Censuur! Persmuseum IISG

1800-1900: Op de barricaden tegen censuur
Index librorum prohibitorum
Index librorum prohibitorum sanctissimi domini nostri Gregorii XVI pontificis maximi jussu editus Romae MDCCCXLI. Cum summi pontificis speciali concessione Modoetiae 1850 recusus [...]. [(1559-1851)]
Paris, Rouveyre,
1877
De Index
Dit zijn drie titels die vermeld worden in de Index Librorum prohibitorum (1559-1966), van 1877. De rooms-katholieke kerk heeft sinds haar ontstaan altijd getracht de gelovigen te beschermen tegen haars inziens gevaarlijke gedachten en geschriften, wat na de uitvinding van de boekdrukkunst geleid heeft tot de Index librorum prohibitorum (1559; paus Paulus IV). De Index bevat geschriften die door de rooms-katholieke overheid verboden zijn op grond van gevaar voor geloof en goede zeden.
Zie ook de originele tekst (pdf)
Signatuur: IISG
128/124
top