Censuur! Persmuseum IISG

1900-1945: Massamedia en censuur I
Verzending van illegale artikelen. Brief d.d. 28 juli
1934
gericht aan Annie Adama van Scheltema, bibliotheekmedewerkster van de Economische Historische Bibliotheek (EHB).
Lees de hele brief (pdf)
In 1935 wordt Annie Adama van Scheltema de eerste bibliothecaresse van het IISG. De - anonieme - schrijver deelt haar in de brief omzichtig mee een artikel uit de illegale pers in Duitsland te hebben verzonden en kondigt tevens aan nog meer illegale artikelen te zullen sturen en schrijft dat later nog mondeling te zullen toelichten. Een paar maanden later wordt het materiaal ontvangen, waaronder een foto-opname van Kampfront, een uitgave van de 'Kommunistische Arbeiterunion' (KAU). Vermoedelijk is dit het enig nog overgebleven exemplaar. De KAU was een raden-communistische organisatie, die in nauwe verbinding stond met de Groepen van Internationale Communisten Holland (GIC).
Signatuur: IISG
top