 1990)
Als het aan de gemeente ligt, zijn wij na de Conradstraat het tweede pand dat zij door anonieme dgvaarding ontruimt. Iets dat ook de andere 74 gekraakte gemeentepanden boven het hoofd hangt. We zullen moeten wijken voor kapitaalkrachtige projektontwikkelaars, voor verdergaande cityvorming. Amsterdam maakt zich op voor de concurrentiestrijd met andere europese steden om een financieel centrum van het verenigd europa na 1992 te worden. De gemeente dacht ons verzet af te kunnen kopen door een aanbod van vervangende woonruimte in de vorm van tijdelijke verhuuretages. We besloten hier niet op in te gaan.
Op 30 november 1985 kraakten wij Tesselschadestraat 7 en 9. Wij hadden een lange geschiedenis van kraken achter de rug. We wisselden ideeën uit over wonen, over onze voorstelling van een andere manier van leven en de vele vormen van strijd die daarvoor noodzakelijk zijn. De aangifte van lokaalvredebreuk werd verworpen. Na 3½ jaar is er nog altijd een voldoende mate aan samenhang tussen de panden en de bewonersters onderling. Onze kraak zou een sabotage van de toekomstplannen van de gemeente moeten zijn. Na de eerste periode pakte iedereen haar of zijn eigen bezigheden en politieke prioriteiten weer op. De gezamenlijkheid met betrekking tot het huis uitte zich in huisvergaderingen en het invoeren van inkomensdeling. Tegen legalisatie van de huizen was eigenlijk niemand, maar we hadden weinig behoefte om daar hard aan te trekken. Toen de gemeente met een projektontwikkelaar aan het praten was, begonnen we te werken aan een eigen plan voor legalisatie met een erfpachtkonstruktie. De gemeente kwam met een voorstel: erfpacht volgens commerciële prijzen of anders eruit. Beide alternatieven waren onacceptabel. Eind 1988 lag er een nieuwe kaper op de kust. We lieten de projektontwikkelaar weten dat we hem als medeverantwoordelijke zagen voor onze ontruiming en we stelden een nieuw plan op wat voor ons nog net op het randje betaalbaar zou zijn. We wilden niet meer alle tijd in kraakstrijd steken. Dit tweesporenbeleid verwerd tot een slopende gerichtheid op legalisatie. Die strijd hebben we verloren. We hebben onze ruimtes nodig om andere vormen van strijd te kunnen voeren. Wonen op de manier zoals wij dat willen, kan niet losstaan van de strijd tegen cityvorming en de gedaanteverwisseling die onze steden ondergaan. Het dringt pas langzaam tot ons door wat in het repressief tolerante politieke klimaat ten aanzien van kraken aan het veranderen is. Het gemeentebestuur (onder aanvoering van de PvdA) laat haar masker zakken. Een zogenaamd gat in de begroting van het grondbedrijf moet opgevuld worden door de verkoop van 'onrendabel' gemeentebezit. Het imago van Amsterdam moet verbeterd worden om een goed investeringsklimaat te scheppen. De gemeente wil al voor de volledige invoering van de deelraden in 1990, definitief afrekenen met haar 'kraakprobleem'. Een aantal panden is al anoniem gedagvaard: Hemonylaan 24 en de Lodewijk Tripstraat 14. Over legalisering valt nauwelijks te praten. In het gunstigste geval worden uniforme HAT-eenheidjes met te hoge huren uit de grond gestampt, waarbij geen plaats is voor werkruimtes. Een rookgordijn wordt opgetrokken waarbij elk pand afzonderlijk benaderd wordt. De gemeente maakt een keuze voor dure prestigeobjekten als de Stopera en Y-boulevard. Wij, mensen die de steden bevolken en hun plannen niet zien zitten, laten ons niet zo gemakkelijk inkaderen. Daarvoor hebben we onze panden nodig. Samen zullen we hun plannen saboteren.
-7?-89/6 KRAAK tegen cityvorming en het verenigd europa van het kapitaal
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-West Wonen-hv Wonen-kra
(4) UB /
In Nederland is een hoop aan de gang in de binnensteden. Binnensteden die worden aangepast aan de wensen van het bedrijfsleven. Parallel aan deze ontwikkelingen stijgen de grondprijzen, de huur- en koopprijzen, wordt er gesloopt voor verkeersdoorbraken, verdwijnt er kleinschalige werkgelegenheid, worden kraakpanden ontruimd en worden de oorspronkelijke bewoners van de binnensteden weggesaneerd. De oorzaak van deze cityvorming ligt in de ekonomiese krisis. De kommissie Montijn, topmanagers uit het bedrijfsleven, wil Nederland aanpassen aan de wensen van de grootste bedrijven. De ekonomie is zich aan het herorganiseren. Er wordt een breuk gemaakt met het oude systeem van massaproduktie door de technologische revolutie. In die aanpassingen moet het door bezuinigingen vrijgemaakte geld geïnvesteerd worden. De krises van het kapitaal worden bestreden met schaalvergroting en machtsconcentratie. Binnengrenzen gaan open voor het kapitaal, terwijl vluchtelingen definitief buitengesloten worden. De bevolking wordt gekonfronteerd met verscherpte kontrole. Het hetero-gezinsmodel wordt opgedrongen. De nieuwe technieken laten veel flexibeler mens/machine kombinaties toe. Aan de ene kant worden grote groepen afgedankt voor het arbeidsproces en aan de andere kant ontstaat steeds meer werk zonder sociale zekerheden. Het gevolg is een maatschappelijke 'tweedeling'. Werklozen worden weggesaneerd naar de buitenwijken en voor de goedbetaalde yuppies worden appartementen gebouwd met buitensporig hoge huur- en koopprijzen. De tijd dat er nog gesproken werd over 'welvaart voor iedereen' is voorbij. De steden zullen zich in drie regio's ontwikkelen: een internationaal centrum, daaromheen de 'normale' stadsregio's voor de middenklasse en de regio's voor de gemarginaliseerden. In veel steden worden panden met ontruiming bedreigd. Deze moeten wijken voor de hoogdravende plannen van multinationals, stadsbestuurders en projectontwikkelaars. De mensen moeten wijken voor het geld. Kraken, een direkte aktie tegen woningnood, wordt onmogelijk gemaakt terwijl er niets tegen woningnood gedaan wordt. Stop de cityvorming en de herstrukturering van het kapitalisme! Saboteer hun plannen, verdedig de panden! Tesselschadestraat 7+9 blijft!
3-7-89/1 3 JULI 1989 : Voor wie niet luisteren wil...
(1) aktiegroep: ...die moet maar voelen.
(2) A4, el.stencil
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.2.41
 
Wie zich afvraagt waarom wij met verf gooien naar de Stopera en naar rijke toeristen in rondvaartboten, het volgende. Jaren hebben wij geprobeerd leegstaande huizen bewoonbaar te maken. De gemeente werd in het begin van de jaren tachtig terughoudend vanwege het slechte beeld dat wij de stad gaven en de spekulanten trokken zich terug omdat de huizenmarkt instortte. We koesterden ons in relatieve rust, maar keken te weinig naar aktuele ontwikkelingen. De spekulanten zijn aktiever dan ooit en de gemeente heeft het spekken van spekulanten tot beleid verheven. De gemeente probeert zijn imago van toeristentrekpleister en internationaal handels- en zakencentrum te versterken. Niets lijkt het 'Nieuw Amsterdam' meer in de weg te staan. Niets, behalve de mensen die er wonen. De sociaal demokraten in dienst van de multinationals, ook hier. Wij vinden het mooi geweest. Wij zijn solidair met al die mensen die tegen de verdrukking in op hun woning blijven zitten. Het beleid is hier niet anders dan in heel west-europa. In al die landen verzetten de mensen zich tegen de futuristiese betonsteden. Wij zullen de hand in hand gaande gemeentepolitiek en zaken- en handelsbelangen aanvallen op voor hen kwetsbare plekken. Wij zullen blijven en strijden tegen uitbuiting en onderdrukking en voor een zelfbepaald leven in eigen pand. Wij eisen: geen ontruimingen, geen anonieme dagvaardingen, geen yuppie-stad! We zullen zelf voor ons leven zoals wij dat willen, moeten vechten. We groeten de mensen in de Hafenstrasse in Hamburg die bedreigd worden met ontruiming.
11-8-89/1 Vrijdag 11-8-89 AAn alle mensen die hier aanwezig zijn: ...
(1) de vrouwen van R27
(3) Ams-C-rest Vrouw Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 234 (14-8-89) p.3
Het pand Reguliersgracht 27 wordt gevorderd als woonruimte. De vijf kraaksters en een gezin worden door GDH tegen elkaar uitgespeeld. Wij eisen toewijzing van Reguliersgracht 27 aan huidige bewoonsters.
21-8-89/1 BESTE KIJKER/KIJKSTER !!! Tot onze stomme verbazing heeft Rochdale deze woning in de krant gezet.
(1) De Buren
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.1.02
Er woont hier al een tijd een vrouw met een kind. Wij zijn het er niet mee eens dat Anna en haar kind voor u ontruimd worden. Als u voor deze woning kiest, dan krijgt u ons tegen u. Dit stukje buurt heeft zo z'n eigen regels. Wij willen geen mensen die door Rochdale van buitenaf hier ingezet worden. Het Wijkcentrum is het met ons eens. Ook de kraakgroep Staatsliedenbuurt steunt ons. Deze woning is bezet.
24-8-89/1 Beste buurtbewoners, 24-08-'89
(1) de bewoners van Hazenstr.' '' (uitgegeven door bewoners Hazenstraat 19, fp)
(2) tekening
(3) Ams-C-Jord Vrouw Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 235 (28-8-89) p.20 en 280 (4-6-91) p.5
24 Augustus wonnen we dit proces en voorlopig kunnen we blijven. Wij zijn tegen elke ontruiming!
24-8-89/2 BUURTBEWONERS LET OP! OPNIEUW IS GEBLEKEN DAT DE GROENTEZAAK OP DE GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT 86/88 IN ZEER ONBETROUWBARE HANDEN IS.
(1) Verontruste Buurtbewoners
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.1.02
Herhaaldelijk worden er in de groentezaak op de Groen van Prinstererstraat 86/88 rotte en gevaarlijke levensmiddelen aangeboden die de gezondheid schaden. Vooral ouderen en kinderen schijnen de dupe te zijn van maag- en darmstoornissen. Bij het teruggeven van wisselgeld worden er voortdurend 'fouten' gemaakt in het nadeel van de klant. Als kroon op het werk van deze familie Bouwman zijn zij niet vies van het uitbuiten van de woningnood. In de Van Hogendorpstraat 124 verhuren zij etages tegen hoge sleutelgelden en erg hoge huren. Koop niet bij deze familie Bouwman. Wilt u uw klachten aan het Wijkcentrum doorgeven?
-9-89/10 STOP CITY-VORMING!!!! STOP STADSVERNIELING!!!!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Tesselschadestraat 7-9)
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.02
Straatfeest 1 oktober Tesselschadestraat. Spreeksters over stadsvernieling in a'dam (Y-boulevard, Heineken), den haag en hamburg. Video's over city-vorming, muziek, akrobatiek, hapjes en drankjes.
15-9-89/4 STRAATFEEST/MANIFESTATIE ... TESSELSCHADESTRAAT 7 EN 9, twee al bijna vier jaar gekraakte panden ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Tesselschadestraat 7 en 9)
(2) A4, wrs.watermerk, el.stencil, tekeningen
(3) Alt.lev Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 237 (25-9-89) p.8 en in Tesselschadestraat 7&9 (brochure over ontruiming, 1990). Tekst in: De Zwarte 135 (14-9-89) p.35. Zie /5
Tesselschadestraat 7 en 9, eigenaar is de gemeente. Zij geeft principieel de voorkeur aan luxe-appartementen en bijbehorende rijke mensen op deze plek in de stad. Vanaf 19 november kunnen wij ontruimd worden. Wij gaan er niet uit omdat de panden voor ons van wezenlijk belang zijn als dak boven ons hoofd. Omdat we kwaad zijn op de gemeente die onze plannen genegeerd heeft, die ons weg wil werken ten gunste van cityvorming, yuppieficatie. Omdat wij niet de enigen zijn die strijden voor zelfbepaalde manieren van wonen, voor een rechtvaardig huisvestingsbeleid en voor een inrichting van de steden waarbij mensen centraal staan inplaats van kapitaalbelangen, organiseren wij op 1 oktober een straatfeest in de Tesselschadestraat. Er zullen mensen spreken over de manier waarop zij strijd voeren tegen city-vorming en voor zelfbepaalde manieren van wonen. Saboteer hun plannen! Verdedig de panden!
15-9-89/5 STRAATFEEST/MANIFESTATIE ... Tesselschadestraat 7 and 9 are 2 houses which were squatted ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Tesselschadestraat 7 en 9, fp)
(2) A4, wrs.watermerk, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-Nwm Ams-West Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Engelse tekst
Vertaling van /4.
20-9-89/1 NOBEL de buurt uit
(1) Kraakgroep Staatsliedenbuurt. (met de hand bijgeschreven, fp)
(2) A4, fotokopie, pica
(3) Ams-W-Staa Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.2.01
Vandaag hebben wij de Groen van Prinstererstraat 69hs gekraakt. Heeft een half jaar leeg gestaan, eigenaar van 67 en 69 is G.Nobel. Deze kocht op de Ruysdaelkade e.o.panden op die werden omgetoverd in bordelen. Hij regelt voor andere bordeelhouders de financiering. Een van dergelijke konnekties, F.Bloem, is bezig 67hs te verbouwen. Nobel en Bloem, die zich ook bezig houden met vrouwenhandel (!), hebben zich in de Pijp schuldig gemaakt aan bedreigingen. Wij zijn bang dat er op 67 en 69 een bordeel zal verrijzen. We moeten hier geen huisjesmelkers en bordeelhouders. Nobel de buurt uit!
25-9-89/1 NOBEL : BORDEELMAKELAAR EN SPEKULANT !
(1) Bewoners G.v.P 69 hs (doorgestreepte tekst, fp) en kraakgroep staatsliedenbuurt.
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.2.01
(5) Zie voor oudste vermelding Gerard Doustraat 8 de 22-1-86/1
Woensdag hebben wij Groen van Prinstererstraat 69hs gekraakt. De etage stond een half jaar leeg. Desondanks heeft eigenaar G.C.Nobel een aanklacht huisvredebreuk ingediend. Hij beweert dat de woning bewoond was. Nobel is het best te beschrijven als bordeelmakelaar. Volgen voorbeelden daarvan met betrekking tot de woningen Gerard Doustraat 2hs (bordeel geworden, door vrouw gekocht van Wodan B.V., in handen van een stroman van Nobel A.van den Brom, vijf hypotheken waarvan een van Nobel), Ruysdaelkade 109hs (verkocht aan A.van den Brom, verkocht aan Elly B.die een bordeel opent), Gerard Doustraat 8hs (gekocht door beleggingsmaatschappij West-Nederland Homa b.v.van Nobel, de kraker wordt bedreigd en laat zich uitkopen, voordat het bordeel opent wordt het op aandrang van buurtbewoners gekraakt, aanklacht huisvredebreuk, fake-huurcontract, ontruimd ten behoeve van bordeelhouder Nobel, door buurtprotesten nooit geopend) en Groen van Prinstererstraat 67-69 (eigendom Nobel, bewoners bedreigd omdat Nobel de woningen tot wisselwoningen wil verbouwen, in de Pijp bemoeide hij zich al met wisselbordelen waar steeds andere vrouwen zitten).
Wij zijn van plan om Nobels plannen de woningen in bordelen te veranderen, te saboteren. Wij zijn er niet op uit prostituees het leven zuur te maken (zij zijn waarschijnlijk ook slachtoffers), maar juist de grote heren daarachter. Wij hopen op uw steun te kunnen rekenen. Met vragen bent u welkom op het kraakspreekuur in Wicca, Wittenstraat 73.
26-9-89/1 SOLIDARITEITSVERKLARING Wij, ondergetekenden, betuigen onze solidariteit met de krakers van Groen van Prinstererstr. 69-huis.
(1) anoniem (uitgegeven door de bewoners van Groen van Prinstererstraat 69-huis)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.2.01
(5) Handtekeningenlijst
Wij betuigen onze solidariteit met de strijd van de krakers van Groen van Prinstererstraat 69-huis. Wij zijn verontrust over de plannen van huiseigenaar Nobel om in de panden 67 en 69 een bordeel te vestigen. Wij veroordelen de dreigementen aan het adres van de bewoners. Wij onderschrijven de eisen: geen ontruiming, geen woningonttrekking voor prostitutie, geen speculatie in de Staatsliedenbuurt.
-10-89/7 HAZENstraat 19 NIEUWS BRIEF!!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoonsters Hazenstraat 19)
(2) A4, fotokopie, pica, tekening
(3) Ams-C-Jord Vrouw Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.3.03
(5) Facs.in Grachtenkrant 237 (25-9-89) p.27 en 280 (4-6-91) p.5
 
Poeh he, Moseskriebel, een tweede dagvaarding van de advokaten van Louise Gerardu. De eigenaar heeft 7 jaar niet omgekeken naar zijn huis. Wij eisen dit pand op als plaats om te wonen. Op 4 oktober is het proces, kom dan naar de prinsengracht.
-10-89/8 ZAAL 100 ... SOLIDARITEITSFEEST MET DE TESSELSCHADESTRAAT
(1) Zaal 100
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: tekeningen; achterkant: pica
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 002/026.1.01
1: Solidariteitsfeest met de Tesselschadestraat, 19 oktober tot bedtijd. Restaurant Het Proeflokaal serveert een solidariteitshap. De hele avond info, Vrije Keyser en Staatsradio live in de lucht met discussies en informatie en swingen met het cumbia-orkest Queso Costeño. Alle opbrengsten gaan naar de Tesselschadestraat.
2: Tesselschadestraat 7 & 9, vier jaar gekraakt, kan vanaf 19 november ontruimd worden voor kantoren en luxe-appartementen. Verantwoordelijk is de gemeente, die voor het ontruimingsbevel gebruik liet maken van de anonieme dagvaarding. Voorstellen om tot legalisatie te komen zijn door de gemeente van de hand gewezen omdat zij kiest voor cityvorming. Zaal 100 bevindt zich in een gemeentelijk gebouw dat 5 jaar gekraakt is. Wij zijn benaderd met voorstellen tot legalisatie. De Tesselschade staat model voor een groot aantal panden dat hun lot zullen gaan delen en Zaal 100 staat model voor het veel kleinere aantal panden dat naar buiten toe het sociale gezicht van de gemeente moet redden. De tegenstellingen tussen onze panden zijn kunstmatig.
4-10-89/1 HAZENSTRAAT......THE CONTINUING STORY
(1) de afzonderlijke hazenstraat bewonersters. (uitgegeven door bewoonsters Hazenstraat 19, fp)
(2) A4, fotokopie, logo's/tek., tekeningen
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.3.03
(5) Facs.in Grachtenkrant 280 (4-6-91) p.5. Zie 19-10-89/1
Vandaag was het tweede proces. Het was een grote giller. De advokaat van de kroegbazin bleek slecht op de hoogte. Zijn enige steun was een vaag huurkontrakt voor de benedenverdieping. Onze advokaat heeft de geschiedenis uiteengezet: 8 jaar leegstand, kraak, knokploegontruiming, herkraak. Uitspraak 19 oktober.
19-10-89/1 Beste buurtbewonersters, Vandaag, 19 oktober was de uitspraak ...
(1) De bewoonsters van Hazenstraat 19 ', '', '''
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 280 (4-6-91) p.5. Zie 4-10-89/1
Vandaag was de uitspraak van het tweede (anonieme) proces. We hadden gewonnen. Na 8 jaar leegstand is dit pand zo verkrot dat de gemeente het over 2 jaar gaat slopen. Wij zijn tegen de plannen van de gemeente om de straat om te bouwen in nieuwbouwhokken. Stop de stadsvernieuwing en vecht voor het behoud van de panden!
31-10-89/1 DE GOUDEN REAEL ... BESTE BUURTBEWONERS EN WINKELIERS Vandaag hebben we het pand Haarlemmerdijk 108 ...
(1) Vinkenstraat comite
Groengroep Haarlemmerplein
De Vergulde Koevoet
Wijkopbouw Orgaan de Gouden Reael
(2) A4, el.stencil, logo/tek.
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.3.01
(5) Tekst in: Wijkkrant De Gouden Reael jrg.39 (1989) p.6
Vandaag hebben we Haarlemmerdijk 108 opnieuw in gebruik genomen. Het is een jaar geleden ontruimd en dicht getimmerd. Het pand is van Odiz B.V. Het doel van deze B.V.is het beheren en exploiteren van onroerend goed, in gewoon nederlands speculatie en huisjesmelkerij. Directeur is J.C.Lont uit Bergen. Het is a-sociaal de buurt op te schepen met een dichtgetimmerd pand. Van de gemeente eisen we dat het pand onteigend wordt wegens wanbeheer en er woningen gebouwd worden met betaalbare huren.
-11-89/10 gaan 36 betaalbare woningen in rook op? Publiek !NODIG!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Oude Schans 61-65)
(2) A4, wrs.fotokopie, tekening
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.1.02
Sinds 1981 zijn drie monumentale pakhuizen aan de Oude Schans gekraakt. De gebouwen zijn door haar 30 bewoners bewoonbaar gemaakt, er is een muziekstudio, opslag voor het Waterlooplein en een restaurant dat bijna klaar is. De eigenaar die de monumenten 12 jaar heeft laten vervallen, Pakhoed Holding B.V., eist ontruiming. Ze willen een hotel van 75 meter hoog bouwen. Op de Oude Schans wil Pakhoed luxe-appartementen bouwen. Wij willen 36 betaalbare woningen. Wij vragen om een buurt met diversiteit. Geen speculatie met onze buurt! De eerste rechtszitting is 27 november.
-11-89/11 De toestand in de Wielingen...
(1) (de Wielingen)
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB SA / SA 036/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 242 (5-12-89) p.4 en in Tesselschadestraat 7&9 (brochure over ontruiming, 1990)
De Wielingen werd in 1978 gekraakt en daarna begon er een steekspel tussen Noorlander beheer bv, het Sweelinc en de gemeente. In 1983 denkt de gemeente erover de Wielingen te kopen. Het Sweelinc vraagt een absurde prijs. Het pand wordt door B en W op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst (zie nummer 108 van de Zwarte). In 1988 koopt de gemeente het pand en wil het slopen voor luxe appartementen en kantoren. Uitlatingen van wethouder Genet dat het pand bouwvallig is, slaan nergens op. De reden voor sloop moet dan ook eerder gezocht worden op het economies- en politieke beleid van de gemeente. Mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor vervangende huisvesting. Dit leidt tot verdeeldheid in het pand. De mensen die zich niet wilden bezighouden met vervangende huisvesting hebben geen steun uit de stad gevraagd. Alle energie is opgegaan aan interne gevechten. De groep was zo murw geslagen dat de energie om een ander pand te kraken na de ontruiming van de Wielingen ontbrak en ook voor akties voor het behoud van het pand. Eind september zijn 60 mensen vertrokken naar hun vervangende huisvesting. Zo'n 20 mensen bleven achter. Onmiddellijk werd begonnen met het zoeken van nieuwe bewonersters. Er wonen nu weer 50 mensen in de Wielingen. Er wordt hard gewerkt en veel gediskussieerd. We moeten ons verzetten tegen de oprukkende cityvorming. Grote groepen mensen met een laag inkomen moeten wijken voor poenige projecten die Amsterdam klaar moeten stomen om in 1992 de concurrentieslag aan te kunnen met de grote Europese steden. De commissie Montijn stuurt aan op 4 supersteden in de randstad. De Tesselschadestraatontruiming op 20 november was de eerste van een rij van 50 gemeentepanden die ontruimd worden als het aan de gemeente ligt. De Wielingen is één van die 50 panden. De gemeente wil onze panden ontruimen vanwege een gat in de begroting van het grondbedrijf en omdat ze het verzet vanuit deze panden willen breken, we passen niet in Van Thijns promotieplaatje. Er is nog steeds ruimte vrij in de Wielingen. Op 3 december is er een informatiedag over cityvorming in de Wielingen.
-11?-89/16 VOOR EEN LEEFBARE BUURT WEG MET PROJEKTONTWIKKELAARS EN SPEKULANTEN
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, geel papier, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB SA / SA 031/003.2.01
Handel in eerste levensbehoeften is misdaad. Ruim tien jaar kraken was niet genoeg om daar een eind aan te maken. De overheid kijkt toe en doet niets. Projektontwikkelaars wordt niets in de weg gelegd. Amsterdam dreigt te veranderen in een betonruïne. Een stad voor de rijken. Een stad zonder leven. De veranderingen in de Pijp gaan snel. Hele stukken gaan tegen de vlakte. Stadhouderskade 82 en 83 moeten wijken voor luxe appartementen. Heineken gaat weg. Haar prijs voor de ruimte is hoog. Alleen interessant voor projektontwikkelaars. Gerard Bakker, bekend profiteur, kocht voor fl. 125.000. Hij liet de panden ontruimen en zette ze te koop voor fl. 540.000. Weg betaalbare woonruimte. Wij pikken dat niet. De lage inkomens dreigen gedeporteerd te worden. Weg met de Deelraad die de buurt uitverkoopt. Wij hebben Stadhouderskade 82 en 83 weer in gebruik genomen. Als woonruimte en als speerpunt voor een leefbare kade. Wij eisen overdragen van het Heinekenterrein aan de buurt voor 1 gulden. Dan kunnen er betaalbare woningen en een park aangelegd worden. En een autovrije Stadhouderskade met voortuinen. Stadhouderskade 82/83 wijkt niet voor spekulatie!
-11-89/17 "MISSCHIEN HEB IK AMSTERDAM WEL IETS TE SAAI GEMAAKT." (citaat Ed van Thijn) Anno 1989 wordt er door de burokratie ...
(1) (krakers en kraaksters uit Vrankrijk, hier in de Spuistraat 216)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 240 (6-11-89) p.20-21
 
Anno 1989 wordt er door de burokratie gekozen voor de Stopera, voor Schiphol, voor de Y-oevers, voor meer politie, voor commercie, voor hotels, voor managers, voor kolen uit Zuid Afrika en voor spekulanten. Om de keuzes te rechtvaardigen wordt al 10 jaar herhaald dat dit de enige ontsnapping is uit de zgn.krisis. Weiger je mee te doen dan lijkt de barometer op zwaar weer te staan. Je moet het zelf maar bekijken. Dat doen we dan ook. Wij willen tegeninformatie geven. Over de woningnood: 90% van de oorspronkelijke buurtbewoners zijn uit de Grachtengordel verdreven, hotels zijn 30% bezet, kantoorruimte staat leeg, huren bedragen voor de meerderheid in de stad 40-60% van hun inkomen en de binnenstad wordt afgesloten voor woongroepen, ze zijn van de urgentielijst afgevoerd. Kijk maar naar de Spuistraat. Van de beide uiteinden af is er een opmars van de Sonesta- en Juppiekultuur gaande. In de café's en restaurants zijn de werkomstandigheden slecht, de lonen laag, het personeel wisselt elke maand van gezicht. In de omgeving van het Sonesta worden vrouwen uit de 3e wereld door hun pooiers in de prostitutie gedwongen. Toeristenbussen overspoelen de straat. Oude panden veranderen in dure Yuppie-appartementen. Dronken macho's vallen 's avonds vrouwen lastig, opgefokt door de porno-cultuur. Deze ontwikkelingen worden City-vorming genoemd. Een van de gevolgen die krakers boven het hoofd hangt is de ontruiming van 60 panden, die in gemeentebezit zijn. De verduistering van miljoenen bij de Stopera moet gedicht worden door de verkoop van gemeentebezit aan spekulanten en ontruiming van de huidige bewoners. De Tesselschadestraat 7-9 ligt tussen 12 hotels en oprukkende cityvorming. De panden zijn eigendom van de gemeente en 4 jaar gekraakt. De gemeente heeft vastgehouden aan haar plan de panden tegen kommerciele prijzen te verkopen. De mensen van de Tesselschadestraat vragen om steun. We doen deze aktie vanmiddag om de openbaarheid te bereiken, de gerichte stilte in de pers t.o.v.kraken en woningnood te doorbreken en duidelijk te maken dat de Tesselschadestraat op onze steun en woede kunnen rekenen. De stadsindianen hebben de strijdbijl opgegraven!
19-11-89/1 STOP DE SPECULATIE MET EN ROND HET HEINEKENTERREIN Vandaag hebben wij het pand Stadhouderskade 82-83 voor de 3e maal gekraakt, ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/003.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 241 (21-11-89) p.5 en in Tesselschadestraat 7&9 (brochure over ontruiming, 1990). Literatuur: NN 45 (30-11-89) p.4. Zie 28-11-89/1
Vandaag hebben wij Stadhouderskade 82-83 voor de 3e maal gekraakt, nadat het alweer 2 maanden leeg heeft gestaan na de ontruiming begin september. 5 Jaar geleden werd het pand voor het eerst gekraakt vanuit een demonstratie na de ontruiming van Sarphatipark 113, om onderdak te geven aan de mensen die die dag ontruimd waren. Het pand kwam in handen van Gerard Bakker. Aan speculatie verdient hij veel geld. Toen hij bijna failliet was, sloot de gemeente een deal met hem over Tetterode. Hier hield hij 1 miljoen aan over, waar hij sindsdien weer vrolijk kraakpanden mee koopt, laat ontruimen en dan luxe appartementen laat bouwen. Daarom heeft Bakker ook Stadhouderskade 82-83 laten ontruimen. Hij wacht af wat er met het Heinekenterrein gebeurt. Hij zal zijn invloed bij de gemeente aanwenden om de plannen van de projektontwikkelaars door te drukken. De gemeente speelt het spel van de rijken vrolijk mee. Amsterdam wil immers een belangrijke plaats innemen in het rijtje van de grote steden. Voor ons, mensen met lage inkomens, is geen plaats. De gemeente ontruimt nu zelfs panden om ze te verkopen aan projektontwikkelaars. Tesselschadestraat 7&9 is hier het eerste slachtoffer van. Vele anderen, zoals de Wielingen, zullen volgen. Betaalbare woonruimte wordt steeds schaarser. In deze buurt is de gemiddelde huur de laatste 10 jaar gestegen van 200 naar 350 gulden per maand. De meeste inkomens zijn gelijk gebleven. Geen ontruiming Stadhouderskade 82-83, Tesselschadestraat 7-9, Prinsengracht en Wielingen! Betaalbare woningen & voorzieningen op het Heinekenterrein! Wonen is en blijft een recht! (Speculate met eerste levensbehoeften een misdaad!).
20-11-89/1 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Vanaf vandaag kan Tesselschadestraat 7 en 9 ontruimd worden.
(1) anoniem
(2) dubbelz., 21,2x29,3cm, off-set
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 241 (21-11-89) p.6 en in Tesselschadestraat 7&9 (brochure over ontruiming, 1990). Tekst in: NN 45 (30-11-89) p.2 en De Zwarte 140 (25-11-89) p.4-5
Vanaf vandaag kan Tesselschadestraat 7 en 9 ontruimd worden. We hebben barricades opgeworpen om dit te voorkomen. We zullen de barricades opruimen wanneer de gemeente ingaat op de eis: behoud voor de huidige bewoonsters en bewoners! De panden zijn eigendom van de gemeente, maar al 4 jaar gekraakt. Realistiese plannen voor legalisatie zijn afgewezen omdat de gemeente de voorkeur gaf aan verkoop tegen commerciële prijzen aan een partikuliere projektontwikkelaar. Door de leegstandswet kunnen kraakpanden gemakkelijk ontruimd worden ten gunste van spekulanten. Het probleem woningnood wordt hierdoor vergroot. Er zijn nu al meerdere gekraakte gemeentepanden anoniem gedagvaard en ontruimd. 14 Van de 74 gemeentelijke kraakpanden krijgen een laatste kans om te onderhandelen over legalisatie, lukt dat niet dan worden ze ontruimd. De gemeente wil geld opstrijken om haar gat in de begroting, gevolg van de keuze voor dure prestigeprojekten, te dichten. Onze panden bieden betaalbare woonruimte. Ze bieden de vrijruimte om op onze eigen manier te leven tegenover de verstikking in de westerse consumptiemaatschappij, het geisoleerde bestaan in de steden, de hierarchiese verhoudingen tussen mensen. Het anti-kraakbeleid van de gemeente is één consequentie van de cityvorming: de rijken terug uit het groen naar de binnenstad. Voorbeeld is het Byzantium op de hoek Tesselschadestraat en Stadhouderskade: 'kantoorsuites' en 'residenties' van een miljoen om te wonen. Natuurlijk gaat dit ten koste van sociale woningbouw. We willen geen ghettos en rijkenparadijsen. Geen straten vol smog, ronkend blik en publex-reklame. Geen ontruiming van Nes 41, Boelgakov, Wielingen, Lodewijk Tripstraat 15, Groen van Prinstererstraat 69huis en andere bedreigde panden. De woonwagens achter Artis en op het KNSM-eiland blijven. Stop de Y-boulevard en het Byzantium. Geen uitbreiding van Schiphol. Voor wijkraden die buurtbelangen vertegenwoordigen, tegen stadsdeelraden die partij- en kapitaalbelangen dienen. Amsterdam Publexvrij.
28-11-89/1 ---AXIEVERKLARING--- AXIES TEGEN SPECULANT BAKKER, GEMEENTE EN STADSVERNIELING
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/003.2.01
(5) Zie 19-11-89/1. Facs.in Grachtenkrant 242 (5-12-89) p.5
Gerard Bakker, berucht speculant, heeft op Stadhouderskade 82-83 15 mensen van hun woonruimte beroofd door het pand te ontruimen en in puin te laten slaan. In de nacht van 27 op 28 november hebben wij bouwterreinen van Bakker en zijn kantoor van vrolijke kleuren voorzien. Bakker's luxe koopappartementen passen perfect in het beleid van de gemeente zoveel mogelijk kapitaal naar Amsterdam te lokken. Daarom zijn ook de Stopera en het stadsdeelkantoor van de Pijp van leuzen voorzien. Wij, mensen met lage inkomens, zijn niet gediend van deze geldverslindende en stadsvernielende aktiviteiten. We hebben behoefte aan betaalbare woonruimte en een leefbare stad. Geen ontruiming Stadhouderskade 82-83, Wielingen en alle andere gekraakte en nog te kraken panden!
28-11-89/2 fl. 400.000,- VERDIENEN? DAT KAN, MAAR DAN WEL TEN KOSTE VAN ANDEREN!
(1) Kraakgroep De Pijp
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.Prestige Elite, achterkant: tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv Wonen-kra
(4) UB SA / SA 031/003.2.01
In maart '88 kocht Gerard Bakker Stadhouderskade 82-83 voor fl. 125.000. Onder valse voorwendselen liet hij de bewoners ontruimen. Nu staat het pand met bouwvergunning te koop voor fl. 540.000. Bakker heeft de kluit belazerd. Dit dankzij de gemeente en stadsdeelraad de Pijp. Zij zien de bouw van luxe koopappartementen wel zitten. Daarom zijn ze niet ingegaan op voorstellen het pand te kopen of te vorderen voor betaalbare huisvesting. Ze zien liever rijke yuppies. De bewoners van de Pijp hebben hier niets aan. De gemiddelde huur in de Pijp is de laatste 10 jaar gestegen van fl. 200 naar fl. 350, terwijl de inkomens gelijk bleven. Veel mensen betalen vaak meer dan de helft van hun inkomen aan vaste lasten. De geplande luxe is duidelijk niet voor ons bestemd. Wij willen een leefbare buurt. Daarom hebben we op zondag 19 november het pand teruggenomen. We proberen het weer bewoonbaar te maken. Bakker dreigt met ontruiming en de deelraad zwijgt. Betaalbare huisvesting op Stadhouderskade 82-83. Betaalbare woonruimte voor iedereen, wonen is een recht. Spekulatie met eerste levensbehoeften is een misdaad. Solidair met de Wielingen en andere bedreigde panden.
-12-89/7 Uitnodiging Open Dag Zaterdag 16 December ... Oude Schans 65
(1) De Bewon(st)ers Oude Schans 61, 63, 65.
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB /
16 December open dag Oude Schans 61-65. Sinds 1981 gekraakt. De eigenaar, Pakhoed Vastgoed N.V., wil tot 18 luxe appartementen verbouwen. Wij willen 36 betaalbare woningen. Zet uw handtekening voor betaalbare woningen.
-12-89/8 STADHOUDERSKADE 82-83 OPNIEUW BEDREIGD MET ONTRUIMING
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Stadhouderskade 82-83)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.2.01
(5) Handtekeningenlijst
1: Voor de derde keer dreigt Stadhouderskade 82-83 ontruimd te worden. Een aangifte lokaalvredebreuk is toegekend. Eigenaar Gerard Bakker krijgt hulp om zijn speculatiewinst veilig te stellen. Eerst liet hij 15 bewoners ontruimen op grond van de bouw van koopappartementen en na ontruiming zette hij de panden te koop. Het pand werd grondig gesloopt. En toen viel het stil. Op 19 november nam een groep mensen het pand opnieuw in gebruik. Het herstellen van de schade kon beginnen. Ondanks de verzakking door de sloop van het Antom de Komgebouw verkeert het kasko nog in behoorlijk goede staat. Gerard Bakker denkt vlak naast het Heinekenterrein een leuke slag te slaan. Tegen de uitspraak lokaalvredebreuk hebben wij een kort geding aangespannen. Dat dient 11 januari aan de Prinsengracht. Wij willen dat de rechter de lokaalvredebreuk nietig verklaart en niet laat ontruimen. Speculanten mogen geen hulp krijgen om misbruik te maken. Steun ons door de verklaring op de achterkant te ondertekenen. Kom naar het kort geding. Of schrijf een brief aan rechter Vrakking. Stadhouderskade 82 en 83 moeten betaalbare woningen blijven!
2: Steunverklaring: Stadhouderskade 82 en 83 mogen niet ontruimd worden voor misbruik van de woningnood.
-12-89/9 Amsterdam december 1989/januari 1990 STEUNVERKLARING BETREFFENDE STADHOUDERSKADE 82-83
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Stadhouderskade 82-83)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
Stadhouderskade 82 en 83 mogen niet ontruimd worden. De buurt is er niet bij gebaat dat een speculant als Gerard Bakker zich verrijkt door misbruik van de woningnood. De panden moeten behouden blijven voor huisvesting die voor iedereen betaalbaar is. Ik vind het prima dat een afschrift van deze verklaring wordt gestuurd aan Stadsdeel De Pijp, rechter Vrakking en de Officier van Justitie.
-12-89/10 LAAT DE BUURT NIET ONDER JE VANDAAN SLOPEN
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, matrixprinter-letter
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) SA / SA 031/003.2.01
De Stadhouderskade wordt een kantorengalerij. Het Heinekenterrein dreigt volgebouwd te worden. Alleen het financieel haalbare telt. De inspraakprocedure blijkt een inslaapprocedure. Nu al zijn de winkelhuren in de Ferdinand Bol de hoogste in Amsterdam. Ook de Bol tussen Cuyp en Stadhouderskade wordt duur. Het is waarschijnlijk dat door de sloop van Heineken hele blokken gaan verzakken, zoals in de Quellijnstraat gebeurd is. De deelraad maakt nu al ruimte voor projectontwikkelaars door te besluiten meer koopwoningen te bouwen en hen geen strobreed in de weg te leggen. Misschien komt de metro van RAI naar CS er nog wel. En wat doen wij? Dat willen we bespreken op de buurtvergadering, 21 december Molli. Agenda: Stadhouderskade 82-83, Heinekenterrein, gaan we praten met de winkeliersvereniging en geldaanvraag Bouwbrigade Nicaragua.
-12-89/11 KNALFEEST TEGEN SPEKULATIE
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Stadhouderskade 82-83)
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.2.01
Feest 31 december, Stadhouderskade 82-83. Jamsessie, open podium, tentoonstelling Kraken en speculatie, video-overzicht van de roerige jaren tachtig. Dit alles omdat we een nieuw jaar in willen luiden, wat net zo strijdbaar begint als het dit jaar eindigde.
-12?-89/13 Beste buurtbewoners! Alweer sinds twee weken is v.Zesenstraat nr. 27 gekraakt!
(1) de bewoners/ters van v. Zesenstr.27
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) SA / SA 040/002.4.02
Twee weken alweer is Von Zesenstraat 27 gekraakt! Het pand had gerenoveerd moeten worden. Tijdens de werkzaamheden bleek het in zo slechte staat dat het toch gesloopt moet worden. Deze zal in 1992 plaatsvinden. Ondanks dat er nog 2½ jaar mensen kunnen wonen werden de oude bewoners uitgeplaatst. Het pand stond volledig leeg. Het is van binnen gedeeltelijk gesloopt. Wij zaten nogal verlegen om betaalbare woonruimte. De huizen waar we nu zitten zullen op korte termijn gesloopt worden. Onze kansen om via de 'officiële' wegen iets te vinden zijn miniem. Leegstaande panden bevorderen de verloedering in een buurt. Er breekt vaker brand uit. Woningbouwvereniging Lieven de Key reageerde uiterst kwaad op onze actie. Zij eisten ons vertrek! Schandalig! Deze woningbouwvereniging kwam in het verleden vaak op voor huudersbelangen en toont nu huisjesmelkermentaliteit.
2-12-89/1 UITNODIGING Discussie-/informatieavond: De toekomst van het Heinekenterrein
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Kultuur Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 031/001.2.01
 
