Amsterdamse pamflettenkatalogus
- -85?/4 PARTIJ VAN DE ARBEID IN AMSTERDAM: onzichtbare diktatuur i.p.v.Democratie.
(1) Lies Visser
(2) dubbelz., A4, off-set?
(3) Ams-alg Linkse bew Wonen
(4) UB /
Amsterdam, 65 jaar beleid gericht op stadsdoorbraken. Nu heet het stadsvernieuwing. De goedkope woningvoorraad wordt vernietigd, de kleinschalige bedrijvigheid en de opbouw van de wijken wordt aangetast, de sfeer verdwijnt. Elke nieuwbouwwoning in de stadsvernieuwingswijken met de sociale structuur kost fl. 225.000. Elke gerenoveerde woning met uitplaatsing fl. 100.000. Elke woning kost het rijk minstens fl. 500 p.m. Lage woonlasten kan men slechts houden met behoud van de goedkope woningvoorraad. Nu wordt meer dan 90% voor louloene gesloopt. Een kwalijke slogan is woonlasten naar inkomen. De te hoge woonlasten in de nieuwbouw doen het protest tegen de sloop weer oplaaien. Waarvoor sloop? Voor metro, autowegen en kantoorbouw. De Gerard Doubuurt moet verbeterd worden, stelt de Gemeente. Wij als buurtbewoners hebben inspraak. Als leken moeten wij over het woningbestand beslissen. De ambtenaren hebben vervolgens een rapport opgemaakt wat naar de commissie Stadsvernieuwing gegaan is. Schaefer blijkt in de Albert Cuyp 3 slooprijpe panden verworven te hebben voor fl. 50.000 per etage. En het bedrag wat men uittrekt voor een kleine beurt = fl. 30.000. Het Grondbedrijf is de grootste speculant in Amsterdam. Na verwerving schuift zij panden door naar de woningbouwverenigingen, doch eist per maand een erfpacht van fl. 60 per maand per etage. Van de nieuwbouw ontvangen zij veel meer aan erfpacht en onroerend goedbelasting.
De Raad bestaat uit een stelletje zijkers, elke controle op B+W ontbreekt. Verder informatie over het wanbeleid van wethouders, het slopen van panden aan de Nassaukade/Fred.Hendrikplantsoen, aantasting van parken, Olympische Spelen en het Oosterdok.
- -85?/10 IK ZOCHT EEN HUIS IN AMSTERDAM
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Wonen-hv
(4) SA / SA 043/001.4.01
(5) Zie 22-3-85/1
Tekst van de liederen Ik zocht een huis in Amsterdam (Rechter waar is mijn recht ik ben mijn rechten kwijt, Heeft u misschien m'n recht gezien ik wil er wel een stuk of tien) en Krisislied.
- -85/11 Aan alle krakers/ters uit de stad!
(1) Een aantal "aktivo's" uit "De Palmdwars"
(2) dubbelz., A4, kringlooppapier, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) UB ISG SA / UB 296.1
1: Het kraakcafé 'De Palmdwars' bestaat ca.4 jaar en is de laatste 1½ jaar niet meer als 'echt' kraakcafé in gebruik geweest. Een aantal mensen besloten hier verandering in te brengen, omdat de politieke aspekten in een kraakcafé niet mogen ontbreken. Wij draaien drie dagen als kraakcafé, er kan ook gegeten worden. De opbrengst van het eten gaat naar aktiegroepen. Wij zijn van plan video's, dia's en films te vertonen. Kraakspreekuur woensdag 21.00-22.00.
2: We hebben jullie steun nodig om het kraakcafé draaiende te houden. Begonnen als kraakcafé vier jaar geleden, dreigde het 1½ jaar geleden gesloten te worden omdat het niet meer liep. Een groep mensen uit de buurt heeft er een gewoon café van gemaakt waar allerlei lui gezellig kwamen babbelen (o.a.de architekt die voor de eigenaar van Singel 114 bouwplannen maakte). Een paar maanden geleden liep het uit op een konfrontatie, door ons geprovoceerd, omdat we een kraakavond met dia's en foto's organiseerden en de bar overnamen. Het voorlopige resultaat van alle gebeurtenissen die daar op volgden is dat er nu 3 dagen in de week als kraakcafé gedraaid wordt.
- -85?/14 politiek buurtkafe DE EERSTE HULP
(1) De Eerste Hulp
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-O-Wib Vrouw Wonen-kra
(4) SA /
Dinsdag en donderdag vegetarische maaltijden. Inloop/kraak-spreekuur op dinsdag. Voor kraken en voor mensen in konflikt met overheid, werkgevers, huisbazen en die zich hierbij niet willen neerleggen. De Eerste Hulp is een groep mensen die ondanks hun verschillen een gezamenlijke praktijk hebben, waaronder het runnen van een kafé. Niemand wordt betaald. Wij noemen onszelf een kollektief en pretenderen ook nog gezamenlijke ideeën en standpunten te hebben die anders zijn dan de in deze maatschappij heersende. Deze ideeën en praktijk noemen wij politiek. Karakteristiek voor deze 19e eeuwse buurt is het relatief groot aantal uitkeringsgerechtigden, migranten, arbeider/sters, studenten en bejaarden. Mensen die de hardste klappen krijgen en het moeilijk hebben. We willen met de mensen proberen grip te krijgen op onze eigen positie. We willen het kontakt met de buurt verstevigen. De oorsprong van De Eerste Hulp ligt in het stimuleren van het kraken. We hebben aktiviteiten ontwikkeld die zich over een breed scala toespitsen. Samen zoeken naar antwoorden die kunnen leiden tot een menswaardiger bestaan. De ongelijkheid tussen mensen komt voort uit strukturele machtstegenstellingen (man/vrouw, wit/zwart, kapitaal/arbeid en mens/natuur). We proberen een praktisch alternatief te vinden met de vrouwenavond, met de Turkse groep, een buurtgericht spreekuur, politieke video's en maandelijkse thema-avonden. Wij kiezen bij de inkoop voor de kleine en alternatieve bedrijfjes.
Het zoeken naar perspektief is geen eenvoudige klus in deze tijden van snel veranderende ontwikkelingen. Wij zien in de buurt een toenemende verarming, verslechtering in de sociale kontakten, verscherping van de kontrole door de overheid. In plaats van een wijkagent komen de wijkteams die de frustraties die in de buurt leven in 'goede' banen moeten leiden of de kop in moeten drukken. De buurtgroepen en de wijkcentra verliezen hun subsidies. We zien het intreden van premiekoop woningen op de beste plekken in de buurt, zogenaamd om de buurt op te trekken. Alsof de armeren zullen profiteren van hun rijke buren. Tot gauw.
- -85/17 GEZOCHT: MARTIN S.
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 009/001.1.01
Gezocht: Martin S. Signalement: draagt bril en mitella. (Met foto van burgemeester Van Thijn).
- -85/18 Beste Buurtbewoners, Na 1 jaar en 3 maanden leegstand is het dan eindelijk zover.
(1) Woongroepen staatsliedenbuurt United world Buurt aktiviteiten kollektief
(2) A4, dik papier, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/008.1.01
 
De apotheek (van der hoop/fannius scholtenstraat) is vandaag eindelijk gekraakt. Werkeloze jongeren zullen het pand gebruiken om een buurtatelier annex buurtgalerie te maken.
- -85/20 BESTE BELANGSTELLENDE Sinds een half jaar woon ik hier met m'n zoontje van 2 jaar.
(1) Anna en Atse
(2) A4, fotokopie, Bruxelles
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/010.1.01
Sinds een half jaar woon ik hier met m'n zoontje. Ik huurde het voor veel geld onder. Ook betaalde ik overname. Sinds de hoofdbewoner de huur heeft opgezegd, mag ik van Rochdale hier niet meer blijven wonen. Ik ga hier niet weg. Ik woon al jaren in deze buurt. Dat wil niet zeggen dat het hier altijd even prettig wonen is (de Zeedijk verplaatst zich naar de Staatsliedenbuurt, dealerskafees). Ik kan met de buren afspraken maken over het lawaai dat zij produceren. Over hun honden en het delen van de tuin. U lukt dat niet. De buren vinden ook dat U hier niet welkom bent. Besteed liever uw rangnummer aan een andere woonsituatie. Hier krijgt U binnen een maand spijt van. Als ik ontruimd word voor u, zullen veel mensen U dat niet vergeven.
- -85/21 AAN DE BEWONERS EN BEWOONSTERS VAN: CORN.CRUSEMANSTRAAT HENDRIK JACOBZSTRAAT OKEGHEMSTRAAT
(1) Het kraakspreekuur (Schinkelbuurt, fp)
(2) A4, geel papier, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.1.02
Leegstaande etages van w.b.v.Ons Huis werden gekraakt. Wij zijn het niet eens met de renovatiepraktijken van deze woningbouwvereniging. Wij vinden de leegstand onverantwoord gezien de grote woningnood. Voor veel van deze etages is renovatie niet nodig! Wat wel nodig is is een grote onderhoudsbeurt. Ons Huis heeft hier geen geld voor. Via het ministerie heeft ze wel geld losgekregen om te renoveren. Straks worden de huren opgetrokken tot boven de GDH-norm (fl. 460). Hierdoor krijgt Ons Huis het alleenrecht op deze panden. Veel bewoners kunnen door de verhoogde huren niet terug naar hun eigen woningen. Het komitee wil aansluiting met het Bewonerskomitee om aktie te voeren tegen deze onzinnige renovatie. De privé-bewaking Securop moet verdwijnen.
-1-85/10 WEER IN DE KOU GEZET
(1) anoniem (wrs.uitgegeven in blok gemeentewoningen Van Beuningenplein)
(2) wrs.A5, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 002/010.1.01
Elke keer het zelfde in de winter. De verwarming doet het weer niet. Dit is elke winter een aantal weken het geval. Wij eisen nu een oplossing! Toezegging voor individuele centrale verwarming zwart op wit nu. Deze eis zullen wij ondersteunen met een aktie vanmiddag op het Woningbedrijf-west. Wij hopen op uw steun.
8-1-85/1 LAATSTE ... di. 8-1-'85 ... WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Na twee weken rust verschijnt dit chaotiese periodiek weer eens. We hebben ons door de kerst laten intimideren. Wij stellen voor alle religieuze feesten af te schaffen op Goede vrijdag na. Ze hebben die etter toen opgespijkerd, wat zo ongeveer het enige positieve van het sprookje is. End good all good en dat moet je dan niet 2000 jaar later allemaal gaan zitten oprakelen.
Programma van radio Vrije Keyzer: Van Zeedijk tot Kruiskade, Nog steeds geen jongerenkeet Ganzenhoef en Het verzinsel 'kleine kriminaliteit'.
Vandaag moet Joke voorkomen wegens het schieten met een katapult tijdens de Ferdinand Bolrel. Ze kreeg 4 maanden waarvan 2 voorwaardelijk. Het schijnt dat er een aktie is geweest bij een van de getuigen van de politie. Mooi zo!
Teringlijerslaan. Het hele buro van Lijenberglaan is hinderlijk. De laatste tijd begint het uit de klauwen te lopen. Vooral in de Rivierenbuurt hebben de intimidaties van de smeris ongekende vormen aangenomen. Nachtelijke belkannonades bij mensen thuis. Hierin worden dreigingen geuit en zelfs valse alarmen op naam van krakers doorgegeven. Door Henk Kersting is een aanklacht tegen het buro ingediend.
Pijp. Op de Hemonylaan 24 heeft nu ook 1 hoog een maning tot ontruiming gekregen van eigenaar grondbedrijf.
Staats. De hele reaktie op het uit de Staatsliedenbuurt zetten van onze eenmalige oliebol Ed van Thijn vinden wij maar overdreven. Het Parool is het consequentst in hun hetze tegen de krakers in de staatsliedenbuurt. We vinden niet dat de woongroep het allemaal zo prima heeft geregeld. Ambtenaren waren er in geslaagd verdeling te zaaien waardoor er niks meer over was van de oorspronkelijke 25 instanties die het initiatief 'ondersteunden'. Angst voor hun subsidie maakt dit soort instanties chanteerbaar voor ambtenaren.
Aangezien de duitse justitie nog rustig doormartelt in de gevangenissen is er opnieuw een hongerstaking van gevangenen uit de Rote Armee Fraktion en het anti-imperialisties verzet aan de gang. Twee maal heeft een groep sympatisanten van de gevangenenstrijd aktiegevoerd: eenmaal werd het duitse konsulaat volgeschilderd, later werd een internationale trein richting München stilgezet en van leuzen voorzien.
15-1-85/1 LAATSTE ... WAARSCHUWING di.15-1-'85
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-W-Kin Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
23 Januari thema-avond over de voordeurdelerskorting in Molly Chaoot (van Ostadestraat).
Programma van radio de Vrije Keyzer.
Tetterode: Bakker heeft een sloopvergunning losgeklopt. De kans op ontruiming is nu wel erg groot. De bewoners/gebruikers hebben wel door dat het einde in zicht is. Daarom werd aktie gevoerd bij de opening van Bakkers nieuwe kantoor aan de Stadionweg. Vijftig alternatieve projektontwikkelaars kwamen binnen stormen om met medeneming van de drank en het vreten weer te verdwijnen.
Pijp: Als je dit leest is Jacobus Recourt weer een pandje kwijt: Karel Dujardin 43-II.
23-1-85/1 LAATSTE ... WAARSCHUWING ... Hugo de Groot (1)
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(5) Voor Singel 260 zie ook GA Aff 5201 (A/005616) en voor manifestatie Duitse gevangenissen GA Aff 8036 (A/001791)
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Hugo de Groot: gekraakt Van Oldenbarneveldtstraat 8-I (makelaar Deenik).
Schinkel: vorige week drongen mannetjes van Vastgoed Management 2 binnen op Schinkelkade 45 Hs.terwijl de bewoonster er niet was. Ze begonnen het slot te verwisselen. De kraakgroep heeft de eigenaar een brief gestuurd. Als je een steentje bij wil dragen: volgt adres eigenaar.
Singel 260: moet op lokaalvredebreuk ontruimd worden. Het zwarte vrouwen-dokumentatie-centrum, door het Grondbedrijf als gegadigde voor het pand opgevoerd, had zich allang teruggetrokken. Wat rest is de zoveelste fake-lokaalvredebreuk. Hoe lang nog laten we ze doorgaan?
Kinker: dinsdag de eerste GDH-ontruiming van 1e Helmersstraat 197-II tegengehouden. De etage zit in hetzelfde pand als het kraakspreekuur.
RAF: sinds lange tijd lukte weer eens een aanslag, helaas alleen dat de daders er dood bijgeleverd werden. Joannis Thimme is in stutgart om het leven gekomen. Al sinds 4 december zijn 39 gevangenen uit de RAF en andere verzetsgroepen in hongerstaking. 27 Januari is er een manifestatie in paradiso om bekendheid te geven aan de situatie in de duitse bajessen en de hongerstaking.
FNV: 22 januari werd door 60 mensen de 3e verdieping van het FNV-kantoor aan Plein 40-45 bezet, op deze etage zit de afdeling internationale kontakten inclusief de kamer van Wim Kok. Eisen: boycot van kolenexport naar Engeland, steun aan de britse mijnstakers. Met haar laksheid had de FNV ook niet anders kunnen verwachten als zich woedende miners-sympathisanten op de nek te halen. Na 3 uur praten kwam het erop neer dat de FNV niet van plan is iets konkreets te ondernemen. Om 5 uur begon de smeris met ontruimen, alle bezetters gearresteerd wegens lokaalvredebreuk. Bijna iedereen weigerde namen op te geven.
De thema-avond over krakers en voordeurdelers kortingen in Mollie Chaoot is 2 weken uitgesteld tot 6 februari.
29-1-85/2 Geen nieuwe Zeedijk in de Staatsliedenbuurt!
(1) De nieuwe bewo(o)n(st)ers en de Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Alt.lev-dr Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/010.1.01
Vandaag hebben wij de J.M.Kemperstraat 91''' gekraakt om een einde te maken aan de bloeiende handel in heroïne. De Zeedijk moest worden schoongemaakt ten behoeve van de toeristenindustrie. De heroïnehandel waaiert uit over buurten als de onze. De overlast schijnt voor de gemeente minder belangrijk. De politie hielp mee aan de huisvesting van dealers. Onder druk van de buurt moest de politie onlangs overgaan tot het regelmatig arresteren van dealers. Door het pand te kraken komt er voor de buren een einde aan een periode van angst, overlast en slapeloosheid. Deze aktie staat niet op zich. We zijn van plan door te gaan met het kraken van panden waarin gedeald wordt en de overlast onhoudbare vormen aanneemt. We zullen ook nu weer de spullen die we in de panden aantreffen opslaan en overdragen aan de bezitters. Waar de gemeente haar verantwoordelijkheid laat liggen, nemen wij die in de hand.
30-1-85/1 LAATSTE ... WAARSCHUWING woe. 30-l-'85
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: tekeningen
(3) Ams-W-Staa Bui-Eur Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Pijp: gekraakt Kuiperstraat 108 huis (dichtgespijkerd pandje, eerst zou er iemand gaan wonen maar de ruimte is daar niet erg geschikt voor), Quelleinstraat 126, gerard doustraat (een flinke kudde no-no's kraken twee luxe woningen) 150III en 154-I (Planologies bouwburo van der Zwan, een tamelijk speculatief buro, eerder werden door hen krakers gelegaliseerd), Ferdinand Bolstraat 78-I met behulp van de buren (wie zei er dat we op de bol ons gezicht niet meer konden laten zien?) en geblunderd werd er op het Hendrik de Keijserplein. De woning bleek bijna af-gerenoveerd.
Zondag drukbezochte manifestatie in Paradiso gehouden ter ondersteuning van de hongerstaking van 33 politieke gevangenen in Duitsland. Dat er hier geen duidelijke stellingname is bleek uit de demo. Een fraaie wandeltocht langs het duitse konsulaat. De begrafenismars voor de eerste dode hongerstaker is al gelopen, voordat er doden zijn gevallen. Solidariteit is een mooi iets.
Staatslieden: gekraakt J.M.Kemperstraat 91 (er werd heroine gedeald, het hele pand stonk als de hel van onder tot boven). Steeds meer junks en dealers worden door van Thijn's Zeedijk beleid de staatsliedenbuurt en andere wijken ingejaagd met toenemende overlast voor de buurt.
Kraaknieuws uit Wageningen over de tien zilverlingen. Programma radio Vrije Keyser. Te koop: bivakmutsen, slechts 5 piek, in molly chaoot aan de bar.
-2-85/7 BESTE BUURTBEWONERS. Naar aanleiding van de geweldadige bedreigingen van dhr. J. Goozen ...
(1) Een aantal bewoners Kostverlorenstr.
Woongroep Staatsliedenbuurt
Kraakgroep Hugo de Grootbuurt
(2) A4, el.stencil, 12" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/009.1.01
Naar aanleiding van de bedreigingen van dhr.J.Goozen geven wij informatie over de praktijken van deze directeur van ALMA BV, eigenaar van jullie woningen. Zijn bezit staat op naam van zijn vriendin Yvonne van Norden. Hij pleegt al tientallen jaren geen onderhoud, maar laat jullie wel de volle huur betalen. Er liggen stapels aanschrijvingen van Bouw- en Woningtoezicht. De gemeente doet er al jaren niets aan. Kostverlorenstraat 25' is 30 december gekraakt omdat het G.D.H.je niet aan een woning helpt en Goozen en andere huiseigenaren dit willen uitbuiten door hoge huren. Goozen vraagt 250 gulden contraktkosten. De bewoner heeft een redelijke huurprijs aangeboden plus het opknappen van de woning. Goozen: Ik zal de boel daar bij jullie in de fik steken of ik kom wel even langs met een knokploeg. Wij nemen maatregelen hiertegen. Wij willen: huurverlaging, opknappen achterstallig onderhoud en als Goozen niet de huur verlaagt dan doen we het zelf wel.
-2-85/10 AAN DE BEWONERS EN BEWOONSTERS VAN DE SCHEPEN IN HET OOSTELIJK HAVENGEBIED
(1) (De Bewonersgroep)
(2) A4, el.stencil?
(3) Ams-Oost Wonen
(4) SA / SA 039/002.1.01
(5) Zie ook brochure Oostelijk Havengebied Waterstad, symposium zondag 24 februari 1985 (Bewonersgroep Oostelijk Havengebied, 2-85)
In 1988 wil de gemeente beginnen met het bouwen op het KNSM-eiland. Er zijn nog geen plannen voor de inrichting en bebouwing of de rest van het gebied. De bewonersgroep maakt plannen en loopt vooruit op de toekomstige woonfunktie van het Oostelijk Havengebied. Er zijn steeds meer woonschepen gaan liggen en er zijn een aantal panden gekraakt. Voor de schepen wil de bewonersgroep proberen om voorzieningen te krijgen. Voordat de bewonersgroep dit probeert wil zij weten of de schepen wel behoefte hebben aan deze voorzieningen. De groep vergadert elke donderdag. 24 Februari symposium over de toekomst van het gebied in het KNSM-gebouw.
5-2-85/1 LAATSTE ... WAARSCHUWING di.5-2-'85
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Oost Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Schinkel: gekraakt Baarsstraat 2 Hs (kantoorpandje van Rappange, vanaf juni 84 leeg, er wordt het kraakspreekuur gevestigd).
Jordaan: gekraakt 2e Rozendwarsstraat 22 (eigenaar Gerard bakker).
Kinker: het was prijs op Overtoom 207 Hs.+ 1 hoog (huur fl. 1250 p.mnd.).
Hugo de Groot: gekraakt Rombout Hogerbeetsstraat 234-I (WBV Onze Woning).
Oosterpark: gekraakt 1e Oosterparkstraat 218 Hs. (makelaar Tel, geschikt voor nieuw kraakkafe, aannemer binnengedrongen die het gereedschap van de kraakgroep jatte, de smeris stond erbij en keek ernaar). Zondag herkraakt en nu permanent bezet.
Pijp: gekraakt Rustenburgerstraat 243-III (woningbouwvereniging Dr.Schaepman).
Verder: feest in de Binnenpret, Berlijn-video in Xinema Xinix, stadsguerilla in W-Duitsland, Frankrijk en België en dichtgemetselde pensions in de Pijp.
10-2-85/1a AKTIE TEGEN VOORDEURDELERS/KRAKERS KORTING
(1) anoniem
(2) 21x±14,8cm, cremekleurig papier, Orator
(3) Werk Wonen-kra
(4) SA / SA 057/002.4.01
(5) Bovenste helft A4-vel
13 Februari gaan we met een bus naar Den Haag om bij de Raad van State tegen de maatregel te protesteren. De Raad moet nog een advies over de maatregel aan de regering uitbrengen. Daarna gaan we nog naar het Ministerie van Sociale Zaken. Vertrek vanaf Levantasie en C.S. Wie mee wil kan zich opgeven op de Javakade.
10-2-85/1b
(1) anoniem
(2) 21x±14,8cm, cremekleurig papier, Orator
(3) Werk Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 283.2 SA 057/002.4.01
(5) Onderste helft A4-vel
Zelfde tekst als /1a.
10-2-85/2 OOSTELIJK HAVENGEBIED HAVENSTAD
(1) De Bewonersgroep Oostelijk Havengebied
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.Orator en Prestige Elite
(3) Ams-Oost Wonen
(4) UB GA ISG /
Symposium 24 februari Surinamekade, loods 6. Het Oostelijk Havengebied is met het programakkoord van 1978 herbestemd voor woningbouw van 8000 à 10.000 woningen. De Bewonersgroep organiseerde op 13 november 1983 het symposium Watertanden in Havens Oost. Het nieuw te organiseren symposium moet gezien worden als een afsluiting van de globale diskussie over de planvorming. Er is een brochure uitgegeven. Programma: aktiviteiten in het gebied, inrichting havenbekkens, opheffing isolement, handhaven gebouwen en bedrijven, forum Hoe nu verder?
12-2-85/1 LAATSTE ... WAARSCHUWING di.l2-2-'85
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Oost Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Schinkel: 11 februari kort geding tegen Schinkelkade 41 Hs.en 43-III (eigenaar Exploitatiemaatschappij III A'damse huizenhandel, zwendel). Rechter/griezel Giesolf doet 21 Februari uitspraak. Komt dit zooitje aanschouwen. We mogen aannemen dat een ieder de eerste verantwoordelijke, de gemeente dus weer eens, weet te vinden. Het adres van de Huizenzwendel is Frederiksplein.
Oosterpark: achteraf is bekend geworden dat het bij de ontruiming van 1e Oosterparkstraat 218 niet ging om een aannemer, maar om een lokaalvredebreukontruiming.
Pijp: de 'Gore Flinck' (ex-tamilpension) wordt voorlopig gedoogd vanwege het feit dat men niet voor leegstand wil ontruimen, wat natuurlijk gelul is. Het pand werd een week voor de kraak nog ontruimd. Overduidelijk voor leegstand.
Oostbraak: koude rillingen kregen we bij het laatste nummer van het blaadje Oostblok, dat een ML-toon aanslaat. Vooral het naive gezeur van ene Marco is stekend. Je ken kankeren over eenheid en organisatie en wat ons betreft haal je daar zelfs autoritaire warhoofden als bakker-schut bij aan. We vinden het echter gezwets om zo te kankeren op het autonoom front. Die vier etages die ze in oost per maand weten te kraken, kraken we met het autonoom front in een week of minder. Je hoeft hier maar even te dreigen met alarm en de knokploeg staat binnen vijf minuten weer buiten. Theoretieseer maar door, wij zijn alvast met de praktijk bezig gegaan.
19-2-85/3 LAATSTE WAARSCHUWING ... Pijp Gekraakt in de pijp ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Pijp: gekraakt Cornelisz Antonusstraat 172 Hs.(jaartje leeg), Van Ostadestraat 337-III (sloopetage Gemeente Grond Bedrijf), 2e van der Helststraat (Doerga, horizontaal gesplitst, horizontaal verhuurd). In Stadsblad Zuid stond dat Hemonylaan 24-sous kan worden verbouwd tot buurthuis. Deze etage is gekraakt en blijft dat ook. We vrezen dat ze van plan zijn echt een ontruimingsprocedure te starten. Projektgroep-boss Van Vliet moet wel weten dat op die manier zijn zielige projektgroepje eerder 'verbouwd' zal zijn dan dat Hemonylaan 24-sous een (overbodig) buurthuis is. Ontruimd op huurschuld Gerard Doustraat 162-II, een ex kraaketage, schuld was niet door bewoners veroorzaakt.
28 Februari demo voordeurdelers- en krakerskorting vanaf de buurtwinkel Indiese buurt naar de sociale dienst polderweg. 26 Februari in de buurtwinkel aktievergadering. In hetzelfde kader wordt 22 Februari vergaderd in Molly Chaoot.
Schinkel: te weinig mensen verschenen om op 12 februari de eerste GDH-ontruiming op Heemstedestraat 18-III tegen te houden. De kit van Meer en Vaart trommelde 20 geuniformeerde knokkers op, alle aanwezigen werden aangehouden. De bereidheid van de huidige GDH ambtenaren, die de deurwaarder van vroeger vervangen, om 'een menigte' te konstateren is minder groot dan voorheen bij deurwaarder Braan. GDH-ontruimingen moeten weer massaal worden tegengehouden.
Rivieren: Woningbouwvereniging Zuid, eigenaar van Scheldestraat 100 Hs.eist huur van de gebruikers. Het pand is in gebruik voor het kraakspreekuur. De woningbouwvereniging zit in de organisatoriese sores, vanwege uitbreiding van hun bestand met 30% in een jaar. De meeste blokken moeten gerenoveerd worden. Zuid heeft in de pijp gekozen voor de 'satijnen handschoenentaktiek' (legaliseren wat er te legaliseren valt, slechts in noodgevallen ontruimen). Ons was al opgevallen welk een inkaderend effekt dit allemaal heeft.
26-2-85/1 LAATSTE ... WAARSCHUWING di.26-2-'85
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Z-Pijp Milieu Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(5) Meegeniet in Grachtenkrant 118 (26-2-85)
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
LW kan nog korrespondenten gebruiken voor West en Oost.
27 Februari benefietfeest voor de britse mijnwerkers in de Coppelstock.
1 April wordt toch de kortingstruuk van de (G)raaf en Co.ingevoerd, ook bekend als voordeurdelerskortingen. Op 4 maart is er een kommissievergadering van de afdeling (a)sosiale zaken op het stadhuis. Uitkeringstrekkers vonden het nodig effekten te organiseren. Neem bellen en toeters mee. Geen uitvoering van de maatregel.
Staatslieden: spekulant J.Goozen heeft de bewoners van Kostverlorenstraat 25-I bedreigd met een knokploeg en brandbommen. Goozen, directeur van Alma bv, melkt al jaren zijn bezit uit. Bewoners en krakers hebben aangekondigd maatregelen tegen Goozen te gaan nemen.
Schinkel: rechter Gisolf bepaalde dat de bewoners van Schinkelkade 41 Hs en 43-III de achterstallige huur niet hoeven te betalen maar dat ze er voor 21 april uit moeten zijn. Tegen deze krankzinnige uitspraak gaan de bewoners in hoger beroep en als ze dan nog alles verliezen, gaat de beuk erin.
Pijp: gekraakt Dusartstraat 33 hs.(van WBV zuid die wil renoveren), geherkraakt de wegens een oude huurschuld ontruimde Gerard Doustraat 162-II. Zondag werden twee pogingen gedaan om loodsruimte voor het kraakspreekuur te kraken. In een loods op de Van Ostadestraat 82 bleek een komplete gifbelt te liggen en er was via een afvoergeul meer dan dertig jaar gevaarlijk afval gestort op de binnenplaats van het blok. We zijn dus al lang blij als enkele plaatselijke motorrijders komen melden dat hun de loods al eerder gekraakt hadden.
Tamils: vorige week werd Cornelis Antonuszstraat 72-I gekraakt in navolging van de begane grond. Een dag lager komen een stel tamils langs met een verhuiswagen, die pretenderen het huis te hebben gehuurd van ene Singh. Blijkbaar zijn we weer eens op een illegaal pension gestoten. We komen langzaamaan iets verder met het uitzoeken van de illegale praktijken rond vluchtelingenpensions.
28-2-85/1 BEZETTING VAN DE SOCIALE DIENST
(1) Krisiskomitee Oost
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: rode inkt, tekening
(3) Ams-Oost Werk Wonen
(4) UB GA /
Het doel van deze bezetting is te protesteren tegen de voordeurdelerskortingen per 1 april en om af te dwingen dat de sociale dienst niet aan deze kortingen meewerkt! Geen kortingen op gezinnen met inwonende kinderen, erkenning dat woongroepbewoners in zelfstandige woonruimtes wonen, erkenning dat het niet hebben van een huurkontrakt toch inhoudt dat mensen woonlasten hebben en geen korting op de uitkeringsgerechtigden die een kostganger of onderhuurder hebben. En dus ook: geen sociale rechercheurs bij deze groepen aan huis, geen extra kontroles en geen doorlichting en koppeling van andere gegevensbestanden. We vertrekken pas als deze eisen ingewilligd zijn. Volgt uitleg over de voordeurdelersmaatregel en krakerskorting. Tot 1990 zullen alle uitkeringen minimaal 3% per jaar worden gekort als gevolg van het niet uitbetalen van de prijscompensatie.
-3-85/6 DE ENIGE ECHTE, SUPERDUNNE, PRIMITIEVE, VOORLOPIGE, EERSTE........ NIEUWMARKT NIEUWSBRIEF
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB SA / UB 296.1 SA 028/003.1.02
(6) Nieuwmarkt Nieuwsbrief 1
De Nieuwmarktbuurt gaat flink tekeer! Na de Houtkopersburgwal, de Raamgracht (beide geslaagd) en de Jopie de Vries kraak op de Nieuwmarkt (mislukt) zijn er weer drie nieuwe adressen bij te schrijven. Nieuwmarkt's nieuwe trots: Huize Maupzicht. Ontzettend mooi, groot en leeg, de Jodenbreestraat 148/150. Op de 24e ging de deur met een licht trapje open. Eigenaar is de exploitatiemaatschappij Jodenbree b.v., beheerd door meneer de Beer. Het had een jaar leeggestaan. De Beer zou per 1 april de eerste etage verhuurd hebben aan een schoonmaakbedrijf en stelde voor de 1e etage terug te krijgen en dan zouden de krakers er boven kunnen wonen. Tegenover huur betalen staan de krakers niet onwelwillend, maar tegenover de etage opgeven wel.
Op 6 maart werd Nieuwe Uilenburgerstraat 119a'' gekraakt, pal naast de Uilenburght. De huurder was anderhalve maand ervoor vertrokken. Eigenaar Woningstichting Zomers Buiten was op zoek naar een nieuwe gegadigde, maar wie wil er nou naast de Uilenburght wonen. Als de woning niet voor de 26e zou zijn verlaten zou er tot ontruiming worden overgegaan. Al met al aardig klote. Er is een vergadering hierover in Huize Maupzicht.
Tegelijkertijd met Huize Maupzicht werd op de Grimburgwal achter het pannekoekenhuis twee piepkleine pandjes gekraakt. Het was één grote duiventil. Eigenaresse is de weduwe Smit-Russ.
Maupzicht is ontevreden met hun naam en zal worden veranderd. Adres blijft hetzelfde.
-3-85/7 Beste buurtbewoners Maart 1985. De afgelopen week rolde de Pijp-post ...
(1) De afzonderlijke bewoners Hemonylaan 24 sousterrain.
(2) A4
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/001.2.02
In de Pijp-post van maart 1985 wijdt de projektgroep de Pijp een stukje aan Hemonylaan 24 en de eventuele komst van een buurtcentrum. De feiten zijn verdraaid of onvolledig weergegeven. De buurtgroep had al beschikking over de ruimte. Aangezien er niets gebeurde werd het gekraakt. De bewoner ging later het souterrain uit, zodat de buurtgroep kon starten. Een half jaar later werd het herkraakt. Er waren nog steeds geen aktiviteiten. Dat was in oktober 1983. Het grondbedrijf, de eigenaar, ging niet in op ons huurvoorstel. Op 9 januari is geld losgekomen en denkt men de optie van 2,5 jaar terug nog te kunnen laten gelden. Het grondbedrijf heeft ons vervangende huisvesting aangeboden: een tijdelijke sloopwoning. Die hebben we geweigerd. We hebben geen zin om stadsnomaden te worden. Het grondbedrijf gaat proberen ons te ontruimen.
-3-85/9 huurverhoging! De stroom van aangekondigde huurverhogingen ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, 10" Courier
(3) Ams-C-Jord Wonen-hv
(4) kopie FP /
Vele Jordaanbewoners hebben de aanzegging tot huurverhoging in de brievenbus gekregen. Onder het mom van 'geldontwaarding' en 'kostenstijging' worden huurverhogingen van 6 à 7% toegezegd. Voor de Jordaan geldt in het algemeen een niet verplichte huurverhoging. 7% Mag alleen in het kader van de huurharmonisatie worden gevraagd. Volgt informatie over het weigeren van huurverhoging. Meer informatie 18 en 20 maart Wijkcentrum Egelantiersstraat, 19 en 21 maart De Branding, Elandsstraat. Tevens gelegenheid tot het plaatsen van uw handtekening voor de aktie Huurstop Nú!
1-3-85/1 LAAT JE NIET KORTEN
(1) Een aantal onafhankelijke uitkeringstrekkers
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Werk Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 057/002.4.01
(5) Aktieverslag in Oostblok 9 (3-85)
Per 1 april wordt voor de zoveelste keer gekort op de RWW en de bijstand, de voordeurdelerskorting. Als je met meer mensen in een ruimte woont of niet kunt bewijzen dat je huur betaalt, kan je wel eens de klos zijn. Deze korting bedraagt fl. 150 per maand per persoon. Verder is er een korting van fl. 235 voor mensen die niet kunnen aantonen dat ze woonkosten hebben. Je bent verdacht totdat je het tegendeel aantoont. Daarnaast is er een maatregel die het mogelijk maakt maximaal fl. 93 van je uitkering in te houden om je schulden af te betalen. De maatregel betekent ook een nog strengere kontrole en toegang tot de komputer van het bevolkingsregister en GDH. Op 4 maart is er een gemeenteraadskommissie vergadering. Zij brengen advies uit over hoe en of de maatregel ingevoerd gaat worden. Wij eisen dat de maatregel niet wordt ingevoerd. Laat ze niet over ons praten maar met ons! Kom 4 maart naar het Stadhuis. Luidruchtig spektakel. Deel mee dat je niet meedeelt!
5-3-85/1 LAATSTE WAARSCHUWING 400 $ erbij!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Z-Pijp
Werk Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Pijp: onvolledig kraakoverzicht. Mislukte kraak op Govert Flinckstraat 171-I (verbouw). Wel gelukt van ostadestraat 70 huis (gigantiese puinhoop) en Pienemanstraat 11-1 (eigendom van de failliete Amsteldijk beheer BV).
Scheldestraat 100: er valt niet meer te praten over huur van het pand. De huur is te hoog, de wbv heeft al een huurder geregeld en er is sprake van onwil van de gemeente om aktiviteiten in de buurt te ondersteunen.
Schinkel: Schinkelkade 48 gekraakt na anderhalve maand leegstand (eigenaar Univetto BV, eigenaar drong binnen en hield de bewoonster vast, alarm, eigenaar heeft ruit ingegooid).
Voordeurdelers: donderdag in Oost matig bezochte demo gevolgd door bezetting van de hal van de SD aan de Polderweg. 4 Maart vergadering van de kommissie (a)sociale zaken in het stadhuis, slecht weer, matige opkomst (150 mensen), we mochten er niet in, met kabaal en gesneuvelde ruiten werd vergadering onmogelijk gemaakt. Organiseer een aktie.
W.B.V.Zuid: oppassen geblazen met deze Gladjanussen. Ze slagen erin het kraken ruimschoots binnen een 1%-grens te houden. Tientallen mensen komen simpel aan het wonen. Het blijft echter dat het op een veel te gekontroleerde manier is gegaan. We zien de werkelijke aard van de klootzakken weer boven komen drijven, aangezien de administratie weer onder kontrole komt. Ze proberen individuele mensen ongunstige afspraken door de strot te douwen. Een dergelijke gluiperige politiek vraagt om antwoord.
7-3-85/1 Beste buurtbewoners Vandaag hebben G.E.B.-ambtenaren geprobeerd ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 006/001.1.03
(5) Oplage 1000 ex. Typoscript op SA (map 006/001.3.02)
 
Vandaag hebben G.E.B.-ambtenaren geprobeerd een woning in de van Boetzelaerstraat af te sluiten van gas en licht. In 1984 zijn 11.000 mensen afgesloten! Elke dag worden er 50 mensen afgesloten, of het nu 15 graden vriest of niet. Nog geen 20 jaar geleden werd het gas ons verkocht als ideaal en goedkoop (7 cent), de prijs is intussen 66 cent. Daarom wordt het tijd tegengas te geven, de gasprijzen moeten omlaag! Het aardgas wordt uit de bodem gehaald door een dochteronderneming van Shell en Esso. Een deel wordt aan het buitenland verkocht tegen een prijs die ver beneden de binnenlandse gasprijs ligt. Een ander deel gaat naar de grootverbruikers, die ook een voordelig tarief betalen. De winst over de afgelopen 5 jaar bedroeg fl. 15.400.000.000. Dit danken we aan mensen als o.a.van Aardenne die een 'Herenakkoord' waarin die winsten veilig werden gesteld, afsloot. Het G.E.B.voert een afsluitingsbeleid dat strenger is dan elders in het land. Er volgen steeds meer kortingen op inkomens. De prijzen stijgen. De gasprijzen moeten omlaag en het afsluiten moet afgelopen zijn. Vanaf vandaag is de informatie-winkel Tegengas geopend.
11-3-85/1 1 1 maart '85. BESTE SCHINKELBUURTBEWONERS EN BEWOONSTERS
(1) Namens de kraakgroep Schinkelbuurt Carolien Emmy
(2) A4, rose papier, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.1.01
Mensen zijn het niet (meer) eens met de manier waarop er de laatste maanden hier huizen gekraakt worden en wat er met die huizen gebeurt. Wij willen een en ander met de buurt bespreken. Voor iedereen die meent aanmerkingen te hebben is er 14 maart de mogelijkheid met ons te praten. U bent welkom in de Meerpaal.
13-3-85/1 LAATSTE WAARSCHUWING woe.l3-3-l985
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Oost Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(5) Oplage 2.000 ex.
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Schinkel: gekraakt Generaal Vetterstraat 12-I+II (anderhalf jaar leeg, eigenaar Stradmeyer, kwam praten over huren), Zeilstraat 14-II (eigenaar Lau, GDH heeft een vorderingsprocedure lopen). Schinkelkade 48 is huisvredebreuk toegekend (GDH-toewijzing, huurkontrakt was geen fake zoals men eerst dacht, vergissen is menselijk). Maandag diende een kort geding van Rappange tegen Baarsstraat 2-I.
Oosterpark: sinds kort een nieuw kraakkafe De Eerste Hulp aan de 1e Oosterparkstraat 218, met restaurant en kraakspreekuur.
Pijp: op de kuiperstraat 108 wordt hard gewerkt aan een cafeachtige ruimte.
Staatslieden: donderdag is de GEB afsluiting op de van Boetzelaerstraat 90 Hs.verhinderd. De ambtenaren die waren komen opdagen werd het wat wit om de neus. Ze vertrokken op hun brommertjes met inmiddels lekgestoken banden. Om informatie te geven over akties en het voorkomen van afsluitingen is de infowinkel Tegengas geopend op de van Boetzelaarstraat. In de Rombout Hogerbeetsstraat heeft WBV Onze Woning door nep-huurkontrakten krakers zo ver gekregen pas gekraakte woningen weer te verlaten. In de Van Beuningenstraat wordt een meisje al enige maanden belaagd door een gozer die beweert 'verliefd op haar te zijn'. Donderdag kwam het tot een vechtpartij toen de kwelgeest met een fietsketting weer verscheen, 's avonds werden zijn ruiten ingegooid. De volgende ochtend lagen ook de ruiten van de Rioolrat in puin.
Pijp: in de cornelis Antonuszstraat worden rare stenciltjes verspreid waarin buurtbewoners uitleggen waarom ze een heroine-pand op 57-Hs.hebben ontruimd. Dat in het stenciltje telkens vaag over 'bepaalde figuren' wordt gesproken, doet vermoeden dat het om een nogal konservatief initiatief gaat. Op internationale Vrouwendag zijn 2 pornoshops aangepakt op het sarfatipark. Gekraakt: willem Pastoorstraat 26 Hs. In de Pienemanstraat en van Goghstraat diverse etages gekraakt. Vandaag gesprek met de WBV.
Dapper: van de twee kraakgroepen in de dapperbuurt heeft de ene een nieuw spreekuur.
Xinix: 25 maart in Vrankrijk avond De Waanzin in krisis met films.
13-3-85/2 OBASA, ... OPROEP: WEES SOLIDAIR EN KOM VRIJDAG 22 MAART OM 10.00 UUR NAAR HET KANTONGERECHT, ...
(1) OBASA
(2) dubbelz., A4, lichtgeel papier, off-set, o.a.Letter Gothic
(3) Rechtsst Wonen-hv
(4) UB SA / SA 080/001.2.06
Vrijdag 22 maart zullen 65 huuraktievoerders uit de Indische buurt, de Roomtuintjes en Kattenburg voor de rechter moeten verschijnen. Omdat ze een huurachterstand hebben, ontstaan doordat ze de hoge woonlasten in de nieuwbouw niet kunnen betalen. De bewoners dreigen uit hun huizen gezet te worden. Zou dit nu de prijs zijn die betaald moet worden voor de stadsvernieuwing? Al vanaf 1976/77 wordt er in de nieuwbouw aktie gevoerd voor betaalbare woonlasten. Door de hoge woonlasten werd het 'bouwen voor de buurt' -de nieuwbouw moet ook toegankelijk zijn voor de mensen met de lagere inkomens- niet waar gemaakt. De aktievoerende bewoners zijn jarenlang gesteund door de gemeente en de woningbouwverenigingen. Door de gemeente werd zelfs een politieke oplossing beloofd. Nu worden de bewoners door diezelfde woningbouwverenigingen voor de rechter gesleept omdat ze onwillig zijn om aan de 'oplossingen' mee te werken. De bewoners kunnen kiezen tussen de volle huur betalen en een afbetalingsregeling treffen, verhuizen naar een iets goedkopere nieuwbouwwoning en een afbetalingsregeling treffen of verhuizen naar de oudbouw en een afbetalingsregeling treffen. De bewoners willen niet meewerken aan oplossingen die inhouden dat de hard bevochten nieuwbouw er niet langer is voor mensen met de lagere inkomens. Laat je gezicht zien en je stem horen op 22 maart in het Kantongerechtsgebouw.
13-3-85/3 Beste Buurtbewon ers, in de Pienneman en Van Goghstraat
(1) De Bewoners. (van gekraakte woningen in de Pieneman- en Van Goghstraat, fp)
(2) A4, el.stencil?
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.4.04
 
Gisteren zijn in de Pienneman- en van Goghstraat 5 woningen gekraakt met de hulp van kraakgroep de Pijp om 5 acuut woningzoekenden in hun woonbehoeften te voorzien. Na de kraak bleek ons dat het wisselwoningen betrof terwijl er geen plakaten opgeplakt waren ondanks de afspraak tussen de kraakgroep, de woningbouwvereniging en het wijkcentrum. Aangezien wij geen wisselwoningen kraken waren wij bereid naar een oplossing te zoeken. Vandaag hadden we een gesprek met de W.B.V.'Het Oosten' en de B.C.(bewonerskommissie, fp) en het wijkcentrum waar duidelijk werd dat er geen overleg mogelijk was. Ons voorstel was: er wordt niet verder gekraakt en we moeten de tijd krijgen om voor de bewoners andere woonruimte te vinden. Wij zullen voor de ontruiming een andere behuizing proberen te zoeken aangezien het niet onze bedoeling is de renovatie op te houden. Wij zijn bereid de woningen te verlaten. Overigens is de woningbouwvereniging vandaag begonnen leegstaande woningen van wisselwoningplakaten te voorzien.
14-3-85/1 14 maart 1985 Beste buurtgenoten, Dinsdag 12 maart zijn in ons complex 5 woningen gekraakt ...
(1) de Bewonerscommissie. (Pieneman- en Van Goghstraat, fp)
(2) A4
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.4.04
12 Maart zijn in ons complex 5 woningen gekraakt die bestemd zijn als wisselwoning. Wij staan buiten deze actie. Het Oosten heeft besloten juridische stappen te ondernemen. Een en ander zal niet van invloed zijn op de planning (mei 1985). Wij wensen ook de 5 betreffende woningzoekenden alle succes bij het zoeken naar geschikte woonruimte.
18-3-85/1 DE KOGEL IS DOOR DE KERK - 100 Huuraktievoerders voor de rechter.
(1) anoniem (uitgegeven door o.a.Bewonerskomité Kattenburg)
(2) A4, off-set, rode en zwarte inkt
(3) Ams-C-rest Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
(5) Ook uitgegeven als affiche
100 Huuraktievoerders voor de rechter. De Woningbouwverenigingen eisen de huurpenningen op en ontruiming van de woningen. Jarenlang hebben ze de Aktie gedoogd, zelfs gesteund. Nu: Lafhartig verraad. Bouwen voor de buurt; Betaalbaar wonen voor iedereen wordt de nek omgedraaid. Pik het niet. Komt 22 Maart naar het kantongerecht Parnassusweg. Bus vanaf Obiplein, Wagenaarstraat en Kattenburg.
(vrijwel integraal)
20-3-85/2 LAATSTE WAARSCHUWING ... woensdag 20-3-1985 PIJP
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Pijp. Gekraakt Cornelis Antoniszstraat 57-hs, het door de buurt ontruimde dealerspand. Ook gelukt een kraak op Karel Dujardinstraat 85-3 van eigenaar Investag bv. Niet gelukt een kraak op Van Ostadestraat 75-hs. Projektgroepboss van Vliet heeft toegegeven dat er problemen zijn gerezen rond de vestiging van het overbodige buurthuis aan de Hemonylaan 24-sous. 'Gelukkig' was het GDH al een truuk tot ontruiming aan het uitdenken. Sommige mensen van het kraakspreekuur zitten meer bij wbv zuid op kantoor dan thuis. Er is zoveel van hun gekraakt dat het een full-time diplomatieke taak is geworden om het uitbreken van een totale oorlog tussen hun en ons te voorkomen. In de Lutmastraat zijn de meeste mensen nu gelegaliseerd. Ook de nieuwe mollykwestie pakt suksesvol uit. De gemeente erkent de molly als een buurtgerichte instantie, wat neerkomt op een onkostenregeling van 60 gulden per maand. Het gesprek WBV het oosten/wijkcentrum/bewonerskommissie Pienemanstraat over de 6 aldaar gekraakte woningen liep stuk. Het Oosten gaat een ontruimingsprocedure doorvoeren. Sinds februari heeft de pijp een eigen politiepost in de Pieter Aertzstraat. Het kraakspreekuur verwacht in de toekomst veel overlast.
Rivieren. Vorige week woensdag gekraakt Amstelkade 23, eigenaar alex meyer, aannemer Timmermans, 3 maanden leeg.
Huurstakers. Vrijdag 22 maart is het 1e proces tegen huurstakers. De wbv's eisen betaling van huurschulden en ontruiming.
Postjesbuurt. 18 Maart was er een 2e GDH-ontruiming in de Nepveusstraat 16-I door 30 petten. De GDH-kandidaat zit er nu op.
De 19e werden 5 mensen voorgeleid in de raadkamer in Utrecht vanwege hun aandeel in een aktie tegen apartheid in Z-Afrika. Zaterdagnacht 11-3 waren reisburo's aangepakt. De raadkamer heeft ze los gelaten. Er was een solidariteits lawaai-demo bij het paleis van justitie. Volgen adressen van reisburo's die reizen naar Zuid-Afrika verkopen.
De lichamelijke toestand van Allen Reeve, die sinds 25 februari in de Scheveningse gevangenis in hongerstaking is, gaat snel achteruit. Alan verzet zich tegen de beslissing dat hij na het uitzitten van zijn straf in Nederland naar Engeland teruggestuurd zal worden.
22-3-85/1 IK ZOCHT EEN HUIS IN AMSTERDAM
(1) anoniem
(2) A4, bekend o.a.op blauw of oranje papier, el.stencil
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-hv
(4) UB GA SA / SA 002/010.1.01
(5) Verspreid tijdens een optreden van de Bickers Buurtband voor het proces tegen de huurstakers van Kattenburg, Roomtuintjes en Indische Buurt
Tekst van het lied Ik zocht een huis in Amsterdam (Rechter waar is mijn recht, ik ben mijn rechten kwijt, Heeft u misschien m'n recht gezien, Ik wil er wel een stuk of tien), gericht tegen de hoge huurprijzen van de nieuwbouw.
27-3-85/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... woe. 27-3-l985
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, blauwe inkt
(3) Werk Wonen-hv Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
In het kader van de LW-delerskorting waarschuwen we dat buurten die niet (genoeg) dokken, gekort gaan worden in de oplage!
Nieuwmarkt: Jodenbreestraat 148-150 gekraakt (eigenaar een grote BV met connecties met Philips).
Schinkel: kort geding Baarsstraat 2-I, de bewoners moeten er vrijdag uit zijn.
Huurstakers: vrijdag was het eerste proces tegen de 65 huurstakers uit Oost en de Eilanden. Op de zitting las een huurstaker een verklaring voor.
Pijp: gekraakt Pastelstraat 8-III (eigenaar WBV-Zuid). WBV het Oosten drukt door in de Pinemanstraat: op twee na alle gekraakte woningen (7) hebben een ontruimingsprocedure gekregen. De woningen zullen niet daadwerkelijk verdedigd worden: we willen niet als schuldige worden aangegeven als de WBV de datum voor de renovatie niet haalt en om geen aanleiding te geven tot een confrontatie tussen de ongeorganiseerde voornamelijk buitenlandse bewoners en het bewonerskomite (een mantelorganisatie van wijkcentrum Ceintuur, waarmee de relatie slecht is geworden).
Dinsdag werd het gebouw van asosjale zaken bezet, eisen: geen kortingen, geen ontruiming van huurstakers, geen afsluitingen van gas en licht. Petten ramden iedereen eruit: 2 mensen met hondebeten en een met een botbreuk. Zondag werden in landelijk kader sociale diensten in Utrecht, Eindhoven, Den Haag en Amsterdam Zuid aangevallen met verf en stenen. In Groningen werden twee mensen opgepakt. Als wraak voor het optreden bij de bezetting van Sosjale zaken heeft een groep uitkeringstrekkers Di-avond spontaan een ravage aangericht bij de sosjale dienst Karel Dujardinstraat. De Sosjale Dienst gaat aan de hand van heronderzoeken vaststellen wie gekort moet worden. Als heronderzoeken massaal geweigerd worden, zal het uitvoeren van de maatregel onmogelijk worden. Volgen adressen van wethouder Soc.Zaken en direkteur SD.
31-3-85/1 1 april géén grap! KUNSTENAARS ONTRUIMD
(1) (de Pleinwerker)
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Alt.lev Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 181.3
Maandagochtend dreigt de Pleinwerker, een idealistisch opgezet Expositie Atelier, te worden ontruimd! Voor ons, jonge kunstenaars, is er geen plaats in de stad. Juridische truuks en kapitaal verdrukken iedere vorm van kreatieve energie. Ieder die het belang van deze nieuwe kulturele generatie wil steunen is vannacht en morgenochtend welkom! Waterlooplein 69.
31-3-85/2 OPROEP: Actie op til bij Stopera ...
(1) De Pleinwerker
(2) A4, fotokopie, foto, tekening
(3) Ams-C-rest Kultuur Wonen-kra
(4) UB / UB 181.3
Actie op til bij Stopera. Wees solidair en kom! 1 april. Kostbare vergissing, daarom vechten we. Overdruk van krantenknipsel over de ontruiming van de gemeenschappelijke atelierruimte van de Pleinwerkers.
-4-85/5 KADIJKEN ontwikkelingen nieuwe vaart strook
(1) De Kadijken Bewonersgroep
(2) A4, off-set, 10" en 12" Courier, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB / UB 183.3
In oktober 1984 werd ons plan, gedragen door buurtarchitekt Hakkenberg, voor 200 woningen aan de Nieuwe Vaart goedgekeurd. Nu wordt hij door gemeente en woningbouwvereniging De Dageraad aan de kant gezet. Nooit van zijn leven! Wij rekenen op uw steun.
-4-85/9 De Toekomst to sail or not to sail
(1) (Bewonersgroep Oostelijk Havengebied)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-Oost Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 039/002.1.01
Het is rustig in het Oostelijk Havengebied. Met de manifestatie Sail in het vooruitzicht is er de gemeente alles aan gelegen om het kalm te houden. Het is niet in het belang van de gemeente om met ondoordachte plannen hier de zaak te provoceren. De gemeente wil het westelijk IJ-eiland weer een havenfunktie geven. De toekomst van de panden op het KNSM-eiland komt in een beslissend stadium. Als we het aan de gemeente overlaten zullen alle panden gesloopt worden. De beste manier om er voor te zorgen dat panden kunnen blijven is dat er veel aktiviteiten moeten gebeuren die het gezicht naar buiten bepalen. Op de vergadering is afgesproken om Sail te gebruiken om met het Oostelijk Havengebied naar buiten te treden: met verschillende panden aktiviteiten organiseren en ekstra aandacht op de diskussie over het behoud van de panden. De werkgroep 'Bestaande panden' gaat een brochuretje uitgeven.
2-4-85/1 LAATSTE ... WAARSCHUWING PIJP 1
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Ams-Z-Pijp Werk Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Pijp: gekraakt 2e Jacob van Campenstraat 84-II (jawel, woningbouwvereniging Zuid, wilden het hele blok renoveren), Albert Cuypstraat 130-I,II,III (pand met lange historie, ontruimd vanwege heroinebusiness, half jaar terug gekraakt, door eigenaar Voogd ontruimd op een moment dat er niemand thuis is, er rust een 'BWT-blokkade' op het pand). Minder handig was de poging om van der Helststraat (Nummer vergeten) I, II en zolder te kraken: vier deuren gemold plus drie lokaalvredebreukjes omdat alle etages bewoond bleken. Na perikelen met vrijwel alle andere woningbouwverenigingen, levert WBV de dageraad een bijzonder staaltje van ruziezoeken: bij willem Pastoorstraat 26 rolde een arrogant briefje binnen dat de ontruimingsprocedure al gestart was zonder de situatie van de huidige bewoners te onderzoeken. Bij Schaapman en Zuid kunnen ze je vertellen wat de konsekwenties zijn van een dergelijke realiteitsvreemde manier van het benaderen van krakers. Voor de 'gore flinck' zal de aankoopprocedure doorgevoerd worden. Waarschijnlijk worden vandaag vijf woningen in de Pieneman- en van Goghstraat ontruimd op last van WBV het Oosten.
Na een langslepende procedure is gisteren de Pleinwerker ontruimd.
Voordeurdelerskortingen: in de tweede kamer is besloten de kortingen niet per 1 april maar per 1 juni uit te voeren. 250 Ambtenaren van de soc.dienst A'dam hebben laten weten de maatregel te boycotten. We eisen dat de maatregel afgesteld wordt! Werk niet mee aan heronderzoeken. (Tekening van het kantoor van de sociale dienst aan de Karel Dujardinstraat per 1-6-'85: ruiten eruit, bom in brievenbus).
10-4-85/1 FLORENNES ... LAATSTE WAARSCHUWING ... woe.l0-4-'85
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-O-IB Oorlog Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Florennes: er is gelegenheid met de bus naar het vredesaktiekamp in Florennes te gaan.
Indische Buurt: gekraakt Solostraat 20 hs (van Rappange), Makassarstraat 76 hs (van WBV de Dageraad, dichtgetimmerd na een tijd als heroïnepand dienst gedaan te hebben, het GEB doet moeilijk), Javastraat (van de Dageraad, weer verlaten toen bleek dat-ie al verhuurd was), Solostraat 14 hs en 16 hs (eigenaar Rappange).
Pijp: gekraakt een benedenhuis in de Daniël Stalpertstraat.
Heronderzoek: de heronderzoeken worden, ondanks de 'solidaire' ambtenaren in snel tempo verstuurd. Weiger bepaalde vragen in te vullen en schrijf hiervoor een argumentatie.
12-4-85/1 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Vandaag hebben wij een aantal panden bezet/ gekraakt, ...
(1) Krakerssters tegen de leegstandwet
(2) wrs.dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 122 (23-4-85) p.19-20. Aktie uitgelekt, aktieverslag idem op p.16 e.v.
1: Wij vestigen de aandacht op het feit dat er nog steeds een waardeloos beleid is t.a.v.leegstand van huizen en huisvesting. De panden voor deze aktie zijn ooit gekraakt geweest en ontruimd omdat er een andere bestemming voor zou zijn. De panden staan nu nog leeg of worden sporadisch gebruikt. Zijn er al plannen dan worden daarmee niet de belangen van woningzoekenden gediend maar van eigenaren voor wie het rendabeler is er hotels of luxe appartementen van te maken. In de Leegstandwet die nu al jaren in de maak is, wordt het recht van eigendom boven het recht van wonen gesteld. In het ontwerp waarover de 1ste kamer een beslissing moet nemen, zijn de anti-leegstandbepalingen geschrapt omdat ze teveel zouden kosten. Overblijft een doodordinaire anti-kraakwet. Door kraakgroepen zijn vele woningen toegevoegd aan het woningbestand, er zijn voorzieningen ontwikkeld en slechte ontwikkelingen in buurten werden afgewend door samenwerking van buurt- en kraakgroepen. De regerming stelt hiertegenover een aan alle kanten rammelende wet. De Leegstandswet bevordert leegstand.
2: Info bezette panden. Prinsengracht 480 (1978, eigenaar P.Broerse), Reguliersdwarsstraat 49 (1980, diverse malen doorverkocht), Reguliersbreestraat 15-17 (1981, regelmatig doorverkocht, eigenaar Bervoets), Gravenstraat 14 (1983, Kroonenberg), Heiligeweg 47 (1984, eigenaar R.Conitzer) en Weteringschans 81-87 en 89 (1978-1981, kraakwachten in nieuwbouw).
13-4-85/1 HAARLEMMERDIJK 108 GEKRAAKT
(1) anoniem
(2) A4
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 030/004.3.02
 
Donderdag werd Haarlemmerdijk 108 in alle stilte ontruimd, na precies een jaar gekraakt geweest te zijn. Eigenaar Onroco B.V., onderdeel van de failliete Tilburgse Hypotheekbank, heeft een ontruimingsbevel gekregen op een huurschuld van de vorige gebruiker. Met dit vonnis kon de Tilburgse weer driftig speculeren, zij verkocht aan Adelbrecht B.V., ook al zo een duistere onroerend goed figuur. De politie hielp het kraakwachtenburo met verhuizen. Kraakwachten worden in panden gezet om deze beschikbaar te houden voor speculatie. De kraakwachten begrepen onze argumenten en besloten niet mee te werken. Zij verzetten zich niet tegen de herkraak op 13 april. Het pand is nu weer uit handen van speculanten!
16-4-85/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... di. l6-4-l985
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Ams-W-Staa Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Pijp: stilletjes gekraakt van Ostadestraat 65-I van WBV Zuid (renovatiewoning). Vanuit het spreekuur gold voorlopig een beleid om niet op uitgebreide schaal dit soort woningen te kraken; door mensen zelf voorbereide kraken worden natuurlijk wel ondersteund. In de pienemanstraat zijn vorige week 7 woningen ontruimd.
Kinker: het Oosten ontruimde ook in de kinkerbuurt een van hun gekraakte etages. Als repressaille gingen de ruiten eruit bij het hoofdkantoor en het bijkantoor.
Nepkraak: de sleutels van het vroegere militaire kompleks Conradstraat 11 vormden ongeveer de tegenprestatie tegenover het vrijwillig verlaten van de Vondelkerk. Geen spannende kraak, maar een koehandel met de autoriteiten.
Onderkruipers: neem nou de studenten die met briefjes huis aan huis lopen te bedelen om woonruimte. Huren tot 1000 piek worden in het vooruitzicht gesteld. Hopelijk vinden anderen de moed dit soort figuren te overtuigen dat ze onderkruipers zijn die het voor anderen verpesten door de huren hoog te houden.
Heronderzoek: instrukties voor het invullen van het heronderzoekformulier van de SD.
Demonstratie voor hongerstaker Allan Reeve, 19 april Koningsplein. Red Reeve van moordplannen justitie!
Haarlemmer: Haarlemmerdijk 108 stil ontruimd en door 60 mensen herkraakt.
Van Thijn en de Staats: Van Thijn heeft niets waargemaakt om buurtvoorzieningen te garanderen. Van Thijn had aangekondigd in mei voor de 3e keer een poging te doen de Staatsliedenbuurt te bezoeken. Er wordt een 'ontvangstkomitee' gevormd om hem zo hard mogelijk de buurt uit te wijzen.
Spelen 1992: wij, autonomen, zijn verantwoordelijk voor het verwoesten van het propagandaperkje voor de Olympische spelen op de berm van de A2. De spelen zullen overlast bezorgen voor de bevolking, die wél de financiële lasten mag dragen. Zolang de gewone Amsterdammer de grootste moeite heeft rond te komen of fatsoenlijke huisvesting te vinden, zeggen wij: geen brood - geen spelen!
20-4-85/1 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN Vandaag, zaterdag 20 april, is het pand Singel 114 herkraakt.
(1) De afzonderlijke vrienden en vriendinnen van Singel 114
(2) A4, watermerk?, blauwe inkt, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 296.1 SA 032/001.2.01
Vandaag is Singel 114 voor de 6e keer gekraakt omdat het pand al weer een half jaar leegstaat en de eigenaar van plan is te speculeren. De eigenaar kan het pand niet verkopen omdat ex-bewonersters er beslag op hebben gelegd. Wij willen Singel 114 geschikt maken voor goedkope (jongeren)huisvesting.
21-4-85/1 MAUPOLEUM BEWOON@D!!!!!!!
(1) de bewonerssters van het Maupoleum
(2) A5, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) FP /
21 April hebben wij 5 ruimtes van het Maupoleum aan de Jodenbreestraat gekraakt. Deze ruimtes van het Philips Pensioenfonds hebben 1 tot 2 jaar leeggestaan. Wij gaan hier met 15 mensen wonen.
25-4-85/1 giro l580l95 ... LAATSTE WAARSCHUWING do.25-4-'85
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: rode inkt, foto
(3) Ams-C-rest Godsdienst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
1: Gekraakt Noordermarkt 5 (uitgefikt, eigendom van Rappange, pand komt 6 mei op de veiling), Hortusplantsoen 1 (schoolgebouw van de staat, half jaar leegstaand) en Amstelkade 20hs (eigendom Bouw en Exploitatiemaatschappij Romey). Haarlemmerdijk 108 wordt met ontruiming bedreigd, de kraakwachten hebben een aanklacht ingediend.
Voor de 5e keer werd Singel 114 herkraakt. Zaterdag vertrokken 200 mensen voor de jaarlijkse marathon op Singel 114. Het pand was toen al gekraakt door mensen die elders verzameld hadden. 4 Petten met lange latten kwamen 'polshoogte nemen'. Een aantal mensen rende weg, anderen deden het meest logiese en sloegen terug. Toen trokken ze hun pistool. Een grote hoeveelheid kit van alle districten verzamelde zich. Een charge resulteerde in nog meer gewonden aan politiezijde, vele krakers/sters mishandeld, gearresteerd. Het was een haast niet te overziene rampartij. Pas na een uur topoverleg trok de smeris zich terug. De vier arrestanten kwamen dinsdag na voorgeleiding bij de rechter-commissaris vrij en hen werd een dagvaarding meegegeven voor 29 april.
In de kantoorbunker Maupoleum aan de Jodenbreestraat zijn 4 bedrijfsruimtes gekraakt. De top trok de massaal opgedraven smeris terug.
Voor de 2e keer zijn autonomen aan 't tuinieren geslagen tegen de olympiese spelen, weer het gemeentelijk propagandaperkje voor de spelen aan de A2.
Vrijdag was er een demonstratie voor Alan Reeve vanaf het koningsplein. Kort na de demo werd bekend dat hij gestopt is met de hongerstaking.
Binnen een maand is de paus hier. Dit rooms-katholieke monster had dit beter niet kunnen doen. Een verkleinde versie van het autonomen affisje hebben we afgedrukt op de achterzijde. Bij het plakken werden mensen gearresteerd en in verzekering gesteld wegens het aanzetten tot moord op een bevriend staatshoofd. Het O.M.wil de zaak rustig aanpakken en de makers opsporen, Van Thijn wil keihard optreden.
2: fl. 15.000 beloning voor het liquideren van karol wojtyla alias paus johannes paulus II. Hij is lid van een misdadige en fascistoïde organisatie die zich al eeuwen schuldig maakt aan martelingen, oplichten en jodenvervolging. Na twee eerdere pogingen moet het nu lukken. Stort uw bijdrage (ook jij roomse stommeling) onder vermelding van 'Maak hem af'. Ondersteund door M.A.F., Noordelijk Terreurfront, Autonomen '80 en Autonomia Operaia Paese Bassi.
29-4-85/4 BESTE MENSEN, Vanaf vandaag is deze school bewoond.
(1) De bewoners van de Bontekoe.
(2) A4, fotokopie?, elite
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB /
(5) Zie -7-83/5
Vanaf vandaag is deze school bewoond. Ideaal voor de huisvesting van onze twee woongroepen. Al maandenlang zijn wij op zoek naar woonruimte. Enkelen van ons wonen in een G.D.H.-woning die binnenkort gesloopt moet worden ten behoeve van nieuwbouw. Wij willen niet op etages wonen, maar met een aantal mensen als groep. Het huisvestingsbeleid t.a.v.groepen verandert nauwelijks. Er bestaat een schreeuwend tekort aan groepswoningen. We hebben zelf maar een geschikt gebouw gevonden.
-5-85/10 VERGADERING TER VOORKOMING VAN DE KRAAKKORTING.
(1) anoniem
(2) A4, elite
(3) Werk Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/010.1.01
1 Juni wordt de woonkostenkorting (beter bekend als de kraakkorting) op de bijstandsuitkering doorgevoerd. Wat dat in de praktijk kan betekenen is nog onduidelijk. Degenen die niet aan kunnen tonen dat ze huur betalen of regelmatige verbouwingskosten hebben, gaan tot fl. 230 per maand gekort worden. Om te voorkomen dat iedereen gaat smeken om een huurkontrakt bij de eigenaar, kijken we of er mogelijkheden zijn deze maatregel te ontduiken. Een van deze mogelijkheden is het oprichten van een stichting voor het beheer van gekraakte etages. Vergadering 21 mei, Koperen Knoop, v.Limburg Stirumstraat 119. Meer informatie op het kraakspreekuur in de Rioolrat.
-5-85/11 HOUDT ZE VAN DE DAM!!
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, rode inkt, Bruxelles
(3) Bui-Eur Oorlog Wonen-kra
(4) SA / SA 051/001.3.02
Deze week brengst de Westduitse (C.D.U.-) Bondspresident Von Weisäcker een bezoek aan Nederland. Een doodgezwegen onderdeel is een kranslegging op de Dam in het teken van de verzoening op 30 mei met Van Thijn. Drie weken geleden deden Reagan en Kohl hetzelfde in Bergen Belsen, gevolgd door een kranslegging bij SS-graven. Reagan zei dat dit een tijd van verzoening moest zijn, dat er zonder Duitse eenheid geen verenigd Europa zou zijn en dat Star Wars de bron van hoop is voor de toekomst. In dit licht moeten we de kranslegging plaatsen: de afsluiter, het hoogtepunt, van deze 'verzoeningsmaand'. Zelfs de Joodse Gemeenschap, de verzetsgroepen en de media weten nog van niets. Deze 'verzoening' wordt ons in het geniep opgedrongen. Uit angst voor rellen zwijgt men het macabere gebeuren dood.
Von Weizsäcker heeft in de Bondsdag toegegeven dat men 'had kunnen weten'. Toegeven en zand erover, uw zonden zijn vergeven! Von Weizsäcker heeft als advokaat tijdens de Neurenbergse Processen zijn vader verdedigd met het pleidooi dat hij het 'niet had geweten'. Aardig te weten is dat von W.als burgemeester van Berlijn werd aangesteld om deze stad (met sukses!) kraakvrij te maken. Door zijn brute ontruimingsbeleid kwam een kraker om. Deze 'verzoening' zet de deur open voor de kruisraketten en Star Wars. Geen verzoening op de Dam! Laat von Weizsäcker eerst de repressie en het neo-fascisme in eigen land aanpakken. Dat hij daarvoor niet te porren is weten we. Doe alles om deze 'verzoening' onmogelijk te maken; lukt dit niet, laat dan de pleuris uitbreken.
2-5-85/1 LAATSTE WAARSCHUWING donderdag 2 mei l985
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
1: Schinkel: Postjeskade 157'' wordt bedreigd, eigenaar Rappange maakt moeilijkheden. Schinkelkade 43''' heeft een huurkontrakt aangeboden gekregen door eigenaar Amsterdamse Huizenhandel, 41hs echter niet (bewoner dient eerst de woning te 'behangen, meubileren en posters voor de ramen weg te halen'!
Haarlemmer: de ex-kraakwachten van Haarlemmerdijk 108 hebben hun huisvredebreuk-aanklacht ingetrokken.
Staatslieden: J.M.Kemperstraat 91 heeft een huuraanbod gekregen (gekraakt en van heroinedealers vrij gemaakt, de woongroep pleegde bewust huisvredebreuk om het drugsbeleid van van Thijn aan de kaak te stellen).
Arrestanten: de 4 Singel 114-arrestanten moeten voor de politierechter verschijnen beschuldigd van openlijke geweldpleging. Door het grote aantal getuigen verwees de politierechter de zaak naar de rechter-commissaris.
Gisteren, 1 mei, bestond de Laatste Waarschuwing precies een jaar. Financieel hebben we de eindjes aan elkaar kunnen knopen en dat is heel wat vergeleken met vroeger tijden (Vlugtig Weerzien). We zaten gemiddeld op zo'n 2000 LW's per week, wat in de buurten niet altijd even goed zijn weg vond. We maken het niet voor de eigen kick, maar hopen mensen te informeren over zaken waar ook zij de handen voor uit de mouwen kunnen steken.
2: Spotprent over paus Johannes Paulus II.
 
