Censuur! Persmuseum IISG

1700-1800: Getemperde vrijheid II
Publicatie tegen de Licentie van de Drukpers
Publicatie tegen de Licentie van de Drukpers. Gearresteerd den 8 September
1786
De Staten van Gelre en Zutphen vaardigen op 8 september 1786 een verbod uit op het uitgeven of verkopen van couranten en andere nieuwsbladen zonder voorafgaande toestemming van de overheden. Aanleiding vormen de berichten in de couranten gericht tegen de Staten-Generaal, de gewestelijke overheden, de stadhouder en andere personen. Een aantal nieuwsbladen wordt verboden, waaronder De Post van de Neder-Rhijn en De Politieke Kruyer.
Patriotten hekelen het plakkaat en maken en verspreiden een overdruk in bloedrode inkt, die als 'Bloedplacaat' door het leven gaat. Diverse steden, zoals Harderwijk en Nijmegen, protesteren tegen het verbod van de Staten. Het zou niet rechtsgeldig zijn en zonder toestemming uitgevaardigd. Ze verzoeken dan ook om intrekking ervan. De Staten voldoen aan dit verzoek, omdat ze inzien dat het verbod op krantentitels niet te handhaven is.
Lees de originele tekst (pdf)
Signatuur:
PM 14729
top