USTE

İşitsel ve Görsel materyal

DİSK, 1967
Kemal Türkler, 1967
DİSK'in kurluş kongresinde

Çıkartma, afiş, pankart, fotoğraf, film, video-film, cd, ses bandı, rozet, fular, kolbandı, görevli önlüğü, şapka ve objeler işitsel ve görsel materyal kapsamına girmektedirler ve materyalın özelliğine uygun olarak özel depolarda korunmaktadırlar. Enstitü'müzde bilgisayar kayıtlarına geçirilmiş yüzkırkbin, henüz kaydedilmemiş yüzbinlerce görsel ve işitsel obje bulunmaktadır. Bu anlamda Türkiye ile ilgili görsel ve işitsel materyal konusunda şimdilik şunlardan sözedebiliriz.

Fotoğraf

50'li ve 60'lı yılların işçi hareketleriyle ilgili olarak en zengin koleksiyon Kemal Sülker'in redaktörlüğünü yaptığı 'Türkiye Birlik' gazetesinin koleksiyonudur. Bu arada DİSK, Maden-iş ve Aster-iş'den gelen ve 70'li yılları kapsayan fotoğrafları anmak gerekir. 70'li yıllar aynı zamanda kitlesel 1 Mayıs gösterilerinin fotoğraflarıyla ön plana çıkıyor. TKP ve TBKP'nin fotoğrafları daha çok Avrupa'daki etkinliklerinin ve bazı yöneticilerinin Türkiye'ye geri dönüşleriyle ilgili.
Ayrıca 1920'de Bakü'de düzenlenen Doğu Halkları Kurultayı'nın fotoğrafları (negatif) var. Bu arada Dr. Hikmet Kıvılcımlı'nın küçüklüğünden başlayarak ölümüne dek tüm özel fotoğraflarını içeren koleksiyonu unutmamak gerekir. Adnan Menderes ve İsmet İnönü'nün fotoğraflarından oluşan özel bir koleksiyonun da Enstitü'müzde bulunduğunu en son olarak kaydedelim. Fotoğraflardan bazıları tamamen kapalı, bazıları özel izine bağlı, bazılarına ise izinsiz bakılabilir.

Afiş

70'li yıllardan itibaren sol hareketin ve 80'li yıllardan itibaren Kürt politik gruplarının afişleri önemli ölçüde korunma altına alınmış durumda. Genel toplamı yaklaşık bin civarındadır. Her yıl buna 50 ile 100 arasında afiş ekleniyor. Bu afişler sendikal hareketten insan haklarına, demokratik kitle örgütlerine ve politik partilere kadar uzanan geniş bir yelpazeyi temsil ediyorlar.

Film

Film koleksiyonu olarak öncelikle Türkiye İşçi Partisi (TİP) Foto ve Film Bölümü'nün 1975 ve 1980 arası filmlerini zikretmek gerekir. Toplam 147 rulodan oluşuyor. TİP'nin tüm etkinliklerinin çekimleri yanında daha önceki dönemlere ilişkin arşiv görüntüleri de var. TİP film koleksiyonu 12 Eylül askeri rejiminin elinden yakılmadan kurtarılan bir koleksiyon olduğu için ayrı bir anlam taşıyor. Envanteri mevcut. Kopyalanması özel izine tabidir.

'Kırmızı gül buz içinde' - Kaypakkaya belgeselinin yirmi saati aşkın tüm çekimleri envanteriyle birlikte mevcut. Kopyalanması izne tabi değildir. Yapım: Emrah Cılasun.
Doğu Halkları Kurultayı belgesel filmi - 1920 - Bakü.
Bunun dışında Türkiye'deki 1 Mayıs gösterilerinin, TKP'nin Avrupa'daki etkinliklerinin , göçmen Türklerin ve Kürtlerin Avrupa'daki çalışmalarıyla ilgili çok sayıda video filmi mevcut.

CD ve müzik kaseti

Enstitü'müz özellikle son iki yılda Anadolu'daki sosyal mücadelelerin ve direnişlerin ses kayıtlarını toplamaya özel bir dikkat gösterdi. Bu anlamda Türkçe ve Kürtçe çok sayıda cd ve müzik kaseti satın aldı. Bu çabalarımızı belirli bir disiplin içerisinde sürdürmeyi planlıyoruz. Amacımız Batı-Avrupa'da bu anlamda her zaman başvurulacak bir birikimi biraraya getirmektir.

Tekstil

Türkiye ile ilgili pankartlar çok az olmakla birlikte fular, görevli kolbandı ve önlüğü benzeri tekstil malzemesi kurallara uygun bir biçimde toplanıyor ve saklanıyor.

top