IISG

Birma

Het IISG ontwikkelt zich als als een bewaarplaats voor materiaal met betrekking tot de sociale geschiedenis van Birma (Myanmar). Er is begonnen met het verzamelen van gedrukt en niet-gedrukt materiaal over politieke partijen,  belangengroepen, regionale bewegingen en sociale omstandigheden. Het betreft zowel materiaal uit Birma als van groepen in de diaspora.  
Het Instituut verzamelt ook materiaal over de diverse mensenrechten en pro-democratie campagnes die zich vanaf het eind van de jaren '80 ontwikkeld hebben.

Enkele van de collecties die we de laatste jaren hebben verzameld:

- National Health and Education Committee (NHEC)
Het 'National Health Committee' (NHC) en het 'National Education Committee' (NEC) waren gevormd in respectievelijk 1992 en 1993. Ze bestaan uit die organisaties die in de birmese oppositiebewegingen als de 'Democratic Alliance of Burma' (DAB), National Democratic Front (NDF), NLD (Liberated Area) en National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB) verantwoordelijk zijn voor gezondheid en onderwijs. De twee komitees werden op 21 december 1995 samengevoegd tot een: National Health and Education Committee (NHEC)
Op dit moment zij er achtentwintig leden en aangesloten organisaties die in Birma en langs de grenzen van Birma met Thailand, China, India en Bangladesh opereren.
De belangrijkste functie van de NHEC is te voorzien in de humanitaire noden van de bij haar aangesloten organisaties en hun werkgebieden m.n. op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. In het verleden was het werk van NHEC vooral gericht op het fondsen werven voor gezondheid- en onderwijsprogramma's, de distributie van materiaal, en het rapporteren van ontwikkelingen dienaangaande. reporting.

- Burma Peace Foundation (Geneva)
Een nieuwe toevoeging aan onze Burmese verzamelingen: de collecties van de 'Burma Peace Foundation'. De Burma Peace Foundation (BPF) is opgericht in Londen in 1987 door David Arnott en U Rewata Dhamma, een Burmese monnik, aanvankelijk om te fungeren als bemiddelaar tussen de generaals in Rangoon en de non-Burmese ethnische groepen. Haar eerste concrete activiteit echter was het verlenen van hulp (geld, medicijnen en morele steun) aan de studenten en monniken die naar de Burmees-Thaise grens gevlucht waren na de onderdrukking van de opstanden in 1988. Van 1991 tot 1996 was BPF gevestigd in New York waar het fungeerde als een bron voor informatie over o.a. mensenrechten in Burma van de waarnemers in het veld en van andere bronnen naar de VN en andere actoren. Van 1996-2007 werd dit werk uitgevoerd vanuit Genève. In 2001 richtte de BPF de Online Burma/Myanmar Library (OBL) op (http://www.burmalibrary.org) welke inmiddels is uitgegroeid tot de grootste verzameling op het Internet van online beschikbaar materiaal over Burma/Myanmar, met meer dan 15,000 documenten, waaronder een aantal unieke archieven. Vanaf 2005 heeft BPF ook een kantoor in Mae Sot (Thailand) en in 2007 werd het kantoor in Genève opgegeven om de activiteiten geheel in regio te kunnen concentreren.

In de loop van deze 20 jaar heeft BPF/OBL een papieren en electronische collectie bij elkaar gebracht over een breed scala van onderwerpen met betrekking tot Burma. Een groot deel van de documenten is gerelateerd aan de multilaterale, bilaterale en transnationale betrokkenheid bij het land. het betreft hier niet alleen officiële documenten (die vaak ook elders te krijgen zijn) maar ook 'working papers', verschillende versies van resoluties e.d.
Toegang tot de collectie is beperkt.

