Censuur! Persmuseum IISG

1700-1800: Getemperde vrijheid II
Gelijkheid, vrijheid, broederschap!
Proclamatie. Het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek,... De Vrijheid der Drukpers 1798
1798
Gelijkheid, vrijheid, broederschap! Met die leuze begint deze proclamatie van 22 mei 1798 over de vrijheid van drukpers in de Bataafsche Republiek. "De vryheid der Drukpers is het Bolwerk der Burgerlyke Vryheid". De nieuwe bewindhebbers gaan ervan uit dat een ware vrije pers niets zal doen wat de grondwet (die een maand eerder is goedgekeurd) kan schaden. Met andere woorden, onwelgevallige geschriften van "vyanden der Vryheid en het Vaderland", kunnen nog steeds vervolgd en verboden worden. De rollen zijn omgedraaid. De voorheen vervolgden zijn nu de censoren.
Signatuur:
PM 14715
top