IISG

Bangladesh

Het IISG heeft al langer belangstelling voor Zuidoost-Azië en China, maar de Azië Afdeling heeft nu besloten om haar aandacht ook naar Zuid-Azië uit te breiden.
Onlangs hebben we enkele collecties uit Bangladesh verworven.
Een van deze collecties is een grote verzamelingvan politieke en culturele tijdschriften van Professor Muntassir Mamoon (Dhaka, Bangladesh). Deze zeldzame tijdschriften in Bengali en Engels - gepubliceerd in India, Pakistan en Bangladesh - bestrijken de periode vanaf ca. 1940.
We hebben ook Professor Mamoon's unieke verzameling politieke pamfletten en affiches ontvangen, voornamelijk gemaakt door studenten aan de Universiteit van Dhaka in de jaren '70.
Andere donaties werden ontvangen van Kamal Pasha Chowdhury (Dhaka; politieke affiches), Shahriar Kabir (Dhaka; politieke affiches, kaarten), Prof. Mahbubar Rahman (Rajshahi; politieke, religieuze en culturele pamfletten, folders en affiches), and Suborno Chisim (Dhaka; Mandi (Garo) folders en pamfletten.
Een 'oral history' projekt wordt uitgevoerd door Shahriar Kabir. Het projekt is erop gericht de herinneringen te verzamelen van politieke activisten met verschillende progressieve en nationalistische achtergrond. Deze herinneringen worden bewaard in de vorm van uitvoerige video registraties. Tot nu toe is Shahriah Kabir er in geslaagd om 'levende herinneringen' te verzamelen die zelfs teruggaan tot aan de 'Chittagong Armoury Raid' uit de dertiger jaren.

- Herinneringen aan de 'Bangladesh Liberation War, 1971'
Een collectie van 8 interviews, opgenomen op cassette, met onafhankelijkheids-strijders in het District Gaibandha (noord Bangladesh). De acht personen (Moulvi Md. Mozammel Huq, Muktijoddha Alom, Muktijoddha Joinal Abedin, Mr. Lutfor Rahman, Gonesh Proshad, Prof. Majharul Hannan en Mr. Abdul Matin Chowdhuri) vertellen over hun ervaringen tijdens de bevrijdings-oorlog van Bangladesh (of Onafhankelijkheids-oorlog) van maart tot december 1971, waarin de Pakistaanse provincie Oost-Pakistan de onafhankelijke staat Bangladesh werd.
De interviews zijn afgenomen door Prof. Md. Mahbubar Rahman (History Department, Rajshahi University, Bangladesh) in december 1999. Prof. Rahman heeft de tapes in januari 2002 aan het IISG geschonken.

- Nepal Nag (1908-1978)
Nepal Nag was een van de oprichters van de Communistische Partij Dhaka en oprichter van de vakbeweging in Narayanganj. Hij was getrouwd met Nibedita Nag, eveneens een leidende figuur in de communistische beweging van Dhaka. Beide zijn later naar India geëmigreerd.
Van zijn vrouw Nibedita Nag ontvingen we het dagboek van Nepal Nag wat hij bijhield tijdens zijn deelname aan de Internationale Conferentie van Communistische Partijen in Moskou in 1960. Op deze conferentie was er een scherpe scheiding tussen de Moskou en Peking aanhangers.Het dagboek mag beschouwd worden als een uniek historisch dokument.

- Organizing Committee Chittagong Hill Tracts Campaign
De Chittagong Hill Tracts van Bangladesh worden bewoond door verschillende etnische minderheden,  waar gewoonlijk collectief naar verwezen wordt als 'Jumma'. Gewapend verzet tegen de regering van Bangladesh in de jaren 70 leidde tot een vergaande militarisering van de regio. Een internationale campagne ter ondersteuning van het recht op zelfbeschikking van de Jumma werd gecoordineerd door het OCCHTC.
Het archief bevat publikaties van de regionale politieke partij Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS) en haar gewapende vleugel de Santi Bahini (SB); rapporten over schendingen van mensenrechten door de leger van Bangladesh; documentatie over Jumma vluchtelingen in India; publikaties door verschillende Jumma organisaties, waaronder de Hill People's Council, de Hill Students' Council, de Hill Women's Council en de Jumma People's Network; rapporten van de Chittagong Hill Tracts Commission, Amnesty International, de Anti-Slavery Society, de Verenigde Naties en andere internationale organisaties; publikaties van verschillende Bengaalse 'settler' organisaties; kranteknipsels.
Periode: 1977-1996 , Omvang: ca. 2 m.

- Communist Party of Bangladesh (CPB)
Verzameling van Khondoker Shakhawat Ali bestaande uit fotopopieën van notulen van vergaderingen van het Centraal Comite van de CPB; beleidspapieren, rapporten, circulaires; korrespondentie en andere documenten met betrekking tot districten en afdelingen; documenten van de front organisatie Gono Oikko Jot (Verenigd Volks Front) en documenten over de National Awami League, de Bangladesh Krishok Sramik Awami League (BAKSAL; Bangladesh Peasant and Workers Awami League) and the Jatiyo Sramik League (National Workers' League).
Periode: 1974-1987, 1989, 1991.

Zie ook

Het Zuid Azië Orale Geschiedenis Project (tekst alleen in engels)
The Bengal Collections en Bangladesh Posters
"Heritage - Archives of Bangladesh History"

top