Censuur! Persmuseum IISG

1700-1800: Getemperde vrijheid II
Alzo mijne Heeren van den Gerechte der Stad Amsterdam ... / dat geene Couranten, Gazettes of andere Nouvelles, ..., gedrukt, verkogt en gedivulgeert mogen worden, ... 27 januari
1791
Dit plakkaat van 27 januari 1791 van de stad Amsterdam richt zich, niet voor het eerst, tegen de couranten omdat ze vaak onwaarheden over staatszaken, bestuurders en buitenlandse staatshoofden zouden verspreiden, zowel uit eigen koker als overgenomen uit andere kranten en geschriften. Vanaf 1 april 1791 dienen courantiers in Amsterdam toestemming te vragen aan de burgemeesters. Als courantiers, boekverkopers en koffiehuizen toch couranten verspreiden met nieuws dat niet door de beugel kan, wordt de toestemming ingetrokken en zullen er boetes worden opgelegd.

Lees de transcriptie (pdf)
Signatuur:
PM 14716
top