De Heinekenfabriek aan de Stadhouderskade gaat afgebroken worden. Heineken en de projectontwikkelaar Hollandse Beton Maatschappij willen het Musicaltheater van Joop van de Ende op dat terrein bouwen. De buurt heeft zich tegen het theater uitgesproken. Het idee om een groot plein te realiseren is door de buurt positief ontvangen maar de deelraad dreigt achter de projectontwikkelaar aan te lopen. Als het plan van Heineken en de projectontwikkelaar door gaat, zal de grondprijs in de omgeving hoger worden; goedkoop wonen verdwijnt. Discussie/informatieavond 5 december Molli, v.Ostadestraat 55. Plannen, cityvorming, projectontwikkelaars, stadsdeelraad-politiek en akties.
3-12-89/1a GEEN SLOOP WIELINGEN PROGRAMMA INFO-DAG over CITY-VORMING
(1) anoniem
(2) A5, fotokopie, foto
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / 018/001/2/05
(5) Literatuur: NN 45 (30-11-89) p.5
Programma info-dag over cityvorming. Kresj, sprekers van SPOK, het Pandenoverleg, het ASW en de Wielingen, gedichten, stands van boekhandels, eten, foto expo Handen af van onze panden, beeldentuin en feest.
3-12-89/1b GEEN SLOOP de WIELINGEN ... INFODAG over CITYVORMING
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Wielingen)
(2) 21x14,9cm, fotokopie, foto
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.5.01
Infodag over cityvorming, 3 december De Wielingen. Feest met muziek, spekers/sters, open microfoon, fotoexpositie, video en beeldentuin.
3-12-89/2 GEEN SLOOP WIELINGEN KRESJ:
(1) anoniem
(2) A5, fotokopie, foto
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Programma info-dag over: city-vorming. Kresj, sprekers, gedichten, foto-expo, beeldentuin, stands, eten en feest.
6-12-89/1 AMSTERDAM OP DE VERKEERDE WEG
(1) 1: Kraaksters en krakers uit Amsterdam
2: Bewonersters (Lodewijk Tripstraat 15, fp) en de kraakgroep
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Vervoer Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/012.1.01
(5) Tekst in: NN 46 (14-12-89) p.10. Tekst achterkant in De Zwarte 141 (8-12-89) p.7. Diverse afwijkende teksten op SA (060/001.3.07)
1: Vandaag hebben we op verschillende punten de ochtendspits vertraagd uit protest tegen de toenemende stadsvernieling en vervuiling. De gemeente wil steeds meer kapitaalkrachtigen lokken met vijf luxe winkelcentra in het centrum, een duur hotel (in het oude stadhuis), kantoornieuwbouw, luxe appartementen, parkeergarages en een vierbaansweg langs het IJ, geflankeerd door betonkolossen. Gemeente en projektontwikkelaars zijn vier handen op een buik. Vlak na elkaar werden kraakpanden aan de Tesselschadestraat en het voormalige KNSM eiland ontruimd. We moeten nu handelen om de gemeente en de spekulanten tegen te houden. Wij willen een tolerante stad waar plaats is voor alle woon-, werk- en leefvormen. Stop de stadsvernieling. Amsterdam autovrij, gratis openbaar vervoer en vrij baan voor fietsers. Geen ontruiming van Stadhouderskade 82-83, Prinsengracht 491 (Bulgakov), de Wielingen, Lodewijk Tripstraat 15 en alle andere gekraakte en nog te kraken panden en plaatsen.
2: Twee jaar geleden is de Lodewijk Tripstraat 15 gekraakt. De eigenaar had het pand langer dan een half jaar leeg laten staan. Het pand verkeerde in erbarmelijke staat. Tijdens het kort geding tot ontruiming stelde de gemeente vast dat het om pure spekulatie gaat. Een eerdere mogelijkheid het pand goedkoop aan te kopen werd genegeerd. Het anti-spekulatiebeleid is één grote zeepbel. Nadat de aankooponderhandelingen mislukt zijn heeft men er geen enkel probleem mee om politiebijstand te verlenen om spekulatie te laten plaatsvinden. De tweede etage kan na 12 december ontruimd worden. Het zoveelste pand dat onder toeziend oog van de gemeente in spekulantenhanden overgeleverd wordt. Wij eisen geen ontruiming Lodewijk Tripstraat 15, Stadhouderskade en Wielingen. Geen spekulatie. Betaalbare woonruimte in een levendige stad!
6-12-89/2 AMSTERDAM OP DE VERKEERDE WEG
(1) 1: Kraaksters en krakers uit Amsterdam
2: anoniem (wrs.afkomstig van zelfde ondertekenaars als voorkant)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 243 (19-12-89) p.6
1: Dito als voorkant van /1.
2: De komende jaren gaat er veel veranderen in de Pijp. De Heinekenbrouwerij gaat weg en de Anton de Kom- en Van Nispenterreinen worden opnieuw bebouwd. De gemeente ziet graag luxe projekten. Een musicaltheater, dure appartementen, een grootwinkelcentrum, kantoren en een parkeergarage. Ruimte voor de mensen met geld. Nog meer auto's, nog meer overlast. Stijgende huisprijzen, dodelijke konkurrentie voor kleine winkeliers.
Een enquete van de werkgroep Heinekenterrein wees uit dat de buurtbewoners graag sociale woningbouw en een gezellig plein willen. Wij bewonen Stadhouderskade 82 en 83. In maart 88 kocht spekulant Gerard Bakker de panden, liet de 15 bewoners eruit gooien en het interieur totaal vernielen en ze staan sindsdien te koop inclusief vergunning voor de bouw van luxe koopwoningen. Wij hebben de panden opnieuw gekraakt. Sociale woningbouw aan de Stadhouderskade en het Heinekenterrein, geen parkeergarages, luxe appartementen, theater en kantoren. Amsterdam autovrij.
12-12-89/1 GAAT DE DEELRAAD MET EEN SPECULANT IN ZEE?
(1) Stadhouderskade 82-83
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.2.01
(5) Facs.(gewijzigd?) in Grachtenkrant 243 (19-12-83) p.9
Vanavond staat in deze raadsvergadering van stadsdeel de Pijp de sociale woningbouw ter discussie. Het dagelijks bestuur stelt voor meer koopwoningen in de buurt te bouwen voor rijke mensen, terwijl er een schreeuwende behoefte is aan betaalbare woningen. De deelraad sloopt betaalbare woningen zonder zich sterk te maken voor een sociaal woningbeleid. Projektontwikkelaars krijgen alle ruimte. De deelraad wil alleen praten met mensen die een dikke beurs hebben, zoals speculant Gerard Bakker. Het dagelijks bestuur stelt voor Karel du Jardinstraat 49-59 te onteigenen voor deze speculant. Bakker, bekend van het vernielen van de woonruimte van 15 mensen op Stadhouderskade 82-83. Eerlijke mensen doen geen zaken met dit soort schurken! Er zit een luchtje aan!
19-12-89/1 PERSVERKLARING ONTRUIMD: LOD. TRIPSTRAAT l5','','''
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/012.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 243 (19-12-89) p.13-14. Zie ook NN 47 (21-12-89) p.11
Vandaag zijn drie etages in de Staatsliedenbuurt ontruimd. De spekulanten Bijker en Touber kunnen halve distributiewoningen in appartementen omtoveren. De etages zijn twee jaar geleden gekraakt. Dit keer zijn we op verzoek van de gemeente met hen in zee gegaan in de strijd tegen spekulanten. Gestrand in haar eigen burokratiese middelen komt de gemeente niet verder dan een aanzegging tot vordering. Tegelijkertijd is het gemeentelijk apparaat wel in staat politiebijstand te effektueren aan de heren spekulanten. De gemeente staat dus aan de verkeerde kant. De gemeente is op weg één van de grootste woningonttrekkers te worden. Door het plan haar 'onrendabele bezit' te verkopen worden tientallen panden met ontruiming bedreigd. In de Staatsliedenbuurt Zaal 100 en de Witte Jas wanneer zij niet ingaan op de aangeboden wurgkontrakten.
Het voormalige GEB-terrein aan het Westerpark is een volgend voorbeeld van wanbeleid en woningonttrekking. De buurt koos voor sociaal-kulturele voorzieningen en huisvesting en dit voorjaar werden de gedetailleerd uitgewerkte plannen van tafel geveegd toen bleek dat het gebouw (zonder bouwvergunning!) werd verbouwd tot stadsdeelraadkantoor. Het werd als diktaat opgelegd. Daarom hebben wij het voormalig toekomstige deelraadskantoor gekraakt en het daarmee haar oorspronkelijk toebedeelde funktie teruggegeven. Oproep aan woningzoekenden en buurtgroepen met ruimtegebrek om 'Parkzicht' mee in gebruik te nemen.
19-12-89/2 PERSVERKLARING N.A.V. ONTRUIMING LODEWIJK TRIPSTRAAT 15','','''
(1) anoniem (uitgegeven door bezetters Parkzicht)
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.1.01
Vandaag zijn drie etages aan de Lodewijk Tripstraat 15 ontruimd. Naar aanleiding daarvan hebben wij het voormalig toekomstig stadsdeelraadkantoor in het Westerpark gekraakt. De eigenaren van de ontruimde etages -de spekulanten Bijker en Touber- kunnen door de ontruiming ongehinderd verder gaan met het omtoveren van halve distributiewoningen in appartementen. De begane grond hadden ze voor fl. 6500 gekocht en na een oplapbeurt voor fl. 45.000 van de hand gedaan aan een van de 50.000 desperate woningzoekenden. De etages zijn 2 jaar geleden gekraakt. Dit keer zijn we op verzoek van de gemeente met hen in zee gegaan in de strijd tegen spekulanten. Gestrand in haar eigen burokratiese middelen komt ze niet verder dan een aanzegging tot vordering. Tegelijkertijd is het gemeentelijk apparaat wel in staat politiebijstand te verlenen aan de heren spekulanten. In deze belangenstrijd is er geen middenweg en staat de gemeente aan de verkeerde kant. De gemeente is op weg een van de grootste woningonttrekkers en onroerend goedhandelaren te worden. De gemeente is van plan al haar 'onrendabel bezit' (gekraakte panden en panden voor kunstenaars) te verkopen. Het voormalig GEB-terrein aan het Westerpark is een voorbeeld van woningonttrekking door de gemeente. De buurt had gekozen voor sociaal-kulturele voorzieningen met jongerenhuisvesting. Deze uitgewerkte plannen werden van tafel geveegd toen bleek dat het vrijkomende gebouw zonder bouwvergunning werd verbouwd tot stadsdeelraadkantoor. Wij hebben dit gebouw, dat vanaf nu de naam Parkzicht draagt, gekraakt voor huisvesting aan 100 woningzoekenden en sociaal-kulturele voorzieningen.
19-12-89/3 BEZETTING STADSDEELRAADKANTOOR
(1) Kraakgroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.1.05
Op 19 december ontruimde de politie de drie bewoners van de Lod.Tripstraat. De gemeente heeft de bewoners toezeggingen gedaan het pand aan te kopen. Of dit schijnbewegingen waren om goede sier te maken naar de buurt toe weten we niet. De gemeente legt tonnen neer voor een ontruiming omdat ze op zgn.principiële gronden niet fl. 16.000 aan spekulanten wil geven. Maar met al die tonnen toch spekulatie via de achterdeur weer toestaat. Wij stellen de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting van de voormalige bewoners. De bewoners hebben twee etages gekraakt: Groen van Prinstererstraat 11hs (wbv.Patrimonium) en Wittenstraat 47hs (wb.West). Wij eisen: onmiddellijke legalisatie van de panden, geen ontruiming, aankoop of vordering van Lod.Tripstraat 15 en toewijzing aan vorige bewoners en uitvoering aanschrijvingen BWT. Om onze eisen kracht bij te zetten deze bezetting.
19-12-89/4 Vandaag is Lodewijk Tripstraat 15','',''' ontruimd.
(1) anoniem (uitgegeven door bezetters Parkzicht en Kraakgroep Staatsliedenbuurt)
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.1.01
Vandaag is Lodewijk Tripstraat 15 ontruimd. Nu kunnen de eigenaren-spekulanten Bijker en Touber de woningen een beetje oplappen en verkopen aan een hulpeloze woningbehoeftige. Als reaktie hierop hebben we het voormalig toekomstig stadsdeelraadskantoor (het vroegere GEB-gebouw) in het Westerpark gekraakt. De gemeente heeft de gelegenheid voor een habbekrats te kopen aan haar neus voorbij laten gaan. Deze anti-spekulant verleende doodleuk politiebijstand bij de ontruiming. En is van plan haar 'onrendabel bezit' te verkopen. Het stadsdeelraadkantoor -dat vanaf vandaag Parkzicht heet- is een sterk staaltje gemeentepolitiek. In 1984 had de gemeente de bestemming aan het gebouw gegeven voor jongerenhuisvesting en sociaal-kulturele voorzieningen. Dan duikt de stadsdeelraad op, het gemeentelijk toverwoord van de late jaren tachtig. Weg jongerenhuisvesting, weg voorzieningen. De deelraad moet wegblijven. In Parkzicht kunnen een hoop mensen wonen.
19-12-89/5 BESTE BOUWVAKKERS Het gebouw waaraan u momenteel werkt, ...
(1) Bezettende buurtbewoners
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.1.01
Het gebouw waaraan u werkt, het kantoor van de stadsdeelraad, wordt bezet. U wordt verzocht het gebouw te verlaten. De aktie is gericht tegen de gemeente, die besloten heeft de oorspronkelijke bestemming van het gebouw (betaalbare huisvesting) te schrappen. Uw gereedschap en het bouwmateriaal wordt met rust gelaten.
19-12-89/6 MOTORZAGEN VOOR SPEKULANTEN
(1) De kraakgroep Staatsliedenbuurt.
(2) dubbelz., A4, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.1.01
De politie ontruimt met zwaar materieel de Lodewijk Trip 15-2 hoog ten behoeve van spekulant Touber. Deze meneer heeft het pand op 11 april gekocht voor fl. 3500. Hij had de etage gekocht voor een 'leuk avontuurtje'. Dat wil dus zeggen: zo veel mogelijk geld verdienen. Na een summiere opknapbeurt zal hij met vette winst willen verkopen. Daarvoor was het noodzakelijk dat de bewoner zou verdwijnen. Sinds kort kunnen eigenaren krakers anoniem dagvaarden. Er volgt altijd een ontruimingsvonnis. En vandaag laat hij de politie dit smerige ontruimingswerk voor hem opknappen (wat de politie maar al te graag doet). De negatieve gevolgen voor de buurt zijn maar al te duidelijk geworden. Huisjesmelkers komen terug! Dit nadat het er op geleken heeft dat hun rol uitgespeeld was door de inspanningen van de kraakbeweging. Met 80% rijkssubsidie kunnen zij hun pandjes opknappen, waarna zij de huur drastisch verhogen. Huren van fl. 350 tot fl. 450 zijn geen zeldzaamheid meer in de buurt. Sinds de dood van kraker Hans Kok weten huiseigenaren dat zij kunnen rekenen op politiebijstand ten behoeve van spekulatie. De gemeente staat door haar eigen beleid voor joker. Eigenaren verkopen hun panden niet meer aan de gemeente omdat dit te weinig oplevert. Zo stagneert de stadsvernieuwing. De Lodewijk Tripstraat 15 had al lang gevorderd kunnen worden. Een ontruiming kost de gemeente een veelvoud van fl. 3500! De gemeente wijkt voor spekulanten, wij niet. De Lodewijk Trip 15-2 is gebarrikadeerd. Ze zullen ons uit dit huis moeten zagen. Wij vechten voor een leefbare buurt.
23-12-89/2 LODEWIJK TRIP ONTRUIMD, NIEUWE WONINGEN GEKRAAKT
(1) De bewonersters en kraakgroep Staatsliedenbuurt.
(2) A4
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.1.01
Dinsdag zijn de bewonersters van de Lodewijk Tripstraat 15 door een grote politiemacht ontruimd. De gemeente heeft de zogenaamde aankooponderhandelingen stuk laten lopen. De gemeente heeft wel tonnen over voor de ontruiming. Dit beleid pikken wij niet! Daarom hebben de bewoners vandaag 2 leegstaande panden gekraakt: Groen van Prinstererstraat 11hs en de Wittenstraat 47hs. Gemeentelijk woningbedrijf West heeft het laatste pand twee maal ontruimd maar het daarna weer leeg laten staan. Wij eisen van de gemeente dat de bewonersters blijven zitten.
- -90/5 LEUTSCHER WIL KRAAKPANDEN ONTRUIMEN VOOR CITYVORMING
(1) Overleg van Leutscher-kraakpanden
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA /
Leutscher is de eigenaar van tien kraakpanden in de binnenstad. Hij heeft aangekondigd dat hij anoniem wil dagvaarden. Drie panden hebben reeds een dreigbrief ontvangen. Hij wil de panden Spuistraat 199, Prinsengracht 187, 255-361, Prinsengracht 868/Utrechtsedwarsstraat 149, Brouwersgracht 75-77 en Bloemstraat 123-127 leeg krijgen. City-vorming in pure vorm. Daarnaast heeft Leutscher kraakpanden in Rotterdam en Rhenen. Sinds 1988 is Leutscher failliet. Met 50 BV's handelt hij rustig verder. Hij onttrekt zich zoveel mogelijk aan het nederlandse recht. Leutscher heeft een spoor van schuldeisers achter zich. Voor Brouwersgracht en Prinsengracht 355-361 werkt hij samen met Gerard W.Bakker. De gemeente is passief. Dure koopwoningen hebben de prioriteit. Overal in de binnenstad zien we luxe appartementen, dure studio's en chique verbouwde pakhuizen oprukken. Goedkope huurwoningen en kraakpanden verdwijnen steeds meer. Mensen met een laag inkomen worden zo de binnenstad uitgedrukt. Maar de stad is ook van ons. Daarom voeren we aktie voor onze panden en tegen city-vorming. Stop Leutscher in de bak.
- -90?/6 DIT IS DE TOEKOMST ! waar u voor stemt!!!?
(1) anoniem
(2) A4, off-set, logo van de Gemeente Amsterdam, tekening
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB /
Tekening van de voorgenomen bebouwing aan de IJ-oever aan de oostkant van het Centraal Station, met de oude bebouwing ingetekend.
- -90?/7 GRATIS WONEN: KRAAKWACHT OF KRAKEN? IMMOREEL OF MOREEL?
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 013/002.1.08
(5) Zelfde tekst als -10-94/8
Als je op zoek bent naar een woning, ben je één van de 60.000. Een heleboel etages en panden wordt niet of gedeeltelijk gebruikt. Het motief is geld verdienen over de ruggen van al die woningzoekenden. Aan de woningnood is simpel wat te doen. Je wordt kraakwacht. Je woont ergens om iemand anders z'n zakken te vullen zonder dat het zekerheid biedt op woonruimte voor langere duur. Je moet er wel betrouwbaar genoeg uitzien. De eigenaar kan elk moment binnenvallen met potentiële kopers. En er zijn allerlei verplichtingen. In een pand waar kraakwachten zitten kunnen vaak veel meer mensen wonen. Zo blijk je mee te werken aan praktijken die immoreel zijn. Om de woningnood en leegstand struktureel op een moreel verantwoorde manier aan te pakken ga je dus kraken. Kraken is niet illegaal. Regelmatig komt het voor dat huiseigenaar en kraker tot een huurovereenkomst komen. Als je er helaas weer uit moet dan wordt dit bijna altijd van te voren verteld. Dan heb je nog genoeg tijd om op zoek te gaan naar een andere kraakbare woning. Je kunt terecht bij de kraakspreekuren. Hoe meer mensen er kraken, hoe moeilijker wordt het voor de overheid om onrechtvaardige leegstand te blijven ontkennen.
- -90/9 OPLEVENDE SPUISTRAAT ?
(2) A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.02
Volgens de gemeenteplannen moet de strook Nieuwezijds/Spuistraat 'gerevitaliseerd' worden. Tien jaar geleden was de Spuistraat een grote parkeerplaats met voornamelijk leegstaande panden. Doordat die panden gekraakt werden kwam er weer leven in de straat. Tegelijkertijd begon er vanaf de beide uiteinden de city-vorming langzaam op te schuiven. En daar zitten wij: Vrankrijk en Spuistraat 199 en het NRC. De afgelopen jaren zijn enkele kraakpanden in de Spuistraat door de gemeente gekocht en verbouwd tot goedkope huisvesting en bedrijfjes. Goedkope woningen en kraakpanden worden een uitzondering in de straat. City-vorming is een traag, abstrakt monster. De 'revitalisering' blijkt voornamelijk het oprukken van het grote geld te zijn. De straat wordt er netter en schoner door, maar bepaald niet levendiger. Spuistraat 199 heeft in januari een dreigbrief van eigenaar Leutscher gehad. Hij zou het pand doorverkocht hebben. Eind januari stond ons pand voor een absurd bedrag in een makelaarsblad te koop aangeboden. Wij zijn niet van plan te vertrekken voor het bruisende geld. De stad is ook van ons. Stop cityvorming. Stop Leutscher. Stop Leutscher in de bak.
- -90?/10 R@OELOF HARTSTR.17 IS EN BLIJFT!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Roelof Hartstraat 17)
(2) 29x21,7cm, off-set, zwarte, blauwe en gele inkt, logo's/tek., tekening
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
(5) Zie /11
Kom in verzet en wees solidair.
- -90/11a R@OELOF HARTSTR.17 IS EN BLIJFT!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Roelof Hartstraat 17)
(2) 14,9x21cm, fotokopie, logo's/tek., tekening
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
(5) Linkerdeel van A4-kopie. Boven- en onderdeel identiek
Dito als /10.
- -90/11b
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Roelof Hartstraat 17)
(2) 14,8x21cm, fotokopie, logo's/tek., tekening
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) / SA 036/001.3.08
(5) Rechterdeel van A4-kopie, onder- en bovendeel identiek
Dito als /10.
-1-90/7a UITNODIGING VOOR DE SOLIDARITEITSDAG
(1) stedelijk krakers/stersoverleg te Amsterdam.
(2) 1v 4p, A5, el.stencil, tekeningen, kaartje
(3) Ams-Zuid Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 002/012.1.03
(5) Facs.van p.2-3 in Grachtenkrant 245 (29-1-90) p.4. Tekst in: De Zwarte 145 (2-2-90)
Uitnodiging solidariteitsdag 3 februari, de wielingen. Centraal onderwerp de snel oprukkende cityvorming en de negatieve gevolgen die dit met zich meebrengt. We zoeken naar gemeenschappelijke ideeën, uitgangspunten en belangen. De gemeenten richten hun beleid op het aansterken van kapitaalkrachtige investeerders. Met het oog op het toekomstige Verenigd Europa. De gevolgen zijn merkbaar. Op veel plaatsen verdwijnen betaalbare woningen en kostbare groenvoorzieningen om plaats te maken voor kantoorgebouwen, luxe appartementen en dure winkelcentra. Om de bereikbaarheid te verbeteren worden steeds meer wegen aangelegd. Het leven van mensen met een laag inkomen wordt hier onmogelijk gemaakt. Een werkelijke doordenking van de kwaliteit van woon-, werk- en leefomgeving vindt nauwelijks meer plaats. De absurde stijging van de grondprijzen in de stad is vooral te wijten aan spekulatie. Inspraakprocedures blijken steeds meer een farce. Niet alleen krakers/sters zijn de dupe van deze ontwikkeling. We willen afgevaardigden van groepen met elkaar in gesprek brengen. De dag zal worden uitgezonden door radio de Vrije Keyzer.
-1-90/7b
(1) stedelijk krakers/stersoverleg te Amsterdam.
(2) 1v 4p, A5, fotokopie, tekeningen, kaartje
(3) Ams-Zuid Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB SA / SA 018/001.2.05
Dito als /7a, aanmerkelijk donkerder kopie.
-1-90/7c
(1) stedelijk krakers/stersoverleg te Amsterdam.
(2) 1v 4p, A4, fotokopie, tekeningen, kaartje
(3) Ams-Zuid Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB SA / SA 018/001.2.05
 
Dito als /7a.
 
 
-1-90/11 zaterdag 20 januari '90 DEMONSTRATIE groningen W.N.C. moet blijven
(1) W.N.C.
(2) 1v 4p, A5, fotokopie, pag.1: foto
(3) Alt.lev Wonen-kra
(4) UB ISG /
Op 25 november 1985 werd het W.N.Complex in Groningen gekraakt. De kraaksters/ers schreven: de panden werden in 1983 gekraakt, ontruimd en leeg gesloopt. Regelmatig verschijnen er 'plannen in de maak' voor het complex om ons het idee te geven dat de leegstand maar tijdelijk is. Intussen wankelen de gebouwen op de rand van de afgrond. Wij willen voorkomen dat Groningen een betoncity wordt met een kil kantoren-paradijs als centrum. We willen ruimtes die we naar eigen inzicht kunnen inrichten en gebruiken voor onze aktiviteiten. U zult zeker nog van ons horen!
Dat laatste is de afgelopen 4 jaar zeker het geval geweest. De ramen van het W.N.Complex, die regelmatig ingegooid worden, zijn symbolisch voor de repressie en agressie waarmee wij geconfronteerd worden, omdat wij niet in de pas willen lopen. Van de 'sociaal-democraten' mag in de binnenstad geen sociale woningbouw meer plaatsvinden. De gemeente kiest voor beleggers en projektontwikkelaars. De gemeente voert een actief anti-kraakbeleid. Onze manier van leven is bedreigend voor de huidige orde die gebaseerd is op onderdrukking en individualisme. Dat is de belangrijkste reden om W.N.C.te ontruimen. Wij zullen niet wijken voor stadsvernieling/prestige praktijken. Geen enkel mens boven een ander. 20 Januari demonstratie W.N.C.moet blijven, Groningen.
-1-90/12a STOP SPECULATIE KOM NAAR HET PROCES
(1) Bewoners van Stadhouderskade 82 en 83
(2) A4, blauw of geel papier, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.2.01
Stadhouderskade 82 en 83 worden opnieuw bedreigd met ontruiming. Al eerder liet speculant G.W.Bakker de panden ontruimen en onbewoonbaar maken. Op 19 november hebben wij de huizen teruggevorderd voor betaalbare woningbouw. Officier van Justitie Franken van Bloemendaal besloot dat wij lokaalvredebreuk hebben gepleegd. Onzin volgens vele buurtbewoners. Daarom hebben wij een kort geding tegen ontruiming aangespannen. Dat dient op 11 januari, Prinsengracht. Muziek, koffie en verrassingen aanwezig.
-1-90/12b Buurtbewoners, STOP SPECULATIE KOM NAAR HET PROCES
(1) Bewoners van Stadhouderskade 82 en 83
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 244 (9-1-90) p.9
Behoudens eerste woord dito als /12a.
-1-90/13 OPROEP Aanstaande maandag, 22 januari, ...
(1) Het Leutscher Panden Overleg
(2) A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-C-Jord Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 050/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 245 (29-1-90) p.7 en 16
22 Januari begint een rechtszaak van Leutscher (advokaat Den Bleker, Prinsengracht 770) tegen de gekraakte etage Looiersgracht 43''. Leutscher is de spekulant met de meeste gekraakte panden in Amsterdam. Hij dreigt al deze kraakpanden anoniem te dagvaarden. De panden zijn Looiersgracht 43, Spuistraat 199, Prinsengracht 864-868 (Kleine Prins), Prinsengracht 355-361 (Buurtpand), Prinsengracht 187 (Pakhuis), Brouwersgracht 75-77 (De Kroon) en Bloemstraat 123-127. Over Looiersgracht 43 valt nog te melden dat daar in 1986 een knokploeg van de Amsterdam Rams is binnengevallen. Leutscher is handelaar in faillissementen en louche transakties. Leutscher is veelvuldig veroordeeld vanwege het ontduiken van belastingen, niet-betalen van gekochte bedrijven, etc. Nu dreigt deze oplichter-spekulant 100 krakers met ontruiming. Daarom maandag manifestatie voor de ingang van het Gerechtsgebouw, Prinsengracht.
-1-90/14 BESTE BUURTBEWONERS Zoals U misschien aan ons publiciteitsbord voor het pand gezien heeft, is Wittenstraat 47hs gekraakt.
(1) Kraakgroep Staatsliedenbuurt
(2) 2v 2p, A4, fotokopie
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.3.01
Wittenstraat 47hs is gekraakt. Woningbouwvereniging West heeft ontruiming aangezegd. West heeft in 1½ jaar het pand 2 maal laten ontruimen. Na beide ontruimingen heeft West de woning maanden leeg laten staan. Dat is wel het laatste wat een woningbouwvereniging hoort te doen. Na de laatste ontruiming hebben ze de woning zelfs ge-WOM-d (Woning Onklaar Maken). Toch hebben wij de woning gekraakt voor de bewoners van de Lodewijk Tripstraat 15. Een woningbouwvereniging die panden vernielt heeft geen recht meer bewoners die het pand willen opknappen te ontruimen. Om te protesteren hebben wij een bezetting uitgevoerd van een gemeentekantoor aan de Amalia-straat, een gesprek gehad met wethouder Etty en gepraat en aktie gevoerd bij West. Al die partijen verscholen zich achter 'recht en orde'. Als woningen leeg staan, woningen stukslaan en mensen ontruimen voor leegstand 'recht en orde' moet zijn, dan weet de gemeente niet meer waar ze mee bezig is. Wij eisen van West en de gemeente niet tot ontruiming over te gaan. Wij eisen dat het geld dat voor ontruimingen gebruikt wordt gestopt wordt in aankoop en opknap van speculatiepanden. De ontruiming van de Lodewijk Tripstraat heeft 1,3 miljoen gulden gekost, terwijl de gemeente het pand voor fl. 60.000 had kunnen aankopen. Wij hopen dat de gemeente zich niet blindstaart op prestige-projecten als de Y-boulevard. Voor betaalbare huren, een levende buurt en een sociaal woningbeleid.
-1-90/15 SPUISTRAAT 199 MET DAGVAARDING BEDREIGD !!!!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Spuistraat 199)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.02
Gekraakte panden die 'toebehoren' aan speculant en belastingontduiker no.1 J.K.Leutscher, worden met dagvaarding bedreigd. Vorige week diende een kort geding tegen Looiersgracht 43. Spuistraat 199 is zeven jaar gekraakt na drie jaar leegstand. In 1981 werd het pand gekocht door een van de 50 B.V.'s die Leutscher rijk is. In 1983 werd een verbouwings-vergunning verleend. Het gekraakte pand bood toen ruimte aan tien mensen en twee ateliers. Leutscher had daar liever vier luxe appartementen gezien. In 1985 werd met de eigenaar onderhandeld over een kasko-huur kontrakt. Toen partijen het eens waren over het kontrakt, liet Leutscher het afweten. In 1987 werd kontakt gezocht met projektgroep HAT. Een vooronderzoek viel voor het pand negatief uit. De diepte van het pand (daglicht) gaf geen mogelijkheid tot verbouw binnen de HAT-normen. Het tweede alternatief betrof een voormalig Sikh-projekt: verbouwen van niet-woongebouwen tot woonwerkpanden. Spuistraat 199 is met twee andere panden het speerpunt van het experiment. Volgt overzicht stand van zaken.
11-1-90/1 WIJKCENTRUM @"CEINTUUR" ... PLEINPLAN HET BESTE, MAAR NIET GOED GENOEG VOOR DE PIJP
(1) Wijkcentrum "Ceintuur"
De werkgroep Heinekenterrein
(2) A4, fotokopie, 10" Courier, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB GA ISG /
Een buurtvergadering en een enquete leidden tot een pleinplan: een groot plein, in meerderheid sociale woningbouw, ondergronds parkeren en kleinschalige horeca- en winkelvoorzieningen. Er zijn nu drie plannen. Twee met een musicaltheater met veel grote winkels. Een theater zorgt voor verkeersoverlast. Grote winkels zorgen voor nog meer verkeersoverlast. En die grote winkels zijn een geduchte konkurrent voor de gewone winkels in de Pijp. Het pleinplan is uitgewerkt door projektontwikkelaars met alleen koopwoningen, een bovengrondse parkeergarage plus een studentensociëteit die overlast zal geven. Zo kan het niet. Het pleinplan moet verbeterd worden.
11-1-90/2 DONDERDAG 11 JANUARI 1990 Jullie zeggen stenen zijn geen argumenten
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Stadhouderskade 82-83)
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.2.01
(5) Origineel op SA (map 032/003.5.10)
 
Waar het in de rechtszaal om gaat is dat G.W.Bakker en kornuiten staan te liegen en te bedriegen. Dat hebben zij altijd al gedaan. Je bent rijk en je wilt alleen maar meer. Je huurt jezelf een korrupte advokaat, in dit geval Scheltema, en een louche aannemer, Sikking uit Hilversum, en je weet je gedekt. Om hun leugens aan te tonen hebben we vanmorgen Prinsengracht 418 herkraakt: eigenaar en advokaat Scheltema, vijf jaar leegstand en illegale sloop konden niet verhinderen dat vice-president mr.H.van Breda in 'al' zijn wijsheid besloot het pand te laten ontruimen op gelijksoortige vage verbouwingsplannen. En zo werd het pand eind april ontruimd. Wat is er de afgelopen 8 maanden gebeurd? Leugens en bedrog! Het enige wat ze hebben gedaan is het pand verder uitslopen. We vragen nu mr.Vrakking om met eigen ogen te aanschouwen wat spekulatie en stadsvernieling nou eigenlijk betekenen. Vervolgens vragen we hem de Stadhouderskade 82/83 met rust te laten. Tot ziens op Prinsengracht 418.
15-1-90/1 STADHOUDERSKADE 82 EN 83 OPNIEUW ONTRUIMD ?
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Stadhouderskade 82/83)
(2) 2v 2p, A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.2.01
 
1: Spekulant Gerard Bakker mag zijn gang gaan. Dat heeft rechter Vrakking besloten. Veertig verklaringen van Buren dat Bakker niets positiefs met de panden heeft uitgevoerd zijn van tafel geveegd. Bakker heeft geen konkrete plannen met de panden. Dat bleek in de twee maanden na de ontruiming van de vorige bewoners. Behalve sloop gebeurde er niets. Bakker kon tijdens het proces niet aantonen dat hij aan het werk zou gaan. Hij kon niet ontkennen dat hij de panden te koop heeft gezet voor vier keer de aankoopprijs. Bakker wacht tot het Heinekenterrein volstaat met kantoren en winkels en de panden gesloopt mogen worden. Dan kan hij nieuwbouwappartementen neerzetten. Zo gaat de buurt naar de knoppen. Niets voor de lage inkomens. Zelfs geen huizen. Wij willen een ommekeer in de vervuiling van de buurt. Dat gaat alleen door aktieve deelname van de buurtbewoners. Door te zorgen voor goede en betaalbare woningen, een halt toe te roepen aan de auto overlast, te zorgen voor meer groen en een halt toe te roepen aan spekulanten en andere asociale profiteurs. Ideaal zou zijn een stuk van het Heinekenterrein in te richten als park. Door de Stadhouderskade af te sluiten voor doorgaand verkeer. Als Heineken echt zo sociaal is als ze beweren, laat ze het terrein dan afstaan aan de buurt. Geef de buurt de ruimte om leefbaar te zijn.
2: Om deze plannen te presenteren aan de buurt is zojuist de tentoonstellingsruimte op het Picoplein gekraakt. In de bouwkeet staan de desastreuze plannen om het Heinekenterrein om te toveren in een winkelcentrum en een luxe teater. De plannen hebben alle iets weg van de deportatieplannen van Ceaucesku. Daarom hebben wij er een vierde plan aan toegevoegd. Het leefplan. Een blok betaalbare huurwoningen, buurtvoorzieningen en een park. De keet is in afwachting van realisatie van het leefplan in gebruik genomen als woonruimte voor urgent woningzoekenden. De woningnood moet met alle beschikbare middelen bestreden blijven. Op de dag van de ontruiming van Stadhouderskade 82 en 83 vreedzame demonstratie door de Pijp. Vertrek 17 uur vanaf het Gerard Douplein.
15-1-90/2 DEPORTATIE ! Wordt de executie weer uitgesteld ?
(1) de afz. bewonersters. (uitgegeven door bewoners terrein achter Artis, fp)
(2) A4, elite
(3) Alt.lev Ams-C-rest Wonen
(4) SA / SA 039/001.3.03
Het drama onttrekt zich aan veel mensenogen. Een groepje mensen is het dupe geworden van gemeentebestuurders die macht en rijkdom tot in hun bol gestegen is. Het is rampzalig hoe de gemeente de mensen in een soort van concentratiekamp verbergt. Op een godvergeten plek 10 km westelijk van A'dam. Te harde leefomstandigheden en geen mogelijkheden dan op te geven waar je mee bezig was. Onze kritiek op het gemeentebeleid wordt vertaald als a-sociaal gedrag. De Artis wil uitbreiden, de dierentuin moet commerciëler worden en mensen als wij vol vraagtekens en twijfels aan het masterplan worden weggevaagd. Hopelijk opgehelderd gegroet.
15-1-90/3 Vandaag komt het grondbedrijf ons woon- en- leef- terrein ,naast Artis, traditie getrouw onder dreiging van het gemeentelijk geweldsapparaat, definitief ontruimen.
(1) anoniem
(2) 2v 2p, A4, elite
(3) Alt.lev Ams-C-rest Wonen
(4) SA / SA 039/001.3.03
(5) Typoscript eerste pagina op SA (039/001.3.03)
Vandaag komt het grondbedrijf ons terrein naast Artis ontruimen. We gaan, maar onder luid protest. Het terrein wil Artis gebruiken om de tuin commercieel meer aantrekkelijk te maken. De meeste dieren zullen in te kleine hokken ondergebracht blijven. Op ons terrein willen ze een 'pretpark' en andere luxueuze onzin creëren. Geld gaat boven de belangen van mensen en dieren. De verkeersoverlast zal groter worden. Een jaar geleden werd al de helft van het spontaan ontstane woon- en leefterrein ontruimd. Het werd parkeerplaats. Het stadsbestuur neemt het niet zo nauw met het terugdringen van het autogebruik. Wat verwacht je ook van een wethouder (Rik ten Have) die ook artis-bestuurslid is en niet in deze buurt woont. In plaats van overleg koos de gemeente ervoor om via hetze, geweldsdreiging en verdeel-en-heers-politiek zijn doel te bereiken. De gemeente weigert ons als groep te zien. De enige oplossing waar ze mee kwamen was, per individu, te bekijken of men in aanmerking kwam voor vervangende huisvesting. Dit zou betekenen dat we afstand moesten doen van onze wagens en onze leefmanier. Velen waren het gesjoemel goed zat en kozen eieren voor hun geld. Onder druk van de publieke opinie (na de ontruiming van het K.N.S.M.-eiland) heeft de gemeente toch een 'sociale' oplossing: Ga maar buiten de stad op vervuilde industriegrond staan. Van Thijn en z'n wethouders, de gemeenteraad en de ambtenaren stellen wij verantwoordelijk voor de onmenselijke manier waarop met ons omgesprongen wordt. Het beleid-Van Thijn is bezig de stad te 'sauberen'. Onze strijd om zelf te bepalen hoe, met wie en waar we willen wonen en leven, gaat door. De stad is van ons allemaal en niet alleen van de rijken.
17-1-90/2 OPROEP VOOR EEN DEMONSTRATIE TEGEN CITY-VORMING
(1) Het Stedelijk Krakers/sters Overleg Amsterdam.
(2) 1v 4p, 15,5x22,5cm, off-set, voorkant: foto
(3) Alt.lev Voedsel Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 013/001.3.03
(5) Facs.(gewijzigd) in Grachtenkrant 245 (29-1-90) p.5. Tekst in: Zwart Gebak 23 (1-90) en in De Zwarte 145 (2-2-90). Zie -1-90/7. Origineel p.1 en 4 op SA (047/002.3.07)
Op 10 februari landelijke demonstratie voor een leefbare, levendige omgeving voor iedereen. We willen de vrijheid om te wonen. Zelf bepalen hoe onze leefomgeving eruit ziet. Wij willen gelijkwaardig samen leven. Niet de scheiding tussen wit aan de grachten en zwart in de Bijlmer. We willen ruimte voor alternatieve manieren van leven, tegen de verdrukking in van de westerse konsumtiemaatschappij. Basisdemokratie inplaats van een nieuwe burokratiese laag in de vorm van stadsdeelraden. We willen gezond eten van een gezond land. Niet het idee dat boontjes in blik groeien. De demonstratie is een initiatief van mensen uit diverse kraakgroepen. Wij voelen de hete adem van de cityvorming steeds nadrukkelijker op onze huid. Pand na pand wordt ontruimd. Jullie horen nog van ons. De demonstratie vertrekt vanaf het Centraal Station. We vergaderen elke donderdag in de Wielingen.
18-1-90/1 Wat streven wij na in De Pijp
(1) Groen Amsterdam/de Groenen Afd.De Pijp
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Vervoer Wonen
(4) UB GA ISG /
1: Wij willen van De Pijp een wijk maken waarin allen zich thuis voelen. Behoud en herstel bestaande bebouwing, renovatie en nieuwbouw met milieuvriendelijke materialen. Bescherming van het groen. Betere voorzieningen voor voetgangers en fietsers. Geen metro. Uitbreiding kleinschalige werkgelegenheid. Bevordering van gescheiden afval-inzameling. Betaalbare en geschakeerde kinderopvang. Dus geen maatregelen die in het marktgebeuren ingrijpen, geen grootschalige plannen op het Heineken-terrein. De gemeente en de stadsdeelraad zijn op een geraffineerde manier bezig om van de Oude Pijp een wijk naar hun model te maken: een 'moderne' nieuwbouwwijk en een kantorenwijk in het noordelijke deel. Marktbezoek per auto neemt zulke vormen aan dat het voor de buurt een onhoudbare situatie oplevert.
2: Eisenpakket van achterkant van -1-90/5.
22-1-90/1 aan alle Amsterdammers Vandaag, maandag 22-1, wordt Looiersgracht 43 voor de rechtbank anoniem gedagvaard.
(1) Leutscher-pandenoverleg
het Speculatie Onderzoekskollectief
(2) A4, fotokopie, o.a.10" Courier
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Literatuur: De Zwarte 147 (2-3-90) p.23
Vandaag wordt Looiersgracht 43 anoniem gedagvaard. Het begin van een reeks procedures die Leutscher wil starten tegen de kraakpanden die hij in bezit heeft. Om ze voor veel geld door te verkopen. Oude bekende Gerard W.Bakker dient als bemiddelaar. Leutscher maakt zijn bezit zeker niet te gelde om het legertje schuldeisers tevreden te stellen. Volgt informatie over de persoon en praktijken van J.K.Leutscher. Als hij in conflict raakt worden prompt de rekeningen niet betaald. En iedereen komt wel in conflict met hem. Sinds 1982 verzamelt hij kraakpanden. Bijna alle panden waren al gekraakt en hij kocht uit de failliete boedel van roemruchte speculanten: Looiersgracht 43, Spuistraat 199, Prinsengracht 864-868 (Kleine Prins), Prinsengracht 355-361 (Buurtpand), Prinsengracht 187 (Pakhuis), Brouwersgracht 75-77 (De Kroon) en Bloemstraat 123-127.
31-1-90/1 SPUISTRAAT 199, PRINSENGRACHT 868 EN PRINSENGRACHT 187 MET ANONIEME DAGVAARDING BEDREIGD
(1) 1: anoniem (uitgegeven door bewoners Leutscher-panden)
2: bewonersters Spuistraat 82-Singel I09
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: Courier; achterkant: elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.03
1: Spuistraat 199, advokaat van Leutscher, Den Bleker, stelt dat het pand verkocht is. Hij weigert de naam van de nieuwe eigenaar te geven. De gemeente zegt nog steeds te willen kopen om het verbouwplan (kasko-plus) van de bewonersters en woningbouwvereniging De Doelen uit te voeren. Het plan is van november '89. Het grondbedrijf heeft nu pas kontakt opgenomen dat ze willen kopen. Den Bleker heeft fijntjes meegedeeld dat het wel tonnen duurder zal worden. De anonieme dagvaarding kan elke dag in de bus vallen. Ook het Pakhuis (Prinsengracht 187) heeft van Den Bleker te horen gekregen dat zij gedagvaard zullen worden. 31 Januari is er door bewoners van Spuistraat 199 een pamflettenaktie op het stadhuis gehouden. Stop Leutscher, stop anonieme dagvaardingen.
2: Wij behoren tot de panden die het eerst in de alternatieve regeling verbouwd zouden worden. Ons grootste probleem vormt eigenaar Van Doorn, gemeenteraadslid van de PvdA in Best. Eind december heeft hij het pand van het Leger des Heils gekocht. Zijn plannen houden sloop en bouw van luxe appartementen in. Een bod van de gemeente op Spuistraat 82 heeft Van Doorn in overweging. Mocht hij niet over de brug komen dan zullen we kontakt zoeken met de pers in Best. We hebben nog meer leuke verhaaltjes. Er zijn veel vertragingen en struikelblokken, maar er is toch een vooruitgang te konstateren.
-2-90/10 SPUISTRAAT 199 ANONIEM GEDAGVAARD
(1) Leutscher panden overleg
afzonderlijke bewoners Spuistraat 199
(3) Ams-C-Jord Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 247 (26-2-90) p.25
Leutscher heeft Spuistraat 199 anoniem gedagvaard. Advokaat Den Bleker, Prinsengracht 770, heeft aangekondigd dat dit het begin is van de anonieme dagvaarding van alle Leutscher panden. Tien panden met 120 bewoners. Wij zijn niet van plan voor Leutscher te wijken. Wij zullen verschillende akties ondernemen. Op 1 maart zal, voorafgaande aan de rechtszaak, een protest manifestatie voor het gerechtsgebouw (Prinsengracht) plaats vinden. Op een boot zal de band Morzelpronk optreden. Oproep te komen.
-2-90/11 OPROEP VOOR DEMONSTRATIE TEGEN DE ONTRUIMING VAN STADHOUDERSKADE 82/83
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Stadhouderskade 82-83)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.2.01
(5) Mogelijk al verspreid op 18-1-90 in een oplage van 10.000 ex.
Stadhouderskade 82/83 wordt binnenkort voor de derde keer ontruimd. Nadat er jarenlang niets zinnigs met de panden is gedaan door eigenaar G.W.Bakker en de gemeente. De panden mogen van rechter Mr.Vrakking ontruimd worden voor leegstand. Bakker heeft nog geen concrete plannen met de panden. Waarschijnlijk sloopt hij ze na ontruiming weer uit om ze onbewoonbaar te maken. Totdat ze slooprijp zijn, de ontwikkelingen op het Heinekenterrein zover zijn dat Bakker snel poen voor de panden kan vragen. Beide mogelijkheden betekenen speculatie. Wij vinden het ontoelaatbaar dat mensen geld verdienen aan de woningnood. Wij noemen dat een misdaad. De deelraad haalt Bakker de buurt in. Ze laten door hem koopwoningen neerzetten in de Karel du Jardinstraat waar nu huurwoningen staan. De stadsdeelraad is verantwoordelijk voor de verkwanseling van het Heinekenterrein ten bate van de projektontwikkelaars. De inspraakprocedure is verworden tot een manier om de buurt suf te lullen. Oproep op de dag van de ontruiming te demonstreren tegen de ontruiming, tegen de speculatie door Gerard Bakker en tegen het kwaadwillige beleid waarmee de deelraad dit allemaal laat gebeuren. We verzamelen om vijf uur op het Gerard Douplein voor een vreedzame demonstratie langs markante punten in de buurt.
3-2-90/1 Programma Solidariteitsdag: Vanaf 15.00 uur: ...
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, pica, tekeningen
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.2.05
Diskussie aan de hand van stellingen, gedichten, muziek, stands en fototentoonstelling 'Anders wonen'. Workshops spandoeken maken, papier macheeën en maak een strijdlied voor de demonstratie van 10 februari. Video's, eten en muziek.
7-2-90/1 Vandaag (woensdag 7 februari) voeren we aktie aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal ...
(1) anoniem
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 246 (12-2-90) p.23
Vandaag voeren we aktie in het 'Gat van Bakker'. Op deze plek stond tot een jaar geleden een aantal huizen dat goedkoop onderdak bood aan 20 mensen. Maar meneer Bakker had plannen voor luxe-appartementen of iets dergelijks en de bewoners konden oprotten. Financier is Bartels, gewezen penningmeester van Ajax, verdacht van zwart-geld praktijken. Het is niet verder gekomen dan slopen en is er alleen een gat met drijfzand. Bakker werkt ook voor Leutscher. We zijn deze meneer Bakker spuugzat. Wij maken op de borden schilderingen over wat wij een leefbare stad vinden, door het bouwen van een krottenkamp en door spandoeken. Voor ons is de stad die ze zo graag willen, niet leefbaar. Wat hebben wij aan een Casino of een IJ-boulevard? Daar hebben we het geld niet voor, dat is alleen weggelegd voor diegenen die rijk worden ten koste van anderen. We zullen meer doen dan willen en dromen hoe het ook anders kan. Wie zaken doet met Bakker bouwt op drijfzand. En de Stadhouderskade, Gerard, schrijf die maar op je vette buik. Zij willen yuppie-city, maar de stad, dat zijn wij met ons allen.
10-2-90/2 VERKLARING DEMONSTRATIE TEGEN CITYVORMING
(1) Initiatiefgroep Stop Cityvorming
(2) A4, Prestige Elite
(3) Alt.lev Voedsel Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 047/002.3.07
 
