Censuur! Persmuseum IISG

1700-1800: Getemperde vrijheid II
Waarschouwinge
Waarschouwinge. Burgemeesteren en Regeerders der Stadt Amsterdam... dat alle Courantiers ende Nieuw-Schryvers binnen deze Stad, nu alhier zynde, ... zig zullen hebben te onthouden over het formeeren van haare Couranten of Nouvelles,...
Amsterdam, Pieter van den Berge,
1734
Met dit plakkaat verbiedt de stad Amsterdam courantiers informatie in te winnen bij of informatie te gebruiken van overheidsdienaren die in het buitenland verblijven. Als de courantiers toch nieuws verspreiden dat raakt aan staatszaken, dan zijn ze verplicht hun bron(nen) bekend te maken. Ook koffiehuizen kunnen aangepakt worden als ze couranten of andere geschriften met dergelijke informatie op hun leestafels voor het publiek ter inzage leggen.
Dit is een van de vele plakkaten met eenzelfde thema. Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw worden geboden en verboden omtrent de drukpers regelmatig herhaald.
Signatuur:
PM 14712
top