- Karen Human Rights Group (KHRG)
IISG is blij te kunnen aankondigen dat het de archieven van de 'Karen Human Rights Group' (KHRG) heeft verworven. Het KHRG archief bevat een complete set van meer dan 300 tekst- en foto-rapporten die zij sinds 1993 hebben uitgegeven, zowel op papier als electronisch. Het bevat tevens een groot deel van de ruwe data waar deze rapporten op zijn gebaseerd: duizenden audiocasettes met interviews met dorpelingen, ontsnapte militaire dragers en soldaten (in S'Gkaw Karen, Birmees, en Pwo Karen, plus engelse vertalingen van veel van deze cassettes), originele militaire orders gestuurd aan dorpelingen door het birmese leger en andere autoriteiten, situatie rapporten geschreven in S'Gkaw Karen door de KHRG onderzoekers in het veld, originele foto's, en handgeschreven onderzoeksnotities. Het meeste materiaal is afkomstig van de periode 1992-2003. Recenter materiaal is nog in gebruik bij KHRG en zal met de jaren aan het archief worden toegevoegd.
Toegang tot de collectie is beperkt.

- All Burma Students' Democratic Front - North
Onlangs ontving het IISG de rijke audiovisuele collectie van de afdeling Noord van het 'All Burma Students' Democratic Front' (ABSDF). Het materiaal heeft betrekking op hun politieke en sociale activiteiten van ca. 1989-2000.
Toegang tot de collectie is beperkt.

- Htein Lin
De birmese kunstenaar Htein Lin deponeerde een grote collectie schilderijen uit zijn gevangenis-periode (230 stuks) op het IISG
Htein Lin (geb. 1966 in Ingapu, Irrawaddy Divisie) studeerde rechten aan de Universiteit van Rangoon en nam deel aan de protestbeweging in 1988 en verbleef daarna 4 jaar in exil aan de grens met India en in Kachin State, om uiteindelijk terug te keren om z'n rechtenstudie af te ronden. Hij werkte als kunstenaar en komiek en was een van de pioneers op het gebied van performance kunst in Burma. In 1998 werd hij gearresteerd op grond van gefrabiceerde beschuldigingen. In de gevangenis slaagde hij er in om zowel te schilderen als 'op te treden'. Sinds zijn vrijlating in november 2004 heeft hij drie eenmans-tentenstoonstellingen gehad in Rangoon: '00235' (zijn gevangenis schilderijen), 'Recycled', een tentoonstelling begeleid door 'Standstill', een dagelijkse performance bestaande uit 4 uur stilstaand mediteren, en 'Come Rain or Shine', een tenteoonstelling van recent werk in de River Gallery (juni 2006).
In mei 2005 werden Htein Lin en collega's kort vastgezet vanwege de straat performance 'Mobile Art Gallery and Mobile Market'.

- Collection Events in Burma around 1988-1989
Afgelopen jaar (2005) ontving het Instituut een collectie documenten met betrekking tot de gebeurtenissen in Burma van 1988. De verzameling bestaat uit verschillende soorten documenten (pamfletten, verklaringen, brieven, brochures) van een breed spectrum van organisaties (ca. 50 verschilende), en is nu beschikbaar voor consultatie op het IISG.
Een voorlopige lijst van de collectie is hier beschikbaar:Events in Burma 1988-89 (pdf, 89 kb.)

- Burma. Collection Personal Papers
Some of the smaller Burmese collections consisting of single manuscripts or a small amount of letters are now brought together in one collection of 'personal papers'. Details on the collection can be found under: http://www.iisg.nl/archives/en/files/b/11005291.php

- Myo Win
Onlangs ontving het IISG het persoonlijk archief van de Burmese activist Ko Myo Win.
Myo Win (geborenn 1965, Tavoy) was in zijn laatste jaar aan het Rangoon Institute of Techonology toen de 1988 opstanden in Burma uitbraken. Hij vertrok naar de grens met Thailand en voegde zich bij het All Burma Students Democratic Front (ABSDF).
Momenteel bezet hij de volgende posities: Vice-voorzitter van de ABSDF, Secretariaatslid van de NCUB, Gedeeld Secretaris-generaal van de DAB en lid van het beleidsforum van de FDB (Forum for Democracy in Burma)
De collectie omvat o.a.: notulen van vergaderingen, interne debatten, korrespondentie, en een verzameling dagboeken.
Toegang tot de collectie is beperkt.