 
9-5-85/2 LAATSTE WAARSCHUWING ... donderdag 9-5-'85
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Ams-Zuid Godsdienst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.1.01
(5) Ook meegeniet in Grachtenkrant 123 (7-5-85) als p.13
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Mensen die zich als katholiek willen laten uitschrijven bij het bevolkingsregister als protest tegen de paus, kunnen dat vrijdag met een grote groep tegelijk doen. In de Eerste Hulp 's avonds anti-pauss-feest.
Rivieren: gekraakt Holendrechtstraat 30 (eigendom van Binda die konnekties onderhoudt met Soekhoe, beide uitbuiters en pensionhouders, tot aan de gemeentelijke ontruiming zaten er 40 Tamils in, Binda woont er onder, kan met knokploegen komen), Vechtstraat 44hs (eigenaresse mevrouw Götz, half jaar leeg, buurtbewoners dreigden te ontruimen).
'Al beeldenstormend veroveren wij nederland' stond boven een verklaring van autonomen die een beeldengroep op een katholiek kerkhof heeft vernield. Volgende beeldenstorm in Utreg op zondag om met mollies door het kordon te breken! Anti-papenoproer!
14-5-85/1 LAATSTE ... WAARSCHUWING dinsdag l4-5-'85
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, voorkant: tekening
(3) Ams-C-rest Godsdienst Wonen-kra
(4) UB ISG SA / SA 010/002.1.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Singel 114: Panday heeft een aanklacht ingediend wegens lokaalvredebreuk. Het pand is totaal leeggesloopt.
Holendrechtstraat 70: niet van Binda maar van Ramdhanie, die eronder woont. Wel geeft Binda zich uit voor zijn advokaat. De gemeente gaat gezien de huidige aard van bewoning (er rust een betredingsverbod op) niet tot ontruiming over.
Tekst van de verklaring van Autonomen die op St.Barbara-begraafplaats een groep beelden hadden vernield als protest tegen het pausbezoek. Zondag was de landelijke demo. Tijdens de rellen vielen flink wat gewonden. Er zijn 19 arrestanten gemaakt, waarvan er 5 al weer vrij zijn. Mensen die er wel in geslaagd zijn bij de jaarbeurs te komen stonden tussen de katholieken met een spandoek 'geloof jij in deze poppenkast?'. Naderhand matpartijen met disco's in utreg en een zwaaidemo. Volgt tekst verklaring Autonomen van tweede beeldenvernieling op het Begijnhof.
15 Mei terreinbezetting in Den Haag, vandaaruit akties tegen de voordeurkortingen.
19-5-85/1 KALE BERG Zondag I9 Mei Bergstraat 18
(1) de rechtmatige bewoners van Bergstraat 18
(2) wrs.A4, el.stencil, elite, logo/tek.
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 124 (21-5-85) p.4. Zie ook 4-7-84/1
Vandaag hebben wij Bergstraat 18 gekraakt. Het pand stond vijf jaar leeg. Eigenares Bant-Klemkerk is in het verleden met justitie in aanraking gekomen voor haar duistere praktijken. Wij verwachten dat justitie ons recht om hier te wonen zal erkennen. Onnodige leegstand zou strafbaar moeten zijn. Tot nu toe werden de krakersters altijd gepakt, terwijl de huiseigenaren vrijuit gingen. Kraken is een symptoom van de ziekte die leegstand heet. Genees de ziekte en stop met vogelvrijverklaring van de krakersters. In het verleden heeft Bant-Klemkerk getracht krakersters om te kopen en heeft zij hen bedreigd. Ze bezit tenminste vijftien panden. Ze heeft een van de duurste advokaten van Amsterdam, Scheltema. De uitvinder van de Huidenstraattruc, tevens advokaat van Gerard W.Bakker. Wij wijken niet voor justitiële grappen en advokatentrucs.
20-5-85/1 Amsterdam 20-05-85 Aan de bewoners van de Pienemanbuurt:
(1) kraakgroep "de Pijp"
(2) A4, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.4.04
Half maart zijn zes woningen gekraakt voor urgent woningzoekende mensen. Wbv.Het Oosten maakte duidelijk dat het om wisselwoningen ging en dat we er voor 1 april uit moesten voor de renovatie hoek Pienemanstraat/J.Israelskade. Het is nu 20 mei geweest en de renovatie is nog niet begonnen. Wij als kraakgroep hebben ons aan de afspraken gehouden door er voor 1 april uit te gaan. De krakers en de buurt zijn tegen elkaar uitgespeeld.
21-5-85/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... dinsdag 2l-5-l985
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, pica, ook bekend met gele opdruk
(3) Ams-C-rest Werk Wonen-kra
(4) UB ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Pijp: gekraakt Rustenburgerstraat 225'' (eigenaar Van Leuven, die met knokploegen werkt, heeft 225 t/m 229 gekocht voor 30.000 piek en na renovatie de huur opgedreven tot 500 piek per maand per etage), Van Ostadestraat 403' (sloopblok).
Voordeurdelers hebben 15 mei in Den Haag aktie gevoerd bij sociale zaken. Verdere prikakties zijn mislukt omdat de adressen van de VVD en CDA-kantoren niet klopten. 3 In Amsterdam wonende kamerleden (CDA en VVD) hoorden vrijdagnacht het glas rinkelen. Volgt tekst verklaring van de Boze Voordeurdelers/sters.
Singel 114: we hebben besloten geen juridiese middelen te gebruiken als de lokaalvredebreuk door de Officier van Justitie wordt toegekend. Iedereen weet zo langzamerhand dat het om een schijnvertoning gaat. Panday verklaarde de oorlog door deze aanklacht - hij zal er spijt van krijgen. En niet te vergeten justitie.
23-5-85/1 GEEN ONTRUIMINGEN Vandaag, donderdag 23 mei, ...
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 002/010.1.01
(5) Zie -6-85/11. Origineel en concept op SA (map 002/010.1.01)
 
Vandaag hebben we het hoofdgebouw van de woningbouwvereniging Zomers Buiten bezet, tegelijk met het kort geding over de Wittenstraat 105"". Deze woning werd een maand geleden gekraakt, nadat deze na de renovatie 3 maanden had leeggestaan. De bewoner heeft geprobeerd een huurovereenkomst af te sluiten, Zomers Buiten probeert via een dagvaarding op valse naam een ontruimingsbevel te krijgen. Opnieuw wil een woningbouwvereniging een konflikt kreëren. Eerder gebeurde dit toen Patrimonium, Rochdale en Zomers Buiten de 'notitie Staatsliedenbuurt' uitbrachten die bol stond van valse beschuldigingen, onjuistheden en dreigementen. Als hun voornaamste taken zagen de woningbouwverenigingen het handhaven van de openbare orde en het in stand houden van de woonruimteverordening. Alles wijst erop dat de woningbouwverenigingen besloten hebben opnieuw in het offensief te gaan. Wij aksepteren niet dat zij zich gedragen als het nieuwe GDH. Zij hebben niet het recht te bepalen of iemand ergens wel of niet mag wonen. Vandaar deze laatste poging de woningbouwverenigingen er vreedzaam van te overtuigen dat ze op de verkeerde weg zitten.
23-5-85/2 GEEN ONTRUIMINGEN! Vandaag zij wij hier vanwege het Kort Geding over de Wittenstr. 105''''.
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/010.1.01
Vandaag zijn wij hier vanwege het Kort Geding over de Wittenstraat 105''''. Deze woning werd anderhalve maand geleden gekraakt nadat deze, na de renovatie, drie maanden had leeggestaan. Zomers Buiten probeert o.a.door valse getuigenverklaringen een ontruimingsbevel te krijgen. Opnieuw wil een woningbouwvereniging een konflikt kreëren. Eerder gebeurde dit toen Patrimonium, Rochdale en Zomers Buiten de 'notitie Staatsliedenbuurt' uitbrachten die bol stond van valse beschuldigingen, onjuistheden en dreigementen. Als voornaamste taak zagen de woningbouwverenigingen het in stand houden van de woonruimteverordening. Alles wijst erop dat de woningbouwverenigingen besloten hebben in het offensief te gaan. Wij aksepteren niet dat de woningbouwverenigingen zich gedragen als het nieuwe GDH. Vandaar deze laatste poging om de woningbouwverenigingen er van te overtuigen dat ze op de verkeerde weg zitten. Geen ontruimingen in onze buurt!
28-5-85/1 LAATSTE WAARSCHUWING di.28-5-'85
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, blauwe inkt, pica
(3) Ams-C-rest Godsdienst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Singel 114: Panday heeft de benen genomen. Hij is verhuisd met onbekende bestemming.
Singel 260: ontruimd door petten, er woonde niemand meer. Een goed voorbeeld van hoe het niet moet.
Grachten: gekraakt Bergstraat 10 (5 jaar leegstand, eigenaar mevr.Bant-Klemkerk, advokaat Scheltema, zal dus nog wel moeilijkheden geven).
Paus-rel: 5 overgebleven arrestanten moesten in de Raadkamer verschijnen. De eerste 2 waren vorige week aan de beurt.
Rivieren: GDH wil de Holendrechtstraat 30 toewijzen aan 'urgent woningzoekenden', GDH kandidaten dus.
Programma's van Staatsradio en radio Vrije Keyser.
-6-85/11 ZOMERS BUITEN, 'S WINTERS OOK
(1) woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/010.1.01
(5) Zie 23-5-85/1
Er dreigt een ontruiming die voor iedereen in de buurt verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. De huizen in de Staatsliedenbuurt worden op grote schaal opgekocht door het Grondbedrijf en in beheer gegeven van woningcorporaties. Ze presenteren zich als sociale eigenaren. Ze zijn niet van plan rekening te houden met het lage inkomenspeil van de gemiddelde Staatsliedenbuurter. De woningbouwverenigingen willen niet opknappen en verhuren, omdat het onrendabel is. Om te proberen onder het beheer uit te komen gebruiken ze lastige krakers. Een half jaar geleden schreven de w.b.v.een notitie over onze buurt die bol stond van onwaarheden en dreigementen. Er zou moeten worden opgetreden of anders trokken de w.b.v.zich terug uit de buurt. Deze manier van chanteren ging zelfs Schaeffer te ver. Jarenlang is er niets gedaan aan de verkrotting en speculatie in onze buurt en nu het dan wel gebeurt moet de buurt alles slikken of anders ... De intimidatie variërt van te hoge huren tot het opeisen van niet bestaande huurachterstanden en het vragen van huur voor zolders die door bewoners verbouwd zijn. Zomers Buiten heeft hier een stuitende streek aan toegevoegd. Zij hebben iemand die gekraakt had en bereid was huur te betalen op een valse naam gedaagd. Het gaat om de Wittenstraat 105-4. De sociale eigenaar blijkt dezelfde praktijken uit te halen als de speculanten. Willen we dat de buurt niet met veel te hoge huren komt te zitten en dat gerechtvaardigd kraken mogelijk blijft, dan zullen we iets moeten doen. Aktie-vergadering 5 juni in de Rioolrat.
-6?-85/12 GEEF TEGENGAS Het volgende ...
(1) (Tegengas)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Wonen
(4) UB SA / SA 006/001.1.03
(5) Facs.in Grachtenkrant 126 (18-6-85) p.5-6. Origineel op SA (map 006/001.1.03)
De kleinverbruikers van gas moeten de miljardenwinsten van de staat en een aantal multinationals ophoesten. Komen er betalingsproblemen, dan wordt geweld niet geschuwd: 11.000 afsluitingen in Amsterdam in 1984. Talloze slachtoffers worden als schuldigen behandeld. Om je door deze No-nonsense politiek niet langer uit te laten kleden, geef je zelf de maat aan waarop je meter tikt. Je meter stopt met tellen als je haar 90 graden kantelt. Daarbij kan Tegengas helpen.
-6-85/15 "KOEVOET" PROGRAMMA vrijdag 28 juni 2o uur "STADSVERNIEUWING IN DE GOUDEN REAEL"
(1) (Koevoet)
(2) dubbelz., A4, geel papier, el.stencil, pica
(3) Ams-C-WE Mil-kern Wonen
(4) SA / SA 002/013.4.01
28 Juni 'Stadsvernieuwing in de Gouden Reael', architektenforum en opening fototentoonstelling. 'Buurtarchitekten' gaan in op de vraag wat sociale woningbouw inhoudt en wat het zou moeten inhouden. De discussie wordt toegespitst op de herinrichting van het Haarlemmerplein. Hoogtepunt is de discussie met 'de zaal'.
29 Juni Haarlemmerpleinfestival 1985, feest op het plein. Muziek, teater, informatie en vele verrassingen.
2 Juli Sabotage in je vrije tijd, video van de aktiegroep Willi Wortel en de Lampjes (anoniem aan de Koevoet gezonden). Als ze alle protesten weg blijven wuiven dan vergeten ze dat honderd van deze miljoenen verontruste mensen een groot deel van Nederland lam kan leggen. Volgt de sabotage-instrukties. In juli wel open, niet meer voor honden helaas.
-6-85/16 STENNIS (1) Wat je nu leest is het eerste buurtstenciltje, ...
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep Kinkerbuurt)
(2) dubbelz., A4, fotokopie, pica
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.4.02
(6) Stennis 1
Dit is het eerste buurtstenciltje om iedereen op de hoogte te houden van wat er gekraakt is. Er waren de laatste tijd onduidelijkheden, waardoor de motivatie is gezakt. Door een dergelijk medium hopen we deze motivatie op te krikken.
Gekraakt Hasebroekstraat 45 huis. Na een schandalige leegstand van drie dagen is de woning via de 'stille methode' zaterdag gekraakt. Eigenaar Algemene Woningbouwvereniging. Ze wil de woning gebruiken als wisselwoning om het hele pand over enkele maanden een kleine opknapbeurt te geven. Dit houdt niets in, maar geeft de AWV de kans om zestig piek op de huur te gooien. Het ziet ernaar uit dat de bewoner via een justitiële ontruimingsprocedure op straat wordt gezet.
Bedreigd Hasebroekstraat 45 een hoog, eigendom van de AWV. Gekraakt in de zomer van vorig jaar, in februari ontruimd op naam van iemand die er niet gewoond had en diezelfde dag herkraakt. De AWV probeert de bewoner te ontruimen door een kort geding op een naam die niet bestaat.
Bedreigd Eerste Helmersstraat 62 twee en drie hoog, woningbouwvereniging Het Oosten. Beide etages zijn de laatste 'overlevenden' van de etageoorlog tussen 't Oosten en de kraakgroep Kinkerbuurt. Een eerste GDH-ontruiming moet nog komen.
-6-85/18 Werkgroep GEBouw ... PICKNICK VOOR HET BEHOUD VAN HET G.E.B.GEBOUW EN TEGEN DE AANLEG VAN DE VONDELPARKING
(1) Werkgroep GEBouw
(2) A4, o.a.Letter Gothic
(3) Ams-West Vervoer Wonen
(4) SA / SA 080/002.2.03
Picknick voor het behoud van het GEB-gebouw en tegen de aanleg van de Vondelparking, 8 juni Vondelpark bij ingang Stadhouderskade. De protesteterij begint om 7 uur. Wij protesteren tegen de plannen om dit gebouw te slopen ten behoeve van een parkeergarage, '(groot)stedelijke voorzieningen' en luxe koopflats. Realisatie betekent overlast en aantasting van het Vondelpark door de verkeers- en spekulatieaantrekkende werking. De bouwhoogte van 35 meter zorgt voor 'verstedelijking' van dit unieke gebied. Als klap op de vuurpijl wordt de ontwikkeling van het projekt in handen gegeven van projekt-ontwikkelaars. Er is een link met het casino op het bajesterrein aan de overkant. Om te voorkomen dat het gebouw op een nuttige manier wordt gebruikt, gaat het onmiddellijk onder de sloophamer. Van de afgesproken inspraak komt niets terecht. Binnenkort moet de gemeenteraad beslissen over een onderdeel dat de realisatie van de parking mogelijk maakt. De gebruikers van het Vondelpark moeten duidelijk maken dat een dergelijk beleid ongewenst is. Laat zien dat we geen luxe voorzieningen nodig hebben om te rekreëren. Ter plekke kunnen we praten over verdere akties.
4-6-85/1 LAATSTE ... WAARSCHUWING -di 4-6-'85
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica, achterkant: kaartje
(3) Bui-Eur
Werk Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(5) Ook meegeniet in Grachtenkrant 125 (4-6-85) als p.19-20
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Rivieren: gekraakt Deurloostraat 49'' (eigendom van levensverzekeringsmaatschappij LEVOB, 9 maanden leeg), Alblasstraat 39' (eigendom Woningbedrijf Oost, aantal maanden leeg). Tegengas spreekuur op Scheldestraat 100.
Pijp: 6 juni houdt de gemeente in de Cicsa een voorlichtingsavond over de komende Pijp-deelraad. Iedereen die dit nieuwe ambtelijke rookgordijn niet ziet zitten erheen dus.
30 Mei kwam de president van de BRD een krans leggen op de Dam samen met Von Thijn. 40 Mensen reageerden met boe-geroep, gefluit e.d. De kit sloeg mensen in elkaar en verrichtte arrestaties.
Pauss: 5 juni komen de 2 mensen voor die nog vastzitten.
Kortingen: maandag zijn prikakties uitgevoerd tegen de voordeurdelerskorting. Het VVD-kantoor en gebouwen van de sociale dienst werden bestookt met verf, rottend fruit en ongedierte. Volgt tekst van de persverklaring van de groep Minima zonder marge.
Eiland: na ½ jaar leegstand gekraakt Merwedekanaaldijk 54 op een schiereiland in het Buiten IJ (eigenaar Staatsdomeinen).
11-6-85/1 LAATSTE WAARSCHUWING di.ll-6-'85
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, rode inkt
(3) Ams-W-Staa Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Staatslieden: woningbouwvereniging Zomers Buiten heeft een ontruimingsbevel gekregen voor De Wittenstraat 105"" (dagvaarding op valse naam en met valse getuigenverklaringen). Donderdag bezette een groep mensen het bijkantoor om de w.b.v.een laatste waarschuwing te geven. Het geval past in een offensief van de bij de stadsvernieuwing betrokken w.b.v.'s om de woonruimteverordening opnieuw in de Staatsliedenbuurt door te drukken. De woongroep zal de bedreigde etage verdedigen, gesteund door het wijkcentrum.
Pijp: gekraakt Daniël Stalpertstraat 60' (eigenaar Hervormde woningbouwvereniging), Van Ostadestraat 65" wordt gedoogd door eigenaar w.b.v.Zuid.
18-6-85/1 LAATSTE ... WAARSCHUWING ... dinsdag l8-6-'85
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-West Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(5) Ook meegeniet in Grachtenkrant 126 (18-6-85) als p.15-16
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Kinker: ontruimd 2e Constantijn Huygenstraat 45 en 2e Helmersstraat 123' (beide van wbv Het Oosten, het ging om GDH-ontruimingen waarvan een de eerste onaangekondigd!). Binnenkort dreigt ontruiming van Hasebroekstraat 45' (dagvaarding op valse naam, advokaat Tonino van Algemene Woningbouwvereniging). Bij een eerste aangekondigde GDH-ontruiming wordt i.t.t.vroeger (Braan) wel degelijk ontruimd als je niet met een flinke groep voor de deur staat. De Kinkerbuurt blijkt 'uitverkoren' als nieuw jachtgebied voor Van Thijn en het GDH. Het wordt tijd dat de kraakgroep hier stedelijk gesteund gaat worden.
Staatslieden: voor De Wittenstraat 105 4e etage geldt vooralarm. Er ligt een ontruimingsvonnis op basis van dagvaarding op valse naam (eigenaar wbv Zomers Buiten).
Schinkel: woensdag is de justitiële ontruiming van Baarsstraat 2' tegengehouden. Wild gekraakt: Schinkelhavenstraat 15hs, naast de Binnenpret (half jaar leeg). Ed van Thijn komt woensdag een van z'n roemruchte propagandabezoekjes afleggen in de Schinkelbuurt. Naar aanleiding van pamfletten tegen het bezoek heeft buurthuis De Meerpaal besloten Van Thijn niet toe te laten, uit angst voor ongeregeldheden. Iedereen die z'n grieven wil uiten kan dat doen, maar wel autonoom en op eigen verantwoording. Het buurthuis en de kraakgroep willen onze geliefde burgervader niet de kans geven verdeel-en-heers praatjes te gaan houden.
Rivieren: gekraakt Borssenburgerstraat 2hs (eigenaar Woningbedrijf Oost, 3 weken leeg), maandag is door woninginspekteur Miedema van w.b.v.Patrimonium ingebroken op Alblasstraat 39' (slot verwisseld en woning doorzocht, 's avonds is de woning herkraakt, Patrimonium moet nu geen geintjes meer flikken willen ze niet een woningVERbouwvereniging op hun dak krijgen).
Indische: elke dinsdag in Het Verre Oosten een videofilm.
Arrestanten paus-rel: de 2 nog vastzittende jongens kregen 4 maanden waarvan 2 voorwaardelijk, de 3e jongen kreeg 4 weken onvoorwaardelijk. Van de bewijslast klopt zo ongeveer geen bal. Ze zijn in hoger beroep gegaan.
27-6-85/1 LAATSTE WAARSCHUWING donderdag 27-6-'85
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-W-Kin Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Kinker: vorige week is de 1e GDH-ontruiming van Jan Pieter Heyestraat 65-3 door zo'n 25 mensen tegengehouden. Zondag gekraakt Hasebroekstraat 45hs (eigenaar Algemene Woningbouw Vereniging, heeft al justitiële ontruiming aangekondigd). Bedreigd met ontruiming 2 etages van Het Oosten op de Eerste Constantijn Huygenstraat.
Schinkel: drie etages (totaal 18 kamers!) gekraakt in de Okeghemstraat 18 en 20 (jaar leeg, eigenaar Woningbouw vereniging Ons Huis, ze beweren te willen renoveren). Vorige week was Ed van Thijn 10 minuten in de Schinkelbuurt tijdens z'n propagandatochtje. Het wijkcentrum Zuid-West wilde alleen over onbelangrijke probleempjes keuvelen, terwijl er toch heel wat aan de hand is (Olympiese Spelen '92, gif in het Nieuwe Meer, gebrek aan buurtvoorzieningen, planning van een bajes aan de Havenstraat). Genoeg reden om het opper-zwijn met een demonstratie te achtervolgen.
Rivieren: gekraakt Niersstraat 37''' (eigendom van Botersloot beheer bv, er wordt flink gespekuleerd met het pand).
Maandag is Gelderse Kade 86-88 op de veiling gekocht door de gemeente.
Film: vrijdag draait in Tetterode de argentijnse film Het uur van de opstand.
Singel 114: in een tri-partite overleg is besloten dat niet wordt overgegaan tot de zoveelste ontruiming. Het openbaar ministerie wilde wel, maar de andere 2 niet.
Rivieren: wbv Patrimonium heeft een kort geding op naam aangespannen tegen Alblasstraat 37', waar W.Miedema van de wbv.ingebroken had en bankafschriften heeft gejat. Het kort geding slaat op de bewoner van de 1e kraak. Volgen adressen van advokaat, deurwaarder en woningbouwvereniging.
G.E.B.: gekraakt en weer ontruimd de panden aan de Tesselschadestraat 7 en 9 waar het inmiddels verhuisde GEB in zat. De sloop van het hoofdgebouw is al begonnen.
De arrestanten van de paus rel die in hoger beroep waren gegaan zijn door de raadkamer vrijgelaten.
-7-85/2 AKTIE! ... DEFENSIEVE ZWEMTOCHT
(1) De bewoners van de Conradstraat II (bij czaar peterstaat)
(2) A4, fotokopie, pica
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 041/001.3.01
(5) Voor Conradstraat zie De Kraakgeneratie p.140 e.v.
16 Of 17 juli zwemmen de bewoners van de Conradstraat met skinheads, punkers, bijstandmoeders, onvrijwillig bejaarden en iedere denkbare sympatisant over het IJ gewapend met brandende fakkels. De aktie dient ervoor het gemeentebeleid ten aanzien van alle niet-burgerlijke groepen om te buigen. Wij willen ook blijven ademen. Oproep zich maandag te melden. Iedere zwemmer krijgt een eervolle vermelding op perkament.
1-7-85/1 Amsterdam, I juli I985 Betreft: Bestemming Bilderdijkkade 6Ia
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.4.08
29 April heeft de Theaterschool ons onderdak verschaft in het schoolgebouw Bilderdijkkade 61a. Er wonen op de 1ste en 2de verdieping nu 12 mensen. De beganegrond wilden we bestemmen voor buurtactiviteiten/kleinschalige bedrijfjes. Er is gebrek aan betaalbare woonruimte en voor woongroepen. Een groot gebrek is er ook aan mogelijkheden voor het creëren van kleinschalige bedrijfjes. De verbouwingen zijn gestart voor een vrouwendrukkerij en een winkel met zelfgemaakte kleding. In de gymzaal worden sportcursussen gehouden. Voor de Bilderdijkkade 61 is er geen bestemming van de kant van de gemeente.
1-7-85/2 Amsterdam, I juli I985 IK SYMPATHISEER MET DE PLANNEN VAN DE GEBRUIKERS VAN HET PAND BILDERDIJKKADE 6I a .
(1) (de gebruikers van het pand Bilderdijkkade 6I a)
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.4.08
 
Ik sympathiseer met de plannen van de gebruikers van het pand.
15-7-85/1 BESTE BUURTBEWONERS. Vandaag, l5 juli, is gekraakt de Jacob Catskade 18'.
(1) woongroep staatsliedenbuurt
(2) A4, wrs. el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 002/010.1.01
Vandaag is gekraakt de Jacob Catskade 18-I. De woning is door de vorige huurster leeg achtergelaten. Er zou zogenaamd sprake zijn van een woningruil. Deze is door Zomers Buiten in scene gezet om woningzoekenden af te schrikken. De bedoeling is deze woning te 'renoveren'. Deze valse belofte betekent leegstand van meer dan een half jaar en geen renovatie! Dat Zomers Buiten zich ook elders aan schofterige praktijken schuldig maakt, heeft iedereen vorige maand kunnen ervaren in de De Wittenstraat. Daar werd een kraker die huur wilde betalen via een valse naam gedagvaard. Zomers Buiten heeft geen geld voor renovatie. Dat is nooit een reden om ratten te laten rondlopen in woningen en zo woningzoekenden op straat te laten zitten. Dit mag nooit gebeuren!
16-7-85/1a Schinkel ... laatste waarschuwing ... 16 juli 1985
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Schinkel. Gekraakt Okechemstraat 18''', eigenaar woningbouwvereniging Ons Huis. Ook gekraakt (in de Postjesbuurt) Crijnssenstraat 65hs, eigenaar Fleur.
Pijp. Gekraakt Gerard Doustraat 33. Er zal veel verbouwd moeten worden. Makelaar is Peters en Van der Vloodt. Ook gekraakt Dusartstraat 28".
Bij de Albert Cuypstraat 183''' is een knokploeg geweest die bestond uit vriendjes van de ontruimde dealer en de huurder daarvoor. Ondanks aanmoedigingen van eigenaar Jantje Smit kwam men niet binnen. Bij deze vooralarm! Het kraakspreekuur in de Pijp komt leegstaande woningen te kort doordat er het laatste half jaar veel gekraakt is. Ter illustratie van de hoge nood: men kraakt nu voornamelijk in sloopblokken en uitgefikte etages.
Zaterdag is een molotovcocktail naar binnen gegooid bij een turkse slager in de Gerard Doustraat. Deze slager was een van de laatste progressieve turkse middenstanders die zich nog had gehandhaafd tegen de terreur van de Grijze Wolven. Als de eigenaar aangifte komt doen wordt hij weggehoond door de agenten van Van Lijenberghlaan. Het slachtoffer verklaart bedreigd te zijn door mensen die zich bekend maakten als leden van de Centrumpartij. Van beide nesten varkens kennen we kopstukken die hier in de buurt wonen. Als de smeris ze niet pakt, pakken wij ze!
Riveren. Huize Holendrek, het begin mei gekraakte voormalige Tamilpension in Holendrechtstraat 30, heeft een nieuwe bewonersploeg. Eigenaar Ramdhanie dreigt financieel aan lager wal te raken. Er is beslag gelegd op ons pand.
The sound of breaking glass. In de nacht van zondag op maandag hebben mensen aktie gevoerd bij een die maandag te openen bijkantoor van woningbouwvereniging Patrimonium in Watergraafsmeer. Aanleiding: ontruimingsbevel voor Alblasstraat 39'. Op 17 juni brak Miedema van Patrimonium in, nam foto's, jatte bankpapieren en ontruimde de woning. Dezelfde avond volgde de herkraak. Niet lang daarna volgde een dagvaarding op de naam die op de gejatte bankpapieren stond. 12 Juli ontruimde de kit op huisvredebreuk en volgde een 2e stille herkraak. Nu willen ze praten.
Dan was er afgelopen week (dinsdag 9) nog gekraakt in de Molenbeekstraat 24", eigenaar/makelaar Rietveld. Om hem te motiveren af te zien van een aanklacht lokaalvredebreuk zijn we bij hem langsgeweest. Met minder problemen gekraakt Uiterwaardenstraat 237hs van wbv.Het Oosten (3 maanden leeg).
Nieuwmarkt. Nieuwe Uilenburgerstraat 119" krijgt de 25e een 1e aangekondigde GDH-ontruiming. Voor het tegen houden van zo'n ontruiming zijn tegenwoordig wat meer mensen nodig.
16-7-85/1b
(1) anoniem
(2) 2v 2p, A4, dik papier, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) FP /
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Dito als /1a.
30-7-85/1 PIJP Gekraakt: Gerard Doustr.190'. ... LAATSTE WAARSCHUWING ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Kin Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Pijp, gekraakt Gerard Doustraat 190' (waarschijnlijk door de gemeente opgekocht). Albert Cuypstraat 254, enige tijd geleden vrijwel uitgefikt. Eigenaar mevr.Balzer uit Duitsland.
Schinkel, gekraakt Okeghemstraat 14" van notaris De Leeuw, stond 2 jaar leeg. De notaris heeft het opgekocht om de vorige eigenaar van een failliesement te redden.
Rivieren: 24 juli werden 2 een maand leegstaande etages van woningbouwvereniging Zuid gekraakt, Scheldestraat 80' en 86'. Bij de kraak ontstonden problemen met de kaféhouder. De volgende dag had wbv Zuid een kijkdag voor kandidaten georganiseerd in de woningen. Zo'n 30 mensen stonden voor dichte deuren. Zuid bood zelfs aan vervangende woonruimte te zoeken. De donderdag er na veel smerisgefok. Een van de smerissen wilde bij Scheldestraat 100 naar binnen. Hem werd gezegd maar een huiszoekingsbevel te laten zien.
In Utrecht snelrechtprocessen tegen 4 mensen die opgepakt waren bij de ontruiming van de Rembrandtkade. Zij zaten nog in voorarrest (1 maand onvoorwaardelijk en 2 voorwaardelijk wegens gooien met verf, 2 maanden onvoorwaardelijk en 2 voorwaardelijk wegens gooien met vuurwerk). Er waren 55 mensen opgepakt.
Kafé Nono (Kuipersstraat 108) is dicht i.v.m.sloop.
-8-85/5 AAN ALLE BEWONERS VAN DE " GEUZENVELD " - BUURT Wij willen onder Uw aandacht brengen, ...
(1) de Bewoners van de Frederik van Dorpstraat
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-West Wonen
(4) SA / SA 080/003.3.06
Een van de leden van Uw huisbaas de katholieke Woningbouwvereniging het Oosten is de familie Burghardt, wonende in de F.van Dorpstraat 10. De moeder is overleden, de vader opgenomen in een verzorgingstehuis. Het ouderlijk huis is achtergelaten aan twee zoons (50 en 60 jaar) en een dochter (40 jaar). Twee worden verzorgd in een tehuis voor zwakzinnigen en komen de weekends in het ouderlijk huis doorbrengen. Het Oosten meent zonder enig recht het huis te kunnen ontruimen. Hetgeen zij reeds heeft gedaan. Geen enkel recht rechtvaardigt de a-sociale en onchristelijke handelswijze van de Woningbouwvereniging. Zoon Theo heeft op grond van het feit dat hij 30 jaar woont, het recht verworven om als huurder te worden geaccepteerd. Volgens de wet, het gewoonterecht. Wij doen een beroep op Uw solidariteit d.m.v.een handtekeningen-actie. Protesteer tegen de maffia-praktijken van Het Oosten. Het kan ook U overkomen.
6-8-85/1 STAATSLIEDEN ... LAATSTE WAARSCHUWING di.6-8-'85
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Staatslieden: vorige week gekraakt Van Beuningenstraat 95hs (overlast door drugdealers, aardige 'huisvredebreuk': drie wagens van de stadsreiniging moesten er aan te pas komen om alle troep die uit het huis kwam af te voeren). Van Hogendorpstraat 80''' wordt bedreigd met ontruiming wegens huisvredebreuk (op de woning heeft een turks meisje gezeten dat door een penosefiguur gedwongen werd de hoer te spelen; het meisje is met behulp van de kraakgroep ondergedoken, de pooier deed aangifte van huisvredebreuk wat de officier van justitie graag honoreerde). De gemeente zal niet overgaan tot ontruiming van De Wittenstraat 105-4 omdat de wbv de bewoner verzuimd heeft een huurkontrakt aan te bieden.
Geuzenveld: gekraakt Frederik van Dorpstraat 10 (eigenaar wbv Het Oosten, weigerde een achtergebleven zoon als huurder te accepteren).
Rivieren: gekraakt Slingerbeekstraat 6hs (3 maanden leeg, eigendom van Woningbedrijf Oost). Wbv.Patrimonium heeft zich nog steeds niet gewaagd aan de ontruiming van Alblasstraat 39'. Door een aktie -10.000 piek schade aan hun kantoor in Watergraafsmeer- is er nogal wat aan het rollen geraakt. We houden voet bij stuk. De gevolgen van een ontruiming zullen voor hen niet te overzien zijn.
21?-8-85/1 Pijp Gekraakt: Albert Cuypstr.8-10, ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Pijp. Gekraakt Albert Cuypstraat 8-10, een 4 kamer-woning. Zaterdag gekraakt Cornelis Troostplein 3, bovenste etages 2 jaar leeg. Eigenaar is Grass, die op 13" woont. Zaterdag probeerden vriendjes van de eigenaar de deur te forceren. Er is vooralarm gegeven. Het verhaal van de buren dat de verbouwing door de eigenaar zo langzaam zou zijn verlopen vanwege een sterfgeval in z'n familie wordt nagetrokken.
Schinkel. Zaterdag gaat restaurant Zorro's Zion na verbouwing weer open in de 1e Schinkelstraat 14.
Rivieren. Er zijn problemen rond de bewoners van de Wielingen 2, een van de gangen in de Wielingen. Ze slaan en bedreigen buurtbewoners, slaan willekeurig ruiten in en schelden mensen bij voorkeur uit vanwege hun afkomst. Na te zijn weggestuurd door mensen in Scheldestraat 100 vondt een bewoner het nodig mensen voor rotjood uit te schelden en de hitlergroet te brengen. De Wielingen bewoners interesseren zich niet zo voor wat er in hun pand gebeurt en nog minder voor wat er in de buurt gebeurt. Aan de Wielingen 2 zijn eisen gesteld: nazi-skins mochten er niet meer in. De W2-bewoners hielden zich hier natuurlijk niet aan en in dat geval, zo beloofden de Wielingenbewoners, moest de hele gang eruit. Dit is tot op heden niet gebeurd. Een roemloos einde van de Wielingen? Dat hebben de bewoners in eigen hand. Ze moeten er snel wat aan doen. Laat deze bekendmaking een waarschuwing voor ze zijn.
28-8-85/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... woe.28-8-'85
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Linkse bew Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Jordaan: gekraakt een winkelruimte aan de 2e Leliedwarsstraat 5 (eigenaar Fox).
Staatslieden: de eigenaar van Bentinckstraat 82hs drong binnen. Na een flitsend alarm werd hij het huis uitgezet.
Schinkel: in opdracht van wbv.Ons Huis staat 's nachts bij de al 2 jaar gekraakte etage Hendrik Jacobsstraat 28' een wagen van bewakingsdienst Securicor. Ons Huis wil renoveren en vreest kraakakties, vandaar deze intimidatiepraktijk.
Over verraad: 3 mensen werden bij het passeren van het smerisburo Pieter Aertszstraat opgepakt op verdenking van het lekprikken van de banden van een smerisgolfje. Hans legde een verklaring af: In het voorbijgaan stak joke twee banden lek. Ik heb geen handelingen verricht die schade hebben veroorzaakt. Hans beweerde na hun vrijlating de schuld op zichzelf te schuiven. Maandag zou de zaak ter discussie komen bij het kraakspreekuur in de Pijp. Hier werd hij slechts door 2 mensen kritisch ondervraagd. De rest hield zijn kop. Als Hans meent het verraad te kunnen verdedigen, dan is het wel vreemd dat ie er eerst omheen lulde. Het gevolg van het tolereren van verraad is dat een normvervaging gaat optreden. Was het niet altijd vanzelfsprekend je kop te houden bij arrestatie? Het is op den duur de vraag wie je nog kunt vertrouwen bij een aktie. Verraad is ontoelaatbaar. Wij willen de tendens hiervan tegengaan. We willen niet paranoia om ons heen moeten kijken of we met bepaalde mensen nog wel aktie kunnen voeren. De redaktie van de laatste waarschuwing.
Rivieren: gekraakt Deurloostraat 26''' (maand leeg, eigenaar de gemeente) en Diezestraat 11'' (eigenaar Gebhardt, aanklacht lokaalvredebreuk, heeft met knokploeg gedreigd).
5-9-85/1 LAATSTE ... WAARSCHUWING ... GRACHTEN Vrijdag gekraakt Pieter Pauwstraat 12hs ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Grachten. Vrijdag gekraakt Pieter Pauwstraat 12hs, een jaar leeg. Eigenaar Gorin uit Arnhem. Er wordt een aanklacht verwacht.
Rivieren. Gekraakt Dintelstraat 6", makelaar De Boer Den Hartog Hooft. Deze wilde de etage met een renovatie buiten de GDH-grens tillen. Vorige week meldden we een kraak in Diezestraat 11" van eigenaar Gebhard (volgt zijn adres). Hij dreigde met een knokploeg en bood anderzijds geld aan om op te rotten. Er wordt gedreigd met een kort geding.
De bewoner van Borssenburgerstraat 19hs is gelegaliseerd.
De bewoner van het vorige week gekraakte Deurloostraat 26''' kreeg een binnentredingsbevel van het GDH. Nu het een tijdje rustig is geweest beginnen ze kennelijk opnieuw. We pikken de binnentreding niet, er staat genoeg leeg in deze buurt. Laten ze daar maar gaan kijken.
In de Staatsliedenbuurt wordt Van Hogendorpstraat 80''' serieus met ontruiming bedreigd.
9-9-85/1 Maandag, 9 september 1985 Beste Buurtbewoners. Sinds enige tijd ...
(1) De afzonderlijke bewoners/sters van de Wielingen en de gezamelijke amsterdamse kraakgroepen.
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Rechts bew Wonen-kra
(4) SA / SA 018/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 132 (9-9-85) p.4
 
Sinds enige tijd ondervindt de buurt en De Wielingen overlast van een groep mensen die in een van de gangen van de Wielingen woont. Naar aanleiding van het feit dat een buurtbewoner in elkaar geslagen werd is de daarvoor verantwoordelijke persoon het pand uitgezet. Bij de ontruiming werden stickers aangetroffen van een fascistische groepering. Sinds een maand deden zich wederom incidenten voor: dreigementen, brengen van de Hitler-groet in een turkse eetgelegenheid en racistische uitingen. De mensen uit eerder genoemde gang zijn direkt en indirekt verantwoordelijk. Vandaag hebben we de consequentie getrokken en zijn de gangbewoners ontruimd. We tolereren geen fascisten.
12-9-85/2 LAATSTE donderdag 12-9-1985 ... WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-O-IB Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Indische. Gekraakt 2e Ceramstraat 25''' en 27'', eigenaar woningbouwvereniging De Dageraad.
Kinker. Gekraakt Overtoom t.o.213. Twee dagen later drong eigenaar Broa met 2 petten binnen.
Schinkel. Gekraakt Veerstraat 59hs.
Gragte. Gekraakt vorige week 3e Weteringdwarsstraat 35hs, eigenaar woningbouwvereniging Zuid, 3 maanden leeg.
Rivieren. Afgelopen dinsdag was de binnentreding in Deurloostraat 26'''. Toen de kandidaat van het GDH de hoop mensen en de woning zag leek deze er nog maar weinig zin in te hebben. Eigenaar Ramdhanie van De Holendrek aan de Holendrechtstraat 30, heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente omdat deze de 7 bewoners er niet uitzet. Argument is dat de gemeente de Tamils (zo'n 25) er heeft uitgezet vanwege de brandgevaarlijke situatie en dat dat ook met de krakers moet doen (volgens hem een stuk of 60). De uitspraak is 19 september. Er ligt een aanklacht lokaalvredebreuk tegen Diezestraat 11".
Staatslieden. De algemene woningbouwvereniging heeft een ontruimingsprocedure op naam aangespannen tegen Schaepmanstraat 59'. Het geding diende gisteren. De AWV heeft hiervoor de naam gebruikt van een jongen die er niet zelf woont, maar wel al 7 jaar lid van de woningbouwvereniging is. Hij had geprobeerd de woning op zijn naam gelegaliseerd te krijgen t.b.v.de huidige bewoonster. De AWV beweerde na de kraak begin augustus dat ze een huurder hadden. De woning is echter leeggemeld.
Het GEB hield afgelopen donderdag een inval bij Tegengas in de Van Boetzelaerstraat 33hs. Hierbij sloten ze het gas af, de elektriciteit was al eerder afgesloten. Ze jatten met de kit een zootje 'opruiende' affiches en pamfletten. Er ontstond een kleine worsteling met mensen die op alarm afkwamen. Ze wilden 2 mensen meenemen, maar dit lukte niet. De volgende dag werd onder publieke belangstelling gas en licht weer aangesloten.
Naar aanleiding van incidenten en racistische incidenten zijn een 7-tal mensen door Wielingenbewoners (Wielingen 2) het pand uitgezet. In kamers werd materiaal aangetroffen dat varieerde van t-shirts met hakenkruis tot pamfletten van het Jeugd Front Nederland. De gang staat vol met hakenkruizen en teksten als 'Ed van Thijn, jodenzwijn'. Als het niet helpt 1 of 2 mensen eruit te zetten omdat de rest van de gang ze opnieuw er in laat, dan zit er niks anders op dan de hele gang er uit te zetten. Ex-bewoners spoten traangas in het pand en gooiden ruiten in. Naar aanleiding hiervan is toen de hele inboedel op straat gezet en door de stadsreiniging opgehaald. Facsimilé van een gevonden sticker: Demonstreren? Wanneer, hoezo? Ik moet werken. OSL.
19-9-85/3 LAATSTE WAARSCHUWING Grachten Twee onlangs gekraakte woningen ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Laatste Waarschuwing (1984) Ams-C-rest Ams-Zuid
(4) / SA
Met ontruiming bedreigd Pieter Pauwstraat 12hs (2½ week geleden gekraakt, eigenaresse Gorin uit Arnhem, aanklacht huisvredebreuk) en 3e Weteringdwarsstraat 35hs (woningbouwvereniging Zuid, aanklacht huisvredebreuk, woning anderhalve week geleden gekraakt, stond 3½ maand leeg). Krakers uit Grachtengordel en de Pijp hebben maandag het kantoor van Zuid bezocht om duidelijk te maken dat ze dit soort praktijken niet pikken.
Kraakspreekuur Kinkerbuurt verhuist naar Bilderdijkkade (de Bontekoe).
Vorige week schreven we over de ontruiming van Wielingengang 2. Zaterdag werd de ruit van infocentrum Scheldestraat 100 ingekegeld door nazi-skin Ronald Stuivenberg met vriendjes. Ze verdwenen in een Volkswagen. Genoemde auto haalde het einde van de nacht niet. De skins geven Eelco de schuld van de ontruimingsaktie. Hij is bedreigd. De Wielingen 2-kliek kan niet op steun uit de stad rekenen. Sommige ex-bewoners probeerden zich op een stedelijke vergadering wit te wassen, maar toen het op de gang aangetroffen nazi-materiaal aan de buurten werd vertoond konden ze dat verder wel schudden. We hopen dat alle kraakspreekuren op hun hoede zijn en geen figuren van Wielingen 2 helpen.
25-9-85/1 JONGEREN TEGEN RACISME AMSTERDAM ... MAROKKAANS GEZIN BEDREIGD DOOR RACISTIESE BUURMAN.
(1) Jongeren tegen Racisme, met ondersteuning van Marokkaanse vrouwenvereniging,Komitee Marokkaanse Arbeiders Nederland, Marokkaans WAO-komitee.
(2) A4, el.stencil, logo/tek.
(3) Ams-Oost Mhg Wonen
(4) SA / SA 053/002.4.01
Sinds 1 juni woont de familie Moudou op de Oostelijke Handelskade 48. De familie werd bedreigd door een racistiese buurman. Op 12 september bedreigde de buurman drie kinderen van het gezin met een mes en probeerde hij vader met zijn auto aan te rijden. Dezelfde avond stond de buurman met een knokploeg voor de deur. Uit angst voor de dreigementen heeft het gezin de woning verlaten. Overwogen wordt een kort geding aan te spannen. De omgekeerde wereld, vinden wij. Niet het bedreigde gezin moet zijn woning verlaten, maar de dreigende buurman. Onze eis: de racistiese buurman de deur uit! Aangezien de woning van de gemeente is, moet deze zorgen voor vervangende woonruimte voor deze persoon. De familie Moudou moet blijven.
26-9-85/1 LAATSTE ... GRAGTEN Maandag is 3e Weteringdwarsstraat 35hs stil ontruimd ... WAARSCHUWING
(1) 1: anoniem
2: afzonderlijke bewoners van Symptoom en kraakgroep Kinkerbuurt.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, tekeningen
(3) Ams-C-rest Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB GA SA / UB 300 SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Gragten. Maandag is 2e Weteringdwarsstraat 35hs stil ontruimd. Justitie honoreerde de aanklacht huisvredebreuk. Zondag gekraakt Hartenstraat 15, 5 maanden leegstand. Eigenaar is K.Postma. Makelaar Keijzer en Muntjewerf heeft een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend.
Rivieren. Churchilllaan 97', eigendom van Union verzekeringsmaatschappij, is maandg illegaal ontruimd door bouwvakkers-types van beheerder Wiersma. Een paar mensen zijn even wezen zeggen dat de heren huisvredebreuk hadden gepleegd, waarop het tweetal vrijwillig vertrok. Patrimonium gaat in onderhandeling met de huidige bewoners van Alblasstraat 39' over een eventueel huurkontrakt. Er waren verdachte inbraken die men pleegde om aan namen te komen. De bal werd hard terug gespeeld. Door akties is Patrimonium duidelijk gemaakt dat een ontruiming wel eens nadelige gevolgen zou kunnen hebben.
2 Oktober is er een proces tegen 5 van de 10 mensen die vorig jaar op 21 november zijn opgepakt rond het proces van Fred. De politierechter liet toen de zaal leegvegen. Hierna werd bij het paleis van justitie een politiebus omgegooid. Hierop volgde een razzia door voornamelijk gvb-controleurs. Dit belachelijke proces is bij dezelfde rechter als de Fred z'n zaak deed: Groenevelt-Van Baak. Komt allen!
Kinkerbuurt. 7 Augustus hebben we gekraakt Overtoom 274, 'Symptoom', na 3 jaar leegstand. Eigenaar is G.C.Nobel. Het pand is een illegaal bordeel geweest. 21 September verscheen voor de deur met hond en porto ... Rudi v.d.Vinden, 'Mekkie'. Deze crimineel is bekend, hij probeerde het pand Gerard Doustraat 105 te ontruimen door met een gepantserde auto de voorgevel eruit te rijden. Volgt informatie over Nobel's handelwijze bij de exploitatie van bordelen. Zolang dit soort gasten hun smerige vrouwenhandel door willen zetten, kunnen ze rekenen op stevig verzet uit de buurt. Daarom is het bordeel gekraakt.
-10-85/9 DODE BIJ ONTRUIMING Hans, een kraker uit de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, is het eerste slachtoffer van het politiebeleid nieuwe stijl in deze buurt.
(1) anoniem
(2) dubbelz., 21,5x30,5cm, off-set, o.a.Letter Gothic
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 009/001.1.01
(5) Zie /13
 
Hans was een van de 33 krakers die 24 oktober werden gearresteerd na strijd om een ontruimde woning. Toen de politie merkte dat hij op sterven lag verzuimde zij gepaste maatregelen te nemen. Law and order is sinds kort het regime in de Staatsliedenbuurt. De buurt eist: woning aan de bewoonsters teruggeven, alle arrestanten vrij, politie terugtrekken uit de buurt, onafhankelijk onderzoek naar overlijden Hans, Van Thijn treedt af als burgemeester.
-10-85/11 ENG - ENG - ENG - HÉÉL ENG ... Zondag l5 september j.l. werd de Nieuwe Ridderstraat 4-6 gekraakt door 30 mensen.
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Nieuwe Ridderstraat 4-6, fp)
(2) A4, el.stencil, tekeningen, kaartje
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB SA / SA 028/003.1.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 134 (7-10-85) p.26
 
15 September werd de Nieuwe Ridderstraat 4-6 gekraakt door 30 mensen. De ex-drukkerij had 9 maanden leeggestaan en is eigendom van het Grondbedrijf. Het Grondbedrijf wil een kleine commercieele drukkerij die de Flesseman uit moet hier hebben. Het heeft een aanklacht wegens lokaalvredebreuk ingediend. Bij de kraak is leegstand gekonstateerd en men wil vanaf maandag ontruimen. De zaak ligt in handen van de Officier van Justitie. Daarom zijn vanaf maandag zoveel mogelijk mensen en barrikade materialen nodig, 10 oktober feest om iedereen in de gelegenheid te stellen het pand te zien en er zijn deze week vanuit het pand axies te verwachten tegen de verantwoordelijke instanties.
-10-85/13 DODE BIJ ONTRUIMING Beste buurtbewoners.
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 009/001.1.01
(5) Origineel op SA (map 009/001.1.01)
 
