Censuur! Persmuseum IISG

1700-1800: Getemperde vrijheid II
Dictionnaire philosophique, portative
Voltaire, Dictionnaire philosophique, portatif
(Londres,
1765
)
Voltaire's Dictionnaire philosophique, portatif verschijnt zogenaamd in Londen maar in werkelijkheid is het boek gedrukt in Amsterdam bij de Franstalige Zwitser Marc Michel Rey. Rey is een notoir overtreder van wet- en regelgeving op het terrein van drukwerk. In Amsterdam drukt hij vele werken van Voltaire en Rousseau (overigens geen vrienden van elkaar), met wie hij regelmatig correspondeert.
In 1765 krijgt Rey een waarschuwing voor het drukken van verboden boeken. Als hij ermee doorgaat moet hij de stad verlaten. Dat gebeurt niet, maar hij moet wel 600 gulden boete betalen.
Voltaire zelf omgeeft deze uitgave met allerlei geheimzinnigheid. Tegen sommigen zegt hij dat het boek zonder zijn kennis uitgegeven is. Tegen goede bekenden vertelt hij dat hij van de uitgave door Rey weet.
Signatuur: KNAW
AB N67
top