Censuur! Persmuseum IISG

1945-2000: Massamedia en censuur II
"De gelijkgeschakelde pers", Nachtmerrie over Nederland, Herinneringsalbum 1940-1945.
1945
Een speciale uitgave van De Groene Amsterdammer, vormgegeven door Jan van Keulen en getekend door L.J. Jordaan. In 1945 kijkt tekenaar Leen Jordaan terug op de bezetting in een dertigtal lithografische spotprenten.
Signatuur: IISG
L11/479
top