Grotendeels zelfde tekst als /9, echter zonder de eis dat Van Thijn moet aftreden als burgemeester en met de oproep klachten over het politie optreden van gisteren en in de toekomst te melden bij het Wijkopbouworgaan of het Advokatenkollektief (laatste passage ontleend aan 24-10-85/2, fp).
2-10-85/1 Van Olympische hoogten naar financiële afgronden. ... EEN GEHEIM RAPPORT TEGEN HET LICHT GEHOUDEN !
(1) Komité Olympische Spelen Nee.
Vereniging De Oeverlanden Blijven!
(2) dubbelz., A4, fotokopie?
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB / UB vrz 19
1: Nu de beslissing van de gemeenteraad om Amsterdam definitief kandidaat te stellen voor de O.S.1992 nadert, maar niemand inzicht heeft in wat het moet gaan kosten, presenteren wij bij deze cijfermateriaal uit het rapport 'Het Olympisch Dorp in het Tuinbouwgebied Sloten'. Een ijverig ambtenaar had alle cijfermateriaal met correctielak onzichtbaar gemaakt. Nu de cijfers openbaar gemaakt zijn kan nu gediskussieerd worden. Het olympisch dorp zal leiden tot temporisering (ambtelijke taal voor uitstel) van andere bouwlocaties. De koppeling van het tuinbouwgebied met de Oeverlanden blijft gehandhaafd. Gelukkig dat de provincie en de natuurbescherming tegen de bebouwing Oeverlanden stelling nemen.
2: Samenvatting extra kosten Olympisch Dorp Tuinbouwgebied Sloten. De begroting (exklusief kosten bewaking, communicatiesysteem en BTW) ongeveer 130 miljoen gulden.
3-10-85/1 LAATSTE ... Singel 114 ... WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Bij Singel 114 hangt een lokaalvredebreukdreiging boven het hoofd. Onze toekomst hangt af van 2 uitspraken. Een betreft het beslag dat op het pand gelegd is na de illegale politieontruiming van 15 december 1983 (veilingtruc). De ander een procedure van eigenaar Panday (artikel 12 Strafvordering) om de officier van justitie te dwingen alsnog tot vervolging (lees ontruiming) over te gaan. De gemeente heeft een gunstige bouwvergunning (luxe appartementen) afgegeven.
Rivieren. Wiersma, beheerder van Union verzekerings maatschappij, eigenaar van Churchilllaan 97', heeft vorige week nog 2 maal geprobeerd eigenhandig de etage te ontruimen. Tot 2 maal toe werd de etage herkraakt. De bewoners van Diezestraat 11" kan een ontruiming boven het hoofd hangen. De wijkagent van de Rivierenbuurt is bij de moeder van ex bewoners van Wielingen 2 geweest en raadde de ex-bewoners aan aangifte te doen van huisvredebreuk om een ontruiming te bewerkstelligen. Dit bewijst hoe betrouwbaar deze wijkagent is.
Indische. Gekraakt Balistraat 97hs, van spekulant Pascha. Bij de kraak merkte men dat ook 99hs leegstond, dus werd die gekraakt. Eigenaar is T.Cardol beheer.
Schinkel. Vorige week vrijdag gekraakt Okeghemstraat 20''' van woningbouwvereniging Ons Huis. Zaterdag werd de woning illegaal ontruimd door bewakingsdienst Securop. De smeris arresteerde de bewoners. Na de ontruiming werd stedelijk alarm gebeld. De herkraak verliep gladjes. Securop taaide af, zij het met lekke banden. Securop zit in de Cornelis Schuytstraat 72.
Dinsdag werd de zaak van Jelle -snelrecht, stenen stapelen na de ontruiming van Singel 114, 1 maand onvoorwaardelijk- in hoger beroep behandeld. De procureur generaal bleef bij de eis van 1 maand. Een stuk van de verdediging was hoe het op het kittenburo was gegaan. Iets wat iedereen wel weet, en hoe zijn 'verklaring' tot stand is gekomen. Uitspraak 15 oktober.
Woensdag moesten 3 mensen terechtstaan bij politierechter Groenevelt-Van B(r)aak op verdenking tijdens een proces van Fred (21 november) een politiebus omgegooid te hebben. 50 Mensen (met fanfare) wilden het proces bijwonen. Groenevelt liet voordat de zaak begon, de zaal ontruimen. Zij werd door de advokaten gewraakt omdat ze, door het laten leeg rammen van de zaal vorig jaar, indirekt verantwoordelijk is voor het kantelen van de politiebus. Hierop liepen de 'verdachten' uit protest tegen de besloten zitting, uit de zaal weg. Later werd bekend dat de zaak terug verwezen is naar de r.c.
10-10-85/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... do. l0-l0-'85
(1) Stichting Voorlichting Kraken
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Rivieren: de kit viel binnen in infocentrum Scheldestraat 100. Ze hakten de deur aan gort en arresteerden 3 mensen. Aanleiding was een mislukte kraak die middag. Een puur willekeurige inval. Tijdens de inval werd stedelijk alarm gebeld, de vele mensen waren helaas te laat. Besloten werd de woede te uiten tegen het eerste smerisgolfje wat zich zou laten zien. Een repressaille-aktie. Er kwam niks van. Tijdens de inval luisterde men de telefoon af. Donderdag werd 'n 1e GDH ontruiming tegengehouden in Slingerbeekstraat 6hs.
15-10-85/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... NOLIMPICS
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, achterkant: tekening
(3) Ams-C-Nwm Ams-O-Dap Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Komend weekeinde houdt de Internationale Sport Federatie een kongres. Vrijdag zal van Thijn de kongresgangers ontvangen in het Rijksmuseum. Daar wordt een picketline gehouden tegen de komst van de Olympische Spelen naar Amsterdam. Het kongres is in de Sonesta Koepelzaal.
Rivieren. Gekraakt Waalstraat 174hs van woningbouwvereniging Zuid, 9 maanden leeg. De woning was eerder gekraakt maar weer verlaten omdat er een aanklacht was ingediend. De bewoner heeft nog last gehad van disco's die het nodig vonden ramen stuk te gooien. Er is een gesprek geweest tussen Alblasstraat 39' en wbv.Patrimonium. We mogen geen woningen meer van ze kraken. Een hoop gelul in de ruimte.
De beslaglegging op Singel 114 is afgewezen. Er is nog geen uitspraak over de lokaalvredebreuk.
Jelle is in hoger beroep veroordeeld tot diezelfde ene maand, maar dan voorwaardelijk.
Grachten. Er dreigt ontruiming voor Nieuwe Ridderstraat 4-6, eigendom van het grondbedrijf, aanklacht lokaalvredebreuk. Bilderdijkstraat 17 heeft door een huidenstraattruc een ontruimingsbevel op het dak gekregen.
Dapper. 5 Oktober werd gekraakt Commelinstraat 40', eigenaar Scheiberlich vraagt hoge huren. 9 Oktober zaten er ineens andere sloten op de deur, die weer verwijderd werden. Drie achtereenvolgende dagen komen er nep-huurders aan de deur. Volgt adres en telefoonnummer van de eigenaar. Nog een keer en zijn sloten springen open! Ook op 5 oktober gekraakt Wijttenbachstraat 45, eigenaar woningbedrijf Oost, drie maanden leegstand. Kraakspreekuur Dapperbuurt in de wagenaarstraat 437.
16-10-85/1 GEEF TEGENGAS! of: bepaal je eigen gasprijs
(1) (Tegengas)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.12" Courier, tekeningen o.a.van Opland
(3) Werk Wonen
(4) GA SA / SA 006/001.1.03
(5) Typoscript op SA (map 006/001.3.02). Zie ook GA Aff 7280 (A/001768)
Het gas is van ons, niet van Van Aardenne en nog minder van Shell en Esso! De buitensporig hoge prijzen die de minister vaststelt veroorzaken heel wat sociale nood. Tegengas zorgt ervoor dat wij onze eigen gasprijs kunnen bepalen. Zij kunnen bezuinigen, maar wij ook! Toen iedereen op het aardgasnet was aangesloten, is de prijs gekoppeld aan die van de dure huisbrandolie waarvoor het gas een goedkoop alternatief moest zijn. Zeven cent per m³ kostte het gas in 1967, nu 66,2 cent. Terwijl het nog geen 10 cent kost om het gas bij ons in huis te brengen. De gasprijs moet fors omlaag! De staat verdient 20 miljard per jaar op ons gas. Wat ze met de ene hand weggeeft (uitkeringen, beurzen) pakt ze met de andere terug. Ook de oliereuzen verdienen gigantisch aan onze bodemschat. Een 'Herenakkoord' tussen de regering en Shell en Esso stelt deze winsten veilig. Zolang het aardgas duur blijft, lijkt kernenergie een aardig alternatief (de kosten van kernenergie worden bewust te laag geschat). De gasvoorraad neemt nauwelijks af. De overheid maakt misbruik van haar machtsmonopolie. 25.000 Afsluitingen, 300.000 betalingsregelingen en duizenden klachten, dat was het resultaat van 1984. Een van de mogelijkheden om je eigen gasprijs te bepalen is het kantelen van je gasmeter. Tegengas kan helpen. Wanneer je al afgesloten bent: Tegengas sluit weer aan! Afsluitingen moeten op veel grotere schaal worden tegengehouden. Afsluiters mogen niet ongehinderd rondwandelen! Shell, Esso, van Aardenne en de voor afsluitingen verantwoordelijke gemeentebestuurders dienen niet ongestraft te blijven. Volgt lijstje met spreekuren in de van Boetzelaerstraat 33, Infocentrum Zuid (Scheldestraat 100), woonlastenspreekuur Oost (Makassarstraat) en Centrum (Koevoet).
21-10-85/1 PERSBERICHT Het kraakpand "Senza Paura"
(1) de bewoners Senza Paura.
(2) dubbelz., A4, fotokopie?
(3) Alt.lev-dr Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.04
Wij vrezen dat buren (en wij ook) de laatste tijd overlast hebben gehad van ons pand Albert Cuypstraat 187. Wij hebben aktie ondernomen om deze overlast te stoppen. De panden 183-187 zijn eigendom van J.Smit. Na jarenlange leegstand zijn de panden vier jaar geleden gekraakt. Er bleek nog een etage bewoond. De laatste anderhalf jaar werd de etage onderverhuurd aan heroine dealers. Nadat het centrum van Anton de Com, Stadhouderskade, werd gesloten begon het een gekkenhuis te worden. Mensen die dag en nacht de trap op en neer liepen (40-50 per dag) en steeds agressiever werden. Daarop volgden politieinvallen die niet hielpen. Er is met hun gepraat. De situatie in de buurt begon grimmiger te worden. Wij hebben na overleg met groepen uit de buurt besloten de etage te kraken. Gelukkig kregen ze onderling ruzie en spijkerden de etagedeur dicht. Wij hebben toen de etage gekraakt. Er woont sinds vijf maanden een andere bewoner. Donderdag 17-10 stonden er 2 agenten aan de deur met een jongen op wiens naam de etage stond en een maatschappelijk werkster van de Jellinekkliniek. Hij wou weer gaan wonen. Dit werd door ons geweigerd, want hij heeft zijn rechten verspeeld toen hij wegging, 7 maanden voordat hij opgepakt werd. De bewoner werd gearresteerd. Ze zouden met versterking terugkomen. Er werd buurtalarm gebeld, waar 50/60 mensen op afkwamen. Gelijktijdig ontstond op 183-4 brand en de chaos was kompleet. Onze advokaat Frank v.d.Hoek kwam terug met een hoofdinspekteur van buro Pieter Aertsstraat met de mededeling dat de gearresteerde bewoner weer vrij gelaten zal worden als wij de jongen op de etage toe zouden laten. Daarop zijn we naar het buro gegaan en bleek de arrestant weer vrij te zijn.
Wij vinden dat je geen vooroordeel mag hebben tegen heroine verslaafden. Maar dat heroinehandelaren die overlast bezorgen ongewenst zijn in de buurt. Wij keuren het beleid van de Gemeente t.a.v.het heroineprobleem af. De dealers worden van de Zeedijk naar andere buurten gedreven. Ook speelt de politie hierin een dubieuze rol. We zullen ons blijven verzetten tegen de ontruiming van Albert Cuypstraat 187'''!
22-10-85/1 KINKER ... LAATSTE WAARSCHUWING dinsdag 22-l0-l985
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Kinker: donderdag 24 oktober is er een eerste GDH-ontruiming op Hasebroekstraat 45hs (eigendom van de Algemene Woningbouw Vereniging), de kraakgroep roept op de ontruiming te komen helpen tegenhouden. Vanaf vrijdag kan Bilderdijkstraat 17 ontruimd worden vanwege een Huidenstraattruc. Er wordt een kort geding aangespannen om schorsende werking te bereiken en aan te tonen dat er bedrog in het spel is.
Rivieren: Niersstraat 37''' heeft een kort geding op naam aangespannen gekregen. Het vermoeden rijst dat het GDH de naam aan eigenaar Botersloot Beheer bv heeft doorgespeeld. Komt er geen vergelijk dan zal tot aktie worden overgegaan. De etage wordt verdedigd.
Achterburcht: 20 oktober werd Oudezijds Achterburgwal 6 gekraakt (betredingsverbod), 's avonds ontruimden de buurman en nog wat lui het pand. Maandag werd het herkraakt. De bewoners houden rekening met knokploegen.
Schinkel: drie etages gekraakt in de Hendrik Jacobszstraat van wbv Ons Huis (3 maanden leeg, Ons Huis beweert te willen renoveren).
Mensen vragen 3 urgentiebewijzen om op distributie woningen te kunnen worden gelegaliseerd.
24-10-85/1 A-SOCIALE ONTRUIMING, DE EERSTE IN EEN REEKS VAN INCIDENTEN.
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 009/001.1.01
Uit interne papieren van de politie is gebleken dat er een plan bestaat om de Staatsliedenbuurt te normaliseren; met name de sociale strijd moet worden aangepakt. Geheel in deze lijn ligt de ontruiming van Schaepmanstraat 59'. Een moeder met een dochter van 1½ jaar werd vandaag ontruimd. Op 11 augustus werd de woning gekraakt. De AWV maakte gebruik van de naam van een tussenpersoon om een kort geding aan te spannen, met als gevolg dat er een ontruimingsbevel werd afgegeven. Opnieuw blijkt de gemeente te kiezen voor geweld in plaats van een sociaal beleid voor de laagstbetaalden. Opnieuw heeft ze een woning van een totaal ongeinteresseerde AWV ontruimd. Nu we de strijd tegen spekulanten zo goed als gewonnen hebben, moeten we nu blijkbaar gaan strijden tegen de a-sociale praktijken van woningbouwverenigingen. Wij herstellen het woonrecht van Petra en haar kind, maar woongenot is nu ver te zoeken. Bij een eventueel politie-optreden tegen onze gerechtvaardigde herkraak-aktie zullen wij de moeder verdedigen met alle ons ten dienste staande middelen. De verantwoordelijkheid voor eventuele overlast ligt bij de schuldigen van dit a-sociale beleid (met name bij van Thijn) en de uitvoerders ervan, de AWV en de uitwas die politie genoemd wordt.
24-10-85/2 KLACHTEN? BESTE BUURTBEWONERS. Gisteren 23 oktober 1985 is onverwacht de woning aan de Schaepmanstraat 59-1 ontruimd.
(1) Klachtenburo Politieoptreden.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 009/001.1.01
Gisteren is onverwacht de Schaepmanstraat 59-1 ontruimd. Het is blijkbaar noodzakelijk onszelf te beschermen tegen het beestachtig politieoptreden. Velen waren getuige van het in elkaar slaan van willekeurige voorbijgangers en omwonenden. Zelfs kinderen werden hierbij niet gespaard. Ook zijn buurtbewoners zonder aanleiding gearresteerd. Dit omdat een vrouw met een kind op straat werd gezet. Het ontruimingsvonnis stond op naam van een vorige bewoner.
De Woongroep heeft om 15.15 uur het ontruimde pand herkraakt. Hoewel de politiebezetting van de woning een vrijgeleide kreeg aangeboden, schoot een agent in de menigte. Vervolgens verlieten de agenten alsnog de woning. De bezetting van 40 krakers werd omstreeks 18.30 uur door een ME-macht van 250 man en vrouw ontruimd. In de woning is de politie beestachtig tekeer gegaan; de krakers zijn stuk voor stuk in elkaar geslagen. Waarom juist vandaag ontruimd? Enkele dagen geleden bracht de Woongroep Staatsliedenbuurt een pakket vertrouwelijke dokumenten in de openbaarheid, waaruit blijkt dat het nieuwe politiedistrikt 8 geheel is toegesneden op de sociale en politieke onderdrukking in de Staatsliedenbuurt. Distrikt 8 bestaat sinds 1 oktober en heeft deze buurt als werkterrein. In de scenario's treft men uitsluitend ontruimen van kraakpanden en tegenhouden van kraakaktiviteiten aan. Geen woord over de handel in hard drugs, waarmee de buurt écht zit. Men heeft de agenten opgedragen zich rustig te houden tot 1 april 1986 om het vertrouwen van de bevolking te winnen. Blijkbaar heeft men zich niet kunnen beheersen. In de toekomst zullen de gebeurtenissen van gisteren vaker voorkomen. Wij vragen U klachten over het politieoptreden van gisteren en in de toekomst te melden bij het Wijkopbouworgaan of het Advokatenkollektief.
26-10-85/2 KRAKER DOOD IN CEL : HET IS MAAR EEN JUNKIE !
(1) de belangenvereniging voor druggebruikers MDHG.
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Alt.lev-dr Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 014/002.3.01
Vrijdag is Hans onder duistere omstandigheden op het Hoofdburo overleden. De zoveelste die overlijdt in een politiecel. Meestal zijn het 'maar' illegale buitenlanders. Deze keer hebben politie en pers er de nadruk op gelegd dat hij 'maar' een junkie was. De politie werpt een rookgordijn op. Door in te spelen op de spanning tussen gebruikers en niet-gebruikers en te profiteren van de onkunde rond druggebruik. Of de arts is nalatig geweest of Hans heeft een te grote dosis pillen tot zich genomen of zijn dood is niet door drugs veroorzaakt (hoe dan wel?). Met strijdbare groet.
26-10-85/3 politie-geweld in 5 jaar tijd 32 dodelijke "incidenten" teveel
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt en A'damse kraakgroepen ondersteund door het klachtenburo politieoptreden
(2) A4, fotokopie, o.a.pica
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA /
(5) Zie /4. Zie ook GA Aff 7334 (A/001502)
De aanleiding van deze demonstratie zijn de gebeurtenissen in de Schaepmanstraat. Het politieoptreden ging gepaard met grof geweld. Mensen zijn op beestachtige wijze inelkaar geslagen, in de politiebusjes, op het buro, in de cellen en op straat. Dieptepunt was de dood van kraker Hans Kok, door de politie afgedaan als een incident. Het 32ste 'incident' sinds 5 jaar. Allen onder verdachte omstandigheden. Nog nooit is er naar de doodsoorzaak een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Politiewoordvoerder Wilting n.a.v.de dood van een marokkaanse jongen op het hoofdburo: "Er sterven per jaar zoveel mensen in Nederland. Nu dat een keer in een politiecel gebeurt schijnt dat meteen een probleem te zijn". Stop overheidsgeweld, systematische mishandeling van arrestanten, controle en persoonsregistratie, razzia's tegen buitenlanders en junks. Wij eisen het instellen van een onafhankelijk onderzoeksorgaan inzake veelvuldig overlijden van arrestanten in politiecellen!
26-10-85/4 politie-geweld in 5 jaar tijd 32 "incidenten" teveel
(1) (Woongroep Staatsliedenbuurt en de gezamelijke Amsterdamse kraakgroepen)
(2) A4, el.stencil, o.a.pica
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 009/001.1.01
(5) Onderste leus met plakletters aangebracht
Aanleidingen tot deze demonstratie zijn de gebeurtenissen van de laatste week door de ontruiming van een bijstandsmoeder in de Schaapmanstraat. Mensen zijn inelkaar geslagen bij de ontruiming, in de politiebusjes, op het buro, in de cellen en op straat. Dieptepunt was de dood van kraker Hans Kok, door de politie afgedaan als incident. Het 32ste 'incident' sinds 5 jaar. Nog nooit is naar de doodsoorzaak een onafhankelijk onderzoek ingesteld. Politiewoordvoerder Klaas Wilting: "Er sterven per jaar zoveel mensen in Nederland. Nu dat een keer in een politiecel gebeurt schijnt dat meteen een probleem te zijn". Stop overheidsgeweld, systematische mishandeling van arrestanten, uitholling van arrestantenrechten, razzia's tegen buitenlanders en junks, voortdurende controle en persoonsregistratie en schending mensenrechten. Wij eisen 'n onafhankelijk onderzoeksorgaan inzake veelvuldig overlijden van arrestanten in politiecellen.
29-10-85/1 GEDACHTEN VAN EEN DOM MENS OVER DE RECHTSORDE
(1) Hanna Launspach
(2) 1v 4p, A5, geel papier, off-set
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 009/001.1.01
Aan de heer Van Thijn, burgemeester. Ik wil mijn steun betuigen met uw voornemen in de kwestie van de Staatsliedenbuurt de rechtsorde te handhaven. Wat is echter die rechtsorde? Dat die krakers onze rechtsorde aan hun laars lappen, is dat nu uit domheid of uit doortraptheid? Ik denk het laatste. Voor iedereen hetzelfde recht op een woning en, mochten er onverhoopt te weinig van zijn, hetzelfde recht op verdeling evengoed op de Herengracht als in de Staatsliedenbuurt. Voor die krakers kan ik dan ook geen enkel begrip opbrengen. Geweld is ten enen male ontoelaatbaar, behalve wanneer de overheid haar monopolie uitoefent. Niet op straat, niet op de woningmarkt, niet op de arbeidsmarkt.
29-10-85/2 Hoewel de meeste van onze lezers ... LAATSTE WAARSCHUWING =dinsdag 29 oktober l985=
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-W-Staa Rechtsst
Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Van Thijn verklaart oorlog: Van Thijn's manie om de stad te zuiveren heeft nu ook de eerste dode kraker opgeleverd. Waar de belangen van bezitters en overheid op het spel staan, gaat 'onze' burgervader, minzaam glimlachend, over lijken. Donderdagmiddag ontruimt deurwaarder met smeris de etage Schaepmanstraat 59 (eigenaar Algemene Woningbouw Vereniging). De woning wordt door 150 mensen herkraakt. Een van de smerissen die nog binnen zitten schiet Martin een kogel door z'n arm. De ME ontruimt de woning die verdedigd wordt. Meer dan 30 mensen worden opgepakt, vaak ernstig gewond. Vrijdag wordt een nieuwe herkraak-poging ondernomen. De ME grijpt in en houdt in de hele buurt onder demonstranten huis. Rond half 6 komt het nieuws van de dood van Hans (donderdag opgepakt). Vrijdag, zaterdag en zondag zijn overal in de stad harde prikakties tegen gemeentelijke diensten: Parkeerbeheer op de Stadhouderskade afgefikt, mollies bij het GEB, in politiewagens, in het bajesgebouw aan de Havenstraat, veel ruiten rinkelen. Zaterdag een grote demo met als eis o.a.onafhankelijk onderzoek naar de dood van Hans en Van Thijn moet aftreden. Het aantal arrestanten groeide tot maandagochtend tot 70. Over het overlijden van Hans is door de politie een valse verklaring afgelegd. Advokaat Henk Kersting wordt nu voor leugenaar uitgemaakt (en aanstichter van de rellen). Zodra de kit pogingen onderneemt Martin te arresteren, zal er alarm worden gebeld. Het is bij de beesten af. De arrestanten van donderdag zijn op 2 na maandag vrijgelaten.
De achtergrond vormt het nieuwe gemeentebeleid tegenover de Staatsliedenbuurt. Er is toegewerkt naar een konfrontatie met de aktieve kern van krakers en buurtbewoners. De staatsliedenbuurt is jarenlang verwaarloosd en fungeerde zelfs als dump-gebied voor van de Zeedijk verjaagde dealers, die door de smeris in de wijk geplaatst werden. Eigen initiatief uit de buurt om de zaak leefbaar te houden werd door de gemeente niet op prijs gesteld. Om de staatsliedenbuurt te disciplineren werd politiedistrikt 8 opgericht: een anti-kraak buro. Volgen citaten uit uitgelekte beleidsvoornemens van Algemene Zaken. Als model dient het 'scenario Rivierenbuurt', waar in 1982-1984 werd geëxperimenteerd met versnelde GDH-ontruimingsprocedures en een overkill aan smeris.
Rivieren: gekraakt Kromme Mijdrechtstraat, vier distributiewoningen (1 tot 3 jaar leeg) van de bekende huisjesmelker Cohen, die ook veel bezit in de Staatsliedenbuurt heeft. Hij kwam met knokploegen of sloeg woningen aan puin. En de gemeente maar zeiken over distributiebeleid wat door krakers in de weg wordt gestaan. Zodra het GDH de bewoners ook maar een poot dwars zet breekt de pleuris uit! Volgt het lang gezochte adres van Cohen. Diezestraat 11'' wordt nog steeds met ontruiming bedreigd (eigenaar Gebhardt, volgt adres, die de laatste dagen de ruiten inkegelde) op grond van lokaalvredebreuk waar geen bal van waar is.
Hans zal woensdag worden begraven om 10 uur in Velsen, begraafplaats Duinhof.
Sportschoolhouder Jantje Plas wordt gezocht i.v.m.ontvoering. Na de knokploeg van Leidsegracht 36, die Heineken ontvoerde, is het opnieuw prijs met de onroerend goed-penose. Plas was de leider van de knokploeg die in 1981 de Lucky Luik ontruimde voor Lüske. Kan Rudy van der Vinden Van Thijn niet eens ontvoeren?
30?-10-85/2 OVER DE DOOD VAN HANS KOK
(1) Hans medisch student.
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 009/001.1.01
Een jongen van 23 gaat niet zomaar dood in een politiecel, ook al is hij methadongebruiker. Mede naar aanleiding van de nooit opgehelderde dood van een 28-jarige Marokkaan in het hoofdburo van politie vorig jaar kan getwijfeld worden aan het 'onafhankelijke' onderzoek van de rijksrecherche. Nu al proberen de stadsbestuurders en politie hun verantwoordelijkheid te ontlopen door onduidelijk te zijn over het tijdstip van overlijden, het voor leugenaar uitschelden van Hans' buurcelgenote plus haar advokaat, te benadrukken welke grote junk Hans was en het uitstel van sectieonderzoek. Hans wordt zo snel mogelijk begraven om onafhankelijk onderzoek onmogelijk te maken. Bestuurders, politie en artsen gaan daarna om de tafel zitten om een zo geloofwaardig mogelijke doodsoorzaak te verzinnen. Zowat iedereen uit de Schaepmanstraat werd met bloedende hoofdwonden afgevoerd en in de politiebusjes verder mishandeld. Hans Kok ook! Of zou hij toevallig niet op zijn hoofd zijn geslagen? De konklusie van de oorzaak is naar alle waarschijnlijkheid: door klappen op het hoofd een gescheurd bloedvat rond de hersenen, door de bloeding drukverhoging in de hersenen waardoor braken, ademstilstand, dood. Stop de Zuid-Afrikaanse toestanden in Amsterdam! Eis dat ze de waarheid vertellen!
-11-85/4 UITNODIGING DE VERONTRUSTE AMSTERDAMMER LAAT ZICH HOREN!
(1) (radio "de verontruste amsterdammer")
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica
(3) Ams-alg Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 012/001.4.02
De gemeente heeft niet veel waargemaakt van hun sociale beleid t.a.v.wonen en leven. De mensen met de lage inkomens wonen in slecht onderhouden huizen. Als je de huur van de nieuwbouw weigert, zal je je hele leven van krot naar krot verhuizen. Duizenden woningen zijn gekraakt. Mensen weigeren huurverhogingen. Mensen kantelen hun gasmeter om de kosten van het G.E.B.te drukken. De politiek reageert met kortingen, meer controle en deurwaarders. Als mensen doorgaan met hun noodgedwongen verzet schuift de gemeente het af naar justitie en politie met geweld als gevolg. De interesse van de gemeente ligt bij promotie van de stad over de ruggen van minder draagkrachtigen heen. Toerisme en Olympische Spelen spekken alleen de kas van gemeente en bedrijfsleven. De afgelopen 4 weken is de Staatsliedenbuurt geteisterd door politie-optreden. Oudere en jonge verontruste Amsterdammers willen een discussie met Amsterdammers voeren over sociaal wonen en werken en de promotiecampagne van de gemeente. Dit wordt live uitgezonden. U bent welkom op 1 december in Marconi, Bilderdijkkade.
-11?-85/5 ONBEHOORLIJK BESTUUR!
(1) Krisis Komitee Oost
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.Letter Gothic
(3) Ams-Oost Werk Wonen
(4) UB GA /
Onlangs is gebleken dat de krakerskorting ook van toepassing is op mensen die in slooppanden wonen en die voor de zgn.20-gulden-regeling in aanmerking komen. Deze stadsvernieuwingsurgenten betalen een jaar voor de sloop enkel nog het watergeld en geen huur. Zij worden op grond van de voordeurdelersmaatregel 232 gulden gekort. De voordeurdelersregeling ziet af van het feit dat voor de hoogte van de huur een apart beleid wordt gevoerd. Wij eisen van de gemeente dat de kortingen op de uitkeringen voor mensen in slooppanden teniet gedaan wordt.
Het buro voor Rechtshulp heeft een inventarisatie gehouden van klachten over de Sociale Dienst. Deze klachten zijn gebundeld met voorstellen tot verbetering. De klachten: gebrek aan informatie, onjuiste informatie, klachten over de mondelinge informatie, onzorgvuldigheid in de behandeling en wachttijden. Volgen tips hoe om te gaan met de Sociale Dienst. Kom met klachten naar de Buurtwinkel.
-11-85/7 Hallo Zondag 24 november gaan we kraken in de Nieuwmarkt buurt.
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) UB / UB 296.1
24 November gaan we kraken in de Nieuwmarktbuurt. Er wordt verzameld in Kloof 86.
-11?-85/8 GEEN GEWELD GEEN ONTRUIMINGEN AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN
(1) Bewoners van de Staatsliedenbuurt.
(2) A4, el.stencil, 12" Courier
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / UB 191.2 SA 002/010.1.01
(5) Zie /13, -12-85/7, -1-86/11, 17-1-86/1 en 21-1-86/3
Geen politie(k) geweld in de buurt. Ook wij zijn geschokt over het uitdagende politie-optreden in de buurt. Nog steeds wordt er dag en nacht rondgereden door politiewagens en M.E.-busjes. Ook worden voortdurend mensen lastig gevallen met de vraag zich te legitimeren en uit te leggen wat 'men aan het doen is'. Binnenkort dreigen drie etages ontruimd te worden. Wij willen de ontruimingen tegenhouden door geweldloos verzet van allerlei groepen mensen. Sluit u aan bij dit geweldloos verzet. Het gaat om Van Hogendorpstraat 80 III (anderhalf jaar geleden gekraakt, er zal ontruimd worden op vermeende huisvredebreuk, eigenaar is De Groot), De Kempenaerstraat 8 huis (gekraakt op 8 maart door moeder met twee kinderen, tegen de vorige huurder is een aanklacht huisvredebreuk ingediend, eigenaar is De Bruine) en de Cliffordstraat 9 I (ontruimingsvonnis op naam vorige huurder, eigenaar is Raadschelders). Geeft u op voor de alarmlijst, kom langs op het aktiecentrum, let op de geluidswagen, kerkklokken en sirenes. Kom bij alarm naar het Van Limburg Stirumplein. Vandaar naar de bedreigde etages om een menselijke blokkade te vormen.
-11?-85/9 WIJKKRANTje nr.9 1985 voor de haarlemmer-, en planciusbuurt en westelijke eilanden
(1) Wijkkrant voor de haarlemmer-, en planciusbuurt en westelijke eilanden
(2) A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-C-WE Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 009/001.1.01
(6) Wijkkrantje 9
In de kranten wordt burgemeester van Thijn aangehaald als zou het ontruimingsbeleid in de Staatsliedenbuurt niet afwijken van dat in andere buurten. Hoe anders is de werkelijkheid. Laten we naar onze eigen buurt kijken. De laatste ontruiming kunnen we ons nauwelijks herinneren. Niet alleen in de oudbouw wordt gekraakt, het laatste jaar zijn er in de nieuwbouw Haarlemmer Houttuinen 10 woningen gekraakt. Deze bewoners werden allemaal gelegaliseerd. In andere buurten wordt in 94% van de gevallen een bevredigende oplossing gevonden. Dit cijfer komt uit een rapport van de Universiteit wat het ontruimingsbeleid in Amsterdam beschrijft. Opvallend bij de laatste ontruiming in de Staatsliedenbuurt is dat elk overleg met het wijkcentrum en de ambtenaar bestuurskontakten achterwege is gebleven. Hoofddoel van het nieuwe politiewijkteam blijkt te zijn het ontruimen van krakers, mensen met huurachterstanden en met schulden bij het energiebedrijf. Het gaat erom wie de baas is, niet hoe de problemen moeten worden aangepakt. Onbeperkt geweld tegen elk initiatief van buurtbewoners is toegestaan. Na een maand blijkt dat het nieuwe beleid in de Staatsliedenbuurt een militaire aanpak behelst. Een garantie voor nog hoger oplopende spanningen. Deze spanning kan alleen verminderd worden als aan de eisen voldaan wordt: Schaepmanstraat wordt aan de bewoonster teruggegeven, arrestanten in vrijheid, de politie dient zich terug te trekken en er dient een onafhankelijk onderzoek te worden ingesteld naar het overlijden van Hans Kok. Dit nieuwe beleid moet gestopt worden voordat men beslist die op de hele stad te gaan toepassen. Ook in deze buurt wonen honderden mensen met huur- en g.e.b.-schulden. Het is onaanvaardbaar dat strijd voor betaalbare woningen en voorzieningen door militaire akties om zeep wordt geholpen.
-11-85/10 KRANT VOOR DE STAATSLIEDENBUURT ... NOOD BREEKT WET
(1) woongroep Staatsliedenbuurt
(2) 2v 8p, 30,2x42cm, krantenpapier, off-set, foto's
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/010.1.01
(5) Oplage 10.000 ex.
De artikelen in de pers gaan vooral over het geweld, de rellen tussen krakers en politie. Er is veel meer aan de hand. De Woongroep komt aan het woord en veel meer mensen en beslist niet alleen medestanders! Wilt u reageren dan bent u welkom op de buurtbijeenkomst 12 november in de Koperen Knoop.
Chronologie van en rond de woning Schaepmanstraat 59 tussen 11 augustus en 24 oktober (met foto van Petra, bewoonster), de stille planning van het gemeentelijk beleid 1983-85, vraaggesprekken met Piet Vink (aktief in de buurt), Theo Huipen (ondernemer), mevr.Straates (buurtbewoonster), Jaap van Dam (CPN), Annelize van der Stoel (gemeenteraadsfractie VVD), Jan Witte (huurstaker Westelijke Eilanden) en Louis Genet (vertelt al jaren hetzelfde verhaal, maar omdat hij de centrale man is in de P.v.d.A.gemeenteraadsfractie laten we het hem voor de zoveelste maal herhalen - praten we langs elkaar heen of wil hij het niet begrijpen?). Artikelen over de moord op Hans Kok, kraken in de Staatsliedenbuurt en arrestantenbehandeling. Foto's van de buurtaktiviteiten.
Als de burgemeester de Staatsliedenbuurt volstuurt met politie, dan zegt hij dat te doen om de rechtsgelijkheid te herstellen. Er blijkt niet veel van te kloppen. Het is brutaal om met een inkomen van fl. 200.000 per jaar oordelend over een buurt met mensen met een minimuminkomen (nog geen tiende van dat bedrag), het te hebben over rechtsgelijkheid. Voor Van Thijn is het een fluitje van een cent om aan een huis te komen, voor Van Thijn zijn z'n vaste lasten een fooi. Als een hooggeplaatste frauderende ambtenaar gearresteerd wordt, wordt hij niet in elkaar getimmerd in de arrestantenbus of op het politiebureau. Nog nooit is er een gearresteerde 'gerespecteerde' burger overleden in een politiecel. De afgelopen jaren zijn er wel 32 buitenlanders, junks en dan nu een actievoerder 'per ongeluk' doodgegaan in de cel. Rechtsgelijkheid, hoezo?
Een arrestant in de Schaepmanstraat wordt afgevoerd. Hij verdwijnt in een politiebusje. Vijf minuten later wordt hij overgebracht naar een ziekenauto, die er met gillende sirenes vandoor gaat. Op de politieradio is te horen dat arrestanten in de busjes gewond raken terwijl men rijdt. Onderweg moeten er ambulances bijkomen. In totaal waren er elf ambulances nodig. Zeven voor het pand aan de Schaepmanstraat, vier maal kwamen ze onderweg een gewonde afhalen.
-11-85/13 NO EVICTION TO ALL AMSTERDAM PEOPLE
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/028.4.01
(5) Engelse tekst
Vertaling van /8.
5-11-85/1 SCHINKEL Donderdag gekraakt : Cornelis Krusemanstraat 18'. ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Zuid Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Schinkel: gekraakt Cornelis Krusemanstraat 18' (achterburen schoten met windbuks), vrijdag volgden 12" en 16" (eigendom wbv.Ons Huis, die wil renoveren, bewakingsdienst moet de woningen kraakvrij houden, sinds hun keet afgefikt is hebben ze niet teveel overzicht). Vooralarm voor Okeghemstraat 14" (makelaar Dekkers beweert eigenaar te zijn, binnengedrongen met drie boerenzoons doch discreet verwijderd, volgt adres enz.van makelaar).
Rivieren: voor Slingerbeekstraat 6hs bestaat kans op een tweede onaangekondigde GDH ontruiming. In '83 en begin '84 was dit schering en inslag. Dit botte beleid had vele onredelijke, maar vooral dure ontruimingen ten gevolg. De gemeente heeft over dit beleid een nota geschreven waarin beschreven wordt hoe het kraken van distributie woningen in de Rivierenbuurt moet worden aangepakt. Ze willen ons gewoon de buurt uit hebben. En dan in '92 de Olympiese binnenspelen in de RAI in een schone kraakvrije Rivierenbuurt.
Arrestanten: het openbaar ministerie zoekt zondebokken. Nadat op 3 mensen na alle arrestanten van de Schaepmanstraat en rellen vrijgelaten waren door de rechter commissaris zijn ze flink op hun bek gevallen. De mensen die nog vast zitten weten een en ander over de dood van Hans. John moet vrijdag voorkomen (snelrecht). Het openbaar ministerie is in beroep gegaan tegen de 5 sterkste gevallen die door de r.c.zijn vrijgelaten. Deze zaak is uitgesteld tot 19 november.
Bilderdijkstraat: morgen is het kort geding van Bilderdijkstraat 17, wat een huidenstraattruc ontruimingsbevel heeft.
Brave burgers: men dreigt kraakpanden in de fik te steken. Het leuke is dat wij de brandweer meehebben die vanaf woensdag geen branden in gemeentegebouwen meer blust. Het anti-rellen front helpt ons weer op de goede weg.
12-11-85/1 LAATSTE ... WAARSCHUWING ... SCHINKEL Donderdag gekraakt: Cornelis Krusemanstraat 34".
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Schinkel: gekraakt Cornelis Krusemanstraat 34" (eigenaar Wbv Ons Huis, de bovenbuurvrouw begon meteen thee te zetten).
Indische: gekraakt Semarangstraat 18hs (van Rappange).
Arrestanten: Lex en Rik die nog vastzaten in verband met de Schaepmanstraat zijn vrijgelaten door de raadkamer. John zit nog vast wegens wapenbezit. Informatieavond volgende week in zaal 100 over juridische zaken en ervaringen van ex-arrestanten.
Inval: zondag is er een inval geweest in de Koevoet. Plakkers die gearresteerd werden vluchtten de Koevoet in en de smeris haalde versterking. Het ging allemaal zo snel dat aanvankelijk gebeld alarm weer moest worden afgebeld. De ME was er binnen 5 minuten. Plakkers in de Kinkerbuurt hebben een staaltje methode Koppejan meegemaakt. Ze werden -met plakspullen- afgezet in het Amsterdamse bos.
Aanslag: de mislukte bom-aanslag naast de ambtswoning van Van Thijn is opgeëist door Autonome Cellen Nederland. In hun verklaring wijst ACN op het landelijk politieke verleden van Van Thijn en op vele misstanden die Amsterdam heeft ('t). (Toespeling op de reklameleus voor Amsterdam: Amsterdam heeft 't, fp). De dood van Hans is de druppel die de emmer deed overlopen. Het gezag gaat over lijken. Helaas is de fik niet doorgegaan.
Nog meer axie: fik bij het info-huis van het World Trade Centre, reden wraak voor de dood van Hans en tegen het politie-optreden, staat en gemeente hebben wel geld voor prestige objekten en niet voor sociale voorzieningen en betaalbare woningbouw.
Staatslieden: in de buurt worden 3 woningen met justitiële ontruiming (huis- of lokaalvredebreuk) bedreigd.
Proces Allaert: 26 november hoger beroep tegen veroordeling van 2 weken wegens openlijke geweldpleging bij de kraak van luxe appartementen aan de Amsteldijk in '83.
13-11-85/1 PLAKAKTIE HAARLEMMERBUURT VOOR DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING
(1) plakkers Haarlemmerbuurt
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: Letter Gothic; achterkant: fotomontage
(3) Ams-C-WE Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.1.01
(5) Voor achterkant zie ook GA Aff 5087 (A/005069)
1: Vandaag plakken wij pannekoeken met stroop op de muren. Worden wij nu ook met getrokken pistool gearresteerd, net als de affiche-plakkers van maandag? N.a.v.de dood van Hans Kok verschenen er twee affiches. Deze werden zoals gewoonlijk geplakt om de buurtbewoners op de hoogte te houden van onze kijk op de gebeurtenissen. Een vorm van informatieverstrekking waarover Van Thijn voor zijn installatie als burgemeester heeft verklaard dat dit vrijheid van meningsuiting is en het zal tolereren. Als hoofd van de politie opent hij een jacht op zich met emmers en affiches voortbewegende aktievoerders. Zondagnacht waren politie-eenheden op de been om plakkers in de Haarlemmerbuurt aan te houden. Rond vieren hadden ze d'r eindelijk eentje te pakken. De rest ontsnapte naar de Vergulde Koevoet. Rechercheurs trekken hun pistool. Het café wordt omsingeld door de Mobiele Eenheid en de deur wordt aan stukken gezaagd. Drie willekeurige personen worden aangehouden en de buurman die ligt te slapen wordt door twintig agenten uit z'n bed gesleurd. Uit protest besloten wij maandagmiddag met twintig mensen te gaan plakken. Tien agenten reageerden furieus, sloegen op ons in en arresteerden twee mensen. De arrestanten zijn tot in het politiebureau geschopt en geslagen. Het door Van Thijn voor de Staatsliedenbuurt gepredikte beleid breidt zich uit naar de rest van de stad. Hoezo cellentekort? Plakken is geen misdrijf en net zo crimineel als het rijden zonder bel op je fiets. Alle plakkers moeten vrij.
2: Voor mensen die gebruik maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting is er woonruimte genoeg (met foto Bijlmerbajes).
14-11-85/1 Vandaag 14 november '85 houden wij het woningbouwvereniging "het OOSTEN" bezet.
(1) De gezamenlijke kraakgroepen Amsterdam.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, voorkant: zwarte en rode inkt
(3) Ams-W-Kin Ams-W-Staa
Wonen
(4) SA / SA 047/001.2.01
Wij houden woningbouwvereniging 'het Oosten' bezet. Wij spreken het personeel aan op hun morele verplichtingen ten aanzien van woningzoekenden. Het personeel is medeverantwoordelijk voor het beleid. De inhoud van onze gesprekken: toewijzingsbeleid, liberalisering en verrechtsing, sociale minima tussen wal en schip en sociaal verzet de kop indrukken.
De woningbouwverenigingen nemen de taak van toewijzing over van GDH. Ze hanteren regels en kriteria die diskriminerend werken. De taak van het GDH verschuift naar ontruimingen. Liberalisering houdt in dat een konkurrentieslag gehanteerd wordt. Hierdoor worden woningbouwverenigingen machtige makelaars. Hoofddoel wordt sluitende begroting die de sociale principes voorbij gaat. Investeren in de goedkope sektor is weinig winstgevend. Bij het Oosten zijn projekten als Tetterode en WG prestigeobjekten, die de indruk moeten wekken dat zij zich bezighoudt met andere kategorieën woningzoekenden om zodoende de regels bij distributiewoningen aan te scherpen. In Amsterdam is 44% van de bevolking afhankelijk van een uitkering. Voor een woningbouwvereniging is leegstand beter dan aan minder draagkrachtigen te verhuren. In Amsterdam staat 2,5% van de woningen leeg. Daarmee wordt voorkomen dat huurakties zich uitbreiden. Nu woningbouwverenigingen meer verantwoordelijkheid zouden moeten dragen, zijn ze bezig elke vorm van sociaal verzet de kop in te drukken. Ze hebben geen scrupules de politie in te schakelen. Bijstandsmoeder met kind worden meedogenloos op straat gezet. Huurders die in verzet komen tegen de te hoge woonlasten worden niet geholpen. Ook zij belandden in de cel na een geweldloze bezettingsaktie. Voor woningbouwverenigingen is het hanteren van regels belangrijker dan het helpen van alle bevolkingsgroepen aan betaalbaar wonen. Er is veel geduld geweest, maar dit duurt niet eeuwig.
18-11-85/1 DEMONSTRATIE 18-11-1985 ROUTE: VAN LIMBURG STIRUMPLEIN, ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, Letter Gothic
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/028.4.01
(5) Origineel op SA (map 009/001.1.01). Voor Schaepmanstraat zie ook GA Aff 5202 (A/005568)
Vannacht om 2.30 uur heeft de ontruiming van Kempenaerstraat 8hs plaatsgevonden. Hierdoor is een gezin met twee kinderen dakloos geworden. De politie verklaart géén ontruiming te hebben uitgevoerd, maar het pand te hebben 'overgenomen', hiermee omzeilend dat er 's nachts niet ontruimd mag worden. Hiermee werden alle afspraken tussen gemeente, politie en buurtbewoners geschonden.
Vandaag is het officieele rapport verschenen over de dood van Hans Kok. De conclusie kan niet anders dan zeer oppervlakkig genoemd worden. In het rapport wordt toegegeven dat er is gelogen over tijdstippen en andere belangrijke details en er is gekonstateerd dat de medische verzorging en kontrole onvoldoende was. Ondanks dat er 'voorschriften overtreden zijn' vindt het openbaar ministerie dat er geen sprake is van strafbare feiten. Het is nu aan de burgemeester en de hoofdcommissaris de zaak in de doofpot te stoppen. Hun opzet is doorzichtig: als er iemand moet hangen, dan maar een nalatige bewaarder. Door de zondebok in eigen kring te zoeken blijven de politiek verantwoordelijken buiten schot. Dood door nalatigheid is door door schuld!
Morgen worden waarschijnlijk Cliffordstraat 9' en Van Hogendorpstraat 80''' ontruimd. Om ontruimingen te voorkomen hebben buurtgroepen een plan ontwikkeld tot geweldloos verzet. Mocht de ontruiming doorgang vinden dan zullen zij evenals de Schaepmanstraat 59' en Kempenaerstraat 8 hs besmet verklaard worden. Wij eisen dat er een einde komt aan de terreur! Alle arrestanten levend vrij, onafhankelijk medisch onderzoek naar de dood van Hans Kok en gerechtelijke stappen tegen de verantwoordelijke personen.
Demonstratie Van Limburg Stirumplein - Bureau Raampoort - Hoofdbureau van politie en terug naar het Van Limburg Stirumplein.
18-11-85/2 ALS DIEVEN IN DE NACHT
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/010.1.01
Vannacht heeft de ontruiming van Kempenaerstraat 8hs plaatsgevonden. Een gezin met twee kinderen is dakloos geworden. Afspraken tussen buurtgroepen en gemeente zijn geschonden. Het bureau bestuurskontakten zou maandag uitsluitsel geven over eventuele ontruimingen en van Politiezijde was toegezegd dat pas na overleg met het wijkcentrum tot ontruiming zou worden overgegaan. Onverwachte ontruimingen met onverwachte gevolgen, zoals de Schaepmanstraat, zouden hierdoor tot het verleden behoren. Andere te ontruimen panden zijn Van Hogendorpstraat 80''' en Cliffordstraat 9'. Om deze ontruimingen te voorkomen is een plan ontwikkeld tot geweldloos verzet. Op de eis van de wijkraad om te komen tot een afkoelingsperiode is niet gereageerd. De gemeente wil oorlog. Na de Schaepmanstraat 59' is nu ook Kempenaerstraat 8hs besmet.
19-11-85/1 LAATSTE WAARSCHUWING di.19-11-'85 ... SCHINKEL
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / UB 300 SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Schinkel: gekraakt Hendrik Jacobszstraat 25 (in het welbekende blok van wbv Ons Huis, op 1 hoog zat een Seceuropbewaker, droop af met z'n doodsbange hond). Justitie heeft ontruiming in het blok afgewezen omdat de etages al lange tijd leeg stonden. De renovatie is uitgesteld tot voorjaar '87. Vele bewoners zullen niet eens terug kunnen omdat de huren fl. 125 zullen stijgen. De krakers willen de renovatie niet tegenhouden, maar vinden het wel dat het asociaal is woningen zo lang leeg te laten staan en eisen dat ze betaalbaar blijven.
Staatslieden: in de nacht van zondag op maandag werd Kempenaerstraat 8hs ontruimd. Die avond is een demo georganiseerd (zie 18-11-85/1), een van de eisen was een onafhankelijk medies onderzoek naar de dood van Hans Kok en gerechtelijke stappen tegen de verantwoordelijke personen.
23-11-85/1 KRAKEN GAAT DOOR Vandaag,zaterdag 23 november '85, hebben we in de buurt een aantal etages gekraakt.
(1) Kraakspreekuur Kinkerbuurt
(2) A4, el.stencil, o.a.Bruxelles
(3) Wonen-kra
(4) UB SA / UB 296.1 SA 002/010.2.10
Vandaag hebben we in de buurt gekraakt. De leegstand werd veroorzaakt door hoge huren, verwaarlozing, aantrekkelijker maken voor kopers en het slechte funktioneren van het GDH.
Vaak wachten huiseigenaren zo lang met het opknappen van achterstallig onderhoud tot renovatie onvermijdelijk is. Dan kan de eigenaar de huur omhoog schroeven. In plaats van huren in de hand te houden wordt besloten de groep met een minimuminkomen uit te sluiten voor dure nieuwbouw en renovatiewoningen, terwijl de groep die deze woningen zouden kunnen betalen steeds kleiner wordt. Gevolg is leegstand tegenover een groeiend aantal woningzoekenden. Vele etages worden leeg gehouden om de verkoopbaarheid van hele panden te stimuleren. Tegen wantoestanden doet de GDH niets. Voor alleenstaanden zijn de wachttijden nu al 5 tot 6 jaar. De reaktie van de GDH op dit falend beleid is het afschuiven van de distributie naar woningbouwverenigingen, makelaars en partikulieren. Wat overblijft is kontrole, wat resulteert in een toenemend aantal ontruimingen. Misstanden worden door middel van politieoptreden in stand gehouden, zoals in de Staatsliedenbuurt.
23-11-85/2 KRAKEN GAAT DOOR Vandaag worden door 12 kraakgroepen in 7 verschillende buurten woningen gekraakt.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 10" Courier, achterkant: foto
(3) Ams-alg Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/010.2.10
(5) Bijdrage Grachtenpot fl. 40
Vandaag worden door 12 kraakgroepen in 7 buurten woningen gekraakt. Kraken is een noodzaak sinds 20 jaar. Na 20 jaar zijn de problemen niet opgelost, maar verergerd. Waar de gemeente de mond vol heeft van stimuleren van toerisme en het naar Amsterdam halen van multinationals, vallen de armste bevolkingsgroepen in een groot economisch gat. Er is te weinig geld voor een redelijk bestaan, voor velen is er geen kans om op een legale manier een woning te krijgen. Diegenen die in verzet komen worden geconfronteerd met een politiemacht en door de politiek voorgesteld als onwaardige mensen. In Amsterdam is er 2,5% leegstand: kraakwachten in speculatiepanden, leegstaande kantoorpanden waar vroeger woningen waren, woningen die horizontaal gesplitst worden, woningen waar GDH en woningbouwverenigingen niets van de leegstand afweten, panden waarmee door onderwereldfiguren driftig gesjoemeld wordt, te dure woningen waarvan de bewoners stiekum verdwenen zijn, in begane grondetages waar winkeliers door grote winkelconcerns zijn weggeconcurreerd of door de hoge huur. Problemen als in de Staatsliedenbuurt zijn overal. De sociale onrust groeit daar waar de politiek geen ogen en oren heeft, waar de brute arm van de politie tegen sociaal verzet wordt ingezet en vooral daar waar vrijheid een luxeartikel is geworden.
23-11-85/3 Haarlemmerbuurt, 23-11-'85 Beste buurtbewoners, ...
(1) medewerkers van het woonspreekuur Haarlemmerbuurt
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.1.03
Vandaag hebben wij Haarlemmerdijk 119 gekraakt, waar vroeger de Sleutelbar zat. Heeft twee en een half jaar leeg gestaan, eigenaar Pericles I. Deze heeft nooit iets met het pand gedaan, behalve het te koop aanbieden via de beruchte makelaar Gerard W.Bakker (van 'de Grote Wetering' en 'Tetterode'). Hier is sprake van leegstand ten behoeve van spekulatie. Eventuele maatregelen van Bouw en Woningtoezicht zijn niet voor '88 te verwachten. Wij zullen het pand zelf onder handen nemen. Woningzoekenden zat!
23-11-85/4 23 november l985, 's avonds. Ondanks de massale aanwezigheid van de M.E. ...
(1) De Krakers.
(2) A4, pica
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 002/010.2.10
Ondanks de massale aanwezigheid van de M.E.zijn wij er vandaag in geslaagd tientallen kraakacties uit te voeren. We hebben de politie alle hoeken van de stad laten zien. Ook in andere steden zijn kraakacties en bezettingen uitgevoerd. Een greep uit de acties: distributiewoningen gekraakt in de Pijp, Admiralen-, Schinkel-, Staatslieden-, Rivieren- en Postjesbuurt. Een krot in de Haarlemmerbuurt gekraakt. Nieuwbouwwoning van Lieven de Key gekraakt in de Haarlemmerbuurt. Laat het duidelijk zijn: het kraken gaat door, nood breekt wetten.
23-11-85/5 Amsterdam, 23-11-'85. STEDELIJKE AKTIE-DAG VOOR EEN LEEFBAAR EN BETAALBAAR BESTAAN IN ALLE AMSTERDAMSE BUURTEN, OOK IN DE PIJP!
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Kraakgroep De Pijp)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-alg Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/001.2.01
De afgelopen 4 weken is de Staatsliedenbuurt geteisterd door politieoptreden. Het lijkt alsof die buurt een heel bijzondere buurt is. Het tegendeel is waar. Het is een van de vele buurten, welke getekend zijn door het naoorlogse gemeentebeleid. Wonen komt op de tweede plaats. Het geld vloeit naar het centrum. De 19e eeuwse buurten komen daardoor in de knel. De gemeentepolitiek is er tot eind zeventiger jaren vanuit gegaan dat alle bestaande woningen voor 1990 vervangen zouden worden door nieuwbouw. De gevolgen zijn duidelijk: algehele verwaarlozing, achterstallig onderhoud, vervuiling van straten. De gemeente laat duizenden etages verkrotten, onder andere in de Gerard Dou/Quellijnbuurt. De bevolking in de 19e eeuwse buurten heeft het toch al niet zo best. De mensen met de hogere inkomens zijn 'overgelopen' naar Almere en Purmerend. In de Pijp leeft 60% van een uitkering. De oplossingen volgens de gemeentelijke politiek blijken niet te werken: de woningdistributie door de G.D.H.is een fiasko, de woningbouwverenigingen ontpoppen zich tot gewone huisbaas, de schaarse nieuwbouw is te duur. Werkelijke oplossingen zijn aangedragen door kraak- en buurtgroepen. Duizenden woningen zijn gekraakt, waaronder honderden die door de gemeente onbewoonbaar gemaakt zijn. Mensen weigeren de huurverhogingen, voeren een gezamenlijk huishouden om de kosten te drukken, knappen zelf hun woning op en kantelen hun gasmeter om de brandende kosten van het G.E.B.te drukken. De reaktie: goedkopere woonvormen worden gestraft door de voordeurdelerskorting, politie en justitie worden afgestuurd op de mensen die oplossingen hebben gevonden voor hun problemen. Een optreden als in de Staatsliedenbuurt staat alle buurten te wachten die niet bij de pakken neer zijn blijven zitten. Dat is wat de partij-politiek nog te bieden heeft. Wij willen doorgaan met aktiviteiten door de mensen zelf, ook al is de overheid er tegen. Vandaag worden er in de hele stad woningen gekraakt. In de Pijp Albert Cuyp 203 (twee jaar leeg) en Ruysdaalkade 133hs (ex-bordeel). Met de knuppel of het pistool moet Amsterdam het krijgen. Kraken voor de mensen in onze buurt. Ontruimen door politie of G.D.H. Denk aan de Schaepmanstraat!
23-11-85/6 VINKENSTRAAT 43 GEKRAAKT. WONINGBOUWVERENIGINGEN SOCIALE INSTELLINGEN?
(1) Kraakgroep Haarlemmerbuurt.
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.2.01
De woningbouwverenigingen gedragen zich als alle andere huisbazen, huisjesmelkers en speculanten. Een woningbouwvereniging heeft verklaard: "Wij bouwen niet meer voor de minima, want die kunnen de huur toch niet betalen!" Knokploegen hebben ze niet nodig: ze lopen naar de rechter met een vals verhaaltje en Van Thijn stuurt zijn blauwe leger. Ze zijn bereid om over lijken te gaan. Het sociale jasje van de woningbouwverenigingen hangt aan de kapstok. Als ze zich als ordinaire huisbazen gaan gedragen, dan zullen wij ze als zodanig behandelen. Hun leegstand wordt gekraakt. De woning Vinkenstraat 43 staat al twee maanden leeg. Vanaf vandaag woont hier een van de 60.000 woningzoekenden. Wij zijn bereid om te praten, maar alleen met het uitgangspunt: sociale rechtvaardigheid. Met fl. 900 uitkering kan je geen fl. 500 woonlasten opbrengen. Haal je woonrecht uit de motteballen en eis wat je toekomt: goede en betaalbare woonruimte voor iedereen!
24-11-85/1 Aan de buurtbewoners, Gistermiddag, omstreeks 12 uur is Albert Cuypstraat 203 c 1-hoog gekraakt.
(1) de afzonderlijke bewoner + de kraakgroep (uitgegeven door bewoner Alb.Cuypstraat 203c' en Kraakgroep De Pijp, fp)
(2) A4
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.11
Deze etage van Ali Gahzi stond 2 jaar leeg. De politie heeft leegstand geconstateerd. De eigenaar kwam met gevolg. Hij wilde praten. Wij ook, maar niet met iemand met een bijl in zijn hand. Hij bedreigde ons door ramen, kozijnen en deur in te hakken. Hij is geen onbekende in de drugswereld. Hij zegt dat hij hier een kantoor wil vestigen terwijl het een distributiewoning is. Onze excuses voor de overlast.
24-11-85/2 AAN DE BEWONERS VAN DE MELKFABRIEKBUURT EN DE FRANS HALSBUURT Op zaterdag 23 november ...
(1) Een aantal bewoners van de Melkfabriekbuurt en de Frans Hals buurt
(2) wrs.2v 2p, A4
(3) Ams-Z-Pijp Vrouw Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 031/001.2.02
23 November is de beneden ruimte van Ruysdaelkade 133 gekraakt. De ruimte is een half jaar geleden plotseling verbouwd tot bordeel. Voor veel buurtbewoners de druppel die de emmer deed overlopen. De afgelopen jaren zijn meerdere bordelen in de buurt geopend. Buurtbewoners hebben zich georganiseerd. Er is bij de gemeente aan de bel getrokken. Burgemeester van Thijn heeft een brief in de buurt verspreid, waarin hij aankondigt dat uitbreiding van bordelen niet meer getolereerd zou worden. Het eerste en tot nu toe laatste pand dat dichtgetimmerd werd was Ruysdaelkade 133, vier maanden geleden. Buurtbewoners zijn hier niet tevreden mee. Op een buurtvergadering in april werd er op aangedrongen dat alle bordelen van de bovenverdiepingen zouden verdwijnen. De projektgroep de Pijp wil vervangende ruimte zoeken voor de bordelen. Bewoners kregen de 'keuze' tussen geen vestigingsbeleid, een aangewezen gebied, een kleiner aangewezen gebied en een klein gebied, alle met ten hoogste 16 bordelen. De 'keuzes' zijn tamelijk misplaatst. De middelen ontbreken om uitbreiding van prostitutie tegen te gaan. Het gevaar dreigt dat de uitslag van de enquete door de ambtenaren misbruikt wordt om een gedoogzone aan te wijzen. De Ruysdaelkade dreigt zo een tweede Walletjes te worden, waarbij nevenbedrijven zich ook kunnen vestigen. Hoe denkt de gemeente dat te voorkomen? We hebben aanwijzingen dat panden voor bovengenoemde doeleinden worden aangekocht c.q.gehuurd. Het kraken van Ruysdaelkade 133 is een stap om de buurt leefbaar te houden. Wij vragen u de krakers te steunen.
26-11-85/1 KRAAKDAG ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Kraakdag: afgelopen zaterdag landelijke kraakdag. Gekraakt: Groen v.Prinstererstraat 31hs, V.Boetzelaerstraat 15hs, Ruysdaelkade 135, Albert Cuypstraat 203' (knokploeg), Haarlemmerdijk 19, Vinkenstraat 43, Herculesstraat, Warmoesstraat 14 mislukt omdat de kit er te snel was), Molenbeekstraat 2hs, Marco Polostraat 55" en panden buiten Amsterdam.
Nieuwmarkt: mislukt kraak van Monnikenstraat 10 doordat pooier-types, andere patsers en de smerus moeilijk deden.
Staatslieden: Cliffordstraat 9 wordt niet ontruimd, aangekocht door de gemeente.
GDH-sores: deze week veel aangekondigde ontruimingen van Herhuisvesting (Slingerbeekstraat, 1e Helmersstraat 62", Kanaalstraat 161', Hobbemakade 72'. Oproep goed voorbereid te komen helpen de ontruiming in de Slingerbeekstraat tegen te houden.
Rivieren: Alblasstraat 39' gelegaliseerd.
Staats: 50 voetbalsupporters vonden het nodig de rat (kraakkafé de Rioolrat, fp) lastig te vallen, de ME jaagde ze de buurt uit.
Hans Kok: kort geding wat door Henk Kersting, de advokaat, heeft aangespannen tegen de staat. Eisen: vertrouwens-arts moet sectie-rapport krijgen en de familie moet het volledige onderzoeksrapport krijgen met namen van verantwoordelijke personen.
De Bilderdijkstraat 17 heeft het executie-geschil tegen de H-truc gewonnen.
27-11-85/1 WONINGBOUWVERENIGING SPEELT MET VUUR ! !
(1) Kraakgroepen De Pijp en Kinkerbuurt.
(2) A4
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 031/001.2.02
Woningbouwverenigingen zijn niet meer die sociale instanties om de belangen van huurders en woningzoekenden te behartigen. Vandaag is het weer zover. Begin oktober werd de 2e Jacob van Kampenstraat 72hs na een jaar leegstand gekraakt ten behoeve van Eugene. Een belofte aan hem om na een renovatie in zijn woning terug te komen werd zonder uitleg ingetrokken. De nieuwe belofte gold dat Eugene een woning in de Pijp zou krijgen. Vorige week kreeg hij een brief waarin Kanaalstraat 161' beschikbaar zal komen. Die etage is een jaar geleden gekraakt na een onaanvaardbare leegstand, ten behoeve van Christel. Dit resulteerde in een ontruimingsbevel dat vandaag uitgevoerd zou moeten worden ten behoeve van Eugene. Eugene accepteert de woning van Christel niet. Door de een te ontruimen om de ander te huisvesten, ontkent Woningbouwvereniging Zuid het recht op wonen voor iedereen. Dit gaat niet door. Eugene en Christel zullen met de kraakgroepen deze ontruimingen tegenhouden. Woningbouwverenigingen kiezen steeds vaker voor het vrije markt-principe in plaats voor de woonrechten van diegenen waarvoor zij zeggen op te komen. Alleen solidariteit helpt tegen dit wanbeleid!
-12-85/6 OPROEP Een van ons wordt vermoord.Vermoord omdat hij mag kreperen,waar ze bij staan.
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, 12" Courier
(3) Linkse bew Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/011.1.03
(5) Zie ook GA Aff 7321 (A/005588)
Een van ons wordt vermoord omdat hij mag kreperen waar ze bij staan. We begrepen dat Hans' zijn dood tekenend was voor de politiek waarmee maatschappelijk verzet wordt gekonfronteerd. Het lagere personeel, waar wij mee te maken krijgen, wordt de vrije hand gelaten, gedekt en aangemoedigd en de doofpot. En dan dus moord. We eisten een onafhankelijk onderzoek. Via haar kanalen in de pers werden leugens over Hans en de gebeurtenissen de openbaarheid in gepusht. Werden wij weer gekriminaliseerd. We startten een eigen onderzoek. En na enkele weken kwam er toen ineens de ommekeer. Er waren toch wel wat veel vragen open. Toen kwam de doofpot. Er werden een paar zondebokken geschorst. De grote zwijnen bleven buiten schot.
Nu dan de laatste dagen. Veel mensen waren de datum vergeten waarop het officiële onderzoek van de smeris zou worden bekendgemaakt. Er was verwondering over de plotselinge bezetting door de smeris van de Staatsliedenbuurt, over de kampagne tegen affiches en dan de arrestaties van mensen. Dan wordt duidelijk hoe en waarom. Hans is vermoord. En van Thijn vindt dat daar eigenlijk niemand schuldig aan is, zelfs geen marsmannetje. Zij schatten in dat wij daarop reageren en willen dus intimideren. Geïnteresseerd onze reaktie observerend. Om de volgende keer alles nog beter te kunnen sturen en kontroleren. Daarom een stedelijke vergadering, ook al zijn er zgn.ruzies. We kunnen er niet om heen: Klaus-Jurgen Rattay, Gunther Sare, Hans Kok, Mikiles Kalteras, Cherry Groce, Raymond Moran, Anthony Lemard, Malik Oussekine en zo gaan we door. Stedelijk overleg 14-12, Van Hallstraat 265.
-12?-85/7 AAN ALLE AMSTERDAMSE MENSEN geen politie(k)geweld in de buurt!
(1) Bewoners van de Staatsliedenbuurt.
(2) A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/010.1.01
(5) Zie -11-85/8
Ook wij zijn geschokt en ongerust over het uitdagende politieoptreden in de buurt. De politie treedt op alsof er sprake is van een noodtoestand. Dag en nacht rijdt de politie in patrouillewagens en pantservoertuigen door onze buurt. Wij worden in de gaten gehouden door een helikoper. Mensen moeten zich legitimeren. Anderen worden stapvoets gevolgd door een M.E.-bus en moeten hun aanwezigheid verklaren. Wij willen dit geweld niet! We denken dit alleen te kunnen bereiken door geweldloos verzet. Bij de volgende ontruimingen vormen we een kordon om de bedreigde panden om zo de politie(k) tegen te houden.
-12-85/8 MET KERSTMIS ZAL NIET ALLEEN DE KERSTBOOM BRANDEN
(1) Werkgroep Zwarte Kerst.
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 009/001.1.01
(5) Origineel (m.u.v.kop) op SA (map 009/001.1.01)
 
