Censuur! Persmuseum IISG

1945-2000: Massamedia en censuur II
Wim Dussel rond 1950
Wim Dussel rond 1950
Willem Dussel (1920-2004) is fotograaf, vrijwilliger in de Mariniersbrigade in de strijd tegen Japan 1945 en correspondent bij de voorlichtingsdienst van de Mariniers.
Dussel schrijft jarenlang voor bladen als Wapenbroeders en Ik zal Handhaven. In 1948 keert hij gewond terug naar Nederland en gaat in 1950 alweer met een Nederlands detachement naar Korea. Later maakt hij nog reportages in Iran en Afghanistan.
In een van zijn tientallen plakboeken zit een briefkaartje, gericht aan H. Gortzak, p/a red. De Waarheid met de boodschap: "Wegens zeer drukke werkzaamheden elders (Noord-Korea - China, enz.) niet in staat werkzaamheden aan "Waarheid" Den Haag te voltooien U blijft echter op onze lijst evenals afd. A'dam. Met de meeste verachting. Sloopploeg 'Van Heutsz'." Het kaartje refereert aan de mislukte overval op het gebouw van De Waarheid in Den Haag door Korea-gangers.
Signatuur: PM
Archief Wim Dussel
top