IISG

Birma Archieven Project

"In the early morning on the day of my house arrest [July 20 1989], a hundred or so armed military personnel surrounded my house. Why they didn't immediately enter the compound I don't know, but those extra hours gave my wife and other family members the time to tear up and flush down the toilet every NLD document, letter and address that was in my office."

In het begin van de zomer van 1998 heeft een groep van bibliothecarissen, wetenschappers, journalisten en activisten die zich met Birma bezig houdt, samen met de Azië Afdeling van het IISG, besloten tot het opzetten van een Birma Archieven Projekt (Burma Archives Project, BAP).
Het doel van het Birma Archieven Projekt is het aktief ondersteunen en bevorderen van het bij elkaar brengen, verzamelen en bewaren van documentatiemateriaal - zowel in geschreven als in audiovisuele vorm -  uit Birma (en van Birmese groepen in exil) vanaf met name de jaren '80.
Een gerichte inspanning is nodig om materiaal als posters, foto's, pamfletten, dagboeken, correspondentie, memoires, posters, photographs, notulen van politieke en ethnische groepen bij elkaar te brengen.
Het opzetten van archieven die bewaren wat wel het 'collectieve geheugen van ontwikkeling' wordt genoemd - materiaal dat sociale bewegingen en veranderingen, minderheden en andere onderwerpen documenteert die relevant zijn voor de zgn . 'civil society' - is van essentieel belang van de toekomstige ontwikkeling van Birma.
Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis biedt een veilig onderdak voor het bewaren en conserveren van dit soort materiaal. Leden van het Birma Archieven Projekt zullen, gebruik makend van hun kontakten en kennis, helpen materiaal te localiseren en zullen er voor zorgen, uit naam van de groep of het individu waar het materiaal van afkomstig is, dat veiligheid gewaarborgd is.
Het ligt in de bedoeling in een later stadium, als het materiaal zich begint op te stapelen, ook trainingen in archiverings- en conserveringstechnieken te verzorgen en ervoor zorg te dragen dat onderzoeks- en publikatieprojekten zich zullen ontwikkelen.
De Burma Archives Newsletter is bedoeld om BAP leden op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en als forum voor de uitwisseling van ideeën en vorderingen.

Voor meer informatie graag kontakt opnemen met de Azië Afdeling: asia.department@iisg.nl

Burma Archives Newsletter, No. 1, July 1998 (pdf, 33 Kb)
Burma Archives Newsletter, No. 2, May 1999 (pdf, 148 Kb)
Burma Archives Newsletter, No. 3, October 2001 (pdf, 40 Kb)

top