Op Eerste Kerstdag is het twee maanden geleden dat Hans Kok in een politiecel werd vermoord, de a-sociale ontruiming in de Schaepmanstraat waarbij op ons is geschoten. Na twee maanden wordt de pershetze tegen de kraakgroep weer aangewakkerd met leugens en verdachtmakingen onder aanvoering van politievoorlieger Wilting. Op Eerste Kerstdag zijn we het meer dan zat! Na moord is het verdriet niet genoeg voor ons. Ze zijn ons nog veel schuldig en dat zullen ze duur betalen. Zij misschien de straat, maar wij de daken. Lezen, kopiëeren en voorzichtig verspreiden.
-12-85/9 SNIF, SNIF, SNIF, DETECTIVEBURO 'MERRY RIOT' RUIKT ONRAAD ...
(1) (Detectiveburo ' Merry Riot') (uitgegeven door bewoners Tesselschadestraat 7-9, fp)
(2) A4, 12" Courier, st.pen, tekening
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB SA / SA 036/001.2.02
(5) Tekst grotendeels in: Bluf! 198 (5-12-85) p.3
Het grondbedrijf heeft een aannemersbedrijf aangezet tot het laten hangen van een bord om op die manier te verhinderen dat krakersters een woonfunktie geven aan Tesselschadestraat 7 en 9. Het grondbedrijf probeert nu de officier van justitie te laten geloven dat zij onderhandelingen voerde met een koper en een huurder. De koper hult zich in dikke mistwolken. Een medewerker van het Grondbedrijf zei dat hij bijna zeker weet dat de Tesselschadestraat niet op de verkooplijst staat. De eventuele huurder, de stichting studenten huisvesting vrije universiteit, wilde het pand gebruiken als tijdelijk onderkomen voor bewonersters van het Jan Willem Brouwersplein (voormalig kraakpand). De SSHVU is om de tuin geleid, zij dachten dat een accountantsdienst van de gemeente in de panden zat en dat de gesprekken daardoor niet voortgezet waren. In deze onverkwikkelijke zaak vragen wij ondersteuning van alle Amsterdamse krakersters. Kom langs, bezet, slaap en barricadeer. Lees voor achtergrondinformatie ons uitgebreide onderzoeksrapport.
-12-85/11 WONINGSTICHTING ONTRUIMT BUURTURGENT LIEVEN DE KEY A-SOCIAAL! LIEVEN DE KEY IN DE JAREN ZESTIG ...
(1) Kraakgroep Haarlemmerbuurt
Vinkenstraat-comitee.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Plakat
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) GA SA / SA 030/001.2.01
(5) Zie 11-12-85/1
In de jaren zestig werd Lieven de Key opgericht waarbij het belang van de huurder het belangrijkste uitgangspunt zou zijn. Door verhogingen gingen de huren omhoog. Met de uit de pan gerezen gasprijzen was dit niet meer op te brengen. Velen besloten niet meer huur te betalen dan op te brengen was. De 10% huuraktie was geboren. Lieven de Key voelde zich na enkele jaren in haar bestaan bedreigd en liet de aktievoerende huurders als een baksteen vallen. Besloten werd iedereen met schulden te ontruimen. Op de landelijke kraakdag van 23 november werd een nieuwbouwwoning van Lieven de Key in de Vinkenstraat 43 gekraakt. De nieuwe bewoner werd gesommeerd het pand te verlaten. Met de mededeling dat de woning als wisselwoning bestemd is voor een moeder met kind uit de Lepelkruisstraat. Woonspreekuur en Vinkenstraatcomitee ondernemen een poging een huurkontrakt te regelen. Op een vergadering is besloten dat de etage in geval van ontruiming geweldloos verdedigd gaat worden. Wij eisen: intrekking van de leugenachtige aangifte, een huurkontrakt voor de bewoner van Vinkenstraat 43 en geen ontruimingen.
-12-85/12 Beste buurtbewonersters. Zaterdag 14 december 1985 hebben wij Den Texstraat 1 gekraakt, ...
(1) De afzonderlijke bewonersters en kraakgroepen.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
14 December hebben wij Den Texstraat 1 gekraakt, nadat het 1 jaar leeg heeft gestaan. Het zou verder vervallen als wij het niet gekraakt zouden hebben. Het pand was tot december 1984 in gebruik als bordeel. In mei is het verkocht aan de huidige eigenaar Sigona. Wij willen het pand bewoonbaar maken. Wij stellen het op prijs wanneer u ons ondersteunt door buurtverklaringen over de leegstand.
-12?-85/13 HUIS-AAN-HUIS-KRANT EEN UITGAVE VAN DE KRAAKGROEPEN IN OOST A'DAM
(1) (de kraakgroepen in Oost)
(2) 4v 8p, A4, off-set, o.a.Courier en Light Italic, foto's
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.1.03
Op mensen die hun informatie alleen via de krant en de TV kregen, moeten de gebeurtenissen in de Schaepmanstraat onbegrijpelijk en verontrustend overgekomen zijn. In dit krantje de keerzijde van de medaille met achtergrondinformatie die in de 'gewone' pers niet aan bod komt.
Petra, 21 met kind, was een eind op weg met onderhandelingen over een huurkontrakt. Zij werd ontruimd. De deurwaarder heeft de politie verteld dat het om een ontruiming huurschuld zou gaan en niet dat het een vonnis was op grond van de distributieregels. Daardoor had de politie er misschien geen idee van wat er als reactie zou kunnen gebeuren. Van Thijn sprak voortdurend over eigenrichting zonder aan te geven dat buurtbewonersters jarenlang alle problemen van een verpauperde stadsvernieuwingswijk zelf hadden opgelost.
24 Oktober bij de tweede ontruiming van Schaepmanstraat 51', werden 32 mensen gearresteerd; de meesten ook mishandeld. De arrestanten die niet meteen naar het ziekenhuis hoefden werden overgebracht naar het hoofdbureau. De volgende dag gaf de politie het bericht vrij dat Hans Kok in zijn cel was overleden. Doodsoorzaak: onbekend. De naam Hans Kok komt niet voor op de lijst van 38 arrestanten bij de advokatencentrale. Advokaat Kersting maakt een bezoekafspraak voor 2 uur 's middags. Hij kon pas om 6 uur doorgaan omdat 'er een gang buiten gebruik was'. Getuigen meldden dat er tussen 12 en 1 problemen waren. De politie verklaarde dat Hans om 10 uur overleden was. Toen Hans aan het sterven was werd hij gemeld als 'geval dat door de arts even meegepikt kon worden'. Waarom deed de politie zo'n moeite om Hans als 'drugsdode' aan te merken? Is Hans wel zo toevallig in een cel overleden? Nee. De afgelopen 5 jaren zijn er 31 mensen in Nederlandse politiecellen gestorven. Altijd is de doodsoorzaak onbekend of onduidelijk of zijn belangrijke dingen niet onderzocht. Het lijk is begraven als het onderzoek klaar is; contrôle op het werk van de Rijksrecherche is onmogelijk. Volgen artikelen met de koppen Achtergronden en gebeurtenissen en ..., De 'kraakbeweging' in de media, Democratie? Repressie in naam van het volk en Krakersters en de stadsvernieuwing.
-12-85/14 FEEST IN ... HAMBURG
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 051/001.3.02
Van 27 december tot 2 januari organiseren de bewoners van de Hafenstrasse in Hamburg een internationaal autonomenfeest. Er wordt gerekend op 1000 autonomen. Na de rellen in Frankfurt, Londen, Athene en Amsterdam bleek hoe slecht de internationale kontakten geregeld zijn. Vaak waren we aangewezen op de officiële media. Niet alleen een goede berichtenuitwisseling is belangrijk, ook het gezamenlijk internationaal aktievoeren is van groot belang. Door feest, concerten en diskussies hopen we kontakten te leggen. Er is te weinig bestek en er zijn te weinig matrassen. Voor ontbijt moet je de plaatselijke middenstand aanspreken (maar ga niet te dicht in de buurt van de Hafenstrasse jatten, ze zijn daar te gespecialiseerd geworden). Op het infocentrum kun je terecht voor een slaapplaats. Feest in Hamburg.
-12-85/15 SOLIDAIR MET DE STRIJD VOOR STOOKKOSTEN- EN BLOKVERWARMINGSVERLAGING ...
(1) (Bewonerscommissie blokken AW I en AW II.)
(2) dubbelz., A4, Letter Gothic
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA /
In 1976 werd het Van Beuningenplein e.o.ingrijpend slecht gerenoveerd. De individuele verwarming werd gesloopt. Daar kwam blokverwarming voor in de plaats. In kosten zou het niet veel uitmaken, zelfs goedkoper. 30% Stookkosten gaat verloren via raam en dakkonstruktie. Het grootverbruik(tarief, fp) werd afgeschaft, 19% BTW en ook geen nachttarief meer. De bewoners betalen tot fl. 250 voorschot stookkosten en dan nog eens het gas en licht. Voor veel gezinnen onbetaalbaar. Zij die geld terugkrijgen hebben waarschijnlijk in de kou gezeten. Nu dreigt de eerste ontruiming. Joop van Dam moet voor 4 december betalen of eruit. Oudere mensen vertrekken 's nachts omdat zij het niet meer kunnen betalen. Het aktiekomitee is opgericht na het geweld rondom de Schaepmanstraat. Wij willen geen ontruimingen wegens stookkostenschulden. De bewoners worden opgeroepen solidair te zijn. Onze eisen: een eigen ketel, kwijtschelding schulden en gevel- en isolatieverbetering. In de Spaarndammer-, Transvaalbuurt en de Bijlmermeer is men de strijd aangegaan met als resultaat: een individuele ketel en verlaging van woonlasten. Buurtvergadering 10 december in de Zaagmolenschool, De Kempenaerstraat 11.
1-12-85/1 PERSBERICHT. Leden en sympathisanten van de Welzijnsvereniging voor Surinaamse Javanen ...
(1) De Welzijnsvereniging voor Surinaamse Javanen in Amsterdam - Bangsa Jawa.
(2) A4, fotokopie, elite
(3) Ams-West Mhg Wonen-kra
(4) UB SA / UB 239.1 SA 047/002.2.23
Leden en sympathisanten van Bangsa Jawa hebben 1 december een leegstaand schoolgebouw aan de Overtoom bezet. Een actie die zich richt tegen de manier waarop het stadsbestuur vorm geeft aan het beleid ten aanzien van etnische minderheden. De ambtenaren en gemeentebestuurders blijken niet gevoelig voor de kleinere groepen onder de minderheden. Verzoeken om een bijdrage aan een ontmoetingsruimte zijn afgewezen, een maatschappelijk werker ten behoeve van de Javaanse Surinamers werd laag op de prioriteitenlijst gezet. De gemeente verdeelt middelen en mogelijkheden over een zo klein mogelijk aantal groepen. Besloten is tot actie over te gaan, ook met het oog op de discussies in de gemeenteraad over de begroting 1986. Het gebouw zal worden ingericht als multi functioneel centrum voor Javaanse Surinamers.
3-12-85/1 HUIDENSTRAAT ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, blauwe inkt
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Huidenstraat: Oudezijds Voorburgwal 278-280, de Wrakke Grond, wordt met ontruiming op grond van een huidenstraattruc bedreigd. De truuk gaat tussen eigenaar Bouwmaatschappij Rokin bv en bouwbedrijf Midrith (volgen adressen en telefoonnummers). Vandaag wordt door de bewoners een kort geding aangespannen. Rokin bv heeft de bewoners een oprotpremie aangeboden.
Kinker: woensdag de 1e GDH-ontruimingen van 1e Helmersstraat 62 en Kanaalstraat 161' tegengehouden. Zaterdag Da Costakade 42' en 38' gekraakt.
Pijp: Ruysdaelkade 133hs heeft van Algemene Zaken te horen gekregen dat ze een maand krijgen om tot overeenstemming te komen met de eigenaar, het gemeentelijk woningbedrijf. Het pand, een ex bordeel, werd gekraakt op de landelijke kraakdag. De kraakgroep mag de kastanjes voor de gemeente uit het vuur halen wat betreft het tegengaan van uitbreiding van bordelen in de buurt.
Jordaan: gekraakt Tuinstraat 185 (eigenaar Herema, 6 maanden leeg, de buurt is nogal bang voor Herema). De mensen vragen dringend steun.
G.E.B.: Tesselschadestraat 7 en 9 weer gekraakt (vroeger in gebruik bij het GEB). De kraak heeft de steun van de buurtgroepen.
Schinkel: grappige kraak van Kornelis Crusemanstraat 16''' (wbv Ons Huis). Voor de woning was een tijdelijke huurder met kraakwachtfunktie. Er is gepraat met betreffende persoon dat ie dit niet kon maken. Dit ging er niet in en de kraak was het logiese gevolg.
Rivieren: de aangekondigde GDH-ontruiming van Slingerbeekstraat 6hs is niet doorgegaan omdat de kit en de stadsreiniging het te druk hadden met puin- en sneeuwruimen. De ontruiming van Hobbemakade 72' wordt niet tegengehouden. Gekraakt: Molenbeekstraat 2hs (wbv Zuid, aanklacht huisvredebreuk, hun kantoor werd bekalkt), Jekerstraat 7" (onbekende partikulier, stond een ruime week leeg, buren deden moeilijk, de kersverse bewoners verlieten daarop de etage, andere krakers uit de buurt kraakten enige tijd later de woning terug) en Slingerbeekstraat 10' (woningbedrijf Oost, ruim een week leeg). De kit konstateerde dat Martin die bij de Schaepmanstraat in z'n arm geschoten was, in het pand was. Hij wist te ontkomen via het balkon. We zullen verhinderen dat ie wordt opgepakt.
7-12-85/1
NOLYMPXCS in amsterdam ... NO SUPPORT FOR THE ORGANISATION OF THE OLYMPIC GAMES IN AMSTERDAM
(1) Committee Olympic Games No
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB SA / SA 059/001.1.04
(5) Engelse tekst. Pamflet wrs.verspreid in Lausanne
De Amsterdamse bevolking ondersteunt de kandidatuur voor de Olympische Spelen niet. Dit blijkt uit een enquete van de gemeenteraad. Hoe verder van Amsterdam, hoe groter het enthousiasme. De uitslag is een tijdlang stil gehouden. Pas na de beslissing is tot publikatie overgegaan. Sportakkomodaties, groen en goedkope woningen zullen plaats maken voor olympische accomodaties. Door veiligheidsmaatregelen zal de bevolking beperkt worden in de vrijheid van beweging. Amsterdammers accepteren dat niet, zoals evenmin de kroning en het bezoek van de paus. Op dit moment zijn er al veel protesten tegen de Spelen, doordat tijd en geld aan zinniger projekten besteed kunnen worden.
10-12-85/1 SCHINKEL Gekraakt, weer van Ons Huis, Okeghemstraat 20H. ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Ams-West Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Schinkel: weer van Ons Huis, gekraakt Okeghemstraat 20".
Haarlemmer: tegen Vinkenstraat 43 is aangifte gedaan. Na 2 maanden leegstand maakte GDH er een wisselwoning van.
Jordaan: Tuinstraat 185 is door de bewoners verlaten, pand staat weer leeg.
Wrakke Grond: kort geding tegen de Huidenstraattruc dient op 20 december.
Pijp: de gemeente wil Ruysdaelkade 133hs ontruimen op grond van het binnentredingsverbond.
G.E.B.: de panden Tesselschadestraat 7-9 zijn gekonfronteerd met een aanklacht.
Kinker: een kleuterschool op de Overtoom is gekraakt door een groep javaanse Surinamers die een multifunktioneel aktiviteitencentrum willen vestigen (eigendom grondbedrijf). Donderdag heeft de gemeente een kort geding gewonnen, zodat de Surinaamse groep ontruimd kan worden.
Kort geding: uitspraak in het kort geding van de familie van Hans Kok tegen de staat aanstaande donderdag.
Melding over agent Abe de Jong, die Hans Kok verhoord zou hebben.
Staats: tegen Groen van Prinstererstraat 31hs is een aanklacht ingediend.
Protest tegen kraakdisco's. In een stedelijke kraak -voor woonruimte in plaats van kantoorruimte- in het Maupoleum (Jodenbreestraat) is de huidige disco gekraakt. Een dergelijke loonvormende instelling in een voor wonen gekraakt kantoorpand is ook ons een doorn in het oog. Waar Flux en Vrankrijk de winst besteden aan goede doelen, verdwijnt het hier in eigen zak. Oproep aan 60 autonome zuipers binnen 5 minuten de zaak daar leeg te zuipen. Neem helm en knuppel mee.
11-12-85/1 WONINGSTICHTING ONTRUIMT BUURTURGENT LIEVEN DE KEY A-SOCIAAL! Lieven de Key is in de Haarlemmerbuurt ...
(1) Kraakgroep Haarlemmerbuurt.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Artisan
(3) Ams-C-WE Wonen-hv Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.2.01
(5) Ook verspreid als bijlage bij Bluf! 199. Facs.in Grachtenkrant 139 (16-12-85) p.18-19. Zie -12-85/11
Lieven de Key is in de Haarlemmerbuurt grootgebracht door de aktieve mensen in onze buurt. Zo'n 15 jaar later is het sociale gezicht van deze woningbouwvereniging verdwenen. Lieven de Key stuurt dreigbrieven naar mensen met betalingsmoeilijkheden en binnenkort krijgen huurders de politie op hun dak: uitzettingen. Als de woningbouwverenigingen zich als ordinaire huisbazen gaan gedragen, zullen wij ze als zodanig behandelen. Hun leegstand wordt gekraakt. Vinkenstraat 43 stond 2 maanden leeg. Op 23 november, kraakdag, werd hij dan eindelijk gekraakt. Voor een buurturgente, zoals dat heet in de zieligheidswedstrijd van de gemeente. Lieven de Key heeft na de kraak met GDH bekonkeld dat de woning wisselwoning moest worden. Het Vinkenstraatcomité laat zich niet met politiegeweld chanteren. Er werd een moeder met kind uit een te verbouwen kraakpand uit de Lepelkruisstraat op afgestuurd. Zij regelen zelf een wisselwoning en hebben helemaal geen kind. Lieven de Key heeft dit zielige verhaal verzonnen. De zaak stinkt. Na een gesprek met de woningbouwvereniging doet Lieven de Key aangifte van de kraak. In de Schaepmanstraat is op ons geschoten, we zijn mishandeld. Dit in opdracht van een 'sociale' woningbouwvereniging. De macabere opmerking van Van Thijn: "De ontruiming was een vergissing". De ontruiming van Vinkenstraat 43 zal geen vergissing zijn, maar een moedwillige miskleum van Lieven de Key, bedoeld om ook hier de buurtstrijd voor sociale rechtvaardigheid kapot te maken. De leugenachtige aangifte moet worden ingetrokken, de buurturgente moet een huurcontract. Gevallen als Vink 43 worden straks dagelijkse praktijk voor de kraakgroepen. Steun elkaar in confrontaties met hun. Kom op alarm.
17-12-85/2 PIJP De dreigende ontruiming ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Pijp: de dreigende ontruiming van Ruysdaelkade 133hs is voorlopig van de baan.
Indische: gekraakt Sumatraplantsoen 74' van Rappange.
Wrakke Grond: kort geding tegen de huidenstraattruc verschoven naar 10 januari.
Geding fam.Kok: kort geding grotendeels gewonnen. De vertrouwens arts krijgt alle medische dossiers, alleen geen namen.
Bordeelkraak: gekraakt Den Texstraat 1 (1 jaar leegstand, in mei '85 verkocht aan de huidige eigenaar Sigona uit Sicilië, sindsdien niets mee gedaan, kans dat eigenaar moeilijkheden gaat maken).
Haarlemmer: deze week beslist de officier van justitie over de huisvredebreuk aanklacht van wbv Lieven de Key tegen Vinkenstraat 43 (zie 11-12-85/1).
Aangezien er in Kersttijd geen reet gebeurt, kappen we er 2 weken mee.
Rivieren: gekraakt Deurloostraat 61" (Viscount en partners bv), bij de kraak ontdekte de kit Martin die nog steeds wordt gezocht. Hij kon ternauwernood de Wielingen invluchten.
23-12-85/1 Amsterdam, 23-12-85. Aan alle amsterdamse taxi-chauffeurs,
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt.
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/010.1.01
Volgens berichten in Parool en Telegraaf zouden krakers taxi's vorderen en zelfs taxi-chauffeurs en hun familie bedreigd hebben. Die informatie kwam van Klaas Wilting, politievoorlichter. Deze bedreigingen zijn niet van krakers afkomstig. Wij gaan ervan uit dat het om een provocateur gaat om zo een anti-stemming te creëeren tegen aktievoerders en krakers. Voor het bewerkstelligen van het isolement van aktievoerders gaat niets politie en politici te ver. Onze strijd is uitsluitend gericht tegen speculatie, politiek wanbeleid en fascisme. We zijn dagelijks bezig met hoge huren en gasprijzen omlaag te krijgen, ontruimingen en GEB-afsluitingen tegen te gaan. Wij kunnen ons niet verantwoordelijk stellen voor verpaupering en criminaliteit. De werkelijke problemen en hun veroorzakers worden genegeerd. De politie tracht de aandacht af te leiden van de kritiek op haar optreden. Wij betreuren het dat om bovengenoemde redenen getracht wordt taxi-chauffeurs op te zetten tegen krakers en woningzoekenden.
- -86?/3 SPANDOEKEN EN AFFICHES
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil?, pica
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 009/001.2.01
I.v.m.akties is het van belang dat zoveel mogelijk affiches en spandoeken op opvallende plaatsen worden opgehangen. Een van de makkelijkste middelen om te laten zien dat we de dood van Hans en de mishandeling van arrestanten nog niet vergeten zijn. Bovengenoemde zaken worden te luchtig opgenomen. Als wij onze verontwaardiging niet massaal weten door te zetten zal de toekomst voor een aktievoerder(ster) een stuk riskanter worden. In de Spuistraat is weer eens door de politie aktie ondernomen om een spandoek te verwijderen. Ook spandoeken met leuzen tegen wantoestanden in eigen buurt zijn welkom, bv.Verlaging woonlasten ja, olympische spelen nee. Informatieverstrekking en verzameling op Wittenstraat 1.
- -86/5 1. Ons anti-toerisme is niet gericht tegen toeristen, ...
(1) anoniem
(2) A3, fotokopie, o.a.Courier, foto
(3) Ams-alg Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 181.4
Ons anti-toerisme is niet gericht tegen toeristen, maar tegen (uitwassen van) toerisme. De binnenstad dreigt een toeristenghetto (openluchtmuseum) te worden. Je kan daar drie dingen tegen/mee doen: aktievoeren met als doel afschrikking, je eigen aktiviteiten (zoals in Vrankrijk) sterk maken of op je eigen soort toerisme inspelen. In een verziekte stad kun je evenmin wonen als in een stad waar de toeristen je de strot uit komen. Het wijkcentrum moet een eigen opstelling kiezen. Louis Genet als raadslid: 'Voor de binnenstad maken wij (de PvdA) rechtse keuzes'. Inmiddels is Genet wethouder. De keuzes houden in: knieval voor het bedrijfsleven, het wegbulldozeren van de belangen van bewonersters, slechts de meest kapitaalkrachtige funkties blijven in de binnenstad over. Huurdersters worden net zo veel getroffen door het om zich heen grijpende toerisme als krakersters. Een breedgedragen alternatief beeld van de binnenstad is nodig. Anti-toerisme is vreemdelingenhaat. Khadaffi en Tsjernobyl bereiken meer dan tien rondvaartbotenakties.
- -86?/10 Slavenkoor
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB / UB 191.2
(5) Zie /4
Tekst van het Slavenkoor, Barrikade, Dievenwagen en de Ed van Thijncantate. Strijdliederen uit de Staatsliedenbuurt.
- -86?/12
Op 24 oktober 1985 wordt op illegale wijze Schaepmanstraat 59 ontruimd.
(1) Vrienden van Hans Kok
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-alg Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 009/001.2.01
Op 24 oktober 1985 wordt op illegale wijze Schaepmanstraat 59 ontruimd. 's Middags wordt de woning herkraakt. De 4 agenten die zich op de etage bevinden wordt vrije aftocht verleend ondanks dat ze Martin S.in z'n linkerarm hebben geschoten. Onder leiding van Van Beek wordt de woning op beestachtige wijze wederom ontruimd. De mishandelingen gaan door tot in de cel. Een van de arrestanten, Hans Kok, wordt dood aangetroffen in zijn cel, B21. 'n Eerste rapport wordt vrijwel door iedereen verworpen. Er volgt een nieuw onderzoek. De resultaten zijn aanleiding tot weer een nieuw onderzoek dat zich concentreert op drie arrestanten-bewaarders (Struyk, Stok en Bosman). Hogere politieambtenaren (hulpofficier van Justitie Ypinga en van Ingen) en de GG&GD-arts Fassaert blijven buiten schot, terwijl juist zij verantwoordelijk waren voor o.a.het niet verstrekken van matrassen en een mogelijk fatale dosis librium. Tegelijkertijd start er een disciplinair onderzoek. De doofpot blijkt hermetisch gesloten. Van Thijn start een kort geding tegen Radio Stad om een lastige uitzending waarin bewaarders verklaringen afleggen, te verhinderen. Als duidelijk wordt dat de drie bewaarders als zondebokken dreigen te worden bestempeld neemt de politiebond een dreigende houding aan: vingers af of anders doen wij een boekje open. Het optreden heeft succes: in de nu openbaar gemaakte conclusies treft niemand enige blaam, wie de verantwoordelijkheid droeg is niet meer te achterhalen. De conclusies van vertrouwensarts Schumacher worden genegeerd: als Hans een matras en goede medische zorg zou hebben ontvangen dan zou hij nu nog leven! De moordenaars blijven gedekt, Van Thijn heeft ze immers nog nodig. De dood van Hans is geen incident. Onder Van Thijn's regime zijn meerdere mensen in politiecellen overleden zonder aanwijsbare oorzaak. Het cruciale punt is de mentaliteit van het politiepersoneel: krakers en buitenlanders hoeven niet op een normale behandeling te rekenen. I.p.v.zich bezig te houden met problemen waar gewone mensen mee te maken hebben, stort Van Thijn zich op prestige objecten ten koste van de bevolking. Van Thijn's beleid in de Staatsliedenbuurt reikt niet verder dan politierepressie. Van Thijn is de eindverantwoordelijke voor de gang van zaken. Van Hall had destijds 't politieke fatsoen zelf ontslag te nemen n.a.v.de dood van bouwvakker Jan Weggelaar. Wij eisen dat Van Thijn het politieke fatsoen zal weten op te brengen om af te treden. Wij wijzen de gemeenteraadsleden op hun verantwoordelijkheid: stuur hem weg!
- -86/13 jullie hebben hans kok vermoord wij pakken jullie
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, foto's
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA /
Ypinga: jij hebt gezien hoe ziek Hans was. Toch heb je hem 14 uur in een cel opgesloten. Zonder medische verzorging. Jij hebt zijn doodvonnis getekend. Jij bent de moordenaar.
Abe de Jong, rechercheur jeugdpolitie.
H.P.Wooldrik, officier van justitie.
Algemene Woningbouwvereniging, direkteur Roorde, hoofd verhuur J.Geerlings.
H.Th.Bouma, landsadvokaat.
Dirk Wessels, hoofdagent Raampoort.
E.C.Hogervorst, hoofdinspekteur Lijnbaansgracht.
W.Weltevrede, deurwaarder.
A.Janssen, patholoog anatoom.
Joop de Scheffer, hoofdinspekteur Raampoort.
Korthals Altes, minister van justitie.
H.J.Struik, bewaker hoofdburo.
S.de Jong, brigadier Raampoort.
Van der Pol, hoofdinspekteur hoofdburo.
Van der Ark, toxicoloog gerechtelijk laboratorium.
Klaas Wilting, politievoorlichter.
J.G.Poulissen, brigadier Warmoesstraat.
G.van Beek, hoofdinspekteur Raampoort.
W.van Ingen, adjunkt-hoofdkommissaris.
H.Hindriks, kommissaris te Velzen.
Hartsuiker, rechter-kommissaris.
H.Rengelink, direkteur GGD.
Jaap Valken, hoofdkommissaris.
H.Lentink, rijksrechercheur.
Chr.L.Boekhoff, advokaat.
Ed van Thijn, burgemeester.
J.Werner, gemeente-advokaat.
K.J.H.H.Sietsma, kommissaris.
Helmoet Wirda, kommissaris Raampoort.
Hans André Woons, sektiekommandant M.E.
F.Stokman, bewaarder.
E.Willems, wachtkommandant hoofdburo.
J.S.H.Roemelé, rechercheur.
A.O.van der Kerk, officier van justitie.
Ludo Fassaert, GGD-arts.
J.A.J.Johanisse, topambtenaar Algemene Zaken.
Bob Visser, kommissaris Raampoort.
Veelal voorzien van adressen en telefoonnummers.
- -86?/16 Men fluistert ... dat het erg leuk was in de brakkegrond
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) UB / UB 296.2
Men fluistert dat het erg leuk was in de brakke grond. Dat de bickers blues band prima op dreef was. Dat de 'harde kern van de kraakbeweging' na de mislukte aktie-manifestatie van zaterdag nog harder wil worden. Dat sommige krakers zich niet vertegenwoordigd voelen door dit selekte groepje aktievoerders en de diskussiemogelijkheden wat beperkt waren. Als de aktie mislukt, wat gaan we dan doen? Dan kondigt men af: afgelast demonstratietje. Dan kondigt men aan: gelegenheid tot nakaarten vanavond in de smederij. Hebben wij daarom gevraagd? Dat er organisatoren rondlopen die toezeggen dat hun mannetjes klaar zullen staan als er een bepaald persoon aan het woord komt. Dat je toch moeilijk kan geloven dat zo'n angst de solidaire verhouding tussen krakers vertegenwoordigt. Dat er over geplande aksies niet gediskusieerd kon worden: dat was allemaal al geregeld. Is het allemaal al geregeld? Men luistert.
- -86/17 AXIE Op 1 januari 1987 is het mogelijk krakersters anoniem te dagvaarden ...
(1) ATAK
(2) A4, el.stencil, logo/tek.
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 011/002.5.01
Op 1 januari 1987 is het mogelijk krakersters anoniem te dagvaarden om ontruimingen op grote schaal mogelijk te maken. De wet biedt de eigenaar de mogelijkheid het ontruimde pand 1 jaar leeg te laten staan na ontruiming. Pure spekulatie dus. De leegstandwet kent nog de mogelijkheid van tijdelijke verhuur (geen huurbescherming, eigenaar kiest zijn eigen tijdelijk huurders) en het vorderen van panden (een wassen neus omdat er nauwelijks financiële middelen voor beschikbaar zijn). Deze twee aspekten zijn al ingegaan op 1 januari 1986.
De kraakbeweging heeft de afgelopen 20 jaar duizenden mensen geholpen aan een betaalbaar dak boven hun hoofd. De woningnood en de spekulatie blijven, dus kraken ook! ATAK (Axie Tegen Anti-Kraakwet) is een groep krakersters uit Amsterdamse kraakbuurten. Maak gebruik van onze informatie en blijf de ontwikkelingen volgen (BLUF, Grachtenkrant, wijkbladen, Radio de Vrije Keijser, Kraak, blad van het Landelijk Overleg Kraakgroepen).
- -86/18 AAN BUREN EN OMWONENDEN. EERSTE NASSAUSTRAAT 4 GEKRAAKT!
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Eerste Nassaustraat 4)
(2) A4
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/011.1.03
Geen woning, lange leegstand en vermoedens van dubieuze praktijken waren voor ons aanleiding tot kraken. Na een week wonen zijn wij, vier volwassenen en een baby, ontruimd. We werden gearresteerd. Volgens de zus van de eigenaar staan zij en haar moeder binnen twee weken op straat. Zij bewoont een etage in de Van Oldenbarneveldstraat en bezitten een pand in de Rozenstraat. Twee jaar geleden gekocht voor fl. 25.000, nu te koop voor fl. 410.000. Eerste Nassaustraat 4 is verbouwd tot luxe huis. Eigenaar Meissner von Hohenmeiss, wonend op de Canariese eilanden, heeft het pand van zijn zus gekocht. Dit pand is een distributiewoning, maar is zodanig verbouwd dat bewoning per etage niet meer mogelijk is. Wij eisen: geen speculatie met distributiewoningen, snellere aanpak van het G.D.H.bij leegstand en/of dubieuze praktijken.
- -86?/22 LAAT JE NIET PAKKEN Dit stencil is bedoeld als praktische handleiding voor mensen die illegaal gas en elektra gebruiken ...
(1) anoniem (wrs.uitgegeven door Tegengas)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Wonen
(4) SA / SA 006/001.1.03
Dit is bedoeld als handleiding voor mensen die illegaal gas en elektra gebruiken of dat wegens gebrek aan geld moeten gaan doen. De laatste tijd hebben stillenteams van het GEB invallen gedaan bij mensen die illegaal gas en elektra gebruiken. De mensen die werden opgepakt werden uren ondervraagd en moeten hun door het GEB (te hoog) geschatte verbruik betalen en eventueel een proces wegens diefstal (dat laatste hebben we nog nooit meegemaakt). Illegaal hier wonende buitenlanders werden aan de vreemdelingenpolitie uitgeleverd.
Niks te zien: zorg dat er van buiten af geen licht te zien is, dus hang dikke gordijnen op. Hier zit niks meer: weiger iedere GEB-ambtenaar die aan de deur komt. Knippen: verbreek de zegels zorgvuldig zodat je ze later weer kunt bevestigen. En plakken: snij de loden zegel daar open waar je met je Stanley-mes tussen het gevouwen blik bij het lood komt, snij dat blik niet kapot en bewaar alle onderdelen. Stille genieters: wanneer je in een huis komt te wonen waar gas en elektra aangesloten zijn maar waar je geen rekeningen krijgt, dan is de kans groot dat de vorige bewoner illegaal heeft aangesloten. Laat je niet pakken!
- -86/23 BESTE BUURTBEWONERS Per 1 januari a.s.krijgen veel mensen ...
(1) Woonspreekuur Haarlemmerbuurt.
(2) A4, fotokopie, 12" Courier
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.1.01
Per 1 januari krijgen veel mensen te maken met de leegstandswet. Mensen zagen in dat ze voor woonruimte niets van de gemeente of malafide eigenaren te verwachten hadden en het kraken van woningen nam grote vormen aan. Kraken is nooit illegaal geweest. Het woonrecht was belangrijker dan het eigendomsrecht. De wet bestaat uit twee onderdelen: het anonieme dagvaarden en tijdelijke verhuur. Eigenaren kunnen bij B en W een vergunning aanvragen om woonruimte tijdelijk te verhuren. Het aantal opzeggingsgronden voor een tijdelijk huurkontrakt is onbeperkt. Hierdoor wordt de huurbescherming volledig uitgehold. De eigenaar kan zelf bepalen wie er op de woning komt. Wie er niet geholpen gaat worden laat zich raden: mondige huurders, huurders met oud zeer en voormalige krakers. Wij denken dat in deze buurt veel mensen te maken krijgen met ontruiming. Wij willen nagaan of er mogelijkheden zijn om met zoveel mogelijk mensen uit de buurt duidelijk te maken dat huiseigenaren geen vrij spel mogen hebben over de rug van een groeiend aantal daklozen heen. Alternatieven zijn mogelijk zoals aankoop, legalisatie en gedoogverklaringen. De woningnood neemt toe, er wordt meer afgebroken dan gebouwd. En als er gebouwd wordt, dan tegen onbetaalbaar hoge huren.
- -86/31
(1) (uitgegeven door Piet Vink van het Wijkcentrum Staatsliedenbuurt)
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Gegevens ontleend aan Adriaenssen (1996) p.64. De panden zijn gespaard gebleven
Aan de bewoners van de Haarlemmerweg tussen de Van der Duyn- en de Van Hogendorpstraat. Van de verhuurder kreeg u een brief met de keuze tussen slopen of renoveren van de woningen. Hieronder zijn de mogelijkheden voor een kleine opknapbeurt op papier gezet. Ga naar de buurtvergadering.
-1-86/3 MANIFESTATIE hans kok-hmidou.t akhrifa
(1) Marokkaanse Vrouwenvereniging
Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland
Komitee Marokkaanse WAO slachtoffers
Al Chabiba Mouhagira
met participatie van Komitee Onafhankelijk Onderzoek en Jongeren tegen racisme.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: o.a.Bruxelles
(3) Mhg Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 009/001.5.03
Hmidou Takhrifa en Hans Kok sterven onder verdachte omstandigheden in een amsterdamse politiecel. Politie en justitie doen er alles aan om dit soort zaken in de doofpot te laten verdwijnen. Vanuit de kraakbeweging en de marokkaanse gemeenschap zijn aktiviteiten ondernomen om te voorkomen dat dit onderzoek eveneens geruisloos zou worden afgewikkeld. 26 Januari manifestatie in gebouw CICSA. Forum discussie en kulturele manifestatie. Opheldering over de dood van Takhrifa en Kok. Stop de razzia's tegen buitenlanders. Tegen ongelijke behandeling.
-1-86/5 Binnenland FELLE PROTESTEN TEGEN HOGERE GASPRIJS
(1) Krisis Komitee Oost
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.Letter Gothic en 10" Courier
(3) Ams-Oost Werk Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Afgelopen jaar hebben wij maandelijks voor de sociale dienst gestaan. Wij proberen u duidelijk te maken op welke manier we ons tegen de krisis kunnen verweren. Het afgelopen jaar is onze 'koopkracht' met 17% gedaald! Daarin zijn de voordeurdelerskorting en de verlaging van het vakantiegeld niet eens meegeteld. Daarnaast is er de verslechtering voor de uitkeringsgerechtigde: meer regels, meer kontrole!
Informatie over de eenmalige uitkering, korting op uitkering van bewoners van slooppanden en de mogelijkheid te klagen over de Sociale Dienst.
-1-86/6 KIEZEN VOOR NIEUWE KANSEN IN BOUW EN HOUT
(1) bouw- en houtbond fnv
(2) 1v 6p, A4, off-set, blauwe en zwarte inkt, tekeningen
(3) Werk Wonen
(4) UB GA /
Een jaarlijkse extra investeringsimpuls van fl. 2,4 miljard en verlaging van de BTW op arbeidsintensieve bouwactiviteiten, dat vraagt de Bouw- en Houtbond FNV van een komend kabinet. Door deze maatregelen komen er nieuwe kansen voor duizenden werknemers: er zal dan voor 40.000 mensen extra in deze bedrijfstakken werk zijn. Met grote schokken is de bouwproduktie sinds 1980 ingezakt. Het aantal werklozen in de bouwnijverheid loopt op van 21.000 naar 121.000. De vermindering van de bouwproduktie heeft diep ingegrepen in toeleverende bedrijfstakken. De internationale teruggang van de economie heeft de aanzet gegeven. De overheid kan worden verweten dat het met zijn bezuinigingsbeleid de neergang heeft bevorderd. De terugval in de woningnieuwbouw had opgevangen kunnen worden. De werkgelegenheid kan worden verbeterd door arbeidstijdverkorting, herbezetting, leerlingbouwplaatsen, her-, om- en bijscholing, arbeidsbemiddeling, tijdelijk extra bouwopdrachten en tijdelijk vervroegde pensionering. Om stabiliteit in de bouwproduktie te bewerkstelligen zullen de volgende maatregelen genomen dienen te worden: woningbouw en -verbetering opvoeren, uitbreiding stadsvernieuwingsprogramma, handhaving woningbouwsubsidies, onderhoudsubsidies en verlaging BTW op bouwactiviteit. Volgt overzicht van knelpunten in hoofdwegen- en spoorwegnet die aangepakt dienen te worden.
-1-86/9 DREIGENDE ONTRUIMING? Joop en Anne Beaux voor de rechter
(1) huib morel
(2) A4, off-set, Bruxelles
(3) Ams-C-WE Rechtsst Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
Elf jaar liggen ome Joop en tante Anne Beaux op het bickerseiland nu overhoop met woningbouwvereniging Lieven de Key over de huur. Hun huurschuld is dertigduizend gulden. Aan hun huis werd omstreeks 1974 achterstallig onderhoud gepleegd en het werd -omdat het een monument is- zogenaamd gerestaureerd. Ome Joop had de 'Spaarndammerbuurtregeling' weten af te dwingen: kale huur na renovatie fl. 150 per maand. Dacht ie. Lieven de Key berekende hem een nieuwbouwhuur. De stookkosten rijzen de pan uit. Bovendien gingen de bewoners van het Bickerseiland huurakties voeren. Jan Witte moest in 1982 voor de rechter verschijnen. Nu zijn ome Joop en tante Anne aan de beurt. Ze doen een beroep op jullie om bij deze vertoning aanwezig te zijn, 17 januari in het Paleis van Justitie.
-1-86/10 GEEN BROOD, GEEN SPELEN ... 24 Januari in kraakkaffee vranckrijk
(1) (kraakkaffee vranckrijk
sine panem et non circenses)
(2) A4, el.stencil, tekeningen, foto
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB SA / UB vrz 19 SA 022/001.2.01
24 Januari in kraakkaffee vranckrijk, info poëzie video, daarna muziek.
-1-86/11a POLITIE-OPTREDEN STAATSLIEDENBUURT januari 1986 Sinds 1 oktober 1985 is onze buurt 81 politie-agenten rijker.
(1) Comitee Politie-optreden Staatsliedenbuurt.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: 12" Courier; achterkant: elite, pica
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/011.1.03
(5) Nederlandse, Engelse, Turkse en Arabische tekst. Zie -11-85/8
1: Sinds 1 oktober 1985 is onze buurt 81 politie-agenten rijker. Coffee-shops worden regelmatig gekontroleerd op papieren, fietsers worden aangehouden vanwege een kapot achterlicht, buurtbewoners moeten zich zonder reden legitimeren en aktieve buurtbewoners worden geïntimideerd. De politie wil de Staatsliedenbuurt volgens de letter van de wet weer in het gareel krijgen. Wij vinden dat niet de taak van het nieuwe wijkteam. Er zijn belangrijker punten, zoals het oplossen van inbraken en overlast. Als u klachten heeft over het optreden van de politie, kunt u dit melden bij het wijkcentrum.
2: Vertalingen van deze tekst.
-1-86/11b
(1) Comitee Politie-optreden Staatsliedenbuurt.
(2) A4, el.stencil, 12" Courier
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/028.4.02
Dito als voorkant van /11a.
-1-86/12 bewoners v Hogendorpstraat & haarlemmerweg
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen Wonen-hv
(4) SA / SA 002/011.1.04
Er zijn in ons woonblok mistoestanden: geen onderhoud, de staat van de woningen is heel slecht. Dit was aanleiding om een twintig gulden aktie te beginnen (de woonvergoeding voor een krot). Het is belangrijk dat meer mensen mee doen. Dit kan ook in de vorm van een aktie voor een minimaal redelijke huur voor een sloopwoning (75 gulden) waarvan de leefbaarheid gegarandeerd is. Op 20 januari informatie-avond met bewoners die elders een dergelijke aktie voerden, iemand van het advokatenkollektief, buurtopbouwwerk etc. om ons te informeren over de mogelijkheden en haalbaarheid van dergelijke akties. Van Hogendorpstraat 21hs.
-1-86/14 MAUPZIGT WIJKT NIET VOOR SPEKULANTEN !
(1) de afzonderlijke bewonersters Maupzigt
(2) A4, Bruxelles
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) SA / SA 028/004.2.03
Voor ons het Maupoleum. Achter ons de Stopera. Onder ons de metro. Wat hangt ons boven het hoofd ... Maupzigt, Jodenbreestraat 150, werd gekraakt op 24 maart 1985. Er kunnen 8 mensen wonen. Er is hier een teaterruimte en een schilderateljee. Wij worden bedreigd door spekulanten die ons huis willen kopen. Als de stopera af is kunnen ze fiks verdienen. Weer moeten mensen wijken voor de poen. De buurt is 'n prestige objekt voor gemeente en projektontwikkelaars. Van Centraal Station tot aan de Stopera moet een winkelstraat komen met allure, waar toeristen veel geld kunnen uitgeven. Veel winkels voor levensonderhoud verdwijnen. Wij blijven wonen tegen de city-vorming in.
7-1-86/1 CENTRUM In de laatste weken van '85 nog aardig wat kraken in het centrum: ... LAATSTE WAARSCHUWING 7-1-'86
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Bui-Eur Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Centrum. O.Z.Voorburgwal 11, een tijdje geleden ontruimd omdat er gedeald werd, is gekraakt. Eigenaar is Yüksel, een turkse penosefiguur. Ook gekraakt Beursstraat 39, aanklacht huisvredebreuk. Op de Zeedijk zijn 2 kleine pandjes naast elkaar gekraakt van een chinees onderwereld figuur. Utrechtsestraat 95", tot tweemaal toe door de eigenaar eigenhandig ontruimd. Na de herkraak gebarrikadeerd. De volgende dag wordt de eigenaar met traangas verjaagd.
Haarlemmer. De ontruimingsdreiging voor Vinkenstraat 43 is van de baan. Eigenaar wbv Lieven de Key heeft ingebonden. Gekraakt Haarlemmerplein 13hs. Eigenaar is grondbedrijf.
Kinker. Gekraakt Kinkerstraat 11. Eigendom van een klein huiseigenaartje.
Rivieren. Gekraakt vorig jaar nog, Churchilllaan 66', eigenaar Franchement bv. De kit konstateert leegstand (en de aanwezigheid van Martin). Even later proberen 3 kitten Martin te arresteren. Dit mislukt dankzij een stomme smeris die met open deur tegen het verkeer in achteruit rijdt. Deur kapot. Vrijdag kregen de bewoners van Churchilllaan 66' de advokaat, van het kantoor Bartels en Jansen, van de eigenaar op bezoek. Op 2e kerstdag herkraakt Molenbeekstraat 2hs, eigendom van wbv Zuid. Gekraakt op 2 januari Maasstraat 114". De woning wordt verlaten omdat er een kloppend huurkontrakt van voor de kraak is. Gekraakt 3 januari, Kromme Mijdrechtstraat 104-106 winkel. Eigendom van weduwe Borst, een maand leeg. In de woning werd een deurwaardersbrief gevonden waarin ontruiming op huurschuld voor 3 januari wordt aangekondigd. Het moet die ochtend geweest zijn. Gekraakt op 4 januari Diezestraat 31', eigenaar middels een Coöperatieve flatexploitatievereniging, is Van Mourik.
Martin is vorig jaar naar de rijksrecherche geweest (om zijn aanklacht tegen de smeris die hem in de Schaepmanstraat in de arm schoot). Dit gebeurde, ondanks de toezegging dat hij niet zou worden opgepakt, onder escorte van 30 mensen.
Wegens het ingooien van een ruit van Barclay's Bank is Mart in London veroordeeld tot 9 maanden bajes. Barclay ondersteunt de apartheid in Zuid-Afrika.
Vrijdag 10 januari dient het kort geding van de Wrakke grond (O.Z.Voorburgwal 278-280) tegen de Huidenstraattruc.
Het wordt weer koud. Saboteer de boel, kantel je gasmeter, sluit zelf weer aan, bepaal je eigen rekening! Meer info bij Tegengas.
16-1-86/2 VEGIN GEEF TEGENGAS
(1) Tegengas i.s.m.verontruste kleinverbruikers
(2) A4, elite
(3) Wonen
(4) SA / SA 006/001.1.03
 
Vandaag proberen wij met de VEGIN tot overeenstemming te komen over verlaging van de gasprijs voor de kleinverbruiker. Jaarlijks worden tienduizenden huishoudens afgesloten. We kunnen de rekening reguleren tot een betaalbaar niveau. Dan zijn afsluitingen niet meer nodig. Vegin, stort grif uit jullie winst ten name van Steunfonds Tegengas. Zeven februari in Utreg landelijke Tegengasmanifestatie.
17-1-86/1a 17 januari 1986 GEEN ONTRUIMINGEN Aan alle bewoners van de Staatsliedenbuurt. GEEN GEWELD
(1) Bewoners van de Staatsliedenbuurt.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/028.4.01
(5) Zie -11-85/8
1: Binnenkort dreigt er weer een ontruiming: Groen van prinstererstraat 31 huis, gekraakt tijdens de nationale kraakdag op 23 november jongstleden. Voor de kraak werd een huur van fl. 158 betaald. Nu vraagt eigenaar Voskuilen een huur van 295 gulden. Twee andere etages brengen de eigenaar maandelijks fl. 350 per etage op. Een andere etage is horizontaal verkocht. De eigenaar heeft de bedreigde benedenwoning niet leeggemeld bij het GDH. Dat Justitie over huisvredebreuk spreekt, is een farce. Wij willen dat er een eind komt aan de praktijken van huiseigenaren als Voskuilen in onze buurt. Te veel mensen betalen te hoge huren. Hoewel buurtorganisaties zich tegen de ontruiming hebben uitgesproken, zal waarschijnlijk volgende week toch weer de politie worden ingezet om deze eigenaar van zijn huur te verzekeren. Wij willen de ontruiming tegenhouden door het bieden van geweldloos verzet. Geeft u op voor de alarmlijst. Let op de geluidswagen, kerkklokken en sirenes en kom bij alarm naar het bedreigde pand.
2: Hierbij verklaar ik me solidair met het geweldloos tegenhouden van ontruimingen in de Staatsliedenbuurt. Strookje om in te leveren bij het aktiecentrum in de van Boetzelaerstraat 33 hs.
17-1-86/1b
(1) Bewoners van de Staatsliedenbuurt.
(2) A4, fotokopie, Letter Gothic
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/011.1.01
Dito als voorkant van /1a, echter zonder aan beide zijkanten de tekst Verklaar je solidair.
21-1-86/1 TE KOOP?
(1) kraakgroep Rivierenbuurt.
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 038/001.1.01
Een buurt waar Van Mourik, bovenaan de lijst met woningsplitsers, aktief is, is de Rivierenbuurt. Veel horizontale verkoop vindt plaats binnen 'Coöperatieve Flatexploitatie-verenigingen'. Een koper koopt een aandeel in de vereniging, wanneer hij verhuist zal blijken dat hij geen bezit heeft. De woning kan opnieuw worden 'verkocht'. 2 Januari kraakte een vrouw met kinderen de woning Molenbeekstraat 14hs. Van Mourik ontruimde eigenhandig en zette er kraakwachten in. Besloten werd de woning terug te kraken. Er was een aannemer die de boel van achteren had dichtgetimmerd. In de woning waren ook al aspirant-kopers aanwezig. Er woont nu iemand anders en de woning wordt kontinu bezet gehouden. We verweren ons tegen een 2e -politionele- ontruiming. We hebben niks te maken met nep-huurders, kopers, kraakwachten en spekulanten! Kom op alarm. Volgt facsimilé van handgeschreven briefje van Van Mourik waarin hij de bewoners sommeert de woning te verlaten.
21-1-86/3 Geen geweld Vandaag wil de politie Groen van Prinstererstraat 31hs ontruimen.
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, o.a.Letter Gothic
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) UB SA / UB 191.2 SA 002/028.4.01
(5) Zie -11-85/8
Oproep voor geweldloze blokkade bij de ontruiming van Groen van Prinstererstraat 31 huis. Er moet een eind komen aan de praktijken van huiseigenaren die te hoge huren vragen.
22-1-86/1 STAATS ... LAATSTE WAARSCHUWING ... 22-1-'86
(1) (St.Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, tekeningen
(3) Ams-W-Staa Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Staats. 21 Januari is Groen van Prinstererstraat 31hs ontruimd op basis van een na de kraak getekend huurkontrakt. Eigenaar Voskuylen vraagt 300 piek woekerhuur. Bij de ontruiming lieten 300 mensen zich geweldloos wegslepen. Later charges, 20 gewonden en geen arrestaties. Volgt adres en telefoonnummer van de eigenaar. Rot vlees en lysol waren reeds zijn deel.
Donderdag moet Van Thijn getuigen voor de rechtbank over het schieten vanuit Schaepmanstraat 59 waarbij Martin S.in zijn arm werd geraakt. Van Thijn moet vertellen wie 'verbalisant 12' is, die het schot heeft gelost. Martin komt donderdag ook. Er moeten veel mensen komen om zijn arrestatie opnieuw te voorkomen.
Rivieren. Gekraakt Oude IJsselstraat 58hs van Viscount en partners, makelaar Hoen.
Vrijdag werd Molenbeekstraat 14hs herkraakt. Eigendom van woningsplitser nr.1, Van Mourik. 2 Januari werd de woning 'wild' gekraakt. Van Mourik weigerde aan de moeder met kinderen te verhuren. Vorige week ontruimde hij eigenhandig.
Centrum. Er dreigt een ontruiming wegens lokaalvredebreuk voor Zeedijk 88-90. O.Z.Voorburgwal 11 verwacht een knokploeg.
Pijp. Gekraakt op 10 januari Ceintuurbaan 208hs, eigenaar Verhoef, makelaar Tel. 18 Januari gekraakt Gerard Doustraat 8hs, Nobel is de eigenaar. Na de kraak kwam hij moeilijk doen.
Indische. Gekraakt Benkoelenstraat 2hs, eigenaar grondbedrijf.
Vrijdag in Vrankrijk benefietfeest ten bate van No Olympics, entree fl. 2,50.
23-1-86/1 beste buurtbewoners, vandaag hebben we goudsbloemstraat 173-I gekraakt.
(1) afz.woongroep jordaan en bewoners
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 142 (27-1-86) p.5
Vandaag hebben we Goudsbloemstraat 173-I (hele pand, fp) gekraakt. We hopen voor de sloop t.b.v.de nieuwbouw weg te zijn zodat er geen vertraging op zal treden.
30-1-86?/1 KADES in het DUISTER
(1) anoniem (uitgegeven door gebruikers Loods 1)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA /
Op 11 januari is Loods 1 gekraakt. Er wordt gebruik van gemaakt door een groeiend aantal niet-commerciële groepen: de 'nieuwe vooruitgang' heeft er een bus staan, een groep die sloopmaterialen tot bouwmaterialen wil gaan verwerken, de twee voorlichtingsbussen van de Waddenvereniging en een buurtbotenopslagplaats. Drie dagen na de kraak heeft het Havenbedrijf de elektra afgesloten. Dit levert ook problemen op voor de mensen die in de omgeving wonen en werken. De schippers zien zich verplicht 's nachts verlichting te voeren. Iedereen wil het licht terug. Tot nu toe was er een onbetaalbare noodoplossing. Dus vandaag gaat het licht uit. Vanaf morgen willen we met zoveel mogelijk mensen bij het Havenbedrijf aan de telefoon hangen. Onze vraag: sluit zo snel mogelijk de kadeverlichting weer aan.
-2?-86/3 'Klopjacht' "KLOPJACHT" op mensen met een uitkering dreigt.
(1) Krisis Komitee Oost
(2) dubbelz., A4, o.a.10" en 12" Courier, tekening
(3) Ams-Oost Werk Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
'Klopjacht' op mensen met een uitkering dreigt. Staatssekretaris de Graaf komt met een voorstel om de uitkeringsgerechtigden te laten bewijzen dat ze geen fraude plegen. Omgekeerde bewijslast dus. Nog even en we moeten drie keer per dag stempelen.
De verlaging van de gasprijs wordt als het aan de VVD ligt weer teniet gedaan. Bij de VVD staat voorop dat de armen armer worden en de rijken rijker.
Ieder staat in tientallen bestanden ingeschreven. Op de TV konden we zien waar een verzameling van gegevens alleen al in een bedrijf toe kon leiden! Als je het hierbij afgebeelde formulier invult kun je bij de sociale dienst je dossier inzien.
De rechtswinkel start een spreekuur voor klachten over het afsluitings- en inkassobeleid van het GEB.
-2-86/4 OP 23 nov. l984 werd Kanaalstr. l6l', van de W.B.V. Zuid gekraakt.
(1) anoniem
(2) A4, pica
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) UB SA / SA 034/001.4.07
Op 23 november 1984 werd Kanaalstraat 161' van W.B.V.Zuid gekraakt. Er werd door zuid een gebruikerscontract aangeboden. Dit werd geweigerd. De eerste G.D.H. ontruiming werd op 27 november 1985 tegengehouden. Er kon weer gepraat worden. G.D.H.kon de bewoonster niet gedogen omdat Zuid haar moest voordragen. Zuid zei alleen leden die aan de beurt zijn voor te dragen. Om duidelijkheid in dit pingpongspelletje te krijgen bezetten twee groepen tegelijkertijd het G.D.H.en W.B.V.Zuid. 11-2 Blijkt een contract helemaal niet te kunnen. Wij zijn flink genaaid. De tweede ontruiming is onvermijdelijk zo ook de vergadering om deze tegen te houden. Donderdag 20-2 in Bonte Koe, bilderdijkkade.
-2-86/7 Uitnodiging: Op vrijdag 7 februari ...
(1) (Tegengas)
(2) A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 006/001.1.03
Op 7 februari wordt in Utrecht een landelijke Tegengasdag gehouden. Tegengas is bezig met het kantelen van gasmeters, het aansluiten van mensen die zijn afgesloten van gas en licht en andere praktische hulp. Er worden spreekuren gehouden in Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Den Haag. 7 Februari demonstratie en aktiviteiten zoals muziek, theater, video en feest.
-2-86/9 BETAAL OF BEVRIES
(1) Tegengas
(2) 21,5x30cm, off-set
(3) Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 006/001.1.03
Betaal of bevries. Dit is het devies van het GEB. En zo worden 1000-den mensen afgesloten en worden miljoenen mensen geplukt. De minst draagkrachtigen zijn het kind van de rekening. Ondertussen spekt de staat haar schatkist met de aardgasbaten. De gasprijs wordt op alle mogelijke manieren opgeschroefd. De gasprijs is opgeschroefd van 7 naar 68,5 cent per kubieke meter. Grootverbruikers betalen tot 37 cent per kuub, AKZO-Chemie 3,1 cent. Ook Shell en Esso verdienen een lieve duit. Ze hoeven geen belasting te betalen en beleggen de winst in het buitenland (in Zuid-Afrika bijv.). Het GEB speelt braaf haar rol in deze flessentrekkerij. Ze sluipen binnen of trappen een deur in. De incasso- en afsluitploeg speelt deurwaarder voor de schatkist en loopjongen van Shell en Esso. Wij eisen: stop de afsluitingen en intimidaties, kwijtschelding van schulden, gasprijs naar kostprijs. We roepen op tot verzet en aktie: weigeren schulden te betalen, afsluitingen tegenhouden, meters kantelen of zelf aansluiten. Volgen adressen van spreekuren. Lees de brochure Pik in 't is winter, van Tegengas.
-2-86/10 KOEVOET VIDEO a.s. dinsdag, 25 febr. worden in de koevoet video's vertoond over verzets- in de brd.
(1) (de koevoet)
(2) A4, fotokopie, foto's
(3) Bui-Eur Milieu Wonen-kra
(4) SA / SA 002/013.4.01
25 Februari in de Koevoet video's over verzet in de brd. Over Startbahn West (in West-Duitsland voor tv-vertoning verboden) en de Hafenstrasse in Hamburg.
-2-86/11 Op 23 november 1984 werd door Cristel Kanaalstraat 161 ...
(1) Cristel & Kraakgroep Kinkerbuurt
(2) A4, elite
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.4.07
Op 23 november 1984 werd door Cristel Kanaalstraat 161' gekraakt, eigenaar woningbouwvereniging Zuid. Zuid vroeg een onaanvaardbaar hoge huur voor een woning die in slechte staat was. Op 27 november 1985 werd de eerste GDH-ontruiming tegengehouden. Volgens de GDH was er een kandidaat: Eugene uit de Pijp. Hij had een gebruikerscontract en kreeg vlak voor de renovatie een brief waarin hij deze woning aangeboden kreeg. Natuurlijk wilde Eugene zich niet laten uitspelen tegen Cristel en weigerde. Zuid deed twee toezeggingen: Eugene zou een woning in de Pijp krijgen en als Cristel voor een gedoogverklaring zou zorgen zou Zuid haar als kandidate voordragen. Het GDH wilde alleen gedogen als Zuid haar voordraagt. Zuid wil niet aan Cristel verhuren, omdat Cristel vecht voor een betaalbare huur. Het GDH werkt hier bewust aan mee. Zuid opereert niet uit sociale motieven, maar ook zij vervallen tot ordinaire huisjesmelkerij. Nu dreigt er dus 2e GDH-ontruiming. Dit soort praktijken dwingt ons tot verzet. Het wordt tijd dat mensen zich daadwerkelijk verzetten tegen a-sociale woningbouwverenigingen!
5-2-86/1 HAARLEMMER Zondag gekraakt: ...
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Zuid Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Haarlemmer: zondag gekraakt Haarlemmerstraat 102 (2 maanden leeg, eigenaar H.M.Philips).
Wrakke Grond: de Wrakke Grond (O.Z.Voorburgwal) wordt niet ontruimd. Rechter Assher heeft de huidenstraattruc afgewezen.
Indische Buurt: gekraakt Bataviastraat 53' (wbv Ons Huis, 3 maanden leeg, mensen van Ons Huis weggejaagd).
Kinker: Kanaalstraat 161' (volgt verhaal van de -2-86/4).
Rivieren: gekraakt Vrijheidslaan 46" (Rijke, maanden leeg). Herkraakt Molenbeekstraat 14hs (na eigenhandige ontruiming door eigenaar Van Mourik). Volgens een hoofdinspekteur van Van Lijenberghlaan zullen ontruimingen in de Rivierenbuurt worden aangekondigd. Dit is een opvallende ontwikkeling.
G.E.B.: in verband met weigering gas en licht aan te sluiten op Ceintuurbaan 208hs wegens een schuld van de vorige bewoonster zijn we met een groep bij het GEB langsgeweest. Toegezegd werd dat mensen niet meer afgescheept worden met de smoes dat ze een huurkontrakt moeten laten zien of 6 maanden borg betalen.
Demonstratie: 6 februari, begint bij het hoofdburo. Geëist wordt opheldering over de dood van Hmidou Takhrifa en Hans Kok, stop de razzia's tegen buitenlanders, tegen ongelijke behandeling. Organisatie door marrokaanse organisaties, kom.onafhankelijk onderzoek en jongeren tegen racisme.
5-2-86/2 HET SPEL Binnen kort wordt Cristel ontruimd ...
(1) Cristel, Kraakgroep Kinkerbuurt, en Kraakgroep De Pijp.
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.4.07
Woningbouwvereniging Zuid weigert te onderhandelen over een redelijke huur voor Kanaalstraat 161'. Cristel kan de belachelijk hoge huur van 301 (maximale huur) voor een in slechte staat zijnde kleine 3 kamer woning niet betalen. De woningbouwvereniging wil niet praten omdat zij vinden dat krakers voorkruipen. Ze hebben op 20 november '85 de woning zelf toegewezen aan kraker Eugene uit de Pijp. Deze liet zich echter niet uitspelen en heeft het aanbod geweigerd. Het spel gaat als volgt: de woningbouwvereniging wil over de huur praten maar dan moet Cristel eerst een gedoogverklaring van het G.D.H.hebben. Het G.D.H.wil wel gedogen maar dan moet de Woningbouwvereniging haar eerst als kandidaat voordragen. Wij zijn hier om een telefoongesprek bij te wonen tussen Zuid en het G.D.H.waarin zij een oplossing moeten vinden.
6-2-86/1 PIJP Woensdagmiddag werd 2e Jan Steenstraat 114 gekraakt. Eigenaar Voogd ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) Stichting Voorlichting Kraken
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.2.01
(5) Voor Voetboogstraat zie 20-2-94/1
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
10 Februari viert de Binnenpret haar 2-jarig bestaan.
In april wordt de voordeurdelerskorting besproken in de kamer. Ondertussen beginnen de speurhonden van de asociale dienst steeds fanatieker naar 'fraude' te zoeken. We zijn weer begonnen met bespreken hoe we dit soort kontrolekanker aan kunnen pakken.
Overdruk van artikel uit Het Parool van 6 februari waarin gesproken wordt over staatssecretaris De Graaf van sociale zaken en zijn topambtenaar Voogd. Volgt adres van Voogd. De knokploeg kreeg 100 piek per persoon, zal wel zwart werk zijn. Fraude misschien? Woensdag werd 2e Jan Steenstraat 114 gekraakt. Eigenaar Voogd wil 900 piek vangen of anders verkoop of pension. In de nacht van woensdag op donderdag kwam er een knokploeg van 25 man. De bewoonsters/bezoeksters werden bedreigd met messen en een pistool. Toevallig passerende rechercheurs hoorden het kabaal en gingen kijken. Het meubilair vloog al het raam uit. Die 2 stillen haalden er een hele hoop kit bij. 9 Van het zootje werden opgepakt. Onder de knokkers bevindt zich Ton Hoogduyn, lijfwacht van Janmaat, een lid van de Raad van State Passchier en eigenaar Voogd, direkteur sociale verzekeringen van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (voor knokkers zeker). Een prima vangst dus. De 9 worden o.a.beschuldigd van openlijke geweldpleging, al gauw goed voor een paar dagen op 4m². Het hele zootje is in verzekering gesteld (je weet wel, zo'n roze velletje). De etages worden nu bezet gehouden.
Zondag gekraakt Voetboogstraat 2, een groot bedrijfspand van Caransa.
Gekraakt Geulstraat 28hs, eigenaar Semeyn Esser.
Woensdag is Jack (Staatsliedenbuurt) opgepakt. Hij moest nog een maand zitten.
Vorige week woensdag heeft het GEB massaal invallen gedaan in 7 gekraakte woningen in de Schinkelbuurt wegens illegale aansluitingen van gas en licht. 20 Mensen werden opgepakt wegens diefstal, 12 bleven zitten vanwege valse of geen naam of illegaal zijn.
Woensdag werden de afdeling vorderingen van het GDH en wbv Zuid tegelijkertijd bezet om meer duidelijkheid te krijgen over de dreigende gdh ontruiming van Kanaalstraat 161'.
De eerste processen i.v.m.de Schaepmanstraat, voornamelijk minderjarigen, zijn de 14e.
6-2-86/2 doodsoorzaak onopgehelderd. Op 26-1-'85 overleed Hmidou Tahkrifa in een cel op het hoofdbureau van politie.
(1) Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland
Marokkaanse Vrouwenvereniging
Komitee Marokkaanse WAO-Slachtoffers
Al chabiba Mouhagira
Komitee Onafhankelijk Onderzoek
Jongeren tegen Racisme
(2) A4, off-set
(3) Mhg Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 009/001.5.03
Op 26-1-'85 overleed Hmidou Tahkrifa op het hoofdbureau. Op 25-10-'85 overleed Hans Kok op hetzelfde bureau. Ook zijn doodsoorzaak is onopgehelderd gebleven. Wij vragen vandaag heropening van het onderzoek naar de dood van Tahkrifa. De geslotenheid van het politie-apparaat moet doorbroken worden. We hebben geëist dat vertrouwensartsen en advocaten niet langer door de politie worden tegengewerkt. We gaan naar het gemeentehuis om Van Thijn in het openbaar ter verantwoording te roepen over zijn uitspraak dat bij het onderzoek naar de dood van Tahkrifa niets achterwege is gebleven. Onafhankelijk onderzoek nu.
6-2-86/3 KNOKKERS IN DE PIJP !
(1) anoniem (uitgegeven door bewoonsters Tweede Jan Steenstraat 114)
(2) A4, fotokopie?, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) GA SA / SA 031/005.2.02
5 Februari werd de Tweede Jan Steenstraat 114 (beletage en souterrain) gekraakt. Het had korte tijd leeggestaan, maar wij wisten van de kwade bedoelingen van eigenaar Voogd uit Oegstgeest. De vorige huurder betaalde fl. 360, Voogd was van plan nu fl. 900 huur te vangen of te verkopen of in te richten als pension. Het G.D.H.werd ingelicht over de louche praktijken van Voogd. 's Nachts werden alle ramen ingesmeten en deuren opengebroken. Er stonden 15 opgefokte idioten in de kamers. De mensen in het pand werden bedreigd met messen. Besloten werd naar buiten te gaan. De boel was behoorlijk in puin gerost. Twee stillen waren afgekomen op een melding van een 'knokpartij' en konden weinig meer doen dan versterking oproepen. Er werden 9 knokkers ingerekend. Onder hen Ton H.(vriendje van Janmaat) samen met een aantal donkere mensen. We zitten nog steeds in het pand. Barricademateriaal is hard nodig. Oproep alert te zijn bij eventueel alarm. Volgt adres en telefoonnummer van Voogd (werkzaam bij de sociale verzekeringsraad).
6-2-86/4 GASPRIJS NAAR KOSTPRIJS Morgen is er in Utrecht een landelijke Tegengasdag.
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Wonen
(4) SA / SA 006/001.1.03
Morgen in Utrecht landelijke tegengasdag. Tegengas is 1½ jaar bezig met het heraansluiten van mensen die afgesloten zijn van gas en licht, het kantelen van gasmeters of op andere wijze frauderen en het bieden van praktische hulp. Veel mensen worden uit de nood geholpen op een aantal Tegengasspreekuren die als paddestoelen uit de grond schieten (Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Den Haag). Demonstratie van het AKU, onze brochure met een praktische handleiding is af, muziek, theater, video en feest. Neem spuitbussen en toepasselijke spandoeken mee. Verzamelen bij Tegengas in de Van Boetzelaerstraat 33 hs waarvandaan een bus gaat of in het Centraal Station.
13-2-86/1 MARTIN S. ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Wonen-hv Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Martin S.: dinsdag probeerde de kit weer eens Martin S.op te pakken, gezocht omdat-ie in de Schaepmanstraat met een bijl zou hebben bedreigd. Martin wist er vandoor te gaan. Ondertussen gaat Martin druk door met procederen.
Rivieren: op Vrijheidslaan 46" stonden maandag ineens 3 stevige heren die de deur hadden ingetrapt. Eigenaar is De Rijke (Hamerstraat 20). Hij was bij ons niet bekend. Nu dus wel.
Wbv.Zuid: Molenbeekstraat 2hs heeft een tijdelijk huurkontrakt aangeboden gekregen voor 2e v.d.Helststraat 53'. Ze moeten niet denken dat dit kraakwacht geintje doorgaat.
Voogd: zit nog steeds vast. Ook Ton Hoogduin -vroegere lijfwacht van Janmaat- en dat figuur van de Raad van State zitten nog vast.
Tegengas: heeft vrijdag het gas afgesloten bij de burgemeester en 2 wethouders in Utrecht. Volgen adressen van spreekuren.
17-2-86/1 HUURAKTIE-NIEUWS! VISKOPPEN SOEP VOOR KAMERLEDEN
(1) Dapperbuurt, Kattenburg, Indische Buurt en Westelijke Eilanden.
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Ams-C-WE Wonen-hv
(4) FP /
(5) Facs.in Grachtenkrant 144 (24-2-86) p.21
7 Februari waren huuraktievoerders bij een lunch van kamerleden. Leden van de 2e kamerkommissie volkshuisvesting bekeken nieuwbouw- en stadsvernieuwingsprojekten, met name in betondorp. Het ontvangstkomitee boden hun een lunch aan bestaande uit viskoppensoep en een korst oud brood. Een krisislunch. Na het voorlezen van een verklaring en het zingen van het woonlastenlied verdwenen wij met hun lunch (paling, tartaar). En ons maar voorhouden dat wij moeten bezuinigen op ons dagelijks eten. Wij eisen nog steeds: woonlasten naar inkomen.
17 Januari stond ome Joop Beaux van het Bickerseiland voor de rechter, gesteund door aktievoerders tegen de hoge woonlasten. Joop voert aktie tegen woningbouwvereniging Lieven de Keij, die hem in 1974 beloofde dat de huur na renovatie niet hoger zou zijn dan fl. 150. Tijdens het proces is dit in getuigenverhoren erkend. Bij de oplevering van de woning waren de woonlasten verdubbeld. Sinds 1977 betaalt ome Joop 10% van zijn netto inkomen aan huur. Joop staat hierin niet alleen. De uitspraak is op 12 maart. Wees massaal aanwezig.
20-2-86/1 STAATS Jack uit de Staatsliedenbuurt zit nog steeds vast ...
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-W-Staa Godsdienst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Staats: Jack zit nog steeds vast. Hij weigert in de bajes te werken. Hem zijn beperkingen opgelegd: geen rekreatie, geen sport, hij mag niet naar 't winkeltje, alleen wassen.
Maffers: de drie ontruimde panden Schaepmanstraat 59, Groen van Prinstererstraat 31hs en de Kempenaerstraat 8hs worden nog steeds bezet door 'maffers'. De panden zijn besmet verklaard en blijven doelwit van akties, variërend van telefoon kanonades en affiches op de ruiten tot traangas naar binnen en het plaatsen van een nep-bom. Iedereen die behoefte heeft wat met genoemde panden of hun bezetters te doen kan zijn gang gaan.
Processen: vrijdag waren de 1e processen voor de kinderrechter over de Schaepmanstraat. Stella en Natasja werden veroordeeld. Stella gaat in hoger beroep.
Martin S.: is nog steeds bezig achter de naam te komen van de smeris die hem in z'n arm schoot. Maandag was het hoger beroep wat Van Thijn had aangespannen tegen de beschikking van de rechtbank dat hij als getuige moet verschijnen. Het feit dat Martin de smeris persoonlijk verantwoordelijk wil stellen past volgens de gemeente-advokaat in de lijn van dreigbrieven. Ze blijven de klootzak dekken. Uitspraak 13 maart.
Paus-plakkers: 26 februari proces voor de kantonrechter tegen mensen die vorig jaar paus-affiches hebben geplakt. Ze werden in verzekering gesteld wegens het aanzetten tot moord op een bevriend staatshoofd. Dit staat in schril kontrast met de dagvaarding wegens plakken.
Allaert: ook nog steeds gezocht omdat ie met stenen zou hebben gegooid bij de recentste Singel 114 herkraak op 20 april '85. Ondertussen lopen er allerlei hoger beroep zaken van hem: 21 februari Herengracht 50 en de uitgelekte kraak op de Amsteldijk.
25-2-86/2 Vrije Keyzer ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Bruxelles, tekening
(3) Ams-Zuid Wonen Wonen-kra
(4) UB SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
De Vrije Keyzer start 5 maart een serie over woningbouwverenigingen. We volgen hoe woningbouwverenigingen bedrijven zijn geworden en niet meer solidair kunnen zijn met haar huurders, hoe het beleid wordt gemaakt t.a.v.krakers en hoe ze reageren op huurders die de huur niet meer op kunnen brengen.
Wbv.Zuid probeert voor de 2e keer de gekraakte winkelruimte Scheldestraat 100 aan derden te verhuren. Hier zit al tijden het ontmoetingspunt van de Rivierenbuurt. Daarom gaan we in een tegenoffensief, we wachten niet op Zuid om ons er uit te procederen. Laat je ongenoegen blijken! Volgen namen, adressen en telefoonnummers van mensen van wbv.Zuid.
Er is dinsdag aktie geweest bij de logeerplaats van IOC-leden. Noolympix!
-3-86/10 THEMAAVOND. WONINGBOUWVERENIGINGEN IN SATÉ-SAUS.
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 031/002.2.10
19 Maart in de Molly op de v.Ostadestraat 55 themaavond over woningbouwverenigingen in de stadsvernieuwingswijken. Discussie over wat het voor buurten betekent om geconfronteerd te worden met de bedrijvigheid van Woningbouwcorporaties t.a.v.de vele clandestiene bewoning. De Woningbouwverenigingen willen de huizen op knappen. Elke verandering in een 19de eeuwse buurt betekent problemen. In woningen die gesloopt worden kunnen de huidige bewoners vaak niet terugkomen, de corporaties kunnen nog steeds geen redelijke huur garanderen. Velen maken van de situatie gebruik die verpauperde buurten te ontvluchten. Welke mensen komen dan in de nieuwbouw terecht? Als panden wel opgeknapt worden en de bewoners en de corporaties worden het niet eens over de huur, wat dan?
Buurtbewoners die definitief verhuizen, dat betekent leegstand = kraken. Tijdelijke verhuur is de oplossing, volgens de corporaties. Ze kunnen maar niet vatten dat Huisvesting ook iets met Volksgezondheid te maken heeft, dus met ieders sociale kontakten. Als je wat wil bereiken tegen zo'n bedrijf als een woningbouwvereniging moet je dat met omwonenden doen of je organiseren in de buurt. Mensen hebben al ervaringen opgedaan met woningbouwverenigingen, zij hebben deze avond georganiseerd om daarover te vertellen.
-3-86/14 Zoals bekend stonden Joop en Anne Beaux op 17 januari (in hoger beroep) voor de rechter vanwege de huurschuld ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, achterkant: foto's
(3) Ams-C-WE Rechtsst Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
26 Maart in het Paleis van Justitie doet de rechtbank uitspraak in het huurkonflikt tussen Joop en Anne Beaux en Lieven de Key. Joop en Anne weigerden in 1974 na renovatie van hun huis een huurkontrakt te tekenen, omdat de huur hoger werd dan vóór de renovatie was afgesproken. Lieven de Key had hun een huur volgens de zgn.'Spaarndammerbuurtregeling' beloofd. Die belofte kon ze niet nakomen. Zij sloten zich in 1977 aan bij de 10%-huurakties. De rechtbank heeft de uitspraak uitgesteld om die in gewoon Nederlands te vertalen. Ter zitting zal dan een stencil worden uitgereikt met een 'voor gewone mensen begrijpelijk verhaal'. Muzikaal ondersteund door de Bickersbuurtband.
-3-86/16 komp allen tezame jubelend van vreugde VIDEO MAART '86 IN VRANKRYK & in de molly
(1) (Vrankryk & de Molly)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen, achterkant: paarse en zwarte inkt
(3) Alt.lev Bui-Eur Wonen-kra
(4) FP /
1: Gratis maandagavond in Vrankrijk en dinsdagavond in de Molly, video. 3 Maart Nijmeegs stadsjournaal (Piersonontruiming 5 jaar geleden, wonen en werken in eigen handen), 10 maart het Ierse Republikeinse Leger, 17 maart Allemaal tuig! over agressie bij jongeren en de reakties hierop, 24 maart racisties geweld tegen niet-blanken in Engeland, Videofaschist Wien over hoe televisie door fascisten kan worden gebruikt om de kijkers te verstikken en Wie tegen fascisme strijdt verliest nooit, 31 maart Nationale protestweek in Chili.
2: Leest de Gragtenkrant en Kraakt.
-3-86/17 KNOKPLOEGEN,POLITIE EN POLITIEK.
(1) Amsterdamse Krakers
(2) A4, fotokopie
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
(5) Bijdrage voor dit (?) pamflet uit de Grachtenpot fl. 7 (GrKr 147 p.8). Facs.in Grachtenkrant 144a extra (4-3-86) p.7
Het verschijnsel knokploeg is de laatste weken weer in opmars. Heeft de politie een lamme arm van het slaan, dan wordt hun taak over genomen door ongeregelde troepen. Als de stroom krakers (woningzoekenden!) richting ziekenhuis maar gegarandeerd is. De scheiding tussen politie en onderwereld is niet zo groot. Dat we hier te doen hebben met fascisten is wel duidelijk geworden na de rampartij in de Eerste Jan Steenstraat. Ook de hogere heren dragen graag hun steentje bij. Al tijdens de knokploegenhoos in de tijd van de Lucky Luyk schermde 'onze' burgervader met een anti-knokploegen beleid, nooit meer wat van gehoord. Onze rechterlijke macht wil al helemaal niets weten van het aanpakken van knokploegleden. De politie geeft het voorbeeld, het hogere kader dekt de zaak en politiek en pers kreëeren een stemming waarin krakers afgeschilderd worden als ongedierte. Weer heeft de politie, gedekt door de doofpot, op ons in kunnen rammen in de Schaepmanstraat met als dieptepunt de dood van Hans Kok. Met de herovering van de Luyk hebben we een einde aan de stroom knokploegen moeten maken. Met het knokploegoptreden op de Looiersgracht is opnieuw het moment gekomen.
-3-86/18 VALSE TOEZEGG@INGEN BRENGEN ... GEZ@IN VOOR DE RECHTER
(1) Buurtopbouworgaan Dapperbuurt
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-WE Wonen-hv
(4) SA / SA 080/001.2.06
Ome Joop Beaux en zijn vrouw staan voor de rechter omdat ze volgens hun huisbaas, sociale verhuurder Lieven de Key, tienduizenden guldens huurschuld hebben. In 1972 vonden onderhandelingen plaats over renovatie op het Bickerseiland, waaronder de woning van Beaux. Zij waren van mening dat die renovatie niet nodig was. Zij gingen echter akkoord om de woningverbetering voor anderen niet in de weg te staan. Zij kregen de toezegging dat de huren fl. 150 inclusief verwarming zouden bedragen. Bestuursleden van Lieven de Key en medewerkers van de gemeente hebben dat in getuigenverhoren erkend. Bij de oplevering van de woningen bleek de huur veel hoger. Daarop besloot Beaux een deel van de woonlasten niet te betalen. In 1977 sloten zij zich aan bij de aktie van huurders die weigeren meer dan 10% van hun netto-inkomen aan huur te betalen. Dat betalen ze. Huur en verwarmingskosten bedragen fl. 730, daarnaast moet fl. 120 GEB betaald worden. Ook voor huurders uit andere buurten zijn soortgelijke zaken in behandeling. Allemaal omdat beloftes over de huren bedrog bleken te zijn en bewoners de woonlasten niet kunnen betalen. Gewone huurders komen voor de rechter. De hoge heren hebben we daar echter nog niet gezien. Huuraktievoerders vragen niet om een villa met gratis klusjesman of helikopterverbinding (zie RSV-enquete Tweede Kamer, fp), maar gewoon een betaalbare woningwetwoning.
-3-86/21 NIEUW ! Ook in de Schinkelbuurt beginnen wij, samen met de Kinkerbuurt, een tegengasspreekuur.
(1) Gasalarm voor de Schinkel- en Kinkerbuurt
(2) A4, wit of blauw papier, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-W-Kin Ams-Zuid Wonen
(4) SA / SA 006/001.1.07
Ook in de Schinkelbuurt beginnen wij een tegengasspreekuur. Wij protesteren tegen de te hoge gasprijzen, die in enkele jaren bijna vertienvoudigd zijn. Wij roepen op tot buurtelijke ongehoorzaamheid. We geven voorlichting in het kantelen van meters, het heraansluiten van elektriciteitsmeters en wat te doen als het GEB langs komt. Opening spreekuur 13 maart in het aktiviteitencentrum de Binnenpret.
-3-86?/22 Beste Buurtbewoners en andere Belangstellenden, Maandag 24 maart om 1.30 uur dient er een Kort Geding tegen ons, ...
(1) (de bewoners van Nieuwe Prinsengracht 6'' ''')
(2) A4, cubic elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
24 Maart dient er een Kort Geding tegen ons, aangespannen door speculant Peters Onroerend Goed. Deze gebruikt de naam Koopman om ons eruit te krijgen. Deze J.G.Koopman heeft er nooit gewoond. Vreemd genoeg staat hij op ons adres ingeschreven. Wij blijven als protest tegen het woningbeleid en de speculatiemisstanden! Het is vrijwel zeker dat onze woning in de vrije sector terecht komt (dus onbetaalbare huren) als wij vertrekken.
-3-86/23 INFORMATIE-AVOND GASPOLITIEK
(1) (Krisis-Komitee)
(2) wrs.A4, foto
(3) Werk Wonen
(4) Geen overgebleven ex.bekend / SA 037/001.3.01
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Oostblok 12 (3-86) achterpagina
1: 17 Maart Buurtwinkel Obiplein informatie- en aktie-avond over de gasprijzenpolitiek. Ook de video van Tegengas zal worden vertoond. Wie jat wat? Het kost de N.A.M.en de Gasunie 10 cent per kubieke meter om het gas bij de afnemers te krijgen. die afnemers betalen allemaal een andere prijs. Grote industrieën en elektriciteitscentrales 36 cent, kunstmestbedrijven 32 cent, tuinders 37 cent, buitenlandse bedrijven 35 cent en minder, zeer grote industrieën als AKZO Chemie betalen maar 3,1 cent en de huishoudens betalen 68,5 cent.
2: Programma van de videovoorstellingen in het Verre Oosten. Voornamelijk speelfilms, documentaire April in Portugal over de anjerrevolutie en Under Fire, speelfilm over het werk van journalisten in Nicaragua en El Salvador.
In het Verre Oosten kan weer gebunkerd worden op donderdagavond. Het is de laatste tijd ontzettend ín om een hond te hebben (zal wel te maken hebben met die voordeurdelerswet, iedereen vereenzaamt). Maar dat iedereen dat stomme beest in het verre oosten komt uitlaten, is wel te gek. Steeds meer mensen worden horendol van die blaffende, vechtende, grommende en rennende stoepvervuilers. Zolang er in het Verre Oosten nog geen hondebrokken worden verkocht hebben die beesten er niets aan om daar de hele avond rond te hangen. Laat je hond thuis zodat niemand er last van heeft.
-3?-86/24 WAAROM WORDT DIT GEBOUW BEZET?
(1) anoniem
(2) 2v 2p, A4, el.stencil, pica
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.2.17
(5) Bezetting gebouw Algemene Woningbouw Vereniging mislukt (deuren gingen niet open)
Van de ideële gronden waaruit de woningbouwverenigingen zijn ontstaan, is niet veel meer over. Van samen met de huurders knokken voor goede en betaalbare woningen, is het accent meer komen te liggen op het sluitend krijgen van de begroting. De huren lopen op. De uitkeringen en minimumlonen blijven dalen. Huur- en stookkostenstakers worden geïsoleerd en keihard aangepakt. Ze kunnen rekenen op een ontruiming. Krakers worden steeds minder in de gelegenheid gesteld om te onderhandelen over legalisering en een redelijke huur. Het antwoord van de woningbouwverenigingen op de sociale problemen is arrogant en keihard. Praten is er allang niet meer bij. Er staat een reeks ontruimingen op stapel. Wij willen oplossingen, geen slachtoffers. Woonlasten omlaag. 1986 Zal nooit een ontruimingsjaar worden!
3-3-86/1 Persverklaring Op zondag 2 maart is op gruwelijke wijze de gekraakte etage ...
(1) De gezamenlijke Amsterdamse kraakgroepen.
(2) A4, fotokopie, elite
(3) Ams-C-Jord Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA /
(5) Facs.in Grachtenkrant 144a extra (4-3-86) p.5. Zie ook Grachtenkrant 245 (29-1-90) p.16
Op zondag 2 maart is op gruwelijke wijze de gekraakte etage op de Looiersgracht 43'' door een knokploeg ontruimd. Hierbij vielen drie zwaar gewonden. De etage was diezelfde zondag herkraakt, nadat de laatste bewoner tijdens afwezigheid uit het huis was gegooid. De politie konstateerde leegstand. Enkele uren na de kraak kwamen dertig gehelmde en met knuppels bewapende mensen voorrijden. Ze droegen een american football outfit. De 10 ongewapende krakers riepen dat ze de etage vreedzaam zouden verlaten. De knokploegleden zochten er elk een uit om aan te vallen en probeerden die dan al slaand ten val te brengen. Vervolgens tuigden ze het gevallen slachtoffer gezamenlijk af. Inmiddels zijn 6 knokploegleden gearresteerd en zit de eigenaresse van de dansschool Adirly in hechtenis. Dezelfde nacht is de etage weer herkraakt. Wij wijken niet voor knokploegterreur.
3-3-86/2 Vandaag hebben wij het kantoor van woningbouwvereniging Zuid ...
(1) gezamelijke Amsterdamse kraakgroepen.
(2) wrs.A4, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Wonen Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 144a extra (4-3-86) p.4
Vandaag hebben wij het kantoor van woningbouwvereniging Zuid aan de Jozes Israëlskade bezet. Sinds '83 is in Scheldestraat 100 een informatiecentrum gevestigd. We houden ons bezig met woonlastenproblematiek en anti-fascistische akties. Het was toen nog eigendom van krottenkoning Ronald v.d.Putte en had 2½ jaar leeggestaan. Een jaar geleden waren er onderhandelingen met Zuid over huur. Het gevraagde bedrag was voor ons te hoog. De woningbouwvereniging probeert ons er weer uit te krijgen en heeft een advertentie geplaatst voor kandidaat-huurders. Wbv.Zuid gaat voorbij aan de brede buurtgerichte sociale funktie van het informatiecentrum. Met deze bezetting eisen wij stopzetting van verhuurpogingen van Scheldestraat 100 en een sociale opstelling van Zuid t.o.v.mensen die van een minimum (inkomen) moeten rondkomen.
3-3-86/3 GÖLDEN TÜLIP INTERNATIONAL b.v. LIEFSTE ZEEDIJKERS ...
(1) com.De Zwarte Tulp
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto, tekeningen
Ams-alg Ams-C-rest Wonen
(4) UB SA / UB 181.4 SA 047/002.4.31
(5) Facs.(achterkant gewijzigd) in Grachtenkrant 145 (10-3-86) p.25-26
Eindelijk belooft een Oudhollandsche Droom bewaarheid te worden. Uit de grijze hemel van het economisch herstel regent het over de geteisterde hoofden Real Golden Tulips. Amsterdam moet een serieuze City worden. Motor van de wederopstanding van Onze Nationale Economie. Wat van amsterdam overeind dient te blijven is de koloniaalhistorische façade, waarachter een op Amerikaanse leest geschoeid toeristisch grootbedrijf schuil kan gaan. Men biedt de grote beleggers de gelegenheid hun voor de bevolking zinloze monsterprojekten, ten uitvoer te brengen. Korte termijnsuccessen en snelle winsten krijgen voorrang op renovatie van de oudere stadswijken en realisatie van goede/goedkope huisvesting voor iedereen. De belangen van de bewoners en de kleine bedrijfjes aan de zeedijk worden geplet onder de wals van de Economische Grootschaligheid, die zich hier als n.v.economisch herstel vermomd heeft. Twee jaar 'herstel' heeft tot niet meer geleid dan het verjagen van veel bewoners en het dichtspijkeren van hun woningen. Na de junkies zal er straks over de zeedijk nieuwe stijl een springvloed van poenige toeristen heenspoelen. De huren zullen stevig uit de pan rijzen. Over de junkies is het laatste woord nog niet gesproken. Het probleem is alleen maar verplaatst. Wij pleiten nu voor de Zeedijk: voor een werkelijk sociaal herstel, voor behoud van zijn woon- en ontspanningsfunctie en voor een verbeterde leefbaarheid in het algemeen. Van Thijn, poot die bol in je eigen hol! Fuck the miljonairs!
14-3-86/1 Rivieren Het zal een aantal mensen wellicht zijn opgevallen ... Laatste Waarschuwing
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-Jord
Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Rivieren: het rommelt in de Rivierenbuurt de laatste tijd. Een aanval op onze momenteel zo goede positie in de buurt. Volgt overzicht van gebeurtenissen. Wbv.Zuid wil Scheldestraat 100, onze basis, ontruimen met een dagvaarding op naam van Eelco. Bij een kraak kort daarna kwam een stenengooiende makelaar vrij en werd de woning ontruimd en herkraken verhinderd. Eelco en Martin worden door de kit gezocht. De smeris viel bij Eelco thuis binnen. Eelco werd verdacht van het telefonisch bedreigen van hoofdinspekteur Van Renswoude. Eelco werd 1½ uur voor het kort geding vrijgelaten. De uitspraak is 20 maart. De tendens van arrestaties, invallen, ontruimingen en het steunen van eigenhandig optreden van huiseigenaren door de kit is voor ons duidelijk genoeg.
Een knokploeg van footballteam Amsterdam Rams ontruimde al geruime tijd geleden Looiersgracht 43". De knokploegers zijn weer snel vrijgelaten.
Zeedijk 88-90 is ontruimd wegens huisvredebreuk.
In het kader van de lobby tegen de olympische spelen is er een tentoonstelling in Scheldestraat 100 en 29 maart is er een forumdiskussie.
Kraaknieuws uit Delft en Arnhem.
18-3-86/1 giro l580l95 ... KINKER De bewoonster van Kanaalstraat 161' is gisterenochtend ontruimd. ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
De bewoonster van Kanaalstraat 161' is gisteren ontruimd. Wbv vroeg te veel huur en zei dat het van het GDH afhing of ze gedoogd zou worden, GDH speelde de bal terug. Voor de woning blijkt het GDH geen kandidaten te hebben. Dezelfde avond is de woning terug gekraakt en gebarrikadeerd. Het wachten is nu op een beslissing van een officier van justitie, die zal wel weer voor ontruiming kiezen.
Afdeling gerechtelijk geklooi. Het hof heeft beslist dat Van Thijn de naam van de smeris die Martin in z'n arm heeft geschoten niet hoeft te vertellen. Martin gaat in cassatie en is nog steeds niet opgepakt. 20-3 Uitspraak van het kort geding van woningbv Zuid tegen Eelco als gebruiker en de 'zijnen' van Scheldestraat 100. Komt allen en neem effecten mee. Morgen, de 19e, is het zoveelste kort geding wat de familie van Hans (kok) moet voeren. Ditmaal gaat het om 14 bewakers die een gesprek met de vertrouwensarts weigeren. Eerder was beslist dat hij met bewakers mocht praten. De 26e is er een proces tegen huurstakers.
Gekraakt Zeedijk 33 en 35.
Vorige week waren er weer GEB invallen in de Schinkelbuurt, er zijn meters weggehaald. Er is nu ook een Tegengasspreekuur.
Wbv.Ons Huis is in beroep gegaan tegen een beslissing van de officier v.justitie die voor hen negatief uitviel (Hendrik jacobstraat en Okechemstraat).
25-3-86/1 HELP HUIS ART.26 UIT DE BRAND
(1) Het ondersteuningskomitee Huis art. 26
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.10" Courier
(3) Rechtsst Wonen
(4) UB GA ISG /
Buurtgenoten, 10 maart is brand gesticht in huis artikel 26, gevestigd aan de Overtoom 105. Deze aanslag was niet de eerste. Er zijn aanwijzingen dat de aanslagen weloverwogen akties zijn die het doel hebben art.26 met haar bewoners uit de buurt te jagen. Voor de brand bood huis art.26 onderdak aan 14 ex-gedetineerden. In de twee jaar dat huis art.26 aan de Overtoom gevestigd is, is het wantrouwen bij buurtbewoners weggenomen. Om het reklasseringsexperiment te redden en de bewoners een gevoel van veiligheid te geven, is het belangrijk dat goedwillende buurtbewoners laten blijken het niet eens te zijn met de brandstichtingen en vernielingen. Er is dringend geld nodig voor de aanschaf van een brandalarm. Ook meubilair, beddegoed en kleding zijn welkom. Oud-West voor iedereen.
26-3-86/1 HUURAKTIEKOMITEE DAPPERBUURT ... VERKLARING
(1) De Gezamelijke Huuraktievoerders Amsterdam (Huuraktiekomitee Dapperbuurt Bewonerskomitee Kattenburg Bewonerskomitee Bickerseiland Bewonerskomitee ' Beter woonlastig dan armlastig' (Indische Buurt))
(2) A4
(3) Ams-C-rest Ams-C-WE Wonen-hv
(4) UB GA ISG SA / SA 080/001.2.06
(5) Uitgedeeld bij rechtszitting rechtbank (hoger beroep) van Ome Joop Beaux
Joop voert al jarenlang aktie tegen woningbouwkorporatie Lieven de Key, die hem in 1974 beloofde dat na renovatie de huur inclusief de kosten van verwarming niet hoger zou zijn dan fl. 150. Anno 1986 zijn de woonlasten van Ome Joop fl. 733,35 + fl. 122,50 GEB. Gezien het inkomen van Ome Joop is betaling van dit bedrag een onmogelijke opgave. Ook in de Dapperbuurt, Indische Buurt en Kattenburg zijn vonnissen te verwachten. Deze buurten voeren al tien jaar huurinhoudingsakties. Ook zij kregen dezelfde loze beloftes. Wanneer aan de gerechtvaardigde eis voor een goede en betaalbare woning geen gehoor wordt gegeven, gaan wij desnoods op de barricades. Niemand gaat zijn huis uit.
29-3-86/1 AMSTERDAM heden tentoonstelling ... NOLYMPIC CITY
(1) Scheldestraat 100
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB SA / UB 174.1 SA 059/001.2.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 146 (24-3-86) p.36
Heden tentoonstelling (N)Olympische Propaganda. Scheldestraat 100. 29 Maart informatiemiddag. Diskussie met spreker*s uit de wereld van reklame en verzet.
30-3-86/1 Aan Buurtbewoners en andere geinteresseerden. Vandaag eerste Paasdag, ...
(1) De afzonderlijke bewoners van 71 en 73. (uitgegeven door bewoners Tweede Weteringdwarsstraat 71-73, fp)
(2) wrs.21x15cm, elite
(3) Ams-C-rest
Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 147 (7-4-86) p.12
Vandaag hebben wij Tweede Weteringdwarsstraat 71-73 gekraakt. Het staat al voor lange tijd leeg. De woning is een G.D.H.-woning wat wil zeggen dat het G.D.H.een kandidaat moet aanwijzen. Het G.D.H.laat deze woning verkrotten, maar plannen voor renovatie blijven uit. Deze leegstand kunnen wij niet langer aanzien. Wij renoveren zelf wel!
-4-86/8 FIOD-oost ... GOLDRUSH in amsterdam-oost: op zoek naar de verdwenen miljarden van SHELL
(1) FIOD-Oost Krisis Komitee Oost
(2) dubbelz., A4, el.stencil [ex.SA lijkt meer off-set]
(3) Ams-Oost Werk Wonen-hv
(4) UB SA / SA 037/001.1.03
De Nederlandse huishoudens worden een poot uitgedraaid. Gas wordt goedkoper aan buitenlandse bedrijven geleverd. In 1980 zag de overheid in dat het niet zo handig was geweest Shell en Esso te laten onderhandelen over de exportprijs van gas (grotendeels met zichzelf). Er werden nieuwe overeenkomsten gesloten waarbij met de buitenlandse afnemers afgesproken werd dat de prijs die zij betalen nooit hoger mag zijn dan de gemiddelde prijs die Nederlandse afnemers betalen. Dit betekent dat wanneer de gasprijs voor de Nederlandse industrie verlaagd wordt, de prijs voor de kleinverbruikers omhoog moet. Het kwam de heren goed uit dat de prijs voor kleinverbruikers gekoppeld was aan de hoge prijs voor huisbrandolie. Shell en Esso hevelen de winsten op het Nederlandse gas over naar het buitenland. In Nederland wordt 0,0% aan vennootschapsbelasting betaald. Op 4 april trekt het F.I.O.D.-oost (Fraude & Investeringen Onderzoekdienst Amsterdam-Oost) erop uit om de miljarden boven tafel te krijgen om deze vervolgens onder de bevolking te verdelen. Oproep mee te zoeken naar de verdwenen miljarden van Shell vanaf de Buurtwinkel Obiplein.
-4-86/15 OOK DE SAP IS VAN DE PARTIJ De Socialistiese Arbeiderspartij vindt ...
(1) Socialistiese Arbeiderspartij
(2) dubbelz., A5, el.stencil, blauwe inkt
(3) Verkiez Wonen-hv
(4) UB /
De SAP vindt dat niemand meer dan vijftien procent kwijt mag zijn aan woonlasten. Daarom komt de SAP op voor verlaging van de gasprijs, ongedaan maken verslechteringen op de huursubsidie, afschaffen huurharmonisatie en huurverhogingen, kostendekkende subsidie voor woningisolatie, uitgebreid programma van stadsvernieuwing en sociale woningbouw, nationalisatie van de kredietsektor en intrekken van leegstands- en anti-kraakwetten. Het geld moet gehaald worden waar het zit, de grote bedrijven en defensie. Dus 21 mei, SAP Lijst 24.
1-4-86/1 KINKER -di.l-4-'86- ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-West Rechts bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(5) Zie 4-4-86/1 voor vervolg
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Kinker: Kanaalstraat 161' wordt nog altijd met ontruiming bedreigd (aanklacht huisvredebreuk van wbv.Zuid toegekend). Bij ontruiming wordt verzet geboden.
S.100: dezelfde wbv.Zuid verloor een kort geding tegen Eelco en 'de zijnen' om ontruiming van Scheldestraat 100 te krijgen.
Rivieren: gekraakt Bernissestraat 52'' (van wbv.Het Oosten, half jaar leeg).
Huurstaker: in het proces van ome Joop is beslist dat er een voorlopig getuigenverhoor moet komen waar duidelijk moet worden of de afspraak van 170 p/m huur inderdaad gemaakt is.
Hans Kok: kort geding tegen de staat omdat 13 van de 20 smerissen die Hans nog op het HB hebben gezien een gesprek met vertrouwensarts Schumacher weigeren. Schumacher heeft ongelijk gekregen, de fam.Kok niet. In de zaak Schaepmanstraat is het gerechtelijk vooronderzoek afgerond. Het zal niet zo lang meer duren voordat de 1e dagvaardingen komen.
Schinkel: gekraakt Olympiaplein 20''' (wbv.Ons Huis, gerenoveerd, lokaalvredebreuk aanklacht ingediend).
Gragte: gekraakt 2e Weteringdwarsstraat 71-73 (stond al lang leeg, eigenaar mevr.Kool).
C.P.: Vorige week werd bekend dat een aantal tegenstanders van het bestuur van de Centrumpartij een vergadering zou houden. In veel plaatsen in het land is de vergadering doorgegeven zodat we er massaal heenkonden zodra bekend was waar de vergadering was. Gezien de korte organisatie-tijd was er nauwelijks tijd voor konkrete plannen. Zo kwam het dat afgesproken werd het zooitje uit te roken en te (traan)gassen en ze tegelijkertijd een uitweg te bieden. Toen zaterdag 's morgens vroeg bekend werd dat de CP in Utrecht zou verzamelen, stonden in het hele land mensen klaar. Om half 4 werd bekend dat ze in Kedichem zaten. De kit riep versterking op. Er waren tussen de 150 en 200 mensen. Om de kit voor te zijn werd snel tot aktie overgegaan. Ruiten in, rookbommen en traangas naar binnen (en niet zo'n beetje ook). Plotseling stond het pand in lichterlaaie, het ging zo snel dat mensen die achteraan liepen het pand niet eens meer in de oude staat hebben gezien. Iedereen maakte dat-ie wegkwam: 72 arrestaties. Er zitten er nu nog 11 vast. De kit heeft een inval gedaan bij een fotograaf die in Kedichem was.
4-4-86/1 groep Schinkelbuurt aktief is....
(1) anoniem (uitgegeven door Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-West Rechts bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG / SA 010/002.2.01
(5) Zie 1-4-86/1. Opgenomen met 1-4-86/1 in Grachtenkrant 147 (7-4-86) p.12-13. Voor Kanaalstraat zie ook Grachtenkrant 146 (24-3-86) p.33
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Mededeling van de redaktie: het grootste deel van deze LW was dinsdag gereed. De kit gooide roet in het eten (Slingerbeek). Bij het nieuws hoort de datum 1-4-'86 en wordt verder verwezen naar deze bladzij.
Volgt tekst van 1-4-86/1 vanaf Gragte:.
Rivieren: Dinsdag Slingerbeekstraat 6hs en 10' ontruimd. Er liepen nog onderhandelingen. Aangezien veel mensen uit de buurt n.a.v.Kedichem vastzaten konden we weinig beginnen. De ontruimingen zullen een vervolg krijgen dat er niet om liegt!
Kinker: woensdag herkraakte Kanaalstraat 161' ontruimd. Ook in de Kinkerbuurt had de Kedichem-krisis hard toegeslagen.
Inval: Woensdag GEB-inval in de Rioolrat. De gasmeter is weggehaald, de kit heeft de drankvoorraad in beslag genomen.
S.100: Woningbouwvereniging Zuid is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak. Het dient 17 april.
16-4-86/1 STEDELIJK A.s. vrijdag om 4 uur ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-Zuid Rechts bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Vrijdag stedelijke vergadering in de Koevoet over de installatie van het Centrumpartij-raadslid.
Dapperbuurt: eerste GDH ontruiming tegen gehouden van Wijttenbachstraat 51' (eigenaar Woningbedrijf Oost).
Rivieren: vorige week Geulstraat 28hs wegens lokaalvredebreuk ontruimd op basis van slechts een schriftelijke toezegging dat 2 malloten het konden huren. Dezelfde nacht is de grote winkelruit ingekinkeld.
22 April zendt de Vrije Keyzer een programma uit over de frustraties en moeilijkheden rond de aankoop van Tetterode.
Nasleep Kedichem: er zitten nog 5 mensen vast. Er zijn valse getuigen verklaringen van CP'ers. 19 April demonstratie vanaf het Museumplein tegen de installatie van Bouman. Het is de bedoeling dat het vreedzaam blijft. De politieke partijen doen niet mee, die geven er de voorkeur aan met die trut in de raad te gaan zitten. De dag van de installatie komt er een blokkade voor het stadhuis. Voor liefhebbers van prikakties publiceren we een lijst van prominente Amsterdamse CP'ers (met adres en telefoonnummers).
19-4-86/10 19 april 1986 Vandaag kraken wij de woning Uiterwaardenstraat voor de 2e keer.
(1) Gezamelijke kraakgroepen Amsterdam.
(2) Bruxelles
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 148 (21-4-86) p.10
Gisteren kraakten we de woning Uiterwaardenstraat 246'' na 1½ maand leegstand met 6 mensen (eigendom van woningbouwvereniging Zuid). De politie greep meteen met grote overmacht in. 2 Van hen werden binnengelaten om te laten zien dat de woning leegstond. Dit is een eerste vereiste zoals je misschien wel weet. We komen nu terug omdat de woning onnodig leegstaat, kraken niet strafbaar is en nooit mag worden, de politie zich schuldig heeft gemaakt aan huisvredebreuk en chantage en dit niet getolereerd kan worden.
21-4-86/1 HUURAKTIE-NIEUWS! PROCESNIEUWS
(1) Dapperbuurt, Kattenburg, Indische Buurt en Westelijke Eilanden.
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Ams-C-WE Wonen-kra
(4) FP /
De processen om de huurinhoudingsaktie van de 70 aktievoerders uit Kattenburg, Dapperbuurt en Indische Buurt beleefden op 22 maart hun 1e verjaardag. De standaardprocedure was afgerond. Binnenkort zal de rechter een datum voor vonniswijzing vaststellen. In 1985 is een steunfonds voor de huuraktie geopend. Er is tot nu toe fl. 770 gestort.
Let op woonlastenmanifestatie op 26 april in De Hoeksteen.
In het proces bij de rechtbank over de huurinhoudingsaktie van de fam.Beaux van Bickerseiland velde de rechtbank op 26 maart een tussenvonnis, dat aanleiding gaf tot een vreugdedans van Ome Joop Beaux en Marie Altelaar. De fam.Beaux moet via getuigenverhoren bewijzen dat er door Lieven de Keij toezeggingen zijn gedaan over een betaalbare huur. De woningbouwverenigingen verschuilen zich bij voorkeur achter de regering in Den Haag, die hen verplicht a-sociaal hoge huren te inkasseren. Dit vonnis geeft aan dat dit verstoppertje spelen zijn grenzen heeft.
21-4-86/2 HET MOET NU MAAR EENS AFGELOPEN ZIJN, WOONLASTEN MOETEN OMLAAG!
(1) Woonlasten Overleg Nederland en OBASA, Amsterdam
(2) dubbelz., A4, off-set, o.a.Letter Gothic, tekening
(3) Ams-C-rest Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) FP /
Jaar in jaar uit worden de huren verhoogd, gaat de gasprijs omhoog en wordt er gehakt in de Huursubsidie. En dat terwijl de inkomens dalen. Dat is wat vier jaar CDA/VVD-regering ons gebracht heeft. Het moet nu maar eens afgelopen zijn met al die woonlastenstijgingen, de woonlasten moeten omlaag! De leus van deze regering is blijkbaar: woningnood, huisbazenbrood! Als U klachten heeft over het onderhoud, heeft U het recht de huurverhoging te weigeren. Uiteindelijk zal er een systeem moeten komen waarin woonlasten worden afgestemd op het inkomen. De olieprijs gaat omlaag. Dus moet de gasprijs ook omlaag. Met minstens 15 cent per kubieke meter. Al jaren houden aktievoerders uit Kattenburg en Roomtuintjes een deel van hun huur in, omdat ze door Haagse politiek te veel moeten betalen. Huisuitzetting dreigt. De woonlasten op Kattenburg en Roomtuintjes moeten fors omlaag! Tweede Kamerleden zijn uitgenodigd. Kom naar de grote woonlastenmanifestatie in de Hoeksteen, 26 april.
22-4-86/2 HANS KOK Morgen, ... LAATSTE ... WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Rechts bew Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Hans Kok: Morgen 23-4 het zoveelste kort-geding van de familie, nog steeds over die bewaarders die niet willen praten met een arts. Eis is dat het eindelijk eens gebeurt. Er komt nu een gerechtelijk vooronderzoek naar de omstandigheden waaronder Hans stierf. Reken maar niet op arrestaties in hun kamp.
Kedichem: de 24e worden in Den Haag de beroepen behandeld van de 5 resterende arrestanten tegen hun voorarrest. Verzamelen in Vrankrijk of de Koevoet.
Demo politie-moord: In Den Haag wordt 26 april een demonstratie gehouden als protest tegen de politie moord op de surinaamse arbeider Gorrisson.
Rivieren: na 1½ maand leegstand gekraakt Uiterwaardenstraat 246" van woningbouwvereniging Zuid. De kit zei 'jullie gaan eruit'. Een iemand werd meegenomen wegens vernieling. De andere mensen kozen eieren voor hun geld. Na de ontruiming werd de woning dichtgemaakt. De volgende dag werd de woning weer gekraakt. Er is op een nog te tekenen huurkontrakt een aanklacht ingediend wegens huisvredebreuk.
Ontruiming: dinsdag is Utrechtsestraat 95" door het GDH ontruimd. Het wordt tijd dat die kankerlijer van een deurwaarder eens een pak op z'n donder krijgt en dat krakers/sters leren vroeg uit hun bed te komen!
Bloemperk: Afgelopen weekeinde is het olympies bloemperkje van Van Thijn voor de 3e keer leeggewied.
C.P.: 29 April gaat burgervader Van Thijn en 'anti-fascist nr.1' het CP raadslid Bouman installeren. Er komt een blokkade om het stadhuis. Van Thijn heeft al laten blijken z'n fascistoïde ordedienst die M.E.heet op ons los te laten.
24-4-86/2 KRAKERS PARAAT ... PRINS HENDRIKKADE 169/170
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Prins Hendrikkade 169/170)
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.1.02
 
