USTE

Middle East & Central Asia Department - Türkiye

1 mayıs 1978
1 mayıs 1978, Taksim

Kuruluşu ve profili
Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (USTE) Türkiye Bölümü 1987 yılında kuruldu. Türkiye Bölümü'nün kuruluşuna yolaçan etmenler ve etkinliklerimizin profiline ilişkin olarak kısaca şunları belirtebiliriz.


Koleksiyonlar

Türkiye ile ilgili arşiv, kitap, süreli yayın (periyodik), işitsel ve görsel materyal hakkında genel bilgileri ilgili başlıkları tıklayarak edinebilirsiniz. Bu genel bilgiler 2000 yılının başlangıcı itibariyle geçerlidir. 2000 yılından sonra Enstitü'müze ulaşan yeni koleksiyonlarla ilgili bilgileri yine Enstitü'müzün çıkardığı 'Sosyal Tarih'in sayılarından izleyebilirsiniz.

USTE Bülteni
top