USTE

Arşivler

Vâ-Nû'nun pasaportu, 1918
Vâ-Nû'nun Osmanlı pasaportu, 1918

Türkiye ile ilgili arşivlerin başlıcalarını başlık olarak aşağıda bulabilirsiniz. Bu arşivlerle ilgili kısa bilgileri İngilizce edinmek isteyenler arşivlerin sayfasına başvurabilirler. Ayrıca bazı arşivlerin envanterlerini 'Finding aids' sayfasında bulabilirsiniz. Bu sayfada alfabetik sıraya göre dizilmiş olan arşivlerin karşısındaki HTML seçeneğini tıklamanız gerekiyor.

Arşivlerin küçük bir bölümü (TKP'nin üye listeleri ve üyelerin özgeçmişleri vb gibi) araştırmacılara tümüyle kapalı; bir bölümü özel izinle açılabiliyor (TKP ve TİP koleksiyonları); büyük bölümü ise tümüyle serbest. Enstitü, ilkesel olarak arşivlerin tümüyle araştırmaya açık tutulması için özendirici olmaya gayret ediyor. Ancak bazı arşivlerde, emanete bırakanların istemlerini olanaklar çerçevesinde gözönünde tutuyoruz. 2000 yılının başına dek toplanan arşivlerin başlıcaları şunlardır:

top