17 April gekraakt Prins Hendrikkade 169/170. Het pand is na langdurige leegstand bezig te verkrotten. De eigenaar heeft voor het laatst in oktober 1978 het pand bezocht. Nu komt hij met een plan om er weer kantoren van te maken. 22 April kwam hij ons verrassen met een knokploeg. Voor 6 mei is die knokploeg weer te verwachten. Wij hebben een noodlijn en een sirene. Wij hopen dat jullie paraat staan voor ons (ook om vijf uur 's ochtends).
-5-86/12 W@AT! HOORZITTING HOEZ@O? ... Wethouder van der Vlis komt uitleg geven op BUURTVERGADERING 4
(1) (de werkgroep) (Uilen/Valken/Rapenburg-Waterlooplein e.o., fp)
(2) 1v 4p, A5, off-set, o.a.12" Courier en elite, tekening, kaartje
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB /
Wethouder van der Vlis komt uitleg geven op buurtvergadering, 27 mei Koningszaal Artis. Op het terrein van de huidige Waterlooplein-markt huizen bouwen is niet mogelijk omdat het lawaai van het razende autoverkeer van en naar de IJ-tunnel te groot is. Men kan deze geluidsoverlast op twee manieren wegnemen. Op de buurtvergadering van 19 maart hebben wij gekozen voor het doorgaand verkeer onder de grond. In de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 13 mei werd beslist dat de tunnel-oplossing niet verder mocht worden onderzocht. Ambtenaren erkennen dat de tunnel de beste oplossing is. Op 27 mei wil de gemeente de Nota van Uitgangspunten bespreken. Dat kan niet. De buurtbewoners zijn op 20 mei, voordat de nota was voltooid, uit de Werkgroep gestapt. De zogenaamde hoorzitting is voor ons een buurtbijeenkomst waarop de Wethouder zijn besluit om het tunnel-voorstel niet uit te werken moet toelichten. Maak van de Koningszaal van Artis maar even een leeuwekuil.
-5-86/16 GEEN ONTRUIMINGEN IN DE STAATSLIEDENBUURT. ... Opnieuw wordt in de Staatsliedenbuurt ...
(1) Bewonersgroep Geen Geweld, Geen Ontruimingen
Buurthuizen Reiger/Trefpunt
Advokatenkollektief Staatsliedenbuurt
Openbare bibliotheek Staatsliedenbuurt
CPN afdeling Staatsliedenbuurt
Filmhuis Cavia
Anti-fascismekomitee Staatsliedenbuurt
Vrouwenrechtshulp Staatsliedenbuurt
Zaal 100
Woongroep Staatsliedenbuurt
Tegengas
Bakfietsenkollektief Staatsliedenbuurt
Kraakcafe' de Rioolrat
Wijkpost voor ouderen Staatsliedenbuurt
Gereedsschapsuitleen de Blauwe Duim
Werkgroep Sport
Magdalenaparochie, Nassaukerk-, en Prinsessekerkgemeente (i.v.m. de te hoge huur)
Noord Oost Punt-Komitee
Wijkraad Staatsliedenbuurt
Komitee Politie-optreden Staatsliedenbuurt
(2) A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/011.1.02
Opnieuw wordt een juridies aanvechtbare ontruiming doorgezet ten behoeve van een spekulant die een onrechtmatig hoge huur vraagt. De eigenaar wil voor Van Bossestraat 20 I (een 2-kamerwoning van 30 m²) een huur hebben van fl. 490, inklusief C.V. Tweemaal zoveel als hij volgens het woningwaarderingsstelsel mag vragen. De woning is op 9 oktober 1985 gekraakt. De huidige bewoner voldoet aan alle GDH-normen en heeft tevergeefs verzocht over een huurovereenkomst te praten. De gemeente wil de woning ontruimen op grond van huisvredebreuk. Deze ontruiming ten behoeve van een spekulant mag niet doorgaan. Wij eisen: een woonvergunning voor de huidige bewoner, halvering van de huur, geen ontruiming. Oproep zich tegen deze ontruiming te verzetten door blokkade voor het bedreigde pand.
-5-86/17 BESTE BUURTBEWONERS Voor de vierde maal binnen korte tijd ...
(1) Bewoners van Bossestraat 20' en de woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, el.stencil, 12" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/011.1.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 150 (19-5-86) p.26
 