Vandaag demonstreren wij voor een leefbare, levendige omgeving voor iedereen. We zijn het zat, de cityvorming, de ontruimingen van kraakpanden, het wegdrukken van mensen met weinig poen, de vernietiging van het milieu, vergiftigde lucht en voedsel van vergiftigde grond. Als bewoners van kraakpanden voelen wij de hete adem van de cityvorming steeds nadrukkelijker op onze huid. De demonstratie is een manier om terug te blazen. We willen de vrijheid om te wonen, vrij zijn zelf te bepalen hoe onze leefomgeving eruit ziet, gelijkwaardig samenleven en ruimte voor alternatieve manieren van leven, tegen de verdrukking in van de westerse consumptiemaatschappij. We willen basisdemokratie inplaats van een nieuwe bureaucratiese laag in de vorm van stadsdeelraden. We willen schone lucht, lekker eten van een gifvrij land. Tegen cityvorming, voor een leefbare omgeving!
10-2-90/3 WELKOM OP DEZE DEMONSTRATIE TEGEN CITYVORMING !!!
(1) Initiatiefgroep Stop Cityvorming
(2) dubbelz., A4, voorkant: Prestige Elite; achterkant: kaartje
(3) Ams-alg Werk Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.3.07
Het is de bedoeling een vreedzame en luisterrijke stoet te vormen die langs plekken gaat, waar cityvorming haar gezicht al heeft of nog zal laten zien. Blijf bij elkaar en laat geen gaten in de demonstratie vallen! Er is gekozen voor verscheidene evenementen tijdens de route. Hierdoor zal het lang duren, maar we hoeven ons onderweg niet te vervelen. Maaltijd in de Binnenpret, 's avonds benefiet ten behoeve van Leoncavallo (een kraakpand in Milaan). Volgt arrestantennummer. Wij willen wonen, de stad voor iedereen. Cityvorming, ghettovorming. Bedrijven verdrijven, wij zullen blijven. Geen nieuw beton aan onze horizon. Vieze vuile Yuppieluizen, blijf van onze huizen.
20-2-90/2 Een volk dat voor tyrannen zwicht ... Voor een volk dat de ogen voor spekulatie sluit
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, matrixprinter-letter
(3) Ams-Z-Pijp Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Typoscript op SA (map 031/003.2.01)
Vandaag zijn Stadhouderskade 82 en 83 ontruimd. De woonwagenbewoners naast ons zijn gedeporteerd. Ondanks de enorme woningnood verdwijnt opnieuw betaalbare woonruimte. Spekulant Gerard Bakker kan zijn zakken vullen. Hij weet zich gedekt door gemeente en justitie. De gemeente spreekt alleen over prestige-plannen. Bakker kocht voor 125.000 gulden, liet de 15 bewoners op straat gooien en zette de panden te koop voor 540.000 gulden. Gemeente en rechtbank lieten zich een oor aannaaien met mooie verhalen over premie-koopwoningen. Na de ontruiming gebeurde er twee maanden niets. Tot de panden opnieuw gekraakt werden. Nu heeft justitie opnieuw ontruimd voor spekulant Bakker. Ontruimd voor leegstand. Bakker wacht rustig tot de plannen voor het Heinekenterrein rond zijn en de grondprijs stijgt. Wij willen een buurt waar je op de stoep kunt lopen zonder over auto's te hoeven klimmen. Waar kinderen de ruimte hebben om te spelen. Waar je lucht inademt in plaats van uitlaatgassen. En waar je een fatsoenlijk dak boven je hoofd hebt zonder meteen de helft van je inkomen kwijt te zijn aan huur en vaste lasten. Weg met spekulanten en projektontwikkelaars. Stadhouderskade autovrij. Een park op het Heinekenterrein. Stadhouderskade 82/83 is van ons!
20-2-90/3 STADHOUDERSKADE @8@2-83 WIJKT NIET VOOR SPECULATIE
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Prestige Elite
(3) Ams-Z-Pijp Vervoer Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/003.2.01
 
Op de rand van de Pijp, ligt de voormalige Heinekenbrouwerij. Wat komt er voor in de plaats? Voor Heineken en de stadsdeelraad telt alleen de poen die het oplevert. Heineken vraagt zoveel, dat alleen de duurste projekten rendabel zullen zijn. De deelraad wil de Stadhouderskade tot een aantrekkelijke vestigingsplaats voor kantoren, luxe winkels e.d.omtoveren. Als straks de plannen voor de Y-boulevard verwezenlijkt zijn, moet deze met de singelgracht een ringweg om het centrum gaan vormen; het 'Collier van Amsterdam'. Er zijn al kantoorgebouwen gepland op de hoek met de Ruysdaelkade, op het Van Nispenterrein en op het Anton de Komterrein. Van sloop van de Heinekenbrouwerij ondervindt de buurt de negatieve gevolgen, zoals stijgende huurprijzen, meer verkeersoverlast en nog meer kantoren en winkels. De mensen die hier wonen willen goedkope huizen, meer leefruimte, meer groen en minder auwtoos. Dit soort ontwikkelingen geven speculanten als Bakker de gelegenheid hun gore praktijken uit te oefenen. Na een ontruiming voor leegstand hebben wij op 19 november 1989 het pand opnieuw gekraakt. Bakker had de rechtbank voorgelogen om het ontruimingsvonnis te krijgen. Er werden acties gevoerd tegen Bakker, zijn zakelijke contacten, de stadsdeelraad, Heineken en natuurlijk tegen ontruiming. We kunnen nu ieder moment ontruimd worden. Justitie laat zich met veel plezier opnieuw een oor aannaaien. Ze krijgen ons er niet uit! En dat park op het Heinekenterrein komt er ook wel! Stadhouderskade 82-83 is van ons!
23?-2-90/1 Beste buurtbewoners, Zoals u waarschijnlijk wel gemerkt heeft zijn dinsdag 20 feb. STADHOUDERSKADE 82 ...
(1) 1: Kraakgroep de Pijp.
2: Wijkcentrum Ceintuur
Werkgroep Heinekenterrein
Kraakgroep de Pijp
(2) dubbelz., A4, el.stencil, foto's
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.2.01
1: Dinsdag 20 februari zijn Stadhouderskade 82-83 ontruimd. De waterkanonnen pompten duizenden liters water naar binnen. De buurt werd overspoeld met politie. Deze operatie kostte meer dan fl. 1 miljoen. Wij willen Stadhouderskade 82 en 83 behouden als betaalbare woonruimte. In september waren de panden al eens ontruimd. Toen liet eigenaar Bakker alles slopen. Daarna gebeurde twee maanden niets. Totdat de panden weer gekraakt waren. Gemeente en justitie hebben handenvol geld uitgegeven voor spekulant Bakker. Op de dag dat de deelraad beslist over de toekomst van het Heinekenterrein vindt de gemeente het nodig met enorm machtsvertoon te komen. De publieke tribune zat vol met politie. De gemeente is alleen geïnteresseerd in geldverslindende prestige projekten. Aan de problemen in de stad doen ze nauwelijks iets. De 58.000 woningzoekenden en 6500 thuislozen moeten het zelf maar uitzoeken. Wij vechten voor betaalbare woonruimte, een leefbare buurt met meer groen en minder auto-overlast. Wij gaan gewoon door met kraken. Wie dringend een woning nodig heeft kan kontakt opnemen met het kraakspreekuur. Spekulatie is misdaad! Wonen is een recht!
2: Na drie jaar deelraad is de diskussie in de wijk over de toekomst van de stadsvernieuwing in de Pijp verstomd. Het wordt tijd dat de inspraak weer serieus wordt genomen. De politiek moet de buurt ingaan, zodat de bewoners niet achteraf worden gekonfronteerd met door de deelraad genomen beslissingen. 12 Maart debat over de toekomst van de Pijp, het grootste stadsvernieuwingsgebied van Nederland, in Huize Pax. Overdruk van krantenartikel over de ontruiming. Klachten over politieoptreden of traangasgebruik? Neem contact op met de Molli.
-3-90/5 ZONDAG 25 MAART GEKRAAKT: Villa Krakelbond
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Villa Krakelbond/de Rode Eikel in Heemstede)
(2) dubbelz., A4, dik papier, el.stencil, voorkant: zwarte en blauwe inkt, o.a.cubic elite, foto, tekening; achterkant: paarse inkt, kaartje
(3) Wonen-kra
(4) UB ISG /
Herenweg 4 in Heemstede. Voor de zekerheid hebben vijf mensen er eerst een etmaal stilletjes vertoefd, waarna maandag de boel openlijk & feestelijk kon worden afgerond met de aankomst van 70 medestanders vanuit Haarlem tot aan Denemarken. Ons paleisje stond al 1½ jaar leeg te wezen, blootgesteld aan de tomeloze verveeldheid van de plaatselijke jeugd. De gemeente is niet geinteresseerd om dit pand een nuttige bestemming te geven en heeft een koopkontrakt met een projektontwikkelaar, die het plat wil gooien om er luxe-appartementen uit de grond te stampen. Plannen waarvan ook de buurt weinig gecharmeerd is. Nu wonen wij hier en we zullen zorgen dat er hier betaalbare, leefbare woonruimte komt. Er zijn zoveel mogelijk ramen nodig, in alle soorten en maten. In de Groïnx/Volkskeuke hangt een rooster, daar kun je aangeven wanneer je komt. Volgt routebeschrijving. Om het terrein op te komen moet je het gat in het hek zoeken. Pippi wijkt niet voor luxe-appartementen!
-3-90/7 HERKRAAKT NA ANDERHALF JAAR LEEGSTAND: MAUPZICHT (Jodenbreestraat 150).
(1) (de bewonersters en aanhang. (van Maupzicht, fp))
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB /
(5) Grachtenkrant 532 (23-4-01) p.3: pand in april 2001 verlaten aangetroffen
11 Maart, na eerder gekraakt en weer anderhalf jaar leeggestaan te hebben, herkraakt Jodenbreestraat 150. Eigenaar Kronenberg wil het laten verkrotten. Kraken is geen probleem maar een oplossing!
-3-90/9 BINNEN ZONDER KLOPPEN Voor U liggen 4 pagina's vol informatie over een aantal gekraakte panden in de Staatsliedenbuurt.
(1) Deze folder is gemaakt door mensen die in de op deze pagina afgebeelde panden wonen en werken.
(2) 1v 4p, A3, krantenpapier, off-set, foto's, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.1.04
(5) O.a.verspreid als bijlage bij de Staatskrant
Informatie over gekraakte panden in de Staatsliedenbuurt. Er zijn initiatieven ontplooid waarvoor in de 'gewone' maatschappij geen plaats is. Voor een aantal bevolkingsgroepen is het zo goed als onmogelijk zich te ontplooien met een gezondere manier van leven. Wij maken U duidelijk wat er in onze panden gebeurt, waardoor deze initiatieven worden bedreigd en waartoe deze aktiviteiten ooit eens zullen leiden. Het leeuwendeel van de gekraakte etages in de buurt, vele honderden, zijn behouden gebleven voor de oorspronkelijke bewoners. In de buurt zijn zeven grote kraakpanden. Deze onderscheiden zich door de afwijkende woonvormen en aktiviteiten. Dit wonen en werken is met elkaar vermengd. Het werken draait op vrijwilligers. Nooit was er rond deze panden enig rumoer. Wie herinnert zich eigenlijk nog dat de Openbare Bibliotheek wel een legaal instituut is en Zaal 100 niet?
Er waait een nieuwe wind door Nederland. Van nieuwe zakelijkheid, van uitverkoop. Ideologische motieven verdwijnen om plaats te maken voor financiële argumenten. Mensen en hun omgeving zijn niet langer belangrijk, wat telt is het investeringsklimaat. De voorboden schreeuwen ons tegemoet. Dwangarbeid voor jongeren, deportatie van woonwagenbewoners, de aanleg van autotunnels, sociale woningbouw die opgeofferd wordt voor onbetaalbare koopwoningen. Een jaar geleden presenteerde de gemeente een plan om grote kraakpanden, waarvan 6 in de Staatsliedenbuurt, te legaliseren. Mocht dit niet snel tot het gewenste resultaat leiden, dan zou ontruiming volgen waarna de panden verkocht zouden worden aan projektontwikkelaars. Er wordt van ons verwacht dat we onze aktiviteiten zullen commercialiseren. Ze willen dat we onszelf aanpassen. De bewoners stellen dat legalisering niet ten koste mag gaan van de inhoud van de aktiviteiten. Hier dreigt een patstelling. Om uitgebreider kennis te laten maken met onze ideeen, aktiviteiten en de mensen er achter organiseren we 4 maart de Dag van de open deuren. Kom nou maar, want straks kan het misschien niet meer.
Foto's en informatie over gezondheidswinkel De Witte Jas, de Eerste Hulp Bij Akties, Perida, Nassauschool, Wicca (vrouwenpand met gemengde benedenetage: kraakspreekuur, Tegengas, kraakkafee), filmkafee Cavia, de Fanfare van de eerste Liefdesnacht (Zaal 100), de Witte Reus (kantoor Studio Bali, Restaurant, Soyo Productions, school voor Indiase muziek en dans Istar, ateliers, anti-militaristisch café), Frederik Hendrikschool (vrouwendrukkerij Las Muchachas, toneelgroep Steil, alternatieve platendistributie en -produktie de Konkurrent, vrouweninloopcentrum de Helse Hex, komitee Shell uit Zuid-Afrika) en gereedschapsuitleen de Blauwe Duim.
Artikel over de Stadsdeelramp.
-3-90/11 BESTE BUREN, Op zondag 4 maart ...
(1) de bewoners en gebruikers van Zaal 100 Wicca de Witte Mus
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: tekeningen
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.1.03
Op 4 maart houden de 3 grote kraakpanden in de Wittenstraat een 'dag van de open deuren'. Ons leek het tijd, na alle nieuwbouw en opengebroken straten, U kennis te laten maken met de activiteiten die in onze kraakpanden plaatsvinden en de mensen die er wonen. Wij hebben een structuur opgebouwd die ons in staat stelt op een niet-commerciële manier met elkaar samen te werken. Wij maken toneel, geven muziekkursussen, hebben een restaurant, een gezondheidswinkel, een café uiteraard, een kraakspreekuur, een tegengasspreekuur, een filmhuis, een gereedschapsuitleen en nog zo wat meer. Volgt programma-overzicht, o.a.kinderprogramma, muziek, dichters, foto-tentoonstelling en kunst.
-3-90/12 kAaLsLag in MokUm: WIELINGEN WALGT!
(1) (bewoners van kraakpand "De Wielingen")
(2) A4, el.stencil, pica, logo/tek., tekening
(3) Ams-Zuid Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.2.05
Na 26 maart zullen wij voor de rechter moeten verschijnen. Dat ons prachtige huis gesloopt gaat worden staat al vast. Dit om er een zoveelste parkeergarage en poenige koopwoningen neer te zetten. Waar de buurt niet om gevraagd heeft. Dat er voor deze prestige-plannen 70 volwassenen, 3 kinderen, 9 honden en 4 poezen op straat worden gezet, is voor het stadsbestuur niet van belang. In 1990 zijn er nog steeds 50.000 woningzoekenden. Weer moet een alternatieve woon-werk gemeenschap wijken voor de terreur van het kapitaal. Wij zullen tot het einde vechten voor het behoud van ons pand.
-3?-90/14 Stadhouderskade 82 en 83. Even terug in de geschiedenis
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.2.01
In maart 1988 kocht Gerard Bakker Stadhouderskade 82 en 83 voor 125.000 gulden. Drie jaar eerder was aankoop door de gemeente mislukt omdat de toenmalige eigenaar Vink 3 ton voor het pand wilde. De voorzitter van de nieuwe stadsdeelraad praatte een keer met Bakker en verklaarde dat de vraagprijs te hoog was: 4 ton. Bovendien wilde Bakker een vervangende bouwlokatie. Hij beweerde dat de bewoners een spekulant wilden spekken door de gemeente vier ton te laten betalen. Waarom doet deze deelraadvoorzitter niets tegen spekulatie? Enkele maanden later kreeg Bakker de bouwvergunning overgeschreven. Er werden geen aanvullende eisen gesteld. Bakker kreeg geen aanschrijving om iets aan de slechte staat te doen. Bakker werd van harte geholpen. Onze deelraadvoorzitter wilde immers van die lastige krakers af. De 15 bewoners werden op straat geschopt in een kostbare operatie met veel politie. Bakker sloopte de panden uit en deed verder niets. Toen werden de panden weer gekraakt. Weer rukte het politieleger uit. Uitgerekend op de dag dat de beslissing over het Heinekenterrein viel. Een signaal aan de oppositie? De deelraadvergadering werd met tien bussen ME afgegrendeld. Buurtbewoners konden er niet in. Weer verspilde de gemeente miljoenen om een spekulant te helpen. In de Karel du Jardin heeft de spekulant ook zijn vervangende bouwlokatie. Hij krijgt ook nog premie voor zijn koopwoningen. De overheid sponsort onttrekken van betaalbare woonruimte om deze om te zetten in dure koopwoningen. Heerst hier de diktatuur van het dagelijks bestuur?
6-3-90/2 proces stadhouderskade en de nes Vandaag 6 maart worden 9 mensen in een snelrechtprocedure voorgeleid.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.10" Courier, tekeningen
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.1.04
(5) Facs.in Grachtenkrant 248 (6-3-90) p.19-20
Vandaag worden 9 mensen in een snelrechtprocedure voorgeleid. Tijdens de ontruimingen van 20 en 21 februari van panden op de Stadhouderskade en de Nes, zijn deze mensen gearresteerd wegens openlijke geweldpleging en huisvredebreuk. Volgt verslag van de gebeurtenissen en de arrestaties. Bij de ontruimingen werd hard en provocerend opgetreden. De laatste vijf arrestanten werden pas 28 februari wegens plaatsgebrek vrijgelaten. De belangrijkste reden tot vasthouden is het feit dat de vijf zich beroepen op hun zwijgrecht en hun naam niet te noemen. 'Het moet maar eens afgelopen zijn met dat anonieme gedoe', citaat Persofficier de Wit. Het recht om te zwijgen is bij deze dus tot een strafbaar feit plegen verklaard. Opnieuw blijkt dat de gemeente de kant van een speculant kiest, mensen worden op straat gezet om plaats te maken voor kantoorkolossen, beton en luxe appartementen. Wij zijn niet van plan hiervoor te wijken. Wij zijn waanzinnig kwaad. Geen ontruimingen van de 12 Leutscherpanden, de Wielingen, het WNC (Groningen) en andere bedreigde panden. Wonen is een recht, kraken gaat door! Ze willen yuppie-city, maar de stad dat zijn wij met ons allen.
6-3-90/3 NES 41 ook ontruimd voor speculatie! Politie-rechter de titel geeft het al aan ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 10" Courier, achterkant: tekening
(3) Ams-C-Nwm Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.1.04
We zijn hier vandaag om ons verhaal te vertellen, niet om aan jullie poppenkast mee te doen. Degenen die hier horen te staan zijn de speculanten Heessen en Bakker, de gemeente en de politie. Op 19 februari wordt met veel machtsvertoon Stadhouderskade 82/83 ontruimd. 's Avonds rijden zonder aanleiding ME-bussen systematies langs Nes 41. Ze blijven stilstaan en schreeuwen door de megafoon 'Gooi dan, schijtbakken'. Ook wordt er met illegaal vuurwerk gegooid door de ME. Om 4 uur staat de Nes vol met ME-bussen. Ze zeggen dat ze komen voor geluidsoverlast! Om 6.15 komt het blauwe circus opnieuw en beginnen ze met bijlen op de ramen te beuken. Er wordt traangas naar binnen gegooid. Nes 41 bestaat uit drie etages. Na de kraak werd het pand bewoonbaar gemaakt. De Nes ligt in een buurt waar de stadsvernieling om zich heen slaat. De eigenaar, J.G.Heessen, wil van het pand een kantoor maken. Heesen is overgegaan tot een anonieme dagvaarding. 8 Dagen zijn we vastgehouden. Op het hoofdburo is een arrestant zonder aanleiding in elkaar gemept. De onmacht van de macht. Hoeveel kosten zijn er aan dit machtsvertoon verbonden? Een schatting komt uit op 5 miljoen gulden. Voor dat geld had je goedkope huisvesting kunnen realiseren op Nes 41 en Stadhouderskade 82/83. Maar nee, wie woonruimte zoekt moet het voelen. 'Ga maar naar de Bijlmer'. Waarom zouden we ons uit de binnenstad laten verdrijven? Voormalig kraakpand Nes 41: besmet verklaard.
12-3-90/1 Amsterdam 12-3-1990 Beste buurtbewoner, Gisteren is Monnikenstraat nr 10 door ons gekraakt.
(1) (bewonersters van de Monnikenstraat 10)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.1.02
Gisteren is Monikkenstraat 10 gekraakt. Het stond al 7 jaar te verkrotten. We zijn in onderhandeling voor een huurkontrakt.
14-3-90/1 Gerard Bakker krijgt geen premie Stadhouderkade 82/83 bezet
(1) Kraakgroep de Pijp.
(2) wrs.3v 3p, A4
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
14 Maart hebben we met veertig mensen de Stadhouderskade 82 en 83 bezet uit protest tegen de verbouw van de woningen tot koopappartement. Bovendien zijn wij tegen het toekennen van subsidie aan eigenaar Gerard Bakker. We wilden een gesprek met deelraadsvoorzitter Olij en de afdelingen Volkshuisvesting en Algemene Zaken van de gemeente. Na zes uur ontruimde de politie de panden. De avond ervoor bezochten we de raadsvergadering van stadsdeel de Pijp. Na een sommatie moesten we de raadszaal verlaten. Het dagelijks bestuur had negatief geadviseerd over de aanvraag van Gerard Bakker voor subsidie voor de koopwoningen. Want daarvoor moet je nieuwe woningen neerzetten. Er zijn al acht woningen en daar voegt Bakker niets aan toe.
De arrestanten van 20 februari verschenen 6 maart voor de politierechter voor lokaalvredebreuk. Rechter Michels verwees de zaak naar de rechter-commissaris.
Stadhouderskade 82/83 is zo belangrijk omdat door de verbouw tot koopwoning goede en betaalbare woonruimte verloren gaat. Amsterdam heeft 58.000 woningzoekenden en 10.000 thuislozen. Ondernemers, projektontwikkelaars en spekulanten krijgen alle steun. De belangrijke beslissingen worden grotendeels achter gesloten deuren genomen. Alternatieven worden tegengewerkt. De deelraad speelt een bedenkelijke rol. De zogenaamde inspraak stelt weinig voor. Van een anti-spekulatie beleid is al helemaal geen sprake. Spekulatie wordt in woord veroordeeld maar in daad gesteund door de gemeente. Wij willen dat iedereen een goed huis heeft tegen een redelijke huur. Daarvoor is het nodig dat een eind gemaakt wordt aan de spekulatie met woningen en grond. Er moet gebouwd worden waar behoefte aan is, in overleg met de buurt. Niet het geld moet regeren, maar de belangen van de mensen. Kraken gaat door en Bakker en de bestuurders zijn nog lang niet van ons af. Kraakspreekuur op maandag, 52 weken per jaar op van Ostadestraat 55 hs.
14-3-90/2 Vandaag hebben wij Stadhouderskade 82 A t/m F en 83 A en B bezet.
(1) Bezetsters/ers van Stadhouderskade 82 A t/m F en 83 A en B
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.2.01
 
Twintig februari werden de woningen ontruimd. Met subsidies wil Bakker de 8 woningen aan het bestand onttrekken om ze te verbouwen tot koopwoningen van rond de 170.000 gulden. Wettelijk kan het niet. Alsof de mensen in de Pijp, waar de helft van een minimuminkomen moet leven, daar iets aan hebben. De deelraad geeft blijk van minachting door de publieke tribune te laten ontruimen. De gemeente gebruikt Bakker om lastige krakers en huurders weg te krijgen. Al in een verdacht vroeg stadium weet Bakker van alle nieuwe stadsvernieuwingsplannen. Bakker krijgt alle kans zijn zakken te vullen. De acht woningen zijn bezet. Wij eisen: betaalbare woningen, vordering voor de ex-bewoners, geen zaken met spekulant Gerard Bakker, openheid van zaken, wie zijn de ambtenaren en politici die informatie doorspelen en hem onderhandse toezeggingen doen, openbare behandeling van het raadsadres van kraakgroep de Pijp. Wij willen nu een gesprek met deelraadsvoorzitter Bouwe Olie en de hoofden afdeling Volkshuisvesting en Algemene Zaken bij het Wijkcentrum Ceintuur.
17-3-90/3 Beste buurtbewoners, vandaag 17-3-1990 hebben wij Spuistraat256 gekraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Spuistraat 256)
(2) A4, el.stencil, Courier, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.03
Vandaag hebben wij na 7 jaar leegstand Spuistraat 256 gekraakt. Aan de buren vragen we een verklaring over de leegstand, zodat we aan kunnen tonen dat van lokaalvredebreuk geen sprake is. Woningnood=oorlog, kraken gaat door! Eigenaar is J.W.Schrama in Abcoude.
21-3-90/1 GEACHTE BUURTBEWONERS , Vandaag 21 maart 1990 staan wij, bewonersters van het kraakpand de Wielingen, ...
(1) Bewonersters van De Wielingen .
(2) A4, blauwe inkt, 10" Courier
(3) Ams-Zuid Verkiez Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.2.05
Vandaag staan wij voor dit stembureau om U te wijzen op het feit dat het zogenaamd socialistisch bestuur van Amsterdam er binnenkort voor zal zorgen dat 100 jongeren op straat komen te staan. Het pand werd in 1978 gekraakt. De Wielingen werd gesteund door het beleid van oud-burgermeester Polak. Zijn opvolger Van Thijn koos voor een andere aanpak. De plannen voor betaalbare jongerenhuisvesting maakten plaats voor de speculatievrijheid van Mabon. Vindt U het normaal dat een socialistisch bestuur zich schaart aan de zijde van het kapitaal? Heeft U vorig jaar Van Thijns uitspraak gehoord: Wij moeten het daklozenprobleem samen oplossen? Hebben wij geen recht op een dak boven ons hoofd omdat wij 'anders' leven? 26 Maart komt onze dagvaarding binnen en horen wij wanneer de PvdA voorgoed met ons af wil rekenen. Denk na voordat U stemt en steun ons door Uw handtekening onder onze solidariteitsverklaring te zetten.
28-3-90/1 HET GELEUTSCHER HOUDT NIET OP
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.02
Leutscher gaat door met de juridiese aanvallen op 'zijn' kraakpanden (hoger beroep Spuistraat 199 op 5 april, kort geding tegen de Kleine Prins uitspraak 29 maart, ultimatum tegen het Pakhuis op Prinsengracht 187 liep vrijdag af). Door zijn praktijken openbaar te maken is Leutscher in een kwaad daglicht gezet. Ook andere kraakpanden hebben last van juridiese ellende. Op 30 maart kort geding tegen Maupzicht, terwijl De Wielingen op 25 april gedagvaard zijn.
28-3-90/2 What the hell is going on in the neighbourhoed? BEZETTING VAN SPUISTRAAT 185
(1) Buurtgroep Robin Hoed
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Alt.lev Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/004.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 250 (9-4-90) p.24 en in Maar je woont wel mooi in 't centrum 1 (10-90) p.8
Woensdag hebben wij, bewonersters van het voormalig NRC-Handelsbladgebouw en andere buurtbewonersters, de bedrijfsruimte op Spuistraat 185 bezet. Tot er een duidelijke beslissing genomen is over de invulling van deze ruimte. Deze beslissing moet worden genomen op een huisvergadering van het NRC, waarbij zowel bedrijven als bewonersters stem hebben. In de kraakperiode van het NRC-Handelsbladcomplex (1979-85) waren er oningevulde bedrijfsruimtes. Daar zijn zinvolle bestemmingen voor gevonden. Tot de renovatie in 1988 bestond er een duidelijke relatie tussen wonen en werken. Er is jarenlang met de gemeente onderhandeld over de bestemming van het complex. De bewonersters hebben bereikt dat de toewijzing van woningen in eigen beheer kwam. Van afsplitsing tussen bedrijfsruimtes en woningen kon geen sprake zijn en verloren we in de onderhandelingen de bedrijfsruimte Nieuwezijds/Paleisstraat. De bewonersters en gebruikersters zouden zorgen voor invulling van de andere bedrijfsruimtes. Het is belangrijk dat er bedrijfjes komen die passen in de sociale samenhang van het complex. Voor Spuistraat 185, opgeleverd september 1989, was een tweedehands speelgoedwinkel gepland. De ruimte is niet echt gebruikt. De onvrede over de leegstand was algemeen. Half maart wordt plotseling bekend dat een hoedenwinkel zijn deuren gaat openen. De initiatiefneemsters blijken gedeeltelijk dezelfde te zijn als van de nooit gekomen speelgoedwinkel. Blijkbaar worden de ruimtes toegezegd aan personen. Het lijkt op koehandel. Dit was reeds het geval bij Spuistraat 183, waar eerst een winkel voor tweedehands reisartikelen zou komen, maar waar onaangekondigd de buurt met een winkel voor gebruikte decorstukken werd gekonfronteerd. Een hoedenwinkel is niet buurtgericht en zeker niet politiek. Er is jarenlang voor geknokt dat er goedkope huisvesting zou komen. Wij hebben ons niet ingezet om een dure-hoeden-winkel voor halfbejaarde yuppies en dagjestoeristen te kunnen huisvesten! Wij blijven totdat er tot een redelijk alternatief wordt besloten! Elke bewonerster, werkerster en buurtbewonerster is uitgenodigd voor een vergadering op 29 maart op Spuistraat 185. Daar besluiten wij gezamenlijk tot verdere stappen.
30-3-90/1 AMSTERDAM, 30 MAART-1990 Maupzicht Leeft weer Maupzicht is een kraakpand in de jodenbreestraat ...
(1) De Bewoners (van Jodenbreestraat 150, fp)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.2.03
In 1984 werd het pand tijdens een landelijke kraakdag voor de eerste keer door krakers bewoond. Kroonenberg kocht het pand. Hij wist de krakers ervan te overtuigen dat hij er sociale woningbouw wilde gaan bouwen. De heftige krakers aanvaardden vervangende woonruimtes die aangeboden werden door de gemeente. Na de vrijwillige ontruiming werd het huis aan haar lot overgelaten. 1½ Jaar heeft het nu staan te verkrotten, een van de laatst overgebleven oudbouw van de Jodenbreestraat. Dit pand moet bewoond gehouden worden. Maupzicht werd op 11-3-90 herkraakt. Er wonen 8 jongeren zonder water en verwarming. Er is niets bekend over bouwplannen. 26 Maart is de anonieme dagvaarding in de bus gevallen. Kroonenberg wil laten ontruimen voor leegstand en verkrotting zodat hij kan slopen en met een groot projekt veel geld kan verdienen. We laten ons er geen tweede keer uitlullun of procederen. Woningnood is nooit te tolereren. Justitie, gemeente en kapitaal gaan hand in hand.
-4-90/10 UITVERKOOP KLOVENIERSBURGWAL 99
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB SA / SA 028/003.3.06
(5) Ook verspreid als bijlage bij Grachtenkrant 250 (9-4-90)
Kloveniersburgwal 99 was 10 jaar gekraakt. Eigenaar Pakhoed B.V.wil gaan verluxen, de bewoners hebben zich uit laten kopen voor fl. 7.500 p.p. Eén bewoner (10 jaar geleden toen hij nog geen reklameboy was, bij de ontruiming van de Grote Wetering: "Wij hebben onze strijd gestreden tot het aller-, allerlaatste moment. U kunt ons nu meenemen.") heeft al een appartement in het pand gekocht. 20 April werd herkraakt. De herkrakers zijn vertrokken, de slopers kwamen, de ex-bewoners staan voor hun verpatste pand, fl. 7.500 rijker.
-4-90/12 EINDELIJK! Op woensdag 28 maart heeft de kraakgroep ...
(1) Kraakgroep Staatsliedenbuurt & bewonersters.
(2) A4, fotokopie, Bruxelles
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.1.03
Op 28 maart heeft de kraakgroep met de huidige bewonersgroep na twee jaar leegstand het voormalige pension Bentinckstraat 26 gekraakt. Eigendom van de gemeente en in beheer bij woningbouwvereniging Rochdale. Het pand is uitgesloopt op de balkenlaag na. Volgens de rekenwonders van Rochdale is het onmogelijk binnen de bestaande subsidieregelingen te renoveren (40.000 per etage vermeerderd met 4 etages maal 15 jaar huur). Het is niet te pruimen dat een 'sociale' woningbouwvereniging de goedkope woningvoorraad verkleint om redenen van winst of verlies. Rochdale is een van de vijf rijkste woningbouwverenigingen in Amsterdam. De woningbouwverenigingen hebben hun sociale achtergrond definitief terzijde gelegd om te verworden tot burokratische instituten. Woningbouwverenigingen maken gebruik van kraakwachten (Bentinckstraat 6hs) of maken woningen onbewoonbaar (Wittenstraat 47hs). Het aantal daklozen is in tien jaar explosief gestegen. De inspanningen van de gemeente om het investeringsklimaat te verbeteren hebben er voor gezorgd dat de huren in de particuliere sector gigantisch zijn gestegen en dat speculanten zoals Bakker en Leutscher met gemeentelijke steun hun luxe appartementen en kantoren kunnen bouwen. Stop afbraak goedkope woningvoorraad, geen luxe koopwoningen in de Staatsliedenbuurt en Bentinckstraat 26 blijft door huidige bewonersgroep bewoond.
-4-90/13 NOBEL de Buurt uit !!
(1) Kraakgroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.2.01
Groen van Prinstererstraat 67 en 69 zijn eigendom van G.C.Nobel, een berucht bordeelhouder en spekulant. Een half jaar geleden kraakten wij GVP 69-huis. Wij hebben het vermoeden dat hij de panden geleidelijk aan om wil toveren tot illegale bordelen. Nobel schuwde niet dreigementen te uiten tegen de (voormalige) bewoners. Onlangs hebben wij ook GVP 69-3 gekraakt. Behalve dat we nu al twee etages 'onteigend' hadden, zetten we een ander slot op de voordeur. Inmiddels is voor 69-huis een vorderingsprocedure gestart. Nobels aanklacht van huisvredebreuk voor 69-3 werd door de officier van justitie toegekend en de etage kan per 20 april ontruimd worden. Dan wordt iemand op straat gezet ten gunste van een corrupte huiseigenaar. Nobel krijgt weer toegang tot het trappenhuis en daarmee gelegenheid zijn intimidatiepraktijken en bordeelplannen voort te zetten. We zijn niet van plan dit zomaar te laten gebeuren. Heeft U ideeën hoe Nobel de buurt uit te werken of wilt U informatie, kom dan naar het kraakspreekuur. Nobel de buurt uit!
-4-90/14 WIJ VERKLAREN LEUTSCHER FAILLIET
(1) (Leutscher-kraakpanden uit Amsterdam en Arnhem en het Spekulatie Onderzoeks Kollektief SPOK)
(2) A4, fotokopie, foto's
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 050/001.2.02
Leutscher is een bekende oplichter. Hij kocht de limonade-fabriek Exota. De VARA maakte 20 jaar geleden enkele TV-programma's over exploderende Exota-flesjes. Leutscher voert rechtszaken tegen de VARA en eist 20 miljoen. Omdat de verkoper en de belastingen nooit geld zagen, werd Leutscher begin 1988 persoonlijk failliet verklaard. Doordat de papieren chaos rond Leutscher krankzinnig groot is, werd op 13 maart 1990 het faillissement opgeheven. De verkoper vroeg opnieuw het faillissement aan. Leutscher blijft handelings-onbevoegd. Toch kocht hij op 2 maart 1990 het kraakpand Hotel Bosch in Arnhem. Leutscher bezit 10 kraakpanden in Amsterdam. Hij probeert met anonieme dagvaardingen z'n kraakpanden te ontruimen. Tot nu toe heeft hij alles verloren. Wij dreigen slachtoffer te worden van zijn spekulatie-trucs. Vandaar ons belang bij z'n faillissement en het ontrafelen van z'n BV-web. Elders: 25 april Kort Geding van de gemeente tegen De Wielingen; 27 april komt rechtbankpresident Asscher op bezoek in Spuistraat 256 en Maupzicht heeft de anonieme dagvaarding gewonnen. Manifestatie Wij verklaren Leutscher failliet, 27 april voor de Rechtbank aan de Prinsengracht. Met muziek, Exota-flesje, Leutscher-dartbord, exploderende Leutscher en meer.
24-4-90/1 "Het wordt weer leuk in de Amsterdamse politiek", zeggen ze! Wordt het ook leuk voor de Amsterdamse bevolking?
(1) (Bewoners en sympathisanten van de Wielingen)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 018/001.2.05
 
We hebben jullie het volgende te zeggen: we zijn hier omdat de Wielingen moet wijken voor luxe appartementen, kantoren en een parkeergarage. De bewoners zijn voor morgenochtend gedagvaard. In de media hebben we kunnen lezen hoe de PvdA de laatste 4 jaar onze stad getracht heeft te besturen. De Amsterdamse PvdA was gemeenteraad, college, burgemeester en ambtenarij tegelijk: dichtgespijkerd, voorgekookt, besluitvorming gemonopoliseerd, dichtgelaste programma-akkoorden en strikte fraktiediscipline. Als het voor de raadsleden al frustrerend was hier tegen op te boksen, kan men begrijpen hoe dat voor bewoners/sters van de Wielingen moet zijn geweest. De inhoudelijke discussie over het wel of niet voortbestaan van de Wielingen is achterwege gebleven. Te vaak is ons geen of valse informatie verstrekt. De Wielingen is een plek waar al 11 jaar mensen betaalbaar kunnen wonen. Zonder eerst bouwkundig onderzoek te laten verrichten verklaarde wethouder Genet in '87 dat de Wielingen in bouwvallige staat verkeerde. De mogelijkheid van verbouwing tot betaalbare jongerenhuisvesting werd hierdoor uitgesloten. Alternatieve plannen zijn gefrustreerd door Genet, er was geen stuiver aan gemeentegeld beschikbaar. Dat geld is er blijkbaar wel voor ontruimingen. In '88 kocht de gemeente de Wielingen alsnog aan, maar over jongerenhuisvesting wordt met geen woord meer gerept. Alles wat we geprobeerd hebben om de Wielingen te behouden bleek bij voorbaat te stranden door een flinke dosis politieke onwil. Met een nieuw college en een nieuw gevormde gemeenteraad is het nog niet te laat om oude beloftes waar te maken. Wij eisen: de toezegging dat het monument De Wielingen behouden blijft voor betaalbare jongerenhuisvesting!
27-4-90/2 1000 ... DUIZEND GULDEN
(1) anoniem
(2) dubbelz., 15,9x±7cm, groen papier, fotokopie, foto, achterkant: De bank die terugslaat
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Bankbiljet. Uitgedeeld bij Gerechtshof bij zitting hoger beroep tweede faillissementsaanvraag Leutscher. Zie /3
Biljet van fl. 1000 met foto van Leutscher, onroerend goed-spekulant.
27-4-90/3 1000 ... DUIZEND GULDEN
(1) anoniem
(2) dubbelz., ±16x7,4cm, fotokopie, foto
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Bankbiljet
Vrijwel dito als /2, op achterkant: De bank van lening.
-5-90/9 Beste Buurtbewoners Zoals u misschien al in de krant gelezen heeft kunnen wij (bewoners/sters Frederiksstraat 18a) van af nu ontruimd worden.
(1) Bewoners/sters Frederiksstraat 18a, Autonoom Buurt Centrum Oud-West
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.4.05
Wij kunnen vanaf nu ontruimd worden. De school hebben we op 25 maart gekraakt. Er waren plannen voor een dependance van een Islamitische basisschool. Maar er waren bezwaren tegen deze dependance. Van onderwijstechnische aard en bezwaren over de manier waarop het besluit genomen is. Na de kraak is een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. Deze aanklacht werd toegekend. Op 20 juni komt de Raadscommissie van Onderwijs bijeen. Van Thijn wilde hier niet op wachten. We verloren een kort geding tegen de ontruiming. De Deelraad heeft een alternatief voor de As-Siddieqschool gevonden. De Deelraad is bereid te kijken of de bestemming van het pand gewijzigd kan worden zodat wij een haalbaarheidsonderzoek kunnen doen. Hierna zou het als woon/werkpand verhuurd kunnen worden. Van bovenaf worden beslissingen er door Van Thijn doorgedrukt. De vraag is voor wie de Deelraad kiest, voor de buurt of voor de druk van bovenaf. Bent u het met ons eens bel dan de Stadsdeelraad om uw mening te laten horen.
2-5-90/1 DE WIELINGEN MOETEN BLIJVEN! Woensdag 9 mei a.s. om 13.00 uur komt rechter Asscher in de Wielingen kijken.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Wielingen)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Zuid Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.2.05
(5) Verspreid bij installatie deelraad Rivierenbuurt
9 Mei komt rechter Asscher in de Wielingen kijken. De gemeente wil het pand slopen omdat het bouwvallig zou zijn. De gemeente heeft een kort geding aangespannen. Er moeten kantoren, luxe appartementen en een parkeergarage komen. Zo komt er geld in het laatje. Met de mensen in de buurten wordt geen rekening gehouden en de zogenaamde inspraak stelt niets voor. Discussie over voortbestaan van de Wielingen is achterwege gebleven. Te vaak is ons geen of valse informatie verstrekt. Begin jaren 80 hebben burgemeester Polak en raadsleden zich uitgesproken voor jongerenhuisvesting in de Wielingen. In '88 kocht de gemeente de Wielingen alsnog aan, maar over jongerenhuisvesting en de Wielingen als monument wordt met geen woord meer gerept. Nu staan we hier bij een nieuwe deelraad en zijn jullie de verantwoordelijken voor het voortbestaan van de Wielingen. Kom zelf eerst eens kijken, bijvoorbeeld op 9 mei. Wij zijn solidair met de bewonersters van het gekraakte Wolters-Noordhoff Complex in Groningen, die in hetzelfde schuitje zitten. Wij eisen het behoud van het monument De Wielingen voor betaalbare jongerenhuisvesting.
9-5-90/1 KRAKEN GAAT DOOR! SLOOP DE RAI VOOR UITBREIDING WIELINGEN !
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Wielingen)
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-Zuid Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.2.05
Vandaag zet de Wielingen haar deuren open voor rechter Asscher. Aanleiding is het kort geding dat de gemeente tegen de bewoners/sters heeft aangespannen. De eerste zitting was 25 april. De gemeente-advokaat beweerde dat verbouw tot (jongeren)huisvesting financieel niet haalbaar zou zijn. Volgens ons is de Wielingen niet slooprijp. Architekten en de Raad van Monumentenzorg spreken zich uit voor behoud van de Wielingen. Er kunnen 100 jonge mensen betaalbaar wonen. Je kunt er ook ánders wonen. Er is hier plaats om te leven in groepsverband, voor kulturele evenementen etc. Ontruiming zou betekenen weer zo'n 80 à 100 jongeren op straat. In Amsterdam, waar tienduizenden mensen met een minimuminkomen op zoek zijn naar betaalbare huisvesting, waar studenten capriolen uithalen om maar ergens een bezemkast te kunnen huren. Er worden wel dure koopappartementen, kantoren, parkeergarages en prestige-objekten gebouwd. Gericht op het aantrekken van mensen en bedrijven met veel geld. De leefbaarheid wordt vergeten in de stadsplanning. Laat Asscher komen, zien en zichzelf en de gemeente overwinnen! De Wielingen blijft, WNC Groningen blijft (kort geding 14 mei).
12-5-90/1 LAAT JE GEEN OOR AANNAAIEN PAS OP VOOR ZAKKENROLLERS
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen
(4) UB SA / SA 031/003.2.01
 
