Censuur! Persmuseum IISG

1600-1700: Getemperde vrijheid I
Leger-praetje, tusschen ses persoonen
Leger-praetje, tusschen ses persoonen, Jaep Soet, Klaes Swaer-hooft en Jan Goet-hart, zijnde drie boeren; met Keesje Maet en Broer Jochem, varende luyden, met een bode; Over den toestant van ons Ruyters en Soldaten
(1672)
In het 'rampjaar' 1672 wordt Nederland door maar liefst vijf tegenstanders belaagd: Engeland, Frankrijk, en de bisschoppen van Luik, Keulen en Münster. De spanningen lopen hoog op. Het gonst van de geruchten. Wie is er nog te vertrouwen? Wordt er geen verraad gepleegd? Op 20 augustus 1672 moeten twee belangrijke bestuurders, de gebroeders Johan en Cornelis de Witt, het met de dood bekopen. Na te zijn vermoord worden hun ontzielde lichamen op het schavot gesleept, aan de voeten opgehangen en gruwelijk verminkt door het samengestroomde volk bij de Gevangenpoort in Den Haag. Lichaamsdelen worden als trofee meegenomen. Volgens sommigen zou stadhouder Willem III achter de moord op de De Witten zitten.
Op 16 september 1672 verbiedt het Hof van Holland dit pamflet waarin de auteur(s) de gebroeders Johan en Cornelis de Witt verdedigen.
Signatuur: KNAW
AB E2320
top