Censuur! Persmuseum IISG

1945-2000: Massamedia en censuur II
Nieuwe Revu, 24 december 1976
Nieuwe Revu, 24 december 1976
1976
Het speciale kerstnummer van Nieuwe Revu verscheen op 24 december niet. De directie van VNU had opdracht gegeven de gehele oplage te vernietigen. De combinatie van een (soft)sex afbeelding met de kerstboodschap van de Koningin had de directie ertoe gebracht de verantwoordelijkheid voor de uitgave niet te willen nemen. Op 14 december wordt de gehele oplage, die al voor kerst klaar lag, vernietigd. De dag erna gaan ruim tweehonderd redactieleden en personeelsleden van de Ge´llustreerde Pers de straat op om tegen de inmenging en voor persvrijheid te demonstreren. De groep trekt op naar het Van Gogh museum, waar die middag een tentoonstelling zal worden geopend door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, mr. Van Doorn. De minister laat zich door de actievoerders uitvoerig inlichten bij het museum alvorens de tentoonstelling te gaan openen.
De discussie over de verhouding tussen uitgever en redactie zal nog lang aanhouden. Uiteindelijk verschijnt aan het einde van het jaar een dubbeldik 'Noodnummer' waarin de gehele kwestie uit de doeken wordt gedaan en de hoop wordt uitgesproken dat dit 'nooit meer gebeurt'.
Signatuur:
PM 1381
top