IISH

De NMB in de jaren twintig en dertig

NMB-bestuur in 1931 Rutgers verliet het NMB-bestuur in 1920. Door het ontbreken van medische steun brak er voor de beweging een periode van achteruitgang aan. Hierin kwam pas verbetering toen Dr. B. Premsela in 1931 de "Consultatiebureaux voor geslachtskunde" invoerde. Tot 1940 waren er twaalf consultatiebureaus in Nederland, onder leiding van artsen, waar advies over geboorteregeling de voornaamste activiteit was.
Tot ver in de jaren dertig hield de principiële oppositie tegen anticonceptie aan, zelfs binnen de socialistische beweging. Een middelenboekje van de zenuwarts Joh. Ph. Tuyt stuitte op vijandige kritiek van de sociaal-democratische arts Louis Heijermans in 'Hygiënische Kroniek', Heijermans' medische rubriek in Het Volk en Vooruit, de Haagse editie van Het Volk. Deze artikelen werden later voorzien van commentaar gepubliceerd door Jan Hoving, vrijdenker en bestuurslid van de Nieuw-Malthusiaansche Bond.Het Gelukkig Huisgezin

Het Gelukkig Huisgezin (1924)

Openbare vergadering van de NMB

Openbare vergadering van de NMB

Zal er plaats voor hem zijn?

Geboorteregeling in tijden van werkloosheid

Verstandig Ouderschap 1934

Verstandig Ouderschap 1934Verstandig Ouderschap 1936

Verstandig Ouderschap 1936

Middelenboekje voor geboorteregeling

Middelenboekje van J.P. Tuyt

Dokterskamer in een onzer consultatie-bureaux

NMB-spreekkamer in 1936

"Geslachtsonkundigen"

Heijermans over het middelenboekje van TuytHet stukje van Heijermans ... noopt tot handelen

Oproep van B. Premsela

De NMB en de boekjes die hij verspreidt

Heijermans' antwoord

Wederom een slecht verweer

Heijermans: "een slecht verweer"

Een onwaardige polemiek

De NMB over de polemiekVoor of tegen sexueele geheelonthouding?

Hoving over de polemiek

Moeilijkheden in het huwelijk

Een adviesboek van B. Premsela

Bewuste geboorteregeling

Middelenboekje van A.C. Oerlemans

De techniek der geboorteregeling

Oerlemans' nieuwe middelenboekjeNMB kraamvrouwenkaart

NMB kraamvrouwenkaart

Aletta Jacobshuis annual report

Geen middelen voor behoeftige werklozenLinks
top