Voor de vierde maal krijgt onze buurt te maken met een ontruiming. Ditmaal de van Bossestraat 20' voor een eigenaar die een veel te hoge huur vraagt. In september '85 wordt de huur opgezegd, 1 oktober komt de etage leeg, eigenaar meldt de woning niet leeg bij het GDH, 9 oktober wordt de etage gekraakt, gevraagde huur is fl. 490 per maand voor 30 m² (het dubbele van wat volgens alle regels gevraagd mag worden). Justitie wil de ontruiming doorzetten met de smoes dat de eigenaar te weinig tijd had om een nieuwe huurder te vinden. De medebewoonster heeft tegen deze beslissing van justitie een kort geding aangespannen. De bewoners hebben een huurvoorstel gedaan overeenkomstig het puntensysteem. De bewoners zijn van plan deze ontruiming te voorkomen. Als we dit soort ontruimingen tolereren hebben we binnen de kortste keren wéér te maken met spekulatie, sleutelgeldpraktijken e.d.
-5-86/19 UITNODIGING OPENDAG OVERTOOM 33
(1) De bewoners van Overtoom 33.
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) ISG / ISG arch Overtoom 33
U bent als buurtbewoner uitgenodigd voor de Open dag op 23 mei. Op borden wordt bekend gemaakt wat de bestemming van de ruimtes zal worden. Ons doel is het huis geschikt te maken voor bewoning van zes mensen en ruimte voor een openbare functie. Bijeenkomst waar gemeente, buurt en de pers aanwezig zijn. De bewoners zullen dan het plan van de architect overhandigen.
2-5-86/1 ARRESTANTEN SINGEL 114 Woensdag 14 mei ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid Rechts bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Arrestanten Singel 114: 14 Mei moeten de 4 mensen die bij de laatste Singel 114-herkraak opgepakt waren (20-4-'85) weer voorkomen bij de politierechter op beschuldiging van openlijke geweldpleging.
Martin S.: Op 15 mei worden door de r.c.getuigen gehoord. Dit zijn getuigen in het voordeel van hem. Tegenover hen staat de verklaring van de smeris die Martin in z'n arm heeft geschoten en die zegt dat Martin hem met een bijl bedreigde. Door deze ene verklaring wordt Martin al sinds de gebeurtenissen in de Schaepmanstraat gezocht.
NoOlympics: Laatst moest iemand voorkomen die werd verdacht van het uitgraven van het olympies bloemperkje. Ze is vrijgesproken. Het propaganda stuk wordt nu bewaakt.
Schinkel: Gekraakt Cornelis Crusemanstraat 28''' (woningbouwvereniging Ons Huis). Toen er niemand thuis was zette de wbv er huurders op met een tijdelijk huurkontrakt. De woning werd maandag herkraakt en dinsdag ontruimd. Ons Huis heeft de boel uitgesloopt en de woning dichtgemetseld.
Rivieren: Uiterwaardenstraat 246'' is nog steeds in onze handen. Wbv Zuid heeft een aanklacht ingediend wegens huisvredebreuk. De aanklacht is gebaseerd op een huurkontrakt wat 2 dagen na de herkraak nog niet was getekend. Als de o.v.j.dit toekent is-ie gestoord en wordt de openbare orde door ons verstoord. Maandag dacht eigenaar Franchement bv z'n slag te slaan en ontruimde op eigen houtje Churchilllaan 66' toen er niemand thuis was. 's Middags werd de woning herkraakt. Gekraakt Churchilllaan 53hs (eigendom van Ajax-penningmeester Bartels). Met de kraak hebben we verhinderd dat de woning 'gerenoveerd' zou worden. Ofwel de huur optrekken door een c.v.te installeren.
C.P.: Dinsdag is Bouman geïnstalleerd. Bij de blokkade is traangas gebruikt en er zitten nog 6 mensen vast. De resterende 6 arrestanten van Kedichem zijn 25-4 vrijgelaten. Van de getuigen zijn namen en adressen bekend. Via de smeris heeft de C.P.adressen van ex-arrestanten. In R'dam zijn mensen bedreigd. Volgt lijst van namen en adressen.
13-5-86/3 Arrestanten S.ll4 ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
De politie-rechter zal morgen de zaken tegen de ex-arrestanten van de laatste Singel 114 herkraak doorverwijzen naar de meervoudige kamer, omdat hij het 'te ingewikkeld' vindt.
15 Mei worden er getuigen gehoord voor Martin (S.), het voorlopig getuigenverhoor van mensen die ook in het trappenhuis van Schaepmanstraat 59 waren en kunnen getuigen dat Martin de smerissen in de woning niet met een bijl heeft bedreigd en dat hij onterecht in z'n arm is geschoten. Van Thijn wordt niet gehoord, hij ging in hoger beroep en won. Martin gaat zelf ook. Oproep ook te gaan om eventuele pogingen tot oppakken te verhinderen.
Zondag werd Overtoom 33 gekraakt, het voormalig bereden smeris gebouw. Al een ½ jaar niet meer in gebruik. De bewoners van Huize Zeldenrust (bekend forensisch patholoog-anatoom - in het gebouw werden voorheen secties verricht, fp) hebben een kort geding aangespannen tegen de beslissing van de ovj te ontruimen. Als tot ontruiming wordt overgegaan moeten jullie ook komen. Neem effekten mee, klinkers liggen in de straat!
De aanklacht huisvredebreuk door wbv Zuid tegen Uiterwaardenstraat 246'' is door ovj Van Nierop toegekend. Er is een kort geding aangespannen.
4 Juni is het hoger beroep van wbv Zuid tegen Scheldestraat 100. Recht is maar al te vaak krom. Je moet ze in de gaten houden. Neem rotte eieren mee voor het geval de heren van Zuid weer komen.
In de staatsliedenbuurt is een aanklacht huisvredebreuk toegekend tegen Van Bossestraat 20'. Er komt waarschijnlijk een kort geding.
Tijdens de marathon (zie 11-5-86/1) was het 3 keer op de route raak tegen de olympics in amsterdam (spandoeken, rokerig). Aan de finish probeerden mensen met een spandoek het eind te halen wat niet lukte dankzij een plusvariant aan petten. De akties zijn in de pers doodgezwegen.
Tegen Gerard Doustraat 8hs is een aanklacht huisvredebreuk ingediend door eigenaar Nobel (bekend van bordeel houderij).
Tot onze spijt moeten we vermelden dat de Makro vandaag is heropend. Prima fik trouwens bij Shell, er zit alleen iemand vast in Amstelveen.
23-5-86/1 LEIDEN ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles,, voorkant: tekeningen
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Leiden: Donderdag de 22e de internationale anti-kittenpret-dag. Er waren maar 150 mensen. Een blokkade bij het nieuwe buro is weggesleept. Er zijn 4 mensen opgepakt. Die pet past ons allemaal, die dingen worden gemaakt in een fabriek voor uniform geile gekken trouwens (volgen naam, adres en telefoonnummer). Wie nog nooit een politie buro van binnen heeft gezien kan nu nog naar Overtoom 33, het gekraakte ex-bereden smerispand. De bewoners kunnen wel wat hulp gebruiken bij de bezetting. Er is een aanklacht toegekend. Tegen de beslissing van de o.v.j.dat het lokaalvredebreuk was is een kort geding aangespannen (zitten we eens met z'n allen in een smerisburo is het weer niet goed).
Staats: 26 Mei kort geding van Van Bossestraat 20' tegen een aanklacht huisvredebreuk.
Rivieren: 27 Mei kort geding van Uiterwaardenstraat 246'' tegen een toekenning van een aanklacht huisvredebreuk op basis van een na de kraak getekend huurkontrakt.
Gerard Dou: Gerard Doustraat 8hs heeft ook een kort geding aangespannen tegen de toekenning van een lokaalvredebreuk aanklacht. Dit ten behoeve van een bordeel. Eigenaar Nobel intimideert buurtbewoners.
Verre Oosten: 26 Mei begint in 'het Verre Oosten', Makassarstraat, een discussie-avond met een lid van een volkswijk kommite uit Mexico over de verhouding tussen onafhankelijke buurtstrijd en partij politiek. Hun organisatie kraakt al jaren land t.b.v.bewoning.
C.P.'ers: Voor de liefhebbers nog een lijst met namen en adressen van personen die zijn gesignaleerd in Kedichem.
-6-86/3 WEIGER DE HUURVERHOGING! Per 1 Juli aanstaande ...
(1) Wijkopbouworgaan Oud-West, Buro voor Rechtshulp, Informatiecentrum Oud-West
(2) dubbelz., A4, off-set, o.a.Prestige Elite
(3) Ams-West Wonen-hv
(4) UB /
(5) Samenvatting in Turks en Arabisch
Per 1 Juli kan de huisbaas uw huur verhogen. Het puntensysteem, dat de hoogte van de huur bepaalt, is veranderd. U kunt de huurverhoging weigeren of zelfs huurverlaging aanvragen, als u denkt dat het aantal punten van uw woning minder is als uw huisbaas zegt of als er gebreken aan uw woning zijn. De huurbus komt bij u langs! In de Da Costa- en Cremerbuurt in juni.
-6-86/8 UITERWAARDENSTRAAT 246'' -HUISVREDEBREUK NOOIT!
(1) kraakgroep Rivierenbuurt.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: kaartje
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) UB SA / SA 038/001.1.01
(5) Verspreid als bijlage bij Grachtenkrant 151 (2-6-86)
Een maand geleden, 18 april, is Uiterwaardenstraat 246'' gekraakt. De woning had 1½ maand leeggestaan en is eigendom van wbv.Zuid. De smeris kwam met een overmacht en sommeerden ons het huis te verlaten of gearresteerd te worden. Grond voor de ontruiming hadden ze niet, geen heterdaad en de woning stond leeg. De ontruiming was onrechtmatig! We kwamen terug de volgende dag, met 30 mensen. De kit nokte af. 21 April kwamen mensen van wbv.Zuid langs die beweerden dat er een huurkontrakt was. Ze hebben een aanklacht huisvredebreuk ingediend. 2 Weken later werd deze toegekend. Er werd een kort geding aangespannen. De woning was minstens 6 keer afgewezen vanwege de slechte staat, de woning is nog steeds niet leeggemeld en Zuid heeft bij het gdh nog geen kandidaat voorgedragen, het gaat om een fake-huurder. Het moet maar eens afgelopen zijn met de praktijken van de ratten van het openbaar ministerie. Van een objektief oordeel is nooit sprake geweest. Het is handen op één buik met huiseigenaren en gemeente. Stop de ontruimingsgolf! Uitspraak kort geding: 5 juni. Hoger beroep Scheldestraat 100 4 juni! Kaartje van de Rivierenbuurt.
-6?-86/13 DE WAARHEID OVER HET EILAND
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, wit of oranje papier, 12" Courier
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) SA / SA 002/011.1.03
(5) Ook bekend op twee A4-vellen
28 Mei zijn door mensen uit verschillende buurten twee vierkamerwoningen gekraakt op een eiland in het Amsterdam Rijnkanaal. Drie weken geleden werden er plotseling spullen in het pand aangetroffen: een onbeslapen divan, kantoortafel, tijdschakelaars en stoelen en tafel. Tijdens de kraakaktie trokken alle aanwezigen de conclusie dat er geen sporen van bewoning waren. Iedereen was er van overtuigd dat we te maken hadden met de bekende truc. Het water was afgesloten, de elektriciteit moest worden aangesloten en er hing geen enkele lamp en allerlei spullen die op bewoning duiden ontbraken. De verbazing was groot toen de welzijnswerker Ben Knol kwam vertellen dat hij al drie weken in de twee panden 'woonde'. Beide partijen baalden van de situatie. En de bewoners en Ben Knol hadden hun zinnen op de twee woningen gezet. Onverwacht stapte Knol op. Deze kraakaktie had gepaard moeten gaan met een veroordeling van het gemeentebeleid dat onder het vaandel 'Amsterdam heeft het' de stad aantrekkelijk probeert te maken voor investeerders, maar de toenemende leegstand en speculatie toelaat. Knol heeft van de belangstelling van de pers misbruik gemaakt. Reportages werden later doelbewust verminkt door Knol om de bewoners in een kwaad daglicht te stellen. Hiermee heeft hij niet alleen zijn eigen positie onmogelijk gemaakt, maar ook de gunstige publiciteit over het kraken in diskrediet gebracht. Waarom hebben aktivisten in Oost vol vooroordelen gereageerd i.p.v.te onderzoeken wat er aan de hand was. Het is zo gemakkelijk gezegd: 'De Staatsliedenbuurt heeft dit of dat gedaan'. Komt er alarm, volgt uitleg hoe bij de eilandjes te komen.
-6-86?/17 INFORMATIE OVER DE HUURVERHOGING Veel huurders hebben in mei ...
(1) (buurtcomité Fannius Scholten)
(2) dubbelz., A4, Letter Gothic
(3) Ams-W-Staa Wonen-hv
(4) SA /
De huur kan per 1 juli met 3 of zelfs 6 procent verhoogd worden. Huurders hebben het recht de verhoging te weigeren als de huur te hoog is of de woning niet goed onderhouden wordt. Volgt informatie over het weigeren van de huurverhoging. Wanneer u weigert is dat geen grond om u uit uw woning te zetten. Zulke dreigementen zijn onzin. Wilt u iets aan het achterstallig onderhoud doen, kom dan naar het klachtenspreekuur achterstallig onderhoud van het buurtcomité in het wijkcentrum.
3-6-86/2 Haarlemmer ... laAtste waArschuwing
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, achterkant: tekening
(3) Ams-C-WE Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Haarlemmer. Gekraakt zondag Planciusstraat 65, eigendom van Göbel (zie ook pamfletten Aktiekomité Westelijke Eilanden 1970-1975, fp). Aangenomen wordt dat-ie een aanklacht heeft ingediend. Het pand stond 3 jaar leeg.
Gragte. Wat langer geleden is Singel 164bel gekraakt. De eigenaar Versluys heeft dreigementen geuit.
Rivieren. 4 Juni is het hoger beroep van Scheldestraat 100. Aangespannen door wbv Zuid nadat ze het kort geding op naam (tegen 'Eelco en de zijnen') hadden verloren. Ze konden toen niet aantonen of Eelco bij de kraak was geweest. Nu heeft de wbv 3 anonieme getuigenverklaringen van buren die beweren dat Eelco bij de kraak was. Inmiddels kunnen wij daar 7 getuigenverklaringen tegenover stellen. Uit een van de verklaringen kunnen we opmaken dat het de buurman van één hoog is. De 1e waar de ruiten ingaan als we dit verliezen. Uitspraak kort geding voor Uiterwaardenstraat (zie gragtenkrant) donderdag.
Staats. Uitspraak Van Bossestraat 20' is ook donderdag.
Het kort geding van Overtoom 33 wordt voortgezet op 11 juni.
Donderdag is het hoger beroep van de aannemer van de Wrakke grond. Nadat de bewoners een kort geding tegen de huidenstraattruc hadden gewonnen is deze in beroep gegaan.
Pijp. Dinsdag was het kort geding van G.Doustraat 8hs tegen de beslissing van de officier van justitie dat de bewoner huisvredebreuk heeft gepleegd. Uitspraak 12 juni.
Jordaan. Er ligt een ontruimingsbevel tegen Noordermarkt 5 op basis van een huidenstraattruc tussen ex-eigenaar Rappange en een koper uit Liechtenstein. Let op alarm!
7 Juni landelijke demonstratie tegen sexistisch, racistisch en fascisties geweld in Alkmaar.
Donderdag is de Bluf in beslag genomen bij de PTT. Het gaat over tijdsontstekingen. De officier van justitie heeft inmiddels bepaald dat van opruiïng geen sprake is en de bluf is weer vrijgegeven.
Martin S.wordt niet meer gezocht.
9-6-86/2 VERKLARING Op dit moment zijn een aantal politie bureaus in de stad Amsterdam bezet ...
(1) De bezetters.
(2) A4, el.stencil, elite
(3) Ams-West Rechtsst Wonen-kra
(4) ISG / ISG arch Overtoom 33
Een aantal politiebureaus is bezet onder het motto Dit pand past ons allemaal. De panden worden gehuurd door de politie, maar zijn niet of nauwelijks in gebruik. We willen aantonen dat leegstand bij de politie een veel voorkomend verschijnsel is. Hou op met ontruimen en steek de hand eens in eigen boezem.
10-6-86/1 SCHELDE 100 ... LAATSTE WAARSCHUWING ...
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid
Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Schelde 100: Vorige week was het hoger beroep door wbv.Zuid in het kort geding op naam tegen Eelco. Advokaat Van Buuren van wbv Zuid kwam laat met getuigenverklaringen dat Eelco bij de kraak was. Jan Donk kwam met een hele stapel tegenverklaringen. Deze werden niet door het hof aangenomen omdat de stukken te laat zouden zijn. De kans dat we dit winnen is niet zo groot. Tot nu toe zijn anonieme getuigenverklaringen in een civiele procedure nog nooit geaccepteerd. Uitspraak 26 juni.
Donderdag uitspraken in de kort gedingen Uiterwaardenstraat 246" en Van Bossestraat 20' tegen de beslissing van de o.v.j.dat de kraak huisvredebreuk was. Beide zaken zijn verloren.
Axie: Omdat er zoveel panden van de smeris leegstaan en fake gebruikt worden zijn onder het motto Dat pand past ons allemaal maandag 2 panden van ze bezet (zie 9-6-86/2). Hoofddorpplein 33 stond een jaar leeg maar werd toch door Smit en gevolg hardhandig leeggeramd. De tweede was een hathokje op de dam van enkele vierkante meters.
Pijp: Donderdag uitspraak van het kort geding van Gerard Doustraat 8hs tegen de lokaalvredebreuk beslissing van de o.v.j.
O'33: 19 Juni uitspraak in het kort geding van Overtoom 33 tegen de lokaalvredebreuk-beslissing van de o.v.j.
18-6-86/1 ZWARTE KAT ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Ams-O-IB Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 010/002.2.01
(5) Voor persbericht Krisiskomitee Oost ook GA Aff 4860 (A/004559)
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Er blijkt een vonnis te zijn geveld tegen de Reguliersgracht 116, ofwel 'de Zwarte Kat'. Een huidenstraattruc tussen eigenaar Verlinden (advokaat Scheltema) en een koper.
Indische. Een paar weken geleden blijkt Bataviastraat 33' stil ontruimd te zijn wegens huisvredebreuk. Eigenaar wbv.Ons Huis had al eerder geprobeerd de woning met een knokploeg te ontruimen. Gekraakt: 2e Ceramstraat 23''', eigenaar wbv.De Dageraad.
19 Juni komen 3 mensen uit Oost voor wegens plakken van Takhrifa-affiches vorig jaar. Takhrifa overleed onder dubieuze omstandigheden in een politiecel, de autoriteiten weigeren nog steeds een onafhankelijk onderzoek.
Tekst van het persbericht voor Prinsjesdag aktiedag. Ondertekend door Krisiskomitee-Oost.
Rivieren. Gekraakt Rijnstraat 212", eigenaar doet niet moeilijk. Uiterwaardenstraat 246" wordt nog steeds met ontruiming bedreigd vanwege aanklacht huisvredebreuk. Eigenaar is wbv.Zuid. 26 Juni is er uitspraak in het hoger beroep rond Scheldestraat 100.
Vandaag dient een kort geding van Noordermarkt 5 tegen het Huidenstraattruc-vonnis dat Rappange verkregen heeft om hun te ontruimen. Volgt geschiedenis van het pand sinds de brand in '85. Het pand werd gekraakt op 17-4-85. Ontruiming is voor leegstand en spekulatie. De bewoners worden verdedigd door Phon van den Biesen, Rappange door de beruchte Scheltema, uitvinder van de Huidenstraattruc.
Donderdag uitspraak Overtoom 33. Ook met ontruiming bedreigd zijn Gerard Doustraat 8hs (lokaalvredebreuk), Van Bossestraat 20' (huisvredebreuk).
18-6-86/2 OPROEP! Wij roepen op om morgen mee te doen aan de blokkade voor de woning in de van Bossestraat 20'.
(1) buurtgroep 'geen geweld,geen ontruimingen'
(2) A4, el.stencil, Letter Gothic
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/011.1.02
(5) (O.a.) verspreid als bijlage bij De Waarheid in de Staatsliedenbuurt
Oproep morgen mee te doen aan de blokkade van de Van Bossestraat 20'. Er wordt verzameld in filmhuis Cavia. De woning zal door de politie ontruimd worden. Tegen deze ontruiming is in de buurt een breed verzet. Tal van instellingen hebben zich tegen de ontruiming gekeerd in een gemeenschappelijke verklaring.
19-6-86/1 BLOKKEER! ... Alweer een ontruiming.
(1) Woongroep Staatsliedenbuurt
(2) A4, el.stencil, o.a.Light Italic
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/011.1.02
Vandaag wordt Van Bossestraat 20', 8 maanden na de kraak, ontruimd voor een spekulant. Huisvredebreuk, zegt de Officier van Justitie. Toch stond de woning leeg tijdens de kraak. fl. 490 Per maand vragen de eigenaren voor deze 1½-kamerwoning. Die huur is veel te hoog. Maar niet de huisbaas krijgt een veroordeling, maar de huidige bewoner. Twintig buurtgroepen hebben geprotesteerd. Er is een kort geding aangespannen. Er zijn gesprekken met gemeenteraadsleden gevoerd. Dat heeft niets opgeleverd. Opnieuw heeft de politiek honderdduizenden guldens over voor een ontruiming ten behoeve van een spekulant. Blokkeer mee! Tot hier en niet verder.
-7-86/4 GEEN ONTRUIMINGEN IN DE OOSTERPARKBUURT! 3e Oosterparkstraat 145 huis is inmiddels al meer dan 1 jaar en 2 maanden gekraakt.
(1) kraakgroep Oosterparkbuurt
(2) folio, groen papier, el.stencil, rode inkt, Plakat, tekening
(3) Ams-O-Wib Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.1.03
3e Oosterparkstraat 145huis is 1 jaar en 2 maanden gekraakt. Woningbouwvereniging 'Onze Woning' wilde via GDH laten ontruimen omdat dat dan voor hun geen geld kost. Toen dat negatief dreigde uit te vallen is zij een proces gestart. Samen met buurtbewoners en de kraakgroep gaan we ontruimingen tegenhouden. De ontruiming kan vanaf a.s.woensdag plaatsvinden. Laat je telefoonnummer achter bij de Eerste Hulp voor de alarmlijst.
1-7-86/1 Ontruimd ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, achterkant: tekening
(3) Ams-W-Staa Ams-Zuid Wonen-kra
(4) ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Op 19 juni zijn Van Bossestraat 20' en Overtoom 33 ontruimd. De mensen zijn voor de panden weggesleept. Bij O'33 zag je door de blauwe pakken de me niet meer. 24 Juni is onverwacht Uiterwaardenstraat 246" ontruimd. Op alarm kwam nauwelijks iemand en de 4 mensen binnen wisten het de bratra een uur moeilijk te maken. 2 Keer spoot de bratra een poederblusser in de woning leeg om de mensen binnen te verstikken. Een arrestant (Martin S.) is overgebracht naar de kit in Leerdam omdat ze denken Martin te kunnen beschuldigen van brandstichting in Kedichem.
26 Juni was de uitspraak in hoger beroep over Scheldestraat 100. Scheldestraat 100 moet ontruimd. De ruimte is van groot belang voor de aktieve groep in de buurt. Er is nu jurisprudentie ontstaan over anonieme getuigen in een civiele zaak.
Martin S.is in Leerdam in honger- en dorststaking gegaan uit protest tegen de valse beschuldiging (de 2e!) tegen hem. Ze konden hem niet pakken voor de Schaepmanstraat, dus nu maar voor Kedichem. Na bij de R.C.in Dordrecht te zijn geweest heeft hij z'n dorststaking gestopt. De voorgeleiding ging gepaard met strenge veiligheids maatregelen. Woensdag moet Martin verschijnen in de Raadkamer. We willen er massaal heen. Verzamelen in Vrankrijk!
Voor de 'Zwarte Kat' wordt een executiegeschil aangespannen.
Ook Noordermarkt 5 heeft een kort geding tegen een ontruimingsvonnis. De uitspraak is op 3 juli.
3-7-86/3 3 JULI 1986 HUURAKTIE-NIEUWS!
(1) Dapperbuurt, Kattenburg, Indische Buurt en Westelijke Eilanden.
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) FP /
De datum van het vonnis in de 70 huuraktieprocessen wordt steeds verder vooruit geschoven. We verwachten dit in september. In de stukken die de advokaten in het proces uitwisselen gaat het niet meer over de essentie van de huuraktie: de te hoge woonlasten en de beloftes over betaalbaar wonen uit het verleden. Nu gaat het alleen nog over technische details: de rechtmatigheid van de huurverhoging 1982 en de afrekening van de servicekosten op Kattenburg. Daar blijkt fl. 65.000 zoek te zijn. Medio augustus zullen we weer een vergadering bijeen roepen.
Op 12 mei organiseerden de klein linkse partijen een bijeenkomst over de woonlastenproblemen in oost. De gloednieuwe wethouder Genet kwam met het oude verhaal dat sinds de isolatie van de Roomtuintjes en Kattenburg de woonlasten gelijk zouden zijn met de woningen met een budgethuur. Ten eerste zijn de woonlasten van woningen met een budgethuur veel te hoog, bovendien maakte de wethouder een rekenfout.
Als straks het vonnis komt over de huuraktie willen we een advertentie plaatsen. U kunt de advertentie mee ondertekenen en financieren.
17-7-86/1 MARTIN S. Martin is vrij! ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Martin S.: Na 3 weken vastgezeten te hebben is Martin vrij. Hij werd bij de ontruiming van Uiterwaardenstraat 246" opgepakt en overgebracht naar Leerdam i.v.m.Kedichem. Aanleiding was verdenking tot brandstichting. Martin heeft niets verklaard.
Zwarte Kat: De Zwarte Kat wordt (voorlopig) niet ontruimd. De koper, iemand uit de sociale advokatuur, heeft ervan afgezien toen bleek dat bekend was wie hij was. Erik ter Hark is zijn naam, kantoorgenoot van Leo Spigt die destijds met 3 collega's Prinsengracht 715 voor een kantoor van zichzelf liet ontruimen. Spigt is tevens de advokaat van Voogd.
Wordt Vervolgd: Het hof heeft besloten dat Singel 114 weer ontruimd moet worden. De gemeente wil garanties dat Panday na de ontruiming wel iets met het pand gaat doen.
Ontruimd: Noordermarkt 5 is na een huidenstraattruc door eigenaar Rappange ontruimd.
Bedreigd: 3e Oosterparkstraat 145hs wordt met ontruiming bedreigd (wbv Onze Woning had een procedure op naam).
Pijp: Gerard Doustraat 8hs wordt ook nog steeds bedreigd door ontruiming wegens huisvredebreuk.
Rivieren: Voor Jekerstraat 66hs lag bij Eelco een ontruimingsprocedure op naam in de bus. Hij is geen gebruiker en er bestaan geen aanwijzingen in zijn richting. Eigenaar is Van Mourik, zijn advokaat Staehle, deurwaarder is Groenewegen (bekend van knokploegen), volgen adressen en telefoonnummers. Kort geding 22-7.
Het vonnis van de Scheldestraat 100 is binnen. Eelco moet er met 'de zijnen' uit. Er kan alleen met 'de zijnen' worden ontruimd als de eigenaar heeft aangetoond dat de gedaagde bij de kraak is geweest. Er waren wel verklaringen dat Eelco bij de kraak is geweest, maar deze waren anoniem. Het gerechtshof vond niet bewezen dat Eelco bij de kraak was. Er komt nog een executiegeschil om 40 getuigenverklaringen die door het hof niet als processtukken zijn geaccepteerd, als bewijs aan te kunnen voeren. Advokaat van wbv.Zuid is M.van Buuren (volgen adres en telefoonnummer).
10½ Maand na de kraak van Diezestraat 11 heeft de officier van justitie een aanklacht van eigenaar Gebhardt wegens huisvredebreuk toegekend. De bewoners spannen een kort geding aan.
Gekraakt: Op 13 juli Vondelstraat 104 (eigenaar Cordial bv, direkteur K.de Groot, vroeger van Lüske). Het pand stond 2 jaar leeg. Er is gedreigd met een knokploeg. Jacob van Lennepkade 64, de eigenaar woont eronder. De woningen stonden al geruime tijd leeg. Het is een illegaal pension geweest.
22-7-86/1 schijt aan het antikraakbeleid
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, pica, logo/tek.
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 047/002.2.31
(5) Aktieverslag in Bluf! 230 (3-7-86) p.2. Zie 24-7-86/1
Zoals iedere zomer weer een waslijst met bedreigde kraakpanden. Zomertijd, toeristentijd. Een slechte tijd voor ongeregeldheden, ontruimingen worden op de lange baan geschoven. Daar wachten wij niet op, vandaar deze aktie. De bedreigde panden zijn Singel 114, Gerard Doustraat 8, Scheldestraat 100, Diezestraat 11 en 3e Oosterparkstraat 145. Kraken gaat door!
24-7-86/1 JEKER 66 ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, el.stencil, Bruxelles, tekening
(3) Ams-C-rest Ams-Zuid Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Jeker 66: Op het kort geding tegen Eelco door eigenaar Van Mourik (woningsplitser nr.1) om de winkelruimte ontruimd te krijgen, kon Van Mourik niks aanvoeren waaruit zou blijken dat Eelco gebruiker is. Uitspraak 31 juli.
Aktie: Naast Scheldestraat 100 en Singel 114 worden ook nog steeds Gerard Doustraat 8hs (lokaalvredebreuk) en 3e Oosterparkstraat 145hs (op naam) met ontruiming bedreigd. Het wordt tijd voor aktie. Dinsdag lagen brandende autobanden op 2 plaatsen in de stad alle verkeer onmogelijk te maken.
Kraaknieuws uit Haarlem.
-8-86/6 PROJEKTGROEP VEROORDEELD!!
(1) (Het bewonerstersberaad, waarin bewonersters van de kop 3e Oosterparkstraat en Vrolijkstraat)
(2) dubbelz., A4, wit, groen of geel papier, el.stencil, o.a.10" Courier, tekening
(3) Ams-O-Wib Wonen
(4) UB GA ISG /
Het Bewonersberaad veroordeelt de zogenaamde Projektgroep Oosterparkbuurt/Weesperzijdestrook: het Grondbedrijf wegens slecht beheer van lege huizen, afwezigheid in inspraakavonden, steekpenningen eisen en krijgen, lafhartig kort geding om ontruiming van sloopbewoonster met 2 kinderen te bewerkstelligen, het aanbieden van tijdelijke verhuurkontrakten waarbij de gebruikerster als kraakwacht fungeert en wegens valse beloftes dat iedereen een andere woning zou krijgen na sloop. Het GDH wegens het doen van holle beloftes en ingebreke blijven om zelfs super-urgenten tijdig aan vervangende woonruimte te helpen. De voorzitter van de Projektgroep wegens het optreden als onzichtbare buffer tussen buurt en gemeente, het ongekoördineerd leiden van de ambtenaren-klup, manipulerende voorzittertechnieken en het plannen van belangrijke vergaderingen tijdens de vacantie spits. Volkshuisvesting wegens het vertragen van onderhandelingen over de opknapbeurt, het uitstellen van de overdracht van onze woningen en het achterhouden van informatie. De sekretaris van de Projektgroep wegens het zeer laat maken en versturen van verslagen en het onzorgvuldig nastreven van de waarheid in zijn verslagen. De overige leden van de Projektgroep wegens hun onduidelijk funktioneren naar de buurt toe en het weigeren van wisselwoningen. We zijn het zat en het sluiten en dichtmetselen van de Voorpost is een feit.
-8-86/9 BESTE BUREN EN BUURTGENOTEN, Per 22 augustus ...
(1) Prinsengracht 239 (uitgegeven door bewoners van Prinsengracht 239, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 156-157 (25-8-86) p.19. Zie ook Grachtenkrant 160 (6-10-86) p.5 (pand na anderhalve week verlaten)
Per 22 augustus is de school aan de Prinsengracht 239 bewoond. Na twee jaar minimaal gebruik door maximaal 1x per week les te geven, is het gebouw nu weer volledig in gebruik genomen met als doel er woon- en werkruimte te creëren. Daar verondersteld wordt dat een ieder op de hoogte is van de woningnood en het beleid van de gemeente resten alleen nog de vriendelijke groeten.
7-8-86/1 OOST Afgelopen donderdag ondernam de smeris ... Laatste Waarschuwing
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-O-Wib Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Oost. Donderdag ondernam de smeris een poging om de 3e Oosterparkstraat 145hs te ontruimen. Ze kwamen niet binnen door de barrikadering. Let op alarm en kom knokken in oost!
Haarlem. Wel ontruimd zijn de panden aan het Houtplein. Zondag zijn op de hoek Bilderdijk/de Clerqstraat de ruiten van de AMRO-bank ingegaan, uit solidariteit. De AMRO-bank wil hier kantoren, een hotel en een parkeergarage laten neerzetten.
Kinker. Gekraakt zondag Bilderdijkpark 12, de voormalige potgieterschool. Gemeentelijk grondbedrijf is de eigenaar.
Rivièra. Gekraakt na enkele maanden leegstand Moerdijkstraat 9hs, eigendom van -jaja- woningbouwvereniging zuid. Wij roepen op zoveel mogelijk huizen van deze wbv te kraken! Want aan deze klootzakken hebben we het te danken dat er een ontruimingsbevel ligt voor Scheldestraat 100. Volgen naam, adres en telefoonnummer van de direkteur van wbv Zuid. Alleen keihard de beuk erin kan dreigende ontruiming nog verhinderen. Het kort geding op naam om Jekerstraat 66hs is door eigenaar Van Mourik verloren.
Staats. 2 Etages in de Van Boetzelaerstraat worden met ontruiming bedreigd (procedures moeten nog beginnen). De woningen zijn van wbv.Patrimonium.
De smeris die bij de herkraak van Schaepmanstraat 59 Martin in z'n arm schoot, wordt niet vervolgd.
8-8-86/1 NOOLYMPXCS in amsterdam Dear mr. Joao Havelange, ...
(1) Committee Olympic Games No
No Bread, No Games
(2) A4, cremekleurig papier, el.stencil
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB / UB vrz 19
(5) Engelse tekst
De Olympische Spelen zijn een politieke en kommerciële show geworden. De organisatie van zo'n show in een kleine stad als Amsterdam leidt tot overlast. Amsterdam krijgt het moeilijk met het organiseren van de Spelen vanwege het ontbreken van draagvlak onder grote delen van de bevolking. Zij is niet bij de besluitvorming betrokken, groengebieden worden vernield, de veranderingen in de infrastruktuur gaan ten koste van de leefomstandigheden, de financiële risiko's zijn te groot en er zijn procedures gestart tegen de plannen voor het olympisch dorp in het Tuinbouwgebied Sloten. Er zijn veel problemen in Amsterdam. Het geld kan beter besteed worden. De kans op ongeregeldheden neemt toe.
15-8-86/1 OOST 3e Oosterparkstraat 145hs wordt nog steeds met ontruiming bedreigd. ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) Stichting Voorlichting Kraken
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-Zuid
Rechts bew Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Rivieren: Niet meer met ontruiming bedreigd Diezestraat 11 (5 augustus in stilte ontruimd, er zit nu een kraakwacht op, de volgende dag herkraakt met medewerking van de kraakwacht die na de herkraak kraker werd). De kit ontruimde de volgende dag de woning weer, de ex-kraakwacht werd dus ontruimd omdat hij in z'n eigen huis huisvredebreuk had gepleegd en z'n eigen spullen had gejat. In de woning zit nu een andere kraakwacht, volgt naam. Nog geen week later is Scheldestraat 100 ontruimd. In de hele straat waren ramen dichtgetimmerd. Inmiddels heeft wbv.Zuid de hijskraan waarmee bouwmateriaal over het dak ging weer terug gezet ná de ontruiming. Terwijl Zuid aanvoerde dat ze spoedeisend belang had bij de ontruiming omdat ze het pand voor doorvoer van materialen nodig had, want die kraan was 'te duur'! Voor- en achtergevel zijn grotendeels weggesloopt om kraken tegen te gaan.
Staats: Dinsdag was het kort geding tegen Van Boetzelaerstraat 90hs en 82' door wbv.Patrimonium. Het zijn processen op naam, uitspraak 21 augustus.
Martin S.: Advokaat Kersting heeft een klacht ingediend tegen gemeenteadvokaat Werner die had gezegd dat het feit dat Kersting de naam van de agent die op Martin geschoten heeft, bekend wil maken, op één lijn staat met het bedreigen van smerissen. Uitspraak maandag.
Bou-mania: Het kort geding tegen het toelaten van een beperkt aantal van te voren geselekteerde mensen in de raadszaal, is gewonnen. Nu mag dus iedereen weer de raadzaal in.
Demonstratie tegen racisme, de pasjeswet en C.P.in de raad 20 augustus bij het monument voor Kerwin in het Vondelpark.
22-8-86/2 RIVIEREN Gekraakt IJsselstraat 53winkel. ... LAATSTE WAARSCHUWING
(1) (stichting voorlichting kraken)
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-W-Staa Ams-Zuid Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Rivieren. Gekraakt IJsselstraat 53winkel, een voormalige slagerij die een jaar leeg stond. Makelaar is Sweers. Hier wordt een kraak- en tegengasspreekuur opgestart nadat deze met de ontruiming van de S100 van de kaart waren geveegd. Het is de bedoeling dat hier ook het info-centrum en andere aan S100 verbonden funkties terugkeren.
Staats. Van Boetzelaerstraat 82' en 90hs worden niet ontruimd. Wbv.Patriumonium heeft de ontruimingsprocedures op naam verloren.
Oost. 3e Oosterparkstraat 145hs houdt stand. Kom helpen de 2e poging tot ontruimen te verhinderen.
17 Oktober beslist het I.O.C.of de olympische spelen nu wel of niet in amsterdam zullen worden gehouden. Zondag is er gekalkt op het sportveld waar de volgende dag de wk-kampioenschappen hockey werd gespeeld. 3 Mensen opgepakt. Ze kregen een dagvaarding mee voor 14 november wegens openlijke geweldpleging. Jack dient een klacht in wegens mishandeling.
4 September stedelijk over aktiedag-prinsjesdag in Singel 46.
29-8-86/1 FRONTLINE INFO :HAARLEMMERDIJK 108
(1) Frontline Info
(2) A4, fotokopie, 12" Courier, tekening
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) UB SA / SA 003/001.3.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 158 (8-9-86) p.10
Donderdag kwamen 2 smerissen langs op Haarlemmerdijk 108. Ze waren boodschappenjongens voor de officier, die ons wil ontruimen. Officieel gaat het om huisvredebreuk bij de herkraak van 1,5 jaar geleden. De eigenaar is Onroco B.V., bezit 50 miljoen aan panden en maakt deel uit van de Tilburgse Hypotheekbank. Deze speculantenbank is failliet gegaan. Twee van de curatoren staan bekend als onroerend goedspeculanten. Ze beweren niet te weten wie er achter Onroco B.V.zit, maar weigeren dit ook uit te zoeken. Achter Onroco B.V.zit een stinkende beerput verscholen. 11 April 1985 werden de bewoners ontruimd op de huurschuld van de huurder, die er al 1½ jaar uit was. Er werden kraakwachten opgezet. Deze vertrokken nadat we met ze gepraat hadden. 15 April hebben we herkraakt. Verder schijnt er een nieuwe huurder te zijn. De smeris wil ons 4 september ontruimen. Ondanks dat we geen vertrouwen hebben in justitie, beginnen we volgende week toch een kort geding. Sinds januari zijn we in de winkelruimte bezig met Frontline Info. Vanwege de censuur in de officiële media zijn in heel West-Europa afgelopen jaar groepen begonnen de informatieuitwisseling zelf in de hand te nemen. We hebben kontakten gelegd met 200 groepen. Ze zien dat het werkt en proberen ons nu kapot te krijgen! Schijt aan het anti-kraakbeleid!
30-8-86/1 BESTE BUURTBEWONERS VANAF VANDAAG 30 AUGUSTUS IS ROKIN 154-156 WEER BEWOOND.
(1) Uw nieuwe buren (van Rokin 154-156, fp)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.06
Vanaf vandaag is Rokin 154-156 weer bewoond. Wij beëindigen hiermee de spekulatie die twee jaar bewoning heeft tegengehouden. Bodeman wilde er een hotel van maken. Geen gehotel de botel met Amsterdam! Een stad is om in te wonen en niet om snel rijk van te worden door er in korst mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen door heen te sluizen.
-9-86/4 19 SEPTEMBER RECHTER BESLIST OVER HUURAKTIE
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: zwarte, rode en blauwe inkt
(3) Ams-C-rest Ams-O-Dap Wonen-hv
(4) FP /
1: 19 September, komt allen naar het Kantongerecht! Geen ontruimingen van huurstakers! Woonlasten omlaag, steun de huuraktie!
2: 19 September zal de kantonrechter uitspraak doen over de huuraktie die al sinds het begin van de stadsvernieuwing, zo'n 10 jaar, gevoerd wordt. De rechter zal uitmaken of er sprake is van huurschuld en of de woningbouwverenigingen de schuld in zijn geheel mogen opeisen. De woningbouwverenigingen hebben gevraagd de woningen te ontruimen. Zestig mensen uit Oost en Kattenburg zijn gedagvaard. Het is zonneklaar dat de beslissing van de rechter niet in het voordeel van de bewoners zal uitpakken. De politiek is niet in staat geweest een oplossing te vinden voor het probleem van de te hoge woonlasten. De meeste politici zijn erop uit om de huuraktievoerders in een kwaad daglicht te stellen. Meer en meer mensen hebben problemen met de woonlasten. Is de nieuwbouw alleen voor de rijke elite of hoe zit dat? Wat is eigenlijk de bedoeling van de overheid met buurten als de Dapperbuurt? Moeten de gewone mensen weer terug naar een krot? Om dit soort vragen gaat het op 19 september. Na het vonnis zal in het gerechtsgebouw bekeken worden hoe de aktie voortgezet kan worden. Vertrek bus van Obiplein, Wagenaarstraat en Kattenburg.
-9-86/15 Aktiekalender
(1) PSP
(2) dubbelz., 15,1x21,7cm, off-set
(3) Ams-alg Oorlog Wonen-hv
(4) UB /
(6) Bevrijding extra
1: Aktiekalender. 15-9 Plebsdemo tegen het VNO en de criminalisering van het verzet, Den Haag. 16-9 Prinsjesdag Aktiedag met o.a.Vrouwentoornrede in Den Haag. 19-9 BIVAK-kampagne blokkade Woensdrecht. 20-9 Tot 27-9 Vredesweek. 20-9 Picket-line en bootdemo tegen NAVO-vloot, IJmuiden. 21-9 Demo tegen NAVO-vloot met kernwapens, Beursplein en aansluitend manifestatie Levantkade. 22-9 En 23-9 info-avonden over militarisme en vrouwenonderdrukking en NAVO/Turkije/Nederland in Einde van de wereld, Sumatrakade. 24-9 Blokkade van marinekazerne Kattenburg, diskussieavond over anti-militarisme bij OVB. 27-9 Anti-atoombom-demo 't Harde. 1-11 Demonstratie tegen het vreemdelingenbeleid en BIVAK-prik-akties tegen bedrijven die meedoen aan de kruisraketten-basis in Woensdrecht.
2: Voor de verkiezingen klink het zo mooi. We moesten Lubbers zijn karwei laten afmaken en dan kregen we wel weer werk. We weten nu wat onder dat karwei wordt verstaan. Het sociaal-kultureel werk wordt uitgekleed, het speciale onderwijs wordt afgebroken, de gasprijs wordt weer tot melkkoe gemaakt, huursubsidie wordt beknot. Gebundeld verzet is het enige wat ons rest. Winst wordt maar mondjesmaat omgezet in werk. Veel kapitaal is het land uitgevlucht. Om werk te scheppen voor een ieder die werken wil zal er arbeidstijdverkorting moeten komen. De ekonomie zal gestimuleerd moeten worden met nuttige voorzieningen. Laat merken dat nog een keer 4 jaar echt te veel van het goede is.
-9-86/17 HALEN WIJ HET FEEST VAN ONS TWEE-JARIG BESTAAN?
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Pakhuis Emma)
(2) dubbelz., A4
(3) Ams-W-Spa Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.5.02
(5) Nederlandse en Duitse tekst. Zie 25-11-84/2
Wij ontvingen een brief namens eigenaar Birkstaete Beheer te Soest: voor 1 oktober de keuze maken huur betalen of eruit! Tijdens een gesprek op 16 september met hoofdhuurder L.Schimmelpenninck (die kabouter, witkar-sjoemelaar), Smit van Birkstaete, wijkopbouworgaan Zeehelden- en Spaarndammerbuurt en Jan van de Sleep-Inn werd duidelijk dat zij geen alternatief kunnen bieden hoewel dat ons is beloofd en dat onze aanwezigheid niet op prijs wordt gesteld. Ons rest met de eigenaar een huurcontract aan te gaan voor fl. 4.100 per maand voor de benedenzalen zonder oefenruimtes of elektriciteitskosten. Dit kunnen wij onmogelijk opbrengen! Wij zijn gedwongen een subsidie-aanvraag in te dienen, waarvan de beslissing in januari 1987 bekend wordt. Dit is ons laatste redmiddel. Wij zullen doorgaan met het organiseren van benefieten. Er komt geen betaalde stafkracht en leggen geen verantwoording af aan de gemeente. We proberen de gemeente en de eigenaar duidelijk te maken dat Emma voor heel veel mensen en de alternatieve muziek belangrijk is.
-9-86/18 WAAROM ER GEEN HOTEL KOMT OP ROKIN 154 - 156
(1) (enkele afzonderlijke bewonersters Zwart Geld)
(2) A4, fotokopie, elite
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.06
Rokin 154-156, eigendom van Bodeman van Openbare Werken in het Wibauthuis, zou een luxe-hotel moeten worden. Allerlei instanties stellen hoge eisen. De financiële kant is nog niet eens genoemd. Bodeman heeft geen geld voor de verbouwing. Zijn aandelen zijn gekelderd. Uit exploitatierapporten blijkt dat het geplande hotel nooit rendabel gemaakt zal kunnen worden als er geen trappenhuis in het voorhuis komt. Monumenten zal dat trappenhuis nooit accepteren. Dat Bodeman geen fris mannetje is lijkt ons duidelijk: de zogenaamde aannemer is een klusjesman, deze heeft illegaal twee monumentale schouwen en een monumentale keuken weggesloopt, er zijn door Bodeman en de aannemer tegenover justitie tegenstrijdige verklaringen afgelegd en Bodeman heeft de panden bewust een jaar leeg laten staan. Wij vinden dat Bodeman het pand aan ons moet verhuren en zijn aanklacht in moet trekken. De aanklacht lokaalvredebreuk kan door het "Salamie"beleid van justitie leiden tot ontruiming die veel schade aan de panden zal veroorzaken.
-9-86/19 GEROTZOOI MET ZWART GELD!
(1) enkele bewonersters van Zwart Geld!!!! (Rokin 154/156)
(2) A4, fotokopie, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.2.06
Met vijftig mensen zijn 30 augustus twee panden aan het Rokin gekraakt. Eigenaar is Bodeman, ingenieur en directeur op Openbare Werken. De panden hebben twee jaar leeg gestaan en intussen is er grof mee gespeculeerd (er staat twee miljoen hypotheek op). Bodeman wil er een hotel van maken. Er zijn geen vergunningen. Het pand staat op de lijst van Monumentenzorg. Die constateerden dat er twee schouwen (1725 en 1880) en een keuken (1725) illegaal zijn uitgesloopt. Het schijnt dat er met de bouwaanvraag flink is geknoeid. O.v.J.De Wit vindt de zaak duidelijk. Er wordt een kort geding hiertegen aangespannen. Het is mogelijk dat er deze week wordt ontruimd. Wat is dat met die smeris tegenwoordig? Krijgen ze te weinig klappen of hoe zit dat? Wij blijven. Kom langs en barrikadeer mee! Laatste nieuws: voor volgende week donderdag wordt niet ontruimd.
-9-86/20 eVen eeN verBaNtje omleggEn IN DEN BEGINNE
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.07
(5) Zie 18-9-86/2
Hotel Hiller (Herengracht 129) werd gekraakt op 4 juli '84 (5 jaar leeg, eigenaresse mevr.Bant-Klemkerk). De eigenaresse diende een aanklacht lokaalvredebreuk in. De officier van justitie kende de aanklacht toe, waarop de bewoners een kort geding aanspanden. De officier trok zijn besluit in. Via het Hof heeft mevr.Bant het voor elkaar gekregen een lokaalvredebreuk te krijgen. Vier punten uit de beschikking van het hof: iedereen die zich in H.Hiller bevindt mag worden vervolgd op grond van lokaalvredebreuk, wie er wonen of kraakten is van geen belang; iedereen die beschadigingen aanricht met hamer of kwast kan voor vernieling worden vervolgd; de illegale verbouwingen waren niet zo illegaal; Bant heeft bij het hof aangekondigd maatregelen tegen herkraken te treffen. Ontruimen maar. We proberen tijdig alarm door te bellen. We willen geweldloos de gracht blokkeren. Ontruimen Hiller wordt een giller!
1-9-86/1 MOLLY 2 sept HUURDERSTRIBUNAAL
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Bui-Azië Wonen-hv Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
Molly video, elke dinsdagavond.
2 September Huurderstribunaal. Het proces en de akties van Jan Witte tegen de hoge nieuwbouwhuren, de a-sociale woningbouw en het gemeentebeleid.
9 September Leegstandswet is oorlog en Freiburg Polizeiburg. Over de geschiedenis van het kraken en hoe dit de kop in wordt gedrukt door de Leegstandswet. De tweede film gaat over een ontruiming in Freiburg.
16 September De stem van Koerdistan. Over de onderdrukking van de Koerden in Irak.
2-9-86/1 laatste WAARSCHUWING laatste nieuws: aanklacht lokaalvredebreuk rokin l54-l56
(1) (St.Voorl.Kraken)
(2) A4, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-rest Oorlog Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Rokin 154-156: Zaterdag is dit grote pand gekraakt na 2 jaar leegstand. De huidige eigenaar is nog niet bekend, mede door achterstand van het kadaster. Een tijd geleden zijn er in de buurt 2 panden (Jan de Slegte & Hotel Polen Suisse) uitgebrand, vermoedelijk met opzet omdat de grond erg wat waard is. Maandag stond 'n aannemer te dreigen. Er is een aanklacht lokaalvredebreuk.
Staatsradio: 6 September benefiet op de Wittenstraat 27 ten behoeve van nieuwe apparatuur.
Frontline: 1½ jaar na de herkraak aanklacht huisvredebreuk door de OvJ toegekend. De bewoners spannen een kort geding aan.
Hetze, Zeedijk 84, dankzij desinteresse van de geestelijk verpauperde Nieuwmarktbuurt slechts nog geopend op donderdag sochtes. Zondag ontbijt, vanaf 6 uur maaltijd.
Bart: Heeft na vier jaar de Laatste Waarschuwing verlaten. Dat is ook de reden dat deze LW niet meer het stempel van z'n ingenieuze lay outs draagt.
Hotel Hiller: Het Hof heeft besloten dat Hiller (Herengracht 129-131) wegens lokaalvredebreuk wordt ontruimd (artikel 12 Sv procedure).
Oorlog op het IJ?: Van 20 tot 27 september komen er oorlogsschepen op het IJ te liggen. Er zijn schepen bij die kernwapens aan boord hebben. Demonstratie 21 september vanaf Beursplein, varend gaat een botendemo vanaf het Centraal Station. Er komt die week een antimilitaristisch kamp bij het IJ.
3-9-86/1 UITNODIGING. Donderdag 4 september ...
(1) Buurtgroepen melkfabriek, Frans Hals, Gerard Dou.
wijkcentrum 'Ceintuur'.
kraakgroep 'de Pijp'.
(2) A4, off-set
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 031/005.1.02
(5) Facs.in Buurtkrant Kraakgroep De Pijp 4 (10-86) p.23
4 September zal de politie het gekraakte benedenhuis van Gerard Doustraat 8 ontruimen. Op 18 januari gekraakt om een halt toe te roepen aan de uitbreiding van prostitutiefabrieken en andere praktijken van G.C.Nobel. Wij zullen protesteren d.m.v.een geweldloze muzikale blokkade. Tegen o.a.de uitspraak in het kort geding waarin de rechter de Officier van Justitie in het gelijk stelt met betrekking tot de aanklacht huisvredebreuk. Er zou verbouwd worden. Dit in tegenstelling tot tientallen buurtverklaringen. Ook tegen de ontruiming t.b.v.een eigenaar die zich schuldig maakt aan intimidatie, spekulatie, vrouwenhandel en oplichting. Met andere woorden genoeg werk voor Politie en Justitie. Een ontruiming ten behoeve van hém vinden wij misplaatst.
9-9-86/1 Krakers aller panden, verenigt u! U hebt niets te verliezen dan Uw huizen! ... LAWA
(1) (St.Voorl.Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen, achterkant: rode inkt
(3) Ams-C-rest Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 010/002.2.01
(5) Parodie op de Pravda
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Gerard Doustraat 8hs is donderdag ontruimd. Twee mensen door honden gebeten, drie arrestaties en de woning weer in handen van vrouwenhandelaar Nobel. O ja, inspekteur Vos is in z'n reet gebeten en een ander varken is van z'n paard gevallen.
3e Oosterparkstraat 145hs is daarentegen nog steeds niet ontruimd. De bewoner maakt er een ware bunker van. Wees alert op alarm!
Zondag is een luxe-rondvaartboot bij de Beulingsluis/Herengracht door het No Olympics Commando ondergegooid met afgewerkte olie. De eerste aktie tegen de toerisme-industrie en tegen de pro-olympische spelen-lobby. Zaterdag wilden 30 mensen voor het olympisch bloemencorso uit demonstreren tegen de komst van de spelen in 1992. Bij de Amstelveenseweg wilden ze er tussen, maar dit werd verhinderd. Later werden op de Dam pamfletten uitgedeeld. Een paar mensen werden heel even met borden en al ingeladen en even later weer losgelaten, zonder borden.
7 September werd Tuinstraat 185 voor de tweede keer gekraakt. Vorig jaar is het vrijwillig opgegeven. De eigenaar kon toen 'aantonen' dat hij zou gaan verbouwen. Dit is na een jaar nog niet gebeurd. Eigenaar is Krabshuis, eigenaar van café 't Biggetje, Madelievenstraat 12. 'n Jordaanpenosekroeg. Dit is een clandestien café. Hij heeft de ruiten ingegooid en wilde zelfs de vloeren eruit rausen. Er is een knokploegdreiging dus we hebben hard slapers nodig. Alarm is echt alarm en betekent knokploeg! Laat ze er niet alleen voor staan!
Op 4 juli '84 werd Hotel Hiller (Herengracht 129-131) gekraakt. In september volgde er 'n ontruimingsbevel op grond van lokaalvredebreuk, dit werd na een kort geding tegen de OvJ vernietigd. Nu wordt Hiller alsnog met ontruiming lokaalvredebreuk bedreigd. Dit door een artikel 12 procedure, de gedupeerde eist vervolging bij het gerechtshof, dat in de regel 'n stuk rechtser is dan de OvJ. Dit is 'n nieuwe truuk van de bedenker van de Huidenstraattruuk, Scheltema. Eigenares is Bant-Klemkerk die tien panden en ettelijke etages heeft, ze behandelt huurders daarvan schandalig. Ze heeft Kinkerstraat 12a door een knokploeg laten ontruimen. Uitgebreid stuk in Bluf!
Fata Minima (voormalige Potgieterschool) heeft een klacht lokaalvredebreuk gehad. De OvJ heeft dit niet gehonoreerd. Er ligt 'n voorstel bij de projektgroep om de Fata Minima twee jaar te laten wonen met 'n tijdelijk huurkontrakt.
Vorige week aktie van mensen die tijdelijk huren in sloopblokken in Oost. Zij hebben geen recht op vervangende huisvesting. Uit protest hiertegen hebben zij de voorpost Oosterpark op klaarlichte dag dichtgemetseld.
Zondag is er een grote winkelruimte aan de Jacob van Lennepkade gekraakt. Wordt over 1-2 jaar gesloopt.
Uitspraak huurstakers op 19 september, kantongerecht.
Met 50 mensen hebben we 30 augustus Rokin gekraakt 154-156. Eigenaar is Bodeman. De panden hebben twee jaar leeggestaan. Het schijnt dat er met de bouwaanvraag is geknoeid. Er is besloten tot ontruiming over te gaan in het driehoeksoverleg. Dus: krakers pleitos! Er wordt een kort geding aangespannen enz.
16-9-86/2 PRINSJESDAG - AKTIEDAG
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, voorkant: zwarte en rode inkt
(3) Linkse bew Werk Wonen
(4) SA / SA 057/001.1.06
(5) Tekst (of variant?) in Buurtkrant Kraakgroep De Pijp 4 (10-86) p.5-6. Aktieverslag Amsterdam aldaar p.7
Terwijl duizenden in Amsterdam amper weten hoe ze de boodschappen bij de supermarkt moeten betalen, rolt in Den Haag de Gouden Koets door de straten. In de troonrede krijgen we te horen dat het nu dan wel niet zo goed gaat, maar later des te beter. Voor wie? Voor de dikbetaalde politici die door manipulatie hun baantjes veilig stellen (hebt u gestemd?)? Voor de multinationals die, met massaontslagen als chantagemiddel, subsidie na subsidie opstrijken en doorsluizen naar het buitenland? Mensen die niet genoeg solliciteren worden gecriminaliseerd. Als politici de politiek verlaten wacht hen zonder uitzondering een dikbetaalde baan in het bedrijfsleven. Waarom laten wij ze hun gang gaan? Crisis is een gecreëerde en kunstmatig in stand gehouden situatie, waarbij de ene mens in staat wordt gesteld duizenden anderen uit te buiten. Daarom doe zelf iets. De prijzen van het openbaar vervoer zijn gestegen. Rijksambtenaren controleren gemeenteambtenaren die mensen controleren of hun voordeur wel in orde is. Uitkeringen gaan naar beneden, levensonderhoud en BTW omhoog. Op 19 september worden huuraktievoerders als criminelen voor de rechter gedaagd. Dat huurschulden een politieke oorzaak hebben gaat voorbij aan de regentenmentaliteit van de woningbouwverenigingen. De winsten van multinationals breken rekord na rekord. Met al dit soort voorbeelden willen we duidelijk maken dat we het zootje zat zijn. Daarom zorgen we er vandaag in Amsterdam voor dat het openbaar vervoer ook echt openbaar is. We kunnen niet alles tegelijk!
18-9-86/1 Giro ... LAATSTE WAARSCHUWING ... PRINSENDOOD MAANDAGNACHT
(1) Stichting Voorlichting Kraken
(2) dubbelz., A4, el.stencil, foto's
(3) Ams-C-rest Werk Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Maandagnacht bij GDH ruiten ingekinkeld en mollie er achteraan, geklad in Oosterparkbuurt (7 arrestanten), Arbeidsburo Singel verfbommen en mollie, voorpost Borgerstraat ruiten ingekinkeld (twee op heterdaad betrapt), alle banden smeris autoos lekgeprikt buro Raampoort. Dinsdag bij Sociale Dienst Polderweg monument slachtoffer van crisisbeleid geplaatst, 30 trams dichtgekit, bom bij paleis op de Dam jammer genoeg onklaar gemaakt, beklad CDA-kantoor, Federatie Woningbouw, sociale dienst Gerard Dou, bommelding bij Shell station. Dinsdagavond demo 80 mensen, stenen door MacDonalds ruiten en div.AmRo banken, smerisbus gemold, rondvaartboot aangepakt, bejaarden houden tram op Koninginneweg tegen. Verslag van akties in Arnhem, Wageningen, Den Bosch, Rotterdam, Nijmegen en Venlo.
In hotel Yuksel, O.Z.Voorburgwal 10, was het zondag weer eens zover. Eigenaar turkse mafia-baas stuurde voor derde keer knokploeg, er waren 30 mensen op het alarm gekomen. De smeris kwam knokploegleden afvoeren, maar liet ze onmiddellijk weer vrij. Enkele uren later stonden ze dus weer op het dak.
Vrijdag 2de van der Helststraat 12' gekraakt, 's avonds ontruimd door bovenbuurman met 12 leipo's van de sportschool. Het pand schijnt al eerder op een dergelijke manier ontruimd te zijn.In Assen is slopersbedrijf Spakol begonnen met de sloop van de achterwand van een kraakpand. Donderdag kort geding van Jack tegen de Telegraaf voor in verband brengen met andere 'terroristies' getinte nolympics akties. Vrijdag uitspraak huurstakers Parnassusweg. Zondag demonstratie tegen kernwapens op 't IJ. Kraakspreekuur Staats verhuisd naar Wicca, de Wittenstraat 73, dus niet meer in die oude vertrouwde Rat. Martin werd vorige week opgepakt en alsnog verhoord voor Kedichem en weer vrij.
Vanmorgen was het kort geding van Rokin 154-156 tegen de beslissing van de OvJ (lokaalvredebreuk). Dinsdag opening Stopera!
18-9-86/2 eVen eeN verBaNtje omleggEn
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Herengracht 129)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: rode inkt
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) ISG / ISG stzmap Kraakgroepen Amsterdam II
(5) Zie -9-86/20. Facs.voorkant in Grachtenkrant 159 (22-9-86) p.19
1: Hotel Hiller werd gekraakt op 4 juli 1984. Vijf jaar eerder was dit brandgevaarlijk hotel gesloten. Eigenaresse is mevr.Bant-Klemkerk, bekend van het uitmelken van huurders, oplichting, knokploegen en meer vies. Er werd een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. De officier van justitie kende de aanklacht toe. De bewoners spanden een kort geding aan. Daarop trok de officier zijn besluit in. Bij het Gerechtshof werd door mr.Scheltema, bekend van de Huidenstraattruk, verdere vervolging geëist en wij waren geen partij. Twee jaar na de kraak beveelt het Hof de vervolging van de bewoners op grond van lokaalvredebreuk. Uit de beschikking van het Hof: het Openbaar Ministerie heeft de illegale verbouwingen van Annie Bant veel te zwaar laten wegen. Omdat Bant bij het Hof heeft aangekondigd maatregelen te treffen die herkraken bemoeilijken, kan herkraken geen beletsel zijn voor de justitiële ontruiming. Onze advokaat stuurt deze week een brief naar de officier, waarin ongetwijfeld tips staan over hoe het O.M.onder de ontruiming uit kan. Waarschijnlijk moge het niet baten. We willen geweldloos de gracht blokkeren. Met de nodige effekten. Ontruimen Hiller wordt een giller!
2: Woon onze huisuitzetting bij.
25-9-86/1 do. 25-9-'86 Laatste Waarschuwing PROCES ALLAERT
(1) Stichting Voorlichting Kraken
(2) dubbelz., A4, el.stencil, Bruxelles, tekeningen, achterkant: foto
(3) Oorlog Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Proces Allaert. 24 Oktober is het hoger beroep van Allaert (ontruiming Herengracht 50, stenen gooien, 6 weken). Allaert vraagt getuigen die kunnen bevestigen dat hij bij een charge wegrende en over de barrikade sprong. De ontruiming was op 1 december '83.
No Olympics. Op 17 oktober valt in Lausanne de beslissing waar de Olympische Spelen zullen worden gehouden in 1992. Het is de bedoeling dat er veel mensen naar Lausanne gaan. De bus vertrekt 14 oktober. Geen brood, geen spelen. Met elkaar moet het lukken!
NAVO-bezoek. De schepen die hier kwamen na de Northern Wedding oefening lagen zaterdag in de IJ-haven. De boot-demo trok 500 mensen. Zondag was een loop-demo van enkele duizenden mensen. Bij de Stopera werden 2 mensen opgepakt (verf gooien naar de Stopera en proberen de arrestatie te verhinderen). In het havengebied stikte het van de smeris. De ME maakte er een einde aan met de voor hun gebruikelijke 'middelen'. Dinsdag was er een demo bij het Scheepvaart-museum omdat de Navo-top er zat te dineren. Woensdag werd de poort van het Marinekomplex door 100 mensen geblokkeerd. Weer kwam de ME. Enige tijd later op dezelfde plek een lawaai-demo tijdens een perskonferentie van de navo-varkens.
Vanmiddag was de uitspraak in de korte gedingen Rokin 154-156 (Asscher komt kijken) en Jack versus Telegrof (moet rektificeren, geen schadevergoeding).
Hans Hofman, de fotograaf die bij het bezoek van Von Weiszäcker zag hoe Theo werd mishandeld, zit nog steeds in gijzeling op last van de advokaat van Theo. Vandaag bij de R.C.getuigde hij weer niet. Hij wil eerst zwart op wit een garantie van Van Thijn dat hij niet door de kit wordt lastiggevallen. De volgende zitting is op 6 oktober. Hofman is in hongerstaking. Z'n ouders waren bekende Nieuwmarktbuurt aktievoerders, ze zijn herhaaldelijk geïntimideerd. Z'n zus Metha is door de politie neergeschoten.
Dinsdag dreef er een levensgrote drol rond de Stopera als symbool voor dit afschuwelijk bouwwerk. Dinsdagavond was de opening. Er waren 1000 tegenstanders gekomen zonder dat er een demo-oproep is geweest. Stillen gingen grof te werk, getrokken pistolen, in elkaar slaan.
-10-86/7 CPN laat lubbers zyn karwei niet afmaken
(1) Communistische Partij van Nederland distrikt Den Haag
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.Letter Gothic
(3) Oorlog Werk Wonen-hv
(4) UB /
Bijna alle lagen van de bevolking dreigen door de regeringsplannen getroffen te worden. Loonmatiging ten voordele van de grote ondernemingen. Jarenlang werd de gasprijs opgedreven met als argument de koppeling aan de prijs van olie. Volgens de zelfde redenering zou de gasprijs nu 18 cent naar beneden kunnen, maar dat weigert de regering. Ons wordt door de regering voorgehouden dat bezuiniging nodig zou zijn om de werkloosheid op te lossen. De praktijk is dat de werkloosheid onaanvaardbaar hoog is. Uitholling van koopkracht zal nieuwe werkloosheid veroorzaken. De grote concerns ontvangen in 1987 weer 12 miljard aan subsidies. Dezelfde concerns waar een grote uitstoot van arbeidsplaatsen heeft plaatsgevonden. De ondernemers weten met hun geld geen raad. Het geld wordt opgepot in het vermogen, het wordt geleend aan de Nederlandse staat en kapitaalexport neemt gigantische vormen aan. De vraag is wie het geld bezitten en dus wie er de macht over hebben. De regering wil 12 miljard bezuinigen op onze voorzieningen. Het enige waar niet op bezuinigd wordt zijn de bewapeningslasten. Onzalige bezuinigingsplannen kunnen tegengehouden worden. Daarom is verdere aktie een noodzaak. Geen kruisraketten, stop de ruimtewapens, stop de kernproeven. Versterk de strijd voor koopkracht, voorzieningen, werkgelegenheid en vrede. 1 November Dam, manifestatie en demonstratie. Kruisraketten nooit, stop bouw Woensdrecht.
-10-86/9 "FRONTLINE"AVOND ... INFORMATIE EN ONDERSTEUNINGSAVOND
(1) De Vergulde Koevoet
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-C-WE Linkse bew Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/013.4.01
Informatie en ondersteuningsavond, een zwarte aanklacht tegen de onmenselijke en wrede en verrotte kapitalistische maatschappij. De winst van de avond gaat naar Frontline. Video's Christ, the movie en Kraak de Leegstandswet (met overzicht van twintig jaar kraakbeweging - het einde nadert). Tentoonstelling van affiches uit het buitenland, informatie over de aktiviteiten van Frontline en over de dreigende ontruiming van hun pand Haarlemmerdijk 108. Punkmuziek en salsa/latin. Breek de censuur, maak je eigen nieuws. Be warned! The nature of your oppression is the aesthetic of our anger.
-10-86/13 Olympische Spelen amsterdam amsterdam 1992 ... De Amsterdamse kansen zijn vrijwel nihil.
(1) anoniem (uitgegeven door Lies Visser)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB / UB vrz 19
Kollage van krantenknipsels en kommentaar tegen de Olympische Spelen 1992 in Amsterdam.
-10-86/14 NOOLYMPXCS in amsterdam STATEMENT
(1) Komitee Olympische Spelen Nee
(2) A4, el.stencil, o.a.10" Courier en elite
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB GA SA / SA 059/001.1.04
(5) Zie 11-10-86/1. Engelse tekst
Ondergetekende groepen zijn tegen de organisatie van de Olympische Spelen 1992 in Amsterdam. De bevolking was niet betrokken bij de besluitvorming. De sportakkomodaties zijn te duur om na de Spelen te exploiteren. De veranderingen in de infrastruktuur gaan ten koste van de leefbaarheid. Doordat een groot deel van de bewoners negatief staat tegenover de Olympische Spelen in Amsterdam, wordt de kans op ongeregeldheden steeds groter.
-10-86/15 NOOLYMPXCS in amsterdam De Olympische Spelen zijn sinds 1896, ...
(1) (No Olympics in amsterdam)
(2) A4, el.stencil, tekst in krantenletters
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB SA / SA 059/001.2.02
(5) Zie 11-10-86/2. Zie ook GA Aff 5788 (A/003913) en 5789 (A/003912)
De Olympische Spelen zijn verworden tot een politiek en commercieel spektakel. Amsterdam is een kleine stad. De bevolking wordt met onaanvaardbare overlast geconfronteerd. Groengebieden en sportterreinen zullen vernietigd worden. Amsterdam wordt opgescheept met slechte woningbouw en overbodige infrastructuur. Najaar 1992 kunnen de Amsterdammers het beste verhuizen. Amsterdam wordt in 1992 een 'benaeuwde veste'. Politie en leger zullen het beeld van de straat bepalen. De Spelen zullen financiële verliezen met zich brengen, die op de bevolking afgewenteld worden. Het ruimtelijke ordeningsbeleid zal afgestemd worden op de Spelen.
-10-86/16 NOOLYMPXCS in amsterdam OLYMPISCHE SPELEN NEE Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft de stad kandidaat gesteld voor de organisatie van de Olympische Spelen in '92.
(1) Komitee Olympische Spelen Nee
(2) A4, 12" Courier, kop en voettekst: el.stencil, blauwe en rode inkt
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB / UB vrz 19
Bij de kandidaatstelling voor de Olympische Spelen in '92 is op geen enkele wijze de bevolking geraadpleegd. Terwijl bij veel Amsterdammers weerstand bestaat tegen de Spelen. De Spelen zullen de ruimtelijke ontwikkeling gaan bepalen. Het leefmilieu zal door de Spelen worden aangetast (Amsterdamse Bos, Nieuwe Meer). Voor de bezoekers worden plannen ontwikkeld voor snelwegen (tweede Coentunnel). De verkeerschaos zal toenemen. Sportverenigingen op Strandvliet, Buitenveldert en Ookmeer zullen moeten verhuizen. De gestelde propagandistische waarde kan wel eens negatief uitpakken. De veiligheidsmaatregelen zullen een klimaat doen ontstaan, waardoor grote groepen in verzet zullen komen. Lees de brochure 'No Olympics in Amsterdam'.
-10-86/17 NOOLYMPXCS in amsterdam Het Amsterdamse gemeentebestuur weigert de bevolking bij de plannen van de Olympische Spelen te betrekken.
(1) Komitee Olympische Spelen Nee
(2) A4, 12" Courier, kop en voettekst: el.stencil, blauwe en rode inkt
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB / UB vrz 19
Wordt in Amsterdam voor het minste of geringste een inspraakprocedure opgezet, met zoiets belangrijks als de Olympische Spelen is daarvan geen sprake. Mocht Amsterdam de kandidatuur toegewezen krijgen, dan zal dit ingrijpende gevolgen hebben. De Spelen zullen de ruimtelijke ontwikkeling gaan bepalen. Voor de Spelen zullen nieuwe wegen, spoor- en tramlijnen worden aangelegd waarbij geen tijd meer is voor inspraak. Amsterdam zal fraaie groengebieden kwijt raken. Er dreigt een 'hotelboom'. Voor de bewoners in de binnenstad een leuk vooruitzicht. Sportverenigingen moeten verhuizen. Kunnen de investeringen van miljarden guldens niet beter in andere projekten worden gedaan. Hoewel een CPN-motie is aangenomen dat er geen beperking mag plaatsvinden van de demokratische vrijheden tijdens de Spelen, is er weinig reden daarop te vertrouwen. Het Olympisch Handvest staat geen demonstraties binnen het Olympisch gebeuren toe. Operationele eenheden van de politie bevorderen de geweldspiraal. Voordeel hebben waarschijnlijk alleen de grote bedrijven. Het financiële risico is niet voor deze bedrijven. Daar staat de Rijksoverheid voor 90% en de gemeente voor 10% garant voor.
-10-86/19 RADIO 100 FM PRESENTS: ZATERDAG 25 OKTOBER
(1) Radio 100
(2) A4, fotokopie, 10"Courier, tekeningen, foto
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 012/001.4.02
25 Oktober een 12 uur durende uitzending. Najaar 1985 braken er in de staatsliedenbuurt rellen uit n.a.v.een ontruiming in de schaepmanstraat. Met als dieptepunt de dood van Hans Kok in een cel op het Hoofdburo. De dood van Hans Kok is nog immer omgeven door vele raadsels. En was het nou een incident of niet. Er gaan geruchten dat de 'doofpot' compleet uit z'n voegen barst. Vraaggesprek met de familie, informatie over de werkzaamheden van het politiecorps, een door radio X geproduceerde Reconstructie waarin vele betrokkenen aan het woord komen.
4-10-86/1 Lubbers pakt kleuters en bejaarden
(1) socialistiese arbeiderspartij
(2) A5, off-set
(3) Ond-algem Werk Wonen-hv
(4) UB GA ISG /
De koningin heeft nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Ieder huishouden krijgt in 1987 een rekening van zevenhonderd tot duizend gulden gepresenteerd. De BTW gaat omhoog. De kinderbijslag omlaag. De benzine wordt duurder. En de aardgasprijs daalt minder dan beloofd. Daarnaast pakt Lubbers grote groepen nog eens extra: kleuters, bejaarden, ambtenaren, trendvolgers, uitkeringsgerechtigden, onderwijs en sociaal-kultureel werk. Resultaat: afbraak van de kollektieve voorzieningen en verlies van tienduizenden banen en oud worden of ziek zijn kunnen alleen mensen met geld zich nog veroorloven. De enorm gestegen winsten, defensie, de kapitaalexport en het grote zwartgeld. Daar blijft Lubbers vanaf. Logies als je zelf miljonair en ondernemer bent. De PvdA laat het bij mooie woorden. De SAP vindt verzet tegen dit beleid hard nodig. Er is best geld, maar dat moeten we halen waar het zit.
6-10-86/1 de grootste krant van amsterdam ... Laatste waarschuwing
(1) (St.Voorl.Kraken)
(2) A4, el.stencil, Bruxelles, tekeningen
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
2e Jan Steen 114: Na de aanklachten tegen topambtenaar Voogd en z'n maatjes vanwege een poging om 2e Jan Steenstraat 114 met een knokploeg te ontruimen, heeft Voogd op zijn beurt een aanklacht huisvredebreuk ingediend. 9 Maanden na de knokploeg is deze aanklacht, zonder enig onderzoek, door de officier van justitie toegekend! Men wilde deze week ontruimen maar ze hadden geen materieel. Er is door de bewoners een kort geding aangespannen.
Op 6 oktober feestje in Rokin 154-156, op 17 oktober komt Ascher kijken.
Nieuws over Mariënburcht in Nijmegen.
Het adres van de eigenaar van Singel 114 is gevonden!
Kille die Stille!: Bij de akties n.a.v.het navo-bezoek en de opening van de slopera werd steeds een enorme overmacht aan ME en stillen ingezet. Er waren verschillende konfrontaties waarbij mensen gewond raakten. Bij de blokkade van de marinepoort op 24 september wered Gerbrand door een stille tegen z'n been getrapt terwijl hij wegrende en ligt met een dubbele beenbreuk in het ziekenhuis. De rijksrecherche is een onderzoek gestart.
7-10-86/2 WAARSCHUWING WG ... Op het WG-terrein is afgelopen donderdag vroeg ...
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, el.stencil, o.a.Bruxelles, tekening
(3) Ams-West Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Op het WG-terrein is donderdag door 50 mensen het PAL-gebouw gekraakt. De eerste gelukte kraak op het WG-terrein, mede omdat deze keer 'ns niet het wijkopbouworgaan en de voorpost waren ingelicht, zoals het kraakspreekuur Kinkerbuurt graag wederom had gehad. Het gebouw werd gekraakt door sympathisanten van de jongerencentra Oktopus en in mindere mate Akhnaton, nadat de ruimte was toegezegd en de toezegging weer was ingetrokken op mogelijke geluidsoverlast. Vanwege het van te voren aangekondigde tweedaagse programma was er savonds al 'n bar met tap, podium, dansvloer, film/video-ruimte, wc's en elektro. Van geluidsoverlast was geen sprake. Na onze infocentra worden nu ook onze konsertpodia (Emma, Oktopus, Akhnathon) aangepakt.
Op de Kinkerstraat werd donderdag een etage van slavendrijfster en huisjesmelkster Bant gekraakt (o.a.Hiller). Stond al geruime tijd leeg. Terwijl de bewoners er niet waren brak er een brand uit op een van de gelegaliseerde etages. De oorzaak is onbekend, maar er is wel 'n stevig vermoeden. Drie etages uitgefikt plus nog een aanbelendende etage, gewonden. VVD-hoer Bant heeft 'n karrière brandgevaar. Bant in de brand!
Met No Olympics naar Lausanne! Het kan nog als je je snel opgeeft voor de bus die op 14 oktober vanaf het Museumplein vertrekt. De bus is terug op 18 oktober. Vanaf 11 oktober benefietdixo in Vrankrijk voor No Olympics.
11-10-86/1 NOOLYMPXCS in amsterdam La population d'Amsterdam ne désire pas les Jeux Olympiques ...
(1) Komitee Olympische Spelen Nee
(2) dubbelz., A4, pica, kop en voettekst voorzijde: el.stencil, blauwe en rode inkt
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB / UB vrz 19
(5) Zie -10-86/14. Franse tekst. Pamflet verspreid in Lausanne
1: De Amsterdamse bevolking wenst geen Olympische Spelen. De bezwaren: de dagelijkse leefomstandigheden verslechteren door de Spelen, de stad zal veel problemen bij de organisatie ondervinden door desinteresse en tegenwerking vanuit de bevolking, er gaan sportfaciliteiten verloren, de bevolking is allergisch voor repressie, Amsterdam riskeert een financieel debacle en er zullen demonstraties en akties komen.
2: U bent welkom in ons pers- en informatiecentrum in Lausanne. U kunt de film N-O-Limpics in Amsterdam bekijken. 16 Oktober manifestatie met Nederlandse muziek, video en informatie (manifestatie door Zwitserse politie verstoord, fp).
11-10-86/2 NOOLYMPXCS in amsterdam Seit 1896, ...
(1) (No Olympics in amsterdam)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB / UB vrz 19
(5) Duitse tekst. Pamflet uitgedeeld in Lausanne
Grotendeels verkorte vertaling van -10-96/15. Het bedrijfsleven wint alleen maar. De regering wil in 1992 alle gekraakte panden ontruimd hebben - ze is er al mee begonnen. Tijdens de Spelen mag er niet gedemonstreerd worden. Iedereen moet een T-shirt met vijf Olympische ringen aan. Drie Amsterdamse bands protesteren tijdens hun tournee door Zwitserland tegen de Spelen in Amsterdam. Hier in Lausanne zal op 17 oktober beslist worden waar de Spelen plaatsvinden. Sport is politiek, niet alleen in Nederland.
11-10-86/3 NOOLYMPXCS in amsterdam AVEC:-MUSIQUE HOLANDAIS
(1) Komitee Olympische Spelen Nee
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) UB / UB vrz 19
(5) Franse tekst. Pamflet verspreid in Lausanne
Nederlandse muziek (swätsox, moraal), video, informatie. Centre de Loisirs, Lausanne, 16 oktober (manifestatie verstoord door de Zwitserse politie, fp).
13?-10-86/1 3 ... LAATSTE WAARSCHUWING SMERIS
(1) Stichting Voorlichting Kraken
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: Bruxelles
(3) Ams-W-Kin Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Verslag van mislukte arrestatie vermeende autokraker in Staatsliedenbuurt (hersenschudding). Dit is maar een van de vele rij misdadige gedragingen van de smeris. Je bent je leven niet meer zeker. Advokaten van het kollektief Noord hebben aan het IOC melding gemaakt van deze stelselmatige schending van de mensenrechten.
Het PAL-gebouw WG is twee en een halve week gekraakt. Programmaas: 23 oktober Soweto Nite, 24 oktober muziek, 25 oktober horror night.
24 Oktober in Vrankrijk benefiet voor stakingskas gedetineerden met video, lezingen en bands.
Lijst met medeplichtigen aan de moord op Hans Kok met adressen en telefoonnummers. Maandagnacht zijn er akties geweest bij Wooldrik (OvJ), van Ingen (politie) en Weltevrede (deurwaarder.
Dinsdag is het ontruimingsbevel voor Frontline binnengekomen.
21-10-86/1 LW ontruiming
(1) Stichting Voorlichting Kraken
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Wonen-kra
(4) UB SA / UB 296.2 SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Verslag van aktie van No Olympics-demonstranten in Lausanne op 17 oktober. Amsterdam viel in de eerste ronde al af. 9 Oktober gingen mensen demonstreren op het Centraal Station tegen die kandidatuur van Amsterdam voor de Olympische Spelen in 1992. Toen vertrok namelijk de trein met van Thijn en zijn rapalje. De smeris greep onmiddellijk in. 18 Oktober was de Nolympics-delegatie terug om van Thijn & co bij het WTC te onthalen onder het motto Geld terug en Van Thijn weg.
Maandag is het GEB de Rioolrat ingevallen: een duidelijke provocatie. De gasmeter, geiser en gaspijpen werden meegenomen. Dani werd opgepakt wegens diefstal van energie.
Verslag van moeizame ontruiming op onbekend adres, waarbij de Bratra een komplete muur moest slopen om binnen te komen (wrs.3e Oosterparkstraat 145 hs, fp).
Hotel Hiller kan vanaf 20 oktober ontruimd worden. 28 Oktober proces tegen 5 mensen die na de inval in de Koevoet werden opgepakt nadat plakkers van Vermoord Hans Kok-affiches bij de Koevoet binnen waren gevlucht. 25 Oktober, een jaar na de moord op Hans, is er een demo vanaf het Haarlemmerplein. Lijst van mensen die medeplichtig zijn aan de moord op Hans Kok. Deze personen zullen nooit worden gestraft, tenminste niet door justitie. Daarom plaatsen wij nu deze lijst. Straf ze zelf. Met funkties, adressen en telefoonnummers.
25-10-86/4 VAN THIJN HERDENKT HANS KOK 1986
(1) Comite Niet Horen, dan Voelen!
(2) A4, fotokopie, elite
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 009/002.2.01
24 Oktober 1985: illegale ontruiming van bijstandsmoeder en kind in de Schaepmanstraat. Het huis wordt spontaan herkraakt. De overheid reageert, resultaat: moord. De doofpot wordt dichtgehouden.
23 Oktober 1986: illegale ontruimingen in de Hendrik Jacobsstraat en Okeghemstraat. Ondanks een afspraak tussen officier van justitie en de advokaat wordt ontruiming korter dan 24 uur van tevoren aangekondigd. Niemand wilde overleg met de bewoners. De politie heeft levensgevaarlijke situaties gecreeërd. Dat deze keer geen doden zijn gevallen ligt aan de door nood gedwongen overgave van de bewoners. Hierbij zijn er 11 minder arrestanten gemaakt dan bij de Schaepmanstraat, totaal 23. Zeven brachten de nacht door op het Hoofdburo, waarvan een aantal op afdeling B waar Hans Kok vermoord werd. Dit is de manier waarop Van Thijn denkt de dood van Hans Kok te moeten herdenken. Wij herdenken vandaag de dood van Hans, daar waar hij is vermoord. Met een kranslegging. En we willen door het brengen van eten en dekens de levens van de huidige arrestanten 'beschermen'. Wij eisen vrijlating van de arrestanten en het aftreden van Van Thijn en medeplichtigen!
25-10-86/5 kom naar het hans Kok plakkers Proces
(1) ("De vrienden van Hans Kok")
(2) A4, fotokopie
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 009/002.5.01
(5) Zie 17-12-86/1
Het is een jaar geleden dat Hans Kok werd vermoord. Dinsdag moeten vijf mensen voor de rechter verschijnen. Zij werden bij een inval in kraakkafé De Vergulde Koevoet n.a.v.het plakken van de bekende 'Hans Kok vermoord'-affiches gearresteerd. De Officier zal twee of drie maanden cel eisen. Terwijl wij voor de meest onbenullige zaken voor de rechter worden gesleept, gaan de verantwoordelijken altijd vrijuit. Terwijl de doofpot over Hans Kok geen kieren meer vertoont, houden de politiek en de burgemeester elkaar de hand boven het hoofd. 28 Oktober, Paleis van Justitie Prinsengracht.
29-10-86/1 KRAAK DE LEEGSTANDSWET BESTE BUURTBEWONERS , Per één januari 1987 wordt de leegstandswet ingevoerd.
(1) anoniem
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, o.a.elite, foto, tekeningen
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 032/001.6.01
(5) Facs. p.1, 3 en 4 (de laatste gewijzigd) in Grachtenkrant 162 (3-11-86) p.8-9 en 7
Per één januari 1987 wordt de leegstandswet ingevoerd. Het resultaat van 17 jaar lobbyën door huizenbezittend Nederland om kraken onmogelijk te maken. Nu denkt men dat voor elkaar te hebben door het anoniem dagvaarden in te voeren, waarmee de rechter volgens de opzet van de huiseigenaren automatisch een uitruimingsbevel verstrekt. Deze wet geeft huiseigenaren de mogelijkheid ongestraft gebouwen leeg te laten staan om er mee te speculeren. Daarom wordt 30 oktober een landelijke kraakdag gehouden. Als voorproefje hebben wij vanavond alvast Singel 468 gekraakt. Het grote leegstaande kantoorpand boven de winkel van Nieuw Engeland. Dit huis is verleden jaar als kantoorruimte gerenoveerd. Het moet 3/4 miljoen aan huur per jaar opleveren. De eigenaar is Jaap Kroonenberg, uitbuiter en speculant. Al is Jaap nog zo rijk, wij zullen ons niet door hem laten intimideren. Singel 468 heeft nu een woonbestemming. Kronenberg heeft gigantische bezittingen. In februari kocht hij 120 winkels en woningen in de Rivierenbuurt en omgeving Ceintuurbaan. Hij bezit nog twee andere kraakpanden, nl.Kerkstraat 242 en Huize Maupzicht in de Jodenbreestraat. Hij bezit zowat de helft van alle huizen aan de Kalverstraat en Nieuwendijk. Overdrukken van krantenknipsels over de praktijken van Kronenberg (textielfirma's opkopen, grootste deel van het personeel op straat en de winkels vol met goederen van inferieure kwaliteit: een hoop mensen werkeloos en kopers belazerd).
30-10-86/1 de Lawa ... NIEUW BENGELLAND!
(1) (Stichting voorlichting kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen, voorkant: rode en zwarte inkt
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Nieuw Bengelland: Eén dag voor de Nationale Kraakdag is met 80 mensen het kantoorpand Singel 468 gekraakt. De eigenaar is de super spekulant Kronenberg. En geen softie-praat, we willen 'n tweede Pogo-akademie, in 'n buurt waar meer te halen valt dan Wibra troep. Er is een aanklacht lokaalvredebreuk.
Het Okhegge Drama: Vorige week werden 9 etages in de Okeghemstraat en H.Jacobstraat ontruimd op grond van huisvredebreuk. Deze was toegekend door het hof na een art.12 procedure. Zo'n 20 mensen verdedigden zich van binnenuit en vanaf het dak. De 5 laatste arrestanten worden volgende week in de Raadkamer voorgeleid (zie Hoge Raad 9-10-90, Nederlandse Jurisprudentie 91.30, fp).
Gekraakt: Zondag hebben we vier winkelruimtes (kasko) in de Koningstraat gekraakt. Er gaan drie mensen wonen. Eigenaar is het grondbedrijf. De buurt reageerde gunstig op de kraak. Laten we na de Koningsstraat en het Koningsplein het Koningshuis kraken.
Kraak Kinkerbuurt: Gekraakt 30 oktober, ofwel landelijke kraakdag, Kinkerstraat 48hs.
2e Jan Steenstraat 114: Dinsdag was het kort geding tegen de o.v.j.-beslissing dat de kraak huisvredebreuk was. Uitspraak 13 november.
Hans Kok: Zaterdag was de demo omdat het een jaar geleden was dat Hans in een politiecel op het hoofdburo werd vermoord. Bij het HB werden bloemen en een krans gelegd en ruiten ingegooid. Iedereen werd verspreid. Tine Hofman liep een zware hersenschudding op. 4 Mensen werden opgepakt.
Aktie: Er is een affiche verschenen waar de autoriteiten zich nogal druk overmaken. Er staan namen en adressen van verantwoordelijken voor de dood van Hans op.
Uitspraken: Dinsdag was het proces van de mensen die vorig jaar bij een inval in de Koevoet na plakken van Hans Kok-vermoord affiches werden opgepakt. De rechter liet de 'verdachten' die een verklaring wilden voorlezen, de zaal uitslepen. 2 Vrijspraken, 2 maal 800 piek boete en 1 maal 1000 piek.
3e Oosterparkstraat 145hs: In het vorige week ontruimde huis woont een zekere mevrouw Bea. Iedereen wordt verzocht deze onderkruipster te bestoken met bestellingen e.d.
Gekraakt-Staats: Gekraakt Bentinckstraat 26 en Kemperstraat 102hs. Het betreft panden van dealers.
-11-86/1 KRAKEN EN WONEN IN HET OOSTELIJK HAVENGEBIED HOE NU VERDER?
(1) Panden overleg Y eiland Oost
(2) A4, off-set, Prestige Elite
(3) Ams-Oost Wonen-kra
(4) UB / UB 188.2
25 November diskussie/informatieavond in het Einde van de Wereld (Sumatrakade) over (alternatieve) haalbaarheidsonderzoeken naar handhaven bewoning/werken in Oostelijk Havengebied. De gemeentelijke haalbaarheidsonderzoeken gaan uit van de bestaande subsidieregelingen die hier niet geschikt zijn.
-11?-86/2 Aan M.P.J. Kneepkens Eens raakt je rol uitgespeeld.
(2) A4
(3) Ams-Zuid Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 003/002.3.03
(5) #
5-11-86/1 LAATSTE WAARSCHUWING ... Arrestanten rokin
(1) St.Voorl.Kraken
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-Zuid Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Arrestanten: Van de 5 mensen die in verband met de ontruimingen in de Schinkelbuurt (2 weken geleden) nog vastzaten, zitten er nog 3 vast die weigeren hun naam te geven. Twee zitten er in Demersluis, dat is 1 van de witte ijskasten van de bijlmerbajus.
Dat grote pand op het Koningsplein is slechts 1½ dag gekraakt geweest. Bij de ontruiming kwamen maar weinig mensen. Iedereen binnen werd opgepakt, in de meeste gevallen slechts om iedereen te registreren. Een iemand zit nog vast. Een ander heeft huisarrest. De kit belt haar thuis om te controleren en ze mag niet binnen een straal van 2 Km in de buurt van aktie e.d.komen (hetgeen in amsterdam niet mogelijk is). Het lijkt gvd de noodverordening wel!
Er zitten nog 2 mensen in bewaring i.v.m.de demo op 25 oktober.
De arrestanten van de aktiegroep Walg die maandag een BB bunker hadden bezet komen vanmiddag vrij.
Programma PAL op WG-terrein: films en bands.
Over verraad deel 1: Bij de Schinkelbuurtontruimingen bleek dat iemand anoniem een belastende verklaring had afgelegd, onder CID informantennummer 337 en dat was Timo. Na hem grondig aan de tand gevoeld te hebben beweert hij doorgeslagen is. Van de 5 zitten er nog 3 vast, dankzij meneer T.dus. Er zijn nog geen maatregelen getroffen tegen deze verrader. Niets vergoeilijkt verraad, ook dat zielige stuk in de gragtekrant niet. Wij v.d.redaxie vinden dat T.uit Leidsegracht 12 wegmoet.
Kort geding: Er komt een kort geding tegen V.Thijn, Vonhoff en V.Agt, aangespannen door No Olympics, omdat deze drie het presteren ongenuanceerde beledigingen te uiten. Ze moeten het publiekelijk intrekken. Anders trekken wij ook onze opmerking niet terug dat Vonhoff een volgevreten varken is, Van Thijn een hypokriete moordenaar en V.Agt een katholieke pukkel zonder verstand.
6-11-86/1 Arrestaties bij ontruiming
(1) Krakers/sters uit de Grachtengordel.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, pica
(3) Ams-Zuid Linkse bew Wonen-kra
(4) GA SA / SA 003/002.2.01
23 Oktober: ontruiming 7 etages in de Okeghemstraat en Hendrik Jakobsstraat, vanaf het dak wordt met rotzooi gesmeten. Mensen in het aktiecentrum wisten niet van tevoren dat de etages op deze manier verdedigd zouden worden. Er worden 19 mensen gearresteerd. 27 Oktober komen 5 arrestanten voor bij de rechterkommissaris. Er blijkt een anonieme belastende verklaring te zijn afgelegd door een van de vrijgekomen arrestanten. De verklikker wordt door een groep mensen verhoord, geeft niet toe. Later die dag lucht ie z'n hart bij medebewoners. Zijn verhaal: was kwaad dat hem niet verteld werd dat ontruiming niet zonder strijd opgegeven zou worden. Verklikker was vertrokken als hij had geweten dat er dingen vanaf het dak gegooid zouden worden. Hij heeft een belastende verklaring afgelegd om snel vrij te komen. 31 Oktober gaat de verklikker met de advokaat naar de rechter-kommissaris om opnieuw een verklaring af te leggen, ditmaal zonder belastende feiten. Een aantal mensen uit de steungroep arrestanten neemt hier geen genoegen mee, vermoeden dat de verklikker en z'n maat infiltranten zijn (het gaat om 2 mensen uit de gragtegordel die samen op alarm in de Okeghemstraat afgekomen waren). Beide jongens worden verhoord, op soms erg onsmakelijke wijze, zonder resultaat. 5 November: een groepje mensen bekokstoven de ontruiming van de verklikker, die woont in een kraakpand. 6 November belt de verklikker van buiten de stad dat hij verhuisd is. We zijn geschrokken van het feit hoe sommige mensen denken zich te moeten manifesteren in het geval dat er een arrestant doorslaat. Ontruimen en in elkaar slaan zijn middelen die opgaan in het geval van infiltranten. Maar iemand die doorslaat pak je niet zo aan, waar ben je dan mee bezig? Morgenavond in Vrankrijk nodigen we mensen uit die voor de harde aanpak zijn en mensen die het anders aan zouden willen pakken. Wordt hier niet over gepraat onderling, dan voorzie ik in de toekomst konfrontaties onderling. Het is een bekend probleem, een groepje autonome krakers die met hun eigen middelen denken de waarheid in pacht te hebben en die namens de 'stedelijke kraakbeweging' een aktie ondernemen die de zaak alleen maar verslechtert. Dit stencil wordt verspreid in kraakkafees, daar er weinig mensen zijn die buiten geruchten iets van de zaak afweten. De enige ongenuanceerde bijdrage werd geleverd door de Grachtenkrant. Vrankrijk, stedelijke vergo, 6 november.
24-11-86/1 maandag 24-11-'86 KRAAKSTERS EN KRAKERS
(1) De Miepen.
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-Z-Pijp Vrouw Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.02
De ontruiming van de Tweede Jan Steenstraat 114hs wordt deze week verwacht. Topambtenaar van sociale zaken voogd heeft in de media genoeg goodwill gekweekt om zijn a-sociale zaken te vervolmaken: hij laat ontruimen op huisvredebreuk voor kraakwacht annex knokploeglid A.Voogd. Bij de ontruiming verdedigen we met veel vrouwen van binnenuit en veel mensen blokkeren voor het pand. Wat ons betreft geweldloos.
26-11-86/1 PERSVERKLARING VAN KRAAKGROEP SCHINKELBUURT, 26 NOVEMBER 1986
(1) (Kraakgroep Schinkelbuurt)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite
(3) Rechtsst Wonen Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.(gewijzigd) in Grachtenkrant 164 (1-12-86) p.8-9
Zo'n jaar geleden zijn er 20 etages gekraakt in het blok C.Kruseman-Okeghem-H.Jacobsz.straat. De etages stonden een half jaar leeg. Woningbouwvereniging Ons Huis had plannen de woningen in oktober 1987 te renoveren. Noodzakelijk geworden omdat er jarenlang geen achterstallig onderhoud had plaatsgevonden. 23 Oktober werden 7 woningen ontruimd. Deze ontruimingen werden nog geen 24 uur van tevoren aangekondigd. 's Ochtends werd nog geprobeerd de ontruiming tegen te houden. Maar zoals vaker zaten de verantwoordelijken niet op hun plaats. De colonne was al in beweging en niet meer te stoppen. Er werd van de daken moedig verzet geboden. Er volgde een inval waarbij 19 mensen werden gearresteerd. De ontruimde woningen zijn totaal uitgesloopt: ontruimd voor 1 jaar leegstand! Vandaag heeft de politie laten weten dat 'binnen zeer korte termijn' weer zes etages ontruimd gaan worden. Wordt er opnieuw een M.E.-leger ingezet tegen woningzoekenden? 'Geweldloze' verdediging leidt tot talloze gewonden en arrestaties. Ontruimingen ten behoeve van leegstand zullen we nooit aksepteren.
28-11-86/1 woonlasten huurstakers manifestatie DEFINITIEF PROGRAMMA
(1) "de vergulde koevoet"
(2) A4, kringlooppapier, el.stencil
(3) Wonen Wonen-hv
(4) SA / SA 002/013.4.01
Definitief programma woonlasten huurstakers manifestatie, 28 november De Vergulde Koevoet. Met De Jordaanfilm, video Tegengas, video Het Proces (opnames van het laatste huurstakers-proces, ja, die met het bloed), video De Haarlemmerhouttuinen film, video De Dapperfilm en de Bickers Buurt Band. Discussieforum tussen huurstakers, woningbouwvereniging, politicus en publiek over de laatste rechterlijke uitspraak en wat zijn de toekomstperspektieven voor de strijd tegen de woonlasten?
30-11-86/1 HUIZE DISSIDENTIA BEWOOND Beste buurtbewoners en andere lezers van dit papier
(1) De afzonderlijke dissidentjes m/v. (uitgegeven door bewoners Torensteeg 5, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 164 (1-12-86) p.5. Zie ook Grachtenkrant 170 (24-2-87) p.17
Vanaf vandaag bewonen wij opnieuw het pand Torensteeg 5. Dit is eigendom van architekt Cees Dam, bekend van o.a.de Stopera. In 1981 heeft hij het voor fl. 25.000 van het grondbedrijf gekocht. Hierna is het gekraakt. Aan de situatie rond het pand veranderde weinig nadat de vorige bewoners eruit gegaan waren. Wij wijken niet voor leegstand. Aardige buurtgenoten zijn uitgenodigd voor een kop koffie.
-12-86/1 VERRADER DE PIJP UIT!!
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: o.a.Bruxelles; achterkant: o.a.pica
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 003/001.3.01
(5) Facs.voorkant in Grachtenkrant 166 (29-12-86) p.16
1: 22 December bij de politie-rechter een proces tegen Joke wegens vernieling. Bewijs: een vage politie-verklaring en een belastende verklaring van de toenmalige medeverdachte Hans. Hans is als getuige opgeroepen. Hans verdedigde -toen zijn verraad bekend werd- zijn handelen niet alleen, maar dreigde zelfs het voor de rechter wéér te verklaren. Dát willen we dan wel eens zien! Kraakgroep de Pijp heeft geweigerd tegen verrader Hans op te treden. Niet Hans was fout, maar Joke, omdat zij Hans' verklaring met kopieën en publikatie in Bluf! had bekendgemaakt. Ondertussen dreigt verraad binnen de beweging een geaccepteerd verschijnsel te worden. Zo werd het verraad van Thimo na ontruimingen in de Okeghemstraat (oktober '86) verdedigd, kortom: zielig. Als je solidair bent onderling gebeurt verraad niet. In '83 werd door Sjoerd in de Rivierenbuurt een herkraak verraden omdat hij het er niet mee eens was! Dan hebben we het nog niet eens gehad over de koelbloedige verraders zoals Paul van Wissen (Grote Keizer). Er moet één lijn getrokken worden tegen verraders. Anders wordt de weg vrijgemaakt voor iedere labiele idioot die niet nadenkt en alleen maar aan het eigen hachje denkt. Aan zo een verbreding van de beweging hebben wij geen behoefte. Om herhaling te voorkomen zal er van de gevolgen voor de verrader/ster een voorbeeldstellende werking uit moeten gaan. Komt massaal naar het proces.
2: Overdruk van het proces-verbaal met de verklaring van Johan Willem Heersink, opgemaakt op 24 juli 1985: "Voor het bureau stond één als politieauto herkenbare auto. In het voorbijlopen stak Joke twee banden van die auto lek".
-12-86/10 Omtrent het gebeuren ... IS HET TIJD VOOR ZUIVERING?
(1) joke
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Linkse bew Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 003/002.3.02
(5) Facs.in Grachtenkrant 166 (29-12-86) p.17
Gedeelte uit een proces-verbaal van de politie: Omtrent het gebeuren en de arrestatie van J.W.Heersink, J.K... en ondergetekende (Y.C.van Zutphen) op 23 juli wil ik het volgende verklaren. We kwamen aangeschoten langs het politie-buro Pieter Aertzstraat. Joke stak plotseling 2 banden lek, waarna wij gearresteerd werden.
Deze verklaring heeft Yvonne afgelegd. Dit in navolging van Hans' verraad, in die anderhalve dag dat we vastzaten. Uit een eerder pamflet was al bekend dat ik moest voorkomen wegens vernieling op 22 december '86. De zaak tegen dit verraders-duo is geseponeerd. Ik had Hans voor die rechtszaak als getuige opgeroepen. Hans schakelde een advokaat in uit de sociale advokatuur (v.d.Hoek) die het verraad voor lief nam. Hans was niet aanwezig. Ik heb de rechtszaak uit laten stellen. Zo gemakkelijk komt dit verraders-duo niet van me af. Ik zal deze mensen die zichzelf zo verlagen, openlijk aan de schandpaal nagelen en ik nodig iedereen uit om mee te doen. Getuigen zullen ze. Ik ben laaiend over de geringe mate van solidariteit van mensen (uit met name de Pijp). Het wordt tijd dat er keuzes gemaakt worden. De keuze aan kraakgroep de Pijp en alle andere vago's om zich te bekommeren om het verraad in eigen kring. De beslissing van zoveel mogelijk mensen om maatregelen te nemen. De keuze aan advokaten uit de sociale advokatuur die zgn.politiek bezig zijn om een verrader niet met juridisch advies te ondersteunen. Zwijg als je vastzit. Is het tijd voor zuivering?
-12-86/11 ALS JE VAN BED WORDT GELICHT ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil?, pica
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 009/002.5.01
Blijkbaar is de politie van plan regelmatig invallen te doen bij mensen die een 'Wij pakken jullie'-affiche voor hun raam hebben gehangen. Ze doen dit alleen om je te registreren. Noem je naam niet, leg geen verklaring af, vraag meteen naar je advokaat (zie onderstaand lijstje), let op de gezichten van de heren rechercheurs van het speciale team, onderteken niets, ga niet in hongerstaking want op het politieburo krijg je toch niets te eten, laat je humeur niet verpesten. Volgt informatie over inverzekeringstelling. Hang je affiche dus vooral duidelijk zichtbaar op. Mochten ze voor je deur staan probeer dan alarm te bellen en wees niet bezorgd: er wordt aan je huisdieren gedacht.
-12-86/12 ALARM-ALARM OPROEP & INFORMATIE !!!
(1) De Afzonderlyke Bewoonsters v. d. Wrakke Grond
(2) A4, fotokopie?
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
De Wrakke Grond, Oude Zijds Voorburgwal 278/280, wordt met ontruiming bedreigd! Er blijkt sinds november '83 een ontruimingsbevel te zijn op grond van een Huidenstraattruuk. Eigenaar Rokin B.V.moet het pand leeg opleveren aan Bouwbedrijf Midreth, zodat ze het kunnen gebruiken voor opslagruimte voor bouwmaterialen voor een parkeergarage. Rokin B.V.heeft politiebijstand gevraagd om ons huis te ontruimen. Dit kan al vanaf 4 dezember! We hebben een kort geding aangespannen. De Wrakke Grond werd op 5 september 1982 gekraakt. Nu wonen er 11 vrouwen, reizende vrouwen kunnen onderdak krijgen en er is oefenruimte voor een band & een tejatergroep. 2 December aktievergadering. Ook informatie over Sedyko, Rokin en Midreth B.V.is welkom. Het is belachelijk dat woonruimte plaats moet maken voor opslagruimte!
-12-86/13 December 1986 Beste buurtbewoners, Na vijftien jaar leegstand is, ...
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, Script
(3) Ams-C-Jord Wonen-kra
(4) SA / SA 033/001.2.01
Lijnbaansgracht 117 is gekraakt (15 jaar leegstand) door jongeren, verbonden bij een vijf jaar jonge jongerenorganisatie welke zich verzet tegen discriminatie en bewapening. Er zal een ontmoetingscentrum gemaakt worden en het pand zal bewoond worden door zes mensen. Waarom de Gemeente het pand zolang in verval heeft laten raken hebben zij niet duidelijk gemaakt. Het pand zou tot de sloop in 1990 verder rotten. Tot ziens in Appelsap.
-12-86/14 Eind Augustus 1985 gekraakt, Dintelstraat 6 twee
(1) kraakgroep Rivierenbuurt
(2) A4, fotokopie?, pica
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 038/001.1.01
Eind augustus 1985 gekraakt, Dintelstraat 6". Omdat de eigenaar de woning door plaatsing c.v.uit de sociale sector wilde tillen. Men wilde niets weten van huren. Pas dit jaar augustus is er aangifte huisvredebreuk gedaan door de zoon van de vorige huurster, onder druk van het Openbaar Ministerie. De makelaar verliest liever 15 maanden huur dan dat hij een huurcontract afsluit. Kraken gaat door. Kort geding dinsdag Prinsengracht. Prikkeldraad in de Dintelstraat, huisvredebreuk na 15 maanden wonen.
2-12-86/1 LAATSTE waarschuwing ... 3e OOSTERPARKSTR
(1) L.W. (uitgegeven door Stichting voorlichting kraken, fp)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, foto
(3) Ams-O-Wib Linkse bew Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
3e Oosterparkstraat 162: Distributiewoning van Wbv Het Oosten was al 3 maanden gekraakt. De bewoner startte een AROB-procedure tegen het eerste ontruimingsbevel van het GDH. 26 November kwam er een inval van het GEB en werd de bewoner opgepakt wegens diefstal van energie. Toen hij vrij kwam bleek de woning te zijn ontruimd. Er zat iemand op met een huurkontrakt. De nieuwe bewoner werd uitgelegd dat de politie en dus GDH huisvredebreuk hadden gepleegd door de manier van ontruimen, zonder deurwaarder. Hij vertrok en wbv Het Oosten zette er een securop bewaker in de woning. Deze bewaker werd bij een herkraak dezelfde avond eruit gezet. De smeris ontruimde meteen. Dezelfde nacht werd de bewaker met hond d.m.v.een tweede herkraak weer op straat gezet. Weer kwam de smeris. De eerste smeris kreeg een regen van stenen te verduren en ze zagen van verder ingrijpen af. Vrijdag sloeg de smeris terug. Nu zitten er overdag vier bewakers en twee honden.
2e Jan Steenstraat: Van topambtenaar Voogd, verantwoordelijk voor een knokploegoptreden, ontruimd wegens huisvredebreuk. Van een fotograaf werd de perskaart afgerukt en rolletje belicht. Ook werd Barbara den Uyl het filmen onmogelijk gemaakt.
Schinkel: In de Corn.Krusemanstraat, van wbv Ons Huis, worden op korte termijn zes etages ontruimd wegens ... huisvredebreuk! Er is een kort-geding aangespannen.
Ingezonden stuk, geweigerd door Bluf!, over verraad en pers.
Vanmorgen zijn 2 invallen geweest in de Staats vanwege de 'we pakken jullie'-affiches. Er zijn 3 mensen opgepakt.
Okhegem arrestanten: Er zitten nog steeds mensen vast.
Over verraad, deel 2: Laatste Waarschuwing wordt niet meer in de Pijp verspreid. De kraakgroep heeft laten weten de 300 exemplaren die ze kregen niet meer te willen hebben. Men is het niet eens over onze berichtgeving over het verraad van Timo. Wel wil de kraakgroep nog 10 exemplaren hebben voor kraakkafe de Mollie omdat het wel handig is te weten wat wij schrijven. Maar daar zijn wij niet voor. We willen niet de lieve vrede bewaren met verradersvriendjes omwille van de 'eenheid'(sworst).
2-12-86/2 1987 DE BESTE WENSEN CONRADSTRAAT 11
(1) namens de bewoners van Conradstraat 11
(2) dubbelz., A3, fotokopie, voorkant: tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 296.2
Bij U in de buurt staan de voormalige Rijks Kleding Magazijnen, in april 1985 gekraakt. De 130 bewoners nemen het gebrek aan wooncomfort voor lief, omdat zij hier hun atelier en werkplaats kunnen starten. Het zijn het soort ruimtes waaraan in Amsterdam een groot tekort is Veel wat zich achter de gevels afspeelt is bij veel mensen onbekend. Conradstraat 11 is daarom twee keer naar buiten getreden met het zgn.Plastival. Conradstraat 11 moet een permanente openbare functie krijgen m.b.t.de wijk. Om te behouden wat wij willen moet de Gemeente het licht op groen zetten. Voor de nieuwbouwplannen voor Conradstraat 11 zijn in de omgeving andere reeds lege plekken aan te wijzen.
10-12-86/1 Stadsvernieuwingsgroep Oosterparkbuurt- ... VERKLARING Op 1 september 1986 werd de woning op Derde Oosterparkstraat 162 bel ...
(1) Stadsvernieuwingsgroep
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-O-Wib Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 037/001.1.03
Op 5 september eindigde het huurkontrakt voor Derde Oosterparkstraat 162 bel, op 8 september werd de woning gekraakt. Het GDH startte een ontruimingsprocedure omdat de kraker niet aan de GDH-normen voldeed. De ontruiming werd aangekondigd voor 26 november. De kraker zegt deze brief niet ontvangen te hebben. Op 26 november wordt de kraker opgepakt wegens energiediefstal. Zijn woning wordt ontruimd. Op 26 november komt de nieuwe bewoner die door het GDH is toegewezen, in de woning. Deze wordt geïntimideerd en gaat weg. Woningbouwvereniging Het Oosten zet een bewakingsbeambte op het pand. De kraakgroep besluit tot een stedelijke kraak. De politie ontruimt opnieuw. 's Nachts wordt het pand opnieuw gekraakt. Een grotere politiemacht probeert opnieuw te ontruimen, hetgeen eindigt in een knokpartij. De leiding trekt de politie terug. Op 27 november wordt opnieuw ontruimd. De nieuwe bewoonster besluit te blijven, in eerste instantie met bewaking. De stadsvernieuwingsgroep spreekt haar bezorgdheid uit. Escalatie is een bedreiging voor een effektieve invloed van bewonersorganisaties op de stadsvernieuwing in de Oosterparkbuurt. Het lijkt erop dat Algemene Zaken bezig is proefballonnen op te laten voor een reeks ontruimingen na de ingang van de leegstandswet op 1 januari 1987. De groep dringt aan op een gesprek tussen GDH, woningbouwverenigingen, kraakgroep, stadsvernieuwingsgroep en projektgroep over te volgen procedures bij ontruimingen. De stadsvernieuwingsgroep verzoekt de projektgroep te komen met een notitie over 'illegaal' bewoonde panden in de Oosterparkbuurt, waar mogelijk legalisering, aanwijzing van wisselwoningen, maximale leegstandstermijn voor opgeknapte woningen en afspraken rond tijdelijke verhuur en sloop. De groep roept de kraakgroep op hun verzet tegen Derde Oosterparkstraat 162 bel op te geven en zich te onthouden van intimidatie naar de huidige bewoners.
11-12-86/1 last WARNING "beware of imitators"
(1) Stichting Voorlichting Kraken
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
16 December kort-gedingen van bewoners van de C.Krusemanstraat (zes keer) en Dintelstraat 6" tegen de dringende huisvredebreuk ontruimingen. Dintelstraat vraagt om prikkeldraad in alle soorten en maten.
Invallen: Het speciale rechercheteam lijkt carte blanche te hebben van het O.M.en de gemeente: de invallen bij mensen met 'we pakken jullie' affiches voor het raam hebben meer weg van willekeurige razzia's. Ze houden mensen nauwlettend in de gaten. Het heeft er alles van weg dat in deze periode dat al die doofpot-rapporten over Hans Kok uitkomen, er een offensief is gestart om de aandacht van de beerput af te leiden. Prompt na de invallen hadden 10-tallen mensen het affiche voor het raam gehangen in de staats. Dit resulteerde in weer invallen.
Okkeghe: De arrestanten hebben 30 dagen verlenging gekregen. Anoniem wegens onttrekken aan de rechtsorde, Mart wegens gevaar op herhaling en Menno wegens een verklaring van een smeris. Wie nu nog 'n verrader de hand boven het hoofd houdt is twee handen op een buik met die verrader.
Doofpot: Krakers, aktievoerders, buitenlanders en andere arrestanten mogen ongestraft onder de handen van politie worden doodgemaakt. Over de toedracht mag worden gelogen en gezwegen en de politiek dekt dat. Wij zullen doorgaan met het verspreiden van lijsten met namen en adressen van de schuldigen. Er zullen akties volgen tegen de politiek verantwoordelijken. Woongroep Staats, vrienden van Hans Kok en symphatiesanten.
Arrestant: Donderdag is Jack uit de Staats door het team van bloedhond Smit van de straat geplukt.
Singel 114: Vrijdag proces tegen een aantal arrestanten van de laatste S114 herkraak.
17-12-86/1 Het is nu een jaar geleden dat Hans Kok in een Amsterdamse politiecel overleed.
(1) de vrienden van Hans.
(2) A4, fotokopie, 10" Courier
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 009/002.2.01
(5) Zie 25-10-86/5. Verslag in: Bluf! 250 (18-12-86) p.5
Het is een jaar geleden dat Hans Kok in een politiecel overleed. De verantwoordelijken hebben zich schuldig gemaakt aan het tegenwerken van onderzoek naar de doodsoorzaak. Alles dat met de dood te maken had werd in de doofpot gestopt. Daar, vooraan, zit één van de hoofdrolspelers in dit doofpot-drama! Wij komen zijn aftreden eisen! Hans werd vorig jaar in de Schaepmanstraat met dertig anderen aangehouden. Afgelopen zaterdag werd onder zijn verantwoordelijkheid mensen die een dode wilden herdenken standrechtelijk in elkaar getimmerd. Bejaarde mensen werden regelrecht het ziekenhuis in geslagen. De bloemen die de familie bij het Hoofdburo had neergelegd zijn door de politie vertrapt. In Edjes burola ligt al maanden het tweede rijksrechercherapport. Daarin wordt hij met zijn hoofdkommissaris verantwoordelijk gesteld voor Hans' dood. Niemand mocht dat rapport lezen. Wij gaan hier niet weg voordat we dat rapport krijgen! Ga het maar halen Van Thijn! Van Thijn heeft nu maar te zeggen dat hij aftreedt. Nooit zullen we hem vergeven wat hij gedaan heeft en wat er onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd is.
18-12-86/1 ....maar de allerslechtsten zijn de linksvermomde rechtsen..... Nu de vernieuwers van de CPN ...
(1) Hijn Bijnen
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-C-Nwm Linkse bew Wonen
(4) UB / UB 181.4
Al sinds 1940 staat het karakter van de Nieuwmarktbuurt als volksbuurt onder druk. De grond kon immers veel meer opbrengen? Het bewonersverzet was een streep door de rekening. Alles wat de metro had moeten bewerkstelligen werd tegengegaan. Er kwamen geen kantoren, banken, hotels. De vierbaans-snelweg door de buurt ging niet door. Er werd een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Toen hebben we ons in slaap laten sussen. Het beleid was 'om', heette het. Samkalden zag het niet meer zitten, Verhey ging met pensioen en Lammers kreeg een nieuwe baan in de polder waar zelfs een blind paard nog geen kwaad kan doen. De presentatie is veranderd, maar de hoofddoelstelling blijkt onveranderd: de Nieuwmarktbuurt moet citygebied worden. Het nieuwe image van de buurt wordt door de Kamer van Koophandel misbruikt om dure, trendy bedrijven aan te trekken. Doordat urgente buurtbewoners in aanmerking komen voor de nieuwbouwwoningen krijgen speculanten kans leegkomende woningen uit de distributiesector te tillen. Zodat de woningwetbouw geen enkele toename van goedkope woningen oplevert. Op de Oude Schans worden momenteel verdiepingen aangeboden voor 330 duizend gulden. Dat is de stroom waarin Stichting Centrum De Waag zich beweegt. Een knap ondoorzichtige club. Medewerkers en bestuursleden worden hoofdzakelijk uit CPN-kringen gerecruteerd. Het Kapitaal wordt ingeschakeld om een 'Waagkrant' te verspreiden, die tot doel heeft de ontwikkeling van de nieuwe as Centraal Station-Muziektheater te stimuleren. Wat de gemeente niet met de metro gelukt is, zal de Stichting nu proberen: de Nieuwmarktbuurt open leggen voor een maximale exploitatie. Het gebouw zal zeer commercieel geëxploiteerd moeten worden. De horecafuncties moeten voor Centrum De Waag het geld opbrengen.
24-12-86/1 LAATSTE allerlaatste?? WAARSCHUWING.
(1) anoniem (uitgegeven door Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(5) Literatuur over vervalse kadobonnen V&D: H.Crust in Woningnjet 27 (10-02) p.11
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
LW-intern: De vorige LW met het adres van Smit en de LW met de namen van de moordenaars van Hans is via derden in handen van het opsporingsteam 'Wij pakken jullie' beland. Men is op zoek naar de makers en verspreiders van de LW.
Wij pakken jullie: Jack is door de RC vrijgelaten. Vrijdag viel het snotneuzenteam nog bij iemand in de Staats in omdat ze ook zijn gordijnen niet mooi vonden (er hing zo'n poster). De aanklacht is niet meer alleen opruiing, maar nu ook smaad en laster.
Arrestanten herkraak S114: OvJ de Wit wijzigde op de zitting de dagvaarding. Rechter van der Schroef liet dat toe. Op 6 februari zal het opnieuw dienen, maar voor die tijd moet de rechter-kommissaris opnieuw getuigen horen op basis van de nieuwe dagvaarding.
Gouden handdruk van de beweging: Afgelopen maandag stortten duizenden krakers, punx, bijstandsverrekkers en anderen zich op de V&D's. In vele kraakpanden werd voor het eerst in drie jaar weer de wekker gezet. Voor velen was dit dé axie van het jaar. Axievoerders krijgen kadobonnen bij het sterven van de beweging. Ik kots van al dat hebzuchtige axie-vee&dee dat zich nu met het uitgespaarde geld een alkohol-dementie zit te zuipen.
Inval Rivo: Donderdag heeft er een inval plaatsgevonden en hebben ze spullen van o.a.'stille nacht heilige vracht' buitgemaakt. Maandag is hij voorgeleid bij de RC.
Joke's proces: Maandag was bij de politierechter een proces tegen joke, beschuldigd van het lekprikken van de banden van een smerisgolfje. Joke kwam er achter dat hans een belastende verklaring tegen haar had afgelegd. Mensen uit zijn buurt lieten de zaak voor wat het was. Ze riep hans als getuige op. Hans verscheen niet. Er bleek ineens dat er ook een verklaring van Yvonne was. Yvonne heeft 3 maanden na dato haar verklaring op papier gezet en opgestuurd aan de officier van justitie! Het proces is aangehouden.
27-12-86/1 ATTENTIE In den beginne stonden vele huizen leeg.
(1) ATAK
(2) A4, el.stencil, o.a.10" Courier, tekening
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA /
De machthebbers vaardigden een anti-kraakwet uit, die zij leegstandwet noemden. En zij bepaalden dat alle krakers anoniem voor de rechter gedaagd konden worden vanaf 1 januari 1987. Hoe zal dit verhaal aflopen. Een aantal krakersters richtten in juli '86 ATAK (Axie tegen anti kraakwet) op. In 1987 zal het erop of eronder zijn voor de kraakbeweging. In principe kan elk gekraakt pand (al woon je er al tien jaar) anoniem gedagvaard worden. Over de Nederlandse justitie hebben we niet al teveel illusies. Maar wij geloven dat de staat tegen massaal en krachtdadig verzet geen ontruimingsgolf zal kunnen forceren. Ons doel is dit verzet te stimuleren. Daarom staan er axies op stapel. Oproep aan alle kraakgroepen met ons mee te werken. We willen dat er in de buurten vaste mensen zijn, die met ons voorbereidingen treffen. Volgen adressen van ATAK, Kraakarchief van het Landelijk Overleg Kraakgroepen, aankondiging van het blad Kraak en een uitzending over leegstandwet en axies op 7 januari op Radio de Vrije Keyser.
- -87/4 ze willen ons slopen HELP Voormalige Brandweerkazerne en zes gezinnen ...
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB / UB 182.1
Voormalige Brandweerkazerne en zes gezinnen, toneelgroepen, en de Ned.Bergsportvereniging op de De Ruyterkade 149-150 moeten wijken voor een kantoorkolos in het kader IJoevers! Help, wendt uw invloed aan.
- -87?/9 ? BEWEGING,TEGENBEWEGING EN ALLE ANDEREN DAAR OMHEEN EN DAARBUITEN
(1) De Bezettersgroep, Singel II4
(2) A4, el.stencil, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.2.01
Singel 114 wordt 24 uur geobserveerd door de smeris. Op dit moment kan er al niet meer normaal gewoond worden onder dreiging van de zoveelste ontruiming. Wij willen Singel 114 niet kwijt. Het pand staat voor strijd tegen speculatie, leegstand en woningnood, maar vooral woonruimte voor 6 mensen. Daarom roepen wij alle kraakgroepen, buurten en bewoners op om te protesteren tegen deze asociale politiek. Organiseer je per buurt, prik ze in de reet, laat je niet op straat gooien, maar kom de straat op om het te voorkomen.
- -87/11 AFSCHRIFT ... Bevel tot inverzekeringstelling ... 14-1-1987 ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, rose papier, el.stencil, achterkant: 10" Courier
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 009/001.1.01
1: Bevel tot inverzekeringstelling tegen NN op grond van opruiing, artikel 132 Wetboek van Strafrecht.
2: Ik, NN, verklaar: de aktiviteiten van de politieknokploeg onder leiding van Hip (hoofdinspekteur van politie, fp) Smit zijn bedoeld om de kraakbeweging te intimideren. Het affiche 'Jullie hebben Hans Kok vermoord, wij pakken jullie', is hiervoor slechts een voorwendsel. De aktiviteiten van het Commando Smit richten zich op diegenen die de uitvoerders van het moorddadige beleid aanklagen. Hans Kok is bezweken aan een overdosis anti-kraakbeleid. Uit veiligheidsoverwegingen ben ik genoodzaakt het moment van mijn arrestatie zelf te kiezen. Een konfrontatie met het kommando Smit is levensgevaarlijk.
- -87/15 DE LEEGSTANDSWET DE LEEGSTANDSWET,MEESTAL ANTI-KRAAKWET GENOEMD, ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie?
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 011/002.4.01
Van de Leegstandswet, meestal anti-kraakwet genoemd, zijn het leegstandsregister en een deel van het stuk over vorderen nooit ingevoerd. De Tijdelijke verhuur is in 1986 en het anoniem dagvaarden in 1987 ingevoerd. De anti-kraakwet is door de Eerste Kamer tegengehouden. Met het leegstandsregister kreeg de wet een sociaal tintje. Niet alleen krakers werden aangepakt maar ook de huiseigenaren. De wet werd nu door de Eerste Kamer aangenomen. Het leegstandregister ging veel geld kosten. Dus werd dit onderdeel weer geschrapt. Het sociale tintje is weer verdwenen, de anti-kraakwet is een feit. Volgt informatie over het onderdeel Tijdelijke verhuur.
- -87/17 't is TEGENGAS weer
(1) Tegengas Staatsliedenbuurt.
(2) A4, off-set?, 10" Courier
(3) Ams-W-Staa Wonen
(4) SA / SA 006/001.3.02
Duizenden huishoudens in Amsterdam moeten het tijdens vorstperiodes zonder warmte stellen. Ook in onze buurt is het GEB druk in de weer om mensen in de kou te zetten. Daarom voert Tegengas ook deze winter aktie tegen de te hoge gasprijzen. De aktie is gericht tegen de multinationals die de gasprijs bepalen. En Tegengas geeft advies aan mensen die zelf iets aan hun energierekening willen doen. Een methode is het illegaal kantelen van de gasmeter waardoor de teller niet loopt maar de gastoevoer wel! Kantelen kan absoluut veilig gebeuren en voorkomt ongelukken met petroleumstellen. Het is onjuist dat andere kleinverbruikers de dupe zijn als u kantelt, want de gasprijs staat los van de winstsaldo's van het GEB. Spreekuur maandag in de De Wittenstraat 73.
- -87?/18 LEIDSEGRACHT 81 GEKRAAKT
(1) 1: anoniem (uitgegeven door bewoners Leidsegracht 81)
2: Het Landelijk Overleg Kraakgroepen
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-C-restWonen-kra
(4) SA / SA 032/003.4.01
 