- Rangoon University Students Union (RASU)
Eerder dit jaar ontving het IISG een kleine collectie documenten over de 'Rangoon University Students Union'.
De collectie bevat correspondentie, persverklaringen, rapporten en ander archiefmateriaal uit de periode 1988-1989.
Toegang tot de collectie is beperkt. Zie ook: Rangoon University Students Union

- Democratic Alliance of Burma (DAB)
De Democratic Alliance of Burma (DAB) overhandigde onlangs een deel van hun archief aan het IISG. De DAB is opgericht op 18 november 1988 aan de Thaise grens en is een alliantie van verschillende democratische exil-organisaties en opstandige ethnische groepen. Het DAB omvat onder meer: de National Democratic Front, de All Burma Students' Democratic Front (ABSDF), de Committee for Restoration of Democracy in Burma, de All Burma Young Monks' Union (ABYMU), de Chin National Front (CNF) en vele andere groepen. De doelstelling van DAB is om burma te bevrijden van de State Peace and Development Council (SPDC) en te streven naar vrede, democratie en eerbiediging van de mensenrechten.
Het archief bevat correspondentie, persverklaringen, rapporten en andere archiefmateriaal uit de periode 1989-1995.
Toegang tot de collectie is beperkt.

- Assistance Association for Political Prisoners (Burma) (AAPP(B))
Een nieuwe aanwinst voor onze burmese verzamelingen is het archief van de AAPP(B).
Zoals al in de naam besloten ligt is de AAPP(B) een ondersteuningsorganisatie voor politieke gevangenen en hun families, opgericht door voormalige politieke gevangenen in exil. Geconfronteerd met een marginale positie en hen door de militairen de toegang ontzegd tot werk en onderwijs zijn veel ex-gevangenen gedwongen zich in exil te begeven.
Velen van hen gaven in gevangenschap steun aan mede-gevangenen en wilden hiermee doorgaan na hun vrijlating. Om dit effectief en efficient te kunnen blijven doen, en als eerbetoon aan studentenleider Min Ko Naing die sinds 23 maart 1989 in gevangenschap in burma verkeert, hebben voormalige politieke gevangenen de AAPP opgericht op de 11e herdenking van de arrestatie van Min Ko Naing. (MKN is zeer recentelijk vrijgelaten na ruim 15 jaar gevangenschap)
Toegang tot de collectie is beperkt.

- Karenni National Progressive Party (KNPP)
Het IISG ontving de archieven van de Karenni National Progressive Party (KNPP). De KNPP is een politieke organisatie (met een gewapende vleugel), opgericht in 1957, met als doel de her-invoering van het recht op onafhankelijkheid voor de Karenni. Hun recht op afscheiding (na 10 jaar) was oorspronkelijk vastgelegd in de Birmese grondwet van 1947, maar daaruit verwijderd na de militaire staatsgreep van generaal Ne Win in 1962.
In 1995 sloot de KNPP een staakt-het-vuren met de State Law and Order Council (SLORC), maar dat hield maar een paar maanden stand. In 2004 is de KNPP nieuwe onderhandelingen opgestart.
De archieven bevatten verslagen van vergaderingen, papieren over de staakt-het-vuren onderhandelingen, regels en bepalingen van de KNPP en enkele realia, voornamelijk uit de jaren 90 tot nu.
Toegang tot de collectie is vrij.

- U Htay Aung's Dagboeken
Het IISG ontving een verzameling van 23 dag- en notitieboeken van U Htay Aung. De dagboeken beslaan de periode 1988-1999 en bevatten een grote hoeveelheid informatie over politieke en sociale gebeurtenissen uit deze periode. Toegang tot de collectie is beperkt.

- Network for Democracy and Development (NDD)
Het 'Network for Democracy and Development' overhandigde onlangs een deel van haar archief aan het IISG. De NDD archieven zijn deels vrij, deels beperkt toegankelijk.

Zie ook

Recente acquisities Birma
Birma Archieven Projekt
Burmese Periodicals at the IISH (pdf, 76 kb.)

top