IISG

China

Wat China betreft kan het Chinese deel van het archief van Henk Sneevliet niet onvermeld blijven. In 1991 werd deze unieke collectie documenten bewerkt door de sinoloog Professor Tony Saich en gepubliceerd onder de titel: The Origins of the First United Front in China; The Role of Sneevliet (alias Maring). Vanaf de late jaren '80 heeft het IISG, in samenwerking met het Sinologisch Instituut in Leiden, een belangrijke collectie opgebouwd van documenten met betrekking tot de geschiedenis van de Chinese Communistische Partij en de vakbeweging in de jaren 1921-1949.

In 1989 acquireerde het Instituut een unieke collectie materiaal over de Studentenbeweging in het voorjaar van 1989. In samenwerking met het Sinologisch Instituut besloot het IISG het institutionele kader te leveren voor een projekt, genaamd: 'Collection Chinese People's Movement, Spring 1989'. De fondsen hiervoor kwamen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs. Het materiaal dat tijdens dit projekt verzameld werd, was veelzijdig: pamfletten, muurkranten, foto's, video- en audio-opnamen, dagboeken e.d. De collectie bevat tevens materiaal over sociale bewegingen en studentendemonstraties in de jaren '80 in China.

De Catalogue of Materials on the pre-1949 Chinese Communist Party History and Workers' Movement at the International Institute of Social History, samengesteld door Wu Yongping, (1995) is onlangs gedigitaliseerd en toegevoegd aan onze website. Voor de volledige tekst, ga naar: www.iisg.nl/publications/chinesecatalogue/

Sinds het midden van de jaren '90 verzamelt het IISG, in nauwe samenwerking met Stefan R. Landsberger (Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden), Chinese propaganda posters. Zie: chineseposters.net voor een overzicht van de collecties.

top