Censuur! Persmuseum IISG

1600-1700: Getemperde vrijheid I
Dictionnaire historique et critique
Dictionnaire historique et critique. 5me éd., revue, corrigée et augm. Avec la vie de l'auteur, par Des Maizeaux
(Amsterdam etc., Brunel etc.,
1740
[oorspr. 1697], 4 delen
Dit is het belangrijkste werk van Pierre Bayle (1647-1706), een Franse hugenoot, die in 1681 naar Nederland vlucht en hoogleraar wordt aan de illustere school van Rotterdam. Bayle pleit voor religieuze tolerantie en voor een strikte scheiding tussen geloof en wetenschap.
De Dictionnaire historique et critique is oorspronkelijk van 1697. Deze fraaie, verbeterde uitgave komt in 1740 op de markt.
Signatuur: IISG
L3/4
top