Misschien bent u vandaag hier om een huis te kopen. Lang niet iedereen heeft geld om een huis te kopen. Malafide makelaars en projectontwikkelaars kopen goedkope huizen om ze, desnoods illegaal, te vervangen door luxe appartementen. Zo verdwijnt betaalbare woonruimte. De lage inkomens moeten plaats maken voor de hoge. Gerard W.Bakker, berucht speculant, gaat zich aan dit soort praktijken te buiten. Hij staat hier op deze beurs zijn waar aan te prijzen. Stadhouderskade 82 en 83 bijvoorbeeld, waar hij samen met zijn partner in crime advokaat Scheltema 15 mensen op straat liet gooien. Of Nieuwezijds Voorburgwal, waar hij de bewoners eruit gooide en de panden sloopte, waarna de grond jaren braak lag. Koop geen sociaal omstreden woningen. Koop niet van sociaal en financieel omstreden figuren. Gerard Bakker gaat opnieuw failliet! Stadhouderskade 82 en 83 moeten betaalbare huurwoningen blijven!
30-5-90/1 WOONBOOTBEWONERS VUILNIS ???????????
(1) anoniem
(2) A4, geel papier, fotokopie
(3) Ams-O-IB Milieu Wonen
(4) kopie op UB /
Zeven jaar te worden opgelicht door de Gemeente! Het is nu afgelopen. En door een zevental zogenaamde amsterdammers! Geen krakers zo noemen ze zich wel. Want welke kraker is Wethouder en woont voor niks! Want welke kraker zegt: 'Woonbootbewoners achter mij: over mijn lijk". Eerlijke verdeling van grond. Mevrouw de Wethoudster, voormalig CPN'er. Ja, wij drie meter schuine grond en zelf 27 meter grond! Eigenmachtig een stuk aan je huis bouwen, terwijl er een andere bestemming voor is. Je wordt gewoon belazerd! Want onze wethouders bijvoorbeeld. Meneer van der Vlis zit op een benedenwoning op een huurtje van fl. 150 per maand. Hoeveel bejaarden hebben recht op zijn woning! En Wethoudster Princen (van Stadsdeel Zeeburg, fp) woont voor niks in een gekraakt pandje. Bomen kappen in je zelf toegeëigende tuin mag, maar als er een 'Boom' om moet voor onze boot Huilen geblazen en een gratis rechtszaak (de advokaat woont ook in een van de gekraakte pandjes). Onze boten noemen ze betonnen wangedrochten maar er is hard voor gewerkt. Pro deo advokaten voor je eigen zaak, wij moeten ze betalen. Recht is krom! Al drie jaar lang moeten wij elk half jaar verhuizen. Deze moeder pikt het niet meer! 31 Mei zal ik eigenhandig mijn eigen hek plaatsen op de Zeeburgerdijk achter nr.305.
-6-90/10 ONTRUIMING GROEN VAN PRINSTERERSTRAAT 69-3hoog
(1) Kraakgroep Staatsliedenbuurt
(2) A4
(3) Ams-W-Staa Vrouw Wonen-kra
(4) SA / SA 002/012.2.01
Vandaag wordt Groen van Prinstererstraat 69-3 van G.C.Nobel ontruimd, een berucht bordeelhouder en speculant. Nobel koopt panden in oude wijken en bestemt deze voor de prostitutie. Meestal in gedeeltes waar prostitutie nog niet bestaat. Heeft hij geen concurrentie! Een probleem zijn de bewoners. Die raakt hij kwijt door intimidatie. Van mensen die al jaren in de panden wonen eist hij dat ze verhuizen. Heeft Nobel de mensen weggepest, knapt hij de etages op. Met name 67-huis is meer een ontmoetingsruimte voor hoerenlopers geworden dan een woonhuis. Wij vinden het een schande dat de politie deze etage voor Nobel ontruimt. Zo zie je maar weer voor wiens belangen ze de straat opgaan. (Maar wat wil je als je drugsdealers in je korps hebt zitten). Wij eisen van de deelraad dat zij de panden van Nobel onteigen, dat ze ze van hem vorderen. Bordelen moeten uit de buurt geweerd worden. Als de gemeente er niet voor zorgt zullen wij het zelf doen. Nobel de buurt uit.
5?-6-90/1 EEN VOLK DAT VOOR EEN HETZE ZWICHT ...
(1) autonoom volkssportklupje.
(3) Alt.lev Rechtsst Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 255 (18-6-90) p.41
Dit systeem is een machine die elke vrijheid en autonomie verstikt. Het ontruimde WNC in Groningen durfde daar tegen in te gaan. Wij willen dat de 150 mensen die al 9 dagen gevangen worden gehouden worden vrijgelaten. Het Parool en de Volkskrant hebben maar een kant aan het woord gelaten en weigerden een advertentie van ons. Deze kranten zijn instrumenten voor een repressieve politiek. Als steunaktie voor de gevangenen hebben we voor hun deur in de Wibautstraat een brandende barrikade gelegd. Opheffing van het Groningse kraakverbod!
9-6-90/1 Vandaag, 9 juni ,hebben wij het complex 'BYZANTIUM' gekraakt.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.elite
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.3.07
(5) Nederlandse en Engelse tekst
Vandaag hebben wij het complex Byzantium gekraakt. Dit pand bevindt zich nu in dezelfde staat als het Wolters Noordhoff-complex in Groningen zich bevond toen het door de PGGM in puin was geslagen om het kraakvrij te houden. Dit was geen beletsel om er voor te zorgen dat er woon- en werkruimtes ontstonden. Wij willen hetzelfde doen. Er zijn 139 kamers vrij voor de arrestanten die nu vast zitten in verband met de ontruiming van het WNC. Wij zijn woedend omdat de schade die zij aangericht zouden hebben in geen verhouding staat tot de schade die de gemeente Groningen heeft aangericht met city-vorming. Mensen werden ontruimd voor kantoorruimtes. De pvda heeft laten zien dat ze een juppie-city willen waarin geen plaats is voor mensen met lage lonen of uitkeringen. Wij willen betaalbare woonruimte in de stad, geen kantoorruimte die toch leeg blijft staan. Gratis openbaar vervoer in plaats van parkeergarages. Politiek en politie proberen door het inzetten van artikel 140 de mensen die zich verzetten tegen de schijndemocratie te criminaliseren. Bij artikel 140 wordt het principe van individuele schuld verlaten en dus de basis onder de zgn.rechtstaat weggezaagd. In Nijmegen is artikel 140 voor het eerst gebruikt tegen krakersters van de 'Marienburcht', die tot 8 maanden veroordeeld werden. De strijd tegen de city-vorming wordt zo geillegaliseerd.
19-6-90/1a OPROEP Hierbij willen we iedereen oproepen voor een landelijke demonstratie ...
(1) Initiatiefgroep demonstratie 28 juni
(2) A4, el.stencil
(3) Mhg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB /
Oproep voor een landelijke demonstratie op 28 juni in Utrecht vanaf het Domplein ter ondersteuning van de arrestanten na de ontruiming van het Wolters Noordhof Complex waartegen van 2-6 juli een massa proces gevoerd wordt. We richten ons tegen het criminaliseren van politieke ideeën en het gebruik van artikel 140. Vluchtelingen worden als 'crimineel' bestempeld, migranten worden steeds vaker als 'profiteurs' gezien, Marokkaanse jongeren als 'criminele jeugdbendes' en radikale linkse mensen krijgen met toenemende repressie te maken. Elk incident rond het WNC werd bewust gebruikt om de feiten te verdraaien en hen te criminaliseren. De politieke ideeën zoals een zelfbepaald leven en een aktieve strijd tegen city-vorming worden verzwegen en terug gebracht tot 'crimineel onaangepast gedrag'. De reaktie na de ontruiming is buiten alle proporties. Er werd een noodwet ingesteld. De meesten zitten zonder duidelijke reden vast. Zelfs de steungroepen voor de arrestanten worden gezien als onderdeel van een 'criminele organisatie'. Ook deze oproep zou er onder kunnen vallen. Artikel 140 is een juridische mogelijkheid die politiek gebruikt wordt om radikale maatschappij kritiek monddood te maken. Oproep te demonstreren tegen het toenemende repressieve en intolerante klimaat, tegen het gebruik van artikel 140 en als steun voor de mensen die nog vastzitten en onze ideeën. We eisen vrijlating van de arrestanten en ondersteunen hun eis tot samenvoeging en een 'normale' behandeling.
19-6-90/1b
(1) Initiatiefgroep demonstratie 28 juni
(2) A4, fotokopie
(3) Mhg Rechtsst Wonen-kra
(4) FP /
(5) Verspreid als pamflet?
Dito als /1a.
25-6-90/1 VERKLARING/ ... Vandaag, 25 juni om 6.45 uur hebben bewoners/sters ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.2.05
Vandaag hebben bewoners/sters en sympathysanten/s van de Wielingen de reklamezuil van de rai bezet. Dit als protest tegen de oprukkende cityvorming, uitbreiding van de rai, sloop van de Wielingen en tegen de onrechtvaardige behandeling van de mensen die gearresteerd zijn tijdens de ontruiming van het Wolters Noordhoff Complex in Groningen. De rai is al jaren een doorn in het oog van vele bewoners/sters. De rai is een sprekend voorbeeld van cityvorming. Nog is hun terrein niet groot genoeg. De expansiedrift gaat ten koste van het Beatrixpark. De rai past niet in een woonwijk. De Wielingen staat op dure grond en dreigt ook de dupe te worden van de zucht naar geld. De gemeente wil een betonkolos bouwen met kantoren, luxe appartementen en een parkeergarage. Weer 80 mensen met een laag inkomen op straat. Wij willen in de Wielingen wonen en werken op een zelfverkozen manier met onze eigen ideeën en idealen. Verzet wordt krachtig gesmoord door de overheid omdat dit de groei van het vermogen in de weg staat. De WNC-gevangenen worden als zware criminelen behandeld. Mensen zijn mishandeld. Ondertussen is het publiek zoetgehouden met verhalen over hoe slecht deze mensen zijn. De zaak gaat niet meer om eerlijke berechting, maar om het monddood maken van mensen wier ideeën niet passen in de no-nonsense politiek van de overheid.
-7-90/1 woensdag 4 juli SOLIDARITEITSAVOND v.d.WNC-arrestanten
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, tekeningen
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.in Grachtenkrant 256 (2-7-90) p.13
4 Juli solidariteitsavond voor de WNC-arrestanten, Kasbah, Amstelveenseweg. Procesdagen zijn 3-6 en 9 juli, uitspraak 2 weken later. Spreker/ster over de processen, daarna grote kaarten- & brievenschrijfavond met muziek en hapjes. Kom allemaal & neem je schrijf-, teken- en knutselgerei mee!
12-8-90/1 Beste buurtbewoners, Vandaag 12.8.1990 hebben wij de etages Roelof Hartstr. 17 hs + 1 hoog gekraakt.
(1) de bewonersters + gebruikersters van R.Hartstr. 17
(2) 21x±14,8cm, fotokopie, pica
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
(5) Facs.in Grachtenkrant 259 (14-8-90) p.3
Vandaag hebben wij Roelof Hartstraat 17 hs + 1 hoog gekraakt. De ruimtes staan meer dan een half jaar leeg. Eigenaresse Van Goor uit Zandvoort wil het pand verkopen voor 1,3 miljoen, wat zelfs de beter gestelden onder ons te gortig is. De eigenaresse wacht een gunstige wending in de huizenmarkt af, over de ruggen van woon- en werkruimtezoekenden. Dit is ons ook te gortig. Het wordt tijd dat hier voor een normale prijs gewoond en gewerkt kan worden. Huizen zijn om in te wonen, niet om mee te spekuleren.
-9-90/12 ZOU U FL.950,-- HUUR WILLEN BETALEN, VOOR EEN 2-KAMER WONING?
(1) De Bewoners. (van Frans Halsstraat 30, fp)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 031/005.2.08
(5) Facs.in Grachtenkrant 261 (10-9-90) p.8
Wij bewonen sinds 1 augustus de beneden etage van Frans Halsstraat 30, na een paar maanden leegstand. Eigenaar W.van Alphen-Bilthoven pensioen B.V.eist fl. 950 huur per maand. Omdat de woning volgens hem bedrijfsruimte is. Iedereen die naar binnen kijkt kan zien dat het woonruimte is. Het beleid van de dienst Herhuisvesting voor deze straat is om panden die langere tijd niet als bedrijfsruimte gediend hebben, in distributie woningen om te zetten. Dat is hier duidelijk het geval. Toch doet de G.D.H.(nog) niets! Wij willen graag een redelijke huur betalen. De eigenaar is naar de rechtbank gestapt en de rechter heeft de eigenaar gelijk gegeven. Deze mag de etage nog eens 6 maanden leeg laten staan. 13 September komt de deurwaarder om ons te ontruimen. We zullen op een vreedzame manier proberen de ontruiming te voorkomen. Betaalbare woonruimte voor iedereen.
-9-90/19 OPENBARE ALGEMENE KRAAKVERGO 16.9.90
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 013/001.3.03
In het TREVI-overleg (internationaal overleg justitie ambtenaren) is in 1986 besloten om na 1992 W-Europa kraakvrij te hebben. In de BRD en Denemarken lukt dit al aardig. M.b.v.de leegstandswet kan er binnen een maand al ontruimd worden. Een aanzienlijk snellere procedure dan in het verleden. Er wordt nu zo weinig gekraakt dat het voor politie en justitie makkelijk is de ontruimingen uit te voeren. Heeft kraken anno 1990 nog toekomst? Is kraken een oplossing voor de grootste slachtoffers van de woningnood? Stedelijke vergadering op zondag 16.9 in de Wielingen. Geen ontruiming Wielingen, Zandpad, Roelof Hart, Frans Hals 30. Kraken gaat door!
-9-90/20 POTEN AF VAN ZANDPAND 2 B
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Zandpad 2b)
(2) A4, fotokopie, foto's, fotomontage, tekening
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.03
De Zandrat blijft!!
-9-90/21 UITNODIGING ... A.s. maandag, 17/9/90, is er voor de derde keer in twee jaar een kort geding ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Ceintuurbaan 85)
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
Maandag 17/9 voor de derde keer in twee jaar een kort geding tegen de bewonoos van Ceintuurbaan 85''+'''. Eigenaresse is mevrouw Peterssen, die het pand 30 jaar leeg liet staan. Scheltema (een advokaat, fp) mag het nu weer proberen met een vage konstruktie. Er is natuurlijk sprake van een niet te tolereren duurzame aantasting van haar eigendom en zo nog een paar dingetjes. En dat na zoveel jaren leegstand! Om ons ongenoegen uit te drukken zullen we maandag met zoveel mogelijk mensen bij haar langs gaan op Stadionweg 88'. We zullen stencils uitdelen.
-9-90/22 ALWEER SCHELTEMA ALWEER GEDAGVAARD
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Ceintuurbaan 85)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 261 (10-9-90) p.16
 
Donderdag kregen we voor de derde keer sinds de kraak op 20 oktober 1988 een dagvaarding. Eigenaresse Pettersen liet het pand tientallen jaren leegstaan en beweert sinds de kraak van niet. Bij het eerste kort geding zou ze het verhuurd hebben aan een niet bestaande huurder. De tweede keer zouden er opeens kopers zijn voor onze verdiepingen. Dit proces werd gevoerd door Scheltema, nadat haar vorige advokaat op haar afgeknapt was. Leert Scheltema het nooit af andere mensen uit hun huizen te zetten? Hij heeft iets leuks bedacht: omdat de etages gekraakt zijn kan Peterssen de woningen niet volgens de regels gebruiken en is het onze schuld dat het GDH ze gaat vorderen. Allemaal bullshit! Het kort geding is 17 september in dat walgelijke gedrocht aan de Parnassusweg. Geen ontruiming Frans Halsstraat 30, Roelof Hartstraat 17, Zandpad 2b.
-9-90/23 BESTE LUITJES, HIERBIJ ZOUDEN WIJ ALLE KRAKERSTERS EN ANDERE BELANGSTELLENDEN UIT WILLEN NODIGEN VOOR EEN AKTIEF DAGJE IN DE PIJP.
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, Bruxelles, logo/tek., tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.08
Uitnodiging aan alle krakersters en andere belangstellenden voor een aktief dagje in de Pijp. De ontruimingen vliegen ons als rijpe appels om de oren. Wij zitten allesbehalve stil, wat op 13 september resulteerde in het tegenhouden van de ontruiming van Frans Halsstraat 30 Hs.(Het Fransje), gevolgd door liefst 3 krakingen. Donderdag: tegenhouding ontruiming Frans Halsstraat 30 Hs. Het is de eigenaar op schandelijke manier gelukt een ontruimingsvonnis los te peuteren. Na de ontruiming denkt dit type fl. 950 per maand te vangen. De deurwaarder en aanhang komt er dus niet in. Kraak 1, hoe meer ontruimingen hoe meer kraken. Verzamelen in koffieshop Yoyo 2e Jan van der Heijden/Hemonystraat. Kraak 2 onder voorbehoud, verzamelen bij de NN, Van Ostadestraat 233. Kraak 3, hier zijn veel mensen nodig omdat het reeds bewoonde gedeelte vergeven zit van het verzamelde zwik eigenaren van het pand, verzamelen Molli, Van Ostadestraat 55 Hs.
-9-90/24 MASSAAL ZANDPAD HERRIECONCERT
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Zandpad)
(2) 21x14,8cm, fotokopie, logo/tek., tekening
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.03
Neem instrumenten mee, zondag 9.9 achter het Byzarrium. Stop de ontruiming.
3-9-90/1 ONTRUIMING TEGENGEHOUDEN VANDAAG 3.9.90 HEBBEN ZO'N 70 KRAAKMENSJES, ...
(1) Amsterdamse Autognome Krakersters.
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.08
(5) Facs.in Grachtenkrant 261 (10-9-90) p.6. Tekst in: NN 65 (6-9-90) p.3
Vandaag hebben 70 kraakmensjes de ontruiming van Zandpad 2b, de zandpaddestoel, verijdeld! Om tien uur arriveerde deurwaarder Braan. Toen ze er niet doorkwamen gingen ze er weer snel vandoor. Smiddags trok een demonstratieve optocht door de ingewanden van de Stopera met een enorm lawaai uit protest tegen de nog steeds dreigende ontruiming. Het fraktiebordje van de CD werd meegenomen. Ook werden een hoop stencils uitgedeeld. De Stopera-bewakers waarschuwden de smeris en om half een staat iedereen weer heelhuids buiten. Het Grondbedrijf wil Zandpad 2b ontruimen om te verhuren. Oproep de tweede ontruimingspoging te verijdelen. Kom allemaal bij alarm en draag je beste steentje bij. Byzarrium is gebouwd op drijfzand. Geen ontruiming van de Zandpaddestoel! Kraken gaat door.
3-9-90/2 A'DAM, 3/9/90 BESTE LEZERSTERS.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Zandpad 2b)
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.03
(5) Facs.in Grachtenkrant 261 (10-9-90) p.6
 
De politie staat op het punt het kleinste kraakpandje te ontruimen: Zandpad 2b. Van deze maniakale ontruimingsdrang dreigen   (volgen tekeningen van muis, konijn en schildpad) het slachtoffer te worden! Het Gemeentelijk Grondbedrijf slaagt erin door een anonieme dagvaarding een reeds lang geleden gekraakt pand (6 jaar) te ontruimen met behulp van de Leegstandswet. Het Grondbedrijf ontruimt om het pand te verkopen! Om aan poen te komen die ze nodig hebben om hun schulden, die ze met hun eigen wanbeleid hebben gemaakt, te kunnen afbetalen! Zandpad 2b werd in erfpacht uitgegeven aan de buren die ijverig probeerden de bewonersters weg te pesten. De taktiek was gericht op 'een sociaal aanvaardbare ontruiming'. Dit betekent een tijdelijke verhuurwoning, rustig verhuizen, 75 piek huur per maand plus een maand oprottermijn. Kraakwacht spelen dus! De gemeente gedraagt zich als een ordinaire huisbaas die mensen op straat gooit als hem dat zo uitkomt, ook met Groen Links in het college!
13-9-90/1 WONINGNOOD Vandaag zou Frans Halsstraat 30hs door de deurwaarder ontruimd moeten worden.
(1) Kraakgroep de pijp
(2) 29,7x21cm, fotokopie, tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.08
De woning werd op 1 augustus gekraakt en stond toen al maanden leeg en te huur als bedrijfsruimte. Volgens de gemeentelijke dienst herhuisvesting moet deze etage verhuurd worden als woonruimte. De eigenaar wil er fl. 950 voor vangen omdat het bedrijfsruimte is. Met open haard en ligbad zeker! Haha. Helaas stelde de rechter de W.van Alphen Bilthoven Pensioen B.V.in het gelijk. Er zijn in Nederland 150.000 studenten op zoek naar woonruimte; de gemiddelde kamerhuur is fl. 450 per maand. In Amsterdam zijn 50.000 mensen op zoek naar een woning. Het is belachelijk dat er woningen ontruimd worden voor bedrijfsruimte, leegstand en spekulatie. Daarom werd 3 september bij Zandpad 2B de deurwaarder ook al onverrichterzake weggestuurd. Vandaag zal dat bij Frans Halsstraat 30 ook gebeuren. Bovendien zullen we de bewonoos en andere woningzoekenden aan woonruimte helpen door 3 leegstaande etages te kraken. Geen ontruiming Frans Hals 30, Zandpad 2B, Roelof Hartstraat 17 en alle andere panden.
17-9-90/1 AMSTELVEENSEWEG 222 I HERKRAAKT!
(1) Kraakgroep Schinkelbuurt
(2) A4, fotokopie, elite, tekening
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 262 (24-9-90) p.24
16 September is Amstelveenseweg 222' herkraakt. Die was 9 september al gekraakt en de volgende dag door aannemer Combi B.V.met een knokploeg van schoonmaakbedrijf MS Cleaning ontruimd, gestuurd door belegger Timmerman B.V. Wij wijken niet voor knokploegterreur. Volgen de adressen van de betrokken bedrijven.
30-9-90/1 Beste buren, Vandaag, 30 september 1990, hebben wij het al 4 jaar leegstaande gedeelte van het voormalig L.D.I.-complex gekraakt.
(1) uw nieuwe buren. (van het L.D.I.-komplex, fp)
(2) A4, el.stencil?
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 263 (8-10-90) p.25. Zie 1-10-90/1
Vandaag hebben wij het al 4 jaar leegstaande gedeelte van het voormalig L.D.I.-complex gekraakt. Na de belofte dat zij niet zou overgaan tot sloop werd Cocon-Endam B.V.in 1986 economisch eigenaar. Het was de bedoeling 30 bejaardenwoningen te realiseren in het bestaande gebouw. Men realiseerde zich op het grootstedelijk stadhuis dat de riante ligging aan het Vondelpark een positieve uitstraling zou kunnen hebben naar de werksfeer van gepland stadsdeel Zuid toe. Endam, die minder dan 2 miljoen had betaald voor het gehele complex, werd bereid gevonden voor een huur van 1 miljoen voor het halve complex de huisbaas te worden van de dakloze stadsdeelraad. De rest is een bouwval, zegt Endam, die plaats dient te maken voor 30 luxe koopappartementen. De deelraad heeft wel oren naar zo'n stuk inventieve stadsvernieuwing. Eerder gedane beloftes? Geheugenverlies! Omdat we zulk gekuip niet meer kunnen aanzien, er rond het Vondelpark al teveel verantwoorde nieuwbouw is verrezen -Byzarrium- en het gebouw zich leent voor huisvesting en buurtvoorzieningen, hebben we het L.D.I.gekraakt.
-10-90/7 EAT THE RICH. maar de stad
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Ams-alg Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 018/001.2.05
Eat the Rich. Ze willen yuppie-city, maar de stad dat zijn wij met ons allen. Fotokollage en tekeningen van gebouw Byzantium en wolkenkrabbers als vingers op een vuist, met in het midden een gekraakte paddestoel.
-10-90/8 GEKRAAKT SINDS 30.9 V.EEGHENSTR.114, 116 ...
(1) anoniem
(2) 14,5x40,8cm, linkerbovenzijde schuin afgesneden, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Gekraakt sinds 30.9 V.Eeghenstraat 114, 116, Koninginneweg 3, 'De Groote Eeghel'. Steun de 'Groote Eeghel' in de strijd tegen de gemene eigenaar Cocon B.V./Walm Holding. Volgt adres. Gevraagd: boumateriaal.
-10-90/15 ZET JE TANDEN IN DE LEEGSTAND KRAAK DE WONINGNOOD
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 062/001.1.01
(5) Ook als affiche uitgegeven op A3-formaat. Facs.in Grachtenkrant 263 (8-10-90) p.5
Kraaknieuws uit Zuid. Gekraakt 17 september Tekenakademie hoek Korte Tolstraat en Pieter Aertzstraat (eigenaar wbv.Schaepman, hebben kontakt opgenomen met huuraanbod). Frans Halsstraat ontruimd, er zit nu een kraakwacht in. Hoezo spoedeisend belang? Ceintuurbaan 85 heeft voor de derde keer een anonieme dagvaarding overleefd. Eigenaresse Peterssen (volgt adres) kon volgens Wrakking (vice-president Rechtbank, fp) niet aannemelijk maken plannen te hebben en hij vreesde ongerechtvaardigde leegstand. Op Borssenburgerplein op 2 oktober twee etages gekraakt (eigenaar wbv.Amstel), gezamenlijke axie van de Pijp en de Rivo. Etages stonden een week respektievelijk een jaar leeg. Het pand staat op de nominatie om over 5 jaar gesloopt te worden. Er blijkt een huurcontract voor 3 hoog. Er is een aanklacht wegens huisvredebreuk ingediend. Gekraakt op dezelfde dag Meerhuizenplein 7hs, gekraakt vanuit De Wielingen. 7 Oktober Verbindingsstraat 19'' (weer een etage van Schaepman). Wat een puinhoop bij die lui. Leeg sinds juni. Nog steeds gekraakt zijn Roelof Hartstraat, Zandpad 2b, Amstelveenseweg en natuurlijk het LSDI. Kraakspreekuur De Pijp en de Rivo bieden aan een groot aantal leegstaande etagewoningen.
-10-90/19 di.30 okt. FEEST in het L.D.I.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Van Eeghenstraat 116-118)
(2) A6, wit, paars, rose of geel papier, fotokopie, tekening met pand
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
 
De aanklacht wegens lokaalvredebreuk tegen de kraak-st-ers van het voormalig ziekenhuis is door de Officier afgewezen! Yeaaaa. Op 30 oktober is het L.D.I.één maand gekraakt en geven we een feest met de bands Disturbing Posights en Revenge of the Carrots. Kom kijken in ons prachtige woon-werk-pand. Verder 3 november benefiet voor het L.D.I.in De Wielingen met eten en Brezhnev. De opbrengst van beide avonden is voor onze bouwpot.
1-10-90/1 1-10-'90 Beste buren, Hierbij attenderen wij u op de hoorzitting over sloop/lelijke dure nieuwbouw van het voormalige L.D.I., ...
(1) Bewoner*s L.D.I.
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
1: Dinsdag hoorzitting over sloop/lelijke dure nieuwbouw van het voormalige L.D.I. in het gebouw van de Stadsdeelraad. Wij zouden het waarderen als ook u naar deze zitting zou komen.
2: Dito als 30-9-90/1.
2-10-90/1 We zijn hier namens de nieuwe bewoners en bewonsters van het voormalige L.D.I.
(1) (namens de nieuwe bewoners en bewonsters van het voormalige L.D.I.)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
We hebben dit gebouw gekraakt omdat we tegen de sloop van dit in goede staat verkerende monumentale pand zijn. Steeds vaker worden mooie gebouwen gesloopt en groengebieden ingeperkt om plaats te maken voor luxe-appartementen en kantoorgebouwen: het byzantium, IJ-Boulevard, casino, de stopera, de Wielingen. Bestaande sociale strukturen worden door deze poenerige nieuwbouw aangetast waardoor de leefbaarheid achteruit gaat. Uitverkoop van onroerend goed aan projektontwikkelaars staat in schril contrast met de woningnood. Steeds meer mensen werken er aan mee dat de armen steeds armer en de rijken steeds rijker worden. Met onze aktiviteiten willen we genoemde ontwikkelingen tegengaan en een alternatief opbouwen. Ons staat voor ogen in woongroepen te gaan wonen, werkruimtes op te zetten en er sociale functies onder te brengen. We eisen van de deelraad: zich tegen sloop uit te spreken, onze plannen serieus te overwegen. We nodigen buurtbewoners en geïnteresseerden binnenkort uit voor een open dag.
22-10-90/1 Kraakactie HEEL WAT MISLUKTE KRAKEN ...
(1) anoniem
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.1.01
(5) Zie -10-90/6, 22-10-90/2, 3, -11-90/3 en -1-91/16. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
In de Korte Koningsstraat wordt op 12 oktober een pandje gekraakt, de smeris slaat de krakersters naar buiten. 14 Oktober tweede poging. Buurman van verzamelpunt belt de smeris. Besloten wordt de kraak uit te stellen. Twee van de aanwezigen kraken toch. Een half uur later gooit de smeris ze eruit. 's Nachts de derde poging, gaat niet door wegens gebrek aan mensen.
Ceintuurbaan 85: Scheltema is in hoger beroep gegaan.
16 Oktober: Justitie heeft de aanklacht tegen de krakersters van het LDI in de Van Eeghenstraat wegens lokaalvredebreuk afgewezen! 30 Oktober feest.
18 Oktober Roelof Hart wordt ontruimd. De deur van deurwaarder Stapersma werd dichtgetimmerd en er vloog een stoeptegel door zijn ruit.
21 Oktober gekraakt Ceintuurbaan 25winkel (leeg sinds 1 maart) en Verbindingsstraat 17hs (enkele maanden leeg, van wbv.Schaepman).
Spuistraat 256, Balklava, kan elk moment ontruimd worden.
Gekraakt Jacob van Lennepstraat 38.
Mislukte kraken: Twee etages in de Schinkel.
Vergeet 25.10.85 niet, Van Thijn 5 jaar moordenaar. Kraak de orde!
22-10-90/2a Kraakactie HEEL WAT MISLUKTE KRAKEN ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: foto's
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB /
1: Dito als /1.
2: Dito als -10-90/6b.
22-10-90/2b NEDERLAND POLITIESTAAT. Artikel 140
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) FP /
(5) Facs.in Grachtenkrant 264 (22-10-90) p.6
Dito als /2a, beide pagina's verkleind tot A5-formaat.
22-10-90/3 Kraakactie HEEL WAT MISLUKTE KRAKEN ...
(1) anoniem
(2) 10,5x29,7cm, pamflet zelf A6, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA /
Dito als /1.
28-10-90/1 BESTE BUURTBEWONERS ZOALS U GEMERKT HEEFT IS DE HOLENDRECHTSTRAAT NUMMER 30 WEER BEWOOND (GEKRAAKT).
(1) De afzonderlijke bewoners nr.30 en de huiskat.
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.04
Holendrechtstraat 30 is weer bewoond (gekraakt). Het heeft vierenhalf jaar leeg gestaan. Er zoeken al zoveel mensen woonruimte. Er is niets met het pand gebeurd. Wij gaan met vijf mensen deze ruimte weer leefbaar maken. Sinds een binnenbrandje stond het pand leeg. Mocht u nog een houtkachel of glasplaten hebben, dan kunnen wij dat goed gebruiken.
-11-90/3a Kraakoffensief 22.10 PIJP: ...
(1) Internationale graffiti-bende
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's, tekening
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.1.01
(5) Zie 22-10-90/1 en 14-11-90/1. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat. Facs.(van andere versie?) in Grachtenkrant 265 (5-11-90) p.4
22 Oktober: wbv.Schaepman laat dreigbrieven sturen naar de drie gekraakte etages. Advokaat Tonino, volgt kantooradres en telefoonnummer.
23 Oktober: het LDI krijgt een dreigbrief van de eigenaar Endam BV en de zogenaamde huurster Jurriëns Aanneming BV. De krakersters moeten alle eigendommen netjes laten liggen. Bedoelen ze die 5 houten balken en die stapel oud ijzer die in de gang lag? Boze krakersters brengen 's nachts een bezoekje aan de eigenaar van de eigenaar van het LDI: Cocon BV/Walm Holding BV, volgt adres en telefoonnummer. Het tweede bezoekje ging naar de hoek van de Roemer Visscherstraat en de Constantijn Huygensstraat. Daar staat al jaren een villa leeg op 2 kraakwachten na. Eigenaar van de eigenaar, jawel Cocon/Walm Holding. Spuitbussen en verfbommen veranderen het aanzien van de gevels.
26 Oktober: Ceintuurbaan 25 vrijwillig verlaten. Er blijkt een huurkontrakt te zijn.
28 Oktober: Holendrechtstraat 30 voor de tweede keer gekraakt. De eerste keer was in 1985, na allerlei toestanden in 1986 weer verlaten. Sindsdien staat het leeg. In 1987 koopt Verberne het en wordt de boel uitgesloopt. Verberne werkt voor de gemeente op stadsvernieuwingsgebied, is eigenaar van 24 panden in de Rivierenbuurt en is niet vies van smerige praktijken om van zijn huurders af te komen. De buurt heeft een schurfthekel aan die Verberne.
Diezelfde zondag gekraakt Bilderdijkstraat 214'', eigenaresse Vink woont op hs en '.
31 Oktober: de Pieter Aertzstraat 47 wordt op naam gedagvaard, proces op 6.11.
1 November: Verbindingsstraat 15hs gekraakt, eigenaar wbv.Schaepman.
3 November: gekraakt Hobbemakade 66. Na brand vijf maanden leeg.
-11-90/3b
(1) Internationale graffiti-bende
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto's, tekening
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
Dito als /3a, echter verkleind tot A5-formaat.
-11-90/7 HOKON DE ONTRUIMER GAAT OP VELDTOCHT! Het rommelt in de spaarndammerbuurt.
(1) Bewoners Gevleweg terrein.
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Alt.lev Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 002/025.2.01
(5) Facs.(deels) in Grachtenkrant 266 (19-11-90) p.16. Tekst (deels) in: NN 70 (15-11-90) p.19
Buurt klaagt bij politie: 'ons hondenpoepterrein is gekraakt door heel veel (150) vieze krakers én veel honden. Kunt u het niet ontruimen?' Vervolgens krijgen een paar terreinbewoners een beleefd briefje in de bus: de grond is vervuild, we moesten vooral geen tomaten planten en er kwam daarover een informatieavond, dezelfde avond dus. Bij nader informeren bleek dat er die avond iets heel anders op het spel stond: een ontruiming. Ene Hokon Hansen van groen links houdt zich nou bezig met het deporteren van woonwagenbewoners. Hij heeft ons in 4 groepen verdeeld: de min of meer aanspreekbare groep (?), toeristen, daklozen en (britse) criminelen. Wij en onze honden schijnen ook in bosschages te...eh poepen. Wc's krijgen we niet want die werden elders (de heining) afgefikt, dus gaan wij dat ook doen. Ontruimen die hap. We hebben voorkomen dat die avond (24 oktober) al tot een ontruiming werd besloten. Nu is het uitgesteld tot op 14 november. De Gevleweg is een terrein aan het Y. Gekraakt in november 89 door naar de Heining gedeporteerde KNSM-bewoners en door ontruiming bedreigde Artis-bewoners. Wij proberen het hier zo leefbaar mogelijk te maken, ondanks de 'goede samenwerking' met de politie die hier dealers en ander tuig dumpt. Brandgevaarlijker dan op de Heining kon niet en nu willen ze ontruimen o.a.wegens brandgevaar. Willen ze oorlog - nou dan krijgen ze oorlog! De laatste vrijplaats van Amsterdam wordt niet zomaar van de kaart geveegd. Komt allen op 14 november in de stadsdeelraad Westerpark. Kom eens langs met steun en lekkere taart.
-11-90/8 KLASSENSTRIJD ... PvdA in regering: Trappen naar beneden
(1) 'Klassenstrijd'
(2) 1v 4p, 21,5x30,6cm, off-set, foto's
(3) Bui-Azië Werk Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Oplage 40.000 ex.
Artikelen over de PvdA in de regering, besteding van overheidsgeld, verhoging van accijns op benzine, verlies van arbeidsplaatsen, het milieu en de oorlog in de Golf.
Sociale vernieuwing? Het recht op bijstand voor uitwonende schoolverlaters wordt verlaagd. De ziekenfondspremie stijgt. De tarieven voor het openbaar vervoer gaan omhoog. De huren gaan omhoog. Gehandikapten gaan meebetalen aan voorzieningen in hun woning. De eigen bijdrage voor het krijgen van rechtshulp wordt verhoogd. De loonstijging moet beperkt blijven tot 3 procent.
De SAP wil een inkomen om van te leven. Vierhonderd gulden per maand erbij voor de uitkeringen. Terugdraaien van de bezuinigingen op kollektieve voorzieningen. Uitbreiden van werkgelegenheid door overheidsinvesteringen. Woonlasten omlaag. Gratis goede kinderopvang. Gratis openbaar vervoer. Haal de nederlandse oorlogsschepen terug. Stop de ekonomiese blokkade van Irak.
-11-90/11a OPROEP DONDERDAG 29-11 WORDT HET PROCES VOORTGEZET ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Wielingen)
(2) A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA SA /
(5) Zie /12
Donderdag 29-11 wordt het proces voortgezet op de Parnassusweg. Behandeld zullen worden het rapport van de Raad van Monumentenzorg en het onderzoek van de onafhankelijke deskundige. Kom en neem toeters en bellen en een hele boel tamtam mee! Geen luxe appartement op de plaats van ons fraaie monument. De Wielingen mag niet gesloopt worden. Nooit!
-11-90/11b OPROEP DONDERDAG 29-11 WORDT HET PROCES VOORTGEZET ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Wielingen)
(2) A6, fotokopie, foto's
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Dito als /11.
-11-90/15 L.D.I. O.K.!!! Zoals wellicht bekend werd het voormalige LDI 30 september j.l. gekraakt.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners LDI)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.2.01
(5) L.D.I. OK ontleend aan in het pand gevonden kledingmerkjes met deze tekst. Merkjes aanwezig op SA, vrz.36
Het voormalige LDI werd 30 september gekraakt. Volgt de geschiedenis van het pand tot dan toe. Tot 1986 was de Stichting Luthers Diakonessenfonds eigenaar. Er geldt een zgn.conserverend bestemmingsplan (geen sloop en nieuwbouw), bestemming: bijzonder wonen. Endam beloofde binnen de bestaande bebouwing 30 appartementen te bouwen en is nu economisch eigenaar. De helft van het complex is verhuurd aan stadsdeel Zuid voor de geringe vergoeding van 1 miljoen per jaar (in de Pijp was het deelraadsgebouw toevalligerwijs net eigendom geworden van zusje Jedam). Nadat de deal met de gemeente rond was, beweerde Endam dat in het resterende deel onmogelijk 30 appartementen gebouwd konden worden. De fundering zou niet goed zijn. Men kwam opeens met garage-plannen. Aannemer Jurriens krijgt opdracht tot sloop van het sanitair en leidingen. Deelwethouder Tiemersma stelt de cie.Wonen en Werken voor sloop-nieuwbouw. Eerst wordt de helft van het LDI aan het mogelijke woningbestand onttrokken door huisvesting van de deelraad en later oreert Tiemersma dat er meer woningen moeten komen. Van 2½ ton tot 1 miljoen. Maar ook miljonairs moeten wonen en dat heet ook 'sociaal'. Bovendien schijnen volgens Groen Links dat soort woningen na verloop van enige decennia vanzelf goedkoper te worden. De aanklacht lokaalvredebreuk is afgewezen. Endam c.s.willen het nu gaan proberen via een kort geding. We zijn anoniem gedagvaard. Endam wil duidelijk voor leegstand ontruimen om ongestoord tot sloop te kunnen overgaan. Kom 14 november, kort geding Parnassusweg.
-11?-90/20 Wijkbelangenvereniging "Leefbaar Slotermeer/Geuzenveld" ... Voor ons is de 0-lijn het uitgangspunt!
(1) Wijkbelangenvereniging "Leefbaar Slotermeer/Geuzenveld"
(2) A4, fotokopie, elite, tekening
(3) Ams-West Milieu Wonen
(4) FP /
Wij zijn vorig jaar opgericht. In de deelraad heeft men 4 zetels. Het Programakkoord hebben wij niet kunnen ondersteunen, daar wij met de woningbouw niet accoord konden gaan. Wij zijn tegen verdichtingsbouw. De Deelraad is er trots op dat men als uitgangspunt 1400 woningen heeft kunnen bereiken. Het waren er eerst 2900. Voor ons is de 0-lijn het uitgangspunt! Na 1994 gaat men uit van het overgebleven groen en dan wordt weer bekeken wat kan worden weggemaaid: steeds minder groene longen. Gezien de felle reacties tegen de verdichtingsbouw + de reeds opgehaalde handtekeningen door de Verontruste Bewoners Geuzenveld, is door ons deze handtekeningenactie weer opgestart. Dit is noodzakelijk voor de verdere onderhandelingen. Voor de lokatie Jan de Louterstraat werd door ons een bezwaarschrift ingediend. Procedures kosten veel geld en wij hebben Uw steun nodig.
-11-90/25 STEUN HET LDI ... BENEFIET in de WIELINGEN
(1) anoniem
(2) A6, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.5.02
Benefiet in de Wielingen, 3 november. Eten, gezelligheid, bands, bier, spreko, eten en muziek. Opbrengst in de bodemloze bouwput van dit grandioze pand.
-11-90/26 BENEFIET! Voor het nieuw gekraakt ziekenhuis
(1) anoniem
(2) 14,9x10,5cm, el.stencil?, tekening
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.5.02
Benefiet in de Wielingen voor het nieuw gekraakt ziekenhuis op 3 november. Met bands, eten, sprekers en bier.
-11-90/28a het LDI (van Eeghenstraat 114-116/Koninginneweg 3) GEDAGVAARD
(1) (LDI)
(2) A4, fotokopie, logo/tek., tekening met pand
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
 
Het LDI gedagvaard voor 14/11/90 door de gemene eigenaar Endam B.V.en de minstens even slechte aannemer Jurriëns B.V.(beide met adressen en telefoonnummers). Doe er iets aan! Kom je steun betuigen aan de Parnassusweg of kom eens bij ons helpen.
-11-90/28b
(1) (LDI)
(2) A6, fotokopie, tekening met pand
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
 
Dito als /28a.
4-11-90/2 Beste buurtbewoners/ sters, Wij, vier woningzoekenden, ...
(1) Jeroen, Frans, Bas, Goof. (uitgegeven door bewoners Hobbemakade 66, fp)
(2) A4, pica
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.04
(5) Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.57 e.v. Ontruimd 3-97, werd in 10-99 nog verbouwd
Wij hebben het half uitgebrande pand Hobbemakade 66 gekraakt. Onze bedoeling is het pand bewoonbaar te maken. Wij hebben bouwmaterialen nodig.
12-11-90/1 Amsterdam, 12 november 1990 Betreft: Start dienstencentrum voor Daklozen.
(1) (twee namen)
(2) A4, fotokopie, 10" Courier, kaartje
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) kopie op UB en GA /
Op 19 en 21 september hebben er informatie avonden plaatsgevonden, georganiseerd door het H.V.O., waarbij u geconfronteerd werd met een op ondemocratische wijze tot stand gekomen besluit n.l.het vestigen van een Dienstencentrum voor daklozen. Een commissie van buurtbewoners heeft diverse gesprekken gehad met direkt betrokken instanties, o.a.Wethouder Wildenkamp. Zij werden geconfronteerd met het niet willen praten over de besluitvorming tot vestiging in de Zaagmolenstraat, maar wel over de gevolgen van dit besluit. Door de bewoners boven de lokatie is een kortgeding aangespannen tegen het H.V.O.over deze besluitvorming, waarover de rechter donderdag uitspraak doet. Wij willen met U praten op 16 november, Westerkwartier, Van Beuningenplein.
14-11-90/1a Kraakshock l4.11.90
(1) Creatief Communicatie Commando
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.1.01
(5) Zie -11-90/3 en 28-11-90/1. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
Schinkel: 9 november Schinkelkade 38' gekraakt Eigenaar Fris maakt duidelijk dat hij met 'legale' middelen zal proberen de woning ontruimd te krijgen. Of z'n ruiten nu wel heel blijven?
V.P.C.: LDI anoniem gedagvaard voor vandaag. Boze vriendinnetjes en vriendjes gingen bij de booswichten op bezoek en haalden de naamborden van de gevel, wierpen met verf en sloopten een paar ruiten.
Pijp: Quellijnstraat 161'''achter gekraakt op 1 november (eigenaar wbv.Zuid, aangifte huisvredebreuk). Op 7 november ontruimt de smeris, 9 november eerste herkraak, 10 november zit er een ander slot in de deur, 11 november tweede herkraak, 's avonds knokploeg. Het blijkt dat een van de knokkers sinds 8 november een huurcontract heeft, van krakers was hem niets verteld. 12 November krijgt Zuid bezoek van boze krakersters die meedelen dat 159''voor is gekraakt, in de loop van de middag weer ontruimd.
Noord: 11 november schoolgebouw Ilpendammerstraat gekraakt.
Pijp: Ostadestraat 50' gekraakt op 6 november (eigenaar Peters van de Vloot), 7 november verlaten, 9 november herkraakt.
West: vanavond in stadsdeelraad West zitting over Gevleweg-gebeuren. Grote motor achter de hetze tegen de Gevlewegbewoners is heer Hokon, wethouder van, 3 keer raden, zgn.Groen, maar eigenlijk Beton, Links dus.
Grachten: ontruimd 13 november Spuistraat 256 (Balaklava). Hulde aan de eenzame arrestant. Ook ontruimd op zelfde dinsdag: Zandpad 2b.
Jordaan: bedreigd met ontruiming De Palm, het oudste nog existerende kraakkafe.
Berlijn: na een veldslag van drie dagen is het de smeris gelukt tien panden in Oost-Berlijn te ontruimen met 3000 smerissen, pantserwagens en waterkanonnen. Er zijn 150 mensen opgepakt.
14-11-90/1b Kraakshock l4.ll.90
(1) Creatief Communicatie Commando
(2) A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-Nrd Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB /
(5) Facs.in Grachtenkrant 266 (19-11-90) p.31
Dito als /1a: beide pagina's verkleind en afgedrukt op één vel.
14-11-90/3 Hallo, Vandaag 14-11-90 ,dient er een kort geding tegen de krakersters van het voormalig L.D.I. (van Eeghenstraat.).
(1) (de krakersters van het voormalig L.D.I. (van Eeghenstraat))
(2) 21x14,8cm, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
Vandaag dient er een kort geding tegen ons. Het pand werd na 4 jaar leegstand en verkrotting gekraakt. Endam B.V.is de eigenaar, een van de dubieuze B.V.'s die overkoepeld wordt door Cocon B.V., sinds kort Walm Holding, voor wiens kantoor wij nu staan. Endam wil luxe appartementen bouwen. Vooruitlopend op een wijziging van het bestemmingsplan heeft aannemer Jurriëns de helft van het pand verbouwd tot Stadsdeelraadkantoor die er per jaar 1.000.000 piek huur voor betalen. Het argument uit de dagvaarding dat de besluitvorming over het pand (die door de deelraad is uitgesteld) bijna rond zou zijn is belachelijk. L.D.I.te gek, Endam op z'n bek! Kraken gaat door!
28-11-90/1a Kraakbende 28-11-90
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto's, tekening
(3) Ams-C-Jord Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 267 (3-12-90) p.18. Zie 14-11-90/1. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
Op 15-11 krijgt het kantoor van Leutscher (Keizersgracht 209) een kort maar heftig bombardement van stenen, verf-, teer- en boterzuurprojektielen onder het motto: huizen zijn om in te wonen, niet om mee te handelen!
Pijp: 18-11 gekraakt Van Ostadestraat 58''' (in beheer bij makelaar Fris, een jaar geleden al eens wild gekraakt en ontruimd door een idioot die met een pistool liep te zwaaien).
Wild gekraakt Karel du Jardinstraat 88''' (eigenaar Wbv.Zuid).
Jordaan: 19-11 ontruiming van De Palm verijdeld. Inmiddels is het pand zwaar gebarrikadeerd.
Staats: 18-11 gekraakt Eerste Nassaustraat 4 (makelaar Recourt, woningonttrekking).
Rivo: 26-11 Holendrechtstraat 30 voorkomen bewoners dat bouwvakkers binnenkomen. Dit zal wel niet het laatste geintje zijn van eigenaar Verberne die naast het gekraakte pand woont. Steun de Holendrek!
29-11 Parnassusweg, uitspraak in het proces tegen het LDI en voortzetting van het proces tegen De Wielingen. Inmiddels is er uitspraak tegen de vier gekraakte etages van Wbv.Schaepman. Dit betekent dus vier ontruimingen. De eerste ontruimingspoging van Pieter Aertsstraat 47 vindt waarschijnlijk 3 december plaats.
Kraakspreekuur Vondelpark-Concertgebouwbuurt in het LDI. Feest 30-11 in het LDI.
28-11-90/1b
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's, tekening
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
 
Dito als /1a.
 