1: De overheid houdt de woningnood in stand want er wordt grof geld aan verdiend. De oplossing, het in gebruik nemen van leegstaande panden, probeert de overheid te voorkomen. Het nieuwste politieke instrument hiertoe is de Leegstandwet. Hierdoor wordt de leegstand gesanctioneerd. Naast 'huisvredebreuk' en de 'Huidenstraattruc' wordt nu ook anoniem dagvaarden mogelijk. Zo wordt leegstand tot een recht gemaakt. Daarom hebben we vandaag Leidsegracht 81 gekraakt. Het slecht onderhouden grachtenpand stond 7 maanden leeg en voor fl. 210.000 te koop; het dubbele van de waarde. Dit bij de beruchte makelaar Rappanje (Rappalje in de volksmond) met W.J.Hoekzma als eigenaar. De woning is onttrokken aan het G.D.H.-bestand. Nu wonen er 4 mensen. Wonen is géén selectief recht voor de rijken! Kraak de Leegstandwet!
2: 8 Januari landelijke aktiedag tegen de invoering van het anoniem dagvaarden per 1 januari in het kader van de leegstandwet. Elk gekraakt pand kan ontruimd worden. De wet biedt de eigenaar de mogelijkheid om het ontruimde pand 1 jaar leeg te laten staan. De wet kent nog de mogelijkheid van tijdelijke verhuur en het vorderen van panden. De leegstandwet is een anti-kraakwet. Een ontoelaatbare bijdrage aan het VN-jaar van de daklozen. Wij eisen: geen gebruik anoniem dagvaarden, gemeenten moeten bij hun adviezen aan de rechter het woonrecht zwaarder laten wegen dan het eigendomsrecht, het vorderen moet worden uitgebreid en gemeenten moeten mogelijkheden scheppen tot inzage in tijdelijke verhuurvergunningen. Geen legalisatie van kraakwachten.
- -87?/19 HOUD ENTREPOTHAVEN-WEST OPEN
(1) Bewonersgroep
(2) A4, off-set, foto
(3) Ams-Oost Wonen
(4) UB GA ISG SA / SA 039/002.1.01
Het westelijk deel van de Entrepothaven in het Oostelijk Havengebied mag niet gedempt worden. Dit water vormt een doorgaande vaarroute. Bij de ontwikkeling van woningbouwplannen van het Oostelijk Havengebied zal gebruik moeten worden gemaakt van de mogelijkheden van dit water. Dit ondiepe water is geschikt voor roeiboten en kano's en een goede ligplaats voor woonschepen.
-1-87/5 MariënBurcht slaat terug! BINNEN NIET AL TE LANGE TIJD ...
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: kaartje (van binnenstad Nijmegen)
(3) Wonen-kra
(4) FP /
1: Het op Prinsjesdag '86 gekraakte pand De Mariënburcht in Nijmegen zal ontruimd worden op grond van een waanzinnig grove uitspraak van het gerecht te Arnhem. Na een jaar leegstand werd een kantoortoren van Shell gekraakt. De OvJ honoreerde de aanklacht van lokaalvredebreuk niet. Er woonden 15 mensen en was er een zaal gereed voor manifestaties en waren er andere ruimtes. Shell liet foto's maken van willekeurige bezoekersters tijdens de Anarchistiese driedaagse. De rechter accepteerde 1 van de 3 fotodagvaardingen. Zij moet met al de haren het pand verlaten. De burgemeester wil meer weten over het toekomstig mis/gebruik van het pand. Daarvoor heeft hij een gesprek met Shell. Na dit gesprek mogen de krakersters ook nog op bespreking komen. Het pand wordt gebarricadeerd en voor de ontruimingsdag wordt landelijk gemobiliseerd. Vooralarm wordt 2 dagen na betekening van het vonnis stedelijk doorgebeld. Na het alarm verzamelen we. Vandaaruit proberen we gezamenlijk vervoer te regelen. Volgen adressen in Nijmegen van het verzamelpunt, het uitwijkadres, de EHBO-post, pers/info/arrestantennummer en gegevens advokaten. Na de ontruiming is er nog een demo vanaf de Waag.
2: Kaartje van Nijmegen.
-1-87/7 CONRADSTRAAT 11 ... Uitnodigdiging OPEN DAG ... Beste medebuurtbewoners ;
(1) namens de bewoners/gebruikers van de Conradstraat 11
(2) A4, el.stencil, o.a.Letter Gothic, tekening
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 297.1
17 Januari open dag in de Conradstraat 11. Ons complex bestaat uit 4 gigantische gebouwen (nu Hollandse VrijStraat) waar 130 mensen wonen en werken. Een groot deel van de ruimtes zijn te bezichtigen: ateliers, zeefdrukkerijen, botenwerkplaatsen, expositieruimtes, een kachelwerkplaats, laswerkplaatsen en het Plastival is weer voor een gedeelte te bewonderen. In het café vindt een dia-serie plaats over de bewoners. Verder ligt daar veel informatiemateriaal. We hopen dat U die dag kennismaakt (alleen al met de mobiele jeneverkar die zijn ondersteunende taak op de thuisbasis zal voortzetten).
-1-87/8 VERZWEGEN FEITEN Donderdag 18 dec. '86 was er een inval bij Sico.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Oorlog Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA SA / SA 003/001.4.08
18 December was er een inval bij Sico. Volgens de smeris omdat hij vanuit zijn woning smerissen telefonisch bedreigde. Dit i.v.m.het 'wij pakken jullie'-affiche. 'Pamflettenteam' doet inval en vindt bij toeval de buit van Stille Nacht Heilige Vracht. Sico is door een fout in de vordering tot gevangenhouding vrijgelaten. Zo simpel is het dus niet. We hoeven niet te rekenen op medewerking van Sico, die liever alles bagatelliseert. De verzwegen feiten: ongebruikelijk viel het pamflettenteam binnen met ME achter de hand, er stond een vrachtwagen klaar en gesprekken over de porto klonken alsof de 'grote bingo' verwacht werd. Het telefoontje dat de smeris aanvoert als reden voor de inval is de nacht voor de inval gepleegd, maar er is niet gedreigd. Volgens Sico waren de zakken met de buit van Stille Nacht dicht, wat zou betekenen dat de smeris doelgericht moet hebben gezocht. De smeris moet geweten hebben dat ze interessant materiaal zouden vinden en trok een rookgordijn om dit te verhullen. Slechts 2 mensen in de Rivierenbuurt wisten dat er 'iets' lag, dezelfde mensen die informatie achterhielden. Sico wordt voortdurend gevolgd, maar trekt daaruit geen konklusies en brengt zo iedereen met wie hij omgaat in gevaar. Sico en de twee anderen houden feiten voor zich en brengen op die manier mensen in gevaar. Ze gaan liever door met waar ze al een jaar mee bezig zijn: het verdacht maken van andere mensen door stukjes in de Grachtenkrant. Hoe langer ze zo doorgaan, hoe duidelijker het wordt dat zij als verlengstuk van de politie werken.
-1-87/12 OPROEP AAN ALLE KRAKERS/STERS EN SYMPATHISANTEN/S
(1) Een aantal krakers/sters uit verschillende buurten
(2) dubbelz., A4, off-set
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 011/002.4.01
Dat het afgelopen is met de kraakbeweging wordt al jaren gezegd. De laatste tijd zijn er binnen de beweging veranderingen die binnen een sociale beweging als de kraakbeweging niet acceptabel zijn. Er is een groepje bezig een beweging te kreëren die zich afsluit van de rest van de wereld. Het verjagen van mensen die niet binnen hun grenzen passen geeft een geïsoleerde groep die denkt dat zij nog de nige werkelijke actievoerders/sters zijn. Het groepje heeft een vinger in de pap gehad met de Okeghem-nasleep. Een jongen die doorslaat op bureau van Leyenberghlaan en daarmee 5 mensen de bak in laat draaien wordt gebombardeerd tot verrader. Er worden dreigementen geuit die de gemiddelde aktievoerder/ster doet kotsen. Het groepje veroorzaakt een sfeer van geweld naar binnenin de beweging. Mensen die hun openlijk bekritiseren worden geïntimideerd. Het groepje maakt veel kapot binnen de beweging. De kracht van de kraakbeweging is de massa die deze beweging zo nu en dan op de been kan brengen. Een kraakbeweging die openstaat voor anderen, om hen de kans te geven te ontkomen aan opgelegde normen. een open beweging geeft de kans door te gaan met activiteiten, van actiegroepjes tot illegale werkplaatsen, restaurants en niet te vergeten de woonruimte. Het zal de overheid nooit lukken ons alles af te nemen wat we in jaren van strijd hebben opgebouwd. Wij roepen op voor een stedelijke vergadering waarin we op een redelijke manier met elkaar discussiëren. Mensen die vóór achterdocht en isoleren zijn kunnen hun conklusies trekken. We willen discussiëren over het verradersaffiche en over regelmatig overleg tussen buurtkraak- en actiegroepen met als doel organiseren van themavergaderingen, uitwisselen van informatie en ondersteunen van groepen en over de Leegstandswet. 25 Januari, Vrankrijk.
-1-87/13 Eind Augustus 1985 gekraakt, Dintelstraat 6 twee
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 003/002.3.03
-1-87/14 INFORMATIE-AVOND OVER DE LEEGSTANDSWET.
(1) Kraakgroep Haarlemmerbuurt
(2) A4, rood papier, el.stencil?
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.1.01
Op 1 januari werd het anoniem dagvaarden ingevoerd. Dit schept ongekende mogelijkheden voor speculatie en zal de woningnood doen toenemen. Het tweede deel van de wet is de tijdelijke verhuur, waarbij de huurbescherming vrijwel vervalt. Doordat wij denken dat veel mensen, ook in deze buurt, hiermee gekonfronteerd kunnen worden, roepen wij op naar de informatie-avond te komen op 20 januari, Haarlemmerstraat 130. Om te weten hoeveel mensen hier in de buurt hiermee te maken kunnen krijgen, is het belangrijk dat iedereen zonder huur-, koop- of gebruikskontrakt naar de avond komt. Wij willen met een advokaat bekijken wie door deze wet met een huisuitzetting te maken krijgen. Deze avond is niet bedoeld voor huiseigenaren. Meer informatie in de Wijkkrant 7 en 8 (1986).
-1?-87/15 1987 JAAR VAN DE DAKLOZEN?
(1) ATAK
(2) A4, el.stencil, zwarte en rode inkt, logo/tek., foto
(3) Wonen-kra
(4) SA / SA 011/002.4.01
Overdruk van advertentie waarin het Gemeentebestuur van Dodewaard de ambtswoning van de burgemeester te koop aanbiedt. Aanvaarding: spoedig na ontruiming per 1 januari 1987. Burgemeesters op straat, okee. Krakers nee. Laat ze stikken in hun wet! ATAK, tegen leegstand èn wet!
6-1-87/1 6-1-1987 1987:JAAR VAN DE DAKLOZEN??
(1) anoniem
(2) wrs.A4, elite
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 034/001.4.06
(5) Origineel op SA (map 034/001.4.06)
Vanmorgen werden de bewoners van de gekraakte etage Kwakersstraat 10-III zonder aankondiging van hun bed gelicht door de politie met de mededeling dat hun etage ontruimd werd. Moeten mensen wijken voor eigenaren die door extreem luxe renovatie woningen aan het bestand van het GDH willen onttrekken? Is er dan geen tekort aan betaalbare woonruimte? Om duidelijk te maken dat dit soort ontruimingen ontoelaatbaar zijn herkraken wij de etage.
8-1-87/1 KRAAK DE LEEGSTANDWET Beste mensen,
(1) anoniem
(2) A4, groen of geel papier, el.stencil, Letter Gothic
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/002.4.01
1987 Is het Verenigde Naties-jaar van de Daklozen en van het invoeren van de Leegstandwet. Krakers zorgden er voor dat overheden meer aandacht gaven aan het Woonbeleid. Er is daardoor meer gebouwd. Er zijn meer gebouwen die leegstonden bewoonbaar gemaakt. Veel gezinnen, bejaarden, studerenden, bijstandsmoeders en anderen zijn via kraakspreekuren aan een woning gekomen. Er zijn nog altijd meer dan 50.000 urgent-woningzoekenden in Amsterdam. Vermogende particulieren of bedrijven laten nog steeds panden om speculatieve doeleinden leegstaan. Wij zijn tegen de invoering van de Leegstandwet. Het bijhouden van een leegstandregister en het vorderen van panden stelt gemeenten voor 'onoverkomelijke' kosten. Besloten werd daarom die onderdelen te schrappen. Wat overblijft is een anti-kraakwet. Want leegstand kan met deze wet niet meer worden bestreden.
PS Beste taxichauffeurs: vaak horen we van jullie kant dat we maar werk moeten zoeken. Velen van ons hebben een uitkering. Maar dat komt omdat je voor kraken niet betaald wordt. Van hard werken zijn wij ook niet vies.
8-1-87/2 NIEUWS VAN HET DAK; persverklaring van de kraakgroep Schinkelbuurt ...
(1) Kraakgroep Schinkelbuurt
(2) A4, geel papier, el.stencil, elite
(3) Ams-Zuid Wonen-kra
(4) FP /
Persverklaring n.a.v.de uitspraak kort geding. Bewoners van zes etages aan de C.Krusemanstraat hebben een kortgeding aangespannen tegen de staat. Hiermee wilden ze ontruiming voorkomen. De woningbouwvereniging had aanklachten wegens huisvredebreuk ingediend. De woningen zouden ten tijde van de kraak in gebruik zijn geweest. Deze woningen stonden gemiddeld zo'n half jaar leeg! De ontruimingen in hetzelfde blok hebben aangetoond dat er van wisselwoningen geen sprake is. Wisselwoningen worden niet leeg gesloopt. De rechtsgang aangaande huisvredebreuk is gewijzigd: eerst garandeerde dit artikel het woonrecht van de bewonersters, nu wordt het ingezet tégen het woonrecht. Het garandeert het eigendomsrecht van de eigenaar. Als wij dit kortgeding verliezen is het doorgestoken kaart. Krisispolitiek uit zich in krisisrechtspraak. Van Thijnzwijn moet met zijn M.E.knokkers oprotten uit onze buurt. Desnoods gaan we weer het dak op! Eén tegen de Leegstandwet.
13-1-87/1 DE LAATSTE WAARSCHUWING OPROEP Woensdagmiddag ...
(1) (Stichting Voorlichting kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
21 Januari gemeenteraadsdebat over 'de zaak Hans Kok'. Het is bij voorbaat duidelijk dat de moord geen politieke konsekwenties mag hebben. Daarom nodigen wij iedereen uit bij het stadhuis aanwezig te zijn om hiertegen te protesteren. Dit door het bijwonen van een levensecht volkstribunaal.
Vrijdag moeten drie mensen voorkomen op de Prinsengracht i.v.m.het bekladden van het hockeyveld van het Wagenaarstadion met anti-Olympische leuzen.
Vorige week viel het 'pamfletten'-team onder leiding van Smit de Koevoet en de Rioolrat binnen. De politieknokploeg bij de Koevoet, gedeeltelijk voorzien van bivakmutsen, dwong de aanwezigen op de grond te gaan liggen. Vier mensen werden gearresteerd. Woensdag ging het team gewapend met ijzeren staven bij de Rioolrat dwars door een deurraam aan de achterzijde naar binnen. Iedereen moest liggen en iemand die nog probeerde te bellen werd het ziekenhuis ingeslagen.
Maandag is een woning naast een gifbelt gekraakt. De woning is eigendom van Wbv.Onze woning, adres Burmandwarsstraat 35. Wordt er sinds de invoering van de leegstandswet soms alleen nog in Oost gekraakt?
Donderdag was er uitspraak in 2 kort gedingen voor 7 woningen. Het ging om 6 woningen in de Cornelis Krusemanstraat die ontruimd moesten worden wegens huisvredebreuk (eigenaar Wbv.Ons Huis). Deze ontruimingen zijn de 2e serie in dit blok. Het kort geding werd verloren. Het kort geding over Dintelstraat 6' betrof een aanklacht huisvredebreuk, ingediend bijna een jaar na de kraak. Dit kort geding werd gewonnen. Dus geen ontruiming. Asscher vond de vier maanden leegstand tussen de twee kraken geen funktionele leegstand meer. Het is voor het eerst dat er een termijn is gesteld voor het begrip 'funktionele leegstand'. Dit begrip is bepalend voor huisvredebreuk. Er loopt nog een AROB-procedure tegen GDH-ontruiming.
De arrestanten van de Ockeghemstraat zitten nu al bijna de volle 106 dagen voorarrest. Stuur brieven.
16-1-87/1 TEGENGAS TEGEN AFSLUITINGEN !!
(1) Tegengas
(2) A4, o.a.Light Italic
(3) Wonen
(4) SA / SA 006/001.1.03
Min 20 graden of niet, er zal aan het gas verdiend worden. In Amsterdam zitten honderden mensen zonder gas en elektra. In 1986 werden in Amsterdam 10.000 mensen afgesloten. Op elke kubieke meter gas voor kleinverbruikers wordt 36 cent pure winst gemaakt. Kassa voor Ruding, Shell en Esso. Tegengas zal een belangrijke warmtebron blijven. U bent hier, bij het GEB, dus aan het verkeerde adres. Kom naar Tegengas! Pik het niet, pik terug! Tegengas, al in meer dan elf steden!
21-1-87/1 DE LAATSTE WAARSCHUWING OPROEP STOP GESTAPOMETHODES AMSTERDAMSE POLITIE.
(1) (Stichting Voorlichting kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: tekening; achterkant: foto
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Stop Gestapomethodes van het afficheteam van de Amsterdamse politie. Hang het nieuwe affiche achter je raam!
Op 18 januari heeft W.F.Hermans een lezing in de Balie gehouden. Aangezien hij ook lezingen geeft in Zuid Afrika waren er aktievoerders aanwezig. Zij stonden buiten. Tegen het eind van deze 'culturele voorstelling' werd er gebeld dat er een bom af zou gaan. Hierop werd de zaal ontruimd.
Acties van Ra Ra boeken succes. Het vuur is het SHV-concern na aan de schenen gelegd. Politiek en bedrijfsleven blijken te moeten wijken voor terreur als er maar genoeg 'terreur' gebruikt wordt. De eisen zijn ingewilligd.
16 Januari diende het bezwaarschrift van de No-Olympische schilders op het hockeyveld in Amstelveen. Uniek was dat zij hun bezwaar tegen de dagvaarding in het openbaar konden verdedigen. Uitspraak of de drie alsnog vervolgd mogen worden volgt over twee weken.
Het krisiskomitee Oost organiseert een informatieavond over de legitimatieplicht, met video, Buurtwinkel Obiplein.
Er is een kort geding aangespannen tegen de Staat met als eisen ontbinding van het arrestatieteam van Smit, het stoppen van vervolging en achtervolging van mensen. Het is aangespannen om aan te tonen dat dit team niet opgericht is vanwege de poster 'Jullie hebben Hans Kok vermoord', maar dat het gebruikt wordt als methode om te intimideren. Uitspraak 29 januari.
Maandag is de Mariënburcht ontruimd. Er werden barrikades opgeworpen en de ME teruggeslagen. Nadat de overgeblevenen het pand tot op de laatste straatbarrikade hadden verdedigd trokken zij het centrum in. Een keer werd een linie teruggeslagen. Andere groepen die in Nijmegen circuleerden werden regelmatig door agressieve stillen aangevallen. In de Mariënburcht werden 9 mensen opgepakt. Er is maandag een zwaaidemo gehouden. Verder is er een NMB bank leeggehaald en gesloopt, een sociale dienst en een andere bank ruiten stuk. In de plaatselijke kranten wordt een hetze gevoerd waardoor men tegenakties van disco's verwacht. In de nacht van dinsdag op woensdag is het districtskantoor van de rijkspolitie, vlakbij de Mariënburcht in de fik gestoken!
27-1-87/1 DE DRIE OKEGHEMARRESTANTEN VRIJ!!!
(1) Steungroep arrestanten en ex-arrestanten.
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-Zuid Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 003/002.2.01
Vandaag bezetten wij de Okeghemstraat 20-II en III om te protesteren tegen de onrechtmatige gevangenhouding van drie vrienden die bij de ontruiming gearresteerd werden. Zij zitten drie maanden zonder proces! Op 22 oktober werden de bewoners verrast door een schrijven van inspekteur Vos van van Leijenberglaan waarin werd aangekondigd dat zij op korte termijn ontruimd zouden worden. Tijd om te verhuizen was er nauwelijks. De volgende ochtend stond de politie al voor de deur. Van de daken werd hard verzet geboden. Een 'doorgeslagen medearrestant' wijst een willekeurig aantal mensen aan die volgens hem wel eens op het dak geweest zouden kunnen zijn. Het ontbreekt justitie aan feitelijkheden om de drie arrestanten vast te houden. Justitie wil de drie afstraffen en doet dit door 'techniese' trucs. Ook op andere manieren worden de arrestanten gepakt: pesterijtjes, beledigingen, het laten verdwijnen van post en kranten, lichamelijk geweld. De verantwoordelijken wordt de hand boven het hoofd gehouden. We protesteren tegen deze misstanden. De etages staan na drie maanden nog steeds leeg en zijn onbewoonbaar gemaakt. Terwijl er tot eind dit jaar gewoond had kunnen worden. Er is ontruimd voor leegstand, verzet was dus terecht. Die jongens moeten vrij!
-2-87/1 Haalt Singel 114 de 10 jaar ?
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, 12" Courier
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) FP /
Singel 114 wordt weer eens bedreigd met ontruiming. Volgt overzicht vanaf 1977 van speculatie met en het zes keer kraken van het pand. Na de laatste kraak heeft eigenaar Panday een aanklacht lokaalvredebreuk ingediend. Tot nu toe is er nog niet ontruimd. Van Thijn heeft de vorige keer gezichtsverlies geleden door voor leegstand te ontruimen. Daarom wil hij garanties van Panday dat er iets met het pand zal gebeuren. Panday is echter failliet. Nu is ons ter ore gekomen dat Panday veel geld heeft geërfd.
-2-87/3 Bloedstraat 10: EERSTE ANONIEME DAGVAARDING IN AMSTERDAM
(1) De Bloedraad
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: grijze en rode inkt, foto
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 028/004.3.03
Na dertien jaar gezever is de anti-kraakwet in werking getreden. In Amsterdam dreigt Bloedstraat 10 het eerste slachtoffer van deze speculantenwet te worden. Help mee deze wet tot een nachtmerrie voor de huiseigenaren en de gemeente te maken. Bloedstraat 10 heeft als eerste een anonieme dagvaarding in het kader van de leegstandswet ontvangen. Krijgen de huizenbezitters vrij spel of bestaat er ook nog zoiets als woonrecht? Het wordt een testcase, over de hoofden van vijf bewoners en een baby.
Eind 1983 zijn wij in Bloedstraat 10 gaan wonen. De eigenaar Van Marle ging geen huurkontrakt met ons aan; hij mocht niet van de bank. Was het huis leeg blijven staan, dan was verkrotting ingetreden. Lekkages zijn door ons opgeheven, rot door ons gestopt. We hebben geld in het huis gestoken. Het pand werd aan de gemeente te koop aangeboden, maar we hebben nooit meer iets vernomen. Vreemd, aangezien de gemeente in de Bethaniënbuurt zoveel mogelijk wil(de) opkopen. Een van de gerenoveerde panden van het grondbedrijf in de Bloedstraat werd verhuurd aan sex-industrie, terwijl een van de bovenwoningen gefungeerd heeft als deal-plek. Medio '85 is het pand in handen van een nieuwe eigenaar overgegaan. Toen bleek dat wij een gesprek wilden voeren, brak hij de onderhandelingen af. De gemeente heeft het in het verleden laten afweten. De eigenaar probeert daarvan te profiteren.
-2-87/5 KNOKPLOEG(DREIGING) ALBERT CUYPSTRAAT
(1) Afzonderlijke Krakersters van de Albert Cuyp. (8-10, fp)
(2) dubbelz., A4, off-set?
(3) Ams-Z-Pijp Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.09
(5) Facs.(gewijzigd) in Grachtenkrant 170 (24-2-87) p.22
22 Februari is Albert Cuypstraat 8-10 overvallen door een knokploeg van acht mensen van de Hindoestaanse vereniging Shri Vishnu Upashna o.l.v.het bestuurslid Paragh. Al sinds de kraak dreigt het bestuur het pand door 'rammen' te ontruimen. Zondag is het hen gelukt een aanleiding te vinden, het spandoek voor Singel 114. De tempel van Shri Vishnu, de eigenaar van het pand, is gevestigd op de begane grond en een hoog. Tempelbezoek zou aanstoot aan het spandoek genomen hebben. De knokploeg gijzelde twee bewoners, de telefoon werd onklaar gemaakt. Een bewoonster die thuis kwam belde de smeris. Een van de gegijzelde bewoners ontsnapte met alarmlijst en belde het alarm. Twee smerissen verzochten de Hindoestanen weg te gaan en gingen zelf weg. De knokploeg installeerde zich in elke kamer met fake-huurcontracten van de sociale dienst. De politie kwam voor de tweede keer. Ze hadden een uur nodig om de knokploeg eruit te halen. Wij, bewoners, waren onduidelijk naar de buitenploeg. Als iedereen direct was binnengekomen was de knokploeg direct afgedropen. Nu ontstond er onenigheid, gingen mensen weg en ontstond de indruk dat wij met een knokploeg onderhandelden over een huurcontract. Ook kwam het foute bericht naar buiten dat iedereen maar beter kon gaan. De politie stelde voor dat als Paragh en zijn handlangers het pand zouden verlaten, ze niet gearresteerd zouden worden. Bij de Tweede Jan Steenstraat 114 heeft de politie 30 vrouwen dagen vastgezet op huisvredebreuk. En zo kennen we er nog meer. Wij nemen met deze gang van zaken geen genoegen. We dienen een aanklacht in o.a.wegens huisvredebreuk en diefstal van de voordeur. Mochten ze terugkomen dan bellen we alleen het alarm en geen smeris, want die 'kunnen er toch niets aan doen'.
Geschiedenis: in september 1985 werd Albert Cuypstraat 8-10 gekraakt. De huurders hadden het verlaten vanwege de slechte staat van onderhoud. De huurder van II-hoog heeft een mediese indicatie gekregen vanwege de problemen met de eigenaren. III-hoog is in gebruik geweest als Tamil-pension. Het pand is door het GDH afgekeurd en Bouw- en Woningtoezicht gaat waarschijnlijk hetzelfde doen, zodat het gesloopt gaat worden.
-2-87/6 DE LAATSTE WAARSCHUWING OKEGHEM ARRESTANTEN
(1) Stichting Voorlichting Kraken
(2) dubbelz., A4, voorkant: el.stencil, o.a.12" Courier; achterkant: fotokopie, o.a.Letter Gothic
(3) Ams-W-Staa Ams-Zuid Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)/Staatsnieuws
1: Dito als 10-2-87/1.
2: Programma van Zaal 100, Filmhuis Cavia en van Staatsradio. Woningbouwvereniging Rochdale bedreigt bewoners met ontruiming op basis van de leegstandswet. Bewoners van Van Hogendorpstraat 109hs, Groen van Prinstererstraat 108' en Bentinckstraat 26 moeten binnen twee weken reageren op huuraanbod anders worden ze ontruimd. Bewoners gaan in overleg met kraakspreekuur niet in op dit chantageaanbod. Men is wel bereid tot overleg maar niet met het mes op tafel, akties volgen nog. Woningbouwvereniging Onze Woning wil de Reigersbergenstraat 31' leeg hebben - zij praten uit principe niet met krakers. Goed standpunt!
-2-87/8 LANDELIJKE DEMO TEGEN DE LEEGSTANDWET 4 MAART
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG /
(5) Facs.(gewijzigd) in Grachtenkrant 170 (24-2-87) p.46. Aktieverslag in Bluf! 259 (5-3-87) p.5
Landelijke demo tegen de Leegstandwet 4 maart Beursplein. 4 Maart worden minstens negen panden anoniem gedagvaard. Het eerste proces op grond van anonieme dagvaarding. De anonieme dagvaarding van krakersters zal tot gevolg hebben dat eigenaren meer winst kunnen slaan uit de woningschaarste. Doe wat!
-2-87/9 Het oudste @@ KRAAKPAND SARPHATISTRAAT 39 wordt bedreigd !!
(1) bewoonsters Sarphatistraat 39
(2) wrs.dubbelz., el.stencil, tekening
Ams-C-rest Vrouw Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 170 (24-2-87) p.10-11
Sarphatistraat 39 werd in mei 1980 gekraakt. Vrouwen vonden toen dat het tijd was te beginnen met het kraken voor en door vrouwen. Dit grote huis biedt onderdak aan acht vrouwen, in het bijzonder aan een pottenwoongroep. Voor de kraak had het grootste deel van het huis zeven jaar leeg gestaan. Eigenaar is de beruchte speculant Harry Hilders. Deze kocht het met andere panden voor drie miljoen. En kreeg van de Fries Groningse Hypotheekbank op deze panden een hypotheek van 12,5 miljoen. Na de kraak lieten de bewoonsters een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Het bod dat het Gemeentelijk Grondbedrijf deed werd door Hilders beantwoord met een idioot hoge vraagprijs. Eigenaar Hilders is inmiddels in financiële problemen gekomen, maar ook hypotheekgever FGH. Na het van kracht worden van de Leegstandswet denken ze hun kans te grijpen. Op 27 januari werd een anonieme dagvaarding in de bus gegooid. Op 4 maart is het kort geding. Kom naar de aktievergadering op 23 februari en naar het kort geding.
4-2-87/1 DE LAATSTE WAARSCHUWING FASCISTEN
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, el.stencil
(3) Rechts bew Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Fascisten: Maandag was het proces tegen Frankie Kattenburg (alias 'Hondekop') en z'n maatjes die vorig jaar in Hilversum Michael Poyé vermoord hebben uit fascistiese motieven. De officier legde alle bewijzen dat Frankie een fascist is naast zich neer. De advokaten van de fascisten probeerden de zaak achter gesloten deuren te laten behandelen. De rechtbank wilde openbaarheid en een kwartier later kwam er een bommelding. De officier eiste tegen Frankie 4 jaar en tegen de andere verdachten 12 weken waarvan 10 voorwaardelijk. Uitspraak 16 februari.
Kraak: Dinsdag gekraakt een woning aan het Krugerplein, stond een week leeg en is van een partikulier.
Singel 114: De ontruiming wordt deze maand verwacht. Panday heeft nu poen dus niets staat een ontruiming nog in de weg. Zondag werden bij politieburo's ruiten ingegooid.
Okeghem: Het proces tegen Mart en Menno is 27 februari. Ondertussen is Okeghemstraat 20 herkraakt.
Proces: 6 Februari is er een proces tegen mensen die bij de jongste herkraak van Singel 114 waren opgepakt.
Leegstandswet: 4 Maart massa proces tegen anonieme krakers. De gemeente wil haar beleid uiteenzetten. Gedagvaard zijn: Sarphatistraat 39, Europaplein 127hs, Borssenburgerstraat 19hs, Sloterdijkstraat 7hs, Molenbeekstraat 14hs en nog 2.
9-2-87/1 9.2.'87 OVER GUNSTEN EN RECHTEN Als je moet verhuizen omdat je woning verbouwd en opgeknapt wordt; ...
(1) hubert kraaivanger
(2) A4, fotokopie, o.a.Letter Gothic, fotomontage
(3) Ams-C-Nwm Wonen
(4) UB / UB 182.1
Om gerenoveerde woningen met nieuwbouw-huren in 'stadsvernieuwingsgebieden' bereikbaar te houden voor mensen met weinig geld bestaat het recht op verhuiskosten-vergoeding en het recht op 'huurgewenningssubsidie', dachten we. Enkele ambtenaren van de Projektgroep Nieuwmarkt denken hier anders over. Voor ons een recht, voor hun een gunst, en niet altijd willen ze die verlenen. Bij het voormalige Zwanenburgwal 68 en wellicht nog andere panden, nemen enkele Projektgroep-ambtenaren een zeer formele houding aan. Het gevolg is uitholling van de rechten van bewoners bij 'nieuwbouw-renovaties'. Er wordt met verschillende maten gemeten. We moeten deze kwestie nu aan de orde stellen in de Nieuwmarkt-buurtvergadering, 12 februari in buurtcentrum De Boomsspijker.
10-2-87/1 DE LAATSTE WAARSCHUWING OKEGHEM ARRESTANTEN Menno en Mart en NN2 ...
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, el.stencil, o.a.12" Courier
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(5) Zie -2-87/6
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Okeghem arrestanten: Menno en Mart moeten 27 februari voorkomen. Volgt gedeelte van brief van Menno. De Okeghem 3 hebben 28-1 de proforma-zitting achter de rug. Besloten werd kameraad 2 vrij te laten. Ik had veel meer willen schelden en fokken, maar het is heel vreemd om in zo'n zaal te zitten. Ik heb genoten van de tribune vol lieve en solidaire mensen. Op de zitting zelf ga ik me nog harder verzetten tegen hun fascistiese systeem. La luta continua!
Invallen: Het team van Smit was weer aktief. Er werd in de Staats 4 keer ingevallen. Bij de Rioolrat werden ze met stenen bekogeld. In de Staats werden alle voordeuren vernield.
'Ons Huis' ontruimt niet: Cornelis Krusemanstraat en Okeghemstraat worden niet ontruimd. De bewoners kunnen blijven tot de renovatie.
Dreig-brieven: In de Staatsliedenbuurt hebben verscheidene etages dreigbrieven ontvangen van de eigenaar. L.W.zou het op prijs stellen op de hoogte te worden gehouden. Tot nu toe moeten we het steeds uit de krant halen of iets dergelijks!
11-2-87/1 je wordt genaaid ... Lekkere sexshow!
(1) De direkteur (van het Gemeentelijk Grondbedrijf, fp) (uitgegeven door bewoners Bloedstraat 10, fp)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) Geen overgebleven ex.bekend /
(5) Facs.in en gegevens ontleend aan Grachtenkrant 170 24-2-87) p.8
Wij van het Grondbedrijf gaan mee met onze tijd. Lang genoeg hebben wij ons met wonen bezig gehouden (van die navorderingen van tienduizenden guldens voor krotten). Voortaan zullen woningen ons een rotzorg zijn. In de Bloedstraat konden we een goed pand voor een prikkie kopen. Maar dacht U nou heus dat we ons voor gewone mensen interesseerden? Wij vinden het veel geiler als daar een lekkere sexshop komt! In diezelfde buurt verhuren wij verbouwde monumenten aan sexcafees. Namens de gemeente Amsterdam.
18-2-87/1 HUURAKTIE-NIEUWS ... EINDVONNIS OME JOOP BEAUX
(1) (de gezamenlijke huuraktiekomitees in Amsterdam)
(2) A4, el.stencil, rode en zwarte inkt
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) FP /
Sinds 1982 loopt er een proces tegen de familie Beaux van het Bickerseiland. Ome Joop en Tante Anne zijn in hun gerenoveerde woning fl. 150 gaan betalen aan huur en stookkosten omdat dit in het verleden door bestuursleden van de huisbaas (woningbouwvereniging Lieven de Key) en ambtenaren van de Gemeente beloofd is. De huur, inclusief de centrale verwarming, zou nu al fl. 750 per maand moeten kosten. In september moesten 70 huuraktievoerders voor de kantonrechter verschijnen, omdat ook zij een deel van hun maandelijkse huur inhouden. Ook deze mensen beroepen zich op de beloftes die aan hen gedaan zijn. Wie herinnert zich niet de uitspraak van de toenmalige staatssecretaris Jan Schaefer: Stuur Biesheuvel weg en ik beloof jullie woningen van fl. 150. Ome Joop en vele anderen zijn niet van plan slachtoffer te worden van valse beloftes en verkiezingsstunts. 25 Februari wordt het eindvonnis in het proces tegen Ome Joop uitgesproken. Oproep massaal aanwezig te zijn, zodat nogmaals blijkt dat Ome Joop niet in zijn eentje op komt voor een rechtvaardige zaak, maar dat vele Amsterdammers de eis voor goede en betaalbare woningen steunen.
20-2-87/1 STAATSNIEUWS 3 STAATSNIEUWS VERBODEN?
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, kaartje, foto
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA /
(6) Staatsnieuws 3
Woensdag werd een van onze bezorgers van de straat geplukt in de Van Hogendorpstraat. Eerst rukte hij zich los en rende de Rioolrat binnen. Weer buiten werd hij ontvoerd naar bureau Raampoort. Men verdacht hem van plakken. Wanneer is de bezorger van Echo aan de beurt?
Donderdag werden de bewoners van Van Hogendorpstraat 61 opgeschrikt door een aanval van politie en geb. Men had geconstateerd dat er illegaal verbruikt werd. Twee meisjes werden gearresteerd en alles wat te maken had met de illegale gas- en elektra-aansluiting werd gesloopt. Uit de ondergelegen loods werd een tiental gasmeters ontvreemd. Het geb had van buiten af licht gezien terwijl er geen officiële aansluiting kon zijn. En het 'hete' zomerseizoen was weer begonnen, 'We mogen weer'. Ben je ook illegaal aangesloten, zorg dan dat van buitenaf niets te zien is.
Oproep tot deelname aan de herdenking Februaristaking op 25 februari bij de Dokwerker.
25 Februari komt ome Joop Beaux voor de rechtbank. Jaren her werd hun woning gerenoveerd en werd de afspraak gemaakt dat de huur net zo laag zou blijven als voor de renovatie. Lieven de Key vergat uiteindelijk principes en een huurstaking was begonnen. Wat de uitspraak ook is ome Joop blijft! Kom allemaal naar de Prinsengracht.
Programma van de Van Hal-hal, Zaal 100 en Filmhuis Cavia.
24-2-87/1 DE LAATSTE WAARSCHUWING OKEGHEM ARRESTANTEN A.s. vrijdag 27-2 ...
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, rode inkt (ook bekend met voorkant met zwarte inkt), tekeningen
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Okeghem arrestanten: Vrijdag is het proces tegen 5 Okeghem (ex-)arrestanten. Dit is het zoveelste schijnproces. Neem spandoeken e.d.mee.
Bedreigd: Zowel Jacob Obrechtstraat 25 als Vinkenstraat 28 hebben van spekulantenadvokaat Scheltema een dreigbrief gehad dat ze op moeten rotten anders leegstandswet. Grimburgwal 6-8 heeft een anonieme dagvaarding gekregen (makelaar De Boer Den Hartog Hooft). De eigenaren van een etage in de Rombout Hogebeetsstraat (wbv.Onze Woning), Bentinckstraat, een voormalig pension in de Groen van Prinstererstraat en de Van Hogendorpstraat (alle 3 van wbv.Rochdale) willen ontruimen d.m.v.een anonieme dagvaarding. Bewoners en de woongroep gaan tot aktie over.
Huurstaking: 25 februari uitspraak in het P.v.J.aan de Prinsengracht in het conflict tussen W.B.V.Lieven de Key en ome Joop Beaux. Ome Joop blijft!
(Anti-)fascisme en kromspraak: Afgelopen week het proces tegen vijf mensen i.v.m.de aktie tegen de C.P.in Kedichem. Tegen allen is zes maanden waarvan drie voorwaardelijk geëist. Kort daarvoor zijn vriendjes van Frankie Kattenburg, die meegedaan hebben met de fascistische moord op Michael Poyé tot twaalf weken waarvan tien voorwaardelijk veroordeeld. Frankie heeft vier jaar gekregen. Uitspraak Kedichem (aanklacht openlijke geweldpleging) over twee weken.
Arrestatie: In de Staatsliedenbuurt is iemand opgepakt die de L.W./Staatsnieuws rondbracht. De smoes was dat hij zgn.aan het plakken was. Is de vervolging van de Bluf-drukkers soms niet genoeg?
GEB-inval: Het GEB is ingevallen in Van Hogendorpstraat 61. Ze haalden de meters weg wegens illegaal verbruik. Ze gingen ook een loods eronder binnen en namen een 10-tal daar opgeslagen gasmeters mee.
Noodtoestand: Er ligt een definitieve rechterlijke uitspraak over de noodverordening bij de Lucky Luyk (duurde van 11 t/m 13 oktober '82, 200 mensen werden opgepakt op bepalingen van de noodverordening). In die drie dagen werden waarborgsommen geëist van 250 tot 2000 gulden (door de Rechter-Commissaris in het kader van de rechterlijke bevelen tot handhaving van de openbare orde, fp). Veel mensen werden in elkaar geslagen door stillen. Een paar mensen zijn doorgegaan tot de hoge raad om een uitspraak over de noodverordening te krijgen. De hoge raad omzeilde een uitspraak door te beslissen dat het O.M.in de vervolging niet ontvankelijk is. De uitspraak van het hof blijft als einduitspraak staan (dit keurde de noodverordening goed). Dit betekent: vrij baan voor de noodtoestand!
25-2-87/6 Amsterdam, 25 februari 1987 HOGE HUUR, GEEN BROODJE GEZOND!!!
(1) Amsterdamse huuraktiekomitees Bickerseiland Kattenburg Dapperbuurt Indische buurt
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-WE Wonen
(4) SA / SA 080/001.2.06
Vandaag zal de rechter uitspraak doen in de rechtszaak tegen de familie Beaux van het Bickerseiland. Zij betalen sinds de renovatie (in 1975) fl. 150 per maand huur, omdat dit beloofd werd voordat er met de renovatie begonnen werd. Op dit moment moet de woning fl. 750 kosten. Dat is toch te gortig! Dit hangt duizenden andere mensen boven het hoofd. Bij deze bieden wij U symbolisch deze droge snee brood aan.
28-2-87/1 STAATS-NIEUWS! 4 PROCES
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: kaartje; achterkant: tekeningen
(3) Ams-C-WE Ams-W-Staa
Wonen-kra
(4) SA /
(6) Staatsnieuws 4
1: Ome Joop en tante An winnen het proces tegen woningstichting Lieven de Key. Na tien jaar huurstaken hebben ze gelijk gekregen. Er was een massale opkomst. De winnaars gaan fl. 180 betalen voor hun monumentale pand aan de Bickersgracht.
Wijkteam uitgebreid met 60 mensen! Ze doen nu ook de Spaarndammer- en de Haarlemmerbuurt erbij.
Driehonderd mensen ontvangen Staatsnieuws!
Met de financiën van De Woongroep is het redelijk gesteld maar met de bijdrage vanuit de Rioolrat wat minder. De 120 mensen die al maandelijks betalen doen dit ad fl. 5. Stort een bijdrage.
Programma van Filmhuis Cavia en Proeflokaal.
2: Staatsradio Anti-verkiezingsradioknoflooktemadebat of anarchisten stemmen niet. Stemmen op een parlementaire partij maakt je (moreel) medeverantwoordelijk voor dit sisteem met al z'n onrecht. Stemmen is toestemmen in kernwapens en kerncentrales, in miljeuvervuiling, militarisme, politieterreur, racisme, seksisme, godsdienstwaanzin, staatsgeheimen, persoonsregistratie, kultuurafbraak en noem maar op. Er moet een einde komen aan het parlementarisme. Woensdag 4 en 11 maart debat.
-3-87/11 ZONDEBOKKENFESTIVAL N.A.V. de Schaepmanstraatprocessen
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, voorkant: foto
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) GA SA / SA 002/011.1.03
1: Zondebokkenfestival n.a.v.de Schaepmanstraatprocessen, 30 maart Van Hall (Van Hallstraat), recht tegenover de Schaepmanstraat. Met bands, video's, frontline info over strafrechtverharding en het labyrinth van de rijksrecherche en anderen.
2: 20 Maart het schijnproces tegen de arrestanten van de Schaepmanstraat. De 21 verdachten zullen de zondebokken zijn voor het door de overheid uitgelokte geweld dat plaats vond op 24 oktober 1985 en de dagen daarna. Zij moeten boeten voor de woedeuitbarsting die volgde op de onrechtmatige en ongerechtvaardigde ontruiming van de Schaepmanstraat, later door de autoriteiten lakoniek afgedaan als een beleidsfout.
Samengevat: in de Staatsliedenbuurt waren de spanningen hoog opgelopen naar aanleiding van uitgelekte politiepapieren die aantoonden dat er door de politie een harde konfrontatie met de krakers uit de Staats werd voorbereid. Ondanks de afspraak dat er niet onverwacht ontruimd zou worden, werd toch plotseling een vrouw met kind ontruimd. De autoriteiten besloten echter de konfrontatie aan te gaan. Bij de eerste poging tot herkraak werd 2 keer gericht geschoten. Toen de herkraak een feit was werd eerst expres een onbeschermd en ongetraind peleton ingezet met de bedoeling de aanklacht tot poging tot doodslag op te schroeven. Tijdens de 2e ontruiming werden de krakers ernstig mishandeld. Naar geen van de arrestanten werd omgekeken. Het dieptepunt was het overlijden van één van de arrestanten. De dood van Hans Kok leidde zelfs niet tot een eenvoudige berisping. Alle klachten over het politie-optreden en de mishandeling zijn door de Minister van Justitie van tafel geveegd. Eigenrichting door de politie is dus ministerieel goedgekeurd.
-3-87/15 SCHAEPMANSTRAATPROCESSEN 30 MAART
(1) anoniem
(2) 29,7x21cm, el.stencil
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 009/002.3.01
De 21 verdachten zullen de zondebokken zijn voor het door de overheid uitgelokte geweld op 24 oktober 1985 en de dagen daarna. Zij moeten boeten voor de woedeuitbarsing die volgde op de onrechtmatige ontruiming van de Schaepmanstraat, door de autoriteiten lakoniek afgedaan als een beleidsfout. 21 Verdachten, 8 advokaten, 1 rechter, 1 officier, 6000 pagina's onderzoeken, een onbekend aantal getuigen, een legertje persmuskieten, een bomvolle publieke tribune en een peleton M.E.op de achtergrond. Ziehier de bestanddelen van het schijnproces dat 30 maart gehouden zal worden. Volgt samenvatting van de gebeurtenissen in 1985: bij de eerste herkraak werd 2 keer gericht geschoten. Een kraker werd hierbij gewond. Met busjes werd op mensen ingereden. Er werd eerst expres een onbeschermd en ongetraind peleton ingezet met de bedoeling de aanklacht tot poging tot doodslag op te schroeven. Tijdens de 2e ontruiming werden krakers in het pand ernstig mishandeld, door politiehonden gebeten tijdens de tocht naar de arrestantenbusjes waar ze werden opgestapeld en weer mishandeld. Een van hen zelfs toen hij geboeid in een ambulance lag. De eerste nacht op het Hoofdburo kregen de arrestanten geen matras of dekens, dag en nacht licht aan, enkelen werden in de cel nog eens mishandeld. Naar geen van de arrestanten werd nog omgekeken. Het dieptepunt van deze mishandeling en verwaarlozing was het overlijden van een van de arrestanten. De dood van Hans Kok leidde zelfs niet tot een eenvoudige berisping. Alle klachten over het politie-optreden zijn van tafel geveegd met als motivatie: eigen schuld, dikke bult. Vanaf dit moment is eigenrichting door de politie dus ministerieel goedgekeurd.
's Avonds 30 maart groot zondebokkenfestival met driehonderdvijftig vierkante meter papier, sprekersters, bands, video's. Plaats: Van Hall, tegenover de Schaepmanstraat.
-3-87/16 NIET VERGADEREN MAAR DOEN MET SINGEL 114.
(1) Molli
Aktiecentrum 'Singel 114'
(2) A4, dik lichtgeel papier
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.2.01
Het is aan ieder om zelf te bepalen in hoeverre hij/zij belang hecht aan de ontruiming van de Singel 114. Alles wordt in werking gesteld om de ontruiming niet als een regenbuitje over te laten gaan. De Molli krijgt regelmatig informatie over de Singel 114. Deze is ter inzage en hangt aan de muur. De inzet wordt overgelaten aan ieders creativiteit: prikakties, voorbereiding EHBO, medewerking aktiecentrum en het verspreiden van informatie, creatief kladden. Aktiematerialen maken, sparen, vinden en bewaren.
3-3-87/1 DE LAATSTE WAARSCHUWING KRAAK Er is ook nog gekraakt.
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, blauw papier, el.stencil
(3) Ams-Z-VPC Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(5) Zie 6-3-87/1
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Gekraakt Van Baerlestraat 154B 2e en 3e etage. Ze stonden 1½ jaar leeg. Eigenaar is het reisburo eronder.
Ome Joop Beaux en zijn vrouw hebben het proces tegen hun huurstaking gewonnen. Ze betaalden 150 gulden per maand zoals na de renovatie met wbv.Lieven de Key was afgesproken.
Op 30 maart is er een massaproces tegen 15 mensen die bij of na de ontruiming van Schaepmanstraat 59 waren opgepakt. Terwijl ME'ers die bij de ontruiming tekeer gingen vrij-uit gaan worden deze mensen vervolgd!
Op 13 maart is de uitspraak van het proces tegen Mart, Menno, Marjan en Lisa i.v.m.de ontruiming in de Okeghemstraat. Het bewijs bestaat uit tegenstrijdige smerisverklaringen en de verklaring van nr.337 (ofwel Timo). Er is 8 maanden geëist waarvan 3 voorwaardelijk. Mart en Menno zitten al 4½ maand vast.
Woensdag is het eerste grootschalige anti-kraakwetproces tegen 9 panden en etages. Vorige week zijn nachtelijke akties geweest bij spekulanten-advokaten. Ook is de eigenaar van Borssenburgstraat 19hs (Drewes, volgen adres en telefoonnummer) aangepakt. De koper van de Grimburgwal 6-8 wil van de koop afzien als de bewoners niet vrijwillig vertrekken. Gedagvaarde panden zijn J.Obrechtstraat 25, Vinkenstraat 28, Jekerstraat 66hs, Molenbeekstraat 14hs, Europaplein 127hs, Sarphatistraat 39, Sloterdijkstraat 7hs en Planciusstraat 65. Landelijke demonstratie georganiseerd door ATAK vanaf het beursplein.
8 Maart feest voor vrouwen op straat bij Sarphatistraat 39 (vrouwenpand) dat anoniem gedagvaard is. Met prikakties. De laatste tijd zijn er nogal wat vrouwenpanden ontruimd zoals 2e Jan Steenstraat 114 en Wrakke Grond.
9 Maart moeten 14 vrouwen voorkomen die waren opgepakt bij de ontruiming van 2e Jan Steenstraat. Ze hadden hun naam niet genoemd. Ze worden beschuldigd van huisvredebreuk. Vroeger werden dit soort zaken altijd geseponeerd.
4-3-87/1 DEMONSTRATIE TEGEN DE LEEGSTANDWET Vandaag, ...
(1) ATAK
(2) dubbelz., A4, el.stencil, logo's/tek.; achterkant: blauwe inkt, Letter Gothic
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 011/002.4.01
1: Vandaag dreigen de eerste 40 mensen het slachtoffer te worden van de Leegstandwet die bezit boven wonen stelt. Uit alle hoeken en gaten kruipen de ratten van speculanten en hun banken omhoog om nog meer panden leeg te krijgen. Vandaag begint het proces. Wij hebben recht op de panden omdat wij ze opgeknapt en jarenlang onderhouden hebben. Demonstreer mee tegen de leegstandwet.
2: Bedankt dat je gekomen bent op deze landelijke demo. Er worden 8 panden anoniem gedagvaard. Het anoniem dagvaarden is in strijd met het Europese verdrag van de rechten van de mens. De demo vertrekt vanaf het Beursplein. Er is een inhaakblok dat voorop loopt. De demo is geweldloos. De demo gaat via het stadhuis naar de Grimburgwal 6-8, een pand dat anoniem gedagvaard wordt. Vervolgens naar de Prinsengracht (paleis van justitie). Daar is muziek, een lawaaiprotest. Er is geen blokkade en binnen wordt het proces niet verstoord. De demo gaat verder naar een kruispunt dat een kwartier bezet wordt gehouden (voor elk anoniem gedagvaard pand in Nederland 1 minuut), daarna naar het wijkopbouworgaan Oud-West. Adressen voor eten, feest en telefoonnummers voor arrestanten en pers. Radio de Vrije Keyser zendt 's avonds uit.
6-3-87/1 STAATS-NIEUWS! 5 6 3 87 Artoteek voor Staatsliedenbuurt
(1) 1: anoniem
2: (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) dubbelz., A4, blauw papier, voorkant: wrs.fotokopie, foto, kaartje; achterkant: el.stencil
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA /
(6) Staatsnieuws 5
1: Overdruk van krantenartikelen over Artoteek voor Staatsliedenbuurt, fotograaf Joop Blom van De Waarheid die bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn materiaal door de politie in de Kedichemzaak, Nordholt nieuwe chef van politie Amsterdam en Familie Hans Kok wil toch vervolging politieman. Aankondigingen van kulturele buurtaktiviteiten in Filmhuis Cavia, De Binding en Zaal 100.
2: Dito als 3-3-87/1.
10-3-87/3 DE LAATSTE WAARSCHUWING MIJD HET STEMLOKAAL
(1) (Stichting voorlichting kraken)
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen
(3) Rechtsst Verkiez Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
18 Maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de Stadsdeelraden in Buitenveldert, Zuid-Oost, de Pijp en de Watergraafsmeer. Ten onrechte worden verkiezingen gepresenteerd als voorbehoedmiddel tegen fascisme. Met propagandakampagnes wordt de bevolking ertoe opgejut haar politieke verantwoordelijkheid uit handen te geven. In het geval van de Stadsdeelraden dreigt de positie van aktieve bewonersgroepen ondermijnd te worden. Maak van jezelf geen collaborateur en stem dus niet! Verniel in je eigen buurt zoveel mogelijk affiches, spandoeken en ander propagandamateriaal van deze schijnvertoning. (Ondertekend door Strijdende Communistische Cellen Nederland).
De afgelopen weken zijn mensen benaderd door de B.V.D. Een jongen in Oost werd gevraagd aan te pappen met aktieve mensen om informatie in te winnen over hun aktiviteiten. In het tweede geval ging het om iemand van het KMAN die gevraagd werd te infiltreren in de Koevoet en de Rioolrat. Er worden mensen gevolgd en huizen in de gaten gehouden (volgen de nummerborden van de auto's). In Haarlem zijn mensen benaderd door de P.I.D.
Vrijdag is de uitspraak in het proces tegen 5 Okeghemstraat-arrestanten.
Maandag was het proces tegen 11 vrouwen die waren opgepakt bij de ontruiming van 2e Jan Steenstraat 114. Ze waren op foto gedagvaard. Van de 11 vrouwen werden er op de zitting 8 herkend. De O.v.J.eiste 250 piek boete. De vrouwen willen dat de politierechter schriftelijk uitspraak doet.
Vorige week was het eerste massaproces in het kader van de leegstandswet. De procedures van Planciusstraat 65 (eigenaar gewaarschuwd), Sloterdijkstraat 7hs (huurkontrakt) en Grimburgwal 6-8 (koper zag het niet meer zitten) gingen niet door. Phon v.d.Biesen noemde de leegstandswet een oorlogsverklaring aan de kraakbeweging. Tot nu toe is er weinig meer gebeurd dan de magere demonstratie van die dag. Hier en daar zijn wat advokaten aangepakt en een enkele eigenaar. Hoezo oorlogsverklaring? Wanneer breekt de pleuris uit?!
Dintelstraat 6" heeft een dagvaarding op naam gekregen. Eigenaresse is Heesen-Tromp, volgen adres en telefoonnummer, de makelaar is De Boer Den Hartog Hooft en de advokaat is de bekende Huet en die woont Spuistraat 103. Het proces is 11-3.
Borssenburgstraat 19hs werd in december '84 gekraakt na 9 maanden leegstand. De woning is anoniem gedagvaard. Op de zitting had de advokaat van eigenaar Otterloo een heel verhaal over bedreiging, intimidatie, sloop. Mocht deze onzin op 19 maart in het nadeel van de bewoner/gebruikers uitvallen, dan wordt iedereen opgeroepen de kreet Leegstandswet = Oorlog waar te maken. Eigenaar Drewes-v.d.Schaar (adres + telefoonnummer) is taai, dus niet te zachtzinnig!
Volgen namen en adressen van enkele rechters (R.A.J.v.d.Linde, F.C.Lauwaars en W.Tonkens-Gerkema). Zij beslissen over mensen als jij en ik.
11-3-87/2 S ! ? 114 $INGEL 114 BERICHT VAN SINGEL 114
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, achterkant: tekening
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 032/001.2.01
(5) Facs.(gewijzigd) in Grachtenkrant 172 (23-3-87) p.7-8
Dit is stencil nummer twee. We willen om de twee weken proberen een bericht te maken over het Singel. De situatie rond Singel 114 is rustig. De voorbereidingen voor een zesde ontruiming zijn in volle gang. Een ontruiming wordt afhankelijk gesteld van de garanties die eigenaar E.M.M.Panday kan geven dat hij een bestemming voor het pand heeft. Panday wil verkopen. Singel 114 is besmet en wie er toch geld aan wil verdienen wordt aangepakt. Laatste voorvallen: een van de buren heeft op buro Raampoort een fikse ruzie gehad omdat hij geen toestemming wil verlenen aan de politie om zijn pand te betreden. 2 Maart zijn architektenburo B4, makelaar Veldman en de Bank voor de Bouwnijverheid aangepakt. Deze mensen waren al bij de laatste ontruiming van oktober 84 actief en blijken nu opnieuw bij de Singel betrokken te zijn. Otto Brauns, vriendje van Leutscher en dikke maatjes met de onderwereld, bood aan te bemiddelen. 6 Maart is Panday ondergedoken in Groningen, we vinden hem wel. Op de IKON-radio komt een serie over verzet, kraken en woningnood n.a.v.Singel 114. Eerste uitzending 25 maart.
13-3-87/1 STAATS-NIEUWS! 6 13 3 87 STAATSRADIO
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, fotokopie, voorkant: kaartje; achterkant: foto
(3) Ams-W-Staa Verkiez Wonen-kra
(4) SA /
(6) Staatsnieuws 6
1: Staatsradio begint met een nieuwsuitzending. 27 Maart organiseert Staatsradio een benefietfeest met optredens van muziekgroepen, films, video's en hapjes in Zaal 100.
Papier kun je beter afstaan aan het archief van de Woongroep.
Het gerechtelijk vooronderzoek in de zaak tegen de 'wij pakken jullie' affichearrestanten, is gesloten. Men wil proberen alle 24 ex-arrestanten voor de rechter te brengen. Dit in de lijn die tegenwoordig wordt aangehouden tegen krakers en andere aktivisten. Als dit tot een betere politieke opstelling leidt en een grotere frequentie van akties, mogen ook wij tevreden zijn.
Programma's van Proeflokaal, filmhuis Cavia en de Van Hal-hal.
2: Stemmen is toestemmen. Parlementaire democratie is een achterdeur waarlangs het fascisme wordt binnengehaald.
20-3-87/1 STAATS-NIEUWS! 7 20 3 87 De verkiezingen zijn geweest en de grootste winnaars zijn de niet stemmers geworden.
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, elite, voorkant: kaartje
(3) Ams-W-Staa Verkiez Wonen-kra
(4) SA /
(6) Staatsnieuws 7
De verkiezingen zijn geweest en de grootste winnaars zijn de niet stemmers geworden. In onze buurt heeft 53,4% niet gestemd. De cd heeft 1,2% gekregen.
Woningbouwvereniging Rochdale heeft een dreigbrief gestuurd aan de bewoner van de Groen van Prinstererstraat 23hs dat hij binnen twee weken moet reageren anders zou men anoniem gaan dagvaarden.
Groen van Prinstererstraat 31hs, Kempenaerstraat 8hs, Van Bossestraat 20' en Schaepmanstraat 59 wachten op jouw verf, rook, olie, vuurwerk en andere onverwachte bezoeken.
Vorige week kwamen vier mensen voor de rechter wegens verzet tegen een ontruiming in oktober. Vijf mensen waren gearresteerd en een persoon verraadde al gauw z'n maten. Z'n naam is Timo Bosman en inmiddels gevlucht. De mensen kregen 5 maanden, alleen Mart heeft 8 maanden gekregen.
30 Maart begint het proces tegen 21 aktievoerders die gearresteerd werden bij de Schaepmanstraatontruiming. Alle politieagenten, openbaar ministerie, politici en de burgemeester gingen vrijuit. En nu komen wij dus aan de beurt. De avond van het proces is er een zondebokkenfestival in de Van Hall. Het thema is: strafrechtverharding.
Herdenking Sharpeville 1960, 24 maart in de Koperen Knoop. Afrikaanse vertegenwoordigers, gedichten, muziek en video. Doe mee aan de internationale dag tegen het racisme!
Binnenkort wordt de Rioolrat gesloopt en daarmee verdwijnt een stuk geschiedenis.
Programma's van Proeflokaal, Cavia, Van Hal en De Binding.
26-3-87/1 DE LAATSTE WAARSCHUWING SCHAEPMANSTRAAT PROCESSEN
(1) 1: (Stichting voorlichting kraken)
2: anoniem
(2) dubbelz., A4, wit of blauw papier, el.stencil, voorkant: tekening; achterkant: kaartje
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(5) Wrs.is de tekst op de achterzijde er bij gestencild in de Staatsliedenbuurt
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
1: De mensen die gedagvaard zijn in de Schaepmanstraatprocessen hadden gevraagd om een gezamenlijke behandeling zodat ze een kollektieve verdediging konden voeren. Dit is geweigerd. Verder zijn een aantal opgeroepen getuigen geweigerd. Het O.M.wil de zaak zoveel mogelijk depolitiseren en iedereen zonder al te veel heisa een douw geven. Er is een aktie geweest bij de Algemene Woningbouw Vereniging, een van de verantwoordelijken voor de ontruiming. De AWV is voorgekraakt. De voordeur werd daartoe met enige mokerslagen vernield.
Vorige week waren de uitspraken van de 6 panden die anoniem gedagvaard waren. Europaplein 127hs en Sarphatistraat 39 wonnen op techniese gronden. De andere 4 -Molenbeekstraat 14hs, Jekerstraat 66hs, Borssenburgstraat 19hs en Jacob Obrechtstraat 25- kregen een tussenvonnis. Asscher keurde de leegstandswet goed door de verdediging op principiële gronden af te wijzen. De tevredenheid van ATAK komt dan ook onnozel over. Op 31 maart wordt de gemeente gehoord. Huiseigenaren, politiek en rechters, 6 handen op één buik. De eigenaar van Borssenburgstraat 19hs heeft in de tuin een kruis met een doodskop erop gevonden.
Mart heeft voor de Okeghemstraat 8 maanden gekregen dankzij de verklaring van Timo Bosman. Menno, Lisa en Marjan kregen 5 maanden. Lees voor meer informatie over de rechter en over de juiste houding tegenover verraders de Zwarte nr.74.
Een aantal vrouwen die n.a.v.de ontruiming van Tweede Jan Steenstraat 114 vervolgd werden wegens huisvredebreuk hebben honderd piek boete gekregen.
De Staatsradio en de Staats-TV hebben een prijsvraag uitgeschreven rond de Schaepmanstraat processen op 30 maart: het raden van het totale aantal weken gevangenisstraf waartoe de arrestanten veroordeeld zullen worden. Prijs het 6000 pagina's dikke dossier. Vrijdag op de Staatsradio een journalistenforum dat vooruit blikt op de processen.
2: 30 Maart proces tegen de aktievoerders gearresteerd bij de Schaepmanstraatontruiming. 21 Mensen komen voor de rechter. De werkelijke verantwoordelijken zijn buiten schot gebleven. We zijn zielig en worden veroordeeld dus noemen we onszelf zondebok. In plaats van te vechten proberen we rechter en officier te overtuigen van ons gelijk. Demonstraties, bezettingen, repressailleakties. Laten zien hoe strijdbaar we zijn. Volgt tekst van het persbericht van het Wijkopbouworgaan van 26 maart over de processen. Lijst van kulturele aktiviteiten in de Staatsliedenbuurt.
27-3-87/1 STAATS-NIEUWS! 8 ... KONINGINNEDAG VERVROEGD
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, elite, Letter Gothic, kaartje
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) SA /
(6) Staatsnieuws 8
30 Maart is een proces tegen de aktievoerders gearresteerd bij de Schaepmanstraatontruiming. 21 Mensen komen voor de rechter en er is een grote kans dat er forse straffen geëist zullen worden. De werkelijke, politiek verantwoordelijken zijn buiten schot gebleven. Je zou dus politieke verklaringen verwachten over woningnood, woonlasten, ontruimingen, mensen die de afgelopen jaren zijn gestorven in politiciecellen. Niets van dit al. We zijn zielig en worden veroordeeld dus noemen we onszelf zondebok en gaan we feesten en hossen. In plaats van te vechten proberen we de rechter te overtuigen van ons gelijk. Demonstraties, bezettingen, repressailleakties. Laten zien hoe strijdbaar we zijn. Gebruik je verstand en ga de straat op! Jullie lijken het a-politieke ATAK wel. Als die veroordeeld worden of een mislukte kraak hebben georganiseerd, gaan ze ook hossen!
Overdruk van een persbericht van het Wijkopbouworgaan van 26 maart. Op 24 oktober 1985 werd in de Schaepmanstraat een pand ontruimd. Aan afspraken met het Wijkopbouworgaan en de Voorpost Bestuurskontakten is hierbij voorbijgegaan. Dit is nog steeds bepalend voor de relatie Wijkraad met politie. De gebeurtenissen van 24 oktober 1985 spelen nog steeds een belangrijke rol in de emoties van diverse buurtgroeperingen. Op 30 maart begint de vervolging van de Schaepmanstraatarrestanten. De onderzoeken zijn afgerond. De gemeenteraad vond het onnodig maatregelen te nemen. Niemand was aanspreekbaar op de dood van Hans Kok. Ook met betrekking tot de mishandeling van arrestanten kwam men niet verder. Er was niet mishandeld of het bleek onbewijsbaar. De arrestanten moeten eenzijdig opdraaien voor het gebeurde. Deze eenzijdige rechtsbedeling zal niet bijdragen tot verbetering van het klimaat in onze wijk.
Programma's van Cavia, Van Hall, Zaal 100, De Binding, Staatsradio en Kanaal 29.
3-4-87/1 3-4-87 spb staatspersburo STAATSNIEUWS 9 ZORGT VOOR STRONT
(1) spb staatspersburo
(2) dubbelz., A4, el.stencil, tekeningen, voorkant: kaartje
(3) Ams-W-Staa Linkse bew Wonen-kra
(4) SA /
(6) Staatsnieuws 9
Vorige week schreven we over het ontbreken van de nodige politieke aktiviteiten en het daarentegen veel aandacht krijgende festival der zieligerds. Maandag was men zo dronken dat men zelfs geen notie nam van de aanwezigheid van Sicco uit de Rivierenbuurt. Je weet wel, die computerfanaat die vrij veel 'geheime' gegevens in huis had liggen. Na z'n vrijlating ontkende hij dat er iets belangrijks was gevonden. Ieder zichzelf respecterend aktivist zou zo'n goser dumpen en isoleren. De Schaepmanstraat is nog steeds bewoond evenals de andere door maffers bewoonde panden. Begint het al te dagen?
Maandag kwamen 21 ex-arrestanten voor de rechter die de zaak verwees naar de meervoudige kamer. Tijdens de happening werd de niet bewaakte publieke tribune gesloopt.
Naar verluidt zijn er toch wat acties geweest. Alle voorpostambtenaren mochten een paar uur langer koffiedrinken. De voordeuren van hun werkplekken waren dichtgekit. Datzelfde geldt voor de deuren van het kantongerecht, parket officier van justitie, paleis op de dam en herhuisvesting.
Programma's van Filmhuis Cavia, Zaal 100, De Witte Brug alias De Binding en reklame voor Radio Knoflook.
7-4-87/1 DE LAATSTE WAARSCHUWING ANONIEME DAGVAARDINGEN LEEGSTANDSWET
(1) (Stichting Voorlichting Kraken)
(2) A4, el.stencil, tekeningen
(3) Ams-Zuid Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 010/002.2.01
(5) Zie ook 10-4-87/1
(6) Laatste Waarschuwing (1984)
Er zijn vorige week nieuwe anonieme dagvaardingen binnengekomen: Utrechtsedwarsstraat 85 (eigenaar Jellema uit Broek in Waterland, proces op 7 april) en Ruyschstraat 3 (eigenaar Carnet bv.in Diemen, proces op 14 april). Vorige week waren er zittingen voor 4 panden waarbij wethouder Ten Have van volkshuisvesting is gehoord. De gemeente wil J.Obrechtstraat 25 vorderen en over Molenbeekstraat 14hs was niets bij de gemeente bekend over de bewoner en dus kunnen ze niets voor hem doen.
Dagvaarding op naam had Dintelstraat 6". Ook voor dit pand werd de gemeente gehoord. Borssenburgstraat 19hs, Ten Have wilde een oprottermijn van 3 maanden. Asscher is wezen kijken op Jekerstraat 66hs. Uitspraken op 16 april.
Als iedereen de slappe houding t.a.v.de leegstandswet nu eens liet varen en massaal huiseigenaren aan gaat pakken, zet dit alle huiseigenaren beter onder druk waardoor er minder dagvaardingen komen.
Dinsdag is Singel 114 voor de zoveelste keer ontruimd. Bij verscheidene banken zijn bij prikakties de ruiten ingegooid. Er is wéér traangas in het pand geschoten. Dit gebeurde ook al bij de ontruiming van het Koningsplein!
10-4-87/1 10 4 87 STAATSNIEUWS 10 levert een gezaghebbende en definitieve editie
(1) anoniem
(2) 2v 4p, A4, el.stencil, tekeningen, voorkant: kaartje, foto
(3) Ams-W-Staa Linkse bew Wonen-kra
(4) SA /
(5) In Staatsliedenbuurt verspreid met aangehecht de 7-4-87/1
(6) Staatsnieuws 10
1: Overdruk van artikel uit Het Parool met de kop Kraakbeweging heeft haar tijd gehad, over de ontruiming van Singel 114.
2: De Zwarte wordt tegenwoordig ook in onze buurt verspreid. Het blad is ontzettend hard nodig nu een echt aktieblad in onze stad ontbreekt.
Binnenkort gaat de verbouwing van de BAK (Buurt Aktiviteiten Kollektief) van start. Vanwege de slechte staat heeft lang geen aktiviteit in deze ruimte plaatsgevonden. Met Patrimonium is een 'principe'akkoord over het beheer en herstel gesloten. Initiatiefnemers, een paar mensen van de Woongroep en omwonenden, hebben besloten de ruimte te gebruiken als Info-Winkel. Het karakter van café of koffiehuis wordt uitgesloten. Wie dit ziet zitten kan kontakt opnemen met Theo of Jack.
Reklame voor Staatsradio, programma's van Van Hall, Zaal 100, Cavia en De Binding.
3-4: Overdruk uit De Zwarte 74 (20-3-87) p.10-11. Verraad en de reaktie. Wij zijn de makers van het 'Let op verraders'-affiche. Deze uitleg is noodzakelijk om te kunnen begrijpen hoe de Amsterdamse actiewereld fungeert als voedingsbodem voor verraad en verworden is tot politieke mestvaalt. Binnen de beweging is een enorm tekort aan principes, loyaliteit, solidariteit en politiek bewustzijn. Vriendenkliekjes zijn het enige politieke bindmiddel. Stedelijke- en aktievergaderingen zijn een blok aan het aktiebeen geworden. Het verraad van de Okeghemstraat is het toppunt van een sfeer waarin verraad mode is geworden. De rechter baseerde zijn veroordeling van Mart (8 maanden) en Menno, Marjan en Lisa (5 maanden) op de verraderlijke verklaringen van Timo. Aktievoerend Amsterdam zwijgt. Een groot deel van de beweging was te laf om het verraad aan te pakken. Niet het verraad zelf, maar het bestaan en de intenties van de onderzoeksgroep was voor velen de reden om in aktie te komen. De houding t.o.v.verraad is: isoleren van de aktiebeweging, wegjagen uit de kraakbeweging. Een beweging die optreedt tegen verraad is, ook voor nieuwkomers, vertrouwenwekkend en geeft daarmee de garantie voor rugdekking door je eigen mensen. Op 3-11-86 begon de Grachtenkrant met publiciteit over de zaak. Als eerste worden de 'spijtverklaringen' van verraders gepubliceerd. 13-11-86 Schrijft Geert in Bluf! een stuk waarin lezers verkeerd worden voorgelicht. Pas na Timo's, door de onderzoeksgroep afgedwongen, bekentenis start Bluf haar kruistocht tegen de openbaarmakers. 18-11-86: de grachtengordel vergadert voor het eerst sinds jaren weer massaal en veroordeelt de onderzoeksgroep. Een ware golf van verontwaardiging tegen de aanpakkers van verraad barst los in de stad. 15-12-86: Het 'Let op verraders'-affiche wordt verspreid. 18-12-86: Er wordt een ander affiche verspreid, het 'let op verraders'-affiche met 'n stempel 'politieprovocatie'. De Bluf! drukt het af met commentaar. 1-2-87: Het S.K.O.wordt opgericht, een variant op het vroegere Stedelijk Overleg Kraakgroepen. Uit de uitnodiging: 'Een groepje dat verraders aanpakt is bezig, d.m.v.het afstoten van 3/4 van de beweging, de gewapende strijd voor te bereiden'. Wapenfeiten van dit nieuwe stedelijk zijn ons onbekend. Wel wordt een pamflet 'De eerste waarschuwing' uitgebracht.
Het is tijd een keuze te maken: of het steunen of het aanpakken van verraad.
7-5-87/1 VERKLARING Omstreeks 9.30 vanmorgen is er een inval gedaan in de haarlemmerdijk 108.
(1) Sympatisanten Haarlemmerdijk 108
(2) A4, fotokopie?
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA /
(5) Tekst in: Bluf! 268 (7-5-87) p.3
Vanmorgen is er een inval gedaan in de Haarlemmerdijk 108. De inval houdt natuurlijk meer in als een gewone afsluiting van gas en licht. Haarlemmerdijk 108 was tot augustus 86 de basisplaats voor Frontline International Info. Deze moest verhuizen naar Van Hall omdat er een ontruimingsbevel klaar lag. De smerissen hebben veel belangstelling vertoond voor aktieblaadjes enz.tijdens de inval in een huis waar Frontline medewerker/sters wonen. Wij houden rekening met eenzelfde soort inval in Van Hall, dus wees alert. De politie heeft veel foto's genomen binnen het huis. Onder andere van de barricades. Ook hebben zij gereedschap in beslag genomen. Wij zien deze inval als een poging om een splitsing te drijven tussen z.g.n. 'softies' en 'heavo's'. Tussen mensen die duidelijk voor iets staan. Nog een terreurpoging van de staat om mensen hun smoel dicht te maken. Deze inval is niet los te zien van de eerdere invallen bij Bluf!, de Knipselkrant, Nijmegen en de uitspraken t.b.v.de Okeghemstraat en de daden van het Smidjes posterteam. We pikken het niet! Geen cencuur en geen staatsterreur! Vrijlating van alle arrestanten/tes, teruggave in beslag genomen spullen, een einde aan de poging onze media te criminaliseren en compensatie voor de schade bij alle invallen. Zolang de arrestanten/tes nog niet zijn vrij gelaten wordt de Haarlemmerdijk 108 bezet wegens de ontruimingsdreiging.
24-5-87/1 GEKRAAKT winkel haarlemmerdyk 124
(1) Scholieren Komitee A'dam
Kraakgroep Haarlemmerbuurt
Woonspreekuur Haarl'buurt
(2) A4, el.stencil, Plakat
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.4.01
(5) Origineel op SA (map 030/004.4.01)
Vandaag hebben we de winkelruimte Haarlemmerdijk 124 herkraakt. De hoge huurprijzen voor winkels zijn niet op te brengen in deze kleine buurt. Huiseigenaren houden dus de leegstand in stand. We willen dit doorbreken en de leegstand opheffen. De ruimte heeft een half jaar leeggestaan. Eigenaar is de familie Fentener van Vlissingen. Zij bezitten ook de multinational SHV, waarvan de Makro een onderdeel is. Het SHV-concern maakt zich nog steeds schuldig aan steun aan het rasistische apartheidsregiem in Z-Afrika. Baga Moyo is een plaats waarvandaan massaal slaven werden verscheept. De ruimte zal deze naam krijgen als symbool voor verzet tegen het apartheidsregiem. De ruimte wordt een ontmoetingsplek voor scholieren die de strijd tegen rasisme voorop stellen. Ook een huiswerkklas waar scholieren geholpen worden door werkloze leraren.
24-5-87/2 AMSTERDAM, 24/05/87. AAN DE BUURTBEWONERS, IN 1982 IS HET PAND: ALBERT CUYPSTRAAT 246, GEKRAAKT.
(1) De nieuwe bewoners. (uitgegeven door bewoners Albert Cuypstraat 246, fp)
(2) A4, fotokopie, elite
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/005.2.09
In 1982 is het pand gekraakt. De Officier van Justitie geloofde de eigenaar dat een aantal familieleden dringend woonruimte nodig hadden. Op 1 januari 1987 zijn de bewoners vrijwillig vertrokken. Ditzelfde pand staat alweer 5 maanden leeg. Geen verbouwingen, geen bewoning. Daarom is het vandaag weer gekraakt!
-6-87/3 gRoOt Feest? Het is zover, ook in onze buurt zal binnenkort een woning worden ontruimd op grond van de leegstandswet.
(1) Woongroep (Staatsliedenbuurt, fp)
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA / SA 002/006.3.04
Ook in onze buurt zal binnenkort een woning worden ontruimd op grond van de leegstandswet. En wel Groen van Prinstererstraat 71-2. Eigenaar van Riet heeft niet langer z'n eigen knokploeg nodig. Nadat hij met een nep-renovatie z'n pandje zodanig had verbouwd dat er fl. 420 voor gevraagd kon worden werd het gekraakt. Buurtbewoners kunnen dat niet op tafel leggen. Eigenaren als van Riet zorgen ervoor dat de weinige goedkope huurhuizen die er zijn ook nog aan de neuzen van mensen met lagere inkomens voorbij gaan. Er is vooral een tekort aan goedkope huizen voor 1 en 2 personen. De leegstandswet als middel om de woningnood in stand te houden dus. De gemeente kon dankzij een aktieve kraakbeweging veel huizen goedkoop kopen. Maar nu eigenaren een middel in handen is gegeven om iedere kraker naamloos van z'n/haar huis te smijten zullen ze hun huizen niet zo makkelijk meer aan de gemeente overdoen. Er is weer veel te veel geld aan te verdienen. Deze eerste leegstandswetontruiming is voor ons dan ook reden de strijdbijl weer op te graven. Geweldloze blokkades bleken geen reden om niet met politiegeweld te komen en de buurt met een groot aantal gewonden op te schepen.
17-6-87/1 17-06-'87 VANDAAG IS DE OVERTOOM 449 GEKRAAKT.
(1) De Afzonderlijke Krakersters
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-West Wonen-kra
(4) SA / SA 034/001.3.08
De gemeente is haar panden aan het privatiseren in plaats van ze een woonfunktie te geven, waardoor het onmogelijk wordt nog aan betaalbare woonruimte te komen. Overtoom 449 was een woonhuis, later werd het door de politie als kantoorruimte gebruikt en heeft het leeg gestaan. Wij geven het weer een woonbestemming. Leegstand bij groeiende woningnood moet aan de kaak gesteld worden! Bij deze.
22-6-87/2 VERKLARING BEWONERSTERS -l
(1) De Bontekoeien
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Linkse bew Wonen-kra
(4) UB / UB 233.2
(5) Zie 24-6-87/1. Facs.(gewijzigd) in Grachtenkrant 179 (29-6-87) p.19
Vrijdag was er een programma op Radio 100 over Fabiola, dat veel verontwaardiging heeft opgewekt. Zo kun je niet omgaan met iemand. Voordat de bewoners er met de radio over gepraat hadden, is er al een groepje ontstaan (affiche-groep), die eigenzinnig hun sancties aan het voorbereiden zijn: ontruiming van de studio van radio 100 en van een bewoner. Wij tolereren op geen enkele manier dat er een bewoner ontruimd wordt. Wat daar verder mee gebeurt, laten we niet opleggen door een groep die zonder overleg hun mening komen verkondigen op een gewelddadige manier. Wij zouden vanavond een vergadering hebben met mensen van die groep, Fabiola en de bewoners. Nu bekend is dat de sancties vante voren bedacht zijn voelen we ons in de zeik genomen. De bewoners hebben ook veel kritiek op het funktioneren van radio 100. Morgen, dinsdag dus, zal het gaan gebeuren. Hoeveel sanctie-leveraars is niet bekend. Wij hopen dat er een groot aantal mensen willen komen, die dit staaltje van machtsmisbruik een tikkeltje terug komen duwen.
24-6-87/1 Verklaring Informatieredactie Radio 100.
(1) 1: Informatieredactie 100.
2: Ton.
(2) dubbelz., A4, el.stencil, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Linkse bew Wonen-kra
(4) UB SA / SA 012/001.4.02
(5) Zie 22-6-87/2. Facs.voorkant (gewijzigd) in Grachtenkrant 179 (29-6-87) p.14. Aldaar ook diverse diskussiestukken en reakties
1: Radio 100 neemt een onafhankelijke positie in wat betreft diskussie en informatie. Daaronder verstaan we ook het aan de kaak stellen van eventuele hypocrisie binnen en buiten de beweging. 18 Juni is er voor gekozen de handel en wandel van Fabiola te belichten waar het gaat om het zich tegen betaling aanbieden als levend kunstwerk. Hij ging in op een voorstel van een gemeenteambtenaar mee te werken aan de opening van het nieuwe stadhuis. In dit gefingeerde telefoongesprek werd hem daarvoor geld aangeboden. Radio 100 heeft ervoor gekozen dit uit te zenden, omdat het gesprek duidelijk maakt hoezeer politieke en commerciële aktiviteiten kunnen botsen. Het verhaal bleek niet kompleet te zijn, omdat Fabiola had besloten er een aktie van te maken. We bieden daarom Fabiola zendtijd om zijn visie ook te geven. Het ging er niet om een persoonlijke hetze te voeren. Een sfeer van wantrouwen leeft al langer in deze stad. Kort na de uitzending zijn mensen van de radio bedreigd door het zogeheten 'verradersgroepje'. De bedreigingen passen in hun strategie om een alternatieve beweging haar wil op te leggen.
2: Bij veel mensen die Fabiola wat langer kennen is bekend dat hij zich laat lenen voor commerciële aktiviteiten. In zijn politieke publikaties en praatprogramma's op de radio vind je van die aktiviteiten niets terug. De image-building van Fabiola neemt groteske vormen aan. Binnen een deel van de informatie-redactie is spontaan het idee gevormd om het vermeend opportunisme van deze 'koningin' eens te tarten. Dat is gedeeltelijk mislukt omdat Fabiola heeft besloten er een aktie van te maken. Dit programma had in deze vorm niet uitgezonden mogen worden.
-7-87/2 DE BRANDWEER BLIJFT ... BEWONERS EISEN VOORTZETTING VAN DE VERBOUWING
(1) (bewoners) (van brandweerkazerne Prinsengracht 237, fp)
(2) A4, dik rood papier, fotokopie, pica, foto
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB SA / UB 297.1 SA 032/003.5.12
Bewoners eisen voortzetting van de verbouwing, geen sloop. Aktie vanaf 24 juli. Kort geding 27 juli. Het is een politieke beslissing om de brandweer kazerne Prinsengracht te slopen. De Gemeente raad is met reces. Het College van B en W grijpt zijn kans en bestemt de brandweerkazerne, het NRC gebouw en de Levantkade tot de slopershamer en zet tweehonderd mensen op straat.
-7-87/4 VRIJDAG 3 JULI ... BENEFIET VOOR Baga-Moyo ... IN DE KOEVOET
(1) De Koevoet
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 002/013.4.01
3 Juli benefiet voor Baga-Moyo in de Koevoet. Video Kerwin, teken van de tijd. Het bandje State off decay. Tentoonstelling over onze veel omstreden eigenaar van het pand Baga-Moyo, Fentener van Vlissingen. Ook kan er gegeten worden.
-7-87/5 BUURT VERSIERT VICTORIA
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, oranje papier, 10" Courier, voorkant: el.stencil
(3) Ams-Zuid Kultuur Wonen-kra
(4) SA / SA 035/001.1.03
15 Juli gaat de buurt Victoria versieren met verf, muziek en theater. Dit als protest tegen de dreigende afbraak van sociale-, culturele- en andere buurtgerichte activiteiten. Wij protesteren tegen dreigende wijziging van het bestemmingsplan. Al jaren waren buurt en gemeente het erover eens dat Victoria een sociaal-culturele en/of sociaal-medische bestemming moest houden. Door bezuinigingsdriften en dealtjes tussen G.Bakker en de gemeente dreigen we opgescheept te worden met peperdure koopflats. De Hoofddorppleinbuurt blijft hierdoor verstoken van een buurtcentrum en De Meerpaal is te klein om ook voor die buurt een functie te hebben. Waarom niet een gezamenlijk, groter buurthuis in Victoria? Vandaar een straat/stoepfeest voor buurtbewonersters die zich geen luxe-appartementen en dure Stoperakaartjes kunnen en willen veroorloven. Muziekoptocht, versieren, muziek, kindercircus, geveltoeristen en optredens.
De bouwplannen van Bakker liggen ter inzage. Op 5 augustus organiseert de ambtenarij nog een hoorzitting.
5-7-87/1 Vandaag,zondag 5 juli, hebben wij Prinsengracht 285 gekraakt.
(1) Afz. bewoners/sters Prinsengracht 285
(2) 21x14,8cm, fotokopie?
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) SA / SA 032/003.5.12
Vandaag hebben wij Prinsengracht 285 gekraakt. Na de brand is het pand in 1986 verkocht. De eigenaar leeft op een tropies eilandje. Om dit pand van verval door leegstand te redden gaan we hier wonen. Het pand is leeggesloopt om mensen af te schrikken het te kraken. De Binnenstad voor de bevolking! Kraak de leegstandswet! Power to the people!
9-7-87/1 STADSNIEUWS 21
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil
(3) Ams-O-IB Ams-W-Staa Wonen-kra
(4) SA /
(5) Mogelijk Staatsnieuws?
(6) Stadsnieuws 21
Hier zijn we weer en zelfs gefinancierd door Vrankrijk.
Gezocht Michiel A.vanwege het verkopen van de al tien jaar gekraakte etage Groen van Prinstererstraat 23hs. Hij heeft zich in de schulden gewerkt en dat was de reden dat hij vlak voor z'n vlucht naar de Bijlmer z'n etage verkocht voor het luttele bedrag van fl. 400 aan z'n bovenbuurman. De woning is buiten het spreekuur om herkraakt en de vluchteling zal opgespoord worden. Foto van deze crimineel zal volgen!
De woning Dintelstraat 6" is voor de tweede keer ontruimd. Er zit nu een maffer op die nog niet eens weet hoeveel huur hij moet gaan betalen. Bij gebrek aan beter is de woning besmet verklaard. Die maffer moet eraf!
Dubbele etage gekraakt in de Celebesstraat 66. Eigenaar is woningbouwvereniging de Dageraad. De etage werd gebruikt als illegaal naaiatelier. De kraak werd uitgevoerd door de Dapperbuurt.
In de Staatsliedenbuurt is het makkelijk ontruimen. In dezelfde periode dat Groen van Prinstererstraat 71" werd gekraakt, nam het spreekuur ook bezit van een etage in de van Boetzelaerstraat. Een officier van Justitie nam de beslissing om niet te ontruimen, maar op aandrang van bureau Rampoord kwam officier van Nierop tot een andere beslissing. De bewoonster wordt ontruimd en vertelt op het spreekuur dat ze naar het GDH was geweest en daar hadden ze haar Groen van Prinstererstraat 31hs aangeboden als ze vrijwillig zou vertrekken. Een anderhalf jaar geleden besmetverklaard pand waar een grote show werd opgevoerd. De maffer die op deze woning zit wil dus blijkbaar weg na alle akties tegen hem. Het GDH wil het zo graag kwijt dat ze niet eens geinteresseerd zijn in urgentieverklaringen. Het spreekuur gaat hier serieus over praten en het meisje belt bureau Rampoord dat ze tijd wil hebben om te verhuizen. Kan dat spreekuur niet eens gewoonweg stoppen? Jullie hebben niemand iets te bieden en je maakt jezelf volslagen belachelijk. Woningnood wordt op deze manier niet opgelost. De Staatsliedenbuurt maakt geen indruk meer.
Een abonnement op De Zwarte is interessant voor die mensen die op de hoogte gehouden willen worden van landelijke politieke aktiviteiten. Gooi een briefje in de bus van de Groen van Prinstererstraat 36hs. Wij regelen de rest.
22-7-87/1 'N VALS AKKOORD
(1) Sympathisanten en bewoners van de Jan Luykenstraat 49
(2) wrs.A4, foto
(3) Ams-Z-VPC Wonen-kra
(4) kopie op SA / SA 036/001.1.04
(5) Aktieverslag in Grachtenkrant 181 (27-7-87) p.2 e.v.
1982: Jan Luykenstraat 49 gekraakt na twee jaar leegstand. 1983: Jan Luykenstraat en het R.P.S.worden aangekocht door het Sweelinck Conservatorium. Er volgen 5 jaar van onderhandelen. Doel: het pand behouden voor groepswoningen. 1987: Plotseling worden de onderhandelingen afgebroken. Via een anonieme dagvaarding krijgt het Sweelinck een ontruimingsvonnis met 2 weken oprottijd. Dit is een onmogelijke zaak, daarom hebben wij de administratie van het Sweelinck bezet. Met als eisen: intrekking ontruimingsvonnis, opnieuw starten van overleg.
-8-87/4 KOMT ER EEN MAKRO VESTIGING OP DE HAARLEMMERDYK ???
(1) De individuele scholieren
(2) A4, el.stencil, o.a.pica, Prestige Elite, tekening
(3) Ams-C-WE Bui-Af Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 030/004.4.01
(5) Dag voor demonstratie foutief vermeld op pamflet. Facs.in Grachtenkrant 183 (24-8-87) p.6
In mei werd haarlemmerdyk 124 gekraakt na een leegstand van 9 maanden. Wij (scholieren) wilden in het pand een zeefdrukkerij, eten maken, video's draaien, gratis hulp bij huiswerk, actie's tegen systemen die mensen het moeilijk maken te leven op de manier die zy willen. Speciaal activiteiten tegen het rascistische apartheidsysteem. Logisch: de eigenaar van ons pand, Fentener van Vlissingen, investeert miljoenen in Zuid-Afrika. We wilden net beginnen met de opening toen we een dagvaarding kregen. Advocaat Huet heeft drie groepen gedagvaard: de vereniging Baga Moyo, het Scholierenkomitee Amsterdam en de bewoners van haarlemmerdyk 124 (anoniem dagvaarden). Ons verweer: het pand stond zo lang leeg vanwege de hoge huur. De kans dat het pand na ontruiming leeg blijft staan is zeer groot. De eigenaar is een geld wolf en rascist. Komt allen, 26 augustus op de Prinsengracht.
-8-87/5 WILD-WEST IN DE OOSTELIJKE BINNENSTAD
(1) Huib Morel Hein Bijnen
(2) A4, off-set
(3) Ams-C-Nwm Wonen Wonen-kra
(4) UB /
15 Augustus zijn we opgeschrikt door iets wat we al jaren niet meer mee hadden gemaakt in de buurt: knokploegen en politiecharges. In het pand op de Oude Schans waren in opdracht van van Dam en Dé Stoop slopers aan het werk. Zij willen woningen maken voor meer dan 350.000 gulden. Zaterdag werd het pand gekraakt door de kraakbeweging. De slopers kwamen met een man of tien en zetten de krakers eruit. Prompt kwam de politie en maakte het feest kompleet. Het had er alle schijn van dat de politie als verlengstuk van de knokploeg optrad. De zaak kreeg nog een grimmiger aanzien door via het krakersalarm opgeroepen sympathisanten. Waar was dit allemaal goed voor? Is het gevolg dat de afstand tussen kraakbeweging en andere bewoners groter wordt? Of is dit aanleiding ons te bezinnen wat er gaande is met de buurt? Een paar overwegingen: de belangstelling voor het wonen in de Nieuwmarktbuurt groeit, het bestand aan goedkope huurwoningen loopt snel terug en al het geld en mankracht die in de woningwetbouw wordt gestopt levert per saldo slechts peperdure woningen op. De buurt wordt door de gemeente aan projektontwikkelaars verkocht. Mensen met lagere inkomens worden teruggedrongen op een steeds beperkter gebied. We beseffen weer, dat als we niets doen we aan de spekulanten, projektontwikkelaars en de gemeente overgeleverd zijn. Oproep voor een vergadering in 'de Smederij' op 20 augustus.
-8-87/6 Géén knokploegen in de Nieuwmarktbuurt ... BESPREKING VAN DE GEBEURTENISSEN ROND DE OUDESCHANS n.a.v. een kraakactie van Oudeschans 62/64.
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-Nwm Wonen Wonen-kra
(4) UB /
(5) Zie ook Grachtenkrant 183 (24-8-87) p.5
Bespreking van de gebeurtenissen rond de Oudeschans n.a.v.een kraakactie van Oudeschans 62/64. Kom naar de Bewonersraad donderdag in de Boomsspijker.
-8-87/7 STADHUISBERICHT WONEN EN WERKEN IN HET PRINCENHOF
(1) Stichting 'Ons Stadhuis'
(2) dubbelz., A4, off-set, voorkant: tekening
(3) Ams-C-rest Wonen
(4) UB / UB 182.1
Binnen een jaar komt het Oude Stadhuis, het Princenhof, leeg en moet een nieuwe bestemming worden gevonden. Het gemeentebestuur heeft als uitgangspunten: behoud Rijksmonumenten, voorkeur handhaving overige gebouwen, geen uitbreiding vloeroppervlak en binnen een verscheidenheid van functies moet wonen een belangrijk onderdeel zijn. De plannen van projectontwikkelaars wijzen allemaal in de richting van een hotelfunctie. Een aantal bewoners uit de binnenstad en geïnteresseerden hebben zich verenigd. Zij zijn van mening dat een woonbestemming centraal moet staan. De initiatiefnemers hebben een architectenburo gevraagd plannen uit te werken en de financiële haalbaarheid te onderzoeken. De plannen zijn ingediend bij Burgemeester en Wethouders. Het plan omvat 122 woningen, woonwerkruimten en bedrijfsruimte. De begane grond krijgt een openbaar karakter of een representatieve funktie. Mocht U belangstelling tonen voor de plannen, neem dan kontakt met ons op of wees aanwezig op de hoorzitting op 20 augustus in het Oude Stadhuis.
16?-8-87/1 BESTE NIEUWMARKTBEWONERS, Zaterdag 15 augustus hebben wij het pand aan de Oudeschans 62-64 gekraakt.
(1) de nieuwe bewonersters van Oudeschans 62-64
(2) 21x28,1cm, el.stencil, pica, logo/tek.
(3) Ams-C-Nwm Wonen-kra
(4) SA / SA 028/003.1.02
15 Augustus hebben wij Oudeschans 62-64 gekraakt. Het staat sinds oktober 1986 leeg. De eigenaar wil er 10 luxe appartementen in maken, maar heeft niet de vergunningen. De Nieuwmarkt wordt stapje voor stapje een buurt voor bevoorrechte burgers. Het centrum moet voor iedereen bewoonbaar blijven. Wij hebben daarom het pand gekraakt om het voor een groep (niet rijke) mensen die in groepsverband willen wonen in de binnenstad, bewoonbaar te maken. Kraak de welvaartstaat.
-9-87/1 Zilverberg wordt Venusheuvel
(1) anoniem
(2) A4, el.stencil, o.a.Letter Gothic
(3) Ams-Nrd Ond-tert Wonen
(4) UB /
Overeenstemming is bereikt om het voormalige studentenkomplex de Zilverberg van de stichting SSHA te verbouwen tot Eroscentrum. De plannen behelsen het veilig maken van het hart van Amsterdam, het controleerbaar maken van de werkgelegenheid in de rode sector en het geven van een krachtige impuls aan de werkgelegenheid. Nadere informatie bij Wethouder L.Genet.
-9-87/8 LONDON DOCKLANDS FIGHTS BACK
(1) Stichting Open Haven Museum
Bewonersgroep Oostelijk Havengebied
(2) 1v 4p, A4, off-set, o.a.Prestige Elite, foto's, fotomontage, tekening, kaartje
(3) Bui-Eur Wonen
(4) UB SA / UB 218.2 SA 080/003.2.03
(5) Nederlandse en Engelse tekst. Facs.(gewijzigd en alleen de Nederlandse tekst) in Grachtenkrant 184 (7-9-87) p.28
Tentoonstelling 23 september t/m 11 oktober. Konferentie 27 september. Big money is moving in. Tentoonstelling over de ervaringen en akties van bewoners in het havengebied van Londen. Veel oude havengebieden hebben hun funktie verloren. In de Londense Docklands wordt gebouwd. In Amsterdam zijn de plannen voor de IJ oevers en het Oostelijk Havengebied nog in een pril stadium. De tentoonstelling wordt in samenwerking met bewonersgroepen uit Londen georganiseerd. Bedoeling is een diskussie over grootschalige veranderingen in havengebieden tot stand te brengen. Er wordt aandacht besteed aan de akties van de bewonersgroepen tegen de aanleg van een snelweg en eigen initiatieven zoals de kinderboerderij. Aangevuld met video's over het leven in de Docklands zal de tentoonstelling een overzicht geven over de veranderingen. Op de konferentie zullen bewoners en vertegenwoordigers van de Joint Dockland Action Groups hun ervaringen met de amsterdammers uitwisselen. Welke strategie moet gevoerd worden om projektontwikkelaars in bedwang te houden? Plaats: Open Haven Museum, Surinamekade.
In 1974 was het de bedoeling ten behoeve van de plaatselijke bevolking nieuwe werkgelegenheid en nieuwe woningen te realiseren. De nadruk lag op sociale woningbouw, 23.000 woningen. Nadat de konservatieven de verkiezingen hadden gewonnen werd vrij spel gegeven aan de projektontwikkelaars en beleggers. De nieuwe plannen gaan uit van koopwoningen, kantoren, hotels en arbeidsextensieve industrie. De traditionele gemeenschapsstruktuur is onder druk komen te staan. Voor de havenarbeiders lijkt geen plaats te zijn. De akties staan in het teken van verzet tegen de plannen voor Canary Wharf, waar een Canadees consortium wolkenkrabbers wil bouwen.
-9-87/9 BEWIJS VAN TOEGANG SCHAEPMAN-STRAAT-THEATER
(1) Schaepman-straattheater
(2) 21x5,2cm, fotokopie, tekening
(3) Ams-W-Staa Rechtsst Wonen-kra
(4) UB SA / SA 002/011.2.06
Bewijs van toegang Schaepmanstraat-theater. Plaats van handeling: Paleis van Justitie, woensdag 30 september. Géén pauze.
-9-87/11 GESCHIEDENIS VAN GOVERT FLINCKSTRAAT 332
(1) Kraakgroep de Pijp en een nog veel grotere groep symphatisanten
(2) A4, fotokopie?
(3) Ams-Z-Pijp Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.4.01
(5) Zie 7-7-84/1
Het pand werd 3,5 jaar geleden gekraakt door 2 mensen die op begane grond en 1 hoog gingen wonen. Na drie maanden kwamen er ook bewoners voor 2 hoog en zolder. De bewoners van 1 en 2 hoog en zolder besloten het pand te kopen, als de dood dat het ontruimd zou kunnen worden. Direkt hierna begonnen de eerste pesterijen. Er werd een huurkontrakt afgesloten tussen de stichting tot behoud van Govert Flinckstraat 332 en de bewoner van begane grond. De pesterijen gingen door. En de intentie bleef dat de bewoner op moest rotten. Volgt overzicht van pesterijen en terreur van de bewoners van de bewoners van 2 hoog (Van de Molen en Grapendaal) om het pand in hun alleenheerschappij te krijgen (mishandeling, in de vloer ingebouwde luidsprekerboksen, microfoons, planten in de tuin vergiftigd, ontruiming tijdens vakantie van bewoner 1 hoog). Vorige week werd de bewoner van de begane grond door van de Molen op straat aangevallen die rücksichtlos de pink van de bewoner doormidden brak. De bewoner vond maandag tekst op z'n ramen: Laatste Waarschuwing, Wegwezen voor 1 Oktober. Waanzin ten top. Het moet nu afgelopen zijn. Mag er nog maar iets gebeuren door van de Molen en Grapendaal dan zal er keihard terug geslagen worden. Govert Flinckstraat 332hs blijft gewoon bewoond!
-9-87/12 FASCISTIESE STRAATTERREUR EEN VOORBEELD
(1) bewonersters van de Blauwe Aanslag en sympathisanten.
(2) dubbelz., 23,2x31,6cm, off-set, achterkant: tekening
(3) Rechts bew Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 053/002.3.06
(5) Pamflet uitgegeven in Den Haag, mogelijk samen met/ingevouwen in de 17-10-87/1
Verslag van de belegering van het kraakpand De Blauwe Aanslag in Den Haag en het gebrek aan ingrijpen door de politie op 19 september. Hierbij en bij de ongeregeldheden de dagen daarna was aanhang van F.C.Den Haag betrokken, maar ook een toenemend aantal fascistiese types. De regering voert al jarenlang een krisispolitiek die de levensomstandigheden van grote groepen mensen extreem verslechtert en groepen slachtoffers tegen elkaar uitspeelt. Zo kweekt de krisispolitiek een voedingsbodem voor toenemend racisme, sexisme en fascisme. Eenheid in de strijd tegen krisispolitiek en fascisme!
-9?-87/13 SCHOLIEREN KOm Naar bAGA MOYO TEGEN Fascisme RACISME
(1) (Baga Moyo)
(2) A4, rose papier, el.stencil, pica, tekening
(3) Ams-C-WE Rechts bew Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.4.01
Scholieren, kom naar Baga Moyo. Tegen fascisme, racisme. (Met bijbel-achtige tekening van het smalle pad).
21-9-87/1 HAAGSE TOESTANDEN Wat is er gebeurd?
(1) anoniem
(2) dubbelz., A4, el.stencil, o.a.Bruxelles; achterkant: foto
(3) Rechts bew Rechtsst Wonen-kra
(4) UB / UB 297.1
(5) Facs.(gewijzigd en niet volledig) in Grachtenkrant 185 (21-9-87) p.13-14
Op zaterdag 19 september gingen 1000 mensen in Den Haag demonstreren tegen de crisispolitiek en het afbraakbeleid van Lubbers c.s. Afsluitend zou een manifestatie op het Binnenhof worden gehouden. Een ME-afzetting verhinderde dit. De demo trok richting binnenstad. Na charges van de ME werd de demonstratie opgesplitst. Een groep werd de binnenstad ingedreven, te midden van het winkelende publiek achterna gezeten door ME te paard, voetbalsupporters en ander rechts volk. Fascisten vielen met supporters (150-200 man) de demonstranten aan in samenwerking met de smeris. Demonstranten die politiebescherming aangeboden kregen werden gearresteerd, andere groepen werden afwisselend door smeris en extreem-rechts en/of voetbalfans in elkaar gerost. Toen een groep de Blauwe Aanslag (kraakpand) binnenvluchtte, richtte de agressie zich tegen dit pand. "Jullie hebben die klote joden binnengelaten, nu pakken we jullie!" (de Den Haag-supporters mochten de volgende dag Amsterdam niet binnen van Edje terwijl hun club tegen Ajax zou spelen). Rechtse figuren begonnen met stenen te gooien. Ondanks verzoeken van bewoners aan de politie om afspraken na te komen dat ze zouden optreden als de eerste steen door de ruiten zou vliegen, gebeurde dit niet. Hierop werd een uitval gedaan. Toen de uitvallende groep zich terugtrok, vond de politie het wél noodzakelijk op te treden. Een jongen werd door een jeep tegen de muur gereden. Na vertrek van een grote groep onder politiebescherming naar huis vertrok, groeide de meute voor het pand aan tot ruim 300 en kon het pand ongehinderd bestoken. Alle ruiten gingen eraan, brandbommen vlogen naar binnen. Deze bestorming duurde 2 uren. Zondag waren er veel meer mensen in het pand. Het pand werd met zekere regelmaat bestookt met stenen. Pas na de voetbalwedstrijd grijpt de smeris met een overkill aan middelen in. Dit scenario blijft nog steeds voortduren. Het is belangrijk dat er steeds veel mensen aanwezig zijn! Er is veel steun van buurtbewoners, van turkse en marokkaanse organisaties die geld, pannen soep, shag enz.komen brengen. Voor zaterdag had de CD een demonstratie in Den Haag aangevraagd. Door de gemeente is die verboden. Wel wordt er een manifestatie in de binnenstad georganiseerd. Er zijn in het weekeinde veel mensen in de Haagse kraakpanden nodig! 23/9 Landelijke vergo in Vrankrijk. Als we dit tolereren is binnenkort geen kraker (mens) meer veilig! Het lijkt erop dat de smeris de boel opzettelijk aan 't opfokken is en randgroepen tegen elkaar opzet om de kritiek op het wanbeleid van de bazen en regering af te leiden. In vrijwel geen krant vond je een verwijzing naar de aanleiding van de demonstratie: prinsjesdag.
25-9-87/1 DE DOELGROEP schiet terug
(1) belangenvereniging druggebruikers MDHG
(2) dubbelz., A4, rode inkt, elite, voorkant: el.stencil, tekening van Hein
(3) Ams-alg Werk Wonen
(4) UB / UB 289.6
1: Opa, je weet verd.dat je hier niet kan gaan zitten slapen.
Ik ben je opa niet, schuimpie!
En dit soort schuimpjes bepalen komende winter weer of je 'n nacht bij hen kan slapen.
2: Wat een schrille tegenstelling. Deze manifestatie over daklozen. Iedereen buigt zich in alle aandacht en gezelligheid over de zielige dakloze. Anderzijds de realiteit van op straat moeten leven. In december '86 verklaren de Amsterdamse instellingen voor daklozenopvang overkapaciteit te hebben. Januari '87: het vriest 20 graden, de instellingen stroomden vol, mensen sliepen o.a.in de kelders. Wat worden daklozen beter van deze manifestatie? Wat merk je van deze manifestatie in de kraakpandjes, in de treinen van het C.S., in de stookkelder van de Weesperflat, in de 'beschutting' tussen de rupsbanden van een dragline achter de Prins Hendrikkade. In Amsterdam, dat de Olympische Spelen wil organiseren, waar steeds meer mensen in de marge van onze samenleving terecht komen. In een maatschappij van 'no-nonsense' en 'zorgzaamheid van de samenleving' zijn er duizenden uitvallers. Amsterdam heeft ze niets te bieden. Deze manifestatie is helaas niets meer dan een illustratie van liefdadigheid.
30-9-87/1 AMSTERDAM, 30 SEPTEMBER 1987 STEEK DIT PROCES MAAR IN JE REET!
(1) Schaepman arrestanten
A4, el.stencil
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 009/002.3.01
Anderen horen hier te staan. Niet wij hebben een moeder met kind onverwacht op straat gegooid, op mensen geschoten of ze mishandeld. Laat staan dat we iemand vermoord hebben door hem in een cel te laten stikken. Wij moeten berecht worden omdat men de ware schuldigen aan de gebeurtenissen in de Schaepmanstraat wil beschermen. Door justitie wordt gewelddadig verzet tegen ontruimingen uitgelokt (Ockeghemstraat, de Mariënburcht). Justitie weigert haar experiment met artikel 140 te staken. 15 Maart moeten de arrestanten (van de Mariënburcht, fp) in Arnhem voor de rechter verschijnen. Komt allen dus! In Nederland sterven vaker mensen in de handen van politie en justitie dan dat de oorzaak ervan wordt opgehelderd. In bekend geworden zaken krijgt de Rijksrecherche opdracht de zaak te begraven onder een papierberg. Dit rechtsstelsel is zo waardeloos als het maar zijn kan. De staat waarin het recht verkeert heeft ons doen besluiten deze theatervorm niet langer serieus te nemen. Wij zijn in staat zelf te oordelen en we gaan door met het zoeken van de schuldigen.
-10-87/4 Hallo allemaal, Het pand op de Haarlemmerdijk l24 wat na de kraak ...
(1) (Baga Moyo)
(2) A4, el.stencil
(3) Ams-C-WE Ams-W-Kin Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 030/004.4.01
Het pand op de Haarlemmerdijk 124 wordt met ontruiming bedreigd. We gaan gewoon verder met o.a.elke vrijdag eten koken, huiswerkklas, het spreekuur voor mensen die last hebben van bv.een racistische leraar en zeefdrukkerij. Aangezien de eigenaar Fentener van Vlissingen niet kan rondkomen van wat hij als topman van de SHV verdient en alle miljoenen die hij uit Zuid-Afrika weghaalt, laat hij ons ontruimen. Hij denkt een huur van fl. 3000 per maand te kunnen krijgen. Baga Moyo wordt in het vonnis een vereniging genoemd met minderjarige leden. Een beetje vreemd. Het is de bedoeling dat in het hele land spandoeken worden opgehangen en op de dag van de ontruiming in de hele buurt. Op die bewuste dag komen een hele boel mensen die een fiets meenemen voor 'de' fietsenaktie.
-10-87/13a STOP ROOD LICHT VOOR BLOEDSTRAAT TIEN STOP ... een wallenpand
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Bloedstraat 10)
(2) A4, rose papier, fotokopie, 10" Courier
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB / UB 297.1
Uitnodiging voor een diskussie over de bestemming van een wallenpand, Bloedstraat 10. Waar de linke koper van een al lang gekraakt pand al voor de ontruiming de waarde ziet verdubbelen, het eerst anoniem gedagvaarde pand sinds de Leegstandwet in Amsterdam. Het pand dat de gemeente in '85 zo graag wilde aankopen maar die toen het pand voor een spotprijs werd aangeboden, opeens de andere kant op keek. In een straat waar hoerenkasten, sexcafees en videoshops de enige rendabele bedrijven blijken te zijn, in die straat wil die eigenaar een kapperszaak beginnen. Voelt u wel? Bloedstraat 10: het licht op rood of groen. Een opvoering in sex bedrijven. 22 Oktober, Arrondissementsrechtbank.
-10-87/13b STOP ROOD LICHT VOOR BLOEDSTRAAT TIEN STOP ... het wallenpand
(1) anoniem (uitgegeven door bewoners Bloedstraat 10)
(2) 16x28,8 tot 28,2cm, schuin afgesneden papier, fotokopie, 10" Courier, met rode, oranje en groene cirkel (stoplicht)
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) UB / UB 182.1
(5) Facs.in Grachtenkrant 187 (20-10-87) p.6
Zelfde tekst als /13a.
-10-87/15 Woensdag 30 september heeft de gemeenteraad van amsterdam in een geheime vergadering besloten tot het anoniem dagvaarden van de conrad.
(1) conrad vrijstraat
(2) A4, el.stencil?, pica
(3) Ams-C-rest Rechtsst Wonen-kra
(4) UB / UB 297.1
30 September heeft de gemeenteraad in een geheime vergadering besloten tot het anoniem dagvaarden van de conrad. Het is de eerste keer dat de gemeente zelf de anodag gaat gebruiken. Vooral de pvda heeft er voor gezorgd dat dat onderdeel van de leegstandswet aangewend gaat worden. De kans is groot dat een dorp in amsterdam ontruimd wordt en tegen de vlakte gaat. Terwijl er een goed, financieel haalbaar plan is: kaskoverbouw en de rest wordt zelf gerealiseerd. De gemeente krijgt subsidies voor nieuwbouw en dit levert meer op dan legaliseren (gemeentespekulatie). Er is geen beleid voor woonwerkpanden. Mensen die onder de fl. 1300 per maand zitten zijn voor de gemeente niet interessant. Er zullen meer panden moeten wijken voor nieuwbouw. 130 Mensen zullen op straat gedumpt worden. Kom naar het volgende waanzin-festival op 7 november.
-10?-87/18 WONINGBOUWVERENIGINGEN ... DE WOLF IN SCHAAPSKLEREN
(1) Kraakgroep Oosterparkbuurt.
(2) dubbelz., A4, fotokopie
(3) Ams-O-Wib Wonen Wonen-kra
(4) SA / SA 003/002.1.03
(5) Facs.in brochure Politiek buurtkafé De Eerste Hulp (1992)
In het kader van de stadsvernieuwing is een groot gedeelte van de woningen in onze buurt in handen van 'woningbouwverenigingen' terechtgekomen. Zij werden gezien als 'oplossing' van de ellende. Er wordt nog steeds goud verdiend aan de sociale woningbouw (met name door de beleggers, denk aan de ABP-affaire!). De woningbouwverenigingen maken zich in de praktijk alleen sterk voor een 'sluitende begroting'. Bewoners komen op de tweede plaats. Mensen die zich niet neerleggen bij het arrogante en asociale beleid worden er van beschuldigd 'een sociaal beleid' te saboteren. De woningnood neemt weer toe. Huisbazen hebben er immers belang bij het aanbod van betaalbare woonruimte kleiner te houden dan de vraag ernaar. Wonen is in de praktijk nog steeds een gunst. In onze buurt staan voortdurend woningen leeg. Vooral woningbouwverenigingen laten woningen leeg staan in afwachting van een opknapbeurt. Als zo'n woning bewoond wordt kan de bewoner de opknapbeurt en de daarmee gepaard gaande huurverhoging immers weigeren. De sfeer rond het kraken is de laastste jaren verslechterd. We horen tegenwoordig van buurtbewoners dat ze het vroeger wel met ons eens waren, maar dat ze het nu niet meer goed weten 'omdat die woningbouwverenigingen toch ook sociaal zijn'. Het aantal mensen dat op een vervelende manier met een woningbouwvereniging te maken krijgt, neemt 'gelukkig' elk jaar toe. Wij kraken gewoon door. 20 September werd Vrolikstraat 371 gekraakt na jarenlange leegstand en verkrotting. In een gesprek heeft woningbouwvereniging Het Oosten laten weten het pand te zullen ontruimen. Als we iets willen doen tegen de houding van de woningbouwverenigingen, dan is het nodig dat bewoners van woningen die in handen van een woningbouwvereniging terechtkomen, met elkaar om de tafel gaan zitten en eisen durven te stellen. U kunt terecht bij het Wijkopbouworgaan.
-10-87/19 TOURISTEN TEGEN JUSTITIE DE ARTIKEL 140 PROCESSEN IN ARNHEM
(1) anoniem
(2) A5, fotokopie, foto
(3) Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 002/011.2.06
15 Oktober worden in Arnhem 8 mensen uit Nijmegen voor de rechter beschuldigd van het deelnemen aan een kriminele vereniging (art.140 WvS). Zij zouden de ongeregeldheden bij de ontruiming van het Shell-pand de Mariënburcht hebben georganiseerd. Justitie probeert het aktievoeren onmogelijk te maken. Ga mee naar Arnhem om hiertegen tekeer te gaan. Lawaaiaktie, demonstratie en hapjes & drankjes in de Goudvishal. De Arnhemse kraakkafé's zijn de hele dag open met informatie en video. De Stadsradio zendt de hele dag uit. Vertrekpunt bus: Wicca, Wittenstraat.
-10-87/22 Rechter Asscher en zijn luiers.
(1) anoniem (uitgegeven door Baga Moyo)
(2) A4
(3) Ams-C-WE Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.4.01
(5) Origineel op SA (map 030/004.4.01). Gedoeld wordt op vonnis Pres.Rb.Amsterdam 10-9-87
20 Oktober moeten minderjarige scholieren voor hun pand op Haarlemmerdijk 124 voorkomen. De eigenaar kan niet rondkomen met al het geld dat hij over de ruggen van de zwarte bevolking verdient in Zuid-Afrika, als topman van de SHV (eigenaar van de Makro). De rechter vindt dat kleuters een rechtspersoon kunnen vormen. Maar daar dan wel alleen de nadelen van ondervinden. Hij zegt dat we op verzoek van een belanghebbende ontbonden kunnen worden, juist omdàt we minderjarig zijn. De kleuters houden tijdens het kort geding in de speelplaats op de Prinsengracht vlakbij de Leidsestraat (Paleis van Justitie, fp) een luieraktie. Whèèè.
-10-87/23 DEMO VOOR DE HAFENSTRASSE OP 31.10 ...
(1) anoniem
(2) 2v 2p, A4, fotokopie, o.a.Courier, foto's
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) GA SA / SA 051/001.3.02
31 Oktober loopt het ultimatum af voor de Hafenstrasse. Op dat moment zullen de barrikades weggehaald moeten zijn. Een andere voorwaarde is de ongestoorde toegang tot de huizen voor staatsorganen. Het niet vervullen van de voorwaardes leidt volgens de Hamburgse senaat tot ontruiming. Na de herkraak in juli hebben -naast de brede solidariteit- barrikades juist politierazzias verhindered. Op 6 oktober heeft de senaat het derde ontwerp-verpachtingskontrakt naar voren geschoven voor de Vereniging Hafenstrasse. Elke keer komen er strengere voorwaardes. De taktiek van de senaat is tweesporig: de publieke opinie moet teruggewonnen worden en er moeten zulke strenge eisen gesteld worden dat ze tot afwijzing van het kontrakt kunnen leiden. Waarna een voor het publiek begrijpelijke ontruiming wordt doorgevoerd. Het diktaat van de senaat heeft disciplinering en onderwerping op 't oog. De toestand wordt gekenmerkt door een toename van doorzoekingsakties van linkse boekhandels en huizen. De Hafenstrasse is bereid een verdrag met menswaardige clausules te ondertekenen en van barrikades af te zien. Wij willen 31 oktober van de Hauptmanplatz af demonstreren tot aan de Hafenstrasse tegen dit diktaat van de senaat, tegen ontruimingsdreiging en de onderdrukking van de belangen van de bewoner/sters. Wij laten ons niet als een gevangenentransport door de politie 'begeleiden'.
4-10-87/2 BUURTBEWONERS PERS ... SINGEL II4 IS ONBETAALBAAR
(1) bewoners SII4
(2) A4, Bruxelles
(3) Ams-C-rest Wonen-kra
(4) GA SA / SA 032/001.2.01
Nadat SII4 6 maal gekraakt, opgeknapt en ontruimd werd, besloten wij het bij de zevende keer iets slimmer aan te pakken. We hebben gewacht tot het pand keurig verbouwd was. De gemeente (waarmee natuurlijk steeds bedoeld wordt overheid en bedrijfsleven) had na de zesde herkraak gezegd dat zij geen zin had om te ontruimen als de eigenaar het toch maar leeg liet staan. De gemeente doet dat niet om leegstand te bestrijden. Een vorderings beleid is nooit ingevoerd. SII4 heeft door het te kraken in 1977 een duidelijke bestemming gekregen: woonhuis. De gemeente heeft de krakers gebruikt om eigenaren en speculanten aan te zetten tot realisering van luxe appartementen en hotels. Wij voelen er niets voor de gemeente in die kaart te blijven spelen. Singel 114 wordt weer bewoond en er wordt nix aan verdiend. Wij eisen van de gemeente dat zij bij de komende ontruiming de eigenaar voor het feit stelt dat zij alleen ontruimen indien de appartementen voor een betaalbare huur worden verhuurd aan woningzoekenden met een minimum inkomen. Singel 114 is onbetaalbaar.
13-10-87/1 OPHEFFING KRAAKSPREEKUUR HAARLEMMERBUURT. achtergrond, verantwoording en kritiek.
(1) Kraakspreekuur Haarlemmerbuurt
(2) dubbelz., A4, fotokopie, Courier, tekeningen
(3) Ams-C-WE Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 030/001.1.01
(5) Facs.in Grachtenkrant 187 (20-10-87) p.8-9 en in Stadsnieuws 31 (6-11-87) p.14-15
Al langer loopt de diskussie over opheffing van het kraakspreekuur. Er bleven enkele oude rotten over die het nu voor gezien houden. De solidariteit vanuit de buurt is nihil. Alleen bij een kraakje komt een gedeelte nog wel opdraven. Doorstroming naar een jongere generatie is op een mislukking uitgedraaid. Bij het grootste gedeelte ontbrak het besef dat een kraakspreekuur een politiek belangrijke rol speelt binnen de opbouw en het funktioneren van 'de beweging'. Vooral onder de nieuwe aktieven (van na '80-'81) in de kraakbeweging is een ontwikkeling in het aktievoeren zichtbaar die desastreus is. Alle energie richt zich nu op grote, sensationele gebeurtenissen. Het aktie-toerisme, tegenwoordig zelfs 'anti-imperialistiese strijd' genoemd, staat voorop. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen de kraakspreekuren golden als de toegangsdeur tot de beweging en het visitekaartje naar de buurten toe. De beweging isoleert zichzelf en trekt zich terug in een subkultuur. Men is eerder bang voor een buurtbewoner dan dat men er ooit nog solidariteit van verwacht. Het opheffen van het spreekuur kan deze tendens alleen maar versterken. Ook geloven we niet in zogenaamde 'oplossingen' die in sommige buurten bedacht zijn (zoals de kinker- en de staatsliedenbuurt). Daar wordt het gebrek aan solidariteit en politieke motivatie genegeerd en verwordt het spreekuur tot een particulier initiatief. Het opheffen van het spreekuur zal gevolgen hebben. De strukturele strijd tegen leegstand en woningnood verdwijnt, spekulatie en huuropdrijvingen zullen toenemen. De isolatie zal groeien en de repressie toenemen. Nog steeds moet bij grote groepen het besef doordringen dat de kraakbeweging politiek dood is. Alleen dan wordt het mogelijk te gaan denken aan een nieuwe opbouw.
29-10-87/1 PERSVERKLARING Vandaag werd het beleggingskantoor van Frits Fentener van Vlissingen ...
(1) scholieren en sympatisanten (van Baga Moyo, fp)
(2) A4, el.stencil, pica
(3) Ams-C-WE Rechtsst Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.4.01
Vandaag werd het beleggingskantoor van Frits Fentener van Vlissingen op de Prinsengracht 693 op vreedzame wijze bezet. Dit als protest tegen de dreigende ontruiming van het gekraakte pand Haarlemmerdijk 124. De gebruikersters wilden met deze bezetting een gesprek afdwingen. De scholieren maakten tijdens de bezetting telefonisch een afspraak voor de 12e november. Besloten werd de bezetting te beëindigen. In de Vijzelstraat probeerden plotseling agenten op willekeurige en gewelddadige wijze zoveel mogelijk mensen te arresteren. Enkele arrestanten zijn flink in elkaar geslagen. Het staatsapparaat probeert alle vormen van protest de kop in te drukken. Uiteindelijk zijn 20 mensen opgepakt. Of we verzetten ons op een hardere manier of de overheid krijgt zijn zin: een axiedood Amsterdam. Wij eisen: vrijlating arrestanten, geen ontruiming Haarlemmerdijk 124, een persoonlijke verantwoording van de Inspecteur van buro Lijnbaansgracht omtrent zijn wijze van optreden.
-11-87/6a HET PAROOL (INGEZONDEN BRIEVEN) ... In het Parool van vrijdag 2 oktober j.l. ...
(1) Kraakgroep De Pijp
de steungroep Gore Flinck.
(2) dubbelz., A4, fotokopie, Prestige Elite, foto's
(3) Ams-Z-Pijp Linkse bew Wonen-kra
(4) UB /
(5) Zie ook Grachtenkranten 186 (4-10-87) p.8-9 en 190 (30-11-87) p.4-7
In het Parool van 2 oktober verscheen een bericht onder de kop Buurt zet kraker uit huis in Pijp. Daarna volgt het verslag van een huurkonflikt, dat eskaleerde in een ontruiming door de huiseigenaar. Waarna de politie de oorspronkelijke situatie herstelde. In het artikel wordt het incident opgeblazen tot een botsing tussen het 'Gesundes Volksempfinden' en een handjevol de rechtsorde bedreigende 'Untermenschen'. Een schoolvoorbeeld van tendentieuze berichtgeving. Diskriminerend en kriminaliserend. Een rektifikatie werd niet toegestaan. Journalist Frans Bosman kan hiervoor verantwoordelijk worden gesteld. Dat het hier eigenrichting betrof had hem aan het denken moeten zetten. De vraag waarom de eigenaar de rechter niet heeft ingeschakeld, bleef in het stuk onbeantwoord. De door de eigenaar geproduceerde informatie had hem kunnen leren dat het een geschil betrof tussen huurder en huisbaas. De eigenaar was de medekraker. Hier kwam een eind aan toen de medekraker het pand kocht en een huurkontrakt afsloot met de eerste kraker. Geen van de leden van de knokploeg was bij die buurt betrokken. De suggestie van de spontane buurtaktie wordt hiermee ontkracht. De huurder heeft langer dan een jaar huur betaald, maar de betaling gestaakt omdat de eigenaar zijn verplichtingen niet nakomt. De eigenaar wil geen geld, maar een leeg huis. Wij eisen dat het Parool deze zaak rechtzet en zijn exkuses aanbiedt.
Vorige week was er een tweede justitiële poging om Jan te laten ontruimen op huurschuld. De uitspraak van het kortgeding is 3 december. Een lid van de knokploeg was ex-kraker Andre. Ook 2 andere krakers uit 'de politieke afdeling' blijken samen te werken met Dirk en Mieke. Oa.hebben zij afluisterapparatuur in de Govert Flinck 332 verzorgd. Stedelijke vergo over Govert Flinck 332 1 december Vrankrijk.
-11-87/6b Stedelijk kraakvergadering dinsdag 1 dec. 21.00 uur Vranckrijk.
(1) Kraakgroep De Pijp
de steungroep Gore Flinck.
(2) dubbelz., A4, fotokopie, foto's
(3) Ams-Z-Pijp Linkse bew Wonen-kra
(4) FP /
Bovenstaande kop toegevoegd, verder dito als /6a.
-11?-87/10 jullie ontruimen baga-moyo?
(1) (baga-moyo)
(2) A4, fotokopie, fotomontage, tekeningen
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.4.01
 
