Censuur! Persmuseum IISG

1900-1945: Massamedia en censuur I
Hitler een poging tot verklaring
Hitler een poging tot verklaring,
Maurits Dekker
1936)
Wegens dit politieke pamflet moest Dekker zich in 1938 voor de Amsterdamse arrondissementsrechtbank verantwoorden. Hij wordt veroordeeld wegens het 'opzettelijk in het openbaar bij geschrifte het hoofd van de bevriende staat Duitsland beledigd te hebben', Dekker wordt veroordeeld tot honderd gulden boete.
Signatuur: IISG
Bro N 601/18
top