Censuur! Persmuseum IISG

1945-2000: Massamedia en censuur II
Processtukken Centrumpartijleider Janmaat versus de NOS, 1982
1982
Naar aanleiding van vermeende sabotage van de NOS van een uitzending van de Centrumpartij (CP), in het kader van een uitzending voor politieke partijen op 19 augustus 1982, spant de CP een proces aan. De uitzending zou opzettelijk zijn verstoord. De CP eist heruitzending, maar de NOS weigert. De CP wint de zaak. De NOS wordt gesommeerd het programma onverkort en ongestoord opnieuw uit te zenden op straffe van een dwangsom van 200.000,-.
Lees de processtukken(pdf)
Zie ook Archief Hans Janmaat
Signatuur: IISG
Archief Janmaat CP
top