Jullie ontruimen baga-moyo? Wij prakken jullie!
Vermoord door politie, gedekt door politiek. Hans Kok.
-11-87/11 Scholieren activiteiten komen op straat te staan !!!
(1) (Baga Moyo)
(2) A4, fotokopie, tekeningen
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.4.01
In mei 1987 werd haarlemmerdijk 124 gekraakt na leegstand van 8 maanden. Scholieren begonnen er activiteiten en doopten het pand: Baga Moyo. Op 5 november is de uitspraak. De grondwet gaat van eigendom uit, zo kunnen de rijken blijven speculeren. De ontevredenheid neemt toe. Bij een ontruiming van Baga Moyo komt verzet! Om te wennen houden wij onze activiteiten op 7 november op straat. Er is eten, er wordt gezeefdrukt, de geschiedenis van Zuid-Afrika wordt verteld, plezier, muziek, ANC-steun en nog veel meer.
Tekening van twee ME-ers: Neem jij dat laatste scholiertje? Ja, ontruim jij dan Baga Moyo? (persiflage op reklame voor koekjes, Scholiertjes genaamd).
-11-87/12 - Wellus nietus = wellus -
(1) anoniem (uitgegeven door Kraakgroep De Pijp)
(2) 2v 4p, A4, fotokopie
(3) Ams-Z-Pijp Linkse bew Wonen-kra
(4) SA / SA 031/003.4.04
(5) # [Laatste vel nog kopieren + uittr.daarvan maken]
5 Jaar geleden kraakten Dirk en Mieke een boerderij in Castricum. Er kwam een gezin wonen. Dat is door hen weggepest. De boerderij werd ontruimd en D+M kwamen weer op een gekraakte etage in de Pijp wonen. Hun etage is door anderen belangeloos opgeknapt. Er ontstaat een konflikt met de andere bewoners. Dirk koopt het pand voor fl. 15.000. Er wordt een roddelbrief in de buurt verspreid waarin staat dat een medebewoner een heroinedealer is. Ondertussen wordt door D+M de Stichting tot behoud van Govert Flinck 332 opgericht. Er wordt in '85 een eerste buurtvergadering gehouden over de intimidaties in het Nono café. Een van de bewoners tekent een huurkontrakt, de ander koopt zich in. Doordat D+M weigeren iets aan het achterstallig onderhoud te doen, staakt de hurende bewoner de betaling.
-11-87/13 Hafenstra@se solidariteit en hier en nu!
(1) anoniem
(2) A4, fotokopie, foto's, logo/tek.
(3) Bui-Eur Wonen-kra
(4) GA SA / SA 051/001.3.02
Op 31/10 werd door 10.000 mensen gedemonstreerd voor de Hafenstrasse in Hamburg. Sinds '81 zien de 100 bewoners zich gekonfronteerd met een uitputtingspolitiek van de senaat: kriminalisering, razzia's, afsluitingen van water, gas en licht, valse onderhandelingsaanbiedingen, afluisteren en 24 uurs-observatie. De toekomst van de huizen hangt samen met hun en onze toekomst om ons leven zo in te richten als we dat zelf willen. Waarbij hun strijd een nivo heeft bereikt dat we nog niet kennen. Een toekomst die anders niets dan vervreemding, individualisering en uitbuiting te bieden heeft.
Na het ultimatum van 31/10 hebben de bewoners als gebaar de barrikades van prikkeldraad van 't dak verwijderd. Door de politiek is gebruik gemaakt van de gebeurtenissen bij Startbahn West in Frankfurt. Konstant werd de verbinding gelegd dat het hetzelfde 'gespuis' is als in Kreuzberg, Wackersdorf en Hafenstrasse. Een laatste ultimatum loopt vanmiddag 11 november af. Het loopt onafwendbaar op ontruiming uit. Grote troepenbewegingen in en om Hamburg. Alle ondersteunende groepen roepen op om naar Hamburg te komen of om plaatselijk aktief te worden.
5-11-87/1 Amsterdam 5 november 1987, VERKLARING Wij protesteren tegen de huidige wijze waarop de amsterdamse IJ Oevers worden herontwikkeld.
(1) Verenigde Bewonersgroepen rond 't IJ (o.a. Wijkcentrum d'Oude Stadt, Wijkcentrum Gouden Reaal, Bewonersgroep Oostelijk Havengebied, bewoners brandweerkazerne, SPOK)
(2) A4, geel papier, el.stencil
(3) Ams-alg Vervoer Wonen
(4) SA / SA 039/001.1.02
Wij protesteren tegen de wijze waarop de IJ-oevers worden herontwikkeld. Op een ondoorzichtige en ondemokratische manier vindt er handje klap plaats tussen gemeente en beleggers. De diskussiedag vandaag in het Sonesta hotel, is typerend voor de gang van zaken. In de ruimte die normaal als veilingzaal (!) wordt gebruikt vindt een diskussie over Citymarketing en de IJ-oevers plaats. Kortom: hoe valt Amsterdam aan de beleggers te verkopen? We zijn hedenochtend aanwezig om er op te wijzen dat we nooit zullen accepteren dat het IJ aan de hoogste bieder wordt verkwanseld. Met name niet wanneer minder kapitaalkrachtige amsterdammers daar de dupe van worden. Sloop van goedkope woon/werkruimte ten behoeve van kantoren en hotels is uit den boze. Geen sloop brandweerkazerne De Ruyterkade, geen gedwongen verplaatsing woonschepen, geen IJ-boulevard met parkeergarages. De snelweg zal er toe bijdragen dat de rest van Amsterdam geïsoleerd blijft van het IJ. De planontwikkeling moet uitgaan van de kwaliteiten van het gebied. De diskussie moet op niveau en met alle amsterdammers gevoerd worden.
7-11-87/1a SCHOLIERENDEMO VRijDAG l3 NOVEMBER ... Baga Moyo is een gebouw op de Haarlemmerdijk l24.
(1) (Baga Moyo)
(2) A4, fotokopie
(3) Ams-C-WE Bui-Af Wonen-kra
(4) UB GA ISG SA / SA 030/004.4.01
(5) Origineel op SA (map 030/004.4.01)
Baga Moyo is een gebouw op de Haarlemmerdijk 124. Het is gekraakt om onderdak te geven aan een aantal scholierenaktiviteiten. Op school word je klaargestoomd om een standaardrol in de maatschappij te gaan vervullen, dat accepteren wij niet en hiertegen willen we ons via Baga Moyo verzetten. Onze eigenaar, Fentener van Vlissingen, belegt zijn in Zuid-Afrika verdiende bloedgeld in aandelen en onroerend goed. In het Kort Geding werd hij door klassenrechter Asscher in het gelijk gesteld. Om Fritsje te overtuigen dat het onverstandig is deze ontruiming door te zetten hebben we akties gevoerd. Vrijdag willen we ons zo massaal mogelijk laten zien en roepen op tot een demonstratie tegen de ontruiming. We vertrekken vanaf het Centraal Station om via de Haarlemmerbuurt naar ons pand te lopen.
-12-87/3 KANTEL ROYAAL Zaterdag 19 december om 14.00 uur Nog altijd heeft een aantal hoge heren van Shell ...
(1) (Tegengas)
(2) A4, el.stencil, o.a.Letter Gothic
(3) Bui-Af Wonen-hv
(4) SA / SA 006/001.1.03
(5) Facs.in Grachtenkrant 191 (14-12-87) p.54
Nog altijd heeft een aantal hoge heren van Shell het monopolie over het gas. Eigenlijk zijn de multinationals de echte machthebbers. Het enige dat de politici mogen doen: het creëren van gunstige investerings voorwaarden en het rustig houden van de bevolking. Onze koningin, een van de grootste aandeelhouders van dit concern, profiteert volop mee. Ondanks de daling van de gasprijs is het aantal afsluitingen in Amsterdam met 2000 toegenomen. Voor deze mensen is de 'kantel-quick-service' misschien een uitkomst. Iedereen die gekanteld wil worden kan de 19e december naar de Dam komen, waar wij met brommertjes de mensen naar huis rijden en direkt tot kantelen overgaan. Verder zal die middag het Komitee Zuidelijk Afrika vertellen hoe zij over de Royal Dutch Shell denkt. Na dit alles maal te nuttigen in Vrankrijk. Lompenproletariaat verenigt U. Komt morren bij het Paleis op de Dam!
-12-87/8 HALLO BUREN VAN BAGA-MOYO!
(1) Baga-Moyo
(2) A4, blauw papier, el.stencil, tekening
(3) Ams-C-WE Wonen-kra
(4) SA / SA 030/004.4.01
Er rezen steeds meer vragen: waarom timmeren jullie het pand op de Haarlemmerdijk dicht, wat gebeurt er bij de ontruiming en gaan de aktiviteiten niet meer verder? Om vragen te beantwoorden buurtvergadering in het buurthuis op 16 december. Wij proberen weer aktiviteiten in Baga-Moyo te krijgen.
19-12-87/1 DAG MENSEN, Nog éen week en het is weer kerst, ...
(1) de Kerstman (uitgegeven door Tegengas, fp)
(2) A4, el.stencil, pica, tekeningen
(3) Wonen
(4) SA / SA 006/001.1.03
(5) Facs.in Grachtenkrant 192 (28-12-87) p.24. Zie -12-87/3
U zit lekker binnen te genieten van de warmte van de kachel. Tenminste als die kachel warm is, want in Amsterdam worden jaarlijks 11.000 gezinnen/huishoudens afgesloten van gas en elektra. Zij kunnen hun te hoge rekeningen niet meer betalen. Meestal zijn het mensen met een uitkering. De kerstman vindt dat niet eerlijk. Het gas kost 10 cent per kubieke meter om te leveren, terwijl de grote bedrijven slechts 3 cent betalen. Huishoudens betalen 45 cent. Geen wonder dat Shell en Esso grote winst maken. Gelukkig laten een aantal mensen het er niet bij zitten en bepalen zelf de hoogte van hun gasrekening. Ze kantelen hun gasmeter, dan loopt deze niet. Tegengas is een groep die aktie voert tegen de hoge energierekeningen, onder andere middels kantelen. Momenteel zijn ze op de Dam te vinden. Tegengas geeft U hulp. Dan zit U er warmpjes bij.
19-12-87/2 N.V.Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij ... fl.l.50.000
(1) 'Tegengas'
(2) dubbelz., 19,5x8,2cm, el.stencil, voorkant: zwarte en gele inkt, logo/tek.
(3) Wonen
(4) SA / SA 006/001.1.04
1: Koninklijk aandeel Shell fl. 50.000.
2: Wij, koningin der Nederlanden, ben mij vandaag bewust geworden. Ik heb oneigenlijk gebruik gemaakt van gelden van de gemeenschap. Hierbij schenk ik U mijn 'aparte' aandelen. Kantel, wordt warm, neem gas. Dit aandeel Tegengas verplicht U tot kantelen. Hulp nodig?
21-12-87/1 gemeente Amsterdam ... Geachte Bewoners In verband met het nijpende tekort aan woonruimte, ...
(1) gemeente Amsterdam (niet uitgegeven door ondertekenaar, fp)
(2) A4, fotokopie, Bruxelles, logo/tekening
(3) Wonen
(4) ISG /
(5) Oplage 25.000 ex. Huis-aan-huis verspreid. Facs.in De Zwarte 92 (9-1-88) p.23 en Grachtenkrant 192 (28-12-87) p.7. Literatuur: Bluf! 301 (7-1-88) p.3
Namaak-brief om de ernst van de situatie van de daklozen en woningzoekenden onder de aandacht te brengen. Aankondiging inspektie woning op efficiënt gebruik.