Censuur! Persmuseum IISG

1600-1700: Getemperde vrijheid I
Verantwoordingh van de vvettelijcke regieringh
Verantwoordingh van de vvettelijcke regieringh van Hollandt ende VVest-Vrieslant, midtsgaders eenigher nabuyrighe provincien, sulckx die was...
[Hoorn, Isaak Willemszoon, november
1622
]
Na de staatsgreep van prins Maurits in augustus 1618, wordt Hugo de Groot (1583-1645), samen met Johan van Oldenbarnevelt, Rombout Hoogerbeets en Gilles van Leedenberch gearresteerd op verdenking van hoogverraad. De Groot wordt in juni 1619 overgebracht naar Slot Loevestein. Op 22 maart 1621 slaagt hij erin te ontsnappen, verstopt in een boekenkist. Via Antwerpen gaat hij naar Parijs. Het handschrift voor de Verantwoordingh stuurt hij vanuit Parijs naar de Franse gezant in Den Haag. Bij de eerste poging het te drukken, in Amsterdam, wordt het in beslag genomen door de Schout. Isaak Willemszoon uit Hoorn drukt het uiteindelijk in november 1622. Vrij snel, op 24 november 1622, wordt het geschrift verboden door de Staten-Generaal; het zou beledigend zijn voor de regering en Prins Maurits en aanzetten tot ongehoorzaamheid.
In ruim drie weken worden er zo'n 1.500 exemplaren van verkocht en slechts enkele in beslag genomen.
Signatuur: KNAW
AB E929
top