Censuur! Persmuseum IISG

1900-1945: Massamedia en censuur I
De Zeven Provinciën, 8 februari
1933
De Persdienst van het Nationaal Jongeren Verbond brengt naar aanleiding van de gebeurtenissen in februari 1934 het Roseboek van de muiterij uit, een relaas in tekeningen en artikelen van de gebeurtenissen rond de Zeven provinciën en de nasleep ervan. Het probeert vooral een kijk te geven op de rol van de SDAP rond de muiterij, vooruitlopende op een zogenaamd 'witboek' van de bevoegde instanties.
Voorwaarts is één van de kranten van de Arbeiderspers die verboden worden na de muiterij op De Zeven Provinciën verboden voor militairen door minister Deckers. Onder de titel De Zeven Provinciën verschijnt de krant op 8 februari 1933.
De muiterij is nog zeer lang taboe geweest. Het kost de voormalige muiter Maud Boshart tot 1964 voor hij zíjn relaas ergens kan publiceren.
Signatuur:
PM 18274
top