Censuur! Persmuseum IISG

1700-1800: Getemperde vrijheid II
Sententie van den hove van Holland
Sententie van den hove van Holland tegens Jacob Campo Weyerman. Gepronuncieert den 22 July 1739
('s-Gravenhage, Paulus en Isaac Scheltus,
1739)
Veelschrijver, schilder, tijdschriftenman en journalist Jacob Campo Weyerman (1677-1747) eindigt zijn leven in 1747 in een Haagse kerker waar hij na een veroordeling door het Hof van Holland sinds 1739, op eigen kosten, een levenslange gevangenisstraf uitzit. Dit is een uitzonderlijk zware straf.
Campo Weyerman is een meester in het aftasten van de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Hij schrikt er niet voor terug personen en instellingen te beledigen en zelfs te belasteren.
In de 'sententie' (vonnis) staat onder andere dat Campo Weyerman jaren achtereen in zijn diverse weekbladen, boeken en andere geschriften, vaak onder een gefingeerde naam, mensen, steden, gewesten én de VOC heeft aangevallen en er onheuse en lasterlijke zaken over geschreven heeft.
Signatuur:
PM 17112
top