Censuur! Persmuseum IISG

1700-1800: Getemperde vrijheid II
Emile, ou de l'éducation
Rousseau
, Emile, ou de l'éducation
(Amsterdam, Jean Néaulme,
1762
) [4 dln.]
Als Emile in 1765 verschijnt, het boek wordt eerst in Parijs en iets later in Amsterdam gedrukt, wordt het in Frankrijk prompt verboden (juni) en Jean-Jacques Rousseau moet zijn land ontvluchten omdat er een arrestatiebevel tegen hem wordt uitgevaardigd. Hij vlucht, Frederik II van Pruisen verleent hem asiel in Neuchâtel en na enige omzwervingen keert hij in 1767 weer terug naar Parijs.
De Amsterdamse drukker van Emile is Jean Néaulme. Eind juli 1762 grijpen ook de Staten-Generaal in en krijgt Néaulme een publicatieverbod en Emile wordt tot de brandstapel veroordeeld.
Signatuur: IISG
F590/2004
[deel 4]
top