 
29-11-90/1a BEHOUD DE WIELINGEN! Vandaag, 29 november, dient de tweede zitting van het kort geding ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners van De Wielingen)
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA /
(5) Bovenste helft vel - rechtsboven zwarte streep
Vandaag tweede zitting van het kort geding dat de gemeente aangespannen heeft tegen de wielingen. De gemeente wil dit monumentale pand slopen om dure appartementen, kantoren en een parkeergarage te bouwen. De monumentale waarde van het pand, de gevolgen voor de bewonersters en de buurt zullen de gemeente een rotzorg zijn. Vandaag worden in ieder geval besproken een rapport van de raad voor de monumentenzorg en twee rapporten over de mogelijkheid de Wielingen te verbouwen voor jongerenhuisvesting. Ook besproken wordt de voordracht van de Wielingen voor de rijksmonumentenlijst. De gemeente gaat veel te ver in haar sloop- en cityvormingsdrift! Geen ontruiming, geen sloop, de Wielingen blijft!
29-11-90/1b
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners van De Wielingen)
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) ISG /
(5) Onderste helft vel - onderaan grijze streep
Dito als /1a.
29-11-90/2 EEN NIEUWE TRUUK ?
(1) (de bewoner/sters van de Groote Eeghel.)
(2) 21x14,8cm, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
Vandaag heeft Asscher uitspraak gedaan in het kort geding Endam tegen de bewoners van De Groote Eeghel (het L.D.I.). Dat Endam B.V.ons huis in wil om metingen te verrichten is voor de rechter genoeg om te oordelen dat wij het pand moeten verlaten. Dit maakt het behoud van elk kraakpand onmogelijk. Met deze constructie, die in Den Haag mislukte, heeft de gemeente een gekraakte school in Noord gedagvaard. Is dit de nieuwe truuk om nederland kraakvrij te krijgen voor 1992? Wij zullen doorgaan met het verwezenlijken van onze plannen en ons zelfbepaald leven. Binnenkort gaat het Nachtkafé 'het Pondelvarken' en het dagkafé open.
-12-90/2 DONDERDAG 13-12 14 00 UUR zal rechter asscher UITSPRAAK doen over ... DE WIELINGEN
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Wielingen)
(2) A6, fotokopie, foto, tekeningen
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA SA /
13-12 Uitspraak over het wel of niet ontruimen van de Wielingen. De woon- en werkruimte van 80 mensen staat op het spel. Geen betonblok vol kantoren en luxe appartementen! Laat het zinderen op de Parnassusweg 222.
-12-90/8 "WE GOT THE MONEY!!"
(1) (Zaal 100)
(2) A6, fotokopie, tekening
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 002/026.1.01
We got the money. Als dat zo is, breng het dan persoonlijk langs op 14 december, benefiet Slagerzicht in Zaal 100. Met eten, hoofdfilm, acrobatiek uit Berlijn, poëzie, muziek van de Warme Bakker Band en the Shanks en dixo door Paul.
-12-90/9 BENEFIET voor de BRAZILIAANSE LANDKRAKERS
(1) Binnenpret
(2) A6, fotokopie, tekeningen
(3) Bui-Am-Z Wonen-kra
(4) SA / SA 035/002.1.01
Benefiet voor de Braziliaanse landkrakers, 22 december Binnenpret. Video's, spreker/ster, hapjes, info, bands Dead Breakfast en Ratos de por@ao.
10-12-90/1 Amsterdam, 10 -12 1990 Beste mensen, ...
(1) de bewo(o)n(st)ers van Westerdoksdijk 48 en 49
(2) A4
(3) Ams-W-Spa Wonen Wonen-kra
(4) kopie op UB /
Zondag hebben wij Westerdoksdijk 48 en 49 betrokken. Ze stonden al geruime tijd weg te rotten. Wij steunen het streven van de buurtbewoners voor renovatie.
11-12-90/1a Kraak Staking JUSTIZIE(K) 11.12.90
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: tekening; achterkant: foto's
(3) Ams-Zuid Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 047/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 268 (17-12-90) p.26. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
Justizie(k): 29.11 was de uitspraak in het proces tegen het LDI. De krakersters krijgen een maand om op te rotten. Diezelfde dag was er weer een zitting in het proces van de gemeente tegen de wielingen. Op 13.12 doet Asshole Asscher uitspraak.
Pijp: Ostadestraat 58''' bleek opengebroken en er zat een nieuwe deur in de etage met stevig slot. 30-11 Is de woning zonder veel problemen herkraakt. Makelaar Fris wist natuurlijk weer van niets. Hem is duidelijk gemaakt dat hij zich koest moet houden. Snachts heeft nog iemand een liter pis van enkele maanden oud bij het kantoor van Fris naar binnen gegoten. De bewoner heeft een aanklacht huisvredebreuk ingediend en ook Fris ivm.de herkraak (volgen kantooradres en telefoonnummers van Fris).
Ontruimd Pieter Aertszstraat 49 huis. Senza Paura, Alb.Cuypstraat 183-187 heeft de rechtszaak gewonnen.
Schinkel: Ook tegen Schinkelkade 38''' heeft Fris een aanklacht huisvredebreuk ingediend. Die is ook toegekend. De bewoner heeft een executiegeschil aangespannen.
Rivo: Holendrek, op 27-11 maken politie en Bouw- en Woningtoezicht een einde aan de illegale sloop van de niet gekraakte benedenverdieping. Boze krakersters zijn de praktijken van Verberne beu en hebben verfbommen tegen zijn gevel gegooid. Volgen adres en telefoonnummers.
Staats: ontruimd Nassaustraat 6 vanwege huisvredebreuk.
Gedagvaard op 27-11 Schermerstraat 15, een gekraakte school in Noord.
Oude Schans 22 is inmiddels ontruimd.
9-12 Twee panden aan de Westerdoksdijk gekraakt. Beide huizen staan al jaren te verkrotten omdat ze moeten worden gesloopt vanwege de aanleg van de Y-Boulevard.
Nieuw in het LDI: dagkafé Tiktak en nachtkafé Pondelvark.
Krantenknipsels over schandalen bij politie en machtsmisbruik van politie alsmede de actiepunten van het beleidsplan Recht in beweging.
11-12-90/1b
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
 
Dito als /1a.
 
 
27-12-90/1a KraakCOCKTAIL 27.12.90
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Ams-C-Nwm Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 269 (29-12-90) p.3. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
23-12: Gekraakt Blaziusstraat 104. Stond 2 maanden leeg en is van Wbv.ACOB.
In de nacht van 18 op 19 december is er een bezoekje gebracht aan het kantoor van deurwaarder Weltevrede. Dit vanwege zijn betrokkenheid bij de ontruimingen van de gekraakte etages van Wbv.Schaepman in de Pijp.
2-12: Gekraakt 2e Hugo de Grootstraat 31''', stond al 4 jaar leeg, eigenaar Molenaar.
In 1990 gekraakt maar inmiddels weer van ons heengegaan: Herengracht 138-140, Prinsengracht 449' (uitgekocht), Bilderdijkstraat 214 (verlaten), Monnikenstraat 10 (verlaten), Roelof Hartstraat 17, Frans Halsstraat 30hs en Eerste Nassaustraat 4 (alle ontruimd), Borssenburgerplein (verlaten i.v.m.huisvredebreuk), Ceintuurbaan 25winkel (verlaten ivm.huurkontrakt), Verbindingsstraat 15-19 , Pieter Aertzstraat 47hs en Quellijnstraat 161'''achter (alle ontruimd), Korte Koningstraat (2 keer ontruimd), Alb.Cuypstraat, Spuistraat 256 en Frederikstraat 18a (alle ontruimd), Mauvestraat 51-53 (verlaten ivm.renovatie), J.Israëlskade 55hs (ontruimd) en F.Bolstraat 55'' (verlaten ivm.renovatie).
In 1990 gekraakt en nog onder ons: Hobbemakade 66, Holendrechtstraat 30, Schinkelkade 38', Ostadestraat 50' en 58''', Maupzicht, Amstelveenseweg 222', Wingerdweg 10, Schermerstraat 15 (ontruimingsbevel), Vrolikstraat 250' en 401-403, LDI Van Eeghenstraat (ontruimingsbevel), v.Limburg Stirumstraat 34'?, Blaziusstraat 104, 2e Hugo de Grootstraat 31''', Westerdoksdijk, Karel du Jardinstraat 88'', Jacob v.Lennepstraat 38, Steynplantsoen en Meerhuizenplein 7hs.
Gekraakt vòòr 1990 maar zich dit jaar laten uitkopen (Scabs): Kloveniersburgwal 99, Bührman, Voetboogstraat.
Vòòr 1990 gekraakt maar toch ontruimd: Stadhouderskade 82/83, Nes 41 en Zandpad 2b.
Van vòòr 1990 en met ontruiming bedreigd: de Wielingen (1978) en De Palm, Palmdwarsstraat 2 (1981).
27-12-90/1b
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.1.01
 
Dito als /1a, beide pagina's verkleind tot A5-formaat.
31-12-90/1a 31.12.90 eat the rich vanaf 14 januari kan het ldi. worden ontruimd.
(1) skg
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
Vanaf 14 januari kan het ldi worden ontruimd. Concertruimte, nachtkroeg, fietsenmakerij en woonruimte voor tientallen mensen worden weggevaagd voor de poenbelangen van onroerend goed spekulant cocon bv. Omdat de gemeente meer rijken wil hebben speelt ze zelf spekulant en ontruimt als elke ordinaire huiseigenaar. Terwijl er 60.000 woningzoekenden zijn worden luxe-appartementen van 2,5 miljoen gebouwd. Dan is er geen plaats voor kraakpanden en is het handhaven van de openbare orde van levensbelang voor een ongestoord woongenot van de rijken. Oproep een duidelijk protest te laten horen. Kom bij alarm naar de van eeghenstraat of doe iets in je eigen buurt. Bezoek de luxe paleizen in de stad.
31-12-90/1b
(1) skg
(2) 21x14,9cm, fotokopie, foto's
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
 
Dito als /1a.
- -91?/12 A.C.A.B. AMRO ROT OP
(1) A.C.A.B.
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 027/001.1.02
 
AMRO rot op! Nieuwezijds Kolk (nrs 7, 9, 11 en 19) Dirk van Hasseltsteeg (nrs 2, 4, 6 en 20)
(integraal)
- -91/14 KAN HET IETS GROENER EN IETS LINKSER ? En iets zindelijker ?
(1) Frank Laufer, walkantbewoner.
(2) 29,7x21cm, fotokopie
(3) Alt.lev Ams-W-Spa Wonen
(4) SA / SA 002/025.2.01
Aan de raadsleden van Groen Links en PVDA in de Stadsdeelraad Westerpark en de Centrale Stad. De notitie van Wethouder Hansen is een staaltje van politieke viezigheid. Hansen toont zich zogenaamd bezorgd om onze gezondheid, omdat we (bewoners Gevleweg, fp) geen sanitaire voorzieningen hebben. Het aanbrengen van voorzieningen wordt door de politie afgeraden omdat hiermee nieuwe bewoners aangetrokken worden. Zo denkende kan Hansen voorstellen de waterleveranties aan de Nieuwmarktbuurt stop te zetten, in het kader van de misdaadbestrijding.
Wat betreft de overlast van gebruikte condooms en spuiten, Hokon Hansen weet dat die troep niet door woonwagenmensen daar gedeponeerd wordt. Het doodlopende straatje bij aannemer Dorenbos is een 'afwerkplaats' voor de heroïne-hoeren achter het Centraal Station.
Op zijn ergst is Hansen als hij schrijft dat zijn voorkeur uitgaat naar het gedogen van marges en vrijplaatsen. Vervolgens bepleit hij ontruiming, omdat op de Heining de voorzieningen zijn vernield. Hij weet dat op de Heining gesaboteerd is omdat het een strafkamp was. Zolang die man wethouder blijft, stem ik niet meer Groen Links. De Gevleweg is een vrijplaats. En dat moeten we vooral zo houden. Denkt de wethouder het probleem der woonwagens op te lossen of denkt hij het probleem alleen maar te verplaatsen? Heel wat bewoners hebben een baan gekregen doordat ze nu een thuis hebben. Laatst kwam ik Jezus Christus op het terrein tegen. Ik vertelde hem dat het CDA een steunnotitie voor de ontruiming had klaargestoofd. Hij zei ernstig: Hij die niets heeft zal nog genomen worden wat hij heeft. Typisch CDA. De dorstige zijn dronk, de Hongerige zijn brood en de woningzoekende zijn woonwagen. Daarop wandelde hij het IJ op. Wees niet voor ontruimingen maar voor voorzieningen, zoals de GG&GD.
- -91/16 De Leegstandwet beschermt enkel en alleen het eigendom
(1) een aantal amsterdamse kraakgroepen
(2) dubbelz., A4, fotokopie, Courier
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA /
De Leegstandwet (LW) heeft het mogelijk gemaakt krakers/sters anoniem te dagvaarden. Een procedure betekent sindsdien bij voorbaat ontruiming. Er is geen sprake meer van belangenafweging. Het 'recht' van de eigenaar wordt bij voorbaat boven het woonrecht van bewoners/sters geplaatst. Een evaluatie van vier jaar Leegstandwet geeft het beeld van de bittere realiteit. Aanvankelijk waren er nog wel enkele positieve uitspraken. Die zijn vrijwel allemaal door een hoger beroep teniet gedaan: Ceintuurbaan 85 en Den Texstraat 1. De score van de anonieme dagvaardingen nadert de 100 procent. Zelfs een notoire oplichter als Leutscher maakt kans gebruik te kunnen maken van de juridiese middelen. Zijn hoger beroep tegen Spuistraat 199 maakt een goede kans, ook al bestaan zijn plannen uit luchtkastelen met spekulatie als enig doel. De Leegstandwet biedt zelfs nog een jaar extra leegstandbescherming: Roelof Hartstraat 17, een jaar en een maand na de uitspraak is het pand op dat oude vonnis ontruimd. Nu in de Leegstandwet alleen de repressieve maatregelen tegen bewoning zonder toestemming van de eigenaar over zijn, is de korrekte naam Leegsta-wet: de wet die zorgt dat ruimte ongehinderd leeg mag staan. De wet geeft ook nog eens de mogelijkheid tot tijdelijke verhuur van panden. Kraakwachten krijgen zo officiële dekking, waardoor de woningnood en leegstand verhuld worden. De wet dekt misbruik van woonruimte. Wij hebben besloten niet meer aan dit justitiële circus mee te werken. Wij raden bewoners/sters aan dit voorbeeld te volgen, al staat het een ieder vrij een advokaat in te schakelen om een bij voorbaat kansloze zaak juridies te verdedigen. Dames en heren rechters, u zit bij voorbaat voor joker bij het behandelen van Leegsta-wet zaken.
-1-91/15 Beste buurtbewoners Zondag 20 januari jl. werd Ruysdaelkade 187III gekraakt ...
(1) kraakgroep de Pijp en de bewoners van Ruysdaelkade 187 III
(2) 21x14,9cm, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-Z-Pijp Mhg Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 271 (28-1-91) p.44
Ruysdaelkade 187 III is door Herhuisvesting toegewezen aan een Turkse kandidate. Eigenaar Heineken weigerde haar. De woning wordt gevorderd. 20 Januari is de woning na vier maanden leegstand gekraakt. 21 Januari is er door iemand van Heineken ingebroken. Buigen voor Heineken, nooit!
-1-91/19 ZELFS HET KLEINSTE LICHT DOORBREEKT HET DONKER
(1) (LDI)
(2) dubbelz., A5, fotokopie, foto's
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
(5) Facs.voorkant in Grachtenkrant 271 (28-1-91) p.42
1: In 1990 hield de smeris een grootscheepse huiszoeking in de Hafenstrasse in Hamburg. Zij doorzochten 13 woningen. Ze zochten twee bewoners wegens vermeend lidmaatschap van de Rote Armee Fraktion. Het was zo uitgekiend dat de smeris alle panden binnen kon. Tijdens deze 10 uur durende operatie werden selectief computers etc.meegenomen, in sommige woningen werd er niet naar omgekeken. Het is de bedoeling geweest de mensen die in de Hafenstrasse wonen te kriminaliseren. De overheid wil een klimaat scheppen waarin alles geoorloofd is in haar pogingen de panden ontruimd te krijgen. In de Stern verscheen een waanzinnig artikel waaruit moest blijken dat de RAF in de Hafenstrasse zit. De Hafenstrasse moet nu eenmaal ontruimd worden. Ook al is het alleen maar in het belang van de rijken. En natuurlijk kunnen vrijplaatsen nergens getolereerd worden. Op 7 januari keurde de rechtbank het opzeggen van het huurcontract goed. Een ontruiming laat nog wel even op zich wachten. Er bestaat angst voor een onwettige ontruiming. Een brede ondersteuning is noodzakelijk. Daarom op 30 januari benefiet voor de Hafenstrasse in het LDI met bands, info, video etcetera.
2: Vanaf 10 januari kan het LDI ontruimd worden. Stadsdeelraad zuid wil uitbreiden. Terwijl er woningen in zouden komen. Het bestemmingsplan luidt 'uitbreiding van het woonbestand'. Opvullen van het LDI met vrije sektor (niet te betalen) woningen voldoet daar blijkbaar aan. De juridiese rechtvaardiging voor de ontruiming is volgens Asshole Asscher (zgn.rechter) dat de eigenaar metingen moet kunnen verrichten. Zelfs de gemeente heeft met deze smoes al een ontruimingsvonnis gekregen voor een in noord gekraakte school. Terwijl de bewonersters zelfs een sleutel hadden afgegeven. Wij zijn in hoger beroep gegaan. Met het LDI pakken ze voor de zoveelste keer een pand van ons af. Het LDI werd op 30/9/90 gekraakt. In een buurt waar het kraken al jaren afgeschreven was. Waar bovendien teveel rijken wonen. Dit soort (vrij)plaatsen zijn ons niet (meer) gegund. We verzetten ons waar en wanneer dat kan. Kom naar het LDI als de kolonne eraan komt! Na de ontruiming demonstratie, verzamelen bij stadsdeelraad Zuid.
13-1-91/2 AMSTERDAM 13.1.91 ZACK! GEGROET KAMERADINNEKES EN KAMERAADSKES.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-Z-VPC Oorlog Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 270 (14-1-91) p.3
 
Vanaf 18.1 kan het LDI ontruimd worden dankzij de uitspraak van asshole Asscher in het kort geding aangespannen door eigenaar Cocon/Walm Holding. De vraag rees wat te doen bij ontruiming. Voor welke aanpak zijn mensen te mobiliseren? Wat is de betekenis voor ons van panden als het LDI? Hoe staat het met de bereidheid van de 'beweging' zich in te zetten voor het behoud van onze vrijplaatsen? Bijeenkomst om eerst een tijdje te praten over de algemene problematiek om uit te komen bij de ontruiming van dit LDI. Vervolgbijeenkomsten zullen noodzakelijk zijn.
Statements. Is kraken nog wel aktueel - met een oorlog voor de deur kijkt iedereen toch liever tv. Gelegaliseerde panden horen niet in onze struktuur thuis, de enige legale status is een kraakstatus.
Nauwelijks komen er nog initiatieven van de grond. Het gebruik van vrijplaatsen betekent voor velen een parasitair konsumeren, vaak in de vorm van grote hoeveelheden alk. De energie hobbelt van incident naar incident en elke keer zijn we met minder mensen. Geen enkele buurt beschikt nog over een goed funktionerende buurtstruktuur, waardoor het bij alarm niet mogelijk is snel een slagvaardige groep mensen op de been te krijgen.
22-1-91/1a 'T Kraak Info 22.1.91 KRAAK MISLUKT.
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto's
(3) Ams-W-Spa Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 271 (28-1-91) p.3. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
14.12.90 Bij de poging twee etages te kraken op de hoek van de Westerdoksdijk en de Barentzstraat kwam de baas van een kafé op de benedenverdieping zwaaiend met een pistool de trap op. Van herkraak wordt afgezien. En zoiets noemt zich dan kraakfront(je).
Ontruimd door een knokploeg: Romeinse Armsteeg 3 of zo. De horekagelegenheid tegenover schijnt hiervoor verantwoordelijk te zijn.
Schinkelhavenstraat 15hs. De woning is al eerder gekraakt geweest. Er werd niet gerenoveerd omdat de wbv.geen subsidie kreeg voor haar renovatieplannen.
Amstelveenseweg 222': het GDH gaat niet akkoord met de huidige bewoners. Ontruiming dus. Dat is lang geleden.
Wingerdweg 10, een gekraakte school, wordt gesommeerd op te rotten. Eigenaar is de gemeente.
30.1: LDI 4 maanden gekraakt, informatieavond over de Hafenstrasse.
Gekraakt 14.1: Prins Hendrikkade 151. Het was vorig jaar al eens gekraakt. Eigenaar De Boer wist het pand ontruimd te krijgen.
Gekraakt 20.1: Ruysdaelkade 179''' (half jaar leeg, eigenaar Heineken wees de GDH kandidaat af omdat het een Turkse vrouw was die de huur wel niet zou kunnen betalen).
De al 6 jaar gekraakte etage boven Mc.Donalds in de Ferdinand Bolstraat heeft van de nieuwe eigenaar Mc.Donalds BV een oprotbrief gehad. Bel ze eens op of ga eens langs (volgen adressen van McDonald's zaken).
22-1-91/1b
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-C-rest Ams-Nrd Wonen-kra
(4) UB GA SA /
Dito als /1a.
24-1-91/3 DE GANG VAN ZAKEN M.B.T. HET GEKRAAKTE LDI
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Van Eeghenstraat 114-116)
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 271 (28-1-91) p.42. Uitgedeeld tijdens vergadering deelraad zuid
Op 30 september vorig jaar kraakten wij de voormalige Lutherse Diakonessen Inrichting (LDI). Vier jaar spekulatie en leegstand hadden hun sporen achtergelaten. Wij hebben ruimte nodig om te kunnen (over-)leven, met onze normen en waarden, naar eigen ideeën en inzicht. Hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is uitbreiding van het woonbestand. Het wordt tijd dat er in rijke buurten 20% sociale woningbouw bijkomt. De gemeente heeft de helft van het LDI geconfisqueerd voor stadsdeelraad zuid. Wethouder Tiemersma (groen links) durfde niet uit te sluiten dat de deelraad het hele gebouw gaat huren. Wij kennen het klappen van de politieke zweep ondertussen wel: uiteindelijk worden altijd de belangen van het bedrijfsleven gediend. Geld is voor de politiek vaak hét argument om niet aan sociale projekten te doen. Endam/Cocon heeft 2 miljoen betaald voor het gehele LDI-complex. Een deel werd voor nog eens 2 miljoen gerenoveerd. Voor dit deel betaalt stadsdeelraad zuid 1 miljoen gulden huur per jaar. Woningnood = spekulantenbrood. Geen sloop maar verbouw. Geen kantoren maar woningen. Geen yuppen maar wij (en dat verbouwen doen we zelf wel!).
27-1-91/1 Geachte buurtbewonersters, Vandaag, 27 januari 1991, hebben wij het pand Valeriusplein 12 gekraakt.
(1) De afzonderlijke bewonersters van Valeriusplein 12
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-VPC Gezondheid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 271 (28-1-91) p.45
 
Vandaag hebben wij Valeriusplein 12 gekraakt. Dit pand staat geruime tijd leeg. Wij besloten het als woon- en werkruimte in gebruik te nemen. Dit pand is een speculatiepand. Eigenaar Stichting psychiatrisch centrum amsterdam gebruikt het niet omdat dat niet genoeg oplevert. Wij kunnen dit niet tolereren. Speculanten zijn criminelen die winst maken over de ruggen van jullie en onze medemens. Er is genoeg woonruimte, maar door dit soort praktijken heerst er een gigantiese woningnood. Woonruimte die wel verhuurd wordt is bijna altijd onbetaalbaar. Amsterdam wordt volgebouwd met kantoren, bedrijven en hotels. Dit gaat meestal ten koste van oudere panden waarvoor weinig huur betaald hoeft te worden. Panden waar eenmaal mee is gespeculeerd komen door de prijsopdrijving niet meer als betaalbare woonruimte beschikbaar. Wij willen niet meewerken aan deze kapitalistiese maatschappij. Wij willen zelf bepalen hoe wij leven en ons kunnen verzetten. Daarom creëren wij door kraken onze eigen ruimtes, waarbinnen we ons vrij kunnen bewegen. Wij zullen ons best doen om de buurt leefbaar te maken. Kraken gaat door! Hebben jullie nog spullen over, breng die dan langs of leg het in de tuin. We kunnen alles goed gebruiken.
-2-91/3a GEEN SLOOP EINDELYK WORDT DAN DE AROB - PROCEDURE , ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Wielingen)
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB SA / SA 018/001.2.05
Eindelijk wordt de AROB-procedure, die we met het Comitee Buurtbewoners RAI zijn gestart tegen de afgegeven bouw- en sloopvergunning, afgehandeld. Het Stadsdeelbestuur houdt een hoorzitting op 7 februari in het Deelraadgebouw op het President Kennedyplantsoen. Tijdens dezelfde hoorzitting zal ook gehoord worden over ons verzoek, in samenwerking met de Bond Heemschut, tot plaatsing van De Wielingen op de Rijksmonumentenlijst. Tot de beslissing (maximaal 10 maanden) mag niets aan het pand gesloopt worden. Het Ministerie zal advies vragen aan de Stadsdeelraad.
-2-91/3b
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Wielingen)
(2) A6, fotokopie, foto
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Dito als /3a.
-2-91/31 Geachte buurtbewonersters. Hier weer een berichtje van "'t Serestahotel" (Valeriusplein 12).
(1) De afzonderlijke bewonersters van "'t Serestahotel".
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Z-VPC Gezondheid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 272 (12-2-91) p.5
 
Wij hebben dit pand op 27 januari gekraakt na twee jaar leegstand. De panden zijn in het bezit van de Valeriuskliniek. Zij heeft Valeriusplein 12 twee jaar leeg laten staan en illegaal als kantoorruimte gebruikt. De kliniek wil 12 t/m 16 samenvoegen. In Amsterdam zijn 60.000 woningzoekenden. Wij willen niet mee werken aan deze kapitalistische maatschappij. Wij willen zelf bepalen hoe wij leven en ons kunnen verzetten tegen alle aspekten in deze samenleving waar wij het niet mee eens zijn. Daarom creëren wij door kraken onze eigen ruimtes. Wij hebben hier woonruimte voor acht personen, een café, een kraakspreekuurruimte, een atelier en een gemeenschappelijke woonkamer annex vergaderruimte. Veel buurtbewonersters zijn langs geweest om ons succes te wensen. Maar ook zijn onze vorige infoborden gejat en een spandoek en is er een spandoek verbrand. Wij verklaren ons solidair met het L.D.I.
-2-91/32 DE WIELINGEN Donderdag 7 februari dienden in het gebouw van stadsdeelraad rivierenbuurt ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners De Wielingen)
(2) A5, fotokopie, foto's
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.2.05
7 Februari dienden bij een commissie van stadsdeelraad rivierenbuurt twee hoorzittingen: over de sloop- en bouwvergunning en over het plaatsen van de Wielingen op de rijksmonumentenlijst. We waren met een stuk of vijf en we waren blij dat Phon v.d.Biesen (advokaat, fp) alles weer zo glashelder onder woorden bracht. De heren van Mabon vertelden dat ze 5-en-een-half miljoen 'schade' hebben geleden maar of ze die ook gaan claimen? De stadsdeelraad vreest het ergste en durft de nek niet uit te steken. 26 Februari zijn de adviezen van de commissie openbaar, 28 februari worden ze besproken in de commissie wonen-werken en 14 maart deelraadsvergadering waar beide adviezen weer besproken zullen worden. Laat je gezicht ook eens zien in het deelraadsgebouw!
-2-91/36 VRANKRIJK ... BEDREIGD Geen plaats voor eigen initiatieven in de Amsterdamse binnenstad?
(1) (bewonersters en gebruikersters van "Vrankrijk")
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.elite, foto's, tekeningen
(3) Alt.lev Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 022/001.1.01
(5) Zie 12-11-94/2
In 1982 werd het pand 'Vrankrijk' aan de Spuistraat 214-218/Singel 267-269 gekraakt. Het is nu een kraakkafé dat zeven dagen per week open is, één van de weinige alternatieve disco's/podia in Amsterdam, en woonruimte voor 25 mensen. Er vonden honderden manifestaties en benefieten plaats. De mensen die er werken doen dit vrijwillig. In Vrankrijk wordt samengewerkt op een niet-hiërarchische manier. De gekraakte toestand van het pand waarborgde de onafhankelijkheid van welke overheids- of andere instantie dan ook. Vrankrijk is autonoom. Maar nu wordt Vrankrijk met ontruiming bedreigd. Eigenaar de Wit wil het pand ontruimd hebben om het te slopen en er peperdure woningen te plaatsen. In de binnenstad verdwijnt de laatste betaalbare woon- en werkruimte en in plaats daarvan verschijnen er peperdure woningen en kantoren of winkels. De gemeente hoopt zo Amsterdam de allure te geven die het een plaats zal verschaffen tussen andere grote steden in het verenigd Europa. Aan krakers valt nauwelijks wat te verdienen. De multiculturele waarde van een pand als Vrankrijk zal de gemeente een worst wezen. Dat wij ons zullen verzetten tegen deze ontwikkelingen zal duidelijk zijn. Oefen druk uit op de gemeente, kom naar onze akties. Elke donderdag informatie over de stand van zaken. Op 1 maart wordt er in de Spuistraat een groot straatfeest gehouden en een groot huwelijk tussen diverse bedreigde kraakpanden.
-2-91/38 MANIFEESTACTIE in VRANKRYK
(2) A4, geel papier, fotokopie, tekening van W.Plum
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 022/001.2.01
8-2-91/1a Kraak N.N. 8.2.9l
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto, kaartje
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
(5) Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
1: Door een knokploeg ontruimd is niet een pand in de Romeinse Armsteeg maar in de Oudezijds Armsteeg.
Pijp 22-1: gekraakt V.Ostadestraat 171'.
VPC 27-1: gekraakt Valeriusplein 12. Stond al een tijdje leeg, eigenaar is de Valeriuskliniek die wil verbouwen. Ze hebben een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. Het pand is Seresta-hotel gedoopt en het Valeriusplein is omgedoopt in Valiumplein. De huisbar is genaamd Semtex-bar. Inmiddels is al drie keer een spandoek gejat van de voorgevel en in de fik gestoken!
22-1: Vrankrijk krijgt een oprotbrief. Afzender H.J.Suyver, advokaat te Gouda namens eigenaar Schiethaven BV, direkteur heet De Wit.
5-2: gekraakt Krammerstraat 32", eigenaresse Ten Harke woont in Zandvoort.
2: Krantenknipsels over politie en justitie.
8-2-91/1b
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto, kaartje
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 272 (12-2-91) p.4
 
Dito als /1a, beide pagina's verkleind tot A5-formaat.
14-2-91/1 ALARM 14.2.91 MOBILISATIEOPROEP VOOR VALERIUSPLEIN 12
(1) Kraakgroep VPC.
(2) A5, fotokopie, foto, tekening
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.05
Morgen wil de smeris 7 mensen en een kat de straat op gooien. En dat met dit kloteweer! Oproep naar het pand te komen om de smeris weg te jagen. Komt allen en neem bivakmutsen mee.
18-2-91/1a 18.2.91 AFGELOPEN VRIJDAG 15.2. IS DE EERSTE ONTRUIMINGSPOGING VAN HET SERESTAHOTEL AAN HET VALIUMPLEIN VERHINDERD ...
(1) Kraakgroep VPC.
(2) 21x14,8cm, fotokopie, foto
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.05
 
Vrijdag 15.2 is de eerste ontruimingspoging van het Serestahotel aan het Valiumplein verhinderd door 50 mensen. Met sneeuwballen en verfbommen werd de smeris duidelijk gemaakt dat ze beter niet in de buurt konden komen. Zelfs de bommenjeep die normaal elk kwartier voorbij reed, liet zich niet meer zien. De smeris liet weten dat ze voor 20.2 zouden ontruimen. Daarom is het pand verder gebarrikadeerd en roepen we iedereen op langs te gaan. Let op alarm, kraak de orde.
18-2-91/1b
(1) Kraakgroep VPC.
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.05
 
Dito als /1a.
20-2-91/1a Kraak, triomf 20.2.9l 5.2 ONTRUIMD:DE PALM, ...
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-C-Jord Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 273 (25-2-91) p.10. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
5-2 Ontruimd: de Palm, Palmdwarsstraat. Geen arrestaties.
12-1 Vrankrijk krijgt weer een brief van de eigenaar. Ze zien af van ontruiming vanwege schadelijke axies, kulminerend in de fik die 80% van hun bedrijfspand verwoestte. Ze schijnen nu bereid te zijn het pand te verkopen aan de bewonersters.
12-2 Gekraakt een etage aan het Meerhuizenplein. De tweede kraak al dit jaar in de Rivo. Overigens schijnt de Krammerstraat alweer verlaten te zijn na een bezoekje van de zoon van de eigenaresse.
Mc.Donalds wil geen huurkontrakt afsluiten met de bewoner van de gekraakte etage boven hun filiaal aan de F.Bol. Ze willen wel een tijdelijk gebruikerskontrakt afsluiten. Onakseptabel natuurlijk. Inmiddels schijnt al twee keer een ruit te zijn stukgegooid. Ga eens langs bij Mc.Murder en laat iets leuks achter.
15-2 Eerste ontruimingspoging Valeriusplein. Toen ze kwamen werden ze bekogeld met sneeuwballen en verfbommen. Sinds maandag hebben ze een nieuwe taktiek bedacht. Ze rijden met een waterwerper rond. Intimidatie of provokatie? Ga eens langs bij het Serestahotel. Let op alarm.
In de nacht van 11 op 12.2 is het Duitse konsulaat voorzien van leuzen uit solidariteit met de bewonersters van de Hafenstrasse, Hamburg. 17.2 Was het weer raak.
20-2-91/1b
(1) anoniem
(2) A5, fotokopie, foto's
(3) Ams-C-Jord Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
 
Dito als /1a.
 
27-2-91/2a KraakKots 27.2.91
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-C-Jord Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
(5) Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
Jordaan 19.2: 2 jaar gekraakt Hazenstraat 19. Ene V.Kampen meldt zich als nieuwe eigenaar en zegt over huur te willen praten. Later komt buurtbewoner Ruud en die biedt een oprotpremie van 8 rooien of anders een proces. Nix huurkontrakt dus.
Rivo: herkraakt de etage aan het Meerhuizenplein nadat, tijdens de afwezigheid van de bewoner, het slot is verwisseld door een mannetje van de eigenaar, Woningbedrijf Amstel.
Utreg: alarm, ontruiming Minrebroederstraat 4 maart. In de ochtend optocht door de stad.
VPC 21.2: Valeriusplein, het Serestahotel, wordt ontruimd. Een dertigtal mensen kan alleen toekijken hoe de Bratra via een doorgang naar nr.14 het pand weet binnen te dringen. 7 Bewonersters gearresteerd op grond van lokaalvredebreuk. Niemand zegt zijn/haar naam. Nu zitten er kraakwachten in het pand.
Ook ontruimd begin februari: Oude Schans 44, 46 en 50.
Benefiet 1.3 in Zaal 100 voor Kboem.
Manifestaxie in Vrankrijk op 1.3.
Grachten 24.2: gekraakt Prinsengracht 248 (half jaar leeg, eigenaar De Nieuwe Zuider Bouwmaatschappij. De kraak ging goed al was men vergeten een vuistje mee te nemen om de koevoet tussen de deur te rammen.
Rivo 24.2: gekraakt Holendrechtstraat 18' (louche eigenaar Verberne, vermoedelijk aanklacht lokaalvredebreuk). Ook verhuurde Verberne een etage die hij gekraakt heeft aan een stel studenten. Een familielid heeft het slot van Verberne eruit gehaald en er een ander slot ingezet tijdens de afwezigheid van de studenten. Die keken behoorlijk dom toen ze thuiskwamen.
24.2: Kraak mislukt door slechte organisatie en smeris die verbazend snel ter plaatse is van Nieuwe Achtergracht 104. De groep krakersters komt te laat. Via de mobilofoon valt de naam Cocon, de naam van de eigenaar van het LDI. Na een zwaaiaxie bij buro IJtunnel is de arrestant dinsdag vrijgelaten.
27-2-91/2b
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto's
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 274 (11-3-91) p.33
 
Dito als /2a, beide pagina's verkleind tot A5-formaat.
11-3-91/1 OPROEP voor een DEMONSTRATIE op de dag van de ontruiming van 't L.D.I.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners L.D.I.)
(2) A5, el.stencil, tekening
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.2.01
(5) Facs.(gewijzigd) in Grachtenkrant 274 (11-3-91) p.3. Twee vellen naast elkaar gestencild op A4-vel
Verzamelen bij Stadsdeel Zuid. Neem bakfietsen, spandoeken en veel spektakel mee! Let op alarm!
14-3-91/1a KraakBlckChS 14.3 1991
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's, tekening van R.Cobb
(3) Ams-C-Jord Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA /
(5) Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
1: Okeghemstraat 10 wordt na 7,5 jaar gekraakt te zijn met ontruiming bedreigd. Eigenaar Koster uit Zoetermeer heeft de bewonersters een oprotbrief gestuurd, anders volgt er een kort geding. Advokaat van de eigenaar is mr.Ellis van het advokatenkantoor Stibbe.
28.2 Gekraakt Laurierdwarsstraat 14 en 16. Eigenaar is Woningbedrijf West die dreigen met ontruiming vanwege onbewoonbaarheid. De panden moeten dit jaar gesloopt worden.
2.3 Gekraakt Weteringschans 259". Lokaalvredebreuk dus. Het pand is vrijwillig verlaten.
De Pijp: Mc.Donalds heeft een briefje gestuurd naar de bewoner van de etage boven hun filiaal aan de Ferdinand Bol. De bewoner kan tot juli blijven tegen een gebruikersvergoeding. Wat een smeerlappen. Advokaat van Mc.Murder is VandeVoodt Vermeer Van der Mark, volgt adres.
2: Krantenknipsels over politie en justitie.
14-3-91/1b Wraak op deurwaarder
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-West Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Dito als achterkant van /1a.
14-3-91/1c KraakBlckChS 14.3 1991
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto's, tekening van R.Cobb
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 275 (25-3-91) p.13
 
Dito als /1a, beide pagina's verkleind tot A5-formaat.
14-3-91/2 VERKLARING Het verrast ons niet, dit raadsbesluit ...
(1) juridische steungroep van de Wielingen
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.2.05
Het verrast ons niet, dit raadsbesluit om het rijk te adviseren de Wielingen niet voor te dragen voor de rijksmonumentenlijst. Piet Polderman, die als rechterhand van Genet, de Wielingen al wat langer 'kent', zegt dat de gemeente indertijd alle mogelijkheden heeft bekeken. Die afwegingen waren echter gebaseerd op een onjuist uitgangspunt, namelijk dat de Wielingen in bouwvallige staat zou verkeren. Intussen is dat verhaal wel ontzenuwd. Het lijkt ons logischer dat men, voordat men afspraken maakt/kontrakten afsluit, er rekening mee houdt dat burgers het recht hebben bezwaar te maken. Zulke procedures kosten tijd en als je al kontrakten hebt afgesloten ook geld, in dit geval. Maar dit mag niet de reden zijn om een pand te slopen om de eigen strop te compenseren. Het enige waar het behoud van de Wielingen op lijkt te stranden is een tekort aan geld. Althans, zo wordt het gebracht. Politieke onwil en prioriteiten klinken ons steekhoudender in de oren. Met al het verspilde gemeenschapsgeld had de Wielingen ondertussen verbouwd kunnen zijn tot jongerenhuisvesting. Het concept-advies was twee dagen voor de commissievergadering af, wat het voor niet-deskundigen onmogelijk maakte om adequaat te reageren. De mogelijke schadeclaim van Mabon is door Polderman gigantisch benadrukt. Helaas laten de deelraadsleden zich deze manipulaties welgevallen. Om de sociale en monumentale waarde van het pand zou het moeten draaien. Wij zien hoe de rechten van mensen zonder geld of macht met voeten worden getreden, hoe Amsterdam verpest wordt door en voor kapitaalkrachtige bedrijven en hoe de politiek zichzelf beschermt en verrijkt. Daarom vechten wij voor behoud van de Wielingen.
19-3-91/1 TIEMERSMA, EEN GLADDE AAL IN EEN EMMER MET GROENE SNOT
(1) de bewoners van het LDI.
(2) 2v 2p, A4, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 275 (25-3-91) p.9. Uitgedeeld bij stadsdeelraad Zuid
Economisch eigenaar Cocon-Endam bv.had haar zinnen gezet op sloop en nieuwbouw van de oostelijke vleugel van het LDI-complex. Deelwethouder Tiemersma steunde dit plan. Na protest gaat hij overleggen met de eigenaar: zou renovatie niet alsnog mogelijk zijn? Gelijktijdig loopt er een kort geding tegen ons. Men zou naar binnen moeten om metingen te verrichten. Deze onderzoeken zijn al eerder verricht. Steeds opnieuw blijkt de buurt door de deelraadpolitici bedrogen te worden. Oude toezeggingen blijken waardeloos. Groen Links beweerde zich sterk te maken voor vertrek van de deelraad naar elders. Een verkiezingsbelofte. Groen Flinkse Tiemersma wenst uitbreiding van het stadsdeelkantoor aan de gekraakte zijde van het LDI-gebouw. Als zoethoudertje schermt Tiemersma er nu mee dat er wellicht woningen kunnen worden gerealiseerd in het VU-pand, nr.112. Hij is in overleg getreden met de VU. Wat hij verzwijgt is dat hij onderhandelt ten behoeve van Cocon-Endam. Die moet daar de kans krijgen grof geld te verdienen aan luxe-appartementen. Een suspecte belangenverstrengeling. Speculanten en projectontwikkelaars vinden een gewillig collaborerende deelwethouder aan hun zijde: Vossiusstraat en Olympisch Stadion-terrein. Protesten blijken nooit een onoverkomelijke hindernis. Bestemmingsplannen zijn ook geen probleem, die worden op wens van de stadsvernielers op maat aangepast. Wij zullen elke kans aangrijpen om hun plannen te dwarsbomen. Onze plannen zijn verbouw tot betaalbare woningen en ruimtes voor niet-kapitaalkrachtige bedrijfjes en initiatieven. Optredens van het democratisch circus: inspraakavond 8 april, uitspraak hoger beroep tegen ontruimingsvonnis 11 april, hoorzitting commissie wonen en werken 14 en 28 mei, behandeling stadsdeelraad voorbereidingsbesluit etc.13 juni.
-4-91/15 Geachte buurtbewonersters, Zondag 17 maart hebben wij het pand P.C. Hooftstraat 163 gekraakt.
(1) De afzonderlijke bewonersters van P.C. Hooftstraat 163
(2) A4
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.4.01
(5) Met de hand 'Zondag 17 maart' doorgestreept en bijgeschreven 'Zat 6 apr'. Literatuur: Zwartboek ontruimingen p.61 e.v. Vierde en vijfde ontruiming op 11-3-97, thans luxe appartementen
Zaterdag 6 april (doorgestreept Zondag 17 maart, fp) hebben wij P.C.Hooftstraat 163 gekraakt, eigenaar Jaap Kronenberg. Kronenberg is een multi-miljonair die zijn geld verdient d.m.v.speculatie en investeringen in bordelen. P.C.Hooftstraat 163 is een speculatiepand. De eigenaar gebruikt het niet, omdat dat niet genoeg oplevert. Een pand dat leeg staat is gemakkelijker te verkopen en tegen hogere prijzen. Speculanten zijn criminelen die winst maken over de ruggen van woningzoekenden. Er is genoeg woonruimte, maar door dit soort smerige praktijken heerst er woningnood. Woonruimte die wel verhuurd wordt is bijna altijd onbetaalbaar. De prijzen van kantoorpanden stijgen drasties. Dit leidt tot nog meer dure kantoren in een buurt waar al nauwelijks meer te wonen valt doordat de huren oplopen. Woonpanden vallen steeds vaker ten prooi aan onroerend goed speculanten. Er komen hotels en kantoren voor in de plaats. Panden waar eenmaal mee is gespeculeerd komen door de prijsopdrijving niet meer als betaalbare woonruimte beschikbaar. Dit hebben we bij de P.C.Hooftstraat 163 willen voorkomen. Door kraken creëren wij onze eigen ruimtes: woonruimte voor 5 personen, een atelier, een bierbrouwerijtje en de Semtexbar die vanwege de ontruiming van 't Serestahotel (Valeriusplein 12) hier voortgezet zal worden. Wij zullen niet wijken voor geldbelangen. Kraken gaat door! Wij verklaren ons solidair met het L.D.I., de Hafenstrasse (Hamburg) en alle andere bedreigde panden. Wanneer jullie nog spullen over hebben kunnen wij die hier goed gebruiken.
-4?-91/16 Contra-notitie Gevleweg: "DE KANSEN VAN HANSEN"
(1) anoniem (uitgegeven door bewoner Gevleweg)
(2) 29,7x21cm, fotokopie
(3) Alt.lev Ams-W-Spa Wonen
(4) SA / SA 002/025.2.01
(5) Tekst mogelijk van Frank Laufer
Contra-notitie Gevleweg. Het grootste bezwaar tegen Hokon Hansen's notitie van 12-10-90 is dat de eventueel ontruimden na ontruiming nog steeds bestaan. Hokon lost geen probleem op, hij verplaatst het probleem. Op de Gevleweg zitten veel mensen van Artis en Levantkade. De grond is zo vervuild dat er voorlopig niet gebouwd wordt. Hansen mag niet het principe 'gelijke behandeling' misbruiken om allen weg te sturen vanwege een groep criminelen. Onze plannen: wij ruimen de rotzooi op. De Engelse afdeling is bereid om mensen- en hondenfaeces in de rioolput te deponeren of latrines te bouwen, het terrein op te ruimen en wasgelegenheid aan te leggen. Voor de waterleiding vragen we een rol van 200 m tyleen-slang, dan maken we 'm zelf wel. De spuiten en condooms bij aannemer Doorenbos zijn van dames die achter 't C.S.'werken'. Er zijn veel Gevlerieten die werk gevonden hebben en op 'n fatsoenlijke manier aan geld komen. We vragen Hansen, PvdA en Groen Links om kansen.
1-4-91/1 BESTE BUURTBEWONERS Hierbij delen wij. de huidige bewoners van Elandstraat 23 I, ...
(1) Bewoners Elandstraat 23-I
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
Wij hebben dit pand na lange leegstand als woonruimte in gebruik genomen om verdere verkrotting tegen te gaan. Wij waren geruime tijd woningloos. Wij hebben voor dit pand gekozen: onnodig langdurige leegstand, tegengaan verkrotting, sloopplan voor 1993 i.v.m.project Cluster Konijn. We hopen op een prettige buurtbewoning.
4-4-91/1a 4.4 KRAAKT
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB SA / SA 062/001.1.01
(5) Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat. Pand Jacob van Lennepkade 64 kort hierop door bewoners op veiling aangekocht
Schinkel: gekraakt 6.3: een klein pandje aan het Spijtelijntje (Spijtellaantje, fp). Eigenaar is (Woningbedrijf, fp) de Westelijke Tuinsteden.
Pijp: gekraakt 19.3 Quellijnstraat 117''' (eigenaar Grondbedrijf). Helaas schijnt er een huurovereenkomst te zijn met het Steunpunt Vluchtelingen.
Gekraakt 24.3: Albert Cuypstraat 84''' (lichtelijk uitgesloopt). De bovenburen moeten om in hun woning te komen door de gekraakte etage.
Makelaar Fris heeft een aanklacht huisvredebreuk toegekend gekregen mbt de V.Ostadestraat 58'''. Er wordt een executiegeschil aangespannen.
Hazenstraat 19: de niet gekraakte benedenverdieping is verbouwd tot een blueskafe. Eigenaar is J.van Kampen. Hij heeft de bewonersters 8000 piek oprotpremie geboden. Volgt adres en telefoonnummer van de eigenaar.
Gekraakt: Kromme Mijdrechtstraat 5' (eigenaar Wbv.Amstel).
Gekraakt 1.4: Elandstraat 23.
Gekraakt 1.4: de benedenverdieping van de Ware Jacob, Jakob v.Lennepkade 64. De etage stond al een jaartje leeg. Binnenkort wordt het geveild. De Deelraad wil het pand niet kopen vanwege de slechte staat. De volgende dag probeert de eigenaar de deur open te breken.
Rivo: Holendrek, Holendrechtstraat 30, de bewoners kregen een oprotbrief van advokaat Nieuwenhuis namens eigenaar Verberne of ze weg wilden wezen. Vandaag, 4.4, dringen bouwvakkers van bouwbedrijf Vink (volgt adres) de gekraakte etages binnen. Wanneer de bewonersters na een half uurtje thuiskomen weten ze de bouwvakkers eruit te werken. Daarbij worden ze bedreigd door Verberne met een bijl. De gejatte spullen komen weer boven water uit Verbernes woning. De smeris wil hem niet aanhouden wegens diefstal. Sloop Verberne en zijn handlangers.
4-4-91/1b
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
 
Dito als /1a.
 
