USTE

Özel bir koleksiyon: Nazım Hikmet

Nazım Hikmet, 1950 100. doğum yıldönümü
2002 yılının 100. doğum yıldönümü olması nedeniyle Nazım Hikmet ile ilgili materyala özel bir ilgi uluslararası çapta artmaya başladı. Bilindiği gibi Nazım Hikmet dünya çapında ama özellikle sosyalist ülkelerde ve birçok Üçüncü Dünya ülkesinde oldukça tanınmış devrimci bir ozan. Bu ilgi geç de olsa Türkiye'de de artmaya başladı. Bu denli büyük bir ozanın kendi ülkesinde geç tanınması kuşkusuz çok acı bir olay. Özellikle sağ çevrelerin geçmişte yadsıdıkları Nazım Hikmet'i 'tanımak' için attıkları utangaç adımlar, o'nu devrimci, enternasyonalist kişiliğinden tümüyle arındırmaya yönelik çabaları ibret verici bir olay. Halbuki Nazım'ın devrimci yaşamı ve mücadelesiyle sanatı etle tırnak gibi içiçe geçmiş durumdadır. Devrimci yaşamı yadsındığı zaman Nazım'dan geriye bir şey kalmaz.

Sosyal tarih enstitüsü olarak bizim Nazım'ın sadece şair yanı ile değil, bununla birlikte ama daha çok o'nun komünist kişiliği ve devrimci mücadelesiyle ilgilenmemiz kuşkusuz anlaşılır bir şey. Nazım'la ilgili olarak Enstitü'müzde bulunan arşiv materyalı daha çok o'nun parti yaşamı ve devrimci mücadelesiyle ilgili. Bu materyal Nazım'ın devrimci yaşamına da belirli bir ölçüde ışık tutuyor.

Nazım Hikmet'in Budapeşte Radyosu'ndaki konuşmaları CD olarak çıktı.

top