Censuur! Persmuseum IISG

1600-1700: Getemperde vrijheid I
Lauweren-Krans Gevlochten voor syn hoocheyt
Lauweren-Krans Gevlochten voor syn hoocheyt Wilhelm de Heer Prince van Oranjen, &c. Over sijne eeuwig roembaere handelinge, gepleegt tot ruste deser Vereenigde Lantschappen, in't Jaer 1650... Door C.G. Gedruckt, op de onbekende parsse, van Hollandts ware Vryheidt [1650]
[1650]
In 1650 bereidt stadhouder Willem II een staatsgreep voor om de macht van het gewest Holland te breken. Hij trekt met zijn leger naar Amsterdam en belegert de stad. Op 6 november 1650 overlijdt hij aan de pokken; hij is dan pas 24 jaar. Zijn tegenstanders maken gebruik van de situatie en het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672) is een feit.
Dit pamflet wordt op 23 november 1650 verboden door het Hof van Holland, dus enkele weken na de dood van Willem II. Het zou tot onrust en verdeeldheid leiden. Auteur van dit pamflet zou predikant Jacobus Stermont zijn. Het pamflet probeert de censuurwetgeving te omzeilen met "Gedruckt, op de onbekende parsse [=pers], van Hollandts ware vryheidt, 1650".
Signatuur: KNAW
AB E1395
top