 
4-4-91/2 Politie wijst inzetten bewakingsdienst af
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, foto's
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) FP /
(5) Zie /3. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
Krantenknipsels: Politie wijst inzetten bewakingsdienst af, MiG's teruggekregen, Hoessein en Jeltsin naar Amsterdam, Kluis politiebureau niet bestand tegen kraker en Accountants kraken in rapport Grondbedrijf.
4-4-91/3a 4.4 KRAAKT
(1) anoniem
(2) A4, foto's
(3) Ams-C-Jord Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB /
(5) Facs.in Grachtenkrant 276 (8-4-91) p.3
Dito als /1 en /2, beide pagina's verkleind tot A5-formaat.
4-4-91/3b
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, foto's
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA /
1: Dito als /1.
2: Dito als /2.
7-4-91/1 DUITSE RIJKEN KOMEN EN GAAN,HAFENSTRASSE BLIJFT BESTAAN
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Honthorststraat 36-38)
(2) A4
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 051/001.3.02
 
Vandaag zijn honthorststraat 36 & 38 gekraakt als solidariteitsaxie met de bewoners van de hafenstrasse in hamburg. Eigenaar is de bondsrepubliek duitsland. Sinds de overname zijn de panden niet meer in gebruik. Op 1.10.90 werden oost- en west-duitsland 'herenigd'. Niemand zou er volgens bondskanselier kohl op achteruit gaan. Inmiddels gaan elke maandag tienduizenden mensen de straat op om te protesteren tegen het beleid. Eind dit jaar zullen 4 tot 5 miljoen mensen werkloos zijn, per april worden de huren verdrievoudigd. Vanwege de woningnood (west-berlijn 150.000 woningzoekenden) werden tientallen panden gekraakt. Kraakpanden zijn doelwit voor aanvallen van neo-nazi bendes. De smeris doet hier niets tegen. In de hafenstrasse in hamburg is een leef-woon-werk gemeenschap van 150 mensen die ontstond toen de panden in 1981 werden gekraakt. Het lukte om huurkontrakten af te sluiten. Met metershoge barrikades werd de laatste serieuze ontruimingspoging in 1987 verhinderd. Om een einde te maken aan de solidariteit wordt sindsdien een hetze gevoerd tegen de panden. De raf zou een kommandocentrale in de hafenstrasse hebben. De burgemeester heeft aangekondigd dat de panden voor 2 juni worden ontruimd. De problematiek is internationaal: goedkope huizen moeten wijken voor de rijken. Steun de hafenstrasse en alle andere bedreigde panden. De eisen van de hafen zijn: geen ontruiming, geen gewelddadige axies tegen vrienden van de hafen, uitkering van de toegezegde 3,5 miljoen voor onderhoudswerkzaamheden, verandering van het bestemmingsplan en overdracht van een stuk grond naast de panden voor kinderspeelplaats en een standplaats voor woonwagens. Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit.
12?-4-91/1 (laatste?) Bericht van het L.D.I.!!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners L.D.I.)
(2) A4, elite
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.2.01
 
8 April was er een hoorzitting in de stadsdeelraad. Tiemersma (groen linx), deelwethouder, hield een praatje dat de plannen voor het L.D.I.nog in ontwikkeling waren. Ene mevr.Pattijn van Endam (eigenaar) deed onthullingen over de manier waarop Groen Linx politiek bedrijft. Zij vertelde dat er afspraken lagen een eerste fake-plan in te dienen waarop wij ontruimd kunnen worden (dit in verband met een toezegging van de gemeente om niet te ontruimen voor leegstand) dat past binnen het huidige bestemmingsplan. Vervolgens beginnen ze met de interne verbouwingen in afwachting van de procedures van het echte plan. De ontruimingsdatum zou volgens die geheime afspraak binnenkort zijn. De volgende dag stond er in het Nieuws van de Dag dat de stadsdeelraad een negatief advies zou hebben gegeven over ontruiming voor leegstand. Mooie sier maken in de krant met een sociaal beleid maar ondertussen meespelen met de vieze kapitalistische juridische truuks van een spekulant. Wat ons betreft eindigt Groen Linx de volgende verkiezingen net als in de BRD onder de kiesdrempel. Ze worden steeds meer een verlengstuk van justitie. Ze liegen en bedriegen!
We willen de ontruiming van onze kant geweldloos laten verlopen. Wel willen we zoveel mogelijk spektakel om de ontruiming heen bouwen. Neem dus al jullie verrassingsattributen en special effects mee. In de rest van de stad en het land zijn ondersteunende akties natuurlijk ook te gek. Voor de middag na de demonstratie is een demonstratie georganiseerd. Het L.D.I.ontruim je niet zomaar, laat staan onze ideeën.
16-4-91/1a Kraaklandschap 16.4
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-Z-VPC Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA /
Gekraakt 6.4: P.C.Hooftstraat 163, eigenaar van deze luxekantoorbunker is de zakkenvuller Jaap Kroonenberg. Hij heeft een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. Na drie jaar wordt het pand weer gebruikt. De smeris mocht er voor de afwisseling eens niet in. Ze deelden nog mee maandag terug te komen en dan zouden ze er wel in komen. Loze praatjes van gefrustreerde eikels. Inmiddels heeft de moedermaatschappij van de BV's van Kroonenberg een nachtelijk bezoekje gehad met verfbommen (Domus aan de Van Eeghenstraat).
Axiekraak 7.4: Honthorststraat 36 & 38. Voor enkele uren gekraakt als solidariteitsaxie met de Hafenstrasse. Eigenaar is sinds vorig jaar de BRD. De smeris werd er niet ingelaten omdat het hier een grof geval van huisvredebreuk betrof. Men is er na twee uur vandoor gegaan na eerst met de fax half Europa op de hoogte te hebben gebracht van de axie.
Ook gekraakt 7.4: Kromme Mijdrechtstraat 5''', eigenaar het Woningbedrijf.
Gekraakt 14.4: Bilderdijkkade 83 (eigenaar Grondbedrijf). Het pand verkeert in slechte staat.
Holendrek: Na het gekloot met de bouwvakkers was het rustig totdat afgelopen week bij dakwerkzaamheden het dak van het pand waar Verberne woont in de fik vloog. Verberne heeft een klacht ingediend wegens brandstichting tegen de krakersters terwijl de smeerlap de boel waarschijnlijk zelf in de fik heeft gestoken om de verzekering te tillen. Er is een anonieme dagvaarding binnen gekomen voor 18'. De Holendrek zelf is gedagvaard op naam.
Ook gedagvaard Den Texstraat 1, proces is 17.4, advokaat van de eigenaar is Scheltema.
De aanklacht wegens huisvredebreuk tegen V.Ostadestraat 58 door makelaar Fris is door de OvJ afgewezen.
De ex WNC arrestoos die een brief hebben gehad van de Soos (Sociale Dienst, fp) moeten niet ingaan op de terugvordering.
16-4-91/1b
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto
(3) Ams-W-Kin Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 277 (22-4-91) p.6. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
Dito als /1a, beide pagina's verkleind tot A5-formaat.
23-4-91/2 IDEEËN ONTRUIM JE NIET!!! Op 30 september l990 ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners L.D.I.)
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB SA / SA 036/001.2.01
Op 30 september 1990 werd het al jaren leegstaande gedeelte van het L.D.I.(voormalig ziekenhuis in de van Eeghenstraat) gekraakt. Voorzieningen waren weggesloopt in opdracht van economisch eigenaar Endam b.v. Er ontstond een leefgroep, er werd een dagcafé en een nachtkroeg opgezet, er kwam een fietsenwerkplaats en t-shirt verkoop. Vanuit de idee dat mensen samen moeten kunnen wonen en werken en dat zij zelf moeten kunnen bepalen hoe hun leef- en werkomgeving eruit ziet. Vandaag werd het L.D.I.ontruimd. Endam wilde het pand slopen, maar dankzij protesten uit de buurt ging dat niet door. Een aanklacht huisvredebreuk werd afgewezen. Vervolgens spande zij een kort geding aan. Endam wil peperdure woningen voor ouderen laten bouwen. Ook lijkt het erop dat de stadsdeelraad zuid nóg een stuk in gebruik zal krijgen, terwijl zij de helft al van Endam huren voor 1 miljoen gulden per jaar en het hele pand eigenlijk een woonbestemming zou krijgen. Voor de zoveelste keer wordt door overheid en justitie ruim baan gemaakt voor een kapitaalkrachtig bedrijf. Daarom demonstreren wij tegen die macht. Kraken gaat door!
23-4-91/3 HOI, HIERBIJ NOG WAT PRAKTISCHE PUNTJES VOOR TIJDENS DE DEMONSTRATIE:
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners L.D.I.)
(2) 21x14,8cm, fotokopie, tekening
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.2.55
De opzet van de demonstratie is dat deze een geweldloos karakter heeft. We lopen langs enkele toepasselijke punten, waar gestopt wordt voor een praatje en waar iets meer zal gebeuren. Er zijn pamfletten en een muurkrant gemaakt, verder zijn er spuitbussen om leuzen te kalken. Als je wilt plakken of kalken ga dan in groepjes. Blijf bij elkaar. Let op elkaar om geen arrestatieteams en/of stillen (of provokateurs!) in de demonstratie te krijgen. Zonodig inhaken. Volgt arrestantennummers. Joop Seegers van het Advokatenkollektief de Staatsliedenbuurt heeft zich bereid verklaard bijstand te verlenen in geval van mogelijke arrestantenes. Maak er een levendige demonstratie van.
23-4-91/4 BYZANTIUM - HOLLAND CASINO
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) FP /
(5) Uitgedeeld bij LDI-demonstratie
Dit gedeelte van de stad is niet gebouwd voor arme sloebers. Een kaal gesloopt park, een poenig kasino en een Byzantium wat te lelijk is om onder woorden te brengen. De hele stad wordt overspoeld met die betonkolossen van en voor yuppen. The sky is the limit? Vergeet het maar, in Sloterdijk willen ze een toren van 207 meter hoog bouwen! De stad gaat naar de maan, maar de stad dat zijn we met ons allen. En als het aan ons ligt is het mooi geweest. Het Byzantium zullen we vanaf nu gebruiken om onze woede op te spuien.
Precies 468 dagen terug stonden we hier ook al eens. Op 11 januari 1990 vond hier het ontruimingsproces tegen de bewoners van Stadhouderskade 82/83 plaats. Op die dag ook werd dit pand, Prinsengracht 418, op sluwe wijze herkraakt. Maar de beruchte advokaat Scheltema zorgde er samen met justitie en politie voor dat het pand na 3 maanden werd ontruimd. Reden van ontruiming? Verbouwing, volgens deze Scheltema. Resultaat van ontruiming? Sloop. Het lijkt alsof wij steeds weer met veel geduld huizen kraken, herkraken, onrecht aantonen; en ons steeds weer laten ontruimen. En elke keer toch weer het gelijk aan onze kant krijgen. Ons geduld is niet onuitputtelijk. En als voorbeeld daarvan lopen we nu naar de overkant waar we deze smerige advokaat Scheltema een bom aan zullen bieden, uit naam van alle door zijn schuld ontruimde en op straat gezette mensen.
28-4-91/1a Amsterdam, 28 april PALEISREVOLUTIE/NRC GEBOUW
(1) de sociale vernieuwers
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/004.1.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 278 (6-5-91) p.16. Tekst (deels) in: NN 83 (2-5-91) p.7
Zondag 28 april hebben wij het pand op de hoek Paleisstraat en de Nieuwezijds Voorburgwal gekraakt. Een kleine revolutie want het pand maakt onderdeel uit van het 'Voormalig Handelsbladcomplex' en was al gekraakt én gelegaliseerd maar dat kan niet rechtvaardigen dat het hoekpandje nu al weer een jaar leeg staat. De nieuwe eigenaar -Stella Artois- laat het pand gewoon leeg staan. Veel mensen hebben zich aan de gelegaliseerde leegstand in het Handelsbladgebouw geërgerd. Onafhankelijk van de vraag of we kunnen blijven zitten willen we in 'De Paleisrevolutie' een dag- en eetcafe beginnen. Op 30 april zijn we open. Het project voor een politiek dag- en eetcafé in het centrum is opgezet vanuit een aantal radikale buiten-parlementaire groepen. We doen dit vanuit onze behoefte om het kontakt tussen de uiteenlopende aktiegroepen in de stad te vergroten. Niet voor niks is de afkorting van paleisrevolutie PR, van public relations. De tweede naam die we aan ons project mee willen geven. Het pandje behoort tot de 50% van de bedrijfsruimte van het complex die door de gemeente commercieel geexploiteerd wordt. Het Grondbedrijf, dat voor de exploitatie verantwoordelijk is, begreep al niet wat de bewoners tegen de vestiging van biermultinational Heineken (met relaties in Zuid-Afrika) in hun gelegaliseerde pand hadden. Stella zegt al heel lang dat ze plannen hebben voor een proeflokaal, maar schijnt eerst de smaak van het bier nog te moeten verbeteren.
28-4-91/1b
(1) de sociale vernieuwers
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/004.1.02
1: Dito als /1a.
2: Achtergrondinformatie over het pand, afkomstig uit het boekje Wat nou, NRC gebouw (1990).
-5-91/9 Achterhuizenzittenmense ... HOI IEDEREEN, MAANDAG 30 APRIL
(1) De bewonsters  (van Hazenstraat 19, fp)
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 278 (6-5-91) p.15. Zie 6-5-91/1
30 April vonden wij onze derde dagvaarding in de bus. Op 7 mei moeten wij het opnieuw opnemen tegen de huurders van ons pand, Groenland B.V. Wij wonen hier al 2 jaar en wij wijken niet voor stony huurders die hier zitten om groot geld te maken. Heb je zin om naar het proces te komen?
-5-91/15 Beste buurtbewoners, Donderdag 23 mei hebben wij opnieuw het proces gewonnen!!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoonsters Hazenstraat 19)
(2) A4, fotokopie, logo's/tek., foto met pand
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.3.03
(5) Facs.in Grachtenkrant 280 (4-6-91) p.5
 
In februari 1989 kraakten wij Hazenstraat 19. In augustus en oktober 1989 en op 23-5-91 wonnen wij een proces om ons er uit te procederen.
-5-91/17 Ontruiming Paleisrevolutie mislukt
(1) de P.R.
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/004.1.02
1: 7 Mei hebben 6 ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht geprobeerd het kraakpand 'de paleisrevolutie' te ontruimen zonder de noodzakelijke juridische papieren. We hebben één ambtenaar naar binnen laten komen voor overleg. De vrachtauto met planken stond al voor de deur te wachten. Als reden gaf BWT op 'illegale verbouw' (in een kraakpand!) met als bestemming horeca. Terwijl ze een bouwverbod hadden gegeven aan eigenaar Stella Artois. Wij waren daarvan de dag ervoor op de hoogte gesteld en hebben daarop onze plannen aangepast. Affiches waarin een politiek dagcafé en restaurant werden aangekondigd zijn verdwenen als uitvloeisel van ons besluit om nog wel een informatiecentrum en alternatieve vvv te zijn maar zonder horeca-poot. Desondanks probeerde BWT te ontruimen; op 30 april hadden we bier verkocht en dat zei genoeg. Wij verwachten van ambtenaren dat als ze juridisch hun zin krijgen dat ze niet desondanks langs komen om ons te bedreigen. De ambtenaar deelde mee dat de gemeente de procedure voor het afgeven van een bouwvergunning aan Stella Artois voor horeca zal versnellen om eerder van het pand af te zijn. Te gek veel mensen kwamen in vijftien minuten op het alarm. Ambtelijk fanatisme had bijna geleid tot een niet noodzakelijke escalatie. Wij verwachten dat dezelfde ambtenaren hun best doen om ervoor te zorgen dat justitie lokaalvredebreuk toe zal kennen, ook al stond het pand een jaar leeg. Wij zullen proberen met Stella Artois in overleg te treden. De bewoners van het Handelsbladcomplex hebben zich bereid verklaard om om Paleisstraat 101 van Stella over te nemen om een ontruiming te voorkomen.
2: Sinds de kraak op 28 april zijn we behoorlijk lastig gevallen door de gemeente. De informatiepoot die we langzaam hadden willen laten groeien moet nu noodgedwongen ineens het belangrijkste zijn. De alternatieve horeca-poot moet verdwijnen. Iedereen kan zijn eigen koffie meenemen of een taart om weg te geven. De consumpties zijn gratis dankzij de overheid. We vragen om jullie begrip voor deze ontduiking van de wetten van de vrije markt economie. Klop op de deur als je naar binnen wil in onze besloten club en doe een regelmatige donatie, betaal voor de gratis MUG en aktiegolfkrant.
-5-91/18 AAN AL ONZE BUURTBEWONERS toegang GRATIS
(1) (de Bewonersgroep)
(2) A4, geel of groen papier, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.04
Hoffeest annex buurtfeest in de Holendrechtstraat. Er komen kinderattrakties en een theatraal uitzicht. Vergunningen zijn verstrekt. 20 Mei. Voor inlichtingen Holendrechtstraat 18.
1-5-91/10a Kraak 1.5.91 kontrakt
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, foto's, tekening
(3) Ams-C-rest Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 047/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 278 (6-5-91) p.3. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat. Zie voor herkraak Jac.Obrechtstraat 26 pamflet 26-12-93/4
Ontruimd 23.4: het LDI, Van Eeghenstraat. Niemand werd gearresteerd. Een uur later ontruimt de smeris ook het sinds een week gekraakte optrekje aan de Jacob Obrecht (lokaalvredebreuk). Smiddags was er een protestdemo tegen de ontruiming en de stadsvernieling. Zo'n 100 mensen namen hieraan deel.
Gekraakt 12.4: Voetboogstraat (twee jaar leeg, eigendom van Jacob Kroonenberg).
24.4 Diende het proces aangespannen tegen de Holendrek door eigenaar Verberne. Kromspreker Asscher heeft besloten op 15 mei een kijkje te gaan nemen. Dat belooft niet veel goeds want op één uitzondering na zijn alle pandjes waar hij ooit is wezen kijken, ontruimd.
Op 23.4 diende het kort geding van de bewonersters van de PC.Hooft 163 tegen de Staat omdat de OvJ weigerde informatie te verschaffen over de stand van zaken. Uitspraak 2 mei.
Verder schijnt er de 23e een etage in de Staatsliedenbuurt gekraakt te zijn. Ook schijnt er in de Staats een knokploegontruiming te zijn geweest.
Gekraakt 29.4: hoek Nieuwe Zijds/Paleisstraat, onderdeel van het NRC complex. Het staat al een jaar leeg.
1-5-91/10b
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
 
Dito als /10a.
 
 
6-5-91/1 6 mei'91. Aan advocaat Huib Struycken, ...
(1) Gezamenlijke kraakgroepen Amsterdam.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.3.03
(5) Facs.in Grachtenkrant 278 (6-5-91) p.15. Zie -5-91/9
Wij eisen onmiddellijke terugtrekking uit het proces dat jij van plan bent te voeren tegen Hazenstraat voor Groenland BV. Het pand is al 2 jaar gekraakt. Op 15-3 richtten horeca-maffia-individuen een vennootschap onder firma de Haasjes op om opnieuw een kafe te beginnen. Vennoot Buch zet op 12-4 de vage Groenland BV op. Advocaat Struycken kollaboreert met dit fake-bedrijf dat een bedekking vormt voor veel koffieshops/kafehouders. Advocaat Struycken verkoopt zich aan de horeca-mafia! Haal je neus uit de vieze zaakjes, nu!
15-5-91/1 Leuvens Verdriet STOP De Tijd; Pak (een) Stella!
(1) De krakers en kraaksters van de paleisrevolutie
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.in Grachtenkrant 279 (20-5-91) p.3
PaleisRevolutie met ontruiming bedreigd. Doel van de kraak op 28 april van het pandje op de hoek Paleisstraat en de Nieuwezijds Voorburgwal zijn de vestiging van een informatiecentrum en de langdurige leegstand onder medeverantwoordelijkheid van de gemeente en onder het grondbeginsel van de 'vrije markt economie' en 'commerciële exploitatie' aan te klagen. Het betreft leegstand in een gelegaliseerd kraakpand. Door ontruimingen maar ook door legalisatie wordt de binnenstad steeds minder pluriform. Pas na 11 maanden begon Stella Artois, die hier een proeflokaal wil vestigen, een procedure in werking te zetten voor het verkrijgen van een bouwvergunning. Inmiddels heeft de officier van justitie besloten dat het pand niet leegstond. Op grond van deze uitspraak kunnen wij ieder moment ontruimd worden. Daarna staat het pand weer leeg. Wij hebben aan de gemeenteraadsfrakties gevraagd om te bewerkstelligen dat de 'paleisrevolutie' minimaal gedoogd wordt tot alle procedures zijn afgerond. Volgens bouw- en woningtoezicht waren wij in de paleisrevolutie zonder bouwvergunning aan het klussen voor 'horeca' en dat mocht niet volgens het bestemmingsplan. Een vrachtauto met planken stond voor de deur om de boel dicht te spijkeren. Er kwamen te gek veel mensen op het alarm waarop ze afdropen met de toezegging dat wij een informatiecentrum zouden worden. Wil je de PaleisRevolutie steunen bel dan op 21 mei op naar Stella Artois/Dommelsch. Faxen kan natuurlijk ook. Bel ook eens op om te zeggen dat je er niet door komt! Zorg dat je op de alarmlijst staat. Vanaf 16 mei kan je in de paleisrevolutie eten. Om dat te vieren 17 mei feest.
16-5-91/1 Hai gedupeerde, De reden van uw oponthoud vandeze ochtend is dat wij, de aktievoerders, ontzettend kwaad zijn.
(1) (de aktievoerders)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.4.01
De reden van uw oponthoud is dat wij ontzettend kwaad zijn omdat het kraakpand P.C.Hooftstraat 163 voor dit weekeinde ontruimd kan worden. Als zo'n ontruiming op tolereerbare gronden zou zijn, zou er mee te leven vallen. De ontruiming vindt plaats op grond van een vals huurkontrakt. Eigenaar Jacob Kroonenberg is een witte boorden krimineel die al 4 miljard bij elkaar gesprokkeld heeft. Dit stuk tuig van de richel geniet ondersteuning van het gecorrumpeerde justitiële systeem dat het financiële belang van een huisjesmelker boven het woonbelang van 7 jonge mensen stelt. We pikken het niet langer!
19-5-91/2a Kraakatie 19.5.91 NR 15
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's, tekening
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA /
(5) Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
Centrum 6.5: krakersters brengen een bezoek aan het kantoor van advokaat Struycken. Hij werkt voor de eigenaar van Hazenstraat 19. De advo en zijn kollegas reageren gefokt en hij beklaagt zich over nachtelijke telefoontjes en bekladding van zijn huisdeur. De vloerbedekking van het kantoor wordt met ketchup besmeurd. Volgen namen, adressen en telefoonnummers van Struyken en eigenaar.
Den Texstraat 1 heeft de derde anonieme dagvaarding overleefd.
De Paleisrevolutie kan elk moment ontruimd worden op lokaalvredebreuk. Let op alarm.
Rivo: De Holendrek heeft bezoek gehad van Asscher. De volgende zitting is op 30 mei. Straatfeest 20.5.
Pijp: Ceintuurbaan 85, uitspraak 6.6.
Gekraakt 12.5 Daniël Stalpertstraat 84'. Leeg sinds juni 1990, eigenaar Klop uit Amstelveen. De spullen van de kraker blijken door de eigenaar verwijderd en er zit een nieuw slot in. Donderdag wordt de woning herkraakt. De smeris reageert opgefokt alsook enkele stoere krakers. De eigenaar schijnt een lokaalvredebreukaanklacht te hebben ingediend.
Staatsterreur: 15.5 doet de smeris invallen bij Radio 100, drukkerij Primavera, Tetterode, de Bontekoe en woningen wegens illegaal zenden. Als dit kan, kan alles.
Kakbuurt: gekraakt op 12.5 Apollolaan 26. De smeris konstateert leegstand. De volgende dag verschijnt er een juppendame met zuigeling die vertelt dat zij en haar man het huis hebben gekocht; na het aanhoren van dit schrijnende verhaal besluiten de tot tranen toe bewogen krakersters het pand te verlaten.
VPC: 16.5 ontruimd de Kroonenbunker, PC Hooftstraat 163 van Kroonenberg, op grond van lokaalvredebreuk. Het pand was al voor de ontruiming verlaten.
Krantenknipsels: Invalide kraker moet huis uit in Maastricht en Gedenkplaat op kraakpand (Een Maastrichtse invalide kraker is na acht jaar wachten op een aangepaste woning overleden).
19-5-91/2b
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto's, tekening
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 279 (20-5-91) p.19
 
Dito als /2a, beide pagina's verkleind tot A5-formaat.
23-5-91/2 HAZENstraat 19 NIEUWSBRIEF!! ... Huurders komen, huurders gaan, ...
(1) De Bewonsters  (uitgegeven door bewoonsters Hazenstraat 19, fp)
(2) A4, fotokopie, logo's/tek., tekeningen, foto
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.3.03
Op 23-5 hebben wij het proces gewonnen. Wij mogen blijven! Groenland B.V.rot op! Leve de Haasjes, weg met de baasjes. Overdrukken van fragmenten uit oudere pamfletten.
25-5-91/1 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Vandaag 25 Mei hebben wij, ...
(1) Autonoom Centrum Amsterdamse Binnenstad
(2) A4, gewoon of kringlooppapier, el.stencil, tekening
(3) Alt.lev Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 027/001.1.01
(5) Facs.(deels) in Grachtenkrant 280 (4-6-91) p.3. Tekst in: NN 30-5-91) p.7
Vandaag hebben wij de panden Nieuwezijdskolk 7, 9, 11 en 19 alsook Dirk van Hasseltsteeg 2, 4, 6 en 20 en de tussenliggende percelen gekraakt. We hebben deze plek gekozen omdat het een typisch voorbeeld is van spekulatie en stadsvernieling. 20 Jaar geleden stonden hier alle panden nog overeind. Daar kwam verandering in toen melkboer Pietje Dufour zijn met sexclubs en gokhuizen verdiende geld in dit blok huizen investeerde. Van melkboer tot huisjesmelker. In 1974 begon Dufour met het opdrijven van de huren, het wegtreiteren van huurders en het uitslopen. Politie en Bouw en Woningtoezicht weigerden op te treden. Begin '85 komt hij met een Sint Geertruidenhof B.V., die een 5 sterrenhotel wil bouwen, ook de gemeente heeft hier wel oren naar. De AMRO-bank verstrekt een hypotheek van 15 miljoen, maar in 1988 is de B.V.failliet en neemt de AMRO-bank de boel over. Ze ontwikkelden plannen voor een kantorentoren met winkels en parkeergarage voor 500 auto's. In januari gaf de AMRO-bank het plan op. De sociale functie van de stad wordt bedreigd door winstbejag. Over de oorspronkelijke woonbestemming heeft ondertussen niemand het meer. Met de kraak willen we de panden onttrekken aan de sfeer van spekulatie en hen hun eigenlijke functie terug geven. En ruimte kreëren waarin een alternatief voor de hedendaagse geïndividualiseerde door poen geregeerde maatschappij opgebouwd kan worden. Voor uitgebreide informatie, zie op de schutting aan de Nieuwezijdskolk. No pasaran.
27-5-91/1 ATTENTIE: AMRO-BANK EN SPEKULATIE
(1) Autonoom Centrum Amsterdamse Binnenstad
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 027/001.1.01
(5) Ook als affiche verschenen op A3-formaat. Facs.in Grachtenkrant 280 (4-6-91) p.3
De AMRO-bank is eigenaresse van het 'Gat van AMRO' (voormalig Gat van Royal) tussen Nieuwendijk en de Nieuwezijds Voorburgwal. De meeste panden zijn gesloopt, de overige staan te verkrotten. Dit dankzij de intimidaties van voormalig eigenaar Dufour, die met de AMRO-bank plannen ontwikkelde voor een luxe hotel. De AMRO-bank heeft ieder recht op het komplex verspeeld. Zaterdag hebben we gekraakt. We gaan de verkrotte monumentale panden weer leefbaar maken en de ruimte benutten om te wonen, werken en ons eigen leven in te vullen. Laat de AMRO-bank zich er niet mee bemoeien. Geen intimidaties, geen juridiese procedures. Wat doet uw bank met uw geld? Wat doet uw bank met uw stad? Wat doet u met uw bank?
31-5-91/1 Kraakhok 31.5.91 nr 14
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 280 (4-6-91) p.15. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
Gekraakt 16.5: Marnixstraat 85hs (drie maanden leeg, is van Wbv.Zomers Buiten). Er zijn sloopplannen.
Pijp: gekraakt 23.5 Ruysdaelkade 4, een oud rioolgemaal.
Kinker: anti-krakersters terreur. Twee pogingen tot brandstichting bij de Bontekoe School aan de Bilderdijkkade, vorige week bij de Ware Jakob aan de Jakob van Lennepkade.
Centrum: De P.R.kan nog steeds ontruimd worden op lokaalvredebreuk.
Gekraakt 25.5 Nieuwezijds Kolk en Dirk van Hasseltsteeg (eigenaar van deze al jaren leegstaande panden de AMRObank). De kraak verliep chaoties door de onoverzichtelijkheid van het complex. De smeris was vrij snel binnen via een verbinding met nr 5 die bewoond is. Mensen die via een ladder wilden inklimmen werden bijna omlaag gemept. De bewoner van 5 beweerde dat hij een huurkontrakt had voor nr 7 en 9. Na een uurtje verscheen er een smeris die in staat was een huurkontrakt te begrijpen en toen gingen de smerisjes maar weer weg. De 27e zijn enkele mensen bij het hoofdkantoor van de AMRO in Zuid-Oost op bezoek geweest. Veel verder dan de security kwamen ze niet. Ze hebben stencils uitgedeeld met uitleg over de schandelijke stadsvernielingspraktijken van de AMRO.
-6-91/4 OPEN WERKDAGEN ... NIEUWE ZIJDS KOLK 11
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Nieuwezijds Kolk 11)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.in Grachtenkrant 281 (17-6-91) p.27-28
Hallo peepeltjes. Wij hebben ondertussen water en een kachel. Met onze nieuwe buren, die 8 juni de Nieuwe Dijk 134 hebben gekraakt, zijn we erg blij. De AMRO is nog wel bezig met bouwplannen. Ze willen hier nog steeds kantoren, winkels en een parkeergarage voor 400 auto's. Van de gemeente moeten we het waarschijnlijk weer eens niet hebben. In 1985 wilde de gemeente een garantie dat er hier 50 woningen binnen de distributiesfeer gebouwd zouden worden. Als je kijkt naar het Y-oever projekt en hun omgang met spekulanten, zegt dat genoeg over de politieke keuzes die de gemeentepolitiek maakt. De buurtvereniging wil zich sterk maken voor het behoud van de woonfunctie. Ze raadden ons aan een eigen plan voor de omgeving te maken. Open werkdagen dinsdag & donderdag.
-6-91/7 De strijd om Ceintuurbaan 85
(1) (bewonersters en sympathisantes/n van Ceintuurbaan 85)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/003.3.01
(5) Zie voor deel II Grachtenkrant 282 (1-7-91) p.18-19, voor deel III 283 (15-7-91) p.17, deel IV 285 (12-8-91) p.24
Wij zijn hier om de aandacht te vestigen op één van jullie buurtbewoonsters, te weten A.H.Gräffner-Peterssen (Stadionweg huis- en telefoonnummer) en haar smerige spelletjes. Na 30 jaar leegstand zijn van Ceintuurbaan 85 in oktober 1988 de 2e en 3e etage gekraakt. De eigenaresse verloor drie kort gedingen. In hoger beroep heeft klassejustitie haar laten winnen; vanaf 18 augustus kunnen we ontruimd worden. Na deze uitspraak zijn op 19 juni huis en 1 hoog, die ook 30 jaar leegstonden, gekraakt door kraakgroep de Pijp. Inmiddels ligt er ook voor deze krakersters een ontruimingsvonnis. Eigendomsrecht gaat blijkbaar boven woonrecht! En dat terwijl deze dame nog meer bezittingen heeft waar zij niets mee doet en voor haar eigen etage op de Stadionweg in huurstaking is!
-6-91/10 Laat onze advokaat weten wat je van 'em vindt!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoonsters Hazenstraat 19)
(2) 21x±11,9cm, fotokopie, met kwartje aan pamflet geplakt
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.3.03
Laat onze advokaat (mr.H.Struycken, fp) weten wat je van 'm vindt! Hazenstraat 19 moet blijven. Nooit vanuit eigen huis bellen! Volgen telefoonnummers. (Met kwartje op pamflet geplakt. Oproep de advokaat van de tegenpartij te bellen.)
3-6-91/1 3 juni 1991 Beste mensen, Vandaag om 14.30 uur speelt de rechtszaak tegen de mensen die bij de ontruiming van Valeriusplein 12 gearresteerd zijn.
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door oud-bewoners Valeriusplein 12)
(2) A4, el.stencil, o.a.10" Courier
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.3.05
Vandaag speelt de rechtszaak tegen de mensen die bij de ontruiming van Valeriusplein 12 gearresteerd zijn op grond van lokaal- of huisvredebreuk. Dit omdat het pand volgens de eigenaar (de Valeriuskliniek) in gebruik zou zijn. Volgens de verkoopakte mogen er in deze panden geen kantoren gevestigd worden. Zodoende is aanklagen op grond van lokaalvredebreuk een farce. In eerste instantie voelde de eigenaar wel voor het laten blijven van de bewonersters totdat alle vergunningen voor de verbouw er waren. Met deze aktie willen we de aandacht vestigen op het feit dat 7 mensen vervolgd worden op grond van artikel 138, iets wat ongebruikelijk is. Tengevolge van ontruimingen, woningnood, speculatie en onbetaalbare huren leven wij vanaf vandaag in tentjes op het Valeriusplein. Wij eisen dat de arrestanten onschuldig worden verklaard.
4-6-91/1 MEER DAN 300 VROUWEN, MANNEN en KINDEREN KOMEN OP STRAAT TE STAAN!
(1) De Amsterdamse woonwagenbewonersters.
(2) 29,7x21cm, wit of blauw papier, fotokopie, tekening
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 047/002.2.47
Voor 1 januari wil Van Thijn de stad 'schoon'. De gewone bevolking moet weer wijken voor de rijken! Ook wij, woonwagenbewonersters, 'stads(no)maden' worden weggejaagd en/of vernietigd. De gemeente biedt geen oplossing of onderhandeling. Wonen is ook ons recht.
8-6-91/1 Hoi! Vandaag, 8juni hebben wij Nieuwendijk 134 gekraakt.
(1) De Krakerstertjes. (uitgegeven door bewoners Nieuwendijk 134, fp)
(2) A4, fotokopie, Letter Gothic, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.04
Vandaag hebben wij de al jaren leegstaande pornobioscoop Nieuwendijk 134 gekraakt, eigendom van Jacob Kroonenberg. Deze schurk speculeert en heeft schimmige praktijken. Het achterliggende, gekraakte terrein aan de Kolk is eigendom van AMRO. Een of ander miljoenenplan zou het bezit van onze ouwe speculant aanzienlijk in waarde doen stijgen. Leegstand boven winkels is geen probleem als je er gigantische huren voor vraagt. Kroonenberg is daar een van de eersten mee geweest. De politiek is niet bezig met leefbaarheid voor bewoners, maar met prestige-projecten. Wij vechten voor een zelfbepaald leven en werken.
13-6-91/1a KraakKak ... 13.6 RIVO GEKRAAKT OP 2.6; UITHOORNSTR.61 hs
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB /
(5) Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
1: Rivo: gekraakt op 2.6 Uithoornstraat 61 hs (leeg sinds september vorig jaar, eigenaar Wbv.Zuid).
Pijp: gekraakt op 2.6 Hobbemakade 28 hs en ' (eigenaresse een oude dame in het buitenland, zoon wil wel tot een overeenkomst komen). Gekraakt 12.6 Van Ostadestraat 21'voor.
Centrum: gekraakt 8.6 Nieuwendijk 134 (eigenaar Jaap Kroonenberg, 15 jaar leeg).
Grachten: gekraakt 6.6 Prinsengracht 149, 151 en 153 (anderhalf jaar geleden ontruimd, daken eraf, achtergevel verwijderd). Verlaten op 15.5 wegens ontruimingsvonnis Prinsengracht 248, gekraakt 24.2.
2: Justitzie(k): In het geval Holendrek heeft de smeerlap van Asscher het in zijn gore hoofd gehaald het spoedeisend belang van de patologiese leugenaar/eigenaar Verberne toe te kennen. Een Huidenstraattruc. Het vonnis tegen Ceintuurbaan 85 was al even bedroevend. Het Hof met het hersenloze inzicht van een baksteen, erkende het spoedeisend belang van eigenaresse Petersen. Het Hof zit te zeuren over vergoeding en verhuur terwijl Petersen het pand 15 jaar leeg heeft laten staan.
Tegen Ruysdaelkade 4 is een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. Een paar mensen zijn op bezoek geweest bij de wethouder van stadsdeel De Pijp Fred Gersteling van Groen Links en ex-'kraker'. Als het aan de Deelraad ligt, komen er ateliers voor kunstenaars om dienst te doen als kraakwacht.
Jordaan: De Hazenstraat heeft de dagvaarding overleefd, maar de eigenaar is in hoger beroep gegaan.
13-6-91/1b
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 281 (17-6-91) p.29 en in Kraakkrantje (6-91)
Dito als /1a.
14-6-91/1 PSST ... GRACHTJE KRAKEN? Per 1 juli aanstaande gaan de huren van de woningen met 5,5% omhoog, ...
(1) STROP-ASVA
(2) A4, el.stencil, rode inkt
(3) Ond-tert Vervoer Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 047/002.2.49
(5) Literatuur: Folia Civitatis jrg.44 nr.40 p.3
 
Staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting heeft er voor gezorgd dat de komende vier jaar de huren flink zullen stijgen. In het studiejaar 1995-1996 zit je met een huur die 30% hoger is dan je huur van dit moment. Dit geldt niet alleen voor studentenhuisvesting, maar ook voor kamerbewoners bij hospita's. Voor deze verhoging moet prijscompensatie komen in onze basisbeurs. Behalve je kale huur gaan je woonlasten ook omhoog. Als klap op de vuurpijl wordt de huurbescherming voor kamerbewoners met een hospita afgeschaft. De OV-jaarkaart zal duurder worden en het collegegeld gaat omhoog. En dan ook nog die huurverhoging? Daarom kraken wij 14 juni een gracht! Verzamelen bij de ASVA. Van daaruit varen we naar de Singel vlak voor de Universiteitsbieb. 18 Juni gaan we met studenten uit heel Nederland naar Den Haag om onze protesten kracht bij te zetten. We bouwen een derde kamer om te laten zien waar de studenten over enkele jaren in zullen wonen.
19-6-91/1 Beste buurtbewoners, WIJ ZIJN WOEDEND!!!!
(1) Kraakgroep de Pijp
(2) A4, el.stencil, elite, logo/tek.
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/003.3.01
(5) Literatuur: NN 87/88 (3-7-91) p.29. Zie 17-6-91/1
Na 2½ jaar wonen, 3 kort gedingen gewonnen te hebben, hebben de bewonersters van Ceintuurbaan 85 II + III het laatste hoger beroep verloren. Zij worden ontruimd omdat het huis eigendom is van Peterssen en de bewonersters zonder vergoeding te betalen daar verblijven (Petersen weigerde huur aan te nemen). Het Hof vond een nieuwe periode van leegstand gerechtvaardigd. Dat het huis 30 jaar leeg heeft gestaan, Peterssen nog andere bezittingen heeft die zij niet gebruikt, zij in vorige kort gedingen aan kwam zetten met huurders die niet bleken te bestaan en dat zij het probeerde te verkopen aan mensen die er geen woonvergunning voor konden krijgen -tegen schandalig hoge prijzen- schijnt er niets toe te doen. Ondertussen is ze voor haar eigen etage op de Stadionweg 88 I in huurstaking. Eigendomsrecht gaat blijkbaar boven woonrecht. Daarom hebben wij vandaag Ceintuurbaan 85 huis en 1 hoog gekraakt. Etages waar ook al jaren niks mee gedaan wordt. We laten niet ontruimen voor leegstand! Klassejustitie zal niet zegevieren!
27-6-91/1 Kraak fiets nr 12 27-6 ALARM:DE HOLENDREK EN DE PR KUNNEN ELK MOMENT DE KLOS ZIJN DUS LET OP ALARM.
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB /
(5) Facs.in Grachtenkrant 282 (1-7-91) p.3. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
Alarm: De Holendrek en de PR kunnen elk moment de klos zijn, dus let op alarm.
16.6 Gekraakt Niersstraat 4' (eigenaresse een dame uit Laren).
Rektifikatie: de onlangs gekraakte panden aan de Prinsengracht betreft de nrs.349, 351, 353.
Schinkelkade 36''': binnenkort uitspraak huisvredebreukaanklacht van Fris. Het betreft een kort geding van de kraker tegen de Staat.
19.6 Gekraakt Ceintuurbaan 85 hs en '. De eigenaresse schijnt een aanklacht huisvredebreuk te hebben ingediend. 27.6 Zijn we op bezoek gegaan bij de GDH-afdeling in de Pijp. Zelfs het GDH moest erkennen dat de Ceintuurbaan een schrijnend geval van woningonttrekking is geweest en misschien weer gaat worden.
-7-91/1 LAAT JE NIET INTIMIDEREN DOOR DE SOCIALE DIENST!!!!!
(1) anoniem (uitgegeven door ex-WNC-arrestanten)
(2) A4, el.stencil, o.a.10" Courier
(3) Werk Wonen-kra
(4) UB SA / SA 057/001.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 284 (29-7-91) p.8
 
In Grachtenkrant 308 schreven wij al over de dreigende korting op de uitkering van vermeende ex-WNC-arrestanten. De sociale dienst heeft al enige axie ondernomen, die gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid in de uitvoering: verzoek maandelijks fl. 94, de ander fl. 125 over te maken. Bij weer andere personen is automaties fl. 94 van de uitkering ingehouden. In het ergste geval heeft de sociale dienst gemeend een uitkering te moeten stopzetten. Probeer een aanvraag te doen voor bijzondere bijstand in de vaste kosten (huur, energiekosten) over de periode van detentie. Maak het de soos niet te makkelijk. Voor juridiese bijstand kan je je vervoegen bij mr.Berte de Boer.
-7-91/2 Deze flyer is bedoeld om u te wijzen op de praktijken van een beruchte witte boorden krimineel.
(1) het ANTI-Kroonenberg aktie front.
(2) A5, fotokopie
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.4.01
Jacob Kroonenberg heeft met louche praktijken een kapitaal van 4 miljard bij elkaar gekregen. Nu verdient hij z'n geld met investeringen in sjieke hoerententen als Casa Rosso en voornamelijk speculatie met -leegstaand- onroerend goed. Hij levert een strukturele bijdrage aan de woningnood, terwijl hij de gemeente te vriend houdt door mee te werken aan city-vormingsprojekten en om de kiezer te vriend te houden kleinschalige sociale woningbouw projekten. Behalve het kraken hebben wij het verspreiden van informatie over dit stuk ongedierte als actiemiddel gekozen. We proberen te bereiken dat aandacht wordt gericht op dit soort witte boorden criminaliteit. We eisen van de gemeente dat ze de samenwerking met dergelijke maffia types stopzet en dat de city(mis)vormingsprojekten worden ingeruild voor sociale woningbouw. Kroonenberg moet verdwijnen uit het stadsbeeld! Volgt zijn adres.
2-7-91/1 Beste buurtbewonersters! Op dinsdag 2 juli hebben wij Spuistraat 52 gekraakt.
(1) De bewonersters (van Spuistraat 52, fp)
(2) A4, dik cremekleurachtig papier, fotokopie, Courier, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.03
Op 2 juli hebben wij Spuistraat 52 gekraakt. Het pand stond twee jaar leeg. Waar 60.000 mensen zoeken naar woonruimte en tegelijkertijd asociaal wordt omgesprongen met woonruimte is dit niet meer dan logies en nodig. Luxe yuppie-appartementen en kantoorvilla's worden gebouwd waar vroeger een stad was. Eigenaar Marijbo BV kiest ook voor liever veel poen dan solidariteit en strijdbaarheid. Spekulatie verkracht sociale rechtvaardigheid. Wij gaan door met ons zelfbepaald leven en wijken niet voor poen en macht! We only occupie the wasteland.
6-7-91/1 Aan onze buurtbewoners, Gister ontving U een brief van de centrale stad over de komende ontruiming van de Holendrek ...
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.04
(5) #
 
 
8-7-91/1a kraakkont 8.7 NR. 11
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's
(3) Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 283 (15-7-91) p.18-19. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
1: 3.7 Gekraakt Spuistraat 52 (half jaartje leeg).
6.7 Gekraakt een etage aan het Merwedeplein. Was al eens eerder wild gekraakt.
Fris doet nog steeds verwoede pogingen Ostadestraat 58''' leeg te krijgen. Vlak na de kraak probeerde hij het met een knokploegje maar toen werd de etage herkraakt. Vervolgens diende hij een huisvredebreukaanklacht in maar die werd afgewezen. Nu heeft zijn advokaat een nota opgestuurd waaruit zou blijken dat HVO Jonker de etage huurt ten behoeve van een asielzoeker. Er zat een brief bij van de advokaat waarin deze beweert dat de huurovereenkomst van serieuze aard zou zijn. Kontrole leerde dat HVO Jonker geen huurkontrakt met Fris had afgesloten. Vieze spelletjes dus van Fris en zijn advokaat R.A.IJsendijk (volgen kantoor- en privé-adres en dito telefoonnummers).
7.7 Eerste ontruimingspoging van de Holendrek.
2: 27.6 Ceintuurbaan 85 hs en ' worden anoniem gedagvaard voor 1.7. Asscher vond de voorbereidingstijd te kort en verdaagde naar 2.7. Scheltema deed zwaar beledigd over axies die door de bewonersters gevoerd zouden zijn: verf tegen zijn gevel en door zijn ruit, grafkrans op zijn naam naar de huiseigenaresse Petersen e.d. Uitspraak de elfde. Het GDH heeft informatie gevraagd over de potentiële zogenaamde koperster. Komt deze niet in aanmerking voor een woonvergunning, dan gaan ze vorderen. Vorige week is niet de GDH afdeling in de Pijp bezet, maar het GDH kantoor aan het Weesperplein. Volgen naam, adres en telefoonnummer van de eigenaresse.
Schinkelkade 36''' heeft het kort geding lokaalvredebreuk tegen de Staat verloren.
4.7 Gekraakt Ostadestraat 50hs (eigenaar Peeters-v.d.Vloodt). Buren positief en hoopten dat er nu niet weer een illegaal atelier zou komen.
1.7 Gekraakt Sniep 10, een bedrijfsterrein in Diemen, bestaat uit twee bungalootjes en vier loodsen.
Eind juli uitspraak in de vierde ronde tegen de Hazenstraat. Drie dagvaardingen hebben ze overleefd: 24.8.89, 19.10.89 en 29.4.91. Voor een uitgebreider verhaal, zie Grachtenkrant 313.
Ruysdaelkade 4: er schijnt geen aanklacht huisvredebreuk te zijn.
Wijkcentrum VPC heeft de monumentenaanvraag voor het LDI na druk van Endam ingetrokken.
8-7-91/1b
(1) anoniem
(2) 2v 2p, 29,7x21cm, fotokopie, foto's
(3) Ams-C-Jord Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
 
Dito als /3a.
 
 
14-7-91/1 Beste Buurtbewoners van de Noorderstraat.
(1) de krakersterertjes.
(2) 21x14,8cm, fotokopie, cubic elite
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.11
Vandaag hebben wij van nummer 31 de onderste verdieping gekraakt. Deze stond al 2½ jaar leeg. Dit ter algehele informatie over wat er vandaag toch allemaal in de Noorderstraat gebeurt. Bent u op de hoogte.
21-7-91/1 KRAAKBEEN NR.1 21-7
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, fotokopie, foto's
(3) Ams-Z-Pijp Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 284 (29-7-91) p.4
(6) Kraakbeen 1
Pijp: 14.7 gekraakt Safaripark 122 na een jaar leegstand. Eigenaar is ene Van Pommerel uit A'veen. Tegen het pandje Ruysdaelkade 4 is een lokaalvredebreukaanklacht ingediend. Hiertegen is een executiegeschil aangespannen. 11.7 was de uitspraak tegen Ceintuurbaan 85hs en 1 hoog. Binnen 8 dagen ontruimen. 2 En 3 hoog kunnen vanaf 18 augustus ontruimd worden. 18.7 gekraakt Cornelis Trooststraat 20'. De etage is leeggemeld sinds maart 1990.
Grachte: 14.7 gekraakt Noorderstraat 31hs. Eigenaar is V/d Veen BV, 1e Weteringdwarsstraat.
Jordaan: De deken van de orde van advokaten heeft bij Van Thijn een verzoek tot bescherming van de advokaat van de eigenaar van de Hazenstraat ingediend. Volgen de adressen van deze advokaat. Het schijnt dat hij last heeft van axies. Bel hem eens op en vraag hoe dat zit. Volgen zijn telefoonnummers.
Rivo: 8.7 Holendrek exit. 10.7 Gekraakt Roerstraat 62hs. 'De buurt' heeft een kraakwacht op de eerste verdieping gezet om een tweede kraakpoging te voorkomen. Eigenaar is Wbv.Het Oosten.
Centrum: Ondanks een toegekende lokaalvredebreukaanklacht lijkt het erop dat de PR voorlopig nog niet ontruimd wordt. Er loopt een bezwaarschriftprocedure tegen de horecaplannen van Stella.
22-7-91/1 De strijd om Ceintuurbaan 85, deel I.
(1) de krakersters van Ceintuurbaan 85
(2) A4, fotokopie, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
Vandaag houden wij een brunchblokkade op de stoep van ons huis. Ceintuurbaan 85 huis + 1 hoog kunnen vanaf vandaag ontruimd worden en Ceintuurbaan 85''+''' vanaf 18 augustus. Op 20 oktober 1988 werden ''+''' gekraakt na 30 jaar leegstand. De eigenaresse Peterssen weigerde huur. Zij verloor 3 door haar aangespannen kort gedingen, omdat zij niet aannemelijk wist te maken dat ze plannen had met het huis. In het hoger beroep heeft klassejustitie haar laten winnen. Daarna zijn 19 juni 1991 '+'' gekraakt door kraakgroep de Pijp. Herhuisvesting, die altijd beweerde te gaan vorderen, heeft zich nu grotendeels teruggetrokken, ook al verwachten zij dat na de ontruiming het pand leeg zal komen te staan. Het is enkel aan de krakersters te danken dat het pand na 30 jaar leegstand al 3 jaar gedeeltelijk weer is bewoond. De brunch is slechts de 1e actie. Wij laten ons niet voor nieuwe leegstand ontruimen!
29-7-91/1 De strijd om Ceintuurbaan 85 Beste buurtbewonersters & andere geïnteresseerden, ...
(1) (bewonersters en sympathisantes/n van Ceintuurbaan 85)
(2) A4, fotokopie, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
Eerder vandaag stonden wij op de stoep bij de eigenaresse van Ceintuurbaan 85. Nu zijn wij hier om uw aandacht te vestigen op de dreigende ontruiming. Volgt grotendeels zelfde tekst als 22-7-91/1. Peterssen heeft nog meer bezittingen waar zij niets mee doet en voor haar eigen etage aan de Stadionweg is zij in huurstaking. Behalve Gerard Bakker woont er op de Stadionweg dus nog een huisjesmelker/ster. Peterssen: wij wijken niet voor je leugens en je smerige spelletjes! Ceintuurbaan 85 blijft.
30-7-91/1 KRAAKBEEN NR 2 30-7
(1) anoniem
(2) dubbelz., 29,7x21cm, fotokopie, foto's
(3) Ams-C-Jord Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 286 (26-8-91) p.24-25
(6) Kraakbeen 2
Pijp: 22.7 eerste Ceintuurbaan 85 axie in het kader van de Ceintuurbaanaxiekampagne. Meer dan 30 jaar leegstand wordt beloond met een ontruimingsvonnis. De trambaan werd geblokkeerd. Werd de file te groot dan ging men weer aan de kant om na enkele minuten de straat weer op te gaan. Het wegdek werd voorzien van leuzen. In de buurt groeit de solidariteit en er zijn diverse winkeliers die het anti-ontruimingsaffiesje in hun winkel ophangen. 29.7 Tweede Ceintuurbaanaxie. Men ging op bezoek bij huiseigenaresse Peterssen, Stadionweg. Aldaar aangekomen werd het elektrieke invalidenkarretje waarin ze rondrijdt voorzien van leuzen en affiesjes. De Ceintuurbaanbrug over de Amstel werd geblokkeerd. Er was in geen velden of wegen een smeris te zien. Oftewel: vakantietijd = axietijd.
25.7 Justitie heeft de aanklacht huisvredebreuk voor Safaripark toegekend. 50 Krakersters hadden zich voor het pand verzameld, maar er gebeurde niets. Uit verveling werden toen een paar stoeptegels uit de grond gehaald. Zodra de petten zich lieten zien werd hun busje onder vuur genomen en getroffen door teerbommen. Let op nadere aankondigingen vanwege mogelijke tweede poging. Eigenaar van Safaripark 122 is niet ene Pommerel maar Jacob Cats Beheer BV te Aerdenhout. Volgen naam, adres en telefoonnummer van een der voormalige kraakwachten (een stagiaire bij de politie).
28.7 Gekraakt Gerard Doustraat 2hs. Eigenaar inmiddels het Grondbedrijf. Desondanks stond een blazend pooierhulpje Nobel voor de deur. Tot nu toe hebben zich geen incidenten voorgedaan.
28.7 Gekraakt 1e Jakob van Kampen 55, eigenaar Woningbedrijf Amstel.
Centrum: 24.7 gekraakt Keizerrijk 76, eigenaar Woningbedrijf West, vier maanden leeg, een 4 kamernieuwbouwwoning. Het schijnt dat Spuistraat 52 gekraakt is op 3.7. Inmiddels al een ontruimingsvonnis aan hun broek. De gemeente heeft de NRC-bewoners verzocht hun bezwaar tegen de horecabestemming van wat nu de PR is, in te trekken. Hiervan kan natuurlijk geen sprake zijn.
Jordaan: 23.7 diende het hoger beroep tegen de Hazenstratersters. Struycken, advokaat van de eigenaar, was erg nerveus. Uitspraak 22 augustus.
-8-91/1 SCHELTEMA In een groot kantoorpand aan de Strawinskilaan huist het advokatenkantoor Boekel De Nerée.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Ceintuurbaan 85)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: foto
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/003.3.01
(5) Facs.achterkant in Grachtenkrant 286 (26-8-91) p.20. Facs.voorkant (gewijzigd) in Grachtenkrant 285 (12-8-91) p.25. Ook uitgegeven als affiche op A3-formaat
Mr.S.is een van de weinige bovengrondse uitsteeksels van een enorm ondergronds netwerk. Makelaars, projektontwikkelaars, bordeelhouders, drugshandelaren en andere duistere figuren maken deel uit van dit syndikaat. De tentakels strekken zich uit tot in de verste uithoeken, de kontakten lopen tot aan de hoogste top van het justitieel apparaat. Doel van deze organisatie is het bouwen of verkopen van luxe appartementen, hotels, winkelcentra en kantoren. Niet alleen om het uit prostitutie, drugs- en wapenhandel verkregen zwartgeld te witten maar zelfs om het te verveelvoudigen. Slachtoffers van deze praktijken zijn ontelbare woningzoekenden. Niets gaat Het Syndikaat te ver om deze mensen de straat op te jagen. Vaak zijn echter de hen ter beschikking staande juridiese middelen afdoende. Brein en uitvoerder van de bovengrondse, juridiese tak is Mr.G.F.Scheltema. Zijn toewijding aan 'de zaak' blijkt uit de enorme inzet en zijn bereidheid te liegen, te verdraaien. Ooit ontwierp hij de konstruktie die als Huidenstraattruuk de geschiedenis in zou gaan. Deze truuk verdween toen dankzij de kontakten van Het Syndikaat de Ontruimingswet ingevoerd werd, eufemisties Leegstandswet genoemd. Mr.S.is verantwoordelijk voor het op straat zetten van ten minste 434 mensen. De laatste slachtoffers zijn de bewoner*s van Ceintuurbaan 85. Ondanks kort-gedingen waarin Mr.S.vervalste koopkontrakten toonde en met niet bestaande kopers op de proppen kwam trok hij bij een van de hoger beroepzaken dankzij de kontakten van Het Syndikaat aan het langste eind. Nu worden ook de bewoners van het voormalige bordeel Den Texstraat 1 en van villa Krakelbont in Heemstede met ontruiming bedreigd. 'Dankzij' Syndikaat-ideoloog Mr.G.F.Scheltema. Hoelang kan deze kriminele organisatie nog ongestraft optreden?
-8-91/2 SCHELTEMA MAFFIA
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Ceintuurbaan 85)
(2) A5, fotokopie, foto
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 031/003.3.01
 
Scheltema maffia.
(integraal)
 
 
-8-91/5 HELLO TOURISTS IN AMSTERDAM Amsterdam might seem a nice city to you.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Ceintuurbaan 85)
(2) A6, fotokopie, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
(5) Engelse tekst
Amsterdam zal u voorkomen als een aardige stad. De gemeenteraad doet echter niets aan de woningnood. Een oplossing voor dat probleem is kraken, wat bijna onmogelijk gemaakt wordt door de gemeenteraad. Bijvoorbeeld Ceintuurbaan 85, na 30 jaar leegstand gekraakt, wordt 18 augustus ontruimd. Niet nog meer hotels, kantoren, winkels en attrakties: we hebben huizen nodig. Ontruiming = oorlog! Squat or rot!
-8-91/7 Aan de bewoners/sters en leden van WBV Schaepman.
(1) Kraakgroep de Pijp ism de bewoner van Verbindingsstraat 17hs.
(2) A4, fotokopie, o.a.pica
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.07
(5) Zie -9-91/17
We zijn boos op WBV Schaepman. In oktober '90 kraakten wij Verbindingsstraat 17hs (9 maanden leeg) voor een urgent woningzoekende. Het zou om een wisselwoning gaan. WBV Schaepman wist dat Verbindingsstraat 17hs daarvoor in veel te slechte staat verkeerde, ernstige vochtoverlast. Toch slaagde Schaepman erin de woning te laten ontruimen. Op 1 augustus hebben wij de woning opnieuw gekraakt voor dezelfde woningzoekende. De woning was nog altijd niet in gebruik, 9 maanden na de ontruiming. Nu wil WBV Schaepman de bewoner opnieuw op straat zetten. Is dit sociaal beleid? Wij willen dat de bewoner een huurkontrakt krijgt. Verder willen wij inzage in het wisselwoningenbeleid. Het kan niet door de beugel dat Schaepman woningen langdurig leeg laat staan onder het mom van 'wisselwoning'.
-8-91/8 LOUIS GENET & DE LEEGSTANDSWET / DE STRIJD OM CEINTUURBAAN 85
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite, tekening van L.van Abbema
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
Vanaf 18 augustus kan Ceintuurbaan 85 ontruimd worden. Het werd in oktober '88 gekraakt na 30 jaar leegstand. Eigenaresse Gräffner-Peterssen heeft het hoger beroep tegen het vonnis van het 3e kort geding gewonnen. Zonder dat zij aannemelijk wist te maken dat zij plannen heeft met het pand. Ontruiming voor nieuwe leegstand dus. De Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting zei na de kraak het pand te willen vorderen. Na het 3e kort geding kregen de bewonersters een gedoogverklaring en een een medische urgentieverklaring. De vorderingsplannen werden nooit doorgezet. Nu er een ontruimingsbevel ligt trekt de gemeente zijn handen van het pand af. Mooi is dat! Met de leegstandswet worden tientallen kraakpanden ontruimd en honderden mensen op straat gezet. Het vorderen van leegstaande panden gebeurt niet. Zo helpt de gemeente huisjesmelkers en speculanten. Genet heeft het vorderen van Ceintuurbaan 85 tegengehouden, zogenaamd uit angst voor een schadeclaim van de eigenaresse. De Wielingen is uit angst voor een schadeclaim van de projektontwikkelaar niet op de monumentenlijst geplaatst en wordt nu dus ontruimd en gesloopt. Geld voor huisvesting is er zogenaamd niet, miljoenen voor ontruimingen zijn er altijd! Ontruimen = oorlog! Oei oei, dat zal duur worden! Kraken gaat door!
-8-91/9 Beste buurtbewonersters, Na bijna 3 jaar komt er helaas een eind aan het gekraakte woongenot op Ceintuurbaan 85: ...
(1) Sympathisanten & sympathisantes van Ceintuurbaan 85
(2) A4, el.stencil, elite, logo/tek., foto
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
Na 19 augustus zal Ceintuurbaan 85 ontruimd worden. Gekraakt op 20 oktober 1988, na 30 jaar leegstand. Geen vordering door het GDH uit angst voor een schadeclaim van de eigenaresse. Wij zullen ons op gepaste wijze tegen de ontruiming verzetten. Justitie zal een grote politie(over)macht in moeten zetten. Het ontruimingsvonnis is een politieke uitspraak. Woningloos? Kraken is geen probleem, maar een oplossing!
1-8-91/1 Amsterdam, 1 augustus 1991 Aan alle bewoners in de omgeving van de Verbindingsstraat ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Verbindingsstraat 17-hs)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Courier
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.07
 
In dit stencil wordt uitgelegd waarom Verbindingsstraat 17-hs gekraakt is. Geschiedenis: 15-1-90 onbewoond (huur opgezegd), 24-10-90 gekraakt, 5-12-90 ontruimd, onbewoond tot 1-8-91 toen de woning voor de tweede keer gekraakt werd. Eigenaar is woningbouwvereniging Schaepman. Schaepman (eerste ontruimingsvonnis) zou de woning nodig hebben als wisselwoning en de woning had zo lang leeggestaan vanwege optrekkend vocht. Een oranje wisselwoningenposter was pas 1 week voordat de woning gekraakt was opgehangen. Toen was 19-II net gekraakt. Helaas besliste de rechter toch om de woning te laten ontruimen. Schaepman heeft verklaard dat de vochtproblemen sinds augustus 1990 verholpen zijn. Dus dat kan niet de reden zijn van de tweede leegstand. We eisen hetzelfde als bij de vorige kraak: inzage in het wisselwoningenbeleid, een goed beheer van hun woningen, geen dreigbrieven meer aan bewoners die een woning van Schaepman gekraakt hebben en eerlijkheid.
16-8-91/1 KRAAKBEEN NR 3 16.8
(1) anoniem
(2) dubbelz., 29,7x21cm, fotokopie, foto's
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 286 (26-8-91) p.26-27. Ook verschenen als affiche op twee vel A3-formaat
(6) Kraakbeen 3
Pijp: Gekraakt 6.8: Verbindingsstraat 17hs (eigenaar wbv.Schaepman, vorig jaar al eens gekraakt geweest). Zou wisselwoning zijn, sinds de ontruiming in december staat de woning leeg, waarschijnlijk vanwege vochtoverlast.
Ontruimd 8.8: de pas gekraakte etages aan de Jakob van Kampen en de Gerard Doustraat, lokaalvredebreuk.
Het pandje aan de Ruysdaelkade heeft ook het hoger beroep verloren met de lokaalvredebreuk-aanklacht. Op 12.8 is het pandje beklad met leuzen als Krakers oprotten en de straten in de buurt werden beklad met Keltiese kruizen, fasjistiese leuzen in het Italiaans.
Kraakgroep De Pijp heeft een brief gehad van buro Pieter Aerts met het verzoek tot een gesprek, omdat er zoveel werd gekraakt en er wel eens iets tussen zat wat in gebruik zou zijn. Misschien moet de kraakgroep een lijstje sturen met alle onterechte ontruimingen.
15.8 Gekraakt Van Ostadestraat 110hs.
Ceintuurbaan 85 axie nr 3: op 5.8 werd een bezoekje gebracht aan advokatenkantoor Boekel De Neree, het kantoor waar Scheltema werkzaam is. Het lukte de hal van de tweede verdieping te bereiken met 35 mensen, maar de deur van het advokatenkantoor bleek dicht te zijn. Daarom werden hal en trappenhuis voorzien van leuzen en affiesjes. Het werd een partijtje rollebollen met een stel mannetjes van Seceurop. Ook heeft Scheltema privébezoek gehad snachts.
Ceintuurbaan 85 axie nr 4: 13.8 brachten 30 mensen een bezoek aan de hal van het stadhuis. Een nogal matte axie die dan ook niet lang duurde.
Grachte: gekraakt 4.8 Voetboogstraat 31. De anonieme dagvaarding is binnen. Advokaat van de eigenaar is Scheltema.
Spuistraat 52 is ontruimd.
Gekraakt 11.8: Dirk van Hasseltsteeg 29. Een pand van de Amro. Ondanks gezeur en gefok van kraakwachten lukte de tweede poging via het raam van de tweede verdieping. De grote baas van de politie beklom met veel moeite de ladder en slaakte de verzuchting: "Soms denk ik wel eens, had ik maar een vak geleerd". Stomme opmerking natuurlijk. Hij wist te melden dat de kraakgroep in de Pijp, die uit de Molli, zich werkelijk suf kraken. Dat getuigt van een scherp inzicht, wederom hulde aan het Amsterdamse smeriskorps, en dat ze nog maar lang op vakantie blijven.
Schinkel: ontruimd 14.8 Schinkelkade 36''', geheel onverwacht. Na de ontruiming hebben de krakersters een tent opgezet op de stoep. Savonds zaten ze gezellig rond een kampvuurtje totdat de smeris kwam om te zeggen dat het vuurtje uit moest. Ze riepen de brandweer erbij. Na korte tijd brandde het vuurtje weer lekker, met als gevolg dat 25 smerissen kwamen opdraven met lange latten.
Kinker: gekraakt 8.8 een etage in de Kinkerbuurt.
Rivo: 15.8 gekraakt Berkelstraat 5 of zoiets.
Ontruiming Ceintuur dinsdag 20.8, 17 uur demo Sarphatipark.
20-8-91/3 DE STRIJD OM DE CEINTUURBAAN 85. Na bijna 3 jaar komt er een eind aan het gekraakte woongenot op de Ceintuurbaan 85: ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
(5) Pand niet op 20 augustus ontruimd, maar de volgende dag bij verrassing
Vandaag wordt Ceintuurbaan 85 ontruimd. Al vanaf de kraak heeft de eigenaresse (volgen naam, adres en telefoonnummer) verwoede pogingen gedaan het pand ontruimd te krijgen. Het hoger beroep tegen het 3e kort geding heeft zij gewonnen. Zonder dat zij aannemelijk wist te maken dat ze plannen heeft met het pand. Ontruiming voor nieuwe leegstand dus. Herhuisvesting zei het pand te willen vorderen. De gemeente heeft in alle kort gedingen het standpunt naar voren gebracht dat het 3 distributiewoningen zijn, die gevorderd moeten worden. De bewonersters kregen een gedoogverklaring en een van hen een medische urgentieverklaring. Nu er een ontruimingsbevel ligt trekt de gemeente zijn handen van het pand af, zogenaamd uit angst voor een schadeclaim van de eigenaresse. De overheid voert een anti-kraak beleid met justitie als gezellige 2e hand op de buik van speculanten, projectontwikkelaars en huisjesmelkers. Zo snel mogelijk moeten de steden kraakvrij worden en aantrekkelijk voor investeerders. Huren worden opgedreven, de stad wordt onleefbaar gemaakt voor mensen die niet onder de welgestelden vallen. We zullen het pand niet vrijwillig verlaten. Overheid en justitie zijn verantwoordelijk voor deze ontruiming. Geen ontruimingen voor nieuwe leegstand.
25-8-91/1 KRAKEN Geen PRoBLeeM MaaR OpLossing Beste buurtbewoners, ...
(1) (de huidige bewoners van Kerkstraat 323)
(2) A4, fotokopie, logo/tek., tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
(5) Pand kort na kraak verlaten
Vandaag hebben wij de Kerkstraat 323 gekraakt. Na 2 jaar leegstand (onderbroken door een verbouwing die in oktober 1990 is voltooid) wordt het pand, eigendom van Stadsherstel, weer bewoond. Wij zijn studenten die al 2 jaar op zoek zijn naar een 'leefbaar' kamertje. Amsterdam telt 68.000 woningzoekenden, er zijn weinig kamers en betaalbare zijn er al helemaal niet.
-9-91/10 Exekutie van de PaleisRevolutie VAN KONINGINNE DAG TOT PRINSJESDAG?
(1) krakers/kraaksters van de P.R.
(2) A4, kringlooppapier, o.a.pica, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/004.1.01
(5) Facs.in Maar je woont wel mooi in 't centrum 6 (9-91) p.12
28 April werd na een jaar leegstand het pandje op de hoek van de Paleisstraat en de Nieuwezijdsvoorburgwal gekraakt. De bedoeling was hier een politiek dag/eetkafé annex infocentrum te beginnen. B&W en Gedeputeerde Staten hebben alle bezwaarschriften afgewezen en Stella krijgt snel haar felbegeerde bouwvergunning. De krakersters hebben tot 1 oktober de tijd gekregen er vrijwillig uit te wandelen. Dus als je nog wilt genieten van de fijne keuken, kom dan donderdag of vrijdag eten of op z'n laatst 29 september om te eindigen zoals we begonnen zijn, met een spetterend feest!
-9-91/16 GRATIS WONEN: KRAAKWACHT OF KRAKEN? IMMOREEL OF MOREEL?
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ond-tert Wonen-kra
(4) UB SA /
(5) Wrs.uitgedeeld bij Intreekweek universiteit
Als je op zoek bent naar een woning in Amsterdam, ben je een van de 60.000. Een heleboel etages en (kantoor)panden worden niet gebruikt. Het motief is geld verdienen. Een leeg pand brengt meer op bij verkoop en na een jaartje wachten levert verkoop nog meer op. Kraakwacht is op het eerste gezicht een goede uitkomst voor iedereen. Maar weet beter. Je woont ergens om iemand anders z'n zakken te vullen. Er vindt een selektie plaats. De huiseigenaar kan elk moment binnenvallen. Er zijn allerlei verplichtingen. In een pand waar kraakwachten zitten kunnen veel meer mensen wonen. Je blijkt ineens mee te werken aan praktijken die immoreel zijn. Om de woningnood struktureel op een moreel verantwoorde manier aan te pakken ga je dus kraken. Kraken is helemaal niet illegaal. Je hebt kans gelegaliseerd te worden. Regelmatig komt het voor dat de huiseigenaar en kraker tot een huurovereenkomst komen. Bij kraken gelden geen wachttijden, alleen voorbereidingstijden. Je kunt terecht voor hulp en advies bij verschillende kraakspreekuren. Anti-kraken is egoïsties en dom. Bedenk ook dat hoe meer mensen er kraken, hoe moeilijker het wordt voor iedereen om al die onrechtvaardige leegstand te blijven ontkennen. Volgt lijstje met de kraakspreekuren in de Grachtengordel, Oost, de Pijp, Rivierenbuurt, Schinkelbuurt en Staatsliedenbuurt.
-9-91/17 Aan de bewoners/sters en leden van WBV Schaepman.
(1) Kraakgroep de Pijp ism de bewoner van Verbindingsstraat 17hs.
(2) A4, fotokopie, o.a.pica
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA /
Dito als -8-91/7. Er onder getypt in afwijkend lettertype: Ma 30 september ledenvergadering van WBV Schaepman. Wij stellen het op prijs als u tijdens deze vergadering uw ongenoegen over bovengeschetste gang van zaken wilt laten blijken.
-9-91/18 SPUISTRAAT 199 Hoger beroep
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Spuistraat 199)
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.02
Anderhalf jaar nadat Leutscher in kort geding zijn eis tot ontruiming van Spuistraat 199 zag afgewezen, gaat hij in hoger beroep. Leutscher is een bekend speculant. Leutscher zegt dat hij het pand verkocht heeft aan Kess Corporation te Curacao. Hij weigert duidelijk te maken wie er achter Kess schuil gaat. Leutscher doet zijn best aannemelijk te maken dat er na ontruiming echt gebouwd zal gaan worden. Via advokaat Den Bleker heeft Kess nu een kontrakt gesloten met bouwbedrijf van Eesteren. De datum waarop het hoger beroep dient moet nog worden vastgesteld. Geen Geleutscher met onze panden.
9-9-91/1 WIJ BEZETTEN BOUWBEDRIJF DE WIT, ARIS VAN BROEKWEG IN ZAANDAM
(1) (mensen die de panden Spuistraat 214, 216 en 218 en Singel 267 in Amsterdam, beter bekend als Vrankrijk bewonen en/ of gebruiken)
(2) A4, fotokopie, Light Italic
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 022/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 287 (9-9-91) p.17
 
In november 1982 werd Vrankrijk gekraakt, nadat het 7 jaar leeg had gestaan. Op 22 januari kregen we een brief met de eis voor 1 maart 1991 het pand te verlaten en daarop de onvermijdelijke appartementen & nieuwbouw voor de betere middenklasse. Wij hebben de advocaat van de eigenaar kenbaar gemaakt bereid te zijn ons huis te kopen. Zelfbeheer en het knokken voor goedkope huisvesting, ook voor jongeren, heeft nog niets aan noodzaak ingeboet. Wij vinden dat de eigenaar alle rechten op het pand heeft verloren na 16 jaar verwaarlozing, het is nu van ons. Wij zijn de aankoop beter gaan bekijken en brengen op 7 juni een bod van 200.000 uit omdat er zeer grote bedragen in het pand geinvesteerd zullen moeten worden. De gemeente schatte in 1983 de verbouwingskosten op 1,6 miljoen gulden. Bovendien willen we leegstand niet belonen met een flinke bom duiten. De Wit hoeft ons alleen maar te vertellen wat voor bedrag hij in z'n hoofd heeft, dan kunnen we verder. Zo gemakkelijk komt hij niet van ons af, daarom deze bezetting. We willen een gesprek met de Wit, een antwoord op ons bod en voor ons woon- en gebruiksrecht opkomen. Eerder gaan we niet weg! Vrankrijk is en blijft van ons! Kraken is geen probleem maar een oplossing!
9-9-91/2 KRAAKBEEN NR.4 9.9.91
(1) anoniem
(3) Ams-W-Kin Ams-Zuid Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 287 p.22 e.v. Kraakbeen gefuseerd met Grachtenkrant (zie Grkr 287 p.2)? Verschenen als pamflet?
(6) Kraakbeen 4
Utregsebuurt: 18.8 gekraakt Utrechtsestraat 49 oid. De eigenaar is een vage yank. Hij is onvindbaar.
Rivo: 21.8 gekraakt Amstelkade 144hs, eigenaar is het pensioenfonds voor de grafiese sektor, makelaar Recourt. De buren bevestigden aan de politie het verhaal van de krakersters dat de etage al 3 maanden leegstond. Twee dagen later stond het geb (energiebedrijf, fp) al voor de deur met een kontrakt, welk een service. Inmiddels hebben ze al een anonieme dagvaarding binnen.
Leidsebuurt: 25.8 gekraakt Kerkstraat, iets in de dertig of zo. Maakt ook niet zoveel uit want het pandje is weer verlaten. Stadsherstel is van plan aan de funderingen te gaan werken.
Jordaan: 25.8 gekraakt Rozengracht 75. Stond een jaar leeg.
Kinker: de gekraakte etage op 8.8 betrof Bilderdijkkade 35.
Da Costastraat 24, onlangs gekraakt, is ontruimd wegens huisvredebreuk. Na de ontruiming werd er een kraakwacht ingezet. Een vriend van de kraakster sloeg de woonkamerruit stuk en joeg de kraakwacht eruit.Twee stillen arresteerden hem.
Oost: 2.9 gekraakt Vrolikstraat 499", eigenaar is Grondzaken.
Centrum: 8.9 gekraakt Onze Lieve Vrouwe Steeg 6, heel lang leeg en is vermoedelijk van Kroonenberg.
Nieuwmarkt: 8.9 gekraakt Nieuwe Brugsteeg 24. Het pand stond 4 jaar leeg. Op het identiteitsbewijs van een stille die probeerde gesprekken aan te knoppen stond dat hij voor de CRI werkte. Zijn achternaam luidt Mak.
Schinkel: een aannemer heeft in Schinkelhavenstraat 15hs doodleuk de deur opengebroken. Kraakgroep Schinkelbuurt heeft de bouwvakkers verwijderd.
14-9-91/1 Beste buurtbewoner*s, Vandaag, ...
(1) De Kraker*s (van Molukkenstraat 198, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-O-IB Wonen-kra
(4) SA / SA 029/002.1.04
Vandaag hebben wij Molukkenstraat 198 gekraakt. De woning stonds sinds de ontruiming van de vorige bewoner*s in november '89 leeg. Het werd toen met de panden van Molukkenstraat 200 ontruimd. Eigenaar Kroonenberg wilde op dit voormalige Utermöhlenterrein een Praxis en een tapijthandel vestigen. Omwonenden en winkeliers hebben hier grote bezwaren tegen. De bezwaarschriften hebben hun uitwerking niet gemist. Gedeputeerde Staten hebben het bouwplan afgewezen. Vanwege de nu illegale bouwaktiviteiten hebben wij bewust Molukkenstraat 200 niet gekraakt om geen 'lokaalvredebreuk' te plegen. We hopen dat de ruimtes een voor de buurt betere bestemming krijgen. Dat deze kraak geslaagd is berust op een puur toevallige samenloop van volstrekt individueel werkende kraker*s en is dus geen organisatie als bedoeld in art.140 Wetboek van strafrecht.
22-9-91/1 Beste Buurtbewoners, Zondag 22 september hebben wij Keizersgracht 673 gekraakt, ...
(1) Kraakgroep Grachtengordel
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.08
(5) Tekst handgeschreven
Wij hebben Keizersgracht 673 gekraakt na 1,5 jaar leegstand. De eigenaar is Van Zeijl (H.van Zijl te Wilnis, fp). Hij heeft meerdere panden die hij laat verkrotten. Wij proberen dit pand bewoonbaar te maken.
22-9-91/2 Zondag 22 september Zondag 22 september togen zo'n 25 mensen naar een lege etage in de helmersbuurt om deze te kraken.
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, Light Italic
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.05
22 September togen 25 mensen naar een lege etage in de helmersbuurt. Helaas wou de deur niet zo vlot open en belde de buurman de smeris (wijnwinkel hoek Overtoom, die van de Z.A.-wijn). Die arresteerde 3 mensen op grond van openbare geweldpleging etc. Er werden lukraak wat geïnteresseerde buurtbewoners tegen de muur gekwakt om in hun binnenzakjes op zoek te gaan naar een grote bijl. Toevallig dat veel van deze mensen 'n donkerder huiskleur hadden dan de gemiddelde nederlander. Nadat ook de overige krakers gefouilleerd waren mochten ze doorlopen, maar niet voordat er nog twee arrestaties waren gevallen. Eén omdat hij schade toegebracht zou hebben aan een golfje, toen deze hem aanreed. 's Avonds is er een lawaaidemo naar het h.b.gegaan waar 50!!! euroterroristen op af kwamen. Tenzij onze lieve vriendeninnen zo direkt hier komen binnenwandelen, schijnt het in de bedoeling te liggen hen vandaag voor te leiden bij de OvJ. Wat 'n van de pot gerukte eikels. Kraken strafbaar vergeet het maar. Alle arrestanten onmiddellijk vrij!
23-9-91/1 Wij, Vrankrijk en Spuistraat 199, gaan ons in het kader van de toenemende stadsvernieling, VERLOVEN.
(1) Spuistraat 199 en Vrankrijk
(2) 21x14,9cm, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 022/001.2.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 288 (23-9-91) p.18. Zie 17-11-94/4
Onthulling van het schilderij Vrankrijk, van Patries. Gezamenlijk straatfeest, 25 september.
29-9-91/1 29-9-'91 Beste Buurtbewonersters, Vandaag hebben wij het pand Herenstraat 23 gekraakt.
(1) de bewoners van Huize Dames (Herenstraat 23)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Vandaag hebben wij Herenstraat 23 gekraakt. Het staat al enkele jaren leeg. Eigenaar is H.N.J.van Zijl uit Wilnis. Deze meneer bezit 30 panden en kan het zich permiteren een gedeelte te laten verkrotten. Omdat de eigenaar weigert te verhuren knappen we het zelf op om er rustig te wonen en studeren.
-10-91/18 HERKRAAK JAAR NA LEEGSTANDSWETONTRUIMING
(1) Krakend Amsterdam
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
6 Oktober hebben 70 mensen de begane grond en eerste verdieping van Roelof Hartstraat 17 herkraakt. In september '90 werd het pand ontruimd na een leegstandswetvonnis. Eigenaar F.J.van der Groep uit Zandvoort heeft het daarna leeg laten staan. Voor het eerst in de geschiedenis van de leegstandswet is een pand na het verstrijken van de anti-kraak termijn opnieuw gekraakt. Het is absurd dat een pand met wettelijke dekking een jaar leeg kan staan in een stad met 60.000 woningzoekenden. De leegstandswet heeft zich ontpopt als anti-kraakwet ter bescherming van leegstand. Het woonrecht is ondergeschikt gemaakt aan het eigendomsrecht. Van vorderen door de overheid is geen sprake. De enigen die vorderen zijn wij!
2-10-91/1 HUISJESMELKERS in hart en nieren
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Hembrugstraat 160-244)
(2) A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-W-Spa Wonen
(4) UB GA ISG /
(5) Uitgedeeld bij kort geding achterstallig onderhoud van bewoners tegen eigenaren. De panden werden beheerd door makelaarskantoor Rappange, het bloot eigendom lag bij de genoemde instellingen
Huisjesmelkers in hart en nieren. Rappange, Hartstichting, Nierstichting, Kankerinstituut, KNZHRM, Leger des Heils.
3-10-91/1 Woonwagenland Houthavens-A'dam 3 Oktober l99l
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Alt.lev Ams-W-Spa Wonen
(4) FP /
Ik weet niet of het nog zin heeft; ons land is misschien over 20 jaar overstroomd of door een kettingreactie van chemicaliën verdwenen. Maar laten we toch maar aan een soort van overlevingsplan werken. Geld zal ons niet voeden. Nee, gewoon wat meer werken op het nog overgebleven vruchtbare land. Met het huidige beleid krijgen we steeds meer ongeneeslijke ziekten. Dat moet te regelen zijn. De mensen die het beleid voeren kunnen goedkoop land ter beschikking stellen en met een beetje advies kunnen we zelf wat verbouwen. Zo simple ligt het gewoon. High Tech chips kunnen we niet eten, onverteerbaar. Waarom wordt hier niet aan gedacht? Sociale vernieuwing gaat samen met landvernieuwing. Landje, plantje: anders verzand je.
6-10-91/1 Beste buurtbewonersters, Vandaag, zondag 6 okt. 1991, hebben wij de etages Roelof Hartstraat 17hs en 1 hoog herkraakt.
(1) de afzonderlijke bewoonsters van Roelof Hartstraat 17hs en 1hoog.
(2) A4, fotokopie, pica
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
Vandaag hebben wij Roelof Hartstraat 17hs en 1 hoog herkraakt. In 1990 is het pand van eigenaar F.J.van der Groep uit Zandvoort ontruimd omdat hij beweerde dat hij wilde verkopen. Een jaar na het vonnis mocht het pand niet gekraakt worden. Deze termijn is verstreken en het pand staat nog steeds leeg. Het pand is dus onterecht ontruimd en daarom hebben wij herkraakt. Wij geloven niet in de belangen van de eigenaar, wij willen wonen! We gaan met een aantal vrouwen op de eerste etage wonen. De benedenruimte zal een buurtfunctie gaan vervullen. Ook hebben we spullen nodig. Kraken gaat door!
7-10-91/1 Beste mensen, Op Brederodestr. 114 woont F.J. van der Groep.
(1) De Hartjes.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
(5) Pamflet verspreid in Zandvoort
Op Brederodestraat 114 woont F.J.van der Groep, eigenaar van Roelof Hartstraat 17 in Amsterdam. Hij liet delen een jaar leeg staan, totdat het in augustus 1990 gekraakt werd. Hij beweerde dat hij wilde verkopen, al zeiden talloze mensen dat ze negatieve reakties van hem hadden gekregen. Volgens het ontruimingsvonnis mocht hij het pand na de ontruiming een jaar leeg laten staan om het te verkopen. Het pand stond nog steeds leeg toen het 6 oktober opnieuw werd gekraakt. We zijn bereid tot onderhandelingen al vinden we dat Van der Groep geen recht meer heeft op de ruimte. We gaan er niet uit! Hij krijgt niet nog een keer de kans met het pand te doen wat hij wil.
7-10-91/2 GRACHTENKRANT + kraakbeen Coup tegen Kraakbeweging
(1) Grachtenkrant + kraakbeen
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.2.54
Hazenstraat 54: nog steeds gekraakt, het gesprek met de eigenaar liep op een klein knokpartijtje uit.
Hazenstraat 19: uitspraak hoger beroep uitgesteld tot 24 oktober. Het cafe-bewakings-groepje wordt met de dag agressiever. Onze wil om hier te blijven is groot en heel krachtig. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn/haar hoofd, ook in de jordaan.
13-10-91/1 Beste buurtbewoner/ster, Zoals u waarschijnlijk wel opgevallen is ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoonsters Roelof Hartstraat 17)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, pica
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
Afgelopen nacht hebben wij de onderste twee verdiepingen van Roelof Hartstraat 17 opnieuw gekraakt. Wij hebben enige spullen op de weg gegooid om te verhinderen dat wij door aanscheurende politie van onze sokken gereden en vervolgens neergeknuppeld worden. Toen duidelijk werd dat de politie niet tot ontruiming over zou gaan hebben wij de straat weer geveegd. Er zijn 60.000 woningzoekenden en hier staat een grote ruimte al twee jaar leeg. Toch zijn de krakersters vorig jaar ontruimd. Toen wij 6 oktober opnieuw kraakten zijn we direkt naar Zandvoort gegaan. Eigenaar Van der Groep wenste echter niet met ons te praten. Hij is erin geslaagd de politie voor zijn karretje te spannen. Terwijl de Officier liet weten niet wegens lokaalvredebreuk te ontruimen stond vrijdag de politie voor de deur met hetzelfde vonnis van een jaar geleden. Dat pikken wij niet. Vandaar onze aktie. Wij zijn blij met een schriftelijke verklaring van u dat het pand niet in gebruik was.
14-10-91/1 Duivelsbode#3 Rel bij Roelof Hartstraat 17.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
(5) Facs.in Grachtenkrant 290 (21-10-91) p.8
 
Op 12 augustus 1990 werden 2 etages in de Roelof Hartstraat 17 voor het eerst gekraakt. 1½ Maand later wordt ontruimd m.b.v.de leegstandswet (inclusief de bepaling dat het één jaar niet meer gekraakt mag worden) wegens het spoedeisende belang dat de eigenaar had bij lege oplevering. 5 Oktober 1991 treffen de herkrakersters de ruimtes nog even leeg aan. Maandag volgt een bezoek door sympathisanten in Zandvoort aan eigenaar Van der Groep. Dinsdag volgt een bezoekje aan advokaat v.Otterloo die te kennen geeft de zaak niet meer in behandeling te hebben. Nieuwe advo is ene Sluyter. 11 Oktober trekt makelaar M3 zich terug na een bezoek met achterlating van 'n kleurtje op de deur & 'n sopje in de fontein. De aansprakelijke makelaar wou 'm smeren door de achterdeur, maar werd door 20 bezoekers in z'n kladden gegrepen. Vrijdag wordt voor de tweede keer ontruimd, nog op het oude vonnis dat pas de volgende nacht zou verstrijken. Vrijdagnacht stappen 80 mensen de Roelof Hartstraat in. Door de voorruit en kunnen de kraakwachten weer naar buiten. Terwijl menig nieuwsgierig politievoertuig gehavend een veiliger heenkomen moet zoeken, komen twee petten een praatje maken. Door aktiegroep Wonen Anders Oorlog wordt advokatenkantoor Houthof uitgesloopt. Sympathisanten plaatsen maandag een spandoek bij het kantoor van deurwaarder Braan. Kom eens langs, blijf eens slapen, verzin iets leuks, vooral maandag en dinsdag.
18-10-91/1 DUIVELSBEEN #4
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, foto's, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.3.08
(5) Facs.in Grachtenkrant 290 (21-10-91) p.3
Duivelseiland: herkraak op 6.10 van Roelof Hartstraat 17. Eigenaar Van der Groep wil het pand verkopen. Hij weigerde met de krakersters te praten toen dezen hem thuis opzochten. Tromgeroffel en gespuugd vuur konden daar niets aan veranderen. Advokaat van Otterloo had vorig jaar de krakersters eruit geprocedeerd. Een bezoekje aan hem leerde dat hij er niet veel meer mee te maken wilde hebben. De ovj liet op 11.10 weten de aanklacht huisvredebreuk niet in behandeling te nemen. Nog geen twee uur later stonden er twee bussen petten voor de deur om te ontruimen. Aldus geschiedde en 2 kraakwachten trokken in het pand. Bij de ontruiming door deurwaarder Braan was ene advokaat Sluijter aanwezig. Het jaar waarbinnen het vonnis van vorig jaar nog geldig was, was nog net niet verlopen. Die nacht werd het pand door 80 mensen herkraakt. De smeris werd te kennen gegeven uit de buurt te blijven. Een aantal hardhorige golfjes kreeg een ander kleurtje en werd voorzien van ventilatiegaten in de ruiten. Er werd aangifte huisvredebreuk gedaan door de kraakwachten. In de nacht van zondag op maandag worden ruiten ingegooid bij advokatenkantoor Houthoff. De axie wordt opgeëist door Wonen Anders Oorlog. Verder sticht de axiegroep 'Vlam in de pan' brand voor de deur van de ambtswoning van van Thijn. Duidelijke waarschuwingen dat het zo niet langer kan.
Pijp: 13.10 gekraakt van Woustraat 237'' (woningbouwvereniging Eigen Haard, 3 tot 4 jaar leeg). De bewoonster sommeert de krakersters het huis te verlaten. Ze blijkt de etage wild gekraakt te hebben. Afgesproken wordt de etage te verlaten.
Grachten: Keizersgracht 673 uitspraak: de krakersters moeten oprotten. Pas vanaf een maand nadat de eigenaar alle vergunningen rond heeft (eigenaar van Zeijl uit Wilnis, advokaat van Otterloo).
Verbindingstraat 11hs heeft van wbv Schaepman een huurcontract gekregen. Vorig jaar was de woning ontruimd op de leegstandswet. Indertijd beweerden ze de woning te willen verhuren als wisselwoning.
Ook 13.10 gekraakt Verbindingstraat 11'' (eigendom van particulier uit de Bijlmer, leeg sinds juni). Het GDH had geen woonvergunning afgegeven omdat het huurcontract nog niet was getekend. Ondertussen was dat wel gebeurd. De woning is weer verlaten.
Oost: Molukkenstraat 198, advokaat Jan Donk gaat een kort geding aanspannen tegen de staat. De ovj wil geen informatie geven omdat de krakersters anoniem zijn. Er ligt een aanklacht lokaalvredebreuk. Er zijn twee types van deelraad Watergraafsmeer langs geweest met info over plannen. In het (niet gekraakte) kantoorgedeelte moeten startende bedrijfjes komen. De deelraad zal dit deel + de gekraakte villa aankopen. De rest blijft eigendom van Kroonenberg. Dit gaat allemaal natuurlijk niet zomaar. Datum kort geding 23.10.
Schinkel: De bewonoos van Okeghemstraat 10bv+I hebben zich uit laten kopen. 31 Oktober gaan ze eruit. Pikant detail: advokaat Zwennes schijnt aan deze deal een zeker bedrag overgehouden te hebben. Wie gaat hem eens aan de tand voelen?
Rivo: 8.10 gekraakt Uithoornstraat 19hs van woningbedrijf Amstel. Het huis stond 1,5 jaar leeg wegens vochtoverlast.
Oost: 13.10 gekraakt Riouwstraat 38hs (sloopwoning van grondzaken).
WNC: In Leeuwarden vindt op 12-14 november het hoger beroep plaats tegen de arrestanten van de WNC ontruiming. 12.11 Landelijke demo.
21-10-91/2a Opgelet, Vandaag voeren wij hier aktie i.v.m. Roelof Hartstr. 17.
(1) anoniem
(2) 14,8x10,5cm, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
(5) Met vier stuks dwars gekopieerd op A4-vel. Dit is het exemplaar linksboven. Verspreid in Stopera
Vandaag voeren wij hier aktie in verband met Roelof Hartstraat 17. Dit is vrijdag 's nachts voor de tweede keer herkraakt, nadat het pand 's middags onterecht was ontruimd. De gemeente is verantwoordelijk voor het ontruimen van kraakpanden. Daarom zijn wij hier vandaag. Wij eisen dat algemene zaken en van Thijn geen politiebijstand meer verleent bij ontruimingen. Wonen is een recht!
21-10-91/2b
(1) anoniem
(2) 14,8x10,5cm, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
(5) Exemplaar rechtsboven
Dito als /2a.
21-10-91/2c
(1) anoniem
(2) 14,8x10,5cm, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
(5) Exemplaar linksonder
 
Dito als /2a.
 
 
21-10-91/2d
(1) anoniem
(2) 14,8x10,5cm, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
(5) Exemplaar rechtsonder
 
Dito als /2a.
 
 
26-10-91/1 Hoi Vandaag 26 oktober 1991 hebben wij het pandje op de Oudemanhuispoort 1 gekraakt.
(1) De bewoners van Oudemanhuispoort 1
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.1.02
(5) Zie voor overdruk 2-11-91/1
Vandaag hebben wij Oudemanhuispoort 1 gekraakt. Eigenaar Tummers, die tot juli 1987 hier een boekhandel had gevestigd, heeft het laten leegstaan. Het vinden van woonruimte is een groot probleem; kraken daarentegen een oplossing! Het pandje wordt weer leefbaar gemaakt en er gaan drie studenten wonen. Wil je meer weten over kraken, kom dan langs op een van de onderstaande kraakspreekuren.
27-10-91/1 BESTE BUURTBEWONERS, VANDAAG, ZONDAG 27 OKTOBER HEBBEN WIJ, ...
(1) De afzonderlijke bewonersters (uitgegeven door bewoners Saenredamstraat 69, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.4.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 291 (4-11-91) p.3 en 4-11-91/4
 
Vandaag hebben wij met steun van Kraakgroep 'De Pijp' het pand Saenredamstraat 69 gekraakt. Het stond geruime tijd leeg zonder dat dit medegedeeld werd aan Herhuisvesting. Wij zijn bereid met eigenaar Proost in onderhandeling te treden. Wij zijn op de hoogte van pogingen de etages te vorderen. Dergelijke vorderingsprocedures kunnen langdurig zijn. Wij willen de vorderingspogingen van de G.D.H.niet tegenwerken. Als u nog overtollige spulletjes heeft, houden we ons aanbevolen.
29-10-91/2 ATTENTIE Wij zijn hier uit protest tegen de dreigende ontruiming van Roelof Hartstraat 17.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Roelof Hartstraat 17)
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 291 (4-11-91) p.6 en 4-11-91/4. Uitgedeeld bij aktie bij PvdA hoofdkantoor
De PvdA is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Het verlenen van politiebijstand aan huiseigenaren. Bovendien draagt de PvdA verantwoording voor de totstandkoming van de leegsta(nd)wet. Eigenaren kunnen probleemloos ruimtes leeg laten staan. Zelfs in een stad met 60.000 woningzoekenden. Dankzij justitie worden zij tegen de woningzoekenden beschermd. Truuks worden klakkeloos geaksepteerd. Ekonomies belang wordt boven goede huisvesting geplaatst. De PvdA is mede verantwoordelijk voor deze misstand. Hoezeer de maatschappelijke pretenties van de PvdA op leunstoelideologie gebaseerd zijn blijkt uit het verloop van de WAO-diskussie. En vergeet niet de afbraak van het studiefinancieringsstelsel. Schaefer en Lammers hebben gelijk. Het wordt tijd dat de PvdA verdwijnt. De PvdA onderscheidt zich niet van CDA, D'66, VVD of Groen Links. Ze zijn alle onderdeel van dezelfde denkwijze - idealen spelen geen rol, het geld regeert. In West Europa heerst de diktatuur van het geld. Dit systeem is net zo rot als het oostblok. Weg ermee! Het is tijd voor de partijen om te verdwijnen om plaats te maken voor openheid, eerlijkheid en samenwerking. We hebben een sociale beweging nodig die strijdt voor gelijke inkomens, gelijke rechten, goede en betaalbare woningen en een leefbaar inkomen voor iedereen. We zijn politieke zwetsverhalen over woningnood spuugzat. Wij eisen onmiddellijke praktiese oplossingen. Kraken is de enige direkte vorm van vordering door woningzoekenden zelf. Politiek en justitie moeten zich daar niet mee bemoeien.
-11-91/1 Amsterdams Boten Comite NIEUWE VERHOGINGEN VAN DE LIGGELDEN VOOR WOONSCHEPEN IN 1992??
(1) Amsterdams Boten Comite
(2) 1v 4p, A5, fotokopie?, o.a.10" Courier, tekeningen
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Ontwerp: Mike van Winsen
De gemeente stelt 7 november de precario-tarieven voor 1992 vast. In 1990 en 1991 zijn we reeds met de verhogingen van 35% geconfronteerd. Het beperkende ligplaatsenbeleid heeft de prijzen van woonboten opgejaagd en maakt onze woonvorm voor veel mensen onbetaalbaar. Bootbewoners, kom naar de bijeenkomsten: 3 november Nieuwe Uitleg, Prinsengracht, informatie en discussie over de liggelden en de bezwaarschriftprocedures tegen de precario, woonschepenbeleid, eigenmachtig optreden van stadsdeelraden, dwanghaven. 7 November Stopera, demonstratie tegen de stijging van de precario tijdens de vergadering van de Raadscommissie voor Financiën.
-11-91/11 SAMEN ONDER ÉÉN HOEDJE Vandaag wordt Roelof Hartstraat 17 ontruimd.
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door kraakgroep de Pijp)
(2) A4, el.stencil, o.a.cubic elite
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 036/001.3.08
Vandaag wordt Roelof Hartstraat 17 voor de 3e keer in 13 maanden ontruimd. Wij hebben er voor gekozen geen gewelddadige konfrontatie aan te gaan. We weten ook zo wel dat de dienaren van de overheid graag hun frustraties uitleven door anderen te mishandelen. Voor de zoveelste keer wordt met staatsgeweld het eigendomsrecht boven het woonrecht geplaatst. Justitie spant zoals altijd samen met de huiseigenaren. Procederen is voor krakers bij voorbaat zinloos. De wetten zijn zo gedraaid dat het woonrecht niet meer telt. Toch hebben de bewoonsters een kort geding tegen de staat aangespannen om aan te geven welke idiote toestanden zich hier afspelen. En is er aktie gevoerd. Zelfs het PvdA hoofdkantoor is bezet om een diskussie open te trekken. Maar iedereen is doof voor argumenten. Niet de problemen worden aangepakt, maar de mensen die een praktiese oplossing zoeken. De pers gaat meestal mee met de hetze. De konfrontatie met huiseigenaren en justitie gaat door, maar niet hier en nu. 60.000 Woningzoekenden en 1000-en daklozen schreeuwen om een oplossing. De problemen moeten aangepakt worden, niet de slachtoffers.
2-11-91/1 27.10 KRAAK MISLUKT VAN OUDE MANHUISPOORT 1A.
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/003.1.02
(5) Zie 26-10-91/1
27.10 Kraak mislukt van Oude Manhuispoort 1a. Na veel breekwerk troffen de krakersters een grote hoeveelheid dozen met boeken aan. De groep besloot er maar weer vandoor te gaan. Kopie van de (handgeschreven) verklaring over de kraak.
Voor de tweede keer sinds de ontruiming zijn alle ruiten van voorheen de PR door nachtelijke aktievoerdersters in scherven veranderd.
4-11-91/4 KRAAKBEEN 8 4.11
(1) anoniem
(2) 3v 6p, 29,7x21cm, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 062/001.1.01
(5) Pamflet zelf doorgenummerd tot p.8
(6) Kraakbeen 8
Gekraakt: 27.10 Saenredamstraat 69' en ''' (eigenaar Proost, een louche typ, probeert bewoner van twee hoog weg te pesten vermoedelijk om 'luxe' te renoveren), met overdruk van bijbehorend pamflet 27-10-91/1.
27.10 Kraak mislukt van Oude Manhuispoort 1a (met handgeschreven verklaring). Voor de tweede keer sinds de ontruiming zijn alle ruiten van voorheen de PR (Paleisrevolutie, fp) door nachtelijke aktievoerdersters in scherven veranderd. Vorige week uitspraak kort geding Keizerrijk, uitslag onbekend.
3-11 Gekraakt etage in de Rivierenbuurt, een week of wat geleden een etage in de Marnixstraat.
4.11 Kwamen smerissen en ambtenaren bouw- en woningtoezicht ongevraagd bij het kraakpand in de onze lieve vrouwesteeg. Zij eisten toegang op grond van zo'n 16 artikelen betreffende brandgevaar en bouwvalligheid. Aanleiding schijnt een rokende houtkachel te zijn geweest. Toch eens een goede schoorsteen maken.
22 Oktober rechtszaak en uitspraak tegen 2 mensen die bij een mislukte kraak in april 1990 van Molukkenstraat 65 waren opgepakt. Twee hartstikke onrechtmatige ontruimingen! De arrestanten zijn veroordeeld wegens vernieling van de deur, 6 dagen of fl. 300 boete. Er is knokploegdreiging bij Nieuwe Brugsteeg 24, let op alarm.
29-10 Kort geding Roelof Hartstraat 17 wegens aanklacht huisvredebreuk. Tegelijk met het proces werd door 30 mensen het hoofdkantoor van de PvdA aan de Nicolaas Witsenkade bezet (met overdruk van pamflet 29-10-91/2 en persbericht). Dit omdat die als links vermomde rechtsen verantwoordelijk zijn voor de woonellende. Donderdag 7-11 picketline bij advokatenkantoor Houthof op de Weteringschans 28, verzamelen op de Roelof Hartstraat.
Tekstcollage van krantenbericht over het 'Gat van Royal'. Aankondiging feest op 16.11 op de Emma in Wijk aan Zee.
Vandaag gekraakt Marnixstraat 249c en g. De smeris wilde eerst niet komen kijken.
Vrijdag 1 november heeft het platform illegale vluchtelingen de eerste paal weggeslagen onder het vluchtelingenbeleid. Op het terrein amstel 3 waar men bezig is het vernieuwde detentiecentrum schiphol-oost van de grond te tillen. 6 December verzamelen bij station holendrecht i.v.m.zwaaiaxie omdat het centrum dan proefdraait met asielzoekersters.
7-11-91/2 STUITER STUITER...DAAR GAAT SLUIJTER
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Roelof Hartstraat 17)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
Vandaag voeren we axie bij advocatenkantoor Houthoff aan de Weteringschans. Hier werkt advocaat R.M.Sluijter. Wij zijn kwaad op hem. Hij liet Roelof Hartstraat 17 op 11/10 plotseling ontruimen met een vonnis van meer dan een jaar oud. Hij is daarna met z'n slaapzak in het pand gaan slapen. Blijkbaar om een herkraak te voorkomen. Dezelfde nacht werd toch herkraakt. Hij diende een aanklacht in wegens huisvredebreuk. Hij beweerde eerst in het pand te gaan wonen. Later dat de nieuwe eigenaar contact zou hebben met een meubelzaak als gegadigde. Toen de aanklacht was toegekend is door de kraaksterers een kort geding aangespannen om een verbod van ontruiming op grond van huisvredebreuk te eisen. De uitspraak komt op 14/11. Van justitie hebben we niets te verwachten. Sluijter houdt geheim wie die zgn.'nieuwe eigenaar' is. Bij het kadaster staat nog altijd de oude eigenaar ingeschreven. Daarom zijn we nu hier! Bij degene die een vuil spelletje speelt. Sluijter zegt niets meer met 'de zaak' te maken te willen hebben. Laat hij dat doen: intrekken aanklacht en vertellen wie de eigenaar is! Hij stelt zich verantwoordelijk voor de (dreigende) ontruiming.
11-11-91/1 "Als de Weegschaal doorslaat"
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 047/002.2.16
(5) Zie 15-11-91/1. Literatuur: Grachtenkrant 292 (18-11-91) p.5
Vandaag willen wij hier op de Parnassusweg (rechtbank, fp) aandacht besteden aan de woningnood. Rechters doen steeds negatievere uitspraken over kraakzaken. Momenteel wordt het eigendomsrecht boven het woonrecht geplaatst. De leegstandswet pakt niet de leegstand aan, maar het kraken van de leegstand met als logiesch gevolg nog meer leegstand. Kraakpanden staan voor de leegstandswet leeg. Op het moment is men aan het speculeren over een nieuwe wet waarin moet komen te staan dat een pand zes maanden leeg moet staan voordat het gekraakt mag worden. Hoe kan iemand geloven dat de leegstand hier minder door zou worden? De Ceintuurbaan 85 stond al 30 jaar leeg en toch werd er door de gemeente niet gevorderd, de krakers werden anoniem gedagvaard, de eigenaar hoefde niet aan te tonen wat de concrete plannen waren met als gevolg dat het pand op de leegstandswet ontruimd is voor leegstand. Wij willen een gesprek met de rechters over de maatschappelijke gevolgen van het beleid ten opzichte van het kraken. Ontruim de leegstandswet, niet de kraakpanden!
14-11-91/1 louis genet en de leegstawet
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.3.01
Wij zijn hier vandaag om te protesteren tegen de leegsta(nds)wet. Helaas wordt de wet uit 1987 alleen maar gebruikt tegen krakersters. Terwijl zij de leegstand aanpakken. Er is geen overheidsbeleid om woningnood op te lossen. Hoewel duizenden woningen leegstaan wordt er niets gevorderd. Ook is er geen 'leegstandsregister'. In Amsterdam zijn 60.000 woningzoekenden en schattingen van het aantal daklozen variëren tussen de 2000 en 12.000. Het eigendomsrecht wordt boven het woonrecht geplaatst. Met de leegsta(nds)wet wordt leegstand getolereerd en degenen die er wat aan proberen te doen gecriminaliseerd. Op het moment is men aan het spekuleren over het laatste stukje leegstawet. Daarin zou komen te staan dat woonruimte een half jaar leeg mag staan. Pas daarna mag de woonruimte gekraakt worden. Twee voorbeelden: Ceintuurbaan 85 werd na 30 jaar leegstand gekraakt, ontruimd en mag weer geruime tijd leeg staan. Roelof Hartstraat 17 is opnieuw gekraakt nadat het een jaar had leeggestaan van een vorig ontruimingsvonnis. Wethouder volkshuisvesting is Louis Genet. Wij stellen hem mede-verantwoordelijk voor de ontruiming en voor ontwerp en uitvoering van de Leegsta-wet. We willen met hem in discussie gaan. Vandaag wordt het vonnis over Roelof Hartstraat 17 gesproken, vandaag zegeviert opnieuw het onrecht.
15-11-91/1 HET ONRECHT ZEGEVIERT ..... NOG svp lezen en doorgeven
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Kraakgroep de Pijp)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
(5) Zie 11-11-91/1. Facs.in Grachtenkrant 292 (18-11-91) p.5
14 November heeft rechter Vrakking besloten dat Roelof Hartstraat 17 ontruimd mag worden op huisvredebreuk. Dit omdat de advokaat (mr.Sluyter, fp) van de eigenaar de nacht na de ontruiming op 6 oktober met de vriendin van zijn broer in het pand sliep. Terwijl ze aantoonbaar ergens anders wonen. Volgens de advokaat is er een nieuwe eigenaar. Na anderhalf jaar leegstand worden de bewoonsters nu weer op straat gezet. Het pand mag verder leegstaan van de rechter. De leegstand wordt door de wet beschermd en de daklozen worden op straat gezet. Daartoe dient de leegstandwet, ingevoerd in 1986, het jaar van de daklozen. Niet de woningnood en de leegstand worden aangepakt, maar de mensen die daar een oplossing voor zoeken. Voor de wet telt het eigendomsrecht van enkelen zwaarder dan de ellende van 60.000 woningzoekenden en duizenden daklozen. Een oplossing van de woningnood is mogelijk, maar de politieke wil ontbreekt. Zogenaamde kraakwachten houden overal in de stad grote panden bezet. Zij hollen het woonrecht uit. In Amsterdam zitten naar schatting 5000 van dit soort sukkels. Daarnaast staan 5000 woningen leeg boven winkelpanden en miljoenen vierkante meter kantoorruimte. Voor vordering is geen geld, zeggen ze. Maar ze verspillen wel kapitalen aan zgn.openbare orde. De stad wordt aan projektontwikkelaars, spekulanten en huisjesmelkers overgelaten. Wij leggen ons hier niet bij neer!
18-11-91/1 "DE PIJP" 18-11-1991 KRAAKAKTIE 2e JACOB VAN CAMPENSTRAAT 118 ... INFOPAMFLET No. 1
(1) Kraakspreekuur De Pijp
(2) A4
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 031/001.2.02
(6) Infopamflet 1
 
Gisteren zijn 2e Jacob van Campenstraat 118 bg+I gekraakt. Deze doorverbonden etages zijn eigendom van het stadsdeel en in beheer bij Wbv.'Zuid'. Een ideale woon/werkruimte. De kraak verliep soepel. Toegesnelde uniformweekdieren van het Wijkteam konden geen roet in het eten gooien. De afgelopen vijf jaar heeft geen enkele gekraakte ruimte van 'Zuid' het langer dan een week uitgehouden! Vanochtend dringen 15 symphatisanten van de kraakgroep het kantoor van wbv.'Zuid' binnen en begeven zich met grote snelheid naar de direktiehokken. Hoofd bewonerszaken Wagena en direkteur Van Os blijken bereid tot een gesprek. De uitkomst: de situatie blijkt ingewikkeld te liggen, Zuid procedeert om de vroegere huurder, een naaiatelier, ontruimd te krijgen. Tot aan de uitspraak hebben ze niet het recht iets met de etages te doen. Van Os en Wagena kregen onenigheid over de te volgen lijn. De onderhandelingen gaan morgen verder. Volgende infobulletins volgen!
20-11-91/1 DE PIJP, 20-11-1991 KRAAK 2e JACOB VAN CAMPENSTRAAT 118-Hs en 116-I INFOPAMFLET NR. 2
(1) Kraakspreekuur De Pijp
(2) dubbelz., A4, voorkant: logo/tek.; achterkant: tekening
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 031/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 293 (2-12-91) p.28-29
(6) Infopamflet 2
Zondag 17-11 zijn de doorverbonden etages gekraakt nadat deze een half jaar leeg hadden gestaan. Het is de bedoeling dat 1 hoog bewoond gaat worden en dat zich op de begane grond een alternatief bedrijfje vestigt. Eigenaar is WBV Zuid. Maandag stormen we met ons vijftienen het kantoor van Zuid binnen. Het lukt ons ontruimingsmachine Eshof te passeren en een gesprek met de directie af te dwingen. Besloten wordt de onderhandelingen dinsdag voort te zetten. Voor de etages geldt er een huurkontrakt. Er was een illegaal Turks naaiatelier gevestigd. De Turkse firma weigert de etage over te dragen, wel worden de atelieraktiviteiten gestopt. Zuid spant een procedure aan voor de etage, uitspraak in januari. Tot aan uitspraak in deze procedure kan Zuid niets beginnen tegen de krakers. De deurwaarder weigert dan om 'derden' (wij dus) te ontruimen. Wij willen blijven tot Zuid een nieuw huurkontrakt kan overleggen. Waarschijnlijk zal Zuid kiezen voor een aanklacht. Zuid blijkt bereid ons zonder formele overeenkomst te laten zitten tot ze een definitieve huurder hebben gevonden. Zuid zal 'uit zekerheidsoverwegingen' wel een aanklacht lokaalvredebreuk indienen, maar zij heeft beloofd deze bij toewijzing niet te zullen effectueren. We hebben zelf in de hand hoelang we de ruimte veilig stellen. Het hangt er van af hoe effectief we potentiële huurders weten te overtuigen af te zien van een kontrakt! We hebben nog zakken vol met andere argumenten om potentiële huurders te overtuigen. Na WBV dr.Schaepman heeft ook Zuid nu af moeten stappen van hun rigide anti-kraakbeleid van de afgelopen vijf jaar. Het besluit van de federatie van woningbouwverenigingen d.d.1986 om kraken niet meer te tolereren, slaat nu snel aan het afbrokkelen. We zullen nieuwe pamfletten uitbrengen als de situatie daar aanleiding toe geeft. We zien de konfrontaties met woningbouwverenigingen in de volgende golven stadsvernieuwing in de buurt met vertrouwen tegemoet. Dikke deur Van Os van Zuid wist te melden dat eenieder die gekraakt zit in panden die zij nieuw toegewezen krijgen, in principe gelegaliseerd wordt!
24-11-91/1 Hoi! Vandaag zondag 24 november 1991 hebben wij het pand op de St. Nicolaasstraat 6 gekraakt.
(1) De bewoners van St.Nicolaasstraat 6.
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
Vandaag hebben wij de St.Nicolaasstraat 6 gekraakt. Eigenaar is Hol die het sinds 1986 in zijn bezit heeft. Sinds Rent-a-bike vertrokken is staat het leeg. Er zijn 68.000 woningzoekenden die wachten op betaalbare woonruimte. Veel panden staan ongebruikt vanwege renovatie of sloop. Een logische combinatie is kraken. Het pand wordt weer bewoonbaar gemaakt en er gaan werkenden en studenten wonen. Jippie, de stand staat hiermee op 67.994 woningzoekenden! Voor meer informatie kun je terecht bij de onderstaande kraakspreekuren.
25-11-91/1 DE ROELOF SLAG VAN A'DAM
(1) anoniem
(2) dubbelz., 29,7x21cm, fotokopie, foto's
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
De voorbije maanden hebben veel mensen, onafhankelijk van elkaar, aktie gevoerd voor Roelof Hartstraat 17. Een beknopt overzicht: 6 oktober pand na jaar leegstand opnieuw gekraakt, zelfde avond lawaaiprotest bij eigenaar vd Groep in Zandvoort, volgende dag 20 mensen op bezoek bij makelaar M3, volgende morgen groep binnen bij de advokaat van de eigenaar, Mr.van Otterloo. Toen de eigenaar daar kwam heeft deze advokaat hem de deur gewezen, M3 makelaars lieten weten geen zin meer in het pand te hebben. 11 Oktober wijst de Officier van Justitie de lokaalvredebreuk-aanklacht af, 's middags deurwaarder Braan voor ontruiming op het vonnis van meer dan een jaar geleden. Die avond wordt de rust van kraakwacht en advokaat van de zgn.nieuwe eigenaar R.Sluijter wreed verstoord. Samen met de vriendin van zijn broer, Marjan Schuringa, wordt hij naar zijn eigen bed verwezen (volgen adressen). De politie komt dankzij de luchtpost tot de ontdekking dat het menes is. 13 Oktober verbetert aktiegroep Wonen Anders Oorlog de ventilatie van Houthoff, waar advokaat-kraakwacht Sluijter werkt. 14 Oktober zwarte rookwolken op de stoep van Burgermeester van Thijn, Aktiegroep Vlam in de Pan. Diezelfde dag vindt deurwaarder Braan een spandoek tegen zijn kantoor. Kraakadvokaat Joop Seegers spant een exekutiegeding aan tegen de beslissing van de Officier dat bij de herkraak lokaalvredebreuk zou zijn gepleegd. Makelaar Chiel de Groot uit Zaandam besluit na een diskussie in zijn kantoor dat hij geen zaken meer wil doen voor het pand. De ambtenaartjes in de Stopera worden in een pamflettenstorm gewezen op de situatie. 5 November dient het exekutiegeding en bezetten 30 mensen het hoofdkantoor van de PvdA aan de Witsenkade. Opgefokte agentjes maken een einde aan de bezetting. 7 November herrie voor kantoor Houthoff op Weteringschans 28, 11 november stencils uitgedeeld in het Paleis van Justitie tot in de werkkamer van rechter Vrakking. 14 November uitspraak - ontruimen. Vandaar dat wethouder Louis Genet bezoek krijgt (zie 14-11-91/1), 18 november brief van de Officier dat de bewoonsters nog een week krijgen, 25 november straat voor het pand wordt geblokkeerd.
De resultaten: voor het eerst in lange tijd met een geslaagde herkraak een vuist naar justitie gemaakt, parasiterende kraakwachten op straat gezet, twee makelaars en twee advokaten hebben zich teruggetrokken, de eigenaar moet iets doen met het pand, pand zakt flink in prijs, veel verschillende mensen en aktievormen hebben elkaar ondersteund. Misschien gaat dit pand voor ons verloren, maar het was niet voor niets. Wij kunnen moet putten uit de kracht die we uitstralen.
25-11-91/2 STA EVEN STIL BIJ DE ROELOF HART
(1) anoniem (uitgegeven door bewoonsters Roelof Hartstraat 17)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 036/001.3.08
Vandaag staan wij hier omdat rechter Vrakking 14 november heeft besloten dat Roelof Hartstraat 17 ontruimd mag worden op huisvredebreuk. De officier van justitie deelde mee dat het pand vanaf vandaag ontruimd kan worden. De aanklacht is toegekend omdat de advokaat van de eigenaar na de ontruiming met de vriendin van zijn broer in het pand sliep. Zij speelden kraakwacht. Een of andere fake stichting zou het pand op 10 oktober gekocht hebben voor fl. 310.000, terwijl de oude eigenaar er vorig jaar nog 1,3 miljoen voor wou hebben. Na anderhalf jaar leegstand worden de bewoonsters weer op straat gezet. Het pand mag verder leegstaan van de rechter. Zo gaat dat anno 1991: de leegstand wordt door de wet beschermd en de daklozen op straat gezet. Daartoe dient de leegstawet. De mensen die een oplossing voor de leegstand zoeken worden aangepakt. Voor de wet telt het eigendomsrecht zwaarder dan de ellende van woningzoekenden en daklozen. Een oplossing van de woningnood is mogelijk, maar de politieke wil ontbreekt. Er wordt niets gedaan aan leegstand en schijngebruik. In Amsterdam zitten 5000 sukkels als kraakwacht. Daarnaast staan 5000 woningen leeg boven winkelpanden en miljoenen vierkante meter kantoorruimte. Voor vordering is geen geld zeggen ze, maar ze verspillen wel kapitalen aan zgn.openbare orde. Wij leggen ons hier niet bij neer! En u?
27-11-91/1 INFO-PAMFLET NR.1 KRAAK KUIPERSTRAAT 159-2
(1) Kraakspreekuur "De Pijp"
(2) 2v 2p, A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Wonen Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 031/002.1.03
(5) Ook uitgegeven op A3-formaat
(6) Info-pamflet 1
Zondag 24 november is Kuiperstraat 159-II gekraakt. De woning is in beheer bij makelaar Van Hilst, een type met een knokploegreputatie. Bij het kantoor van makelaar van Hilst handelen ze in alles wat los en vast zit. Verbaasd zijn we dan ook niet als maandag, niemand aanwezig, onbekenden het pand binnendringen. De etage blijkt niet ontruimd en er is niets ontvreemd. Via konnekties bij de GDH proberen we of we van Hilst de boete van fl. 5000 wegens niet leegmelden kunnen aansmeren. Helaas, dat vonden ze bij de GDH nou net effe te radikaal. Met het GDH is afgesproken dat hun buitendienst langskomt om het pand af te keuren. De etages verkeren op de rand van onbewoonbaarheid. WBV Schaepman bevestigt dat ze per 1 januari het beheer over het pand en over nr.157 zullen overnemen. BWT (Bouw- en Woningtoezicht, fp) werkt aan een prijzige aanschrijving. De voorzitter van de federatie van WBV's verkondigde dat het de lijn is van de verenigingen om krakers in nieuw verworven panden te legaliseren. Onze buurt staat een geweldige golf stadsvernieuwing te wachten (1000 panden tussen 1992 en 2005).
-12-91/4 Beste buurtbewonersters, Na iets meer dan een jaar wonen ...
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Hobbemakade 66)
(2) A4
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.04
Het verblijf wordt ernstig bedreigd. Volgt geschiedenis van het pand. De nieuwe eigenaar, Heyne uit Velsen, wil de Hobbemakade 66 omtoveren in luxe appartementen om daarmee zijn bedrijf uit de rode cijfers te trekken. Hij was bereid ons fl. 10.000 oprotpremie te geven. Idealen zijn niet voor geld te koop. Hierop bood hij vervangende woonruimte aan. Dit pand was ontruimd op brandgevaarlijkheid en er liggen nu bouwplannen voor. Heyne zei dat hij dacht dat wij met vervangende woonruimte een nieuw te kraken ruimte bedoelden, waarover hij ons dan zou tippen. Heyne brak de onderhandelingen af en het wachten is nu op een dagvaarding. De verbouwplannen komen er op neer om 4 betaalbare distributiewoningen samen te voegen tot 2 luxe koop-appartementen. De woningen dienen teruggebracht te worden in de oorspronkelijke staat van voor de brand. Hobjesvla wijkt niet voor yuppenhokken!
-12-91/5 HOBBEMAKADE 66 WIJKT NIET VOOR YUPPIE HOKKEN
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Hobbemakade 66)
(2) A4, el.stencil, foto van ontruiming Stadhouderskade 82-83, logo/tek.
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.1.04
Hobbemakade 66 wijkt niet voor yuppie hokken. Geen woningonttrekking! Geen splitsing! Gewoon betaalbare woonruimte.
(integraal)
-12-91/6 HIJ-MANNENMODE WEIGERT WATER
(1) Sympathisanten van OLVsteeg 6
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.05
Twee maanden geleden werd OnzeLieveVrouwesteeg 6 gekraakt. De bewonersters hebben nog steeds geen water omdat de hoofdkraan zich in de HIJ-winkel bevindt die weigert mee te werken. In 1973 heeft HIJ het gebouw gekocht waarna er (18 jaar) niets mee is gebeurd. Wij hebben uit noodzaak besloten tot het voeren van deze alternatieve actie.
1-12-91/1 "EEN DICHTGETIMMERDE BUURT LEEFT NIET!"
(1) Kraakgroep "De Pijp"
(2) A4, off-set?
(3) Ams-Z-Pijp Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/005.4.06
(5) Oplage 1.500 ex. Ook uitgegeven op A3-formaat
Vandaag, zondag, hebben wij 12 etages gekraakt verspreid over de panden Quellijnstraat 147 t/m 161. De panden staan op sloop te wachten, maar het duurt minimaal tot juli voordat de panden tegen de vlakte gaan. De hei-aktiviteiten ten behoeve van nieuwbouwprojekten werd het fundament van de panden te machtig, waardoor noodsloop noodzakelijk werd. Nieuwbouw op dit soort plekken laat lang op zich wachten, gezien het gebrek aan geld voor stadsvernieuwingsprojekten. We vinden het schandalig dat dergelijke panden zo lang voor de sloop al dichtgetimmerd worden. De blik van dichtgetimmerde woningen doet de buurt een desolaat aanzien geven. Onze eisen zijn: bewoning van slooppanden tot zo kort mogelijk voor de sloop, geen sloop als er niet de garantie bestaat dat de nieuwbouw onmiddellijk kan beginnen. Amsterdam kent 52.500 geregistreerde woningzoekenden en duizenden mensen die niet eens als woningzoekend geregistreerd staan. Voor veel mensen is het al heel wat als ze ergens een aantal maanden kunnen wonen zonder dat dit op financiële onmogelijkheden stuit. Stadsvernieuwing houdt geen rekening met de betaalbaarheid van de woningen nadien. Voorheen betaalbare woningen worden na renovatie te duur voor veel mensen. De komende jaren staat onze buurt een golf van stadsvernieuwingsprojekten te wachten.
11-12-91/1 INFO-PAMFLET NR.4 "KWELLING"-KRAAK
(1) Kraakspreekuur "De Pijp"
(2) 3v 3p, A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Milieu Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/002.1.03
(5) Facs.in Grachtenkrant 294 (16-12-91) p.4-5. Ook uitgegeven op A3-formaat
(6) Info-pamflet 4
1 December worden in een prettige chaos door 80 mensen vijftien etagetjes gekraakt in het 'noodsloop'blok Quellijnstraat 145-161. Deze waren in beheer bij WBV Zuid. Helaas kreeg het fundament de rolpleuris van de heiaktiviteiten van nieuwbouwprojekten. Dit verschijnsel werd eerder twee andere huizenblokken in de straat noodlottig. De panden zijn nu in beheer van de deelraad. Maandag staat er een flinke delegatie van de kraakgroep op de stoep bij de deelraad. De ambtenaren vinden dat de politiek hier maar over moet oordelen. Wijkwethouder Gersteling (Beton Links) blijkt bereid de krakers tot aan sloop te laten zitten. Donderdag verschijnen er, tegen de afspraak in, slopers die trachten een leeggekomen woning uit te slopen, wat verhinderd wordt. Ambtenaren trekken zich weinig aan van wat hun baas over de zaken vindt. Wie schetst de verbazing als er bij alle gekraakten een brief binnen rolt dat ze voor 13 december moeten zijn opgerot. Bij ons springen nu langzaamaan de vonken uit de oren. 9 December vallen 30 mensen de werkkamer van Gersteling binnen. Volgens hem berust het op een misverstand. Inmiddels zijn er in overleg met de ambtenaren alweer twee etages gekraakt!
8 December is het weer raak in het bestand van krottenkoning Van Hilst (Sarphatipark 25, zolang ie maar blijft leven is alles geoorloofd!): de benedenruimte van Kuiperstraat 159. Er zit tot zes meter diep blauwe asbest in de grond. De kraak wordt soepeltjes uitgevoerd, maar daarna wordt het origineel lachen. De smeris druipt af. Onze voorspelling dat van Hilst maandagochtend de deur in gaat trappen wordt onderuitgehaald, aangezien de deur al zondagavond wordt ingetrapt. Gelukkig kan daardoor de voor maandag geplande herkraak volgens plan doorgaan. Helaas is het onmogelijk de ruimte permanent te bezetten, aangezien er niemand in de kraakgroep beschikt over een toch al ongeneeslijke kanker. Inmiddels zijn we van Hilst spuugzat na drie ontruimingspogingen. We togen met een fraaie Hangslotset (per slot van rekening zijn eigendom) naar zijn kantoor, alwaar wij deze onopgemerkt aan de buitenkant van de deur hebben bevestigd. Helaas zijn we daarna de sleutel verloren. Het pand zal per 1 januari in beheer komen bij WBV Schaepman.
GDH heeft laten doorschemeren dat alle etages van Kuiperstraat 159 zullen worden afgekeurd.
De etage Tolstraat 134-II, waar vijf bouwvakkers onder leiding van makelaar Klop een poging deden de etage te ontruimen en de etage zwaar beschadigd raakte, wordt gelegaliseerd en de woning wordt eerst gerenoveerd. Een duidelijk voorbeeld dat het loont om als kraakgroep niet over je heen te laten lopen!
12-12-91/1
(1) (uitgegeven door bewoners of sympathisanten De Olivant, O.L.Vrouwensteeg 6)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan 14-12-91/1
Uitgedeeld bij de winkel van HIJ Herenmode, Nieuwendijk 167, als protest tegen de voorgenomen ontruiming van het gekraakte gedeelte van het pand. Eigendom van de moedermaatschappij van HIJ.
14-12-91/1 TEGEN B&W-TOEZICHT WILLEKEUR, STOP GEMEENTE TERREUR!
(1) anoniem (uitgegeven door sympathisanten van De Olivant, O.L.Vrouwensteeg 6)
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/003.4.05
(5) Facs.in Grachtenkrant 294 (16-12-91) p.5
De Olivant, begin september gekraakt, wordt bedreigd met ontruiming. Het pand van W.E.Vastgoed B.V., staat sinds 1975 leeg. HIJ mannenmode, onderdeel van W.E.Vastgoed, gebruikt de onderverdieping van Nieuwendijk 167. Nadat de aanklacht lokaalvredebreuk werd afgewezen, probeerde de HIJ de krakersters via een oprotpremie van fl. 2000 p.p.te bewegen vrijwillig het pand te verlaten. Toen dit niet lukte hanteerde HIJ pest-methoden (weigeren de waterkraan open te draaien).
Bouw- & Woningtoezicht stortte zich door een klacht van een anonieme buur, gretig op het pand. De bewonersters kregen een brief waarin zij 10 dagen de tijd kregen het pand te verlaten: brandgevaarlijk en onhygiënies en het pand heeft een bedrijfsfunctie en mag derhalve niet bewoond worden. 11-12 Werd een gesprek afgedwongen met BWT, resultaat zoals gebruikelijk: niks. 12-12 Beperkte blokkade voor de HIJ met fakkels, spandoeken en pamfletten. Wij doen een beroep in verzet te komen tegen deze belachtelijke ontruiming. Er staan nog veel akties op stapel om de ontruiming niet geruisloos te laten passeren. Vernietig deze economische orde, om te beginnen bij HIJ en B&W Toezicht. Vanaf 16-12 kan er ontruimd worden.
18-12-91/2 INFO-PAMFLET NR.5 KUIPERSTRAAT 159
(1) Kraakspreekuur "De Pijp"
(2) A4, fotokopie, o.a.10" Courier
(3) Ams-Z-Pijp Milieu Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/002.1.03
(6) Info-pamflet 5
Kuiperstraat 159: konden we al ruimschoots melding doen van wat voor ongelooflijke hufter makelaar van Hilst is, deze week ging de ellende gewoon door met Kuiperstraat 159 beneden alsmede Kuiperstraat 13-Bg. We zijn inmiddels een herkraak of wat verder, omdat van Hilst beun de haas voortdurend langs blijft sturen. De vierde ontruimingspoging kon verijdeld worden door een ferme trap tegen beun's omvangrijke achterwerk. Nog een zo'n poging en we leveren het kantoor van van Hilst leeg op. Miljeuzaken heeft geen plannen de asbestvervuiling op te ruimen, dat is een zaak van de arbeidsinspectie vinden ze.
De twee gekraakte etages op de Saenredamstraat 69 kregen een brief waarin gedreigd wordt met een GDH-procedure. De buitendienst trof twee behoorlijke krotten aan die niet geschikt zijn voor distributie.
De afgelopen week werden in het gedeeltelijk gekraakte sloopblok Quellijnstraat 145-161 weer twee etages door een ambtenaartje leeg aan de krakers opgeleverd.
Op de Hobbemakade 66 is een brief van prokureur van Schaijk uit Beverwijk bezorgd waarin de bewoners worden gesommeerd het pand te verlaten, anders kort geding. Nieuwe eigenaar Heyne uit Beverwijk wil de afgefikte tent omtoveren in luxe bunkers zonder garantie dat het pand op sociaal verantwoorde wijze bewoond wordt.
18-12-91/3a OLIVANT BEDREIGD! Stop Gemeente terreur
(1) Sympatisantes van de Olivant
(2) A4, el.stencil, zwarte, gele en rode inkt, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.05
Het wanbeleid dat de gemeente voert t.o.v.kraken is er een van volhouden en tegen werken. Niet onderhandelen maar criminaliseren. Wij zijn het zat om telkens jullie eenlijnige woorden te horen. Dat de gemeente miljoenen over heeft voor het met politiegeweld uit hun huizen schoppen van mensen. Een goed voorbeeld van jullie wan beleid: het kraakpand in de Onze lieve vrouwen steeg, De Olivant. Gekraakt na een leegstand van 20 jaar, kort daarop een aanklacht locaalvrede breuk afgewezen. Deze rust werd verstoord door een politie inval met bouw en woning toezicht, die het pand brand onveilig verklaarden. Na 20 jaar al ontdekken dat een pand dat al die tijd leeg heeft gestaan brand onveilig is. Jullie ondertekenden het vonnis dat het pand binnen 10 dagen verlaten diende te worden. Wij laten ons niet zomaar ontruimen, dit gaat ons te ver. Vandaar dat wij het pand zwaar gebarikadeerd en geboobytrapped hebben. We zijn het zat. Fight the power.
18-12-91/3b
(1) Sympatisantes van de Olivant
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA /
1: Dito als /3a.
2: Zojuist hebben wij de etages boven de HIJ op de Nieuwendijk 167, na 15 jaar leegstand, toegevoegd aan het woningbestand. Wij hebben deze etages gekraakt uit protest tegen de dreigende ontruiming van Onze Lieve Vrouwesteeg 6, ofwel de Olivant. De Olivant werd in september gekraakt na 15 jaar te hebben leeggestaan. Verantwoordelijk eigenaar W.E.Vastgoed b.v.uit Utrecht, waarvan de HIJ (mannen-mode) onderdeel is. Vanaf de kraak heeft de HIJ de toevoer van gas, water en elektra gesaboteerd. Toen de aanklacht lokaalvredebreuk werd afgewezen, probeerde de HIJ de bewonersters uit te kopen. Na een anonieme klacht bij Bouw en Woningtoezicht werden de bewonersters bestookt met ongewenste bezoeken van deze instantie, zelfs bijgestaan door de politie. Op 5 december kreeg de Olivant een brief van de gemeente, waarin de bewonersters 10 dagen gegeven werd om op te rotten. Reden: brandgevaar en onhygiène. Een bezoek aan Bouw en Woningtoezicht leverde niets op. Laat de gemeente zich liever druk maken over bedrijven die panden leeg laten staan te verkrotten. Voor het geld dat de ontruiming gaat kosten kunnen drie van dat soort panden bewoonbaar gemaakt worden. Er staan 5000 woningen boven winkels leeg in de binnenstad. De Nieuwendijk en de Kalverstraat zijn buiten de winkeluren spookstraten. De Olivant moet blijven!